Sunteți pe pagina 1din 12

135 de ani de rela ii diplomatice Romnia S.U.A.

| 135 Years of U.S.A. Romania Diplomatic Relations

20 noiembrie 1880
Scrisoarea pre edintelui S.U.A., Rutherford B. Hayes,
c tre M.S. Regele Carol I, prin care r spunde la
noti carea independen ei Romniei
November 20, 1880
Letter sent by the U.S. President Rutherford B. Hayes to
H.M. King Carol I, as reply to Romanias noti cation of
independence

21 august/2 septembrie 1882


Scrisoarea lui Eugene Schuyler c tre
Dimitrie A. Sturdza, ministrul romn al
afacerilor str ine, prin care solicit o
audien n calitate de ministru rezident
i consul general al SUA la Bucure ti
August 21/September 2, 1882
Letter from Eugene Schuyler to Dimitrie A.
Sturdza, Romanian Minister of Foreign
A airs, requesting an audience in his
capacity of Minister Resident and Consul
General of the USA to Bucharest

3 mai 1891
Scrisoarea lui Loudon Snowden,
ministrul rezident al S.U.A. la Bucure ti,
c tre Constantin Esarcu, ministrul romn
al afacerilor str ine, referitoare la decizia
guvernului american de a ridica nivelul
de reprezentare diplomatic de la
ministru rezident la cel de trimis
extraordinar i ministru plenipoten iar
May 3, 1891
Letter from Loudon Snowden, Minister
Resident of the U.S. to Romania, to
Constantin Esarcu, Romanian Minister of
Foreign A airs, pertaining to the decision of
the American Government to raise the rank
of its diplomatic representation from
Minister Resident to Envoy Extraordinary
and Minister Plenipotentiary

3 mai 1891
R spunsul ministrului Afacerilor Str ine,
Constantin Esarcu, c tre Loudon Snowden,
ministrul S.U.A. la Bucure ti, referitor la
decizia guvernului american de a ridica
nivelul de reprezentare diplomatic de la
ministru rezident la cel de trimis
extraordinar i ministru plenipoten iar
May 3, 1891
Reply from the Romanian Minister of Foreign
A airs, Constantin Esarcu, to Loudon
Snowden, the U.S. Minister to Bucharest,
pertaining to the decision of the American
Government to raise the rank of its
diplomatic representation from Minister
Resident to Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary

11 septembrie 1917
Decret regal nr. 1027 privind n in area, pe
data de 1 octombrie 1917, a Lega iei
Romniei la Washington
September 11, 1917
Royal Decree no. 1027 regarding the
establishment, on October 1st, 1917, of the
Romanian Legation in Washington

25 septembrie 1917
Decret regal nr. 1107 de numire a lui
Constantin Angelescu n calitate de trimis
extraordinar i ministru plenipoten iar al
Romniei la Washington
September 25, 1917
Royal Decree no. 1107 for the appointment of
Constantin Angelescu as Envoy Extraordinary
and Minister Plenipotentiary to Washington

1/11

135 de ani de rela ii diplomatice Romnia S.U.A.

| 135 Years of U.S.A. Romania Diplomatic Relations

25 iunie 1921
Scrisoarea lui Peter A. Jay, trimis
extraordinar i ministru plenipoten iar al
S.U.A. la Bucure ti, adresat lui Take
Ionescu, ministrul romn al afacerilor
str ine, prin care se solicit o audien la
M.S. Regele Ferdinand I pentru prezentarea
scrisorilor de acreditare

Dr. Constantin Angelescu, trimis


extraordinar i ministru plenipoten iar al
Romniei la Washington (1 octombrie 1917
- 25 martie 1918)
Dr. Constantin Angelescu, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary of
Romania to Washington (October 1, 1917
March 25, 1918)

June 25, 1921


Letter from Peter A. Jay, U.S. Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary to
Bucharest, to Take Ionescu, the Romanian
Minister of Foreign A airs, requesting an
audience to H.M. the King Ferdinand I for the
presentation of the Letters of Credence

1935-1938
Anton Bibescu, trimis extraordinar i
ministru plenipoten iar al Romniei la
Washington
(1 noiembrie 1920 - 1 februarie 1926)
1935-1938
Anton Bibescu, Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary of Romania to
Washington (November 1, 1920 February 1,
1926)

28 iunie 1921
Scrisoarea Casei Regale a Romniei c tre
Take Ionescu, ministrul romn al Afacerilor
Str ine, referitoare la ceremonialul
prezent rii scrisorilor de acreditare de c tre
Peter A. Jay, trimis extraordinar i ministru
plenipoten iar al S.U.A. la Bucure ti
June 28, 1921
Letter from the Royal House of Romania to
Take Ionescu, the Minister of Foreign A airs,
pertaining to the ceremony of presenting the
Letters of Credence by Peter A. Jay, U.S. Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary to
Bucharest

2/11

4 August 1924
Decret regal privind n in area unui
consulat onori c al Romniei n Maryland
i numirea lui William W. Bride n func ia de
consul onori c
August 4, 1924
Royal Decree on the establishment of a
Honorary Consulate of Romania in Maryland
and the appointment of William W. Bride as
Honorary Consul

135 de ani de rela ii diplomatice Romnia S.U.A.

| 135 Years of U.S.A. Romania Diplomatic Relations

Mesagiul Reginei Maria c tre na iunea


american
Queen Mary s message to the American
nation

Opinia public american despre vizita cu


MS Regina
American public on HM the Queens visit

18 octombrie 1926 Regina Maria mpreun cu primarul James J. Walker n fa a


sediului Prim riei din New York
October 18, 1926 Queen Mary together with Mayor James J. Walker in front of the
New York City Hall
De ce vin n America? de MS Regina Maria
Why do I come to America? by HM Queen Mary of Romania

Impresiile mele despre America de MS Regina Maria a


Romniei (Universul, an 64, nr. 259, 7 noiembrie 1926, p. 1)
My impressions about America by HM Queen Mary of
Romania (Universul, an 64, nr. 259, november 7, 1926, p. 1)

Regina Maria n America: programul


vizitelor reginei n Statele Unite
Queen Mary in America: program of
the Queens visits in the US

MS Regina n America (Universul, an


64, nr. 255, 3 noiembrie 1926, p. 1)
HM the Queen in America (Universul,
an 64, nr. 255, November 3, 1926, p. 1)

3/11

Romnii din America. Reparti ia


romnilor n SUA dup state (hart )
(Universul, an 64, nr. 288, 11
decembrie 1926, p. 1)
Romanians in America. Romanians in
the USA state distribution (map)
(Universul, an 64, nr. 288, December 11,
1926, p. 1)

Impresiile mele despre America. Prnzul dela Casa Alb de MS


Regina Maria a Romniei
My impressions about America. The White House luncheon by HM
Queen Mary of Romania

135 de ani de rela ii diplomatice Romnia S.U.A.

21 iunie 1929
Decret regal nr. 1954 referitor la numirea lui
Carol A. Davila ca trimis extraordinar i
ministru plenipoten iar al Romniei la
Washington

| 135 Years of U.S.A. Romania Diplomatic Relations

Diplomatul romn Carol A. Davila, trimis


extraordinar i ministru plenipoten iar al
Romniei la Washington
(15 iulie 1929 - 31 ianuarie 1938)
Romanian diplomat Carol A. Davila, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary of
Romania to Washington
(July 15, 1929 - January 31, 1938)

June 21, 1929


Royal Decree no. 1954 concerning the
appointment of Carol A. Davila as Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary of
Romania to Washington

3 februarie 1930
Telegrama nr. 7224 a Lega iei Romniei la
Washington c tre M.A.S. referitoare la vizita
ntreprins de Nicolae Iorga n S.U.A. i la
ntrevederea acestuia cu pre edintele
Herbert Hoover

Rezultatul vizitei prof. Iorga: sub titlul: Prin


noi n ine , ziarul Tribuna romn din
Detroit scrie:.. (Neamul romnesc, an 25, nr.
97, 4 mai, p. 1)

February 3, 1930
Telegram no. 7224 of the Romanian Legation
in Washington to the Ministry of Foreign
A airs concerning Nicolae Iorgas visit to the
U.S. and his meeting with President Herbert
Hoover

Result of Prof. Iorgas visit: under the title: By


ourselves , The Romanian Tribune in Detroit
reads: (Neamul romnesc, an 25, nr. 97,
May 4, p. 1)

De vorb cu dl. Citta Davilla. Impresiile


ministrului Romniei la Washington despre
c l toria dl. Iorga (Neamul romnesc, an
25, nr. 70, 28 martie, p. 1)
Dialogue with Mr. Citta Davilla. The
impressions of the Minister of Romania to
Washington on the visit of Mr. Iorga (Neamul
romnesc, an 25, nr. 70, March 28, p. 1)

Profesorul Nicolae Iorga n America

De vorb cu ziari tii americani. Regina i poporul american. Politica


Romniei. O politic nou .

Profesorul Nicolae Iorga s rb torit de americani. Conferin ele magistrale la


Universit ile i Camerele de comer . S rb torirea.

Dialogue with American journalists. The Queen and the American people.
Romanias politics. A new politics.

Professor Nicolae Iorga celebrated by the Americans. Magni cent lectures at


Universities and Chambers of Commerce. The celebration.

Professor Nicolae Iorga in America

4/11

135 de ani de rela ii diplomatice Romnia S.U.A.


Mai 1939
Romnia la Expozi ia Universal de la New
York. Grover Whalen, pre edintele
Expozi iei, Eduard J. Flynn, comisarul
guvernului american, Dimitrie Gusti i Radu
Irimescu, trimis extraordinar i ministru
plenipoten iar al Romniei la Washington
(1 aprilie 1938 - 15 octombrie 1940)

| 135 Years of U.S.A. Romania Diplomatic Relations


n ajunul deschiderii Expozi iei
Universale dela New York. Cum se
prezint Romnia (Curentul, an 12, nr.
4036, 29 aprilie 1939, p. 9)
The eve of the opening of the New York
Universal Exhibition. Romanias
preparedness (Curentul, an 12, nr. 4036,
April 29, 1939, p. 9)

Inaugurarea o cial a pavilionului


Romniei la Expozi ia dela New York
(Curentul, an 12, nr. 4041, 4 mai 1939, p. 3)
O cial inauguration of Romanias pavilion at
the New York Universal Exhibition (Curentul,
an 12, nr. 4041, May 4, 1939, p. 3)

May 1939
Romania at the New York Universal
Exhibition. Grover Whalen, president of the
exhibition, Eduard J. Flynn, American
Government s Commissioner, Dimitrie Gusti
and Radu Irimescu, Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary of Romania to
Washington (Aprilie 1, 1938 October 15,
1940)

600.000 de vizitatori au asistat la


inaugurarea expozi iei din New York
(Curentul, an 12, nr. 4043, 6 mai 1939, p. 5)
600,000 people watched the inauguration of
the New York exhibition (Curentul, an 12, nr.
4043, May 6, 1939, p. 5)

Casa romneasc la Expozi ia de la New


York (Curentul, an 12, nr. 4082, 24 iunie
1939, p. 11)

Expozi ia Interna ional dela New York:


pagin din Catalogul Pavilionul Expozi iei
Universale de peste Ocean

Succesul Romniei la Expozi ia Universal


dela New York. Pavilioanele rii noastre au
fost primele inaugurate. (Curentul, an 12,
nr. 4047, 10 mai 1939, p. 2)
Romanias success at the New York Universal
Exhibition. Our country s pavilions were the
rst to be inaugurated. (Curentul, an 12, nr.
4047, May 10, 1939, p. 2)

Romanian house at the New York Exhibition


(Curentul, an 12, nr. 4082, June 24, 1939, p. 11)

1939
Legiunea american de lnd n fa a
pavilionului romnesc de la Expozi ia
Universal de la New York
1939
American Legions parade in front of the
Romanian pavilion at the New York Universal
Exhibition

21 iunie 1939
Telegrama lui Dimitrie Gusti, adresat M.S.
Regelui Carol al II-lea, referitoare la primirea
sa n audien de c tre Franklin Delano
Roosevelt, pre edintele S.U.A.
June 21, 1939
Telegram sent by Dimitrie Gusti to H.M. King
Carol II, pertaining to his audience with
Franklin Delano Roosevelt, the U.S. President

5/11

New York International Exhibition: page from


the Overseas Universal Exhibition Pavilion
Catalogue

135 de ani de rela ii diplomatice Romnia S.U.A.


16 August 1947
Nota reprezentan ei politice a S.U.A. n
Romnia c tre MAE romn, prin care
protesteaz fa de punerea sub
supraveghere a sediului acesteia,
interogarea i arestarea persoanelor care
au intrat n contact cu diploma ii americani
August 16, 1947
Note of the U.S. Political Representation in
Romania to the Romanian Ministry of
Foreign A airs, protesting against the
surveillance of its headquarters, the
interrogation and arrest of the persons that
contacted the American diplomats

11 martie 1948
Memorandum al Departamentului de Stat
c tre pre edintele SUA privind sugestia de
a-i primi pe fostul Rege Mihai al Romniei,
fostul Rege Petre al Iugoslaviei, fostul
premier Nagy al Ungariei i fostul premier
Mikolajczyk al Poloniei
March 11, 1948
Memorandum for the President on suggested
reception of Ex-King Mihai of Romania, ExKing Peter of Yugoslavia, former Prime
Minister Nagy of Hungary and former Prime
Minister Mikolajczyk of Poland, Department
of State Washington

1947
Icoan pe lemn d ruit pre edintelui
Truman de Regina-mam Elena n semn de
recuno tin pentru ajutorul acordat
Moldovei la nceputul anului 1947 n
vederea eradic rii foametei
1947
Picture of an icon painted on a wooden panel
that was a gift to President Truman from
Romanias Queen mother Helen. It was
presented to President Truman in gratitude
for the actions he took to help alleviate
famine conditions in the Romanian province
of Moldavia early in 1947

6/11

6 septembrie 1948
Nota Lega iei S.U.A. la Bucure ti c tre Ana
Pauker, ministrul romn al afacerilor
externe, referitoare la legea na ionaliz rii
din 11 iunie 1948. Protestul fa de violarea
de c tre guvernul romn a drepturilor de
proprietate ale cet enilor americani din
Romnia
September 6, 1948
Note of the U.S. Legation in Bucharest to Ana
Pauker, Romanian Minister of Foreign A airs,
on the Nationalization Act of June 11th, 1948.
A protest agains the violation by the
Romanian Government of the property rights
of U.S. nationals in Romania

| 135 Years of U.S.A. Romania Diplomatic Relations

135 de ani de rela ii diplomatice Romnia S.U.A.

12 decembrie 1961
Pre edintele John F. Kennedy se ntlne te
cu noul trimis extraordinar i ministru
plenipoten iar al Republicii Populare
Romne n SUA, Petre B l ceanu, care a
prezentat scrisorile de acreditare n Biroul
Oval
December 12, 1961
President Kennedy meets with the newly
appointed Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary of the Peoples Republic of
Romania to the USA, Petre B l ceanu, who
presented his credentials in the Oval O ce

| 135 Years of U.S.A. Romania Diplomatic Relations

22 August 1963
Telegram a lui John F. Kennedy,
pre edintele SUA, c tre Gheorghe
Gheorghiu-Dej, pre edintele Consiliului de
Stat al RPR, cu ocazia zilei na ionale a
Romniei.
August 22, 1963
Telegram sent by John F. Kennedy, President
of the USA, to Gheorghe Gheorghiu-Dej,
President of the State Council of the Peoples
Republic of Romania, on the occasion of the
Romanian National Day
1 mai 1964
Not a Consiliului pentru Securitate
Na ional c tre pre edintele Lyndon B.
Johnson, referitoare la Declara ia Partidului
Muncitoresc Romn
May 1, 1964
Lyndon B. Johnsons National Security File on
the Romanian Party s Declaration of
Independence

26 iunie 1967
Memorandum al Casei Albe privind vizita
premierului romn Maurer
June 26, 1967
White House Memorandum regarding the
visit of the Romanian Prime Minister Maurer

4 iunie 1964
Decret privind ridicarea Lega iei Romniei
din Washington la rang de ambasad
(copie)
June 4, 1964
Decree raising the Romanian Legation in
Washington to the rank of Embassy (copy)

12 aprilie 1978
Pre edintele american Jimmy Carter i
pre edintele Nicolae Ceau escu fac
declara ii de pres i iau parte la o edin
foto cu reprezentan ii presei de la Casa
Alb n timpul vizitei o ciale
April 12, 1978
The U.S. President Jimmy Carter and President
Nicolae Ceausescu make press statements
and participate in a photo opportunity with
members of the press at the White House,
during the o cial visit

2 August 1975
Pre edintele Ford i pre edintele Nicolae
Ceau escu salutnd mul imea dintr-o
limuzin deschis pe traseul de la
Aeroportul Otopeni c tre Palatul
Prim verii. Bucure ti, Romnia
August 2, 1975
President Ford and Romanian President
Nicolae Ceausescu wave to the crowd from
an open limousine en route from Otopeni
Airport to Spring Palace. Bucharest, Romania

7/11

135 de ani de rela ii diplomatice Romnia S.U.A.

| 135 Years of U.S.A. Romania Diplomatic Relations

23 noiembrie 2002
Pre edintele George W. Bush i d-na Laura
Bush sunt ntmpina i cu ori la sosirea pe
aeroportul interna ional Bucure ti Otopeni
November 23, 2002
President George W. Bush and Mrs. Laura
Bush are presented with owers upon their
arrival at Otopeni International Airport in
Bucharest

23 noiembrie 2002
Mul imea salut sosirea pre edintelui
George W. Bush n Pia a Revolu iei din
Bucure ti, n timpul vizitei sale
November 23, 2002
Crowds cheer the arrival of President
George W. Bush to Pia a Revolu iei in
Bucharest, during his visit

11 iulie 1997
Pre edintele Clinton i pre edintele Emil
Constantinescu se adreseaz locuitorilor
Bucure tiului n Pia a Universit ii i salut
mul imea

23 noiembrie 2002
Un curcubeu apare deasupra Pie ei
Revolu iei din Bucure ti n timpul vizitei
pre edintelui George W. Bush

July 11, 1997


President Clinton and President Emil
Constantinescu adress the people of
Bucharest gathered in the University Square
and wave to the crowd

November 23, 2002


A rainbow appears above Bucharest s
Pia a Revolutiei during the visit of
President George W. Bush

2-4 aprilie 2008


Summitul NATO de la Bucure ti o ciali
Romnia: pre edintele Traian B sescu, primministrul C lin Popescu-T riceanu, ministrul
de Externe Adrian Cioroianu, ministrul Ap r rii
Teodor Mele canu; o ciali SUA: pre edintele
George W. Bush, secretarul de stat
Condoleezza Rice, secretarul Ap r rii, Robert
Gates
April 2-4, 2008
O cials attending the NATO Summit in
Bucharest
Romania: President Traian B sescu, Prime
Minister C lin Popescu-T riceanu, Foreign
Minister Adrian Cioroianu, Defense Minister
Teodor Mele canu; USA: President George W.
Bush, Secretary of State Condoleezza Rice,
Secretary of Defense Robert Gates

8/11

29 martie 2004, Washington


Ceremonia pe peluza Casei Albe cu
participarea premierilor celor apte noi
alia i, marcnd aderarea la NATO a
Romniei, Bulgariei, Lituaniei, Letoniei,
Estoniei, Sloveniei i a Slovaciei
March 29, 2004, Washington
Ceremony on the White House lawn,
attended by the Prime Ministers of the seven
new allies, on the occasion of NATO
accession of Romania, Bulgaria, Lithuania,
Latvia, Estonia, Slovenia and Slovakia

135 de ani de rela ii diplomatice Romnia S.U.A.

| 135 Years of U.S.A. Romania Diplomatic Relations

22 octombrie 2009, Bucure ti


Ambasadorul Mark H. Gitenstein
prezentndu-l pe vicepre edintele Joe
Biden la Biblioteca Central Universitar

22 octombrie 2009, Bucure ti


Vicepre edintele Joe Biden i Pre edintele
Traian B sescu n timpul conferin ei de
pres de la Palatul Cotroceni

October 22, 2009, Bucharest


Ambassador Mark H. Gitenstein introducing
Vice President Joe Biden at the University
Central Library

October 22, 2009, Bucharest


Vice President Joe Biden and President Traian
B sescu during a joint press statement at
Cotroceni Palace

1-2 iunie 2010, Washington


Vizita de lucru n SUA a ministrului
afacerilor externe, Teodor Baconschi.
Au avut loc ntlniri cu secretarul de stat
al SUA, Hillary Clinton, Madeleine Albright,
o ciali americani i reprezentan i ai
diasporei romne
June 1-2, 2010, Washington
Working visit in the USA of the Minister of
Foreign A airs Teodor Baconschi. Meetings
with Secretary of State Hillary Clinton,
Madeleine Albright, American o cials and
Romanian diaspora representatives took
place

6 iunie 2011, Washington


Parafarea de c tre e i celor dou delega ii
de negociere, Ellen Tauscher i Bogdan
Aurescu, a textului Acordului ntre Romnia
i Statele Unite ale Americii privind
amplasarea sistemului de ap rare
mpotriva rachetelor balistice al SUA n
Romnia
June 6, 2011, Washington
Initializing by the heads of the two
negotiation delegations, Ellen Tauscher and
Bogdan Aurescu, of the text of the Agreement
between Romania and the United States of
America on the location of the ballistic missile
defense system of the USA in Romania

9/11

3 mai 2011, Deveselu


Ceremonia o cial cu ocazia anun ului
f cut de pre edintele Romniei privind
decizia CSAT de aprobare a amplas rii
componentelor din Romnia ale sistemului
de ap rare antirachet la Deveselu
May 3, 2011, Deveselu
O cial ceremony on the occasion of the
announcement by the President of Romania
of the Supreme Council of Country s Defense
decision to endorse the location of the
components of the missile defense system in
Romania at Deveselu

4 mai 2011, Bucure ti


A aptea rund de negocieri bilaterale ntre delega ia romn
condus de Bogdan Aurescu i delega ia american condus de
Ellen Tauscher pentru convenirea textului Acordului ntre
Romnia i Statele Unite ale Americii privind amplasarea
sistemului de ap rare mpotriva rachetelor balistice al SUA n
Romnia
May 4, 2011, Bucharest
The seventh round of bilateral negotiations between the Romanian
delegation headed by Bogdan Aurescu and the American delegation
headed by Ellen Tauscher, aiming at convening the text of the
Agreement between Romania and the United States of America on
the location of the ballistic missile defense system of the USA in
Romania

135 de ani de rela ii diplomatice Romnia S.U.A.

| 135 Years of U.S.A. Romania Diplomatic Relations

13 septembrie 2011, Washington


Semnarea de c tre ministrul romn al
Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, i
secretarul de stat al SUA, Hillary Clinton, a
Acordului ntre Romnia i Statele Unite ale
Americii privind amplasarea sistemului de
ap rare mpotriva rachetelor balistice al
SUA n Romnia

13 septembrie 2011, Washington


ntrevederea de la Casa Alb a pre edintelui
Traian B sescu cu omologul american Barack
Obama i vicepre edintele Joe Biden n
contextul adopt rii Declara iei Comune privind
Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI ntre
Romnia i Statele Unite ale Americii
September 13, 2011, Washington
Meeting at the White House between President
Traian B sescu and the American counterpart
Barack Obama and the Vice President Joe Biden,
in the context of the adoption of the Joint
statement on the strategic partnership for
the XXI century between Romania and the
United States of America

28 octombrie 2013, Deveselu


Ceremonia o cial de marcare a nceperii
lucr rilor principale de contruc ie la
Facilitatea antirachet din cadrul Bazei
Militare Deveselu
October 28, 2013, Deveselu
Groundbreaking ceremony for the beginning
of the main construction works at the missile
defense facility within the Military Base
Deveselu

September 13, 2011, Washington


Signing by the Romanian Minister of Foreign
A airs Teodor Baconschi and the Secretary of
State of the USA Hillary Clinton, of the
Agreement between Romania and the United
States of America on the location of the
ballistic missile defense system of the USA in
Romania

20 mai 2014
Sosirea la Bucure ti a vicepre edintelui Joe
Biden i a doamnei Jill Biden
May 20, 2014
Arrival in Bucharest of the U.S. Vice President
Joe Biden and Dr. Jill Biden, Second Lady of
the United States

May 20, 2014


U.S. Vice President Joe Biden delivers remarks at a joint military event at Otopeni Air Base

5 iunie 2014
Vizita n Romnia a secretarului ap r rii,
Chuck Hagel. A avut ntrevederi cu
Prim-ministrul Romniei, Victor Ponta,
i ministrul Ap r rii, Mircea Du a
June 5, 2014
Visit to Romania of the Secretary of Defense
Chuck Hagel. He held meetings with the
Prime Minister of Romania
Victor Ponta and the Minister of Defense
Mircea Du a
21 mai 2014, Bucure ti
Vicepre edintele SUA Joe Biden i
Pre edintele Romniei, Traian B sescu, la
Palatul Cotroceni
May 21, 2014, Bucharest
U.S. Vice President Joe Biden and Romanian
President Traian B sescu at Cotroceni Palace

10/11

20 mai 2014
Vicepre edintele Joe Biden are o interven ie public la un exerci iu militar comun la Baza Aerian
Otopeni

135 de ani de rela ii diplomatice Romnia S.U.A.

8 septembrie 2014, Bucure ti


Cea de-a treia reuniune a Task Force-ului
Romnia SUA pentru implementarea
Declara iei Comune privind Parteneriatul
Strategic pentru Secolul XXI ntre Romnia
i SUA", cu participarea asistentului
adjunctului secretarului de stat al SUA
pentru afaceri europene i eurasiatice Hoyt
Yee
September 8, 2014, Bucharest
The third meeting of the Romania USA Task
Force for the implementation of the Joint
statement on the strategic partnership for the
XXI-st century between Romania and the
United States of America , with the
participation of the Deputy Assistant
Secretary for European and Eurasian A airs
Hoyt Yee

| 135 Years of U.S.A. Romania Diplomatic Relations


17 noiembrie 2014, Bucure ti
Bogdan Aurescu, secretar de stat pentru
afaceri strategice, introduce n Capsula
Timpului o fotogra e de la prima rund de
negocieri a Acordului ntre Romnia i SUA
privind amplasarea sistemului de ap rare
mpotriva rachetelor balistice al SUA n
Romnia, cu ocazia ceremoniei solemne
dedicate bazei de la Deveselu
November 17, 2014, Bucharest
Bogdan Aurescu, State Secretary for Strategic
A airs, places in the Time capsule a picture
from the rst round of negotiations of the
Agreement between Romania and the United
States of America on the location of the
ballistic missile defense system of the USA in
Romania, on the occasion of the Mast
Stepping Ceremony dedicated to the base in
Deveselu

10-16 februarie 2015


Vizita n SUA a Prim-ministrului Romniei,
Victor Ponta. Programul a cuprins
ntrevederi cu: secretarul comer ului,
Penny Pritzker, secretarul ap r rii, Chuck
Hagel i directorul CIA, John Brennan,
precum i o mas rotund pe teme
economice organizat de Consiliul de
Afaceri Americano-Romn (AMRO), cu
participarea unor companii americane
importante

2 decembrie 2014, Bruxelles


ntrevederea ministrului Afacerilor
Externe Bogdan Aurescu cu
secretarul de stat al SUA, John Kerry,
n marja reuniunii ministeriale NATO
December 2, 2014, Brussels
Meeting between the Minister of
Foreign A airs Bogdan Aurescu and
the US Secretary of State John Kerry in
the margin of the NATO Ministerial
event

14 ianuarie 2015, Bucure ti


ntlnirea dintre pre edintele Romniei
Klaus Iohannis i asistentul secretarului de
stat pentru afaceri europene i euroasiatice, Victoria Nuland

February 10-16, 2015


January 14, 2015, Bucharest
Visit to the US of the Prime Minister of
Meeting between the President of Romania
Romania, Victor Ponta. The program
Klaus Iohannis and the Assistant Secretary of
included meetings with: Secretary of
State for European and Eurasian A airs
Commerce Penny Pritzker, Secretary of
Victoria Nuland
Defense Chuck Hagel and the CIA Director
John Brennan, as well as a round table on
economic matters, with the participation of
some important American companies

30 martie 2015, Bucure ti


ntrevederea dintre Klaus Iohannis,
pre edintele Romniei i Michael Turner,
co-pre edintele Grupului de Prieteni
pentru Romnia din Congresul SUA,
pre edinte al Adun rii Parlamentare a
NATO
March 30, 2015, Bucharest
Meeting between Klaus Iohannis, President of
Romania and Michael Turner, co-president of
the Friends of Romania Caucus within the US
Congress, President of the NATO
Parliamentary Assembly

30 martie 2015, Bucure ti


ntrevederea dintre Bogdan Aurescu,
ministrul afacerilor externe i Michael
Turner, co-pre edintele Grupului de
Prieteni pentru Romnia din Congresul
SUA, pre edinte al Adun rii Parlamentare a
NATO, cu ocazia vizitei n Romnia a
delega iei Congresului SUA

30 martie 2015, Bucure ti


ntrevederea ministrului
Afacerilor Externe Bogdan
Aurescu cu asistentul
secretarului de stat al SUA
pentru controlul
armamentelor, veri care i
conformitate, Frank Rose

March 30, 2015, Bucharest


Meeting between Bogdan Aurescu, Minister
of Foreign A airs and Michael Turner, copresident of the Friends of Romania Caucus
within the US Congress, President of the
NATO Parliamentary Assembly, on the
occasion of the visit to Romania of a
delegation of the US Congress

March 30, 2015, Bucharest


Meeting between the Minister
of Foreign A airs Bogdan
Aurescu and the US Assistant
Secretary of State for Arms
Control, Veri cation and
Compliance, Frank Rose

11-13 mai 2015, Bucure ti


Vizita adjunctului secretarului comer ului al SUA, Bruce Andrews n
Romnia n contextul misiunii de promovare comercial n domeniul
securit ii cibernetice pe care acesta a condus-o

11/11

May 11-13, 2015, Bucharest


Visit in Romania of the US Deputy Secretary of Commerce Bruce Andrews, Head
of the promotion mission in the eld of cyber-security