Sunteți pe pagina 1din 14

SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN INDUSTRIA

PRODUCĂTOARE DE BERE
– Obţinerea în mod constant a unui produs de înaltă
calitate este o adevărată provocare cu care se confruntă
marii producători.
– Provocarea are o dimensiune mai mare când produsul
este un aliment sau o băutură deoarece acesta trebuie să
îndeplinească condiţiile de calitate din punct de vedere
al gustului, aspectului şi mai ales trebuie să fie un
produs sigur pentru consum.
STUDIU DE CAZ -
BEREA IRLANDEZĂ GUINESS
STUDIU DE CAZ -
BEREA IRLANDEZĂ GUINESS

Ce este TQM?
 TQM este un sistem de asigurare a calităţii produsului care priveşte
calitatea din o perspectivă externă, aceea a consumatorului;
 Calitatea este evaluată la fiecare etapă a fluxului tehnologic;
 Sistemul funcţional nu acordă atenţie mai mare la final asupra
produsului finit doar într-o manieră cu caracter de “inspecţie”.

Conceptele de bază ale TQM


 Viziunea asupra calităţii
 Continua îmbunătăţire

VIZIUNEA ASUPRA CALITATII


Cercetările au demonstrat că cele mai multe probleme de calitate sunt acelea
care derivă din acţiunile oamenilor şi în mai mică măsură din greşelile de
funcţionare ale echipamentelor şi utilajelor de lucru de pe fluxul tehnologic.
Din acest motiv:
- fiecare membru al echipei de producţie, la toate nivelurile companiei,
trebuie să fie dedicat calităţii.
- toţi angajaţii trebuie să împărtăşescă cu reală convingere “viziunea asupra
calităţii”.

Continua îmbunătăţire
Toţi angajaţii trebuie să fie instruiţi la un înalt nivel de competenţă.

1
Angajatul care nu contribuie, la nivelul lui, la operaţia pe care o efectuează
din fluxul tehnologic, prin introducerea de îmbunătăţiri nu este considerat
competent.
Compania acordă importanţă întregii echipe de angajaţi considerându-i pe
toţi parte integrantă a sistemului TQM
Recunoaşte valoarea echipei în obţinerea produsului
Echipa implicată nu este limitată la cei care lucrează în cadrul companiei ci
include pe toţi cei implicaţi în proces: furnizorii de materii prime pe de o
parte, iar pe de altă parte personalul din punctele de distribuţie, barurile,
pub-urile unde berea este savurată de consumatorul direct.

Fluxul calitativ al companiei


 Calitatea materiilor prime
 Calitatea procesului tehnologic
 Calitatea la punctele de distribuţie
Calitatea materiilor prime
Standardele de calitate însuşite de companie se aplică cu mult înainte de
demararea procesului tehnologic în sine.
Cercetarea axată pe noi specii de orz, convingerea că se recurge la cultivarea
celor selectate şi monitorizarea permanentă a calităţii noilor recolte sunt
aspecte esenţiale ale menţinerii calităţii materiilor prime.
În sistemul TQM furnizorii sunt trataţi ca parteneri de afaceri împreună cu
toate segmentele implicate în acţiunea de livrare a produsului de calitate

Calitatea procesului tehnologic


Compania abordează aspectele legate de calitate pe parcursul procesului
tehnologic pe două direcţii:
- Abordarea "low tech" se referă la folosirea de degustători instruiţi;
- Abordarea “high tech" se referă la folosirea tehnologiei de vârf.
Folosirea tehnologiei de vârf asigură
 Monitorizarea datelor de la fiecare etapă tehnologică
 Dozarea corectă şi controlată a cantităţilor de ingrediente care se
folosesc
 Monitorizarea tuturor parametrilor măsurabili (temperatură, durată,
pH, număr de celule viabile din inocul sau din must, conţinut de
oxigen şi CO2 dizolvat)
 Controlul microbiologic
 Tehnici de îmbuteliere performante care asigură păstrarea aromei
Degustarea berii – abordare calitativă la nivel de cercetare ştiinţifică
 După etapa de fierbere mustul de malţ hameiat se degustă cu acelaşi
interes ca şi berea; rezultatele acestor degustări constituie informaţii

2
care se transmit imediat şi se prelucrează ca şi rezultatele degustărilor
de bere la intervale stabilite;
 În cazul berii degustate aceştia acordă puncte pentru aromă, gust,
savoare, plinătate, perlaj, spumare şi caută indicii pentru a detecta
orice deviaţie de la normalitate
 În unele cazuri pot fi elaboraţi termeni specifici caracteristici doar
unor sortimente;
Degustătorii companiei
 Membrii ai echipei, angajaţi ai companiei fără o pregătire specială în
acest domeniu, dar interesaţi în mod special; dacă se dovedeşte că au
aptitudinile pentru acest segment compania asigură transformarea lor
în degustători instruiţi optând să facă parte ulterior din divizia
specializată;
 Degustători instruiţi şi angajaţi numai pentru îndeplinirea acestei
sarcini.
Sumar despre degustare
 Compania stabileşte momentul degustării ca find cu aproximativ o oră
înainte de luarea mesei (prânz) considerându-l cel mai potrivit
moment al zilei deoarece papilele gustative sunt eliberate de reziduuri
cum ar fi pasta de dinţi (afectează abilitatea de a degusta berea)
 Berea sau produsele intermediare de pe fluxul tehnologic care necesită
evaluare organoleptică se degustă în pahare speciale, în cantităţi mici
 Compania recomandă şi asigură diviziei condiţiile ca orice degustare
să fie urmată de servirea mesei
Mod de asigurare a calităţii la punctele de distribuţie
 Vizite dese la echipele din punctele de distribuţie
 Asigurarea, în multe cazuri, a personalului propriu care să realizeze
instalarea, întreţinerea, igienizarea periodică a sistemelor de dozare a
berii
 Consilierea gratuită a personalului din punctele de distribuţie
 Organizarea de cursuri de instruire pentru personalul din punctele de
distribuţie cu privire la procesul tehnologic de obţinere a berii,
conservabilitatea berii, întreţinerea echipamentelor în dotare, igienă.
Calitatea la punctele de distribuţie
 Vizează echipamentele de dozare a berii la halbă
 Tehnica de dozare
 Introducerea sistemelor gas – blending care asigură dispersia eficientă
a CO2 în aşa fel încât dozarea să nu fie îngreunată de o spumare
intensă a berii
 Condiţiile de depozitare
Aspecte ale asigurării calităţii la punctele de distribuţie

3
 Dispersia eficientă a CO2
 Dispersia eficientă a temperaturii
 Traseul de igienizare a instalaţiilor
 Paharele şi halbele în care urmeză să fie dozată berea
 Calitatea refrigerării
 Designul

LATURA – ACHIZIŢIE - PRODUCŢIE


 Berea sigură pentru consum este obţinută din materii prime sigure;
 Asahi Breweries îşi procură materiile prime şi materialele (malţ,
hamei, amidon de porumb) de la furnizori care care au implementat
unul din sistemele de asigurare a calităţii produselor sale finite;
 Înainte de orice achiziţie materiile prime sunt inspectate strict şi sunt
ţinute conferinte cu furnizorii pentru a căuta căi de creşetere a calităţii
materiilor prime;
 În plus, se procedează la vizite regulate la furnizori pentru a se
confirma că materiile prime care urmează să fie achiziţionate
îndeplinesc standardele în vigoare;
 Pentru a se confirma că materiile prime nu conţin reziduuri chimice
provenite din pesticide, insecticide sau alte îngrăşăminte chimice se
efectuează analize atât în laboratoare interne de cercetare cât şi în
laboratoare aparţinând unor instituţii oficiale autorizate externe;
 Aditivii utilizaţi, amidonul de porumb şi mălaiul sunt procuraţi cu
condiţia ca acestea să fie conforme sistemului de asigurare a calităţii
IP handling system implementat în 2000 (sistemul identifică şi
interzice orice modificare genetică sau nongenetică).
Sistemul de asigurare a calităţii TAIKOBAN
 Fiecare etapă a procesului tehnologic are importanţă capitală;
 Responsabili pe fiecare operaţie se asigură de calitatea produsului
intermediar pe care îl trimite la etapa următoare;
 Persoana responsabilă de calitatea produsului finit decide dacă
produsul întruneşte condiţiile standard;
 Orice neregulă este imediat sesizată şi remediată;
 Pentru o confirmare finală a calităţii berea obţinută trebuie să treacă
un test senzorial. Acest nu este pur şi simplu doar o analiză
organoleptică:
-Toate materiile prime, materialele şi produsele intermediare
(plămada, musturile intermediare, beri nefinite)
care au condus la sarja respectivă de bere sunt analizate şi se crează
o bază de date pentru fiecare lot.

LOGISTICA ŞI VÂNZĂRILE

4
 Ultima ţintă este: clienţii trebuie să guste bere buna;
 Asahi Breweries se străduieşte să aducă berea de la fabrică la clienţi în
timpul cel mai scurt posibil ca modalitate a promovării
Managementului de Prospeţime Totală (Total Freshness
Management), pe considerentul echivalenţei prospeţimii
bere poarta fabricii = bere în depozitul clientului
 Transportul berii durează cel mult trei zile de la data fabricaţiei;
 Datorită perisabilităţii berii, o atenţie deosebită trebuie acordată
metodelor de depozitare;
 Pentru a dispune de date marile depozite, vânzătorii en detail, barurile
şi restaurantele sunt dotate cu sisteme video iar personalul este instruit
cu privire la cum se depozitează şi cum se comercializează berea;
 Asahi Breweries oferă deasemenea consumatorilor tabuuri cu privire
la cum se consumă berea prin date şi informaţii cuprinse pe un site
special destinat acestora:
Gânduri de la producătorii de bere
 Asahi Breweries are 9 fabrici de bere în Japonia;
 Cu trecerea timpului, pe măsură ce consumatorii au ajuns să cunoască
şi să iubească Asahi Super Dry, compania a găsit o cale prin care să
spună consumatorilor cine face berea pentru ei şi cum
 Din iunie 2004, noul sistem ASAHI Quality Access se ocupă numai
cu acest aspect
 Consumatorii care accesează Asahi Breweries’ website introduc o
serie şi un număr de pe eticheta dozei sau a sticlei de bere găsesc
informaţii despre fabrica de bere şi pot citi comentarii ale stafului
companiei şi ale şefului de fabrică.
 Cele mai apreciate articole se referă la pasiunea personalului şi
implicarea directă a acestuia în asigurarea calităţii berii.
TAIKOBAN GUARANTEE SYSTEM
 Contribuie nu numai la îmbunătăţirea globală a calităţii ci pune mare
accent pe scurtarea duratei de depozit şi a duratei de transport;
 În plus, pentru promovarea asigurării calităţii, Comitetul de
Management al Calităţii este alcătuit din membrii aparţinând unui
număr mare de departament: achiziţie de materii prime, producţie,
marketing, logistică, cercetare şi dezvoltare;
 Acest comitet se ocupă de probleme majore referitoare la asigurarea
calităţii, îmbunătăţirea continuă a calităţii, iar soluţiile sunt promovate
la toate departamentele grupului.

VOCEA CONSUMATORULUI

5
Clientul Relaţii Oficiul ia în fiecare apel de la clienţii cu un sentiment de
apreciere. Personalul de birou asculta cu atenţie opinia clientului, intrebari, sau
comentarii, iar apoi ia poziţia de client, în scopul de a răspunde rapid şi precis.
Scopul este de a raspunde clientul "Ma bucur ca am sunat.", "Vocea clientului",
comentariu, este înscris într-o bază de date interne accesibilă pentru toţi angajaţii
Asahi. În final, vocea clientului in societate, în oferirea de produse si servicii este
de calitate mai mare. Ca parte a eforturilor companiei de a îmbunătăţi în
continuare de satisfacţie a clienţilor, personalul de la Biroul de Relaţii cu Clienţii a
început să beneficieze de o formare, atât pe plan intern şi extern, precum şi
anchete sunt efectuate în mod regulat.

Exemplul 1:
De producţie cele mai bune şi înainte de datele de pe partea de jos a putea sunt greu de înţeles
Ani, indicate în data de producţie şi cele mai bune înainte de data sunt acum exprimate cu patru
cifre în loc de două (pentru produsele în Japonia). Cel mai bun exemplu: înainte de a schimba
data: 04. Cele mai bune 04 înainte de data dupa schimbare: 2004. 04
Ex 2
Vă rugăm spuneţi-ne cantităţile exacte ale ingredientelor din produs, inclusiv de calorii, precum şi
conţinutul purin. Cantităţile exacte ale ingredientelor din berea noastră, happoshu, şi low-băuturile
alcoolice sunt postate pe site-ul companiei (în japoneză).

VIZITE ALE CONSUMATORILOR - TRANSPARENŢA


Asahi Breweries Grupul foarte mult valorile care le-a strâns contact cu clienţii săi. Fabrici de bere
Asahi şi filialele sale oferă tururi clienţii din toate cele 16 fabrici de bere, distileriile whisky,
vinicole, precum şi instalaţiile de băuturi răcoritoare. Excursii permite clienţilor pentru a obţine o
prima vedere o parte a instalaţiilor de a face produsele, procesele prin care produsele sunt
realizate, precum şi de gândire şi de abordare a angajaţilor. Facilitatea de personal du-te la
lungimi mari de a efectua un turneu care este uşor de înţeles. În plus, toţi clienţii noştri sunt
bineveniţi să ia parte. Pentru scaun cu rotile-walkways accesibile şi toaletele sunt furnizate la
plante, precum şi excursii fabrici de bere şi prezentări video sunt disponibile atât în limbajul
semnelor. Pe lângă excursii efectuate în mod regulat, Grupul deţine o varietate de evenimente
originale, cum ar fi plăcut tururi de studiu de mediu pentru familii, împreună cu seminarii de mediu
şi culturale.
RESPECTUL PT ANGAJATI
Ca angajaţii sunt un avantaj mare pentru o companie, individualitatea fiecare angajat este extrem
de important. În conformitate cu acest principiu, sex, naţionalitate, existenţa o provocare fizică
sau de orice alţi factori care nu au nimic de-a face cu munca angajatului nu sunt niciodată folosite
ca motive pentru a trata un angajat într-un mod discriminatoriu. Asahi Breweries angajeaza non-
japonez de angajaţi, precum şi forţa de muncă a companiei este format din oameni 2.01%, cu
provocări fizice, un nivel mai sus, mandatul legal. În 2002, Asahi Breweries a început să ia parte
la Pactul Global susţinut de Organizaţia Naţiunilor Unite, şi se supune societatea de principiile
sale de bază.
La Asahi Breweries, superiorii nu conduita unilaterală revizuiri ale subordonaţilor lor. La fiecare
şase luni, fiecare angajat şi managerul său avea un interviu cu privire la employeeâ e de
performanţă, să se găsească zone să revizuiască şi să ia în considerare, precum şi în cele din
urmă ajunge la o înţelegere comună privind evaluarea employeeâ e de lucru. Pentru a facilita
deciziile de personal şi a angajaţilor ajuta plan pe termen lung, angajaţii completaţi o cariera de
proiectare Sheet în care acestea comentariu pe unde şi ce fel de muncă pe care doresc să se
facă în 10 de ani. Compania, la rândul lor, se străduieşte să locul de angajaţi în poziţii de faptul
că ambele reflecte dorinţele lor şi sunt adecvate pentru angajaţi. În plus, fabrici de bere Asahi
foloseste un chestionar satisfacţia angajaţilor * 1 şi personalul Departamentului tur de angajaţi
worksites * 2 anual, înainte de transferurile regulate, ca parte a managementâ s eforturi pentru a
înţelege modul în care angajaţii se lucrează la worksites lor respective. În 2003, compania a
introdus, de asemenea, Ţinte provocare, deoarece o parte a personalului de revizuire, adăugarea
de stimulente pentru angajaţii care provocare ei înşişi şi îndeplinească obiectivele. Toate aceste
sisteme sunt destinate pentru a crea un spirit corporative, în care fiecare angajat poate exercita
lui sau ei abilitiesâ care este, de a sprijini cuie ", care beţe afară."

6
Forma ideală de formare a personalului de la Asahi Breweries este una în care angajaţii mai bine
înşişi în mod independent pentru propria lor dezvoltare personala. Diverse programe de training
sunt oferite pentru a permite angajaţilor să îmbunătăţească abilităţile lor de către ei înşişi şi
pentru ei înşişi. De exemplu, selective de Formare * 3 Sistemul permite angajaţilor să decidă
propriul lor program de formare şi abilităţile de care au nevoie pentru a îmbunătăţi, oferindu-le o
selecţie largă de oferte de curriculum-ului de a alege. Selecţia include programe de studiu de
peste mări, o Asahi Business Sef de Dezvoltare Scoala de a cultiva noi talente de management,
un Super Venture Scoala de a încuraja de afaceri de risc în cadrul companiei, un MBA Essentials
Scoala pentru directori, precum şi un program de certificare de sprijin pentru angajaţii care aspiră
să primească mici şi Medium Enterprise Management Consultant de certificare.?

RESPECTUL PT ANGAJATI:
Am folosit pentru a avea gânduri de probleme de colectare în mod corespunzător, şi de multe ori
am vorbit de pe partea superioară a capului meu. După trei ani în cadrul companiei, m-am trezit
confruntă cu provocări pe care niciodată n-am aşteptat la spre encounter. Seeking îmbunătăţire,
am luat parte la un curs de logică de gândire pentru a afla cum să comunice ideile mele către alte
persoane în moduri ei pot înţelege cu uşurinţă. În viitor, vreau să participe la o varietate de
programe de training, altele care să mă ajute să dezvolte mine însumi.

MEDIUL DE MUNCĂ – 0 ACCIDENTE


Crearea unui mediu sigur, în care angajaţii pot lucra confortabil este de cea mai mare importanţă.
Asahi Breweries a înfiinţat un securitatea şi sănătatea Comitetului la fiecare worksites sale şi
organizează discuţii în ceea ce priveşte siguranţa la locul de munca pe o bază lunară. În plus, ca
parte a educaţiei companiei de siguranţă planificate, Grupul de siguranţă liniile directoare pentru
Educaţie au fost întocmite şi de gestionare a personalului şi a ofiţerilor de nou-numitul
comportament de siguranţă diferite tipuri de siguranţă şi de formare profesională a sănătăţii, în
conformitate cu rolurile lor diferite. Grupul ca un întreg se angajează la îmbunătăţirea gradului de
conştientizare de siguranţă, prin siguranţa în Brewery & Laboratorul de campanie, care are ca
scop reducerea accidentelor la zero între aprilie şi iunie a fiecărui an, inclusiv toleranţă zero faţă
de orice tipuri de accidente
de la afiliate cât şi pentru furnizori, dacă acestea vigoare timp la locul de muncă sau nu. În ceea
ce priveşte forţa de vânzări, compania şi-a consolidat iniţiative de siguranţă rutieră, prin
efectuarea unor seminarii de siguranţă pentru noi recruţi, personal mai tineri, şi cei implicaţi în
mai multe accidente vehicular.

SANATATEA MINTALA
Este numai pentru că angajaţii sunt sănătoşi, că sunt în măsură de a-şi îndeplini sarcinile în mod
corespunzător şi satisface clienţii. De aceea, compania organizeaza verifica stricte de sănătate-
up-uri pentru angajati. Asahi Breweries sănătatea "sistemului de management al ASAHI BINE
NET * 1 este un sistem complex care să permită angajaţilor pentru a accesa verifica rezultatele
anterioare-up-uri şi de a face comparaţii după fiecare vizită la medic. În plus, pentru a sprijini
angajaţilor "mentală a bunăstării, precum şi sănătatea lor fizică, compania si-a numit de
specialişti în medicină internă industriale, asistente medicale, precum şi vizitatori de sănătate. De
asemenea, compania contracte cu specialisti de la spitalele universitare în mod special pentru a
trata boli de sănătate mintală care decurg din stres. Probleme de sănătate mintală de multe ori nu
se ridică la suprafaţă. Din acest motiv, în prezent, Asahi Breweries este promovarea de instruire
pentru a ajuta managerii înţeleagă cum să se ocupe de astfel de probleme, printre colegii lor, în
scopul de a depista semnele de avertizare timpurie şi ajuta la prevenirea unor astfel de condiţii.

7
GTP
GTP (good transport practices)
PBT (practice bune de transport)
Liniile principale de urmărit în cazul acestor practici de
transport sunt următoarele:
- nici o persoană nu va transporta sau depozita alimente
pentru vânzare în condiţii ce pot conduce la :
• contaminarea alimentelor
• proliferarea rapidă a microorganismelor
indezirabile, în alimente
În cele ce urmează vor fi prezentate procedurile de bază ce
sunt necesare pentru a asigura faptul că toate alimentele ce
ajung la cumpărător sunt libere de contaminanţi sau alterare
în timpul transportului. Transportul în condiţii sigure a
alimentelor este un pas cheie pentru a asigura că produsul
ajuns la consumator este sigur pentru consum şi de cea mai
bună calitate. Comunicarea bună între producător,
transportator şi destinatar este esenţială. Aceştia împart
responsabilitatea pentru siguranţa alimentară în această
etapă a lanţului alimentar. Producătorii şi destinatarii sunt
obligaţi să comunice transportatorului proceduri specifice de
siguranţă alimentară, necesare în timpul transportului.

Scop
Principalul lucru de ţinut de seamă este acela că transportul
joacă un rol foarte important în drumul mâncării de la „furcă
la furculiţă”. Scopul principal este de a-i asista pe cei implicaţi
în livrare şi recepţie a alimentelor, în atingerea obiectivelor
de protecţie alimentară, în vederea contaminării şi alterării, în
timpul transportului. Textul se referă atât la transportul
ingredientelor, aditivilor, auxiliarilor şi alimentelor, fie
interurban, fie intraurban.

8
Responsabilităţi
Transportatorul/distribuitorul implicat în transportul
produselor alimentare este responsabil pentru aplicarea
procedurilor adecvate de igienizare şi dezinfecţie; separarea
eficientă şi sigură a loturilor mixte; asigurarea temperaturilor
necesare în timpul transportului; aşezarea corectă a
alimentelor predispuse

9
vărsării sau altor dezastre în timpul transportului.
Destinatarul este responsabil să asigure, la recepţia
alimentelor transportate, că acestea sunt sigure şi au fost
păstrate la temperaturi corespunzătoare. Transportatorul şi
procesatorul este responsabil pentru asigurarea siguranţei
alimentelor şi a faptului că acestea au fost menţinute la o
temperatură adecvată.
Riscuri în timpul transportului
Transportul alimentelor prezintă trei tipuri de pericole:
- pericolul fizic, cum ar fi o bucată de metal, lemn sau
sticlă, ce pot ajunge în lichidele sau produsele solide
vrac, în tancuri sau containere
- pericolul chimic din cauza transporturilor anterioare
nealimentare, transporturilor nealimentare
transportate simultan, scurgeri de refrigerant, de
reziduuri de agenţi de curăţenie, sau a mediului extern
- pericolul biologic este datorat contaminării cu bacterii,
mucegaiuri, levuri, paraziţi, rozătoare şi creşterea
contaminanţilor biologici, dacă controlul temperaturii
este neadecvat

Reducerea sau eliminarea pericolelor


Pericolele fizice pot fi eliminate prin folosirea filtrelor sau
detectoarelor de obiecte străine.
Pericolele chimice pot fi reduse prin aplicarea unor
procedurii bune de igienizare şi dezinfectare, şi respectarea
regulilor de transport.
Pericolele microbiologice pot fi reduse prin utilizarea
procedurilor adecvate de igienizare şi dezinfecţie şi prin
controlul temperaturii în timpul livrării.

Regimul temperaturilor
Alimentele ce necesită refrigerare pot fi transportate la 40C
sau mai puţin. Aceasta se poate face prin refrigerarea
mecanică, care este obligatorie în cazul transporturilor pe
distanţe lungi, dar ce se poate realiza şi prin metode
eficiente pentru transportul pe distanţe scurte.. Deci, toate
produsele folosite la transportul alimentelor răcite vor fi
construite şi izolate corespunzător astfel încât atunci când
sunt echipate cu unităţi adecvate de refrigerare, vor fi
capabile de menţinerea temperaturii produselor între -10C şi
+40C. Atunci când alimentele răcite sunt recepţionate cu o

10
temperatură de +70C sau mai mare, sau congelate,
producătorul va fi imediat notificat şi vor fi cerute măsuri
specifice de lucru.

11
Alimentele congelate vor fi transportate la temperaturi de
-180C sau mai puţin pentru a păstra calitatea acestora. Deci,
toate vehiculele folosite la transportul produselor congelate
vor fi construite şi izolate adecvat astfel încât atunci când vor
fi echipate cu instalaţii adecvate de congelare, vor fi capabile
să menţină temperatura produsului la -180C sau mai puţin, şi
în cazul peştelui şi a produselor din peşte la -210C sau mai
puţin, în toată masa produsului. Alimentele a căror calităţi pot
fi afectate de congelare vor fi transportate la o temperatură
de 00C sau mai mult.

12
13
Igiena alimentelor primite şi a ambalajelor
Manipularea corectă a alimentelor transportate, depozitate
sau distribuite va minimaliza cantitatea de timp în care
alimentele perisabile sunt în „zona de pericol termic”, pentru
creşterea florei de alterare şi a riscului toxiinfecţiilor
alimentare.
Examinarea atentă a alimentelor şi a protecţiei aferente faţă
de contaminanţi ajută la reducerea riscurilor fizice, chimice şi
biologice, minimalizează potenţialele pierderi şi maximizează
perioada de valabilitate.
Funcţionarea adecvată a sistemelor de control a
temperaturilor este necesară pentru a menţine alimentele în
condiţii ce sunt bune pentru consumul uman.
Mişcarea promptă a alimentelor în medii protejate va miximiza durata
de valabilitate şi va minimaliza creşterea microbiană

14

S-ar putea să vă placă și