Sunteți pe pagina 1din 27

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


Colecţia Integrare Europeană

Iaşi,
2010

2
EDITURA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


COLECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ

Editura Lumen este acreditată CNCSIS


Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2

edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com
prlumen@gmail.com

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com

Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU


Redactor: Simona PONEA
Copertă: Cristian UŞURELU

Colecţia: Recenzii
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare,
multiplicare neautorizată indiferent de mediul de transmitere este interzisă.

ISSN:

3
EDITURA LUMEN
EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


Colecţia Integrare Europeană

Iaşi,
2010

4
EDITURA LUMEN

5
CUPRINS:

2009............................................................................................................... 9
Interesat de „City Branding?” Despre branding de oraş în
contextul evenimentului „Capitala Culturală Europeană”............... 9
2008.............................................................................................................10
Studii europene. Analize multidimensionale ....................................10
Autori: Octavian ARON,....................................................................10
Lidia MÂNDRU, Elena STAN, Antonio SANDU ........................10
L’avis conforme du Parlement Européen pour l’adhésion de la
Roumanie à l’Union Européenne ......................................................11
Dimensiuni psiho-sociale ale integrării europene: o analiză a
reprezentărilor stereotipe dinamice în relaţiile inter-grup ..............12
Uniunea Europeană, Imperiile Antice şi Imperiile Medievale ......13
Forme de participare politică a minorităţilor naţionale în contextul
Uniunii Europene.................................................................................14
Autoarea Muslims in Europe. The European Union Solving Social
Conflicts.................................................................................................14
Muslims in Europe. The European Union Solving Social Conflicts
.................................................................................................................15
Teoria complexului regional de securitate: complexul de securitate
european ................................................................................................16
2006.............................................................................................................17
Identitate europeană. Reprezentări sociale.......................................17
Despre Europa......................................................................................18
Integrare, naţiune, identitate ...............................................................19
Investiţiile străine directe şi restructurarea economiei româneşti în
contextul integrării europene..............................................................20

6
EDITURA LUMEN
Perspectives on the challenges and opportunities of the future EU
enlargement towards CEEC ...............................................................21
Identitate naţională şi identitate europeană. Dintr-o perspectivă
psihosociologică....................................................................................22
Creare şi deturnare de comerţ datorită extinderii Uniunii
Europene. Analiză econometrică.......................................................23
Wages Seniority and Separation Rates in a Stochastic Productivity
Model a Comparative Perspective. Analiză econometrică.............24
2005.............................................................................................................25
Politica agricolă comună. Din perspectiva recentelor propuneri de
reformă şi a negocierilor purtate în cadrul OMC ............................25
Integrare europeană prin educaţie multiculturală............................26

7
EDITURA LUMEN

8
EDITURA LUMEN

2009
Interesat de „City Branding?”
Despre branding de oraş în
contextul evenimentului
„Capitala Culturală
Europeană”
Autor: Andra Cristina
BOTNARU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 233, format A 5

Această carte reprezintă finalul unei călătorii care a început


în data de 7 noiembrie 2006, din dorinţa de a cerceta întregul
proces de transformare şi promovare urbană, în contextul
găzduirii evenimentului „Capitală Culturală Europeană"
(„CCE").
De ce „branding de oraş" şi de ce „în contextul CCE"?
întrucât, în societatea contemporană, tendinţa de „a brandui"
orice a devenit din ce în ce mai frecventă, considerând drept
„branduri" chiar anumite locuri- ţări, regiuni sau oraşe.
Brandingul de oraş este un subiect pe cât de nou, pe atât de
controversat şi dificil. Prin cercetarea realizată, am urmărit
tocmai o aprofundare a acestui domeniu, pentru a înţelege de
ce oraşele sunt considerate branduri şi cum sunt ele
„construite" ca branduri.

Andra Cristina Botnaru


Bucuresti, 2009

9
EDITURA LUMEN

2008
Studii europene. Analize
multidimensionale
Autori: Octavian ARON,
Lidia MÂNDRU, Elena STAN,
Antonio SANDU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, ianuarie 2008
Nr. pag. 91, format A 5

Elena Stan
Scopul terapeutic al devianţei în literatura română
Uniunea europeană- diversitate cultural- artistică şi
manifestări politice identice
Societatea, teatru al convenienţelor

Octavian- Cornel Aron


Bureaucracy and the role of law: a comparative
perspective
Countries in Mirror: Reflections of Lustrationin the Cyech
Republic and Romania Rolul Comisiei

Lidia Mândru
Europene în politica de concurenţă

Antonio Sandu
Orizonturi etice transmoderne în cultura europeană

10
EDITURA LUMEN
L’avis conforme du Parlement
Européen pour l’adhésion de la
Roumanie à l’Union Européenne
Autor: Camelia ENACHE
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iulie 2008
Nr. pag. 105, format A 5

Le discours politique sur l’idée de l’Europe est aujourd’hui


massivement pénétré d’un besoin de réflexion critique loin des
seules discussions techniques concernant la construction
européenne. Par exemple, Jacques Delors constate que la
construction de l’Europe relève d’une « vision à long terme »
consistant a conduire les peuples dans la direction d’un
horizon. D’autre côté, Raph Dahrendorf exprime son opinion
concernant l’idée de l’Europe, en soutenant que « l’Europe
peut être une illusion optique », et que « nous avons besoin
d’une Europe ayant des institutions souples, pas d’un super-
Etat européen ».
D’autres responsables politiques parlent de redéfinir les
buts, de voir l’âme des chiffres qui les étouffent : autant de
tâches qui, les acteurs de l’Europe le croient, sont urgentes.
Mais, ces tâches s’imposent comme autant d’exigences induites
par des questions proprement philosophiques, comme :
Qu`est-ce que l’Europe était avant qu`on veuille la construire ?
Cette question est celle de l’essence de l’histoire et de du but de
l’Europe. L’Europe est insaisissable: elle ne se définit ni par des
frontières géographiques, ni par une identité culturelle, elle naît
pour les uns en Grèce antique, pour les autres son début est le
christianisme. Le but peut être ce qu’il est aujourd’hui, évoqué
en 1949 par Robert Schuman, la construction européenne.

11
EDITURA LUMEN
Dimensiuni psiho-sociale ale
integrării europene: o analiză a
reprezentărilor stereotipe
dinamice în relaţiile inter-grup
Autor: Vlad - Petre GLĂVEANU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iulie 2008
Nr. pag. 221, format A 5

Tema diferenţelor dintre indivizi este una dintre


preocupările majore ale psihologiei clinice. Diferenţele dintre
culturi şi contexte sociale, factori de prim rang în modelarea
personalităţii umane, constituie o arie fundamentală a
psihologiei sociale şi culturale. Fiecare dintre noi este unic dar
nu avem toţi aceeaşi capacitate de a accepta această diversitate,
nu suntem în aceeaşi măsură toleranţi face de cei care „nu sunt
ca noi”.
Uneori fără să ne dăm seama formăm grupuri şi includem
în grupuri sau clase pe toţi cei cu care interacţionăm. Criteriile
categorizării sociale sunt multiple: sexul, vârsta, etnia, profesia,
orientarea politică sau cea sexuală etc. Acelaşi „instinct” social
ne face ca automat să devenim apărători ai membrilor
grupurilor din care facem parte (şi ai membrilor grupurilor
noastre de referinţă) şi să ne manifestăm antipatia faţă de
membrii grupurilor concurente (iar competiţia este adesea
regula existenţei noastre în societate).

12
EDITURA LUMEN
Uniunea Europeană, Imperiile
Antice şi Imperiile Medievale
Autor: Mădălina Virginia
ANTONESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2008
Nr. pag. 567, format A 5

Lucrarea de faţă, în varianta sa îmbogăţită, reactualizată,


care ţine cont de evoluţia UE din 1993 până la momentul
actual, în 2007, este prima parte dintr-un set de cărţi având la
bază o teorie personală referitoare la natura imperială a UE.
Obiectul acestei lucrări (care poate fi încadrată în categoria unui
eseu politic, dar la fel de bine poate fi considerată şi un studiu
trans-istoric) îl constituie o comparaţie între UE, ca tip de
imperiu post-modern, original, contemporan nouă şi tipul
clasic de imperii (în care am inclus imperiile din perioada antică
şi pe cele din perioada medievală). Desigur, nu este o
comparaţie între UE şi toate imperiile antice şi medievale, din
consideraţii de spaţiu dar şi dat fiindcă aceste imperii urmăresc,
de regulă, un anumit tipar (în ceea ce priveşte modul de
formare, principiul fondator, modul de organizare al puterilor,
modul de extindere, cauzele de decădere) specific imperiilor
marţiale (întemeiate, extinse şi prăbuşite prin folosirea
metodelor militare).
Autoarea

13
EDITURA LUMEN
Forme de participare politică a
minorităţilor naţionale în
contextul Uniunii Europene
Autor: Sanda FĂRCAŞ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2008
Nr. pag. 302, format A 5

Cercetarea propusă de această teză urmăreşte să


examineze modul în care grupurile minorităţilor naţionale
reprezentate în Parlamentul României se angajează în acţiuni de
tip politic în diferite tipuri de arene (locală, naţională,
europeană), fără a neglija patternurile de comportament politic
pe care acestea le-au construit în diferite contexte istorice şi
temporale (comunist, preaderare şi postaderare). Caracterul de
noutate al tezei este determinat în principal de patru elemente.
Parcursul urmat de această lucrare transgresează tiparul
majorităţii analizelor în domeniu (studii, rapoarte de ţară) care
se concentrează aproape exclusiv asupra celor mai proeminente
minorităţi naţionale din punct de vedere cantitativ: maghiarii şi
rromii. Prin extinderea cercetării la celelalte 17 minorităţi
naţionale reprezentate în Parlament, acest studiu depăşeşte cele
două erori majore care se fac adesea cu privire la restul
minorităţilor naţionale: ignorarea comportamentului lor politic
şi generalizarea comportamentului marilor minorităţi asupra
celorlalte grupuri minoritare.
Principalul beneficiu al unui asemenea demers constă în
recunoaşterea diversităţii de ordin cultural, istoric,
organizaţional a grupurilor minorităţilor naţionale şi în
admiterea faptului că aceste diferenţe generează răspunsuri
diferite la aceleaşi oportunităţi politice.
Autoarea

14
EDITURA LUMEN
Muslims in Europe. The
European Union Solving Social
Conflicts
Autor: Alexandru BALAŞ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iunie 2008
Nr. pag. 187, format A 5
European Union’s conflict transformation approaches are
best known in the framework of the Europeanization process
of Central and Eastern Europe. Little is known about the
European Union’s 3rd party structural transformation
intervention into the social conflicts taking place inside the
European Union. Many Member-States of the European
Union experienced over the last decade an increase in the
social conflict involving Muslim communities. The E.U.’s
bodies and institutions are the most suited to address such an
European-wide conflict.
As a 3rd party, the European Union uses a structural
transformation approach to address this conflict, through
legislation and policies aimed at changing the structures of the
Member-States. However, the 3rd party intervention of the
European Union depends on the capacity of the Member
State’s political structures to adopt the requested legislation and
policies which address the conflict.
The research question is: Do political opportunity
structures impact the process of 3rd party intervention in the
context of the European Union? Political opportunity
structures refer to institutional arrangements (centralized vs.
decentralized) which allow for an easier or more difficult
filtration of 3rd party intervention mechanisms coming from
above the state level. Political culture is also taken into account
in relationship to the institutional arrangements.

15
EDITURA LUMEN
Teoria complexului regional de
securitate: complexul de
securitate european
Autor: Dumitru- Cătălin
ROGOJANU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, ianuarie 2008
Nr. pag. 160, format A 5
Aproape că nu mai stârneşte controversa să spui că
abordările tradiţionale despre securitate au avut (şi în mintea
multora încă mai au) o fundamentare îngustă. Această ipoteză
nu înseamnă totuşi că există un consens asupra felului în care
ar trebui să arate o concepţie cu o bază mai largă. Totuşi,
trecerea în revistă a terenului pe care trebuie construită orice
viziune mai nuanţată este un exerciţiu folositor şi antrenant, pe
care am încercat să îl realizăm pe parcursul acestui demers
ştiinţific. O analiză cuprinzătoare a securităţii va pretinde să
investigăm cu deosebită grijă felul în care nivelul regional
mediază schimbul între state şi sistemul internaţional în
ansamblu. Dacă acest nivel nu este înţeles cum se cuvine, nici
poziţia statelor locale în relaţie între ele, nici caracterul relaţiilor
dintre marile puteri şi statele locale nu pot fi percepute corect.
De aceea, lucrarea noastră se axează pe teoria complexului
regional de securitate(RSCT- TCRS) cu aplicabilitate la cazul
complexului european.
Unul dintre obiectivele pe care ni le propunem prin
discutarea RSCT este acela de a reliefa existenţa unor
subsisteme regionale, ca obiecte de analiză a securităţii, oferind
în acelaşi timp un cadru analitic pentru tratarea lor. Acest cadru
este menit să scoată în evidenţă relativa autonomie a relaţiilor
de securitate regională şi să le plaseze în contextul nivelurilor
statului şi ale sistemului.
Autorul

16
EDITURA LUMEN

2006
Identitate europeană.
Reprezentări sociale
Autor: Andreea ENACHE
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iulie 2009
Nr. pag. 279, format A 5

Departe de a fi un concept finit sau măcar unul relativ


epuizabil printr-o descriere sistematică, identitatea europeană
este un concept în plin proces de construcţie , un proces care
este activ atât pe dimensiunea top-down, cât şi pe cea bottom-
up. Miza nu este deloc neglijabilă: obiectivele extrem de vaste
ale UE şi complexitatea aparatului instituţional şi legislativ
menit să asigure atingerea lor nu se pot sprijini doar pe o serie
de mecanisme formale, oricât de eficiente ar fi acestea. Uniunea
Europeană are în prezent un steag, un imn, o zi a Europei, o
Constituţie, un Parlament, un aquis comunitar, obiective şi
strategii comune statelor membre care par dedicate ideii de a
face din Europa un spaţiu al prosperităţii, securităţii, păcii, legii,
libertăţii, democraţiei şi respectării drepturilor omului. Toate
aceste valori însă nu se pot traduce niciodată în atitudini şi cu
atât mai puţin în comportamente dacă nu susţinute de o
infrastructură culturală adecvată; şi, totodată, o identitate astfel
definită riscă să nu poată niciodată să afle unde se găsesc cu
adevărat graniţele sale universalitatea valorilor invocate de-
legitimează apelul la ele într-un discurs politic localizaţionist.
Autoarea

17
EDITURA LUMEN
Despre Europa
Autori: Mădălina Virginia
ANTONESCU, Anamaria
BOBOC, Tomiţă CIULEI,
Mădălina CONSTANTIN,
Paula-Daniela GÂNGĂ, Victor
IONESCU, Cristina-Maria
LADARU, Cătălina LOMOŞ,
Ioana MANOLESCU, Daniel
MĂCIUCĂ, Iulia Elena
NANU, Antonio Ştefan
SANDU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noiembrie 2006
Format A 5

Procesul de integrare europeană devenit ireversibil pentru


România este pe de o parte o deschidere firească, o adevărată
schimbare la faţă a României, pe de o parte o provocare pentru
o schimbare profundă la nivelul noutăţilor şi reperelor pe
care România îşi bazează dezvoltarea viitoare. Consider că este
rolul tinerilor de a fi agentul schimbării de la dimensiunea de
outsiders ai Europei la ceea de cetăţeni ai Europei egali cu cei
ai altor ţări. Ascedenţa europeană a României este un fapt
istoric, dar înainte de toate un fapt de conştiinţă.
Şansa unei Europe Unite este aceea ca cetăţenii săi şi mai
ales tinerii europeni să fie conştienţi de propria europenitate, să
fie prezent acel homo europeus, ca specie culturală proprie
spaţiului european.
Dr Emanuaela Biru
Drd. Antonio Sandu

18
EDITURA LUMEN
Integrare, naţiune, identitate
Autor: Corina Nicoleta
GUGULUŞ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, noiembrie 2006
Nr. pag. 133, format A 5

Prezenta lucrare conţine studiul relaţiei dintre integrare,


naţiune şi identitate. Aceasta este o temă de actualitate în
condiţiile procesului de integrare europeană când se vorbeşte
din ce în ce mai mult despre identitate naţională şi europeană.
Capitolele unu, doi, trei, patru şi cinci reprezintă prima
parte a lucrării, cea teoretică, în care se discută istoria
procesului de integrare europeană, termenul de naţiune,
conceptul de identitate, termenul de naţionalism şi abordările
teoretice ale naţiunii, identităţii şi naţionalismului. În primul
capitol este explicat procesul de unificare europeană, care
cuprinde unificarea economică şi politică precum şi obiectivele
acestei unificări. Apoi este prezentat procesul integrării
europene, teoriile acestui proces, dar şi cele două modele care
se confruntă cu procesul construcţiei europene: modelul
confederativ şi modelul federaţiei. În continuarea lucrării sunt
prezentate obiectivele şi instituţiile Uniunii Europene, deoarece
nu se putea vorbi de procesul integrării europene fără a aduce
în discuţie şi obiectivele Uniunii Europene alături de instituţiile
acesteia.
Autoarea

19
EDITURA LUMEN
Investiţiile străine directe şi
restructurarea economiei
româneşti în contextul integrării
europene
Autor: Raluca PRELIPCEANU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, mai 2006
Nr. pag. 193, format A 5

Volumul de faţă, cu titlul Investiţiile străine directe şi


restructurarea economiei româneşti în contextul integrării
europene, abordează un subiect intens dezbătut în lumea
academică din ţară şi din străinătate, ca urmare a manifestării
sale explozive de la mijlocul anilor 80. Despre fluxurile de
investiţii străine directe (ISD) şi impactul lor asupra
economiilor lumii, sau, mai specific, asupra economiilor în
tranziţie, a fostelor ţări comuniste, s-au scris numeroase studii
şi lucrări şi în România. Aş aminti, printre autorii cu
contribuţiile cele mai notabile, pe Anda Mazilu, Costea
Munteanu, Florin Bonciu, Liviu Voinea, Ioan Denuţă, Mişu
Negriţoiu, Dragoş Negrescu.
Prezentarea Ralucăi Prelipceanu îmbină într-un mod
fericit sinteza concepţiilor teoretice privind ISD-urile
Motivaţiile, condiţiile şi tipurile acestora) cu prezentarea
fenomenelor empirice, anume dinamica şi caracteristicile
fluxurilor de ISD în fostele ţări comuniste, şi în special în
România. Ceea ce conferă originalitate lucrării sale este faptul
că evoluţiile empirice sunt analizate şi interpretate în termenii
teoriilor prezentate anterior. Această grilă de analiză conferă
lucrării un grad ridicat de relevanţă ştiinţifică, o deosebită
densitate şi pertinenţă.
Prof. univ. dr. Ana Bal, A.S.E. Bucureşti

20
EDITURA LUMEN
Perspectives on the challenges
and opportunities of the future
EU enlargement towards CEEC
Autor: Salomeea ROMANESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, mai 2006
Nr. pag. 128, format A 5

The hypothesis: for all the progress in the construction of


the new identity of European Union, the European Civil
Society (resistance against the coercive European Political
Society) cannot accept “the embedded neo- liberalism” (the
EU s actual hegemonic Project) without finding real solutions
for so- called “social fracture” of globalization and this
represents a big threat to the soft security model of Europe.
This research is based on the neo- Gramscian integrative
theoretical perspective. The question is : could Civil Society
from CEEC, as social power participate in the potential anti-
hegemonic Project of European Civil Society (in neo-
Gramscian terms), able to face the hegemonic project of
European Political Society, “embedded neo- liberalism”?”
After examining CEECcase study the answer is negative
because this Civil Society is not well organised, even it is ripe to
understand their social situation and the possibilities to change
it in alliance with other transnational forces of Social and
Christian Democracy from Europe.
Autoarea

21
EDITURA LUMEN
Identitate naţională şi identitate
europeană. Dintr-o perspectivă
psihosociologică
Autor: Anca ŞERBĂNESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2006
Nr. pag. 145, format A 5

Tema identităţii europene în raport cu identitatea


naţională se înscrie în actualitatea socială românească. Interesul
faţă de aspectul identitar creşte şi el (autoarea citează aici euro
barometrul). Din cuprins: Paradigma reprezentărilor sociale,
Identitatea naţională şi identitatea europeană obiecte de
reprezentare socială, aspecte metodologice, tipuri de identitate
socială, teorii asupra identităţii (interacţionalism), Monitorizarea
de sine şi eficacitatea de sine-concepte de legătură.

22
EDITURA LUMEN
Creare şi deturnare de comerţ
datorită extinderii Uniunii
Europene. Analiză
econometrică
Autor: Florentina PARASCHIV
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2006
Nr. pag. 110, format A 5

Tendinţele actuale ale economiei mondiale se


caracterizează prin instituţionalizarea reglementărilor de
politică comercială, ca urmare a formării unor blocuri
comerciale ce stabilesc direcţiile principale ale comerţului
mondial. În elaborarea politicilor comerciale, statele suverane,
ţin cont de starea generală a economiei şi de tendinţele ce se
manifestă în relaţiile economice internaţionale. Volumul
prezintă efectele produse în comerţul exterior (creare şi
deturnare de comerţ), în contextul unor reglementări
comerciale la nivel regional (politica comercială a Uniunii
Europene).

23
EDITURA LUMEN
Wages Seniority and Separation
Rates in a Stochastic
Productivity Model a
Comparative Perspective.
Analiză econometrică
Autor: Sebastian BUHAI
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2006
Nr. pag. 60, format A 5

Analiza econometrica asupra productivităţii muncii în


diferite sisteme europene.

24
EDITURA LUMEN

2005
Politica agricolă comună. Din
perspectiva recentelor
propuneri de reformă şi a
negocierilor purtate în cadrul
OMC
Autor: Oana Mihaela
SALOMIA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2005
Nr. pag. 77, format A 5

Politica agricolă comună prezintă elementele semnificative


cu privire la principalele măsuri de reformă adoptate, printre
care iniţierea sistemului de plăţi unice, reforma celor mai
importante organizaţii comune din piaţă, modificări aduse
Politicilor Agricole Comune din perspectiva aderării celor noi
10 state. Sunt prezentate de asemenea noile elemente de
reformă din 2004, relaţia dintre Uniunea Europeană şi
Organizaţia Mondială a Comerţului, implicaţiile pentru
România ale Politicilor Agricole Comune, studii de impact în
domeniul agriculturii, principalele măsuri prevăzute la
încheierea negocierilor de aderare a României la UE în 2004,
programul SAPARD în România.

25
EDITURA LUMEN
Integrare europeană prin
educaţie multiculturală
Autori: Tudor GHIDEANU
(coord.)
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2003
Nr. pag. 150, format A 5

Din Cuprins:
Kant şi postmodernismul :Tudor Ghideanu)
Setea de incoruptibilitate ca paradigmă educaţională la
Constantin Noica: Emanuela Biru
Paradigma hylotropică- fundamentul cultural al educaţiei
Multidimensionale: Şerban Fotea
Provocări ale educaţiei multidimensionale: Antonio Sandu
Ancheta apreciativă şi cultura şcolară: Daniela Cojocaru
Integrare europeană prin educaţie multidimensională:
Magdalena Mănuţă
Elevul ca centru al procesului educaţional. dimensiuni
inovative ale noului curriculum naţional: Panseluţa Alexa
De la politici educaţionale la reforma curriculară: Ileana
Ilie
Consideraţii asupra relaţiei familie – şcoala: Cătălina
Cojocaru
Metoda managementului strategic al clasei: Angela Bulbasa
Metoda grupului de învăţare: Mihaela Chitic
Analiza SWOT ca strategie educaţională: Elena G Miron
Principii ale unei pedagogii nondirective: Eugenia Rusu
Limbajul şi structurile formative ale gândirii: Antonio
Sandu
Metode didactice in perioada preabecedar: Elena Cracana

26
EDITURA LUMEN

Editura Lumen
Str. Ţepeş Vodă, Nr. 2, Iaşi
OP 3, CP 780, Iaşi

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com

Printed in EU

27