Sunteți pe pagina 1din 23

ALINA PARASCHIVA

SILVIU DNE

matematic

Formule [i
no]iuni generale
clasele

V-VIII
Edi]ia a II-a

CORINT

Redactare: Alice Raluca Petrescu


Tehnoredactare: Andrei Crtoaje
Coperta: Walter Riess
Date despre autori:
GABRIELA ALINA PARASCHIVA profesor gradul I la Colegiul
Na]ional Gheorghe Laz\r din Bucure[ti, coautor la auxiliare [colare
pentru clasele V-VIII, autor de articole n reviste de specialitate.
SILVIU D|NE} profesor gradul II la Grupul {colar Agricol
Viaceslav Harnaj din Bucure[ti, coautor la auxiliare [colare pentru
clasele V-VIII, autor de articole n revista Arhimede.
Referent: LILIANA FLORICA VJIANU profesor la {coala
General\ nr. 70, sector 3, Bucure[ti.
Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei
PARASCHIVA, ALINA
Matematic\: formule [i no]iuni generale: clasele V-VIII / Alina
Paraschiva, Silviu D\ne].- Ed. a 2-a. - Bucure[ti: Corint, 2008
ISBN 978-973-135-428-6
I. D\ne], Silviu
51(075.33)(083.5)

Difuzare [i Clubul c\r]ii :


Calea Plevnei nr. 145, sector 6, cod po[tal 060012, Bucure[ti
Tel.: 021.319.88.22; 021.319.88.33; Fax: 021.319.88.66
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazin virtual: www.edituracorint.ro
ISBN: 978-973-135-428-6
Format: 32/ 61 86; Coli tipo: 4
Toate drepturile asupra acestei edi]ii sunt rezervate Editurii
CORINT, parte component\ a GRUPULUI EDITORAL CORINT.
Tiparul executat la: FED PRINT S.A.

Prefa]\

Preg\tirea elevilor la matematic\, att la clas\, ct [i n


vederea sus]inerii unor examene [i concursuri, trebuie s\
porneasc\ de la cunoa[terea, n]elegerea [i re]inerea
no]iunilor teoretice, f\r\ de care orice problem\ r\mne o
enigm\ nerezolvat\.
Lucrarea este organizat\ n dou\ p\r]i, corespunz\toare
celor dou\ ramuri ale studiului matematicii n clasele V-VIII
algebr\ [i geometrie , [i realizeaz\ o trecere n revist\
a tuturor no]iunilor de matematic\ incluse n programa
[colar\ din curriculum nucleu [i curriculum aprofundat
pentru gimnaziu. No]iunile sunt structurate [i incluse n
capitole, conform materiei studiate, astfel nct elevul s\ se
poat\ orienta u[or [i, totodat\, s\ aib\ la dispozi]ie tot arsenalul teoretic necesar, nso]it de exemplific\ri prin cteva
exerci]ii.
Consider\m c\ prezenta lucrare este un auxiliar didactic util [i eficient, att pentru elevi, ct [i pentru profesori,
pentru activitatea curent\ desf\[urat\ acas\ sau n clas\, dar
[i pentru examene, reu[ind s\ acopere, n totalitate, ntr-o
form\ sintetic\, con]inuturile programei de matematic\
pentru gimnaziu.

Autorii

Cuprins
P r e f a ....................................................................................... 3

ALGEBR
I. Mulimea numerelor naturale ........................................ 5
1 . Operaii cu numere naturale ...................................... 5
2 . Compararea i ordonarea numerelor naturale ......... 7
3 . Factor comun ............................................................... 7
4 . Puterea unui numr natural ........................................ 8
5 . Ordinea efecturii operaiilor i folosirea
parantezelor ................................................................. 9
6 . Descompunerea numerelor naturale (n baza 10) ... 1 0
7 . Divizibilitatea ............................................................. 1 0
II. Propoziii i mulimi ....................................................... 1 3
1 . Propoziii .................................................................... 1 3
2 . Mulimi ....................................................................... 1 4
III. Mulimea numerelor ntregi .......................................... 1 6
1 . Noiuni generale ........................................................ 1 6
2 . Operaii cu numere ntregi ....................................... 1 7
IV. Mulimea numerelor raionale ..................................... 1 9
1 . Noiuni generale. Fracii ........................................... 1 9
2 . Amplificarea i simplificarea fraciilor ................... 2 0
3 . Aducerea fraciilor la acelai numitor ..................... 2 0
4 . Opusul unei fracii ..................................................... 2 1
5 . Operaii cu fracii ...................................................... 2 1
6 . Fracii ordinare i fracii zecimale ........................... 2 3
V. Mulimea numerelor reale ............................................. 2 5
1 . Noiuni generale ........................................................ 2 5
2 . Radicali ....................................................................... 2 5
3 . Intervale de numere reale ......................................... 2 6

125

cuprins scurt.p65

125

11/18/2004, 4:07 PM

Matematic: formule i noiuni generale clasele V-VIII

4 . Rapoarte, procente i proporii ................................ 2 7


5 . Medii ........................................................................... 3 0
6 . Mrimi proporionale ............................................... 3 1
7 . Calcul algebric ........................................................... 3 4
VI. Ecuaii ............................................................................... 3 7
1 . Ecuaia de gradul nti cu o necunoscut ............... 3 7
2 . Ecuaia de gradul al doilea cu o necunoscut ........ 3 7
VII. Inecuaia de gradul nti cu o necunoscut ............... 3 9
1 . Noiuni generale ........................................................ 3 9
2 . Rezolvarea inecuaiilor ............................................. 3 9
VIII. Ecuaii i sisteme de ecuaii de gradul nti
cu dou necunoscute ........................................................ 4 0
1 . Ecuaii de gradul nti cu dou necunoscute ......... 4 0
2 . Sisteme de ecuaii de gradul nti cu dou
necunoscute ............................................................... 4 0
IX. Rezolvarea problemelor cu ajutorul

ecuaiilor ....... 4 4

X . Funcii ............................................................................... 4 5
1 . Noiuni generale ........................................................ 4 5
2 . Funcia liniar ............................................................ 4 5

GEOMETRIE
I. Unghiul .............................................................................. 5 1
1 . Noiuni generale ........................................................ 5 1
2 . Clasificarea unghiurilor ............................................ 5 2
II. Triunghiul ......................................................................... 5 6
1 . Noiuni generale ........................................................ 5 6
2 . Construcia triunghiurilor ......................................... 5 6
3 . Clasificarea triunghiurilor ........................................ 5 8
4 . Linii importante n triunghi ..................................... 5 9

126

cuprins scurt.p65

126

11/18/2004, 4:07 PM

Cuprins

5 . Proprieti ale triunghiurilor .................................... 6 1


6 . Congruena i asemnarea triunghiurilor ............... 6 5
7 . Rezultate importante n asemnarea triunghiurilor ... 6 9
8 . Teoreme importante n triunghiuri oarecare .......... 7 0
9 . Teoreme importante n triunghiuri dreptunghice .. 7 3
1 0 . Rapoarte constante n triunghiurile dreptunghice
(elemente de trigonometrie) .................................... 7 5
11 . Valori particulare ale funciilor trigonometrice ..... 7 6
1 2 . Formule pentru aria triunghiului ............................. 7 6
III. Patrulatere ....................................................................... 7 9
1 . Noiuni generale ........................................................ 7 9
2 . Paralelogramul ........................................................... 7 9
3 . Trapezul ...................................................................... 8 3
4 . Perimetrul i aria patrulaterelor studiate ................. 8 4
IV. Linia mijlocie n triunghi i trapez .............................. 8 6
V. Cercul .................................................................................. 8 8
1 . Noiuni generale ........................................................ 8 8
2 . Poziii relative ale unei drepte fa de un cerc ....... 8 9
3 . Poziii relative a dou cercuri .................................. 9 0
4 . Unghiuri construite relativ la cerc ........................... 9 2
5 . Teoreme referitoare la arce i coarde ...................... 9 5
6 . Figuri geometrice nscrise n cerc ........................... 9 6
7 . Poligoane regulate ..................................................... 9 8
8 . Lungimi i arii ntlnite n cerc ................................ 9 9
VI. Unghiul a dou drepte n plan i spaiu ................... 1 0 1
VII. Perpendicularitate n plan i spaiu .......................... 1 0 4
1 . Noiuni generale ..................................................... 1 0 4
2 . Teoreme relative la perpendicularitate ................. 1 0 4

127

cuprins scurtbis.p65

127

11/25/2004, 12:46 PM

Matematic: formule i noiuni generale clasele V-VIII

3 . Proiecii de puncte, segmente i drepte ............... 1 0 5


4 . Unghi diedru; unghi plan diedru ......................... 1 0 8
5 . Teorema celor trei perpendiculare ....................... 1 0 9
VIII. Prisma ............................................................................. 111
1 . Noiuni generale ...................................................... 111
2 . Prisma dreapt ......................................................... 111
IX. Piramida ......................................................................... 11 4
1 . Noiuni generale ...................................................... 11 4
2 . Piramida regulat .................................................... 11 4
X . Trunchiul de piramid regulat ................................. 11 7
1 . Aria i volumul trunchiului de piramid regulat ... 11 7
2 . Cazuri particulare de trunchiuri ............................ 11 8
XI. Ariile i volumele corpurilor rotunde ...................... 1 2 0
1 . Cilindrul circular drept .......................................... 1 2 0
2 . Conul circular drept ............................................... 1 2 0
3 . Trunchiul de con circular drept ............................ 1 2 1
4 . Sfera ......................................................................... 1 2 1
XII. Uniti de msur ........................................................ 1 2 2
1 . Uniti de msur pentru lungime ........................ 1 2 2
2 . Uniti de msur pentru arie ................................ 1 2 2
3 . Uniti de msur pentru volum ........................... 1 2 3
4 . Uniti de msur pentru mas ............................. 1 2 4
5 . Uniti de msur pentru timp .............................. 1 2 4

128

cuprins scurt.p65

128

11/18/2004, 4:07 PM

Algebr

ALGEBR
Capitolul I

Mulimea numerelor naturale

Simbolurile 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se numesc cifre.


Numerele scrise astfel 0, 1, 2, ..., 9, 10, 11, .... formeaz
irul numerelor naturale.
Observaie. irul numerelor naturale este infinit.
q = {0, 1, 2, 3, ...} mulimea numerelor naturale.
q* = {1, 2, 3, ...} = q \ {0}.
Numerele naturale sunt:
pare se mpart exact la 2, se noteaz n = 2k, k i q;
impare nu se mpart exact la 2, se noteaz n = 2k + 1, k i q.

1. Operaii cu numere naturale


1.1. Adunarea
termen + termen = sum
Proprietile adunrii numerelor naturale:
a) Comutativitatea: a + b = b + a, a, b i q.
b) Asociativitatea: a + (b + c) = (a + b) + c, a, b, c i q.
c) Elementul neutru: a + 0 = 0 + a = a, a i q. (Numrul
natural 0 este element neutru fa de adunare.)

1.2. Scderea
desczut scztor = diferen
a b = c, a, b i q, a U b.
Proba scderii: a = b + c.
5

algebra.p65

11/18/2004, 4:15 PM

Matematic: formule i noiuni generale clasele V-VIII

1.3. nmulirea
denmulit nmulitor = produs
Notaie: n loc de semnul care simbolizeaz nmulirea
se folosete i D.
Proprietile nmulirii numerelor naturale:
a) Comutativitatea: a b = b a, a, b i q.
b) Asociativitatea: (a b) c = a (b c), a, b, c i q.
c) Elementul neutru: a 1 = a, a i q. (Numrul natural
1 este element neutru fa de nmulire.)
d) a 0 = 0, a i q.
e) Distributivitatea nmulirii fa de adunare:
a (b + c) = a b + a c, a, b, c i q.
f) Distributivitatea nmulirii fa de scdere:
a (b c) = a b a c, a, b, c i q, b > c.

1.4. mprirea
demprit : mpritor = ct
a : b = c, a, b i q, b

0.

Proba mpririi: a = b c.
Observaie:

0 : b = 0, b i q, b

0.

Teorema mpririi cu rest


Oricare ar fi numerele naturale a i b, b

0, numite

demprit i, respectiv, mpritor, exist dou numere naturale q i r, numite ct i, respectiv, rest, astfel nct
a = b q + r, r < b.
Numerele q i r, determinate n aceste condiii, sunt unice.
6

algebra.p65

11/18/2004, 4:15 PM

Algebr

2. Compararea i ordonarea numerelor naturale


Pentru orice dou numere naturale a i b exist una i
numai una dintre urmtoarele relaii:
a < b

a mai mic dect b

a = b

a egal cu b

a > b

a mai mare dect b

sau

sau

Pentru orice a, b i q avem urmtoarele relaii:


a T b dac i numai dac a < b i a = b;
a U b dac i numai dac a > b i a = b.

Egalitatea i inegalitatea numerelor naturale au proprietatea


de tranzitivitate:
Dac a < b i b < c, atunci a < c, a, b, c i q.
Dac a T b i b T c, atunci a T c, a, b, c i q.
Dac a > b i b > c, atunci a > c, a, b, c i q.
Dac a U b i b U c, atunci a U c, a, b, c i q.
Dac a = b i b = c, atunci a = c, a, b, c i q.

Relaiile <, T, >, U sunt relaii de ordine i ordoneaz


numerele naturale.

3. Factor comun
Pentru orice numere naturale a, b i c avem:
a b + a c = a (b + c) i
a b a c = a (b c), cu b > c.
7

algebra.p65

11/18/2004, 4:15 PM

Matematic: formule i noiuni generale clasele V-VIII

4. Puterea unui numr natural


Definiii:
t Se numete puterea a n-a a numrului natural a
n

numrului a

a n = a
a
a ...

a , n U 2,

dat prin

a, n i q,

n ori

unde:

a se numete baza puterii;


n se numete exponentul puterii.

t Operaia matematic prin care se obine puterea unui


numr se numete ridicare la putere.

4.1. Reguli de calcul cu puteri


Pentru orice a i q i orice m, n i q avem:
1

= a, a i q*;

= 1, a i q*;

1. a
2. a

3. a

4. a

= a

= a

: a

5. (a ) = a

, a i q*, m U n;

mn

, a i q*;

= a

= a


D

, a i q*;

m n

6. (a b)

7. (a : b)
8. D

m+n

b , a, b i q*;

b , a, b i q*;

, a i q*.

Observaie: 0 nu se poate efectua.


Definiie: Puterea a doua a unui numr natural se mai
numete i ptratul acelui numr.

4.2. Compararea puterilor


t Dintre dou puteri care au aceeai baz, este mai mare
puterea care are exponentul mai mare.
a

> a

n > m, a i q*, n, m i q.

algebra.p65

11/18/2004, 4:15 PM

Algebr

t Dou puteri care au aceeai baz sunt egale dac au


exponeni egali.
a

= a

n = m, a i q*, n, m i q.

t Dintre dou puteri cu baze diferite, dar avnd acelai


exponent (diferit de zero), este mai mare puterea care are baza
mai mare.
n

< b

a < b, a, b i q*, n i q*.

5. Ordinea efecturii operaiilor i folosirea


parantezelor
Dac ntr-o expresie exist paranteze rotunde, drepte i
acolade, ncepem cu efectuarea calculelor din parantezele rotunde.
Dup efectuarea acestor calcule, parantezele drepte le transformm
n paranteze rotunde, iar acoladele n paranteze drepte i continum
efectuarea calculelor din noile paranteze rotunde.
n funcie de ordinea n care se execut, celor cinci operaii
matematice cunoscute pentru numerele naturale adunarea,
scderea, nmulirea, mprirea i ridicarea la putere li s-a
alocat un ordin.

Operaii

Ordin

Adunarea i scderea

nmulirea i mprirea

II

Ridicarea la putere

III

Dac un exerciiu conine operaii de ordine diferite, se


efectueaz mai nti operaiile de ordinul III, apoi cele de ordinul
II i, n final, cele de ordinul I.
9

algebra.p65

11/18/2004, 4:15 PM

Matematic: formule i noiuni generale clasele V-VIII

6. Descompunerea numerelor naturale (n baza 10)

ab = a 101 + b 100
abc = a 102 + b 101 + c 100
abcd = a 103 + b 102 + c 101 + d 100
unde a, b, c, d sunt cifre, a 0.
Observaie: Orice numr natural se poate descompune dup
modelul de mai sus.

7. Divizibilitatea
7.1. Noiuni generale
Definiie: Un numr natural a este divizibil cu b, dac
exist un numr natural c astfel nct a = b c. Numrul a se
numete multiplu de b, iar b se numete divizor al lui a.
Notaie:

#E

Se citete:
a se divide cu b

sau
b | a

b l divide pe a

Proprietile divizibilitii:

M a, a i q.
M b i b M a, atunci a = b, a, b i q.
3. Tranzitivitatea: dac a M b i b M c, atunci a M c, a, b, c i q.
4. a M 1, a i q.
5. 0 M a, a i q.
6. Dac a M b i c M b, atunci D F # E , a, b, c i q.
7. Dac a M b, atunci (a c) M b, a, b, c i q.
8. Dac a M b i a M c, atunci a M (b c), a, b, c i q.

1. Reflexivitatea: a

2. Antisimetria: dac a

10

algebra.p65

10

11/18/2004, 4:15 PM

Algebr

7.2. Criterii de divizibilitate


Un numr natural este divizibil cu 2, dac i numai dac
ultima cifr a numrului este o cifr par: 0, 2, 4, 6 i 8.
Un numr natural este divizibil cu 5, dac i numai dac
ultima cifr a numrului este 0 sau 5.
Un numr natural este divizibil cu 10, dac i numai
dac ultima cifr este 0.
Un numr natural este divizibil cu 3 (sau 9), dac i
numai dac suma cifrelor numrului este multiplu de 3 (sau 9).

7.3. Numere prime i numere compuse


Definiii:
t Spunem c un numr este prim dac are ca divizori pe 1
i pe el nsui.
t Un numr care are mai mult de doi divizori se numete
numr compus.

Cel mai mare divizor comun (c.m.m.d.c.)


Definiie: Spunem c d este cel mai mare divizor comun
a dou numere naturale a i b dac:
a) d | a;
b) d | b;

c) orice alt divizor comun d al acelor numere este divizor


i pentru d.
QRW

Notaie: d = c.m.m.d.c.(a, b)

(a, b).

Observaie: C.m.m.d.c. se afl astfel:


I. Se descompun numerele a i b n produs de factori primi.
II. Se nmulesc factorii primi comuni, scrii o singur
dat, la puterile cele mai mici.
11

algebra.p65

11

11/18/2004, 4:15 PM

Matematic: formule i noiuni generale clasele V-VIII

Exemplu: Calculm (300, 225).


I.

300 = 2

3 5

II. (300, 225) = 5

225 = 3

3 = 75.

Definiie: Dou numere se numesc prime ntre ele dac cel


mai mare divizor comun al lor este 1.

Cel mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c.)


Definiie: Spunem c m este cel mai mic multiplu comun
a dou numere naturale a i b dac:
a) a | m;
b) b | m;

c) orice alt multiplu comun nenul m al acelor numere este


multiplu al lui m.
QRW

Notaie: P

= F P P P F D E = >D E@ .

Observaie: C.m.m.m.c se afl astfel:


I. Se descompun numerele a i b n produs de factori primi.
II. Se nmulesc factorii primi comuni i necomuni, scrii
o singur dat, la puterile cele mai mari.
Exemplu: Calculm [320, 165].
I.

320 = 2

II. [320, 165] = 2

165 = 3 5 11
6

3 5 11 = 10 560.

12

algebra.p65

12

11/18/2004, 4:15 PM

Algebr

Capitolul II

Propoziii i mulimi
1. Propoziii
Definiie: O propoziie este un enun care este ori fals ori
adevrat.

1.1. Valoarea de adevr a unei propoziii


Dac o propoziie este adevrat spunem c ea are valoarea
de adevr adevrul i o notm cu A; dac o propoziie este
fals spunem c are valoare de adevr falsul i o notm cu F.

1.2. Propoziii compuse


Dac p i q sunt dou propoziii, atunci putem obine
urmtoarele propoziii compuse:
p i q, p sau q,

p.

1. p i q
Propoziia p i q este adevrat cnd
propoziiile p i q sunt adevrate.

p i q

p sau q

2. p sau q
Propoziia p sau q este adevrat
dac cel puin una dintre propoziiile p
sau q este adevrat.

3.

p (se citete non p)


p este fals atunci cnd

Propoziia

p este adevrat i adevrat atunci cnd


p este fals.

A
13

algebra.p65

13

11/18/2004, 4:15 PM

Matematic: formule i noiuni generale clasele V-VIII

2. Mulimi
2.1. Noiuni generale
O mulime este bine precizat cnd se cunosc obiectele
din care este constituit.
Dac A este o mulime, pentru orice obiect x avem numai
una dintre situaiile x i A sau
aparine, iar

$,

unde i nseamn

nseamn nu aparine.

Observaie: Mulimea fr nici un element se numete


mulimea vid i se noteaz cu

Exemple de mulimi:
A = {a, b, c, d | a, b, c, d i q};
2

B = {1, a, a , a

| a i q};

q = {0, 1, 2, ...};
q* = {1, 2, 3, ...} = q \ {0}.

2.2. Cardinalul unei mulimi


Definiii:
t Dac numrul de elemente al unei mulimi se poate
exprima printr-un numr natural, spunem c mulimea este
finit. Dac nu, atunci spunem c mulimea este infinit.
t Numrul natural care exprim numrul de elemente al
unei mulimi finite se numete cardinalul mulimii.
Notaie: Cardinalul mulimii A se noteaz cardA sau | A |.
Observaie:

= .

14

algebra.p65

14

11/18/2004, 4:15 PM

Algebr

2.3. Relaii ntre mulimii


Fie A i B dou mulimi.
1. Egalitatea
A = B dac cele dou mulimi au aceleai elemente.
Se citete: A egal cu B.
2. Incluziunea
A

B dac orice element din A se gsete i n B.

Se citete: A inclus n B.
3. Reuniunea
A N B = {x | x i A sau x i B}.
Se citete: A reunit cu B.
4. Intersecia
A O B = {x | x i A i x i B}.
Se citete: A intersectat cu B.
5. Diferena
A \ B = {x | x i A i x

B}.

Se citete: A fr B.
6. Produsul cartezian
A D B = {(x, y) | x i A i y i B}.

15

algebra.p65

15

11/18/2004, 4:15 PM

Matematic: formule i noiuni generale clasele V-VIII

Capitolul III

Mulimea numerelor ntregi

1. Noiuni generale
t Mulimea numerelor ntregi este
m = {..., n, ..., 2, 1, 0, 1, 2, 3, ..., n, ...}
t m* = m \ {0}
Avem incluziunea: q

m.

1.1. Opusul unui numr ntreg


Definiie: Opusul unui numr ntreg a se noteaz a.
Observaie:

Dac a > 0, atunci a < 0.


Dac a < 0, atunci a > 0.

1.2. Modulul unui numr ntreg


Definiie: Modulul sau valoarea absolut a unui numr

ntreg a este

D GDF

=  GDF
D GDF

D

>
=.

D

<

D

Proprietile modulului:
1. | a | U 0, a i m.
2. | a | = | a |, a i m.
3. | a b | = | a | | b |, a, b i m.

4.

D
E

, a, b i m, cu b
E

0.

5. | a | | b | T | a + b | T | a | + | b |, a, b i m.
16

algebra.p65

16

11/18/2004, 4:15 PM

Algebr

=D

= D , a i m*.

6.

7.

[ 7D

D7 [ 7 D , a i m*.

8.

[ 8D

[7

D VDX[ 8 D , a i m*.

2. Operaii cu numere ntregi


2.1. Adunarea
Pentru a aduna dou numere ntregi procedm astfel:
I. Dac numerele au acelai semn, scriem la rezultat semnul
celor dou numere i adunm valorile lor absolute.
II. Dac numerele sunt de semne contrare, scriem la rezultat
semnul numrului care are valoarea absolut mai mare i scdem
valoarea absolut mic din valoarea absolut mare.
Proprietile adunrii numerelor ntregi:
a) Asociativitatea: a + (b + c) = (a + b) + c, a, b, c i m.
b) Comutativitatea: a + b = b + a, a, b i m.
c) Elementul neutru: a + 0 = 0 + a = a, a i m. (Numrul
ntreg 0 este element neutru pentru adunare.)

2.2. Scderea
Rezultatul scderii a dou numere ntregi este rezultatul
adunrii desczutului cu opusul scztorului.
a b = a + (b), a, b i m.

2.3. nmulirea
Pentru a nmuli dou numere ntregi procedm astfel:
I. Dac numerele au acelai semn, scriem la rezultat semnul
+ i nmulim valorile lor absolute.
II. Dac numerele nu au acelai semn, scriem la rezultat
semnul i nmulim valorile lor absolute.
17

algebra.p65

17

11/18/2004, 4:15 PM

Matematic: formule i noiuni generale clasele V-VIII

Regula semnelor la nmulire:


(+) (+) = (+)

(+) () = ()

() () = (+)

() (+) = ()

Proprietile nmulirii numerelor ntregi:


a) Asociativitatea: (a b) c = a (b c), a, b, c i m.
b) Comutativitatea: a b = b a, a, b i m.
c) Elementul neutru: a 1 = 1 a = a, a i m . (Numrul
ntreg 1 este element neutru pentru nmulire.)
d) a (1) = (1) a = a, a i m.
e) (a) (1) = (1) (a) = a, a i m.
f) Distributivitatea nmulirii fa de adunare:
a (b + c) = a b + a c, a, b, c i m.
g) Distributivitatea nmulirii fa de scdere:
a (b c) = a b a c, a, b, c i m.

2.4. mprirea
mprirea numerelor ntregi este asemntoare cu cea a
numerelor naturale i are aceleai proprieti.

18

algebra.p65

18

11/18/2004, 4:15 PM

Algebr

Capitolul IV

Mulimea numerelor raionale


1. Noiuni generale. Fracii
Definiie: Un raport de numere ntregi

D
E

, a, b i m, b

0,

astfel nct a nu se mparte exact la b este numr raional.

_ D E

P E 

mulimea numerelor raionale.

{* = { \ {0}.
Avem incluziunile: q

m {.
D

Definiie: O expresie de forma

 FXD E

T i b 0, se

numete fracie. Numrul a se numete numrtor, numrul


b se numete numitor, iar raportul

D
E

este ctul neefectuat al

mpririi a : b.
Observaii:
D

1. Dac

> , atunci fracia se numete supraunitar i

are loc relaia a > b.


2. Dac

< , atunci fracia se numete subunitar i are

loc relaia a < b.


3. Dac

D
E

= , atunci fracia se numete echiunitar i

are loc relaia a = b.


Definiie: Dou fracii

D
E

F
G

cu a, b, c, d i q, sunt

echivalente sau egale dac i numai dac a d = b c.


Se scrie:

D
E

F
G

DG = EF .
19

algebra.p65

19

11/18/2004, 4:15 PM

Matematic: formule i noiuni generale clasele V-VIII

2. Amplificarea i simplificarea fraciilor


Definiii:
t A amplifica o fracie nseamn a nmuli i numrtorul
i numitorul acesteia cu un numr diferit de 0.


Exemplu:

t A simplifica o fracie nseamn a mpri i numrtorul


i numitorul acesteia cu un divizor comun al lor.

Exemplu:t Fracia ireductibil este o fracie care are numrtorul


i numitorul numere prime ntre ele.

3. Aducerea fraciilor la acelai numitor


Pentru a aduce dou sau mai multe fracii la acelai numitor,
adic la cel mai mic numitor comun, procedm astfel:
1. Aflm cel mai mic numitor comun, care este, de fapt,
c.m.m.m.c al numitorilor.
2. mprim numitorul comun la numitorul fiecrei fracii
i amplificm fracia respectiv cu ctul obinut.

Exemplu: Aducem la acelai numitor fraciile

 

18)

3
25

]=

25)
,

7
,
18


 = 


6)

1
75

i obinem


20

algebra.p65

20

11/18/2004, 4:15 PM