Sunteți pe pagina 1din 79

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

BIBLIOGRAPHIA
MORALIA
(cărţi, articole şi studii)

Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă


Prep. Georgian Păunoiu
2

Bucureşti – 2003

CĂRŢI

[B] = Bioetică

*** Gândirea socială a Bisericii. Fundamente – documente – analize – perspective-


vol. prezentat de diac. Ioan I. Ică jr şi Germano Marani, Ed. Deisis, Sibiu, 2002.
*** Creştinism şi antisemitism, SOLOVIOV, V., BERDIAEV N., FEDOTOV Gh., trad.
J. Ianoşi, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992.
*** „Ortodoxia” în mărturisiri contemporane, interviuri realizate de L. Magdan, Ed.
Sophia, Bucureşti, 1998.
ACH, Johann S. & QUANTE, Michael (coord.), Hirntod und Organ-verpflanzung:
ethische, medizinische, psychologische und rechtliche Aspekte der
Transplantationsmedizin, Stuttgart- Bad Cannstatt, frommann-holzboog, 1999, 342 p.
[Bibl. Inst. Goethe Buc.] [B]
ACHENBACH, Gerd B., Philosophische Praxis: Vorträge u. Aufsätze, Köln, Verlag
für Philosophie Dinter, 1984, 190 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
ADĂMUŢ, Luminiţa, Problema datoriei în gândirea etică greco-latină, Univ. Al.I.
Cuza, Iaşi, 2001, 272 p.
AFLOROAEI, Ştefan, Lumea ca reprezentare a celuilalt, Ed. Institutul European, Iaşi,
1994.
ALAIN, Elements de philosophie, Gallimard, Paris, 1990, 384 p. [Bibl. Inst. Francez
Buc.]
3

Idem, Propos sur le bonheur, Gallimard, Paris, 1978, 228 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.]
ANDORNO, Roberto, La bioéthique et la dignité de la personne, PUF, Paris, 1997, 125
p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
ANDRÉ, Christophe & LELORD, François, L’estime de soi. S’aimer pour mieux vivre
avec les autres, Éd. Odile Jacob, Paris, 1999, 289 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.]
ANDREI, Arhiep. de Alba Iulia, Spovedanie şi comuniune, ed. a II-a, Ed. Reîntregirea,
Alba Iulia, 2001.
Idem, Ospăţul credinţei, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 1999.
Idem, Dinamica despătimirii. Spiritualitate creştină, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2001.
Idem, Spiritualitate creştină pe înţelesul tuturor, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2002.
Idem, Morala Împărăţiei întemeiată pe Sf. Scriptură şi Sf. Părinţi, Ed. Reîntregirea,
Alba Iulia, 2003.
ANTONIE, mitr. de Sourozh & LEFÈBVRE, Georges, Courage to pray, Crestwood:
St. Vladimir Seminary Press, 1984.
Idem, God and Man, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1983.
ARGHEZI, Tudor, Manual de morală practică, Albatros, Bucureşti, 1997, 156 p.
[Bibl. Naţ. Buc.]
ARISTOTEL, Despre suflet, ed. a II-a, trad. N. I. Ştefănescu, Ed. Aion, Oradea, 1996.
ARSENIEV, Nicholas, Russian piety, New York: St. Vladimir Seminary Press, 1975.
Idem, Misticism and the Eastern Church, New York: St. Vladimir Seminary Press,
1979.
Idem, Revelation of life eternal: an introduction to the christian message, New York: St.
Vladimir Seminary Press, 1982.
Idem, Mistica şi Biserica Ortodoxă, trad. Remus Rus, Ed. Iri, Bucureşti, 1994.
ASHLEY, Benedict M. & O`ROURKE, Kevin D., Healthcare ethics. A theological
analysis, The Catholic Health Association of the United States, St. Louis, 1989. [Bibl.
Inst. Rom.-Cat. Buc.] [B]
ASTĂRĂSTOAE, Vasile & SCRIPCARU, Gheorghe, Principii de bioetică,
deontologie şi drept medical, Ed. Omnia, 1994, 220 p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
4

ASTĂRĂSTOAE, Vasile & TRIF, Almoş Bela, Essentialia în Bioetică, 256 p. [Bibl.
Naţ. Buc.] [B]
AUBENQUE, Pierre, Problema fiinţei la Aristotel, trad. D. Gheorghe, prefaţă I.-L.
Munteanu, Ed. Teora, Bucureşti, 1998.
AUMONIER, Nicolas & BEIGNER, Bernard & LETEILLER, Philippe,
L’Euthanasie, PUF, Paris, 2001, 126 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.] [B]
BACONSKY, Teodor, Râsul patriarhilor. O antropologie a deriziunii în patristica
răsăriteană, cuvânt înainte A. Pleşu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996.
Idem, Iacob şi îngerul. 45 de ipostaze ale faptului religios, Ed. Anastasia, Bucureşti,
1996.
Idem, Puterea Schismei. Un portret al creştinismului european, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 2001.
Idem, Ispita binelui. Eseuri despre urbanitatea credinţei, Ed. Anastasia, Bucureşti,
1999.
BADIOU, Alain, L’Éthique: Essai sur la conscience du Mal, Hatier, 1994, 79 p. [Bibl.
Inst. Francez Buc.]
BALTHASAR, Hans Urs von, Prayer, Ignatius Press, San Francisco, 1986. [Bibl. Inst.
Rom.-Cat. Buc.]
BASTIDE, Georges, Traité de l’action morale, PUF, Paris, 1961. [Bibl. Naţ. Buc.]
BAUMAN, Zygmunt, Etica postmodernă, trad. D. Lică, Ed. Amarcord, Timişoara,
2000.
BAYERTZ, Kurt (coord.), Praktische Philosophie. Grundorientierungen angewandter
Ethik, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1991, 368 p. [Bibl. Inst.
Goethe Buc.]
BĂRBIERU, ierom. Nifon, Luxul şi Biserica, postfaţă de Fabian Anton, Ed. Eikon,
2003.
BĂDILIŢĂ, Cristian, Călugărul şi moartea, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
Idem, Sacru şi melancolie (jurnal de generaţie), Ed. Amarcord, Timişoara, 1997.
Idem, Pe viu despre Părinţii Bisericii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.
5

BĂLAN, arhim. Ioanichie, Convorbiri duhovniceşti cu teologi ortodocşi din străinătate,


Ed. Trinitas, Iaşi, 1995.
Idem, Convorbiri duhovniceşti, ed. a II-a, Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993.
BEAUDE, Joseph, La mistica, Ed. Paoline, Milano, 1992. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
BEAUREGARD, pr. Marc-Antoine Costa de, Rugaţi-vă neîncetat, trad. Rodica şi pr.
Nicolai Buga, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998.
BEAUREGARD, pr. Marc-Antoine Costa de & STĂNILOAE, pr. Dumitru, Mică
dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, ed. a II-a, trad. Maria-Cornelia Ică jr, Ed.
Deisis, Sibiu, 2000.
BECK, Ulrich (coord.), Kinder der Freiheit, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag,
1997, 403 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.] [B]
BEHR-SIGEL, Elisabeth, Le lieu du coeur. Initiation à la spiritualité de l`Eglise
orthodoxe, Cerf, Paris, 1989. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
Idem, Le ministère de la femme dans l’Église, Les Éditions du Cerf, Paris, 1987, 239 p.
[Bibl. Inst. Francez Buc.]
BEIERWALTES, Werner & BALTHASAR, Hans Urs von, Grundfragen der Mystik,
Johannes Verlag Einsiedeln, 1974. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
BELU, pr. prof. Dumitru, Despre iubire, Ed. Omniscop, Craiova, 1997.
BENGA, pr. dr. Daniel, Metodologia studiului şi cercetării ştiinţifice în Teologie,
ed. a II-a, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.
BÉNICHOU, Paul, Morales du grand siècle, Gallimard, Paris, 1988, 313 p. [Bibl. Inst.
Francez Buc.]
BERDIAEV, Nicolae, Cunoaşterea de sine. Exerciţiu de autobiografie filosofică, trad.
I. Cristea, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998.
Idem, Destinul omului în lumea actuală (pentru o înţelegere a timpului nostru), trad. V.
Durmea, studiu introductiv A. Carpinschi, Ed. ABC DAVA, 1993.
Idem, Sensul istoriei, trad. R.Părpăuţă, studiu introductiv I. Gyurcsik, Ed. Polirom, Iaşi,
1996.
Idem, Despre sclavia şi libertatea omului, trad. M. Ivănescu, Ed. Antaios, Oradea, 2000.
6

Idem, Spirit şi libertate. Încercare de filozofie creştină, trad. S. Lăcătuş, postfaţă Gh.
Vlăduţescu, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996.
Idem, Cinq méditations sur l`existence, Paris, 1936.
Idem, Adevăr şi revelaţie. Prolegomene la critica revelaţiei, trad. şi postfaţă I. Gyurcsik,
Ed. de Vest, Timişoara, 1993.
Idem, Sensul creaţiei. Încercare de îndreptăţire a omului, trad. A. Oroveanu, prefaţă A.
Pleşu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992.
Idem, Filosofia lui Dostoievski, trad. R. Părpăuţă, Ed. Institutul European, Iaşi, 1992.
Idem, Împărăţia spiritului şi împărăţia cezarului, trad. şi postfaţă I. Gyurcsik, Ed.
Amarcord, Timişoara, 1994 / Împărăţia lui Dumnezeu şi împărăţia Cezarului, trad. N.
Nicolaeva, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998.
BERGSON, Henri, Cele două surse ale moralei şi religiei, trad. şi studiu introductiv D.
Morăraşu, Ed. Institutul European, Iaşi, 1992.
Idem, Teoria râsului, ed. II, trad. S. Lupaşcu, Ed. Institutul European, Iaşi, 1998.
BERNARD, Jean, De la biologie à l’éthique: Nouveaux pouvoirs de la scince,
nouveaux devoirs de l’homme, Paris, Hachette, 1991, [Bibl. Inst. Francez Buc.] [B]
Idem, La bioéthique, Flammarion, 1994, 125 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.] [B]
BERNARDI, Jean, Grigorie din Nazianz. Teologul şi epoca sa (330-390), trad. C. Pop,
Ed. Deisis, Sibiu, 2002.
BERNEA, Ernest, Îndemn la simplitate, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1995.
Idem, Mic tratat de înţelepciune şi virtute, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
BERZONSKY, Vladimir, The gift of love, Cresτwood: St. Vladimir Seminary Press,
1985.
BIANCHI, Enzo, Cuvânt şi rugăciune, trad. M.-C. Oros, prefaţă † Serafim, Ed. Deisis,
Sibiu, 1996.
BIFFI, Inos, Cristo – desiderio del monaco. Saggi di teologia monastica, Jaca Book,
Milano, 1998. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
*** La fondement de la bioéthique, Éd. De Boeck Université, Bruxelles, 1992, 198 p.
[Bibl. Naţ. Buc.] [B]
7

*** Comité international de Bioéthique de l`Unesco (CIB) – Actes de la troisième


session, sept. 1995, Unesco, Paris, 1996. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
BLOOM, † Antoine, L`ecole de la prière, Éd. du Seuil, Paris, 1972. [Bibl. Inst. Rom.-
Cat. Buc.]
BOBOC, Alexandru, Etică şi axiologie în opera lui Max Scheler, Editura ştiinţifică,
Bucureşti, 1971, 248 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
BOBRINSKOY, pr. prof. dr. Boris, Taina Bisericii, trad. V. Manea, studiu introductiv
pr. dr. I. Bizău, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2002.
Idem, Împărtăşirea Sfântului Duh, trad. M. Şi A. Alexandrescu, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1999.
BOECK, Hans, Ethik und Moral, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1977,
181 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
BONÉ, Edouard, Itineraires bioethiques, Éd. Ciaco, Bruxelles, 1990, 204 p. [Bibl. Naţ.
Buc.] [B]
BOUYER, Louis, Introduction à la vie spirituelle, Desclée & Co, Tournai, 1960. [Bibl.
Inst. Rom.-Cat. Buc.]
BRĂILEANU, Traian, Idealul de viaţă şi conştiinţa morală, Ed. Eminescu, Bucureşti,
2001. [Bibl. Naţ. Buc.]
BRECK, pr. prof. dr. John, Darul sacru al vieţii, trad. şi cuvânt înainte † Irineu Pop
Bistriţeanul, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2001. [B]
Idem, Puterea Cuvântului în Biserica dreptmăritoare, trad. M.E. Herghelegiu, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 1999.
BRÉMOND, Jean, Părinţii pustiei, Ed. Nemira, Bucureşti, 2002.
BRÈS, Yvon, Psihologia lui Platon, trad. M.A. Pop, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000.
BRIANCIANINOV, Ignatie, Fărâmiturile ospăţului, Episcopia Ortodoxă Română
Alba-Iulia, 1996.
Idem, Despre înşelare, trad. A. şi X. Tănăsescu-Vlas, Schitul Lacu, Sf. Munte Athos,
1999.
Idem, Ofrandă monahilor contemporani, Fundaţia Dosoftei, 2002.
8

BROCK, Sebastian, Efrem Sirul. Ochiul luminos. Viziunea spirituală a lumii la Sf.
Efrem Sirul, trad. pr. M. Ielciu, studiu introductiv diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu,
1998.
BRUCKNER, Pascal, Euforia perpetuă. Eseu despre datoria de a fi fericit, trad. C. şi
C. Popescu, Ed. Trei, Bucureşti, 2000.
Idem, Tentaţia inocenţei, trad. M. Constantinescu, Ed. Nemira, Bucureşti, 1999.
Buber, Martin, Eu şi Tu, Ed. Humanitas, 1992.
BULGAKOV, Sergei, Lumina neînserată. Contemplaţii şi reflecţii metafizice, trad. E.
Drăguşin, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999.
Idem, „Ortodoxia”, trad. N. Grosu, Sibiu, 1933; reed. Paideia, Bucureşti, 1994.
Idem, Rugul care nu se mistuie: studiu de interpretare dogmatică a unor elemente ale
cultului Maicii Domnului în Ortodoxie, trad. B. Buzilă, Ed. Anastasia, Bucureşti,
Bucureşti, 2001.
BUNEA, Ioan, Fenomenologia conştiinţei morale, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 1999, 140p.
[Bibl. Naţ. Buc.]
BUNGE, ierom. Gabriel, Evagrie Ponticul. O introducere, trad. şi studiu introductiv
diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
Idem, Akedia. Plictiseala şi terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau sufletul în luptă
cu demonul amiezii, ed. a II-a, trad. şi cuvânt înainte de diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis,
Sibiu, 2001.
Idem, Practica rugăciunii personale după Sfinţii Părinţi sau «Comoara în vase de lut»,
ed. a II-a, trad. şi cuvânt înainte diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
Idem, Mânia şi terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau «Vinul dracilor şi pâinea
îngerilor», trad. diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
Idem, Părintele duhovnicesc şi gnoza creştină după avva Evagrie Ponticul, studii M.
O’Laughlin, trad. diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
BUTNARIU, Mihai, Eleganţa morală: eseuri despre comportament, Ed. Radical,
Drobeta Turnu Severin, 1997, 227 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
CANETTI, Elias, Masele şi puterea, trad. Amelia Pavel, Ed. Nemira, Bucureşti, 2000.
9

CANTO-SPERBER, Monique, Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, PUF,


Paris, 1996, XXII + 1719 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.]
CÂRLAN, Marius V., Clonarea animalelor şi consecinţele clonării, Ed. Junimea, Iaşi,
2001, 88 p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
CĂTINEANU, Tudor, Elemente de etică, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. [Bibl. Naţ. Buc.]
CHARROU, Pierre, De la sagesse, Fayard, Paris, 1996, 886 p. [Bibl. Inst. Francez
Buc.]
CHENU, Bruno & NEUSCH, Marcel, Au pays de la Théologie. A la découverte des
hommes et des courants, Le Centurion, Paris, 1986. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
CHIRILĂ, Dr. Pavel, Conceptul de medicină creştină. Sf. Scriptură citită de un medic
ortodox – vol. I, Ed. Christiana, Bucureşti, 2001. [B]
CHITTY, Derwas J., The desert a city. An introduction to the study of egyptian and
palestinian monasticism under the Christian Empire, Crestwood: St. Vladimir Seminary
Press, 1966.
CHRÉTIEN, Jean-Louis & HENRY, Michel & MARION, Jean-Luc & RICOEUR,
Paul, Fenomenologie şi teologie, trad. N. Ionel, Ed. Polirom, Iaşi, 1996.
CIOARĂ, Ilie, Redresarea morală şi spirituală a omenirii, Ed. Metropol, Bucureşti,
1999, 420 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
CITTERIO, Elia, Nicodijm Aghioritul. Personalitatea – opera – învăţătura ascetică şi
mistică, trad. diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
CLÉMENT, Olivier, Întrebări asupra omului, trad. Ierom. Iosif Pop şi pr. Ciprian
Şpan, cuvânt înainte pr. Boris Bobrinskoy, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române Alba-Iulia,
1997.
Idem, Sources. Les mystiques chrétiens des origines, Stock, 1982. [Bibl. Inst. Rom.-Cat.
Buc.]
Idem, Trei rugăciuni. Tatăl nostru, Împărate ceresc, Rug. Sf. Efrem Sirul, trad. I.
Grigore, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2001.
Idem, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, trad. E.
Vlad, Christiana, Bucureşti, 1996.
10

Idem, Viaţa din inima morţii, trad. C. Soare, Ed. Pandora, Târgovişte, 2001.
Idem, Adevăr şi libertate. Ortodoxia în contemporaneitate. Convorbiri cu Patriarhul
ecumenic Bartolomeu I, trad. M. Maci, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
Idem, Puterea credinţei, trad. A. Andronescu şi D. Ciascai, Ed. Pandora, Târgovişte,
1999.
CODRESCU, Răzvan, Recurs la Ortodoxie, Ed. Christiana, Bucureşti, 2002.
Colliander, F. Tito, Credinţa şi trăirea Ortodoxiei, Ed. Scara, 2002.
COMAN, pr. prof. Ioan G., Probleme de filozofie şi literatură patristică, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1995.
COMTE-SPONVILLE, André, Petit traité des grandes vertus, PUF, Paris, 1995, 392
p. [Bibl. Inst. Francez Buc.]
Idem, Traité du désespoir et de la béatitude, PUF, Paris, 1988, 301 p. [Bibl. Inst.
Francez Buc.]
CONGAR, Yves, Les voies du Dieu vivant. Théologie et vie spirituelle, Cerf, Paris,
1964. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
CORNEANU, Nicolae †, Studii patristice. Aspecte din vechea literatură creştină,
Timişoara, 1984.
Idem, Patristica mirabilia. Pagini din literatura primelor veacuri creştine, ed. a II-a,
Ed. Polirom, Iaşi, 2001.
CORTE, Marcel de, Philosophie des moeurs contemporaines. Homo rationalis,
Éditions Universitaires, Bruxelles, 1944, 493 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
COSMAN, Doina, Sinuciderea: studiu în perspectivă biopsihosocială, Ed. Risoprint,
Cluj-Napoca, 1999, 229 p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
COUCHE, Marcel, Le Fondement de la morale, PUF, Paris, 1999, 160 p. [Bibl. Inst.
Francez Buc.]
COZMA, Carmen, Elemente de etică şi deontologie, Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 1997, 168
p. [Bibl. Naţ. Buc.]
Idem, Introducere în aretelogie. Mic tratat de etică, Ed. Universităţii Alex. I. Cuza, Iaşi,
2001.
11

CRAINIC, Nichifor, Sfinţenia – împlinirea umanului, Ed. Trinitas, Iaşi, 1993.


CREŢIA, Petru, Eseuri morale, Ed. Muzeului Literaturii Române, Bucureşti, 2000, 168
p. [Bibl. Naţ. Buc.]
Idem, Norii. Eseuri şi însemnări, Ed.Cartea Românească, Bucureşti, 1979, 272 p. [Bibl.
Naţ. Buc.]
CRISTESCU, Gabriel, Etică şi cultură civică, Ed. Focus, Petroşani, 2002. [Bibl. Naţ.
Buc.]
CROUZEL, Henri, Origen – personajul – exegetul – omul duhovnicesc - teologul, trad.
C. Pop, studii G. Dorival şi C. Bădiliţă, prefaţă diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu,
1999.
CUCOŞ, Constantin, Minciună, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogică,
Ed. Polirom, Iaşi, 1997.
DAGRON, Gilbert, Les Moines et la ville: le monachisme à Constantinopol jusq`au
concile de Chalcedonine (451), Éd. E. de Boccard, Paris, 1970.
*** Darurile Sfântului Duh, vol. I, trad. şi note drd. Cristina Băcanu, Ed. Sophia, 2003.
DELESALLE, Jacques, La morale du Descartes, Université de Lille, Lille, 1975, 968
p. [Bibl. Naţ. Buc.]
DEPLOIGE, Simon, Le conflit de la morale et de la sociologie, Nouvelle Libraire
Nationale, Paris, 1927, 388 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
DESEILLE, Placide, L`Echelle de Jacob et la vision de Dieu, Monastère de la
Transfiguration, Beynat, 1974. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
DOLTO, Françoise, Le féminin, Gallimard, Paris, 1998, 408 p. [Bibl. Inst. Francez
Buc.]
*** Marele Inchizitor. Dostoievsky – lecturi teologice, trad. L. Ivanov, Ed. Polirom, Iaşi,
1997.
DRĂGUŞIN, Valeriu, Marea vieţii: Morala creştină, Ed. Bucovina, Iaşi, 1999, 164 p.
[Bibl. Naţ. Buc.]
Idem, Trepte spre cer: morală creştină, Ed. Universitas XXI, Iaşi, 2002. [Bibl. Naţ.
Buc.]
12

DUMEA, pr. Claudiu, Omul între «a fi» sau «a nu fi»: probleme fundamentale de
bioetică, Ed. Arhiep. Rom.-Cat., Bucureşti, 1998, 128 p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
DUMONT, Charles, Sulla via della pace. La sapienza cisterciense secondo San
Bernardo, intr. Bernardo Olivera, Jaca Book, Milano, 1998. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
DUPUIS, Jean, De l`euthanasie, Téqui, Paris, 1991. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.] [B]
DURAND, Guy, La Bioéthique, Cerf, Fides, Paris, 1989, 127 p. [Bibl. Inst. Francez
Buc.] [ B ]
ENRIQUEZ, Eugène, Le goût de l`altérité, Desclée de Brouwer, Paris, 1999. [Bibl.
Inst. Rom.-Cat. Buc.]
ESLIN, Jean-Claude, Dumnezeu şi puterea. Teologie şi politică în Occident, trad. T.
Petrache şi I. Floarea, prefaţă T. Petrache, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2001.
ETCHEGOYEN, Alain, La Valse des éthiques, F. Bourin-Julliard, Paris, 1991, 200 p.
[Bibl. Inst. Francez Buc.]
EVDOKIMOV, Michel, La prière de chrétiens de Russie, C.L.D., Chambray, 1988.
[Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
Idem, Pelerini ruşi şi vagabonzi mistici, Ed. Pandora, Târgovişte, 1999.
EVDOKIMOV, Paul, Hristos în gândirea rusă, trad. pr. Ion Buga, Ed. Symbol,
Bucureşti, 2001.
Idem, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană, trad. pr. V. Răducă, Ed.
Christiana, Bucureşti, 1995.
Idem, Femeia şi mântuirea lumii, trad. G. Moldoveanu şi pr. V. Răducă, Ed. Christiana,
Bucureşti, 1995.
Idem, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, trad. şi pref. T. Baconsky, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 1993.
Idem, Ortodoxia, trad. dr. Irineu Popa, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.
Idem, Prezenţa Duhului Sfânt în tradiţia ortodoxă, trad. şi pref. pr. V. Răducă, Ed.
Anastasia, 1995.
Idem, Rugăciunea în Biserica de Răsărit, trad. C. Bolocan, Ed. Polirom, Iaşi, 1996.
13

Idem, Taina iubirii. Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, trad. G.
Moldoveanu şi pr. V. Răducă, Ed. Christiana, Bucureşti, 1994.
Idem, Vârstele vieţii spirituale, trad. pr. I. Buga, Ed. Christiana, Bucureşti, 1993.
*** L`Euthanasie ou la mort assistée, Éd. De Boeck Université, Bruxelles, 1991, 106 p.
[Bibl. Naţ. Buc.] [B]
FALLOT, Jean, Pouvoir et morale, Paris, 1966, 504 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
FELMY, Karl-Christian, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe
contemporane, introd. şi trad. pr. prof. dr. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1999.
FLORENSKI, Pavel, Dogmatică şi dogmatism. Studii şi eseuri teologice, trad. şi pref.
E. Dulgheru, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998.
Idem, Stâlpul şi Temelia Adevărului. Încercare de teodicee ortodoxă în douăsprezece
scrisori, trad. E. Iordache, pr. I. Friptu şi pr. D. Popescu, studiu intr. diac. Ioan I. Ică jr,
Ed. Polirom, Iaşi, 1999.
FOUCAULT, Michel, Histoire de la sexualité, vol. I – La Volonté de savoir; vol. II –
L’usage des plaisirs; vol. III – Le souci de soi, Gallimard, Paris, 1984. [Bibl. Inst.
Francez Buc.] [B]
FRUNZĂ, Sandu, Experienţa religioasă în gândirea lui Dumitru Stăniloae: o etică
relaţională, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, 200 p.
FUDEL, Sergei, Light in the darkness. Recollections and reflections of an orthodox
christian in Russia today, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1989.
GÂFU, Ion Ovidiu, Prelegeri de etică, Ed. Universitatea din Craiova, Craiova, 1997,
197 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
GAILLARD, Pol, Liberté et valeurs morales, Hatier, Paris, 1978. [Bibl. Inst. Rom.-Cat.
Buc.]
GALERIU, pr. prof. Constantin, Jertfă şi răscumpărare, Ed. Harisma (f.a.).
Idem, Rugăciunea Tatăl nostru – tâlcuire, Ed. Harisma, 2002.
Idem, Între Geneză şi Apocalipsă, Ed. Harisma, 2002.
GARRIGOU-LAGRANGE, Réginald, Cele trei conversiuni şi cele trei căi, Ed. Viaţa
creştină, Cluj-Napoca, 1995. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
14

GHESCHÉ, Adolphe, Le Mal, Cerf, Paris, 1996. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
GILLET, Lev, The Jesus prayer, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1987.
Idem, In the presence, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1977.
GOBRY, Ivan, Les moines en Occident. De saint Antoine à saint Basile. Les origines
orientales – t. I, Fayard, 1985, 526 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.]
GOFFI, Tullo & PIANA, Giannino (edd.), Corso di Morale, 5 vol., Queriniana,
Brescia; vol. I – Vita nuova in Christo. Morale fundamentale e generale, 1989; vol. II –
Diakonia. Etica della persona, 1990; vol. III – Koinonia. Etica della vita sociale, (part.
I), 1991; vol. IV – Koinonia. Etica della vita sociale, (part. II), 1994; vol. V – Liturgia.
Etica della religiosita, 1995. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
GOLITZIN, Alexander, Mistagogia – experienţa lui Dumnezeu în Ortodoxie, trad. şi
prezentare diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
GORODETZKY, Nadejda, Saint Tikhon of Zadonsk – inspirer of Dostoevsky,
Crestwood: St. Vladimir Seminary Press,1976.
GRÉGOIRE, François, Les Grandes doctrines morales, PUF, Paris, 1978, 128 p. [Bibl.
Inst. Francez Buc.]
GREGORY OF NYSSA, From glory to glory. Texts from Gregory of Nyssa`s mystical
writings, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1979.
GRENIER, Hubert, Marile doctrine morale, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995, 178 p.
GUILLEBAUD, Jean-Claude, La Tyrannie du plaisir, Seuil, Paris, 1999, 486 p. [Bibl.
Inst. Francez Buc.]
GUYAU, Jean-Marie, Esquisse d’une morale sans obligation, ni sanction, Fayard,
Paris, 1985, 223 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.]
HABERMAS, Jűrgen, Conştiinţa morală şi actul comunicaţional, Ed. All, Bucureşti,
2000.
HABRA, Georges, Iubire şi senzualitate, trad. Dora Mezdrea, Ed. Anastasia, Bucureşti,
1994.
HALLIER, Amedée & MEGLÉ, Dr. Dominique, Monahul şi psihiatrul. Convorbiri
despre fericire, Ed. Christiana, Bucureşti, 1997.
15

HASTEDT, Heines & MARTENS, Ekkehard (coord.), Ethik. Ein Grundkurs, Reinbek
bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1994, 335 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
HAUSHERR, Irénée, Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin,
trad. M. Vladimirescu, prefaţă † Kallistos al Diokleei, postfaţă Tomáš Špidlík, Ed.
Deisis, Sibiu, 1999.
Idem, Teologia lacrimilor. Plânsul şi străbungerea inimii la Părinţii răsăriteni cu o
antologie de texte patristice, trad. M. Vladimirescu, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
HENRY, Michel, Eu sunt Adevărul. Pentru o filozofie a creştinismului, trad. şi
prezentare diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
Idem, Întrupare. O filozofie a trupului, prez. Şi trad. Diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis,
Sibiu, 2003.
HÉRITIER, Françoise, De la violence, O. Jacob, Paris, 1996, 400 p. [Bibl. Inst.
Francez Buc.]
HERMAN din Alaska, Comori ale spiritualităţii sale, trad. prof. P. Bălan, Ed.
Bunavestire, Galaţi, 2002.
HÖFFE, Otfried, Lexikon der Ethik, Verlag C.H.Beck, München, 1997, 364 p. [Bibl.
Inst. Goethe Buc.]
HÖSLE, Vittorio, Moral und Politik: Grundlagen einer politischen Ethik für das 21.
Jahrhundert, München, Beck, 1997, 1216 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
HRISOSTOM, Arhiep. de Etna, Smerenia în tradiţia patristică, trad. prof. Remus Rus,
prolog Maica Alexandra, Ed. Vremea, Bucureşti, 2002.
Idem, Elemente de psihologie pastorală ortodoxă, trad. Daniela Constantin, ed. a II-a,
Ed. Biserica Ortodoxă & Bunavestire, Galaţi, 2003.
IANOŞI, Ion, Dostoievski, Ed. Teora, Bucureşti, 2000.
IELCIU, pr. Ioan Mircea, Har şi libertate în viziunea teologică a Sfântului Ioan
Cassian, Ed. Paralela 45, 2002.
IGNATIUS IV, Patriarch of Antioch, The resurrection and modern man, foreword O.
Clément, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1985.
16

IONESCU, Şerban, Curs de morală specială, Bucureşti, 1930-1931, 384 p. [Bibl. Naţ.
Buc.]
IOSIFESCU, Viorel, Duplicitate şi educaţie morală, Universitatea Bucureşti,
Bucureşti, 2000, 172 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
IRINEU, Bistriţeanul, Morala creştină - curs, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2002, 200 p.
[Bibl. Naţ. Buc.]
IUGA, Nicolae, Filosofia contemporană despre morala creştină, Ed. Paralela 45, 2002.
JANKÉLÉVITCH, Vladimir, La Mauvaise conscience, Aubier- Montaigne, Paris,
1981, 218 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.]
Idem, Le Paradoxe de la morale, Seuil, Paris, 1981, 187 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.]
Idem, Paradoxul moralei, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 1997, 200 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
Idem, Iertarea, trad. L. Zoicaş, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
Idem, Ironia, trad. F. şi V. Fanache, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994.
Idem, Pur şi impur, Ed. Nemira, 2000.
Idem, Tratat despre moarte, trad. I. şi M. Gyurcsik, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000.
JARRETY, Michel, La morale dans l`écriture: Camus, Char, Cioran, PUF, Paris,
1999, 168 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
JEAN DE LA CROIX, Œuvres completes, Desclée de Brouwer, Paris, 1967. [Bibl.
Inst. Rom.-Cat. Buc.]
IOAN AL CRUCII, Noaptea întunecată a sufletului - Poeme, trad. A. Crivăţ-Vasile &
R. Codrescu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1997.
IOAN DE KRONSTADT, În lumea rugăciunii, trad. Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas,
Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.
JERPHAGNON, Lucien, Pascal et la souffrance, Éd. Ouvrières, Paris, 1956. [Bibl.
Inst. Rom.-Cat. Buc.]
JOAS, Hans, Die Entstehung der Werte, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997, 320 p.
[Bibl. Inst. Goethe Buc.]
JULIEN, J., Le plaisir sexuel est-il un péché?, Guy le Prat, Paris, 1983, 153 p. [Bibl.
Inst. Francez Buc.]
17

KAHN, Axel & PAPILLON, Fabrice, Copies conformes: Le Clonage en question,


NIL, Paris, 1998, 290 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.] [B]
KARAMBELAS, arhim. Heruvim, Părinţi duhovniceşti contemporani de la Sf. Munte
Athos, vol. I, trad. F. Truşcă şi C. Savu, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
KIERKEGAARD, Søren, Frică şi cutremur. Lirică dialectică de Johannes de Silentio,
trad. Leo Stan, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002.
KONINCK, Thomas de, Noua ignoranţă şi problema culturii, Ed. Amarcord,
Timişoara, 2001.
KOVALEVSKY, Pierre, Saint Sergius and russian spirituality, Crestwood: St.
Vladimir Seminary Press, 1976.
KRIVOCHEINE, Basile , În lumina lui Hristos. Sf. Simeon Noul Teolog (949-1022).
Viaţa – Spiritualitatea – Învăţătura, trad. pr. V. Leb şi ierom. Gh. Iordan, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1997.
KUHLMANN, Andreas, Politik des Lebens- Politik des Sterbens. Biomedizin in der
liberalen Demokratie, Alexander Fest Verlag, Berlin, 2001, 234 p. [Bibl. Inst. Goethe
Buc.] [B]
LACOSTE, Jean-Yves, Experienţă şi Absolut. Pentru o fenomenologie liturgică a
umanităţii omului, trad. Maria-Cornelia Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
LADURIE, Marie Le Roy, Femmes au désert. Témoignages sur la vie érémitique, Éd.
St. Paul, Paris-Fribourg, 1971. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
LAFRANCE, Jean, La puissance de la prière, 1978. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
LANDSBERG, Paul-Ludwig, Eseu despre experienţa morţii, urmat de problema
morală a sinuciderii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
LARCHET, Jean-Claude, Terapeutica bolilor spirituale, trad. M. Bojin, Ed. Sophia,
Bucureşti, 2001.
Idem, Etica procreaţiei în învăţătura Sfinţilor Părinţi, trad. M. Bojin, Ed. Sophia,
Bucureşti, 2003. [B]
LAROCHE, pr. Michel, Viaţa întru Numele Lui. Rugăciunea lui Iisus şi metodele ei
duhovniceşti, trad. Dora Mezdrea, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.
18

LAURENTIN, René & TONIOLO, Ermaneno, Născătoarea de Dumnezeu în Sf.


Scriptură şi în Tradiţia Bisericii Răsăritene, Ed. Logos, Oradea, 1998.
LAZURCA, Marius, Invenţia trupului, cuvânt înainte T. Baconsky, Ed. Anastasia,
Bucureşti (f.a.).
Le GOFF, Jacques (coord.), Omul medieval, trad. I. Ilinca şi D. Cojocaru, postfaţă A.-F.
Platon, Ed. Polirom Iaşi, 1999.
LEFÈVRE, Charles, Maître de la vie. Naissance – Mort – Éthique, Le Centurion, Paris,
1987. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.] [B]
LEIST, Anton, Die gute Handlung. Eine Einführung in die Ethik, Berlin, Akademie
Verlag, 2000. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
LIBERA, Alain de, Mistica renană. De la Albert cel Mare la Meister Eckhart, Ed.
Amarcord, Timişoara, 1997.
Idem, Gândirea Evului Mediu, Ed. Amarcord, 2000.
LIDZ, Theodore, The Person. His and Her Development Throughout the Life Cycle,
BasicBooks, 1986. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.] [B]
LİGNEROLLES, Philippe & MEYNARD, Jean-Pierre, Histoire de la spiritualité
chrétienne. 700 auteurs spirituels, Les Éditions de l’Atelier/ Éditions Ouvrières, Paris,
1996, 319 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.]
LOGOTHETIS, arhim. Spiridonos, Deprimarea şi tămăduirea ei în învăţătura
Bisericii, trad. pr. Ş.Tica, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001.
LOSSKI, Nicolae O., Condiţiile binelui absolut. Bazele eticii, trad. şi studiu intr. N.
Nicolaeva, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997.
LOSSKY, Vladimir, După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, trad. A. Manolache, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 1998.
Idem, Vederea lui Dumnezeu, trad. prof. dr. R. Rus, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1995 /
trad. M.-C. Oros, studiu intr. diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1995.
Idem, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad., studiu introductiv şi note pr. Vasile
Răducă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1992.
19

LOUF, André, Au gré de sa grâce. Propos sur la prière, Desclée de Brouwer, Paris,
1989. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
LOUTH, Andrew, Desluşirea Tainei. Despre natura teologiei, trad. şi postfaţă M.
Neamţu, prefaţă, diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1999.
Idem, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie Areopagitul, trad.
E.V. Sita, cuvânt înainte diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2002.
Idem, Dionisie Areopagitul. O introducere, trad. S. Moldovan, studiu introductiv diac.
Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
LÜBBE, Hermann, Hintergrundphilosophie. Über Denk- und Merkwürdigkeiten,
Zürich: Edition Interfrom, Osnabrück: Fromm, 1997, 169 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
Mac INTYRE, Alasdair, Tratat de morală: după virtute, Ed. Humanitas, Bucureşti,
1998, 296 p.
MADINIER, Gabriel, La conscience morale, PUF, Paris, 1969. [Bibl. Inst. Rom.-Cat.
Buc.]
MAGDALENA, Maica, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor – cu traducerea
românească a cuvântului Sf. Ioan Gură de Aur despre educaţia copiilor, Ed. Deisis,
Sibiu, 2000.
MAGNARD, Pierre, Le Dieu des philosophes, Mame, Paris 1992. [Bibl. Inst. Rom.-Cat.
Buc.]
Idem, Pascal. La clé du chifre, Éd. Universitaires, 1991. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
MALHERBE, Jean-François, Pour une Éthique de la médecine, Larousse, 1987, 240 p.
[Bibl. Inst. Francez Buc.] [B]
MANNONI, Pierre, Un laboratoire de la peur, terrorisme et media, Éd. Hommes et
Perspectives, Marseille, 1992. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
MANOLACHE, Anca, Problematica feminină în Biserica lui Hristos, Ed. Mitropoliei
Banatului, Timişoara, 1994.
MANTZARIDIS, Georgios I., Globalizare şi universalitate. Himeră şi adevăr, trad. pr.
prof. dr. V. Răducă, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2002.
20

MÂNZAT, Ion, Psihologia creştină a adâncurilor. F.M. Dostoievki contra S. Freud,


Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.
MARION, Jean-Luc, Crucea vizibilului. Tablou, televiziune, icoană – o privire
fenomenologică, trad. şi postfaţă M. Neamţu, cuvânt înainte diac. Ioan I. Ică jr, Ed.
Deisis, Sibiu, 2000.
Idem, Dieu sans l’être. Hors-Texte, Communio, Fayard, 1982, 287 p. [Bibl. Inst.
Francez Buc.]
MASKIN, Matta al, The communion of love, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press,
1984.
MATANIĆ, Atanasio G., La spiritualitá come scienza, Ed. Paoline, Milano, 1990.
[Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
MATTHEEUWS, Alain, Les origines de la vie. Quelques repères bioéthiques,
Mame/Cerp, Paris, 1997. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.] [B]
MAXIM, Sorin-Tudor, Conştiinţa morală, Ed. Univ. Al.I.Cuza, Iaşi, 1998, 214 p. [Bibl.
Naţ. Buc.]
Idem, Responsabilitatea morală, Ed. Muşatinii, Suceava, 2000, 80 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
MAXIMILIAN, Constantin & MILCU, Ştefan & POENARU, Sylvain, Fascinaţia
imposibilului: Bioetica, Ed. Editis, 1994. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
MEILANDER, Gilbert, Bioethics. A Primer for Christians, William B. Eerdmans
Publisching Company, Michigan, 1996. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.] [B]
MELANIA ROMANA Binefăcătoarea sau cum devin bogaţii sfinţi, trad. M.-C. Oros şi
diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
MERSCH, Émile, Morale et corps mystique, ed. II, Desclée de Brouwer, Paris, 1941.
[Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
MERTON, Thomas, Le retour du silence, Desclée de Brouwer, Paris, 1975. [Bibl. Inst.
Rom.-Cat. Buc.]
MEYENDORFF, Jean, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, trad. pr. Nicolai
Buga, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997.
21

Idem, Teologia bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, trad. pr. conf. dr. A.
Stan, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.
Idem, Marriage: an orthodox perspective, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press,
1984.
Idem, St. Gregory Palamas and orthodox spirituality, Crestwood: St. Vladimir
Seminary Press, 1974.
MIHĂESCU, Florin, Simbol şi Ortodoxie, cuvânt înainte pr. Ion Buga, Ed. Sf.
Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 2000.
MILNER, Jean-Claude, Le Triple du plaisir, Éd. Verdier, 1997, 91 p. [Bibl. Inst.
Francez Buc.]
MINOIS, Georges, Istoria sinuciderii: societatea occidentală în faţa morţii voluntare,
Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002, 352 p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
MIRONESCU, Alexandru, Calea inimii. Eseuri în duhul Rugului Aprins, cuvânt
înainte V. Cândea, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998.
Idem, Floarea de foc, cuvânt înainte Mihai Şora, Ed. Elion, Bucureşti, 2001.
Idem, Kairos. Eseu despre teologia istoriei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996.
MLADIN, prof. dr. † Nicolae, Prelegeri de mistică ortodoxă, cuvânt înainte pr. N.
Streza, Ed. Veritas, Târgu-Mureş, 1996.
MOLDOVAN, Aron, Conştiinţa morală şi educaţia morală, Casa de Editură Viaţă şi
Sănătate, Bucureşti, 1999, 212 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
MOLDOVAN, pr. prof. Ilie, Darul sfânt al vieţii şi combaterea păcatelor împotriva
acestuia: aspecte ale naşterii de prunci în lumina moralei creştine ortodoxe, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 68 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
MOLTMANN, Jürgen, Théologie de l`espérance, Cerf-Mame, Paris, 1973. [Bibl. Inst.
Rom.-Cat. Buc.]
MORAR, Vasile, Cariatide ale esteticii româneşti (curs), Ed. Universitatea Bucureşti,
Bucureşti, 1982, 261 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
Idem, Depăşirea sensului normativităţii în terapia etică – rezumatul tezei de doctorat,
Ed. Universitatea Bucureşti, Bucureşti, 1983, 23 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
22

Idem, Estetică, filozofie, artă [Idei şi atitudini], Ed. Eminescu, Bucureşti, 1981,
XXIII + 339 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
Idem, Esteticul: interferenţe valorice (curs), Ed. Universitatea Bucureşti, Bucureşti,
1985, 199 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
Idem, Etic şi estetic (studii), Ed. Universitatea Bucureşti, Bucureşti, 211 p. [Bibl. Naţ.
Buc.]
MOŞOIU, Nicolae, Taina prezenţei lui Dumnezeu în viaţa umană. Viziunea creatoare a
Păr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. Paralela 45, 2000.
NELLAS, Panayiotis, Deification in Christ. Othodox perspectives of the nature of the
human person, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1987.
NEMOIANU, Virgil, Jocurile Divinităţii. Gândire, libertate şi religie la sfârşit de
mileniu, ed. îngrijită de Ioan Ică jr, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997.
NICOLAU, Sebastian, Bioetică: probleme actuale, Ed. Ecologică, Bucureşti, 1999.
[Bibl. Naţ. Buc.] [B]
NICOLESCU, Costion, Cine se teme de Biserică? – articole şi eseuri teologice, Ed.
Christiana, Bucureşti, 2002.
Idem, Spre o cultură liturgică, cuvânt înainte T. Baconsky, Ed. Anastasia, Bucureşti,
1999.
*** Riscul de a fi ortodox, interviuri realizate de Costion Nicolescu, Ed. Sophia, 2002.
NICU, Mihaela-Corina, Introducere în bioetică, Ed. Univ. Politehnica, Bucureşti, 1998,
83 p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
NOICA, Constantin, Carte de înţelepciune, ed. II, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2001.
Idem, Echilibrul spiritual. Studii şi eseuri, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998.
Idem, Jurnal de idei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1990.
NOICA, Rafail, Celălalt Noica. Mărturii ale monahului Rafail Noica însoţite de câtevq
cuvinte de folos ale părintelui Symeon, ed. a II-a, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998.
Idem, Cultura Duhului, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2002.
NOVAES, Simone (coord.), Biomédicine et devenir de la personne, Seuil, Paris, 1991,
349 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.] [B]
23

ONORIO, Joël-Benoît & LEJEUNE, Jérôme, La vie prenatale. Biologie – Morale et


Droit, Téqui, Paris, 1986. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.] [B]
PALEOLOGUL, Alexandru, Moştenirea creştină a Europei, Ed. Eikon, 2003.
PALER, Octavian, Vremea întrebărilor (cronică morală a unui timp plictisit de
morală), Ed. Albatros, Bucureşti, 1995, 184 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
PATAPIEVICI, Horia-Roman, Omul recent. O critică a modernităţii din perspectiva
întrebării «Ce se pierde atunci când ceva se câştigă? », Ed. Humanitas, Bucureşti, 2001.
PAVEL, Constantin C., Introducere în gândirea Fer. Augustin, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 1998.
Idem, Curs de Teologie Morală creştină, vol. I şi II, Ed. Inst. Biblic, Bucureşti, 1969.
Idem, Problema răului la Fer. Augustin – studiu de filozofie morală – (teză de doctorat),
Bucureşti, 1937 / ed. a II-a, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996.
Idem, Origina conştiinţei morale – (teză de doctorat), Tiparniţa Institutul de Arte
Grafice, Bucureşti, 1928.
Idem, Tragedia omului în cultura modernă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1997.
Idem, L`irréductibilité de la Morale à la Science de mœurs, préf. Raoul Allier,
Bucureşti, 1935.
PAYNE, Robert, The Holy Fire. The story of the Fathers of the Eastern Church,
Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1980.
PĂRĂIAN, Teofil, Veniţi de luaţi bucurie. O sinteză a gândirii Păr. Teofil în 750 de
capete, Ed. Teognost, Cluj-Napoca, 2001.
Idem, Pentru cealaltă vreme a vieţii noastre, Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
Idem, Hristos în mijlocul nostru, Ed. Eikon, 2003.
*** Povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate, trad. diac. Ioan I. Ică jr,
postfaţă Aleksei Pendkovski, Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
PIEPER, Annemarie (coord.), Geschichte der neueren Ethik, Tübingen, Francke,1992,
vol. I Neuzeit, 322 p.; vol. II Gegenwart, 350 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
24

PINCKAERS, Servais Th. OP, Les sourses de la morale chrétienne. Sa méthode, son
contenu, son histoire, Éd. Univ. Fribourg Suisse – Éd. du Cerf, 1985. [Bibl. Inst. Rom.-
Cat. Buc.]
PLEŞU, Andrei, Minima Moralia: elemente pentru o cultură a intervalului, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 2002.
POPA, Eugen, Teologia morală specială, Ed. Viaţa Creştină, Cluj, 1995, 120 p. [Bibl.
Naţ. Buc.]
POPA, pr. Gheorghe, Lege şi iubire, Ed. Trinitas, 2002.
RACCANELLO, Dario, Rugăciunea lui Iisus în scrierile stareţului Vasile de Poiana
Mărului, trad. M.-C. Oros şi diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 1996.
RACHELS, James, Introducere în etică, Ed. Punct, Bucureşti. [Bibl. Naţ. Buc.]
RAHNER, Karl, Éléments de théologie spirituelle, Desclée de Brouwer, Paris, 1964.
[Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
RĂDUCĂ, pr. dr.Vasile, Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1996.
REGNAULT, Lucien, Viaţa cotidiană a Părinţilor deşertului în Egiptul secolului al
IV-lea, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
RICARD, Katy, Penser la vie. La biologie et l`avenir de l`homme, Desclée de Brouwer,
Paris, 1991. [B]
RICOEUR, Paul, Istorie şi Adevăr, trad. şi prefaţă E. Niculescu, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 1996.
RILKE, Rainer Maria, Ceaslovul, trad. M. Nemeş, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000.
Idem, Povestiri despre bunul Dumnezeu, trad. M. Ivănescu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
2002.
RITSERT, Jürgen, Gerechtigkeit und Gleichheit, Münster, Verlag Westfälisches
Dampfboot, 1997, 189 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
ROBU, Ioan, Itinerarul credinţei în viaţa şi opera lui Julien Green, Institutul Teol.
Rom.-Cat. Sf. Tereza, Bucureşti, 1995.
25

ROHLS, Jan, Geschichte der Ethik, Tübingen, Mohr Siebeck, 1999, 762 p. [Bibl. Inst.
Goethe Buc.]
ROSE, Serafim, Mai aproape de Dumezeu, Ed. Biserica Ortodoxă & Bunavestire,
Galaţi, 2003.
ROSS, David Sir, Aristotel, trad. I.-L. Munteanu şi R. Rus, Ed. Humanitas, Bucureşti,
1998.
RUPNIK, Marko I. & AVERINŢEV, Serghei S., Adam şi coasta sa. Spiritualitatea
iubirii conjugale, trad. C. Hadarag, Ed. Ars Longa, Iaşi, 1998.
RUPNIK, Marko I., Cuvinte despre om I. Persoana – fiinţă a Paştelui, trad. M.-C.
Oros, introd. O. Clément, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
RUS, REMUS, Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu, Ed.
Lidia, Bucureşti, 2003.
SAHEL, Claude (coord.), Toleranţa, Ed. Trei, 2001.
SCHMEMANN, Alexander, Postul cel Mare, ed. a II-a, trad A. şi L. Constantin, Ed.
Doris, Bucureşti, 1998.
SCHNACKENBURG, R., Le message moral du Nouveau Testament, Éd. Xavier
Mappus, Lyon, 1963. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
SCOOYANS, Michel, Bioethique et population: le choix de la vie, Le Serment, Fayard,
1994. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.] [B]
SCRIMA, André, Timpul rugului aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană,
prefaţă A. Pleşu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996.
Idem, Despre isihasm, trad. şi prefaţă Anca Manolescu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.
SCRIPCARU, Gheorghe, Bioetica – o perspectivă europeană, Iaşi, 1995, 220 p. [Bibl.
Naţ. Buc.] [B]
Idem, Bioetica – ştiinţele vieţii şi drepturile omului, Ed. Polirom, Iaşi, 1998, 240 p.
[Bibl. Naţ. Buc.] [B]
SEEL, Martin, Versuch über die Form des Glücks. Studien zue Ethik, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 1995, 364 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
26

SESÉ, Bernard & AYMARD, Paul & RICHÉ, Pierre & FEUILLET, Michel, Vieţile
Sfinţilor: Augustin, Benedict, Bernard, Francisc din Assisi, Ioan al Crucii, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 1996.
SÈVE, Lucien, Pour une critique de la raison bioéthique, Éd. Odile Jacob, Paris, 1994,
418 p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
SGRECCIA, Elio & TAMBONE, Victor, Manual de Bioetică, Arhiep. Rom.-Cat.,
Bucureşti, 2001. [B]
SHAVELSON, L., A chosen death: The Dying Confront Assisted Suicide, University
California Press, Berkley, 1998, 244 p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
*** Sinuciderea – un paradox: consideraţii psiho-sociologice, biomedicale şi juridice,
Ed. Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, 2001, 138 p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
SILUAN ATHONITUL, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, Ed. a IV-a, trad. şi
studiu introductiv diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
*** «Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui!» Spiritualitatea Sf. Siluan Athonitul.
Tâlcuiri teologice, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
SILVER, Lee M., Clonarea umană: un şoc al viitorului, Ed. Lider, Bucureşti, 2001.
[Bibl. Naţ. Buc.] [B]
SKOBŢOVA, Maria, Viaţa şi învăţăturile Maicii Maria Skobţova (1891-1945), trad.
M.-C. Oros şi diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
SLESINSKY, Robert, Pavel Florensky. A Metaphysic of love, Crestwood: St. Vladimir
Seminary Press, 1984.
SOFRONIE, arhim., Rugăciunea – experienţa Vieţii Veşnice, ed. a II-a, trad. şi
prezentare diac. Ioan I. Ică jr. Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
Idem, Viaţa şi învăţătura stareţului Siluan Athonitul, trad. diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis,
Sibiu, 1999.
Idem, Despre rugăciune, trad. pr. prof. T. Caia, Schitul Lacu, Sf. Munte Athos, 2001.
Idem, His life is mine, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1977.
Idem, Wisdom from Mount Athos. The writings of staretz Silouan, Crestwood: St.
Vladimir Seminary Press, 1974.
27

Idem, The monk of Mount Athos. Staretz Silouan (1866-1938), Crestwood: St. Vladimir
Seminary Press, 1975.
SOLOVIOV, Vladimir, Îndreptăţirea binelui. Filozofia morală, trad. N. Nicolaeva,
cuvânt înainte I. Ianoşi, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994.
Idem, Fundamentele spirituale ale vieţii, trad. şi studiu intr. diac. Ioan I. Ică jr, Ed.
Deisis, Sibiu, 1994.
SOLUNCA MOISE, Elena, Cuviinţa Tainei, prefaţă pr. Dumitru Stăniloae, Ed. Crater,
Bucureşti, 1996.
SPAEMANN, Robert, Glück und Wohlwollen: Versuch über Ethik, Stuttgart, Klett-
Cotta, 1998, 254 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
ŠPIDLÍK, Tomáš, Spiritualitatea Răsăritului creştin. I. Manual sistematic, trad. şi
prezentare diac. Ioan I. Ică jr, cuvânt înainte P. Marko I. Rupnik, Ed. Deisis, Sibiu,
1997.
Idem, Spiritualitatea Răsăritului creştin. II. Rugăciunea, trad. diac. Ioan I. Ică jr, Ed.
Deisis, Sibiu, 1998.
Idem, Spiritualitatea Răsăritului creştin. III. Monahismul, trad. diac. Ioan I. Ică jr, Ed.
Deisis, Sibiu, 2000.
Idem, Spiritualitatea Răsăritului creştin. IV. Omul şi destinul său în filosofia religioasă
rusă, trad. Maria-Cornelia Ică jr, studiu inroductiv şi postfaţă diac. Ioan I. Ică jr, Ed.
Deisis, Sibiu, 2002.
Idem, Marii mistici ruşi, trad. pr. prof. dr. N. Necula, Ed. Episcopiei Dunării de Jos,
Galaţi, 1997.
Idem, Izvoarele luminii. Tratat de spiritualitate, ed. a II-a, trad. I. Mureşanu, Ed. Ars
Longa, Iaşi, 2001.
STAN, Liliana, Dimensiunea morală şi pedagogică a idealului, Ed. Univ. Al. I. Cuza,
Iaşi, 1998, 358 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
STAN, Dr. George, Teologie şi Bioetică, Ed. Biserica Ortodoxă, Alexandria, 2001. [B]
STANCA, Dan, Simbol sau Vedenie, Ed. Rosmarin, Bucureşti, 1995.
28

STĂNILOAE, pr. prof. Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. I-II, Ed.
Cristal, Bucureşti, 1995.
Idem, Theology and the Church, Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1980.
Idem, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, trad. M. Rusu, cuvânt înainte
Arhim. Gheorghios Grigoriatul, prefaţă O. Clément, Ed. Deisis, Sibiu, 1995.
Idem, Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi mistica, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992.
STEIN, Edith, La puissance de la Croix. Anthologie, Nouvelle Cité, 1982. [Bibl. Inst.
Rom.-Cat. Buc.]
STEINFATH, Holmer, Was ist ein gutes Leben? Philosophische Reflexionen, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 1998, 300 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
STEWART, Columba, Cassian Monahul. Învăţătura ascetico-mistică, trad. diac. Ioan I.
Ică jr şi C. Pop, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
STOETZEL, Jean, Les Valeurs du temps présent: Une Enquête, PUF, Paris, 1983,
309 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.]
STROE, Constantin, Din gândirea etică românească, Casa de Editură şi Presă Şansa,
Bucureşti, 1997, 200 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
SUCIU, † Ioan, Eroism – terapie contra mediocrităţii, Alba Iulia, 2002.
ŞESTOV, Lev, Filosofia tragediei, trad. T. Fotiade, studiu intr. R. Fotiade, Ed. Univers,
Bucureşti, 1999.
ŞORA, Mihai, Dialog şi libertate – (eseuri), Ed. Nemira, Bucureşti, 1997.
ŞTEFĂNESCU, Dorin, Prezenţă şi înţelegere. Reflecţii asupra fenomenului religios,
Ed. Paralela 45, 2000.
TEOCLIT DIONISIATUL, Dialoguri la Athos, vol. I – Monahismul aghioritic; vol. II
– Teologia rugăciunii minţii, trad. pr. prof. Ioan Ică, postfaţă diac. Ioan I. Ică jr, Ed.
Deisis, 1994.
TEODORESCU, Mihai C., Valorile vitale şi morale în practica medicală, Ed.
Progresul Românesc, Bucureşti, 1996, 206 p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
TEOFAN ZĂVORÂTUL, Viaţa duhovnicească şi cum o putem dobândi, trad. G.
Lungu Constantineanu, Ed. Buna-Vestire, Bacău, 1998.
29

Idem, Boala şi moartea, Ed. Sophia, 2002.


TERESA DE CALCUTTA, La joie du don, Éd. du Seuil, Paris, 1975. [Bibl. Inst.
Rom.-Cat. Buc.]
TEŞU, pr. Ioan C., Teologia necazurilor, cuv. înainte T. Părăian, Ed. Christiana,
Bucureşti, 1998.
Idem, Omul – taină teologică. Studii de spiritualitate filocalică, cuv. înainte pr. prof. dr.
I. Moldovan, Ed. Christiana, Bucureşti, 2002.
THÉVENOT, Xavier, Reperes éthiques pour un monde nouveau, Éd. Salvator, 1983.
[Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
THIBON, Gustave, Ignoranţa înstelată, trad. Ion şi Maria Nastasia, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 2003.
THIMM, Walter, Ethische Aspekte der Hilfen für Behinderte. Unter besonderer
Berücksichtigung von Menschen mit geistiger Behinderung, Marburg, Lebenshilfe-
Verlag, 1989, 226 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.] [ B ]
THUNBERG, Lars, Omul şi cosmosul în viziunea Sf. Maxim Mărturisitorul, trad. prof.
dr. Remus Rus, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999.
TOMPEA, Doru, Etică: morală şi putere, Polirom, Iaşi, 2000. [Bibl. Naţ. Buc.]
TRIF, Almoş Bela & ASTĂRĂSTOAE, Vasile & COCORA, Liviu, Euthanasia,
suicidul asistat, eugenia: pro-versus-contra: mari dileme ale umanităţii, Ed.
Infomedica, Bucureşti, 2002. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
UN MOINE BÉNÉDICTINE, L`Expérience intérieure. La vie dans le Christ, Desclée
de Brouwer, Paris, 1981. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
UN MOINE DE L`ÉGLISE D`ORIENT, La prière de Jésus, Éd. Chevetogne, 1963.
UNAMUNO, Miguel de, Agonia creştinismului, trad. şi prefaţă R. Petrescu, Ed.
Institutul European, Iaşi, 1993.
Idem, Jurnal intim, trad. S. Mărculescu, Ed. Polirom, Iaşi, 1999.
VAUCHEZ, André, Spiritualitatea evului mediu occidental, trad. D. Marian şi D.
Barbu, postfaţă D. Barbu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1994.
30

VELIMIROVICI, Nicolae Ep., Învăţături despre bine şi rău, trad. pr. T. Petrescu, Ed.
Sophia, Bucureşti, 1999.
VIDAM, Teodor, Introducere în filosofia moralei, Ed. Inter-Tonic, 1994, 201 p. [Bibl.
Naţ. Buc.]
Idem, Moralitatea ca fenomenologie a tipurilor de morală, Ed. Ardealul, Târgu Mureş,
2000, 177 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
Idem, Teoria culturii morale: eseu, Ed. Clusium, Cluj, 1996, 181 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
VIVIDAKIS, Stélios, La robustesse du bien. Essai sur le réalisme moral, Éd.
Jacqueline Chambon, Nîmes, 1996, 307 p. [Bibl. Inst. Francez Buc.]
VLASTOS, Gregory, Socrate ironist şi filosof moral, Ed. Humanitas, 2002.
VLĂDUŢESCU, Gheorghe & BĂNŞOIU, Ion, Filosofia greacă în texte alese, Ed.
Punct, 2002.
VOLPI, Franco (coord.), Großes Werklexikon der Philosophie, vol. I-II, Stuttgart,
Alfred Kröner Verlag, 1999, 1733 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
WARE, † Kallistos, Împărăţia lăuntrică, trad. E. Vlad, introducere Maxime Egger,
Christiana, Bucureşti, 1996.
WEIL, Simone, La pesanteur et la grâce, intr. Gustave Thibon, Plon, 1948. [Bibl. Inst.
Rom.-Cat. Buc.]
Idem, Greutatea şi harul, trad. şi prefaţă Anca Manolescu, Ed. Humanitas,
WEISMAYER, Joseph, Viaţa creştină în plinătatea ei. Sinteză istorico-teologică a
spiritualităţii creştine, Ed. Presa Bună, Iaşi, 1993. [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Buc.]
WIESING, Urban (coord.), Ethik in der Medizin. Ein Reader, Stuttgart, Philipp Reclam,
2000, 389 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.] [ B ]
WILLIAMS, Bernard, Introducere în etică: Moralitatea, Ed. Alternative, Bucureşti,
1994, 104 p. [Bibl. Naţ. Buc.]
WOLF, Ursula, Die Philosophie und die Frage nach dem guten Leben, Reinbek bei
Hamburg, Rowohlr Taschenbuch Verlag, 1999, 215 p. [Bibl. Inst. Goethe Buc.]
WRIGHT, William, Istoria literaturii creştine siriace, trad. Remus Rus, Ed. Diogene,
1996.
31

YANNARAS, Christos, Foamea şi setea, trad. Z. Luca, cuvânt introductiv V. Pantazi,


Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000.
Idem, Persoană şi Eros, trad. Z. Luca, cuvânt introductiv Mihai Şora, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 2000.
Idem, Abecedar al credinţei. Introducere în teologia ortodoxă, trad. pr C. Coman, Ed.
Bizantină, Bucureşti, 1996.
Idem, Libertatea moralei, trad. Mihai Cantuniari, Ed. Anastasia, 2002.
ZAGURA, Nicoleta, Cele trei forme ale iubirii: Eros, Agape, Philia – teză de doctorat;
Ed. Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2001, 124 f. [Bibl. Naţ. Buc.]
ZANC, Ioan & LUPU, Iustin, Bioetica medicală: principii, dileme, soluţii, Ed.
Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2001, 158 p. [Bibl. Naţ. Buc.] [B]
ZENKOVSKY, prof. V. V., Convorbiri cu tinerii despre sexualitate, trad. pr. Dimitrie
Balaur, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1998.
ZIZIOULAS, Ioannis, Fiinţa eclesială, trad. A. Nae, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996.
32

STUDII ŞI ARTICOLE

[B] = Bioetică

ADNES, Pierre, Humilité, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique,


Beauchesne, Paris, 1969, t.7/ col. 1136-1187.
Idem, Mariage, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne,
Paris, 1977, t.10/ col. 355-388.
AILINCĂI, pr. D., Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor, după
învăţătura Noului Testament, art. în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” LVIII/ 1982/ nr.
1-2, pp. 15-26.
ALEXE, pr. Ştefan, Viaţa creştină după bărbaţii apostolici, art. în „Studii Teologice”
VII (1955), nr. 3-4, pp. 223-235.
Idem, Concepţia Fer. Augustin despre păcat şi har, art. în „Studii Teologice” VIII
(1956), nr. 5-6, pp. 330-348.
ALLEN, Joseph J., The Inner Way: the historical tradition of spiritual direction, studiu
în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol. 35, 1991/ 2-3, pp. 257-270.
Idem, The orthodox pastor and the dying, studiu în „St. Vladimir`s Theological
Quarterly”, vol. 22, 1978/ 4, pp. 23-40.
ANDREICUŢ, † Andrei, Providenţă şi libertate în viaţa creştinului, art. în „Credinţa
Ortodoxă” I (1996), nr. 1, pp. 13-32.
Idem, Familia între individualism, colectivism şi comuniune, art. în „Credinţa Ortodoxă”
VI (2001), nr. 2, pp. 1-10.
ANDRONIKOF,Constantin , Dogme et mystique, în „Contacts” XXXII/ 1982/ 120, pp.
291-306.
Idem, Le service de la vérité, în „Contacts” XXV/ 1975/ 91, pp. 323-350.
33

ANDRONIKOF, Dr. Marc, Un punct de vedere ortodox asupra transplantului de


organe, art. în „Revista Teologică” (1998), nr. 1, pp. 105-110.
ANTHONY, metr. of Sourozh, On death, studiu în „Sobornost” 1979/ 2, pp. 8-18.
ANTONIADOU, Rodi, Le thème du cœur dans la Philocalie, în „Contacts” XXXII/
1982/ 120, pp. 323-338 (partea a II-a).
Idem, Le thème du cœur dans la Philocalie, în „Contacts” XXXII/ 1982/ 120, pp. 71-74
(partea a III-a).
APOSTOLU, drd. George, Faptele bune în perspectiva desăvârşirii morale, art. în
„Studii Teologice” XLIII (1992), nr. 1, pp. 48-61.
ARGENTI, père Cyrille, Quelle spiritualité pour jeunes laïcs à la fin du XX siècle?, în
„Contacts” XXXI/ 1981/ 114, pp. 151-162.
ASHBROOK, Harvey Susan, Feminine Imagery for the divine: the Holy Spirit, the
Odes of Solomon, and early Syriac Tradition, studiu în „St. Vladimir`s Theological
Quarterly”, vol. 37, 1993/ 2-3, pp. 111-140.
AUBERT, Jean-Marie, Vertus, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique,
Beauchesne, Paris, 1976/ t.16/ col. 485-497.
Idem, Justice, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne,
Paris, 1974, t.8/ col. 1621-1640.
AVRAMIDES, Stephen, A Summary of St. Augustine’s Doctrine on Original Sin: An
Orthodox Critique, în „Θεολογια” t.58/ 1987/ 1-2, pp. 891-900.
BACONSKY, Teodor, Prioritatea elementului uman, art. în „Secolul 21”, 2001/ nr. 7-9,
pp. 154-158.
BEAUCHAMP, Paul & BREIDENTHAL, Thomas E., Violence, art. în Dictionnaire
critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 1230-1233.
BEAUCHAMP, Paul & O`DONOVAN, Olivier, Sagesse, art. în Dictionnaire critique
de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 1036-1041.
BEDOUELLE, Guy, Humanisme chrétien, art. în Dictionnaire critique de Théologie,
PUF, Paris, 1998, pp. 544-545.
34

BAELTZ, Peter, Ethique, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998,
pp. 413-416.
BALCA, diac. prof. Nicolae, Aspectul patologic al persoanei umane şi pastoraţia
religioasă, art. în „Studii Teologice” VII (1955), nr. 7-8, pp. 489-510.
Idem, Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumos, art. în „Studii Teologice”
XVII (1966), nr. 3-4, pp. 115-130.
Idem, Caracteristici esenţiale ale sufletului creştinului autentic, art. în „Studii
Teologice” VI (1954), nr. 9-10, pp. 475-494.
Idem, Concepţia despre lume şi viaţă în teologia Fer. Augustin, art. în „Studii
Teologice” XIII (1962), nr. 3-4, pp. 183-201.
BALFOUR, David, Was St. Gregory Palamas St. Gregory the Sinaites pupil?, studiu în
„St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.28, 1984/ 2, pp. 115-130.
BARREAU, Hervé, Bioéthique et éthique de la vie, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.111/ 1989/ n° 2, pp. 194-216. [B]
BARRIOS, Georg, The alleged of St. Gregory of Nyssa, studiu în „St. Vladimir`s
Theological Quarterly”, vol.30, 1986/ 1, pp.7-16.
Idem, Two Styles of theology and spirituality, studiu în „St. Vladimir`s Theological
Quarterly”, vol. 26, 1982/ 2, pp. 89-102.
BAZELAIRE, Louis de, Connaissance de soi, art. în Dictionnaire de Spiritualité
ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1953, t.2/ col. 1511-1543.
BÂLĂ, mgr. Paul, Sclavia în lumea greco-romană, art. în „Studii Teologice” XI
(1960), nr. 9-10, pp. 652-662.
BEAUFILS, Dr. Dominique, Fécondation in vitro et génétique, în „Contacts” XLI/
1991/ 155, pp. 171-183.
BEBIS, George, The Concept of ευδαιμονια in the Fathers of the Eastern Church, în
„Κληρονομια” 7/ 1975/ 1, pp. 1-7.
BEGZOS, P. Marios, Nicolaj Berdjajew und die Byzantinische Philosophie, în
„Θεολογια” t. 64/ 1993/ 1-2, pp. 200-208.
35

BEHR-SIGEL, Elisabeth, La place de la femme dans l’Eglise, în „Irénikon” LVI/


1983/ 1, pp. 43-53 (partea I).
Idem, La place de la femme dans l’Eglise, în „Irénikon” LVI/ 1983/ 2, pp. 194-214
(partea a II-a).
Idem, Marie, Mère de Dieu. Mariologie traditionnelle et questions nouvelles, în
„Irénikon” LVIII/ 1985/ 4, pp. 451-470 (partea I).
Idem, Marie, Mère de Dieu. Mariologie traditionnelle et questions nouvelles, în
„Irénikon” LIX/ 1986/ 1, pp. 20-31 (partea a II-a).
BEL, drd. Valer, Biserică şi Euharistie, art. în „Studii Teologice” XXXIII (1982), nr. 1-
2, p. 230-241.
BELU, pr. prof. Dumitru, Caracterul social al Rugăciunii Domneşti, art. în „Studii
Teologice” III (1951), nr. 9-10, pp. 542-551.
Idem, Ortodoxia şi activismul omului, art. în „Studii Teologice” II (1950), nr. 1-2, pp.
65-79.
Idem, Un aspect mai puţin luat în seamă al iubirii de semeni, art. în „Studii Teologice”
X (1958), nr. 9-10, pp. 341-365.
Idem, Credinţă şi faptă, art. în „Mitropolia Olteniei” VII (1955), nr. 1-2, pp. 29-31.
BENDALY, Costi, Jeune et oralité: aspects psychologiques du jeune orthodoxe et
suggestions pour une éventuelle réforme, în „Contacts” XXXV/ 1985/131, pp. 163-178.
BERGERON, Henri, Le sens de la lumière chez Siméon le Nouveau Théologien, în
„Contacts” XXXVI/ 1986/ 133, pp. 16-32.
BESSE, Jean-Paul, Le monde orthodoxe face à la Révolution française, în „Irénikon”
LIX/ 1990/ 1, pp. 199-212.
BETTIOLO, Paolo, Avec la charité comme but. Dieu et création dans la méditation
d’Isaac de Ninive, în „Irénikon” LIX/ 1990/ 3, pp. 323-345.
BIDIAN, Al.- Augustin, Adevăr şi trăire religioasă, art. în „Studii Teologice” XXIV
(1973), nr. 7-8, pp. 506-516.
BLOOM, † Antoine, Qu’est-ce que Dieu? Qui est Dieu?, în „Contacts” XXII/ 1970/
70, pp. 95-118.
36

BOBRINSKOY, Boris, Le Mystère du Christ, în „Contacts” XXXIV/ 1984/ 124, pp.


68-81.
Idem, Revelation of the Spirit, language beyond words, studiu în „Sobornost” vol. VIII/
1986/ nr. 1, pp. 6-14.
BONÉ, Edouard, Quelques thèmes actuels de bioéthique: manipulation de l’homme et
expérimentation sur l’homme, în „Revue théologique de Louvain” 6e/ 1975/ 4, pp.
412-437. [B]
Idem, Trente ans de réflexion bioéthique. Pluralisme et consensus, în „Revue
théologique de Louvain” 31e/ 2000/ 4, pp. 479-512.
BONIS, G. Konstantin, Gregorios Palamas, der Letzte der Grossen Byzantinischen
theologen (1296-1359), în „Θεολογια” t.50/ 1979/ 1-2, pp. 7-21.
BONNER, Gerald, The spirituality of St. Augustine and its influence on Western
mysticism, studiu în „Sobornost” vol. IV/ 1982/ nr. 2, pp. 143-162.
BONNET, Gérard, Le mystère de la Croix dans le carême orthodoxe, în „Irénikon”
LIX/ 1979/ 1, pp. 34-54 (partea I).
Idem, Le mystère de la Croix dans le carême orthodoxe, în „Irénikon” LIX/ 1979/ 2, pp.
200-214 (partea a II-a).
BORNE, Etienne, Mal, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique,
Beauchesne, Paris, 1977, t.10/ col. 122-136.
BOUREAUX, Christophe, Pourquoi la question de l’eschatologie aujourd’hui? De la
mondanéisation à la mondialisation, în „Irénikon” LIX/ 2000/ 3-4, pp. 260-276.
BOURGEOIS, Henri, Communication et éthique en temps de crises culturelles, studiu
în „Bulletin de l’Institut Catholique de Lyon”, 119 / 1995 / n° 108, pp. 23-41 [Bibl. Inst.
Rom.-Cat. Bucureşti].
BRĂTAN, pr. Ilie, Despre cumpătare, art. în „Mitropolia Olteniei” XIV (1962), nr. 7-9,
pp. 480-488.
BRECK, pr. John, Bioethical Dilemmas and Orthodoxy, studiu în „St. Vladimir`s
Theological Quarterly”, vol.42, 1998/ 2, pp. 171-188. [B]
37

Idem, Dilemele bioetice şi Ortodoxia, art. în „Revista Teologică” (1998), nr. 1, pp. 3-4.
[B]
Idem, Bio-medical technology: of the kingdom or of the cosmos?, studiu în „St.
Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.32, 1988/ 1, pp. 5-26. [B]
Idem, Selective nontreatment of the terminally ill an orthodox moral perspective, studiu
în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.33, 1989/ 3, pp. 261-272. [B]
BRETON, Stanislas, Grâce et pardon, în „Revue des Sciences philosophiques et
théologiques” t.70/ 1986/ n° 2, pp. 185-196.
BRIA, pr. prof. I. Ion, Spiritualitate pentru timpul nostru, art. în „Studii Teologice”
XLIII (1992), nr. 3-4, pp. 3-24.
Idem, Demnitatea omului, art. în „Studii Teologice” XLI (1990), nr. 2, pp. 3-5.
Idem, Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. Simeon Noul Teolog, art. în „Studii
Teologice” VIII (1956), nr. 7-8, pp. 470-486.
BRIEND, Jacques, Décalogue, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp. 303-305.
BRIERE, Elizabeth, ‘Rejoice sceptre of Orthodoxy’: Christology and the Mother of
God, studiu în „Sobornost” vol. VII/ 1985/ nr. 1, pp. 15-24.
BROCK, Sebastian, The Prayer of the Heart in Syriac Tradition, studiu în „Sobornost”
vol. IV/ 1982/ nr. 2, pp. 131-142.
Idem, Isaac of Niniveh: some newly-discovered works, studiu în „Sobornost” vol. VIII/
1986/ nr. 1, pp. 28-33.
BRUGUES, Jean-Louis, Les trois chocs de la bioéthique, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.112/ 1990/ n° 6, pp.859-869. [B]
BRUGUES, Jean -Yves & GEFFRÉ, Claude, Mort, art. în Dictionnaire critique de
Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 762-787.
BRUNETTI, Franz, La crise de la théologie morale au XVIII: le débat sur le bien et le
mal, în „Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses” 68/ 1988/ 4, pp. 195-208.
38

BUCEVSCHI, diac. prof. Orest, Munca şi bucuria ei în conceptul creştin, art. în


„Mitropolia Olteniei” VI (1954), nr. 11-12, pp. 618-622.
Idem, Sensul vieţii în concepţia creştină, art. în „Glasul Bisericii” XV/ 1956/ 12, pp.
706-715.
Idem, Hristos şi Biserica în lume, art. în „Mitropolia Olteniei” XV (1963), nr. 9-10, pp.
698-704.
Idem, Purtarea morală a preotului, art. în „Mitropolia Olteniei” VII (1955), nr. 1-2, pp.
254-260.
Idem, Rugăciunea la Sf. Ap. Pavel, art. în „Mitropolia Olteniei” XII (1960), nr. 11-12,
pp. 137-151.
Idem, Viaţa lăuntrică a preotului şi lucrarea lui pastorală, art. în „Mitropolia Olteniei”
VII (1955), nr. 10-12, pp. 546-554.
Idem, Fiii lui Dumnezeu, art. în „Studii Teologice” XII (1961), nr. 9-10, pp. 41-54.
Idem, Bunătatea divină, art. în „Glasul Bisericii” XXVI/ 1967/ 3-4, pp. 258-262.
Idem, Vină şi căinţă, art. în „Glasul Bisericii” XV/ 1956/ 10, pp. 546-550.
Idem, Consideraţii morale, art. în „Glasul Bisericii” XXXVI/ 1977/ 1-2, pp. 104-107.
Idem, Iisus Hristos în viaţa duhovnicească, art. în „Studii Teologice” VII (1955), nr. 7-
8, pp. 511-519.
Idem, Învăţătura creştină despre iubire şi dreptate, ca virtuţi sociale, art. în „Studii
Teologice” V (1953), nr. 9-10, pp. 579-589.
Idem, Nedreptatea socială, piedică în calea mântuirii, art. în „Studii Teologice” VI
(1954), nr. 5-6, pp. 231-238.
Idem, Pacea, obiectiv al misiunii Bisericii Ortodoxe în lume, art. în „Studii Teologice”
IV (1952), nr. 1-2, pp. 3-7.
BUCHIU, drd. Sebastian, Spiritul de jertfelnicie în morala creştină, art. în „Mitropolia
Olteniei” XXVI (1974), nr. 5-6, pp. 406-420.
BÜHLER, Pierre, Les pouvoirs sur la vie et l’éthique de la secondarité. Approche
théologique des défis de la bioéthique, în „Revue d’Histoire et de Philosophie
Religieuses” 72/ 1992/ 2, pp. 241-258.
39

BULACU, pr. prof. Mihail, Cunoaşterea creştină prin trăirea virtuţilor, art. în „Glasul
Bisericii” XXXI/ 1972/ 9-10, pp. 49-60.
BUNEA, pr. Ioan, Distracţiile în lumina Moralei creştine, art. în „Mitropolia
Ardealului” II/ 1957/ 1-2, pp. 67-75.
Idem, Izvoarele rugăciunii, art. în „Mitropolia Olteniei” XVIII (1966), nr. 7-8, pp. 613-
620.
Idem, Lupta preotului împotriva păcatului, art. în „Mitropolia Olteniei” XX (1968), nr.
7-8, pp. 517-523.
Idem, Pocăinţa – îndatorire de căpetenie a creştinului, art. în „Mitropolia Olteniei” IX
(1957), nr. 11-12, pp. 737-746.
Idem, Despre rugăciune, art. în „Mitropolia Olteniei” IX (1957), nr. 7-8, pp. 448-461.
Idem, Sensul convertirii creştine, art. în „Mitropolia Ardealului” XXV/ 1970/ 11-12, pp.
847-853.
Idem, Sportul în lumina Moralei creştine, art. în „Mitropolia Ardealului” XXI/ 1966/ 9-
10, pp. 630-642.
Idem, Păcatul şi păcătoşii, art. în „Mitropolia Ardealului” III/ 1958/ 5-6, pp. 389-397.
BUNGE, ierom. Gabriel, Evagre le Pontique et les deux Macaire, în „Irénikon” LIX/
1983/ 2, pp. 215-227 (partea I).
Idem, Evagre le Pontique et les deux Macaire, în „Irénikon” LIX/ 1983/ 3, pp. 323-360
(partea a II-a).
BURTCHAEL, James Tunstead, Avortement, art. în Dictionnaire critique de Théologie,
PUF, Paris, 1998, pp. 124-125.
BUSUIOC, pr. Gheorghe, Din învăţăturile Sf. Ioan Gură de Aur în legătură cu familia
creştină, art. în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” XLVI/ 1970/ nr. 1-2.
BUZESCU, pr. prof. N. C., Sensul uman al filozofiei kantiene, art. în „Studii Teologice”
XXV (1974), nr. 9-10, pp. 669-696.
CAHILL, Lisa Sowle, Famille, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp. 455-458.
40

Idem, Procréation, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 934-
936.
CALOIANU, Viorel, Datoriile faţă de aproapele, după Legea mozaică, art. în „Studii
Teologice” XXVI (1975), nr. 1-2, pp. 109-115.
CĂLUGĂR, prof. Dumitru, Portretul unui creştin, art. în „Mitropolia Ardealului” III/
1958/ 1-2, pp. 105-121.
CANEVET, Mariette, L`humanité de l`embryon selon Grégoire de Nysse, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.114/ 1992/ n° 5, pp. 678-695. [B]
CARELS, Edwin, Créativité et sainteté monastique dans la pensée et l’œuvre d’Andreij
Tarkovskij, în „Irénikon” LIX/ 1989/ 1, pp. 51-57.
CARLES, Jules, La génétique et l`origine de l`homme, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.110/ 1988/ n° 2, pp. 254-256. [B]
CARPENTIER, René, Conscience, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et
mystique, Beauchesne, Paris,1953, t.2/ col. 1548-1575.
CASIDAY, Augustine Michael, Apathia and sexuality in the thought of Augustin and
Cassian, studiu în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol. 45, 2001/ 4, pp. 359-394.
CASPAR, Philippe, La problématique de l`animation de l`embryon. Survol historique
et enjeux dogmatiques, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.113/ 1991/ n° 1, pp. 3-
24 (partea I). [B]
Idem, La problématique de l`animation de l`embryon. Survol historique et enjeux
dogmatiques, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.113/ 1991/ n° 2, pp. 239-255
(partea a II-a). [B]
Idem, La problématique de l`animation de l`embryon. Survol historique et enjeux
dogmatiques, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.113/ 1991/ n° 3, pp.400-413
(partea a III-a). [B]
CATTIN, Yves, Dieu d’amour et Dieu de colère... Justice et miséricorde dans le
Proslogion (ch. VI-IX) d’Anselme de Canterbury, în „Revue d’Histoire et de Philosophie
Religieuses” 69/ 1989/ 3, pp. 265-284 ( partea I).
41

Idem, Dieu d’amour et Dieu de colère...Justice et miséricorde dans le Proslogion (ch.


VI-IX) d’Anselme de Canterbury, în „Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses”
69/ 1989/ 4, pp. 463-450 ( partea a II-a).
CERBELAUD, Dominique, Miséricorde, art. în Dictionnaire critique de Théologie,
PUF, Paris, 1998, pp. 738-740.
CHANTRAINE, Georges, Erasme et saint Basile, în „Irénikon” LIX/ 1979/ 4, pp.
451-490.
CHAPELLE, Albert, La famille dans la pensée moderne, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.118/ 1996/ n° 3, pp. 398-409.
CHIALDA, diac. lect. Mircea, Îndatoriri moral-sociale după Decalog, art. în „Studii
Teologice” VIII (1956), nr. 9-10, pp. 603-621.
Idem, Învăţături moral-sociale în cartea «Proverbele lui Solomon» , art. în „Studii
Teologice” VII (1955), nr. 1-2, pp. 3-24.
CHILEA, pr. prof. Sebastian, Eroare, păcat, iertare, art. în „Studii Teologice” XXV
(1974), nr. 5-6, pp. 364-382.
Idem, Doctor al sufletelor, art. în „Mitropolia Olteniei” XVIII (1956), nr. 6-7, pp. 332-
342.
Idem, Rugăciunea preotului, art. în „Mitropolia Olteniei” VII (1955), nr. 1-2, pp. 167-
173.
Idem, Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii, art. în „Studii Teologice”
XXV (1974), nr. 3-4, pp. 190-202.
Idem, Ironia biblică şi morala ironiei, art. în „Studii Teologice” XXIV (1973), nr. 9-10,
p. 632-647.
CHIOTELLIS, Catherine, Pensées sur l’amour, în „Contacts” XXI/ 1969/ 67, pp.
187-199.
CHIRPAZ, François, Le sujet affronté au tragique de l`existence, studiu în „Bulletin de
l’Institut Catholique de Lyon”, 119 / 1995 / N° 109, pp. 29-41 [Bibl. Inst. Rom.-Cat.
Bucureşti].
42

CHIRVASIE, pr. Ioan Gh., Smerenia ca temei al virtuţii creştine, art. în „Glasul
Bisericii” XIX/ 1960/ 7-8, pp. 635-643.
CHIŢESCU, prof. Nicolae, Mântuitorul Iisus Hristos, centrul vieţii noastre, art. în
„Glasul Bisericii” XV/ 1956/ 8-9, pp. 443-453.
CHRYSSAVGIS, John, Obedience and the Spiritual Father, în „Θεολογια” t.58/ 1987/
3, pp. 551-571.
Idem, A theological perspective of movement, studiu în „St. Vladimir`s Theological
Quarterly”, vol.32, 1988/ 1, pp. 61-71.
Idem, Obedience – Hierarchy and ascetism, studiu în „St. Vladimir`s Theological
Quarterly”, vol.34, 1990/ 1, pp. 49-60.
Idem, The notion of «divine eros» in the Ladder of St. John Climacus, studiu în „St.
Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.29, 1985/ 3, pp. 191-200.
CIUDIN, pr. prof. Nicolae, Despre prietenie. Meditaţie, art. în „Glasul Bisericii”
XXXVII/ 1978/ 3-4, pp. 244-249.
CIUTACU, drd. Ion, Creşterea demografică, problema actuală a moralei, art. în
„Glasul Bisericii” XXVIII/ 1969/ 5-6, pp. 612-622.
CLAPSIS, E., Life and Death in Eschatological Perspective, studiu în „Εκκλησια και
Θεολογια”, 1984 / tomos E`, pp. 525-550.
CLEMENCE, Jean, L`homme source de la morale, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.103/ 1981/ n° 3, pp. 345-359.
CLÉMENT, Olivier, Quelques éléments d’une ontologie du miracle et de la
Résurrection chez Nicolas Berdiaev, în „Contacts” XXIII/ 1972/ 78-79, pp. 204-213.
Idem, Donner un sens à notre corps, în „Contacts” XXXI/ 1981/ 114, pp. 103-135.
Idem, Itinéraire dans un monde sans Dieu, în „Contacts” XXV/ 1975/ 89, pp. 12-36.
Idem, Je crois en l’Esprit Saint, în „Contacts” XXXII/ 1982/ 117, pp. 28-46.
Idem, Les Pères de l’Eglise entre l’Occident et les Orients, în „Contacts” XLIII/ 1993/
164, pp. 251-264.
Idem, Nicolas Berdiaeff et la tradition orthodoxe, în „Contacts” XX/ 1968/ 62-63, pp.
179-197.
43

Idem, Notes sur le grand canon de saint André de Crète, în „Contacts” XXX/ 1980/
111, pp. 206-234 (partea I).
Idem, Notes sur le grand canon de Saint André de Crète, în „Contacts” XXX/ 1980/
112, pp. 294-330 (partea a II-a).
Idem, Quelques remarques sur la vérité, în „Contacts” XLIII/ 1993/ 164, pp. 280-286.
Idem, Tenter d’être chrétien aujourd’hui, în „Contacts” XXXVII/ 1987/ 139, pp. 207-
233.
Idem, Remarques d’un laïc sur le témoignage de la foi, în „Contacts” XIII/ 1961/ 33-
36, pp. 235-248.
Idem, Berdiaeff et le personnalisme français, în „Contacts” XXI/ 1969/ 67, pp. 205-228.
COBIANU, Elena, Destinul valorii morale în procesul de globalizare, art. în
„Academica” (Buc.), an 11/ nr 11/ sept. 2001, p.8.
COLIBĂ, Mihai, Regulile monahale ale Sfântului Vasile cel Mare în istoria vieţii
religioase monahale şi a cultului creştin, art. în „Studii Teologice” XVI (1965), nr. 3-4,
pp. 241-253.
COLOSIMO, Jean-François, Grégoire Palamas, art. în Dictionnaire critique de
Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 508-510.
Idem, Hésychasme, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp.
531-533.
COMAN, pr. prof. Ioan G., Elogiul minţii conducătoare în Omilia a XII-a a Sf. Vasile
cel Mare, intitulată: La începutul «Proverbelor», art. în „Mitropolia Olteniei” XXII
(1970), nr. 7-8, pp. 724-730.
Idem, Preoţia creştină în slujba omului după Sf. Părinţi, art. în „Mitropolia Olteniei”
XX (1968), nr. 11-12, pp. 929-937.
Idem, Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism, art. în „Studii Teologice” VII
(1955), nr. 3-4, pp. 217-222.
Idem, Dumnezeu nu este autor al răului, art. în „Studii Teologice” V (1953), nr. 1-2,
pp. 38-50.
44

Idem, Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei, art. în „Studii Teologice” V (1953), nr.
3-4, pp. 165-187.
Idem, Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică, art. în „Studii Teologice”
XXVII (1976), nr. 7-10, pp. 545-565.
Idem, Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a
mijloacelor de trai, art. în „Studii Teologice” V (1953), nr. 9-10, pp. 590-604.
Idem, L’Ethos humaniste des Pères, în „Contacts” XXIII/ 1972/ 78-79, pp. 186-203.
CONGOURDEAU, Marie-Hélène, L`animation de l`embryon humain chez Maxime le
Confesseur, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.111/ 1989/ n° 5, pp. 693-709. [B]
CONSTANTELOS, D.J., The Eastern Orthodox Church Today: One in Many, în
„Εκκλησια και Θεολογια” 1993/ XII, pp. 355-400.
COPPENS, F., La loi et la vie humaine. Réflexions à propos du débat sur l`euthanasie,
studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.119/ 1997/ n°1, pp.49-64. [B]
CORNEANU, † Nicolae, Problema timpului de apariţie a sufletului, art. în „Revista
Teologică” (1998), nr. 1, pp. 50-59.
Idem, Frumuseţea ca atribut al dumnezeirii, art. în „Studii Teologice” X (1959), nr. 9-
10, pp. 297-313.
COSMA, diac. prof. Sorin, Problema binefacerii ca virtute creştină, art. în „Mitropolia
Ardealului” XXX/ 1975/ 6-8, pp. 461-475.
Idem, Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea unităţii creştine, art. în „Studii
Teologice” XXXV (1984), nr. 5-6, pp. 365-387.
Idem, Valoarea morală creştină a dumnezeieştii Euharistii, art. în „Studii Teologice”
XV (1964), nr. 3-4, pp. 216-252.
COSTE, R., La foi chrétienne et la «Déclaration Universelle des Droits de l`Homme»,
studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.111/ 1989/ n° 5, pp. 710-727.
COSTE, René, Solidarité, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique,
Beauchesne, Paris, 1989, t.14/ col. 999-1006.
45

COSTEA, pr. Filaret, Primele trei manuale de Teologie morală ortodoxă apărute în
limba română, art. în „Studii Teologice” XIII (1962), nr. 3-4, pp. 221-239.
Idem, Criteriile moralităţii creştine, art. în „Studii Teologice” XII (1961), nr. 9-10, pp.
255-270.
Idem, Idei moral-sociale în proverbele românilor, art. în „Studii Teologice” XII (1961),
nr. 3-4, pp. 489-502.
Idem, Morala stoică şi Morala creştină, art. în „Mitropolia Ardealului” XXXI/ 1976/ 4-
6, pp. 304-313.
CRĂCIUNAŞ, ierom. Irineu, Responsabilitatea morală, art. în „Studii Teologice” VII
(1955), nr. 3-4, pp. 182-196.
Idem, Dreptate, pace, bucurie, art. în „Glasul Bisericii” XVIII/ 1959/ 1-2, pp. 65-76.
Idem, Rolul voinţei în viaţa morală, art. în „Studii Teologice” VIII (1956), nr. 3-4, pp.
211-226.
Idem, Îndrumătorul duhovnicesc şi ucenicul, după Sf. Părinţi, art. în „Studii Teologice”
VIII (1956), nr. 9-10 pp. 622-640.
CRAINIC, Nichifor, Genialitate şi sfinţenie, art. în „Studii Teologice” XLV (1993), nr.
1-2, pp. 101-109.
Idem, Ortodoxia – concepţia noastră de viaţă, art. în „Studii Teologice” XLV (1993),
nr. 1-2, pp. 3-11.
DAMIAN, pr. Teodor, Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia
ortodoxă, art. în Studii Teologice XXXI (1980), nr. 1-2, pp. 114-125.
Idem, Teama şi iubirea de Dumnezeu, art. în „Studii Teologice” XXXI (1980), nr. 1-2,
pp. 95-113.
DANCĂ, pr. Wilhelm, Drepturile şi obligaţiile părinţilor în educaţia copiilor, studiu în
„Dialog teologic”, Iaşi, I / nr. 2, 1998, pp. 180-193.
DANIEL, Bischop, On divine Philanthropy (from Plato to John Chrysostom, în
„Θεολογια” t.53/ 1982/ 1 (partea I).
Idem, On divine Philanthropy (from Plato to John Chrysostom), în „Θεολογια” t.53/
1982/ 3, pp. 612-626 (partea a III-a).
46

Idem, On divine Philanthropy (from Plato to John Chrysostom), în „Θεολογια” t.53/


1982/ 3, pp. 1051-1083 (partea a IV-a).
Idem, On divine Philanthropy (from Plato to John Chrysostom), în „Θεολογια” t.53/
1982/ 4, pp. 123-153 (partea a V-a).
Idem, On divine Philanthropy (from Plato to John Chrysostom), în „Θεολογια” t.53/
1982/ 1, pp. 568-594 (partea aVI-a).
DAUBERCIES, P., Dialogue avec la morale séculiere, în „Revue théologique de
Louvain” 14/ 1983/ 1, pp. 71-91.
Idem, Dialogue avec la morale séculière, în „Revue théologique de Louvain”14e/ 1983/
1, pp. 71-91.
DAULL, Fabienne, La dimension spirituelle comme lieu d`unité du sujet, studiu în
„Bulletin de l’Institut Catholique de Lyon”, 119 / 1995 / N° 109, pp. 43-55 [Bibl. Inst.
Rom.-Cat. Bucureşti].
Idem, Souffrance et mort: le point de vue du christianisme, studiu în „Bulletin de
l’Institut Catholique de Lyon”, 122 / 1998 / N° 122-123, pp. 61-73 [Biblioteca Inst.
Rom.-Cat. Bucureşti]. [B]
DEJOND, Thierry, Contraception, problème de société, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.109/ 1987/ n° 2, pp. 248-265. [B]
DELHAYE, Ph., St. Thomas, témoin de la morale chrétienne, în „Revue théologique
de Louvain” 4e/ 1974/ 2, pp. 137-169.
DELUMEAU, Jean, Frica în Occident (sec. XIV-XVIII). O cetate asediată, Ed.
Meridiane, Bucureşti, 1986 – prezentare de drd. Teodor Baconsky în „Studii Teologice”
XXVIII (1987), nr. 5, pp. 107-112.
DEMAISON, Michel, L`interdir de tuer et ses rapports avec l`avortement, studiu în
„Bulletin de l’Institut Catholique de Lyon”, 119 / 1995 / N° 109, pp. 57-68 [Bibl. Inst.
Rom.-Cat. Bucureşti]. [B]
DENNIS, T.J., St. Gregory of Nyssa`s Defense of the Doctrine of the Resurrection of
the Body, studiu în „Εκκλησια και Θεολογια”, 1980 / tomos A`, pp.431-458.
47

DERMIENCE, Alice, Théologie de la Femme et théologie féministe, în „Revue


théologique de Louvain” 31e/ 2000/ 4, pp. 492-523.
Idem, Theologie de la Femme et theologie feministe, în „Revue théologique de Louvain”
17/ 1986/ 2, pp. 492-523.
DERVILLE, André, Humour, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique,
Beauchesne, Paris,1969, t.7/ col. 1188-1192.
DESEILLE, Placide, Gloire de Dieu, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et
mystique, Beauchesne, Paris, 1976, t.6/ col. 421-487.
DESEILLE, Placide & LACOSTE, Jean-Yves, Ame-Coeur, art. în Dictionnaire
critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 24-33.
DESILETS, André, L’œuvre de Léon Chestov: un introduction à la philosophie
paradoxale, în „Contacts” XXX/ 1980/ 112, pp. 331-336.
DIJON, Xavier, Les choix du politique en matière d`euthanasie, studiu în „Nouvelle
revue théologique”, t.117/ 1995/ n° 4, pp. 517-535. [B]
Idem, Petite théologie du pouvoir, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.108/ 1986/
n° 1, pp. 64-75.
DOINAŞ, Ştefan Augustin, Globalizare şi identitate, art. în „Secolul 21”, 2001/ nr. 9,
pp. 6-8.
DORIVAL, Gilles, La mutation chrétienne des idées et des valeurs païens, studiu în
„Bulletin de l’Institut Catholique de Lyon”, 118 / 1994 / n° 106, pp. 33-49 [Bibl. Inst.
Rom.-Cat. Bucureşti].
DRUET, P.-Ph., Psychologie et morale dans la conscience contemporaine, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.102/ 1980/ n° 1, pp. 43-61.
DUFOUR-KOWALSKA, G., Une étude sur Michel Henry, în „Revue d’Histoire et de
Philosophie Religieuses” 73/ 1993/ 4, pp. 429-436.
DUMAS, André, Essai d’une définition portative de la sexualité, în „Revue d`Histoire
et de Philosophie Religieuses” 62/ 1982/ 4, pp. 403-414.
DUMOND, Emmanuel, Publicité et Parole de Dieu. Voix de l`éthique?, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.115/ 1993/ n° 6, pp. 818-847.
48

DUPUY, Bernard, Soloviev Vladimir, 1853-1900, art. în Dictionnaire critique de


Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 1100-1101.
DUREL, Théophane, Sur la doctrine mystique de saint Isaac le Syrien, în „Contacts”
XL/ 1991/ 156, pp. 246-263.
DUVAL, Raymond, Traverses et traversées du temps: de la conscience à la vigilance,
în „Revue des Sciences philosophiques et théologiques” t.69/ 1985/ n° 2, pp. 169-226.
EGGER, Maxime, Archimandrite Sophronie. Moine pour le monde, în „Contacts”
XLIII/ 1993/ 163, pp. 163-177.
ENGELUND, sœur Philarète, Vie de l’évêque Théophane le Reclus, în „Contacts”
XXXII/ 1982/ 118, pp. 148-169.
ETIENNE, Jacques, L’avènement de la moralité et le rapport à la nature, în „Revue
théologique de Louvain” 12/ 1981/ 3, pp. 316-323.
Idem, Sagesse et prudence selon le stoïcisme, în „Revue théologique de Louvain” 1/
1970/ 2, pp. 175-182.
Idem, La philosophie du plaisir dans l’Antiquité, în „Revue théologique de Louvain” 2/
1971/ 2, pp. 202-210.
*** Evdochimov - témoigne de la beauté de Dieu, în „Contacts” XXIII/ 1971/ 73-74.
EVDOCHIMOV, PAUL, C.G. Jung et la théologie, în „Contacts” XIV/ 1962/ 37, pp.
34-48.
Idem, Mystère de la personne humaine, în „Contacts” XXI/ 1969/ 68.
Idem, Phénoménologie de l’athéisme, în „Contacts” XVI/ 1964/ 47, pp. 204-223.
Idem, Vision de la beauté : La Bible, les Pères et l’Icône, în „Contacts” XX/ 1968/ 64,
pp. 300-322.
FAVRAUX, Paul, L`embryon, personne humaine dès la conception. A propos d`un
débat éthique, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.116/ 1994/ n° 2, pp. 201-217.
[B]
FAVRAUX, Paul & CHAPELLE, Albert, Bioéthique et foi chrétienne, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.108/ 1986/ n° 2, pp. 249-267. [B]
49

FEDOU, Michel, Le christianisme et le problème du mal, studiu în „Nouvelle revue


théologique”, t.113/ 1991/ n° 6, pp. 824-838.
FERENŢ, pr. Eduard, Motivaţia teologică a angajării sociale creştine, studiu în
„Dialog teologic”, Iaşi, I / nr. 2, 1998, pp. 68-86.
FERNANDEZ, Irène, Beauté, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp. 153-155.
FITZGERALD, Thomas, Saint Gregory the Theologian: three principles of spiritual
direction, studiu în „Sobornost” vol. XIV/ 1992/ nr. 1, pp. 44-53.
FOREST, A., Réflexions sur la morale cartésienne, în „Revue des Sciences
philosophiques et théologiques” 1937/ n°1, pp. 43-57.
FRANK, G.L.C., Saint Bernard of Clairvaux and the tradition of the Christian East,
studiu în „Sobornost” vol. XIV/ 1992/ nr. 2, pp. 37-48.
FRUNZĂ, Florin, Cunoaştere în dreapta credinţă, art. în „Studii Teologice” XLV
(1993), nr. 3-4, pp. 145-151.
GABELLIERI, Emmanuel, La question du salut chez Simone Weil, studiu în „Bulletin
de l’Institut Catholique de Lyon”, 120 / 1996 / N° 113, pp. 65-75 [Bibl. Inst. Rom.-Cat.
Bucureşti].
GABRIEL, ierod., Aducerea-aminte de moarte, art. în „Studii Teologice” XLV (1993),
nr. 3-4, pp. 107-121.
GALERIU, Constantin, The structure of Sacrifice, studiu în „St. Vladimir`s Theological
Quarterly”, vol.30, 1986/ 1, pp. 43-66.
GALERIU, pr. prof. Constantin, Munca creatoare, însuşire a chipului divin în noi, art.
în „Studii Teologice” XXXIII (1982), nr. 5-6, pp. 309-312.
Idem, Viaţa în plenitudinea şi unitatea ei, art. în „Studii Teologice” XXXV (1984), nr.
5-6, pp. 293-302.
Idem, Preotul profesor Constantin Gh. Nazarie. Cincizeci de ani de la moartea sa, art.
în „Studii Teologice” XXVIII (1977), nr. 1-2, pp. 175-179.
Idem, Sensul creştin al pocăinţei, art. în „Studii Teologice” XVIII (1967), nr. 9-10, pp.
674-690.
50

Idem, Spiritualitate şi slujire, referat în „Studii Teologice” XXX (1979), nr. 5-8.
GĂINĂ, D., Virtute şi păcat în cărţile populare româneşti, art. în „Glasul Bisericii”
XXV/ 1966/ 1-2, pp. 57-68.
GĂLUŞCĂ, pr. E., Trăsăturile esenţiale ale chipului preotului ortodox după Sf. Ioan
Gură de Aur, art. în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” LVIII/ 1982/ nr. 10-12, pp. 744-
761.
GEORGESCU, pr. mgr. Mihai, Idei morale şi sociale în comentariul la Psalmi al Sf.
Vasile cel Mare, art. în „Studii Teologice” X (1958), nr. 7-8, pp. 463-474.
Idem, Virtutea iubirii în teologia Sf. Maxim Mărturisitorul, art. în „Studii Teologice” X
(1958), nr. 9-10, pp. 600-609.
GESCHÉ, Adolphe, Le Dieu de la révélation et de la philosophie, în „Revue
théologique de Louvain” 3e/ 1972/ 3, pp. 249-283.
Idem, Notre terre, demeure du Logos, în „Irénikon” LIX/ 1989/ 2, pp. 451-485.
GHEORGHE, F., Un dascăl uitat: Pavel Everghetinul, art. în „Mitropolia Olteniei”
XVIII (1956), nr. 8-9, pp. 456-481.
GHIUŞ, Armim. Benedict, Ortodoxia aşa cum o trăim, art. în „Mitropolia Olteniei” VII
(1955), nr. 7-9, pp. 410-415.
GILBERT, Maurice, La Bible et l`homosexualité, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.109/ 1987/ n° 1, pp. 78-95. [B]
Idem, La procreation. Ce qu`en sait le Livre de Sagesse, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.111/ 1989/ n° 6, pp. 824-841. [B]
GILLET – In memoriam : Un moine de l’ Eglise d’Orient ( archimandrite Lev Gillet
1892- 1980), în „Contacts” XXXI/ 1981/ 116.
GILLET, archim. Lev, Note sur le mot «moine», în „Contacts” IV/ 1962/ 37, pp. 20-
22.
GIRE, Pierre, Le salut par la conversion dans le néoplatonisme de Plotin, studiu în
„Bulletin de l’Institut Catholique de Lyon”, 120 / 1996 / N° 113, pp. 33-39 [Bibl. Inst.
Rom.-Cat. Bucureşti].
51

Idem, Sciences de l`homme et anthropologie, studiu în „Bulletin de l’Institut Catholique


de Lyon”, 111 / 1987 / N° 83, pp. 39-45 [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Bucureşti].
GONDAL, Marie-Louise, La mystique est-elle un lieu théologique?, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.108/ 1986/ n° 5, pp. 666-684.
GONDIKAKIS, archim. Basile, L’expérience monastique, în „Contacts” XXV/ 1975/
89, pp. 100-116.
GONIN, Daniel, Le sujet responsable affronté à l`angoisse et au courage de vivre,
studiu în „Bulletin de l’Institut Catholique de Lyon”, 119 / 1995 / N° 109, pp. 21-28.
[Bibl. Inst. Rom.-Cat. Bucureşti]
GORITCHEVA, Tatiana, Cynisme, Folie-en-Christ et Sainteté, în „Contacts” XXXVI/
1986/ 134, pp. 90-107.
GOUTHER, René, Eudémonisme, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et
mystique, Beauchesne, Paris,1961,t.4/ col. 1660-1674.
GRAMONT, Jérôme de, Anthropologie, art. în Dictionnaire critique de Théologie,
PUF, Paris, 1998, pp. 58-64.
GRELOT, Pierre, La morale évangélique dans un monde sécularisé. Réflexion à partir
de l’Ecriture sainte, în „Revue théologique de Louvain” 14/ 1983/ 1, pp. 5-52.
Idem, La morale évangélique dans un monde sécularisé. Réflexion à partir de l’Ecriture
sainte, în „Revue théologique de Louvain” 14e/ 1983/ 1, pp. 5-52.
GRIBOMONT, Jean & BEHR-SIGEL, Elisabeth, Monachisme, art. în Dictionnaire de
Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1979, t.10/ col. 1536-1603.
GRIBOMONT, Jean, Saint Basile et le monachisme enthousiaste, în „Irénikon” LIX/
1980/ 2, pp. 123-144.
GROSU, pr. Pavel, Din cugetările Sf. Părinţi asupra dragostei, art. în „Glasul Bisericii”
XVIII/ 1959/ 1-2, pp. 201-206.
Idem, Din cugetările Sf. Părinţi despre post, art. în „Glasul Bisericii” XVI/ 1957/ 3, pp.
147-150.
GUGGENHEIM, Antoine, Liberté et vérité selon Karol Wojtyla, studiu în „Nouvelle
revue théologique”, t.115/ 1993/ n° 2, pp. 194-210 (partea I).
52

Idem, Liberté et vérité selon Karol Wojtyla, studiu în „Nouvelle revue théologique”,
t.115/ 1993/ n° 2, pp.400-411 (partea a II-a).
GUILLAUMONT, A., Le problème des deux Macaires dans les Apophtegmata
Patrum, în „Irénikon” LIX/ 1975/ 1, pp. 41-60.
GUILLET, Jacques, Metanoia, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et
mystique, Beauchesne, Paris, 1979, t.10/ col. 1093-1099.
HALLEAUX, André de, Palamisme et Tradition, în „Irénikon” LIX/ 1975/ 4, pp. 479-
493.
HANNAUX, Jean-Marie, La guérison des souvenirs et des blessures reçues dans le sein
maternel, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.119/ 1997/ n° 1, pp. 65-84. [B]
Idem, Plusieurs religions, une morale?, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.118/
1996/ n° 4, pp. 550-561.
Idem, Fécondation in vitro et avortement, studiu în „Nouvelle revue théologique”,
t.108/ 1986/ n° 1, pp. 27-46. [B]
Idem, L`avortement: enjeux politiques, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.113/
1991/ n° 3, pp. 414-420. [B]
HANNICK, Christian, La version slave des Paterika, în „Irénikon” LIX/ 1974/ 3, pp.
355-360.
HARAKAS, Stanley S., The integrity of creation and ethics, studiu în „St. Vladimir`s
Theological Quarterly”, vol.32, 1988/ 1, pp. 27-42.
HARDER, Yves-Jean, Amour, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp. 33-39.
HARE, John E., Autonomie de l`Ethique, art. în Dictionnaire critique de Théologie,
PUF, Paris, 1998, pp. 114-117.
HARRISON, Verna F., Le problème du sacerdoce d`o Srdre et l`ordination des
femmes, art. în „Contacts” XXXIX/ 1997/ N° 179, pp. 236-259.
Idem, The Fatherwood of God in Orthodox theology, studiu în „St. Vladimir`s
Theological Quarterly”, vol.37, 1993/ 2-3, pp. 183-212.
53

Idem, Poverty in the orthodox Tradition, studiu în „St. Vladimir`s Theological


Quarterly”, vol.34, 1990/ 1, pp.15-48.
Idem, Orthodox arguments against the ordination of women as priests, studiu în
„Sobornost” vol. XIV/ 1992/ nr. 1, pp. 6-24.
HEITZ, père Serge, Prière et spiritualité aujourd’hui, în „Contacts” XXXIV/ 1984/
124, pp. 60-67.
HENDRICKX, Marie, Un autre féminisme?, studiu în „Nouvelle revue théologique”,
t.112/ 1990/ n° 1, pp. 67-79.
HERR, Edouard, Enjeux européens et foi chrétienne, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.116/ 1994/ n° 6, pp. 801-814.
HESTER, David, The eschatology of the Sermons of Symeon the Younger the Stylite,
studiu în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol. 34, 1990/ 4, pp. 329-342.
HIFFLER, Claude Dr., Le médecin face a la maladie et a la mort. Un port sur
l’invisible, în: „Contacts” XLI/ 1991/ 155, pp. 162-170. [B]
HIMCINSCHI, pr. Mihai, Viaţa şi învăţătura Sf. Antonie cel Mare, art. în „Credinţa
Ortodoxă” I (1996), nr. 3, pp. 80-97.
HONS, Danielle, Maladie grave et fin de vie. Réflexions sur la souffrance et son
accompagnement, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.119/ 1997/ n° 2, pp. 252-
255. [B]
HOPKO, Thomas, God and gender: Articulating the orthodox view, studiu în „St.
Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.37, 1993/ 2-3, pp. 141-182.
*** Humanisme et Spiritualité, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique,
Beauchesne, Paris, 1969, t.7/ col. 947-1033.
HUTCH, Richard A., Memory: Grist of spiritual life, studiu în „St. Vladimir`s
Theological Quarterly”, vol.32, 1988/ 3, pp. 223-232.
ICĂ, Ioan I. jr, Morala şi spiritualitatea ortodoxă în viziunea Sf. Grigorie Palama, art.
în „Revista Teologică” (1994), nr. 3, pp. 15-43.
54

ILIESCU, Victor, Despre rugăciune, art. în „Glasul Bisericii” XVII/ 1958/ 11, pp.
1065-1069.
IONAŞCU, ierom. Juvenalie, Teologia feministă şi bioetica, art. în „Revista Teologică”
(1998), nr. 1, pp. 18-28.
IONESCU, Nae, Funcţia epistemologică a iubirii, art. în „Studii Teologice” XLII
(1991), nr. 3, pp. 153-165
Idem, Iubirea, act de cunoaştere, art. în „Studii Teologice” XLI (1990), nr. 3, pp. 103-
105.
JACAMON, Sophia, La vie quotidienne au skite de Nil Sorsky, în „Irénikon” LIX/
1989/ 1, pp. 21-35.
JARPĂLĂU, pr. drd. Gh., Respectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului
Testament, art. în „Studii Teologice” XXXII (1981), nr. 1-2, pp. 242-254.
JOOS, André, La nouvelle creation. Rencontre du divin et du l’humaine dans la
Sophia: Pavel Florenskij, în „Irénikon” LIX/ 1990/ 3, pp. 346-358 (partea I).
Idem, La nouvelle creation. Rencontre du divin et du l’humaine dans la Sophia: Pavel
Florenskij, în „Irénikon” LIX/ 1990/ 4, pp. 463-482 (partea a II-a).
JULLIEN, Jacques, Télévision et familles: amies ou ennemies?, studiu în „Nouvelle
revue théologique”, t.112/ 1990/ n° 4, pp. 535-550.
JURCAN, pr. lect. Emil, Stabilitatea familiei, art. în „Credinţa Ortodoxă” V (2000), nr.
1, pp. 70-85.
KAYAMA, Shinji, Paix, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998,
pp. 839-841.
KHALIL, Issa J., The ecological crisis, studiu în „St. Vladimir`s Theological
Quarterly”, vol.22, 1978/ 4, pp. 193-212.
KHODR, † Georges, Basil the Great: bischop and pastor, studiu în „St. Vladimir`s
Theological Quarterly”, vol. 29, 1985/ 1, pp. 5-28.
Idem, La rencontre de l’homme et de la femme chez les chrétiens du Moyen Age, în
„Contacts” XLI/ 1991/ 156, pp. 288-307.
55

KOVALEVSKY, arhiep. E., Postul Mare, trad. de protos. Emilian Birdaş, în „Glasul
Bisericii” XVI/ 1957/ 3, pp. 168-170.
LABBÉ, Robert, Un point de vue au debut de XXI-ième siècle: Politique, morale et
religion entre désir et réalité, art. în „Transilvania” (Sibiu), an 31/ nr 2/ trim. II/ 2001,
p.60.
LABBÉ, Yves, Catégories de la modernité, studiu în „Nouvelle revue théologique”,
t.104/ 1982/ n° 3, pp. 358-380.
Idem, L`individualisme moderne. Un problème théologico-politique, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.111/ 1989/ n° 1, pp. 62-82.
Idem, Moments de la question du mal, în „Revue des Sciences philosophiques et
théologiques” t.65/ 1981/ n°3, pp. 387-416.
LACOSTE, Jean-Yves, Expérience, Evénement, Connaissance de Dieu, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.106/ 1984/ n° 6, pp. 834-861.
Idem, L`agir pardonné, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.115/ 1993/ n° 3, pp.
412-416.
Idem, Connaissance de Dieu, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp. 255-256.
Idem, Espérance, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 400-
404.
LACOSTE, Jean-Yves & O`DONAVAN, Olivier, Mal, art. în Dictionnaire critique de
Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 691-694.
LACROIX, Xavier, Le spirituel dans la formation humaine, studiu în „Bulletin de
l’Institut Catholique de Lyon”, 119 / 1995 / N° 108, pp. 13-16 [Bibl. Inst. Rom.-Cat.
Bucureşti].
LALOIR, Louis, Solitude et sollicitude. Le moine loin et pris du monde d’apres les
«Paterica» arméniens, în „Irénikon” LIX/ 1974/ 3, pp. 307-324.
LAMBRECHTS, Antoine, Les lettres du starets Macaire d’Optina Pustyn’ à une mère
de famille, în „Irénikon” LIX/ 1989/ 1, pp. 5-20.
56

LANNE, Emmauel, La «prière de Jésus» dans la tradition égyptienne. Témoignage des


psalies et des inscriptions, în „Irénikon” LIX/ 1977/ 2, pp. 163-204.
Idem, Le nom de Jesus-Christ et son invocation chez saint Irénée de Lyon, în „Irénikon”
IX/ 1975/ 4, pp. 447-468 (partea I).
Idem, Le nom de Jésus-Christ et son invocation chez saint Irénée de Lyon, în:
„Irénikon” LIX/ 1976/ 1, pp. 34-53 (partea a II-a).
LARCHET, Jean-Claude, Statutul embrionului după tradiţia patristică, art. în „Revista
Teologică” (1998), nr. 1, pp. 28-50. [B]
LAWRENCE, Richard T., The tree-fold structure of Ladder of divine ascent, studiu în
„St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.32, 1988/ 2, pp.101-118.
LEDOYEN, Henri, Saint Basile dans la tradition monastique occidentale, în „Irénikon”
LIX/ 1980/ 1, pp. 30-45.
LEDURE, Yves, La philosophie comme mémoire de la mort, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.108/ 1986/ n° 4, pp. 555-570.
LENA, Marguerite, Solitude, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique,
Beauchesne, Paris, 1989, t.14/ col. 1007-1019.
LEROY, Julien, L’influence de saint Basile sir la reforme studite d’après les
Catéchèses, în „Irénikon” LIX/ 1979/ 2, pp. 491-506.
LEROY, père George, La présence du mal et de la mort dans la création, în „Contacts”
XXXVΙ/ 1986/ 135, pp. 180-194.
LIMOURIS, Gennadios, The Integrity of Creation in a World of Change Today, în
„Θεολογια” t. 61/ 1990/ 1-2, pp. 270-297.
Idem, «Men and Women: Equal Partners in the Christian Community» an Orthodox
point of view, studiu în „Εκκλησια και Θεολογια”, 1985 / tomos ΣΤ, pp. 781-796.
Idem, Environnement en Danger, Nature en péril, création menacée, în „Θεολογια”
t.64/ 1993/ 1-2, pp. 80-143.
LOSSKY, Nicolas, Quelques reflections sur la liturgique, în „Contacts” XXXI/ 1981/
113, pp. 51-62.
57

LOSSKY, Véronique, Quelques réflexions sur la place de la femme dans l’Eglise


Orthodoxe, în „Contacts” XLII/ 1992/ 159, pp. 221-232.
LOSSKY, Vladimir, Le starets Macaire, în „Contacts” XIV/ 1962/ 37, pp. 9-19.
LOUTH, Andrew, The influence of Denys the Areopagite on Eastern and Western
spirituality in the fourteenth century, studiu în „Sobornost” vol. IV/ 1982/ nr. 2, pp. 185-
200.
Idem, Knowing the unknowable: Hesychasm and the Kabbalah, studiu în „Sobornost”
vol. XVI/ 1994/ nr. 2, pp. 9-23.
Idem, Ascèse, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 89-93.
Idem, Prière, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 928-933.
Idem, Spirituelle (Théologie) art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp. 1101-1104.
Idem, Vie spirituelle, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp.
1224-1229.
LYONNET, Stanislas & GERVAIS, Pierre, Peché, art. în Dictionnaire de Spiritualité
ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1984, t.12/ col. 790-853.
Mac DONALD, Scott, Bien, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp.173-177.
MANGER, Colette & DOLARD, Elisabeth, L`euthanasie en question, studiu în
„Bulletin de l’Institut Catholique de Lyon”, 122 / 1998 / N° 122-123, pp. 75-98 [Bibl.
Inst. Rom.-Cat. Bucureşti]. [B]
MANTZARIDIS, Georges, La déification de l’homme, în „Contacts” XXXVIII/ 1988/
141, pp. 6-18.
MARAVAL, Pierre & SIGAL, Pierre-André, Pèlerinage, art. în Dictionnaire de
Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1984, t.12/ col. 901-929.
MARAVAL, Pierre, L’attitude des Pères du IV siècle devant les lieux saints et les
pèlerinages, în „Irénikon” LIX/ 1992/ 1, pp. 5-23.
Idem, Pèlerinage, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 881-
882.
58

MARCU, pr. prof. T. Grigore, Bucuria vieţii, art. în „Mitropolia Olteniei” IX (1957), nr.
11-12, pp. 729-736.
MASKINE, Matta El, La Pentecôte, în „Irénikon” LIX/ 1977/ 1, pp. 5-45.
Idem, Conseils pour la prière, în „Irénikon” LIX/ 1986/ 4, pp. 451-481.
MASSET, Pierre, Immortalité de l`âme, résurrection des corps, studiu în „Nouvelle
revue théologique”, t.105/ 1983/ n° 3, pp. 321-344.
Idem, La Barbarie. Un essai de Michel Henry, studiu în „Nouvelle revue théologique”,
t.109/ 1987/ n° 3, pp. 416-418.
MASTROGHIANNOPOULOS, arhim. I., Teologia şi Sfinţii, art. în „Mitropolia
Olteniei” XXII (1970), nr. 9-12, pp. 963-972.
Idem, Spre izvoare, art. în „Mitropolia Olteniei” XXIII (1971), nr. 1-2, pp. 20-25.
MAZILESCU, pr. Gr., Învăţătura despre familie în epistolele pauline, art. în
„Mitropolia Olteniei” XXVI (1974), nr. 3-4, pp. 279-287.
Idem, Dreptate, îndreptare, îndreptăţire după învăţătura Bisericii noastre, art. în
„Mitropolia Olteniei” XXVII (1975), nr. 1-2, pp. 23-34.
McCARTHY, John, Le Christ cosmique et l`age de l` écologie. Une lecture de Col. 1,
15-20, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.116/ 1994/ n° 1, pp. 27-47.
McPARTLAN, Paul, Personne, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp. 895-899.
MEGHEŞAN, pr. Dumitru, Rugăciunea minţii la Sf. Nicodim Aghioritul, art. în
„Credinţa Ortodoxă” II (1997), nr. 3-4, pp. 50-58.
MEYENDORFF, pr. John, Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie, art. în
„Studii Teologice” XLV (1993), nr. 5-6, pp. 20-25.
MIHĂLŢAN, pr. drd. Ioan, Necesitatea şi roadele iubirii, art. în „Studii Teologice”
XXXVI (1985), nr. 5-6, pp. 407-410.
Idem, Temeiurile teologice ale iubirii creştine, art. în „Studii Teologice” XXVI (1975),
nr. 7-8, pp. 555-567.
Idem, Iubirea şi frica de Dumnezeu, art. în „Mitropolia Ardealului” XXX/ 1975/ 9-10,
pp. 601-607.
59

MINNERATH, Roland, Eglise-Etat, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF,


Paris, 1998, pp. 383-385.
MIQUEL, Pierre, La lumière divine dans la Règle de saint Benoît, în „Irénikon” LIX/
1980/ 3, pp. 331-340.
Idem, La conscience de la grâce selon Siméon le nouveau Théologien, în „Irénikon”
LIX/ 1969/ 3, pp. 314-342.
MIQUEL, Pierre & VIARD, Paul, Hospitalité, art. în Dictionnaire de Spiritualité
ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1969, t.7/ col. 808-831.
MITRU, drd. Nicolae, Importanţa forului intern după Morala creştină, art. în „Glasul
Bisericii” XXXI/ 1972/ 9-10, pp. 961-968.
MLADIN, prof. Nicolae, Sfinţii în viaţa morală ortodoxă, art. în „Studii Teologice”
VIII (1956), nr. 1-2, p. 3-25
Idem, Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor, art. în „Studii Teologice” V
(1953), nr. 9-10, pp. 605-625.
Idem, Iubirea smerită, art. în „Mitropolia Olteniei” XV (1963), nr. 11-12, pp. 854-858.
Idem, Despre unele caracteristici ale moralei catolice, art. în „Studii Teologice” VI
(1954), nr. 5-6, pp. 269-302.
Idem, Personalitatea morală creştină, art. în „Mitropolia Ardealului” XXI/ 1966/ 1-3,
pp. 68-80.
Idem, Asceza creştină, art. în „Mitropolia Ardealului” IV/ 1959/ 9-10, pp. 707-721.
Idem, Freudismul sau dominaţia inconştientului, art. în „Mitropolia Ardealului” V/
1960/ 1-2, pp. 64-69.
MOLDOVAN, Ilie, Aplicarea pastorală a sfintelor canoane în viaţa familiei creştine
de azi, art. în „Revista Teologică” (1994), nr. 4, pp. 30-40.
MOLDOVAN, Sebastian, O problemă de bioetică în embriologia contemporană, art. în
„Revista Teologică” (1998), nr. 1, pp. 59-73. [B]
MOLTMANN, Jürgen, Die moderne Gesellschaft und die Zukunft, în „Revue d’Histoire
et de Philosophie Religieuses” 69/ 1989/ 4, pp. 11-24.
60

Idem, Omul, chip al lui Dumnezeu şi drepturile omului - (trad. de diac. Viorel Ioniţă),
art. în „Studii Teologice” XXX (1979), nr. 5-10, pp. 632-637.
MORARU, drd. Eugen, Solidaritatea umană după Sf. Scriptură, factor esenţial în
realizarea păcii, art. în „Studii Teologice” XXXIII (1982), nr. 5-6, pp. 663-672.
MÜLLER, Denis, Ethique des valeurs et éthique théologique, în „Revue d’Histoire et
de Phisophie Religioses” 73/ 1993/ 4, pp. 409-428.
MURRAY, ROBERT, St. Efrem’s Dialogue of Reason and Love, studiu în „Sobornost”
1980/ 2, pp. 26-40.
NAUROIS, Louis de, Discordances entre droit et morale, în „Revue théologique de
Louvain” 1e/ 1970/ 2, pp. 307-326.
Idem, Discordances entre droit et morale, în „Revue théologique de Louvain” 2/ 1971/
3, pp. 307-327.
NEAGA, pr. prof. Nicolae, Fecioria în cărţile Vechiului Testament, art. în „Glasul
Bisericii” XXII/ 1963/ 1-2, pp. 23-34.
NEAMŢU, pr. M., Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sf. Părinţi, art. în „Mitropolia
Olteniei” XXV (1973), nr. 7-8, pp. 571-575.
NEF, Frédéric & LACOSTE, Jean-Yves, Béatitude, art. în Dictionnaire critique de
Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 148-153.
NEF, Frédéric, Contemplation, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp.270-276.
NELLAS, Pannayotis, L’Eglise, un lieu pour renaître, în „Contacts” XXXI/ 1981/ 114,
pp. 82-102.
Idem, La mort de Dieu et la résurrection de l’homme, în „Contacts” XXV/ 1976/ 95, pp.
195- 211.
Idem, Biserica – un loc pentru a renaşte. Fundamentele teologice şi liturgice ale
Spiritualităţii, art. în „Credinţa Ortodoxă” V (2000), nr. 2, pp. 156-171.
*** In memoriam: Pannayotis Nellas, în „Contacts” XXXVI/ 1986/ 134, pp. 82-85.
NICOLAESCU, diac. prof. Nicolae, Minciuna malthusianistă şi conştiinţa creştină, art.
în „Studii Teologice” V (1953), nr. 3-4, pp. 269-278.
61

NIKOLAOU, Théodore, Un pont entre l’Eglise d’Orient et d’Occident : le


monachisme, în: „Irénikon” LIX/ 1984/ 3, pp. 307-322.
Idem, Between the Eastern and Western Churches Monasticism as a bridge, studiu în
„St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.37, 1993/ 1, pp. 23-38.
NIŞCOVEANU, pr. drd. Mircea, Doctrina Sf. Grigore de Nyssa în comentariul său «La
Fericiri», art. în „Glasul Bisericii” XXVI/ 1967/ 5-6, pp. 498-510.
NISSIOTIS, A. Nikos, Secular and christian images of human person, în „Θεολογια”
t.54/ 1983/ 1, pp. 90-122.
Idem, La question de l’homme, în „Contacts” XXII/ 1970/ 69, pp. 7-31.
NORELLI, Enrico, La littérature du Désert dans le renouveau catholique au début de
l’époque moderne, în „Irénikon” LIX/ 1978/ 1, pp. 5-46.
PHAN, Chao, Evdochimov and the monk within, studiu în „Sobornost” 1981/ 1, pp. 53-
61.
PAPADEMETRIOU, C. George, The Way of Contemplation, în „Κληρονομια”15/
1983/ 2, pp. 197-210.
PAPUC, diac. Gheorghe, Bucuria de a trăi, art. în „Mitropolia Ardealului” XX/ 1965/
7-8, pp. 565-579.
Idem, Virtutea dragostei în scrierile Sf. Ap. Ioan, art. în „Studii Teologice” VIII
(1956), nr. 5-6, pp. 303-317.
PARASCHIV, Ion, «Problema omului» în cadrul antropologiei contemporane, art. în
„Glasul Bisericii” XXIX/ 1970/ 5-6, pp. 502-513.
PARYS, Michel van, Abba Silvain et ses disciples. Une famille monastique entre Skete
et la Palestine à la fin du IVe et durant la première moitie du Ve siècles, în „Irénikon”
LIX/ 1988/ 4.
Idem, L’accès à l’Orient monastique chez saint Benoît, în „Irénikon” LIX/ 1974/ 1, pp.
48-58.
Idem, La lettre de saint Arsène, în „Irénikon” LIX/ 1981/ 1, pp. 62-86.
Idem, La prière brève et pure selon saint Benoît, în „Irénikon” LIX/ 1979/ 4, pp. 507-
512.
62

Idem, Un maître spirituel oublie : Thalassios de Libye, în „Irénikon” LIX/ 1979/ 2, pp.
214-241.
Idem, Unification de l’homme dans le Nom. Exégèse de Mt. 18,19-20, în „Irénikon”
LIX/ 1977/ 3, pp. 345-359 (partea I).
Idem, Le rôle de la théologie patristique dans l’avenir de l’œcuménisme, în „Irénikon”
LIX/ 1971/ 1, pp. 7-23.
PATACSI, Gabriel, La libération de l’ homme intérieur dans la spiritualité orthodoxe,
în „Contacts” XXVIII/ 1978/ 102, pp. 110-140.
PATAPIEVICI, Horia-Roman, Etre orthodoxe aujourd`hui, interviu în „Contacts”
XXXIX/ 1997/ N° 179, pp. 208-223.
PAUL DE FINLANDE, archevêque, La foi que nous professons: La Prière, în
„Contacts” XXXIII/ 1983/ 124, pp. 334-360.
PAVEL, prof. Constantin C., Creştinismul şi filozofia antică în gândirea Fer. Augustin,
art. în „Studii Teologice” XLII (1990), nr. 2, pp. 20-41 (partea întâi).
Idem, Creştinismul şi filozofia antică în gândirea Fer. Augustin, art. în „Studii
Teologice” XLI (1990), nr. 3, pp. 3-45 (partea a II-a).
Idem, Răsplata muncii în concepţia moralei creştine, art. în „Mitropolia Olteniei” XXIII
(1971), nr. 3-4, pp. 175-194.
Idem, Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor, art. în
„Studii Teologice” XXVIII (1977), nr. 3-4, pp. 222-233.
Idem, Catedra de Teologie Morală, art. în „Studii Teologice” XXXII (1981), nr. 7-10,
p. 571-577.
Idem, Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fer. Augustin, art. în „Studii
Teologice” VII (1955), nr. 9-10, pp. 640-649.
Idem, Eroismul în lumina moralei creştine, art. în „Studii Teologice” XLIII (1992), nr.
3-4, p. 65-103 (partea întâi).
Idem, Eroismul în lumina moralei creştine, art. în „Studii Teologice” XLV (1993), nr.
1-2, p. 11-35 (partea a II-a).
63

Idem, Morala de situaţie în dezbaterea teologiei contemporane, art. în „Studii


Teologice” XXXII(1981), nr. 5-6, pp. 343-375.
Idem, Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuale ale
credincioşilor, art. în „Studii Teologice” XXVIII (1977), nr. 5-8, pp. 421-435.
Idem, Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine, art. în „Studii
Teologice” XXIV (1973), nr. 3-4, pp. 173-187.
Idem, Temeiurile şi rostul ascultării în viaţa morală a creştinului, art. în „Studii
Teologice” XVII (1966), nr. 7-8, pp. 387-407.
Idem, Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev, art. în „Studii
Teologice” XLII (1990), nr. 1, pp. 120-141.
Idem, Lăcomia, patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti, art. în „Studii
Teologice” VII (1955), nr. 7-8, pp. 469-488.
Idem, Dimensiunea morală a faptelor mărunte, art. în „Glasul Bisericii” XXV/ 1966/ 5-
6, pp. 461-468.
Idem, Principii de morală socială în Ep. sorborniceşti, art. în „Glasul Bisericii” XVI/
1957/ 4-5, pp. 238-246.
Idem, Probleme morale în parabola fiului risipitor, art. în „Glasul Bisericii” XXX/
1971/ 3-4, pp. 261-281.
*** Aniversare: Constantin C. Pavel, la aniversarea a 75 de ani de la naştere -
bibliografie, art. în „Studii Teologice” XXXIII (1982), nr. 9-10, pp. 729-738.
PECKSTADT, Ignace P., Quelques réflexions orthodoxes concernant la crémation, art.
în „Contacts” XXXIX/ 1997/ N° 179, pp. 264-274.
PELLETIER, Anne-Marie & LEGRAND, Hervé & LOADES, Ann, Femme, art. în
Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp.459-464.
PENTIUC, Eugen, Noţiunea de dreptate în epistolele pauline, art. în „Mitropolia
Moldovei şi Sucevei” LVII/ 1981/ nr. 4-6, pp. 254-260.
PETRARU, pr. Gheorghe, Relaţiile Biserică-Stat. Istorie şi actualitate, studiu în
„Dialog teologic”, Iaşi, I / nr. 2, 1998, pp. 144-164.
64

PETRARU, pr. Gh. & POPA, pr. Gh., Patimile omeneşti şi implicaţiile lor moral-
sociale, art. în „Teologie şi Viaţă” V/ 1995/ nr. 1-3, pp. 59-68.
PETRESCU, drd. Macedon, Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului
Testament, art. în „Studii Teologice” XXXV (1984), nr. 1-2, pp. 103-109.
PETRESCU, pr. prof. Nicolae, Teme moral-sociale în operele literaturii creştine, art. în
„Mitropolia Olteniei” XX (1968), nr. 1-2, pp. 12-22.
PIERRE, L’évidence de l`amour, în „Contacts” XXX/ 1980/ 112, pp. 283-284.
PIOVANO, Albert, La vie quotidienne au monastère des Grottes de Kiev, în „Irénikon”
LIX/ 1989/ 4, pp. 486-530.
PLĂMĂDEALĂ, ierom. Antonie, Rugăciunea şi cunoaşterea în învăţătura ortodoxă,
art. în „Studii Teologice” X (1958), nr. 9-10.
Idem, Câteva aspecte ale trăirii ortodoxe, art. în „Glasul Bisericii” XVII/ 1958/ 3, pp.
236-244.
PLUS, Raoul & WILLWOLL, Alexandre & RAYEZ, André, Chasteté, art. în
Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1953, t.2/ col.
777-809.
POCHE, Fred, Ethique et signifiance. De Lévinas à un personnalisme de contextualité,
studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.120/ 1998/ n° 1, pp. 46-59.
PODSKALSKY, Gerhard, L’évêque Cyrille de Tourov (IIe moitie du XIIe siècle) : le
théologien le plus important de la Rus’ de Kiev, în „Irénikon” LIX/ 1988/ 4.
POGAN, D., Iubirea ca temei al chenozei, art. în „Mitropolia Ardealului” XXVII/ 1972/
9-10, pp. 736-746.
POP, Gheorghe, Biserica şi moralitatea unei societăţi în tranziţie, art. în Pro Unione, an
4/ nr 112/ iunie 2001, pp. 60-63.
POPA, drd. Costică, Principiul loialităţii faţă de stat la apologeţii creştini, art. în „Studii
Teologice” XXVI (1975), nr. 1-2, pp. 52-63.
POPA, ierom. Irineu I., Învăţătura despre har şi libertate în Pateric, art. în „Studii
Teologice” XXXVIII (1987), nr. 5, pp. 44-56.
65

POPA, pr. Gh., Libertate şi responsabilitate în spaţiul iubirii creştine, art. în „Teologie
şi Viaţă” II/ 1992/ nr. 1-3, pp. 37-45.
POPA, pr. prof. Ion, Aspecte moral-sociale în predica şi viaţa Sf. Trei Ierarhi, art. în
„Glasul Bisericii” XIL/ 1980/ 3-5, pp.389-398.
POPA, protos. Ioasaf, Învăţătura ascetică după Sf. Ioan Scărarul, art. în „Studii
Teologice” X (1958), nr. 9-10 , pp. 253-269.
Idem, Temeiuri patristice pentru viaţa de obşte (Ava Şenuti), art. în „Studii Teologice”
VIII (1956), nr. 1-2, pp. 81-108.
Idem, 1600 de ani de la moartea sf. Antonie cel Mare, art. în „Studii Teologice” VIII
(1956), nr. 9-10, pp. 641-671.
POPESCU, M. Teodor, Îndrumări metodice pentru studenţi, art. în „Studii Teologice”
VIII (1956), nr. 7-8.
POPESCU, pr. C., Demonica doctrină militaristă. Neomaltusianismul, art. în „Glasul
Bisericii” XII/ 1953/ 9-10, pp. 575-586.
POPESCU, pr. prof., M. Niculae, Din cugetările Sf. Părinţi despre rugăciune, art. în
„Mitropolia Olteniei” XVIII (1956), nr. 8-9, pp. 451-455
POPOVITSCH, Justin, Théorie de la connaissance et la connaissance de Dieu chez
saint Isaac le Syrien, în „Contacts” XXII/ 1970/ 69, pp. 32-53 (partea I).
Idem, Théorie de la connaissance et la connaissance de Dieu chez saint Isaac le Syrien,
în „Contacts” XXII/ 1970/ 70, pp. 119-147 (partea a II-a).
PORTER, Jean & FERNANDEZ, Irène, Justice, art. în Dictionnaire critique de
Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 619-623.
PORTER, Jean, Vertus, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998,
pp. 1218-1220.
POTTERIE, Ignace de la & SOLIGNAC, Aime & BRAGUE, Remi, Vérité, art. în
Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, t.16/ col.413-453.
POURQUERY, Aleth, Prière de Jésus et combat spirituel, în „Contacts” XLII/ 1992/
157, pp. 5-22.
66

POUTIER, Christian, L’amour au cœur du monde et de l’Eglise: Thérèse de Lisieux,


Silouane de l’Athos, în „Contacts” XXXV/ 1985/ 129, pp. 19-38.
PRAT, Ferdinand & FARGES, Jacques & VILLER, Marcel, Charité, art. în
Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1953, t.2/
col.507-569.
PRELIPCEAN, pr. prof., Vladimir, Incinerarea morţilor şi învăţătura ortodoxă, art. în
„Studii Teologice” XIII (1962), nr. 1-2, pp. 414-428.
Idem, Viaţa religios-morală după concepţia Vechiului Testament, art. în „Mitropolia
Olteniei” XIV (1962), nr. 5-6, pp. 271-283.
PRESCURE, prof. Vasile, Postul şi viaţa duhovnicească, art. în Mitropolia
Olteniei XXVII (1975), nr. 9-10, pp. 708-713.
*** Prière, în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne, Paris,
1989, t.14/ col. 2196-2347.
PROKURAT, Michael, Orthodox perspectives on creation, studiu în „St. Vladimir`s
Theological Quarterly”, vol.33, 1989/ 4, pp. 331-350.
PUTHNEY, Christopher R., The curious theodicy of the kievo-pecherski Paterik, studiu
în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol. 44, 2000/ 3-4, pp. 263-278.
RADU, drd. Aurel, Dreptul la viaţă, art. în „Studii Teologice” XXXVII (1986), nr. 1-
2, p. 70-80.
Idem, Temeiuri morale creştine pentru apărarea vieţii, art. în „Studii Teologice”
XXXV (1984), nr. 9-10, pp. 641-655.
RADU, pr. prof. dr. Simion, Reculegerea şi trezvia – mijloace pentru înduhovnicirea
preotului, art. în „Glasul Bisericii” XXXVI/ 1977/ 1-2, pp. 107-120.
Idem, Idei morale şi sociale înaintate în gândirea lui Hesiod, art. în „Mitropolia
Ardealului” VIII/ 1963/ 9-10, pp. 685-708.
Idem, Pocăinţa în religiile precreştine, art. în „Mitropolia Ardealului” XX/ 1965/ 4-6,
pp. 329-347.
RĂDUCĂ, pr. prof. dr. Vasile, Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea
lui Origen, art. în „Studii Teologice” XXXIII (1982), nr. 5-6.
67

Idem, Voinţa şi libertatea în gândirea Sfântului Grigore de Nyssa, art. în „Studii


Teologice” XXXIII (1982), nr. 5-6, pp. 51-63.
Idem, Credinţa deistă şi cea mântuitoare, art. în „Studii Teologice” LII (2001), nr. 3-4,
pp. 16-24.
Idem, Grija Bisericii faţă de mediul ambiant, art. în „Studii Teologice” XLI (1990), nr.
3, pp. 105-118.
Idem, De la drepturile omului la drepturile religioase, art. în „Studii Teologice” LI
(2000), nr. 1-2, pp. 59-72.
Idem, Căsătoria – Taină a dăruirii şi a desăvârşirii persoanei, art. în „Studii Teologice”
XLIV (1992), nr. 3-4, pp. 130-138.
Idem, Bioetica, familia şi morala creştină, art. în „Studii Teologice” L (1999), nr. 3-4.
RĂDULESCU, lect. Mihai, Credinţa ca mijloc de cunoaştere a lui Dumnezeu, art. în
„Glasul Bisericii” XXXV/ 1976/ 7-8, pp. 716-724.
RĂDULESCU, pr. drd. Nicolae, Păcatul şi eliberarea după Noul Testament, art. în
„Studii Teologice” XXVII (1976), nr. 7-10, pp. 669-682.
RĂMUREANU, pr. prof., Ioan, Concepţia platonică despre suflet, art. în „Studii
Teologice” XXXIX (1987), nr. 5, pp. 27-43.
RASTELLO, Jacqueline, Naître mortel et mourir vivant, studiu în „Bulletin de l’Institut
Catholique de Lyon”, 122 / 1998 / N° 122-123, pp. 7-22 [Biblioteca Inst. Rom.-Cat.
Bucureşti]. [B]
REGNAULT, Lucien, La prière continuelle «monologistos» dans la littérature
apophtegmatique, în „Irénikon” LIX/ 1974/ 4, pp. 467-493.
Idem, Quelques apophtegmes arabes sur la «Prière de Jésus», în „Irénikon” LIX/
1979/ 3, pp. 344-356.
Idem, Les Apophtegmes des Pères en Palestine aux Ve –VIe siècles, în „Irénikon” LIX/
1981/ 3, pp. 320-330.
REMETE, pr. lect. George, Familia în concepţia creştină, art. în „Credinţa Ortodoxă”
I (1996), nr. 1, pp. 90-116.
Idem, Spiritualitatea ortodoxă, art. în „Credinţa Ortodoxă” V (2000), nr. 2, pp. 42-57.
68

Idem, Creştinism şi feminism, art. în „Credinţa Ortodoxă” VI (2001), nr. 2, pp. 31-44.
Idem, Teologul ortodox şi lumea modernă, art. în „Credinţa Ortodoxă” VI (2001), nr. 2,
pp. 216-222.
REMY, Pierre, Le mariage, signe de l’union du Christ et de l’Eglise. Les ambiguïtés
d’une référence symbolique, în „Revue des Sciences philosophiques et théologiques”
t.66/ 1982/ n° 3, pp. 397-416.
RENAUD, Michel, Philosophie du corps et résurrection des corps. Esquisse d’une
confrontation, în „Revue théologique de Louvain” 3/ 1972/ 3, pp. 326-333.
REŞCEANU, Ştefan, Dreptul omului la viaţă după morala creştină, art. în „Mitropolia
Olteniei” XXVII (1975), nr. 1-2, pp. 196-201.
RIZEIRO, Laura, Le problème des parties de l`âme et de l`animation chez Clément
d`Alexandrie, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.111/ 1989/ n° 3, pp.389-416.
[B]
ROCHAU, Vsevolod, Que savons-nous des Fous-pour-le-Christ?, în „Irénikon” LIX/
1980/ 3, pp. 341-353 (partea I).
Idem, Que savons-nous des Fous-pour-le-Christ?, în „Irénikon” LIX/ 1980/ 4, pp. 510-
512 (partea a II-a).
ROLLIN, Bertrand, Le radicalisme des conseils évangéliques, studiu în „Nouvelle
revue théologique”, t.108/ 1986/ n° 4, pp. 532-555.
ROSS, Maggie, Tears and Fire: recovering a neglected tradition, studiu în „Sobornost”
vol. IX/ 1987/ nr. 1, pp. 14-23.
ROSSUM, Joost van, Priesthood and confession in St. Symeon the New Theologian,
studiu în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.20, 1976/ 4, pp. 220-228.
ROSTWOROWSKI, pr. Tadeus, Note caracteristice ale conceptului de solidaritate,
studiu în „Dialog teologic”, Iaşi, I / nr. 2, 1998, pp. 134-143.
ROULEAU, François, Soloviev (Vladimir Serguieevitch), penseur russe, 1853-1900,
art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1989, t.14/
col. 1024-1033.
69

SABĂU, drd. Alexandru M., Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox, art. în
„Studii Teologice” XXXII (1981), nr. 3-4, pp. 275-284.
SÂRBU, pr. prof. dr. Corneliu, Existenţialismul, filozofie antiumană, potrivnică
adevărului, progresului şi păcii, art. în „Mitropolia Ardealului” V/ 1960/ 9-10, pp. 719-
750.
SĂSĂUJAN, pr. Simion, Cultul divin, mijloc de apărare a dreptei credinţe, de
promovare a vieţii morale şi de slujire a năzuinţelor omenirii contemporane, art. în
„Mitropolia Ardealului” XXXI/ 1976/ 10-12, pp. 710-718.
SAUCĂ, Ioan, Eschatologie et société aujourd’hui: questions et perspectives. Une
approche orthodoxe, în „Irénikon” LIX/ 2000/ 3-4, pp. 359-372.
SCHOOYANS, Michel, La paix, don de Dieu confié aux hommes, studiu în „Nouvelle
revue théologique”, t.104/ 1982/ n° 3, pp. 346-357.
SCOLA, Angelo P.S., Familia şi societatea, studiu în „Dialog teologic”, Iaşi, I / nr. 2,
1998, pp. 13-36.
Idem, Christologie et morale, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.109/ 1987/ n°
3, pp. 382-410.
SCOUTERIS, Constantine, Image, Symbol and Language in relation to the Holy
Trinity, studiu în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol. 36, 1992/ 2, pp. 257-272.
SCRIPCARU, prof. Gh., Bioetică şi religie, art. în „Revista Teologică” (1998), nr. 1,
pp. 14-18. [B]
SEGUIN, Michel, Nouveau point de vue sur la contraception, studiu în „Nouvelle
revue théologique”, t.112/ 1990/ n° 2, pp.202-228 (partea I). [B]
Idem, Nouveau point de vue sur la contraception, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.112/ 1990/ n° 3, pp.394-415 (partea a II-a). [B]
SEMEN, pr. Petre, Cuvântul Scripturii în faţa imoralităţii: pruncucidere, abandonul de
copii, divorţul, drogurile şi homosexualitatea, studiu în „Dialog teologic”, Iaşi, I / nr. 2,
1998, pp. 37-67.
70

Idem, Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor în Vechiul şi Noul Testament, art. în
„Teologie şi Viaţă” II/ 1992/ nr. 1-3, pp. 46-57.
Idem, Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament (teză de
doctorat), în „Teologie şi Viaţă” II/ 1992/ nr. 4-7, pp. 13-246.
Idem, Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament, art. în
„Teologie şi Viaţă” II/ 1992/ nr. 8-10, pp. 3-14.
SEMPE, Pierre, Souffrance, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique,
Beauchesne, Paris, 1989, t.14/ col. 1086-1098.
SENIK, Sophia, L’Hésychasme dans le monachisme ukrainien, în „Irénikon” LIX/
1989/ 2, pp. 172-212.
SÈVE, Bernard, Philosophie et responsabilité: responsabilite argumentative et critique
du scepticisme, studiu în „Bulletin de l’Institut Catholique de Lyon”, 119 / 1995 / N°
110, pp. 36-50 [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Bucureşti].
SHERRARD, Philip, The Christian Understanding of Man, studiu în „Sobornost”
1977/ nr. 5, pp. 329-342.
SHERRY, Patrick, The Holy Spirit, beauty and transfiguration, studiu în „Sobornost”
vol. XIV/ 1992/ nr. 1, pp. 25-43.
SIEGWALT, Gerard, Les deux règnes (concernant la relation entre Eglise et Etat), în
„Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses” 70/ 1990/ 2, pp. 165-173.
Idem, Le statut de la théologie dans la société sécularisée et pluri-religieuse, în „Revue
d’Histoire et de Philosophie Religieuses” 78/ 1998/ 1, pp. 61-84.
SINISCALCO, Paolo, Les Pères, source pour l`histoire, studiu în „Bulletin de l’Institut
Catholique de Lyon”, 118 / 1994 / N° 106, pp. 13-27 [Bibl. Inst. Rom.-Cat. Bucureşti].
SLESINSKY, Robert, Fr. Paul Florensky: a profile, studiu în „St. Vladimir`s
Theological Quarterly”, vol. 26, 1982/ 1, pp.3-28 (partea I).
Idem, Fr. Paul Florensky: a profile, studiu în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”,
vol. 26, 1982/ 2, pp. 67-88. (partea a II-a).
SOLIGNAC, Aime & AGAESSE, Paul, Liberté, art. în Dictionnaire de Spiritualité
ascétique et mystique, Beauchesne, Paris,1976, t.9/ col. 780-838.
71

SOLIGNAC, Aime & DUPUY, Michel, Spiritualité, art. în Dictionnaire de Spiritualité


ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1989-1990, t.14-15/ col. 1142-1173.
STAMATE, pr. drd. Marin, Idei moral-sociale în epistolele pauline, art. în „Studii
Teologice” XXVIII (1977), nr. 1-2, pp. 123-133.
STAN, Alexandru I., Sfinţi şi sfinţenie – un punct de vedere ortodox, art. în „Teologie şi
Viaţă” II/ 1992/ nr. 1-3, pp. 58-66.
STĂNILOAE, pr. prof. Dumitru, Învăţătura creştină despre muncă, art. în „Studii
Teologice” V (1953), nr. 1-2, pp. 24-37.
Idem, Câteva trăsături caracteristice ale Ortodoxiei, art. în „Mitropolia Olteniei” XXII
(1970), nr. 7-8, pp. 730-742.
Idem, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, art. în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” LVI/
1980/ nr. 9-12, pp. 733-763.
Idem, Bréviaire hésychaste, présente par M. van Parys, în „Irénikon” LIX/ 1979/ 1,
pp. 54-69 (partea I).
Idem, Bréviaire hésychaste, présenté par M. van Parys, în „Irénikon” LIX/ 1979/ 3,
pp. 356-374 (partea a II-a).
Idem, L’accueil de la Tradition dans le monde d’aujourd’hui. Le point de vue de
l’Orthodoxie, în „Irénikon” LIX/ 1974/ 4, pp. 451-466.
Idem, La centralité du Christ dans la théologie, dans la spiritualité et dans la mission
orthodoxe, în „Contacts” XXV/ 1975/ 92, pp. 447-457.
Idem, În jurul «Omiliilor duhovniceşti» ale Sf. Macarie Egipteanul, art. în „Mitropolia
Olteniei” X (1958), nr. 1-1, pp. 15-38.
Idem, La liturgie de la communauté et la liturgie intérieure dans la vision philocalique,
în „Contacts” XXXII/ 1982/ 120, pp. 307-322.
STAVROPOULOS, Alexandre, Mariage et famille dans la théologie et la pastorale de
l`Eglise Orthodoxe, studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.103/ 1981/ n° 2, pp. 238-
246.
STEPHANOPOULOS, Robert G., Marriage and family in ecumenical perspective,
studiu în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.25, 1981/ 1, pp.21-34.
72

STOINA, Liviu, Aspectul comunitar al vieţii umane şi creştine, art. în „Studii


Teologice” XXXVI (1985), nr. 7-8, pp. 471-486.
Idem, Morala creştină şi etica filosofică, art. în „Studii Teologice” XXXVII (1986), nr.
1-2, pp. 51-69.
Idem, Sfinţenie şi slujire în viaţa creştină, art. în Studii Teologice XL (1988), nr. 1, p.
50-69.
Idem, Valoarea binelui în viaţa creştină, art. în „Studii Teologice” XXXVI (1985), nr.
9-10, pp. 647-665.
Idem, Valoarea frumosului în gândirea creştină, art. în „Studii Teologice” XXXIX
(1987), nr. 6, pp. 78-99.
Idem, Desăvârşirea creştină după Sfântul Simeon Noul Teolog, art. în „Studii
Teologice” XXXVI (1985), nr. 5-6, pp. 390-406.
STOLERU, drd. Nicolae, Aspecte ale vieţii morale oglindite în proverbele româneşti,
art. în „Studii Teologice” XXV (1974), nr. 1-2, pp. 89-100.
Idem, «Divanul» lui Dimitrie Cantemir, unul din primele tratate româneşti de
învăţătură morală creştină, art. în „Studii Teologice” XXIV (1973), nr. 5-6, pp. 352-
365.
Idem, Rolul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credinciosului, art. în „Studii
Teologice” XXIV (1973), nr. 3-4, pp. 58-68.
Idem, Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjugale creştine, art. în „Studii
Teologice” XXV (1974), nr. 3-4, pp. 533-547.
STRAMARA, Daniel F., Gregory of Nyssa: an ardent abolitionist?, studiu în „St.
Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.41, 1997/ 1, pp.37-60.
STRUVE, père Pierre, Dieu est lumière, în „Contacts” XXI/ 1969/ 65, pp. 11-19.
Idem, Le mystère de la mort chez les orthodoxes, în „Contacts” XXI/ 1969/ 65, pp.
20-26.
ŞFICHI, pr. Mircea, Porunca dumnezeiască «Să nu ucizi», art. în „Mitropolia Moldovei
şi Sucevei” LVII/ 1981/ nr. 10-12, pp. 696-703.
73

Idem, Iertarea în lumina învăţăturii creştine, art. în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”


LVI/ 1980/ nr. 6-8, pp. 459-467.
Idem, Cumpătarea, articol în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” XLVII/ 1971/ nr. 3-4.
ŞTEFAN, pr. drd. Liviu, Virtutea iubirii în teologia Sf. Maxim Mărturisitorul, art. în
„Mitropolia Ardealului” XLIV/ 1989/ 3, pp. 14-20.
ŞUPARSCHI, arhim. M., Idei moral-sociale în epistolele Sf. Ap. Petru, art. în „Studii
Teologice” VIII (1956), nr. 3-4, pp. 167-179.
TEŞU, I.C., Cunoaşterea lui Dumnezeu în învăţătura şi trăirea filocalică, art. în
„Teologie şi Viaţă” V/ 1995/ nr. 10-12, pp. 73-104.
Idem, Modurile sau treptele împărtăşirii de Hristos în spiritualitatea ortodoxă, studiu în
„Dialog teologic”, Iaşi, III / nr. 6, 2000, pp. 138-155.
THEOBALD, Michael & LACOSTE, Jean-Yves, Vérité, art. în Dictionnaire critique
de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 1212-1218.
THEODOROU, D. Evangelos, Educational Ideals in a Christian Humanistic
Perspective, în „Θεολογια” t.54/ 1983/ 1, pp. 74-89.
Idem, Service of God and service of Man, în „Θεολογια” t.68/ 1997/ 3, pp. 417-431.
Idem, Geist in Europa / Το Πνευμα στην Ευρωπη, în „Θεολογια” t.68/ 1997/ 1-2, pp.
7-24.
THILS, Gustave, La présence de Dieu dans un monde planétaire et pluraliste, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.108/ 1986/ n° 6, pp. 878-896.
THÖNISSEN, Wolfgang & O`DONAVAN, Olivier, Liberté, art. în Dictionnaire
critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 652-656.
TILEA, pr. drd. Gheorghe, Starea de spirit în rugăciune, după Sf. Ioan Gură de Aur,
art. în „Glasul Bisericii” XXXVII/ 1978/ 3-4, pp. 289-300.
TKACHUK, John, Love from Knowledge: an Introduction to Father Pavel Florensky,
studiu în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.44, 2000/ 3-4, pp. 329-342.
TODORAN, pr. prof. Isidor, Creştinismul şi tehnica, art. în „Studii Teologice” VIII
(1956), nr. 7-8, pp. 422-436.
74

Idem, Filosofia religioasă a lui N. Berdiaev, art. în „Studii Teologice” XLV (1993), nr.
1-2, pp. 3-10.
Idem, Eros şi Agape, art. în „Studii Teologice” VIII (1956), nr. 3-4, pp. 139-154.
Idem, Credinţă şi tehnică (Progresul tehnic în lumina învăţăturii creştine), art. în
„Mitropolia Ardealului” XXI/ 1966/ 4-6, pp. 349-366.
Idem, Sfintele Taine şi Ierurgii, art. în „Mitropolia Ardealului” XX/ 1965/ 1-3, pp. 100-
107.
Idem, Har şi dar, art. în „Mitropolia Ardealului” XIX/ 1964/ 11-12, pp. 864-876.
TOFANĂ, Stelian, Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel,
art. în „Studii Teologice” XXXVII (1986), nr. 1-2, pp. 84-98.
TOLLEFSEN, Torstein Theodor, The ethical consequences of the christian conception
of nature as created by God, studiu în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.45,
2001/ 4, pp. 395-408.
TONNEAU, Jean, Egoïsme, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique,
Beauchesne, Paris,1976, t.4/ col. 480-501.
TORRANCE, F. Thomas, The Greek, conception of space in the background of early
Cristian Theology, în „Εκκλησια και Θεολογια” 1992/ XI, pp. 245-294.
TOURAILLE, Jacques, Isaac le Syrien, témoin de l’impossible, în „Contacts” XXXII/
1982/ 118, pp. 170-178.
Idem, La voie philocalique, în „Contacts” XXXI/ 1981/ 113, pp. 41-50.
TSIRPANLIS, C., Saint Gregory the Theologian on Marriage and Family, studiu în
„Εκκλησια και Θεολογια”, 1985 / tomos ΣΤ, pp. 619-626.
Idem, The Mariology of Nicholas Cabasilas, în „Κληρονομια” 11/ 1979/ 2, pp. 273-288.
UN FILS DE SAINT BENOÎT, La tradition monastique occidentale du IX au XI
siècle, în „Contacts” XV/ 1963/ 42, pp. 107-117.
UN MOINE ATHONITE CONTEMPORAINE, Seigneur Jésus Christ, aie pitié de
moi, în: „Contacts” XXXV/ 1985/ 130, pp. 82-89.
UN MOINE DE SAINT MACAIRE, Le monastère de saint Macaire au Désert de
Skete (Wâdi el Natroun), în „Irénikon” LIX/ 1978/ 2, pp. 203-216.
75

VAFIADIS, A. Jean, L’amour: La loi nouvelle selon Nicolas Cabasilas, în


„Κληρονομια”15/ 1983/ 2, pp. 33-42.
VALADIER, Paul, Morale et vie spirituelle, art. în Dictionnaire de Spiritualité
ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1980, t.10/ col. 1697-1717.
VALLIN, Pierre & WANNENWETSCH, Bernd, Mariage, art. în Dictionnaire critique
de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 696-703.
VANSTEENBERGHE, G., Amitié, art. în Dictionnaire de Spiritualité ascétique et
mystique, Beauchesne, Paris, 1937, t.1/ col. 500-529.
VASILE, ep. Oradiei, Însemnătatea Sf. Liturghii în viaţa credincioşilor, art. în
„Mitropolia Olteniei” XXVII (1975), nr. 9-10, pp. 175-185.
VASILESCU, C., Raportul dintre virtute şi păcat, după doctrina morală a Didahiei,
art. în „Studii Teologice” XIII (1962), nr. 1-2, pp. 51-71.
VASILESCU, diac. prof. Emilian, Rugăciunea, centrul vieţii religioase, art. în
„Mitropolia Olteniei” XVIII (1956), nr. 1-3, pp. 39-47.
Idem, Duhul Ortodoxiei, art. în „Glasul Bisericii” XV/ 1956/ 3-4, pp. 136-141.
Idem, Cugetări morale româneşti, art. în „Glasul Bisericii” XXVI/ 1967/ 9-10, pp. 934-
941.
Idem, Cugetări morale şi religioase – Spicuiri din literatura franceză, art. în „Glasul
Bisericii” XXV/ 1966/ 5-6, pp. 454-460.
VASSE, Denis & TRUBLET, Jacques & HOLLENBACH, David, Violence, art. în
Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, Beauchesne, Paris, 1993, t.16/ col.
884-918.
VASSILIADIS, Petros, L’eschatologie chrétienne ou le retournement théologico-
politique, în „Irénikon” LIX/ 2000/ 3-4, pp. 316-333.
VAUJUAS, Arnaud de, Est-il moral de promovoir le «sexe sans risque»?, studiu în
„Nouvelle revue théologique”, t.110/ 1988/ n° 6, pp. 867-878. [B]
VERGELY, Bertrand, Le 21 siècle sera religieux ou ne sera pas, în „Contacts” XLII/
1992/ 157, pp. 112-130.
76

VERHEY, Allen, Médicale(Ethique), art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF,


Paris, 1998, pp. 718-720.
VERZAN, Sabin, Credinţa şi faptele bune, condiţii ale mântuirii, art. în „Studii
Teologice” VI (1954), nr. 9-10, pp. 495-510.
Idem, Familia în lumina învăţăturii Noului Testament, art. în „Mitropolia Olteniei” VI
(1954), nr. 9-10, pp. 511-530.
VESA, I., Modestia creştină, art. în „Glasul Bisericii” XXI/ 1962/ 1-2, pp. 38-46.
VINEL, Françoise, Grégoire de Nysse, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF,
Paris, 1998, pp. 505-507.
VIZITIU, pr. Mihai, Sfânt şi sfinţenie după Noul Testament, art. în „Teologie şi Viaţă”
II/ 1992/ nr. 11-12, pp. 42-52.
VLAD, pr. prof. Sofron, Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale, art.
în „Studii Teologice” VI (1954), nr. 3-4, pp. 158-173.
VOGÜÉ, Adalbert de & LACOSTE, Jean-Yves, Monachisme, art. în Dictionnaire
critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 746-751.
VORNICESCU, ierom. Nestor, Dragostea faţă de om, după scriitorii creştini din
veacurile al doilea şi al treilea, art. în „Studii Teologice” X/1958, nr. 9-10, pp. 580-
587.
WAKEFIELD, G.S., La littérature du Désert chez John Wesley, în „Irénikon” LIX/
1978/ 2, pp. 155-170.
WARE, † Kallistos, La vie monastique, sacrement d’amour, în „Contacts” XXXI/ 1981/
114, pp. 136-150.
Idem, La Trinité, cœur de notre vie, în „Contacts” XXXIV/ 1984/ 124, pp. 33-50.
Idem, The ‘Monk of the Eastern Church’ and the Jesus prayer, studiu în „Sobornost”
vol. XV/ 1993/ nr. 2, pp. 17-27.
Idem, Praying with the body: the hesychast method and some non-Christian parallels,
studiu în „Sobornost” vol. XIV/ 1992/ nr. 2, pp. 6-36.
Idem, ‘One Body in Christ’: Death and the Communion of Saints, studiu în „Sobornost”
vol. III/ 1981/ nr. 2, pp. 179-191.
77

Idem, The Holy Name of Jesus in East and West: the Hesychasts and Richard Rolle,
studiu în „Sobornost” vol. IV/ 1982/ nr. 2, pp. 163-184.
Idem, The Orthodox Experience of Repentance, studiu în „Sobornost” 1980/ 2, pp. 18-
28.
Idem, The mystery of the human person, studiu în „Sobornost” 1981/ 3:1, pp. 62-69.
WATTIAUX, Henri, Eugénisme et morale catholique, studiu în „Nouvelle revue
théologique”, t.103/ 1981/ n° 6, pp. 801-817.
WEBSTER, John, Conscience, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp. 256-260.
WÉNIN, André & DESSEILLE, Placide, Tentation, art. în Dictionnaire critique de
Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 1122-1124.
WÉNIN, André & BEAUCHAMP, Paul, Ame-coeur, art. în Dictionnaire critique de
Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 24-33.
WESCHE, Ken, God: beyond Gender. Reflections of Patristic Doctrine and Feminist
Theology, studiu în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol. 30, 1986/ 4, pp. 291-
308.
WESCHE, Kenneth Paul, The union of God and man in Jesus Christ in the thought of
Gregory of Nazianzus, studiu în „St. Vladimir`s Theological Quarterly”, vol. 28, 1984/
2, pp. 83-98.
Idem, Man and woman in Orthodox Tradition: The Mystery of gender, studiu în „St.
Vladimir`s Theological Quarterly”, vol.37, 1993/ 2-3, pp. 213-252.
WESTBERG, Daniel, Prudence, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp. 952-953.
WILLIAMS, Rowan, Péché, art. în Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris,
1998, pp. 872-875.
WOODILL, Joseph, Virtue Ethics and its suitability for orthodox, studiu în „St.
Vladimir`s Theological Quarterly”, vol. 41, 1997/ 1, pp. 61-76.
YANNARAS, Christos, Commentaire d’un orthodoxe sur la Mort de Dieu, în
„Contacts” XX/ 1968/ 62-63, pp. 101-114.
78

Idem, L’approche orthodoxe de l’amour humain, în „Contacts” XLVII/ 1997/ 180, pp.
318-329.
Idem, L’orthodoxie: Vestige archéologique ou témoignage de l’essentiel?, în „Contacts”
XLII/ 1992/ 158, pp. 86-96.
Idem, Principes anthropologiques, în „Contacts” XXXV/ 1985/ 129, pp. 4-18.
Idem, Eros divin et éros humain selon saint Jean Climaque, în „Contacts” XXI/ 1969/
67, pp. 190-204.
ZAHARIA, arhim. Ciprian, Paisij Velicikovskij et le rôle œcuménique de l’Eglise
orthodoxe roumaine, în „Irénikon” LIX/ 1985/ 1, pp. 61-74.
ZAMFIR, ierom. drd. Modest, Virtutea iubirii în epistolele Sf. Ioan, art. în „Glasul
Bisericii” XIL/ 1980/ 9-10, pp. 68-71.
ZANETTI, Ugo S.J., Les Lettres de Saint Antoine et la naissance du monachisme,
studiu în „Nouvelle revue théologique”, t.113/ 1991/ n° 1, pp. 87-93.
ZĂGREAN, prof. dr. Ioan, Personalitatea morală după învăţătura creştină ortodoxă,
art. în „Mitropolia Ardealului” II/ 1957/ 3-4, pp. 230-241.
Idem, Sfintele Taine, art. în „Mitropolia Ardealului” XXV/ 1970/ 3-4, pp. 275-284.
Idem, Sensul activ al iubirii creştine, art. în „Mitropolia Ardealului” XXV/ 1970/ 4-6,
pp. 273-279.
Idem, Câteva caractere specifice ale virtuţii creştine, art. în „Mitropolia Ardealului”
XXI/ 1966/ 7-8, pp. 508-524.
Idem, Desăvârşirea vieţii creştine prin Sfintele Taine, art. în „Mitropolia Ardealului”
XIX/ 1964/ 1-2, pp. 73-98.
Idem, Principii de Morală creştină în Predica de pe munte, art. în „Mitropolia
Ardealului” VIII/ 1963/ 1-3, pp. 161-187.
Idem, Statornicia în bine, art. în „Mitropolia Ardealului” IV/ 1959/ 1-2, pp. 74-79.
ZĂVOIANU, drd. Corneliu, Despre «Rugăciunea Domnească» la Tertulian şi Sf.
Ciprian, art. în „Glasul Bisericii” XXXV/ 1976/ 3-4, pp. 364-376.
Idem, Rugăciunea domnească după Sf. Grigore de Nyssa, art. în „Glasul Bisericii”
1981/ 11-12, pp. 882-899.
79

Idem, Rugăciunea lui Iisus în Imperiul Bizantin şi răspândirea ei în Peninsula


Balcanică şi Ţările Române, art. în „Glasul Bisericii” 1981/ 11-12, pp. 1100-1130.
ZIELINSKY, Vladimir, Le cœur, sacrement du Nom, eseu în „Nouvelle revue
théologique”, t.119/ 1997/ n° 2, pp.236-251.
ZIZIOULAS, Jean, Eschatologie et société, în „Irénikon” LIX/ 2000/ 3-4, pp. 278-
295.
Idem, La relation de l’hellénisme et du christianisme. Le problème de la mort, în
„Contacts” XXXV/ 1985/ 129, pp. 56-72.