Sunteți pe pagina 1din 18

ROMÂNIA - MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU

Proiect educaţional
Săptămâna Educaţiei Globale
16-21 noiembrie 2009
„HRANĂ PENTRU TOŢI”
COORDONATORI PROIECT:
 Stamatachi Anca – Consilier psihopedagog Colegiul Tehnic de Comunicaţii “ N.V. Karpen” Bacau
 Iosipescu Ruxanda – Director CJRAE Bacău
 Crăciunescu Mariana – Coordonator CJAP Bacău
 Aprodu Diana - Consilier psihopedagog la Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacau
 Cazacu Remus – Director Colegiul Tehnic de Comunicaţii “ N.V. Karpen” Bacău
 Ardeleanu Carmen – Director adjunct Colegiul Tehnic de Comunicaţii “ N.V. Karpen” Bacău
 Cautis Vasile – director Colegiul National „V. Alecsandri” Bacau
 Lupu Costica – director Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacau

ECHIPA DE PROIECT:
 Blidariu Lidia– consilier scolar la Colegiul National „V. Alecsandri” Bacau
 Diaconu Amalia – consilier psihopedagog la Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacau
 Badiu Marcel – profesor geografie la Colegiul National „V. Alecsandri” Bacau
 Melian Diana – profesor istorie la Colegiul Tehnic de Comunicatii „N.V.Karpen” Bacau
 Andronic Daniela – inginer laborant la Colegiul Tehnic de Comunicatii „N.V.Karpen” Bacau
 Nastase Gabriel – informatician la Colegiul Tehnic de Comunicatii „N.V.Karpen” Bacau

BENEFICIARI:
 Elevi din cele 3 licee

DURATA PROIECTULUI:
PROIECTULUI: 17.XI.2009 – 20.XI.2009

SCOPUL PROIECTULUI: Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate promovării unui stil de


viaţă sănătos.

MOTTO: Mai multa foamete in lume ...cere un trai mai etic !

INTRODUCERE:
Fara o schimbare radicala, viitorul OMENIRII nu poate arata decât sumbru…
Organizaţia pentru Hrana şi Agricultura se aşteaptă ca cererea de furaje sa se dubleze pana în 2050 din
cauza consumului tot mai ridicat de carne si lactate. Două planete vor fi necesare sa susţină acest stil de viaţă în
mai puţin de o generaţie, si foarte puţine ţări vor rămâne în limitele "biocapacităţii" lor.….va fi şi mai multa
suferinţă dacă nu încetăm să trăim peste resursele noastre. Chiar si un nou tip de colonialism se poate dezvolta
când ţările bogate îşi satisfac nevoia de carne şi biocombustibil, cumpărând şi exploatând regiuni îndepărtate şi
sărace, împingând populaţiile locale spre sărăcie si foamete, şi poluându-le solul, apa si aerul.
ARGUMENT:
Caracteristica ireversibilă a societăţilor europene constituie premisa necesară şi suficientă realizării
educaţiei globale în adevăratul sens al noţiunii. Scopul esenţial al tematicii educaţiei globale este, printre altele,
de a conştientiza individul de conţinutul hranei, pe care o mănâncă şi cu care supravieţuieşte.
Societatea civilă a răspuns cu proiecte de educaţie globală, chiar dacă puţine ca număr şi reduse iniţial ca
impact, însă este singura soluţie şi protecţie pe care lumea în care trăim o are – conştientizarea şi cunoaşterea
calităţii hranei pe care o mâncăm în fiecare zi.
Astfel, în spaţiul atât de divers al şcolii, şi ca o evidentă schimbare şi deschidere a universului preuniversitar
spre lume şi comunitate, îşi face simţită prezenţa proiectul „HRANĂ PENTRU TOŢI”, reprezentând un pas
curajos spre deschiderea şi democratizarea lumii şcolii, şi situându-se din punct de vedere al domeniului, la
confluenţa a mai multor tipuri de educaţie.
Astfel, proiectul reuneşte creativ şi oferă premise susţinute pentru punerea în fapt a mai multor deziderate
ale universului şcolar, cum ar fi : Educaţia pentru dezvoltare personală, Educaţia pentru drepturile omului,
Educaţia pentru dezvoltare comunitară.
Proiectul „HRANĂ PENTRU TOŢI” apare drept structură logică în condiţia actualului an, declarat ca An
al Libertăţii de alegere între autohton şi cel importat.
Viziunea Reprezentanţei UNICEF în România asupra PROIECTULUI PENTRU „SĂPTĂMÂNA
EDUCAŢIEI GLOBALE”, având ca temă generală „HRANĂ PENTRU TOŢI”, este aceea a unei platforme
care, dincolo de a asigura o participare efectivă a elevilor în procesele decizionale ale şcolii, oferă posibilitatea
elevilor de a se implica într-un exerciţiu de solidaritate, de acţiune civică, pentru promovarea şi protejarea
comună a drepturilor lor, inclusiv ale colegilor lor din cele mai vulnerabile şi sărace comunităţi, urmând
principiile Convenţiei pentru Drepturile Copilului: principiul interesului superior al copilului, principiul
nediscriminării, principiul participării şi principiul supravieţuirii şi dezvoltării copiilor.

I. Obiectiv Fundamental: Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate promovării unui stil de


viaţă sănătos.

II. Obiective specifice:


II.1. Conştientizarea provocărilor globale referitoare la sănătate şi foamete;
II.2. Conştientizarea dreptului la alimentaţie ca o realitate tangibilă pentru toţi;
II.3. Cunoaşterea de către elevi a istoriei alimentaţiei ca parte integrantă a evoluţiei socio-economice şi
culturale a omenirii
II.4. Asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi şi de cadre didactice;
II.5. Promovarea in rândul elevilor a ideii de voluntariat in folosul comunităţii;
II.6. Conştientizarea importanţei nutriţiei corespunzătoare şi sportului pentru un stil de viaţă sănătos.
II.7. Formarea deprinderilor de alimentaţie sănătoasă.
II.8. Conştientizarea de către elevi la modul în care publicitatea influenţează comportamentul de consum;
ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

INCUBATORUL VITORULUI - 17 NOV 2009


Scenariul didactic şi feed-backul elevilor în urma aplicării acestuia
„Există anumite teorii din domeniul fizicii şi filosofiei ce discută despre existenţa simultană a unor realităţi
infinite, unele în stare potenţială, altele în formă manifestă, realităţi ce privesc evoluţia universului în general şi
evoluţia omenirii în mod special.
Realitatea manifestă, accesibilă nouă, ne demonstrează - atat la nivel individual (prin viaţa personală traită),
cat şi la nivel global (prin istoria omenirii) – că ea poate suferi schimbări radicale în anumite momente
decizionale (numite „momente zero”) trăite de actorii acestei realităţi (cu condiţia ca aceştia să devină conştienţi
de importanţa propriilor lor decizii).
Stimaţi elevi, aş vrea să va uitaţi în jurul vostru şi să îmi spuneţi ce vedeţi în acestă realitate pe care să o
trăim la unison…”
Raspunsuri ale elevilor:
Vedem o clasă cu bănci;
Vedem o clasă cu elevi;
Vedem oameni dornici să schimbe idei, păreri;
Vedem oameni dornici să înveţe lucruri noi;
***
„Este corect ceea ce aţi spus… însă toate aceste răspunsuri căpătă o forţă mult mai mare sub revelarea
următorului secret: Faptul că ACUM şi AICI sunteţi ACTORII PRINCIPALI ai „momentului zero” ai unei
realităţii ce va deveni manifestă în anul 2909. Felul în care voi gândiţi viitorul, va avea o influenţă fundamentală
asupra felului în care realitatea anului 2909 va deveni manifestă.
Deci, această întâlnire, nu este o simplă activitate educativă, ci este un „ incubator al viitorului”, în care
fiecare dintre voi puneţi „ingredientele” ANULUI 2909.
Ştiu că unii dintre voi vă îndoiţi de revelaţia acestui secret… şi e firesc…căci istoria scrisă a omenirii ne-
a evidenţiat doar acele decizii luate de strucurile oficiale marilor naţiuni, rămânându-ne necunoscute acelea
luate de oamenilor (aparent) obişniţi ce au influenţat la rândul lor fundamental soarta omenirii şi a planetei.
Istoricii şi chiar analiştii prezentului, au omis aceste ultime decizii individuale, nu neapărat din rea voinţă, cât
mai ales din neştiinţă. Căci nici unul din aceştia nu au găsit algoritmul care să le releve „momentele zero” al vieţii
unei persoane care va schimba radical viitorul.
Activitatea de astăzi este (sau poate fi…) o astfel de RASCRUCE A OMENIRII…
Cu imaginaţia şi forţa vizionară pe care o aveţi, vă rog să faceţi O PREVIZIUNE ASUPRA ANULUI 2909,
asupra VIITORULUI OMENIRII.”
Raspunsuri ale elevilor:
 Eu văd anul 2909 total mecanizat… totul va veni şi va pleca pri simpla apăsare a unor butoane. Totul va fi
schimbat: toate familiile vor avea arme. Maşinile, trenurile te vor lăsa cu gura căscată, însă oamenii vor fi
mai buni, mai conştienţi de ce li se îmtâmplă.
***

 Anul 2909 va aduce transformări fundamentale la nivelul omenirii. Omul va fi de fapt un fel computer
uman. Toată lumea va fi conectată într-o singură reţea neuronală, în care fiecare va putea comunica cu
fiecare, fără nici o interferenţă. Planeta Pământ nu va exista sau dacă încă va exista, nu va fi singura
planetă locuită de acei oameni-computere pe care i-aş numi „cyber-oameni”. Deci, cu siguranţă 2909
reprezintă un an al cibernetizării, iar lucrurile la care noi în ziua de azi doar visăm, în acel timp vor fi
posibile.
 Anul 2909 va fi un an în care omenirea va conştientiza adevăratele valori umane, un an în care omul se va
preocupat totalmente de înflorirea fiinţei umane şi nu de denigrarea ei; un an în care interesul omului nu
va mai consta în obţinerea unui profit financiar cât mai mare, a unei puteri politice universale, a rănirii
aproapelui în scopul beneficiilor proprii; un an în care totul se va realiza pentru obţinerea fericirii şi
împlinirii spirituale prin încheierea definitivă a aoricărui conflict economic, social sau personal.
Deci, anul 2909 va fi un an în care tehnolgia, ştiinţa şi religia nu vor mai îngrădi omul, iar acesta îi va
repecta pe ceilaţi, pornind de la respectul pentru el însuşi.
 Din punctul meu de vedere, anul 2909 ar fi foarte diferit de cel prezent. Tehnologia ar fi mult mai avansată.
De exemplu în loc de maşinile de zi, ar exista mini-avioane nepoluante care să-i conducă la serviciu;
oamenii nu ar mai avea grija curăţeniei zilnice, deoarece ar exista roboţi specializaţi să facă acest lucru.
Oamenii ar mânca mai sănătos. Produsele alimentare numite „bio” ar fi produse în laboratoare speciale şi
nu ar mai exisa alimente care să ne afecteze stilul de viaţă.
Oamenii ar avea mai mult timp pentru a discuta, pentru a se plimba, pentru a se întâlni cu cei apropriaţi.
 Anul 2909 va fi un an revoluţionar, un an în care puterea de decizie nu va mai fi în mâna celor care
reprezintă puterea în stat, un an care el însuşi va putea fi numit „ANUL ZERO”, pentru că în el se vor
realiza ideile şi speranţele noastre, a celor ce trăim în lumea de azi; un an la baza căruia au stat deciziile
raţionale ale celor din prezent, pornind totuşi de la un sâmbure de imaginaţie.
 Anul 2909 va avea respect faţă de viaţă şi va fi verde; va apaţine naturii, dispărând definitiv imaginile cu
oraşe cenuşii, alcătuite din clădiri enorme de culoarea betonului şi fierului.
Anul 2909 va fi un an cu oameni responsabili şi intersaţi, pentru că doar aşa se poate schimba ceva.Toţi vor
fi interesaţi, informaţi şi responsabili, care vor pune preţ pe valorile ce contează cu adevărat, vor avea
principii bine definite, dar cel mai important, se vor cunoaşte pei înşişi.
 Anul 2909 va fi un an unde lumea a evoluat cu mult faţă de cea de acum. Vom putea călători pe alte
planete, vom şti dacă există alte forme de viaţă în univers.Oamenii de ştiinţă vor găsi o metodă de a da
puteri supranaturale oamenilor, de a le prelungi viaţa prin gasirea unui antidot pentru orice boală.
 Anul 2909…un an în care am putea spune că tehnologia a depăşit întru totul limitele imaginaţiei noastre, în
care oamenii înţeleg extrem de uşor teoria creaţiei, pe care noi nu cred că o înţelegem încă.
 În mod optimist văd în anul 2909 o omenire dispersată spre stelele cele mai apropiate… Nu pot spune că
vom ajunge să depăşim viteza luminii, dar călătoriile prin univers vor continua prin exploratorii şi
coloniţtii spaţiali. Ne vom pierde cultura ce ne unea ca oameni, apărând o diversitate şi extremă, ce ar
putea semăna cu apariţia unor specii diferite, din ceea ce a fost odată specia umană. Dar acest lucru nu
îmnseamnă că ne va lipsi de şansa unui viitor mai bun!
 În anul 2909, omul va deveni o fiinţă mai inteligentă, mai raţională şi mai ales, mai tolerantă. Vom trăi
într-o lume mai curată datorită tehnologiei şi se va găsi soluţia la numeroase probleme: sărăcie, boli,
război etc.
 Din punctul meu de vedere, anul 2909 va fi un an al tehnologiei, unde totul va fi electronic.
 2909?...Gaură neagră! Nu cred că va mai exista! Dar dacă ar exista, va fi un singur conducător (om sau
robot), iar restul, sclavii lui.
 Lumea, în 2909 probabil că s-ar schimba în binele extrem sau în răul extrem.
De ce în bine? E posibil ca evoluţia tehnologiei să ajute omul; de asemenea, omul va înţelege ce ste bine
pentru el şi va încerca să-şi schimbe pozitiv stilul de viaţă
De ce în rău? Tot tehnolgia va duce la apariţia de roboţi care vor prelua, încetul cu încetul activităţile
omului, astfel încât acesta nu va mai avea nici o obligaţie, nici o sarcină de făcut, ceea ce i-ar duce la
dezastru moral. Alimentele necesare fiinţei umane se vor rezuma probabil medicamente vitale supravieţuirii,
dispărând latura socială şi culturală a mâmcării.
Astfel, oamenii vor ajunge sclavii creaţiei lor.
Morala: În general, viitorul ne ste necunoscut, dar depinde de NOI, cei din PREZENT, modul în care îl vom
crea prin imaginaţia şi faptele noastre.
***
„În continuare, aş vrea să vă propun să vizionăm, din infinitatea de realităţi posibile, una imaginată de regizorul
Richard Fleischer, în 1973, prin filmul „Soylent Green (Produsul Verde)”

Trailer CINEMAGIA:
„În anul 2022, New York-ul e populat de 40 de milioane de cetăţeni
înfometaţi. Hrana a devenit o raritate, din pricina distrugerii resurselor
naturale. De aceea guvernul lansează un produs nou, Soylent Green, în
spatele căruia se ascunde,însă, un secret înspăimântător.”

Trailer IMDB:
„O poveste din 2022 a unui Pământ aflat în disperare. Mâncarea naturlă
ca fructele, vegetalele şi carnea, alături de alte alimente sunt pe cale de
dispariţie. Pământul este suprapopulat şi oraşul New Zork are peste 40 de
milioane de oameni loviţi de înfometare şi sărăcie.
Singurul mod de supravieţuire îl reprezintă raţionalizarea pe porţii apei şi
a misterioasei mâncări numită „Produsul verde” / ”Soylent green”.
Un detectiv investighează uciderea unui preşedinte din cadrul Companiei
„Soylent Green”.
Adevărul pe care-l descoperă în spatele acestei crime este cu mult mai
tulburător decât Pământul aflat în derivă, când află secretul ingredientului
din Produsul Verde”

„Aş dori ca împreună sa facem o radiografiere sufletească a Omului, prezent şi viitor pentru a identifica care sunt
caracteristicile acestuia care ar permite sau dimpotrivă nu ar permite ca un astfel de viitor potenţial să devină
realitate”
[Se punctează principalele aspecte sociale, economice, politice şi psihice relevate de filmul „Soylen Green”:
- dezechilbrul dintre resursele naturale şi numărul populaţiei pământului
- dispariţia populaţiei care să se ocupe de creşterea legumelor, fructelor sau animalelor;
- dispariţia treptată a reprezentării unei lumi verzi, populate de plante şi animale (accesul la acest tip de
amintire o aveau doar bătrânii care au trait într-o astfel de lume sau cei care, contracost, plăteau pentru un
ritual de eutanasiere care include imagini frumoase (cu ape, plante, animale) al unui lumi demult
dispărute)
- controlul resurselor de hrană de către anumite companii monopol
- piaţa neagră a produselor alimentare autentice, accesibilă doar păturii bogate şi influente
- populaţia controlată prin hrana şi apa porţionată, dependentă de aceste companii monopol de producere a
hranei
- dificultatea omului de a accepta adevărul îngrozitor al dezastrului omenirii (singura sursă de hrană fiind
chiar cadavrele oamenilor)
- interesele personale infiltrate în zonelor decizionale ale omenirii: zona politică şi socială
Răspunsuri ale elevilor privind valorile pierdute ale omenirii ce ar fi putut duce la un astfel de viitor:
- egoismul
- lăcomia
- dominarea principiul „mai mult” în detrimentul celui de „mai bine”
- indiferenţa faţă de ceilalţi oameni sau faţă de natură
- dezinteres faţă de fenomenele naturale, sociale, economice
- curiozitatea, fără limite morale
Răspunsuri ale elevilor privind valorile pierdute ale omenirii ce ar fi putut evita un astfel de viitor:
- implicare activă
- conştientizarea pericolelor potenţiale şi reale
- conştiinţă morală ridicată
- fermitate şi perseverenţă în deciziile luate
- setea de cunoaştere, dublată de responsabilitate
- dorinţa de a trăi veşnic ]

MASINA TIMPULUI – 18 NOV 2009


Scenariul didactic şi feed-backul elevilor în urma aplicării acestuia
„Imaginaţi-vă că sunteţi în anul 2909 şi ceea ce vedeţi acum nu este o sală de clasă, ci Sala de Consiliu al
ultimilor oameni ce au reuşit să se salveze de la pieirea Pământului.
Sunt sute de ani de când ultimii oameni supravieţuitori ai dezastrului planetar trăiesc rătăcitor pe o navă
spaţială, ca o ultimă soluţie disperată, după ce Terra, altă dată dată verde şi plin de viaţă… s-a transformat în
beton, fier şi cenuşă.
Suferinţa acestor ultimi supravieţuitori ai speciei umane nu se opreşte doar la pierderea leagănului omenirii –
Pământul , ci şi la pierderea treptată a oricărui contact, legătură cu istoria oamenilor ce i-ar fi putut ajuta să
înţeleagă cauzelee acestui destin tragic. Nici o carte, nici un documentar, nici o informaţie, nici o amintire nu a
supravieţuit acestor sute de ani de rătăcire, aşa că, aceşti ultimii oameni au pierdut treptat legătura cu rădăcina
Răului şi astfel, însăşi şansa refaceri a Trecutului.
Căci, am uitat să vă spun un aspect important: cercetările ştiinţifice de pe acestă ultimă navă a oamenilor nu
a încetat, ei căutând permanent soluţii de prelungire a vieţii şi de redare a şansei omenirii. Acest lucru i-a ajutat
pe de-o parte, să gasească soluţii provizorii de prelungire a hranei (fie şi în forma sa artificială), dar şi să
inventeze o maşină a timpului ce le-ar fi permis să se întoarcă în trecut şi să schimbe acest prezent sumbru.
Problema cea mai importantă pe care şi-au pus-o cercetătorii şi Liderii Omenirii, o dată cu descoperirea
maşinăriei timpului a fost următoarea: În ce an ar trebui să ne întoarcem şi ce decizii corecte ar trebui să luăm,
când noi, cei de acum nu mai ştim nimic despre trecutul omenirii?
Astfel s-a decis constituirea unei echipe de cercetaşi care să exploreze rămăşiţele planetei pământ şi să
gasească orice legătură, oricât de mică cu civilizaţia pierdută a omenirii. După lungi căutări disperate, a fost
găsită o singură peliculă, un documentar din 2009, intitulat „ Food inc”.
Întâlnirea de astăzi, constituie de fapt Consiliul Suprem al Înţelepţilor Omenirii, constituită din cei prezenţi
acum şi are o însemnătate deosebită pentru destinul ultimilor reprezentanţi ai umanităţii: aceea de a urmări acest
unic documentar în vederea:
a) identificării cauzelor psiho-socio-culturale şi politico-economice ce ar putea constitui „cauza
embrionară” a destinului tragic din 2909
b) plasarea unui om din 2909, în anul descris de documentarul găsit (2008), într-o anmită poziţie socială,
economică sau politică, putând astfel schimba în bine destinul omenirii
„Stimaţi Înţelepţi, vă propun să vizionăm, acest film documentar, numit „Food Inc.” , pentru ca apoi să facem o
radiografie a cauzelor ce au dus la prezentul nefericit din 2909 şi să decidem ce om influent să trimitem în anul
2009, astfel încat soarta omenirii să fie una mai bună !

Trailer CINEMAGIA:
„Metodele folosite astăzi în industria alimentară sunt, în mare parte, răspunsul
la creşterea rapidă a industriei fast-food din anii '50. Producţia de alimente, în
întregul ei, s-a schimbat drastic de atunci, aşa cum nu s-a schimbat niciodată
în mii de ani.
Controlată de o mână de corporaţii multinaţionale, politicile de producţie şi
prelucrare a alimentelor urmăresc, ca pe un cod nescris, scoaterea pe piaţă a
unor cantităţi imense de produse, cu costuri de producţie reduse (cel mai des
fiind, de fapt, minime).
Rezultatul este, bineînţeles, un profit uriaş; profit ce, la rândul lui, permite
coloşilor din industrie să controleze direct aprovizionarea globală cu produse
alimentare.”
http://quicksilverscreen.com/watch?video=106774
Răspunsurile elevilor (în urma lucrului pe grupe) la cele două provocări ale exerciţiului iamginativ:
a) identificarea cauzelor psiho-socio-culturale şi politico-economice ce ar duce la dispariţia hranei şi a
omenirii
b) identificarea statutului unui om influent care să fie plasat în 2009, pentru a schimba destinul omenirii în
2909
Grupa 1:
Cauze politice şi economice:
- dorinţa de dominare, de putere, ce trece dincolo de respectarea drepturilor şi libertăţilor celuilalt
- punerea accentului pe cantinate, decât pe calitate, raţiunea finală fiind îmbogăţirea cu orice preţ
Cauze psiho-socio-culturale:
- lăcomia umană
- tendinţa de a acumula, de a depozita resurse, chiar dacă sunt peste nevoile sale curente
- tendinţa spre consum fără limite
OMUL ALES:
Un dictator… responsabil şi conştient de ceea ce se întâmplă cu economia şi politica lumii
Grupa 2:
Cauze politice şi economice:
- interesele personale, infiltrate în reţeaua politică şi socială
- cenzurarea informaţiilor relevante pentru consumatori (lăsându-i pe aceştia în „întuneric”)
- promovarea principiului „mai mult, mai rapid, mai ieftin”
- industrializarea haotică, nesustenabilă
- instigarea la consum prin publicitate
Cauze psiho-socio-culturale:
- lăcomia umană
- tendinţa spre consum
- ignorarea efectelor, a consecinţelor ce derivă din deciziile individuale
OMUL ALES – prima variantă:
Clonarea Preşedintelui Americii ( Obs: Documentarul se referă nmai la spaţiul american).
Acest Preşedinte al anului 2909 va fi plasat în anul 2009 şi va face presiuni asupra Parlamentului pentru a
adopta un nou regim, mai echilibrat, mai ecologic în industria agricolă şi zootehnică
OMUL ALES – a doua variantă:
Plasăm în 2009 un mare om de afaceri înainte de a se forma compania „Mc Donald’s” care să prevină
apariţia viziunii economice a acestei companii „mai mult, mai rapid, mai ieftin” şi să promoveze o politică
economică care să valorifice şi să protejeze diversitatea bio-masei vegetale şi animale, sprijinind fiecare
fermier să dezvolte diversitatea naturală la orice nivel de producţie.
Grupa 3:
Cauze politice şi economice:
- interesele egocentriste, axate pe profit ale producătorilor din industia alimentaţiei corelate cu:
 ignorarea consecinţelor ecologice pe termen mediu şi lung
 încălcarea drepturilor şi libertăţilor adversarilor economici prin influenţarea promulgării de legi care să
favorizeze interesele egocentriste ale marilor producători
- consumatorilor nu li se permitea accesul la informaţia minimală cu privire la ingredientele alimentelor
cumpărate
Cauze psiho-socio-culturale:
- lipsa interesului oamenilor de a cunoaşte din ce este alcătuită mâncare lor zilnică
- tendinţa oamenilor de cumpăra ce este mai ieftin, chiar dacă ştiau că produsele în cauză nu sunt sănătoase
-tendinţa oamenilor de a cumpăra cât mai multe produse, la un preţ cât mai mic (chau dacă de multe ori,
produsele cumpărate nu îi erau neapărat necesare.
OMUL ALES:
Plasăm în 2009 un conducător (preşedinte) cu mare influenţă şi putere financiară, bine informat şi
conştient de cauzele principale ce au dus la viitorul dezastruos din 2909, şi care să fie vizionar şi cu putere
de convingere a maselor.
Grupa 4:
Cauze politice şi economice:
-corupţia la nivel politic şi economic
- promulagrea de legi nedrepte, ce favorizau doarmarile companii din industria alimentară
- interesul marilro companii de a produce cât mai mult prin investiţii cât mai mici
- „caracatiţa” obligaţiilor economice pe care marile companii le impuneau celorlalte mai mici, ducându-le treptat
la faliment sau încorporându-le în propriile mşinării de producţie
Cauze psiho-socio-culturale:
- tendinţa oamenilor de cumpăra ce este mai ieftin, indiferent de calitate
-tendinţa oamenilor de a cumpăra cât mai multe produse, la un preţ cât mai mic (chau dacă de multe ori,
produsele cumpărate nu îi erau neapărat necesare)
OMUL ALES:
Persoana trimisă de noi în 2009 este un cercetător competent şi bogat care, demonstrează ştiinţific
omenirii de efectele nocive ale produselor alimentare pe piaţa actuală şi apoi, pe aceste rezultate,
înfiinţează o companie de alimentară care produce exclusiv „bio”, la un preţ cu mult mai mic decât al
companiilor ce produc alimente parţial sintetice. De asemenea, acest cercetător sprjină financiar alte
companii mai mici care au aceeaşi viziune, dându-le încredere şi forţă pe piaţă.
În acelaţi timp, înfiinţează un ONG care să se ocupe de campanii de informare a populaţiei asupra
consecinţelor dezastruoase determinate de continuarea acestui stil de viaţă nesănătos, incorect, iraţional.

AMINTIRI DIN VIITOR… - 19 NOV 2009


Scenariul didactic şi feed-backul elevilor în urma aplicării acestuia
„ Astăzi vă voi spune un alt secret al anului 2909. Oamenii viitorului, pe lângă soluţiile găsite şi
implementate de Consiliul Înţelepţilor, s-au hotărât să mai introducă şi o altă soluţie inedită:
Ei au trimis 17 adolescenţi în anul 2009, plasaţi în 17 vieţi individuale, cu menţiunea că fiecare din aceştia au
uitat că au aparţinut unui viitor îndepărtat, singura amintire a anului 2909, fiind încredinţarea intimă că deciziile
proprii au puterea de a influenţa în bine sau în rău viitorul.
Voi sunteţi aceşti adolescenţi… voi sunteţi soluţia mult sperată a oamenilor din anul 2909!
Fiecare din deciziile luate de voi vor hotărî destinul generaţiilor viitoare!
“Primul pas în asumarea acestui destin este acela de a ne „descătuşa” de scuzele ce ne înrobesc viaţa cu privire la
adoptarea unui stil de viaţă echilibrat. În care din următoarele scuze vă regasiţi şi cum ne putem debarasa de ele?”
[ Prezentare videoclip http://www.youtube.com/watch?v=zyv_uR4Ru2M ]
Răspunsuri ale elevilor privind modalităţile de evitare a scuzelor:
- conştientizarea comportamentelor alimentare ce ne fac rău
- conştientizarea comportamentelor alimentare ce fac rău celor din jur (oameni, animale, plante etc.)
- conştientizarea raporturilor diverse ale omului la ceea ce numim „hrană”:
hrana ca element esenţial al supravieţuirii vieţii în toate formele sale
hrana ca produs socio-cultural
hrana ca stimulent al centrului plăcerii
hrana ca formă de compensare a unei probleme interioare (manifestată sub forme patologice ca:
anorexia, bulimia, obezitatea etc.)
hrana ca simbol al statutului social
hrana ca formă de manipulare prin publicitate etc.
“Aş dori în continuare să ne oprim asupra acestui mozaic de raporturi om-hrană şi să surprindem aspecte care să
ne ajute să luăm cele mai bune decizii cu privire la doptarea unui stil de viaţă sănătos şi echilibrat”
[ Prezentarea de către specialiştii a intervenţiilor didactice:
o Prof de istorie Melian Diana – Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen”
 prezentarea unei scurte istorii a alimentaţiei ce evidenţiază diferenţele socio-culturale şi chiar
psihologice în raportările omului din diferite colţuri ale lumii si din diferite epoci la alimentaţie
o Ing. lab Andronic Daniela – Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen”
 păcălirea simţurilor prin produşi sintetici ce reproduc fidel gustul original
(realizarea unui experiment cu două produse alimentare – frişcă obţinută din smântână „bio” şi frişcă
obţinută din smântână deshidratată, neetichetate; elevii au de ales între aceste 2 produse şi să decidă pe
care dintre ele le preferă să le cumpere92% din elevi au ales produsul artificial, în locul celui natural!)
potenţarea consumului de hrană cu produşi sintetici prin mecanisme publicitare manipulative
(stimularea plăcerii, corelarea alimentelor cu un anumit statut social, asocierea alimentelor cu diferite
mesaje subliminale) explicaţii întărite de următoarele clipuri:
http://www.aniboom.com/animation-video/363375/Soup/
http://www.dailymotion.com/video/x1jzg8_savage-supermarket_shortfilms
o Prof. de geografie Vatră Virgil - Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen”
 presiunea pe care o exercită industrializarea neraţională a alimentaţiei asupra resurselor
naturale ale planetei, explicaţii întărite de următoarele clipuri amuzante:
http://www.youtube.com/watch?v=42HLOxVZAYo
http://www.youtube.com/watch?v=h8Ek3v1RBEU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xUeNyPTjfec&feature=fvste3
http://www.youtube.com/watch?v=gBZdUA8zxJ0
o Prof. de georgrafie Badiu Marcel– Colegiul Naţional „V.Alecsandri”
 presiunea pe care o exercită industrializarea agricolă asupra resurselor naturale ale planetei
(extrase din filmele documentare : “11-th hour” şi „Home”)
http://video.google.ro/videoplay?
docid=5684889615378087510&ei=sbQJS_S0HKCM2wLylYTpDg&q=11th+hour&hl=ro#
http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
o Consil şc. Stamatachi Anca– Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen”
o Consil şc. Aprodu Diana – CJAP Bacău
 comportamente psihologice şi sociale asociate consumului dezechilibrat al mâncării (comportament
compulsiv, asocIerea mâncării cu plăcerea substitut, frica de a mânca ca rezultat al presiunii sociale a
mâncării, relaţia dintre omul consumator şi omul „consumat” de industria preparatelor fast food etc.)
 explicaţii întărite de următoarele clipuri:
http://nfb.ca/film/Hunger/
http://www.youtube.com/watch?v=39j7bypVxL8
http://www.metacafe.com/watch/746605/anorexia/
http://www.youtube.com/watch?v=6UJ-YPVdIA8
http://www.youtube.com/watch?v=6UJ-YPVdIA8
o Insp.Marta Butnaru– reprezentant CEPECA Bacău
 comportamente alimentare asociate consumului de droguri legale şi ilegale

„Acum că ni s-a deconspirat (chiar şi nouă înşine) misiunea secretă… vă propun să facem un pact al
prezentului… pentru viitor!”
Fiecare din voi va primi la începutul acesta de drum câte o nucă şi un carneţel. Dar nici nuca, nici carneţelul nu
sunt simple obiecte funcţionale! Astfel nuca, conţine un un miez de înţelepciune – un răvaş care să vă fie fir
director în misiunea voastră, iar carneţelul gol, odată umplut cu proprile decizii zilnice, va şterge căile potenţiale
ale viitorului sumbru din 2909.”
[ Prezentăm răvaşele incluse în nucile-simbol din cadrul exerciţiului imaginativ]:
o Cum semeni, aşa culegi.
o Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi-n traistă.
o Mâna care dă este deasupra mâinii care ia!
o Răbdarea este amară, dar fructele ei sunt dulci.
o Poţi duce un cal la apă, dar nu-l poţi forţa să bea.
o Sunt o mie de feluri de a pierde o zi, însă niciunul de a o întoarce înapoi.
o Pentru a-ţi realiza visele, trebuie mai întâi să te trezeşti.
o Când slobozeşti săgeata adevărului, înmoaie vârful în miere.
o Dacă ceri un sfat celui priceput, ai câştigat jumătate din experienţa lui.
o Începutul pomului se află în sâmbure.
o Învăţându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac.
o Mai bine sărac de toate, decât sărac de bunătate.
o În cel care dă cu piatra în tine, tu dă cu pâine.
o Norocul nu le surâde decât celor curajoşi.
o Cine învinge fără a înfrunta pericole, triumfă fără glorie.
o Amânarea e hoţul timpului.
o Înţeleptul învaţă din păţania altora, nesocotitul nici din a sa.
o Nu se obţine un lucru plăcut decât răbdându-l pe cel neplăcut.
o Cine merge încet dar merge, va ajunge cel dintâi.
o La o mână de învăţătură se cere un car de purtare bună.
o Nu în mult stă bunul, ci în bun stă multul.
o Mintea de la tinereţe este toiag la bătrâneţe.
„Vă invit ca mugurii viitorului, sădiţi şi crescuţi de noi în prezent, să îi vedem peste exact o lună de la ultima
întâlnire din cadrul acestei activităţi … iar carneţelele, care deja vor fi umplute cu decizii înţelepte din viaţa de zi
cu zi să le schimbăm între noi pentru a ne îmbogăţi şi înfrumuseţa misiunea de schimbare a viitorului!”
[ Se construiesc perechile de elevi, care peste o lună vor schimba carneţele simbolice cu faptele asumate la
nivelul vieţilor individuale privind un posibil viitor mai bun al omenirii!]

HRANĂ PENTRU TOŢI


Scenariul didactic şi feed-backul elevilor în urma aplicării acestuia
Scenariul este etapizat pe trei secvenţe didactice:
A) Exerciţiul „Ghiceşte-ţi perechea …sănătoasă!”
- 15 elevii adolescenţi primesc ghicitorile scrise, iar perechile lor, respectiv copiii din Centrul „Rainbow”
primesc imaginile ce reprezintă răspunsurile la aceste ghicitori
- Fiecare elev adolescent citeşte ghicitoarea primită şi roagă copiii din Centrul „Rainbow” să identifice care
dintre aceştia are imaginea alimentului ce reprezintă răspunsul vizual al fiecărei ghicitori rostite cu voce
tare.
- Prin prezentul joc didactic se creează perechile ce vor lua prânzul comunitar plătit de elevii adolescenţi şi
oferit în cadrul cantinei Colegiului Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen”
B) Concursul „Ghiceşte unde se află… ghicitorile”
- 25 de ghicitori (scris + imagine) sunt ascunse în diferite locuri ale spaţiului de desfăşurare a activităţii
- Se solicită perechilor formate (copii-adolescenţi) să caute aceste ghicitori, cu menţiunea că şcolarii din
primele 4 perechi vor primi cadou stilouri cumpărate de elevii adolescenţi
- Fiecare din ghicitorile găsite sunt citite cu voce tare, pentru ca ceilaţi ascultători (copii sau adolescenţi) să
găsească răspunsul la aceste ghicitori
C) Prânzul comunitar „Prânz sănatos cu-n prieten inimos”
- oferirea unui prânz comunitar copiilor din Centrul „Rainbow”, prânz plătit de elevii adolescenţi şi oferit în
cadrul cantinei Colegiului Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen”
- desfăşurarea de activităţi de socializare şi educaţie în timpul prânzului
- desfăşurarea de activităţi de socializare prin joc în cadrul spaţiului de relaxare al Colegiului Tehnic de
Comunicaţii „N.V.Karpen”
Seamănă c-o zărzărea
Da-i mai mare decât ea!

Mure albe sus în pom,


Hai, copii să le luăm!
Şi ce nume să le dăm?

În grădina lui Pandele,


E un pom plin cu mărgele,
La culoare-s roşii toate
Cu codiţe-mperecheate!

Patru fraţi stau într-o casă


Şi de ploaie nu le pasă!

Tărtăcuţă aromată
Ca un morcov colorată,
Din ţări calde cumpărată!

Pepenaşul cu gurgui
E-mbrăcat cu puf de pui!
Mingişoare aurii,
Galbene sau sângerii,
Hai, să le ghiciţi copii!

Mere mari cu biberon


Au crescut la noi în pom!

Nu-i caisă, că-i roşcată


Şi-are pieliţa pluşată!

Toamna-i vânată, brumată,


Iară iarna-i afumată!

Boţ ca mărul,
Pături ca plăcinta
Roşu ca focu',
Iute ca dracu'

Am o fată rotunjoară,
Cu rochiţa roşioară,
Când se-ncepe-a dezbrăca,
Toţi pornesc a lăcrima!

Am cămăşi nenumărate,
Plângi de le dezbraci pe toate!

Parcă e un măr frumos,


Dar păcat că-i mustăcios!

Am o grasă jupâneasă,
Îmbrăcată-n rochii de mătasă.
De-ncep a o dezbrăca,
Toţi încep a lăcrima
Ţăruş galben ascuţit
În pământ şade înfipt.
Cine este? L-aţi ghicit?

Într-o cuşcă mulţi căţei,


Toţi sunt albi şi rotofei -
Mama-i pune la mujdei!

Deaupra iarba se-ncurcă


Şi sub ea ouă de curcă!

Buni sunt copţi, fierţi şi prăjiţi


Şi-s aproape nelipsiţi
Când dorim o garnitură Lângă
oricare friptură.

Şade mândra-ntr-un picior,


Lăudându-se oricui -
Că ea poartă-n al ei spate
Cămăşi albe şi verzui!
Miezul e floare spumoasă,
Iar în jur frunze de varză!

Noi avem un butoiaş


Alb, voinic, parcă-i de caş;
Cercuri n-are şi nici doage,
Este bun când mama-l coace!

Copăiţe cu bobiţe
Agăţate printre viţe!

Pare că-i un pătrunjel,


Fiindcă-i alb, la fel cu el;
Când îl guşti, te strâmbi, tuşeşti
Şi îndată-l şi ghiceşti!

O căsuţa gogoneaţă,
Învelită cu verdeaţă,
Înăuntru miere ţine;
Nu-i făcută de albine.
Ascuns în camasa verde,
Miezul de foc nu se vede.
Cand mananci o feliuta,
Parca sufli-n muzicuta.

Ciucur verde sau roşcat


Pe arac stă agăţat,
Cine este? L-aţi aflat?

Frunze n-are,
Nu-i nici floare.
În paduri si pe ogor,
Prin gradini si-n deal la vie
Sta mereu într-un picior.

Sade mosul în camara


Cu mustatile afara.

Am camasi nenumarate
Le port pe toate îmbracate.

Ce-i rosu, mar nu-i;


Creste-n pamant, ceapa nu-i?

Alba pasaruica,
Pe arac se urca;
N-are aripioare,
N-are nici picioare.
Fel si fel de palarii
Ascunse prin balarii.

Noua frati intr-un cojoc,


De-i mananci, gura-ti ia foc.

De vorbesti de ea, pe data


Gura-ti iasa numai apa;
Galbena si parfumata,
Bune e la citronada?

După ploaie, la plimbare,


Cu umbrele mici... de soare!

Vineţie, înfoiată,
De codiţă atârnată,
Bună-i coaptă în salată!
Stă burtosul pe câmpie
Năsturei în el o mie.
Nu-i legumă, dar se ştie
Că-mi place la nebunie!

Cine-i Verde-Împărat
Şi-i bun crud, dar şi murat?

Roşu, lung şi mustăcios,


Mai subţire ori mai gros,
Dulce, vitaminizat,
Rege-i peste zarzavat.

Iute, gras sau capia, Galben, verde sau


roşcat, Pe tulpină atârnat
Mă îndeamnă la mâncat.

Mică, roşie şi parfumată, Şade pe pământ


culcată.