Sunteți pe pagina 1din 18

8 sept

Axion la Naterea Nsctoarei de Dumnezeu, glas 8

Macarie ierom.
HrC

S 4e!O!:!S"\0!\0!:Sq!pz\!!1a1a1a
tr

in lu u

cru u es te ma

a ai ci

lor

fe

O\!A
"s i !SiP
S] n)D
cio ri )i s 1
i "s !i 0a
a m<C $3`0a
str i
i i w1
i x0
i a1
i !
i !
1a
1
x0
a\0j
i !i 1`1a
fe e cioa !
a Do
a !D
ao
a _a
a re )es 1
e "s !e0a
lor m<C
qz
na _
a te )s
e \1!S
rea a 1
a PS
a ]\0!S
a a \0a
de )e s 1
e "s !
e 0a
fii cC0a
ia `
ar X
111'
n tru ti !i !30s
i i
i [\0!:
ne eS0
Ns 00a
c toa 1
a x0
a )s1a
a re 1
de a

1;
Du "!
u SO
u H\0!S
u um\0a
ne )es 1
e "s !e0a
zeu 0
a 01'
mn do !
o !!!K
o o u1
')s:
1os
s-a au \!!S
r 1
ao
a!
nA !A
du!
u OS
s-au U
r S! !@1"
n du u s !u0a
it cC0a
pe
`X
S] te a0
] i ()iD1
en1
tru 11'
a cea a)
as`
a XO
as S!
taAO
toa SU
a @
se 0
min 0PS
i
i !
i
1a
S] ne
le J1
p a1
m ;"!SO
S\0!S
n\0a
tu )us 1
u "s !
u 0a
lui 0
pe PS
ti P
i @

00a
ne
n { !
ce A\0!S
ta aP
at S] @a1os
te
fe
e !
ri )s
i !X
i1
ci k)s
i !`X
i i \1!S
i
i
\10[
i
i s0
im kcC

www.stavropoleos.ro

14 sept

Axion la nlarea Cinstitei Cruci, glas 8

Macarie ierom.
HrC

]
OS]!)s 1{a! A3z'!A!A
R 3z0aO@aOS!\!K!\1!S
ai

de

tai n

e eti N

s c

toa a a

1"
s a !1"
s a A!aA0
a C4
Su
a !
a a !
re c
de 3;
Du "!uS\0!S
u uO
um S]\!A
ne)es `
e XO
de SU
Du !
_1"
s e0a
um
ne e !
zeu m<C 1PS
ca
a ]@
re 0!`010s
ai o o o
o
o [!
o !\!
o dr !
s
1a
li o
i s!i !:i !
i S"q
i !!S
i it0
ne ko
e 11;
e
lu "!
u SO
cra 0!1"
a a a s!
a A!A
at!
pe
1'
!A\1!S
] tru
!
e )es 1
e "!e A Hris
to osKcC0
n 0O0!1"
tru Ca a a a s !aA!
a A!
rePS
e !
n

1'
a M 1oOS
Ca !a\!!}
re e 1
le m
le
e
em @
nu `\1!S
ul Cru u 1
u ao
u a\!!O
u u ci
011"
CP
i
i
i s !i !!!ogm<
i i i ii
ce SP
el ] S@0p!!S
de vi
a a aO
a S!a_a
a
\1!S
A!A !1'
pu u 1
ur OS
t !
!S
O
to 0a
or 0
pe 00`0!1"
p m
s!
nt
s-a a
a)s1"
a !
s A!A1
di a1
i "s@
it acC0a
pe `
enX1
tru 11'
a cea !a!3"
a as !
ta00'
+ a
cu

!!
!111a
)s :!fios
u u um

nl a 1
a aO
a S!a!S
a1
a os
a at
i _
i a!i !!D
i i `i
1am<
ind C0
n 1\1!S
chi
n 1
a1
')s o
1"
n !
duA!
u _!
u 1"
u s!
uA!
neA0
lui k0
pe

0`0!
!A1
ti i
i
i 1"
i s!i A!
neA!
te1'
e )es 1
e "!
e A m
ri k)i s !i `1k
i im cC

www.stavropoleos.ro

21 nov

Axion la Intrarea n Templu, glas 4

Macarie ierom.

leghetos

R
B
1
` PS
! !S
n\0!O0a
ge e e
rii m<C $3010
in tra rea ce
lei US
Prea !
a

US
)s s-au
! \!!S
cu !
u O'
ra !
a !!11a
a te v z ' nd
sp 1
i OS
m !
n0`0a
ta a at vV w
cum

!1a
Fe
cioa 1
a "s !
a `0a
a ra +0
a 0\00[
in
tra
a s0
a tS
at `@
n 1a
sf `
nX1
ta a`
aX
1'
sfi !
in !:
te !
e S"\0!:
lo orbB

C0os0aP!S _a1a1"s!10a00PS!
a

de

u un Si

cri

iu

su

fle

it

!a al)s 1;
lu "!uS1
u os
ui \0!S
Du u \0!S
u um\0)D1`X
ne e e
e \1!S
ze e \2)s
e e
!Xe 1
a B0
] \0!S
] nu !u _1\18
eu b
nici \5!S
cu u 1
u !S
um
s O
SUS
u se
a
ti 0
i [s
0)s
d in \0!S
i i )is 3
i k 0[
g :O
m S! US
na !ayS
a ne @
e \1!S
cre e 1
e `X
e1
di a

`X
in 1
cio '!
o US
i !i !Si \0!:
lo or bB 00!od
ia
r bu u !
u _01~1
u ze le
cre din
0`PS
cio o
o ] !o _!X1
o i i
i `X\
i 1
i !Si O
i S ]\0
lo )Do 1a
or m<C 02
f
0PS
] e0
r
] !
t )D
1`X
\1!S
ce e 1
e !S
re am<?@
glaos
a 0
a )sa)as o
a so
a s

0j
su )
u D \1!}
u
uS 1
u !S
u ]} 1
ul anN 1j
o
1US
n
ge !
e yS
e ru U
u S!
lu )D
u
OS
)D!40[
S u_`X
u U
u S0
ui 0p!!S
cn t O
S0
nd
cu u
u sU
bu !
u cu u O
u S
\@a
ri )i s 1
i "s !i 0a
e vV 0
s 1`
stri i \1
i !Si O
i S ]\0
ge )D
e 1a
e 0
Ns 0
c

0a
toa ' )s
a!
a 1`1os
re ei de
e _
e Duma!:
ne!
e S"\1!:
ze eu SbB4
cu l 0PS
a
de !
e_
e v
`XOS
a @
\0!S
ra a !
a1s
a !
a 1x
a 0
at ./B
mai03
pre su7 zP
u S]!u!S
usP
de S!
e
yS
a <CP
S e eti
_os
e c U
t S!
to )DOS
o o U
o S0
oi m
e !
Fe e @
cioa 1'
a )as!
a OS
r !

1a
{ KbB
cu 2
ra '!
a !`X
a aO
a S!
t K )s
!
os
!
www.stavropoleos.ro

25 dec

Axion la Naterea Domnului, glas 1

QV Macarie ierom.

M03`0a0aPS]!!S\0!O\0k!\1'!!!

re

e te

su

u u

fle

tul

me eu pe

e e e

OS
cea !
a OS
a !
a !S
aO
ma H0
ai YS
ci 0
i !@oOS
in sti
i
i \!!K
t m<C0
i 1
mai
OS!a sl
!AO'
prea
vi !i !!A00US
i t de
ct
o \0!S0'
o o
o !
o !oOS
ti i
i Y
le S
\0!S
e e \0!S
ce e O
e S]U
le S!
e _1"
e de e s!
e 0a
sus vV

T \10s[PS@a=s!!\0!:S} `XPS\0!S0avV
a

ai

str

e
] !:!aS" \0!S
v z \!!OS
d i !i 1PS
i
i prea
sl 1
PS
vi !i )si 1"
i s!i 0a
t

1a
Ce ~ 1"
e s!
e oa
er ,<V $0a
fi
i j PS
i ]!i !S
indPS
pe !e _1"
e te
e s!
e 0a
ra ,<
\60s
} u x0
sca a [0
a )sa `
a XO
a S\!!:
u uS1
un am<C$
de 1a
He 1
e "s!e!1`
e ru u OS
vi
!!
[ e S@
imi
Fe`qz
e cioa!
a !!A
a ravV \10s
ie
e P
slea0O'
s l !!!}
lu`
u PS
i \0
i

!Si 0
a V0
V0
re v
n 03z
tru ca 1
a "s!a`0a,<
a re
S-a 0\00s
cul
ca
a [P
a S@
at a
1`PS
! 1a
Ce el ne \0!S
e
eP
S! _1"
n c s!
0a
put Hris
to ' )os !
osOS
Du !
umOS
ne

!!S
e eO
ze 0a
eu m<C 01PS
pe Ca
a ]@
re 000US
le
l
u
d ! _`1
n du u-L

11"
!A )s 1

s!
US
l \m
"s!
\0!:
ri i o
i {a !A
imvV

www.stavropoleos.ro

6 ian

Axion la Botezul Domnului, glas 6

HwgMacarie ierom.

s !@30[s
M00os@\a 1!S1O\00[0

re

te

su u

fle

te

e a

al

\0!K
me eum Y #
pe PS
Ce P
el S]@
ce 0OS
n
I !iOS
o !
or1a
dan ^0
de !11
e la
I

1'
S a1`p!!S
S e )s1"
s e0a
oa !a!a )s
anO
a !
lu u a a at\0!S
Bo o O
o S]U
te !
e e !
zul v?

Nwz!!2'!\!!O'!!\0!:`S XOS\0!S0av?e
u se pri ce

pe e toa a a

li

im ba

!111'
S u1`p!!S
te l u da !
a !)s
a aO
du !
p vre e ed\0!S
ni i 1
i PS
ci !i)s1"
i
i s
!0a
"s e`Xe O
i e v?1a
i ~000`P]
se
n
tu u
u @
ne a1
e !
e S\0!:
c ,?0
i k

O'
!01o1p!!S
"s u
mi !i !
in tea
cea ma ai pre su u us\0!S
de e O
e S]U
lu S!
u )s
u1
u !
0a
me m<C 011"
a
cn ta ;!
aSO
a S\0!S
a
a\0a
i )i s1"
i s!i 006
e
de p
Dumz\!
ne
!OS
s a0a
S] s ) 1a
d 0
e ze !
e O0'
eu N !
sU\!A
c toa )s1"
a a !
re v?\3!S

O
n !
fi

\00[
s i ):i s `X
!AOS
i
i 0
ind O'
bu !
u!:
u!
n"!S
1
pri `q!!S
i me e e P
te '!
e !e cre
di ~
\0!S
i in 0
a av?0
c 0os
ti
ii Y
dra S!a1a
gos O
tea 0'
noa!a!3"
a as !A
tr\!!

OS
"s a0a
cea !
a 1a
dum q
ne !!S
e e \0!S
ze e O
e S]U
ia S!a )sa1
a !
sc v?3
cj z`X
O
tu S!
u
US
"s a
cre !
e O'
ti !
ni !!A
i lor1
e ao
eti s1
fo p!!S
lo o o\0!S
si i 1
i PS
toa !
a )s
a1
a !

0a
s \0!:
re 0
pe 6q
ti !!S
i i \0!S
ne e O
e S]U
te S!
e _1"
e m !
ri i o
i a{ !K
imv?

www.stavropoleos.ro

2 febr

Axion la ntmpinarea Domnului, glas 3

Macarie ierom.
eN

\
!
S 1";!S\2!SS\0
N1~\1!S2a! }`\0)DOSY

sc toa re e

e e

de

e Du u

!S0
d ze e U
): 1`X
d n \1!S
um
ne a)
e 1PS
e S ]0
e eu

\2)s
de ej_
dea a1
tu ";!
u S1
u
`1!D
\ 0!S
]_
di
u tu u `\1!S
u
u u\0)D
ro oO
o S\
o o0
o or
crea1
ti a1
i '!
i !)
ni i 1

`Xi 1
): nCd 0x
d a !a @
i `X
i \1!S
i
iO
i S]@
lo or
a 3
co `003k
o pe
re
a &)a 1'
p
01k
\ ze S@
d e )e 1`X
d pe e \1!S
r p k)DO
SY
e 2s
e 0
te k)e 1k
e e\1)s
ce e _
ei ce a
1"
\ 0!S
] ie esc
!
S 1a
n ;!
S1
`1!D
d `\1!S

j\0)D
du uO
u S\
u u0
u y
spre
1'
d i `Xi 1
ti !i !)
i i1
i `X
i \1!S
i
iO
i S]@
ne ):
e DnC

1jO@0OS!US!!)sOS! }1a1a1"s!`0a,<V
n

Le

ge

u um br i i

n Scrip tu

u u

!X
!\0!:
n1
chi 1O'
pu
i !i !US
i re !
e \!!S
ve e 1
e O'
de !
e em
no oSo
o s!
oi Se
cre z!e
!\0!PYS
e
di i
in
cio \0!S
o o\0!\0!:
o o
i i vV t)
toa !
tq!!S
pa a ar0
tea a

\1!S
] !US
b O
S!
r b !
O'
tea !
a !\0!:
as
c vV 11OS
ce des chi !i !`1"
de e p ;

!S 1
S e _!S
'!@a
os
n U
te !
e ce e 1
e 1a
le \2!S
Sf 1
nt
lui 0
Du ao
u s1
um
US
] e S!e )se 1
ne \0!S
e e \0!S
ze e O
eu SU
e "s!
es0a
te o
e s1
deci #a
pe !
CuA\0
v !: S

os
! US
O
n S@
tu a1
u "s!
ul cel
ma !
ai !`0`P!:
na a i
i
in te!
e S" P
n S!
!S
s\0
cu
!:
a <V 2
utvV O
Fi S!i }1a
ul O
Ta S !
a !S
a1
t `PS

\0!S
0
lui ,
Ce !Se1
e '_
e lu a

1"
u s!
u!
uiUS
f !
r !`0`P!:
de e

n ce!eS" \0!\0!K
e e
pu ut vV 3`
Ce el
www.stavropoleos.ro

0a
n 0
t o1US
i ns
cu \0!S
u ut\0!S
di i O
in S]U
Ma S!
a )sa 1
a "s!
ai0a
c 2
f '

!!A
r1
de ";0!eSO
e S!e_a
e is 3
pi PD
i !i\!!:
t S,<V 0
b 1')s
r!O\!!
b tea
a a
1a
sc 1
x0
'!
!A
l !
m`XO
S!
riK )!`1a
i i i im nN

www.stavropoleos.ro

25 mart

Axion la Bunavestire, glas 4

leghetos

Macarie ierom.
B

B OS@01a1"s!`0a!`OS!US! _a00
i

ne

ves

te

e e te

p m n tu

u u le

bu

cu

\5!S
ri i 1
i ]!i S\0!S
e eO
e S]U
ma S!a )sa 1
a "s!
a 0a
re m<C 01OUS
l
u dai ce

!_01PS
e e ruri m ri
i ]Y
rea S!
a !@01a
a Dum ne ze ')es !eOS
u !
u OO\!
lui no
o

!
os \0!:
tru u bB

C0os0aP!S _a1a1"s!10a00PS!
a

de

u un Si

cri

iu

su

fle

it

!a al)s 1;
lu "!
u S1
u os
ui \0!S
Du u \0!S
u um\0)D1`X
ne e e e \1!S
ze e \2)s
e e
!Xe 1
a B0
] \0!S
] nu !u _1\18
eu b
nici \5!S
cu u 1
u !S
um
s O
SUS
u se
a
ti 0
i [s
0)s
d in \0!S
i i )is 3
i k 0[
g :O
m S! US
na !
a yS
a ne @
e \1!S
cre e 1
e `X
e1
di a

`X
in 1
cio '!
o US
i !i !S
i \0!:
lo or bB 00!od
ia
r bu u !
u _01~1
u ze le
cre din
0`PS
cio o
o ] !_!X1`X\
o o i i
i
i 1!S
i
iO
i S ]\ 0)D
lo o 1a
or m<C 02
f
0PS
] e0
r
] !
t )D
1`X
\1!S
ce e 1
e !S
re am<?@
gla os
a 0
a )sa)as o
a so
a s

0j
)D \1!}
su u
u uS1
u !S
u ]} 1
ul a nN 1j
o
1US
n
ge !
e yS
e ru U
u S!
lu )D
u
OS
)D!40[
S u_`X
u U
u S0
ui 0p!!S
cn t O
S0
nd
cu u
u sU
bu !
u cu u O
u S
\@a
ri )i s 1
i "s !i 0a
e vV 0
s 1`
stri i \1!S
i
iO
i S ]\ 0)D
ge e 1a
e 0
Ns 0
c

0a
l a PS
toa ' )s
a!
a 1`1os
re ei de
e _
e Duma!:
ne!
e S"\1!:
ze eu S bB 4
Bu
u ]!
u !@!S
u cu u
www.stavropoleos.ro

1OS
u
r !
1a
te 1
e x!
e !@3
e cea pli7 zP
i S]!i !S
iP
n S!
yS
de U
e S!
ha)D
a
OS
a <CP
S o om
_os
a U
a S0
ar m
Do !
nu ul @
e 1'
e )
e s!
esOS
te !e 1a
cu 2
ti '!i !`X
i i

OS
i !
neK )s
e!
e os
e {!e KbB

www.stavropoleos.ro

Axion la Smbta lui Lazr, glas 8

HrC

Macarie ierom.

300k
)s 1
"s a !1"
s a A!a A0
cins ti !i og
i !
i im
po {a!
o A3
poa z'!
a A!aA1
a !
a a !
re

04k
sl vi 1
i 1"
i s!
i !!!oG
i i i it $
pe Ao
e g1
Cu a1
ra a1
a aO
a '!
a!!A
a ta 1
a "s
!!!
x a !!@k
a a Ns01a
c toa 1
a p
a a rea 1
a ' )sa:1
de a\1!S
Du u1
u PS
u \0
u

!S\0a
um
ne )
es1
e "s !
e 0a
zeu cC 11a
pe ce 1
e x0
e !!@a
e e ea `
a X1
ce a!
eD

o!D
e e

o!@a
e
e a )as :\2!S
z 1
OS
mi !i !S
is O
li 001k
it
n p 2
')so1

n
!A)esOS
te
n U
p S! !@1"
n te
e s !e0a
ce m<C

\06
fo 0
o s[0
o )so :=
o s!
o A=
o s!
o )s
o

!Xo 1
!A`u X1
o og
o 0
fo 'j!
o !!
cu ul Du
u `X
uO
um S!
ne !!@`X
e e ze e O
e S\@a
i )i s 1
i "s
!0a
i rii cC 06
f x0
r 00\00s
de
a
a
a [!
a :!aS"1
a ~\00s
a
a [!
arA\!
de )se
? 3zd `X111a21"s!osos@1k
`Xe 1
a
!
{
A
re e m
i i cu cn t

s 4)s !
X\2

!S 0
a)
D 1a
ri m<? 0j
f 0
r 0@og
t ce
e 1
e 0s
e [!
e !!!!A
e e e re u
s 0

!1"
s!
A!
A!o1')s1"
o o o !
o A!=!K)!`1k
m ri i i i im cC

www.stavropoleos.ro

Axion la Duminica Floriilor, glas 4

leghetos

Macarie ierom.
B

D00OS!!01a1"s!`PS! !@1')s!1a
um

ne

ze eu es

te

Do

o om nu

u ul i

i i s-a

`Xa O
a S!
a !AUS
r ta !
a !@oOS
at no
o
o \!!:
u vV 04PS
toc mi
i ]@
prz0
nu
+

PS
i@ \0!S
i
i0
i )D1a
i
i 1
i "s @
prz11a
nu
i j 1a
i O
i '!
i !!1'
i re e ' )s!
e e
\10s
s!A)s`OS
i
i [0
i tS
iS @1a
i bu 1
cu `1k
u r 1
{0
n du
u u bu U
u S@
cu a

1a
)s: \!)s`X
r o
g n
du u u 1
ne a{!
e AbB 01`P'
ve
ni i
ii !
s :!
S"0
'!
!A`X
m 1
ri 'a )si
!
im!
pe `1`X
e Hri i O
i S\0!:
sto o S!
o 10s
o
o [!
o A\!!1a
o o os vV 1
cu a`
u X1
ra '!
a
! _1a
mu
uri i cu ~ OS
st !
l12
p \1!S
0
)DOS
! 1x
0
ri aS !
i )sOS
i cu !
u
! S SU!
OS
[ )s`X
)DO
S u 1x
c !
n1030s
tri stri g
0
O
n SY
du S t
u
u-I S Lu
u !
u

0a
a <C 3
!e_1'
ui m
bi zU
ne S!
e yS
+ e
es te
e e)s !
e `X
e \1!S
cu u 1
u OS
v !
n1a
tat

0w
a <?0
Ce PS
el ]!
ce )D1`X
e e e \1!S
vi i 1
i !S
i0
ne m
n 00a
tru nuj 1x
u \0
u
! S SUS! )D
!Su 0
u 6)
uD 1a
me ~ 1k
le `
e \10[
Do
o s0
o )s`X
o oO
om SY
nu S t
u
u lu u
OS
u !
u 1x
u 0
ui aP
M S!
!@01a
n tu
i
to ' )os!
oOS
ru !
u 1a
lu `
ui X1
no '!
o !`X
o o

OS
!K )su !uog
{ u K bB
os tru
u !

www.stavropoleos.ro

Axionul Patilor, glas 1

T , de Macarie ierom.
g
QV
3z v1
n x0
ge 00};
rul a !Sa\0!s
stri i O
i S] \0k
ga !
at]1
ce '!e !
e !e

OS
S pli o
le !
e OS
e !
e ei1
i s_
i ne aQ
de zt`
e S @c
e Ov
da ~ \1!s
a aOS
a ] @`
ru u
0a
uri m<C0
Cu xm3
ra z,1
a x0
a aU
t S!
!A
FeO
cioa '!
a !\0!s
a r : ,<V 1a
bu )m1
u s}!u
!\0v
m)z a1
s O
X i
u cu !u :s\0!s
r P
S]!
te ):
e DvV 0\t
i
ia !s
a ]!a s3
a '_
a r ) !
I'
s ic6'
s uX \3
D e a vV 0
zi aiv) !
bu )u )su !
u !s
u \0!
cu u :s\0!s
r P
S]!
te )e 1
c
5z
D u a .N/ !Xa1
) s1
Fi )'m_
i u `XuO
ul S\0
t ) 1
n 11'
vi a !a!
a at
a 'V!a !a )sa
\3!
s a s}!a 0a
tre e :s os
e 1
ia Q!S
zi i i \0!s
di i O
in S]U
groa S!
a )a 1
p. vV

0v
u 0
mi e!
nea a O
a YS
z \0
! s\0\0!K

te e vV 0
lu

1\
}; U
S no _
zM o u
mi 1>
nea 0
a s[0
a a) s`
a XO
a S#
z !s
S\0!s
\1!:
te e.>u
os
s u s0
D I o1US
u o
u s )u 2
le )e s!Xe1
e ea) 0
i
e ru \0!s
u u \0!s
sa a 1
a
PS
s i s}!i 0a
li !
i )i 1
me m<C 0a
c `
X1
Sla a) \0!
va a :s`
a XO
Do S!
omQ!S
nu u u0
lui am<C
0v
] r !s}; \0};
pes 1
te 0'
ti !i !!1a
i i ne P
a SP
a S!
s !s
\0
ri !it: vV 6,
sa z
1x
s uX
a 0a
a )D\1
a
a !sa 1~
a 0s
a [ !a !
al!K
t 3v
sal #
t a @`X
a a1
a `X
a 1'
cu u) !
US
S i S!i 1a
u !
u umO
te m1
bu PS
u ]@
cu 3
u US
r \0!S
\0
Si !i s1
i
PS
s a s}!a 0a
oa !
a a) 1
ne m<C 0a
ia `
arX1
tu a)\0!:
Cu u s`
u X1
ra \00s
a a [\!S
a a
1`X
X t a m<C 0v
S e Du
S]! um
!s};
a aO
a S!
a a) as) s!a1
Ns 1
c 0'
toa !
a !!
a a 1a
re P
de P
www.stavropoleos.ro

\0};!s
S te };__
ne e \0
ze !K
eu vV 4
ve ,0
se 1
le os
e P
e S]!
e e0
e ve e se
4x
V 0v
!!11o1#a
e P
le S!
e _1s
e te e }!e0a,<
te
n tru
n vi e
e e rea PS
Ce
!yS
s a s}!al\0!
vv
K V
e e lu !
u _`111s
ui n s cu u
u }!uUS
ut \!Aa )a 1
t :co{s
!
u.

www.stavropoleos.ro

Axion la nlarea Domnului, glas 5

Hq

ierom.
<Macarie
F
I

M0fOS!!AP!S !S1aOS!1a00PS\0!S

re e te

su

u u fle

tu ul meu

pe Hris

to

os

011@00qz
D
t
to rul de
vi
a \!!1a
a a q
Cel !000US
ce S-a

nl
a
0!@a
a at de \1
pe !S
e1
e O
p US
m ! _
nt la 1"
a s!
a 0a
cer ,V

P 0f2'!!0PS] @0OS!OS!0PS] 0ac/N


e

ti

i ne Ma

ai

ca

lui

Du um ne

ze

eu

0o1\!!\!!10\1)DOS
] i in 1a
cea
a
a
ma ai pre e sus de
mi i
i !)s
te O
i US
de !
e
_1"
')s !ut\0!:
e cu u s !
u 0a
vnt ,V 3z
ca p
a !!S
a] a O
a '!
a !!A
a re\0k
ai !3z
ns cu ] u
ne e S

`X1`XOS
e gr \0!S
i
i :!i 10s
i
i [!i A\!!1a
i i i 1
i "s !i !1;
it su "!
uS1
u
`X
uO
ub S\0!S
a a :1
a "s !
a)
a `\1!S
af
a a1
ani a\1)DOS
pe e e !
e] )s
e \1!S
Ce e 1
el
1`PS
f
!!S
P
r S!
_1"
de e s !e0a
ani ,V 0
cre 11a
din cio 1
o xp
o !
o

_a
o ii 0
cu a1
u "s !
u !US
un g !
nd1a
te 1
fe ko
e 1!A)s`X
e ri i i O
i S\0!:
ci i )i !i
os
i { !K
im,<V

www.stavropoleos.ro

Axion la Pogorrea Sfntului Duh, glas 4

leghetos

Macarie ierom.

0os
u
u P
u US
cu !
u !@30[
u r

s \ 0!S
te e : 0
m x 0
p 0
r

US
S a S]Y
tea U
s S!
!S
1
`1a
Ma o
a g a):s \!)s
a a`
aiX1
c a{ !
AbB \5^
Sla )D
a OS
a \
0!_a
a a a vaj 3"
a SU
a SY
a ] S@0\00s
a Fe
cioa a [0
a )s
ao
a ao
a g)
a s: \!
re
e)s `
e X1
lo a{ !
orAbB 0t^
c toa !
t_W
gu o
u sP
u S \0!S
u uP
ra SY
a S]@
a 1
cea

\1!S
li
i1
i 0os
i
im !
pe!!!\0!S
e e e
de e 1
e a1
e ' ):
es1
e ' )e:s \5^
bi )D
i OS
i \

0!_a
i
i i nej `XOS
e
e !
e _k
e gr 1
0s
[!
i A ):i s `Xi 1
toa a`
a XOS
a !
a ):as \!)s`X
aa a
1a
a`X1
re {!eAbB @1~o1\!!:
vor bi
i
i
i i S1
i x0
i ind
nu a't
uS SY
te S@
poa 1'
a
} a x0
a)s!`X
a aO
te O\!!:
cn ta a S1
a am<C \3!S
cu u 1
u \P
u S!
u !S
um\0!S
se e O
e S\

!!wz
e e ca !
a !1x
a a !
a :!
a S" \2)D
a a 10[
a
a s!
de )D
e 1a
e 1
e x0
e am<C $
i a`X
i
\1!S
se e 1
e OS
!
!S
n O
tu 0=!A
u
u u!
u @`X
ne e \1[
e !e S\0)D
c 1a

1x
)D 1a
0
aO
toa S@
t \0!S
mi i 1
i a1
i ' )si :!i S" \2
i !Si O
in S\\!
tea
a +0
a

01a
cu noa o
a sO
a S@
te `PS
e
e !
e !S
e \0!S
Na a O
a S\ !
a !2s
a a 0
te a !
e!
e
1"
x a m<a C1
e s!
e A!
e @`X
rea a \1!S
a a \0)D
ta a 1a
a 1
a 0
pe k~!os
e e !
e Sp
e \!
e !S
en

1k
tru !
u `X
uO
u S!
u _!!S
u a a a1
cea a1
a "s!
a 1@a
as ta bB 011'!
cu un g nd!
pe
1')s
e e !OS!1a1a1"
e ti
i ne
te
e s @`XOS!K\00s
sl
vi
i
i [ 0!0\
i
i i
!0\
i i \0!:
i
i So
i g{ !K
imbB
www.stavropoleos.ro

6 aug

Axion la Schimbarea la Fa, glas 4

leghetos

Macarie ierom.

M01a1"s!`0aO!S !00a!)s1o1!Ap

re

e e te

su u fle tul meu pe e Do

om nul Cel

!11OS
)s !1`1a
ce
S-a schim ba !
at US
la !
a O'
Fa !
a !!00a
a n Mu 'un
te le e Ta q
bo z\!
ru

!u \0!:
lu uibB

N1a1"s!1YS!OS!!SPSPS]0a011k)
a

a a

te

e rea a a

Ta

ne

stri

ca a

o10[
u\0
] a !ayS
a
a
a s!a!US
a a Y
a ] S@abB
t
s-a
a )D
a OS
a US
a r
+

US
!A wz
!
ta a)D 11"
a
a s!
a 1x
a 0
at a m<C 01O'
Dum ne ze !
e!
eu din
p _
n te !e
\!!1`1a
ce e le e t `
XOS
!
u yS
a !
a \!
ie )se`
e X1
i a{!
it AbB !od
c !!@a
S-a
`X111k
a +a
r
ta 1
a 1"
a s!
a !!!og
a a a at m<C 001'
pur t to !
or !!US
de e tru
@3z
] 0
!):DcC4
up pe P
e S]!e!S
e \0!S
p O
S US
mnt
i 0\1!S
cu
oa a1
a
!Sa \0)D
]!A1
!)DOS
me e OS
e nii
a o1US
a
a
pe !eyS
e tre U
e Scu
u u !
u1x
u 0
ut a

m<C 1k
pe ~ !os
e e !
e Sp
e !!S
e en1
tru k!
u`X
uO
u S!
u_
u a !!S
a a1
cea a1
a "s!a1
as
@01'
!S1
ta pe
ti !i U@a
i ne 1
de x1
Dum 1OS
ne
ze !
e eu
Ns 1O'
c toa !
a US
a
@a
re m<C wzyS
to oi te !
e_
e m `X
O
S!
riK )si !i og
i { !K
imbB

www.stavropoleos.ro

15 aug

Axion la Adormirea Nsctoarei de Dumnezeu, glas 1

QV

Macarie ierom., Lacu p.427

N!`0a003z1x0aP]'!!!!OS!1aPS
ea a mu

ri

le

toa

te

e e te e fe

ri

ce

0YS
esc
pe 0
e _oOS
e ti
i
i \!!K
ne e m<C3
U 1'
u )
us!
u\0!:
na a 0
de US
Du

\0!S
u umP
ne S!
e _o1US
e ze
e
eu N \0!S
s\0!S
c 1
PS
toa !
a)
as
1"
a s!
a 0a
re vV

Bpz\!!1oOS\!A)s1s"!0avV0x4PS]@aUS
i

ru u ie

es

cu u u

se

ho

ta

re

le

!_oOS
e e fi
i
i \0!K
ri ii m<C !11PS
n tru
ti
i ]@
ne 0US
Cu ra \0!S
a a
PS
S]!:!a"SP
a !a!S
a1
t aP
Fe SP
e cioa
a S!
a !S
a \0!:vV
r !
c1a
na 1
a x0
a
@OOUS
j
a te rea fe U
e S]@
cio `qz
o re !
e !!AvV
e te 0
i 11
moa oOS
a
ar \!!K
tea a 0
+ ar

01'
vu ne !
e !!1a
e e te 1
vi aU
a S\0!S
a a0
a ";!
a S\0!:
vV !X
ce1
ea 1
ce
+

OS
)s1
e !
e p!]
e e!
e S1
e a{!
etiA vV 0!1a
du p na 1
a x0
a a
te o1US
e
e
re !
e
US
C i 1a
Fe !
e 1a
cioa 1
a s"!
a `0am<
a r $
du p
u !]
u !uS0
p 4PS

moa 0
a _
ar te
`1a
D V0
e vi !
e ):ev
mn 06'
tu
ie !
e !OS
e eti U
pu S!u_1s
u ru u "!
u0a
rea m<C0
Ns 0
c
!`PS
!!og
toa
a a !
a !S
aP
re S!
e _a
e de \1!S
Du u1
um OS
ne !e!S
eO
ze 0a
eu \mo
o o

#`111s
)s1
te e ni
i
i "!i US
i \!A
rea
a s"!a\0!:
ta a o
a a{!
a KvV

www.stavropoleos.ro

S-ar putea să vă placă și