Sunteți pe pagina 1din 4

A 21. A.

Wiener defin cibernetica ca “stiinta despre comanda, comun si control in


masini si organ vii”.
A 37. Butonul anunturi are ca obiectiv postarea pentru vizualizare a unor anunturi.
2.Charles Babbage propunea in 1930: a) o masina analitica de calcul
b) o platforma de calcul inteligenta c) o teorie
aCalculatorul electromagnetic Mark I era compun printre altele din:
. a. comutatoare c. relee
13.Clasificare softului educational contine a. prezentarea interactiva de
noi cunostinte
b. exersarea asistata de computer c. verificarea asistata de computer d.
simularea
CibCIBERernetica este caract ca o stiinta a cond optime, orient a sistem
dinam comp de catre: Berge
F 45. Combinatia de taste CTRL-C se efectueaza prin apasarea pe rand a tastei CTRL
si apoi a tastei C.
F 14. Comput incorp in programele educationale duc la ingradirea flexibilitatii si a
individualitatii in clasa.
9.Conceptul de asistare a procesului de invatamant include: a. predarea unor lectii
c. aplicarea, consolidarea, sistematizarea cunostintelor predate
d. evaluarea cu ajutorul computerului a unei lectii sau a unui grup de lectii
T 1 Coursewriter a fost dezvoltat de catre IBM in colaborare cu Universitatea
Stanford
F 16. De regula invatarea nu ii atribuie elevului un rol central.
5. Denumirea corecta a sistemului P.L.A.T.O este urmatoarea:
b. Programmed Logic for Automatic Teaching Operations
A 3. Dezvolt tehnolog web in perioada 1994-1996 a avut un rol esential in procesul
de predare-invatare.
26. Elementele definitorii ale educatiei la distanta sunt
a. separarea dintre profesor si cel care invata b. folosirea mass-media
c. asigurarea unei comunicari in dublu sens intre profesor/tutore
F 43. Examinarea nu este una integral computerizata si in timp real.
27.Factorii implicati in instruirea la distanta sunt a. resursele umane
b. suportul tehnologic c. managementul programului d. servicii manageriale
15. Folosirea computerului ca instrument de insusire a unor noi cunostinte
influenteaza direct elevii prin:
a. stimularea interesului fata de nou b. stimularea imaginatiei
c. dezvoltarea unei gandiri logice d. invatarea in ritm propriu
F 28. . Formarea la distanta nu asigura autonomia, elevul fiind conditionat de spatiu si
timp.
22. Formarea educatorilor in spiritul noilor metode pedagogice adaptate la evolutia
TIC comporta
a. formarea tehnica b. pregatirea integrarii aplicatiilor T.I.C. in procesul de
invatamant
23.Formarea tehnica in cadrul evolutiei TIC se poate realiza prin
a. cursuri universitare b. ateliere de formare c. programe private de formare
A 41. Forumul de discutii are un rol esential in participarea la dezbateri a utilizatorului
7.“Generatia a patra” – Model flexibil de invatare pres a. interactivitate
multimedia online c. acces prin Internet la resurse din zona World Wide Web d.
comunicatie imediata prin tehnologia calculatoarelor
8“Generatia a doua” – Modelul multimedia presupune a. tiparirea b.
inregistrari audio si video
c. invatarea asistata de calculator d. video-interactiv
A 13. Gradul inalt de perfectionare al programelor duce la eliminarea profesorului din
sistemul de invataman.
A 19. I.A.C. ajuta elevii/studentii in aprecierea obiectiva a rezultatelor si progreselor
obtinute
A 5. I.A.C. contribuie la introd sau adaptarea treptata a mijloacelor moderne de
comunicare in invatamant.
21. Implementarea TIC-urilor in invatamant necesita o strategie minutios proiectata
tinand seama
a. infrastructura b. modificarea programelor de invatamant
c. formarea specialistilor d. asistenta tehnica e. adaptarea permanenta la
evolutia rapida
A 6. In IAC modernizarea predarii implica existenta echipamentelor hardware, a
softurilor si a capacitatii de adaptare si valorificare in mediul instructional.
6. In anul 1972 INTEL a lansat: procesorul pe 8 biti
A 8. In cadrul exersarii asistate de computer subiectului i se pun la dispozitie
programe specializate care il ajuta sa isi fixeze cunostintele.
A 9. In cadrul prezentarii interactive de noi cunostinte materialul de invatat se
prezinta pe baza unui anumit tip de interactiune?.
A 29. In cadrul procesului de invatamant la distanta informatiile de interes pot fi
culese de pe internet si pot fi accesate oriunde in lume.
A 11. In cadrul exersarii asistate de computer exercitiile pot fi propuse intr-o ordine
prestabilita sau in mod aleator.
17. In cadrul fiecarei activitati didactice regasim:a. proiect de lectie b. planificare
calendaristica a tematicii disciplinei c. programa analitica
F 27. In cadrul invatamantului la distanta accesul la informatii se face cu restrictii
impuse de distant
12.Identificam urmatoarele trasaturi generale ale unui soft educational: a. este
conceput pentru a invata b. trebuie sa asigure interactiunea flexibila elev-
computer
c. se adapteaza in functie de caracteristicile individuale ale utilizatorului
34. In functie de programarea sesiunii de evaluare sunt enuntate:
a. modele de evaluare pentru fiecare disciplina in parte b. mentionarea notarii
c. criteriile de evaluare aplicate si nivelul de performanta ce se doreste a fi atins
16. In functie de tipul de lectie trebuie regasita pentru utilizarea stricta in atingerea
obiectivelor generale sau specifice urmatoarea secventializare a:
a. tehnicilor b. procedeelor c. metodelor d. mijloacelor
29. In momentul introducerii username-ului si a parolei si apasarea butonului
de logare atunci cand utlilizatorul nu se poate loga sunt posibile urmatoarele
situatii:
a. nu au fost completate corect campurile de autentificare
b. utilizatorul nu se afla in baza de date
c. conexiunea la internet este posibil sa fie oprita sau sa prezinte deficiente
d. sunt prezente deficiente grave de tip hardware
A 35. In platforma Blackboard este posibila instalarea de butoane cu continut specific
procesului de invatamant.
30. In platforma Blackboard sunt identificate cel putin trei elemente fundamentale:
a. partea de instruire b. partea de comunicare c. partea de evaluare
F 38. In sectiunea anunturi sunt postate anunturi cu caracter pur didactic, fara
caracter administrativ.
10.Interactiunea elev-computer permite a. diversificarea strategiei didactice
b. facilitarea accesului elevului la informatii ample
31. Intalnim urmatoarele tipuri de comunicare in platforma Blackboard:
c. comunicarea sincrona d. comunicarea asincrona
A 31. Instruirea la distanta reprezinta o oportunitate oferita celor care vor sa se
formeze continuu.
F 32. Instruirea la distanta exclude educatia clasica.
A 22. Intre calculator si om sunt regasite de multe ori similitudini.
A 23 Introducerea noilor TIC-uri a dus la dezbateri ample cu privire la aportul
acestora in procesul educativ.
A 15. Invatarea ce pune accent pe participarea elevilor reprezinta un tip de instruire
care ii da elevului un rol activ in procesul de invatare.
A 26. Invatamantul la distanta favorizeaza creativitatea si descoperirea de noi
interpretari
A 2. La inceputul anilor ’80 asistam la aparitia calculatoarelor personale ce includ
posibilitatea de prezentare a informatiilor virtuale.
A 33. Managementul programului raspunde nevoilor studentilor si asigura resursele
necesare si echipamentul adecvat pentru studenti.
33.Odata cu accesul la informatiile generale regasim: a. informatii cu privire la
obiectivele generale ale facultatii b. informatii cu privire la obiectivele generale
ale masterului
c. plan de invatamant d. programe analitice
A 42. Pentru a participa la o dezbatere din cadrul forumului de discutii utilizatorul va
trebui sa aleaga o tema de discutii si sa efectueze un click pe aceasta.
18.Persoanele supuse procesului de instruire trebuie sa aiba: a. capacitatea de a
recepta si stoca informatiile b. capacitatea de prelucrare a informatiilor
c. capacitatea de transmitere a informatiilor d. capacitatea de evaluare
A 34. Platformele de tip e-learning permit de regula posibilitatea de imbunatatire a
procesului de predare-invatare si a cresterii performantelor academice online.
F 18. Predarea prin exemplificari multiple duce la diminuarea randamentului.
A 4. Prima generatie- “Modelul prin corespondenta”, se facea prin tiparire.
1. Primul sistem electronic de calcul ramas in memoria omenirii a fost inventat in
perioada:
1943-1945
4Primul program utilizat in predarea informaticii a fost elaborat in
perioada 1959-1963
A 39. Prin intermediul accesarii butonului “mesaje” utilizatorul poate compune si
totodata trimite mesaje catre profesori.
F 40. Prin intermediul accesarii butonului “mesaje” utilizatorul nu poate compune si
totodata trimite mesaje catre ceilalti cursanti.
F 20. Procesul de invatamant nu se bazeaza in primul rand pe comunicare
interumana
F 36. Profesorul, tutorele si studentul sunt prezenti in acelasi timp prin conectare la
computere in cazul comunicarii asincrone.
28.Resursele umane ca factor implicat in instruirea la distanta este format din a.
studenti
b. personal ethnic c. personal auxiliary d. facultatea (instructori, tutori,
profesori)
32. Putem vorbi de comunicarea asincrona atunci cand:
b. un mesaj necesita timp de gandire
c. o sarcina presupune de regula consultarea unor materiale si resurse specifice
d. este respectata diversitatea
A 10. Se poate vorbi de un dialog tutorial sau de o investigare daca interactiunea este
condusa de computer sau de elev?.
F 17. Simularea pe ecran a unor fenomene si procese nu ajuta de regula la
intelegerea acestora
A 7. Sistemul IAC este un mediu integrat hardware-software?.
11. Softul educational este un produs, program special proiectat pentru a fi utilizat
in:
procesul de predare
25. Suporturile multimedia pot combina:
a. text b. grafica plana sau spatial d. sunet e. imagine f. animatie
A 46. Tasta ESCAPE are rolul de a anula ultima comanda.
A 47. Tasta Caps Lock activeaza sau dezactiveaza scrierea cu majuscule.
A 44. Tastatura reprezinta unul din modurile prin care putem comunica computerului
comenzile noastre.
F 24. TIC-urile nu permit o aplicare mai buna a noilor metode pedagogice.
24.TIC-urile inglobeaza urmatoarele tehnologii a. informatica
b. telecomunicatii c. audio-vizual
20. T.I.C. este denumirea unui ansamblu de instrumente si resurse tehnologice
utilizate in procesul educativ pentru a: a. comunica b. crea informatia c. difuza
informatia d. stoca informatia
T 30. Un formator se poate adresa unui numar insemnat de elevi asigurand o relatie
individualizata cu fiecare dintre ei prin procedul de invatamant la distanta.
T 12. Un soft de simulare permite realizarea controlata a unui fenomen sau sistem
real prin intermediul unui model care are un comportament analog.
T 25. Utilizarea TIC-urilor in invatamant trebuie sa tina cont printre altele de
progresele telecomunicatiilor, realitatea virtuala, informatizarea generalizata si
inteligenta artificiala.
14.Verificarea asistata de computer presupune a. existenta unor programe
b. o interfata grafica prietenoasa pentru afisarea mesajelor corespunzatoare