Sunteți pe pagina 1din 29

Studii de caz No.

6
CECCAR
Stagiar: Rodica Antonie, Semestrul I, Anul II

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

1. Studiu de caz privind taxele vamale.


2. Studiu de caz privind impozitul pe cladiri.
3. Studiu de caz privind impozitul pe teren.
4. Studiu de caz privind impozitul pe mijloacele de transport.
5. Studiu de caz privind taxa pentru folosirea mijoacelor de reclama si publicitate.
6. Studiu de caz privind taxa pentru folosirea drumurilor publice.
7. Studiu de caz privind taxa pentru fondul de mediu.
8. Studiu de caz privind contractul de asociere in participatiune.
9. Studiu de caz privind tranzactiile intre partile afilate.
10. Studiu de caz privind diferentele de curs valutar.
11. Studiu de caz privind sconturile primite si acordate.
12. Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe facture initiala.
13. Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe facturi ulterioare.
14. Studiu de caz privind operatiunile de regularizare la inventariere.
15. Studiu de caz privind operatiunile in curs de clarificare.
16. Studiu de caz privind alte creante si datorii in legatura cu personalul.
17. Studiu de caz privind alte creante si datorii in legatura cu bugetul de stat.
18. Studiu de caz privind amenzile si penalitatile catre autoritati.
19. Studiu de caz privind penalitatile contractuale.
20. Studiu de caz privind garanteiile retinute persoanului.
21. Studiu de caz privind contabilitatea operatiunilor de prelucrare in lohn.
22. Studiu de caz privind decontarile in numerar.
23. Studiu de caz privind decontarile prin virament.
24. Studiu de caz privind investitile pe termen scurt.
25. Studiu de caz privind avansurile de trezorerie.
26. Studiu de caz privind acreditivele.
27. Studiu de caz privind privind alte valori.
28. Studiu de caz privind creditele bancare pe termen scurt.
29. Studiu de caz privind ajustarile de valoare privind invstitiile pe termen scurt.
30. Studiu de caz privind liniile de credit.

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

1. Taxele Vamale

Societate Alfa achizitioneaza materii prime de la un furnizor turc la costul de achizitie de 10.000
EUR. Cursul la data achizitiei este de 4.45 lei/eur. Taxa vamala aferenta importului este de 10%
din valoarea in vama, respectiv 4.450 lei (10.000 eur * 4.45 lei/eur * 10%) .
Sa se prezinte inregistrarile contabile.
-

Inregistrarea taxelor vamale aferente importuliui de materii prime, in vama

Dr 301 Materii prime 4,450 lei


Cr 446 Alte impozite, taxe si varsaminte assimilate 4,450 lei
-

Receptia marfurilor

Dr 301 Materii Prime 44,500 lei


Cr 401 Furnizori 44,500 lei

2. Impozitul pe cladiri

Societatea comerciala ALFA S.R.L. din Bucuresti are in proprietate o cladire, achizitionata in
anul 2000 cu suma de 350.000.000 lei, suma ce se regaseste in evidentele contabile ale societatii
la 31 decembrie 2004.
In luna februarie 2005, societatea vinde cladirea catre un ONG pentru suma de 500.000.000 lei.
Sa se prezinte inregistrarile contabile.

In anul 2005, impozitul datorat pentru aceasta cladire va fi in sarcina celor doi proprietari, astfel:
- pentru perioada ianuarie - februarie 2005, in sarcina S.C. ALFA S.RL.:
3

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

350.000.000 lei x 5,5%/12 luni = 1.604.166,667 lei - rotunjit 1.604.167 lei


1.604.167 lei x 2 luni = 3.208.334 lei
- pentru perioada martie - decembrie 2005, in sarcina ONG-lui:
Baze de impozitare si L13/04 Impozitele si taxele locale
500.000.000 lei x 1%/12 luni = 416.667
416.667 lei x 10 luni = 4.166.670 lei,
unde:
5,5% (1%) - cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile nereevaluate,
respectiv reevaluate, in ultimii 3 ani anteriori, stabilita prin hotararea Consiliului General al
Municipiului Bucuresti.

Societatea comerciala BETA S.A. din Bucuresti are in proprietate o cladire ce constituie sediul
societatii achizitionata in luna decembrie 1996 cu suma de 180.000.000 lei.
Pana in anul 2005, cladirea a fost reevaluata o singura data, conform Hotararii Guvernului nr.
403/2000, iar valoarea reevaluata de 380.000.000 lei a fost inregistrata in evidentele contabile ale
societatii la 31.12.2000.
In luna martie 2005 se receptioneaza si se inregistreaza in contabilitate lucrarile de modernizare
efectuate la cladire in valoare de 120.000.000 lei.
Deoarece cladirea nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta,
respectiv in perioada 2002-2004, societatea va datora impozitul pe cladiri cu cota majorata,
inclusiv pentru valoarea lucrarilor de modernizare, astfel:
- pentru perioada ianuarie - martie 2005:
380.000.000 lei x 5,5%/12 luni = 1.741.666,667 lei rotunjit 1.741.667 lei
1.741.667 lei x 3 luni = 5.225.001 lei
- pentru perioada aprilie - decembrie 2005:
(380.000.000 lei + 120.000.000 lei) x 5,5%/12 luni = 2.291.666,667 lei rotunjit 2.291.667 lei
2.291.667 lei x 9 luni = 20.625.003 lei,
unde:
5,5% cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile nereevaluate in ultimii 3
ani anteriori, stabilita prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
4

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

3 Inspectoratul judetean de cultura a inchiriat in luna iunie 2004 unui agent economic o suprafata
de 250 mp dintr-o cladire de 800 m.p. aflata in proprietate.
Valoarea reevaluata a cladirii inregistrata in contabilitatea institutiei publice la 31 decembrie
2004 este de 3,6 miliarde lei.
In aceasta situatie, incepand cu anul 2005, agentul economic datoreaza impozit pe cladiri si va
depune in cursul lunii ianuarie 2005 declaratia fiscala pentru partea de cladire inchiriata, la care
va anexa, in foto copie confirmata pentru autenticitate sub semnatura acestuia, actul privind
inchirierea cladirii si un certificat emis de institutia publica prin care se atesta suprafata inchiriata
din totalul suprafetei construite desfasurate a cladirii, valoarea de inventar a cladirii si data
ultimei reevaluari.
Impozitul pe cladiri datorat de agentul economic in anul 2005 se stabileste dupa cum urmeaza:
- se determina cota procentuala din cladire ce a fost inchiriata:
250 mp/800 mp x 100 = 31,25%
- se determina valoarea impozabila pentru partea de cladire inchiriata:
3.600.000.000 lei x 31,25% = 1.125.000.00 lei
-se determina impozitul pe cladiri anual corespunzator suprafetei inchiriate:
1.125.000.000 lei x 0,8% = 9.000.000 lei,
unde:
0,8% cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile reevaluate, in ultimii 3 ani
anteriori, stabilita prin hotararea consiliului local al localitatii respective.

3. Impozitul pe teren

Societatea Alfa detine un teren intravilan, Zona B, in Constanta cu suprafate de 1500 mp


destinat constructiei unui sediu nou. Terenul a fost dobandit prin actul de vanzare cumparare in
1.12.2013 de la Societatea Beta SRL.

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

Sa se prezinte inregistrarile contabile. Sa se determine suma si termenul de plata pt anul fiscal


2014.
Conform legislatiei in vigoare, impozitul pe teren se stabileste pe baza numarului de metri patrati
de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/ sau categoria de folosinta a
terenului, conform incadrarii facute de consiliul local. Valoarea impozitului/ taxei pe teren se
stabileste anual prin Hotarari ale Consiliului Local.
Impozitul/ taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30
septembrie inclusiv.

Asadar, conform specificatiilor Consiliului Judetean Constanta, impozitul pe teren pentru


persoana juridical se calculeaza = 1500*7,798=11,697lei
Impozitul va fi platit la 31 martie 2014 si respective la 30 spetembrie 2014 in 2 transe egale a
cate 5,848.50 lei.
Inregistrarea impozitului lunar conform declaratiei de impozit:

Dr. 635 Cheltuieli cu alte Impozite, Taxe si varsaminte asililate 974.75 RON
Cr 446.x Alte Impozite, taxe, si varsaminte asimilate
Plata impozitului:

Dr 446.x Alte Impozite, taxe, si varsaminte asimilate 5,848.50 RON


Cr 5121 Disponibilitati la banca

5,848.50 RON

974.75 RON

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

4. Impozitul pe mijloace de transport

Fundatia CONCORDIA are in proprietate un autoturism RENAULT pentru care taxa anuala
este de 56 lei.
In data de 25 mai 2007 isi schimba sediul din sectorul 6 in sectorul 2 al Capitalei. Impozitul pe
mijloacele de transport datorat fiecarui buget local va fi: - la Directia de Impozite si Taxe
Locale a Sectorului 6, pentru perioada ianuarie - mai 2007: 56 lei : 12 luni = 4.67 lei/luna,
rotunjit prin adaos 5 lei/luna, 5 lei/luna x 5 luni = 25 lei;
Sa se prezinte inregistrarile contabile

Acest impozit se stabileste pe baza declaratiilor fiscale depuse la serviciile de specialitate pe raza
carora se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, al contribuabililor, in functie de
felul mijlocului de transport.

- la Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 2, pentru perioada iunie - decembrie 2007: 5
lei/luna x 7 luni = 35 lei.

Lunar se va inregistra:
Dr. 635 Cheltuieli cu alte Impozite, Taxe si varsaminte asililate 4.67 RON
Cr 446.x Alte Impozite, taxe, si varsaminte asimilate

4.67 RON

5. Impozitul pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Societatea Beta cu sediul in municipiul Ploiesti incheie un contract de publicitate pe raza


municipiului Ploiesti cu societatea Publicitate Mare in valoarea de 10,000 lei/luna +TVA in
7

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

perioada Ianuarie Martie 2014. Conform Consiliului Local Judetean Prahova, taxa pentru
folosirea mijloacelor de reclama si publicitate este de 3%.
Sa se prezinte inregistrarile contabile.
Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui
contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute
in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de
informare in masa scrise si audiovizuale. Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa
intre 1% si 3%. Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau
care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe
valoarea adaugata. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar,
pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de
servicii de reclama si publicitate
Astfel Sociateatea Alfa calculeaza impozitul lunar 10,000*3%=300 lei pe care il vireaza lunar in
conturile administratiei fiscal locale la 10 Februarie 2014, 10 Martie 2014 si 10 Aprilie 2014.
Dr. 635 Cheltuieli cu alte Impozite, Taxe si varsaminte asililate 300 RON
Cr 446.x Alte Impozite, taxe, si varsaminte asimilate

300 RON

6. Taxa pentru folosirea drumurilor publice


7. Taxa pentru fondul de mediu

Societatea Metal Uzat are obiectul de activitatea colactarea si vanzarea deseurilor metalice
feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, de catre generatorii
deseurilor, respectiv de catre detinatorii bunurilor destinate dezmembrarii, persoane fizice, catre
operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor se
face pe baza de factura/adeverinta de primire si plata, cu retinerea contributiei de 3% la
achitarea in numerar a sumei cuvenite vanzatorului de deseuri.
Societatea Metal Uzat cumpara metal uzat de la o persoana fizica Popescu Ion in valoare de
1,200 lei.
Sa se prezinte inregistrarile contabile.
Baza de calcul la care se aplica contributia de 3% reprezinta valoarea de vanzare a deseurilor
metalice feroase si neferoase si a bunurilor destinate dezmembrarii, exclusiv TVA".
Avand in vedere aceste prevederi legale, rezulta urmatoarele:
8

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

Societatea Metal Uzat cumpara metal uzat de la o persoana fizica Popescu Ion in valoare de
1,200 lei si retine totodata contributia de 3% la fondul de mediu prin stopaj la sursa cu ocazia
platilor efectuate catre aceasta persoana fizica. Firma de colectare Metal Uzat este obligata sa
vireze la Fondul de mediu contributia retinuta din platile efectuate catre persoanele fizice.
Baza de calcul la care se aplica contributia la fondul de mediu reprezinta valoarea de vanzare a
deseurilor de fier vechi, astfel 1200*3%=36lei.
Dr. 635 Cheltuieli cu alte Impozite, Taxe si varsaminte asililate 36 RON
Cr 446.x Alte Impozite, taxe, si varsaminte asimilate

36 RON

8. Contractul de Asociere in Participatiune

La 1 ianuarie 2013, Societatea Alfa si Societatea Beta decid sa incheie un contract de asociere
in participatiune 50%/50%. La sfarsitul luni ianuarie 2013 se constata urmatoarele operatiuni:
-

Achizitii de marfuri 22,000 lei;


Societatea Alfa- 11,000 lei; Societatea Beta 11,000 lei
Vanzari de marfuri 30,000 lei;
Societatea Alfa- 15,000 lei; Societatea Beta 15,000 lei
Alte cheltuieli operationale 1,200 lei
Societatea Alfa- 600 lei; Societatea Beta 600 lei

Sa se determine inregistrarile contabile.


Cheltuielile si veniturile se contabilizeaza lunar catre participanti in procentele stabilite prin
contractul de asociere. Documentul justificativ este decontul de cheltuieli.
Fiecare societate va inregistra:
Dr 4481 Decontri din operaii n participaie - pasiv (P)

15,000 lei

Cr 707 Venituri din vanzarea marfurilor

15,000 lei

%
Dr. Cheltuieli privind marfurile

11,000 lei

Dr. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 1,200 lei


Cr 4582. Decontri din operaii n participaie - activ (A)

12,200 lei

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

9. Tranzactii intre partile afiliate

Societatea Alfa detine 80% din actiunile Societatii Beta. In cursul anului 2014, Societatea Alfa
cumpara produse finite in valoare de 100,000 lei + TVA de la Societatea Beta pe care le revinde
catre un tert in Franta cu un adaos commercial de 5%. In data de 12 decembrie 2014, Societatea
Alfa vinde un teren de o suprafata de 1,000 mp in valoare de 315,000 lei + TVA catre societatea
Beta.
Datoria societatii Alfa catre Societatea Beta este achitata in proportie de 50% din total
cumparari. Terenul a fost achitat la 28 decembrie 2014.
Sa se determine operatiunile care trebuie prezentate in Situatiiile financiare anuale conform
OMF 1802/2014 de catre Societatea Alfa.
Conform legislatiei in vigoare, relatiile dintre societatea mama si filiale trebuie sa fie prezentate,
indiferent daca au avut loc sau nu tranzactii intre parti. Trebuiesc prezentate numele societatii
mama si, daca este diferit, numele partii care detine controlul final.
Daca exista tranzactii intre parti afiliate, trebuiesc prezentate informatii cu privire la: natura
relatiilor cu partile afiliate, natura tranzactiilor, tranzactiile existente, inclusiv valoarea
tranzactiilor si soldurilor, termenii si conditiile garantiile oferite sau primite; provizioanele
pentru datoriile incerte si cheltuielile cu datoriile,nerecuperate su incerte.
Sociatea Alfa va prezenta urmatoarele informatii legate de partile afiliate:
Parti affiliate: Societatea Beta, sediul in Constanta, str 1 Decembrie nr 23. CUI RO222xxx,

Datorii cu partile affiliate:


Beta SRL 62,000 lei
Creante cu partile affiliate:
Beta SRL 0 lei
Tranzactii cu partile affiliate:
Cumparari produse finite Beta SRL 100,000 + TVA;
Vanzari cu partile affiliate:
Vanzari de terenuri Beta SRL 315,000 lei + TVA

10

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

10. Diferente de curs

Societatea Alfa cumpara masini de spalat de la Societatea Germana Germanway. In data de 5


Mai 2015 se receptioneaza 100 de bucati reprezentand o valoare facturabila de 455,200 EUR.
Societatea Alfa achita factura pe 11 Mai 2015 Sa se determine inregistrarile contabile.
a) Receptia marfii si a facturii
Dr 371 Marfuri

2,014,669.68 lei (455,200*4.4259)

Cr 401 Furnizori

2,014,669.68 lei (455,200*4.4259)

b) Plata facturii la 11 mai 2015 se va folosi cursul valutar din ziua platii
Dr 401 Furnizori

2,014,669.68 lei (455,200*4.4259)

Dr 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 10.424,08 (Dif)


Cr 5124 Conturi la banci in valuta

2,025,093.76 lei (455,200*4.4488)

11. Sconturi financiare acordate


Pe 10 Aprilie 2015, Societatea Beta vinde catre Societatea Alfa marfuri in valoare de 100,000 lei
+ TVA, si ofera un scont financiar de 3% pentru plata facturilor in termen de 10 zile. Societatea
Alfa achita contravaloarea facturii in data de 15 aprilie si obtine scontul de 3%.
Sa se precizeze inregistrarile contabile la Societatea Beta si la Societatea Alfa.
I)
Inregistrari contabile la Societatea Beta:
a) Vanzarea de marfuri:
Dr 411 Clienti
124,000 lei
Cr 707 Venituri din vanzarea marfurilor
Cr 4427 TVA colectata 24,000 lei
b) Acordarea de sconturi financiare
Dr 667 Sconturi acordate 3,000 lei
Dr 4426 TVA deductibila
720 lei
Cr 411 Clienti
720 lei
II) Inregistrari contabile la Societatea Alfa:
Dr 371 Marfuri

100,000 lei

Dr 4426 TVA deductibila 24,000 lei


11

100,000 lei

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

Cr 401 Furnizori

124,000 lei

Acordarea scontului financiar la dupa incasarea datoriei


Dr 401 Furnizori 3,720 lei
Cr Sconturi obtinute 3,000 lei
Cr 4427 TVA colectata 720 lei

12. Reducerile Comerciale pe factura initiala

Societatea Alfa vinde 5,000 sticle de ulei catre un centru commercial Beta cu valoare unitara de
7.5 lei/sticla. Societatea Alfa acorda o reducere comerciala (remiza) pentru volum de 10%. Sa se
prezinte inregistrarile contabila la Societatea Alfa;

Dr 411 Clienti 41,850 lei


Cr 707 Venituri din vanzarea marfurilor 37,500 lei
Cr 707 Reduceri acordate

-3.750

Cr Cr 4427 TVA colectata 8,100 lei

13. Reduceri comerciale acordate pe facturi ulterioare

Societatea Alfa acorda o remiza de 5% pentru un volum annual intre 10,000 -15,000 sticle de
ulei cumparate. Astfel la 31 decembrie 2014 se calculeaza valoarea discountului acordat
Societatii Beta, care in cursul anului 2014 a cumparat 13,200 sticle :
Discount acordat = 13200*7.5*5%=4,950 lei
Sa se determine inregistrarile contabile la Societatea Alfa si la Societatea Beta:
Societatea Alfa:
Dr 411 Clienti - 6,138 lei
Cr 709 Reduceri Comerciale Acordate -4,950 lei
12

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

Cr 4427 TVA colectata -1,188 lei


Societatea Beta:
Considerand ca 10% din sticle se afla inca in sold la 31 decembrie, reducerea comerciala se
va aloca proportional asupra marfurilor in stoc, iar diferenta se va prezenta in contul de profit
si pierderi
Dr 401 Furnizori 613.80 lei
Cr 371 Marfuri 495 lei (10%*4,950)
Cr 4427 118.80 lei
Pentru marfurile care s-au vandut in cursul anului 2014 se va inregistra:
Dr 401 Furnizori 5,524.20 lei
Cr 609 Reduceri comerciale primite 4,455 lei (4,950*90%)
Cr 4427 TVA colectata 1,069.20 lei

14. Regularizare la inventariere

Sa se inregistreze in contabilitate diferentele constatate la inventarierea marfurilor efectuata la


sfarsitul exercitiuluifinanciar 2014, daca situatia faptica este redata de lista de inventariere, iar
situatia scriptica este urmatoarea:

Cantar = 11 bucati
Telefon = 18 bucati

Cota medie de rabat calculata la sfarsitul perioadei este de 20%. Marfurile sunt inregistrate la
pretul de vanzare cu amanuntul.
Valoarea de inventar a marfurilor este: Cantar = 1.400 lei
13

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

Telefon = 310 lei


LISTA DE INVENTARIERE
Data 31.12 2013

Nr. Denumirea Cod U/M


bunurilor
crt. inventariate

Cant. Pret unitar de Val.


Val.
Deprecierea
inregistrare in
contabil de
contabilitate
a
inventar Valoarea Moitvul

1.

cantar

28

buc

10

1.500

15.000

14.000 1.000

Reducere de
pret

2.

telefon

17

buc

20

300

6.000

6.000

Sa se prezinte inregistrarile contabile


Daca valoarea de inventar este mai mare decat valoarea contabila, in listele de inventariere se
inscrie valoarea contabila.
a) Inregistrarea minusului de inventar la articolul Cantar
Minus de inventar = (cantitati faptice cantitati scriptice) x pretul de inregistrare
in contabilitate = (10-11) x.1.500 = 1.500,00 lei ;
TVA neexigibila aferenta marfurilor lipsa: 1.500 * 24/124 = 290.32 lei;
Adaosul comercial aferent marfurilor lipsa: (1.500 290.32) x 20% = 241.94 lei
Costul de achizitie al marfurilor lipsa la inventar: 1.500 241.94 290.32 = 967.74 lei;
14

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

607 = 371 967.74 lei


Cheltuieli privind marfurile Marfuri
378 = 371 241.94 lei
Diferente de pret la marfuri Marfuri
4428 = 371 290.32 lei
TVA neexigibila Marfuri
b) Imputarea catre vanzator a minusului de inventar:

4282 = 7581 1,209.68 lei (967.74+241.94)


Alte creante in legatura Venituri din despagubiri, cu personalul amenzi si penalitati
4282 = 4427 290.32 lei
Alte creante in legatura TVA colectata cu personalul
c) Retinerea debitului pe statul de salarii:

421 = 4282 1.500,00 lei


Personal salarii datorate Alte creante in legatura cu personalul
In cazul in care minusul de inventar este neimputabil si nu s-au incheiat contracte de asigurare,
se calculeaza TVA aferenta costului de achizitie al marfurilor in minus, care se include
in cheltuieli nedeductibile fiscal : 967.74 x 24% =232.26 lei .
635 = 4427 232.26 lei
Cheltuieli privind impozite, TVA colectata taxe si varsaminte asimilate
d) Inregistrarea deprecierii marfurilor cu 1.000 lei, ca urmare a scaderii pretului, sub
forma unei ajustari pentru depreciere:

6814 = 397 192,00 lei


Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru deprecierea privind ajustarile pentru marfurilor
deprecierea activelor circulante
15

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

e) Inregistrarea plusului de inventar la articolul Telefon

Plus de inventar: (20 - 18) * 300 = 600 lei


TVA neexigibila aferenta plusului de inventar: 600 * 24/124 = 116.13 lei
Adaosul comercial aferent marfurilor in plus: (600 116.13) x 20% = 96.77 lei
Costul de achizitie al marfurilor in plus: 600 116.13-96.77 = 387.1 lei

371 = 607 387.11 lei


Marfuri Cheltuieli privind marfurile
371 = 378 96.77 lei
Marfuri Diferente de pret privind marfurile
371 = 4427 116.13 lei
Marfuri TVA nexigibila
Diferentele valorice in plus, dintre valoarea de inventar (310 x 20 = 6.200 lei ) si valoarea
contabila (300 x 20 = 6.000 lei ) a marfurilor constatate faptic la inventariere nu se inregistreaza
in contabilitate, conform unuia dintre principiile contabilitatii si anume principul prudentei.

15. Operatiuni in curs de clarificare


Se constata o plata efecturata prin contul bancar de 90 lei, al carui scop nuse cunoaste cu
exactitate in acel moment. Ulterior s-a constatat ca suma platita este o amenda platita de
societate.
Sa se prezinte inregistrarile contabile.
In momentul in care nu se cunoaste scopul unei plati se va folosi initial contul Contul 473
"Decontari din operatii in curs de clarificare" este un cont bifunctional. Cu ajutorul acestui cont
se tine evidenta sumelor in curs de clarificare, ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli, sau alte
conturi in mod direct, fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare.
16

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

In debitul contului 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" se inregistreaza:


- platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de
inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare (512);
- sumele restituite, necuvenite unitatii (512, 531).
In creditul contului 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" se inregistreaza:
- sumele clarificate trecute pe cheltuieli, precum si sumele incasate in conturile de trezorerie si
necuvenite (512, 601 la 658).
Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare.
Inregistrarea va fi:
Dr 473 Decontari din operatiuni de clarificare 90 lei
Cr Conturi la banci in lei 90 lei
Dr 6581 Despagubiri, amenzi, penalitati 90 lei
Cr 473 Decontari din operatiuni de clarificare 90 lei

16. Creante si alte datorii in legatura cu personalul

Sociatea Beta a inregistrat 30 zile de concedii neefectuate aferente lunii Aprilie 2015 aferente
celor 18 angajati. Fondul de salarii brut afferent celor 18 angajati este de 59,400. Sa se
contabilizeze aceasta datorie la sfarsitul lunii Aprilie.
Concediile neefectuate sunt considerate daorie a companie si se contabilizeaza luna de luna prin
evidenta zilelorr de concedii effectuate la fiecare sfarsit de luna.
Datoria privind zilele de concediu neefectuate: 30*59,400/18/21*1.23=5799

%
Dr 641x Alte cheltuieli cu personalul 4714 4.715 lei
Dr 6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
Cr 4281 Alte datorii in legatura cu personalul
17

1,084
5.799 lei

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

17 Alte creante si datorii in legatura cu bugetul de stat. Amenzile si penalitatile catre


autoritati

A) Societatea Alfa a primit o penalitate de 1,100 lei datorita intarzierii platii impozitului pe
profit afferent primulul trimestru din 2015.
B) Societatea Beta a platit o amenda la bugetul statului in valoare de 800 lei, uterior
constatandu-se ca valoare amenzii este de fapt 650 lei.
Sa se conabilizeze operatiunile.

A) Inregirstrarea penalitatii pentru intarziere


Dr 6581 Despagubiri, amenzi si penalitati

1,100 lei

Cr 4481 Alte datorii fata de bugetul statului

1,100 lei

Plata penalitatii pentru intarziere


Dr 4481 Alte datorii fata de bugetul statului 1,100 lei
Cr 5212 Conturi la banci in lei

1,100 lei

B) Inregistrarea amenzii:
Dr 6581 Despagubiri, amenzi si penalitati 800 lei
Cr 4481 Alte datorii fata de bugetul statului

800 lei

Plata amenzii:
Dr 4481 Alte datorii fata de bugetul statului 800 lei
Cr 5212 Conturi la banci in lei 800 lei
Inregistrarea creantei
Dr 4482 Alte datorii fata de bugetul statului 150 lei
Cr 7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

19. Penalitati contractuale

18

150 lei

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

Societatea Alfa a incheiat un contract cu Societatea Beta pentru livrari de bobine unui atelier de
mestesugarit. Valoarea contractului este de 350,000 lei + TVA. Conform contractului, termenul
de plata este de 30 zile iar neachitarea la termen implica o penalitate de 0.1% pe zi de intarziere.
Factura a fost emisa la 31 ianuarie 2015. In data de 29 aprilie factura nu a fost inca achitata
achitata. In acest caz Societatea Alfa emite o factura de penalitati aferenta celor 59 zile de
intarziere. Societatea Beta achita suma de 434,000 lei in data de 30 Aprilie 2015.
Sa se contabilizeze operatiunile care au rezultat din acest contract.
Penalitate calculata = 350,000*59*0.1%=20,650lei
Incasarea facturii in data de 29 aprilie 2015:
Dr 5121 Conturi la banci in lei 434,000 lei
Cr 411 Clienti 434,000 lei
Emiterea facturii de penalizare
Dr 411 Clienti 25,606 lei
Cr 7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 20,650 lei
Cr 4427 TVA colectat 4,956 lei
Daca exista o probabilitate mica de a incasa aceasta facture de penalitati, atunci Societatea Alfa
va inregistra un provision pentru neincasare:
Dr 6814 Cheltuieli de expl privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 25,606 lei
Cr 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor client 25,606 lei

20. Garantii retinute personalului


Conform intelegerii incheiate cu ocazia semnarii contractului de munca, societatea retine
gestionarului suma de 1.000 lei din salariu drept garantie.
Sa se prezinte inregistrarile contabile:
Inregistrarea sumei retinute se efectueaza astfel:
Dr 421 Personal salarii datorate 1000 lei
Cr Alte datorii in legatura cu personalul 1000 lei

21. Operatiuni prelucrare lohn

19

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

22-23. Decontarile in numerar si decontarile prin virament


Societatea Alfa cumpara 2 calculatoarea de la furnizorul Beta in valoare unitara de 1520 lei
+TVA. Marfa ajunge la client prin curier, urmand a fi achitat
A) cu numerar
B) prin virament bancar
Sa se prezinte inregistrarile contabile.
A) Inregistrarea facturii de achizitie marfa emisa de furnizor, care cuprinde si transportul
prin curier
%
Dr 371 Marfuri 3,040 lei
Dr 4426 TVA deductibila 729.60 lei
Cr 401 Furnizori 3,769.60
Dr 624 Cheltuieli cu transportul de buniri si personal 21 lei
Cr 401 Furnizori 21 lei

2. Primirea chitantei emise de firma de curierat, pe care trebuie sa scrie seria si numarul facturii
care se achita cu chitanta respective.
- nu se inregistreaza plata catre firma de curierat sau posta acesta fiind doar un intermediar in
transferul banilor si nu exista o datorie constituita catre societatea de curierat
- furnizorul de marfa nu poate emite chitanta odata cu factura, deoarece aceasta ar genera o
intrare in casierie care se va produce practic in cateva zile, sau se va incasa prin banca de la firma
de curierat.
- se stinge direct datoria catre furnizorul de marfa, emitent al facturii, pe baza chitantei emise de
societatea de curierat.
Inregistrarea chitantei pentru achizitia de marfuri
Dr 401 Furnizori 3,769.60 lei
Cr 5311 Casa in lei 3769.60 lei
Inregistrarea chitantei pentru transportul prin curierat
Dr 401 Furnizori 21 lei
Cr 5311 Casa in lei 21 lei

20

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

B) In cazul in care se face plata facturii de marfa si facturii de transport prin virament se va
inregistra plata dupa cum urmeaza
Plata facturii de marfa
Dr 401 Furnizori 3,769.60 lei
Cr 5121 Conturi in banci in lei 3769.60 lei
Plata facturii de curierat
Dr 401 Furnizori 21 lei
Cr 5121 Conturi in banci in lei 21 lei

24. Investitiile pe termen scurt


La 30 iulie 2014, Societatea Alfa cumpara certificate verzi in valoare de 150,000 lei. In 15
decembrie Societatea Alfa vinde 50% din certificate catre Societatea Beta la pretul de 82,000 lei.
La 31 decembrie 2014, certificatele verzi ramase in sold pe piata certificatelor verzi valoreaza
90,000 lei.
Sa se prezinte inregistrarile contabile privind vanzarea si prezentarea certificatelor verzi la
31.12.2014.
1) Cumpararea certificatelor verzi:
Dr 507 Certificate verzi primite 150,000 lei
Cr 472 Venituri in avans 150,000 lei
2) Vanzarea certificatelor verzi
Dr 461 Debitori diversi 82,000 lei
Cr 507 Certificate verzi primite 75,000 lei
Cr 768 Alte venituri financiare (diferenta favorabila) 7,000 lei
Inregistrarea veniturilor pe masura vanzarii certificatelor verzi, cu valoarea la care acestea au fost
evidentiate initial:
Dr 472 Venituri in avans 75,000 lei
Cr 7642 "Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate 75,000 lei
3) Evaluarea certificatelor verzi la data bilantului. La sfarsitul exercitiului financiar,
certificatele verzi se evalueaza la valoarea de tranzactionare publicata de operatorul pietei
de energie electrica pentru ultima tranzactie.
21

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

Diferentele de valoare fata de valoarea la care au fost inregistrate initial se reflecta in rezultatul
perioadei
in
conturile
de
venituri
sau cheltuieli financiare,
dupa
caz.
Evaluarea la sfarsitul exercitiului financiar la o valoare mai mare decat valoarea la care au fost
inregistrate initial.
95,000 lei (pretul peitii la 31.12.2014)
Valoarea scriptica 75,000 lei
Diferente positive 20,000 lei
Dr 507 Certificate verzi primite 20,000 lei
Cr 768 Alte venituri financiare 20,000 lei

25. Avansuri de trezorerie


Societatea Alfa acorda un avans de trezorerie agajatului Popescu Ion in suma totala de 500 lei
pentru cumpararea obiectelor de inventar necesare derularii activitatii departamentului pentru
luna in curs.
La sfarsitul lunii, Popescu Ion deconteaza cheltuielile reprezentand facturi de la furnizor in
suma de 488 lei.
Sa se prezinte inregistrarile contabile:
1) Acordarea avansului:
Dr 542.x Popescu Ion 500 lei
Cr 5121 Conturi la banci in lei 500 lei
4282 DR Alte creante in legatura cu personalul 500 lei
Cr 542.x Popescu Ion 500 lei
2 ) Decontarea cheltuielilor
Dr 401 Furnizori 488 lei
Dr 5311 2 lei
Cr 4282 Alte creante in legatura cu personalul 500 lei

26 Acreditive
Sa se prezinte inregistrarile contabile in ambele cazuri de acordare respective de primire a unui
acreditiv in valoare de 200,000 lei.
22

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

A) Societatea Alfa primeste un acreditiv:


Societatea Alfa primeste acreditive de la Societatea Beta pentru garantarea platii livrarii
de bunuri, iar la comunicarea bancii de deschidere a acestui acreditiv se efectueaza
inregistrarea in debitul contului extrabilantier 802 "Angajamente primite" 200,000 lei,
urmand ca la incasarea acreditivului in contul curent sa se crediteze acest cont.
B) Societatea Beta acorda acreditiv catre furnizorul sau de materii prime Beta SRL. Acestea
se vor inregistra in contul 541
- Acreditive pe masura imobilizarii sumelor din contul curent:
Dr 581 Viramente interne 200,000 lei
Cr 5121 Conturi la banci in lei 200,000 lei
Dr 541 Acreditive
200,000 lei
Cr 581 Viramente interne

200,000 lei

Dr 401 Furnizori
200,000 lei
Cr 541 Acreditive
200,000

lei.

Ca si principiul general, acreditivele pot fi cesionate, insa partile vor stabili inca de la
deschiderea acreditivului daca acreditivul este transferabil. Dupa emiterea in sistemul
interbancar a mesajului SWIFT de confirmare catre banca corespondenta, modificarea
unilaterala a acreditivului nu mai este posibila decat tot cu acordul partilor.
27. Alte valori
Societatea ALFA, al carei obiect de activitate consta in productia de bunuri larg consum, acorda
lunar tichete de masa salariatilor sai.
Tichetele se achizitioneaza de la o unitate specializata in emiterea de tichete de masa, in baza
contractului incheiat intre cele doua societati, si se distribuie salariatilor in ultima decada a
fiecarei luni pentru luna urmatoare.
In data de 27 noiembrie 2013 societatea a achizitionat tichete de masa, in vederea distribuirii
acestora catre salariati. Necesarul estimat pentru luna decembrie 2013 a fost de 250 tichete.
Valoarea totala a facturii a fost de 3,828.50 lei, din care:
- valoarea totala nominala a tichetelor de masa achizitionate: 2.337.7 lei
(250 tichete x 9.35 lei/tichet)

23

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

- Costul imprimatelor (tichete de masa): 750 lei


- T.V.A. deductibila, aferenta costului imprimatelor lei 741
Societatea a acordat efectiv 230 tichete, in valoare totala de 2,150.50 lei.
Sa se prezinte inregistrarile contabile.

In contabilitatea societatii ALFA (angajator) se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile.


-

Achizitionarea tichetelor de masa de la unitatea emitenta:

Dr %

3,828.50 lei

5328 Alte valori

2,337.70 lei

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 750 lei


4426 T.V.A. deductibila 741 lei
Cr 401 Furnizori
-

3,828.50 lei

Achitarea facturii reprezentand contravaloarea tichetelor de masa achizitionate:

Dr 401 Furnizori 3,828.50 lei


Cr 5121 Conturi in banci in lei
-

3,828.50 lei

Includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masa acordate salariatilor:

Dr 642 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor 2,159.50 lei


Cr 5328 Alte valori 2,159.50 lei
-

Returnarea catre emitent a tichetelor de masa nefolosite:

Dr 461 Debitori diversi 187 lei


Cr = 5328 Alte valori 187 lei

24

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

Concomitent se incaseaza contravaloarea tichetelor de masa de la emitent:


Dr 5121 Conturi la banci in lei 187 lei
Cr 461 Debitori diversi 187 lei

28. Creditele bancare pe termen scurt

Societatea Alfa contracteaza o linie de credit pe termen scurt in valoare maxima de 450,000 lei
(descoperire de cont) la data de 12 ianuarie 2010 de la Banca Transilvania. Creditul pe termen
scurt este acordat pe o perioada de 6 luni cu o rata fixa a dobanzii anuale de 9%. Considerand
ca Societatea Alfa foloseste integral suma primita si ramburseaza suma la scadenta, sa se
prezinte inregistrarile contabile la 31.01.2010:

A) Contractarea creditului 12 ianuarie 2015


Dr 5121 Conturi la banci in lei 450,000 lei
Cr 5191 Credite bancare pe termen scurt

450,000 lei

B) Dobanda calculata = 450,000*9%*19/365=2,108 lei


Dr 666 Cheltuieli cu dobanzile 2,108
Cr 5121 Conturi la banci in lei

lei
2,108 lei

25

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

29. Ajustari de valoare privind investitiile pe termen scurt

La sfarsitul anului 2008 Societatea Alfa constata pierderi pentru investitiile pe termen scurt
astfel:
pentru actiuni detinute la entitati afiliate : 1000 RON
pentru obligatiuni emise si rascumparate: 3000 RON
pentru obligatiuni : 4500 RON si
alte investitii pe termen scurt : 1000 RON
In anul 2009 obligatiunile emise si rascumparate se anuleaza valoarea lor 10.000 RON.
In anul 2009 actiunile detinute la entitati afiliate sunt vandute contra sumei de 5000 RON,
valoarea lor de intrare fiind 5500 RON.
Sa se prezinte inregistrarile contabile:

Evaluarea investitiilor financiare pe termen scurt se realizeaza in patru momente:


a ) la intrarea in patrimoniu sau evaluarea initiala , denumita si evaluarea cu ocazia primei
recunoasterii in contabilitate ;
b) cu ocazia inventarierii ;
c) la inchiderea conturilor sau la intocmirea bilantului (evaluarea bilantiera) ;
d) la iesirea din entitate sau cu ocazia incetarii recunoasterii in contabilitate.

Dr 6864 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
9500 lei
Cr %
591 Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate 1000 lei
26

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

595 Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate 3000 lei
596 Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor 4500 lei
598 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante
asimilate 1000 lei
Obligatiuni emise si rascumparate:
Dr 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 10.000 lei
Cr 505 Obligatiuni emise si rascumparate 10.000 lei
Concomitent se anuleaza si ajustarea pentru depreciere:
Dr 595 Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate 3000 ron
Cr 7864 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante 3000 ron

Vanzarea actiunilor detinute la partile affiliate

Dr %
5121 Conturi la banci in lei 5000 lei
6642 Pierderi privind investitiile pe termen scurt cedate 500 lei
Cr 501 Actiuni detinute la entitati afiliate 5500 lei

Concomitent se anuleaza ajustarea pentru depreciere:


Dr 591 Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate 1000 lei
Cr 7864 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante 1000 lei

27

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

30. Linii de credit

Societatea Alfa contracteaza o linie de credit in valoare de 2,000,000 lei pentru constructia unor
spatii comerciale pe un termen de 12 luni. Comisionu la cordare este de 0.2% din valoare,
dobanda perceputa lunar de catre banca este de 9,2%.
Sa se prezinte inregistrarile contabile:
a) Inregistrare acordare imprumut:
Dr 5121 Conturi la banci in lei 2,000,000 lei
Cr 519 Credite bancare pe termen scurt 2,000,000 lei
b) Constituire dobanda lunar:
Dr 666 Cheltuieli cu dobanzile 15,333 lei
Cr 5121 Conturi la banci in lei
15,333 lei
c) comisioane, speze pentru acordarea creditului:
Dr 627 Cheltuieli cu comisioane bancare 4,000 lei
Cr 5121 Conturi la banci in lei 4,000 lei
d) restituire imprumut catre banca:
Dr 519 Credite bancare pe termen scurt 2,000,000 lei
Cr 5121 Conturi la banci in lei 2,000,000 lei

28

Stagiar Rodica Antonie


Mai, 2015

29