Sunteți pe pagina 1din 129
BRANDY ENGLER DAVID RENSIN -o—_—_____ BARBATII DE PE CANAPEAUA MEA Povesti adevirate despre sex, dragoste si psihoterapie The Men on My Couch Tre Scoies of Sex, Love and Prychotherapy Dr. Brandy Engler ji David Rens Copyright © 2012 Dr. Brandy Bagler si Rensin, lnc. 58; CP. 212, seat 4, Bacutet, Romnia se. O21 519.63 90; 031 425'16 195 0752 548 372 mal: comensi@liera.ro [Ne pave! vista pe Barbas de pe canspeaua mea. Povetiadevivare despre ses, dragon i pthotrapie Ds Brandy Engler i David Reasin Copyright © 2013 Litera penceu versunes fa limba romén Toate dreptuil rezervate ‘Traducere din limba engleci: ‘Mariana Piroteala Bator: Videagou 9 fit Redactori: Mona Apa, Teadora Nicolau Copert Faber Scudio (Magda Radu) ‘Tehnoredaccare gi prepress: Valentin Vartosu Je, Descrirea CIP a Biblitecii Nagionale a Roméniei ENGLER, BRANDY itbapi de pe canapeaua mea/ Brandy Engler, David Rensins ‘rad,: Mariana Piroteali ~ Bucuregt: Litera, 2013 ISBN 978-606-686-025.0 1, Rensin, David I. Piroceali, Mariana (trad) 615.851 6168-089 CUPRINS Intreducere David RAMI... Alex Paul Charles... Grupul barbagilor: euforia ‘nsemnri din carnetul meu de psihoterapie Grupul b3rbatilor: furia smsennnnns 148 Casey cee snes 162 Mak wrsssnns 193 Bill snnannnnnn 222 Ultima sedinta seonsnnoins 242 ‘Multumiri . 253 Numele pacientilor $i informatiile care ar putea duce la dezvaluirea identitatii acestora au fost modificate, iar in cateva cazuri, datele cu caracter personal au fost amestecate pentru a respecta dreptul la confidenfialitate. Toate dialogurile si evenimentele se bazeaza pe conversafii gi experiente reale, desi unele au fost contopite intr-un caz unic. De asemenea, am schimbat numele prietenilor gi iubitilor mei. INTRODUCERE Barbafii de pe canapeaua mea este povestea neasteptatei mele calitorii in imaginarul erotic al barbatilor. Cea ce am aflat acolo despre dorintele gi comportamentul pacientilor, la confluenta dintre sex gi iubire, nu numai cd m-a surprins, dar m-a ficut si-mi reconsider opiniile, atat la adresa barbatilor, cat si in privinga mea, ‘Modalitatile prin care o femeie poate cduta adevarul despre jubire sunt numeroase. Unele participa la cursuri de meditatie sau intreprind, singure, cilitorii in pustietate, Unele cumpara mormane de carti de dezvoltare personala, se aventureaza in Jumea intalnirilor pe internet sau se antreneaz pentru mara- ton, Eu nu a trebuit decat si merg la birou. Acum cétiva ani, ca proaspat psiholog clinician, am por- ‘nit in realizarea visului de avea un cabinet particular in ‘Manhattan. Exista insi un obstacol minor: inc nu imi ficu- sem un nume. Oricine din domeniul meu poate confirma c& dureaza pand sé iti formezio clientela. Mai multi colegi mi-au sugerat c& ar trebui sé aleg calea mai dificila, conventionalé, alaturandu-mé unui cabinet colectiy, implicindu-ma in comu- nitate gi intrdnd in legitura cu ceilalti medici, cu catedrele de psihologie din cadrul universitéjilor 1 cu alti oameni din domeniu, care m-ar putea apoi recomanda. Am analizat sfatal lor gi beneficiile financiare prezentate de acceptarea ‘unui post, dar tocmai ficusem un curs specializat de terapie sexuala, cu un psiholog renumit, gi debordam de entuziasm. Barbatlidepecanapeavemea 7 indrumatorul meu de la spitalul din Brooklyn unde tocmai imi terminasem rezidentiatul a incercat si-mi scoat din cap ‘oasemenea idee. ~ Terapie sexual? Glamesti? a spus el. E deja fumaté. Acum ‘oat lumea ia Viagra, Nimeni nu mai are clienti pentru terapie sexual Mia oferit un post la spital, dar eu eram hotirét’. Mi-am deschis cabinetul fix in Times Square. Nu-mi pasa mie de ‘Viagra, Imi facusem disertapia pe tema libidoului scizut la femei i voiam sa ma specializez in sexualitate feminina. Ma asteptam si dureze o vreme pana s& imi formez 0 clientela. Stiam c& desi femeile, mai degraba decat barbafii, apeleazi la terapie dacd suferd de anxietate, depresie, tree Printr-o suferinfa etc., acestea cer rareori ajutor in cazul unui libido scazut, deoarece, din nefericire, presupun cé este normal ca pasiunea sé moard. Asa ci nu mi deranja si am putini clienti la inceput, atét timp cét faiceam ce voiam. $i dat fiind ci aceasta problema era generalizati, m-am gandit ca, daci imi fac publicitate, pand la urma, femeile vor veni. Ins m-am ingelat. Am inceput imediat si primesc telefoane. Si aproape toate erau de la barbafi. Barbati? Hm, nu prea ma asteptasem la asta. Jar in cdteva am iaceput sé primesc mai multe solicitari decat puteam duce, Sunau mana de tot felul de probleme legate de sex: erau afemeiati cronici, dependenti de pornografie, de prostituate, manifestau nesiguranga privind identitatea sexuala, gelozie, disfunctii erectile, teamd de intimitate, pierderea libidoului, nu intelegeau iubirea gi altele. Poate ca birbafii nu se grabesc, asemenea femeilor, si meargé la psihoterapeut pentru probleme de naturé emotionalé, dar cind penisul ela ananghie, nu mai stau pe ganduri. Chiar daca solutionarea problemelor sexuale ale barbatilor ‘nu era gemul de terapie la care imi propusesem si ma inham, desi desigur c& abordasem gi acest aspect in cadrul pregitiri, 8 Brandy Engler, David Rensin am acceptat provocarea. Banuiam c& aveam sé aud povesti tulburatoare, dar eram impinsi de curiozitate, asemenea indraznefei, der naivei eroine dintr-un film de groaza, care este hotirata si afle ce se petrece, desi banuieste ci ucigasul ar putea pandi din umbré. Aga cd mi-am spus De ce nut", ‘am deschis larg usa cabinetului si am inceput sd fac progra- ‘mari, pregatité pentru orice aventurd m-ar fi putut astepta. Nu am fost dezamagita. Barbatii de pe canapeaua mea va permite accesul la gedinfele mele confidentiale de terapie, unde veti putea asista Ia dialoguri captivante, pline de fort’, ce dezvaluie problemele esentiale din substretul comportamentului sexual masculin, ‘Veti putea analiza de pe margine sentimentele nedisimulate i motivatiile reale din spatele maladiilor sexuale moderne de care vor sa se trateze pacientii mei. $i, spre deosebire de majoritatea cartilor care trateaz& comportamentul sexual masculin, aici aveti acces sila reactiile mele, profesionale gi personale deopotrivi, impartiste cu prilejul gedinjelor, dar sila lucrurile care au ramas nespuse. Curand am descoperit un adevar general valabil: sexul este rareori doar sex. Sexul este o experienté complex. Desi initial ‘am crezut cd voi trata simptome de natura sexual’, curand, in majoritatea cazurilor, iegeau la iveal aspectele psihologice care determinau comportamentul pacienfilor mei. Am inceput s& descopir tot felul de semnificatii ale obiceiurilor lor sexu- ale, Unii recurgeau la sex pentru a-si exprima sentimentele reprimate sau pentru a le atenua pe cele incontrolabile. Uneori ‘cdutau 88 retraiascd sau si domine traume mai vechi, adanc ‘inradacinate in fanteziile lor. Multi dintre ei se foloseau de sex pentru a-$i satisface nevoile neimplinite de putere, acceptare, apreclere de sine, alinare si afectiune. De regula, pacienfii mei ‘nu erau mai deloc constienti de motivatile ce i manau. In mod instinctiv, cdutau vindecarea sexuala, iar adesea, rezultatele erau disfunctia i deconectarea. Barbatidepecenapeaamea 8 Nu am si pretind c& posed toate raspunsurile legate de barbayi sau ci le pot spune femeilor cum si-i schimbe pe Darbatii din viata lor pentru aavea o relatie minunaté. Aceasté carte nu igi propune nici s4 sugereze cA barbatii cu un com- portament ce nu se conformeaza obiceiurilor socio-sexuale considerate acceptabile de citre societate au o problema. Dar ti analizez indeaproape pe birbati, iar deseori ii provoc intr-atat, incat ti imping pana la furie sau lacrimi. Fac asta pastrand tun mare respect fafa de ei gi fat de pozitia mea privilegiati de confesor. Astfel, pentru mine este important si evit expri- miile peiorative gi portretizarea facili a birbatilor ca find superficial, nemernici imorali stiti povestea, céinosila suflet, orci, nist ticdlogi incorigibii-, degi, din cand in cind, mi-au ‘recut aceste lucruri prin cap. Nu incerc sa {i scuz sau si le justific comportamentul. Nu vi cer si va fie mila de ei sau sii iertapi pentra réul pricinuit; mai degraba va cer si m’ insotiti in acest periplu prin motivatiile psihosexuale ale birbatilor $i 8d vedefi ce au descoperit ei cu acest prile In loc s& va spun ce cred sau ce vor barbatii, vi las s& citifi ceimi spun ei. Imi ofer analiza gi reactile personale, nu numai ca psiholog, ci gi ca femeie, Barbatii de pe canapeaua mea mu constituie pur si simplu o serie de studii de caz, ci propria mea cale spre dezvoltare si descoperire de sine, un jurnal al lectiilor deprinse in sala de terapie gi felul in care mi-au influentat ele relatiile amoroase. Cand am deschis cabinetul, eram implicata intr-o tumultuoasd relafie la distanfa si, asemenea lientilor mei, eram prinsd intre dorinfa de a iubi gi ignorarea semnificatiei iubirii. In ceea ce priveste iubirea gi sexul, mult vreme tréisem intr-o minunata lume de vis, rod al propriei ‘mele imaginafii, in care eu si iubitul meu ne tineam de mind si fopalam de incdntare. Cand m-am indragostit de jubital meu Rami (au acesta este numele lui real), ,iubirea" a cipiitat alte accente, Dintr-odati a devenit dura, volatilé gi imprevi- 2ibili. Paceam sex cu frenezie. Aveam probleme de incredere. 10 Brandy Engler, David Renin Eram din lumi diferite, De aici s-a ajuns la o lupta pe viag sipe moarte, iar adesea eu am avut de pierdut, sinu fir vind. Pe parcursul acelei relafii, lecjiile pe care le-am invitat au fost intensificate de propria-mi munc&. In definitiv, cate femei se ocupa in viafa de zi cu zi cu explorarea celor mai ascunse unghere ale iubirii si sexului, din punctul de vedere al barbatului? Cate dintre cle aud adevaruri despre barbati de a barbati, adeviruri la care au au avut niciodaté acces atat de direct, dardmite si gile inchipuie? La inceput, acest cocktail exploziv de informatii ameninta si-miizbucneasci in fata. Unele gedinfe mi-au prilejuit revelati, curand transformate in tot felul de intrebarri si banuieli, pe care inevitabil aveam si le proiectez si asupra relatiei mele cu Rami. Din fericire, intrun tarziu am realizat ci puteam trans- forma munca mea cu barbatii Intr-o munca in propriul folos i am inceput si injeleg aitfel dragostea. In acest proces, a trebuit si m& confrunt cu multe dintre presupunerile pe care si eu, la fel ca multe alte femei, le ficeam la adresa barbatilor si si descopar cé, deseori, acestea erau departe de adevar. Printre cele mai frecvente se numara: ,Dacd ma iubeste, nu o si ma ingele“ si ,Dacd sunt supla, draguja, seducdtoare sau daca joc dupa anumite reguli, ma va dori mereu". ‘De exemplu, o prieten’ apropiati mi-a spus candva: »Nu cred cf jubitul meu mi va ingela vreodati. Pare foarte indragostit de mine. Imi face toate poftele. Imi spal magina, imi pregiteste cina, Nu are porniri sexuale exagerate si nici nu il vid ca pe un mare amator de aventuri erotice. Pare foarte fericit cu mine’. Sper ci a avut dreptate. Dar dupa cum 0 demonstreazi unii dintre pacientii din aceasté carte, si fii indrgostit de o femeie nu garanteazi fidelitatea sexuald, $i nici infidelitates ‘nu implicé faptul cd dragostea barbatului nu este reald sau cé el nu ia relatia in serios. ‘Unul dintre lucrurile pe care le presupunem este c& barbatii vor doar s& fac sex gi, poate, dupa aceea si se infrupte dintr-o pizza si s& bea o bere. Dupa care si mai aibi o partida de sex. Barbatiidepecenapeauames 11 Nuvi pot spune de cite ori le-am auzit pe prietenele mele plin- ‘gindu-se: ,Numaila sex sti gindul”. Ce-idrept, birbatii veneau la mine cabinet si vorbeau numai despre sex. ,Nu fac destul” sau »Nuam erectie" sau ,.Mie imi place sexul oral, iar ei nu" Dar apoi ajungeau inevitabil sé discute despre dragoste. Adevarul pe care I-am aflat este cé barbatii vor sex, dar nu numai sex. Ascultandu-mi pacientii, am realizat ca la baza comportamentului sexual se aflé nevoia unei legdturi mai stranse, nevoie despre care deseori le este dificil si discute cu femeile din viata lor, De acolo, calea a fost scurtd spre a-mi trata mai eficient pacientii, explorand ce se afli in inima Jor ‘mai degraba decat condamnand isprivile lor sexuale. Barbafii de pe canapeaua mea nu oferi o abordare clinica. Nu cuprinde liste, exercitii i nici sentinge. Va permite si tii intampliile gi sa luati din ele ce dorifi, apoi sa decideyi singuri. $tim cu toyfi cd nu exist réspunsuri simple legate de dragoste. Prin urmare, aceasta carte este o explorare. Scopul meu este si-i iau pe cititori cu mine in aceasta cilatorie, pe viu, asa cum am invafat si eu. Sper ca lucrarea de fata si ofere o perspectiva noua asupra dinamicil sexului gia relatiilor, sale ofere o alternativa cititorilor, in special cititoarélor, deoa- rece atunci cénd vorbesc cu prietenele mele despre asemenea Jucruti, intotdeauna dorim si aflim ce vor barbafii cu adevaret, sdinjelegem de ce se comporti in felul in care o fac i ce putem face in aceasta privinta. In ultimul rand, degi fiecare barbat din aceasta carte este diferit, ei au totusi ceva in comun: nu sunt nici perversi si nici ‘nuau un comportament deviant, ci sunt oameni obignuiti din toate colturile {arii si dintr-o varietate de medii sociale ~ iubi- tul, soful, fratele, prietenul oricareia dintre noi, Sunt cu tofii birbati pe care fi cunoajtem, barbati despre ‘care femeile vor si afle mai multe. 12 Brandy Engler, David Rensin DAVID David era o noui vedetd in plin& ascensiune pe scena financi- ard. Avea 0 inbita manechin profesionist si un apartament in elegantul cartier ‘Tribeca, Avea stipanire de sine in purtare, si gratia gi farmecul curtenese al tinerilor educati in spiritul cavalerismului, Barbatul inalt si suplu, cu constitutie atletic’, purta un costum scump. A pasit in biroul meu cu atitudinea ‘hotraté a omului care gtie ce vrea gi este obignuit si obtina acel lucru. Ochii i-au maturat incaperea luminati discret gia privit cu un aer aprobator peretele decorativ, dupa care gi-a oprit ca din intamplare privirea admirativa asupra mea. — Hm, doamni doctor. Sunteti o femeie atragitoare, a spus el. Cred cé 0 sa-mi faca placere sa stim de vorba, Am rosit. M-am simfit un pic flatata de complimentul unui biirbat atat de aratos si de asemenea usor intimidata, lucre care mi-a atras atentia asupra a ceea ce se petrecea, mai mult ca sigur: voia si-mi pun’ o etichepa sexual pentru a stabili ‘0 poritie de fort’. Era unul dintre primii mei clienti, dar comen- tariul lui mi-a trezit optimismul. Ma pregatisem bine pentrua putea face fata proiectiilor clientilor gi voiam si ma concentrez asupra patrunderii dincolo de imaginea exterioara poleita pe care 0 afiga, Fraza de inceput mi-a dat de inteles c& probabil igi masca un oarecare disconfort cauzat de statutul de pacient, evident vulnerabil, in special pentru cé trebuia si-i vorbeasca unei femei de varsta lui despre chestiuni legate de sex. Tam oferit un zambet cald, dar totusi profesional. Batbati depe canapeauames 13 ~ Ma bucur ca te simti in largul tau in prezenta femeilor atrgatoare, am spus, preluand termenul folosit de el. Am facut un semn spre canapea $i am spus: Ia loc. David s-a afundat in perne gi si-a trecut mana peste piclea neagra, eleganta. Cu pelvisul impins in fata, cu picioarele departate si brafele desficute, si-a plimbat privirea pe picioarele ‘sicorpul meu. M-a privit fix in ochi. Evident, aceasta avea si fie © partida de gah. Pornise o ofensiva nuantaté, iar provocarea de a-i infringe apararea ma intriga. De fapt, in ciuda atitudinii lui provocatoare, nu mise parea foarte tentant. Ochii lui insipizi lipsti de strélucire, tridau © lips de charisma autentica. Farmecul lui parea studiat, iar figura Ini de model de pe copertele revistelor era aproape dezamigitoare, fiind prea aproape de perfectiune. E drept, un barbat extrem de atrgitor refine atenfia unei femei, dar, in definitiy, ea vrea sd fie cea frumoasa. David s-a instalat comod gi -am tntrebat despre ce voia si stiim de vorba. Aproape ci ma agteptam si inceapa iar sa flirteze, in schimb a pornit in directia opusa. ~Nu stiu dact sunt cepabil de iubire, mi-a spus cu blandete. Nu cred ca am stiut vreodat macar ce este iubirea. Ce e dra- gostea, de fapt? MA puteti ajuta? Solicitarea lui David parea serioasa gi sincera, gi ma privea cu speranfé. Am ficut o pauz’, luat& ugor prin surprindere, simi-am dat seama cd nu aveam un rispuns pregatit la aceast Intrebare simplt, dar totusi difcila. Ce este iubirea? Uneori am senzatia cé pacientii presupun ca psihologii sunt definatorii tuturor secretelor existentiale, Ce se intam- plé cand murim? Exist suflete-pereche? Existi Dumnezeu? Or, nu e cazul. Noi studiem comportamentul uman, indem- nam, ascultim, reflectim gi incercém si ne ajutim pacient ajunga la concluaia dorita. Explicarea sensului vietii gin acest caval iubirii, este mai degraba de competenta indrumatorilor spiritual biologilor gi flosofilor, care ig vor expune bucurosi teorille $i dictatele. 14 Brandy Engler, DavidRensin Aga cd am decis si-i raspund cuo intrebare. Pur gi simplu i-am cerut lui David si explice interesul acesta fata de desco- perirea iubirii. ~ Tubita mea este absolut superba, mi-a spus, E inaltd siblonda, un manechin cu sani perfecti si abdomen ferm gitare. Nu stiu de ce, dar o ingel. Nu ma pot abjine. Lucreazi nosy tea, iar eu ies cu baiefii si bem ceva gi imediat ne apucim s& strangem numere de telefon. Find o femeie tanara si nou’ in brangé, am avut o reactie puternicé, visceral, stomacul mi s-a strans si am simfit un junghi in piept. In fata mea, cerandu-mi ajutoral, se afla intruchiparea celor mai mari temeri ale oricdrei femei: Don Juanul mandru, seducatorul de profesie, care aleargi neincetat, ups femei, complet indiferent la relatia stabila pe care o are. ‘M-a cuprins instantaneu dispretul si a trebuit si mi-l ascund in spatele mastii indelung exersate a profesionistului neutru, care nu isi judeca pacientil. ~ Sa strangeti? — Da, existd un intreg proces, a spus, reanimandu-si farmecul arogant, si sunt cunoscut drept cel mai bun din brangi. Mai inti scanez barul in ciutarea celei mai bune tipe gi intru in vorba cu ea, Incerc si-i fac un compliment pentru frumusetea ei, dar fara si ma arat prea coplesit. $tiu cum sa fiu agresiv fara si par nerabdator. Vreau si par cu adevirat interesat de ea, ag@ ca fi pun intrebari, dar nu vorbesc prea mult despre mine, cu cexceptia referirilor ocazionale la situatia mea financiar’. O las 54 vorbeasci despre ea, ascult ce-gi doreste sii arat ce am de oferit. ‘Nustiu ce era mai dem de dispret: ci nu putea fi mulfumit, indiferent cit de desivarsita era femeia din viafa Iui, sau cd barbatii cunosc secretul manipulirii femeilor gi c& practicd acest Iucru ca pe un sport de echipa. David s-u ayczat mai bine pe canapea, in vreme ce eu imt imaginam scena, ~ Urmeaza etapa dezinteresului, a spus. Ii intorc spatele de parcé mi-ag fi pierdut brusc interesul sau incep sé ma art, interesat de alta fatd, dar niciodata de una dintre prietenele Barbatiidepe cenapeauames 15 ei; asta ¢ 0 greseala de amator. O las si se straiduiascé si-mi recapete atentia. Dac nu o face, mai vorbesc cu ea, dar trec mai departe. In oricare dintre cazuri, atitudinea mea este relaxaté, dar menfinand interesul. Nu da gres niciodta. - Bun, si cat de des faci lucrul asta? ~ Cred ca procedez aga cu céteva femei pe noapte. = lar scopul este...? ~ Si strdng numere de telefon. Poate si mai mult, E capti- vant, ca atunci cand castigi un meci, a spus. Mi-am notat in carnefel si-i anelizez natura competitiva. ~ $i deci mergi mai departe gi faci sex cu femeile acelea? ~ Uneori. Dar niciodata de doua ori. L-am vizut cd se pregiteste pentru o posibila dezaprobare. In schimb, am adoptat un ton incurajator, ba chiar favorabil. Am zAmbit si am incuviinfat, de parc vorbele lui nu mi-ar fi trezit nici o reactie, de parca povestea lui ar fi fost ca toate Elelalte, o alta zi normala de lucru pentru mine. Este o tacticd pe care deseori o gisesc utila pentru al determina pe pacient sé-mi spuna totul. ~ Partidele de sex cum sunt? ~ Destul de bune, a spus, relaxandu-se pufin. Dar cel mai malt imi place si merg cu baiefii la bar si sd strang numere de telefon. Ma intereseazi mai tare vinitoarea decat sexul in sine. Descrierea lui David imi ardtase ce faz a procesului de curtare era mai importanta pentru el. Apogeul acestui tip de interactiune poate fi diferit de la un barbat Ia altul. Credeam 4, explorand partea cea mai atractiva pentru David din pro- cesul de abordare a femeilor, aveam si gisesc indicii despre problemele care i] determinau sa actioneze in felul acesta. De exemplu, unii barbati se mulfumese s& poati privi femeile, ‘Unora le place sa se intalneasca cu ele. Uni Darbati vor sex, iar alfii vor ca femeile 68 se indrigosteasci de ei. Pe Davi il entuziasma ideea de a obtine de la ele un numar de telefon. Desi uneori facea sex cu aceste femei, tot ce-si dorea el de fapt era invitatia de a continua, daca voia. 16 Brandy Engler, David Rensin Povestea lui David mi-a amintit de una dintre prietenele mele, care mi se platsese ci un tip cu care iegea nu ti ficea niciodati complimente si cA uneoriflirta cu prietenele ei. ~ Nu-mi dau seama daca ma place sau nu, mi-a spus. Apoi, intr-o zi, a descoperit in dormitorul lui o carte inti: tulaté Jocul. A rasfoit-o, ingroziti, apoi si-a cumparat si ea un exemplar si mi |-a aratat. Cartea era 0 culegere de tehnici de seductie a femeilor oferite de un presupus maestru intr-ale cuceririlor gi se pare ca exista chiar o comunitate on-line in care cititorit puteau face schimb de sfaturi, Ne-am simtit amandoud de parcé am i scos laiveald o lume ascunsé, misticd si maleficd a masinajiunilor masculine. Tot ce faceau tipul ca care iegea prietena mea gi David respecta infamele proceduri de abordare prezentate: ignor-o, abine-te sii faci complimente sau f8-{ un compliment si apoi minimalizeazé-l, de exemplu: olmi place c& esti dragut’, dar nu ca un manechin*, Aceasta schema ii invafa in esenti pe barbati cum si capete controlul asupra interactiunii, mizand pe nesiguranta femeii siplasind-o pe aceasta in rolul de ai se vinde lui, punand sub semnul intrebirii ceea ce are de oferit. Partea rationala a creierului meu a realizat cd aceste tehnici puteau da roade pe termen scurt, dar pe termen lung nu ficeau decat sa starneasca respectul de sine al unei femei, si in final strategia avea si dea greg, Cu toate acestea, era neplicut si constafi cé unii barbati tratau ,relatile" ca pe un joc, Prietena mea a decis si traga cu ochiul la ;comunitatea* on-line gi a fost aga de jignita de ceca ce a citit incat a decis s& posteze Auziti, tocilarilor, aveti un apel de la Dungeons & Dragons, vor sa-si recupereze jucdtorii! Am ras de gluma ¢i, dar s-a despartit de el? Nu. Din nefericire, birbagii de genul Asta chiar sunt incurajati sé foloseasci astfel de strategii. innfeam dispret fay’ de David si manipulatorii care gan- deau ca el. Cu toate acestea, nu puteam sa reactionez cu un comentariu ironic sau si plec, asa cum as fi Ricut dack Lag fi ‘cunoscut intr-un bar. Sunt psihoterapeut, si menirea mea e si Barbati dee canapeauamea 17 jut. $tiam ci treaba unui psihoterapeut bun este si foloseasca ‘empatia, dar eu nu simteam nimic de felul sta. Am realizat cé trebuie si-mi controlez contratransferul, cuvantul utilizat in jargon pentru a desemna reactia mea personal. Un psthoterapeut trebuie si fie atent la chestiunile personale care sunt ,zgandarite" pentru a nu raspunde la pro- blemele pacientului cu propriile lni probleme. Cu alte cuvinte, {n timpal gedinfei, trebuie si fac diferenta dintre treaba lor gi treaba mea, deoarece tofi psihoterapeutii pot avea probleme pe care pacientul le scoate la iveald intr-un anumit moment. Ca toti psihoterapeutii, trebuie si-mi dau seama de diferent sisi monitorizez constant lucrurile, jinandu-le sub control. Am profitat de timpul rimas pentru a-I supune pe David la testul de statut sexual, evaltarea standard de la prima gedint& care oferé un instantaneu sau mai degraba un film al celei mai recente partide de sex. Voiam sa ¢tiu cine incepuse, in ce a con- stat preludiul, ce pozitii au folosit, cat s-au privit gi gandurile si sentimentele pe care le-a incercat. De asemenea, |-am intrebat despre masturbare gi despre fanteziile erotice pe care le avea. ‘Am descoperit cé, pe baza comportamentului sexual, pofi afla multe lucruri despre personalitatea unui barbat gi nevoile sale emotionale. Imi fac astfelo idee despre capacitatea sa dea iubi, stima de sine gi increderea in sine, ba chiar despre unele probleme care ise trag din copilarie, Sexul este un microcos- ‘mos al sinelui Tnifial, mi-a fost jend si-iadresez asemenea intrebari. Eram chiar puyin stinjenita cand eram numita ,sexolog', titlu care mi aducea intotdeauna in minte imagini cu doamane virstnice fascinate de jucariile sexuale. Alesesem si studiez sexualitatea dintr-o perspectiva analiticd, si grafie edtucatiei mele conserva- toare, rogeam inci destul de usor la franchefea totala, necesard intr-o discutie despre sex. De exemplu, m-am trezit ci evitam si spun .2 face sex", si preferam ,a face dragoste". Acest lucra znusse intampla din cauzé cd ma confruntam ex insimi cu pro- bleme de sexualitate, ci pentru ca fusesem éducata in spiritul sudist al bunei-cuviinte gi al etichetei. Pur gi simplu utiliza 18 Brandy Engler, DavieRensin ‘cafemisme politicoase. Mama imi amintea intotdeauna de importanfa pastrarii atitudinii de doamna* si ci proveneam dintr-o familie cu femei decente si pioase, genul care purtau rochii lungi si margele cand splau vasele. Dupa plecarea lui David, prima mea concluzie a fost ci, In ciuda bravurii, raspunsurile lui erau dominate de sfiala, temeri si tendinge competitive. Obstacolul pe care aveam si-] intampin in tratarea felului de a aborda relafiile de citre David ‘era acela cé acesta devenise parte din identitatea sa si, odat& ce patologia unui pacient devine o parte important a identitagii lui, ieste dificil si facd schimbari reale, Am apreciat cd sansele mele de a-l face si devin constient de sine erau scizute, dar {intrezdream o posibilitate, $i agafe cit mai multe femei, de regul o sursi de mandrie, nu-i mai era de ajuns. Era constient & voia sa simta iubire, dar nu era prea sigur ce anume era iubirea. Voiam si-l ajut s& ajunga in acel stadiu, aga cd a trebuit si meditez o clipi la propria mea relatie cu iubirea. Lavremea aceea, credeam cé stiu foarte bine ce este iubirea. Era, desigur, romantism. De fapt, in momentul acela triiam 0 frumoasi poveste de iubire cu iubirea. fi iubisem pe barbatii din viaja mea, e drept, dar ew rdméneam cu adevarat loiald jubirii. Cu trecerea anilor, imi capatasem abilitatea de acultiva cuforia romantismului. Este o pricepere pe care o slefuiser, iar barbatii erau atragi de mine nu datorita frumusefii sau inteligentei mele, ci pentru ca vor $i ei sa simt acelagi lucru. Puteam crea senzatia de iubire in orice moment si cu aproape oritine. $i odata ajunsa in stadiul acesta, imi era simplu si cred cd nici un barbat nu putea avea intentii rele fafa de mine, deoarece, oarecum constient, proiectam o anumita inocenta, care tindea sa-i trezeasca barbatului instincte protectoare, paterne. Fiind in aceeagi incapere gi cu, ¢i David, era vayi cand 1m fi aflat fata in fafa Don Juan gi Pollyanna’. * Persona) dn roman cu celal nume de Eleanor H, Porter, pubiatn 1973, devent -sebolulcuiva foarte optinist(n.red). erbatiide peconapezuamea 19 Data urmatoare cénd m-am intélnit cu David, am revenit Ja intrebarea lui fara raspuns. ~ Si, deci, te intrebi daca esti capabil de iubire...? = Aga cred. ~ Te-ai mai gindit la motiv? ~ Poate din cauzii ci sabotez fiecare relatie avand aventuri cu fernei de care nu vreau si ma atager, femei de care nu m-as putea indragosti niciodata. E ciudat? ~ Tu crezi ci e ciudat? ~Cindat e ci, desi nu tin la ele, tote compar cu iubita mea. = Din punct de vedere sexual? ~ Nu tocmai. Imi inchipui o viatd cu fiecare dintre ele. ‘Nu ma asteptam la rispunsul acesta, iar David mi-a anti- cipat urmatoarea intrebare, ~ Chiar vreau si ma agez la casa mea, sii md cisitoresc. Acum am stabilitate financiara, gi toti prietenii mei se cisi- toresc gi tsi cumpar& case mari in Westchester gi in Jersey... Vreau si am femeia cea mai bund gi casa cea mai mare. Intre sedinge, ma géndisem un pic la natura competitivé a lui David. Din moment ce spunea ci nu era neaparat atras de femeile pe care le aborda ~ birbafii nu sunt intotdeauna foarte atragi de femeile pe care le curteaZi, ba pot fi chiar total dezinteresati de ele -, am presupus cd iesirile Ini nocturne gi procurarea de numere de telefon alaturi de prieteni nu avea legatura atat cu femelle in sine, cat cu plicerea jocului. Cu alte cuvinte, era fustangiu pe criterii sociale, prin prisma relatiilor cu ceilalti barbati. David mi-a confirmat banuiala cind mi-a spus cd provenea dintr-o familie de oameni de succes, manafi de dorinfa de a reusi, sic mai avea gi alti frafi. Era acel gen de mediu care creeazi fie perfectionisti anxiosi, fie indivizi depresivi, care cedeaz sub presiune. David era un om hotarat. jucase in echipa de fotbal aliceului ca fundas. Acum conducea un fond speculativ de suc- ces, ménat de aceeasi gandire strategic& agresiva, Siptiména sa delucruera un maraton de 80 de ore pe Wall Street. li cunosteam pe barbafii din domeniu. Unii se mentineau pe linia de plutire 20 Brandy Engler, David Renshn pprizand cocaina si apeland la serviciile unor prostituate rusoaice, David nu prea genul, dar trebuia si verific totugi. ~ Nu-mi place si plitese pentru sex, a spus. Imi place si vines femeile greu de cucerit. Dar cand acestea ti trezeau interesul, lui David fi lipsea cempatia sau inteligenta sociala ca si-si dea seama de ceea ce ar putea simi ,prada* lui: entuziasmul de a iegi cu un birbat atrigitor, cv o situatie materialé bunds tentafia unei perspective satisficatoare, chiar o posibila casitorie; speranta ca si el este interesat, gi poate 0 oarecare neliniste creat de constiinta faptului cd raportul dintre femeile gi barbatii din orag nu este unul echilibrat. Am vrut si-l fac pe David sa infeleagé. cum s-ar putea simti femeile pe care le vana el. Voiam si se puna in locul lor. Mi-am mutat scaunul mai aproape gi m-am aplecat in fatd, ca s& scot in evident apropierea dintre noi. ~ Dar daci o femete cu care vorbesti se preface de fapt c& este cu adevirat interesatd de tine? i-am sugerat. David a ranjit, in mod vadit sceptic. ~ Adicé dacd vede in tine doar un simbol urias al dolarului si plinuieste si te facd s-o duci la cumparatur’ ifn cAlatorii? Daca ‘ntreaga interactiune dela bar este falsi si amdndoy jucati un rol? Davida meditet in linigte la sugestiile mele si -am privit in timp ce pe fatd incepea sii se citeasca concluzia la care ajunsese. Nesiguranta. ‘Niciodata nu luase fn calcul posibilitatea cd o femeie care'se arata interesaté de el nu ar putea sé-lsdoreasci, de fapt. Trebuia si se simta dorit, iar daca simtea dorinté din partea unei femei, aceasta nu putea fi falsd. Pe asta se bazase respectal siu de sine. ~ Este important pentru tine ca femeia aceea si te doreasca cu adevarat, am spus, explicand cu blandete ceea ce el parea si realizeze abia acum, pentru prima oar. Limbajul corporal al lui David a suferit o modificare. Obrajii i s-au aprins cénd nelinistea gi rusinea au iesit la iveala. $i ‘recut un brat pe piept gi gi-a dus mana la barbie, Fruntea i s-a {ncretit $i a inceput sa bat din picior, sacadat. Vedeam cum tot respectul de sine ise dezumilé cu incetinitorul. Escapadele Barbet de vecanapeauemes 21 nocturne, care, pe vremuri, avusesera o asemenea valoare pentru el, erau brusc trecute sub semnul indoielii. Creasem bres in orgoliul siu gi, timp de un moment, am fost plind de speranta ci acum ne puteam apuca de terapia propriu-zisi. M-am foit pe scaun gi am privit podeaua pentru o clipa, a si detensionez atmosfera. Cand m-am concentrat din now asupra lui David, i-am citit infrangerea pe chip. Aha! Sah mat. Cu toate acestea, nu ma simjeam invingitoare. In incapere se instalase o now’ prezenya: emotia, a ui sia mea. Am simtit un val cald de compasiune. Nici unul dintre noi nu a spus nimic un timp indelungat. Era prima oar cand simfeam empatie pentru Davi ~ Ce simti acum? am intrebat bland, simfindu-ma giewun pic vulnerabila. ~ Nimic, a izbucnit. Treb: jumatate de ora, David a sirit brusc in picioare, fn camera s-a facut frig. L-am privit cum iese din cabinet. $tiam ci ar i trebuit sincere si-]opresc, dar s-a petrecut prea repede si m-am simtit jignita. Am gresit. fnvatasem cé, atunci cand un client vrea si plece mai devreme, este un semin clar ci fage de ceva si este esential si rezolvi problema pe loc. Nu stiam daca avea si se intoarca. si plec. Aim o intalnire intr-o Din fericire, David a revenit siptimana urmatoare. Dar a intarziat douazeci de minute, fara nici o explicatie, un alt semn clar de impotrivire. Mi bucuram cA venise, dar faptul ca {ntdrziase se putea si insemne ci voia si reducd durata gedinfei pentrua evita sa fie analizat la un nivel mai profund, Mai tarziu, aroganta lui David a zeaparut in forfi. Cand s-a agezat pe canapea, mi-a spus: ~ Doamni doctor, arifi bine azi. $ti, chiar esti o tipa sexy. Daca te-ag vedea in afara cabinetului, as incerca si intru in vorba cu tine, De data asta nu am mai fost nici flatata, nici ofensata. Revenirea la un comportament sexualizant era evident, Conferise un caracter erotic anxietatii sale gi se retrisese 22 Brandy Engler, Davie Rensin tn zona se de confort, cea de depersonalizare, avand drept scop céutarea sentimentului de putere, Nu era ceva neobisnuit: tn mod evident, David se simfea vulnerabil, $i acest lucru explica recidiva, Acum trebuia s-o lum de la capit. Nuvoiam sé fiu sexualizata. Voiam doar respect din partea pacientilor mei. $i aprecierea lor. Voiam ca interpretirile gi tchnicile mele si fie considerate inteligente si abile, infelepte 4 utile, De fapt, m& simfeam mai increzatoare de fiecare dati cand un pacient imi spunea: .Exact!* sau ,Viaja mi s-a schimbat in bin $i totusi,stiam cd anumite aspecte ale prezentei mele fizice puteau fi considerate seducitoare, Fustele stramte, tocurile inalte, picioarele incrucigate sau desfacute, privirea atent sau glasul blind specific psihoterapeutilor. Odata, pe cand imi faceam studiile postuniversitare, unul dintre indrumatori mi chemase in biroul lui gi mi sfatuise si nu port la cabi- net cizme inalte la fust8, deoarece ag putea distrage atentia pacientilor de sex masculin. (Adic’ lui li distrageam atentia?) Indiferent cAt de mult mi-ar fi putut plicea atengia lui la nivelul subconstientului, nu i-am urmat sfatul. Purtam haine perfect decente. Eram imbricata ca orice alti tanaré angajata din ‘Manhattan, pe care o vedeam pe strada in fiecare 7i. Nu voiam si port rochii amorfe sau costume lélai. Nu incercam sé fi provocatoare, ci doar in pas cu moda. Prezenta mea fizicd nu devenea sexualizata pani si intra in inciperea in care ma agteptau clienii. De aceea am decis ci, daca birbafii de pe canapeaua mea reactionau la aspectul ‘meu fizic - presupundnd cé indrumatorul meu de la scoala postuniversitard avea dreptate -, atunci aveam un avantaj. Problemele lor sexuale si emotionale aveau sd iasi la suprafata yi le puteam aborda chiar atunci, pe loc. Cu alte cuvinte, tn& foloseam de reactiile lor ca de o unealtd ca si-i ajut s& injeleaga felul in care se raportau la femei. Felul tn care se poarté un pacient in timpul gedintelor de psihoterapie este de reguli o reflexie a felului in care nteractioneaza in plan social. Protectarea tiparelor obignuite Bésbatiidepecanapeauames 23 de relationare ale pacientului asupra psihoterapeutului se numeste fransfer. Munca terapentului este aceea de alle proiecta din nou asupra pacientului, pentru a-]ajuta, Desi nu este ceva neobignuit, dintr-o sumedenie de motive, s4 existe o tensiune sexuali de la cele mai inocente pani la cele chimice, atentia Jui David asupra corpulti meu $i complimentele facile sugerau 4, lael, transferul erotic era un lucra obisnuit. Nu avea nimic de-a face cu cizmele mele, Deseori am devenit un simbol al femeilor din viata paciengilor mei; sau, mai exact, al opiniilor pe care gi le-au format despre femei, Poate c& proiecteaza anumite probleme cu iubitele lor, femeia distant, femeia care respinge, mama grijulie, mama criticé, seducitoarea. Unii ma idealizeaza, alti ‘mi reduc valoarea; reactile lor fata de mine le dezvaluie cele ‘mai adanci doringe si cele mai intunecate motivatii cand imi desemneaza un rol in drama lor personal. Eram atenté si vad cine credeau ei c& sunt sau cine voiau sa fiu. Reprezentam, femeile care i-au respins? Femeile la care nu aveau acces? Femeia ideal? In cazul Ini David, ma vedea oare ca pe una dintre nenumaratele lui cuceriri posibile? De regulé, ma oprescimediat asupra transferului erotic, dar atunci am decis si ignor flirtul lui si sa trec la ceea ce simteam & se afla dincolo de acel comportament. ~ Am fost ingrijorata dup’ ultima noastra sedin}a, am spus. Ai plecat destul de bruse. ~ Mda, Aveam o intalnire, Inloc sii pun la indoiala explicatia, am mentinut discutia la.un nivel personal. ~ M-am simtit ugor stanjenité la ultima noastra intrevedere. ~ Siew, a spus David, cu un glas neutru. ~ Pofi spune ce anume te-a ficut s& te simti aga? Nu m-am gandit niciodata c& totul este o iluzie ~ Ce te-a deranjat cel mai tare la aceasta concluzie? David s-a gribit si treac& peste intrebarea mea. ~ Presupun cd imi place ca femeile si ma doreascé, a spus el L-am accentuat sentimentul de am&rdciune in loc si i-lcritic. 24 Brandy Engler, David Rensin ~ Deci este foarte important pentru tine si fii dorit de femei. ~ Mea, aga cred. ~ Ce crezi cé spune asta despre tine? ~ Habar n-am, fir-ar si fie. O insernna cA ma simt-mai bine 1m pielea mea cand seduc femei. ~ De asta incerci si ma seduci pe mine? ~ Te consider atragitoare, care~i problema? ‘Acum era randul meu si-i evit intrebarea. ~ Cum te simti purtand acest gen de discutie cu mine? am spus cu acelagi glas bland, dar fixandu-l cu privirea. ~ Nu ma simt mereu in Jargul meu. Dar ma descurc, ~ Aga se pare. Ai intrat, mi-ai spus c& sunt sexy. De regula aga te raportezi Ia femei. Esti sigur pe tine gi seducitor... si totusi, am spus, abordind o mina preocupata, inaccesibil. Mire greu de fapt si stabilesc o legaturd cu tine. Ma intreb daca aga se Intampla gi in relapile tale. O nimerisem. ~ Eadevirat, a incuviinfat David incet. Tubita mea, Nikki, se plange ci nu-mi deschid sufletul. ~ Ce crezi ca vrea si spuna cu asta? = Nu stiu. Ca mu sunt in stare si iubesc ~ cel putin nu in felul in care crede ea ci ar trebui si fie iubirea. Nu de-aia am venit aici? = Mai povesteste-mi despre Nikki, ~ Cred ci ea ar putea fi ,aleasa ~ Ge te face si crezi asta? ~ Stiu ci ma iubeste si cted c& 0 si-mi fe fideld. Sie foarte sexy. Aga cl nu inteleg de ce ma tot cuplez cu alte fem. Ce avea tipul Asta de repeta intruna acelagi lucru? Oamenii atat de preocupati de aspectul lor, aspectul iubitei, magina pe care 0 conduc, de casa lor cea mare sunt in general patetici gi imaturi, Iar incepeam si-l judec, nu ma puteam abtine. Asemenea mostre de superficialitate péreau false gi puerile. ‘Mi imaginam pe David gi pe amiciilui umbland prin baruri gisti riticitoare de absolventi de facultate, fosti membri vreunei fritii, cu pantaloni kaki, plicticosi, banali, prozai Barberi de pe canapeavames 25 Si, de parcé n-ar fi fost de-ajuns, interveneau apoi aroganta gi grosolinia, vulgaritatea nor afirmatii de genul: ,Avea nigte balcoane a-ntaia gi un abdomen tare ca piatra‘, Spunand asta, nu-i léuda frumusefea fizicd, de fapt nu era nici o urma de respect sau de apreciere in acea afirmatie. Reactia mea la limbajul lui nu se baza pe moralitate sau pe pudoarea mea sudista, ci pe efectul dezumanizant. Cu toate acestea, am simfit cd indignarea ma putea ajuta si-mi dau cfteva rispunsuri tn legatura cu David, Desi David o descrisese pe Nikki, nu imi vorbise in profun- zime despre ea. Voiam sa stiu mai multe despre felul in care ‘si petreceau ei vremea impreund, despre legitura lor, dincolo de faptul ci era fide si sexy, ~ Iesim cu prietenii, mi-a spus. Mergem in baruri sau stim casa si vedem un film. $i facem sex. E extraordinard in pat, ~ Da? Ce-fi place cel mai anult la partidele de sex cu Nikki? ~ Chiar se implicé. ~ Adica? ~ Nu are inhibitii, ti place gi ei. Era un comentariu despre care incepusem si aflu cd era descrierea cea mai frecventi a unei bune amante. sang ABC ore AspuS cu un zimbet seducitor,privinduem lung. David flirta din nou cu mine, Judecand dupa tonul lui, ‘mi invita s3-1 intreb ce insemna ,orice“. Am refuzat si-i dau satisfacfie. Dar mi-a spus, oricum. ~ Tipa, se zvarcoleste, are orgasme multiple. ~ Minunat. imi dau seama ci nu face asta doar casi ma mulyumeasca pemine, a adaugat, pe un ton usor defensiv, Am presupus cd sugestia mea de mai devreme ci David ar ‘rebui si-gi imagineze femelle ca fiind nesincere trebuie sf fi atins un punct sensibil. ~ Mi pricep la chestia asta. Ma face si ma simt bine gi gtiu cA ma doreste. Vrei si-ti mai zic? 26 Brandy Engler, David Rensin Nu prea. De fapt, dintr-o pornire sadica, voiam si] dau Jos de pe norul pe care plutea. Voiam si-1 ciomagesc, ca pe 0 pitata’. Dar stiam ci nu aga construiesti o relatie profesional cu un pacient, mai ales cu unul care are inclinafii narcisice. Nu avea capacitatea de a percepe adevirata valoare a unel femei, si acest lucru ma ofensa, pe buna dreptate; tendinja de a dezumaniza se afla la baza oricdrui riu de natura sexuala. De fapt, voiam si o combat, dar nu cu un ciomag, ci ajutfndu-l pe David. Voiam sé ma folosesc de relatia mea cu el pentru a-i crea o experienta noua gi diferit’ legatd de femei. Pentru a-l face pe David sé fie mai deschis la sentimentele autentice, trebuia si-i accept narcisismul, Incercarea de a ataca fanfaronada defensiva a unui narcisist nu face decat si-i sporeasca acestuia aroganta. In schimb, trebuia s4-i oglindesc lui David acele calitati pe care le adora, si-iarat c& inteleg de ce este aga de minunat, Asta e tricul prin care faci un narcisist si te respecte. Era un lucru dificil, deoarece ia vedeam nevoita sa recunosc un adevar in legiturii cu David pe care preferam sa nu-l vid. El imi punea la incercare imaginea fantezista pe care voiamn s-o am despre barbati, c& sunt g ila fel de obsedati si curteze o femele in maniera victoriand. Imi spulbera iluzia romantica prin cuvintele lui grosolane pe care le simteam ca pe ‘o invazie barbars gi imi reducea idealurile inelte la vulgaritati sipartiale corpului, Vedea femeile ca pe niste priizi. Dac ar fi putut si impaieze femeile pe care le conducea acasi de a bar gi si le expund acasa pe perete, probabjl c’ ar fi ficut-o. In realitate, faptul ci David aprecia cat de atragitoare era Nikki mu avea nici o legituri cu ea. Era o afirmatie unidirectionalé, avea legiturd cu el, Aspectul ei fizic spunea ceva despre propria lui imagine. Faptul ci ,se zvarcolea, ipa, avea orgasme" ii spunea Jui c& era un amant priceput, & 0 satisfacuse si cé, prin urmare, era dezirabil. Nu era ru. "Un papier-nché sou pinza cu dict ont jut, atSnata de cegua de creanga unui copac. pe care cep, legal Oc, Incearca $8 o sparga cuo BARS: ebicel rig- ar din China ag rBspanclt astial in Mex (ar) Baatlidepe cenapeauames — 27 ci se simfea bine in pielea iui, dar ecuatia nu prea deloc s-o inclada si pe Nikki. Ea era pur gi simplu publicul satisfacut sexual si admiratiy, asistand la o reprezentatie a lui David. Era © chestiune de orgoliu, dupa pirerea mea, marele lui inamic, Aceasta este precara balanfa intre sine gi ceilalti, marcind toate relafiile interumane. Imaginafi-va 0 scald, unde, la un capat, partenerul de viajd romantic este tratat ca un obiect menit si Va satisfaca toate nevoile - cam ca relatia dintre ‘©mami gi un copil -, pe cénd la celélalt capat esti capabil si-ti recunosti partenerul ce pe un om cu nevoi proprii. arin mod ideal exista un echilibru intre ceea ce dai gi ceea ce primesti. Avearn senzatia ci David se concentra mai mult pe capatul {n care celalalt era un simplu obiect, interesat de felul in care utea fi flatat in permaneifi. Se simfea fic intr-al noualea cer, fie trist, indreptipit sau lipst de valoare, reactiondnd vesnic intr-un fel sau altul la nevoia de a capata aprobare gi ceea ce credea el & este iubirea. Pentru el, femeile, oamenii ca Maica Tereza si nebunii erau cei care trebuiau sé ofere. Am inceput s& observ 4 multi oameni au, implicit, aceste asteptici. Ins daca spui acest lucru cu glas tare, pare destul de revoltitor. Am incercat simi imagines cum ar suna acest lucra sub forma unui contract, rezentat Ia inceputul unei relafii, Ar veni cam aga: Vreau si faci ce vreau eu, cind vreau eu. Vreau si fiicum ‘vreau eu tot timpul. De fapt, esti o prelungire a mea. Vreau st-mi oferi exact ce-mi trebuie mie exact cind am eu nevoie, Nu trebuie sé-fi cer sau si-ti spun eu cum si faci asta. Vreau ‘iim iubesti necondifionat. Garantat. Permanent. Vreau si fi salvatoarea mea, lisus, mamica gi taticul. §i daci nu, si mi supar! As putea chiar si te pirdsesc sau si te ingel, deoarece nevoile mele trebuie satisfacute intotdeauna. PS. Nu vreau si aud de nevoile tale. Imaginafi vi cd va prezentati cu aya ceva la prima intalnire. Prin esen{a sa, narcisistul trateazé oamenii ca pe niste obiecte, fenomen atat de diunator relatiilor incat ar trebui si ‘mi opresc o clip’ asupra lui, Degi termenul de ,narcisism* este 28 Brandy Engler, David Rersin atribuit pe drept sau pe nedrept multor barbafi, si chiar si eu {i utilizez din comoditate, de fapt nu-mi place si-l folosesc ca peo eticheti, deoarece numai cativa oameni afigeaza patologic ‘aceasta tending’, Narcisismul este o atitudine mentala, un mod distorsionat de a vedea lumea, un anume fel de miopie, in care lumea este privita printr-un caleidoscop de asteptiir, convin- geri si dorinte personale, dar nici una dintre ele nu se bazeazi pe o realitate obiectiva. [n forma sa cel mai larg rispandita si poate cea mai daundtoare, cei care sufera de narcisism poarti ‘ochelari de cal, care le blocheaza abilitatea de a-iprivi pe ceilalti altfel decat in fanctie de ceea ce gi doresc ei. Acest lucru este profund negativ, deoarece fara abilitatea de a-i vedea pe ceilalti, {incepem s& ne privim unii pe alti ca pe nigte obiecte. Intr-o oarecare masurd, facem cu tofii acest hucrus este © problema a relafiilor din prezent. Acesta este opusul iubirii de sine; inseam si fii prizonier in propria-fi fiintd David nu numai cé nu-i vedea pe ceilalyi, dar voia in acelagi timp si fie mai bun decit ei, Astfel, narcisismul este sentimental sinelui construit in jurul nevoii defi special sau superior altora. ‘Toti camenii sunt priviti prin prisma unei ierarhii. Fie fi sunt inferior, fie superiori, si faci in permanent comparatii. Teluri precum trebuie si fiu bogat sau frumos, sau cel mai bun in totce fac devin litera de lege. Chiar daca are succes, in realitate, acest tip de narcisis traieste o iluzie, deoarece ciutarea apreciesii din partea celorialfi, aflata la baza acestei doringe, nu este in mod ironic niciodata implinita; daca ajung la acea superioritate aga cum 0 percep ei, atunci se separd, de fapt, de ceilalti. In concluzie, cu tofii suntem putin narcisigti in relatiile noastre. Chiar giin fanteziile mele romantice, depersonificam barbatii, dar in loc si fac din ei obiecte sexual, fi transformam in finta iubirii mele. In parte, problema lui David era aceea cA, atunci cand iff vine aya de usor sd al un respect de sine exacerbat, cain cazul unui barbat de succes cael, plicerea hranirii propriului orgoliu poate fi aga de revigoranté incat nu exist nici un motiv serios s& te opresti. Mi-am dat seama c& David nici macar nu putea Bacbatiide pecanapeauames 29 aprecia faptul ci avea o relayie relativ satisfacétoare cu Nikki, ‘Trebuia si-l determin si-si analizeze nevoia aceasta de a iesi noaptea la vanatoare de femei. ‘Narcisismul ti furniza lui David forta i siguranta. Trebuia si sparg carapacea, De data aceasta, cu mai multi blandete. ~ Sper s& infelegi c&-ti pun intrebari dificile ca si te ajut s8 ‘te analizezi, -am spus la urmatoarea noastra intalnire, Vorbeam tot despre Nikki. ~Nusunt obignuit cu asa ceva, a spus el gis-a incovoiat brusc. MA simt vulnerabil si nu-mi place, Prefer si detin controlul ~ Spui ca o iubesti pe Nikki, dar cum anume percepi iubirea fata de ea cand sunteti impreana? ~ Nu stiu, mi-a rispuns oftand. E pe acolo pe undeva, mi-a zis schitand un gest in aer, Pentru David, dragostea era ceva abstract, ard o componenti fizicé, Iubirea era ceva imaterial. ‘MA mai confruntasem cu aceasta situatie, iar gandul m-a alarmat: de ce le era aga de greu oamenilor s& simtd iubirea? ~ Este posibil ca nevoia ta de a controla relatia si de a evita vulnerabilitatea si-ti afecteze capacitatea de a simti iubire? am sugerat. ~ Cum adic&? Imi iubesc prietena. — Atunci stii ce e iubirea. - Aa. David putea arita gesturi de afectiune fata de Nikki, dar de fapt nu simfea caldura, binele si satisfactia pe care le ai cand iubesti. In schimb, el identifica numai dorinfa fafa de aceasti stare imperceptibila. ~ Injeleg cd ea te iubegte pe tine. Dar, de fapt, ceea ce ai descris tu nu imi pare a fi nevoia de a fi iubit, ci de a fe simti dorit. Vrei sé fii dorit, iar $i iar. Nu te mai saturi de femeile care te doresc. Tu, tnsi, pe cine doresti? David nu avea un rispuns. Am insistat, ~ Si doresti pe cineva presuptne s& oferi gi tu ceva, si-ti ingadui s& simi iubire fata de cineva, Pe tine nu te vid 30 Brandy Engler, David Rensin asumandu-i acest risc, deocamdat, Numai cand vei putea tolera acest risc vei fi cu adevarat puternic. Liniste. ~ Ce cauti, de fapt? Iubire sau apreciere? Ca sé iubegti pe cinevaai nevoie de... singe in instalatie. ~Mé enervezi, a spus David incruntandu-se si incrucisind bratele la piept. ~ Foarte bine, Ce te enerveazi? ~ Ma simt ca dracu’ de jenat, superficial gi... demn de mila. ~ Fantastic, am spus. In sfarsit {mi permifi si te vid aga cum esti tu cuadevarat. Iti mulfumesc. ~ Cu placere, ~ Bun, acum ne putem apuca de treaba. La urmitoarea noastrd gedin{a, David a dat buzna in biroul ‘meu abatut,lucru atipic pentru el. Obignuita lui detagare fusese {nlocuita de panica. Se terminase cu flirtul si cu sporovdiala, ~ Cred cé fubita mea m-a ingelat, a izbucnit. Dar ea neaga. ~ Cum ai ajuns la concluzia asta? ~ M-am uttat in telefonul ei mobil iam gisit un SMS de la, un tip, in care fi spunea ci e in drum spre ea. SMS-ul fusese trimis la trei dimineaja. Ea pretinde ca e doar un prieten si cd SMS-ul a fost o gregeald. M-am enervat aga de tare... M-am dus acasé si am inceput si caut prin numerele de telefon. Hm, numerele de telefon. Plasa de siguranga a lui David, |. Cele care il tmpiedican s& se Buddha Bar noaptea trecutd si m-a invitat laea acasé. Glasul i-a scézut, reducindu-se treptat ao soapta stépaniti de dezgust. Dar ‘cand am vrutsi fac sex cu ea, nu am avut erectic, in mama mi-sil ‘M-am incruntat, cu un aer compatimitor, ~ Mi gindeam la Nikki in tot timpul ala, a continuat el ‘Nu mi puteam concentra. Chiar gi cind mi-a fcut sex oral, tot n-am putut si ma excit, Ura de sine a lui David ajunsese intr-un moment de criza, © buna ocazie pentru el s& evolueze. Incercase si faca fata Barbatiidepe canapeauamea 31 durerii refugiindu-se intr-o noapte de sex si pur si simplu n-a putut scépa. Tot sistemul de apirare i se prabusise. Se simfea respins. Se simfea ca un ratat. Parca aveam in fata mea un baiefel care plingea pentru ci nu fusese lat in echipa. ~ Esti suparat pe tine pentru ci n-ai avut erectie cand te miacinau atatea lucruri? ~ Da. $i-a muscat buza de jos, apoi s-a infuriat. Tarfele dracula ~ Esti furios. De asemenca, am senzafia ci esti jignit si pari si gandogti ci nu pofi avea ineredere in femei. ~ Toate te insala, a spus pe un ton rece. ~ Cu toate acestea, ai nevoie de femei, simi nevoia sa fi iubit, am spus cu caldure. ~ Daa spus si pentru o clipa pe fata is-a citt suferinta. ~ Dar te temi sé ai incredere in ele, am spus incuviinfand din cap si incercand si vad dincolo de retinerea pe care o tridan maxilarele lui inclestate, ~ Presupun ci de-aia am una gi pastrez o multime de rezervi, a spus retrig’ndu-se in tiparul lui comportamental, ~ Siasta te face sd te simti in siguranya? ~ Da, Da. Detest singuritatea, Mai mult decit orice. Nu pot 5-0 suport. Ma plictisesc asa de tare, si incep sa dau telefoane {in stanga si-ndreapta in ciutarea unei fete cu care s8 ies. ~ Deci nu te sperie numai faptul ci nu ai nici o relatie, dar sisi fii singur in apartament, chiar si pentru o noapte, este este puterile tale. ~ Parc nu ma simt bine in pielea mea. ~ Poti sa descrii sentimentul sta? ~ Nu stiu, a spus, ciutindu-si cuvintele. David era aga de deconectat de eul su incét nu igi constientiza propria experient’ Huntrick. Dar nu eram dispusi si-I las si scupe aga de leftin, Era important sé identifice lucrul care ti determina pornirile. ~ Incearca si-mi spui cum te simfi in pielea ta. = Nu gtiu, a repetat. 32 Brandy Engler, David Rensin Am asteptat. -ag fi putut ugura sarcina, oferindw-i cuvintele pe tava, dar trebuia si-l las 6-1 dea singur seama. Intr-un final, inistea mea l-a impulsionat sé rispunda. Presupun ce... pustiu... aici,a spus aratand spre pieptul o energie de nestivilit. E un moment de intuneric... de parc n-ag exista. Intru in panicd. Trebuie si sun o femeie. Kun sentiment presant. $i nu-l suport. Dupa o lung de terapie, intr-un final, ajunseserdm la liman. Depistaseraim durerea care ii determina comportamentul, ~ Pare si fie un disconfort profund. ~ Da, motiy pentru care mi duc la bar sau incep si san femei. ~ Deeiti gestionedi frica de singuratate, sau in acest cazdea fiinselat, facdndu-le pe femei si-siexprime dorinfa fai de tine. ~ Dar nu vreau si am o relatie cu acele femei. ~ Corect. Eviti o relatie mai strénsé, Aceste femei sunt ca 0 oglinda pentru tine, iti refiecta propria valoare. Fard cle, nu existi = Dar uneori este distractiv. ~ Stu cd este distractiv gite simti bine. Cauti o femeie care ss te facd sd te simi bine in pielea ta. Dar apoi esti dezamagit sitfi spui cd femeile nu sunt demne de incredere. Le lagi pe ele sé stabileascé dacd meriti si fil iubit sau nu. Ce lipsegte de aici? ~Faptul cA nu simt asta singur. ~ Acorai foarte mult& putere altei persoane. Vrei o confir- mare c& meritis& fi inbit, dar nici chiar cénd o primegti nue de ajuns. Rezultatul este, dupa mine, cX, desi incerci s& capeti putere, de fapt o pierzi. : = Nu m-am gindit niciodata asa. = De ce e nevoie ca si crezi ci-i adevarat? ‘Mam aplecat in fata, ca si scurtez distanfa dintre noi. ~ Si mi iubesc pe mine? a spus si aproape cd i-a venit si rida cl aceasté discufie ajunsese la un asemenea cligeu psihologic. = Da, Aga 0 reugesti si iesi din tiparul sta. Daci poti sa ¢gisesti iubire din interior, nu mai trebuie si o tot cauti in afard. = Bine, doctore. Bine, am incredere in tine, David avea 0 pirere bund despre sine, dar gtia c&-1 pot demoraliza foarte ugor. Trebuia si inceteze si-gi intemeieze Barbatiidepe canapeauamea 33 respectul de sine doar pe confirmarile exterioare pe carele pri- mea pe baza carierei, a aspectului fizic, a succesului financiar, a mesajelor primite dela familie gi de la jubite etc. Acestea nu sunt durabile, Frumusetea se pierde, succesul financiar fluctu- eazi, iar femeile te pot dezamagi. Nimic nu este vesnic. Pentru a se simti important, ar trebui sa invefe si-gi ofere singur 0 confirmare. Ar trebui si se accepte gi si se aprecieze pe sine gi 4 treacd printr-un proces al explorarii de sine. ~ Cum incepi asa ceva? m-a intrebat. ~ Trebuie si nu-i mai pese de cea ce cred ceilalfi despre tine gi sa te descoperi pe tine. Trebuie s& ai respect fata de cea ce te motiveara liuntric, chiar dacd acum mu gtii prea bine ce €. Se poate sa fie exact ceea ce faci, dar va trebui si fii dispus si o iei de la capat faré ajutorul fereilor si s& afl Desi narcisismul lui David era asa de daunitor, pentru el reprezenta de fapt o tentativa de obtinere acceptirii de sine. Cautase alternativa mai sigur, mai putin vulnerabili la iubirea adevirati, dar eu il impingeam exact spre adeviratele sale temeri, iar acum nu le mai putea evita, M-am gindit ci daca igi putea infrunta temerile cu ajutorul meu, acest lucru avea sil pregiteasca pentru iubire. Dupé serviciu, in serile cdlduroase de vara, ma plimbam pe o strada marginiti de restaurante gi cafenele spre unul dintre locurile mele preferate de meditatie, un fotoliu vechi de pe acoperigul clidiri in care locuiam, unde mi asezam si priveam spre ceea ce pretindeam a fi camera mea de 2i, Manhattan, Mi relaxam privind agitayia oragului de la cateva etaje mai sus, cea ce imi oferea intotdeauna o perspectiva detagata, atat de haosu! orasului, cat side propriile sentimente, pentru a putea reflecta mai mult la problema lui David. Ma simmfam impacat& cu demersul nostru, nu mai voiam si-l lovesc ca pe o piftata, simfeam c& este cu adevirat deschis Ia schimbare. Ajunsese Intr-un punct crucial. Crezuse ca daca alearga dupa femei se va simti mai bine, dar intr-un final, intelesese c& se simfea mai réu. Ins nu e simplu si te iubesti pe tine insuti, in special cind David primea confirmari aga de puternice 34 Brandy Engler, David Rensin pebaza succesului in carierd, din partea colegilor sia pirintilor, ‘uunei iubite cu rol de simbol al statutului social, sia capac sale de a seduce alte femei frumoase pentru a-si demonstra permanent lui insugi cat valoreazé, Tendinja aceasta de a-si demonstra valoarea in fafa altora era atat de puternicd incat il Indepirtase pe David de ceea ce putea fi cuadevarat, mascind golul imens pe care tl simfea cdnd era singur. In urmitoarele citeva luni, David a inceput anevoiosul proces al explor&rii de sine. A patruns intr-un alt cerc social, prin intermedial unor prieteni cu inclinaii artistice care igi petreceau tinapul in Brooklyn. David si-a asumat riscul de a iesi din zona lui de confort. Mi-a spus cé statea la petreceri, studia multimea gi se intreba cum de acesti oameni ,siraci si urdfi" pareau asa de fericii side plini de viata. Am incercat si-mi retin dezgustul fata de aceasti opinie, deoarece intrebarea ducea la © concluzie edificatoare cu privire la el insugi. Rispunsul era ca oamenii aceia triiau cu adevdrat, iar el era inspirat de o vitalitate pe care nu o mai simfise niciodat’. Mi-am amintit de privitea lui apatica de la inceput, de lipsa de vitalitate din spatele fanfaronadei. Acest lucru disparuse, in sfarsit. David incepuse si depiseasca iluziile gi limitele propriului eu, De fapt, putea medita la ceea ce voia el cu adevirat. ‘L-am pus s& se intrebe permanent: ce vrea eul meu? Ce vrean eu? Intr-un final, David a luat citeva decizii importante. ‘Nu era pregatit si se cAsétoreasca sau si-si cumpere o casa in Westchester. A rimas pe Wall Street, dar s-a despartit de Nikki sis-amutat in Brooklyn. A inceput si-i petreacé timpul liber invijand si cante la chitard in loc si colectioneze numere de telefon prin baruri. Citea givizita muzee. Discutam despre toate aceste noi descoperiri ale sale, deopotriva banale si profunde. Am lucrat cu David mai bine de un an si am fost martord la procesul lent, dar satisficator de transformare. Iar reactia mea fata de David evoluase gi ea, de la teamd gi dezgust spontan la © compasiune profunda pentru lupta aceasta atat de umani. Barbatiidepe canapeauamea 35 Barbafii asemenea iui David, care aleargi mereu dupa fuste, primesc de regulé etichete precum ,mitocan" sau ,nemernic” sie simplu si-i judeci si si-i urdgti. Cu toate acestea, compor- tamentul de Don Juan este motivat de aceeasi nevoie interioara de iubire, incredere si acceptare de sine care ne mana pe toti, in moduri deseori ilogice si disfuncfionale. In aceasta privinta, suntem cu tofi Nu stiu daca David a gasit vreodaté iubirea, dar stiu ci incepuse lunga cilatorie de descoperire a iubirii de sine. In mod paradoxal, pe parcursul gedinfelor noastre am ficut prea putin in sensul definirii iubirii. De fapt, cred c& mai degraba am definit ce nu este iubirea. De undeva trebuie si {incepi. Dar stiu sigur, dup’ cum a spus David la prima noastra ssedinfa, cd face ce trebuie pentru a deveni ,capabil de iubire® Ins, pentru mine, acest proces de disecare a iubirii nu se incheiase. 36 Brandy Engler. David Rersin RAMI L-am cunoscut pe Rami pe cind lucram la teza de doctorat, tn Florida. La vremea aceea, serveam citeva nopti pe siptd- ‘mand intr-un restaurant ibanez. Rami era client fide giprieten cu proprietarul, dar pentru mine era doar un alt chip anonim din restaurantal in care eu alergam de colo pana colo preluand comenzi si aducind platourile cu mancare. In noaptea in care ne-am cunoscut, Rami stitea, impreund ‘cu un grup zgomotos, la o mas mare din sectorul meu. Mai ‘arziu, aveam si aflu c& special se asezaser& acolo. Etam foarte ‘ocupatd sinu am bagat de seam’ privirle lui scrutitoare in timp ce serpuiam printre mese, Rami si prietenii sai fumau narghilele sidansau pe rand cu dansatoarea din buric. Dupa cind, i-am vizut discutind aprins, intr-o melodrama clasicd a Orientului Mijlocia, pentru a stabili cui ti revine onoarea de a achita nota de plata. Cand am trecut pe langi grupul lor gilagios, Rami m-a prins de mang si mi-a cerut numarul de telefon. Direct. ‘Fara jvrijli* sau lingugelis pur gi simplu a trecut direct la atac cu 0 tactic’ ce prea desprinsé din repertoriul unui aspirant nepriceput la tit! de fustangiu. $i totus, ceva din tonul lui era neasteptat de prietenos, chiar stiruitor. $i avea niste ochi aga devi incét intrebarea a sunat mai degrabi firese decdt ignitor. ‘Mi-as dori sa pot spune ci a fost genul de moment in care ‘mi-a stat inima pe loc, dar nu s-a intamplat aga. Pur gi simplu ma Tuase pe nepregatite in timp ce mi gandeam cd: la masa unsprezece trebuie sé mai umplu paharele, probabil ca saorma aia cu pui e gata gi apteapta tn bucdtairie, la masa trel vor nota Batbetiidepe cenapeavamea 37 de platd. Nici micar nu vorbisem cu tipul asta, si deja imi cerea numérul de telefon? Era o situatie jenant. Cu toate acestea, o masé mare inseamné un bacgig generos, si ei ined nu plitiserd, aga ci i-am dat raspunsul standard Pentru clienfii indrizneti pe care nu vreau si-i fac si se simta prost in fata prietenilor. ~ Sigur. Suni-mi aici, la restaurant, am spus gi am plecat vambindu-i, Ramis-a intorsa doua zi de dimineaf3 in timp ce eu ajutam la aranjarea meselor pentru prinz. ~ Da-mi voie si te invit la micul dejun. Farmecul lui i atitudinea relaxata imi dideau de inteles ca as fi absurd si refuz o iivitatie atit de nevinovata. Poate de vind sa fi fost zambetul fermecator al lui Rami, dar am acceptat. ~ Bine. Vin si te iau maine dimineaté le 11, a spus inainte si plece si si intre-n vorba cu cateva dintre celelalte chelnerife. Toate pareau si se bucure de atentia lui. Eu, pe de alta parte, ‘mi simfeam de parcé ag fi fost pacaliti si cumpar un produs pe care nu-l voiam. Cum des-a intamplat? Nu-mi stitea in fire si cedez aga de repede si, mai mult decat ata, tipii de genul lui ‘Rami nu imi atriseserd niciodata atengia. Era cu cel putin zece ‘ani mai mare decat mine, poate gi mai mult. {In timp ce-I priveam stand de vorba cu colegele mele, am profitat o clipa de ocazie ca si-l studiez pe acest barbat despre care credeam ci e probabil enervant, dar inofensiv, Rami, un tip inalt cu trasituri mediteraneene si ochi negri patrunzitori, avea o barbie pronunfati, pielea mislinie si parul negru si ondulat, usor incdruntit. Parea exotic, sofisticat si ‘gor subversiv. Imi imeginam c& bea scotch scump gi fama trabucuri. Trebuia si recunosc c& era sexy, in stilul vedetelor de cinema de pe vremuri, Clack Gable sau Omar Sharif. A doua 2i de dimineaa la miicul dejun, Rami mi-a spus ovestea viefii lui. Mi-a spus ci igi trie copildria in tabere de refugiati din Cisiordania, pe teritoriul palestinian, si cd acum definea spafii comerciale prin tot sudul. Emigrase in Statele 38 Brandy Engler, David Rensin Unite la dowdzeci de ani, iar acum, la patruzeci se retrasese din activitate. In mare parte din timp calitorea. Detinea regedinge {in Maroc si in Spania. ~ Merg acolo de céteva ori pean, mi-a explicat. Uni dintre prietenii mei au gi ei regedinfe de vacanté acolo, Nu mai cunoscusem niciodati pe cineva ca Rami, Fostul ‘meu iubit era genul boem care conducea o furgoneti veche Volkswagen si umbla descul. Era tandra, minunat si jubitor. Fuseserim impreuna gase ani pind si-l pardsesc; deoarece ‘ni se prea c parc nu mai eram iubifi gi deveniserim frati. Eueram maiambitioasé, aveam planuri mai mari sima simteam pregitita si ies cu altfel de barbat, unul care s& ma provoace, si mi stimuleze. Rami tmi oferea 0 nou’ experient’ in viata sim-am implica intr-o relatie rapida gi intensa cu el. Rami imi putea oferi ceva gi mai seducitor decat bani sau atractia fizicd, si anume aventura. Cred c& acest Iucru smi atrgea, pentra cd veneam dintr-un mediu conservator. Familia mea locuieste inc§ in ordselul draguf din sud unde am crescut. Adulta fiind, infeleg acum frumusefea acelui trai simplu, Dar in adolescent, stilul de viata al pirinfilor mei imi prea limitat. Pe mine ma mana dorul de ducd. Poate ci de vind era enciclopedia lumii pe care mi-o cumparase tata in copilirie, cu toate pozele acelea cu Amazonul si Oriental Indepartat, pentru cd nici la maturitate dorinta pentru exotic ‘nu m-a parisit niciodata. 7 Eu si Rami veneam din lumi diferite, aveam religii gi tradifii culturale diferite. Tar eu adoram diferentele, desi nu le infelegeam pe deplin. De fapt, probabil c& facusem un fetig din aceste diferente in loc s& injeleg ci, intr-o relatie, este fundamental sé existe oarecare similarita}i, Pe cand ma indragosteam de Rami, unii dintre prietenii mei, care aveau in minte numai imagini cu turbane gi terorigti, {gi fSceau griji din pricina interesului meu crescind fay’ de cultura araba. Ins eu ma simjeam de parcitag fi trecut printr-o oarta magica gi ajunsesem pe strivechiul drum al matasii Baratiidepe conapesuamea 38 MA ducea s& dansez pe muzica ardbeasci, fumam narghilele ca aromi de mar, beam ceai cu mirodenii gi célitoream in Orientul Mijlociu, lubirea noastra a infloritla propria pe fun- dalul navalnic al pernelor voluptuoase gi al fesdturilor bogate ese revairsau pe canapelele joase, pe care te puteai odihni in timp ce mancai smochine gi asteptai sé faci dragoste. Perioada noastri de curtare a fost o adevarati desfatare pentru simfuri, {invaluifi in arome de chimion, nucgoard, ienibahar gi pe ritmu- rile in surdind ale tobelor tribale, ale cantecelor interpretate de voci guturale, melancolice gi ale fluierelor obsedante, eterice, ‘Ma uluiau lumea aceasta si felul in care imi largeam orizon- tul. Mama era ingrijorati, Anticipa ci, intr-un final, aveam sa infeleg cd eu st Rami ny ne potriveam. Eram ,injugafi la jug strain“, dupa cum obignuia ea si spuna Nu ma preocupa acest lucru, dat fiind ca nici unul dintre noi nu era credincios. Cu o singura exceptie notabili: vara, in timpul unei calitorii cu canoea pe un ru din Florida, intr-o la opt fx, a ajuns in foaierul Hotelulut Seatons. Lumioacarserevina dia candeabrlmasv ieee n evidentd rochia neagrd de seari ce-ivenea ca turnata, pairul castaniu lung péna Ia umeri si privirea misterioasd. Incdperca Cpulenti in care ise ceruse s8 ving zumadia de glasur, gi mai ‘Rule capetes-auintors inspre Kasha i timp ceeatreceaca 0 © pe holul pavat cu marmura, in clutarea rusului, Bruse © oprit iar 2gomotul de fond a amu, nu-si mai auzea decit | bataile inimii, El stitea la bar, relaxat, imi negru, elegant, cu un martini in mand, Donen Pate 7 Foe. {nmi place,aspus Alex cind Kashas-2apropiat Taio dat cheia dela o camera, Du-t sus, Vin gi eu imediat ‘2 apartament, Kasha a descoperit pe pat 0 cutie in ca era eerie intima. A desfacut-o usor in timp ce-si adune ot Ales 7 rasa Spe sunprinderes et, simtea ciara are. A realizat in ci i rasa ere pur simp un eabetitat pent cence ce cuadevirat dela Alex Side le ea insisi, _ s-a dezbracat, gi-a intins hainel i imbricat lenjeria intima, gindindu-se la : ena tpt sosirea Tui Alex. mee Cand Kasha a plecat de la intélni Cand Kasha a lnizea noastea dupl-aiiazi, era ined nehotéata een culivtii propria See ‘ise ‘conturase| limpede tn minte ‘sise simtea coplesiti . ia pe care o primise side ‘Promisiunea aventurii, iu am gtiut c& Alex fi trimisese rochia pand la urmit ti urmat poset sedinga. A venit insotit de Kasha. Eren entuzi a p% nosprea petrecut i 3! tmpartd oe P impreuna si voiau sd-mi impartaseasca 74 Brandy Enger, David Rensin ‘Mersese mult mai departe cu tema pe care i-o didusem decat fi spusesem eu. Facuse o migcare riscanta. Nu gtiu de ce am fost aga de surprinsa. Alex era un pacient foarte dedicat si studios. Imi venea si mé ridic in picioare si-]aplaud. Trebuise si sape adanc, s faca apel la increderea in propriile fantezii sexuale i si-si asume riscul. Nu-i usor sa inveti pe cineva cum s& fac asta; eu le pot doar arata pacienfilor mei incotro s-o apuce. Alex reusise si-si domine frica $i sa-si atinga potentialul, Bram mandré de amandoi. $i surprinsd cA nu au mai venit la mine. Deciseser care s4 pun capt prematur terapiei, crezind cio singura victorie presupunea cd munca lor se incheiase? Pacientii fac in mod frecvent aceasta gregeala si risca si sufere apoio dezamigire. Renun{a dupa primele succese, dar energia si speranta pe care le simt le intuneca drumul anevoios ce se intinde inaintea lor. Alex si Kasha au avut o noapte extraordinar’, dar pentru cei mai multi oameni, procesul de transformare este lent $i presupune o descoperire asidud. Noile géndari si sentimente igi croiesc pana la urma drum la suprafafa si se concretizeaza prin actiuni. Implementarea unui nou comportament este un proces complicat de practic’ si regresie. Desi Alex si Kasha simfisera potentialul de transformare si revigorarea relafiei lor sexuale, eu eram scepticé si nu-mi puteam da seama cat aveau si dureze efectele nopfii lor la Four Seasons. Dar nu din cauza lui Alex. El tsi indeplinise misiunea. Insi nucredeam cl fusesem extraordinar de eficienta cu Kasha. In timpul scurt petrecut cu e2, fusese defenisiva si competitiva sideloc dispusi s& renunfe la ceea ce daidea rezultate imediate in favoarea implinirii pe termen lung. Kasha era inteligent, dar capacitatea ei de autoanaliza era slaba, in mare masurit pentru cd era o femeie frumoasi care se bucura de adoratic celorlalti, neobignuiti cu recompensele care se ascund dincolo de laude. Iar cand adoratia dispare... ei bine, ma asteptam si fie destul de dureros pentru ea. Barbati depe conapeausmes 75 De asemenea, nu eram convinsa cd avea ‘sa renunt Speram ca Alex si Kasha chiar tineau la relatia lor, Nara Jucru, alaturi de succesele din ce in ce mai mari, ‘aves sai menfina pe drumul cel bun, Poate ca, relatia lor avea sé fie unul dintre acele cazuri rare in psihoterapie cand chiar are loc o schimbare rapida. Poate ca noaptea petrecuti la Four Seasons 2 fost un catalizator pentru transformare, Acest gen de criz intr-o relatie, cu toate dezamégirile si temerile adiacente, poate filun test atat de important incat duce la acea schimbare 4 re pro- fandi gi de duraté spre care numai iubirea ne poate impin impinge. 76 Brandy Engler, David Rensin PAUL La céteva luni dupa ce am deschis cabinetul particular, am venit acas intr-o dupd-amiaza torida de vara gi am gisit un ordin de evacuare pe usa. Curentul fusese oprit, gi colegii mei de apartament erau in culmea disperérii. Am aflat c& .gazda" noastra, Nestor, ne subinchiriase ilegal apartamentul noua,