Sunteți pe pagina 1din 2

Coada s,oricelului

de Georgeta Moraru

Coada s,oricelului
Cica( într-o vreme, ha(t,
Multa( vreme înda(ra(t,
Casa unui s,oricel,
Un bordei ca vai de el,
Vechi s,i tare aplecat,
Iata( ca( s-a da(râmat.
Tii, sa( vezi necazul lui,
Alt mai mare zici ca( nu-i.
Sa( faci altul, nu e greu,
Însa( s,oricelul meu
Era lenes,, lenes, foc,
Cât,i o suta( la un loc.
Totus,i de un ada(post
Trabuia sa(-s,i faca( rost,
Alt chip nu-i!
S,i îmbufnat,
Se apuca( de sa(pat.
Sapa( el, într-una sapa(,
Borta s-a lungit de-o s,chioapa(
Înca(lzit e ca o plita(
S,i mustat,a-i e zburlita(,
Are s,i un junghi în spate
S,i de-abia, de-abia mai poate
Sa( se t,ina( pe picioare.
Uf s,i capul ra(u îl doare!
Ba îl doare, ce sa( spui,
Chiar s,i vârful nasului!
Gat-acum! Fie ce-o fi!
Mâine, parca( ce, nu-i zi?
O sa( faca( mâine treaba,
Asta(zi vrea sa( stea degeaba,
A muncit destul, ce vrei !
... S,i se vâra( în bordei
Pân-a nu se face seara(.
Doar codit,a sta( afara(,
Fiindca( loc nu se ga(sea
În bordei s,i pentru ea!
Noaptea a trecut us,or
Peste somnul tuturor
Dar spre ziua(, deodata(,
Picuri mici, cu pas de vata(
Au ca(zut de sus, pic-pic...
S,i cu fir de borangic
Ploaia a-nceput sa( t,easa(
Lungi perdele de ma(tasa(,
Apa( dulce pe ogoare,
Ca sa( aiba( fiecare,
Flori s,i ierburi, pomi s,i grâne,
S,i pa(durile ba(trâne...
... Iar codit,a, subt,irea,
Tot din brazda( ra(sa(rea.
(Ploaia cum putea sa( s,tie
Ca(-i o borta( colo-n glie)
Astfel, se porni pe treaba(
S,i uda( codit,a-n graba(
De simt,i biet s,oricel
Ca( s-a dezlipit de el
De atâta înmuiat!
Se întoarse speriat
S,i-o va(zu prinzând în tina(
Fire mici de ra(da(cina(.
...
...De atunci, pe câmp, spre vara(
Întâlnes,ti o ierbus,oara(
Cenus,ie s,i lucioasa(,
Cu bla(nit,a( ma(ta(soasa(.
Ba sa(mânt,a ei s-a dus
Sus la deal, la munte sus
Oris,iunde-s s,oricei.
S,i culegi acum de vrei,
În largul muncelului,
Coada s,oricelului!
Iar fârtatul cu pricina
Nu s,i-a mai ga(sit hodina
Pâna( ce, dintr-o nojit,a(
Îs,i fa(cu alta( codit,a(,
Ca(-i era rus,ine tare
Sa( nu afle oarecare
S,i sa( spuna( la copii
Ceea ce va( povestii.