Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU FILOSOFIE

BACALAUREAT 2001

STATUTUL DISCIPLINEI

Filosofia are, în cadrul examenului de bacalaureat, pentru anul şcolar 2000-2001, statut de
disciplină opţională. Filosofia poate fi aleasă la proba E sau la proba F în funcţie de
filiera, profilul şi specializarea la care a fost absolvit liceul.
Proba de examen la Filosofia este o probă scrisă cu durata de 3 ore.

OBIECTIVE DE EVALUARE

Candidaţii vor fi capabili să:


1. enunţe notele definitorii ale unui concept dat;
2. identifice problema filosofică abordată într-un text;
3. identifice punctul de vedere susţinut într-un text filosofic;
4. identifice filosoful căruia îi aparţine un punct de vedere dat;
5. interpreteze un text filosofic pe baza unei structuri de idei dată.

CONŢINUTURI

1. Omul
1.1. Ce este omul? (R. Descartes, H. Bergson, L. Blaga, Pico della Mirandola)
1.2. Omul în societate* (Aristotel, J. J. Rousseau)
1.3. Drepturile omului (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

2. Libertatea
2.1. Libertatea şi autoritatea supranaturală (M. Aurelius, Epictet, A. Einstein, Fr.
Nietzsche)
2.2. Libertatea şi constrângerile cauzale* (B. Spinoza, V. Conta, J. S. Mill, W. James)
2.3. Libertatea şi problema constrângerilor interioare (A. Schopenhauer, Fr. Nietzsche, J.
P. Sartre)
2.4. Libertatea şi autoritatea politică (J. J. Rousseau, K. Jaspers, J. S. Mill)

3. Dreptatea
3.1. Dreptate şi nedreptate (Platon)
3.2. Temeiul dreptăţii: sentimentul sau raţiunea? (J. J. Rousseau, I. Kant)
3.3. Tipuri de dreptate (F. A. Hayek, Aristotel)
3.4. Dreptate şi egalitate* (Fr. Nietzsche, K. Marx, J. Rawls)

4. Fericirea
4.1. Fericirea ca problemă filosofică (B. Pascal)
4.2. Ce este fericirea?* (Epicur, Aristip, J. S. Mill)
4.3. Fericirea – scop sau mijloc? (Aristotel, I. Kant)

5. Adevărul
5.1. Ce este adevărul? (Platon)
5.2. Sursele adevărului (J. Locke, R. Descartes)
5.3. Adevăr şi eroare (R. Descartes, K. Popper)

6. Timpul
6.1. Ce este timpul? (Augustin)
6.2. Timpul – substanţă sau relaţie? (I. Newton, G. W. Leibniz)
6.3. Timpul – în noi sau în afara noastră? (M. Vulcănescu, I. Kant)
6.4. Curgerea timpului (L. Blaga, M. Eliade, G. W. F. Hegel)
7. Ordinea
7.1. Ordine şi unitate (W. Heisenberg, D. D. Roşca, Platon, G. Bruno, G. W. Leibniz, L.
Wittgenstein)
7.2. Ordine şi predestinare (Determinismul – K. Popper)

8. Dumnezeu
8.1. Conceptul filosofic de Dumnezeu (Augustin, B. Spinoza)
8.2. Există Dumnezeu? (Toma din Aquino, B. Pascal)
8.3. Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu?* (R. Descartes, R. Otto)
8.4. Etica şi Dumnezeu (I. Kant, J. P. Sartre, M. Eliade)

9. Filosofia
9.1. Ce este filosofia? (Cicero, Epictet, N. Ionescu, Aristotel)
9.2. Cum se naşte filosofia? (K. Jaspers, A. Schopenhauer)
9.3. Ce este o problemă filosofică? (L. Blaga)
9.4. Rosturile filosofiei (Seneca, E. Cioran, L. Wittgenstein)

NOTĂ:
• Temele fără * sunt incluse în programa pentru examenul de bacalaureat atât a
elevilor care au studiat filosofia 1 oră pe săptămână, cât şi a celor care au studiat
2-3 ore pe săptămână.
• Temele marcate cu * sunt incluse NUMAI în programa pentru examenul de
bacalaureat a elevilor care au studiat filosofia 2-3 ore pe săptămână.
• Pentru temele indicate se vor pregăti textele autorilor menţionaţi în paranteze.
• Manualul recomandat: FILOSOFIE, manual pentru licee şi şcoli normale, E.D.P.,
Bucureşti, 1998; autori: Mihaela Miroiu, Adrian-Paul Iliescu, Adrian Miroiu.

I. PROBA DE EVALUARE

Structura probei de evaluare va include un număr de subiecte, concepute după modelul


itemilor de tip pereche (asocierere); itemi cu răspuns scurt; itemi cu alegere multiplă;
întrebări structurate; eseu structurat pe baza unor puncte de reper; eseu nestructurat
(sinteză pornind de la un text filosofic) etc.
Prezentarea următoarelor exemple de itemi constituie un sprijin important pentru profesori
şi elevi în ceea ce priveşte familiarizarea cu modul de formulare a subiectelor.

I. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare numelui filosofului căruia îi aparţine


punctul de vedere următor: “Existenţa lui Dumnezeu se poate demonstra prin cinci probe
(…).”
a) Rene; Descartes;
b) Blaise Pascal;
c) Jean Paul Sartre;
d) Toma din Aquino;
e) Mircea Eliade.

II. Newton dezvoltă o anumită concepţie cu privire la natura timpului şi spaţiului.


A. Precizaţi despre ce concepţie este vorba.
B. Prezentaţi succint conţinutul concepţiei dezvoltate de Newton cu privire la timp şi
spaţiu.

III. Enunţaţi notele definitorii ale conceptului de “problemă ştiinţifică” în viziunea lui Lucian
Blaga.

2
IV. Se dă următorul text: “Prin urmare, din simplul fapt că ştiu de existenţa mea şi observ
totdeodată că absolut nimic altceva nu aparţine firii sau esenţei mele, în afară de faptul că
sunt fiinţă cugetătoare, închei pe drept că esenţa mea constă în aceea doar că sunt fiinţă
cugetătoare.” (R. Descartes, Meditationes de prima philosophia)
Comentaţi textul pe baza următoarei structuri de idei:
A. Precizarea problemei filosofice abordate.
B. Desprinderea ideii principale a textului.
C. Analizarea concepţiei autorului cu privire la problema filosofică abordată.
D. Evidenţierea unor influenţe exercitate de concepţia autorului asupra gândirii
filosofice.
E. Prezentarea succintă a altor puncte de vedere:
a) diferite faţă de cel al autorului dat (două puncte de vedere);
b) un punct de vedere personal.

Punctajul maxim al probei scrise la Filosofie este de 100 de puncte. Se acordă 10


puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.