Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

DATA: 16.03.2010
GRADINITA: Bambi Step By Step
EDUCATOARE:

Nivelul II- grupa mare


Tema anuală: Ce şi cum vreau să fiu?
Tema activităţii: “ Meseria, brăţară de aur!”
Forma de realizare: Activitate integrată: ALA, ADP, ADE( DŞ, DLC, DEC, DPM)
Durata: O zi
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE (DȘ,DLC, DEC, DPM, DOS)
DOMENIUL EXPERIENȚIAL : Știintă, limbă și comunicare/ Estetic şi creativ, psihomotric, om și societate
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare/ Formare de priceperi și deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic/ Pictură, lipire, asamblare
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „Aşează la locul potrivit!” / „Meserii”

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
ȘTIINȚĂ, LIMBĂ ŞI COMUNICARE:
• Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor.
• Să înțeleagă și să transmită mesaje simple și să reacționeze la acestea.
• Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței, activității personale și/sau a relațiilor cu cei din jur și
simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

ESTETIC ŞI CREATIV, PSIHOMOTRIC, OM ȘI SOCIETATE:


• Să cunoască și să diferențieze materialele și instrumente de lucru, să cunoască și să aplice reguli de utilizare a acestora;
• Să obțină efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnici specifice picturii;
• Să negocieze și să participe la decizii comune;
• Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însușite în diferite contexte.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Știinţă, limbă şi comunicare:
OȘ 1. Să răspundă ghicitorilor găsite pe bilețelul extras.
OȘ 2. să formeze propoziţii simple pe baza observaţiilor făcute;
OȘ 3. să asocieze uneltele folosite cu meseria corespunzătoare;
OȘ 4. să comunice în cadrul grupului rezultatele obţinute prin observare;
OȘ 5. Să asocieze imaginea unor persoane cu meseriașul/ii de care pot avea nevoie.
OȘ 6. Să realizeze cerința fișei de lucru.

Estetic şi creativ, psihomotric, om și societate:


OE 1. Să discute despre meserii, pe baza planșei prezentate.
OE 2. Să execute diferite mișcări pentru încălzirea mușchilor mici.
OE 3. Să picteze împreună fundalul lucrării.
OE 4. Să picteze individual diferite siluete reprezentând meseriași și obiecte de care aceștia au nevoie.
OE 5. Să lipească siluetele pe fundalul din carton.
OE6. Să discute cu colegii de grup astfel încât rezultatul final să reflecte munca întregii echipe.

METODE DIDACTICE : conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, observaţia, analiza ,problematizarea.

MATERIAL DIDACTIC: jetoane cu unelte, imagini cu meserii, fişă de lucru individual./ Hârtie colorată, pagini de revistă, forme
geometrice din hârtie, şnur, foarfece, lipici, creioane negre
FORMA DE ORGANIZARE: individuală, pe grupuri.
DURATA: 30 de minute
SURSE BIBLIOGRAFICE :
« CURRICULUM PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR » EDITURA DIDACTIC PUBLISHING HOUSE, 2009
« PROIECTE TEMATICE ORIENTATIVE » EDITURA TEHNO-ART, 2003
« ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR » NR. 1- 2/ 2009, EDITURA CORESI
ETAPELE OB CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
ACTIVITĂŢII
Creez conditiile necesare desfasurarii
Moment optime a activitatii:
organizatoric aerisirea salii de grupa, pregatirea
materialului didactic necesar.
Captarea DS, DLC
atenției Se va realiza prin ghicitori la care copiii vor
OȘ 1 răspunde. Fiecare copil va extrage câte un bileţel Metode : conversația
pe care este scrisă o ghicitoare despre meserii
(anexa 1). Copilul care răspunde la ghicitoare Mijloace didactice :
poate să extragă un jeton care reprezintă o Bol cu bileţele
meserie. Observarea
comportamenrului
DEC, DPM
OE 1 Se va face prin prezentarea unei planşe
didactice ; aceasta conţine imaginea unui
oraş( cu clădirea spitalului, poliţiei, şcolii etc.). Metode : conversatia, observația
Pe baza acestei imagini se vor adresa
următoarele întrebări : Mijloace didactice :
« Cine lucrează în cadrul acestor instituţii?» Planşă didactică
« Care sunt activităţile desfăşurate de medic,
poliţist, profesor etc? »
DȘ, DLC
Prezentarea Regulile jocului : Fiecare copil extrage de pe
conținutului și masă un jeton cu imaginea unei meserii şi va
dirijarea noii avea de căutat jetoanele cu instrumentele, Metode : conversatia,
învățări uneltele folosite de respectivul meseriaș, exercitiul, explicatia. Frontală
motivând alegerea făcută. Copiii se vor gândi la
propoziții în care să integreze cuvintele sugerate
de imagini. Vor spune propozițiile cu voce tare.
Exemplu: Ce meserie reprezintă imaginea pe Mijloace didactice:
care ai extras-o? (tâmplar). Imagini cu meserii Individuală
Scoateţi din coşuleţ imaginile uneltelor pe care le Jetoane cu instrumente, unelte de
foloseşte tâmplarul. lucru
De ce ai scos imaginea fierăstrăul din coşuleţ? Imagini cu diferite persoane care au
(ce mai putem face cu fierăstrăul ?). nevoie de ajutor Individuală
Jocul de proba
Se efectuează un joc de probă pentru a vedea Analiza
dacă toți copiii au înțeles regulile jocului și raspunsurilor
modul cum se va desfașura acesta.

Varianta I: Observarea
La semnalul educatoarei, copiii vor începe să comportamentului
OȘ 2 caute jetoanele corespunzătoare meseriei primite copiilor
şi vor alcătui propoziţii complete. După ce toți
OȘ 3 copii vor alcătui propoziții, jetoanele vor fi
OȘ 4 amestecate și vor extrage altele. Jocul se va
repeta.
Variant II: Stimularea
Li se va arăta pe rând câte o imagine a unor interesului
OȘ 5 persoane care au nevoie de ajutorul unor
meseriași. Copiii vor asocia imaginea cu una sau Analiza
mai multe dintre meseriile de pe jetoane şi vor răspunsurilor
argumenta alegerea făcută.

DEC, DPM :
Se realizează intuirea materialului de pe masă. Metode : explicația, demonstrația
Se vor oferi indicații cu privire la modul în care
se va lucra cu materialul oferit. (vor picta
împreună cartonul duplex- suportul pe care vor fi
lipite siluetele). Mijloace didactice :
După explicare si demonstrare se desfășoară - carton duplex cu imaginea unor
exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai clădiri (clădirea spitalului, a școlii, a
mâinii : sediului pompierilor, etc.)
OE 2 - închiderea și deschiderea pumnilor; - siluete specifice unor meserii
- spălatul mâinilor; (doctor, pompier, polițist).
- morișca;
- ploaia.
OE 3 Se urmareste modul de executare al lucrarii: se
OE 4 oferă sugestii, se intervine cu indicatii
OE5 suplimentare, se corecteaza pozitia la masa de
lucru, se stimuleaza verbal.
DS, DLC Se va da spre rezolvare o fişă de lucru Metode : exerciţiul
Obtinerea de OȘ 6 individual în care copiii vor asocia meseriile cu Mijloace didactice :
performante si instrumentele şi uneltele folosite. -fişe de lucru Individuală
asigurarea -creioane negre
conexiunii DEC, DPM Se solicită copiilor să-si prezinte
inverse OE6 lucrarea realizata, exprimandu-si opinia fata de
lucrarea proprie si fata de celelalte, motivandu-si
parerea.
Se va reuni întregul grup și vor discuta despre
Evaluarea activitățile desfășurate la fiecare centru de Metode: convorbirea Frontală
intermediară activitate, pe baza grilei de întrebări: De grup
Ce ați vrut să aflați?
Ce ați aflat ?
Trecerea la celelalte centre se va realiza prin Metode: exercițiul De grup
Tranziția jocul muzical „Bat din palme”.