Sunteți pe pagina 1din 8
1, Nu este os lat: A scapula B, osul occipital C.osul coxal D. sternul E.femurul v 2. La baza cutiei toracice se aflé muschiul: A triceps E, gastrocnemian 3. Despre volumul-bataie este corecta afirmatia: ‘A. este, in medie, de 5 I/min pentru fiecare ventricul B. este egal cu volumul de sange pompat de un ventricul la fiecare bataie, inmulit cu frecventa cardiac& €-variaz’ cu volumul de s8nge aflat in ventricul la sfarsitul diastole D. in cursul unor eforturifizice intense, scade de 6 ori E. scade la altitudine 4, Stimuleaza condrogeneza la nivelul cartilajelor de crestere metafizare: p ‘A. hormonul somatotrop cf B. lizozimul €.aldosteronu! D. melatonina E. vasotocina 5. Sindromul Cushing este determinat de: A. hipersecretia de oxitocina " B. hipersecretia de glucocorticoizi VC. hipersecretia de vasopresina 1. hipofunctia tiroidians E. cresterea secretiei de melatonina 6. Pe fata laterala a emisferelor cerebrale se ‘observa urmatoarele elemente, cu excepti A. girului postcentral B, apeductului mezencefalic ©. santului central Rolando D. fisuri laterale Syivius E. girului precentral 7. Despre planul sagital este corecta afirmati A. merge paralel cu fruntea B. imparte corpul intr-o parte superioara si alta inferioara ‘ \ Cimparte corpul intr-o parte ventralé si alta dorsal D. este numit planul metameriei corpulu E. trece prin axul longitudinal si anteroposterior ‘8. Colecistokinina este ‘A.celulele exocrine ale pancreasului 8. celulele eprteliale tiroidiene €.celulele D. celulele mucoase ale glandelor gastrice E, celulele mucoasei duodenale ees 9. Hipercalcemia si hipofosfatemia sunt efectelor conjugate ale: ; A. insulinel B.tireoglobuline! C: parathormonului . calcitonine! E. aldosteronului 10. Originea aparenta a nervilor abducens se fia {A santul retroolivar 8. gantul preolivar CC. Spatiul dintre picioarele pedunculllor cerebral . santul bulbo-pontin E,nucleul ambiguu 11. Despre canalul toracic sunt corecte afirmatiile, cu exceptia: A. este cel mai mare colector limfatic B. Se deschide la confiuenta dintre vena jugularé intema dreapta 5i vena subciaviculara dreapts Cured anterior de coloana vertebrala . este prevazut cu valve in interior E, Incepe printr-o dilatatie numita cisterna chil 12. Xeroftalmia este consecinta avitaminozel: oT mone> Orman 13. Referitor la procesul de formare a urinel, alegeti afirmatia corecta: {Ain lipsa ADH in 24 ore se elimina 1,8 L de urind concentrata 8. sediul principal al reabsorbtiel de H* este ansa Henle . mecanismele secretiei tubulare sunt numai active D. mecanismele reabsorbtiei tubulare sunt numai pasive E. la nivelul tubului contort proximal, apa este atrasé ‘osmotic din tub in interstitiu ‘A. in timpul inspiratie! linistite, diafragma se B, mugchil care determina ridicarea griajului rnumesc muschi expiratori C pentru a permite pstrunderea aerului in p timpul inspiratiel, presiunea in alveole trebuie s ‘sub presiunea atmasferic& D. expiratia dureazd 0,2 E, forgele elastice pulmonare inspiratiel stau lab . midriazs C. accelereaza ritmulinimii D, scade secretiaglandelorgastrce E, antreneaza predominanta proceselor catabolice 17. Este celula diploida: ‘A. spermatogonia B. spermatida Jf Sevocttul secundar 1D. spermia E, spermatocitul secundar 18. Despre vena cava inferioara este falsé afirmatia: ‘A. aduna s8ngele venos de la membrele inferioare B. se termina in atriul drept . aduna séngele venos de la ficat 1D. se formeaza prin unirea veneliliace comune stangi cu cea dreapta, E. urca la stanga coloanel vertebrale [La urmatoarele intrebéri (19-60) rSspundeti cu: A- dac& numai solutille 1,2 si 3 sunt corecte; B - dac& numai solutile 1 si 3 sunt corecte; C- dacd numai solutille 2 si 4 sunt corecte; 1D -dacd numai solutia 4 este corect’: E dacd toate cote patr slut sunt corecte sau false: 19, Diabetul insipid survine in leziuni ale: 1, pancreasului endocrin VY 2 hipotalamusului 3. trode! 4 neurohipofizei 20. Referitor la meningel urmétoarele afirmatil: 11. membrana exterioaré se numeste pia mater 2. arahnoida este separata de dura mater printr-un ‘Spatiu care contine lichidul cefalorahidian 3 dura mater inveleste maduva la care ader8, patrunzand in santur si fisuri fe pia mater are in grosimea el vase arteriale spinale, sunt corecte 21, In uimpul vasculo-plachetar din hemostaza fiziologi au loc: 1. vasoconstrictia peretelui vasulul lezat 2 aderarea trombocitelor la rivelu lagi 3, agregarea trombocitelor 4, formarea fibrinei v sunt v v 1. glucoza absorbit& la nivelul ccalea venei porte la ficat 3 glicemia variaza in limite relativ cons mg/dl la 110 mg/dl. 3. pentozele intra in 4; masurarea metabolismului energetic se pé prin mSsurarea cantitati de oxigen consur tunel activitati 1. sistola cardiaca 2. contractia obtinuté in urma reflexului miotatie 3. frisonul 4: toate contractile voluntare ale muschilor din. ‘organism 26. Referitor la factorii determinanti ai presiunit arteriale, sunt corecte afirmatiile: a 1. presiunea arteriala variaza invers proportional cu debitul cardiac 3S rezistenta perifericd este direct proportional cu vascozitatea sangelu Srecr eat vasul este mai Ingust, cu atat rezistenta este: mai mica, 4. in cresterea volemiel, se produce cresterea presiunil arteriale 27. Sternul este format din: 1. ischion 2. apendice xifoid 3. apendice vermiform 4, manubri. 28. Coeficientul respirator este: 1. energia eliberatd de flecare gram din fiecare principiu alimentar oxidat pnd la CO, $i H,0 2. volumul de aer care ajunge in zona alveolar @ tractului respirator in flecare minut 3. cantitatea de oxigen eliberat8 la tesutuni de fiecare 100 mL de sange, in repaus = 4, raportul dintre ©, consumat si CO, eliberat la oxidarea unui gram de principiy alimentar 29. in formula leucocitara, valorile medi ale granulocitelor sunt: 1, monacite 25-33% din leucocite 2. eozinofile 1-3% din leucocite 31 limfocite 3-9% din leucocite 4, neutrofile 52-62% din leucocite 1. partea cea mai dezvoltaté @ anterior 2. lobul Intermediar constitule 3. are legaturi vasculare si nery 4. contine celule teste considerat stratul functional al rastata este un organ pereche, situat deasupra ape e nul este un puternic catabolizant proteic v "32. In timpul sistolel atriale: 1. ventriculele se afié la sfarsitul diastolet 2. are loc o crestere a presiunii in atri 3, ventriculele sunt aproape pline cu sAnge 2. are loc sistola ventriculard | 7 33, Aleget! afirmatille corecte: Vv bila este secretaté continuy 3 pi ucul pancreatic, secretia de HCOSeste asigurata Ge celulele ductale $*tripsina si chimotripsina sunt proteaze 3: Sai lian sunt metabolt ai hemogiobinel ‘psi acai 34, Sunt organe limfoide periferice: L.amigdalele ja 2.spiina 3! ganglion imfatic: 4. tmusul 35. Aleget! afirmatille corecte: {Lin saliva, Na* este in concentrate mai mic dec&t in plasma sangving 2. acetilcolina controleaza forta contractillor peristaltice gastrice 3, sérunle biliare au rol bacteriostatic 4. vitamina C este liposolubila si intra in alcatuirea chilomicronilor 36, Parasimpaticul foloseste calea urmatorilor nervi cranieni: v Lit Zvi v3K ax 37. Referitor la glicogenogeneza, sunt corecte afirmatil 1, este procesul de transformare a aminoacizilor in giucoz’ 2.este procesul y Gucozs 3, este activat de adrenalin’ 4, are loc cu precadere in ficat si musch! de transformare @ acizilor gras! in 38. Referitor la circulatia arterialé sunt corecte ‘afirmatil 1 curgerea séngelui este continua 2.intimpul sistole! ventriculare st&ngi se msoar® junea arterial maxima ‘ontractilitatea vaselor depinde de concentratia ocala a unor metabolt 4, pe masura ce ne departam de inima, viteza sangelul Iartere creste ie eid ys | 2. fiecare neuron senzitiv din nel 7 x 39. Alegeti afirmatl 1. prin codarea ©, 181 oxihemogiobing 2 fitratu glomerular este o pl proteine in cantitat! semnificative era nivelul tubului contort proximal al nefror feabsorbtia 2 80% din apa frat oe th urina nu confine enzime si hormoni 40. FSH stimuleaza: 1. spermatogeneza 2: PPesterea si maturarea foliculului ovarian 3, secretia de estrogeni 3, dezvoltarea tubilor seminiferi 41. Tunica externa a globulul ocular este formata din 1. coroida 2. retina 3. corp cillar 4.ins 42. Referitor la anali sunt corecte afirmat 1. celulele senzoriale de la nivelul organului Cort transforma energia mecanic& a sunetelor in impuls: nervos ganglionul spiral Corti tranemite Impulsuri nervoase de la 0 anumita zona a membranei bazilare JF vanatille de presiune ale endolimfei fac s8 vibreze membrana bazilara, pe care se gaseste organul Corti F'n ganglionul spiral Corti se afié al doilea neuron al cil vestibulare tactile grosiere, 43. Pentru calea sensit receptorii sunt reprezentati dé 1. fusurite neuromusculere 2 corpusculii neurotendinos' al lui Golgi 3. celulele fotoreceptoare 4. corpusculli Meissner 44, Referitor la deglutitie, alegeti afirmatiile corecte: 1. centrul deglutitie! stimuleaz’ specific centrul respirator bulbar J peristaltismul secundar esofagian este coordonat vagal 3: faringele Secundar 4, timpul bucal este voluntar jprezinta peristaltism primar si peristaltism 45. La femele, prolactina stimuleaza : 1. activitatea gonadotropa 2. dezvoltarea tubllor seminiferi 3. ovulatia 2 4. Secretia vascoasa a glandelor salivare 46. Alegeti afirmatille corecte: 1, oasele boltji cutielcraniene se formeaza prin osificare encondralé ) 2 tonusul muscular este de naturd reflexd 3. enzimele billare sunt dizaharidaze 4, inrritm sinusal, activitatea cardiaca este co odulul sinoatrial ‘geniculat, “4. sediul actelor de comportement instinct este ui Varalio| 43, Celula nervoasé are urmatoarele proprietat 57, Urmatoarele oF celuletor: 1. conductibitate ) haben E eontracitate ers v Seictabite 2 mtBeonie si a: Sestcate corecte: 58. Alegeti afirmatil F Be scioren paces normatcbinal e707" aloarea medina presunl dn caPlarsle SSIES ‘| eee See ar ete ce arose zsqunin | Pee uecer* en a ced ala : a Scie tener re cat coral co HO : : Samco roe 59, Articulatille sinoviale cu mare mobilitate pot : : ! i eee ss ) once | oo A Bivona rencul 2. sincondroze 4: Yolumul residual v a 3. sinostoze 51. Referitor la functia de reproducere, sunt 4, amfiartroze eo 60. Alegeti afirmatiile corecte: 1 fecundata are foc la lvl ute ‘ RSIS Rate ae ule spernie_1,rf masator este coordnat de cent nanos 3 Ferllcstenapore inanten ovulate sig macuve spnér Styrtsemb Se gazesc agltinine 4 zigotul are 44 autozomi si doi heterozomi e ey <3. divartera carotid’ comund se desprinde artera 52. Ramurile trunchiului celiac sunt: Y Vertebrala itera spi 1 Capacitatea inspiratorie este egala cu suma dintre: Pesta ents Yolurnul curent si volumnul inspirator de rezerv yy 2iartera mezentericd superioar& 3: artera gastrica stanga mi 4, artera ilaca extend ia intrebarile de mal jos (61-72) ales singur | raspuns corect _ a 53. Referitor la faza de contractie izovolumetrica, nee Sunt corecte afirmatiile: 1. incepe in momentulinchiderii valvelor 62. 0,5 moli amestec de compusi izomeri cu formula moleculara C,H,0 reactioneaza cu 9,2 g , atriowventriculare sodiu, Aceasi cantitate de amestec reactioneaza 2. incepe cu deschiderea valvelor semilunare , V3 Svterming tn momentul deschideri valvelor cu 300 mL solutie NaOH 1M. Raportul molar al izomerilor din amestec este: zaiare FETs marettncides ver seninere 5 174 54, Aleet oma orc: Aa Hipage snarl rarvmccine ose 5 212 | Bomaaiesieasccents eu vet Sata Slay renee de Haeeopaieanmenae secs £2,003 mol de lchon ae 3. papilele circumvalate nu au muguri gustativi CH. : le alchend cu formula eam 's4,, 31 un atom de carbon cuaternar sunt oxidagi 4, miopia se corecteazé cu lentile divergente de 400 mL solutie K,Cr,0, (H,SO,) de ‘ 55. Referitor la potentialul de membrana, sunt concentratie 0,1 M. este: adevarate afirmatiile: a “Som a Nata RE ee teasers roe a $3 Ret ann Beteidice manors Set tong ps 5. ome oens PN Ear jogs of 0 Velour ote > a EM, de +40 mv 3. valoarea potentialului membranar de repaus se _ datoreaza activitatii pompei Na*/k* me - Daas sl inotan 08” 6 de hidrogen generate de grupele -NH, sunt decht legiturile de hidrogen generate de v 3. metilamina stabileste legaturi de hidrogen cu E, aminele primare aromatice reactioneazé usor cu ‘acidul azotos in prezenta unui acid mineral (HCI) formand saruri de arendiazoniu 64. Un amestec de benzen, toluen si propil = / benzen aflate in raport molar 1:1:2 este oxidat cu solutie acida de KMnO,. Stiind se obtin 0,3 moli de acid benzoic, numarul de moli de amestec supus oxidarii este: A.0,1 moll 8.0.2 moll €.0,4 mali | D. 0,3 moll 0,6 moli = 65, Sunt corecte afirmatille, cu exceptia: ‘A. fenolii sunt acizi mai slabi decat acizii carboxilic! B. anionii alcoolat sunt baze mai tari decat anionu! hidroxid Oxcrzi carboxilici deplaseaza din sérurile lui acidul sulfuric B. alcoolli reactioneaza cu sodiu E. fenolul este deplasat din fenoiatul de sodiu de catre acidul carbonic % x 66. Referitor la sticla plexi sunt corecte afirmatille, cu except AA. este un poliester se mai numeste polimetacrilat de metil | C.seobtine ain butanons . se obtine prin polimerizarea metacrilatului de metil VE sinteza sa se realizeaza prin urmatoarea succesiune de react: aditle de HCN, hidroliza totald, deshidratare, esterificare cu metanol si polirmerizare x 67. Referitor a etil-fenil-cetona este corecta afirmati Ase obtine prin reactia benzenului cu clorur8 de propil B.se poate obtine prin aditia ape! la fenil acetilend € prin nitrare conduce la un amestec de o-nitrofenil etl cetona si p-ritrofenil -etil- cetona D: nu se poate condensa crotonic cu nitrometanul E-rezuita prin hidroliza bazica a produsului de diclorurare la \umin8 2 propillbenzenulul 68. Sunt corecte afirmafille, cu exceptia: ‘A butanui contine in molecula sa 14 atomi sunt 4 alchene izomere cu formula moleculard C,H, | Geexisté 2 alchine cu formula moleculara C,Hyo Care in 2 atomi de carbon cuaternari 51 unul tertiar la aditia bromului la 1,3-butadiend rezuit majoritar romo-2-butena natural este forma trans a poliizoprenulul ‘h reactjoneazé cu 18 moll de brom, Feactioneaza cu 6 moll de clorura 8. teoctoneaza cu 138qsodiu 5 prin reactie Kucerov 9 moll ‘carbonic a f2iprin hidrogenare totalé se obtin 2 alcani 70. Afirmatia incorecta este: " ‘p. sulfonarea benzenului se realizeaz cu amestec ‘sulfonitric es 8. prin nitrarea benzenului se obtine nitrobenzen C. etilbenzenul se poate obtine din benzen $i etanol in, m prezenta de H,50, 4 In seria hidrocarburilor aromatice polinucleare cu 4 nucle condensate, caracterul aromatic scade odat CU Cresterea numérului de nuclee condensate E, antracenul se poate oxida si cu agent} oxidant! 71. Referitor la un mol de amestec echimolecular al aminelor cu formula moleculara C,HgN, afirmatia incarecta este: ‘A. utilizeaz8 0,75 moli clorura de benzoil la transformarea in monoamide B. contine 12 g de carbon nular . reactioneaz’ cu un mol de HCl D. utilizeaza 2,25 moli CH,C! pentru transformarea totala in sdruri cuaternare de amoniu. E. toate reactioneaza la fel de usor cu HCL 72. Volumul de solutie de etanol 92% (p=0,8 g/mL) introdus in reactie pentru a obtine 1 mol de {/3-butadiena la un randament de 50%, este egal, A200 mL 8.89.6 L ©. 125 mt 1B. 250 mL E125 La urmatoarele intrebari (73-100) raspundeti cu: ‘A- daca numai soluile 1,2 $3 sunt corecte: 8B - daca numai solutile 1 si 3 sunt corecte; C-- daca numai solute 2 si 4 sunt corecte; : D - daca numai solutia 4 este corects: E- dacs oat cele par solu sunt corecte say sunt fas L 5 4. rin trates fenolli cu ep de brom in mea Alcan se obtine 24 Stbromotenana 74. Nu se pot carbonilici: 1. neopentanolul 2. difeniimetanolut 3. 1,2-propandiolul 4. 2'metil-2-propanolul ‘obtine prin reducerea unor compusi v 75. Referitor la peptidul alanil-seril-glicil-valina Sunt incorecte afirmatille: 1. este identic cu peptidul vali-glici-serilalanina——V. 2! contine 3 atomi de caroon asimetrici 3: prin hidroliz8 partiala formeaza numai 2 dipeptide 4: poate reactiona cu ciorura de benzall 3 76. Referitor la dipeptidul Glu-Lys sunt corecte afirmatill 1. se neutralizeaz cu 2 moli de KOH/mol 2. reactioneazé cu CH,CI y X 3. reactionesza cu 2 moli de HC! la rece/mol 4, aminoacizii componenti nu contribuie prin radicalul lor la incércarea electric& a une’ proteine la pH 77. Afirmatiile false sunt: 1, dup natura enzimelor care intervin in hidroliza unor Zaharide se poate identifica configuratia hidroxilului—_/ glicozidic v » 2. glicogenul si amiloza contin anomeri ciferiti ai J. Solutia rezultat8 prin hidroliza zaharozel este levogir’s 4; prin tratarea celulozei cu acid azotic acid sulfuric se ‘obkin nitroderivatii de celuloza vi 78. Sunt produsi de condensare croto 1. 3,4-dimetil-3-hexen-2-0na 2. 2,6-dibenzilidenciciohexanona 7 3.5:meti-4-hepten-3-ona 4, benzilidenacetofenona 79. Referitor la aminoacizii naturali sunt corecte afirmatille 1, sunt substante cristalizate 2! au puncte de topire mult mai ridicate decat ale acizilor carboxilici corespunzatori 3. sunt solubil in apa 4, intre amfioni lor si moleculele polare ale apei nu se stabilesc atractiielectrostatice v Vv 3. acetatul de sodiu este un spun sol 4. se obtin prin higrotiza grésimior animal cu baze tari, reactie nuit saponificare 81. Acidul acetic nu reactioneazé cu: 1.cu0 2. varul nestins 3. CuIOH), 4.Cu ey ‘82. Sunt scleroprotein 1. keratina 2 colagenul 3. fibroina 4: fibrinogenut 83. Alegeti reactiile in care caracterul acido-bazic nu dispare: © acid acetic+ C= ste 2. metilamind + CH,CI (report molar 1:1) + a 3.antnd-+H,50,= 7 * acid acetic + etanol = 2 v 84, Referitor la triglicerida 3 CHO-CO-(CH2) CH=CH (CHa}e~ CH 4 | CH-0-CO(CH) eH, : | CH,-0-CO-(CH,)-CH=CH -(CH,), - CH sunt corecte afirmatille: é 1. cu2 H,/mol (Ni, 200-250°C, 4 atm) conduce la 1.2-dipalmito-stearina 2. are NE=2 3. sub actiunea lipazei pancreatice se obtine 2-palmitil-gicerot 4. nu poate fi saponificata § 85, Reduc reactivul Tollens: 1. glucoza 2. zaharul invertit ‘ 3. lactoza 4 propina 86, Sunt corecte afirmatille, cu exceptia: a, 1. L-bromopropanul nu se poate obtine prin aditia HBria propend 2. in urma reactiei dintre 1-butend si ‘N-bromsuccinimida se obtine 4-bromo-1-butend 3. Inreactia de sulfonare, hidrogenuil din nucleul benzenic este substitult cu grupa -OS0,H benzoic neces! 4, nitrarea acidul te sunt: Leste aditie si reactia Il este substitutie aes ae peu eee pozitie Bei tnc ac toter re arata corect d [ASE Bu ScetES NF ompusull Aestemal 96 Nee sumer ‘hae dec of compass ae 1. acid 2-cloropropanoic > acid izobutanoic > if - grefenol > p-crezol ae int corecte i Becloretene anoic > p-crezol > etanol > acetlend afirm Rie acid benzoic > acid carbonic > 6 eld oul spimatil amon insotsieapoesh gin stare 3205 ntenal > acd pe 68 2, au caracter amfoter. 97. Sunt corecte afirmatiile: forganici cu functiuni mixte a 3, sunt compust organici cu functiun! 1. 2.3-dicloropentanul prezinté 2 perechi de enantiomeri EMU GR ee Spout sunt sou oroon 1 sSgusepotngs mens zee de arto efe md gi izoleucind sunt corecte_ si omezoforms {= Fae nero preznts 2 enartiomeri ores cate 22/4 etc bre un atom de carbon asimetic eee 98. Afirmatiile corecte sunt: y Besunt amines Pe nt aoacal monoamine-monocerboxC) 2 Bam aria oneare esigeeomere (881. prin poimerzaree corr de vin se obtine Polment (Clty — CH Cn — stereoizomeri) 2. poliacetatul de vinil este un polimer suciucul butadien- acrilonitrilic nu este un copolimer: | 90, Sunt corecte reactiile: ms: 500) $e5Gtile de polimerizare si copolimerizare sunt rea | 2 penzen +2butend “22 abutibenzen i reget de palimeszae 5 copoimerzare sunk eas 2. benzen +izobuten’ = CeHs — C(CHs)s Ys, ace 99. Sunt posibile reactiile: | gle + CHCl, “ (Colig)aCH + 3HCL Sea ECO 4. 2eq14+ t2-diloroetan == 1,2-dfeniletan + 2HC > fenol + NaHCO, s V3. fenoxid de Na + CO, + H,0 4. fenol + etanoat de Na 91. Afirmatille false despre detergenti sunt: 1, sunt agenti activi de suprafaté de sintezé 2! p-dodecilbenzensulfonatul de sodiu este un detergent anionic 3. contin o grup8 hidroflé si o parte hidrofob& Yyoluminoasa | 4. tot} se obtin prin etoxilarea alcoolilor inferior 1. apa V2. metale active 3. oxizi de metale \ 92. Sunt baze mai slabe decat anilina: 1. pacetilanilina hides 2 prnitroanilina 3.Neacetilanilina A.ptoluina Mase atomice: Polizaharidele ce contin unitati de C-12,H-1,N- 14, Cl- 35.5, Br- 80, Cu - 64, Na -glucopiranozé sunt: - 23, 0 - 16, K-39, Cr - 52, Mn ~ 55 1. amidonul \2.zaharoza 3.glicogenul 4. celuloza 1. albumina din sénge are ca grupa prostetica un metal 2, globulinele sunt insolubile in solutii de electrolit : / 2 insulina este o proteina insolubila 4, ultrasunetele si radiatiile radioactive altereaza structura si functille fiziologice (biochimice) ale | roteinelor : | 94, Afirmatiile adevarate sunt: ! 700008 200008 200800 10 00080 1 0@000 2 00080 32 3 2 00000 13 00008 : 146 00800 15 O0O0@O 18 ©0000 17 @0000 18 QO}O0e 13 00800 2 00000 2 @0000 0e@000 22 0000®@ e00e0 23 @OO0O 3 @OOOO x 24 00008 crm cu are 25 @0000 2 OO@0O Numar chestionar 4) e ° ° 5° ° ° ° ° ul uz na ua us QOOOO