Sunteți pe pagina 1din 103

Orientare spa\ial` ]i localiz`ri n spa\iu

z`tor.

G`se]te perechea fiec`rei mingi ]i coloreaz-o corespun

Orientare spa\ial` ]i localiz`ri n spa\iu


Traseaz` linii pe re\ea, conform indica\iilor date,
pentru a reface firul undi\ei.

4
2) 3
1)

(SUS)
(DREAPTA)

3) 1
4) 1

(SUS)
(ST^NGA)

5) 2
6) 5

(SUS)
(DREAPTA)

Parcurge labirintul, respect@nd urm`toarea regul`:


ta.
dreapta-st@nga-dreapta-st@nga-dreapta-st@nga-dreap
{ncercuie]te obiectul la care ai ajuns.

START

Orientare spa\ial` ]i localiz`ri n spa\iu


G`se]te intrusul ]i taie-l cu o linie.

Observ` regula ]i alege, marc@nd cu


completeaz` logic p`tratul liber.

, imaginea care

11

12

10

3
8

4
7

Corpul omenesc. Scheletul


Une]te corespunz`tor.

Numerele naturale de la 0 la 10

Completeaz` p`tr`\elele cu num`rul corespunz`tor.

Coloreaz` cu verde p`tr`\elele unde este scris num`rul 1 ]i cu galben

p`tr`\elele unde este scris num`rul 0.

Numerele naturale de la 0 la 10
e]te

Num`r` ]i scrie [n tabel c@te elemente de acela]i fel folos


fiecare ursule\ pentru m@ncarea sa.

10

Completeaz` cu semnele: <, =, >.

11

Numerele naturale de la 0 la 10
Coloreaz` fiecare steag respect@nd modelul.

12

Completeaz` cu semnele: <, =, >.

Rezolv` dup` model.

Completeaz` cu numerele potrivite.

13

Numerele naturale de la 0 la 10

Scrie numerele 0, 1, 2, 3, 4 [n
cercule\e, astfel [nc@t suma numerelor de pe fiecare dintre cele
dou` linii s` fie 6.

Scrie numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6
[n cercule\e, astfel [nc@t suma numerelor de pe fiecare dintre cele
trei linii s` fie 10.

14

Scrie numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6
[n cercule\e, astfel [nc@t suma numerelor de pe fiecare dintre cele
trei linii s` fie 9.

Scrie numerele 1, 2, 3, 4, 5 [n
cercule\e, astfel [nc@t suma numerelor de pe fiecare dintre cele
dou` linii s` fie 9.

Scrie [n ordine cresc`toare numerele: 5; 7; 3; 1; 6.

Scrie [n ordine descresc`toare numerele: 4; 7; 2; 0; 6.

Descompune numerele:

15

Corpul omenesc. Organele interne ]i rolul lor


Coloreaz` organele folosind acelea]i culori
ca cele din imaginea corpului uman.

INIM~

RINICHI

16

PL~M^NI

CREIER

Numerele naturale de la 0 la 10

Numere pare: 0, 2, 4, 6, 8.

Numere impare: 1, 3, 5, 7, 9.

Coloreaz` numai p`tr`\elele unde sunt scrise numere pare.

7
4
2
l

6
5

1
9

2
9

5
3

Num`rul a este un num`r impar mai mic dec@t 8. G`se]te num`rul a.

a<8
1 < 8

... < 8

... < 8

... < 8

17

Numerele naturale de la 0 la 10
Completeaz` p`tr`\elele astfel [nc@t, adun@nd numerele
de pe fiecare linie ]i coloan` s` ob\ii 10.

2
3

10

10

10

10

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10

18

10

10

10

6
10

10

10

10
10

Scrie [n ordine cresc`toare numerele: 5; 7; 10; 2; 0; 8.

Scrie [n ordine descresc`toare numerele: 4; 3; 9; 6; 10; 1.

Completeaz` p`tr`\elele cu numerele corespunz`toare:

10=6+

10=

+1

=10

10=3+

10=

+9

=10

10=2+

10=

+5

=10

Deseneaz`:

a) un num`r de cercule\e cu 3 mai mic dec@t num`rul stelu\elor:

b) un num`r de cercule\e cu 4 mai mare dec@t num`rul stelu\elor.

19

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-10


loreaz`
Calculeaz` ]i co
,
merele din l`di\e
l.
respect@nd codu

0+5

40

83

3+1

72

61

1+6

3+2

92

10 3

10 6

84

2+3

2+5

0+4

20

2+2

94

5+0

81

3+4

73

95

4+1

Calculeaz`:

3+5=

76=

9+1=

64=

3+7=

63=

2+8=

0+4=

5+5=

109=

53=

87=

Scrie opera\iile sugerate de imagini i rezolv-le.

a)

b)

Observ` regula ]i completeaz` cu [nc` trei numere.

a)

1 ; 3 ; 4 ; 1 ; 3 ; 4 ; 1 ; ... ; ... ; ...

b)

5 ; 6 ; 7 ; 4 ; 5 ; 6 ; 3 ; ... ; ... ; ...

c)

0 ; 1 ; 0 ; 2 ; 0 ; 3 ; 0 ; ... ; ... ; ...

Observ` modelul ]i completeaz` spa\iile libere.

5
+

21

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-10


Calculeaz` ]i completeaz` cu numerele potrivite. Vezi

22

4
+

modelul.

3 =

6 =

+ 5

4 =

+ 7

+ 3

+ 5

8 =

Efectueaz` dup` modelul dat:

5+
4
9

Cite]te numerele scrise pe cartona]e:

a) Scrie numerele de pe cartona]e [n ordine descresc`toare.

b) Afl` suma numerelor pare scrise pe cartona]e.

c) Afl` diferen\a dintre cel mai mare ]i cel mai mic num`r impar.

Calculeaz` ]i compar` rezultatele ob\inute, complet@nd p`tr`\elele cu

semnele <, =, >.

7+2

2 +4

3+3

54

10 5

9 2

3+6

10

7 6

8 5

2+5

9 4

2 +2

23

Numerele naturale de la 0 la 100


Num`r` ]i completeaz` p`tr`\elele.

10
20

11
21
31
41
51 52 53 54 55
61

83

Scrie [n p`tr`\ele numerele care se ascund [n spatele

MELC

FLUTURE

OMID~

CREION

24

imaginilor.

OS

Completeaz` p`tr`\elele cu numere potrivite.

20

70

80

30

60

24
50

Scrie:
a) numerele de la 37 la 52.

b) numerele de la 64 la 45.

Scrie toate numerele cu cifra unit`\ilor 7.

Scrie toate numerele pare cuprinse [ntre 50 ]i 67.

Compar` numerele, folosind semnele <, =, >.

38

31

72

72

57

75

69

95

98

44

47

Coloreaz` numai numerele cu suma cifrelor 10.

36
42

73

91
28

10

46
55

37

17
64

72

82

25

Corpul omenesc
39 de grade, iar
Ana ]i Mirela sunt bolnave. Ana are o temperatur` de
z`tor temperaturilor.
Mirela 38 de grade. Coloreaz` termometrele corespun

ANA

MIRELA
al` a corpului.

Coloreaz` termometrul pentru a indica temperatura norm

C`t`lin s-a urcat pe c@ntar. Acul c@ntarului indic` 30 kg.


Deseneaz` acul c@ntarului.

100

26

Radu a aflat
c` are o [n`l\ime
de ............... cm.

Scrie:
a) numerele cuprinse [ntre 58 ]i 75;

b) numerele de la 93 la 74;

c) numerele din 5 [n 5, de la 25 la 100;

d) numerele mai mici dec@t 60, dar mai mari dec@t 42;

e) numerele formate din zeci ]i unit`\i, folosind numai cifrele 1, 7, 9.

Dac`

= 1 0 ]i

= 2, atunci:

= .......

= .......

= .......

27

Numerele naturale de la 0 la 100


Coloreaz`:
30;
l cu ro]u numerele care se rotunjesc la
c la 70;
l cu albastru numerele care se rotunjes
la 50;
l cu verde numerele care se rotunjesc
c la 40;
l cu galben numerele care se rotunjes
c la 80.
l cu portocaliu numerele care se rotunjes

82

77

43

52

46

48

27

73
28

34
44
71

26

52
68

28

37
78

54

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

Calculeaz`:

20+

4=

40+

9 =

50+

1=

30+

8=

50+

3 =

30+

7=

70+

5=

80+

8 =

90+

4=

10+

9=

90+

2 =

20+

5=

5+30 =

3+30=

7+40=

8+10 =

6+70=

2+10=

6+40 =

0+40=

4+90=

9+90 =

5+60=

6+80=

Calculeaz` ]i compar` rezultatele dup` modelul dat.

30+ 4

60+1

40+ 7

30+ 9

3 4< 6 1
60+ 2

...
60+5

50+ 8

8+50

...
l

...

{ncercuie]te pe axa numerelor punctajele ob\inute de fiecare copil.

Cine a ob\inut un punctaj mai apropiat de 30 de puncte?


17

ANDREI

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

20

20

10
5
2

10
5
2

28

29

30

RALUCA

29

Corpul omenesc. Organe majore ale capului


dat,
Coloreaz` ]i completeaz` careul ro]u. Folosind careul
pe vertical`.
[nlocuie]te cifrele cu litere ]i cite]te cuvintele ob\inute

1
63 + 4 = 67

83 + 6 = .....

41 + 1 = .....

85 + 4 = .....
6

5
32 + 5 = .....
9
20 + 1 = .....

72 + 2 = .....

0 + 5 = .....

10

11

71 + 7 = .....

13

14

0 + 40 = .....

4 + 4 = .....

3 + 4 = .....

32 + 4 = .....

6 7

12
71 + 6 = .....
8

10

11

12

13
14

C A

30

T F L M N P C A I O
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

Calculeaz`:

a)

b)

34+
5

62+
8

53+
4

72+
7

84+
2

25+
3

51+
4

93+
3

43+
6

72+
2

72+

4=

53+

4+72=
l

2=

2+53=

94+

5=

5+94=

Calculeaz` ]i completeaz` dup` model:

31+

23+

34+

3
+

42+
2

0
+

39
74+

2
+

3+
2

60
+

51+
4

Afl` numerele cu 5 mai mari dec@t: 32, 41, 63, 44.

Completeaz` p`tr`\elele cu numere potrivite:

36+

=38

+52=59

27+

=29

+63=67

6
+

42+

=45

+ 77=78

31

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

Calculeaz` ]i scrie [n fiecare p`tr`\el num`rul potrivit.

26 3 = .....
26 4 = .....
26 5 = .....
26 6 = .....
26

49 5 = .....
49 6 = .....
49 7 = .....
49 8 = .....

= 23

49
87 3 = .....
87 4 = .....
87 5 = .....
87 6 = .....

37 1 = .....
37 2 = .....
37 3 = .....
37 4 = .....
37

= 42

87

76 2 = .....
76 3 = .....
76 4 = .....
76 5 = .....

= 81

= 35

76
58 4 = .....
58 5 = .....
58 6 = .....
58 7 = .....
58

32

= 53

64 1 = .....
64 2 = .....
64 3 = .....
64 4 = .....
64

= 60

= 72

Calculeaz`:

a)

b)

85
4

68
7

45
5

7 9
8

36
5

44
2

56
3

88
6

9 7
5

44
1

39

8 =

47

4 =

69

3 =

47

5 =

93

3 =

47

6 =

63

2 =

85

2 =

82

1 =

84

4 =

99

9 =

56

6 =

Afl` numerele cu 6 mai mici dec@t: 29, 38, 99, 17, 9, 47, 68, 26.

Am 17 morcovi.

Am 6 morcovi.

Cu c@\i morcovi are mai mult un iepure dec@t cel`lalt?

33

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

Coloreaz` c`su\ele: D2, E1, D4, B4, C3, E5, A1.

6
5
4
3
2
1
A

C`su\a B6

34

Probleme care se rezolv` printr-o opera\ie

Andrei a cump`rat 6 ou`. La micul dejun a m@ncat 2 ou`.


C@te ou` i-au r`mas?

Domnul Arici avea 5 mere. A mai primit [nc` 3 mere.


C@te mere are [n total domnul Arici?

Delia are 13 ani, iar Simona are cu 4 ani mai mult.


Ce v@rst` are Simona?

O carte cost` 26 de lei. Un penar cost` cu 5 lei mai pu\in.


C@\i lei cost` penarul?

35

Transform`ri ale apei


G`se]te 7 diferen\e!

36

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

a)

b)

Calculeaz`:

38

7=

52+

1=

67

2=

75+

3=

43

2=

42+

7=

64

4=

69

8=

96

6=

86+

2=

36+

3=

48+

0=

75

4+

7= 71+

43+

6=

84+

3+

7=

51

1+

6=

36

4+

5=

7=78

Suma a dou` numere este 45. Unul dintre numere este 5. Afl` cel de-al

doilea num`r.

l Diferen\a a dou` numere este 2. Unul dintre numere este 5.

Care poate fi cel`lalt num`r?

l Completeaz` tabelul dup` modelul dat.

a
37

a 3

a 4

a 5

373 =34

69
75
88

37

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

Completa\i stelu\ele cu numere, respect@nd opera\iile


+1

+1

+2

+2

+2

+1

+1

+10
+2

+2

+2
+1

+2

+1

2
+1

+10

2
+1

+2
+10

+1

1
+2

+2

+2

52

+2

+2

+2
1

38

+2

+1

+1
2

+2
+10

+10

10

2
+1

+10
+2

+2

26

date.

Probleme care se rezolv` printr-o opera\ie


l Marian are 28 de timbre. Dintre acestea, 7 timbre sunt cu fluturi, iar restul

sunt cu ma]ini.
C@te timbre cu ma]ini are Marian?

R:
l Bunicul Alinei are 35 de oi albe ]i cu 4 mai pu\in oi negre.

C@te oi negre are bunicul Alinei?

R:
l {ntr-o pung` sunt 27 de bile albe ]i 6 bile negre.

Cu c@t este mai mare num`rul bilelor albe dec@t cel al bilelor negre?

R:
l

Compune ]i scrie o problem` pentru a c`rei rezolvare s` se efectueze

exerci\iul: 2 3

3 =

R:

39

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

Descoper` ]i scrie c@te pete are fiecare dalma\ian.

DALMA|IAN

COD

NUM~R
DE PETE

...................

...................

...................

...................

Legend`:

20 de pete
10 pete

40

5 pete

Calculeaz`:

60+30=

40+40=

20+70=

8070=

6050=

8050=

50+40=

8060=

30+40=

9080=

10+70=

7070=

Calculeaz` ]i efectueaz` proba dup` model:

20+50=70

30+60=

10+40=

9040=

8010=

50+20=70
7020=50
70 50=20
8020=

Coloreaz` numai numerele care verific` rela\ia:

50+a<90

40
20

80a>20

80
30

a+30>70

10
50

10

50
100

60

50

40

70

30

60
20

41

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

at pe melc.

Calculeaz` ]i coloreaz` florile, respect@nd codul indic

30 + 40 60 30
80

10 + 40 20 + 20

30

90 20
30
50

90 60

20

70
40

50

10 +

30
80

42

10

Afl` termenul necunoscut:

30+

a=50

60+

a=90

a=5030
a=20
Verific: 3 0 + 2 0 = 5 0
40+

a=70

Verific:
a+70=80

Verific:

Verific:

a +10=80

50+ a=90

Verific:

Verific:

l Suma a dou` numere este 70. Unul dintre termeni este 30. Afl` al doilea

termen.

{ntr-o pung` sunt 60 de bile verzi ]i galbene. Dac` 20 de bile sunt

galbene, afl` c@te bile verzi sunt [n pung`.

43

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

e
Descoper` numerele care completeaz` opera\iile scris
pe ]oricei ]i arat`, dup` model, c`su\a fiec`ruia.

13

40
25 +
44
69

43

44
54
37+

72

77

45+
58

44

24+
96
22
76

Calculeaz`:

a)

42+
36

b)

46+51=

52+30=

71+17=

62+14=

84+15=

32+44=

34+25=

22+43=

56+20=

73+31=

86+13=

82+11=

75+
12

24+
35

63+
20

84+
12

Cite]te numerele de pe cele trei cartona]e:

37

42

61

Cel mai mare dintre cele trei numere are cifra unit`\ilor:
a)

5 ;

b)

7;

c)

1.

Suma numerelor scrise pe primele dou` cartona]e este:


a) 9 3 ;

b) 7 9 ;

c) 8 8 .

Suma cifrelor num`rului par este:


a) 1 0 ;
l

b)

7;

c) 6 .

La un concurs Maria a ob\inut 32 de puncte, iar Bianca a ob\inut cu

11 puncte mai mult.


a) C@te puncte a ob\inut Bianca?

b) C@te puncte au ob\inut [n total cele dou` fete?

45

Transform`ri ale apei


Une]te punctele respect@nd direc\ia indicat`.
Cite]te propozi\ia care se formeaz`.

lichid`

form`

[n

]i

gazoas`

46

g`se]te

solid`

se

apa

START

{n

natur`

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

l Afl` numerele cu 35 mai mici dec@t: 48, 69, 77, 39, 46, 85.

Calculeaz` ]i realizeaz` proba dup` model:

7321=52

8543=

7746=

87 77=

36 34=

7352=21
52+21=73
21+ 52=73
9652=

l O ma]inu\` cost` 37 de lei, iar un pix cost` cu 25 de lei mai pu\in.

a) C@\i lei cost` un pix?

b) C@\i lei cost` [n total o ma]inu\` ]i un pix?

c) C@\i lei [\i r`m@n, dac` ai 48 de lei ]i cumperi o ma]inu\`?

47

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

Prin\ul are cheia cu num`rul 17. Rezolv` exerci\iile


]i afl` ce poart` poate fi deschis` cu ea.

52

75

24
+

11

10

50

73

10
+

88

20

Scrie un nume pentru fiecare prines.

48

11

3
+

34

Afl` termenul necunoscut:

a 24=52

a 42=35

a =52+24

a= 35+

a =76

Verific: 7 6 2 4 = 5 2

Verific:

a 15=40

a 31=65

Verific:

Verific:

a 26=43

a 33=44

Verific:

Verific:

Calculeaz` dup` model:

4211+56=31+56=87
56+1347=
62 61+83=
36+3244+10=
87 45 +11+23=
98 75 +3620=
l

Din ce num`r sc`dem 28 ]i ob\inem rezultatul 41?

49

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

po\i citi pe
Completeaz` p`tr`\elele cu cifrele date, astfel [nc@t s`
orizontal sau pe vertical numerele pe creion.

1
7

17
41

51

1, 5, 9

1, 4, 7

91

30
48
0, 3, 4, 8

83

14
23
42

1, 2, 3, 4

45
0, 4, 5

50

50

Afl` termenul necunoscut:

30 a=10

57

a=30 10

a=42

a=5 7

a=20
Verific: 3 0 2 0 = 1 0
37

a=14

68

Verific:
42

a=33

Verific:
a=20

75

Verific:

a=

Verific:

l Completeaz` tabelul dup` modelul dat.

a +21

a 12

87 a

43

......

......

......

......

24

......

......

......

......

......

54

......

......

......

a+a

l Ce num`r trebuie s` sc`dem din 86 pentru a ob\ine rezultatul 72?

51

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

f`r` trecere peste ordin

Descoper` num`rul corespunz`tor fiec`rui simbol.

+
= 20

= .....

42

= .....

50

= .....

32

63

= .....

40

62

= .....

54

71

+
= .....

= .....

= .....
33
20

= .....

72

58

= .....

= .....

52
= .....

64

= .....

52

10

= .....

45

16

100

47

35

Calculeaz`:

a)

43+
51

75+
22

36+
43

80+
15

71+
18

9 3
82

57
37

83
2

48
47

36
15

l Scrie num`rul 42:

a) ca suma a doi termeni egali:


b) ca sum` de trei termeni:
c) ca diferen\` a dou` numere
l Calculeaz` ]i coloreaz` cercule\ul pe care este rezultatul corect:

62+34

96

95

97

5736

19

20

21

9675

22

12

21

83+15

89

98

99

Matei ]i Vlad colec\ioneaz` ma]inu\e. Dac` Matei ar mai primi 3 ma]i-

nu\e, iar Vlad ar mai primi 5 ma]inu\e, fiecare dintre ei ar avea c@te 29 de
ma]inu\e.
C@te ma]inu\e are Matei?

C@te ma]inu\e are Vlad?

53

Transform`ri ale apei


e
Coloreaz` pic`turile care au etichete pe care apar scris
cuvinte referitoare la st`rile apei [n natur`.

fulg

z`pad`

banc`

ploaie

rou`
r@u

nori
ghea\`

54

]apc`

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

Calculeaz` dup` model:

4
7+ 4=7+3+1

7
6+ 7=6+4+3

=10+1

=11

8+ 5=

9+ 8=

7+ 9=

8 +8=

3+ 8=

5+ 7=

Observ` cu c@t se modific` unul dintre termeni ]i g`se]te rezultatul

exerci\iului:
Dac` 6 + 6 = 1 2 , atunci 6 + 7 = ......
Dac` 8 + 8 = 1 6 , atunci

8 + 9 = ......

Dac` 7 + 7 = 1 4 , atunci 7 + 9 = ......


Dac` 9 + 9 = 1 8 , atunci 9 + 5 = ......
Dac` 8 + 8 = 1 6 , atunci 8 + 7 = ......

55

Plantele. P`r\ile plantelor ]i rolul lor


Observ` imaginea ]i descoper` p`r\ile componente ale
Coloreaz`-le ]i scrie-le [n careu.

plantelor.

2
4

4)

5)

2)
3)

1)

56

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

Calculeaz`:

8+3=

9+2=

6+7=

9+5=

4+7=

7+7=

6+6=

8+5=

8+6=

7+5=

9+9=

3+9=

Compar`, f`r` a calcula:

3+9

...

3+8

2+9

...

5+9

6+6

...

6+5

7+7

...

7+5

8+4

...

5+8

4+9

...

5+9

9+7

...

9+6

3+8

...

8+3

l Alina are 8 ani, iar

Diana este cu 3 ani mai mare dec@t Alina.

C@\I ani are Diana?

R:
l Petre are 5 ani. El este cu 7 ani mai mic dec@t Tudor.

C@\i ani are Tudor?

R:
l Scrie trei numere mai mici dec@t 70, cu suma cifrelor 11.

57

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

dou` p`tr`\ele
Descoper` ]i coloreaz` (pe orizontal` ]i pe vertical`)
cu 12, respectiv 11.
al`turate care con\in numere a c`ror sum` este egal`

58

a)

b)

Calculeaz` dup` model:

14

5=1 0+45

17

9=

=10 5+4

5 +4

12

8=

13

7=

11

6=

14

6=

14

5=1 441

13

8=

16

9=

=10 1
=
12

7=

l Veveri\a are 13 alune. {ntr-o zi a m@ncat 5, iar [n alt` zi a m@ncat 2.

C@te alune mai are veveri\a?

59

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

este scris
{n ma]ina de sp`lat se vor a]eza numai lucrurile pe care
rile.
un exerci\iu cu rezultatul 7. Calculeaz` ]i coloreaz` lucru

13 6

12 5

16 9

11 4

14

12 6
15 8
10 3
13 5

60

Calculeaz` ]i efectueaz` proba prin opera\ia invers`.

15

8=

14

9=

16

7=

13

5=

8+

7=

6+

9=

11

2=

9+

9=

13

9=

13

a=

5=

Afl` numerele necunoscute:

a+

8=1 4

Verific:

Verific:

Verific:

l Maria are 29 de lei. Ea cump`r` un caiet de 7 lei ]i un creion de 4 lei.

a) C@\i lei a cheltuit Maria?

b) C@\i lei mai are Maria?

Calculeaz` ]i compar` rezultatele ob\inute:

11

2 ...

3+ 5

12

5 ... 1 4

6+

8 ...

7+ 7

9+

8 ... 1 2

61

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

c`lu\ul de mare.
Pe fiecare cuf`r trebuie scrise numerele care apar pe
ere.
Calculeaz` ]i completeaz` cercule\ele cu aceste num

+
13

= 11

13

14

= 12

= 15

5
6
7
8
9
+
12

17

62

= 14

= 10

= 2

l Calculeaz` dup` model:

12

5+

6=13

6+

9=

11

7+

8=

9+

7=

2+

5=

16

8+

6=

7
13

Afl` numerele cu 6 mai mici dec@t: 13, 11, 15, 14, 12, 16.

Scrie numerele de la 11 la 16 ca sum` de doi termeni mai mici dec@t 10.

Completeaz` tabelele:

8 4

12

15

13

9 6

63

Plantele. P`r\ile plantelor ]i rolul lor


Completeaz` careul, scriind cu litere numerele de mai

jos.

2
A
1
2

L
3
4

5
6

Cite]te cuv@ntul ob\inut pe vertical` (de la A la B).


Care este rolul acestei p`r\i [n via\a plantei?

64

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

Calculeaz`:

5
+2

+8

+6

8
+5
+9

7
+7

+4
+1

15
+8
9

Afl` num`rul care trebuie

scris pe stelu\`:
+4
3

9
l

+5
7

Completeaz` spa\iile punctate cu

opera\iile corespunz`toare ]i afl` num`rul care trebuie scris pe stelu\`:

6
+3

+7

12

+6

7
+5

+4

11

4
....

....
....

Afl` diferen\a dintre num`rul 19 ]i suma numerelor 8 ]i 7.

Afl` suma dintre diferen\a numerelor 11 ]i 7 ]i diferen\a numerelor

15 ]i 6.

65

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

ob\inute.
Efectueaz` calculele ]i coloreaz` [n careu rezultatele
o viziteaz`
Citind cuv@ntul format vei afla numele planetei pe care
]oricelul Chi\.

19 + 7 =
36 + 5 =
9 + 19 =
6 + 77 =
9 + 15 =

27 + 4 =
52 + 9 =
8 + 28 =
5 + 45 =
14 + 8 =
75 + 9 =

5 + 75 =

4 + 16 =

9 + 48 =

15 + 8 =

26 + 7 =

57 + 7 =

9 + 47 =

69 + 4 =

84 + 8 =

82 + 8 =

39 + 9 =

14 + 7 =

51 + 9 =

36 + 6 =

3 + 78 =
18 + 7 =
46 + 6 =
38 + 8 =
62 + 8 =
34 + 9 =

66

4
18
25
13
7
53
68

12
61
41
81
46
90
54

19
14
66
8
17
63
3

34
43
57
22
48
24
62

65
7
32
51
88
83
1

9
20
92
31
56
73
69

58
72
44
68
37
59
2

74 1
50 64
33 10
60 25
26 15
80 86
75 16

71
36
23
42
30
6
45

38
87
5
78
85
40
77

55 11
84 49
21 39
52 2
70 76
28 82
47 89

Calculeaz`:

35+
7

43+
8

52+
9

75+
6

36+
9

28+
7

44+
9

29+
3

56+
4

82+
8

l Afl` num`rul cu 37 mai mare dec@t diferen\a numerelor 12 ]i 4.

l Afl` num`rul necunoscut:

9= 45

a63=

Verific:

a37= 12

Verific:

Verific:

7= 16

Verific:

a 25=13

Verific:

l Irina a cules 15 narcise ]i 8 margarete.

C@te flori a cules Irina [n total?

67

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

Calculeaz`, grup@nd convenabil termenii.

14

20

...

...
39

...

...

11

...

...

68

24

12

Colectarea, citirea ]i nregistrarea datelor


l

Observ` tabelul ]i valoarea fiec`rui simbol folosit. Cite]te ]i rezolv`

cerin\ele.

ANCA

BARBU

CORINA

JOI
VINERI
S^MB~T~
DUMINIC~
- 15 probleme

- 5 probleme

- 1 problem`

1) C@te probleme a rezolvat Corina duminic`?

2) {n ce zi a rezolvat Barbu cele mai multe probleme?

3) C@te probleme a rezolvat Anca [n total vineri ]i duminic`?

4) C@te probleme a rezolvat [n total Barbu?

5) Cu c@te probleme a rezolvat Corina mai mult duminic` dec@t joi?

6) C@te probleme au rezolvat copiii [n total joi?

69

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

Cu ajutorul unor be\e de chibrituri putem scrie numere:

a) {ndep`rteaz` un singur b`\ pentru a ob\ine o rela\ie adev`rat`.

b) Schimb` pozi\ia unui singur b`\ pentru a ob\ine o rela\ie adev`rat`.

70

Calculeaz` dup` model:

32

61

7=2 2+107

45

8=

=22+ 3

=25

8=

23

7=
=
=

45

9=

35

6=
=

Calculeaz`:

51
8

32
9

56
7

20
6

41
7

25
6

83
7

62
9

44
6

70
2

l Afl` diferen\a dintre 56 ]i cel mai mare num`r par scris cu o cifr`.

{ntr-o clas` sunt 16 fete, iar num`rul b`ie\ilor este cu 7 mai mic dec@t

num`rul fetelor.
a) C@\i b`ie\i sunt [n clas`?

a) C@\i elevi sunt [n clas`?

71

Universul. Soarele - surs` de lumin` ]i c`ldur`


Descoper` [n poezie
informa\ii despre Soare.
Scrie pe spa\iile punctate
trei cuvinte care au leg`tur`
cu Soarele.

Sus, pe cer st` z@mbitor


Soarele str`lucitor.
Are raze de lumin`,
C@nd apare-i zi senin`.
C@nd ne d` c`ldur` mare,
}tim c`-i var` arz`toare.
Este plin de energie
}i ajut` lumea vie.
Printre stele-n Univers
Mediul este cam divers:
Discut`m despre comete,
Despre cosmos ]i planete.

72

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

Calculeaz` ]i coloreaz` pe ax` numerele corespunz`toare rezultatelor

ob\inute.

33
32

35
34

37
36

39
38

41
40

43
42

44

49

7=

48

9=

41

9=

52

8=

50

9=

50

7=

45

7=

44

7=

42

8=

a=20

a+

Afl` num`rul necunoscut:

37

a=

Verific:

l Bunicul lui

5+

Verific:

6=52

Verific:

Matei a cules 25 de ciuperci, iar Matei a cules 8 ciuperci.

a) Scrie [ntrebarea astfel [nc@t problema s` se rezolve printr-o opera\ie de


adunare.

b) Scrie [ntrebarea astfel [nc@t problema s` se rezolve printr-o opera\ie de


sc`dere.

73

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

spunz`toare
Calculeaz` ]i coloreaz` stelu\ele folosind culoarea core
rezultatului scris pe rachet`.

27

36 +

18

26

46

+2

58 + 1

patruzeci ]i unu

12

29

cincizeci ]i trei

24

17

patruzeci ]i ]ase
17 + 29

39 + 13

optzeci ]i doi

37

15

]aptezeci ]i cinci
cincizeci ]i doi

48 + 27

74

17 + 36

44 + 3

Calculeaz`:

35+
15

42+
38

64+
26

32+
49

75+
25

26+
38

44+
19

63+
29

34+
28

26+
26

l Afl`:

a) suma numerelor 39 ]i 44.

b) suma numerelor 39, 7 ]i 44.

c) num`rul cu 37 mai mare dec@t 39.

d) suma dintre vecinii num`rului 40.

e) num`rul a din:

a4 5=48

l C`lin avea o sum` de bani. Cu 37 de lei ]i-a cump`rat un joc ]i i-au r`mas

28 de lei.
C@\i lei a avut C`lin?

l Scrie toate numerele mai mici dec@t 80, care au suma cifrelor 12.

75

Citirea ]i nregistrarea datelor


prefer`.
Copiii clasei IB au fost [ntreba\i ce mijloc de transport
Mai jos sunt prezentate op\iunile lor.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

l Rezolv`, marc@nd

X [n c`su\a corespunz`toare r`spunsului corect.

C@\i copii au r`spuns c` ma]ina este mijlocul de transport preferat?

C@\i copii au r`spuns c` avionul sau trenul reprezint mijlocul de transport preferat?

14

13

15

12

Ce mijloc de transport este preferat de cei mai mul\i copii?

C@\i copii sunt [n clasa IB?

25

76

26

24

27

Probleme care se rezolv` prin dou` opera\ii


l {ntr-o clas` sunt 12 fete, iar b`ie\ii sunt cu 4 mai pu\in dect numrul fetelor.

a) C@\i b`ie\i sunt [n clas`?

b) C@\i copii sunt [n clas`?

l Pe un lac erau 9 g@]te, iar ra\e erau cu 7 mai mult dect numrul gtelor.

C@te p`s`ri erau pe lac?

l O carte cost` 21 de lei, iar un album cost` cu 19 lei mai mult.

C@\i lei se pl`tesc pentru o carte ]i un album?

l Dac a mai avea 24 de lei a avea 60 de lei.

Ci lei mi mai trebuie pentru a cumpra un ghiozdan care cost 82


de lei?

77

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

rile de mai jos.


Casian ]i Miruna au efectuat calculele respect@nd codu
l.
Scrie n casete rezultatele finale obinute de fiecare copi

+17

START
ART

+29

Calcule

START

25

11

Calcule

78

18

Calculeaz`:

50
14

80
43

60
12

90
36

40
25

93
75

82
74

32
19

46
27

85
77

l Dac

= 2 7,

a)

d)

= 5 2,
b)

= 1 9, calculeaz:

e)

c)

l Calculeaz i ncercuiete rspunsul corect:

29
37 18=

24 17=

18

43 28=

14

46
6214=

76

19

16

48

41

34

7
3

15

9 056=

32

53 44=

35

9
97

ntr-o lad erau 42 de pere, iar n alt lad erau 35 de pere. Din prima

lad s-au luat 28 de pere, iar din a doua lad s-au luat 17 pere.
Cte pere au rmas n total n cele dou lzi?

79

For\e ]i mi]care. C`derea liber` a corpurilor


n acelai
Dac cele patru obiecte din fiecare grup sunt aruncate
moment de pe un pod, n ce ordine vor ajunge n ap?
Numeroteaz, completnd casetele.

80

Calculeaz`:

62 1927=

9036 48=

82 4419=

Aflai numrul r :

r +35 =81

71+ r =90

4 1 r =15

Verific:

Verific:

Verific:

Rezolvai, dup model:

Cu ct este mai mare numrul


35 dect numrul 17?

34+17

52

35 i 17?

3417

18

Din ce numr scdem 34

3527

51

35+17

3517

17

Care este suma numerelor

i obinem 17?

Care este numrul cu 27


mai mic dect 35?

81

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

c`su\ele
Calculeaz` ]i coloreaz`, pentru fiecare camion, numai
cu rezultatul un num`r par.

82

32 +
19

70
18

63
14

15 +
35

80
32

19 +
24

91
49

26 +
18

27 +
37

45 +
27

80
17

93
19

71
35

61
18

19 +
18

17 +
18

45 +
27

36 +
35

90
17

91
13

Calculeaz`:

a) 4 2 + 1 9 =

35+ 36 =

6158=

71 36=

83 79 =

27+27=

15+ 69=

54 17=

5042=

48 29=

44+3 6=

63+27=

b) 3 6 + 1 4 2 6 =

c)

4135 +87=

29+ 5314+2 7=

l Ce cifre au fost acoperite de petele de cerneal`?

26+
3
63

7
15
48

2+
38
60

56
9
=7

l Miruna a rezolvat vineri 19 exerci\ii. S@mb`t` a rezolvat cu 4 exerci\ii mai

mult dec@t vineri, iar duminic` a rezolvat cu 5 exerci\ii mai pu\in dec@t
s@mb`t`.
C@te exerci\ii a rezolvat Miruna duminic`?

83

ct`.

Observ` regula ]i alege, prin [ncercuire, varianta core

84

Calculeaz`:

32+ 49=

62 56=

24+36=

65 28=

43+ 47=

49+51=

47 38=

19+ 28=

7258=

25+ 47=

71 35=

3117=

l Completeaz` enun\urile cu numere potrivite, apoi rezolv`:

a) Pe un raft erau ........... ma]inu\e albastre ]i ........... ma]inu\e ro]ii.


C@te ma]inu\e erau [n total pe cele dou` rafturi?

b) Maria are ........... ani, iar Dinu are cu ........... ani mai pu\in.
C@\i ani are Dinu?

c) {ntr-o pung` erau ........... de bile. Casian a luat ........... bile, iar Patricia
a luat .......... bile.
C@te bile au r`mas [n pung`?

85

Colectarea, citirea ]i nregistrarea datelor


Descoper` num`rul de figuri geometrice ]i calculeaz`
codul fiec`rei imagini, dup` model.

IMAGINE

Figuri geometrice

86

CODUL

1 + 5 + 7 = 12

Une]te corespunz`tor:

cerc
l

triunghi

dreptunghi

p`trat

Deseneaz`:
Un cerc [n exteriorul triunghiului ]i

a)

dou` p`trate [n interiorul triunghiului.

b) Un dreptunghi [ntre dou` triunghiuri.

Prive]te imaginea ]i rezolv` cerin\ele:


a) Afl` suma numerelor aflate [n

7
9

8
6

interiorul cercului.

b) Afl` cu c@t este mai mare numrul 90


dec@t num`rul aflat at@t la interiorul triunghiului c@t ]i [n interiorul cercului.

87

Forme ]i transfer de energie


fiec`rui obiect,
Prive]te imaginea casei. Noteaz` [n c`su\a din dreptul
[nc`perea [n care este folosit cu ajutorul electricit`\ii.

88

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Coloreaz` p`tr`\elele din dreptul imaginilor, folosind culoarea cores-

punz`toare corpului geometric potrivit.

l Num`r` pentru a afla c@te corpuri de acela]i fel se afl` [n imaginea dat`.

Completeaz` tabelul cu numerele corespunz`toare.

89

M`sur`ri. Lungimea
Afl`, prin num`rare, lungimea fiec`rui obiect.

cm

cm

90

Calculeaz`:

a)

2 3 cm + 4 9 cm =

7 1 cm 3 6 cm =

6 4 cm + 3 6 cm =

8 6 cm 2 9 cm =

8 2 cm + 1 8 cm =

4 3 cm + 5 7 cm =

9 6 cm 3 7 cm =

3 5 cm + 6 5 cm =

b) Dac` 100 centimetri = 1 metru (100 cm = 1 m), marcheaz` X [n dreptul


exerci\iilor cu rezultatul 1 m.
l Pentru a-]i face o fundi\`, Diana folose]te 17 cm de panglic`.

C@\i centimetri de panglic` folose]te Diana pentru:


a) 2

b)

c)

Paul are o nlime de 91 de cm. Mihai este mai scund dect Paul cu

4 cm, iar Ana este mai nalt dect Mihai cu 7 cm.


Care este cel mai nalt copil i ce nlime are?

91

Forme ]i transfer de energie


a) Descoper` [n careu urm`toarele cuvinte:
APA, V^NT, PETROL, SOARE, C~RBUNE.
b) Coloreaz` numai imaginile obiectelor care
func\ioneaz` folosind curentul electric.

92

M`sur`ri. Capacitatea
l Scrie\i c@\i litri de ap` sunt [n fiecare vas:

l {ntr-un vas sunt 11

l de ap`, iar [n alt vas sunt cu 2 l de ap` mai pu\in.

C@\i litri de ap` sunt [n al doilea vas?

l Vlad umple o g`leat` cu ap` din 3 bidoane pline, iar un bidon [l umple cu

apa din 5 sticle pline.


C@te sticle sunt necesare pentru a umple o g`leat`?

Colora\i astfel [nc@t [n al patrulea vas s` fie tot at@ta ap` c@t [n celelalte

trei vase la un loc. (Niciun vas nu trebuie s` r`m@n` gol!)

93

M`sur`ri. Timpul
are.

Cite]te enun\urile ]i indic` pe ceasuri orele corespunz`to

La ora

7:30

plec de acas`.

La ora 9:00
[ncepe ora de
matematic`.
La ora 1 1:30
bunica m` a]teapt`
la poarta ]colii.

La ora 13:00
servesc masa
de pr@nz.

La ora 17:30
m` [nt@lnesc
cu colegii [n parc.

94

Completeaz` cu numerele potrivite.

a) o s`pt`m@n` are .......... zile.


b) Un an are .......... luni.
c) Ceasul din imagine indic` ora ............... .
d) Colegul meu de banc` are .......... ani.
e) Fiecare dintre cele patru anotimpuri are c@te .......... luni.
l

Prive]te ceasul din imagine.

a) Ce or` indic` ceasul?

b) Dac` ceasul este [nainte cu 3 ore, calculeaz`


ora adev`rat` ]i indic` pe cadranul de mai jos aceast` or`.

M`d`lina merge la antrenamentul de gimnastic` s`pt`m@nal, [n zilele

de mar\i ]i joi, [ntre orele 18 ]i 20.


C@te ore de antrenament face M`d`lina [ntr-o s`pt`m@n`?

95

M`sur`ri. Banii

Pre\

2 lei
Pre\

5 lei
Pre\

9 lei

Observ` imaginile ]i calculeaz` c@\i lei ar fi necesari


pentru cump`rarea [nghe\atelor.

2 lei + 5 lei = 7 lei

Observ` termenii. Taie por\ia de [nghe\at` care nu a fost


cump`rat`, apoi calculeaz` pre\ul total.

9 lei + 2 lei + 2 lei = ........


5 lei + 9 lei = ........

96

l Alege, prin [ncercuire, bancnotele necesare pentru a cump`ra obiectele

de mai jos.

6 lei

25 lei

61 lei

12 lei

l Un trenule\ cost` 52 de lei, iar o minge cost` cu 28 de lei mai pu\in.

C@\i lei cost` [n total o minge ]i un trenule\?

l Maria are 50 de lei. Ea []i cump`r` o carte de 12 lei ]i un stilou de 8 lei.

C@\i lei [i mai r`m@n?

97

Unde ]i vibra\ii. Producerea sunetelor


te care [\i plac.

Coloreaz` numai fiin\ele sau/]i lucrurile ce produc sune

98

l }tiind c`

a = 4 7,

b = 1 8,

c = 2 6, afl`:

a) Suma numerelor a, b ]i c.

b) Diferen\a dintre num`rul a ]i suma numerelor b ]i c.

c)

a+cb=

d) Num`rul cu 39 mai mic dec@t suma vecinilor num`rului c.

l Raluca are 11 timbre, iar Mihai are 5 timbre.

C@te timbre trebuie s` [i dea Raluca lui Mihai , astfel [nc@t fiecare dintre ei
s` aib` acela]i num`r de timbre?

Tudor
Tudor are o cutie cu 20 de bomboane. El d` fiec`rui prieten c@te

3 bomboane ]i []i p`streaz` 2 bomboane.


l C@te bomboane ofer` prietenilor?

l C@\i prieteni are Tudor?

99

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

scris pe
Se pot aprinde numai becurile al c`ror rezultat se afl`
[ntrerup`tor. Calculeaz` ]i coloreaz` aceste becuri.

26 +
16

52
19

17 +
38

45

33
71
29

83
38

90
48

29 +
16

42
27 +
18

90
64

100

15 +
18

Calculeaz`:

a)

9+

8=

63+

7 40=

10 7 +21=

12 +3927=

70 20+

35 17+82=

3=

71+ 1422=

26

4=

l Adun` cu 38 fiecare dintre numerele: 24, 8, 16, 12.

l Ce fel de numere ai ob\inut, pare sau impare?

l Scrie [n ordine descresc`toare toate numerele impare de forma 2a.

l Se consider` succesiunea:

1;

3;

5; 7;

9;

1; 3;

5; ... ;

... ;

... .

a) Observ` regula ]i completeaz` cu urm`torii 3 termeni.


b) Afl` suma primilor 5 termeni ai succesiunii.
c) Respect@nd aceea]i regul`, Mihai a scris primii 17 termeni ai succesiunii. Care a fost ultimul num`r scris de Mihai?

101

Adunarea ]i sc`derea n concentrul 0-100,

cu trecere peste ordin

Rezolv urmtoarele exerciii.


spaiul
Decupeaz ptrelele de la pagina 103 i lipete-le pe
care are ca rezultat numrul corespunztor.

102

62
45

38 +
26

90
31

13 +
27

83
79

27 +
51

72
44

15 +
19

52
39

39 +
6

49 +
38

93
56

19 +
19

80
61

56
46

72
9

46 +
16

97
18

25
65

80
9

62

29

71

13

34

63

37

78

90

38

40

64
28

87

45
17

10

59

79

103