Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 5: Drepturile de import si drepturile de export

1. Notiuni generale privind drepturile de import si export


2. Taxa vamala.Natura juridica.Clasificarea
3. Taxa pe valoare adaugata (TVA)
4. Accizele
5. Taxa pentru procedurile vamale
-Legea cu privire la tariful vamal
-Codul fiscal(titlul 3 si 4)
-Cod Vamal
1.
Drepturile de import si export ,dup aparerea a mai multor autori constituie o institutie separata a
dr vamal chiar daca e evident caracterul fiscal al acestora.Totodata ,institutia respectiva se afla
intr-o stransa legatura cu asa institutii ale dreptului vamal ca: regimurile vamale,perfectarea
vamala,controlul vamal,stabilirea valorii in vama care-s interdependente completandu-se una pe
alta .
Prin plati vamale-acele impozite si taxe obligativitatea acumularii carora e pusa pe seama
organelor vamale.Conform legislatiei RM,avem urmatoarele drepturi de import si export:
-taxa vamala;
-taxa pe valoare adaugata;
-accizele;
-taxa pentru procedurile vamale;
In literatura de specialitate,platile vamale sunt impartite in 2 categorii:
1 Platile vamale legate de transportarea marfurilor peste frontiera vamala (taxa vamala ,taxa pe
valoare adaugata,accizele ,taxa pt procedurile vamale);
2 Platile vamale nelegate de transportarea marfurilor peste frontiera vamala(taxa pt eliberarea
autorizatiilor,taxa pt participarea la licitatie,taxa pt pastrarea marfurilor depozitate temporar etc).
Cat priveste procedura achitarii drepturilor de import si de export,acestea-s platite nemijlocit de
catre declarant,broker vamal sau de o alta persoana prevazuta de legislatie.
Drepturile de import si export se platesc in prealabil pana la depunderea declaratiei vamale.La
momentul vamuirii se accepta plata doar a diferentei dintre suma calculata si suma platita in
prealabil.Organul vamal e in drept sa interzica importul de marfuri pentru care nu au fost platite
drepturile de import .
PERSOANELE JURIDICE si cele fizice platesc dr de import si export in numerar sau prin virament
inclusiv prin carduri a conturilor respective ale Ministerului Finantelor.Persoanelor juridice se
permite achitarea in numerar doar a diferentei de plata determinata la momentul vamuirii.
2.
In literatura de specialitate se mentioneaza mai multe definitii ale taxelor vamale.Profesorul Dan
Drosu Saguna mentioneaza ca : Taxele vamale sunt acele prelevari banesti care se percep de
catre stat in momentul in care lucrurile trec granitele tarii respective in vederea importului
,exportului sau tranzitului.
Autorii romani: Gh Caraiani si Cornel Cazacu mentioneaza : Taxa vamala reprezinta un impozit
indirect perceput de catre stat in momentul trecerii marfurilor peste granitele vamale ale tarii
respective.
In doctrina rusa e mentionata urmatoarea definitie : Taxa vamala reprezinta un acord obligatoriu
fiind incasata de organele vamale in cazul importarii/exportarii marfurilor pe teritoriul vamal.
Din totalitatea definitiilor de mai sus,observam urmatoarele caracteristici comune:
-taxa vamala reprezinta o plata obligatorie;
-e perceputa numai de catre autoritatile vamale(organele vamale) in modul si in marimea stabilita
de actele normative
-taxa vamala e perceputa in cazul introducerii sau scoaterii marfurilor de pe teritoriul vamal;

Referindu-ne la natura juridica a taxei vamale,putem mentiona ca ele fac parte din categoria
impozitelor ,respectiv acestea apar sub forma unui impozit indirect achitat de catre persoanele
fizice sau juridice in cazul trecerii marfurilor peste frontiera vamala.
Ca si orice alt venit indirect,taxele vamale,pana la final sunt suportate de catre consumatori prin
majorarea preturilor la marfurile importate .
Functiile taxei vamale:
-funtia de/ca instrument fiscal : principalul scop al politicii vamale e formarea veniturilor in bugetul
de stat
-functia ca instrument de politica comerciala: in realizarea acestei functii ,taxa vamala are
menirea de a proteja producatorul autohton de concurenta straina (functia de protectie).
Autoru roman,Dan Drosu Saguna,mentioneaza ca taxele vamale mai detin o functie importanta
pe langa cele mentionate si anume:
-functia de coordonare statala a activitatii de comert exterior.In unele cazuri,aceasta poate fi
considerata cea mai importanta functie ,deoarece prin intermediul parghiilor de politica vamala
pot fi incurajate anumite importuri , se favorizeaza exportul ,se pot promova relatii comerciale cu
anumite piete ,pot fi protejate anumite activitati ale agentilor economici interni impotriva
concurentei partenerilor din exterior.De asemenea,taxele vamale mai pot prezenta un instrument
de negociere politica in relatiile internationale.(asa se obtin concesiile vamale).
Clasificarea taxelor vamale se face dupa mai multe criterii:
1In functie de OBIECTUL IMPUNERII:
-taxele vamale de import (impozite percepute de stat asupra marfurilor de origine straina care-s
solicitate de a trece frontiera vamala pentru a fi puse in libera circulatie) ;
-taxele vamale de export (se percep de catre stat asupra marfurilor nationale care sunt exportate
in strainatate .Acestea nu se aplica ft des pe plan international.Se aplica de unele state in curs de
dezvoltare care au bogatii naturale);
-taxele vamale de tranzit(Se percep de catre stat asupra marfurilor straine care tranziteaza
teritoriul vamal al tarii respective.Nu au aplicare pe plan international.Primesc o alta forma:
impozite de intrare a mijl de transport.etc ..);
2Dupa SCOPUL lor:
-taxe vamale fiscale(scop:formarea bugetului,venitului in stat);
-taxe vamale protectioniste(taxe care au caprincipal scop crearea unei bariere pentru marfurile
straine,prin care se urmareste eliminarea concurentei straine);
-taxe vamale de retorsiune(raspunsul dat unui alt stat care impune restrictii la importul de marfuri
din alt stat );
3Dupa MODUL DE PERCEPERE:
-taxele vamale ad-valorem(se stabilesc sub forma unui % din valoarea marfii);
-taxele vamale specifice(o suma specifica de bani raportata la unitate de masura sau de volum);
-taxele vamale compuse(o combinatie intre o taxa ad-valorem si una specifica si se aplica prin
insumarea acesstora );
-taxele vamale diferentiate(o alegere din partea organului vamal din una din variantele : advalorem sau specifice);
-taxele vamale sezoniere(ca regula-s practicate de tarile europene in cadrul politicii
agrare.Practicarea unor taxe vamale mari se face la inceputul recoltei pentru a proteja piata
interna ,iar in perioada de varf a recoltei,aceste taxe-s mici si favorizeaza importul);
4In functie de MODUL DE STABILIRE:
-taxe vamale autonome(sunt stabilite individual dintre stat fara sa discute cu alte state in baza
acordurilor internationale);
-taxe vamale conventionale (stabilite de stat in urma intelegerilor cu alte state,in baza
acordurilor);
-taxe vamale preferentiale (doar la unii autori,in baza acordurilor de tip inchis);
5In dependenta de PLATITORII taxelor vamale:
-taxele vamale percepute de la persoane fizice ;

-taxele vamale percepute de la persoanele juridice ;


Conform legii cu privire la tarif vamal deosebim urmatoarele categorii de taxe vamale:
-taxe ad-valorem(procent din valoarea marfurilor);
-taxe specifice;
-taxa combinata;
-taxa exceptionala : a)taxa speciala care e aplicata in scopul protejarii marfurilor de origine
autohtona la introducerea pe teritoriul vamal a marfurilor de productie straina in cantitati si in
conditii care cauzeaza sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producatorilor de marfuri
autohtoni
b)taxa anti-dumping:
c)taxa compensatorie
3.4.-SINGURI
5.
Codul Vamal,Anexa nr 2 din Legea privind tariful vamal(art 3);

S-ar putea să vă placă și