Sunteți pe pagina 1din 10

Semiologie medicala Analize de laborator Sem I

1)Hemoglobina – continutul in Hb din 100 ml sange

B: 14-17 g/dl

F: 12-15 g/dl

- creste in poliglobilii, deshidratari, hemoconcentratii

- scade in anemii

1) Hematocrit – concentratia eritrocitelor din 100 ml de sange

B: 46% ± 5%

F: 41% ± 5%

- creste in poliglobulii

- scade in anemii

2) VEM – volumul eritrocitar mediu

87 ± 5 µ³/eritrocit

3) CHEM – concentratia de Hb din 100 ml masa eritrocitara

34 ± 2 g/dl masa eritrocitara

4) Sideremie – fier seric

B: 50-175 µg/dl

F: 40-150 µg/dl

- creste in anemiile hemolitice

- scade in anemia feripriva

5) Reticulocite – hematii tinere

0-2 %

20.000-80.000/mm³ sange

- cresc in anemiile posthemoragice acute, anemiile hemolitice, anemiile megaloblastice sau feriprive tratate

- scad in anemiile aregenerative

6) Leucocite

4.000-9.000/mm³

7) Formula leucocitara

PMN neseg: 1-4% (0-300/mm³)

PMN seg: 50-70% (2.500-6.000/mm³)

Eozinofile: 1-4% (50-300/mm³)

Bazozile: 0-1% (0-80/mm³)

Limfocite: 20-40% (1.200-2.400/mm³)

Monocite: 4-8% (240-600/mm³)

8) Trombocite

1

150.000-300.000/mm³

9)

Medulograma – examenul citologic al maduvei osoase

50.000-80.000 celule/mm³

1/3 eritrocite

2/3 granulocite (neutrofile, eozinofile, bazofile)

alte celule (limfocite, celule reticulare, megacariocite)

Maduva hematopoietica

• Produce / 24h:

– 100 – 250 mld. GR

– 70 – 150 mld. Plachete

– 50 – 60 mld. GA

• Celule + parti de MO:

– etalate pe lama,

– colorate:

• prin metoda Romanowsky si

• pt Fe (coloratia Perls)

• Punctia medulara

• in stern (Punctie sternala)

• creasta tibiei

• SIPS (spina iliaca postero-superioara)

• initial se efectueaza: anestezie cu Xilina

• la aspirarea tesutului hematopoietic → durere

• Indicatii in Dg:

– anemiilor hipo si aregenerative

– anemiilor megaloblastice

– anemiilor hipocrome

• Normo/ hipersideremice

• Date furnizate

Procente pt fiecare serie hematopoietica

– Bogatia celulara

• MO saraca in Ly – aplastica

• MO bogata in Ly - LLC

– Semnificatia echilibrului piramidal (forme mature > tinere)

• Biopsia medulara

– Analiza morfologica a MO (mielofibroza)

• Liniile hematopoietice

– Linia eritroblastica 10-30%

– Linia granulocitara a PMN neutrofile 50-70%

– Linia granulocitara a PMN eozinofile si bazofile 2-3%

– Linia monocitara 2-3%

– Lymfocite, Plasmocite 20% (Plasmocite < 5% din pop. de celule medulare)

– Celule susa nediferentiate 1-2%

– Raportul linie eritroblastica/granulocitara = 1/3 – 1/4

• Linia eritroblastica

2

– Proeritroblast

– Eritroblast bazofil

– Eritroblast ortocromatofil

– Eritroblast acidofil

• Linia granulocitara a PMN neutrofile

– Mieloblast

– Promielocit

– Mielocit

– Metamielocit

– Granulocit

• Linia megacariocitara

– Megacarioblast

– Megacariocit bazofil (promegacariocit)

– Megacariocit granular

– Megacariocit trombocitogen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Glicemie – concentratia glucozei in sange 60-100 mg/dl

11) TTGO – testul de toleranta la glucoza administrata oral valori:

normal:

- pe nemancate: 60-100 mg/dl

- dupa 2 ore de la administrarea glucozei: sub 140 mg/dl

scaderea tolerantei la glucoza:

- pe nemancate: 100-126 mg/dl

- dupa 2 ore de la administrarea glucozei: 140-200 mg/dl

DZ:

- pe nemancate: peste 126 mg/dl

- dupa 2 ore de la administrarea glucozei: peste 200 mg/dl

indicatii:

- valori de granita ale glicemiilor pe nemancate sau postprandiale

- glucozurie persistenta

- glucozurie la femeile insarcinate

- femeile insarcinate cu antecedente familiale de DZ sau cele care au avut anterior feti mari (4.500g) sau care au pierdut sarcini tehnica:

- se determina glicemia dupa o noapte de post

- pacientului i se administreaza oral 75g glucoza dizolvata in aproximativ 250-300ml apa, care trebuie bauta in 5 minute

- glucoza plasmatica este apoi masurata dupa 2 ore

- glucozuria poate fi, de asemenea, masurata inainte si la 2 ore dupa ingestia de glucoza

- pe toata durata pacientul trebuie sa stea confortabil, nu trebuie sa fumeze sau sa efectueze efort fizic

- anterior testului, cu cel putin 3 zile inainte, trebuie sa fi consumat o dieta normala interpretare:

3

-

la pacientii asimptomatice, TTGO stabileste diagnosticul de DZ numai cand exista o crestere a glicemiei peste 126 mg/dl pe nemancate si peste 200 mg/dl dupa 2 ore de la ingestia de glucoza

-

daca pacientul are glicemia pe nemancate normala si numai glicemia la 2 ore este sugestiva pentru DZ, testul trebuie repetat dupa 6 saptamani

12)

Uree

ser: 30-45 mg/dl

urina: sub 35 g/24h

 

13)

Creatinina

ser: 0,5-1,2 mg/dl

urina: 0,8-1,9 g/24h

14)

Acid uric

ser: 2-5 mg/dl

urina: 0,25-0,8 g/24h

15) TGP (ALAT alanin-amino-transferaza)

B: 9-50 U/l

F: 9-35 U/l

16) TGO (ASAT aspartat-amino-transferaza)

B: 5-38 U/l

F: 5-35 U/l

17)

GGT

-

folosita pentru identificarea consumatorilor cronici de alcool

B: 9-50 U/l

F: 8-40 U/l

18)

LDH

120-200 U/l

19) CPK (Creatinfosfokinaza)

B: 24-204 U/l

F: 24-174 U/l

20)

totala: 0,2-1,1 mg/dl

directa: 0,1-0,3 mg/dl

indirecta: sub 0,8 mg/dl

Bilirubina

21)

20-50 UI/l

Fosfataza alcalina

4

22)

Proteine totale

6,6-8,7 g/dl

23)

Colesterol

total: 200-230 mg/dl

LDL: 100-130 mg/dl

HDL: 35-60 mg/dl

24) Trigliceride

sub 150 mg/dl

25)

Electroforeza proteinelor

Albumine: 52-62% (3,5-5,5 g/dl)

Globuline: 38-48% (2-4,1 g/dl)

alfa-1 globuline: 2-5% (0,2-0,4 g/dl)

alfa-2 globuline: 6-9% (0,5-0,9 g/dl)

beta globuline: 8-11% (0,6-1,1 g/dl)

gama globuline: 14-21% (0,7-1,7 g/dl)

raport A/G: 1-1,5

26)

Fibrinogen

200-400 mg/dl

27)

Proteina C reactiva

sub 0,5 mg/dl

28)

Examen sumar de urina

diureza: 1.000-1.500 ml/24h

densitate: 1.003-1.025

pH: 5,2-6,6

-

sediment urinar:

celule epiteliale: 3-4/camp

leucocite: 1-3/camp

hematii: 0-3/camp

29)

Urocultura

- numarul UFC/ml este dat de numarul UFC de pe placa de geloza-sange x 100

- semnificatia clinico-patogenica a numarului de germeni (UFC) se stabileste dupa urmatoarele criterii valabile in afara oricarui tratament cu antibiotice sau cu dezinfectante urinare:

peste 100.000 UFC/ml = bacteriurie semnificativa pentru o infectie urinara

5

10.000 - 100.000 UFC/ml = bacteriurie cu suspiciune de infectie urinara (urocultura trebuie repetata)

1.000 - 10.000 UFC/ml = bacteriurie fiziologica, clinic nesemnificativa

sub 1.000 UFC/ml = contaminare, in special atunci cand sunt prezenti germeni variati, provenind frecvent din uretra anterioara

30)

Clearence-ul creatininei

Clearance-ul = cantitatea de plasma epurata de catre rinichi in unitatea de timp, pentru o substanta data

C=UxV/P

-

C = clearance-ul substantei

-

U = concentratia substantei in urina exprimata in mg/ml

-

V = debitul urinar exprimat in ml/min

-

P = concentratia substantei in plasma exprimata in mg/ml

formula Cockroft:

-

C(ml/min) = [(140-varsta(ani)xgreutatea(kg)]/[72xcreatinina serica(mg/dl)]

-

la femei rezultatul se inmulteste cu 0,85

metoda:

-

bolnavul in repaus la pat, ingera la ora 6 dimineata o cantitate de 500 ml apa

-

la ora 8 isi goleste vezica apoi se colecteaza urinile de la ora 9 si ora 10 in doua vase separate, pentru determinarea volumului urinar si a concentratiei creatininei

val. normale: 91-130 ml/minut

31)

Hemocultura

Ex de microbiologie clinica ce urmareste cultivarea bacteriilor circulante la nivel sanguin (eventual, fungi)

Bacterii ‘patogene’, ‘conditionat patogene’

Bacteriemii tranzitorii

Infectii mixte – aerobi si anaerobi

Se practica in – frison , ↑T, prostratie, alterarea senzoriului si starii generale

Asigura un dg etio. mai bun decat prin prelucrarea unor produse patologice recoltate din focar (sputa, bila, urina - polimicrobiene)

32) Examenul lichidelor biologice (ascita, pleural, pericardic)

examen lichid patologic – ascita

6

 examen lichid patologic – pleural  examen lichid pericardic 7

examen lichid patologic – pleural

 examen lichid patologic – pleural  examen lichid pericardic 7

examen lichid pericardic

7

33) Ionograma serica si urinara (Na, K, Cl)     Sanguina Urinara Na 135 -

33)

Ionograma serica si urinara (Na, K, Cl)

 
 

Sanguina

Urinara

Na

135 - 145 mEq/L

120

- 190 mEq/24h

K

3,5 - 5,5 mEq/L

40

- 50 mEq/24h

Cl

95

- 105 mEq/L

130

- 190 mEq/24h

Ca

4,5 - 5,5 mEq/L

7 - 10 mEq/L

Mg

1,6 - 3,2 mEq/L

8 mEq/L

HCO3

21

- 28 mEq/L

20

- 35 mEq/L

HPO4

1,8 - 2,8 mEq/L

25

- 35 mEq/L

Ac organici

6,8 - 7,4 mEq/L

 

Proteine

16

mEq/L

< 150 mg/24h

pH

7,4 ± 0,02

5,4 - 6

34)

Rezerva alcalina

 

24-27 mEq/l

35)

pH: 5,2-6,6

pH-ul urinii

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36)

Spirometrie (CV, CPT, VIR, VER, VEMS, indicele Tiffneau)

8

VIR (volumul inspirator de rezerva)

- reprezinta volumul de aer inspirat peste volumul curent intr-un inspir fortat

- 3.000 ml

VER (volumul expirator de rezerva)

- reprezinta volumul de aer expirat peste volumul curent intr-un expir fortat

- 1.100 ml

CV (capacitatea vitala)

- reprezinta volumul de aer eliminat din plamani dupa un expir fortat precedat de un inspir fortat

- 4.600 ml

CPT (capacitatea pulmonara totala)

- reprezinta volumul de aer aflat in plamani dupa un inspir fortat

- 5.800 ml

VEMS (volumul expirator maxim pe secunda)

- este volumul de aer eliminat in prima secunda a unui expir fortat care urmeaza unui inspir fortat

- reprezinta 75% din CV (capacitatea vitala) => 3.500 ml

- scade in sindroamele de obstructie bronsica

indicele Tiffneau (de permeabilitate bronsica)

- este raportul VEMS/CV si este in mod normal de 75%

- scade in sindroamele obstructive

37)

Examenul sputei in astmul bronsic si supuratii pulmonare

in astm bronsic:

- sputa mucoasa, perlata, redusa cantitativ, cu cristale Charcot-Leyden (depuneri cristaline de proteina bazica din eozinofile), spirale Curschmann (mulaje bronsice) si corpi Creola (celule epiteliale bronsice)

in supuratii pulmonare:

- abces pulmonar: sputa abundenta, mucopurulenta, stratificata, cu fibre elastice, flora microbiana, striuri de sange

- pneumonie pneumococica: sputa vascoasa, aderenta, ruginie

- pneumonie stafilococica: sputa purulenta, galbena

- pneumonie cu BGN: sputa purulenta cu striatii sanguine

- pneumonie tuberculoasa: sputa purulenta densa, alb-galbuie – cazeum (in formele cu escavare), hemoptizie

- pneumonii micotice: sputa purulenta, cu micelii, uneori negricioasa (in actinomicoza)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38)

optima: sistola sub 120 mmHg ; diastola sub 80 mmHg

Tensiunea arteriala

9

normala: sistola 120-129 mmHg ; diastola 80-84 mmHg

normal inalta: sistola 130-139 mmHg ; diastola 85-89 mmHg

HTA grad 1: sistola 140-159 mmHg ; diastola 90-99 mmHg

HTA grad 2: sistola 160-179 mmHg ; diastola 100-109 mmHg

HTA grad 3: sistola peste 180 mmHg ; diastola peste 100 mmHg

39) Frecventa cardiaca

60-99 batai pe minut

sub 60 bradicardie

peste 99 tahicardie

40)

Frecventa respiratorie

14-18 respiratii/ minut

41)

Diureza

1.000-1.500 ml/24h

42)

Tranzitul intestinal

-

consta in mobilizarea bolului alimentar prin peristaltism intestinal

-

apar tulburari de tranzit cu:

diaree: in malabsorbtie, boli inflamatorii intestinale, colon iritabil, diarei infectioase

constipatie: in colon iritabil si cancer de colon

-

absenta tranzitului pentru fecale si gaze sugereaza ocluzie intestinala

-

pot apararea emisii de gaze (flatulenta) si meteorism abdominal

10