Sunteți pe pagina 1din 81
LISE BOURBEAU LISE BOURBEAU 4 Sf a ro) a f eal ~ y/ YAnl a a aT BS TOM st 4 4 a) ara N OSE ncn cnt ne Sherer ees PGA aa lta ta potas ' “| a g We i u SCRE ee el Ca Storer Corre LISE BOURBEAU © Copyright 200 Le Bourn Les Blesures qu ompéchent resotméme Edtor Cla Tom “Tradacere:DoinaAnghel Coperasitehnoredactare: Magda Caprare BOURBEAU, LSE Cele cin rn arene impede inno on Lise Bourbea; trad: DoinaAnghel Fd a3-a Bucur: Ascendent, 2009 ISBN 978-973-1859-347 L Anghe Doin (rad) 1399232 “Toate depres Eau Ascendent Reprod ital sau paral sb veo, tet dae cate eve ori dor acolo Etat ‘Ascender, Copyigh2009 Ear Ascendent ‘vedursecendetro Emalvoce@edta scendnteo Maltumis ‘Le molhumese din toa inima milor de persoane cu care am Tocrat timp de ani de le firk de care cere mele despre rin si magtar ffostimposiile De asemenea le mulgumesc celor care aw urmat foriarea “Tehnicl eficente in Resi de Ajtorarea”. Datont capacitor de se destina in totaltate, documentares pens acess cate a fost mult imbogait ‘Malumit cAldurease clo din echipa Atul! corp care aa paticpat In cercetirile mele gi care mi-ay farizat mai multe clemente din aeasti carte Datrt vou, ruturor, ev contin mi cut pasianea petra cecetare ssa elaborez noisntze. Intnhelere, mami speciale celor care au contribu direct la serietea acestel ei, Incepind eu sopul mea, Jacques, care prin preventa Inia fheut si teach mal ugor timpol petrect ca screen scestel cin apoi Monica Bourbeau Shields, Odette Peltier, Micheline StJacques, Natale Raymond, Edith Paul i Michele Derudder, ce an intreprins © munch deoseblts pena corectra ‘manusrisull oi lode Org lia Palzzo, cele area relat ihstrtile CUPRINS Profi. — s Vindecarearinlor! transformarea mistoe. Prefapa Redactara acetic fost posi datoves peneveentel a sumeros cerettor care semen le au ett hfe publice ‘ezlatle ezetcr lor, in cud scepicsmal ga contoverseor ‘ite de cite acesea Deaf cerstitri sa cn genera vor tical 9 publica le se pegitese wine cu aceasta sdversate Cera cei motives ete doin lr dea faerie evi mul ceicareleacept descoperile Prine cereetor, primal ciraia in sii mulhumese este Petal asic SIGMUND FREUD, pentru monumental sa -lescoprraincontentli penta fp ca Indah afime fic poate aves og cu dimensunileemotionl i mental ale finjemane. Molise mele e adreseaa i unua dite levi ui Feud WILHELM REICH, care, dps piers mea fst marl precursor al meta Ha fot primal care a sabi cu ade lets ne Prolog foo, demostind ct nextel acted nu nual ‘mental cop xc 41 contours, mulumesepsiatlorJOHIN C. PIERRAKOS 5 ALEXANDER LOWEN, amido cleiilsi Withelm Reich cei care au defint bioenerpia, demonstnd important imphiri emofilo ‘pindinvoina dea vndeca tropa In speci dtr operei ll Jobn Pleraos sa partenere sl Era Brooks am eit reales sinter pe eave o veh descoper aceact carte. Dups un stag foarte intrean acare am parepatin 1992, cu BARRY WALKER, un cle al li John Piao am bserat 5 am ceretat cu asiditate petra ange lao sintesh celor cnc sia major carl nsofesc Deaf tot ceva ce exe prin in acest carte a consi obietl a nomeoase vei, Incepind din 1992, prin intermedia a mii de peroane care a artcipat a stage mel precum din exemple ents din aa mea rea precum yin exemple, ta Nu exit ito dovadh nies penta cota ces afm a acca cat, dar te inv, itor veri sinteea pe care am roptso, nantes oresping| smal so expeimentea penta 3 fla dacs poate deflosin buns ati propre tlie. ups cum fa dat seams contin ttle gin aceasta came af cum am fiat gn ele sci! le mele. Dac cet entra prima card una dine elie mee na ep fart Gx counul ASCULTATI CORPUL, se poate intimpla ca anumite press te iment foarte tare De exemply eu fc odsinjiclark Inte sentiments intelgen ne “intent “nego sa Ine a stp ceva 2 controls cer. Sensl pe eae tatu aetor