Sunteți pe pagina 1din 12
Coprins Capitelul 1. Numere naturale 1. Formaea, cititea gi seticroa numerelon naturale 7 2. Comparaiea, ordonarea gi rotunjiter numerelor naturale 10 3- Soriorea cu cite somane {4 Evaluare 17 Capitelol 2. Operatii co numerc naturale in concentrol 1 - 1000 000 T. Adunatea gi setidetoa numerelon naturale cu gi fini thecene peste ordin 19 2. Jnmnultiea numerolon naturale at 3. Impéirtivon numerolor naturale 23 4. Ondinca cfectuéiit operatiilor gi folosixea parantegeon 30 5. Alfarea unui numéir necunoseut 33 Evaluare 37 Capitelol 3. Fractii 1. Notiunea de practic, practic egale, nepregentiiti prin desene ___ 98 2. Fractii echiunitare, subunitare, supraunitare. Compararea {ractiilor 42 3. Adunaren gi secidlerea fractiilor cu acelasi numitor 45 4, Allaren unct fractit dintr-un tntreg 48 Evalue Capitolol 4. Probleme T. Probleme cate ve regolvé prin eel putin doud operatii 53 2. Probleme cate se rezolva prin metoda fiqurativi 56 3. Probleme simple de logied 59 4. Probleme diverse Evaluare Capitolol 5. Slemente intuitive de geometric TL. Figuri geomettice: punct, semidneaptit, segment de cheapté, poligoane, unghiuri, drepte parabelle 2. Patiulatere speciale: dieptunghiul 3. Patwulatere speciale: patratul 4, Patwulatere speciale: rombul 5. Paralelogramul si trapegul 6. Corpuri geometrice Evaluare, Capitotol 6. Onitati de masera Te Unitdti de mésuré pentiu Cungime 2. Unitdti de méeure pentiu capacitate B. Unitdti de mécuré penta masa conpunilor, A. Unitdti de mécurd pentru timp 5. Méasurarea valorit bunurifor Evaluate Evaloare jinala Testul | Testul 2 Testud 3 Rasponsori 62 66 68 75 78 81 &3 &7 oI 95 88 101 104 107 110 12 12 112 113 114 Capitatut | NUMERE NATURALE 1. Formarea, citirea si scrierea numerelor naturale Serie intr-un tabel numerele: i 68; 70; 98: 695; 802; 1875; 6794; 4062; 2.004; 9.400; 7.609; 8008; 10000; b) 26670; 44044: 170706; 505068; 6000060; 9009009; 18018018; 716018090; 75003 040; 325 000 100; 30000003 Mitioane | Sutede mii_| Zeci de mii Mii Suite Zeci Uniti 6 8 2. Citeste numerele scrise in tabelul de la exercitiul 1. 8. Scrie cu cifte urmatoarele numere: 4 - a a) o mie trei sute cinci; cinci mii douazeci gi sapte; treizeci de mii treisprezece; o suti douazeci de mii opt; sapte milioane cinci sute patru mii doudzeci si cinci; b) 4 sute 6 zeci de mii 2 sute 3 zeci gi 6; 47 milioane 507 mii 2; 913 milioane 341 mii 208; 45 mii 800; 4 milioane 70 mii 5; 8 milioane 8. . Citeste numerele urmatoare si apoi scrie-le cu litere: 24016; 105280; 4070900; 18006012. . Continua sirurile cu incd sase numere naturale consecutive: 689008; 689 009; 2307 997; 2307998; 54205; 54206, 9999 996; 999999 Scrie numerele cuprinse intre: 33997 si 34006; 999995 si 1000003; 80.006 si 80014; 24002 si 23994, . Scrie fiecare din numerele urmatoare sub forma unei sume, dupa model: 429; 9018; 46090; 568 007; 24703; 1 306500; 31070094. Model: 45630051 = 4 10000000 + 5 - 1000000 + 6 - 100000 + +3-10000+5-10+1. 8. Scric numerele corespunzitoare fiecdrei sume: a) 3- 1000000 + 6- 100000 + 4 - 10000 + 5- 1000 +2: 10; b) 710000000 +9 - 100000 +5- 1000 +3; €) 8+ 100000000 + 8 - 1000000 + 8 - 10000+8- 100+8,. 9. Scrie numerele: a) din 5 in 5 de la 9710 pana la 9 805; b) din 10 in 10 de la 17015 pana la 17125; ¢) din 50 in 50 de la 9750 pana la 9400; din 1000 in 1000 de la 14.130 pana la 24 130. 10. incereuiegte numerele mai mari decdt numarul 11907 din sirul urmator: 11 709; 10990; 11079; 21001; 111000; 11077; 11097; 10970; 11970. If. Scrie: @) vecinii numerelor: 799; 1000; 15020; b) cel mai mic numar de patru cifre; ¢) cel mai mare numar de cinci cifre diferite. 12. Scrie cu cifre urmatoarele numere: @) 3 milioane 705 mii 2; b opt milioane noua mii patru; ¢) saptezeci si sase milioane unsprezece mii unu; sapte sute de milioane saptezeci de mii; @) noua milioane noua; {) douasprezece milioane doudsprezece mii doudsprezece, 18. Scrie numerele cuprinse intre: 45 987 si 46002; 1100000 gsi 1099 990; 50005 si 49995; 470995 si 471004. 14. Scrie pentru fiecare numar predecesorul si succesorul sau: 530000; 470009; 1909339; 75780. 15. Care este cel mai mare numiar natural scris cu sase cifre distincte? 16. Care este cel mai mic numar natural seris eu cinci cifre distincte? 17. Ce ordin reprezinta cifra 3 in urmatoarele numere: 43.504; 203330 113; 37543 358; 13013030? 8 Matematica pentre clasa a IV-a 18. Scrie si citeste numerele naturale: Q) pare de la 10096 pana la 10104; b impare de la 314725 pana la 314739; ¢) formate din mii de la 2006 la 9006. 19. Scrie toate numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor egala cu 5. Cate numere sunt? 20. Scrie sase numere de gase cifre care sunt egale cu risturnatele lor. 21. Scrie cate patru numere pare consecutive cu numerele: 68 104; 507212; 1604308; 999996, 22. Precizeazi clasa si ordinul ciftelor indicate (ingrogat) pentru fieeare dintre numerele: 45 062; 217 354; 738532; 48 913607. 28. a) Cate zcci sunt in numerele: 145300; 2 370.000; 465 080; 500600? b) Cate sute sunt in numerele: 450 000; 7810 100; 89606000; 678.095.4002 24. Completeaza tabelul: Predecesorul Numarul Suecesorul 128998099 200001 000 47900401 3507710 18357 100 25. Scrie cate cinci numere consecutive, astfel incat: ) al doilea dintre ele s& fie 19997; b) primul sa fie 202 869; ¢) ultimul sa fie 300 300. 26. Selecteaza dintre numerele: 15 265; 367 215; 14693; 27396; 15 625; 42.430; 1435 038 pe cele: G) mai mici decdt 20000, dar mai mari decat 15 100; b) care au cifta miilor 7s ¢) care au cifra sutelor egala cu cea a zecilor de mii; care au suma cifrelor 24. Capitolol 1. Numere naturale 9 27. Afla: Q) cel mai mare numiar de cinci cifre care nu este mai mare decat 73030; b) cel mai mic numar de sapte cifre care nu este mai mic decat 4510999. 28. Afla numarul de forma abcde despre care se stie ca: > suma cifrelor este 25; > cifra zecilor este 0; ® numéarul care reprezinta cifra unitatilor este de trei ori mai mare decat cifra sutelor, 29. Cate cifre se folosese pentru a scrie numerele de la 56 pana la 211? 80. Scrie trei numere consecutive cu numarul 7 + 99999. 81. Fara a face caleulele, determina ultima cifra a numerelor: a) 24516 - 8324 +9307 +4105; b) 405000 - 638 — 1063 - 79. 2. Compararea, ordonarea si rotunjirea humerelor naturale 1. Compara numerele: a) 65314 $i 65316; b) 47300 si 45300; ¢) 8243 si 8273; d) 86309 si 66309; €) 536905 si 536605; {) 245860 si 542 860; 2. Scrie in ordine cresc&toare numerele: 64.025; 12312; 46025; 64205; 106 386; 21 132; 46502. 8. Scrie in ordine descresc&toare numerele: 7253; 7532; 5732; 15003; 7352; 5237. 4. Descopera regula si continua scrierea cu ined trei numere: a) 10015; 10020; 10025; b) 8060; 8058; 8056; : ¢) 24236; 24336; 24436; 10 Matematica pentre clasa a IV-a 5. Completeaza cifrele care lipsese: a) 3248* < 32 485; b) 216545 > 216 **5; c) 7853= **; d) 8*739< 887*9, Serie cel mult cinci solutii pentru fiecare subpunct. 6. Gaseste dintre numerele urmatoare pe cele mai mari decat numarul 9 107: 7900; 9701; 8900; 9 100; 9 109; 10001. 7. Scrie toate numerele de la 10893 pana la 10902 gi subliniaza-le pe cele mai mici decat 10897, dar mai mari decat 10894. 8. Aproximeazi la zeci numerele: 35; 142; 709; 1256; 7582. Model: 43 — 40; 178 + 180. 9. Aproximeaza la sute numerele: 89; 206; 260; 483; 438; 3746; 5875. Model: 304 — 300; 340 — 300; 1790 + 1800. 10. Aproximeaza la mii numerele: 914; 4652; 9141; 8964; 13 458; 27829. Model: 1483 — 1000; 1640 > 2000, 11. Observa tabelul si apoi completeaza: Numéarul aproximat ‘Numéarul dat Ja zeci la state la mii 1467 1470 1500 1000 45620 Capitelul 1. Numere naturale 11 12. Compara numerele: 7125 si 7215; 245013 i 245 103; 19649 si 91649; 10010 si 10100; 36812 si 38812; 4563 si 45.630. 18. Noteaza pentru formulari adevarate (A) sau false (J), dupa caz: a) 78916> 75619; d) 503 105 < 500 105; b) 104032 < 104320; €) 64800> 64808; ¢) 69109= 69190; f) 1919< 19119. 14. Scrie: a) cel mai mare numar de gase cifre consecutive; b) cel mai mic numir de sapte cifre distincte: ¢) cel mai mare numar de cifre pare consecutive: d) cel mai mic numar de cifre impare consecutive; ¢) cel mai mare numar de forma nanan. 15. Scrie in ordine crescatoare numerele: 119209; 19209; 109290; 1119290; 11000209; 1209; 111119; 19119. 16. Elimina doua cifre din numarul 3 786 145 astfel incat cu cifrele care rman, in ordinea in care se afla, si se formeze cel mai mare numiar natural de 6 cifre. 17. Compara predecesorul numarului 346 100 cu succesorul numarului 346.098. 18. Precizeaza care este cel mai mare gsi care este cel mai mic dintre numerele urmatoare: 744 454; 74454; 745 444; 754.444; 744.455: 74.444; 74544, Agaza-le in ordine descrescatoare. 19. Aproximeaza: a) numarul 1237 la zeci; 6) numarul 32585 la sute; ¢) mumirul 608049 la mii; d) numarul 2485000 la zeci de mii. 12 Matematica pentre clasa a IV-a 20. Scrie in ordine crescitoare numerele: a) 2ab; 456; 172; 3cd; xy; 32ab; b) 962b ; 9830; 586d ; 9015; 9abe ; Nabed . 21. Observa regula si completeaza cu inc& trei numere fiecare sir: a) 41399; 41400; 41402; ; b) 313303; 313 294; 313.287; _ 22. Determina cel mai mic numar natural de sase cifre care indeplineste simultan urmitoarele conditii: a) nu are cifre care sa se repete; b) nu este mai mic decat 622221. 28. Compara numerele de forma 824 a55 $i 824 5a5, stiind ci 0 b>e. 26. Aproximeazi: 4a) numarul 32718 la zeci si la sute; 6) numarul 106382 la sute si la mii; 0) numerele 7314; $1902 si 364561 la mii. 27. in anul 2004 un muncitor a primit intr-o lund o suma cuprins& intre 4950 lei si 5280lei. Serie sase numere care ar putea reprezenta suma primita de muncitor, stiind ci valoarea cea mai mic& a unei bancnote primite a fost de 50lei. Capitolul 1. Numere naturale 13 3. Scrierea cu cifre romane Serie cu cifre romane numerele: a) 2:4; 5:75 95 10; b) 20; 13; 18; 24; 40; 50; ¢) 100; 140; 200; 400; 500; 1000. . Scrie in sistem zecimal (cu cifre arabe) numerele: a) TIT; VI; XU; XIX; XXXI; XL; LX; LXXV; C; b) CCe; CCV; CMLI; DC; MC: MMIV. 8. Scrie cu cifre romane cate zile are fiecare din lunile anotimpului primavara. . Serie cu cifre arabe si apoi cu cifre romane ziua si anul nasterii tale. 5. Scrie cu cifre romane in ce clasa esti, numarul de fete gi numarul de baieti din 9. clasa ta. Compara numerele: Ill siX VII si VIL VIsilV LsiC IX si XI MsiD Ordoneaza crescator numerele: XX; XV; X; XI; IX; XL; M; C. Uneste dup’ modelul dat: A B XXIV 90 XIll 2 L 24 I oN 13 XC 50 Lv 55 Folosind cifrele romane I, V, X serie toate numerele de doua cifre. Matematica pentro clasa a IV-0 www.edituracaba.ro; tel/fax: 021/327,.32.44; 0747.048.670; 0723.563.570 STILOUL FERMECAT| ebioais (aut de om pa to EV Mate IV Catia nou i COD W762 -31.-714