Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURENŢA

■ Concurenţa: - caracateristica majoră a pieţei


= rivalitatea dintre participanţii pieţei pentru:
- acapararea pieţei
- obşinerea de profit cât mai mare
- întâietare
▪ concurenţa are loc între: - producător / producător
- consumator / consumator
- producător / consumator
▪ Lipsa concurenţei este nocivă.
▪ Cancurenţa este posibilă atunci când:
- pe piaţă acţionează mai mulţi producători
- preţurile sunt libere

■ Tipuri de piaţă:
▪ tipurile de piaţă se diferenţează după:
- forma de concurenţă
- numărul de producători
▪ clasificare:
● piaţă de tip concurenţă perfectă;
● piaţă cu concurenţă monipolistică;
● piaţă de tip oligopol;
● piaţă de tip monopol;

1. Piaţa cu concurenţă perfectă:


› presupune existenţa unui număr foarte mare de producători
› producătorii acţionează independent unii faţă de alţii
› produsele oferite sunt omogene
› producătorii nu au control asupra preţului
› accesul pe piaţă este liber
› ACEST TIP DE PIAŢĂ SE ÎNTÂLNEŞTE DOAR CA MODEL TEORETIC.
2. Piaţă cu concuremnţă monopolistică
› presupune existenţa unui număr mare de producători
› producătorii acţionează independent
› produsele oferite sunt diferenţiate nu doar de preţ ci şi de calitate
› producătorii nu controlează preţurile
› accesul pe piaţă este liber

3. Piaţă de tip oligopol


› participanţii (producătorii) număr mic care diferă de la domeniu de activitate
la altul şi care au putere economică mare şi grad mare de concentrare a
producţiei.
› producătorii nu acţionează independent, ci fiecare acţionează în dependentă şi
interdependenţă când stabilesc preţul şi cantitatea.
› produsele sunt omogene şi diferenţiate, diferenţierea făcându-se atât din punct
de vedere al calităţii cât şi a preţului
› niciunul dintre producători nu controlează preţul, dar fiecare contribuie
semnificativ la formarea ofertei
› accesul pe piaţă este dificil, principalele obstacole care îngrădesc accesul sunt
de natură economică şi tehnologică.

4. Piaţă de tip monopol


› presupune existenţa unui singur producător care oferă spre vânzare un produs
unic pentru care nu există substanţe
› pentru că nu există concurenţă nu intră în decizia producătorului
› produsul este unic pentru că pe piaţă există un singur producător
› produsul fiind unic impune şi controlează atât preţurile cât şi cantitatea şi
calitatea produsului sau serviciile oferite pe piaţă
› accesul pe piaţă este foarte dificil, deoarece există bariere economice,
tehnologice şi juridice (legislative).
Criterii:
› participanţi
› mod de acţionare
› produsele
› controlul princip.
› accesul pe piaţă