Sunteți pe pagina 1din 16

testare psihologica

True/False

____ 1. Scala de atitudini Lickert include itemi ce presupun solicitari de atitudini diferite, raspunsuri la alegere de la
aspectele de favorabil si nefavorabil.
____ 2. Abordarea nomotetica priveste analiza individului in globalitatea sa, fiind o abordare dinamica ce presupune
considerarea tuturor componentelor in interactiune.
____ 3. Unul dintre cei mai importanti reprezentanti ai orientarii situationiste, cel conform caruia predictorii
comportamentului unui individ sunt legati de experienta anterioara a persoanei respective in situatii similare
este Mischel.
____ 4. Chestionarul FPI a fost construit de Fahrenberg, Selg si Hampbel pornind de la o teorie traditionala asupra
personalitatii, prin raportare la nosologia psihiatrica si prin aplicarea analizei factoriale.
____ 5. Introversia se refera la hipersensibilitate emotionala, o stare de hiperactivitate, dificultati in restabilirea
echilibrului dupa socuri emotionale.
____ 6. Firea ciclotima sau labila este caracterizata de trecerea cu usurinta, uneori fara motiv, de la stari hipertimice la
cele distimice.
____ 7. K. Leonhard descrie trasaturile ca tendinte de a reactiona, relativ permanente si care formeaza unitatea
fundamentala a personalitatii individului.
____ 8. “Conceptele populare” sunt cele care sunt vazute de H. Gough ca fiind cele ce apar in interrelationarea
sociala, in viata sociala curenta, atribute ce pot fi identificate in toate culturile si societatile si care au o relatie
directa si integrala cu formele de interrelationare sociala.

____ 9. Analiza de pattern, in cazul foii de profil CPI presupune analiza modelelor de relationare, rezultate din
formularea unor ipoteze formulate din studiul semnificatiei scalelor grupate, astfel fiind posibila o analiza
structurala, in care scalele sunt interpretate corelat.

Multiple Choice

____ 10. Care sunt caracteristicile dominante ale definitiilor personalitatii observate de Perron, in numeroasele definitii
ale personalitatii?
a. globalitatea
b. coerenta
c. permanenta
d. neutralitatea

a. a+b+d
b. a+b+c
c. b+c+d
____ 11. Teoriile stiintifice asupra personalitatii au ca principale scopuri:
a. descrierea conduitei
b. explicarea conduitei prin raportarea la informatii referitoare la diferite tipuri
c. predictia conduitei in diferite situatii
a. a+b+c
b. a+b
c. b+c
____ 12. Termenul care desemneaza constructia teoretica elaborata in psihologie in scopul intelegerii si explicarii
modalitatii de fiintare si functionare ce caracterizeaza organismul psihofiziologic este cel de:
a. persoana
b. test psihologic
c. personalitate
____ 13. Care sunt autorii care au oferit explicatii cauzale privind diagnoza comportamentala pornind de la trasatura,
ce a fost considerata o predispozitie de a raspunde in acelasi mod in fata unor stimuli similari?
a. Allport
b. Eysenck
c. Cattell
a. a
b. a+b+c
c. b+c
____ 14. In etapa de elaborare si constructie a unui test psihologic, un moment foarte important este alegerea tipului de
proba ce va fi elaborata, alegere ce este determinata de urmatoarele aspecte:
a. scopul testarii
b. domeniul in care testul va fi folosit
c. numarul de subiecti pe care va fi folosita proba
a. a+c
b. a+b+c
c. a+b
____ 15. Care sunt strategiile prin care pot fi corectate sursele de eroare care pot afecta fidelitatea testului, strategii care
pot fi puse in practica in etapa de aplicare experimentala a itemilor construiti pentru o proba?
a. elaborarea unor exemple introductive prin care ne asiguram ca au fost intelese solicitarile testului
b. stabilirea validitatii de construct a testului
c. standardizarea corecta a instructajului si a conditiilor de raspuns
d. elaborarea unor scale de validare a testului
a. a+b+c
b. a+c+d
c. b+c
d. a+d
____ 16. In a doua etapa a procesului de constructie a unei probe psihologice, cea de aplicare experimentala,
principalele obiective care sunt urmarite sunt urmatoarele:
a. etalonarea testului
b. eliminarea itemilor care nu sunt adecvati pentru scopul propus in test
c. stabilirea ordinii itemilor in functie de gradul de dificultate si de tipul raspunsurilor
a. b+c
b. a+b+c
c. a+b
____ 17. Care este ultima etapa, prin care se finalizeaza procesul de elaborare al testelor de personalitate, etapa in care
forma finala a testului este aplicata unui esantion de subiecti, urmarindu-se aplicarea instructajului, a
exemplelor, experimentarea limitei de timp a testului?

a. validitatea
b. etalonarea
c. fidelitatea
____ 18. Metoda empirica (strategia criteriului-extern) ca strategie de construire a chestionarelor de personalitate
presupune:
a. relatia empirica dintre itemi si masura criteriu specifica
b. relatia empirica dintre itemi si un criteriu exterior
a. a
b. b
c. a+b
____ 19. Metoda analizei factoriale ca strategie de construire a chestionarelor de personalitate este centrata pe:
a. criteriul extern
b. experienta empirica a cercetatorului
c. criteriul intern
a. a+b
b. b+c
c. c
____ 20. Principalele strategii de construire a itemilor din testele de personalitate legate de problema limbajului,
strategii identificate de Angleitner, Ostendorf si John intr-o cercetare din 1990 au fost urmatoarele:
a. elaborarea unei grile de identificare prin care se exclud acei itemi care nu se potrivesc in anumite
propozitii-criteriu
b. elaborarea unei taxonomii a tipurilor de caracteristici de personalitate care se regasesc la nivelul limbajului
natural
c. specificarea unor criterii de excludere
a. a+b
b. a+b+c
c. b+c
____ 21. In construirea itemilor corespunzatori trasaturilor si continuturilor psihologice, se impune o permanenta
raportare a itemului la validitatea sa discriminativa. Acest lucru este posibil prin respectarea urmatoarelor
conditii:
a. continutul itemului sa fie cat mai explicit si sa includa aspecte relevante ale contextului situational
b. definirea explicita a trasaturii din perspectiva unei teorii structurale
c. etalonul sa fie reprezentativ
d. folosirea unor loturi de subiecti pentru fiecare categorie de itemi, pentru a elabora itemi care sa fie
acceptati, tolerati de subiecti
a. a+b+d
b. c+d
c. a+b
____ 22. Cele mai importante aspecte ale structurii de suprafata ale itemilor sunt urmatoarele:
a. formatul
b. structura semantica
c. compexitatea
d. lungimea
a. a+b+c
b. a+c+d
c. b+c
____ 23. Procesele cognitive implicate in raspunsul la itemi pot fi simplificate sau ingreunate de caracteristicile:
a. de suprafata
b. semantice
c. psihometrice

a. a+b
b. a+b+c
c. b
____ 24. Din caracteristicile semantice ale itemilor fac parte si urmatoarele:
a. nivelul de abstractizare
b. ambiguitatea
c. conditionarea
d. gradul de referinta personala
e. comprehensibilitatea
f. evaluarea
a. a+b+d
b. b+c+f
c. b+e
d. a+b+d+e+f
____ 25. Ce tip de caracteristici ale itemilor au fost cercetate prin parametrii cum sunt: media, varianta, stabilitatea,
corelatia item-test, determinarea capacitatii de discriminare a fiecarui item.
a. caracteristici de suprafata
b. caracteristici semantice
c. caracteristici psihometrice
a. a+b
b. b
c. c
____ 26. Abordarile intercationiste asupra personalitatii au pornit de la dezbaterile dintre doua orientari majore, si
anume:
a. orientarile cognitivista si psihanalitica
b. orientarile situationiste si cele ce au vizat trasatura
c. orientarea comportamentalista si cea psihanalitica
a. a+b
b. b
c. c
____ 27. Explicarea structurilor comportamentale care stau la baza reactivitatii diferentiate a indivizilor in diferite
situatii a fost realizata prin:
a. modele ce iau in considerare trasatura
b. modele ce iau in considerare situatia
c. orientarea interactionista
a. a+b
b. a
c. a+b+c
____ 28. In activitatea stiintifica implicata de evaluarea personalitatii, pot aparea probleme etice legate de urmatoarele
aspecte:
a. formularea problemei sau a ipotezelor cercetarii
b. organizarea cercetarii si tratamentul participantilor
c. contextul institutional
d. interpretarea si aplicarea rezultatelor cercetarii
a. a+b
b. a+b+c+d
c. b+c+d
____ 29. Tendinta subiectilor de a raspunde la testele de personalitate, astfel incat sa se prezinte asa cum cred ei ca ar
dori evaluatorul, se numeste efectul de:

a. conformism
b. fatada
c. nonconformism
____ 30. Fenomenul prin care subiectii, mai ales adolescentii, sunt testati sa dea raspunsuri, la testele de personalitate,
prin care sa atraga atentia este:
a. efectul de fatada
b. efectul de convenienta
c. efectul de originalitate
____ 31. Efectul care se manifesta prin raspunsuri despre care subiectul crede ca ar trebui sa existe la o personalitate
model din categoria testata si care este activ in viziunea expertilor si a oricaror autoritati, este:
a. convenineta
b. originalitate
c. noutate
____ 32. Testul de adaptare care a fost folosit pentru prima data in 1918 si care a fost elaborat in incercarea de a
standardiza interviul psihiatric pentru a-l adapta testarii pe loturi mari de subiecti, intens folosit in timpul
primului razboi mondial in Europa este:
a. Chestionarul Cornell Index
b. Inventarul S.R.A.
c. Testul Woodworth
____ 33. Testul de dapatare elaborat in timpul celui de al 2-lea razboi mondial, ai caror itemi sunt centrati pe
sentimente de anxietate, modificari anormale de dispozitie, sensibilitate accentuata, neincredere excesiva,
ipohondrie, reactii psihosomatice, folosit mai ales in Franta este:
a. Chestionarul Cornell Index
b. Testul Woodworth-Matheus
c. Chestionarul de Personalitate al lui Thurstone
____ 34. Chestionarele care sunt saturate in situatii, provocand conturarea unor pozitii fata de situatiile prezentate sunt
cele de:
a. atitudini
b. interese
c. aptitudini
____ 35. Testul care poate fi descris ca o proba de atitudini fata de propriile posibilitati si performante, prin care se
diagnosticheaza performantele efective, aspiratiile, evaluarea propriilor performante potentiale si ajustarea
acestora pe parcursul testului este:
a. Testul de atitrudini Lickert
b. Testul de aspiratii Dembo
c. Scala Guttman
____ 36. Chestionarul care se opreste asupra opiniilor parintilor asupra intereselor profesionale ale tinerilor (puberi sau
adolescenti) si apsupra caracteristicilor intereselor diferentiale, functie de competentele scolare si de
interesele extrascolare este:
a. Chestionarul Lickert
b. Chestionarul vocational Strong
c. Chestionarul de interese profesionale J. Fonteigge
____ 37. Clasificarea temperamentala cea mai veche si care s-a impus multe secole, elaborata fiind pornind de la bolile
mentale si caracteristicile tipologice umane, in conditionarea carora intervin factori fiziologici, climatici si
sociali, este cea care-i apartine lui:
a. Pavlov
b. Cannon
c. Hippocrates
____ 38. Chestionarul temperamental publicat in 1949 care suprinde 300 itemi, pentru fiecare din cele 10 scale fiind
alocati 30 itemi este chestionarul:
a. Guilford-Zimmerman
b. PF16
c. Cornell Index
____ 39. Proba care a fost elaborata de Storke B. Hatway si Ch. L. McLinley, referitoare la 20 de caracteristici cum ar
fi sanatatea generala, simptome neurologice, psihosomatice si care cuprinde 550 itemi trecuti pe cartonase
poarta denumirea de:
a. CPI
b. MMPI
c. PF 16
____ 40. O contributie importanta in psihologia romaneasca, si anume elaborarea Metodei Aprecierii Obiective a
Personalitatii, prezentata la Congresul International de Psihotehnica de la Viena (1937) ii apartine lui:
a. Paul Popescu-Neveanu
b. Alexandru Rosca
c. Gheorghe Zapan
____ 41. Cui ii apartine urmatoarea definitie a personalitatii: “o organizare mai mult sau mai putin durabila a
caracterului, temeperamentului, inteligentei si fizicului unei persoane, care determina modul sau unic de
adaptare la mediu”?
a. Paul Popescu-Neveanu
b. N. Sillamy
c. H.J. Eysenck
____ 42. Cum prezenta Eysenck organizarea pe nivele a sistemului de personalitate:
a. inferior, habitual, tipul general
b. inferior, habitual, trasaturile, tipul general
c. habitual, trasatura, tip
____ 43. Carui tip psihologic descris de H.J. Eysenck ii apartin caracteristicile: comunicabilitate, sociabilitate,
optimism, cooperare, activ, dinamic, cu initiativa, spontan, impulsiv.
a. introvert
b. extravert
c. stabil emotional
____ 44. H.J. Eysenck a descris prin urmatoarele caracteristici: tacut, retras, cu un numar limitat de prieteni, constant in
preocupari, tipul:
a. nevrotic
b. extravert
c. introvert
____ 45. Cine este psihiatrul elvetian care a formulat inaintea lui H.J. Eysenck, ideea tipologiei extraversie-
neuroticism?
a. C.G. Jung
b. S. Freud
c. R.B. Cattell
____ 46. H.J. Eysenck a elaborat chestionare care vizeaza etraversia-introversia si neuroticismul pornind de la doua
idei fundamnetale:
a. unitatea fiecarui factor separat
b. corelatia pozitiva a celor doi factori
c. independenta celor doi factori
a. a+b
b. a+c
c. b+c
____ 47. H.J. Eysenck, folosind metoda factoriala, a identificat urmatoarele trasaturi principale: pasivitate,
nesociabilitate, prudenta, autocontrol, reflexiune, responsabilitate, trasaturi ce apartin factorului general
numit:
a. neurorticism
b. introversiune
c. extraversiune
____ 48. Neuroticismul, ca trasatura fundamentala a personalitatii, este prezentata de H.J. Eysenck astfel:
a. o trasatura calitativa
b. o trasatura bipolara ce poate fi reprezentata grafic sub forma unui continuum
c. o trasatura determinata exclusiv de factorii socio-educationali
____ 49. In literatura de specialitate sunt mentionate urmatoarele etaloane ale EPI:
a. etalonul englez
b. etalonul francez
c. etalonul american
a. a+b+c
b. a+b
c. b+c
____ 50. Cercetarile asupra EPI efectuate in Anglia, Franta si Romania au relevat:
a. un nivel superior al extraversiei la femei fata de barbati
b. o crestere a extraversiei in cazul inaintarii in varsta
c. lipsa de diferentiere in dimensiunea introversie-extraversie
____ 51. Dimensiunea pe care H.J. Eysenck o adauga in EPQ, alaturi de neuroticism si introversie-extraversie, este:
a. psihotismul
b. sociabilitatea
c. dominanta
____ 52. Chestionarului prin care sunt evaluate structuri de personalitate accentuate, pornind de la teoria lui K.
Leonhard este cel ce-i apartine lui:
a. Schmiescheck
b. Allport
c. Cattell
____ 53. Printre cele 10 tipuri de trasaturi accentuate incluse in chestionarul lui Schmiescheck se afla si urmatoarele:
a. emotivitate
b. dominanta
c. distimie
d. hiperperseverenta
e. exaltare

a. b+c+d
b. a+c+d+e
c. c+d+e
____ 54. Care sunt principalele criterii prin care pot fi diferentiate personalitatile accentuate de cele obisnuite?
a. exista un procent minim al trasaturii accentuate in populatia generala
b. in cazul accentuarii apare un anumit grad de intensitate a trasaturii respective
c. o trasatura este considerata a fi accentuata atunci cand o anumita inclinatie se asociaza cu un ansamblu de
caracteristici specifice
a. b
b. a+c
c. b+c
____ 55. In viziunea lui K. Leonhard, conditiile de viata ale individului pot influenta manifestarea tendintei accentuate:
a. in sens pozitiv
b. nu influenteaza in nici un fel
c. in sens negativ
a. a
b. a+c
c. b
____ 56. Mecanismul psihic ce sta la baza firii demonstrative ca insusire accentuata, in viziunea lui K. Leonhard, este
cel de
a. capacitate exagerata de defulare
b. capacitate anormala de refulare
c. compensare
____ 57. Care este principalul avantaj al firii demonstrative in teoria prezentata de K. Leonhard?
a. un nivel superior al inteligentei
b. dezvoltarea unor trasaturi caracteriale pozitive
c. buna adaptabilitate
____ 58. Fiind opusa firii demonstrative, trasatura de personalitate hiperexacta, este caracterizata, din perspectiva
mecanismului psihic de baza prin:
a. lipsa capacitatii de refulare
b. exacerbarea capacitatii de refulare
c. dorinta de interiorizate
____ 59. Exacerbarea trasaturii hiperexacte corespunde tulburarii:
a. anxioase
b. de afectivitate
c. obsesional-compulsiva
____ 60. Grija hiperexactului pentru starea personala, evitarea exceselor si a potentialilor factori ce pot afecta
sanatatea, sunt caracteristici ce pot evolua in:
a. depresie
b. ipohondrie
c. tulburarea de personalitate evitanta
____ 61. Pentru firea hiperperseverenta nota dominanta este:
a. perseverenta exagerata, anormala a afectului
b. lipsa capacitatii de refulare
c. perseverenta intereselor cognitive
____ 62. Modalitatile de reactie ale firilor nestapanite sunt caracterizate de:
a. autocontrol
b. impulsivitate
c. echilibru
____ 63. Personalitatea hipertimica poate duce, prin accentuare, prin agravare la:
a. distimie
b. depresie
c. hipomanie
____ 64. Tendinta patologica, de agravare, este in cazul firii distimice spre:
a. depresie
b. distimie
c. anxietate
____ 65. Persoanele care pot fi caracterizate de firea distimica sunt afectate mai ales de evenimentele:
a. triste
b. vesele
c. neutre
____ 66. Care din urmatoarele sunt caractersitici ce apartin firii exaltate?
a. reactioneaza cu intensitate ridicata in fata evenimentelor pe care le traiesc
b. se entuziasmeaza foarte usor
c. sunt detasate fata de suferinta celorlalti
d. sunt persoane altruiste
a. a+c
b. a+b+d
c. b+c+d
____ 67. K. Leonhard reduce manifestarile anxietatii la cele legate de:
a. timiditate sau fobie sociala
b. anxietatea generalizata
c. atacurile de panica
____ 68. Una din caracteristicile esentiale ale firii emotive este:
a. rigiditatea algoritmilor
b. mobilitatea mimicii
c. fixitatea functionala
____ 69. Teoria lui R.B. Cattell asupra personalitatii se bazeaza pe date stiintifice, iar in cercetarea empirica autorul a
cercetat subiecti ala caror comportament a fost studiat extensiv prin:
a. chestionare
b. sondaje de opinie
c. teste obiective
d. observatii directe
e. evaluari ale conduitei in situatii reale de viata.
a. a+b
b. b+c+d
c. a+c+d+e
____ 70. In viziunea lui R.B. Cattell factorul este descris ca fiind:

a. o trasatura-sursa de baza
b. un pattern de variabile ce poate varia de la o cercetare la alta, sub influenta anumitor
factori
c. o constelatie de trasaturi caracteriale
____ 71. In viziunea lui R.B. Cattell fortele motivationale sau dinamice ale personalitatii sunt:
a. caracterul
b. sentimentele
c. ergii
a. b+c
b. a+c
c. a+b
____ 72. Factorii cuprinsi in testul 16PF sunt:
a. factori de natura exclusiv ereditara
b. factori ce pot fi diferentiati calitativ
c. constructe bipolare
____ 73. Tehnicile principale folosite in cercetarile ce au vizat problema varstei si a stabilitatii factoriale, realizate de
autori cum sunt Cattell, Peterson, Eysenck au fost urmatoarele:
a. metoda longitudinala, prin care se stabilesc corelatii intre evaluari cantitative realizate in perioade de varsta
diferite
b. tehnica bazata pe datele intersectionale, prin care secventa de dezvoltare este stabilita prin subiecti care
traiesc simultan in aceasi perioada de timp
c. chestionarul de atitudini
a. a+c
b. a+b
c. a+b+c
____ 74. Factori de ordin secundar, cuprinsi in testul PF16, elaborat de Cattell, au semnificatia de :
a. factori calitativi
b. trasaturi de suprafata
c. abilitati rezolutive
____ 75. Intr-o cercetare realizata in 1966, Cattell si Sealy au ajuns la concluzia ca aspectele majore ale personalitatii
se schimba de-a lungul adolescentei, schimbari ce sunt diferite in functie de sex, astfel:
a. rolul feminin devine tot mai accentuat odata cu varstele mai mari
b. baietii devin tot mai hotarati
c. baietii devin mai nesiguri odata cu apropierea de varsta de 18 ani
a. a+b+c
b. b+c
c. a+b
____ 76. Conditiile esentiale cuprinse in majoritatea definitiilor psihiatrice asupra anxietatii, conditii ce au fost
sintetizate de Porot sunt urmatoarele:
a. starea de atentie fata de un pericol
b. convingerea de neputinta absoluta insotita de sentimentul de dezorganizare
c. sentimentul iminentei unui pericol nedeterminat, insotit de fantasme tragice.
a. a+b+c
b. a+c
c. b+c
____ 77. Chestionarul C de anxietat, elaborat de R.B. Cattell cuprinde 40 de itemi organizati dupa:
a. 5 factori primari
b. caracterul manifest sau voalat al simptomelor anxietatii
c. caracterul deschis sau inchis al intrebarilor

a. a+c
b. a+b
c. a+b+c
____ 78. R. B. Cattell, in urma cercetarilor extinse a stabilit unele corectii ale notei generale de anxietate din
Chestionarul C, corectii ce se impun in functie de urmatoarele criterii:
a. varsta
b. validarea dupa alegerea raspunsurilor afirmative
c. sexul
a. a+b
b. a+c
c. b+c
____ 79. Printre caracteristicile la care se refera anxietatea, in viziunea lui R.B. Cattell, se afla si urmatoarele:
a. tensiunea interioara
b. stabilitatea emotionala
c. lipsa de incredere in sine
d. manifestari psihosomatice
a. a+c+d
b. b+c+d
c. a+b
____ 80. Pentru Cattell, anxietatea este considerata ca fiind un factor:
a. primar
b. secundar
c. calitativ
____ 81. Notele standard foarte mici, de 0 sau 1, obtinute la Chestionarul “C” al lui Cattell, sunt semnificative pentru:
a. lipsa de motivatie
b. un nivel redus al coeficientului de inteligenta
c. starea de apatie
a. a+b
b. a+c
c. b+c
____ 82. Se poate vorbi de instalarea anxietatii, atunci cand notele standard obtinute la Chestioanrul “C” Cattell sunt
peste valoarea:
a. 6
b. 5
c. 7
____ 83. Inventarul de Personalitate California, una din cele mai celebre probe de evaluare a personalitatii, in
psihologia moderna, cu larga aplicabilitate in diferite domenii de activitate a fost elaborat de:
a. G. Allport
b. H. Gough
c. R.B. Cattell
____ 84. Unul din punctele de plecare pentru H. Gough, in elaborarea CPI,. a fost reprezentat de:
a. “conceptele populare”
b. fenomenul serendipitatii
c. “feed-back”
____ 85. CPI a fost conceput pentru a evalua normalitatea psihica inteleasa ca o realitate dinamica, aflata in
interrelationare, fiind construit ca un instrument paralel pentru un alt instrument destinat psihopatologiei, si
anume:
a. FPI
b. EPI
c. MMPI
____ 86. Forma de baza a CPI este cea publicata in 1972, fiind cel mai frecvent folosita si cuprinzand un numar de:
a. 16 scale
b. 18 scale
c. 14 scale
____ 87. CPI permite o interpretare multifazica si profunda, lucru posibil mai ales prin:
a. interpretarea separata, exclusiv pe note brute a scalelor
b. intercorelarea scalelor
c. scorul unei scale trebuie inteles ca antrenand in mod necesar o ipoteza legata de comportament, ipoteza la
care se poate raspunde prin scorul altor scale.
a. a+b+c
b. a+b
c. b+c
____ 88. Prima etapa in interpretarea foii de profil CPI este reprezentata de:
a. validarea protocolului
b. analiza de pattern
c. interpretarea perceptiei sociale a comportamentului
____ 89. Un scor sub nota T 25 la Cm poate sa ne indice:
a. subiectul nu a inteles continutul itemilor, datorita unui QI sub medie
b. subiectul prezinta un grad neobisnuit de stranietate in modul cum evalueaza lucrurile obisnuite
c. subiectul a raspuns la intamplare
a. a+b
b. a+b+c
c. b+c
____ 90. In interpretarea foii de profil CPI, scorurile mari la toate scalele, in special Gi apar in cazul in care:
a. subiectul nu a inteles raspunsurile
b. subiectul falsifica raspunsurile pentru a se pune intr-o lumina favorabila
c. tendinta de a accepta itemii nefavorabili
____ 91. In analiza configuratiei unui profil CPI, scorurile peste medie ne indica:
a. o adaptare pozitiva
b. o adaptare negativa
c. o inadaptare
____ 92. In cadrul strategiilor corelative a dimensiunilor relevante din profilul CPI, evaluarea conditiei eului presupune
un demers de cercetare pornind de la ipoteze legate de varsta si sexul subiectului si de la scalele implicate in
conditia eului, si anume:
a. Ai, Ac, Ie
b. Do, Re, Cm
c. Sa, Wb, Fe
____ 93. Prima grupa de scale, din foaia de profil CPI, grupa ce se refera la ascendenta, eficienta personala, siguranta
de sine, cuprinde scalele:
a. de la Do la Wb
b. de la Re la Cm
c. de la Ac la Ie
____ 94. Ultima grupa din foaia de profil CPI, cea de a IV-a, se refera la:
a. eficienta interpesonala
b. modalitati intelectual-atitudinale si tipologia feminina sau masculina a intereselor
c. aspecte motivationale
____ 95. Grupa a III-a de scale din foaia de profil CPI se refera la aspectele motivationale, potentialul de realizare
personala, stilul de integrare, tipul de valori dominant si cuprinde scalele:
a. de la Re la Cm
b. de la Do la Wb
c. de la Ac la Ie
____ 96. Interpretarea corelativa a scalelor din profilul CPI, care permite o analiza structurala, o analiza de pattern se
realizeaza pe grupari cum sunt:
a. Do in raport de Gi si Sy
b. So cu Sc
c. Re cu Cs
d. Ie cu Ac
a. b+c+d
b. a+b+c
c. a+b
____ 97. Interpretarea perceptiei sociale a comportamentului din foaia de profil CPI, este valabila pentru scoruri:
a. medii
b. extremizate (note T sub 35 sau peste 75)
c. peste medie
____ 98. Printre domeniile in care se poate aplica cel mai mult CPI se afla si urmatoarele:
a. scoli
b. industrie
c. birouri de consiliere
a. a+b
b. b+c
c. a+b+c
____ 99. Varianta noua a CPI include, in afara procedurii standard de interpretare a scalelor, o noua posibilitate de
interpretare, si anume un model al personalitatii prezentat de H. Gough:
a. modelul tridimensional al intelectului
b. piramida trebuintelor
c. medelul cuboid
testare psihologica

TRUE/FALSE

1. ANS: T
2. ANS: F
3. ANS: T
4. ANS: T
5. ANS: F
6. ANS: T
7. ANS: F
8. ANS: T
9. ANS: T

MULTIPLE CHOICE

10. ANS: B
11. ANS: A
12. ANS: C
13. ANS: B
14. ANS: C
15. ANS: B
16. ANS: A
17. ANS: B
18. ANS: C
19. ANS: C
20. ANS: B
21. ANS: A
22. ANS: B
23. ANS: C
24. ANS: D
25. ANS: C
26. ANS: B
27. ANS: C
28. ANS: B
29. ANS: B
30. ANS: C
31. ANS: A
32. ANS: C
33. ANS: A
34. ANS: A
35. ANS: B
36. ANS: C
37. ANS: C
38. ANS: A
39. ANS: B
40. ANS: C
41. ANS: C
42. ANS: B
43. ANS: B
44. ANS: C
45. ANS: A
46. ANS: B
47. ANS: B
48. ANS: B
49. ANS: A
50. ANS: C
51. ANS: A
52. ANS: A
53. ANS: B
54. ANS: C
55. ANS: B
56. ANS: B
57. ANS: C
58. ANS: A
59. ANS: C
60. ANS: B
61. ANS: A
62. ANS: B
63. ANS: C
64. ANS: A
65. ANS: A
66. ANS: B
67. ANS: A
68. ANS: B
69. ANS: C
70. ANS: B
71. ANS: A
72. ANS: C
73. ANS: B
74. ANS: B
75. ANS: C
76. ANS: A
77. ANS: B
78. ANS: B
79. ANS: A
80. ANS: B
81. ANS: B
82. ANS: C
83. ANS: B
84. ANS: A
85. ANS: C
86. ANS: B
87. ANS: C
88. ANS: A
89. ANS: B
90. ANS: B
91. ANS: A
92. ANS: C
93. ANS: A
94. ANS: B
95. ANS: C
96. ANS: B
97. ANS: B
98. ANS: C
99. ANS: C