Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2015


Proba E. d)
Economie
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 2
Profilul umanist din filiera teoretic, profilul servicii din filiera tehnologic i toate profilurile
i specializrile din filiera vocaional, cu excepia profilului militar

Se puncteaz orice formulare/modalitate de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit n barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I
cte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 10 rspunsuri corecte, astfel:
1-c, 2-d, 3-b, 4-c, 5-a, 6-a, 7-b, 8-c, 9-d, 10-b

(30 de puncte)
10x3p=30 de puncte

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
1.
A. cte 2 puncte pentru completarea fiecreia dintre cele dou coloane ale tabelului, conform
cerinei
2x2p=4 puncte
B. - precizarea formulei coeficientului de elasticitate a cererii n funcie de pre
3 puncte
- calcularea coeficientului pentru situaia cerut
1 punct
- precizarea tipului de elasticitate corespunztor valorii coeficientului determinat
2 puncte
C. trasarea graficului cerut
2 puncte
2.
- scrierea algoritmului de calcul: algoritm complet i corect 3p./ algoritm incomplet 1p.
- calcularea modificrii procentuale a salariului real, n situaia dat: - 50%
- precizarea sensului n care se va modifica nivelul salariului real: scade

3 puncte
3 puncte
3 puncte

3.
- cte 1 punct pentru scrierea algoritmului n vederea determinrii fiecruia dintre indicatorii cerui
la subpunctele A., B. i C.
3x1p=3 puncte
- cte 1 punct pentru explicitarea simbolurilor utilizate n formulele de calcul pentru determinarea
fiecruia dintre indicatorii cerui la subpunctele A., B. i C.
3x1p=3 puncte
- cte 1 punct pentru precizarea valorilor determinate n cazul fiecruia dintre indicatorii cerui la
subpunctele A., B. i C., astfel: durata de amortizare a capitalului fix = 5 ani, profitul unitar = 30 mil.
u.m., capitalul circulant consumat = 30 mld. u.m.
3x1p=3 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
1. precizarea nelesului economic al noiunii date
6 puncte
2. cte 4 puncte pentru menionarea oricror trei tipuri de concuren imperfect 3x4p=12 puncte
3. scrierea exemplului: o situaie economic pe baza unor valori numerice adecvate 6p./ o
situaie economic la nivel teoretic sau cu valori numerice inadecvate 2p.
6 puncte
4. - explicarea corect i relevant a faptului dat
4 puncte
- ncadrarea n limita de spaiu dat
2 puncte

Prob scris la economie


Barem de evaluare i de notare

Varianta 2
Pagina 1 din 1