Sunteți pe pagina 1din 5

SCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAȚIE CIVILĂ

Formare piloți comerciali transport public


Matematică – sesiunea februarie 2010

___________________________________________________________________________

1. Să se determine constantele reale si astfel încât polinomul f = X3


a b
+aX2 − 6X + b să dea restul – 2 când este impărţit la X-2 şi să se dividă
cu X-1 .

a) a= −1 ; b= -6 ; b) a = −1 ; b = 6 c) a = −1 ; b = 3 ; d) a = −6 ; b =
−1 ; e) a = −6 ; b = 3 .

2. Se considera sistemul liniar . Pentru ce valori ale


 mx + y − 2 z = 2

 2 x + y + 3z = 1
( 2m − 1) x + 2 y + z = n

parametrilor reali m si n sistemul este incompatibil?

a) m=3 si n 3; b) m=3 si n=3; c) m 3 si n 3; d) m 3 si n=3; e)


≠ ≠ ≠ ≠
m=3 si n=0.

3. Fie S suma solutiilor reale ale ecuatiei: . Atunci S este egala


1 1 x
1 1 x2 = 0
−1 0 1
cu:
a)S=-3; b)S= 2; c)S= 7; d) S=0; e) S= 1.

4. Sa se calculeze S=k=1n1kk1111-1.

a)S=n2n-31-nn-3n-1; b) S=n2n+3nn+3-n; c) S=n2n+31-nn+3n-1 ;

d) S=n2n-31+nn-3n+1; e) S=n21001.

5. Sa se calculeze
E = log 1 3 + log 3 9 + 3log3 2
3

a) ; b) ; c) ; d) ; e) .
E=4 E = −2 E =1 E = −4 E = −1

1
SCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAȚIE CIVILĂ
Formare piloți comerciali transport public
Matematică – sesiunea februarie 2010

___________________________________________________________________________

6. Sa se determine x ∈R astfel incat .


 7 x + 3 2x + 7
 5 = 5
 

a) x=54 ; b) x=95 ; c) x=-72 ; d)x=32 ; e) x∈{12 , -72}.

2
SCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAȚIE CIVILĂ
Formare piloți comerciali transport public
Matematică – sesiunea februarie 2010

___________________________________________________________________________

7. Se da functia: f:R →R, . Sa se scrie ecuatia tangentei la


−x
e +e
x
f ( x) =
2
graficul functiei in punctul .
f P(0,1)

a) y=1; b) y=2x+1; c) y= -1; d) y= -2x; e) y= -x+1.

8. Se da functia f:-1,1→R, fx=ax2-3x+1 ,x∈[-1,0)x2+bx-c , x∈[0,1] . Sa se


determine parametrii reali a,b,c astfel incat sa existe și să fie finită limx→0fx-
f(0)x .

a)c= -1, a∈R si b= -3; b) a,b,c ∈R ; c)a=b=1, c= -4; d) a=c=1, b= -4; e)


b=c= -1, a=4.

9. Sa se calculeze
x 3 − 1 − 3 ( x − 1)
L = lim
( x − 1)
x →1 2

a) ; b) ; c) ; d) ; e) .
L=0 L =∞ L =1 L=3 L = −1

10. Sa se calculeze I= .
2

∫ 3x 8 − x 3 dx
2

a)I= ; b)3223 ; c) I= ; d) I= - ; e) I= - .
π 1 1 3π
arcsin 3arcsin
4 3 3 4

11. Se da un triunghi ABC. Fie M(1,2) mijlocul laturii AB, N(-3,5) mijlocul
laturii AC si P(2,-4) mijlocul laturii BC. Sa se determine aria triunghiului ABC.

a) 84 b) 72 c) 42 d) 36 e) 16

12. Fie A(2,4) si B(4,2) . Ecuaţia mediatoarei segmentului AB este :

a) y = x ; b) y + x = 0 ; c) y –x + 1 = 0 ;d) y = x + 1 ; e) y = x – 2 .

3
SCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAȚIE CIVILĂ
Formare piloți comerciali transport public
Matematică – sesiunea februarie 2010

___________________________________________________________________________

13. Sectiunea axiala a unui con circular drept este un triunghi echilateral iar
diferenta intre lungimea generatoarei si cea a razei conului este egala cu a.
Sa se calculeze, in functie de a, volumul conului.
a) b) c) d) e)
V = 2π a2 2 V = 6 3π a3 V = 3π a 3
V = 6π a 2
1
V= 3π a 3
3

14. Fie piramida triunghiulara VABC astfel incat VA⊥VB⊥VC VA si VA=2,VB=3, VC=4. Sa se afle aria totala a piramidei.

a) b) c) d) e)
12 − 3 2 13 + 61 13 + 2 3 5 + 6 + 13
14
6+2 3

15. Sa se determine cosinusul unghiului format de vectorii: si


→ → →
u = 2 i +5 j

→ → →
v =3i−4 j
a) b) c) d) e)
1 2 1 14 23
− − −
2 3 5 2 5 29 5 3

16. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctgx = 2 .

a) 2 ; b) 43 ; c) 34 ;d) 83 ; e) 4.

17. Fie suma solutiilor din ale ecuatiei:


T [ 0, 2π ] π 
2sin 2 x − 5cos  − x  + 2 = 0.
2 
Atunci:
a) b) c) d) e) T=0
T =π T = π + arcsin 2 T = 3π T = −π

4
SCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAȚIE CIVILĂ
Formare piloți comerciali transport public
Matematică – sesiunea februarie 2010

___________________________________________________________________________

18. In triunghiul dreptunghic ABC se cunosc ipotenuza BC=10 si m∢C=30°.


Sa se calculeze aria a triunghiului ABC.
S
a) b) c) d)

S=
(
5 2 + 13 + 7 ) S=
5
4 S=
(
3 2 + 13 + 7 ) S=
25 3
2 2 2

e)

S=
(
5 1 + 10 + 7 )
2