Sunteți pe pagina 1din 276

DOSTOIEVSKI

I CRETINISMUL RUS

Nichifor Crainic
mmmrnmmmmMmmmmM

Dostoievski
si cretinismul rus

Coperta:
Doina DUM ITRESCU

1998 pentru prezenta ediie


Arhidiecezana - Cluj
Anastasia - Bucureti

ISBN 973-97939-2-4

Nichifor Crainic

Dostoievski
si cretinismul rus
9

r>

Tiprit cu binecuvntarea
nalt Prea Sfinitului

Bartolomeu
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului i Clujului

ARHIDIECEZANA CLUJ
i a r EDITURA ANASTASIA

Not a su p ra ediiei

Volumul de fa reproduce cursul Dostoievski i cretinismul


rus, susinut de Nichifor Crainic la Facultatea de Teologie din Bucureti,
n cadrul disciplinei Istoria Literaturii Bisericeti i Religioase
Moderne. Predate mai nti la Facultatea de Teologie din Chiinu,
ncepnd cu anul 1926 i avnd durata de doi ani, prelegerile au fost
reluate la Bucureti, n anul universitar 1932-1933, pentru studenii
anilor III i IV.
Cursul a fost editat pentru prima dat n form apirografiat,
dup notele stenografiate de Pndele P. Olteanu i Ion V. Georgescu,
circulnd astfel n cerc restrns. Pe baza acestuia a fost realizat ediia
actual.
Deoarece ediia apirografiat cuprinde numeroase inversiuni de
topic i repetiii specifice unui curs oral, dar datorate probabil i
carenelor de notare, ndreptrile sau fcut n limitele stricte ale
necesarului. De asemenea, au fost corectate greelile de dactilografiere
i au fost aplicate normele ortografice n vigoare.
Editorii

ARGUMENT

1938. Civa a d o le sc e n i din in tern atu l S em inarului C entral,


n em u lu m ii o are cu m c p ro g ra m a analitic le o fe re a mai puin d e c t
s e te a lor d e cultur ar fi fost n sta re s a b so a rb , s au co n stitu it
n trun fel d e cenaclu literar-tiinific, o m ic g ru p a re p u s su b
patro n aju l S ptarului N icolae M ilescu. P e ste num ai trei ani, n
p rim v ara lui 1941, g ru p a re a a v e a s e d ite z e rev ista literar Dacia
Rediviva, p u blicaie lunar c e v a a p re a , cu colaborri d e p restig iu ,
p n la invazia com unism ului.
M en to ru l cenaclului e ra stu d e n tu l n T eo lo g ie Ion B rlnescu,
d e v e n it ap o i p re o t, m isionar, p u cria, c a te h e t cla n d e stin i p aro h
su b su p ra v e g h e re , astzi crturarul o c to g e n a r din u rb ea Tim ioarei.
D om nul B rlnescu v e n e a la noi o d a t sau d e d o u ori p e s p tm n ;
alteo ri, mai ales p rim vara, n e d u c e a m noi la el, n livada d e caii a
I n te r n a tu lu i T e o lo g ic d e la R adu V o d , u n d e l a s c u lta m
p lim b n d u -n e p e aleile u m b ro a se , cu se n tim e n tu l c n e aflm n
g r d in a lui A k a d e m o s... M agistrul a v e a d e la D u m n ez eu m a re le d ar
d e a li s e drui copiilor; o re n treg i i le ch e ltu ia d e d ragul su fletelo r
n o astre , fc n d u -n e s n e lg e m cu m se a le g e i cum se c ite te o
carte, cu m treb u ie e a c u n o s c u t m ai a le s p e dinluntru, cu m i
d e s c o p e r fiecare v o ca ia i n c e chip i s e p o a te d e d ic a , c e a n u m e
a v e m noi d e n v a t unii d e la alii.
De la un m o m e n t d at. D om nul B rlnescu a n c e p u t s
v o rb e a sc d e s p re D ostoievski, un n u m e no u p e n tru noi, p e care
profesorii notri d e literatur nu-l a m in te a u nici m car n trea c t. Dai

Nichifor Crainic

nu d e s p re D ostoievski n e v o rb e a d o m n u l B rlnescu, ci d e s p re
crile lui, d e s p re eroii a c estu ia, d e s p re isprvile i zbuciu m u l lor
luntric, i a a se face c, ncetul cu ncetul, tim p d e v reo doi ani, prin
g n d u rile n o a s tre se plim b au silu ete ciu d ate , m isterio a se, care s e
n u m e a u Raskolnikov, Sonia, prinul M kin, S tavroghin, Dm itri, Ivan
i A lioa K aram azov, sta re u l Z osim a, d a r i u m b ra nalt, u sciv i
n frico to are a M arelui inchizitor. n c d e p e atunci n c e p e a m s
p ric e p e m c d a c ro m a n e le m arelui rus s u n t p o p u la te n d e o se b i cu
to t c e e a c e so c ie ta te a o m e n e a s c p a re a a v e a mai ru i mai
re sp in g to r beivi, crim inali, epileptici, p ro stitu a te , nihiliti, corupi,
d e c z u i d e to a t te a p a , a c e a s ta nu se d a to ra u n o r p referin e
m a lad iv e ale autorului, ci unei a n u m e co n tiin e m e sia n ice p e care
el i-o a s u m a s e d u p m o d e lu l lui lisus, D octorul ca re nu v e n ise
p e n tru cei s n to i, ci p e n tru cei bolnavi. M e n to ru l ne in tro d u c e a
astfel n trun u nivers u m a n p e care-l b n u iam d o a r n S criptur, d a r
p e ca re l sim e a m m iu n n d n chiar p re a jm a n o a str im ed iat.
N u-m i a m in te sc s-l fi c u n o s c u t altfel p e D ostoievski. Crile
lui m i-au c z u t n m n c e v a m ai trziu, n fra n u z e te , citite n sem ic la n d e stin ita te a anticriei Iui M iu Pach. C red c sin g u ra v e rsiu n e
ro m n e a sc p e ca re m i-au c z u t ochii e ra o e d iie p re sc u rta t din
Fraii K aram azov. N um ai n trun trziu a v e a m s n e d m noi s e a m a
d e u n d e tia D om nul B rlnescu a t te a lucruri fascinante: e ra s tu d e n t
al lui N ichifor Crainic, iar a c e s ta , la rndul su , in u se la facu ltate un
curs a s u p ra lui D ostoievski, d e v e n it c e le b ru nu num ai prin p rt ia
o ral a c to rv a g e n e ra ii, ci i prin a u ra d e m ister a unei d a c tilo g ra m e
lito g rafiate ca re circula, cu z g rc e n ie , n trun n u m r d e e x e m p la re
fo arte red u s; profesorul r e v e n e a uneori la o iubire sp iritual c reia i
r m n e a credincios.
Unul din a c e s te p u in e e x e m p la re m i-a fost n m n at, d u p
c te v a d ec en ii, d e c tre bunul m e u c o le g i p rie te n . A rhim andritul
G rigore B bu, ca re l p s tra se cu s c u m p ta te i sfinenie n chilia sa
d e su b Dealul M itropoliei. i m u lu m e sc clduros. Tinerii m ei redactori
d e la A rhidiecezana Cluj au prim it cu n sufleire g n d u l d e a-l
publica, d ei lucrarea e v o lu m in o a s i solicit investiii im p o rta n te .
Un c u v n t d e re c u n o tin i se cu v in e i D om nului A lexandru Cojan,
m o ten ito ru l d e d r e p t al lui Nichifor Crainic, care n e-a p erm is
p u b licarea. E d e la sine n e le s c e d ita re a ac e ste i lucrri nu im plic,

Dostoievski i cretinismul rus

su b nici o form , beneficii m ateriale. S ingura ei in t e s te a c e e a d e


a-l reactu aliza p e D ostoievski prin v iziunea un u ia din cei mai subtili
g n d ito ri ai T eologiei i, n g e n e ra l, ai culturii ro m n eti;
a c e a sta , cu a t t m ai m ult cu c t lui, g n d ito ru lu i, cu to a te nco v o ierile
la c a re l-au su p u s anii te m n ie lo r c o m u n is te i p riz o n ie ra tu l
p seu d o -lib ertii d e d u p ei, nu i s a p erm is p u b licarea nici m a c a ra
unei pagini din scrisul su au ten tic, l-o p e rm ite , acu m , D u m n ez eu ,
prin d e g e tu l Su a su p ra istoriei.

f BARTOLOMEU ANANIA
A rh iep isc o p u l Clujului

Prelegere inaugural

ncepnd acest curs delstoria literaturii bisericeti i religioase


moderne la Facultatea de Teologie a Universitii din Bucureti, in din
ntia clip s mulumesc fierbinte onoratului consiliu profesoral,
onoratului senat universitar, in de asemenea s mulumesc domnului
ministru al instruciunii i M.S. Regelui Carol al II-lea, i in s
mulumesc i aici, n faa tuturor, bunului Dumnezeu Care, prin mijlocirea
acestor foruri, a gsit cu cale s umileasc trufia mea de om neputincios,
punndu-m la greaua ncercare a acestei noi discipline teologice. n
numele Lui ncep, cu sentimentul simplu i adnc al ranului care.
ieind la cmp s trag ntia brazd, ridic spre cerul ndurrilor
cretineasca rugciune: Doamne, ajut!
Istoria literaturii bisericeti i religioase moderne se adaug
pentru ntia oar disciplinelor consacrate ale acestei semicentenare
Faculti. E o creaie nou. n studiul teologiei ortodoxe romneti, ea
dateaz din 1926, cnd sa introdus pe seama atunci nfiinatei Faculti
de Teologie a Universitii din Iai, cu sediul n Chiinu, unde am avut
onoranta trud s profesez timp de ase ani.
Cei care i-au fcut despre studiul teologic falsa idee a unei
ncremeniri anacronice, necunoscnd spiritul suplu al acestei tiine a
tiinelor, se vor fi mirnd poate n faa unor astfel de inovaii. Ele nar
fi armonizate cu arhaica datin teologic. Asemenea obiecii nedumerite
sau rostit chiar n senatul rii, cnd n 1926 sau discutat noile catedre
adugate Facultii de Teologie din Chiinu. E adevrat c cei care le-

12

Nichifor Crainic

au ridicat erau brbai de cultur laic, cu preri insuficient controlate


asupra teologiei.
Orice inovaie n domeniul teologic d impresia de progres,
adic de modificare, ceea ce nu este compatibil cu caracterul etern i
tradiional al coninutului teologic. Coninutul acesta e revelat i dat o
dat pentru totdeauna. Ceea ce deosebete tiina teologic de tiina
uman e tocmai caracterul nemodificabil al revelaiei, care e obiectul ei.
n teologie nu e vorba de progresul adevrului, ca s folosesc o
expresie celebr a lui Titu Maiorescu, fiindc adevrul revelat odat
pentru totdeauna nu e susceptibil de modificrile progresive ale
adevrurilor tiinifice ce se cuceresc treptat prin uriaa trud a
investigaiilor experimentale.
Teologia este explicarea sistematic prin mijloace raionale a
adevrului revelat n Stana Scriptur i Sfnta Tradiie, a cror depozitar
e Biserica. Activitatea ci nu se poate concepe n afar de autoritatea i
de criteriile fixate de Biseric. Plasndu-sc ntre autoritatea Bisericii i
ntre necesitatea credincioilor de a se lumina intelectual asupra credinei,
funcia ei explicatoare i sistematizatoare e ajutat de un complex de
tiine auxiliare din domeniul istoric i arheologic, din domeniul
filologic i literar, din domeniul filozofic, din domeniul practic i
experimental. Toate aceste tiine auxiliare converg n acelai scop: de
a deschide factorului uman al vieii religioase calea ctrc nelegerea
posibil i acceptarea deplin a adevrului revelat. Teologia mbrac
astfel haina i metoda tiinelor omeneti pentru a iniia pe om n
secretele adevrului credinei, precum Domnul a luat trup omenesc nu
pentru a cobor divinitatea la nivelul omului, ci pentru a-1 nla pe om
spre nlimea divinitii.
Hotrtoare n aceast oper, nobil ntru toate, e poziia
teologului fa de Biseric. Cu alte cuvinte, dac el nelege s fie un
tlmaci raional al revelaiei dup autoritatea ecumenic a Bisericii sau
dac i pune raiunea proprie mai presus de autoritatea ecumenic,
crend astfel interpretri personale ce desfigureaz sensul adevrat al
revelaiei. Sub numele de eretici, istoria cretinismului cunoate o
categorie de teologi a cror trufie raional a cutat s desfigureze prin
interpretri personale unul sau altul din adevrurile divine ale credinei.
Astfel s'a desemnat de la nceput o tendin centrifug fa de autoritatea

Dostoievski i cretinismul rus

13

ecumenic a marii Biserici, tendin prin care aceti teologi rebeli au


determinat sciziuni dureroase n snul Bisericii pc care Hristos a
ntemeiat-o s fie una i nedesprit. Sfierile de care sngereaz
trupul mistic al Marii Biserici, ncepnd de la ereziile vechi, trecnd
prin marca schism, prin reforma protestant i pn la puzderia de
secte actuale, se datoreaz n cea mai mare parte acestor teologi rebeli
care au reeditat sub diferite forme, n ordinea istoric, actul de anarhie
al lui Lucifer n lumea ngerilor.
Fa de aceste tendine centrifuge pe de o parte, faade necesitile,
variind de la epoc la epoc, ale credincioilor pe de alt parte, teologia
adevrat, care sa dezvoltat sub autoritatea ecumenic, a trebuit s-i
faurcasc mereu instrumente de aprare i de propulsiune intelectual;
rnd pe rnd, ea i-a amplificat tiinele ajuttoare dup cerinele
mprejurrilor istorice. Dac un teolog ca genialul Augustin i cunotea
numai limba matern i foarte aproximativ limba greac, teologul
jodcrn a trebuit s aprofundeze disciplinele filologice i critica istoric
pentru a ine piept atacurilor, cu astfel de arme, ale protestanilor rebeli.
Cnd la teologii rebeli, de care am vorbit, sau adugat filozofi
i savani moderni cu interpretri asupra lumii i vieii ostile concepiei
religioase, dogmatica a trebuit s-i dezvolte ca o disciplin aparte
apologetica, cu tot arsenalul de argumente necesare, filozofice i
tiinifice. Cnd studiul folcloristic i filozofic al religiilor pgne a
cutat s aeze tendenios cretinismul n rndul acestor religii, teologia
a trebuie s dezvolte doctrina revelaiei naturale aplicat religiilor
comparate, tocmai pentru a demonstra caracterul supranatural al
cretinismului. Tot astfel sociologia ateist a provocat o sociologie
cretin, iar psihologia laic aplicat impios asupra vieii sfinilor i a
marilor mistici a prilejuit o psihologie religioas care e tocmai pe cale
de formaie astzi, precum pe cale de formaie este o estetic teologic.
La noi n ar, cnd sectele sau nmulit, din necesitatea de a le cunoate
i de a Ic combate s'a ivit o nou disciplin la Facultatea noastr: accea
a ndrumrilor misionare.
Astfel, n decursul timpului, la configuraia-i clasic, teologia a
adugat amploarea divers a noilor discipline impuse dc complexul
culturii i civilizaiei moderne. Concepia religioas are un caracter
totalitar sub imperiul cruia se ornduiesc feluritele manifestri ale

14

Nichifor Crainic

vieii. Prin amploarea aceasta progresiv, teologia tinde s-i


recucereasc tronul imperial uzurpat rnd pe rnd de tiinele umane
autonomizate n epoca modern, dar care n origini i n prima lor
dezvoltare i sunt tributare. Dar, nc o dat, aceasta nu nseamn un
progres al adevrului revelat, n sensul adevrurilor tiinifice, ci numai
o mbogire progresiv a instrumentelor moderne de tlmcire
sistematic a lui. Aceste tiine auxiliare sunt asemenea canalelor pe
care grdinarul le desfund n toate direciile, ca prin ele s curg i s
fecundeze nelegerea uman, apa dttoare de via din rezervorul
inepuizabil al revelaiei.
Istoria literaturii bisericeti i religioase moderne sa nscut
din aceleai necesiti pe care le-am descris mai nainte. E o catedr
nou, dar obiectul ei nu e o invenie ad-hoc. Noutatea const n ceea ce
indic adjectivul modem adugat la titlul ei. Ct despre o istorie a
literaturii bisericeti i religioase, aceasta nu e nici o noutate n ansamblul
studiilor teologice. Ce este Introducerea n Vechiul Testament dect
o istorie cretin a literaturii religioase ebraice? Ce este Introducerea
n Noul Testament dect o istorie a literaturii scrise de Evangheliti i
de Apostoli despre personalitatea i doctrina Mntuitorului? Ce este
Patrologia dect o istorie a literaturii Sfinilor Prini? i ce este
Scolastica dect o istoric a literaturii bisericeti i religioase din epoca
evului mediu?
Acolo unde nceteaz scolastica medieval, ncepe domeniul
literaturii bisericeti i religioase moderne. Noutatea acestei catedre
const, aadar, n obiectul ei repartizat n timp, dar, n fond, suntem n
continuarea i ntregirea disciplinelor istorico-literare pomenite, pe
care teologia le-a consacrat ca necesare. E de la sine neles c
personalitile creatoare de cugetare i de sentiment cretin n forme
literare n au ncetat s apar o dat cu ncheierea epocii scolastice. O
imens literatur filozofic, mistic, experimental, beletristic, sa ivit
de atunci ncoace prin ciocnirea fecund a vitalitii spirituale a
cretinismului cu geniul creator omenesc. Cci atta vreme ct viaa
omeneasc se desfoar n necontenita asisten i nrurire a Duhului
divin, care face vie orice atingere, fapta cretin i gndul cretin
nfloresc inevitabil. Eu am venit ca lumea via s aib i mai mult s
aib, zice Mntuitorul. Iar n vorbele Sale dumnezeieti e dat nsui

Dostoievski i cretinismul rus

15

principiul dinamismului creator al cretinismului. Astfel, considerat


din aceast perspectiv, literatura religioas nu va nceta, cum n a
ncetat s sporeasc patrimoniul culturii care constituie gloria
cretinismului i a umanitii.
n ce privete obiectul, materia, domeniul n care se mic o
Istorie a literaturii bisericeti i religioase moderne, trebuie s
mrturisim de la nceput c el e incomparabil mai complex dect acela
al Patrologiei sau al Scolasticii i ridic mult mai multe dificulti de
predare. Ne gsim ntro epoc n care invenia fericit a tiparului a
nlesnit enorm producerea crilor. Ele sunt infinit mai numeroase dect
n epocile anterioare. Ne gsim ntro epoc n care unitatea dogmatic
a cretinismului e frmiat de marea schism romano-catolic i de
marea reform protestant. Cretinismul integral i necorupt ca doctrin,
rmnnd n snul Marii Biserici a Rsritului, se nfieaz, dincolo
de marginile ei, n form de confesiuni eterodoxe. E opera nefast a
spiritului centrifugal de care am vorbit. Ne gsim iari ntro epoc
care, principiul naionalitilor afirmndu-se tot mai adnc n contiina
popoarelor, a consacrat n literatur noile graiuri naionale, provocnd
o diversitate incomparabil cu epocile n care au dominat literar limbile
sacre: greaca, latina, slavona. Afar de acestea, geniul naional al
fiecrui popor i-a ntiprit tot mai adnc specificul n nsi creaia
literar religioas.
Se vorbete azi de o literatur religioas romano-catolic, de o
literatur religioas protestant, de o literatur religioas ortodox. i,
tot astfel, despre una spaniol, despre una italian, despre una german,
despre una englez, despre una ruseasc, fiecare purtnd specificul
confesional, dar totodat specificul naional.
Cnd abatele P. Pourrat a scris cea mai complet istorie a
Spiritualitii cretine, a trebuie s consacre dou volume de 1.300
pagini numai epocii moderne. Cnd abatele Henri Bremond a studiat
aceeai tem n Frana, a scris monumentala sa Histoire litteraire du
sentiment religieux n 5.000 pagini, cuprinznd numai epoca dintre
veacul al XVll-lea i al XlX-lea, i numai autori catolici.
Tot astfel un Otto Karrersau Walther Lehmann, fcnd incursiuni
n domeniul universal al misticii, au pus accentul principal pe mistica
german, una dintre cele mai interesante ca fizionomie particular.

16

Nichifor Crainic

Cnd Th. G. Masaryk a vrut s scrie o carte despre Dostoievski, geniul


literar prin excelen al Ortodoxiei modeme, sa oprit la introducerea
acestei cri i ne-a dat dou volume de 800 pagini, Russland und
Europa, tratnd numai despre curentele spirituale n Rusia anterioare
lui Dostoievski. Asupra lui Dostoievski nsui, acest Dante al Rsritului,
sa scris atta n timpul din urm, ct nu sa scris despre toi ceilali
scriitori rui la un loc.
Am pomenit aceste cteva exemple pentru a da o idee despre
materialul imens, variat i stufos, pe care ni-1 pune n fa literatura
bisericeasc i religioas modern.
Cum ne vom orienta oare prin aceste pduri ecuatoriale ale
geniului religios? Cu alte cuvinte, care e metoda de urmat n expunerea
acestui material?
nainte de a rspunde la aceast ntrebare, s facem o distincie
necesar. Titlul acestei catedre esteLiteratur bisericeasc i religioas
modern. LaChiinu ea se numete mai simplu:Literatur religioas
modern. Fiind nfiinat de Facultatea de Teologie din Bucureti,
printele decan pr. I. Popescu-Mleti a inut s fac distincia necesar
chiar n titlu, completndu-1 cu calificativul bisericeasc pe lng
religioas. ntradevr, nu toat literatura religioas este propriu-zis i
bisericeasc. Dac literatura bisericeasc este necesarmente religioas,
literatura religioas poate deveni sau nu literatur bisericeasc. De
pild, literatura monahal alctuit din predici, comentarii, confesiuni,
reflecii, biografii sau tratate de ndrumare n viaa duhovniceasc, este
eminamente o literatur bisericeasc. Ea este scris de autori ncadrai
n ierarhie, care au gndit n consensul disciplinei canonice i ale cror
cri sunt emanaii literare ale nsi vieii lor sfinite. Biserica a
ncoiporat aceast literatur n multiplele ei nevoi i funciuni.Patericul
i Cartea duhovnicului sunt dou culegeri extraordinare din creaiile
geniului monahal i dou cri care au avut i un rol far pereche n viaa
spiritual.
Literatura religioas n sens mai larg (poezia, romanul, meditaia
filozofic) e o creaie spontan a imaginaiei artistice, nscut n
absolut libertate, tar controlul disciplinei eclesiastice, nit din
fntnile arteziene ale inspiraiei naturale n cutarea sensului divin al
vieii.

Dostoievski i cretinismul rus

17

Dac literatura monahal este, n primul rnd, documentul unei


profunde experiene duhovniceti, garantat de personalitatea recunoscut
ca atare a autorului, literatura religioas poate fi numai o expresie
grandioas a imaginaiei, pe care viaa personal a autorului e de multe
ori departe de a o garanta. Viaa pctoas a unui Dostoievski sau
Baudelaire nare dect prin aspiraii vreo legtur cu marele sens cretin
care ncununeaz opera lor.
Dar literatura cretin, fie bisericeasc, fie numai religioas, nu
e ceea ce se numete "art pentru art, adic un joc fcut numai pentru
bucuriile jocului n sine, ci, vrnd sau nevrnd, mrturisit sau nemrturisit,
ea cuprinde o semnificaie i un scop moral de edificare a semenilor i
de modificare a lorn sensul spiritual pe care l au cuvintele Mntuitorului:
ca lumea via s aib i mai mult s aib!.
Cu aceasta ncepe s se lmureasc i metoda pe care o vom
urma, ca s ne orientm mai sigur i mai cu folos prin pdurile
ecuatoriale ale literaturii modeme.
La nceputul monumentalei opere pe care am citat-o, Henri
Bremond problematizeaz aceast chestiune de metod. Sunt dou ci,
zice dnsul, ce sar putea urma: una este metoda istorico-descriptiv,
care prezint cronologic autori i cri, i alta e metoda care privete pe
dinuntru operele, lmurind prin ele esena personalitii autorului,
nrudirea spiritual dintre autor i ecoul istoric pe care l-a avut apariia
lor. Henri Bremond urmeaz aceast metod din urm.
Dar noi, dac am urma metoda istorico-descriptiv i am
aplica-o imensului domeniu internaional al literaturii moderne, n cei
doi ani de studiu ai disciplinei noastre n economia studiilor Facultii,
nam ajunge dect s alctuim o cronologie seac, bibliografic, alctuit
din date i nume proprii care, izolate astfel de flacra vie a operelor i
a personalitilor, n ar spune nimic studentului. Dei e metoda cea mai
uoar, temperamentul nostru o va ocoli fiindc nu-i vedem utilitatea
nici n edificarea, nici n modificarea sufleteasc, pe care orice studiu
teologic trebuie so urmreasc pentru auditori, conform spiritului
dinamic al cretinismului. Noi vom alege metoda cealalt, pe care o
vom num iselectiv-sintetic. ntre personalitile religioase modeme i
operele lor sunt apariii de dimensiuni diferite. Sunt maetri i sunt
discipoli. Vom alege din cmpurile confesionale i naionale

18

Nichifor Crainic

personalitile reprezentative care, prin genialitatea lor literar, au


ntrupat o nou form de via cretin, mbogind variata experien
religioas cu aspecte originale. Cci, dac duhul care sufl i insufl
este unul i acelai, modul de a reaciona la atingerea lui difer de la
epoc la epoc, de la confesiune la confesiune, de la naiune la naiune,
de la ins la ins. Ce variat bogie de ntrupri cretine ne ofer vieile
sfinilor! Nu seamn unul cu altul, dei n toi, ca n nite lumnri de
diferite forme i mrimi, a ars aceeai flacr a Duhului care i-a mistuit
pn la transfigurarea lor ntru eternitate. Acelai fenomen l ntlnim
n domeniul experienei pe care ni-1 ofer literatura modern. Noi
considerm fiecare personalitate creatoare ca o explozie de lumin
menit s arate, din timp n timp, de-a lungul veacurilor, c omenirea i
poate depi nivelul mediocru omenesc, dac se las aprins i ridicat
n regiuni spirituale de vpaia i de suflul Duhului divin. Vrem s oferim
de la aceast catedr, dac bunul Dumnezeu ne va ajuta, un fel de
perspectiv asupra marilor focuri n care sa aprins spiritul religios
modern, cu scopul de a lumina pustiirea contemporan i de a entuziasma
pe cei ce ne vor asculta pentru orizonturile far moarte ale idealurilor
Sfintei Evanghelii.
n ceea ce privete literatura bisericeasc propriu-zis, metoda
noastr e oarecum nlesnit prin faptul c personalitile i operele ce
intr n domeniul ei nu au att un coninut dogmatic, ct unul psihologic
i moral. Sunt cri de evlavie i de spiritualitate. Sunt autori care, din
marea singurtate a experienei lor luntrice i din anevoioasa trire n
atingere cu Duhul dumnezeiesc, au cristalizat aceste cri n care e
condensat nsi viaa lor cretin. Sunt marii mistici i marii evlavioi
care au voit s moar pentru lume, voind s triasc n Dumnezeu cu
nprasnica i nspimnttoarea voin a omului cretin, adic a omului
spiritual.
Considernd esena acestor personaliti i coninutul operelor
lor ncadrate firete n epoc, i degajnd din ele ceea ce e permanent
valabil pentru viaa cretin n general, caracterul de disciplin istoric
al catedrei noastre se adumbrete simitor. n Occident, de altfel, aceast
literatur, pentru fizionomia ei specific mistic, e afiliat teologiei
spirituale mai mult dect teologiei istorice.

Dostoievski i cretinismul rus

19

Abatele P. Pourrat, autorul celei mai complete istorii a acestei


literaturi, publicat n patru volume sub titlulLa spiritualite chretienne,
ncepe astfel prefaa sa: Spiritualitatea este acea parte a teologiei care
trateaz despre perfeciunea cretin i cile ce duc la ea. Distingem,
aadar, teologia dogmatic, care ne nva ceea ce trebuie s credem,
teologia moral, care ne nva ceea ce trebuie s facem sau s evitm
a face ca s nu pctuim de moarte, i, mai presus de amndou, dar
ntemeiat pe ele, spiritualitatea sau teologia spiritual.
Teologia spiritual, continu Pourrat, se subdivide n teologie
ascetic i n teologie mistic.
Ce e ascetica i ce e mistica?
Ascetica e o gimnastic special a trupului i a sufletului,
practicat de marii anahorei, de marii pustnici, pentru a muri lumii i
a tri n Dumnezeu. Dac activitatea senzorial atrage sufletul ctre
lumea nconjurtoare, sustrgndu-1 de la concentrarea n el nsui,
regulile ascetice au ca prim scop mortificarea simurilor, mortificarea
trupului, pentru a elibera sufletul i a-1 reda unei activiti mai nalte i
mai pure. Mai departe, aceleai reguli ascetice aplicate sufletului l fac
s se concentreze progresiv i s se simplifice pentru a se fixa ntreg n
superioarele bucurii ale contemplaiei religioase.
Mistica e o ncununare a asceticii, e punctul culminant al vieii
religioase, caracterizat prin rpirea eu-lui individual i cufundarea n
eul divin. Momentul acestei supreme mpreunri a sufletului cu
Dumnezeu se numete extaz, adic ieire din sine, adic salt din ordinea
uman n ordinea divin. Fa de mistic, ascetica este numai o pregtire
care nu condiioneaz neaprat momentul extazului. Astfel, pot exista
ascei ireproabili care totui n cursul vieii s nu se fi nvrednicit de
clipa suprem a extazului.
De ce? Fiindc fenomenul mistic nu atrn ntru nimic dc
puterea i de voina omului. Totul atrn de harul special al lui
Dumnezeu, care binevoiete sau nu s nvredniceasc pe muritori cu
descoperirea special a extazului. Prin ascez, sufletul se poate ncorda
pn la limita suprem a umanului. Prin extaz, el depete aceast
limit i e acceptat, fie i numai pentru o clip, n orbitoarea lumin a
divinitii. n extazele sale, filozoful grec Plotin sa putut ridica numai
pn la limita suprem a umanului, dar Sfntul Apostol Pavel a fost rpit

20

Nichifor Crainic

dincolo de aceast limit, n snul lui Dumnezeu. Asemenea rpiri sunt


frecvente n istoria sfinilor cretini. Ele sunt frecvente i n literatura
bisericeasc modern. De aceea, spuneam, aceast literatur este pe
drept cuvnt afiliat teologiei spirituale, adic teologiei mistice i
ascetice. Pentru aceste motive, marii doctori ai teologiei socotesc tiina
pe care o nvm noi n tratate numai ca o schi nedesvrit a tiinei
sfinilor. Noi, aici pe pmnt, l cunoatem pe Dumnezeu teoretic, din
datele raionalizate ale revelaiei. Sfinii, care au trecut din aceast via
n ordinea supranatural, l cunosc direct, fa ctre fa. Numai misticii,
prin harul special ce li se acord, pot s anticipeze, n rarele i supremele
clipe ale extazului, cunoaterea desvrit a lui Dumnezeu, dndu-ne
astfel i nou, muritorilor de rnd, dovada vie, concret, a posibilitii
unei viei supraomeneti.
Din aceast succint expunere a elementelor teologiei spirituale
se pot nelege problemele i dificultile pe care le ridic un asemenea
studiu. E vorba de o psihologie pe care teoreticienii misticismului o
numesc supranatural, fiindc fenomenele mistice sunt lucrri directe
ale factorului divin n colaborare cu factorul uman. E vorba, prin
urmare, de un fenomen dublu, uman i suprauman totodat, asemenea
mirajelor pe care le provoac n zare ariele dogoritoare ale verii, cnd
lucrurile i fiinele peisajului pmntesc apar rsturnate i proiectate pe
cer n transfigurare luminoas. E vorba de o supracunoatere n raport
cu obinuina noastr de cunoatere i, mai presus de toate, e vorba de
doctrina graiei, a harului divin care prin efectele sale n via e att de
palpabil, rmnnd totui inefabil i recalcitrant oricrei ncercri de
formulare raional.
Ce pot eu, un biet om, n faa acestor subtiliti inefabile i a
acestor dificulti insurmontabile de care mi dau seama nti cu
temere? Pentru a nu grei prea mult, voi face apel la sfatul experimentat
al iubiilor mei frai ntru dsclie mpreun cu acela al fotilor notri
maetri, pr. Ion Mihlcescu, pr. Ion Popescu-Mleti i d-nul Dimitrie
Boroianu. Eu neleg nvmntul teologic cu grelele sale probleme i
sfntul su obiect, ntr'o desvrit frietate i colaborare a tuturor
dasclilor, din care s dispar orice orgoliu i orice ambiie, care
provoac uneori marile disensiuni ntre nvaii tiinelor profane.

Dostoievski i cretinismul rus

21

Fenomenele din domeniul misticii modeme fac n tiina apusean


obiectul celor mai aprofundate studii, al celor mai contradictorii
interpretri i al celor mai aprinse i mai interesante discuii savante.
Intervenia supranaturalului n lume i n oamenii singuratici, cu
repercusiuni ntradevr miraculoase n viaa lor practic, constituie,
pentru mentalitatea pozitivist a veacului, o bizarerie. De aici negaiile
totale, de aici demonstraiile prin care e vorba de simple maladii
sufleteti, de aici o formidabil lupt din partea cealalt, pentru a arta
caracterul supranatural al acestor fenomene. n expunerile noastre vom
ine seama totdeauna de aceste importante discuii. Pentru azi, voi
aduce aici mrturia unui mare filozof care are avantajul de a nu fi din
rndurile Bisericii. Henri Bergson a scos, n sfrit, cartea care i
ncununeaz opera filozofic: Les deux sources de la morale et de la
religion. E, n realitate, o carte de apologie a misticismului cretin.
Filozoful elanului vital, n cutarea supremelor ntrupri ale acestui
elan, Ie identific n marii mistici ai cretinismului pe care i numete
oameni privilegiai de divinitate, cuceritori ai inaccesibilului, forele
extraordinare prin care omenirea se inoveaz i se regenereaz. n
Domnul nostru Iisus Hristos, el vede fondatorul i garania misticii
cretine. Henri Bergson, care posed o cultur excepional, i
ntemeiaz ntreaga doctrin filozofic pe datele exacte ale tiinei
pozitive, adic ceea ce vrea s fac la noi d-nul Rdulescu-Motru,
negatorul cel mai nou i cel mai nenelegtor al misticismului religios.
i totui, sau mai bine zis tocmai de aceea, concluzia logic a filozofiei
bergsoniene e apologia marilor mistici cretini i, prin aceasta, omagiul
cel mai impresionant ce se depune din partea tiinei i a raiunii umane
la picioarele Mntuitorului.
Dar mai exist o serie de probleme ce se ridic din cmpul
studiului nostru. Aprofundarea studiului misticii pe de o parte, al
asceticii pe de alt parte, i-a dus i pe filozofi i pe esteticieni la unele
apropieri i analogii remarcabile ntre mistic i art, ntre ceea ce
constituie esena extazului mistic i esena creaiei artistice. Mrturiile
tuturor creatorilor de frumos, poei, pictori, muzicieni, asupra izvorului
tainic din care decurg puterile lor excepionale de zmislire, duc la
concluzia c geniile artei universale cred ntro inspiraie care i
depete i care deci e de ordin suprauman. nsui Friedrich N ietzsche,

22

Nichifor Crainic

halucinantul filozof al Antihristului, mrturisete c inspiraia care-1


domin e o putere supranatural. Examinate minuios, aceste mrturii
sunt foarte asemntoare cu cele ale misticilor, cnd ne vorbesc despre
puterea supranatural ce intervine, inspiratoare, n momentele supreme
ale extazului.
i atunci, extaz i inspiraie artistic nu cumva decurg din acelai
suflu de spiritualitate care asist i domin aceast lume? Filozofi ca
Jacques Maritain, teologi ca Henri Bremond, psihologi ca Jean Segond
i gnditori ca Charles du Bos, precum i cugettorii religioi rui din
coala dostoievskian, cred acest lucru. Numai c teologii care studiaz
aceste fenomene, printre care Maritain, Bremond i JosefMarechal, fac
o distincie subtil: inspiraia artistic, zic dnii, i are izvorul n graia
natural, pe cnd inspiraia mistic i are izvorul ntro graie
supranatural, special, pe care nu toi sunt de acord so determine n
clasificarea teologic a graiilor.
Orice soluie sar da acestor probleme de o finee cum rareori a
aprut n domeniul gndirii umane, cu ele ne aflm pe culmile cele mai
nalte ale puterii creatoare omeneti, acolo unde geniile artei se nfresc
cu geniile religiei, ca nite piscuri vulcanice n vecintatea cerului. Nu
este oare, pentru noi cretinii, o indicaie suficient faptul c Biserica
a ncorporat de la nceput toate artele n cultul slavei lui Dumnezeu? C
ea a repartizat aproape n toate slujbele ei poeziile far moarte ale
psalmistului David i c ntreaga literatur liturgic nu e dect o
antologie consacrat din tot ce au scris mai patetic geniile cretine?
Aceast idee de nrudire esenial dintre art i religie va forma mduva
unitii i linia perspectivei sub care vom privi cele dou pri ale
studiului nostru: literatura bisericeasc i literatura religioas modern.
Vom face cunotin cu spiritele de elit ale acestei epoci zbuciumate,
n strdaniile lor de a se salva din determinisir al mecanic al concepiei
pozitiviste, cu strigtul lor de panic n faa c estinului necunoscut, cu
pacificrile lor n numeroasele convertiri ' 1 cretinism. Vom face
cunotin cu marii nelinitii, cuttori de Du mnezeu Gottsucher,
cum i numesc germanii i cu marii convertii care i-au ngropat
panica metafizic n poalele de lumin ale lui Dumnezeu.
Suflul duhului creator nu tim de unde vine i unde pleac, dar
constatm covritoarea lui nrurire att n splendorile supraomeneti

Dostoievski i cretinismul rus

23

ntrupate n viaa misticilor, ct si n splendorile capodoperelor artistice


cu care geniile au nzestrat cultura omenirii. Actul divin al creaiei, din
care a ieit minunea cosmic n care trim i a crei armonie caut so
tulbure spiritul diabolic, nu e un capitol ncheiat n seara zilei a asea.
Dumnezeu creeaz necontenit prin marii si privilegiai care sunt elita
omenirii i mrturiile n came i oase ale prezenei Sale divine n lume.
Aceasta este concluzia reconfortant la care va duce studiul
nostru. Prin el, teologia, care are prin natura ei un caracter abstract,
speculativ, capt nc un reazim documentar, nfipt n vreme
experiena indiscutabil a spiritualitii.
*

Schind obiectul, problemele principale i perspectivelelstoriei


literaturii bisericeti i religioase moderne, in din ceasul nceputului
s v fac urmtoarea mrturisire:
Eu unul, ca fiecare tnr la vremea lui, m am visat orice vrei,
afar de profesor universitar. Pe bncile Seminarului m am visat preot
n satul meu, i n am izbutit. Pe bncile acestei venerate Faculti m am
visat preot n capital, i iari n am izbutit. Pe bncile Universitii
vieneze m am visat publicist liber n ara mea, luptnd pentru o
directiv spiritual n cultura romneasc i nu tiu dac i ct am
izbutit. Bruma de cultur pe care am dobndit-o de la maetrii mei din
ar i din strintate, precum i din crile citite, am crezut c o pot
folosi n aceast directiv de publicistic ortodox. Dar profesor
universitar nam ndrznit niciodat s m visez. Unii dintre maetrii
mei, care sunt aici de fa i care au struit mai mult ca s m aduc unde
m vedei, tiu foarte bine ct de adevrat e mrturisirea mea.
Dar eu tiu din marea noastr doctrin rsritean c fiecare
popor i are ngerul su ocrotitor i fiecare ins, ngerul su cluzitor.
Se va vedea prin voi, la captul acestui studiu, dac e cazul s
aducem slav spiritului care m a cluzit ncoace, far s rvnesc.
De un lucru sunt ns absolut sigur: de voina mea neclintit de
a sluji de la aceast catedr idealul Marii Biserici al crei fiu sunt i eu
alturi de voi. De n a fi fost sigur de ireproabilitatea doctrinei sale, de
tria sa etern, de scopul su mntuitor, a fi azi un disperat.

Nichifor Crainic

24
*

Am spus n prelegerea mea inaugural c metoda pe care o urmez


n predarea acestui curs e o metod selectiv-sintetic i nu cronologic,
nc o dat: materialul e aa de vast nct, dac m a mrgini s v
predau cronologic aceast materie, n ar trebui s fac dect un fel de
catalog al crilor care intr n domeniul acestei discipline, ceea ce se
va putea face la lucrrile de seminar.
Eu voi lua scriitorii, fie din domeniul mistic, fie din domeniul
literaturii mireneti laice, pe problemele alese i pe nrudirile lor,
tocmai fiindc e aa de variat materia. Bunoar, vom face un curs
despre mistica spaniol, care e ceva rotund n sine, de sine stttor, dup
cum vom face un curs despre mistica german, care e i ea tot ceva de
sine stttor, cu toate nrudirile spirituale care exist n aceste feluri de
manifestri ale literaturii cretine.
Anul acesta m am oprit la subtitlul Dostoievski i cretinismul
rus, tocmai fiindc noi suntem ortodoci i fiindc mi se pare c la noi
n ar spiritul religios rusesc, care este cel mai apropiat de noi i ne
intereseaz n primul rnd, e puin cunoscut.
Domnilor, nainte de rzboi nu se vorbea n Europa, cu atta
insisten, despre spiritul rusesc i despre geniul rusesc. i era natural,
pentru c lucrurile se petreceau n mod normal. De la rzboi ns, sau
mai bine zis de la revoluia rus, spiritul occidental e necontenit
preocupat, zi de zi, de problema ruseasc, de problema mare a existenei
i de modalitatea de existen a acestui popor. Nu deschizi un ziar, o
publicaie occidental, n care s nu fie zilnic ceva n legtur cu Rusia,
cu marile probleme de stat i ale vieii sociale, pe care le pune
bolevismul. n genere vorbind, e natural atenia ncordat a lumii
occidentale asupra ntregului fenomen rusesc, privit att n istoricitatea
i n actualitatea lui, ct i n ceea ce privete ziua de mine. O dat cu
aceste preocupri trebuie s semnalm, cu privire la atenia
intelectualitii occidentale, un interes tot mai accentuat pentru
fenomenul ortodox rusesc, lucru care nainte de rzboi era aproape
inexistent. Dac luai literatura religioas de pn la rzboi literatura
de idei , vei vedea c se vorbete necontenit de catolicism i

Dostoievski i cretinismul rus

25

protestantism. Ortodoxia, n aceast literatur antebelic, e aproape


necunoscut chiar lumii teologice apusene; era un fel de terra
incognita , completamente dispreuit de intelectualitatea apusean,
fie de natur religioas, fie de natur general-laic.
Dup rzboi ns, lucrurile sau schimbat, datorit i situaiei
despre care v am vorbit catastrofa rus , care a atras atenia lumii
asupra fenomenului rusesc n genere i asupra Ortodoxiei n mod
special.
Revoluia rus nseamn prbuirea unei lumi prbuire
vremelnic, credem noi i naterea unei lumi cu totul contrare. Din
aceast lume prbuit, o parte dintre crturari sau salvat prin exil.
Europa, de la marginea Rusiei pn la extremitile ei occidentale,
cunoate n toate centrele m ari intelectuali rui ortodoci,
ntmplndu-se s fie dac nu toi, mcar o elit a lor gnditori de
mna nti, care i-au continuat n exil opera lor de gndire filozofic,
literar, istoric .a.m.d. Astfel se face c, mulumit acestor intelectuali
rui, alungai din ara lor pe meleaguri strine, Ortodoxia a izbutit s se
impun ateniei apusene, ca niciodat de la marea schism ncoace. Ii
ntlnim n publicaiile i n crile catolice scrise de la rzboi ncoace,
i se vede c problema Ortodoxiei e urmrit i luat n seam, lucru
neobinuit pn acum. Aceti intelectuali ortodoci sunt astzi
colaboratori lareviste importante ale catolicilor, dar i ale protestanilor.
Vorbesc mai ales de catolici, pentru c sunt mult mai exclusiviti.
Astfel, la La nouvelle revue des jeunes, revist exclusiv catolic,
colaboreaz Nicolae Berdiaev i ali intelectuali rui. Pe urm, la o
revist de cea mai nalt inut filozofic i literar, cum este Vigile,
care apare sub autoritatea crturreasc a filozofului Jacques Maritain,
gsim de asemenea colaboratori rui, evident numai n probleme
religoase. n Germania exist o revist fondat de vreo doi ani de zile,
intitulat Orient und Occident, redactat de doi teologi protestani
pastori, dac nu m-nel care scriu n colaborare cu Nicolae Berdiaev.
Orice ru e spre bine, zice un proverb, profund cretin n semnificaia
lui. Si aceti nefericii frai ai notri, care se gsesc n exil, departe de
patria lor, aduc un omagiu i un folos nenchipuit de mare ideii ortodoxe
asupra creia au atras o atenie att de serioas i de ncordat.

26

Nichifor Crainic

Cred c, dac Occidentul catolic i protestant, ca s nu mai


vorbesc de Occidentul intelectual, n general, se preocup de aceste
probleme ale gndirii ortodoxe ruseti, cu att mai mult suntem datori
noi s le cunoatem, s cunoatem aceast gndire, aceste realizri,
aceste idealuri care au animat intens un secol al XlX-lea de
cugetare religioas rus.
Trecnd acum la subiectul prelegerilor din acest an, v ai putea
ntreba: bine, dar de ce Dostoievski i cretinismul rus i nu
Cretinismul rus pur i simplu? lat de ce am fcut aceast alegere
privitor la metoda de predare: pentru c i aceasta nu e prerea mea
izolat, ci a ntregii lumi culte Dostoievski e unul dintre cele mai
mari genii literare pe care le-a dat omenirea.
El este pe aceeai linie cu Homer, Virgilius, Dante, Goethe,
Milton .a. Intelectualitatea contemporan i acord o nsemntate aa
de mare, nct o vast literatur critic i filozofic a aprut i apare
mereu n limbile europene, silindu-se care mai de care s-i dea o
interpretare nou, s ncerce o nou aprofundare a acestui geniu
insondabil. n Rusia de dinainte de rzboi, care a avut totdeauna mari
scriitori, mari creatori de art i gnditori, Dostoievski ajunsese s fie
venerat ca un printe al poporului rus, aezat far sfial alturi de marii
prini ai Bisericii. E singurul rus care a fost ntrade vr nmormntat cu
onoruri de ar, i era un lucru colosal ca n vremea arismului un cetean
s aib la moartea lui aceste supreme onoruri ale marelui imperiu arist.
Ceva mai mult: dac o mare parte din ceilali scriitori rui au fost
exclui, pui la index de ctre cenzura bolevic i alungai, prin
urmare, de statul comunist din cultura nou care avea pretenia s se
ntemeieze, Dostoievski, chiar pentru comuniti, a rmas o valoare
necontestat.
E paradoxal ce v spun: ne gsim n faa unui geniu pe care dou
lumi, care se exclud fundamental ntre ele, l accept deopotriv. Dac
l-au acceptat cu onoruri imperiale ruii fostului imperiu, l accept,
chiar dac nu cu aceleai onoruri, nsi aceast Rusie nscut din
prbuirea imperiului arist. Paradoxul e numai aparent, pentru c
atunci cnd cunoti adnc opera lui Dostoievski i vei face cunotin
cu ea n cursul acestor prelegeri , nelegi de ce un geniu att de
complex ca el poate fi revendicat deopotriv de o Rusie cretin i de
o Rusie comunist, adic anticretin.

Dostoievski i cretinismul rus

27

Domnilor, cred c, ntre geniile pe care le venereaz lumea cult


n contextul european modem, numai Goethe reprezint un complex
att de inextricabil i de neepuizabil ca Dostoievski. Ne gsim de fapt
n faa celui mai complex dintre cei mai mari scriitori i gnditori pe
care i-a dat omenirea. Privit nuntrul culturii ruseti i nuntrul
literaturii ruseti, Dostoievski crete dintro dat ca o figur din care
radiaz raze, napoia lui, de-a lungul istoriei ruseti, dar i naintea lui,
ctre posteritatea care avea s se formeze n ideile lui. Ceva mai m ult
cum vei vedea iari din studiul nostru ntemeiat pe datele i interpretrile
cele mai autorizate , el trece dincolo de actualitate, de revoluia
comunist, schind pe cerul viitorului un tip nou de umanitate,
umanitatea cretin, aa cum a vzut-o el n marea i geniala lui viziune
de fervent ortodox. Ca ideologie, domnilor, Dostoievski nu apare brusc,
nu nseamn o ruptur total n ntregul culturii ruseti. Nu era un om
care, prin apariia lui, s izbeasc total prin ceva deosebit fundamental
n raport cu ceea ce se spusese nainte n aceast cultur. Vreau s spun
cu aceasta c mare parte din ideile lui, adic ideile care stau la baza
operei lui literare, erau idei frmntate de un veac i mai bine n cmpul
intelectual rusesc. Din opera lui, pe de alt parte, se desface o nou serie
de idei, care dau prilej unei noi serii de interpretri ce creeaz o coal
filozofic, dup moartea lui. Vedei, dac ideile pe care le prezint el nu
sunt nouti izbitoare n raport cu trecutul culturii ruseti, cu antecesorii
lui, atunci aceste idei vechi adoptate de el au soarta obinuit a
adopiilor n domeniul particular, pe care le fac marile genii creatoare
ale omenirii. E un fenomen pe care l-a putea numi de dilatare a acestor
idei i principii. Un geniu de mrimea colosal a lui Dostoievski, chiar
adoptnd o idee strin, o dilat, i d un nou prestigiu, nct aceasta
apare ntro lumin cu totul nou i ntro perspectiv cu totul alta dect
pn atunci. Flacra geniului lui dilat, prin urmare, toate ideile pe care
le adopt de la antecesorii lui, pentru ca astfel transformate, uneori
deformate, s le proiecteze mai departe lumii care va veni dup dnsul.
V spuneam n prelegerea inaugural c prezidentul Republicii
Cehoslovace, D-l Tomas Masaryk, filozof de mare mediocritate, dar
profesor eminent de filozofie e de un materialism foarte ngust i
repulsiv, fiindc nsui talentul lui literar e foarte mediocru , pe care
l venerm ca pe prezidentul unei ri aliate cu noi i aceasta e alt

28

Nichifor Crainic

socoteal , care a stat 11 ani n Rusia, nainte de rzboi i care a


cunoscut profund lumea intelectual ruseasc, vrnd s scrie o carte
despre Dostoievski un tratat n nou volume n mod obiectiv,
tiinific, a avut nevoie de 800 pagini ca s vorbeasc numai despre
curentele anterioare lui Dostoievski, din care sa inspirat genialul
scriitor rus. O alt carte, una din cele mai bune i mai adnci care sau
scris despre Dostoievski, e aceea a d-lui Nicolae Berdiaev, care triete
la Paris, i pe care v o recomand pentru c e o carte capital pentru
nelegerea lui Dostoievski. A aprut i n franuzete, cu titlul Lesprit
de Dostoievski. A aprut nti n nemete i n rusete. n nemete,
cartea poart titlul Die W eltan sch au un g D ostojew sk is.
Weltanschauung n traducerea lui etimologic nseamn panoram, dar
Weltanschauung n sens filozofic nseamn concepia integral pe care
o are un geniu despre lume i via. Deci cartea d-lui Berdiaev sar
intitula n romnete: Concepia despre lume i via a lui Dostoievski.
Iat, prin urmare, c pe de o parte ideile de dinaintea lui,
concentrndu-se n geniala lui oper i cptnd accentul lor i
nsemntatea lor, nau disprut dup moartea lui, ci, fiind propovduite
de genialul scriitor rus, au cptat un colosal prestigiu. Iat ce m a fcut
pe mine s-l pun pe Dostoievski n centrul cretinismului rus i s
intitulez acest curs: Dostoievski i cretinismul rus.
Pentru Rusia, Dostoievski e una din marile figuri reprezentative.
Ce nseamn o figur reprezentativ? O figur reprezentativ e o
personalitate creatoare n care sunt rezumate, expuse n esena lor,
trsturile fundamentale ale geniului naional al unui popor. Goethe e
o figur reprezentativ pentru Germania. Tot aa, Dostoievski e o figur
reprezentativ pentru Rusia, pentru spiritul rusesc. Celebrul gnditor
german Oswald Spengler, care a scris nu mai puin celebra carte despre
care sa discutat ndelung dup rzboi, Untergang des Abendlandes,
afirm n legtur cu Dostoievski, pe care-1 privete ca pe o figur
reprezentativ a Rusiei, c orice ran rus e o bucat din Dostoievski.
E o frumoas i sintetic caracterizare a geniului reprezentativ care e
Dostoievski pentru Rusia. Vedei, n loc s spun orice ran rus e o
bucat din Rusia, zice orice ran rus e o bucat din Dostoievski,
confundndu-1 dintro dat pe Dostoievski cu Rusia nsi. Domnilor,
nainte de rzboi, pentru lumea occidental i pentru noi, figura care sa

Dostoievski i cretinismul rus

29

crezut reprezentativ pentru Rusia era Tolstoi. Acum, dup rzboi, se


vorbete foarte puin despre el. Gloria lui se adumbrete din ce n ce mai
mult sub aripa de umbr pe care o azvrle asupra ei figura marelui
Dostoievski. Vedei dumneavoastr, Tolstoi, cu raionamentul su
rebel i anarhic, e numai o parte din Rusia, nu e un geniu reprezentativ
al ntregii Rusii. n Tolstoi putem s recunoatem numai o parte din
trsturile sufletului rusesc. Ceea ce l-a fcut pe el celebru n Europa
antebelic era acest raionalism al lui, aceast claritate simpl, n care
geniul lui se prezenta cristalizat, mai ales ideile lui neliterare, iar aceasta
facea s fie foarte uor acceptat i acceptabil de lumea din timpul lui.
Pn la rzboi, Dostoievski n a fost neles n Occident. Cine se
intereseaz mai aproape de aceste lucruri, poate s citeasc o carte
aprut cu vreo 15-20 de ani nainte de rzboi, cartea vicontelui
Melchior de Vogiie, fost ambasador al Franei la curtea arist, cel care
a mai scris i cartea Les morts qui parlent, care a avut o epoc n
micarea ideologic i tradiionalist francez. Melchior de Vogiie,
care a trit n Rusia i l cunotea personal pe scriitorul nostru, a fcut
Europei acest serviciu, atrgnd cel dinti atenia c n Rusia exist o
mare micare ideologic. Cartea lui e intitulat Le roman russe, i n
ea Melchior de Vogiie, cu claritatea lui de francez, face toate elogiile
posibile lui Tolstoi, pe care l nelege foarte bine, dar mrturisete c
nu nelege nimic din Dostoievski, din profunzimea acestui geniu pe
care l consider ca pe ceva foarte curios.
A trebuit s vin rzboiul, care a desfundat n mentalitatea
european i alte resurse, uitate, sau czute pe planul al doilea, dect
cele intelectuale adic resursele mistice, mai adnci dect cele
intelectuale, care sunt de suprafa , pentru ca lumea s fie pregtit
mai mult pentru nelegerea lui Dostoievski. i a trebuit, cum vam
spus, s existe n special n Occident aceast diaspor intelectual
ruseasc, a scriitorilor rui care s militeze mai departe pentru nelegerea
mai adnc a lui Dostoievski. Tolstoi, cu tot marele su talent literar, cu
tot zgomotul pe care l-a fcut n Europa aa-zisa pedagogie tolstoian,
se reduce la o ncercare a patricianului de a se ntoarce spre popor.
Faptul c Tolstoi, contele, sa mbrcat n costumul naional al mujicului
rus, a prut un lucru extraordinar n Europa. De fapt, lucrul acesta se
reduce la ceea ce face M.S. Regina Maria, care mbrac haina sracilor.

30

Nichifor Crainic

Cam acesta este tolstoianismul, care a fcut atta zgomot n Europa


dinainte de rzboi. Era, n mare parte, o chestiune de pitoresc i
suprafa, ntrit i de legenda fugii i a morii lui. i legenda aceasta,
care se crease tocmai atunci n jurul morii lui, avea ceva senzaional n
ea. Pentru Dostoievski ns a trebuit s treac mult mai mult vreme
pn s fie neles, dac se poate spune astzi c Dostoievski e neles.
El e, ntradevr, geniul reprezentativ rusesc, n el Ies extremes
se touchent. Cele dou extreme ruseti, extrema mistic cretin i
extrema celei mai fierbini negaii a cretinismului, se combat, pentru
ca n cele din urm s biruie extrema cretin. E n opera lui acest rzboi
ntre Hrist i Antihrist, care se petrece i se proiecteaz ca o imagine a
unui viitor uman.
in, nainte de a ncheia aceast lecie, s v atrag atenia asupra
unui fenomen care deosebete cultura rus dinainte de rzboi de cea
romneasc.
La noi n Romnia, veacul al XlX-lea i n special ultima
jumtate a acestui veac, care se prelungete pn la rzboi, adic pn
n 1916 deoarece sub latura ideologic primul deceniu i jumtate
ine tot de veacul al XlX-lea se caracterizeaz, printro absen
aproape total a problemei religioase din preocuprile culturii romneti.
Fenomenul e cunoscut de dumneavoastr i nu este nevoie s insist
asupra lui. tii cu toii cauzele acestei complete srcii din cultura
romneasc. Ele se reduc la ideologia revoluionar francez, care era
ateist, anticlerical, pentru c intelectualii romni erau formai n
aceast ideologie, din nenorocire i astzi slvit n lungul i n latul
tuturor manualelor noastre didactice, ca i cum Frana n ar consta dect
n aceast ideologie revoluionar de la 1789. E o scdere a
nvmntului nostru, pe care ar trebui noi, teologii, so nlturm de
aici ncolo. S au format deci intelectualii notri n sensul acestei
ideologii, proslvite la Paris, unde nvau cei mai muli dintre ei, i pe
urm proslvit de ei la noi, avnd drept consecin atmosfera
revoluionar de la 1848. Intelectualii romni gseau c cel mai onorabil
lucru i cel mai demn pe care l pot face este s nlocuiasc tot ce putea
fi reziduu religios adus de acas, astfel c, ntori n ar, i unii dintre
ei ajuni profesori la Universitatea din Iai sau Bucureti, erau cel puin
indifereni sau totalmente degajai de preocuprile religioase. Aa se

Dostoievski i cretinismul rus

31

face deci c n creaia intelectual a romnilor dinainte de rzboi e


aproape inexistent preocuparea religioas. n Rusia nu sa ntmplat
chiar aa. E adevrat c ideile revoluionare au avut mari repercusiuni
n Rusia, dup cum vom vedea. E adevrat c, mai ales dup 1848, ideea
marxist, concepia materialismului istoric, a nceput s apar n Rusia.
Dar Rusia avea avantaj sub acest raport ea nu era ar latin.
Intelectualul nostru paoptist a crezut c se dovedete latin dac
adopt ntru totul raionalismul francez, ignornd restul culturii latine,
italiene i spaniole, care e prin excelen mistic, catolic, dar n orice
caz o cultur religioas de mare importan. El sa rezumat numai la
aceast latur i sa declarat urma perfect al lui Traian, adoptnd
ideologia francez paoptist.
n Rusia na fost aa, pentru c nu avea afiniti cu latinitatea.
Rusia e popor slav, nu numai stat slav. n continuare vom ncerca s
cunoatem mai ndeaproape ideile care au animat rasa slav, nsui
neamul slav, cu o misiune special n aceast lume, misiune diferit
total de ceea ce Dumnezeu va fi pus n celelalte rase. n Rusia, spre
deosebire de ceea ce sa petrecut n Romnia, avem de-a face cu o
puternic contiin ruseasc. Ei bine, aceast concepie despre o
misiune special rus, pe care ei o socoteau o misiune cretin, ortodox,
o misiune pentru ntreaga Europ i pentm Asia (avem de-a face cu un
popor de 150 milioane de oameni), i aceast contiin a lor i-a oprit
s adopte cu totul ideile care veneau din Occident. Sau evideniat
atunci dou mari curente n lumea intelectual rus, pe de o parte unul
al acelora care adoptau cu totul ideile revoluionare din apus i n
special marxismul-materialismul istoric, care adus la revoluia comunist
i la statul comunist de astzi, iar pe de alt parte un curent fundamental
opus acestei concepii materialiste, care sa dezvoltat n aceast direcie
de idei religioase i slave, cunoscut sub numele de concepia slavofil,
mesianismul rusesc.
Domnilor, va fi vorba de ceea ce sa reflectat n opera lui
Dostoievski din acest al doilea curent; va fi vorba firete i de direcia
aceasta a ideii revoluionare, dar va fi vorba mai de aproape de aceea a
slavofilismului, a concepiei religioase despre un mesianism rusesc,
pentru care a fost chemat Rusia sau pentru care poate fi chemat n
viitor. Sunt o pleiad ntreag de gnditori, ale cror vederi merg n

32

Nichifor Crainic

aceast direcie. O s vedei n decursul leciilor c aceast concepie


slavofil despre o misiune special ruseasc, despre un mesianism
religios sau politic, sa agitat nc din secolul al XVI-lea. E chiar o
legend creat n jurul acestei concepii, care amintete c un clugr,
Filotei, dac nu mnel, dup cderea celei de a doua Rome, adic a
Bizanului sub turci, a visat c Moscova e menit de Dumnezeu s
devin a treia Rom ortodox i imperialist. n jurul acestei concepii
sa dezvoltat o ntreag serie de cri, fie exprimate direct, fie exprimate
de cele mai multe ori sub form de roman. Dar de ce n form de roman
i nu direct, ca sistem filozofic? i pentru ideologia socialist,
revoluionar, i pentru teologia cealalt, religioas, scriitorii rui au
uzat de forma romanului. Rusia tria sub cenzura arismului, care nu
permitea s fie atacate dou idei: ideea de Biseric i ideea de ar. i
atunci, existnd aceast cenzur, li se prea autoritilor de stat nu
att Bisericii, ct autoritii ariste c exist ceva subversiv n ceea
ce scriau slavofilii i le tceau icane. De aceea sa ntrebuinat n Rusia,
de ctre scriitori, forma romanului. Prin excelen, literatura rus e o
literatur de romane, pentru c astfel autorii puteau s scape mai uor
de responsabilitate, spunnd: nu sunt prerile mele, ci ale personajului
care le spune, pentru c aa e romanul, reprezint diferite preri, dac
n ar fi diferite preri, n ar fi conflictul care s duc mai departe aciunea
i s creeze interesul lectorului. Dei era un fel de scuz a ideilor, aa se
face c ntlneti romanele lui Cemievski sau Gorki, care expun idei
socialiste i care, n cercurile socialiste de la noi, se citcsc aproape ca
nite tratate. Aa se face c nsi opera lui Dostoievski e oper de
romane. n romanele lui se gsesc toate ideile care au aprut n cmpul
culturii ruseti. Prin Dostoievski facem cunotin cu ideile din toate
direcile, el fiind rezervorul ideilor care au frmntat Rusia, i mai ales
ntrevedem viitorul uman-cretin pe care, ctre sfritul vieii lui, l-a
sperat din toat inima.

Note biografice

Cine e Dostoievski? Sa nscut n anul 1821, la Moscova. E fiul


unui medic militar. O parte dintre dostoievskienii rui vor ca el s fie de
snge exclusiv rus. Fiica lui, Liuba Dostoievski, a scris o carte despre
tatl su, intitulat Viaa lui Dostoievski i publicat n franuzete,
susinnd c preponderent n temperamentul lui Dostoievskiera sngele
lituan. Familia lui nu era o familie bogat, ci una de burghezi modeti,
dar care tria in cultul credinei religioase si al tradiiilor, lucru foarte
important pentru formaia spiritual a lui Dostoievski. Mama lui era o
femeie credincioas i blnd, tatl lui era tot credincios, dar extraordinar
de sever i exigent cu copiii lui, aproape un tiran al familiei. Doctorul
Dostoievski era un om cu preocupri foarte serioase n educaia copiilor
lui, dar ca i fiul lui, Fedia, nu dovedea un deosebit tact pedagogic n
creterea lor. El nelegea aceast cretere ca o supunere unei severiti
tiranice i nelegea s fie un tiran i fa de servitorii lui, ca i fa de
ranii dintrun sat din inutul Tuia, unde n cele din urm, prin economii
mari, i putuse cumpra o bucat de pmnt. Acolo, vara n special,
petrecea familia lui Dostoievski, n contact direct cu rnimea rus. E
important acest amnunt, fiindc Dostoievski, care era un fanatic
proslvitoral poporului rus i al marilor lui caliti, reale sau imaginate
de el, nu era de fapt om de la ar. Era un copil din mica burghezie
oreneasc. Din casa printeasc a pstrat ca amintire un episod
interesant i caracteristic: la vrsta de patru ani era dus, n prezena
mamei, a tatlui i a ntregii familii, s rosteasc prima rugciunc n faa

34

Nichifor Crainic

icoanei Maicii Domnului, i acest episod l-a impresionat pe micul Fedia


ntrun mod deosebit de puternic, nct i mai trziu, ctre btrnee,
i-a adus aminte de el. Domnilor, e foarte important pentru dezvoltarea
de mai trziu a omului, ce smbure se ngroap n prima frgezime a
sufletului su. Sunt elemente, a putea zice, aproape determinante, care
asimilate n copilrie, chiar dac o vreme au fost uitate, cu vremea ns,
atunci cnd evenimentele le dezgroap din suflet, apar la lumin sub
forma unor fore ntradevr creatoare. Acest smbure de amintiri
religioase, ngropat mult vreme n sufletul lui Dostoievski, abia mai
trziu va da roade, va crete copacul din care vor iei roadele religioase
ale operei lui.
Din lumea rneasc cu care a luat contact, pstreaz amintiri
de amndou felurile, i bune i rele. Micul Fedia, copil, avea ns alt
atitudine fa de rani, dect cea a tatlui su. ranii, mujicii l
interesau foarte de aproape i pstreaz de la ei o nduiotoare amintire
la care inea pn n ultimii ani ai vieii lui, i pe care chiar a scris-o n
celebrul episod cu ranul Marei. Odat, copil la ar, micul Fedia aude
pe cineva strignd: pzii, lupul!. nspimntat, a luat-o la fug.
Atunci, un ran care era n apropiere, Marei, se apropie de copil i,
fiindc-1 vzuse nspimntat, l lu n brae, i facu semnul crucii i i
puse pe buzele tremurnde degetul lui murdrit n timpul aratului.
Aceasta e una din cele mai frumoase amintiri pe care le va pstra
Dostoievski i e una din acele amintiri care alctuiesc elementele
determinante pentru judecata apologetic a rnimii n opera lui. Dar
a mai avut i o amintire, de care se pare c nici nu vrea s-i aduc
aminte: tatl su a fost ucis de rani din pricina satrapiei i severitii
lui. Totui acest episod, care a nsemnat o lovitur puternic pentru
familia Dostoievski, nu a fost pstrat n memoria sa cu ur pentru rani.
El gsea c aceti rani aveau dreptate cnd au svrit actul disperat
mpotriva tatlui lui.
Tatl su, care dup moda rus era nu numai sever i sumbru,
ngrijorat de viitor, dar din cnd n cnd obinuia s-i nmoaie amarul
n vodk, vorbindu-le copiilor ntrun limbaj care l-a impresionat
profund pe Dostoievski, un limbaj pesimist asupra vieii, le repeta
necontenit c ei sunt copii fr avere i c, prin urmare, n via vor fi
n voia soartei i vor trebui s-i alctuiasc singuri aceast via. El a

Dostoievski i cretinismul rus

35

inut ca att f;eodor, ct i fratele lui mai mare, Mihail, s nvee coala
militar. i ntradevr, Dostoievski a fcut coala militar de geniu,
urmnd s devin inginer militar. A fost un student eminent, dar a fcut
coala far nici un fel de pasiune. A absolvit al treilea din seria lui i,
imediat ce a putut scpa de coal, a renunat la cariera militar care
putea s-i surd, pentru a mbria viaa liber de publicist, cci
pasiunea lui Dostoievski nu era militria, ci literatura.
ncepuse s scrie de cnd era foarte tnr, aproape copil. Cnd a
intrat n coala militar lucra, dup spusele lui, la un roman veneian
(care nu a aprut niciodat, firete), iar fratele lui mai mare scria poeme,
mpreun vor scoate mai trziu dou reviste care constituie dou date
istorice n literatura ruseasc.
Ca scriitor liber a debutat n anul 1846, prin urmare la vrsta de
25 de ani. Era prieten cu un alt scriitor tnr, anume Grigoriev, care la
rndul su era prieten cu una din celebritile timpului, marele poet
Nekrasov. Acesta avea una din cele mai de seam reviste ale timpului,
Contemporanul, dup numele creia s a format mai trziu la lai
revista Contemporanul, n acelai sens socialist. La aceast revist
trona drept critic una din cele mai mari glorii ale criticii ruse, Bielinski.
Era, prin urmare, o revist revoluionar. Dostoievski scrisese romanul
cu care a debutat, intitulat Srmanii oameni. ntro sear, Nekrasov i
cu Grigoriev au citit acest roman pn spre orele cinci dimineaa i
rezultatul a fost un extaz de entuziasm. La orele cinci dimineaa au
plecat mpreun s-l cunoasc pe autor. Autorul, o fire excepional dc
sensibil, de o sensibilitate ascuit, bolnvicioas, pentru c era
epileptic, nu se culcase n noaptea aceea, ci atepta n frigurile emoiei
rezultatul lecturii. La orele cinci dimineaa i sa btut n u; Nekrasov
l mbri i-l proclam al doilea Gogol, una dintre cele mai mari glorii
literare ale Rusiei.
Romanul a fost prezentat lui Bielinski, criticul care determina
valorile literare atunci, i i sa spus c e vorba de un al doilea Gogol.
Bielinski, cu scepticismul su critic, rspunse c n vremea asta Gogolii
rsreau ca i ciupercile, dar, citind manuscrisul, a fost i el entuziasmat
i a publicat romanul; n cteva luni de zile, Dostoievski era celebru.
Acum a nceput prima perioad de mari dureri morale, fiindc el a fost
unul din cei mai nefericii oameni care au trit pe pmnt. Devenit subit

36

Nichifor Crainic

celebru, el nu tie ce s fac cu aceast celebritate i i pierde cumptul.


Toate cercurile literare au vrut s-l cunoasc, saloanele literare i erau
deschise, dar pretutindeni pe unde a intrat i-a creat o sumedenie de
antipatii. Era mult stngcie n prezentarea lui i prin orgoliul
care-1 cuprinsese, ntre altele i-a ctigat pentru toat viaa antipatia
aristocratic a celuilalt mare scriitor contemporan, Ivan Turgheniev.
ncearc timp de civa ani nc multe romane, dar cu toate a dat
gre. Fr s aspire el de Ia nceput la o legtur direct cu lumea
socialist, cu lumea revoluionar, intrase totui n legtur cu aceasta,
pe cale literar. Frecventa cercurile revoluionare socialiste i n special
cenaclul socialist al lui Petraevski i Durov, i aceast atingere cu
lumea revoluionar i va fi fatal. Vedei, ne gsim ntro vreme cnd
n Rusia domina absolutismul arist.
Orice idei noi care veneau s pretind un progres social sau
politic erau puse la index. Cercurile acestea revoluionare erau
clandestine, membrii lor se ntlneau pe furi, dar erau sub necontenita
supraveghere a poliiei. Nu era un fel de stare de asediu cum ar fi astzi,
ci o stare de asediu permanent sub supravegherea poliieneasc, de care
e capabil numai G.P.U.-ul sovietic de astzi. Intrnd far s vrea n
preocuprile speciale socialiste, n subterana revoluionar a Rusiei
ariste, cercurile acestea au fost descoperite i, la un moment dat, cnd
nu se atepta (era n aprilie 1849), Dostoievski fu arestat mpreun cu
nc 34 de tovari.
Vina lui, nefiind un revoluionar fanatic, era c, citind odat din
poetul pe care-1 adora, Pukin, o poezie mpotriva robiei cci pe
vremea aceea existau nc robi , unul dintre auditori a fcut reflecia
urmtoare: robia nu poate cdea dect printro revoluie.
Dar Dostoievski, care nu era revoluionar, transportat de poetul
n numele cruia jura el, a spus: Fie i revoluie!. Aceasta e vina cea
mare, pe care a trebuit so ispeasc pe urm zece ani, i era ct pe ce
so fac cu viaa. Au fost condamnai la moarte, au fost dui la eafod,
mbrcai n cma alb, de moarte. Dostoievski facea parte din prima
echip de trei, care trebuia s fie executat. i atunci, cu un moment
nainte de a fi executai, vine porunc de la ar, cum c sunt graiai i
c li se schimb pedeapsa n nchisoare siberian.

Dostoievski i cretinismul rus

37

Domnilor, nchipuii-v cum sa putut repercuta un asemenea


moment, de o asemenea gravitate, n sufletul bolnvicios de sensibil al
lui Dostoievski. El povestete direct acest moment ntro scrisoare ctre
fratele su Mihail, n care insist ns mult. Indirect l povestete de
cteva ori n opera lui literar. Se oprete asupra acestui moment de
analiz a sufletului cuiva care mai are numai cteva clipe de trit, la
nceputul romanului Idiotul, unde face biografia eroului, prinul Mkin,
i a celor vzute i trite de el n Elveia. Aceast ntmplare cu caracter
extraordinar din viaa lui a fost i ea una din ntmplrile determinante
pentru sensibilitatea lui, dar i pentru felul lui de a vedea i judeca lumea
i oamenii. nchisoarea siberian a durat patru ani. n acest infern, el era
criminal politic i era supus aceluiai regim pe care l aveau i criminalii
de rnd. Aici face el, omul de ora, cunotin mai apropiat cu lumea
din popor, cu lumea ruseasc, cu poporul rus, pe care l ntlnete aici
ntre zidurile ntunecate ale nchisorii, sub form de ocna, de pucria.
Experiena acestor patru ani de nchisoare a cristalizat-o apoi n
celebra lui carte Amintiri din casa morilor, pe care Tolstoi, ntrun
moment de entuziasm, o decreteaz drept cea mai bun carte a literaturii
ruseti o exagerare, bineneles. E o carte bine scris, cu snge, n care
Dostoievski descrie, n cele mai tari trsturi, caracterul i esena
oamenilor pe care i-a cunoscut n nchisoare.
Domnilor, n nchisoare se petrece i acel lucru mare i
determinant pentru concepia total a lui Dostoievski, care e aprofundarea
cretin a propriului su suflet.
n prima perioad a formaiei sale, adic n perioada cnd face
coala militar i cnd are loc debutul su literar, nu se poate vorbi de
o preocupare special a lui Dostoievski pentru religios.
E, a putea zice, o perioad de indiferen prin care trece sufletul
lui, nu de negaie a ideii religioase sau a Bisericii, dar n orice caz de
indiferent fa de ideea religioas i de Biseric. n vremea aceasta de
prim formaie, ceea ce l domina pe el era un fel de comptimire
universal pentru oamenii care sufer, un sentimentalism umanitarist
care se degaj din ideea socialist a acelei vremi. La Dostoievski, acest
sentimentalism, aceast comptimire umanitarist era hrnit i de
lecturile lui.

38

Nichifor Crainic

La acea epoc citea n special romanele scriitoarei franceze


George Sand, o socialist, o umanitarist n sentimentele ei fa de
lumea care sufer. E inutil s v mai spun c, la acea vreme, nainte de
1848, socialismul nu era de o pronunat marc marxist.
Socialismul, ca idee care ajunsese pn n Rusia, era n acea
vreme de provenien francez, venea din ideologia lui Saint-Simon i
din ideologia unui Fourier. Era socialismul care nu degenerase cu totul
n materialismul care poart marca marxismului. Era un socialism
cunoscut mai mult n lumea literar, neles ca i comptimire pentru
oamenii care sufer, era o stare sufleteasc, cum vedei, nu aa departe
de sufletul cretin, de mil. Dar n aceast perioad de formaie a lui
Dostoievski, dinainte de nchisoare, adic de anul 1849, nu se poate
vorbi de o preocupare religioas.
Am uitat s v spun un amnunt. Cnd n faa eafodului a aprut
preotul pentru a-i mprti pe condamnai, Dostoievski a srutat
crucea, sa nchinat, ns a refuzat s fie mprtit. n nchisoare,
mentalitatea lui s a schimbat. n drum spre nchisoare, ntrun ora
siberian, una din soiile decembritilor i d o Biblie. Decembritii au
fost revoluionarii de la 1825, atunci n nchisorile siberiene. n Rusia
era acest obicei, ca soiile s-i urmeze soii n Siberia la nchisoare,
lucru care se ntmpl i n romanul su Crim i Pedeaps. Aceast
Biblie, domnilor, cptat n mprejurri cum sunt acestea, va fi din acel
moment un talisman al ntregii sale viei, care nu-1 va prsi pn n
ultimele clipe. Fiindc orice alt lectur era interzis n nchisoare,
singura care i-a rmas n aceast vreme era Biblia. Prin urmare, pe deo parte adncile i multiplele meditaii asupra textelor biblice i pe de
alt parte experiena de fiecare clip pe care o fcea cu atingerea
poporului rus, cum zicea el, cu aceti condamnai criminali de rnd, care
duceau o via comun cu el, i-au determinat convingerile care vor
rmne. Din nchisoare, Dostoievski avea s ias nu numai un om cu
convingeri religioase, dar i un om cu convingeri misionare.
De acum i sa prut c omul e chemat s aib o misiune n
mijlocul poporului rus i aceast misiune nu poate s fie alta dect
nnobilarea acestui popor prin formula de educaie pe care o d Biserica
Ortodox, pentru ca astfel acest popor s ajung la ndeplinirea misiunii
pe care i-o atribuie Dostoievski, aceea de a face s triumfe pe planet

Dostoievski i cretinismul rus

39

nici mai mult nici mai puin dect Ortodoxia slav. Aceasta a fost marea
idee creia Dostoievski i sa dedicat de acum ncolo, cu toat puterea
lui. Dup cei patru ani de nchisoare au urmat nc ase ani de exil
siberian, pe care i-a fcut ca soldat. Nu avea s se ntoarc imediat n
Rusia. Dup zece ani patru de nchisoare i ase de carantin
siberiana i dup ce el scrisese o scrisoare arului, a fost graiat n
sfrit i i sa permis s se ntoarc n Rusia, deocamdat n oraul Tver,
iar pe urm n Petersburg.
Domnilor, dup acest deceniu de nchisoare i carantin siberian,
a urmat un alt deceniu care a fost i mai zbuciumat i mai infernal pentru
viaa sa. Anii pe care i triete ntre 1860 i 1871 sunt cu adevrat
infernali pentru viaa lui Dostoievski. De unde, n decada aceasta de
nchisoare i carantin, el a fost constrns la o via auster, n decada
a doua, aceea dintre anii 1860 1871, au izbucnit n el patimile cu
erupie vulcanic i de nempiedicat, patimi care n cea mai mare parte
au fost, firete, determinate pe de o parte de dezechilibrul acestei firi
permanent bolnvicioase, iar pe de alt parte de greutile de nenvins
care l-au prigonit cu o cruzime far seamn. Se nsurase cu o femeie
ntlnit n Siberia, Maria Dimitrievna, care nu l-a iubit niciodat, dar
care chiar n noaptea nunii trecea din braele amantului n casa lui
Dostoievski. Dostoievski era un naiv n ce privete relaiile lui cu
lumea. Aceast femeie, care nu l-a iubit niciodat i care i-o spunea cu
cruzime era tuberculoas n cele din urm , avea i un fiu pe care
l-a adus cu sine i care, prin urmare, cdea tot n sarcina lui Dostoievski.
Notai c Dostoievski nu avea nici un rost n aceast vreme. Se ntmpl
c fratele lui mai mare, Mihail, care scotea mpreun cu el revista
Vremea i revista Epoca, moare. De pe urma lui rmseser o
mulime de datorii i o cas de copii. n Rusia era regula c, dac cineva
murea i-i rmneau datorii, iar familia, soia sau soul, era srac,
aceste datorii se tergeau. Dostoievski, care nelegea ntrun mod cu
totul special, n felul lui, prestigiul numelui su, a fcut un act de
sacrificiu, inutil n fond: sa prezentat i a luat toate datoriile iertabile
ale fratelui su asupra lui. Nu numai datoriile, dar nsi familia fratelui
su a luat-o de acum ncolo n sarcina sa. Nu tia cum va rezolva
greutile, dar a neles s le ia pe toate asupra sa. n vremea aceea a
contractat el nsui datorii. Sa angajat la editori, n special la unul

40

Nichifor Crainic

Stelovski, care a fost un tiran al vieii lui. Trebuia s-i dea romanele la
un anume timp; contractul era tcut n aa fel, nct, dac nu-i ddea
manuscrisele la timp, pierdea drepturile de autor care rmneau n
proprietatea editorului. La un moment dat, prigonit de editori i de
greutile familiale, Dostoievski a fugit n strintate. Nici aa nu a
nimerit bine, cci a fugit n compania unei studente care prea exaltat
de geniul lui Paulina , n fond o detracat care, cum a ajuns n
strintate, i-a gsit un francez i i-a declarat lui Dostoievski c nu-1
mai iubete. Dostoievski, prin gura eroilor si, arat un dor extraordinar
de a cunoate aceast Europ, acest cimitir al gloriilor umane, cum o
numete unul din eroii lui, Ivan Karamazov. S nu v nchipuii c n
strintate sa dus s umble din instituie n instituie, din muzeu n
muzeu, sorbind cu lcomie cultura i civilizaia. Oraele pe care le-a
frecventat el n strintate au fost orae ca acestea: Dresda, Wiesbaden,
Baden-Baden, Hamburg, Geneva i cteva orele din jurul Genevei,
Aix-les-Bains, adic tocmai centrele de joc de noroc, centre unde se
joac la rulet. Dostoievski, n anormalitatea firii sale, urmrit de
creditori, era obsedat de ideea fix c dac sar ntmpla, jucnd mereu,
s ctige o sum important de bani, ar putea s-i plteasc datoriile
i s devin un om liber. Zece ani n ir l-a obsedat aceast nenorocire
a jocului de rulet. Ajunge s se cstoreasc a doua oar, n anul 1866,
la vrsta de 45 de ani, cu Ana Grigorievna care, din fericire pentru el,
sa dovedit o soie ideal de devotat. Are chiar o carte scris despre soul
ei, aprut i n limba francez sub titlul La vie de Dostoievski. O lsa
pe Ana s nasc sau cu copilul abia nscut i disprea la Dresda sau la
Baden-Baden, trt de patima lui pentru jocul de rulet. Exist i o carte
referitoare la aceast vreme de infern a lui Dostoievski, pe care n
franuzete o gsii sub titlul Dostoievski la roulette, tiprit de un
prieten de-al meu de studiu de la Viena, D-l Rene Fiilop Miller, care a
trit i n Rusia. Ajunsese n patima lui s vnd i rochiile soiei sale,
pn i ultima pereche de pantaloni pe care o avea la Dresda. Unul dintre
biografii lui caut s explice oarecum aceast patim a lui Dostoievski,
spunnd c dac era atras necontenit s sondeze destinul, aceasta era n
urma superstiiilor care-1 dominau. Fiica sa, Liuba. n cartea pe care a
scris-o despre el, spune c la Petersburg Dostoievski se ducea la marile
ghicitoare i crturrese pentru a sonda destinul. Ce vrei? E vorba de

Dostoievski i cretinismul rus

41

un om, nu cu simul normal al vieii, ci de un om pe care epilepsia l fcea


s triasc ntrun fel de stare de halucinaie permanent. Aceasta era
mentalitatea lui i viaa lui de om; nu e una din biografiile care se pot
recomanda ca model educativ pentru tineret.
Dup aceti zece ani de infern, a urmat n sfrit perioada sa de
clarificare, care-1 duce ctre triumful final. n anul 1871 sa rentors n
patrie, hotrt s nceap o via cu totul nou i ntr' adevr aa a fcut.
Avem de acum ncolo, n aceti ultimi zece ani ai vieii lui moare la
1881 , un Dostoievski cu totul transformat, intrat ntro disciplin pe
care n ai crede-o posibil, cunoscnd viaa lui anterioar. Au fost anii
cnd el i-a pus cu tot dinadinsul n practic ideea de a fi apostolul
poporului rus i ntradevr, pn ctre sfritul vieii lui a ajuns s fie
venerat de ntreaga Rusie ca un Apostol. ns n aceti zece ani infernali
n care-1 domina patima de noroc nu sttuse degeaba, fiindc a scris trei
din capodoperelele lui: Idiotul, Posedaii i, naintea acestora, Crim
i Pedeaps. Ultima decad a vieii lui e cea n care a scos revista
intitulat Jurnalul unui scriitor, n care a tratat toate marile probleme
ale vieii ruseti, ncepnd de la problemele morale, juridice, pn la
problemele politicc ale imperiului. Ajunge s fie n aceast epoc
arbitrul Rusiei intelectuale. Ce zicea Dostoievski era cuvnt sfnt, pe
care-1 asculta toat lumea. Tot n aceast ultim perioad a vieii lui
termin marele su roman n care e cristalizat ncoronarea concepiei
lui filozofice despre lume, romanul Fraii Karamazov. Cu cteva luni
nainte de a muri, sa dezvelit la Moscova, n anul 1880, monumentul
lui Pukin. T ot ce avea Rusia mai intelectual i mai distins sttea n jurul
acestei srbtori. Au luat cuvntul diferite celebriti, n frunte cu
Turgheniev, venit special din Apus ca s participe la aceast srbtoare.
A luat cuvntul Alsakov, teoreticianul slavofilismului rus i de asemenea
Dostoievski, care a inut o cuvntare considerat ca unul din cele mai
mari evenimente ale Rusiei culturale. E celebra lui cuvntare de la
comemorarea lui Pukin. n aceast cuvntare, despre care vom vorbi
alt dat, a fcut o sintez a credinelor lui slavofile pe de o parte sau
tradiionaliste, cum am zice noi , iar pe de alt parte a luat din ideile
modeme de progres, tot ce era substan durabil. El a vzut n
personalitatea poetului de geniu, Alexandru Pukin, tipul simbolic al
omului rus, menit s cucereasc ntreaga lume prin misiunea ortodox
slav pe care ar avea s'o ndeplineasc pe pmnt.

42

Nichifor Crainic

Cuvntarea lui a fost momentul culminant al veneraiei pe care


i-a dat-o poporul rusesc. La nceputul anului urmtor, 1881, Dostoievski
moare pe neateptate, n vrst de 60 de ani. O hemoragie puternic i
subit l-a trntit la pat pentru cteva zile. Simea c moare; a
chemat-o pe Ana Grigorievna, i-a spus s deschid la ntmplare Sfnta
Evanghelie, Biblia lui de care nu se desprise nici n acea epoc de
goan dup noroc prin Apus. Ana Grigorievna a deschis-o la ntmplare,
acolo unde Mntuitorul merge s Se boteze la Ioan. Acesta refuz la
nceput, dar Mntuitorul i spune: Nu m opri, ci ndeplinete ceea ce
trebuie. Atunci Dostoievski se adreseaz soiei lui, care plngea,
spunndu-i: Nu m opri, ceasul meu ca s m duc a sosit.
A strns copiii n jurul patului, a rugat-o pe Ana Grigorievna s
citeasc parabola Fiului risipitor i, dup ce a citit-o, el a inut copiilor
si o cuvntare n care le spunea c suprema bucurie a vieii i supremul
bine pe care poate s-l aib un om n via e s nu-i piard credina n
Dumnezeu. Chiar dac nenorocul var pate s fii criminali n via
le spune copiilor lui , nici atunci s nu pierdei ncrederea n
Dumnezeu, care e bun i v va ierta. Cu aceste cuvinte a chemat
preotul, sa mprtit i i-a dat sfritul.
Domnilor, nmormntarea lui a fost o nmormntare ca de ar.
Peste 100.000 de oameni din toate straturile sociale de pe tot cuprinsul
Rusiei, reprezentanii tuturor societilor ruseti, de toate felurile, au
inut s participe la aceast nmormntare. Clugrii de la Alexandr
Nevski, unde erau nmormntai numai arii i aristocraii, au oferit un
loc unde s fie nmormntat, iar slujba au druit-o familiei, adic i-au
slujit pe gratis. O noapte ntreag studenimea din Petersburg a vegheat
n jurul sicriului, citind psalmi i rostind cntri bisericeti.
Iat, domnilor, acest om care trecuse prin cele mai abominabile
patimi, care fusese chiar ocna, modelat de credina din el, de misiunea
pe care a crezut el c e chemat so ndeplineasc n poporul rus, a ajuns
la acest prestigiu, la aceast veneraie de care numai regii se bucurau n
Rusia vremii lui.

Sensul operei lui Dostoievski

n prima prelegere am trasat liniile generale n care se va derula


cursul nostru de anul acesta. n aceast prelegere voi cuta s lmuresc
unele chestiuni care au neaprat nevoie s fie lmurite de la nceput.
Dostoievski, pe care noi l lum drept centrul unui studiu asupra
gndirii religioase ruseti, este un scriitor cu caracter religios sau un
simplu romancier ca oricare altul? Pentru a rspunde la aceast ntrebare,
va fi nevoie s recurgem la citate extrase din civa autori europeni i
rui, din care vom vedea cum e privit Dostoievski n semnificaia nalt
a scrisului su, n semnificaia aceea spiritual care depete valoarea
literar propriu-zis a romanelor sale.
Citndu-v, n prima prelegere, un scriitor ca Melchior de
Vogue, francez, v spuneam c, nelegtor foarte fin al romanului rus,
vicontele Melchior de Vogiie se dovedete un inapt nelegtor al lui
Dostoievski. De ce? Domnilor, dac exist un geniu mai refractar ca
nelegere geniului rusesc, acesta e geniul francez i e explicabil.
Contele Hermann von Keiserling, dup ce a scris un jurnal filozofic de
cltorie, vagabondnd prin toate vetrele de cultur ale lumii, a mai
scris o a doua carte care completeaz acest jurnal de cltorie, referitoare
la popoarele europene i geniul lor, carte care n nemete poart titlul
Das Spektrum Europas. n franuzete e tradus sub titlul Lanalise
spectrale de lEurope.
n aceast carte e vorba i de noi, i nc ntrun mod extrem de
elogios. Keiserling caut s defineasc, sub aspectul concret al diferitelor

44

Nichifor Crainic

realizri, n ce const geniul fiecrui popor european. El spune c


francezii sunt un popor de grdinari, c Frana posed un geniu
grdinresc.
Ce vrea s spun Keiserling cu asta? C poporul francez, judecat
dup manifestrile lui de civilizaie concret i ale spiritului su, este un
popor care iubete s-i cristalizeze creaiile n formele cele mai
definite i simetrice.
Versailles-ul, cu minunea grdinilor sale, cu acea simetrie sigur
a frumuseii artificiale la care a fost acolo supus natura, e o imagine vie,
plastic a acestui geniu simetric care dorete s fie transpus n forme
create de el definitiv, limpede, armonic, simetric ntru totul. Ei bine,
acest geniu francez grdinresc e n opoziie total cu geniul poporului
rusesc i de aceea e foarte natural ca francezii s-i neleag mai puin
pe rui, dect i-am nelege noi sau germanii. Ruii posed un geniu
haotic, un geniu ale crui realizri oscileaz venic, ca o pendul n
micare, de la o extrem la cealalt; ei sunt un popor nc nedefinit. Unii
dintre aceia care au ncercat s defineasc acest geniu n ceea ce are el
mai specific pleac de la ideea granielor imense pe care le are aceast
ar, i aceea a vastitii teritoriului pe care l locuiete contiina clar
a granielor. De aceea spiritul su vagabondeaz nestatornic n
nemrginit, n infinit, n haos, am putea zice. De aceea oscilaiile sale
continu de la o extrem la cealalt, de la afirmaie la negaie, de la
credin la negarea credinei, de la Hristos la Antihristul bolevic. E,
prin urmare, un geniu necristalizat care. n opoziie cu geniul francez
perfect cristalizat i perfect precizat, prezint aceste dificulti de
nelegere de netrecut. De aceea i lui Dostoievski, care e geniul
reprezentativ al poporului rus, cnd e vorba s fie judecat de francezi,
i se opune acest reflex, aceast opacitate, am zice noi, de nelegere. Le
repugn, dac vrei, acest clocot haotic pe care l nfieaz geniala lui
creaie literar. Nu numai Melchior de Vogiie nu l-a neles pe
Dostoievski. Sunt o serie ntreag de scriitori, chiar dintre aceia care au
cutat s se apropie de Dostoievski i care n au izbutit. V citez pe unul
dintre cei mai buni, d-1 Henri Massis, critic francez de mare valoare, cu
opere ncununate de Academia francez, un mare scriitor consacrat,
catolic fervent i naionalist francez n aceeai msur. n cartea sa, care
a avut un mare rsunet, apmt acum civa ani,Defense de lOccident,

Dostoievski i cretinismul rus

45

scris ca o replic la aceea pe care o publicase, cu civa ani mai nainte,


Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes Apusul
Occidentului, transpare aceast neputin de a-1 nelege pe Dostoievski
i lumea rus. Henri Massis, aprnd forma cristalizat a geniului
occidental, prin care nelege el geniul francez, cultura i civilizaia
francez, respinge categoric spiritul haotic rusesc i o dat cu el pe
Dostoievski, i denun acest spirit ca una din marile primejdii care ar
fi s pasc cultura occidental francez.
Dintre ceilali scriitori francezi, un eseist cu destul trecere n
lumea de astzi a Franei, d-1 Andre Suarez, ntro carte a sa intitulat
Trois hommes, nchin un eseu i lui Dostoievski. D-1 Andre Suarez
dovedete o nelegere ceva mai apropiat dect a lui Massis. Se pare c,
ncercnd s interpreteze geniul lui Dostoievski, e n mare parte
influenat de felul de a interpreta al germanilor, fiindc d-1 Suarez spune
c n cazul lui Dostoievski avem de a face cu un geniu muzical, i cine
vrea s-l neleag i s-l aprofundeze nu poate so fac prin metoda
clar a raiunii reci, ci numai prin metoda muzical. Ne putem apropia
de Dostoievski i putem s ptrundem n secretele geniului su pe calea
prin care nelegem de obicei o oper muzical, o simfonie bunoar.
Un alt scriitor catolic, d-1 Jacques Maritain, dovedete de
asemenea o mai apropiat nelegere a lui Dostoievski. Nu a scris o carte
exclusiv despre el, dar n diferitele sale lucrri, din referinele pe care
le face la Dostoievski i cultura rus, dovedete o mult mai aprofundat
nelegere, n special a sensului religios al operei lui Dostoievski. Dar,
dintre scriitorii francezi, acela care se apropie, sau a crezut c se apropie
cel mai mult de Dostoievski, e un romancier i eseist al crui nume l
cunoatei, fiindc circul aproape n fiecare zi n presa literar, d-1
Andre Gide. D-1 Gide a inut la Paris o serie de ase conferine despre
Dostoievski, pe care apoi le-a strns ntrun volum intitulatDostoievski.
lat ce zice d-1 Andre Gide despre spiritul dostoievskian: Numeroase
sunt paginile scrisorilor lui mpotriva Bisericii catolice. Acuzaii att de
violente, att de peremptorii, att de pasionate, nct nu ndrznesc s
vi le citesc aici, dar ele explic i m fac s neleg mai bine impresia
general pe care o regsesc la fiecare lectur din Dostoievski. Eu nu
cunosc autor mai cretin i mai puin catolic totodat. D-1 Andre Gide
are dreptate cnd i face aceast caracterizare lui Dostoievski, care e att

46

Nichifor Crainic

de frecvent n opera lui i mai ales n cea polemic. Andre Gide l


remarc cu mare satisfacie, pentru c el nsui e un anticatolic i, mai
mult dect att, un protestant sui-generis. E poate cea mai bun carte
scris n literatura francez despre Dostoievski, dar nu pot s v o
recomand pentru c sufer de un mare defect: e opera unui egocentric,
a unui individualist, care chiar atunci cnd crede c vorbete despre alte
lucruri sau ali oameni, nu se poate vedea dect pe sine nsui.
ncercnd s-l lmureasc pe Dostoievski n aceast carte, el nu
izbutete dect s se lmureasc pe sine nsui prin intermediul lui, .i la
sfrit recunoate el nsui acest defect, spunnd c m am definit mai
mult pe mine dect am izbutit s-l definesc pe Dostoievski. lat, prin
urmare, c i prin acest spirit rebel, geniul francez nu izbutete s ias
din sine, din sfera perfect n care sa nchis, pentru a putea s ptrund
n spiritul altor persoane din alt popor, i mai ales n spiritul aa de strin
de cel francez, n spiritualitatea poporului rus.
Cel care l-a aprofundat mai mult este, fr ndoial, poporul
german. Acesta, spre deosebire de cel francez, posed o calitate pe care
a numi-o, cu un termen al esteticii germane, Einfiihlung, adic
posibilitatea de a se insinua n spiritul altor popoare i de a cuta s
neleag n ce const esena acestui spirit. E o maleabilitate mult mai
mare care se poate remarca la spiritul german n raport cu spiritul
francez. De altfel, germanii sunt aceia care militeaz mai entuziati n
cultura european, afar de ruii din diaspora, pentru afirmarea
geniului religios al lui Dostoievski.
Domnilor, aproape nu e scriitor german care, apropiindu-se de
Dostoievski, s nu recunoasc de la nceput c are de a face cu un
excepional geniu religios. V voi da cteva exemple, unele germane
pure, altele strine de snge, dar de cultur german, care au recunoscut
acest caracter religios al operei sale.
S ncepem cu un nume foarte cunoscut, care iari circul tot
mai des n presa literar, ca i numele lui Andre Gide. E vorba de tefan
Zweig, un liber cugettor, evreu austriac, ale crui opere se bucur de
o mare autoritate, n mare parte nemeritat. n orice caz, e unul din
eseitii cei mai cunoscui de astzi ai Europei. A scris o carte intitulat
Drei Meister, despre Dickens, Balzac i Dostoievski. Partea despre
Dostoievski a fost tradus sub forma unei cri n limba francez, cu

Dostoievski i cretinismul rus

47

titlul Dostoievski, pe care o putei gsi la orice librrie i pe care e


necesar s o cunoatei, fiind o remarcabil analiz a geniului lui
Dostoievski.
n ce privete latura sa religioas, tefan Zweig spune
urmtoarele: la sfritul tuturor romanelor lui Dostoievski gsim acel
katharsis al tragediei greceti, marea purificare. Dup ce uraganele se
ndeprteaz, n aerul mprosptat strlucete aureola curcubeului,
acest simbol suprem al mpcrii ruseti. Cnd naterea omului pur a
avut loc, eroul lui Dostoievski ptrunde n comunitatea adevrat, eroul
lui Balzac triumfa cnd a biruit societatea, cel al lui Dickens, cnd
i-a luat locul n clasa social, n viaa burghez, n familie, n profesiune.
Comunitatea ctre care nzuiesc personajele lui Dostoievski nu mai e
social, ci religioas; ele nu caut societatea, ci fraternitatea universal
i ajungerea n adevrurile intime ale eu-lui lor i prin aceasta n
comunitatea mistic, singura ierarhie ce se ntlnete n opera lui.
n alt parte spune tefan Zweig: Shakespeare a creat o lume a
crnii, Dostoievski, o lume a spiritului. Universul su e poate cea mai
desvrit halucinaie care exist i n acelai timp un realism care
atinge fantasticul. Dostoievski, suprarealistul n ignorana oricrei
limite, n a descris realitatea, el a constrns-o s se depeasc pe ea
nsi. i mai departe: Dostoievski l surprinde pe om n clipa
exaltrii, cnd vrea s treac peste limita extrem a posibilitilor sale.
Vom vedea ct de just este aceast caracterizare a lui tefan Zweig,
caracterizare care vine totui din partea unui ateu, a unui liber cugettor.
S v citez un alt scriitor german, Hans Prager, care a scris o-carte
de interpretare filozofic, din cele mai bune, asupra concepiei religioase
spirituale a lui Dostoievski. Iat ce scrie acesta despre Dostoievski:
Dostoievski, ca artist i cugettor, a mprumutat form i expresie
celor mai adnci curente religioase din om; cu el, Rusia a intrat
realmente n istoria spiritului occidental; el a devenit prin aceasta un
filo zo f european . C artea lui Hans Prager se cheam Die
Weltanschauung Dostojewskis, adic Concepia despre lume i
via a lui Dostoievski.
Un alt autor, o femeie de aceast dat, Teophile von Bodisco, a
scris la nceputul uneia dintre cele mai citite cri despre Dostoievski,
intitulat Dostojewski als religiose Erscheinung (Dostoievski ca

48

Nichifor Crainic

fenomen, ca apariie religioas), c pentru Dostoievski problema


central a vieii noastre e problema credinei.
n sfrit, o alt carte remarcabil, tot att de des citat, e aceea
a lui Eduard Thumaycen, intitulat simpluDostojewski, n care scriitorul
rus e privit ca un geniu religios.
O alt carte despre Dostoievski, care nu se mai gsete astzi, e
aceea a filozofului neokantian Paul Natorp.
Vam citat din cultura german numai civa autori din ale cror
comentarii reiese clar c ei l privesc pe Dostoievski, nainte de toate,
ca pe un geniu religios.
Domnilor, s vedem cum l consider pe Dostoievski proprii si
conaionali, cum e privit acesta n lumea intelectual ruseasc. Firete
c n am s-i citez pe toi autorii care l-au studiat i adncit. Cei pe care
vi-i voi cita ns sunt nume dintre cele mai glorioase ale culturii ruseti.
V oi ncepe cu cel mai mare filozof pe care l-a dat poporul rus, cu cel care
e un fel de Platon al filozofiei ruseti i care se cheam Vladimir
Soloviov. El e unul dintre aceia care l-au cunoscut personal pe
Dostoievski pe cnd era cu mult mai tnr dect el. mpreun au fcut
cltorii de documentare religioas, trind amndoi zile dintre acelea
care rmn neuitate n viaa spiritual a geniilor prietene. ntre altele,
amndoi au fcut una sau mai multe cltorii la celebra Mnstire
Optina, unde Dostoievski sa orientat asupra vieii spiritual-monahale
pentru ca s scrie opera capital a vieii sale, romanulFraii Karamazov.
Se spune mai ales c acea figur serafic n care el a ntrupat simbolul
societii viitoare cretine, aa cum o vedea el n puritatea viziunii lui,
Alioa, de fapt centrul spiritual al acestui roman, e creat dup modelul
Vladimir Soloviov, care pe atunci avea numai 20 de ani.
lat ce spune Soloviov despre sensul religios al operei lui
Dostoievski, n cartea sa care n nemete poart titlul Drei Reden zum
Andenken D ostojew skis (Trei cuvntri n am intirea lui
Dostoievski): Eu cred c Dostoievski nu trebuie privit ca un romancier
obinuit, ca un scriitor nzestrat i inteligent; n el tria ceva mai mare
i acest ceva e ceea ce-1 caracterizeaz n special i lmurete influena
lui asupra altora. i mai departe: El nu credea numai n mpria lui
Dumnezeu din trecut, ci i n ceea ce va s vie, i nelegea necesitatea
trudei i a jertfei pentru nfptuirea ei. n alt parte scria c sensul

Dostoievski i cretinismul rus

49

general al ntregii opere a lui Dostoievski sau nsemntatea lui


Dostoievski n eficacitatea lui public st n precizarea dublei probleme:
a idealului cel mai nalt al societii omeneti i a drumului adevrat
pentru atingerea acestui ideal. Mai departe precizeaz care e acest
ideal: Dostoievski osndete cutarea unui ideal abstract i arbitrar i
i opune idealul religios al poporului, care se ntemeiaz pe credina n
Hristos. ntoarcerea Ia aceast credin e singura soluie, att pentru
Raskolnikov, ct i pentru societatea omeneasc posedat de demoni.
Singur credina n Hristos, vie n popor, conine acel ideal pozitiv al
societii omeneti, n care orice personalitate se tie solidar cu toate
celelalte personaliti. i mai departe: dac vrem s numim cu un
cuvnt acel ideal general omenesc la care a ajuns Dostoievski, acest
cuvnt nu e poporul, ci Biserica. Pentru c n Biseric Dostoievski
vzuse imaginea vie a societii viitoare cretine, regenerat dup ce va
fi trecut prin infernul tuturor patimilor i suferinelor purificatoare.
S v citez un alt scriitor care, dac nu e de mrimea lui Vladimir
Soloviov, e totui un teolog cu autoritate, Nicolae Arseniev, actualmente
profesor refugiat n Germania. ntro carte a sa,Ostkirche und Mystik,
el spune, vorbind despre diferena dintre noi i catolici, n ce privete
accentul principal pe care catolicii l pun n credina lor, c n Ortodoxie
accentul cade pe triumful nvierii, pe cnd la catolici accentul cade pe
patimile i moartea lui Hristos. De aceea, spune el, pentru noi Patelc
e triumful vieii asupra morii, ce se revars n sufletul credincioilor:
aceste tomuri de bucurie a nvierii vibreaz n cele mai nalte creaii de
via spiritual a poporului rus, ca de pild n acel capitol, la mormntul
stareului Zosima, intitulat Nunta de la Cana, punctul culminant al
operei lui Dostoievski. E acelai clocot de bucurie a nvierii, de biruin
a vieii venice. Opera la care se refer e tot Fraii Karamazov, iar
capitolul cuprinde visul de bucurie al lui Alioa. Si mai departe: ecouri
ale unor astfel de stri ale iubirii ce se revars peste ntreaga creaie,
ecouri ale acestei mistici a prinilor cretini din Rsrit vibreaz n
acele strlucite pagini mistice ale literaturii ruseti, n nvturile
btrnului Zosima din Fraii Karamazov-.
Un alt slav, Sergiu Perski, a scris direct n franuzete o carte
despre Dostoievski, intitulat La vie et Poeuvre de Dostoievsky,
ncoronat de asemenea de Academia Francez. Vo recomand ca pe

50

Nichifor Crainic

una din cele mai bune i complete cri asupra operei i vieii lui
Dostoievski.
O carte asemntoare cu aceasta este cea a lui Meyer Grffe, n
limba german, intitulat Dostojewski als Dichter, unde autorul se
ocup numai de valoarea literar a operei sale. E un studiu estetic asupra
lui Dostoievski. Iat ce spune Sergiu Perski n cartea sa Viaa i opera
lui Dostoievski: Filozofia lui Dostoievski are fundamente pur
religioase. Fr ncetare, preocupat de un principiu superior, directiv,
Dostoievski a supus foarte logic pe om i fericirea uman acestui
principiu. El nsui era predispus nainte de toate la supunere. Nu e
ntrasta nici conservatorism, nici reaciune, ci numai necesitatea de a
asculta o autoritate, necesitate care n general e nnscut naturilor
religioase.
n sfrit, s v citez i cuvintele unei fee bisericeti, IPS
Antonie, Mitropolit al Kievului i Galiiei, care triete acum n exil. n
1921 se gsea la Sofia, unde a publicat cartea Glose la opera lui
Dostoievski. Nu vom vorbi din partea noastr. Trebuie s ntrebm
acest filozof care a prezis aa de bine ceea ce sa ntmplat. N am vrut
s-l credem atunci i ne-am nenorocit. S credem acum i vom gsi
calea ctre renaterea uman. Cu astfel de idei am nceput iama aceasta
s scriu Glosele la opera Iui Dostoievski, scond n eviden maxime
de educaie a copiilor i adolescenilor. Poporul i societatea, preoii i
clugrii, revoluia i ateismul, apelul societii la renatere, Pukin i
slavofilii, viciile societii, ale obiceiurilor i legilor noastre, Ortodoxia
i ereziile, Rusia i Europa, rzboiul, strinii, femeia rus i misiunea ei,
despre religii n general, caracterul autorului i observaiile sale
psihologice asupra oamenilor i vieii n general. Acesta e, de fapt,
cuprinsul crii pc care Mitropolitul Antonie a nchinat-o interpretrii
operei lui Dostoievski. Iat prin urmare i o fa bisericeasc, care vine,
cu autoritatea sa n interpretarea religioas a geniului literar al lui
Dostoievski. tii c Mitropolitul Antonie e unul din cei mai de seam
crturari pe care i-a dat Biserica rus de azi i autorul unuia din cele mai
bune i valoroase catehisme, tradus i n romnete de Printele Tinca
de la Iai.
Dup aceste citate cred c v ai fcut o idee destul de limpede
despre semnificaia religioas a operei complete a lui Dostoievski. V

Dostoievski i cretinismul rus

51

spuneam n alt prelegere c, dup m oartea lui Dostoievski,


adncindu-se sensul metafizic religios al romanelor lui, sa creat o
coal filozofic nou:coa/a dostoievskian. Este o coal de filozofie
religioas care tinde acum s depeasc graniele culturii ruseti
propriu-zise i s capete adereni mai ales n lumea cugettoare
protestant. V am pomenit de asemenea o revist protestant, care
apare cu acest scop precis de filozofie religioas ortodox, n numele lui
Dostoievski i sub autoritatea lui Nicolae Berdiaev, revista german
Orient und Occident. n interpretrile noastre ne vom conduce ns n
mare parte dup cea mai bun carte care sa scris asupra lui Dostoievski
i care i aparine lui Nicolae Berdiaev, Die Weltanschauung
Dostojewskis sau, n franuzete, Lesprit de Dostoievsky, i pe care
v o recomand pentru c v conduce la nelegerea concepiei religioase
a scriitorului.
Nicolae Berdiaev l compar pe Dostoievski cu Dante i
Shakespeare, fcnd diferen ntre unul i altul n ce privete atitudinea
lor fa de om, felul cum concep ei omul dantesc, omul shakespearian
i omul dostoievskian. n ce-1 privete pe Dante, zice Berdiaev, omul e
ncadrat n ordinea obiectiv a cosmosului, deasupra lui e cerul cu
etajele suprapuse, aa cum i-l nchipuia lumea medieval, dedesubtul
lui e infernul, aa cum l cunoatei din descrierile danteti. Raiul i
iadul, fie deasupra, fie dedesubt, sunt exterioare omului dantesc,
medieval. Omul triete ca o roti n acest mecanism care e ierarhia
stabilit, categoric, aa cum se desface din viziunea cosmic medieval.
Spre deosebire de aceast concepie, n care omul apare aa de
strict ncadrat n cosmosul socotit ca oper divin, omul lui Shakespeare,
omul Renaterii (fiindc acesta e omul shakespearian) apare n spaiul
gol care se deschide n jurul lui, n spaiul devastat i golit de medievalism,
prin noua concepie a Renaterii despre lume i via.
Cerul de deasupra lui e acum gol, nu mai e cerul ierarhiei
medievale, iar iadul de dedesubtul lui nu se mai vede. Omul e descadrat
din ierarhia cosmic a concepiei medievale i triete acum izolat,
bizuindu-se mai mult pe propriile sale puteri. Prin urmare, golul din
jurul lui strnete panic n sufletul lui i aceast panic l face s se
analizeze, s-i cunoasc mai de aproape sufletul. Omul shakespearian
ajunge astfel la luntrul lui propriu, la descrierea sufletului su. E ceea

52

Nichifor Crainic

ce am putea numi omul psihologic, omul care, pierzndu-i punctele de


reazim din lumea exterioar, i le caut n propria lui putere, n sine
nsui, i ajunge astfel la descoperirea sufletului su. Descoperirea
aceasta ns, spune Berdiaev, nu merge pn n ultimele ei consecine,
adic e descoperirea unui fenomen psihologic care nu merge pn la
rdcinile tainice adnci ale psihologiei modeme.
Lucrul acesta, zice Berdiaev, i era rezervat lui Dostoievski,
pentru c n viziunea lui omul apare izolat n golul din lumea creat de
cultura i civilizaia modern; dar prin izolarea lui, n panica ce-1
cuprinde, el i adncete o dat mai mult sufletul, aa cum i-l adncise
omul shakespearian. i, n aceste adncuri pe care le sap mereu omul
modern, omul dostoievskian descoper, dincolo de suflet, spiritul. i
pentru omul modem e vorba iar despre un iad i un rai, dar raiul nu mai
este suprapus ca pentru omul medieval al lui Dante, iar iadul nu mai e
sub dnsul ca pentru acelai om medieval. Att raiul, ct i iadul se
deschid fie ca perspectiv de lumin, fie ca perspectiv de infern n
sufletul omului modem. Iadul i raiul sunt acum prezente, imanente,
triri ale aceluiai suflet modern. E, prin urmare, o adncire a sufletului
modem, o adncire pn la ultimele sale rdcini, pn acolo unde se
gsete aurul etem al spiritului. Acesta e omul dostoievskian, spre
deosebire de tipul medieval al lui Dante i tipul Renaterii al lui
Shakespeare. E omul care poart n el i raiul, i infernul totodat. Omul
n care se d aceast lupt uria, aceast ncierare ntre principiul
rului i principiul binelui, n care n cele din urm nvinge principiul
binelui, principiul cretin, i triumfa viziunea unei societi cretine. De
aceea, i pe bun dreptate, Berdiaev, dac-1 numete psiholog pe
Shakespeare, l numete mai mult dect psiholog pe Dostoievski, i
anume pnevmatolog omul care a descoperit spiritul n compoziia
uman.
La sfritul perioadei scolastice a fost un mare personaj religios
care a descoperit sufletul sfnta catolic Tereza de Avilla. Aceast
scriitoare nseamn, n literatura bisericeasc i religioas, o revoluie
fa de ceea ce era pn la ea. E ntia oar cnd un scriitor bisericesc
de genialitatea Terezei de Avi Ila descoper sufletul n nuanele sale vii,
verzi a putea zice, spre deosebire total de speculaia teoretic,
uscat, pe care o prezenta scolastica pn la ea. n domeniul psihologiei

Dostoievski i cretinismul rus

53

i al experienei religioase, Tereza de Avilla, care triete imediat dup


descoperirea Americii, e un fel de Columb al psihologiei modeme.
Precum Cristofor Columb a descoperit un nou continent geografic,
America, tot aa Tereza de Avilla descoper acest imens continent
interior care e sufletul omenesc, surprins n toate nuanele micrilor
sale, sub unghiul religios.
Ca i Tereza de Avilla la sfritul evului mediu, Dostoievski, n
aceast epoc care e poate un sfrit de epoc i nceputul altei epoci,
fiindc avem de-a face cu un vizionar, descoper la rndul lui un alt
continent interior, i anume acela al spiritului. De aceea, opera lui
Dostoievski e capabil, cum zic unii dintre interpreii si cei mai subtili,
de mai multe sensuri.
Sa creat n timpul din urm o adevrat exegez dostoievskian.
Acum un nou scriitor, Sergiu Hesen, a publicat un articol n revista
pomenit, Orient und Occident, n care vorbete despre adevratele
sensuri n care trebuie s nelegem opera lui Dostoievski. Un sens
empiric, altul psihologic i altul pnevmatologic. Aici vei vedea
nsemntatea acestui geniu extraordinar n descrierea spiritului, n
descrierea esenei spirituale, etern vieii omeneti.

Opera lui Dostoievski

Am s v schiez astzi cteva din operele cele mai nsemnate ale


lui Dostoievski. Materialul acestui curs este de fapt foarte vast, deoarece
l-am fcut timp de doi ani la Chiinu. Desigur, n am s tratez dect
cteva probleme n scurtul timp care ne mai rmne pn la sfritul
anului. Unele din aceste prelegeri vor prea fr o legtur intrinsec
ntre ele, din pricin c sunt trei, patru, cinci sau chiar ase prelegeri
concentrate ntruna singur. De fapt, lecia de astzi ar trebui s fie
mprit n mai multe lecii. Atunci cnd e vorba s discui romanele
lui Dostoievski, cu problemele care se degaj din ele, cu complexitatea
lor, i trebuie pentru fiecare carte cel puin o prelegere. Eu voi face o
singur prelegere pentru toate, din pricin c nu avem timpul necesar.
V spuneam ntro prelegere trecut c n personalitatea lui Dostoievski
avem de-a face cu ceva anormal. Aceast anormalitate o nfieaz de
fapt orice geniu; n sensul c e supranormal, adic e o apariie
excepional, nesimilar cu concepia comun de om pe care l cunoatem
noi. La Dostoievski ns aceast anormalitate normal, ca s zic aa, a
geniului su se complic prin faptul c n omul Dostoievski avem
de-a face cu un bolnav, cu un epileptic.
Nu e timpul locul ar fi s facem consideraii mai largi
asupra epilepsiei. E un capitol din psihiatrie, o boal ale crei cauze nu
se cunosc i, prin urmare, ale crei remedii nu se cunosc de asemenea.
De obicei, nenorociii atini de aceast boal stranie i necunoscut,
care n termeni populari se cheam duc-se pe pustii, sunt idioi. Se

56

Nichifor Crainic

ntmpl, prin nu tiu cc bizarerie a naturii, c unii epileptici sunt genii,


ns, de regul, cei care sunt atini de epilepsie sunt idioi. Dintre cei
geniali, istoria cunoate cazul lui Mahomed. Dostoievski e unul din
aceti epileptici excepionali. n antichitate, aceast boal se chema
boala sacra i se credea c n cei atini de ea locuia spiritul zeilor. Mai
trziu, n cretinism se credea c e o posesiune a diavolului. Nu putem
s afirmm nimic din toate acestea, dect c e o boal ale crei cauze nu
se cunosc i, prin urmare, ale crei remedii nc nu sau aflat. Dar, n
ceea ce privete personalitatea lui Dostoievski, se pare c aceast boal
a dat o ascuime cu totul excepional sensibilitii i inteligenei lui. E
un fel de paradoxal rafinament al ntregii lui personaliti. El o descrie
de multe ori i ca experiment personal, punnd-o pe seama diferiilor si
eroi. ntotdeauna o descrie ca un fel de extaz, dar morbid, nu religios.
Dostoievski simte punctul culminant al epilepsiei aproape ca un fel de
extaz religios. El vorbete la un moment dat chiar de deliciile pe care i
le ddea aceast exaltare a accesului epileptic. Probabil c specificul
acesta morbid din fiina lui Dostoievski i-a facilitat, cum spuneam, acea
viziune cu totul excepional pe care a dovedit-o n arta sa.
Sa spus despre Dostoievski, i chiar el nsui a spus-o, c e un
realist fantastic. Muli critici ai lui gsesc c e just caracterizarea. Ce
nseamn acest realism fantastic al operei dostoievskiene? Realism nu
nseamn naturalism, fiindc naturalismul este copia credincioas a
naturii n art. Realismul c cu totul altceva, e originea esenei realitii,
a ceea ce este esenial n natur i via, i transformarea acestui esenial
dup puterea geniului creator, urmat de turnarea n forme nepieritoare
de art. La Dostoievski, acest realism devine fantastic din pricina
acestei sensibiliti, a acestei ascuimi de spirit excepionale la care,
probabil, a contribuit i aceast boal de care a suferit el. A putea s fac,
pentru a fi mai plastic, asemnarea materialului pe care l lucreaz
Dostoievski n opera lui, cu fierul. La temperatura normal fierul are
culoarea pe care o tii, gris-fer. Dac l introducem n foc la o anumit
temperatur, fierul se nroete. Dar dac l supunem aciunii unei
temperaturi mult mai nalte, fierul devine alb. Va s zic el capt o
culoare din ce n ce mai imaterial, a putea zice, sub puterea tot mai
intens a flcrii.

Dostoievski i cretinismul rus

57

Aa se ntmpl i cu materialul ntrebuinat n operele de art.


La temperatura normal, pentru talentele naturaliste, ca s zic aa,
natura apare n art ca o copie fidel. La talentele dotate ntrun mod
deosebit, acest material, pe care l ntrebuineaz artistul, apare oarecum
transfigurat, ca i fierul care la cldur i schimb culoarea, din gris n
rou. Iar la anumite personaliti creatoare acest material ntrebuinat n
art apare cu totul transfigurat, ntocmai ca fierul care la temperaturi
nalte devine cu totul alb. Aceast putere, ntradevr genial, de a
deforma mai nti realitatea i apoi de a o transforma i de a-i da cu totul
alte nfiri, dar recunoscnd n acele nfiri cu caracter fantastic
liniile eseniale ale realitii, o are Dostoievski n creaiile lui literare.
De aceea, citind un roman al lui, s nu vi se par curios c intrai dintro
dat ntro lume aproape fantastic. El nu e ceea ce se cheam un
romancier fantastic, care imagineaz la Jules Veme diferite lucruri
pe teme date. El e un realist fantastic, n sensul real al vieii, trecnd
realul prin retorta geniului su topindu-1, nclzindu-1 la aceast
flacr nalt a geniului su dndu-i cu totul alt nfiare, far ns
s-i piard caracterul esenial. De aceea, citind unul din romanele lui
Dostoievski, intrai dintro dat cu desvrire n alt lume dect n cea
real, dar recunoscnd n trsturile eseniale ale lumii create de el pe
cele ale lumii reale n care trim. Eroii si, fiind modelai prin flacra
creatoare a geniului, au toi un aspect de halucinai. Fiecare dintre ei are
ceva din acest anormal al genialitii excepionale a lui Dostoievski.
V spuneam n prelegerile trecute c, dup ieirea lui din
nchisoare, dup exilul siberian, cartea cu care atrage din nou atenia,
strnind un mare rsunet n jurul numelui, e Amintiri din casa morilor,
semnificativ pentru noi, fiindc n ea e condensat, ntre altele, nu
numai o mare experien uman, dar i o experien religioas; e cartea
care-1 prezint pe Dostoievski clarificat n punctele de vedere pe care
avea s le dezvolte n opera lui de mai trziu. Din punctul de vedere
literar al fecunditii lui creatoare, deceniul cel mai rodnic e penultimul
al vieii lui, adic 1860-1870. n aceast vreme se ntmpl i cele mai
mari nefericiri ale lui: boala ajunge la paroxism, patima lui pentru jocul
de noroc se dezlnuie cu ultima furie, e un falit urmrit de nenumraii
creditori haini de dincolo de granie. Ei bine, e un miracol c tocmai n
accast vreme acest om bolnav, nefericit, prigonit din toate prile.

58

Nichifor Crainic

creeaz trei opere din cele mai de seam ale lui, care-i fac numele
nemuritor: romanul Crim i Pedeaps, apoi romanul Idiotul i
romanul Posedaii. Cellalt mare roman, care mplinete aceast
tetralogie, pe care sc reazem gloria lui Dostoievski, e Fraii
Karamazov, scris ctre sfritul vieii, n a doua jumtate a ultimului
deceniu al vieii lui.
Am s v spun cteva cuvinte despre fiecare din aceste romane,
ca s v facei o idee i ca s v serveasc drept puncte de reazem n
lecturile dumneavoastr.
nCrim i Pedeaps, subiectul e dat chiar n numele romanului.
E vorba de un student, Rodion Raskolnikov, nihilist, format dup ideile
noi, liberale ale timpului, izolat de lumea cealalt, n srcie, i care i
cultiv personalitatea ntrun mod att de egocentric, nct ajunge la
convingerea c totul i e permis. Prin urmare, doctrina pe care o
reprezint Raskolnikov se rezum la aceste cuvinte: totul e permis.
n halucinaiile lui raionaliste, fiindc e un om care citete i
cuget necontenit, ajunge prin raionamente logice la necesitatea de a
face o crim. n egocentrismul lui se aseamn cu Napoleon. El e de
prere c legile comune sunt pentru oamenii comuni, de duzin, i c
oamenii excepionali trebuie s se bucure de un regim excepional, n
afara legilor. El se consider excepional i atunci totul i se pare permis.
La aceast concluzie ajunge printro serie ntreag de silogisme, de
raionamente, pentru c Dostoievski nu numai n aceast oper, dar i
n altele, vrea s arate c raiunea care funcioneaz far controlul
vreunei autoriti i mai ales far controlul autoritii religioase, duce
la extravagan, crim sau sinucidere. Vom vedea n alt roman c
acelai raionament logic duce la sinucidere. Raskolnikov ucide o
cmtreas btrn, fiindc el, om excepional, are dreptul s triasc
bine, dar e srac, pe ct vreme femeia aceasta btrn i avar, care are
bani, nu nseamn nimic n via, existena ei nu are nici un sens. Prin
urmare, poate s dispar far nici un fel de remucare, iar Rodion s intre
n posesia averii.
O dat cu ea o ucide i pe o sor a ei, nevinovat, lucru care nu
intra n calculele lui. Acum ncepe de fapt adevrata dram, dup ce
crima sa svrit, i e partea cea mai important a romanului. El crezuse
la nceput, prin raionamentul pe care i-l facea i care ducea logic la

Dostoievski i cretinismul rus

59

crim, c aceasta o dat svrit, nimic nu se va mai ntmpla n


sufletul lui. Ce se ntmpl ns dup crim? Dup crim apare cu totul
alt fapt, pe care l ignorase complet n sufletul lui, o preocupare care
ajunge obsesie a crimei pe care a facut-o, iar aceast obsesie l duce pn
la halucinaie i nebunie. Ajunge n cele din urm, cnd nu era nc
descoperit, s intre n contact cu poliitii, s vorbeasc necontenit de
aceast crim, s vad dac ei tiu c el este criminalul. De fapt, la el nu
e vorba de remucare, fiindc descrierea psihologic, fenomenal de
adnc din acest roman, analiza pe care o face Dostoievski, coninutul
acesta psihologic care se transform mereu, nu e nc o remucare.
Remucarea ar fi n cazul cnd eroul ar avea o contiin religioas
moral, ceea ce nu are nc. Ceea ce se ridic din adncul sufletului ca
protest mpotriva crimei, e un lucru de care nu-i d nc seama, pe care
raiunea sa nu-1 pricepe nc. Remucarea o va sesiza de abia mai trziu.
n aceast vreme el o cunoate pe Sonia, o fat dintro familie
extrem de srac, cu copii muli care mor de foame, un tat beiv i o
mam care o trimite n strad s e vnd pentru ca familia s poat tri.
Aceast fat ns, care nu e mpins la desfru de impulsurile ei,
ci e sacrificat de familie, are un suflet foarte nobil. Triete n noroiul
strzii, dar n sufletul ei nu e stins icoana lui lisus Hristos, fiindc Sonia
e credincioas. n contact cu Sonia, cu imboldurile ei sufleteti,
Raskolnikov, turmentat de ideea crimei lui, ajunge s-i mrturiseasc
crima. Apoi i mrturisete crima surorii lui. Amndou aceste femei l
sftuiesc, fiindc l vedeau c merge sigur spre nebunie, s-i declare
crima, i Raskolnikov, nemaiputnd s suporte infernul din sufletul lui,
din pricina crimei, se duce i o declar. E condamnat la 9 ani de
nchisoare siberian. Sonia l urmeaz n nchisoare, unde se petrece cu
el exact acelai proces pe care l-a trit Dostoievski i aceeai clarificare
sufleteasc, prin credina cretin. i aici Biblia i are un rol
preponderent, fiindc Sonia e aceea care, stnd n preajma nchisorii,
vine la el i-i vorbete, i citete din Biblie. n cele din urm Raskolnikov,
expirndu-i pedeapsa, ajunge prin remucare la contiina moral a
puritii, ncepnd o nou via.

Occidentalistii
9

Un artist n genere, un geniu, un creator aduce incontestabil un


aport de originalitate n lumea culturii. Dar nu e mai puin adevrat c,
orict de nobil si original ar fi aportul unui geniu creator, opera lui nu
se dispenseaz de elementele mprumutate mediului i vremii sale.
Dostoievski e far ndoial unul din marile genii creatoare n literatura
universal, iar n opera lui vom gsi elemente care fecundeaz
posteritatea, tot aa cum vom gsi elemente care vin de la naintaii si
i care intr ca parte integrant n ideile care se desfac din aceast oper.
De aceea, i mai cu seam fiindc de-a lungul acestei opere a lui
Dostoievski vom ntlni adesea discuii alese i personaje n care sau
interpus anumite atitudini, pentru a le nelege mai bine trebuie neaprat
s cunoatem cel puin n linii generale ideile mari care frmntau
lumea ruseasc la apariia lui Dostoievski. nainte de a intra, prin
urmare, n analiza i sublinierea semnificaiei nalte a operei lui, vom
face o parantez introductiv, nchinnd dou lecii ideilor principale
care au precedat formarea lui Dostoievski.
Dup anul 182 5, Rusia trece printro perioad de mari frmntri.
Anul 1825 nseamn ncercarea revoluionar a decembritilor, ncercare
ce se termin, dup cum era de ateptat, n Siberia. Dar atmosfera
general din aceast vreme i pn la 1848, i mai trziu chiar, este
atmosfera general de zbucium nu numai rusesc, ci i european.
Ideile de prefacere social i politic ale marii revoluii franceze
se exercit foarte dominant in ntreaga lume. Rzboaiele napoleoniene

62

Nichifor Crainic

rscoliser Europa de la un capt la altul i ddeau, pe lng ideile


revoluionare, un surplus de gusturi pentru noile aezri n aceast
Europ. Adugai la acestea marea micare cunoscut n literatura
european sub num ele de rom antism , care, afirm nd cultul
individualitii creatoare, afirma n acelai timp cultul individualitii
naionale a geniului creator al popoarelor. Suntem n epoca n care se
vorbete ntia oar i foarte mult despre geniul popoarelor. Acelai
romantism n Apus, prin anumite personaliti de geniu, pe care le
crease, atrsese din nou un gust special pentru catolicism i pentru
mistica ce se cuprinde n catolicism.
n afar de aceasta, n ce privete Rusia n special, suntem n
epoca n care intelectualitatea ruseasc este dominat, pe lng acest
curent european de idei i fapte, de noua filozofie, idealismul german,
reprezentat n special prin Schelling i Hegel.
Dou mari curente se precizeaz n acest deceniu n cultura
ruseasc, i anume: curentul occidentalist i curentul slavofil. Aceste
dou mari curente de idei precizate n prima jumtate a veacului al
XlX-lea se vor mpleti n lupta continu de-a lungul ntregii culturi
ruseti. Ne vom ocupa n prelegerea de astzi de primul curent de idei,
pe care l-am numit curentul occidentalist. Domnilor, curentul
occidentalist are i el dou subdiviziuni: una a curentului liberal i alta
a curentului catolicizant. Tendina manifestat n general n acest
curent occidentalist este uor de neles. Gndii-v chiar la numele pe
care l poart. Gnditorii, scriitorii, agitatorii rui care se insereaz n
acest curent vor o integrare a Rusiei n cultura i n formele de via
occidentale. n aceast epoc prima jumtate a veacului al XlX-lea
se pune n Rusia problema capital a orientrii acestei lumi ruseti
ctre Occident, sau ctre ea nsi. Acestea sunt cele dou mari ntrebri
care se nasc n micarea ruseasc, crora occidentalismul i slavofilismul
caut s le dea rspunsuri.
Occidentalismul, fie liberal, fie catolicizant, pornete de la o
convingere iniial, i anume c Rusia, n imensitatea ei, este un fel de
tabula rassa, pe care trebuie construit o cultur, o societate i un stat
care s corespund formelor sociale, politice, de cultur i civilizaie
occidental. Problema era de fapt pus istoricete cu un veac nainte de
veacul al XlX-lea. Cel care o pusese nti, n mod brutal, a fost mpratul

Dostoievski i cretinismul rus

63

Petru cel Mare care voia dintro dat occidentalizarea i civilizarea


Rusiei, dar cu fora. Ca s nelegei opera pe care a fcut-o sau pe care
a vrut so fac Petru cel Mare, nchipuii-v felul n care Kemal Paa
civiliza turcii n vremea noastr.
Este o oper de civilizare pur formal, fcut cu sila, prin teroare,
cum suntei la curent, cred. Putei nelege foarte uor metoda similar
pe care a ntrebuinat-o arul Petru cel Mare n Rusia, dup anul 1807.
Dar aceast ncercare de a pune la punct Rusia cu sila, cu porunca, la
nceputul veacului al X VI 11-lea, era superficial i prea formal. Acum,
dup un veac, problema se pune pe terenul ideilor, pe terenul unui
coninut.
Raportul acesta dintre Rusia i Europa noi l cunoatem din
nsi cultura i istoria modern a Romniei, fiindc e problema care sa
pus nu numai Rusiei, ci i nou, romnilor, i anume occidentalizarea
rilor din Rsrit, a rilor balcanice i a Rusiei, napoiate din punctul
de vedere al civilizaiei.
Gnditorul german Oswald Spengler are o caracterizare foarte
potrivit pentru aceast situaie a rilor napoiate din Europa, care
vroiau s se pun la punct cu nivelul de civilizaie atins de rile
occidentale. El numete aceasta un fenomen de pseudo-morfoz, adic
de dezvoltare, de transformare. O morfoz natural, o morfoz adevrat
se petrece n rile n care cultura i civilizaia se dezvolt organic i
simultan, cum ar fi Frana. Dar un fenomen de pseudo-morfoz, de
dezvoltare artificial, nu-1 putem observa dect n aceste ri napoiate
sub anumite raporturi, care totui, la un moment dat, vor s se pun
brusc la punct, la nivelul european.
Fenomenul acesta de pseudo-morfoz, de punere la punct n
mod artificial, se petrece cu toate rile balcanice n veacul al XlX-lea,
se petrece cu Romnia, se petrece pe o scar mai larg cu Rusia.
Curentul de occidentalizare reprezint acest fenomen de pseudomorfoz, cum l-a numit Spengler. Curentul slavofililor reprezint un
protest, o reacie mpotriva acestei direcii artificiale, de pseudomorfism, adic de punere forat la punct cu civilizaia apusean.
Problemele acestea le vom ntlni de-a lungul ntregii opere a Iui
Dostoievski, adnc preocupat de problema orientrii spiritului rusesc,
a destinului Rusiei i a mesianismului ei n lume. Dar el are antecesori

64

Nichifor Crainic

n aceast priv in . Care sunt aceti antecesori? A supra


occidentalismului, prin idei le sale liberale, adic transformarea societii
ruseti dup noile idei care vin din revoluia francez, nu vom strui att
de mult, ntruct nu este aa de important pentru preocuprile noastre,
i apoi sunt lucruri pe care le cunoatei de la noi. Ceea ce nseamn la
noi generaia paoptist au voit s reprezinte n Rusia occidentalitii sau
zapatnicii, adic transplantarea ideilor liberale de transformare a
societii i a statului dup modelul Occidentului. Liberalismul acesta
rusesc se nfieaz hotrt i de la nceput ntro form i cultur
ateist.
Liberalismul rusesc este de la nceput categoric ateu, prin
urmare categoric negator al ortodoxismului rusesc, nu numai al
arismului. Cnd n Rusia domnea arul Nicolae I, din pricina ncercrilor
revoluionare din 1825 scrisul rusesc suferea cea mai oprimant teroare.
De aceea el ia forma de roman, cum v am spus ntruna din prelegerile
trecute, n care se deghizeaz ideile i preocuprile sociale de
transformare a societii sau, dac scriitorii nu aveau talent de romancieri,
ei erau critici literari i i transpuneau ideile pentru a scpa de cenzura
ruseasc, disimulndu-le n forma de critic literar.
Capii care dau coloratura hotrt a personalitii lor
occidentalismului liberal i ateu sunt n special criticii literari. In
fruntea lor e cel mai mare critic pe care l-a avut Rusia i care se numete
Bielinski. El este primul critic literar care declar, dup Nekrasov,
marele talent creator al lui Dostoievski n scrierea Oameni srmani.
Al doilea urma al lui Bielinski este Cernevski, care face tot
critic literar, metod prin care el predic ideile sociale revoluionare.
Cernevski o isprvete n nchisoare. n cei 20 de ani de exil siberian,
el scrie cartea Ce e de fcut?, pe care socialitii notri au tradus-o n
romnete nc dinainte de rzboi. n Rusia era considerat un fel de
evanghelie a socialitilor. Ideile lor n literatur nu ne intereseaz,
nsui marele Bielinski are n aceast privin atitudini care variaz,
pn cnd n cele din urm ajunge la faimosul su principiu literar art
pentru via. tii c exist dictonul: art pentru art, n timp ce la
Bielinski apare rectificat n sensul de literatur pus n slujba ideilor
sociale. Din punctul de vedere al poeziei sociale, el reprezint tovarul
de lupt social al poetului Nekrasov, care are o covritoare influen

Dostoievski i cretinismul rus

65

asupra dezvoltrii literare i a spiritului rusesc din aceast vreme, un


ateu declarat care face profesie de credin ateist.
Cealalt ramur a occidentalismului este catolicizant. Pe ct
vreme scriitorii liberali propovduiau o formul de civilizaie a Rusiei
pe cale revoluionar, n sensul ideilor liberale, curentul catolicizant
vedea ridicarea Rusiei, salvarea ei, chemarea la un nivel de mare cultur
i civilizaie prin intrarea ei n formula de via catolic. Curentul acesta
e reprezentat n aceast vreme de celebrul gnditor Petru Ceadaev.
Dup unii istorici literari, Petru Ceadaev sa nscut la 1794 i a
murit la 1856, iar dup alii sa nscut la 1793 i a murit la 1855. Aceste
date le vei gsi variind n istorisirile literare asupra Rusiei. Face parte
din nalta aristocraie ruseasc, ia parte la rzboaiele napoleoniene i n
tinereea lui triete n Apus vreo cinci ani (1822-1826). n Occident
(Germania) el face cunotin foarte de aproape cu filozoful Schelling.
Trecnd n Frana, el ctig prietenia celui care a ncercat modernizarea
catolicismului democratizndu-1, fostul preot catolic Lammenais, unul
dintre cele mai mari spirite reformatoare ale vremii. I-a cunoscut n
acelai timp pe marii gnditori catolici din vremea restauraiei franceze
i teoreticieni ai teocraiei catolice. E o fire discret, nu tocmai curajoas,
singuratic, un fel de ascet, care se pare c avea i misiuni mistice. n
Germania a fost prieten cu Eckstein, unul din cei mai mari mistici.
Ducea personal o via sever, aa c a fost numit la vremea lui, cum
spune Massaryk n Russland und Europa, ascet mbrcat n frac de
salon. Ceadaev, firete, nu putea s i publice ideile, care erau foarte
ndrznee pentru spiritul oficial al Rusiei i pentru cenzura aspr care
stpnea. Scrierile, de altfel foarte puine, vreo patru la numr, intitulate
Scrisori filozofice, au fost redactate n limba francez i au circulat la
nceput sub form de manuscrise prin saloanele aristocratice,
citindu-se din mn n mn, obicei care e foarte practicat i astzi n
Rusia bolevic n ceea ce privete literatura cretin. S tii c
literatura cretin este foarte puternic n Rusia de astzi, o literatur cu
caracter profetic, apocaliptic, i care circul intens n manuscrise, din
mn n mn, rspndindu-se cu o repeziciune fenomenal, aa nct
faimoasa poliie bolevic rmne uimit de acest lucru. Tot aa
circulau n acea vreme nu numai scrierile lui Ceadaev, dar i scrierile

66

Nichifor Crainic

care au dus la Rusia revoluionar de astzi. Vedei, totdeauna lucrurile


n istorie se inverseaz. Ceea ce era Rusia socialist prigonit de poliia
statului arist este astzi Rusia cretin prigonit de poliia statului
bolevic; ceea ce atunci era la suprafa, astzi e subteran, i invers, ceea
ce acum e la suprafa, era atunci subteran. Ceadaev scria n franuzete,
ceea ce dovedete c nici nu se gndea s publice n rusete scrierile
sale, fiindc acestea se citeau din mn n mn n saloanele aristocrate
ale vremii.
Scrierile sale sunt adresate unei Doamne imaginare era o
manie literar i fiecare scrisoare este datat, iar locul este Necropolis.
Foarte interesant este Necropolis, care nseamn cetatea morii.
Necropolis era pentru Ceadaev nsi Rusia, din punct de vedere
cultural considerat o ar moart, ara morii culturale. Vom vedea n
continuare de ce considera el aceasta. Se face cunoscut n Rusia
printro revist, Telescopul, condus de un scriitor, Nadeje, cruia i
cade n mn unul din manuscrisele lui Ceadaev, pe care l traduce n
rusete i l prezint cenzorului, ocupat la o partid de cri de joc.
Cenzorul n a bgat bine de seam despre ce era vorba i, ca s-l lase n
pace, i-a dat autorizaie. Cnd a aprut, a produs o stupoare n toat
Rusia. A fcut o vlv extraordinar, strnind discuii, cum se ntmpl
de obicei n cazul oricrei idei noi, mprind lumea n dou: pro i
contra. Scrierea a czut i n mna arului care a gsit imediat o soluie.
A gsit c autorul nu poate fi dect nebun i i-a trimis un medic,
bineneles, nsoit de un agent al poliiei. Fiindc era aristocrat, l-a
mbrcat n cma de for. n cele din urm i-a dat dmmul i l-a
expediat peste grani.
n Frana, Ceadaev, care nu era curajos, a scris o alt lucrare de
apologie n care explic atitudinea lui din scrierea incriminat, atenund
ns extrem de mult exagerrile din primele sale scrieri. Care sunt ideile
principale ale lui Petru Ceadaev? El pleac, ca i occidentalitii liberali
i atei, de la aceeai credin c Rusia contemporan este o tabula rassa
pe care trebuie construit o cultur i o civilizaie occidental. Dar
aceast cultur i civilizaie occidental i aici se deosebete el de
liberaliti trebuie cutat n formele de via universal ale
occidentalismului.

Dostoievski i cretinismul rus

67

Simpatia aceasta pentru oceidentalism se explic i prin


formaiunea lui literar de care v am vorbit, prin contactul din tineree
cu cultura i civilizaia Occidentului i prin faptul c era un aristocrat.
Dumneavoastr tii c n ptura aristocratic din Romnia
veche, n special de dinainte de rzboi, catolicismul a avut foarte multe
simpatii. Noi am pierdut civa boieri care au trecut la catolicism, aa
cum a fost cazul prinului Ghica, devenit monseniorul Ghica. i alii au
simpatizat cu catolicismul, dndu-i copiii s fie crescui n diferite
institute catolice. Catolicismul e considerat o religie aristocratic i
care convine foarte bine marilor latifundiari, boierilor, pe ct vreme
Ortodoxia a fost considerat un fel de religie a lumii de jos. Tot aa sa
petrecut i n Rusia, unde familii de prini i coni rui au trecut la
catolicism . Ceadaev, dei aristocrat, dei cu sim patie pentru
occidentalism, n a trecut totui la catolicism. El pleac prin urmare de
la constatarea c Rusia este tabula rassa, iar pentru a fi fructificat din
punct de vedere cultural trebuie nglobat strii de cultur catolic. In
aceast vreme domnea ideea geniului creator al popoarelor. Intelectualii
caut n starea neamurilor aceast idee dominant. Ceadaev o caut n
starea Rusiei i, negsind-o, i se pare c din punct de vedere cultural
Rusia este nici mai mult nici mai puin dect o nimica toat. Din ce
cauz? Pentru c Rusia a mbriat ortodoxismul bizantin care a
paralizat-o n forele ei creatoare. Suntem, spune el, un parazit i nimic
altceva, pe arborele culturii universale. Suntem, zice el mai departe,
copiii nelegitimi ai culturii de astzi. mbrind ortodoxismul bizantin,
Rusia sa desprit de Occident i i-a tiat deci vinele prin care putea
s circule un snge aductor de cultur. Cretem, spune el, dar
niciodat noi, ruii, nu ajungem la maturitate. naintm, dar piezi i
far nici un scop.
Pentru dnsul, Rusia este sub acest raport, al culturii, o ar far
istorie i far tradiie proprie, fiindc tot ce se gsete n Rusia este o
simpl imitaie a Bizanului. Avem de-a face, prin urmare, cu un
pesimist n ceea ce privete starea Rusiei, dar cu unul sui-generis,
fiindc pesimismul su nu se raporteaz dect la trecutul i prezentul
rusesc. n ceea ce privete viitorul, Ceadaev nu e pesimist. ntro
scrisoare pe care o adreseaz unui prieten, el spune c totui Rusia va
fi chemat odat s dea formule intelectuale, morale i sociale
problemelor care agit Europa de azi. Iat, prin urmare, c nsui

68

Nichifor Crainic

Ceadaev crede ntrun viitor al Rusiei ca i Dostoievski. Dar mai ales


Dostoievski este cel care crede c Rusia va fi chemat n viitor s dea
formula universal a orientrii Europei.
Altfel vede ns Dostoievski aceast formul. El o vede n limita
Ortodoxiei, iar Ceadaev o vede n sfera catolic. Prin urmare, soluia
pentru a cretina din punct de vedere cultural aceast Rusie pustie este
pentru Ceadaev reintegrarea ei n sfera credinei catolice. O vorb
celebr a lui este aceasta: Drumul ctre cer duce prin adevr, iar nu prin
naiune. Aici se deosebete total de Dostoievski, care crede c drumul
ctre cer duce prin popor i n special prin poporul rus. Ce nseamn
aceast formul a lui Ceadaev? Convingerea lui este, sub influena
hegelianismului, c orice cultur reprezint produsul universal al
comuniunii tuturor popoarelor. Dac a existat o mare idee care sa
desfurat n istoria Europei, aceasta este ideea cretin, nsumat n
evul mediu de toate popoarele europene care, sub egida papocezaric a
catolicismului, au creat marea cultur european. Rusia n a participat
la aceast cultur pentru c, prin schisma de la 1054, ortodoxismul
devenind eretic, schismatic fa de catolicism, a izolat Rusia de cultura
occidental, l-a tiat, prin urmare, comunicaia dintre ea i Occident.
Singura mntuire, singura posibilitate de a fi fructificat n viitor este
realipirea la catolicism, mbriarea catolicismului. Aceasta este n
esen doctrina lui Ceadaev. Mai trziu el singur a atenuat-o i a
rectificat-o cnd sa aezat n Frana, dup ce arul Nicolae I l-a exilat.
Nu este un gnditor sistematizat, ci un gnditor paradoxal, care
face foarte interesante consideraii de filozofie a istoriei, aplicate n
special Rusiei. n gndirea lui exist mari contradicii. Bunoar, el
afirm c ntreaga cultur uman este rezultatul comuniunii tuturor
popoarelor sub egida catolicismului medieval, ns recunoscnd n
acelai timp c Rusia trebuie s se reintegreze catolicismului, pentru a
deveni o for cultural. Ne putem ntreba crui catolicism, fiindc nu
mai poate fi vorba azi de catolicismul medieval care a fost sfiat de
marea Reform i refuzat de cel puin o jumtate din popoare. Iat una
din marile contradicii ale lui Ceadaev n poziiile pe care le ia. O alta
este aceea c acuz Rusia pentru cretinismul ei, care este numai unul
nominal, far adncime i far fore crcatoare. Dup ce a fcut apologia
catolicismului, el d Anglia ca cxempl u de ar fructificat de cretinism.

Dostoievski i cretinismul rus

69

Or, dup cum tii, accasta nu se datoreaz catolicismului, ci


cretinismului protestant, lat cteva mari contradicii n gndirea lui
Ceadaev. Atitudinea lui nu este singular n gndirea ruseasc. Curentul
acesta catolicizam l vom mai ntlni dup moartea lui Dostoievski, prin
urmare dup 1871. l vom ntlni la un gnditor cu adevrat mare al
Rusiei, un fel de Platon al gndirii ruseti, Vladimir Soloviov.
Acesta reia ideea catolicizant i o expune cu o amploare (ns
sistematic) care nu poate egala ncercrile lui Ceadaev. La Vladimir
Soloviov gsim o atitudine neuniform i ovitoare n ceea ce privete
catolicismul. n prima faz a activitii de mare gnditor, el este prea
ortodox i nu are nimic a face cu catolicismul.
n a doua faz apare ideea catolicizant, cnd l preocup ideea
teocratic i scrie dou cri despre aceasta. Ea este expus n special
ntro carte pe care nici n a putut so publice n rusete, ci direct n
franuzete, intitulat La Russie et leglise universelle Rusia i
biserica universal.
n aceast carte el susine primatul papal nu numai din punct de
vedere istoric, dar i din punct de vedere dogmatic. Pe lng susinerea
catolicismului, aici se gsete una din cele mai acerbe i mari critici la
starea actual a Ortodoxiei. Ideea principal a criticii pe care o aduce
este c Ortodoxia modern a fost invadat i nfrnt n unitatea ei
ecumenic de ctre ideea naional i, prin urmare, naionalismul
diferitelor popoare ortodoxe a frmiat unitatea ecumenic n autocefal ia
naional. Ideea cea mare a lui este c reorganizarea omenirii ntregi sub
egida cretinismului el n o vede posibil dect tot sub egida papei.
Atitudinea critic a lui Vladimir Soloviov fa de Ortodoxie nu
este una negativ, ci o atitudine care arat tot respectul ce se cuvine
acesteia, deplngnd-o ns. E cu totul alt atitudine dect a lui Ceadaev,
care neag total fora creatoare a Ortodoxiei, pe cnd el deplnge numai
frmiarea de ctre naionalism a Bisericii rsritene, prin urmare i a
Rusiei.
Nu vede posibilitatea unei refaceri dect prin revenirea la
catolicism, la idealul su teocratic de stat universal n formula crctin,
un stat invers fa de cum l vede societatea naiunilor de astzi,
fiindc aceasta voiete s creeze un stat universal, fr nici o idee
spiritual care s-l domine.

70

Nichifor Crainic

Soloviov visase o organizare politic universal, ns sub primatul


neaprat al ideii cretine reprezentat de papalitate. El vede n fruntea
acestei teocraii un pap i un mprat, amndoi deopotriv convini de
adevrul esenial al credinei cretine. Firete c acest mprat viitor,
care s stea alturi de pap, nu putea fi dect arul Rusiei. Cum ar fi
posibil o teocraie cu un pap la Roma i un ar la Moscova, numai
Vladimir Soloviov o tie.
Ar fi putut s ne lmureasc, pentru c aceast atitudine
catolicizant a lui nu ine pn la sfrit. El nsui i atenueaz, ca i
Ceadaev, felul su de a gndi. Ctre sfrit, n orice caz dup cartea pe
care a scris-o despre teocraie, scrie celebrele luiTrei convorbiri, ntre
care este mai celebr una cu caracter apocaliptic. n aceasta Vladimir
Soloviov descrie, cu un talent fantastic, sfritul lumii dup Apocalips.
n acest sfrit al lumii el nu vede o Biseric cretin contopit sub egida
papei, ci trei Biserici cretine n faa Domnului: Biserica romano-catolic, Biserica ortodox i Biserica protestant. El apr n acelai timp
i mozaismul, fiindc acesta are sau avea un rol nluntrul teocraiei
universale cretine, de a organiza finanele acestui imperiu teocratic.
Iat, prin urmare, c n aceast ultim scriere a sa el nu mai vede
posibilitatea de unificare cretin sub egida papal, aa cum o visase n
cele dou scrieri ale lui dedicate teocraiei.
Nici Soloviov nu trece la catolicism, ci, ca i Ceadaev, moare
ortodox. Este, domnilor, un fel de mister faptul c aceti doi fanatici
apologei ai catolicismului n au mbriat credina catolic. Printro
netiut tain ei rmn ortodoci, mor n credina ortodox i sub egida
crezului rsritean. Dup ce l-au negat, ei afirm ortodoxismul prin
actul suprem, adic prin nsi moartea lor.

Slavofllii

De obicei, orice poziie luat ntro direcie sau alta strnete n


mod firesc o reacie, dup legea dialectic a lui Hegel. La atitudinea
' tranant luat de occidentaliti trebuia s vin o contra-atitudine, o
reacie, i aceasta este reprezentat de slavofilism.
n rusete se numete sloveanofilism, dar de cele mai multe ori
vei ntlni acest curent denumit cu termenul occidental de slavofilism.
Ce nseamn slavofilism este uor de ghicit: iubirea de slavism, iubirea
de rasa slav, pasiunea pentru geniul slav, n spe pentru geniul rus.
Direcia aceasta slavofilist n raport cu direcia occidentalist,
revoluionar, este o direcie numit cu termenul nostru
tradiionalist. Slavofilitii sunt tradiionalitii culturii ruseti. Un
punct care de la nceput i apropie pe unii i pe alii, pe occidentaliti i
pe slavofili, este constatarea c Rusia reprezint ceva cu totul deosebit
de Europa. Cu acest punct sunt toi de acord. Pe ct vreme occidentalitii
vd aceast deosebire de Europa ca o napoiere a ei, slavofllii dimpotriv,
vd n aceast deosebire superioritatea Rusiei fa de Europa. Vom
vedea cum.
Trebuie s v mai spun c aceti cugettori i scriitori frecventeaz
la nceput aceleai cercuri. Sunt prieteni, dei iau atitudini diametral
opuse, frecventeaz aceleai cenacluri, cunosc filozofia lui Hegel, n
virtutea creia pot lua o atitudine fie de extrem dreapt, fie stng. De
aici se explic faptul c att occidentalitii sunt hegeliani, ct i
slavofllii, care jur tot n numele lui Hegel. Din discuii, din raporturile

72

Nichifor Crainic

personale pe eare le au la nceput, cercurile se difereniaz n mod firesc,


iar diferena aceasta se adncete treptat ntre ei, pn cnd ajung la
poziii cu totul opuse, care se vor prelungi pn n vremea de astzi,
cnd curentul occidentalist, liberal n originea lui, dar revoluionar,
evolueaz n social-democratism, din social-democratism n comunismul
teoretic de astzi comunismul propriu-zis fiind o stare teoretic
, iar din acesta n bolevism. Bolevismul i comunismul nu sunt tot una.
Comunismul este o stare teoretic a unei societi posibile, n timp ce
bolevismul este realizarea comunismului ideal. Cealalt direcie
slavofilist sa continuat i ea pn n vremea rzboiului, cnd a
reprezentat doctrina oficial a imperialismului rusesc.
Dar evoluia celor dou curente nu este pe calc politic, ci ea
fructific dou mari curente de cultur ruseasc, care difereniaz total
gndirea rus n dou mari emisfere. Aa de mari i difereniate sunt
aceste curente, nct ntro convorbire pe care am avut-o cu dl. Stere
om de cultur rus , vorbind despre slavofilism i despre conductorii
slavofilismului, mi-a mrturisit c nu l-a interesat niciodat acest
curent.
Pe cnd occidentalismul socotete Rusia un fel de tabula rassa pe
care trebuie cldit din nou un edificiu cu totul european, dup legile
culturii occidentale, slavofilitii o consider o lume aparte fa de
Europa, care cuprinde n sine toate posibilitile unei dezvoltri de
cultur epocal, cultur care n cele din urm va putea prin ea nsi s
cucereasc Europa ntreag. Sunt muli slavofili scriitori, gnditori i
oameni politici. Astzi vom vorbi de cei mai nsemnai, i anume de
fondatorii propriu-zii ai acestei micri. Voi numi n special doi dintre
ei: Ivan Kirievski i Alexis Homiakov, plus cei doi frai Axakov, care
la vremea lor au avut o importan deosebit, dei nu prin originalitatea
de gndire.
Domnilor, slavofilismul e ntemeiat n prima jumtate a veacului
al XlX-lea de Kirievski. Sau creat discuii n ceea ce privete iniiatorul
acestui curent. Eu cred c Kirievski este adevratul fondator. E greu de
spus care sunt iniiatorii, fiindc sunt prieteni nedesprii i activitatea
lorcade exact n aceeai vreme, iarslavofilismul doctrinei tradiionaliste
se trage i el dinainte de veacul al XlX-lea. Originea ideii slavofile.mai

Dostoievski i cretinismul rus

73

bine zis originea mesianismului, a ideii mesianice ruseti, e de cutat n


veacul al XVI-lea.
O legend spune c un clugr, anume Filotei, a visat pentru
viitor gloria celei de a treia Rome, care nu era alta dect Moscova. ntia
Rom este cea papal, a doua Bizanul, i dup ce Bizanul a czut sub
turci, gloria lui a trecut i a nscut n Rusia cea de a treia Rom, adic
rolul pe care l-a jucat n lume Roma catolic, apoi Bizanul, l va juca
de acum ncolo Moscova.
Toat aceast doctrin a mesianismului rus, pus pe seama
viitorului, este plantat n aceste idei legendare izvorte din visul
clugrului Filotei.
Ivan Kirievski sa nscut la 1806 i a murit la 1856. A murit n
mod tragic, de holer. Tot de holer a murit i prietenul su Homiakov,
cel de al doilea mare slavofil. Amndoi sunt aristocrai. La aceast dat
aproape toi intelectualii care joac un rol de seam n Rusia sunt
bineneles aristocrai. Kirievski i face cultura n Occident, fiind atras
n special de filozofia lui Hegel i Schelling. Se ntoarce n patrie ca un
perfect european, cu hotrrea de a europeniza Rusia. Scoate chiar o
revist intitulat Europeanul.
La aceast revist colaboreaz chiar geniul literar al Rusiei,
Alexandru Pukin. Kirievski public un articol intitulat Veacul al
XlX-lea, cu un coninut catolicizant. Unul dintre Axakovi era eful
cenzurii imperiale. El scpase acest articol. Revista Europeanul este
suspendat, o dat pentru totdeauna, iar Axakov este pedepsit de
mprat. n aceast prim perioad e de observat un lucru, c nu este
occidentalist n toat puterea cuvntului, ca ceilali. V am spus c
cellalt curent occidentalist, care nu era catolicizant, fcea profesiune
de credin ateist. Kirievski nu era nici catolicizant, nici liberal, i deci
nu neag credina ortodox, ci o privete cu bunvoin. Urmeaz o
pauz n activitatea lui. Se cstorete cu o femeie foarte credincioas,
care aduce n cas i un duhovnic, printele Filotei. Doi ani dureaz
ntre el i tovara de via discuii pe tema Ortodoxiei, cutnd s l
conving de valoarea inegalabil a Ortodoxiei. n cele din urm,
printele Filotei nvinge, iar Kirievski devine unul dintre cei mai mari
fanatici ai Ortodoxiei. De acum ncolo ncepea doua faz, faza propriuzis, slavonist a lui Ivan Kirievski.

74

Nichifor Crainic

Domnilor, scrierile lui sunt puine. Dou sunt mai nsemnate


dintre ele. Una este o ncercare asupra civilizaiei europene i raportul
ei cu civilizaia rus, a doua se refer la necesitatea i posibilitatea unor
noi principii filozofice. A mai scris i alte lucrri, multe rmase
neterminate din pricin c ncepea un capitol dintro lucrare, l publica,
iar pentru numrul viitor cenzura nu-i da voie s mai continue. Aa c
cele mai multe au rmas neterminate. Terminate sunt numai cele dou
de care v am vorbit. n ce constau ideile lui Kirievski? Pentru el, Rusia
este o lume aparte fa de Occident. n Occident, zice el, domin
tiina, n Rusia domin credina. n Occident domin critica, n Rusia
domin tradiia. n Occident domin Biserica romano-catolic i
protestantismul, n Rusia domin Biserica ortodox. E o diferen
fundamental, din punctul de vedere al atitudinii omului, ntre
cretinismul occidental catolic, protestant i cretinismul oriental,
reprezentat de Ortodoxia rus. Care este aceast diferen? Catolicismul
i aceasta e marea vin pe care i-o gsete Kirievski caut s
neleag cu raiunea coninutul revelaiei, adevrul ei absolut. Spre
deosebire de catolicism, ortodoxismul caut s neleag absolutul
adevrului revelat nu prin raiune, ci prin direct ptrundere mistic.
Aceasta e diferena colosal pe care o gsete el de la nceput
ntre dou lumi: a culturii occidentale i a culturii ruse. Din acest
caracter raionalist al culturii occidentale se trag toate semnele
degenerescentei sale. Pentru Kirievski, cultura occidental reprezint
ceva iremediabil corupt. Raionalismul Bisericii romano-catolice, prin
care aceasta ncearc s neleag coninutul absolut al revelaiei
divine, este ntrupat n scolastic, n filozofia catolic medieval a
scolasticii. Din scolastic, dup Kirievski, se trage marele ru care zace
la baza culturii europene.
Din aceast pasiune de a raionaliza credina, prin degenerescena
spiritului european, sa nscut protestantismul. Protestantismul nu este
dect un exces de raionalizare a coninutului revelaiei. n ce const
greeala cea mare a acestui raionament, dup prerea lui Kirievski?
Domnilor, raiunea uman nu are un caracter absolut. Cnd omul ncepe
s raionalizeze, ncepe de fapt s se diversifice, s se deosebeasc, s
se individualizeze. Nu exist o raiune uman cu caracter absolut, ci
exist raiuni umane, adic diferite feluri de a concepe i de a nelege

Dostoievski i cretinismul rus

75

pe cale raional. Aa se explic de ce din raionalismul scolastic se


nate protestantismul, care este de fapt o total pulverizare a Bisericii
catolice. Iat, prin urmare, catastrofa pe care o aduce n unitatea culturii
europene intervenionismul, preponderena raiunii n materie de adevr
absolut revelat. Acesta este rul iremediabil de care sufer cultura
european. n Ortodoxie se ntmpl cu totul altfel. Omul ortodox
cuget n mod pasiv, prin mistic, prin credina adevrului absolut.
Unitatea acestui adevr absolut rmne prin urmare intact, ferit de
orice influen individualist a raiunii umane, iar superioritatea Bisericii
catolice i culturii care se dezvolt din ea apar dintro dat n forme
inegalabile. n concepia lui Kirievski, acceptarea pasiv a adevrului
total, pe care l ofer Revelaia, garanteaz integritatea doctrinei
religioase. n Ortodoxie este exclus posibilitatea de a-i frmi
credina, unitatea culturii nscute din ea, fenomen pe care el l vede n
cultura occidental i pentru care o acuz de degenerescen, de
corupie. Mai departe fiindc consideraiile lui nu se opresc aici,
trecnd din domeniul Bisericii n domeniul mai larg al culturii el
gsete aceeai difereniere ntre cultura ortodox i cea occidental,
dnd ca exemplu arta.
Pentru noi, ruii, zice el, arta nu este altceva dect un vemnt
al adevrului. Frumuseea i adevrul sunt pentru el acelai lucru:
frumuseea pentru noi este un vemnt al adevrului. Pe ct vreme
n arta occidental gsete o deviere total de la adevr, ns nu pot
spune de ce, pentru c nu justific acest lucru. Mai departe, fiindc
Kirievski i toi slavofilii sunt teocrai, l preocup aceast idee a
primatului bisericesc n viaa colectiv a popoarelor i face difereniere
n ce privete raportul dintre Biseric i stat. n Rusia, zice el,
Biserica i-a pstrat integritatea ei nealterat de stat, pe ct vreme n
Occident, Biserica romano-catolic e infiltrat de materialism i stpnit
de pofta dominaiei lumeti. Prin urmare, a cutat s domine statul i s
se transforme ea nsi n stat. Pe de alt parte, Biserica protestant
pulverizat i dezorganizat cum este, sa lsat total robit de ctre stat.
Aadar, Biserica romano-catolic caut s domine statul, Biserica
protestant e dominat de stat. Fa de ele, Biserica ortodox rus se
difereniaz prin aceea c, neamestecndu-se n chestiunile statului, ea
i pstreaz primatul spiritual asupra statului. Omul rus e dublu

76

Nichifor Crainic

cetean. Prin stat e ceteanul pmntului, prin Biseric e ceteanul


cerului. Dar i societatea oriental rus o gsete Kirievski diferit de
societatea occidental. n privina proprietii bunoar, el gsete c
ceea ce e caracteristic n Rusia este mirul, comunitatea de afar, i prin
aceasta Kirievski evideniaz afirmarea personalitii umane, dispariia
oricrui materialism, adic degajarea persoanei umane de bunurile
materiale, din moment ce exist instituia popular a mirului, adic a
proprietii comune. n Occident, proprietatea fiind individual i
legnd pe individ de materie, capt un caracter material care o
deosebete total de societatea oriental.
Kirievski se nal, pentru c n privina mirului, adic a
proprietii comune, este de acord cu occidentalitii, cu socialitii, care
susin c exist aceast comunitate de avere mirul ca instituie
popular , iar Rusia ar fi terenul cel mai bun pentru a transplanta, a
realiza n practic acest ideal socialist al vremii. Acelai lucru l spun
i teoreticienii bolevismului de astzi. Mai departe el face o diferen
ntre lumea occidental i oriental n ceea ce privete familia. Familia
rus se deosebete de familia occidental prin aceea c ea sa pstrat
ntrun caracter patriarhal, i anume n aceast familie domin simul
ierarhic al supraordinii i subordinii. Tatl e eful familiei, iar mama i
copiii i se subordoneaz poruncii lui. n Occident, familia a fost corupt
de ideile liberale, de vreme ce se vorbete despre emanciparea femeilor
i a copiilor. n aceast idee de emancipare a femeii de sub tutela
brbatului i a copiilor de sub tutela prinilor, el vede germenul
corupiei societii Occidentului.
n cazul lui Kirievski avem de a face cu un filozof al culturii i
cu un filozof al istoriei n acelai timp. El caut s fondeze ideile
amintite n nite consideraii asupra istoriei, n sensul cercetrii n ce
const sau care este cauza acestei diferenieri totale ntre cultura
occidental i oriental. EI gsete c pricinile acestei diferenieri stau
n originile vechi ale acestor dou lumi, ale acestor dou culturi.
Cultura occidental, zice el, se bazeaz pe Roma autentic. Aceast
Rom autentic era o instituie juridic dominat de ideea de a stpni
pmntul. Caracterul acesta juridic materialist st la baza culturii
occidentale, avnd de la nceput aceast pecete de materialism care o va
duce treptat, treptat la putrefacie. Cultura rus oriental are la originea

Dostoievski i cretinismul rus

77

ei Atena antic. Rusia a motenit de la Bizan idealismul ntreg,


desfacerea de lumea pmnteasc a vechii Atene, a idealismului
filozofilor, iar aceast origine i-a dat caracterul idealist i fora n
virtutea creia se va putea dezvolta n viitor aceast cultur, pn cnd
va ajunge s stpneasc pmntul, pentru c din moment ce cultura
occidental este o cultur corupt, asemnndu-se cu vechea cultur a
Romei, care la un moment dat a czut tot aa de iremediabil, ea nu se
poate regenera dect prin noua cultur primitiv. Or, aceast cultur
primitiv n o poate da Europei dect Rusia.
Precum cultura corupt a Romei a cutat s se regenereze prin
culturile primitive ale popoarelor care au venit n contact cu ea, tot astfel
cultura corupt a Europei nu se va putea regenera dect prin cultura
nou, tnr, primitiv, dac vrei, a Rusiei. De unde vine izvorul
acestei culturi ruseti?
Kirievski, care triete n epoca romantismului, n vremea cnd
de-a lungul i de-a latul Europei se proclam geniul creator al popoarelor,
vede izvorul acestei culturi ruseti n forele creatoare ce se vor ridica
n viitor din popor i care vor da natere unei mari culturi care va putea
cuceri Europa ntreag i o va putea regenera cu forele noi pe care le va
aduce.
Aceasta este ideea mesianic n care se termin doctrina
slavofilist a lui Kirievski.
Al doilea mare gnditor al slavofilismului este Alexandru
Homiakov. Sa nscut n anul 1804 i a murit n 1860, tot de holer.
Lucrrile lui sunt toate scrise i aprute n limba francez. Unele sau
tradus n englez. Cea mai mare parte din lucrrile lui au aprut n
revista Europeanul. Dac Kirievski este filozoful cultural al
slavofilismului, Homiakov este teologul acestei micri un teolog
liber, care nu studiase teologia n coal, ci individual.
Homiakov este tot de origine aristocratic. Este un om care sa
pstrat cast toat viaa lui, care a dus o via exemplar din punct de
vedere moral, fiind unul dintre marii vizionari ai Bisericii Ortodoxe de
Rsrit. Una dintre cele mai simpatice, mai calde i mai bune figuri care
se poate ntlni n cultura ruseasc. nc din timpul vieii, admiratorii lui
l numesc printe al Bisericii i l pun n rnd cu marii Prini ai Bisericii
din epoca de glorie a cretinismului.

78

Nichifor Crainic

Scrierile lui au un caracter polemic, fiindc toat strduina lui


este s demonstreze c, att fa de catolicism, ct i fa de protestantism,
credina ortodox este superioar. Aceasta este misiunea de filozof al
religiei pe care i-o pune de la nceput Homiakov, n dorina de a afirma
principiul slavofilist al diferenierii lumii ruseti de lumea occidental
i al superioritii ei.
Cugetarea lui se strduiete s scoat necontenit n eviden,
comparativ cu catolicismul i protestantismul, superioritatea credinei
ortodoxe. De aceea scrierile lui sunt direct concepute n franuzete,
traduse n englezete i publicate n Europa, pentru a ataca diferite
probleme ce se pun din cmpul protestant sau din cmpul catolic. El este
nainte de toate un mare polemist, unul dintre cei mai mari polemiti i
apologei pe care i-a avut Ortodoxia. n ce constau ideile lui Homiakov?
Pentru el, ca i pentru Kirievski, religia este coninutul i fundamentul
ntregii fiine umane. Din toate valorile pe care le creeaz cultura
uman, nici una nu se poate compara i nu se poate egala cu valoarea
religioas. Credina, zice el, este fora motrice a istoriei universale.
Aceast istorie universal este condus de dou principii contrarii:
principiul necesitii materiale i cel al libertii spirituale.
Din lupta care se d ntre aceste dou principii potrivnice se
nate de fapt istoria, iar tendina dominant a ntregii istorii umane este
ca din aceast lupt s ias biruitor principiul libertii spirituale asupra
principiului necesitii materiale. Credina este cea care d impulsul
dominant n ritmul istoriei universale, aplicnd aceast idee, acest
concept, care este un concept de filozofie a istoriei, n domeniul
religios.
Homiakov gsete o linie de evoluie ascendent a principiului
libertii spirituale, ncepnd de la cea mai primitiv form de religie,
pn la cea mai nalt form, i anume cretinismul.
Treptat, el vede o linie a eliberrii spiritului de materie, a
dominaiei spiritului asupra materiei, ncepnd cu religiile animiste i
ajungnd pn la budism, forma de religie cea mai nalt dintre religiile
naturale. Dincolo de sfera religiilor naturale este mozaismul, religie
eminamente spiritual prin concepia monoteist pe care o aduce,
fiindc budismul, forma superioar a religiilor naturale, este totui un
mijloc insuficient al dominaiei spiritului asupra materiei. De ce?

Dostoievski i cretinismul rus

79

Fiindc n budism spiritul i gsete libertatea n autodistrugere, n


Nirvana. Prin urmare, din aceast constatare putem trage concluzia c
pe cale pur natural spiritul e incapabil s ne elibereze complet i s
biruie complet principiul necesitii materiale, de vreme ce n budism
eliberarea nseamn autodistrugere n Nirvana. Spre deosebire de
budism i prin urmare de religiile naturale, mozaismul reprezint un
stadiu superior, prin ideea spiritual monoteist pe care o reprezint.
Dar adevrata eliberare spiritual i ncununare a luptei acesteia
dintre cele dou principii o reprezint cretinismul. n cretinism se
ntmpl c Biserica se mparte n dou: Ortodoxie i catolicism.
Principiul libertii spirituale ncepe s varieze n chiar sfera
cretin, din pricina marii sciziuni, adic marea schism.
Biserica roman, pentru a-i putea pstra unitatea, a trebuit s
fac uz de autoritate, ceea ce a nfrnt libertatea spiritual. n Biserica
romano-catolic, prin urmare, autoritatea nvinge libertatea spiritului.
Protestantism ul, care nu e dect o urm are a degenerescentei
catolicismului, pentru a putea salva libertatea distruge unitatea bisericii,
de vreme ce este frmiat n fel de fel de secte. Prin urmare, greeala
catolicismului este c autoritatea distruge libertatea. Greeala
protestantismului este c libertatea distruge unitatea i deriv n anarhie.
n filozofie, germenul individualist, raionalist, anarhic prin
urmare, este opera protestantismului pulverizant, care a distrus unitatea
n favoarea libertii individuale. Fa de catolicism i fa de
protestantism, Biserica ortodox se nfieaz superioar. n Ortodoxie,
autoritatea nu este dect de natur dogmatic, prin urmare ea nseamn
revelaia adevrului absolut care este acceptat printrun act al libertii
noastre spirituale.
De aici ncolo dezvolt o ntreag doctrin despre Biseric, o
doctrin de definiie a Bisericii i n special a Bisericii ortodoxe.
Caracteristica Bisericii este universalitatea i unitatea ei, zice
Homiakov. n ce const unitatea Bisericii? Care este caracteristica ei
prin urmare? nsemntatea Bisericii, rspunde Homiakov, nu este n
numrul credincioilor, ci n altceva, n spiritul unitar care o domin.
Acest spirit unitar, universal i absolut este Duhul Sfnt, acel principiu
ce d unitate Bisericii.

80

Nichifor Crainic

Prin urmare, dup Homiakov, Biserica are un caracter nevzut.


E nevzut, zice el, fiindc Biserica nu cuprinde numai fragmentul
vizibil, care e umanitatea prezent. Biserica cuprinde pe toi acei care
au fost si nu mai sunt aici, n aceast lume. Biserica cuprinde toate cele
ce sunt nevzute, lumea ngerilor i a spiritelor. Biserica cuprinde i pe
cei care vor fi n viitor i nu sunt nc. Acest caracter imaterial,
spiritual, duhovnicesc, i d caracterul de Biseric nevzut.
Aceast doctrin a fost socotit de muli ca fiind protestant. Nu
tiu dac dumneavoastr cunoatei teoria Bisericii nevzute dup
protestani, ns e o diferen colosal ntre concepia de Biseric
nevzut a lui Homiakov i concepia de Biseric nevzut a
protestanilor. Care este aceast diferen? De ce au inventat protestanii
teoria unei Biserici nevzute? Pentru c ei n au propriu-zis o Biseric
vzut, Biserica lor fiind frmiat. i atunci au fost nevoii s
inventeze aceast teorie pentru a ataca papalitatea, care caut prin
autoritate dominaia pmntului i mai ales pentru c ei n au Biseric
vzut.
Dar la Homiakov nu se poate vorbi de aa ceva. El nu neag
partea vzut a Bisericii, el este ortodox i socotete vzut un lucru
peste care domnete doctrina insuflat de Duhul Sfnt, pentru c, din
moment ce el vede ntreaga unitate a Bisericii prin Duhul Sfan, nu se
mai poate vorbi de o teorie protestant a Bisericii.
Mai departe, Homiakov dezvolt un punct de vedere pe care
l-am putea numi teoria cunoaterii ortodoxe. Gnditorii acetia,
Kirievski, Homiakov, Samarin, care este un discipol al lui Homiakov,
sunt mistici.
Prin urmare, ei vor dezvolta o teorie a cunoaterii de origine
mistic. Kirievski spusese la nceputul dectrinei lui, cnd cuta diferena
total dintre lumea noastr oriental ortodox i catolicism, c n acesta
din urm domin tiina, i deci critica, pe ct vreme n ortodoxism
domin credina i tradiia.
Dac lumea catolic a ncercat s neleag coninutul revelaiei
absolute divine pe calea raiunii, ortodoxismul nelege, sau mai bine
zis ptrunde n esena coninutului absolut al adevrului revelat pe calea
credinei. El nu ispitete cu mintea revelaia, ci o accept pasiv, cu
credina. Aceasta este diferena total dintre felul de a gndi al lumii

Dostoievski i cretinismul rus

81

occidentale i felul de a gndi al lumii orientale. Acest fel de a gndi,


aceast teorie a cunoaterii n termeni filozofici o ntlnim i la
Homiakov. nelegerea nu e posibil dect pe calea credinei, zice
Homiakov. i mai mult dect a credinei, pe calea iubirii.
Prin iubire, credinciosul ptrunde cele mai ascunse taine ale
adevrului revelat, cele mai ascunse taine ale Bisericii. Iubirea, n
concepia lui Homiakov, este ceea ce n filozofia lui Schelling se
numete intuiie intelectuala sau, cu un alt termen filozofic, simpatie
intelectual, ori, cu un termen care este mult mai apropiat fiindc
aparine lui Bergson, prin intuiie pur i simplu. n filozofia lui Bergson,
nelegerea adevrului nu o d raiunea logic, discursiv, ci intuiia
direct a lucrurilor care nu este dect instinctul reflectat n contiin.
Cineva care este n aceast comunitate de iubire spiritual, n
Biseric prin urmare, nu poate grei n ceea ce privete nelegerea
lucrurilor nalte ale credinei, dar, imediat ce omul s a rupt din
comunitatea de iubire spiritual a Bisericii, ncepe s greeasc.
Aceast afirmaie o aplic Homiakov Bisericii catolice, i aici v
rog s fii ateni, fiindc urmeaz o parte foarte subtil n concepia
filozofico-religioas a lui Homiakov, n care distinsul gnditor rus
explic proveniena lui filioque, adic acel punct dogmatic care ne
desparte pe noi de catolici i a fost de attea ori piatra de scandal ntre
cele dou Biserici.
Prin marea schism, Biserica romano-catolic a fcut un act de
orgoliu, sa rupt din comunitatea de iubire a Bisericii universale. Prin
urmare, catolicismul a pierdut posibilitatea nelegerii mistice a
adevrurilor supreme ale credinei. nstrinarea de comunitatea de
iubire a atras dup sine opacitatea i confuzia. Astfel sa nscut dogma
lui filioque. Cum? n doctrina adevrat i nealterat, Duhul purcede
numai de la Tatl. Cine este n comunitatea de iubire nelege aceast
dogm nalt n sensul ei cel mai tainic. Catolicismul ns, rupndu-se
din comunitatea de iubire i deprtndu-se prin urmare de puterea
mistic de a nelege aceast tain nalt a dogmei purcederii, a czut n
confuzie, a confundat efectul cu cauza i a ajuns la dogma filioque,
confundnd purcederea cu trimiterea.
ntradevr, n Sfnta Evanghelie se spune c Duhul Sfnt e
trimis i de Tatl i de Fiul, dar raportul Sfintei Triniti ctrc lume este

82

Nichifor Crainic

cu totul extern. Catolicismul ns, orbit prin ruperea din comunitate, n a


mai putut ptrunde n taina suprem a dogmei Sfintei Treimi, astfel
nct n actul exterior al trimiterii a vzut nsi purcederea. n felul
acesta, Biserica romano-catolic a ajuns s creeze aceast dogm,
afirmnd c Duhul Sfnt purcede att de la Tatl, ct i de la Fiul.
E una dintre cele mai ingenioase explicaii care se pot citi n
materie de teologie i devenire a dogmei filioque. Iminena Bisericii
catolice, prin urmare, este n aceast comunitate i n aceast unitate
suveran pe care o d Duhul Sfnt.
Ceea ce decurge pentru doctrina slavofil este c poporul care
aparine adevratei Biserici este chemat s creeze marea cultur care va
trebui s regenereze Occidentul corupt i eretic.
Homiakov, unul dintre slavofilii cei mai activi, nu este numai
gnditor, nici numai teolog, ci este i agentul viu care circul n vremea
sa prin toat lumea slav. El cunoate fruntaii tuturor popoarelor slave,
iar n vremea lui se nate acea micare pan-slav care voia s fie una
dintre marile formule politice ale Europei. n adorarea lui pentru popor,
n care el vede, ca i Kirievski, i ca toi slavofilii, rezervorul cel mare
al forelor de regenerare, el a ajuns s fac parte din partidul naional rus.
n ceea ce-i privete pe ceilali, fraii Axakov, foarte importani
n vremea lor, astzi nu li se mai acord aceeai importan. C. Axakov
reprezint partea politic a doctrinei slavofile a filozofiei lui Kirievski
i teologia lui Homiakov. Iar Ivan Axakov este ziaristul de mare talent
al acestei micri, care a luptat pentru rspndirea i popularizarea marii
doctrine slavofiliste. El nu face altceva dect s actualizeze prin
ziaristic ideile formulate naintea lui.
Un alt gnditor e Samarin care, urmnd aceeai filier teologic,
ca i maestrul su Homiakov, credea c adversarul de temut ce trebuie
combtut cu vehemen i metodic e catolicismul. Protestantismul nu
e dect umbra catolicismului.
Ceea ce se constat ca o caracteristic general este faptul c, pe
ct vreme socialitii occidentali privesc Rsritul fa de Occident sub
raportul civilizaiei materialiste, slavofilii privesc acest raport n special
din punct de vedere religios.

Dostoievski i cretinismul rus

83

Pentru doctrinarii slavofilismului, Occidentul va apare totdeauna


sub forma cretinismului alterat i deteriorat, adic a catolicismului i
protestantismului.
Atitudinea lor adversar catolicismului este, de fapt, atitudinea
confesional ortodox, n polemic cu protestantismul i catolicismul
apusean.
Am inut s scot n relief aceste dou tipuri de gnditori rui
tocmai pentru a nelege mai bine atitudinea lui Dostoievski fa de
Occident. Problemele pe care le agit Dostoievski n literatura lui erau
preocupri continue ale cugetrii ruseti, aa c toate cele gsite la el de
aceast natur trebuie considerate ca o continuare.
El e ca un imens rezervor n care se mpreun i se mbrieaz
apele tuturor izvoarelor, formnd reeaua de simire i gndire a sufletului
rusesc de pe ntreg cmpul literaturii ruse.

Cteva din operele lui


Dostoievski
ntro prelegere anterioar ncepusem s v schiez cteva din
romanele mai nsemnate ale lui Dostoievski. V spuneam atunci c,
neputnd trata toate problemele pe care le implic acest curs, din cauza
timpului scurt ce ne-a mai rmas pn la sfritul anului, multe din
prelegeri vor prea fr o legtur intrinsec ntre ele. Intenionam s
concentrez ntro lecie toate romanele mari ale lui Dostoievski. Dac
e vorba ns s le discui cu toate problemele ce se degaj din ele, n tot
complexul lor, i trebuie pentru fiecare carte cel puin o prelegere. Aa
se explic de ce cele expuse mai departe sunt n strns legtur cu
prelegerea amintit.
V am vorbit atunci despre epilepsie n general, despre aspectul
ciudat i caracteristic ce-1 au eroii lui Dostoievski, i am nceput cu
analiza romanului Crim i Pedeaps. Am urmrit pc scurt analiza
romanului, pn ce studentul nihilist Rodion Raskolnikov, devenit
criminal, i-a expiat pedeapsa, ajungnd prin rcmucare, cu ajutorul
deosebit al Soniei, la contiina moral a puritii. De aici ncolo ncepe
o nou via cu Sonia, purificai amndoi prin puterea teribil a
suferinei.
Aceasta e fabula romanului i acesta e sensul moral religios al
acestui roman. Ce se ntmpl mai departe nu-1 mai intereseaz pc autor.
Aici ncheie el ultima pagin.
Asupra acestor cri ale lui Dostoievski, n parte, sunt studii
complicate care disec totul pn n ultimele amnunte i pe fiecare

86

Nichifor Crainic

erou la rndul su, pentru c sunt o mulime de ali eroi secundari, n


sensul concepiilor pe care Dostoievski le-a ntrupat n carnea i oasele
eroilor si. Deocamdat ce nseamn acest roman? E drama
individualismului nihilist, care creznd c totul e permis, ajunge la
crim, i apoi acest roman e revelaia pe care numai un om genial ca
Dostoievski o putea reda prin analiza psihologic adnc pe care a
fcut-o eroului, aceast revelaie a naterii contiinei morale, de care
un asemenea erou mai nainte nu-i ddea seama. Ideea care domin
toat cartea este mntuirea prin suferin sau, mai bine zis, purificarea
sufleteasc prin marea suferin a remucrii, a penitenei pedepsei.
Romanul a avut un succes extraordinar, fiind vorba de eroi tineri.
Preocuparea lui obinuit era tnra generaie, n care ghicea aurul unei
Rusii viitoare, perfecte i cretine, aa cum vom vedea. Din momentul
succesului acestui roman, Dostoievski a ajuns s fie adorat de tineretul
universitar.
Al doilea roman important, nu n ordine cronologic, este
Idiotul.
Dostoievski era preocupat s creeze un tip de buntate pozitiv,
omul model dup care aspira adncul lui sufletesc, n care ideea cretin
s fie ntrupat n toat amploarea ei. Aceasta a fost experiena
ndelungat a vieii lui de artist. E, firete, foarte greu n art s creezi
un om bun, n sensul pozitiv al cuvntului, i mai ales un om perfect. E
mult mai uor s creezi oameni deraiai, anormali, dect s creezi
oameni pozitivi. Dostoievski a cutat ns s biruie i aceast dificultate,
crend ca prim ncercare Idiotul.
Idiotul nu e un idiot. E un prin Mkin , pe care noi l-am
putea caracteriza prin ceea ce Evanghelia numete srac cu duhul, n
sensul de puritate ingenu, n care nu intr contiina pcatului. Srac
cu duhul e puritatea necorupt a unui suflet. n acest sens l creeaz
Dostoievski pe eroul su, prinul Mkin, un or;i n sensul popular
slab de nger. Orfan i epileptic, triete n Elveia toat copilria i
adolescena lui ntrun fel de sanatoriu, pentru a se corecta oarecum de
boal. Se ntoarce n ar pentru o motenire. Aici intr ntro lume
foarte amestecat, cum vei ntlni de altfel n toate romanele lui
Dostoievski, de la general i aristocrat pn la plebea cea mai nedefinit
a oraelor. Intr n casa i n societatea unui general, Epancin, rud cu

Dostoievski i cretinismul rus

87

el, i cunoate o serie ntreag de lume, de la fetele generalului pn la


Nastasia Filipovna, una din cele mai celebre creaii ale operelor lui
Dostoievski, tot orfan, dar o demimonden rpitor de frumoas, care
nu se d pe bani, ci din pasiune. Ea e iubit n acest moment de un
oarecare Rogojin, un tnr fecior de bani gata, beivan, care umbl
necontenit nsoit de o ntreag ceat de beivi, i mpreun fac chefuri
i scandaluri. E fiu de aristocrai i bogtai rui, tip de personaj care se
ntlnete n romanele lui Dostoievski.
Prinul Mkin e un om incapabil de vreun ru i declar nc de
la nceputul romanului c el nu i iubete pe oameni din dragoste, ci din
mil. El ncepe so iubeasc i pe aceast Nastasia Filipovna, pentru
care simte o imens mil. Cunoscnd buntatea lui Mkin, n sufletul
Nastasiei Filipovna se trezesc dou sentimente contrarii: pe de o parte
pornirile ei spre desfru, care merg ctre Rogojin, detracatul, iar pe de
alt parte pornirile ei de buntate care merg instinctiv ctre prinul
Mkin. Prinul o cere n cstorie. n acelai timp o ceruse i Rogojin.
Ea rezist mult vreme i cedeaz prinului, care acum devenise foarte
bogat printro motenire neateptat, aa cum se ntmpl n romane.
Dar ea tie perfect c prinul Mkin nu o iubete pentru amor, ci din
mil, i aceasta i rnete orgoliul. De aceea ezit mult vreme. n cele
din urm, fiindc romanul se petrece n aceast alternan necontenit
din partea Nastasiei Filipovna, ntre prin, eroul virtuos, i Rogojin,
eroul desfrnat i dezordonat, cedeaz prinului care vrea so ia n
cstoric, nfruntnd tot oprobiul societii. i cedeaz, se mbrac n
hain de mireas i totui, cnd el o atepta n haine de mire n faa
bisericii, ea este rpit de Rogojin.
Prinul are o inteligen primar, nu secundar, cum l
caracterizeaz o eroin; este inteligena comun a oamenilor. Eroina
aceasta, una din fetele generalului Epancin, spune despre prin, cruia
toat lumea i zicea idiotul, c are o inteligen de instinct.
El nelege fiinele i lucrurile i raportul dintre ele ntrun mod
misterios, printro intuiie instinctiv. Prin urmare, o inteligen n
sensul bergsonian. Vom vedea la sfrit c o ntreag teorie a cunoaterii
se poate ntemeia pe aceast inteligen instinctiv, care e mult mai
sigur dect inteligena comun, numit n acest roman inteligen
secundar. Cu ajutorul inteligenei lui primare, prinul o caut i o

88

Nichifor Crainic

gsete n sfrit pe Nastasia, la Rogojin acas. Aici urmeaz una din


descrierile care zdrobesc prin panica pe care o dezlnuie n cititor. Este
vorba de o cas prsit. El deschide o u i o vede pe Nastasia
Filipovna dormind n pat i cum de sub cearafurile albe ieea afar
numai un clci, alb ca marmura. Nastasia Filipovna era ns moart.
Rogojin, n patima lui, tiind c-1 va prsi din nou, o ucide,
mplntndu-i pumnalul n inim. Pe urm are loc judecata n urma
cruia Rogojin e condamnat, iar prinul Mkin i pierde complet
minile. Aa se sfrete romanul.
Nu e timpul s v descriu acest roman, dar v recomand cu
insisten s-l citii. Cine este ns, n fond, acest prin Mkin? Citind
romanul cu atenie, vedei c e o calchiere, modelul unui om pe care
Dostoievski a ndrznit s-l fac n mare parte, ns nu ntru totul, dup
figura evanghelic a Mntuitorului. Dc aceca e foarte interesant cum
Dostoievski a ncercat s crceze un model de cretin, dup modelul
suprem i inimitabil al Sfintei Evanghelii. ns dac ar fi s-l lum ca un
cretin desvrit, vedem c are defecte tocmai pentru c e un om
normal i, deci, nu poate fi dat ca model. nc un amnunt: prinul e
feciorclnic, el nu e ntinat de plcerile crnii i rmne pn la sfrit
aa. Chiar cstoria el o concepe n acest sens: un sacrificiu pe care l
face pentru a o salva pe Nastasia Filipovna. Dar fecioria lui nu se explic
printro voin extraordinar, ci se datoreaz, pur i simplu, bolii de care
suferea: epilepsia.
Aceasta ne face s ne declarm nemulumii la sfritul romanului,
deoarece omul bun pe care a vrut s-l creeze Dostoievski n opera lui nu
poate fi dat ca un model de cretin. Mult vreme autorul a crezut c a
ntrupat tot ce se putea mai bun n prinul Mkin, pn cnd sa convins
i el c ceea ce a fcut rmne numai un ebauche, numai o schi a ceea
ce urmrea Dostoievski s ntrupeze ca erou cretin prin excelen.
Urmeaz a treia carte a lui Dostoievski, Posedaii. Ce e acest
roman i de ce se cheam astfel? Ca s nelegei, pe scurt, trebuie s v
spun c acest roman poart ca motto scena din Sfntul Evanghelist
Luca, cnd demonii se roag de Mntuitorul s scoat dracii din ei i
s-i vre ntro turm de porci. Mntuitorul admite, iar porcii ndrcii
se arunc n lac. Acest episod evanghelie servete de motto romanului
Posedaii i e cheia ntregului roman. Un personaj din roman, btrnul

Dostoievski i cretinismul rus

89

Verhovenski, fost profesor universitar, literat de geniu i om sceptic,


dar care nu ia n derdere credina cretin, explic la un moment dat,
pe patul de boal, ce sunt toi aceti eroi care se nvrtesc n jurul lui:
oameni ndrcii n care a intrat spiritul ru al veacului. n ce const
aceasta? Iari trebuie s v spun c tot acest roman furnic numai de
eroi tineri de la jumtatea veacului al XlX-lea, posedai de ideea
revoluionar a liberalismului.
Dostoievski, n acest pamflet genial pe care l creeaz la adresa
liberalismului. i judec extraordinar de aspru pe intelectualii care,
rupndu-se de viaa poporului lor, se supun cu totul ideilor strine
venite din afar, i mai ales ideilor revoluionare.
Romanul propriu-zis nu are o fabul, fiind o estur de indivizi,
discuii i tentative revoluionare. Cuprinde foarte multe teorii, aproape
toate teoriile revoluionare care se vnturau la vremea aceea. Sunt aici
trei personaje asupra crora vreau s v atrag atenia, orict de n treact
ar fi aceasta. E un personaj care, dup prerea mea nu i a tuturor
criticilor , domin ntreg acest roman, Nicolae Stavroghin, un tnr
aristocrat, nsui diavolul ntrupat. El e omul n jurul cruia se nvrtesc
toi acet tineri revoluionari. El vrea s aprind revoluia mai nti n
Rusia i pe urm n toate popoarele planetei.
Al doilea personaj este Verhovenski, fiul btrnului, care dup
prerea mea nu este aa de important.
Dar un alt personaj, o prelungire i o alt fa a lui Raskolnikov,
se cheam Kirillov, raionalist, ateu, care ajunge la teoria c supremul
bine n via e sinuciderea, nu crucea la care a ajuns Raskolnikov. E un
personaj care completeaz ntru totul partea negativ a lui Rodion
Raskolnikov din Crim i Pedeaps.
Un alt personaj, dezarmant de simpatic, este tnrul atov, fiu
din popor, revoluionar la nceput, ns care ncet-ncet se desprinde de
obsesia infernal a ideilor revoluionare i revine la dragostea ctre
popor. Acest personaj ntrupeaz ideile lui Dostoievski i atitudinea lui
fa de curentele revoluionare. E personajul pe care el l iubete prin
excelen, dei nu e un personaj care, proporional, s joace un rol de
prima mn. Rolul lui e acela al unui rus care ncepe s se trezeasc,
printr'o revenire la viaa sntoas, la popor, devenind demofil. Toi
aceti eroi sunt desprini total de popor i vorbesc despre el aa cum

90

Nichifor Crainic

vorbete igaliov, unul dintre ei, care spune celebrele cuvinte: Pornind
de la proclamaia principiului libertii nelimitate, trebuie s ajungem
prin revoluie la cea mai nelimitat tiranie. Acest igaliov e personajul
care duce mai departe ideile lui Raskolnikov, n partea lor revoluionar,
iar nu pur ideologic fiindc exist i o ideologie n acest roman.
Raskolnikov se prelungete n Kirillov, iar ca teorie a revoluiei se
prelungete n igaliov. Toi eroii lui Dostoievski au legtur unii cu
alii. atov este ns singurul care se desprinde din aceast infernal
mlatin, i revine la demofilie, nelegnd s se sacrifice pentru acest
popor, nelegnd n acelai timp i o revenire la ideea de Ortodoxie. Nu
e o idee destul de dezvoltat, dar acest lucru se va ntmpla n Fraii
Karamazov. Punctul principal n acest roman l formeaz ideile
revoluionare.
Prin romanulPosedaii, Dostoievski e profetul revoluiei ruseti.
i, ntradevr, citind acest roman care e foarte complicat i cel mai
greu dintre romanele lui Dostoievski rmi ngrozit de felul cum
scriitorul, nainte de 1870, a putut s ptrund revoluia rus pn n
ultimele ei amnunte.
Ceea ce spune igaliov cuprinde esena doctrinei bolevice. Prin
urmare nu numai liberalismul e atacat n acest roman, dar i ceea ce
deriv din el, adic social-democraia, iar din aceasta comunismul.
Iat deci cum, pomindu-se de la proclamarea principiului
nemrginitei liberti care a fost esena liberalismului din veacul al
XlX-lea se ajunge la nemrginita tiranie, esena comunismului
actual. Aceasta e ideea central a romanului. Se pot identifica personajele
i ntmplrile revoluiei, care sau ntmplat cu 50 de ani n urm.
De aceea Dostoievski e numit profetul revoluiei ruseti, cel care
a denunat revoluia din viitor, care avea s fie catastrofa Rusiei. in s
v atrag atenia asupra personajului Stavroghin. La nceput e n centrul
unui pendant, care poate fi citit detaat de restul romanului i care se
numete Confesiunea lui Stavroghin. Acesta a ajuns s se sinucid n
cele din unn. V recomand s citii cu atenie confesiunea lui Stavroghin,
o analiz genial a psihologiei demoniace. Dup ce ai citit aceast
confesiune, nelegei cheia romanului, toat ideea demoniac ce strbate
romanul. Stavroghin e un om care lucreaz posedat de spiritul din afar,
de care uneori i d seama, alteori nu. In toat psihologia lui, care e o

Dostoievski i cretinismul rus

91

psihologie excepional, se vede c el e posedat de spiritul ru. i atunci


v intereseaz, fr ndoial, o asemenea psihologie, pentru ca s
nelegei mult mai uor vieile sfinilor atunci cnd le citii. Prin
urmare, prin Dostoievski, familiarizndu-v cu spiritul lui, nelegei o
mulime de lucruri de care rmnei strini citindu-le fr o pregtire
deosebit.
V dai astfel seama ce nsemneaz fora diabolic amestecat cu
psihologia uman, pentru c Stavroghin, repet nc o dat, e un diavol.
Factorul om i factorul diavol sunt amestecai inextricabil.
S trecem la ultimul roman, Fraii Karamazov. nc din 1870,
ntro scrisoare ctre poetul Maikov, prietenul lui, Dostoievski i
dezvluie planul acestui roman. Cu intuiia special pe care o avea,
presimea c dup acest roman nu va mai scrie nimic. nc de la 1870,
el tia c aceasta va fi cartea cea mai mare a vieii lui i ultima. Vroia
atunci s intituleze aceast carte Viaa unui om pctos i s o scrie n
cinci volume. Apruse n acest timp capodopera lui Tolstoi, Rzboi i
pace, i el voia s dea romanului su proporia romanului tolstoian. ns
a ieit altfel dect l-a conceput: foarte voluminos i intitulat Fraii
Karamazov. N a terminat tot ce a avut s spun, fiindc eroul care
trebuie s nsemneze omul pozitiv al lui Dostoievski e nc un adolescent
cnd romanul se ncheie. Cine sunt aceti frai Karamazov? Sunt trei
frai legitimi i unul natural. E vorba de o familie de bogtai. Tatl lor,
btrn i libertin pn la extrema limit, a avut dou soii. Cu prima a
fcut primul copil, Dmitri, cu a doua pe ceilali doi copii legitimi, Ivan
i Alioa, iar cu o ceretoare idioat pe care a sedus-o ntrun an, la
marginea drumului, are copilul care este lacheu n cas, Smerdiakov, i
care e una din cele mai mari strpituri create n literatura universal. n
primul sens pe care i l-a dat, Dostoievski vrea s demonstreze literar
tragedia ereditii. Dostoievski, probabil, preocupat de ideile care
circulau n lumea tiinific, a dat aceast baz de idee ereditar
romanului su. Dar romanul, n afara acestui sens prim, are un mare sens
simbolic, fiindc n aceti trei frai sunt simbolizate cele trei mari Rusii,
aa cum apreau sub cele trei mari aspecte ale concepiei lui Dostoievski.
Dmitri Karamazov are aceeai stofa de erou ca i Rogojin:
desfrnat, chefliu, cheltuitor, cnd bun, cnd ru, un om teluric, unul din
eroii care ntrupeaz un fel de fore oarbe ale naturii, neajuni nc la

92

Nichifor Crainic

nici un fel de contiin. n romanele lui Dostoievski sunt o serie de eroi


pe care i-am putea numi simbolizri ale acestor fore i care n au ajuns
nc la nici un fel de contiin. Printre aceste fore telurice nu se afl
Raskolnikov, nici Kirillov, i nici Stavroghin, pentru c aceste personaje
prezint un stadiu de contiin, dar eronat.
Dmitri e o for teluric, care simte nevoia s se declaneze n
patimi, pn la epuizare. Patimile lui sunt beia i amorul. El are o
motenire rmas de la mama lui i se declaneaz o ceart ntre el i
tatl su, libertinul btrn Karamazov, pentru ca acesta s-i dea toat
motenirea i so cheltuiasc repede.
Al doilea fiu, Ivan Karamazov, reprezint, dincolo de teluric,
stadiul acesta de contiin moral eronat, fiindc e ntemeiat pe o
educaie eronat.
Fr ndoial, din punctul de vedere al problemelor intelectuale
care se pun, e cel mai interesant personaj din roman. Ivan Karamazov,
un raionalist, un filozof, un literat i un necredincios, simbolizeaz
tragedia ndoielii unui om care nu poate ajunge niciodat la credin,
dei obsesia lui permanent, ca i a lui Kirillov iat o nrudire ntre
ei, ca i ntre el i Stavroghin e ideea de Dumnezeu, pe care nu poate
ajunge s-L recunoasc. El reprezint, cum vam spus, aceast contiin
dincolo de teluric, dar deraiat, care nu a ajuns nc la axa ei metafizic,
la credina religioas.
Al treilea frate e Alioa, figur serafic i pur. Se pare c
ereditatea rea, pe care btrnul Karamazov cu femeile lui au trecut-o n
copii, sa epuizat n Ivan, aa c Alioa iese din aceast mlatin de
karamazovism. E o fiin aproape pur; n orice caz, urmele ereditare
sunt aproape disprute la el. Acest Alioa e ngerul romanului Fraii
Karamazov, figura serafic n care sa ridicat pn la maximum idealul
cretin al lui Dostoievski. Drama se petrece cu Dmitri, cel care
declaneaz fora pasional, teluric, de-a lungul romanului, vrnd s
mpart cu tatl su aceeai amant, oscilnd n acelai timp, ca i
prinul Mkin, ntre o iubire pur, care vroia s se sacrifice pentru el,
i Gruenka, pe care vroia s i-o fac amant, rpind-o din braele
tatlui su. Dar lucrurile acestea le putei citi foarte bine n roman.
n acest roman se gsete un episod care se poate citi detaat i
care are i nu are legtur cu structura romanului. E celebra Legend a

Dostoievski i cretinismul rus

93

Marelui Inchizitor. Ce e aceast legend a Marelui Inchizitor? Ivan


Karamazov, intelectualul obsedat de problemele supreme ale existenei,
de ideea de Dumnezeu, de ideea ordinii morale n aceast lume, fr s
ajung totui la credin, discutnd ntro crcium modest cu Alioa
despre existena i inexistena lui Dumnezeu (n ajunul plecrii n
Europa pentru a-i continua studiile, care ns nu mai are loc pentru c
nnebunete la sfritul romanului), i citete lui Alioa aceast poem
intitulat Legenda Marelui Inchizitor. n ea e ntrupat concepia atee
despre lume i univers a lui Ivan. Aceast legend a Marelui Inchizitor
e, domnilor, lucrul cel mai grandios care se poate citi n literatura
universal. Ivan imagineaz o povestire n care Mntuitorul a revenit pe
pmnt, pe vremea marii Inchiziii din Spania, la Sevilla, cnd Biserica
romano-catolic ardea, n doi timpi i trei micri, pe oricine era bnuit
ca fiind eretic. Marele Inchizitor e un btrn de 99 de ani. Mntuitorul
apare modest, n hain srac, pe strzile Sevillei; mulimea l recunoate
imediat. Marele Inchizitor, prinznd de veste, l cheam i-L bag n
ocn. Noaptea, acest btrn se duce la El i i face unul din ccle mai
teribile rechizitorii care sar putea face din partea unui ateu. Nici
Nietzschc n a izbutit, cu tot talentul lui excepional, s ajung s spun
ceea ce Marele Inchizitor i reproeaz n temni: De ce ai venit aici?
Fiindc ne strici tot ce am fcut noi. nvtura Ta era o nvtur
inaplicabil, inadaptabil la oameni. Noi am fcut-o adaptabil la
oameni, noi lucrm prin celc trei mari puteri pe care i le-a oferit
diavolul n ispita din pustie i pe care Tu le-ai refuzat: minunea,
misterul, autoritatea (sunt cele 3 ispitiri pe care diavolul le-a oferit
Mntuitorului n pustie la sfritul postului. Mntuitorul le-a refuzat,
dar noua Biseric romano-catolic le-a acceptat). Noi nu urmm
nvtura Ta. Cu aceste trei chei deschidem inima popoarelor i tot cu
ele le conducem. De ce caui s strici noua ordine pe care am fcut-o noi
n lume? Rectificnd nvtura Ta, mine Te voi arde pe rug". i atunci,
Mntuitorul, tar s spun un singur cuvnt (el nu rostete nici un
cuvnt n acest poem), se ridic i-l srut pe frunte. Temnicerul,
ngrozit, deschide poarta, iar Mntuitorul iese i dispare. Aceasta e
celebra legend a Marelui Inchizitor, creat de Dostoievski.
Domnilor, nici cei mai teribili francmasoni i nici cci mai teribili
atei, dumani iremediabili ai Bisericii romano-catolice, nu cred c au

94

Nichifor Crainic

scris vreodat un pamflet aa de ngrozitor la adresa Bisericii


romano-catolice. n fond, aceast legend e un pamflet pentru c sunt
nenumrate exagerri i lucruri false pe care le atribuie Bisericii
romano-catolice. Un pamflet nseamn ntotdeauna o desfigurare a
lucrurilor, o desfigurare a celor existente. Dar din punct de vedere literar
e, far ndoial, una din capodoperele literaturii universale.
Asupra altui pasaj vreau s v atrag atenia n acest roman. Ivan,
dup ce-i citete lui Alioa legenda Marelui Inchizitor, ajunge n
camera lui, acas, singur, este cuprins de febr i ncepe s aib
halucinaii. Aici urmeaz unul din cele mai caracteristice pasaje din
opera lui Dostoievski, pasaj asemntor cuConfesiunea lui Stavroghin,
de care v am vorbit, o dedublare a personalitii lui Ivan. E apariia unei
fantome, care se pare c ar fi direct diavolul, cci dup toate semnele cu
care e descris acest al doilea personaj, el nu poate fi dect diavolul n
persoan. Dup conversaia care urmeaz ntre ei, n halucinaia i n
paroxismul febrei, Ivan ia paharul cu ceai i-l azvrle n acest personaj.
Dostoievski adaug, ncheind acest capitol, c el face acest gest precum
odinioar Luther a luat climara i l-a izbit cu ea pe diavolul care intrase
n camera lui.
Si, n sfrit, vreau s v mai atrag atenia asupra unui episod prin
care culmineaz acest roman, i care iari poate fi citit separat, fiindc
are i nu are legtur cu romanul. E vorba despre episodul tot att de
celebru al copiilor. Alioa, ngerul acestui roman, aa cum v am spus,
i petrece existena el e ucenicul stareului Zosima ntre mnstire
i cas. Mnstirea e descris cu o amploare far seamn. Se zice c e
celebra mnstire Optina de lng Moscova. Stareul Zosima este
unul dintre cele mai importante personaje. Pentru aceasta, clugrii
i-au oferit slujb i loc la mnstirea Alexandru Nevski.
Alioa, cum v spuneam, i petrece toat viaa ca o legtur ntre
dou lumi total separate, lumea pctoas a Karamazovilor i lumea
pur, monahal, a mnstirii, dominat de spiritul miraculos al stareului
Zosima.
In parantez, trebuie s v atrag atenia asupra nc unui lucru,
i anume nvturile stareului Zosima, care iari fac un fel de carte
separat, o expunere dintre cele mai fermectoare a doctrinelor
evanghel ice, despre iubirea de oameni. Alioa, la sfrit, dup catastrofa

Dostoievski i cretinismul rus

95

ntregii lui familii, apare n lumea copiilor. Acest episod e una dintre
cele mai frumoase lecturi ce se pot citi n via. Copiii sunt adunai cu
toii la mormntul unui copil, pe care tot ei l nmormnteaz, Iliua. In
mijlocul acestor copii apare Alioa, ca un tnr apostol care le predic
ideea cretin c trebuie s creeze o ar nou, cea de a treia Rusie.
Cu aceast viziune de apoteoz, aruncat dincolo de infernul
revoluiei ruseti, se termin opera lui Dostoievski. n acest roman al
frailor Karamazov, e, prin urmare, ntrupat concepia lui Dostoievski,
simbolizat prin cele trei Rusii: o Rusie natural, alctuit din bine i
ru, amestecate far contiina deplin a ceea ce trebuie s fac i ce nu.
Rusia aceasta natural e simbolizat n patimile lui Dmitri. Pe urm e
Rusia cealalt, intelectual, dar deraiat de ideea filozofic raionalist
i politic, revoluionar, pe care am vzut-o ntrupat n romanul
Demonii i care apare aici prin Ivan Karamazov. Cei doi eroi ai
romanului, Dmitri Rusia natural i Ivan Rusia intelectual,
deraiat, nu sfresc bine: unul dispare n nchisoare, cellalt n nebunie.
Un singur erou rmne ntreg la sfritul romanului, Alioa, gata s
duc pe umerii lui marea misiune de ncretinare, pe care i-a sdit-o n
suflet stareul Zosima. n acest simbolic Alioa ntrupeaz Dostoievski
tot ce a putut s cugete el mai bun despre o lume i o societate cretin
viitoare, despre o Rusie regenerat, mntuit prin puterea Evangheliei.

I
Tragedia
individualismului

Individualismul rationalist
i iubirea
9

n prelegerile de pn acum am cutat s schim nsemntatea


lui Dostoievski n literatura rus i nsemntatea lui pentru vremea de
astzi. Am cutat mai departe s v schiez o biografie a lui Dostoievski,
iarpe urmantecedenii ideologici din cultura ruseasc, atunci cnd am
vorbit despre occidentaliti i slavofili, i iat-ne astzi n pragul
doctrinei dostoievskiene.
Domnilor, opera lui Dostoievski, pentru cine vrea so studieze i
nu are nc elementele necesare, e ca o pdure de enigme, prin care se
poate cineva ncurca, fr s gseasc un fir care s-l duc la lumini.
Este aa de stufoas, aa de enigmatic, n diferitele ei aspecte, nct,
neiniiat, este foarte greu s ajungi la sensul suprem sau la ideea central
a acestei opere.
i atunci se pune ntrebarea: care este ideea conductoare, ideea
central a autorului nsui, ideea care s radieze sensul maiestuos,
imperial, peste acest tufi al operei lui Dostoievski?
Am citit felurite cri, ruseti i strine, asupra concepiei lui
Dostoievski. Dar. din tot ce am citit eu, m am oprit asupra a dou cri
n special, pe care vi le recomand i dumneavoastr, ca fiind cele mai
valoroase in ceea ce privete educaia general pentru a intra n sensul
adnc al operei lui Dostoievski. Una este cartea lui Nicolae Berdiaev,
Spiritul lui Dostoievski, aprut n nemete, dar pe care o gsii i n
franuzete sub titlul: Lesprit de Dostoievskv, i alta, o carte german
pe care o gsii numai n aceast limb, a unui tnr gnditor, Hans

100

Nichifor Crainic

Prager, intitulat Concepia despre lume i via a lui Dostoievski.


Cine va citi aceste dou cri nu va grei n interpretarea lui Dostoievski,
cruia muli dintre autorii care se ocup cu el i cu opera lui i dau
diferite alte interpretri. S v dau un singur exemplu: un scriitor
mediocru a ajuns la concluzia c Dostoievski era ateu i c opera lui este
opera unui ateu. Este o aberaie prin nsui fondul operei dostoievskiene,
adnc religios. Dac avei la ndemn aceste dou cri, v putei
orienta just i sigur n ceea ce privete concepia lui Dostoievski i
gsirea sensului operei lui. Domnilor, ce zice Hans Prager? Hans Prager
crede c esena concepiei lui Dostoievski const n aceste dou idei:
individualismul abstract i universalismul iubirii, sau universalismul
iubirii ca soluie mpotriva individualismului abstract.
Cartea sa este o lucrare foarte sistematic, coninnd liniile
eseniale ale filozofiei lui Dostoievski. Dumneavoastr s tii c,
atunci cnd este vorba de un autor care nu e un filozof i nu i
sistematizeaz singur gndirea, ci un artist care i-a divizat concepia
lui n diferite ntrupri artistice, cum este Dostoievski, un critic sau un
autor care scrie asupra Iui, poate s greeasc.
De ce? Fiindc se poate ntmpla s sistematizezi pe seama
scriitorului idei care s nu fie ale lui i, de dragul nlnuirii logice a unui
sistem, se poate ntmpla s nlocuieti cu ideile tale, ideile reale pe care
le-ar fi avut autorul studiat. Acesta nu este cazul lui Hans Prager, care,
dei face o expunere ct se poate de sistematic i bogat a filozofiei lui
Dostoievski, nu depete realitatea cugetrii acestuia i nu impieteaz
cu nimic asupra adevrului pe care l gndea Dostoievski. De aceea
cartea lui este recom andat, cci nu desfigureaz cugetarea
dostoievskian. Smburele concepiei dostoievskiene este formulat
prin urmare de Hans Prager n aceste cuvinte: individualismul abstract
i universalismul iubirii. Ce vrea s spun Hans Prager cu aceste
formule pe care le-a dat?
Individualismul abstract, cum l numete el, este acea atitudine
a insului singularizat, ntrupat n diferite personaje din opera lui
Dostoievski, bunoar n personajul Raskolnikov din Crim i
pedeaps, n personajul Piotr Verhovenski, n Nicolae Stavroghin, n
Kirillov i n igaliov din Posedaii, sau n lvan Karamazov din
romanul Fraii Karamazov. Aceste personaje reprezint o concepie
individual a vieii, o atitudine ale crei rdcini stau n egocentrism.

Dostoievski i cretinismul rus

101

Eul individual al acestor personaje devine un fel de centru al


lumii i nu ei sunt fcui pentru lume, ci lumea e considerat ca fiind
creat pentru ei, la dispoziia lor. Atitudinea aceasta individualist, care
i are rdcinile n acest egocentrism sau, dac voii, n egoism, ca s
vorbim n limbajul moral, e frmntat i susinut de raiune. Atitudinea
individualist este de fapt o atitudine raional. E susinut de raiunea
logic, pe care Dostoievski o numete raiunea euclidian. Cealalt
atitudine, n totalitate antinomic, e atitudinea universalismului iubirii.
Personajele care reprezint acest universalism al iubirii din opera lui
Dostoievski sunt: Sonia din C rim i pedeaps, prinul Mkin din
romanulldiotul, ori marea figur care domin prin doctrina ce reprezint
i care nseamn simbolizarea nsi a Bisericii ortodoxe, stareul
Zosima din romanul F raii K aram azov sau, n sfrit, Alioa din
acelai roman. Prin aceste personaje nu lumea e fcut pentru individ
i la dispoziia individului, ci insul este fcut pentru lume i la dispoziia
lumii. Atitudinea n via a unor asemenea personaje i are izvorul nu
n egoismul individualismului abstract, ci, zice Hans Prager, ntrun
cosmocentrism, i aici greete Hans Prager cnd crede c n
cosmocentrism i are izvorul aceast atitudine universalist. De ce?
Pentru c toate aceste personaje care sunt ntro vast i universal
legtur cu lumea, prin marele i covritorul sentiment al iubirii, nu
consider aceast iubire ca i cum ea i-ar avea izvorul n lume i ar
emana din lume, ci consider aceast iubire ca avndu-i izvorul n
Dumnezeu, ca fiind de esen divin.
Izvorul ei deci este n teocentrism. Pentru c, pentru toate aceste
personaje, inclusiv pentru creatorul lor, Dostoievski i vom vedea
asta din dezvoltarea n continuare a prelegerilor noastre , iubirea
universal pentru lume i pentru ins este Dumnezeu nsui. Prin urmare,
universalismul lui Dostoievski i are originea ntrun teocentrism, iar
nu n cosmocentrism, cum crede i scrie Hans Prager n foarte valoroasa
lui lucrare. Dar, domnilor, aceast formul care vrea s cristalizeze
ideea stpn, conductoare, idcea dominant a concepiei lui
Dostoievski, se pare totui c este insuficient. Fr ndoial c am
exprimat foarte mult cnd am zis c aCeast atitudine, individualismul,
i are izvorul n egoism, dar nam exprimat totul i fr ndoial c am
exprimat foarte mult cnd am spus c universalismul i are izvorul n

102

Nichifor Crainic

cosmocentrism cum zice Hans Prager, sau n teocentrism, cum am


zice noi dar iari mi se pare c nu e de ajuns. Numai cu aceste
elemente la ndemn nu se poate totui intra profund n sensul adevrat
al operei lui Dostoievski. Exist o alt idee, care formeaz ultima esen
a concepiei lui, i aceast idee ne-o pune la ndemn Nicolae Berdiaev
n cartea care de fapt e cea mai profund din cte sau scris despre
Dostoievski. Nicolae Berdiaev spune, ntrunul din cele mai interesante
capitole ale acestei cri, c ideea dominant, ideea de baz a filozofiei
lui Dostoievski este ideea de libertate.
Fr aceast idee e foarte greu s nelegem diferite personaje
din opera lui i este foarte greu s gsim linia de ansamblu a cugetrii
lui Dostoievski, ntrupat de-a lungul romanelor sale. i are dreptate
Nicolae Berdiaev. Domnilor, Dostoievski, cum tii, sa format n
veacul al XlX-lea, care este veacul de apoteozare a ideii de libertate n
domeniul filozofiei micrilor sociale i politice, cum tii foarte bine,
i tot aa de intens i n domeniul literaturii din aceast vreme.
Chiar din copilrie, n casa printeasc face cunotin cu
Schiller, marele poet german, care era foarte iubit n casa prinilor lui.
Sensul concepiei lui Schiller este, tii cu toii, ideea dc libertate. Dar
la Schiller libertatea avea sensul curent din vremea lui, social, politic
sau naional, dac vrei. Nu despre aceast libertate este vorba n opera
lui Dostoievski. E adevrat c scriitorul, nc din copilrie, prin contactul
cu lectura lui Schiller, s a familiarizat cu ideea de libertate, dar nu
despre libertatea social, politic sau naional este vorba n primul
rnd n opera lui Dostoievski i nu acest fel de libertate este aceea care
este la baza concepiei lui, ci e vorba de o libertate cu un sens mult mai
adnc, mai larg, mai universal, mai metafizic. Este vorba de nsi
libertatea primordial a omului, ca mediu ambiant n care a fost creat.
Aceast libertate ontologic, prin urmare, care este la temelia fiinei
umane nsi, este i la temelia operei lui Dostoievski. Pe ea trebuie s
o presupunem ori de cte ori vrem s nelege n actele, n sens negativ
sau pozitiv, care se gsesc n opera lui Dostoievski.
Nicolae Berdiaev distinge cu acest prilej dou feluri de libertate
sau dou liberti: o libertate pe care o cunoatem prin termenul de liber
arbitru, care const n facultatea de a alege ntre bine i ru, sau
libertatea de a cuta adevrul sau minciuna, i al doilea fel de libertate,

Dostoievski i cretinismul rus

103

cea absolut, dac voii, libertatea adevrului gsit, pe care noi o vom
numi cu un termen nou, de libertate n har sau haric. n stadiul libertii
prime, sau a liberului arbitru, nchipuii-v pe om singur, fr ajutorul
lui Dumnezeu, cutnd singur s aleag, s decid ntre bine i ru,
cutnd singur s descopere adevrul. n stadiul acesta de libertate,
libertatea uman nsi e contrariat de o alt realitate pe care o gsim
n ordinea naturii i care e necesitatea. Libertatea i necesitatea sunt,
prin urmare, cele dou puteri care caut s se domine una pe alta la acest
stadiu al primei liberti. n cazul al doilea nu mai este vorba de
necesitate, de autonomia dintre libertatea uman i necesitate, fiindc
aici se presupune c necesitatea, care const n legile i ordinea naturii,
este nfrnt. nfrnt cum? Nu prin puterea omului, ci prin puterea care
se adaug omului prin harul dumnezeiesc, prin graia divin. Libertatea
spiritual, n sensul acesta mare, dac voii, n sens absolut, i harul, iat
dou mari noiuni, al cror raport constituie una dintre cele mai grele
probleme de precizat din cte au aprut vreodat n domeniul cugetrii.
Acest raport dintre libertatea spiritual pur i harul lui
Dumnezeu care intervine n aceast libertate e problema cea mare care
l-a chinuit pe Fericitul Augustin, i tii c el, cutnd s rezolve aceast
problem, s dea o soluie acestui raport dintre libertate i har, a gsi
t-o cznd n predestinaianism, i de aceea pentru noi el este numai
Fericitul Augustin, nu Sfntul Augustin. Tot acest raport, dintre libertate
i har, e problema cea mare care a chinuit viaa ntreag a unui genial
cugettor francez, Blaise Pascal, pe vremea jansenismului, acel curent
de gndire care se ocupa de problema harului. tii foarte bine c, n
pofida subtilitii fr egal a minii sale geniale i profunzimii acestei
mini i cu toat pasiunea de o via ntreag concentrat asupra acestei
probleme, Pascal na izbutit s rezolve punctul de vedere raional al
acestui raport dintre libertate i har.
Este pentru raiunea noastr una dintre cele mai grele probleme.
Dar n realitate, libertatea i harul nu constituie o problem de rezolvat
pe cale raional, i pentru Dostoievski acest raport nu constituie o
problem de logicsau o problem de filozofie pur. Pentru el, libertatea
i harul, sau libertatea fr har, sunt probleme ale vieii nsi, nu ale
filozofiei, fiindc toat cugetarea lui Dostoievski nu este o cugetare de
cabinet, ci o cugetare care exalt direct din creaia vieii, din curaj, din

104

Nichifor Crainic

caractcrul dumnezeiesc al vieii nsi. Cugetarea sa se dezvolt direct,


ca un abur care se ridic din cldura proaspt i vie a vieii. Nu e o
cugetare care s se enune n formule raionale, ca i cum ar fi elaborat
dintrun cabinet de filozofie. De aceea, aceste probleme ale libertii n
afar, sau ale libertii fr har, sunt pentru el probleme ale vieii nsi,
iar nu ale filozofiei. Pentru el, problemele filozofice nu se rezolv dect
n actele pe care eroii le fac. Dup aceste acte, cci aceasta este esena
doctrinei cretine, cunoatem dac cineva triete n libertate fr har
sau n libertatea haric. Tot ce putem s spunem, din punct de vedere
raional sau doctrinar, dac vrei, asupra raportului dintre libertate i
har, este c harul nu impieteaz cu nimic asupra libertii sociale a
omului. Harul este ceva care nu deformeaz libertatea, ci se adaug
libertii, ntrindu-i puterea i sugerndu-i, ca s zicem aa, directiva
adevrat. Cei care au ajuns la acest stadiu de a tri libertatea haric, i
acetia sunt sfinii, triesc ca n absolut, prin urmare n afar de
determinism, de necesitatea legilor naturii. Dac sunt sfini care au
izbutit s fac minuni, care au trit n imediata vecintate a lui Dumnezeu,
nu direct n unire cu El, aceasta se datorete stadiului suprem de
libertate haric la care au putut s ajung, i care nseamn o dezrobire
total de domnia necesitilor legilor naturii, domnie care n stadiul
libertii harice opune o autonomie puternic libertii umane obinuite,
n opera lui Dostoievski este vorba de amndou aceste feluri de
libertate. Sunt dou mari categorii de eroi n romanele lui Dostoievski.
Eroii din prima categorie triesc primul stadiu de libertate, i fie prin
raiunea lor excesiv, fie prin pasiunile lor excesive, triesc pn la
extrem libertatea lor uman sau liberul lor arbitru. Eroii dina doua mare
categorie triesc n domeniul celei de a doua liberti, cea haric, a
libertii n Duh.
Acum, revenind la formula pe care o d Hans Prager:
individualismul abstract i universalismul iubirii, putem spune c pe
linia libertii pur i simplu, a liberului arbitru, eroii lui Dostoievski
ntrupeaz atitudinea individualismului abstract. Pe linia libertii
harice, a libertii n Dumnezeu, ceilali eroi ntrupeaz universalismul
iubirii cretine. Prin urmare, atunci cnd am zis c atitudinea
individualismului abstract i are rdcinile n egocentrism, am neles,
ca i Bcrdiaev, c i are rdcinile n libertatea aceasta arbitrar

Dostoievski i cretinismul rus

105

ntrebuinat de individ. i tot astfel, atunci cnd am zis c universalismul


iubirii i are rdcinile n teocentrism, am neles tot prin Berdiaev
c i are rdcinile n aceast libertate spiritual, de har divin.
Crescui pe aceste linii, eroii lui Dostoievski vor cldi dou serii
de via, total opuse una alteia. Eroii care cresc din substana libertii
arbitrare, sau arbitrar ntrebuinat, vor tri pn la exces patimile lor,
fie patimi raionale, fie patimi umane pur i simplu, i vor ajunge s
ntrupeze figurile cele mai omeneti pe care le putei afla n via i n
creaia artistic. Acetia sunt i cei mai numeroi n opera lui Dostoievski.
Eroii ceilali, care i trag substana din libertatea haric, sunt mai
puini, i ei vor cuta s mbrieze n dezvoltarea personalitii lor ct
mai mult din universalismul concepiei cretine a iubirii.
Un iad dedesubt i un nceput de rai deasupra, pe care le cldete
viziunea lui Dostoievski, avnd la baz aceast fundamental concepie
a libertii ontologice, umane. Exist n opera lui Dostoievski o bucat
literar care cred c este realizat tocmai pentru a da el nsui cheia
doctrinei lui. Este o bucat scris n ultimii ani ai vieii sale, intitulat
Visul unui om ridicol, care se gsete n volumul III i ultimul din
Jurnalul unui scriitor.
n cartea aceasta, cum v am spus i alt dat, alctuit n cea mai
mare parte din articole i studii, iar printre ele i cteva foarte
caracteristice i semnificative nuvele i povestiri, cugetarea lui
Dostoievski devine transparent. Visul unui om ridicol nu e nici
povestire, nici nuvel, ci un poem filozofic cu caracter simbolic, unul
dintre cele mai frumoase poeme filozofice care se pot citi n via. E
scris cam n vremea cnd el lucra la marele i ultimul su roman, Fraii
Karamazov, i cred c e scris nadins, pentru a da cheia operei lui atunci
cnd, btrn scriitor, se uit n urm peste toat gndirea, pdure de
enigme, pe care o lsase n crile sale.
lat n ce const acest poem. Un cetean din Petersburg, foarte
amrt, rpus cum zice Dostoievski de iremediabila melancolie
a convingerii c n lume totul e fr nsemntate, prin urmare c viaa
aceasta nu arc nici un sens, hotrte s se sinucid. Nu se sinucide nc
i adoarme. Adormind, are un vis i visul lui e tot acest poem. Se face
c un geniu necunoscut, dup ce sa sinucis, l ridic prin spaiile
interstelare i-l duce dintr'o dat ntr'o lume fericit, care seamn cu

106

Nichifor Crainic

ceea ce elinii nelegeau prin arcadia fericit i ceea ce noi cretinii


nelegem prin Edenul iubirii.
n aceast lume, care e lumea fericiilor, domin o universal
armonie. E o lume de nelegere reciproc, de desvrire a raporturilor
dintre oameni i dintre toate fiinele. Aceste raporturi de la om la om
sunt numai de iubire, ca i raporturile dintre om i fapte, ca i raporturile
dintre toate faptele.
n aceast lume fericit, de armonie, nu sunt biserici, nu sunt
temple, pentru c toat lumea la un loc este un templu, i toate aceste
fapte, oameni, plante i animale triesc n legtur direct cu marele tot.
Oamenii nu nasc, moartea nsi este o fericit adormire. Nu tiu
ce este pcatul. Totul se petrece, cum v am spus, ntro nealterat
armonie. Ce se ntmpl ns? E de ajuns ca n aceast lume fericit s
apar sufletul unui sinucis, ca totul s se tulbure dintro dat ca printro
minune, totul dintro dat s se nvenineze i toat aceast lume s intre
ntro iremediabil putrefacie. ncep s apar probleme care nu erau
nainte: oamenii ncep s se ucid ntre ei i s se sinucid, s-i
cldeasc biserici i s se diferenieze prin profesiuni, s se certe asupra
adevrului i s intre n eroare. Aceast lume, o dat intrat pe calea
erorii, din eroare n eroare, alunec i se prbuete tot mai adnc n
decaden.
Strigtul acestei lumi este acum urmtorul: nu viaa e lucrul
principal, ci cunoaterea acestei viei, nu fericirea e lucrul principal, ci
cunoaterea, alegerea fericirii. Prin urmare, noi trebuie s alctuim de
acum ncolo o societate raional. Sinucisul, care vede toat aceast
transformare a lumii acesteia fericite, i care, venind din lumea real,
tie ce nseamn a cldi o societate raional, se opune categoric, se
ofer n cele din urm s fie omort, numai s nu ajung la aceast
suprem catastrofa, care e lumea raional. Aici, nimic nu mai este de
fcut.
Judecata lor este contrafcut, ei fiind o generaie nebun i
condamnat s fie azvrlit n balamuc. n momentul acesta, el se
deteapt, iar deteptndu-se reflecteaz. A fost un vis? Nu cumva acest
vis conine adevrul? De ce visurile nar conine adevrul mai-mult
dect ceea ce credem cu mintea noastr c este adevrul?

Dostoievski i cretinismul rus

107

n lumea pe care a visat-o nu-i este greu s identifice lumea real,


infernal n care triete el. De unde vine infernul care e n lumea de
astzi, al societii care vrea s se cldeasc pe baze raionale? i
gndindu-se la forma lumii pe care a visat-o, el ajunge la convingerea
c aceasta se datorete faptului c noi oamenii falsificm sensul vieii,
socotind esenial ceea ce e secundar n via, proclamnd de exemplu
c nu viaa e lucrul principal, ci cunoaterea vieii, c nu fericirea e
lucrul principal, ci cunoaterea fericirii.
Prin urmare, n aceast falsificare a sensului vieii const toat
nefericirea care face din aceast via un adevrat infern. Aceasta este
una din ideile eseniale ale acestui poem. A doua idee esenial este c
aceast societate de armonie, pe care a visat-o acest om ridicol, se poate
realiza pe pmnt. Cum? Prin iubire, exclusiv prin ea. Iubete pe
aproapele tu, spune el. Acesta este esenialul, acesta este totul i nimic
n plus nu conteaz.
Raiul se poate realiza i aici pe pmnt, se poate realiza chiar
ntro clip, ntro zi, ntro or, zice el, numai prin iubire. Acesta e
poemul pe care l viseaz omul ridicol al lui Dostoievski i aceasta este
cheia care ne introduce n nsi concepia despre via a lui Dostoievski.
Dostoievski este un iraionalist. Dostoievski nu crede n raiune.
Ceva mai mult, Dostoievski crede c raiunea este sursa nenorocirilor
omenirii, c aceast raiune, libertatea arbitrar a omului, este sursa din
care pornesc crimele, sinuciderile i crimele n mas, care sunt revoluiile,
precum i nebuniile oamenilor. Remediul este ntoarcerea la sensul
primar al vieii, adic la iubirea divin, iubirea n libertatea haric.
Fiindc raiunea este ceva de ordin secundar, este o valoare secundar.
Iubirea e valoarea primordial, esenial, iar raiunea este o valoare
secundar, o valoare neglijabil.
Chestiunea nu este de a concepe, ci de a tri. Acesta este lucrul
principal. Stareul Zosima spune la un moment dat aceast fraz care
este un accent culminant n convingerea lui Dostoievski: n nesfritul
timpului i al spaiului a existat o voin spiritual, aici pe pmnt, care
a zis: Eu sunt s iubesc.
Totodat, iubirea este o esen primar a vieii, nu o consecin,
nu ceva de gradul i momentul al doilea. Eu sunt s iubesc, nu eu sunt
i prin urmare iubesc.

108

Nichifor Crainic

Dostoievski nu s a ocupat propriu-zis cu filozofia, dar oricine


poate vedea n acest dicton pe care el l pune n gura stareului Zosima
o formul antinomic pe care o opune celebrului dicton a lui Descartes:
cuget, deci exist, cogito, ergo sum.
Descartes, care este tatl individualismului abstract n filozofia
modern, pune toat existena n acest cogito, ergo sum. Cuget, prin
urmare sunt, ca i cum dac n a cugeta, n a fi. Aceasta este una dintre
marile erori pe care filozofia modern le-a creat mpotriva vieii.
Concepia lui Dostoievski este tot ce poate fi mai opus
cartezianismului, aa cum l-a creat cugetarea individului abstract
modern. Din acest cogito, ergo sum se va dezvolta n mod logic un
Raskolnikov i toat consecina actelor lui care duc la crim, fiindc toi
aceti eroi, n frunte cu Raskolnikov i terminnd cu Ivan Karamazov,
cuget dup metoda cartezian, dup raiunea euclidian, cum sar zice.
Raskolnikov ajunge prin acest fel de a cugeta s o omoare pe
cmtreas i pe sora ei, Kirillov ajunge la sinucidere, Stavroghin
ajunge tot la sinucidere, Ivan Karamazov ajunge la nebunie, iar Piotr
Verhovenski i igaliov, personaje din romanul Posedaii, ajung la
teoria crimei n mas, revoluia, lat, prin urmare, ultimele consecine
pe care Dostoievski le vede dezvoltndu-se din concepia libertii
ntrebuinat n mod arbitrar i individual.
Genialitatea lui Dostoievski const mai ales n aceast putere,
ntradevr fenomenal, ca n epoca aceea, cnd ncepuse s se proclame
principiul tuturor libertilor sociale, naionale, filozofice . a. m. d
cnd ncepuse s se dezvolte socialismul i ideea socialist, care avea
s dea natere la urm comunismului ca idee de dezrobire a omului, s
vad ultimele consecine la care avea s duc ideea de libertate
ntrebuinat fr ajutorul harului, ideea de libertate laic, i-am putea
zice, fiindc ultima ei consecin este robia n mas a indivizilor.
E principiul, stabilit de unul dintre personaje, igaliov: Pornind
de la nemrginita libertate, voi ajunge la nemrginitul despotism. Este
realitatea la care a ajuns aceast idee de libertate, trecut prin liberalismul
veacului trecut i prin socialismul de astzi.
Dostoievski a vzut sintetic, dintro dat, consecinele i tragedia
ideii de libertate fr har. Acesta este unul dintre meritele excepionale
ale viziunii lui geniale asupra tuturor realitilor din lume. Cealalt

Dostoievski i cretinismul rus

109

idee, eu sunt s iubesc, principiul iubirii universale cretine, este


concepia pe care el o opune ca salvare a umanitii din aceast
catastrofa.
Domnilor, poate c a fost puin cam abstract. Eu am cutat s fac
aceast lecie ct mai concret cu putin, dar acestea sunt liniile
fundamentale pe care se vor mica de aici ncolo prelegerile noastre, n
cutarea de a v expune ceea ce este esenial n concepia
filozofico-religioas a lui Dostoievski, aa cum reiese ea din opera lui
literar.

Raskolnikov, victima crimei sale

ncepem astzi, dup prelegerea introductiv de ieri, s ne


ocupm de acea serie de personaje n care Dostoievski a ntrupat ideea
individualismului abstract.
Acest individualism abstract este, cum v am spus, o expresie pe
care o ntrebuineaz Hans Prager n lucrarea lui. Eu sunt de prere c,
n loc de individualism abstract, s-i zicem mai degrab individualism
raionalist, fiindc acesta este numele lui mai adevrat cnd este vorba
de oameni care au czut victim erorii raiunii individualiste, care au
czut sub obsesia sau, i mai departe, sub posesiunea erorii raiunii
individualiste. Prima figur mare pe care o ntlnim n opera lui
Dostoievski este studentul Rodion Raskolnikov, eroul din romanul
Crim i Pedeaps. Vam spus c, de predilecie, eroii lui Dostoievski
sunt tineri. i n special studeni. Pentru c Dostoievski este frmntat,
chinuit de viziunea unei omeniri viitoare mai bune dect aceea pe care
o experimenteaz, era firesc ca s vad realizarea acestei omeniri
viitoare n primul rnd prin tineretul care se ridic.
Sa preocupat necontenit de aceast idee, sensul dominant,
tendina dominant a operei lui, iar eroii i-i alege prin urmare din
aceast lume tnr, eroi fie n sens negativ, care s ntrupeze idei
eronate pe care vor s le combat, fie n sens pozitiv, care s ntrupeze
ideile mari n care Dostoievski vedea posibilitile de mntuire ale
omenirii.

112

Nichifor Crainic

Rodion Raskolnikov este unul dintre aceti eroi. E un student


czut victim raionalismului individualist. Srac, singuratic, fire
meditativ, un suflet foarte bun n fondul lui, el se ded cu trup i suflet
orgiei de a raionaliza, orgiei de a raiona, de a cugeta, de a gsi prin el
nsui sensul vieii i al lumii, dar exclusiv prin el nsui.
Gimnastica aceasta de predilecie raional l duce, cum era
firesc, la concluzia c el este un exemplar rar al umanitii, un exemplar
excepional, un individ de ras deosebit, i c, prin urmare, dat fiind
aceast superioritate natural pe care i-o demonstreaz lui raiunea
personal, el este n afar de legi i mai presus de legi. Pentru Rodion
Raskolnikov, legile sunt fcute ca s asculte de ele oamenii de duzin,
oamenii obinuii, oamenii de rnd. El ns, fiind un exemplar cu totul
excepional prin darul raiunii pe care l are, este n afar de orice lege.
Aceasta este prima caracteristic a acestui personaj n care se
ntrupeaz individualismul raionalist pe care l combate Dostoievski.
Marea lui atracie este figura lui Napoleon, genialul uzurpator politic
aflat i el n afara oricror legi.
Napoleon este obsesia de fiecare clip a lui Rodion Raskolnikov.
Firete, prin aceast tendin a lui de a se asemna cu Napoleon n soarta
pe care i-o dorete, facem cunotin imediat cu cealalt trstur a
individualismului raional, cu orgoliul. n contrast total cu srcia i
modestia mediului social cruia el i aparinea, este de un diabolic
orgoliu n ce privete voina de a-i afirma puterea individual a
cugetrii lui asupra celorlali oameni. El crede, prin urmare, c deasupra
legilor i a oamenilor, deasupra societii ntregi, el are un drept, care
i aparine numai lui nsui, de a face ce vrea i cum vrea. Rodion
Raskolnikov este obsedat necontenit de ideea voinei de putere.
El vrea puterea cu orice chip. Voina de putere tii cu toii
este o expresie a lui Napoleon. n Raskolnikov am spune c avem
de-a face cu o figur n care se ntrupeaz deplin doctrina napoleonian
asupra omului. S nu facem ns vreo confuzie. Raskolnikov este o
apariie mult anterioar filozofiei lui Friedrich Nietzsche.
Nietzsche, admirator al geniului lui Dostoievski, i este ulterior
din punct de vedere cronologic. Prin urmare, aceast figur n care am
putea spune c se ntrupeaz prin excelen doctrina lui Nietzsche
asupra omului, a individualismului acestuia care se socotete superior

Dostoievski i cretinismul rus

113

celorlali oameni, este o ntrupare anticipat a doctrinei lui Nietzsche,


cci o influen a acestuia asupra lui Dostoievski nu era posibil.
Individualismul abstract raionalist al lui Rodion Raskolnikov l
mpinge la credina c el are misiunea de a regenera omenirea, prin
puterea raiunii lui individuale. Dostoievski are o atitudine special
fa de tot ce este elaborare raional i n special fa de ceea ce este
specific raiunii, adic de filozofie. El crede c raiunea, care
funcioneaz n om numai ca raiune, far s fie susinut de celelalte
componente ale sufletului, desprins astfel de om i funcionnd n sine
i aparte, este ceva diabolic. Aceasta este convingerea lui Dostoievski
i de aceea raionalismul lui Rodion Raskolnikov apare ca un instrument
prin care diavolul lucreaz asupra acestui individ, asupra acestui
student, dndu-i masca neltoare a acestei aparene, i anume c
lucreaz pentru mntuirea omenirii. Prin urmare, Rodion Raskolnikov
apare de la nceput nvluit n masca binelui, n aparena binelui.
Rodion Raskolnikov este un criminal ajuns la crim prin elaborarea
logic a raiunii lui personale, pentru c, vom vedea, alta e rasa lui,
natura lui sufleteasc, dar la crim ajunge numai prin nlnuirea de
judeci perfect logice din punct de vedere al vieii lui personale i a
vieii celorlali.
Astfel, ntro btrn cmtreas se ntrupeaz tot ce poate fi
mai tiran pentru societatea uman. Aceast btrn cmtreas
reprezint, pentru Raskolnikov, tirania celor tari, care trebuie abolit
pentru a elibera pe cei ce sufer. Punndu-i prin urmare raiunea n
funcie de binele social, el ajunge printro serie ntreag de raionamente
logice la convingerea nezdruncinat c aceast btrn trebuie ucis.
Mai trebuie s-i demonstreze ceva lui nsui, prin aceast ucidere?
Trebuie s-i demonstreze o idee la care ine, i anume c el, ca fiin
superioar cu totul excepional, este un om cu totul liber, voina lui se
mic ntro libertate absolut, el poate s fac ce vrea, cum vrea, prin
principiul pe care-1 proclam el pentru naturile excepionale ale omenirii:
Totul e permis.
Pentru naturile excepionale totul e permis. Accsta este principiul
pe care i-l proclam el i n care se cuprinde de fapt tot moralismul
ntrupat n aceast figur. Cu o zi nainte de crim, Rodion Raskolnikov
are un vis foarte semnificativ. Se viseaz pe sine copil i n acest vis i

114

Nichifor Crainic

aduce aminte de o scen din copilria lui. Trecea pe strad i a ntlnit


un ran beat, care-i btea pn la snge calul. Copilul, care era el, a
nceput s ipe, cutnd s salveze dobitocul din suferin, cci n o
putea ndura numai vznd-o.
Se ntreab la urm, deteptndu-se din acest vis, dac el, cruia
i-a fost aa de mil n copilrie de un cal btut pn la snge, este acela
care trebuia s ucid. Vedem prin acest vis c se dezgroap n el fondul
bun cu care acest om venise pe lume. n momentele urmtoare ns,
raiunea lui pune din nou stpnire pe el, organ nestricabil al logicii lui,
l seduce iari i se stpnete n el convingerea c trebuie s ucid spre
binele umanitii. Din acest amnunt caracteristic lui Dostoievski
nelegem c nu avem de-a face cu un criminal nnscut, un tip
lambrosian, cum am zice, ci cu o natur bun n fondul ei, czut ns
victim i confiscat de puterea diabolic a raiunii. Raskolnikov ucide.
Se ntmpl ns nc un lucru. Dei a calculat toate amnuntele crimei
cu o perfect luciditate, cnd a ajuns la crim sa ntmplat ca n loc de
una s fac dou. tii, victima Elisabeta o fiin foarte bun
surprinzndu-1, a trebuit s fie ucis i ea tocmai pentru a nu exista
mrturie.
lat, prin urmare, prin acest amnunt deopotriv de sngeros
a doua crim , calculul raiunii lui dduse din prima faz gre,
fiindc el a vrut s ucid numai pe btrn, dar a trebuit s ucid i pe
a doua fiin care era complet nevinovat i nu intra cu nimic n logica
raional a crimei ce trebuia s se ntmple. Prin acest episod, crim prin
surpriz, Dostoievski vrea s dezvluie, s pun n eviden ct de fals
e calculul raiunii, cu tot aspectul de logic perfect pe care l-ar avea.
Cu cteva zile nainte de svrirea crimei, acest om care proclam
imperiul raiunii personale asupra lumii ne este descris ntro stare
aproape de halucinat. Toate actele pe care le svrete el cu cteva zile
nainte de crim sunt actele unui om mecanizat care nu mai pare deloc
stpnit de sine i care parc este dus de un determinism din afar, ce
comand i execut mecanic lucruri pe care nu le mai voiete, ci numai
le execut ca dintrun ordin misterios.
Acest amnunt de descriere vrea s ne spun i el nc ceva: c
omul care se socotete aa de tare, pn la a se proclama supraom, i aa
de liber, absolut liber n puterea raiunii lui individuale, ajunge s fie

Dostoievski i cretinismul rus

115

obsedat i posedat de aceast raiune, ajunge, prin urmare, din liber cum
se crede, s fie pur i simplu rob al unui determinism care pune complet
stpnire pe voina lui. A ucis. Ce credei c va urma? Din aceste crime
va decurge binele omenirii, rzbunarea dreptii sociale pe care a
vrut-o el? Firete c nu. Dar va urma altceva: admonestarea n faa lui
nsui, a absolutei liberti, a voinei lui, a sentimentului acela solemn,
imperial, orgolios c el este un om liber absolut s fac ce vrea? Nici
att. Dup crim, toate argumentele logice care au dus la crim, vzute
dup ce a svrit-o, i se par complet false. Dar asta nu e nimic. Eroul
nostru cade ntro stare de complet disperare, nu disperare i acest
lucru e accentuat de autor din frica pedepsei, fiindc pedeapsa o va
ndeplini cu toat brbia, ci disperarea din ruine, din ruinea c va fi
artat de acum ncolo ca un criminal, disperarea din orgoliul lui rnit,
care se vede n faa ororii pe care i-o provoac lui nsui crimele ce
le-a svrit.
Toate aceste lucruri sunt descrise de Dostoievski cu o putere de
analiz ntradevr far egal. Nici nu exist scriitor n omenire care s
fi analizat cu atta putere sufletul criminalului.
Toate descrierile lui Dostoievski intr de fapt perfect n analizele
tiinifice pe care criminologii le-au fcut asupra sufletului criminalului.
Societatea de criminologie din Petersburg, de pe vremea aceea, l
proclam membru al ei, socotindu-1 ca pe un fel de somitate n materie
criminologic. Fiindc, nc o dat, nu exist scriitor n omenire, care
s fi analizat vreodat att de profund, att de amnunit, att de
magistral sufletul criminalului. n Rodion Raskolnikov, dup crim, se
petrece ns un lucru i mai ciudat, tendina de a-i mrturisi crima.
Aceasta de altfel este o tendin general a criminalilor. El nu mai poate
suporta n el nsui crima pe care a svrit-o. Trebuia s dea pe fa i,
ca un cine btut de stpn, se nvrte zile ntregi n jurul poliiei, vrnd
s mrturiseasc, intrnd n legtur cu poliitii, punndu-i pe urmele
adevrate ale crimei i nendrznind s mrturiseasc, pn cnd, n
cele din urm, ndemnat de sora lui i de Sonia, iubita lui, mrturisete
crima.
n aceast trstur a sufletului criminal evideniat de
Dostoievski aa de puternic, noi trebuie s vedem ceva foarte caracteristic
pentru sufletul uman. Este refuzul puterilor adnci din acest suflet,

116

Nichifor Crainic

refuzul de a concepe crima svrit de acelai individ. E ceea ce numim


contiina moral care se ridic din adncul fiinei, ca un protest
categoric mpotriva rului pe care l-a svrit. nsi aceast trstur
a sufletului criminal este o dovad categoric de noblee, de buntate a
sufletului uman deteriorat prin pcat, fiindc o dat crima svrit, se
ridic din adncurile fiinei acest protest categoric, aceast revolt care
nu mai poate suporta crima i trebuie so elimine afar din suflet.
De aceea necesitatea de a o mrturisi imediat, necesitatea
criminalului de a da-o pe fa. E nc o trstur care arat c eroul
nostru face parte dintre oamenii buni care nu sunt posedai de spiritul
ru. Urmeaz, firete, pedeapsa siberian, nchisoarea n Siberia. Dar
nainte ca Raskolnikov s-i mrturiseasc crima, cnd sora lui i Sonia
l vedeau frmntat, chinuit, prad unei dureri far grai, exist o scen
dintre cele mai emoionante care se petrece ntre el i Sonia. Sonia
pentru cei care n au citit romanul este o fat cu un suflet bun i
curat, care trebuie s se prostitueze din cauza mizeriei familiei, ca s o
salveze, o fat profund credincioas, care citete de regul Sfnta
Evanghelie. Stnd cu ea n camer, Raskolnikov, chinuit pn la
imposibil de crima pe care o avea pe suflet, care l-a nsngerat, o roag
s-i citeasc pasajul despre nvierea lui Lazr. i atunci, iat-i pe aceti
doi indivizi nenorocii o prostituat i un criminal aplecai peste
Sfnta Evanghelie i citind nvierea lui Lazr. Sonia se gsea ntro
expansiune de entuziasm care are influen asupra lui Raskolnikov, iar
n Raskolnikov se nimicete treptat ultimul rest din marele orgoliu al
raionalismului care l-a dus la crim. Este un prim i mare pas pe care
acest om l face ctre regenerarea moral, ctre calea mrturiei. n
nchisoare, pe care Dostoievski o cunoate aa de bine, ntre criminalii
de rnd pe de o parte i ntreSf anta Evanghelie i Sonia care-1 u rmeaz,
pe de alt parte, se petrece trans-fonnarea interioar, toat aceast
regenerare moral, treptat n sufletul lui Raskolnikov. Este acum un cu
totul alt om. n ce sens? E un om cu desvrire eliberat de imperiul
raiunii individualiste, care l dominase, care-1 sugrumase n fiina lui
uman i care-1 mpinsese ca pe o unealt n mod mecanic ctre crim.
Tot ce a fost n el construcie abstract, logic a raiunii lui personale,
dispare.

Dostoievski i cretinismul rus

117

Este prima mare eliberare care-1 ajut s se ntoarc spre calea


mntuirii. Din izolarea lui pe atunci orice individ era de fapt un
izolat, un om care tria n afara lumii, n afara oamenilor, un om care nu
tria cot la cot cu semenii si, un om care nu era influenat prin urmare
de aceast ambian uman a durerilor, a bucuriilor transmise de la unul
la altul se ntrupeaz n el aceast form diabolic de individualism
absolut. Societatea corecteaz totdeauna pe individ nu neaprat n bine,
iar o exagerare fie a rului, fie a binelui, are tendina de a duce pe orice
om la formula medie.
Aceti indivizi descrii de Dostoievski sunt de fapt nite oameni
izolai, nefericii realmente. Prin aceast nou via, Raskolnikov iese
din aceast izolare care l-a nefericit i se reface n oceanul uman al
bucuriilor i al durerilor umane de toate zilele.
Legtura dintre el i restul societii, legtur care nu exist,
fiindc ntre el i restul societii se afl aceast armur a orgoliului, prin
zalele raionalismului n care era nfurt, aceast legtur se stabilete
ntre el i restul omenirii prin marea legtur a iubirii. El intr de acum
ncolo n ceea ce Hans Prager numete pe bun dreptateuniversalismul
iubirii cretine, care face pe om s fie i el cu totul altceva dect un umil
atom n oceanul acesta al umanitii.
n Rodion Raskolnikov avem de-a face prin urmare cu o prim
form a individualismului raionalist. De ce? Pentru c acest
individualism ascuns sub masca fals a binelui umanitii nu l robete
pe Rodion Raskolnikov cu desvrire. l robete ca s zicem aa
numai la suprafa. Fondul lui uman este bun i rmne nc nealterat
de demonism raiunea lui individualist.
A rmas n el nc posibilitatea de a reveni la omenire, la
buntatea cretin, posibilitatea de a se putea ncadra n marea ordine
a iubirii umane. Fiind una din cele mai izbutite figuri din cte a creat
Dostoievski, Raskolnikov este un individualist nedesvrit, ca s zic
aa, un individ posedat de demonismul raiunii individualismului.
Vom vedea n prelegerile viitoare alte figuri mult mai adnc
posedate de acest raional ism individualist i unele dintre ele pn acolo
nct par c se confund cu nsui diavolul.
nc o dat: Rodion Raskolnikov este numai un prim stadiu, un
prim act din tragedia individualismului raionalist care i arc la baz

118

Nichifor Crainic

libertatea arbitrar ntrebuinat de om. E numai o faz, prin urmare, din


aceast tragedie care se va desfur pn la sfrit n opera lui
Dostoievski.

Sinucigaul Kirillov

Ne vom ocupa astzi de un alt personaj interesant din opera lui


Dostoievski, n care e ntrupat o alt etap a individualismului abstract
sau a individualismului raionalist. Am vzut cum n prelegerea trecut
am fcut cunotin cu o prim faz a acestui individualism abstract
ntrupat n personajul Rodion Raskolnikov, axa romanului Crim i
Pedeaps.
Am vzut c dialectica abstract a raiunii individuale a lui
Raskolnikov l duce inevitabil la o crim pe care eroul o svrete cu
iluzia c va ajunge astfel la binele societii, la realizarea dreptii
sociale. Personajul de care ne vom ocupa astzi reprezint o treapt mai
sus, dac se poate zice, o depire a lui Rodion Raskolnikov pe aceeai
linie a individualismului abstract. Este vorba de acel tnr inginer,
Alexei Kirillov, din romanul Posedaii. Acesta ntrupeaz n el nu
teoria crimei, ci teoria sinuciderii.
Rodion Raskolnikov, sedus de dialectica lui rece, ucide pe
altcineva; Alexei Kirillov, sedus de aceeai dialectic, l depete pe
Rodion Raskolnikov, fiindc se sinucide, se ucide pe el. ntre personajele
lui Dostoievski, aceast stranie figur e una dintre acelea care te
urmresc necontenit i nu le poi uita.
Se aseamn cu Nicolae Stavroghin, cu care vom face cunotin
n lecia urmtoare. Eu n'am ntlnit, n literatura pe care am citit-o,
personaje att de stranii, stranii nu prin fantasticul exterior pe care l-ar
ntrupa, ci stranii prin spiritul diabolic care se ntrupeaz n ele.

120

Nichifor Crainic

Un asemenea personaj este Alexei Kirillov. tii n linii generale


din ce const romanul Posedaii. E o societate de tineri revoluionari
care voiesc binele societii prin crim universal. Sunt intelectuali,
unii dintre ei au fost prin strintate, cum este Kirillov nsui care a fost
civa ani n America i sau ntors n ara lor pentru a pune n practic
ideea revoluionar. Spiritul rector al acestei societi de tineri
revoluionari este Nicolae Stavroghin, aristocrat. Dar spiritul de aciune
negativ, propriu-zis cel care o anim, este un al doilea tnr, Piotr
Verhovenski, fiu de profesor universitar. Kirillov se difereniaz de la
nceput n aceast ceat de revoluionari.
El ia parte foarte puin la edinele lor conspirative, la discuiile
lor. El este un om care n genere vorbete foarte puin i gndete foarte
mult. n societatea pq,care o frecventeaz trece ca un biat original, cum
i se i spune. O figur palid creia nu-i poi scoate vorba din gur.
Prietenii lui au aflat c scrie. Unul dintre ei ntreab care este preocuparea
lui fundamental, a gndirii lui pe care o scrie. El i rspunde: Eu
cercetez motivele pentru care oamenii nu ndrznesc s se sinucid,
zice el. mi este egal sau n are nici o nsemntate sunt expresii care
revin necontenit pentru a caracteriza o anumit stare sufleteasc a lui,
o indiferen pe care o are fa de toate lucrurile din aceast lume, cci
aceast indiferen constituie criteriile generale pe care i cldete el
teoria despre sinucidere.
ntrebat: Cum, Kirillov, tu nu crezi c se sinucid destui oameni
n lume?, el rspunde: Nu, prea puini se sinucid, i atunci l ntreab:
de ce se sinucid prea puini fa de ct ar trebui, dup prerea ta, s se
sinucid?. i el gsete c sunt dou cauze pentru care oamenii nu se
sinucid, sau nu izbutesc s se sinucid. Una este suferina.
Oamenii, zice Kirillov, nu se sinucid din cauza fricii de
suferin, le e team s sufere, i d un exemplu interlocutorului su.
nchipuie-i c deasupra ta ar atrna un bloc de piatr, ct casa asta de
mare. Dac acest bloc de piatr sar prvli dintro dat asupra ta,
strivindu-te, ai avea timp s simi o durere?. Nu, rspunde celllt.
Aa ar trebui s fie, rspunde Kirillov. Totui omul, n faa acestui
bloc de piatr, care ar sta gata s-l striveasc, tiind sigur c nu va simi
nici o durere, are totui groaza durerii pe care ar putea so sufere.
Aceast groaz n faa suferinei i oprete pe cei mai muli s se

Dostoievski i cretinismul rus

121

sinucid, zice Kirillov. O alt cauz pentru care nu se sinucid atia


oameni ct ar trebui Kirillov vrea s se sinucid toat lumea este
groaza de lumea cealalt.
ntrebat dac el crede cu adevrat n lumea cealalt, n viaa
viitoare, Kirillov rspunde foarte semnificativ pentru psihologia lui:
Eu cred n eternitatea lumii terestre. Acesta e rspunsul lui.
Dostoievski a ntrupat n acest personaj una din acele figuri n
care vibreaz de la nceput pn la sfrit panica metafizic n faa
morii. De fapt, ceea ce l preocup pe Kirillov necontenit de la nceput
pn la sfrit, pn se sinucide, este aceast panic n apropierea
morii. Este un om care triete necontenit gndul morii i are necontenit
panica acestei mori pe care raiunea lui o refuz. Acest personaj care
face teoria att de stranie a sinuciderii universale n care vede singura
posibilitate de regenerare a omenirii o s vedem cum este n fond
un suflet foarte bun, un suflet candid, tandru, iubitor. Ne ateptam ca un
om capabil s formuleze o doctrin att de stranie, s fie n viaa lui un
om cu totul fioros, i totui nu e.
E un contrast total ntre ceea ce practic i ceea ce gndete. n
casa unde st, proprietreasa este credincioas i are o icoan chiar n
camera unde locuiete Kirillov. Surprins odat de prietenii lui c
aprinde candela la icoana Mntuitorului, acetia l ntreab cu ironie:
A, va s zic, faci teoria ateismului i crezi n acelai timp, fiindc
aprinzi candela la icoan, iar el le rspunde: Nu, dar vreau s fac
plcere proprietresei, fiindc ea crede. Alt dat, o rud aproprietresei
aduce un copil n cas i acest om, care face teoria sinuciderii universale
i care spune c pentru a fi fericii, oamenii nu trebuie s mai nasc copii,
cnd mama copilului cade bolnav, el nedormind toat noaptea, fiind
un cugettor care se plimb de la un capt la altul al camerei i cuget
necontenit, ia copilul la dnsul i se joac cu el. Este ntrebat atunci: Va
s zic, iubeti copiii? i iubesc, rspunde el.
Atunci, iubeti viaa?
Da, o iubesc.
Viaa c una rspunde el i asta e cu totul altceva.
Viaa exist, moartea nu exist.
Crezi deci n viaa viitoare?
Cred ntro via terestr etern.

122

Nichifor Crainic

Cnd e pus n faa realitii, logica lui, care l duce la teoria


sinuciderii universale, nu mai poate rezista. El, care iubete ntradevr
viaa i triete cu groaza morii n sn, e nevoit s spun, fiindc atunci
logica nu mai rezist, c viaa e ceva i cugetarea lui care l duce la
sinucidere e cu totul altceva.
Un asemenea om izolat, absorbit necontenit de problema suprem
a existenei lui Dumnezeu, cci el nsui toat viaa a fost chinuit de
aceast problem, spune un cuvnt care este i al lui Dostoievski, ntro
scrisoare de pe vremea cnd ncepea romanul Fraii Karamazov.
Dostoievski mrturisete c marea preocupare a vieii lui a fost
problema existenei lui Dumnezeu. Un om ca i Kirillov, preocupat
necontenit de existena lui Dumnezeu, triete de fapt o via care
oscileaz pe culmea suprem a spiritului ntre negaia categoric i ntre
afirmaia categoric. Este de fapt cuprins nu numai de panica morii, dar
mai ales de marea i chinuitoarea ndoial n faa lumii de dincolo.
Unul dintre poeii notri gnditori, Vlahu, are o strof care
descrie foarte bine aceast stare de balans n abis a lui Kirillov:
n prpastie m legnam atrnat de un fir de pr,
Mintea mea se zbate nc ntre vis i adevr.
Aceasta este situaia spiritual a lui Kirillov, turmentat de panica
morii, iubind viaa i totui refuznd credina prin elaborarea lucid
pn la nebunie a raiunii lui individuale. Ct era de bun, se vede nc
din alt episod. El triete n aceeai cas cu unul dintre tovarii alturi
de care a petrecut mult vreme n strintate, atov, despre care vom
vorbi altdat, ntro prelegere aparte.
Lui atov i vine la un moment dat soia, care e gata s nasc i
chiar nate n timpul nopii, iar acesta neavnd nici un ajutor era
foarte srac , alearg la Kirillov. Kirillov nu numai c-i d ajutor, dar
asist naterea femeii prietenului su, dei niciodat nu fcuse asemenea
serviciu i dei prin teorie era contra naterii copiilor. E toat buntatea
lui candid, natural, care se manifest n raport cu realitatea direct a
vieii i n contradicie total cu ceea ce elaborase n singularitatea ei
cerebral raiunea lui abstract.
Nu numai att, dar buntatea lui (care este buntate religioas)
se vede dintrun alt fapt i anume: Alexei Kirillov este un om care are,
din cnd n cnd, un fel de extaz, am putea zice este un om care

Dostoievski l cretinismul rus

123

triete din cnd n cnd cteva clipe de armonie universal, cum spune
el. Or, aceast armonie universal nu se poate tri n linia cugetrii lui
individuale care l izoleaz de marele tot.
Numai simirea iubitoare l pune de acord cu lumea, l confund
cu ea, l face s triasc acel sentiment sublim de armonie universal
despre care vorbete Kirillov. Am s v citesc pasajul care este foarte
des citat i n studiile lui Dostoievski, n care vorbete de aceste cteva
minute de armonie etern. St de vorb cu atov, un personaj aflat pe
linia cealalt a personajelor lui Dostoievski.
Satov, ie nu i sa ntmplat s ai minute de armonie etern?"
Iar Satov i rspunde:
tii, Kirillov, tu nar mai trebui s-i petreci nopile far s
dormi, fiindc ntrebarea era far nici o legtur, i Kirillov continu:
Sunt secunde i ele nu sunt mai multe dect cinci sau ase dintrodat,
cnd simt, bnuiesc ntrun mod absolut prezena eternei armonii. Nu
e ceva pmntesc; nu zic ns c e ceva ceresc, dar zic c omul sub forma
sa terestr nu poate s suporte aceast armonie. Trebuie s te transformi
fizic sau s mori ca s simi. E un sentiment clar i indiscutabil; i pare
dintrodat c simi natura n toat plenitudinea ei i zici: da, asta e
adevrat. Cnd Dumnezeu a fcut lumea, la sfritul fiecrei zile de
creaie, a zis: Da, asta e adevrat; da, asta e bine. Atunci, n momentul
acestei armonii nu mai ieri, pentru c nu mai ai ce s ieri. Va s zic,
sentimentul completei nevinovii e tot.
Nici nu mai iubeti, pentru c e vorba de ceva superior iubirii.
Cel mai teribil lucru este c simi o astfel de bucurie, nct dac
depete cinci secunde, sufletul nu mai poate rezista. El trebuie s
dispar. Trind aceste cinci secunde, eu triesc o existen ntreag n
ele. Aadar, pentru aceste secunde mi dau viaa ntreag, cci ele o
merit.
Ca s supori lucrul acesta zece secunde, trebuie s te transformi
fizicete. Eu cred c omul trebuie s nceteze de a nate copii. La ce
bun copiii? La ce bun evoluia, dac scopul e astfel atins? n Evanghelie
sa zis c dup nviere nu se vor mai nate copii, pentru c vor fi
asemenea ngerilor lui Dumnezeu.
Dup ce i spune aceasta lui atov, acesta l ntreab dac nu
cumva e epileptic, la care el rspunde c nu.

124

Nichifor Crainic

Descrierea deliciilor acestei armonii eterne este aproape identic


cu oricare descriere din literatura marilor mistici, atunci cnd ei vorbesc
despre extaz i caut s ne descrie bucuriile indescriptibile pe care le
simt atunci. Dostoievski nsui cade adesea prad unui astfel de extaz
i ntro scrisoare face o mrturisire identic cu a lui Kirillov, i anume
c pentru aceste cinci secunde el ar putea s-i dea viaa ntreag.
Dar Dostoievski era epileptic. n extazul mistic sunt fenomene
care se aseamn cu o anumit faz din boala epilepsiei. Aceast boal
are mai multe faze de cretere i descretere a accesului. ntruna din
aceste faze, o faz culminant, se petrece un fenomen numit aura. n
aceastawra, epilepticul simte tocmai clipe de extaz, dc raport universal
cu marele tot, cu lumea ntreag, de transpunere a lui n armonia etern
i n armonia universal. Identic este numai aceast faz, acest moment
tranzitoriu de evoluie a accesului epileptic, pentru c restul se
difereniaz total.
Pentru a fi mistic nu trebuie s fii epileptic. Dar se poate ntmpla
ca un epileptic s aib extazuri mistice. Boala nu este niciodat o
mpiedicare ca spiritul nostru s ia contact cu lumea exterioar nou.
ns diferenierea exist i se poate constata.
Anume: dup momentele extazului, un mistic propriu-zis
continu o stare de bucurie sufleteasc i mai ales capt n el, n spiritul
lui, fore extraordinare i un extraordinar gust de afeciune, o dorin de
a crea, de a se cheltui n opere mari i generoase.
Aceasta este o consecin a extazului i una din probele cele mai
puternice ale apologeilor care susin proprietatea spiritual a extazului.
Fiindc zic ei dac extazul ar fi o stare de maladie, atunci
consecinele lui n ar fi aa de puternice, de sntoase i de fecunde n
fapte mari, n creaii. Pe ct vreme momentele care urmeaz extazului
epileptic sunt de o profund deprimare, de un gust i de o disperare care
n au nimic a face cu putemicile consecine alternative i sntoase ale
extazului mistic propriu-zis. Aici, dup descrierea pe care o face
Kirillov, Dostoievski pune la ndoial extazul prin aceast replic pe
care o d atov, ca nu cumva aceste clipe, care se petrec foarte des, s
nu fie doar o faz a epilepsiei. Cu toate acestea, plutete o umbr de
ndoial n descrierea lui. Fiindc este un lucru incontestabil trit de
erou. Se vede din aceast descriere aspiraia suprem pe care o manifest

Dostoievski i cretinismul rus

125

sufletul lui Kirillov, de a se pune de acord cu armonia universal a lumii.


Or, aceasta nu este altceva dect imaginaia profund religioas a acestui
chinuit personaj. Este pornirea afectiv, pornirea inimii lui, am putea
zice, pentru c spiritul lui, mintea lui, cugetarea lui, merg pe un plan cu
totul contrar. Dac prin afectivitatea lui ajunge pn la acest extaz,
ndoielnic dac vrei, dar extaz pentru el, pentru ceea ce simte el,
gndirea lui merge pn la negaia total a lui Dumnezeu. E, n
cugetarea sa, un ateu dintre cei mai ndrcii.
atov, care l cunoate bine, i spune la un moment dat: Kirillov,
dac tu te-ai lsa de acest nebunesc ateism, ce om ai fi tu, Kirillov!
Fiindc el cunoate tot fondul de buntate religioas, cretin mai bine
zis, a inimii lui. Kirillov totui este sedus de aceast teorie care-1
obsedeaz i n care crede c a gsit formula prin care s se poat salva
din groaza morii. Aceast formul este sinuciderea: nti sinuciderea
lui personal, pentru ca dup el s vin sinuciderea universal.
Deci pentru Kirillov, viaa aceasta nu e dect suferin i teroare.
Dac oamenii n au curajul s se sinucid, aceasta se datoreaz ideii de
suferin care-i mpiedic s se sinucid i groazei fa de lumea
cealalt. Cel care d aceast groaz zice Kirillov este Dumnezeu,
ideea de Dumnezeu. Pentru ca oamenii s poat tri, s poat iubi viaa
aa cum este, cu toate inconvenientele i nedesvrirea ei, au trebuit s
inventeze pe Dumnezeu. Exist Dumnezeu?, l ntreab un prieten.
Nu exist dect n aceast spaim a omului, spaima de suferin.
Spaima aceasta este pentru el Dumnezeu. i pentru ca omul s se
salveze din spaim i din suferin, trebuie s le nege. Ca s nege aceast
spaim i aceast suferin, trebuie s-L nege pe Dumnezeu, identificat
cu ele.
Vedei ce subtil i diabolic dialectic urmeaz mintea lui ca s
ajung la concluzia ateist i la sinucidere. Ca s nege pe Dumnezeu, nu
exist alt mijloc dect voina proprie ridicat la valoarea absolut,
ntreg universul.
Dac Dumnezeu exista, cuget Kirillov, totul e voina Sa, i
n afar de voina Sa eu nu pot nimic; dac El nu exist, totul e voina
mea i eu nu sunt atunci inut s-mi manifest propria mea voin. Trei
ani spune el c a cugetat ca s gseasc adevrul i, n sfrit, dup trei
ani a gsit acest adevr, care nu este altul dect proclamarea voinei

126

Nichifor Crainic

deasupra a orice i deasupra a oricare. i n ce const voina? O spune


el clar: Eu nu sunt inut s-mi zbor creierii pentru c punctul suprem
i cel mai complet al propriei mele voine este sinuciderea mea. I se
pune o ntrebare dac n ar fi mai bine s ucid pe altcineva, iar el
rspunde c asta este partea cea mai de jos a fiinei mele.
Kirillov reprezint o form superioar a individualismului
raionalist: uciderea de sine nsui. Evoluia lui se degradeaz din ce n
ce mai mult i fondul lui cretin dispare din ce n ce mai mult, pe msur
ce el se dezvolt pe latura aceasta a purei cugetri, a purei sinucideri,
fiindc uitasem s v spun Kirillov reprezint sinuciderea pur.
Cei care se ucid din pricina durerii, contient sau incontient, i din
pricina groazei, au tot dispreul lui.
El vrea s fie primul om n univers care s se sinucid numai
pentru sinucidere, nvingnd suferina i groaza, cci numai n aceasta,
crede el, poate sta mntuirea lumii. Prin aceast sinucidere pur se
poate ajunge, zice el, la regenerarea complet a omenirii, la regenerarea
fizic a pmntului i a lumii. n momentul acela umanitatea se va
mpri n dou: de la glorie pn la nimicirea lui Dumnezeu i de la
nimicirea lui Dumnezeu pn la transformarea fizic a pmntului i a
omului.
Tot ce urmeaz de aici ncolo, aberaiile halucinante ale lui
Kirillov, ntro nlnuire foarte logic n cugetarea lui, nu sunt, dac
observm bine, dect o crunt ironie pe care Dostoievski o face la adresa
raiunii logice a individului.
n personajul acesta care i duce logica pn la extrema
absurditate de a proclama c prin sinucidere universal se poate ajunge
la regenerarea universal a omenirii, e cea mai teribil satir pe care o
ndreapt Dostoievski mpotriva raiunii individualiste excesive, pentru
a ne arta i mai departe cum un om obsedat exclusiv de raiunea lui
individual i far nici un control din partea lumii celeilalte, este
prezentat de Dostoievski ntro alt faz.
Societatea revoluionar din care face parte are nevoie la un
moment dat s-l ucid pe atov, pe bunul atov, fiindc Satov a evoluat
de la ideile revoluionare la ideile sntoase ale cretinismului naionalist.
Ca s induc n eroare cercetrile, societatea are nevoie acum, n acest

Dostoievski i cretinismul rus

127

moment, de Kirillov, iar acesta se pune ntradevr la dispoziie. Cum?


Altfel l va ucide pe atov.
Kirillov nu poate ucide; asta e prea jos pentru Kirillov: s ucid
un individ. Dar se va pune la dispoziie n modul urmtor: lui Kirillov
i este egal n ce moment se va sinucide o spune necontenit; dac
momentul este necesar societii i pentru binele societii noastre
revoluionare, nainte de a se sinucide va face o declaraie c el este
ucigaul lui atov.
Aceasta ca s induc n eroare poliia asupra adevratului uciga.
Este o nou ironie a lui Dostoievski mpotriva raiunii individualiste i
absurditatea ilogic, n care cade ea de acum ncolo, pentru c cineva
care viseaz ca prin sinucidere s provoace binele umanitii, ajunge s
serveasc aceast meschin idee de a deruta poliia n cazul unui
asasinat.
Unde va ajunge Kirillov cu teoria lui pe care o va pune n
practic? n momentul de expansiune a cugetrii lui nihiliste, Kirillov
nnebunete. Eroul nnebunete, isclete declaraia c el este ucigaul
lui atov cu o frenezie care l face s o termine cu aceste cuvinte scrise
direct n franuzete: Vive la republique democratique, sociale et
universelle, ou la mort. Triasc republica democratic, social i
universal, sau moartea.
Neprndu-i-se bine, adaug: liberte, egalite, fraternite ou la
mort. Este formula revoluionarilor francezi. Libertate, egalitate,
fraternitate sau dac nu, el primete moartea. Este o nou ironie pe care
o adaug Dostoievski, ironie cu care se ncheie acest episod, pentru c
Kirillov, nebun, i trage un glonte n creier.
Astfel se termin drama acestei a doua faze a individualismului
abstract. n lecia urmtoare vom vedea o alt faz a acestui individualism,
faz pur diabolic, ntrupat n personajul care domin de fapt romanul
Posedaii, Nicolae Stavroghin.

Stavroghin, faa diavolului

Nicolae Stavroghin reprezint o alt etap a individualismului


abstract. n galeria de personaje negative, el are un accent special, ceva
cu totul deosebit.
Un nimb total diabolic nfoar capul acestui straniu personaj,
n Rodion Raskolnikov e ntrupat, cum am vzut, crima ca una dintre
concluziile individualismului raionalist; n Alexei Kirillov e ntrupat
sinuciderea ca o alt concluzie a aceluiai individualism raionalist sau
individualism abstract. n Nicolae Stavroghin e ntrupat de asemenea
sinuciderea, far s fie semnul caracteristic al acestui personaj, ci ceva
mai mult: n Nicolae Stavroghin este ntrupat diavolul nsui. Dac
exist n opera lui Dostoievski un personaj n care spiritul demonic s
fi fost prin excelen ntrupat, atunci este Nicolae Stavroghin.
n roman, Nicolae Stavroghin nu pare a fi personajul principal,
fiindc motorul aciunii este Piotr Verhovenski. ns spiritul care
domin ntregul roman nu e altul dect al lui. El, care nu lucreaz nimic
n acest roman, e de fapt personajul principal care domin i din spiritul
cruia radiaz ca nite emanaii aproape toate personajele care miun
n el. Scena acestui roman este o scen de tragedie, iar tragedia nu e
altceva dect o emanaie a acestui spirit. E un personaj static, dac voii,
fiindc nu particip direct la nici o aciune, nici nu prezideaz efcctiv
aceste aciuni, ci numai face un act de prezen de la nceputul pn la
sfritul romanului. Acesta este att de puternic, nct determin tot ce
se petrece n roman. Ei bine. doamnelor i domnilor, ce nseamn.'spirit

130

Nichifor Crainic

diabolici Spirit diabolic, spirit teluric, dac voii, nseamn revolta


principal, refuzul de a primi o ordine dat n cazul lui Lucifer,
refuzul ngerului de a primi ordinea stabilit de Dumnezeu. Prin
urmare, cnd vorbim despre diabolism trebuie s nelegem neaprat de
la nceput principiul revoltei, al nonconformismului, al neacomodrii,
principiul care duce logic la o negaie total a ceea ce este.
Aceast revolt iniial ce caracterizeaz demonismul duce
logic i categoric la negaia total a ceea ce este. Iat n esen i n
cteva cuvinte cum sar putea defini demonismul, fiindc n Nicolae
Stavroghin e ntrupat mai mult dect un simplu individualism abstract,
este ntrupat, cum zice Hans Prager n cartea lui despre care vam vorbit,
un nihilism demonic. Personajul e descris de la nceput ca un om care,
dei nu ia parte la nici o aciune, totui mic n jurul lui ntreaga aciune
a romanului. Palid i imobil la fa imobilitatea aceasta l
caracterizeaz tot timpul el nu d ordin s se fac cutare sau cutare
lucru, dei toat lumea care se mic n acest roman l socotete n mod
instinctiv eful ei. O alt caracteristic a personajului este completa
insensibilitate fa de ceea ce se ntmpl. El este insensibil la toate
ntmplrile, orict de scandaloase ar fi, chiar atunci cnd l privesc
direct.
nc de la nceputul romanului, ntro scen din cele mai uimitoare
i mai derutante din casa Mriei Sale, n salonul de primire i ntrun
moment festiv cnd toat lumea era adunat n salon, atov, care nu este
dect fiul vechilului de la moia mamei lui, se repede i n vzul tuturor
i trage o palm. Nicolae Stavroghin nu reacioneaz n nici un fel, spre
stupoarea celor prezeni. Dostoievski explic: Nu din laitate n a
reacionat, nici de fric, fiindc nimic din toate acestea nu-1 zguduie pe
el, ci de altceva, din alte motive, pe care le va explica abia ctre
sfritul romanului. Ctre sfritul romanului, Nicolae Stavroghin
spune atunci c orice ntmplare care a fost de natur s-l rneasc
adnc a strnit n el n acelai timp o mnie groaznic, dar i o plcere
infinit. Aceast mnie groaznic i aceast plcere infinit pe care lea simit el n momentul cnd i s a tras palma i pe care le mrturisete,
se nasc reciproc, i personajul rmne n stare din ce n ce mai
netulburat, insensibil, fiindc aceasta insensibilitatea e
caracteristica lui. Cum ai vzut, n roman se pune la cale revoluia, s

Dostoievski i cretinismul rus

131

se dea foc oraelor, s se fac asasinate. Nimic din toate acestea nu-1
mic pe el atunci cnd st de vorb cu Kirillov, care e pe pragul
sinuciderii; atitudinea lui Nicolae Stavroghin este a unui om complet
indiferent la aceste lucruri. Auzindu-1 pe Kirillov, care a luat aceast
suprem i rscolitoare, zguduitoare hotrre de a se sinucide, gsete
c e un lucru cu totul normal care trebuie s se ntmple.
Insensibilitatea fa de evenimente este numai o expresie a
insensibilitii lui fundamentale fa de viaa nsi. Pentru el, viaa nu
are nici un pre. Nici pentru eroi viaa nu are nici un pre, dar Stavroghin
nu este un erou. Un erou moral i d viaa de bun voie pentru un lucru
mai nalt, pentru un principiu pe care vrea s-l afirme. Dar nu aceasta
este lipsa de pre a lui Stavroghin fa de via. El nu preuiete viaa,
deoarece pentru el viaa nu are nici un sens, sau are un singur sens, acela
c este vrednic de a-i bate joc de ea.
Iar acesta este un sens diabolic pe care diavolul l-ar putea da
vieii, fiindc este o misiune a diavolului de a-i bate joc de viaa pe care
Dumnezeu a creat-o. n tot romanul, prin urmare, dat fiind aceast
insensibilitate fundamental a eroului, o caracteristic diabolic a
personalitii lui, omul din Nicolae Stavroghin este cu desvrire
absent. El n are de-a lungul romanului nici un fel de umanitate, fiindc
nu simte nici mil, nici indignare, nici un fel de sentiment, nici un fel
de afect. Este egal cu sine nsui de la nceput pn la sfrit, n aceeai
indiferen de piatr fa de via i ntmplrile ei. Inima e total nfrnt
i din omul care a fost n a rmas dect o fantom.
El triete n spirit. n spirit triesc i marii ascei, marii mistici,
dar el triete ntrun alt spirit i anume n acela al diavolului. n el nu
lucreaz dect raiunea, sub obsesia continu i nentrerupt a unei
puteri din afara lui.
Nu vei gsi n literatura universal un personaj n care spiritul
diavolesc, posesia diavoleasc s fie mai adnc i mai magistral
descrise, ca n acest personaj care domin romanul Posedaii. Dup ce
toate catastrofele sau petrecut, la sfritul romanului abia se dezvluie
enigma acestui personaj cu totul straniu, bizar care domin, fiindc
de-a lungul romanului, la oricare ntmplare, simim un fior ciudat la
apropierea acestui Stavroghin.
E ceva superior n el, e ceva cu totul neobinuit, amestecat n
aciunile umane care se petrec, dar ceva pe care nu-1 nelegem deplin

132

Nichifor Crainic

i, vedei, trebuie ca Dostoievski s dea seama la sfrit despre acest


lucru i abia n vestita confesiune a lui Stavroghin se d cheia explicativ
a acestui personaj. Este, prin urmare, un personaj posedat de diavol. De
unde tim noi acest lucru? nsui Dostoievski atrage atenia, tocmai
pentru ca romanul i personajul s fie nelese n sensurile lor. E s t e
vorba de confesiunea pe care o scrisese Stavroghin i pe care i-o
nmnase episcopului Tihon. mi ngduii nc o parantez. Dostoievski
zice: Confesiunea scris de Stavroghin este, dup prerea mea, un
produs al bolii, provocat de demonul care l poseda pe acest om. Vocea
fundamental a acestei confesiuni este o sincer, o teribil necesitate de
pocin, nevoia curajului, a pedepsei publice, i totui aceast nevoie
a curajului, adic nevoia de suferin, nu se gsete mai puin la un om
care nu crede n curaj, cum este Nicolae Stavroghin.
Mai departe, aruncnd o lumin de la sfritul romanului ctre
nceputul lui, explicnd aciunile lui Nicolae Stavroghin, Dostoievski
adaug: Da, Nicolae Stavroghin e un bolnav care se ntoarce n patul
Iui, cutnd s nlocuiasc suferina prin alta. l aseamn cu un bolnav
care se ntoarce n patul lui cnd pe o parte, cnd pe cealalt, cutnd n
acest fel s-i schimbe suferina. i iat pentru ce lupt mpotriva
societii, i iat pentru ce el i adreseaz dispreul lui. Va s zic, toat
lupta pe care o prezideaz Nicolae Stavroghin n acest roman, aceast
Societate revoluionar care vrea declanarea revoluiei, nu este altceva
dect o ntoarcere pe partea cealalt a unui bolnav, cutnd s schimbe
o suferin cu alta, fiindc boala lui este posesiunea diabolic pe care o
duce cu el.
Dar personajul nsui, la sfritul romanului, epuizat n toate
puterile sale, fiindc, aa cum ni-1 descrie Dostoievski, din el n au mai
rmas active dect forele incontiente, bestiale, care se dezlnuie
ntro serie nesfrit, mrturisete c lui nu-i place, dar a vrut s
provoace aceast serie de dezlnuiri. Cnd i puterile acestea sau
epuizat n el, cnd personajul a rmas omenete complet gol, nu-i mai
rmne n mod logic dect sinuciderea.
Pe pragul sinuciderii ns se petrece n el o ciudat reaciune, o
necesitate groaznic de a se mrturisi i atunci recurge, dup indicaiile
pe care le tie dintro convorbire cu atov, la episcopul Tihon care tria
retras ntro mnstire din apropiere.

Dostoievski i cretinismul rus

133

S facem o mic parantez. Acest episcop Tihon este ceea ce n


Rusia ortodox sa chemat un stare. Vom face cunotin n romanul
Fraii Karamazov cu stareul Zosima. n Rusia, stare nu nseamn
conductor de mnstire, ci de fapt un duhovnic cu nsuiri mai
deosebite, dac nu excepionale, care triete undeva ntro mnstire
i la care alearg lumea ca la un doctor pmntesc s-i cear leacurile
duhovniceti necesare.
n Rusia sa pstrat aceast tradiie ortodox amarilor duhovnici,
a marilor doctori sufleteti, de fapt o trstur fundamental a vieii din
Orient i a catolicismului acum. E regretabil c n Romnia noastr,
unde viaa mnstireasc a czut aa de afund, nu se mai pstreaz
tradiia acestor duhovnici la care s alerge omul n momentele de grea
cumpn a sufletului, pentru a cere un sfat, pentru a cpta consultaiile
sufleteti necesare. Fiindc toi aceti mari starei care au jucat un rol
activ, nsemnat, n viaa religioas, sunt de fapt nite doctori ai sufletelor.
Episcopul Tihon, retras la aceast mnstire, joac n roman
rolul de stare, de doctor sufletesc prin urmare, pe care l va juca, n
romanul Fraii Karamazov, Zosima. La Tihon vine, n pragul
sinuciderii, Nicolae Stavroghin, cu aceast teribil nevoie de a se
mrturisi i de a se poci, cum nsui Dostoievski l caracterizeaz.
Capitolul acesta e tocmai partea cea mai interesant, n care se
vede toat lupta dintre om i diavolul ntrupat n sufletul lui Stavroghin.
Dac analizm mai bine i citim mai ateni, descoperim toat genialitatea
lui Dostoievski n a descrie aceast lupt dintre oameni i diavoli.
Nicolae Stavroghin a venit s se mrturiseasc, dar imediat ce a ajuns
la chilia lui Tihon, un profund dispre l cuprinde fa de acest om, i e
gata s plece. Se reine totui un moment i n cele din urm i spune:
Nu tiu deloc pentru ce am venit aici. El venise aici din pornirea lui
personal s se spovedeasc i acum, ajuns n chilia duhovnicului, i
spune: Nu tiu pentru ce am venit la tine. Fiindc Tihon este un
maestru al sufletelor, un profund psiholog i are o larg experien a
diferitelor stri sufleteti, l primete i-i suport toate mojiciile pe care
i le spune i i le va spune de-a lungul acestei convorbiri. Nicolae
Stavroghin se mnie din nou: era a treia oar cnd se mnia de cnd
venise la episcopul Tihon. Atunci acesta i spune: Da, eti bolnav.

134

Nichifor Crainic

Stavroghin mrturisete singur c i se ntmpl s vad i s simt lng


el prezena unei fiine rele, groteti i totui raionale.
Ea i se nfieaz sub aspecte i caractere felurite, dar e totdeauna
aceeai. Va s zic el, mrturisete prezena unui spirit care e ru, care
e grotesc, dar care e raional. n alt parte, n decursul romanului,
Dostoievski spune c Nicolae Stavroghin este de un spirit rece, calm i
raional. Rece, calm i raional, egal totdeauna cu sine nsui, spirit pe
care nimic nu-1 tulbur n judecile i hotrrile sale. i este
caracteristica diabolic a raiunii n opinia lui Dostoievski. Aici nsui
personajul vorbete, fiindc diavolul este orice, dar prost nu este;
diavolul este o fiin deteapt n genere, de data aceasta ca i alt dat,
observ Dostoievski.
Nicolae Stavroghin vorbete cu francheea obinuit i cu
naivitatea opus caracterului su, parc vechiul om sar fi eclipsat brusc
din el, ntrun mod neateptat. Vreau s spun de partea uman care
ncepe s rsar acum, la sfritul vieii lui, i care-1 mpinge la
necesitatea de a se mrturisi nainte de moarte. Stareul nu tie c
hotrrea lui este de a se sinucide. Dup ce a mrturisit c o fiin
stranie, rea, grotesc i raional totui l stpnete, el revine imediat,
contrazicndu-se. E absent, e absent n grad suprem; e vorba de eul
meu sub diferite aspecte i nimic mai mult. Prin urmare, nu e adevrat
ce am spus adineauri c e vorba de persoana unei fiine care m domin
din afar de mine, ci sunt eu, este eul meu personal care se manifest n
diferite forme i nimic mai mult. Totui convorbirea desfurndu-se
mai departe, el se calmeaz din nou i atunci face lui Tihon urmtoarea
mrturisire: Eu cred in diavol, cred in el". Dup ce face aceast
mrturisire foarte cald de credin n diavol, Nicolae Stavroghin l
ntreab imediat pe Tihon: Crezi n Dumnezeu?.
Cred, rspunde Tihon.
Atunci, dac crezi n Dumnezeu, poi tu s mui munii din
loc, fiindc aa spune la Evanghelie?, i Tihon rspunde:
Pot, dac Dumnezeu vrea.
A, va s zic nu poi tu singur; recunoti c nu poi?.
Da, recunosc rspunde Tihon.
De ce nu poi singur?

Dostoievski i cretinismul rus

135

Fiindc nu cred suficient. Eu cred, dar din cauza insuficienei


credinei mele, nu pot eu singur, ns dac Dumnezeu vrea s-i mut, i
pot muta.
Dup mrturisirea de credin n diavol, observai aceast
ntrebare direct pe care i-o pune lui Tihon: Crezi n Dumnezeu?, i
dac crezi, mut munii din loc.
Eu v am spus c n multe personaje pe care le descrie Dostoievski
sunt nite transpuneri paralele a diferitelor scene din Sf. Evanghelie.
Vei vedea mai ales n romanul Idiotul. Aici v aducei aminte de una
din cele mai caracteristice scene din viaa Mntuitorului.
E vorba de ispitirea din pustiu a Mntuitorului: Dac eti Fiul
lui Dumnezeu, zi acestor pietre s se prefac n pini. E aceeai ispit
pe care spiritul diabolic din Nicolae Stavroghin o pune n faa lui Tihon,
la care totui omul Stavroghin venise s se mrturiseasc. Dup ce se
termin acest episod, Nicolae Stavroghin l ntreab mai departe:
Se poate crede n diavol, far s crezi n Dumnezeu?
Se poate, i rspunde Tihon i se mai poate i amndou: s
crezi i n Dumnezeu, s crezi i n existena diavolului n acelai timp.
De la aceasta, discuia lor trece mai departe asupra ateismului.
Cum era foarte natural o convorbire ntre diavol i clugr, fiindc de
fapt n alternana aceasta de uman i de diavolesc din personajul care
este n faa duhovnicului, de cele mai multe ori vorbete diavolul direct
cu clugrul.
Ateismul formeaz la un moment dat tema discuiilor dintre ei,
i cu aceast ocazie Dostoievski spune, prin gura lui Tihon, unul din
marile adevruri asupra psihologiei religioase: Ateismul desvrit,
zice Tihon, este n vrful scrii, pe treapta penultim, care duce la
credina desvrit". ntradevr, poate c nimeni nu e mai aproape de
Dumnezeu, n afar de credincioii propriu-zii, nimeni nu e mai
aproape de Dumnezeu dect un ateu. De fapt, un ateu crede n Dumnezeu.
Eu cred c pe lume nici nu sunt oameni care nu cred n existena lui
Dumnezeu. Cred c necredina este o imposibilitate. Exist numai
credin, dar ia diferite forme: forme pozitive sau forme negative. Nu
exist atei, ci credincioi la negativ. V ai ntrebat dumneavoastr, de
ce ateii sunt aa de fierbini mpotriva Cerului? Noi nu vorbim de
personajele indiferente n care credina sau necredina zac n mod

136

Nichifor Crainic

latent, ci vom vorbi de atei care sau manifestat ntro tenacitate


ncordat, de-a lungul ntregii lor viei. Este o lupt continu, ca i lupta
de a afirma credina n Dumnezeu.
Acesta este mobilul intim, nemrturisit al unui ateu. Este aceast
revolt negativ, acest spirit diabolic pe care l gsim nc de la
nceputul lumii, cnd are loc revolta lui Lucifer. Lucifer nu crede n
Dumnezeu? Adic nu crede diavolul c exist Dumnezeu? Da, evident
c da, dar credina lui are un sens negativ. Tot aa, n ateism nu e de fapt
o necredin, ci o credin.
i lupta unui ateu nu este o lupt mpotriva existenei lui
Dumnezeu, ci un refuz de a-L recunoate pe Dumnezeu, o lupt
mpotriva lui Dumnezeu, nu a existenei Lui. Dar tocmai aceast lupt
mpotriva lui Dumnezeu este o afirmare a existenei lui Dumnezeu.
Ateismul nsui afirm existena lui Dumnezeu i atunci este aa de
aproape de credin, de Dumnezeu. De aceea este o penultim treapt
a scrii care duce la Dumnezeu. Un caz caracteristic este cel al lui
Nicolai Stavroghin, care spune c un fir de pr a lipsit ca el s fie un
fanatic cretin.
Este tocmai acel Nicolai Stavroghin care, transformndu-i
credina religioas, se lupta n viaa lui s par c este cel mai grozav
antihrist din ci au aprut i care totui era la cea mai infim distan
de Dumnezeu. Revenind la convorbirea dintre Tihon i Stavroghin, cu
aceast ocazie Stavroghin i cere lui Tihon s-i spun pasajul din
Apocalips, unde se vorbete despre cei reci, despre cei fierbini i
despre cei cldicei sau indifereni. Am mai vorbit o dat despre aceste
lucruri. Dup Apocalips i dup nvturile cretine, n genere, cea
mai condamnabil atitudine este indiferena, mpietrirea inimii.
E mult mai preferabil ateismul dect indiferena, cci primul e
mult mai aproape de Dumnezeu dect cealalt, care nseamn o total
mpietrire a inimii. Dup acest convorbire n care Tihon arat o
nemrginit dragoste fa de el, Stavroghin scap un cuvnt.
Te iubesc, i spune el duhovnicului.
Eu, Tihon i rspunde, i eu te iubesc.
Att i-a trebuit celuilalt din Stavroghin, ca imediat s nceap
cele mai puternice injurii la adresa duhovnicului. i explic: fiindc am
scpat fa de tine cuvntul te iubesc.

Dostoievski i cretinismul rus

137

Vedei c necontenit exist aceast alternan ntre spiritul


diabolic i umanitatea din el, care vrea s se salveze din posesiunea
diabolic. Pn la sfrit nu izbutete i atunci i arat lui Tihon un fel
de testament, o mrturisire pe care a scris-o i pe care ar vrea so dea
lumii ca s vad cine a fost el.
l-o d lui Tihon pentru ca so citeasc. Este o adevrat mrturisire
care d titlul acestui capitol: Mrturisirea scris a lui Stavroghin.
Este o grozvie, una din grozviile pe care le-a svrit el n via. Sunt
multe femei care i-au czut victime. N a iubit pe nimeni, fiindc nu
poate iubi oameni, nici prieteni, nici femei, nici nimic. Dar la un
moment dat, n Petersburg, n mulimea de femei pe care le-a avut el,
i-a btut joc de o feti de 12 ani, care sa spnzurat. Aceast crim 1a obsedat toat viaa lui. Va cuta s fug. Matrioa l va urmri cu figura
ei necontenit i pretutindeni. i aceasta este de fapt crima, care strnete
n el, n pragul sinuciderii, necesitatea de a veni la duhovnic pentru a
se mrturisi.
Este acelai fenomen pe care l-am ntlnit n viaa lui Rodion
Raskolnikov. Dup ce face o crim, necesitatea neaprat de a o evacua
din suflet, fiindc nu mai poate suporta, i arde sufletul ca un crbune
aprins pe care trebuie s-l azvrle afar.
Aceast crim este ca un jratec pe umanitatea din spiritul su i
el va cuta s azvrle din suflet acest jratec care-1 arde . Tihon citete
mrturisirea lui i n cele din urm recunoate n faa acestei grozvii i
n faa spiritului recalcitrant pe care-1 manifest Stavroghin, c el este
un duhovnic slab i vrea s-i recomande un duhovnic mult mai bun la
care, dac are ntradevr intenia de a se reface sufletete, de a se
purifica, de a se mntui, s se duc, s stea trei ani n ucenicia lui.
La aceast propunere o mare revolt se strnete n Stavroghin,
diavolul refuznd categoric lucrul acesta. i cnd se scoal s plece
totul se terminase are o nou izbucnire. Tihon se repede, l
mbrieaz i-l aaz pe scaun.
Se ridic din nou nspimntat. Tihon i spune: Eti gata s
svreti o nou crim i cea mai grozav, fiindc duhovnicul
observase n acest personaj crima nou, sinuciderea. Atunci, furios c
i-a descoperit ultimul secret, pleac trntind ua i strig: Blestemat
psiholog ce eti.

138

Nichifor Crainic

E nc o caracteristic a diabolismului care-1 stpnete pe


Nicolae Stavroghin. Mai nti, trebuie s v spun c n cursul acestei
conversaii revolta lui mai mare este atunci cnd Tihon pune degetul pe
rnile lui sufleteti. Nu admite n nici un caz s i se spun ce este, s fie,
cu alte cuvinte, demascat.
El spune chiar: Eu nu iubesc, cel puin pe cei care ncearc s
se fixeze n sufletul meu. Este iari o trstur de psihologie diabolic.
Diavolul nu voiete niciodat s fie demascat i atunci, ori de cte ori
e dat pe fa, protesteaz categoric.
n decursul romanului, la un moment dat Maria Lebeadkina,
femeia lui, i spune: Tu eti falsul Dimitrie, tu eti uzurpator. Este un
personaj din istoria rus, un uzurpator, un aventurier care se d drept
Dimitrie pentru a deveni arul Rusiei. E subiectul din opera Boris
Godunov, pe care probabil a vzut-o. n acest moment, cnd i ia masca
de pe fa, socotindu-1 ca pe un uzurpator, ca pe un diavol mascat, el se
nfioar aa de tare nct ia cuitul so omoare. Acelai fior l stpnete
atunci cnd vede c, n cele din urm, duhovnicul a descoperit n el
diabolismul, demonismul care l stpnea, care-1 poseda. Atunci pleac
blestemnd mpotriva clugrului, prin urmare mpotriva cretinismului,
dup care se sinucide. Nu tiu dac am izbutit suficient s scot n
eviden tocmai aceast putere diabolic ce-1 stpnete de-a lungul
romanului. Nu exist nici o lupt ntre omul din Stavroghin i diavolul
din el, fiindc diavolul stpnete ntregul roman i d tonul ntregii
serii de crime care se petrec n acest roman. Dar, la sfrit, cnd n faa
morii izbucnete necesitatea unei pocine, frma de umanitate care
a mai rmas n el, atunci se vede tocmai lupta aceasta teribil dintre
diavolul care l stpnete i omul din el.
tii probabil c n realitate nu este vorba numai de o psihologie
uman pur i simplu, ci e vorba, n psihologia religioas, de dou
elemente: uman i divin. Prin urmare, e vorba de psihologia uman i
psihologia supranatural n acelai timp. Se i vorbete, n studiile
despre marii mistici, despre psihologia supranatural a sfinilor, fiindc
sfinii ntradevr au o psihologie supranatural. Citind vieile sfinilor
i vieile marilor mistici, eti n stare s nelegi direct ceea ce se
numete psihologie supranatural.

Dostoievski i cretinismul rus

139

Aici, n cazul lui Stavroghin, avem de a face cu ceea ce putem s


numim psihologie demonic, care are un caracter s nu-i zicem natural,
ci transnatural, adic dincolo de ceea ce este natural. De aceea psihologia
lui Stavroghin este aa greu de neles.
Este o psihologie transnatural, fiindc este o psihologie
demonic, e tot demonismul care l stpnete pe acest nenorocit de om.
Aceast psihologie demonic o vei ntlni de asemenea n viaa
sfinilor, ca o lupt pe care sfinii o dau totdeauna cu diavolul, fiindc
viaa toat este o lupt necontenit cu diavolul i un necontenit apel
ctre Dumnezeu.
De aceea e bine s cunoatem aceast psihologie transcedental,
demonic pentru a-i nelege mai bine pe sfinii n care sa ntrupat
credina noastr. De aceea Dostoievski a ridicat una dintre cele mai
subtile probleme care se pot pune n materie de via religioas, dar i
n genere, n raportul religiei fa de seria ntreag de probleme ale
vremii.

Revoluia crim colectiv

Ne-am ocupat pn acum de cteva figuri n care se ntrupeaz


demonismul, i anume de personajul Raskolnikov care prin demonismul
individualist ajunge la crim, de Kirillov care prin acelai demonism
individualist ajunge la sinucidere, i de personajul Stavroghin care
ntrupeaz de fapt demonismul n plinul lui, posesiunea total a omului
de ctre diavol.
Toate aceste faze sau cazuri reprezint ns rul n forma
individual. Vom trece la aspectul social al acestui ru, la consecina
social pe care o are acest ru. n leciile precedente, consecina acestui
ru era crima individual, fie crima asupra altuia, fie crima asupra sa
nsui. Astzi ne vom ocupa de forma amplificat a crimei, i anume
revoluia.
Ce este n fond o crim? Este distrugerea unui om. Dar ce se
distruge din punct de vedere religios n acest om? Chipul i asemnarea
lui cu Dumnezeu.
O crim, am putea spune, este un atentat mpotriva lui Dumnezeu.
De aceea i consecinele att de dezastruoase pentru sufletul criminalului.
Prin acest suprem act demonic de negaie, el se neag de fapt pe sine
nsui, fiindc, distrugnd n semen chipul i asemnarea lui Dumnezeu,
distruge n el nsui chipul i asemnarea lui Dumnezeu. De aici acel
chin teribil sufletesc, care l prigonete necontenit pe cel care a svrit
o crim.

142

Nichifor Crainic

Dac prin crim individual se distruge chipul i asemnarea lui


Dumnezeu n om, prin revoluie, prin actul revoluionar, care este o
crim social, se distruge chipul i asemnarea lui Dumnezeu n
societate. Este o foarte strns legtur ntre crima individual i crima
social.
Revoluia, n fond, nu este altceva dect o crim social, o crim
individual amplificat asupra societii ntregi. Aceasta de fapt e i
semnificaia pe care i-o d Dostoievski. Pentru el, o preocupare
necontenit este demascarea rului, care lucreaz n lume sub diferite
forme. Acest ru l demasc n lucrrile raiunii individualiste, dar
acelai ru l va demasca pn la ultima lui adncime n raiunea
revoluionar ntrupat n doctrina socialist. Nu exist un alt scriitor
care s demate mai cu nverunare, mai cu tenacitate, mai metodic n
opera lui, socialismul revoluionar, ca Dostoievski. i Dostoievski nu
este propriu-zis un reacionar. n lucrarea pe care v am citat-o att de
des, Nicolae Berdiaev remarc lucrul acesta pe bun dreptate. n
Dostoievski nu avem a face cu un reacionar care condamn socialismul
n numele unor privilegii materiale ale societii, care ar trebui astfel
salvat prin distrugerea socialismului. Dostoievski este un vizionar,
care are un cu totul alt punct de vedere dect un reacionar de rnd.
Punctul lui de vedere e aezat pe nlimea doctrinei cretine i de la
aceast nlime el zrete orizontul ntreg al dezvoltrii omenirii
contemporane, mpins ctre viitor pn departe, i n aceast larg
perspectiv a doctrinei cretine consider el i critic doctrina socialist.
Meritul excepional al lui este c n aceast atitudine de critic
acerb a doctrinelor socialiste el prevede consecinele socialismului, pe
care ceilali contemporani ai lui nu le prevedeau.
n vremea cnd Dostoievski scrie romanulPosedaii, pe la 1870,
socialismul nu era ceea ce este astzi. Ceva mai mult i aceasta o
observ tot Berdiaev , aceste personaje nu erau reale pe vremea lui.
Nu poi s identifici n societatea contemporan lui Dostoievski personaje
cum ar fi Stavroghin, cum erau Piotr Verhovenski, igaliov i ceilali
care miun n aceast tragic fresc a Posedailor.
Meritul lui este c a prevzut aceste personaje cum aveau s fie
mult mai trziu i mai ales cum aveau s fie dup rzboi. Personajele
create de el, dac nu se identific n lumea contemporan lui, se

Dostoievski i cretinismul rus

143

identific n lumea contemporan nou. n aceasta st profetismul lui


Dostoievski, n baza cruia atia gnditori, n frunte cu Merejkovski,
Berdiaev, l numesc profetul revoluiei ruseti.
Dar nu numai n crearea acestor personaje st profetivitatea lui
n ce privete revoluia, ci i n consecinele dezastruoase pe care le-a
prevzut el naintea tuturor. n opera lui, doctrina i aciunea privitoare
la crima universal, care este revoluia, sunt ntrupate n special n dou
personaje din romanul Posedaii, n Piotr Verhovenski i n igaliov.
Piotr Verhovenski e de fapt motorul aciunii n acest roman.
igaliov, cu care el se completeaz necontenit, este un doctrinar. El are
o carte socialist alctuit din 10 capitole, spune el, n care i se pare c,
spre deosebire de ceilali doctrinari socialiti cunoscui pe vremea
aceea sunt n special doctrinari socialiti francezi , el a inventat o
nou soluie social.
Fac o parantez pentru a v spune c Dostoievski, dei a criticat
cu atta profunzime socialismul neleg i comunismul , socialismul
integral, n a cunoscut marxismul; el nu cunoate din socialism dect
doctrina, aproape cretin uneori, a socialitilor francezi din veacurile
XVIII i XIX: Saint Simon, Fourier, Prudhomme i aa mai departe.
Cu att mai mult iese n relief genialitatea acestui scriitor, cu ct,
pornind de la aceast doctrin care nu era aa de categoric cum va fi
mai trziu marxismul, el prevede consecinele dezastruoase ale
marxismului pentru societate. Fr s fi cunoscut marxismul, critica pe
care o face el socialismului este n fond critica marxismului. Piotr
Verhovenski este, cum tii, una dintre ntruprile spiritului ru, diabolic,
negativ. Nu e un nihilist static cum ar fi Stavroghin, nici doctrinar cum
ar fi igaliov, ci un nihilist n aciune. Aa l caracterizeaz i foarte just
Hans Prager: un nihilist n aciune. Aciunea lui ns vine ca i cum
ar fi explicat i justificat din punct de vedere socialist de doctrina lui
igaliov. n ce const doctrina lui igaliov, care este de fapt ideologia
negativ a romanului Posedaii?
atov, despre care o s vorbim n alt lecie, fiindc e un personaj
de a doua categorie, observ ntre altele urmtorul lucru: Cine nu mai
are popor, zice el, nu mai are Dumnezeu.

144

Nichifor Crainic

Cugetarea aceasta vom vedea cum se amplific n doctrina lui


igaliov stlabazaslavofilismuluilui Dostoievski. Ea caracterizeaz
de fapt toate aceste personaje negative, nihiliste din romanulPosedaii.
ntradevr, fiecare din aceste personaje, i Kirillov, i Stavroghin,
i Piotr Verhovenski, i igaliov sunt ceea ce numim cu un termen aa
de obinuit: dezrdcinai. tii c acest cuvnt a fost aruncat n mi
carea intelectual modern de ctre scriitorul francez Maurice Barres,
ntrun celebru roman intitulat Les derancines. Sunt oamenii care au
rupt contactul cu poporul lor i care plutesc acum n vid, nesiguri, fr
un reazem moral, att de necesar oricrei existene individuale.
Personajele acestea nihil iste sun t prin definiie nite dezrdcinai,
n sensul nu numai c sau nstrinat, prin cultura fcut n strintate,
de poporul lor, dar dezrdcinai pentru motivul mult mai adnc c nu
mai recunosc acest popor, nu se mai recunosc n acest popor.
Ncmairecunoscndu-se n acest popor, nseamn c-1 neag n
toate calitile lui, n toat credina, n toat tradiia lui. Prin urmare, i
neag i credina n Dumnezeu. Cine nu mai are popor ncetcaz de a
mai avea Dumnezeu. Iat consecina religioas pe care o prevede
Dostoievski la captul acestei rupturi a individului de poporul su.
Pornind cu o astfel de mentalitate, aceti nihiliti, aceti
revoluionari, aceti doctrinari i activiti socialiti vor considera poporul
rus ca pe o turm cu care faci ce vrei.
Un personaj mai n vrst din acest roman, un scriitor cruia
Dostoievski i d numele de Karmazinov i care de fapt nu e dect un
pseudonim al dumanului su literar Ivan Turgheniev, spune urmtoarele
cuvinte: Rusia e prin excelen ara unde se poate ntmpla ce vrei fr
ca nimeni s se opun".
Cnd un revoluionar pete la drum, trebuie s cunoasc mai
nti ara, poporul. i poporul rus e bun s faci orice cu el, fiindc Rusia,
prin excelen, e ara n care nu poi gsi nici o opoziie.
Care este scopul societii revoluionare a demonilor? O spune
unul dintre ei: distrugerea universal. Prin acest mijloc, distrugerea
universal, revoluia universal, ei nzuiesc s realizeze pe pmnt
paradisul terestru, cum i spun ei. Prin urmare, caracterul unei aciuni
revoluionare, sau, mai precis, caracterul aciunii revoluionare din

Dostoievski i cretinismul rus

145

Demonii este aceast tentativ de a seculariza mpria lui Dumnezeu,


care e din eternitate.
igaliov, doctrinarul acestei micri, d sistemul prin care s se
poat ajunge acolo. Acest sistem, pe care l socotete el mai bun dect
oricare altul, const din urmtoarele elemente: Omenirea, zice el,
trebuie mprit n dou categorii: o zecime care trebuie s conduc
i nou zecimi care trebuie s fie conduse.
O
zecime din aceast omenire merit prin urmare s aib
libertile, s triasc n teoria napoleonian, ca i Raskolnikov, fiindc
i gndirea lui Raskolnikov are asemnri cu aceast teorie a lui
igaliov. Raskolnikov spune c legile sunt fcute pentru turm. Oamenii
excepionali, cum era el, bunoar, au dreptul s triasc n afar de legi
i mai presus de legi i lor totul le este permis. Accasta este deviza
aciunii lor. Aceast categorie de oameni superiori crora totul le este
permis, aceast zecime de Napoleoni ai omenirii din imaginaia lui
igaliov sunt prin unnare tot atia Raskolnikovi, care vor tri dup
sistemul lui igaliov n aceast deplin libertate, n care lor i numai lor
totul le va fi permis.
Cealalt parte din omenire, restul de nou zecimi, va trebui s
triasc ca o turm dup comandamentul pe care-1 vor da n orice
moment cei excepionali care fac parte din prima zecime. Prin unnare,
aceast deviz aruncat n omenire de revoluia francez, libertate,
egalitate, fraternitate, apare de la nceput desfigurat n doctrina lui
igaliov, pentru c el, ca s ajung la raiul terestru, e nevoit s mpart
dintro dat omenirea n dou categorii i prin urmare s comit de la
nceput inegalitate, s nfrng de la nceput principiul egalitii.
Cci din moment ce ai ales o categorie de oameni, o zecime de
Napoleoni, de oameni superiori, i din moment ce sub ei ai aezat
celelalte nou zecimi n subordine de turm, principiul egalitii este
evident nfrnt o dat pentru totdeauna. Pentru a se ajunge repede,
catastrofal am zice, la realizarea acestui ideal revoluionar, este nevoie
nici mai mult, nici mai puin dect s se distrug din lume, prin revoluie
universal far ndoial, o sut de milioane de capete eroii vorbesc
foarte serios , fiindc aceast sut de milioane este absolut necesar
pentru ca raiul terestru s se poat realiza.

146

Nichifor Crainic

Piotr Verhovenski, motorul acestei aciuni infernale, este partizan


cu trup i suflet al igaliovismului. lat ce spune el despre doctrina lui
igaliov, iar pasajul pe care-1 vom exterioriza v rog s-l identificai cu
strile pe care le cunoatei din Rusia de astzi. n societatea lui
igaliov, zice Piotr Verhovenski, fiecare membru l spioneaz pe
vecin i e dator s-l denune, fiecare aparine tuturor i toi sunt
proprietatea fiecruia, toi sclavii sunt egali, dar nainte de toate egali
prin nceput. Nivelul educaiei n tiine i n talente va fi sczut. Un
nivel ridicat i n tiin i n talente nu e accesibil dect spiritelor
superioare i nu trebuie s fie spirite superioare. Spiritele superioare
sunt n mod natural despotice i ele au fcut mai mult ru dect bine, de
aceea vor trebui proscrise i condamnate la moarte. A smulge limba lui
Cicero, a crpa ochii lui Copemic, iat igaliovismul.
Sclavii trebuie s fie egali. Fr despotism n a existat niciodat
nici libertate, nici egalitate. Dar egalitatea e bun pentru turm, lat
igaliovismul.
Mai departe tot Verhovenski spune: Pentru sclavi trebuie efi,
supunere complet, impersonalitate complet, dar o dat la treizeci de
ani un igaliov va provoca reaciuni i toi vor ncepe s se devoreze
ntre ei pn la o anume msur, i aceast ca s nu li se urasc".
Domnilor, sunt descrise n acest pasaj, amnunit aproape, i
prima faz a revoluiei ruse, i faza actual.
Micarea lumii intelectuale, care face parte din prima etap a
revoluiei ruse, e parc o punere n practic a principiilor lui igaliov,
a igaliovismului. Orice om superior, orice om intelectual, orice om
gnditor, orice talent reprezint o rezisten la aceast disciplin a
tiraniei care trebuie s-i reduc pe indivizi i s-i aeze ntro perfect
egalitate a robiei, i atunci tot ce este om de tiin, tot ce este om de
talent trebuie sacrificat pentru a ajunge la acest nivel al aceleiai tiranii
i, mai departe, ce este stadiul de astzi al revoluiei ruse dect
realizarea acestei egaliti n tirania despre care vorbete igaliov?
V aducei aminte cuvintele cu care se termin doctrina lui
igaliov: pornind de la nemrginita libertate, voi sfri prin nemrginita
tiranie.
Aceasta este concluzia ultim a doctrinei revoluionare a lui
igaliov. De la nemrginita libertate, la nemrginita tiranie sau la

Dostoievski i cretinismul rus

147

nemrginitul despotism, zice el, ceea ce e tot una. Care e atunci


idealul realizat al revoluiei? Este standardizarea omului la cel mai
inferior nivel cu putin, pentru c nsui principiul lui igaliov este
coborrea educaiei n tiine i arte la cel mai de jos nivel, pentru ca n
acest nivel s poat intra toat lumea. Aceasta este aciunea de
standardizare a omului la cel mai inferior nivel cu putin. Va s zic,
pornind de la idealul de realizare a paradisului terestru, n realitate
revoluia ajunge la acest stadiu de njosire a umanitii, de comprimare
a omului n acest tipar, toi egali unul cu altul, de standardizare, prin
urmare, a omului la nivelul aproape bestial. tii cu toii c ceea ce
numim spirit, spiritualitate, via religioas nu este admis n revoluia
rus.
Revoluia nis nu admite sufletul, pentru c sufletul i difereniaz
pe oameni. Pentru revoluia rus, omul este un animal care trebuie
standardizat, inut n tipar, egal cu cellalt. Omul revoluionar este, prin
urmare, un fel de crmid care se aseamn cu toate celelalte crmizi.
Din acest punct de vedere, revoluia rus e parc o fabric de crmizi.
Aceasta este egalitatea pe care voiete so realizeze orice revoluie, nu
numai revoluia rus. Ct despre fraternitate, e inutil s mai vorbim; nici
Dostoievski nu mai struie asupra principiului fraternitii realizat n
revoluie. El insist asupra acestor dou principii: libertatea i egalitatea.
Am vzut cum se realizeaz libertatea. Modul ei de realizare este
artat la nceput de nsui Karl Marx, atunci cnd a proclamat dictatura
proletarilor. Prin urmare, din moment ce ai proclamat dictatura,
principiul libertii e suprimat, iar din moment ce suprimi tot ce este
floare a omenirii pentru a obine un nivel ct mai njositor, ct mai
josnic, oameni egali, ceea ce vrei s creezi sub presiunea de sus, a
dictaturii, este o egalitate n robie, nu este o egalitate n libertate.
De fapt, toat critica lui Dostoievski asupra revoluiei se fixeaz
pentru a demasca minciuna care st la baza ei. Revoluiile, pornind de
la cea francez, sau mascat n numele ideilor de libertate, egalitate,
fraternitate.
Or, libertate, egalitate, fraternitate sunt principii care nu se pot
realiza niciodat ntro revoluie. i aceasta o tiu toate revoluiile, toate
doctrinele revoluionare, nu numai personajele. l spun numai pentru a

148

Nichifor Crainic

nela ptura proletar ca s poat ajunge la realizarea crimei universale


prin revoluie.
Dar Dostoievski a vzut mai adnc dect att; n revoluie a
vzut principiul ei demonic, principiul ei ateist. Fiindc, ntr'adevr,
socialismul, marxismul, comunismul, cum vrei s-i spunei s-i
spunem cu un singur termen, marxism, cci acesta concentreaz,
absoarbe toate celelalte doctrine socialiste , are ca principiu de baz
ateismul. N u exist, prin urmare, nici un fel de respect fa de cretinism,
dect un fel de antinomie, de fundamental contradicie a unuia fa de
cellalt. Cnd Dostoievski spune despre eroii revoluionari c, rupndu-se de poporul lor, nu mai au Dumnezeu, L-au pierdut pe Dumnezeu,
spune un adevr profund pe care nsui Karl Marx l-a teoretizat n
doctrina lui. Cci nici pentru doctrina marxist nu mai exist legtur
cu poporul respectiv, ci un caracter internaional i antinaional, cernd
0 ruptur total de poporul respectiv. Dar, fiind internaional i
antinaional, marxismul este n acelai timp antireligios, sau mai bine
zis anticretin. Nu este nici o mirare c bolevismul de astzi, forma
ruseasc de realizare a comunismului marxist, a pus ca principiu de
baz al statului rus i al aciunii lui ateismul, fiindc pentru a realiza
aceast monstruozitate de societate era absolut necesar standardizarea
omului la cel mai inferior nivel cu putin, era absolut necesar
proclamarea principiului ateist ca principiu de baz al societii noi pe
care vrea so creeze marxismul, rupnd orice legtur a omului cu cerul,
nbuind n fiina lui tot ce este aspiraie ctre cer, ca, ndobitocindu1astfel, s poat lucra mult mai uor cu el. Este un cuvnt semnificativ
pe care-1 spune aici, n pasajul pe care vi l-am citat, Piotr Verhovenski:
supunere complet, impersonalitate complet.
Cretinismul este doctrina care a tiut s dezvolte n lume pn
la ultima posibilitate, pn la ndumnezeire, peisonalitatea uman.
Personalitatea uman nu se poate dezvolta dect pe temeiul principiului
de libertate ontologic, aa cum o concepe Dostoievski. Personalitatea
uman nu se poate dezvolta pn la maximum dect n ambiana aceasta
a libertii ontologice, a libertii fundamentale care este la originea
fiinei umane. Personalitatea ins nseamn rezisten fa de aciunea
rului, fiindc personalitatea este compus n special din ceea ce numim
caracter uman. Personalitate este altceva dect individualitate, i atunci

Dostoievski i cretinismul rus

149

este evident i logic ca o doctrin care vrea standardizarea omului,


coborrea lui la nivelul cel mai de jos cu putin, s aib nevoie neaprat
de distrugerea personalitii. Dar ea rezist, i atunci cum se distruge?
Ea trebuie distrus n nsi doctrina care i-a dat posibilitate s se
dezvolte mai bine n lume, i aceasta este doctrina cretin.
Iat de ce e absolut necesar ca religia s fie suprimat, ca
ateismul s fie declarat principiu de stat, tocmai pentru a mpiedica cu
orice pre dezvoltarea personalitii. Pentru a domina lumea, are nevoie
neaprat de o turm n care individul s fie egal cu ceilali indivizi:
fiecare s aparin tuturor, iar toi s fii proprietatea fiecruia. Acesta
este principiul standardizrii omului. Este aa de crunt aceast realitate
n Rusia, nct un scriitor fanatic, bietul Panait Istrati, atunci cnd a fost
invitat de prietenul su Rakovski s viziteze Rusia, vznd la ce sa
ajuns sub forma libertii i egalitii dintre oameni, cnd sa rentors,
a scris o carte n care blestema comunismul n felul cum sa realizat. i
bietul Panait Istrati este un om vindecat de comunism, dar numai dup
ce a trit un an i jumtate n Rusia i a vzut realizarea paradisului
terestru la faa locului.
Piotr Verhovenski, n fanatismul vibrant cu care propaga aceast
doctrin a crimei universale care e revoluia, avea urmtorul plan:
atunci cnd se va ajunge la standardizarea, la uniformizarea omului,
transformat n turm, prin urmare nctuarea n complet robie, eful
acestei lumi standardizate astfel s fie Papa de la Roma. Pe urm ns
se rzgndete i-i spune lui Stavroghin, pe care-1 declar idolul su, c
n viitoarea formaiune a lumii socialiste s rmn Papa pentru
Occident, iar pentru lumea noastr vei fi tu.
Este o ironie n aceast afirmaie pe care Dostoievski o pune n
gura lui Verhovenski, dar nu este o simpl ironie; este o credin mai
adnc a lui Dostoievski. Scriitorul, care e un doctrinar al libertii n
sensul cretin, n sensul pe care-1 nelegem noi, vede n catolicism
suprimarea ideii de libertate, i atunci pentru el socialismul sau
catolicismul, sub raportul libertii, sunt tot una. Amndou reprezint
pentru el acelai fel de autoritate tiran care nbu personalitatea
uman i care l reduce pc om la turm, la o standardizare inferioar a
vieii. Eu nu cred c Dostoievski are cu totul dreptate cnd judec att
de categoric i aspru catolicismul, punndu-1 pe acelai plan cu

150

Nichifor Crainic

socialismul. Vom vedea c prerile lui sunt extrem de aspre n aceast


privin. Este adevrat ns c prerea pe care i-o formeaz el despre
catolicism pornete din filozofia slavofil. V aducei aminte c pentru
Homiakov catolicismul nseamn suprimarea libertii, dar Homiakov
nu merge aa departe nct s-l pun pe acelai plan cu socialismul.

Dostoievski si catolicismul
9

Am terminat prelegerea de ieri, subliniind aceast apropiere


uimitoare pe care un erou anarhist ca Piotr Verhovenski o face ntre
Papa de la Roma i viitorul doctrinei revoluionare ruse, i spuneam c
aceast apropiere nu e deloc ntmpltoare n cugetarea lui Dostoievski,
nu este o simpl afirmaie trectoare, ci este o atitudine permanent, un
fel permanent de a gndi. Pentru c i socialismul, cu toate nuanele i
derivatele lui, i catolicismul reprezint dintrun anumit punct de
vedere acelai lucru.
Dac prin atitudinea sa critic fa de ideea revoluionar, vzut
ca o eliberare a raiunii crescute n libertatea arbitrar, Dostoievski se
desemneaz ca un cretin hotrt, prin atitudinea sa fa de catolicism,
att de oarb, nendurtoare, necrutoare, cugetarea lui capt un
colorit specific ortodox.
Cretin cnd repudiaz ideea specific revoluionar, el se arat
profund ortodox cnd repudiaz catolicismul. tii cu toii c e o
trstur specific a noastr, a ortodocilor fa de catolicism. i o
atitudine care e mi se pare mie foarte puin cretin, fiindc dac
ai observat, ortodocii nu au aceeai atitudine fa de protestantism ca
fa de catolicism. n lumea ortodox, protestantismul e privit cu mai
mult simpatie dect catolicismul.
Ortodoxul simte chiar un fel de satisfacie atunci cnd la capitolul
respectiv din istoria universal citete ravagiile pe care le-a fcut marea
reform mpotriva catolicismului. i aceasta este o atitudine foarte

152

Nichifor Crainic

puin cretin. Eu n am s v fac i cred c suntei siguri de lucrul


acesta o propagand de simpatie pentru catolicism, dar sunt anumite
lucruri pe care le putem discuta. Aceast repulsie fa de catolicism n
lumea ortodox i are far ndoial explicaia ei.
Mai nti: e o diferen mare de ordin dogmatic pe care o
cunoatem cu toii. Aceasta, firete, ne va face totdeauna s stm cu
totul la o parte fa de catolicism. Pentru noi, ortodocii, catolicismul
reprezint una din cele mai mari erori care sau nscut n cursul istoriei
cretinismului .Dac v reamintii prelegerea mea inaugural, spuneam
acolo c elementul care a frmiat ndeosebi unitatea cretinismului
l-au alctuit anumii teologi care, sustrgndu-se controlului i autoritii
ecumenice a marii Biserici a Rsritului, i-au permis s gndeasc pe
socoteala lor proprie i s interpreteze n mod personal dogmele i
nvtura cretin, personal sau mai muli la un loc, formnd un grup,
cum e cazul Bisericii catolice. Biserica romano-catolic a fcut prima
greeal atunci cnd a formulat dogma de difereniere fa de noi. A
evoluat din greeal n greeal, deprtndu-se cu fiecare greeal nou
nc mai mult de adevrata Biseric, de adevrata dogm pe care o
reprezint Biserica noastr.
Homiakov, mare gnditorrus n materie religioas, fcnd acest
proces catolicismului, i reproeaz lipsa de iubire cretin, care l-a
fcut s cad din marea comunitate a mntuirii, i adaug c aceast
lips de iubire a atras dup sine o regretabil diminuare a nelegerii
religioase pentru catolici. V ddusem i un exemplu cnd am vorbit
despre slavofilism, cum explica bunoar Homiakov proveniena lui
filioque ca dogm catolic. Iubirea e principiul nelegtor pentru el.
Prin iubire putem ptrunde n tainele cele mai ascunse, la care n am
putea ajunge niciodat pe calea raiunii noastre logice sau discursive.
Prin iubire, zice el, noi, ortodocii, putem ptrunde pn n tainele
cele mai de neptruns ale dogmei Sfintei Treimi. Catolicismul,
deprtndu-sc din comunitatea de iubire, a atras dup sine diminuarea
nelegerii fa de aceast mare tain.
Astfel, fa de dogma Sfintei Treimi, catolicii au czut n aceast
regretabil confuzie, confundnd purcederea, care este un act de esen
intern i tainic, cu simpla trimitere, care este un act exterior. ntradevr,
dup Sfnta Scriptur trimiterea o poate face i Tatl i Fiul. dar acesta

Dostoievski i cretinismul rus

153

este un act exterior i nu esenial Sfintei Treimi. Purcederea ns e


numai de la Tatl. Dar procesul purcederii este un lucru de natur
interioar.
Lipsindu-le iubirea, ei confund efectul vzut, care este trimiterea,
cu un lucru de esen interioar, fundamental, care este purcederea.
Aa explica Homiakov una din principalele erori dogmatice care i
difereniaz pe catolici de ortodoci. Prin urmare, din punct de vedere
al dogmei cretine, noi, care ne gsim ntr'un domeniu nealterat de nici
o tentativ, n domeniul dogmei necorupte i necoruptibile, dup
credina noastr suntem ntradevr foarte departe de catolici, care prin
erorile lor de gndire au intervenit i modificat ntratt anumite dogme
nct sau deprtat aproape iremediabil de credina noastr.
Nici una din aceste constatri n'ar putea s nasc un raport de ur
fa de catolici, cel mult un raport de comptimire a unor oameni, a unor
credincioi, a unei Biserici, mai bine zis, care, tiind c ea a pzit
adevrul absolut n forma cca mai nealterat cu putin, se roag n toate
slujbele sale pentru revenirea tuturor rtciilor la snul acestui adevr
nealterat.
tii c n problema acestui resentiment al ortodocilor fa de
catolici noi nu vorbim din punctul de vedere al catolicilor. Este treaba
lor ce atitudine au fa de noi.
tii ns c afar de diferene dogmatice mai exist i alte
motive de ordin istoric, de ordin mult mai omenesc care au hrnit de la
nceput i au dat pecetea acestui profund sentiment al Rsritului fa
de Apusul romano-catolic.
tii c la separarea celor dou Biserici de la 1054 au prezidat nu
numai diferene de nelegere a dogmelor, dar au prezidat o serie
ntreag de elemente politice, care au avut loc ntre Occident i Orient.
Privind astzi lucrurile n perspectiva istoric, gsim c era
natural ca bizantinii s poarte ur apusenilor pentru anumite lucruri care
sau petrecut politicete ntre ei, dar nimic nu mi se pare mai absurd
dect a moteni din moi-strmoi aceast ur a unei rase fa de alt
ras uman, care nu aparine rasei bizantine.
Noi ns din generaie n generaie am motenit toat aceast ur
de natur politic, toat aceast ur a Bizanului fa de Apus, fr s ne

154

Nichifor Crainic

priveasc deloc lucrurile acestea, fiindc noi nam participat la acte de


ordin politic care sau petrecut ntre Roma i Bizan.
Prin urmare, acest resentiment de ordin istoric care troneaz din
veac n veac i pe care noi ni l-am nsuit ntrun mod necontrolat i
inexplicabil pentru lumea ortodox, care nu face parte din rasa bizantin,
nc o dat, aceast ur fa de catolicism cu o preferin mrturisit sau
nemrturisit pentru protestantism, eu unul nu o neleg. Ea a persistat
mai ales n lumea rus care sa socotit pe de-antregul motenitoarea
imperial a Bizanului imperial.
La aceste consideraii de ordin general, n ce privete atitudinea
lui Dostoievski fa de catolicism, se mai adaug i alte motive speciale
ale gndirii lui Dostoievski, i anume: acolo unde el pune pe acelai
plan catolicismul cu socialismul sau, cum am zice, n termen curent,
catolicismul cu marxismul.
De-a lungul romanelor sale vei ntlni n gura diferiilor eroi
a eroilor care reprezint partea pozitiv, partea cretin n special din
opera sa cuvintele cele mai injurioase, criticele cele mai nendurtoare
la adresa catolicismului. i nu cred c sunt lucruri indiferente pentru
autorul acestor tiri, uneori vulcanice. De unde tim acest lucru?
V am spus c, pentru a nu grei n studierea lui Dostoievski, n
gsirea adevratei lui concepii imprimate n opera lui literar, trebuie
s lum totdeauna ca un indiciu sigur cartea lui intitulatJurnalul unui
scriitor.
In aceast carte, care const din trei volume i care este o
culegere de articole i studii pe care le-a scris n diferite epoci ale vieii,
dar mai ales n ultima parte a vieii lui, Dostoievski se exprim asupra
tuturor problemelor importante care l-au frmntat n raport cu
evenimentele n curs. Pentru a lmuri, cnd stm la ndoial dac
ntradevr n opera lui cutare sau cutare pasaj i l-ar nsui sau nu
Dostoievski, trebuie s recurgem neaprat la acest jurnal, unde vom
descoperi n cutare chestiune care ne intereseaz ce atitudine are
Dostoievski.
In ce privete atitudinea eroilor lui fa de catolicism, nu este
izolat, nici ntmpltoare i strin de autor. Dostoievski subscrie
orice cuvnt pe care eroii lui l rostesc la adresa catolicismului. Aceasta
o vedem din Jurnalul unui scriitor, unde nu o dat trateaz problema

Dostoievski i cretinismul rus

155

catolicismului n raport cu ortodoxismul, i nu-i dezminte niciodat


aceast atitudine.
Ceva mai mult: ceea ce vorbesc eroii n romane, mpotriva
catolicismului, nu este aproape nimic fa de ceea ce exprim direct
Dostoievski mpotriva catolicismului. Vom exterioriza pentru astzi un
singur pasaj; ele sunt nenumrate, dar vom exterioriza unul singur, din
care v putei face o idee destul de clar asuprajudecii dostoievskiene.
Este din volumul al treilea, paginile 12 i 13, ediia francez:
Eu nu vorbesc numai de religia catolic, ci de ideea catolic
ntreag, zice el, de naiunile care sau constituit dup aceast idee n
cursul veacurilor i care sunt impregnate de ea. Iar Frana e, din acest
punct de vedere, ntruparea cea mai desvrit a ideii catolice de-a
lungul veacurilor, cheia de bolt a acestei idei, pe care a motenit-o de
la romani i a meninut-o conform spiritului lor.
Aceast Fran care n epoca noastr i-a pierdut aproape n
ntregime religia (iezuit i ateu e tot una), care nu o dat a nchis
bisericile i n anume zile L-a pus chiar pe Dumnezeu n balotaj; aceast
Fran care i-a tras din principiile de la 89 socialismul su particular,
adic pacificarea i construcia societii omeneti n Hristos i n afar
de Hristos, cum ncercase so fac, far s reueasc, catolicismul prin
mijlocul lui Hristos; aceast Fran nsi, cu cluburile sale revoluionare,
cu ateii si, cu socialitii si i cu ai si cumularzi moderni, continu
nc i e totdeauna naiunea catolic prin excelen, ncrcat de spiritul
i de litera catolic, chiar atunci cnd proclam cu gura celor mai ri
dintre ateii si cuvintele: libertate, egalitate, fraternitate sau moartea!
Tot astfel le-ar proclama, dac ar fi obligat s proclame i s
formuleze o libertate, o egalitate i o fraternitate catolic. i aceasta, n
acelai spirit, stilul i spiritul unui pop din evul mediu. Socialismul
francez i d aerul celei mai vehemente protestri contra ideii catolice.
Aceast protestare care de fapt sa ivit ctre sfritul secolului trecut nu
e altceva dect continuarea cea mai exact i cea mai dreapt a ideii
catolice, ea e rezultanta cea mai complet, o consecin fatal elaborat
n curs de secole, cci socialismul francez nu e altceva dect unificarea
cu fora a neamului omenesc idee ce sa vzut apsnd asupra Romei
antice i care s a pstrat neatins n catolicism.

156

Nichifor Crainic

Astfel ideea eliberrii spiritului uman de catolicism e modelat


n formele cele mai stricte ale catolicismului, mprumutate de la nsi
esena, litera, materialismul, despotismul i morala lui.
lat, prin urmare, motivele acestei atitudini a lui Dostoievski
fa de catolicism. Afar de motivele generale ale unui ortodox, de care
am vorbit adineaori, el are motive specifice felului su de a cugeta.
Pentru Dostoievski, catolicismul nu este numai confuzia catolic, ci
este o ntreag formul cultural sau formula cultural integral n care
se dezvolt lumea apusean.
Pentru Dostoievski, catolicismul nseamn cultura i civilizaia
european. Aceasta e ceea ce critic, dispreuiete i urte el n
catolicism. Ca un gnditor i ca un ortodox al crui principiu de baz e
ideea de libertate, el nu poate suporta ideea de autoritate excesiv pe
care o ntrupeaz catolicismul.
Si tot aa ca un ortodox, adic asemeni unui credincios desprins
de interesele imediate materiale ale lucrurilor, cci aceasta este, cum
tii, una dintre trsturile eseniale ale Ortodoxiei noastre, el nu poate
suporta nici materialismul acestuia.
Autoritatea catolicismului i materialismul lui sunt cele dou
idei pe care nu le poate suporta Dostoievski n catolicism, pentru c
aceste elemente le vede derivate mai departe, sub alte formule politice
dect cele catolice, sub forma socialismului sau a comunismului. Nu
numai reforma, dar revoluia francez s'a nscut avnd ca tendin
proclamarea ideilor de libertate, egalitate i fraternitate.
Aceasta mpotriva teroarei pe care o exercita autoritatea catolic
n vechiul regim, ns i aici e genial observaia lui Dostoievski:
proclamnd aceast libertate, egalitate i fraternitate, revoluia francez
nu are ntru nimic mai puin autoritate i teroare dect catolicismul
nsui mpotriva cruia s a ridicat, fiindc formula adevrat a
revoluionarilor a fost: Liberte, egalite, fratemite ou la mort.
Ori primeti libertate, egalitate i fraternitate, ori treci la eafod.
Prin urmare, era nu numai o eliberare din autoritarism, darautoritarismul
revoluionar era dus la exces n terorismul revoluionar cu care se voia
s se imprime lumii aceste principii.
n aceast teroare a revoluiei. Dostoievski nu vede altceva dect
o prelungire a ideii de autoritate catolic i tot astfel, n latura material

Dostoievski i cretinismul rus

157

a lucrurilor, catolicismul e fr ndoial impregnat dc oarecare


materialism n comparaie cu ortodoxismul, ntruct acest catolicism
vrea n acelai timp i o mprie terestr.
Catolicismul nu se poate concepe numai ca Biseric, ci n acelai
timp i ca stat. Prin urmare, catolicismul ine neaprat ca Biserica
romano-catolic s aib acest suport material, n forma de imperiu
politic pe acest pmnt. Ca ortodox, Dostoievski nu poate suporta acest
lucru n catolicism. Dar ceva mai mult: principiul acesta materialist al
Bisericii catolice, o caracteristic, dar nu o dominant, l vede mai
departe n socialism, n revoluia francez.
O spune chiar n acest pasaj i de nenumrate ori n scrierile lui.
n aceast unificare i organizare material cu fora a lumii, catolicismul
este prin urmare identificat cu materialismul. ntrunul dintre cele mai
celebre pasaje ale lui Dostoievski, el acuz de-a dreptul Biserica
romano-catolic dc faptul c prin structura ei n mod natural a nscut
att protestantismul, ct i socialismul revoluionar, i c aceste erori
ale lumii modeme occidentale nu sar fi putut nate n nici un caz dect
dintro instituie cu structura Bisericii romano-catolice.
Acestea sunt motivele principale ale cugetrii lui Dostoievski,
care l determin pe el la o atitudine att de critic, att de nendurat fa
de catolicism.
Sub raportul acesta, dac nu totdeauna, dar uneori Dostoievski
arc dreptate, nu att cnd se ndreapt direct mpotriva catolicismului
ca instituie, ca Biseric, ct mpotriva anumitor caractere evidente ale
ntregii culturii occidentale. Bunoar, cnd el identific Frana cu
catolicismul i cnd vede n toate manifestrile socialiste, anticatolicc,
caracterul culturii generale catolice, are dreptate. tii c Frana n tot
cursul evului mediu a fost ara care s a socotit organul lui Dumnezeu pe
pmnt: gesta dei perfrancos".
Acesta reprezint mesianismul pe care a crezut c-1 ntrupeaz
poporul francez n Europa medieval i pn n Europa Renaterii, pn
la revoluia francez. Prin urmare, e ara ale crei rdcini culturale sunt
profund catolice. O caracteristic a acestei culturi franceze catolice a
fost intolerana i a fost Inchiziia, instituia celei mai teribile intolerane.
E o trstur fundamental care se prelungete din epoc n epoc, de
aceea catolicismul domin n epoca n care ideea revoluionar c

158

Nichifor Crainic

dominant. Ceva mai mult: n aceast epoc ia natere societatea


iezuiilor. tii cu toii c aceast societate faimoas sa nscut pentru
ca Biserica romano-catolic s se apere mpotriva ideii protestante.
Aceasta este originea societii iezuiilor. Dac o societate ca a
iezuiilor e dovada unui spirit de disciplin exemplar i demn de
invidiat a unui ordin clugresc, o instituie laic dup chipul i
asemnarea ei, dar cu scopuri total rsturnate, francmasoneria reprezint
de asemeni caracterul de desvrit i crunt intoleran, fiindc nimic
nu e mai intolerant, n afara ordinului iezuiilor, dect francmasoneria
care, sub aparena tolerrii tuturor popoarelor, exercit de fapt o
necontenit i necrutoare teroare asupra spiritelor.
Acum civa ani sa ntmplat un fapt caracteristic n Frana, i
anume: admiratorii lui Emile Combes, care a fost ministru francez pe la
1905, i-au ridicat un bust. n ziua inaugurrii acestui bust, detractorii
si, care nu erau alii dect regalitii d-lui Charles Maurras, sau
prezentat n grup compact i cu ciocanele, chiar n ceasul n care
ncepuse inaugurarea, i au spart i fcut ndri bustul lui Combes.
Faptul acesta e foarte caracteristic pentru intolerana francez i
catolic despre care vorbim. Ce era Emile Combes i de ce i se sparge
acum bustul n clipa cnd trebuia inaugurat?
Emile Combes a fost acel cretin ministru de instrucie de la 1905,
care la ordinul francmasonilor a separat Biserica de Stat n Frana.
Raportor a fost n acel moment Aristide Briand, june deputat. Admiratorii
lui, francmasonii i-au ridicat acest bust de recunotin. Cei trei sute de
mii de tineri catolici nu puteau s tolereze o asemenea apoteozare a
acestui cretin care a separat Biserica de Stat, i atunci, cu aceeai
intoleran cu care el a separat Biserica de Stat, au fcut ndri bustul
celui srbtorit. E foarte caracteristic acest fel de a fi, francez ca i
italian, de altfel , i aceast intoleran practicat n numele celor mai
umane principii de libertate, egalitate i fraternitate.
Este o trstur fundamental a lumii apusene. Cnd auzii de
Liga Drepturilor Omului, deLiga Liberei CugetrisauLiga Societilor
Savante i aa mai departe, toate aceste formule mecanice i
revoluionare, care vor s reprezinte cea mai mare larghe de spirit, ei
bine, toate aceste instituii reprezint de fapt ideea cea mai grozav de
intoleran pe care v'o putei imagina. n istoria sau viaa lui Foch vei

Dostoievski i cretinismul rus

159

citi urmtorul fapt: atunci cnd statul francez era n pericol s fie
cotropit de germani i cnd nu se mai gsea un alt comandant i cnd
Foch, catolic prin nsuirile lui, se impunea ca unicul salvator al patriei,
Clemenceau, care era liber cugettor i anticatolic, a fost nevoit s-l fac
generalisim.
Ei bine, dei statul francez era n pericol de moarte, francmasonii
n au putut s tolereze lucrul acesta i au mers la Clemenceau i au
protestat categoric: Cum poi s dai comanda suprem a armatei unui
catolic? Noroc c Clemenceau era mult mai inteligent dect
francmasonii: N are importan, n momentul de fa avem nevoie de
el, fiindc e capabil s ne salveze. Din aceste exemple i sunt
nenumrate vedei ct dreptate avea Dostoievski cnd identifica n
cele mai particulare, n cele mai antinomice i mai contradictorii forme
i fenomene istorice aceleai caractere fundamentale ale culturii catolice
occidentale.
Dar nc o dat: aceasta nu-1 ndreptea, cred eu, s aib fa de
Biserica romano-catolic o atitudine aa de necrutoare, aa de
desfigurant.

Un pamflet de geniu:
Legenda Marelui Inchizitor

Legenda Marelui Inchizitor e acel capitol din opera lui


Dostoievski n care culmineaz prerile lui despre socialism i catolicism.
Am vzut n lecia precedent c pentru gndirea lui Dostoievski
nu exist o distan aa de mare ntre doctrina socialist i catolicism;
lui i se pare chiar c exist raporturi i c doctrina socialist deriv n
mod logic din doctrina i din practica romano-catolic; sau mai bine zis,
din catolicismul istoric, nu din dogmele catolice.
n aceast Legend a Marelui Inchizitor gsim o sintez a
prerilor lui Dostoievski despre catolicismul istoric i despre socialism.
Cum tii, Legenda Marelui Inchizitor e un capitol intercalat n
romanul Fraii Karamazov, ca i cum ar fi un poem literar pe care
l-a compus Ivan Karamazov i pe care l citete fratelui su, Alioa
Karamazov, dup maniera rus, unde toi adolescenii, cnd se adun,
ori unde ar fi, chiar ntro crcium, cum e cazul aici, discut n primul
rnd despre existena lui Dumnezeu. Tot astfel, ntro crcium modest,
cei doi frai Ivan i Alioa stau la o msu i discut problema
capital, care e existena lui Dumnezeu. Cu aceast ocazie, Ivan
Karamazov i spune prerile lui, scond din buzunar poemul pe care
l-a compus i citindu-1 lui Alioa. V am rezumat ntro lecie trecut n
ce const aceast Legend a Marelui Inchizitor, care constituie una
din cele mai faimoase pagini pe care le-a scris Dostoievski. Chiar dac
n ai avea timp s citii romanul ntreg, va recomanda cu tot dinadinsul
pentru grandoarea literar, pentru nlimea ideilor care sunt n

162

Nichifor Crainic

aceast bucat literar s o citii chiar aparte, pentru c, de fapt, nu


are nici un fel de apropiere cu romanul; e o bucat n sine i se poate citi
cu totul separat de roman. Ce vrea Dostoievski n definitiv s spun n
aceast Legend a Marelui Inchizitor? Am vzut c sursa rului
individual, sursa rului social e, dup Dostoievski, raiunea autonom
a omului, raiune care funcioneaz la bunul plac al libertii omului,
necontrolat de nimic. Am vzut, am fcut cunotin cu cteva personaje
n care rul individual se ntrupeaz fie sub form de crim, fie sub
form de sinucidere, fie sub form de nebunie i aa mai departe. i am
vzut c una dintre formele sociale ale rului e aceast doctrin
revoluionar a socialismului, dar, n acelai timp, catolicismul istoric
constituie pentru Dostoievski una din formele rului social, a crui
surs trebuie cutat n raiunea autonom omeneasc. Probabil c
Dostoievski, cnd a avut acest nemaipomenit curaj de a confunda
catolicismul istoric cu socialismul revoluionar, dndu-le aceeai surs
raiunea autonom sa gndit la faptul istoric; ceea ce deosebete
catolicismul de Ortodoxie e atunci tocmai aceast raiune autonom
care a intrat n funciune la un moment dat, crend dogme noi n afara
ecumenicitii Bisericii rsritene; fiindc, ntradevr, dac e s cutm
o explicaie a acestei ndrzneli a cugetrii lui Dostoievski, e adevrat
c din raiunea autonom aplicat n materie de dogme au decurs erorile
dogmatice care ne difereniaz pe noi de catolici. Dar Dostoievski nu
sa gndit att la raiunea autonom, ca surs a erorilor dogmatice
catolice care ne difereniaz pe noi de ei, ci sa gndit mai ales la
rezultatul social, pe care aciunea catolic organizat l-ar avea sub
raportul fericirii sau nefericirii societii umane; i mai ales sub unghiul
acestui rezultat practic ndrznete el s confunde catolicismul istoric
cu socialismul. De fapt, Legenda Marelui Inchizitor e o critic
nendurat, care se aplic totodat i metodei de conducere catolic.
Sunt cteva lucruri, din mulimea ideilor cuprinse n aceast scriere, pe
care trebuie s le reinem neaprat n aceast lecie pentru a nelege mai
bine att gndirea lui Dostoievski, ct i n special sensul acestei buci
literare.
Probabil c Dostoievski, n cutreierrile lui de aproape 10 ani
de-a lungul i de-a latul Europei, s fi fcut aceast constatare a
diferenei pe care o putea face oricine ntre formele ideale ale lucrurilor

Dostoievski i cretinismul rus

163

pe care le purtm n minte i realitatea n care aceste idealuri sau


ntrupat. Dostoievski avea, desigur, o imagine nespus de nalt despre
cretinism, despre doctrina cretin i despre posibilitile de fericire a
omenirii prin doctrina cretin, i de bun seam c ntre acest ideal i
realizrile catolice pe care le-a vzut n colindrile lui prin Europa, va
fi constatat o distan mare, cum constatai n general o distan aproape
incomensurabil, de la un ideal pn la forma lui realizat n viaa de
toate zilele. Aceast distan de la ideal la realizare alctuiete n
aceast legend mobilul critic al atitudinii lui Dostoievski fa de
catolicism. Idealul e Mntuitorul nsui, care apare n veacul al XVI-lea
la Sevilla, n Spania catolic i inchizitorial. E pe vremea celei mai
nverunate inchiziii ce se aplica, dup cum v aducei aminte, mpotriva
curentelor centrifugale realizate de marea reform protestant, care
tocmai izbucnise atunci. Catolicii, tocmai pentru a mpiedica sfrmarea
Bisericii romano-catolice prin aceste curente centrifugale ale
protestantismului, care n Spania luase forma unei ntregi puzderii de
secte locale instituiser aceast teribil form de judecat sumar:
Inchiziia. n aceast vreme, Dostoievski confrunt cretinismul adevrat,
n persoana nsi a Mntuitorului, cu realitatea acestei Biserici, a crei
caracteristic dominant atunci era Inchiziia.
Va s zic, n gndirea lui Dostoievski se petrece un lucru prin
care el pune n eviden cel mai puternic contrast ntre o realitate
cretin, dat catolicismul inchizitorial i ntre idealul cretin,
reprezentat prin nsi persoana Mntuitorului. Care sunt ideile principale
care stau la baza legendei? Marele Inchizitor, un btrn nonagenar,
venerat de popor, i face Mntuitorului tot procesul doctrinei cretine,
care, dup prerea lui, a Marelui Inchizitor, e o doctrin omenete
irealizabil. Marele Inchizitor crede c Mntuitorul, cnd a instituit
doctrina salvatoare a cretinismului, nu a cunoscut deloc josnicia
iremediabil a sufletului uman i c de aici ar pomi greeala. Cu alte
cuvinte, Mntuitorul a dat o doctrin prea nalt pentru ca omul s poat
ajunge vreodat la ea, de aceea i reproeaz: Noi am urmat alt metod
dect a ta; Tu ai vrut s ridici pe omul iremediabil josnic la nlimea
doctrinei Tale: ceea ce nu e posibil; noi, dimpotriv, am urmrit s
coborm doctrina Ta, aj ustnd-o la iremediabila neputin omeneasc.
Va s zic, o idee de complet desfigurare a cretinismului; prin

164

Nichifor Crainic

catolicism natura uman e iremediabil josnic. Prin urmare, vom cobor


doctrina Mntuitorului la josnicia acestei naturi umane. Pentru Marele
Inchizitor, omenirea e mprit n dou categorii: cei 144.000 de
conductori, elita conductoare un numr apocaliptic , iar restul,
turma conduilor. Aceast elit conductoare trebuie s se sacrifice
pentru fericirea celor muli, a turmei care trebuie condus. Cum trebuie
condus aceast turm? Prin trei puteri. Una e minunea; a doua e
misterul; a treia e autoritatea.
n cele trei puteri, prin care elita omenirii se simte datoare s
conduc turma omenirii, a celorlali care trebuie fcui fericii, nu e greu
de observat asemnarea izbitoare dintre doctrina Marelui Inchizitor,
dintre teoria lui despre elita conductoare i despre cealalt parte a
omenirii, i teoria revoluionarului igaliov, care preconizeaz o zecime
din omenire elit conductoare i nou zecimi turma care trebuie
condus. Att Marele Inchizitor, ct i igaliov vd mijloacele de
conducere tot n minune, n mister i n autoritate. Ce nseamn n
gndirea lui Dostoievski aceast minune, acest mister, aceast autoritate?
Dintre momentele Sfintei Evanghelii care rein n permanen
cugetarea lui Dostoievski este n special acela al ispitirii n pustie.
Mntuitorul S a retras s posteasc 40 de zile i 40 de nopi n pustie,
iar acolo a fost ispitit de diavol. n ce privete minunea, diavolul se
adreseaz Mntuitorului flmnd de 40 de zile i 40 de nopi i-L invit
s prefac pietrele n pine: Mntuitorul respinge aceast ispitire. A
doua oar l suie pe aripa bisericii cum zice Sf. Evanghelie i l
invit s sondeze misterul puterii dumnezeieti, aruncndu-Se de sus,
de pe acoperiul bisericii; s nu aib nici o team Mntuitorul, cci tie
c ngerii lui Dumnezeu vor veni i-L vor susine, ca s nu Se loveasc;
prin urmare, o ispitire a puterii misterului dumnezeiesc. Mntuitorul
respinge i aceast ispitire. A treia ispitire: Mntuitorul e suit pe un
munte nalt pe cel mai nalt dintre muni, cum zice Sf. Evanghelie
, de unde vede toate mpriile pmntului i e invitat s se nchine
diavolului, cu preul de a avea pe urm stpnire asupra tuturor acestor
mprii. Prin urmare, aceasta e o ispit a autoritii. Mntuitorul o
respinge i pe aceasta. Marele Inchizitor ns, departe de a respinge
aceste trei ispitiri, le transform n metod de conducere a omenirii. i
spune el Mntuitorului un cuvnt fioros: Noi suntem cu el, noi suntem

Dostoievski i cretinismul rus

165

de partea lui, adic de partea diavolului, fiindc noi ne-am supus celor
trei ispitiri, le-am primit i cutm s le realizm, pentru a aduce
fericirea acestei turme cuvnttoare, omenirea ce trebuie condus,
pentru a-i aduce fericirea prin minune, prin mister i prin autoritate.
Pentru Marele Inchizitor, n care nu trebuie s vedem personificat
numai Biserica romano-catolic, ci trebuie s vedem personificat n
acelai timp socialismul, doctrina socialist totodat, omenirea trebuie
nelat neaprat cu minunea. Atunci cnd spui oamenilor c vei realiza
raiul terestru, le spui de fapt c vei preface pietrele n pine. Pe urm vei
ntrebuina n aceast conducere, n aceast dominare a oamenilor,
misterul; misterul ns sub form de mistificaie, pentru c arta de a
guverna, prin transformarea pietrelor n pine, d iluzia marii posibiliti
de mntuire a lui, cndva i cumva. Totul ns trebuie s fie lsat n vag;
totul trebuie s pluteasc n acest mister, pe care dumneavoastr l
cunoatei foarte bine din regimul democratic, pentru c misterul e una
din practicile cele mai intense ale vieii democratice. Al treilea instrument
de dominare a oamenilor e autoritatea, i nu au nevoie de libertate;
libertatea trebuie s fie numai o iluzie pe care s le-o lsm; n fond ei
vor fi strunii i crescui ca nite copii de autoritatea sceptrului nostru
de conductori. Le vom lsa posibilitatea de a pctui, zice Marele
Inchizitor, pentru c astfel ei vor avea iluzia deplinei lor liberti.
Marele Inchizitor, cu acest sistem al celor trei ispitiri pe care le
primete, astfel aflndu-se de partea diavolului, crede sincer c el i cu
elita celor 144.000 se sacrific ntradevr pentru fericirea celorlali. La
aceast idee de sacrificiu a elitelor, care vor ca prin sistemul minciunii
s conduc umanitatea ctre o mntuire iluzorie i ctre o fericire
iluzorie, Hans Prager autorul despre care v am vorbit de attea ori
pune o ntrebare extrem de interesant: s admitem c sacrificiul acestei
elite conductoare e sincer i real; nseamn, oare, c acest sacrificiu e
mntuitor pentru omenire? Aduce mntuirea omenirii? ntrebare extrem
de interesant pe care o ridic Hans Prager, discutndLegenda Marelui
Inchizitor i diferitele probleme care se desfac din ea.
Nu e indiferent dac ne frmntm puin cu aceast ntrebare.
tii, bunoar, ai citit ce se spune despre unii din conductorii
bolevismului de astzi, c sunt adevrai mucenici, c sunt adevrai

166

Nichifor Crainic

ascei care ntradevr se sacrific zi i noapte pentru realizarea idealului


comunist.
Nu o dat s a ntmplat ca elita conductoare sau cel puin o paite
din ea, indiferent de sistemul pe care caut s-l aplice pentru a gsi
fericirea societii, s fi dat exemplu unei moraliti personale, care s
mearg pn la sacrificiu de sine.
E o ntrebare ns: acest sacrificiu de sine, al lor, al acestei elite
conductoare, care sa aplecat s realizeze un sistem ntemeiat pe
minciun pentru ca s poat ajunge la fericirea omenirii, este un
sacrificiu mntuitor sau nu?
Hans Prager rspunde la aceast ntrebare n mod cretin i fr
ndoial c n acest mod rspunsul e fundamental negativ.
De ce? Sacrificiul mntuitor, adic un sacrificiu care s aib o
valoare absolut i permanent, presupune un lucru esenial: ca acela
care-1 face s fie un om ntru totul, sau o fiin ntru totul desvrit.
Or, zice Hans Prager, aceast elit conductoare, aplecat s
realizeze un sistem de conducere oarecare opus sistemului pe care l
ofer cretinismul, orict de mare ar fi sacrificiul ei, rmne nul; nu are
fora mntuitoare pentru oameni, pentru c nu vine din partea unor fiine
desvrite. O singur fiin a avut prilejul excepional de a realiza un
sacrificiu de valoare absolut pentru ntreaga umanitate, i aceast
fiin e Mntuitorul Hristos, cci El era o fiin ntru totul desvrit.
Din aceast desvrire, din aceast perfeciune a Sa, decurge n mod
logic valoarea absolut a sacrificiului, a jertfei aduse. Un sacrificiu,
orict de real ar fi, care nu e fcut prin urmare n numele Mntuitorului,
nu poate avea o valoare mntuitoare pentru omenire; la fel i aceast
elit conductoare, cu tot sacrificiul ei, din moment ce sistemul pe care
vrea s-l realizeze i modalitile dup care vrea s-l realizeze sunt
contrarii cretinismului n care e cuprins facrificiul absolut, adic
sacrificiul mntuitor. Ei nu sunt n acest caz despuiai de sacrificiul lor,
de posibilitatea de a-i mntui pe ceilali, ei nu sunt aceast elit
conductoare dect nite oameni care prin sacrificiul lor nu fac
altceva dect se sinucid. Or, sinuciderea nu nseamn un sacrificiu
pentru semenii notri. Sinuciderea, oricare ar fi motivele ei, nu realizeaz
o valoare absolut, mntuitoare, pentru ceilali.

Dostoievski i cretinismul rus

167

A doua chestiune important care se nate din ideologia Marelui


Inchizitor e aceea a josniciei iremediabile a naturii umane.
ntradevr, dac natura uman e iremediabil josnic, atunci
doctrina cretin e superficial; ea nu poate avea nici o influen asupra
acestei naturi umane, pentru c nu exist n cazul acesta nici un fel de
aderen, nici un fel de punte de trecere ntre josnicia iremediabil a
naturii umane i sublimul doctrinei cretine, i atunci, orict de
sublim ar fi doctrina cretin, ea rmne o valoare intangibil i
ineficace pentru omenire. ntradevr, dac aceast natur uman e
iremediabil josnic i teoria Marelui Inchizitor e cea adevrat, atunci
cretinismul ntreg trebuie modificat, denaturat n substana lui
supranatural, pentru a fi acomodat dup chipul i asemnarea josniciei
umane; dar, n cazul acesta, ndeplinim o oper inutil, pentru c se
adaug josniciei umane un cretinism degenerat care sar confunda cu
nsi j osnicia acestei naturi. Evident. Dar dac teoria aceasta a j osniciei
iremediabile a naturii umane e fals, atunci tot eafodajul teoretic al
Marelui Inchizitor cade i reapare, n toat splendoarea i n toat
necesitatea ei, doctrina sublim a Mntuitorului, ca singura posibilitate
de salvare a omului.
Aceast problem a fost pus de unul dintre cei mai faimoi
gnditori rui, discutnd Legenda Marelui Inchizitor, i anume
filozoful Rozanov. Cnd era tnr, a scris o carte intitulatDostoievski
i Legenda Marelui Inchizitor, o carte de filozofie care se ocup
exclusiv de problemele ce se ridic din aceast scriere; a murit n timpul
revoluiei. Nu e un scriitor pe care s vi-1 recomand, pentru c mai trziu
gndirea lui Rozanov a deraiat; filozoful a czut ntrun fel de misticism
erotic, sub cele mai bizare forme cu putin, i a realizat n gndirea lui
un fel de cretinism erotic, freudist i-am zice astzi, care n are nimic de
a face cu spiritul real al doctrinei cretine. Dar n aceast carte, foarte
limpede scris i foarte valoroas ca putere de gndire, Rozanov
reprezint prima faz a filozofiei lui, diferit de faza ulterioar; el ridic
n special aceast problem a josniciei iremediabile sau nu a naturii
umane n raport cu doctrina cretin.
Ilustrul Rozanov, n doctrina cretin i acesta e punctul de
vedere al lui Dostoievski crede c natura uman nu e iremediabil
josnic i, ca s dovedeasc lucrul acesta, el caut s verifice cteva

168

Nichifor Crainic

dintre postulatele ideale ale sufletului uman n raport cu cele trei


elemente fundamentale: raiunea, sentimentul i voina.
Adevrul, zice el, binele i libertatea sunt idealuri supreme ctre
care aspir natura noastr uman. Aceste adevruri corespund, probabil,
celor trei elemente fundamentale, celor trei fore fundamentale ale
sufletului omenesc, i anume: adevrul corespunde raiunii, binele
corespunde sentimentului; libertatea corespunde voinei. S vedem
dac aceste idealuri corespund ntradevr unor necesiti fundamentale
ale sufletului omenesc i s le lum pe rnd. n cazul cnd, realmente,
aceste idealuri de adevr, bine i libertate corespund naturii noastre
umane, atunci natura noastr uman nu poate fi o natur iremediabil
josnic, din moment ce ea aspir ctre aceste supreme valori, ctre
realizarea i cucerirea lor; n cazul acesta, natura uman e fundamental
bun; n cazul acestei fiine fundamental bune, pot exista puncte de
aderen ntre ea i doctrina cretin.
Corespunde, bunoar, idealul de adevr raiunii umane?
Rozanov rspunde afirmativ. Ca s rspund afirmativ ns, el definete
mai nti ce e minciuna. Minciuna e o rsturnare a adevrului, zice el.
Bun. Ca s fie ns o rsturnare a adevrului, trebuie mai nti s existe
ceva care s fie rsturnat: trebuie s existe, prin urmare, mai nti
adevrul, cci altfel nu ar putea s fie rsturnat. i atunci nseamn c
adevrul e de natur primordial, iar minciuna e de natur secundar.
Adevrul, prin urmare, e fundamental naturii noastre umane, iar minciuna
e un adaos de ordin secundar. i istoric. Adevrul e un element
fundamental al fiinei noastre; minciuna e un element secundar, adugat
n cursul istoriei. Prima nclinare a sufletului omenesc nu e o nclinare
ctre minciun, zice Rozanov, ci ctre adevr. Ca s nelegem mai bine
lucrul acesta, se ia un exemplu din lumea copiilor; copiii sunt foarte
pornii s spun adevrul i-l spun n fa i crud. Dac ai intrat,
bunoar, ntro familie unde e un copil, i eti urt sau i se pare c eti
urt, el i va spune imediat: Urtule!, fr s se gndeasc la cele ce
urmeaz, ci numai pentru adevrul n sine, cum i se pare lui. Educaia
vine ulterior, n al doilea stadiu, i copilul nva c nu e lucru frumos
s spui omului n fa ce crezi despre el.
Prin urinare, dintrun anume punct de vedere, educaia vine i
deformeaz nclinarea primar din natura omeneasc, falsificnd-o,

Dostoievski i cretinismul rus

169

fiindc n mare parte educaia, ceea ce se cheam bun cretere, te nva


s nu jigneti cu nimic pe om, n societate, prin urmare s nu-i spui
lucruri dezagreabile, iar lucrurile dezagreabile sunt n special cele
adevrate; deci educaia care ne formeaz n acest fel e n mare parte
ntemeiat pe acest element de ordin secundar, care vine s rstoarne
elementul primar al adevrului. Dac nclinarea primar a naturii
noastre omeneti e aceea de a rosti direct adevrul, acesta e raportul
dintre raiunea noastr i lumea din afar de noi; adevrul fiind acest
raport obiectiv dintre raiunea noastr i lume, pe adevr se poate cldi
un ntreg sistem de conducere a umanitii. Se pot cldi sisteme i pe
minciun. Ce se ntmpl ns? De cte ori un sistem a fost cldit pe
minciun, constatm n viaa istoric a umanitii c din acesta nu sau
nscut dect dureri i calamiti. Raportnd adevrul i minciuna mai
departe, la strile afective ale sufletului nostru, vom constata c orice
minciun produce durere n suflet, pe ct vreme orice adevr produce
n suflet o bucurie. Constatarea aceasta a afectivitii sufletului uman
durerea produs de minciun, bucuria produs de adevr l duce
pe Rozanov la concluzia c natura e fundamental bun.
Dac ea reacioneaz ndurerat fa de minciun i dac
reacioneaz nseninat de bucurie fa de adevr, ce nseamn aceasta,
dect c natura noastr, n elanurile ei spontane, n pornirile ei prime,
e fundamental bun i numai n al doilea moment, istoric, a fost
deteriorat. Tot aa i n exemplul nostru: n primul moment, copilul e
nclinat s spun adevrul. n cel de al doilea moment, educaia i buna
cretere l determin s renune la acest adevr, schimbndu-1 prin
minciuna social.
Tot astfel examineaz Rozanov raportul dintre bine i sentimentul
nostru. Omul primar a fost nclinat de la nceput s fac binele sau rul?
Ca s rspund la aceast ntrebare, Rozanov pune o alt ntrebare:
ce e rul pe care l facem noi, sau de ce facem noi rul? i rspunde: noi
facem rul ntotdeauna ca o reaciune mpotriva cuiva care ne-a cauzat
ru; rul e o aciune mpotriva unui ru ce ni sa cauzat. Dar n pornirea
lui primar, sufletul uman e nclinat s fac totdeauna binele.
Nu e timpul s dezvolt mai mult gndirea lui i n aceast ordine,
dar concluzia la care ajunge Rozanov i aici este c rul pe care noi
nine l-am fcut ne provoac dureri, ne ntristeaz sufletul, iar binele

170

Nichifor Crainic

pe care am izbutit s-l facem ne cauzeaz ntotdeauna bucurie. Aceste


dureri i aceast bucurie nseamn c natura uman e fundamental bun
i c numai n momentul istoric aceast natur uman a fost deteriorat.
Tot astfel, examinnd raportul ideal dintre libertate i voina
noastr uman, ce e libertatea dup Rozanov? E o aciune exterioar
care corespunde unei alte aciuni similare, dar interioar, i care se
ndeplinete n ntregimea ei numai dac e concluzia absolut a celei
interioare. ns pentru ca libertatea exterioar s se ndeplineasc n
ntregime, pentru ca ea s fie prin urmare o condiie absolut a libertii
interioare, nu trebuie s avem impedimente n faa acestei realizri.
Or, omul are totdeauna impedimente cnd e vorba de realizarea
libertii lui interioare. i anume, dup Rozanov, aceste impedimente,
care sunt dup natura raiunii omului, se rezum n dou cuvinte:
trecutul i viitorul.
Prin trecut, simindu-ne legai de lumea din afar, amintirea
noastr constituie ntotdeauna un impediment la realizarea libertii
interioare, la aciunea exterioar. Tot aa, prin grija care ne leag de
viitor, prin urmare prin grija care ne leag tot de lumea din afar, alt
serie de impedimente se opun proiectrii n afar a libertii noastre
interioare. Dac omul, zice Rozanov, ar tri degajat de trecut i de viitor,
libertatea lui interioar sar realiza ntreag, n aciunea lui din afar,
pentru c atunci n ar mai exista impedimente ntre ele i lumea din
afar.
Adic n ar mai exista, mai bine zis, impedimente ntre voina lui
interioar de libertate absolut i puterea de a realiza n afar aceast
libertate absolut. Ce constatm noi, din punct de vedere afectiv?
Constatm c, ori de cte ori depindem de altcineva, sentimentul acestei
dependene, care nseamn o jignire a libertii noastre, e un sentiment
dureros i, ori de cte ori ne eliberm, trim un sentiment de bucurie i
frenezie.
Prin urmare, zice Rozanov, durerea pe care o simim cnd
libertatea noastr e stnjenit, precum i bucuria pe care o trim cnd
libertatea noastr e satisfcut, realizat, sunt dovezi c elanul primordial
fundamental al naturii omeneti e bun.
Dac valorile acestea de bine, adevr, libertate sunt valori de
nnobilare a sufletului omenesc i se confund cu doctrina cretin,

Dostoievski i cretinismul rus

171

dac aceste valori sunt bune, dac noi constatm pe de alt parte c
natura noastr uman tinde din toate adncimile ei ctre posesiunea lor
i realizarea lor, ce decurge de aici? Faptul c natura sufletului e
fundamental bun i aspir ctre valorile acestea nalte, ideale.
Astfel, aseriunea Marelui Inchizitor, conclude Rozanov, potrivit
creia natura uman ar fi iremediabil njosit, e o aseriune nefondat.
nseamn c ntre natura uman i ntre doctrina sublim a
cretinismului exist n adevr puncte de adeziune, puncte de trecere,
exist ntradevr posibiliti de comunicare, doctrina cretin dorind
s nnobileze i s ridice pn la mntuire sufletul omenesc. Acesta e,
dup Rozanov gndul fundamental pe care Dostoievski l scoate din
Legenda Marelui Inchizitor, gnd exprimat prin forma literar a unei
teribile satirizri aduse concepiei anticretine reprezentate de
catolicismul istoric i de socialism, fiindc, n afara ideologiei, aceast
Legend a Marelui Inchizitor e cel mai teribil pamflet care sa scris
vreodat n omenire.
Nu cunosc nici un pamflet scris de profei fiindc forma
pamfletar pleac din Biblie, de la anumii profei care s egaleze n
severitate, n duritate acest genial pamflet pe care Dostoievski l-a scris
mpotriva catolicismului istoric i mpotriva socialismului. Fcnd
nc o dat rezervele noastre n ceea ce privete punctele de critic n
care el se nveruneaz mpotriva catolicismului, trebuie s constatm
c, n ce privete cultura occidental, luat n ntregimea ei, critica lui
Dostoievski e just. Nu n ce privete catolicismul n special, dar n ce
privete n general cultura occidental aezat pe principii materialiste,
pe principiul materialist al raiunii autonome umane. Exagerrile fa
de catolicism vin din faptul c aceast scriere a lui e un pamflet. tii c
n ordinea literar pamfletul e ceea ce n ordinea plastic e caricatura;
se ntemeiaz pe exagerri; e o realitate exprimat n form exagerat.
Fr ndoial c, n ce privete catolicismul, exagerrile lui Dostoievski
vin i din alt motiv, din cauza formei literare.

Problema rului

La captul acestui ciclu de prelegeri, s ne oprim asupra ctorva


chestiuni care inevitabil se ridic din cercetrile noastre de pn acum,
puse n special de Berdiaev n cartea sa despre Dostoievski, i anume
ntrun capitol care e unul din cele mai interesante ale acestei cri:
problema rului.
Firete, rul nu se poate concepe dect n raport cu libertatea.
Dac n ar fi ideea de libertate, nam putea concepe ideea de ru, fiindc
rul e un produs al libertii. Aceasta este, cum tii, concepia cretin.
Cnd zicem, prin urmare, bine sau ru, aceste noiuni trebuie puse
imediat n legtur cu ideea de libertate, fr de care nu se poate
concepe. Dac la Dostoievski, precum observ foarte adnc Berdiaev,
libertatea este o idee fr care n am putea s pricepem valorile pe care
le reprezint eroii romanelor sale, tot aa n am putea pricepe ideea de
ru care l preocup pe romancierul nostru. i ideea de ru l preocup
pe Dostoievski ntrun mod att de covritor, nct umbra acestui ru
acoper cel puin trei ptrimi din creaia sa literar. Rul din om i rul
din lume e una din cele mai chinuitoare probleme care-1 urmresc pe
Dostoievski. Meritul lui inegalabil e acela c, analiznd sufletul omenesc
pn n componentele lui infinitezimale, descoper n el rul i ntreaga
evoluie a acestui ru; descoper n el rul i toate fazele i consecinele
care nasc din el. Fr ideea de libertate nu se poate concepe rul, fr
ideea de ru nu se poate concepe crima i nu se pot concepe toate
frdelegile pe care le comit anumii eroi ai lui Dostoievski. i tot aa,

174

Nichifor Crainic

nu se pot concepe fr aceste frdelegi chinurile morale ale contiinei


lor, precum nici pedeapsa care urmeaz n mod implacabil dup
svrirea rului. Prin urmare, drumul acestei evoluii e urmtorul: de
la libertate la ru, de la ru la crime i frdelegi, de la frdelegi la
chinurile morale care urmeaz, de la chinurile morale la pedeaps, de
la pedeaps la ispirea prin suferin. Unul dintre meritele pe care le
gsete Berdiaev lui Dostoievski n geniala analiz psihologic pe care
o face eroilor si, e aceast descriere a contiinei morale nsngerate
din omul care a pctuit. Nici un alt scriitor nu a analizat, n toate
nuanele ei, n toat devenirea ei, contiina moral a eroului, contiina
care sngereaz dup ce o frdelege sa fcut; i iari nici un alt
scriitor nu a scos n eviden cu atta putere calitatea purificatoare pe
care o are suferina dup o fapt rea. Ideea aceasta de suferin
purificatoare, att de accentuat n doctrina cretin, e n acelai timp
o idee care coloreaz puternic concepia lui Dostoievski i prin aceasta
nc o dat calitatea cretin a acesteia este evideniat.
Ce este rul n concepia lui Dostoievski? La aceast ntrebare,
Berdiaev d dou rspunsuri: un ru metafizic i un ru luntric,
imanent n om. n ce privete acest ru metafizic, Berdiaev face o
rezerv asupra cretinismului lui Dostoievski. Care e aceast rezerv?
Dostoievski, zice Berdiaev, nclina s recunoasc existena metafizic
a rului i prin aceasta nu e att cretin, ct gnostic.
tii cu toii c gnosticismul e o concepie influenat foarte mult
de doctrinele orientale despre bine i ru, n special de doctrina religiei
vechi persane; n concepia gnostic, binele i rul sunt gndite ca dou
principii paralele, n etern lupt unul cu cellalt, alctuind faimosul
dualism. i atunci Berdiaev spune: Dostoievski, recunoscnd sau
ncercnd s recunoasc existena metafizic a rului, ar fi n acest
punct din concepia lui mai puin cretin i mai mult gnostic.
Aceast afirmaie a lui Berdiaev mie unuia mi se pare nefondat,
fiindc Berdiaev nici no susine; e numai o afirmaie. A-l socoti gnostic
pe Dostoievski n ce privete problema rului implic o demonstraie.
Cine cunoate opera lui Dostoievski n ar putea s scoat din ea citate
care s susin convingerea lui despre un ru metafizic. Dup ct cunosc
eu opera lui Dostoievski, nu am gsit nicieri un pasaj din care s se
poat deduce aceast recunoatere metafizic a rului. E cu totul

Dostoievski i cretinismul rus

175

altceva. E adevrat c n opera lui Dostoievski apar dou feluri de ru:


e vorba necontenit de acest ru imanent pe care-1 descoperim n om,
asupra cruia Berdiaev nu face nici un fel de obiecie, pentru c i
concepia cretin descoper imanena rului n om. Dar mai e i un
altfel de ru, care l-a determinat pe Berdiaev s-i arunce lui Dostoievski
calificativul de gnostic. Acest ru ns nu e rul imanent n om, ci e
personificat n diavol. Aceast personificare a diavolului ns e pus
totdeauna ntro lumin echivoc. Ai vzut, din prelegerea n care
ne-am ocupat de Stavroghin, c acesta credea n existena diavolului.
Cnd vei citi romanul Fraii Karamazov, vei vedea c i n acest
roman e vorba de existena diavolului care se arat lui Ivan Karamazov.
Ins n dialogul lui Ivan Karamazov cu diavolul, nsui Ivan, subiectul
prin urmare, nu afirm categoric c e vorba de un diavol; el nu e sigur
de acest lucru. Crede mai mult c e un alter-ego al su, o dedublare a
personalitii sale, din pricina febrei n care se gsete. Dincoace, n
cazul lui Nicolae Stavroghin, eroul nsui afirm existena diavolului
care exercit o putere de posesiune asupra lui. Autorul ns are grij s
spun cu aceast ocazie c Stavroghin era bolnav n acest moment i
suferea de halucinaii; c era posedat de propriile sale halucinaii. Prin
urmare, i atunci cnd e vorba de apariia diavolului n persoan,
Dostoievski nu afirm categoric lucrurile, ci le las n nelmurire, n
echivoc. Eu unul cred c Dostoievski crede n existena diavolului, dar
dintrun fel de jen pe care o are n ce privete convingerile lui intime,
nu o mrturisete. Cred c din aceast jen pe care o avea fa de cititorii
si, sau din teama de a nu se face ridicol, sau nu tiu din ce alte motive,
totdeauna cnd vine vorba despre diavol caut s lase cititorii n
echivoc asupra acestei chestiuni. Noi s admitem ns c Dostoievski
credea n existena diavolului i c, prin urmare, vedea n diavol o surs
a rului din lume. Dar faptul c el credea n existena diavolului nu
nseamn c Dostoievski era neaprat gnostic i c admitea paralelismul
infinit ntre principiul binelui i al rului, care-i unul din principiile
gnosticismului sau mai bine zis al concepiei persane. Vedei ns c
orice cretin admite existena diavolului, fr s fie n acelai timp
gnostic, fiindc diavolul n concepia cretin nu e principiul abstract
al rului, un principiu pe care s-l putem pune n paralelism cu
principiul creator al lumii, cu Dumnezeu. In concepia noastr cretin,

176

Nichifor Crainic

diavolul este el nsui o creatur, i fiind o creatur, i nc o creatur


czut, el nu poate fi ceea ce numim noi principiu al vieii sau principiu
al Universului. Prin urmare, dac Dostoievski a crezut realmente n
existena diavolului i eu cred c da , aceast credin a lui nu ne
ndreptete s-l numim gnostic, fiindc, nc o dat, existena diavolului
pentru concepia cretin nu nseamn afirmarea principiului ru la
originea acestei lumi.
n concepia cretin, aceast lume este ieit exclusiv din
minile lui Dumnezeu. Diavolul este o apariie secundar, una dintre
creaturile czute ale lui Dumnezeu. Prin urmare, diavolul nu poate s fie
un principiu al lumii i cu att mai puin un principiu care s fie pus n
paralelism cu principiul binelui care e Dumnezeu nsui. Iat cum mi
explic eu greeala lui Berdiaev.
Ce e atunci rul? Berdiaev are observaii foarte juste n legtur
cu aceast ntrebare: n concepia lui Dostoievski nu poate fi vorba de
teoria evoluionist a binelui, conform creia rul e un simplu accident,
o simpl faz n desfurarea binelui, i anume o lips accidental, o
lips momentan a binelui, n desfurarea lui triumfal n aceast
lume. Dostoievski, zice Berdiaev i aici are dreptate , nu concepe
rul n mod evoluionist, prin urmare ca un simplu accident, ca o simpl
lips a binelui la un moment dat. Dac vreunul ai citit cartea lui
Rabindranath Tagore, Sadhana, carte pe care eu am tradus-o pe
vremuri n romnete, ai gsit n ea aceast concepie a binelui
evolutiv, n care rul apare ca un simplu accident, pasager vremelnic.
Dostoievski ns nu concepe rul ca un simplu accident n desfurarea
binelui. Aceast concepie e de cele mai multe ori un truc al inteligenei
filozofice, care caut neaprat s gseasc formula simplificatoare
pentru a ajunge la explicaia unitar a vieii sau a universului. Prin
urmare, dup concepiile lui Dostoievski exist dou feluri de ru: rul
imanent din om i rul s-i zicem controlat, nu metafizic, ntrupat n
diavol. Deci un ru nluntrul omului i un ru n afara omului, fr s
fie vorba de rul ridicat la rangul de principiu metafizic al acestei lumi.
Ambele feluri de ru deriv din libertatea primordial care st Ia
baza vieii i care e un dar al lui Dumnezeu. Prin urmare, prin aceast
libertate, care st ntre ideea de divinitate i ideea de ru, vedem ce

Dostoievski i cretinismul rus

177

distan colosal e de la Dumnezeu pn la acest ru concretizat n


diavol. S trecem la acest ru imanent din om. Care e originea rului n
om? Felul n care omul i ntrebuineaz aceast libertate primordial.
Ce e pcatul, dup Sf. Apostol Ioan? Pcatul e anomia, adic
frdelegea, ceea ce se face n afara legii, prin urmare ceea ce se face n
afara ordinii stabilite. Orice pcat care e un efect al rului e prin
urmare o negaie a ordinii stabilite de Dumnezeu. Prin ce se manifest
acest ru imanent omului? Tocmai prin aceast negaie. i vorbim de
eroii lui Dostoievski tocmai prin aceast negaie a ordinii morale
stabilite de Dumnezeu, tocmai prin aceastHanomia despre care vorbete
Sf. Apostol Pavel. Dac analizm atent eroii lui Dostoievski n care se
ntrupeaz duhul ru, vom descoperi c primul aspect pe care-1 mbrac
e orgoliul, invidia. Dostoievski nu spune lucrul acesta direct niciodat,
ns toat psihologia eroilor si e aceea a unor orgolioi. n ce const
acest orgoliu al lor? Tocmai n refuzul de a se integra ordinii morale
stabilite de Dumnezeu. i mai const n ceva, n tendina lor furibund
de a crea ei, dup mintea lor, dup raiunea lor, o alt ordine contrar
ordinii stabilite de Dumnezeu.
Prin urmare, acest pcat pe care-1 svresc, aceast anomia,
aceast frdelege, are ca impuls personal un orgoliu luciferic, care st
de fapt la nceputul rului din aceast lume.
O alt idee caracteristic a gndirii lui Dostoievski, pe care o
remarc tot Berdiaev, e aceasta: rul desfurat la extrem ajunge ntro
faz ultim n care se distruge el nsui pe sine. Aducei-v aminte rnd
pe rnd de eroii criminali sinucigai sau nebuni ai lui Dostoievski. Rul
din Kirillov, bunoar, prin sinuciderea lui Kirillov, se consum i se
distruge pe sine nsui. Rul din Stavroghin, prin sinuciderea lui, se
distruge pe sine nsui. Tot aa, rul pe care-1 ntrupeaz fiecare din
aceti eroi pn la capt ajunge s se consume i s se distrug pe sine
nsui. Prin urmare, rul cuprinde n sine aceast vanitate a mndriei,
care, mpins pn la extrem, se demasc, ca o simpl vanitate, ca o
simpl deertciune. La sfrit rul plesnete ca o bic pe care am fi
umflat-o prea puternic i, atunci cnd a plesnit, vedem c nu e nimic.
Prin urmare, drumul rului, plecnd din om, duce ntotdeauna ctre
neant. Nu exist o nclinare a rului care s duc spre bine. ntotdeauna
rul are direcia neantului, a nimicirii. Definiia Apostolului Ioan este

178

Nichifor Crainic

o definiie genial. Rul reprezint aceast deviaie continu de la


ordinea stabilit de Dumnezeu i are direcia ctre distrugerea n neant,
ctre neant. Negaia de la care pleac pcatul fiindc orice pcat
svrit e o negaie a lui Dumnezeu ajunge n cele din urm s fie o
negaie a omului, cnd a svrit pcatul, iar n ultima faz, o negaie a
lui nsui. De aceea, i aici Berdiaev remarc o alt idee preioas din
opera lui Dostoievski: orice bine pe care eroii lui cred c-1 pot face prin
mijlocirea rului, prin frdelege, e iremediabil. tii cu toii c fiecare
din aceti eroi ai lui Dostoievski, fie c svresc crime, fie c se
sinucid, fie c dezlnuie revoluii care sunt crime, asasinate n mas,
sunt obsedai de ctre o idee. Raskolnikov crede c, ucignd-o pe
btrna cmtreas, restabilete o dreptate social. Kirillov crede c,
sinucigndu-se i demonstrndu-i lui absoluta libertate, deschide
omenirii calea mntuirii. Marele Inchizitor crede c, nelnd lumea
printrun ntreg sistem de doctrine, poate s ajung la fericirea acestei
lumi. Orice revoluionar din opera lui Dostoievski crede c poate
ajunge la fericirea lumii viitoare, siluind lumea prezent. Nici unul nu
se d la o parte cnd e vorba de chinuri, de asasinate, de nenorociri care
ar putea s chinuie omenirea existent, n vederea unui bine iluzoriu, pe
care l urmresc ei. Cu o subtilitate n adevr de minte genial,
Dostoievski demasc iluzia c prin ru se poate ajunge vreodat la
realizarea binelui. E una din cele mai preioase descoperiri n ordinea
moral pe care ni le ofer geniala cugetare a acestui scriitor i n acelai
timp un serviciu imens care ni se aduce nou n afirmarea concepiei
cretine.
De ce? A cuta s realizezi binele, un bine imaginar, ideal s
zicem, supunndu-i la chinuri pe oamenii care exist astzi, nu e mai
puin o crim dect orice alt crim ordinar. Scopul nu scuz n nici un
caz mijloacele i mai ales cnd acest scop e o simpl iluzie, iar
mijloacele devin o realitate sngeroas, cum ar fi crima social prin
revoluie. Una din cele mai mari erori ale timpului nostru modern e de
a crede c prin revoluie, adic prin masacrarea unei serii ntregi de
oameni care triesc, putem ajunge la presupusa fericire a celor care vor
tri mine. Fiindc astfel e justificat crima aceasta, revoluia: omori
astzi o categorie, o clas social, pentru ca s asiguri fericirea celor
care vor veni. Sar prea la prima vedere c e destul de ispititoare

Dostoievski i cretinismul rus

179

aceast teorie, a crimei colective, gndindu-ne la scopul seductor


pentru care s ar face aceast crim, revoluia. Analiznd ns acest lucru
din punct de vedere cretin, ce descoperim? n doctrina cretin, fiecare
ins, fie el virtuos sau ticlos, reprezint o valoare intangibil pentru
semenii si, i e inadmisibil ca aceast valoare intangibil pentru
doctrina cretin s fie suprimat n numele unui scop imaginar de bine
fcut oamenilor ce vor veni de acum acolo.
Acesta e adevrul pe care-1 pune n eviden aa de puternic
gndirea lui Dostoievski n romanele sale. Nu e posibil el nu zice: nu
e admisibil ca prin mijloace criminale s putem realiza vreodat un
bine pe socoteala semenilor notri, i acest adevr l demonstreaz fie
n catastrofele individuale, n care termin criminalii i sinucigaii, fie
n catastrofele revoluionare pe care le declaneaz i care dispar o dat
cu ceilali eroi ai si care reprezint ideea revoluionar. Din acest punct
de vedere, opera lui Dostoievski e o magistral demonstraie a utilitii
creatoare cuprins n ru. Rul n sine e deertciune, rul nu izbutete
s ajung s creeze n nici un fel binele; ce izbutete s fac rul este ca
pn la urma urmelor s se distrug pe sine nsui. Aceast distrugere
a rului, n concepia lui Dostoievski, e posibil mai ales n eroii n care
totui viaa va trebui s triumfe: e posibil prin flacra suferinei. El
vede rul distrus, ars prin flacra purificatoare a suferinei. Prin suferin
eroii acetia au posibilitatea s renasc la o alt via.
i aici trebuie s vorbim despre concepia lui Dostoievski
referitoare la pedeaps.
Domnilor, la Dostoievski e vorba iari de dou feluri de
pedeaps: pedeapsa legal care vine din afar i pedeaps moral pe
care i-o d omul lui nsui. Pedeapsa din afar, pedeapsa exterioar
obiectiv pe care o aplic societatea prin legile ei unui criminal sau
oricrui alt rufctor, nu are n doctrina lui Dostoievski nici o importan
deosebit. Tot accentul cade pe pedeapsa interioar, pe mustrarea
contiinei, pe chinurile pe care cel nelegiuit le sufer de pe urma
faptelor sale nelegiuite, i acesta e nc unul din elementele preioase
pentru noi, pentru doctrina noastr cretin, la ndemn din filozofia
lui Dostoievski. Iari, nici un alt scriitor n a analizat cu atta ptrundere,
cu atta siguran i cu atta finee evoluia contiinei morale, dup
svrirea rului, aceast nsngerare a moralitii din om dup ce

180

Nichifor Crainic

frdelegea a fost svrit. n aceast contiin moral care se trezete,


e fr ndoial protestul acela categoric al prii nobile din om, al prii
sublime, al prii dumnezeieti, care sa simit lezat, ofensat,
nsngerat prin rul pe care omul nsui l-a fcut. Dac exist o lupt
ntre bine i ru, aceast lupt n primul rnd se petrece n sufletul
omului. Imediat dup o crim, dup o frdelege svrit n sufletul
fiecrui erou al lui Dostoie vski, izbucnete acest rzboi al binelui contra
rului, al contiinei morale lezate i ofensate, care protesteaz categoric
mpotriva frdelegii svrite; cu alte cuvinte, un protest categoric al
vieii mpotriva morii. E unul din elementele de seam att de preioase
pentru reconfortarea noastr cretin, care iese nc o dat n eviden
din cugetarea adnc a lui Dostoievski. Ce presupune aceast contiin
moral, ce aduce ea? Ideea vinoviei. Nu e nevoie ca societatea s vin
s formuleze aceast idee a vinoviei; cel dinti care formuleaz ideea
vinoviei este cel care a svrit frdelegea. i ideea aceasta de
vinovie care se ivete n sufletul unui criminal nu e dect acest protest
despre care v am vorbit adineauri, al binelui ofensat, protestul mpotriva
rului ce sa svrit. n ce privete pedeapsa exterioar care se aplic
omului, Dostoievski spune c nu pune atta greutate pe ea i pe fora ei
moralizatoare; nu-i tgduiete fora moralizatoare, dar nu pune un
accent principal pe ea. De ce? Fiindc de multe ori se poate ntmpla ca
societatea, n verdictul pe care-1 d, s greeasc. Cnd vei citi romanul
Fraii Karamazov, vei vedea c unul din cele mai mari capitole ale
romanului este acela al procesului lui Mitea Karamazov, acuzat c
i-a ucis tatl. n realitate, el nu-1 ucisese, ns verdictul se d mpotriva
lui Mitea Karamazov, care e gsit vinovat dup toate probabilitile i
dup tot eafodajul logic. E nc o ironie la adresa raiunii logice care
ajunge la vinovia lui Mitea de a-i fi ucis printele pe care n realitate
l ucisese Smerdiakov. Iat de ce Dostoievski nu d o atenie deosebit
pedepsei care vine din afar; pentru el pedeapsa principal e aceea pe
care omul i-o d sie nsui, e pedeapsa care pornete ca o revolt a prii
bune, ce rmne n fiecare om, pentru c dup concepia lui Dostoievski
nu exist om fundamental ru; n ultimul lepdat al acestei viei a mai
rmas o parte bun i posibilitatea de a se ndrepta. Aceasta e iari o
concepie profund cretin. Nici dup concepia cretin omul nu e
fundamental ru; dup concepia cretin, diavolul nsui are posibilitatea

Dostoievski i cretinismul rus

181

s se ciasc, s se mbuneze, n momentul n care mndria lui l-ar lsa.


Din acest punct de vedere, concepia cretin nu e o concepie pesimist,
cum sa zis de attea ori. Rul nu e o simpl faz accidental n evoluia
binelui, cum susine concepia evoluionist, ci n orice ru, n orice
fiin rea exist totui o rmi de bine care-i poate da posibilitatea
unei mntuiri. n lecia viitoare ne vom ocupa de aceast idee a
vinoviei care e foarte interesant i pe care autorii care vorbesc de
Dostoievski n au scos-o aproape deloc n eviden.

Vinovia universal
9

n ultima prelegere din acest ciclu voi cuta s evideniez una din
ideile fundamentale ale concepiei lui Dostoievski, i anume ideea de
vinovie universal. Aceast idee e foarte frecvent de-a lungul i dea latul operei sale literare i a celei de gnditor militant. Ea trebuie pus
n imediata legtur i n imediata opoziie cu cealalt idee pe care o
cunoatem, i anume c totul e permis.
Pe ct de frecvent e aceast idee, c totul e permis, tot att de
frecvent e i contrariul ei, ideea de vinovie universal.
Dac eroii negativi, eroii neantului, spun la orice pas, ca o deviz
a gndirii i a activitii lor: totul e permis i nu numai aceti eroi,
ci i alii de care noi nu ne-am ocupat, dar de care freamt opera lui
Dostoievski i care sunt ntru totul asemntori cu acetia , dac
aceast deviz trece din gur n gur, ca o deviz a gndirii i aciunii
acestor eroi ai neantului, deviza vinoviei universale trece din gur n
gur la ceilali eroi, opui celor dinti, pozitivi, cei care apar n lumina
afirmativ a vieii cretine.
Deviza totul este permis reprezint marea eroare pe care a
cutat s o evidenieze i so combat Dostoievski i anume eroarea
de a socoti c libertatea care st la fundamentul fiinei noastre omeneti
ne poate ngdui s facem orice. Eroarea ntrebuinrii arbitrare a
acestei liberti e aceea pe care o combate Dostoievski, demascnd-o n
toate formele n care ea se poate ntrupa, fie c e vorba de nihilitii
individualiti, care i mrginesc aciunea negativ la persoana lor sau

184

Nichifor Crainic

o rsfrng numai asupra alteia, fie c e vorba de nihilitii care rsfrng


asupra ntregii colectiviti aciunea lor funest, distructiv.
Deviza aceasta duce ntotdeauna la catastrofe; rul cuprinde n
el un fel de osnd a lui nsui i aceasta e marea revelaie pe care o aduce
Dostoievski. Am putea zice aproape c n opera lui Dostoievski nici nu
e nevoie de pedeapsa lui Dumnezeu, care s se aplice din afar asupra
celor greii, pctoi, pentru c cei pctoi se pedepsesc prin nsi
frdelegea pe care au svrit-o.
S ar putea zice c Dostoievski cuget pedeapsa lui Dumnezeu ca
infiltrat, ca imanent n frdelegea nsi; orice frdelege cuprinde
n ea o auto-pedeaps. De aceea, la captul nemrginitei liberti
nelese n sens negativ, se gsete ntotdeauna fie o catastrof
individual, fie o catastrof colectiv, social.
Ideea de vinovie universal pare c nu e altceva dect contiina
moral pe care Dostoievski o trage din aceast considerare profund a
aciunii rului n lume; o vom gsi n opera lui, exprimat aproape
pretutindeni, cu aceleai cuvinte, i anume: Fiecare e vinovat fa de
toi; Toi sunt vinovai fa de fiecare, i cea mai frecvent din
formulele lui e urmtoarea: Toi suntem vinovai fa de toi. Am
cules o serie de citate, att din ceea ce vorbesc eroii romanelor lui, ct
i din ceea ce vorbete el personal cnd i exprim direct cugetarea, sub
proprie responsabilitate.
in s v spun c, din studiile pe care le-am citit pn acum
asupra lui Dostoievski, n am gsit n nici unul remarcat aceast idee,
dect numai n treact, nedndu-i-se nici o importan. Mie mi se pare
c e o idee fundamental, nu numai a operei, dar i n ce privete
coloratura cretin a cugetrii.
Lnul din personajele de care avem s ne ocupm n cea de a doua
serie de prelegeri, atov, adresndu-se ntro sear unei doamne din
societatea aceasta revoluionar, de meserie moa, pentru ca s ajute
nevestei lui la natere, e cu inima ndoit, creznd c cl fiind acum
adversarul ideilor revoluionare va fi refuzat. Nu este totui refuzat
i imediat moaa revoluionar se pune la dispoziie, i atunci el, mirat,
face urmtoarea constatare:
Eu cred c la muli dintre noi convingerile i omul sunt lucruri
foarte deosebite. Poate c am fost nedrept fa de ei (fa de aceti

Dostoievski i cretinismul rus

185

revoluionari) n anumite puncte... toi oamenii sunt nedrepi... toi sunt


nedrepi... numai dac ei ar fi convini de asta!
E o prim form n care gsim exprimat aceast idee de
vinovie a tuturor fa de toi. n treact vorbind, e foarte just aceast
observaie a lui atov, c sunt lucruri deosebite: convingerile, pe de o
parte, i omul, pe de alt parte, mai ales n ceea ce-i privete pe aceti
revoluionari.
n general, Dostoievski crede c omul nu e fundamental ru i c
pare mai mult ru, dup convingerile pe care le are i pe care i le
formeaz cu aceast raiune necontrolat de nimic, despre care am
vorbit n leciile precedente; dar n inima lui, chiar omul care pare cel
mai ru rmne cu un reziduu de buntate, care e buntatea primordial
a fiinei noastre omeneti.
Pe aceast idee se ntemeiaz optimismul cretin al lui
Dostoievski, credina lui n posibilitatea de transformare moral a
omului i de mntuire a omenirii. Mai departe, aceeai idee de vinovie
universal o gsim exprimat de ctre un personaj, tot din opera
Posedaii, btrnul Stepan.
Trofimovici Verhovenski, fost profesor universitar i tatl
celebrului nihilist Piotr Verhovenski, pe patul de suferin i ctre
sfritul vieii, vorbind despre vnztoarea de Biblii care l ngrijete,
spune: Oh, s iertm, s iertm, nainte de toate s iertm tuturor i
ntotdeauna. Noi putem s ndjduim c i pe noi ne vor ierta. Da, cci
noi suntem toi vinovai unii fa de alii. Toi vinovai...
Mitea Karamazov, cnd e surprins de poliie la cheful faimos de
la Mokroe i bnuit c i-a ucis tatl, izbucnete ctre agenii poliiei:
Domnilor, noi toi suntem cruzi, toi suntem montri, din pricina
noastr plng mamele i copilaii; dar dintre toi, eu proclam c sunt cel
mai ru. Nu era n realitate cel mai ru, dar aceasta era convingerea lui
despre sine i frdelegile lui. Mitea Karamazov exprim aici o gndire
pe care cu toii o cunoatei din proclamaia celebr a apostolului Pavel.
Aceeai idee o vei gsi n cellalt roman, Idiotul, exprimat n
aceeai form: Toi suntem vinovai fa de toi, de ctre eroul
principal al acelui roman, prinul Mkin.
Dar ea e dezvoltat cu mai mult amploare n nvturile
stareului Zosima din romanul Fraii Karamazov. Exist aici un pasaj

186

Nichifor Crainic

dintre cele mai mictoare care se pot citi, pasajul n care el vorbete
despre un frate al lui, mort cnd era adolescent; descrie firea extrem de
sensibil i hipermoral a acestui tnr, i i pune n gur aceste cuvinte;
Mam adorat, aici sunt stpni i sunt slugi, dar eu vreau s-i slujesc
pe ai mei, cum ei m slujesc pe mine. i-i voi mai spune, mam, c
fiecare din noi e vinovat fa de toi, pentru totul, i eu mai mult dect
ceilali.
Mama noastr, continu Zosima, surdea n clipa aceea printre
lacrimi.
Cum poi tu s fii vinovat mai mult dect toi, fa de toi? Sunt
ucigai, sunt tlhari; ce pcate ai svrit tu, ca s te nvinoveti fa
de toi?
Mam drag, fericirea mea (el avea astfel de cuvinte
drgstoase, neateptate), afl c ntradevr fiecare, fiecare e vinovat
fa de toi i pentru totul. Eu nu tiu cum s te lmuresc, dar eu tiu c
aa este; asta m tulbur...
Camera lui ddea n grdina umbrit de arbori btrni, mugurii
nverziser, psrile primverii sosiser, ele cntau sub fereastr; lui i
fcea plcere s le asculte i s le primeasc i iat c ncepe s le cear
i lor iertare:
Psrele ale bunului Dumnezeu, psri voioase, iertai-m, c
am pctuit i fa de voi.
Nici unul dintre noi, zice Zosima, nu putea s-l neleag, i el
plngea de bucurie:
Da, slava lui Dumnezeu m nconjura; psrile, arborii,
luncile, cerul; eu singur triam n ruine, necinstind fptur, eu singur
nu-i vedeam nici frumuseea, nici slava.
Tu prea te ncarci de pcate, plngea cteodat mama noastr.
Mam scump, eu plng de bucurie, iar nu de mhnire;
mi-e dor s fiu vinovat fa de ei, nu pot s-i lmuresc, cci nu tiu cum
s-i iubesc. Dac am pctuit fa de toi, toi m vor ierta, iat raiul! Nu
sunt eu acum n rai?
Aceste cuvinte trebuie puse n legtur cu ntrebarea pe care
i-o pune stareul Zosima: Ce e iadul? i n rspunsul pe care l d,
definiia pe care o d el iadului: neputina de a mai iubi. E starea de
ur universal care se opune strii de iubire universal. Aceast iertare

Dostoievski i cretinismul rus

187

universal, aceast iubire universal este pentru Dostoievski raiul. De


aceea zice fratele lui Zosima: Dac am pctuit fa de toi, toi m vor
ierta iat raiul! Nu sunt eu acum n rai?
Zosima nsui, n testamentul pe care l las frailor si, clugrilor,
are un pasaj special n care vorbete despre clugri: Cndva el va
nelege nu numai c e mai ru dect toi laicii, dar vinovat de totul, fa
de toi, de toate pcatele colective i individuale... Cci s tii, fraii
mei, c fiecare din noi e singur vinovat n lumea aceasta de totul fa de
toi, nu numai greeala colectiv a omenirii, dar fiecare individual,
pentru toi ceilali, pe ntreg pmntul. Aceast contiin a vinoviei
noastre e ncununarea carierei religioase a fiecrui om pe pmnt.
M am oprit la aceste cteva citate, dintre multele care freamt
de-a lungul operei lui Dostoievski, i acum voi trece Ia ceea ce spune
personal scriitorul n legtur cu aceast idee. Citatele care urmeaz
le-am luat din Jurnalul unui scriitor, voi. I, p. 204. Acolo este un
articol care a fost foarte mult discutat pe vremea lui, despre mediul
social. Era tocmai o idee la ordinea zilei, n acea vreme, o idee
umanitar, n special lansat de juriti, i c anume individul nu e
vinovat ntru nimic de frdelegea pe care o svrete i c toat
vinovia cade pe mediul nconjurtor. E o idee care st la baza curilor
cu jurai de astzi. Individul nu e vinovat de frdelegile lui, ci
societatea, mediul social i mprejurrile. Dup concepia cretin,
aceasta e una din cele mai eronate idei care sau exprimat n materie de
moralitate social, fiindc individul, n acest caz, e completamente
iresponsabil, fiind neliber, supus determinismului social. De aceea,
ideea curilor cu jurai nu face parte din moralitatea cretin, ci face
parte din acea m oralitate umanitarist pe care o cunoatei i
dumneavoastr, i care a fost lansat att de struitor n vremea noastr
cu att de meteugit echivoc, de ctre ideologia francmasonic. Curile
cu jurai nu sunt nscute din concepia cretin, fiindc la baza lor se afl
negaia concepiei libertii omului. Nu v uitai la efectul acestei iertri
a curii cu jurai, a unui criminal bunoar, care ar avea aparena de
iertare cretin; trebuie s v uitai dedesubt, la ideea de negaie a
doctrinei cretine, care st la baza curilor cu jurai.
Cutnd s analizeze rul pn n ultimele lui rdcini,
Dostoievski nu doar analizeaz psihologia criminalilor de pe vremea

188

Nichifor Crainic

lui, n temnie, dar umbl cu pasiune extraordinar la tribunale, la toate


procesele mari i mai ales la procesele de crim pe care le urmrea cu
o ardoare nemaipomenit i dup care i fcea nsemnri pentru
plmdirea eroilor din romanele sale:
ntradevr, dac socotim c noi nine uneori putem fi mai ri
dect un criminal, mrturisim prin aceasta c suntem pe jumtate
vinovai de crima cuiva. Dac el a clcat legea pe care i-a prescris-o
pmntul, noi suntem responsabili de darea lui n judecat.
Cci dac noi am fi fost mai buni, el nsui ar fi fost mai bun; i
azi nu sar nfia la bar; atunci trebuie achitat? Nu. Dimpotriv, e
cazul precis s numim rul, dar s lum asupr-ne jumtate din verdict.
S trecem pragul tribunalului cu gndul c noi suntem vinovai.
E o cu totul alt idee dect ideea abstract a mediului social i a
mprejurrilor care ar fi de vin, cci la aceasta se reduce mediul social
dup concepia umanitarist masonic: la mprejurri i laun determinism
orb.
Dar s nu v induc n eroare ce spune Dostoievski, c toi
suntem vinovai de crima cuiva, ca factori participani la crima
universal. Aceasta nu nseamn c el, criminalul, nu e vinovat, cci
spune el: E cazul precis s numim rul ru, lund asupr-ne jumtate
din vina acestui om, adic recunoscndu-ne noi nine pctoi n
pcatul lui. Aceasta e, ntro form mai simpl, ideea care reiese din
acest pasaj. n legtur cu aceasta, cnd Dostoievski pretinde s ne
recunoatem vinovai n vinovia cuiva, nu nseamn negarea vinoviei
celuilalt, ci tocmai afirmarea vinoviei celuilalt, solidarizndu-ne i
noi la vinovia lui. El exprim o idee pe care pretinde c a cules-o din
sufletul poporului rus i o remarc nu numai n acest studiu despre
mediu, dar i n alte pri, ca o trstur caracteristic a sufletului
poporului rus, i anume: poporul, cnd vede criminalii dui n lanuri,
nu se revolt mpotriva lor, ci, dimpotriv, i privete cu o dureroas
tandree, cu o dureroas simpatie. Nici nu le spune criminali sau ucigai,
ci nenorocii. E simpatia spontan cu vina lor, simpatie n nelesul real,
etimologic al cuvntului, n nelesul de comptimire, e o participare a
poporului la vinovia acestor oameni.
Lui Dostoievski i se pare c numai poporul rus are aceast
trstur, dar n realitate ea e o trstur general omeneasc. i poporul

Dostoievski i cretinismul rus

189

nostru are aceast atitudine fa de criminali, cci i el i socotete


nenorocii i i numete astfel.
Referindu-se la acest lucru, spune Dostoievski mai departe: n
rezumat, prin acest cuvnt, nenorocit, poporul pare c zice acestor
nenorocii: Voi ai pctuit i suferii, dar noi nine suntem pctoi.
Dac am fi fost n locul vostru, poate am fi fcut i mai ru, dac noi
nine am fi fost mai buni, voi nai umple nchisorile. n compensarea
crimelor pe care le-ai fcut, voi ai luat asupra voastr toat sarcina
ilegalitii universale. Rugai-v pentru noi i noi ne rugm pentru voi.
n ateptare primii, o, nenorociilor, ajutorul nostru; vi-1 dm ca s tii
c noi ne aducem aminte de voi i n am rupt cu voi toate legturile de
frie.
E nu numai ideea vinoviei universale cuprins n acest pasaj,
dar e cuprins dedesubt i posibilitatea de mntuire a celor czui n ru:
noi n am rupt cu voi toate legturile de frie. Nu nseamn c ne
solidarizm cu aciunea rului, ci, recunoscndu-ne cu toii vinovai, ne
solidarizm n aceast frie, n sperana unei mntuiri.
Acesta e sensul credinei populare remarcate de Dostoievski, n
ce privete combaterea teoriei umanitariste a iresponsabilitii
individului.
Dar Dostoievski nu se oprete numai la mprejurri, ci se refer
la criminal; se socotete criminalul vinovat sau nu de crima pe care a
svrit-o? i atunci se folosete el de toat experiena ndelungat pe
care a fcut-o n mijlocul criminalilor, n temnia siberian, i spune:
Am fost n nchisoare i i-am cunoscut de aproape pe criminali,
criminali hotri. A fost, repet, o coal aspr. Nici unul dintre ei nu
merit s se considere criminal (prin urmare, fiecare din ei se acuz
personal de crima pe care a svrit-o). Aceast constatare a experienei
lui ndelungi o aduce el ca o suprem dovad pentru a combate teoria
iresponsabilitii individului emis de ideologia umanitarist, care da
vina pe mediul nconjurtor, pe mprejurrile fatale care au dus la crim.
Prin urmare, din toate citatele pe care le pune n gura eroilor si, dar i
din consideraii bazate pe observaiile fcute de el asupra sufletului
criminal, el scoate nu doar aceast idee a responsabilitii individului
care a fcut ru, ci i a responsabilitii universale, a vinoviei universale.

190

Nichifor Crainic

Dar aceasta nu e, cum zice Dostoievski, o idee specific ruseasc,


e o idee profund cretin, o idee fundamental n doctrina despre
vinovie a cretinismului nostru. Gndii-v la ceea ce spune Sf.
Apostol Pavel n Epistola ctre Romani, cap. 5, versetul 12: Drept
aceea, dup cum printrun om a intrat pcatul n lume i prin pcat
moartea, astfel moartea a trecut la toi oamenii, pentru c toi au
pctuit.
Aceast idee este prezentat n form filozofic de un gnditor
din coala dostoievskian, i anume de Karsavi. Acesta, un profesor
care triete i profeseaz nc, a scris un remarcabil studiu de sintez
asupra cretinismului rus, intitulat Duhul cretinismului rus, iar n
limba german, Der Geist des russischen Christentums. O parantez:
cnd ruii vorbesc de cretinismul rus, ei neleg Ortodoxia. E un anumit
orgoliu de a confisca pe seama lor Ortodoxia, numind-o cretinismul
rus. E adevrat c ruii erau cel mai numeros popor din popoarele
ortodoxe i pe lng acest orgoliu al numrului mai era i orgoliul
imperial al Rusiei ariste; mesianismul nsemna n convingerea lor c
toat Ortodoxia se va strnge sub sceptrul arului.
Karsavi exprim aceast idee de vinovie universal n studiul
su formulat cu atta putere de Dostoievski n felul urmtor: dac
Dumnezeu este Atotunul n afar de timp i spaiu, la rndul su, Adam
este atotunul n timp i spaiu. Adam, prin idealitatea i potenialitatea
lui, se descoper n chipul fiecrui om; la rndul su, fiecare om se
descoper n chipul lui Adam. Adam e prin urmare considerat n timp
i spaiu, n multiplicitatea, dar i n unitatea individualitii sale, adic
a tuturor oamenilor i a fiecrui om n parte, a fiecrui moment n viaa
unui om. La rndul ei, voina uman e i ea atotuna. Dar fiind atotuna
nu ca voina lui Dumnezeu, care e n afar de timp i spaiu n timp
i spaiu, e prin aceasta imperfect. Adam, care e atotunul v rog s
nelegei prin aceast expresie, omenirea ntreag , nzuiete din
toate puterile lui spre Dumnezeu; dar voina lui de a nzui spre
Dumnezeu e imperfect, nedesvrit; pentru c omul triete n timp
i n spaiu.
Aceasta e formularea filozofic ntemeiat pe doctrina lui
Dostoievski i pe doctrina cretin pe care a dat-o Karsavi ideii de
vinovie universal.

Dostoievski i cretinismul rus

191

Dac ne uitm mai bine, ce e aceast idee de vinovie universal


exprimat fie literar, ca la Dostoievski, fie filozofic, ca la Karsavi
dect ideea pcatului originar, care de la ntiul Adam se transmite n
toi Adamii? E ideea de motenire, de ereditate, a pcatului originar,
iari o idee profund cretin. Este nevoie s afirmm noi neaprat
aceast universalitate a pcatului originar, sau aceast ereditate
universal a pcatului originar? E nevoie sau nu? E absolut nevoie. De
ce? Pentru c altfel n ar fi necesar mntuirea adus de Iisus Hristos.
Dac pcatul nu era universal, atunci mntuirea nu era necesar. Dac
omul Adam, cel atotunul, cum zice Karsavi n ar tri n timp i
spaiu, sub imperiul acestei nedesvriri atotuna, care e un efect al
pcatului originar, atunci nar fi fost nevoie de venirea Mntuitorului.
Universalitatea pcatului a necesitat, prin urmare, ntruparea
Mntuitorului, singura posibilitate de a-1 scoate pe Adam de sub
regimul pcatului universal i de a-1 transforma n noul Adam al
mntuirii, prin cretinism.
Astfel c noi, ori de cte ori cntm cuvintele Apostolului: ci
n Hristos v ai botezat, n Hristos v ai i mbrcat, presupunem
neaprat cealalt afirmaie dedesubtul acestei cntri: ci n Adam
v ai nscut, n Adam ai pctuit.
Cei care mai pun la ndoial cretinismul concepiei lui
Dostoievski n au remarcat de fapt niciodat aceast trstur
fundamental a gndirii lui, eminamente cretin i ortodox.
Scond ns n relief aceast idee pe care nu e nevoie s o
tragem de pr, pentru c ntreaga lui oper freamt de aceast idee, de
la nceput pn la sfrit, i e de mirare c n a fost nc remarcat de
aceia care fac oarecare obiecii n ce privete cretinismul lui Dostoievski
-, se spulber orice suspiciuni asupra gndirii religioase, specific
ortodoxe, a scriitorului.
Pe aceast idee a vinoviei universale, opus celeilalte idei, c
totul e permis, se ntemeiaz partea pozitiv, emisfera luminoas din
concepia despre lume a lui Dostoievski.

II

Concepia afirmativ
despre via

Personaje pozitive

Cu aceast prelegere trecem la al doilea ciclu nchinat lui


Dostoievski. Cum tii, n primul ciclu de prelegeri ne-am ocupat de
ideea negativ, nihilist, pe care Dostoievski o descoper n diferitele
tipuri ce populeaz o mare parte din romanele sale.
n acest al doilea ciclu ne vom ocupa de ideea pozitiv pe care
scriitorul caut so ntrupeze ntro alt serie de personaje.
Sub acest raport, opera lui Dostoievski e ca o sfer, ca o planet
care ar sta jumtate btut de lumina soarelui, iar jumtate cufundat n
umbra nopii. Jumtate, vorba vine, fiindc cea mai mare parte din
opera lui Dostoievski e cufundat n aceast umbr dens a nihilismului
i numai o parte mai mic e luminat de ideea pozitiv.
Dostoievski, perfect contient, perfect lucid de ceea ce a voit s
creeze n opera sa, a fost continuu preocupat de crearea unor personaje
pozitive, prin care s se afirme ca triumftoare ideea vieii. nainte de
a scrie romanul Idiotul, el mrturisea ntro scrisoare din strintate,
unuia din prietenii si, c de mult vreme l muncete gndul de a crea
ntradevr personaje care s poat fi, nu din punct de vedere pedagogic,
ci din punct de vedere mult mai larg, al eticii vieii, adevrate modele
antrenante de via pozitiv. tii din prelegerile de pn acum c Hans
Prager, n cartea pe care am pomenit-o att de des,Die W eltanschauung
Dostojewskis, cuprinde ntro formul sintetic concepia scriitorului
despre via: individualismul abstract i universalismul iubirii.

196

Nichifor Crainic

Dostoievski e, nainte de toate, un romancier, un artist, un


creator de art, i prin aceasta metoda lui se deosebete de metoda unui
gnditor abstract, a unui filozof sau a unui teolog.
Pe ct vreme un teolog se poate ocupa de dezlegarea diferitelor
probleme religioase, n mod abstract, un romancier nu poate niciodat
s fac abstracie de via.
Tot ce gndete el, adic tot ce lucreaz el n forme, pentru c
gndirea lui se exprim dintro dat n forma plastic a creaiilor
artistice, tot ce gndete un romancier i un artist n genere se afl n
legtur direct cu viaa; e viaa nsi care i ofer materialului de art
pe care l va modela i l va perfeciona, dup viziunea dat de geniul
lui artistic.
De aceea e o mare deosebire ntre un gnditor abstract, fie chiar
un teolog sau un filozof, i ntre felul de a gndi, crend, al unui artist.
E o imposibilitate ca artistul, despre care se spune n general c creeaz
din imaginaie, s poat crea, fcnd abstracie de via. El nu creeaz
dect lund viaa direct, ca material transformabil n forma viziunilor
sale artistice. Dac Dostoievski e un gnditor, i un gnditor genial i
aa de complex i aa de important pentru noi, tot ce a gndit el nu e
abstracie, ci n funcie direct de via. Nu numai ca material, pe care
s-l ntrebuineze i s-l transforme, s-l modeleze n arta sa, l intereseaz
viaa, dar i dintrun punct de vedere mai ntins i mai complex dect cel
pur artistic. De aceea Dostoievski a fost un artist care predic prin opera
lui. Prin urmare, pe el nu-1 intereseaz viaa numai ca material al artei
pentru art, cum se spunea pn acum vreo 30 de ani, ci vede orice idee
i orice creaie artistic n funcie de via. Dac viaa i servete
material pentru creaiile lui artistice, acestea la rndul lor se verific tot
n funcie de via. Dac Dostoievski se preocup s dea o att de larg
atenie ideilor fundamentale ale vieii omeneti, destinului omului,
marilor probleme ale societii omeneti, care vin n atingere direct cu
cretinismul, nu o face din punct de vedere teologic, sau din punct de
vedere filozofic, ci o face constatnd pe viu.
Prin urmare, cretinismul din opera lui Dostoievski nu e de ordin
teoretic, metoda lui fiind o metod n direct atingere cu viaa, o metod
antropologic, nu teologic, ceea ce nseamn c adevrurile i ideile i
se reveleaz, i se descoper n compoziia sufletului uman pe care l

Dostoievski i cretinismul rus

197

analizeaz atunci cnd trebuie s-i aleag diferitele personaje pe care


urmeaz s le ntrupeze n romanele sale. Ideea individualismului
abstract, cu toat tragedia vital care se cuprinde n ea, are o actualitate
dureroas n lumea real. Dostoievski descoper acest nihilism la baza
societii i a culturii modeme. Firete, el vorbete mai mult de Rusia,
dar din romanele i din scrierile sale, n care se exprim direct, cum e
Jurnalul unui scriitor, se vede clar c nu-1 intereseaz numai societatea
ruseasc i destinul ei, ci ntreaga societate european contemporan.
La un moment dat, n nvturile stareului Zosima, cineva
ntreab: Cnd va putea s vin mntuirea societii? i rspunsul e
acesta: In epoca n care va nceta izolarea omului. Aceasta e consecina
ultim, tragic, la care duce individualismul abstract. Izolarea complet
a omului e unul din tristele i crudele adevruri ce se pot constata la
temelia vieii modeme i care se pot verifica n oricare din aspectele att
de complexe ale acestei viei.
n dom eniul social i politic, regim ul dem ocratic, cu
individualismul lui excesiv, nu e dect aceast practic a izolrii
necontenite a omului de om.
Democraia are la baza ei ideea raionalist pe care a denunat-o aa
de struitor i cu atta for Dostoievski. Aceast tendin de frmiare
a societii omeneti i a naiunilor i are cauzele ei mai adnci n
filozofia modern, care a proclamat principiul individualist ca principiu
conductor i creator n societatea modern. Nu v este necunoscut
faptul c aceast proclamare dateaz n istoria Europei de la Renatere,
ca o reacie a insului mpotriva ideii de autoritate spiritual, reprezentat
de cretinismul medieval. Omul modem, omul Renaterii, se proclam
autonom n cugetare, pentru a se proclama mai trziu autonom n
aciunea sa politic i social.
Din acel moment dateaz anarhia i haosul n care a czut lumea
contemporan. Evident, a prut foarte mgulitor pentru omul european
cnd i sa spus: veif i autonom n gndirea ta, iar acum: vei f i autonom
n aciunea ta social i n aciunea ta politic.
Dar consecinele acestei proclamri a Renaterii le trim astzi,
le triete societatea contemporan prin toate durerile i suferinele
drastice n care a czut, fiindc autonomia cuprinde nsui germenul
tuturor anarhiilor posibile. Eu am scris de nenumrate ori i mi fac

198

Nichifor Crainic

datoria s v spun i aici, la curs, c nefericirea omenirii contemporane


pleac tocmai de la aceast declaraie de autonomie individual. De ce?
Cnd s a proclamat aceast autonomie a cugetrii umane, a raiunii
umane, sa crezut anume c aceast cugetare uman ar avea o valoare
absolut, pentru c se mpotrivea absolutismului reprezentat de adevrul
revelat, ntrupat n concepia integral a cretinismului medieval. E una
din cele mai mari iluzii care au putut s reduc spiritul uman, fiindc n
realitate nu exist raiune uman ca valoare absolut.
De fapt aceast proclamaie era o nou revolt luciferic mpotriva
autoritii divine. Sa crezut c mpotriva absolutului reprezentat de
adevrul revelaiei se poate instala absolutul raiunii umane. Aceasta,
zic eu, a fost una din cele mai dezastruoase iluzii care au putut reduce
spiritul uman i n special spiritul european.
Nu se poate da nici un exemplu din toat cultura umanitii, nu
numai din cultura european, prin care s se poat spune c raiunea
uman, mcar pentru o epoc orict de limitat, a dat o valoare absolut,
adic pretutindeni i de ctre toi recunoscut ca atare.
Exist n realitate raiuni umane. Quod capito, tot sententia
vechiul dicton latin e ntradevr o realitate n domeniul raiunii, n
domeniul filozofiei i al culturii.
Lumea aceasta, aa cum a creat-o Dumnezeu nsui, e extraordinar
de variat. Considernd oamenii numai dup aspectul lor fizic, vei
constata c nu seamn om cu om. Chiar dac doi oameni par identici,
dac cercetai mai de-aproape, vei vedea c e imposibil s fie aa: nu
seamn ntru totul unul cu altul. Dac dup aspectul fizic nu sunt
identice fpturile umane ale lui Dumnezeu, cu att mai puin n ceea ce
privete raiunea.
Pentru ca raiunea uman s poat avea o valoare absolut,
aceasta presupune o identitate ntre capetele omeneti, ceea ce e ireal,
pentru c .nc o dat: cte capete sunt, tot a* iea moduri de a judeca.
Aplicai adevrul acesta n domeniul filozofi ;i, bunoar, i vei vedea
c atia filozofi exist, cte sisteme de filozofie, c fiecare filozof i
are filozofia lui personal i tot efortul lui e ca aceast filozofie
personal s o mbrace mai mult sau mai puin ntro formul care s par
c are, s dea iluzia c ar fi o formul general a raiunii umane. Nici un
filozof n a izbutit s-i ridice sistemul lui de filozofie la valoare

Dostoievski i cretinismul rus

199

absolut n domeniul raiunii umane, cci atunci sar fi creat n istoria


culturii o epoc n care raiunea uman s ar fi dovedit ntradevr o
valoare absolut i toat lumea gnditoare ar fi judecat identic cu
sistemul filozofic propus. Gsim, dimpotriv, n domeniul filozofiei,
floarea culturii umane, suprema floare a creaiei omeneti, o diversitate
extraordinar de idei, de preri i de atitudini. Aceasta e dovada cea mai
eclatant c nu exist raiune uman ca valoare absolut, ci exist
raiuni individuale, mai mult sau mai puin valoroase, dup caz.
O dat proclamat aceast autonomie i neputndu-se ntemeia
n realitate pe o valoare absolut a raiunii, a urmat anarhia pulverizatoare
i distructiv care se afl la baza societii modeme. Din domeniul
filozofiei, autonomia sa proclamat n fiecare ramur de activitate a
spiritului uman i a practicii umane.
Dac deschidei un tratat de etic nu vorbesc de etica cretin,
ci de etica filozofic , vei citi necontenit despre autonomia moral,
de morala fr sanciuni i far obligaii, cum ar zice Guyeu.
Ce a rezultat practic, pentru omenire, n domeniul vieii politice
i sociale, bunoar, din proclamarea aceasta a autonomiei raiunii
umane? A rezultat permanentul rzboi social pe care-1 cunoatem i-l
trim cu toii. Societatea ntemeiat pe egoismele individuale cci
acolo duce principiul autonomiei sa grupat treptat pe invidii de
egoisme individuale; societatea aceasta a fost conceput pe clase n
lupt unele mpotriva altora. Sa lsat liber acest rzboi n domeniul
economic social, dup principiul eminamente liberal; laissez faire,
laissez passer.
Deci o ultim consecin e aceast ncierare, aceast stare de
rzboi permanent n care triete societatea modern, cu diferite clase
sociale asmuite unele asupra altora, dup feluritele doctrine politice n
care se ntrupeaz aceast idee de autonomie. Cea mai fioroas din
aceste doctrine, care ridic rzboiul social la valoarea de principiu
absolut al existenei umane, este, cum tii, marxismul. Marxismul
teoretizeaz, aa zicnd tiinific, crima universal, a ctorva mpotriva
tuturor, pentru fericirea imaginar a lumii proletare, fericire care nu sar
putea ntemeia dect prin distrugerea tuturor celorlalte clase sociale
care, dup doctrina lui Marx, se afl n rzboi cu proletariatul. n

200

Nichifor Crainic

domeniul culturii, ce a rezultat din principiul acesta al autonomiei


raiunii umane?
Cred c, dac actualmente sar face o anchet numai printre
gnditorii de prim rang ai omenirii, ntre filozofi bunoar, i sar cere
rspuns la ntrebarea: care e sensul culturii modeme?, ar fi imposibil s
se rspund.
Nu detestm cultura modern i grandioasele creaii care au
mbogit-o enorm, dar constatm lipsa unui sens unitar. La ntrebarea
aceasta nu se poate rspunde dect negativ: cultura modern are attea
sensuri, nct toate la un loc alctuiesc un nonsens. Dac analizai
regimul nostru democratic, vedei c e lipsit de orientare i plin de
incongruen de la o faz la alta, de la un eveniment la altul, de la o
atitudine la alta, nspimnttoare.
Fiindc fiecare om, dei toi sunt n regimul democrat i lucreaz
democrat, i are o autonomie format dup cultura la care sa adpat.
Dac exist atta diversitate i atta contradicie n viaa modern,
dac exist atta nonsens n toate domeniile i acest rzboi permanent
ntre oameni, ntre clase, aceasta se datorete lipsei, deasupra culturii
umane i deasupra vieii umane modeme, unei concepii unitare, care
a disprut, nc o dat, din momentul n care sa proclamat autonomia
omului, adic din momentul n care omul sa proclamat modem.
Dostoievski a vzut pn n adncurile ei aceast tragic realitate
n care se zbate viaa societii modeme, demascnd-o pn n ultimele
ei consecine, analiznd-o pn n cele mai infinitezimale amnunte. i
aceasta e puterea genial care iese la iveal din opera puternic a acestui
mare scriitor. Toate adevrurile pe care le spune i pe care noi le putem
cuprinde n acest capitol al individualismului abstract sunt adevruri n
care se cuprinde de fapt tragedia ntreag a vieii modeme, a omului
modem. Toate aceste principii sunt divulgate i demascate cu o magistral
art. Ele duc de fapt nu la desvrirea vieii, ci la distrugerea vieii i
deteriorarea ei. Dup ce a fcut aceast oper de demascare a falsitii
principiilor vieii modeme, Dostoievski creeaz o lume pozitiv; mai
bine zis, imaginea artistic a lumii pozitive, prin care s se poat sugera
calea mntuirii din acest haos n care a czut viaa modern.
Personajele pozitive pe care le-a creat i care, din punct de
vedere artistic, poate c nu sunt aa de desvrite cum sunt personajele
lui negative, vor s ntrupeze doctrina unei lumi cretine.

Dostoievski i cretinismul rus

201

n rom anulFraii Karamazov exist, n ultimul volum, un mare


capitol: Biografia stareului Zosima scris, cum zice romancierul,
de Alioa Karamazov, ucenicul stareului, dup nsei spusele acestuia.
Dostoievski ntrebuineaz aici un procedeu care v este foarte cunoscut
din istoria cretinismului, din hagiografia cretin. tii c de cele mai
multe ori viaa unui mare sfnt e scris de unul din ucenicii si. Tot aa,
Dostoievski l imagineaz pe eroul su preferat, Alioa Karamazov,
scriin d dup m oartea lui Z osim a b io g rafia acestu ia i
sistematizndu-i cugetarea.
nainte de a face cunotin cu aceste personaje pozitive, va
trebui s insistm asupra doctrinei stareului Zosima, fiindc ea reprezint
ideea conductoare cretin a operei lui Dostoievski i a concepiei lui.
Romanul acesta, Fraii Karamazov, ultimul roman pe care l-a
scris Dostoievski, terminat cu foarte puin nainte de moartea lui, e
alctuit din dou lumi diametral opuse: o lume laic familia
Karamazovilor i cei care vin n contact cu ea care se zbate n infernul
patimilor, iar deasupra acestui infern al patimilor, o alt lume, a
spiritului, o lume monahal, reprezentat printro mnstire n care
triete i stareul Zosima.
Dac priveti acest roman dincolo de patimile care colcie n el
ca o mare nfuriat, peste crestele de valuri plutete imaculat corabia
aceasta a mntuirii, mnstirea n care triesc clugrii i la care alearg
cu disperare lumea pctoas pentru a cere ndrumare.
Este, de fapt, reprezentat aici, ntro colosal imagine, toat
aceast lume de care sa preocupat Dostoievski, tot acest infern de
patimi pe care l-a analizat pn n adnc, toat tragedia societii
modeme de care v am vorbit mai nainte.
Iar deasupra, pe de alt parte, mntuirea, reprezentat nu att
prin figurile de clugri, ct mai ales prin doctrina, prin simbolul
reprezentat de aceast mnstire. S nu v ateptai, citind nvturile
stareului, iari la consideraii teologice pur i simplu. Nu, fiindc nc
o dat: cnd e vorba s spun cteva idei fundamentale ale doctrinei
cretine, Dostoievski nu face teologie, nici filozofie. Toate aceste idei
cardinale din nvturile lui Zosima se nasc spontan din experiena lui
vital, far ndoial ciocnit cu depozitul sacru de nvturi ale Bisericii.

202

Nichifor Crainic

I
sa obiectat lui Dostoievski c n scrierile lui Biserica apr
c nu exist, c i-a exprimat foarte puin prerile lui despre Biseric.
N ici nu era nevoie. B iserica pentru el e B iseric, iar ceea ce l intereseaz
e felul cum n valul vieii curente se reflect ideea cretin, n ce msur
particip adevrul cretin la compoziia aceasta complex. Putem
nva teologia n manualele de coal i din biblioteci, dar compoziia
sufletului uman, aceasta e mai greu de nvat din cri. Un artist genial
ca Dostoievski, aa de aproape de via, e un indicator foarte preios.
Vom face, prin urmare, n acest al doilea ciclu, nti o expunere
a ideilor principale ale doctrinei lui Zosima. Pe urm vom prezenta cele
cteva figuri pozitive n care, ntrun fel sau altul, sa ntrupat ceva din
doctrina lui Zosima i ceva din viziunea, din aspiraiile cretine ale lui
Dostoievski.

Staretul Zosima
9

Zosima, in a crui doctrin se realizeaz concepia religioas a


lui Dostoievski, e un clugr. Clugrii acetia vin s agrementeze, prin
exoticul nfirii lor, fresca personajelor create de Dostoievski. i n
alte romane ale lui vei gsi cte o figur bisericeasc, dar cele mai multe
se gsesc n romanul Fraii Karamazov, acolo unde Dostoievski
descrie pe larg mnstirea ortodox. E o descriere realist, nefalsificnd
nimic din aceast realitate a mnstirii ruse de atunci. Vei gsi cele mai
variate figuri de clugri, de la printele Paisie, o aa de blnd
ntrupare a doctrinei lui Zosima, pn la printele Terapont, care n a
neles din clugrie dect litera, fr s priceap spiritul. Terapont e un
clugr fanatic i strmt la minte, totdeauna revoltat mpotriva libertii
spirituale creatoare a celorlali clugri. Dostoievski do mare importan
acestei instituii. De aceea vom gsi n aa zisa biografie i doctrin a
stareului Zosima, redactate de Alioa Karamazov, un capitol special,
al treilea, n care se ocup de clugri i monahism, intitulat Despre
clugrul rus i rolul su posibil, de altfel un capitol scurt.
Pentru Dostoievski, mnstirea era cu totul altceva dect ar fi
bunoar pentru Damian Stnoiu. La acesta din urm avem de-a face cu
un talent literar apreciabil, dar ignorant, care n-a fcut altceva dect s
fotografieze fidel platitudinile n care se gsete astzi cea mai mare
parte din mnstirile ortodoxe romneti. Odat, cnd era la nceput i
venea nc pe la mine, speram c se poate face ceva din el ca scriitor,
explicndu-i cam cum a vedea eu literatura scris de un clugr, ce

204

Nichifor Crainic

figuri ar trebui s realizeze el n aceast literatur. S a dus acas i a


ncercat s fac aa ceva. A ieit o bucat care se cheam M ntuirea lui
A rtem on. Eu n am fost mulumit de aceast bucat, dei i-am
publicat-o n Gndirea, i la urm mi-a mrturisit c nu poate s scrie
dect cum a scris despre mnstirea ortodox.
Domnilor, e adevrat c mnstirea romneasc se afl ntro
stare de paragin. i printre multe cauze, n primul rnd vine aceea a
conducerii superioare, e bine so spunem, cu mult regret, care nu e
recrutat din monahism, aa c nu-1 nelege.
Conducerea superioar a monahismului nu are nici un fel de
nelegere pentru aceast instituie n care e ntrupat aproape tot spiritul
cretinismului. Aproape tot ce este creaie cretin n ordine spiritual
i n ordine general a ntregului fenomen cretin a pornit din mnstire,
e creaie monahal, clugreasc. Eu cred c dac astzi ne gsim nc
ntrun stadiu de dezorientare sau neorientare n materie de creaie
religioas, aceasta provine din faptul c rolul mnstirii romneti nu
mai e cel care a fost i care ar trebui s fie n snul societii cretine.
Atunci cnd mnstirea romneasc se va ridica din nou, fr ndoial,
n mod logic, se va provoca n snul societii romneti o renatere
ntradevr cretin. Pn atunci se poate obine i pe calea cealalt, a
luptei laice prin societate, dar se obine mai greu. Fr o mnstire care
s renvieze ntradevr i s pun n circulaie din nou imaginea pur
a lui lisus Hristos, e mai greu s ajungem la o renatere spiritual a
societii noastre.
Dostoievski, un scriitor ceva mai mare ca Damian Stnoiu i
puin mai inteligent, vedea n adevrata sa lumin rolul mnstirii i al
clugrilor. De aceea se oprete cu atenie asupra acestui capitol i
gsete de cuviin s-i ntrupeze concepia lui de via cretin n
lumea monahal. Merejkovski, care e ntre altele i un scriitor religios,
dar nainte de toate un mare critic literar, unul din cei mai mari pe care
i are nu numai literatura rus, ci i literatura european, preocupat
continuu de problema religioas, nu e un scriitor ortodox, n primul rnd
din pricina conformaiei sale cerebrale. Fiind un critic i judecnd
ntotdeauna cu metoda dialectic, el nu se poate debarasa de obsesia
logic n tot ceea ce scrie. El nu poate considera doctrina cretin,
Biserica cretin, dect prin prisma dialecticii sale raionaliste, intruna

Dostoievski i cretinismul rus

205

din crile sale, intitulat n nemete Auf dem Weg zum Emaus (Pe
drumul Emausului), nu tiu dac e tradus i n franuzete, se gsete
n special un studiu intitulat Sabia. n acest studiu, el face o critic
sintetic a doctrinei cretine, sub un anume raport i cu metoda dialectic,
gsind c Biserica cretin a ridicat o problem pe care nu a putut so
dezlege. Punnd n fa idealul monahal i idealul social al familiei,
adic punnd n fa familia i mnstirea, dou forme cu totul diferite,
cretinismul, zice Merejkovski, n a putut s rezolve aceast antinomie.
E o poziie cu totul fals pe care o are criticul, cci judec
doctrina cretin i Biserica de parc Biserica ar propune oamenilor un
sistem filozofic. tii cu toii c sistemul filozofic trebuie s ndeplineasc
o condiie esenial: unitatea de logic. Ei bine, cretinismul nu are
aceast unitate de logic pentru c, din fericire, nu-i un sistem filozofic.
Cretinismul e o doctrin de via, nu filozofie i, fiind o doctrin
de via, nfieaz oamenilor formele cele mai desvrite de a tri.
Extremitile acestor chipuri posibile sunt monahismul, pe de o parte,
viaa familial, pe de alt parte. Nu exist nici un fel de antinomie, n
realitate, ntre monahism i viaa familial, pentru c, nc o dat, toate
aceste lucruri trebuie considerate n realitatea vieii, iar nu a logicii
stringente, a dialecticii critice. Din moment ce pentru cretinism oricare
cretin, oricare credincios e liber s aleag una sau alta din aceste forme
de via, unul sau altul din aceste idealuri, nu poate exista nici un fel de
antinomie ntre idealul monahal i cel al familiei.
Sunt dou forme de via deosebite, dar nici una din aceste forme
de via deosebite nu e incompatibil cu idealul desvririi morale la
care tinde cretinismul. Se poate ntmpla s fii indui n eroare atunci
cnd v va cdea n mn o carte de Merejkovski, care vrea s fie un
pasionat cretin, dar nu izbutete s fie din cauza acestei obsesii
hiperlogice a spiritului su critic. A putea spune c principala lui
nsuire e s descopere cu lupa oriunde o antinomie, pentru ca la urm
s n o poat rezolva. Mai toate crile lui se termin cu idei contrare, cu
gsirea unor antinomii extreme de nerezolvat. Cretinismul lui, de
altfel, e foarte problematic, foarte discutabil, mai ales ntruna din
crile lui, care e o total aberaie din punct de vedere religios, o carte
foarte frumos scris,Misterele Orientului (Geheimnisse des Ostens),

206

Nichifor Crainic

tiprit de-a dreptul n nemete. Pentru Dostoievski ns, viaa social


i viaa familial pot s se desvreasc n contact direct cu mnstirea.
Eroul n care a vrut el s ntrupeze tipul ideal al cretinului,
Alioa Karamazov, e un ucenic al stareului Zosima, care i face un
stagiu la mnstire, dar este destinat s se cstoreasc i s creeze mai
departe viaa, dup spiritul pe care i l-a nsuit din imediata apropiere
a maestrului su, duhovnicul Zosima.
n capitolul care trateaz biografia i doctrina lui Zosima, v
spuneam c exist un paragraf nchinat clugrului i rolului posibil al
acestui clugr. Cum vede Zosima acest rol?
El pornete de la o ntrebare: ce nseamn un clugr?, i
rspunde c pentru cei mai muli dintre oamenii de astzi, aceast
ntrebare strnete o ironie, dac nu de-a dreptul o batjocur.
Clugrul nseamn o existen superflu, un parazitism osndit
s triasc prin mijloacele altora i un fel de a fugi, de a te sustrage de
la ndatoririle pe care le ai fa de societate. Monahismul nu ar fi prin
urmare dect un egoism feroce, dus pn la absurd i nchis orgolios n
celula monahal.
Nu ne cunosc aceia ce ne consider aa, rspunde Zosima.
Pentru el, monahismul nseamn supunere, post i rugciune; nainte de
toate nseamn singura posibilitate ca ntro lume, cum e cea de astzi,
s pstrezi curat imaginea lui Iisus Hristos, aa cum au fcut Apostolii,
martirii i toate marile figuri ale cretinismului. Prin urmare, de la
nceput se desemneaz funcia special a cretinismului ntro societate,
indiferent dac este religioas sau nu, ca cea modern.
Numai att dac ar fi rolul mnstirii i este imens n snul unei
societi omeneti. Evident c, pentru a pstra aceast imagine intact
a Domnului, e nevoie de toate renunrile vieii monahale. Mai departe,
Zosima pune n contrast spiritul monahal cu cel laic care domin
societatea. Atunci cnd Dostoievski scria romanul, se ntmplase n
Rusia, de 10 ani de zile, un mare eveniment: dup anul 1860 se dduser
liberti, se abolise sclavia. Dostoievski scria acum ntrun regim de
liberti civice i compara spiritul care domin monahismul cu aceste
noi liberti civice ce aveau s creeze un nou regim societii ruseti. Ce
nseamn aceast libertate laic a oamenilor, care domin astzi poporul
rus? se ntreab Dostoievski, i rspunde printro definiie care merit

Dostoievski i cretinismul rus

207

s atrag n mod serios atenia noastr. E dreptul de a spori trebuinele.


E vorba, fr ndoial, de libertatea aa cum o nelege mentalitatea
democratic.
Gsesc c niciodat o definiie mai just i mai adnc n a fost
dat libertii politice n regimul creia triete astzi societatea modern.
Cum i ndeplinesc oamenii aceste liberti? n dou feluri, rspunde
Dostoievski. Cei bogai, practicnd aceste liberti i sporindu-i
ntradevr necesitile pe cale material, ajung la izolare i sinucidere
spiritual. Ceilali, cei sraci, neputnd s-i ndeplineasc aceste
nevoi, ajung la invidie i la ucidere, la masacru.
Pentru c, spune Dostoievski, libertatea politic a dat omului
dreptul de a-i spori necesitile, dar a uitat s-i dea mijloacele prin care
s-i ndeplineasc aceste necesiti. E un mic amnunt care n realitate
are o importan colosal n ceea ce privete regimul care a creat
libertatea democratic n societatea modern. Vedei dumneavoastr,
cnd Dostoievski vedea aceast definiie a libertii, mai bine zis, a
caracterului moral pe care l are libertatea democratic, era de abia la
nceputul regimului. Dar gndirea scriitorului a mers n inima lucrurilor.
Aceasta e toat tragedia regimului democratic al societii modeme i
n acest adevr rostit de Dostoievski pe la anul 1875, cnd scrie aceste
pagini, st nsi explicaia crizei catastrofale, a tragediei vremii pe care
o trim noi astzi.
S lum un exemplu din viaa politic, fiindc aceasta e mai
curent i mai la ndemna tuturor. Regimul democratic care triete,
firete, prin votul universal, se adreseaz mulimilor ca s se poat
afirma. Ca s capteze mulimile, trebuie s le fie agreabil, cci un om
politic democrat nu poate sta n faa poporului dect spunndu-i lucruri
care sunt agreabile maselor. Ce lucruri sunt agreabile maselor? Numai
lucrurile care cuprind imaginaia acestor mase, viznd nevoile lor
curente. Satisfacerea acestor nevoi se face o dat pe socoteala zilei de
mine, cnd toate aceste necesiti ale maselor sar putea ndeplini. Or,
aceast a doua zi nu ajunge niciodat n realitate s fie azi. Prin urmare,
masele sunt inute necontenit ntro obsesie a promisiunii agreabile,
cum c dorinele ei, apetiturile ei cele mai de jos, cele mai animalice,
fiindc acesta e cuvntul, se vor ndeplini mine.

208

Nichifor Crainic

Pentru c aceste profesiuni trebuie s fie universalmente agreabile,


ce se ntmpl? Se sporesc necontenit necesitile de via ale omului
simplu, ale maselor, dar acel mine al promisiunilor trandafirii nu
sosete niciodat. Prin urmare, regimul acesta de libertate civic nu
ajunge n realitate dect s sporeasc necontenit necesitile, far s
poat ajunge vreodat la mulumirea acestor necesiti.
Acesta e unul din motivele universalei nemulumiri pe care le
trezete n cele din urm regimul democraiei: specula aceasta far fru,
far nici un fel de remucare moral a apetiturilor populare, dnd
satisfacia lor pe socoteala imaginaiei, a zilei de mine. S examinm
acest adevr spus de Dostoievski pe un alt plan dect cel politic pur, pe
planul economic.
Lumea de astzi se pare c e mai nefericit dect oricnd. De
bun seam c au fost i alte epoci n care omenirea a fost i mai
nefericit dect acum. Dar pentru c noi n am trit n acele epoci,
credem c epoca noastr ne ofer cele mai multe nenorociri.
Dar s zicem i noi c n momentul de fa lumea triete cea mai
mare nefericire a ei, din punct de vedere economic. De unde aceast
nefericire? Sunt 1000 de explicaii date de tot felul de economiti. Dar
este una care ne intereseaz pe noi din punct de vedere moral i din punct
de vedere cretin.
Regimul libertilor democratice, cu acea doctrin: Laissez
faire, laissez passer, a fcut s se dezvolte enorm capitalismul.
A strnit n om pn la maximum, a exaltat la maximum nevoia
egoist de a poseda bani. Capitalismul venind n direct colaborare cu
industrialismul, care sa dezvoltat ntro msur aa de mare prin
progresul tehnic pus de tiin la ndemna omului, a creat aceast
mentalitate conform creia, plasnd capitalul n industrie, trebuie ca
prin fabricarea de obiecte s ajungem la ctiguri ct mai fantastice.
Nu e nevoie s ne oprim asupra acestui amnunt, pentru c e
cunoscut: de ce un om care e milionar vrea s fie multimilionar, iar un
om care e miliardar, vrea s ajung multimiliardar? Este una din
nebuniile vieii moderne.
Prin industrie a trebuit ca neaprat capitalurile plasate n aceast
industrie s creasc la infinit, fabricile s lucreze, s inventeze necontenit

Dostoievski i cretinismul rus

209

alte articole pe care s le pun omului la ndemn. Ce sa ntmplat


ns?
Sau ndestulat, s zicem, n cea mai mare parte, necesitile
curente ale omului cu articolele fabricate. Capitalului ns nu-i era de
ajuns. Setea de ctig fiind i mai mare, trebuia s inventeze alte i alte
fabricate care s poat fi vndute. Dar n acelai timp, n societate, n
sufletul social, trebuiau inventate nevoi care s corespund articolelor
fabricate. Fiindc nu e suficient s fabrici articole, cci n acelai timp
se simte necesitatea debueurilor.
Trebuie s creeze debueuri pentru aceste articole. i atunci,
chiar dac nu exist nevoi ale omului, trebuie s inventezi tu, capitalist,
nevoi potrivite articolelor pe care le-ai fabricat. i astfel sa creat o serie
ntreag de nevoi imaginare n spiritul societii noastre modeme. Dac
ai compara viaa omului de acum 100 de ani sau, mai aproape, de acum
50 de ani, viaa omului de dinainte de rzboi cu viaa omului de dup
rzboi, vei constata o serie ntreag de nevoi care acum sunt imperioase,
iar nainte oamenii nici n au tiut de ele. Bunoar, necesitatea
autom obilului. A sim it om ul nainte de rzboi necesitatea
automobilului? Nu. Pe msur ce progresul tehnic a naintat, pe msur
ce inveniile s au nmulit, sau creat n spiritul oamenilornoi necesiti
imaginare, care n realitate nu sunt dect noi debueuri create pentru
articolele fabricate.
Pentru a se crea necontenit aceste necesiti imaginare i aceste
debueuri consumatoare ale articolelor fabricate, a fost nevoie de
reclam. Sistemul reclamei n care triete lumea modern este un
mijloc diabolic de a inventa necesiti i de a crea noi debueuri
consumatoare pentru articolele fabricate. La un moment dat ns, omul
modem sa pomenit cu attea nevoi, care n realitate sunt imaginare,
nct nu a mai putut s fac fa acestor nevoi care l copleesc.
Fabricatele se intensificaser la maximum; se intensificaser la maximum
i aceste nevoi imaginare create de reclama nebun a industrialismului
capitalist. Dar, n acelai timp, lipseau mijloacele materiale, banii care
nu sau creat n aceeai msur, pentru ca circulaia dintre articolele
fabricate i dintre nevoile reale i imaginare ale omului s se poat face.
Astfel c astzi sa ajuns la profundul dezechilibru economic ntemeiat
tocmai pe nevoile imaginare crcate de spiritul inventiv al reclamei,

210

Nichifor Crainic

devenit un instrument al poftei nebune de a cuceri bani, al egoismului


camuflat al regimului capitalist.
Iat, prin urmare, n criza de astzi constatm pe teren politic si
economic ct de clar se verific aceast definiie a libertii civice
politice, dat de Dostoievski n urm cu 50-60 de ani.
n schimb, clugrii triesc o cu totul alt via. Prin ascultare,
ei trebuie s se supun orbete unei discipline a renunrii la eul lor
propriu. Renunnd la eul tu propriu, ai renunat la toate aceste
necesiti care n lumea laic se nmulesc necontenit, far putina de a
le satisface. Prin urmare, prima regul a practicii monahale realizat,
suprim toate aceste posibiliti de nefericire. Ascultarea e o renunare
total la privilegiul acestei liberti civice cu care ne-a ncrcat regimul
vieii modeme.
Dar, n realitate, e just aceast obiecie care se aduce
monahismului, i anume c el se sustrage ndatoririlor sociale fa de
neam i fa de omenire? Nu, rspunde stareul Zosima, i aici exemplul
pe care-1 d el este pus la dispoziie de istoria poporului rus. n istoria
poporului rus, constat Zosima, de cte ori a fost nevoie, mnstirea a
tiut s pun la dispoziia oamenilor cte un membru care s dea
semnalul regenerrii morale i religioase a vieii naionale ruseti.
Zosima concepe rolul clugrului ca un rol spiritual, religios, dar
i naional totodat. Pentru el, a fi clugr nseamn c renunnd la
toate privilegiile acestea, la toate drepturile pe care le ofer libertatea
civil, s te consacri integral intereselor i durerilor colectivitii, ale
poporului din care faci parte. Acestea, firete, dup ce te-ai format
conform disciplinei i spiritului mnstirii.
Clugrul, zice Zosima, are un dublu rol: religios sau spiritual,
dar i naional n acelai timp. Religios, e foarte natural, dar naional,
cum se mpac aceasta? Dac Merejkovski v ar preda aceast lecie, ar
spune imediat: bine, dar ntre ideea religioas i ideea naional e o
incompatibilitate, o antinomie pe care gndirea logic no poate rezolva.
ntre religios i naional este o legtur organic, pur i simplu:
ideea naional e o idee natural, ideea religioas, ideea cretin e o idee
supranatural. Sar prea, prin urmare, c exist o antinomie ntre aceste
dou idei. Dac ntradevr exist o antinomie ntre ele, a existat atunci
o antinomie irezolvabil n personalitatea Mntuitorului, Care n acclai

Dostoievski i cretinismul rus

211

timp era i natural i supranatural, era i om i Dumnezeu. Dac aceast


idee supranatural i aceast idee natural au putut s stea laolalt att
de armonios n personalitatea Mntuitorului Hristos, nu exist nici un
fel de antinomie i nici un fel de incompatibilitate ntre ideea spiritual
religioas i ideea naional. Fiindc, nc o dat: a judeca cretinete
nseamn a judeca concret; cretinii de astzi au ntotdeauna la dispoziie
experiena a 1900 ani de via cretin. E o realitate istoric ce ne st
ntotdeauna la ndemn. Cretinismul nu se judec din punct de vedere
al logicii abstracte i al elaborrilor raionale.
Cretinismul e suprema funcie a vieii omeneti i se judec
ntotdeauna n mod concret. De aceea nu exist antinomie irezolvabil
care s se ridice n diferitele laturi ale vieii sau activitii cretine. Un
clugr e ntradevr nchinat supremului ideal de desvrire cretin,
e nchinat misiunii de a se forma pe el nsui dup chipul i asemnarea
lui Iisus Hristos, dar n acelai timp el are i o alt misiune, fiindc nu
se poate concepe clugr, om adevrat n izolare complet.
Dac exist o form de via n care nu se poate concepe izolarea,
aceast form de via e tocmai forma monahal. Vi se poate prea
paradoxal ceea ce v spun eu, dar totui aa e n realitate, cci e
inadmisibil ca un clugr s triasc pentru el nsui. Din moment ce el
triete pentru Hristos, n mod logic, natural, triete pentru toat
lumea, i atunci din aceast situaie a lui, care e cu att mai clar, cu ct
este pe o scar mai nalt de desvrire moral, decurge rolul moral pe
care l are n societate. Or, ce este aceast societate din jurul unui clugr
sau din jurul unei mnstiri sau din jurul tuturor mnstirilor, dect
naiunea din care face parte clugrul, trup i snge? i atunci rolul
naional al unui clugr este impus de desvrirea personal i de cea
a semenilor si, dup chipul i asemnarea Mntuitorului. Cu cea mai
nalt form de activitate a monahismului, care e rugciunea, triete de
fapt toat aceast idee de colectivitate, de confundare a insului monahal
n naiunea din care face parte, pentru c n rugciunile pe care el le face
e prezent totdeauna Dumnezeu, dar rugciunea e i o ascensiune a
omului i, mpreun cu el, a tuturor semenilor lui ctre Dumnezeu. i
atunci, n aceast form nalt de singurtate n care s a ntrupat
cretinismul, forma monahal, triete de fapt prin rugciune, n mod
colectiv, ntreaga naiune ridicat la maximum de elan, de apropiere de

212

Nichifor Crainic

Dumnezeu. Pentru gndirea lui Dostoievski, rolul acesta naional al


clugrului rus merge aa de departe, nct el nu vede salvarea poporului
rus dect n primul rnd prin monahism.
Poporul rus este teofor, purttor de Dumnezeu. Acest popor
purttor de Dumnezeu se gsete, zicea Dostoievski, terorizat de
conducerea cu totul laic i atee, dezrdcinat de la adevratul spirit
religios al poporului rus. Adevrata regenerare a acestui popor rus e
redeteptarea lui Dumnezeu n spiritul su, iar aceast redeteptare n
primul rnd o vor face clugrii, tot aa cum, dup istoria poporului rus,
clugrii au fost aceia care la momentul necesar au dat cuvntul
mntuitor pentru fiecare din aceste epoci istorice. Prin urmare, dac
poporul rus e un popor teofor, dac poporul rus se gsete ntro stare
de oprimare, sub regimul libertilor civice care n au tiut s strneasc
n el dect nevoi, fr s-i dea n acelai timp posibilitatea de a mulumi
acele nevoi, nu exist dect o singur posibilitate de ridicare a lui din
nou la marea misiune n care trebuie s se ntrupeze ortodoxismul
adevrat, contactul din nou cu mnstirea, i anume cnd factorul
religios, n forma cea mai nalt a lui, monahal, va lua din nou un
contact direct cu spiritul popular i va deveni un element de regenerare
a acestui spirit popular. Iat rolul clugrului rus i posibilitile lui de
a activa, aa cum l concepe Dostoievski.
Concepia aceasta era formulat ntre anii 1870-1880, cci n
aceast decad scrie Fraii Karamazov. Ea e cu att mai adevrat
astzi, cnd ptura conductoare ruseasc nu e numai indiferent sau
atee ntrun mod ineficace, dar aceast ptur conductoare ruseasc de
astzi a ajuns s transforme ateismul ntrun principiu de stat, ntrun
principiu militant.
Ei bine, eu cred cu Dostoievski c regenerarea poporului rus va
veni din mnstire, din Biseric n general. Cine cunoate micarea
subteran care se petrece n Rusia actual, toat aceast misterioas
propulsiune ctre o nou via cretin, i poate da seama ct de
realizabil este sperana lui Dostoievski. E bine c n Rusia sa ales
neghina de gru i sa instaurat regimul bolevic. Sau demascat atia
farisei care conduceau Biserica rus, s au demascat atia episcopi care
erau atei camuflai n hain episcopal; acetia au prsit crja i e mai

Dostoievski i cretinismul rus

213

bine c au fcut aa. E bine c alii au fost ucii; e bine c alii au fost
nlturai din slujba pe care o ndeplineau, sincer sau numai simulnd.
Adevrul e c din acest mare masacru mai mare dect toate pe
care le cunoate istoria cretinismului se ridic din nou, n pofida
acestei terori, un nou factor de regenerare moral a poporului rus. i fr
ndoial c, atunci cnd va cdea regimul bolevic, nu va cdea numai
printro lovitur politic, pur i simplu, ci i printrun mare reviriment
religios, care e imposibil s nu izbucneasc la un moment dat, atunci
cnd Dumnezeu va crede de cuviin.
Se va adeveri atunci ct de just este ceea ce arat dialectica
istoric, c niciodat n istorie un moment forat, cum este momentul pe
care l reprezint regimul bolevic, n a putut dura.
Acesta e un moment forat, un moment creat artificial n istoria
omenirii, i prin aceast artificialitate a lui e izbit de nulitate i va trebui
s se surpe ca orice moment forat. Dac au fost perioade cnd aceste
regimuri forate au durat mai mult, s nu ne mire, fiindc atunci lumea
era mult mai uor de stpnit dect lumea de astzi.
Atunci nu erau aceste mijloace extraordinare de comunicare i
attea altele care fac ca regimurile forate de astzi s nu mai aib durata
lung de atunci. Prin urmare, mult mai curnd dect crede cineva, va
trebui s se drme bolevismul din Rusia de astzi. i aceast drmare
eu cred, mpreun cu Dostoievski, c nu se va ntmpla dect printro
mare lovitur religioas, printro mare rbufnire a suflului religios att
de nnbuit astzi.
Este o lege fizic: cu ct nnbui mai mult aburul, cu att mai
intens i mai tare este fora lui de expansiune. Acelai lucru se petrece
n momentul de fa cu cretinismul rus. Poporul rus nu a devenit ateu,
este o ordine de stat care vrea s-l fac ateu, dar i va fi imposibil. Ceea
ce nu sa realizat n istorie i doar sa ncercat, desigur c nu va reui s
realizeze nici regimul bolevic. i cu ct mai apsat va atrna teroarea
bolevic asupra sufletului religios rusesc, cu att mai intens va crete
religiozitatea subteran, hrnit prin mii i mii de cri religioase care
circul n Rusia, n form de manuscrise, n mod ascuns. Este o imens
literatur criptogram religioas. Cu ct, prin urmare, mai apstor va
fi regimul bolevic mpotriva religiozitii poporului rus, cu att mai

214

Nichifor Crainic

puternic va izbucni accast religiozitate care, far ndoial, va azvrli


regimul bolevic ca pe o simpl coaj uscat, atunci cnd smburele
germinat al unei plante a ncolit i crete, i din planta aceasta nou vor
iei roadele viitoare.

Doctrina staretului Zosima


9

Ne vom ocupa astzi de unele idei principale din doctrina


stareului Zosima. V am spus, cnd am vorbit n treact despre romanul
Fraii Karamazov, c aceste idei se gsesc strnse ntrun capitol
aparte, intercalat n cursul romanului, care se poate detaa ca o scriere
de sine stttoare fiindc nu are legtur direct cu aciunea romanului,
n economia romanului ns, el este ca o mare lumin spiritual, n raza
creia capt sens personajele ce se mic angrenate de dinamismul
aciunii romanului.
Biografia i doctrina stareului Zosima, dup ct v amintii,
sunt date ca fiind scrise de discipolul acestuia, Alexei Karamazov. Este
o scriere fcut n stil bizantin, i anume n felul scrierilor hagiografice,
cum sunt vieile sfinilor sau sinaxarul.
Cnd zic bizantin, neleg sensul curat al acestui cuvnt, nu
sensul peiorativ care se d calificativului de bizantin, fie n intrigile
politice, fie n sensul unui dispre care ar cuprinde categoria de oameni
din vechiul regat, dispre pe care l-ar formula un ardelean ignorant n
materie de bizantinism i de Bizan.
Scrierea este alctuit dintro neasemnat poezie i amestecat
cu una dintre cele mai nalte gndiri cretine pe care le putei ntlni n
literatur.
Unul dintre cei care sau ocupat de Dostoievski, tot un autor rus,
Volinski, crede c aceast bucat este o nuvel. Dac vrei este i o
nuvel, dar o nuvel tot n sens hagiografic, pentru c ntreaga literatur

216

Nichifor Crainic

hagiografic este o culegere de nuvele, de povestiri sau romane scurte,


dac vrei, n care miraculosul se amestec cu o art foarte meteugit
de paralelisme continue cu realul.
Aici nu este vorba de elementul miraculos, ci pur i simplu de
realul romanului din care se extrage treptat o privire metafizic asupra
destinului cretin i o privire metafizic ce trece, la sfritul scrierii,
dincolo de marginile acestei viei.
Este compus din dou pri. Prima parte este pur i simplu o
biografie a stareului Zosima. A doua parte este intitulat: Extrase din
convorbirile i din doctrina stareului Zosima.
Ce se cuprinde n aceast prim parte?
Fr ndoial, nu avem de a face cu biografia amnunit a
eroului spiritual, stareul Zosima, ci numai cu cteva episoade din viaa
lui, caracterizate prin experiena spiritului care intereseaz aceast
scriere.
Dostoievski, v am spus n treact i atunci cnd am vorbit de
biografia lui, pune un mare pre pe amintirile din copilrie. El este
convins c acestea joac sau pot juca un mare rol n dezvoltarea
ulterioar a insului. El le socotete ca pe nite smburi ngropai n fiina
noastr, care n decursul anilor, la momente prielnice, pot s ncoleasc,
s creasc i s se dezvolte n plante cu roade, mpodobind viaa
ntreag a unui om.
El nsui, n religiozitatea lui, pstreaz din copilrie, de la vrsta
de patru ani, acel moment nalt cnd prinii, dup ritualul familiei lui,
l iau i l duc n faa icoanei Maicii Domnului, unde micul Fedia
rostete n genunchi prima rugciune ctre Nsctoarea de Dumnezeu.
Aceast amintire l va urmri necontenit pn la btrnee.
Aa i ncepe i stareul Zosima biografia, prin cteva amintiri
i impresii din copilrie. Prima amintire care deschide acest capitol este
aceea despre un frate al su, Marcel, cu civa ani mai mare. Acesta, n
vrst de aptesprezece ani, vine n contact cu un fost profesor universitar,
un intelectual exilat pentru prerile lui revoluionare n oraul copilriei
lor. i, firete, avnd de a face cu un revoluionar, adolescentul Marcel
ncepe s devin liber cugettor i chiar ateu. 1 se pare c prin acest
btrn intelectual a gsit n sfrit adevrul, i anume c nu exist
Dumnezeu. Dup puin timp ns tnrul cade bolnav de ftizie. La

Dostoievski i cretinismul rus

217

nceput, tot rul fizic din el se transform n revolt moral mpotriva


a tot ce este religios: mpotriva icoanelor, mpotriva bisericii, mpotriva
credinei, fa de care are cuvinte grave de injurie.
De la un moment ns ntreaga lui atitudine se schimb
fundamental. Asist la slujba nvierii, ntrun an cnd aceast slujb era
trzie, n plin primvar. El, care purta pe picioare nc agonia vieii
sale tinere, rmne profund impresionat. Nu ni se spune lmurit de ce.
Dar, de bun seam, n sufletul lui tnr, care tia c va muri n curnd,
sensibilizat de familiaritatea cu ideea morii, putea mai degrab s se
ntmple o transformare total, asistnd la slujba nvierii, n care se
srbtorete triumful vieii eterne asupra morii.
Din acel moment, Marcel cade la pat,- se transform complet. n
el crete i se aprofundeaz din ce n ce mai mult ideea c este vinovat
fa de toat lumea, fiindc la nceput el nu a crezut n Dumnezeu i a
avut cuvinte grele fa de lucrurile Bisericii. Contiina acestei vinovii
crete tot mai adnc i se transform ntro nemrginit sete de a iubi tot
i toate cte se afl n jurul lui, fiine i lucruri.
Descrierea acestei evoluii este fcut cu atta finee i cu atta
poezie, cum rareori putei ntlni n lecturile dumneavoastr. mi pare
foarte ru c nu pot s v citesc ntreaga scriere, dar a vrea ca cineva
dintre dumnevoastr so traduc i so tiprii n revista Raze de
lumin, pentru a o face binecunoscut printre colegi.
Un al doilea episod se ocup de Sf. Scriptur, i anume de
impresiile pe care Sf. Scriptur i le-a lsat n copilrie.
Zosima mrturisete c, fiind copil, a primit n dar o carte, un fel
de Mic Biblie, intitulat 104 istorioare sfinte extrase din Vechiul i
Noul Testament. Aceast carte, primit nc nainte de a nva s scrie
i s citeasc, l-a impresionat profund. nc nainte de a putea s-i
descifreze textul, imaginile i ddeau un fior nalt, aproape supraomenesc.
O
alt impresie profund din copilria lui este slujba relig
la care asist. $i aici urmeaz iari aproape un poem, aa este de
frumoas descrierea slujbei religioase.
Si
acea atmosfer pe care o tii i dumneavoastr, de fu
tmie, amestecat cu lumina care se reliefeaz prin geamurile bisericii,
aceast atmosfer mistic n care se desfaoar lecturile din Biblie l

218

Nichifor Crainic

impresioneaz mult, mai ales un episod n care este vorba de Iov i de


tragica lui istorie.
De la aceste amintiri Zosima trece la nite consideraii, dac
vrei, de pedagogie cretin, de o extraordinar importan. Sunt anume
sfaturi pe care le d preoilor, despre felul cum s-i nceap opera lor
pastoral, i anume de la copii.
Nu exist teren mai bun pentru dezvoltarea religiozitii din om,
dect copilria. El propune un sistem care const din a chema o dat pe
sptmn, acas la preot, copiii satului i a le citi episoadele frapante
din Vechiul Testament, episoade i parabole din Noul Testament i apoi
lecturi din vieile sfinilor. Zosima recomand n special viaa lui
Alexei, omul lui Dumnezeu, i viaa Mriei Egipteanca. El crede c nu
este un lucru prea greu s poi sta de vorb cu copiii, citindu-le din
Biblie. Se pare, dimpotriv, c nimeni nu poate s neleag mai bine
Biblia dect copiii, fiindc n ei instinctul religios este nealterat de
experiena deraiat ulterioar, corespunznd mai degrab putinei de a
nelege adevrurile spuse simbolic sau de-a dreptul n Sf. Scriptur.
Cu aceast ocazie spune o vorb foarte frumoas, care merit s
fie reinut: O inim ortodox nelege totul. Dup concepia lui
Dostoievski, Ortodoxia care nu e raionalist, cum i reproeaz el
catolicismului, se ntemeiaz n primul rnd pe instinctul religios
nealterat care crete n acea iubire puternic i att de nelegtoare a
tainelor religioase.
Cultivndu-i astfel pe copii, preotul i poate atrage n acelai
timp pe prinii copiilor, transformndu-i ntrun fel de apostoli ai
prinilor lor. Nu tiu dac dumneavoastr nelegei ce profund adevr
pedagogic spune Dostoievski cnd recomand aceast metod.
Prinii au ntotdeauna o atenie ncordat asupra copiilor i, n
dragostea nemrginit pe care o revars asupra lor, chiar prostiile pe
care le spun copiii li se par prinilor lucruri de mare valoare, aa c
prinii indifereni din punct de vedere religios, s zicem, sau chiar
necredincioi, se vor lsa impresionai auzind adevrurile lui Dumnezeu
rostite prin gura copiilor lor. Nu uitai, v rog, cei care vei deveni preoi,
aceast metod prin care este posibil s ajungei la miraculoase rezultate
de convertire a oamenilor.

Dostoievski i cretinismul rus

219

Trecnd la consideraii mai generale, Zosima spune ntre altele


urmtorul lucru: Cel ce nu crede n Dumnezeu, nu crede n poporul su.
Cine a crezut n poporul lui Dumnezeu va avea caracterul su, chiar
dac n ar fi crezut pn atunci. Numai poporul i puterea lui spiritual
viitoare i vor converti pe ateii notri dezrdcinai din pmntul natal.
Trecnd la consideraii asupra religiozitii poporului rus,
Dostoievski iari crede c aceasta se ntemeiaz n primul rnd ca
i sufletul copilului pe acel instinct clar, feciorelnic, nealterat, care
triete i n copii, i n poporul de jos, ceea ce vede Marcel, murind,
izbucnind din toate fpturile lui Dum nezeu, cuvnttoare i
necuvnttoare: din cntecul psrilor, din desfacerea ierbii i a
frunziului care tremur n lumina soarelui, i din toate lucrurile i
vieuitoarele care se nal i strig suspinnd de dorul Celui Care le-a
fcut. Acest instinct elementar religios, dup cum triete n snul
ntregii naturi, tot aa i n snul poporului rus, zice Dostoievski, pentru
c cine nu crede n Dumnezeu, nu crede nici n poporul su. i cine nu
crede este ptura intelectual dezrdcinat prin nsuirea culturii
strine. Este vorba de toate acele personaje de care am vorbit i care
simbolizeaz ntreaga ptur conductoare a poporului rus, mpotriva
creia Dostoievski duce unul din cele mai necrutoare procese. Este o
axiom care ne arat necontenit concepia lui Dostoievski asupra
religiozitii poporului.
Al treilea episod din biografia stareului Zosima este intitulat
Duelul. nainte de a fi clugr, Zosima a fost ofier. Dup ce fratele su
a murit, el a fcut coala de cdei. N a mai citit Sf. Scriptur, dar pstra
cu el necontenit un exemplar din copilrie, tot aa cum Dostoievski a
pstrat toat viaa Biblia pe care a avut-o n nchisoarea siberian. ns
n'o mai citea; o pstra, zice el, pentru atunci cnd va veni ziua i ceasul,
luna i anul, dup cum zice Sf. Scriptur.
Ca ofier, fr s fie un om ru, a dus o via din cele mai
uuratice, o via pe care o impunea spiritul corpului ofieresc de atunci.
Lucrul principal pentru camarazii lui i pentru el era onoarea uniformei;
pentru a se vedea ce nsemna aceasta, se povestete episodul cu duelul,
n ce const acest duel? Zosima, biat de viitor i cu avere, foarte
simpatizat n toate cercurile pentru voioia lui natural, se ndrgostete
de o fat bine din nalta societate. Orgolios cum era, credea c atenia

220

Nichifor Crainic

pe care i-o ddea fata nsemna pur i simplu o mare dragoste pentru el.
i fcuse el oarecare iluzii c dorete o cstorie, ns orgoliul l reinea
so cear de-a dreptul.
Dispare dou luni de zile din localitate i cnd se napoiaz, fata
era deja logodit cu cineva, iari bine, ceva mai n vrst dect Zosima,
ns destul de tnr. Orgoliul lui ntreg este sngeros rnit i provoac
tot felul de jigniri logodnicului, pn ce ajunge la duel. Cnd s ias pe
teren, n preziua duelului, Zosima face o scen care i va fi determinant
pentru viaa ulterioar. Enervat de duelul care trebuie s aib loc a doua
zi, el i trage lui Atanase, ordonana sa, o btaie cu adevrat de ofier cu
ordonan.
Lucrul acesta ns va avea o influen capital asupra transformrii
sufleteti a lui Zosima. Dup ce-1 bate pe Atanase, care n poziie de
drepi primete palmele far s crcneasc i fr s ndrzneasc s
se apere, Zosima se retrage n camera lui i ncepe s cugete asupra
barbariei, inumanitii pe care o svrise. De ce l-a btut? Nu-i fcuse
nici un ru. Am eu dreptul s bat un om, s batjocoresc astfel pe semenul
meu? Chiar dac el este ordonan, ce m ndreptete pe mine s-l
batjocoresc n chipul slbatic n care l-am batjocorit? Cina lui este att
de mare, nct izbucnete n hohote de plns. A doua zi de diminea l
trezete camaradul care trebuia s-i fie martor n duel i venise s-l ia pe
cmpul de onoare. Zosima se coborse jos s plece, dar nu avea
astmpr, i atunci, pretextnd c i-a uitat portofelul, se suie n cas, l
caut pe Atanase, i cere iertare i cum Atanase, uluit, nu pricepea nimic
din micrile luntrice ale ofierului, Zosima cade n genunchi, cerndui iertare. Atanase izbucnete n plns i-i acoper ochii, s nu-i mai
vad stpnul ngenunchiat n faa lui. Zosima pleac pe cmpul
duelului. Pn acolo, povestete el, i recptase o stare de voioie
neobinuit de mare.
Pe cmpul de btaie primete n fa, drept, glonul: nu-1 nimerete.
Zosima i arunc privirile mprejur: era soare, o diminea splendid,
psrile cntau, aerul era limpede, florile i ddeau parfumul lor, iarba
strlucea n lumina de diminea a soarelui, i atunci aceast lupt i se
pare ceva aa de eronat, aa de rtcit, nct, azvrlind pistolul plin n
pdure, se adreseaz adversarului su rostind cuvinte de iertare,
accentund asupra nebuniei pe care o svreau ei n acel moment, gata

Dostoievski i cretinismul rus

221

s se ucid unul pe altul, cnd este atta frumusee a lui Dumnezeu n


jurul lor. Firete c aceast atitudine cu totul neobinuit i nepermis
pentru un ofier strnete revolta martorilor i a adversarului, care toi
gsesc c acest gest este o njosire a onoarei uniformei, a onoarei
militare. Nimeni nu pricepea ce se petrecea n adncul sufletesc al
acestui om. Adversarul ns a neles i i-au dat mna. n ora, firete,
a fost o vlv mare n jurul duelului. Ofierii nu puteau ngdui o
asemenea atitudine de laitate, care pta onoarea uniformei, i pe cnd
se consfatuiau ei ca s-l elimine din armat, el i-a naintat demisia
spunnd: nu este nevoie de demersul vostru, pentru c eu m voi face
clugr. Aceast hotrre a fost primit ca o glum. Pe urm, ct a stat
n acel ora, nconjurat de simpatia tuturor, dar luat n rs, n orice salon
unde era primit, i era primit n toate saloanele, repeta aceste cuvinte:
toi suntem vinovai fa de toi i de toate. Firete, spune el, aproape
nimeni nu m nelegea, m a neles ns un om. i aici urmeaz un nou
paragraf, care se numete Vizitatorul misterios.
Cine era acesta? Un domn n vrst cam de 50 de ani, cruia el
nu-i dduse atta importan, i care n urma acestei rsuntoare
ntmplri se prezint ntro bun zi acas la el i vrea s stea de vorb
cu el, avnd aerul de a i se mrturisi. Prea c poart ceva pe suflet.
Conversaiile care au loc ntre Zosima i acest misterios vizitator sunt
dintre cele mai interesante n ce privete psihologia religioas, psihologie
care evolueaz n jurul unei contiine morale i, mai ales, dintre cele
mai interesante n ce privete profunzimea de vederi n analiza procesului
sufletesc religios. Ce era la mijloc? Misteriosul vizitator svrise un
omor cu aptesprezece ani mai nainte, dar nimeni nu tia c el este
criminalul, ntruct tinuise complet totul pn atunci.
n cele din urm i mrturisete lui Zosima crima lui, dar i
chinurile extraordinare pe care a trebuit s le ndure dup aceea. La
nceput, povestete el, i aici este un fel de condensare a ntregului
proces de psihologie criminal pe care l cunoatei de la Raskolnikov,
la nceput i-a fost cu totul indiferent aceast crim, uciderea unei iubite
care l trdase. Pe unn ns criminalul, pe care nimeni nu-1 bnuia,
fiindc era din nalta societate i avea o inut social ireproabil, se
cstorise i avea copii. Acum, dup ce se cstorise cu o femeie care
l adora, i pune ntrebarea: dar dac femeia mea ar ti c eu sunt

222

Nichifor Crainic

criminal, m ar mai putea iubi? Copiii lui cresc i el ncepe s le fac o


educaie, chiar religioas, ns n sufletul lui ncepe s creasc chinuitoare
aceast ntrebare: ce fel de educaie fac eu copiilor mei, ntemeiat pe
minciun? Eu sunt n realitate un criminal. Cum pot eu s fiu printele
i educatorul acestor copii? i atunci, din verificarea aceasta a contiinei
cu realitatea social i familial n primul rnd, n care era pus, ncep
sunetele remucrii pentru crima pe care a svrit-o. El ncearc s
potoleasc aceste remucri printro serie ntreag de binefaceri. n
societate era cunoscut ca unul dintre oamenii cei mai de inim; era
membru al tuturor societilor posibile i imposibile de binefacere.
Totui, fiindc crima lui sttea ascuns n el i sngera necontenit fr
s fie mrturisit, nu poate absolut nimic s-l mpace. Orict bine ar fi
fcut altora, se gsete n imposibilitatea de a fi mpcat n sufletul lui.
Povara acestei crime i sttea nemrturisit pe suflet i l nbuea. Cnd
Zosima apare n saloane cu noul lui adevr, atunci, n sfrit, iat un
prilej care s-l fac pe nefericitul criminal s mrturiseasc.
Toate aceste lucruri i le spune lui Zosima i i cere sfatul. Zosima
l sftuiete s mearg i s se mrturiseasc n public. El ezit la
nceput; i era ruine, dar n cele din urm, de ziua lui, chemndu-i toi
prietenii i toate notabilitile oraului, face mrturisirea pe care o
scrisese, a crimei, i aduce n faa tuturor dovezile pe care le strnsese
el nsui cu o meticulozitate nemaipomenit. Toate aceste dovezi le
pune n faa tuturor i arat c el a ucis acum aptesprezece ani pe
doamna cutare i totui este imposibil s-l cread cineva.
n cele din urm cade bolnav de o boal pe care Zosima n o poate
preciza i n foarte scurt vreme moare. Nimeni n a crezut, nici soia lui,
nici copiii lui, c el a fost ntradevr criminal. Aa c misteriosul
vizitator moare cu contiina mpcat de efectul pe care l-a fcut
mrturisirea lui.
n faptul c nimeni n a crezut el vede suprema graie a lui
Dumnezeu, scutindu-i pe copii de a crede c ei au un printe criminal.
Dup acest nou episod, atitudinea societii fa de Zosima se schimb
i ncep acuzaiile c el este acela care l-a dus pn la moarte pe acel om.
Firete, societatea nu nelegea ce sa petrecut ntre ei i care era
adevrul. Aceast din urm ntmplare ns l determin definitiv pe
Zosima s intre n monahism.

Dostoievski i cretinismul rus

223

A doua parte se numete Extrase din convorbirile i din


doctrinele stareului Zosima i ncepe prin consideraiile despre
monahism, de care ne-am ocupat n prelegerea trecut.
Urmeaz un al doilea paragraf, intitulat Stpnii i servitorii
pot deveni mutual frai n spirit?. Este ceva care parc nar avea nici
o legtur cu economia acestei scrieri, i totui pe dedesubt sunt toate
n cea mai strns legtur. Este adevrat, zice Zosima, c poporul rus
este pctos i i neac necazurile i pcatele n rachiu. Dar nu este mai
puin adevrat c lui i sunt date toate posibilitile de a deveni un popor
bun, de a se arta aa cum este fondul sufletului lui, cci e popor ales al lui
Dumnezeu. Conductorii, deprtai de popor i dedai cu tiina, cred c pe
temeiul tiinei i al raiunii pot organiza binele social, excluzndu-L pe
Dumnezeu. Conductorii nu cred n crim, zice Zosima, fiindc ei nu
cred nici n Dumnezeu. i, ntradevr, se ntreab el, dac nu exist
Dumnezeu, ce sens are crima? Crima atunci nu exist pentru c totul
este permis. Dac totul este permis, atunci nimeni nu este vinovat fa
de nimeni. Numai dac Dumnezeu exist, exist rul i crima. Poporul
ns, n toat pctoenia lui, nu este determinat de ctre tiin i
raiune. Orict ar fi de pctos, poporul are aceast contiin a pcatului
i aceast speran a unei mntuiri care trebuie s vin. n el, nc o dat,
instinctul religios nu este paralizat de educaia tiinific i raional.
Dac n cas am servitori din acest popor, am dreptul s m port
cu ei ca un satrap, n afara consideraiilor umane? Este o ntrebare pe
care o nelegei mai bine, gndindu-v c pe vremea lui Dostoievski
erau servitori robi care se puteau cumpra i care erau tratai ca un fel
de paria ai societii.
De ce, se ntreab Zosima, de ce servitorul meu n ar fi ca o
rud pe care s o admit cu bucurie n familia mea?
i aici intervine un nou episod, o continuare a amintirii lui
despre Atanase. Devenit clugr, Zosima l ntlnete pe acesta, foarte
voios, acum cstorit i cu copii. Atanase l recunoate sub haina de
monah
i-l roag s-i fac cinstea de a-i binecuvnta casa. Zosima,
care era nsoit de un alt clugr, Antim, l viziteaz.
Atanase l ntreab cea fcut cu averea lui mare, i Zosima spune
c a druit-o mnstirii, pentru c ei, clugrii, nu au dreptul s posede
averi. Ei triesc din pomana credincioilor. Iar la sfrit, cnd s plece,

224

Nichifor Crainic

Atanase i d 50 de copeici pentru mnstire, dar n acelai timp i mai


d foarte discret 50 de copeici pentru el, ca s aib ca poman. Firete,
zice Zosima, le-am primit cu nesfrit duioie i bunvoin, i m am
simit n acelai timp frate n duh cu el, tot aa cum el sa simit frate n
duh cu mine.
Iat cum se rezolv inegalitatea dintre oameni, cretinete
vorbind, indiferent de condiia social, cci nu este nevoie de o egalitate
material pentru ca oamenii s se simt frai n spirit. Poate c aceast
inegalitate material este o condiie pentru a stabili egalitatea n frie
spiritual, iar nu egalitatea material.
Ceea ce intereseaz n aceste raporturi sociale, zice Zosima, este
fria aceasta spiritual pe care trebuie so stabilim ntre noi, indiferent
de diversitatea condiiilor sociale, i o dat stabilit, poate c atunci,
cnd ziua i ceasul, luna i anul vor sosi, va deveni i o egalitate pe teren
material.
n alt paragraf vorbete despre rugciune, despre iubire i despre
contactul cu celelalte lumi. Paragraful este intitulat chiar aa
Rugciunea, iubirea i contactul cu celelalte lumi. Ce este rugciunea,
dup Zosima? Este, spune el, o educaie a mea nsumi. Rugciunea
trebuie fcut aa: Doamne, ai mil de cei care apar acum n faa Ta!
Acest sfat pe care l d Zosima frailor si, clugri, arat
supremul sens uman pe care l poate avea rugciunea. Zosima explic
i ce sens are aceast rugciune. nchipuie-i, zice el, c n momentul de
fa sunt atia oameni pe pmnt, care mor n suferin, n izolare,
netiui de nimeni, sau n pcate, i nchipuie-i c ei se nfieaz
naintea lui Dumnezeu far s fi avut pe nimeni de ajutor n via.
nchipuie-i ce sprijin moral, ce mulumire sufleteasc este
pentru un om, care a trit n mizerie, n singurtate, n prigoan poate,
s tie c, n momentul cnd el apare n faa lui Dumnezeu, este cineva
viu pe pmnt care se roag pentru el, i nchipuie-i ce nduioare poate
fi pentru Dumnezeu ca n acea clip s te rogi pentru fratele tu
necunoscut care a trecut dincolo.
Vedei care este sensul social i supra-social sau, a spune cu un
cuvnt pretenios, sensul transcendent al rugciunii. Cum v spuneam
i rndul trecut, prin rugciune se ridic, rezumat parc, toat esena

Dostoievski i cretinismul rus

225

umanitii, tot ce este uman, pn la poalele cerescului Tat, condensat


n aceast rugciune.
Recomandnd iubirea tuturor fpturilor i a oamenilor, a fpturi lor
nsufleite i a fpturilor nensufleite, dm de un pasaj care se poate
ntmpla s ne sperie: Frailor, zice Zosima, nu v temei de pcat!
Iubii pe om, chiar n pcat; aceasta e icoana dragostei divine i nu exist
alta mai mare pe pmnt.
S nu v par curios c trebuie s iubeti pe om chiar n pcate,
c nu trebuie s te temi de el i pcatele lui trebuie s le nfori n
dragoste, cci aceasta este icoana dragostei divine, pentru c ntradevr,
ct este de pctoas aceast lume, ce sar ntmpla cu ea dac Dumnezeu
n ar iubi-o cu pcatele ei cu tot? nelegem ndurarea, mila, iertarea lui
Dumnezeu, aprins n aceast atotcuprinztoare i atotnelegtoare
iubire. Trecnd mai departe, el recomand n special iubirea tuturor
vieuitoarelor.
Aici urmeaz unul din cele mai frumoase pasaje n care e
condensat toat esena iubirii cretine, a Ortodoxiei. Pentru cretinismul
oriental, fptura ntreag este ceva curat i vrednic de a fi iubit. Omul
este cel care pngrete fptura. Vieuitoarele celelalte sunt mult mai
curate dect noi. lubindu-le pe ele, iubim iari neprihana acestei
creaturi, aa cum a ieit din minile lui Dumnezeu, lubii-i n special pe
copii, recomand mai departe Zosima, pentru c ei sunt nevinovai;
ochii lor sunt ca seninul cerului i ntreaga lor fptur ni-L sugereaz pe
Mntuitorul, ctre Care aspir adncul nostru sufletesc de oameni
czui.
Aici urmeaz o serie de consideraii din cele mai interesante
asupra puterii misterioase a iubirii n nelegerea lucrurilor. Prin iubire,
zice el, putem ptrunde n esena lucrurilor, n care mintea noastr
obinuit nu poate s ptrund. i aici v rog s v amintii de doctrina
lui Homiakov, potrivit creia puterea suprem de cunoatere n Ortodoxie
st n iubire; va mai veni vorba despre lucrul acesta, peste care sunt
nevoit s trec acum. Umilina plin de dragoste e o putere teribil, pe
care n o egaleaz nici o alt putere. Este unul dintre adevrurile de
baz ale concepiei lui Dostoievski. Subliniez aceasta, fiindc va mai
veni vorba cnd ne vom ocupa de prinul Mkin.

226

Nichifor Crainic

Prin aceast iubire putem nelege multe lucruri, pe care altfel nu


le putem nelege, pentru c, zice Zosima, sunt multe lucruri n aceast
lume, care rmn nvluite pentru mintea noastr, pentru c noi aici pe
pmnt vedem numai fragmente din aceste lucruri i nu putem s
cuprindem cu mintea ntregul care ine i unific aceste fragmente.
Dar aceast existen ntreag, vzut n ansamblul ei, este ca un
ocean imens; cnd un val sa izbit de rm, el are repercusiuni, prin
valurile celelalte, asupra ntregului ocean, i din aceste repercusiuni noi
nelegem c dedesubt e un principiu care unete i ine mpreun toat
aceast imensitate a oceanului. Aa este cu existena acestui pmnt.
Nimic nu rmne izolat; tot ce vedem, toae fpturile cuvnttoare i
necuvnttoare, nsufleite i nensufleite, sunt strnse ntre ele prin
legturi tainice pe care le-a organizat Dumnezeu ntrun tot, lumea pe
care o vedem i lumea pe care n o vedem. Ce suntem noi n mijlocul
acestei lumi? Spune Zosima: Suntem plante ale cror semine Dumnezeu
le-a luat din alt lume i le-a sdit aici, n grdina aceasta a Lui, n care
suntem noi i trim. Noi nelegem ceva din misterul vieii ct timp
inem strns contactul cu lumea superioar din care ne tragem originea,
iar nelegerea acestei lumi superioare n o putem avea niciodat dect
prin aceast nemrginit iubire.
De ce iubirea noastr trebuie s fie nemrginit i s se rsfrng
asupra tuturor lucrurilor vzute i nevzute? Fiindc iubirea nsi este
dup chipul i asemnarea lui Dumnezeu. Dac Dumnezeu este
atotiubitor, iubirea noastr nu poate s fie dect atotiubitoare. n aceast
iubire se cuprind binele i rul din aceast lume. Iubind pe om, chiar cu
pcatele lui, poi spune c ai ajuns la culmea nelepciunii cretine.
Poi fi judectorul semenilor ti? Acest penultim paragraf sar
prea c n are nici o legtur cu scrierea, i totui are o strns legtur
cu restul.
Pentru ca s rspundem la aceast ntrebare, s ne gndim la
constatarea pe care o face contiina moral a acelor fine sensibiliti
care prin durere, prin suferin, prin senzaia morii au ajuns la adevrul
fundamentai c toi suntem vinovai fa de toi. Din moment ce fiecare
este vinovat fa de toi, atunci toi sunt vinovai fa de fiecare.
Ca s fii judectorul semenilor ti, zice Zosima, trebuie s
lucrezi aa ca i cum ai fi mai vinovat dect acela carc este vinovat n

Dostoievski i cretinismul rus

227

faa ta. S lum asupra noastr crima semenilor notri; acesta e rspunsul
suprem la ntrebarea dac putem fi judectorii semenilor notri. Dac
putem s lum crimele semenilor notri n sarcina noastr, nseamn c
lucrm prin asemnare cu Iisus Hristos, care a luat asupr-i crima
ntregii omeniri.
i, n sfrit, fiindc nu pot strui prea mult, ultimul capitol,
intitulat Iadul i focul etern. Consideraie mistic. Ce este iadul,
fraii mei?, se ntreab Zosima. Iadul, rspunde el, socotesc eu, este
durerea de a nu mai putea iubi. Domnilor, este una din cele mai adnci
definiii ce se pot da rului moral din lume i de dincolo de lume.
Aceast consideraie metafizic este ntradevr de o elevaie
extraordinar i de o profunzime a cugetrii la fel de mare. tii c
Descartes a rostit un adevr: Cogito, ergo sum, pentru care numele
su a rmas. Ei bine, alturi de acest adevr al lui Descartes, eu
ndrznesc s pun alturi darul divin al cuiva, care poate spune: Eu sunt
i iubesc. Este adevrul formulat de Dostoievski, egalabil cu acela al
lui Descartes.
Dar omul, cruia i-a fost dat aceast bucurie de a spune: Eu
sunt i iubsc i de a ine socoteal de darul acesta n care este cuprins
sensul suprem al existenei, a renunat la el i a devenit indiferent fa
de el. Consideraiile din acest capitol privesc dincolo de aceast via,
dincolo de marginile morii din lumea aceasta. nchipuii-v c oamenii
care au rmas indifereni fa de acest dar dat de Dumnezeu, de a tri
i de a iubi, au negat prin urmare sensul unic pe care l poate avea
existena druit de Dumnezeu.
Ce chin ngrozitor poate urma dincolo pentru cineva care a
refuzat de bun voie s iubeasc n aceast via? Este vorba de martirii
benevoli, cum i numete Zosima, pe care i cunoatei din prelegerile
precedente, care de bun voie sau ncpnat n orgoliul de a face ru.
Dincolo nu exist posibilitate de mntuire pentru ei, de a se ntoarce, dar
exist aceast posibilitate a venicei remucri. O fi iadul foc. flacr
mistuitoare n sens fizic? se ntreab Zosima.
La aceast chestiune grea n a putea s rspund, zicv d , "dar,
dac ntradevr iadul ar fi de flcr, aceasta tot ar nsemna un bine
pentru aceti nenorocii, pentru c oricum chinurile lor mistuitoare

228

Nichifor Crainic

fizice proprii ar micora ceva din neasemnatele chinuri morale ale


contiinei lor far odihn11.
Nu exist mai mari chinuri dect iadul fizic, dect flacra
mistuitoare care este aceast mistuire a contiinei omului carc a refuzat
aici s fac binele i s iubeasc, fiindc dincolo nu are posibilitatea de
a se ntoarce.
Cu aceast tragic perspectiv a infinitului i a eternitii se
nchid consideraiile stareului Zosima. n fond, una i aceeai idee
strbate toat aceast varietate de episoade i cugetri spirituale ale
sale; este ideea acestei vinovii universale i, dincolo de aceast idee,
comandamentul iubirii universale.
Cine a ajuns la contiina vinoviei, i acesta este sensul tuturor
eroilor lui pozitivi, imediat simte necesitatea acelei iubiri i asemnarea
cu Dumnezeu.
n lumina acestei doctrine vom cuta, n prelegerile care urmeaz,
s analizm cele cteva figuri pozitive pe care le-a creat Dostoievski, i
anume atov, prinul Mkin i Alioa Karamazov.

Satov
9

Satov nu joac un rol aa de covritor n romanul Demonii, ns


e important prin divergena pe care o face el fa de ceilali eroi. atov,
un personaj ntru totul simpatic, este un revoluionar, ca toat pleiada
de tineri care se mic n acest roman, i un socialist. Dar este un
temperament mai mult pasiv dect activ, mai mult vistor, care privete
mai bucuros ideile, dect s se nhame la realizarea lor. Cu aceast
trstur contemplativ a naturii sale, era firesc s reflecteze mai mult
dect ceilali asupra ideilor revoluionare i era firesc, prin urmare, s
ajung la alt concluzie dect tovarii lui de aciune revoluionar.
Este interesant prin faptul c s a convertit de la socialismul revoluionar
la cretinism. Nu este nc un cretin; este un cretin n felul su, dar, n
orice caz, este o figur de convertit, este un apostat de la socialism,
pentru a se rentoarce la credina poporului rus.
Lui Dostoievski nsui i este foarte simpatic acest personaj,
ntrun pasaj din Jurnalul unui scriitor, trziu, dup ce trecuser ani
de zile de la crearea romanului Demonii, Dostoievski i reamintete cu
drag despre atov, n care, zice el, am pus o parte din nsui sufletul
meu. Nu spune ce anume parte din sufletul su a pus n acest personaj,
ns fr ndoial c nainte de toate atov reprezenta tocmai lepdarea
de socialism i reconvertirea la idealul poporului rus, evoluie pe care,
dup cum tii din biografia lui, Dostoievski a avut-o el nsui. n ce
privete ideile pozitive pe care le reprezint atov, poate nici Dostoievski
nu le accept n ntregimea lor.

230

Nichifor Crainic

n primul rnd este ideea naional. atov, carc din prima


tineree se gsea n angrenajul revoluionarilor, suspendat prin urmare
ntro lume teoretic, de formaie intelectual strin poporului rus, i
caut n aceast reconvertire la rusism, la naionalismul rus, un punct de
reazem, i acesta este poporul.
n contradicie cu ideile revoluionare, ideea de popor este foarte
interesant; revoluionarii, cum tim din prelegerile precedente,
reprezentau ideea individualist, a individualismului raionalist sau a
individualismului abstract. Cine se ntemeiaz pe aceast idee nseamn
c o rupe cu lumea cealalt. Eul su devine centrul lumii i trebuie
s-i gseasc reazem n aciunile sale. Orice individualism, fie el
abstract, fie de orice natur ar fi, nseamn o rupere de comunitate, o
izolare. atov, trind aceast izolare i avnd senzaia golului pe care
l provoac aceast izolare, i caut un reazem sufletesc i acesta nu
este altcineva dect poporul rus. Prin urmare, este o rentoarcere din
izolare n snul poporului rus.
Mai departe ns, ideile lui atov despre poporul rus capt o
nfiare cam ciudat. ntro convorbire cu Stavroghin cci de acolo
tim care sunt ideile lui , el dezvolt o teorie nou i n contradicie
cu ideea revoluionar. Aceast teorie este aceea a demofilismului rus.
Ce nseamn acest demofilism pe care l va practica cu frenezie
Dostoievski nsui? Demofilismul este iubirea de popor. Aceast iubire
de popor se poate dezvolta n diferite direcii, dup convingerile pc care
le avem. Cnd Mntuitorul, vznd gloata flmnd, spune: Mi-e mil
de popor, far ndoial c acesta c un cuvnt demofil, este o simpatizare
cu suferinele poporului.
Demofilia, un sentiment profund uman, st dc fapt la baza
democraiei care nc domin i astzi, fiindc democraia s a nscut
din aceast iubire de popor, din aceast simpatie profund cu suferinele
poporului.
ns astzi, demofilia nu se mai poate confunda cu democraia.
Dup o practic de o sut de ani, ceea ce putem constata este c
democraia, n sensul politic. nseamn tocmai o luare n exploatare a
poporului, prin votul universal.
Demofilia ns poate serv i ca baz unei aciuni de ridicare a
poporului i de alinare a suferinelor lui.

Dostoievski i cretinismul rus

231

Am avut i noi demofilii notri, care intr perfect n aceast


definiie. Eroii de la 1848, excluzndu-i pe demagogii inevitabili de
atunci, erau nite demofili, n frunte cu Nicolae Blcescu i cu fraii
Goleti. La un moment dat, fraii Goleti i-au mprit moiile ranilor
care, pe urm, instigai de proprietarii din mprejurimi, au refuzat
proprietile care li sau oferit de team s nu fie atrai ntro curs de
boieri.
Nu nelegeau nc gestul acesta de generozitate neobinuit i,
bnuitori dup atta suferin, i credeau mai degrab pe aceia care le
opteau la ureche s nu primeasc ce li se oferea. Proprietarii ceilali,
care rspndeau nencrederea printre rani, fceau acest lucru pentru
c erau interesai ca ranii s nu primeasc moiile oferite de fraii
Goleti, fiindc atunci s ar fi strnit o revoluie i toi ar fi trebuit s-i
mpart moiile la rani.
La atov, demofilia capt un sens religios. Pentru el, poporul
rus este poporul prin excelen teafr, popor purttor de Dumnezeu.
Prin urmare, demofilia lui este ncoronat de teoforie. Aici ns demofilia
lui atov ncepe s fie foarte discutabil.
Am s v citesc un pasaj caracteristic, n care este condensat
credina lui atov despre poporul rus i despre misiunile lui. Dumnezeu
e personalitatea sintetic a unui ntreg popor, de la nceputul pn la
sfritul lui. Dac unul sau mai multe popoare nau avut niciodat
acelai Dumnezeu i dac popoarele devin una, atunci dumnezeii mor
i credina n ei moare o dat cu popoarele. Poporul e trupul lui
Dumnezeu; far aceast credin neaprat n Dumnezeul su, nici un
popor nu poate deveni mare. Totui, fiindc exist un singur adevr, tot
astfel numai un singur popor este purttor de Dumnezeu: poporul rus.
Din simpla lectur a acestui pasaj se nelege fr nici o greutate
aberaia pe care, din punct de vedere religios, o conine aceast afirmare
a demofiliei religioase reprezentate de atov. Nu este o prere izolat
a lui atov; este n bun parte o prere a lui Dostoievski, i n mare parte
este prerea intelectualilor rui ortodoci, a curentului slavofil i a
credinei formulate de acest curent, n misiunea specific religioas a
poporului rus. De aceea, acestei idei merit s-i acordm atenie, nu
numai pentru c e spus de un personaj al lui Dostoievski, ci i fiindc
a avut o epoc n dezvoltarea culturii i a politicii ruse. Unde este

232

Nichifor Crainic

eroarea formulrii lui atov? n primul rnd, Dumnezeu e personalitatea


sintetic a unui popor, de la nceputul pn la sfritul lui. De ce este
aceast formulare greit? Foarte simplu: dac afirm eu c Dumnezeu
e personalitatea sintetic a unui popor, de la nceputul pn la sfritul
istoriei lui, aceasta e formularea aproape negativ a lui Dumnezeu.
Pentru c ce nseamn un Dumnezeu care e personalitatea sintetic a
unui popor? nseamn c acest Dumnezeu nu e dect o idee n care se
concretizeaz de jos n sus geniul unei naiuni, o creaie imaginar, dup
chipul i asemnarea poporului respectiv.
n cazul acesta, ajungem la filozofia ateist a lui Feuerbach,
faimosul nscocitor al formulei potrivit creia omul l-a creat pe
Dumnezeu dup chipul i asemnarea sa, c Dumnezeu n ar fi dect o
ficiune, sau, mai bine zis, o prospeciune metafizic a omului.
Dumnezeu, prin urmare, n ar exista n afara omului, n esen
absolut i metafizic, pentru c El exist numai ca o proiecie dinuntru
n afara omului, iar n cazul lui atov, a poporului rus.
Firete c dac Dumnezeu nu e dect personalitatea sintetic a
poporului rus, de-a lungul istoriei lui naionale, atunci fiecare popor i
are dumnezeul su i, fiind dumnezeii popoarelor aa de diferii, atunci
cnd toate popoarele sar uni la un loc, dumnezeii ar disprea, dar i
popoarele s ar desfiina.
De bun seam, cnd atov formuleaz acest lucru, are n
vedere, poate, epoca zeilor, n special epoca istoriei pgne, cnd
ntradevr fiecare popor i avea zeii lui. Cnd toate aceste popoare
sau unit n imperiul roman, credina n zei a disprut.
Enunarea lui atov n ceea ce privete religia pgn este
adevrat, dar acolo nu era vorba de Dumnezeu ca existen absolut,
ci era vorba de erorile pe care le creaser credinele religioase ale
popoarelor, neputnd ajunge prin ele nsele la adevrul absolut. ns o
asemenea formulare e o absurditate.
Mai departe: Totui, fiindc exist un singur adevr, tot astfel
numai un singur popor poate s-L aib pe unicul Dumnezeu adevrat.
i acest popor este astzi poporul rus. A existat ntro vreme un singur
popor care l avea pe Dumnezeul Cel adevrat n snul lui; a fost
poporul evreu care, cum tii, a fost teofor, pstrnd ideea puritii lui
Dumnezeu unic i adevrat, pn la venirea Mntuitorului. Dup

Dostoievski i cretinismul rus

233

venirea Mntuitorului ns, cnd adevrul absolut a fost revelat i dat


tuturor popoarelor deopotriv, nu mai poate fi vorba de un popor ales,
n sensul religios. Oricine vorbete, de la Hristos ncoace, de un popor
ales, spune un neadevr i cade n flagrant contradicie cu spiritul
universal al cretinismului.
Este ceea ce face atov i ceea ce va face n mare parte
Dostoievski n doctrina lui demofil religioas. Dar ce este aceasta n
fond? E o uzurpare a mesianismului iudaic pe seama poporului rus.
Dostoievski, zelos probabil de trufia cu care neamul lui Israel se
nfieaz n lume, a formulat pe seama poporului rus acest mesianism.
Este, dac vrei, un fel de iudaizare a cretinismului.
Am vzut, cnd ne-am ocupat de Legenda Marelui Inchizitor,
c ceea ce Dostoievski reproeaz catolicismului i socialismului este
faptul c aceste doctrine au o idee aa de dispreuitoare despre popor,
fiindc socotesc c poporul nu este capabil s se ridice la bine; poporul
e prad, prin urmare, unui principiu ru. Ideea aceasta st mpotriva
concepiei pe care a combtut-o cu atta tenacitate i cruzime, de-a
lungul ntregii sale opere. Pentru Dostoievski, poporul e bun. E vorba
numai de poporul rus. Pentru Dostoievski, poporul rus e credincios.
Pentru Dostoievski, poporul rus, chiar cnd este pctos, este capabil de
o nlare din pcatele lui, ctre cea mai nalt perfeciune.
Toate aceste lucruri le vom gsi dezvoltate n Jurnalul unui
scriitor, aproape n toate articolele i studiile care alctuiesc cele trei
volume ale crii. Doctrina despre teoforia poporului rus, despre
mesianismul poporului rus, doctrina despre Hristosul rus, sau despre
imperialismul politic rus, sunt ideile cardinale care alctuiesc aceast
carte.
Se pretinde c poporul rus nu cunoate deloc Evanghelia, c el
ignor chiar poruncile care stau la baza credinei noastre. Da, ntradevr,
aa este, dar el cunoate pe Hristos iL poart n inim pentru vecie.
Nici o ndoial n aceast privin; cum este posibil reprezentarea lui
Hristos fr Mntuitorul credinei, e o alt chestiune. Dar cunoaterea
lui Hristos prin inim, reprezentarea lui adevrat, aceasta exist
perfect. Ea se transmite din generaie n generaie i a sfrit prin a se
confunda cu inima oamenilor. Poate singura dragoste a poporului rus e
Hristos, i el i iubete icoana n felul su, adic prin suferin. Poporul

234

Nichifor Crainic

rus e mndru de numele su ortodox, adic de a mrturisi adevrata


credin n Hristos. Astfel, o repet, se pot ti multe lucruri n mod
incontient.
E foarte adevrat ce spune Dostoievski, c fr instruciuni
religioase, poporul rus, ca i poporul romn, a ajuns la cunoaterea Iui
Hristos. Dar a existat totui o via religioas i n Rusia, ca i la noi, ca
i pretutindeni n rile ortodoxe; fr o cultur deosebit a maselor, a
existat totui o propagand i o cultur religioas fcute de-a dreptul
prin cult, fiindc cine vine la biseric, fie omul cel mai simplu, este
imposibil s nu-L cunoasc pe Hristos, n cele din urm.
Ce este slujba religioas, dect o ntreag dogm religioas,
dezvelit n frumuseea literar a dramei liturgice? i prin aceast
slujb, veacuri de-a rndul, poporul nostru i-a cptat instrucia
religioas, ca i poporul rus, cci n privina aceasta, ntre noi i el n a
existat nici o deosebire, ca i pentru celelalte popoare ortodoxe.
Este adevrat c Dostoievski crede, ca i atov, n teoforia
poporului rus. atov este un personaj imperfect care prezint numai o
tendin de revenire ctre ortodoxismul i naionalismul rus. Dar
Dostoievski reprezint el nsui aceast doctrin n tot complexul ei;
Dostoievski nu e aa de orbit s nu observe greelile poporului rus.
Demofilismul lui Dostoievski nu nseamn o ndumnezeire a
poporului rus. Iat ce spune ntrun pasaj: Adevratul prieten al
omenirii, a crui inim a btut o dat mcarpentru suferinele poporului,
va nelege i va ierta noroiul abominabil n care se zbate acest popor i
va ti s gseasc diamante n acest noroi. Repet, judecai poporul rus
nu dup ticloiile pe care le svrete adesea, ci dup lucrurile nobile
i luminoase la care el aspir fr ncetare, chiar n mijlocul ticloiilor
sale.
n acest articol din care v am extras cele dou citate, el d i
exemplul unei balade scrise de celebrul poet socialist Nekrasov, prietenul
lui. Articolul se intituleaz identic cu balada, n care e vorba de un
pctos rus, gazd de hoi, care a fcut toate ticloiile i care la un
moment dat, fiind cuprins de cin, ia o icoan a Domnului Hristos i
o Biblie i colind Rusia, pentru a strnge pomeni ca s fac o biseric,
pe care o i face: prin acest act al lui, el se mntuiete. Este un exemplu

Dostoievski i cretinismul rus

235

de perfeciune a poporului rus, dincolo de ticloiile pe care adesea le


svrete.
Dup concepia care st la baza ntregii lui literaturi, Dostoievski
nu crede c omul este fundamental ru, ci, cu toate pcatele lui, este
capabil de o nalt desvrire i nc de cea mai nalt desvrire, nct
la un moment dat poate s devin nici mai mult, nici mai puin dect
farul mntuitor al omenirii.
. Aici Dostoievski se apropie iari de ideea exprimat prin gura
lui atov. Ca naionalist ortodox fanatic, mprtete aceste idei, care
n ultimul deceniu al vieii sale l-au fcut pe el att de iubit i venerat
n Rusia, nct ultimii trei ani i-a trit venerat ca un apostol al Rusiei, iar
nmormntarea i-a fost ncununat cu onorul de care numai arii se
nvredniceau din partea acestui popor.
n cuvntarea pe care a inut-o cu cteva luni nainte de a muri,
la dezvelirea monumentului marelui poet Pukin, Dostoievski a sintetizat
ntreaga lui credin n mesianismul poporului rus. Pukin era geniul
reprezentativ al acestui popor. Unii occidentaliti vedeau n Pukin un
rus reprezentativ occidentalizat, alii, slavofilii, vedeau n el tocmai
partea specific ruseasc.
i atunci, la comemorare, n faa imaginii de bronz a lui Pukin,
se adunaser cele dou curente: slavofilii i occidentalitii, avnd
reprezentani celebri care au luat cuvntul la aceast mare srbtoare a
Rusiei ariste. Din partea occidental iti lor vorbea nsui Ivan Turgheniev,
marele romancier i dumanul de moarte al lui Dostoievski. De partea
cealalt vorbea nsui Axakov. Dup ce i Dostoievski i-a inut
cuvntarea sa, de fapt o sintez a ideilor prezentate de cele dou curente,
atunci sa ntmplat miracolul c oamenii, care o via ntreag sau
dumnit de moarte, sau mbriat la picioarele statuii.
Este una din cele mai epocale cuvntri inute n Rusia dinainte
de rzboi. Succesul pe care l-a avut Dostoievski a constat n mpcarea
celor dou curente, cci n sinteza fcut, Dostoievski formula
mesianismul rus i, o dat cu acesta, imperialismul rus. Sunt dou idei
principale care stau la temelia faimoasei cuvntri.
nti, ideea excesivei puteri de asimilare a geniului rus. Lui
Dostoievski i se pare c geniul nu poate asimila la perfeciune tot ce este
mare i specific n cultura tuturor popoarelor, i aceast trstur

236

Nichifor Crainic

caracteristic o vedea n mare parte n personalitatea lui Pukin, care


ntradevr, ca poet romantic, tiuse s se insinueze n felul de a fi i a
nelege al diferitelor popoare, din cultura crora luase motivele poeziilor
sale. Pe de alt parte ns, a doua idee care st la baza acestei cuvntri
este a forei creatoare de genialitate pe care o reprezint poporul rus, tot
aa ntrupat n partea specific rus din personalitatea lui Alexandru
Pukin.
Poporul rus este pentru Dostoievski nu numai un purttor de
Dumnezeu, nu numai capabil s se ridice pe sine nsui la perfeciune,
dar afar de aceasta, este singurul popor capabil s aduc mntuirea
tuturor celorlalte popoare.
Hristos este, nainte de toate, Hristosul rus, cretinismul este,
nainte de toate, cretinismul rus, i fiindc poporul rus deine Ortodoxia
doar prin el se vor mntui i regenera toate celelalte popoare
europene, ldeea, firete, nu e nou, dar este formulat cu o alt for. Ea
este cunoscut din toat doctrina slavofil anterioar lui Dostoievski i
se ntemeiaz pe legenda celei de a treia Rome, formulat de clugrul
Filotei n veacul al XVI-lea. Evident c acestui mesianism i se poate
opune aceeai critic pe care am fcut-o ideilor puse de Dostoievski n
gura lui atov.
Dar care sunt ideile lui personale se vede din urmtorul pasaj n
care se exprim direct: Un popor mare, cnd vrea s se pstreze mult
vreme n via, trebuie s cread c numai n el singur zace mntuirea
lumii, trebuie s cread c el triete pentru ca s treac n fruntea
popoarelor, s i le ncorporeze ca o unitate i s le conduc ntrun corp
unitar spre elul care le este tuturora hotrt.
lat formularea categoric a lui Dostoievski, a mesianismului
su religios, mesianism care n forma practic se va ncorpora n
imperialismul politic rus. Rusia arist a avut o politic religioas, o
politic ortodox foarte clar. Nu este Dostoievski cel care o formuleaz
ntia oar. Dar aceast politic religioas a Rusiei era, de fapt, nveliul
de aur sub care se prezenta ntotdeauna necesitatea de expansiune
economic a Rusiei ariste spre sud, ctre Bosfor i Dardanele;
strmtorilc, prin urmare, unde politica imperial rus a fost ntotdeauna
jenat de interveniile Angliei i de interveniile Franei.

Dostoievski i cretinismul rus

237

Ce se ntmpl ns? Acest ideal de expansiune economic i


imperialist a Rusiei coincidea n acelai timp cu idealul ei de mreie
ortodox i cu cel pe care oamenii de cultur l formulaser i-l puseser
naintea poporului rus, care se traducea n primul rnd n afirmaia c
Rusia este protectoarea tuturor rilor ortodoxe. La baza acestei politici
de mesianism religios i de imperialism economic stau cele dou idei
formulate n special de ctre rui, tot n veacul al XlX-lea. O idee de
r a s panslavism ul, i o idee de religie,pan-ortodoxismul. Acestea sunt
ideile culturale care trebuiau s creeze arm tura teoretic a
imperialismului rus.
n timpul cnd Dostoievski afirm mai categoric, mai fanatic,
aceast idee de imperialism i de mesianism, sau de mesianism
transformat n imperialism, se ntmpl rzboiul romno-ruso-turc.
Suntem n 1877, cnd Dostoievski scrie cele mai importante dintre
articolele lui privitoare la politica ortodox rus. n Jurnalul unui
scriitor vei gsi mai multe articole n care el definete rolul Rusiei ca
protectoare a rilor ortodoxe dup cucerirea Constantinopolului. Din
punct de vedere numeric i cultural, Rusia sttea n fruntea tuturor
popoarelor ortodoxe, zicea Dostoievski, i atunci, inevitabil, rolul de
antemergtoare i protectoare a acestor popoare ortodoxe aparinea
Rusiei. tiind el nsui c este vorba de panslavism, adic toate
popoarele slave s fie ncorporate unitii poporului rus el cuta s
menajeze susceptibilitile acestor popoare, cnd spunea, ntro form
destul de chinuit, c totui protectoratul rus n viitor nu va nsemna
pentru aceste popoare distrugerea personalitii lor, ci numai facilitarea
acestei personaliti etnice independente.
Unul dintre prietenii lui Dostoievski, Constantin Leontiev,
merge i mai departe n formularea acestui ideal pe care l urmrea
Rusia imperialist. ntrun studiu care nu a fcut mai puin epoc,
intitulat Templul i Biserica, Constantin Leontiev, care cunotea
foarte bine Orientul (fiindc fusese m inistru plenipoteniar la
Constantinopol) i situaia Ortodoxiei internaionale, formuleaz i
mai bine acest ideal. El spune precis, ocupndu-se de Sf. Sofia, de ceea
ce a fost, de ceea ce ar trebui s fie i de aceea ce este, din nenorocire,
cci astzi Sf. Sofia aparine grecilor, istoricete vorbind, dar grecii nu
sunt n stare s ntrein mai departe Patriarhia ecumenic, fiindc sunt

238

Nichifor Crainic

un popor prea mic. Dei etnicete i istoricete Patriarhia ecumenic i


Sf. Sofia aparin grecilor, Rusia, prin colosala ei putere i prin strlucirea
ortodox pe care i-a creat-o, este chemat s ntrein cu bani i cu
puterea ei politic i moral Patriarhia din Constantinopol i Sf. Sofia,
care trebuie s devin templul universal al ntregii Ortodoxii. El merge
pn acolo, nct arat i modul cum trebuie s fie restaurat Sf. Sofia,
care acum tii c a fost transformat n moschee.
Evident, le putei face reprouri ruilor de atunci n ceea ce
privete doctrina pur ortodox i confiscarea, pe seama geniului rus, a
cretinismului ortodox ntreg, dar nu-i mai puin adevrat c am grei
dac le-am reproa pe de-a-ntregul sau daca le-am nega o pasiune curat
i sfnt pentru destinul Ortodoxiei. Fr ndoial c realitatea actual
din Rusia, despre care v am pomenit i alt dat, arat altceva dect
teoforia i mesianismul salvator al lumii ntregi, de care, dup
Dostoievski, era n stare poporul rus dar, nc o dat, nu trebuie s
judecm o idee mare cu un moment care actualmente e probabil numai
un accident n dezvoltarea acestui popor. Deci am grei dac am nega
acestor oameni, n frunte cu Dostoievski i Constantin Leontiev i toi
aceia care aderau la rolul de protectorat al Rusiei, bunele sentimente i
grija sfnt pe care o aveau pentru destinul religios al Ortodoxiei.
Orict dorin de expansiune ar fi avut Rusia, ea era ntradevr un
imperiu foarte darnic pentru bisericile din Orient. tii c Patriarhia din
Constantinopol, i din Ierusalim probabil, se gsete astzi n stare de
faliment. De cnd a disprut Rusia arist, care alimenta cu o drnicie
foarte larg necesitile acestei Patriarhii i n general necesitile
Patriarhiilor din Orient, lucru pe care i noi l fcusem ntro imens de
larg msur n timpul voievozilor, bisericile din Orient au czut ntro
stare indescriptibil de mizerie i de jen material, cum sa ntmplat
mai ales cu Patriarhia din Constantinopol, pe care eu am vizitat-o, dar
pe care ns n a vrea so mai revd n starea n care se gsete acum.
Dei ar trebui s fie ceea ce e Vaticanul pentru catolici, forul internaional
al Ortodoxiei, astzi nu nseamn aproape nimic. Ea triete mai mult
n amintirea a ceea ce a fost i mai mult n dorinele noastre de viitor,
dect n realitate.
Din punct de vedere larg cretin, nu era formula cea mai fericit
a acestui protectorat ortodox n Orient. De la rzboi ncoace eu am

Dostoievski i cretinismul rus

239

militat pentru o alt formul i ar fi mai bine ca aceast formul s se


propun n curnd, cnd se va ntruni la Bucureti conferina
reprezentanilor Bisericilor ortodoxe din Asociaia internaional a
luptei Bisericii pentru pace. Dei a mai fost de cteva ori, n a ieit nimic.
Dar este binevenit un prilej internaional pentru a se afirma o idee care
Ia urm trebuie s devin o realitate. Cum aceast Patriarhie din
Constantinopol se gsete pe un teren neutru, adic ntro ar care nu
este ortodox, ea sar putea internaionaliza n acest sens, ca s fie
alctuit dintro Patriarhie aleas pe rnd, ciclic, din mijlocul fiecrui
popor ortodox, i dintrun sinod permanent format din reprezentanii
tuturor popoarelor ortodoxe. Atunci ea ar deveni n adevr un for ideal,
ecumenic al Ortodoxiei, mai preferat dect Vaticanul, pentru c n cea
mai mare parte cei 70 de cardinali, n frunte cu Papa, sunt italieni.
Desigur c nar exista nici un drept de obiecie. tii c ceea ce
a fcut s decad Patriarhia a fost greeala grecilor de a fi considerat
acest for, care trebuia s rmn un for ecumenic al ntregii Ortodoxii,
un instrument pentru realizarea panelenismului. Ei bine, n aceeai
greeal voia s cad i Rusia, cu expansiunea ei n Orient. De aceea
singura formul salvatoare ar fi internaionalizarea acestei Patriarhii,
dup sistemul pe care vi l-am propus.
O dat cu ncheierea pcii mondiale i instituirea societii
naiunilor, sa pierdut unul din cele mai prielnice momente pe care
istoria le-a pus la ndemna Ortodoxiei, de a-i reface caracterul ei
universal peste caracterul naional de astzi. Eu cred c, dac Rusia ar
mai fi existat ca stat ortodox n momentul cnd sau pus bazele pcii de
la Paris i n momentul cnd sa creat Societatea Naiunilor, astzi ar fi
avut deja Sf. Sofia eliberat de sub dominaia mahomedan i
transformat n acel templu universal al Bisericii ortodoxe pe care l
visase Constantin Leontiev. Noi ns, i toate popoarele ortodoxe care
au pierdut sensul ortodox i sensul universal al Ortodoxiei, am pierdut
acest prilej i cine tie cnd va mai putea veni.
n orice caz, dac la conducerea popoarelor ortodoxe ar veni o
contiin ntradevr religioas, ar fi imposibil ca ele s nu ajung in
cel mai scurt timp posibil la realizarea acestui ideal pe care trebuie s
i-l formuleze Ortodoxia noastr rsritean, de-a avea un for

240

Nichifor Crainic

internaional cu autoritate spiritual egalpeste toate popoarele ortodoxe.


Aceasta exist numai teoretic.
V nchipuii ce ar fi fost pentru lumea catolic dac biserica Sf.
Petru de la Roma ar fi ajuns n stpnirea altui popor, al crui cult s nu
aib nimic de-a face cu catolicismul? Sar prea o imposibilitate. Ei
bine, o asemenea realitate oribil este tolerat de tembelismul nostru
oriental i de insensibilitatea noastr religioas la care am ajuns, de a ne
deprinde s considerm Sf. Sofia ca o geamie turceasc. E un simbol
dintre cele mai dureroase al decadenei n care se gsete astzi
Ortodoxia ca for internaional.

Prinul Mskin
i ideea iubirii universale
9

atov e numai o schi de personaj, dar cu toate defectele pe care


le ntrupeaz, raportate la eroul ideal al iubirii universale, reprezint
totui acest universalism al iubirii, prin demofilia pe care mai mult o
predic dect o practic. Mergnd pn la adorarea poporului rus, este
o form care mbrac mai mult aspectul politic al acestei idei. Un al
doilea personaj, prinul Alexis Nicolaevici Mkin, principalul erou al
romanului Idiotul, reprezint aceast idee a iubirii universale pe un
plan mult mai nalt i mai degajat. Aici avem de-a face cu ncercarea lui
Dostoievski de a crea un erou al iubirii ntradevr cretine. Mai mult
dect att, nsi intenia romancierului a fost s creeze un fel de sfnt
amestecat n viaa modern.
Ct a izbutit s fac din el un sfan, aceasta o vom vedea. Nu v
voi povesti fabulaia romanului, fiindc cel puin cei care ai urmrit
orele de seminar tii subiectul acestui roman i chiar unele amnunte
din lucrrile care au fost prezentate. Prinul Mkin se prezint de la
nceput cu dou defecte, foarte semnificative pentru valoarea moral a
personalitii lui: un defect de ordin fizic prinul Mkin fiind
condamnat la o permanent feciorie, i unul de ordin psihic prinul
Mkin este un epileptic.
Mkin apare n roman nconjurat de lumea copiilor, i acesta
este iari un lucru foarte semnificativ pentru determinarea acestui
erou. Mntuitorul a spus, printre altele: "Lsai copiii s vin la mine
i Dac nu vei fi asemenea pruncilor, nu vei intra n mpria

242

Nichifor Crainic

cerurilor. Fr ndoial c Dostoievski avea ca unUntergedanke, ca un


gnd napoia celui exprimat direct, aceste cuvinte ale Mntuitorului.
V am mai atras atenia i alt dat c, dac citii cu atenie acest roman,
vei descoperi o analogie foarte izbitoare ntre unele scene din roman i
ntre scenele corespunztoare din Sf. Evanghelie. Dostoievski nu face
altceva dect pastieaz sau, mai bine zis, transpune n lumea social a
Rusiei de pe vremea lui anumite scene caracteristice Sfintei Evanghelii.
Lumea copiilor, care l nconjoar de la nceput pe prinul
Mkin, n Elveia, unde a fost trimis s fac o cur ntrun sanatoriu, de
ctre un unchi bogat, el fiind orfan, persist n opera lui Dostoievski.
Romanul Idiotul ncepe cu lumea copiilor, iar romanul Fraii
Karamazov se va termina cu lumea copiilor. Adeseori copiii i fac
apariia n gndirea literar a lui Dostoievski.
Ai vzut i la expunerea doctrinei stareului Zosima c este un
capitol special nchinat copiilor. De ce aceast insisten a lui Dostoievski
asupra copiilor? Foarte uor de rspuns: Dostoievski, cruia i se spune
un romancier predicator, misionar, este preocupat necontenit de
transformarea moral a societii i de posibilitile i modalitile prin
care se poate efectua aceasta. Pentru c lumea romanelor lui Dostoievski
e populat mai ales cu eroi de vrsta dumneavoastr, nu sunt muli
convertii de la o credin, sau de la o concepie de via greit, la o
concepie de via mai bun. Sunt foarte puini aceti eroi convertii. Cel
dinti este Rodion Raskolnikov din Crim i pedeaps. i atunci, dac
Dostoievski nu crede aa de mult n convertirea celor deja formai,
personal el crede n altceva, n transformarea societii printr 'o alt
categorie de oameni, i anume prin copii. El crede c adevrata
transformare a societii omeneti nu se poate ncepe dect de la lumea
:opiilor, lundu-i i crescndu-i ntro nou concepie de via.
De aici insistena aceasta necontenit asupra copiilor, de aici
irezena aceasta glgioas i nespus de simpatic a lor de-a lungul
omanelor sale. Prinul Mkin este prezentat n lumea copiilor i din alt
junct de vedere. Doctorul care l trateaz n Elveia l caracterizeaz n
Felul urmtor, referindu-se la trzielnica lui dezvoltare mintal din
:>ricina epilepsiei: este un om condamnat s rmn un venic copil,
condamnat ca mintea lui s rmn ntro venic stare de copilrie.
>tii cu toii c epilepsia se numete, n termeni populari, i boala

Dostoievski i cretinismul rus

243

copiilor, fiindc cel atins de epilepsie rmne ntradevr, fie n sensul


cel bun, ceea ce e mai rar, fie n sensul peiorativ, ceea ce e mai des, ntr'o
etern i incoruptibil copilrie. Aa rmne i prinul Mkin pn la
sfritul vieii sale: un copil iremediabil.
De aceea, Dostoievski i aaz eroul de la nceput n lumea
copiilor. Este unul din cele mai emoionante episoade ce se pot citi n
literatura lui Dostoievski. Ne gsim ntrun sat din Elveia, unde ntrun
sanatoriu triete prinul Mkin. El vine dintro dat, printrun fel de
irezistibil aplecare, n contact cu ei.
De la nceput este luat n rs, btut cu pietre i cu noroi, fiindc
dintro dat, cu firea lui stngace, de om izolat i cam ciudat, el apare
copiilor ridicol i aa ridicol va aprea tuturor oamenilor pn la
sfritul romanului. Mkin ns nu este o fire care s se emoioneze sau
s dezarmeze n faa prerilor defavorabile pe care le au oamenii despre
el, sau chiar copiii. El primete toate aceste preri sau acte ale semenilor
si cu o egal stpnire de sine, i iari este una din caracteristicile lui.
Primit ntre copii i batjocorit de ctre copii, prin felul de a se
purta cu ei le ctig n cel mai scurt timp dragostea i copiii satului i
devin cu toii prieteni. El devine un fel de apostol al acestora. Ce-i nva
Mkin? Lucruri destul de simple: s spun adevrul crud pe fa ira
se iubeasc unii pe alii, iubindu-i n acelai timp pe toi oamenii. Ei
bine, aceste lucruri simple predicate de Mkin i nsuite de copii l
aduc ntrun conflict teribil cu nvtorul satului, cu prinii copiilor i
cu pastorul protestant. El trece n acest sat elveian drept un nou Socrate
care corupe copilrimea, cerndu-i s spun adevrul. tii c adevrul
nu e suportat, chiar cnd e spus de copii, i c, n cea mai mare parte,
educaia care se face de obicei se bazeaz pe aceast ipocrizie de a
ascunde adevrul, de a-1 diminua i a-1 prezenta ct se poate, n pilula
convenienelor verbale pe care le cere buna cretere i educaia social.
Eu cred c jumtate din aa-zisa educaie const n aceast
ipocrizie sau n a ascunde adevrul prin minciun: s nu spun oamenii
ce cred despre alii. Acesta este un fel de comandament dictat de
educaia dintre oameni, pe care prinii in s-l impun i copiilor.
n aceast lume se ntmpl un episod tot aa de caracteristic.
Satul are, printre alte figuri, o biat fat cam anapoda, Maria, bolnav,
i care la un moment dat cade sedus de un voiajor comercial. Ei bine,

244

Nichifor Crainic

acest pcat o face odioas pentru ntregul sat i ea este azvrlit de


dispreul unanim afar din cercul uman.
Singurul om care se apropie de ea cu o nesfrit mil i dragoste
este prinul Mkin. El avea resurse materiale puine, nu i se trimitea din
Rusia dect strictul necesar. Vrnd so ajute, nu avea bani, ci numai o
bijuterie pe care o vinde pe un pre foarte sczut, 8 franci. Maria i srut
minile, plngnd cu recunotin. El, de asemenea, vrea s-i srute
minile, dar n acel timp sunt surprini de copiii satului: el ridicol, ea
odioas pentru ntregul sat, i v putei nchipui cum se transform
dintro dat mentalitatea copiilor, lundu-1 pe prin drept un amorezat
de Maria. Cu tactul care l caracterizeaz pe erou, el reuete s ntoarc
din nou mentalitatea copiilor i s le fixeze n atenie i mai ales n inim
sfietoarea nenorocire a acestei fete.
i treptat, treptat, sub influena lui, aceast fat alungat pn i
de mama ei ncepe s fie ajutat i triete de acum ncolo din mila
acestor copii, care se ntrec unii pe alii s-i aduc merinde de acas,
haine, ajutoare sub toate formele. Se poate face cu copiii aceast
experien care nu d niciodat gre, cci nu exist fiine mai sensibile
la nenorocirea altora dect copiii i nu exist fiine pe care s le deprinzi
s sar n ajutorul nenorociilor mai mult dect copiii.
Dac vrei s v convingei, n avei dect s ncercai lucrul
acesta i niciodat nu vei da gre.
Exist o umanitate natural n copii, care se deterioreaz treptat
cu vrsta, dar, dac este cultivat nc de la nceput, poate s dea roade
imense. Acest lucru vrea s-l demonstreze Dostoievski care, nc o dat,
este profund convins c omul nu este fundamental ru, ci c fundamentul
naturii sale este bun, ns ulterior este deteriorat de pcat.
n Elveia se mai ntmpl s moar mama Mriei, care era
bolnav de doi ani de podagr, i atunci pastorul protestant al satului
gsete un prilej de filipic, nfiernd-o pe nenorocita Maria, c ea ar fi
cauza morii mamei sale. Cu acest prilej, Dostoievski pune ntro
lumin de nespus ironie atitudinea unora dintre predicatori i moraliti,
care fr s caute a nelege care este realitatea vieii, se grbesc, n mod
abstract, s-i aplice anumite idei i principii pe care le cred necesare,
fie c se potrivesc, fie c nu se potrivesc cu realitatea imediat a vieii.

Dostoievski i cretinismul rus

245

Prinul Mkin intervine din nou. Nenorocita Maria cade bolnav


greu i moare n cele din unn. Ea moare ns nconjurat de toi copiii
satului i asistat de prinul Mkin, care mpreun i duc cociugul pe
umeri la Biseric i apoi la cimitir, acoperit ntru totul de florile lor.
Aceast fapt este aa de puternic, nct nmormntarea Mriei
este de natur s-i converteasc la sentimente mai bune i pe prini i
pe nvtor i pe pastor, care n faa mormntului se mpac cu Mkin.
Dar peste cteva zile, el pleac din Elveia. n Rusia, Mkin ne
este prezentat ntro cu totul alt lume, a oamenilor maturi din societatea
nalt rus, din care facea i el parte. Cnd descinde la Petersburg i vrea
s se prezinte unchiului su, generalul Epancin, o face ntro form att
de modest i de comic, nct lacheul care-1 primete crede mai
degrab c este un ceretor, i nu un prin. Lacheul se convinge n cele
din unn c este un ceretor, cci prinul vorbete cu el ca i cum ar fi
egali, ba mai mult, socotindu-1 pe lacheul drept prin, iar el socotindu-seun
lacheu. Aceasta este nc o dat trstura caracteristic a eroului, prin
care Dostoievski subliniaz de la nceput umilina ce-1 nfoar
necontenit. Pentru ca s fie un erou al iubirii universale, el este n primul
rnd un erou al umilinei cretine, cu orice pre.
Dar eroul lui Dostoievski este n acelai timp i ridicol. Am vzut
c, n lumea copiilor, prima impresie pe care o face este aceea de ridicol,
n lumea mare, de la prima nfiare el strnete rsul. Cele trei fete ale
generalului Epancin, verioarele lui, de cte ori apare el, izbucnesc n
hohote de rs i nu se pot stpni. n special Aglaia, cea mai copilroas,
o foarte frumoas fat, nu poate s nu rd cnd l vede, dei ine foarte
mult la el i ajunge n cele din urm s-l iubeasc pentru sentimentele
lui att de curate i de nalte.
Cnd n cele din urm o cere n cstorie pe Nastasia Filipovna,
cealalt eroin a romanului, i izbutete so aduc pn n faa bisericii,
ea dispare rpit de Rogojin, fratele de cruce al lui Mkin i cellalt
erou al romanului. Prin aceasta, el rmne n cea mai ridicol postur
care se poate nchipui, mbrcat nc i n haine de mire. Nici una din
aceste situaii comice n care este pus nu-1 demonteaz pe prinul
Mkin. El gsete c e ceva natural; chiar dac lumea rde de el, i
acesta e un lucru natural.

246

Nichifor Crainic

Alt dat, cnd o ceruse n cstorie pe Aglaia i cnd tot ce avea


societatea mai select se adunase n seara logodnei, prinul Mkin, ntro
efervescen de spirit neobinuit, izbucnete ntro splendid tirad,
un pamflet puternic la adresa catolicismului idee ce va aprea i mai
puternic conturat n Legenda Marelui Inchizitor din romanul Fraii
Karamazov. Cnd ajunge la maximul efervescenei sale, izbete cu
mna ntrun vas foarte scump de China, pe care l face praf. Nu este de
ajuns, cci totul culmineaz ntrun acces de epilepsie, care l trntete
la pmnt. Iat, prin urmare, cu ct cruzime l prezint Dostoievski pe
eroul principal al acestui roman, pe prinul Mkin, un spirit modem. S
nu vi se par curios c Dostoievski, prezentndu-1 n aceast atmosfer
permanent i irezistibil ridicol, este influenat mereu de anumite
elemente care n mod aproape regulat au nsoit viaa unei ntregi serii
de sfini.
i sfinii sunt ridicoli i cea mai mare parte dintre ei au inut s
fie ridicoli, iar dintre acetia, aa-ziii nebuni pentru Hristos au practicat
ridicolul fa de societate ntrun mod pragmatic. Au vrut neaprat ei
nii s fie astfel fa de societate i au inut s creeze prilejuri ca n
orice moment s fie batjocura celorlali oameni.
V voi da un exemplu, o figur mai mult a literaturii universale,
Iacopone da Todi, marele poet medieval italian, pe care, ca liric, istoria
literaturii, l pune alturi de Dante, poetul epic al evului mediu. Ei bine,
Iacopone da Todi mergea pn acolo nct, pentru a fi mai mult
batjocura oamenilor, se tvlea n pcur, dup care se tvlea n fulgi,
i astfel aprea la blciuri unde se aduna lume mai mult, numai ca
ridicolul lui s fie ct mai mare.
Este una din practicile cele mai bizare, dac voii, ale acelui
comandament evanghelic, c cine se smerete se va nla. Este o
form extern a dispreului de sine nsui, a renunrii la sine nsui, cci
aceasta este n fond ideea, voina, sentimentul care i face pe unii dintre
nebunii pentru Hristos s se prezinte ntro postur ridicol, ca batjocur
a oamenilor, tocmai pentru a se njosi definitiv pentru mntuirea
sufletelor lor. Iacopone da Todi este o figur faimoas sub acest raport
i, n legtur cu el, n treact v a aminti de acel jongleur al Maicii
Domnului, de care vorbete Anatole France ntro nuvel. Acesta venea
s aduc jertf la icoana Maicii Domnului nsi jongleria lui, tot ce

Dostoievski i cretinismul rus

247

credea el c poate s aduc mai bun ca omagiu. Prinul Mkin nu face


toate aceste lucruri neaprat cu intenia de a fi ridicol. El nu are nimic
din intenia pragmatic a lui Jacopone da Todi. El este ridicol pentru c
aa este natura lui, fiindc e timid, stngaci i acestea sunt rezultante
inevitabile ale nedezvoltrii lui complete i ale strilor fizice i psihice
de care sufer eroul. Unii comentatori ai lui Dostoievski i n special ai
acestui roman, vorbind de acest ridicol care l nfoar permanent pe
prinul Mkin, l interpreteaz n modul urmtor: Dostoievski a vrut,
fr ndoial, s spun anumite adevruri mari prin gura lui Mkin.
Dac ar fi ncercat s le spun printrun Mkin-apostol n form grav,
puteau s nu aib efectul pe care aa l pot avea n societate. Mkin face
lucruri multe, fiindc el este mai mult un om de fapte, dect de vorbe;
el vorbete foarte puin i acioneaz necontenit. Face attea lucruri
uluitoare pentru mediul societii, nct, dac le-ar fi fcut n stare
perfect normal, acestea nu ar fi putut s fie acceptate.
Ridicolul n care l nfoar autorul pe erou face ca lumea
cealalt, care e de alte concepii i de alt mentalitate, s poat primi
nvluit n aceast form ridicol esena adevrurilor pe care Mkin
le predic i le ntrupeaz. Este povestea medicamentului care se poate
nghii mai bine dac este nfurat ntro poleial agreabil. Este, dac
vrei, nu numai metoda sfinilor nebuni pentru Hristos, dar este
metoda nsi a bufonilor i a mscricilor de la curile domneti i de
la curile princiare, care, tcnd pe nebunii, puteau s spun lucrurile
cele mai crude prinului sau mpratului. Era singura form n care
adevrul, orict de crud ar fi fost, putea s fie spus.
Tot aa este interpretat aceast metod a lui Dostoievski, ca
metod artistic i pedagogic de a prezenta nfurate n ridicol
adevrurile prinului Mkin.
La un moment dat, prinul Mkin iubete dou fete: Aglaia
Epancin, verioara lui, i Nastasia Filipovna. Aglaia Epancin este o
fiin pur, o fecioar care are toat ingenuitatea copilriei n ea i care,
rznd de cte ori apare prinul Mkin, l iubete pentru nalta lui
curenie i incoruptibila lui puritate moral. Prinul o iubete i el, dar
n acelai timp o iubete i pe Nastasia Filipovna, care e cu totul altceva
dect Aglaia. E fiina fatal, cum se spune n lumea romanelor.

248

Nichifor Crainic

Nastasia Filipovna este o demimonden rpitor de frumoas,


excesiv de orgolioas, ns o natur dubl: simte n acelai timp o
pasiune frenetic pentru desfru, dar totodat un orgoliu permanent
rnit al situaiei de pctoas n care se afl ea. La un moment dat,
prinul se gsete ntre cele dou eroine i trebuie s aleag: pe Aglaia
o iubete, pe Nastasia Filipovna o iubete iari. Pe cine credei c alege
prinul Mkin? Pe Nastasia Filipovna. Firete, a fost o stupoare n
societate, mai ales c acum prinul Mkin se bucura de o mare
consideraie, fiindc i czuse pe cap o motenire de la un unchi al lui,
motenire despre care nici nu bnuia mai nainte.
Care este explicaia acestei preferine a prinului Mkin pentru
Nastasia Filipovna? Nu poate fi vorba de nimic necurat la mijloc i de
nimic pervers, pentru c prinul Mkin este ntro stare de feciorie
iremediabil. Prin urmare, din punct de vedere erotic, nu ncape nici un
fel de discuie. Atunci de ce o prefer el?
Explicaia e urmtoarea i iese din romanul nsui: Nastasia
Filipovna, fiind o natur prpstioas, merge sigur ctre moarte. Amorul
ei pasionat, legturile ei pasionale cu Rogojin, care era tot aa de
pasionat i care la sfritul romanului o va i omor, duce la catastrofa.
Prinul Mkin, nelegnd toate lucrurile printro intuiie direct,
prevede catastrofa ctre care merge Nastasia Filipovna. El tie n acelai
timp, cu intuiia pe care o are, c Aglaia, chiar dac n o va lua n
cstorie sau tocmai pentru c n o va lua n cstorie, va fi mai fericit.
tie n acelai timp c Nastasia Filipovna, fr asistena lui
moral, merge sigur la catastrof i atunci, ntre cele dou femei aa de
diferite, el se pronun pentru Nastasia Filipovna. Era singurul fel de a
o salva, sacrificndu-se de fapt pe el i expunndu-se nc o dat
batjocurii publice care a urinat inevitabil dup aceast alegere. Dac v
aducei aminte din expunerea doctrinei stareului Zosima, tii c unul
din comandamentele pe care le d frailor lui clugri este acesta:
Iubii pe om chiar n pcatele lui, cci aceasta este imaginea dragostei
divine.
Ei bine, acesta este comandamentul moral pe care l ntrupeaz
Mkin; lui nu i se poate reproa nici un fel de pasiune urt pentru
aceast femeie i atunci nelegem mai adnc sacrificiul moral, n toat

Dostoievski i cretinismul rus

249

frumuseea lui, pe care prinul Mkin l face mpotriva ntregului


oprobriu public.
Un alt episod interesant care scoate n eviden umilina ndelung
rbdtoare a prinului Mkin, este creat de Dostoievski dup momentul
motenirii pe care o primete. Fiindc motenirea era colosal, o band
ntreag de derbedei, printre care i ziariti, i nsceneaz un antaj din
cele mai magistrale. ntro gazet apare un articol n care, cu date
precise dup toate aparenele, se contesta prinului dreptul la motenire
i unul din aceti derbedei se prezint ca fiind fiul unchiului lui Mkin
i i cere jumtate din motenire. Scena se petrece ntro adunare cu
generali, doamne, muzic, cu mult fast, tocmai pentru ca s apar mai
puternic contrastul dintre blndeea prinului i grosolnia acestei
bande de antaj iti. 1se citete chiar articolul scris mpotriva lui, nespus
de injurios, dar prinul ascult cu o nesfrit rbdare totul i accept
totul.
Nu reacioneaz n nici un fel, nu se mnie i, discutnd cu ei
rnd pc rnd, cu tactul blndeii lui, i dezarmeaz, pn cnd la sfrit
toi aceti derbedei antaj iti i cer iertare pentru greeala fcut.
Firete c i acum prinul, prin felul lui de a reaciona, a prut din
nou ridicol n aceast lume de oameni bine crescui, dar la sfrit, cnd
toi aceti derbedei i-au cerut scuze n faa lumii, ruinndu-se de fapta
lor, atunci sa putut nelege metoda nvluit n modestie, n ridicol i
n simplitate de spirit, a prinului Mkin: aceea a rbdrii i a umilinei,
capabil s dezarmeze totul. n concepia lui Dostoievski, umilina
cum ne spune i unul din eroii acestui roman este cea mai teribil
putere din lume, i aceasta este una din trsturile fundamentale nu
numai ale prinului Mkin, dar i una din trsturile fundamentale ale
concepiei cretine a lui Dostoievski. Umilina este cea mai teribil
for din lume, pus la ndemna omului de Dumnezeu. Este acel adevr
pe care Mntuitorul l exprim aa de plastic: dac i se d o palm,
ntinde i obrazul cellalt. Este metoda prin care l dezarmezi sigur pe
adversar. Este acea metod faimoas pe care o ntrebuineaz astzi
Gndi, acea rezisten pasiv a necooperrii unui popor de peste 300 de
milioane de locuitori, care astfel dezarmeaz marele imperiu britanic.

250

Nichifor Crainic

Aceast idee o gsim i la Tolstoi, exprimat n formula faimoas:


Nu te opune rului!, dar la el capt un caracter prea exclusiv. n
spiritul Sfintei Evanghelii, nici unul dintre comandamentele morale i
dintre regulile de via nu capt un caracter exclusiv i dominant
asupra celorlalte.
Aceasta este o caracteristic a posibilitilor morale pe care ni le
pune la ndemn Sf. Evanghelie. C un om sau alt om poate s ajung
la exces, ntrebuinnd n mod exclusiv unul din comandamentele
morale, este altceva, ns Sf. Evanghelie nu recomand n nici un caz s
se ajung la aceasta. La Dostoievski ns, aceast umilin excesiv, o
teribil for n via, face parte component din concepia lui ntreag,
dar n concepia cretin nu e ceva exclusiv. ns despre prinul Mkin,
practicant ireproabil de la nceputul pn la sfritul romanului
al dragostei cretine i al umilinei cretine, se poate spune c ntradevr
e un sfnt?
Este una din" ntrebrile grave pe care le ridic acest roman. Eu
rspund nu, n pofida calitilor cu care l mbrac Dostoievski, i care
nu se exprim prin vorbe, ci de-a dreptul prin personalitatea lui, dup
modelul Sfintei Evanghelii; nu se poate spune n nici un caz c
Dostoievski a reuit s creeze n prinul Mkin o figur de sfnt
modern. De ce?
Din pricina celor dou defecte care l nsoesc de la nceput. ,4f i
sfnt nseamn n primul rnd a avea n natura ta posibilitatea de
renunare. Prinul Mkin nu are n natura lui posibilitatea de a renuna.
El renun de cele mai multe ori din pricin c nu poate face altfel, i de
aceea renunrile lui nu au o valoare moral. Ei bine, judecat din
punctul de vedere al iubirii omeneti, erotice, fecioria prinului Mkin
nu are nici o valoare moral, pentru c el nu poate fi dorit aa cum este.
El nu face nici un efort de a renuna la iubirea erotic, fiindc nu poate
face altfel i aceasta nu poate avea o valoare moral. Pe urm, prinul
Mkin are i un defect psihic. Acesta ns nu mi se pare c ar fi un
argument aa de puternic mpotriva sfineniei prinului, pentru c o
serie ntreag dintre sfinii cretini au avut asemenea defecte psihice i
totui Biserica i-a declarat sfini. Epilepsia, prin urmare, nu poate fi un
impediment ca eroul s poat ajunge la o nalt moralitate. n treact

Dostoievski i cretinismul rus

251

vorbind, epilepsia e o boal de care nsui Dostoievski a suferit i o serie


ntreag dintre eroii si sunt epileptici, dar n concepia lui Dostoievski,
epilepsia nu are nici un sens bun, nici un sens ru. Este pur i simplu o
boal sufleteasc, nici diabolic, nici boal sacr, cum era socotit n
vechime.
De unde tim aceasta? De la acest alter ego al lui Dostoievski,
care a fost i el bolnav de epilepsie, prinul Mkin, care mrturisete c
epilepsia i d momente de extaz, de punere a eului su ntro suprem
armonie cu tot cosmosul, i i d un fior de vecintate cu Dumnezeu.
n acelai timp ns, n opera lui Dostoievski gsim epileptici
care sfresc ru, cum este de pild Smerdiakov din Fraii Karamazov
sau Kirillov din Demonii: unul ucide, cellalt se sinucide.
Acest defect psihic al prinului Mkin va constitui un impediment
prea puin de inut n seam. Cellalt defect ns este un impediment
serios n a-1 socoti pe prinul Mkin drept un sfnt modem. Se pare c
i Dostoievski a vzut n cele din urm acest neajuns al personajului pe
care l-a iubit att i a cutat pe alt baz s creeze un alt personaj, care
s ntrupeze cu mai mare amploare, n deplina normalitate a facultilor
sale fizice i morale, sfinenia cretin i ideea de iubire universal.
Personajul acesta este Alioa Karamazov din romanul Fraii
Karamazov.

Alioa Karamazov,
ntruparea idealului cretin
I

Dac prinul Mkin este un personaj nedesvrit din punct de


vedere al idealului cretin pe care voia s-l ntrupeze Dostoievski,
exist o alt figur care ntradevr ni se nfieaz ireproabil din
acest punct de vedere, i anume Alioa Karamazov din romanul Fraii
Karamazov. Cnd Dostoievski a plnuit s scrie acest ultim roman, l
voia de proporii mult mai mari de cum a ieit, dei i aa este de
proporii destul de mari. E un roman n trei volume, pe care a vrut
s-l intituleze Viaa unui mare pctos. Aici, Dostoievski vrea s
discute nici mai mult, nici mai puin dect problema suprem a spiritului
uman, problema care l-a chinuit o via ntreag.
n acest roman e condensat ntreaga via rus, n tot complexul
i n tot ansamblul ei, cci intr aici aproape toate categoriile sociale
ruse, afar de ar.
Fraii Karamazov este, prin urmare, o mare fresc a vieii
ntregi ruse, aa cum i se prezenta lui Dostoievski n actualitatea ei. Dar
ceva mai mult dect att, o mare fresc ce sfrete prin acea viziune
serafic a lui Dostoievski despre o societate cretin posibil.
Aceast ultim posibilitate o reprezint n roman figura lui
Alioa Karamazov. n el culmineaz speranele lui Dostoievski
referitoare la o via total cretin a unei societi ce trebuia s se nasc
de acum ncolo. Cine citete Fraii Karamazov, la sfrit nu va avea
deloc impresia c Alioa Karamazov este eroul principal al romanului.
Nici nu este un erou i lucrul acesta l tia Dostoievski foarte bine, de

254

Nichifor Crainic

aceea a fost nevoit s fac o scurt prefa la roman, n care el nsui


atrgea atenia asupra acestui lucru.
Sunt sigur, zice el, c cititorii mei, la sfritul acestui roman,
vor gsi c Alioa Karamazov nu e eroul principal. i totui eu strui s
le atrag atenia c Alioa este eroul principal al romanului meu. l
nvit pe cititor s citeasc acest roman cu foarte mare atenie, tocmai
pentru ca s poat descoperi c Alioa este eroul principal. Din punct de
vedere artistic, ca oper literar, romanul Fraii Karamazov are cu
totul alte personaje principale; aici avea dreptate i Dostoievski, i au
dreptate i cititorii. Ideologic ns, pentru cine urmrete atent
dezvoltarea cugetrii lui Dostoievski n romanul acesta, eroul principal
n care culmineaz doctrina lui este ntradevr Alioa Karamazov.
tii perfect de bine ce a izbutit s ntrupeze n figura prinului
Mkin. Dostoievski vrea s dea cu tot dinadinsul o figur mult mai
desvrit n Alioa, i aceasta o spune atunci cnd ni-1 nfieaz n
capitolul al patrulea din volumul nti al romanului. l descrie mai nti
i spune de la nceput: Eroul meu de douzeci de ani nu are nimic
excepional n el. N are nici un defect fizic i nici unul moral. Nu are nici
o calitate excepional. Este, dup prerea mea, un realist, zice
Dostoievski, i nu are nimic mistic. Aceasta e o concluzie aproape
direct la prinul Mkin, pe care l creeaz mistic i al crui misticism
se datoreaz bolii fizice de care suferea prinul. Alioa Karamazov are
douzeci de ani, este de statur mijlocie, rumen la faa, debordnd de
sntate, castaniu nchis la pr, ochi cenuii adnci i foarte strlucitori.
Aceasta este descrierea lui fizic. Unul dintre criticii cei mai de
seam care au analizat opera lui Dostoievski, Volinski (s nu-1 confundai
cu Bielinski), i care a scris o carte nchinat numai romanului Fraii
Karamazov, intitulat mpria Karamazovilor, tradus i n limba
german, remarcnd aceste trsturi fizice ale lui Alioa despre care
Dostoievski nsui spune foarte insistent c e rpitor de frumos, afirm
c aceast descriere corespunde ntru totul idealului de frumusee al
poporului rus.
nchipuii-v c acest Alioa, aa cum l-a vzut i l-a descris
Dostoievski, este pentru rui cum ar fi pentru noi figura lui Ft-Frumos,
aa cum l-a vzut n frumuseea lui strlucitoare poporul romn.

Dostoievski i cretinismul rus

255

Sublinierea lui Volinski e preioas i foarte caracteristic, nu


numai pentru fizicul lui Alioa. Volinski l aseamn chiar cu vechile
icoane de sfini frumoi, afltoare n bisericile ruse. Dar este caracteristic
trstura aceasta i pentru psihicul lui Alioa, pentru c acesta, aa cum
e descris sufletete ca ntrupare veritabil a iubirii universale, reprezint
o form ideal transfigurat, sublimat am zice cu termenul acesta
care mie nu-mi place i care aparine freudismului , avnd calitile
cele mai nalte ale spiritului rus. Volinski spune c Alioa nu e o
realitate, nu e un personaj real, ci e nchegat din toate elementele nobile
fizice i morale care se pot gsi n viaa ruseasc.
Prin urmare, e un personaj sintetic i simbolic n care Dostoievski
a voit s vad transfigurat, prin vraja artei, poporul rus din viitor,
transformat total prin flacra iubirii i a desvririi cretine.
n roman, Alioa nu e angrenat n nici un conflict, el e un fel de
existen permanent deasupra aciunii, participnd necontenit la aceasta,
prezent pretutindeni, far ns ca prin pasiunile lui sau prin ceva din
sufletul lui s fie personal interesat. Ce rol joac atunci Alioa n acest
roman n care nu joac, artistic vorbind, nici un rol? Romanul ne
prezint, cum v am mai spus, dou lumi suprapuse. Dedesubt, n
subteranul romanului, e acel iad al patimilor dezlnuite, pe care criticii
rui l subsumeaz ntrun singur cuvnt: karamazovismul. Ce este
karamazovismul? Este tot elementul ru pe care-1 cunoatem din
celelalte romane ale lui Dostoievski, elementul ru dezlnuit fie n
pasiuni carnale, fie n pasiuni intelectuale, pn la suprema posibilitate
a excesului. Este pcatul, prin urmare, care se desfoar n toat
infernala lui amploare, fie pe latura pasiunii carnale, fie pe a celei
intelectuale, raionale. Karamazovismul e ntrupat nainte de toate n
btrnul Karamazov, tatl celor trei fiii. Btrnul Karamazov, bogat,
lubric, iubitor numai de bani i de femei, pentru care nu exist femeie
frumoas i femeie urt, pentru el fiind tot una, numai femeie s fie,
reprezint ultima expresie a patimii cele mai telurice cu putin. A
putea zice c e un personaj fioros de stricat. Din stofa acestui printe
sau nscut trei copii, avnd dou mame. Din prima cstorie, btrnul
Karamazov l are pe Dmitri Karamazov. Din a doua cstorie i are pe
ceilali doi fii: Ivan i Alioa. Dintr'o legtur infam cu o ceretoare
tmpit are al patrulea fiu, care triete ca lacheu n casa lui, Smerdiakov.

256

Nichifor Crainic

n fiecare din aceti copii se rsfrnge, se perpetueaz ceva din marile


pcate ale tatlui lor, ns diminuate sau transformate.
Dmitri Karamazov, biatul cel mare, este, ca i tatl su, un
desfrnat foarte simpatic, pentru cnu e numai desfru n el. Dmitri, fost
ofier, e un tnr incult care na ajuns s-i pun marile probleme ale
existenei din pricin c toat viaa lui se dezlnuie n pasiunea pentru
femei i pentru chefuri. Dmitri e totui un credincios. El crede n
Dumnezeu i, n anumite momente grele prin care va trece acest erou,
mai ales atunci cnd se afl n nchisoare, vorbirea lui e aa de liric i
se nal aa de sus, nct devine asemenea psalmilor.
Al doilea frate, Ivan Karamazov, nu are absolut nici o asemnare
cu Dmitri. Ivan este un intelectual, un filozof care triete numai prin
creier. El nu are pasiuni carnale: sunt inexistente pentru el preocuprile
lui Dmitri. Pe Ivan l intereseaz problemele filozofice; tot ce este via
n acest tnr studios se transform, n creierul lui, n problem metafizic
irezolvabil. Ivan Karamazov este cel care creeaz n acest roman
celebra Legend a Marelui Inchizitor. El este autorul acestei legende
pe care, ntro crcium modest, ntro sear, o citete lui Alioa. Tot
el este cel cruia i se arat diavolul ntrun mod foarte echivoc, nct nu
tii dac ntr adevr diavolul a fost un alter-ego al lui Ivan, aflat n
momentul acela n stare de febr, de aiureal. Caracteristica acestor
dou personaje, a acestor frai e urmtoarea: personalitatea lor, a
fiecruia, e despicat n dou, de aceea este tragic. Dmitri e un om a
crui existen se zbate ntre dou porniri: o pornire ctre ru, la care el
nu poate rezista i se d n ntregime, i o pornire ctre bine pe care o
simte, dar nu poate s ajung la realizarea ei dect numai la sfritul
acestui roman, ntra doua existen pe care noi n o mai vedem. Ivan e
o existen de asemenea sfiat n dou, ns nu de o pasiune vital ca
Dmitri, ci sfiat n dou de pasiunea lui intelectual, de aceast
problematic etern, n forma creia i se prezint lui existena.
Smerdiakov, cellalt frate, fiul natural al btrnului Karamazov,
e o strpitur uman, incapabil de aceast sfiere interioar mcar. El
e un fel de ru n sine, iremediabil.
La antipodul lui Smerdiakov, tot aa nedespicat ca i el, st
Alioa Karamazov. Personalitatea lui Alioa e de la nceput pn la
sfrit ntreag, nu prezint nici un fel de problem luntric, nici un fel

Dostoievski i cretinismul rus

257

de sfiere ntre dou sau mai multe porniri. Este un om ntreg far s
aib nimic excepional, nici n bine, nici n ru; este prin excelen o
chintesen a mediocritii umane, i este semnificativ c Dostoievski
l-a gndit aa. Nu este locul i nici timp nu am s v povestesc fabula
acestui roman. E o poveste cu desfru i femei pentru care btrnul
Karamazov i fiul su Dmitri se bat ca orbii. De aici decurge i uciderea
btrnului Karamazov de ctre aceast strpitur, Smerdiakov, propriul
lui copil natural; de aici decurge i marele proces n care, dup toate
probele care se aduc n faa judecii i n care Dostoievski ironizeaz
imperfeciunea judecii umane, Mitea Karamazov este considerat
ucigaul tatlui su i totui el nu avea nimic comun cu crima aceasta.
tii cum se termin romanul: Mitea e condamnat; Alioa, printrun
truc, izbutete s-i cumpere pe paznici; d drumul fratelui su i se
nctueaz el n lanurile lui Dmitri. Dmitri fuge n lume pentru a
ncepe o via nou i mai bun. Alioa e judecat la rndul lui i, fiind
gsit nevinovat, e lsat liber.
Aceasta e povestea romanului. E povestirea unei patimi groaznice,
cum rareori un geniu literar a putut so descrie att de covritor i
impresionant.
Deasupra acestui infern de patimi, pe un plan mult superior, se
afl mnstirea rus. Aceast mnstire se gsete la marginea oraului,
n apropierea unei pduri. i aici e descris, cu tot realismul, viaa unei
mnstiri ruse, prezentndu-ne cele mai variate tipuri de monahi.
Aceste tipuri de monahi se subiaz treptat i se sintetizeaz n
figura grandioas a stareului Zosima. Zosima, a putea zice, e turla
spiritual prin care se nal spre cer aceast mnstire i acest roman
nsui. Doctrina lui o cunoatei din expunerea unei prelegeri trecute.
Prin urmare, toat Rusia cu toate patimile ei se gsete descris
n acest roman; viaa intelectual cu toat problematica ei, acea via a
intelectualilor dinainte de rzboi, caracteristic prin aceast suprem
atitudine: pentru sau mpotriva lui Dumnezeu. Unde se adunau doi
tineri rui, era aproape inevitabil discuia despre existena lui Dumnezeu.
Aceast trstur a vieii ruse intelectuale dinainte de rzboi o reprezint
n special Ivan Karamazov.
i lumea rneasc este participant n acest roman, dei de
obicei nu apare n literatura lui Dostoievski. Particip necontenit n
cugetarea lui, dar foarte puin n literatura lui.

258

Nichifor Crainic

n acest roman ns particip i rnimea la marele proces ce i


se face lui Mitea Karamazov, ca martori la jurai, i aceast rnime e
magistral descris de Dostoievski, cu toat mentalitatea ei. n parantez
fie zis, poate c rnimea nu particip att la opera lui Dostoievski, din
pricin c Dostoievski e un orean. Are ntradevr amintiri foarte
frumoase despre rani, din copilria lui, ns Dostoievski triete la
ora. Viziunea lui de via e o viziune urban, oreneasc. Aproape toi
eroii lui Dostoievski sunt oreni.
Ca gnditor ns, ntreaga lui cugetare e nchinat rnimii, i
atunci cnd e vorba de sfnta Rusie, el se gndete n primul rnd la
rnimea care alctuiete Rusia. Prin urmare, pe de o parte avem satul
i oraul; pe de alt parte e reprezentat toat viaa spiritual rus n
aceast mnstire ce planeaz deasupra infernului din roman. Dou
lumi deosebite; una a vieii care colcie n infernul patimilor, alta
linitit, extatic, a monahilor.
Una, un dinamism vijelios, n dezlnuiri de uragane ale patimilor;
alta, o lume static i extatic, o viziune contemplativ, o viziune
cretin. Acesta e, n linii generale, ultimul roman care culmineaz i n
opera literar, dar i n concepia lui Dostoievski. Ce rol joac Alioa n
acest roman?
Dei nici prin pasiunile lui carnale, nici prin cele intelectuale nu
particip la nici unul din conflictele ce se ciocnesc i se rezolv n
roman, totui el este prezent pretutindeni; e prezent i n mnstire,
fiindc e novice de un an de zile i este ucenicul stareului Zosima.
E prezent n aceast lume infernal, fiindc pstreaz necontenit
legturile cu fraii, cu tatl i cu cealalt lume din roman. Nu vorbete
ca prinul Mkin, dei ei sunt eroii supremi ai lui Dostoievski. Sunt
foarte puine vorbele lui presrate n acest roman. El ascult i acioneaz.
Nu se poate extrage din tot romanul nici o cugetare formulat de Alioa.
Cugetarea cretin o formuleaz, cum tii, Zosima, n acea biografie i
doctrin pe care i-o transcrie, ca ucenic, Alioa. Cum acioneaz Alioa
n acest roman? Ca spirit al pcii i al iubirii, de la nceput pn la sfrit.
El este legtura de unire necontenit i ntre cele dou lumi suprapuse:
a mnstirii i a patimilor, i ntre fiecare dintre aceste personaje. La
nceputul rom anului, fiindc e o mare disensiune n familia
Karamazovilor pe chestiuni de bani, o disensiune transformat ntro

Dostoievski i cretinismul rus

259

vrjmie de moarte aproape, ntre Mitea i tatl su, el i adun fraii


i tatl i i prezint stareului Zosima, ca unui suprem judector, s fac
pace n aceast familie turmentat de patimi.
Este primul act cu care se recomand Alioa. Prin urmare, un
spirit al pcii care vrea s aduc familia lui n faa marelui su maestru
spiritual, stareul Zosima. Aa va lucra necontenit n tot cursul romanului.
O alt caracteristic a lui Alioa Karamazov este urmtoarea:
toat lumea l iubete; oamenii care se ursc ntre ei pn la moarte se
ntlnesc totui n iubirea pentru acest serafic personaj.
Btrnul Karamazov nu-i iubete pe nici unul din fiii si. Pe
Alioa ns l iubete. Singurele cuvinte de drglenie sufleteasc pe
care le are btrnul sunt pentru Alioa. Mitea l numete nger sau
heruvim, i i spune necontenit: tu eti o fiin cu totul superioar.
Ivan, care e un mizantrop iremediabil, emite o teorie filozofic
conform creia e imposibil s iubim cretinete pe aproapele nostru, iar
dac ar fi vorba de iubirea oamenilor, nu putem s-i iubim dect de la
distan, n mod abstract; de aproape e imposibil, fiindc i vedem n
toat mizeria i defectele lor. Totui i el l iubete pe Alioa. Atunci
cnd compune poemul Legenda Marelui Inchizitor, n care i-a
realizat ntreaga lui filozofie, ntregul lui fel de a gndi, Alioa este
acela cruia i-o citete, fiindc numai la prerea lui ine. Gruenca, una
din eroinele romanului aceea pentru care se ceart aproape pn la
ucidere btrnul tat cu fiul su Dmitri , l numete lun nou.
Exist numai doi ini care n mod iremediabil nu-1 pot suporta:
e Smerdiakov, care simte oroare de orice puritate moral. Mai este
cineva care v-ar putea interesa i, cnd vei citi romanul, v recomand
s-i acordai o deosebit atenie: acest personaj e seminaristul Rahitin.
El joac unul din cele mai odioase roluri n roman, ca i Smerdiakov, i
nu-1 poate suporta pe Alioa. Vrea la un moment dat chiar s-l duc n
ispit, nebnuind superioritatea moral incontestabil a lui Alioa.
n parantez fie zis, nu-mi mai aduc aminte n care din aceste trei
romane, Idiotul, Demonii sau Fraii Karamazov, Dostoievski spune
c nenorocirea Rusiei o vor aduce liberalii i seminaritii.
Ca s nelegei lucrul acesta eu n am cunoscut seminariti
rui , v spun numai att: Stalin, dictatorul suprem al Moscovei de
astzi, e un fost seminarist. Vedei c Dostoievski n 'a ntrupat supremul

260

Nichifor Crainic

ideal de via cretin, cum ne-am fi ateptat, ntrun seminarist sau


ntrun teolog. Totui se vede treaba c seminaritii acetia rui, despre
care Dostoievski are i n articolele sale foarte crude preri, se prezentau
n aa fel nct nu puteau n nici un fel s ctige iubirea genialului
scriitor.
Nu tiu ce fel de seminarii va fi avut Rusia, nu vorbesc aici de
seminariile noastre, dar ai putea s v facei o idee de la fruntaii
basarabeni ai vieii noastre de astzi. S tii c n cea mai mare parte ei
sunt foti seminariti. Eu, care am fost profesor 6 ani de zile la
Facultatea de Teologie din Chiinu, n am ntlnit mai mari dumani ai
facultii dect aceti politicatri basarabeni, foti seminariti rui. Prin
urmare, revenind la eroul nostru, numai dou personaje l ursc, sau nu
pot s-l iubeasc pe Alioa; Smerdiakov, care e ultima otreap, o
strpitur uman, i acest Rahitin, care joac un rol aa de odios n
roman, nct mi-e ruine s-i spun pe nume.
ns toat cealalt lume l iubete pe acest tnr: fie femeile care
se mic n acest roman i n jurul crora se nnoad marile conflicte
pasionale ale romanului, fie brbaii care populeaz acest roman.
Femeile ns nu-1 iubesc n felul cum v ai nchipui, dei Alioa
e cel mai frumos erou din roman: e un tnr rpitor de frumos. Si aceasta
este nc una din caracteristicile lui; pentru a-1 defini mai bine,
Dostoievski ni-1 nfieaz chiar ca ndrgostit, i ntradevr este la un
moment dat n roman o dragoste care se nfirip ntre Alioa i o fat de
16 ani, Liza Poklakov. E cea mai frumoas iubire care se poate prezenta
ntrun roman i mai ales ntrun roman de Dostoievski, n care toate
iubirile sunt pasionale i catastrofale. Aceast iubire are ceva cu
desvrire pur i cu desvrire feciorelnic. Dei Alioa e ucenic la
mnstire, dei intenia lui e s se clugreasc, stareul Zosima i-a
poruncit ca viaa lui s se petreac n lume, pentru c el e fcut s se lupte
direct cu rul n lume, s ia viaa n piept. Pentru aceasta, el se va cstori
cu Liza Poklakov, dar aceast chestiune nu e vorba s se petreac
imediat n roman, ci e ceva care aparine viitorului. Treptat-treptat,
prietenia lui cu Liza se dezvolt ntradevr ntro iubire cu desvrire
cast. Iubirea ns este via i viaa e rus. Aici urmeaz o analiz
extraordinar de fin a psihologiei feminine, ca de fapt n toate romanele
lui Dostoievski.

Dostoievski i cretinismul rus

261

Liza, iubindu-1 pe Alioa, observ la un moment dat c el nu are


nimic care s pasioneze, cu toat strlucitoarea lui frumusee. i spune
chiar aceste vorbe, fiindc e o fat foarte ingenu. Zice: Alioa, s
presupunem c ne-am cstori. Eu cred c vei fi un aa brbat, nct dac
dup tine a iubi pe al doilea, tu ai fi n stare s-mi duci biletul meu de
dragoste la ibovnic i poate s-mi aduci i rspuns napoi! Ce se
petrecea n sufletul acestei fete? Aici e un lucru foarte interesant pentru
cunoaterea psihologiei umane. Ea l cunoscuse n acelai timp pe Ivan.
Ivan Karamazov era tnrul care se putea prezenta n faa unei tinere
fete cu ceva extraordinar de interesant, cci ivan era o natur diabolic.
Acest diabolism, acest demonism al personalitii lui Ivan era tocmai
elementul care putea s strneasc pasiune n sufletul unei fete. Toat
frumuseea lui Alioa nu putea strni n ea dect o admiraie curat,
ireproabil din punct de vedere moral, dar att. Ceea ce i dorea
aceast fat, s fie chinuit, mistuit de pasiune, nu putea s fie strnit
n sufletul ei dect de un personaj cu suflet diabolic, cu suflet demonic,
cum era Ivan. n general vorbind, atunci cnd e vorba de iubire erotic,
nu de cea uman, cretin, n romanele lui Dostoievski aceasta e
prezentat ntotdeauna sub un aspect aproape infernal. n concepia lui
Dostoievski, iubirea erotic are ceva infernal, e ntrupat n cele mai
mari catastrofe, n dezlnuiri pasionale ale crnii. N am grei i n am
exagera dac am spune c Dostoievski e aproape gata s condamne ca
un ru iubirea carnal dintre cele dou sexe. Aceasta reiese din toate
descrierile ce populeaz romanele lui Dostoievski. Acei care nu l-ai
citit nc, s nu v nchipuii c avei de a face cu ceva pornografic, ns
nu exist nici un scriitor i aici e excepionala art a lui Dostoievski
care s fi descris pcatele umane cu atta nvluire i cu atta decen,
nct oricine i citete romanele far s se poat simi jignit, orict de
pasional ar fi fost descris amorul. n general vorbind, toate patimile pe
care le descrie Dostoievski, cu toat culoarea lor infernal, sunt aa de
decent prezentate, cu expresii diferite, nct nu exist nimic care ar
putea s corup, s seduc un suflet cast. Aceasta e caracteristica marii
arte a lui Dostoievski, spre deosebire de romancierii de astzi bunoar,
care din mercantilism mai ales, caut s spun tuturor lucrurilor pe
numele lor, ct se poate de vulgar, pentru a aa pasiunea i curiozitatea
cititorilor care s alerge i s le cumpere crile. La Dostoievski nimic

262

Nichifor Crainic

din toate acestea nu exist. Totul e prezent cu maximum de decen,


ceea ce aproape nu mai ntlnii astzi.
i revenind la Alioa: ce vrea s ne spun Dostoievski cnd l
descrie pe Alioa n acest fel, chiar n ipostaza lui de ndrgostit la vrsta
de douzeci de ani? El strnete admiraie din partea unei fete, dar nu
pasiune carnal. Aici tot Volinski observ c personajul acesta al lui
Dostoievski vrea s simbolizeze tot ceea ce e instinct sntos, fie
trupesc, fie metafizic, n poporul rus. i atunci, n iubirea i n visurile
nevinovate pe care le cldete el pe seama unei cstorii ce va fi n viitor,
cstorie ns care nu se face n roman, izbucnete transfigurat nsui
instinctul fizic, brbtesc al lui Alioa care e n toate facultile sale
trupeti i se bucur de cea mai ireproabil sntate.
La drept vorbind, Alioa, din punct de vedere fizic, e un tip de
animal, va putea spune. Din punct de vedere erotic, animalul e cel mai
cast dintre fpturile pe care le-a fcut Dumnezeu. Acesta este nsui
instinctul erotic al lui Alioa. El tie c acest instinct nu se va satisface
dect atunci cnd legea va ngdui, cum spune la un moment dat,
descriindu-se pe el nsui iubitei lui, Liza Poklakov.
Nu e nici o aberaie n aceast concepie a lui Dostoievski. Eu
m am ocupat o dat, ntro serie de lecii la Chiinu, despre filozofia
doctorului Nicolae Paulescu, care dup modesta mea prere a fost cel
mai mare filozof romn. n filozofia doctorului Paulescu aa de puin
cunoscut i v recomand so citii exist un capitol care va ndrepti
renumele de mare gnditor: capitolul su despre instincte.
Nimeni, dintre gnditorii europeni pn la Paulescu, na dat o
definiie mai just, mai tiinific i mai ntemeiat a instinctelor, dar
felul cum concepe el aceste instincte e cu totul acceptabil pentru
concepia noastr cretin. n limbajul obinuit, cnd spunem instincte,
noi nelegem partea rea din om.
Dac citii filozofia lui Paulescu, vei vedea c partea cea mai
bun din omul fizic sunt aceste instincte. De ce? Savantul concepe prin
instincte inteligena divin infuzat n natura organic a acestui om de
nsui Creatorul lui. De aceea aceste instincte au calitatea de a funciona
ireproabil. De ce bunoar viaa animalelor se petrece ntro ordine aa
de ireproabil? V ai ntrebat vreodat? Paulescu rspunde magistral

Dostoievski i cretinismul rus

263

prin filozofia lui: fiindc aceste animale nu se abat niciodat de la


funcia divin a instinctelor.
Toat viaa lor e condus de instincte, prin care el nelege un fel
de inteligen impersonal care, dinuind n animale, judec pentru ele,
far ca animalele s-i dea seama.
E o cugetare prin urmare universal, vie, etern, activ, care
acioneaz prin fiecare vietate a acestei lumi i, dispensnd aceste
vieti de a cugeta ele personal, izbutete astfel s dea o via organic,
o via vie i ireproabil. Instinctul, prin urmare, dup concepia lui
Paulescu, e aceast inteligen impersonal, infuzat de Dumnezeu n
lumea organic, prin puterea creia triete ireproabil.
Cu omul ns se schimb treaba. Instinctul uman poate deraia,
fiindc omul, fa de celelalte vieuitoare ale naturii, are de la Dumnezeu
privilegiul liberului arbitru. Fiind singura fiin n univers care poate
uza de liberul arbitru i care, prin urmare, poate dispune de el i de
libertatea lui, are n acelai timp i posibilitatea de a transforma
instinctele din el fie n bine, fie n ru. De cele mai multe ori, omul
transform instinctele sale n ru, le altereaz n sensul ru, ceea ce
constituie o deviere de la adevrata lor destinaie. Aceast deviere spre
ru a instinctelor creeaz n lumea uman infernul patimilor, dup
concepia lui Paulescu. nsi definiia patimii, este aceasta: devierea
unui instinct de la funciunea divin.
i atunci nelegei mai bine, n lumina acestei filozofii a
instinctelor, concepia pe care a pus-o Dostoievski n personajul acesta
cu totul i cu totul pur, Alioa Karamazov. nsui instinctul erotic, una
dintre laturile care l caracterizeaz pe Dostoievski, triete nealterat, n
stare de puritate natural n acest personaj, i nu e capabil s devieze i
s taie n personalitatea eroului nostru acea tragic despictur care
alctuiete de cele mai multe ori conflictul dintrun ego i un alter ego,
dup profundele cuvinte pe care le-a rostit Sf. Apostol Pavel: vd o alt
lege n membrele mele, de care sunt ndemnat s fac rul pe care nu-1
voiesc, iar nu binele pe care l voicsc. Alioa Karamazov e un personaj
scutit de aceast lege aproape fatal a membrelor noastre, ca s folosesc
cuvintele Apostolului Pavel.
De aceea i se reproeaz lui Dostoievski c na creat un om real,
un om de toate zilele, ci un om ideal, o mare speran, cum zice Volinski

264

Nichifor Crainic

nsui: Alioa Karamazov e o mare speran a lui Dostoievski pentru


societatea cretin viitoare.
In lecia urmtoare vom cuta s completm cu celelalte elemente
din roman aceast figur n care culmineaz opera sa.

Aliosa Karamazov
II
9

Continum astzi s ne ocupm de personalitatea lui Alioa


Karamazov, eroul prin excelen iubit de Dostoievski. Am fcut
cunotin n prelegerea trecut cu o parte din firea acestui adolescent.
Vom cuta astzi s-i scoatem n eviden nc o parte din trsturile
sale sufleteti, raportate la anumite fapte prin care Dostoievski l
definete. Am spus de la nceput c Dostoievski atrage atenia cititorului
asupra acestui erou, c e vorba de un om cu totul i cu totul normal; e
un om care n are nici un fel de nsuiri excepionale i c tocmai n
aceast normal mediocritate vede Dostoievski posibilitatea natural
de reform a omului, posibilitate natural la care, far ndoial, se
adaug forele spirituale ale cretinitii, ale Bisericii.
Andre Gide, al crui nume desigur c v este cunoscut, fiind i
romancier, a scris ntre altele i o carte despre Dostoievski. n parantez
fie zis, n Europa exist un popor care ntradevr, din cele ce scriu
oamenii si alei, se dovedete incapabil s neleag celelalte popoare.
Acest popor e poporul francez. Nu e nici un fel de pornire fa de
poporul francez i de geniul francez, pe care toat lumea l admir, dar
poporul francez, geniul francez i e att de suficient, nct parc nici nu
are nevoie s se strduiasc pentru a nelege celelalte popoare. Eu nu
am vzut critici francezi, bunoar, care s dea dovad c pot nelege
geniul altor popoare. E un lucru de altfel cunoscut i de celelalte
popoare. Gide a voit cu tot dinadinsul s scrie o carte n care s dea
dovad c el l nelege pc Dostoievski i geniul rus, i a scris o carte

266

Nichifor Crainic

foarte slab n care, dup sforri de 250-300 de pagini, observ i el la


sfrit c, ncercnd s-l analizeze pe Dostoievski, sa analizat mai mult
pe el nsui prin Dostoievski.
Cartea, ntr'adevr, are o serie de observaii foarte interesante,
pentru c A. Gide e un om foarte inteligent, are o inteligen foarte
subtil, dar n totalitatea ei e una dintre cele mai strine cri de firea lui
Dostoievski, din cte s au scris despre el, dei ntre francezi nu sa dat
exemplul unei alte cri prin care un scriitor francez s se fi putut
apropia de Dostoievski. Mai mult dect toi mi se pare c sa apropiat
dl. Jacques Maritain, care n a scris o carte special, dar n cteva pasaje
despre Dostoievski sau n notele despre textele sale d dovad de mult
mai mult nelegere dect dl. Gide, care nu nelege nimic din
Dostoievski, dup cum dovedete n frumoasa i preioasa sa carte
Defense de loccident. n aceast carte, pe care v o recomand, spune
printre alte aberaii i pe aceasta: toi marii reformatori ai omenirii, toate
geniile omenirii au fost anormale, au dat dovad de anormalitate i c,
prin urmare, dac e vorba s vedem n Dostoievski un mare reformator,
aceasta se datoreaz anormalitii lui; de aceea sunt preioase ideile pe
care ni le pune n fa, de a reforma umanitatea, prin aceast anormalitate.
Dl. A. Gide struie cu o subtil i suspect satisfacie asupra acestei
anormaliti, fiind el nsui unul dintre cei mai detracai oameni din ci
triesc astzi. i aici ntradevr se glorific pe sine, anormalitatea lui
Dostoievski fiind cu totul de alt natur dect a d-lui Gide, un distins
discipol al lui Oscar Wilde.
Aceasta nu e o idee nou a d-lui Gide, care privete lucrurile
foarte subiectiv. E o idee pe care veacul al XlX-lea a exprimat-o, cu un
rspuns extraordinar pentru vremea aceea. Un evreu, Max Morday, a
scris ntre altele o carte intitulat Degenerarea tradus pe vremuri
i n romnete , n care demonstreaz c toate geniile reformatoare
care au deschis ci noi omenirii au dat dovad de anormalitate i mai
ales de degenerescent.
C un geniu nu e un lucru normal, aceasta e de la sine neles, dar
c un geniu nseamn neaprat degenerescent, aceasta nu e deloc de la
sine neles. Fiindc un geniu este evident ntotdeauna anormal, prin
potentele maxime care sunt condensate n el, dar aceast anormalitate

Dostoievski i cretinismul rus

267

nu nseamn deloc degenerescent, ci, dimpotriv, o normalitate ridicat


pn la maximum de posibiliti ale spiritului uman.
Prin aceasta evident c un geniu ntrece orice proporii normale
cu care e obinuit spiritul nostru omenesc, dar aceast anormalitate e o
supranormalitate, nu este o subnormalitate, adic o degenerescent
cum vrea s cread cu mare plcere, de altfel, dl. A. Gide, care el nsui
e un scriitor de un talent deosebit, dar nu un geniu.
Dostoievski, bolnav cum era, i ddea seama c boala lui nu e
ceva recomandabil semenilor si, i atunci, neputndu-se da pe sine
exemplu tii c psihologia oamenilor mari e n special egocentric,
plcndu-le s se dea pe sine nsui exemplu celorlali, s se cread
exemplul suprem dup care trebuie s se modeleze umanitatea a
cutat s pun n faa umanitii un alt exemplu, care s nu semene cu
el. Alioa Karainazov, asupra normalitii cruia struie el aa de intens
i de repetat, e o figur nscut tocmai din regretul lui Dostoievski de
a nu fi fost el nsui ca Alioa i din dorina de a crea ceva cu totul
normal, pe care s-l poat da ca exemplu sugestiv semenilor si.
Alioa, prin urmare, e conceput n contrast izbitor cu ideea pe
care Dostoievski o avea despre sine. Unul din cuvintele pe care le spune
el n legtur cu Alioa e acesta: nu minunea nate credina, ci credina
nate minunea; nu minunea exterioar condiioneaz prin urmare
credina noastr religioas, ci credina noastr religioas e aceea care
face minunea.
Acest cuvnt l spune Dostoievski pentru a caracteriza mai de
aproape religiozitatea lui Alioa, dup ce printro serie de fapte i
mprejurri i caracterizeaz normalitatea sa, perfecta sa sntate
trupeasc. Prin aceast cugetare, Dostoievski caut s ne defineasc
normalitatea religiozitii lui Alioa i l pune, ntradevr, pentru a-i
ncerca religiozitatea, n faa unui lucru teribil. Stareul Zosima, pe care
Alioa l adora i n cuvntul cruia credea cu toat puterea lui
sufleteasc, moare. Muli, n timpul vieii lui, l crezuser aproape un
sfnt. Acum, cei care au venit de attea i attea ori la el, ascultndu-i
sfaturile mntuitoare, sufletul acela spiritual care fcea atta bine
rspndindu-se n adieri n jurul lui, ateptau ntradevr n jurul
cadavrului lui Zosima s se petreac minunea. Ce minune ateptau ci?
Sfinii, aa tiau aceti oameni, nu putrezesc. ns cu leul lui Zosima se

268

Nichifor Crainic

ntmpl un lucru groaznic: imediat dup ce stareul i-a dat duhul, leul
lui intr n putrefacie i elibereaz un miros insuportabil n chilia
mnstireasc unde era aezat.
Faptul acesta i-a cltinat pe muli n credina lor i n ncrederea
pe care o avuseser n puterea spiritual, duhovniceasc a lui Zosima,
dar l-a cltinat pentru moment i pe Alioa. Se pare c Alioa nsui s ar
fi ateptat ca veneratul duhovnic s nu putrezeasc, s fie un semn de la
Dumnezeu c omul acesta a fost, dac nu un sfnt, aproape un sfnt.
Toat dragostea lui profund pentru stare e contrariat prin aceast
groaznic realitate, n lumina creia trebuie s considere el acum
moartea lui Zosima, nu nsi semnificaia nvturii lui.
E cu tot sufletul lui aproape de revolt. Repet, ntrun moment
de ndoial dureroas, cuvintele aproape injurioase pe care fratele su
Ivan Karamazov le spunea la adresa divinitii, considernd nedreptile
din lume. Nu-i lipsete nici ispita n acest moment de descumpnire, de
dezechilibru sufletesc, de ndoial tragic creat n sufletul lui de
moartea lui Zosima i putrefacia n care intrase cadavrul. Ispita i se
ofer imediat n forma amicului nostru Rahitin, seminaristul care,
raionalist din fire, ncearc s-i pun o serie de probleme, de chestiuni
tocmai pentru a-i spulbera orice urm de credin, profitnd de momentele
de ndoial. Neizbutind pe calea acestei ispitiri spirituale, Rahitin
ncearc pe calea celei pasionale. Gruenka, frumoasa prostituat care
i sedusese i pe btrnul Karamazov i pe Mitea, fratele lui Alioa, i
atta lume din jurul ei, era foarte jignit c Alioa nu-i acorda nici un fel
de atenie pasional, de aceea pune la cale seducerea lui Alioa cu
ajutorul lui Rahitin, pe care l pltea pentru aceasta cu 25 de ruble.
Alioa primete aceast propunere tocmai n momentul greu al
ndoielilor sale, cnd cadavrul stareului Zosima zcea nc nengropat,
i i face Gruenci o vizit. Ea l trateaz cu ampanie, voind s-l
ameeasc, i se azvrle pe genunchi; era o femeie foarte seductoare,
ns n tot timpul acestei vizite, Alioa se poart cu atta nalt
demnitate i att sentiment uman fa de aceast prostituat care vrea
s-l seduc, nct n cele din urm, ea i cade n genunchi, cerndu-i
iertare pentru ceea ce voia s fac cu el.
Nici un fel de ispit prin urmare, nici dc ordin intelectual, care
au sedus pe atia din eroii lui Dostoievski, nici de ordin pasional, care

Dostoievski i cretinismul rus

269

au sedus cealalt parte a eroilor lui Dostoievski, nu-1 deruteaz pe


Alioa, cu toate c el se gsea ntrun moment de crncen ndoial.
Cu acest sentiment de dreptate lezat lui i se prea c
Dumnezeu l nedreptise pe stareul Zosima, fcndu-1 de rsul lumii,
prin aceast aa de rapid putrezire a trupului su , cu acest sentiment
de durere se ntoarce seara la mnstire, n jurul catafalcului stareului.
Aici are loc unul dintre cele mai frumoase, mai nalte i mai semnificative
capitole de literatur ce se pot citi vreodat; e faimosul capitol intitulat
Nunta de Ia Cana, pe care Merejkovski i ntemeiaz aproape toat
gndirea lui filozofic. Ce este aceast Nunt de Ia Cana, faimoas n
toat literatura dostoievskian? ntre pericopele evanghelice care se
citesc la moartea unui monah, e i aceasta cuNunta de la Cana Galileii,
minunea prefacerii apei n vin. Pare aa de ciudat, pare ntradevr tot
ce poate s fie mai paradoxal ca ideea de nmormntare s se apropie de
ideea de nunt. Cnd a intrat Alioa, se citea tocmai aceast pagin din
Evanghelie. Pe msur ce ascult, i face refleciile lui de om obosit.
Cnd pasajul din S f.' Evanghelie se termin, Alioa adoarme, dar
dormind ca i cum nimic nu sar fi ntmplat, ca i cum nu sar fi
ntmplat aceast trecere n vis, nunta de la Cana Galileii continu s se
desfoare mai departe n somnul lui, trecnd din Evanghelie direct n
vis. Accast nunt i apare deodat rsturnat n ordinea ei supranatural;
l vede pe stareul Zosima, vesel, petrece mpreun cu ei, bea el nsui
din vinul care se obinuse din ap i este de o cereasc veselie; cu aceast
veselie l ntmpin pe Alioa i l ndeamn s priveasc i el strlucirea
de soare a mirelui acestei lumi, care particip la nunt.
Dup aceast scen cu visul i aceast viziune magnific a unei
nuni cereti, a unei nuni rsfrnte dincolo, n lumea supranatural,
Alioa se deteapt i nimic din ndoiala lui de mai nainte nu mai e n
sufletul lui. lese afar n noapte; era un cer nstelat, cum rareori se poate
vedea, o noapte clar, albastr, n care nsui pmntul se srut cu
cerul, i n aceast noapte sufletul lui se desface ntrun nalt extaz de
religiozitate, fr nimic anormal sau excepional n el. Orice urm de
ndoial dispruse din sufletul acestui tnr i acum lucrurile i se preau
c i au mersul lor normal i c stareul Zosima n a fost deloc
nedreptit, cci Dumnezeu a fcut ca trupul lui s putrezeasc imediat.

270

Nichifor Crainic

Ce legtur este ntre aceast nunt de la Cana Galileii i ntre


faptul groaznic al putrezirii trupului stareului Zosima? i care e
adevrul pe care l exprim Dostoievski aici, cnd prin acest vis, prin
aceast nunt ne face s credem c sufletul lui Alioa sa mpcat cu
totul? Este acea idee din Evanghelia de la Ioan, care i plcea att de
mult lui Dostoievski i pe care o citeaz att de des i prin gura stareului
Zosima, dar i direct, foarte deseori n cugetarea lui: Dac bobul de
gru plantat n pmnt nu putrezete, el rmne sterp; dar dac bobul de
gru aruncat pe pmnt putrezete, atunci d road mult. Aici e ideea
marii transfigurri care st de fapt la baza ntregului cretinism, cci ce
este n esen cretinismul, dect aceast transfigurare a naturii ctre o
ordine supranatural?
Prima minune pe care Mntuitorul a svrit-o n activitatea sa
pmnteasc a fost aceast transformare a apei n vin, aceast
supranaturalizare a vieii, a naturii nsi. De ce a fcut aceast
transformare a apei n vin? Pentru ca lumea s aib mai mult bucurie,
a trebuit ca divinul nvtor s transforme apa n vin. n viziunea pe
care o are Alioa, a acestei nuni cereti, luminat de o bucurie care a fost
dat prin sorbirea vinului, l vede n cer pe stareul Zosima i atunci ce
importan mai avea faptul c trupul lui intrase deja n putrefacie?
Cnd, n credina lui, Alioa l vedea dincolo, transformat total,
supranaturalizat, trecut din ordinea pmnteasc n ordinea cereasc,
atunci tocmai aceast putrefacie i capt sensul ei adevrat, ca bobul
de gru care trebuie nti s putrezeasc, pentru ca din el s se ridice
lujerul fraged ce va purta road mult mai departe.
Acesta e sensul apropierii dintre nunta de la Cana Galileii i
faptul groaznic al putrezirii lui Zosima pe catafalc, apropiere pe care o
face Dostoievski tocmai pentru a defini mai clar pentru noi credina i
natura credinei religioase a lui Alioa.
O alt scen tot aa de semnificativ, care completeaz
personalitatea lui Alioa, e aceea a copiilor; nam s v povestesc
aceast scen. E iari una dintre cele mai frumoase i mai sfietoare
buci ce se pot citi. E povestea acestui lliua, un copil de coal care,
pentru a apra onoarea printelui su, ajunge n cele din urm s se
mbolnveasc i s moar. Colegii de coal, care l prigoniser i l
batjocoriser pentru c avea un tat infam, cu nume ru, sub influena

Dostoievski i cretinismul rus

271

iubirii lui Alioa Karamazov, un fel de apostol al acestor copii, se adun


n jurul patului srac unde zcea Iliua i treptat, treptat, sufletele lor se
transform complet, asistnd i participnd la suferina prietenului lor
de coal.
Alioa i ncepe misiunea lui de cretin n lume prin aceti copii:
i face s participe la toat desfurarea bolii lui Iliua i a nmormntrii
lui, iar ei particip cu un entuziasm ntradevr extraordinar, care te
covrete pe tine, cititor.
De unde aceti copii i artaser nainte, n cea mai mare parte,
latura meschin care e n fiecare din noi, chiar dac suntem copii,
treptat, treptat, nclzii de flacra acestei realiti a vieii lui Iliua, a
suferinei i morii lui, se dezvolt n ei un elan nemsurat de iubire i
de emoie: unul pentru alii i toi pentru Iliua, la un loc. Ei duc
cociugul pe umeri, de unde pn atunci l btuser cu pietre; fac tot ce
trebuie la o nmormntare. Se repet, n alt formul, scena copiilor pe
care o cunoatem din viaa prinului n Elveia. E foarte semnificativ
pentru cugetarea lui Dostoievski aceast repetiie i aceast insisten
asupra copiilor. Alioa le ine i o cuvntare, dup ce piatra a fost pus
peste micul mormnt al nefericitului Iliua. Ce credei c le vorbete
Alioa cu aceast ocazie copiilor? S nu v ateptai la nici un fel de
gndire profund i surprinztoare, nici la vreo interpretare uimitoare
sau genial a morii, fiindc ne gsim n faa morii. Tot ce le vorbete
Alioa acestor copii, el nsui fiind abia un adolescent, e o bun amintire
pe care trebuie so pstreze despre tovarul lor. Aceasta e toat
filozofia acestor tinere viei, pe care le-o recomand Alioa, n faa
morii: o bun amintire pe care trebuie so pstreze despre prietenul lor,
pentru c cel mai bun lucru ce se poate avea n viaa aceasta e o bun
amintire, ca prin ea continuu s ne putem noi nine mbuna n orice
moment. Dai-mi voie s cred cu Dostoievski c e una din cele mai
adnci nelepciuni ce se pot recomanda n via.
Nu e ntia oar cnd ntlnim aceast idee la Dostoievski. De
altfel are nu numai o semnificaie unic i imediat, ca n cazul lui
Alioa i al copiilor din jurul su, dar capt un sens adnc infinit, un
sens metafizic.
V aducei aminte de Visul unui om ridicol, poemul acela
filozofic care arunc o lumin magistral asupra ntregii concepii de

272

Nichifor Crainic

via a lui Dostoievski acolo e vorba de amintirea prin vis a


paradisului care a fost odinioar pe acest pmnt i pe care pcatul
omului l-a vetejit i l-a deteriorat. Dostoievski numete acest paradis
A rcadia, dup elinii vechi Arcadia fericit, i aceasta revine necontenit
n gndirea lui Dostoievski. Accast amintire a paradisului e prezentat
i n filozofia stareului Zosima, atunci cnd vorbete de fratele su
muribund, care preuia att de mult ciripitul psrilor, tremurul fraged
al frunzelor. Toate aceste lucruri, lumina care strlucete n ochii att de
frumoi i nevinovai ai copiilor, sunt sugestii sau rmie pe care
aceast lume le mai are dintrun mare lucru care a fost odat i care nu
mai este; sunt ca nite fragmente rtcite ale acestui rai terestru de
odinioar, acum deteriorat, toate aceste lucruri frumoase i gingae prin
excelen ale acestei lumi: un ciripit de pasre, un tremur de frunze sau
ochii copiilor nevinovai sunt sugestii ale acestei lumi superioare pe
care sufletul nostru o dorete necontenit. Sunt prilejuri ale unor profunde
i negrite amintiri, care zac n fundul sufletului nostru omenesc.
De ce sufletul omenesc e att de nempcat n lumea n care
triete astzi? Fiindc n adncul lui zace aceast amintire a unei
fericiri care a fost odinioar i pe care acest suflet o dorete din nou.
Iat ce nelege Dostoievski printro bun amintire pe care
trebuie so pstrm n sufletul nostru. Din felul n care e rostit de
Alioa, Dostoievski adncete aceast infinit perspectiv metafizic,
religioas a vieii noastre pmnteti i o pune n legtur cu nsi
moartea.
i acest lucru are semnificaie n cugetarea lui Dostoievski,
fiindc moartea pentru cugetarea lui religioas e tocmai aceast
putrefacie a bobului de gru, din care va trebui s izbucneasc, dup
procesul acestei putrefacii, planta cea nou a omului transfigurat, a
omului nemuritor.
Imaginea, cum v aducei foarte bine aminte, e a Apostolului
Pavel care, lund versetul cu bobul de gru din Sf. Evanghelie, dezvolt
mai departe aceast imagine magnific a realitii terestre, alturi de
realitatea supraterestr.
ldeea aceast de bun amintire, afirmat n faa morii, e
recomandat unor copii i aceasta e iari senini ficativ pentru cugetarea
lui Dostoievski. Am vzut puini dintre eroi care s se transfigureze n

Dostoievski i cretinismul rus

273

decursul evoluiei lor, n crile lui Dostoievski. Probabil c el credea


puin n puterea de transformare a eroilor si maturi, dar fr ndoial
c el credea cu toat tria n posibilitatea de transformare a acestei lumi
prin copii, prin generaia tnr. Copiii acetia sunt aproape ngeri care
apar din mijlocul tainei ce ne nconjoar la lumina acestei existene.
Dac noi putem s-i pstrm necorupi de rutatea acestei lumi, dac ei
ar putea s creasc prin urmare, cu toat buntatea primordial pe care
o aduc ei din misterul de dincolo de aceast via, fr ndoial c o
astfel de generaie ar putea s reliefeze dintro dat ceea ce Dostoievski
numete raiul pe pmnt; ar putea, prin urmare, ca prin ei viaa s se
realizeze din nou pe aceleai temeiuri ale iubirii instinctive, ale iubirii
care circul ca seva n plante, i pe care Dostoievski o concepe ca
asistnd i dominnd cu lumina ei infinit i dumnezeiasc paradisul de
odinioar. nc o dat, Dostoievski crede c raiul pe pmnt se poate
realiza; crede, prin urmare, c aceast mhnire, aceast nepotolire,
nemulumire a sufletului nostru cu situaia n care se gsete, cu
realitile date n care trim, nseamn posibilitatea ca amintirea din
adncul sufletului nostru s se transforme ntradevr n raiul pe
pmnt, s ajungem din nou la ceea ce au trit primii oameni direct i
ceea ce credem noi c a rmas numai o obscur, frumoas i att de
dureroas amintire a subcontientului nostru.
Dostoievski spune, la sfritul poemului su Visul unui om
ridicol, c raiul pe pmnt e o chestiune de ore i de zile; n momentul
cnd oamenii ar nelege i ar voi s se iubeasc ntre ei, prin urmare n
momentul cnd n umanitatea ntreag ar izbucni acel element al
buntii primordiale, n care Dostoievski crede cu toat puterea lui i
care e nnbuit sub rutatea oamenilor, sar putea realiza raiul pe
pmnt.
Totul, zice el, e o chestiune de voin a omului, dar, nc o dat,
aceast voin a omului trebuie s fie ajutat de Dumnezeu. Dostoievski
e un cugettor eminamente religios. Cu aceast credin apocaliptic n
posibilitatea de transformare a omului, de realizare a raiului care a fost
odat pe pmnt, culmineaz gndirea sa religioas.

ncheiere

Din prelegerile fcute pn acum am putut s ne dm seama de


multiplicitatea problemelor pe care le ridic gndirea literar a lui
Dostoievski. Dar aa cum a fost anul acesta cursul, adic un rezumat a
ceea ce trebuia s zic, cred c v ai dat seama de un lucru: ce arztor de
actual este gndirea lui Dostoievski. Nici un scriitor de talia lui nu e
att de actual n tot complexul gndirii lui. 1 sa spus profetul revoluiei
ruse, n sensul c el a descris cu anticipaie catastrofa rus. Dac
Dostoievski e profetul catastrofei ruse, eu cred c nu e nici un motiv s
ne ndoim c acelai Dostoievski, pentru aceleai motive care zac n
fora genialitii sale, poate fi profetul renaterii cretine n Rusia. Cci
n aceasta st genialitatea unui mare scriitor, a unui mare artist, a unui
mare gnditor, s anticipeze pentru un timp evoluia spiritului, cel puin
din ara lui. Nu exist geniu dect n msura n care acest geniu este un
Rawnbrecher, un sprgtor de drumuri noi, un deschiztor de perspec
tive noi naintea spiritului uman, i Dostoievski far doar i poate este
unul din aceste mari genii, deschiztor de largi perspective n faa
umanitii. n prima parte a prelegerilor pe care i le-am nchinat sa
putut vedea c acest gnditor complet pune unul din cele mai veridice,
mai adnci i mai reale diagnostice ce se puteau pune societii noastre
modeme. n ce const rul de care sufer aceast societate, Dostoievski
a spus-o n magistralele lui analize pe care le cunoatem din aceast
prim parte a prelegerilor noastre. i apoi, n a doua parte, gndirea lui
constructiv d i soluii prin care lumea sar putea mntui din rul

276

Nichifor Crainic

catastrofal de care sufer astzi. Fiindc ceea ce spune Dostoievski este


valabil pentru Rusia i pentru ntreaga societate omeneasc modern.
Nimeni n a analizat mai adnc dect el aceast societate uman modern
n lumina concepiei cretine, cci aceasta este nota specific a geniului
lui Dostoievski. Am spus c aceast analiz o face prin metoda lui
antropologic, adic prin analiza sufletului omenesc nainte de toate.
Ceea ce critic el este rul pe care el l descoper n compoziia
sufleteasc a omului modem. Ceea ce vrea s construiasc nou prin
reforma societii modeme este binele, sunt firele de aur pe care le
descoper sub acest ru i pe temeiul crora crede el s poat dezvolta
viitoarea societate cretin, n care binele s triumfe. Aceast actualitate
a gndirii lui Dostoievski poate fi privit din mai multe puncte de
vedere, i din punct de vedere politic, i din punct de vedere social, i
din punct de vedere filozofic, i din punct de vedere pedagogic, dac
vrei. S lum de pild aceast actualitate a ei din punct de vedere
filozofic.
n ce const rul dup Dostoievski? n deplasarea de valori de la
realitatea vieii la umbra ei, deplasare pe care a efectuat-o inteligena
discursiv sau raiunea individualist. n inteligena care funcioneaz
pentru inteligen i care fabric valori alturi de realitate, Dostoievski
vede prima mare eroare n care a czut omul modern. n acel poem
filozofie, Visul unui om ridicol, care sintetizeaz ntreaga lui concepie
despre lume, el spune lmurit c marea eroare n care a czut omul
modem este aceasta: de a preui mai mult cunoaterea vieii dect viaa
nsi, cunoaterea legilor fericirii mai mult dect fericirea nsi.
E caracteristic aceast deplasare i pentru filozofie, i pentru
tiina modern. Inteligena, raiunea, judecnd, funcionnd prin ea, e
n stare s justifice orice, i n aceast diabolic putere stau unele dintre
relele vieii modeme. Gndii-v mai bine la acest lucru, i pentru ca el
s nu vi se par paradoxal, de pild ce nseamn avocatura? Avocatura
este acel exerciiu al raiunii prin care omul caut s justifice orice,
indiferent dac acest orice este rul sau binele, dar mai ales ea caut s
justifice ceea ce este ru. Ei bine, rul acesta avocaial a devenit o
funcie a raiunii nu numai aplicat n domeniul juridic, dar aplicat n
domeniul filozofic i n domeniul tiinific, cci aceasta intereseaz n
primul rnd. Dac bunoar pe temeiurile tiinifice sa putut crea, cu

Dostoievski i cretinismul rus

277

0 logic destul de impresionant, o moral tiinific ce fcea apologia


stncii Tarpeice (e morala lui Emst Haeckel), dac sa putut ajunge la
aceast absurditate, este pentru c inteligena a funcionat dezlipit de
taina etern a vieii i suspendat n vnt, a funcionat ca inteligen
pentru inteligen, numai pentru deliciile intelectuale pe care ea putea
s i le procure prin propriile ei mijloace. Dac filozofia modern a
ajuns s justifice pesimismul i pesimismul aplicat a crui ultim
concluzie este sinuciderea, aceast eroare se datorete funciei detaate
de via a inteligenei.
Dac pe baze tiinifice aceeai inteligen a ajuns s susin
aa-zisele adevruri freudiste sau aa zisele adevruri i mai mari ale
doctorului Magnus Hirschfeld de la Berlin, arse spre marele regret al
coreligionarilor si din Romnia, nelegei ce nseamn erorile la care
poate s ajung o inteligen detaat de taina vieii i de scopurile
eterne pe care viaa le are.
n prima faz de for critic a concepiei lui Dostoievski,
inteligena, prin urmare raiunea luat n sine, dezlegat de via, apare
ca o blestemat fabric de rele, ca mij loc prin care valorile conductoare
n viaa modern se falsific necontenit, deplasndu-se de la esenial i
de la primar ctre secundar. Reamintesc ce-am spus ntruna din aceste
prelegeri: atitudinea pe care o ia Dostoievski fa de ceea ce lui i se pare
c reprezint prin excelen funcia nefast a raiunii n cartezianism.
1van Karamazov, ntruparea acestui spirit euclidian al raiunii discursive,
repet el nsui, fr s citeze numele autorului, faimosul dicton al lui
Descartes: cogito, ergo sum, la care concepia pozitiv a lui Dostoievski
i opune formula n care se sintetizeaz gndirea stareului Zosima:
Sunt s iubesc, formula n care se cuprinde nsi esena vieii, fiindc
aceast esen a vieii nu este cogito, ci este sunt; cogito e o valoare
secundar, fiindc nti sunt i pe urm gndesc, i afirmaia aceasta:
sunt i prin urmare destinul meu e s iubesc, e corectura genial pe care
Dostoievski o face la eroarea comis de raiunea discursiv. Dac avem
s cutm o apropiere ntre felul de a gndi al lui Dostoievski i filozofia
contemporan, gndul ne duce imediat la filozoful Henri Bergson. E o
mare apropiere ntre spiritul bergsonian i spiritul dostoievskian, o
apropiere absolut incidental, fiindc eu cred c nici Bergson nu l-a
cunoscut pe Dostoievski atunci cnd i-a formulat primele elemente ale

278

Nichifor Crainic

filozofiei lui, i aici nu ncape nici o discuie, Dostoievski nici n a


bnuit mcar existena lui Henri Bergson, a crui filozofie nu apruse
nc pe vremea lui. Dar n procesul acesta de demascare a erorilor
raiunii discursive se gsesc amndoi bra la bra, n aceeai atitudine.
Partea de critic a filozofiei bergsoniene nu e dect un denun magistral
al erorilor svrite de inteligena discursiv.
Deosebirea const n faptul c acest proces se petrece la Bergson
dup metoda filozofic, iar la Dostoievski se petrece dup metoda
creatoare a marelui artist, care domin ntotdeauna geniul su. n ce
const, dup Bergson, eroarea aceasta a inteligenei discursive?
Inteligena discursiv nu lucreaz, zice Bergson, cu lucruri, ci cu idei
despre lucruri, cu concepte despre lucruri. Ce e conceptul? E o umbr
vag a lucrului, o abstractizare a acestuia.
Aici se concepe falsificarea care d natere, pe urm, ntregului
sistem filozofic cldit de inteligena discursiv. Aceasta nu poate cldi
dect o observaie generalizat; plecnd de la conceptul lucrurilor i nu
de la lucrurile nsei, formuleaz generalizri. Lucrurile sunt diverse n
realitate. Inteligena discursiv ns nu poate lucra niciodat cu
diversitatea lucrurilor. Aceasta o ncurc teribil; realitatea o ncurc
prin urmare, pentru c realitatea e aceea care e aa de divers i atunci
e un fel de repulsie, dac voii, pe care o are n faa realitii aa de
variate. Pentru a putea lucra, inteligena discursiv caut notele comune
ale lucrurilor, ceea ce e comun, prin urmare, n toate lucrurile sau, mai
bine zis, ceea ce e comun n conceptele despre lucruri. Pe acest fond
comun i cldete inteligena discursiv generalizrile. Ce se ntmpl
ns? Esena fiecrui lucru e nota lui comun cu toate celelalte lucruri
sau e nota specific, particular a fiecrui lucru? Dup Bergson, esena
fiecrui lucru e ceea ce e particular n lucruri, nu ceea ce e general. i
atunci inteligena discursiv, lucrnd numai cu ceea ce e general,
prezint numai raporturile exterioare din lucruri, elabornd astfel o
foarte palid i deprtat imagine a realitii adevrate. Cu ct inteligena
e mai abstract, cu att elaborrile ei sunt mai nalte i mai sintetice, cu
att concluzia la care ajunge imaginea filozofic pe care o creeaz ea
despre lume e mai deprtat de realitatea vieii.
Fiindc, nc o dat: aceast inteligen discursiv, folosind
numai notele comune ale lucrurilor, lucreaz, prin urmare, numai cu

Dostoievski i cretinismul rus

279

aparenele lor, uitnd acest fals mare pe care l d filozofia discursiv


i fcnd aceeai deplasare de la esenial, de la primar ctre secundar,
pe care o demasc Dostoievski. Ce soluie gsete Bergson pentru
cunoaterea adevrat a realitii? Soluia lui Bergson e, cum tii,
cunoaterea intuitiv n locul celei discursive. Prin aceast cunoatere
intuitiv, pretinde Bergson, putem ptrunde direct n inima lucrurilor,
n esena lor, n ceea ce e particular, original i dat o singur dat n
fiecare lucru. Ce este aceast cunoatere intuitiv n filozofia lui
Bergson? Ce c intuiia bergsonian? Intuiia, spune Bergson, e instinctul
reflectat n contiin; e puterea aceasta direct prin care, suspendnd
raiunea discursiv, putem lua direct contact cu inima lucrurilor, i chiar
atunci cnd nu putem s spunem ce e acest contact, l trim. i aici, n
partea constructiv a filozofiei bergsoniene, gsim o profund asemnare
cu Dostoievski. n cugetrile stareului Zosima se afl, ntre altele,
aceast cugetare: iubii fiecare lucru n parte, fiindc prin aceast iubire
vei ptrunde n taina care zace n toate lucrurile. Prin iubire, ca mijloc
de cunoatere aplicat fiecrui lucru, putem ptrunde n taina lor, fiind
o for foarte asemntoare, dac nu identic, cu ceea ce nelege
Bergson prin intuiie; acelai instinct, dac vrei, ajuns la contiina de
sine, din teoria cunoaterii intuitive bergsoniene. Ptrunderea aceasta
n esena lucrurilor pe cale intuitiv nu e, firete, o idee pe care s o fi
descoperit Dostoievski i nici Bergson. E o idee veche. O cunoatem n
primul rnd din vechea filozofie greac i n special din filozofia lui
Platon: c teoria et osului platonic. O gsim apoi dezvoltat n filozofia
lui Dionisie Areopagitul, att de apropiat de a lui Platon, un gnditor
pe care vi-1 recomandm, cu toat insistena, pentru ca s putei ajunge
cu ajutorul lui la esena gndirii cretine mistice. Dup Dionisie
Areopagitul, el nsui un neoplatonician, cum se zice de obicei, dar nu
se tie precis dac a fost contemporan cumva cu Plotin sau ulterior lui
(unii cred c ar fi trit n veacul al V-lea, al Vl-lea; e o chestiune cu
desvrire nedezvoltat n istoria filozofiei i a religiei, dar, n orice
caz, Dionisie Areopagitul nu e plotinian, ci platonician, ntruct sunt
elemente din filozofia lui Platon sudate, contopite n concepia cretin
a gndirii lui), universul spiritual are doi poli: un pol n zenitul spiritual
i cellalt n nadirul spiritual. Aceti doi poli sunt dou mari focare de
iubire. S zicem c n zenit e focarul de iubire divin, e Dumnezeu

280

Nichifor Crainic

nsui, iar jos, la marginea opus a universului, n nadir, e focarul de


iubire uman. ntre aceste dou focare de iubire exist o necontenit
atracie: cele dou focare de iubire tind unul ctre altul; e prin urmare
un elan de sus n jos, de la Dumnezeu ctre om, un elan al iubirii, al
mbririi, i un elan de jos n sus, al iubirii omeneti ctre Dumnezeu,
n aceeai dorin de mbriare. n aceste dou puteri de atracie st
nsi esena lumii i a vieii, dup filozofia lui Dionisie Areopagitul.
Adevrul mistic pe care l exprim aceast filozofie de flacr i de
lumin e, de fapt, acelai adevr pe care l rostise mai nainte i Sf.
Apostol Pavel, vorbind despre cele trei mari virtui cretine: credina,
ndejdea i dragostea, care e mai mare dect toate. Dup Apostolul
Pavel, dragosteae principiul uni versului nostru spiritual. Dac analizm
i dac Dumnezeu ne ajut, vom analiza n cursul de anul viitor
gndirea diferiilor mari mistici cretini, vom descoperi c aceast idee
de dragoste atotcuprinztoare i atotnelegtoare este esena oricrei
cugetri i oricrei viei mistice. n analizele geniale pe care le face
vieii mistice un gnditor, el nsui mistic, cum a fost Jean de la Croix,
sau pe numele lui adevrat, Juan de la Cruz, fiindc e spaniol, iubirea
joac acest suprem rol de nelegere a omului pentru Dumnezeu i a lui
Dumnezeu pentru om. Extazul mistic, care e suprema mbriare a
acestor dou tendine de dragoste, din cretetul cerului spre pmnt, de
la Dumnezeu spre om i de la om spre Dumnezeu, extaz care e ciocnirea
de lumin a acestor dou puteri ce se ntlnesc laolalt, e caracterizat
tocmai ca o mbriare a iubirii, ca o nunt&spiritual, cum zic cei mai
muli dintre mistici. tiina mistic e numit tiina prea fericiilor,
tiina sfinilor, fiind cunoaterea lui Dumnezeu fa ctre fa, direct.
Aceast cunoatere presupus din ordinea supranatural a lucrurilor
const dup moarte din raportul de dragoste ce se stabilete ntre
Dumnezeu i fericiii care l pot vedea fa ctre fa. n ordinea
supranatural, forele celelalte ale religiei nceteaz, credina nceteaz
de a funciona, fiindc nu-i mai are rost, nceteaz de a mai funciona
i sperana. Ceea ce nu nceteaz niciodat s existe n ordinea
supranatural e dragostea. De aceea dragostea e mai mare dect toate,
n ordinea supranatural, dragostea supravieuiete tuturor virtuilor
mari care regleaz viaa noastr pe acest pmnt. Extazul mistic nu e

Dostoievski i cretinismul rus

281

dect un moment, o scnteie fugitiv, o clip din aceast suprem


cunoatere a lumii fericiilor.
Prin urmare, suprema form de cunoatere, dup orice gnditor
mistic i dup orice mare mistic care a trit n acest adevr, este iubirea,
nu inteligena, fiindc inteligena mai ales se mortific n ceea ce Juan
de la Cruz numete noaptea obscur. Dincolo de aceast noapte
obscur funcioneaz dimineaa strlucitoare de cunoatere fa ctre
fa a lui Dumnezeu, numai prin iubire, lat ce rol joac iubirea n
ordinea cunoaterii omeneti. De aceea spuneam c aceast idee nu-i
aparine lui Dostoievski. E ns o idee eminamente mistic i profund
cretin; prin dragoste putem descoperi adevrata esen a lucrurilor i
dragostea; prin urmare, e calea far gre care ne poate duce la cunoaterea
ei.
Pentru acest principiu de cunoatere i v rog s nu nelegei
cunoatere n sensul inteligenei discursive, cunoatere prin concept, ci
cunoaterea prin care trim n noi esena lucrurilor din afara noastr
estetica german are un cuvnt care a fost foarte mult discutat i care se
potrivete i aici foarte bine. Cum putem nelege opera de art? O
putem nelege, zice aceast estetic, prin Einfuhlung, o transpunere
a noastr n esena operei de astzi, i prin Einfuhlung lum noi
cunotin de aceast esen. Einfuhlung e o transformare a noastr
nuntrul operei de art, pentru a o tri. Ei bine, acest fel de ptrundere
direct n esena lucrurilor e iubirea ca for de cunoatere, aa cum
nelege Dostoievski sau, n acelai timp, aa cum o nelege Bergson.
S iau un exemplu care mi vine acum n minte, pentru a face mai
plastic aceast idee. Treci pe strad i ntlneti un ceretor. Dac
funcioneaz inteligena ta raportat la acest ceretor, vei gsi c
ceretorul acesta e foarte incomod pe strzi; i incomodeaz pe trectori,
e inestetic i contrazice n totul legea lui Trancu-Iai, fcut mpotriva
ceretorilor de pe strzi. E foarte raional, nu? i preocupat, treci mai
departe la treburile tale; dar aceasta e cunoaterea inteligenei noastre
discursive. Dar dac, desfcut puin de preocuprile tale, tu, care mergi
pe strad, te apleci un moment cu toat atenia sufletului asupra acestui
ceretor i dac te transpui un moment n el. trind toat neagra mizerie
a acestui ceretor, imediat, instantaneu se petrece ceva emotiv, o emoie
n tine: bagi mna n buzunar i-i dai banul dup care a ntins-o el pe a

282

Nichifor Crainic

lui. Cam aceasta e cunoaterea direct prin iubire, cunoatere care e o


trire a noastr n ceilali i o transpunere a noastr n nsi esena
lucrurilor.
Dac prin raiunea discursiv ne putem face o imagine aa de
palid i de deviat despre lumea sensibil, fiindc aceast imagine e
ntemeiat numai pe raporturile exterioare pe care noi le stabilim ntre
lucrurile lumii sensibile, n esena lumii suprasensibile nu putem ajunge
niciodat pe calea inteligenei discursive, ci numai pe calea aceasta a
ptrunderii luntrice prin marea i atotputernica putere a iubirii care,
nc o dat, e singura for, suprema for de cunoatere a realitilor,
fie aceast realitate din lumea sensibil, fie din ordinea lumii
suprasensibile.
Ideea aceasta, zic, e esena oricrei doctrine mistice, de acum i
de ntotdeauna. Prin aceast teorie a cunoaterii pe care o putem cldi
din doctrina lui Dostoievski, el se claseaz dintrodat n ordinea
marilor gnditori mistici. Ai vzut c, vrnd-nevrnd, pentru a cuta
s-l caracterizez ct de sumar n faa dumneavoastr, a trebuit s m
ntorc la Platon, la Dionisie Areopagitul, i dac ar fi s-i cutm filiaia,
trebuie s ne ducem numai la gnditori care stau pe aceast linie. Ai
vzut c aceast atitudine a lui Dostoievski e opus frontal cugetrii
discursive cogito, ergo sum a lui Descartes. Descartes e filozoful care
n epoc a fost considerat de lumea apusean i n special de catolicism
un filozof eminamente catolic. De ce? Catolicismul reprezint n
special, ca putere de gndire, aceast atitudine de mbriare a funciei
inteligenei discursive. n cea mai mare parte, filozofia scolastic e
opera acestei inteligene discursive, iar filozoful eminamente catolic,
doctorul suprem al Bisericii catolice n filozofie, e Toma de Aquino, a
crui gndire ntreag e ntemeiat pe inteligena discursiv i care,
atunci cnd e s se reazeme pe marii cugettori clasici, trebuie s
recurg ntotdeauna nu la Platon, ci la Aristotei, fiindc Aristotel nsui
e din ordinea gnditorilor care strbat calea cunoaterii prin mijlocul
raiunii discursive. i aici e o mare deosebire pe teren filozofic ntre
Ortodoxie i ntre catolicism. Filozofia catolic a pus preul principal
ntotdeauna pe inteligena discursiv; filozofia cretin ortodox a pus
ntotdeauna pre pe cealalt inteligen, pe cellalt fel de cunoatere,
prin intuiia dragostei atotcuprinztoare. E o mare deosebire care din

Dostoievski i cretinismul rus

283

punct de vedere filozofic st ntre noi, ortodocii, i catolici. nc o dat


i din acest punct de vedere prin urmare, prin atitudinea lui fa de
problema cunoaterii, prin soluia pe care o d el acestei probleme,
cunoaterea prin iubire, Dostoievski e un gnditor eminamente ortodox.
El se aaz n linia marilor gnditori mistici, ncepnd de la Dionisie
Areopagitul, trecnd prin toi cugettorii clasici ai patrologiei cretine
ortodoxe, pn la cei moderni, ajungnd la genialul Simeon Noul
Teolog, la care gsim aceeai idee, i pn la gnditorii de astzi, care
la rndul lor sau nscut din coala lui Dostoievski, caNicolae Berdiaev,
S. Pecerski, Nicolae Arseniev, Pavel Florenski, Karsavi i chiar
Merejkovski i atia alii ale cror nume circul astzi, toi formai n
spiritul dostoievskian i care laolalt creeaz coala religioas
dostoievskian, nscut din marele geniu de care ne-am ocupat.
Interprei ai romanului Fraii Karamazov au vzut n acest
roman ceva mai mult dect personajele ntrupate n el: au vzut
simboluri. Cei trei frai Karamazov sunt trei simboluri ale celor trei
Rusii. Dmitri Karamazov, un pasionat dezordonat n care domin
pornirile primitive necultivate, e simbolul acelei Rusii primitive, n
stare de natur, n care toate forele vieii colcie i se cheltuiesc n cea
mai mare dezordine. E Rusia n care n au intrat nc puterile
coordonatoare ale culturii.
Al doilea frate, mai mic dect acesta, Ivan Karamazov, reprezint
Rusia intelectual sau filozofic, a crei gndire o cunoatem astzi,
influenat pn la aservirea total de filozofia occidental, de gndirea
euclidian, aa de catastrofal cum o concepe i cum o critic Dostoievski.
Ivan e simbolul acestei Rusii raionaliste, care a ajuns la catastrofa
social i politic prezis de Dostoievski cu 60-70 de ani mai nainte.
i acum tot ce se face n Rusia pentru a distruge un om e o necontenit
raionalizare aplicat n domeniul practic, ncepnd cu acele faimoase
planuri cincinale; e aceast Rusie raionalist, filozofic, roab gndirii
discursive, care a fost capabil i care e capabil s justifice orice, cci
gndirea discursiv e capabil s justifice orice, i imaginea despre
lume pe care a creat-o Descartes, i o justific destul de bine, cu acelai
talent diabolic, i imaginea despre lume pe care a creat-o Karl Marx.
Ivan Karamazov, filozoful prin excelent din opera lui Dostoievski i

284

Nichifor Crainic

din romanul ultim al lui, e prin urmare aceast Rusie care sa prbuit
cu ajutorul inteligenei discursive.
Al treilea frate mai mic, Alioa Karamazov, iluminat de flacra
credinei cretine i rspndind mprejurul lui aceast putere
atotnelegtoare i atotsolidarizatoare a iubirii cretine, e cea de a treia
Rusie, pe care n o vedem nc, dar pe care Dostoievski a visat-o, a
dorit-o n tot timpul vieii lui, cu toat puterea geniului su. Nu e nici
un motiv s ne ndoim c aceast a treia Rusie va veni. Precum
Dostoievski a cunoscut aa de bine i a analizat aa de magistral Rusia
primitiv simbolizat n pasionatul dezordonat, Dmitri Karamazov,
precum a demascat i a anticipat dezastrul care venea, analiznd Rusia
filozofic simbolizat n Ivan Karamazov, tot aa, n puterea aceleiai
logici, nu trebuie s ne ndoim c va veni, cu certitudine, un timp cnd
se va realiza i aceast Rusie simbolizat prin figura de arhanghel a lui
Alioa Karamazov.
Dar nu numai aceast Rusie, pentru c Dostoievski nu concepe
numai Rusia. Ca artist, cugetarea lui universal o exprim n formele
concrete ale elementelor pe care le avea n jurul lui, i n primul rnd era
n jurul lui maica Rusia. n aceasta vedem nu numai Rusia, ci i ntreaga
Europ pe care Dostoievski a visat-o regenerat prin fora iubirii
cretine.

N 1C H IFO R C R A IN IC - S C H I DE P O R T R E T
(la 25 de ani de Ia moarte)

Personalitate controversat, amestec de serafic i de teluric,


teolog i om politic, poet i publicist, Nichifor Crainic este un caz pe
ct de complex, pe att de reprezentativ pentru o ntreag categorie de
crturari romni ieii din orizontul satului tradiional. Ei rmn fun
damental rani", oameni ai pmntului", respectuoi fa de tradi
ie, temeinici n gndire i n fapt, nu lipsii de mndria de a fi
depit pe cont propriu anonimatul istoric al speei, oarecum nelefuii" comportamental, de o vitalitate uneori exacerbat, surprinztori
att n patimi ct i n virtui. n aceast bun primitivitate se ntmpl
s zac mari resurse creatoare, apte de a se desvri prin instrucie i
de a trece n opere culturale de o fireasc originalitate, n care tradiia se
primenete fr extravagan, n chip realist i organic. Un Ion Creang,
un Nichifor Crainic, un Marin Preda au ncarnat n msura cea mai
nalt acest model" intelectual i creator n cultura romneasc.
Nichifor Crainic a fost, fr ndoial, un ins paradoxal i pe
seama lui se colporteaz destule poveti picante1, mai mult sau mai
puin adevrate - n spe, eflorescene ale brfei balcanice, de care la
noi nu scap dect sfinii. Or, hotrt lucru, Nichifor Crainic n-a fost
tocmai un sfnt...
Omul avea contiina nedesvririlor sale (ci o mai au
astzi?) i, la terminarea studiilor teologice, a refuzat s se preoeasc.
A devenit, ns, unul dintre marii profesori de teologie ortodox ai
vremii, iar un Dumitru Stniloae era ndreptit s scrie despre el
(Gndirea, an XIX, nr. 4, apr. 1940): Nichifor Crainic este cel dinti
teolog romn din epoca modern a istoriei noastre care scoate teolo
gia din cercul strmt i ocolit al specialitilor, prezentnd-o, ntr-o
form impuntoare, ateniunii generale a lumii intelectuale [...]
* A se vedea, de pild, pamfletul arghezian Ortodoxie cu uic", insinurile
lui Marin Preda din Viaa ca o prad sau des colportata poveste a apostaziei
conjuncturale din nchisoare (dup unii, Crainic, pentru un blid de terci", ar
fi acceptat s spun: Nu exist Dumnezeu"; dup alii, el ar fi spus de fapt:
Nu, exist Dumnezeu", gardianul neputnd sesiza nuana virgulei).

286

Nichifor Crainic - Schi de portret

Nichifor Crainic nnoiete prin reactualizarea tradiiei ntr-o teologie


care se mulumea cu cteva coji din aceast tradiie, primite pe calea i
de multe ori prin interpretarea ocolit a teologiilor apusene", svrind
o adevrat restaurare a teologiei romneti n duhul ortodox11.
Scriitor prolific i foarte stpn pe mijloacele sale:, profesor
universitar la Chiinu (1926-1931) i Bucureti (1932-1944), direc
tor al revistei Gndirea (1926-1944) i al ziarului Calendarul (19321933), ministru n guvernele Gigurtu i Antonescu (1940 i 1941),
laureat al Premiului Naional de Poezie (1930), Doctor Honoris Causa
al Universitii din Viena (1940) i membru titular al Academiei
Romne (1941), primenitor al nvmntului teologic romnesc i
mentor al ortodoxismului1* cultural, Nichifor Crainic a fost, dincolo
de avatarurile receptrii sale publice, una dintre personalitile cele
mai mplinite ale epocii interbelice, animat de o vie contiin misio
nar, pe linia deschis de Heliade, Koglniceanu i Blcescu, conti
nuat de un Hasdeu, de un Eminescu sau de un Iorga i ajungnd, mai
aproape de noi, pn la un Eliade, Noica sau uea.
Numele pe care i l-a impus nc din anii primului rzboi mon
dial i sub care l cunoate posteritatea, acela de Nichifor Crainic, este
de fapt un splendid pseudonim, nu doar prin rezonana sa tradiionalromneasc i ortodox-rsritean, ci mai cu seam prin semnificaiile
pe care le poart neostentativ (gr. nike-phoros, purttor-de-victorie
i crainic, vestitor", derivat probabil din crai, vocabul de noblee
arhaic, dar i de ncrctur religioas, evocndu-i pe regii magi craii de la Rsrit"): cel ce aduce vestea izbnzii".
Adevratul su nume era Ion Dobre; se nscuse la Bulbucata
(Vlaca), pe malurle Neajlovului, la 22 decembrie 1889, ntr-o familie
2 Nichifor Crainic este un scriitor la care pasiunea nu respinge claritatea i
ordinea ideilor, grupate n succesiunea strns a argumentrii, n luminoase i
temeinice structuri. Oricine strbate unul din eseurile lui Crainic, triete, la
sfritul lui, impresia unui lucru bine articulat n toate ncheieturile, limpede
determinat n spaiu, un adevrat organism autonom, din care este greu s
clinteti vreunul din elementele alctuitoare [...] n importanta micare a eseu
lui contemporan, Nichifor Crainic aduce simul construciilor solide, un patos
extras din contemplarea marilor simboluri ale culturii, cldura expunerii ideo
logice. Multe din eseurile scrise n ultimele dou decenii s-au orientat dup
modelul lui, scria Tudor Vianu n Arta prozatorilor rom ni.

La 25 de ani de la moarte

287

destul de umil. Dup copilria petrecut pe Sesurile natale (aa i va


intitula primul volum de versuri, aprut n 1916), va pleca la Bucu
reti, ca elev bursier al Seminarului Central; de pe acum, mai exact
din 1907, i ncepe activitatea publicistic, n periodice ortodoxe i
smntoriste (mai trziu, cutnd s defineasc sensul gndirismului, scria: Smntorul a avut viziunea magnific a pmntului
romnesc, dar n-a vzut cerul spiritualitii sale [...] Peste pmntul
romnesc, pe care din Sdmdntorul am nvat s-l iubim, noi vedem
arcuindu-se coviltirul de azur al Bisericii Ortodoxe"). ntre 1912 i
1916 urmeaz cursurile Facultii de Teologie din Bucureti. n anii
rzboiului de ntregire (1916-1918) va fi redactor permanent la Nea
mul romnesc al lui N. Iorga, pe atunci mare cruciat al romnismului
integral (Romnia a Romnilor, numai a Romnilor i a tuturor
Romnilor"). Murele istoric cu aur de apostol pare s fi fost princi
palul far al tinereii lui Crainic i omul pe care acesta l-a respectat cel
mai mult de-a lungul vieii lui, chiar i atunci cnd era evident c
poziiile lor spirituale i ideologice ajunsesr tot mai divergente (cam
de prin 1930). Dup rzboi, i va desvri studiile la Viena, unde va
avea, ca i Eminescu odinioar, o rodnic ntlnire cu cultura i litera
tura german (erau anii de glorie ai expresionismului), far a sacrifica
nimic din orientarea sa ortodox (o alt confirmare a observaiei lui
Blaga cum c influena german, spre deosebire de cea francez,
catalizeaz1*far a confisca).
nc din 1921 i ncepe colaborarea la Gndirea, pe atunci n
faza ei clujean, cu Cezar Petrescu la conducere. Desfoar o vreme,
n paralel cu gazetria, activitate de consilier cultural i editor, iar n
1926 va fi numit secretar general la Ministerul Cultelor i Artelor (sub
ministeriatul lui Vasile Goldi). A inut o vreme pagina religioas
duminical a ziarului Cuvntul (cruia mai trziu i va da faim Nae
Ionescu) i a fost colaborator apropiat al lui Pamfil eicaru (de care se
va ndeprta nu dup mult vreme) la un alt faimos ziar de dreapta:
Curentul. Din 1926, cnd Cezar Petrescu abandoneaz Gndirea,
conducerea ei este preluat de Crainic, care-i va imprima destul de
repede direcia ortodoxist (ceea ce nu va mpiedica gruparea n jurul
revistei a unei elite literare i culturale, altminteri greu reductibile la
acelai numitor: Ion Barbu, Vasile Bncil, Lucian Blaga, Dan Botta,
Al. Busuioceanu, Mateiu I. Caragiale, Oscar Walter Cisek, Aron

288

Nichifor Crainic - Schi de portret

Cotru, Radu Gyr, N. I. Herescu, Gib. M ihescu, Ovidiu Papadima,


Victor Papilian, Ioan Petrovici. Ion Pillat, Adrian Maniu, V. I. Popa,
Drago Protopopescu, Ion Marin Sadoveanu, Dumitru Stniloae, Paul
Sterian, Francisc irato, Al. O. Teodoreanu, Ionel Teodoreanu, Sandu
Tudor, Tudor Vianu, Pan M. Vizirescu, Vasile Voiculescu, G. M.
Zamfirescu i muli alii, dintre care unii, ce-i drept, numai temporar,
ca Tudor Arghezi, George Clinescu, erban Cioculescu, Petre
Pandrea, Mircea Eliade, Emil Cioran etc.). Tot n 1926 i ncepe cari
era universitar (unele dintre cursurile sale celebre - printre care i cel
editat pentru prima oar n volumul de fa - cunoscnd n epoc doar
o circulaie restrns, n form litografiat).
Anul 1930 deschide deceniul cel mai bogat al scrisului su. n
aceti ani apar (sau sunt elaborate), printre altele, ara de peste veac
(versuri - 1931), Cursul de teologie mistic (1935-1936), Puncte car
dinale n haos (1936), Ortodoxie i etnocraie (1937), Nostalgia para
disului (1940). La captul acestui deceniu de efervescen creatoare i
misionar, devine membru titular al Academiei Romne, pe locul
rmas vacant prin dispariia prematur a lui Octavian Goga, pe care-1
va elogia n discursul de recepie (mai 1941; i rspunde Lucian
Blaga, vechi prieten i colaborator, de care se va despri totui n anii
urmtori, mai mult din motive contextuale dect strict personale).
Dup 1940-41, apele se vor tulbura; amestecat n politica
vremii, n divergen cu mai toat lumea (dar mai ales cu umbra lui
Nae Ionescu i cu legionarii, de care cndva fusese destul de apro
piat), duce o via agitat, scrie mult mai puin, vneaz onoruri cu un
orgoliu cam exacerbat, care transpare mai trziu din memoriile sale, i
sfrete prin a fi hituit de comuniti, de care se ascunde prin mai
multe sate transilvnene, vreme de trei ani (1944-1947). Ajuns pe
minile acestora, intr n perioada cea mai cumplit a vieii sale, la
polul gloriei pe care o cunoscuse din plin; sunt ani lungi de suferin,
de umiline i compromisuri. El, care-1 judecase aspru odinioar pe
btrnul Miron Costin", socotind c omul nu este sub vremi, ci c,
dimpotriv, voina omului brbat este capabil s frng grumazul
monstrului", a trebuit s experimenteze pe propria-i piele (i conti
in) limitele umanului...
Este deinut vreme de 15 ani (la Vcreti i la Aiud), fr
sentin judectoreasc, eliberndu-se n 1962 - abia o umbr a crtu

La 25 de ani de la moarte

289

rarului i lupttorului de altdat. Accept com prom isul de a deveni


redactor la Glasul patriei, de unde se va pensiona n 1968 (an n care
tnrul Nicolae Manolescu l introduce curajos, cu 5 poezii i o not
bio-bibliografic, n volum ul nti din Poezia romn modern). i

definitiveaz Memoriile i alte manuscrise, viseaz s se reimpun


mcar ca poet (aa s-a nscut antologia conjunctural pe care un
Nedic Lemnaru a neles s o publice ca atare n 1990!), dar a murit
marginalizat, la 20 august 1972, ncondeiat de comuniti ca unul din
tre cei mai reacionari" gnditori din Romnia burghezo-moiereasc". Pentru el va fi fost poate marea eliberare, dezmrginirea" a
crei grandioas viziune liric o avusese cndva: $i de pe vrf de
munte m voi sui pe-un nor; / Zi grea, cutremurat va f i - o zi deadio - / Cnd inima-mi de tine fii voi dezlipi-o, /Am ar frumusee,
pmnt rtcitor"... Pe urma sa rmnea, n ateptarea unor vremuri
mai bune, dincolo de contradiciile omului i de calomniile epocii, o
oper teologic, literar i publicistic de un considerabil interes.
Prbuirea regimului comunist (petrecut chiar n ziua cnd se
mplineau o sut de ani de la naterea lui Crainic!) a creat contextul
revenirii sale treptate n circuitul public romnesc. n 1990, la Editura
Roza Vnturilor, a aprut ediia de poezii (n dou volume) ngrijit"
de Nedic Lemnaru, incluznd i versurile create mental" n temnia
Aiudului, care fac din autorul lor, alturi de Radu Gyr (1905-1975),
cel mai de seam poet al nchisorilor comuniste din Romnia. n 1991
i s-a publicat i prima parte a Memoriilor (Zile albe, zile negre), la
Casa Editorial Gndirea", de ctre acelai N. Lemnaru. Aceast
prim parte d seama de rstimpul dintre 1889 i 1945, fiind redac
tat, ntr-o prim form, pe vremea pribegiilor postbelice. Prin arta
evocrii, Crainic se nscrie printre cei mai strlucii autori de proz
memorialistic din literatura romn a secolului XX (L. Blaga, M.
Eliade, N. Steinhardt, M. Preda etc.). n anii din urm i s-au mai editat
ori reeditat alte cteva cri: Cursul de teologie mistic (1993, sub
titlul editorial Sfinenia - mplinirea umanului), Nostalgia paradisului
(1994)3, Puncte cardinale n haos (1996) - aceasta din urm, din
^ Este pe cale de realizare o ediie francez a acestei cri fundamentale de
estetic teologic i de filosofic cretin a culturii, n traducerea d-lui Cristian
Bdili.

290

Nichifor Crainic - Schi de portret

pcate, o grosolan contrafacere editorial (M agda i Petru Ursache,


Ed. Timpul, Iai), vduvit fr nici o raiune de cinci eseuri de baz
din ediia princeps (Titanii ateismului*1, R as i religiune etc.),
nemaivorbind de structurarea arbitrar a materiei, complet strin de
spiritul i inteniile autorului! (n general, ediiile aprute pn acum
au fost slabe i ru mediatizate, deservind imaginea postum a lui
Crainic, i aa destul de controversat). Se las ateptate n continua
re, dintre lucrrile mai importante, cursul de mistic german, Orto
doxie i etnocraie i volumul al doilea al Memoriilor (cu tragica
experien a nchisorii).
Cursul intitulat Dostoievski i cretinismul rus, prezentat n
deschiderea acestui volum de . P. S. Bartolomeu Anania, reprezint
cea mai important contribuie romneasc la studiul personalitii i
operei dostoievskiene, pe fondul general al spiritualitii ruse, dintr-o
consecvent perspectiv ortodox, putnd sta alturi de crile dedi
cate lui Dostoievski de un N. Berdiaev sau de un P. Evdokimov.
E regretabil c personalitatea lui Crainic, n care lumina covr
ete totui umbrele de care n-a fost lipsit, ntrzie de a fi tratat aa
cum s-ar cuveni ntr-un peisaj cultural cu pretenii de normalitate.
Acum, la 25 de ani de la moartea sa, ar fi poate vremea s se ias din
cele dou fundturi simetrice ale abordrii sale actuale: cea pios-ditirambic (din unele restrnse cercuri ortodoxizante) i cea impiosanecdotic (slujind unor tendine de frond antitradiional). Avem
multe de nvat de la alii, dar nimic nu ne ndreptete s refuzm
de a nva cte ceva i din propria noastr zestre cultural, pe care de
multe ori n-am fcut nici un efort onest de a o nelege, mulumindune s perpetum verdictele11 ideologice ale unei jumti de veac de
nstrinare de noi nine. Rmnem datori trecutului, chiar dac n-am
avea de nvat din el, vorba lui Noica, dect dezvul...
Rzvan CODRESCU
P.S. Dup nchiderea ediiei de fa, spre sfritul anului 1997, au
mai aprut: Nichifor Crainic, ara de peste veac. Poezii antume
(1916-1944), ed. ngr. de Ioana Crac, Ed. Eminescu (col Poei ro
mni contemporani") i Nichifor Crainic, Ortodoxie i etnocraie, ed.
ngr. de Constantin Schifime, Ed. Albatros (col. Ethnos"), ambele
de o excelent calitate editorial.

Cuprins
Not asupra ediiei
Argument (fBartolomeu Anania)

5
7

Prelegere inaugural
Note biografice
Sensul operei lui Dostoievski
Opera lui Dostoievski
Occidentalitii
Slavofilii
Cteva din operele lui Dostoievski

11
33
43
55
61
71
85

I. Tragedia individualismului
Individualismul raionalist i iubirea
Raskolnikov, victima crimei sale
Sinucigaul Kirilov
Stavroghin, faa diavolului
Revoluia - crima colectiv
Dostoievski i catolicismul
Un pamflet de geniu: Legenda Marelui Inchizitor
Problema rului
Vinovia universal

97
99
111
119
129
141
151
161
173
183

II. Concepia afirmativ despre via


Personaje pozitive
Stareul Zosima
Doctrina stareului Zosima
atov
Prinul Mkin i ideea iubirii universale
Alioa Karamazov, ntruparea idealului cretin I
Alioa Karamazov II

193
195
203
215
229
241
253
265

ncheiere

275

Nichifor Crainic - Schi de portret (Rzvan Codrescu)

285

TEHNOREDACTARE
COM PUTERIZAT

flRHIDIECEZflNft CLUJ
R ecIacto r e F: D a c .S te Fan II o a e
REdACTOR: MARiA'ElENAGANCiu
TE^NOREdACTOR: C a IIM FloREA
O p er ato r : CEORqETAGiosij

Tiparul executat la Regia Autonom Monitorul Oficial"

Nicbifor Crainic este cel dinti teolog romn


din epoca modern a istoriei noastre care scoate
teologia din cercul strmt i ocolit al specialitilor,
prezentnd-o, ntr-o form impuntoare, aten
iunii generale a lumii intelectuale [...] Nicbifor
Crainic nnoiete prin reactualizarea tradiiei ntr-o teologie
care se mulumea cu cteva coji din aceast tradiie, primite pe X
calea i de multe ori prin interpretarea ocolit a teologii/om
apusenesvrind o adevrat restaurare a teologiei romnetM
n duhul ortodox".
Dumitru STNILOAE

A*' ARHIDIECEZANA CLUJ b r EDITURA ANASTASIA

S-ar putea să vă placă și