Sunteți pe pagina 1din 32

Formularul E

PLANUL DE AFACERI
1. TITLUL
ACHIZITIA DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT SPECIFICE ACTIVITATII
SC CASATA SRL

2. SCOPUL SI OBIECTIVELE

Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achizitionarea unor noi active
corporale, destinate sa modernizeze si sa dezvolte activitatea curenta de productie, utiland astfel compania cu
tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor lucrari de constructii de calitate superioara, executate in
domeniul lucrarilor de drumuri, in conditii de siguranta si respectare a normelor de mediu.
Scopul planului de afaceri il reprezinta elaborarea documentatiei necesare in vederea intocmirii
proiectului pentru accesarea finantarii nerambursabile pentru apelul de proiect in cadrul Programului
Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 – Un sistem de
productie inovativ si co-eficient, domeniul major de interventie D1.1. Investitii productive si pregatirea pentru
competitie pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea – Sprijin pentru consolidarea si
modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile.

Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. CASATA SRL , de a dezvolta
activitatea acesteia si de a deveni unul din leaderii pietei de constructii in domeniul lucrarilor de drumuri in mod
special din judetul Prahova. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a
competitivitatii, care sa contribuie la cresterea calitatii lucrarilor efectuate in domeniul constructiilor si
amenajarilor de drumuri, la imbunatatirea raportului cost/pret, si la reducerea termenelor de realizare/finalizare a
proiectelor catre clientii sai, precum si la cresterea cotei de piata.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului productiv al activitatii
companiei prin extinderea si modernizarea acesteia. In acest sens firma va achizitiona utilaje si echipamente de
productie noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de productie, la dezvoltarea durabila
a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica. Proiectul
investitional concretizat in achizitia de active tangibile este conceput in functie de rezultatele care se
preconizeaza sa se obtina. La baza planului de afaceri stau informatiile existente care au fost analizate de catre
reprezentantii societatii, corelat cu istoricul activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de
catre reprezentantii societatii, referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata potentiala a
lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor.
Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema de finantare, in sensul ca
prin achizitionarea de utilaje noi, moderne din punct de vedere tehnologic, se asigura consolidarea, dezvoltarea
durabila si valorificarea sectorului productiv al unitatii, prin extinderea, modernizarea si diversificarea gamei de
lucrari realizate.
In mod implicit, achizitionarea utilajelor tehnologice noi si performante, de ultima generatie (incarcator
frontal, autobasculanta), deschide perspective noi pentru societate in contractarea de noi lucrari de constructii in
domeniul drumurilor; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor si
echipamentelor moderne, utilizate in industria constructiilor, lucru care va conduce la diversificarea lucrarilor
executate, reducerea timpilor de executie, scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea
activitatii si in final la o crestere a cotei de piata.
Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii lucrarilor, cat si valorificarea
conceptelor moderne si reducerea emisiilor poluante.
Prin implementarea acestui proiect firma va avea o capacitate de lucru mai mare, va executa lucrari
imbunatatite si diversificate clientilor sai, iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societatii
urmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata.
Cresterea in valoare si in calitate a lucrarilor, bazata pe extinderea si modernizarea dotarilor tehnice, pe
inovarea proceselor de lucru si adaptarea la standardelor europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate
crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducerea
cheltuielilor si a poluarii mediului.

Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 1,
in sensul ca sprijina îmbunatatirea performantelor tehnologice, cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor
oferite.
Achizitionarea utilajelor propuse, duce la dezvoltarea firmei, fapt ce va conduce implicit si la atingerea
obiectivului general al POS – CCE, „cresterea productivitatii, intreprinderilor romanesti, asigurarea dezvoltarii
durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene”. Prin urmare,
proiectul este in concordanta si aplica principiile dezvoltarii durabile si reducerii decalajelor fata de
productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de
aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE, asa cum au fost prevazute in Programul Operational
Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice.
Este stiut faptul ca una din problemele intreprinderilor mici si mijlocii din Romania fata de cele din alte
state membre ale UE este legata de diferenta de productivitate, avand repercursiuni la nivel de performante
economico-financiare dar si la nivelul resurselor umane, cu efecte asupra nivelului de salarizare si gradului de
ocupare a fortei de munca. Este evident faptul ca achizitionarea unor utilaje fiabile si moderne care sa mareasca
productivitatea muncii si gradul de independenta tehnologica va avea efecte directe si sesizabile asupra
indicatorilor economici si de resurse umane ai S.C. CASATA SRL si va influenta in mod pozitiv
competitivitatea companiei pe piata de profil de la nivel local si regional, ridicand-o la standarde europene.

Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii proiectului propus, subliniem ca


acesta este generat de faptul ca firma functioneaza in jud. Prahova inca din 1996, perioada in care activitatea s-a
dezvoltat, ajungand la o cifra de afaceri de peste 120 milioane RON la finele anului 2008 cu un profit net de 14
milioane RON. In contextul dezvoltarii industriei pe plan local si al cresterii portofoliului propriu de clienti,
devine in mod obiectiv necesara marirea capacitatii de productie a firmei, cresterea gradului de dotare tehnica si
implicit, imbunatatirea si diversificarea lucrarilor executate urmare achizitionarii unor utilaje noi, superioare
tehnologic, care sa asigure independenta tehnologica si suportul executarii unor lucrari performante la nivel
european. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta parte si de cerintele legislative, pe
fondul alinierii la standardele europene in privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice,
precum si de cresterea concurentei si exigentelor in industria de constructii.

Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi mentionat faptul ca in corelatie cu industria


constructiilor, domeniul constructilor de drumuri, modernizari infrastructuri, a cunoscut un trend crescator
semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea sigurantei de exploatare, si a gradului de confort si, implicit,
a valorii de piata a obiectivelor respective. Aceste lucrari sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum
si de noile reglementari legislative. Investitiile sunt favorizate de existenta resurselor financiare, concentrate in
zona, in care se deruleaza afaceri tot mai multe si mai importante, parte esentiala din acesta revenind lucrarilor
de infrastructura, reabilitarilor de strazi, poduri, podete, lucrarilor la cladirile sociale si sedii administrative.
Astfel proiectul se incadreaza in contextul general al acestui tip de activitati precum si al obiectivelor
intreprinderii, avand ca finalitate promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, dar in acelasi
timp modernizate, care confera calitate produselor si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate.
Prin implementarea proiectului capacitatea de productie si independenta tehnologica a intreprinderii va
creste. Extinderea capacitatii productive a S.C. CASATA SRL este necesara si din punctul de vedere al cresterii
investitiilor in industria de profil - regiunea de dezvoltare Muntenia SUD, astfel incat sa se asigure dezvoltarea
si adaptarea acesteia la standardele comunitare.

Proiectul este relevant in raport cu prevederile Operatiunii “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea
sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” prin prisma faptului ca implementeaza dezvoltarea
tehnologica, cresterea calitatii lucrarilor si serviciilor si crearea de noi locuri de munca, care conduc la cresterea
competitivitatii in zona respectiva si la valorificarea resurselor locale. Consideram ca prin investitia in active
tangibile superioare tehnologic, avantajul capatat de firma va fi acela ca va putea creste valoarea adaugata a
activitatii prin cresterea productivitatii.
Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul pe termen lung al societatii este dezvoltarea si cresterea
competitivitatii firmei prin realizarea si furnizarea pe piata interna a lucrarilor de constructii in domeniul
drumurilor si autostrazilor, de inalta calitate si in conditiile unui flux de productie perfectionat, dotat cu
echipamente moderne si eficiente, la nivel european.

3. DESCRIEREA AFACERII

Istoria intreprinderii

FE-2
INFORMATII GENERALE

- Adresa: str. Lesliu nr.1A, Comuna Capra, judeţul Prahova, cod postal 102030
- Mod de constituire : in conditiile legii nr.31/1990 republicata. Societatea a fost inmatriculata la Oficiul
Judetean Prahova al Registrului Comertului sub nr. J2099 /8888 /1994 potrivit caruia functioneaza si in
prezent.
- Cod fiscal : RO 123456789;
- Obiectul de activitate :  Cod CAEN 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Nume Aport (%) Prezentare


Petrachioaia Olga 100% Cetatean roman 50 ani; experienta in
management de proiect si de echipa;
experienta in domeniul constructiilor

Societatea Comercială CASATA SRL cu sediul in comuna Capra, judeţul Prahova, este persoană juridică
română, organizată şi autorizată să funcţioneze în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
înfiinţarea societăţilor comerciale în România.
Societatea Comercială CASATA SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 2099/8888/1994,
are forma juridică de Societate Comercială cu Răspundere Limitată şi a devenit în ultimii ani o firmă de tradiţie
şi renume în domeniul construcţiilor, mai ales în domeniul lucrărilor de drumuri.
Structura organizatorică este determinată şi adoptată pentru a răspunde oricărei situaţii conjuncturale,
fără a omite şi elimina vreuna din funcţiile sau obligaţiile societăţii, inclusiv în ce priveşte elementele
constitutive ale SR EN ISO9001. Se asigură de fiecare dată crearea cadrului organizatoric-funcţional cel mai
potrivit pentru îndeplinirea de către firmă a obligaţiilor asumate prin contracte precum şi aplicarea strategiei
manageriale şi a politicii în domeniul calităţii.
În scopul satisfacţiei depline a beneficiarilor, pentru menţinerea încrederii în calitatea lucrarilor,
produselor/serviciilor şi pentru demonstrarea capabilităţii şi competitivităţii în condiţii de rentabilitate
economică s-a decis implementarea, menţinerea, certificarea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de
management al calităţii în conformitate cu referenţialul ISO 9001:2000; SR EN ISO 14001:2005, EN ISO
14001:2004; OHSAS 18001:2004; SA 8000: 2008, societatea detinand certificarile necesare in acest sens.

Realizarea tuturor lucrărilor se face cu personal calificat pe meserii cu experienţă în domeniu,


coordonarea acestora se face de către şefi de şantier / şefi de formaţie cu studii şi experienţă în domeniul
construcţiilor. Aceştia organizează şi conduc lucrările de execuţie pe şantier, respectând documentaţia de
execuţie şi procedurile/instrucţiunile tehnice de lucru.
Departamentele de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale “ CASATA “ SRL, sunt structurate în
compartimente funcţionale şi formaţii de lucru care-si desfasoara ativitatea pe santiere in functie de lucrarile
contractate.
Societatea realizează o gamă variată de servicii, prestări de servicii şi produse finite în domeniul
construcţiilor de orice fel.
De la începutul activităţii s-a avut în vedere ca societatea să acumuleze capacitatea tehnică necesară
pentru a putea executa în regie proprie o gamă largă a produselor folosite în procesul de producţie, aşa încât, la
ora actuală, se produc în regie proprie următoarele produse: asfalt, beton, pavaje, bolţari, cărămidă şi agregatele
necesare desfăşurării activităţii (pentru aceasta deţinând permis de exploatare pietrişuri în albia minoră a
râurilor).

Toate lucrările de construcţii pe care firma le executa, au certificate de calitate şi garanţie, în funcţie de
tipul lucrării de la 1 an la 3 ani, garanţie care se acordă direct prin contractul care se încheie cu beneficiarul.
Se folosesc numai materii prime şi materiale dintre cele mai bune şi performante, pentru ca lucrarile sa se
poata încadra în cele mai înalte standarde de calitate.
În ceea ce priveşte cantitatea de lucrari care se ofera beneficiarilor, compania poate fi considerata un
furnizor competitiv, care poate asigura un volum mare de lucrări cu consumuri reduse (datorită pierderilor foarte
mici), respectând normele şi standardele de calitate şi termenul contractual de predare a lucrărilor contractate.
În cadrul unităţii se desfăşoară un flux continuu de activitate productiva prin asigurarea tuturor
materialelor şi materiilor prime necesare în cadrul producţiei, asigurate în regie proprie în limita posibilităţilor.
Astfel, aprovizionarile si utilizarea materiilor prime si materialelor necesare executarii lucrarilor la
constructia si amenajarea drumurilor se realizeaza diferentiat in functie de necesitati, respectiv:
FE-3
- la asfaltări se foloseste propriul asfalt produs la baza proprie de producţie din comuna Capra, judeţul
Prahova,
- la betonări se foloseste beton produs tot în cadrul unităţii la baza de producţie de la Capra şi Câmpina,
- agregatele pentru beton şi asfalt se aprovizioneaza din baza de productie de la Capra unde firma detine in
exploatare albia minoră a râului Prahova, deţinând Permis de exploatare,
- tâmplărie pentru construcţii la atelierul propriu de tâmplărie din comuna Capra.

Pentru asigurarea fluxului de producţie necesar in santiere societatea are asigurat transport cu autovehicule
proprii, detinand în acest sens licenţele de transport cerute de normele în vigoare.
Toţi beneficiarii şi-au exprimat satisfacţia privind calitatea lucrărilor executate de S.C. CASATA S.R.L. prin
scrisori de recomandare.

Misiunea societatii este aceea de a oferi si efectua pentru clientii sai lucrari de constructii la un nivel calitativ
superior si cu preturi competitive.
CASATA a dezvoltat o echipa de profesionisti care este animata permanent de un spirit creativ care ii
insoteste in realizarea lucrarilor si serviciilor necesare la un inalt nivel profesional. CASATA este o companie
care are posibilitatea de a oferi lucari de constructie si servicii de cea mai buna calitate, avand ca scop
principal satisfactia clientilor sai. In prezent lucrarile si serviciile firmei se adreseaza intregului teritoriu
regional, iar compania este cunoscuta ca o firma dinamica aflata in plina ascensiune, reprezentand unul dintre
participantii importanti pe piata de lucrari de constructii in domeniul drumurilor din judet.
Principiul fundamental al companiei este identificarea nevoilor clientilor si oferirea solutiilor optime in conditii
de maximizare a calitatii serviciilor oferite. Succesul companiei se bazeaza pe profesionalismul si seriozitatea
angajatilor.
Calitatea lucrarilor si serviciilor realizate si prestate recomanda intreprinderea, motiv pentru care CASATA este
implicata in proiecte de anvergura inclusiv ale autoritatilor locale, unde colaboreaza cu companii de prestigiu,
avand perspective de a deveni o companie de tip lider in domeniul sau de activitate.
Motto-ul firmei este: " Calitatea se afla pe primul plan" .

Valorile de baza ale SC CASATA SRL:


- calitate
- competenta
- performanta
- profesionalism
- promptitudine
- incredere
- felxibilitate

Atuurile SC CASATA SRL:


1. Lucrari de calitate superioara pentru care stau garantie:
 o tehnologie dezvoltată;
 testele şi analizele din cadrul Laboratoarelor de încercări autorizate la care sunt supuse produsele în
timpul procesului tehnologic de execuţie pentru verificarea conformităţii;
 materiale utilizate (agregate, mixturi asfaltice) furnizate de staţiile proprii şi de firme recunoscute
pentru calitatea produselor pe care le pun la dispoziţia clienţilor;
 utilaje si echipamente performante;
 tarife competitive

2. Oamenii – cea mai importanta resursa:


 În spatele rezultatelor firmei, a produselor şi lucrărilor performante se află specialiştii SC CASATA
SRL în producţie, execuţie, marketing, vânzări, a căror competenţă este dezvoltată în permanenţă
prin programe speciale de instruiri atât în interiorul cat şi în exteriorul organizaţiei

3. Responsabilitate si grija pentru mediul inconjurator


 Grija pentru mediul inconjurator se manifesta prin implementarea unor tehnologii performante si
inovatoare in activitatea de productie/executie a lucrarilor de construcţii prevăzute cu sisteme
speciale de filtrare, ventilare şi curăţire

4. Sistemul de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale


 In conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2001; SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS
18001/2004; CERTIFICAT NR. 1214 din 20.04.2006.
FE-4
Descrierea afacerii curente

CASATA este o companie dinamica cu experienta in domeniul constructiilor civile si industriale, al


reparatiilor si reabilitarilor de drumuri comunale, infrastructuri, avand rezultate importante in aceasta industrie
in ultimii 4 ani.
Firma pune la dispozitia beneficiarilor sai lucrari si servicii profesionale la cele mai inalte standarde
existente in domeniu. Astfel CASATA detine la ora actuala una din cele mai bune si experimentate echipe de
profesionisti. Avand in vedere dezvoltarea cunoscuta in ultimii ani, societatea s-a specializat si certificat
conform SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004 iar activitatea sa este impartita
pe mai multe domenii .

Principalele categorii de lucrari de constructii executate de SC CASATA SRL:

 PODURI DE BETON ARMAT


 PRAGURI DE FUND
 APĂRĂRI MALURI
 REGULARIZĂRI ALBII RÂURI
 ZIDURI DE SPRIJIN
 CONSOLIDĂRI DRUM
 CONSOLIDARI SI VIABILIZARI TEREN
 MODERNIZĂRI DRUM PRIN ASFALTARE SAU BETONARE
 REPARAŢII CAPITALE DRUMURI ŞI PODURI
 RANFORSĂRI DRUM
 ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE UŞOARE
 COVOARE BITUMINOASE
 REPARAŢII PRIN PLOMBARE CU MIXTURI ASFALTICE
 TROTUARE ŞI ACOSTAMENTE
 PIETRUIRI DE DRUMURI
 SISTEME DE EVACUARE A APELOR
 RETELE DE ALIMENTARE CU APA
 RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA
 DEMOLARI CONSTRUCTII
 SEMNALIZĂRI ŞI MARCAJE RUTIERE
 CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE

Utilajele aflate in dotare

EXCAVATOR
INCARCATOR ZETLEMMER 4001L NR
92050317
EXCAVATOR HALBU
GRANULATOR
CONCASOARE 2
BUC+GRANULATOR+MOTOR+TABLOU
GENERATOR ELECTRIC
STATIE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE
VIBROCOMPACTOR ASFALT DYNAPAC
CC222+PICON BRH
GREDER O&K F156(2000)SS 106679
CILINDRU COMPACTOR LODICO
14T+HANOMAG44+O&K
FREZA ASFALT+MATURA HAMER
CILINDRU COMPACTOR 2006 YTO JONES
L6009 SERIE937

FE-5
VOLA
EXCAVATOR CATERPILLAR 330 CL 2002 SS
OCAP00200
STATIE SORTARE CONCASARE MIRFO
STATIE SORTARE SPALARE CONCASARE
BALAST 100T/O
INCARCATOR FRONTAL WA 430-60SERIE
H60484-MARCOM
BULDOEXCAVATOR F368
KMTWB020T77F00368 NOTOR S
FINISOR S1800-2 WIRTGEN 11820395
STATIE BETOANE T-REX POWER 200000
EURO CT/15.06
CILINDRU HAMM HD 90 KAG H1740810
WIRGEN
COMPACTOR ABG MODEL DO95 2 BUC
INCARCATOR PE PNEURI CATERPILLAR
966H
CIOCAN VIBRATOR
GREDER VOLVO G946
COMPACTOR DE SOL CATERPILLAR CS683
INCARCATOR FRONTAL WA 470-6H SH50506
MINIEXCAVATOR PC27MC+CUPA+PICON
CILINDRU COMPACTOR
IVECO CIFE 2 BUC
IVECO BENE 5 BUC
IVECO CISTERNA DAILY 35C10D
AUTOBASCULANTA IVECO TRAKER
AD410T44 4 BUCATI
STATIE PREPARAT EMULSIE
INSTALATIE IMPRASTIAT EMULSIE PE
CAMION IVECO

De asemenea, firma dispune de hale proprii de productie, terenuri si sedii aflate in proprietate, unde isi
desfasoara activitatea curenta.

Promptitudinea si calitatea lucrarilor executate au plasat firma CASATA pe unul din locurile importante
in judet, continua imbunatatire a standardelor de calitate constituind una din principalele preocupari la nivelul
managementului companiei.
Compania este permanent interesata de gasirea unor solutii optime pentru realizarea microclimatului precum si
de asigurarea tuturor utilitatilor si facilitatilor necesare activitatilor prestate de catre clienti. Specialistii sunt
preocupati de realizarea unor lucrari de constructii drumuri cu costuri de investitii minime la nivel calitativ
ridicat si totodata economice in ceea ce priveste consumul de energie termica, electrica etc.
Dotarea tehnica si umana a societatii permite implicarea in proiecte de anvergura, printre principalii
clienti/beneficiari ai lucrarilor si printre lucrarile executate de CASATA aflandu-se autoritatile locale din judet.

Lucrari de referinta – domeniul constructii drumuri, infrastructuri

Calitatea
Valoarea Durata contractului Denumirea
Denumirea obiectivului antreprenor
totală entităţii
general sau de
- lei cu TVA- Incepere Terminare achizitoare
specialitate
1. Reabilitare drumuri
Consiliul
judetene, proiectare si executie 26 619 371.10 26.10.2007 05.08.2008 Asociat
Judeţean Prahova
lucrari, jud. Prahova
2. Executie lucrari de 4 250 934.65 18.03.2008 26.08.2008 Consiliul Local Antreprenor

FE-6
modernizare drumuri
comunale, comuna Draganesti, Draganesti general
jud. Prahova
3. Modernizare drumuri
Primaria Albesti - Antreprenor
comunale in comuna Albesti – 1 368 507.50 24.07.2007 22.09.2007
Paleologu general
Paleologu, jud. Prahova
4. Proiectare si executie
Asfaltare strazi secundare, Primaria Aricestii Antreprenor
2 056 983.18 21.05.2008 21.08.2008
comuna Aricestii Rahtivani, Rahtivani general
jud. Prahova
5. Asfaltare drumuri comuna Primaria Balta Antreprenor
941 162.29 17.07.2007 18.12.2007
Balta Doamnei, jud. Prahova Doamnei general
6. Asfaltare drumuri comunale,
Primaria Balta Antreprenor
sat Bara, comuna Balta 900.090.94 25.04.2008 12.05.2008
Doamnei general
Doamnei, jud. Prahova
7. Reparatii drumuri str. Unirii,
Independentei, Republicii, Antreprenor
1 773 721.12 17.03.2008 22.05.2008 Primaria Baicoi
aleea Timis, oras Baicoi, jud. general
Prahova
8. Modernizare si reabilitare
Antreprenor
strazi rurale, str. Catin, 734 471.72 14.09.2007 21.12.2007 Primaria Capra
general
comuna Capra, jud. Prahova
9. Modernizare si reabilitare
Antreprenor
strazi rurale, str. Padurii, 949 930.48 27.11.2007 07.04.2008 Primaria Capra
general
comuna Capra, jud. Prahova
10. Modernizare si reabilitare
Antreprenor
strazi rurale, str. Oncesti, 1 189 736.08 13.11.2007 08.04.2008 Primaria Capra
general
comuna Capra, jud. Prahova
11. Modernizare drumuri
Primaria Antreprenor
comunale in comuna 2 981 427.05 15.08.2007 10.12.2007
Barcanesti general
Barcanesti, jud. Prahova
12. Modernizare strazi:
Antreprenor
Zamora, Panduri, Florilor, oras 7 047 348.33 22.10.2007 25.10.2008 Primaria Busteni
general
Busteni, judetul Prahova
13. Modernizare strazi:
Fantanii, Erou Marin, Antreprenor
3 905 353.79 28.11.2007 06.11.2008 Primaria Busteni
Bustenilor, oras Busteni, general
judetul Prahova
14. Modernizarea strazilor din
Antreprenor
cartierul Cezar Petrescu, oras 7 791 163.92 22.10.2007 30.10.2008 Primaria Busteni
general
Busteni, judetul Prahova
15. Modernizare drumuri
comunale si de interes local in Primaria Antreprenor
3 069 317.61 07.08.2007 19.08.2008
comuna Carbunesti, jud. Carbunesti general
Prahova
16. Asfaltare DC 51,
Chiojdeanca – Trenu, km Primaria Antreprenor
990 852.68 08.04.2008 04.06.2008
2+492 – 4+862, comuna Chiojdeanca general
Chiojdeanca, jud. Prahova
17. Consolidare si asfaltare DC
Primaria Antreprenor
133 Chitu, comuna Cocorastii 340 827.01 10.07.2007 27.08.2007
Cocorastii Mislii general
Mislii, jud. Prahova
18. Asfaltare drumuri de
Primaria Antreprenor
interes local in comuna 3 764 946.47 17.09.2007 19.12.2007
Cocorastii Colt general
Cocorastii Colt, jud. Prahova
19. Reparatii si modernizare
strazi satul Cornu de Jos: Antreprenor
1 402 107.40 14.03.2008 19.06.2008 Primaria Cornu
Florilor, Noua, Bucurestii Noi, general
comuna Cornu, jud. Prahova
20. Reparatii si modernizare 1 054 777.75 06.05.2008 23.01.2009 Primaria Cornu Antreprenor
FE-7
strazi satul Cornu de Jos:
Pomilor, Murelor, Stadionului,
general
Paris, comuna Cornu, jud.
Prahova
21. Modernizare drumuri
comunale si de interes local, Primaria Antreprenor
1 391 002.65 14.05.2008 04.07.2008
sat Trestienii de Sus, comuna Dumbrava general
Dumbrava, jud. Prahova
22. Modernizare strada Unirii
Antreprenor
+ ranforsare, comuna Floresti, 1 405 076.68 15.10.2007 29.03.2008 Primaria Floresti
general
jud. Prahova
23. Dezvoltare retea canalizare
menajera in zonele Calinesti, Antreprenor
1 166 327.45 28.01.2008 12.06.2008 Primaria Floresti
Catina, Novacesti, comuna general
Floresti, jud. Prahova
24. Modernizare drumuri 5 km
Primaria Antreprenor
in comuna Lipanesti, jud. 1 464 386.28 22.05.2007 28.08.2007
Lipanesti general
Prahova
25. Modernizare drumuri de
Primaria Antreprenor
interes local in satul Magurele, 2 024 570.07 21.07.2007 11.03.2008
Magurele general
jud. Prahova
26. Construire pod peste paraul
Primaria Antreprenor
Provita, DC 115 B, comuna 2 415 858.39 13.08.2007 05.05.2008
Magureni general
Magureni, jud. Prahova
27. Modernizare drumuri
Antreprenor
satesti in comuna Olari, jud. 1 606 665.64 29.04.2008 04.07.2008 Primaria Olari
general
Prahova
28. Proiectare si executie
Antreprenor
Reabilitare strazi in orasul 1 664 305.77 04.04.2008 12.05.2008 Primaria Baicoi
general
Plopeni, jud. Prahova
29. Modernizare DC 136 in
lungime de 1 km, sat Antreprenor
2 136 734.84 22.04.2008 06.05.2009 Primaria Posesti
Nucsoara, comuna Posesti, general
jud. Prahova
30. Imbracaminte bituminoasa
usoara DC 42, Copaceni –
Primaria Predeal Antreprenor
Poienile, km 4+317 – 7+317, 1 944 297.62 15.11.2007 22.11.2008
Sarari general
comuna Predeal Sarari, jud.
Prahova
31. Modernizare DC 124, km
Primaria Provita Antreprenor
0+000 – 4+075, comuna 2 867 035.79 05.05.2007 13.06.2008
de Sus general
Provita de Sus, jud. Prahova
32. Executie podete peste
Primaria Provita Antreprenor
paraul Schiopota, comuna 688 602.76 07.09.2007 17.04.2008
de Sus general
Provita de Sus, jud. Prahova
33. Reabilitare strada
Schiopota si strada Cimitir, Primaria Provita Antreprenor
758 056.06 17.01.2008 15.02.2008
comuna Provita de Sus, jud. de Sus general
Prahova
34. Modernizare strada Valea
Poienii (proiectare si executie), Primaria Provita Antreprenor
978 715.84 06.05.2008 13.08.2008
comuna Provita de Sus, jud. de Sus general
Prahova
35. Asfaltare drumuri locale, Antreprenor
2 902 787.49 28.08.2007 19.05.2008 Primaria Sangeru
comuna Sangeru, jud. Prahova general
36. Executie punte carosabila
Antreprenor
peste Cricovul Sarat, comuna 823 069.41 18.07.2008 21.04.2009 Primaria Sangeru
general
Sangeru, jud. Prahova
37. Reparatii covor asfaltic si 862 988.00 28.08.2007 19.09.2007 Scoala de Agenti Antreprenor
platforma de beton, Scoala de de Politie Vasile general
FE-8
Agenti de Politie Vasile
Lascar
Lascar, Camipna, jud. Prahova
38. Modernizare drum local
Antreprenor
Valea Fiarelor, comuna 3 317 570.06 12.06.2007 26.06.2008 Primaria Sotrile
general
Sotrile, jud. Prahova
39. Reabilitare DC 133
Bustenari – Telega, km 9+020 Antreprenor
3 401 818.28 04.06.2008 01.05.2009 Primaria Telega
– 17+220, comuna Telega, jud. general
Prahova
40. Modernizare drumuri
Antreprenor
comunale si de interes local in 3 709 470.71 17.09.2007 24.03.2008 Primaria Teisani
general
comuna Teisani, jud. Prahova
41. Suprastructura pod pe DJ
Consiliul Antreprenor
101 R, km 5+270, Breaza, jud. 704 768.44 13.06.2007 04.03.2008
Judetean Prahova general
Prahova
42. Ranforsare DJ 206, km
Consiliul Antreprenor
6+740 – 7+740, Breaza – Plaiu 1 114 772.53 22.11.2007 09.06.2008
Judetean Prahova general
– Talea, jud. Prahova
43. Prag de fund la pod peste
Consiliul Antreprenor
paraul Lupa pe DJ 214, km 2 326 954.39 30.10.2007 27.12.2007
Judetean Prahova general
0+640, Brebu, jud. Prahova
44. Reabilitare DJ 234, km
Consiliul Antreprenor
0+000 – 3+010, Chiojdeanca, 2 138 023.00 10.09.2007 18.12.2007
Judetean Prahova general
jud. Prahova
45. Reabilitare DJ 207, km
Consiliul Antreprenor
0+000 – 3+018, Nistoresti – 2 178 219.40 22.10.2007 03.12.2008
Judetean Prahova general
Sotrile, jud. Prahova
46. Proiectare si executie
Reabilitare DJ 207, km 3+018 Consiliul Antreprenor
2 599 257.11 18.04.2008 15.12.2008
– 5+828, Plaiu Cornului – Judetean Prahova general
Vistieru, jud. Prahova
47. Intretinere curenta drumuri
Consiliul Antreprenor
judetene (plombe - covoare), 1 791 840.00 30.05.2007 02.07.2007
Judetean Prahova general
jud. Prahova
48. Lucrari si servicii privind
intretinerea periodica a Consiliul Antreprenor
4 517 208.00 27.05.2008 05.07.2008
drumurilor judetene, sector VII Judetean Prahova general
- VIII, jud. Prahova
49. Reabilitare DJ 101 S, km Consiliul Antreprenor
1 049 205.28 22.10.2007 15.12.2008
8+100 - 8+917, jud. Prahova Judetean Prahova general
50. Reabilitare DJ 101 S, km Consiliul Antreprenor
5 036 911.59 19.11.2007 28.12.2008
8+917 – 14+717, jud. Prahova Judetean Prahova general
51. Lucrari pentru aducerea
drumului la starea tehnica
Consiliul Antreprenor
initiala, DJ 102 I, Valea 1 044 801.26 14.12.2007 04.03.2008
Judetean Prahova general
Doftanei – Traisteni, jud.
Prahova
52. Reabilitare DJ 207, km
Consiliul Antreprenor
5+828 – 8+378, Vistieru – 3 446 519.05 19.11.2007 04.07.2008
Judetean Prahova general
Sotrile, jud. Prahova

De asemenea, in prezent societatea are in derulare lucrari de drumuri in curs de executie de valori importante
(peste 7 milioane RON), lucrari ce se vor executa atat in jud. Prahova cat si in jud. Dambovita, ale caror
beneficiari sunt primarii locale si consilii judetene cat si agenti economici; lucrarile se vor intinde pe parcursul
acestui an si anul viitor, corelat cu proiectele aflate in curs.
Tinand cont de evolutia din ultimii ani in sectorul constructiilor, caracterizat de o crestere agresiva a activitatii,
precum si de numeroasele proiecte de dezvoltare ale infrastructurii in zonele rurale, S.C. CASATA SRL are ca
FE-9
obiectiv pentru perioada imediat urmatoare consolidarea pe piata prin eficientizarea activitatii de executare
lucrari specializate in domeniul constructiilor de drumuri. Firma are experienta in lucrarile de constructii pentru
beneficiari privati cat si din sectorul public, dat fiind ca a reusit sa participe cu succes la mai multe proiecte ale
caror beneficiari finali au fost institutii publice (in special primarii din zone rurala), proiecte prin care
contractorii au fost desemnati pe baza experientei si ofertei competitive.

Concret, planul de dezvoltare al societatii CASATA SRL pentru perioada urmatoare vizeaza
completarea gamei de utilaje si echipamente existente cu urmatoarele mijloace de productie:

# incarcator frontal (vola) de capacitate de 25 tone (1 buc.)


# autobasculanta 8x4 capacitate 35 tone (2 buc.)

Managementul intreprinderii

Managementul intreprinderii este asigurat de o echipa de profesionisti, coordonata de administratorul


firmei dl. Iordache Mihail. Orientat in permanenta spre cerintele pietei, acesta vizeaza satisfacerea solicitarilor
clientilor prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu legislatia national si standardele internationale in
vigoare, in conditiile respectarii normelor de siguranta si calitate a constructiilor, a cerintelor de urbanism si de
protejare a mediului inconjurator, detinand toate autorizatiile necesare in acest sens.
Managementul firmei are ca responsabilitati:
- stabilirea obiectivelor generale ale firmei;
- organizarea, conducerea si controlarea activitatii generale a societatii, stabilind criteriile de
performanta ale activitatii departamentelor si asigurand calitatea produselor si serviciilor
oferite;
- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a rectificarilor acestuia;
- identificarea oportunitatilor de afaceri;
- reprezentarea firmei in relatiile cu furnizorii, clientii si alte organizatii cu impact
real/potential asupra rezultatelor firmei;
- asigurarea managementului firmei si a retelei de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei;
- coordonarea activitatilor din domeniul economic al companiei.

Informatii despre personalul societatii

 Numar total angajati in prezent: 131, din care:


 Personal TESA: 23

Din punct de vedere al pregatirii:


 Personal calificat: 97
 Personal necalificat: 34

In scopul obtinerii unor bune rezultate in cursul implementarii, se va constitui o echipa de management a
proiectului care va avea urmatoarea structura:
1. directorul proiectului – ______________
2. responsabilul financiar – __________________, responsabil cu aspectele financiare ale proiectului
3. responsabilul tehnic – ____________ , responsabil din punct de vedere tehnic si operational al
proiectului
acestea fiind persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de a monitoriza realizarea
acestei investitii.

Din punctul de vedere al managementului proiectului, implementarea acestuia se va face in pasi


structurati, in etape si activitati clar definite, astfel incat actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre
obiectivele proiectului.
Fiecare etapa in procesul de elaborare a strategiei va fi definita prin decizie comuna a partilor implicate in
realizarea acesteia, iar intreg procesul de elaborare si realizare a strategiei poate fi reprezentat astfel:

FE-10
Identificarea si cautarea solutiilor pentru diversele probleme de implementare prin
PROBLEMATIZARE
eforturi proprii
A
Discutii organizate pentru identificarea aspectelor pe care le impun rezolvarea
problemelor aparute de-a lungul procesului de implementare, precum si informarea
opiniei publice locale privind progresul implementarii proiectului.
COMUNICAREA
Actiunile de promovare ale acestui proiect vor fi structurate pe mai multe directii:
 mass media
 diseminarea rezultatelor proiectului la nivel organizational intern (echipa) si
extern (comunitatea locala)

DOCUMENTAREA Rezolvarea problemelor prin eforturi proprii, pornind de la documentare si pana la


adoptarea modalitatilor legale de actiune si a variantelor tehnice acceptabile pentru
rezolvarea acestora. Gasirea unor solutii optime pentru perioada de elaborare si
implementare.
Organizarea activitatilor bazate pe selectia de variante pentru a asigura parametri
optimi de derulare (adica alegerea unor variante in ceea ce priveste managementul
general al proiectului dar si selectarea prin licitatii publice pentru realizarea
SELECTIA
diverselor activitati impuse de implementarea proiectului). Se are in vedere, de
VARIANTELOR
asemenea, si alegerea variantelor tehnice optime aferente procesului de
OPTIME
implementare. Echipa care va fi implicata direct in implementarea proiectului va
pastra un contact permanent cu reprezentantii Autoritatii Contractante, responsabili
cu implementarea pentru a asigura succesul realizarii proiectului si pentru a minimiza
orice eventuale riscuri.
Are ca scop stabilirea activitatilor determinante precum si a alocarii a resurselor
tehnico financiare necesare implementarii care sa asigure derularea fazelor de
PLANIFICAREA
executie si a necesarului de fonduri in conformitate cu succesiunea fazelor de
executie implementate impuse de specificul lucrarii
VERIFICAREA Verificarea se va face pe tot parcursul derularii proiectului si se va baza pe:
PERIODICA - monitorizarea executarii activitatilor proiectului, care va tine evidenta utilizarii
SISTEMATICA resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate
- monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor, modul de
efectuare a platilor, incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale
proiectului. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate.
- diagnoza proiectului pentru a vedea, in cazul aparitiei unor probleme de
implementare, care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii si finalizarii
proiectului.
 Se vor realiza evaluari ale activitatilor desfasurate si analize privind
Evaluarea si impactul acestora;
raportarea rezultatelor  Membrii echipei de proiect vor planifica actiunile viitoare si masurile
intermediare si finale corective in cazul aparitiei unor abateri de la calendarul de implementare.

Detalierea pe activitati conturate asa cum au fost descrise mai sus, permite, pe de o parte, exercitarea
unui control permanent, simplu si eficient asupra desfasurarii sarcinilor asumate, iar pe de alta parte, ofera
posibilitatea evaluarii cat mai precise a gradului de indeplinire a obiectivelor specifice.
S-a optat pentru alegerea acestei metodologii pentru a asigura toate conditiile necesare realizarii investitiei cu
respectarea transparentei si a managementului eficient al resurselor.
Principalul obiectiv pe care echipa de implementare il are de realizat este acela ca la sfarsitul lucrarii
obiectivul general sa satisfaca toate cerintele pe care beneficiarii proiectului le au. Eventualele ajustari trebuie in
primul rand identificate si aplicate pentru a minimiza efectele oricarei categorii de riscuri asupra procesului de
implementare.

Managementul proiectului va fi asigurat de catre responsabilii din cadrul SC CASATA SRL avand ca
rol :
 Semnarea acordului de finantare si efectuarea raportarilor catre finantator;
 Realizarea obiectivelor proiectului;
 Diseminarea informatiei, promovarea rezultatelor proiectului.
FE-11
Managementul de proiect va pune accent pe:
- abordarea de solutii concrete in functie de etapele stabilite
- un proces participativ bine coordonat
- evaluarea si asigurarea permanenta a calitatii prin procesul participativ, evaluari interne si revizuiri
- identificarea, armonizarea problemelor tehnice si financiare de implementare a proiectului

Metodele propuse pentru implementare, desi enuntate intr-un mod general vor avea rolul de principii de
baza ale implementarii proiectului si care vor avea ca efecte:
1. Maximizarea indicatorului cost/performanta
2. Minimizarea posibilitatii de aparitie a unor deficiente de conceptie sau executie care sa afecteze calitatea
implementarii proiectului.
3. Posibilitatea alocarii judicioase a resurselor tehnice, financiare si umane pentru realizarea proiectului, cu
respectarea termenelor de executie si cu posibilitatea finantarii continue pana la finalizarea proiectului.
4. Respectarea conditiilor impuse de finantator si incadrarea in obiectivele generale ale programului.
5.Transparenta si eficienta in utilizarea fondurilor precum si alocarea judicioasa a resurselor umane si tehnologice
pentru implementarea proiectului.
6. Nediscriminarea si respectarea principiului egalitatii de sanse.

La finalul implementarii proiectului firma va dispune de 135 angajati din care 112 implicati direct in procesul
de productie si prestari servicii. Prin urmare implementarea acestui proiect va crea si va mentine 4 noi locuri de
munca in primul an dupa finalizarea proiectului. Angajarea noilor salariati se va face cu respectarea cerintelor
legale in vigoare, respectand principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar noii angajati vor fi supusi
proceselor de training intern si extern la nevoie, in scopul usurarii integrarii in colectivitate si in procesul
operational.

Resursele umane

A fi angajat al intreprinderii CASATA inseamna provocare si responsabilitati intr-un mediu de lucru


dinamic si deschis care permite dezvoltare profesionala si evolutie personala. Compania este structurata in 6
departamente operative (santiere AQ, departamentul tehnic responsabil cu ofertarea-contractarea-derularea
contractelor, laborator incercari, transporturi mecanizare, productie si statii de sortare, aprovizionare) si 2
departamente neoperative (juridic si economic-financiar) avand 117 angajati la sfarsitul anului 2008.

Din punctul de vedere al resurselor umane, la baza organizarii, dezvoltarii si activitatii curente, stau
urmatoarele principii:
a) respectarea normelor legale in vigoare
b) profesionalismul si pregatirea profesionala continua
c) asigurarea egalitatii de tratament
d) impartialitatea si nediscriminarea
e) motivarea personalului
f) deschiderea si transparenta
g) comunicarea
h) integritatea profesionala
i) respectarea culturii organizationale
j) incadrarea in obiectivele stabilite

Managementul societatii este preocupat de crearea unui climat de lucru sanatos, care sa ajute la
realizarea obiectivelor stabilite, astfel incat acorda o atentie deosebita evolutiei profesionale a angajatilor,
indeplinind prin functiile departamentului resurse umane mai multe programe, dintre care exemplificam :
 Pachet salarial structurat pe:
i. salariu
ii. bonusuri in functie de performanta
 Dezvoltare profesionala si evolutie personala:
i. training-uri individuale
ii. training-uri la nivel organizational
iii. teambuilding-uri
 Alte facilitati:
i. posibilitatea realizarii unei cariere intr-o companie tanara si extrem de dinamica
ii. negocieri anuale ale pachetelor salariale

FE-12
iii. diverse alte bonusuri si programe recreative

Sinteza situatiei financiare

In cele ce urmeaza vom face o scurta prezentare a situatiei financiare in evolutie a firmei in perioada
2005 – 2008:

1. Evolutia cifrei de afaceri si a numarului de angajati

Data Cifra de afaceri (RON) Nr. Mediu


Anual de
Angajati
1 31.12.2005 18.545.629 45
2 31.12.2006 26.602.208 46
3 31.12.2007 59.051.971 64

4 31.12.2008 120.987.729 117

2. Situatia patrimoniala si Contul de Profit si Pierderi la sfarsitul anului 2008 evidentiaza urmatoarele
nivele ale indicatorilor bilantieri:

Bilant sintetic 2008 RON

   Anul 2008
1 Active imobilizate - brute 45.529.023
2 Valoarea amortizarii cumulate 22.443.748
I Active imobilizate - nete (1-2) 23.085.275
3 Stocuri 1.965.486
4 Creante 12.422.271
5 Casa si conturi la banci 13.349.814
II Total active circulante (3+4+5) 27.737.571
     
  TOTAL ACTIV (I+II) 50.822.846
   
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la
III un an 19.579.736
6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit -
7 Datorii comerciale 13.195.578
8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale 6.364.180
     
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de
IV un an(bilant - chelt in avans) 4.010.259
9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit -
10 Datorii comerciale -
11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale 4.010.259
  Cheltuieli in avans -
V Venituri in avans -
   Provizioane 11.578.546
12 Capital social 100.200
13 Rezultatul exercitiului financiar 14.226.992
  - repartizare profit la dividende -
  - repartizare profit la la rezerve -
14 Rezerve 632.007
VI Total capitaluri proprii 15.022.298
  TOTAL PASIV 50.822.846
FE-13
 
 
 Contul de profit si pierderi
 
      Anul 2008
Nr. Crt Categoria  
Venituri din
     
exploatare
1 Cifra de afaceri RON 120.987.729
2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) RON 37.395.553
3 Venituri din productia vanduta RON 120.987.729
4 Alte venituri din exploatare RON 377.554
5 Venituri din exploatare – total RON 158.780.836
Cheltuieli pentru
     
exploatare
6 Cheltuieli materiale – total RON 83.732.955
7 Cheltuieli cu personalul – total RON 1.475.932
8 Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele RON 8.059.837
9 Cheltuieli privind prestatiile externe RON 37.595.067
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte
10 RON 241.725
asimilate
11 Alte cheltuieli de exploatare RON 10.943.843
12 Cheltuieli pentru exploatare - total RON 142.049.359
13 Rezultatul din exploatare RON 16.731.477
14 Venituri financiare – total RON 1.264.626
Cheltuieli
financiare, din      
care
15 Cheltuieli privind dobanzile RON 515.219
16 Alte cheltuieli financiare RON 665.712
17 Cheltuieli financiare - total RON 1.180.931
18 Rezultatul brut RON 16.815.172
19 Impozitul pe profit / venit RON 2.588.180
20 Rezultatul net al exercitiului financiar RON 14.226.992

Avand in vedere situatia bilantiera prezentata mai sus, putem calcula cativa indicatori importanti ai
activitatii curente, care evidentiaza performanta, profitabilitatea si randamentul economico-financiar al
activitatii desfasurate, respectiv:

FE-14
Nr.crt. INDICATOR NIVEL
(%)

1 LICHIDITATEA CURENTA 141%


2 LICHIDITATEA IMEDIATA 131%
3 SOLVABILITATEA 117%
4 GRADUL DE INDATORARE 46%
5 PROFITABILITATEA 28%

3. Evolutia inregistrata de companie in ultimii 4 ani de activitate in termeni calitativi-economici (cifra


de afaceri, profit net, angajati, active totale, marja profitului net) este prezentata in mod grafic in cele ce
urmeaza:

Evolutia numarului mediu anual de salariati


in perioada 2005 - 2008 Asa cum rezulta si din graficul alaturat, dezvoltarea
societatii si activitatii acesteia a condus si la cresterea
140 numarului de salariati. Numarul mediu de salariati la
120 CASATA SRL a crescut de la 45 salariati in 2005 la 117
100 in 2008. Cresterea numarului de salariati specializati pe
80 nr. mediu annual diverse meserii specifice sectorului constructiilor, arata
60 de salariati capacitatea societatii de a recruta si pastra angajati, mai
40 ales in conditiile in care acest sector s-a confruntat cu un
20 deficit de forta de munca in ultimii ani.
0
2005 2006 2007 2008

Evolutia activelor totale in perioada Imaginea alaturata evidentiaza faptul ca firma a avut o
2005 - 2008 preocupare si a reusit sa se doteze in ultimii ani cu o gama
variata de utilaje , echipamente si masini care sa o faca
60000000 competitiva si sa asigure capacitatea de a executa
50000000 lucrarile de constructii la o calitate inalta. De menitonat
40000000 faptul ca valoarea activelor corporale a crescut de la 4
30000000 activ e totale
milioane RON in 2005 la 22 milioane RON in 2008,
20000000
respectiv o crestere de peste 5 ori in perioada analizata.
10000000

0
2005 2006 2007 2008

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2005 -


2008 Asa cum arata graficul alaturat, cifra de afaceri a
intreprinderii a cunoscut o crestere semnificativa in
140000000 ultimii patru ani, ajungand de la 18 milioane RON in
120000000 2005 la peste 120 milioane RON la sfarsitul anului
100000000 2008, respectiv o crestere de peste 6 ori in cadrul
80000000 perioadei ce face obiectul analizei.
cifra de afaceri
60000000
40000000
20000000
0
2005 2006 2007 2008

Graficul de mai jos prezinta evolutia profitului net in ultimii 4 ani (perioada 2005 – 2008) – valori exprimate in
RON:

FE-15
Evolutia profitului net in perioada 2005 - Dupa cum este prezentat mai sus, evolutia profitului net a fost
2008 net crescatoare, trendul fiind in acelasi sens cu al cifrei de
afaceri, activelor totale si al celorlalti indicatori bilantieri
16000000
14000000
principali, ajungand de la 2,5 milioane RON in 2005 pana la
12000000 14 milioane RON la finele lui 2008 (crestere de peste 550%).
10000000
8000000 profit net
6000000
4000000
2000000
0
2005 2006 2007 2008

Ev olutia cifrei de afaceri si a profitului net in 4. In ultimii 4 ani de activitate, firma a inregistrat
perioada 2005 - 2008
un trend ascendent impresionant, cifra de afaceri crescand
de peste 6 ori, profitul net de peste 5 ori, iar valoarea
140000000
120000000 activelor totale majorandu-se de 5 ori.
100000000
80000000
60000000
40000000
profit net
20000000
0 cifra de afaceri
1,434419291

2,048834729
2,219814648

2005 2006 2007 2008

Indicatori Bilant dec Bilant dec Bilant dec Bilant dec


2005 2006 2007 2008
Cifra de afaceri 18545629 26602208 59051971 120987729
Profit brut 2998564 3871693 7404969 18815172
Profit net 2554249 3238283 6180987 14228992
Active imobilizate 4777937 7248145 18006107 22437599
Active circulante 4074583 9434027 18368112 27737571
Capital social 200 200 100200 100200
Capital propriu 3033998 3718032 6821059 15022298
Marja profitului brut 16,16% 14,55% 12,53% 15,55%

FE-16
3. PREZENTAREA PROIECTULUI

Descriere proiect

Acest proiect se inscrie in contextul general al obiectivelor companiei vizand promovarea unei activitati
economice generatoare de profituri, prin cresterea capacitatii de productie in paralel cu cresterea independentei
tehnologice si cu scurtarea timpilor de executie a lucrarilor, cu respectarea cerintelor standardelor internationale
de calitate implementate la nivelul firmei (ISO 9001/2000) si urmarind atat satisfacerea cerintelor clientilor, a
cerintelor legale, a celor de reglementare, cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite
beneficiarilor, in conditii de rentabilitate economica pentru firma si de mentinere a reputatiei acesteia pe piata de
profil. Realizarea investitiei in active corporale este o necesitate obiectiva rezultata din faptul ca societatea a
ajuns pe piata locala la un grad de dezvoltare si la o reputatie ce implica obligativitatea asigurarii in continuare a
profesionalismului si performantei in lucrarile executate. Ori aceste lucruri nu pot fi realizate daca prin echipa si
prin dotarile tehnice intreprinderea nu se ridica la nivelul exigentelor pietei. Prin urmare pentru realizarea
obiectivelor este necesara cresterea nivelului de tehnologizare, automatizare, valorificarea sectorului productiv
al intreprinderii, prin achizitionarea unor utilaje specifice noi, moderne.
In cadrul acestui proiect SC CASATA SRL propune achizitionarea unor active corporale noi,
profesionale, cu grad de tehnologizare ridicat, ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de
realizare lucrari de constructie in sectorul de drumuri si autostrazi, respectiv:
1. incarcator frontal (1 buc.)
2. autobasculanta (2 buc.)

In plus, acest proiect contine si servicii profesionale de consultanta pentru realizarea investitiei.

Prin implementarea acestui proiect se intentioneaza optimizarea si dezvoltarea capacitatii de productie,


pe fondul unei experiente anterioare a firmei atat in domeniul realizarii efective a lucrarilor, cat si in activitatea
de marketing, organizare/optimizare fluxuri de productie. De precizat faptul ca societatea detine personal
specializat si cu experienta in domeniul constructiilor, astfel incat utilajele vor fi utilizate corespunzator. Putem
spune ca firma are maturitarea necesara realizarii acestui tip de investitie prin prisma lucrarilor efectuate si a
experientei CASATAigate in contractele de lucrari de constructii si reabilitari de drumuri finalizate in bune
conditii cu primarii si consilii judetene, prin faptul ca detine resursele umane necesare si resurse materiale
aferente. Avand in vedere ca CASATA se numara printre companiile locale care realizeaza lucrari de constructii
de drumuri dar si civile si industriale, s-a constatat de-a lungul experientei profesionale ca „solutiile integrate”
sunt cele mai profitabile din punct de vedere economic.
Astfel, managementul s-a orientat catre reorganizarea si eficientizarea fluxurilor operationale prin
achizitionarea unor noi mijloace de productie care sa ofere suportul unui flux operational eficient, sa creeze
independenta tehnologica si economica (astfel incat firma sa nu mai inchirieze astfel de utilaje de la terti
generand costuri suplimentare si pierderi de timp), sa contribuie la cresterea productivitatii, la scurtarea timpilor
de executie, astfel incat firma sa realizeze lucrari la standarde calitative inalte, iar in cadrul echipei sa se
implementeze conceptul de „integrare a operatiunilor”.
Experienta anterioara acumulata de-a lungul anilor de activitate in acest sector, trendul ascendent al
activelor corporale si al resurselor umane, contractele realizate pana in prezent si finalizate cu autoritati locale in
bune conditii, precum si performantele economico-financiare ale companiei rezultate conform bilantului, atesta
faptul ca echipa are capacitatea, maturitatea, competenta si resursele necesare implementarii proiectului.
Echipamente de achizitionat si caracteristicile acestora, furnizori

In cadrul acestui proiect, sunt estimate urmatoarele achizitii de mijloace fixe:

Nr. Valoare Valoare


crt. Denumire UM Cantitate EUR(*) RON (*)
           
Autobasculanta 35
1 to buc 2 190.000,00 797.525,00
2 Incarcator frontal buc 1 240.000,00 1.007.400,00
           
  TOTAL     430.000,00 1.804.925,00

FE-17
(*) Valorile sunt fara TVA.

Utilajele mentionate vor avea provenienta europeana si vor fi furnizate cu


certificate de conformitate si certificate de garantie, carte/fisa tehnica, potivit
standardelor de calitate internationale specifice, furnizorii urmand a fi alesi in
urma unui proces de selectie ce va fi efectuat in conformitate cu prevederile
programului. Furnizorii vor fi societati autorizate sa comercializeze astfel de
utilaje, dintre acestia putand fi exemplificati S.C. BERGERAT
MONNOYEUR S.R.L., S.C. MARCOM RMC, sau S.C. MHS Truck & Bus
S.R.L., S.C. DIAMOND S.R.L.

Caracteristici tehnice generale principale ale activelor corporale achizitionate prin proiect

UTILAJUL CARACTERISTICI TEHNICE


INCARCATOR - greutate: 25 to
FRONTAL - capacitatea cupei: 5 mc
- motor: diesel, 300 cp
- schimbator viteze: automat
- comanda: hidraulica
- cu convertizor de cuplu si schimbare a vitezelor sub sarcina,
indiferent de sensul de mers
AUTOBASCULANTA - tractiune: 8x4
- capacitate bena: 18 mc
- motor: diesel, 400 cp
- greutate totala admisa: 35 000 kg

Modul in care echipamentele noi vor fi utilizate in dezvoltarea productiei

Prin intermediul acestui proiect se doreste modernizarea dotarii tehnice a companiei in vederea cresterii
eficientei utilizarii fortei de munca si resurselor materiale, valorificarea sectorului productiv, avand in vedere
pozitionarea firmei in piata si evolutia acesteia din urma. In plus, se urmareste minimizarea cheltuielilor
implicate de inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente.
Noile utilaje achizitionate vor face parte din departamentul mecanizare si vor opera in 2 schimburi prin
deplasare efectiva la locatiile lucrarilor, la santierele si punctele de lucru, in mod planificat. Prin punerea lor in
functiune va creste capacitatea de executie a lucrarilor si se va reduce timpul efectiv de realizare.
Prin urmare se poate estima ca noile echipamente vor aduce cateva avantaje competitive deloc de
neglijat in cadrul firmei, si anume:
- cresterea productivitatii muncii prin diminuarea ponderii muncii manuale in anumite lucrari/operatiuni
- cresterea numarului si tipurilor de operatiuni realizate in mod mecanizat in cadrul fluxului de productie
- cresterea gradului de flexibilitate al firmei in abordarea lucrarilor
- cresterea vitezei de operare si diminuarea timpilor de predare a lucrarilor.

Se va avea in vedere si faptul ca aparitia noilor echipamente in cadrul firmei va impune si masuri de
protectia muncii, atat pentru personalul operant cat si pentru personalul care executa lucrari in vecinatatea
acestora. Impreuna cu aceste masuri, achizitia noilor mijloace de productie va induce un impact pozitiv in
activitatea firmei.

FE-18
Viitoare noi produse, servicii planificate

Proiectul nu isi propune sa obtina sau sa evidentieze noi produse si/sau servicii, ci sa consolideze prin
modernizare – tehnologizare, un sector productiv existent al companiei, care inregistreaza profituri ce pot fi
maximizate prin aceste investitii in active tangibile.
Realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea fluxurilor operationale facand parte din strategia
managementului de mentinere si dezvoltare pe piata specifica, avand ca finalitate eficientizarea activitatii deci
cresterea competitivitatii firmei pe acest plan.

Avantaje obtinute de societate prin implementarea proiectului


Pornind de la caracteristicile mijloacelor de productie ce fac obiectul investitiei, si subliniind faptul ca acestea
ofera
- un mix perfect de putere
- confort si fiabilitate
- forta de tractiune marita
- un consum foarte redus de combustibil, fiind prietenoase cu mediul
- multifunctionalitate in lucrari de terasamente si ca utilaje de transport in cariere
- productivitatea excelenta
- folosesc cele mai noi tehnologii
- durata lunga de functionare,

putem mentiona avantajele pe care CASATA SRL le poate obtine fata de concurenta, in urma realizarii
investitiei . Acestea pot fi grupate in cateva categorii, respectiv: tehnologice, tactice si strategice si pot fi
detaliate dupa cum urmeaza:

 avantaje tehnologice
o dotarea firmei cu utilaje ce inglobeaza cele mai noi tehnologii
o modularitate si flexibilitate in executarea lucrarilor
o productivitate sporita
o precizie si siguranta in executie
o simplitate in utilizare
o respectarea normelor actuale de protectie a mediului valabile in zona UE
o robustete si fiabilitate

 avantaje tactice (cu efecte obtinute pe termen scurt)


o cresterea eficientei executiei
o cresterea rentabilitatii
o posibilitatea de a presta lucrari si servicii cu mijloace de productie proprii
o optimizarea cash-flow ului
o amortizarea investitiei in timp relativ scurt

 avantaje strategice (cu efecte pe termen lung)


o cresterea competitivitatii pe piata locala
o imbunatatirea imaginii
o dezvoltarea accelerata si sustenabila a intreprinderii

Un alt avantaj foarte important pentru firma il reprezinta faptul ca aceasta, avand in prezent in derulare
contracte mari cu beneficiari importanti (Consiliul Judetean Prahova, Primaria Brezoaele Jud. Dambovita,
SC Brazi Industrial Parc SA etc.), realizarea investitiei va permite derularea in bune conditii a acestora,
contractarea unor noi lucrari de amploare si in viitor, deci implicit, dezvoltarea sustenabila pe termen mediu,
prin crearea unei independente tehnologice si economice.
Totodata, prin realizarea acestui proiect se ating obiectivele de dezvoltare durabila ale firmei, intrucat se
achizitioneaza utilaje noi si performante, cu durata mare de functionare, fiabilitate crescuta, deci se creste
nivelul de dotare tehnica si are loc un upgrade al sectorului productiv. Acestea vor fi utilizate in procesul de
productie si vor contribui la dezvoltarea activitatii curente a societatii , respectand standardele europene de
mediu, iar performantele acestor echipamente vor contribui la reducerea decalajului de productivitate
existent pe plan local si national fata de cel european in domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi.

FE-19
Lucrarile si serviciile viitoare si planificarea dezvoltarii acestora , evolutia strategiei de dezvoltare in functie de
evolutia pietei

Aceste mijloace de productie sunt de fapt echipamente multifunctionale extrem de utile societatii. Pot
avea multiple utilizari, conducand la cresterea eficientei fluxurilor operationale din cadrul firmei. In fluxul de
productie ele vor fi deplasate la locatiile diverselor lucrari pe care compania le are contractate pe santiere si
puncte de lucru.
Autobasculantele vor fi folosite la transportul rutier al mixturilor asfaltice, agregatelor de balastiera si
cariera din productia proprie si achizitionate, precum si al celorlalte materiale de constructii utilizate in
activitatile desfasurate de societate.
Incarcatorul frontal va fi folosit la incarcarea materialelor in mijloacele de transport si excavatii
terasamente, degajari amplasamente, etc.

In alta ordine de idei achizitionarea acestor echipamente a devenit imperios necesara si datorita faptului
ca este necesara optimizarea si dezvoltarea activitatii de lucrari de constructii drumuri, pe fondul concurentei in
piata specifica, iar societatea doreste achizitionarea acestor mijloace de productie tehnologice noi, profesionale
astfel incat sa se asigure competitivitatea lucrarilor executate. Aceste echipamente completeaza fluxul de
productie actual al firmei, contribuind in mod semnificativ la cresterea productivitatii acestei activitati
economice, prin reducerea timpilor de executie si sporirea numarului de lucrari, reducerea fortei de munca
inchiriate. Activitatile implicate de contractele aflate in derulare in domeniul constructiilor vor fi planificate
riguros, societatea nemaiavand dependenta de alte companii de la care inchiria uneori pana in prezent astfel de
utilaje pentru onorarea contractelor. Prin urmare gradul de independenta al firmei va fi mai mare pe acest palier,
conducand la o dezvoltare sustinuta din surse materiale si de forta de munca proprii pe termen lung, si la o
adaptabilitate a companiei in functie de cerintele si evolutia pietei.

Furnizorii vor fi alesi in urma parcurgerii procedurilor de licitatie aferente Programului. Conform procedurilor,
pe intreg procesul de achizitie a echipamentelor vor fi respectate urmatoarele principii si reguli:
- nediscriminarea
- tratamentul egal
- recunoasterea reciproca
- transparenta
- proportionalitatea
- eficienta utilizarii fondurilor publice
- asumarea raspunderii
- evitarea conflictului de interese
- neretroactivitatea contractului.

Dar, pentru fundamentarea bugetului, s-a apelat si la oferte orientative ale unor operatori din domeniu,
respectiv:
- S.C. BERGERAT MONNOYEUR S.R.L.; S.C. MARCOM RMC pentru incarcatorul frontal
si,
- S.C. MHS Truck & Bus S.R.L., S.C. DIAMOND S.R.L.pentru autobasculanta.
Decizia finala referitoare la furnizor va fi luata in functie de facilitatile la dotarile tehnice, pret, performante,
calitate, optiuni oferite.

Expunem in cele ce urmeaza principalele caracteristici pentru care s-a optat pentru acest tip de echipamente –
din punct de vedere strict tehnic:
 multifunctionalitate
 punctele de contact sunt reduse la minim
 precizie si confort in executie
 fiabilitate
 productivitate
 folosesc cele mai noi tehnologii
 ofera solutii pentru economisirea timpului
 consum redus de combustibili
 utilaje nepoluante.

FE-20
Toate modelele dispun de solutii tehnice similare si sunt realizate din materiale si componente de cea mai buna
calitate, provenienta fiind europeana la standardele de calitate, siguranta si performanta cerute de legislatie.
Datorita flexibilitatii in productie de care dispun, aceste echipamente se integreaza perfect fluxului tehnologic
actual.
Ele for fi folosite la lucrarile de executie, intretinere, reabilitare, modernizare si reparatii drumuri si poduri;
consolidari si aparari de maluri; extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera, planificandu-se si
programandu-se operarea acestora in functie de graficul de executie al lucrarilor contractate, prioritizandu-le in
functie de termenele respective. Astfel se va obtine un flux de productie planificat si eficient care in timp va
conduce la dezvoltarea planificata a intreprinderii.

Pentru montarea echipamentelor, nu sunt necesare realizarea de amenajari speciale, societatea detinand hale si
spatii unde acestea pot fi localizate. De asemenea nu sunt necesare racorduri sau alimentari specifice si nici
avize si acorduri suplimentare. In prezent sunt respectate toate normele in ceea ce priveste protectia mediului.

Devizul total al investitiei

VALOAREA VALOAREA FINANTAREA CONTRIBUTIA


TOTALA A TOTALA NERAMBURSABILA PROPRIE
CHELTUIE ELIGIBILA
LII CU TVA A
DENUMIRE (RON) CHELTUIE
CHELTUIALA LII (RON)
la val. cheltuieli
PROCE val.fin.nera Elig.a neeligibil
          NT (%) mb. chelt. e
             
Teren              
Cladiri              
Mijloace fixe tangibile,
din care:            
autobasculant 360.959, 151.529,7
a 949.055,00 797.525,21 0,55 436.565,30 91 9
incarcator 455.949, 191.406,0
frontal 1.198.806,00 1.007.400,00 0,55 551.450,76 24 0
tota 816.909, 342.935,7
l 2.147.861,00 1.804.925,21 0,55 988.016,06 15 9
Consultanta 71.840,9
implementare proiect 188.888,00 158.729,41 0,55 86.888,48 3 30.158,59
             
             
             
TOTA 888.750, 373.094,3
L     2.336.749,00 1.963.654,62 0,60 1.074.904,54 08 8
  2.336.749,00            

FE-21
4. PLANUL OPERATIONAL

Fluxul tehnologic al utilajelor incluse in procesul de productie

Mijloacele de productie achizitionate prin proiect vor fi utilizate in cadrul departamentului de transporturi
mecanizare al firmei si vor deservi celelalte departamente operative, respectiv sectia de productie/executie,
departamentul tehnic, aprovizionarea.
Acestea vor fi deplasate permanent la lucrari contractate in santierele de lucru si la punctele de lucru, pentru
deservirea echipelor, pe tipuri de activitati ce se desfasoara la locatiile lucrarilor respective, dupa cum urmeaza:
- Manipularea materiilor prime, materialelor si echipamentelor proprii implicate in lucrari precum si a
materialelor ce constituie obiectul lucrarilor (transport mixturi asfaltice, agregate de balastiera si cariera, in
locuri greu accesibile unde alt tip de utilaje nu ajung etc.)
- Transportul materialelor si echipamentelor de mic volum la si de la lucrarile contractate
- Incarcarea/descarcarea materialelor de constructii in mijloace de transport
- Excavatii terasamente
- Asigurarea unui flux continuu de lucru prin deplasarea materialelor si echipelor proprii - reduce
efectiv timpul pentru transportul, descarcarea, montajul materialelor
- Deplasarea urgenta in teritoriu a utilajelor proprii cu materiale si echipe
- Ofera conditii noi de munca, profesionale, automatizate, eficiente, ce vor fi folosite in vederea
optimizarii si dezvoltarii activitatii de realizare a lucrarilor de constructii drumuri.
Prin urmare, procesul tehnologic care se va desfasura pe santiere, in urma investitiei, va fi imbunatatit
prin achizitionarea unor masini si utilaje moderne care sa reduca interventia factorului uman (acesta fiind pastrat
cu rol de observatie) cat si timpii de executie. De asemenea, nu trebuie omis faptul ca vor fi CASATAigate si
noi functionalitati in santier – demolare, mutare cantitati deseu constructii pentru crearea de fronturi de lucrari,
optimizarea santierului si eliberarea rapida de materiale.

Descrierea lucrarilor/serviciilor oferite

Prin acest proiect se vor realiza lucrari cu valoare adaugata mare in sectorul productiv al firmei, ce va beneficia
de tehnologii noi, ultraperformante si nepoluante. Trebuie mentionat ca nu vor exista introduceri noi de
produse/servicii ca urmare a implementarii acestui proiect, firma propunandu-si doar sa mareasca
productivitatea acestei activitati economice si reducerea costurilor si timpilor pe aceasta zona de activitate.
Astfel:
 pentru lucrarile de modernizare si reparatii drumuri si poduri sau consolidari si aparari de maluri:
cu autobasculanta se incarca, transporta si descarca materiale de constructie acolo unde acestea
sunt necesare pentru executarea lucrarilor
 pentru extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera: cu incarcatorul frontal se excaveaza in
terasamente, se transporta materialele de constructie rezultate, eventuale derivatele rezultate
 autobasculanta va fi folosita si pentru transportul agregatelor de balastiera si mixturilor asfaltice
rezultate de la departamentul de instalatie de asfalt si de la instalatiile de sortare; dupa caz,
acestea vor fi transportate fie in depozite fie la punctele de lucru aflate pe santiere la lucrarile
contractate; de asemenea va fi utilizata pentru mutare – evacuare cantitati de deseuri materiale de
constructie rezultate din activitatile de reamenajare/consolidare/terasare efectuate in cadrul
lucrarilor de constructii drumuri
 incarcatorul frontal este necesar atat in sectorul de aprovizionare cat si in sectorul de productie si
la depozite, inclusiv pentru lucrari de degajare/amenajare spatii productie, manipulare materiale,
demolare etc .
Prin urmare, aceste utilaje ajuta foarte mult la economisirea timpului pierdut cu transportul materialelor
de constructie specifice la lucrarile contractate de societate si anume: scutesc firma de cheltuielile cu transportul
materialelor, si eventual a fortei de munca inchiriate, precum si a echipamentelor inchiriate. Cu echipamentele
achizitionate in proiect ce vor fi integrate in fluxul de productie, se vor putea realiza economii semnificative si
creste numarul de lucrari constructii realizate, marind astfel productivitatea firmei. Pentru exemplificare
mentionam faptul ca o autobasculanta se inchiriaza cu 100 de lei pe ora si 5 lei/km. De asemenea vor putea fi
diversificate activitatile companiei prin executarea de lucrari si prestarea de servicii diversificate in domeniul
constructiilor in general cu ajutorul acestor utilaje – deci sustenabilitate si durabilitate a activitatii companiei.

FE-22
De mentionat ca mijloacele de productie achizitionate vor participa la procesul de productie implicat de
dezvoltarea unor lucrari contractate cu clientii pentru perioada urmatoare:

Beneficiar Lucrare
S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC Demolare, dezafectare, ecologizare suprafete
S.A
PRIMARIA COMUNEI POIANA, Asfaltare strada Biserica-Iepuras in comuna Poiana
JUD. DAMBOVITA
PRIMARIA BREZOAELE, PRIMARIA BREZOAELE, JUD.DAMBOVITA
JUD.DAMBOVITA
CONSILIUL JUDETEAN Imbracaminte bituminoasa usoara pe DJ219,sat Zambroaia,
PRAHOVA com.Predeal Sarari, jud. Prahova
Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor
publice-plombe si covoare bituminoase, pe sectorul III

Dupa achizitionarea utilajelor, societatea va efectua instalarea acestora, va elabora proceduri tehnice de lucru si
executie, va instrui personalul si le va include in fluxul de productie, prin programarea lor pe trasee, santiere,
echipe, durate de functionare, normare.
IN CONCLUZIE , prin achizitionarea acestor utilaje societatea va executa lucrari mai ieftine prin reducerea
costurilor cu transportul si montajul, angajare de personal, cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si
serviciilor oferite clientilor, in conditii de rentabilitate economica pentru firma.

Rezultatele proiectului

Prin achizitionarea utilajelor descrise mai sus se vor obtine urmatoarele rezultate imediate:

 cresterea si diversificarea lucrarilor si serviciilor in domeniul constructiilor si reabilitarilor de drumuri


 3 mijloace de productie moderne noi existente in fluxul de productie
 cresterea complexitatii lucrarilor executate si a capacitatii de productie
 crearea de 4 noi locuri de munca si mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului
 scaderea costurilor prin eliminarea cheltuielilor cu inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca
aferente
 scaderea timpilor de executie la anumite lucrari
 alinierea societatii la normele europene in privinta sigurantei in munca
 introducerea unor tehnologii moderne, avansate de productie
 introducerea de fluxuri de activitati mecanizate in cadrul sectoarelor de productie
 crearea si mentinerea unui flux tehnologic nepoluant, utilajele achizitionate fiind de ultima generatie ale
unor producatori europeni cu traditie in domeniu; acestea se evidentiaza prin fiabilitate, condum redus
de combustibili, silentiozitate, precizie; nu produc resturi materiale.
 durata prelungita de viata a utilajelor.

Aceste rezultate imediate pot fi cuantificate prin urmatorii indicatori de realizare verificabili in mod obiectiv:
 cresterea cifrei de afaceri
 cresterea numarului de lucrari prestate/oferite
 scaderea cheltuielilor cu utilajele inchiriate
 cresterea numarului de salariati.

Ca surse si mijloace de verificare, rezultatele investitiei pot fi urmarite direct prin:


 documentele contabile ale societatii
 balanta de venituri si cheltuieli
 rapoarte si procese verbale interne
 statistici ale departametelor de marketing si contabilitate.

In ceea ce priveste beneficiarii directi sau indirecti ai acestei investitii, in primul rand vor beneficia angajatii
existenti datorita cresterii calitatii si eficientei mediului de lucru, clientii directi ai companiei prin calitatea si
rapiditatea executarii lucrarilor de drumuri, noii clienti care vor avea un furnizor de lucrari competitiv prin
gradul inalt de mecanizare, tehnologizare; de asemenea, noii angajati ai firmei care vor beneficia de conditii
moderne de lucru si firma per ansamblu prin valorificarea superioara a resurselor umane si materiale urmare
implementarii acestui proiect.

FE-23
Protectia mediului, eficienta energetica si dezvoltarea durabila
Achizitia de utilaje moderne la S.C. CASATA SRL va permite reducerea emisiilor, deseurilor si a altor
elemente si factori legati de poluarea fizica si fonica a mediului inconjurator. Prin implementarea proiectului
care presupune achizitia de utilaje moderne va scadea consumul de resurse materiale si naturale, prin utilizarea
optima a acestora, reducandu-se astfel efectele negative asupra mediului inconjurator.
Utilajele ce vor fi achizitionate prin proiect vor fi de generatie noua, si implicit vor avea un consum
redus de combustibili si lubrifianti, fiind in acelasi timp silentioase datorita dotarilor tehnice cu sisteme moderne
antivibratie rezultand un sonor redus.
Achizitia utilajelor va fi in conformitate cu politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea durabila prin
minimizarea efectelor adverse asupra mediului a activitatii de constructii.

Proiectul are un caracter inovativ, prin acesta fiind introduse in activitatea desfasurata in sectorul de
productie, cele mai moderne tehnologii in materie de utilaje utilizate in aceasta ramura a economiei.
De asemenea prin realizarea acestei investitii in utilaje noi, firma contribuie la modernizarea de
ansamblu a sectorului de constructii din judetul Prahova contribuind la reducerea decalajelor tehnologice si
economice in zona prin introducerea progresului si ridicarea nivelului tehnic de dotare.

Productia preconizata

Previziunea nivelului vanzarilor pentru lucrarile pe care firma le va realiza in conditiile utilizarii noilor
echipamente este relativa in situatia in care CASATA mai desfasoara si alte activitati in domeniul constructiilor
civile si industriale. S-a considerat ca o previzionare a nivelului vanzarilor din doua perspective este mai
aproape de adevar: varianta optimista vs varianta pesimista, o medie a acestor doua variante de calcule
economice fiind cel mai probabil sa se realizeze faptic.
Astfel s-a estimat obtinerea unei cifre de afaceri de 267 milioane RON in al saselea an de la implementare,
repezentand o crestere de peste 2 ori fata de anul zero, si un profit net de 21 milioane RON in anul 6.

Costuri operationale si costuri de intretinere


Avand ca deziderat principal “calitatea lucrarilor” ce vor fi realizate in cadrul firmei, SC CASATA SRL va
utiliza in cadrul procesului tehnologic si fluxurilor de activitati lucrari de fiabilitate si calitate. De asemenea,
asigurarea a 4 locuri de munca pe perioada nedeterminata va conduce la eforturi financiare suplimentare. Astfel
pentru forta de munca nou angajata se preconizeaza costuri salariale de 900 lei/luna /salariat; se va avea in
vedere un consum mediu de combustibil/autobasculanta de 3000litri/luna si un consum mediu lunar de
combustibil pentru incarcatorul frontal de 3000 litri/luna astfel incat costurile lunare cu combustibilul vor creste
cu aproximativ 38000 lei. In ce priveste costurile de intretinere acestea vor fi la nivel minim intrucat furnizorii
vor livra echipamentele cu termene de garantie astfel incat societatea va suporta numai revizii periodice la
preturi minime.
Luand in considerare cele specificate mai sus costurile operationale anualizate vor ajunge pana in anul 6 la
urmatoarele valori:
 costuri cu materii prime si materiale auxiliare: 88,9 milioane lei
 costuri cu forta de munca: 3,2 milioane lei
 alte costuri de exploatare: 40 milioane lei
In aceste conditii, dupa scaderea impozitelor si taxelor precum si a amortizarilor, rezulta un profit net estimat in
anul 6 de 21,6 milioane lei. Acest profit net va creste odata cu atingerea nivelului de profitabilitate al tuturor
echipamentelor ce alcatuiesc fluxul tehnologic extins.

FE-24
5. ANALIZA PIETEI
6.
Potrivit previziunilor incluse in ultimul raport intocmit de firma britanica Business Monitor
International (BMI), valoarea pietei constructiilor din Romania va fi, in 2009, de 32,62 miliarde de lei (13,31
miliarde USD). Specialistii companiei estimeaza ca valoarea acestui sector va continua sa creasca, treptat, pana
la 43,13 miliarde de lei (18,12 miliarde USD) in anul 2012. Astfel, dupa evolutia-record inregistrata in 2007
(+13,19% comparativ cu anul anterior), anul acesta ritmul de crestere a pietei va fi de 8,72% (fata de 2008),
urmand a atinge, in 2012, un avans de numai 4,26% in raport cu anul precedent. Totodata, in 2009, sectorul
constructiilor va reprezenta 6,05% din valoarea PIB, in timp ce numarul de angajati din industrie va totaliza
0,75 milioane de muncitori, respectiv un raport de 8,12% din totalul personalului angajat din Romania.
Reprezentantii BIM estimeaza ca numarul salariatilor din constructii va ajunge, in 2012, la 0,92 milioane
(10,03% din forta de munca autohtona). Astfel, piata constructiilor din Romania va fi afectata de contextul
economic dificil, mai ales in ceea ce priveste nivelul investitiilor din sectorul imobiliar, insa va avea in
continuare un trend crescator.
Referitor la segmentul de infrastructura, analistii BMI estimeaza ca marile proiecte de constructii de
drumuri si autostrazi demarate anul trecut vor fi realizate, insa vor fi inregistrate intarzieri fata de termenele
anuntate initial. Studiul mai arata ca densitatea drumurilor în România este de patru ori mai mica fata de alte
state din Europa de Est si Centrala si de 14 ori mai mica fata de cea din tarile dezvoltate. Specialistii spun ca,
statistic, avem cea mai dinamica piata de constructii de drumuri din regiune, dar ca rata de crestere se explica
prin fondurile mici alocate în anii trecuti, si nu prin investitiile anuntate pentru viitor. Chiar daca piata
româneasca va creste cu 30% pe an pâna în 2012 si piata din Polonia va creste doar cu 11%, sumele investite
anul trecut de Polonia în infrastructura rutiera sunt de 4,5 ori mai mari decât cele alocate în România în acest
sector, astfel incat pentru a pastra ritmul si pentru a indeplini obiectivele strategice in aceasta privinta sunt
necesare investitii de mare amploare in infrastructura rutiera romaneasca, cu obiectivul final de a se ajunge la
standardele Europei de Vest in infrastructura rutiera.
In ceea ce priveste cota de piata a CASATA in acest domeniu, aceasta este de circa 0,3%, cu o cifra de
afaceri pentru 2008 de aproximativ 41 milioane USD, procent relativ mic la nivel national dar important la nivel
regional, avand in vedere multitudinea de concurenti pe aceasta ramura si faptul ca firma se incadreaza in
categoria IMM.

Clienti
La nivelul anului 2008, clientii cei mai importanti ai firmei au fost:

Clienti existenti % din total Produse/servicii vandute


CONSILIUL JUDETEAN 46.17 -modernizare drumuri, poduri beton, consolidari
PRAHOVA podete
PRIMARIA BUSTENI 6.64 - modernizare strazi
PRIMARIA SOTRILE 2.78 - modernizare strazi
PRIMARIA CARBUNESTI 2.56 - modernizare strazi
PRIMARIA PROVITA DE SUS 2.42 - modernizare strazi
PRIMARIA DRAGANESTI 2.39 - modernizare strazi

Pana la aceasta data, printre clientii importanti aferenti anului 2009 - 2010 sunt potrivit contractelor incheiate:

Clienti existenti % din Produse/servicii vandute


total
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA 26% -modernizare strazi
PRIMARIA CAMPINA, JUD.PRAHOVA 18% -modernizare strazi
PRIMARIA POIANA, JUD.DAMBOVITA 10% -asfaltare strazi
PRIMARIA VALEA CALUGAREASCA 12% -asfaltare strazi
S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A. 23% -demolare, dezafectare, ecologizare
JUD.PRAHOVA suprafete
PRIMARIA CIOLPANI, JUD ILFOV 5% -asfaltare strazi
PRIMARIA BREZOAIA, JUD. 6% -asfaltare strazi
FE-25
DAMBOVITA

Furnizori
Compania in activitatea sa curenta, avand in vedere diversitatea activitatilor, apeleaza la mai multi furnizori,
dintre care cei mai importanti pot fi mentionati mai jos:

Furnizori existenti % din Ce furnizeaza


total
1.FURNIZORI MATERIALE:
S.C. TRANS BITUM S.R.L. 22 bitum, filer
S.C. HOLCIM S.A. 5.8 ciment, filer
S.C. WIN PASS OIL S.R.L. 4.40 Motorina
Alti furnizori 59.4
2.PRESTATORI DE SERVICII 12 Servicii de cazare, de transport, posta,
telecomunicatii.
S.C. TRANS BITUM S.R.L. 11.79 Inchiriere masini
S.C. GEOMAV CONSTRUCT 4.61 lucrări sub antrepriza
S.R.L.

Se observa faptul ca managementul companiei are experienta necesara astfel incat sa adopte o buna politica de
furnizori si clientela, respectiv sa evite gradul de dependenta operationala si financiara fata de un singur furnizor
sau fata de un singur client major. Dispersia acestora este relativ mare, iar firma nu este expusa la riscuri majore
de dependenta fata de un furnizor/client major.

Piata Tinta a companiei este constituita in special din autoritati publice locale (primarii, consilii judetene din
regiune) dar si din persoane juridice (IMM , corporatii, dezvoltatori, institutii publice si private) care opereaza in
mediul industriei constructiilor si utilizeaza servicii oferite de CASATA in functie de necesitatile de
infrastructura, reamenajari, reabilitari, servicii de intretinere si bineinteles constructii drumuri si autostrazi.

Concurenta

Concurentii S.C. CASATA SRL sunt companii similare care executa lucrari in domeniul constructiilor si
amenajarilor de drumuri. Astfel concurenta CASATA este reprezentata de intreprinderi mici si mijlocii
prestatoare de servicii in sectorul constructiilor civile si industriale, in special din judetul Prahova, dar si din
zone limitrofe. De aceea managementul intreprinderii considera absolut necesara dotarea firmei cu utilaje noi,
performante, care sa ii permita societatii sa obtina avantaje competitive pe aceasta piata.
Majoritatea intreprinderilor mici si mijlocii se confrunta cu probleme similare celor ale CASATA. Intrepinderile
mari (private sau de stat) beneficiaza de anumite avantaje tehnologice si de integrare a productiei, care insa pe
termen lung pot fi depasite de dinamismul IMMurilor. Se poate afima ca prin implementarea cu succes a
prezentului proiect, S.C. CASATA SRL va obtine avantaje competitive insemnate pe piata din regiune, fapt
care o va sprijini in procesul de extindere a activitatii si catre alte zone ale tarii.

Tabelul de mai jos prezinta principalii concurenti ai companiei CASATA SRL la nivel local si regional si
performantele financiare ale acestora la nivelul anului 2007:

Nr.cr Nume Companie Cifra de Profit Net Numar


t. afaceri 2007 2007 (RON) mediu
(RON) angajati
2007
1 SC STAR T&D SRL 43.326.064 2.018.242 176
2 SC CONDORII SULT 14.819.126 605.286 135
SRL
3 SC DRUMURI SI 20.722.482 1.082.495 218
PODURI PRAHOVA
SA
4 SC MATERO AMA 5.673.777 869.785 15
SRL
FE-26
5 SC SCT SRL 583.739 135.806 9

Din tabelul de mai sus se constata ca principalii concurenti sunt in general intreprinderi mici si mijlocii si
concureaza mai ales la contractarea proiectelor de constructii in judetul Prahova dar si limitrofe (Dambovita,
Ilfov). Acestia din punct de vedere al pricipalilor indicatori bilantieri nu se ridica la acelasi nivel cu CASATA,
fapt ce demonstreaza comparativ managementul performant al acestei societati.

Avantajul CASATA este ca aceasta deja are o traditie in piata, a devenit un nume cunoscut si are lucrari in
derulare atat cu firme private cat si cu autoritati publice, dovedind capacitatea de a executa si coordona lucrari
de amploare si de a obtine contracte prin participari la licitatii. Realizarea investitiei propuse va mari capacitatea
de a gestiona proiecte de mai mare amploare si va conferi avantajul competitiv al unei intreprinderi ce detine
experienta, dotare moderna dar si mobilitatea, flexibilitatea si dinamismul unui IMM.

Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


1. companie dinamica in plina ascensiune 1. dependenta de utilaje moderne
2. adaptabilitate si flexibilitate inalta 2. brand putin cunoscut la nivel national
3. experienta in proiecte de anvergura 3. mijloace si politici de marketing
4. echipa de conducere experimentata cu aplicate in mica masura
relatii bune in piata
5. adresabilitate regionala
6. performante financiare deosebite
OPORTUNITATI AMENINTARI
1. mentinerea trendului crescator al 1. marii jucatori din piata
industriei constructiilor 2. schimbari in legislatie
2. parteneriate cu companii din industriile 3. alterarea conditiilor economice datorita
conexe crizei economice globale
3. marile companii care urmaresc lucrari
specifice la preturi avantajoase

Pentru a se imbunatati pozitia pe piata trebuiesc intreprinse urmatoarele masuri:

 dotarea firmei cu utilaje de ultima generatie si o retehnologizare a utilajelor deja existente


Dotarea tehnica superioara a firmei va conduce la cresterea cotei de piata a acesteia. Urmare a noilor tehnologii
introduse, se va imbunatati atat aspectul calitativ, dar si cantitativ al ofertei, se va reduce consumul de timp pe
anumite tipuri de lucrari, se va eficientiza utilizarea resurselor materiale si umane. Din cercetarea concurentei si
a potentialului pietei locale, reiese ca orientarea intreprinderii pentru investitii in modernizarea si cresterea
capacitatii de productie reprezinta o decizie economica fundamentata.
 dezvoltarea sistemului de contractare pe mai multe coordonate si promovarea lucrarilor
In acest sens, specialistii firmei lucreaza la o strategie de marketing care sa duca la atingerea obiectivelor
planificate.
 asigurarea permanenta a calitatii lucrarilor si serviciilor
Mentinerea unui standard ridicat de calitate a lucrarilor si serviciilor, diversificarea acestora, constituie o
preocupare permanenta a mangementului firmei, pentru ca aceasta sa corespunda normelor europene de calitate.
Implementarea in procesul de productie de noi echipamente si tehnologii adecvate se va realiza prin alocarea
sistematica a unei cote importante din profitul realizat in activitatea curenta, catre activitati de cercetare
dezvoltare- retehnologizare a firmei precum si prin atragerea de finantari.

Mentinerea CASATA pe o piata cu o concurenta atat de acerba implica printre altele si implementarea
de planuri investitionale coordonate astfel incat investitiile respective sa asigure sustenabilitatea afacerii si
eficienta activitatii pe termen lung.
Avand in vedere ca activitatea curenta a firmei se desfasoara pe intreg parcursul anului iar
adresabilitatea lucrarilor si serviciilor executate este diversa, sustinuta de o piata cu o cerere ascendenta ca
volum, diversitate si exigente, consideram ca proiectul este necesar si estimam ca va avea un grad de recuperare
rapid, imbunatatind randamentul economic al SC CASATA SRL si contribuind la cresterea prestigiului si
competitivitatii acesteia in piata.
FE-27
7. STRATEGIA DE MARKETING

Pentru o buna derulare a activitatii sale productive si pentru valorificarea capacitatilor de productie si
competentelor echipei, SC CASATA SRL va practica in continuare un marketing modern si agresiv ce se
caracterizeaza, pe linga realizarea unor lucrari de calitate la un pret atractiv, printr-o permanenta comunicare cu
clientii si activitati sustinute de promovare.
Concentrarea se va face pe clientul care doreste calitate, utilizarea de metode de lucru care incorporeaza
tehnologii noi, inovatie, si toate acestea la un pret acceptabil. Pentru nivelul de adresabilitate al companiei
aspectul practic si fiabilitatea lucrarilor realizate sunt caracteristicile cele mai importante.
Luand in considerare piata tinta si caracteristicile lucrarilor, strategia de marketing este orientata spre a
furniza solutia corecta, la momentul potrivit, clientului potrivit. In acest sens, strategia este de a utiliza orice
canal de publicitate/promovare in mod progresiv si diversificat, cu scopul de a face firma cat mai cunoscuta in
piata si de a CASATAiga cat mai multi clienti in continuare. Pentru a mentine prezenta firmei in piata in mod
continuu se vor utiliza metode specifice precum: participarea la evenimentele semnificative din industria de
constructii si conexe, sau participarea la evenimentele organizate de principalele publicatii economice si
financiare.

Obiectivele Strategiei de marketing vizeaza:


- asigurarea calitatii lucrarilor si serviciilor oferite in piata la nivel european
- asigurarea satisfacţiei clienţilor
- consolidarea portofoliului de clienţi si implicit a pozitiei in piata, prin menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu
clienţii, prin programe de loializare a acestora
- identificarea unor noi tipuri de lucrari si servicii specifice pe care firma le poate oferi în condiţii atractive
pentru client

In ceea ce priveste politica de marketing, aceasta are la baza urmatoarele principii :


- satisfacerea exigentelor beneficiarilor atat din punct de vedere calitativ cat si din punct de vedere al respectarii
termenelor de executie a lucrarilor
- respectarea contractelor incheiate
- reducerea costurilor non calitatii
- imbunatatirea continua a lucrarilor executate prin intermediul cresterii nivelului de dotare tehnica si
perfectionarii personalului
- profesionalism in relatia cu clientul

Avand in vedere cerintele pietei precum si concurenta existenta in domeniu, politicile de marketing vor
fi corelate si cu cerintele clientelei, punandu-se accent pe urmatoarele aspecte:

- oferta complexa de lucrari venita de la un singur executant, asa incat clientul sa negocieze cu un singur
furnizor toata lucrarea de care are nevoie. SC CASATA S.R.L. are aceasta capacitate prin echipele sale de lucru
care pot executa o mare diversitate de lucrari constructii, constructii montaj,etc.
- timp scurt de executie a unei lucrari. Prin numarul optim de lucratori calificati pe meserii, SC CASATA S.R.L
poate aborda lucrari complexe cu timp minim de executie, datorat intrepatrunderii operatiilor aferente aceleiasi
zone.
- flexibilitatea tehnologiilor oferite ce acopera orice tip de solicitare. SC CASATA S.R.L. poate executa lucrari
diverse, pornind de la cele simple si pana la lucrari cu un grad mare de specializare
- acordarea de garantii credibile la lucrarile executate.

Reamintim ca activitatea firmei este guvernata de procedurile tehnologice si de calitate cuprinse in Sistemul de
Management al Calitatii.
Strategia de marketing are în vedere printre altele si dezvoltarea paginii de internet a companiei pentru a
mări gradul de vizibilitate al firmei precum si parteneriatele strategice cu firme din industrii conexe.

Strategia de mentinere/imbunatatire a cotei de piata  

Societatea se gaseste in prezent intr-o pozitie de crestere si consolidare iar implementarea proiectului va
conduce la cresterea numerica si valorica si calitativa activelor fixe.
Dupa implementarea proiectului activitatea va fi in continuare orientata pentru satisfacerea clientilor din
categoriile autoritatilor publice ocale, persoanelor juridice si fizice . Strategia de viitor va fi centrata pe

FE-28
competitivitate si eficienta astfel incat sa fie valorificate toate oportunitatile dar si atuurile CASATAigate pana
in prezent. Ne referim in principal la certificarile obtinute, la experienta si abilitatile acumulate in perioada de
activitate desfasurata de la infiintare pana in prezent, precum si la performantele economico-financiare
inregistrate.
Activitatea SC CASATA SRL este legata de dinamica evolutiei din domeniul constructiilor in
infrastructura, domeniu ce s-a aflat intr-o perioada de dezvoltare fara precedent in ultimii ani, tendinta care se va
mentine insa cu un ritm usor incetinit in conditiile crizei economice globale. In sectorul constructiilor, alaturi de
proiectele de infrastructura de mare amploare, societatea are in vedere si proiectele mai mici, locale din punct de
vedere al distantelor, proiecte dezvoltate de autoritati care au ca obiectiv upgradingul la nivel local, regional al
lucrarilor de infrastructura rutiera. Sub impulsul adus de posibilitatile de finantare (atat bancara cat si cu fonduri
structurale), acestea se vor lansa in proiecte de extindere care necesita constructii si amenajari de noi zone (vezi
judete limitrofe, activitati conexe). Spre acest segment se va orienta in principal societatea avand in vedere ca
potentialii beneficiari, in momentul demararii modernizarilor, vor fi sub influenta mai multor constrangeri-
timpul va fi cel mai important- acestia vor apela si la societatile mici si mijlocii, avand in vedere ca firmele mari
au in executie lucrari pe termene mai mari (deci constrangeri de timp, finantari etc.).

Pretul propus (analiza in contextul pietei) 

In general societatea a lucrat cu o marja de profit de 8% functie de tipul de activitati si mai ales de
conditiile de piata la un anumit moment. Preturile de vanzare sunt in marja competitiei, acest lucru facandu-se
in conditii de profitabilitate. Se prezuma ca prin implementarea proiectului firma va lucra cu o marja medie de
profit de 10%, prin urmare acesta va imbunatati performantele de profitabilitate a activitatii.
Avantajele competitive ale societatii constau in integrarea pe verticala, echipamentele moderne si
competitive din punct de vedere calitate si costuri de operare, managementul competent si cu experienta
acumulata in acest domeniu.
Apreciem ca in viitor numarul competitorilor pe piata constructiilor mai ales cele cu grad mare de
complexitate se va reduce considerabil, avand in vedere limitarea tehnologica si lipsa de personal calificat.

Metode de vanzare

Strategia de vanzari a firmei va fi orientata in principal pe identitatea clientului si pe posibilitatile sale


financiare. Clientii acorda importanta unor caracteristici precum calitatea, pretul acceptabil, livrarea la termen si
un serviciu/relatie cu clientul de inalt profesionalism (cunoscandu-se faptul ca pretentiile in acest sens au crescut
mult in ultimul timp).
Conform politicii generale a firmei in domeniul preturilor, acestea vor fi flexibile, usor adaptabile la
cerintele pietei, insa plafonul acestora se va situa usor sub nivelul celor practicate pe piata de resort. Preturile
relativ scazute vor fi tinute sub control prin adaosul practicat, dar mai ales prin costuri de productie scazute
datorate performantelor tehnice ale noilor echipamente de productie achizitionate, ce minimizeaza consumul de
materiale, energie, timp, forta de munca si pierderile tehnologice prin reglajele si service-ul la componentele
mijloacelor de productie achizitionate.

Previziunea vanzarilor (conform cash flow prognozat) ia in considerare urmatoarele ipoteze rezonabile:
- Nu vor avea loc schimbari majore in structura de cost sau de pret
- O rata medie de crestere anuala cuprinsa intre 5%-10% in functie si de evolutia industriei specifice in
urmatorii ani
- Sezonalitatea acestui tip de business, cu varfuri in perioadele de vara si scaderi pe timpul iernii.

Echipamentele ce vor fi achizitionate vor putea fi folosite in executarea lucrarilor efectuate de firma –
ne referim la lucrari proprii. Avantajul competitiv ce va fi dobandit se bazeaza in primul rand pe eficientizarea
financiara a costurilor unor operatiuni in care se va diminua componenta de manopera umana. Daca nivelul
costurilor de productie va fi ridicat in primii ani de functionare a capacitatii de productie, regasirea lor totala in
pretul produsului poate afecta serios volumul vanzarilor. In aceasta situatie nivelul preturilor va fi fixat astfel
incat sa cuprinda o marja bruta corespunzatoare si corelata cu costul de productie, urmand ca acesta sa fie
modificat ulterior de catre firma, in momentul in care conditiile pietei permit aceste schimbari.
Raporturile dintre cerere-oferta-pret vor fi stabilite prin mecanismul concurential. SC CASATA SRL va executa
lucrari si serviciii ale caror costuri pot concentra un numar mare de beneficiari de tipuri diferite. Se vor evita
greseli de tipul orientarii excesive a preturilor dupa costuri sau nerevizuirii preturilor la intervale care sa permita
valorificarea schimbarilor survenite pe piata precum si a investitiilor proprii.
In ceea ce priveste modalitatile de vanzare si plata, firma va aplica politici flexibile de lucru cu clientii sai prin
negocieri, acordarea unor tarife diferentiate si a unor facilitati de plata.

FE-29
8. PLANUL FINANCIAR

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus, pe parcursul
perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru acesta. Aceasta analiza se
refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanta financiara, precum si
justificarea pentru volumul asistentei UE necesare.

Prezentam mai jos bugetul total al proiectului, necesarul de finantare si sursele de finantare:

Nr.
Surse de finanţare Valoare (lei)
crt.
1 Valoarea totală a proiectului 2.336.749
2 Valoarea neeligibilă a proiectului 373.094
3 Valoarea eligibilă a proiectului 1.963.654
Ajutor financiar nerambursabil
4 1.074.904
solicitat
5 Contribuţia solicitantului 1.261.845
6 Contribuţia în numerar 1.261.845
7 Contribuţia prin împrumut

Nr. Explicatii
Surse de finanţare Valoare (lei)
crt.
Valoarea totala a proiectului de investitie cu
1 Valoarea totală a proiectului 2.336.749
TVA inclus
Valoarea neeligibila din proiect
corespunzatoare cotei de TVA 19% pentru
achizitiile ce vor fi afectuate prin proiect.
2 Valoarea neeligibilă a proiectului 373.094
Suma va fi suportata de catre beneficiar –
CASATA SRL in categoria costuri
neeligibile ale proiectului
Valoare eligibila a proiectului de finantare
prin programul Operational Sectorial pentru
cresterea competitivitatii economice.
3 Valoarea eligibilă a proiectului 1.963.654 Propunerea este ca structura acestei sume sa
fie distribuita astfel 60% din fonduri
nerambursabile si 40% contributie proprie a
beneficiarului SC CASATA SRL
Valoarea nerambursabila solicitata de la
Autoritatea Contractanta reprezentand 55%
Ajutor financiar nerambursabil
4 1.074.904 din valoarea eligibila a proiectului avand in
solicitat
vedere ca aceasta este suma maxima posibil a
fi finantata prin program
5 Contribuţia solicitantului 1.261.845 Contributia solicitantului SC CASATA SRL
la valoarea TOTALA a proiectului. Aceasta
6 Contribuţia în numerar 1.261.845

FE-30
Nr. Explicatii
Surse de finanţare Valoare (lei)
crt.
suma ce va fi suportata de catre SC CASATA
SRL si care reprezinta suma dintre
contributia proprie aferenta valorii
eligibile a proiectului – ce reprezinta 45%
7 Contribuţia prin împrumut din valoarea eligibila a proiectului – si
integral costurile neeligibile ale proiectului
Aceasta suma va fi acoperita integral de
catre beneficiar SC CASATA SRL in
numerar din surse proprii

In cadrul analizei financiare au fost luate in considerare doua scenarii tehnico-economice si s-au
analizat varianta fara implementarea investitiei si varianta cu implementarea investitiei. Perioada de analiza este
de 6 ani plus anul zero considerat anul de dinaintea implementarii proiectului si care constituie referinta; analiza
a fost efectuata in preturi constante fara inflatie.

Ipotezele ce au stat la baza previziunilor financiare ce au fost realizate pentru 6 ani (anul de implementare a
proiectului plus 5 ani), in conditiile in care implementarea proiectului se efectueaza intr-un an:

Prognozarea veniturilor si cheltuielilor are la baza urmatoarele ipoteze:


- la baza previziunii au stat situatiile financiare din anul precedent intocmirii proiectului, luand in
considerare preturile utilizate la momentul respectiv
- in primul an a fost mentinut acelasi grad de utilizare a capacitatii de productie
- veniturile din exploatare cresc pe seama cresterii productiei vandute dupa implementarea proiectului
- de precizat ca specificul activitatii presupune incheierea de contracte precum si realizarea in mod direct a
lucrarilor.
- defalcarea cheltuielilor a fost efectuata pornind de la defalcarea acestora pe baza contului de profit si
pierderi
- cheltuielile cresc considerabil in anul al doilea de previzionare, avand in vedere implementarea
proiectului si cresterea volumului de productie, insa s-a avut in vedere mentinerea sub control a
cheltuielilor, acestea vand o rata de crestere mai mica decat veniturile in anumite perioade pe parcursul
implementarii proiectului
- cheltuielile cu salariile si taxele aferente, cresc avand in vedere angajarea a 4 noi salariati, odata cu
implementarea proiectului
- nu exista cheltuieli secundare obiectului de activitate al firmei

Pornind de la Contul de Profit si Pierderi din anul anterior intocmirii Planului de afaceri si defalcarea veniturilor
si cheltuielilor in mod corespunzator, a fost previzionat Contul de Profit si Pierderi astfel:
- randul „Venituri Financiare” a fost completat cu veniturile financiare estimate trimestrial pentru primii doi
ani, dupa care anual
- previziunea mai contine alte cheltuieli financiare si impozitele pe profit estimate corespunzator
rezultatelor brute obtinute din activitatea totala a companiei
- cresterea marjei profitului net de la 8% pana la 10% in medie pana in anul 6 demonstreaza eficienta
realizarii investitiei.
Bilantul sintetic previzionat porneste de la urmatoarele ipoteze:
- coloana An 0 contine posturile bilantiere aferente ultimului an fiscal incheiat, de la care se
porneste prognozarea
- in anul 1 se evidentiaza valoarea suplimentara la pozitia active imobilizate brute, in urma
achizitionarii noilor utilaje
- valoarea stocurilor este corelata cu procesul de productie precum si cu volumul cresterii
productiei anuale
- rezultatul fiecarui exercitiu financiar este pozitiv, respectiv profit, corespunzator si Contului de
Profit si Pierderi previzionat

Fluxurile de numerar anuale previzionate au avut la baza urmatoarele principii:


- veniturile si cheltuielile au fost corelate in mod corespunzator situatiilor de cheltuieli si venituri
previzionate initial, care sunt cuprinse de asemenea si in contul de profit si pierderi

FE-31
- au fost luate in considerare cheltuielile cu dobanzile la creditele contractate
- in cash flow este evidentiata si achizitia de utilaje in primul an, considerandu-se ca
implementarea proiectului de realizeaza pe parcursul a 12 luni
- au fost luate in considerare cheltuielile majorate urmare sporului de personal creat (4 noi locuri
de munca) aferent noii investitii
- au fost luate in considerare platile de impozite corespunzator profiturilor brute obtinute
- in proiectia fluxului de numerar achizitia de active fixe corporale nu include cheltuielile de
consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului
- disponibilul de numerar la inceputul perioadei a fost considerat cel existent la finalul anului
2008
- situatiile previzionate evidentiaza faptul ca la sfarsitul fiecarei perioade disponibilul de numerar
este pozitiv, prin urmare activitatea curenta a companiei este generatoare de cash.
De mentionat faptul ca in urma realizarii investitiei, societatea va inregistra o rata a rezultatului din exploatare
de peste 10% in toti anii previzionati, , o rata a acoperirii fluxului de numerar de peste 1,2 pe perioada analizata,
si o valoare actualizata neta a fluxului de numerar pozitiva, de peste 5 milioane lei cu o rata interna de
rentabilitate de 3%, in conditiile aplicarii unei rate de actualizare de 5%.

9. ANEXE SI ALTE DOCUMENTE


Diplome, certificari

FE-32

S-ar putea să vă placă și