Sunteți pe pagina 1din 44

CUPRINS

1.Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie............................................................................1


1.1.Momentul istoric al înfiinţării Bancpost...........................................................................1
1.2.Principalele etape şi evoluţia Bancpost în cadrul sistemului bancar
românesc............2
1.3.Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului..........................................................3
1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate..................................3

2.Organizarea societătii bancare.Sistemul informaţional bancar...................................................4


2.1.Anexa1-organigrama la nivel central...............................................................................4
2.2.Anexa2-organigrama la nivel de agenţie..........................................................................4
2.3.Sistemul informaţional.......................................................................................................5

3.Conturile bancare..............................................................................................................................7
3.1.Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare……………………………………...7
3.2.Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale…………………………………………….....11
3.3.Operaţiuni prin conturi………………………………………………………………......13
3.4.Alte operaţiuni de casă……………………………………………………………….......14
3.5.Închiderea conturilor bancare……………………………………………………….......15

4.Plasamanetele bancare şi non-bancare……………………………………………………..........16


4.1.Plasamentele bancare practicate de Bancpost...............................................................16
4.2.Plasamente financiare practicate de Bancpost...............................................................26
4.3.Plasamente monetare non-bancare..................................................................................26

5.Decontarea intra şi interbancară………………………………………………………............29


5.1.Instrumente de plată………………………………………………………………….29
5.2.Operaţiuni cu numerar……………………………………………………………….32
5.3.Moneda electronică…………………………………………………………………...33

6.Creditarea bancară……………………………………………………………………………..38
6.1.Persoane fizice………………………………………………………………………....38
6.2.Agenţi economici……………………………………………………………………....44
1.Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie

1.1. Momentul istoric al înfiinţării Bancpost

SC.BANCPOST S.A. a fost înfiinţată în data de 1 iulie 1991 ca bancă universală, comercială şi de
economii, prin hotărâre de guvern. Societate comercială pe acţiuni cu capital majoritar de stat,Bancpost s-
a creat în urma reorganizării sectorului comunicaţiilor, preluând părţi din activele companiei publice
ROMPOST TELECOM.
Una dintre cele mai competitive bănci româneşti, Bancpost oferă, prin reţeaua extinsă de sucursale
proprii şi prin diverse canale alternative de distribuţie, o gamă extinsă de produse şi servicii clienţilor
corporativi, de retail şi persoanelor fizice cu statut financiar ridicat din România.
Acţionarul majoritar al Bancpost este Eurobank EFG (EFG Eurobank Ergasias S.A.), una dintre
cele mai mari companii listate la Bursa de Valori din Grecia din punct de vedere al capitalizării bursiere şi
membră a EFG Group din Geneva.
Ca urmare a unui profund proces de restructurare şi a implementării modelului unic de business al
acţionarului său majoritar, Bancpost beneficiază astăzi de noi atu-uri, esenţiale într-un mediu intens
concurenţial: sisteme informatice şi de telecomunicaţii moderne, procese şi operaţiuni optimizate, produse
şi servicii competitive, complet reproiectate şi orientate către client, personal bine instruit, precum şi o
fortă de vânzări dinamică şi pro-activă.
Modelul unic de afaceri al Băncii este bazat pe o infrastructură formată din Centre Regionale care
coordonează activitatea de Retail (produse standardizate, procese centralizate, fluiditate) şi din Centre de
Afaceri, poziţionate în oraşe cu potenţial economic ridicat, care oferă companiilor mijlocii soluţii
financiare flexibile şi servicii de consultanţă. Relaţia cu companiile mari este gestionată de Direcţia
Companii Mari din cadrul centralei Băncii. Întreaga activitate a fost concentrată şi orientată către
înţelegerea obiectivelor fiecărui client, oferind un parteneriat de încredere, pe termen lung, în vederea
atingerii cu succes a acestor obiective.
Clienţii Bancpost beneficiază totodată de produsele de trezorerie dezvoltate de echipa Global
Markets Bancpost, una dintre cele mai puternice din piaţă, cât şi de produse financiar-bancare integrate,
rezultate din colaborarea Băncii cu celelalte 9 subsidiare ale Grupului Eurobank EFG în România:

1) EFG Retail Services IFN S.A.


2) EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S.A.
3) EFG Eurobank Finance S.A. - România
4) EFG Eurobank Securities S.A. – România;
5) EFG Eurobank Leasing S.A.
6) EFG Eurobank Property Services S.A.
7) EFG IT Shared Services S.A.
8) EFG Eurolife Asigurări Generale S.A.
9) EFG Eurolife Asigurări de Viaţă S.A.

Reţeaua de sucursale a fost completată cu diverse canale alternative de distribuţie (vânzări directe,
canale electronice 24h, Fastbanking, web site-uri dedicate pe produs, brokeri specializaţi etc) care oferă
clientului Bancpost avantajul comodităţii şi accesul la serviciile Băncii 24 de ore pe zi.
Experienţa Bancpost pe piaţa locală, cumulată cu experienţa internaţională, know-how-ul şi
modelul unic de business al grupului Eurobank EFG sunt principalele active pe care specialiştii Băncii le
valorifică în fiecare zi pentru a furniza clienţilor săi cele mai bune soluţii financiare.

1.2. Principalele etape şi evoluţia Bancpost în cadrul sistemului bancar românesc

Anul 2001 a reprezentat un an cu o evoluţie bună pe piaţa bancară pentru Bancpost. Sursele băncii
au crescut cu 49%, creditele au crescut cu 50%, mai ales cele orientate spre IMM-uri. O altă evoluţie
remarcabilă în cadrul Bancpost este cea a cardurilor, Bancpost deţinând locul întâi la acest capitol,
emiţând peste 645.000 de carduri.
În anul 2002 Bancpost a fost autorizată să efectueze tranzacţii cu titluri de stat şi activitate de
custodie şi de asemenea a fost implicată în proiectul guvernamental pentru colectarea taxelor şi
impozitelor locale. În noiembrie 2002 Bancpost a devenit prima bancă privatizată integral din sistemul
bancar românesc.
La începutul anului 2004 a fost iniţiat un amplu proces de restructurare a băncii, care vizează
repoziţionarea reţelei de unităti pe piaţă şi optimizarea operaţiunilor, susţinute de implementarea unui
sistem informatic centralizat cu performanţă ridicată (FlexCube), adoptarea unei identităţi corporative
care să reflecte apartenenţa la grupul Eurobank EFG, precum şi sporirea atractivităţii ofertei de produse şi
servicii. Proiectul de remodelare a unităţilor băncii a debutat cu deschiderea în Bucureşti a unui sediu
central nou, iar până în luna septembrie 2006 un număr de 50 de unităţi remodelate au fost deschise.
Anul 2005 a debutat cu extinderea reţelei teritoriale iar un an mai târziu , în 2006 aceasta
cuprindea aproape 200 de unităţi. În paralel cu extinderea reţelei de unităţi se derulează şi un proiect de
optimizare a canalelor alternative de distribuţie.
Anul 2006 a adus în portofoliul de retail al Bancpost mai multe produse noi: creditul
“Imediat”,depozitul „Prim”,creditul “Extins”,împrumutul pentru locuinţă în franci elveţieni. Activitatea
cu cardurile a fost foarte dinamică în 2006, prin lansarea a 3 noi carduri de credit VISA:Gold,Electron,
Classic. Cardul TAROM American Express, fiind primul card de credit pe piaţa românească emis în
parteneriat cu o companie de transport aerian.
Tot din 2006 clienţii băncii au posibilitatea de a investi în unităţi de fond pentru Fondurile
deschise de investiţii:Bancpost Plus; Bancpost Active Balanced, entităţi administrate de EFG Eurobank
Mutual Funds Management Romania SAI S.A. şi pentru care Bancpost este depozitar şi distribuitor.
În 2006 au fost instalate peste 50 de ATM-uri, 5200 de POS-uri şi au fost introduse pentru prima oară
APS-urile (Automated Payment Systems), prin intermediul cărora se pot efectua depuneri, plăţi, depozite.
De asemenea, în 2006 a fost lansată o nouă versiune a serviciului de Internet Banking – Fastbanking.
Mai mult, în vara lui 2006, Bancpost a lansat în premieră pe piaţa românească “Ronsmart” - Depozitul cu
10% Inteligenţă Adăugată, produs pentru care a câştigat premiul “Cel mai bun produs bancar al anului
2006” din partea publicaţiei “Piaţa Financiară”. Acest produs inovator combină siguranţa şi stabilitatea
unui depozit la termen cu posibilitatea unor randamente superioare oferite de investiţiile în Fondul
deschis de investiţii Bancpost Active Balanced.
În 2006 s-au creat premisele unei dezvoltări accelerate a activităţii Băncii în relaţia cu companiile
mijlocii şi mari, prin implementarea unui model unic de business. Astfel, o reţea formată din 10 Centre de
Afaceri si 12 birouri-satelit poziţionate în oraşe cu potenţial economic ridicat oferă soluţii financiare
flexibile companiilor mijlocii, în timp ce Direcţia Companii Mari din cadrul Centralei Băncii gestionează
relaţia cu companiile mari.
În anul 2007 - Bancpost oferă acces gratuit la Fastbanking. Bancpost a hotărât ca începând cu data de
1 decembrie 2007 să elimine plata abonamentului lunar aferent serviciului Fastbanking, atât pentru
clientii existenţi cât si pentru cei noi. Aceasta decizie a fost luată din dorinţa de a oferi clienţilor un
produs performant, competitiv, la care Bancpost adaugă permanent noi servicii şi facilităţi.
Anul 2008 - desemnarea Bancpost ca – Depozitarul activelor fondului proprietatea.
Bancpost a fost desemnată ca bancă depozitară şi agent custode al activelor Fondului Proprietatea.
Selecţia a avut loc în urma unei licitaţii organizate pentru asigurarea serviciilor de depozitare şi custodie a
activelor Fondului, la care au mai participat Raiffeisen şi BRD-Groupe Societe Generale.
Bancpost va asigura păstrarea în siguranţă a tuturor activelor Fondului Proprietatea, certificarea
către Administrator a calculului activului net al Fondului, decontarea tranzacţiilor efectuate în numele
Fondului, de către Administrator, cu instrumente financiare şi valori mobiliare netranzacţionate pe o piaţă
reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare ca şi decontarea evenimentelor de corporate actions.
Contractul pentru servicii de depozitare este valabil pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de
a fi prelungit la solicitarea Fondului.

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

În prezent, acţionarul majoritar al Bancpost este EFG Eurobank Ergasias S.A., una dintre cele mai
mari companii listate la Bursa de Valori din Atena, Grecia, din punctul de vedere al capitalizării bursiere
şi membră a EFG Group din Geneva, Elveţia.
În luna august 2006 EFG Eurobank Ergasias S.A. a cumpărat pachetele de acţiuni deţinute în
Bancă de BERD şi IFC. În urma tranzacţiei, EFG Eurobank Ergasias S.A. si-a majorat pachetul de actiuni
de la 62,98597% la 77,56451% din capitalul social al Bancpost.
Structura acţionariatului Bancpost este în prezent următoarea:

EFG Eurobank Ergasias S.A 77,56451%

SIF Banat-Crişana S.A. 5,15396%

SIF Moldova S.A. 5,13719%


SIF Transilvania S.A .
SIF Transilvania S.A . 5,15396%

SIF Oltenia S.A. 5,15396%

Alţi acţionari 1,83642%

Capitalul social al Bancpost este în prezent de 448.255.012,00 RON, iar valoarea nominală a unei actiuni
este de 0,40 RON.

1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate

Bancpost S.A. poate desfăşura, conform Actului Constitutiv, următoarele activităţi:


• acceptarea de depozite;
• contractarea de credite, operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de comerţ, inclusiv
forfetare;
• emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit;
• plăţi şi decontări;
• transferuri de fonduri;
• emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;
• tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu instrumente monetare negociabile (cecuri,
cambii, bilete la ordin, certificate de depozit);
• tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu titluri de stat;
• tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor, metale preţioase, pietre preţioase;
• tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu valută;
• acţionarea ca agent custode pentru valori mobiliare;
• desfăşurarea de activităţi de depozitare pentru fonduri deschise şi societăţi de investiţii;
• închirierea de casete de siguranţă;
• consultanţă financiar-bancară;
• operaţiuni de mandate.

2.Organizarea societătii bancare.Sistemul informaţional


bancar

2.1.Anexa1-organigrama la nivel central

Atribuţiile departamentelor regăsite în structura oraganizaţională sunt:


1.Divizia retail-dezvoltare şi stabilizare a unei relaţii solide cu clienţii;cuprinde următoarele
departamente:marketing,consumer,întreprinderi mici şi mijlocii,carduri,dezvoltare şi management
produse;
2.Divizia trezorerie şi Pieţe de Capital-dezvoltarea produselor şi serviciilor de trezorerie;cuprinde
următoarele segmente:arbitraj şi trezorerie,managementul bilanţului şi portofoliului;
3.Divizia Corporaţii-dezvolatarea unor relaţii pe termen lung cu companiimari şi medii;cuprinde
următoarele segmente:corporaţii mari şi multinaţionale,corporaţii medii,sector public,instituţii
financiare,cash management,credite pentru corporaţii;
4.Divizia Operaţiuni şi IT-dezvoltarea infrastructurii informatice a băncii;are în componenţă următoarele
segmente:Lgistică,Securitate bancară,Achiziţii,Back-office,trezorerie şi pieţe de capital.

2.2.Anexa2-organigrama agenţiei Bancpost Orastie

Posturile din cadrul agenţiei Bancpost Orastie sunt:


• Director agenţie-coordonează activitatea unităţii;
-are autoritate ierahică;

• Coordonator Servicii Clienţi;


• Ofiţer Servicii Clienţi
• Casier;
• Casier tezaur;
• Ofiţer vânzări credite de consum;
• Ofiţer vânzări credite companii mici şi persoane fizice autorizate;
• Ofiţeri vânzări credite ipotecare;
În cadrul agenţieii Orastie în decursul unei zile lucrătoare se desfăşoară următoarele activităţi:
-se deschide tezaur-director,coordonator şi casier;
-se efectuează operaţiune de deschidere a tezaurului care este aprobată de director sau coordonator în
lipsa directorului;
-angajaţii efectuează operaţiuni în funcţie de domeniul lor de activitate:credite de
consum,ipotecare,încasări,etc.;
-orice operaţiune este aprobată de director sau de coordonator;
-la sfârşitul zilei la ora 17:00 se închide tezaurul(aceleaşi 3 persoane).

2.3.Sistemul informaţional

Necesitatea alinierii industriei financiar-bancare autohtone la standardele europene şi


internaţionale în domeniu,atât la cele tehnologice cât şi la cele de reglementare şi organizare a condus la
înfiinţarea în anul 2000 a Societăţii de Transfer şi Decontări-TRANSFOND SA.Implementarea acestuia
s-a finalizat în anul 2005,odată cu intrarea,în mod eşalonat,în funcţiune, a celor 3 componente ale
sale:sistemul Regis,Sent şi Safir.Această societate a contribuit la modernizarea sistemului informaţional
din cadrul societăţilor bancare din România.
Este cunoscut faptul că la baza unui sistem informaţional modern stă sistemul informatic , ca parte
componentă esenţială şi cu o pondere în continuă creştere fiind definit în literatura de specialitate ca un
ansamblu structurat şi corelat de proceduri şi echipamente electronice, care permit prelucrarea automată a
datelor în vederea obţinerii de informaţii. Sistemul informaţional bancar, constituit din ansamblul
procedeelor şi mijloacelor folosite la colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor, se situează
între decizie şi execuţie, având menirea asigurării legăturii între ele în ambele sensuri, reprezentând o
premisă a organizării raţionale şi eficientă, a controlului şi conducerii bancare.Un sistem informatic
prezintă trei mari categorii de componente: componente fizice (hardware), componente logice (software)
şi resurse umane. Componente fizice se referă la echipamentele fizice necesare realizării sarcinilor de
prelucrare automată a datelor, incluzând echipamentele de intrare şi de ieşire, echipamentele de memorare
şi procesorul de informaţii, adică calculatorul electronic şi echipamentele periferice - imprimante HP laser
JET 9000 series.
Componentele logice (software) se structurează în software de sistem, care conţine un set de
programe ce asigura legatura funcţională între toate componentele sistemului de calcul şi realizează
interfaţa utilizator-calculator şi software de aplicaţie, acesta conţinând programe utilizate pentru a
produce rezultate conform cerinţelor utilizatorului şi programe necesare pentru dezvoltarea de aplicaţii.
Resursele umane au în vedere personalul care utilizează softul de bază, softul de aplicaţie şi
componentele fizice ale sistemului; un administrator de reţea răspunde de buna funcţionare şi întreţinerea
reţelei de calculatoare, de păstratea în siguraţă a kiturilor de instalare a sistemului de operare şi a altor
soft-uri, etc.
În cadrul agentiei Bancpost Orastie ansamblul de echipamente este concretizat într-o reţea de
calculatoare INTEL PENTIUM 4 , conectate la server ca staţii de lucru prin intermediul interfeţelor, hub-
urilor şi a cablului de reţea, pe fiecare dintre ele fiind instalat modulul client al sistemului de operare de
reţea, care controlează pe baza unui protocol strict definit traficul cu server-ul prin reţea. Între staţiile de
lucru nu se poate stabili o legătură informaţională directă, acest lucru realizându-se prin intermediul
server-ului, fiecare avînd acces la informaţia de pe server în limita drepturilor definite de administratorul
reţelei, conform rolului şi atribuţiilor ce îi revin fiecăruia în structura organizatorică a băncii.
Functionalitatea oferită de FLEXCUBE urmăreşte modelele standard de business folosite în
lumea bancară internaţională (centralizarea datelor şi administrării), repectând astfel principiile celor mai
bune practici bancare în ceea ce priveşte design-ul fluxurilor operaţionale şi securitatea informaţiei. În
plus , pentru construcţia sistemului s-a folosit o tehnologie modernă, spre deosebire de marea majoritate a
pachetelor de software bancar deja consacrate pe piaţă. FLEXCUBE permite astfel conectarea canalelor

CASA - BANCA
de distribuţie moderne cum ar fi Internet banking, retelele de ATM-uri şi EFTPOS-uri, GSM, precum şi a
celor tradiţionale cum ar fi sucursalele, agenţiile sau punctele de lucru.

FLEXCUBE a fost creat în India şi este alcătuit din 2 module: BRANCH şi HOST. Este folosit în
cadrul bancpost din ianuarie 2005.
Host-ul este o interfaţă a branch-ului (adică operaţiunile executate pe Branch se regăsesc pe Host).
Branch-ul este folosit pentru:
 deschidere conturi;
 constituiri şi lichidări depozite;
 în general operaţiuni cu numerarul.
Host-ul este folosit pentru:
 rapoarte;
 extrase de cont curent;
 licitaţii valutare;
 grafic de rambursare a creditelor;
 balanţe;
 definitivarea bazei de date pentru deschidere de cont.
Operaţiunile realizate într-o zi se închid doar atunci când modulul Branch şi modulul Host coincid.
Există mai multe aplicaţii cu care se lucrează:
1) O aplicaţie de rapoarte BUSSINES OBJECT :
- deschidere de conturi;
- operaţiuni; tot felul de rapoarte
- client;
- credite.
2) COSAL – cu ajutorul acestei aplicaţii se pot vizualiza conturile şi soldurile conturilor de card.
Cont curent Doar cu ajutorul acestei aplicaţii
Cont perfect se pot vizualiza ambele conturi.
Cont de card
3) CLIHR – o aplicaţie în care se introduc şi se vizualizează clienţii cu risc.
4) O aplicaţie pentru fonduri de investiţii: vânzare şi cumpărare pentru fonduri de investiţii.
5) O aplicaţie care ajută la vizualizarea specimenelor de semnături pentru personele juridice.
6) APPLY : o aplicaţie în care se lucrează cu credite:
Se introduc solicitări de credit (pentru persoane fizice şi juridice), însă nu se aprobă; aprobarea se
face la nivel central şi nu local, local făcându-se doar procedurile pentru credite (contractual:
documentaţia, semnarea contractului).

3. Conturile bancare

Băncile comerciale atrag bani de la clienţii săi prin conturi bancare, depozitele clienţilor
reprezentând o sursă majoră de fonduri.
La cererea clienţilor, persoane fizice sau juridice, Bancpost poate deschide următoarele tipuri de
conturi:
 conturi curente de disponibilităţi băneşti;
 conturi de depozite la vedere sau la termen;

 conturi de credite;

 conturi cu destinaţie specială.

3.1.Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare

Obiectul principal al activităţii bancare îl constituie atragerea de fonduri de la persoanele fizice şi


juridice, sub formă de depozite sau instrumente negociabile, plătibile la vedere sau la termen.
Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate de agenţii economici, alţii decât băncile, sub formă de
credite, de depozite sau de cont curent, efectuate în condiţiile generale bancare şi condiţiile generale de
desfăşurare a afacerilor pentru persoanele fizice.
Contul curent este un instrument bancar, cu ajutorul căruia se realizează orice tranzacţie bancară şi
prin care se administrează mai uşor şi mai eficient banii. Contul curent poate servi deopotrivă la păstrarea
banilor şi la efectuarea de plăţi, încasări sau transferuri bancare.
Acesta este un cont bifuncţional, putând avea fie solduri creditoare când sumele respective pot fi
retrase de către titularii de conturi în orice moment fără preaviz, fie solduri debitoare în condiţii
accidentale, neautorizate (overdraft). Conturile curente se creditează cu sumele încasate de client de la
diverşi debitori sau prin acordări de credite şi se debitează cu plăţile făcute către creditori sau cu
rambursările de credite.
Avantajele unui cont curent sunt accesibilitatea, flexibilitatea, timp economisit, control asupra
tranzacţiilor.
Conturile de depozite pot fi la vedere sau la termen, ulizate pentru păstrarea şi fructificarea
resurselor băneşti atrase de la persoanele juridice şi fizice, în care depunerile se fac pentru o perioadă de
timp prestabilită (de obicei 1, 3, 6 sau 12 luni). Depozitele la vedere sunt depozitele care nu au termen
fixat şi a căror durată trebuie să fie egală cu cel mult o zi lucrătoare. La depozitele la termen, perioadele
de păstrare a sumelor în contul respectiv sunt în zile calendaristice, potrivit contractului de depozit.
Termenul se socoteşte începând cu data înregistrării sumei consemnate ca depozit în creditul contului de
depozit şi până la data când expiră acest termen.
La depozitele constituite, banca acordă titularului de depozit dobânda prevăzută în contractul de
depozit, al cărei nivel este în funcţie de termenul depozitului. Nivelul de dobândă prevăzut în cererea -
convenţie este indexabil, de la data hotărâtă de bancă, în funcţie de piaţa financiar bancară.
Dobânda se plăteşte lunar sau la expirarea termenului depozitului. Persoanele fizice pot constitui
numai depozite cu plată lunară a dobânzilor. Dobânda lunară neîncasată se ţine într-un cont separat de
disponibilităţi la dispoziţia titularului, la care se acordă dobânda la vedere practicată de bancă.
Conturile de credit deschise la bancă, se debitează pe măsura acordării creditelor şi se creditează
cu operaţiunile de rambursare a creditelor respective. Soldul debitor al acestui tip de cont , reprezintă
datoriile titularilor acestor conturi faţă de bancă, concomitent cu dreptul de creanţă al băncii pentru
sumele împrumutate.
Conturile de credite se deschid de către compartimentul decontări – contabilitate pe baza unui
exemplar din contractul de credite încheiat, prezentat de către compartimentul de credite care a analizat şi
supus la aprobare cerearea de credite a clientului, potrivit normelor de creditare a băncii. Deschiderea
contului de credite este condiţionată de existenţa, la aceeaşi bancă, a contului de disponibilităţi.
Conturile cu destinaţie specială reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de bancă la
solicitarea clientului.
Deschiderea unui cont este, în cele mai multe cazuri, începutul relaţiei între bancă şi client. Este
important ca această relaţie să decurgă corect, atât din punctul de vedere al clientului, cât şi din cel al
băncii, respectându-se cadrul legislativ.
Potrivit legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară şi Regulamentul BNR privind operaţiunile
valutare, băncile sunt autorizate să deschidă conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine. Acest
drept al băncilor se regăseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acestora de către BNR şi în Statutul de
organizare şi funcţionare al fiecărei bănci comerciale. În toate cazurile, cererea de deschidere de cont va fi
făcută pe formularul standard al băncii, va fi semnată de persoana(persoanele) care reprezintă din punct
de vedere legal clientul şi va fi însoţită de documentele juridice solicitate de către bancă.

Deschidere cont persoane fizice:


■ Managerul unităţii: Director sucursală / Sef agenţie: are rol de promovare şi vânzare a
produselor şi serviciilor oferite de bancă către clienţi.
• aprobă deschiderea contului curent prin semnarea contractului (cererea de deschidere / actualizare
CIF /cont, inclusiv condiţiile generale de cont) pentru clienţii din categoria de risc scăzut sau mediu, iar
pentru cei din categoria de risc potenţial mai ridicat, după primirea aprobării din centrală ;
• coordonează şi răspunde de aplicarea Programului de cunoaştere a clienţilor la iniţierea relaţiei cu clienţi
persoane fizice;
• pentru clienţii evaluaţi în categoria de risc potenţial mai ridicat, avizează Fişa de evaluare a riscului şi o
transmite la Direcţia Compliance, în vederea obţinerii aprobării iniţierii relaţiei cu clientul. După primirea
aprobării o transmite Coordonatorului Servicii Clienţi.
• pentru clienţii evaluaţi în categoria de risc mediu avizează Fişa de evaluare a riscului şi o transmite spre
ştiinţa Direcţiei Compliance.
■ Ofiţer servicii clienţi – Front Office / Teller - autorizat să deschidă conturi: are rol de promovare
şi vânzare a produselor şi serviciilor oferite de bancă către clienţi;
• oferă clienţilor informaţii corecte şi complete referitoare la produsele şi serviciile băncii;
• solicită şi preia de la clienţi (persoane fizice) documentaţia necesară deschiderii contului;
• certifică verificările de mai sus si recomandă deschiderea contului aplicând semnătura şi ştampila pe
Cererea de deschidere CIF/cont curent – persoane fizice;
• analizează Cererea de deschidere cont şi evaluează riscul; dacă din analiză rezultă că clientul se
încadrează în categoria de risc potenţial mai ridicat, nu deschide contul; completează Fişa de evaluare a
riscului şi transmite documentaţia (inclusiv Cererea şi Fişa de evaluare risc) Coordonatorului Servicii
Clienţi, pentru analiză / avizare;
• în cazul în care clientul se încadrează în categoria de risc mediu completează Fişa de evaluare a riscului
şi transmite documentaţia (inclusiv Cererea şi Fişa de evaluare risc) Coordonatorului Servicii Clienţi,
pentru analiză / avizare;
• deschide contul, în aplicaţia informatică, pentru clienţii încadraţi în categoria de risc scăzut/mediu, după
obţinerea semnăturilor necesare pe cererea de deschidere cont curent – persoane fizice;
• deschide contul, în aplicaţia informatică, pentru clienţii persoane fizice, încadraţi în categoria de risc
potenţial mai ridicat, după obţinerea aprobărilor din centrală şi a semnăturilor autorizate pe cererea de
deschidere cont curent;
• introduce în aplicaţia IT datele suplimentare / modifică categoria de risc a clientului (în mediu sau
potenţial mai ridicat) / actualizează informaţiile legate de CIF/cont, scanează specimenul de semnătură şi
îl ataşează de cont;
• completează codul IBAN pe Cererea de deschidere CIF/cont;
• creează Dosarul Fizic al Clientului, cuprinzând copia documentaţiei clientului, Fişa de evaluare a
riscului (aprobată de conducerea unităţii pentru risc mediu, pentru risc potenţial mai ridicat se aprobă în
centrală) şi originalul cererii de deschidere CIF / cont curent;
• înmânează clientului copia Cerererii de deschidere CIF/cont;
• predă dosarul fizic al clientului Coordonatorului Servicii Clienţi, pentru arhivare.
■ Coordonator Servicii Clienţi - Front Office: are rol de promovare şi vânzare a produselor şi
serviciilor oferite de bancă către clienţi:
• semnează contractul (Cererea de deschidere /actualizare CIF/cont împreună cu Condiţiile Generale de
Cont), după caz;
• primeşte dosarul fizic al clientului – persoană fizică de la Ofiţerul Servicii Clienţi / Teller;
• răspunde de caracterul corect / complet, păstrarea şi arhivarea dosarelor fizice ale clienţilor în condiţii
de siguranţă. Răspunde de gestionarea dosarelor clienţilor persoane fizice;
• verifică şi autorizează în aplicaţia IT modificarea informaţiilor legate de CIF/cont curent, sau a
specimenului de semnătură;
• primeşte documentaţia de la Ofiţerul Servicii Clienţi/Teller, pe care o analizează şi în cazul riscului
mediu / mai ridicat vizează Fişa de evaluare a riscului şi o transmite managerului unităţii pentru avizare;
• listează, verifică şi semnează rapoartele privind deschiderea conturilor curente – persoane fizice din ziua
respectivă şi le arhivează;
• listează, verifică şi semnează rapoartele aferente modificărilor efectuate în CIF / cont, pe care le
înaintează managerului unităţii;
• arhivează rapoartele privind deschiderea conturilor curente, rapoartele privind modificările efectuate în
CIF / cont curent, din ziua respectivă, precum şi dosarele fizice ale clienţilor persoane fizice.

Deschidere conturi persoane juridice:


Descrierea activitaăţilor operaţionale:
Pasul 1
Persoana responsabilă: CSO/SBO
- solicită clientului prezentarea documentelor necesare deschiderii contului (Procedura de deschidere, cod
identificare client (CIF) pentru clienţi) şi înmânează clientului formularele obligatorii pentru a fi semnate
şi stampilate, precum şi CGA;
- primeşte documentele în original şi copie, confruntă originalul cu copia, înscrie pe copii „conform cu
originalul”, semnează şi datează;
- identifică şi verifică identitatea clientului persoană juridică;
- returnează clientului originalele documentelor;
- primeşte formularele tipizate semnate şi ştampilate de reprezentanţii firmei în faţa lui/ei, verifică
completarea corectă şi integrala a formularelor pe care le semnează, ştampilează şi dateaz
- verifică clientul după CUI, CNP sau denumire, dacă are CIF deschis în Bancpost;
- verifică clientul în listele naţionale negre şi gri (accesibile în Sistemul BO sub denumirea „Verificare cu
listele nationale negre si gri“) conform Politicii de cunoaştere a clienţilor şi listează rezultatul verificării;

- verifică clientul în CIP şi listează rezultatul verificării;


- listează certificatul constatator RECOM versiunea Online accesând pagina http://recom. onrc.ro şi îl
adaugă la dosarul juridic; în cazul în care nu reuşeşte să se conecteze la RECOM, trimite solicitarea pe
mail la Serviciul Documentaţie Juridică în vederea obţinerii acestuia .
Pasul 2
Persoana responsabilă: Serviciu Documentaţie Juridică (LDD)
- în baza mailului primit din sucursală, listează certificatul constatator RECOM versiunea Online şi o
trimite pe mail în atenţia CSO/SBO, în maxim 30 minute .
Pasul 3
Persoana responsabilă: CSO/SBO
- adaugă la dosarul juridic certificatul constatator RECOM Online primit pe mail de la Serviciul
Documentaţie Juridică;
- analizează documentele prezentate şi verificările efectuate şi întocmeşte dosarul de deschidere de cont;
- completează şi semnează checklistul aferent dosarului respectiv;
- înaintează dosarul către CSS/DBM.
Pasul 4
Persoana responsabilă: CSS/DBM
- analizează dosarul de deschidere de cont;
- aplică, după caz, „Procedura privind evaluarea nivelului de risc al clienţilor din perspectiva cunoaşterii
clienţilor, prevenirii spălării banilor şi a combaterii finanţării terorismului”;
- în cazul în care clientul solicită un credit informează Direcţia SBB, Serviciul Credite despre situaţia în
care clientul întruneşte unul dintre criteriile de risc din perspectiva prevenirii spălării banilor şi a finanţării
terorismului;
- semnează în calitate de reprezentant al băncii formularul „Cerere de deschidere/actualizare CIF şi cont
curent în lei/valută de cont persoane juridice”;
- semnează checklistul dosarului;
- înaintează dosarul către BM cu propunerea de deschidere/respingere a deschiderii de cont.
Pasul 5
Persoana responsabilă: BM
- decide deschiderea/respingerea deschiderii de cont;
- semnează şi ştampilează „Cererea de deschidere/actualizare CIF şi cont curent în lei/valuta de cont
persoane juridice”;
- semnează checklistul dosarului;
- retrimite dosarul către CSO/SBO.
Pasul 6
Persoana responsabilă: CSO/SBO
În cazul în care dosarul de deschidere a contului a fost respins de BM, înştiinţează clientul. În
cazul în care BM-ul a aprobat deschiderea contului, deschide CIF-ul clientului în Branch. Deschide CIF
persoanelor împuternicite pe cont, precum şi asociaţilor/acţionarilor. Deschide cont curent clientului în
Branch. Efectuează legarea CIF-urilor reprezentanţilor firmei, respectiv asociaţilor/acţionarilor la nivel de
cont curent al clientului în aplicaţia FlexCube Branch. Dacă numărul acestora este mai mare de 2,
efectuează legarea CIF-urilor reprezentanţilor firmei, respectiv asociaţilor/acţionarilor de CIF-ul
clientului în FlexCube Host. Introduce toate informaţiile din cererea deschidere cont ale clientului în
FlexCube Host în aceeaşi zi cu deschiderea CIF-ului.
Informează clientul cu privire la deschiderea contului şi înmânează acestuia Legitimaţia de client.
În ambele cazuri, trimite dosarul la LDD.
Pasul 7
Persoana responsabilă: CSS
Verifică şi autorizează informaţiile introduse în aplicaţia FlexCube HOST de CSO / SBO.
Pasul 8
Persoana responsabilă: LDD
- scanează formularul Fişa specimenelor de semnături persoane juridice pentru clienţii aprobaţi şi îl
postează în aplicaţia „SV”;
- arhivează dosarul de deschidere cont.
Privind documentele necesare deschiderii unui cont de către o persoană juridică acestea vor fi
solicitate în original clienţilor, vor fi fotocopiate şi certificate pentru conformitate cu originalul de către
lucrătorul bancar. În cadrul Bancpost, clienţii persoane juridice trebuie să prezinte băncii următoarele
documente:
• cererea pentru deschidere/ actualizare CIF şi cont curent în lei/ valuta - persoane juridice ştampilată şi
semnată de persoanele autorizate să angajeze şi să reprezinte legal societatea - 2 exemplare;
• fişa specimenelor de semnătură se completează de către repezentanţii legali ai persoanei juridice cu
specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate să dispună de cont şi pe care se aplică o singură
amprentă a ştampilei persoanei juridice - 2 exemplare;
• ordinul ministrului de resort/decizia conducătorului administraţiei teritoriale privind constituirea
Consiliului de Administraţie;
• hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor privind numirea administratorilor şi certificat de menţiuni
dacă administratorii nu sunt cuprinşi în actul constitutiv;
• extras din Hotărârea Consiliului de Administraţie privind nominalizarea persoanelor împuternicite să
dispună operaţiuni în cont şi limitele acestora (în original);
• actul de înfiinţare al regiei/societăţii (hotărârea guvernamentală sau a organelor judeţene şi municipale
ale administraţiei de stat), din care să rezulte sediul social;
• actul constitutiv actualizat şi actele adiţionale modificatoare;
• certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului;
• copii ale actelor de identitate ale reprezentanţilor legali, delegaţilor şi celor care sunt autorizaţi să
dispună de cont ;
• delegaţie/ împuternicire semnată de reprezentantul/reprezentaţii legali prin care sunt nominalizate
persoanele care pot depune/ridica de la bancă extrase de cont, documente de decontare, numerar, etc., ale
căror date de identitate şi specimen de semnătură se certifică;
• declaraţia deponentului privind încadrarea depozitelor pentru persoane juridice (garantarea
disponibilităţilor).

3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale

Banca efectuează prin conturile deschise clienţilor săi orice fel de operaţii dispuse de client, numai
în limita disponibilului în cont, cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare şi a regulilor şi uzanţelor
bancare internaţionale în vigoare. În situaţia lipsei disponibilului în contul curent, banca poate acorda
clientului său la solicitarea prealabilă a acestuia, urmare a negocierii între părţi, credite sau linii de
finanţare în condiţii garantate. Pentru creditele acordate, banca percepe costurile negociate cu clientul.
Banca poate efectua plăţi din conturile clienţilor săi fără acordul clientului, numai în baza unui titlu
executoriu: hotărâre judecătorească definitivă şi investită cu formula executorie, ori hotărâre de validare
definitivă, efecte de comerţ, dispoziţii de încasare sau de plată introduse la plată de către organe ale
statului sau alte titluri executorii prevăzute de lege.
Operaţiuni efectuate prin conturi curente:
Conturile curente pot fi deschise atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoanele juridice.
Titularii pot solicita deschiderea lor în lei sau în valută. Operaţiunile derulate prin conturile în lei, ale
căror titulari sunt persoane fizice, sunt următoarele:
 plata facturilor la utilităţi;
 virarea salariului în contul curent;
 retragerea de numerar;
 alimentarea contului.
Persoanele juridice deţinătoare de cont curent pot efectua următoarele operaţiuni:
- încasări/plăţi către furnizori, comisioane, amenzi, plăţi legate de cheltuieli de judecată;
- cheltuieli cu abonamente, cheltuieli guvernamentale, cheltuieli cu leasing operaţional, asistenţă
tehnică;
- plăţi legate de judecată.
Pe baza operaţiunilor desfăşurate, se poate emite un extras de cont, lunar sau la cererea titularului,
în care este evidenţiat soldul creditor al contului. Banca va reţine sumele aferente comisioanelor, spezelor
rezultate înurma efectuării operaţiunilor prin conturile clienţilor săi.
Operaţiunile valutare curente sunt operaţiuni desfăşurate între rezidenţi şi nerezidenţi, la persoane
fizice şi juridice:
- tranzacţii de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii şi alte asemenea tranzacţii care presupun o
contraprestaţie imediată, inclusiv operaţiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor rezultate din
tranzacţiile de comerţ internaţional;
- cheltuieli care nu sunt de natura operaţiunilor valutare de capital făcute de rezidenţi deplasaţi în
străinătate în scop educaţional sau religios, de recreare, vacanţă, sport, afaceri;
- repatrierea veniturilor nete sub formă de dividente, dobânzi, chirii provenind din operaţiuni
valutare curente şi de capital;
- alte operaţiuni care nu sunt de natura operaţiunilor valutare de capital, aşa cum au fost definite
anterior, cum ar fi: plăţi, încasări legate de impozite şi taxe, onorare, comisioane, amenzi, plăţi legate de
cheltuieli de judecată, asistenţă tehnică, plăţi de sume decurgând din drepturile de asigurări sociale, într-
un sistem public sau privat, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicaţii.
Contul curent de la Bancpost: Contul curent este un produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor
în Sistem Bancar, disponibil în lei şi valută, prin care se pot efectua operaţiuni cu şi/sau fără numerar,
inclusiv plata facturilor emise pentru: telefon, gaze, apa, etc. De asemenea, se pot efectua şi viramente
bancare cu comisioane reduse. Se adresează persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, în lei sau valută
(EUR, USD, GBP, CHF, CAD, SEK, DKK şi HUF).
Bancpost face parte din rândul băncilor care nu plătesc dobânzi pentru conturile curente, dar oferă,
opţional, un card American Express, care vine cu o taxă de emitere zero şi niciun comision de mentenanţă
în primele şase luni.
În cadrul Bancpost, conturile curente se bucură de dobânzi progresive în funcţie de suma
economisită. Din septembrie 2008, banca a lansat un produs de economisire în dolari – Mega Contul de
Economii în USD, cu o dobândă începând de la primul USD – 3,50% (echivalentul unei dobânzi de
4,17% pentru un Depozit la Termen). Dobânda se calculează pentru soldul existent la finalul fiecărei zile
şi se virează în cont la finalul lunii.

Operaţiuni efectuate prin conturi cu destinaţie specială


Conturile cu destinaţie specială (acreditivele, carnetele de cec cu limită de sumă, ordinele de plată) se
deschid de către bancă la solicitarea scrisă a clienţilor care au deschise conturi de disponibilităţi în cadrul
respectivei bănci, cu indicarea expresă a funcţiunii pe care o va îndeplini contul respectiv, la solicitarea
instituţiilor publice sau în cazurile prevăzute prin dispoziţii legale. Pentru aceste conturi termenul de
deschidere este în aceeaşi zi sau cel mult în ziua următoare depunerii documentaţiei de către client. Din
această categorie de conturi fac parte şi conturile speciale care se deschid la solicitarea clienţilor pentru
sumele depuse drept capital social, potivit legii, până la deschiderea, pe numele persoanei juridice, a
contului de disponibilităţi băneşti, care se face după înregistrarea în Registrul Comerţului şi atribuirea
codului fiscal.

3.3.Operaţiuni prin conturi


Operaţiunile speciale derulate prin contul curent sunt cele aferente cecurilor, provizioanelor şi
cardurilor bancare.
Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor
În baza depozitelor deţinute, clientul băncii poate cere eliberarea unui carnet de cecuri. Astfel,
banca realizează o primă operaţiune numită certificarea cecului. După ce este verificat la Centrala
Incidentelor de Plăţi, pentru a vedea dacă clientul are sau nu interdicţie bancară, şi după ce în prealabil a
trecut prin etapele de eliberare de cecuri, acestuia i se eliberează carnetul, care va fi plătit în numerar sau
prin reţinerea sumei respective din contul al cărui titular este. Folosindu-se de acest instrument de plată,
clientul poate efectua operaţiuni prin care îşi plăteşte furnizorii sau retrage numerar din conturile sale.
Operaţiunile efectuate de bancă în cazul remiterii unui cec spre a fi încasată sau virată
suma înscrisă din contul trăgătorului în contul beneficiarului, sunt:
• recepţia - operaţiune prin care banca primeşte cecul spre a fi autentificat;
• autentificarea - operaţiune prin care banca evaluează din punct de vedere al formei cecul
primit;
• acceptul - în urma acestei operaţiuni se accepta spre decontare cecul primit;
• refuzul - operaţiune de neîndeplinire a ordinului înscris în instrumentul de decontare, din
cauza unor greşeli de fond sau din insuficienţa disponibilităţilor necesare în contul
trăgătorului;
• plata - virarea sau plata în numerar a sumei înscrise în cec.
Operaţiuni prin conturi aferente provizioanelor bancare
Reglementările legale în vigoare privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului sunt
aplicabile comercianţilor, societăţilor comerciale care nu mai pot face faţă datoriilor lor comerciale,
aceştia fiind numiţi debitori. În cazul deschiderii procedurii falimentului, debitorul nu va mai putea
dispune de sumele din conturile sale fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului.
Operaţiuni prin conturi aferente cardurilor bancare
La solicitarea clientului, prin completarea unei cereri de emitere de card şi aprobarea acestei cereri
de către persoanele autorizate, banca eliberează cardul şi PIN-ul. Operaţiunile dispuse prin intermediul
cardului se efectuează numai în limita disponibilului din contul de card, cu respectarea regulilor şi
uzanţelor bancare interne şi internaţionale.
Persoanelor fizice, deţinătoare de carduri emise de bancă, le poate fi acordată facilitatea de ieşit în
descoperit de cont în limitele stabilite de către bancă, în funcţie de tipul de card deţinut.
Gama de carduri pe care o propune Bancpost permite clienţilor săi să facă o alegere în
concordanţă cu nevoile de satisfăcut. Principalele tipuri de carduri puse la dispoziţie clienţilor săi sunt
următoarele:
 carduri de debit: Millenium, Prosper, Taifun, Ultra, Contul Total.

 carduri de credit: Visa Classic, Tarom American Express Clasic, Tarom American Express
Premium, Visa Electron, Visa Gold, EuroLine, EuroLine Style, American Express Gold,
American Express Green.
Operaţiuni ce se efectuează cu ajutorul cardurilor pot fi:
- plata facturilor de telefonie mobilă direct de la bancomate;
- virarea dobânzilor direct în conturile cardurilor pentru conturile în lei cu plata lunară a dobânzilor;

- plata facturilor de utilităţi; -


transferuri de bani din conturi de card în orice conturi deschise la bancă;
- accesul la o linie de credit, în baza depozitelor depuse, în orice ţară, pentru cardurile de credit;

- plata salariilor angajaţilor societăţilor comerciale.


Posesorii de carduri de credit "EuroLine" şi "EuroLine Style", aparţinând Bancpost, vor beneficia de
dobândă 0% în primele 3 luni, atât pentru retrageri de numerar, cât şi pentru cumpărături cu plata
integrală la comercianţii care afişează logoul EuroLine. Cardurile vor putea fi utilizate în peste 8.000 de
locaţii din ţară.
În cadrul Bancpost, neutilizarea contului nu se penalizează prin blocarea acestuia, ci prin perceperea
unor comisioane de administrare lunare cu mult mai mari. Dacă nu se efectuează nicio tranzacţie pe cont
timp de un an, contul devine dormant (inactiv), iar comisionul de întreţinere urcă de la 1,5 lei la 10 lei pe
lună. Ca să reactivezi contul, şi, implicit, să plăteşti un comision mai mic, trebuie doar să efectuezi o
tranzacţie. Practic, accesul tău la card nu va fi niciodată îngrădit, ci doar neutilizarea va fi penalizată.

3.4. Alte operaţiuni de casă

Viramente
Încasările prin virament în contul curent se pot face din dispoziţia dată de către titularul de cont
sau de către oricare altă persoană fizică sau juridică titulară a unui cont deschis la o unitate teritorială
a băncii sau la altă instituţie de credit. Alimentarea conturilor curente prin virament se face pe baza
documentelor specifice acestor operaţiuni. Documentele aferente operaţiunilor de încasare prin
virament se predau clienţilor ca anexă la extrasul de cont. Documentele sosite la sediul unităţii
teritoriale ulterior datei la care a avut loc operaţiunea de încasare vor fi predate apoi clienţilor.
În cazul plăţilor în valută, prin virament, efectuate pe teritoriul României cu respectarea
prevederilor Regulamentului BNR privind efectuarea operaţiunilor în valută, persoanele juridice au
obligaţia de a prezenta băncii, atunci cand dispun de plată, dispoziţia de transfer în valută, indiferent
de suma plătită.
Alte operaţiuni de casă
Banca poate efectua fără acordul titularului de cont următoarele operaţiuni:
• plăţi la scadenţă pentru sume datorate băncii sau alte angajamente asumate anterior faţă de bancă
de către titularii de cont;
• ştornarea operaţiunilor efectuate eronat de către bancă, inclusiv dobânzile şi comisioanele
aferente sumelor ştornate;
• plăţi pe bază de titluri executorii definitive, în cadrul procedurii de executare silită, prin poprire pe
cont, cu viza oficiului juridic;
• blocarea sumelor în depozite colaterale.

Operaţiuni specifice Bancpost:


Mobile Banking SmartTel
SmartTel ™ este un serviciu de mobile banking (furnizarea de servicii bancare prin intermediul
telefoniei mobile) ce permite clientului, posesor de carduri Bancpost, obţinerea de informaţii financiar-
bancare direct pe telefonul mobil. Serviciul este disponibil în 3 variante:
• SmartTel ™SMS
•SmartTel ™3G
•SmartTel ™WAP

Sisteme automate de plăţi


Prin intermediul sistemelor automate de plăţi (Automated Payment Systems - APS) se pot efectua
depuneri de numerar în următoarele scopuri:
- plata ratelor aferente cardurilor Euroline - Euroline şi Euroline Style;
- plata ratelor aferente cardurilor Prompt Activ;
- plata ratelor pentru creditele de consum - Creditul Imediat şi Creditul Imediat pentru Refinanţare.
Fastbanking
Serviciul Internet Banking de la Bancpost, oferă persoanelor fizice şi juridice posibilitatea efectuării
diverselor operaţiuni bancare prin intermediul unui calculator cu conexiune Internet, indiferent de
localizarea acestuia şi a unui dispozitiv de autentificare Digipass (token). Se pot efectua următoarele
operaţiuni:
• ordine de plată în lei;
• plăţi programate în lei;
• ordine de plată globale utilizate pentru plata salariilor către angajaţi;
• transferuri intrabancare între conturile proprii de card şi/sau curente;
• plăţi valutare interne sau externe si schimburi valutare.

3.5. Închiderea conturilor bancare

Închiderea se poate dispune de către client voluntar sau poate interveni atunci când modul în care
este folosit acel cont devine nesatisfăcător din punctul de vedere al băncii.
Relaţia contractuală dintre Bancpost şi client poate înceta din iniţiativa băncii şi/sau a clientului.
În această situaţie, banca va închide contul clientului.Închiderea conturilor clientului poate fi efectuată de
banca în următoarele situaţii:
• dacă clientul nu dă curs cererii de a furniza băncii garanţii suplimentare sau de a majora valoarea
garanţiilor oferite;
• în cazul în care soldul contului este zero sau debitor (datorită operaţiunilor de administrare de cont
şi/sau costurilor) şi nu există operaţiuni pe cont pe o perioadă de 1 an (cu excepţia operaţiunilor de
debitare de către bancă a sumelor datorate de client), fără o notificare prealabilă a clientului;
• dacă se produce un eveniment sau intervine o circumstanţă (cum ar fi orice proceduri judiciare, arbitrale
sau administrative iniţiate împotriva clientului) care, în opinia rezonabilă a băncii, generează risc
reputaţional sau de altă natură pentru bancă;
• în situaţia în care după deschiderea unui cont apar probleme legate de verificarea identităţii
beneficiarului real şi/sau de sursa de provenienţă a fondurilor, care nu pot fi soluţionate;
• dacă clientul ajunge în una dintre situaţiile de neîndeplinire a obligaţiilor faţă de bancă sau dacă a
încălcat legislaţia în vigoare;
• ca urmare a deciziei unilaterale a băncii cu o notificare scrisă prealabilă ce va fi transmisă la adresa
comunicată de client băncii cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data închiderii contului;
• încetarea raporturilor contractuale din iniţiativa băncii se va face cu o notificare prealabilă ce va fi
transmisă prin scrisoare recomandată clientului;
• închiderea conturilor prin acordul părţilor sau la iniţiativa clientului;
• relaţia contractuală dintre bancă şi client poate înceta şi prin acordul scris dintre bancă şi client sau din
iniţiativa clientului. Încetarea contractului va intra în vigoare imediat după îndeplinirea obligaţiilor
clientului existente la momentul respectiv faţă de bancă;
• închiderea contului de către o persoană alta decât titularul contului poate fi ordonată numai pe baza unei
procuri speciale în formă autentică.

Termenul de prescripţie
În toate cazurile de închidere a conturilor clientului, termenul înlăuntrul căruia clientul poate solicita
băncii restituirea sumelor reprezentând soldul creditor al respectivelor conturi la data închiderii acestora
este de 3 ani de la data la care notificarea băncii este considerată primită de către client. Pe perioada celor
3 ani sumele respective se vor păstra de către bancă la dispoziţia clientului, în conturi speciale de
evidenţă, nepurtătoare de dobândă.

4. Plasamentele bancare şi non-bancare

4.1. Plasamentele bancare practicate de Bancpost

Pentru constituirea depozitelor este necesară deschiderea unui cont curent.


Bancpost percepe comisioane în cazul deschiderii, închiderii sau administrării conturilor. Pentru
deschiderea unui cont curent comisionul practicat de Bancpost este de 10 RON. Comisionul pentru
administarea conturilor (pt fiecare cont curent) este de 1,5 RON/lună. Comisionul se aplică indiferent de
existenţa în conturile respective a unor fonduri suficiente în acest sens.
Sunt exceptate de la plata comisionului de administrare:

• Conturi de economii (conturi de natura conturilor curente din clasa ACUMUL);


• Conturile curente (clasa CCIPFR)
• Conturile curente de pensii (clasa CCPENS) deschise pentru clienţii pensionari rezidenţi şi
nerezidenţi;
• Contul de depozit colateral ESCROW;

Pentru constituirea depozitelor, Bancpost nu percepe comision.


Bancpost, pentru închiderea conturilor curente percepe un comision de 5RON/cont.
Comisioanele pentru retragerea de numerar diferă în funcţie de:
 personalitatea juridică:

Persoane fizice
-Retragere de numerar de la ATM /POS Bancpost 0.2%
-Retragere de numerar de la ATM-urile /POS-urile altor bănci din România 0,5%+2,5 RON

Persoane juridice
-Retragere de numerar de la ATM/POS Bancpost 0,75 %
-Retragere de numerar de la ATM-urile/POS-urile altor bănci din România 0,5%+2,5 RON

 moneda în care este exprimat:


Comision retragere numerar:
• 0.5% pt. creditele în RON
• 0.4% pt creditele în EUR şi CHF

Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent


• Cerere pentru deschiderea de cont curent
• Buletin /carte de identitate (în cazul persoanelor rezidente). Dacă titularul doreşte să
împuternicească maxim două persoane, cu drept de a efectua operaţiuni în numele acestuia,
împuternicitul va trebui să prezinte şi el buletin/carte identitate şi să vină personal la bancă)
• Legitimaţie de şedere temporară (în cazul persoanelor nerezidente cu permis de şedere)
• Paşaportul (în cazul persoanelor cu dublă cetăţenie)

Atât pentru vizualizarea soldurilor cât şi pentru diverse operaţiuni, Bancpost pune la dispoziţia
clienţilor săi servicii precum SmartTel şi Internet Banking, Fastbanking.

4.1.1.Principalele tipuri de depozite pentru persoane fizice:

4.1.1.1. Contul curent

Produsul se adresează persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, iar disponibilitatea fondurilor


este permanentă. Accesul la aceste fonduri este facil, prin intermediul serviciului Internet Banking sau la
ghişeu.
Pentru a putea fi efectuate operaţiuni în cont există posibilitatea de a fi împuternicită o terţă
persoană. Pentru un acces mai uşor la retragerea de numerar se efectuează transferul de bani din contul
curent în contul de card. Prin conturile curente în RON şi în valută se pot efectua operaţiuni cu şi/sau
fără numerar, inclusiv plata facturilor emise pentru diverse servicii. Cu ajutorul cardurilor de debit
accesul la serviciul Contul Toatl se face gratuit iar cursul valutar la sume peste 10000 EUR se negociază.
Pentru contul curent în valută se bonifică dobânda la un sold minim de 500 EUR, USD., iar
dobânda este variabilă. Aceasta se calculează zilnic la soldul existent în cont şi se înregistrează în cont la
sfarşitul fiecărei luni calendaristice. Contul se poate deschide în RON, EUR, USD, GBP, CHF, CAD,
SEK, DKK şi HUF.
Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar (de la 15 octombrie
2008 la nivel de 50000 EUR/ echivalent/client-persoană fizică).
Dobânzile percepute sunt de 0,15% în valută şi 0 în RON.
Comisionul de deschidere cont curent este 0, iar comisionul de administrare cont curent activ este
de 1,5 RON/lună/cont. Comisionul de administrare cont curent inactiv (fară mişcare timp de minim o
lună calendaristică) şi cont „dormant” (după 12 luni conturile inactive devin dormant): maxim 10
RON/lună.

4.1.1.2. Depozitul Super 90

Depozitul SUPER 90,(Anexa 6) este un depozit pe termen de 90 de zile, cu dobândă mai mare la fiecare
30 de zile.
Acest produs este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar.

Depozitul SUPER 90 se adresează persoanelor fizice rezidente şi


nerezidente.
Suma minimă pentru constituirea unui Depozit SUPER 90 este 1.000
USD/EUR.

Dobânzile sunt fixe şi au următoarele valori:

Valută Între 0 şi 30 zile Între 31 şi 60 de zile Între 61 şi 90 de zile

EUR 5,00% 6,00% 8,00%


USD 3,00% 4,00% 5,00%

Dobânda se calculează zilnic şi se virează în contul curent al clientului din 30 în 30 de zile de la


data constituirii depozitului, până la împlinirea termenului de maturitate al acestuia.
La maturitatea depozitului, clientul poate opta pentru reînnoire automată a depozitului sau
lichidarea acestuia.
Veniturile din dobânzi se impozitează conform prevederilor legale.
Opţional, la constituirea depozitului SUPER 90, se oferă un card de credit American Express (în
condiţiile în care clientul se încadrează în politica de creditare a Bancpost), cu taxa de emitere a cardului
şi comision anual pe primele 6 luni “zero”.
4.1.1.3. Mega Contul de Economii în USD CEA MAI BUNĂ SOLUŢIE DE
ECONOMISIRE ÎN USD!!! “3,50% - DOBÂNDĂ ACORDATĂ DE
LA PRIMUL USD”

Bancpost oferă un nou produs de economisire – “Mega Contul de Economii în USD”, cont ce
oferă cea mai bună dobândă din piaţă, încă de la primul USD.
Contul se adresează persoanelor fizice rezidente şi nerezidente.
Mega Contul de Economii în USD, se poate deschide în USD, nefiind necesară o sumă minimă, şi
nu există sold maxim impus.
În ceea ce priveşte dobânzile, cea mai bună dobândă pentru un cont de economii, începe de la
primul USD – 3,50% (echivalentul unei dobânzi de 4,17% pentru un Depozit la Termen). Dobânda se
calculează pentru soldul existent la finalul fiecarei zile şi se virează în cont la finalul lunii şi, functionând
asemenea unui cont curent, spre deosebire de un depozit, veniturile din dobânzi nu se impozitează
Mega Cont de Economii în USD se poate deschide la orice unitate Bancpost, totul se desfăşoară
rapid, nu este nevoie decât să completezi formularul de cerere pentru deschidere cont.

4.1.1.4. Depozitul START - Un depozit construit special pentru atragerea


de fonduri noi având cea mai atractivă dobândă de pe piaţă

Oferta Specială la depozitul START de 13.75% p.a. până la 31 Ianuarie 2009!

Oferta este valabilă pentru persoane fizice rezidente şi nerezidente:


Depozitul este destinat atât clienţilor noi cât şi clienţilor Bancpost care îşi constituie depozite Start
din fonduri noi.
Suma minimă pentru constituirea unui depozit este 500 RON. Pentru acest tip de depozit suma
maximă acceptată la constituire este de 300,000.00 EUR, în echivalent LEI.
Maturitate depozitului este de 3 luni
Dobânda la depozitul START este fixă, se calculează zilnic şi se virează în contul curent al clientului la
împlinirea termenului de maturitate al depozitului.Dobânda este de 13.75%. Veniturile din dobânzi se
impozitează conform prevederilor legale.
Opţional, la constituirea depozitului START, se oferă un card de credit American Express (în
condiţiile în care clientul se încadrează în politica de creditare a Bancpost), cu taxa de emitere a cardului
şi comision anual pe primele 6 luni “zero”.

4.1.1.5. Contul de Economii - un produs PERFECT


CEA MAI BUNĂ SOLUŢIE DE ECONOMISIRE “11% - DOBÂNDA LA SOLD”

Bancpost oferă un produs de economisire – Contul de Economii, cont ce oferă dobândă de la


primul leu, produs oferit persoanelor fizice rezidente şi nerezidente.
Contul de Economii se poate deschide în RON. Pentru deschiderea unui Cont de Economii nu este
necesară o sumă minimă si nu există sold maxim impus.
• Cea mai bună dobândă pentru un cont de economii, începand de la primul LEU – 11%.
(echivalentul unei dobânzi de 13.10% pentru un Depozit la Termen)
• Dobânda se calculează pentru soldul existent la finalul fiecărei zile şi se virează în cont la
finalul lunii
• Funcţionând asemenea unui cont curent, spre deosebire de un depozit veniturile din dobânzi
nu se impozitează

Banii din cont sunt la dispoziţia clientului în orice moment atât prin intermediul cardului de debit
(VISA CLASSIC) ataşat, având utilizare naţională şi internaţională cât şi prin intermediul serviciului de
internet banking
Deschiderea unui Cont de Economii prezintă anumite avantaje, cum ar fi:
• Asigurare de viaţă ce acoperă decesul din accident oferită gratuit.
• Accesul la contul dumneavoastră este permanent prin intermediul Internet Banking şi de asemenea
se pot utiliza şi alte instrumente ce permit operaţiuni pe acest cont cum ar fi Direct Debit,
Standing Order, Sweep in/out;
Opţional, la deschidere, se oferă fără taxă de emitere, şi un Card de Credit VISA
(ELECTRON, CLASIC sau GOLD) - în condiţiile în care clientul se încadrează în politica de
creditare Bancpost.
Comisioane Card Debit Visa Classic - Persoane Fizice
Comisioanele aferente facilităţilor:
o Standing Order - 6 RON / Sweep in Sweep out - GRATUIT
o Direct Debit - 2 RON / operaţiune
o Internet banking – abonament GRATUIT
Digipass – (dispozitiv de autentificare) – Garanţie 30USD

4.1.1.6. Mega Contul de Economii în EUR CEA MAI BUNĂ SOLUŢIE DE


ECONOMISIRE ÎN EURO!!! “5,00% - DOBÂNDA ACORDATĂ
DE LA PRIMUL EURO”

“Mega Contul de Economii în EUR”, este un produs de economisire oferit de Bancpost. Acest cont
ce oferă cea mai bună dobândă din piaţă, încă de la primul euro.
Acest tip de cont se poate deschide în EUR. Pentru deschiderea unui MEGA Cont de Economii în
EUR nu este necesară o sumă minimă, şi nu există sold maxim impus.
Cea mai bună dobândă pentru un cont de economii, începând de la primul EURO – 5.00%
(echivalentul unei dobânzi de 5.95% pentru un Depozit la Termen). Dobânda se calculează pentru soldul
existent la finalul fiecărei zile şi se virează în cont la finalul lunii. Funcţionând asemenea unui cont
curent, spre deosebire de un depozit veniturile din dobânzi nu se impozitează.

4.1.1.7. Depozitul PRIM

Depozitul PRIM cu dobândă fixă este proiectat special pentru a proteja economiile clienţilor care
deschid acest tip de depozit de fluctuaţiile negative ale dobânzilor bancare şi pentru a fructifica în modul
cel mai eficient resursele financiare.
Clienţii ce constituie un astfel de depozit beneficiază de opţiuni diverse la constituirea depozitului
şi au libertate de a alege în ceea ce priveşte moneda de economisire şi termenul de maturitate.
Suma minimă pentru constituirea unui depozit este 500 RON/EUR/USD.

Dobânzile sunt fixe, se platesc la maturitate sau se capitalizează automat şi au următoarele valori:
Peste 5.000,01 RON/EUR/USD
Termen
RON USD EUR
1 Luna 9,00% 3,50% 5,50%
2 Luni 7,50% 3,50% 5,75%
3 Luni 9,50% 3,50% 6,00%
6 Luni 10,00% 3,50% 6,25%
12 Luni 10,50% 3,50% 6,30%
14 Zile 3,75% 1,75% 2,00%

Intre 1000,01-5,000 RON/EUR/USD Intre 500 - 1,000 RON/EUR/USD


Termen
RON USD EUR RON USD EUR
1 Luna 7,75% 3,50% 3,75% 7,00% 3,50% 3,50%
2 Luni 7,10% 3,50% 4,00% 6,00% 3,50% 3,75%
3 Luni 8,50% 3,50% 4,70% 7,50% 3,50% 4,00%
6 Luni 8,60% 3,50% 4,70% 7,00% 3,50% 4,00%
12 Luni 8,00% 3,50% 4,70% 7,30% 3,50% 4,10%
14 Zile 3,50% 1,35% 1,50% 3,00% 1,00% 1,00%

Veniturile din dobânzi se impozitează conform prevederilor legale.


Opţional, la constituirea depozitului PRIM, se oferă un card de credit American Express (în
condiţiile în care clientul se încadrează în politica de creditare a Bancpost), cu taxă de emitere a cardului
şi comision anual pe primele 6 luni “zero”.
• Pentru depozitele PRIM, în RON, persoane fizice, pe termen de 12 luni, constituite începând cu
data de 01.04.2008, comisionul de retragere numerar în ziua scadenţei este ”0”.
• Pentru depozitele PRIM, în RON, persoane fizice, pe termen de 6 luni, constituite începând cu
data de 04.04.2008, comisionul de retragere numerar în ziua scadenţei este ”0”.
• În caz de lichidare înainte de maturitate comisionul de retragere numerar va fi cel în vigoare,
respectiv 0,5%.

4.1.1.8. Depozitul PAS CU PAS

Depozitul la termen “PAS CU PAS” este un depozit la termen, de 360 zile (12 perioade de 30 de zile) cu
o dobândă crescătoare de la o perioadă la alta. Suma minimă pentru constituirea unui Depozit PAS CU
PAS este 500 RON.

Dobânzile sunt fixe şi au următoarele valori:

Dobânda
Dobânda - Dobânda
-
Perioada RON (% - USD (%
EUR (%
p.a.) p.a.)
p.a.)
Perioada 12.00% 5.50% 3.00%
1 (0-30
zile)
Perioada
2 (31-60 12.00% 5.50% 3.00%
zile)
Perioada
3 (61-90 12.00% 5.50% 3.00%
zile)
Perioada
4 (91-120 12.50% 6.00% 4.00%
zile)
Perioada
5 (121- 12.50% 6.00% 4.00%
150 zile)
Perioada
6 (151- 12.50% 6.00% 4.00%
180 zile)
Perioada
7 (181- 13.50% 7.00% 5.00%
210 zile)
Perioada
8 (211- 13.50% 7.00% 5.00%
240 zile)
Perioada
9 (241- 13.50% 7.00% 5.00%
270 zile)
Perioada
10 (271- 14.00% 8.00% 6.00%
300 zile)
Perioada
11 (301- 14.00% 8.00% 6.00%
330 zile)
Perioada
12 (331- 14.00% 8.00% 6.00%
360 zile)

Dobânda se calculează zilnic şi se virează în contul curent al clientului din 30 în 30 de zile de la


data constituirii depozitului, până la împlinirea termenului de maturitate al acestuia.

La maturitatea depozitului, valoarea depozitului este transferată în contul curent al clientului.


Opţional, la constituirea depozitului PAS CU PAS, se oferă un card de credit American Express (în
condiţiile în care clientul se încadrează în politica de creditare a Bancpost), cu taxa de emitere a cardului
şi comision anual pe primele 6 luni “zero”.

4.1.1.9. RONSMART
RONSMART este un produs inovator al Bancpost.
Produsul este format din două componente:
• depozit la termen
• investiţie în unităţi de fond
Unităţile de fond pot fi răscumpărate oricând, parţial sau integral, independent de maturitatea
depozitului asociat. Răscumpărarea acestora înainte de maturitatea depozitului, are ca efect pierderea
dobânzii preferenţiale şi bonificarea dobânzii standard.
Este oferit în varianta: 90% depozit - 10% unităţi de fond
80% depozit - 20% unităţi de fond
70% depozit - 30% unităţi de fond
50% depozit - 50% unităţi de fond

Suma minimă pentru achiziţionarea unui produs Ronsmart este 1.000 RON.
1. Componenta de depozit (90%, 80%, 70% si 50% din valoarea produsului Ronsmart)
• Termenul de maturitate:
o 6 luni - pentru varianta
 90% depozit - 10% unităţi de fond
o 3 luni - pentru variantele:
 90% depozit – 10% unităţti de fond
 80% depozit - 20% unităţi de fond
 70% depozit – 30% unităţi de fond
 50% depozit – 50% unităţi de fond
• Depozitul beneficiază de o dobândă preferenţială până la împlinirea termenului de maturitate.
• Dobânzile preferenţiale sunt fixe şi au următoarele valori:

Varianta Maturitate Dobânda


90 - 10 6 luni 12,50%*
90 – 10 3 luni 12,25%* Opţional, la constituirea componenţei de
depozit ataşat produsului Ronsmart, se oferă un
80 – 20 3 luni 12,50%*
card de credit American Express (în condiţiile în
70 – 30 3 luni 12,75%* care clientul se încadrează în politica de creditare
50 – 50 3 luni 13,00%* a Bancpost), cu taxa de emitere a cardului şi
comision anual pe primele 6 luni “zero”.
2. Componenta investiţie în unităţi de fond (10%, 20%, 30% si 50% din valoarea produsului
Ronsmart)
Se investeşte în unităţi de fond la Fondul Deschis de Investiţii Bancpost Active Balanced. Dacă
răscumpărarea unităţilor de fond se face după 12 luni, investiţia este impozitată cu 1%

Produsul Ronsmart, constă atât într-un depozit bancar cu o dobândă foarte atractivă, cât şi un
instrument de investiţii prin care se poate beneficia de randamente superioare, date de instrumente
financiare precum acţiunile, obligaţiunile, titlurile de stat etc.
Investiţia la Fondul Deschis de Investiţii Bancpost Active Balanced poate fi retrasă, parţial sau
integral, în orice moment.
Informaţiile privind valoarea unităţilor de fond sunt publicate zilnic în presă (cotidianele Bursa şi
Ziarul Financiar), în unităţile Bancpost şi pe site-ul societăţii de administrare.
Fondul Deschis de Investiţii Bancpost Active Balanced funcţionează în conformitate cu Legea nr.
297/2004 privind Piaţa de Capital şi Regulamentele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

4.1.1.10. Contul ESCROW

Contul ESCROW este un depozit colateral, având ca destinaţie depozitarea / păstrarea / blocarea
unor sume de bani până la încheierea unui contract, livrarea unor mărfuri şi/sau îndeplinirea unor condiţii
specificate într-un angajament scris încheiat între două părţi, ca garanţie a utilizării sumelor strict pentru
destinaţia stabilită şi/sau ca măsură asiguratorie a realizării obiectivelor stipulate în respectivul
angajament scris.
Monedele în care poate fi deschis acest tip de cont sunt: RON, EUR şi USD
Pentru sume mai mari de 400 000.01 RON sau 100 000,01 EUR/USD, contul ESCROW
beneficiază de o dobândă ce se calculează zilnic la soldul existent în cont şi se plăteşte (virează) în contul
curent al deponentului la fiecare sfârşit de lună şi la momentul lichidării contului ESCROW.
Deschiderea unui astfel de cont aduce şi anumite avantaje, cum ar fi:
o siguranţă ridicată – oferă clienţilor un sistem de plată sigur şi eficient
o operaţiunile de virament între contul curent al clienţilor şi contul ESCROW nu se
comisionează
o beneficiarului îi este garantată încasarea drepturilor sale, în limita disponibilului existent în
contul ESCROW şi în cazul îndeplinirii condiţiilor stipulate în contract
o deponentul are dreptul recuperării întregului disponibil din contul ESCROW, în cazul în
care termenul de depunere a documentaţiei de către beneficiar a expirat sau dacă acesta se
află în stare de faliment dovedită.
o nu se percepe comision pentru administrarea contului ESCROW
o produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar
Opţional, pentru persoane fizice, la deschiderea contului ESCROW, se oferă un card de credit
American Express (în condiţiile în care clientul se încadrează în politica de creditare a Bancpost), cu taxa
de emitere a cardului şi comision anual pe primele 6 luni “zero”.
Contul de economii şi Contul cu dobândă variabilă, pentru persoane fizice au fost retrase de pe
piaţă.

4.1.2. Conturi de depozite deschise de către Bancpost persoanelor juridice:


Contul curent
Cont curent DINAMIC
Contul ESCROW
Depozitul PRIM
Depozitul Super 90
Depozitul cu dobândă variabilă

4.1.2.1. Contul curent DINAMIC

Produsul se adresează persoanelor juridice.


Acest cont se deschide numai în RON, iar disponibilitatea fondurilor este permanentă.
Contul curent DINAMIC are o flexibilitate ridicată, se poate depune şi retrage numerar sau efectua
viramente bancare (atât la ghişeu cât şi prin Internet Banking), oricând se doreşte şi în orice sumă în
limita disponibilului din cont.
Dobânda variabilă este crescătoare, cu cât suma depusă în Contul Curent SSB este mai mare, cu
atat se primeste o dobândă mai atractivă. Dobânzile sunt variabile, se calculează zilnic şi se capitalizează
la sfarşitul fiecărei luni calendaristice.
Instalarea de terminale POS pentru acei clienţi SBB care au ca obiect de activitate activităţi
comerciale este gratuită. Prin conturile curente SBB în lei se pot efectua operaţiuni cu şi/sau fără numerar.
Folosind Standing Order şi Direct Debit se scapă de grija plăţilor diverselor facturi.
Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar (de la 1 ianuarie
2007 la nivel de 20000 EUR/client).
Dobânzile la acest tip de cont sunt:

Sold în RON Dobânda

>50000 9,00%
5000.01-50000 8,00%
1000.01-5000 2,5%
<1000 0

4.1.2.2. Depozitul cu dobândă variabilă

Suma minimă pentru constituirea unui depozit este de:


• 50.000 RON sau
• 20.000 EUR/USD
Pentru confortul clienţilor săi Bancpost oferă depozite la termen, cu scadenţe diferite, cu dobânda
variabilă:
• cu plata lunară a dobânzii (RON: 3, 6, 9, 12 si 24 luni)
• cu plata dobânzii la scadenţă (EUR/USD: 1, 3, 6, 9 şi 12 luni)
• cu capitalizarea dobânzii (RON: 1, 3, 6, 9, 12 si 24 luni şi EUR/USD: 1, 3, 6, 9 şi 12 luni).
 Plata lunară a dobânzii
Dobânda se calculează zilnic la soldul existent în cont şi se virează în contul curent al titularului
în prima zi a lunii următoare pentru luna precedentă şi la maturitatea depozitului
 Plata dobânzii şi a depozitului la maturitate
La împlinirea termenului de maturitate, valoarea depozitului plus dobânda se virează în contul
curent al titularului
 Cu reînnoirea depozitului şi plata dobânzii la maturitate
La împlinirea termenului de maturitate a depozitului, dobânda se virează în contul curent al
titularului iar depozitul se reînnoieşte pe aceeaşi perioadă
 Cu capitalizarea dobânzii
La împlinirea termenului de maturitate a depozitului, dobânda se adaugă la valoarea depozitului
care se prelungeşte automat pe acelaşi termen
Rata dobânzii este variabilă şi are urmatoarele valori:

1 3 12 24
Moneda 6 Luni 9 Luni
Luna Luni Luni Luni
RON 3,50% 3.75% 4,00% 4,25% 4,50% 4,50%
USD 2,00% 2,50% 2,60% 2,70% 2,80% -
EUR 2,00% 2,50% 2,60% 2.70% 2,80% -

Acest tip de depozit este pentru:


• Societăţi naţionale, companii naţionale, regii autonome şi societăţi comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
• Societăţi comerciale - cu capital privat indiferent de forma de constituire
• Societăţi agricole
• Reprezentanţe ale unor societăţi comerciale străine înregistrate în România
• Persoane juridice nerezidente (societăţi comerciale străine) care nu sunt înregistrate în România
• Filiale ale organizaţiilor non profit nerezidente
• Ambasade, consulate, reprezentanţe oficiale
• Organisme şi organizaţii, inclusiv BERD, Banca Mondiala
• Companii offshore
• Asociaţii, fundaţii şi federaţii
• Culte religioase
• Sucursale, agenţii, reprezentanţă, puncte de lucru fără personalitate juridică, aparţinând
societăţilor comerciale, fundaţiilor, asociaţiilor
• Asociaţiile familiale sau persoanele fizice autorizate sa desfăşoare activităţi economice în mod
independent
• Birourile/cabinetele individuale ale persoanelor care exercită profesii liberale (activităţi
independente)

Pentru depozitele lichidate înainte de împlinirea termenului de maturitate, banca acordă


dobânda la vedere pe perioada cuprinsă între data constituirii depozitului/data ultimei reînnoiri
şi data lichidării acestuia.

4.2. Plasamente financiare practicate de Bancpost

Persoanele juridice pot beneficia de posibilitatea de a investi în unităţi de fond la unul dintre cele
două Fonduri Deschise de Investiţii:
• Bancpost Active Balanced
• Bancpost Plus
Societatea de Administrare a investiţiilor EFG Eurobank Mutual Funds Management România
SAI S.A administrează şi Fondul Deschis de Investiţii
Fondul Deschis de Investiţii Bancpost Active Balanced investeşte preponderent în acţiuni şi alte
valori mobiliare tranzacţionate pe o piaţă reglementată (obligaţiuni municipale, corporatiste), precum şi în
titluri de stat, certificate de trezorerie, depozite bancare
Fondul Deschis de Investiţii Bancpost Plus investeştepe piaţa monetară, în instrumente de credit
pe termen scurt, mediu şi lung şi în active lichide, cu respectarea limitelor investiţionale prevăzute în
prospectul de emisiune şi de legislaţia în vigoare.
Bancpost este depozitarul Fondului Deschis de Investiţii Bancpost Active Balanced. Bancpost
verifică şi certifică legalitatea şi corectitudinea operaţiunilor efectuate de Fondul Deschis de Investiţii
Bancpost Active Balanced.
În prospectul de emisiune- document oficial aprobat de CNVM.sunt precizate detaliile privind
subscrierea, răscumpărarea, calculul valorii unităţilor de fond, incluzând si cheltuielile făcute de fond.
Bancpost este dealer autorizat, în cadrul pieţelor financiare, de certificate de trezorerie, oferind
clienţilor acces la:
• Tranzacţii pe piaţa primară
• Tranzacţii pe piaţa secundară:
o vânzare şi cumpărare de titluri

4.3. Plasamente monetare non-bancare

4.3.1. Bancpost Fond de Pensii


Odată cu introducerea pensiei private obligatorii în România, Bancpost a construit un fond de
pensii numit Bancpost Fond de Pensii Administrat Privat. Bancpost Fond de Pensii S.A. are ca
acţionar majoritar Bancpost S.A., membră a EFG Eurobank Ergasias S.A., una dintre cele mai
mari companii listate la Bursa de valori din Grecia, din punct de vedere al capitalizării bursiere şi
membră a EFG Group – Geneva.
În prezent 9,5% din venitul brut reprezintă contrubuţia lunară pentru pensii. Din această
contribuţie o parte va fi transferată catre administrarea privată. Această parte va creşte constant în
timp.

Contribuţiile lunare, administrate privat, vor fi investite astfel:


• 70% în titluri de stat româneşti şi din Uniunea Europeană;
• 5% în obligaţiuni municipale;
• 15% în acţiuni şi obligaţiuni ale societăţilor listate la bursă;
• 10% în depozite bancare;
Comisioane aplicabile:
• 2,5% dedus din contribuţia plătită lunar;
• 0,05%/ lună, dedus din activul net total al fondului ;
Actul individual de adeziune şi o copie după buletin sunt suficiente pentru aderarea la Fondul de
Pensii privat administrat de Bancpost.

4.3.2. Asigurări oferite de Bancpost

4.3.2.1. Asigurări de viaţă

Asigurările de viaţă sunt opţionale, putând fi oferită şi clienţilor cărora asigurarea nu le este
solicitată obligatoriu pentru obţinerea creditului.
Asigurările de viaţă acoperă în mod imediat capitalul outstanding al clientului în unul din
cazurile: deces sau invaliditate totală sau permanentă (pierderea capacităţii de muncă).
Acoperirea riscurilor începe de la data punerii la dispoziţia clientului a creditului. Clienţii vor fi
evaluaţi pe baza declaraţiilor din cererea de asigurare. pentru valoarea creditului/suma
asigurată>600000 RON (sau echivalentul în celelalte valute), clientul va fi trimis la examinare
medicală la una din clinicile agreate. Pentru valoarea creditului/ suma asigurată > 750000 RON
(sau echivalentul în celelalte valute), este necesar acordul Reasigurătorului pentru obtinerea
asigurării de viaţă.
Prima dea sigurare se plăteşte lunar, de către asigurat, prin standing order, doar prima iniţială se
va plăti prin ordin de plată. Plăţile ulterioare se vor face în acelaşi cont şi la aceeiaşi dată cu rata
pentru credit. Prima de asigurare rămâne nemodificată pe toată durata creditului şi reprezintă un
procent din valoarea iniţială a creditului (0,0416% pe lună).
Suma asigurată reprezintă soldul creditului în orice moment, iar durata asigurării este de minim
1 an şi maxim până la împlinirea vârstei de 66 de ani.
Certificatul de asigurare are valabilitate.
Şi în cazul asigurărilor, Bancpost oferă anumite avantaje/beneficii, cum ar fi:
• Bancpost nu mai are nici un fel de pretenţii de la moştenitorii asiguratului, în cazul în
care se va întâmpla ceva cu acesta;
• procesarea rapidă a cererii de asigurare;
• acceptarea în asigurare fără examinare medicală până la valori ale creditului de 600000
RON, indiferent de vârstă;
• plata lunară a asigurării prin debitare automată (efort financiar minim)

4.3.2.2. Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale aferente locuinţelor ipotecare

Acest produs este adresat clienţilor Bancpost care solicită un credit ipotecar. În ceea ce priveşte
asigurarea locuinţei, aceasta este obligatorie, iar drepturile de despăgubire sunt cesionate în
favoarea Bancpost în calitate de Prim Beneficiar al despăgubirii.
În acest caz sunt asigurabile construcţiile cu destinaţie locuinţă: apartamente, case, vile, cu
suma asigurată mai mică sau egală cu 250000 EUR (sau echivalent). Nu se asigură terenul aferent
locuinţei, instalaţiile care la data încheierii certificatului de asigurare ce erau montate, sau bunurile
conţinute în locuinţe. de asemenea, nu se asigură: locuinţe construite din materiale combustibile în
proporţie de peste 35%; locuinţe construite înainte de anul 1950(inclusiv); locuinţe situate la o
distanţă mai mare de 1/2 km faţă de cea mai apropiată clădire locuită; locuinţe expertizate tehnic
cu risc sistemic ridicat; locuinţe abandonate, părăsite sau care nu posedă autorizaţiile/ avizele
legale privind construcţia şi recepţia clădirii.
Poliţa de asigurare poate fi încheiată în una din variantele:
STANDARD- riscuri acoperite:incendii, trăsnet, explozie, cădere accidentală de aeronave sau
părţi ale acestora (riscuri FLEXA), cutremur, riscuri atmosferice, coliziune cu vehicule.
EXTINSA- include riscurile STANDARD şi în plus riscurile: alunecări de teren, vandalism,
greve, revolte şi tulburări civile,
Suma asigurată se stabileşte în moneda creditului şi reprezintâ VALOARE DE INLOCUIRE
din raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat al Bancpost
Costul asigurării se stabileşte prin aplicarea la suma asigurată a cotelor de primă: pentru
acoperirea STANDARD 0,21% iar pentru acoperirea EXTINSA 0,26%.
În cazul certificatului de asigurare acesta se va tipări în 3 exemplare (1 exemplar pentru
asigurat/contractant; 1 exemplar pentru Bancpost; 1 excemplar pentru EFG EUROLIFE Asigurări
Generale). la data semnării contractului de credit se vor semna olograf şi toate cele 3 exemplare de
către : client- în calitate de asigurat/contractant; Bancpost- în calitate de împuternicit al EFG
EUROLIFE Asigurări Generale.
Conform raportului de evaluare pentru un imobil se stabileşte asigurarea la VN de 60000 EUR.
Cota de primă este de 0,21 din SA iar prima de asigurare de 126 EUR. În cazul daunelor partiale
se vor despagubi costurile aferente reparatiilor fara aplicarea coeficientului de uzură (20%), iar
valoare primei de asigurare nu este încărcată artificial de diferenţa dintre valoarea de piaţă şi
valoare de înlocuire.

5. Decontarea intra şi interbancară

Operaţiunile cu numerar

Activităţile economice presupun fluxuri financiare între agenţii economici. Aceste fluxuri se
realizează sub formă de numerar sau prin alte mijloace de plată. Deficienţele sistemului de plăţi şi
decontări din ţara noastră au determinat ca, în ciuda măsurilor punitive, fluxurile financiare sub formă de
numerar să aibă încă o pondere însemnată. În prezent, plaţile în economia românească sunt realizate într-o
pondere covârşitoare prin mijloace de plată pe suport hârtie. Este vorba în primul rând de ordine de plată
şi cecuri şi într-o măsură mai redusă de cambii, bilete la ordin şi alte mijloace de decontare pe suport
hârtie. Mijloacele de decontare pe suport hârtie au caracteristic faptul că necesită circulaţia fizică a
instrumentului de plată între plătitor şi beneficiar.
Durata decontarii depinde în principal de doi factori:
- societăţile bancare la care plătitorul, respectiv beneficiarul, au deschise conturi;
- dispunerea teritorială a unităţilor bancare la care au deschise conturi (acelaşi judeţ sau judeţe diferite).
Se deosebesc astfel două tipuri de decontare:
- decontare intrabancară: când atât unitatea bancară a plătitorului, cât şi unitatea bancară a beneficiarului
aparţin aceleiaşi societăţi bancare;
- decontare interbancară: când unităţile bancare implicate în decontare aparţin unor societăţi bancare
diferite .

5.1. Instrumente de plată

Instrumentele de plăţi se împart în două mari categorii: instrumente cu numerar şi instrumente fără
numerar.
Instrumentele de plată cu numerar sunt reprezentate prin monedă metalică şi bancnote (moneda de
hârtie) şi reprezintă cea mai veche formă de circulaţie monetară. Pentru a îndeplini funcţia de instrument
de plată, moneda metalică şi bancnotele – numerarul, în termeni bancari – necesită un complex de tehnici
şi reglementări cu caracter normativ emise de banca centrală şi băncile comercile.
Instrumentele de plată fără numerar sunt documente standardizate care conţin instrucţiuni de plată
date de plătitor băncii sale pentru transferul fondurilor către
banca beneficiarului. Pe baza instrumentului de plată se fac înregistrări în conturile partenerilor de
la băncile lor care atestă diminuarea respectiv majorarea creanţelor monetare asupra băncilor.
Instrumentele de plată folosite în tranzacţii sunt următoarele: cecul, biletul la ordin, ordinul de paltă şi
acreditivul.
Cecul
Cecul este un instrument de plată utilizat de titularii de conturi bancare cu disponibil
corespunzător în aceste conturi. Disponibilul este creat printr-un depozit bancar, din operaţiuni de încasări
sau prin acordarea unui credit bancar.
Cecul este un instrument de plată care pune în legătură în procesul creării sale trei persoane:
trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Instrumentul este creat de un trăgător, în baza unui disponibil constituit
în prealabil la o societate bancară, dă un ordin necondiţionat acesteia, care se află în poziţie de tras, să
plătească la prezentare, o sumă determinată, unei terţe persoane sau însuşi trăgătorului aflat în poziţia de
beneficiar.
Cecul îndeplineşte două funcţii principale: instrument de retragere de fonduri din soldul creditor al
propriului cont bancar şi instrument de plată în monedă scripturală.
BancPost primeşte carnete de cecuri de la Centrala băncii, acestea fiind imprimate cu regim
special şi se păstrează în tezaurul unităţii băncii.
Din cele 2 categorii de cecuri folosite, cecuri simple si cecuri barate, in cadrul bancpost nu se mai
utilizeaza cecurile simple , acestea fiind inlocuite de formulare de eliberare numerar.
• Circuitul cecului:
2.
4.
Trăgător Beneficiar
8.

1. 3. 5.

6. Banca
Tras beneficiarului
7. Banca x banca y

• Explicarea circuitului cecului:


1. Se eliberează carnetul de cecuri;
2. Încheie contract de vânzare – cumpărare;
3. Trăgătorul trage un cec asupra trasului(banca x);
4. Remite cecul tras asupra băncii;
5. Prezintă cecul la banca y;
6. Prezintă cecul la plată;
7. Se stinge creanţa;
8. Achită cecul.

Biletul la ordin
Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură prin care subscriitorul său emitentul, în
calitate de debitor, se obligă să plătească o sumă de bani fixată, la un anumit termen sau la prezentare,
unei alte persoane denumită beneficiar, care are calitatea de creditor.
Pentru a fi valabil, biletul la ordin trebuie să conţină menţiunile obligatorii cuprinse în Legea nr.
83/1994 privind cambia şi biletul la ordin.
• Circuitul biletului la ordin:
1.
2.
3. Beneficiar
Emitent
4.

• Explicarea circuitului biletului la ordin :


1. între emitent şi beneficiar se încheie un contract de vânzare - cumpărare de bunuri sau servicii;
2. emitentul emite biletul la ordin beneficiarului;
3. beneficiarul prezintă la plată biletul;
4. emitentul achită suma la scadenţă şi se stinge creanţa.

Ordinul de plată
Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată dată de către emitentul acesteia unei societăţi
bancare receptoare de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani la o anumită dată.
Circuitul operaţional începe cu emiterea de către plătitor a ordinului de plată şi se încheie cu
transferul sumei în contul beneficiarului de către banca sa. În circuitul ordinului de plată de la plătitor la
beneficiar se pot interpune mai multe bănci care efectuează succesiv următoarele operaţiuni: recepţia,
autentificarea, executarea, refuzul, acceptarea (autorizarea).
• Circuitul ordinului de plată:

1.
Plătitor 6. Beneficiar

3. 2. 5.

4.
Societate Societate
bancară bancară
inițiatoare x destinatară y

• Explicarea circuitului ordinului de plată:


1. Se încheie contractul de vânzare – cumpărare de prestări servicii între beneficiar şi plătitor;
2. Plătitorul emite un ordin de plată asupra societăţii bancare iniţiatoare;
3. Se debitează contul trăgătorului;
4. Se emite ordinul de plată;
5. Are loc creditarea contului beneficiarului;
6. Se stinge creanţa.

Acreditivul
Acreditivul este o modalitate de plată prin care plătitorul solicită băncii să asigure, anticipat, din
disponibilităţile pe care le are sau din credite, sumele necesare efectuării plăţilor pentru livrările de
mărfuri, executările de lucrări şi prestările de servicii, convenite între părţile contractante.
Deschiderea acreditivului se face de către banca plătitorului, pe baza unei cereri a cestuia în care
se menţionează: suma acreditivului, denumirea furnizorului, sediul acestuia şi unitatea bancară la care are
deschis contul; felul şi cantitatea mărfurilor/serviciilor prevăzute în contract; documentele pe care
furnizorul trebuie să le prezinte la banca sa pentru decontare; perioada de valabilitate a acreditivului;
eventual alte condiţii prevăzute în contract.
Bancpost nu operează cu un număr mare de acreditive. Instrumentele de plată cele mai utilizate de
către bancă sunt ordinul de plată, biletul la ordin si cecul.

• Circuitul acreditivului:
1.

5.
Solicitant Beneficiar
importator/cumpărător exportator/vânzător

2 10 11 9 6 4

8
7
Banca emitentă 3 Banca avizatoare

• Explicarea circuitului acreditivului:

1. Se încheie un contract commercial care prevede livrarea în anumite condiţii şi plata prin acreditiv;

2. Solicitarea emiterii unui acreditiv;

3. Emiterea acreditivului/ transmiterea lui la banca avizoare;

4. Avizarea acreditivului la beneficiar;

5. Livrarea mărfii/prestarea serviciilor conform contractului commercial;

6. Prezentarea documentalor la plată;

7. Remiterea documentelor la banca emitentă pentru plată;

8. Plata documentelor – transferul fondurilor la banca beneficiarului;

9. Creditarea contului curent al exportatorului/furnizorului;

10. Eliberarea documentelor la importator;

11. Recuperarea fondurilor de la importator.


5.2. Operaţiuni cu numerar

Banca efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar pentru clienţii săi. Încasările şi plăţile
în numerar prin casierie privesc:
-titularii de cont: persoane fizice şi persoane juridice;
-salariaţii băncii.
a) Operaţiunile de depunere în bancă a numerarului se fac pe baza următoarelor documente:
-foaie de vărsământ cu chitanţă;
-ordin de încasare intern;
-borderou însoţitor cu chitanţă;
b) Operaţiunile de plăţi în numerar se fac de bancă pe baza următoarelor documente:
-cecuri în numerar;
-ordine de plată interne.
Ele se completează de depunător.
Jurnalul de casă se efectuează zilnic şi se arhivează la documentele zilei, iar documentele - foile de
vărsământ, ordin de încasare intern, borderou însoţitor, cecul în numerar, se arhivează la actele de casă.
Potrivit atribuţiilor sale, casierul Bancpost primeşte în mod obişnuit numerar şi cecuri de la clienţi
şi prezentatori, sume în favoarea clienţilor care au conturi deschise: la sediul băncii, la alt sediu al aceleaşi
bănci sau la o altă bancă. Depunerile se fac în baza unui document tipic : nota (foaia) de depunere sau
vărsământ.
De regulă, banca tipăreşte şi pune la dispoziţia clienţilor, legate în carnete, formulare “foi de
vărsământ”, care să poată fi completate de client, din timp, pentru operativitate. De asemenea, pentru cei
interesaţi, banca oferă asemenea formulare în ziua depunerii.
Formularul notă (foaie) de depozit (varsământ) conţine pe prima pagină, de regulă, următoarele
informaţii: numele băncii, localizarea sediului băncii, contul pentru care se face depunerea. Identitatea
completă a clientului şi numărul său de cont sunt preimprimate în memoria calculatorului şi astfel sunt
evitate orice erori, asigurându – se, implicit viteza operaţiunilor de înregistrare.
În ziua de azi în practica bancară s-au introdus maşinile moderne de numărat care uşurează foarte
mult activitatea casierului. Totodată, acestea sesizează bancnotele false. Când se descoperă asemenea
cazuri se desfăşoară o procedură specială de analiză a situaţiei, de regulă, în colaborare cu poliţia.
Pentru cecurile emise de titularii care au contul la alte bănci urmează să se declanşeze de către
sediul băncii, unde îşi are cont beneficiarul oriunde cecul a fost depus, operaţiunile specifice de încasare
prin relaţii interbancare.
Una dintre cele mai frecvente operaţiuni legate de activitatea de plăţi efectuată de casieri sunt
plăţile privind cecurile prezentate spre încasare de către clienţi sau alte persoane.
Atribuţiile casierului plătitor privind cecurile prezentate la bancă au două coordonate principale:
verificarea valabilităţii cecului prezentat la plată şi informarea cu privire la situaţia contului asupra căruia
a fost emis cecul.
În cazul cecului plătitorul urmăreşte ca acesta să nu fi fost anulat, se verifică inventarele întocmite
periodic de Bancpost pentru contul care aparţine acesteia, se urmăreşte ca semnătura cecului să fie
corectă, ca plata să fie posibilă, ca data înscrisă în cec să nu fi fost nici ulterioară, nici imaginară şi ca
variantele sumei de plată în cifre şi în litere să nu fie diferite.
În cazul ordinului de plată, acesta se semnează de către compartimentul decontări-contabilitate
pentru întocmire şi pentru înregistrarea în „Jurnalul de casă pentru plăţi” şi se trimite la casieria băncii pe
cale internă.
Casierul Bancpost urmăreşte existenţa ştampilei băncii şi verifică autenticitatea semnăturilor
persoanelor din bancă din spaţiul verificat, verifică identitatea persoanei beneficiare cu datele înscrise în
ordinul de plată, după care eliberează sub semnătură, beneficiarului, suma de bani respectivă. Ordinul de
plată semnat de casier se clasează de acesta la actele de casă ale zilei respective. Înregistrarea în debitul
contului din care se plăteşte suma se realizează în baza jurnalului de casă pentru plăţi.
Atât la încasări cât şi la plăţi se promovează echitatea în ambele părţi, dar se protejează primordial
interesele băncii, care prezintă utilitate şi pentru client, oricare ar fi poziţia acestuia: depunător de
numerar sau beneficiar al unei sume eliberată de bancă.

5.3. Moneda electronică

Bancpost oferă clienţilor săi numeroase instrumente moderne de plată, precum:


 Carduri de debit;
 Carduri de credit;
 Contul total;
 Smart tell;
 Fastbanking.
Bancpost este a doua bancă din România în ceea ce priveşte emiterea de carduri.
Recunoşterea meritelor Bancpost în dezvoltarea pieţei de carduri din România a venit chiar din
partea Visa International care a acordat Bancpost o diplomă pentru cel mai bun emitent din punct de
vedere al numărului de carduri şi a calităţii serviciilor, în prezent banca fiind lider pe piaţa cardurilor
VISA din România.
Bancpost dispune de o largă reţea teritorilă de automate bancare.În prezent, numărul de ATM-uri
este de 500, iar numărul de POS-uri este de 1600.Pentru a extinde gama de operaţiuni bancare disponibile
titularilor de carduri, Bancpost a dezvoltat pachetul de servicii integrat „Contul Total“ care permite
efectuarea de plăţi către terţi furnizori şi de transferuri între conturile aceluiaşi client direct de la
bancomatele băncii, obţinerea unui overdraft sau utilizarea seviciului de m-banking SmartTelTM.

CARDURI DE DEBIT

1.MasterCard Standard (Taifun)


OPERAȚIUNI:
• Obţinerea de numerar de la ghişeile şi ATM-urile băncii, precum şi de la
ghişeile şi ATM-urile altor bănci care au afişată sigla “MasterCard”;
• Plata bunurilor şi serviciilor la comercianţii dotaţi cu terminale electronice
(EFTPOS) sau mecanice ( IMPRINTER) şi care au afişată sigla
MasterCard;
• Efectuarea cumpărăturilor prin INTERNET, Mail-order sau Telephone Order;
• Plata taxelor şi impozitelor către autoritatea administraţiei publice locale cu care banca are
încheiat un contract (serviciul eTax);
• Plata facturilor către furnizorii de servicii cu care banca a încheiat un contract (Cosmote, Orange,
Romtelecom, Vodafone) ;
• Transferul de sume din contul de card în alte conturi deschise la bancă, conform cererii de Cont
Total.
• Obţinerea de informaţii privind soldul contului de card prin intermediul serviciilor puse la
dispoziţie de bancă (de la ATM-urile Bancpost, pe baza Pin-ului, sau prin intermediul serviciilor
Internet Banking sau SmartTel).
Avantaje:
◊ Acces la disponibilul din contul de card 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână;
◊ Utilizare naţională şi internaţională;
◊ Comision 0 în cazul utilizării cardului pentru plăţi la comercianţi;
◊ Nu există comision de conversie în cazul utilizării cardului în străintate;
◊ Emitere gratuită la expirarea termenului de valabilitate;
◊ Facilitate de descoperit de cont în cazul virării salariului pe card;
◊ Posibilitatea emiterii unui număr nelimitat de carduri suplimentare asociate contului de card;
Servicii suplimentare asociate cardului:
• Schimbarea PIN-ului la ATM-urile Bancpost, pe baza PIN-ului anterior;
• Obţinerea de informaţii privind soldul contului de card de la ATM-urile Bancpost;
• Transmiterea extrasului de cont la o adresă specificată în cererea de emitere a cardului.

2.Visa Classic (PROSPERA)


Cardul de credit Visa Classic reprezintă instrumentul de plată perfect pentru cheltuielile de zi cu
zi. Este un card de credit în lei, destinat persoanelor fizice şi prin intermediul căruia
ai acces la o limită de credit pe măsura necesităţilor tale.Cardul poate fi utilizat atât
în ţară cât şi în străinătate, oriunde apare afişată sigla Visa, atât pentru retrageri de
numerar, plăţi la comercianţi, cât şi pentru cumpărături pe Internet.

3.Visa Electron(Ultra)
Libertatea operaţiunilor desfăşurate în condiţii maxime de securitate este oferită prin intermediul cardului
de debit ULTRA!
Servicii suplimentare asociate cardului:
• Schimbarea PIN-ului la ATM-urile Bancpost, pe baza PIN-ului anterior;
• Transmiterea extrasului de cont la adresa specificată în cererea de emitere a
cardului.

4.ContulTotal
Contul Total este un pachet de servicii oferite tuturor posesorilor de carduri de debit.
Avantaje:
• oferă posibilitatea alimentării contului curent din contul de card prin ATM, pentru plata automată
a altor servicii (energie electrică, apă, gaze etc.), prin intermediul mandatului de autorizare acordat
băncii de către client;
• oferă posibilitatea de transferuri între conturile de carduri ale aceluiaşi titular: din alte conturi de
card în contul cardului Taifun sau din alte conturi de card în contul cardului Briliant;
• obţinerea unei descoperiri de cont acordată în funcţie de bonitatea clientului şi a nivelului
veniturilor, opţiune valabilă pentru utilizatorii cardurilor de debit Ultra, Millenium sau Taifun (la
Taifun numai în condiţiile garantării cu un depozit);
• obţinerea de informaţii financiar-bancare (soldurile conturilor de card/curente, dobânzi, curs
valutar, reţea ATM-uri, reţea unităţi etc.) prin intermediul serviciului SmartTEL™.
Activarea serviciului Cont Total se face in maxim 3 zile de la depunerea cererii.

CARDURI DE CREDIT
Carduri VISA : Visa Classic, Visa Electron, Visa Gold
1.Visa Electron
Prezintă avantaje comune tuturor cardurilor.

2.Visa Gold
Cardul de credit Visa Gold este un card de credit cu cont în lei care oferă beneficii
premium: libertate şi flexibilitate la cumpărături, servicii de călătorie ce includ
asistenţa medicală de urgenţă şi consultanţă juridică pe toată durata
acesteia.Principalul beneficiu - limita de creditare superioară de până la 60.000
RON, stabilită individual în funcţie de profilul tău personal şi financiar.
3.American Express Green
Avantajele cardului American Express® Green:
 Independenţa financiară;
 Protecţia cumpărăturilor - cumpărăturile de valoare beneficiază de un
sistem de protecţie în caz de deteriorare accidentală, furt sau orice altă
situaţie neprevăzută, activ pe o perioadă de 90 de zile, prin care vă veţi
recupera integral sau parţial daunele produse;
 Discounturi exclusive: programul Selects oferă discounturi importante pe toată durata anului în
diverse locaţii comerciale ale partenerilor American Express® din România şi din străinătate:
hoteluri, restaurante, magazine, centre de sănătate şi frumuseţe, etc.
4.American Express Gold

Beneficiari American Express® Gold: persoanele fizice cu vârsta cuprinsă între


18 şi 65 ani cu venituri nete de minim 3000 RON, acesta fiind un element distinctiv
al cardului faţă de celelalte carduri de credit.

5.TAROM American Express:


Avantajele cardului TAROM American Express® Clasic:
 Dobânda anuală: 26,9%;
 Perioada de graţie de până la 55 zile;
 Program de protecţie a cumpărăturilor;
 Reduceri importante prin programul Selects;
 Bonus la activare: 1000 de mile de zbor Smart Miles.
Servicii preferentiale:
• program unic de protecţie a cumpărăturilor;
• reduceri şi oferte speciale prin programul Selects;
• 2200 de oficii de turism în peste 130 de ţări.

6.TAROM American Express Premium


Avantaje:
- Contorizare mile pentru o valoare a cumpărăturilor de 3 RON (inclusiv retrageri
de numerar), caştigi automat 3 mile de zbor Smart Miles;
- La 3 RON cheltuiţi pentru achiziţionarea biletelor TAROM primeşti 5 mile de
zbor Smart Miles.
Servicii preferenţiale:
– check-in la clasa Business chiar dacă zborul este efectuat la clasa Economy;
− acces în salonul de aşteptare business din incinta Aeroportului Internaţional Henri Coandă pentru
cursele externe;
− ambursarea avansului în cazul anulării călătoriei;
− excedent de bagaj gratuit: 10 kg pentru cursele externe şi 5 kg pentru cursele interne;
− program unic de protecţie a cumpărăturilor .

7.EuroLine
Avantaje:
- cumperi în rate de la comercianţii parteneri, alegând şi plătind între 6 şi 48 de
rate;
- suma minimă de plată lunar de doar 3% din suma utilizată;
- flexibilitate maximă - orice sumă folosită din limita de credit, fie că este vorba despre cumpărărea unui
produs, fie că este vorba despre retrageri de numerar, poate fi rambursată oricând şi în cuantumul dorit,
minimum de plată fiind de doar 3%.

8.EuroLine Style
Avantaje:
- sprijini activ campania umanitară de luptă împotriva cancerului mamar “Moda
tinteşte cancerul mamar”;
- cardul de credit EuroLine Style este un instrument de plată care te răsplăteşte
pentru că îl foloseşti şi donează în numele tău 0.15% din profitul EFG Retail
Services obţinut din fiecare tranzacţie şi 10% din taxa de emitere.

Mobile Banking SmartTel


SmartTel ™ este un serviciu de mobile banking (furnizarea de servicii bancare prin intermediul
telefoniei mobile) ce permite clientului, posesor de carduri Bancpost, obţinerea de informaţii financiar-
bancare direct pe telefonul mobil. Serviciul este disponibil în 3 variante:
SmartTel™SMS
SmartTel™3G
SmartTel ™WAP

Sisteme automate de plăţi


Prin intermediul sistemelor automate de plăţi (Automated Payment Systems - APS) se pot efectua
depuneri de numerar în următoarele scopuri:
- plata ratelor aferente cardurilor Euroline - Euroline şi Euroline Style;
- plata ratelor aferente cardurilor Prompt Activ;
- plata ratelor pentru creditele de consum - Creditul Imediat şi Creditul Imediat pentru Refinanţare.

Fastbanking
Serviciul Internet Banking de la Bancpost, oferă persoanelor fizice şi juridice posibilitatea
efectuării diverselor operaţiuni bancare prin intermediul unui calculator cu conexiune Internet, indiferent
de localizarea acestuia şi a unui dispozitiv de autentificare Digipass (token). Se pot efectua următoarele
operaţiuni:
• ordine de plată în lei;
• plăţi programate în lei;
• ordine de plată globale utilizate pentru plata salariilor către angajaţi;
• transferuri intrabancare între conturile proprii de card şi/sau curente;
• plăţi valutare interne sau externe si schimburi valutare.

6. Creditarea bancară

Unităţile Bancpost pot acorda credite, persoanelor fizice şi juridice care îndeplinsc separat sau
cumulativ următoarele condiţii:
• au domiciliul pe raza teritorială a judeţului în care unitatea băncii îşi desfăşoară activitatea,
sau în localităţile cele mai apropiate de judeţele limitrofe;
• au contract de muncă la o societate comercială care are sediul pe raza teritorială a judeţului
în care unitatea băncii îşi desfăşoară activitatea;
• Nu pot beneficia de credite persoanele care:
• sunt înregistraţi în baza de risc a băncii;
• sunt înregistraţi la Centrala Riscurilor bancare cu restanţe de tip C (rate restante de peste
30 zile) şi X (contracte investit cu formulă executorie) – verificarea la CRB a clienţilor se
va efectua numai pentru solicitări de credite mai mari de 10.000 USD.
• sunt înregistraţi la Centrala Incidenţilor de Plăţi din cadrul BNR – pentru clienţii care
realizează venituri ca persoane fizice autorizate, liber profesionişti, agricultori.

6.1. Creditarea persoanelor fizice

Bancpost creditează persoanele fizice cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani, persoane fizice
române sau străine, rezidente sau nerezidente care îndeplinesc condiţiile prevazute. Documentele
solicitate de bancă pentru acordarea creditelor pentru persoanele fizice sunt:

• cererea de credit;
• copia actelor de identitate ale solicitantului, soţului/soţiei acestuia;
• declaraţie pe propria răspundere;
• adeverinţe de salariu pentru împrumutaţi şi garanţi, angajaţi cu contract de muncă;
• adeverinţă de venit;
• declaraţie special privind veniturile din activităşi independente;
• declaraţia de impunere, pentru anul expirat;
• documente (facturi proforme, comenzi, reparaţii etc.) din care să rezulte elementele
necesare stabilirii modului de utilizare a creditului;
• avizele pentru asigurarea utilităţilor, în cazul constituirii de locuinţe;
• orice alte documente solicitate de bancă.
Creditele oferite de Bancpost persoanelor fizice se împart în credite de consum, credite de consum cu
ipotecă şi credite ipotecare şi imobiliare.
Creditele de consum oferite de Bancpost sunt: Creditul Imediat şi Creditul Imediat pentru refinanţare.

6.1.1. Creditul Imediat

Prin creditul Imediat Bancpost oferă urmatorul avantaj: în cazul în care compania la care
creditorul are încheiată o convenţie de salarii cu Bancpost pote obţine până la 30.000 Euro sau
echivalentul în RON cu documentaţie redusă: se obţine până la 5000 de Euro DOAR CU
BULETINUL şi în baza unei declaraţii pe proprie răspundere. Pentru sume mai mari de 5000 de Euro
este solicitată o copie a contractului de muncă sau a carţii de muncă, care este mai la îndemână.
Dacă este deschis acum Creditul Imediat se primeşte gratuit un card de credit fără comision de
emitere şi fără taxă de administrare pentru primul an.

Creditul Imediat
RON EURO
Standard
Suma minimă 1.500 500
Suma Maximă 65.000 20.000
Suma Maximă
refinanţare/convenţie 100.000 30.000
salarială
Perioada minimă 12 luni 12 luni
Perioada maximă 120 luni 120 luni
Dobânda (12-60 luni) 21.95% 12.95%
Dobânda (61-120 luni) 22.95% 12.95%
Comision de acordare 2.5% 2.5%
Comision lunar 0.59% 0.59%
+5% fata+5% fata
Dobânda penalizatoare de dobandade dobanda
de baza de baza
Comision de schimbare
0.5% 0.5%
scadenţă
Comision retragere
0.5% 0.4%
numerar
DAE* 35.56% 23.84%

* Dobanda Anuala Efectivă, aferentă unui credit de 20.000 Euro / 65.000 RON pe o perioadă de 5
ani

Beneficiarii acestui tip de credit sunt persoanele fizice rezidente.

Avantajele oferite de acest credit constau în:

• Rapiditatea obţinerii creditului: se poate obţine creditul chiar şi în ziua prezentării cu


documentaţia necesară la bancă
• Puteţi să solicitaţi informaţii direct prin telefon
• Nu este necesară prezentarea de documente justificative pentru destinaţia acestui împrumut

Tipuri de venituri acceptate pentru solicitarea acestui tip de credit:

• Salarii
• Bonuri de masa
• Pensii
• Rentele viagere
• Venituri adiţionale salariilor, cu regim de permanenţă: bonusuri şi/sau comisioane din vânzări
şi/sau stimulente şi/sau gărzi şi/sau ore suplimentare
• Contracte de management / administrare
• Norma de hrană (venit adiţional salariilor)
• Indemnizaţia acordată conform legii pt maternitate / pt creşterea copilului (se acceptă doar
împreună cu codebitor sau ca şi codebitor, pentru creditele de consum)
• Chirii
• Drepturi de autor (venituri din drepturi de proprietate intelectuală)
• Venituri obţinute de persoane fizice în baza unui contract de mandate sau agent asigurări sau
comision
• Venituri obţinute de persoane fizice din activităţi comerciale – în sistem real
• Venituri obţinute de persoane fizice din activităţi comerciale – norme de venit
• Venituri din activităţi liberale
• Dividende
• Navigatori angajaţi cu Carte de Muncă
• Navigatori angajaţi fără Carte de Muncă
• Salarii obtinuţe în străinătate
• Diurna externă în cazul unor activităţi specifice (alte tipuri decât navigatori)-personal navigant,
diplomaţi, şoferi

Documente necesare pentru obţinerea unui astfel de credit sunt: copie BI/CI şi adeverinţă de venit.:
Pentru sume de peste 5.000 euro sau echivalentul în lei sau pentru orice sumă în franci elveţieni se cere
copia carţii de muncă. Pentru sume peste 10.000 euro sau echivalentul în lei sau franci elveţieni se solicită
factura de utilităţi sau Contract de închiriere, iar în funcţie de tipul de venit, Bancpost îşi rezervă dreptul
să solicite şi alte documente doveditoare.

6.1.2. Creditul Imediat pentru refinantare

• Prin acest tip de creditor, Bancpost ofera clientilor sai:

• Posibilitatea de a plătit o singură rată lunară foarte mică, la o singură bancă

• Sume suplimentare pentru nevoile tale personale

• Acces rapid la o sumă mai mare de bani în condiţii financiare avantajoase

• Pana la 30.000 EUR sau echivalentul în RON

• Perioada de creditare de maxim 10 ani


Creditul Imediat
RON EURO
Standard
Suma minimă 1.500 500
Suma Maximă 65.000 20.000
Suma Maximă
refinanţare/convenţie 100.000 30.000
salarială
Perioada minimă 12 luni 12 luni
Perioada maximă 120 luni 120 luni
Dobânda (12-60 luni) 21.95% 12.95%
Dobânda (61-120 luni) 22.95% 12.95%
Comision de acordare 2.5% 2.5%
Comision lunar 0.59% 0.59%
+5% faţă+5% faţă
Dobânda penalizatoare de dobândade dobânda
de bază de bază
Comision de schimbare
0.5% 0.5%
scadenţă
Comision retragere
0.5% 0.4%
numerar
DAE* 35.56% 23.84%

Beneficiarii acestui tip de credit sunt persoanele fizice

În ceea ce priveşte creditul de consum cu ipoteca , Bancpost oferă clienţilor săi Creditul EXTINS.

Beneficiarii acestui tip de credit sunt persoane fizice, cetatăţi români şi străini.

Acest tip de credit este utilizat pentru finanţarea nevoilor personale pe termen lung sau refinanţarea
oricărui tip de credit (consum, ipotecar/imobiliar), consolidându-se datoriile la o singură bancă.

Termenul de constituire a acestui tip de credit este de minim 5 ani şi maxim 30 ani, iar moneda în care
acesta se constituie este EUR.

Valoarea maximă finanţată este 50%, reprezentând raportul procentual maxim dintre suma creditului şi
valoarea garanţiei (valoarea de piaţă a imobilului)

Dobânda la acest credit este:

INDEX 6 Dobânda
Moneda + marja =
luni * variabilă
EUR Eur6m + 7.15% = 12.07%

* Euribor la 6 luni din data de 30 Mai 2008

Indicele de referinţă - Credite Garantate cu Ipoteca


Comisionul de acordare este 2% flat (aplicabil o singură dată, la acordare) - se reţine din credit, iar
comisionul lunar de administrare este 0

Rambursarea se face prin anuităţi iar rambursare în avans este de 3,5% aplicat la principalul
rambursat în avans

Vârsta maximă a persoanelor ce solicită acest tip de credit este de 70 ani. Pentru navigatori: 60 ani
(creditul trebuie să fie rambursat în întregime înainte ca împrumutatul principal să atingă acestă vârstă)

Structura de Garanţii solicitate de Bancpost este:

• Ipoteca de rang I sau II în favoarea băncii pe un imobil


• Poliţa de asigurare imobil cesionată în favoarea băncii
• Asigurare de viaţă în funcţie de profilul de risc al clientului, stabilit în urma analizei de credit

Venit minim trebuie sa fie de 1.500 EUR (sau echivalent) / familie (aplicant+coaplicant).

Avantajele oferite de acest tip de credit sunt:

• Printr-un credit Extins se poate refinanţa orice tip de credit, consolidând datoriile la o singură
bancă
• Valoarea creditului poate ajunge pana la 50% din valoarea evaluată a garanţiei
• Rata poate reprezenta maxim 40% din veniturile lunare
• Termenul de rambursare este de maxim 30 de ani
• Dobânda variabilă este legată de un indicator bancar internaţional transparent (ex: Euribor la 6
luni + 7.15 marja fixă)
• Se poate beneficia de o perioadă de graţie de până la 12 luni
• Analiza dosarului de credit este gratuită
• Imobilul cu care garantezi creditul poate fi în proprietate personală sau a oricărei alte persoane:
apartament

Documentele necesare obţinerii unui astfel tip de credit sunt: cerere de credit, act de identitate în
copie, documente ce fac dovada veniturilor, documente de proprietate ale imobilului adus în garanţie.

6.1.3. Creditul ipotecar sau imobiliar GIGACREDIT

În ceea ce priveşte creditele ipotecare şi imobiliare, Bancpost a pus la dispoziţia clienţilor săi
Creditul ipotecar sau imobiliar GIGACREDIT

Beneficiari acestui tip de credit sunt persoanele fizice - cetăţeni români şi străini
Scopul de utilizare a acestui tip de credit este cumpărare / renovare/extindere / consolidare / construire
a unui(ei) apartament / case sau refinanţarea unui credit imobiliar/ipotecar
Perioada de creditare pentru acest tip de credit este de minim 5 ani şi maxim de 35 ani
Perioada de graţie – Optională, cea minimă fiind de 3 luni, iar cea maximă de 12 luni
Moneda în care se poate obţine creditul este EUR sau RON
Valoarea creditului ce se poate obţine este minim – 10,000 EUR, sau echivalent RON iar valoarea
maximă este nelimitată.
Dobânzi ce se percep la acest tip de credit sunt:

INDEX 6 Dobânda
Moneda + marja =
luni * variabilă
EUR Eur6m + 5.90% = 10.82%
RON Rob6m + 5.90% = 17.33%

* Euribor, Robor la 6 luni din data de 30 Mai 2008

Comision acordare este de 2% iar comisionul lunar de administrare este 0.

Rambursare se face prin anuităţi iar rambursare în avans este de 3,5% aplicat la principalul rambursat
în avans şi este permisa oricand.

Vârsta maximă a persoanelor ce solicita acest tip de creditare este de 65 ani. Pentru navigatori de
60 ani (creditul trebuie să fie rambursat în întregime înainte ca împrumutatul principal să atingă această
vârstă)

Avantajele oferite de acest tip de credit sunt:

• Rata poate reprezenta maxim 50% din veniturile lunare


• Dobânda variabilă este legată de un indicator bancar internaţional transparent (ex: Euribor la 6
luni + 5,9 marja fixă)
• Termen de rambursare de maxim de 35 ani
• Se poate opta pentru o perioadă de graţie de până la 12 luni
• Analiza dosarului este gratuită

6.2. Linia de credit revolving

Nu e vorba de un credit, sunt pur şi simplu bani pe care ţi-i punem la dispoziţie pentru orice oportunitate
de dezvoltare a afacerii tale, care ar putea sa apară. Poţi folosi banii pentru finanţarea nevoilor curente de
capital de lucru (inclusiv emiterea de Scrisori de Garanţie), fructificarea oportunităţilor care pot să apară
pentru afacerea ta.

Avantaje
Flexibilitate prin acoperirea imediată a nevoilor financiare ale afacerii dumneavoastră.
Linia de Credit Revolving are un avantaj suplimentar: plata lunară doar a dobânzii, la nivelul sumelor
utilizate.

Beneficiari
Beneficiarii sunt companii mici cu o cifră de afaceri anuală de până la 500.000 EURO şi întreprinzători
individuali.

Condiţii de acordare
• Istoric de creditare bun pentru solicitanţi, asociaţi/acţionari majoritari şi garantii fidejusori (CRB,
Biroul de Credite, CIP)
• Criterii calitative şi cantitative - financiare conform Normei de Creditare a Băncii

Caracteristici
Sume de până la echivalentul a 200.000 EUR

• Durata creditului este practic "nelimitată", linia putând fi reînnoită anual


• Se acordă prin contul curent, în RON/EURO/USD/CHF, în mai multe trageri
• Lunar trebuie rambursată doar dobânda, capitalul putând fi rambursat sau utilizat în funcţie de
alegerea făcută

Garanţii acceptate

• Garanţii puternice: ipoteca de rang I pe proprietăţi rezidenţiale şi comerciale. Toate bunurile aduse
în garanţie asigură în favoarea băncii. Comisionul de evaluare a proprietăţilor este suportat de
bancă.

Structura de preţ

• Dobânda creditului conform Politicii de dobânzi a Băncii


• Comisioane de aprobare, modificare, administrare