Sunteți pe pagina 1din 2
L1 L1 L2 L2 L3 L3 I O O P1 S1 La protecţia PMR /
L1
L1
L2
L2
L3
L3
I
O
O
P1
S1
La protecţia PMR / PMT
S2
P2
CLP
roşu
P1
S1
S1
La protecţia
S2
S2
Homopolară
P2
albastru

FIDER1

FIDER2

RĂCĂCIUNI1

MONTAJ INIŢIAL, ÎNAINTE DE MODIFICĂRI

I O O P1 S1 S2 P2 roşu S1 P1 S1 S2 S2 P2 albastru
I O O P1 S1 S2 P2 roşu S1 P1 S1 S2 S2 P2 albastru
I
O
O
P1
S1
S2
P2
roşu
S1
P1
S1
S2
S2
P2
albastru
ªTRAP
CLP
CLP

La protecţ ia PMR / PMT ţia PMR / PMT

La protecţia

Homopolară

FIDER1

FIDER2

RĂCĂCIUNI1

MONTAJ ACTUAL, DUPĂ MODIFICĂRI

L1 L2 AIM REF 630 L3 X101 0 1 I R TC1 IL1 2 O
L1
L2
AIM
REF 630
L3
X101
0
1
I
R
TC1
IL1
2
O
ÎN CELULA
O
3
S
3I
TC2
IL2
DE MĂSURĂ
4
P1
5
S1
T
TC3
IL3
6
0
7
Curent
S2
P2
H
TC4
Io
homopolar
8
nedirecţionat
9
Curent
CLP
TC sens
homopolar
10
direcţionat
da
dn
S1
P1
AIM
S2
P2
X102
1
TU1
FIDER
2
QBTR
3
TU2
U1
4
QBTS
5
3U
TU3
U2
6
QBTT
7
U3
TU4
8
(QBTH) da
9
Uo
Tensiune
(QBTH) dn
TU5
homopolară
10