Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVAREA CORPULUI DE LUMINÃ

Seminar susþinut de dl. dr. Aurelian Curin


Data sambata 10 noiembrie
Ora de incepere: 10,00
Locaþia: va fi comunicatã ulterior-Timisoara
Numãr maxim de persoane: 10 -12
Taxa de participare : 350 RON
Inscrieri la
e-mail lili_ro65@yahoo. com
acurin@gmail. com
www.reiju.org

Workshopul este deschis doar celor ce au minim nivelul II Usui Reiki.


Acest workshop este destinat a vã activa corpul de luminã pentru
ascensiunea în cea de a cincea dimensiune care a fost profeþitã de
cãtre mayaºi pentru anul 2012. Aceastã perioadã a fost astfel aleasã
încât sã reprezinte o oportunitate în viaþa noastrã iar noi sã devenim
o parte dintre cei care doresc ºi permit ca acest lucru sã se realizeze.
Majoritatea oamenilor sunt conºtienþi cã actualmente pe pãmânt are
loc un proces revoluþionar. În mod uzual, obiºnuit ne gândim la
aceastã perioadã fiind experimentatã doar ca ºi multiple modificãri
apãrute în cadrul corpului fizic , fãrã sã realizãm cã ºi conºtiinþa
umanã evolueazã în acelaºi timp. Indiferent de nivelul la care se
produc modificãri forþele de evoluþie vor construi energiile de a
lungul unei perioade pânã în momentul în care se va atinge masa
criticã. Exact acest lucru se întâmplã în acest moment, momentul
prezent. Umanitatea este condusã, îndrumatã spre un salt în
conºtiinþã într-o altã dimensiune ºi anume cea de a cincea
dimensiune. Dar aceastã tranziþie în dimensiunea a cincea include
inclusiv pregãtirea corpului fizic pentru a suporta frecvenþe de
energie superioarã. Iatã de ce este esenþial sã ne fie activat corpul
de luminã .
Ce este corpul de luminã?
Dacã nu aþi auzit încã despre corpul de luminã gândiþi-vã cã el
reprezintã un strat al aurei energetice care este mult mai aproape de
nivelul sufletului. Acest strat al aurei nu a fost cunoscut pânã la
mijlocul anilor 1960 ºi nu aþi avut abilitatea sau oportunitatea de a-l
accesa. Reprezintã capacitatea noastrã de a menþine mai multã
luminã (energie) în corpul nostru fizic. Acest corp al luminii este
cunoscut în tradiþia sancritã ºi tibetanã ca mahavidja având
semnificaþia corpul ascensiunii.
Dr. Richard Gerber MD în cartea sa Medicina Vibraþionalã împreunã
cu alþi oameni de ºtiinþã printre care ºi fizicieni recunosc conceptul
confrom cãreia toatã materia conþine energia luminii ce vibreazã la
diferite frecvenþe. Acum prin activarea corpului de luminã avem
abilitatea de a ne ridica, dezvolta frecvenþa vibraþiilor noastre la
nivele de energie superioare. Prin eliminarea ºi transformarea
energiilor de vibraþie inferioarã în energie superioarã ne creºtem
potenþialul energetic pentru a crea acþiunile necesare, sã ne regãsim
o mai mare rezonanþã cu sufletul nostru ºi sã ne rafinãm scopul
vieþii.
Activarea corpului de luminã în dimensiunea a cincea
În dimensiunea a cincea suntem liberi de ciclu pãmântean al morþii ºi
renaºterii. Aceasta a cincea dimensiune este luminã purã, unde orice
manifestare are loc prin gând , în timp ce pe pâmânt ea se realizeazã
prin combinarea gândului + acþiune câteodatã fiind necesarã foarte
multã acþiune. Una dintre cheile activãrii o reprezintã deschiderea
chakrei inimii astfel încât o spiralã a energiei hristice sã emane din
aceasta.
Procesul activãrii corpului de luminã ºi pregãtirea pentru ascensiune
implicã o transformare a conºtiinþei dar ºi o schimbare în corpul fizic
la nivel celular.
Ce implicã activarea corpului de luminã?
Activarea corpului de luminã stabileºte legãtura dintre chakrele
inferioare, chakrele superioare ºi chakra inimii. Aceasta va fi deschisã
iar dumneavoastrã veþi fi învãluiþi de energia iubirii. Inima va fi
activatã prin intermediul a trei frecvenþe diferite ce vã vor ridica
vibraþiile energetice nu numai a energiei propriii ci ºi a celulelor.
Astfel activarea corpului de luminã va aduce corpul celular ºi memoria
acestuia în conºtiinþa superioarã ce este reprezentatã de divinitatea
voastrã.
Tehnica de activare a corpului de luminã este destinatã sã realinieze
corpul fizic ºi sã îl înconjoare cu noi frecvenþe energetice, fiind un
instrument spiritual valoros pentru a vã ridica nivelele vibraþiilor
personale, de a vã elibera de modelele negative de gândire ºi de a vã
orienta conºtiinþa spre propria fiinþã.
Activarea are loc în aura studentului prin intermediul unei proceduri
dezvãluite de fiinþele superioare din constelaþia Pleiadelor. În mod
uzual, obiºnuit procedura ia în jur de 15-20 de minute. Spre deosebire
de alte metode cunoscute de activare a corpului de luminã aceasta
nu necesitã o pregãtire specialã. Aceastã metodã se adreseazã inimii
ºi sufletului deopotrivã. Tot ceea ce este necesar va fi o minte
deschisã, un spirit dornic de cunoaºtere pentru a experimenta un
nivel profund al iubirii necondiþionate ºi a experimenta unitatea
conºtiinþei.
Care sunt beneficiile activãrii corpului de luminã?
Regãsirea echilibrului ºi a centrãrii proprii Experimentarea puterii
personale O mare cunoaºtere a identitãþii proprii Conºtientizare a
tuturor nivelelor componente ale fiinþei voastre Vindecarea profundã
emoþionalã Creºterea acceptãrii ºi echilibrului O gândire mai clarã
Mai multã centrare, autoîncredere, respect de sine, focalizare
Experimentarea deplinã a divinitãþii dumneavaostrã O recunoaºtere a
drumului spiritual al sufletului