Sunteți pe pagina 1din 42

SUBIECTEPENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIERN DOMENIUL: 1.

PRODUSE PENTRU CONSTRUCII


SESIUNEA Aprilie 2009
ATENIE !
Proba scris va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere 7
Subiectul nr. 1. 0, 2 puncte
Ce se intelege prin produse pentru constructii;
A produse ncorporate n construcii
B produse ncorporate n construcii, instalaii i echipamente tehnologice de producie
C produse ncorporate n construcii, inclusiv instalaiile aferente acestora
Subiectul nr. 2. 0, 3 puncte
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, produsele pentru constructii aprovizionate trebuie sa fie
insotite obligatoriu de:
A certificate de calitate
B declaratie de conformitate EC ;
C agrement tehnic ;
Subiectul nr. 3. 0, 3 puncte
Laboratoarele de incercari care executa verificarile privind controlul calitatii produselor la locul de punere
in opera, trebuie sa fie:
A autorizate de catre ISC;
B acreditate RENAR ;
C autorizate si notificate ;
Subiectul nr. 4. 0, 3 puncte
Care dintre urmatoarele atributii sunt corecte:
A dirigintele de santier poate asista la prelevarea probelor supuse incercarilor de laborator pentru
controlul calitatii executiei lucrarii ;
B dirigintele de santier vizeaza Rapoartele de incercari emise de laborator pentru aceste probe ;
C dirigintele de santier decide elementele de unde este necesar a se preleva probe suplimentare in cazul
unor rezultate proate ;
Subiectul nr. 5. 0, 3 puncte
Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
A un standard de produs;
B o apreciere tehnica favorabila, asupra aptitudinii de utilizare in conformitate cu prevederile Legii
10/1995;
C un document tehnic legal care atesta conformitatea produsului cu standardul de referinta;
Subiectul nr. 6. 0, 3 puncte
Dirigintele de antier trebuie s semneze:
A buletine de ncercri privind rezultatele ncercrilor efectuate pe materialele care au fost puse n lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de nceperea lucrrilor,
procese - verbale pentru lucrri ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a defectelor, condica
de betoane, procese - verbale de prelevare a probelor de sudur
C procese - verbale de recepie a lucrrii
Subiectul nr. 7. 0, 3 puncte
nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de antier are obligatia de a verifica:
A existena autorizaiei de construire
B corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru realizarea
construciilor
Subiectul nr. 8. 0, 3 puncte
Bifati afirmatiile corecte:
A geotextilele pot fi utlizate cu functiile de filtrare, drenare, protectie, armare, container;
B geomembranele au ca principala functie armarea unor parti ale unei constructii;
C geomembranele se pot utiliza la etansarea de rezervoare, etansari la drumuri sub imbracaminti
asfaltice;
Subiectul nr. 9. 0, 3 puncte

In conformitate cu standardul SR 174-1, detaliati urmatoarele notatii:


A MASF .....................................................................................
B BAR 16m - ................................................................................
C BAPC ...........................................................................................
Subiectul nr. 10. 0, 3 puncte
In conformitate cu prevederile legale in vigoare privind conditiile de introducere pe piata a produselor
pentru constructii, completati raspunsurile de mai jos (marcaj CE/agrement tehnic):
A cimentul produs in Romania, in conformitate cu un standard armonizat trebuie
sa
B cimentul importat din Ucraina, dupa un standard rusesc, trebuie sa .
..
C cimentul produs in Germania, conform unui standard german, trebuie sa ..........
..
Subiectul nr. 11. 0, 3 puncte
Cerintele esentiale aplicabile constructiilor care pot influenta caracteristicile tehnice ale unui produs sunt
urmatoarele (HG 622/2004):
A ..........................................................................................................................................
B ...................................................................................
C ........................................................................... .........................................................
D ........................................................................................................................................
E .......................................................................... ................ .............................................
Subiectul nr. 12. 0, 3 puncte
Care sunt afirmatiile corecte privind valabilitatea unui agrement tehnic, cu referire la:
A data limita a valabilitatii ..;
B Avizul Tehnic ..
C in cazul neprelungirii valabilitatii: .
Subiectul nr. 13. 0, 3 puncte
In conformitate cu prevederile NE 012/99, numiti verificarile care se fac la locul de punere in
opera pe:
A betonul
proaspat: ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
B betonul
intarit: .......................................................................................................................................
Subiectul nr. 14. 0, 3 puncte
Materialele termoizolante trebuie sa indeplineasca conditii de calitate privind:
A conductivitatea termica;
B rezisten mecanica;
C durabilitate;.
D densitatea
E punerea in opera
Subiectul nr. 15. 0,3 puncte
Conform prevederilor NE 012-99, ce reprezint fckcil respectiv fckcub, pe baza creia este definit clasa
betonului?
A rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindri de 150/300 mm sau pe cuburi
cu latura de 150 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din
rezultate;
B rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindri de 140/250 mm sau pe cuburi
cu latura de 140 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din
rezultate;
C rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindri de 150/300 mm sau pe cuburi
de 150 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se pot situa statistic cel mult 10% din rezultate.
Subiectul nr. 16. 0, 3 puncte
Dirigintele de antier are obligatia s verifice:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de control al
calitii

B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind documentaia
tehnic
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului
calitativ prevzut n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea n
construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb
condiiile iniiale
Subiectul nr. 17. 0,3 puncte
In cazul in care, la executia unei lucrari s-au utilizat produse avand agrementul inafara perioadei de
valabilitate (HG 766/1997):
A dirigintele solicita expertiza tehnica;
B executantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
C proiectantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
Subiectul nr. 18. 0,3 puncte
Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta (HG 273/1994):
A comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau neterminarea unor
lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei;
B comisia de receptie respinge receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu pot fi inlaturate
si care prin natura lor impiedica realizarea exigentelor esentiale;
C comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau cele care s-au
consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii;
Subiectul nr. 19. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
investitorii au obligatii privind: (raspunsurile se vor completa cu obligatiile
prevazute de lege):
(exemplu: receptia lucrarilor de constructii asigura receptia la terminarea lucrarilor si la
expirarea perioadei de garantie)
A acorduri, avize, autorizatie de construire ..
B verificarea proiectelor ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................
.........................
C neconformitati, defecte aparute pe parcursul executiei
.
D cartea tehnica a constructiei .................................................................................................
Subiectul nr. 20. 0,2 puncte
In conformitate cu prevederile HG 622/2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, cine emite declaratia de conformitate pentru un produs?
A organismul de certificare;
B producatorul:
C organismul de inspectie
Subiectul nr. 21. 0,3 puncte
Numiti 4 categorii de betoane care se prepara obligatoriu cu aditivi (NE 012/99):
.
..
Subiectul nr. 22. 0,3 puncte
Inainte de inceperea lucrarilor, executantul trebuie sa transmita investitorului (NE 012/99):
A manualul calitatii;
B planul Calitatii (care include si planul de control, verificari si incercari PCCVI);
C procedurile sistemului calitatii;
D la cererea investitorului proceduri de executie si control;
Subiectul nr. 23. 0,2 puncte
Utilizarea materialelor geosintetice la mbrcminile rutiere determin:
A sporirea duratei de via a mbrcminilor rutiere;
B creterea costurilor de ntreinere;
C nu se recomand utilizarea lor;

D scderea costurilor de ntreinere.


Subiectul nr. 24. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier
raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie;
Subiectul nr. 25. 0,3 puncte
Alegeti materialele care pot fi utilizate pentru realizarea unei pardoseli calde:
A mocheta;
B covor din mase plastice fara suport textil aplicat pe PAL;
C pardoseli din mortare polimerice;
D covor din mase plastice cu suport textil.
Subiectul nr. 26. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile HG 622/ 2004, marcajul de conformitate CE aplicat pe un produs trebuie
sa fie insotit de urmatoarele informatii:
A numele sau marca de identificare a producatorului;
B ultimele doua cifre ale anului curent;
C numarul Certificatului de conformitate;
D indicatii pentru identificarea utilizarii produsului;
Subiectul nr. 27. 0,2 puncte
Schimbarea soluiei tehnice din proiectul autorizat pe parcursul execuiei lucrrilor implic obligatoriu:
A obinerea unei noi autorizaii de construire, indiferent de modificri;
B dispoziie de antier dat de proiectantul lucrrii i verificat de verificatorul de proiecte atestat, n
anumite condiii.
Subiectul nr. 28. 0,3 puncte
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie
B imprejmuiri si mobilier urban, piete
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii
Subiectul nr. 29. 0,3 puncte
Ce trebuie s conin marcajul fiecrui element prefabricat?
A numrul proiectului / standardului; tipul prefabricatului; data fabricrii;
B denumirea unitii productoare; tipul prefabricatului; numrul proiectului / standardului; data
fabricrii; seria elementului;
C denumirea unitii productoare; seria elementului; greutatea net;
Subiectul nr. 30. 0,3 puncte
In conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie de la prevederile legii urmatoarele fapte:
A realizarea de constructii fara proiecte
B organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si asigurarea a calitatii
C realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta cu
posibilitatea distrugerii partiale a constructiei
Subiectul nr. 31. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile standardului SR EN 12620, agregatele utilizate in constructii pot fi:
A agregate naturale;
B agregate artificiale;
C agregate reciclate
Subiectul nr. 32. 0, 2 puncte
Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca:
A s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor
B s-a efectuat receptia finala
Subiectul nr. 33. 0,3 puncte
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectate, executantul poate colabora,
pentru realizarea incercarilor cu:
A un laborator de gradul II, autorizat pentru incercarile prevazute in PCCVI;
B laboratorul statiei de betoane care livreaza betonul pus in lucrare;

C un laborator acreditat pentru incercarile prevazute in PCCVI;


Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile ST 009/96, otelul beton utilizat ca armaturi trebuie sa indeplineasca
anumite cerinte. Completati aceste cerinte cu referire la caracteristicile mentionate in raspuns:
(ex: rezistenta mecanica: incadrare in clasa de rezistenta stabilita prin standardul de produs)
A ductilitate: ......................................................................................................................
B indoire: ..........................................................................................................................
C modul de elasticitate: ...................................................................................................;
D caractersitici geometrice: ...............................................................................................
Subiectul nr. 35. 0,3 puncte
n conformitate cu prevederile normativului P100-1992, construciile sunt clasificate n:
A 3 clase de importan;
B 4 clase de importan.

COMISIA 21.04 .2009


GUVERNUL ROMNIEI

Publicat de asla 06:50Niciun comentariu:

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII


SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER N DOMENIUL:
6.1. LUCRRI TEHNICO-EDILITARE DE ALIMENTARI CU APA SI DE CANALIZARE
Sesiunea Aprilie 2009
ATENIE !
Proba scris va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere 7
Subiectul nr. 1. 0, 3 puncte
La realizarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor se
pot utiliza tuburi din:
A beton simplu, gresie ceramica, beton precomprimat, beton armat;
B fonta ductila, polietilena de inalta densitate, beton simplu, gresie ceramica;
C poliester armat cu fibre de sticla si insertie de nisip,
D azbociment,
Subiectul nr. 2. 0, 3 puncte
Executarea patului de pozare si montare a conductelor se va face numai:
A cand apa este partial scoasa din sant ;
B in absenta apei ;
C cand stratul de apa este minim,

Subiectul nr. 3. 0, 2 puncte


Dirigintele de antier are obligatia de a verifica:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de control al
calitii
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind documentaia
tehnic
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului
calitativ prevzut n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea n
construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb
condiiile iniiale
Subiectul nr. 4. 0, 3 puncte
Pentru adancimea santului mai mare de 5m, latimea santului este :
A diametrul exterior al conductei + 80cm;
B diametrul exterior al conductei + 50cm;

C determinate pe baza tehnologiei adoptate pentru executie;


Subiectul nr. 5. 0, 3 puncte
Proba de presiune a conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa se executa numai la
temperaturi de:
A minim 10 C, prognozate pe o durata de 3 zile;
B minim 3C prognozate pe o durata de 3 zile;
C minim 5 C prognozate pe o durata de 3 zile;
Subiectul nr. 6. 0, 3 puncte
Care sunt cerintele ce trebuie avute in vedere la amplasarea conductelor in terenuri cu capacitatea
portanta redusa?
A asigurarea rezemarii corespunzatoare;
B asigurarea stabilitatii conductelor;
C nu exista cerinte speciale;
Subiectul nr. 7. 0, 3 puncte
Ce metode se adopta la pozarea tuburilor in vederea respectarii pantei prevazute in proiect?
A jaloane de nivel;
B teuri;
C nivele cu luneta
D aparate cu laser;
Subiectul nr. 8. 0,2 puncte
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie;
B imprejmuiri si mobilier urban, piete ;
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii;
Subiectul nr. 9. 0,3 puncte
La lansarea tuburilor in transee nu se utilizeaza:
A chingi late; ;
B lanturi neprotejate;
C cabluri;
Subiectul nr. 10. 0,2 puncte
La care din urmtoarele lucrri este obligatorie participarea dirigintelui de antier?
A preluarea amplasamentului i a reperelor de nivelment i predarea acestora libere de orice sarcin
executantului
B decopertarea i depozitarea stratului vegetal
C trasarea general a construciei i stabilirea bornelor de reper mpreun cu proiectantul i executantul
D predarea terenului rezervat organizrii de antier executantului
Subiectul nr. 11. 0,2 puncte
In conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie de la prevederile legii urmatoarele fapte:
A realizarea de constructii fara proiecte
B organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si asigurarea a calitatii
C realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta cu
posibilitatea distrugerii partiale a constructiei
Subiectul nr. 12. 0,2 puncte
Calitatea construciilor este:
A rezultanta totalitii performanelor de comportare a acestora n exploatare n scopul satisfacerii, pe
ntreaga durat de existen a exigenelor utilizatorilor i colectivitilor
B rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuie
C rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor i a exigenelor utilizatorilor
Subiectul nr. 13. 0,3 puncte
Obligaiile pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare revin factorilor:
A investitori i proiectani
B executani, proprietari, utilizatori, responsabili tehnici cu execuia, experi tehnici precum i autoriti
publice i asociaii profesionale de profil
C furnizori de produse
Subiectul nr. 14. 0,3 puncte
Executantul lucrarii transmite investitorului pentru aprobare:

A Manualul calitatii;
B Programul de faze determinante;
C Planul de control al calitatii, verificari si incercari;
D Procedurile de excutie si control.
Subiectul nr. 15. 0,3 puncte
Dirigintele de antier trebuie s semneze:
A buletine de ncercri privind rezultatele ncercrilor efectuate pe materialele care au fost puse n
lucrare;
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de nceperea lucrrilor,
procese - verbale pentru lucrri ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a defectelor, condica
de betoane, procese - verbale de prelevare a probelor de sudur;
C procese - verbale de recepie a lucrrii.
Subiectul nr. 16. 0,3 puncte
nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de antier are obligatia de a verifica?
A existena autorizaiei de construire;
B concordana ntre prevederile AC i ale proiectului de execuie
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru realizarea
construciilor
Subiectul nr. 17. 0,3 puncte
n ce condiii se execut lucrri de spturi lng construcii existente sau n curs de execuie?
A cu prevederea prin proiect de msuri speciale pentru asigurarea stabilitii acestora;
B numai cu fia tehnologic vizat de responsabilul tehnic cu execuia;
C numai cu fi tehnologic vizat de dirigintele de antier.
Subiectul nr. 18. 0,3 puncte
Subtraversarea drumurilor judeene cu conducte de aduciune sau conducte de distribuie a apei se va
realiza n urmtoarele condiii:
A cu conducte de protecie, etanate la capete, prevzute la un capt cu coloan de observaie, protejat
cu capac
B nu se specific n normativ
C n tuburi din b.a. de diametru corespunztor
Subiectul nr. 19. 0,3 puncte
Adncimea minim la care se execut o reea de alimentare cu ap rece este:
A mai mic dect adncimea de nghe
B mai mare dect adncimea de nghe
C mai mare sau cel puin egal cu adncimea de nghe
Subiectul nr. 20. 0,3 puncte
Caietele de sarcini pentru lucrarile de constructii vor cuprinde:
A calcule privind dimensionarea structurii;
B cerinte pentru materialele componente ale betonului, armaturi;
C reguli de control al calitatii lucrarilor inclusiv precizarea fazelor determinante;
Subiectul nr. 21. 0,3 puncte
Se supun la proba de presiune tronsoanele care ndeplinesc urmtoarele condiii:
A nu s-au montat armturile
B s-a realizat o acoperire parial a conductei, lsndu-se mbinrile libere
C s-au executat masivele de ancoraj la conductele ce nu pot prelua eforturi axiale
Subiectul nr. 22. 0,3 puncte
Pentru pozarea tuburilor n vederea respectrii pantei longitudinale, se poate adopta una din urmtoarele
metode:
A jaloane de nivel (teuri)
B nivele cu lunete, aparate cu laser
C metru
Subiectul nr. 23. 0,3 puncte
Pozarea tuburilor din polietilena de inalta densitate (PEID) in transee se realizeaza:
A in linie dreapta;
B cu ondulatii;
Subiectul nr. 24. 0,3 puncte
Cnd se face recepia lucrrilor la staiile de epurare?

A la terminarea lucrrilor, cu asigurarea utilitilor (energie electric, amenajarea terenului, protecia


sanitar, drum acces, etc.)
B n termen de 60 zile de la comunicarea terminrii lucrrilor de ctre executant
C n termen de 15 zile de la comunicarea terminrii lucrrilor de ctre executant
Subiectul nr. 25. 0,3 puncte
Conform GE 046/2002, hidroizolaia bazinelor i rezervoarelor, se prevede:
A n funcie de grupa de fisurare
B n funcie de modul de aciune al apei depozitate i de presiunea acesteia
C n funcie de zona climateric a regiunii
Subiectul nr. 26. 0,3 puncte
Amplasarea filtrelor de nisip cu nivel liber se face cu respectarea prevederilor din reglementrile specifice
referitoare la protecia sanitar, avndu-se n vedere i necesitile unei eventuale extinderi.
Unde se amplaseaz, de regul, filtrele de nisip ?
A la intrarea n staia de tratare a apei
B la ieirea din staia de tratare a apei
C dup decantoare
Subiectul nr. 27. 0,3 puncte
Conform prevederilor GP 043/99, nainte de efectuarea probei de presiune se verific:
A umplerea complet a traneelor conductelor
B concordana lucrrilor executate cu proiectul
C poziia hidranilor i a vanelor ngropate pentru reelele exterioare
D calitatea sudurilor i armturilor.
Subiectul nr. 28. 0,3 puncte
Prin ce procedee se realizeaz etaneizarea pereilor rezervoarelor pentru nmagazinarea apei ?
A realizarea unui beton de clasa C 25/30 cu permeabilitate redus
B limitarea deschiderii fisurilor la 0,1 mm pe feele n contact cu apa
C tencuieli impermeabile care se aplic n 3 - 6 straturi succesive la interiorul rezervorului, iar la sfrit
se aplic un strat subire de finisaj din glet de ciment
D pelicule hidroizolante care asigur impermeabilitatea i rezistena chimic, aplicate peste un strat
suport din mortar de ciment de 2 - 3 cm aplicat prin torcretare
Subiectul nr. 29. 0,3 puncte
Schimbarile de directie se executa in functie de materialul conductei si de sistemul de imbinare , prin:
A montarea curbelor prevazute in proiect;
B montarea tuburilor inclinate in mufe, pana la unghiul maxim admis de producator;
C folosirea capacitatii de curbare a tevilor din PEID;
Subiectul nr. 30. 0,3 puncte
Enumerati obiectivele aferente unei solutii de alimentare cu apa a unei localitati:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................
Subiectul nr. 31. 0,3 puncte
Proba de presiune a conductelor de aduciune i a reelelor de alimentare cu ap se consider reuit
dac:
A nu prezint scurgeri vizibile de ap, pete de umezeal
B pierderea de presiune nu depete valorile din proiect
C pierderi de max 5 %
D pierderi de 10 %
Subiectul nr. 32. 0,3 puncte
Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta (HG 273/1994):
A comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau neterminarea unor
lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei;
B comisia de receptie respinge receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu pot fi inlaturate
si care prin natura lor impiedica realizarea exigentelor esentiale;
C comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau cele care s-au
consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii;

Subiectul nr. 33. 0,3 puncte


Subtraversarea drumurilor comunale cu conducte de distributie se realizeaza in urmatoarele conditii
(P66/2001):
A fara conducte de protectie;
B cu montarea de conducte de protectie din mase plastice,etansate la capete si fara coloana de
observatie;
C in tuburi de beton armat;
Subiectul nr. 34. 0, 3 puncte
Numiti cerintele esentiale ale constructiilor , in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile
si completarile ulterioare:
A ..................................................................................
B ...................................................................................
C ...........................................................................
D ....................................................................................
E ..........................................................................
Subiectul nr. 35. 0,3 puncte
Conform NP 075-2002, armarea umpluturilor, rambleelor, digurilor si barajelor se poate face cu:
A georetele
B geogrile
C geomembrane

COMISIA21.04.2009

Publicat de asla 06:45Niciun comentariu:


GRIL DE CORECTARE
SUBIECTE N DOMENIUL: 7. LUCRARI DE CONSTRUCTII SILVICE
SESIUNEA Aprilie 2009
Subiectul
Rspunsul corect
1
Drumuri magistrale, drumuri principale, drumuri secundare
2
ACD
3
A
4
ABCD
5
C
6
A
7
A
8
ABC
9
B
10
B
11
ABC
12
A
13
A
14
B

15
A
16
AB
17
ABCD
18
AC
19
Opri pamantul dislocate de pe taluz sa ajunga in sant
20
B
21
A
22
C
23
A
24
B
25
B
26
C
27
AC
28
C
29
AB
30
A
31
ABC
32
B
33
AC
34
A
35
C

Publicat de asla 06:44Niciun comentariu:

GRIL DE CORECTARE
SUBIECTE N DOMENIUL: 9.1 RETELE ELECTRICE
SESIUNEA Aprilie 2009
Subiectul
Rspunsul corect
1
C
2
retele de transport, retele de alimentare a consumatorilor, industriali si similari, retele de distributie
publica, retele de distributie din incintele consumatorilor , retele interioare (retele amplasate in interiorul
constructiilor;
3
A
4
ABCD
5
estacade, pe peretii cladirilor, in pamant, in santuri sau tuburi de protectie, in canale;
6
C
7
C
8
A

9
10
A
11
A
12
ABC
13
AB
14
BC
15
BC
16
C
17
AB
18
BC
19
B
20
B
21
AC
22
AB
23
AC
24
B
25
BC
26
A
27
B
28
BC
29
AC
30
C
31
Bconducte care transporta fluide inflamabile
32
BC
33
C
34
C
35
AB

Publicat de asla 06:43Niciun comentariu:


GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZRE DIRIGINTI DE ANTIERN DOMENIUL 1. Produse
pentru constructii
SESIUNEA Aprilie 2009
Subiectul
Rspunsul corect
1
C
2
BC
3
AB
4

A
5
B
6
B
7
AC
8
AC
9
A=mixtura asfaltica stabilizata cu fibre
B=beton asfaltic rugos cu bitum modificat
C=beton asfaltic cu pietris concasat
10
A=sa poarte marcajul CE
B=sa aiba agrement tehnic
C=sa aiba agrement tehnic
11
A=rezistenta mecanica si stabilitate
B=securitate la incendiu
C=igiena, sanatate si mediu inconjurator
D=siguranta in exploatare
E=economie de energie si izolare termica
12
A=este inscrisa pe AT
B=Agrem. Tehnic este valabil numai insotit de Avizul tehnic valabil
C=agrementul tehnic se anuleaza de la sine
13
A=examinarea documentelor de transport, consistenta betonului,
B= determinarea rezistentei la compresiune pentru verificarea clasei betonului, determinarea gradului de
impermeabilitate si/sau gelivitate, daca este cazul.
14
ABCDE
15
A
16
ABCD
17
C
18
C
19
A=obtinerea acordurilor, avizelor si AC
B=asigura verificarea prin verificatori de proiecte atestati
C=actionarea in vederea solutionarii acestora
D=intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
20
B
21
Betoane supuse la inghet-dezghet, betoane expuse in medii de agresivitate intensa si f. Intensa, betoane
de rezistenta cu clasa intre C12/15 si C30/37, betoane executate monolit de clasa >35/45, betoane
masive, betoane turnate pe timp friguros, betoane turnate pe timp calduros.
22
BD
23
AD
24
C
25
ABD
26
AC
27
A
28
AB
29

B
30
AB
31
ABC
32
A
33
AC
34
A=incadrare in clasa de ductilitate prevazuta de standardul de produs,
B=asigurarea unei bune comportari la indoire;
C=incadrarea in valoarea stabilita prin standardul de produs,
D=respectarea conditiilor de forma si incadrarea dimensiunilor in limitele prevazute de standardul de
produs
35
B
Publicat de asla 06:41Niciun comentariu:
GRIL DE CORECTARE
SUBIECTE N DOMENIUL: 8.3 INSTALATII DE GAZE
SESIUNEA Aprilie 2009
Subiectul
Rspunsul corect
1
A
2
C
3
Canale: acoperite cu capace perforate si usor demontabile, uscate si aerisite, pe trasee cat mai scurte, cu
panta, dupa caz, pentru asigurarea scurgerii spre puncte de colectare a eventualelor infiltratii de apa, cu
dimensiuni care sa permita controlul si repararea conductei
4
C
5
A
6
ABC
7
ABCD
8
AC
9
C
10
A
11
C
12
ABC
13
CD
14
B
15
B
16
C
17
ABC
18
B
19
C
20
C
21

AB
22
A
23
BC
24
AB
25
C
26
B
27
B
28
AB
29
A
30
B
31
A
32
Tevi din otel, tevi din polietilena cu SDR 11, de tipul PE 80, PE 100.
33
C
34
ACD
35
C
Publicat de asla 06:40Un comentariu:
GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZRE DIRIGINTI DE ANTIERN DOMENIUL 6.2 edilitare IF
SESIUNEA Aprilie
2009
Subiectul
Rspunsul corect
1
A
2
BC
3
ABCD
4
ACD
5
ABCD
6
C
7
A
8
BC
9
C
10
A
11
A
12
C
13
BCD
14
A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC
B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
15
AB

16
B
17
A
18
C
19
AB
20
ABD
21
AB
22
C
23
AB
24
B
25
AB
26
AB
27
ABC
28
ABC
29
A
30
B
31
A
32
C
33
AB
34
C
35
ABC

Publicat de asla 06:38Niciun comentariu:

GRIL DE CORECTARE
SUBIECTE N DOMENIUL: INSTALATII ELECTRICE
SESIUNEA Aprilie 2009
Subiectul
Rspunsul corect
1
A=legare directa la pamant, masele sunt legate direct la pamant, independent de eventuala legare la
pamant a alimentarii;
B=legare directa la pamant, masele instalatiei alimentate sunt legate direct la punctul neutru a sursei de
alimentare care este legat la pamant;
C=niciun conductor activ nu este legat la pamant sau un punct neutru al retelei este legat la pamant
printr-o impedanta
2
B
3
C
4
ABCD
5
Da................................nu
Da.................................da
Da.................................nu
6
A
7

ACD
8
AB
9
AB
10
A
11
ABC
12
ABC
13
BC
14
AC
15
1, 3, 2, 4, 5
16
B
17
C
18
AB
19
B
20
B
21
AC
22
AC
23
BC
24
B
25
BC
26
AC
27
AB
28
C
29
AC
30
AB
31
A
32
CD
33
B
34
D
35
A
GRIL DE CORECTARE
SUBIECTE N DOMENIUL: INSTALATII SANITARE
SESIUNEA Aprilie 2009
Subiectul
Rspunsul corect
1
C
2

Publicat de asla 06:37Un comentariu:

AC
3
ABC
4
ABC
5
B
6
AC
7
A=gruparea; B=scurte; C=infundarea retelelor; D=rabit, masti
8
Tuburi de protectie (mansoane)
9
B
10
AB
11
A
12
ABCD
13
C
14
A
15
A
16
ABC
17
B
18
A
19
ABCD
20
ABC
21
B
22
C
23
BC
24
ABC
25
A
26
AB
27
AB
28
B
29
C
30
ABC
31
A
32
C
33
AB
34
A
35
ABC

Publicat de asla 06:36Un comentariu:


GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZRE DIRIGINTI DE ANTIERN DOMENIUL 5 lucrari
hidrotehnice
SESIUNEA NOIEMBRIE 2009
Subiectul
Rspunsul corect
1
B
2
A
3
B
4
ABCD
5
A
6
B
7
C
8
AC
9
ACD
10
ABCD
11
C
12
AB
13
A
14
B
15
B
16
A
17
BC
18
A
19
Baraje de acumulare, descarcatori de ape, proze de apa, aductiunile, camerele de echilibru, casele de
avne, conductele sau galeriile fortate, centrale hidrotehnice, canale sau galerii de fuga
20
ABC
21
C
22
B
23
BC
24
B
25
B
26
C
27
A
28
AB
29
B
30
C

31
C
32
B
33
A
34
BC
35
B

Publicat de asla 06:35Niciun comentariu:


GRIL DE CORECTARE SUBIECTE IN DOMENIUL: 6.1. LUCRRI TEHNICO-EDILITARE DE ALIMENTARE
CU APA SI DE CANALIZARE - SESIUNEA NOIEMBRIE 2007
Subiectul
Rspunsul corect
1
ABC
2
B
3
ABCD
4
C
5
C
6
AB
7
ACD
8
AB
9
BC
10
ACD
11
AB
12
A
13
ABC
14
ACD
15
B
16
ABC
17
A
18
A
19
C
20
BC
21
BC
22
AB
23
B
24
AC
25
AB

26
C
27
BCD
28
ABCD
29
ABC
30
sursa de apa, statie de pompare (dupa caz), conducta de aductiune, statie de tratare a apei (dupa caz),
rezervor de inmagazinere a apei, statie de pompare pentru distributia apei (dupa caz), reteaua de
distributie.
311
AB
32
C
33
B
34
Rezistenta si stabiliatte, securitate la incendiu, igiena, sanatate, si mediu inconjurator, siguranta in
exploatare, economie de energie si izolare termica
35
B
Publicat de asla 06:34Niciun comentariu:
GRIL DE CORECTARE
SUBIECTE N DOMENIUL: 3.1. DRUMURI, PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAIE, TRANSPORT PE CABLU
DE INTERES NAIONAL
SESIUNEA noiembrie 2007
Subiectul
Rspunsul corect
1
AD
2
ABCE
3
mentinerea omogenitatii pe parcursul punerii in opera;distribuirea uniforma a betonului in fata utilajelor
de compactare, mentinerea longrinelor sau a firelor de ghidaj la cotele prevazute; executia corecta a
rosturilor de dilatatie, masuri speciale in cazul rosturilor de lucru, taierea rosturilor transversale in timp
util, asigurarea mentinerii pozitiei din proiect a ancorelor si gujoanelor de otel-beton, respectarea
masurilor de protectie a suprafetei betonului.
4
BD
5
ABC
6
ACD
7
B
8
ABCD
9
A
10
AC
11
BC
12
ABC
13
ABD
14
ABC
15
AB
16
B

17
B
18
ABD
19
ABCD
20
ABC
21
AB
22
AB
23
A
24
ABC
25
ABD
26
BC
27
A
28
A=MASF8, B=MASF16, C=BA16m, D= BAR16m, E=BAR 16a
29
BC
30
A=3cm, B=3,5cm, C= 4cm
31
A
32
1=beton de panta sau de rezistenta support
2=hidroizolatie
3=strat de protectie
4=strat de uzura
33
BC
34
AB
35
A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC
B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
Publicat de asla 06:34Niciun comentariu:
GRIL DE CORECTARE SUBIECTE IN DOMENIUL: 3.3. DRUMURI, PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAIE,
TRANSPORT PE CABLU DE INTERES LOCAL
Sesiunea noiembrie 2007
Subiectul
Rspunsul corect
1
Reglementari tehnice in constr., calitatea produselor, agremente tehnice, verificarea proiectelor de verif.
atestati, cond. si asig. calitatii, autorizarea si acred. lab. de incercari, activitatea metrologica in constr.,
receptia constr., Comp. In exploatare a constr., postutilizarea constr., controlul de stat al calitatii in constr.
2
AB
3
C
4
ABC
5
A=investitor, B=proeictant, C=verificator de proiecte, D=executant
6
ABC
7
ACD
8

ABCD
9
C
10
BD
11
AB
12
ABC
13
C
14
B
15
ABD
16
AC
17
B
18
AB
19
A
20
BC
21
B-granula 8mm; C- granula 16mm
22
BCD
23
ABD
24
B
25
AB
26
AB
27
Strat rutier din piatra sparta monogranulara sort 40-63, asternuta si compactata pana la fixare, impanata
cu split, udata si compactata pana la inclestare, dupa care urmeaza umplerea golurilor cu savura sau
nisip si compactarea umeda pana la fixarea definitiva.
28
A, C
29
A-calda, B-rece
30
AC
31
A
32
AC
33
A-beton asfaltic deschis cu pietris concasat, B=anrobat bituminos de tip I, C=beton asfaltic deschis cu
pietris sortat;
34
A=obtinerea, B=angajarea de diriginti de specialitate autorizati, C=intocmirea
35
B
Publicat de asla 06:33Niciun comentariu:
GRIL DE CORECTARE SUBIECTE N DOMENIUL: 3.2. DRUMURI, PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAIE,
TRANSPORT PE CABLU DE INTERES JUDEEAN
SESIUNEA noiembrie 2007
Subiectul
Rspunsul corect
1
AB

2
ABC
3
AB
4
A=beton asfaltic deschis cu pietris concasat
B=anrobat bituminos cu agregat marunt
C=beton asfaltic deschis cu pietris sortat
5
ACD
6
ABCD
7
CD
8
AB
9
A
10
AB
11
B
12
ABC
13
ACD
14
ABCD
15
AB
16
ABD
17
A=uzura, B=uzura, C=legatura, D=uzura, E=legatura
18
A
19
AC
20
B
21
BC
22
C
23
C
24
B
25
AB
26
BC
27
A
28
ABC
29
A
30
AB
31
A=investitor, B=proiectant, C=verificator de proiecte, D=executant
32
C
33
A
34

BC
35
AC
Publicat de asla 06:33Niciun comentariu:
GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZRE DIRIGINTI DE ANTIERN DOMENIUL 10.1 Consolidari
constructii inclusiv monumente
SESIUNEA NOIEMBRIE 2007
Subiectul
Rspunsul corect
1
BC
2
A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC
B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
3
A
4
AB
5
B
6
B
7
AC
8
ABCD
9
B
10
CD
11
B
12
ABC
13
AB
14
A
15
A-respectarea prevederilor din AC
B- realizarea lucrarilor conf. Cu prevederile contractului, ale proiectului, reglementarilor tehnice
C- proiectant
16
B
17
A
18
BC
19
A
20
C
21
B
22
ABC
23
A
24
C
25
B
26
A=C8/10 , B= fizice si chimice
27
AC

28
AC
29
C
30
BC
31
BC
32
AB
33
C
34
AB
35
A

Publicat de asla 06:32Niciun comentariu:


GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZRE DIRIGINTI DE ANTIERN DOMENIUL 4. Ci ferate,
metrou, tramvai
SESIUNEA NOIEMBRIE 2007
Subiectul
Rspunsul corect
1
ABC
2
AC
3
T13, T18A, T29
4
AB
5
A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC
B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
6
ABC
7
B
8
B
9
ACD
10
BCD
11
BCD
12
AB
13
AB
14
ABCD
15
C
16
C
17
ABC
18
A
19
B
20
AC
21
C
22

A
23
A
24
AB
25
A
26
AB
27
ABC
28
C
29
ABCD
30
B
31
B
32
B
33
B
34
B
35
A
Publicat de asla 06:31Niciun comentariu:
GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZARE DIRIGINTI DE ANTIERN DOMENIUL 2.2 CCIA
categoria de imp. C
SESIUNEA NOIEMBRIE 2007
Subiectul
Rspunsul corect
1
A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC
B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
2
A BC
3
B
4
ABCD
5
A
6
BC
7
B
8
B
9
BCD
10
ACD
11
AC
12
BD
13
AC
14
A=4, B=2, C=3, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8, I= 9
15
BC
16
AB

17
AB
18
AB
19
A-finisarea supr. int. si ext. a peretilor, protectia hidroizolatiilor
B- finisarea supr. lise ale peretilor int si ext, intradosul planseelor de prefabricate, protectia
termoizolatiilor din polistiren
20
A
21
AB
22
C
23
B
24
ABC
25
ABCD
26
ABC
27
A-prin centuri din beton armat pe toti peretii
B prin inglobarea/ancorarea armaturii din stalpisori in sistemul de centuri de la fiecare planseu
28
AC
29
C
30
BC
31
B
32
BC
33
A-respectarea prevederilor din AC
B- realizarea lucrarilor conf. Cu prevederile contractului, ale proiectului, reglementarilor tehnice
C- proiectant
34
C
35
Publicat de asla 06:29Niciun comentariu:
GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZARE DIRIGINTI DE ANTIERN DOMENIUL 2.1CCIA categ.
de importanta D
SESIUNEA NOIEMBRIE 2007
Subiectul
Rspunsul corect
1
A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC
B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
2
A
3
AB
4
B
5
B
6
AC
7
ABCD
8
B
9

CD
10
AB
11
A
12
ABC
13
A
14
A-respectarea prevederilor din AC
B- realizarea lucrarilor conf. Cu prevederile contractului, ale proiectului, reglementarilor tehnice
C- proiectant
15
ABCD
16
B
17
A
18
BC
19
A
20
C
21
AB
22
A-executarea lucrarilor preliminare, elementele ssau subansamblurile de cofraje, sustineri
B- pozitia cofrajelor in raport cu trasarea si modul de fixare a elementelor;
C- receptia cofrajelor,
23
BD
24
ABD
25
AC
26
BC
27
AC
28
AB
29
C
30
BC
31
BC
32
AB
33
C
34
AB
35
A
Publicat de asla 06:29Niciun comentariu:
GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZARE DIRIGINTI DE ANTIERN DOMENIUL CCIA 2.3 si 2.4
categ. de imp. A si B
SESIUNEA NOIEMBRIE 2007
Subiectul
Rspunsul corect
1
A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC
B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar

2
ABC
3
B
4
ABCD
5
A
6
BC
7
B
8
B
9
BCD
10
ACD
11
AC
12
BD
13
AC
14
A=4, B=2, C=3, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9
15
AB
16
A=rosturi complete,B=rosturi complete, C=rosturi partiale
17
AB
18
A-finisarea supr. int. si ext. a peretilor, protectia hidroizolatiilor
B- finisarea supr. lise ale peretilor int si ext, intradosul planseelor de prefabricate, protectia
termoizolatiilor din polistiren
19
A
20
AB
21
B
22
ABC
23
AC
24
A=sa nu se pericliteze instalatiile si constructiile invecinate
B=adancimea sapaturii, natura, omogenitatea, stratificatia, coeziunea, gradul de fisurare, umiditatea
terenului, conditiile meteorologice si climatice din perioada de executie, tehnoogia de executie
25
ABCD
26
ABC
27
A-prin centuri din beton armat pe toti peretii
B- prin inglobarea/ancorarea armaturii din stalpisori in sistemul de centuri de la fiecare planseu
28
AC
29
C
30
BC
31
B
32
A= zidarie xare nu contine suficienta armature pentru a fi considerata zidarie armata

B=zidarie prevazuta cu elemente pentru confinare de b.a. stalpisori si centuri;


C=perete alcatuit din 2 ziduri paralele avand spatiul dintre ele umplut cu beton sau cu mortar-beton
armat;
33
A-respectarea prevederilor din AC
B- realizarea lucrarilor conf. Cu prevederile contractului, ale proiectului, reglementarilor tehnice
C- proiectant
34
C
35
Publicat de asla 06:28Niciun comentariu:
GUVERNUL ROMNIEI
INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII
SUBIECTEPENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIERN DOMENIUL: 6.2.
LUCRRI TEHNICO-EDILITARE DE MBUNTIRI FUNCIARE
SESIUNEA noiembrie 2007
ATENIE !
Proba scris va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere 7
Subiectul nr. 1. 0,3 puncte
n cazul execuiei terasamentelor compactate n ramblee i la temperaturi sub -5C este obligatorie
adoptarea de msuri speciale:
A da
B nu
Subiectul nr. 2. 0,3 puncte
Constatai c executantul a schimbat materialele folosite la construciile i instalaiile sistemului de
captare a apei. Ce msuri luai ?
A dispunei continuarea lucrrilor
B oprii executarea lucrrilor
C solicitai soluii proiectantului
Subiectul nr. 3. 0,3 puncte
Operaiile care preced n mod obligatoriu nceperea executrii umpluturilor compactate n corpul unui dig
sunt:
A predarea - primirea amplasamentului
B trasarea bornelor de reper
C verificarea trasrii amprizei digului
D ntocmirea i semnarea procesului verbal de trasare
Subiectul nr. 4. 0,3 puncte
La care din urmtoarele lucrri este obligatorie participarea dirigintelui de antier?
A preluarea amplasamentului i a reperelor de nivelment i predarea acestora libere de orice sarcin
executantului
B decopertarea i depozitarea stratului vegetal
C trasarea general a construciei i stabilirea bornelor de reper mpreun cu proiectantul i executantul
D predarea terenului rezervat organizrii de antier executantului
Subiectul nr. 5. 0,3 puncte
Dirigintele de antier are obligatia de a verifica:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de control al
calitii
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind documentaia
tehnic
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului
calitativ prevzut n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea n
construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb
condiiile iniiale
Subiectul nr. 6. 0,2 puncte

Cine emite dispoziiile de antier pentru schimbarea soluiilor tehnice din proiect pe parcursul execuiei?
A constructorul
B dirigintele de antier
C proiectantul cu acordul beneficiarului
Subiectul nr. 7. 0,2 puncte
Cine remediaz defeciunile aprute n perioada de garanie?
A constructorul
B proiectantul
C dirigintele de antier
Subiectul nr. 8. 0,3 puncte
Canalele de desecare au rolul funcional de:
A preluare i evacuare a apelor provenite din apele subterane
B preluare i evacuare a apelor provenite din scurgerile de suprafa
C prealuare i evacuare a apelor colectate de reeaua de drenuri absorbante
Subiectul nr. 9. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier
raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie;
Subiectul nr. 10. 0,2 puncte
Schimbarea soluiei tehnice din proiectul autorizat pe parcursul execuiei lucrrilor implic obligatoriu:
A obinerea unei noi autorizaii de construire, indiferent de modificri;
B dispoziie de antier dat de proiectantul lucrrii i verificat de verificatorul de proiecte atestat, n
anumite condiii.
Subiectul nr. 11. 0,3 puncte
n ce condiii se verific la reelele de conducte sub presiune din sisteme de irigaii pierderile de sarcin i
presiunile disponibile n diverse seciuni ?
A n situaia n care toate instalaiile mobile de udare sunt n funciune
B n situaia n care 1/3 din instalaiile mobile de udare sunt n funciune
Subiectul nr. 12. 0,3 puncte
Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta (HG 273/1994):
A comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau neterminarea unor
lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei;
B comisia de receptie respinge receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu pot fi inlaturate
si care prin natura lor impiedica realizarea exigentelor esentiale;
C comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau cele care s-au
consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii;
Subiectul nr. 13. 0,3 puncte
Materialele principale din care se execut lucrrile transversale pe ravene sunt:
A zidrie din crmid
B zidrie din piatr brut cu mortar de ciment
C beton monolit simplu ciclopian sau armat
D gabioane
Subiectul nr. 14. 0,2 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorii au
obligatii referitoare la calitatea constructiilor si anume:
(Completati obligatia legala a investitorului in raport cu aspectul enuntat in raspunsuri;
ex. proiectul de executie asigurarea verificarii de catre verificatori de proiecte atestati)
A acorduri, avize, autorizatie de construire ..
B verificarea corectitudinii executiei ..........................................................................
C cartea tehnica a constructiei
Subiectul nr. 15. 0,3 puncte
Cminele de vizitare la reelele de drenaj se amplaseaz:

A la schimbarea de dimensiune a tubului de drenaj


B la schimbrile de direcie i de pant
C la capetele reelei
Subiectul nr. 16. 0,2 puncte
Ce se are in vedere la lucrarile de epuismente:
A sa nu se produca daune datorita afuierilor de sub instalatiile constructiilor si elementelor de constructie
invecinate;b
B sa nu se produca modificari ale stabilitatii masivelor de pamant, in zona lor de influenta;
C ca sorbul instalatiilor de epuismente sa nu fie amplasat sub cota sapaturii prevazute in proiect;
Subiectul nr. 17. 0,3 puncte
Ordinea de executare a lucrrilor de amenajare a debueelor de pe versani este:
A din amonte spre baza versantului
B de la baza versantului spre amonte
Subiectul nr. 18. 0,3 puncte
Ce sunt gabioanele ?
A lucrri din beton pentru protecia malurilor unui curs de ap
B protecii de mal din lemn
C protecii de mal din oel-beton, plas metalic i bolovani de ru
Subiectul nr. 19. 0,3 puncte
n cazul folosirii tuburilor din beton armat la drenuri colectoare, n ce cazuri se vor lua msuri de
protecie anticoroziv a suprafeei exterioare a tuburilor ?
A pozarea tuburilor n soluri turboase
B pozarea tuburilor n soluri minerale cu pH < 5
C pozarea tuburilor n soluri argiloase
Subiectul nr. 20. 0,3 puncte
Cum sunt clasificate pmnturile n funcie de granulometrie ?
A nisipuri
B argile
C pietri
D prafuri
Subiectul nr. 21. 0,3 puncte
Gradul de compactare a pmnturilor se determin prin:
A ncercarea Proctor
B densitatea "in situ"
C prghia Benkelman
Subiectul nr. 22. 0,3 puncte
Materialul filtrant granular de natur mineral (pietri, balast, zgur) folosit la execuia drenajului
orizontal se depoziteaz:
A la punctele de lucru
B pe platforme special amenajate
C se pozeaz mecanizat, direct n tranee
Subiectul nr. 23. 0,3 puncte
n lucrrile de drenaj filtrele au rol de:
A reducere a fenomenului de colmatare;
B favorizare a intrrii apei n tubul de drenaj;
C micorare a coeficientului de permeabilitate n apropierea coloanei filtrante;
Subiectul nr. 24. 0,3 puncte
Executarea patului de pozare i montarea conductelor se vor face numai:
A cnd stratul de ap este minim;
B n absena apei;
C cnd apa este parial scoas din an;
Subiectul nr. 25. 0,3 puncte
Dispozitivele de aerisire dezaerisire i de golire pe o reea de conducte subterane sub presiune se
monteaz:
A n punctele nalte piezometric
B n punctele joase geodezic
C nu sunt condiii speciale de montare
Subiectul nr. 26. 0,3 puncte

n terenurile stncoase, la montarea tuburilor se prevede executarea unei spturi ma adnci, sub cota
de pozare i se umple cu:
A nisip
B balast compactat
C pmnt bine mrunit
Subiectul nr. 27. 0,3 puncte
Reelele de conducte subterane sub presiune sunt de urmtoarele tipuri:
A ramificate
B inelare
C mixte
Subiectul nr. 28. 0,3 puncte
Care sunt functiile georetelelor:
A functie de drenaj;
B functie antierozionala;
C functie de armare a stratului de baalst;
Subiectul nr. 29. 0,3 puncte
Dup pozarea drenului colector (orizontal), trecerea de la un diametru la altul, dac n seciunea
respectiv nu este prevzut cmin trebuie s se fac treptat astfel nct n orice seciune diferena
diametrelor s nu depeasc:
A 25 mm
B 50 mm
C 100 mm
Subiectul nr. 30. 0,3 puncte
Executarea umpluturilor se face in straturi elementare a caror grosime se stabileste:
A pe baza lucrului mecanic specific de compactare (L) si greutatii volumice in stare uscata (gd);
B pe baza studiului geotehnic si in functie de utilajele folosite;
C pe baza gradului de compactare si a naturii pamantului, functie de care rezulta si grosimea stratului de
umplutura;
Subiectul nr. 31. 0,3 puncte
Ce trebuie facut in cazul in care umiditatea materialului ce urmeaza a fi compactat nu corespunde cu cea
indicate in proiect?
A umiditatea se ajusteaza prin umezire sau uscare, dupa caz, dupa care se trece la compactarea propiuzia;
B nu are o mare influenta si se poate trece la executarea compactarii;
Subiectul nr. 32. 0,3 puncte
De ce este necesara pregatirea riguroasa a amprizei, indiferent de importanta si marimea constructiei?
A nu este necesara decat daca o cere beneficiarul;
B nu se fac pregatiri ale amprizei decat in cazul barajelor;
C este necesara pentru eliminarea unor parti din tasari ce se pot datora existentei unor pamanturi
compresibile sau alterabile;
Subiectul nr. 33. 0,3 puncte
Geogrilele se utilizeaza la:
A armarea umputurilor rambleelor, digurilor si barajelor;
B stabilizarea si reabilitarea pantelor instabile;
C etansarea canalelor;
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
Pentru care tipuri de pamanturi este eficienta compactarea prin vibrare (dinamica)?
A pamanturi argiloase;
B orice tip de pamant;
C bolovanisuri si anrocamente;
Subiectul nr. 35. 0,3 puncte
Materialele geosintetice au rolul de a preveni:
A migrarea lichidelor sau gazelor dintr-un mediu in altul;
B eroziunea de suprafata a terenului;
C alunecarea terenului;

COMISIA 21.04.2009
GUVERNUL ROMNIEI

Publicat de asla 06:26Niciun comentariu:

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII


SUBIECTEPENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIERN DOMENIUL: 7.
Lucrari de constructii silvice
SESIUNEA NOIEMBRIE 2007
ATENIE !
Proba scrisa va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere 7;
Subiectul nr. 1. 0,3 puncte
Dupa importanta si functionalitate, enumerati categoriile de drumuri forestiere cunoasteti:

Subiectul nr. 2. 0,2 puncte


La care din urmtoarele lucrri este obligatorie participarea dirigintelui de antier?
A preluarea amplasamentului i a reperelor de nivelment i predarea acestora libere de orice sarcin
executantului
B decopertarea i depozitarea stratului vegetal
C trasarea general a construciei i stabilirea bornelor de reper mpreun cu proiectantul i executantul
D predarea terenului rezervat organizrii de antier executantului
Subiectul nr. 3. 0,2 puncte
Dirigintele de antier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrtori neautorizai pentru
meseriile la care reglementrile tehnice au prevederi n acest sens?
A da
B nu
Subiectul nr. 4. 0,2 puncte
Dirigintele de antier are obligatia
s verifice:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de control al
calitii
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind documentaia
tehnic
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului
calitativ prevzut n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea n
construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb
condiiile iniiale
Subiectul nr. 5. 0,2 puncte
Cine emite dispoziiile de antier pentru schimbarea soluiilor tehnice din proiect pe parcursul execuiei?
A constructorul
B dirigintele de antier
C proiectantul cu acordul beneficiarului
Subiectul nr. 6. 0,2 puncte
Cine remediaz defeciunile aprute n perioada de garanie?
A constructorul
B proiectantul
C dirigintele de antier
Subiectul nr. 7. 0,3 puncte
Calitatea construciilor este:
A rezultanta totalitii performanelor de comportare a acestora n exploatare n scopul satisfacerii, pe
ntreaga durat de existen a exigenelor utilizatorilor i colectivitilor
B rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de execuie
C rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor i a exigenelor utilizatorilor

Subiectul nr. 8. 0,3 puncte


Obligaiile pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare revin factorilor:
A investitorii i proiectanii
B executanii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuia, experii tehnici precum i
autoritile publice i asociaiile profesionale de profil
C furnizorii de produse
Subiectul nr. 9. 0,3 puncte
Dirigintele de antier rspunde fa de investitor pentru urmtoarele etape de realizare a construciei:
A perioada de execuie a lucrrilor privind ncadrarea strict n valorile de investiii aprobate de
conducerea unitii
B asigurarea verificrii realizrii corecte a execuiei lucrrilor de construcii n perioada de pregtire execuie - recepie
C pe toat durata de existen a construciei, inclusiv n etapa de postutilizare
Subiectul nr. 10. 0,3 puncte
Dirigintele de antier trebuie s semneze:
A buletine de ncercri privind rezultatele ncercrilor efectuate pe materialele care au fost puse n lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de nceperea lucrrilor,
procese - verbale pentru lucrri ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a defectelor, condica
de betoane;
C procese - verbale de recepie a lucrrii
Subiectul nr. 11. 0,3 puncte
nainte de nceperea lucrrilor de construcii, ce obligaii are dirigintele de antier?
A existena autorizaiei de construire
B concordana ntre prevederile AC i ale proiectului de execuie
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru realizarea
construciilor
Subiectul nr. 12. 0,3 puncte
ntreruperea execuiei zidriei la construcii situate n zone seismice se poate face:
A n trepte
B n strepi
C nu se admite ntreruperea
Subiectul nr. 13. 0,3 puncte
Conform prevederilor NE 012-99, ce reprezint rezistena caracteristic fckcil / fckcub pe baza creia
este definit clasa betonului?
A rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindrii de 150/300 sau pe cuburi cu
latura de 150 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate
B rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindrii de 140/250 mm sau pe cuburi
de 140 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se pot situa statistic cel mult 5 % din rezultate
C rezistena la compresiune exprimat n daN/cm2 determinat pe cuburi de 140mm la vrsta de 28 zile,
sub a crei valoare se pot situa statistic cel mult 10% din rezultate
Subiectul nr. 14. 0,3 puncte
Conform prevederilor NE 012-99 se interzice fasonarea armturilor la temperaturi mai mici de:
A 0C
B -10C
C +5C
Subiectul nr. 15. 0,3 puncte
Conform prevederilor NE 012-99, defectele admise privind aspectul elementelor din beton i beton armat
sunt:
A defecte de suprafa cu adncimea de maximum 1 cm i pe o suprafa de maximum 400cm2, iar
totalitatea defectelor de acest tip este de maximum 10% din suprafaa feei elementului pe care sunt
situate
B defectele cu adncime mai mare dect grosimea stratului de acoperire, lungime maximum 10cm, iar
totalitatea defectelor de acest tip este limitat la maximum 15% din lungimea muchiei respective
C nu sunt admise defecte
Subiectul nr. 16. 0,3 puncte
Conform prevederilor NE 012-99, cum se stabilete poziia rosturilor de lucru pentru o construcie ?
A prin proiect
B prin procedura de execuie
C de ctre eful punctului de lucru
Subiectul nr. 17. 0,3 puncte

Conform prevederilor NE 012-99, ce verificri se efectueaz la terminarea executrii spturilor pentru


fundaii, naintea nceperii betonrii ?
A adncimea i cota de fundare
B natura terenului de fundare
C poziia n plan
D dimensiunile spturilor
Subiectul nr. 18. 0,3 puncte
Conform prevederilor NE 012-99, tratarea betonului este o msur de prevenire a efectelor:
A temperaturii sczute sau ngheului
B deteriorrii muchiilor
C antrenrii (scurgerilor) pastei de ciment datorit ploii
Subiectul nr. 19. 0,3 puncte
Banchetele se amenajeaza intre santuri si taluzuri pentru a ..........................................
..............................................................................................................................................
Subiectul nr. 20. 0,3 puncte
Care sunt cerinele de calitate obligatorii pentru realizarea i meninerea pe ntreaga durat de existen
a construciilor:
A stabilitate n exploatare
B rezisten i stabilitate; siguran n exploatare; siguran la foc; igien; sntatea oamenilor;
refacerea i protecia mediului; protecia termic, izolarea hidrofug i economia de energie; protecia
mpotriva zgomotului
C cerine privind confortul
Subiectul nr. 21. 0,3 puncte
La drumurile forestiere cu o singura banda de circulatie, se prevad:
A statii de incrucisare si statii de intoarcere;
B benzi de incadrare;
C numai statii de intoarcere
Subiectul nr. 22. 0,3 puncte
Unde se recomanda executia apararilor cu fascine (in suluri sau saltele):
A in orice zona;
B in zonele cu taluzuri a caror inclinare nu depaseste 1/1;
C in zonelecu apa permanenta si curent puternic;
Subiectul nr. 23. 0,3 puncte
nainte de nceperea spturilor pentru fundaii, este absolut necesar ca:
A suprafaa terenului s fie curat i nivelat cu pante de scurgere spre exterior;
B se inund incinta;
C se coboar nivelul hidrostatic al pnzei freatice.
Subiectul nr. 24. 0,3 puncte
Ce este faza determinant?
A stadiul fizic la care o lucrare de construcii poate continua dup ntocmirea unui proces verbal de
verificare - constatare a calitii lucrrilor de ctre executant
B stadiul fizic la care o lucrare de construcii nu poate continua fr acceptul scris al beneficiarului,
proiectantului, executantului i al ISC
C stadiul fizic la care o lucrare de construcii nu poate continua fr acceptul scris al proiectantului i al
ISC
Subiectul nr. 25. 0,3 puncte
n conformitate cu C16-84, se prevede ca pe timp friguros, lucrrile de sudur:
A s nu se execute, deoarece oelurile pot deveni casante
B s se execute cu respectarea unor condiii
C nu sunt precizri referitoare la lucrrile de sudur
Subiectul nr. 26. 0,3 puncte
Ce sunt anrocamentele?
A ngrmdiri din bolovani de ru
B blocuri din piatr fasonat
C blocuri din piatr brut sau bolovani de ru aezate regulat
Subiectul nr. 27. 0,3 puncte

Cnd poate ncepe remedierea elementelor de construcii la care s-au constatat defecte dup decofrare ?
A imediat dup decofrare
B n termen de 24 de ore
C dup examinarea amnunit a elementelor de construcie i ncheierea procesului verbal de
constatare, n care se vor consemna calitatea lucrrilor i defectele constatate
Subiectul nr. 28. 0,3 puncte
Conform prevederilor NE 012-99, care sunt tipurile de aditivi ce se folosesc pentru prepararea betoanelor
n perioada de timp friguros ?
A aditiv superplastifiant i ntrzietor de priz
B aditiv plastifiant, fluidizant
C aditiv anti nghe - dezghe i accelerator de priz
Subiectul nr. 29. 0,3 puncte
Piatra utilizat la executarea zidriilor trebuie s provin din:
A roci cu structur omogen i compact
B roci cu granule bine cimentate
C roci argiloase sau marnoase
Subiectul nr. 30. 0,3 puncte
Bombamentul curb se foloseste cu precadere:
A la drumuri impietruite pe care predomina circulatia hipomobila;
B la drumurile cu imbracaminti de tip modern;
C la drumurile cu o singura banda de circulatie amplasate la inaltime;
Subiectul nr. 31. 0,3 puncte
Caietele de sarcini pentru lucrri din beton i beton armat trebuie s cuprind:
A cerine impuse betonului i parametrii de baz ai compoziiei
B proiect de cofraj i susineri
C tolerane de execuie, msuri de protecie a betonului proaspt
D calculul armrii elementelor
Subiectul nr. 32. 0,3 puncte
Pentru mbinrile elementelor din lemn se folosesc buloane i dornuri care vor fi fixate prin
A gurire
B pregurire
C batere
D nfiletare
Subiectul nr. 33. 0,3 puncte
Dac betonul adus la locul de punere n oper nu se ncadreaz n limitele de consisten admise sau
prezint segregri :
A se refuz i se interzice punerea n lucrare
B se toarn n alte elemente
C se admite mbuntirea consistenei prin folosirea unui plastifiant
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
Adncimea minim de fundare se stabilete n funcie de:
A adncimea de nghe;
B condiiile de teren;
C tipul utilajului cu care se realizeaz sptura.
Subiectul nr. 35. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier
raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie;

COMISIA23.04.2009
GUVERNUL ROMNIEI
INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCTII
Str. APOLODOR nr. 17, Sector 5, Bucureti Romnia

Publicat de asla 06:25Niciun comentariu:

Tel: +40 21 318.17.00; Fax: +40 21 318.17.01; E-mail: isc@isc-web.ro; www.isc-web.ro


Cont: RO30TREZ7005025XXX000273 Trezoreria Municipiului Bucureti; Cod fiscal 14234699
SUBIECTEPENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIERN DOMENIILE:
2.2 - CONSTRUCII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE I MINIERE DE SUPRAFA, CATEGORIA DE
IMPORTAN C
SESIUNEA noiembrie 2007
ATENIE !
Proba scris va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere 7.
Subiectul nr. 1. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorii au
obligatii referitoare la calitatea constructiilor si anume:
(Completati obligatia legala a investitorului in raport cu aspectul enuntat in raspunsuri;
ex. proiectul de executie asigurarea verificarii de catre verificatori de proiecte atestati)
A acorduri, avize, autorizatie de construire ..
B verificarea corectitudinii executiei ..........................................................................
C cartea tehnica a constructiei
Subiectul nr. 2. 0,3 puncte
Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiilor trebuie sa fie terminate lucrarile
pregatitoare, si anume:
A trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor;
B protectia instalatiilor existente in pamant ;
C verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect (din punct de vedere al calitatii terenului)
Subiectul nr. 3. 0,2 puncte
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, fazele determinante se stabilesc de catre:
A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
B proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti
Subiectul nr. 4. 0,3 puncte
Conform prevederilor NE 012-99, utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor, au un efect pozitiv asupra
mbuntirii caracteristicilor i proprietilor acestora.
Precizai care este scopul utilizrii aditivilor ?
A mbuntirea lucrabilitii betoanelor destinate executrii elementelor de construcii cu armturi dese,
seciuni subiri, nlime mare de turnare;
B imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor puse in lucrare prin pompare;
C mbuntirea comportrii betoanelor la nghe - dezghe;
D creterea rezistenei i a durabilitii betoanelor,
Subiectul nr. 5. 0,3 puncte
n ce condiii se execut lucrri de spturi lng construcii existente sau n curs de execuie?
A cu prevederea prin proiect de msuri speciale pentru asigurarea stabilitii acestora;
B numai cu fia tehnologic vizat de responsabilul tehnic cu execuia;
C numai cu fi tehnologic vizat de dirigintele de antier.
Subiectul nr. 6. 0,3 puncte
Pentru rostul de tasare la fundatii, alegeti afirmatiile corecte:
A rostul de tasare se executa intr-un plan la 45 pe talpa fundatiei;
B latimea rostului este de minim 3 cm, pentru terenuri obisnuite;
C rostul de tasare se executa intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei;
D executarea rostului se trateaza ca faza determinanta.
Subiectul nr. 7. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile normativului CR 6/2006, zidaria cu rosturi verticale tip nut si feder/lamba
si uluc, indiferent de tipul si dimensiunile elementului pentru zidarie, poate fi utilizata pentru:
A pentru toate tipurile de elemente;
B numai pentru elemente nestructurale;
C pentru elemente de rigidizare si nestructurale;

Subiectul nr. 8. 0,2 puncte


In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare concluziilor rezultate ca urmare a inspectiei in
faza determinanta, reprezentantii ISC pot decide:
A amanarea fazei determinante;
B autorizarea continuarii executarii lucrarii;
C expertizarea tehnica a lucrarii executate;
Subiectul nr. 9. 0,3 puncte
Caietele de sarcini pentru lucrarile de constructii vor cuprinde:
A calcule privind dimensionarea structurii;
B cerinte pentru materialele componente ale betonului, armaturi;
C pozitia rosturilor de lucru;
D reguli de control al calitatii lucrarilor inclusiv precizarea fazelor determinante;
Subiectul nr. 10. 0,3 puncte
Executantul lucrarii transmite investitorului pentru aprobare:
A Planul calitatii;
B Programul calitatii si Programul de faze determinante;
C Planul de control al calitatii, verificari si incercari;
D Procedurile de executie si control.
Subiectul nr. 11. 0,3 puncte
Rosturile de lucru la structurile din beton armat vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele cerinte:
A la stalpi - suprafata rosturilor de lucru va fi perpendiculara pe axa acestora;
B la grinzi - suprafata rosturilor de lucru va fi la 45 fata de axa acestora;
C la placi si pereti suprafata rostului va fi perpendiculara pe suprafata lor;
Subiectul nr. 12. 0,3 puncte
La turnarea betonului trebuiesc respectate urmatoarele reguli generale:
A cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile vor fi udate cu apa cu 8 ore inainte de turnarea
betonului;
B inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00m;
C betonarea in straturi orizontale de maximum 1,00m inaltime;
D betonare continua pana la rosturile de lucru prevazute in procedura de executie.
Subiectul nr. 13. 0,3 puncte
La punerea in opera a betoanelor pompate se vor lua toate masurile in asa fel incat:
A procesul de pompare sa de desfasoare continuu, fara intreruperi;
B inaltimea de cadere libera a betonului sa fie de max. 1,00m;
C grosimea stratului de beton sa fie maximum 40 cm;
D betonul sa nu fie compactat prin vibrare.
Subiectul nr. 14. 0,3 puncte
Straturile ce alcatuiesc, de principiu, un acoperis compact sunt cele enumerate mai jos.
Stabiliti prin numerotare (1, 2, 3..) ordinea straturilor din interior la exterior:
A strat de difuziune a vaporilor de apa;
B strat suport rezistent;
C strat de panta si/sau de nivelare;
D finisaj interior;
E bariera contra vaporilor de apa;
F strat termoizolant
G strat de protectie a termoizolatiei;
H hidroizolatie;
I protectie hidroizolatie;
Subiectul nr. 15. 0,3 puncte
Lucrarile de hidroizolatie la cald se pot executa :
A la temperaturi intre -5C si + 25C;
B daca suprafata suport este curata, fara asperitati mai mari de 2mm;
C daca suportul din mortar sau beton este uscat si intarit;
Subiectul nr. 16. 0,2 puncte
Calitatea lucrarilor de hidroizolatii se verifica, in general:
A vizual ;
B determinari de laborator pe probe prelevate din materialele utilizate;
Subiectul nr. 17. 0,3 puncte

Conform prevederilor P 100/2006, rosturile de separatie intre cladirile/tronsoanele adiacente


se clasifica in functie de rolul in structura si de modul in care se dezvolta pe verticala cladirii.
Care dintre rosturile de mai jos sunt rosturi complete (traverseaza suprastructura si
infrastructura).
A rosturile seismice la cladiri lungi;
B rosturi de tasare;
C rosturi de contractie - dilatare.
Subiectul nr. 18. 0,2 puncte
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie;
B imprejmuiri si mobilier urban, piete ;
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii;
Subiectul nr. 19. 0,3 puncte
Subliniati in enunturile de mai jos, domeniile de utilizare corecte pentru tipurile de tencuieli enuntate:
A tencuieli groase (20-25 mm) se pot utiliza la finisarea suprafetelor interioare si exterioare a peretilor,
protectia hidroizolatiilor, finisarea intradosului planseelor din beton armat;
B tencuielile subtiri din 2, 3 straturi de cate 1mm grosime - se pot utiliza la finisarea suprafetelor lise ale
peretilor interiori si exteriori, intradosul planseelor din beton prefabricat, protectia termoizolatiilor din
polistiren, realizarea de elemente decorative la tavane si pereti. ;
Subiectul nr. 20. 0,3 puncte
Conform prevederilor NE 012-99, defectele admise privind aspectul elementelor din beton i beton armat
sunt:
A defecte de suprafa cu adncimea de maximum 1 cm i pe o suprafa de maximum 400 cmp, iar
totalitatea defectelor de acest tip este de maximum 10% din suprafaa feei elementului pe care sunt
situate ;
B defectele cu adncime mai mare de 2% dect grosimea stratului de acoperire, lungime maximum 10
cm, iar totalitatea defectelor de acest tip este limitat la maximum 5% din lungimea muchiei respective
C nu sunt admise defecte
Subiectul nr. 21. 0,2 puncte
In conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie de la prevederile legii urmatoarele fapte:
A realizarea de constructii fara proiecte
B organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si asigurarea a calitatii
C realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta cu
posibilitatea distrugerii partiale a constructiei
Subiectul nr. 22. 0,3 puncte
Cartea tehnic a construciei conine numai:
A documentaia privind proiectarea i documentaia privind execuia
B documentaia privind execuia i recepia
C documentaia privind proiectarea, execuia, recepia, exploatarea, nreinerea, repararea i urmrirea
comportrii n timp
Subiectul nr. 23. 0,3 puncte
Dirigintele de antier trebuie s semneze:
A buletine de ncercri privind rezultatele ncercrilor efectuate pe materialele care au fost puse n lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de nceperea lucrrilor,
procese - verbale pentru lucrri ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a defectelor, condica
de betoane, procese - verbale de prelevare a probelor de sudur
C procese - verbale de recepie a lucrrii
Subiectul nr. 24. 0,3 puncte
nainte de nceperea lucrrilor de construcii, ce trebuie sa verifice dirigintele de antier?
A existena autorizaiei de construire
B corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru realizarea
construciilor
Subiectul nr. 25. 0,3 puncte
Dirigintele de antier are dreptul s verifice:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de control al
calitii
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind documentaia

tehnic
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului
calitativ prevzut n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea n
construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb
condiiile iniiale

Subiectul nr. 26. 0,3 puncte


n conformitate cu prevederile normativului CR6/206, fundatiile de tip continuu a peretilor structurali din
zidarie, pot fi:
A blocuri din beton simplu, cu una sau mai multe trepte;
B blocuri din beton simplu si cuzineti din beton armat;
C talpi din beton armat;
Subiectul nr. 27. 0,3 puncte
Legatura dintre plansee si peretii structurali din zidarie se realizeaza prin:
(completati raspunsurile)
A la zidaria nearmata ...................................................................................................
B la zidaria confinata .....................................................................................................
Subiectul nr. 28. 0,3 puncte
Marcati afirmatiile corecte privind centurile unei structuri din zidarie:
A centurile vor fi continue pe toata lungimea peretului;
B centura planseului curent poate fi intrerupta in dreptul casei scarii;
C latimea centurii va fi 15 cm, inaltimea 20 cm;
C diametrul barelor longitudinale de armare10 mm;
Subiectul nr. 29. 0,3 puncte
n cazul in care, investitorul solicita preluarea unei parti din lucrare inainte de terminarea intregii lucrari
prevazute in contract, se procedeaza la:
A nu se accepta;
B se incheie un proces-verbal de receptie partiala, in care se consemneaza starea partii de lucrare;
C se incheie un proces-verbal de predare-primire intre executant si investitor.in care se consemneaza
starea partii de lucrare;
Subiectul nr. 30. 0,3 puncte
Bariera contra vaporilor de apa este o componenta a unui element de constructie:
A dispusa paralel cu directia de migrare a vaporilor de apa;
B cu rolul de a reduce riscul de condens a vaporilor de apa in structura elementului;
C cu rezistenta neglijabila la transferul de caldura dar cu rezistenta mare la permeabilitatea la vapori;
Subiectul nr. 31. 0,3 puncte
Normativul P100/2006 defineste clasele de importanta si de expunere la cutremur pentru cladiri, si
anume:
A 3 clase;
B 4 clase;
Subiectul nr. 32. 0,3 puncte
Care sunt metodele de izolare a unui planseu peste un spatiu rece?
A mrirea grosimii planeului
B aplicarea unui strat termoizolant pe una din feele planeului
C nglobarea izolaiei termice n structura planeului
D nu este necesar izolarea planeului
Subiectul nr. 33. 0,3 puncte
Comisia de receptie examineaza: (completati raspunsurile in raport ce cerinta enuntata
ex: documentele continute in cartea tehnica - analizeaza inscrisurile din aceste documente si
conformitatea lor cu prevederile legale in vigoare):
A privind autorizatia de construire- .................................................................................
.................................................................................................................................................
B privind executia lucrarilor - ..........................................................................................
.
C referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea intocmit
de...............................
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier

raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei


A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie;
Subiectul nr. 35. 0,3 puncte
Figurile de mai jos reprezinta detalii ale fundatiei unui perete interior al unei cladiri cu subsol; varianta
a)- intregul subsol este la acelasi nivel, varianta b) - pardoseala subsolului se afla la cote diferite.
Completati figurile de mai jos, cu denumirea straturilor marcate :
COMISIA 19.04.2009

S-ar putea să vă placă și