Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti

Stoica Paul Victor

AMENAJAREA AGROTURISTICA A TERITORIULUI

Amenajarea turistica a zonelor montane

Amenajarea turistică a teritoriului este parte integrantă a amenajării


teritoriului unei ţări. Este un proces dinamic şi complex de amenajare ştiinţifică a
spaţiului turistic cu luarea în considerare a relaţiei mediu colectivităţi umane,
precum şi factorii care influenţează aceste relaţii.
Scopul amenajării teritoriului este punerea în valoare a resurselor regionale,
îmbunătăţirea cadrului de viaţă şi a condiţiilor de existenţă ale locuitorilor, având în
vedere atenuarea disparităţilor regionale ale dezvoltării economice şi sociale prin
organizarea mediului înconjurător şi orientarea optimă a echipamentelor şi
activităţilor. Localizarea turistică
necesită:

a) o repartizare geografică a activităţilor;

b) o abordare economică concepută funcţie de variabilele:

1) potenţialul natural al zonei (aptitudinile naturale ale zonei);

2) distanţa între zona de emisie (de origine a turiştilor) şi zona de recepţie;

3) potenţialul pieţei cu modul de formare a fluxurilor turistice şi intensitatea lor;

4) condiţiile economico – sociale ale zonei ce urmează a fi amenajată;

5) dimensiunea actuală sau proiectată a implantărilor;

6) competenţele decizionale.
Pe măsura utilizării unei zone de recepţie în mod intensiv, se diminuează rolul
resurselor.

Obiective principale ale strategiei de amenajare turistică:

1) valorificarea superioară a potenţialului turistic;

2) diminuarea sezonalităţii;
3) extinderea sezonului turistic prin echiparea teritoriului cu dotări exploatabile şi
funcţionale tot timpul anului şi atragerea unui număr mare de turişti străini cu
lărgirea ariei de provenienţă a turiştilor;

4) sporirea eficienţei economice şi sociale a activităţii de turism;

5) dezvoltarea tuturor formelor de turism posibile şi pretabile în teritoriile


amenajate;

6) păstrarea şi conservarea mediului înconjurător şi a obiectivelor turistice.

Amenajările din zona montană

În funcţie de elementele naturale şi condiţiile de accesibilitate se disting 2 tipuri de localizări:

1) sub forma punctelor izolate (centre de recepţie turistică de mici dimensiuni distribuite în jurul masivului,
de-a lungul văilor sau chiar în interiorul acestuia)

2) sub forma staţiunilor. Acestea sunt localizări concentrate cu funcţionalitate multiplă destinate unui
număr mare de turişti. Raportat la aceste tipuri de localizări
există 3 forme principale pentru staţiunile montane funcţie de amplasarea echipamentelor faţă de masiv:

a) localizare periferică la marginea masivului montan şi în imediata vecinătate a unor localităţi: Poiana
Ţapului, Azuga, Buşteni

b) localizare liniară de-a lungul culoarelor naturale de pătrundere în masiv: Valea Prahovei, Valea Oltului

c) localizare terminală în zone înalte sau adânci dincolo de limita aşezărilor umane: localitatea Runcu
lângă Tismana.

Principalele criterii aplicabile în România pentru turismul de iarnă, respectiv


turismul de schi

1) Amplasamentul unei staţiuni de sporturi de iarnă se face funcţie de


condiţiile naturale analizate de specialişti, precum şi pe baza operaţiunilor de
cartare.

2) Amplasamentul optim se consideră la o altitudine de 1200 m.

3) Asigurarea accesibilităţii în staţiune prin construirea sau amenajarea unor căi de


comunicaţii moderne şi eficiente.

4) Crearea de condiţii optime pentru practicarea schiului prin amenajarea cu


prioritate a domeniului schiabil şi a dotărilor specifice.
5) Capacitatea de cazare a unei staţiuni se stabileşte funcţie de capacitatea pârtiilor
amenajate: pentru un loc de cazare minim 6 m pârtie de schi, iar în situaţia în care
la sfârşit de săptămână fluxul de turişti se intensifică se ajunge la 8,5 m pârtie pe
loc de cazare.

6) Concentrarea dotărilor pentru cazare din staţiuni în apropierea pârtiilor de schi şi


a instalaţiilor de transport pe cablu.

7) Activităţile turistice de bază (sporturi de iarnă) se vor corela cu alte activităţi


menite să sporească atracţia pentru staţiuni şi să se diversifice profilul.

8) Pârtiile de schi pentru amatori trebuie separate de cele de performanţă,


complexitatea pârtiilor fiind în acord cu categoriile de schiori: începători, şcoli de
schi, pârtii uşoare, medii, dificile.

9) Orientarea spre nord a pârtiilor de schi este obligatorie până la altitudinea de


1600, 1800 m. Golul alpin este adesea impropriu schiatului din cauza viscolului
şi ceţii astfel încât domeniul schiabil trebuie asigurat în etajul pădurilor între 800 şi
1800 metri.

Concluzii: În amenajarea turistică a zonei montane se va ţine seama de:

1) unicitatea prestaţiei; fiecare localizare indiferent de forma sau mărimea ei


reprezintă un caz particular chiar în cadrul aceleiaşi arii geoturistice.

2) localizarea turistică se face la sursă datorită caracterului rigid şi netransferabil al


ofertei.

3) localizarea turistică este îndepărtată de piaţa cumpărătorului. Consumarea


produsului turistic presupune deplasarea cererii, a turistului, de aceea sunt
necesare amenajări complexe cu o gamă largă de prestaţii.

4) polivalenţa amenajărilor (a staţiunilor). Sunt necesare dotări şi servicii care


permit satisfacerea în condiţii de calitate specifice fiecărui segment de turişti.

5) amenajările turistice se integrează tendinţei de expansiune a terţiarului.

S-ar putea să vă placă și