Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae

Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naionalitate(-ti)
Data naterii
Sex
Starea civila
Locul de munc vizat /
Domeniul ocupaional
Experiena profesional
Perioada
Funcia sau postul ocupat

Activiti i responsabiliti
principale

Ungureanu Ioan
Str. Ionita Sandu Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, et. 2, ap. 12, Bacau
Mobil: 0742 133 654
UNGUREANU_IOAN_86@YAHOO.COM

Romana
21 Septembrie 1986
M
Casatorit
Inginer topograf

23.05.2011 prezent
Inginer Topograf
 Realizarea masuratorilor topografice si culegerea datelor din
teren in vederea intocmirii planurilor de situatie;
 Executarea trasarilor pe teren a diferitelor obiective cum ar
fi: constructii, limite de proprietate, drumuri, retele de
canalizare si apa etc.
 Verificari postexecutie,
 Colaborarea cu sefii de punct de lucru a santierelor pentru o
buna desfasurare a lucrarilor de executie,
 Intocmirea documentatiilor cadastrale.

TRASARI CONSTRUCTII -(Camin cultural si centrala termica


com. Sarata, Jud. Bacau; Camin cultural si centrala termica com.
Corbasca, Jud. Bacau; Restaurant ferma piscicola com.Blagesti, jud.
Bacau; Casa de locuit com. Magura, jud. Bacau; Depozit piscicol
com.Blagesti, jud. Bacau, Statie de sortare compusa din buncar,
concasor, ciur, cabina comanda, cantar, decantor si masina de spalat
com.Blagesti, jud. Bacau; Statie de betoane com.Blagesti, jud. Bacau;
Statie de epurare com. Nicolae Balcescu, jud Bacau; Culei poduri)
TRASARI DE DIGURI SI APARARI DE MAL (GABIOANE) com.Blagesti, jud. Bacau
TRASARI RETELE DE CANALIZARE - com. Saucesti, jud. Bacau;
com. Nicolae Balcescu, jud. Bacau; com. Letea Veche, jud. Bacau

PROIECTE

TRASARI IAZURI FERMA PISCICOLA COM. BLAGESTI, JUD.


BACAU
TRASARI LIMITE DE PROPRIETATE SI ALTE OBIECTIVE (stalpi
aductiune electrica, terenuri de sport, alei pietonale, puturi forate, sens
giratoriu, etc.)
MASURATORI POSTEXECUTIE
- CANALIZARI (com. Saucesti, jud. Bacau; com. Nicolae Balcescu,
jud. Bacau; com. Letea Veche, jud. Bacau)
- DETERMINARI VOLUMMETRICE (depozit balast, volume
sapatura iazuri(determinari trimestriale), diguri)
RIDICARI TOPOGRAFICE drumuri (com. Prajesti, jud Bacau; com.
Brusturoasa, jud. Bacau; com. Magura, jud. Bacau; s.a)

DOCUMENTATII CADASTRALE (PRIMA INSCRIERE, ALIPIRI,


DEZMEMBRARI, PLANURI DE SITUATIE, ACTUALIZARE
DATE CADASTRALE)
Numele i adresa S.C. CONEXTRUST S.A.
angajatorului BACAU, Str. A. Tolstoi, nr. 14
Tipul activitii sau sectorul Serviciul de proiectare
de activitate
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau sectorul
de activitate

Iulie 2010 Octombrie 2010


Customer service
Fagers Island,
Ocean City, Maryland, USA
Activitate in domeniul restaurantelor

Perioada Iulie 2010 Octombrie 2010

Funcia sau postul ocupat Houseman


Activiti i responsabiliti
Mentenanta
principale
Numele i adresa Coconut Malorie Hotel,
angajatorului Ocean City, Maryland, USA
Tipul activitii sau sectorul Activitate in domeniul hotelier
de activitate
Perioada Iunie 2010 Iulie 2010
Funcia sau postul ocupat Hoseman
Activiti i responsabiliti
principale
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau sectorul
de activitate

Mentenanta
Monte Carlo Hotel and Suites,
Ocean City, Maryland, USA
Activitate in domeniul hotelier

Perioada Aprilie 2010 Iunie 2010


Funcia sau postul ocupat Operator topograf
Activiti i responsabiliti
Practica topografica
principale
Numele i adresa S.C. HOTARNIC S.R.L.
angajatorului S.C. GAUSS S.R.L.
Iasi

Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti
principale
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau sectorul
de activitate

Iunie 2007 Octombrie 2007


Mover
Coordonator echip, operator motostivuitor, manipulator
Ace Relocation Systems,
Kyle, Texas, USA
Relocare, Transport marfa

Educaie i formare
Perioada 2009 - 2011
Studii Universitare de Masterat
Numele i tipul instituiei de Facultatea de Hidrotehnic, Geodezie i Ingineria Mediului din cadrul
nvmnt / furnizorului de Universitii Tehnice Iai, specializarea Inginerie Hidrotehnica
formare

Perioada
Calificarea / diploma obinut
Disciplinele principale studiate
/ competene profesionale
dobndite
Numele i tipul instituiei de
nvmnt / furnizorului de
formare

2005- 2009
Inginer
Geodezie, cadastru, topografie, cartografie, topografie minier
Facultatea de Hidrotehnic, Geodezie i Ingineria Mediului din cadrul
Universitii Tehnice Iai, specializarea Msurtori Terestre i
Cadastru studii de zi

Perioada 2001-2005
Calificarea / diploma obinut Matematic-Informatic
Numele i tipul instituiei de Colegiul Naional Vasile Alecsandri Bacu studii de zi
nvmnt / furnizorului de
formare
Aptitudini i competene
personale
Limba(i) matern(e) Romana
Limba(i) strin(e) Engleza
cunoscut(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba
Competene i abiliti
sociale
Competene i aptitudini
organizatorice
Competene i aptitudini
tehnice

Competene i aptitudini de
utilizare a calculatorului

nelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare Discurs oral
Exprimare
la
scris
conversaie
Engleza
Avansat
Avansat
Avansat
Avansat
Integrare rapid n colectiv , Sociabil, Comunicativ, Eficient, Gndire
pozitiv
Spirit de Echip, Spirit de iniiativ, Adaptabilitate n medii noi de
lucru
Utilizarea:
 Statiei Totale Leica TCR 805 POWER,
 Statiei Totale Leica TCR 407,
 Nivela electronica Leica 150M,
 GPS South S82 (T,V)
Utilizarea:
 Platformei Autocad si a programelor TopoLT, ProfLT,
 Softului de prelucrare, incarcare si descarcare a datelor
topografice Leica Geo Office Tools,
 Pachet Office,
 TopoSys.

Permis(e) de conducere Categoria B

S-ar putea să vă placă și