Sunteți pe pagina 1din 17

J.V.

PIZZAROTTI &C SPA


TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

Tehnologie de lucru

TERASAMENTE

Cod: MS_01

page 0 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

CUPRINS
1
2
3
4
5
5.1.
5.2.
5.3.
6
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
9
10

OBIECT.........................................................................................................................
DEFINITII, TERMENI.....................................................................................................
DOCUMENTE DE REFERINTA (standarde, normative etc)...........................................
RESPONSABILITATI.....................................................................................................
OPERATII PREGATITOARE, CONDITII PRELIMINARE...............................................
Trasarea........................................................................................................................
Semnalizarea zonei de lucru..........................................................................................
Lucrari pregatitoare........................................................................................................
EXECUTIA PATULUI DE FUNDARE.............................................................................
Trasarea........................................................................................................................
Taierea mecanica a sistemului rutier..............................................................................
Curatarea amplasamentului...........................................................................................
Indepartarea sistemului rutier existent............................................................................
Saparea si indepartarea infrastructurii existente............................................................
Nivelarea patrului drumului............................................................................................
Compactarea mecanica a patrului drumului...................................................................
Checking the compaction...............................................................................................
Checking the bearing capacity.......................................................................................
Signing the acceptance forms and passing at the next step, earth filling........................
Filling.............................................................................................................................
Borrow pits.....................................................................................................................
Transporting, spreading and compacting the material....................................................
Laboratory tests.............................................................................................................
Acceptance forms........................................................................................................10
Health and safety.........................................................................................................11
Records.......................................................................................................................12
List of equipment..........................................................................................................12
ANNEX
14

Cod: MS_01

page 1 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

1 OBIECT
Prezenta Tehnologie de Lucru descrie toate fazele de executie ale constructiei
terasamentelor, incepand de la trasare si pana la receptia acestor lucrari; contine
trasarea, pregatirea patului de fundare, realizarea umpluturilor si receptia lucrarilor
specificate in cadrul contractelor de reabilitare Drumuri Nationale executate de catre J.V.
PIZZAROTTI &C SPA TIRRENA SCAVI SPA

DEFINITII, TERMENI

Terasament = Toate lucrarile de pamant executate in vederea realizarii infrastructurii


drumului;
Taluz = suprafata inclinata a lucrarii de pamant (terasamentului) ce limiteaza lateral
lucrarea de rambleu (umplutura) sau debleu (sapatura);
Umiditate optima de compactare = UMIDITATATE PAMANTULUI CARE PERMITE
obtinerea unei densitati aparente maxime utilizand un lucru mechanic de compactare
minim;
Grad de compactare = raportul dintre densitatea aparenta in stare uscata a stratului
compactat si densitatea aparenta maxima in stare uscata determinata in laborator prin
testul Proctor;
Capacitate portanta = valoarea acceptata a deformatiei elastice a stratului sub o
incarcare standard, determinata fie cu parghia Benkelman, fie atunci cand spatiul nu
permite folosirea primei metode cu placa Lucas.
3

DOCUMENTE DE REFERINTA (standarde, normative etc)

Proiectul de executie cu plansele si detaliile aferente;


Caietul de Sarcini vol. B.1.;
Standardele si normativele specificate in Caietul de Sarcini vol. B.1.;
C 56-85 Normativ privind receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente lor;
C 16-84 Normativ referitor la lucrul in perioada friguroasa;
GE 026-97 Ghid pentru executarea si compactarea in plan orizontal si plan
inclinat a lucrarilor de terasamente;
Legea 10 Legea calitatii in constructii

RESPONSABILITATI
Seful de lucrare raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri si a
documentatiei tehnice de executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente
atributiilor de serviciu si a evidentei acesteia.
Responsabilul cu controlul calitatii ( CQ ) pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a
prezentei tehnologii si a proiectului de executie, intocmirea corecta a inregistrarilor de
calitate si evidenta acestora.
Responsabilul tehnic cu executia raspunde de verificarea conformitatii Proiectului
cu Normativele si standardele in vigoare, de conformitatea lucrarilor executate cu
specificatiile tehnice si proiectuul de executie, de conformitatea lucrarilor executate de
subcontractori cu conditiile contractuale si semnaleaza orice neconformitate privitoare
la aceste conformitati;

Cod: MS_01

page 2 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

Compartimentul mecanic raspunde de asigurarea si buna functionare a utilajelor


destinate si existente la punctul de lucru ( buldozere , excavatoare, compactoare lise
si pe pneuri etc. ) aferente executarii lucrarilor de terasamente.
Laboratorul de santier raspunde de prelevarea probelor pentru incercari si verificari,
intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate in documentele (formularele ) tipizate de
laborator, a inregistrarilor impuse de caietele de sarcini, atat inainte ( a priori ) cat si
pe parcursul executiei lucrarilor, precum si de prezentarea acestora in timp util si
operativ celor implicati.
Compartimentul topo raspunde de trasarea lucrarii si semnaleaza nerespectarea
cotelor, pantelor si/sau a altor elemente geometrice in executia terasamentelor.

OPERATII PREGATITOARE, CONDITII PRELIMINARE


5.1.

Trasarea
Trasarea axului drumului este in responsabilitatea Constructorului, dupa ce s-a facut
predarea bornelor de coordonate de catre beneficiar. Toate punctele importante ale
lucrarii (ax, ampriza, panta transversala, tangente, varfuri etc) se materializeaza pe teren
prin picheti metalici, cuie in ax, borne din beton in afara amprizei etc.
Ocnstructorul va marca de asemenea urmatoarele elemente:
inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii;
intersectia ditre taluz si terenul natural;
inclinarea taluzului.
Pe perioada realizarii lucrarilor de trasare se vor identifica de asemenea toate instalatiile
aeriene, terane si subterane aflate in zona lucrarii, avand in vedere ca majoritatea
urmeaza a fi relocate sau protejate.

5.2.

Semnalizarea zonei de lucru

Zona de lucru in carosabil trebuie acoperita cu semnalizare rutiera in conformitate cu


specificatiile Traffic Management-ului ce a fost aprobat si insusit de catre autoritatile
locale, Politia locala si Centrala, Beneficiar si Consultant.

5.3.

Lucrari pregatitoare

Verificarea zonei pentru indepartarea eventualelor munitii ne-explodate;


Descarcarea arheologica a zonei de lucru;
Curatarea santierului care include:
o taierea arborilor si scoaterea radacinilor;
o indepartarea vegetatiei (tufisuri, frunze, crengi, copaci sub 15 cm
diametru);
o indepartarea si stocarea pamantului vegetal in vederea refolosirii;
o asigurarea scurgerii apelor in afara zonei de lucru;
o demolarea eventualelor constructii din zona de lucru;
o executarea drenurilor si/sau santurilor rigolelor;
o indepartarea si relocarea instalatiilor retelelor de utilitati din zona.
Stratul vegetal se indeparteaza de pe intreaga ampriza a zonei de lucru, iar cel care
se preteaza la reutilizare se stocheaza in depozite provizorii, agreeate de catre
proprietarul spatiului de depozitare si de catre Consultant;
Cod: MS_01

page 3 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

Pamantul necorespunzator pentru umpluturi rezultat din sapatura, stratul vegetal


care nu se preteaza protejarii taluzelor ca si toate materialele rezultate din
desfacerea sistemului rutier, se incarca si transporta in depozite definitive, care
de asemenea au fost agreeate de catre proprietarul spatiului de depozitare si
de catre Consultant;
In afara de zonele in care urmeaza a se executa sapaturi (deblee), gropile ramase
dupa scoaterea radacinilor sau demolarea unor constructii din amplasament se
vor trata in felul urmator:
scoatere radacini: - se curata amplasamentul de crengi, frunze, iarba, tufisuri etc;
- se umple groapa cu material de umplutura aprobat in straturi
de 25 30 cm, compactate separat la o densitate similara cu
a terasamentului din zona;
- operatiunea se repeta pana se ajunge la cota patului de
fundare.
structuri aflate in amplasament:
- se demoleaza pana la minimum 1,0 m sub cota patului de fundare;
- se curata amplasamentul de resturi provenite din demolare;
- se umple groapa cu material de umplutura aprobat in straturi de 25 30 cm,
compactate separat la o densitate similara cu a terasamentului din zona;
- operatiunea se repeta pana se ajunge la cota patului de fundare.
Indepartarea sau relocarea utilitatilor publice incluzand retele electrice, conducte de
gaz, linii de telefonie si conducte de apa. Aceste lucrari vor fi executate de catre unitati
specializate si supraveghiate de personal competent, agreeate de catre Consultant.
Indepartarea materialelor. Materialele inadecvate sunt alte materiale decat cele
aprobate de catre Consultant, in conformitate cu prescriptiile tehnice si contract pentru a
fi introduse in lucrare. Sttadiile indepartarii materialelor inadecvate includ:
ruperea, spargerea si dislocarea materialului inainte sau in timpul
excavatiei;
incarcarea in mijloace de transport;
manipularea materilelor;
drenarea apelor din excavatii;
selectarea si separarea materialelor in depozite agreeate de Consultant;
finisarea taluzelor, a banchetelor sau, in cazul structurilor, finisarea
marginilor si fundului sapaturii;
protejarea proprietatilor, a structurilor, canale, drenuri etc.

EXECUTIA PATULUI DE FUNDARE

lucrarea include urmatoarele operatii:


a. Trasarea;
b. Taierea mecanica a sistemului rutier;
c. Curatarea amplasamentului;
d. Indepartarea sistemului rutier existent;
e. saparea si indepartarea infrastructurii existente;
f. Nivelarea patrului drumului;
g. Compactarea mecanica a patrului drumului;
h. Verificarea gradului de compactare si a portantei patului de fundare;
Cod: MS_01

page 4 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

i. Semnarea formelor de receptie a patului de fundare si trecerea la stadiul urmator,


executarea stratului de forma;
j. Executarea stratului de forma
inaintea inceperii oricarei lucrari, chiar si a celor pregatitoare, se va solicita acceptul
Consultantului pentru aceasta.
Se vor executa sectoare experimentale pentru fiecare tip de strat si atelier de compactare
si nivelare. Aceste tronsoane se executa in conformitate cu specificatiile din anexa la
prezenta tehnologie.
a. Trasarea
Dupa preluarea amplasamentului de la Beneficiar si verificarea retelei de sprijin de catre
Constructor, se traseaza axul drumului de obicei cu cuie de otel batute in axul proiectat si
vopsea si martori la 2,5 m de o parte si alta a axului.
In urma executarii acestor operatiuni se editeaza Procesul Verbal de Trasare, in care sunt
consemnate bornele de nivelment si coordonate pe baza carora s-a realizat trasarea.
b. Taierea mecanica a sistemului rutier
Dupa semnarea Procesului Verbal de Trasare, topograful Constructorului traseaza linia
de taiere prin marcare cu vopsea. Pentru determinarea acesteia este necesar sa se
execute din loc in loc santuri transversale la marginea rutierului existent, pentru a
determina linia bordurilor, linia de taiere fiind linia interioara a marginii bordurilor.
Pe linia astfel trasata se executa taierea sistemului rutier cu taietoare de rost cu disc
diamantat.
c. Curatarea amplasamentului
Aceasta operatiune conta din indepartarea stratulu de pamant vegetal, a resturilor,
frunzelor, tufisurilor, radacinilor si altor obstacole ce nu sunt prevazute a ramane in
amplasament, urmate de transportul lor in depozite agreeate de Consultant.
Amplasamentul depozitelor este ales/gasit de catre Constructor si agrreat de proprietar,
Autoritati locale si Consultant.
Pamantul vegetaleste indepartat de pe intreaga suprafata a amprizei si sortat in vederea
depozitarii in: - depozit definitive
- depozite provizorii, in vedrerea refolosirii pentru protectia taluzelor.
d. Indepartarea sistemului rutier existent
Operatiunea se executa mecanizat, cu excavatoare, iar materialele rezultate se
depoziteaza separat:
straturile de mixtura asfaltica si alte materiale inutilizabile in depozit de
deseuri, depozit agrreat de proprietar, Autoritati locale si Consultant;
pamanturi bune pentru umplutura, in depozite provizorii, urmand a fi folosite
in umpluturi.
Indepartarea materialului se face prin spare si incarcare cu excavatoare in mijloace de
transport.

Cod: MS_01

page 5 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

e. Saparea si indepartarea infrastructurii existente


Sapatura se executa mecanizat, cu excavatoare hidraulice, pe intreaga latime proiectata
pentru realizarea casetei, urmata de incarcarea materialului in camioane si transportata in
depozite dupa cum s-a arata la punctul anterior.
In cazul sapaturilor pe tronsoane cu panta longitudinala, operatiunea se incepe dinspre
vale spre deal, asigurand in permanenta scurgerea si evacuarea rapida a apelor din
precipitatii in afara amplasamentului santierului.
Sapatura se executa cu 5 10 cm mai sus decat cota proiectata, urmand ca finisarea
(panta transversala, planeitate) sa se realizeze cu ajutorul unui utilaj terasier care poate fi
buldozer sau greder.
In cazul in care in timpul excavatiei se constata ca pamantul de la nivelul patului de
fundare este necorespunzator, Constructorul trebuie sa informeze Consultantul si sa- i
solicite solutia pentru cotelor sapaturii sau inlocuirea pamantului de la acel nivel.
In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini pentru terasamente referitor la
pamanturi argiloase, daca acestea sunt necorespunzatoare, fie se inlocuiesc uc
pamanturi clasificate cel putin 4 b, fie se stabilizeaza cu diferite tipuri de lianti (var, cenusa
de furnal, stabilizatori chimici etc) sau prin metode mecanice (amestecare cu un pamant
necoeziv), pe intreaga suprafata, pe minimum 20 cm pentru pamanturi rele si minimum
50 cma pentru pamanturi clasificate drept foarte rele.
Deoarece Constructorul a propus ca material pentru umplutura pamanturi clasificate
derept foarte bune si/sau bune, nu ar mai fi necesara realizarea straturilor de forma din
pamant stabilizat cu lianti, astfel incat chiar si adancimea sapaturilor suplimentare
prevazute in proiect poate fi redusa, in urma obtinerii unor rzultate de portanta
corespunzatoare.
Oricum, in fiecare din cazurile specifice prezentate in profilele transversale tip,
Constructorul va solicita instructie din partea Consultantului cu privire la cota patului de
fundare si a necesitatii inlocuirii pamanturilor numai in corelatie cu pamantul pe care il va
folosi pentru umplutura.
In cazul in care se impune realizarea unei extra-excavatii, fie ca este impusa de proiect,
fie ca rezultat al analizelor de laborator, este clar ca, ori datorita unei umiditati mari a
terasamentului, ori datorita caracteristicilor necorespunzatoare ale pamantului de la
nivelul fundului sapaturii, va fi imposibil de realizat testul de portanta sau grad de
compactare la acest nivel.
f. Nivelarea patrului drumului
Patul drumului este considerat stratul situat sub fundatia de balast.
In cazul unor pamanturi cu caracteristici satisfacatoare la nivelul patului drumului,
nivelarea acestuia se incepe imediat dupa realizarea sapaturii. Nivelarea se realizeaza cu
un echipament de nivelare (buldozer sau greder), urmarindu-se realizarea elementelor
geometrice proiectate, respectiv cote, pante transversale (4% daca nu este specificat
altfel) si panta longitudinala, care este aceeasi cu a liniei rosii proiectate. Regularitatea
suprafetlor va fi conform tabelului de mai jos:
Profil
Platforma cu strat de forma
Platforma fara strat de forma
Taluze neprotejate

Tolerante
3 cm
5 cm
10 cm

Roci compacte
5 cm
10 cm
In functie de natura rocii

In cazul inlocuirii unui material necorespunzator, dupa executia extraexcavatiei se


efectueaza o compactare usoara a fundului excavatiei (la materiale necorespunzatoare
Cod: MS_01
page 6 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

nu se poate realiza o compactare foarte buna), iar apoi se trece la realizarea umpluturii
cu matrial corespunzator. In czurile in care este necesara realizarea unor umpluturi mai
mari, acestea se vor realiza in straturi elementare de 20 25 cm, bine compactate si
profilate cu panta transversala de 4%. Umplutura va fi verificata dupa ce se ajunge la
nivelul patului drumului asa cum este specificat in paragrafele h si i.
g. Compactarea mecanica a patrului drumului
Operatiunea de compactare se demareaza imediat dupa realizarea nivelarii patului,
urmarind a se folosi umiditatatea naturala a materialului. In orice caz, natura si umiditaea
natural a materialului sunt determinate de laborator.
Daca pamantul aflat la nivelul patului drumului este considerata acceptabila (a se vedea
si specificatiile Sectiunilor Transversale Tip din proiect), iar umiditatea materialului este in
plaja de umiditati wopt 3%, se poate realiza compactarea.
Pentru umiditate a pamantului din strat mai mica decat w opt - 3%, suprafata va fi
scarificata, stropita cu apa pana la atingerea umiditatii optime, nivelata si compactatata
pana la gradul de compactare prescris.
Pentru umiditate a pamantului din strat mai mare decat w opt + 3%, suprafata va fi
scarificata, lasata sa se usuce pana la umiditati wopt 3%,
For moisture lower than the surface will be scraped, water sprinkled, levelled and
compacted.
For moisture greater than the surface will be scraped and aired to be dried until the limit
of wopt 3%, and then levelled and compacted. It is also possible that the design specifies
execution of extra excavation, in this case the filling will be performed as specified in
paragraph 6.e.
The compaction is made on the entire width and length of the levelled sector, in
longitudinal passes, beginning from the edges to the cutting line and from the lowest point
to the highest one of the longitudinal slope, in low speed. The passes should be
superpose with 30 50 cm, and the compaction technology must follow the data obtained
during the Trial Section performed prior to beginning the work.
h. Checking the compaction
The upper layer of the platform will be well-compacted, levelled and completed to
correspond with levels, gradients and widths as by design-cross sections and longitudinal
profiles.
In natural soils under the embankment, at least a test of three samples every 2000 m2 of
roadbed.
In cuttings, at least a test of three samples must be performed every 250 m of road. The
compaction of the soil bed is considered finished when the fallowing degrees of
compaction are reached in comparison with the normal Proctor density value:
Zones of the earthworks to be compacted
a) The first 30 cm below the surface of the foundation
layer under embankments having height h:
h 2.00 m
h 2.00 m
b) In the body of the embankment at a depth (h) of:
h 0.50 m;
Cod: MS_01

SOIL
non-cohesive
cohesive
Type of pavement structure
permanent

temporary

permanent

temporary

100
95

95
92

97
92

93
90

100

100

100

100

page 7 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

0.50 < h 2.0 m;


h 2.0 m.

100
95

97
92

97
92

94
90

c) In cuttings, within the 30 cm below the surface of the


roadbed

100

100

100

100

i. Checking the bearing capacity


The bearing capacity of the roadbed is checked using one of the following methods
o Benkelman beam test, in enlargements greater than 2.75 m., as specified in
Norm CD 31-2002; the elastic deformation under standard axle of 115 kN must
respect the values in the table from paragraph 7.3. from the present MS
o Lucas plate, in enlargement less than 2.75 m., as by STAS 2914/4-198, with
the Engineers instruction; usually the value of the dynamic elasticity modulus
must be greater than 80 MPa
j. Signing the acceptance forms and passing at the next step, earth filling.
Once the bulletins of:
- soil nature
- compaction degree
- bearing capacity of compacted road bed
are submitted together with the Proces Verbal de Receptie Calitativa Report of
Quality Acceptance to the Engineer, and they are approved, the road bed is considered
accepted and the Contractor can pass to the next step.

Filling

This operation consists of:


Finding a borrow pit with a good quality of soil and determining its nature;
Transporting, spreading and compacting the material;
Laboratory tests;
Acceptance forms

7.1Borrow pits
For high embankments and / or for unsuitable roadbed soil replacements, during the
earthworks execution it may be necessary for the contractor to find one or more borrow
pits. All barrow pits that will be used for filling material will have Engineers approval, and
opening borrow pit is announced sufficiently in advance of opening. The soil is classified
as by STAS 1243/88 and by volume B.1., art. B.1.2. (b) of the Technical Specification.
During excavation in borrow pits, fallowing rules will be respected:
removal and stockpiling the topsoil;
stockpiles will be no higher than 2m., and not trafficked;
the barrow pit may continue the cutting line, in this case the bottom must be so
arranged to assure water drainage;
if the barrow pits is nearby the cutting area, the bottom will not be under the
drainages ditch level;
the bottom must have a cross-fall of (1 3) % to the outside;
The Contractor shall assure that the borrow pits and soil deposits neither compromise the
stability of the existent natural mass earth (major aspect in hill and mountain areas) nor
cause their transport by water.
Cod: MS_01

page 8 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

For the stockpiles, the agreement of terrains owner must be obtained prior of stockpiling.
Borrow pits and stockpiles must not compromise the stability of any existing earthworks.

7.2Transporting, spreading and compacting the material


The filling works will include: unloading, spreading, wetting or drying (if need) and
levelling of material, followed by compaction, ramming or by other means.
Laying and the compaction of filling materials will include:
Material transportation;
Material selection and storage in the established places, according to specific
classification;
Water draining from the working area;
Fills moulding and finished to specificity heights and shapes;
Bed protection with suitable materials ;
Replacing of suitable material which became in time unsuitable ( i.e. due to site
circulation or abundant rainfalls)
Measures for terrain, structures, channels, drains protection will be prepared;
The tests regarding the nature of soil and the compaction characteristics, will be
performed preliminary for the source;
In case of transversal slope greater then 20%, or where specified in the design, it
is compulsory to perform connection steps.
They will be cut in vertical wall, and the laying operation will be performed from the
edge to adjoining the step.
Filling and compaction will be performed in such a manner that to obtain continuity
from the layer to the step; the compaction of the layer that is at the same level with
the step will be performed in the same time with the compaction of the step;
Each layer will be spread horizontally levelled or by the near slope of the roadbed,
to the stipulated thickness for each soil type used and for compaction machinery
performance. For important works it will be determinate the optimum thickness of
the courses to be laid, the passing number for compaction and the optimum
humidity by execution of Trial Sections for determination these parameters;
The execution on site of trial sections with minimum 50 m length is compulsory. By
all works stages the cross fall of layer will be at least 4% if no other design
specifications.
Filling material, having the adequate moisture and thickness, will be compacted to the
established number of compaction plant passes, the achieved compaction degree being
verified after that.
Each layer will be compacted on whole width, the compaction being effectuated in the
upgrade direction and beginning from the edges to the axis. After the layer construction is
finished, its side slopes will be levelled and finished. During construction, the achieved
dimensions will be verified comparative to the designed ones.

7.3Laboratory tests
The earthworks will by the spot work head, CQ, laboratory, constancy according to
execution stage under following conditions:

tests will be executed on each layers;

the testing frequency will be at least the one in the table below:
Cod: MS_01

page 9 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU

Testing characteristics
Grading
Plasticity limits, Plasticity Index
Non-uniformity coefficient
Free swelling
Compaction characteristics, Normal
Proctor method
Freezing thawing sensitive
Apparent weight or dry density of the
soil from borrow pit, the natural
ground under embankment and in
cutting
Moisture content

TERASAMENTE

Minimum frequency
- Minimum a test of three samples
every 5000 m3 of embankment.
- In the case of backfills to widen the
existing embankments (rehabilitation
works), minimum a test of three
samples every 1000 m3 of processed
soil.
- In natural soils under the
embankment, at least a test of three
samples every 2000 m2 of roadbed.
- In cuttings, at least a test of three
samples every 250 m of road.
Daily, but at least every 500 m3 of
processed soil in embankments or
every 250 m of road in cut.

Testing
methods
according to:
STAS 1913/5/85
STAS 1913/4/86
STAS 730/89
STAS 1913/12/83
STAS 1913/13/83
STAS 1709/3/90
STAS 1913/15/75
STAS 1913/3/76
STAS 12288/85
STAS 1913/1/82

The roadbed bearing capacity will be checked as shown in paragraph 6.i., and must have
the maximum values as follow:
Type of earth, as per STAS 1243/88
Permissible elastic deformation (1/100
mm)
Silty sand, clayey sand
350
Sandy silt, clayey sandy silt, clayey silt, silt
400
Silty clay, sandy clay, silty sandy clay, clay
450

7.4Acceptance forms
For the earthworks acceptance, all the quantitative and qualitative characteristics must be
fulfilled.
The tolerances for the platform width and levels are:

At the platforms width:


+/- 5 cm, given from the axis
+/- 10 cm, at the whole width

At the designs levels


+/- 5 cm, given from the designs levels.

Unevenness measured under the 3m straight edge should be under 3 cm.

The tolerance for the embankments width, compared to the design details, shall be within
the limits of +/- 50 cm
The work quality control consists in:

checking of the axis setting out and road total land requirement;

checking of roadbed soil classification;

checking of roadbed foundation:

compaction degree

Cod: MS_01

page 10 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

respect of the geometrical dimensions (levels, unevenness,


width, slant)

bearing capacity

checking the filling:

checking of quality characteristics of the utilised soil for filling;

the compaction for every meter of embankment height ;

the compaction and bearing capacity at the final level


The works shall not be accepted if the works for the water run-off are improper.

Health and safety

During the execution of the earthworks, it will be necessary to pay attention to the
following aspects regarding the health and safety:
the sides of excavations shall be fenced to avoid falls

the excavated materials shall be disposed in designated places. Plant and material
should be kept away from sides of excavations
preceding parts shall be removed from sides of excavations, to avoid a potential
collapse later
if there is risk of water ingress, pumps or other equipment / methods shall be provided

the operators shall keep safe distances from sides of excavations and the trucks

survey of area before starting (included Public Services facilities)

investigation of the necessity of sides support

disposal of materials in designated areas

inspection of new machinery on site (licenses, certifications)

daily inspection of machinery on site, before use

personnel safety training

inspection of support and sides of excavations

the workers will wear: safety helmet


safety boots
safety vest
information of local authorities

preparation of a circulation study (deviation plan etc)

personnel safety training

regular inspections of signage

supervision of works execution

the working place shall be fenced and signed properly


safe means of access and egress shall be provided
access out of the working place shall be avoided
the use of high visibility vests is mandatory
the working place (and the road surface) shall be kept clean
the plant shall be secured

Cod: MS_01

page 11 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

safety provisions shall be considered during the installation of sign (especially about
lifting operations and manual handling)
safe distance from unsecured signs shall be ensured
the use of gloves is mandatory for those who install fencing and signs
the stability of signs shall be ensured
designated personnel shall be used for traffic arrangements. Safety cones, flags and
lights shall be used
a warning vehicle shall be used, if necessary
The electro-mechanical equipment should provide:
protected operation seat (ISO 3471/1994)
safety belt on operation seat (ISO 6683/1981)
fire extinguisher and first aid kit
reverse alarm, indicators and mirrors
the machine should be maintained according to manufacturers specifications and
repaired immediately, in case of a damage
the operator shall be licensed and experienced
the working surfaces shall be checked (capacity, dimensions, slope)
safe distance from overhead lines shall be ensured
the activities should not affect third parties
the operator shall:
confirm the operation devices and take care of the warning signs, before first use
checks the machine and keeps the windows and mirrors clean
use always the safety belt
ensure that no co-worker is in risk
avoid to move the machine in areas not designated for this purpose
follow the site safety rules
exceed the velocity limits
keep a safe distance from sides of excavations
leave the machine in a safe designated place
switch off the engine, secure the machine and keep the key
UNSAFE ACTIONS (TO BE AVOIDED)
driving in deep slopes
operation away from the operation seat
personnel carrying
wheels pressure different from the proper
use of alcohol and drugs

Records

9.1 Records of setting out;


9.2 Laboratory records of the utilised materials (with kilometrical position):
9.1.1 Soil nature and classification;
9.1.2 Humidity of the soil layer;
Cod: MS_01
page 12 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

9.3
9.4
9.5
9.6

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

9.1.3 Compaction degree;


9.1.4 Bearing capacity;
Surveying compartment tables (levels, widths, a.s.o.)
Determinant phases report (as and where specified by the Designer)
Transport tickets file;
Official reception report on working stages.

10 List of equipment
We present the equipment list that we are using in our site; following to the Trial sections
execution it will be specified which one will be use in each specific work.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EQUIPMENT
Rollers
Excavator on belt
Grader or Bulldozer
Trucks
Loader
Water tank with sprinkling devices
Joint cutter
Air compressor
Demolish hummer

Cod: MS_01

NUMBER OF PIECES
2
1
1
4
1
1
1
1
1

page 13 of 15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

ANNEX

TRIAL SECTION
ROAD FOUNDATION
(MODEL)
CONTENT:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cod: MS_01

Description of work
Compaction degree test result
Bearing capacity test result
Conclusion
Testing section scheme, chainage: km. 0+400.23 to km. 0+00.392 LHS
The emplacement of the density tests

page 14 of 15

14
14
14
14
15
15

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU
TERASAMENTE

TRIAL SECTION FOR ROAD FOUNDATION (EARTHWORKS)


(MODEL)
1. Description of work
Before beginning the Trial Section, there were performed the following operations:
detailed setting out,
clearing and grubbing,
removing the topsoil,
levelling the roadbed foundation,
The natural ground c characteristics were sent for approval (classification of natural ground) to the
Engineer.
For levelling the road foundation it was used a grader type XXX.
For compaction there were used the next type of compactors:
C1 = Bomag type BW 21t D-2 (sheeps foot roller) of 17,800 tons.
C2 = Bomag type BW 219 D-2 of 19,150 tons (smooth roller)
There were proposed three sectors with different type of compactions:
o Sector 1: 2 passes with the sheeps foot roller + 2 passes with the smooth roller;
o Sector 2: 3 passes with the sheeps foot roller + 3 passes with the smooth roller;
o Sector 3: 4 passes with the sheeps foot roller + 4 passes with the smooth roller;
After the compaction was finished, the laboratory performed the density test for the calculus of the
compaction degree, and the Benkelman Beam test for the calculus of the bed foundation bearing
capacity.
2. Compaction degree test result
Trial Section
Section 1
Section 2
Section 3

Sample
N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3

Chainage
0+410
0+417
0+425
0+442
0+447
0+452
0+473
0+482
0+485

Compaction degree (%)


98.2
97.3
98.0
98.9
99.6
99.6
99.8
100.1
100.1

Average (%)
97.8
99.4
100

3. Bearing capacity test result


Average deflexion dBM 218.5
Standard deviation Sb
45.8
Variation coefficient Cv
23.13

TS limits of dBM = 350

4. Conclusion
Seeing the good results of the compaction obtained in the third sector, the Contractor proposes this
one as characteristic trial section for the foundation roadbed, using the following compaction
plant:
4 passes with the sheeps foot roller + 4 passes with the smooth roller;
Cod: MS_01

page 15 of 15

SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE CALITATE


TEHNOLOGIE DE LUCRU

J.V.
PIZZAROTTI &C SPA
TIRRENA SCAVI SPA

TERASAMENTE

5. Testing section scheme, chainage: km. 0+400.23 to km. 0+00.392 LHS


(p23 to p26)
To XXX

To YYY

p 23

p 24

p 25

Section 1

Section 2

2 passes

Section 3

C1

4 passes
3 passes

C2
C2

p 26

C1

C1

3 passes

C2

4 passes

2 passes

Note: 1 passing complete is: go (to YYY) - back (to XXX) on the same trace

6. The emplacement of the density tests

To XXX

To YYY

p 23

p 24

p 25

Section 1

p 26

Section 2

Section 3

N3
N2

N1

11.0m
7.5.0m

6.0m

0+485

0+482

0+473

0+452

0+447

0+442

0+425

0+417

0+410

Cod: MS_01

page 16 of 15