Sunteți pe pagina 1din 71

AllEnergy® v4.0.

Algorithm+ & IPCT Instalatii

Manual de utilizare
AllEnergy® V4.0 2009,
Algorithm+ SRL & IPCT Instalatii

www.algorithm.ro

1
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Cuprins

Despre Algorithm+ pag. 3


Despre IPCT Instalaţii pag. 4
Introducere
A. Date Generale pag. 5
B. Termeni şi expresii pag. 5
C. AllEnergy – aplicaţie software pag. 5
D. Cerinţe tehnice pag. 6
Mod de instalare pag. 6
Mod de dezinstalare pag. 9
Mod de licenţiere pag. 9
®
AllEnergy v4.0
Cap. 01. Fereastra părinte şi Fereastra principală pag. 11
Cap. 02. Fereastra detalii proiect pag. 17
Cap. 03. Tabele pag. 17
Cap. 04. Modulul 1: Consumul de căldură pentru încălzire QS [kWh/an] pag. 20
Cap. 05. Modulul 2: Consumul de căldură pentru apă caldă de consum Qa [kWh/an] pag. 35
Cap. 06. Modulul 3: Consumul de energie electrică pentru iluminat Wilum [kWh/an] pag. 42
Cap. 07. Modulul 4: Consumul de frig pentru climatizare QF [kWh/an] pag. 45
Cap. 08. Modulul 5: Consumul de energie pentru ventilare mecanica [kWh/an] pag. 49
Cap. 09. Modulul 6: Penalizari acordate cladirii certificate pag. 52
Cap. 10. Modulul 7: Indice de emisii echivalent CO2 pag. 56
Cap. 11. Modulul 8: Date Raport pag 59
Cap 12 Modulul 9: Analiza Economica pag 67
Termeni si unităţi de măsură pag. 68

2
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Despre Algorithm+

Algorithm+
furnizor de software de performanţă
creator de soluţii unice şi simple pentru probleme complexe
calitate maximă pentru preţuri mici
diversitate în gama de unelte şi aplicaţii informatice oferite

Experienţă în cercetare şi proiectare:


- proiectarea algoritmilor şi structurilor de date;
- cercetări operaţionale;
- metode şi tehnici de management;
- sisteme de gestiune a bazelor de date (InterBase, MySQL, Paradox);
- inteligenţă artificială, analiza datelor, extragerea automată a cunoştintelor din date, detecţia regulilor,
prognoza şi diagnoza;
- statistică aplicată, matematică aplicată, aplicaţii ale teoriei grafurilor, reţele de flux, optimizare
matematică;
- sisteme de asistare a deciziei.

Contact
Algorithm+ srl
Str. Movilei 68, Galaţi 800116, România
Tel: +40 236 415008
+40 336 101242
Fax: +40 236 415008
e-mail: office@algorithm.ro – administrativ
register@algorithm.ro – licenţiere
tech@algorithm.ro – probleme tehnice

3
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Despre IPCT Instalatii

IPCT instalatii
Domeniu de activitate: Proiectare şi consultanţă instalaţii pentru construcţii
 proiectare, urbanism, inginerie;
 cercetare şi dezvoltare în domeniul instalaţiilor pentru construcţii;
 expertize, verificări de proiecte, audituri energetice şi agremente tehnice pentru instalaţii;
 activităţi de consultanţă şi management.

Experienţă în proiectare şi cercetare:


- proiecte complexe de instalaţii pentru clădiri administrative, locuinţe, clădiri industriale, construcţii
inginereşti;
- proiecte pentru reţele termice, apă-canal, electrice;
- expertize şi proiecte de consolidare, reabilitare şi reamenajare;
- activităţi de consultanţă, evaluări, determinarea performanţelor clădirii şi instalaţiilor;
- studii de specialitate;
- reglementări tehnice în domeniul instalaţiilor;
- expertize, audituri, studii de caz referitoare la modernizarea şi reabilitarea termică a clădirilor şi a
sistemelor de alimentare cu energie termică;
- participantă în programe ale Uniunii Europene cu privire la eficienţa energetică, protecţia
mediului, surse regenerabile de energie;
- dosare şi agremente tehnice pentru echipamente şi materiale de instalaţii.

Contact
IPCT Instalatii srl
Str. Tudor Arghezi 21, Bucuresti 020943, România
Tel: +40 21 316 59 65
+40 21 031 80 57 221
Tel/Fax: +40 21 316 59 64
Fax: +40 21 031 80 57 222
e-mail: secretariat@ipctinst.ro

4
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Introducere

A. Date generale:
Directiva 91/2002/CE a fost preluată în legislatia română prin Legea nr. 372/2005, urmarindu-se
creşterea performanţei energetice a clădirilor ţinând cont de condiţiile climatice exterioare şi de
amplasament, de cerinţele de temperatură interioară şi de eficienţa economică.

Auditul energetic al clădirii şi elaborarea certificatului energetic se realizează de către auditori energetici
pentru clădiri, atestaţi conform legislaţiei în vigoare.

Certificatul de performanţă energetică, având o valabilitate de 10 ani, este obligatoriu pentru clădirile noi,
a caror autorizatie de construire a fost emisa dupa 1 ianuarie 2007. Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului (MTCT) precizează că proprietarii nu vor mai putea vinde sau închiria
locuinţele fără să deţină certificatul energetic începând cu anl 2010. De asemenea, la stabilirea preţului
spaţiului care urmează a fi vândut sau inchiriat, se va lua în considerare eficienţa energetica a cladirii.

B. Termeni şi expresii
1. Clădire - ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de construcţie care
alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, în care energia este utilizată pentru asigurarea
confortului termic interior. Termenul clădire defineşte atât clădirea în ansamblu, cât şi părţi ale acesteia,
care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat.
2. Anvelopă clădire – totalitatea suprafeţelor elementelor de construcţie perimetrale (element de
anvelopă), care delimitează volumul interior (încălzit) al unei clădiri, de mediul exterior sau de spaţii
neîncălzite din exteriorul clădirii.
3. Performanţa energetică a clădirii - energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde
necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încalzirea,
prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Performanţa energetică a clădirii se
determină conform unei metodologii de calcul care influenţează necesarul de energie şi se exprimă prin
unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează luandu-se în considerare izolaţia termică,
caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii
climatici exteriori, expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a
energiei şi alti factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie;
4. Certificatul de performantă energetică a clădirii - document tehnic care are caracter informativ şi care
atestă performanţa energetică a unei clădiri.

®
C. AllEnergy – aplicaţie software
IPCT Instalaţii SRL şi Algorithm+ SRL au colaboratentru obţinerea unei unelte software utile în calculul
performanţei energetice a unei clădiri, conform cu metodologia de calcul în vigoare. Datele furnizate de
către aplicaţie pot fi utilizate de către auditorii energetici în completarea certificatului de performanţă
energetică, ce este un document tehnic. Aceleasi date pot fi utilizate, cu caracter informativ, şi de către
societăţile de construcţii, birourile de arhitectură, dezvoltatorii imobiliari pentru evaluarea performanţei
energetice a clădirii prin compararea rezultatelor cu cele ale clădirii de referinţă stabilită prin metodologie,
precum şi încadrarea clădirii într-o clasă de performanţă energetică.
Astfel se poate realiza:
a) obţinerea consumului energetic al clădirii, pe total cladire si pe tipuri de consum (incalzire, apa
calda, ventilare-climatizare, iluminat);
b) identificarea măsurilor pentru realizarea unor economii de energie;
c) raportarea rezultatelor.

5
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

D. Cerinţe Tehnice
Sistem de operare: Windows '98/2000/XP/Vista

Software necesar: Adobe Reader(minim v7.0)


Spaţiu pe hard disc: minim 70 MB
Rezoluţie Display: minim 800x600

Mod de instalare
®
Instalarea aplicaţiei AllEnergy este simplă şi se poate face atât direct de pe CD-ul de instalare cât şi de
®
pe calculator, dupa ce aţi copiat kitul de instalare AllEnergy de pe CD sau de pe internet.
Pentru instalarea direct de pe CD este de ajuns să introduceţi CD-ul în unitatea optica, instalarea
lansâdu-se automat. În cazul în care nu se întamplă acest lucru va trebui să accesaţi driver-ul
corespunzator unităţii de CD şi să lansaţi setup.exe.
®
Pentru instalarea de pe un kit AllEnergy existent pe calculatorul dumneavoastră va trebui să intraţi în
directorul în care acesta este copiat şi să lansaţi setup.exe.
Paşii care urmează după lansarea setup.exe sunt simpli, intuitivi, asemănători cu ai altor aplicaţii.

Prima fereastră reprezintă fereastra de întâmpinare, în care vă este amintit faptul că urmează să instalaţi
®
aplicaţia AllEnergy pe calculatorul dumneavoastră, având posibilitatea să conţinuaţi sau să renunţaţi.

In a doua fereastră alegeţi cine va urma să utilizeze aplicaţia: utilizatorul curent al sistemului de operare
sau orice alt utilizator existent în sistem.

6
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

®
Aveţi posibilitatea schimbării adresei în care va fi instalată aplicaţia AllEnergy pe calculatorul
dumneavoastră.

®
Momentul în care va începe copierea propriu-zisă a programului AllEnergy pe calculatorul
dumneavoastră în locaţia pe care aţi ales-o anterior.

7
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

®
Ultima fereastră în care mesajul instalarii cu succes a aplicatiei AllEnergy .

8
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Mod de dezinstalare
®
Pentru dezinstalarea AllEnergy urmaţi calea Start->Control Panel->Add or Remove Programs. Aici
selectaţi programul PerformantaEnergetica şi daţi clic pe Change/Remove. Va apărea o fereastra de
confirmare a ştergerii programului din care trebuie să acţionaţi butonul ‚Yes’.

Mod de licenţiere:
®
La lansarea aplicaţiei AllEnergy va apărea fereastra Formular Licentiere.

Pentru licentierea aplicaţiei şi utilizarea acesteia cu toate functionalitatile active vă rugăm să ne


comunicaţi telefonic sau prin e-mail la adresa register@algorithm.ro urmatoarele informatii:

1. Numele dumneavoastră (sau a celui care înregistrează licenţa);


2. Numele societăţii pentru care se inregistrează produsul;
3. Unde vă putem trimite informaţii despre dezvoltările acestui produs:
- Adresa
- Telefon
- Fax
- e-mail

9
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

4. Cod licenţă - text ce trebuie introdus în prima linie din formularul de înregistrare; acest cod se
găseşte pe carcasa cd-ului ce conţine kitul de instalare sau poate fi obţinut de pe site-ul
www.algorithm.ro.

5. Mesajul de înregistrare care apare pe formularul de înregistrare a licenţei după ce introduceţi codul
licenţă şi apăsaţi butonul ‘Generare Mesaj’. Dacă veţi primi mesajul ‘Cod licenta incorect’ va trebui să
verificaţi corectitudinea codului de licenţă introdus. Este importanta introducerea tuturor semnelor,
inclusiv spatiul, litere mari sau mici, exact cum sunt scrise in Codul licenta.

Cu informaţiile primite şi cu ajutorul aplicaţiei AllSoftKey v2.0, Algorithm+ va genera şi vă v-a comunica
Cheia de activare pe care trebuie să o introduceţi în a treia linie de editare din fereastra de licenţiere.
Astfel, programul dumneavoastră va funcţiona la parametrii proiectaţi.

Puteţi înregistra o singură dată licenţa, pe un singur calculator. Numărul de proiecte nu este limitat de
program ci doar de spaţiul disponibil pe hard disk.

Cap. 01. Fereastra părinte şi Fereastra principală

Dupa licentierea aplicaţiei se va incarca fereastra părinte şi fereastra principală a aplicaţiei. Există o
singură fereastră părinte şi o singură fereastră principală.

A. Fereastra părinte este o fereastră cadru, care conţine meniul principal, bara de butoane rapide şi în
care se incarcă restul de ferestre ale aplicaţiei.

Fig. 1: Fereastra părinte

10
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

1. Meniul principal
Conţine: Proiecte, Module, Documentatie;

1.1. Meniul Proiecte

Fig. 2: Meniul Proiecte

Este alcătuit din urmatoarele submeniuri:


• Proiect Nou: pentru crearea unui proiect nou;
• Sterge Proiect: pentru ştergerea proiectului selectat din lista de proiecte;
• Salvare Proiecte: pentru salvarea listei de proiecte în fişierul proiecte.XML
• Salvare Detalii Proiect: submeniu activ doar în fereastra de detalii proiect, util pentru salvarea
detaliilor unui proiect la locaţia precizată în Cale proiect din zona Detalii proiect a ferestrei
principale;
• Import Proiect: oferă posibilitatea importării detaliilor unui proiect dintr-un fişier în format
.XML, proiectul astfel importat va deveni vizibil în lista de proiecte;
• Export Proiect: oferă posibilitatea exportării detaliilor unui proiect selectat în format .XML
Alături de opţiunea de Import Proiect se creează un mecanism de portabilitate al informaţiilor.
• Ieşire: părăsirea aplicaţiei.

1.2. Meniul Module

Conţine submeniuri, care constituie legaturi către cele 7 module de calcul ale aplicaţiei.

Fig. 3: Meniul Module

1.3. Meniul Unelte


Functionalităţile prezente în acest meniu sunt : limportul şi exportul informaţiilor referitoare la
Cladirea de referinţă, importul proiectelor realizate cu versiunea 3.0 si adaugarea modulului economic in

11
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

proiect. Pentru a obţine certificatul de performanţă energetică vom avea nevoie şi de datele cladirii de
referinta, care reprezintă o clădire virtuală având aceeaşi formă geometrică, volum şi arie totală a
anvelopei ca şi clădirea reală, dar cu anumite caracteristici diferite.
Pentru a obţine valorile legate de clădirea de referinţă se mai introduce un proiect, cu informaţii identice
cu cele ale proiectului de referinţă (cladirea reală), dar cu alte date de intrare, furnizate de către
proiectant. Paşii sunt următorii:
a) se exportă detaliile proiectului curent,
b) se importă acestea într-un proiect nou care va deveni clădirea de referinţă,
c) se modifică datele în acest proiect conform cu datele din clădirea de referinţă,
d) se exportă date cladire referinţă (prima opţiune din meniul Unelte care este activă numai din
fereastra cu detalii proiect),
e) se revine în proiectul de la care s-a plecat şi se importă datele cladirii de referinţă (a doua opţiune
din meniul Unelte care este activă numai din fereastra principală a aplicaţiei).
Pentru importul proiectelor din versiunea 3.0 se realizeaza urmatorii pasii:
a) se creeaza un proiect nou
b) se deschide proiectul(se poate intra in orice modul)
c) se apasa butonul de import v3.0 si se va selecta proiectul dorit spre importare
d) se verifica informatiile din proiect(datorita modificarilor v3.0 -> v4.0 anumite date vor lipsi datorita
inexistentei acestora pe v3.0.)
Functia de Adaugare a modulului economic este activa doar dupa deschiderea proiectului(se poate
intra in orice modul)

Fig. 4: Meniul Unelte

1.4. Meniul Rapoarte


Odată introduse toate informaţiile necesare certificării, din acest meniu se poate lista
• Certificatul de Performanţă Energetică.
• Raportul de Rezultate
• Anexa Certificatului Energetic
Functionalitatea butoanelor este activă din fereastra de detalii proiect.

Fig. 5: Meniul Rapoarte

1.5. Meniul Documentatie


• Manual de utilizare: documentul de faţă;
• Despre: o fereastră cu informaţii generale legate de aplicaţia AllEnergy® v4.0

12
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 6: Meniul Documentatie. Despre.

• Site Internet: legatura către site-ul pe care este postată aplicaţia: http://www.algorithm.ro
• Intrebari Frecvente: aici gasiti raspunsurile la intrebarile frecvente adresate de utilizatorii
®
AllEnergy Software.

Fig. 7: Meniul Documentatie

2. Bara butoane rapide

Fig. 8: Bara butoane rapide

13
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

- din meniul Proiecte, submeniul Proiect nou;

- din meniul Proiecte, submeniul Sterge Proiect;

- din meniul Proiecte, submeniul Salvare Proiecte;

- din meniul Proiecte, submeniul Salvare Detalii Proiect;

- din meniul Proiecte, submeniul Import Proiect;

- din meniul Proiecte, submeniul Export Proiect;


- din meniul Unelte, submeniul Import Date Cladire de Referinta
- din meniul Unelte, submeniul Export Date Cladire de Referinta
- din meniul Unelte, submeniul Import v3.0.

- din meniul Unelete, submeniul Adauga Modul Economic.


- din meniul Rapoarte, submeniul Certificat Performanta Energetica

- din meniul Rapoarte, submeniul Raport Rezultate

- din meniul Rapoarte submeniul Anexa CE

- acest buton este activ numai atunci când fereastra principală a aplicaţiei nu este vizibilă (a fost
închisă) prin acţionarea lui se încarcă această fereastră în fereastra părinte;

- din meniul Documentatie, submeniul Despre;

- din meniul Documentatie, submeniul Manual Utilizare;

- din meniul Documentatie, submeniul Site Internet;

- din meniul Documentatie, submeniul Intrebari Frecvente

3. Zona încarcare ferestre


Această zonă se comportă ca o zonă cadru, în care se încarcă toate ferestrele active ale aplicaţiei,
oferind astfel posibilitatea utilizatorului de a naviga şi manipula cu uşurintă ferestrele deschise.

B. Fereastra principală este imparţită în 3 zone active:


1. Listă proiecte;
2. Info proiect selectat;
3. Butoane rapide Module;

14
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 9: Fereastra principala


1. Lista proiecte
Se incarcă la deschiderea aplicaţiei din fişierul proiecte.xml aflat în acelaşi director cu aplicaţia. Se poate
selecta un singur proiect la un moment dat, detaliile acestuia încărcându-se în zona Detalii Proiect. Lista
beneficiază şi de un meniu contextual, aşa cum apare în figura de mai jos, vizibil cand este acţionat
butonul dreapta a mouse-ului pe unul dintre proiecte. Fiecare comandă din acest meniu are asociată ca
alternativă o combinaţie de taste, rezultatele utilizarii acestor combinatii fiind aceleaşi cu cele ale
actionarii butoanelor corespunzătoare din Bara de butoane rapide din fereastra părinte.

Fig. 10: Lista proiecte

15
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

2. Info proiect
Informaţiile conţinute în această zona fac referire la: denumirea proiectului, beneficiarul serviciilor de audit
energetic, calea către fişierul cu extensia .XML, ce va conţine toate datele şi calculele corespunzatoare
celor 7 module ale unui proiect, o zonă de observaţii plus alte date necesare certificarii. Toate aceste
date sunt vizibile în tabul Info proiect, pe langă acesta mai existând inca trei taburi: Adresa, în care se
introduce adresa clădirii pentru care se fac calculele, Auditor energetic în care se introduc datele
corespunzatoare auditorilor energetici implicati in evaluarea energetica a cladirii si Cladire referinta in
care se completeaza datele corespunzatoare cladirii de referinta.
Butoanele care ajuta la completarea datelor din zona Auditor energetic sunt:

• - adăugare date persoana, se deschide un formular în care se completează numele,


prenumele, rolul şi datele de contact;

• - modificare date persoană;

• - stergere date persoană selectată din lista;

Fig. 11: Persoane implicate proiect

3. Butoane rapide module

- legatura către meniul Module, submeniul 1;

- legatura către meniul Module, submeniul 2;

- legatura către meniul Module, submeniul 3;

- legatura către meniul Module, submeniul 4;

16
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Cap. 02. Fereastra detalii proiect

Această fereastră se deschide atunci când se doreşte încărcarea modulului 1,2,3,4,5,6,7,sau Date
Raport. În partea stanga a ferestrei există sub formă de noduri ordonate arborescent, datele
corespunzătoare fiecărui modul sau tabelele populate cu valori necesare calculelor din aceste module.
Ordinea în care sunt încarcate este: ModuleProiect(modul1, modul2, modul3, modul4, modul5, modul6,
modul7,DateRaport), tabele. În zona centrală/dreapta se încarcă controalele şi date corespunzatoare
nodului selectat în arborele din stanga.
Pot exista simultan mai multe astfel de ferestre încadrate în fereastra părinte, pentru oricare dintre
proiectele din lista de proiecte a ferestrei principale.

Fig. 12: Fereastra detalii proiect

Cap. 03. Tabele

Tabelele sunt utilizate pentru păstrarea valorilor unor variabile ce intervin în modulele de calcul. Salvarea
datelor din tabele se face automat în momentul în care au fost aduse modificări. Tabelele se încarcă în
fereatra de detalii proiect în momentul în care se acceseaza unul dintre modulele de calcul din fereastra
principală a aplicaţiei.

Tabele incărcate şi utilizate:


• temperaturi_medii – pentru orice localitate se reţin datele corespunzatoare altitudinii masurată în
metri, temperaturile medii corespunzatoare fiecărei luni ale anului şi temperatura medie anuală,
ambele exprimate în grade Celsius. (Anexa – Tabel 1);
• radiatie_solara – pentru orice localitate se reţine valoarea corespunzatoare intensitatea radiaţiei
solare totale (IT) şi difuze (Id) pe plan vertical şi orizontal - valori medii zilnice [W/m²] şi
intensitatea radiaţiei solare totale (IT) în funcţie de orientarea cardinală (S, S-V, V, N-V, N, N-E,
E, S-E). (Anexa – Tabel 2);
• coeficient_absortie_material – reţine coeficientul de absorţie a radiaţiei solare a suprafeţei
peretelui exterior pentru diferite tipuri de materiale de constructie. (Anexa – Tabel 3);
• factor_optic_vitraj – reţine factorul optic al suprafeţei vitrate, în funcţie de tipul geamului. (Anexa –
Tabel 4);
• numar_grade_zile – numărul anual de grade-zile de calcul N2012 .(Anexe – Tabel 5);

17
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• numar_schimburi_aer - numărul de schimburi de aer, pentru clădiri de locuit şi asimilate acestora.


(Anexa – Tabel 6);
• date_iluminat – conţine valori pentru:
o tD [h/an] – timpul de utilizare al luminii de zi,în funcţie de tipul clădirii (destinaţie);
o tN [h/an] – timpul de neutilizare al luminii naturale, în funcţie de tipul clădirii
(destinaţie);
o FD [–] – factor de dependenţă de lumina de zi, în funcţie de tipul clădirii (destinaţie) şi
de sistemul de control al iluminatului;
o F0 [–] – factor de dependenţă de durata de utilizare, în funcţie de tipul clădirii
(destinaţie) şi de sistemul de control al iluminatului. (Anexa – Tabel 7);
• necesar_apa_calda – conţine valorile specifice necesarului de apă caldă în funcţie de destinaţiile
clădirilor. (Anexa – Tabel 8);
• caracteristici_conducte – în funcţie de starea izolaţiei termice şi de materialul conductei conţine
valorile pentru:
 coeficientul specific mediu de pierderi de căldură pe unitatea de lungime a
conductelor de distribuţie;
 coeficientul specific mediu de pierderi de căldură pe unitatea de lungime a
coloanelor şi legăturilor la obiectele sanitare;
 pierderea de căldură medie pe unitatea de lungime a conductelor de
recirculare apă caldă de consum.
(Anexa – Tabel 9) ;
• date_climatice_climatizare – în funcţie de localitate şi lunile anului se reţin valori pentru
 temperatura exterioară medie de calcul [°C];
 NZk – numărul de zile senine pe lună [zile] ;
 Dk – durata zilnică de funcţionare a instalaţiei de climatizare [h].
(Anexa – Tabel 10).

Mod de lucru cu tabele


• Navigarea în tabel este facilă, nodurile fiind dispuse în arborele de vizualizare din dreapta
ferestrei, în relaţia tată-fiu. În dreptul unui nod pot exista urmatoarele 2 butoanele:
- pentru extinderea informaţiilor, adică vizualizarea nodurilor fiu;
- pentru restrângerea informaţiilor.
• Pentru orice valoari aşa cum au fost descrise la punctul anterior conţinute într-un tabel,
modificarea se face dând click pe nodul corespunzător valorii; în partea centrală a ferestrei
se va încarca valoarea curentă reţinută în tabel, cu posibilitatea de a fi modificată. Ca
exemplu vom utiliza tabelul numar_grade_zile, pentru localitatea Barlad nodul fiu este
NumarGradeValoare

18
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 13: Modificarea valorilor intr-un tabel

• Unele tabele au şi un meniu contextual, accesibil prin click dreapta pe unul dintre nodurile din
arborele corespunzator tabelelor.
Optiunile oferite sunt:
o Modifica: se poate modifica textul nodului selectat. Această opţiune se poate executa
şi cu ajutorul butonului Modifica din zona de afişare a ferestrei, aşa cum apare în
exemplul din figura de mai jos;
o Insereaza: se poate adauga un nod nou;
o Sterge: se poate şterge nodul selectat.

19
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 14: Modificare noduri arbore tabel

Cap. 04. Modulul 1: Consumul de căldură pentru încălzire QS [kWh/an]

Calculele ce intervin în acest modul, datele care se introduc de către utilizator sau sunt luate din tabele
au ca finalitate obţinerea consumului de căldură pentru încălzire.

Modulul 1 beneficiază şi de un meniu de context aşa cum apare în figura următoare:

Fig. 15: Modul 1. Meniu Contextual.

20
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Funcţionalităţile acestui meniu:


• Export: este exportat conţinutul şi structura modulului 1 într-un fişier în format .XML care va fi
salvat în locaţia stabilită de utilizator în fereastra următoare:

Fig. 16: Modul 1. Meniu Contextual.

• Import: oferă posibilitatea importării conţinutului în structura modului 1, dintr-un fişier extern,
în modulul 1 deschis curent;
®
• Copie: Aplicaţia AllEnergy oferă posibilitatea lucrului la mai multe proiecte, în ferestre
deschise simultan în fereastra părinte, astfel încât se poate copia un modul dintr-un proiect
într-un alt proiect. Cu ajutorui comenzii Copie se copie conţinutul întregului modul într-o zona
de memorie.
• Lipeste: După ce a fost efectuată operaţiunea de copiere a modulului, comanda Lipeste va
deveni vizibilă, oferind astfel posibilitatea transferării conţinutului modulului existent într-o
zonă de memorie peste modulul deschis în proiectul curent;
• Copie din M4: această comandă oferă posibilitatea copierii din modulul 4 al aceluiaşi proiect
a datelor generale, datelor corespunzatoare elementelor de anvelopă;

In meniul proiecte este activă comanda Salvare detalii proiect, cu buton corespunzător pe Bara cu
butoane rapide. De asemenea dacă se aduc modificari la valorile reţinute în modulul 1 şi nu a fost
actionat butonul de salvare detalii proiect, la închiderea proiectului utilizatorul va fi întrebat dacă doreşte
sau nu să efectuieze această salvare. În caz afirmativ salvarea se va face automat.

Modulul este structurat în felul urmator:


• Date intrare
o Date Generale
o Elemente Anvelopa

21
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• Calcule intermediare
• Consum de caldura pentru incalzire la nivelul sursei
• Consum de energie auxiliara pentru incalzire
• Consum anual de energie pentru incalzire

Date intrare. DateGenerale.

Fig. 17: Modul 1. Date Generale.

Zona de colectare a datelor cu caracter general pentru modulul 1, oferă posibilitatea setării valorilor
pentru:
• Localitate: se alege dintr-o listă de localităţi preluate din tabele. Daca o anumită localitate nu
există în aceasta listă, atunci se introduce localitatea în tabelele: temperaturi_medii,
radiatie_solara, numar_grade_zile, instalatie_climatizare, cu toate valorile corespunzatoare
fiecărei tabele în parte. După această operaţiune noua localitate va fi vizibilă în lista;
• Nr_elem_anvelopa: se introduce aici numărul de elemente care alcătuiesc anvelopa clădirii. Dupa
introducerea noului număr se apasă butonul Modifica.

22
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 18: Modul 1. Date Generale. Numar elemente anvelopa

• Ae: suprafaţa laterală totală a anvelopei incintei (clădirii);


• V: volumul liber al spaţiului ocupat
• Categoria_clădirii: se referă la clădire şi se poate alege dintre urmatoarele tipuri:
o Clădiri individuale;
o Clădiri cu apartamente dubla expunere;
o Clădiri cu apartamente simpla expunere.
• Clasa_adapostire: se referă la clădire şi poate avea urmatoarele valori:
o Clădiri neadapostite;
o Moderat adapostite;
o Adapostite
• Clasa_permeabilitate: poate avea urmatoarele valori:
o Permeabilitate ridicata;
o Permeabilitate medie;
o Permeabilitate scazuta.
În funcţie de ultimele 3 valori selectate se va completa automat valoarea pentru na - numărul de
schimburi de aer, conform tabelei numar_schimburi_aer (Anexa – Tabel 6);
• Balcoane: poate avea următoarele valori:
o Fara_balcoane;
o Balcoane inchise;
o Balcoane deschise;
Acestă variabilă este necesară pentru calculul coeficientului de corecţie datorită balcoanelor.
• Nap: se completează numărul de apartamente din clădire;
• Aloc: reprezintă suprafaţa locuibilă a clădirii;
• Ainc: suprafaţa utilă încălzită a clădirii;
• Np: se completează numărul mediu de persoane din clădire;
• Npi: numărul de pereţi interiori din zona principală a clădirii;
• na: rata de ventilare a spaţiilor se poate introduce manual sau se poate calcula automat cu
ajutorul butonului <<Calcul.

Fig. 19: Modul 1. Date Generale. Rata de ventilare a spatiilor

• tip_sistem_alimentare_caldura: poate avea una dintre valorile:


o 1: Punct termic/staţie termică compactă/centrală termică locală-automatizate/sobe
o 2: Punct termic cu reglaj manual;
o 3: Centrală termica de cartier neautomatizată
• zona_climatica : poate avea una din valorile:
o 1: zona I
o 2: zona II
o 3: zona III
o 4: zona IV
• Amplasament_sursa: poate avea una din valorile:
o 1: in exteriorul cladirii incalzite
o 2: in interiorul cladirii incalzite

23
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Date intrare. Elemente Anvelopa.


Numărul de elemente de anvelopă a fost setat în zona Modul 1.Date Generale. Nr_elem_anvelopa.
Pentru fiecare dintre aceste elemente trebuie completate urmatoarele date:
• Orientare_cardinala: reprezintă orientarea cardinală a elementului de anvelopă şi poate avea
una dintre valorile: S, S-V, V, N-V, N, N-E, E, S-E;
• Orientare_plan: reprezintă orientarea axială a elementului de anvelopă şi poate fi verticală
sau orizontală;
• Aria: Aria elementului de anvelopă;
• Rezistenţa termică: Se selecteaza tipul elementului de constructie si tipul contactului, apoi se
completeaza pentru fiecare strat in parte grosimea stratului omogen al elementului.
Se selecteaza materialul de constructie si coeficientul de majorare a conductivitatii termice,
dupa care se poate calcula automat conductivitatea termica a materialului si rezistenta
termica a elementului de anvelopa cu ajutorul butonului <<Calcul.
Nr. de straturi poate fi modificat cu precizarea ca un numar mai mic de straturi duce implicit la
pierderea de date pentru ultimele straturi (spre exemplu daca numarul de straturi este
modificat de la 5 la 3 , datele din straturile 4 si 5 vor fi pierdute). La modificare puteti alege sa
pastraţi datele existente deja in straturile completate, iar necompletarea unui strat are efecte
nule in calculul final al rezistentei termice

Fig. 20: Modul 1. Date Generale. Elemente Anvelopa. Rezistenta Termica

24
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• Rezistenta termica corectată: se completează coeficientul de reducere a rezistentei termice şi


apoi se calculeaza automat cu ajutorul butonului <<Calcul sau se poate introduce manual
rezistenta_termica_corectata

Fig. 21: Modul 1. Date Generale. Elemente Anvelopa. Rezistenta Termica Corectata

• Tip_element_constructie: poate avea urmatoarele valori:


o Perete/planseu exterior opac;
o Perete exterior vitrat;
o Perete la rost de dilatatie;
o Perete/planseu spre zona secundara a clădirii;
o Perete/planseu pe sol.
• Factor_insorire se alege una dintre valorile 0,7 pt suprafeţe orizontale sau 0,55 pt suprafeţe
verticale;
• Material_exterior: se alege dintr-o listă tipul materialului exterior pentru elementul de
anvelopă selectat. Valorile din listă sunt preluate din tabelul coeficient_absortie_material.
Există o corelare directă intre listă şi tabel, astfel: pentru a aduce modificări listei va trebui
modificat tabelul;
• Coeficient_absortie_radiatii: această variabilă primeşte valoare în funcţie de tipul de material
selectat la pasul anterior. De asemenea, se poate introduce orice altă valoare dorită de
utilizator;
• Tip_fereastra: se alege dintr-o listă tipul ferestrei pentru elementul de anvelopă selectat.
Valorile din listă sunt preluate din tabelul tip_ferestre_exterioare. Există o corelare directă
între listă şi tabel, astfel: pentru a aduce modificări listei va trebui modificată tabelul;
• Factor_optic: se introduce valoarea corespunzatoare factorului optic al suprafetei vitrate
exterioare, dacă Tip_element_constructie este Perete exterior vitrat;
• Rezistenta_termica_fereastra: se completează daca Tip_element_constructie este Perete
exterior vitrat;
• Temp_exterioara: temperatura exterioară a elementului de construcţie se completeaza pentru
fiecare lună a anului în parte. În cazul în care Tip_element_constructie este Perete/planseu
exterior opac, Perete exterior vitrat, Perete la rost de dilatatie sau Perete/planseu spre zona
secundara a cladirii atunci se va putea utiliza butonul de Calcul, care va realiza completarea
valorilor automat.

25
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 22: Modul 1. Date Generale. Elemente Anvelopa. Temperatura Exterioara.

Fig. 23: Modul 1. Date Generale. Elemente Anvelopa.

26
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Calcule intermediare.
Pentru a ajunge la calculul final al consumului de caldura pentru încălzire trebuie făcute câteva calcule
intermediare. Trebuie urmarită ordinea în care acestea sunt aşezate în arborele de navigare.

Fig. 24: Modul 1. Calcule Intermediare.

În acest submodul se obţin valorile de calcul pentru:


• C_Coeficient_functionare: Se cunoaşte relaţia dintre numarul de grade-zile şi coeficient de
corecţie datorită reducerii temperaturii interioare pe durata nopţii (CR) pe baza unui grafic, aşa
cum sunt evidenţiate în figura de mai jos. Cunoscându-se numărul de grade-zile pentru proiectul
deschis, se obtine CR. În aceeasi fereastră pentru calculul Coeficientului de functionare se apasă
butonul <<Calcul.

27
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 25: Modul 1. Calcule Intermediare. Coeficient de Functionare.

• Rs_Rezistenta_Termica: pentru calculul rezistenţei termice medii corectate a anvelopei clădirii, în


fereastra corespunzatoare, se apasă butonul <<Calcul.

Fig. 26: Modul 1. Calcule Intermediare. Rezistenta Termica.

• B1s_Coeficient_conformare: pentru calculul coeficientului de conformare, în fereastra


corespunzatoare se apasa butonul <<Calcul.

28
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 27: Modul 1. Calcule Intermediare. Coeficient Conformare.

• Tio_Temperatura_int_rezultanta_medie: la selectarea acestui nod din arborele de navigare în


proiect se va deschide o fereastra în care se introduce temperatura interioară rezultantă medie a
spaţiului încălzit al clădirii;
• TiRS_Temperatura_Interioara_Redusa: pentru calculul temperaturii interioare reduse a clădirii, în
fereastra corespunzătoare se apasă butonul <<Calcul.

Fig. 28: Modul 1. Calcule Intermediare. Temperatura interioara redusa.

• TeRS_Temperatura_exterioara_medie_lunara: pentru fiecare luna a anului în parte se obţine


valoarea temperaturii exterioare medii lunare, apăsând butonul <<Calcul în fereastra
corespunzatoare.

29
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 29: Modul 1. Calcule Intermediare. Temperatura exterioara medie lunara.

• Dz_Durata_sezon_incalzire: Pentru fiecare lună a anului în parte se determină numărul de zile de


încălzire, adică numărul de zile pentru care temperatura interioară redusă este mai mare decât
temperatura exterioară medie corectată în luna. Graficul este util şi pentru afişarea numărului
total de zile de încălzire din an, aşa cum apare în figura de mai jos.Durata sezonului de incalzire
se poate determina atat cu ajutorul metodei grafice cat si cu ajutorul metodei analitice.

Fig. 30: Modul 1. Calcule Intermediare. Durata sezon incalzire.

30
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• TeRS_Temperatura_exterioara: Temperatura exterioară medie corectată se calculează prin


apăsarea butonului <<Calcul.

Fig. 31: Modul 1. Calcule Intermediare. Temperatura exterioară medie corectată.

• Qss_consum_caldura_spatii_secundare: Consumul de caldura al spatiilor secundare dotate


cu sisteme de incalzire( casa scarii, holuri) se calculeaza prin apasarea butonului <<Calcul.

Fig. 32: Modul 1. Calcule Intermediare. Consumul de caldura al spatiilor secundare.

• Nr_randamentu_de_reglare: Randamentul de reglare al instalaţiei de încălzire se calculeaza


prin apasarea butonului <<Calcul.

Fig. 33: Modul 1. Calcule Intermediare. Randamentul de reglare..

31
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• Temp_lunara_apa_inst_subsol: pentru fiecare luna a anului în parte se obţine valoarea


temperaturii medii lunare a apei vehiculată în instalaţiile termice din subsol, apăsând butonul
<<Calcul în fereastra corespunzatoare.

Fig. 34: Modul 1. Calcule Intermediare. Randamentul de reglare.

• A_coef_transfer_caldura: Coeficientul de transfer de caldura caracteristic echipamentelor se


calculeaza apasand butonul <<Calcul .

Fig. 35: Modul 1. Calcule Intermediare. Coeficientul de transfer de caldura..

• Qpd_caldura_disipata: Cantitatea de căldură disipată prin conductele de distribuţie din


subsolul neîncălzit se calculeaza prin apasarea butonului <<Calcul.

32
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 36: Modul 1. Calcule Intermediare. Cantitatea de caldura disipata prin conducte.

• Consumul de căldură pentru încălzire QS: Consumul de cadura pentru incalzire se


calculeaza prin apasarea butonului <<Calcul.

Fig. 37: Modul 1. Calcule Intermediare. Consumul de caldura pentru incalzire.

• Nd_randamentul_de_distributie: Randamentul de distributie se calculeaza prin apasarea


butonului <<Calcul.

Fig. 38: Modul 1. Calcule Intermediare. Randamentul de distributie.

• Randamentul_sursei_de_generare: Randamentul mediu anual al sursei de generare a


caldurii se calculeaza prin apasarea butonului <<Calcul.

33
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 39: Modul 1. Calcule Intermediare. Randamentul sursei de generare.

Consumul de caldura pentru incalzire la nivelul sursei Q.


Dupa introducerea tuturor datelor generale, a datelor corespunzatoare tuturor elementelor de anvelopa si
dupa efectuarea calculelor intermediare, se poate calcula Consumul de caldura pentru incalzire la nivelul
sursei Q prin apasarea butonului <<Calcul.

Fig. 40: Modul 1. Consumul de caldura pentru incalzire la nivelul sursei.

Consumul de energie auxiliara pentru incalzire Qw


Dupa selectarea tipului de pompa, se poate calcula Consumul de energie auxiliara pentru incalzire Qw
prin apasarea butonului <<Calcul.

34
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 41: Modul 1. Consumul de energie auxiliara pentru incalzire

Consumul anual de energie pentru incalzire Qî.


Dupa calcularea Consumului de caldura pentru incalzire la nivelul sursei Q si a Consumului de energie
auxiliara pentru incalzire Qw, se poate calcula Consumul anual de energie pentru incalzire Qî prin
apasarea butonului <<Calcul.

Fig. 42: Modul 1. Consumul anual de energie pentru incalzire

Cap. 05. Modulul 2: Consumul de căldură pentru apă caldă de consum Qa


[kWh/an]

Calculele ce intervin în acest modul, datele care se introduc de către utilizator sau sunt luate din tabele,
au ca finalitate obţinerea consumului de căldura pentru apă caldă de consum.

Modulul 2 beneficiază şi de un meniu de context aşa cum apare în figura urmatoare:

Fig. 43: Modul 2. Meniu Contextual.

Functionalităţile acestui meniu sunt similare cu cele de la modulul 1.

În meniul proiecte este activă comanda Salvare detalii proiect, cu buton corespunzător pe Bara cu
butoane rapide. De asemenea dacă se aduc modificări la valorile reţinute în modulul 2 şi nu a fost
acţionat butonul de salvare detalii proiect, la închiderea proiectului utilizatorul va fi întrebat dacă doreşte
sau nu să efectuieze această salvare. În caz afirmativ salvarea se va face automat.

Modulul este structurat în felul urmator:

35
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• Date Generale
• Calcule intermediare
• Consum caldură apă caldă

DateGenerale.

Fig. 44: Modul 2. Date Generale.

Zona de colectare a datelor cu caracter general pentru modulul 2, oferă posibilitatea setării valorilor
pentru:
• ModPreparareApaCalda: Definitoriu pentru modul de calcul al modulului 2 îl reprezintă modul în
care este preparată apa caldă; Se poate alege unul dintre următoarele cazuri:
o Clădiri la care apa caldă de consum se prepară centralizat;
o Clădiri dotate cu sisteme locale de preparare apă caldă de consum;
o Clădiri fără instalaţii de apă caldă de consum;
• DestinatiaClădirii: în funcţie de destinaţia clădirii, există un specific al consumului de apă caldă,
de aceea în această fereastră se va alege dintr-o listă încărcată din tabelul necesar_apa_calda.
Daca se doreşte modificarea listei, atunci acele modificări se vor opera asupra tabelului
corespunzătoar.

Fig. 45: Modul 1. Date Generale. Destinatia Clădirii.

• a: se va introduce necesarul specific zilnic de apă caldă de consum; iniţial variabila este
completată cu date din tabelul necesar_apa_calda, în funcţie de selecţia de la punctul anterior;
• Z: se completează numărul anual de zile de folosire a apei calde de consum;

36
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• RegimFurnizare: pentru regimul de furnizare al apei se alege dintr-o listă una dintre urmatoarele
valori:

o neîntreruptă;
o întreruptă în timpul nopţii;
o restricţionată.
• nac: reprezintă numărul zilnic de ore de livrare a apei calde, poate fi modificat şi depinde de
regimul de furnizare al apei calde;
• Np: se introduce numărul mediu de persoane din clădire;
• StareInstalatie: poate avea urmatoarele valori:
o buna;
o uzura normala;
o uzura avansata;
• b: pierderile specifice de apă [l/zi·persoană], sunt în funcţie de starea instalaţiei de apă caldă de
consum;
• SursaApa: se alege din listă sursa de apă rece care poate fi: apă râu, apă puţ, apă lac şi
influenţează temperatura apei reci;
• Tar: Temperatura apei reci;
• Tac: se completează temperatura de preparare a apei calde de consum, cu valoare implicită
60oC;
• Tacc: Temperatura de furnizare/utilizare a apei calde la punctul de consum, are valoare implicită
40 oC;
• Tmac: se completează temperatura medie a apei în conductele de apă caldă de consum, are
valoare implicita 40 oC;

Calcule intermediare.
Pentru a ajunge la calculul final al consumului de căldură pentru pentru apă caldă de consum trebuie
făcute cateva calcule intermediare. Se va urmărit ordinea în care acestea sunt aşezate în arborele de
navigare.

Fig. 46: Modul 2. Calcule Intermediare.

În acest submodul se obţin valorile de calcul pentru:


• Vac_Volum_apa_calda: Pentru calculul volumului de apă caldă de consum necesar anual, se
apasă butonul <<Calcul.

37
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 47: Modul 2. Calcule Intermediare. Volum apa calda.

• Qac_Consum_Caldura: pentru calculul consumului de căldură aferent consumului de apă caldă,


exprimat în [kWh/an] se va completa mai întâi valorile pentru Densitatea apei calde de consum,
cu valoare implicită de 983.2 kg/m3 şi pentru Caldura specifica a apei calde de consum, cu
valoare implicită de 4,183 J/kg·K, apoi se apasă butonul <<Calcul.

Fig. 48: Modul 2. Calcule Intermediare. Rezistenta Termica.

• Vacc_Volumul_pierderilor: pentru calculul volumului corespunzător pierderilor şi risipei de apă


caldă de consum pe perioada unui an [m3/an], în fereastra corespunzătoare, se apasă butonul
<<Calcul.

Fig. 49: Modul 2. Calcule Intermediare. Volumul pierderilor.

• Qacpc_Pierderi_masice: pentru calculul pierderilor de căldură aferente furnizării la consumator a


apei calde (“pierderi masice”) este nevoie să se completeze mai întâi valorile pentru Densitatea
apei calde de consum, cu valoare implicită de 992.2 kg/m3 şi pentru Caldura specifica a apei
calde de consum, cu valoare implicită de 4,182 J/kg·K, apoi se apasă butonul <<Calcul.

38
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 50: Modul 2. Calcule Intermediare. Pierderi masice.

• Qacpd1_Pierderi_Conducte_distributie: În această fereastră se vor introduce valori pentru:


o Material conducta (Conducte din otel, Conducte din plastic);
o Izolatie conducta (Neizolate, Izolatie deteriorata, Izolate);
o Lungime conducte;
o Temperatura ambient;
o Coeficient specific pierderi caldura.
Apoi pentru calculul pierderilor de căldură ale conductelor de distribuţie (amplasate în subsol,
canal tehnic, etc.), se apasă butonul <<Calcul.

Fig. 51: Modul 2. Calcule Intermediare. Pierderi conducte distributie.

• Qacp2_pierderi_coloane: În această fereastră se vor introduce valori pentru:


o Material conducta (Conducte din otel, Conducte din plastic);
o Izolatie conducta (Neizolate, Izolatie deteriorata, Izolate);
o Lungime conducte;
o Temperatura ambient;
o Coeficient specific pierderi caldura.
Apoi pentru calculul pierderilor de căldură pe coloanele de apă caldă de consum (amplasate în
ghene sau aparent) şi legăturile la obiectele sanitare, se apasă butonul <<Calcul.

39
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 52: Modul 2. Calcule Intermediare. Pierderi Coloane.

• Qacp3_Pierderi_coloane_recirculare: In aceasta fereastra se vor introduce valoari pentru:


o Material conducta (Conducte din otel, Conducte din plastic);
o Izolatie conducta (Neizolate, Izolatie deteriorata, Izolate);
o Lungime conducte;
o Temperatura ambient;
Apoi pentru calculul pierderilor de căldură pe conductele de recirculare a apei calde de consum,
se apasă butonul <<Calcul.

Fig. 53: Modul 2. Calcule Intermediare. Pierderi coloane recirculare.

• Qacpd_Pierderi_totale_traseu: pierderile de căldură pe traseul conductelor de apă caldă de


consum reprezintă suma pierderilor Qacpd1, Qacpd2, Qacpd3, descrise la punctele anterioare şi
se calculează prin apăsarea butonului <<Calcul.

40
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 54: Modul 2. Calcule Intermediare. Pierderi totale traseu.

• Qacpa_pierderi_acumulator_apa: pentru calculul pierderilor de căldură la acumulatorul de apă


caldă de consum (în cazul în care instalaţia are boiler sau rezervor de acumulare) trebuie
completate următoarele informaţii legate de boiler sau rezervorul de acumulare:
o Suprafata laterata;
o Grosimea medie a izolatiei termice;
o Conductivitatea termica a termoizolatiei;
o Temperatura medie a apei;
o Temperatura aerului ambiant.
Apoi se apasă butonul <<Calcul.

Fig. 55: Modul 2. Calcule Intermediare. Pierderi acumulator apa.

• Qacps_Pierderi_sursa: În cazul în care la secţiunea de Date Generale la ModPreparareApaCalda


s-a ales sistem local, atunci în fereastra din figura de mai jos, pentru Categorie se va alege una
dintre valorile: cazan de baie sau aparate de tip Vaillant, dacă s-a ales varianta fara instalatii,
atunci în fereastra din figura de mai jos pentru Categorie se va alege una dintre valorile:
preparare pe aragaz, preparare pe sobe combustibil solid, preparare pe sobe cu gaze. Dupa ce
se va completa valoarea pentru randamentul energetic al sursei se va apăsa butonul <<Calcul şi
astfel se va obţine valoarea pentru pierderile de căldură la sursa de energie termică pentru
producerea apei calde de consum.

41
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 56: Modul 2. Calcule Intermediare. Pierderi sursa.

• Qacp_Pierderi_totale_instalatie: pierderile de căldură ale instalaţiei de apă caldă de consum se


calculează prin apăsarea butonului <<Calcul.

Fig. 57: Modul 2. Calcule Intermediare. Pierderi totale instalatie.

Consumul de căldură pentru apă caldă de consum


După introducerea tuturor datelor generale şi după efectuarea calculelor intermediare, se poate calcula
Consumul de căldură pentru apă caldă de consum Qa prin apăsarea butonului <<Calcul.

Fig. 58: Modul 2. Consumul de caldura pentru apa calda de consum.

Cap. 06. Modulul 3: Consumul de energie electrică pentru iluminat Wilum [kWh/an]

Calculele ce intervin în acest modul, datele care se introduc de către utilizator sau sunt luate din tabele
au ca finalitate obţinerea valorii pentru consumul de energie electrică pentru iluminat.
Modulul 3 beneficiază şi de un meniu de context ce funcţionează în mod similar cu cel de la modulul 2.
În meniul proiecte este activă comanda Salvare detalii proiect, cu buton corespunzator pe Bara cu
butoane rapide. De asemenea dacă se aduc modificări la valorile reţinute în modulul 3 şi nu a fost

42
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

acţionat butonul salvare detalii proiect, la inchiderea proiectului utilizatorul va fi intrebat dacă doreşte sau
nu să efectuieze această salvare. În caz afirmativ salvarea se va face automat.

Modulul este structurat în felul urmator:


• Date Generale :
o Alti consumatori
o Blocuri de locuinte
• Consum energie electrica pentru iluminat

DateGenerale.

Fig. 59: Modul 3. Date Generale.

DateGenerale. Alti consumatori

Fig. 60: Modul 3. Date Generale. Alti consumatori.

Zona de colectare a datelor cu caracter general pentru alti consumatori, oferă posibilitatea setării valorilor
pentru:
• Au: se introduce valoarea pentru suprafaţa totală, utilă, a pardoselii încăperilor din clădire (aria
desfăşurată construită) (m2);
• Pn: puterea instalată totală în corpurile de iluminat din clădire. (W);
• TipClădire: se va alege dintr-o listă tipul/destinaţia clădirii, aşa cum apar în tabela
tip_clădire_iluminat din Anexa - Tabele; în cazul în care se doreşte modificarea acestei liste
modificările vor fi operate asupra tabelului corespunzator.
• TipControlIluminat_1: se alege una dintre valorile:
o Manual;

43
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

o Celula foto iluminare constanta;


o Celula foto senzor iluminare naturala;
• TipControlIluminat_2: se alege una dintre valorile:
o Manual;
o Automat (sub 60%);
o Automat procent redus;
o Automat.
• T_Timp_Utilizare: Pentru calculul timpul de utilizare al luminii de zi, se apasă butonul <<Calcul.

Fig. 61: Modul 3. Date Generale. Alti consumatori. Timp utilizare.

DateGenerale. Blocuri de locuinte

Fig. 62: Modul 3. Date Generale. Blocuri de locuinte.

Zona de colectare a datelor cu caracter general pentru blocuri de locuinte, oferă posibilitatea setării
valorilor pentru :
• Nr_Apartamente: se introduce numarul de apartamente cu : o camera, 2 camere, 3 camere, 4
camere sau 5 camere.
• c1: se calculeaza factorul c1 care ţine seama de raportul dintre suprafeţele vitrate şi suprafeţele
pardoselii incaperilor.

Fig. 63: Modul 3. Date Generale. Blocuri de locuinte. c1

44
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• c2: se calculeaza factorul c2 care ţine seama de existenţa apartamentelor cu grupuri sanitare fara
ferestre exterioare.

Fig. 64: Modul 3. Date Generale. Blocuri de locuinte. c2

Consumul de energie electrică pentru iluminat


După introducerea tuturor datelor generale şi după selectarea tipului de consumator, se poate calcula
Consumul de energie electrică pentru iluminat Wilum prin apăsarea butonului <<Calcul.

Fig. 65: Modul 3. Consumul de energie electrică pentru iluminat.

Cap. 07. Modulul 4: Consumul de frig pentru climatizare QF [kWh/an]

Calculele ce intervin în acest modul, datele care se introduc de către utilizator sau sunt luate din tabele,
au ca finalitate obţinerea consumului de frig pentru climatizare.

Modulul 4 beneficiază şi de un meniu de context cu funcţionalităţi similare cu cel de la modulul 1, aşa


cum apare în figura urmatoare:

Fig. 66: Modul 4. Meniu Contextual.

Modulul este structurat în felul urmator:


• Date intrare

45
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

o Date Generale
o Elemente Anvelopa
• Calcule intermediare
• Consum frig climatizare

Date intrare. DateGenerale.

Fig. 67: Modul 4. Date Generale.

o Zona de colectare a datelor cu caracter general pentru modulul 4, oferă posibilitatea


setării valorilor pentru date similare celor din modulul 1, singura deosebire fiind Ti
Temperatura interioară de confort în sezonul cald.

Date intrare. Elemente Anvelopa.


Se completează în mod similar completării datelelor pentru elementele de anvelopa din modulul 1.

Calcule intermediare.
Pentru a ajunge la calculul final al consumului de frig pentru climatizare trebuie făcute cateva calcule
intermediare. Trebuie urmărită ordinea în care acestea sunt aşezate în arborele de navigare.

Fig. 68: Modul 4. Calcule Intermediare.

46
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

În acest submodul se obţin valorile de calcul pentru:


• Rcl_Rezistenta_termica: Pentru calculul Rezistenţei termice medii corectate a anvelopei clădirii
se apasă butonul <<Calcul, în fereastra corespunzatoare.

Fig. 69: Modul 4. Calcule Intermediare. Rezistenta Termica.

• Ter_cl_temperatura_exterioara_echivalenta: pentru calculul temperaturei exterioare echivalente


(de referinţă) a elementelor exterioare ale anvelopei clădirii, în fereastra corespunzatoare se
apasă butonul <<Calcul. Observaţie: se iau în considerare doar lunile mai, iunie, iulie, august şi
septembie.

Fig. 70: Modul 4. Calcule Intermediare. Temperatura exterioara echivalenta.

• Qfsk_Consum_frig_sensibil_lunar: pentru calculul consumului de frig sensibil lunar pentru răcirea


incintei climatizate, în fereastra corespunzatoare, se apasă butonul <<Calcul.

Fig. 71: Modul 4. Calcule Intermediare. Consum frig sensibil lunar.

• Qfs_Consum_frig_sensibil: pentru calculul consumului de frig sensibil pentru răcirea incintei


climatizate, în fereastra corespunzatoare se apasă butonul <<Calcul.

47
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 72: Modul 4. Calcule Intermediare. Consum frig sensibil.

• Qflo_Caldura_latenta: pentru calculul caldurii latente (frig) trebuie completate urmatoarele


informaţii:
o Debitul specific de caldura latenta;
o Criteriu (0 - nu exista degajari vapori şi 1 - altfel );
o Debit vapori apa în spatiul climatizat, în cazul în care la subpunctul de mai sus s-a ales
valoarea 1;
o Entapia vaporilor de apa cu valoare implicita 50000;
Apoi se apasă butonul <<Calcul.

Fig. 73: Modul 4. Calcule Intermediare. Caldura latenta.

• Qfl_Consum_frig_latent: pentru calculul consumului de frig latent se apasă butonul <<Calcul în


fereastra corespunzatoare.

Fig. 74: Modul 4. Calcule Intermediare. Consum frig latent.

48
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Consumul de frig pentru climatizare QF


După introducerea tuturor datelor generale, a datelor corespunzătoare tuturor elementelor de anvelopă şi
după efectuarea calculelor intermediare, se poate calcula Consumul de frig pentru climatizare QF prin
apăsarea butonului <<Calcul.

Fig. 75: Modul 4. Consumul de frig pentru climatizare

Cap. 08. Modulul 5: Consumul de energie pentru ventilare mecanica [kWh/an]

Calculele ce intervin în acest modul, datele care se introduc de către utilizator sau sunt luate din tabele
au ca finalitate obţinerea consumului de energie pentru ventilarea mecanica.

Modulul este structurat în felul urmator:


• Date generale
• Calcule intermediare
• Consum energie ventilare mecanica

Date Generale

Fig. 76: Modul 5. Date Generale

Zona de colectare a datelor cu caracter general pentru modulul 5, oferă posibilitatea setării valorilor
pentru:

• Debitul de aer proaspat in sezonul rece


• Temperatura interioara a incaperii in sezonul rece

49
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• Timpul zilnic de functionare al instalatiei de ventilare in sezonul rece


• Durata de functionare a instalatiei de ventilare in sezonul rece
• Debitul de aer proaspat in sezonul cald
• Temperatura interioara de confort in sezonul cald
• Timpul zilnic de functionare al instalatiei de ventilare in sezonul cald
• Durata de functionare a instalatiei de ventilare in sezonul cald
• Puterea electrica specifica ventilatoarelor, aceasta se calculeaza in functie de destinatia
cladirii. Valori posibile :
- Hale de depozitare, parcaje auto
- Magazine, şcoli, săli de spectacol
- Locuinţe
- Restaurante
- Birouri, hoteluri

• Puterea electrica de antrenare a ventilatoarelor care functioneaza in sezonul rece. Se


calculeaza automat dupa introducerea debitelor de aer al ventilatoarelor de introducere,
respectiv de evacuare prin apasarrea butonului <<Calcul

Fig. 77 :Modul 5. Puterea electrica de antrenare a ventilatoarelor care functioneaza in sezonul rece

• Puterea electrica de antrenare a ventilatoarelor care functioneaza in sezonul cald. Se


calculeaza automat dupa introducerea debitelor de aer al ventilatoarelor de introducere,
respectiv de evacuare prin apasarrea butonului <<Calcul

Fig. 78 :Modul 5. Puterea electrica de antrenare a ventilatoarelor care functioneaza in sezonul rece

50
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Calcule intermediare

Pentru a ajunge la calculul final al consumului de energie pentru ventilarea mecanica trebuie
făcute cateva calcule intermediare. Trebuie urmărită ordinea în care acestea sunt aşezate în
arborele de navigare.

Fig. 79 :Modul 5.Calcule Intermediare

În acest submodul se obţin valorile de calcul pentru:

• Qvmt1 Consumul de energie termica pentru ventilare in sezonul rece se calculeaza cu


ajutorul butonului <<Calcul

Fig. 80 :Modul 5. Calcule Intermediare. Qvmt1

• Qvme1 Consumul de energie electrica pentru ventilare in sezonul rece se calculeaza cu


ajutorul butonului <<Calcul

Fig. 81:Modul 5. Calcule Intermediare. Qvme1

• Qvmt2 Consumul de energie termica pentru ventilare in sezonul cald se calculeaza cu


ajutorul butonului <<Calcul

51
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 82 :Modul 5. Calcule Intermediare. Qvmt2

• Qvme2 Consumul de energie electrica pentru ventilare in sezonul rece se calculeaza cu


ajutorul butonului <<Calcul

Fig. 83 :Modul 5. Calcule Intermediare. Qvme2

Consumul de energie pentru ventilare mecanica

După introducerea tuturor datelor generale şi după efectuarea calculelor intermediare, se poate calcula
Consumul de energie pentru ventilare mecanica prin apăsarea butonului <<Calcul

Fig. 84: Modul 4. Consumul de energie pentru ventilare mecanica

Cap. 09. Modulul 6: Penalizări acordate clădirii certificate

Penalizările acordate clădirii la notarea din punct de vedere energetic a acesteia sunt datorate unor
deficienţe de întreţinere şi exploatare a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia, având drept consecinţe
utilizarea neraţională a energiei.

Coeficienţii de penalizare sunt stabiliţi de către proiectant, se introduc în zona de DateGenerale pentru
modulul 6 şi sunt după cum urmează:
9.1. p1 - coeficient de penalizare funcţie de starea subsolului tehnic al clădirii

52
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 85: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p1

9.2. p2 - coeficient de penalizare funcţie de utilizarea uşii de intrare în clădire

Fig. 86: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p2

9.3. p3 - coeficient de penalizare funcţie de starea elementelor de închidere mobile din spaţiile comune
(casa scărilor) – către exterior sau către ghene de gunoi

Fig. 87: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p3

9.4. p4 - coeficient de penalizare funcţie de starea armăturilor de închidere şi reglaj de la corpurile statice

Fig. 88: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p4


9.5. p5 - coeficient de penalizare funcţie de spălarea / curăţirea instalaţiei de încălzire interioară

Fig. 89: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p5

9.6. p6 - coeficient de penalizare funcţie de existenţa armăturilor de separare şi golire a coloanelor de


încălzire

53
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 90: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p6

9.7. p7 - coeficient de penalizare funcţie de existenţa echipamentelor de măsură pentru decontarea


consumurilor de căldură

Fig. 91: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p7

9.8. p8 - coeficient de penalizare funcţie de starea finisajelor exterioare ale pereţilor exteriori

Fig. 92: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p8

9.9. p9 - coeficient de penalizare funcţie de starea pereţilor exteriori din punct de vedere al conţinutului de
umiditate al acestora

Fig. 93: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p9

9.10. p10 - coeficient de penalizare funcţie de starea acoperişului peste pod

54
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 94: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p10

9.11. p11 - coeficient de penalizare funcţie de starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului

Fig. 95: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p11

9.12. p12 - coeficient de penalizare care ţine seama de posibilitatea asigurării necesarului de aer proaspăt
la valoarea de confort

Fig. 96: Modul 6. Penalizări acordate clădirii – p12

Coeficient penalizare
După introducerea tuturor datelor generale, penalizările 1-12, se poate calcula Coeficientul p0 de
penalizare acordat cladirii prin apăsarea butonului <<Calcul.

Fig. 97: Modul 6. Coeficient penalizare


Recomandari
Tot in acest modul se regasesc si solutiile recomandate pentru anvelopa cladiri cat si cele pentru
instalatii aferente cladirii. Ele vor fi trecute pe certificatul de performanta in zona recomandarilor, astfel nu
va mai fi nevoie de completarea lor dupa printar.

Fig. 98 : Modul 6 : Recomandari anvelopa

55
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig 99 : Modul 6 : Recomandari instalatii

Cap. 10. Modulul 7: Indice de emisii echivalent CO2

Pentru a ajunge la calculul final al indicelui de emisii echivalent CO2 trebuie făcute cateva calcule
intermediare. În mod analog pentru fiecare fereastră corespunzătoare unui clcul intermediar se alege tipul
de combustibil utilizat sau poate fi ales de catre utilizator un alt factor de emisie prin simpla bifare a
optiunii respective şi apoi se acţionează butonul <<Calcul.

Fig. 100: Modul 7. Calcule intermediare.

10.1. Einc_IndiceEmisii_Incalzire - Indice de emisii echivalent CO2 pentru încălzire.

Fig. 101: Modul 7. Calcule intermediare. Indice de emisii echivalent CO2 pentru încălzire.

10.2. Eacm_IndiceEmisii_ApaCalda - Indice de emisii echivalent CO2 pentru obţinerea apei calde
menajere.

56
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 102: Modul 7. Calcule intermediare. Indice de emisii echivalent CO2 pentru apă caldă.

10.3. Eclim_IndiceEmisii_Climatizare - Indice de emisii echivalent CO2 pentru climatizare.

Fig. 103: Modul 7. Calcule intermediare. Indice de emisii echivalent CO2 pentru climatizare.

10.4. Evm_IndiceEmisii_VentilareMecanica - Indice de emisii echivalent CO2 pentru ventilare mecanica.

Fig. 104: Modul 7. Calcule intermediare. Indice de emisii echivalent CO2 pentru ventilare mecanica.

10.5. Eil_IndiceEmisii_Iluminat - Indice de emisii echivalent CO2 pentru iluminat.

57
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Fig. 105: Modul 7. Calcule intermediare. Indice de emisii echivalent CO2 pentru iluminat.

Indice de emisii echivalent CO2


După efectuarea calculelor intermediare, se poate calcula Indicele de emisii echivalent CO2 prin
apăsarea butonului <<Calcul.

Fig. 106: Modul 7. Indice de emisii echivalent CO2.

58
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Cap. 11. Date Raport: datele necesare Anexei CE si Raportului de Rezultate

Pentru a obtine Anexa Certificatului Energetic sau Raportul de Rezultate trebuiesc completate o serie de
formulare ce contin date aditionale(acestea nu influneteaza in nici un fel raportul de performanta
energetica) dar si datele de la modulele 1,2,3,4.

Fig. 107: Date Raport.

59
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

11.1 Raportul de Rezultate : contine un singur formular

Fig. 108: Date Raport. Raport Rezultate.

In acest formular se selecteaza numarul anvelopei dorite si i se atribuie un nume si un simbol. Se


completeaza apoi si Aria Construita dupa care se poate genera Raportul de Rezultate atat din butonul
„Generare Raport Rezultate” cat si sus din meniul Rapoarte -> Raport Rezultate.

60
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

11.2 Anexa Certificatului Energetic : contine 5 forumulare :

• Date privind constructia :

Fig. 109: Date Raport. Anexa CE Date privind constructia.

Pt a salva datele din tabel se utilizeaza butonul Salvare date.

61
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• Date privind instalatia de incalzire interioara partea I :

Fig. 110: Date Raport. Anexa CE. Date privind instalatia de incalzire interioara partea I

Pt a salva datele din tabel se utilizeaza butonul Salvare date. Acest formular contine primul set de date
privind instalatia de incalzire interioara

62
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• Date privind instalatia de incalzire interioara partea II:

Fig. 111: Date Raport. Anexa CE. Date privind instalatia de incalzire interioara partea II

In acest formular datele se salveaza automat la modificarea lor

63
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• Date privind instalaţia de apă caldă de consum partea I:

Fig. 112: Date Raport. Anexa CE. Date privind instalatia de apa calda de consum partea I

In acest formular datele se salveaza automat la modificarea lor

64
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• Date privind instalaţia de apă caldă de consum partea II:

: Fig. 113: Date Raport. Anexa CE. Date privind instalatia de apa calda de consum partea II

In acest formular datele se salveaza automat la modificarea lor

65
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

• Informatii Privind Instalatia de : climatizare , ventilare si iluminat :

: Fig. 114: Date Raport. Anexa CE. Informatii

In acest formular datele se salveaza automat la modificarea lor.

Dupa ce au fost completate toate datele din formularele de mai sus puteti genera Anexa CE din butonul
„Generare AnexaCE” sau din meniul Rapoarte -> AnexaCE.

66
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Cap. 12. Analiza Economica


Pentru a introduce modulul economic in proiectul dumneavoastra apasati butonul Adauga Modul
Economic din bara cu butoane rapide sau din meniul : Unelte-> Adauga Modul Economic.

Fig. 115 : Analiza Economica

Se completeaza datele generale(aceleasi pt fiecare solutie) i,f . Se va selecta numarul dorit de solutii ,
dupa care se vor introduce datele necesare pentru fiecare solutie in parte.
Pentru a obtine analiza economica se va apasa butonul Analiza Economica.

67
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

Termeni şi unităţi de măsură


Modulul I - Consumul de căldură pentru încălzire

 Qs [kWh/an] – consumul de căldură pentru încălzire


 AE [m2] – suprafaţa laterală totală a anvelopei incintei (clădirii)
 V [m3] – volumul liber al spaţiului ocupat
 na [h-1] – rata de ventilare a spaţiilor
Rs
 [m2K/W] – rezistenţa termică medie corectată a anvelopei clădirii


θ iRS [°C] – temperatura interioară redusă


θ eRS [°C] – temperatura exterioară medie corectată
 Dz [zile] – durata sezonului de încălzire
ASS
 [m2] – suprafaţa aferentă anvelopei spaţiului solar
R p'
 [m2K/W] – rezistenţa termică corectată a elementelor de construcţie care
formează spaţiul solar

 RCL [m2K/W] – rezistenţă termică a structurii clasice (nesolare)


Aj
 [m2] – aria elementului de anvelopă ”j”


θ i0 [°C] - temperatura interioară rezultantă medie a spaţiului încălzit al clădirii
Aloc
 [m2] – suprafaţa locuibilă a clădirii
 a [W/m2] – aportul de căldură liberă (aporturi interiare de căldură)
Aînc
 [m2] – suprafaţa utilă încălzită a clădirii
 Qpers [W] – flux termic emis de ocupanţi
 Qacm [W] – flux termic rezultat din utilizarea apei calde menajere
 Qhr [W] – flux termic rezultat din prepararea hranei
 Qec [W] – flux termic rezultat din folosirea aparatelor electrocasnice
 Qil [W] – flux termic rezultat de la corpurile de iluminat electric
θ eRS
 K [°C] – temperatura exterioară medie corectată în luna ”k”
DzK
 [zile] – durata de încălzire în luna ”k”
θe
 K [°C] – temperatura exterioară medie lunară
θ ES
 K [°C] – temperatura echivalentă a elementelor de construcţie ale anvelopei, în
luna ”k”

AE j
 [m2] – aria elementului exterior de anvelopă ”j” (numai elementele mărginite de
mediul exterior)

Rpj
 [m2K/W] – rezistenţă termică a elementului exterior de anvelopă ”j”
R 'j
 [m2K/W] – rezistenţa termică corectată a elementului de anvelopă ”j”
θ ESj
 K [°C] – temperatura exterioară echivalentă a elementelor de construcţie ale

68
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

anvelopei, în luna ”k”


α abs [-] – coeficientul de absorbţie a radiaţiei solare de către suprafaţa exterioară a
elementului de construcţie al anvelopei

I TK
 [W/m2] – intensitatea radiaţiei solare totale pe planul suprafeţei elemetului de
construcţie

I dif
 [W/m2] – intensitatea radiaţiei solare totale pe planul suprafeţei elemetului de
construcţie

Modulul II – Calculul consumului de căldură pentru apă caldă de consum

 Qa [kWh/an] – consumul de căldură pentru apă caldă de consum


 Qac [kWh/an] – consumul de căldură aferent consumului de apă caldă
 Qacp [kWh/an] – pierderile de căldură ale instalaţiei de apă caldă de consum
 ρ [kg/m3] – densitatea apei calde de consum
 c [J/kg·K] – căldura specifică a apei calde de consum


θ ac [°C] - temperatura de preparare a apei calde de consum


θ ar [°C] - temperatura apei reci
 Vac [m3/an] – volumul anual de apă caldă de consum
 a [l/zi] – necesarul specific zilnic de apă caldă de consum
 Qacpc [kWh/an] – pierderile de căldură afernte furnizării la consumator a apei calde


θ acc [°C] – temperatura de furnizare/utilizare a apei calde la punctul de consum
 Vacc [m3/an] – volumul corespunător pierderilor şi risipei de apă caldă de consum
 b [l/zi·persoana] – pierderi specifice de apă
 Qacpd [kWh/an] – pierderile de căldură pe traseul conductelor de apă caldă de
consum
 Qacpd1 [kWh/an] – pierderile de căldură ale conductelor de distribuţie
 Lc1 [m] – lungimea conductelor de distribuţie a apei calde de consum
 θmac [°C] – temperatura medie a apei în conductele de apă caldă de consum
 θamb1 [°C] – temperatura aerului ambiant din zona de amplasare a conductelor de
distribuţie
 U1 [W/m·K] – coeficient specific mediu de pierderi de căldură pe unitatea de lungime
a conductelor de distribuţie
 Qacpd2 [kWh/an] – pierderile de căldură pe coloanele de apă caldă de consum
 Lc2 [m] – lungimea coloanelor şi legăturilor la obiectele sanitare
 θamb2 [°C] – temperatura aerului ambiant din zona de amplasare a conductelor

 U2 [W/m·K] – coeficient specific mediu de pierderi de căldură pe unitatea de lungime


a coloanelor şi legăturilor la obiectele sanitare

 Qacpd3 [kWh/an] – pierderile de căldură pe conductele de recirculare a apei calde de


consum
 Lc3 [m] – lungimea conductelor de recirculare a apei calde de consum
 qrec [W/m] – pierderea de căldură medie pe unitatea de lungime a conductelor de recirculare
apă caldă de consum
S lata
 [m2] – suprafaţa laterală a boilerului sau rezervorului de acumulare

69
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

δ iz
a [m] – grosimea medie a izolaţiei termice a boilerului sau rezervorului de

acumulare
λiz
 a [W/m·K] – conductivitatea termică a termoizolaţiei boilerului


θ aca [°C] – temperatura medie a apei în acumulatorul de căldură


θ amb 3 [°C] – temperatura aerului ambiant din zona de amplasare a boilerului sau rezervorului
de acumulare
 Qacps [kWh/an] – pierderile de căldură la sursa de energie termică pentru producerea
apei calde de consum

Modulul III - Consumul de energie electrică pentru iluminat

 Wilum [kWh/an] – consumul de energie electrică pentru iluminat


 Au [m2] – suprafaţa totală, utilă, a pardoselii încăperilor din clădire
 Pn [kW] – puterea instalată în corpurile de iluminat (puterea instalată totală în corpurile
de iluminat din clădire)
 tu [h/an] – timp de utilizare
 tD [h/an] – timpul de utilizare al luminii de zi
 tN [h/an] – timpul de neutilizare al luminii naturale

Modulul IV - Consumul de frig pentru climatizare

 QF [kWh/an] – consumul de frig pentru climatizare


 QFS [kWh/an] – consumul anual de frig, sensibil, pentru răcirea incintei climatizate
 QFL [kWh/an] – consumul anual de frig, latent, pentru răcirea incintei climatizate
 Dk [h] – durata zilnică de funcţionare a instalaţiei de climatizare în luna k
 NZk [zile] – numărul de zile senine pe lună
QFSk
 [W] – flux de frig, sensibil
 AE cl [m2] – suprafaţa totală a anvelopei exterioare a incintei climatizate
 AE cl j [m2] – aria anvelopei pentru un anumit element de construcţie, j şi pentru o
anumită orientare cardinală
Rcl
 [m2K/W] – rezistenţa termică medie corectată a anvelopei clădirii
R 'j
 [m2K/W] – rezistenţa termică corectată a unui anumit element de construcţie, j, al
anvelopei
 θi0 [°C] – temperatura interioară de confort în sezonul cald
 θek [°C] – temperatura exterioară medie lunară, de calcul, în luna k
 na [h-1] – rata de ventilare a spaţiilor climatizate (numărul de schimburi de aer pe oră)
 Vcl [m3] – volumul liber al spaţiului ocupat, care se climatizează
 acl [W/m2] – degajări sensibile de căldură în încăperile climatizate (aporturi interioare
de căldură)
 Aloc cl [m2] – suprafaţa locuibilă (ocupată) a încăperilor climatizate
 θERcl k [°C] – temperatura exterioară echivalentă (de referinţă) a elementelor
exterioare ale anvelopei, în luna k
 θER cl jk [°C] – temperatura exterioară echivalentă a elementului exterior „j”al

70
AllEnergy® v4.0. Algorithm+ & IPCT Instalatii

anvelopei, în luna „k”

I TK
 [W/m2] – intensitatea radiaţiei solare totale pe planul suprafeţei elemetului de
construcţie

I dif
 [W/m2] – intensitatea radiaţiei solare totale pe planul suprafeţei elemetului de
construcţie
 RF [W/m2K] – rezistenţă termică a ferestrei
 QFL0 [W] – căldură latentă (frig)
 aL [W/pers] – debitul specific de căldură latentă
 GV [kg/s] – debitul de vapori de apă care se degajă în spaţiul climatizat
 iv [J/kg] – entalpia vaporilor de apă

71