Sunteți pe pagina 1din 13

Model cadru pentru beneficiarii submsurii 6.

2
(Se completeaz toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare.)
ELABORAT DE:
Consultant autorizat...................
Solicitant....................................
forma juridica...............................
Date de identificare.....................
(nume, prenume, semnturi, tampil)
Data intocmirii........................
PLAN DE AFACERI SUBMASURA 6.2
Planul de afaceri nu poate cuprinde alte aciuni din cadrul PNDR 2014-2020, n afara celor specifice
submsurii 6.2.
Acordarea celei de-a doua transe este conditionat de implementarea corect a obiectivelor stabilite prin
Planul de Afaceri.
n cazul nerespectrii planului de afaceri, se recupereaz prima trans, proportional n raport cu
obiectivele realizate.
TITLUL PROIECTULUI: ...........................................................................................................................
Durata de execuie efectiv a proiectului: ........... luni (maximum 57 de luni)
I. DATELE GENERALE ALE SOLICITANTULUI
Denumirea solicitantului/ Forma juridic a solicitantului
Date de identificare ale solicitantului
Obiectul de activitate - se va meniona i se va completa obiectul de activitate efectiv conform Cod CAEN nregistrat
la ONRC astfel:
se va meniona tipul activitatilor finanate prin proiect, in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru submasura 6.2 disponibila pe site-ul AFIR -:

activitti de productie:

servicii:
Se va meniona tipul activitilor desfasurate la momentul depunerii Cererii de finantare si care nu fac obiectul finanrii:
Codul CAEN activitate agricola:
Codul CAEN activitate neagricola:

Responsabil legal:

nume, prenume, funcie, procent aciuni deinute n cadrul organizaiei (se completeaz dac este cazul cu nr. de
aciuni deinute);

sediul social/sediu profesional, domiciliu;


Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)
Categorii de beneficiari eligibili prin sub-masura 6.2. (se bifeaz corespunztor situaiei solicitantului)
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care
nu le-au mai efectuat pana la data depunerii cererii de finantare

Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii cererii de finantare sau cu o vechime de
maxim 3 ani fiscali care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups)

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care si diversific activitatea prin nfiintarea unei activitti nonagricole in spatiul rural, pentru prima dat, in cadrul intreprinderii deja existente.

Forma juridic a solicitantului (se bifeaz corespunztor situaiei solicitantului)


Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008)

Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008)

Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008)

Societate cu raspundere limitata SRL (Legea nr.31/1990)

Societate comercial cu capital privat (nfiinat n baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificrile i completrile ulterioare);

Societate cooperativ agricol de gradul 1 si societati cooperative meteugreti i de consum de gradul 1 (nfiinate
n baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevzute n actul constitutiv ca obiectiv nfiintarea de activiti non-agricole;

Cooperativ agricol de grad 1 (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare i gestionare a terenurilor agricole
i
a
efectivelor
de
animale).

Societate
agricol
(nfiinat
n
baza
Legii
nr.
36/1991)

Sediul social /sediu profesional (n spaiul rural)................................,


Punct de lucru unde se va desfasura activitatea propusa prin proiect (in spatiul rural) .........................,
cod fiscal ....................,
tel./fax: ..........................,
e-mail: ..........................
Codul Unic de Inregistare (CUI).......................................
Certificatul de nregistrare eliberat de Registrul Comerului.......................................
Poziia solicitantului n ntreprindere
*Sediul social/sediu profesional i punctul de lucru unde se va desfura activitatea propus prin proiect trebuie
s fie n spaiul rural.
Competene profesionale (dac este cazul)
- Diplom de studii n domeniu ..........................
- Certificat de calificare n domeniu..........................
-

II. SITUAIA ECONOMICA INIIAL A BENEFICIARULUI (DESCRIERE)


Istoricul activitii - se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea agricola si dupa caz, activitatea
neagricola, alta decat cea pentru care se cere sprijin prin prezentul PA, a solicitantului, pn la momentul depunerii
cererii de finanare (evolutie cifra de afaceri, numr de salariai, investitii in active fizice etc.) Descrierea situaiei iniiale
va cuprinde:

Data nregistrrii la ORC (ndeplinind condiia de micro-ntreprindere/ntreprindere mic);


o Anul infiintarii (pentru start-up-uri)
o Data nscrierii la APIA/ ANSVSA/ Registrul Agricol (numai pentru categoriile de solicitanti fermieri/membrii ai unei
gospodarii agricole)
o Baza materiala de care dispune:
terenuri agricole in folosinta si/sau proprietate,
cldiri, maini, instalaii, utilaje agricole/neagricole i alte dotri
ATENTIE!:
Pentru microintrepriderile si intreprinderile mici existente n spatiul rural, nu este permisa finantarea prin
submasura 6.2 a unor activitti complementare activittii de baz.
III. ETAPELE I OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU CARE SE SOLICITA
SPRIJIN PRIN SM. 6.2

La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenioneaz a fi atinse prin realizarea investiiilor propuse
prin planul de afaceri. Se va face descrierea detaliat a msurilor care se vor lua pentru creterea veniturilor
ntreprinderii, fa de situaia prezentat la momentul depunerii Cererii de Finanare n anul 0.
Obiectivul general
- Diversificarea economiei rurale prin creterea numrului de microntreprinderi i ntreprinderi mici n sectorul neagricol
din zonele rurale, n vederea unei dezvoltri economice durabile, crerii de locuri de munc si reducerii srciei n spatiul
rural
Obiectiv obligatoriu de indeplinit
Producia comercializat sau activitile prestate vor fi n procent de minimum 30% din valoarea primei trane de plat,
fiind propus a fi atins cel trziu naintea solicitrii celei de-a doua trane de plat. Indicatorul urmrit pentru atingerea
acestui obiectiv este % i valoare a produciei comercializate sau activitilor prestate raportat la prima tran de plat.
Solicitantul poate stabili valoarea procentului mai mare de 30%, n acest caz, la verificarea ndeplinirii obiectivului se va
urmri atingerea valorii stabilite. Procentul stabilit de solicitant devine obligatoriu de indeplinit, deoarece pe baza acestuia
proiectul depus va fi punctat la criteriul de selecie CS 4.
ATENIE!
Nendeplinirea obiectivului obligatoriu conduce la nerespectarea eligibilitii proiectului i a criteriului de selecie CS 4
(dac este cazul), avnd ca i consecin recuperarea integral a finanrii.
Obiective specifice:
Solicitantul trebuie s prevad minimum 2 i maximum 5 obiective specifice.
Exemple de obiective specifice:
- Crearea/ntrirea capacitii de administrare a activitii ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea acestui
obiectiv pot fi de ex.: asigurarea logisticii-mobilier, consumabile, birotic, avize/ autorizaii vizate a fi obinute, softuri
necesare administrrii afacerii de ex: soft contabil, capitalizarea firmei etc.)
- Creterea competitivitii/productivitii activitii ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot
fi de ex.: nr.de active tangibile/intangibile strict legate de activitatea propus prin proiect ex: echipamente, bunuri,
campanii de promovare, strategii de marketing, strategii de vnzri, licene, softuri, valoare materie prim etc.)
- Dezvoltarea resursei umane a ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.: nr. de
cursuri/calificri, nr. persoane instruite, nr. de locuri de munc create etc.)
- Asigurarea unei dezvoltari durabile (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.: colectarea
selectiva a deseurilor, reciclarea anumitor deseuri, utilizarea de materii prime reciclate etc.)
- Promovarea culturii si traditiilor locale (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.: folosirea unor
produse si servicii traditionale specifice zonei in activitatea desfasurata etc.)

Solicitantul poate alege dintre obiectivele specifice prezentate ca exemplu sau poate propune alte obiective
specifice, descriind actiunile pentru atingerea acestora.
Nr.crt.

Obiectiv specific

1
2
3
4
5

OS.....
OS....
......
....
.....

Descriere obiectiv (se vor


preciza
actiunile
urmarite
pentru atingerea obiectivului si
numarul acestora)

Modalitate de indeplinire a
obiectivului (se vor descrie
actiunile si documentele suport
justificative
care
atesta
indeplinirea obiectivului)

Procent
aferent
obiectivului (se acorda
pentru fiecare obiectiv
specific asumat)*

TOTAL
100%
* procentul se va stabili pentru fiecare obiectiv specific definit n func ie de importan a obiectivului, cu o valoare de minimum 20%
pentru fiecare obiectiv i nsumate s nu depeasc 100%.
Implementarea corect a planului de afaceri presupune realizarea tuturor obiectivelor.
Se consider obiectiv realizat obiectivul pentru care au fost implementate toate ac iunile men ionate fapt dovedit prin prezentarea
documentelor justificative(procent de minim 30% din valoarea primei transe de plata).
n cazul nerealizrii obiectivelor specifice propuse, se va recupera suma acordat n prima tran de plat propor ional cu obiectivele
nerealizate, n funcie de procentul stabilit pentru obiectivul respectiv, iar a doua tran nu se va mai plti.
Exemplu
Nr.crt. Obiectiv specific

OS
Cresterea competitivitatii

Descriere obiectiv
(se vor preciza actiunile
urmarite pentru atingerea
obiectivului si numarul
acestora)
Achizitia
de
tangibile: 2

active

Modalitate de indeplinire a
obiectivului (se vor descrie
actiunile
si
documentele
suport
justificative
care
atesta
indeplinirea
obiectivului)
Se vor achizitiona doua
echipamente
pentru
fabricarea produselor textile.
Documente
suport:
documentele
contabile
aferente achizitiei

Procent
aferent
obiectivului (se acorda
pentru fiecare obiectiv
specific asumat)*
50%

OS
Cresterea competitivitatii

Campanii de promovare: 2

OS
Dezvoltarea resursei umane

Cursuri de calificare: 2

Se vor realiza 2 campanii de


promovare astfel:
1. Se va crea site-ul
societatii
2. Societatea va participa
la
un
targ
de
promovare din domeniu
Documente suport:
Adresa site
Brosuri,
pliante
si
alte
materiale promotionale
Certificat de participare la
targ
Imagini foto si video etc.
Un angajat al firmei urmeaza
doua cursuri distincte de
calificare care au legatura cu
activitatea desfasurata /
Doi angajati ai firmei urmeaza
cate un curs de calificare care
are legatura cu activitatea
desfasurata
Documente suport:
Certificat de participare
Atestat
Diploma de absolvire etc.

30%

TOTAL

100%

20%

4
5

Exemplu de calcul proportionalitate


La momentul solicitarii transei a doua se constata doar indeplinirea obiectivelor 1 si 3 ceea ce reprezinta 70% din totalul obiectivelor
specifice asumate. n consecin, din cauza nendeplinirii obiectivului 2 se va recupera 30% din suma acordat n prima tran , iar a
doua tran nu se mai acord.

Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activitatii neagricole


1. Motivarea afacerii (se prezinta oportunitatea afacerii, descrierea serviciilor ce urmeaza s fie prestate sau produsele ce
urmeaza a fi obtinute)
2 Analiza pieei pe care activeaz/va activa ntreprinderea n contextul dezvoltrii afacerii.
o Descrierea ofertei i a cererii (concurena, clieni existeni/poteniali, beneficiarii finali ai produsului/serviciului dac
acetia difer de clienii descrii),
o Descrierea pe scurt a politicilor de:
o Produs: Aspectele de Managementul produselor i Marketingul produselor se ocup de specificaiile bunului sau
produsului n cauz, i la modul n care relaioneaz la nevoile i dorinele utilizatorului final.
o Pre: Se refer la procesul de stabilire a preului pentru un produs, inclusiv reducerile de pre.
o Promovare: Include reclama, relaiile publice, publicitatea i vnzrile personale, i se refer la diferite metode
de promovare a unui produs, brand sau companie.
o Plasament sau distribuie, se refer la modul n care produsul ajunge la client; spre exemplu, plasamentul la
locul vnzrii sau desfacerii cu amnuntul. Plasamentul sau distributia face referin la locul unde produsul sau
serviciul este vndut, exemplu regiune geografic sau ramura industrial, i segmentul cruia se
adreseaz(tineri aduli, familii, companii, oameni de afaceri, femei, brbai, etc.).
o descrierea fluxului afacerii (aprovizionare, furnizori)
Atentie!
o In cazul serviciilor n agroturism si activitatilor mestesugaresti se va descrie si potentialul local

Nr.cr
t

POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de
Produse/servici
materii prime/materiale
i oferite
auxiliare/

1
2
3

Nr.cr
t
1
2
3

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI


Client (Denumire i
Valoare
% din vnzri
adresa)
(Lei)

3. Descrierea activitatii
o Descrierea fluxului tehnologic/serviciilor, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului.
o Descrierea resurselor: umane, materiale, financiare (se vor descrie orientativ resursele financiare utilizate in
desfurarea afacerii suma forfetar obinut prin proiect ct i altele)
Personal

Forta de munca
Specialita
te/
Nr.
Meseria angajati

Permanenti/sezo
nieri
Nr.

1.
.
N
Total, din care:
- permanenti
- sezonieri

Modalitatea de gestionare si implementare a planului de afaceri

o Scurta descriere a derularii activitatilor pentru implementarea PA;


o Descrierea modalitatii de desfsurare a activittilor comerciale, astfel inct productia comercializat sau serviciile
prestate (vanzari previzionate), sa fie n procent de minim 30% din valoarea primei transe de plat inainte de solicitarea
celei de a doua trane de plata;
o Durata de implementare a planului de afaceri si de indeplinire conforma a angajamentelor din PA
De la data semnrii contractului de finanare, prin Planul de afaceri, solicitantul trebuie s demonstreze c va
comercializa producie de minimum...%(nu mai puin de 30%) din valoarea primei transe de plat, va realiza activitatile n
conformitate cu cele precizate n Planul de afaceri, c va demara implementarea planului de afaceri n cel mult 9 luni de
la data semnrii contractului de finantare, i va realiza toate angajamentele asumate la depunerea cererii de finantare.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care verific planul
de afaceri) care au stat la baza realizrii previzionrii : gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum
evolueaz acesta n timp; se va preciza producia fizic existenta i producia fizic estimat n urma realizrii investiiei.
Previzionarea vanzarilor/incasarilor se va realiza in preturi constante.

Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect


Pret
in
Total
Total
Total
Categoria
UM
LEI/U
An 1
An 2
An 3
M
Vanzari fizice previzionate
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
Vanzari valorice previzionate

Total
An 4

Total
An 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total venituri /incasari din activitatea
propusa prin proiect

LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI

Valoare prima transa........lei


Total venituri previzionate Transa I x ....% (nu mai puin de 30%)
IV. DETALII PRIVIND ACTIUNILE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATII NEAGRICOLE, CUM AR FI
INVESTIIILE, FORMAREA SAU CONSILIEREA, INCLUSIV CELE LEGATE DE UTILIZAREA EFICIENT A
RESURSELOR
- Activitile prvizionate n scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul de afaceri:
ex.: achiziie active tangibile/intangibile, instruiri, capitalizarea ntreprinderii etc.
GRAFICUL DE TIMP PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (nr. de luni de la semnarea contractului de
finanare maximum 57 de luni)
ATENIE !
Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de
acordare a sprijinului.
V. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

10

Se va face o scurt prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementrii proiectului, cauzele i
efectele acestora asupra produciei totale obinute sau serviciilor prestate, i dup caz, modaliti de combatere a
acestora. Se vor meniona urmtoarele tipuri de riscuri (list neexhaustiv):
- evoluia pieei i a preurilor
- asigurarea materiei prime etc.
Dac la verificarea transei a doua de plat si dac pe perioada de 5 ani de monitorizare a proiectului se
constat c nu au fost ndeplinite i meninute condiiile de eligibilitate si de selectie prevzute n Planul de
afaceri, se va proceda la recuperarea integral a sprijinului acordat.

11

PROGNOZA INCASARILOR SI PLATILOR VARIANTA CU

ANEXA C4

PROIECT
Nr
.
cr
t.

Categori
a

Pret lei/UM

UM

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

Vanzari fizice previzionate


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
Vanzari valorice previzionate
1.
LEI
2.
LEI
3.
LEI
4.
LEI
5.
LEI
6.
LEI
7.
LEI
8.
LEI
9.
LEI
1
0.

LEI

12

13