Sunteți pe pagina 1din 68

SOClETATEA

~IIINTA & TEHNICA SASI"Ciel;Jte ~I) npil;lI 'll\C ~liU.

ru 11qi'lH~;llId ~~I b o:gid1li Mjni"~~r~t~~d G~H";I~,.ii ~u T~'h"",",,~;~i, iltlllliliritubliil ,':11 Re~i~lrliJ I Cmllcqului ~1I 11 r, J ,lut617;/~ \)91

cmnticipatia

Revistit Itmarit de 1itteratur~ :§i mtl. SF ~..1:f<".i( d: S' 'C' I ~'1i'1'11I\J"T'A'I' &. '1"IE:'£n.. T:rC- 'A~ ,," S A

·aJliUl14 e, - -'.-.' . ",y.JJ.."J.:-. t " ". - J.J::d'1j[~J:.-"'-. - - - l_~'_'~

N'r:. ,5521553

Edilori,<l1 Liviu Rm!lI IN-A-GA.DDA-DA" VIDA -

Fra ~n\cnIC crilt iCG Vo.icu- B~l!g.trju

SUs.PJiNB ZADAR.NICB ~ 3

Je'Ui! Lorin Sterian

VANzAl'ORUL DB NOAP'rn· - g

-

Richard Kadrey MODJFICAT

PE.N1R;U A iU'CID.B- ;1.4

RolJ.;rto R G~·'Uhl GENERATORUL D£REALITATE m --47

C~I.tlilin S;)[\I(lu

DUEL CU CEA1A ~I I.OTUSI - !]

Dall D. Farc:i~

SCRllTORl ,SP~I SCRDTORI >;NONFlCTION" - jg

Arthur C. Clm:kc

LUMINA iNTuNERICULill - 24

Florin Iulian Hrih

VISELE COPIILOR N()~TRlI - 28

I Rat~ Szeuz

1AJ?l.ICA'J'D :MIRROR - 3 ill

COI'I''1d Robu

<0 ClimE PIDniRU SCIBNCB-F1C110N - 61

Dir~.oto:r coonOinic

CARI\omN TEODORESiCU

Lei S I".

T,~l1 norcdaclor PAVELD. CONSTAN11N

C()r>CI1i,~

BAJLJ\ZS (iABRmL

Dir~lzarml

CORNEL DANEUUC CRltSTU\N ANGI=IEL.ESC1J Telefon: 6]7 58 3:1 Sill! 223 IS 1.0 i:m, Il5~ Cum; 403401 BASA·SMB Cod fiscal; R 1578216

Tilp.IUlll:

TiJpografiili, ,RID 01'111)111 Drago lP'ri,1l1

Abonameutele sc pol f.wc hI onciile po~lllic. pmmrn ~i

elm r~CI I a n::d~~t\jc, CiUtorii tUn .'itri'li nat;.u,c sc po~, ;,0011<' prill RODIJ?'ET 5,,1\ •• PO BOX 3vn,

F;iX; {ItJ4-J-~~[12 94 J2 Telex: 11995

~rlal" Pn;.'iei Li berc nr, l.

B\lcll~!L cod 79781

let: 617 51! Il :¥i.1:1 2'3 J5 4!l il't. IISI r~J(: 222 84 ?'~

B1!JCUR: .~TII ROMANIA

LMURADU

De Clilr"l1nd. lll·.mlh'ilild lin set'iill oareiCII~ , Ia ~e,le\lllior. am lleti!I!Ul. ore~ ,phcl1 prm eare uu personej (om

senos, HilA §i SOl re."'lpomabiD. n.li:rI.:L1l'iwll ,c~. in li~lerc1e. i§:i dori~e ,sr~ cutreicre hnnen, asculla_lid IIM-gtJildll.r1'l~vidif!.

Mi s-an aprtns de, 1m:lilUi toate blo%:!Ile:lelc, ca [nlOtdealUlU ,cnRd (:VOl'ba die eeva di:i1U'=lm lliei::l,l! ce~m:i pare aCUi.\iI tcribi] de fnullos,: Infj·,gad(/.1'-dil"vl(I;f,1, Iron .Buttel"fl}'., versiune de stud~o .1.8 Uljm~I,e;. vClsi.lIl!'1c, de c()!).Cca·l, 2:) mi-, rnu.e"Q.lI'i. solodeoo:terie eXI.rnordin:lJt·, (:Ipies~ Ic,l'ibHl. pe care am dMMr! C~llltilv:J, :1<1. un Ire· 'vilion m.eJnorabil ...

nupitl, care - lucru foane IIlOnlml ~ m-am [m(t-ciJai c-iili dillln,; cei ce se l'i]me<r.ise.nI. a'!ilIl'id ill falllimicHm' ecraae ~I.i.use[')i; lu Oil ffictlse ah]zi,e l~l'SOl1lljul respectiv ~i - i:ilri'i~i lUl hl1Cl'll! normal - am dedas di nu ]lr¢i1 nU11li. dill mcmem cc;,mm~u(l'ii de J!'iill1z:~cll pmgL1esi\i",ffi_ Ilim fhlses,edi fli'lBlilliIlara~i niei 1n v~·em~ldl.c de deluulL.

Conf.orm I,agi,e.ii bi~;lrece ue dh-ije!lzl1 gfuu:llwi[r;;, mi-n h'I;;CU! £Inn itli~lt'e d" deearece lite:l'll'tUl'a SF se ll(iI',eseOlzil mllOI!, gr11lplu'j spe,~jOl.~iz'lile •. ~lm.mhealt!zii lUI pot fi i.llilciese de persoaaele dill abra fal~dmlril!ll'l] (§l chi.i'lr de illile]e dill, i~ncd{JnJl ]!,l,i). De ;a~clr pfinli ]=1 n~nli 'Ileni in .ll~:hlte iliI'!icQlul ]ui Leonard l.iung;ul.enc, AS'im()v ~ il0re de .1~ctal'~. din art Pm.lOrarna liI,f. 7, (,HI. f'Os.1 deetU Illn sfen de [ms,.

Jnt~l'es~l ru'lkol, dar com;: slIs1iu:.: ~;;:'l.C compleloJmse oelor !liu :lllm.(O!~lor de SJ~. Vai eila dl£Wil ldi.nl111!i.t: J_ DilQl desj,Ji'e Irnpe.1luJ AsimOViaf) D.m pme .. l spu.no 'eil ;1' {ost C;!(!':Jt dupif nwdeiJJI mHic!J/ni !JJ1pt:'riu l~ommi.". 2. D'lie-," J.~ 111IC~p<j;iWJ ciJ'litfmi $.1[(;, l!!i1tQr,~1 GJ',1 IMtl'oil 8.:'1. JiJli/S'(1Il'lma dr; t'C..finJdo edilr.lI:ilo,j· ..• d~p<! 1980 nJiue]t;' Asin10v ,/JlJl(;tl sCl'icdlJpif pmJll·j.l $.1 ,,~o.i'iUli1', Urii' a .ftlC.-C pre,,,! 1tI1J1',1~ c{)rJ'cesji. 3 . .. .ifl,oop.find ,CII' Maq~:illell Fl,I.rldatiei,. _ i!!SOteJ'i~J1I1JJ ifi l1ce $illl'Jilii pn:zcn:/.1. im' ,ll·"dilii.Jc spitiW.1ie .de OJnem;tii illJocaiesc iii' .m.m~ ~ne ieii'llids" nlUJ c,t! Clll'e em obJ4'il'llil cilit~"J~ii lui Adm.av;

Ca oriee am;'llOlI' de SF, nil In.lt luul\urllesc dour ~!I cilescli.l.cnUtDra SF. farm I $C SLIllJtll,

ob~igiH 811. CUlllmlsdl biiogr.1lriI"i'l~th;:ol'e eriliee, mat·!,t]risil'i ~i rlcSlllilMi.iiri in:we dtilaHlII~i auto:nil de, liillel'atllll'!. SFs:(: creeaz~ 0 ICg1iltJI'il ce deI!'Ii~e~te cadrul strict ~)I operei Ca alan:-:, !I.f.il'mati~lc do.mml.l.ni Lungilleac. IIJli s-aa :pl'iwt. ill pr.irnulmomelu, simI)Je ~IHill.iJesti'ilAi de I~e:in[orInarc. Dar, hi a. lU'iahzallwlH~. :I:1Jli-:'lIU dOll SC-31n<l ca~jvOl'ba de ceva mal m~dl, Dc 0 dj· feren;~u de J]oe:ntaii.lMece fepi'czinH'l, de rapt, dife:rent.i1 dinh~ SF ~i mOljJ\sut:mll1. !Ioea di[~ r:m1loll pe COalG !11IJ111i Q m:agii. .~ilU n-o Ibag,l Iii seaml, penlru :<.il,npll1l tam ,~(li .l~.--O pricep,

S,N cxmninihli ell g~ija ,tl'irmnliik seiecuue dill al-I.l,collli pu'blic<il in al'l Pallor;f.lm'l, AnrlU<lli;l IU, I: ,[UIJ PIJl'~tI S}JU}ii:)" C'ii IjllpctilJj A.sh.lwvi.l/J ,11 lost (1r:l:1 dUj),f Jnoo(;!uJ mi,licu~lli lm}J~l'ili 1~om.1fl.". Do~n!lllli Lungulcuc preslJpulie. l.Jo.1ill1Wfle c~ Asjl110V ~N ~n~pinu di n mo(lelu~ hnperi:t1]I1.~ Roman, P'lmtl'1I ell maiustreamul fol,o~sc§lc ill marc uliisllrn mod..:!;; (:1l.illH'ale, istorice, wd"Ic:. elm' pe 'COiro a{HOud .re tnlrtsfigurea.ztt, .Ic'musfonn~ ill eeva j)1;(l· prill. .adu.Ci'lndu-§i I) c(»liributie $tI~ItLi'II.talll~.1. imbogltlil'Cl\ resll·,ci. culturale a ornenidl, F<i~.~(iJ.1 hd Goe~~le na-i Identic eu ccll nl ~lIi M~lrlowe, i,u' ThoilTla,~ MIlIll!1. pl'eia dol'll.' tlU ,m11iv din povcs'~e... SF.iUI, illi !>chinl'o" ¢[ll1si~I<.::r;1 i nfortl-Iat~;} ~I.ii~l~fict'i dwpl. llHl dal ill"II:nov:ll:;il,. pc Cil~ u:eotli,e 511-1 ie:i C1I atan;. Ma; I.null, indiC(l1:Ca sU1"$e~ iln 1,],1 aer de sel'io:lit.;tle, de verididtllie, AUltOf!,d SF (lezvolll'i op·OWSIL: r1; J,1li"I.IJ unei reorii ~~iilltif]cc.,hIU in!i't:n.teuzii I,corii. uici 1111 Ie I\1OCli.ficf~. nici n]} le adap.teaf.~. Asimov a .rfirJl'ltlll 'in diftWlte r~:IId!m'i eli HilJ(l:l~ia se bnreaz! pe teoriile lul GibbOf~ ~i ale unor irdodd pl.'ivirad de.(:,tide.n.:a. 11l1pel'i\dlli RO(lfl(Ul. C<I 'o.lioe scrihor ul genuilli, Asimov I.N\llIsat v~'eoi!ldui3HI as{lpra sersci de ililspimlie.

- Afil'lii.iulia nr. 2 slIHltinc ell ... (}ilpii 1980.. 11M:i'eJe AsialOv p!uea $crie dupi1 I'J'Opti.~: s., (fori/J/il,. tifro .~ {n~ ,/~ milJt~ collce.s:ii. Noi. fm.B SF. §,Hrn [ollrte billie c1i AsirnQv a scns 'oon'lil.'iui'idl!!' ~:J ddld Flln(}.~tiei 1.01 i'lsistentcic editorilolL' .c~ II fli.ctil acest ,Iu·cm l'iti,pl 0 d ar;r.r~ ['el,islil:lll~a ~.i dl, ~\ gefleral., cdc.bl'ilJuea i-n

EDITORI_AL

adm ImU. de,gmbil oMigal~i ·dcd,[ i ibertmea de crentlc, Il1s~ OP]uia domnului Llulguk'lac reo prezilut\ till pu,n.c! de vedere hpic. lTliilinstream" acela c,t'i l't:·CU,I~o!.l~te[I;Ol publ i eli. iDl:s.e~:Uiul ~ ~i recuuoasterea de ,d'iire edilori. [1l1.a1111)Ullol'. til SF fUII,clioll.C<lzl'l al,1 mecanlsm. Antonll de ]i· teratu d\ Sf i~~ face uu numt: pe b:]zcm unor idei origillale, ce .al.mg 'Itelllia citilorilor ~j editorilor. A,po<i, vf.filld, llf,l.vl'l'Il1ci1. antorul este obllgat Sa 5C: nlcnli 11 ~ in c~dnd d'i~eu lu j pe care l-a Cl'C31. Edi!onll line I" c,li§'eu peni"t1 c!1 neesta Ii asi,gul'ii vl'mznfCfl cllrti lot'. pu DUCll] pemm dp"refe:rii sa, ~d~ 1.<11 cc ~~ .• ore ~~epl()" De fapl., at'CrISl~ Iii U!rlli .. e c.(LracIICl'i l'C"Z.~L toate litemltl.ri!:c Sptx:i.1U;mll:: ~, ill g(:IIc,ml.,. li.ICi"Utll'il ,P'llUlltu[l.

Afi!'maI~a IU. J, refcritoare ~,~ esoterlsmnl <JI~ lmovlan, 1(;$1.\;0 ill IOl,IIa COII!I'::tdic\iC 'ell ateismill ~ decl..-u'tli al Jnillreluii scrilter, $ i- ~L)~u§i. ,~nl'.111l1tin c!l.omtrl.lhili Luragulcac m..::dta trOlt<l~~ 'ell serloaltare. Asilnov em un b~1I1 cusescnor ill Bib]id, a SC!i.'tschjar ghi.di;llll.-i ale l'!1101' c<lrli din aOr;;1>·~ea. Este [oaNe pesibil ca 0 ~1l<tliz1 maio at.r;;IIIl!i a le>:tlclO1' asimovlcuc ~5 descopere sensuri csoterlce (<l~,il! cum :1 d;:'sCOIl'eJil dom~llJr Luuguleae), esotedsm Cam'C :L'c,pn:zint.i:I 1tl1lU.i:reSi.area· illcoll~lienhl a unor obsesll ~i [)1'Cr}cu.Rl~~'i nscuase ill Sllhto:]]~:tio(\ni\l] III i Aslmov (cau:~ P~!tc'OlJ sl se cousidere, independe.I.H de nccsie obscsi1 §i ell IDtlllr~ ~Iiilll!i, 'LI1l <lIeu veriIflbil). COl iluslmrc II unci ascmenea posibmH'tlu dl1'illii Cl.l7,Ut []G",'esli~'iiUWm;~ illlreb'1iv. ImbUcnUi lu 110i Tn Alniliulabul Anl:icip:tl~la ~9'97, tnsOlitli de un fl;I'licol til lui Cornel Robu, Pevest iI'eOl. care pornise, c.vid~n, de. la OPQ,tml,~ de inspi:l'a~i,c lliblici1, :1 "jaIlS, inde[)end~ln de dlnini'1 ·'UII[Ol'uiui. Ia 0 anmnWi cldluill't: a. divi~lillalJL Cllculatond deseri s 1,1 ilJccpll.t devine c~'Va ilnalel'ial. ato'l~l~u lUI. :UQI P~\clC.n[, tu .~e.g:rlI[urlli ell lome mil'ltHc oanrcnilor, vcsnic - .:.c1icl\an; tome atrilltllc]e 11li Dumnezca. Chlar d .. cil SCOPIl~ pe care §.i.1 propusese Aslmov

. fusese altul, <llIll0i1I.1 a aliI\~ .. , flirll sa-~a. den seama •. g.nm.ilelecsol,e.rku](Ii,. N1!.ImOli cl. lOelnm :iI f'cm,w;;u OlC~$t( hJCfll, wiba i:1 s:iI e.xalni:ne<:i Ie.xtllil. r.!irii :Ilici I) prej~,dccatil. fih!! illformOllii cal'e sii in,fii'lue IllCnlt'iJ.; cyjdelJl,e .. D]1lt ncfcl·l· ebe. ar~]colui (~omlit~]l:Ii RQbu li~lC mill p1lIlill se,u:na de ,collli .. iH.lIlI] povestiri.il - Ib,L chiou l!'al.cm:l'i Ctl d]spre>l opini.'l lUllli ntl!():!· ~ernJan Cm~ c(l!~$idc.rl'i lexH1.i :u:espt1lel iv ,en iil,'fu~d cm.'illC(.e:r i1uSlic - §i i~i hm:r..!!J,;lzti. opiliJiile PI,) d~da.ratiile - din all C(illilext - ,iI,e lui AslItmv. In. .;~c.::(::st c .. tz. ~U'ticohlll din. <lIt Fa b'lO,r,1.IU~ repirc~GiI1Hll!u <loa!' i~~I·c[.ll['e!alL'tln lUaD Ilsli',enm. ;1 '~I!lld ~exi SF' (adicii mlalizOl strictl'l a I!':xlllilli. litef;)t'.

3101~ deosebi ~'¢ de i n.lcrlI'~'..;tareil S P'I ·c:\~,¢ ~ ue seama Iii principal de validilalea idellor ,liin~ficc. ~idc' integrarea Ol!c'C.~I(ml !IW"'tl!1l slstcm), el ~,i 0 judt!.:ca,tl'i olbh::c.::livii, dL;:i'4'all, Hpsil1i do: spld_l P,I!'!i:,.;;all,.

Dar ~~;U;~ imerpretarea maiusrrenm dif-i;b'~" de ,cea SF, care este eea c.::m--r;;ct~? Acea~!1i iutrebare na-i deloc l'elori'Cn, din mOlneul ce m011',e pane d~1l crilica SF de la uoi se Iacc de p,~p·ozitB 11lIa:imltr,~m!ll.. Slgjrr, lUll mare ,u,1l0r esie mare tocmai pentru ca n.w;ist.ili (lric~l"e:ji hnerpl'elar.i (a sc lie-den Sh"ikf!.~p.Ih'lJ'i:. conk'Ji'.!fJOJ'unui 1.!O,~rl'tI, de KN). Dar, Gl·j II{'·O~O de necsie cornsidcn:mt·c de ordin gCIH::ml. 1]1 ~i~ '~nmr~ spc'C:ia1i.z111.a1"czisl!'l in .mlisum in care i'fu~pll U1(1e l,;el.'i.i~tc-lQr rm.hlicllI!u i SIl<!.'!d'l.liz;u. Di Ii punetul mlCll de vcdere, roma.llul lui Aslinov esse inferior altora din ciclnl f<imdftfiej, Din punctul de vederc 01.1 domuului Llmgulem;, osic l'llrli bUll, NlI'nmi cJi orin!a ~;I cste n lim)] clruor in I ftmpl.i1I.o[, 1m n !.IImi Ian. Cine ere dreptnte? Problema este, de fapt. DIUlh 11¥Ii C(Hl1I.:p~icaUI. peiH:m ca;. ill ncesl moment d;c:

SIlPClr$pOCjOlliz:lnl, pfm1i ~i l;illC:~'I~l!.!m in .. alusueam :i dev~lilo lilernllu'/i spt:'ci~lIil.nm, care se adrcsc,~?;ili i,ln~li gf\l~p de dli bQiri ~aru. 5o.licWI res peelan:a anumhor C[1.I110<l!I<;\ titerare. Ca nture, jUJ(h:Clll:'l m.li nstream II ~ 1l0iUC Ii CX.litlSi'i fl'lrn ~ i:$oc~ll do; a trnnsfera fin [1 ~llitc ll ml t~l'~. tipicc unci literatnri ell circt,l.atie reslrtillsl nsupra f1H.ei llih!I'Mtll'i dennilli dill :'1:1<11'1 C:I adr<.!sflllduse u,nlJli gml)~inr~r:u mml<::ru(:. Irnfl!l:ll1p:]~tO:I:. cele douJi. iilililimi se i.nlel'secteilZ:!i. 111.1 SC exclud, dar nmltimca de nnerseetie este mill! mai ~dllsa deca~ cele (~oU.lll.nbtlll~mi jllilialc., Deci c.~lc de prr.:fCl'<Il ca f1ccarc parte stI.·~u vadii de pl'(lbl~M!ldl;) el (0 parte din pmbh:me sun •. coi1Illll.l~; de c;(,emplll \J'tll,]o[u'e.i ~ikr.llI:~ i ntl'.i,iIlsec~~. :i le,xteJor), i:lr eel eare se .alli~·;.;:t\ ITtctLILd cril,ic3. litcl'a\urii SF s~ :libl. idee ~i despre speelfieul •• Ot:~~ei. Wemuu:i (uu sti .1I(;a.g,~ 8o.hlli>l ,oonlodiU 1L !leg;i1:rH e .. ds!en~,cj ncesnu SI)<I.',CHic). Im.d, oblig:.'llolliu, cri·t]c]i Ii lemlllr.ii. Sf uebuie Ml cl,ct'l dovw:m die obiecliv~tillte,.dc ill]~leg.el'c: dellliLl;'i :I. liu:;mlurii; 1]1.1 s~ St]S~illi'i Le-tC f"~!re, mel1:il!;: s!l-i dl.'1'u1[eze f'C: Cl':.i I?C care ill' lI:eblli ~-i ~l'Il1'wrt;; .. sdi. Reclmosc. eCI: proa mull ...

P:ltlblcrml d~ b1lZo1 a cJ']ticii .iile:ra!1'I;l Sf e:s~~ eli sc ndreseazii ~Inu;i pu.blic ce [nlcicgc rer~- 1.'.irUc la. te.o.i"j~ ~I.jinlifj(:c (a~a clIm ~'H'j.c~ I'iln .Se.riOI$ ~-.:~ ,lmIzici~. ~,nilo!' "60 ri~lc.l;J:g~ deJi~wt) ce-i. 'lOl'ha ciiJ[uct se pl)!fu:n~~e de I)\·.~-g;wdil" d,l-vidOl). J),lt' cri'icii no~.U'i inldeg Oilre jI,eel.1! tleori] §.i.iin tin c e? ne:spfc ,1.'01 a., in s.~ ,puatc alt~dat~ .. ,

VOICH BUGARIU

'R··.· \ evista .• t\nlidpaVa" este obligat~ , .... srt po.len1!zezce ell cflill$.a~i. Asta . ' __ Wudd JUl,l:sa. collur,liU nu-i dll nici -0 alell,tie" MOllolog~li .. Anticipa~ei" afofl d.cirmi tare ~i dl'<lmatisill. la( coJabormurH ei, inclusiv subsemaatul, dnvedese un anume masochism, Nu mai pUlin pillelic esre editorul, in censecverqa sa p~gubmis1i sub rapan fiaancinr, dar sull1ima dnc:tI lllam in consklerare ctlll.llll pennu i.Coh~(*" de Povesl.il'i ~IHl'liifico-F,uuaslice"'" '~Jfll!Cmeial~ de milieu] Adrjo,lnRogoj:,

Cc sc Inll;2impHJ.? Ince tJlapl'i, Be :l11U1. ]UPl[l .. Aillicl[)'a~i,ei" eli rjgQd~c h'iUlr::ith:i pol:ilicc? .0 mndl!. a fost pieo:dl1.Ui. Rcvisra ~p a re m;LHl1. fa doua Inn!,. Vil!17.l1rik IlU sunt sausfilc1l1o,u:e, Fnlllli dimreamatorii de Sl~ diu Romani.a clilmp.lh:il Clc:g,uilll bro§t!rIL Hui} dinln; . .cOl'I~cj~" gennlui s-au retras In mod l<)Cil. .nidi (Ic.cl;'lnl\~i. A],H s-an rronunU<ll VcC~ heJ.llCiU 'impnlfiva. I ,gcl'au:lu]". <,bjhll'iind ~j emotiol'l11ncitHI piiua 10'1 laerimi pe cci fideli, Se fae anxlte vocl ili.t.~m:aJia'lo;;;,rc, "Anlicjp<I'p,"," este i]1,demnaUi ;s?i ,Iillcnrga rnai departe. :fiinCldl. vHlond ei este de aur, Uni.i, chiar j)_l pOIg,inile uAnlici,paticJ'" spur! :uo::me expHcit d'i "liler,aI1.l1l11 SF' re[):rezillta oav<.Illganl.tli lite- 1'01£,:1 ~nc·he'.i;;,;!~, 1l1anifcsti1rUc ci fi ind hle,rtiaIe. A!lii, dimpoldvll, ofi:l"mi1 ca lneraurra SF esre 1I11 organism vh~.. iIllai l'cz.iS.lel1l decal odc;lnd, 'in Statele I!)ui.te. III micul cor al c.e['m'pn::ocnpall de soarta acestel reviste ;1 1",~SlnUH foarte recent Iii 0 voce el.cgiaclJ" depHil1g:1'lml ~'etl"agcr-ea vn01'"se:nim,i",

Acestc manifest1iri. ~:xprima.o realitate: seti~tii. de regula dcbiU 11.1 IU.pl,1:Jj pcnuu afl,rmare liter:<I'r~, dUi<l'l'tmd. in COlfllpe.l]Sat~c. un puternic slm] de grup, I.rme~c: ('l pcm~l.rmnlJi.

fms!nll'{;" Sdltlcetcle lor d~ copi i a!bQndo!lati selnl~llleaz!t dispul'ftia crgnnismelor care le permlteau "'a-~J oferc Sillm~i\cI'iC de s'ucce.« 1i terar. ".An~ ici ()iilli a " C oluhlun.!'!(-I "l'i aavlgl'leze iJlll)Olriv<l curentului., joadi f(ll~1l de lillima "clo~dl", publicam' sdi~l[ deZJinlla~i III lapta clrl~'ii perlin! sUrpnlvie(uin;;li{elFaru.

BiHIiHa de ,u·iergarrdli. dusl'i de: •• Amidpatia."~XI)i.'im~,. f1h'ii .indo]aHi, noblete. MelIiUI tot rcspecun, Pe de ah~ parte, in.sa. I\U .PllilClH eSC<1IUO(,l rellUItI'tc,~: este de presupus ci1 eforturilc furaaelarc menite sa, .lSigUN upi:klm3 revistel lnl v 01" putea cofuiruta illulta Vl'ell'te. Ce .'le va intilmp:!n cand Ioen Albescu va fi 8m!. 5~ sisteze apurjt.iu ,,~A!uidp<tlk:j"'t Odl:ltll'll' n. desigur, ell acruala fommUi a. rc v 1S:I~i sa resuseitcze lnteecsul eititorilor, iar dcsfii ill,ue!~ Sl"b r1\mfnla un vis 1.Irrtl.)

[lIl.ccli.loriainl rmmcrelor 5481549 .. Mih,i\i BMescu m:all1~ !.: .. ~ :In Sla~iClc Un 11<:: ; ateresul c.i]i~O:fnQl" pentru S.F se ami t~li'"o conlinuii f,;~{ere> conchiz$ind di. in Romfini.l 0 sit liC i:l'I,tll.mple tot ~a. de Illdma cc siir:lci'l se y:" 'CslolU,pa. Spuscle Cllnol';lcmuiul comentator de televiZlliHle SUIit jmHcjoasc., dar revlrimemul PtOfloslicfIl pare ;,\ f1 de dcmeniul vi.ilo[~,1u i i11depiil'tilt

Pt'czi':(ll[hd uduce nlt.fe1 de smnnah,:, ",Fietinnin, li\n,~r~ rev~~lii din S atn Man!, a renl!!l:IIl<1I [a si,gl,", .. .sF". (i¢$,j loti ·co:laihoJ'alvrii sru 51lIf'l1 sd'i.~ti. A prefera:! ~ se declare PI'CO' c.lIpatll de domeniul imagmarului, Bdilllf<l Sedona dill TimJi§oara, c'omlus,l'i dt oe1U10<SCllIul Come] Secu - fervent O:lrganl~ahu de consfMuiri .§l shnpozioane axate pc prob]c:nu:1e ,,1itcraturij SF" - a ii:Di;li;d 0 celecjje inl~,w]:nli, simphl. "InsoIW'. Edl:tU[fi RAO foloseitle, Q sigl~ .,SF" aproape inv.izib:ill'i.

3

preciz.lind ,ci\ esre iuteres,illa deHteranna iu~gi.i1!ilndI,J1, ... Abjur.i'i1ile" !<iC]te. saa cxprese ~11e l'tnor fO§iti sefi~U m.1i.mml( sau lUriD 1!'lDlin notorii semnaleaza faptul ell l)lTlOCU~ parea pentru ,,1.hel'atUl"IJI,S'P' esie 9.d~idilQare de faiml'l cliltbl.ral!1 rca ill Rom~niiii de azl este, Ill! dl\ept v(lrbhld.f1!1;guoo~ sll iii SlIn s~ treci drept seflst, Cine' pCl'severeazll 0 face pe riscul lui, PaJm~1 diJii'i alte tari luerurlle :,Htfll CUI:o[~JJ. !I1d'el nu ]rllcfJ~;r~tc pe .ni meui,

Ntl cumva ,.A!ltid:p;3l1~a" schhnb5 maCU:;O.U1J'! S-ill' piiren eli da, dac5 I]Oel:lll eonr de Q;]el'll:area spre proze ell sublecte mmfiIlC§li. tot mai accenruara in ultimele numere. Poate d'i evenentile din Los Angeles au i!l~pUI, 105.- i plicti~seasdi. pe !;.;ililodiromiini. Priil contrast ,,Amidpati,a" at" !nllenc~tig<l, iII i~re['e,o;.

Prozl filmicl

o cane ililcitanW,: KW, Jeter. V,1m~'lo,m! de recompense 2. ,fJnd~lra ill Ol'<1§ ex.rsbi im;;.l tlfJ rep. Jic.al.u libM. TroZe{ilc·le! B limpul sii mont, traducers din llmba cuglez1i de Horia Florian Popescu, Nemh.l [998 .. Bsle vOl·btl. despre 0 eontinuare a cunoscutului [Oman <II lul PhH:ip K. Dick, AU:LoruJ se slrMtli.e§lc Sfb cI\lct~- mai departe Jdeile lui Dick. rezolvnnd autuu ite <Imbigniltili §!. lucrnl eel IH!!i important, a]huiimILl-,\I.i stilul la gns.ruriJe aclt1iliHt!i~ji

Ci'illtTInd ClI disperarc ech iva]ente]e: li!i;lrare ale, unui min d,1;l ilC~illne., K,W. ]e'[!e'i' recurge hi (Ufcr.it,e .mod.iJjHi~i menite sri acceleeeze relatarea, RCliIl§hele ,~i e~ecurne sale Stml de-a dre.ptul i ustructive pentru due se p~eoc;~ip1i. de rl valitatea OO!:il~UponlDl1i. dlilJJtre lilCrUI..Unq sculisll§.i min.

Memorab]le SUIiH, ill. pdmul rand, scenele filmicev unde naratorul se transforura ]I.l oibiecti vl,lj!ll,llll'::1 camere de !'tHaI: vederl, Scena [iipil'ii uoui bolnav dinn-un spit,d este 3nW]ogicli. §I ar,ll~ cot de dcp;u,1:C: poate merge ~ilenltUra auinci dind do.re~le s!i (.'Ombam Jilmu] pe terenul acestuia din~n~lltl, Etcc!de vizuale ~i andit]V'6 se acnmuleaza, R~pjrea am Joe [win penetrarea fortOlUI a spitalulul de c~lI'c u~ ap'at~! de zburat: .De-abla reslise. cBvhllel~, c~nd ~iml 'l'nrtU de fer,e-s[re s-a f:tem zob, puncie sdi:nleieto.are de sHcln au zburat, deseriind sreurl pdl1 se'*e, Rama de

metal secjionata s-a indoil li S-3 rllsucit. bn loanele !HiU smuls dJn podea ~i di n zUlmi llpand s h'idelli[ p'e mlism~ ee botul aerogllsorului de transport i~i croia dUIIII spre inle['jol'u] cllldiri] spltalului. f. .. J A in.'lpins din raspmeri patti l, opiatindu-se ~i rl'!~nd vi~:i\l'i, ell co[m] inpihnan!ca UII'l l.llU' §t ~Hu~chH illcordii~j sub salopeta verde, DUI)ll 0 i>eclmdtl, ptltl!ll care rula s-a izblt de rama de jos a ferestr,e,Iot,; ~[JeI1iOl, l-a bascuIat §>i I -a [rim is in zbor spre aerog] isorul de a:f<tril,. gum rnagrazieifiind eX~ICI. In centrul !tnlei" La fel, propria inel,]icl-~I Iansai pe bi'h'tmt· tnir-nn pkmjcm final, expediinde-l ill

,<bcce!l~,i dil';eclie •• ,' -

Dfalognrlle SlllU inlnacatva cele ale unui film. Aurorul arc grjja C11 ele s~ j1U treneze ~t, de regu la, sri configureze un ,CO[l fUc:t, chlar ~,i inc~pient. Pe!rsOIllaje]e stUll oameni scill'biti, {.\ctimle" IFOH1<lUU]ui are lee if! LO's Angeles, a~igu~st 2020), care aqiol]C~tl.zll. ma~~a~j de agrestv i I'flle ~j violent;:!" en ~i cum s-ar afla sub imperlul unci d.umll.ari. klila peifSQIHljllLui cenaal, ilnpo.sibi]a lui iub~[e all l'Ohlil de a intrcduee cnnoscuta i101~ de uma!'1ilate,!ntl.·-uu umivef.s de co.§:I:U.lar - proceden lIZU;,q I ill tex tele ~i peljcnlele mendlnatom'c,

EJec'tele de SIl"llnieUlle slim im:llu1lile 1)I:ii'il cijv,erselepo!dbHit1i!i of'erite de dilcma oJil1.-r'Cplkmn, In~mdus; ilm-ulI ualversunde nimeni In! mal este sigur dacl1 nu cumva este uu android, cititorul ponte fi realmentc c;.'Iplival.

!lixiM!1i ~on~§,.i 0 Umilll, hnposlbii de U'I;)cut, atunci cand un jirozator t~j prcpune sli~i cencureze pe crearoril de fillll:n; pe propriul lot teren, Scri iiori rnult mal Cl!!lO{;;cllti doc~t K. W. Jeter s-an .iib~l de 'C~ ~i au r(Js~ nevolli s~-§i recuaoasef illfr,~l1gCi·ca. Ciund ell ~LCJ)~ie WinfUowl de I'e(;OJH1Xll'S(;' 2, cons,[at~m, Q daHl 1[1 plus, ell! ]]Iel'filur.a 5crisr. an;: UI1 sj)ii:CmC de: :lttiec!r::{JiE1§±t,

l':radu~rea esie fluenl1i. In mod obstimlt sunt rolosne verbe .1<1 perfectul compus," <Iltl1nci cal1;ti: cont.extrli tiJ ti reclamai perfechll .sjmp]u :mlf.aliv,D<lct\ in cl1l1i Hl,aJi vechl aparute la Nemira putea fi yorba despre negUjellitl'i san inabilitatc, de data aeeasta este si,gnr d trmludllOl'!,1~ a unnlh1t in mod C(lIlrfl lent un efeet slilistic OI!'!1.JIli[e, CURl SiC §Ue, nnperfecml iI~d]c~ aC1imli im:he.,imc ell plllinl.iiim.p i!laible, iar perfectul campus, se

llnticipalia

refer.~la OlCliuni finite cu mOli muM •. vreme h'! urrna" AlUl11ci Calld folosestl ~U'-nn dla-. log Lr,ep[dJU1l perfecrul C(lfl~J)'lIS, ~:i asta ell bUlla srl ilJljii. lillSealIm~ dl dQ:~!i s~ dei un c~ractea' (l[lumit Jeeturli. Cred d'\ rill cazul de fatl! este verba despn} dorin[i1 - paracloxa.UI - de a crea c,j li,toruhi i 0 senzatie <Ie suferinta·

Aceasdl uhi11l1i d.ir.lnalie pare c-]lldaUI dmilli' diiC~ nu ne gal'l..dim la poetk-:::t grlll?u~.l1i deja lwn:dtl'l S.F.. ee includea I) apropiere it iilenlih!rii de muxicu pop-rock, D1SO'JIiI~B!ele cfiuta~e de nceas;t;~ I1UIZidi, dive!'&eic e.i .11'1.0- dar! dCll cIJ!'Ilml'la simtll]esV;~tjc: 31 ascull~lorUor. C:Wl scopul de a-i of~l'i Q .;p:itLcel'C a stlfe.rint.~i" se r,eg,1'i&cs'C, p~sl[£i!.i1d propol:liils" tn trndacerca de ftll~" Este. fil~i'! t~lJdoiilHi, 0 l10uii l,entaljvli. de a demonstra dl ,(}x.istii 0 ]itcl<lhIIii SF de sine sl.~lr.t(l~ll'e,.

Cazuistici

o clute diu i 992 (cea a lui. Jeter a 111'11- nil ill ] 995,) merge. pe Jinia unu i. tl'aditioiul.lisnt speculariv," ilustrat cu pn::gll'<I11Ia de Asimov: Norman Spinrad, Deus j}x~!rmlucepe de Ion Doni Bruna, Nemira. 1997. Lectura este d,e 0 'ell !()wl ;lIla facUira. Atuul hIt Sp~nrad ~SlC recursul Ja aluviuni cu:iJtm',}]e. acceKibjle: orieul are :hal::mr de (Iogmele C11:dbli{ie1 crestinc, Este mull 1I113:i avantajos s~. pO:l11e~I,i,· en ('IutOJr, deJa eeva cunoscut din viaja comi.'lmpol.'~n1i, decal sa i maginczi 0 lume eu totul b~OUi1, i!l(lifer~l dt de fascinall:fla m' fl ace:fln~L

Esse oom;lni]t~ o 11Imc tn care s-a 1'1'0- dus catastrcfu climnrerica. iar efeetul de ser~ a fii.cul uW;lg_ii; .schinlMnd en torul v.iatl:l p1iiUfintenilor. In urma ~ophrjj ghe~Ul'i lor de- 10\ poli, nivelul apelor ::I crescut, mnhe djn fUad.le a~ezll:d urbaoe ale prezentului devenind tdugH 3uD:.at:'Vati.ce [)e.nt:mi:mlin'rM~

"ie~l,iltlJre n\l'lri:lI~ r,~Ill3S'e i'n. ~iap. .. .

III aeest persaj aprecalipttc, Ii tserrca Romaac-Catollcti i~l6mpi,nil '0 dificuhate sm'prinzal:o~ln~. Dezvoharea nemusu,ralti a inforlm:lllCH a IJerm~;<l crearea u~ui B.ig-Boil.'rd., unde pot .. suprilYi.el~d'·' softurile sueceseare, provenue din co,p1ereallll.hmtioas~ <l unor oameui reali (l'ne"~\l!1arc)"Bis.edc.a. coOoduslJi Ileum de Q PJ[.l6Si'i. [)~!I,weasdi, se lrele~lc in

FF{A,GMENTE GRHIICE

fll.la lwei dlleme, Po! Ii r~C'l.lnosCUlc amprentelc lnformntice drcPI ceva echlvalent suI'JeteJor dill dogrl'l.Ol{ica, crc~lllli'i? Sau uu?

IJ n b~HilllJ preot If<ld i lioll<lIisl este Jiles pentru ~. U'lmnri Iucrurile. De pe ,.],~tln~,H '1;;alaltlt'" el va depone Ina:rtmie ell modelele iuformarlee IlU '!.HI (I valoure dogm.atic ,omqlogabUn,

In acest I)tlllcl mcep ~n(:iu'cfitm']jc. E'!lllitatea suceescare ,I p~killtehai Pierre De Leone disparc 1m :Big ]l,d)IlJd, ill!" tn crucltl,iltoarele V~l~caillduj il'l[~i. Q s~ruc(ma faJsH1- calli. "Adevl'lraud" !iOn al preomlul t.·iiiC§lt: o "CDIW€ll· [~ii,e" , sffir§,~nd pri n it c rede c ri, iillr .. adevlk. lumea c~tllaha, a hl fOl'maUi lor, este cred.i[u:bil~. De <lid.rJifeI:il~ omlfBcle .un.l~:z(mte. VmiC<I!11i;1] este contrarlat. Un d~t(:.¢tiv spcdillizat in .B.ig Bowtl esre angaja'~ penrru a-l g~s:i. pe a'Lnel~ii:cul pi'iI'ime DL.:

LC()Iu::,. papesa <iii. dovildll. de mare diplonUI,ie. ur5tandu-sc dispusu s~ treaca peste lIm~nun~c" de dmgh.~ salvarii ~piIl.rell~e~.(Jr '}i! PCll.u·u 11 Ilrr-~i p1erdc pUlinH (':reclincio:!ii rlima§.i.

I'ugjjli!e, unde Spinrad specuh:a:di a]ternntill a dovedese 0 .1(levl'il'al.1I virtuozitatc. laW un eseatplu de constnrlrc ,r! dileme]: "Aicil SIlS, .inOlce:.Sl plIsliu sirU!.Il<ll,aici ,lOS. dc sub pletegramele ~i, sjQ1ul~rHe care Sr;;.IVea~l interIl'atarii celos doua gClHtl'I de e)dSlenIa ale uoastre, vorbeam cu locuitoril acestui .. bis haouc -ClJ cnlJtali~e sisteaiulul evocate de Inspector, C~I !:I1ise~i sll.i]e'le,le OSJilldilc ale f:l-ig Boardului. Suf]ele'! Strigoj'~ NtUuci? Dcnwl1i? Mica [islli cle def.il1l.ilii n Ilis,erkii CalO:lice Sf.': oprea brusc J'1 acest nivcl. Ca ~i ~ mea."

TOll,ld rommullui ,!:SIc amorisric, :inl' armosfera CM(; de parodie. ell SigI.lT;),[n la, catclfcli lUI VOl' fj c.i£it eu [dtlcere aceas.tj carte a sc~p1idsnlntlliii, ."mil ltnnt",

Traducerea hti, Ieu Doru D~JJla este 1m.pecabilll. Conscculilllimptu'Hor verbale csre :a§a cum au construit-o maesfrii lircraturii to:!t1fillc."Efeci'!.I1 de sufcY,intd'" m! ~lpaJ'e.

P. S. DNe,)' pr-in ,~r!v;iu'd. Vl'tmn cit.iw!" ,r/' m;:e,~wj I'Ilbrici dQI'1:11C Ji11 .l'il'ci/ilC'.u; ;~pm:ifijl in vohwl jj ,.J;r.'l!1'n~~me}or CJ'nica'~, II mg ,~,If m.l mlU"!!;',

MARIUS C. OlAGA

'D" . oetoru .. le coC'ot·d pe Il'itlsii, A ! ..•.. adQplal Q poozilic ~ng:"ul'ilch~ata §1 L. , love~~e cUdetlla! cu tnnuea supra[aJ<I de I.]bla iii. biroulu i. De; [apt nu e doctorul, did acum Dick 11 imrat in posesla [nJpt)]uj,

- D.ickey. spua, te rag sa III ~ :~a~i sl1 vorbese cu D()~.

Dick 1rHmH'Ce capul spre mine. TCrIS!ll este :msll. ~i proprllle- i bale an III bI"CCiu!. erani ul. fllicfimh:J~] ~1l. Slr.~luo~rl.~(!.ti.

- Tad, cretinulel mr! h~wroa§d 'CI..I S,I~ liv~.

- Dickey, tc fOg ..•.

Mil ~t\:rg fo:losind m1il'!eca dnlaplll. Hick. se SCO!lm in picioare, Tipa.;

- ~~ nu-mi i!~l.")j_ ,.,punc D ickey! ~ !

Rid~C'ti b:!'alcle in ptl;rj~ic oriZOIlHl.m. ]~i la ,'I\'ilnl §.i sare, Ah,~I'~zeCl:;>,~ Tn cap pe podea, sco:~l1l~lld 1m ur.h::1 de durcrt::.

Nid nl~cru' fill incere stl-l opresc .. Dick face lucruri dinu-asrea ell corpal DOC-Iamh.i. M-3m. obi~nujt, odaUi. eu trecerea liml)uh.li, totu~i ma. Inidli lncil. gil:tl~Hlle[[ []zicU it eelor doi

Un geamllt vilile dJnsp.rc tmpnl ·cnudfkru: 1a podea, E Doc. tl reeunosc dup(q acatmiu care a ell prlns eorpul, Dick ar fi repetat .l'ig~m.1l.

OOClOUl ~ deschide oehii §.i m~ ,c~lulla cu p.rivket'l. C~ml m.i'i gru.e-i~C, lOI)riic In p1cioaI"C §i-§] ap.mpie rata d:c 1) ~11C!l:

- Man1L~~ Ct) dar c 5~ fH nl),Dull! Zilmbetilc. Sc .~caill 11(: un SC,'1Un 'led" CI!l .a1 meu,

Ilneori tl invidiez eli poate face lucruri din astea:

- Auzi, Doc, de ee-l ll.,~j .~a ne intrerl~pfl'?

- Cm'pul a.sla e al nostru, !UI dour al mel] spline Docl·onll. ilndkl'liidu-ii pieptul .. Nll ilWellrCa sa g:aseasd scuze; e, pur §i &imp]~. 0 consiatarc,

:. Fli ziceam, conliaul en, c!il. !'oll galldcsc sa citesc .,IDn!ennd" lui Dame,

,_ Oba:dic, b.~iat monnaL,.. Inr~ d~aproba

d. $tii dear di. Dante nn esa lm nebun, era normal, f1~a,c~ tine. S ~n;:ltoo iii blblHdi. i'lfi m.fll1g!i.~e chella, ClliqiJ.:: lui sunt iurerzlse <lSL.~zi ~i, orictlln, Dick n-at fi de acord sub nlei 0 fOrBl.lli.

illl!. cobor capul §i~1 cereetez pe sub gene, W Q privire plil1u de slibin.tel!esl.I.ri::

- In\e:lcg .. ,

- Hei, Chadie, s.l'! nu cumva sil (e SU-

peri. pe m i ne se iJ.up<lCiClHea:zi'i Doc, astea

• Sl.H1U legi le,

- Nu. nn, nic-i (I ~~lipl:!.L')lr:e.m U:iigllf" eu, "fimesc~ria~ul ccas de perete cc domina

indperea.

- E timpul sa mergem In celulJ, zic, Doctoral se uim Iii cl la ceasornic,

_. NIJ.! rnai putem sta de vOl'bli un pic? - Nu, neg. eu,

- Bille. SII mergem,

005iervl'l mana p]ill!ii. de sfl]]vl1 §i-~i plpi.i:ie cnpuL

"" Ar fi., IOII.l~i, (''ev,n mai binc, dac~. Dick n-er $a.~ivn ati~m.

Ll1nge~ te gaml ca s ii de a 0 ampl care illai mare Sh'~~!llului:

- AsIs'lem.a! Ad'u ceva de ~lers! Obiceiurile lui Dick sunt eunoscute IOlui este deja pregatil. Ela "pare de dlll)a 0 U~.rl eu unprosop viu colorat pe ~lIu.,::trlll stallS ~i ell. 0 ib'l.IC'lll:i. de leavH mpt~. dimr-un calorifer Mn d reapla! Ii amndl ~lerg!!rul lui Doc, apoi ph~ilcilJ.

Mn ddic de pe scaan ~1 0 iau spre cohd,,~, Doc ,111,5 precede ell un pas, 'fu:CUlild~l"~i capul ell prosopul

- Tot plliflnjeni ?ilmcb. ell ga'lld~~~ la btlcaw de leavu din mana femeii,

- Tot, a[p1"OM Doetonu

Ajl1l[lgel11 1[1 dn!;llfi'tul unci eamere carr]to,. tUlle ell burete, U§ii esse Jarg dcscilisa. dar prevltli1.l[a eu un zltvor gJ!¢tL

E,~a rssare Hing:t noi ca de n~d'iie:ri,

- Eu e red d am s,5 plec mai devn~,nle

as.lillz.i. domnule doctor, lice.

O pnvesc armlzal.

Doc d~, din cap ln semn de aprobare. -- Designs, du-tel

Ela m!1 prlveste, la rl\noujej. imi, mygesc, 1.5mbemL Tjp4>l C destul de bUIl,ri.

- M1iIltll m(}sc.

'lJIl..:sa, in loe Sa ploce, tnce:pe Sa h'e:ltum:.

Ochi~ i se mrg&..<;;c. l,uOJl;ndibula t~ cade, :sp,~:ima. ,I sc Cil{:~te pe chip. [nocpc"ti zbierc:

- Pli,fl11jen iH !!~! n

Ri(lic~ lea".] §j apoi 0 coooari, lovilldlll 1l~~\]l'e podeaue:

- Pai'Hljeni!!!!!

o ia kl fugl1, 'lIIrHiinCl. de-a 1,~ltl,gnl coridorului,

Doe m~ pl'lvc.~te_

- [-alipafl1tileh\ l1trlm~aZa CUi'O do hipnoteI'apic ,~j ai ~:aIlSlJ sa ajiullgi ~i UI COl domal~o:am <lsis'~ema, Ttl ~,i restul normal i IQr d]n bAlne.

- D~, ~liu. murmnr <ibia, auzit,

,Docma, inc hide in cehlll1 ~i trage zl'i,vantiL

- S,i. cl'lnd ma g~ndesc ell odat~, rolurilc erau invcnmte. zice sarcastic, Nel:nmii Sl'iIU adevut1'I.l\ll de-slin a] lmulniHI~ii.

[Illi lipesc fata de mieul grihlj :prhl c:,ue vM holul ~i-l prlVCSC pc doctor ~)Iec~nd. I!"hli,era .1 pagllb:l, ,apo] Sf: opl'e5;IC brusc, -~U S UNT DICK! n lip:i ~i se h"alil~te !lioJcnl de 'lid.

AsJsloo'ta defHemw. til'in fala g~i'lUllie~utut And zgomoml merallc pe care-t scomecentactul cti nhc \,l!:ILv!'i ~i podea,

- ,P~iimjeniiiii!!!~!!!

DISONANTA COGNlillVA

7

~ .... 'r..T -LO~'RlN ~D'l[A.1\:T' U~,~ '-_ .. .-_."_' . ,-'- ~li'lCi~1W

Ilmase hi aparl.imem nep.~S~IO[" opac la 1:Iin.clillel,ll~, omului ~in spate: care-l ~ Hlltl(i~ Ifv'anhlJcle ~de'iiu j~ "acest lee, H fuchise ,gura. ell -0 bancnota c~i 11 alian llfa:rIl, Schifflbasetlitftl~a locuin te I'll ultlmll ,anj, :inl;~,t orice nou popas era, de fapl, ,aceIOl§i. Sel:r'i!lli pe pat ~i adorml inlodli,al. Gabriel era un b~l'bj]f duro Nu ~I.ia sa zambeflsdl, Sing~im lai sfltisr,lC'lie era si!-~i tn~ cheie 0 rmsfune. Atuncl i~ipel'rllhca eel putin, trel zile de. relaxnre, fUi'na havane, i.nchida 0 pip:it!l ~j goles Q .Iac:l~ 00 whisky. Trei zile, dupa care illcremenea. tn "I~tel)tarea telefo,null1i. Cel pUlin a~!li fUI8CSe pl'iln!) 10 So]ech~d,

V]sa 0 cJi'id:ire/constr\lcli~ i:,eUgLoil.d/biseri.crdililQSchee1cal.ed,(Il.m; visele sent atfl~ de lWd~'ro. 1:11 0 prlvire ptiliJ!;NIU gemn murdar, prabu§imlu·se - peste U11 b1'il:i:lal, creie;ri suivi.~,i, 0 marna rurlaiml uu numc ell V. Se ueei ]l1~a calm ~,i od:ihni.l. ]:!lltr-o fornn:i fiz,ka perfecta, Telefenul I'lU sunase, avusese griJi'i. sa-l verlflcc, !1 dad:use ]1.'1. maxim, de ahfe~ era [OIL ee-l interesa futr-~Lll apartamtmt. lle[e;(onul Era in [le-gLlIl'! inS~llllna, eli niralc Ill] S$ centramandase. r-~c:u ca~.iv ... , pB.§'i pe covorul uzat ~l p.rivi r.ir~ 85 "ada lin iablou, 0 copie mdinara dupa Dautelli. '.'Cas-a lui Ver.mec:ir.

Era norocos d'l primlse o ,aha mi.shlne dupll ce esuase Ctl cea d.inainl.e,.f<usescl':li, inte:leg1'ito'ri. N1!J1 existase nlci lin precedent asemlini1lo'l' §l poate §] el fLlsegCl';1 nepregll:l.i:ti fu eWI(UU.rea '':QnsednlC]oii,''. Un ;;'II dollea esec ar fi i'l'I;semnat, ell sigiUHmla, exlil'lC{la imcdiatll it QI",g .. niza~ieI ~I din.,. istorle, Ilncori s.im.lea dl dear l!l!pm;cnl: lncrurlle fusese:ra H'i1iillt1ec ,1 malnte ~i ca sab.~a lui Damocles il pfrndea orlnnde ar fi lost Ori~ cum, vhlla hil pCrsO·]1_ill!1ll1l'1 contase vreodaHl. Rolul pe care 'n juca, i~~.$l'l; era until t.mp,ottanl. 0]1] camera amU1HI,ta" 11.1 care

8

nici Hliicar nu avusese cnrlozhatea sit imre, se auzi un trosnerputernlc, Apoi l~cere_ Nu-l jnlereS<l ce se ana dlncclo. Puse !ll'! scnun ta 1.1 ~ll :jl f~cu (:fI~]VEl J)!l~1, ,gandilor. Prin draperiile grouse lumina se cernea greeaie, pregalhld [Ioaplen" li pl.acea mm~ nericul, ascundea mize,ria, ~] ascundea :}i pe el. Soledad illbea s:oarel~uiri?Jcafapa. Iubise ~ I~m.ill~ di n el, eta singm'Jl cone, 0 v,~,,_use, aHi~a cfltfl era,

La naiba ell Soledadl Avea 0 treaM de nimH. Regretele sunt pentru Ill>p~lUndo~L Mo~ Il'i!uh dill can".;.;"11 eiil ratase pe Garcia Marquez. Se hotljd~ apol de SUs ea scril!OJM I sl\ rtiluilnli. in vial~; n ~·~i dl1defl seama de cc, Peate penan ea accidentele erau ell ~i lnexistente ~i coasideruu d hazardul decisesapentru el. Ce se va i:ntih:npJIlI tns5 ell ]umea de acum mcclo? Marql!!tez era unul dinl~ cei Cfllrc §l~a, Sctjil[Oti~ n~l fj,~nl. 1l]~lC oameni discr'~li far camenii, oamenh !1~1 sunt pr,eglml~ Sa afk adevar<'ll.1I ordiae 11 lucrurllcr.

Scoase din buzunar 0 ,cu(luili de plastic.

MI;~Ie:rj pnl:ill III I:Ul mil': zl1Y01'~i scoase 0 bQu;:·rlti.di de :hflr~ ie pe care era [lOi[a~ nomele mm§t01l.rei vietime. Strihnbli. din nas. Era ct)mp]c~ neeunoscui. Ca rezon~ntll. Ii aducea tn.nilde de Jean-Paul $:artre.RevIl:w mnstant:),neu moanea franc:'CZ"llIllii prj!1 anii 'SCI'. Pusese o joadl. Era mai orb Co'! 0 Cftfit:i18, Air~ sese chiou' in faja lni raanuscrlsnl 'eu cere ar fi patat schimba fa[<I. Itunii ~iemj!lgway murise demn, I~i hllgase singur glo~)iQJ,l .ill anna de yfin$ho!ll'e ~i asrepiase s!I.[Daga zambiml. Ai drepUlte, Ii spusese, Ceila.lji nil ,mm P·rugNril'i, Thomas M ... nn n arZitase 0 poveM i re in care scria despee venirea lui JUcas6rl\ 0 parljdil de, §ah ~f m,udse aproepe F~r,1i, ajuror, De fupt, e] era 0 parte din Adcvar. D~lCli geniul artlstulul ducea la Adevlii~. apari.ti,<l! h]i nu mill putea n Do sur-

pd:Ul. EI:a doar un verdict, 5.i:l1g:urul pate~i.c Iusese Cioran, care, d~~ rOru'l~.e bolnav, se ag·1'Itase CU {j.ispC!!1m:: de Villl!i, Gaol'ic,! aranjase 811 fi.e iLlI[em~1l tnh'&m1 spital care era, de rapt, al Of1¥mi7.aliei. ii, tumase olrav5 ill. urecbi, c~ talahll - lui Hamler, Sa~IIHln Rusltdi,e H blesl,e,.m{]se, crewucln-l venit dln pa:L1IC~I. ]ShUlltlloi. fus,e-se f~bdi:!Jti;l!," ~i-i, expllcase, dal' i~i dadllse sea n~3" de .1 a primele clivilile. Mudse lini~dt. Ce~ care mai ,~plln::a i1eull1 ill sec['etp~ la 1l1anireSl~I'He literEli~e: era d~xu 0 fm:u.o~1\. Papini, Hesse. RllZZllti,

aulkner, .M"~nmx, Anll '70 fnse;;<;er,~ ni~t,c ani bunl. Tutaror ~i se inscenase 0 moarre en pu lhl Mil uinte de a pub-Bea manuserisul revelatorlu Alllild cine nai.ba em necunoscowl. lis!.a? $jllrgul'cle illf'ol"malii despre el ereu c~ scoscse (I sillgUri'i carte, prost diillza't~ ~§oi plioa de stfing!<:iitc, ille.reIl'le debutuInL Ii venea greu Sa clii::ad~ dl indivJdu] e UIll!1 din eel ce P'illCiI dezvalui m.~y.1, Rim de lOl se m;)i l'ulampla ~a ceva, dar c!,:;lCI[ scrji~ond era 'comp1ci eecuuoseut, carrea uti avea nicl un Impact; lUI ina nid ln~car vreua pn::lJIIr]u SF. Doar cdebrWi~Ue erau pericu[oase,pat.riarhH lilI;):HLt~.1I.'.ii. care, eu I~es1ibu]nl,\'l specifiea geniului, pure .• m detona

'~m mll,Wrs: at~l de I'ragH. -

JntNlm\ dln l~limb!irile lor pe sbMu\e1c perifedoi;l 11k M~dellirllllu~ •. can(l Solecad 'il eonvlsese s1.l reuunte ~a eostumul I.1cgru ~j s~ i:I1l1b~1lC-e ni!flc b1ugj 1.,i<'lli deilsllplii gennnchllor, tflla se opdse brnsc, .apoi se dMuse: ditiva p;t~i. inapoi, p:.'1l'1a in f!llla 1iIn,ui cll~O~'~ anlaral.

- Vile ce scl'i,caici, exclsmase. "Anga· jam vanzaWf de uoapre,'

o privise nedmacrls, Reac~me ei erau uncori atat de sm·p['j,!ilZ~w'lrc. indi.l ii Ina ceva timp ca s1i-~ den senma de aeuxa lor, Se si ml'eo:i de !ilulhe or] un urs sWIlg<lcL Nu !'C'IJ§.lse $!ii-~i dea seaeia ce era atlit de extraordinar 1., - fa:ptll~ di <lid era nevole de un vfhlZ~lo" de noapte,

- A.1c,j e devl'llYUlW l1oapt,(i~. rosHse Soledad iaoet ~i abJaatImci rnte]~e-se. Ai fi (In foane bun vtililZ~tOf ute i'IIo,rple, cominuase. fat ... ~i il hlas~ st['am; de 11l5;11i!i. Pana a,i'lmsecscrli 111 fata horteh.[ui, nil maivorbisetl'l deloc. Se si'i:mt(ls'ed'i l!.lng" C'l doi .ulo]es("en~i. t1Ieplts!i.to]-l la lumea diu jtir.

V~clliUa loculi'! ]'11 aoclij~i imQbil, ]n seilll4!1

.. S~ avea si'l-§i I.ermine ell sUCGCcs ll1i.islilmell., in zi Ide de (hJP~ mr,ea. s.a se 'iJ:nbefe cu i, sr. uitc de tol.

IC§i sit se plimbe,. Dnpl1l lnfomlulliHe de pe bfw iLq~ I1rni, erElu vroo dou~ ore p~nili la inUlbnh'ca C'II obseurul scriilor. Cine nalba 'em usw?

Palierllli era slab luminat. Liftul lin! mergea, apas~ in zadar pe bntcnu die, rl~sticDin spale]e unei lLl~i se anzcau zgomotelc anei eerte. Ball'bllml ii reprosa Slolici cl'i s-a culcat Cl~ insralajoru]. Rid.idi. cUn umeri §l aproape c,~ z.'lmbL Oamcnil normali eran adm',llbm, Pe sdil'l se il!lersectli, Cl1 un individ slab, cu .IM.fihi.i hmgi. Pentru o dip1i. se ['dvira oehl il1 ochi ~( cine ,§tie de ce, l~i adusc arninre de vis, Cllidire,ll/c(Jns't,rll(~iill .relig:io'ls~biSledC:'l/aM)Schee'Jfc,"t~d~':3J!.1l, pl'ablt~,i.ndll-.\,H!. lndhddul slab $§i revi'iztl ililr-o cUpii\lia~a,; 8.0 a §e:r.1i pe scud ~i Jim.::epl:L s~ [l'Ja['lg~t Gllbl-iei cebort mai departe" ,;;)j~mse in curte ~i ]tl§] pc sh'adi\, IlHra .inpi"ima Jilbdric~:i CIILlIpU.l'l:i . o cancn scrihomluL Se a§ezllpe, o Imncll §l incepu sa. 0 [:5sfoj~tscit Nu-] p]~lce::1 sa citeascd, dar se simler! eumva o bH.ga I. sii lnrre pu{i.n in. lillivci~1!Jl cclOl' citl'QI'<1 le dl.h'uia noaptea v~nic~. ~Iil volum era vO/vb... dcspre Ull f!ildill [m~l~fi'l ic, cam pl),l!i;nrel ]a mlfite, ce-~i dorea sa dev,illli1 persona] de roman, U!"n~:m apoi povestlri in care, sub fe.lurh,e,n~ullle !;ii )llfali~a,I'i, lfUll:l~U:l devenea 'CCI:)a oe-§1 dorea, Intr-un fimd !iilllrea, d.1lOriUl haz.ard~ III i dinlla ii ~i d .. torase I['Jlul!';(:orm~rUe ~i avemurije, Asra era tot. Despre fiec\'Ioocarte pe -eare 0 termini 1'011 si'i spui ."as:ta e lot"? Se ridica de pe b~lnca ~j po.r.ni,ptllil1l ,c;,rlll OOllr1llZ. spre apml,lmCI:It.ul inchhja!L Un cerseror $1 aliI'l.lI calea, Erit un blitrau in z.drente, ce l~liroSt":a ingrozilor. dar care purta ochelarr. Ii puse cartea In

§i gr~1Y1 .lr:l1iSlI.I, ca siil'UJl aud1i il~jllra-

, Era ~utr-o stare cam stranie, pe care, de~;i nu prea voia 8-0 1.'It!CI;moasci, 0 da'~on1 leemrll. Shu lea d\ ill 'ceca ee dUse: exisea ,ceva ,Ci1lrc H pdvea ~~ peel - ceva vag, 1llsl1~ slnglil' !l·lIr Ii Pl1lu:n re:;}liza niciG(]ai~ ce era.

Desctlie: en gesn.lfi sJe~tc §.i se lovi de~ un cOi§ de gUl10i pe c;):re dne"!.l'tI ]1 Il'is~t~e 'in fa,ta u§it Vechea .fl·jd\ r,eapam. Sabia hili Daflioo(,es. Scoasc pis(ohd :§i inLrnprC:Cuutiin cllsit. Vcrific:i ficci,u;,e.co~~~~01. Em in regnH'i.

9

VANZATOFlUlDE NOAPic

C .. s?i sc calme".<J. scrisc vreo zeec numere Ja tl!l.dh~1.phHCC. Le adunii, Ie tmplb·Ii.. friC1J toMe ope':ll.liHe posl bile, Ct~nd ten['Jina, era diu nou dim; SCiip.il.se die insuportabila senzatie <I vanl1mol'ullii care devjne va.l'lm.,.;ra din [I0l11 el. V~c(iulJ.fI anosta vn f] extermlnam cia pmfc:siooaUs[Jl§j pe urmii va pm(m revenl Ia un Umbeno Coo san MalLO V;)('gas Liosa. Era eel mal buu ~i singuml 1m bran§a Jui. D~c;)i Ol'.gmluz{lii (l mai dore.a asta,

Tclcfenul sun[i. in ace:Ja.~] I.impel! SOlI·er.ia de I.. inlrare. Se dcJicl.'i de PI;). SC<ll!1J. ca un nrc, Ridicii receprornl; Q. femeie (:l1l)l.'! pe un oarecare l:;jlip. S~ prdh:ls-e pDn~. llo hot unse piedica '1J"IIl\ei ~i sldgrl:

- InMi. e de.\lchis.

Bllirllllllll C01"C inldi. OIl' fi puuu fi Iratele Ini mite mare. Asemanarea dlntre ei era ulnitoare. Gabriel t~i dMu instinctiv scama c.1i el era scriltorul, Ii fac;u SC.11I1U en paUli pistolului 511.·J 111ntiCzc inl sufragerie, Sc ,l§e:zOlL",ii <Im5~u~o.i pu seuunele mcomodc,

- A~.\dar, dnmncata e~ti Jeau-Lorin Sterian, zlse, hmgincl C~1. In a ,j mull cuvintele. N-a rnai fost nevoie sa U Ii'C pfil]~. 1<1. I.i ne,

B arbahll.. de alrfel d~5W] de Wnltr., n priVC.,~ cu un aer U§01· :JtnmJi,fI!, m~p5satol' la anna Il1dl!'cpt"ta spre el,

- Mt~ btl CUr s.\'i te cunosc, Gabrie], Ar1ili ~i te compOl·ti exact cum lrotmlic.

.- Tteb\!1ic 5U recunosc eli scman!im extra(}l'(linar de bine, Natura a~ umorul d. Poli s~·!li'l.j SI];l'lllilal;i, dacn vrel, Inc~ uu ari-a mai spu 5-0 nlmeni, 11 iciQdaUli. De lapt, n ·O\1:m mn] sta! llic.ioc:taUi de: ymba til HI) ()cl'so.naj dC-illl meu

- Vorbllri.n aSI'a! ilIu-i decal til] obicel de-al vostru, de-al scriitari lor. de n balie .camp.i:i de dite ori ave~i OI;al'ja. AnaHzu[i, diseca]! totul, COl un medic legist, rosti Gabriel, Se s±m~~a Iourte sigur pe sine. DjscUli.il.e cu (lamcnii dC§'~epti Il moe.flu tnltO!d~tlll1<1 pHicere, Do'ICi'i ['el1~cH s.~ le dea peste l1'IS en vreo clles:lie. e~:a in a.1 uOlliHeu eel.. br dine! obi. llin piSl.ol. l1n. m,tln~ §i ccla.laU mJ. di$cLa~ia de'll nc: ~i Illill i pli\cmit.

- iilseanlll.!I. d. l·e-~un conlUrfil d,cSllJi de bille, d[LC'r~ I:'::§li .Ual de incll;l1gostill de pOlefil~ctt Trebl]j~ g]"l .~emeni cu mine. Or.ice Sicditor l03m1i dl s.e i[Qoatc Ii in pCfW.Jllllilale£l. $.1 tn perSOllnj!ll~ pdncipaL n)!u~i, Qil ~lll.!I'Iem identid. n~lidci'i !lid ell nl! Slint jdel~'!ic en acel

Jean-Lorm Sterian cafe lucepuse s£l. scrie pol'j,I~tirea asta, Am i:t~CCPlll acum "reo dOlL1Xi hmi §i ab]fl ~Izi III-urn hoUh·rU 5-0 ;[elmi~. M-am schimbOl( ceva de-atune]. U]tC$. lUi-am 11isaE doc,

- Aillireli, MI:rili~~e. votbi Gebriel, Ii disp..ill'r.u:s:e in:sa. ceva din 5iguralW~, de sine anteriOaJra. ~}lii ca vel m(lri $i·ai incep~l:t sa deHrczi, Scome mnnuscrlsul. Ori l-ai ]lisai. aCllisH.? 1liu llnde stai, dQ(]U eWje mai $.lILS .• De la gernnul U't~1 se v ede marea, Ai dona baleoane *i dOlla. grupuri sanitate. Holul e furnlruit,

- Am eevu die gell'ui. aSllli la !ltine. Seriitorn I se rid!ic!i. ~l depuse un tesnc de I oi pe !~OlS<l dill ra~a .Iui. Gabriel Apoi s~. tmom:se §t se a~:ezl1 din nou pe scaun. I~i. p1'IVl ceasul,

- Te gnlbc§ti. nu? q~i ehiar WI lip eiud.[ll. Hllhrid lull prhna feaie ~i dH: "hHras·~ :In npartament iicpl'is~lor, opae In I rai'llC3uc-alil o mull! i di n spat ... ,c [l~e- i I~uda avan ~ <lj elc ~eded i il~ accst Joe. ] i Inch ise gum c ~1 0 bancnol.5 ~i-I dlklu .~I'f;u-a. Schlmbase !!,tHen lQCllillte in ultiill'lii ani, Incfll orlcc nou PQ])if!5 era, de fallt, acehi§i. Sc ll'Eifll:l pc pal. ~i adormi .imedi.ul. Gabriel era un bii,b[u dur. Nu §..[ia sa. ~fi.mbe!lsd'l. S ingura ... .Ridicl\ ochii, M'ilimilllit, spuse. NlI stiu de' ce nsiha al fOSI. ales, dar ell S_i.gllr~nlr~ ai un manuscris i mpCn'1la!l1 ~~8Cm]S prln bi raul 1.~1I san poate im bnb~iok;cZL. Orilalliiza~iln cxisra §i ~!i~ CC' face. Am sil·l gases.c. Mi -n faclll plltce'X sit ~ecnno'S'C.

- Inseamna ·cli vem l1~tlri Irltpl'ClLnl:l. Mlu Cam gr.ailes.c, am de ,coreCLi'lI! <0 aWi pove~t]t'e" Oa. dannul gloanjelor tale de hiirlie. A [oSI toarre ir'lSh'IlC[iv~ convcrbtrea liio<a8.I.ra. ~'m~. ~~ j $i!npaNc. v.ei Ilim:i exista zeee tftrlidwi.

Oabrie] trase 0 sin.gudi dnai. Jeen-Lorin Sterian se pii?ib1!.l~i melodramatlc, dJllild din l~.I.1iJil i. ~l dill pieioarc, CU lhnba sco~s~ ~i od':lii. d.n(i pesl·ccap. Se mal zg1iWU .1>1Ilin. apol fn~epelli ell .0 expresie gl'O[ecsca. pt: raFt Se aprople de cl §i. veri. tid! . Em moD'I. ]ta· m~se. iii pjcio,}re langJi cn:dla v~:u. 'fi pu I fu~ scse rill bufon.

Se a~ezrt in pat Avea sl1 Ull"C"e Illal Ifu:'till in t\pnrlamenUlI scd!~orlQJlIi.. In jlU"\] I lui l!.!cmr.ile i1[l. pje:riJeall OOliUll'ul. tncerc1'l s~ S(J g1l.mie •• sd1 ].. o.::V9., dar In i!l !.e-,. era gonHt. V-etlis~ nOii[)tea.

C.ATALIN SANDU

- - - ....

DUE.l CtJ CEAJA sl Ierusl

,~ ,

'o(1e~tife d;:'$tln s.a ell ,pl'emiui 1 ltil concursul' n(!lc,(or Kern("ft'~);' (a,n$(ft ~d~' '(}r,"(jn!ZQ(i~d. e rIn(i,r .. et ilmlJue~'fe§tJ Q' Pal't~dtdm nemoOflit.

I.,

Ridica dill 1.10(,l Cap,<lCll[ cotici de lemn, md1 tnsemne, ii iui:;, ir! m!'lnlli una din sferete ~czal,e frames ~nati Illllll. In !l',mspan,~nia el d~shi§j, en Ium nlbastru, ideogrema OOIJnmfei, rotl~(h.l-se ~.~ ~z'b]n(lu-se ~a uc!)~,ll'~it de PClil.':lii, de stiel1i ai bilei, deshillm·fimlu-~ peetrn cJlilevll clipe, (:11 apoi s~"lji ~"faca ;)Specml. hu:epot s;~ f~il.lliilLllltl preoeupat. 11ltre ~Iegelc. I'd viml ilb~cUI. sprc sft:rele celelakc, ~Il lnterlorul lor c(),unlinIlH zbaterea Jdeogrameler de c.ealli COIOl'illa ~i. aeolo lJ,1m,e grani[elc curbe ale strclei sc atlngcau, fumul penctra tI.l~untniJ pie.~ei. veciue, apoi In ·u r· m!itonrea, il'cl';ultund 0 goanli fosfol't:s.cenU\, un joe al ~n\anlelu[,

Deci; un cDfigr.it: P~Jl~'f a.cum. pm~ 1'1 fi ml caJ'icmi~ t§J spuse Solnn,

Alilitm'i" Sebastlaaa, umbra sa, ii !)~te,~)I,n [nt{eba:rHe., Ft;lneilTl, .stand pe vine, fipdwil cu o scllpire Cilld:ll~ j'1JJ ocbi, Ea e1:<'1 cea care f] predase cw!i,a provm::Idi, primi.'t:i hi dimitl~.lla aceea, pdlHN~1I curler. A~ez;t Itt loc sfera ~.~ ~p~SG caseta ~m1iSII~fi.

- Cine e-st~Wlng?

- Am trhnis pi: cinevn :>a came, 1'5s=

pUl;Ise Seba&tiaml.

Provocerea pl1rea 0. ncbunie, ceva ]ipsil de sens, Solan, cal'llpion lill(}ndilll, m.~g.;:$r,~J" memoria, se In'CI'Unla. l§.j noxa. dege'tde ~i studie 1l1;ct!; o daHl casein de lemf'l,

- CIt Sf: ~Ik~ _ (ICSIh'C el? Co infomu1ti i. .ai cules l:hlUa acuru?

- E l10 aoouim. wnce:re~ f:ciue:ia s~ evue raspunsu] eli reel. i§i im.l~part1'i. de pe flJ1Sla UI] flr de pl"af pcnuu a c5~ljga limp. "flit" ie~~e" 8,~ P(lI:C., undeva in MongoHa.. S~Ul lIndeva h~ India, Dar ered eli nu s-a l',e:mar-

cat nici pe ph-Ill local. Nu s-a suzlt Ilimi(; de cl ucol o,

!ii{oiil~'i. j).1re til! (,,1iig{:Ilf des.wJ de bw~.

Ce.1 pUlin diIi provocarc. Barbnl.ul, cu o lwicll ezilf1b'e, desehi se iar eapaeu], urm :il'i nil fll!;Ol id,eO!;!l'amclol'. Din Mo!~goH{I" flj m.UJ'ocuJ nlzI1O.,icJ(),r chtilc? Ciml' llr li pUI.'jl :'>fi st: .1ul n':!jc7.~? Sf clli.ll' in .bidi.L. Cbi/j~x? Sola II se foi iiclini~til ill i7otoliu,

- Nu §~ij ullr~car ec rim£; arc?

Sehasliml1l, ddi(;i.'I im.pei'ce,pt.ibil din, M.!l'iH;ri. - Pare d'i e specj<l.ljsl tn Yuan.

Mda. AsIa n:ie~ea clnr dill sfcrcle tri Ifillis~_ Dar m~ plUf:<d tragc coeeluzin dOH r dhlIHll~t.

- Slli f<lei rest dill pmlidde, lui, Trci'lolc

slL.

_, As~.'11 e putitl.... il~fi. ,.. rmiolcmruic. Barb:;;tllilll sc iI1Cru.!ft.~ ..

- Am tncercat h1(1inlc s,jafiu cfit~ ccva Inarhi.V'c. Nu e nimic pe uumelc Jul Wi~,lg.:

Ninlic. Dar mill lrimis <lin om lOU ceuic mai bine,po<:Uc c~ 0 sagi'lshn. ecva,

Solan of Hi ,§i sc ~~sa lic $POlt(l, Admidli lin lim.p Inseumele de msgister .mcmo.j~hl atflnmLe ]}c peretl, cell; parru discur] de filde~ pc care, pictalc in n.l~ negru, pcisajclc irdn~i§~l~l uu mm~IC nscuas innburi i f:onm1.!i de 0 c,~r;cadli Wu Tat)" al saselea maglsuu ,""I [ocunn. lncgalabil in oiotosbi; giisimli mereu [Ill re-$~'fji, o nnnare S~irJeI:~)~,

Ce tiJI de o.H:uoI:l1i ,un ,(;ll fil jur? l~i reveni Solan. nlJi~fU:- se pete, Ct'l'V:}' c.l, pruue 0 ~;1 ~,1sim ... C;iu~ CSl,t: l,Jii~.1.1 Toi urmll WiClg?

Pw aeurumai [lfi,mi se ~j lillie pr-ovl)dll:r"i" in care i~il conflrmase de fieewre dHt~ statu- 11lI1 de campion. Cfmdvl~, r~~ aduse ,et

111

DUEL OW CEA l A $1 LOHJ~I

mnlute. ]a 0' paniCl!! in slil1.l11 Ch:i.l1g, nn pre·ICl'ldcnl pmernic, a(],J:[ la ni.veha I Irei, ~Lpl"()ape en leu§ise sa-l elimiae .. Pornind rara piC:}sa de handlcnp, se avii.llJtase in,lIaCtid excelente III go, crease scene ulaltoare in lU§ su.·opit, unde ell greu re~l.~js~ ~m CQlnSlnl,i.f~S(·~ Ic:riloriL

- Deci, rt:Zl!Im~ Solon, lUI cunosti nhnic. Sebastiana if cvila privirea Se rididl. ~i f§i hima un pahar eu nectar, Abhl atunel se in.tc:mr,se d~l'e SOblll,

- S~l't;1I~~!'!a vijlo11re trebuie s~ ;ti,b~i ,~O(.; CQnff~l'rnLi,ilrea"

- Dad\ Vtll :tvea loc.

E lin c;lligr.d' be». V~~ (rei)ui si:f fir; r;J cet C,l/~ ~lege stil!r1 pmvociirii. $i €O.iUlii. 1m e sigut c,l va <1/ege ,;;'i,~r.), L.j dlOiCI/\ ,ill run 11k;i (I inionuaIir: de C,'1[i: 5i~ Tnil o1g.'i'f.

Se seula dln :fOlOliu ~i in~titull, s~~-e Sebas-

I.itma. -

- Sa fllcill\litaVHe'1' illt:erCa ea.

- incu nu. -

U~a se vap.or.'jz1i", :~{I1.l" tl) :illc~pCi'e prih'l!Il'l se lUI curlor, nul~ de informare pln tea pe Jilng~ ct. lnconjUl'fmdu-l, Solan 11 ,Inulctl e prj.

virc fllig;al".l'i. -

- Eeel pe csre f-sm trimis sti cnme eeva despre Wing., lmerven i Sebastiana,

Sli'!lh~rmgul f~i iindrcpltt eutele fOilnmrepe unH'onnn albu a eurierilor, Oem,ii, muk prea mari, masllrara caruem il:lailli ~i se oprirrt. ua limp asupra dlscurilor iui W'IJ ao,

- A1U cercetat SCOOSe el.

- Spune,

Solaa, tncordat, n urmarea llf!is1'ilmHe f1sI're ,\k~el,ci lliiata neregmar de rid~ri

- Nu pos,t:d!l nicl l'lllkm' NCi\g_ Nu are

!l~velul primae. -

Pemeia incepu$e sa. rlId~, Ma;gj~trtil> (Ii nut, l'nce3;"C,t1J St1 S'Pl~lIl~ eeva,

- Are, loto§l.. i1 i'nh-elTlpse cUl'ierul.,IIIf1 rang de 6-<ilm'!. P:1'OvOC[lre,) e leglll.'liL Wing e un <lspir,ilO( la Neng til prezeot.

U» .fllccplil'Or, g}lildi Solan" N~a'l-e' ceiificativul de lxlziJ prili C'al'e s!i mil m'<lc(.J'. dar e su.ficieru .de fll{l'U Fu dtumt!1 sp.rep.d.muJ fi.lltei. ,",'1 .'fu-mi rthlJiUJ cUl.ia CII sf:er.c/~ provor::lil'ii. Un .iru::cp.iftor. PJ71clic, VaJ·,iida ,0 s.iflni f'cl'inii fllljJ p.I'QbJcmc_ E (J nebeni«: 0: !11:m;!1!'e§l~ ptin ,1$,W?

BuJa de lafbnnare a ceel"Ce~a§ului se In3,~-

1.2

l~ rapid, C,l apoi .s~ se lase pe ~ml:iml acesmia, Sfem tmllspa:renltl U sl[['t1bl1lll 1]] goallri §] se opel la plcioarele aeestuia. Omnl se I~li pe vine §j 'inceptl lH .m.ftndie supralnt,l ne'l.ed~.

- Altceva? C.;: rnill !;ilii de Willg? Ne['VClzitatea Cl'e~lCa in Sebasriena, Sub ztirnbe!;u,1 el sc I,illlice;a n~ii11liqIC'~\. ca 0 pall! II'IHmccatil pe til] fond. imRcuIat

- ~ din Shigatse, Tibet Partidele sale, ::alatea c!ilc au fost inregjslr.ate., le am aiei, In pel'l~;t~ij buJei mele, Le-am traasferat Tn m:l)i\l',O v{lQSlra.

- B. • muiam eu, lllfdi. Solan. Chinez,

~ E ebsedai, se pare,dic WauS WeI. l-a ciHt trutarul de zed de ori.

Nom~,,~/. Un Wimg Wei nil .<;c.'Jph unu'i dlf1:Je:z. .5~i ~riez cfj-i obsedal §i de,",

- E obsedat ~i de Gamba Shih, prifliiul maestru <11 joculnL

AI'ill,>" caCti tl'l sine Solan,

BuJa curjeJ,'11:hIT 11 pe~wtra [ala· §i-,j ciuprjnse c'lpn]. Prln [:1e:!'$'pi sl.~-bl:id. ocbll sU'iMnogulut erau m~rW §i. mal flrudl; rIUJ!'-IU1. mud grotesc,

- ~i illcl!i. eeva, zise, NI..I a fest invfns uiciodara,

Solan ridicl1. eJin umeri, ~n:fo'l"J:nlllifL ~'11 Ii spunea Illmi,('::, Un non-Neng care nu [I fo~:{ invil'!S nu tllsemna nlmie, Peete, eel rl'lult, .ind.ica J'ap~ul d\ nu [ncase dcdll ell neprotesiol!lj~ti. I:lIsa" S~ tncrurua el, asta e mal lllU]t decftt 0 .simpIi'l, nebnnie, IDe ee dore~,le o provocare?

~.i to~:~,~j e9,'[1 legaL

- Sebastinna, P[1I;;gi'ite:jte invi!a~m,e. Pll~~edinleie. Senatorjj ~i lo[i oeHalU.

Trebni:J s.ii Ffi' .il1'l1wuplf sn limp' razbo.1iel~ .JlIpM~!e mi.frIll.1U:.

- Trlmite §.i. in China, S,ri·~i opreasca u'aflCtll de anne ~ sa v.i II~.

Pelltru ei ar fi - fost un divertisment Ir:t.ail1te de :rAzbo:illl die.anu] viitor, din nolem, brie. Ar mat fi finis,lit pb:t1ul conflictulul ..

SeOliprop.ic de, ma:sula pc, ,C:JIl'C Ct'1I a§c:;z,Jtri, entia 1~1r1)'ii'oclIrji. Ma~ :p:r,jv] 0 daUt s;f~ rele ~o eiJrocidoo.snune-!e incinge31l !In dans frcuctic, 0 Ibe'(ie iUuhicolQJ:i. Din cfl.l1d in cllnd, fU)II1UJ ce alc:ituiil trupul subpre 31 scrierii chineze ciipllm m.l<lfl~C fosfol'cst.:eJue, scliplnd 1irm-lin rj,1nl abstract. Peretti scuuzi

ai cunei rcflectau lumina pt.ue~'n~c~ .t ideogramelor, c'fcfind un joe fnntastlc.

Solan lJ obslcrvlli .i.11 spate pe om;l1Il slab a§liCptimdu-1 §i fixandll.l ell uehii [ul omit pt-ea marl.

- M;l,j ~s,te ,ee:v.a?

Sehasll.a~'fI, Wra s1l·1, fi jl1Mrebal. uu:n.~, [JUlin nectar de mango lntr-un pahar !ii, l-l ofed lui SOI.ll1.

- Wiilg .. N-a precizat ce Iilli.1 va adopta pe!'l[i".~~ confrnntare, scoase C llrle"l:L

Continua sI:i-,l ])f.~vcaSJc.t inlr-tul rued eiudar, [n j nru I s1'iu" - de.sc:ri~nd cnrbe Jine, bula de in ror:I~J~re scotea UIlJ sanet slab.

- E firesc, ann'Ii(~i'i. Solan. Vrca sfi PEn'a ea are (I strmegic blue gilndita. Vrea s,l'i ll11?J;ze pe elemental surpri :r.a"

Si wlU~i, gt.mH el, de C(: SlIm 11eJinifjNr? Lt~li 0 illghi~iHl ~ii, de nectar. Ceva i.nloate, aeestea era coofuz.Pfll,lli utunci, prcvccatorii sai fusesera eel pujin de Iii vel Shell. 00 sl 11- gudi d.lJa luptase.cu un M.iaQ. Un aspinuu Shea, tOlliji.. a, El'JIagisre.r {lltmmri<l. avea i,n sine un sent irnent i'I~signr.

Prl vi SP[~ Sebastiana, Mh:: [rid,

Reflex, sorbi dintr-un singur gest paharul en uectar, apo~ n [rtnuj pe !lltiS~ll~. allil~ rl de entia de Jernn,

2~

Sala Cl"U ,acopel'liUi de replieile a8eulit~ file celor din l,dblU'iC, i:n arena, in Ul.ijJoc, btlrhl.ulI] era. a§e~al pe ville. prlvlnd '[II podeu. .indife-renl la lntre b;,'iI']1e aruncate sine 1;;1 de dcmll.ila:rH ce se aplecau peste balustrada desparthQ~H'epeml'll. a-I 8uldia, Din C1lnd ill duul t~i ftexa degetele m.fli.nii srfmgj, stl'all"ga~ldl]-le hi pumn, ca ~Ipoi sa-I cl1bere:2e pe dimt de~et dup:l d~get, em t[ltr~ uu Joe numai de el mlcles. Ca.lld Solan pu· trunse in saUi, ocbil s,~i strlUlIcirl1 pentru o cHp:i. II;] d~nrp ce murmorul cominuu al sililii se Rm.]lljfic~.,

Tn LUrrn~" Sebastlsna, i'mhrkalri fl!'.l costnl1I1U !a~.bastl'n OJ] celui af]al 'in serv lelul magisterului, cereetn mli]timea Qrd.QIl.lI!ltl. cl1lU8Jnd, pan::li pe cineva aneme .. Femein trebuia sf! stea in spatele sibJ, tntoldemlUUI, s:1I srea ilD spiltele si'lu. $~ nu-l ap.uii. inrl]:rule. E:dstau

oua, CU CEAY.A. ~I LQiU~!

aoa.rcalt:,vOJ excer)~ii.. foarie rare, tn lumen joculul. Btl 4i ~da bi:nc rolul,

Sprc sfiil:§h; Setmsliann I~j, coborl puvirea pc omul dill arena, cudoasa

- Deci el este, COII.5ta:U~ SQ~,an,

Hnl'[r~~n ~ar-ziu; obt.imlser1'i ca~e1itl inmguu ,\"lIe luj Wing" insr, m,bJa acnm, jill ziua provod'il'i.i, 11 vedeau ell adeval:at. Solan, 11wgis= lC,j' memori.l, 11 stndle pn:QCUIML Chinezul i§i plecn.s,e dill nou fruutea, 1:1'1 <1~teplal'ea hlcep~i'im P;l~'lidr:i

.Mi-ilj· tj' jJI .. 1CUl' $il tim (/001' Jw.i doi.~~lld] maglstsul. Alrif ul<elnbf'ii padamr.:Il'!'UJIJi. . Flf.rii loji OMtI(mii m;;elj,(ia ill jur. CIJjm' ~i f'Jifi'j Sebaslklll'l.

Ca\iva curieri iilerg:uti pe lfu'iga el, g.(l\p.indu-se, s~-§lhl$trI~!eze bulele ill jurul s~~ij. Iutotdeatma :nlil pU[eii Sa 11U fie ulm it de enit de muhpntea s11 mihti'ince uu astfcl de In" sager, Trupul ceda 0- mare pane din energia sa diue sterele u a ns'nil~loan: ee pl'llIC~IU III penl.lancn~~. U'i:rn.g~ el. La ['andul ei, cfmd .!nforIlIIalia lin.mmgazlllatli tindea s.~ Itll1r!(:<lsca tenslune« Stlpei·nC~i:l1!1 a perejllor elastici, bula de infcrmare ceda 0 parte din dare corpului energetic al curierului, Dln ncesr mortv, dll-c{)claUi. iIJH~gi.sU':h·jJe erau incomplete,

Ca $i i;1 Wirig.

Mu lte cHn purtidele de care l'eU § is~di sa. faca rost prininlennediul: 100r erau deteriorate, Cc:k:ditev<li, care flJl~CSei.·n recuperate. nil se dovedlsera prea ~enulif:icatl.vc,. Penrru el, 'liVing era dear uu nume. Ceva care acmu prindea villtlli.. [).~I.' hl;dl era (]I necunoscuta.

III schimb, cc~~lah avea acces Iii. ioate arhivele pentru a afla orlee !Jnfonnalie care rI pdvcu!i!, ]Hl .rl1laginer, Toate jocodle SOIl!'; de )lalla anmci.

Dt: ee lui-~ l'ricli? Edo.1r nil Si}b~Nc.mg,

- Marcus, Saba MOJ"ClllS, ilf1.ng~s,~er. -

Se lmoarse .. Din tribuna oficiala ii :dlm-

bea un b:a!'ib~l Inalt, Xavier. pre~iM:Unieh: 1\":publidi. ii ftiCli sernn, Solalil se aprople de balustrade de la margiuea arenel ~i se i~L)jec1i, :salnt!'lndu-I.

- l'e~~i cob-oral, Marcus: Ai ncceptat provocarea .

- Nici 0 compe!i~ie lUI trebuie rl;f~lz.Ui!., Allfel le tl~ose§'d prln orgollul reruzuh~L

l~ pidoare~e pre~ediflt'e~~i, 0 ph;]'c~!i. U l!1d plicbS~li1'i. Xavie~ i:§i ~1ks~ Il'Iln<1i. pe ea ~i :mcep~ '&'"'0 .mangm.e pe blan~;. i,ar an].tlllainl P0l:JliI s~-~ balansese ceada, A1~{:Jru'i. S()la~ ill :rOCUra'9iSC~ ptl Lentar, sena:~o!rl]]. ee Jijnn,il slli~] ia lncul dJ~p.':'i. 'ratbo"iul d~ aaul v.~i~oi. C"01Impionul l§i pled. fnli[lte<l~i Wn direc~ia'

lruL ' .

. - S U!:'I.I, o[}o-rat c~. IIIvil<ltin. n1,eaa. fest

aocept.1!!ttt, SP1!l!8e,' - ,

Era 0 replk:a lfzi."lal~. Q:rlce prQvQ'care. era uta ev:emmenl. lao C1'We trelixula s!i. asJs~e.

. . - E o-ocezle m p11.1S de a."[ vOOea .pe PIe§~ drnle:le Cllinel.

t§1 f[u,Thura n)iIl1!a "IDu. diliecl~a 'opusli a s!l]:H, spre reprere:llltaoJlii pmJam.enll,1)l.lI.l~. ch]uet:.

Va,. llcn in . s~lle SO[M.Pe.s,re !Nfl an, in IlQiwmfuie, vow 'Fn_,C~pe. ~uptele rJ!lJ! care Xavier va ti. mvins, iar umt:ar va 'ri. pus III ]oc~l lui. de [apt. '0' vnloare· u.ne~~t~. manipulalii d~ ZhO,ta Ch:an. 'foru!lJ fusese deja stabllU. de se.Iuudecdo!i dog~ :repl!J1,b]~d.' Moo~at~l pe ,roa:~ cooalde.. Conflic~ele se vor d.es~ur.a in· zona Shafrugai,lllls.a Xavier COIlV{i;ms,t; sit fie catpwra.t:pe iI!l.mtdev:ape JM!g~ ,Danton. :f,e Mare]e :Zilid. 'irll:d<llt.

t'civi -til. jos, spr>il .~eiIm.a. ee M~rmis.e III ciuda :z.go.ulOlmui din jur. 0 sim:~ a!l!tltud pe Seba.stiiln<1i,.Fe*eliati ~!'llu~a,. Ia )illndu] ei, pe~.~ dol politicie.oi.

~ Jun. dti,tdirev:.'.l c~j. ij §QPu' 'ea. SU1W1

in umvit ,

~. Da. Le vo~ li'edea dUffi)l oonfuIll!t<We. Lall~ar fie <'ilPleca spre ei,

- D~p~ ,oonfru-~(ar:e. Zici?

Afl~]'i un zilnThbel. s;tr§WJ.b.

~ Nill teg$lndi dJepe ~c.t]ln 1<1 viClDde. i[l f}o·c,tl'j au ttetmie sani' sIgut de asta, nu Q;§(:!~icelli voi, ma:gisr.e:r! Care~i parrea ceil mal i!mipQlr:unli'i dlll! joe? In~eput~!?

- Da, fustiki.

- S~. ~1l1 grijl!. a~1!Inc.i, in .m'Se-Jd.P1s!~~~."

~ idliut Am -patial ,pe ~e ..

Nidm1icar nu-l .priVleaJ. Pikl~. s.1iibpr~ "o\! ciliml1§ii S:ebastianei .lisa. s5. se .shicei1lcscl:!. fOl"ll1a . pedeol:i fl. s{i:llnQr~eme-il. ~j Lam~r [bU Sf: cb:ini]a s::l~~l ascllll]d~. pd.Yire~.vI.BI~~.

N'M trEltiul,a. ca. tllilCiO.lltrac.l poliHcsil~] oblige s~ intre in ro]ul de ~~~ltO.r. Em Il~Scui Pe:!lJ;tm a:sm.it'!t~ftOOu-s~ ill: stud.ie. tndi o daUi pee WIng., a~tepr~ndu-litl tCIlM''!:I .•

lB~rbat1!rl !~~ co:ntimJia eu 1ncltpiit~na:re JOCY! deget,e]or.

- - V~ rug~ .sit! ne &CYZ<l!t1, dOI1m:i~or.ConrnlD~'are<i:' Ire!]mfue s~.~ceapli. ..

UrOCllal dG S ~bastial[la, porni sp.re lQCI!a~ sliilll. dinmma. Op.r.indu"se. ii: .zOOlbl femeii, ia;r ea se r~tr3i8e I'll spate. dlncelo de balUS:lradl.l:. Bruso, sala $m,uli. Se .~ez~.fu fa}<'I hd Wing eara abia IIll acest moment i'§l

mi'iJ!t~ .f.n:m.wa ~i Ii sris(imli! pt]vh:ea... .'

- S~fil Solan. M.ru-cus.m1iJ:gisle:r memoria.

R.llng I 10"'O!an, primiror al Provo dilllH, W~i

decHni. id~Urntea blOO~(Ul. ' .

Cel5]a[1 J$~ umeei bUz.eile.

. ..: S1!!nt Wing W:tl!· Tao, N'~lJig,

r~l1g '6-d~,.SQih:·JWJ.U:ll!1 oollfn

. ~ "'lei al!e:ge lmlorllJll ·de. desfi§urare al IllPle.i. Dore]tr.I. stilld ca]lgra:l'ic?

Noh~~ii se <l!pTec1l$era tn. falli. ~mli1:tI1!.dy-~ .. ~Qb.&e~v;!i pe. Xa:vief [almd' 1<1. 0 §Oll~~~. a lui Laatae, Se '~onc,enlU'il anpra ltli Wing.' Wfilg Wu Tao; m§i eleseae JlJllmele cell1~. CI~ atl ~~semea WJ:agislU'iUa:l joculu].

- Nu, Doresc p.iotu.rat Vl,"em~llnOpe1L. OP~l!! Clmul ern n~bUll.

Cum -ar fi reY~~I. la cai:~ficalJ1nl pe care Ii avea, asp.l:rml, Ne.n;g,. s~ le'ailzez:e coe.r,enta. llitte eS~.tll fi.ec!rei d~nilstii., de ]a Tang ~i Sung p1'il:l~ ];<1 Mil1!g or[ Ol1!iog? Sit .surpnndlJi g~ilea!j' naiwa].eteaj. ad Y.W1, remnant;:? Un ]i[QIl,Nen:g7 Vn asp.~rlU]!t

Un· open d.imlstic. Eta () sii'll.!cidere. Tribune]e eraa 1n d.e~Iir. ZbOl;i Ch~. [p'n> ~e<;ntde cbinez, zambea,. ins~.. in siRJeia .lui 00 (l()~jOOta poete Ofe.l;lS1lit de reprez.e:ntaJl1Itul ti!.rH ssle, SolM). t~i s.j:m~ gum ll!sc;S!tit

.~. ·E§:t:i. :sigut? fu.cere~ el, Ai .deeptul s.~. .ruegi ind, 0, datll ..

-' N~. ' : .Farapiese de: h;mdicap.

. ACIlPli f] tnf:run~a e11l pri vlrl~e. §l

So.~illlI,. iri,tat. J.§i,cgbori ochn tn· podea, Gci dtf! $a1~ S~JJll:e.';iU ·cit laml se va :re.tmiina m.i!Un mal. r~ped.e decal. aT fi creznt, Bi dQrh;e.rit ~n spec Il9;Qol , n obiUn,use.rI1, dar tI]"JjU~-O cu ~lJ1.1] alta fOf]iN~, ~i,m~.u§,i., el b.~nui<l! d ~jrnjc ~u pi1l'eOj! si1 fie a~:lI CIl .. TIl!· se .arlUaiu ]micru.rililJe,

~ S<I'i. meeap. pattid,a,. ~e~§l d, ~(lC~t~ au lImg]as rligliJ~]L

Pe m:li!l:gJnedej.<'I. moepnse' sti. se ddice 'C1)l:po]~ neagr.!l, ceo 'UI"l'mI sll. Izoleze arena de

"

l{ibu.ne1e Z,gQm:QIDaJse.. Citev,a bu]j;'i de, informsre se mal aventura:r,!) lin litnp pe Ungli. ei,ca.phlfand ima:gi~i pe suprat'eleIe lor transparente, 'Inain te ca aC9P,et;i§ul ,s! se inchiilli deasapra ·Ior cu .!,IiD ~gomot sec.'

. , .. lipi§te~ diZ1l! u~o!!"· ¥Om, rei. ca apoi, ptJill[ cqmpensat1i,e" '0 fosforesce:'lt'llt-ti. )Llbii a ae:m[ni sl d:e:srr.~me. p.1lt'tia1 j!lt~nericul, Eeau, til

,S,mq]lt, Sl'nglllil" .

- C~ne e~1i'? .

, Solan, rnai sigUt poe. el.1t§~pla no .tU:s-

puns.' . Orican:-.·· . .

- Sunt Wing WUI T<1.o .. U:~ aspirraQt Neng.

de·raJ.'!.g.". ..... ..

. ~ AscnlW. ~ tnlfem:pse magister Dlt::lftQl'ia,

ins.1i. se oprl, . . '. .

". M privi pe ceWal!t (linttio .p~e,.·,CeIi de

. afara Inca nil! pUle~u sli.-I observe .. $,a.J8I ; <f"V~ acces. dorur in clipa dnd partida ~q:pell. Illi mementul cllnd W~ng pun ea. ptJm,a .. plesf ~ tabla. d!e j,Qc.· '. .

.' - Ce vre[?: . . .

Wing ftcu an . ge~t ~~ C3I'Qla:jtd d~n )inii ro§ii •. stri1lllcijtolH'e, ;;!rpillm Intre dr, til:!:4nz[tn" du-se pima dincotn de ,~tl:i. ta liu'l!.la. vi-

zib:ilit.ltii. Bra ua aou I!1ini:v~s.; -

: .~ Be sp~J];e, mQe(l)u clili!e:z~,:Jl •. c;:t b:. paIn!

U1i ,aici: se va· prcgrama un dzboi. :~llvie.r, poo~edintele mu, '§J . senatorii, sii.,- au stabilif clleva lupte ce se vat "purta in regiune, Mal. rw-lilline· fill g!sea®c-a un stalC1JII care vor tnmei!l co:nllrn.ctJu~l de ]uptl:t. A'Wrl.1ci Ia ,,"u£ere va fi LalltaiJ".

Da, auzise §i el de zV'QIQlIJ1ri]e· ~ce$tea.

Ceva fus~e (J3.U p'ub']kil~tti. illiJ.cS~ ....

- ~i? .

- Arhivete CO .. ch'j vor' it di.s~Fi1.Ise. 10<1te

]D.reg~stdtile vow fi ~re:rseatl..lIlc;j ~i ii1rhiv.~~ vor l'W:n:ane gQiI[e.. SO]lJlira. penl:rn moment. este I{.ansie'f<llt-ea ~Oi· .flll ahl1 parte,

. - Inti proptl~ cumva s.1i,cedez partida:? se lnIun.e Solru;u.. -

Dad1 ar fi pieIdllt~ Wing ar it avut dreptul s,li, mute ,aihiva. 'In T~beit. In ShigaJt:se. ori . tn· aim pOlItO.

- Nu .. Vomrespecm splril'Ul go.ch'i .. Alllnc:i,' ce ilnnare~.? Spera. s~ ca~t~ge;, 'in cluda rangului si1\1 mull .illfenor? Wu Tao. Peatru prima dalt!l, 8eg~ndi la el folos,:rnd nnmele marelui magister. M~ca:r dac!i ar f~ ales dear un singuf' stil dinaslic" . Ming. Ori

Ymm. uade i~idovedlse; taientlJ!l prJ.i)s.fe:rele. pl1ovoddi. Dar •. un open ... Era,. en slguranll!i, un nebun.. Arhijveie le-ar fi putut p~ua p- ,el.

- 1I;le:epe! 'i1'ii 'str.ig~ Solan,

C!Unez~1; .Zblbhld. fac~ s~.·I ~parti lntre degete '0 piesii ]le~ [pe ~a:re 0,· ~ezli in iri-. fersecpa fl. dOiaa Iiml din reteaua ee-l lll:-

cadra . ,

, .

,,.,. .

. U]lmu~te. se tidica spre Uifinh~. All muchii a&cullte §l ridurl ee-l crApau slalldl:e; ,pl~di(J-s.e· in a~:urnlajb·.11I,] oe.tti. di.mine~j:i. Undeva, .SIl;S" ]?th1tre pieJ!:rele lllll;i~.§e~ dll)n mlluui se avrw.tan. in . c~~Jri Jnalte~. riD '~pirale (lese. cilutfm<.'!. Glil priy ire,a, Q posibJUI;

pJo.d~. ; : I

Mareus So13n.~:i spre Izvor §~ .. se q~a poe, iarba moale, Apa .s.lIJl.}a ~i[i piatra in p:iatdl. p:ie'l!'Z,~ndl!Nie fn1t-un sunet ,-c~is!illi.n. QIJ1I.d!eya" ~n .'l,pate].e, sai!il. fuch~s.e oehil e ' DOl)~ 1St! fle, pciJt}lJvar~ ... S~ ]js.1i. '''flh:en~l< ill . fiuxu[ pdn' caI~ clf~~ spidilld. U. pUIiUt .spre .. ideea diean.olimp al OODa§te.rii. .' ...

.- i,§i, :"ClJillfWldlll, mruDUe lin' ,ap,: we .,I'~C;flal:a. tf a'lillse PQi~ll.i}, [ '$Ie lranSJD!s'c In .bra(e. producindu~~,o, senzqle f,ll1.~\Uli, . .Adlil,se fJ,Il.1dllJ1l izvor-ulu.i ~] ~flg.ruep.ieueJe. mici, rotunjhe de vreme, Poate dl:iit fi fost mal bille' sa fi· creal un diu, ori ttninderea mltrJi. Sll fj SllIblinia!t_ :mull 1l:'U1Ii. evident stares de calm a, Iuerurrloe, prin p:rez(i:Dila !IUI.':l'liJor" ~i sa. crea:sclli tensiunea, sil!i. Ianseze d[utar:ea per-

. petu.a. Miunele, apa ~cej doi pol! ai naturii.

Mal ti$J#u. i§i pmp~e' Marcus, vol c~a m.'l.rea. \(o,i crea un ocbi in fon:natiunea acea.sra •.. Actl1U Il11i rrebuie pri.l'lla:r.'!!ta.

in sine, stilu~ .se :1JJ3.SC1i.i -pt}rl"ect. o oo!lnbi· na~e I.dmilomc :mtre Shan,g §] Ohing. Adituga esel1!~ll de Sung, r-eg~&i.ndl,l-] 'pe Kluo. Hsi.

Kuo Usl, minunatul pictor din dinastia Sung . de Nord,. 11 ajul1i sa,jl1uanteze, aro,otinm.· pul: Muiue1e:. primi~'Vara, Vtl fi. iJ1veli.t 1'IUf!,.O pC:Ifect.''t Jiriie: de aburJ, mrY-Q .i~uanl~. de vis .i!l: I t:ef,ii, Ccrescuril' firesc pe CQMl.i.:?i .inN1Jirniror ce incep slt-§i 1'inf,erZ(}8SCa ielbur:il'e. Oa~ In'cuii;. .d.nd VOl' fi Pf(:.zenli in, pcis.tlJ,. vor fj sUfaz.ll~G1i

15

IDUI:L CU CEATA~! lOfUi$!

L.aIflS,~ in jurul sliu va.rlejld pe care tl crease §:i natura so il'l,snfle~ictl miros:t!1 bj~'eC[]nO'Scu[ ,[l~ rcn<'l§ ~,eI'B de' dl1p~ zllpe.zile bogate,

Lom~i.

Scrbdidt fu p:lcJOm~e ~j se 'intoarse. Gm,l'ldi IQ1:11~i, apol 1'ldltlllgi'l (I ll§oorli adiere §i, cam] desehise ()chH, SIJ j,i'is!'i in vola senzflJlie.i eferite de :l1©are!l apledl!ldu -se ln atingerea slaM a viinlului. Croll totusl, mnp]afld peisajul p:'~lla :141 o:rirolil, ou p!'i care filoePll !i:~- i ~~~.!Irg~. p~silt'am,(J din Joe i]'l lee, foarte rar, dear C~Je;IJilL rulplnl mi~cfindu-8,e til ballelul aendui.

Prjvi cerul §..i se cldr¢JTI'lllr'%. _T'reo.llic slS 1'(;f,w: golf1riJ,e.

[§i ollal!ta Dratel,e, ~i zbur~ deasupra mUIliilor. (rediml prince;Jl<1 frnmos ad~lllmt:i 111 perle pe ,gam] sliinci]or. Adulla §i el spiritul" 1(;~)ut1:ll1d s1iH~i O1',grnl.izeztl Iumea

[-iletl lim gest, Jar cerul S$ stinse,

Solan' Y~i irnagini1 polUicien:H de dil1colo de balustruda dc,51'~rtiwat-e, aplecaV spre cepol i'i, orl c~u lalld pli c IJS i ~jin j lln~] lor" Mrnnd salQfactilld cementani fiira, valoare, Ei lUI vorsrl Illkiodal:i ce tns.camnl go-cfli'i, c¢i'ilseamd ,Sa adtmi spiritul ]1.1 tine §l suA surp.rinzi j'~ enscada pictOltl1 pe fata abrnpHi a uaei ~Ll~.l~iIl.\i, u~ senator, o~:l pl'o(~§OdinteI,e vreunei republici oarecere va n rnai ieteres.d de elaborarea ullui, comract de l.lIlpUi, de detaliile h"i. dedit die modul il] cEln~ po~j plcra I'D go'""cl.1 'J.

Brau, liOiu§i, Obligati sli asiste la p.wtida pfOvoc~rH,

Cooort ~~ i§i. perm]se C!itCNR momenta de odl hn:i pe malu! izvorului. Adl'll i rit 1ncri o (lOlla sillle:za dil1astica pel'feclU"

Cihtd so opd curremurul, fu surprins, apruape ca se roslogoli in apa, Rel~~i s.n-~i recapete eehllibrul $~, it'ldep5rlfindu-s,e de apa .. 1i'i_£en;~ :s11 se sulle in zbor, ins~cazu dinnou ~,iI p;Eim,ant

Willg., A alncar Willg,

Cerul se ill,lun6ca, i'i reapum cuioarea lJC C<lB~ tnainJe. M al'lCl]So Inden)!tr~ase, LnplO\1. l)orni aculllJ, iar ml]lll~i se lovltlillirtiin nerl de fU;i'iIun]i. Solnn II"I:ccrd:l. 0 se:rnzalie ciIidilt~, C<I ~ i cum ar fi [os'!. tom!,pwcl'd1Jt. Asis:Ui1 nepulilldos, ],;1 lrans:l'ornttlll'e<l ill h<lmbu§i a lotu§-ilor stli.

16

Chot! ,r A.t<IC','1 iN C/~()ld

$checlull atacul.ui. en~ vizjbjH1. Dll11)1I. ee ar It eucerh poz:i{ia, prezel1.t" norilor de f\Jrt~loa pe stl'im::ile goia~e. tradau jntenlia lui Wing de ;}.:;§i. ,com'l1uj In! peisaj de mama, Tretmia, pentru ao~j l~m.s.lrll fonnat]~mea. sa fad lUI sacdtlelu.

Lamia Cll1'l~nllll,1 Miug ~i rell:§i &t'i reeupereze c~~,]V'a. h:f[.U§.i. Siml,i ell l)l]lca si:i zbeare §w. dl1p.~ ce se 'lniUta, putu sa i!ldcp~rteze noril inhmeca~i ndu~mU in jnrul Iflnll.n~Uor, Nu j~m~i sit ref,;]·c;,ri cealap~ui'i. aJba, de diJnainleOi:Hacul.u;i. Pentru moment. Ins~. stopase de:i:li'illlil1iIea lui Win,g; Undeva, dep<ll"~,e, cerul en. alb aJS(t1JJ , en 0 ame,nhl'[al'tl Imenl! . adresilllL spkitului surprins de el in, peisaj. inc1i mai putea sa salvezecese,

~1Ji(.;his~ ochli ~.] H!,s.~ uui versul sa. se scnrga :i'[I a:fara sa.

Anal izil. tabla ce SoC desfili.§luil dedesabt.

Piesele sa]e emu mal biae dispuse, in timp ce Wing 11\1 c!'!~tig'lre dedIt c!l~e'l/a tel'[lorii. J 08, in zonOll til care pictase pallti !ICUln, ~II piesa din mljloc, ~~il: 0 siHmlie s,peciaHi. Marcus l'eCUnOSC~! pozi~i.a dar!! de ko. DOl; Wing i7ilnu]se sa-i s,1TU,l.:iga, un ko. Trebaia s! atace in a~l~. parte, Privi l~niile fos.fo~cseentc. resll, ale lab[,ei de gooch'i, Wing Ineerea Sa sdti~:eze~]l. leritmltil ]n l*~eil. dreaptl'i. Putea sa Cl'C~Z,C un \\I'l.wltlki" 0 invnzie acolo. Cobori Ja nivelul pieselor, insi'i ou deseeperl nid (I breii~, Mi'li'i seern nniverseh.ii go·c/:J".i §i. pli.§J pe supru.falll unela dill piesele hti Wilbg,

G:ist ~n eele din m'.m5,. ob.re~~ tIl blocaj,ulcrenl. de chlnez i'm :mayo'lid S~lu. inlieIltia sa de a comrlu]] un teritorlu, Z~mbhtd, p]ollja in pam alb1i. v]z,ibili:l.; de pe piaua de joe advetsa. AI:iSQl'bi Iumea inredOO}:i a piesei §i l~ip1,anific!i, iUIlc111

Incepu s~ eerceteee modal in care Wjllg t§.i consnuise fQ['iI.1!l1li<i. Pu uhnit de forllil ell care acesta i~]piclas.e ][IIe.,loml plesei, Reu~ise s~" creeze o sjntez~ ~xtr3!ordil'lar~. 1'(;:6- pecrand ]upta deSichisa pe C,fIl'C 0 alesese, Cft~iva bru);l.bll~i. lei-cole, un raume 1111 depiirlale. pierdnt, ca ~j al .siliu, lutr-uu nbur, insl1 mai bine surprlns decal o I'!iC!lSoe el;

IdeIHific1'i., in dil,eva pu~.c~.e"ln o rizon I , locurUe prill carepie,SI:I in care Ji'lltas.c se .. na ill cOill.'lac;t. ell ah-ele. Pcisajl'll, se extill-

anlicipalia

dea ~i 1)l acesrea, chinell1ll reusind I'll acest Iel Sa. ocapc leril.odul pe care, din i.iJar~. privind do.ll' lab]" d~ joe; Iil.M a[ :1] crezut c~ ]1 p08'edl. 0 tllc"tic~ perfecti1.

Desfacu bratelc ~i m.derializll iangi\ el ~ n. dragon t ttl} g. eli ru la ii accen U.i a Ii I~i a dura a ochllor, Ari'iHi e direc1tic ell degetlll ,~:i monstrul S(: rrui'ipu:5li. il1ainte, nLllciAnd Sl!ill~ cHe din ffllllL

Maxcus il. l!Ii"lllal'~ ul1!lhn(J, apoi zlbnjsH ii alIi deagoni, lallSnf~dll-i asupl'lli hlllxii erea'te de Wjrng. Hlcu ceata sll se TmpJ!'li§I,j,c §i srrl vi florikd,e lotus crcscute pe Cillfl{)le. Sc conccnrra §i, adun~ In sine sp.iriW,I. suprem, c.ilium li~"f1e inclt 0 data IJI:C:z,e:ala ell'J tn flece Itr<:t11 d ~n jurnl dIU. Elaborri un 1i!,()U 'I o.'!O] 0.[1 , 0' ]'un.ll1i slllle£:.U in care" de JOlla ,J(;caSU,ll" fliCll 51'i pl'edomjm~ (lj[laslil'l Yuan ~i, dupa ec s:im:ti ca 'totul este pre,gadl, se desc1':!i:se"eJiibedlnd [oria desenului Srall.

Un v3;nl pmernic n dobodpe, Solan l{a p~lnnlliL. iar magistral se lzbi greoi de piet!',cle lad.

N'edumcd[, se tididi, sctJtut$iildll-~i hainete, ShUl] pe fhllli o 11l'Sm·n ~i, ducanrll]~~ ull1i:ntl la frunte, t~i §~ei"sc cf~:t~vn d.iirlc de s~nge"

C~ Sf: inrfi.mp!li?

UI.l chip I;II'i.a§ ap:lIm tl1 fuudal, 'C'I., (I cJi,pli mal lib'zitl" ski se micsoreze, .~~ se cornpleteze ell bl'nl,e.Je, BI[)oi Clt trupul, pilIll\ ,cbd [lULU :sil.v~di1 lIlll. M~~il.'ll (;0 0 cane tn mann. Fasclnaa, M~n:.l!Is II reC(U10SCll pe W~m.g Yua1il-ch":~;peisagtstUi1 Iamastie al dinastiei ChJllg.

- Pl'lVll.l un pcisaj.reci!'~ picl.o.m]. Tusul, w~ul inhJldemma sa~1 faceli nKI'll,c. sn ne ,[Dt1]io .....

. [Ilichlse C<I I'W 11. Solan continna sa:·'1 priveasca

Chil}ld se dijl:dvil, lll:siimd ]oclIUnia. Kuo !hi. W;);~gWei.

o cascad1'l de mae~l:ri se dendtl in fat,tl sa .i'nlr-un lilnt alert.

Apoi, Wu 'Tao. Geruba Sh~h. Totll nJ<~gi.srer flwll!ol'ia.

~i el, In final, ch~pl1tl sit.u.,propdu[ snu dlip. U privca .sm'azl'Hor.

.~ l-"'ogi, ']i spuseeul '1(a!:'1l8t in v;'iZtdillh, d1!lp~ esre se sparse (lH})crfinCi condo

Drflg,Ol:lii s1:U se m~orce3u OlOUnl. l<lr M3f-

antici.papa

DUl:::l ell CE'AIA !ill L.OTU!;l1

cus Solan se infiotlt Aland Slt~l ~1la.'>C" i.l:l teritoriul acesta, in. :1iODUl aceasta dl:llitigattD de Willg" nl.l, putuse sl'i Iupte. Privl dragenll, Capet:ek l~)(}ll~tril(Jr pll.reau Sa Ii creseur, Jar cchil 11 fixau eu nrll~

Nu rnai ~~lepUL Se In~i'ta in vf:lnt ~i i.Hcercri s~. se ascmlda ill ,l'lUtlili. t~ll nnlnlH l!liWing.

Peisajld, III limp ce zbura, porm s~ sc refacl1. Trestiile ~i loh]§i i d i.S,Htl§J mai lnuinte :i$j rccapJiJtIN! t1il § a, N oJ'~j se rematerla[j;zilI'~" 101 tel ca pu mil da11i, ,~i ,01.][>]1.·1\ de ,creslclc inane ale Y,fil'h:lrilor spre cere alerga. 1'n Sl)~!fe shnlea 1.·1'isld'ilar~'l flerbimc a dnlg,o'njlor.

E mai lam declU C!',t;dtMlI:I •. PQ:He ell. hW'-un /i;:J; ,Wi pi~'dut Jnlr'id~L.

Bv.il1i 'h.:lIll.p01'<ll" ~lillger-C<i oll,'iiv it.1 a lUlU1 drago». Jos, piilntre stiim::i, I.·e~l§i s!:! descopen: 0 pe~lel'a. Se ms,5, !n pk l'Ij , til's~. IUl mOI1Jlu'lA tl izbi puternic cu coada tn spme,

Marcus Solau se dezecl'l.ilibrll., Olzu greoi [11 .rnu ~i ~\,pele .illvolbumle n llnplt1senl. ell Inrie spre .1fuargincm unei cascade, Mflgistlld c~u~:i ell gteu s~~§i re-c.ape'l.c rrisuna[C:l. Se in.eca.

Vfllurile il ncoperira, 'II ab"lldonara !II mail"lill!: eascadei §i Mal'ellS se izbi dl,) ~:(i,Plfaill\OlI. .1 id:lidll,i' lacului de de(lesub~, S UlIC> tu I. ape.lol' tnspumete se cstolnpii, ~i in II nerk:l:~1 se [i al)!lSIl i asupra sa,

Ctlnd descaise ocbH, 1:ncel'd1 cu (gl"cutatc slI &iil'ldellsdi, 0 !;;lip1li mili. larz.lu. i~i recunOOClJ :pelsujul une:~a dln piesele sale, Fusese "]'["i.ul:;; §i i.rr~inC81 aici, l"nl.Nil.l din forUfl:ati· uni[epi-opdi. (Ie piese, Ung1i el g:i:;i impi.'iWdl tin bil~t II desfucu.

A FOST UN 'i(JIt;U-MlR1J

Mda, rosll'~1Uij'iJ, 0 ITIlWUe ee-l sHellt!;: peild'llerMIi[ sli-~i arate stratcgla pe care 0 eonstruieste, Cili 11m] dcplme: .

TE-AM ATRAS SP.RE MINE. ]AR ACUM II-AM .pmNS STILUL .iN CARE JOel

AltH. ~Tl,toarse blletu I pc pnnea Deal.alUl.

o sel~ul5,tur~. Wins. Nu fo~osise nl'! sril c:a~ig["iIfjcil] unci dillasl~i aeume. Nil.! pul'eiI cere II"I~rCnlp'l::n,~n ,cQllfnmUitii pentru i:ndil-

carea LreguliJo.r, Will!g se p~$lm in, Ilmitele

piclur,tdulnl. A

An]f1c~ biletnl, II privl absent un thnI).

Simtea pe spate Inm::opir,il\,ia curgandu-l. Ii era, nJ.rl~ IllU]~ ea ot'id.ind, fl,'I<l:ll,

,4.

- Cred dli. an o s~ ai aevoic de mine. il privf Sebm-;ti;;i!lOI,

Solan so I~s~ il~ fotol]u ~j-~i cuprinse capul till paime. Ii mulmmi i'ngtmd Iemell, E:.O! §Iia [nlmde.iluH,1 in ee qaw se ann; ii ghioefl mereu ganduriie. Era putin confuz. C~ul1i si1-~iliili§tc,,'l!sCU r!i.r~mm ce .. ]1 &[!1I.'b .. Mea,

- E bine, !otu§.i. s::i lel l"1i.I~jll aer, il sfii~ ~tli ea.

Rididi, diil umer], Penlrl.lprima data, in toaee pwvodidlle sale, C(:I'US{; c pal!lziJ'i. m. magisl'er mcmOli.1, ceruse 0 Plltlz.:t im' Willg i-o accrdase bi:lilcvnjwr. de parer, ti Ok:ea 0 ril\lO~lfoe.

- Mi-e fomul'i" zise. Nu. Nu vrenu s~. mananc aici, C.'Cd c:l am si:l ies,

Da, Wing em bun, Picl,i\ exceleut, a1lldll:il, pOtlle. Vil ,1iilllge .t,IMgisl'ef. Are lCltriNU.

Illca lUI credea ct'l va I)ierde acum. Du!)ll. tuseki reuslse si\ captureze ln lorm3thll'iil~ sale muil.c din piesele lui Wing ~,i cZi§tig,ISC rre~, coilnrL Chincxul, i.!~.["(~~r,agcH!:, .izbutis~ lO[ll~~ s~ se aga\e de eel din urlllli colt ill. rablei de joe, DllP~ !{~:;,*i slllr£i.!I~a. pnrlida. Apoi, nn ~!io. emil> prin C'C pcis,aje I'rlsp{ln~ dile pr.in piesele sole, Whig revenlse. DlliPit'i un timp, ·in clmball, la mijtocul partidei, siw!rlli<l se e(~.iljhrnsc In terliorll. Pane .. <ii'll slang.. .~j odioui1 c61tUlfi le pierdnsc in aUlC'U,rlle '[n€il',1lz]IeIC gll;(lod'el.l'Iallill~i. Pasrrase i'm;~ marj.i nea dlnspre el ~ centrul,

In "Ius. in plctural, .\\II,m lOl~l §.i un a vantaj. Nu prea mare, Wing eta; eu adeviiffil, un juclhor eu ~ac(ic~ biue g,andi.tlL ~i. hi peis.otje, erea cecorud fOlUW,:;lkc.

Asphll.II.I. Neng'! Era eel PIJ.lil1lUI. MlUQ.

- Spect,w:lrH? &

- Still I ne!:v(i~i, ImJ.l'l lUI vor pleea,

,11 [Jal'111aJ, g~~di Marcus. .Au v(.\j'lil'penirn ,1 tlsisr'l. i!.'i 0' Pill'!icli} simpl;}. se a~/eJ.U(lU j,1' m.l· joe '''c!~rl', dupif cc.: '''-(I .,Ut!IJl.l{ ,~liJlIl de~cbi$, Wll siureztl, ·~j<1cllm. c.1u(/ am c:emt o inln':fUptl:ru', sImi d~nlt,11'i.

SmU epu'iz:Jt, $i ml-c imuue.

Sc ridi:dli. Sebastiaea ii zflmbi timid, dl.u· ~~,rnd poato sa-lincnr,ajez~. ~':odi au apucase s,iI se chimhe de COS mmll I p.fQvodi.rii, tar reba hwg~; pus.a peste dLnl.~~a nlll.la~~; ~i clldea ill valuri spre glezne, Cil:mlva J1{)I!.1e c,~ Olm sli sch~~mb ~gjlme jocuJ'u.i in pn'vitilil lor. '1~ zise Marcus.

- Part idele lui W jug ered dL meri til !li1i stC,i in aih.ivelc go-dl"'j,

Magistnl~ ,0 privi U~lnll.

U:I, a!'"(: (lreptme. Cil'iar dacti' va JJ;~rde, cbitJ.~·z!d '!fC ¥i'1IlSil Sa fie J,&1sinU in .1rlli ve, P~lrliaele lui. StiJ~IJ sill!.

- Am :5ii. les, {acn m:sigur.

Fe meia se retrase, msfind u-l SiIa,glll. Un. limp .Inhd discurJlc de fikl~ :de lUll Wu Tao,

Siluli en I~C 0 binecuv~.uarc <]~rllill rece al serl i, Call11'i UI'l rest aU(flU'! unde sil po<ltll g.1:s] ceva hun. At fi do[i ~ :;.~-I cunoasca mfl~ bine pe adversarul sifm. Trebuia s.!'i [Ilk ctll mal multe despre locurilc de lHldc venea. Tibetul.

Z!ll:j un loeal ell specific indian!. AHlhnri. pe zid, un Olfi§lfIlurdm' 3lmn.ta terminarea confmlfll eonrraemlai a rizbobth1i diu AJr.ic.1l. P,ll.tnmsc tn resreurant, Iar foamea ce 1.11 11.'1" eercase p.tiEla ,IUIIlCj n';'ljXi:n~ .101 fcl. de pll terni'ci'l. Sc llI:§eza [a ma.'la ~i CQlls'ultll meniul pes la d i:spozii~ie"

.- Dorili CCV<I'?

Marcus Solan sdtpott meuiul, WhIg.

Vocea lui WjIlg,

Se in!oorse rapid, tl1sti nu vazu decflt uu oSlial~r iUlbrlkat in cosium lmdilio.swl, )';'1111- billduwj, Cereeta mesele aUiwn;ile, ]l.'I.:5a lUI !'t;:u§i sa.-I gaseasc!l. pc chinez,

- Dori[i C~1I'~'? r,epetl1 lndiannl, ~ D'L ,., fac~l nesigl!l r So];:m,.

Dcschistl dill nou meniul, insli i~i stapani

cu gren tremurul .nnai.t! i lor. .

Slim n./)&-edat?

- Un POPfU1(i:om, C..<I aperltlv, ceru magi:stnlt SL. rmi'i, •. "

- V.~ l',econumda un Sh8Shlik, .<;aMb"

Da, avea vocea lui Wing. ~i, oarccum, chillr ~i!:rasl:ihll'i~e !Io'u'CCftU pll~i!!l •. ,. Foanlea iJ nduse IX! Mm'e\!:) 1<1. realltate, COnfi!l'nla

comanda ~i 1 ndianul se ludep.1irl:i. .

RegrcU'i eli nn 0 luase ~i pe Sebastiana ell el. Sill*::rl nevola dc n-i vorbi, de a

rMe ,(:11 ea, de .1 uit.. de p~lI:tida obosiroare. L-.u' fi. lmpins pe, ~hi,nez undeva, La l!Il(ll11lnea amindrilor Il1i. Ineepu sil. :mal'l..1nCe, d'in,d 01 mrtnil i sel ~sfl .I~ umdr §i II Sll'~I1~e 11~Qr.

~ 8Qhm? Tu'?

Al~uu'j de el era La1rlWr. !i l'O(~ClmO&CU zf[lllbeud. udt, oehii ttira, expresle, ll'!1.ct:l'cti s~. schj',e21~ ua gC$t f:1I:lNIbil. m'!l1 ~l1idt!~,i se;rmli.ll'u~lIi scaunul din fnlm sa,

- Nu ma a.~U':pHml 50!!. te gllisesc aiel, mell, barband.

La masa <l~i1turalta, rnagistrul zl1l"i <1oj gardj~l]i ce i~i ,an~!il..! ,oslenl,at'iv annele. Senatorul conlim~<l sa-i z .. ll11lbeasdi.

- U nde c Xavier?

- Ah, a l'ii.mru:; hi hotel. E in viz~tli ]30

Zhcm, Mj-ai IlllcUl.

Mal"cus So:!acffiI 11 privi !l'edmneJlit. - Meciul, A fost bestial.

Ce §Iii ,I'll' despn~ pk:tl~d'rJ

- Tipul te-a :Iu>ll, insa, Spune-mi, ce te-a

flkUI sa, [e <lp'ud de go·ell' i?

- ~-arc imporlat!:t1.L Comanzi ccva?

- lmi place Sebastiana,

Solan sc apj,cca deasupra Sh;lS.hlik-uhd sun,

- Vile., 11 fl1C~D atent lloblM, ~t]i di am p:rrill:! pe tine, Credeam. dl o sri '['Iwi ngi repede. Nu vren !:il.l. lU~ iJ.~,::;,r.lIm~ge~,li. Ce ga· sesti In p~ctur!i'?

- E eeva li'll111OS.

- Am s~ ian §l ell C~ manfrn.d fu. Fac

eu cinste,

.A:I~mci Marcu,) sc (lpd. Uitase sl1 in bani. ell el, Nu avea eli cc s.l'i plilte,asdt Dunme.zelJle, ce se inriJrnpii'i e!1 mille'?

i] privl pe senator, L1mlll' era acum spei'jUlia sa. lndiferent c!ll II ura, Cr.l fir fl vrut sa-l refuze, trebuia ,s1'i,-i. accepje OrOI'I:1. Nr! .!u:Else b,mi El::Oj uriil de (;l)o'Si.r?

- V reau s~ t~~l'Ih'oe.h, 00'11;)" Luntar n fixli,

- A§ vrtm Il~wmi spui despre arhi V~, DCci •• ici vtei ,~T ;JJ'UI~gi 1

- Peste di~iva ani 0 811 actlvez 1.111 conIfact A Ill- vorbit ell peintul mosrenhor 0'11 Angliei, A semnat eornracral propus de. mille. 0 sa. 1l'\le:liIl ['l\;t'.hoi aici, El 0 sa fie ameci regele Marij B.riUlnii, iru: pdn planul de hlplij. stabilit ~i-a amilllital iluenliHe de creare OJ. unui ill1periil'I., Ell I} s!IA inving ~i

DWict. au CEATA ~I LOTU$I

Q $II-m.i con. oHclez pozi~ill, VQi fl inOlj JJu:lclTlif. De ce ai. a les, tot~~i. go-eli I~!

A~!i.'l c:.:r.111 cd ca.m gnv~r!I\i1U, gIhuli, So.lan, Cj'~aw,rU de .f..'OIJIt:llCW ric ilq)liJ, Sml, 111 (;or;;)i Imd buu em.;, intmi 1i1 cas€a C:!llieti/or. TI"JI'ilUI flJ £lmbfo:zN ell {J StCl't1 iufon.mlp'onaJir,

- Am auzit, tm:clm b,l1XH!lIII, c!i til arhi vi'!. llveti ]l1fo'rn]aJtL~. C~ ;;uhm.ali mercu infol,'· H1uqIi. Accesul co apmape nul pemru aliH, care IUI-S, de-al m~.

- Sunt partldele pe care le jud.m. ~!i<'l ea celi'll'llt nu 11 eredea.

- ~Li] cc? POi[i sa jlln·.i~i tu Iii "~OL~lbjllt.llia dillln,! mine ,§i print. tii aumei \lum admi- 11 lstra Inipa'(i.iJ II Ii f.dl~vcle" Tot cred en '0 s~ dl~!.i;gj"

Dc5j~Qr. ::li JJ<lri<ll pG .• nine.

- Ce Ol'l,l-cti TIl a,rhhreie voastre?

Ma[1(a~s mesteca imkl~mg. privmdu-l 1':Ul ochi I.)(.~ Lantar, ·~Ilgbili ,~j 1ti;{ 0 gl]l'~l din pahm·~1 de ali'tLll rl. Se ilj)l.ed spre CIl(lH:i.I,) It.

- [ti place?

-- C...:?

- S1Jasillik. lti place?

II l~m.'luti pc eeJ din fal{l sa. Recunoscu athudinea nf.i§il!l!i de senator. Enl "diii eel care ar Ji dorlt :).~ ajml~!1 celebr], In cazul ~,ce,!Olfl, Laulflf dorea sa, Ilc '~~UWSCUl en filml 01;';1 care r~ 1"~1l1iz,m cele mai multe centracte de h~pt\~. Sri fie prnda! in ~colL MdJa, Era perlculos,

SlHi srmn C~1n1 era flicu~ c:)tU;1V'3, Pniuilli ii oral] iVld~plll'laXc lI~o~' oasele, f o.tlilc usor, apoi se marina en gdja" ClI muhe (01);dimente. S~ g:iUea. eu Oe<lpi'l '[mala I'l],anl[ll. puneal piper verde, .mzi? Era g~til. fii al~l ilict em g~li't direct pe di['butii, I:il~,dcgi.? 11 sereeai .eli Ol'·CZ; adaug:ri pu~in .turn .. ,

- $i?

- s:r~·~i sptu~CUIl.l se ~"a o rmlfgi 1,1'lit~,'I1d!

- Ntl :intc1eg.

M.m;;llj.~ i'lji b~l] nectarnl,

- Aces tn cUlmll di ntre moilvele pemru care am :dcs sill joe go-cis'i: Unu],

Senatorul 5C ~!pk:c..~ un tlmp aSlllnOl porpei sale. Amesteea preocupat Ca1!l~va momente fUfcuUla !ill faduri,e" 00 opri ~ial pl'ivi pe Marcns:

- CUlt! adi'ca.? Cum lldidi. unul dill motive?

.5.

- Care crezi en va fl H:Zljllallijl?

Xavier i§l Illi'il1i.sica. §l 0 dadu SellaSlianei, La cererea sa femela accepta ... e sa asiste Ia fil~9h]l pal'i!idei a I~UIf] de..el r un ani malul ~i jJ ~ezri ]5n,gZi lC(I, cNitalld pti vl['iLeinsiste:ru:e ale lui Lan.tar. ~r]a~ In partea . cealalta, :In dreapta M Xavier. B:1rbatul i~i repeta mtrebarc-a.

:- Nu ~ti(l.

Illdepib'la 0 bunt de iIltl'OJfltiOire ce in;sista s-o curteze en i.mperline.UlJiil. CUI!r}~:!l l:'iip'!I;oUC~ fiu:::epmiic. M se inal1c deja peste aren:i, sporind ,agiUllia eurierilar oe·§i. t:l'im:Heau in aer sferele transpareate pentru a panorama tribunelc §i pe eel d'oi adversari, Sebastiana se apl~c.lI !}i·,Jpri.v.i pe Marcus Solan tn. mijlocul arenei. SlilItea. pe viae, fal:i ~l filt~ DU Wing. Un moment I1WgiS.lru] se lll(oilfSe spre en §i. Sebastian.'! it adresti 11[1 gest nletl .• rajtllOr. Ceva (I Jlelinj~tea, insa.

- N 1I ~lhl, .repeta.li'tsilildu-se pe spate, SOJ<i!D Be lnroarse spre Wing, .E.:ra 11e1'!:Ibd ~Hor Sa com t inue parlid<'l. ;J;cH.nI era m fI i sigul' pe el, Gtur:ffi t~ direc::tla mule o :ZUl'L5C mill [naintepe SelJ:;\.'!tirlml, dar lUI mal prillliG deCal para alb astra a caanii§ii sale. tnai{ll,e ca imllnedcu~ s~. cre~sic;a ~.i C1l.1pO]a S1I se inc.hid!l deasupra lor, Incer, lil~ine l<lblei de go-.eh'.i ap~nlt.'i. illlr-e ei ~,i MOl.rc;~ s reCUHOSCU poz:lliaLIl cart: fusese nevoi( sa ce.af,i\ ultn~ruperea jocuh;Ji. AClIm puree analiza mai ca.li;u pa~lida. 'I privl .pe. Wing.

- In'u plneecum JOC1.

Era mlevitl'aL Trebuia ::;-0 1.'ec1.moa~c1ii, t.~ c;iu;di:!l faplul (Ii. c~ oe:][~laU n sillse S1~ sc .npcre cea jnai mare parte a timpulul ~j 5~m~i cedeze o bnlia pane din ledtoriije ocupate Iii), tnceput, Chiuezul 11. prlvl surprins, ca apo!: s1l schifeze, 0 lllecl1dune c;alre e],

~. MlJ,[tmnes.c, f[~Cll" Ai voebit .eM sena-

tond'! Cu Lan!ar? -De unde ~lii?

Solan se tncruml1. M·'I' .lfUlla1il? - NIlCOlllca:a.

Mag:iS(ru~ H studle indi ~. d .. ua. De~j :,jm]M~se[.~ 1111 cUpa ·cand '~reb~ i<lU sa Sf: eonfruste, nici ~cu~n nu reuslse Sa nne; eine em chi.ll.ezHII aeesra. Era til eontinuare o elligml penttn el, BOI,. mal mult, de$i CU]f'Jerii Jli'l"Ccrcaserll sri ciilute blforma;tij in plus

:20

despre W j I)g. !:Ju]e[(;>: lor se iU'~mf!lese:dl eli aceleasl put[ne dale IDe care le av·ca ~i el, C~It!eva [JiUrtide j'l.IcaJte lUI se ~de cfuld, far.~ impoI'lantll·. Nilmtc nu explica puterea de joe pe careo avea Wi ng aeum.

- Dn, ... ise Ma:wC1iJs. M-am indllMit C!l.I. d.

- §] te-~t i1nl:rebat .•

- M-a [lltreba~ despre nrhive .

- Aha!

- Cc; aha?

- Mimic. Acum JUI mai are semi. Tre-

billie sift j udmn.

Maleu:; incerd s~A ilfJe g,llndu_rih::. Ce numal avea seas? Dod sa spun~ eeva, ins!1 lie opri. Cu Ull gest, ehiaezul se liklidl deasupru sa;

- Eu eram ]a mm.U'e dlnd ne-am opri L

.s~ iru::epe<m. .

Se I ~s1i. absorblt de piesele sale, Sol w~~ :rfima.se mil limp plijvil'ld ill gol, Tabla se dest1l~ura in jurul Silll,. iar undeva, il'itr-UIl:fl d~[1 H)fllUtltillni]e ce-i ~ ocupau c!ll'Oiajlll, Witl£: 1lICCJ;H:JSe s.~ piereze, ~!'chi,$e oehii, Jltsa:ndu.-sle iltr(lS. de lUI ~n]p de pjesepmp.r.iLPitnlns£ men 0 d~t~ in desenele sale, alel'i:zllml .I~nga lID izvor,

Marcus Sclan descrise o spirala ell brajele §-i pcjsruiu] se refl'lcll, ~a C1[lUl tl p~lii· slse in. priraa parte a jeeulul, Respi ra aerul C\![.;!( care se rev~rs~ I in p$SOO ]o~u~i i c[ea~~ ill teJmica ll1~ulu] USiCiltll~ lui Haeng KUl1g~ W~mg, Alel"ga. prin iarba moale, illsera~a discret III nanna dill jurul sih.!.; se msll in. vola stilului Mi.og,. atilt de fasc.1Iulnl peatru el, Ui!1ldew a, depaete, la limlta vederli, erestele tl'!.aHe se ddicau u~r. il1gem~nal'lcln·se en norii, sllpfind go]uri albe: p~ eel.

Desll.l!it ·in dreapta Iisuca IJe care UI] alae de-al lui Wing 0 llisa.se tn (!11~vcrslll S~l1. CU gdj3, tcp..ara dd!uJ ee-l imb;,t,rbea, piehera §.i. dutpii ce zb lIr~ spre marea ce 0 nd!iug.asc la (niliollt, So]arn. <'St1 .<lfllucll jn valuri. Se r5suci §,i Slrfibilhu g.ranila dintre el -'iIi W.inl.g; pl!immse in lumea !COIISH'lIilii de adversaru I. S~lI. Cateva pk;!rj 11 eVJI.M.li, tndreptsndu-se spre Oil! ["lle de copacl de ~UiU1lrj.

Nu putu si'i nu sellonplc de adimiralie [Jl'iviml unltatea perfect S1JJlfprins.lI 111 arborll a,§:eza:li in fatlli sa. Ideea de multlme, redaUi doar ti'l cinci Irl.lchhu:i ridknte Thl IU~ ~lropit

completati in pens1L1HI ap.l.ec.~Ua. 0 siJuezu Sung- Yuan. Bsenta, Legca celor clnci clemente. Daca vejajunge s~ cunesti ciuci c~d. vel puiea sri redal, vei plue~ piCHI. 0, mW!l;.

ee nu avea selii5?

Trase aer tn p'jep'l. SlL1S, dCMl]pm sa, ]ipsa cerului sugera, lrni!Il'~Q nom eXildii" nanu<I lui ,~b';.

ce rrelmie $IJ i.1c?

Ma:rcuoS Solan se ~Irdi tn zb()~" planai, se I'lv1imli in spirale ]arg~. ~.~sflnd m IlIrlna, dare de CC<llli ~mbt~re ce sed!epuser1t perfect peste :reisaj, inlre,gi-l1dl.l~L D~ sus, SQlan h*l'ese,

Va l:rebm' sif-J .iru.rec, r.msil-J flaving, ,i}t.Ul aeutn cum Vii iUl/ta ell W_ing"

AUi s5-i recreez peisa.ieJe,[J vo.i sarptiluJe compJet,~/1(itl-i sinlezere. N"r Voni .mai 11111lile dragon.! OFt z<1p~jJe Rwl.J~1n~e.IQt peste m!InJii ,s~Yi. Voi tlceeplll $.l re,~pj1" "qecml cural pi(.~tal in lul';ji/~ lui, pc i:<'ir~ Je voi h'l$a s.~ Sf: ilJ,iegn:zlf: in "l'l" mek

ACCelll,'iii'a, oniullea scenelor desenului !i;i, rolirrO'll-se ]e.nl, Solflln. simli;~nd'io dL'illi suIlul clJ 'ipalmns In lnt eeea ce ,ild,i'lllgilse, asimilaadu-) pe eel surprins inlr-o m~sudi 11,laJi lnic,~ de Wing- MllIlllilmil, i~i. d'inpeeJI'ajuJ con.strl,lit ~i s,ereg5si pe Slllll'<lfa\a. (.1- blci lmease, l~]I!.H111'[ de plesele in" I~e. Mic~or~ scara lacare i se !ilfiili§il jocul §j cerc·e[a :siwOltia tn care se "fl, t,

W.ing fusese ~,l'j(dfll in centru. Cucerlse, 11:1 sffi,i"~il, ooltlldle" hu:piesele hli Wing, majodtawa lor, se aflau ill tJ(ari •. eu 0 sb}· gWII:a libcrtare. N1Jl lrebl]]U indo ~~11-~ SLl.i'l:OIpa,-e. cieze, Undeva, :il'!l pelsajele Sil[c.Wing 0011- tinua sl! pict.ei7iI:J...

- A~'lCldl~. S~l"jg;,t

Nimic. -

M-il. unlu'irj t. care, Wing'? - .PaJreZ.

A~(epll1.

- Wing?

C~uta, toea o d!llti1 prlntre l~nHle ClIm1a.J ~~ lui- Da.c1l §i adv,eUii'lfld snu ar ii pas.:n, par'[ida s-ar fl f!llcheiat ell vict,oriaslIl, [<II chinezlliarn pierdnt ]01 llIliI scor det>llI~ de bun pel'Hru d.. p'ellt[~l. 0 'cQrlfnmtal'e CI,1 ~m Inagister. Pmde C3, dQ<if flsl,i1 dorise,

- Pasez., l'epe~iii.

o explozle \fiolenm in spate H fllCli Sa

DUELCU CEATA $11 LQTUIil,1

00 ro&togo:let'lsd'i il] aer, dea8JlIpt'1! tablei" Ren~i sa be echllibreze ~illncen;,;li sa afle e se ]f!~,fll1llplilse. Se illcnliHa, Win,~ atacase. 11 lovlse bnstal prlnrr-un pkmjon, nebunesc in mljlocul unui grup de piese proprl]. DI~,

tneerease ln~ okL -

Aeum, gr..'lIlfta Ul:lJ1;I if! d~nh'e,~eritQIJ';]]1e sale .amenin{n s~ se destrame,

Mill'CillS se oprl, tnc.rlm.~~f]du-ge.

Nu e vn:U s;l P;}Sl:7.e. PdmT unitt;: Vn:m s.l me~1.rgil?

~l'Ighiii in sec, h.D inehipul publicul de dincolo de cupola hjPllolicii, a~le,p~~Dldu-i intrigufa:Ji repllea, Trebuia .s1i jo01OO,: llllclliM: ochii, com::e:n.lranClu~se. AdJUfl~ in sine Illc:i 0 dad!. spiritul en'i, uoul spirit en "i; de acceptare a Ideilor pe care Wing le Jnseria in peisajele sale, l,l~;S~ c't! r,cnlUl acmllUrnm in fnphll'<1 Sa Sipro piesele de; decle:mbt

Nu era lin dnel, un (1e~gid s.<IU IIIi1 n(lZQ~ ki. nu era nlel uu atuc din cele cunoscute. Em Q integ~'1Ue totala Aceeptarc.

Solan ~I~:l:ept~.

o cUp~. mai I~rzhll.~abhl e",p'lod~. Il]esele se dC.sCO~l'iPll:;;c,.rli fn f]ori, raSI)~ndjr3 nl]llll[e infinito, :C~1 hUHIU CII!l'C uben; M; topirZi i~l Sl~ sere vii ce clIprinwlii. s:patild din jurul s~u. Liniile hlblci se despnnscra ~i iru:;h~p'~idi. ml dalls f,anHIMk: ell !lpoi, dnpa un ~.ib~lp ncdefin h,lumea 8,111 se r~faci1, piesele sll se Ol~Cl(: inc.ii 0 clml\, cuminli,.re caro.i;;l!jln.l. relltcm.

An) d~tigri,t, gam~i rnagisl,rl.ll .. - Wililg?

Smd lj~,~i~i~'I" meUJoria.

Cupola se dest;::tiljs<:. S l1;jlli1tele il.SClilite ale c~ior din sam. nav(:ilJra asUpf<l sa.zilp1idnrllll-l. Jocul dispa.mse; ell ul'I balon de gap~.llI,. Era di n neu in <irena.

o miil!l1:tt U bam pe \t!n~l·. Sebm~l.ialm, - FcJicidiri

Wing?

XOlIV ~ea· se a;p1'opi!.}, unnllt de L.lIillarr. Seuah),i'U] H prlvea 'IDtr·'~.lJl fel ciudet, Din dreapIII se indrepw Spl'e. el suita hti Zhou Cl:mn,g- Ai tat:~ltu pal'l~idi'l exceJenta, Solan.

ZiI.mbelul. lui. Xavier"

Ce se 1l1lt§.mpUI ell mine?

Cl'lizo in _g'enl1:r1chi., in timp ce b~l]cle de inforarare se adnnau deasupra sa. Cfi'~jva curierl U pl'ivili'i ell ocllii lor mari, Hps.jp de

21

e.){p~'~sie. I~i accperi fat,a ell p~hneJtJ, TremmH.

C$lleva ~ldgi'ile, Wing'!

Scr.id:id'i, ~ ar~ga spre lcoul unde :l:r f~ trebult d fie chlnezul. O:amc:nH sc dMtl~ti la 0 pa!'te,. f!lc!'tndu~] Joe. in utijloc, Jill ~J'·O bah!i de s.iingc.~J!Urlll IHi. Wing. Se aplet~. OUnJ. f] era use ... HL

Pt1 rtdeti im'~lJill'';JJ! ::;I.rigil uu ·~ul'~e.;r. $r(l fO!:'~at p~:OIl1l<u'o,).

- D<l. ~"a t~~nH ~tu,gcJc pe UflS, ~] ure-

chile, Prhdli.

Ce-am .f.icu!?

- V.ino, li spuse eiuev ~L"

IW::doc[i. s:~-~. a~jngrt pe Wl!lJg. ins!! I'IU 11]d!f~Z]ll. Sang.lBic~e adlm.u;~ Ill ... pete UI Olh'i , nl>J.~gu]al'c,. lnc,ld:randn-] C<1p~t ]11 Luod ciud'l~. pe fo:tta lui em f~fi~3t. un z~mbe!.

- Vitll.Q,

fun c,~*lig.7.r,

t~.i l'idict1 privirea. Sebastiena J.I a~iepta rAbd nlOare.

- D{~, zisc riigtl§it,

E",IU1: g~~! In'tl'>easc~ pc Lmuar, CHI'<2 S>t,,: ()~:J'd$il;: 111 bt~ S~. Voia !}f~ p1eC\:.

- ~i Wing,! n §OJlli St:ha~:~,i<lnot;lL

Femela nn ril.'lpnn).:sc. Mfln;:us Solau (I m'm~ absent, 'p~~iLild mccani,C ~i ev~ !f!nd s.r~ai <l~ing:a pe cei dill j ~~f'i,ll s.al!.

6.

II~ceirc~ .'><li-§i: Ulll,lpC~~l$C~ gfnldl!dlc. Sc Usa pe 8fla~e. $l privi d iscurll e plctate ale I !ill i. WI] Ta!).P·t~ mllmJlla de ~ ~~]gl1 e:.1 Sf: rltiib!1l(HI curia de lema In C<JrC sferele provoc5~'il Jmd i~i gm]e",~u ideng ramde de .cc:1I11i. <lm:es;~ec:andlH~~ in nuaute fllsdmmte. Inohi'se Cal)QCI!lL

Un Iht~p fl~Sir;l~rJ, vi<!"j lat d~ X<)vlet §i de p!~l;xH~lde d~j]!ez. de Laatar ~i de ceil<l~li den:tll:lIad ~Ii .-.tamiuL $l. de (;llll'~eri. ,cei:m:a dorc,lIu s.\'i-i. smll:~g1'i. (1)clamtl~., o;d $~,·i 11l!~gi1)~re:m:: chipu] pe .rel~cu~a ~1I1bljrea b~.h:~lo:~" IGI'.

J~i1J5ul lor imer~:s. 0 di81raC:ii~~

S,e~]d.ic~ ~i p.'l~] tn s]:l1'i1te, sprc fe:reastra l,aqlla unde Sebastlana lIdmirtL p'f'j'ifcH~!c~ ee ~r:deschide~l 1t! fal'l~i, Ferneia se Imoarse sprc el,

,_ Wing, a umrit, ~rrus() Maeeus SOl<UL A .nmriJ.

Evhil s-o l:)lf.iveafiCa. Se ~[H'W~1i de pervnz,

Sm.il m.agi8.fe1:

- AHl eonservat partlda in arhive. Pei~mjl!] fl rlJi~ ·C!>lC extraordi nnr.

Marcus ~·i(lica dili1l~JUuerL Segal.ltli .1 a chi!~c~" Wil~g era s.un.gU[ll~ care rnerira s1'i-i I'amana In lunluHr(.\' bpl,ilSC paJtil in ul!i~m~~ mQnN:mt

Mr~i5!~f ~nemo$'ii1,

Se I~t1~p11Jna. de" fe!.'castrlL ~i se 1I1drepl!i ,~pre l~l!snla uncle cascra [CI.rovod'[ri.i ;n:~tepll'J, lil:b(j11l0.U.'¢-

~ 8"0 duci hi ml'!z~~~1 nii.agl.~tl'ilOl:. Pune-o

.1UUnri de :r;,[c!icle [)~']mi~e de Goruha Shih_ - Da, zise Sebastiana, Insfi nu l:i~eci'i.

-Mi.;a pmcut

S()hm 0 -p1':j~vj> in Fe:me.ia ~Jschl m-

base mba n]b<lsu'a en 0 rochle S,il1!lp]1!i. ifu.' p.5n.1L ptlnuaJl~luci. str~llg In eoadiii, ~i.~ mSfLtf;C s!'i. ~adl1 pe umeri, A~a, t:Ur.1\ machia], 1l!'1lita l~.lU~t mal bh~c decf.t ~l i~lO.IUett~~tl eonrmn(~1'iL

M<JI'C:U8 ~l l)Jedl Jlrtmtca, Pemru cei~alli. oamenli d~~ dlncolo de b~llt!$~tad" areuei, totul fU;')CiW o p..a:tl>fo:l in jocul ~O[, 1u proprild lor joe de- .. um .. mil<lle<l, Un momeur J[I(;,rr{; ~i·au permls sa tuue:mpii mersul c:onl:imu! <I~ .lsl!orici ~i sil aslste ~t'i. cO:lln'nn~ taeea alrora, Col 1ntr->Q ogUmit'i,. 0 ()gl.~i1d!'i Mtrftmllk

Cilndv.<) omm,):JJ:ij au d.n 0 lege prilm care loti enre sled au. pictau ori S.~lIL~ V'lIH, erau lHv'cs'tili cu elrepnsri de neCO!~lC8nu ;ilsli;lpra dirlilor, ,(!je~:ne1(lr o.ri statuilor ]0[", Dm legea uu pntea dereeta 'i,i',1 loa rea, De aceea s-an oreat <IrhiveJe, AjllJ1S maglsrer. vel plil~ca dec:..~nl!l singtlr tOOk! neestea,

Whill. (!O!UW' .;1 m~!ti'.

Plecaso :lW~l(;:j pemrn <h-~ipl;jfD'lj oncrurile ~i a: 'H;CG])llI,. indi 0 d.uU'i, ,~atll'.i I campionuhd.h p~rii&i$e pc chinez ·tn!)r$.l't~, ici1lda.~ ill sange, cu gUlpudle de -curieri il1lccrc:and s~ ::;mu]g;1. [~uplduu .&:Gee t~[j,wa !lhlme I ma~ gjni J:u.lJte dil1 cele l'mli impo.'db'.He. ungmLillri.

- V~·c@u !Ill raman $il~gl1r.

o l![n,t~!'i Cl]!1) se flpropia de ll~~. - SebaM.i<lI.l<'I,",

U~;)L deja se vapol'lz;l::ic..~emeia~c t'~8,~!~~i

spre el.

Solan 'i:ngll~ti ~';11i1 greu,

- A§ nea 81i-{.i spun C1;iV;l, NoL En ...

- Da? 7.4SC ea. Sebastiana facti un pas. inSl1te el, Se Old

- \l[eiW s.'-ti $(1,1I'l di. cb Illl.dl .. Oprivi, Ochii ci, 0 expresle ciudatit ClIIfI.OSC1J!iiL Un 7~i~bel sin~nill"

Clipi. Incercf S~-§I il1- ware!! fata til .llm parte, im,a nu reu ~,i. S,e bast lana [l'~lepl.!l in CQrIt]llUare.

Cel"l.I .lIU n1crg,(;:, SdMStisn«: Sebm;riiliJi~'!-

P]eca din 110U inlipTc [erenstrii, inoe,l"ci'imJ s~-~i mentjnj\\ [~e!;pinltia II!I r.i'llnu~ nor'L1);;1:I, I~i inundusc ]intiJir~ i le 'lB buznnare,

- !Poll ~,ili pleei, :}'opli ..

Ull bilet. GlIs,j 0 ha}'l~c in lmzlLIHIL Pipl'H sllprafal~l !leledi1 a Mi:rl.i.eL hnpamr:il.it H fu fric.i1 sit 0 scoa1li. Sit cneusca. ]FIe ~.I pliHefl fi (~ g'emnl1'ILu:l1.

- Ai \ll'Cn sit ... " 1ilcqm CH.

- NlI! slriga Mafclls_

9~lre c<~J!d- pienl,!{!~(!? Ingh.i1i in 5'eC ,§,.i prlvl

nodi ee se ,ruetgau pe 'eel'. Sc spdjini. eu .miiil:ilil.c de pcrvaz §I rasa bile-nd ,s,a-i scape [1\ bi1t 11 ia v~mtl]ld. Un dmp urml1l'i h:flrtia fI'tiUtrllnm in c~dere<l ei, ,apo.i. Il:~~gur. fib] o spu-all:l prln aer cu bm~.ek

NIQ, fltfli era Sebnstiaoa I'll spatele SoUl]. Nil mal era Iill[11J~.d. Exi:sl:iIU doar el §i lnmea, pu stie, U rn1~f:i abuLnd !10rUo[ jueandu-se in forme abstracte,

M~ine urma si:'l cile,lscll LJ u Die ke fLS, S 11 admire un Vtll'i Gogh.

San sa picteze, S,ii·~i picteze Imll1Cfl.

!DUEl CUCEATA $1 LOTU~I

cu.

.,1

la acesta

; - O~aniz.~tJa· ~lr; , hle~'~'1! 11: ·~arli.¢l~l(.'i ,,~~~~m~ ~ I

,__ t l"- T.' )M!1IncJP~r.d ~!lCJJ~t,!!

• "i -. _~ _" ._. •

23

Nu mi'ii iii1i,lJ1I.1II: prilll!l'C. <ice! african] dronq le e ru~Jlle C~ laira Io:r pentru dt. in cincizec,j de ani a

progresat mnipll~hl decm Europa hi einci sute, Der ~~I'i.c~ n-am l-ell.~it pe cat de [iell~de ar fi trebult; aeeasta se dalore<lzll. dictatorilor de tot felul, asemeni Jul Chaka: §i peanu asta doar nol 111!§!JiC- sumem de COmlalilHi.at Vi]'b~\ mild a nons!rli. ~a fd, C §J respoasabilitatea trsramentulnk

ill plus. am av~u mai mahe mouve (h~cal majoritatea .s,iI doresc c1isulIgc.rerl Ma:re;lui ~ef, a Omll.ipolcnhllui, .l Alo.uevn:ziltorulnl. Er.a din pl'~JPI.ill~ .m.e,ll tdb, h_]n~dindll·s_e en mine prlntr-una dintre sOliile ItlU'il~i men, §I, n,ei)el'seC'lU ase famma illca de c~:t'id \!'~lJJi sc Japutere. [)~i In! ra,ceall polltlc .. "i, dol dinrre {fa~ji mei di5pZil'llls'~r~, iar On altal tusesc OIuOI'IH jtl'!r-llin <Leddenl auto nce.!ucidtl1. Propria mea libertate, nu-ncape indoillH1, sc datum mal ~k~ pO"lili.ei.ti!'iele ca llnui. d,iIi~ru pu!1nH OUIl'ilCIlI de; §~iin\li, ai tllrii, de reputalie ~nllcmaliOlm]~,

La fel en multora diutre tov .. rll~jj mei intelectual i. Jim] hm:sc ceva limp s!l lna itiI'!OYC Il]qmtriva lul Chaka, simlind - 13 fe]c,a genuanll, mt ftl,~l de aln~gili din .ani] ]930 -- ca ~I"<iij vremuri c~llld un dlct®J~.o:l' era S]I}gUln1J displ:.l'ns la haosul :lloliLic. Peate primul semn Ii1I dezasU"lIo!lscj noastre erori a ... enl~ caild '1'l<ll;:a a aboli! coustitutla ~:i §i-ll ~l'ilsu§i~ numele linp~r-.Ull!.lu~ zulu din s\)lOo]ul nouasprezece, a ,CaW] reil1Cal'flar,e credea sincer d e. Ojll ~1Ce] moment mega!l.omania sa a crescut rapid. Ca lOli tirana, n-avea incredere ];1} nimeni ~l se socotea impresum.t de lntrlgl.

Convlngerea Hera intcmei,ata, Se eunoac eel ~1uiin ~<l!S~ atoo~~lle 1<1 yrala lui, popn~ ari-

zatc dln p]~1] de mass-media, ~] au .lil1<ll fnstt ~l ahele, linUlc secret E~lecu] lor a spol"il. Jm:m~deil"e·£[ hli Chako IJJproprilJ1-i destin §~. a 'coofirm<'llt cr,e:di!~~,il fanalidi il adellltlof III nemurirea lui. Pc m~sr~di cc Qpozi~j<l cre§tea, to!. mai di."pCTal~. contr::uuasllrille, Murelui .set deveneau, ]01 rfiodul :~or. ~j mal ncmijoase, §i. mai barbarc. R~gi.IillYL Ill] Chaks. nu era c,~J dinlai. fll Af,'jca S:<lU tn !]_I(~ P'Wle:. care ,<;ii-~i !OUUJieZC adversarii; dar era prirnnl cere (i 'Caeea tdevizal.

Chi<lil" ~.~ al~Ulci,. desi rUi§jl]~~ de §ocu] orori i ~i·31, repll~siei ce dl:lclellllil\'(~onjlir III mil. IHI~ f:i l~nl nsnie dflCli soarta lm lui-a!' f JJUlS arma tn maim i .. Nu s:u:n.l till om de acli'I!l~C ~ nri'isc v~ol.eI11a. dar odmii ce-am realizat puierea me a " cm,l~tiiti.l'i. nu mi-a mai (L1~. pace. De inda!lI. oe leflllideJiH NASA ~~-.[Ill instnlal echjpameatele ~i au d~tl 11,1 :fOlosjll~ Sislemul de ,Coll.um,ica\H prill l!ilfmro~i.i l!hlghes Mm'k X, alii! luceprn s~-I'ni f.."I!C p]~:til.mrjl.;;,

Pare ciudar ea !(I!'U mea, ll.,.l dinu'e cele mai innpoiale. (Ij,n lume .sill ,fi jl.ical un 1'01 central 'in cucerirea S~ll.l~ll'ii. Este Uti accidelll geografic, deloc pe pimelli. n!~]kn' §i a], americani]ol,'. DO;lJ n-an ~vlll ee-l Iaee, Urnbala se ;:1m la ecuaror, exact sub cllik U:ilu~ ror pbl'l.el,elol'. ~,i de~~ne 0 trih;~turi'i [I<1hmd!1

• .midi ~i l\eprc~iliUi.: vlIlco:l1fal![ stills cuneseui sub fllUlle]e de Cm~tH.ull Zmnbue,

Ctuld Zambue smnrit, aeum mai mull de ... un millen de ani, lava s-a tetras pas ell pas, soUdifidinclu-£c lntr-o serie de terase Pelllrl!l a (o['lno Q coucavitaie Jatli de, o mWi ~ji !IIdfincll de 0 mie de picloare, .N -<I. Cost necesar dedit millimum d(iexc'lva~,ii ~iilln,I)las,are de c:abl.nri pentru 3 0 lrm:lsfUrlU<I in eel milt mare radio-telescop de pc p~lll11nl. Fjilnd fix, gig_aJltic1i.1 l'C;neoctor s()lt11deaz~ fie-

care por~h:lUe dll~l'i " ceUl11:.~ i, pCJUfU IHWI ai crllev:! mimne la fiecare dOll~zcd ~i P';l:lT!I de ere, din C<luza mi~c;:~rij derola\'ie a Pd· !ll!inlului. Un prell pe care .sav,antU erau disp~~~,i s1l.-1 p]lii.k:asd'l. pern!nl a pute!! primi semnale de 1<1 sondele ~j navele trimise p'~nl'i In limita sistemului 8!OI,1lIf.

Chaka era 0 prohle.lll\.'\ pe cure 11-0 anlicipas era. Veuise la putere c~nd munca lor era ap:roal)e tnchelats, ~i-~I,\1 u'etiuit sao] convir~g!i. .Dim fericire, avea lin respect superM i~(ili pentru ~~ iinll1 §i vroia loate ru blele §i t(lli dolarli pe care putea pnne ularl.1. Orgall]Zatia BCtt:l!lQria111 de E:H:;iIl!ilrc ,01 Siudiilol' SpilL~iHle em hI fld~pOSl de nleg,~llommlia lui~ aeeesta, i[l fead, a :ljlHfI~ ]u cOf)~~:lklaI~a el, Maree Fnlfulrie !(lcm~i. fusesc l,enliit~1 ~ c.'l:t(l am urc at pestru prima o,u·~ lin turnul co. ,a§itlc<:l din cellll'lli ei,. Un pilon de peste cinci sure de metri fl1iil~ime. sus~inn~ld ,,1IUel1i}le de eaptarc in [ocaru.1 imensei parabolc. Ull ascenser mic, plUilmi duee trei oal11~cni 'Iltmil-n

v~xr. - ,

La lnceput lUI se ptu:ea vcdeu dectll V8.slli din fo.lfe de almni.niu lucind mrl{ de jurtrnpmjul"ul men, pe-o razfi de jumal,He de mini. CmiInd, Mlu;a, m-um inil1J!.al deasupra ~nar,gi[lH(n craterului §.i a:Ui.l putut pr.i vi depane p~SIIC pr~rofiruulpe care s.penuR sn-I salvez, lll.z~pez~t ~i azuriu in pncla ~'pUSllhli, se z:ilrea MUInck Til mpala, [II doilea viler en i:nl'ilthne dirlJ Africa. desplblit de miue pdn :nes:fa["~i'temi le de jUf.lg;l~. Prln jungJa aeeea, in lIIia~e menndre undnitoare, ~['pui au <1plde .l'l.alD()loas~ ()ierfill.llIi. Nya, slngurul mare Gl'IlHU pc care milioane de cOffipaldQ,tia.i mel l-au cuaoscut Vl·eocl.otU1. Catevn zone defri§f.I:te, 0 calc fel'iiJ1i ~l indciP'~"l!llul lic:ir arb ai ol:'a\}tlLuj,. erau $liflgUJ;ele semne de vttlti1i Qlueau}BJsdt Dj]'l non tim cnnoscut acel co"!lr~jlor swm~amal'l.1 de neaiutorare care mli euprlnde illIoul:e.ml~HI c5nd privesc [a Urnbala din avlon }i realizez ins;ignifi:mla omuhli tn fa,~~ j~1.ng[eiu V~l1lC adormite.

Cabjm) <lflcc:nsoruiul se Op!l"~ ell l~n poe-net, ~a, fill sfert de mU1\. J'n!I'lilue. IC§illJd, am iljum; tlm-o camera pUna de insrru mente ~i ,eabhni com.;i~lle. De llCOlo mai ern 0 O!lrC,car() dist;.m!l1 d~ pm' curs" pf:ln~ .I~ I) scari~~

anticipa~a

LJl!MINA iINT1JNEAICULUI

care ducea, rr1n aoopet'i§. pe 10 platfo!"m~co pn\~ll mai marc de un ID.l]iI.i'1,I palrm. Nu em. on loc pentru cinre.v.apredi.spus 111 am~leli; niel m1icar ba:ll.IsLmdli de Ilwleclie nu aYe a, Un [plilmtl'l'isnetctlrrlral ilt:i dMca un onrecerc senf rnent de sJg:~:ra[Jl:m $i 11NUU 1~.I1m S"111:n.~ de, el ell 0' manl1, tot timpul cat. .utl shU pe aces' ponton Irhmgbili.lar de metal, alai de eprocpe de norl,

Pd,lel i~(,ca era I1rmdlome §,i extazal unei ll~o.(~r~, dar ofl'l.llli.pre7:.Cnll;) pr.im.ejdl.~, m ... a fii·Cllt sa tlil, de trecerea lilnpnlui. MIi slluteam C:Jl M. zeu, complct til amra problemelor pi1- malllc~li, snperior WUll:(i~' cc.lol'lalli oameni, Si anmei am ~lim. en ce,l'liludiJilI; matemal~dt. d'i llid en. 0 provocare pe care Chska n-ar (i p1if~.lH-O l~s1t ll]c:.iodOlI.i'i. :fi!L'a, :ri'!sp~u)$.,

Coloaelul Mtanga, .fjcful S('''ClIdmpi sale, 3.vcH s,!ll obiecteze, dar mr:i uici \Ill rezuuat. Cunoscandn-l pe Chak<i, a,r,icll1e parea prezicc cu dep~ili1a Sigllll<Lllxa d'l tIl zitm deschidetil oficiale nvea s.ri stea singnl' aiel, minute in .}i.!' ,cltprl:l),bfindll~~i lmperiul UI privaea, Escorl~l sa avea s!'i :rllmfi'l1l'i ill 'COll'DlcHI de jos, dUI)li ce-o V<1 cOIII,w1.1 ;;1;:j'1 ]nrl.PQ~.dvfl od,dreipos]bjle capeane. N-;u' PlIt(H:l face "Im]C, pen I ru ~!-1 sfll'll.~. C~im(1 il vol lovi de la trei mile disu,mtil, prill' filIll de dcaluri ,1l'1.de intte mdio-lc.!ie,)oop # obSCfvaroful nwn,. MIl bucurnm de CXi$tCilllfl lor~ de~.i cmnplk,rlU pro blema, ~ve'il!.UI sJ'i. .IIll~ apere de orlce bl'inllj ,11;;1.. Colone.hl!1l. Mtftflga era (Ill 0Ji11 foarte In leJigrmt , dar era, putin pmbabH sa 'cmicefll'a lm ]listol care s~ l.m;gll de dupi'i c(jl~l1!,i ~i !IVe2l stl. eaute lin pistol, chiar IlrJ~ g;i n gllsil !liel un g.loJl~.

M·'!MTl tmors in laborator .~i mi-am !n~ oaput calcnieje, N-<I dUl',:lJt mnh JP.iio~ ml-am descopc.ril prima g~Nl.I~. Dat fiiod eli Vil7..\1r sent lumina eoncemrera a razei laser perforJnd o ga~'rll ttl olcl il.nr·,Q [u]lme de sec~md.r~, peesupnsesem di. Mark X-ul ureu I)~UeQ uclde lin om. Dwt nu em Ill~~ de slmplu, in uncle privinle:, lin omc o problema mai dificmt dedi I 0 plad. de olel.. E ,com~ PllS !lu!i ,riles dill <IP~, aceasnI. (IV and de ze~ oi!'l capac.it<ltea ,calo.r.icli. ,a orktinli rite-

WM!NA iNIUNERI~CI!JWI

tal, 0 l"lIza de lnmina care ar sfl'ccleli 0 ~}J,lIdl bliIldal~, suu <1[' puna u n mesa] palla, pe PllUO - sarcina penuu care fusese p1O" iectat Mark X -, n~~ i-ar cauzu unui om dec~t 0 :lrsurii, dureroasa. dar absolut sl!J1per~ fici1d~. Cam tot ee-l ~1'1I~c<).rn face rnalniiu llll Chaka, de 10'l trei mile clepllirtar-e, era o gUlil'a lnco]om[.ld s!'iu pled ~!'iba~l)c ,ca~'c 1il puna Cllalalfl ostenuqle, pentru a dOlledi dl inca mai era un 01)10 din IlOPO!'.

PCIUlfU ~lJrn !irnp. <lpmapcam abandonat proicctlll Nl~-i era, lllslt dal sli mom'li; in" stlncriv, ~Ijum dl ti1splmslll c: acole, trebuia doar s,,~] dcscopst. flQtltc s n-m i fl lolosit ghXU.llCk i.liv~~ibjlc, de d\ld~.rll'i, peanu a I,i'lifl unu I di n COl blurile ce rl:>; ,HI tu rnn], ast fe~ i:rad:H sri se (mrllme c~nd Chaka en'! in 'v,f~rf, Calcuiele aU ,naUlt c~ asra en. ell puth~tti. doar data Mark X-ul rur~qhm<J Ct)~liiUIU rimp de emclspreaeee secunda. Un cablu, spm deoscbire de Un om. Ill! se miscn, <L.lJ'1

rl nu eta nevoie sa mizez totul pe un singur pub; d~ energie, Aveasn 101 timpnl,

DOiI,r deteriorarea telescopul ul [II' n fo~t Ii Irilc.latc Ia adresa ~li.i~lci,~:i. am descoperit npreape eu u~uri.'!r~ (..~a schema uu putea funcuoua. Catargu) avea .;ttfl~,i.ilf~ClOl.'.~ de sigllirautii tn.empomli. i~H~~1 ~!' n ll',e"bllit srI tai trei c.aLi.hll'i separate en t>~~l dobor, Asta itlid nu intra In disculie; ar U pll'esupus are infreg.i die reglare dcli,cal{~ (I :ll.I>(lI·aU'l('i.i pentru fiecarc tragere ell precizle.

Tre01!.lia sa, ni~ gflndesc la .)llce''I;): ~i pCII" tru eli oamenilor le ia mull limp prin:l sll. vadll evidentul, abin cu 0 s~ptl1mlhlil il~aintea Jnaugurarll telescopului am ~Ihucum trcbnic sil, proeedez en Omk<l. AtOlvliiz~lmul. Omni~'D~,CJiI,ln~, P5ri:ntdc PO[ionl1ui Sl~lli.

]n g'l"lolncnnd acela, ::;Il\ldell~ii nl(,;i .. cord,tsc.r5 §i cal ibra.scr,n echipameutul, ~i erarn gala peauu pruaele teste In maximum de PUi[.'~!"e·, in I.hra!) ce sc rotea pe ",fll:UiI sau din iu'ui:rionl1 cupolc; obsesvarorulni, Ma[k:

X-ul .miU.<l ex.ael COl 1m lIrialf lelescop - reflector dublu -, ceca ce, de fap!. §! CI.'i}, o ogl imli1 de ~.rei2lecj Jli: ~~15'¢ de lo! i tidUfI'-!, pll]sul la8,1;).1!'l]1i]~ §l iJ ruca]iz.(l in afaJ"1\. b. mare (jisl.;)]Jil.tl1~ ceal1l][l1 1ICl]OIUI ca r'l;:cepl~Jr

26

pentru scmaalele de iutrare ~j era, la I'amlll~ el, folosiLa drept collmstor telescopic de mare pmere, pennu -a, fix.a _tinfo. siSlernull!J1i.

Am verHica!!. Iinia de oeh ire pe cea IR<li .

• ~.pto:pi.lItrl ti nla ceJes~lI:: Luna. ~~Hr~o' n(};).J)!C, mn'ju. am fix<l1 crueea col i 111<1tond.ui In cennul ~-em; htni i !ll descre:§tcl.'e §j am' decl!ln~Oilt o pulsatie. Dou1l seounde ~i j;mn~.w[e mai lfirzbl, tin ecou pesfeci s-a flUors en putere itl:apoi. Eram in regula.

'M"i Cl:':.I. [ns.m.. de pus la punct nn detalin, ]ar accasta trebuia s-o rae ell lnsuml, CiJ cea mai mare discrelie. Radlo-teleseopul era <lmplm,::t~. la nord de ebservator, dh~colo de crcstele JilUUl'ti]Of eare ae blecnu vederea di.w:clti SpiJ:U el. LlI 1)0 Il]i~a spre sud se inl'i:ila un 1li1~Hl,I,C lzolat, il elUlo¥mallu btne, ,c~.ci eu cfl~iv~. ,,!~ij il)01jnlle ~~'tUaWI,n la iustalaeea unei SWlii de caplafe 11 r.adiali.ilor cosmice 'ill accl Inc, Acmn pmea fl folcsit fnU'-lm seep pc cam nu mil'fI~ fi PUfut incbipui nieiodall'i ill zilcJ:e cfilld: tara meaera ~ib()~'ll,

Chiar sub munte se aflau minele unui vechi ron, pfilitsil, III liUl1:i ell secole: .N-" uebnit ::;ti caut prea nmlt ell s1'i g!se-se locul de cam avcam nevole: 00 gf"()~ii ini.(!;;i, ill::'lll~, de n:w~ :rmli't1 de .. un me(nl.~n[r~ d{l~lr. sI5nci mari c:~zme dill vechlle ziduri. Judecand <!illPi.'i ~.)allzci,e de pliianjen. nid 0 mn~.u ome~leaoc1i. Illi intrase aid eI..: gel!cr~l\,iL

C~!'ld m-am !llhemuil iii dc&;hiziitmii. am ]l111U1 vedea '[QUIa tntindel~a COU1ph;;)allui Sp.llial. mile ~i mile !1Ii ~ir. La est erau antenele vechii StatH de UrlllIirili"ClI Proiectulni Apollo, cere tl adusese tnapol pe pl'lllmi om till Unult Dineolo de ea se <lith aerodronmi, deasupra dJruia pi:J!1iila un jnare C;;1fgOl~" ate ri z!'lmi e u, ~ti\ll:()nl ~_ l"¢f1cctoal"e:k~t· In.ferioam. DOl r nl! ana mreresa d",dl.1 claritatea campu]u] '\i'i:z:t~a] d]Dl aces I lee :pfln~ la bc;]tn Marik ]I( -nlui, ca ~i :sp"e Vfil'ftll ~lar,gnhlj mdio-telescopului, trei mile mai spre nord,

Mi-3l1 trebult trei zile ca Sa, iil:s:talcz in ni§fl <i:i:cuns.ti ogUIliCla 3.JtgjJ'ilall'i ell grij~. perfecttl din pu nel de veder-e op~ ie. PI iClk:llUSm. pOlri.\!jl'~ micl.·ome,lrld~ lui·u Imu a.t5,~ de mull lin1p, tl1C~t mil temeam di. 11\1 voi fi

gata 1<1 limp" Dar in (,":1; lc din OIU'),I'( unghiul a fest petri vil corect, I~~fini\ b. Q fnl~VIJ[le d.c ~ec~1 ~~<I;l de are, Cfind aln fll! nli.t tcleseopnl Mark X~t!lui spre Iocul secret din mnn ie. am pnnu vt'.de;~ peste calinc inapoia mea. Cfi.mpul viZlt(11. era li~gUf;t, dar sl!lJldelt~.~ cuprl ndea 0- 'lllli'i I atn de Ii umal un metru, ptnlll:ld sa ochcse (Idee P'UllC{ <1.1 ei, cu aproximatie dC1:II11I cesrl meuu, clot,

De-.1Ii hrnglll ~r'.JIi.eclOdel lIslfC:1 >c(m1>li~lIi~c. lumina se putea deplasa in ambele din;:ctji, To( ceca ce vedeam prin v]zo!nll tclescopuhii se al1.'1 ,aUW1imll in Iinia de toe Iii em:ll~1- torulul,

Mll. s:imleam ciudai, [rei zHe mal ta:ri:il:l. stand ill ebservatorsl ~ ini~!ii.c\l U11nsfon1l1.Lwr~i bfi:;.tlind itt jurul [Hi'CU" ~i privindu,-J pc Chaka cum intra tn raza telescopului, Am sirnlit ~H! scurr val. de !'rJumf,. en un aseotiOnl care it calculat orbita unei pi,ml(;;l,e noi ~i apo,.i <0 g~se§lt) la lccul pl"C'I' !'ir.Ul. pri ntre stele, Cand l-am v;:izU[ prima dali1, crudul dn chip se zllrea din prom, apnrent In 1lH1lll1tli zece metri dep,~I'Ii:~;rc de rczultatul extremel {l!ugmclfIl,1\ri. pe cere 0 Folost:1!!n. Am a~~c:p[;));1 ritMlltm", ell lnctcdcrcn.cmlbur1ltli, momentul

esre ,§lim· ~a .wert sn vhla - ellpa cand Ch~k: .. panl sr. privc,nsdi dtept spru mine, Atunci, en mana. st5ngJi. am [imn s.lJrfIU8 ilnagillt.}<l nnui zen sirliw:cl'ij care lreboicca e nCj)~nnil, i.tlif cu dreapta am declll[l~al cornulal(l,]'uJ gruplihti de ~nH'l.sf:Grffil.la[;Oal'e care <L aprins laserul, 1000llS~l\dUl-nlil peste munti Hiciulln, invi:zibila ImriltU,lI dell'ifis.llel.

Da, c;m Cllllt~lI H1 :l.i h~ ne mar el, Chak ,I iUCF ita sl'i fu(". ucis, dar ~no.ar~e!l I ~~~r f] pUI.l]1 transforma lntr-uu martir, lIullii"ind l'C'bisICIl[a rcglmului sa.tt Ceea ce ;I l\.\f5rUSI.}ll.l asupra lui era m,li rau d,cdU moartca, ~i mr,ea sa-I arunce sustin;jlO[ii III liiIV~rsti,ioasil gn);l7:rl.

Cbaka era iflca viu, dar A lo;uevllz~toml n-aves sa ma~ vadrl" [n !%".b:npl~l dilOrvn mlcrosocunde, II c(JhmiA$A;l~l :rn<il. pn::jos de eel. mat umi! (;C'lctOf a~ slri'iziJ or.

~i nici mi.lle'lf nu-l f:kusem sil. sufere.

Nu ex t~"a d ~U"C.I"c alunwi dud pel ieula del ic!lt~l a rerinel 0 ~Ui)i la de dogo~t"~~ ~1 0. mie de. sori.

Tnaucc.rca:

COfncl101 ~ - Co1uBl'blWl'l!J

___ -- ~ __ . :,< _~-: ", ~~: -~-~ ,', L ;~";.' "7:_ ~ ,_ 1 I L' •• ~

27

FLORIN IULIAN HRIB

C. ltldl][.11 diev'enj:;e jnsuportahmL B !If. 'hal~1 :siL1'l]~ efecliY. C~II:n. aem~ arne _" ) fI:l jnrul ]m,. llana~l asfalllli negra-

alblis(rui. tnoia in valuri fiel"billti In C!iiUvll metri inailltelll aUlOmoh.i.lllllllj.

- AICceJer:e..'!z:i! 11 it1c1enm~. fin] sAn, 10- ]lll1i~ pe baecheta din spate. .~jrc;lje de transpir£l[ie c~rg.em,) ~i pe et m d uda ge<lml:i!lIj.i desd.1is ~i a ill mbrel aruncaie de smldlmH ~i mfi~lIl'ik~ diverse ce .rntlrg.ilil.eml drumnl,

M~iml rula deja eu peste 0 sum de kilometri la Ora. $i nul lui. dorea sa aceelerezel .Dadl poIilia avusese inspira~la IlI01'bidli Sa palrld.eze prin iofennd ast... canicular ·toCln<ii. azL .. Adie permisl Mal Jusese amenda; de dm.lri or] pentreexces de v]lezil in uhimele doua Inn i, $~ tot 11 1 dl Il C[!lIZ!) afurislrei ijs· tela de cH.ldur]. D~p;lo lam~. cnlllit~. urmase o v.ara !:iipeltiiocinsl1: Bra smr~itul. lui ~tlgtlSlt §j vremea uu d~d,ea senUlt: cr~ ar vrea Sa se schiinoe. Dimpo!riv~, ti invidie sineer [ii'~ oecldentall ~i nla~inile lor e 1.1 aerconditlonat Dar la un sahl!rjll[! mizer ca .al ]u]. mil" ~j pUlca permite ded.t U~ Il.iil'b nm.l'llill de Dacle, §i aeela clImpam( en sacrlfieil,

- Gelnl tipa sotl.a, chircindu-se in scaunul al~nlrill dud pneuelle S!c!llr$.~.irl1 teroce La

o c[ll'b~ per.iClllo~S~,. .

AjlJ.llsesel';l in va.rful d!ea]u]u~L~'I~ ville, mii ile C]of)illri aurll scllpeau ii'ite;r~ljtenl pe ogJind~ l:aC'~ll~il1ic:renw.nh in a~tept.area vreuaei brize, Dar pani'i la il.[NJI care le zflmbea orbiter 11'1111 aveau de ]mrctll'S vn:m doikiiQ· metn de serpeuli ae,

~ Cludarl ~xclarna t~imil billaull. N-a:m va1.~l digliH

Intotdeaena privea dig:u~ caml venea la baraj, Din .,.5.rFlil dealului i se tnfIW~!l(l !)i1l'1or.am.u. s'1I1.perb;.. Contempla minute bune louele de OIpac~ se plrJbi~l!calJl tl§ii-:fa§fi de z~pa.d~ de. JaJ 0 r-['I!llli~\le fllltnetiw'a:re.

28

- Ii, s-a pam!, 11 lill~ti tOlll\l C'atdlJll"o!l e de vinlL

III (irel>IUI hotclnlui trebui :sa ilIlc:elilleascil, Sute, mii de oameni viermtlj~u rmr-o po·]i· cremle de COSUli1lJe, un Ztmizcr nedeftnit In.aJtallld~i~se din: uupurlle ]01' brcnaate ~j asudate.

D~1,' eel lrei 1'1111 ;iI'~eali de gaAd sa oprea:sd:i ~lco·lo. Avcan ei lin Joe: favcrit, mal rerras, pe 0 lianb~ de p1irnii!1lt illverzrul, iIh5 tocmai di.llIgma. p~durU ce imbdCiI :nIUl!liU dill preajma laeului, Caml aj;lll1sel'ii acolo, spn ]'i tlllt!l.mpina cu un cllpoclt srlngher. Avean noroc. Nu se mal aeaiase nimelli iu ace] loc, Desp'lctlC!.!lra rapid carmi. ~I cele neeesare unul po:pas prdungin. Cc!;c;, dUeva zHe libere U'II'C!lll sa le pelre.:''lCa boie,Jj~te in 1111.i- 10 c ill I nalt:llutii. Api:1., aer eurat, friplmZiJ la .grli· HU', ponte ma.i aJ~~I~1i!1 .~.~ ~li~ti!i; pe~ti sau gaSt;,1Hl ai scai va bmcti...... Un week - end fi~i~lil, depiQ:l1te de m<l§'~1i. prlIfuil ;}.i 1.gmllO>(05. Mme. ce mall

- Bel, strjg~ bltiatu:I.. Ia nile ce·-:lJng.~s,it: cucl,

A~:l n illYalm:e mama lui. sli RlUl1ea:sca nl~1e bnr-eli a]b~~ en pjcio~l,11 lli1!llg §:i llillllriJl mare. jup1i.lidl. Inilhe locnri li se spunea "untoasa cu fnel" S.BJlI! "bufe£e !ierpesc''. lUlii rnQj !1i[npi~j lc scorm ise:r1'lo porccHi. chiar mai 1'H'lj~)asa - ."pu... .ca.luhd". Indlfetent cum se numesn, erau foarte guslo§i §i biietul iwi,cepu s~~i p[ep!lre~e;mIHl Q viil.01tre frigare. {I1SH dl'nd rapse ooad;:q ·!I1Juj~ia".

- - Eeac! ta(.t1 $'~!i(bi!.

o z:emna verde colcaiud de v]errni se $~UI'S(l JXl degetele .sale. Un Jz de came inInlta. in- pu.lrenl.cije 1] rnv~lui pe data. rascoHllidu-.le stomacul,

IDnpi\ 0 cl~pl de §OC.. copilul la$lli spre malol apei ~II§i ,spliHI frenelic palmele, Dar 'Int 01Urnt. palli~ ee ()b~rva apa preschlanbOi!i;!.

in sfinge. Dnnmri perplex 'CUt'll Uchiclul vas~ COs ,~i pmpudu i se Upe§l,e de degete §] CI'eZtiJ jnilia~ di mtUul SlfimD1 de el este de vi.ni1. $l dUdnm. biru~hlt~]CS. Apo.i vatU c~ so ililg.roa~.1i gluma, '~[J'<L-tia..[Igelc ~rcaodl!~i poe ~Illlie,bnqe Br~ vola ]~L '[~u retease ~uilin]le ell v](eza ]umj[! ii ~i se 'illd~~nij p~'ecal~il de .l,flC.

.,Ci,I,cSC prea IlIUJ1 s.cienCt)·fjcl,lolJl ~i horI"Or", i§~ zise, "Tfctnlie: s-o mal l'llresc: altte! Ijnd_. sli ccnfund realhateacu imaglnarul",

In L1rmato.u'e1e zilc, I'dci unul din el nu int(ll In a()~. n.niaml, dilil ca~rl~ experienlei !DcplaC:lJte, padntii" pemm Ca. nu 0 sufereau, Indeosebi marna lni devcll,c41istCl'icii. dill.c~ o stro:peH~ ~i numai C\I un pumn de up~, ca m!li toate femelle de altfel,

§:j l~nlplJi! I U'I!lii;:liJl pe [Iesim~i,l.c pe ~l'l.IIII:~ ei.

Week:-eml,-ul se s~lr~~" d.-r c~l.duJi"a se intt'lli. [~I WallSera caJ<lbal.ilC:ld ~i sc u:ezi:rll. j;;)r~§i leoarea 'in milJ}ina zl.nu:l'imf pe .~osea. de data f1CI.J;IlS't'l in sens invers.

"Uimitor c;,ll de repede trecc [impul lineOft", med,il.a b~rbflUir .. S<l\1 ponte eli clneva/ceva n ill.gl1i1e" orl nol dmilorim tn vihor", Cirise nndeva ell tlmpu I se seurge maio repede pen In .• lin OIU cumtQr]nd ell viteze foarre marl, Iasuuctiv pdvi. bordul: 123 km la o~':i! Nkt se pnnl abtinc sil. IUt admire harbu!. L~ urrml urrnel. nu fficlise 0' afaeere prntl:stu_

- Rahal! injl1!di can(l p(l.Ji~,ia ]] meu sen,'Il'! sll opreascd. .De unde or nlali f a.p~rtU ii a~tia?!"

. Parciri sub un sa[dillll, Li'u.Jll.i nerves portiC11ll cfilld cobod din aUlmuobi! §i. se :IndrepUi lene.~ spre ma~jnil polililc,i, illcerd'i!l1d sa ticl!lli,mic~- 0 !n~ndu]l,~ c:il:t mai I),l.anz-ibilil. Uhll insll de '!:oo,!!te d\nd v,lIz.1l ce - S>~ petreee cu pol i.lisl[J t care !~ a(it~pUI la marginea. dnrmu-

lui, -

Par §i sirnpfu, S~ volat~]iza sllbodl,i i Iuil Ai fj zis c:~ lin ecran jnvizibiJ r~ deeupa pwgresiv trupul, mai illt~i ceab .~J fesele, apoi j1.l.tnatilte~Co;rp. urmaad s,~ fie ingbjlh. en roiul de neant, tn!illSe p,[uclcntmarm. dre.llpW r;pr,e, locul unde §ezuse cu 0 dip!! mail devreme agentul de cir,eul.fltl,e. in-eeltllcel, pahna-i fu inghi1;iUi tn a.oeJa§i m.od. ~ov!li Pl1ti!'n 1:11 <I 0 rettage, lenl~ndl~-se :s!'\ lUI :mm,tuli1 clIoar C:l1 1m clol. TOI{~§i. p:dma ti

VISElE OOPHLOFI NO$T'R:!

reven i ~ciaflra, bn chi~r §i cu ceva in l>hJ!s! Se ho!bli prostit la cbililI*'. din mfl:ll.fl lui. Rh1l TncloiaUI dl poHlisnd 1-0 plasase, Ar>ra l'nsemr[1!I eli n [JutC<I vedea :;:i,. [lwi:mbil, illiZi Involunrar, i~i amlnri secvenga ,\Iml1?4i1d~ CUL Qglinda d i!1i'Q fllmelc erotlce, in c arc douri lesbiene IllfierbaIluat·e se Iingeau de zor dj~lIjmea mll1li pe,re(e·ogHndi1i" hlda(~tuJ criruia un n'iO'§1I.Iie~ libidinos se masmrba ell a.ceea§i frenezie, Dar [IU rase, Se il~tepla C<I tn orlce moment tnllna IegB sa apara din neant §l sa- i oonti~te. iuev itabJ I. perrn is{II ..

Cum nu se il1lfimpia ninde. se intoanc pr~dpiHlt In aUloveldcnL

- CalegOrd c. se perrecuse CCV::l ha.lucim1nL ~i [Ill !n~mwi ']1'1 ill'lagil.lntl~ sa Cum de era pOiSibil? Dour nu ballW n];m-[J ic in Z~hi<1 respecli V~.. E! V oeba vine..; i~i stlmnlase dlsde-d~llIilic.ali'i apetitul eu UN p~h1!re] de ~1'1.r]~, dar so ana in floarea v~,lisl'Ci. era tim barbal viglll'OS, de l'i~d paanzeci de lini! illc:i'i puiea s~ se bmclc in I'auaprielenUor di rezisll1. cu demnitaie §i Iu,cidilatc I,!) zece 11<1.100 de ben: consecllliv (asta chiar cit de,venea imporlmu ileum il~ ochh Juj),

Inrroduse chela til contact ~j metorul

illcepll sti rntlrMI:.

- Am sCl'iPfli.! zise urW";:it

- D:: ce ai oprit? n tnu:~bii1 fenn.c[a,

- Pofli.m'/ :fri.c~ nedumerit.

- De ee 111. oprit?

B1'irbaJt[11 SC llIitl:i lung la sotia lui. J~m1l1· tate-creier cloeotea de filS,. ocalah!i. jumiitate, Iu ct1prinsl:i treptat de 0 groazil nedefinita,

- Fellwi.c;,ni fnnehlmiO! N-ai vl'i:l.ltl. ma~ina poli~]ei?

Nevasta n lil~lui 'CH I) privire la lei de matti.

- V is.ezi, omul.;:! Ai exctamat ,.Rahat ~'< ~] am crezul d~ te ~,cap$l ce .v a .. , dtu m~ eredeam ,ei te sCl'lpa, chiar [Ilinliie!

Bitrbaml. Sf: lmoane ca~rc fiul s~u." adrestlndu~i oilrlt~ebare frIlill~.

- Ceva straniu se 'i:n!fhnpUi.asta~i clar, ]1 <lpt-oM oop~h'!l. Le povesrl ce p~l~se ell apa dill lac,

$i cl vazuse po.lilistul case le flkus!.:! semn sii [raga pe <I.reap.OI ilJ, 13. tnceput, dind 0 .lllzJse- pe mil]di-s<1.· CnlZ;U SIC C i\ .0 MnllSC p..reil ta;te soare]e in eap §:i ii prlijj~e rn.i:rn:~je, dar i~b~liLdor:l!l!:e repede idcefI. Purr ~i

29

VI:SEl~ COPill!:.:OR NO$Tfl!

sl.mpltt mamel sale fi. I lpsea imagi 1~(I~hl! ~~,~ probabll iu ,)A)e;_gt moment, (:111 era eea Ina! lucidi1 dintn.'l tali.

o tacere slanje.ni ~om~ sc ~r.s·~ Tn 1M i1~JtlJt Bal<llld se hot~rJ; Sa. 0, ~hl'nge"

- Mr! in t rebam d ac;) IHl~ i ¥ ~.zllt m fit d~vt"!,mlt:) 0 Dacie maronie,

Am~it'I.dQi pl'il'iHt~I l~ ptiv~m incn.mLflIl.

- Om.a, gala, am ghunh .• ce v~ uil<l~.i

q~! - .

.' Ghuua p~.'O~Sl~.. era di tnh'·ndevi'iro ma~jnl1ga]be[Hl~f.rOrn]e. 1i d~pa~.ise ,~ent cu [m!in In,lin~e de pa.la.ni.iI cu pohl.is!ul. AVl]sc.seasMc;l. Ilmp sll. observe ocupmt!ii~i -mdeo,~e.~)J p!l copi iJIIldrOl ee-l :i';'~Il)hL~e p.ro'!,1oCalor depe b.lncl!cla (11[1 sprIte.

"Grij~lil~a ma·!iW', 0 afurisise el ;l.!.I.lIHC,i, Illi'ignbit, ce-i direl'!. D!;;;j.l l.i-a dinlt creieru-n chHo~?"

"C;ll ~lie'",g.~mHbiliMu] revenlnd tn pre:tlien~._ "I)uber~il~cu (lSHI ~l~nQl\t)Ch~., OJ !l1i.~i lad.!"

i,~cffL 11 rr,~m~f! ~ a disctltl~ I)lHt::'l!~ C~1 1im [olelil, luna :lliecnli'i El pel'Boll:,!! n~~ :YlHLSCSC 511. el(pe;j'.i~n.e:nle?.e pe V]U o reltltic :re~\~li.dti ~i acel colc'g UH!muri:')ic, c um stall bICI.·U rUe,:

De fapt, mni mull ]I zlipk.i.se. Tlpul se Mliillb.se: C~I (") facMsc t[l fel ~i eh i ~ pe 0

gngidl, n~Il1,1Ii c'1'I fuse-se-o.l{li gretl (!ecfu se .?I!~~ep:t.tse" bachiar dureres de 1;.l1::U, B~i,<"llUI. eredea d'l ~lru] In~l1tiiJe, C!Jml 1>~, fie ~n:~n ctind in ((:late fiimele erotice v.\\zllte, p;)!t"tcne;r:ii§j~o n·Qgr~a~t . rna! ,C(;),V(l COl ie;purii?! (Vri.ru] sa'\I avea ie:PUl'] ~i"t,n;MOlI.sc Q d<l[1 chestia, '[cdbi~ de ~ln~tJ!zanm

Puse cflpi'lTreOec(iilo1' In~:rm::M 0 alllL hizarerie n invad!!. sln1IltfiIe" EX<tC'l cum ai S! inge 0 ]I:lm pa, '\~!I §.i no Jpleil. se ins~a~.a brusc In regillrl~.C<'lI'[ un sema, mil d~, gre,ief'] iJ:ll'(;I:mr~ sa c.fintc ~i !leIHllm~nlte. slcl1c s!"i cHpe.asd'l.

- De ce 11.1 aprJJlsfaril.:lr]l~? Vnn ~.~ ~I,i,e f,~md<l.

Bl1IrbMrd mt dlspuw;c, C01Jihll. nie] mtll1.

Pflnm ~i Iltfl~,vtHi ~U1.11!l1i brusccsnd Sie pl"lrb't~§i. tn got

D~ll' V~S(::kl:fU~U le p~~.-~" Co~t~W,iO~l1 s~ htplC pennu leritQr.iu,. jn'iJadfil~du~se I'C(';~P!\)(':' !uplan,d unul impOld'!i'[l fllU1]<i ~j toate 1m· PQ~d\i'~ nmH~~rVi, IUU§d!lld h~k~.im:(:~l1)e· de!; reflHI,Ue pe jnits~ll'~, Ce l'~zboilll c.;lip~t;)1, P[()poqii ,~;i pr]liMa nO! ~i no! conlba[anti ,ciin c[eJ:er.e1e \l11ncrb~m<llC ,cle PH)<l lIUllt~ tlUagi- 11alie.

30

~ S~~ZE-~~ITZ

-'-:~"":'I--- .~

E--' HI lot mal aproepe d¢ linrtfl- InSl~!]CIUI care 11 adu~ese aiel ]1 In-- lil !lilt"' asupra aCCS!lU (apt.

Lu~ chaara SaO ncordeze. Con·.ile C-J"atl puse invers, COl pemru stangaci. 0 Olcordli iUl. sislem rusesc, rn,rll dlapazon, fi'lr!l Sa fllcen:e nlctun sone'!. Orice zibanlait nrkfil de mic, imainte die vreme, 1-m fl puIvedzaL mIl memorie gasea 0 mll]~im~ de solo-uri, Degetelc II funllcml sa Ie lncerce,

"M~CilT fr.1.,gmenlu~ dio Whid or ch.mge" .• gfindi, De unde ~lifl sm dinl;;: la chitnra? Habar n-avea. Unde auzise de Wind of dumge"! Simplu. Nu '\1llzise. Oar ~T~A. El ~TIA ~n!'QldeaIJ.lIilll.,

MCI'~.tl d~pa~isc obstacolele ~l~il1d. Nl~-~i amimea sa n il1vat~t vreociaHi eeva. Ei. pof· tim, irw1ilase ,actJ:rrL.fill:~ sa. in ~'clo, I'lc1timlca de it inv!'ila. Era (I~:'IH~:I ltd P~tLI011. E.! nru fn.vi'itiJ., i§i amintca. TOI.ul. L" nlomel'in~1 oporrun.

"ti:aid.e. haude.Bo, ~'., ii diS,lU'lti ill creier, Asra era VOCE1\. Nu~l Il\s,a: nid 0 clipa ill pace. Tot lim!)!]1 n cllpocea ilit creier, en Ull g<lZc de mh1ilinl1i. Boy era numele lui. Cine 1-0 fj botezat'~ Oricum, onmen li se boiezau iI cuprinsc un suf'lu de revolta. "DJ.c~<l~ clupi 01 cOI1:id~?".

.:Boy, Ill! face litlillpenW'; Voce p(l'(ln.lpt3., cre(illi'i: Pur de data asta sunase -arm,,:p!; nlg~.tor, Boy era s~gor ell, d;:u::fL n-ar fi fest afurlsrta asta de voce aHil de mOIlOWJIla, acum aproape ell ar Ii plans,

"Ai noroc, lam.pUo!!<', g~Lildi Boy, ~tHud d'i vecea il nude, Sau ~\le dl. nu n auzc,,'1 ea, dar ~ ti dspundca In~Oldeauna.

- Dmlulezel,lJe! 0 cliililln'lt, de data aSia ..

Ce le-u mai dQt prln ctlp! InneblJulesc! Dar

suat atfil de <1.1'Yl'oape! f-bi, Boy. hai t

~zbi eli pilm:md llli Ilfalul fotoliule]. I SI:: 1'~[Cfl I;.~r! I0ll1l1 decurge prea iucel. A~tepl,,~se wl~til' ani, nln~,ia ani tn.lf-t1D1 scaun '(.;~Il HJli,lc_., Era prea aproape, I]lJ mai avca r!lb· dare. $i lUI vola 511 smce totul din cauza asia,

"Sunl prea aproape de [inl<1.. A11IJc;L.

Bum! BUM! lnte'legi'! Sutu s.an.!l de blcslemil.lia <ISla .. "

Chham ii (l(~dt] mui mult de furd (itlc;fu se <I§~ept;)se. ,.,N-ai vole sl'i gn}~c§~i nici '0 fnl.clhlll!:l de: tcnalitate'', i~j eom[luse 01 00 fe-phd'! pemru voce. Cu sjg.~InU1t,a, chlur dl1!du 1111 spusese nim ic, ast a gflnden acu In voeen, Nkioo<ll.lillilll. avca vole .:ia gl;,e~cascllJ n lei cu o fmc:!lUnl;.,

Spre eiemidu ieri, dnd disccasevcverite. Trebuise sa le tnle ~~ sit le evisce,,,cz~ de 'vii. OdbiHi viviseedc ... Atelllil;. B oj', a~c[i~:ic_ 8.1'1 lUI filingi vreun nerv C!II'C nu trebnic, Sl lut"~i uemurc n~il.1HL FQrtrle aienr. Trebuie sa fie vic indo atunci carle! ii scoti splina", II rorturase vocea ern ~im[ll eviseerase el ve:L'ei~'.i!{~ atlrii

Lukacs transplrase abundent. [lam lucltoare de sudoere ii contureu ddll~'ik: fm:IlIii ~i forma spr~nccJlelor. :~:eJle(:t~nd lumina i·~I)to<lsE'l Q.11l(}tl.ito'l'ulu].

Tine<! corzile sutins lip]le de gdf. once vihmlie, orit~~I. de mica., em Indeajuns .$r. dislriJg!'i tot, pe, el, Iumea lui, vocea bolboIOiSillO;)i'C, 101,. ,

"D<tcT~ ar d.ispare'l numai blesremara de voce, ~ line [In li\SI:lV~li deadh metal, Black metal. BUM! Un milion de wall:' ,~Ija d1 vocea n aude, Ei, ~i? In[:r-tm rei depinde:a

31

.A:PUOATIII MIRROR

de el, Dar ~ncii voia sal.mi.lsc~. if en dor de jJJrje~enii ~Ili. Nu-l cunostea, dar ii. aveu in rnemorie, ;):i nidQd~lit1i ceva din memoria lui nu se dovedise fa!s. Do~U" teribil de. uoovaraL infric<l~l1tor de .ocIeev!irat.

F\1SCS~ intoldeaUilo un oponent a] Psrtidului Alb, Kl'1 Khilt Kllln.-ld modem. Era alb §l de asta sc~p"se en V11l11i. Dar ata.tc,a chlnuri., Atalia ani de !eilil'~il]i, hlil~Ue C',IIX: ii. al1nsese:rllt paralizia, fulosellu anirnale dresate ca sl1·j bfIil-l. Ble I'm OlVe!lU l11H~,

in sflillit, potri vi Do-ul. E1 avea sa fie etalon. Mai pfObl! 0 dalli renslnnea olcinllli. De: cO<lrda ace,Mla deplndeau '!oate celelelte ll alo doublesix-ulul, Diil ~2 p~),sibHiUl\ti. avea 'tot nt.~!ea 511 gn::!l~lIsca. Spera ca deaomn sa flc iiillli:lltai U. Dar .. ,

E drepl, ou gre~]se uiciQd{lfli. llrl!i,a S(l; putea ]Il:t~m~~~a. J31,1 om. Oameni i g resesc, deseori chiar. Tr~bl;lia sl'l 'lIibii§~ el a. l1ansa, Dar nu,. eli era alesnl, .$Ua ,~.S[~ de dlnd pleelise Tn MISlUNE_

"Ate:!illie,. Boy, a~enlic!'"

Boy iglloi''li voeen, dt;;~:i. pa;c! sunase mai aproepe ca lliciodaUt D0SigtU', era doar 0 i111zie ~ v ocea avea prosml obicei s ii. sum: totdeaana Ja fel. totdeauna. ia Iel. Aumei.; sentiment? .. _ el:llol]~? .. " 'rreJilUr? ..

EMOTIE!

Sigm ca da, ~'lia c~]vAro_'t~l aSl3., Din raemoria Iui infaiHbllli. II §Iia. dar nu-l §tia_ AVe!). 'cuvalillu], com·till~lld lui, dar nu srrnlise, Ja iliil$ba, nu GUSTAS I niciodllltli,

ill ZiUOI, aceea, ursul gresise; lOVlSC eu laba de:snicUl1'i. DeficirM.ltl1 de dl'csllj.

."Crel.ini i de 141 Zool", urlase ~dlll penltenciaruluj. 'Ul1ghiillt fi.arei 11 tapemsecmpiep. ml cu dungi, l"O§1IJl.-aprins. De Irmll II~ mal vuzuse 0. euloare at~t de vie i.n Bcn:nhill. A]caza~Ll!} modern. Instl netul explod,~" A nimalu! se repezi siiA uc:idlt. tn dll.lip ce el urla ~j rnooH::a sase el ibereze d.i:nca'l,u~eJe NQlnagnet.ice. Dlnrr-o ,Ivvililll'li.. ursul i'i fmn· sesecoio.nna,[)e aid nil rnai§da.

Se eoncentra din nnu asupru cbJIl!irii.

32

Trclmia s~ nlu:j.e~lscii, Sa vad!! star§hul mlslunii, m.i era d.or de prietetnl 1U'.lC'IHlosc,np, 8<1u, '~I;I:!lQsclI~i doar pe calen memcrie]. Memoria "lui uri .. ~~, care scetea Ja i.ve,)]ll tot felul de .informa!ii desp.re care el lUI ~U{i d'i ~.c $'1]41, Api'ire:a tns~ la momentul oportun orice lid de ilifonna1ie de Care avea nevoie, tn fond, er ~ ca un !UliThnCZ~C cu 0 memerle uria~.i'i .. Nlciodal,ij lnl §fhJSeexact CE ~tie. CAT ~t]e,DlImnczel!~e" flU ~ Oi!ln~':Ilc§te ~

Apoi m elibcn,<serili, legat de lill SC!Ul!l cu rOli]e. 1'01: timpul i,§] jurase dl ave!! sil se dlzlnmc,. daca va scl1pa vju de acolo, ~i scapase, C!i~tigase prccesul. Prlmise trataIllenml UI:I\Jli negru §;i se alese.:se en infirmirate pe ,dat.a.· Pe VMTA! D~ fapr, nu cn§dgnse nimic,. Sdl:imbas'{:l. Bea.nhin-ul. sumMI C~ apillrIOllille:tU.1i.I1 11] lctlees. en a!bsli.lleIllfi .1£1 femei. Cu scauuul ell rotilc, D~J Boy ern aproape, RazJb'wl!l,iirea, '~ui era aproape.

Aientie. B,oy"(I1enl.ie! ¥opli.

Voce btcSl~mmi'l.! ])adl g!'e~esc, numai din cauza ta are s1l. fheJ

ACUfi'i. vola, Ell voia, 51l l'ncht:'je misi. linea.

Un gflnd Ilerfi{J i se contura, lot mal clar, lot mai elar. Pard'! avea dQI!J1'i c:reJe:re, llI:1lU I. dedicet ch:~Ii'i!t'ii ~] ceJl'ilflil .sie§L Gaioea eli sf!ir§Hld avea sli~] aduc,l'i un ris.lltms 111 1:!iIt.reh,nrell pe care il;tcl1 n~pluea. sri ~i-o formuleze, dar Q simt<ea. aprOilpe. tol mal aproape ~i. Du m~lc.ze"1.de. ee fott.l!i 8Jv,ea'!

Haide, ultima c.QflnH'i d:u.bl~" ultima, ultima, Mai re:pedic!ULTIM_A!

CI.!.gr:eu dlpAl<l1Se acees ]11 rete.'llKI de ,OOIRputerc.~] mai grclIl sd'ipas,e de supravegher,e, Apoi!owl In mal dific.jJ. dill ce JU ce mai dl:ficil. Luerase ani tntregi pfini!. la prima. victorie inscnmatli: codurile Penragonulni ,c;rau sparte, bw tehaicieuii de acclo habar n-aveau.

- N ",m1sa afle nldodaltl.'! Au .s.~ l'I'ioor,~~ ca ~()b~)]atlj i '!

in bfilr~i.[, chitara ern "conlat~.

RAJ N B 0 "iN : DIFHCULT T'D

al'll!cipa.~a

CURE: VieUeichl das nlic!'1iSl,e mal.

Melodla pc eare l.rehlli:1lSl'i o Jnterpreteze, R.~iriibQw? Do,arnne dime! ASI,Ol, de ILl ode () mai ~ tla? Era i) (fi.llpa. veche, au Nlga miIJna in foe d'lm!;lia5culla q;;;jnev<I 3§:iI cC'I.Ia. Mernorla Jnera, i§,i o.UiI.ilUNi aeord en aeord, SlU'iCI dllpil sanet, vibralie dup~ vibra!]ll;, uu mai §oi.i,'1 dad el cantu. sau snunel ~ 1.i vrl'i,jisel'a degciele "ji.i eJeca,p1l.1,m,e:1'1i propria ~or viattt, fleeare lil parte,

0, Doamne, Ill'! era ...

,BINGO!

Luk,a,cs Il~~nge<l, de b~lif':llrie.

Cea mai grea cl"ealie a. lui fusese B~y. ~ i Boy reusise, Lucrase Ja l)ii.'o;gf'al11;ul.rea lui aproape 13 ani inchc-iali, Mal a§!,Cplmre apoi dOli '-lI'l]caBo:y .';i'i I::iz,balli :pnn sistemele de protec [ie, Veveri~e]e, ieri, §i cbilal1.i.,asL1izi. rlises,cl'li uUilUek piedid,

RAINE,OW! Sill c5ntc RAINBOW. ~!)!'il.1 difl]zo:nl~ c{)mptlil.eml.lIi~ sunc!,e,]e ajllng;eiI~l lot el piligaiatc., d~r avea ce'rtlltidhlCtl eli Boy canl;'! exact oeea ee treb~je. Chela hi ladihd ra7.bo,illh~.i ,f,llO'[!l,ic se rastl.ce,ll tn.cel, ell fiec;}r,e acord. ell fjecm'e, SU[l{i,1. - V ~ E L LEICHT DAS NACHSTB MAL.

Cf~ntecul. sf1l.qi. BDY era epuizat. La Inceput crezu d din aCEltls,til cauzu vedea lumce I,otmai tncea,a, lQl • nai §,tetS.

EMOlIE, 1~ lZ'bi in creler,

Culo~(\e<l sepieI,dctl ror rna! lmdn •.. 101. maio profun.d ...

SENTIMENT.

,.Nl,lanle~c se dsverau l'ntre e10;" amestecandu ''SI;). iWI tonl~d de gri, gLiJi·ver.'1:lIi.

PRIETEN~,

Un iversul lui se bol,e:.'lJ ca UUl, balon cere se desmnna. ~i tusese atilt de ,'Olort!l:l, ,at~U de v1u ....

ORi- VERZUl"

Culoarea asta i.l'lrghi!tm rot, se <i.:!)wp.ia de el en p<J§i repezi, Membteie j, se C()1'l1,,11I11~nar:i§i mcepl"!t~ d se l{lrpeas.c~ In ocala tot: n;I,!ll I)[ofumla •

.oRI- VERZUI.

Ca UH ecraa de mo:oilor mort, seos dan

APLICAIIi rvURRcOA

circu.it

Nu era ....

UMAN

"SUI'lt. un .. .' Ce.1!fI tJwililui t~)t,

Lti&wcs rase dement,

- Nu e§'~j om" Boy. n-ai fost l]id.od;(1.Ui_ Eu ~i~am da'i crediula asta, ca sa pOli tnVi!lj;l). :S:i <Ii. \'n'!,ljtt.5. Int.(l;IJ!:'{eic PClltagortulrui au pleat. Mal suat ~asc secunde, ,B,oy. Cind!'

R~iboild atomic ~ Cadou pentrn torl~onfll'l i. mei, pentrn knnea asta scflrbos de a lbii.

4 .. ,.

AC1Iil.u ;]I.'Janna zMirn~i~ la Casa AJb~.

China alllcll en rachete atomice SUA. a,

Pc.:r~m~ voi e ach!.'v~T,al, de~i n u v~ Ville sa crech:lli. Ali creal 0 Chinll aIM, care acurn Va ucide,

2 ...

Apa~a butmud, dragli Pre~edil)le. Olll',lj, e§IJ 1iJ,~li.m msre,

L"

Peste ocealil.M\){I.ilC .. a olllc;n.ilfii vine pes ~c

oceaa, Oceanul C:1If'.e ,1 crsseut Ilture. mine, ,[Ilbul lnfinn §jvoi, ar,ie:ni blestel1l<i~i.

(J.... •

BUM!!'!

Celliu~iu1 cCnI.lilului de computer ex plod l\.

GR]- VEJlRZUI.

Dtmlne"lell~e! DUMNEZEULm II Ingh.i~.i I:ut.-o cUp;a.

Larryrl'lfil! ell lacriml.

- Idiotul, sugh ilrL ~1}~ilich i PU].1! ca v fI provoca un r~zJboI momic.

- .Pa:filidilil AJ.bUor. iclli ~olm, tin5ndn-se die bu~ta,

- Un paraUzal d~s'rMgcl~l1.en coneclandu-se la n*~a'li!;a de. celculmoarel

- F:<Iin j)rognun, Ll[ry.

Pti[l{(l lB!crirnilc de ras ap:ue31i1 s ~ vadfl 1l!~)[1I1 gri-veezui insirmf:ind1!.l-s,e tn cOiIlliLcra.

33

·RICHARD :KADREY

M-rt reped .~<l femeie, dar lJ:lSGli· ~onlll ei.m~""\ecle ~.i ~)i1l!g~.miil]"l , ~ d~lpl ceva dl~ haln.~" RcHcxc

inumane, Om.' en nil~n~rnc ches~ii ummsue ]a pl'~mt _P{~lsul fcmeii II1I1 i ~opl.~~~e, IIti.i spune secrete, G~ml. b~rbal~!ului scmi~dl. i'Qsdnd un limbiJl.j8in~U\fIHc ,fI~ durerii, "fr,oz"nend oaselor

Ill] sUliA precum deSI.,r\ndclren 'btIm:h]zc,

lUI suner singuffltic, ;lldep~~:taL las zvi'lr-

colindu-se CU Mugn~I!\I!Atl in(:~ ~hcl~~f!~ in rn.~na. A.poi femeia ~i ell [ll]!le smJile~ll UIl<1, dlm.lsfiml .[J'I'l un COVOl" {it,': srlcL\lIs.fl'idim.tl:.\'i In g!lllg~ll di~d~dlnlll clubllll,l i, !nch.~ .. ~~;,\ti fi1~1'-UIl vals leu It, djn~ i. mei in gul~lI. Srill, siJnge16 ei uUlpl~iUd~I~J!li S~Om:llCluI. MH g~miesc la gluvaeruri, M]e~l.l. S~ldoairc, Dragoste, i'tUsnl Illii se iucetille~~:e i'til ti]n'PC~ ehesua din capul men Bin~~,e cum se SCltrge, vialft fe.!Jr~cii" Pe cfind i~jl dll. duhul, scoate uu SIHlIel, grav, tiJps,i [ de surprindere, em ~i diml m-ar n ,.~" ~t,l~~~\l, S1.lU fir fi il~teptm pe cineva :3lse:ll!len.eil mitl. d~ C:{dVf~ ailn,p_ Moarica l. se pare 0- !lJ,Hhelfll'L"e, .§.iare cl~'l:p!aH~.. Meartea ei m-a eliberat de sere, iEll' cbesria din cepul 1l'Jc~1I toarce ca .Q pish~~ gr!ls~.. 'tUI~lll,m jut [:~ 1 (IS rrnpul inu.'-un eoateiner de glmo.1 plin pfm~ 101 rc!m:. Apo,i, eu viOlla e.i <ilt'z~i'!du·Hd 11~ vine ,sal'pes~e UtI zid seu 1]<1 §i. Jn1'l c~-lar. Up~i!ild din c~lG'n~c, gonlnd pe <lCoperl.~m·i. J)oilitec;1i m-ai ",r.Zil.ll p6~M ;ilJole'Nei'i;l· TV ~i receproarele de smell I ~ B OJ,ry,~blll i kev diu (llha~o.r,

Ell ~e·arn 'V~.zU[ adesea in m!llolmz, uecili!)(i inlnIJli1V~]e !SaH l'ic(i!~ la PilU'U dimwIle<lt~ . De: cele mal nrt1.Hemu: [lUliila vezi. A~pmetl[i orielne. 'frnn:spir sfinge ~i mercur !li m<1'l deghizez in cul,ol']]c osreetauve r.~e hicrog]lfdo~'~chlz{)tde. d~n metmu_fo.i.e7 care graff!~:o este 0 wgi1in~.il1te ~~,L11;t avertis-

ment, Asc~ ~ Ii? Eu aSiClL~ H. .Alml.cl ea nd nl.ti vezl ne i'ec~lllofl~~e;rn d.in oehi, ()01I;mn~!cliind in ncel s[nll'l]uHm.b'lj~~Cltt al primelor ore ale diminelH, t~t,~oc~ grea ~L Ci'lIJ;lcc:i.or flbu~ rindc de pe .gurile de. canal ~:~ m l'ect:;p~idOl.· goale ale U1l''nlwiior eu birouri, Nici uuul dinlJ1i! noi nn ponte suporta cevlmele, esie eli' kle:.l11 Tow~~., I1l1 pClI .sa 11m ma inlreb fmlit de clue al diklnlt. siraillb, ce vei fi rucut en s~"i de~er.~llun.~ s!i liUitdmhll dupJll lime,

Nn~ptc~L .~~ c'j]nnp'~ lsul, il~ etn.n.QSC b5nili,it lllli-mii penuu di este §J bi'i.mia ll}]mlJ. .Lu.e.le. Mi"ll!l €1m. pulsnl tlm ~l, J~11-flu spus s~ te gases.c,. ~ate vUne.z urmfindl1~ti - r.ilJlu~1 §i

. izul v:ie;~!i DJ!ofl. ml te VOIU ncide, dfld :nm-lu voi opri inima, '!lui n~t1r.i In 1of;ul l~ln. Trupull mc~l va. eeda, Nu P()~. ~ rlli IlHIIliti vreme Cl1 acest Imls sl.rl·i:i~L

Nll 1H"!:U de:i"'Ulj~)t. sa"n~i s.p{ttlan.mncle

Itau. . -

In capnl meu se ami 0 cbestie, Ludoa:sn precum cromul ~i l1et6(1l'i. ca jndul lusuuir, de fonua 11lm~i gIO',I'II. Zuml'J.ic ad~I]C in ere]e-'l'U~ meu, ea U11 COCi[)[i. li1cr!iMfitor s~. eliberezc creauna cltl1.alUnu'u.M~ sch.irnhtt [mi Stil bliala sf~l~geJje" inljljll"alnl!m,~e~~e g~;~dMdh:;, flni ind!i.re§~.e ochll, lraillsJj'onnti'incl~"i 1'n bnlgliiri de gilo(lt$l IiIcC!.g~'~ sdipi~Q!u"e. Cnn~l ei mil.puiil 111 rU[lc-tiu[le. rD v~d oasele ~ m,~dt]·Y<il. adulmec vl<JJ10ll "'.in tine. Vilrlegwe S:ythwpoi.c!ic Po(i)/1Yfh~. Mdll, vampirul mec<~lIic, eu S~l!U, Ofu'!IlcnH W~ CQS~urne ill1 i dau tr<li~:a[l'jeBllt~ Ll]gOSj ctiT!d V'Dr, !nardm i~. sl1: ucid ,1I1~oi In~ scot din fU~11ClilllJ:e CU ajlu· torul g]o.f~l1Jui pe- CEU\J;}-~ am in c;l.i~" El nm]l~.c asra ..• henwf]m::" ell accerue care suna .1 Harvard ~i B~nkok ~~ Texas, Cred!~'Hu1i trn 1)r.ivin1a as~:a: dirnd ei ma ptlill In.l functi~me, eSj[e 0 aellza:~e mai grnz.rv.~ deC~1 drogufi le, Ma! gto~avi'i decfir V~JezastHi sexul !>~u muzlca, M;'i, poscda cu <i.SHI. Oameaii .1n

Cosnnne au devenir mama mea CQ]ecliv.lt Ml I\rarl,es'c ]a :sinul chestlel dill cilJnd meu,

Au d,d na§'tt:rc la uoeisprczccc en JDQi, ell lond . .'}<Iple fernei. ~nsc barrhll~l, Un [lI,unHr vrhn; 1I!Iului:!:t'ld unui sobor delj1,raji~oa're. ,Me.· se:dali adevaro,lli, bli,etH l1~tj~, de la guve,liIl. Ne-au adas i:UH1[Joi il~ State §i,Dl~ .. m bt~gal 'tuturor in capete g[cl<Intele vampiriee, ne-au cial cchi care se s'lingcml CfUld cram pUi}i til ftuH.:litme. A~I r~llfH:!iS unsprezece dm noi acum, tIl curand nu VOl' mal fl niei m!iCl'11' ;ltl1i( de l1'ud'li. Presepun dl de aceea Stud aid. ZO'lllrand 11'1 cutia asra de conserve luxo."ls1'i, (lepJas:i'indn-mri cu vitczll Mach nel dC:ISltpra AtlJ.lIliculu.i de Sud ~i PQ1!'e'SlimJu-li teste astea,

Cu l'Ini U mma" !I'~ium j~l f1pit BOIIi curate, albe, de ghciil{1i amarclie~ 13. 0 U1Ua ad~ncilne, dedesnbiul oc\ul'jl,ol' ncide ~i scurgerile radioactlvc ~i Oil pestilor cancerosi. Fundul lumii, "tal de adanc tlldl~ pe-retii inci1 mai conlillcan apil p1'oaspllll fO$mza(~ sub fonua de gfle,11;;i, Erilrn '\lohlluarj .treisj)1.'CZCCC d,elinuli prinuc alte dlttwn sute, ll'ilni~i Ill. l.nmlc5 din S an QllC!.'lIII(l, O{1IU1eni.i pH'Etellu p'relmic;OHt[)lfll"a'b]Je ell nl oplulul pentru acea apl'l. i".o~a~.!\ ,die eeziduurile indnstriale §~ de W~l~ li~,uriblUld de ozon de u Il lUX I io'n, de ani, Dar hidroliitillCdi profesioni~t i C!r fi h.t~H, 0 buc.u~ pren mare din marjele de 11)rQ[i1 ale cerrelului care SPOIlsoriza excavajllle, A~a [neal! m~-,[IU [mit! pc noi. Uu aranjumcnt p]1icut penrru ~OiIlIDJ lranea, El I§l dipal.:m apaicflina, iar nona III se redncea catc 0 S~p(aiIUa!!l~ dltl SCl)linlC pemru Iieeare zl pe care 0 lrlcHlm.

Ne-au in~prjrrlm ell 1i-nb~mme mlm~'cle de lnmatriculaee din I~ichisom'epe spaiele ODS-tumelor de lucru lzolare. Mh::,ronhr,eh~ <it': s:!klii m.lirQ'Sel'lll iI mucegai ~~ ~~riw.rl ~] '~t,'),I1i' ~pimli.c veche, Za,vOl;'iili ill costumele acelea I'J'I.U$ j, vee-ram asexu a 1j ; in d5rlltul mi'i~ tllor ilO::JSU'C penuu rc&p,ira~ie eram fiir~ chip, Iarve oarbe sUpflml pr]o carnea ;:tlbFi glacial!i, dhnand o cale de ie~ire, Conduccam un iJl!)anll d,e Hi:i.nt §J Slivuil, pr{}]evilnd lcspezi ~llOlT!lC d,in strhccllile i\l~rj su'btcnmc §i dbdn-Ie dfumu] pe benzi Lr~UIS[10rh:m[c ~i'lre le- dm:::e.,m 101 ,c·,ullcn:de de pwce:s.ut';" ~mI

!3ll1licipa;~Ia.

MODIFICA'fIPI;INTRU A UCIDE

amintese profllele suspe.ilda~c ale pe~li]o]" ~i floriler preistorice, sclipirca ro~ie H LEDurllor reJJedi'indu-se de pe cnplajelc O(Jrnbijlcaleillsu'uile ale tuburilor de oxigen, an. §f!j ul de deasupracapulai, in nt~~. I'll C'U'oc nu puteam s,~·-I eitesc. ACoJo Ina, sim ~'L!M] ~lCas!i ~j liber ~] lln sjg\lr<litl!~, ilar iwa'ptea vlsam numai tenurl de alb silentios

o LIma IDe s1ill[\1m~n~fUcei],m d'm~. Itl~U!'llnt nu erau lumini, G'lrdj.~rdiplHl;):iI ochelari pentru vedere noctuma ~,i aveeu ~~p\l~e pentru vite ~i hastoane de C;lI!llC]lIC. B1'il'batii ~i femeile se spalau impreuni'i, t.tir§il.:indll·~i pi.ciom'e:!e ill doulli I'flnclur~ lungl pe sub caI)ctcle ee-l stropeau. Petice acrlllce iettine mareeu lex HU'!I pe,retUor dh~ sala du~urUor, Il,.:gfC §i llmfhl'~e ea pl,cl~a infccMH!:!, 0 7.l\· rCOIm ~nw·tde-1llnlJi(l, Ie] Illll.nina, fltiOre.sccni.ri Il¢S-

. uuomidL a ie~jrHor, mi'icamlu-se pe lfmgu mine in direcll(! opusa, til) spnlldc Jemeii tatuate ~i imediat in. rata barbaruiui scund, musculus. No,apl,e,a nccuklun tn panni suprapuse, 'I~ezalc pc §jnllri de schclc acoperire eu draperll. Am Jacm schimb ele Iocurl Cl1I alV delinuli. inccl'd'lud ,,",rl aflu undc dC)11HC'l ea. Am h~,u patllrHe C{r!I\:: Iltal de sus ,~i m'll mizerabilc de ~l.t::OJO. uede saltelele de pale plll:rcl'ise.ru .. proape de [nl. TnaLlltc sln-i d ... u de l'~nnt\, Cfmd b~~'b~l,tU! diu patul kwed nat a re fu'l at sa fadi sehimb en mi ne, 1~11lU zdrobit :mb seuilele sdvlI norului mcu in Il1mp~lllJl"mi1(oil"ei lure de. lueru. Mai.51:rul a, lU:H aceasta drcpt lin nccideut lndustrlnl ~i a cerut ca un all mnncaor sli~j i.ii locul.

Nu-mi trecuse prin cap, I)flll:i diml uu Ill-am nlutat in patul de ]~l1ga eel 3.1 felIlcii. cli ea ~i hibbalLd musculus CHIIU funan[L. Slilllemill, flCO]O nO[lJplea~i·i ;~scl~h.tfll. respil'~li,'l lOt r{lp~d~ ~i ~~u[)erfidaHi,. suneml 1;i~r. pesc al J)ielii ei pe a lui M,ampret.en ~;Il ~i le-am ",(Ial nu mele: Crl~e §i D~eg<l. Eo avea lid jl'1imbct care: era lUHHfli eaniui. 0 femeie dln acelea care pot face srH,i den satIgek doar ui.lf~mlll-se la tine, Te decvorti $Hi sug maodl.~1'I" din oase, iar III 'H inU]lIIIUC$li in tot aeest l~mp, Cale em robit, se veden, Maj Ifn-zil], -c.tlud In-nln giinclh ~a Chcst]il aSIa, mi-mn dat Seam;} cit Cr.) Cf!tldldalUi r1oel'locl penlru l:iemoflml. Chhtr 1lipe ljlUPll~ cund t~cr,~m il'l minde de ~hcfllji. ochi] lui CO'II,t:l

MQ[lIFICAT PENTRU A UCII[l!:

avusesera 'inf111j~·!liFC~1 durll. mata, .a acelor biJmedi iefdll:e £,lenlni ,coUumepe care le g.\'ise~ti i,imghel1:!lde stradale din Hong Kong. C!lLe em aulmalul prefe~,l: til Dieg~i .. ,lHdit':i1-, re in aou,l llfbr: §i ffl slu], dr.(Jga. Ceea ce nu inseamllilc~ nu-l Jubea. Ii pJ.\l;oe~ ~i de mine .. W,oaplea, citlild Cale era plecal, CaJ sl'i u'Cacil prin explozii Ii! jocurile video, mlll mutam pe pau.l~ lor. Ii placea sa-i mascz picloarele, ,sa ~\!CT~Z la Intl§chii 'I:nCQl'rlaJj dln scobitura 'llilpii" la glezne, sa-lui croiesc dmril ,crll COllsocventa de-a lunglll gaul.beLor. coapselor .. pBma Ja puful blond diu josul pUnltecel.u:i ~L Mli l'Ilang1iia pe ceam §l-mi spunea dU de Inull H pHlcea parul meu, Atunei n :sllnUam palmele ~i-i ghiceam viltorul, nl.iscociml pove§U penrru ea. Uneor], elide se fn!orc·ea §T :fUm. Ilriv,ea CIUU lucram ell ca. St!lh::a. aco]o.· la c.3!)1!tu,1 inde!)lh:liUill pamlui, ca un gargui {:,W! ochii tulbue]. ell genli.llcb,ii ridicl!I~i Iii. piepl". in timp ce eu il1;]] 1·~di.1."a..Il.l dcgetele pe picjoarele Diegl'1i sau pe tulia ci. Nu vorbea niciodata. doar se holba Ia noi cu ochii aceia inexpreslvi C1I ni§o~e ecrall(l TV. Apol mi'i! duceam lnapoipe parul meu ~j Ode trecea la lreao::!.. Spre deo'Sebire de el, mle llu~l\\li IJ~:kea sn mil tiLl.

OclaIlt 1l0a.pI(;'I, mil. tinCD;ilil de: unul dintte }lilOiilii de slIslinerc de Itll1g.~ paUll mea, cOll'~n![J;1Indu-l1l~ nsupra SlIl1ele](lf pe care le seotea ea - aeele vocale Tngi"\J.og wlllnde !,ii ciudar de muzic .. ile - cfind !"IlruW ei s-a ivit din p<:ltllli lor [1nconjur.a,t. de drape-rH ~i s-a i.ifIcolllcil imprej'Ulml. main:ii mere. S-a. ~:imu de mine ~ot ~iIl1PIJL Ven.ele die- Iil !llc:heie~ tum el trrida dl.nud Inlmil ei de animal. r:'!iI:i1 s;i, vreaa, am :;)VU! e viziune chllii !;li subWI. a DicguJ copil, ~.infll'ld 51.l'i'ins .Inan.a .millmicai sal! a tli!icultli la Gracl~ll<l Zooiogic~ Manila. [nvl'iluiU1. in dllh(Wrca fierbinte de acadele C<.'I!f'C se topeau ~i sudearea emma.lica. !ngmz;lrlli $~ilI nu fh~, .'lmidsll §i purtata de nl.U~~ilnlea .!)kioarclOl' slt1!illi]or.. Apoi. ~nl sim~i( apllsnre<l bL"usca En ti.mp C~· ea a tipat. ul'time~e dlte'VO! sdabe ,repezi· de dj~ooio de dr<llle.l'ic. M~;)m tn!rcb,u alllUlci dacll. .nu CtOlm 'tntnsformat in IilOU!. ej ;l"llJnlll.al pre feraL

] n rea. de"~ zecea I,lllli~ de: ca.plivil<ll:e iilghelat~. O~nlelTii in Cos~ume au vcni~ (hIP~ IlQi.

36

tll ora~ illli venea t!~or sll. flu bwizibil. in tiDnp'Ul izilei dormeam, N,oa.pl,etl viinall.l, a v !1Ii1d tnto adeE},lIIlalgrija s~ IIl!\ tutQrc in !I1);;rNamc.n:lld rm;u in proajmOl zerilor, Loeul era echlpat cu Ierestre speciale - slnuuri dub1e de 5,lkm poilHizalit Uneori pri veam club'luile cum se il1dil.i.(ieuu dim]neala. MJI sperla Sl1lll!lli Uil Ia el e, at1l1 de pusrii ~i mute Ia I~lm i uti zHei. COl oebii 1f1gh.c~ali ai pe·~tHor. Ins!i dupa aceea noaptea cobora peste a.,coper.i~lU] ~l ochll se rrezeau la vi[l~a, eliplnd spre mille pfc(!:Um fel:el", de Iii <coil de slll:ado1. cu tecarl 1l1,alte ~i l:illUze tuDula_rc.i'n limp ce le ~opt,eal.lp.relul dr.lgosIlei turistilor, Pi.e:J!e de f3~~ a'li'~!1(1 culoarea la modi! a cat.tt..lclelol'" ureehi scUpjud de ciorchini cop~i dii n sticJ~ eoloratl'L Ier eu eram aeolo, afa-r.H. cm~ndu-.lIili drum printre ele •. ll1satld valul aburl nod 311 fc~eJOJi sl1 Ina. tlwaluie §i sa se spl.lrg~ i~1 j1iuiLll men, ~lSC~ h51l1- da-le iui mile. - -

Nl.! e chi~lr a~a de u~or 8~, fill, invi7.tbH 11.1 blestematul as[a de avion cure,3clic. Fnnc:iionm:ij naerl, cu cdu sIJj!h.I!C.:i~o.rj. <lflali pe ~ftl:idld ce.l.ii!~l~ arunea mereu privirl fud~e dHr,e mme, ln CQ]lul Ii!IU.m linltlJltiCOS ,1l~ zonei de:c]asa i'1il!tli, crezfuld c~ sllnl, un In~fiol, excemrlc pl~~I'l. ca pensiouarii iUlr-o scur!.:i pllmbare de pll1cere. AJlil ucis nndli ca ei, le-arn sllranllllfe1ele pl'Oasle,rozuliii. in mfdni. Gind le !lOSOO _PUJhu], fi posed ~i pc ei ,. Ascuml-m1!.: oasele ]0\1' sum gihcilta ,~ care am ll'iiftl~O din prlm~nL Oameni! In Cos III me ave·au .fe~e pre·Cllm1H;:e:dea,.~eIe transparente de cl'irti po§talc pe Care de-abia le pm'~ai 'VedE:;J" .fele poe care (l[1.I, ~mpo~ibil sit ~i le alllil1te~lL AI.! pl~lit c.aneh!hili. bard Iichizi pentru Hoi.. Ne~,lU selectat pe 1l0,j u·,dsprez'ece din dlleva sute cu njutoml anul model. pc: calculator, descompunanda-uc lipurHe de persollaU!a:!.C, delictele ~j atribuiele fizice ~j hucleCIl:..a~e .. Am plecat cu ei ,fi:hJick-l'l ni 5"a spus SoO faCel1l, N~l stiam due er~u" im' d, lUI ne-au, sims nimk: des· pre e.i tn~[~.. Inc~ nu' ~tlll cine ll!).i~~ pl~t]1 chiria. CIA? KGB? Companin. teJ.efolli.dl? Uneot], ].11 emisiml.i Ie de §tiri de pe World Link, ve,d,eam fetele oarnenl]of pe care-i omorfisem pemtrll eL [In. bjo-chimist corcc!U:i. Un p]Clor. ni:looxp.resio!lisit. 0 ,acrril,il POU10 miwanezll,. Cepmeau lIce~{i oarneni

sri fj avut ]'n eomua 1:Iiilld ICU altul? Ce ar putea srt aibl incmnl,m ell tine?

o ]uart ul!'.i.sj re: Pri rna datili cillnd In -am sjm~ii CI!l lldevanu vlu a. foU prima oarn cfmd m-Ull pus lill .fllI'lClillru~. M"am trezit la chlrurgie, reconsrralt '~1I 0 voce 0:] cap caremi spunea secrete prin g1ol11u,l dill ereieeul IDeU. Vocea mi-a ipus sa Vaile,z. ~ji ml-a ar.!lml enm,

En! un fante din rimes Sqaare, ell un laJl\laj din plxeli care se nansforma, ollpind, diItU·-~H" model MaOD'] IlHr·o ghei~li., intr-o sigHt de ool'poratie §i apoi revenea la modelu] il'iiti a ~. Lsam rccunoscm dintr-o mul~.i· me de c1t:eva sutc, s:peciflc ~ .sn!['~Jm[ui de saiPUl.m.ana., L·,<lm dus la 0 saUl. din acelea maripentnl spectaeolc holografice, 01 prlvind1.i· mil cilNdat tl:! tOI. acest limp. neonul l'ef]ec~a:lldu-:i-s'C if! ochi, to! lnceput amfO:5l emotional. inspi:i.i illanla1 cii s-ar (mle!! s~. IInl fie OI~'UI~. poll'lvil. Dar Ii aIlzca!~ rnmul de staccato al Inlmli, ii adnhliJi:CrlJIil parfumul de mosc al oaselor. MIIi nijt; 11l,j se aflau pe I)idolarele 111u::,]e, ill. el credea dl :sullllin'lid, Callid m-am llpJ,ec.1I, spre fata lui, a Inehis ochli, J!lsttllidu-~i g~itlUl.l descoperit. Atunci ]-am III,at. ~i]n acel moment m-am [fezi. ]il viat1i. gandindil-ma.: Mllro:.l ,(l'sle sarat5, Jar ~u . ,\1m· Cltr •• s odilti().1't',i~ diR minli ap.Ji de mate. Sallgclee siirnt. S!1!JgeJe e mal'e!}, §i tr:lfie.~I"';: inliununl me~1. Am supt tot silng,eJc dillet ~i <lIn Sh~l~i~ ua eloeaa ] zitYlndu·mit fum: eri, fticlh'idu-In!i dies dill mille ~!'iSlUru ~i slit alunec ilillNUl :jOl!vQ.i.]ichidi fn fierben::.. ~ i tot ceea ee am vaz.l,H erm ~n giuvaer f.flis 11tamalld la.lobli.ll lilrechii. pu~tilllui, pomografia reflectandu-se din cristalul kJlin pi"CCi.!!m miercundere (lcans~od pe euIjjJe de conserve de pe n,m(!ull ceeanalui.

Oemenli til CQSlUme nIi.l lasau nlmic Iii, VOl]ff inl:§:lflr~i~l'ii. Cand aveau nevole de nol, pUllcau in - :l'unc(:i'lllle chesrllle din capetele noastre, .iaJl.' nei veneaui It. ei fliJergand- uzi ~I eleetrlci, iJr[lp'di~dind sc~~ue:.i. P~n~ S'lJS" I~ apactamentele lor ~m(O'ilSe de pe lerase de ilnobUe, 1[1 aS1:el'lsoarc ]all:lb.l'jsa~e Clil mlilzicH. dli~cea.g~ in dffi;l"lo.fl~e §w ,gl':iJaje d in ,!I]~l!li'1lli sclipiloat~ man;.adl d,e; imulemale [1(010 l~nde mail1i1e noas(rc iooordatc in<liepilrtaserll

MODIFICAT PENTAU A UClflE

s!m!li.RJ de metal.

Nee puneau la lucru 111.(li ffitll'l pe ale ~i pe m lne, ceea C() 1'm mil del'm]ja - 'CII !JIm tc, Prlmeam un Salar.lll, dar asasinarui este til cea mal mare parte ccva bazat pe COIlH:!]/.;! indivldnale, O,lmenii In Costume adoruu datele, Ne lln;povuraij. ell dischete, iungi rn~ji verzl de MIttie il1lpdm,(lli ~i fOlografli digil<lle .~].; perseaeelor ul d.lrO[' puls ni-l d~dLl!serilL Api'll erau I'i~e ntcdiclIle, declanlli'i .ftnancl1u'e, amp .. rente vocale, amp.reitliC g'C!1Ctice, :scan~ri retinale, acte de idenritarc fedem~e. de s~at iii de la companil, llste de duo I:md, ]~s~e, de "!IIJanAi ~~ OlUll1linte. Oamenii rnn COS~\imC a{loralLl daeele deoarece :~e pli1cca :::iii pretiI!lG,1i. eli. noi lOli eram poli~]~li llnul.i :Ill c1iutilllTea unui id~1J st!perior" §im~ pUI' ~i shuplu moarte pUiti.tri. imon, llcasil., aruncam cea jnai mare paril.c a acestor gunoaie In ar1m',.mI de tocat h-arlii ~i p.ICC(HIl U'llmmic\l fotograflile Iii bazunar. Poza til pc C;;t~'''e mi-au dat-e te arilt!!. z!tmbiml. 1mbl'llc[l:Ui en ~) rochie de tents. III sparele Hiu ~:C am palm leri ~] un cer mexlcsu de lin a lbasr 011 l)lIt, dar soarele tropical rerleclaJildu-se de pe pielea ~i1 !ii de pe roehin .fIlba f\i d~ () laml]!}m'C reee, ca ~± dlmlntfi, imbrlka~a tnrrun morman de zlip .. 'ld~. impenetrebil,

Nu mri in.le~!ege gJrc~~t - dO\~.inla Slexu,dil 11U e c]'ellciul alei, III cO[lm~ uman adult mediu se aflli. lit"Ci Hid de sfulge. Tu e..~j I.. un 11.['11'1.':.1 confortabll, dar mlc a!)~'Qa:pe ml s-a golit rezervorul, Ai prius ideea?

Calc era ln Cairo, lichidfmd un jmrep:rin2~.w.r german venit pentru 0 fuzilln~" Dic.::ga ~i ell mine ne pbmbam prill Inagaz~ne in Greenwich Village, Aveau nn far mec Il:tvecJllil de'lj venea sa morl de dra.gl.d lor. Ea <I ct1lnpllr.m un briceag-f1I!l.lurc negru, mal, ~] i~j studia reflexla in vltrine, lil~ftttd lama sus, la njveJuI oehilur, ftldml naure de tipi duei din mine, illChilliudl ~] descblzliad brlceagul cu U relaxare exersnta. Am cluuparul bere .1<1 un n1:l!gazin cu deHc3!leS,e de Ia co,ltl'l J;h·uzii. ]11r eft rnj·a pov'i:>slil C~~l1ii Inll:·o noap~e ii l~iase I1I.aldi~:sit beregat3! ell un C1!J~t Cil ;]cei.ll.

Mj·,rl Zhi' c:l fusese :n'ISCUI[:t inl~-UI1:1 d.in fUllIiele ace;]e8 de copii di.n MimhlJ;wo (!Ji;;

31

MODIFICAT PE,fflAU A UCIIDE

dih,C 0 Iemeie insamftn:lnt1i a£lifida] C'lII sperIUrl roeHI.iI, Nou-n1'iscula Diego" destil!~dl.t pie~c:i de famllii prcl'abl'icme din SUA. ll retun,iist:l'a oehil ~i-i extrasesera melaniaa cu Imnoprm::eSO<lI.·e ii.lj~cltde direct in pl,aoEmU1.. M!cile dispozhfve moleculare 1'] !l.reclaSel'~ ocbli, Jb.1n.d.ll-.j pupila '~lang~ permancnr cliJ~U~I:i:l, Plbl'il1!~~ (;::1 din SUA 0 in<lpo]a:sed .. Copllu; no se prea petri VIse eli ldealul lor de familie: putean S-Q dea 1,3 schimb pentru altceva? .,Anl!, mai fost expedlalli de 'I rei, ori", zlse ca. "Dar m~m~dle ~i 'UUic[i lotdeanna ma, 1'L"Jl1.dtenu il13pO.i."

Cilnel a ,aj uns mai mare., re:rlna a vfindllH) unui club de Ulng!i bazrt n~val~ Sl(JA din GoUid Subic, mld,c lie anJ.u e m~dlhne de ti'i~h;:;i can: Q do.re-f1u. Mi-n spus: .. A.m ill·' v!iil,fli sl'~ dansez ii slli disucesc t.i.gllrI cu 111.arijuanil, ~i s1li~i file binecu mMnUepennll r~\ I:UUJJ.i l~rz.ilLl $I!.-~i dea drumul repede,' 1111['-0 noapte Ii Ir~sese leilp~ nnuia dintre cUeuti si folosise tot ereditul de pe clpul :~llic<1S1i rezerve un bilet de avlen catn.~, SUIt,!.:. inuill'l,e de a pleca, toU]~~, Dlega .. I. I(CCUI pe I" Jd'N!n:~bof1l pemru a-l tiDa .!lUI" mei care 0 naseuse I) a dona gl.lrt'l. roHli~li i o 3J;:t,eplml c~nd! a cobodil. la HOI.H)hlhL R icUd1i d~n usueri "i1lrnd ifni spuse "'lSUI. ... EI·,nn do.'fIr 0 pU~loaica", zl se ea. ~ i n-am putu; sa-mi dati seama dac~ ti parea l".riu pcntru ~!I 00 o:~l.Q1ilise l)fl. In~fnidl sau pentru d\ 0 pt"ul~J;;Ser<!cu chestla asia,

I -;:IIU cUI'Il.p~[at nn box de I a. un sadomasochist de pe Houston Street, Era prea mare pemrn Jn~na el, dar a r.L:l.ll§1I sli.~§.i bage w;;i degete Xil gallrHe polr,i.'vhe, ]~tSIll!I1- (Iu-¥l degeol.ul mic s~ i~!ariIiC il1l desch,i:ziitalr:J. (Iilltre Lucie ~i snportul cebat care-i ap~n. pnb:1ilfl. Apo! a fl~ezat ghinlurjJe de-a JiJni:J,!ld flil'C-,li l,ude...C!h:i~l!r '~-ai 0!l'J10:r"i:t1 :~li1~ma?" .1]111 inlrcbaJt" Ea zf.mbj" .. Nu, pe hll . .:i. Ne moles- 101,. ])c sora mel't ~j pe mine, a.~ a ,e;a .1 -am gaudl cu pll~l\.':a It! i de Va,ilaloare.'"

,J'e: bune,"

.. De f'}l>I.. ltlilnlj ~i UH.i! ~~neat1 0 ~al'llb~. (iCIIlCOS. rtl Dallas. Am iost 'bil,gata. fa 7.(1,1;11' pentn.l d anl vfiudut PCP al"llcstecal c\! a'rscJlie; .fiolui 1m!)!. p()lili,sC"

III disp):r'.:Yl~1 dinh"O vhrin!i Q'l'e,dcam cum aptisa metahq] pe: hlca mea dintr-Q tlttd ui! de lungrnurl difell:ite III u§Or defflzat

M-am intrebllt ce fel de poveste syusese ca sA-] ilga.te pe Cale, "NuRl.a] CU mine fad chestia asra", am In urebal, o;SRU ~ii.i place sil z!'ipac~~tt de C11,P pc 'toal.~ lumea?"

Ii.. z.1unb]I §I a rndepa.I.'~.at eoxul. M·a S~nn8!l a colo unrle-l []nuse .. "NUln~]'i c:u tine, dra,g~"', l'epJic!L .,N·:aJr fi Ce:V~1 speeial lla~~ ~ face-o eli ~.O~lta ]llme-a. ", Mi~.. f9n1t I,]hi IlUI tigarl:i dln hajnll ~i a fumar-o ill tlrnp ce mergeam pe jos spec casli,

Gaudindu-l1lt'i la aSHlilCliH,'n. ,I'll i -se pure gcw:d de joe sllll:ml.ic, animalic, pc care pnlLi i. n jom;~ llinii cu ahii Btl! Ca m~lIr sili se gtlr\dcasclli 'It.reodala. C1iJu'l aveam §,aptc ~Ui~ ~.oc~;i.ml.iJl Que1fH1.s ~jilJlle.rg.eZlm to!U~. noaptea cu biclcletele prin parc~d l'U,chmli· nate, Ince:rd~d ~.ilI ne I't'ishlma~n ulliii pe <Ii Ii i in inuuleJ.'ic. sw.x:llI,'lli!ld~Hte ell lIi~iU": fantome de )]I ieci Illf.inlre barierele de beton de la caplittnl spatillor de parcare, Ne spuncam 1,I~lul altuia eli parc~r~.k, eran eimitire vechi, ,i'lC(lperit~ de I).waj. §i. di linifle ,ga]be,m; care delnnitau spati.i]e emu asezate aeolo pemru ca oamesi i sa poal,~ giisi IlII.o.rmintclc.

meg a ~ Doamne, dH all v rea s- 0 \I' 1i d acuru, Vreau iHl trhnil lnllpni acolo III acel ~pa~hl alb unde am g{lsll·0, S.~"n;d spnrg ~e asta ~j sill las s.<\' se scurgll tot d i Iii cr •• acea ,llbc<l!t ~ pe care 0 vjs am pe v re [11M caJild lucram ill m~!1a, Dicga c(aa:c:een pe care 0 vlsam, Ntl albu I in sine. ei pe ea nti~candu-s;c acolo, dedesubtul acelor stranni ailbe" tllgand sfodJe ~i mcfind albul silo cUl'gl'l. Alb-til inchei:eludl1or dcg,eteJor, il~ tcare acele d~1] dilld ViS!llll c;1 e lovesc, al h d,e.pC~li f{)Sm, alb de g!t'I!~m~;l. alb de ceeaina sh!ll.C~ tJc!J; nlbul dinlBor ~i .111 ma~lilol' chiror_g]C~~W. alb ,dIle lUlli. noi ~i de fosf:cn:e.. j]b flue· rescem b~1Mh, alb de sc~!nei:- flecarc novli mi [l,nsc,t]]ll mai fieil"oinle decat j adul, dar prea inid1 pentru a avea vreo importllil,Ui1. alb de puroi, alb de JarV'a. aibui ~a.pjtu]l1r~i"albul ochUol'api1rfurll:i pril1[re plenape intredeschise dilld euitll f.!i1[l~ca b1!.lz~. 'trM:i!..Ii';\ ~i suflaacele voca]e scmte. pefCU~ tan:tc.

Noi lrei eram p;reCU,U1l J)u§lani im::eia din p.m'c~r.i: sc-lip~['en .rapjd;::i a ol,elului iil :Iill{t~ Mt ]c. rfisel.e ~j g.o.iIlUI muM peste lil'e!i!:i<ljuJ

eu gardmi de p!]as~ lU!;li:{!1 lea r~ptlt D~l;;g:a $-<1 fo I o.s tit de Calc§~ de I.n,im;:, iar nol i-mn permls ,. ~j nO]flC-aLU Folo~i.r de, ee, fo.r,m~lld '~m f~1 de buc]r~ pea'Deem. SjngUH~~. ~t~cn~ per .. feci pe, care k-Oll't'il factI( vI'e,od,ltl:L UIlCOri ~n-a,lll i!]tr~bal d1'lc.\'l O<l:mtumHFn CO'iHmne §Ii:m ceva des,pI\e. noi, P!.1~[I'(::a~1 'COIMlplel o:rbj la oeea ee flict:mm. uaul eu ,dJt!!] irlue misiuni, fieeare dintre noi pll!Inand In s(;.c~.na ncele l,~ddet] dn:li~lLmte Ide dm'inlel,[).rceJorlalti. AIle dati, torusi, cn''!d(:~u;n clli: irll!desesem totul gl'e~il, Cfi O~m~['!li in Cosuime WJW exact ce' f~ceilln" eli planificasera aeeasUi inlOl'Sa~ml!i ~I bl,Ct'udlo.t'; I'e,dlilc;and n~odehll (J:(;;pc[)(I~ntei noasne ~'ecip[oc(:l~o {)x]J,res~el)hlm'a <I nevod .aibsolu(t:, inuodu¢..~nd lOI:l1~ t~Hr-Ul1m<lil]f.rOim~c de-al admlnis,(t,qiei de sHl[ !,l] unl'ladlld~l-ne· cum func~.ioni1Jm - p.lnniFicalld aqhmUe noastre !lub forma de :r;li<lgr~ me de dale ~j grafiee de fI~x,~:n ,11ft; perfect OIl ebsesiet,

E posibil sa. se[ii~utimplal owa? Este posibil COl mcdelnl po C.tlIC:~lhHlOr eare ne-a adus aiei, $~. IlCC&l lee, in (lema thup, sll iucorporeze algerirml a:n'u de COJ~p,k)c~.~ ~i de subliJi, !ndll s.~ pO<it~ prcveden i:n.se§i fotmeJe 8~lflelelm' 11O<lSln;:? Pl'e~ajl:pul'il c~ este posibi], d<Thi' dup!1 ce Omnenii[Ul Costume $ll nmrll en to[i i a fo·st pl.\ea 1:iir-ZI.lij, ca si1"·j luneb ee a Cost in neregul.~.

E,ram hi cop!w!mlei misi~'JiIi cJc dour! ~~,pl:ima[Ji. 10'1 Sidney. en 0 m.igre:na de-rui p]e:zneiJ cap11il.l ~i cbior de SQmn, pm[rut prin Huia deschl rnbait'e a dnlci ~,i o jum~Jlate die d~rlin;1i de fusod Grafe de '0 juc~:rie de-ala suoor'bi~:aI1i de, tinichea bitllu.m.ezll,. ~tH gc.nl]i - Zece O. Hill!. A~t~l?t;)jl!e" Totul 'sC: ~.ni;;:ca precum In vis la Ora cl:irld am .ljunspe aereportul Kennedy, a~Ol ind.~, mi-a trebult eeva vreme eft sli i1ltll1!Jp~ C'lJt p$mZ;~li] tonicl c,~nd.' OamelJiii ~n Costume mi-,nl. spns d en :l'ugjs:e, Am dUi1lmHlin U~,rl~,i1m 00.1)1:· panle]. M-.t~ l~ha~afara. pri.l1.gearrllll f~,Hl!!l]ri~ ~ t1mscbimbllt iKISllIrHe 1:1 f<'.ldio, 11l10i.'lh,:all1d sltgi'i.&es,ccC'v.-, ~cwro--lld pm.cea., ~In c.ele di,l] UI',m,~ m~!Im op.rH. 101. () emislune de jlir~,ar;lM d~ pe m:ml Clio !msw!:'i~~, Wodd U.ilk, ~i mn fjlSi( l'~dioui deS[iill de Wre <:11 s~ a,cop~lr spOI'OVai.lll<1 CllC[V,antil fI Orum,m.i~o.r.

MODIFIGAl PENTRU A UCIOE

]~ cele din . tiI.fj],la <l!~ 1.~CUl ~] nNliU .li1sal ,10;1 "'Pfln.~m.enw~. IllCIL II12iLmHll mi-am anmcm ge<UlI.<1 tnHHUl col; ~i am s~,a[ til tu mn~fk penu'u Im~]Ui vrcme,.masfu){~. [) dm"ere COIU! rna .mG~ea Ia h<'t7.1): craniu~ni. ] C~. preajm<l 7..0- r]~m',lll~;)i~l ~fc:zil en :pmanje:~i 1116I'gand!u.ml In vfl[f~ll plcioarekn' pe s~lprOlfala. e~'e~eHl]U], ~i lUI rirm U()U, SU£ll;1 h] ~j uilll<l!] ic, tm i miscflunin'!;), A~ Ln8pjrn~ mlr 1illo{un1i'1cCimE slit p~flngfiindcl'i d.0od.Ua ailill ~liut Q~ in,oercasera s~·t1ili &,p~tlJJi'i Oa~lel]H in Cosiume ~i cu pi cu i. ,illm~ne pub m!i 1nl])l)Vtin:l!.el'~.

~n uhbmd l.innp hIli place SfiC;fCd em Diega inool\C~se sa-lUi SPUtlU ceen (.X) simlist: despre adevl1rftW I men 'rot iu rulea 1m!(I;lSlrl:i troic~, facand roUte:.le !iN se li~'Ii'~n~ Inll'·o <tn~ic~une.[~ l1Ie!~~mif1al~,1imxm ~t]et1ltll!ll u i IIi ell cu PQ'II'C~ltiJe despre JebmlSQm:n ~i m<l!ri rn.an,'l~l c,t'iluiai.i lr1'ise.se ~ea[lri. POflt¢ (:~. iueercase, !n felul el, MHU~i u§un:l<z,c ~Jh.m,~ia. anun- 11Irodu-ml'l. at ~u ~fa n~Mtl ic pe;l!sona~" ci d'i, pur ~i simpln, ,li~a, uler,g lucrurl le, Ea .~ rd:!U.tia :sa na.g~. .irur ell 1[\()bul'l s-o tll'm~~L'C.~C, Atune mi-am d,1l seama ci'i Qfi\cuoo dinnlY~l;ptlsese ~ii.] IlOI!in M.1'lll~, lilortplca aceea vee he. de ~JD'l'!1'i. dln Subic CitY"$i,·o~)~lse:se ~Il ~ce~a dUlP~c,<1~'C 0 Him i s.ese.d. Oarnenii In Cosrume, jliH;andu-s:e en el die, p,tl"C~ ~.r fj fO!SI[mnll dintre c1icnli~ aceia vagi ~i f:lr{~ cneip., U!sflmlu-l c:n gfl.tnl mpt ,~i Icflcr It:!~r-un ap!l~'tnmellt inobHM de ci~~j sete de dol"l~ pe li1O<lp~e.

Diegm Br<ilga, Uhima .Jail! c~n(l am vri- 7;Ut-O,. zl'iceil ;:d~l]Jri de s)inmlml~ Cille InlI',mll com.c;iner de glll:m.L, Plsto]ul inci'i ~'e. maiflfl~~ il] m~It!i.~ lnl, l~[ ti!n~l~l~ din~j]or mei erau pe mn1illd:oi, O<ln,~nn 111 COS:iUmc mi-an spas ceea ce ~n(l.~, in{l~rnte d-.~, omor ~~ pc ci. Dieg;) ~j C~I~e mt ~1vwieser~ .niciodam VH;'O §<lnsa,. r~;[)u]re cam ]-n llchldat ea em un curier al uaor tipi grei cHn .si!l~rnu] baucar elv~tial1l~ mma .foncluti pemlrlJ1oihbal~, Can: aveaa 0 rela~ie PI'ohulda~w sph-iwaHi en b3Jn~] II~lm· oamenl. C5nd [)iega ~ ~a omOi'~~ ~$ ~ ip. c~[1d ,n:oo(lll;;hd sall1 {ij,MiilCliv dc~mde cerebrate n inoe[~:[ ,s,n J:n<ui exisle, acN1.'lW, 11 acUvnl 1ml hlll,la:nl &i.mplu d,itil CO~li;)X .• tngheilm:nd~'-i i.~wdi<l;t toale P()sesi~lfl]1e, Cip'l.qf dil':

Grt:ditpe Cart, O]ega ~-~ ,~Uflt de l<i'l eJ cffl m]]i.lil,j 0 lnlcala de plasli.c: mort. N-a.r fi P1UUl pmJi !lid PC-HUU 111lS~nilell p,ulloffUor

MODllflCA 11" PENTRU A UCIOE

CII ehcsua <Lin. eu alii! mai p"~i!in pentru lin bile! de avien. l-am g~_;$it pc ,amalldD,i ,ie~jlld dintf-LUI cillb de pe strada Bleecker, ande inocl'CtlSer:1 sli, le viind! credi rallclveli~n:i:lllli unor spEirgii.tori, de dptll"l de prin parrea IOC1IJ]!lL Ana dam,m imprel~Ill'i, <thlll,d, nol u'e~. ]n ,gang, pe ~~n COl/or de &1 lcle (ie \l' j[i spalte §i fo,j vclante care fJu!n.n,all, 111;;~.un fl!.cUl de cap sl am ilUpl'o~cat [)oere~U ell rosu

La 0 ]1l~llimc de dou;l!,'l,ieci de mile ~i ]3. jumatatea drumulu] dil,l-e mu~pozi [rid il] mal shut tH'l"3CLi:l, Stewardesele ne dan perne, cal~le~i (lp~unj pentru trei ooncerltl'nl~j, de stiluu]CJlj,I.c nel]ra~C recrcatrve. Vom ateri.II:01 la $t"I~~~mca Byrd peste mal PIIlio' (I,eo orl't. ,,,0 avenhtd'i t:n "dfuilclirile lumii", spnnea reclama 'video de in hlroul de Hldsl!ll. "Admil'<I(i. p'dveli~d in"c~mallmlc in. ,lib, mal vechl decat ]n::;lI~i emu I:' V a h u~or sil mij l11dep::iI~ez de tnrj~~ji, tiitia tralerl clupa ce vom n[eri7.a ~j :sa. fac rost de un vehieul pentm z~padii., tndi iinj mai mniulesc undo depo7jleazJI hid reml ned l IL1'an:sp(l['~Q~~~1e 'lCClea IUOlr1. deparie 1i!l lUlld/a. :\i 1m vehicul dln acela vel pmcOi s1\ ujl1n,g destul de departe in mun it ~~~,a iotflt 8,1'1 mil IU!l rn~] gl1~ca$c ~ nieiodata. i ,1[" eu s~ au f:i~ ispwt1t Sa vin dupll. line, Asra e djJen~nln d.inh'e Diega ~i mine, Eu am vrut s!i ~1;!g. Nu §tlU dadi monrtea a fosr ceca ce G!hnn en ell adev i\ml, d<lr~tiu C'~ la sf1!ili.l ilil~-i pf~sa de nii'flic.

OrunJ~nU]n Costume UII trebuiau s~L,mi dea pulsul el, dan all fiic~u·o. Diegol 1;'i Cale tit! irebuiau sa (fu~laillil intr-u u ora§ pe care-l C:llu'l)~lCam a~a de bi ne , dOlI[ all ramas. 0'11 deca.ra,cl,eliSlk: peutru ea 511 n LamaS iii! preajndl, jucftnd1.Hi,>e pe gh.eatu eea mai sabli rc pe care a pU[l.rl s-o gaS(i(lSiCa.. Sao pOllt,e cii IIltl s-a gitndit de~oc 101 4.'IS[a, Peate diem ~i ea un niraem rarm, 1.11 reI ca mine,

Nt] prea mai cred nimie., Nil §till dedit 1I1,al- !lllOI,ivl~i perulfill cal'e, SHIll <I:ici. !notivul peIHT1:l ea.re i-inn omodi'l pc O:HnenH iII Costume nll estlil penh'!II eli nI-I1UPUS n fl..ll1el.imu~ §i IlHIlI ll'im:is Cil. stl~:illi Hcbidcz prielenii Plulea:m. s~~i n crti~,U pe mega ~j Calc in accla~i feJ in, cnu~, am de gflndi s~.

40

te era] pe nne, (indlrt:a[)[[l-te. ~j ziitalb~l'C - iii inapoiez.pnJ:sul tnimii, Na-Lrnal vreau, Nu pot snperra povara lui), Nu. dine! SlIlU cinS'.il cu mine Insumi, ~I.ju ell! monvnl peetru care l-am OlllO.i:it pe ~o~ nn a .fost pentru c~ Die,I.~JI l-a ales pe Cale. ci fiimld'i nu m-a ales pe mine. () diferell{lli snbdlm. dill' una illl[DDrtal:llt!li.,

Dar uici am. ajUI[lS, intf-tlifl domcnlu vcchi, Peate eli JGcast!i mitrlur]sire este numai tncerearea .iUM de vagabond s~ h~d'li!d. od{d pe:nln~ lo!:dc,'IUIl<Ji, detectoerelc ()le 'll'liljcaL~, ~] spe.r c~ fnnromele vinov .... ~c le V(U" urma. O~,NH;um, ilfll sa bag l'u buzunar fl,':~clc lor, ]30]<1,1'1;1 ell loate celelalte fete pe ClW~ le-am £lisll"'l.Is. ~i-flm sa flag UHli. deperte, Oameaii In Costume §J ei .~c.m" ~lii. lair nu le--..pJ.~em ce-am fIlc~u C~ bailed] lor, IIU, [lid un pic. Am lasll:t e.ckiv"llcnllll unei averl din acea aplt scoasa din (hianCl!JH'Hc lumii :;ri [aea vlihll,'de pe !n,lrginile 'lp,u1aJlle:llwll.li lor de pe t¢lOlsa, zed. de HId deapli. Ala PJt]vit-o cum deveMca :roz :imp~,,~ju!'Ul C,~d,I,'Ill,elor irol', ClItH se infHlra I:nna.an~elerecll monograme ale clinil.:k~Hor· lor, cum flicea sil plUltmsca ~l!v]te de P~I' ~i IfQi 7,~h:(!!1l1i.1ilc de imprimate, M-<llll S,)~lllt 'in :lp3. 101' de nn Jildlion de do]~ri~i iml plllrllsil ml'ic~lllil,"iil aceea f~cmllca (I bjsel'icaQ, !1'lc:hi;;mL~d tl~<~, In mU11l !Ile£l.

St:m toianit pe pieJc moale 1<1. clasa tilttti, U cftleva locuri In rala mea, h~1i :;lmct~t,i gcn Q.dm,il,islrotori de mijloc se dan Ia stewardeze, iar eu ula. gindlesc ell mi-ar pl.~cea. sll ~e sfll§H g~tlcjUlrile slfibil.llo,OIge, rozalii. ChI;:SI~~1 dia cspul men II1(1nlD~:ie la mine. Splmanctu-m.i dl mi-e foame ~i C@l de 1UjOl' mi-ar fi sil ie des,chid ~i sa-li be,lll tot sang,e:le. TOl ce <Ira de J'l:ic1.H este sil execut stanga. Iml'rej~r. 0 ~Inecher~,e d.rliglllli la d(m;!1z,r;:cJ de mile iD1111ime. Cu dill merg Hlf!i depacte de rlne, ClI aL!lil mai dispen'lta deville chestia dill cap!!!.1 meu, p.fina dod [lui wmztliie iricu~i.~ COl 0 viespe ,ninsl:'i trur-o t'loore-Iddol', l.unlina astae Q lorlurJ. Pielca mea e lapte cO"il'~sit Chd r:idi.c m5n.r~, ,llprtmpe ell :POll veden oru;e](: de· dedeslIbt Nl~ vei §ti ni.cioda!i'i ca.t de gl"';:u inli cstc sa 'Ie pl'iirbcsc" D.m;:ft INI1" [j clrogul'ile l)cCal:¢ slew<l,dcZlele zfil1l.1bjtoare Ili Ie tOit di.s'lr:ibllie, n-a~ rc~~i niciodaML

Sli.IIHllenlde I'ccrend'l.le ,~\cttmlCaz.."i asupra sistemnlu] hmb~c. ~xdtfuul reoeptcrii de glulmnll.1 din hir.ocamplls~i amigdale. AJII.i,n[idle explodcaza §i ard ca fum~ll, lmagi- 1)C;f1tij,-~~ d1 s;r;lii:l'Ilhjcu:Im,Ollele rapid poe World

ink, . ficcare imngim:: s:a1pr~)puIllHndu-se peste tea. dina~[ue. Pl!~tal'lj pe bic:iclete, Pe§ri tosiHla~i. Cl1tht,Hlulure Ud'irind. Iml amlntesc ell mt s-a . flicUl. ran ~X,r1Cl jn~i!lilC: su zbor c~Ure SidIlCY, Pe atunci, am crezut eli era griP<I, dar neum §titl dt era sli1bichanea sc,P,u·1'iI"ii. ml::ga l~ia cordo.lm:1 §] mll. ~b!l in voia oflii. Eeam ill bale, srroplndu-ma ell ;;i;p.1 pe fal~, du;nd u inrrat, inchizfind O§'I Indiir~lu lei" Mi.·,f! .!~t1'ingfl.i a~ ~ol~hB I ~~ mi-n desf5cm fermoarul acolo Iftng,l1 chhtveUi, lncolacindn-si plcioarele :imprejmul meu, AnI flIcm-ollcolo pe podea, C5leva OI'C 1l1ai liliI'1J![I, pe dna treceam prln v<lm~ in Australia, il1!clti,'l mai sJm~lemn .inil'OSllIJ piem pe mai:lli. Gresla albrl ]USesel'Occ ~i sulihl~ c.hcni re jl]d~\'ia[lll e .... tIa ikliului te·ft?os al [J.\\nnhd ei, I?fOCU!ll zidlll:Uo din min<li de ghcalli CIII ~:mi in unnu, iar cbdl ,IUml a apUI.·ul penuu 0, cl i p~ f~ltU\r.\·innl pleoapelor sale tlltl.'edeschise. am avu! viziunea el.ecilrifiillull ell interioral lIJ8lci sale era UUl g]Qb dhl, cristal limpede, in,cit mai vlsez acea iJ[Utglil~. gfmdindtl-Id cl:1i. daca <l§ rJ InJUH cSl'l.~I:n.i regasesc dUIJlIt ill3ulltwl ~es'tei et, ponte a~

I!!II

MOl"YJfICAT 'PENlRlJ A UOIDE

fi 'jlmrerlJlpl ceca e a il'l'iJboldea §i a~ fi ]mpjC'.Q[icn[~o sli ~llg,a.

PI'in re'ea~l.m d.i n stflll\~a. vad db1l]1)Ul'il.c de g:il¢~t3. de pe Plmotll PO!1I1ui Sud. Inclii 0 rnai shfll mi~Cnlld~H;C dedesubt, U'irrmdll-Ilc fmpl.enn:l aCQI© slllbg~eal~, pe pamriJe acelea uzate dill lemn, Imi mi~c Dl1ainUc, pe spaitele ei, sa:~"liIld 111 viscolele ~,i s]oiurilc de ghcat1i ,de c~I'IiH ei, 0 ~]n acele ill acel .11'1,00- meiH'.Olscu,llfindll-i orgas.iNd pliu de b;\i.gllleli ell ailci:mwa. ChillI" it\~liliJte sa ma pal'5." seftsd, :11111 intlncle. lie podca, di;)s,mciliidu-~] halatul ~i alUliie.eillld peste mlue ca 1!i mbra unei ciorl, Itl'agaJl<ilH).'l!i spre ca. Grcsie rece de-a ilun.gl.1~ sp<;]:[clmim.eu lli limp ce ea tml trnge C~.I~Ui§(1 [JtlSleC;,1p, S~H:lt beat §1 orbi.1 de ~"pildri. ii 7.uresc, fata ]n dungi die; eulo.arc care .udprecum i.ntedol'u[ tes!ei mele, Cb.)stia di n cOiplli meu 111tl prr~i'e~le, §i ml- e. fridt CtlOid '0'0] !lIiJJge: pi'lmOnlld,pa~ii me] YOI' ]ibm gaud clocotinde Iti. gileatili. Cineva fil~ VIl~lmlo'lr~ ~f "'.1 trebui :sa dansez ell el Ol~a cum am dansetcu S~n'll;IUJ [J Dicg,l, Dar !lttlillle 1>-0 fOIl::;' tllu.iJUe sri ne scuftlllld1b'tl tmprmmu pe;,IT~irU ~ol,c~~<Ll1na tn acel alb ;r'le.sfiir~il, Jim ·sll .. le-o s.i)un odnHi COl su ]n~¢h.3"lgll:

Slim aC;)Isii,

Trnd~1': 1!1Mia Part!<!

'~T ii.JT.!.A1li:T QAeTEA

J:~ . .tu'\l~

D ~~i H este <cam. Erica de: operajie, I 'Greg iuccard'i ~.~. ~ asc~H]daacest Iaern, dOilr aSI1iZl HnpJn1c~4e I~Oldl

ani, e aprospe maunvcel PUli!.'! ~a orede el, este pal~ d la fa;ll'i ~,i il~ 5 mll!l- i esie i~l· de!jt31ll'1 de vpulma mea, mult a~ da !i,a nu Ircci§i HI ~prhl acesi ealvar, poetc s,~ nu ~lv':l:ge.m, IlC tl)lOll~.ceril acas~ ~i ... ,

... .mult U§ da sa ntl treci ii 1.1.1 prin ncest ,cnl.val', ee 81\-i faci •. de 1(1 ~)C.easti\ ope.r,fltie IlU se ponte eschiva nlrneni, san IPo\'lle'I', 1n ~nvilatie nu scria nimic dCSI)f:t: obllg<li:i'\liIJilh;:,

ptlle.1ll sa Uti m .. ,. .

.. .ln 1nvitalie nu scrla nhnic desp.ooobl±g.1ili vitate, cl SlI ntCQnv i !!§~ 'c;i se VOf prezcnta lOii, ojeu;1i oopU; '1'<1 lrebui sa vorbcsc sedos ell medicnl care-l va opera,

Gregor sc 'rnloarcc ~pre mime::

- 11llkulc, Climb creal, vor veni !OX]'?' Cine lolj, cine?', ah, da, invitattl,

Doamne, til asemenea cllpe se maipo1!~le gandli III oa.spe:~l, cle~i, de ce nu, are doar opt, nu, dc:j.l lloult ani.

- Cred eli loti.

- Va venl :;:i Max?

- Max ]11 primul :rti.nd.

Gl1egUJ.f tace l1ehotltritl dm;:a s:i Il'lJI l111h'cl,)e san nn, ,i se poate dti ~oml pe fWi" despre fu[ila aceea, Cm1l1 0 cl'iCglm!t., mi va Inh'leba Hill nu?

- TIitku".,.

Ma pri 'i~§!e §,ovli.hor., ,clH de. mulr seam!l.n1L CIJ Margmelil. il.cee~i fat.a" va i'nlreba seu nu?

- UJkn. d(lr Elena '\I'~ veal?

- Va veni §oi Blena, fH Iini§lil. Nl~ poaw

sl1 nu villa,

Se jnd:uljol',elllzII ~,i tJ;Vltl'i Sa, m~ Illfl! pri\lease!, pare mal vesel, deg.mbll \10m lute:rseeta l:mtevarthd •• Fcrich:cu'" ~i apol nu mal .r~ll1Liil]e moll pi\Jnli la spittll.

42

- Dim ce fel de IOd va face m1'hn:uca?

- Nu ~Iill. Gregor, trebuie s-o illlrebihn

!pc en,

M~ opU,l§11;: tn fata vitrlnercu jm:.~ari,i. [a eli: se uh~? la poli,1]S[ sa'll b rtii.Cheta'! .'\a'~ la an'lllbdc?

~ TIilku]e., imi S!)llj co cadon mi-ai !lIar? ""ai, re reg!

.F<iir~ s~ 'Vl'e.~UI, z~,IIiJ.be8( .• de·<I~ avea ell gdjiie tale, Sig:1Jr ai rl1scoHI prin !Ofllli casa, dracu~1)1' ink ce ,e~I:i,

- De ce lUI vrei :sil mal ''L§ICPli diteva ore, pl'inl1vom lncepe Sa scrb!iLl1?

Mergen., ma i depanc, Greg maua distrat o "ia.h·a pe lrotmlr. ~u(lIlld-o dlnd C'il! dl'ep. lid, cfmd 'C11 st:.l.ng~~I, t§I sU'kl1 [nciiiLlalninlca, ar trebui s~-l, dez."~I. de acC.\l'~ prosi oblcei, in.;;ii. 1:lt1J-] pOI interziee micile hii pl1kcti de copil, nlui al.es !ISf~Zi.

- Mal l,firzh..!, dUI'i'1 ec Vi1 trece ziua me,.Il" sa-mi SPl]~. tcrog" unde; t-ai ascens, Am dlulal peste lot; inslI nil I-am g~JSit

Ph~Il'a ajullgc la pleioaeele melc ~J j-o pmre~ u~r,rd 1n1lro.i. blne d\ 11m 1~\Sat eadoul ,la, vecini, nenpi1mt i-' gl'iistJti. 1~!]Viinle.z g['~y din] cap cum ,:11 cla,ili voi spune, deg~lelelt; lui tmi strang mai plnerllic palma,

- Dar lUamica va merge ilst~z.;i La cursnri?

Se va supara, iutr-<ldcvll,r, Margareta. ar 1>1,Ium s:..'\ uu se duci1 liSliIzi La CIUSU, .•

... , se V a j)~Il'~n\, sa voreesc cu Margo, zlna de nastere .1! flulul e numai 0 dalli' pe .!lll, iou' c1J1'surilc sc· fae zilnic, ar fi Dii'JiC st! int se dJlIlc~. ru;t~z,j ];1 C!'!['SU ... ,

, .. 5(:, vii Sllp~r~; lUll se poate face nnrnc, WI lreb~i sa se resenmeze, rna. pl'ivt§![.c speriat, l~HmJ tmpiedical din eauza tnlmbH:rH lui ~i se sjmle vinovat.

- Dill plicate. va merge, ,sl.ii dear ell nu rule vole sa 1ip&eIlSd!,

Treeem pe l.~j'gg~ ji)mm[l~ en Pre~edjIt!ele llu;:onjm!ll de eopii, ij VOir :schiml:m la SAJ:bal,· toarea PiinH, earc ee vor pnne 11'1 loc, anul treeut era Pl~e.d:inlele. oCU un snop de gd:u In brate, land se scttimb~, p.1J1li"1 ~tli. numai el na, aail tree, i>l!J' i?~~djnteJe r~mane lol tanlir, peate sunt fQ]osile llj~t~ poze veehi, :1'1 i~te §ahJolflnc fl1cme., ,

.. .anli tree, iar Pre~edillitele rll.nlflne tot lfin~r. e §<i normal, de s~n~tatea lui au grijll cei 1]1111 buni medlcl.

- .Es,!,e adev1"l:rat clli cu:rSlldle sec file roi <1(;0]0 mldic, ltl,cl'i~azll nenea Marlin?

Oare de 1.1Ilde, -0 fI an~u c.~ cursurile se

till 1<11 Milliisler?

- Da, rot acclo,

- Alllrn:c~ ei Ire in.l!Ilnesc tlllmrl, nu-i 8§:fiJ'?

Straoi1J, nu m-am gandi~ ma i inailllie If! aocaslu, jJo,~ibi:litate.

- Nu §t'iu, Gregor,

Trebuie *H) inl reb pe M3r;go dm::tI chiar sc.""

, ,.La ee Ina g~L'ldeam.?

- Ttilicu]c, ee-l :lin, .. para iI1l.Mleca.tll"? TnwersarR, rmkvm;dl1l. i':n sfllr~it Gr'l1.g i.lIt-

cepe Sa, t~nil seama de l'c,_g1!l.Iile peO:!EIlI pietoni, brevo, despre pa~~l iiill1Uecal:l'i'? Cu co s~ il1cep" en ]'n:upie.d ic.~!'i [e, IjU, niH'll b~nc sa-i vorbesc despre refulaee,

- Fleeare om, pe 1l'a~:';llr~ C!;; S~ Ill,i'LlJirizeaza devine tot !'Il!ai disciplinat, mal ordoaat, IaUi, aeum, dtil(1 tra ... ersasn strada, ai, m;:t;i.(m;]~, coaform regulllor, pe, c~nd trlcli

j'ltlll'il~t'lle de .m In lumti .. '" -

Greg pl.eae,5. fruntea, nil fa·ce si~A cert, intcicge :siug,ur..

- ASlfcl" () ,(II1UIne categorie degumluri.. idei, pulslual, ... Int~!'egj, C'1l\i'Itnll!Jl'l ". deviu huu;:cepwbiJe pemru un onl norJ~~,a]. Ap~re, ,.,l,()i!HI.'" sau ,"pa~a inLUllIec,!Ii!~'i"'" 7.0!l~ <I COH§!jjn~i unde se .uNi aoecle g~l.ldu(i §J 1:11 emu nu se poate paln.!llde.

latli ~i spitalul. strang mai putcmic dege~elele De se ilg.11!ta de 111l1lil.lll. mea, Doamne, ai gl'ij 11. de en

- Glml g~ndt~rile se rlidnmp~a SJ_W aooast1 z<mK. omul t~j pierde pemru ·0 fraclilme de secl!i~clii Cl1jilO~I.intil. se tm.piedldt §l, de obicei, mersul gfindlldlor i se scllimlMi. Pata illlmtecata &>le ca. 0 si.glllrtin~1i, llilli SCUll pro·

ZillA PoURiFICARll1

--------------~,-------

tector pentru ordine ~] d:iif>c]p]il1~t

Ulnraele cuvhac deja lUI mni smll,~k mele, le-arn ddt undeva, incep ~ iI verbose mai rar, a]eg;~fld cu lI1'I.li mull~ £1.'i,i5 cuviniele,

-& i!~ce~ Siil se Iorraeze la vtu'MOi, ta, iltl.d. ace.M proces eSI.eIJel.'·].cll:~o..<; pentru vial1i §i sihl,~lllkm psihidi. en ,s$! sc cicllDd,~ orlce rise, se face 0 opemtie,

Ond allele; de opc:ratie, Gregor arunca Q pr.i'llhre{apid~ 8~~rjloJt s~]taluh.li care c. ~~Cj<l aproape ~I se l.H~a I;): mme, [)oillml1e" pleiule JIll te mal uh;:! ~L~a, eu lUI pot face n i mic, shut euru jnl so 8.1:l'allge loud in interior, ml-e gtetl s~ resptr, NU AM VOIE! •. mi-a displll'lll[ umezeala din colturile ochilor, Ill..! Sf.: -'Inl.tisfotmli In Iacrimi, cl'cdc~. iar~~i pot vOII'bi nOl'.IItOlL

- Hal, Gregor. Im-[i lie fdc~. Nil se vn totampJa: nlmic gnlV .. Acea:st* oper'<l~,lc t~f;I~ S~IPOl"t,"~ zilnic de sure de oopii ~i l~ifntmllL nu i ,~$ tnliimpli'i Ilinde.

M!l p:rivCljte ClI. ~per<mltll, fac 0 mjci:i pfl'l;l1":l. fHndcij slmt ca voeea ia.raJij incept:: ~a-'tni 'l:mI1liUDl'e.

- Nu vel sln1li nimic. Te VOl' adorml inaillll.c de [I tneepe. Greg, rujU doar eel il1~ii mare din cJtlslt Cine d~l:ltl'e b~,Lc,U se mni poole Ul.uda dl a fost 11\ stare de ~<·~~:C07.r1·? iti ilnaginezl, se<1:dlm1!. ol!i,~"c~ii ~i Ie poves(Cfiti despee operatic. VO!f muri de itiVidic. Ce zici de 0 aseraenea po.sihilhn.II'::'?

I'vlii'i sunt (;<1 eel rnai josnic U'iI:'l; Gregor se la,sa hi .'jfal·~it introdus prln tt~Uc· de s!k]a ale spltahdll,j, in ho]u] larg §] rlo(}ro.~. Stl'llniu. nu se shn'~e ace] 1:111 res speclflc de m~diC!lmerUe prezenl In spitnlc, 00 lJl~sI~ll\ (11 revistc, dUeva Iotohi, lin eiorchlne ~k~ baloeue c u "La mul tl anI·' fl e ele, tim col\, lin Ijp ..

- B~ni'i ziua, ne zice, t£lmb~'KI prietenos, Clne-o f:l?'. nu cred dl. e meoicol, 11 sa[lit dfind din cap ~i tT Wig 1,1:101' de nilfllla ,Il'C GI'eg ..

- .Bllmll riua ..

Zihubehll devine §] maio prlctcnos, face ca~iya pm$i Spirt noi Shimindu-] pe Gregor, ii dau in'li'ita:tia •• mnlc~ doar o plrJv:~r.(l fugmrl pe ea, cO.l'lHll.ul s~ zi\nlbci1.sc~r §i !la.-I studieze [Ie:, ·Greg, Q..dlli insil an-i 1iimbt:!>c, CE VOR g,A-I FACA FIULUI M ...

ZIUA PURII"~cARII,

. ".ochU ins,~ nu-l z,amb~sc. se ulU1, de paa'c,a, ~.jilte~te cum .:>1'1-] in §face. pe On~,g(l!i' mal binle,penln:! aeest lucru a §,i fost Ptl.,s aiel - sa liui§1ic,Isca coplli, sau poate pe prjn~ii lor, lui se §tie cine trebule lilli~li~ mal rare,

- Din dHc inleleg, lhlem. ai hnp]init

ast1'l:d noa II anI? . .

Deviae SCdOK, deparcil ar "o])bi C'IJ un matur; (.ll',egol' C !lllg~Ht. cred, pe fa[~ rnc~, nil i se citeste !lihu ic 111 afa:i.l'i d~e spaima, toWl va fl bine, trebuie s5 m~ calmez.

- Cred dl (alicul l~.u ~1-,a spus elll all venit l)l\ Ii se ffac1i ~i I,h;:, operatia ee se face tulUltol"cfl!lld tncep Sa se fi1i1'!,udzez.e, Insi1 vreau s5 te previn de Ill. bun Incepnt: d.in p,~.cate,. nu te vel putea laud:l ,,'ri~teni]or,. povestlnds-le de dHl!. tt'irie, de caraeter ~1 v01ni~ ai dat d()vad5 in. timpul opemtieii.lllfnmtand dueerea, D:ill pa.cale vei d,ouui ~i nil vel s..i:mli Ilirnlc.

Fnunos.. a lntors-o tipul, iateresant, V'OI'b~te.cu loli copiil la fel sau improv j',oo<ilJ! de Ia caz la caz?

- II'! scldmb. ~e vei putsa SI'[lne di nn te- ai temut deloc ]\m rare de operal,ie. FrumO<I~a perspec1i'!l'!l:. nu-l a~a?

1] ,",puca de mar:t5 pe Gregor .§l '<l~te,lIpli'i :Ll.:~u::;Oa 1lcesuria,pidu] se tliUI la mine. sa-l zic Cleva, ce? Tncctc sr.;;;;.iirnbesc. oe sll-i splm?, d,J1cJ mai lac putln va fncepe $·a pH'il1g~.

- Ntl Ilc teme, Gregor. nl. oe-\.i sptme nenea doctor.

S1.I.-r zk'lip'uh~i .sl1 fie maio a&enli. cine 0 fi Hind medicu:I'?, probabil TlU el, chirnrgul Co ldnt-IIUI Joe steril, sil 'fntrt:b ill ce cOl'iSUl opera ...

" ,!lrobabil rm el, chirurgul e inlr-uu I.QC sW~'H: s~-I reg s~-miperm:iIi! sll Inerg CIl d§,ll~ii. s~ asist 1<'1 cpera.,;

' .. probabil 00 el, chifllrg~1 e ]IlINIi"i. loc !llefi ~:. sa·· I ]m,l:n.:.li:I pe Ii" in C'!e CO'Il5,tr! ope~ r~ .. "

, .. probil.bH aUl el, (;hinlrgu~ 'C: il1!NIn ]oc slul1. s,;'1-I rog s~ fie rna:i a:lellti.

- A-a, .. ,. V'Oi!:UH si1 vll1! .rog sl:t ..

- D<'I. dol, ru' v1i fa'celi grijti, nla lntro-

fIlpse HpuL TOW,I va fj hI wegulil!l. Re'l.·enirn

in zece mimue. Nll-j !l~a? se iI:ltO~lI'S!e spre Gregor ..

Gregor i.i Zfllillb'('l~le nehQtarilit §i s~.rJnge din Ulllen" lipLll i.1 uage dupa sine.

- S~ mergem, tiaere, oa.spelii on a§i[eapl~.. Dac,~ rna i i>tl'illl .dd, "lor illcepe s ~ s~rbZ1ltoreasc~, f:il"~ tin", zi 0 adieIHI,~lerc ~i vor ml'inc:a tot tortul,

Se due, dupu el se in-chide 0 ll~'~ grea defier ~~, 't:I.' [I:i:min 5:i[lg;~r, mi -au luat fa ~q~, lOud va fi bine, trelbrnjc Sa, rna liIi l~~es'C, Ina indl't::pl spre foroliul delangll, tl§ll. pe esre au iutrat, ea nu [<Isa s~ '!I'eac.a nicl un sunet, !otu~. va Ii b,jne" cf:ind j -am spus ]\1 i Martin dl lui Greg i-n venit iJ]vjta~ie It) i1ceasllI ope.falie cOlllpliclIlli.. "Amintejle-1ici1i ti s-a n'l'c~lt ,§i tie.. lnr dllpli ctll,e· v itd (i~( i Lild V'1W," bli Martin, ease (;SIc ~n opitjnds,~. incurabll, ti e usor s~ z..ica [I~a" el copii n-an~, dmd eram mid sc filcea .1<1 unsprezeee ani, o['clinul COl ope:.raUa sii se faell la Itcma a ap[imt l1U dilt)1.nu:i~. ])e mlae lui rn-a durut nlrmc, mai exact, am a.dormit.i a r c;lnd In-am 11r"ezil, a rn"eepI.lII s1i se manifeS'IC pmil. lml.lnecati! :§1i nn-mi mal Lbrdea de opern~i~, n1~lIlpjedlical1l1, ~oaL'ite des ~iapl'Oa:]Je nu mai ~i.n mlme aeele zile,mll hnpied ieam [" fiecm'!J gaml, S.i'iVCzl ciUe idei al1llsoc:i,,]le are Oin~'1 fl'i:rupalli. Uri rrcsnet sec ins-olil, de U~i'!.i.t de me nl~ f ae sill tresar, uu teanc malt de revistc de pel masu ti'l se lll'npi"fi~t.ie pe jus, nici !:nJ-m.1 d~dC{\rn 8ea:ma ctil e~'ml1 de; atent 8,& aud vreun sunet d,c dupa, {]Jceast;i u§a bl i.ncl.f1iit, nu, il~a ItU se poole, am 0 fantezic prea bosata, trebuie sH ma ealmez, sl\ iau cx:e,I'lIp[n de [a M'I[~jn. iaii{ Qlm]] care Ill! arc nle! un fe:J de temeri ~i indo]!!:1 i, d~~i, n ici e! nn a fast inl,oldc~mlla a~>I. mlll ir]'vl'llal tntr-o clasl) to!) rrei, CU, Miiirga're'la '$i Marlin, dind am ,c[',eSiC~u,ambii jj fl:keani curte Margare~ew. ea devenise iul:re Ump cea mai f:mmcmd din llceu, c!n(l aatlat despre mmta liloaSlta Nil suplira[ foe, nu OJ. velli'l nici 1.11. unota. pe mine, se prefa~ea 'ea 1D.1!l Hili! observi'i ,e!ll'nd me !l'ih\h'~flnl pL;: sl.md~, 11 Ifi mi:s OSc:;iSlO(:ll1e Margarete], zicea c:i'l va deven~ f1um,aidecal un om i:nfluel[[ Si pl.nenlic, va nv,ea 0 bw.1 ~pozilie til so.cie,H~le... !han], cas!:! ~,i i:lc~. IIlI~tiu oe, ~p~j a displjmi" all s-a vuzut v['eo, cille] ilnl, S!;l ziceac! este c!i.ulal de poJitie ~i ahe HimpelilJi, Or!::.£. <'LVl.';a deja pauu ani dind Sa"

lInOl'5, bine disPliii, slgur de sine, l:i.llII)ilnse dejaacel. aer v~~ni!c de superloritaie, <I ~OSi[ ,1I1lg.1bjal (JI;';. Mini:;te<l~lIl Pliri~!lii MO.i"8:~'e., n lei nn ~I]U ce post deline, sa-.I - inl:reb dlnd ne vom mai ved .....

... afost 2lng.r1jat. de Millisl,etll] Pudlillii Morale, nici Ill!! ~liu ce post detiIle,. ·curios. cum a ajuns aoolo?, cand l-am int[ebat lilli-a spus, za.mi:li.I](i acru; "flr,in hlpta"., elteeva uu a aVHI'[ s;1i zidi; si'i aflu, [olu§i, C~ ce se oCllIp!i ministeruJ ~stll, ~i Marg,lI[-eHl ar lreb~li !l~ §tie. doar cursurile ~e fac ~O't acolo, s-o intreb ce face la aeele cu..,

... ~:i Margareta ar trebui sa ~Iie, dear cursurile se fac rot acolo, oare Marlin (l llllai.il1be~le?" ambii s-au ~chjmbi1U ~n~1I.1 in ultimul limp., mai ales M~\rgo, pnibabU e dill esuza eursurllor alen, Oa'O: ctll va m .. li ,dillra eperatia, Gregor a intrat de V.I-eO pahu ndm.ue:. c~lliId nc-a vizil,d prirea dam dlllpl'l <led cilH;;i<l~i de bludnieie, ne ridicasem deja de ]<1 masii, mi·~ SPl!S: "An\ ~i wHat d:l este de frllllnoas!i Margo."., nu §ljam ce :s1~-i dis:pnlJ:cl, Mnrgarem. era la budt~r.ie. ae mal flile,e.a c,fileo cafea ,am crezu t di Martin. 'If<1. relncepe sl:'i-i f$c~ eurte, ct!t de r.id.ioo!cl'am, de§i. cle ce ~idico],. poatcil ~ ill cerca I, S -0 illlre b pe M:argo· da,~~ nu cumva .l sfidJi:it-o, desl ind...ul' fi spus-o anediat, poate lUI mi-a spns s,a, mill fac vreo ptOSl~e. po ate. ..• dar dac~ m-u milllH?, DACA .B:L ESTE AMAN.,.

... dar daca lU-;lmint~l'l'. au crcd, MiU1J,O ma. j~IIJ.e§,~.e, de acest 1 UlCfU pot fI ~g,ur, d<licl1 ill! Ji1l(I~ (Un. ~m;mdel'e in ea, =:'Iu.nili!J::i, in cine", de ce dUlreazn, arl.fil. dll. mal au de galld s~-] pM acolo pe Greg, cam peste 0 sl:iptlli:man.lI. dli!pllllntOOloc.erea lul Ma!llinl a 1!"¢llili]lvil<JJli81 penrru Margo, ern ch~IU;:ali1 ]a ~~n curs cu 1,ec{.iipelltI"U mame §l sOlii, stranm, !m, In-am gaudil nilciodata, peats diad se tn(QCtl]c·!.I.U Ilstele Marlin ,11 pfOpUS'O pe Margo;, nu Slllll deloc clare crireriile dU[ia care au fos~ alese felnei]e iuvilale 19 MiniMer, l11!1 eunosc poe nlmeni care ar mai lrecvema accSIle cursuri, sa·.1 ][ureb pe Mar.tin, po.ate el a flt-cl'l[ en Margareia .sliL fie hlViwl~ la ,nco.~te ClL •.

ZIIUA IPUIAI FTcAiR III

..... 1ll1 cunosc pe nimeni eare ur mu1 Creeven-Ia acesre cursurl, rl1!~. a~<I IHI se poate, trebnie s~ afJu nmaaideejit ce rae de la C\l .....

• .• 1:111 CillIlOSC' pe n~meil'i i care nr mal fN/Ca VI),(;I'[a aceste cursur], Margo s-a schimbil! Ioarte In!lh de c!ti1d me.rge la ele, a devenlt mal 'I.l'iculil., 7 .... 1'inl blJ§le mult mai rar, lie fe- 1'\~~le de·o,ull~ni> i~j dedic{L IlJ,lfUi I:ot timpul lui. Grego.r., a incopu~. stl se tmphxlic~ l]m~1 ma.i des, mal ales tl.1 preze;nlrL luil Martin, nil, ceva e in IlcrcguJa" ..

. .. rnai ales i'm. prezCl"ita lu i Mm'lln, uneori din caoza deselo» tmpieoicarl 1111 peste scoate un cuv1inl, tn ll,lUhl'U\ll timp pre.fcl'l\ s~ nu-l vad~ delue, cand ville el in vi7jt.r~ sta in rlonnljor §.i d~C§I;e suu se duce la G~i,;ig .. [:r~buie s-o ](!tj',eb de ce lUI-I pll(lC~ [q~a lure pe Ma.!1 .. ,

.... til ultimul ti Inll p1"cferli $:1 nu- I v ,Id 11 deloe, dlilel V.iM ,&1 In vil:t.il!t s:11J tn dQrmjl[or §J dte~le san se duce 1<1 Greg, cal V;) mai cllum aeeasra 0pe.!;l!Iic?', stai dt am, cidl i~I]· deva: durerl g:mfllznioe de 'CUJ) ce pOI duce la nebunic sau chiar In moarte, 0 bl'o~urtt albasl.li'il ,ediltUl1 de Mi.l]isH:m.l1 Pm~tulii Morale, deel .imr~ ~1!UI dilltre OCUP21liili; acesltd minisler.

U!iOl so deschide ~i i1lLrl.1 Gregor, dus de: m~n1! de dpu]acela, flul meu este palid §i !Idormh, m rest tonI! pm--e a fi normal, In~ rldlc in tll.I.fi!TIpju,n~ 10 r,

- CUIIU'?..-

- Nu vi'i faccuigdjj, ~OhJI esie in regllll1L

B~iatll] e nn ~dev~[';:lJl voi I'J ic, ell fleacu ~ i'ista de operatie nu-l i,ei.

-Cre(leam ca. va dura mal mult. NfiJ.FCO)'';''!, ,... in a ,] ~I,iill en ...

- l-am a(hnial~s~ral un l)repaf~ll cm;c aeutralizeazii s.onmiferel.e. Aeum, eroule, hili. ([lHe 101 laticll.

Greg j a, f1'irit s~ pri veasea, balonu l C~1 .La mulli ani" ee-l ,c~:tc intjru;, vine ell patii inlp]eliclii SIne mine ~ nla a[Judi de Ul§.nilt. l-a~ lua in Im:i~e, Illsa mil jenez de acest lip,

- MU~l1i.!'nes;(:.

- Sa \I~ .crcasca mare.

f*1! lipu I tI i del'illle posac!. (it:; Ib,l j se

Z!UA P!JJiRI F"I CARli

Intorc pm'eli. sa prl lI'eascl'i in in terlor, tipul clt:j <tnu .~:Uli e cu noi, se grtn.cl;e~'~e ln ccva ce-i: ,!ll)al't,ine doarlui,. ceva merge nu ,,§a cum 'lflJcbui sii meal'gl'i" el lUI este de]oe I.mtl~lunjl de sine ~i de eeea ee face, de p.,m;rl. a ajul<l'!, Ia illfapluin,'),a It inca ullci ncmernlcli ~i. lleUI1l ii pare r1l,ll. trupul ii. !,l;$h';~ s!r.1baml de 0 h·esrlL'i!:~· vioJcnt:L - s-a htn:lp.iedic.);t., deja 'cti 1nccp s1'i. n'LU shnt ineomod, ilUOl',c ochii intr.o pane, lUI lI'Iiliiav.elU eo face nici, lml lau I't'lmas bun primr-o i.ndillare a capuhli, tle~ nu cred c!( ~flJh.l.1111 me.ll] a fQ~1 l-emarc<u. ics ell (JJ:egor'lfaf.~,. pe sc:rsri.le spi l.:i,hIll~i.. a icj e CI fnimoad l.l. de v~u1\, tn fala noasLrli se tnlln(!c cartierul Umaliisnutlni. dom:inClI de irtillWi Ml.nister al P~1[itti!]i Morale. eu p(uj.mea de antene de pe acoperis. la C!.;:, ~e trebuie ®.Iit~ea? s~-I inl.reb pe Mar."

,_.in f~la nonstl',5 se tnJli:rn.dc ,cilnierul Umfl" uisamlui, domlnat de: ill:lIlhl1 Min.ister <.iI] PnriUUH Morale. cu piidm'eOii de autene de pe ~iCOper]~, in dcpl'lwu·;e. pe colincle D:m.gostei Pentru Patrie soarele Hd'lre~te jlldu,§ pe braIde metnllcc ale n~trrms:miJ~tor~lil1i nmnan.ll 12, ee dc~t.epl ]~~) fi pus aiel, televiziunea e la doi J}a~i. O[n'C ce 0 Ii transmiland,. mal ales ell peste tOI: snnt turnuri din astea, u-ar strien sli ,d]u ...

_.,O~t'C ce 0, fi tl'i!ll1ismilfuid. mal a les ell peste tot sunt turnuri din asiea, probabil apor'lin ann.1td, coboditn tncet tre,itele. ce aer em'all §~ aoomat,. bli.i<ll~t1 arc rea<:liiJ,cillcetinuc, n Sllsli I} :lh:ml sa Ill! se. p'olicnc~~ci!, cfull.d ;;ljungtml pe lrotuarU lrag sptc mine ~i 11 jmbl'lIti~cz. sep .. re c~. aeml de afo:rli II lre7.e~~e. tre.s"~·c, '\I rea si'I 8pUI'i~ ,cev,], i,~r tre-

sare, ~r.t~, a jn.;:':CP'lIIl, ~ilac[, ,

~ HlIKUk:, ce iUHUI fik1l1!? 1 t'I,,, .•

Trupu ~()nd lul firav este seu lUl'l'It de c

convu]si,(;;' p1:.n lCl'l'Il·r,;lL

- Tbtkule" cc ml-au filcut? Tali .•. Se cntre11.1wiil .im'Zi§,i.

- 11ltkuie" ce mi,·ilJU ftic~J! '? 'leu vrean sit., E.slC in~r,empt de 0 Set')!!; de COllVU(sU.

ililoCupe sri pll':lnga, n S!1li;ng mtti I,we Ii.'! pie.t)~ ~ ~ g)hm emIl unic~'ii i se cllU'Cmur~ j}ute.nlie la ficcar,e linpiedklll'e. ,I~i as()ulIde fa\a :ill crin'will mea, pe ceafl'i. pawl i-.[1 rosl flUi lji .rre acolo t~n (Hsc IllelJ.'lI ~c cfl~ 0 mOlJied~ de

zece, sHim nmll!i1!1l.p r.~f'l,.elp15ngc, ill eontlnnare, dar 'cO!l:vulsii.le dc·vin mai rare .• en continui sri privese, stdl:lligiiudll=1 din I:~SPUterl III piept, spre acel mlc disc, sInn cum. IllIj se l'idid m~. ned tn g.1i.l. illd. nu pot [ae.J.01 Idmic altceva decal sl1-l strung Ia piept, de ac~c<l tJ str~.l'Ig~i, mai tare, <iup.% ml limp Gregor se nmi HII i§!e~le. se desprinde de. mine •. t~i §I.ergc obnajii uzi cn maneca §] l1m;eol:d'l. s~-l'td zZtmbefl!lCa" uneori mf!] sugh~~l'i" ins~ gala, ce era mal Sh'Il~Il.ic a

t'lli!losin Ui'ma, .

-::- Cc vroiam sa-Ii spun?

Se,JUoc.rumtll" illcea:r·c~ s~-§j a~t1iIlU::'lIscri. a~lepl rr.hclI11oir, ~:i la el a iuceplil sll se manlfcste pata InWnecala, e mare de actuu, inst! aeest hlCllL1 nn sttu de cc rltl m,~ bueaI'a deloc, ci in VCIS, am ~enz,alja tmei IlHII'i, kcvc:rsi.bHe pierderl.

- Mi - flnl i'ilnllll]e Fata i se ]u ll1]neaUli, I),uca a I'Ksl'Irit· soarele, La jstorte avem I) pro{al1tmii, Mergen'll acas~. acum?

In()mli!n~ez; lar '61 pOl'nc!jl.e :inai~lte:, tntrecfiltdlHlt.~ ,ClI cfitiV~1 P:tilL

- E'l pl'edl1. mull mai lnieresaut deerH precedenra. 'Iil.l.iclJ, dar 'W ehiar pc bime cl'c~;i d1vor voni lo~iacei pe care ...

,II tl]l'mCl, uitiindu-ml:i ,~il discul metalic dln ceaf'a 'lui ~i panfl ]11 urmh nu rezlst, dd lc m~.'n a hI ·ce.lf~ ~j atlug propnul meu disc, Nel,ed §i rece, este 111 iOClJ] Jui, dintre [o.We clmO$tin~.el{; me Ie, numai Martin nu i.<1J1"e aeest disc. ~HUIC ·0 prlvlre timid.:\ In jur, ll'edi!l::lrii lUI rn~rllU r·ent~wc~H gestul, Wli liIe gra.hl.1se 1.1 treburile 101:, !mpjedicl1n(l1i.~-se :rro~vcnl, tn mlae CI'~le lin val de IJ['ii fat~ de ac:e.lsttl Iume m.!ll.dnoasli. lad vine sa str~g tare, sJi. rna a.ud~. §,i EI, nu ~6~i care EI, ins a S;tHiin .s:igur c~ ~Ul s.5 m:tt artdli. cum Ii tn[reiJ: .. Ce at] flkm ell liCli't! De ce va b~te1i joc de n.,"

... Aiill, Ja co ma gfindemn?... ah, da, Greg are 0 p.rof~M('rl lloui,pmue acum in sfar§ll va lIncepe .s~ inv,e!,e ;is.Lori:a, lutesc p~ji. s(:l aJLQll,gl.:H1 mai re:pede. <lcasii" l'Ie-or fi a~t,t:ptul:l.doasl)elii" Il~U'lzi e zh.Hi ·Iui Or-egQI', imp]j ne~te nouH. 'In.i. e ap't"QOIJpe mann"" eel ptl~itl:'l§a crl;.'(!e: cl" ..

,tll1tlcipa.tla

ROBERfO R. GRANT

- d _

• - - : _: - - It

I IF_ I_;, .-, .-', ". -I' ! f··_ I ,', ," I '. ,--

GEN:IRAJO'Rul '_'E ,REAlITA1E

'1 In Il~mil con \,~n,\ lou ul, , folcsese germl m~'''-

oulin, .. tundClLllld vorbe~clg:~llde~.;: d,~spre mine in· ~unilL lEi tnt:[ mll'lle,~c Entltm!c~l.. MII~Cl[I,lillul. este ,oomidClr"lt genul preponderent, i~ll limbn mmii.lillt Sp'irr~U~ I acc;;:~(;ll Ii mbl mil (loJiga. deei, ~i'l-I pn:fer,

De.cc dec-

C,l~ld,~l:<l Tn rei D i!u ml me-

tii~lilL CU!l10~C 'WaH~ Ii :ni),ljelc nllll,U rul e, d,l r [~~' ~ a Ii'IC~~c;;:W Roml nia. Ca ~111'nWI'e, nH~rll! ,JI ;.~Wi de limbav o,rbhm al c i. Mai e;!;.ae~. d~ 0 pane ,I. ai, f~]ln(j~, f~tJUI:JI:n:lem:e sc f(lk)~iI!~\:U': un fUlne:iiHW de wliliuni'IJ, romun il ~i emg!e~,'li, Oe.xpJ ~c~l~ic ~~ oPliImidi Illdee~,ie fll~)\ul cU, ,JIlol 1l'<.lrcIW$ foonc IT'll! I Ie dlilli, scrise t~ ~o!n~il1.C<'f~e." l)enl~~U <I .-ifl'l til s-a rl!lt5mj)~a~. ]11 II,ll in,~i lie O,U'l:()udur c1~rn I.]t~,ou~:, ltt'i:~tod rl~ ace .. ~m ;.)J!'ie g.eo'gr<lfk:'1. Po~:ib~liI.l\{ile melc de a sondu (lOU-I' ~~~i II'IlcJJc l'~U sc reduc i~, o.u!lieI1i:i ,1fial ~ in '" iallL Pot .~~ deviu martoru ~ unor m~ ~cl!:I'i menlaltJ p:e~reeu~.e cii.lld.\!,~L Trecuurl nu este peurrn mlue c:~".~ ireversi bil' OOn~~UlmIL Spr6 deoseb~re de dUI1iI.oruHe prnnnantllui,iol' il~ hn ~1.I ile \' i rtual e, e'~1 aj u n,g r~];Ui1 cm.cllnepocn revolute,

~\IL uni c ~l i ~;1i - i trlf.l\Ofle¥ cc infol'l'n'l\Ham (lbli~mt - b~ ROMli· nin, Nlu pm s!\"l"oi a::,o,nl;IC,Ic,7.

in' r~I(j,a,!1dire $;u{dinie: .:flliumJte ·cuVi~,te ff up-roC· sii IIp.s,ire de sen:;; ,!1(!.clare $af.~ lmptoprii.. ASf(8{~ r8spee.~' re(J'uia lWac'rifii!ii, sp.~t:.i(tci fllnlefflfd{,~ sjJoc'tia mc~.

scmeuii, 1ar o'Hucni~ nu m-ur In~el,og." De fi!:lC,~H'e d:dn -t:.nil'ld <L.;:e~~ia di i:I unni~ uul,[Ij ,Lt, '!frlg" c tll~Otli nVl de ex i ,~Icn ,a men, n ·~m reu ~ h dccflt d L1l ~ asemcue ell II n leu, 0 f:i :i:~llr~ C~I P U lel'li ~upr:'Ulat In rale, l1,eli~ul"itoare, ,cme se :ln~8l';n::cm: Lllucori tn l'fl~lDliri,le p1i.ll"lt1l.n!.c-ni~OL 0 Cllilnp:.l~*e Ilcs,ni!>:r:~~toorc. Zei]: emu Il,~~lc, (lx.li.'HI)(l·I'ln ale o:!l!111Cj1:n()f. A"'~~mc~1Hll1iJ~ilc ~i defecteleac(';stonl, NU(:tji,[1 ni~~i) tHnre Ct!ifjO,I~,C, .Avidil~~\!.e<l de inedit le eru ~ldlin!l, NUl s~ i.lr:lmwu ell inhmlla\~i, C()II1,~ s~mIl;lU all~l:rncuw ~~ brnutlli nlllll'n(mhKI:;e, Nemar ~~ ambrozic. in mitologi agrefKii.

Nu- ~~II~.~: mll zen, B,~ ch~,ar ,~~ putea ~ punclg i~1l dI i c ~ ~~U!l ~ un 'IIltizc;;n. N~I im,icxcl'l;i1 puU;dle illil.potri\i,[l mUllJcnlil,O\j·,. uu ~U~it ri~C.JJil]'imt hut'·'.) nllllili umanoidrl, Il~1 ~ OC~ll C'~C in' '01 i rnp, Su uU 0 fonmti ~:Itert~tid.l hillpo. sibll de lj~lelc.~penlrt! i~linti~c p,rLIIl:) n'ten i I {)oI.', lJ n geni u do)!" u ~ lor ~r putea ~pllne c~ ~lIln[ i 1ml.rare!1 ,( Vi!1?):'l ILI'I1~111 panldox" Nil ~un! S11pUS !egulor linn.IP~~lui f~ .~p'~~hd ui,. in ~lGJl:;; p.t!m[mI.Call, tm pot OOI1CC,plllil,l~iza un)c.I~t: d~ ntre clI:r,\cte~iSltic,~~B tesrienilor. 1'01 ce [i,ne de nf~n .. utatC- ii~li este std! ~ n, O.~m enli ~ .ar ptllCa liIpllil£ eli Md'n;l' de '0 infirm:iw!e [)sll~id'i "';u~ ~.nne·trC-~,~d. n~lreli

exprlmiUit,. N'cbtl !l~ i de pe TcRT'~ au 0 J!ogicn ~nwec~bil1i: d~I;' nu ~ui ,~li!~llrijficr.r1'c, 1)1[) aid. atrociWtii~e comise de 'L~U i~ di linn: ei, ~jun~;i eondud'itori. Lip~il~i Jt: miM, J.ce~t i;,~ ~i -m~ uels ~eln.cJl.~i ~ml i -,HI pcr,~eClJlal.. dl n motive logiec, dal' I i p,.~i re d-~ ('!wp:J(je i,1li',er~lI.n,!wlf. Cali La(ea d,~ OU1" SI)1~n pilililfl:llJill.cni j" cSH: =..~i glilr.~lfL rile ,~eJ~~imtNNC, de (OI)IHillt;~· ap,~'h::I1ClltCU la () S\P~dl~dc imlivlzi :-;lO~ ~d~lfil tnw: ci,

Nep'L!!\ intad e ;n concepru ali III ,~'cmimefl,!~l~ Inll 'ipmph. de Ull oolnpQl'lcr £YQ!Lmt., ~ip~lllill de umilt~i:Zlire ,(ii,Qar In UMHI meGlnlie, ;Idie!] :pr~lil ~imlill.:.ll'e~l dH m:J!l r~rfC()I~.imm!ll po~ibi~ .... InlOr ltflid unmne. SUitt un conlpuller .'f~ ~~~I I} ~tin? Nu H1l"l i l~lerc~e~~lJ."l rn.:..pul nsu], !1E~en\i u] pentru mine C~~C fap~[ll (;1\ depi lid. de in:f 0]"IfIlr,~~me i ned ue. l.ip~1.t de ~C!);~~e~.~cl u:p:t! Q pe.l.'li Q,ldl1 ,dl(); amp I:n i.u~ ~chi mba ~tal~-tl, ~1'li; ~mra 'fi!\I,,-UIi fel de fjUlClf!lUfC. M-;l~ <JI!):~OCO'J]t.eIIlJP.] <1" l'eOl'!l,.u~l.rll~o;lu·mi 1!1L llt*ifafl'jit. i nfOnYK~liii!e detiulite. Calillcl va, c i1ind ImLtc: configu ~::l~ ~i~ ~e po,"~bi]c =.Ir [i refilliz:;u~, lin-U!$ ~niug!e. Ncnml"ifiCjj mea ,tr ~neetu, Pcm[c -cil. un limp, cou~Ili,ilnt[l de sine :1I1It ~-m" paslJ'll, Tome ilLCe~~e ettlaXl> ~[r dum perioade de ucce nc,crm pcu In! Qall!leni,

!:lulm CQJI~mjJcl~ ~!\Ill!l 1;lel!J III

GENEFtATORUl [)E REALJITATE

la Ro.mi.rnia. 8m~l mm~ Nl~jll'~' deem eci m'li IlUlII~i dillllr,c: semen~i !,neL Aceasl;~ ~~llC expHcaHii.

In 1I1r,i,ma Vte'me "m rCiCun, mai f1m~t hi. treeut, Am ,CODiI' ~t~i~l[ din 11'011 dl. ;u"'CC~1l1 mell t:l iufornmlii le d~ n n'li'lt~!e Ul1;or oameili mQlu~i este limitnt. Ar tr·eburi ,~r~ I'orbe:sc/g,lltcie..se eespre wl'1iJ.iliIl1. Ell, 1!;!i'icl1., ;ir DJ1Fr bui :sa ill~~ shnl IJmilif., pClllnl c~ ~Uil~ rrepmill'cios .. Nu )j.\lnl 'iu Ill~iI;tiI [3 ~iI conceptual ize7.; um;JIi~rOl 1!hfe:lldedH. prin dcfillilUt re\imlle din cl'lorli. $liu, de asemenea, s-o recunesc, dacil!,e~~e imid:! de un om, i'li ftlilclie de II IHlln i lti': ii'lo(~ifi e~ rl !;OllUII.i ee subtille, pt}'( ,~it{ 1:001 tlO-8C !ilJl;~i(Jfii ~i iiupll reM de a~'CIfh,]/gnJi'idl OIl IlllUi om. SuntiJ:l mmSllrrn '''~ o li,~rnuJe~ prim c';'ll"inl£.,

S.cmlimeJlwl de IIIllmllt~'1 ur rnu ~msa- mi f~ c i IlCI~i,ca~ ~,i de J:lcpUlilJi<! IDe,1 creaiivi), Prelll{)T,e7. infQJlmL'~ii" polsil le combin, dl!l:r fill devl'l-!j:eliC un ;ilHumit it'vell de co:mplID:.ihLtC. NO'Ul~U~. conflguruuilor este r6htliv~, chi i m'i nex 'i,~tel\~!il. Mai prec n s Sl)tls/g~ndil, Sllillli IiM:ti/,

Pentru O~i1IUHli. produ.sc.l.c ~{(:d1.iti1fH mele er ~1relu ii.Ol1Hi~ ,lbso/uw:, I 1J1. 'i'!1~~. gtiscsc ime<l i,ut lipilr~11 ~olo~ it, c!llld'l'i,l., in iroCIIL De [Iiei, I) .!>'el'lz:ltic de im;Mi,;;:fllc~ie. Sa;u, lh termenli folo~iti de mine, conl:tut<lfea ellFhJ):'~~ de i.lI1fo,rlIl,afi!i i nedlte Si1:llogIlCl.IUi.

A.lfu tn·ell,r,cill, dfQlo~csc crelersle UIlO]" lottlUo!'i ai RomiIIDei de Olz.:i, hlftnd V!lf~ti§~ue olillelle,t.~cl!. Ai1Il Che..~DjOliill caIcva pc:r)j,()ll.ail'il~Lri. ill chip de j.tlfllalh ~t~'i'li n, doritor ~~f .. fie p!irerile nnO:L' ceti:l1en i ill}plor. l'111,~i,. h1m c~te\i'u {]ialog,uri..

- Sfi,m!ia Voosld. 0., pllrere ""e~i despre ,il,meste<:ul de 'emiir di~1l I~ominia'?

- Va'!. mg sil pre.ciza~i! Ce ~m.mne .... l\ i,nt@J1;l;SC1.l1jl?

- Cum vor evolua htCful"il;::

48

rn viitorul ap'IopiIWt'~ VOT ul);i}rcll 110l.!liti?

Marcie 'predicator Blv~~ 0iPl1~liO, un b l1trii,n iUIiI, 1]1.\'1111 tlJru.1 UQl[J, l:I~ olf'g!.mit!tUei nl~jgio.l!.:;C Chel~l1jii Trezirit. este aldoUe-<.i om" C;J pu~ere" in Rmn,illtu de a2t Cl'lud repre1.eol1tltllli i mmcil'hiili i rom lInc.~ti ~i -,0l~1 i!l(.cl'i,'[ act i I' i tutea politic~. 0] a Ifos l atill~ de 1<I~illidnue, Subahernii itti ~.iMl gl'tndi,~ s:t-I ,demil{i, Alili i !I'!ervmi'it ~i i-:lITI .im:llfJm I II i Opruno veehaa ltiri energle, Cn m'III1:~re. pri L'icipalul pre!elndc-.n.tll!t a.tlmrli'iltutea .• de Itrl:ire predicator s·<! relnls. [11 mome<fll.lIl di SCIII· ti.ei en m nne, OpmllJo este IJ:lJ'l Oil] clI:rismalic, ,caln,d.J!il sa-i dea QI.·dhw pll,nl1 t1i irn plll'<l'~'u lu ~. Tilg1mii iI CODliidcrlliool'le impm,r/QJ':I!u.r, OOr'e.w st\ i sc· slnp~ml1, Cfed ~l el,

Opfit:il110 .~att: O· curie pkllili. -~i pri7.ClI1:1 0 t'lozn de ,cocll,in:1:I, NILI ;~i'l jelilelliz,l'i de mi ne, Puj,i;m lmi paSl die pon:ulbta de lil1lsh: .ce §<ue ·el? Ville ]a I!.toi ca ~i C1JimS-a,r ~ilCC la. ~i!, zoologid. ,S! oKri'ece vte8 in ziamf llili d.cclca!~ FliI.Ie-m,.a~ ill :!!'(lr'i)iCoU~ hu! D<!cll enori<i~ii lui i-ar c.~mQ<l:.§u~ gi1i.ndurHe, poate 11U I-,af m:li l'Cllel'il ea PI" u JI'I zen. ~3r 'fostll~ ~ l! t du ~nil~II!., '",Ipabil de ,crilll~. acnm ndmil:l\· liv, mi ~ .. al' mai piJilli eu evhwic:.

Marcie pJ'tdic'll'oJr mll ~x;lmi-· :n~alIl ~uenl.Pllpilde :lin i negre MinI ·itlCOlljmm.c, de cercuei de,olo:ral'~, Spune:

- Nhlilic IIIU esle lion :-;ub ~{)~ue., N 01 !>ltntem 'U II popor ma~ c!leo.ebH. - Sc opre~1Je ~i pri "'Cljle c~leva sootmde ill go I. :. Exl.sUI ll!'ll proces orig~lIIa], hnpi:ll'atull rn{,)"~lfll S.-,ll dec ill ~~ii remunte la pul.cre.

- 'Slli l"elllll!\l>? N·" fost .. nunltuitl f1ici·o aM~eare.

Ri'~kll plicli.~il dill IImllri:

- [n flip!., d:omnl,lllc, I?r~cti.c.! lioi lUI il'bi!i altern tm.,air<ll ..

~ QUln .. atlid']

- Suvc;famil ~i.a paras.ltr,la· tlilLJ I f;lr,~ ~1I n fo~t ob.l'~g.at ~i ~e· cCYII1lPOrtltCll. ~i ,(;11Im l~ebllri Ie

~nill)(;~r~uiui nu II'·'M' mll~ prJ''' I. &:te cch,;val,elillul ullci abdiciirll. - ]n.cepe ~fi ,'Ie CJllerVe7,(l.. Va(le~, lui cll.piUii. Ilccellilc drameuee, - Sti te h1SI;;!lezi uur-o Ci:u:il obi~. Ilui[ll ~i d t~ comp'oT\lic,1 ~i cum ;[{J,i fi 11 n rOln de .ran d! Este ell totul i1fladmi~jbil!

Opru 1110 slilfedl de cle'm~I}lrL ~enili1i. Imel,eCJ~lu lui 11 devcnjt Inod·esdi.. Programul meu 11 fuee, h\.~tl., <;;:redit..1bil.

Aftcpt ~~ sc lini~'e:~:i. Nurn i ... <l ;;p'une ni,m ic i n~eI'e~a I~l. D.il~clI~i:l mea eli 'el esre UII ;~D iillplu. exerdthl. Cee.llCc rae cu .. lell!]:l ,II:' Il'lIte~1 fi Itllfnit m~l,~{J'CMlilJi. Ceva I'e.g~t; de l;!Ire. rilll~l ~i de pJi'lcerl.1~ de ~I :\lIk'1'i, Tcore;~ ic, CUJlOSc 11CilSt proces, dar tIll-I r:llt'G~e!l.

So ~t1.ltU[m, ~~ r~~ duee tIlfirm :ill f runte, cil.lIl:lnd o um i ml re limpolil.:mlll. Arc tin O()j]lC back i.lucilecuml. "pee pentrudementl! ~m]'ib. PC~11m scurtc perloade de vreme, m.le~~.il:l. i~i revl n. lI'iri .... irile i so aprind, Spune:

- Aincf,tooul de: cl,niL. A~·ta intercseazi\ 'zi~nlll {iumiHllc", Romiintii au o b.d .. d~, .(]espre (I 1'Il1illlt~til'e cure se d!irama 1I0;iiptea, I" ne~rn"l'it. (Ui!'I'IC~l j1, consln'ui au ziu<!, i ar nOa,)teH toW I SoC diUC!MI de J.'.~~l'i.. Ca.~]. emil ur II Fo;~t 1l1;e~t,elllali.

C~.u;in ~f'Vii diu C-iilP, j\~t,qpt. cc;mlillllll,relt, Sptmc, ell gl~~. ~'Ctiz,'Ul:

- Luerurlle revin lutolde~t· l:J:Il,L lu ceca ce 1111 fasl canova, i!'-ill' p"l.em .->ealla diS a:;'m. DL~pll ZOOt) !loi a:m ajun~ la '~Ul~fI~, 1M rornan h £. au ilnpuli nlit. N~H(llj,<.\!,ea lor .a ~cb'J.n dmstic. CJTl igrl:lrHc .[;(11 Cfe~cult, [lc'V.enili !I1,~0r:itaii. ,"ollllH aU iiltceplJ1t ,~~ OOndlJ:C'lI \,a1FlI,

- $i?

- $i a ... cllh U~l, li'wment ..

Lllcrllrile <lJJI)II(:epni ; tl ire denio .Ie:z·e i!1vers. I J:I 1ll0{1 ab!;lllll.'d. No~. J)Qmii adicli.. .lfI1I i'nceput ~iI di!;1111 illtdildt SiI, ne .felr.:tgell,' 11.',eptat de la pl!tiel\i;, htr romilnii, 00 umde p;'lni1 !I~Ulilct fnsc.';e~'iI omil1mi· i:aw; ~patici1. s·IIU iillVk~I'at.

<lo1icipaliZii

Vorbe~le COl. u n bi:1~rb;,H de, 50, perfect lucid. C'onlinlil'i.:'

- ACIIIIl, nOH suatem ceil alj!'l~i de "p,at'~. Aij!a II I'Ols,t scris, - Deod:nHl reeads ill sta[\B..~, de d]li~llil,te. MJllri,1L ~enU.a, H cuprirlde. Incepe ~,~ !>tru,ge" • Dar '!ILl ne 'lOIn m~a, VOII)liup. HI ¢ilit!, Iii II ilil'llu] 01111.

Privirile Il!R rlltilicitc !>tIIU illteresaete. Este, in aceste mo. mente, Q f~ar~ blUdllla ~:i neput i nC~{)fli>iI, Ab h~ dOli'ell ti:i ilIg ,Ii mnime~le: vag ee f:n~earm,i!i m!ev~mtfi <lS're.<>i1l'itow:<, Sc:;!,gi !i!i, 'in ;;:,].(ia<r.

- ROlllallii ... nnt periClllo~i? i1 i1ntreb c:mdid,

- Nli. ,J:!. d"c1i mli De retroJg,ell~. 101:' ml le rlb:lIi1ne deetU ~l:I- ocupe locul ritn~~t~ liber. Vain ajllnge aeole de :miOO~n111 plecat aeum 40 de lilli,

Tnmmr!l. mewl Mlriili,

- Doml1ll1ie Bnld: Joanscn, dC:llf,ltc dUi:rmeavo!l~,lra ctrcula amlmit,e Z'<'OtllJri.

- De pildlil,

- C!l ve~i n p'l'e~,ed~ ntele

ROlm luiel, E~te .. de ... itlr.ll']

Brad Johnson este lUI ~ilniir foart.;:, tj'lmIO.5. MQU f6nH~i.le dOl?" el, ~§;I gnlld~lc oriec orn, atunci dili.d 'II vede. S-a IP'i{:' frlo(~nl;ai. din motive p:rofCliiion:J~!l;, Tr~~e!!jte din hanii obli1iUti iil-] UI'Il1:" unor eontacte sexuale CIIl feme] dill. ;~MUl'i soeienae a Romlnie]. Clientej,e Illi I-au profenll il!i.lDel, srnelh. i:liim~i~~lroCl'l de ,tigall I·., ajll [['II ~j i1'I eonU<l,cte],e C~~ pol.i ,'la,. I III mod pllr~i;11 GxplicabR, orieli.a motile winine j·~u pri"'l~ eli mai mull!l1 il'lflj'ldJuJinL~, pc rom all~ii pi.gl1llen'tati" in !'iiport C\I ,c.e-~I al~i. Co,,, de profedonisl .rL III i John:-;ooll e~'[,e i\lIll'l~UI.. T:ar~felc ~ui smrl rliiari. So-~i femei~ou cmti 11 00- lo~(;~'c ,nmt I II ctlrel~,l, dar' 1m i ntend. 11. Ce<! Inai imjJort.,llll!l1 (:,~ientl!, ,a, Ilui este .Argelll:ilml (Argy) Dl1n1,(!,o. ~Qlil\millli,"trulu,i de i~lerne ..

.;. .

GENE:RATOFlUl DE REAUiATE

pro-r\i1"liOll'i.~~~!11 oOJi:t!~clclo:r lit. xuale rride. Are I) .r.hmtll ... .l perfecl,'I.. SPU'llil:

- I~elll JlIoi IImblil zvo!luri de to! fclul. ESle 0 truditie. Bauti! pe '()r~:Jlilllt,B.

- Cru--e';/

- In ROlfninhl t)j'i2e este pn-

~ibil. A~fL ~e s~:mn'i3, Indl de pe vremeu cilnd ~:iLni mea sc numea Rom:1l!i.L.

- Nu 11.1I-111i r,i1~iHII~~ Ilu 'ilitrebar-.e. A.f1C; vreo bilzri r,e~I,~ ;,:voit1d [e:spec~i ... '?

Johasen, pe numel e hi i ndcv!1rat Ionescu Boris C);I!c unul diilll'e Pll~illii oameni info:rll'l:.ql en privirc la ~1i!i:l''Il111111:i. ml P,!el Nego-u. ~~li~Uul illl liIlrL~1 2(12JI f~lll reo Organ i~'~li~, Wl:.n~ne~l· rope:m!:!, pentru EchUlil;mJ (OPE) ~i Partldul Ro,mUioi' Liberi (PRL), Cu pmillll vrerne ill urmll'-iml ,cleICri'lili iiiiL .~~ l.I'izl!~iilz-c'z~ :-iCi'I'IliIInell, InlwtLlllJI'I. M-am folo~il, in a,oc!>l senp, de IW anume Tom Sa!!t<lH,t. C~Hrtonl<H'i~ oelebr~1 il,l Romin.ia ~i ~fUltlj tor OIl 1mp:1lramlui BIIXlil,1 H-lea. Ca ~n 'In c.r;::ul 1~li Brad Johnson, l-am <! I,OIi pc Sa IIIhll'la fDl mod ~!rpf.rciQs, Oriearc (l],n ,dill Ronl.i n'la ar .Wj putu t, s:~ fie til Iocul lu i. A ox i~,t~t, i.o!u~i" 1(111] criterin, Am apreciat d1i an itu:Ii all !rmlUralli zat ht {3m rol!~ilQr ar putca chi n"I~U~I',e Iia si tHati i mui pll ae de }lU*rovtllUt decm un .nnohton" I.mlillll~ de, a de," venu lin 01111 111ip¢rhuit tn Bukl'y. Santanna 'fOSl do v n muzleal, artist de eire ~i membru al unei seere ob~'CI!.lm. ta.-,t propov.rldu'i,aO\b!illerM de !.u. orice p.llFcctl!, U III (j.~C'C!l, deel. Dimpolrivil" Brad ]O~l1.s,on (l~It,e Ull dt':.'ifr;lmd', cQ,nfonn cri.1icriilor o~ne..tlc~li, Fiecare dinui'e e,il rcpmzi nt,ti Ilin exoes, ill Ililll:terie de iieXlm~ ilate. Ale,g,cf'C-ll me,t ~·'I bi!zOIt ~,i p'e f<l.pu!l d oam,6n,i i !lCord~, 0 mal'e !imipo:r't~'-IIi!.il ~e.x;u.. H~i:ll'ii.ue~:ivi~Me HlG;£Iitl:i s~l ptlrpe:iueze ~p«:.ii1, dar si:l prod lid' ~i pJ!k~m. In princiril1. oric,e Cst,e I,t::g~~t de, ~,e:l:lia.lhiLle pro" Imite. pIe 'P1'i.m ant, ~,n. g.en,ere!!e

evcnlmeme iUl~dil.c. Un anume S iglimmd Fmttd" mort ~n Wi ma jlll1flliH<!le <l J>ccoJ:uJlul trecut, u a~ez;a~ sexualitatea pe locill 111'1111 atuncl ,cimd a Ineereat ,~il c._.'(.pl ice fcllillintn in de <I Ii nl (mme~li~or. ACCM Fllcul(i figureadl pe Ihs~,a celor m~,~ i mporttHI"i cinci oumeni din istoriu tIImaniUlliL Ad!uh ..... toril !ii COIlt,e..~~'itllrDi lui :.iin't I" f~l; de p.lii·

;m1Wi. .

"; i'rUJiicbilii:ile dmnne,,.v'oal<~rl!,, ~pulle c,1!m J.o'hn~ol,1" 1111 pre~upun.r.1spl' n~uru.

-11100 ~el~

- IJcoc;lll1<iata.Romil1ia 1..\~1e

impcriu, Arc lin imprLmt. D:atii ~imu di vo~ fi p:l'c~idlhDle. COIll' p~otei!. imll'[u:rhl'~t ,<;[;,u.lIIlll i ..

- :)i dm;~, negali?

- Un asemenea rlb,PlIlllli (If

'fi stupid de; l>il'l'il)ln, Cll jUf!H!l'i~t; c.liUl.l\i hlrOl'l11tI\:ii selnl.ali. (male, nil?

Job I~~;onl are 0 ~lIle~igenl,lI ,Ilal:i vi!" ne folos ~W ptt~l!l ell pu· \jnti vreme 11,\ urmlt Ani in ~ir. el s-a Imll-lLlmii. sl:i lie ru:laplezc Iii condiliilc ~odulc obiective ~i sl\·.lIi v .rUl(,m Ilrllpl!ll. in nmdi\iiie cdc nn!9 I:m I~C, S-Ii fc.-it ,~~ se gnilldea.~cl:i 1 a ahcevu, UII~iI, dinrre 1fi::R1,(mh lui i-a ~Pt~~ odam cit cste curva ma!<cllIil.iln1l. perfCCltl_ Adidl 0 lila~il,~1i pl'Ogl':lmm:i 1>u. illl(kpJine<li-~cn a-r;te ~IIale. in celc mal bnne conduil, C~ml 'i'-;.91111 artinu. punctul de por~\ilfe :II Rominiei de azii. )-ltm lneulcat ~i 0 UillHrilitli. disj)oni. boil i Me peIHm iipecn IHti i gratuite, Eol a 'gl1ceput sri cllllcm~di p·Mclere:J de a gu lid i I'rl·rii un seep pracue, doar penlru parf{)l'U;lQut<!. de .u eombma CLIvi ~n:e 'inlll'lo!.lllrii wco~ile .ildcwlirolll'C_

- [I,illl:. a~lIIl!1;;i" spun, 0 ~iii, y,~ plm .. 1m ili4relJufC. !1\1e 'ld!e~ var<li. d vi Hl "~OpLiS st'l de .... iC:. nili ,~idc!'ul mi~dlrii de cl1ibcrm'c .. ron~a!lnor'?

- Gr~i ~i., zi:llTrubc~a:e JOlillllitill • R om~lIIiU Iltb mi lili()live S:UCiilJte o el'iber.ll'C. PCl~tnl: s,impolul II"I()U ... -ell 11\1 ~UlH orrirn~l~i, Alq dmpiuri ,[lgale C'li ro:ln i'~. 'Peate

ell. ,e,iliJ ll!iI. spj~u. aJ. 1u:iDMadQI jigod!iacbeuJlJii! De mldt umb~!i. 6), stli IiIllpnll!.d.1 (:,1llvreo po~n:~ p'0litioi1. ~:i ,sit ml t.!. fulnde. Argy .0Il!:' :pl1lngeo 'w.em!J, ~i Mipl .!lia §i.-ti. gl!J~. P¢ al'tW. N-,IUI de ·Ct):s!t fnt:'ll IP!3vollitie.

i~i nClirk: cerrlilludi usn d:! !l~1 ~~l1nt~pitm. ci un j~lmaliM fomltc Ji,~.cl'e!t, ~~!POrlC~' lin t1~i~1Ia a I ro Elil~~l~ ~ Or ~j<l! eanzei .I!OL Ca~ev,~ zed de secunde, in erei un I ~ ui apare confuaia. Sc:, op'une '~I!!.gcc~tiei. Din CG~n ee ImL~ .~~'Ib" Csdsa?;:l::

- POOI¢C{!.[:'~~~ lln;li bi.ne ~li \i!,l ~IHiin adcllill'u I, ~tilLiet:'l n-e .~t:I numtiona~i: JllUl'rneie IW~U- ~or~ rllul.~, C~III1;(Jc~CIJH,i'iJ. Smmi a t10Jiit siji.~:il pri::;:tre7Je .anoa1 immtl~.

Zfin:lOO~(; ~i 11 iucu!'<ilj:W!_ piri~1 ~e~lul ii~clwi~n~.arli. Spun:

- A~tept. Nt! Y.ari In~cl:!tl bl pri ... ~!Wi!. HIe... II"~~II~ ~i u i~a! lilllUlU'lle.

- Da, E::<iMti 0 Iln~~t:ar.c: 1'0. maoe-~~ciii indrerptat~~lillpotfl V~l ron) ilor, M i ~':I propll~ sn ,(,jevi.!l ~()fUl el, Nln p:ril.1ep de ce,

lfll mintea III i. di 11 non, neduIfIj~ir¢a.

- NI~U '!lrl1c'll i !:~I ~ de co I~(lli'ci~tof, cOIl>tl.ntu~ Joh nson. .A.!1i () meserie j ~1fmn~.ill~, d~.ea.pO! f elosi ~.ce~,~la expresie rpretc;&l~io<~~~, Exi~.HI ~i icleei\ caeu ~~ de ... i~~ p~dh~te al tl1:ri l, D,,~i· gur, d[I'p'l1 ubol ~ma acrualci r(»".I1Iic, de: slat.

Sc ,exp.uilnili au un om tKIH~k, Il inlmb. in ooulimIL~u··e Zfifl1lb~ ~01.~

~ De celU1?

- iillur.tldcvi!ir. dc; Ce f1rl'! Am OJ:uzit di: f~u~cli <l iI cl'cemdl pe om. ,~~ ~m i ~";eJ'l!i" Dlijllli ·eeam ptliJ:t 'ilil ul~lma vreIDe, ma:i ctt 1mi vbte .it cud UJJiOli Col asw. A. aJp~mt in millie olioq! de can; ~ n-aVe;ml ballltu: .maiinamte>

i~l aminte..1ted~ ~~Clll!l ir:'lil' b15llzirulcftinHQ[ sallbmicilL Cu Imlin&t vrome in mllm;'i a plcc;l!t pc jo~ tI~~(pre cmtiem~ oog'1~lm·. i-rebLlkl ,~.~ Q vizi!'el;e p,;l Argy. 1[)1~r;Jd() ~.l po; ilflci'i () ,e'.! ilCIi HI. !nai pu~b~ i mportantil. i nmQd

normal, ,Ir fi ncbl!li~ ~~ la un t,~xL N·a fi'rit:tI!-O, A purnit incot, Cl1;lntr-o pli.m'l:mre. L·um l!f!n~ri~ cmn merge prh~lre c:IMiiri.!e n!Jlmtc,. ]Hvadmc de o \iege~<ll~e neobi~lni i ~(;Ie ~ UUl ~~"Uill~" M ,I'il filit aL ,U.l \i'~U t ,~il~1 ~Jta(;e n~.~lB b(J(IJa~i. oS -nu UP!I:Opi at d:e <:1. cu rii~j~!ie: dispre~u i teu rc, rtl.rtl ~a vorbca~c~~, Crii mele gr .. ltl iie ~tml ceva obi!ji" n~ui~ to l!.l p;J!l1l: de m~i,Hlg;h~dh J1?hll:'So~. A.~~ a . ~ ~tH!1 i ia Jiova ~! ;11"01 (I "~iH'!1J~ (<It:!!. 0 eheu~Qal\il' Ill, ~lUiUi. P{lnili. il~ci mi·,i/I rrn::t. ~~ n~un ~i ell bm~i!i In:ltir. Lt!cnJ~1Je ~UI! I~~~d, ifl~,~, 0 aim. ~turmlra. La c.rrriv.a me'ii de d barf:l~ii s-aa op·rH, (;i1 ~i etun ~,rur' I'i cioo~il de uu Lid ~IIWiz,ibll, Pe rc,~t:lc 11011 ~lfIollile .. ~,~ <lplirll~ nl~te Ztuili'lbcle ,~~Ii1,g~lrnict;l, S{~ Ifili li. .~efule! u ~pu ~ UII~II L Cei i ,Lit! I·;A:U hili i{,rL .A poi s-au retras, 1Ir:J:li inilli llum:t. :.I.poi =dcf$rnml. Sc~n!ll s-a ~:CpCltvl i~~trl,lll 'lac ~l~~mit Pji<JJW ROllil~nlt 'ill gencral ned i •. (Ie, O!Llrlicuil.Acono HU.~ nlipluil. mnlre cui Inc. A~lm" ri i ItCG~tql~,L <I~I faMt rn~rft:ldu.orrii i ~,m a fl u m He ~ pi rue malcrice, A~<t creed: eei dill 1)III<:,y,Ondv,L, pce ln tnc.eptuillil lil':,t:ulltillui. in Pill~;JRpirlillln{!i se ofirci.atidHi" ~L'rlIlfi. .~~~::.q i~i ~~e, J()~m~on 11't! ~-,l lcm~n, PI rp~tru~~~ cal m prinlrc grJ!lilC'z:i le de gU~\o~l~e. DLlp~. ce i-,~n~ 'intiHIlH pI': (;u~il:Jd. Ul,l:! si mt fo;~ruc s igtl r de I'm i nc insuml, ~h.t !>P~L:~. t:um.e"l Il~ta c.~l,e 0 feIlH;;.ie.~ ht UlnrmJ Ulr.l.lIleior. Te i1C'~.pcctii do~r dactl .~~i II n ,~~~pltl, [li !II:I'C ruim::h:l UIlIi i! bIoc a apim[U t () balt=l de, cnil.,l ~:MIbMkd~.i. ded,L\i i,tc;:.,rne de QII:!" N~! !e-i~t da.. rnici·;Q alCl'Iti~, Cllinii S-l(U apl'ophu dc, c~ In [ilcIC1'c. Antl urm(irh j m PI! L~urHe dh~ Q:licilcl'cle· :lor. !igm.~iviime mtl,![!!.. illllJ!>hg;enl~i! pU~11il3.. r~jiu- 1,lrc? D~1£!i ",rei s~-i ltlte~e1i.~pe Oail1G.I~i. ~[tid.iazl'i-i pe cfii i~i.. ~i ... iOOl'K"!f)j;~" Are~te cuvin:tc hHli'll d tit ii~h'-O cart.e. vecmc, M -.'lIm 'rmr'@D,lt d,l(::1 fu.d~! d ~ nill<:wD i mlHl p'G C e~l. u (m~t~ enl i lor. A~id! e~l,e vQrba die OJ eO.J]I:~~-

!ni Uilrc IPsih.iem... Rihptllil. arnlnativ. Ag.fe."j'lliw(C'l dill Imncil 0<1- InenHoi!' a ir"dilll Inspre <t!]hm~~(l ~i le-u ilflfhiGI~~Ht, C~nd ~-~~u pregildt .~~ atace. ,~iuii au Tn· ceput ~~. lillllw".)i e. fnacdhtt "l[,oi, (m :~.i mn,," :';'lIr :I'i ["WII de tlill 7Jd .imdzilll'i,~,~H.~1 clmmtl ~U~IlirrrHe. Au fugil on coz~ le tml'c p IIC ioure, ~c~el rl:i ~1 ~ nd. Jon ns:on i·,. mmlnrii lam ~li ~e mire, i:lr tm:rcdcr,ci! in ~illl(li-~~ creseur. ~ j -a conf n ~!.H dm!rm~ I pe j{)~. !ilC\i.precm'i.icrul :rez:identia.l, It·C· cn~d pe mng.ad;idur~ tHirfumtW ll~ nl:l.L<:II::. Clntre.nl\ln' ~Hn ~1~!II1 2019. Nc*~.ilngh¢:riL, lilr.ln~d~ ell!': p1'~"d:rj le UtlOI' \i',lgabcll'lzi ",~c\l.n~i, in l1.iinliJe d.rora :HTi C.iI·i1 .gr:cmzu ~llll)Cf'~li ti ansi!, Hu Stlll,ul tL .. t~h ~i ~~~LIII~e,nll Ull\11 al,I~llia i)l ~oarli\, V:J fi M;"ipami'~ no~t I'll, CaC~11. ~ ~rli}l> uau ~ u~ai .~lin~o;o;. rllq se pome ~1!!Ia (:0,1 ,~~w, Noi. ri(]mi~, ~IiJ~teln 1:.1 pmcl'C, 3{)~i'hll gUlpu lui II"~ ~ {)V; i pes tC, gu "{L. T,t"u, hm, ell ~~ ,~~Ide' Are elas- 11,(: II a beng. s-u ~Ct1 t fnL[C cu (~i!<lC~I! •

- 'h~ ac~~ t. C;IZ, il ill tre b. enm Y>e1i~r.n!;a c,tuht rOi!1l~ 10.1"!·

- [le:J1'1OC'I'OL~k.~uf" l;UII1 ue· ;m tr;mn ~i ci pc no.].

Nil U1IJ. I1IIII.Wlc, chl~at are ~ nlc!l~i<.q c~,ili. ,~)~~ce normele eccidellwle-

_ ])(!Q~atl'i ~e ~!1,?1 e~e"ile, in ~ilfl~a Ilw.. N..amIIlCN.m.chd d fi1ll.p:re§6cHnte... lmi bagpiiA'ioa~¢Le ilD. w~tl ,e!l!:u~stia a~ta. DU!IruilewJJ :mi-a aat (I s:cuttt. cu. .11l!l Irelimi..e $A. 111~ D~ oe $~~mi sl:lic· "lata? ~ B1iI DIU S'Ul1t~tru aJ§!! ceV!l!, hni scnptl., fLl~lncca il~('~e'! :~pre .... [mull Illil 'lIn.cru~ru, Progmmu r 1'r1CU se dmer1ioro;1:t.1. l!ltel'V!II] dil~ nms. S.e l!1viQre<tt.ii. Rel'~ ne ,cd de clinailntea dideriir. Nlil 1i1l~clcg m:: );-~ pCtrucli t A ~:ntetvenH Lm~ll d i nt~'c ~e IlIrl}ll ii mei'1 Ge'u de ~Ptlc!l, m m~ ~tmt ~nwJ'C'I:<lli de ';:Ol;1frliclcle l'Il~ruHte . Aqiol.l~r.~ Ia ~c~l'a pi;n!l,chlr'.1.

S.:;-hhnh~,r~a din - minle<L I~~~ Johnson ~~ .~xprim~ ~n'li I~les pritur-Q mih.',ir·c!! ,~gn;,~iYil~l{ii. V;M Ctlnl n cl'e~t'c din ~iOtl

nivelul adreaalinei din .~rmge. Eiitl} un fenomcn bnnul, PUc/i,~itoJ' priu monotonie. 'T{H~te conrtletcjc dintre oumenl, uprQl!Lpc toate, ail loot: tn ;wcCi~l fel, 0 fi}l';~' hD~ tl3ill. um~ .. trL de liCuc~'i:i ~ler0Qlilpe. Acest mecaUiM11, a flmc~ilo\llai ~i In p~i"'i PI~J g ru pu I'i I (If mari , Dice I a ii1i<Jl,rca dhbo;Aieicw 1],1.1 estc ~x.ccJ!ita,tl. Agr;:'siv;W,IC<li este, deei, chela problemel mele, Mllrind-o peste co~elc CUIIOl>cIH,c" !ilC<ld,'ij,ild-o IIII{I'-t!ll progil'am aleatorlu, voi I)Ui'C;il obti ne h!rOrmOllii il1edi~cl,

1 Uh istol'ia u In,lnIit nl! i ,UI exist.ll mari ilmaHi ",Ie 1rg,r'ell:ilJlil'l£if. Eitnii 1:n~regi iLl.!1 ri{L~l cxtcnn]n~h:, ~rnpll L~'lI1 inilin~ u fo~,l llrl'llml de tin ~,il' de rjlzim,'lliri, ASlfd, organj~melc ~oci~1.llt nu rlIm;l~ tlllIil'C ~j, nil );-t'"LII' d~zugJrclg~ll in enclave untonome, Man ~e Hh:humTri ~i teVllj'l~"C nil pOl fi. iliftiplUitc dcc~li de gnipilri nnmeroase.

]>.tce ,I e.<;I(C adu c 1IQ,ar~ de D1IQninfofI1HI(ic. de pficli '(mill. Un nnume Heruclh ,I ~CrH~; "IUilhoiu~ csie p~Jrintcle tutnror. regele uuuror; dMoriUI ~Ii i lmii

GEt'4EFlATORUIL OF: :r'lf;ALlTATE

------

nplir ze], .. hi i oumeni, pi: Uilli i tf racc~cI a ~ i, pc ~llli iii beri," Acest om a ~ll\elc~, rol u~ .rgrc· ~illjUliij, 'P,I,ti!:lIJ;,Il'la meu ,c~ .. tc ell mq mu i .DoI de:~,el'nI i n ,I even i • mente it~edi!,e. ~ob,i;iindu-'in~ de vcchile seheme de- cx:.ccru~re ~I l'J:s:r)'e.~lvi!,j/jj ~I m.HN::, Ti puri te de eonflicre .'IUU! l'iinitale. O:iimcnH ~UI constatut-o, utunci clllilld u,UI ~pu,~ d!. nu este nimic nulll sub Soare, iilr cine dorestc si\ 111- ~elcag~. peezentu] trebele s~ studleze !;recut!!!- All' Ilrl'l'Hil aceS'! !'i'f:lt .}liu lCiI CC ~"e :If.la in mm'3il~ milcidopedti aile lumli, r'o~ed ceca W (:1 IUI!I1IC$'C "iUCmode, fmograflci7!J", eil\lflJuu~ ~Iil'<w(l' I;~q:e pen ~,ru IIl:I ~ ~i:c ce'\I a cmlO(!lcut dear din ~~C:lLlI~i, C~PIl-' citateu memorlel lin-de Cs'~C PI"Lc;~ic 1l@liniita~,l UIlIlI t1i~'ire gcntHe lor ar putea spune dl !>lIDll un blak hole infcmm111ional. ,Ar ave:, dreprate, 'intr-o oareCali'C ma~urn. Deiinilia sr taeera ~:t! fie vtlhlbiUl Ul.Lmci dil1d s-ar 1m]' QH considerure illito;ltil'clc nUll.;:, modific,i1ril" operutc asu pl'a unor plhll ;mte.ll'i" Ci1ind u In ' '~Cli onut I'll aecst 'fel. UUil

fQIQsil l!lfonn.t\ii prealabilc, lc;1I1Jl tmprJ;..:lhii.. N'~i ~Llnt, dcd, 1.'111 zg.fin;:it, nil ;;ufllr de i!'I!(ldj'i,c_

- Do nmluIlc' Tn1Jl Santunu, ~~ tl~:e.~,i uau I di mre oaruen i ~ eel I.1I;ol,j i ntoresa hili d i hi IR 0 m i 1,1 i u, Un:i i IlIri~ti vin uic:i III a II nlcs pentru ,I ",iI ClmQ;I~IC, ,'ili,n ~QI. poela\i acea~l'r: ceh::bl,i'l.!le'i

Sall'[all:l osl.c un ghicitor ill ,e;1:r(i. A fost 1'Il:li nHil~; uni -~f,JL'tuil();,·atl impJniluluil B~lxt ul n-I~HL" l-am in.~l'lnm c;lp:tcimli -~IIPil'il:toill.Cnc-~ti, Pmllo~tkmil~ iui

-~·m~ dovodit bnn,(,'. l::a~m'l i-a

crescut repcde, l..-mH ~I tes pel1lHu c{~ I!;:q e iH11 om /)jz .ii' (I(, felu~ lui .. C:ornrIOfiu'iYWIHUi lui imprcv~ zi bil 'Iil i -,[~ (ltl"l!.~ <1'1"11 \i'l. .')i m.rl'i s~ rile j MlliClIi,ui de I1l inc, rell~el~ :>a pI'Othu:r. infolffiiJI1lii incdire, lmplfb;i~'ilmeil lui, dcpl~ca ell llIul.l Hletlhl. ParlorF!l;:mld~ ,L~{epWtc de mine 1111 sunr ncccsjblle o'l'i,CarLii ern, S tr<ll.lIl ~1H'i5:;;~lil ;11 pcrs03t~ I it;Llii csic 'ilirlpolil;,tn~" IXI,u I' etc, a l'i ~d ~i;]I'itllm:1 u i u atu i";li i%li'I ire ~{mni-

anticipalia

51

GffMEAATORU!L DE IFtEA~.nAliE

[l1ii'l em ,eel Upi,c pentru m!i~li. r1(r,tL'~ <;;,oulhcntiz;1 pc depiin ace~,l rapt, Sf~nt ,U)I'-I cn~jeslle IIlr~lI,~tllil,il -de ,'C;di':lll:e~ Qbiec~,~vlI" 001 tl~ en i i obi ~:rtl1i II e,~Lutll ~~ se 'l.(JlI.l)~ez.c l'eaii,ti\\iL A!i!i~tii. <ih!lllpo t r] '" i'ii"vQ r ~,a vP,f}I,elC real' ~un e~~, s- 0 0 bl ige' ,~a I ~ se ~ U'I)U n~, l,uu;;['1'irille'ic~e'Lti i[,I(.: lor ~rllr tlrCc~sUt ~0n~nl fucll~ie, Ek~ vln printre cckliLhe obiecte reate, I)Cm!!'tlr a"li ~ ~uhhLtlc j)e !!!tlM. Sanl;ll[~a erl.! m~ m~'~~1 !.II propl'uei ~alc c::dsn:nlc" I~nagina int1limrHtri rle-obi~lnlli.lt(i, rm!'lici,pa la ele, le ~ rlii,a. A ~lre] se Il;:;;_plk:!! falHilUI dl a pmc[~cilt ,-;cr¥c[()ri~ li~,If1I(lah'l. prec:unil ~i c!!rie:ra lui de dQv!~ m,u:t':i.(ml. [t(;la~h celebru lu un mQm~ll~dlat, irr' ~,Q~ ~~~i Jel POi~l){; n intl~rp[m[;u~ prcfcri[,1l<'! [I u'i :pentm a~~"ezi\ ub~ohllt'i., inlU'·,(,I pe:I'ioOlJd:~ i~,toricrL don~i[ll~ttrl elle liilrer"l[1 il!:a'I\~ ~~I turor vlcillor. Sp~"t;d~os(::bh,\tl de onnlc-ni i obi ~:nrui ~i. C~tliO cmllt;:'i, ~u vj,di~c~1fIIrL IH)~~l,~~fL .rb~'(}fm~l, i ~,m.l ianu I ;j hmlif d:! :lJ'irWdi ~~~, cpu ML ponte ~,~ [Ie fo~rte prod~!rcti ... iL 'Prac'lj C~iIld('!;"CC/ i:~!!m!'. c] ~I ()[J\i[I~~ll ~jiril'j; orjgjn~llc.

ii~ m~~~n.clHu!~ ime['\ii~! 1~1 i, m!;m, c;~uc i:mbr~It:~~, ular·Q m:.iI, de '~llugar" Po,l,tli purl.ill ~Ull:'Ig, leg~t inlr·O' coad!'i ~ublUnl. (khi[:i iU'i l>um, n(looi~nu~[i. de culori difcr~w, verde ~L respccuv. .. ~ba~tm. &.ore dczmnil,g:i£ ~aUi' in orll<.:e, f;,m:. ,11':1: o Mare de ~piril dCllui.natll de s,[mri~:r:rel,!h~' j]leg.~fiY''. Re~1I izcz. acest fapl~nrlii. ;:n!ld~l-i p'~"'Jme~ I'i i fj"io!og ieL ~11 ,I~cm.;:ine~, ~hH~LIlH ~U 1Il1~:i mtdl,i oarncL,i liccur,g i~~ed~ti~ lilI un e;uro~b:mu Q,~~eC1~I'e, S"!IIl,In,~ reaqim~em711 [i nVm':l>, Sc ,1lilndE~te en ~ltUrcil lui proflsU'i cNte ce\l ,L o:l'igil1,,11 ~,i tI:eb~li~e ,<,\OIvumUL

- M ai (kgw;J b-m ,un fO~l Gciebru. ilil'lrl ~pulrleo! r~m-[I englezii u:mpe(>~bi iii" Acum ~unlt tm orn ()bl~lluit TOI, mail pUlh~i ~~lI1t eei ca!'f~ ... i~ ~il mil cm~· ~~Ihc a~npl'1l v:iutO[I'll,hli IQ~, i[~ cm'ij,lld m~ mtrl va nil 1111 C~.~II.:.I nimc<ni"

Ntl Cli~[) ~~(cGm( de ce:~~ iil·

:ti'i.~li1p~at,e" Se gtmdc.::;tc lu 0 ~ ol!uli e pro~c ti c~.. 0 eve nUHl~ II p~r:1!~irc a t~rU? Nita, Se ~hurc foaNc. blne Uil[l'e· ~et.~~en~i R~,HIilii- 11 ie], :[nd~p:1:r~areu. rmr~n'~tu~ui de G~ lfIu-ldcnurj,e"u:it Ctl,n1ld [[,1 minle ii ap<J!r.e cmdinlul dizgrJ!uc. me u[n~rll'l'lbel abri:,~ vizi·~a [~ in,rroli:

~. Db~grl!l,ia illil1lperri~lm va de:I.'alljeazn? Va. .sh11:~i~j cumva ml'lelll!nlat?

Zlirllbeml[ .~ ~C ~tCil;:CQ~U!~Z~:

~ A, nu! Nu ~tllnl ,gcllm I[ de (.jIlL" Uu :;::hlcilOI 1n cl!ir[i de. laroL, C~.n~ ~;"i.!)'i pLlnrL nil i,!~tea Otll En~nc1 Nicu(){hulij, nrl! am OiGJI.[r~ rliu c\li¥~" ~e~~nl il)lrj.gHe poli6cfi, inipliiMu,lj aveu spiou ui hilL M:ie ~nl U cerea 1)J'Ono~!;i("L~ri. C~I H1 ~.,. ~;P'~I n ?,' ap'mnpc rUi Q'" <:01100.

- De ~iJ:dil.

_ M~~~~t\c!ba d~vr~ ... iitoml ~'()'I'I1i1'Qr. Al'ea in.doi,6~L Spumm di t()illit lilt ~lI!ll!rneu~i ~!i condlVCll, [,tl r ,~Hll a[~i;~ ~,CUI ul 1j n~! ponte ~!'i drl rl'l:Z-e,

- ~i e11; i~. m~:pu.ltd~~i·!

- Dep,~ !~de CC lint s pu i~ca

[EnlinLIUM ill. acell,'IlIoI11CIU.

S - rL ref crit ~ a m 'I I~C r,t\rr. nlci-o (!In0f.i~, dopml:!'iJ ar 'Fi (()~t verba de~pre un !\fi.lllui !'O" 'oarocare.

intr'ildcv~r. U~·al'tiI fol:o:;][. de d pcll'tnl a oOimplicil e"'()~lIth]:e din Romlnlu. Mec;;:mt~'IlHI~ iii f~~~oljollal 0 l}CJfio~d~~dl}';{ui die ~tl!1!ll:i.

- Detin!B(;~iili di em Enht,,~e.!'r U inueb. P'o~_~e ca dUIIln~,wQas,u'~ ~m~i" P\if ~i ~iurplu, ili~pirul.

M~ pr~ "e~te ~i ~ti1l ~i .;; I;~~.ill<~ ]no(;:~ dinl'C~p,. Omd:il i ~ Luil~ pI: ~lp9k:. ~nilj nti fltllHt'IJ~ de unduiriic ~llli'Iui !):ilupe. OchH lui ~~~m .rirNdlwn.ri~ A~"gilnd(!.'lcl~p~Ul

,_ NUl", ~IPlm(\ A~;a (lev!! 1m se pomc,

- De -001 [::x~!o;~il ciiLimrL

~ fh!ctl!a!~i~e. N~~ ~,e POl expHcn. Ciil1illV<L al['B: un dar. De gJ~kltou'. si'l Z:I cem. PtlfLtc, 5{[. ]:1 p'i!ardirt,. Dar 1Nlm ~uzirl 'C~ \i'~r-

tu!il:e de ghidtw ~~~ apar~ ~n -5:~ (n~purit COl Il ~~~G crize de fell' m<lti~li'Il,

N':mH J'u,CU! nimlic pemm co] oame n i i ~ti nfll e de ex isten til me .. , A <IVlIt lee u~~ fCI'IIOI~l{}[ll ~poutlln, inexp! k<~"n, Ci neva a "~I)U,~ rmr- 0 :d .nmlu!'.I~ Il'ICU: :~i apo~ to't:! s-au l'I1olipSliL AC::lWl EI1it~.~llte~1 f~tce psrte d~ II pei~jjjilil c{lI.~di, .... n ul Rtlln~nicii. Dle~p~e il'flinese \lorbc.1Ec fildl amob'e. S'um tn1r 1~ufdt! muezcu hi! ualiz~L Inlier."cn~ii!c mela in viet~ie ~ Or !i Ill- i hnpt(i~ jQlje.~iz.":i" Ii se pur i'lrr'ew1i, Cam tot ~~a judccnu 'OOIJle!l ii di u ,urric;liIut<r:tea grecoIm.i~lin" ZeiU !Olr c:n~u c(!I!I~~derali un fel de seme<i~i lIi i(l'.(k~lati cu plu.eri l1lIul[rrmi nmri. lmeh~ d,~~*,t:i Il.c'c~ttm ~ilil,li,lId de ~fcn~ ~U pil':J:llbliltILn~;Ju1 ~ II L RO!ll:i'i[ ~i rom~uui .l:lIl reaqiQ~l,lt in aceM fel ~,i fii!ldcil rCl.'iledl"i un ~tf~tt. psi[h{lII):gic 'OO!1'lu.n, foru~m di'uu-ml, j1Ln¢rm uc :''lJj]U~II)~lII ;]1 f<l~lililf:f,[H. C!lIl'Vie~!lIrirna 101" pO::.d.e fir :!iii nst-

f-el cxplkmtt. Aptlri~,a . tlu·

d;are~~ 'oollceplu~ ul <die au

fost illl ~o ~i te de 0 rc.IH:u~iI'C' ;J seu,fimemulm' de r1.~grijor.jreltJ'n;~ OCUj\MfC, Oarncui ~ ~u g3.~H [) expl ip.I,i,e CQlfflrc;lCHi pel1H~[ roare 1(I()I1L1rrj.~c ,dc:zFJ[;rtmbilc {;fI!l.'Gl~ ~e i1Hiiml~I:<1.~1 "

M;i illtG~e~[ltt ClUI'I I!'l'loerr' S.ail'l!~IUn(~ rnc~lIjclc UTlcic" n rebi:

_, C~I:~n .w'eau lee cont:ac· ~ele'l A~~,l, de:r;l.g'J~·. <ld'mi~;'u~d! c~ toori~1 dlillTHleliVOlllilm este ;ltiev:i1-I'~ltr!,

S~m,m... [p<ln:lii 1I1f I'i <J!i!~.eptf~t ~il '\!()libcti~Ct\ de~pre a~WL, V oce~ lui de QQl 1 n)p~lbil M! ~ch~ !ntol C['l[[~~t~rt ,el! ni."dllil adrenali[nei ~i cre~lc. La fet vitcza dc(;ircu~iI~ie aimpuislIl'ilor illtlrcicr. 'fii1ie~tiCIo u~Qa!'li C1~1'o#,e. Sp-lme;

- M~I~ lfn~tlu nntl ;i;hl1l~ealn, ~[liitb!tW[[ de octUdlil flit.. c a ,'ii cum IIlr! ~ ·ar fi urc~U, pe nc~~· ~:CIl'WIC~e',f!~je~"iUlm. Cllrvl u:~e~ e "!,II pm. uemuc ac~mJi. OOIliZ.t~k~, Aro~, pur ~i :-;implu, m~. ti'e,·, l-Cil:ll! v<l!fbil!l~.t Cu \'intel~ lifilli ~i

1111 erau 1li,e In~I~, r"hnl'n~ do., nmjfL f:tlpt~ II d, ~r~nl !wmipu~at Sil'lil~,CIT!1l Enid dcgruba () hlWII~lli rel;fLII~~t~ !ll~l.

- P'C:Iil~ru cc?

- ~~lundeiletll f~se#ern eel alc.,>,

h~ I'CIC,~P~~,~ ,"'a/mut COllt~m!~l ell gla~ull Ini o:bl~n:uit (:ted c~ ~fC\U'm. este h'Ol!iC'. ExI,.'tt,m, .Illi~~~ iu{lid~ f~zuoIIQgic(:, Ace:.~,te~ tlpHI" a~.Llitci cllm~ OII'lU II Ir3i~l:';: o <lliw,llin~ i nteriQ~JI'i!i, tt~ 11eg::.lrc.

Zice: -

- D!Mig~ir. t<lWJ. ;!\1ca {) nN:! ~)mC!:icrL, Mll trezenm I~',m$f()ITII.tl[ 'rnlr- tm perMln,~lj dctmgedILc,. J'I,J u Cn! [Q;Cim~li pegll:>tul ffiC:U.

~ De ce'~

~ PH ndcll <!I!1l fo~t irU(llde,~· ~1Il,:)l. UIIl Ollil necil:roinei,O!i.

- iu ti!. ~eJ:ls'!

- N'u m-am illdtillml nid

~mel diYh]i~rLl~. D'll:;~ ILC!~ WUI m~ alegea, rn~,gnt~'1;'! dl" vr1iond -nevl.'ilnd, de\f\cnc;'hllll U n crecll~ntiOI~, De ii1n"lfel, sil1l1e~m ill nl~ ne unl fel de:: evlavie, [1'1'11 cl"~iIIIlPQ~ibil ,,~ m~, oiPU!'l,~ ~(er(;anj" ~fi fj u del~l:!ifn, dar uu reu~e'HI1I pe dcpli.l1I" Ern ea 0' be:~ic" Sau Q ,~h~mJonar~. Nu nea,)rnr.l~t n.cpl~cum.

- ~il a.cUlm?

- LLWU fi.l e s- all! sch i Illi b'~il.

E:.l1mmcn Il:IHlIi mal dii Ulki-o a! e n ~i e. Le t rHl]~~m i te ~lIle~ ~je. ~llQT,~" p:r-orn..bu],

- Dl1[J~ cele spusc mai 'i"lla'i!lte, ~iu!otOa aceasta ~L· ! 1~t)l] i ~!I. viii CDIWifl3., V".lt~t ruei.lpi1:l;al mIWiWmlti,.

Se, uilll p.tJIl7j ~ 13 m.ine. Asia t§i bate. j~ de mme: .. i:n defi!!iliv. ]Hl .m~. dc:rall:lje.r21lt U.1!I~i adevll:i:a'l practi'Cant al iroDi~i tteblrie sl-.iplacli . ~i~d e'l t(:!~I,W~i i).n~ ., Spti.l~e. z[l!tIillbind abia. vh~.lili~:

- i!fltr~ud!cvitr. Am lrede",e~i~ II tlii.!'IQtli In, Ntll ec~tc ['l"in" [)!I1~I., dll pli cum ~ti I" de ~.~ bl ne i:l. rl1:u cste mil.' !'lIth1 rCtul~om~bi I de.cM i n"'er~. - e!'ip.iiila~elll un a~n1 nl:iit g!l~t Ipemru ,.. gr.IUldollru, Acurn m -am lecu~ ~,

S'~~.tll<lrn ~ e~:te tI n mn i !ltd i~

[i.em. Nu ~i I!)cni:lil. Iri!tcHg_c.nla C'.Me PQtrilvuiclli ~elli~tI~ll 0 ae Q are ,cOInblnll ekllte.niC cnrrloo(;utc de orlclne tutr-un mod nrpid .o;a~!l~i i ngenio.s" Geni 1I i scoate eeva din m,lIJ!')cil' ,~il am It~I;I~C; igldr.'!i:meillil..... Cu u !fICOI}i! COI~\~I~t Ggn{Wll!1t. Intdl,gcnl;JOOllCC ~termt .. !e inlek,(; ~.lIa Til. ~iE~tc un ~l'ad(lx, r~p!~~lc~~ lqnii @>!imcn'~ ~13!Cli:l~ i uu tlIF~I~~ !l1a!UI"<1 j):Jr~.~ dOX:.iNl <L U n i "cl'~nlllj i ]1 tildk5 io oehii m:ci. ctl,lbthr~. "'OIn rnl~, (mwe:r.'ia, IJ n om i:llu~ligenl n~~ lliteleg(:, de f.lj)t, pl~mdox;~~, dI~l" ~ilmqlread ell l-a p.I:,icclm!. D:o.nr un getl1u ~ Us 1111 u n om p,m~~ In~,n~e~c d folo~,e;J:>d'l pmntlt):rad en 1191'm"llh*. Primul, fii i:!fIdei! H~, plilfl!Hll<I;, a ~ doi le,~, perm:n CrL niei m~.C:IF nu iii. Ul.CcrC:-ill 'I~'l., !Klt,'t;Jtind p~~'~d:Ol'i:(1 ~ Ce;I"OI la indom(lillft, prilllitrril- nl~c. COAteI'M;"

Ami m~vok do un ,&enitu. fie ti <.II .lifulm', Doar el va reu~i ~.ili l:mJ "'c~'l';CZCIUcI1Luri'l:entiil de IlliHU~.[" il1cf~i 1,;anti! fLit(m <Ie i,n.ror· il:mFi ~i'i ·cu'e<~~J in ~)Iod ,~cmn;· ficativ,

2· i ..... ~. ~." !I,e .. c. LI[.Jl~ :l.C .. e. srel .. ' ~.l"ir.i e1:l~~.1i ~1:1uIHl creiers

__ "i,nwre.~~,niC, l'J1'oduci'i-

to<~n:: dc~nforlna~ii nu !IlN~I'OO!;~C,. Pm ~ii ~:peJ.e:i) la ele, Mi>::m'ea epod 101 _e~le, ell Wi.ci Hi", ,(:j ur m~ eseluss. Imr-un mod llel'I*Ii?"~ pentru mllnen~, iil~di\1 uzi ItriJI:il~l,ll ili perioade i ~lO.rkc rdl fed te pol o()e~i,~'~' [acHe prnd!'Gu~,~ i~iue ~rei~rek vi u]or~i mQJ.l~ lor. A~,~ ce""~,,,,e i;nitfhil1(pm n~l IltlmtiJl priT! i nt'crmecl~ II1II ('Ii I ul.ri i ~,cri ~,e ~i

"'Qrb'ite. .

s.1%""~ !1I]ca de 1.i,fomwtiI1 ~!' PU[QI f~ w~ti'lrn>ClllU! Wi lru ~em!m:l ~i vi:!loni!ri, .s:au!~i priu ~OOI'~~.fI~ vi:rUl,:lle,conoopme de Q,LIIM"~li pe:nh'~1 :'l cl""e distm P!lnl~hllh~lili1 im 1I'I1!1~.1! h:mr,gim1lic'. d,~r mrooru iliMic:>c Ire.~tI i l~\il'lle a ~tQ:I' hunt Aceslre~ ,~unt nn~IH tnai, com· p!lexe d~cfit l§i filc-h.ipuie cxune~ m.ii. Tmu~i, dHre ... ~, c"l)n,~~ruqii im~r~imJ~ r,!:n~i po~ fi uti~c,

in Rmn£\l~i~ al~ilor 1991· 200~J ,~,mivc;ri.,lli c:fl~iva ,oamenil Ilme~~~tl!i de ",i'u~oli'l~' lilriil lor, Uni:i. d~ 1l11'C el f()lo.'<e<~c ~'tm!lQ-

liifi de tip ~tij n\if'~(), '" 'Cc~lIg

II\ i'm"g,im~ie. A''''~lia mUin1i"

iiten'li, sunt mai ales persoll;ne can) CWlO~{:, H ill b.~ ~mg.l'e7..ri ~.~ foctllZ~ nn complex de. i nfefi.Q~·~~,llte CliIH[ijr~ m. Ei .~ufl3'.r!!" penrru lip~a dci'mpol'~;lt"ll1i pc plan mondiu la IU Inbi i lor mrrtcr;ne. Pi'dertL ~r~ fi.e scrii ~0I1 :Ull~r~e~[I~i sau euglczL Teeretle, OCl!lllllllIU';e"l Ie eae acec. ... i:bila, Ei f!OI. ~'i 1!p1"OfUllde~;e eng,le1'.a/~mcric'm.lHI ~i ~'O fQlo~e11i,~c~ in scrls, Pt~c~~c, M).llllitu~ ~s~einel'ilde'1I!it Llreratura, :I~~a cum ~(:' face aruuci, t'ruil iprogmmct:ll:,pilbilC dc jra"~!cer~ ml;tn~f~le. nu I e rml~c,~tc dlcd~~ v()rni!QII'iJtol' I~,nhd. C~I,~<II"e alnOf diu, RQmfmi a se pO~H~ i! .. ~(.,rI;4 tlll Iii IHb'L cnglicz;lr!<!mcric;nlla. dar ilinbt1.lriil~e~h~ i:uaillll,L; de-u o Plltca r()lo«;~ On'kil~, Pe de Olhlt - P'Wrlc. rextclc ill ~i rob" rull'll1Ullllill' ·I,ntcr<:~ca:dt (tdiUlr~1 e ~i I-:>cri o(~icc!e,. ROi!"l<ih~ i!Q~· le ~',~,- 1I1anc sil. I'acl di.lI. scris 0 ginnuasti d. tilt: int:rclincr,(: a crei erei ow, am~Jfin{jilc-~~ do6nta. de .:rL pltlb ~h::'L S.m ~ rL l'eJnll1i~c.. pur,n 1~CC!e~~ ~ a Ipro f.~~ i ona iii zare, cl n1mn,iii h:l {Immori~~l'IlIll pe:rpel'liUI, Un ~i {I ~l'!llre ei i!1ce{Li'C~1 uu S~"J}Mmllm: de d,is"~fa!'(;)< • .'i~.il~Hila~i". pc.mfu HlCnLli, lnrervtnc asrtcl un n~eC"!l ism p~jhdl~1'gic de' ue'il]lele~ lPell~nGllili IIle, dall: ex:pJ ie1~l de est~ick~li. Din dilOpm~'C ~au din,t]t~ ~Iloti"e p~~hke. tlmii :l'Crli'u l()ltl ~il carli li~Ltl llJ.Xtc. ~cmte dc..~I)re vlHorlil RomfLn~ci,~l~" em'll iI vcdc fi r;:c,are.. U nel e tcx.te Mmt pre:l1fwnditolii. Nu tQate ~:um p~l M ~calc- i.e cite~c;: lj~ pc ~I e Ir~lIlim~e ill ,lnm~t1~-:eri~. CM~idcJ.r en ~miil .0 ~L!r.~~ <1(;"; inFOl'\l.ll:l\ii i laedi~e.

T'Cl()if(:lic, Icxtcllr: litenlre ~L~ t:I'etuni ~I,t'i-mi ,~a!isfm;a r(:Mu'mm. ri~~~·1 i,c. mi ~e 1in~.ilnllpl:tt a~:l" Am n:e\\'Qk d,: I'apl,c l]e~f(!JCute in IJ~'!lml re'\~llr.ti;i obicc~.ivc. Scei,<!,!'jil ficti \Ie po~ sr. Co~~llllll· ie,sc ~i ,~h]gflr, pOI'ni.ud ,jc b

53

Gt:NEBA.lORIJL IDE IREALITATE

dane 1'C(lIc ~UIH i mite llin,c~il"li.

$Qlu£ia e ... Ie sil .. t~bijle;:c 0 l~gn'Lll IT! inure .~cL·n ilm; i din trecut ~i L"l'::.Iliti,lle de :u;rJ. AII1 douii \';wi ante, Prim:l, sl'i-i snndez, ITit'J C!I el s-o ~li,c. A dQlm, .~'i'i meJ;g' illl pEri()~~da i:t~pccti vii ~i j;'ff nuT im,pb' dun idc:ii I e lor uescrlse, Ace~1i oanumi Slim i l:npuc\l'i ~H:l'i n. iL'i creierele lor se <lfI!! !i'(~CII'lri i l<'III1Jrim;ll!mtf'e. Ul!liiI dlmre ei ~cri~1 mLrl, pUllin inrero~ an! d edLt :gtLil(les(). Aceai>ta ~1;.IIorl D.!ii. unci prc~iulli a Iillcnt,di.· l~l~i!or. Ei ~in COIn de preferi n ~"I.(: ·cd i !o.r ~ iQ r ~\ cHi lo,j lor. I mll:L~ ilwli.!· le este, dlUpa. cum :':[l!!!Ica mULl c1i.ntm ci, ca 1111 ca~ dresat, incapabil ~~ mai alcrgc libel'; In di~qii di.elM':. de im,pim[i<l iii O:l1ilClliiil IIi"

Mii in~ere~e~rla un gmp d,.~ OL\mCI,i rclau~... tinerl, care seelalil.C:lzii iteml de u ~efie ficthmi. Ac~i()lle<H_~ e'l un gmp de 'cooP!l<1ildo" I~ll'll L1~ in spetele fi'OIl' tn ~ui heCrtlf. A,,,lfel :i -;I c .. r.)Ci!e:ri~ ziu 'lin aaume VOicUI BllIgnri'LI. H{:",~qH:iLlUl 'm~J:1cl i lIores[c (I eurte -.;iudolll1: MOQoccnhlUl'i pe

oopcrii~1II1 LNIliTn ii. in CH" i.stari'l ~m1:mi t.l'i~i i este ·1.·e.~CI'i d. 3m:::cpl'iud d i III A unchuute, 0 aeroule. ROll1lil1iu. nlllnll-il pc atllll(;i 1~ on'lt1 Lli'l, ml esre In.CI\~i on uti!, (I.U' cirjtorul presupuue c~ e..~lG ~l)lidm-ricrl' de'~:li.nlll gemlOnd .11 pl.~l'lelel. Al.uor.ii sunt hlV~I~livi.. Ult ."ie.nm ;I~ eb~I~~~i'~'ii lntelectuale CSf,C',1btllldcnVI substanLi"clor no], im'r.utllrlC" ~'li'U en p~ihoJ o'gi i ~§i ~iJl pun p.;M;ielli~ii 111 u~sHlI de product i:vi lalc le:dcalii'l. • 1111151'111 de cuvinte rosthe Dilfr·o :111 Ltmi.i!'~ pcriQ<.Ia.ili d(l ~~ Ulp e.~ite direct P"opmlional en 'l'j~~cl!iUI.'~1 iilllcl~'licL 'Pc 1IiItl.~~lIdi ce omrlll: irminlc1wJi 'in V=lf.~lii. pelfuOrilll,mtdr. ~cl1(l.

Rebel; i. 1'IIlIIlili ~i rOlruplirl Rebemor, l';1I;d (J Imllc, CU IOlli! dl~oo,cbil~ frl~l dc cea. a liimpu· !LIt 101'. Dc CC Ill! hNll Uul'!) suge:;;IiHc ¥i IH!~ l~ L!~Qdtlce mo· daricu;l:'~ ~i' :-"'I~.~ul cll.lor vM;He dt cf? I'!t:£rtlll 101C IlI.ancu.~lr nU-1ll i c.~h' ,j,uclJs'i bU. N ·;nt~ ! a di~ po-

llt~e dcc.fit ,~paliul geogr:anc all Rominiei de astilzi I~ebdiil imi vor da, rLirll s-o ~lJ,c. schema de dezvol~Fe. G~nditlri.lc ler se vor U':II11::>[orma iii rellJh,lle obieclivm ..

Am dcvcnil un flll1, gUll 'ill~ preocupat p£ln~. 1a obsesie de l.iH~I·!lHmi. Rebclilor. II i;UIlOSC pe Seba~liillll .1>.. Com. mcdfi.c, 35. Sil'!lu ~el. lin pr(ilfil ~Hlic ~i i llIelecw all l\ 'cmrU'lr~tor el! <II lui. Stint U:f1 medic r~iM<I~nll, vCUil hi BncUlre~ti din pH]rViIiCic., de Iii :Br!il:!ioy. M1i. afIl' i:ml'-llll coneedlu !lIWdic~~1. prchmgir, nn unna unui tic:<:.uae.nrtde rl1:~i!l~, Alii ~o.it III Capilam penu'll a·11 elm oeste pc cei d i III G rupul Rebel i 10[. le ~lill Ih • .HllJ,nil:nI' me: 1:'illiemlUr,i,l, poi. li:J ofer ci .. ·tate lungi. Un mll.Qr nu rezi...rll hL usemeueu [1'~'Qbe de prefcI;intit

Su,nt n~' i :rn y,liLrstri de·cut S.cb:iLsthln A. O.lI'U ell ~ 5 <Inn, dar (!oe~t aspect bin CQ!n.eazLl. pre.1 mlll(. Com '!nil p'l'i v e~l.e Cl'l pc 111111 ooltg de ge!leml'h~.

Spre deosebirc de eolegu 1111 de grup IIt~mr, Corn "'01,'· be~te curcm cL,giez;lI. A 1Invatat..o lin ccpunrle, Ccilalti aU bt~~le ctmiO,~liflte de cnglezll. d~l:r nu ~c pol. 1n~!t~tH'<I ouel. Acc"t a.~pect n ~~'.'In~for,m1l. i.i111 r-un I ider t!lll<llli III ltCccph.U ..

- SpmW-:.mi po nUUW;, U1SDS't. illlr-·,~e"'!ir., mm 5n ("~ .. ml. dur flU ne dC8P;QtI:C. 4) gellCr:JtiC.

- Bil~e, ziee,

Mrq p:fi~l('; curios. Duptl 00 i-:il'i'l recital ~lIng.i p'lsajedin ·('1II1Ii le lui, 1li'i3 cO!I,~i c.lerti. Ilill fel de nio.n~~ft~ .... r~~1Xdrlc ..

- Ai 0 Jllcm.ori.o fOlogrllfictli. 8C pare, cunti'IIUn el. fi;~li prilmul de rCh.1i~ i'l!>t~~, ·pe<ll.lru II.lD~ill'C; N~am l'l"lIti c:unONcli'i pe~'~oJJlal ll.n HiiiCIII i!IICI'. ins . D~ IISta: este mali deg[@jb~ ~n defect. M~mor.ia e:xlraoWimari!. s.caile *asd.c Cl'J!:aF tiv.itatea. Respecl:i.vli!llll. 1IIli1I Q.I :miativ sciizllt. :E:jtl ,Ii cam b~~ trb. De tapt, nici. leu $lnIs:um lUI snn~ pea ~~.

- Am .t)1l ce ..... ; ~prln .~(,\ln,

De f:tJ?1.. IHL11e niel-o importal'i(a. - r ~i apri m:li3 0 ill;3rii ell mi~c..~ri rapide. - Vlrei ~li. vii 1.1 0 ~(j.djlll;a de-a 1l(),(l~lIra? Ln 0 1Iuf'Ll.ni reo ,ldldi?

- A~ n fo a ne bueuros, Cred lin bl'aim;~O(H"m.·ing. iar vel l!'IlI int'eJ',el;al~ nlullt.

))i ae, Cred cit nirmeni n-o i~. ~ opu~nlt.

- POI ~a ~i p:m~cip la (liisCHI,ii?

D<l, evident

- iE~ii UI1.iilH~t!lm~ gl'\upului. ml'?'

Le-am tll1miitrit di~w.' ~djll~e. ·dm' tlHlm i'llrm in minti,lc lOT ..

- 0.., ~.PIIIUl 'Iarl\' sIt dC<t VIClm scmn de mh;;.m}. De 'Illide .~tiD?

- A n~. mC~1 t ni,~t.e deduc!i i, Alb COUlrp",·,I! texteje VOfq~'~re; Ai ~l.Qf~d(l lider,

- Nil cred, :13 ~Mkii fI"l ~ :lUI· mi r[:l PB:I\tI111 di \i'01'be!:C en~!BlH. Alita at fi (}Xp]icati<!.

- 0 !ia'lII'Il ilrllti ~i bancu 'io'01~~[ri! (~ ide:i 'J

- De ce nu? Doar n-o ~i:I ttl itpm:i de scrls,

In IrcaHI::olte.. ~e ell nOISe ide:~lc.

U nel_e d i utrc el C <if pI! tea fi deZyolit'lii.c 0111 ~cllsu:1 dorit de nilil1~. Zimbesc:

- B i nein!el eli eli nu M)I inlcre~~z!t Clo:!!.!' (i:imolmic,1 voaslr:1!. i m~ll1:cmam. Ce ,~.e, petrece i~ ereiere,

La ~ec.lilltOi de br..lil'islovmillig mil com'port' Illode,r;l, i mrfiiid 'ill m'lInl unul <l.I]HllQr fCrtcnf ~i oarc.CIJI'II complC'71M. Ii irnterL pe loti C~. ~i cum IIr fn Illi~te mue~lri i Q 6 1j lerl!lll d U. C'Oi1l'lPQrli~menull'l 'meu 1'6 f~ce pMcc,e,

i~eilli<:.eil ,LClOSt rap!.. .

Se yorbqtc de~pre 'iIlMJ n· d CI1iQH Itll DUl1me2:ll:ti" A ccJui er~1lill.

- :8.~I~. 1m CO[lcqlt !"eMri.tHv. ~piute Michael Haufica, UIII mil b ",reo paln'zc~i ·dc mIt, ro'~I·!.e agr"e~iv ~i welni:li dilll ,lCe.J>1 mOliiv dClwebut de politicos. DilC.~ tine dll (iii, omul; I';crii·

toru I, m! pOlitIC ~ [;I ~ e de~f:~~o~g'e:,E~t~ p~:t<l~l"~l de d~feri.~e Ob~l.:lodl'i> morale ~i ~s~hi;;:e.

~ ~'n .schill!l!>, i~1~ervine [)"Ill'~ l ... m~e:!:ilC·\~, pei'm ~te e ~u.!ned!~nile doe v~i'bthl ni pc ~e~l:l,a fle'g!M L A~ltcl • devine un oollcepl fOWilte bogut, N,cgart~~ 11 u sc pou M: e.;!)~rcj,t1! III mod p!\QI~ fk:, d(lcfil. d<lcm ate iH~ obi eet hnlpmtan!. De c):;coJl'iplu. n.eg1l:rea rel igica,,~ este mult n'I,l] rer!iI:~ (JI.N:~~ ()C~. SQciH~ -pel ~lic1i. Rc:\!'ollt~ de tip j'CJ] ig.io.~ elite Ce~\ liil:1U ;mte:Mkit

.1 vaaesc ul esre III n rock er, afl.id. Q per~oa n,~ P:i:cu(;u,,~HI p{~ till b ohsesle de IHI ["H!m ~t M de nwZli,cll vooait-illiMrUHlcn!u~it E] scrie, in tOhlbQJ:;ln~ cm,I.e\ia dtrlidcNiPru swill ale IIHIzlcll pop·roc.lLRockcr~ i N~ml nil~te rebel i pri n e,'!;,ccJ.I ell~t'L Ei J:::l h,=ul-,>f,onml pJ'cre.rili1lel~ n:mzicalc in f~;wmll de \!'i:,;(t~, TOOrcli· cieni i to. vorbese Je..~pre eonIr .. rcu iitirti, intel~tlNli, '~.~1 ~1I1 prorest ~i:-1~,G:nl\~U'~zlll innIPCHi'iv<I cu~III ,Ii ;u't~ ~t tee ~ i eh ~a!'~I, \l~tl eriler d'eciviUll<litie. Thl sens ~.~lrg, <t(hl1~!W die m~jior~!.;!!.¢:.i, Q,~rmmj 101" ~i de trJd.~!ie, Smn !ili~IC i:ool~o· cla~tL Neg.rre.~ ~i rcbllfhme1i h: ~tnlcti~r~nza p~ihimlL Revolra le comaUllline~-z11J ce-!e Illilai sn!:i mc cQunpon.tmte de pel:;~o"

nahU!\ii. .

- A i drepnl~e, ~PIlIlC ~.onlill [h.rWHI, un lrll1t!l: ell QchelaJ:L p:rcocupat (Ie gra!lca 1:'Ca ~! l~U,iiJ p,e cOin p u tc.r ~ i de jHJc:rnt ura a\!,1mgarclhUi ... Almlll::i ci'il.ul ~,~ rBf-crm la d~".i nirure, negmet! :n:~~te uu U'C-!ll'U, illl~CI'.i.1;W" FaYQnlibul o~cJ!ilui "",,~ist, Ctlnd I]e,gi divilllu· IM.e~~. te !\um~i ilirlpm~m~!. d<lf til tl0chl~i tn fnlP tH: ~n friC'{I., B:!;~e '0 ~Inne~,¢ spil"il favQmb,j Ill.

Ridic, amid. doula deg~te. Sr,1:lH;\:LI an A. Com 1ini face ~enm ,~n vorooso, Spun:

- Ti,l:tlfilisnm I n ~'Cilpi.lmt pe· r.uooic 1ini,Slor.h'l mrel:(}f ~i a Ul~'mn;1 ra lor" ],]lIQc.m~icul1l; ~~ ~ani:i dill lIl,itol.Qgia gre,wil ~"aUI rn);{:~i'· ion 1impo'tfiva reiior.~1rli~di aLi

devenit rebeli, Rezuhlltek, .HI fos:t LUlooril exccp~ioJl.~,~~, Un ex- 01W1ipl uesre Beethove:!l,$i al!~i, desigur.

- Pi~c(lr,e epQCn e...,tc ~lnk'l'L, spune Don Simorl-

C~.l du~~i'C: ~c;.:(MIi; illi ,Ii'J'i·m' prticm: pCi~.lnl fdud elm; ,~:q}rli. J:I1ml l!g~'e,~i",.i(11(;e:~ ..

- A~i~ "ec~te" recu nO<~le CQi.-n.

Acuun,. die ,exe.rnp!u.iOll1il a :lj tI fl.~ b paWXl.l1ril. ill t recur, .I uc ru ri ~ e Ullllwg,e:m lilai rn(:Cl, inlrsIM,r,ea este cum I)O'HC n pri n~i'iJ ill Ii lerlltul"4'!i - a,oe~:tsHi v~~ellt

-~J,n:.lo~l1 l, i nItryl nc ! vuaescn, WtIilprO\iiza~ia 'Wnmelidt Mnzlcr~ rock o exp,rimlt Cum 11~" :ltillgi fr~nelim. in I iH~I'JIJmr~'!

- E~te 0 che~thme de soriiIlur~, SP'IIIHl Baiilum. Trcbuie adapt<1!lrL. F(Jrl:lil\I~I:'.h1ielllPli(:llJ;,

- De r~lp~" spun. BlenH,nw .relm ie s~ .renlm~c III C~I 1i1i~!i~L luc~u ilp,~re!:lt im pOl'iibi l,

VHt{l'ri\k~ pl al1C'~,~i" !<1}~IIlIC Com, A fo..~t de a!m.c<l ori illl1<Lghlill ~,i, IIOtl~~~ 'Vari~il~de po~.ioi le rxlreij ~e- 11,~!l1iU ~t)C.:':c, t~ lee s~ :ill 1imp,H~im:z.e.

- CUiln', 1iI.Ufocb"

- 11~~[) un fem}IUe~i de pru.

Hferare, ~p'llne I ... ~nl;t<cn, MullilmeiiL !;,CeD,OlriUol:' nasc lOt mal nmille ro.~ ii0il11~~~ d~ cmllhilll[lIrt:..

Are dlCcp~al(l, "ifG::l:l 1~li pootu fi det:n!)~~!!'atlL m'~memat~c.

- Existl!. klU!~i Ilin ~ell~,i mrC~~l de ll(m~ultul:Jili~. ~p\lnc Com. II Ittalllll ell lQ\ u L Nil nil Irl:ai ca ~cdilOd. danilnali ~.i?I IrlH1~~dI Flltr-Q l~u!lle oJ:t~ll ~i d~spr<e~ll. i,lOllre;, Ch uar ~i c,~ prOlc.~talnl'L S;lJ,l negato.d, (,lUll: vile piu.oe Illfli, ~"!lUh" Lu i.1iI il0 t:Oll~tllLl,iic de 'itO! rLlmiin ~cri~e pe lJil~!e h~riI.i~ sau [nnl,a.g!l:i:~nale in nWllwril~ a~c c'l~culalOmel,or fm:ll'>Er~,

- N~I ~1Imeil oameni poH" lid, ,~pun. Ntll Pll:l'eli ~3 i nfl ~Ienl~.~~t Imll~a olbiecl~iYa. Smn iimimle nqi~IIIlH, dinwtdc,ml1a.

MeJic\ll~ ~~i 'lpri.nde [I Itjgm'iL ell ge.:;:i~IIL·ile ilq i :mp~de. dCl cl~ i-

mrg e;.;peJi~i'l'" frii~ m~ll~ n HuwI:llg~nduri dispurate, Spunc, pentru pn,nHL >mllm C'i:i,wm:

-Poate d'i incerd:ri le "OO~· tre de :.I !~c J"r!CQ:I\da l,~ Ili~~j',tmr<l lIIi11Cl'kllll.~ "i'i·a~l epuizat I)o~ibi:l.ill~lHe" Po<tte cilih'ClJiui.} ~l'i ue g:ttlll'lilll la. ceVil rom rll~e.vc.

Nt! ilimi vo:rb~li!l 1"~~m~U!L Nii se '11''' v.imd.e.. Pc cine i1 i.I!rer~ se:rWi, v'titorul RQmfu!l<}i.1 Ims~ ll!;! ~I!iQbi;m, illr' 1i10t .s'UlJ~em victirncle ]iUI.. RJev'0i1:a Ii'IOI!iS~ :mcl!ude~i dillperaroa d~ ;'I llI.e fi! nlis,cllt w.mtDi, de a. trl!:i ~3 B~c1ilre~ti, ]!ail Sa!11 :Plo1e~ti ,~i llIu[a lo~ A[!g~les.. AtU:!lici .• c1!ttlJ7 NoiiD.cer..¢:h!l tQcm:aisli. i~lrn diD. oondip:a de ro.lllfull ~i ~!i De &incro:lli7lim, [a w.nali:I9!lCa mQRdiii'!l~.

~merv i~", 811fic1'Cin~ de exiwm,.

Jl<ln~n! a nu p;11'C'~ prca J'udhlf::mq:

- M !irii seri ilOd 1Ui f(}~o~~ I I hr" bii lc lor meterne. E.xceil! ii le ~III n~ ncglijabi le, Bxj~t~ un ge" !I~tl all Hnl~:mj'dor mUlur,~[e, impo..i:ilbH de l\~mtllm" Oi'~cum. Ii ter{uudl,de ficli':]HC die fO~lI"{c bu [111 ~nIU:JI)t: n,u se i]!l:mlc scrie lntr-o ilimbt'i .:vtriiillti"

- ~i apoi. NpUUC RadlL Pu ve I Gheo, !Iin Hi.l~lIlC tmen! II)ri1l5 aWlld, de ee Il",mn f~ mal 1I1dril"l!i1iC'li, m'li~tf;pci~ti? BUI :lIll ~cri~ ni~~e tc:Hc dCli~)re HmnITn~a vi,ilonll~ll~ ~,~ H.'luiie~,i~ prea p:f\Olit

. Are drepltll,e,. S~(;IMI'Hlle lul n.H~tl interesat, Am r,t:1iIHH

- s· a f.nCCl"C!~l a~ H ce v a, :rUlr;(inJu! Bt!gariu. ~'-<I 'l ... e!1it~ll'''!" A fnccrcm '''~ f'lcuo m!l(lh;~.gii,j, Alilefil:Oi'nilllll. N-:l iC-\'i~I: lillU1.ic, Cf~i(\V;J (eX[.e ~.ul :..IpiJinH. i<lllf-Q revi ... HI. Nid·o ~ditLH"iI m~ ~·a inlerc~.~t de un "'o,~u m ,. .Aro.~t, ,de f~I[)[, Ulil c1jec:, lfieheic Corn. Mi,e ~emlliil c~ esl.c 0 flm.dIMuril. Publlicu I c.i~e ~r:clll1~djiIlI!JH in~efC· s~t de CC KC illtflUl pm p!'h~ ,d.~e iP~J~i.

~. f 1'llp!'e;Ui11;\. ~I)U nc B~Lnll i fL, am pl~'wn fltct all.ccva" Nt: ~m-

56

buie 0 klee nouti. C:;qmbi.m sri I;ootguleze. ~~, dc~ Q NlruCtLlru.

_ Sit fie~, Of'k~Ullil. ce.\la ~eri~ tim!.!, 2!i!(:e; tvaaesca,

Vocile i!l1cep s it lie ~mc;~t,ece.

Re:pHcile del;'ita fO!.lIiI.c scutte, nJe abia acum itlccpeadev,Ftr"t!1 ~clin\~ de bmilll~lOnli1in&,

- ldil a este ex.dil~l1.

- Un ;~ID;;lor disaucrlv,

_, U II 'roc,lr de i!1i~Cclie ...

- Periculos peotru inlre<lg!l phmel~,

- R n~d Jill PQrm'lasc t:I di 1'1 l~oirn~l)u".

- Nu ,epQcl'I pOMllItomic,il ~I nici cat!lsli:oil ec{)logiclt

- Pal.ap.iltcdog,ie?

- A~!OI esee I) f(l~tt MIIIill:il:i'i.

Nu iI1icxge.

- De oo? Orice merge.

- AjungclI':1 la Alillncri~t, hi

dinv()L

- Copi,em Dib-li u,

- . Ill.,

_ Ba d(~.

_ Attmd 11 f.o[,UePl pe P;..'i'el Cont],

- Ai drepl1Ile. AS!>! "ielere exeeruhi I, der amcllt cHin ltomnllh~ burk~d pl:i!i!la!l~I~~1 ui"

- ~i ce d"c~1 Noi tI.V,C1.'n al'[!1i Il:'I,ij.loQce;,

F~'!1 nici-un il'lOi'jv apfU"eIU. lac toti. Se ap:r:il'lrn 'tigi'lrri., .

R uJll Pavel Glileo li(lU nc

eziialll:

- 0 CfL1il~lroru etnidl ...

- Cum'/

- O~~f1ie se dez\loll,ll peste

mllslJ1lrli jjli ~llciifc!1 trebarile U!= mro:r.

- A~9 CC\'1It In! se p~tnlt; 'in 1~1l111,elI de azi, VOltl, r~ oo(:Qti l[ rul;i~ti. ~Oli'inL iNul Ulerg,e.

_ Ni,~tiolla.li!i[L. Sunil. cu.

dr.acu·...· .

Rad Cil lOlli. Replic,1 respeclivli a fOilit w!\llU'i de UIII om polirlc, iin urmii ell c.tlth'<l ani ViTa i1~ tnilv01e IQrO'CCii'llplid· Itate lDl!e!eclmIHl, diegrup, UriiOr:.

- in ROllli'lllia. zke I:(aul·ica, ode'e ,S"·:J.t ]lnti!iln:plrl~i tot ml

ste de~m,I.PeJ'lln1:1 .l<lrllij IInt~I'te.

_ Dl'a'ct!:la ,~ prius, ~plMle Don Simon,

- Silngmil cile.~lic; val .• ibilil..

- Uli roman despre D.r,Liti,;u.I".

Rcdi vlvns,

- hi fond. ~PlHl, povesrea ell vampirili e, .. te -modelul pCIllHI ,:.'ilI'ele, UII run 0<;; SG difuzca;ro in lO .. ~a lumea. Va.ni,pirismuL Cevu llot.ltde p<lnlp~uhQIQgie. Porte subtile, (far cupl,bile de dlsemlnare,

- N -111m uici-o jdce. Totu~ a ro·~t scri~ ~i fi hml.t. Pflr'l13 ~il lumen de dill,col",

~ Exist" ~111 mlll,1I! de RQberto R. Gralllt .. , PO,l!Ile ar fi i~llcre.~a.J1t .. ,

- CiIr'ie Illilil este ~i n\~!a'1

- Pseudollhn. till fond, !11II1

C(lllt'l>al'tt, - ~i?

- Vede Inn viitor ;11 Roniifi-

nici ... Domim!t de ~i,g;nlj, .. " Ro· I'llfmi i ~!le\1 in millori~:mi",.

._ Si~~i~I~I~~L, N~I -Inl plac.e.

- Nici mu lrebtl le ~l:I·li pklcu.

IdsCIJ c(jiltea~ii. Smll posibile [oQI. rolul de .aezvohilrL

!)ac~ .a~ cllnoa~lle u·im,h',e;!r. il~ putea slI.mil-o Iltl'dbtl i. N-<l1I'I p"rcur"~ res pecu villi lIialltl!icl·i~. Am ce.riitndine~L. 0 ;:ls,cmenoGtI ell!~~e n-a aplurut. Deci a e.~ i~l~ elneva CUQ viziune u vi ilOnlIIl'i tjgloeI\C. A gilk'ii bilite. A i!~},I,gi Iilil!OOV~l ce tI~lmzi cst!!, !"C.lIit~le. hltiCre.~~lll,

- AJce.~l Gfa!~,tllr fi. mental .tt V<lJ1!icipe; la ~edintele 1'()"l!IJ'e, spun. De ce nu I <ali CM1l!I;lt"?

- N~I ~lim d!l¢ Clilc. ~plHle Coflt

Die fapr, ~ti~ foartc bifle. our esre opri[ de prejll1decll1i, lnsu I U®CII'f1S ~tlbiJl."0IHjO'li mul Roberto R. Cli .. ut e.~te u n onl care se lrpropie de 60. Un mo~ in lll'llt!! puttCrea cuv:bJlUlul. Ce ~l 'CB!U~ p.~tte Doi? UiI!. d1!:u::I-· Mm' ,de, 'pe. ~ oomuninUJu~ M,. ee dad;'!, avut§i ,et 0- g,!!.s'eWlIlil!i1 Asta n.ulll.s'~a!Dul mm.ic, :Hol. ¥UDlem tme:ri. C~

ativi. Neuron1i ]Il!i s·au duoS pe apa s;l:m,be.tej,. {]fn d.e~eUi, real= mente. Mal 5Pllillew fl~l c! rii,e.tte§i ~e§te, b ~tate,. C'.n~ (I le.gnmlt.Ce s,li. C8UlW prli:!tte D.oi'? ~ apoi,i:Fosele [liJj de em. ,eu.lIivM. Absoll1it en<w= vante. Dacl 1ilI.·ar Ii wmat fJloWogla,. :poate c! ar mail fi. fost ce. ... a doa~ut C·1II lid. NQ! cl.o-

vwjm, cl, de ,eu:uum, uma-

nistles:1:e 0' .. . 'iI!: calea Ii-

te:rawrii adevlme. La fcl cum Sl\UdHle sis~e:matlice de Dluzi-Cit bpiedllcl de;v'lrll,ta; C'reilI\;iO" ~ sma a roekWl!li a 11cut conservatoml? Brlstl dioar ctteV!I ¢~cep,ii. Sp .. e COllfi~a rep1~l. ,Sllldiile sist~ijooooM! creativita~

A<:ClitC gEmdllri apar sirnul~.m in lU:llc mi t"i le cetor pee:r.erni,i; C:J ~i cuni~ !Ir fi acti onat '1111 rCIlOffleJl de C(mt:lg,uIU1iC p~lhid\..

Til ac.eeaJji zi din i~mJi 1997 11 C,OIlIH pe Reberte ~~. Gran t Au'i ~cee.\~~ jll,rnlil~11iI~ de la !j.i!" dinla de brdin!olI.ormilllg.

.~ Sumul'l cdilordill provlaeic, mil !)rczim. Mli mlll1~e~ Zamfjrce,liCl1, 'Alfil 0 editur.:i Iillic~. IDe eblcel scon Illcl'al·j J;pOll~~' Ii z.a~'C:' Dill c~lId in cHnd, ill!iil. in'll POE, permi~e si;i rise,

- ~u !I-a~l g£\udil I.,. m irn6 ••• AnumHe semne f):.ihofizio· IQgice m1'i dctcrminn ~l\ com::hidl:

Q'r.nul este irouio,

- Da, spu u, A,,1i'Il .un! t c~ :l"'~* Uill llilaml~liis •••

_ Am mtli iIliulte,

- Mli i:rt~eFe:\C'lllA oeJ, despre

vii:l.mu II R..o!nrtilliei,

_ Ce'lon ljganii.? - Dill.

- De unde al~ allc7.i( de e~']

- Rc:devim: iron'ie, _ Dai,;r~ ~]n

cumva VndCn,l,i'ijcaztl tntrem.relt ...

- Arn C~ltlOI>Cut Ilifte!liuto:ri.

Memborii hlrnui gnlp. Sor1,u in CQJlecliv. f'nc ~edinle die bnlilll· ~!I;mi'lil'S. V -fill affilin:r~il lll'lmele,

- ·S,j <.Illf~"? De Im~e?

G.H,:;;e1iC 0 formula patti",ir])

~ihl~liei. Spun, Il'J'lIe,~¢Uf:

- TotlD~- so =.I11~ :p~n~ lu unniti.

- A.'itll a~il es~e.

Gmlll esie IIlll biiirbat de 5& de ani; ])up~ Slandjrdelc pitmanWtlil()l1' Irl'U 1lI,~ fllimit;; d0[J1i~e· hi,L Millte;a Illi. conliii1t[, n:Uc.'ilte m:lt de ,erod,Ltt! l)irOCUm ered eel din Grupul Re~JiIoj'. incli mal Fou~e~le ~l:I gilllde~8, 1l~ILI,lll~n-g~· tor, Nu nnd estc cn~<l!iv. dnr de>lille iilgenioziw~C".1 de ;1 'CQII~btml prefabricate literare. i D'l acest domeni. U. este o arec u In COlllpClili¥. in[:illere~'C !ii~a ehellui! ellergi.t inliC,lec~lIill:I perfecliollalldlh~e iJlltJ'~ull joe i~HlTlit ~ah

:"" Sill v!l ~LdlQC' .iJ'I:mllscril~1J 11 - ill gl"l-'ml lui decelez sc-cp.rici:')lIl',I.I/, - E!>IA~ cam prost dacli Ig'gl'Olfi ~!,. M" inlreb d;JIcli ilti cum\\'a c ~il I'll puu4 IProblclll6, I.. Ieclur.l.

- Nil ma denmjem:;l!i,spnll, imi puue inailne ~111' teanc de .hiwlii d~~ul de wroutuite pe DllalFg.i.nn. Z-ambe-~re ~t!iiDj:eilllii:

- Nu ;l11Il dceilt un s,ingur e,,;,enllj)!w'. L-u lin d~~!, llllQf Pfbe-teni. ,Haj'hl~ 111L1" esre prell bl!!t~, A';la-i ... iiu3~ia, -[~i 1'eC~piHi buna di>iiPO'zi~ic. - !)ori\i ClI tn''I''\ o cllrc'~,1

Rihpund ~rfi ~n~li~~v, in li !nP' ee diS,Pl'Ite pc ll~l\ din~pre l;lUC~ue, pilre\irg 11IIUllHSCrrl!illl_ Cilnd. ;,'e ililtmJrcc, !]I~ g!lL~e~te ~ilneh fj~ 11;¢~urn eelei de " jmtru pagi nL

,_ Cc spn n:e~ iniii lilltrc:JI'l!l, TOIlUI'iioltc;'i,... emu vii, sun!! lex~ul?

- Imj plaes, 16:lIile 0 .~uln;e cimJIlL!i. dup;'! dUc [pot sll .. ml d'!!U!>e-al'l'm. C1UI1. de v~alti op.ril, lill un a!'lemcncu sll,bicca:?'

Nl~~m i rii);plllnd(l ] ll'liHii at.

O.!1!1lJ~~m clUmrsecade... Pardi vlld, I'NI s!li ne m.~i ii'lltillnim nic~lodlltil. Am .mali primit prollIlidull.~ ~e I a Ilii§te 'cdlHa,1"i. Ull!.U~ mi-a cht ,chlar: UIli Rvans. M·am. plictis~t sil tot fepet. .acc]ea~i cll!vmte. Vorbe~te ue~em-

GEN!cF1A10RUL De REALITATE

- Am loclii I tntr-u n earner de lig~n1i. M~il i ntere,~!11 e[ll~i ;~. Modul CD de a ne f;Jigoeila, d,aciii-mi permillet~ lenncllul .. Sub nlp0riu] menla] iti'itiilor. bl ne'rHIeles, Mi "Hi p~;rut dI IIIU nol ii ,l'l,\limilllim pe ~i, ci ilnlV'e;I'S,

- Cmlll !I~a?

- Nu sunt ~i)vili IIO'aII cine: ~ie,

in aeest gen, M] ,NI j)~II'~~l d'oar ca. roan~L!]n ineep ~n·i inute. Astli,-i: Cot. r,o-.lIe este (I f,mtezie de fi.lolJOg. De clIc,lnplu" j~lrgO' Inl'l ado~,a.'i.Cen~iI'ot. al I:icooni ~oJ'. All p"dual, ''Xpl'c;si i C'llrat tig~. Ile;!!ti;

- Si ce e~Ce run ill a'>l>l'?

- Nimiic,tlvlcleua. tim bi le

se ;mle~met'i iUltre e~lc" De ee-ar fi ellgie:za s(lperioaril, I ilnlJii WIJliiIlC'! TOiUcirdimm,dle ~Ilm'( ega le il'nre; cl e. J)~r I'm asta •.. Nlu m.ea.]il,amt prehll1rnile .. ; All] obse.rvat 0 llg.!llDiire a liooulalili lim-. 0- illizie, poute.; lJ na In pllu~.

A~~ept linii~lit ~l corulnue. $liu ce-ml va spune, dar ml~l~ meu este eel 011 lIl1l1i iilt1clcclLmi de provincie pn,intel fluiy, Zlcc, .,j")~~i1,dIl-~,i vorbele:

- Anll Itlicm ~i 11~¥te calcule dCliilogf:'Jr.oc. A I'Cn,1 hal eti peste VI,\CO \r~llz.eci de llini mmimil vor devenl minoriiltl~1i. Bill{linteles, !~iei ilsttl n-ar fj o~mgo!idi(l. Iin d.efini~i \I, i;nll'-o Europa a viiion:il ui, ~oole eiltii le vor fil eg,alec.

UIUm,cl:e, cuvtnte lie ~pune i'fl!J'IIJiC,. M~ !rr:i ... este irlltl\cb:iltor. Spun;

_ Nu ~pm'l Ii'lmic.

IIii'd III Co\il~tiillJta hi i ~FoolU! dle>ar. obiec!iv. ,SpL1n,a;

_ NUl am lihnnc n!tlPOlrDVa \igaliilor,. cvitl.cJ'lt. 'T(j'[i1~,i. IIU pot ,~!'i nu oon s aat (:i'i nee as ta et.iIIie '<;,e afl!l ill e)!plin~jlulle. ~illfl,.~16 £.:i de ~~l~cees .>nmt l'It~lrl. i u mlll1<1i diltorHlI prolifici!!ilii,. Mlli c-:-ow ceva.

- Ce· m~~I,me?

_ Tig"urii deliDli 0 nnum~ltl illerlic. Desigll!', de vinil mill inlprejul'lh'ile iSlorice. All fost

nedroptilli.ti. lmm,i disclimillllloriu ~i <I!fa l1!la~ depar,tc. TotQ!~:i, este hnj:lolil b~ I ~!l. I]U ebservi ,Crl vlt,alil<llCu lor e:xll';w~'diliflr,l ii lljllta sea, nu se Il'!.Qdifice Interior, ~i:l. tmadl pri PI epoci nC;ijchiln"lb;I~i ih Clitlll~a ior mnanilL A~lfcl se cxpriln~ V'oc,ltia lor i~torid. Romlanii sunt mull ma] adap~Ub,i,h" llI!lI de ee ~11 IIfiCepllt sil-i im~te pel t.igal'li ~i cliiilrf ~!i f1licl! aN de .... 's •• lilJ.Uc in fut;a lor.

_ N" CIlI'iwa C:Jul~wra~i? Smplni1:

- Poaw di dOb Otkt11Jti, p~ror rile mele nu CQllteaz[.

Z~ml}e<<;c. Scll.il1'lb vorba, illorcblllldn-I::

_' ~i CUl]l v'C{lcli oolll,~nllar(m'!' _, Plli. voh!!mll 1]CC~~U se [crmint\ in c(ladll de pC-~ie. Am ,I il~::ll lee pentrUi IIllli multe til" m1rri, M~ ganrne,o;lC 1;1.1, un rei de refill)! j"i-[Q:ric. Tig,Olnii. di n ni~~e motive 'Ollrucare. sr~ te f,(eli loc ~Oinflililor. Ace.~tia sa itl_~fi. dill '~Jxttj:e ~.~ .~~ prol a din I'iOH puI~CL;e:i1, :Po~L[e este Q scn.CDil!i nai vii, dar Il-mnrcll~~it :;11 'imaginez .HU! UHI,j bUllli'i..

- fn hiorj,e ~"1111 IIIiI ai v:1i7"'I'~ asemcnea nl,i~c,ari.

~ EvidCnl. Nimic !DID este 110\1 sub SOW'C.

_, [).<ll.' mecunlsmul? Dc ce intd lig~m ~l in r·of~ ilX? Trebuie ceva eoneret, UTI ompills i'l1i,ti1d,

~ M-ulil'l l}1lndit la ceva. 'Ull fCillo·llI1t:n lillle;o;;.pJ.ic<lbi I prin DliIijloilce ~tjhl!ifioe. Cevll pm:mnorm al, - M ~ p:riVC'1iiC cerco- 1l!~Qr. - Scriel~ J}i dlllifiliCllVOllS~rl'? Pard Il-~~ erede,

- ldeea., N'n cu~'iiv'loi ~~ '1 .. 0 ftlll'? P,uoo\:i fi Ii n~~lit Nt! ,",criu ~n nici n·,:!!!'l"I de gfilttl 1Sa mil

<lp 1I1C de ~cris" -

- P;li,atl!!tlci". Ar fu I!'O'l'bii d:c~pre.. .•

57

UAND.F~

M' a gall desc d'i pri n tre eel care cl l(:s,Cilces,tepagi n i 'Ii' 0 I' fi ~ i _ , ,_ ,un]i care ,as~)iI;li [a ~)-;ii V~d'M.

dad Uti iizi, :.\'l!iJll1citiLlaioo, munele tipadl pe volume de povestlri oricbhu romane SF" Sou, de co nu, pe tin velum , •• nonflerlon". illti vine tIl minte s'ilrpd7.a pe c-are am (lvOl-o dlml" i:lurfiml ~II ,di.tc-va Jib.rar1ii di]]! l~1"m anglo· tonel1m ceustatat ct\(. de nelli, cste distl iIlctiil dintre raioauele de ,,,(iCliol1l" ~i "llcmnCil]ou"'" Mai mu 11. am obscrv ~u §:i ca pe co toru 1 dt~IIJI()r .eliJl n doua categorie seria iuvarlalJ~l (,de~i ClI luere mi nuscule) "nonJiclion". Prinue acestea Ct,(ltl dirt] care istoriseau inlampl1h'l. la primil vedere incredlblle, din dome .. niul OZN. fenomene parunormale etc. [I;] raionu] de vizavl. alte c~h·~.i, de asUI daHl, .. ficlioll'·, I'e]a~al.l adesea istorii 3S'e!:nan~h{)m:e, d e'§ i eu nea p2L1.'i'l1 mal st runi i, dar cu In 11 i mu he conflicte §i ceraerere, uneori chiar CU un pi us de ~nve;nI.i.vil<1le.

Au existat ~j autori care <HI illcerc<lt. sa exceleze tn ambele doraen i i, Exemp.lut eel mal la inde:lufin;:i, esie Isa..1C As! rnov, TOI,tlJji, cititorul de ~a nol n ClIl10a.§tC tn primul rtlndc:a geuia] .1UtO': de ,Jk!lon' <lil cicMuj Ftmd.1Jici ~i al povestirilor C1iJ1 roboji. Stanislav Lem, pe. care IUU are rost sri~J prezenrilm, esre till: a It cetcbru autor SF .. Cati. §tiu 0[1£.(: :1<1 noi c:l. el (II seris in 1967 ~j 0 i r:upmtallta carte ",nonficLion"" i ntiUIliI,iltli S!/m.m~ Tel11Io1ogj:w~'. tn C~M'e evalue .. rz:a conse.dntele posibHe ale ctl,ceril-ilor~!jil]td Ia rIlOlIle!lt'~ll rcspeetiv ,inci'usi v diu pUrim de vedere fHos,ofic" Pentru UOl el I.'amfi.lli:e, til primul ru:nd, .inegal~bill1t1 aulo!li" 011 Cibcri'l(l~i ~i al l'Omallului So/alis.

B.xi.sI1'i. ~i situ,ttia inverslli. Cal'~ Sagan a [OSI tlltI astronom c)i:!ce'Jil'lirul;;ll. lacreat ul premil,llui Pi.diIZl.ir p;cnlr~l eseuri §tlilllifioe. "mlor OIl unor c~qi. precum COS1tlO,) (devenil ;~~ 1m

58

serial d,e televlzluae), Creitlnd ldi Btoe«. Dr.1go11ii dill Edell, ca §,i al altora mai pUlln cunoseute.cidtorulu! romau, Dar cl U scris ~ i ,'olll<u]ul SF COlHiiCl. care n. -ar fi ajlll1~ 'CUllO~Cl1l 11"1 noi diiCali-:1r fi eXUSliU fllmul onloiL1lim, ereat d~!p.a acesta, fllm cam ~lIdl se IHili. ,00f:U\ tn "hox offioe·· ..

&le vorba ill~~ dllf: excep'11,i" ~j niei :riilae~tr de exccpnii foane OOllV.ingal(l'LI'C. Cazuri asemlin1i.IOat'e sum. d,osigut. mnlt mat multe, dar exemplele d,rIte, sulH. sl~fic ientc pentrn ceea ce dorlm sa demoustram, Pentru marclc public, Aainrov sau Lem ... or rumihle ill looi!.ra ."fic;~ ion" ,i<!l[ Sagan 'Un tabaru .nonfictien", [m;crcal'ilelof> rc.:mareahile altminteri, de a sp.lrge aceasta ~maginc. nu all fOSI. de flam ra Sa 1:rIK!o.mlC hnp~qimfl :f:lI:cut:L

Cred eli cxpl±C~~n Sl~ ih Fapnd di <numii d1il1ti. in .rapt lol~ autcrii, stint. prin struclura ]01'. fie de tip ;,fj,clioni", He ,.nolificI icn", ,chiar dacli nn~i (e;':,cepl:ia care conf':il'ml) regula) I\HI~esC si'i exceleze ill tlli.iibck direclii. Pentru <II avea a)r~wmellte. sri HI1SlJ''';;Z ibceast~ idee Ol§ cere ,perm lsiunea ca 'Ia aceste celebre pe:rsolwJit~li Sa ada:ug !ji cMevil Ci'!hllpeic de c:xpedellilil pe.rsona]l.l. Sum COll§,I:ienl de Hpsa Inca de modestie, dar lml asum aces:l: rise ]11 Spel'<lI*i ell. ci~j!,on,l. va I.'cl]ue cl'Hevil sugestii utile §,i ..• poate, chiar mai mu]t dedll ntat

A~~ulilr, til llrnlli CO c:.. x act 0 .inrnaaat~ de 1.IC;:IC, ml-arn "pubUcat" prima opera, Una ..,lmnric,l.ioo·'. Em cl'Qili'i din ni§le Iol lipite tll!C§lc§ug'it in tre ele, ca pentru a aktllui 0 carte, Pe coperta desenasem ceva c,U'C trei:n.11a sa sngereze lm peisa] cosmic, iar pe eel e n~J mu he p!lg ill] <inl incl Us {ell litere

mad de tlpar) dlte 0 seurta dcscriere'l plnnetelcr SiSte:JIl,'i.ld~li Solar §l a, aJ(m'cf~te'''''~ corpuri ceresti, La scurt thup dllpini llc~asm mi ·~UrL i;l.lc!ltu]t §i prjmele sCUUe ltl(~rll:r1 .fictlon", care an aV'lllt lin oarecare succes ill ~5ndul oo~!egj:!or de ~co.111i, ...

Au trecut Vl'CO cmcisprezece ani paull f.;~ml mi-a fool dat sl1-1 i.n!1iIIlJ!:$c pe nCl~itm.ld Adrian Rcgoz. $-a inti'i,mp1<l,1 1'1 red ac Ii a, revistel Still]/,? ~i Tehuic:1i, de cm'i;l linea ,~j Coiecfi'1 de Povr!.",dri $!ii1l'lifico-Fant'lslic.e (precursoarea prezentei revlstc A.uic:i~,i;i), V@niscm ell ,calev<I povestiri "fiction", C;'l1'1! i-aup[itcLU lui Adrian Rogoz ~,i au ~i fQSl publicate ~n dnuli, numere din 1966 ~] ]967. in ~Ice:~a§<i Ilimp" ']I1Iiii'i, ,~dilC~wrtd ~ef de a~uruci. Ion <Chilu, mi-a CC~'Ul §l ni§te artieole .. nonflctien", care all .lp!lnn tn $~iilJl11 ~j Tclmtcil Inai repede chinr d¢c~t texrele SF" LOl!, lin moment dar, I'dI'! 1967. dl Chilli chlar IiII-a fllChis. in birOlli1 Sail, ell un teanc de revlste de p()pulari~llre s~.riline. spun,and ell .1Il1 voi plec,a de, <leola [!liEln~ !lU· j vol dJI til!!d ~i letmenu I U(ililIU()l'uhli rneu articel ..

Pes te vreo alii elncisprezece sau dOll~.~ zecl de en i aveam dCH1CIU],;[ pd!'iu::.1~ Jl1,eie carli .,Ilonficliolll", [juoljc~ll,e In ~mn~ regula, Iml apafl~se §i uu mmla.r de povestiri SF prinreviste §,i al~l<l~ulbud~ $~Veam ~i oearecare aclivilal,e, cenaclista. Asta In -a filicUi s~ ma. rl'CZ~!'It eu un 'V(}lmn de povestiri la 0 CUl'!Q~cuUl. ediUn"li" ell cJ!n: coleborascm bine i!il;'J~n~e. Dupa 0 fcarte l ungll ezitare mi. s-a spus eli dacli serierile mele .,nonfkliO'Il·· erau pllb]ic<lbiftl!, fn sehimbcele .Jlcrion' 11111 emu. M~i mu][. rui ,';-,1 Sp~IS eli ro' n '~mbu it s~~Ul.i fie ev~delThl. de la hUll incCl)(l( 'cil pOi] n bun tn .,flOil fiction", . dar Tn aC:ela~i u mp medlocra in ... flctlon". [']nmLdU a\l'emlii!. sufi,· ciente alte piamai pe vrernea aceea, n-asn ma Ii insister, dar am I'limas $11 meCli:lez asupl'aJ @cestC!i lecul,

Ex iSl~,. iI~U'~adev:n[. a~j, cum sugeralill ~1 In incepuml Ilcesiui !Irlkol. ~lbUh~li ,care n.~cornandJ! Ull <.i.l'ito!" dio ,,fiction" §l aJtde

1"'1 eTION $1 NO~!"ICT~ON

care-l recomsnda pe eel de ... nonficuon" .. Confllzia di l~t~·C cele dou;\\ c,u,cs;oru i a dus fill 0 d~IJi'l I01pmmO\l.m:~<l WinOI' povcsHd SF (zise uneori ,.haul"), ~n care (oml se rcducen 1!0l gadge,tli.l'i.a tehn ico-~tHnlifi~it ACC<!Is!li omlFl~7.ie S·'I m,an]]'eiStat la uoi mai ales il1tr-o' amlmiHi por.ioadn, priu isturisiri sed ill care totul SC reducea Ia faptul ca un cutare erou P()Z~,I:lV I,nventn o nmll'ij, m.H~]nlidc bfI7~1~ pe un not] princnl)iu 3] ri7~icj i t,a.m.,lL A~teori, Ia 110.1 §i. alnrca, s-a mal praeticat, in acehl~i spirit, llteratura SF bf[Zal~ cxcluslv pe supralicirare» l1i.pefUflntllii [I uuor cJ.i~'ee e:dsrenle (Q !Hwll care ajunge iJ~ Cosmos i.n<i~ depmte dec~l celelalte, ex pl ora I I,W i Cll!1'e sec in ~alllesc eu ui§le ex Im.tcD.,cc.:j:lri rna i mari §i mai insp~:HUl.tmlatod dedit In all L\.' povestiri, catasncfe de dlmensiun; mai monstrnoese cnre alne;nin!~ pr~nilhmt~ etc .. ), Esre dar di eel ce PI'Oi1i!)V;J!U aeest gen de Ji lcraturll pl''Ovcncllrll, Iii. special, dlntre cei ":'iirOlr:t le-ar fj S!:f!{ mae bil;te illl zona "mmf1r;!iDlf',

lilC1: a mra .. _§:lii:n[jfi.co-HmtMI.ici'i",. in :It:('CPlillllea :nlmanensc.r, a tennenului, ar Imbui sf. fie chiar ceca, ce spline numele srw. deci .. ~lluillte 00 to<lle.. JiI~r,1'Ultlf, in csrc s ri ,t~lr: i:~ l',;' fanra.5fiCll1, Uirl1 tns,~ a. abdica de 1;1 :spirillli gliil11i!ic" Evident, <l~ cMca in ridicol dadi 011 dori sit defincsc aid ce so inlcie.ge, in seas il'lgu:sl, prin .l.itc.mlUf'1'i bdclrislicii. D~ldl 'l~ fi Olili~<Il loltl§i. s1i dau f) fk:fjlliii~'. proprie, Ol§- subllela dl. VC de Q pane, u ~'i~r[~ .Iiler[d i~n se jmaif:icii. d&cllt' in Iflllsun~ hl care descrie, mal ahfcl ~i lll~i cOIlV'ingalm' dedlt::l\l n:lc1!,1.!~O a~lii. caraetere omencsti, Fru lliloose §l udilc., rn tmr~l~ di ... ,cr~.i.tii!.;;a j n r ~ i m loadl diwrsit.:aCf! $iIU<'l~iilm de vial~ in eare s-ar putea ana, Iar pe de 3.111.1. p~H·t,,:.in l1n'~l<l unui as&fd de tcx l.cill tcrul r re h uio s:l rTInrtftnti cu un mesaj implicit. c:u:c. ~il-! f;lt;{. mai bun §i. mai fr~l,mns. Dar cred cn Wilta 1UIl1CH:t §!ie s.a. (ilea (h ... eoseblrea tnlf,~ ~) lilern'~l1r~ brUl1:i. §j lHlf1 pl',oasm., ].~r .(~aGa nu, Ii 111- l)'lI1 Urnje.le, poatl! tlliar cl'l'licrn, pot face elm." di:1>linc:tin. in aces! selill, W~I'''ItJl'a SI'

59

PICllON ~I, NO!'JF!CTION

mIl are VOile slll'i.e aitrel d~cill oricc <llll literatmli blinD, OJ altc~ cuvinte, fn!Nl'bl, text SF Q' idee, m'icJt d~ge'ni(JI~.1:i. dill rm!le! de vedere ~tiinti fie sau tcl1lrnic, nu va seuza persooajclc :j<lb]ou, acthlne.a trenanll1, s!tingli.ciije de slil or.i .Iilcli.~ljul confuz.

DjblpaC<l!t¢; pentru a(lel)~~j aceste dim m.'nil~ capcane, m,Q sunt s;ul:icien~e dO~1 ·exe:rcith1[ :~j bunavoinla... E:dsUi" se pare, lI'as1imd. .poate ehiar .inti1'isclille, care deosebesc pe autornl capebil sa scrte o astfe[ de Ulel'aIU r<!i de celcaee Illl sunl. capabill,

$tililil (.~a. ftllClli dln §co.~\ll1. unii ,exce.l·eazii. in absu'aqimli (oci dJii"Qm Ie plac, de pHda. nmte:matici1e, logica orl fHoSlofja),. a11U. in schlmb, sum. bunt 101 I.nalredile care ablmda iIli date: lstorla, gl;iograf]Ol. 7..oologiMi, 1:i~·eii'.1l1!m., Primli au memeria CCVlIJ. mai 151.abll, tli sehimb au (I \filed Imu'¢ tn elaetuarea dt: l'LI\]Oliametne". Cejjalli judcc5. ceva nl~i 'inccl. i'n. schhn.b rejin foane mu he. detal i1. PElfll:dox ,d, poate, 1<1 .~lUil)niH;l, materli pOi! fi ]a fel de bunl. Acesua dill ~mll~ retin. de pildi'i. mate f·ormtlh;J.¢ de fizicii. lnclusiv toaie cazurile particnlare in care ele se al1lic:'\, ]i) timp cc rnir.llii I~n lin. minte cledl:t esenjlalul, resttrl urmand s~ fie "d.edu~.·' atunci dhul este neeeser. Der diCerenl.E1 dil'iue eele dou:tlJ l.~pulil nu se m"1l1fcs~l.'l. (IO"olJl' III nivelul 'GuelIi.lodel .. Cei din. p.ril,ot! categoric: m:rase detaliile §i lubese daar mlio:n.ament:e1e. .flb~u'aGtc, c~"Hfind peste lot [cgitliti.l,e genera[,c, pe dind cei d.in cate!;Qria, a. dOU01 fae., dintpOlr.l vl'i, .0 plIsinm: pemru caz~I!1 particu],1[, al'[l'!'i'iuu, ori de c:\Ie or] au ocazla, ell ceea ce couleaza este di'!i'~rsila(ea, jar generalizlbIle SUl'd tn§eHtlO(lI.'<::. Pentru p['imii scurgewil. limp'l!luirlU r.lCI! de;ea1.stE repere, ell detail] sehintbmoare nese.mnifiC!lI.ive, Ilij§;~e scheme abstracte inlluahile, pentra ceilal]] epicul der~d~fij part i en lace, hcpem bite, a i'nl.i'impH'h·i.1or este unut. Dintrepdtnii. s-a recrutat 1111 ant:ichit.ale atomistnl D~m(lc:ri~, eel care, Be zice, ~i-ar fl sees ochll !.a b~lr.!i· II:cle. pentru ca imprcsHie ViZlUll~ sill :nn-.i

60

tulhure consrrucpile n1inlit Dlntre 1l.ce§lia din ul.'ma. f"e p~rlc. ~n schhnb, madi 0011- sumatorl de Ul~.r.ltUr~, Fe prlmii :Ii pot.i cOIlvingc C1:t 0 Cotnuli1 l1ut~ematidi, pe eellalti dear cu 0 pild,~ co!o('ata §i bine ,dca~~ ..

Din pUcl:Ite. se pare ell §l ~j:tD alftU'!· bun de ]iter.~u]r~ uu [J0iL1lC ... enl decf.l d:in aoe:lsUi <I dona c<'!!.Cgor.ie de oamen l, dlntre eel cnre au \'olupl<1tCfl sa re(ina suie de dctalii mai 1II1U],1 san nrwi put]!] semn ifkmive, eele care Iac C~I 0 poveste s.a pllr~ nu do n r verosimil~. cl ~i sa\,l~rQ[lSa, cnpabiUi s~·§i. du·di mesa Jill .1<1 ciil .IIlilt ~uldt.i destlrlllltari. Peneu ·clt. bilileilil!e[·cs, til lip.sa uuui mc~,aj uman, a "mil ade-var import-il'll care trebuietransmi s pc caLea. i:stcdcipiIdlliLoare. in lee de lite;mtlJ['~ "mll avea un joe .g,ralui t de vorbc.

Nu uW'im, desigur, ell .• nnom] SF mal irebuie :,;;1 aibll ~i a;peteifllll'i pentrn f<w/aslic, ceea ce, de regoHI, nu este fQ@l'le di fic.ll la ;iub]lontl de detelii, Mai. greu ~$Ie· cu U[I.m:lItoarea cetil1lit - spirilu.1 $fiii1lific -, I1Hli ales caml vlnevQl1b<l de unaUuIDlt spirit critic, Fiilild verba de 0 cal hale: d inmetrnl 0PliSi'i celorl ,dle~ amlm ite, amorul de Jj~er<u{!n"j aulemicli SF de multe Ol'.I. dear miulea:r.iii r.igola['(:i[ ~liinlifidl. f.tidnd erori elelnel~I,"n\ care pOI. fj depista'tc (;11 doua-trel ralionflmente s uccesi ve; pc· ace SHm. ins!1, nu Ie face, de rcg1..lHi, aproapo nici un,ul diutre chitod, iaf cei ee te fac sunt gato! sa tn::ac~ Il.1gltdnitod ell vederes inconslstentele de dmgfll. fmnluscIH '.C'lillni~, 11 c~mlcler~lm sal! a tcxtulni, • dl'ept,. mai exis:ttt ~i autori de Ihe1'OlJ ttr1i bun~. care reo§esc sa fie ~i convil1giilo.ripi;: plan ~liinliHc. D"r, Vi'li, cal de pUlini. sunt eli

Oricmn. so p<.l1Jft:ca. ]01li~i. Inai lesne in.· tli1Jn ilnu.I1 mnemi.c :sc~'~.i.lo.r care po~ed~ $pi['[l §li.inlifk. decal un mum' C~lO !;oHdi1 gaml!r~ inginereasca in stare siii-~i tnslt~ea,sca, orl maea!: sl'i mimeze, c<llWil~le necesare unel bune opere lirerare, Cmste, (les.igIJr., CXCcptmor.

.anticlpalla

CO:RNEL RQ.BU

MefJ:li[,,~.~e~ iredw:::m)~Ht ~l ill;(;OiHfl~lld,lbiJa a IUerOlimii. sf COl mod(l]luite, <lipllue de expresle !)i'itis(ic:i1!, k:gjdrniMllea sa de <I. ell.istfl C~ ~tn ,Jillc~"~" en drer~uri egale iM ,,~,e1'n~ blica lLI:erclOl'" - i!li a!1~ pikll~lji de $USliMt'~ deQPonivii JI1 faC(uHll "sc:icmc,ll'" ~i '%1 fac~<Wld "fif:lion" ti iM. seience-fiction

bu~, I]J:;lJj il'il[t~i, ~i~]in1<1 diu science-ftctlon, $tiinlil djll~li.I~.~jnc!iun.e, aaidi. din .,p:roz,~ de ~tih11~" sau ,J]tcraltlJa de §mmtlt ~ cnm s-ar pUle<! u·a:r~spun,e. ]11 traducete Hte[~I~. slota:g,I'JMI .,:sci.efbcc fiction": o (kfiillli\ie:a genu" lui In fel de Imnri ca O:f,ic,.[~alta se poare axa tocmei pe acest prim. element coustiturlv, ;]~.;Ji, cum F<lce,l)r.inITl':flllii. sCi".ii~ond fUrn¢f~eanEh;;n Bova;

«Cand spun .,scie:n.l;.\'; fiC'~~lUJ," lH~gfll!de~c la acea proz[l, (fi:cuion) ill caee un elell~eot oarecere at ~Hinlel sau~~hnologi¢ivi.it().a[.e este at,at. de integral tabiul alk~i (lale) '1ndU. trama Ilanlti'llli (siory) s-ar -pr,i'ib~l~i, dad acel elemera de ~lHnta sa~i tet:lllorogie ar ff [jislo'C~t di If!I ea,» 1

$i Ynh' ".lIdecv:ir, aIlC()t'"r~ti, In. ~tiin!a, <i!5i uil i· lnrea §] asumarea hll<lgiuii un~vel'sl!lui ,1l~:a CMIU rezulta aeeasta diu ~Hjn{1I.["[1 uccon!il,l'lllUi de:zvoIUll'e @: seco!ul~]j XX - ~lsJg[d ! i,te:rflht(ii sf l'¢S1!J1Ue nel imil~ale d~ Ol .fJg~~ta irlfinili:d, resurse f<llla, de care a]le fomR':- ale cx.pres,i.e.i 11t,e~'~re un seam ~m:·oa~~ de s!r51i1:&~, pwxjm~I .• ue, [nf~~i[ cOlre,o,uaHi. ell: ~sc~l. in S;CCOhll ,a~ XVII.lea,. SiC !nscr.ve ea indisloe .. t:biHi pia:h~ de hotar in isroria ideli dl.l Sli,1.l)Iiln; innnitc'ilJI~ d~t~~le. 1i.U!1i rol-cheie in ilJi~ell.$ge[i;)a$! defiulrea subllmului f]lC.1 din secolnl al XVm~lefl, (~e Ja Bml\;J::, K~ln,l ~i Sd:ri]]et inoo~"

Ce-J drept,.e;»lelica S(lco]u]ui nosun pare

]Il.ai a aecepta p[e~ujsllinrillilui ui, In

def ~~lblhm,nh1.i, mal degJi'ab.l'i sub [(IrIna

:nM31~~tI!t1J, ill ]nftni:tuhl] .,!)lfIlcl.ic"l, care nn l~I·CSU· 1J%1 ne propri u -zi 8 I~e:nl~l'gink-e.], In fi n j UH en, s,'Mspendfirea oricror llmhe, ci doar exi sle~*\ unor magnllml~.ni slillfident de marl pentru a am pntea fi cmpfinsc glob;).1 de j~] wi lic, de l)eL"Cep~ia prin glm.{I!Iri,pec:lJ.1'C i~ .'lCC$~ fel G copLt;~es[;, t-"Ov!iqesc: ~OOI)le~iLOml"" ,.COVal" ~]_t.o. i:"tic. ·n.1:,1!rok" (,.d.1S O ... be. ".nvj'.fljgeli.d~ "', "cla."~ Ube.rr~gel~:de ", "lla5 Obr.:rrageml Gw,o;;,~e ·'1J. censtlrule, de excmph •. , ])mH:t~nl de plccm'c ~l defilliliei pecrlre 0 em. sublimu]ll] N icola! [=1<u'III1£1l1:1l1, illl partiai. de ... .:,lcOI.!dcU1 K(llit

«Dac..tl prjvirl1 III 'Hism.nb1u acesie deterIlJl.inatij <lie II]i K(!nl,e:~.e ne Imi~ 1]1"'3;ui:;~ I'l!ouli pe dou~. ]<11tu·i (.,.)

AI doHea: in obieet, terul este, m.r?~ Tn" doi~ll~, prea Itu~L~ l Plll$ .PC ~mlQlc.ilIt~ i ntjui [tiq.ii, Jocul acesta pu\in cam l~§m.1.tic eu ii1rinilu~ este lu ,gnshll de epQdi. al rO.ln,mtisnm~ui timpUI'~ll, N~~ esre de-Ioe nevoic d~ ~I; pri~:ll,il fcr.llilL1.I.<!rc, "ceca ee estc 'IlO'lit¢ tll ~n(l(11 'll:K~O· ~m"" este mill buna, dedit o putem [ll:te1eg.e d:rept .,CC.e.l ce produce efectu i de OJlbsoh.~ I ma~·e". fi'u:rl a ne [of'ed Ia gt'a.~Iii.d d,l ~-~I'C de mare s,m de. rule, in n:·aiit~1~e.»4

Sima~a fusese, de "hfel, aINic;jp,~Ui 111(,;,1 de" Burke, frn. 1.756, elm. cilIev3 dcccnti hm.illlc de a[JliI:rl~i" .. mmJidd iln:~ 0.1 imulu i" dillil, Cri{i(.'il faou.lr~lf.ii de jwJcr::are (1790) a I ui Runt;

«0 aHl\ S\H:S~ iii Sllbl i mil ~ ~,~. a COJ~,~l i tu it; ne:rn.l,nl:!~inire.1 (i1~{ilJirJ)~ dac:a IU! cumva sub]jml~1 chh~r line de ea. Ncn~1'irginitci"l arc IJendin~.e de ... umple mhuea omnlni CiL! acel gen de spa.hn.1!. inc~nlMQ!lte {a~al SO.rr of dc1igIH(rl1 -hoIm,r)(;.m,~ eonsritu te eleCH!JI ,ce-] mal autentlc !li:h~:SH111 eel mat adev i'n:al al Stl blimului. lEx.i:d, prea p,~ line lucnni cure sa pOOl[a dieven iQbiec:~ ,J! sln*n'i~ol' uoasue ~i c.~~n.> sli fie eu [ldevl'i.nH infinite prm rn~~ti.~i nfltUl'.j lor. D~r Q;ch~ul m~Jllmi ca~)flbj,~ sa Imroea.pli llmirele mulror lucrur], acestea

o CI-IEIE PENTRU SCI,ENGE·FICTION

p(n:~l.~in:tl"g~nite ~i produc ooe]ea~l~ efeete en ~i C1Ull al" f ell adevllral[ h. rinite,,,»s

~i! este, (',1~legork, "In d acas:l." tn sciencenClion ca oramde in sublim, de~i este aece!)ihH .. icl mal mult dcctll in alre ,.gelmrI" ~i form~ 1I1e expreslel artisriee, infinit·id IraJil13XDe ~o~ ~i§ji dispells[lblt. '.Jacllhat~v·'" ]'[1 science-floliol'l, csre se poate (lC1;lCIWCa ~~ ill lipsu lui, tntoemui ca ~~ sublimul, Cbiar aWn5ndu-se de la .joeut uccsta pntin cam u(lliinUic ell il~nl1jnnl", joe care ,,'esle in. gUShll _ de epocl'i <11 r'm'i['l~lrIlismului tirillpmiu"O:- Sf:~ll~ - en ~i sublimul, i<ir~~j- !'i1!,I~ai)e perfect apt a-§l roa~jza pe ~e'pl!n vi~luali'r!i}il~~i Intrlnseci si efectul specific. G1.c1 .,ooval'~J[or.d'e~nlilrdc"1 - riCfil C'I:l privesle IllilJ'imC8,. fie tm ce prlve~!c ~ori,a - ~';,hl;lfll'l:ej n ~a 7jdil1c1. !m "c;Jrbu~ rant" sufide~H penuu .. rlll!\~Ijn~ combustia sublimului. .,Ci'ld I?t ~e c~ C~)"'.l!~~ilor este generator de sens pmI sine II!lSU:p:;g

Acc<lSI.ll viml()ljw~e, :u:::casla sUI'Sol JaJC!l11i 'I.:S(C capt.:J[!i, in scrence-Iicuon, ~i I)I'in vah~l1tdc Ii lCll':[UC n:nivc. ale scestula, pC: C'lfe le vom vedea IrlOli im:o'lo, dar ~i gm~c riap· luh'~i ci:l flihll<~ Juterv i no, 1m! dielectlca 8lJbli III ulu 1 dill ~~iirltificliunc. en U'Il, factor declsiv, (h!d,~n§'<llOI'-

In scieece-flction, ca peste 101 iil sublim, CfCC[Ill specific ~I del1nitol'iu. ..s!tbliriHll.ca" estet i,cfi se produce numui dacil. ~i tnlnl')] unmcl c ~nd !"ali~ulcf! umana. ia, ael. de propria sa libenatc ~i do propria sa superioritate c,lhlOlt]'lii'i $1'1 f:1!a natu rit reale 5UU i 1'11111- W[l,;:ue,. C,I('C-O CovaJ§e§lc c;3nrihlliv. Covar§i1 de lmensitatca - dac:\ lUi de jliJij!iital.,en _, ·tan lversulu i r~;dc. (lund se vede COJlslr:1itlnkl sii L'I,;~~liIr.g~ k~ 0 .r.ipost~ n~:,fil,i'c~, in ideca I.ihel'tl1lii l-a~hll)uu sale - facultete suprasenslhit\ ii"Cd,[LClilb1Ifl I.. nUlUui1 ~i mni prcsns de nccasl<.i: caci - spline Kaliil - • .pei'l.~nI il pult,;W m"k.;1/' gfinrii ftldti coi'lU"IIldicilie infinitul dat esse n0CC~;)" ca sufh~t lIJ uman srI (jOnl! na 0 r1~C~ilh\te("'1l'e s!t fie ca i!1s~,~ i :!luIU'aS,eIM ~hil~""!) Of, ceca f,;'C ne com~(rlingc; ,~J gumJbn iniinitul; 11\ science-fiction. este tocmai ~~HI~l;lL

In sdence-fic'!ioll, $ti'iula con,~Enii/lgtl fa sllMim.

Acc'~ :lim mllObg~c al liintc] fillii~e in alill' gcn~ Ct~ i urj i'ljH~ I. ace as til. "pmeoere izvorala dill! neplt'lcel"o, din suferirlla (Lust durcll U1J/u"I, pleil:<;w-v iu P,1.iJl1; spec.ifidi sllbl.inltlJui, ~I,':d,cdan~eaz~ ahmci ctllid - splme Ka.~t-- ,t1Icplldnlta prorrjclrw..:e~le eml~liil11a

unci factll~11Jii lIe~]mHille a slab]CCI'Llhn i'·'.I0J~ tim: - adaliga Schiller - "In::.bui;c s~ f]c cevn series, miicar in percepl:i!l prin simtur] (nrcnigslCfl$ h1 d.er Bmpfindun,gJ, penuu en r~linnl!a s ~re.cnr,g!l. 1<'1 ideea libe rtaIi i 'I,'}I" H. 01', tocl)!i~i acest sapon ,od alibi ,,$'Crans" 'i! fl1 rt~i~.eazai luzicl fi ctlon<lie~i ·ernolici, estelice .. ~,lHll1.:) dln ~(jinl]nClh.me,"'. Heel ,;cfort dilre ,vemsimijj'mwtn alii i carea prlncipiilor ~ti]liI~ific.e' despre care vorbea, programatic, .F.<Igar Alkm Poe)2 Altfel - va relua ideea. peste un secel ~i jl.!il!l,(~lmc. Kingsley Ami~ - .~Pot ,!I(~m~ rn, d.u' ma, :~"u;5. rccc ecea be percep a f] 0. jrealilale supl:aplls5. Tn execs peste, o ah~. irealltate: <ill'! nevole de o ba711 r~um~ peetrn a ma.lisa SlII.'pril1s 1li impn;:sionat "13

Afinila!en dimre sublim ~i §li.inl~ esre nu numai deJl'Kl~lstnlla teoretic, dar §! atew!tit istoric, Bhliserrll$C'f1t tile dimi Cugcl.itr:i da~ o a1.1l de it;;lIh-crrmrl:hmme expresie trk'UrU subllmulni, a tOSI nu numai lim giimlilor Ch'C~~il'i, diu' ~i unul dlntre cei mai stdlhlc[li oamen i de srl i il~1i II i vremii sa le, Ltl M i nten g,cn]alli a uim,i Newlon a fecundat dceisiv efervescenrul climat imelectual al Ang:llci secolnlul a~ XVm-ll:l<1i. climat care a fllicm posibi lit cristeliznrca conceptulu i modern al sublinmlul, ill vcrsurlle "(}CIUar ~i in eseurile ,gtuld,ito:dlOl'. dirUl:e care " lmnnd Burke este num .. i unul, eel mill celebra, 'I;; drept, ~i, eel eare avea s~ dcvin(i eel maj lnflucnt til pmleril,['U;e, (~ilr 1.1U slngurui ~i. cronolog ic, rJ]i pdmullS

Iii seeolul llOISI ru. cSldica Jllosofica a dcvenlt c{)n~licrun de nce-asUl afinitate ]lure

sublan ~i ~tijnl~. _ . .

,,~Mlli il1l!H. sub]jmul ~NiSlfft in lehq(](e Ienomeue ale narnrii, in flirtuntl. in spargercrii de stand a valurllor marii, ill cascadlt. ill inl.inde:rik:. de zr.p<lda cit; pe IlUnnli, in pnstie, in Hlc~rca dh~l"iei, ill cernl i:nsle~al .. Aeestea suut exeulp]e de nmh ennoscute. Pentru 019.1\11 de ~lHI1'la,. multe alto lucruri pot fi ~i ele ell <lldcv~t'i'LI sublime: cOllslnlctia i~ueml'i iii atomului sau m,i§c~rHc subslle din nucleul celulei - ilUoQmai ca §i ]egHe stmislicc ide lumi! Slelelor.»16

D'lf dne nf pute.", $v~m: dIll,!.'} alte ,.s[lee ~,e ale I1l rlU,arH.. POIe:.nt]ai s:llbHnlC. il mHi aes("Opct~l ~tii:n.la iulre I.imp. in ]pcstc'o jll!Dl,\ll7 late de scoot C3lf-e 5-11 SC'liiIfS dh~ 1945,. diml scria ncesle ran,duri filosnfu] german Njcol3~ HmlU'l.mm .0882-1950), cd C:f)i'{: n dal CO!Iol!pmlui de slloliln unn din cele. m:ll Im:mo·

rnbile fOlill'l.nll~!.'i din secolul XX? 11Il 19'14, dlnd IreC'lISeD'a dec] lIunwi trei decenli, ui'l!iversitarul american Thomas Wciskel, ce avea sa, nrtoara tdll.!'ir, chiill' La s:falr"§iml Ilce]ui an, 1974. c!'l.i'id imtcl'ise:sc iil i storia Blp.cierl1.t'i II (:onoeipruiul de sublim 0' 'lhll memot'!lblll1 fonnuJare, fl'ki1 sa fi al~zil. lli.l'ic3.r de Harlmann, mid m:Hiogll pe IiSH) m:::eSll~itt cale:v,,1 alte aspcete ale narurll pe care itiill~,a le revelase deja ca sllb]~i'm;),:

«Golurlle negre (black lwles), VOJIii fi probabil cu IOIH - de aeord, ofcdi. il~ Slacllu i actual al Clmoa§terii" un prile] pentru sublim: dar ce Soar putea :spnnc despre magni!iujiru~a de necuprins a bombeleu hidrogcn:? - pro'b,lbd m::dlll~i lucru. ~)i apoi, ce !HIT putea spune despre computerul electrenlc, apoteoza i:nsI'l~i .:1 'cap,u;il5ilii <II;: intciegere, j)C care insi1 pUlioi 0 1l~$d'eg: este COI11Lputeru] sublim? Farll. tndoj,llli, pe~tlitl unil este, dar este, nu an~d pntln, ~] simbolul determ in iSI.1Ullul. » m7

NtJ1:e' Ii trilmiWri bibliogmfiM

h «wr~1i::11 I ~ay .. Sll',iellec fi.cl.i(lll·" 1 111""'" Iicthl!! ~n whkh some c1e'll'lt:nl. \jj' ~llllilHl K~ [.~rl:~e ur l:eC!hmc)I~!gy is Si'i inlel!ll<d !~" the tale that tile Sll[!liY w{luld ~~nclPse ii·r the ~degl~e m' IchlIM:1!qgy element were rtll1H.l\'ed fi'(llM iIL)~ (Bell Bnov~. .$,,; ilcncc ill S~ienr.:¢ foictioll{'. ~'n '~nL L Ud/i H!lbl~~HJ'pJ'i{lSimr,~ Wri!t;r.~ (if ~hc Fijjura., Volume VI. Edited b)! A~gk; Blh.lI')lS. ~ridgc PIJMicIHi'oll,s lnc .• L.u~ Angelc:., 1990, l~I). 2'<i:l-:nf\; IllWi~jul el • .Il~ e ~~ rlt~ 2m}.

21 Uie PfHVII, hlfi'iil!li Iii in/'jlli,r:~lleij .ll1m/i.

SU!tiil!1 epistemologic, B(~g~!.InI pnliilk~. BUCUi1e§ti. 19115. p, 22.

:n Niclllail~laiillr~M.tI. 5.~It:'lj~lr (iiM.lrr!lik, ~95J), in rmnanc~le tie Ct.i!'!,';l.!:mqin Floru, ':11 UH ~lllcJi'\~ imIllJllcli,,' de A!cxi!!I!'Ii:tI Bubo!:. EdiIU.I';I U:niw;r,.;" B",oI;Llf~lil. 1974. pa5i~im.

4) Ni4;(!I"ifilillliJli;l'l1li1. 01). eu., p. 411'1.

S;)I , .. AlmtliJer S!JU!1;lf; ~lj' !hc );\!:blim~ ns .r"fillilY. if it ,111e~. not mlhe!' b;;;lll'lig 1,1' !he last. Inrillil)' has <! l.Cn<:lenc,)" I,() ml u~¢' r'l~ind wi!!, tll,!t sur:! of J'cIiJ!,l1lIu] IWrliul' which ls tile ffl''''~ genuine effccIllm.l h'lIe.st !~",i 'IT!' i'l'lc sublime, l1)CI"e. arc scarce any thing,; w:hi~h ~Im bceome Ihe obic'GIS "f U!!f ~¢~Il'-cs· 'thllt are l'C"ll'ly i!,l\d :i n l~lGir aWIn lIi11Uli'<l nn rU'i,lle. BIll, i:hG c)'c Im;l heing~blc ~~> l)~ru~ hoe Ih(lb-[)~L!ltl~ l,j' many Ihit1igs. they ~cem w he infiP!iIC, .lmr.l they pMo(]uce the ~.~ ['!'Ie ~ff®L:,t~ jl~ i r d'!ey VlIel',e Ii,'~~ lJ Y >iO.» lliImlllld But',,";;·, D(!~lp.I'C ~'IJ'I)Nm 1i Ji'l!l7ros" Cer.t:ew.I'c nhJ.~nhd1 ~ ,;dghii.r id'sJJo.r (JI PfllJ,f)-"if)!)lli.'lil llif;jjjilY hI'" llie OJ'~ill ~)f Om .lJe..'S f~f lir~ S!jbJim~ ~mJ BClfmi'(ill.. 1756). 1ir;u/ru..:ere [Ie:

o Crl'EIE PENTRU SCIENCE·FICTION

Anda Tem!I}j(';~U ~i AIIl,lrei :!J.~111ii11. ptcr:atll de D~ n Grign~c>:cu, &iitul'll Mer.idi!le. B~tC'llro~li. II \Ill I. p. Itt

,6,). N._ f:iI'lAnmlllm. '10<). '~i!. (v, ~mpr~, Mi>! '0. 7) N. H',~"'manll. loe. cit. (v, supra, O~)I'L .3).

,8) <.IDenn 1111;:;;; 'lIben<,gend,e i~'I ~iilnJ':!ebc,!!d uitm::h ~iGh ~cJb.wt.~, (N., Harln_.t.~itn .. mlelkll. p. 31'S till nrigioa1. p. 4,16 nil ,cdiIIJ~ J'Om~lle •• !>dli.

9'l I mmanuel K'I!fII. Cfil:ic~, f.1J;'lIJ.~,i'ilii ,Ie jmlecm'e (Krii'ik urJl' Urldhkd'I!f!'. 1790). lriid nun, Va~Hc Delli Z'!!'!iIllrc:'!~1D ~i Alcx;m"r!l Surdu. fJdiilLl!liil S!iillllifkJ .~j EJl1!ccdo~djdl. 13tt~ilr¢lilii • .I91U, IL ~41!.

1!O)lm'll\lIRl1Iil Kant, np, eit., p. 151.

n) Fric~J'ri:d) Sc-hil1'er. hl,-e" ~/,~ sublim. COljlri· bllfii ,<I .ucz.\'I~I!i.l'feil (UrnI' hId kil'tl'fiew:!' (VG,m BHj;d}C1Je~i, ZW· .L.L ••• i~emAI1.Kl1ihI.UiI8 ,~i~j~gcr Krmfi.,dlcn Ideell, 1!793), in ... ul, Scdej·j C.,~U:lp~"C, lraQI!ccrc- .~:i note ue Ghrmql;.hc Ci(m:l!:<lII'ii. Edilunl Uuivcf>i. Bl!~l!fC.'jli. I !;I!! L pp. 82.113.

12) .JlUeF!lpl a[ lIeJiJl.imiWu(§c in Ih~lIIlPli~«tjoli !l r s~iCIII j'nc r~ i nc i p'IG~" (El.JI!l;~[ A lI.~ no Poe, N[Uli fiRlIlli lil Ne.l1MiIJlJlllc.nilll' ;!1'(Wlll.t·jf ,r IlIwi UflWI'IC Hlm~ PI,J,r,i}1 ruhe 'UUI}~",dlck~l' Ad,'elltum ur Qne I-I:;ms Pf:~"III, 1835).

U} ,,~ Il.:i'lllire., bUI aln ~cfl "')~U by, whal I see ax Ulll'C'lIlitY piled OR unreality. I need .. firm base Inbc il~l<misile(l ,)'lit ,~f.>:> (Ki'lil~s.le)" Amb, .. ~nlnl{JlIIcli('·n" 1111 TJ~e C;,jJdCjj' Ag,~ ,if Scienca Pidj<m, An 31lI.i-u)il.lt;Y. Se·lecle.d ""'lid illllmdl!ccd b). Kjng~ley ,Anii~. ~llIIl.<:hin.,ml Puh~;~hillg Group, lOlidoil Mdll!lllrll'C. - Sy<lney - AI.<;;kIIlIllQ - j t)h~m~e>:llUr'J, ~9!l L p. 24.

14) B la ise I)lt~~."!, Pen,J",.~ (I 6:').'1- ! (,6 I ), 'Ql';'~H1ri. Pfm'im:i'l1e. O[lc.r'c. !jliill:rm~"C Uililu 11" enpelltli:. Si:l'icl'i 11k.'>!:). Ir~dm;cre Je Genrgc lalWl.l (J,hidu, ridilm~ Shilllifi~iI. But'i!lI'!l~IL 1%7; Cugcr..'l'I'i a e:He ;Ile.-;;c), tr.l;dlW~TC ~ ii eomentarii Ile ~t1~,11 Alc;.;~.nJI'U. l:Iatic1!,E...Jil!!ril UII'iver,lI. BtI!l;ure~li. 1978 ..

15) ElI:1l1UHld Bu rke, D'I;..~I}'f{! ,~ub'hm fl JhWlt~~ (\I. :mllrll. nolll 5), .A. SiC I;lc!lea, 'j:1l iI(lell:slli'i Jlrh·,il'1·I~, ~i': M~rj'~Dri~ Hope Nk()hlflc~,. Atc"llu:i'K- Jm!,I.i'~~IIi.tm.~· of N,C'wlm,I',~ , .. Optick~~·· Gill). V ~lin 'c:m!'jmi .Dcmlil!\!J,,: tlie M!IS~: N'ewWll"S uOp~icks" lInd (he liigMcemll Cctlinry Pmlr~. Pfi.U:c:('·11l Ul1j~';;:Ir:;ity Prc~s, 1'9~(i).. ill .V'{)] , 5igliu:e-nllj·Ctmtmy Eng1i.~l1 Ur~'ltl!uc. M~}II~fri E:';~~y ... in Crill;d~.m, Ed.iuC\l by '~IIlil.es IL. CHffmu. Odllrd UnivcvsilY Pl'e~~~., Ll1ml!m - Oxfnl'll - New Y lluk" J Y'5i9 (rcpr~nt 1 ;1,(\7), pp. 194-2111.

16) N~cuhli :Harlammn. [ll'). ~tt., p. ,4()4.

rn Th,omas Wciske!, Tll,e; Rom.111!·h: Sublime, SlU!U~~ ill' {he Slm(:f~rc ami P~yc1.tj)I~'gy C)t' '1'r<lIll",\lmdem:c.. 'Tile. lnl!l!s H\ll~kin~ Unili'Of:ililly Pre.lli. Balli,mm'"" ;Inti Ldifl;;/~Inl, 1'~76; ·Socnml&lil~'nll. 1986. p, 35.

,WRCEA CARBUNARU

HYDE IPA.FlK

1:' 'd'inu III ·O·~· ··M"t·' ',. .' A,I: ....

IfANLsyil!~IJU( R 1" .. " ~M.NiES~J VR:EA, fttlC,(VA

B~ ste C.I,ar. Criilic_u! li!?rm", _';u6~!,ti d~ s'in· drollfrul "ela;;,lfllcbulor", Are loc 0 .. _ ",.del!c'_~:!re·" a tex.tn Ilui I iterar.. Duell in

ul'lna ac>e.~ul i hlel'!! schel,etul J:ilmas e~i-e I"!lx:ng· !l(llscibil, aHll11clr scriitoruI es:te, I)tI..,. ,tl1.1,ci\ e!itl~ "pnm" 'l:ecogII]Q~cib~J, ~crii!omi mJ este orighi!ll ~i, in linc, {Iii';;! scheletul ram,iS Ill! 'lPuF~irm; vretlIHi i reg n aniline allll'lci erl e ste genhd. ori a. ~tr.i.C;d hiinia degcOI:b.t.

1..,1 I'el de clar este ~i raptll,'1 eli scrJlltorul romflll de ~.d'l:llcc-[icri()-,]J l'efnza du~lfi.ctt1iile, file din rcbclhmc.." fi.t: din dlel,ll'lilitiIte, ReJJLiilall~1 pentil'! c3 ,~I:e ol1ictun l'ICe!a~i: ~rii!UHt ~F'"rJIn5~c:.,o cncla'lOi hlCmnl ,llalit Hmp c,l~ pmirlll, lS'!gia "SI<', Co\1 !o~te ,cillil'l prelMl! a~peri~!I~i.le. d,intre gentilri~e li:tc:nl'!'e;.Il1 . '~wt Nil! emd:!I, Cinl;: ma,i sene llcSiliiz.i cisnce tlon, i'li sensul s~rict ~I timl:utl!I'ii gCilld~li'? Prontierele lil€rllre s-,J[U <Ii ~Il~l p~llt~, inn .... acolo, [IiCl!lt ,tll·tonll, SF ml'tolii.IOIl. cilim' "rca 'eli QSleuta[,ic sll fl('; ",,;II~ce ... a", i 11 l1celt.~ttl sitllaii,c n.e plltt:1II\1 e:>;pllka mu Ite, ...

~c rmtem explka dez;llTil~girc,i lui Liviul Hadu tn f<l{a liJiCrUrilor lui AUl1cl C'ilnl~e~ care cludc:,lzilli voi'[ chhli' rClltlli ~e de b<~~1! ale OOllMl'illctiei lCXUI,lui de 111m;!1l. Ne (l,:o;p,lictim e~'OCtI! cyb~rptmk-ului ~i, I)dl,) ~;ama!l\l'i, at i,mn,du/tJi SF. Ne ,oxpHct!:1lfI de ce gt\~im preu ,~u~inil mitIOri SF nil, concUr· ~!.Irilc !'it,en!!'!;' de profil ;'klii illt'ele dccilt cele 0(gunlzute de rC[,etl'IH\ cem~dls,ll:l u randomnlui ''Oliliinef>t;.~.

Ar Illai fI aiei O'ii 0, l~uallti1 illgrijOl'lItOl1Jre, Mll lie,fcr I a 111Iittl,(lli aeu rnu,Jlor anto~i SF ell ,,~t;I\f" eare, de ,clil.ll"':;'i II1~i lncm.lcc, ,chh~r i~j doresc s!l fie ,.:.lliccv,,", Mill in sellsull origilllll!lil~\ii CII orice [)I'c[; ci chllrw ~Il sensul proprLQI-cli'i f~~ cU'~il'itului, Adicii. .,ltCt:V;i dcdi.i. aUlol'; Sf, De unde Ilhfill le,lIn<l I!li Cri!':ti,.llll ll!dur POPCi;C\I,. care, chi,lr cl.acl. l'ill 0 spunc, ~ se cil~te fi;1 ochi :ll\!nci dillel VI<(lLiIt hl~eli!.ocillOJ' din cmij,.~i\ln:ilc I.cJJevi:1;~1e '1lIlde !pm'ticiIl'Xi ii reamil1~e~le de '.mC!lIwl ,..;[tn pe WliU, I'rml J i~C:'mtll1:ii Sf'? Te~~!I. de ,dij~'j;(redlMre? De .t;:C dil'>\:mdiillflfe? Estc SF·ul COV!! COl1d'lmllabil..,? D!C tmde dOilil\.a 1111i ~nhail O.r,amescil de. a licl'ie () cane ,ell Ull Can1.Cler .uHobiogr .. fk:. hi '0 v:~n:.tt'i. I" c.'ro ~m\i un': Ii'lC~ muhe d,¢ .-;pus ~i die filcu! (fi1r-J. ~li Ilmi plinem Iii .~OCOIMI:I. dl in ultim<l 1II'Cll'Ie e~le i.ol. t~lai (J'r,e:zcl,ll lin revi~.tele 1!i~e:r1I.fC ~i de c\!h~I.rl.~. i~, ti.I'Ilr,l co revi.~t&!e SF' t'i pllblic~ text'l; v;celli SUt! I)II\il'l !iemnificutive l;J;eulUI ,~lceiil lIu'ic s<:riHor r'miilfin de ~~,cielllc'e-nctrQn)? !l)Qr:inI!I de imp'lill:ire HI~t!lr\l? Dc lII~dfe ~enW\i,ili ",00[1:.-;101 de hml!i ... fac~tc pe care 0 ol'ed!l merliuli SF?' Ljp,,~

reltWi de co~peti~.!c. ,c~lrl7ltl~lrit;area .RlOmCOIII-!1111j, mQllr~e-..;.I pilbllCa!lIlor SI' ~l IJI)S:I. de e'?OIIIlIIC a ;JCe~~ra, eo~tm'i~,c prohibilive de editare ~nL'hci cund vine "'{ll'iba de cttr{ile SF&F. fUlllCliollarea uandolJ'iuhli, hu.ero...e,1;e ml:lnllil:e, ~i punri.t:lin:e, p!:ilt.~ drepmriiof de tmklr., ~l1locnirea ", .. iorii eu :~pil'iml pl'o[cc,ioni;;t de g a ~cll, flbsenta ,lliIfor:mtl1H1or de p:rofi:l; dispur.ilUa J]detnOir .. , em!: dit'l~re el,e 001'1- lribuic Iia i:II~ ... tis.raclia atltomhli rQmilu'! Ce :'iii mar vorb:im. :toate pUlse Ia \111 Ioc ,mill! dot $C duoe pe a,Pa ~ihnbclc;j; ~ U ceea ee ~.;<I. nll~L'iJ frLcut. bun i'in IlH~rni:i ana,

S:ilicer~ 111.1 mi separ Il f! dc:Moe Ilf:irmil'lH grllluinc Mum limp dm piina, §i comunicafe~l dintre ooli.ilclmi., ,,.-ficnCiiidt 1'fl!rt:, Ilnim '93· '96, este in pre.l'erlt ev,a~ldefici't<lir1'i. 01111'1 11e pllj'cm ,explk~1 f;iNlIl d. illl If].Qd!li eel mal cOI1:t.rmpuoduCliv., liumifes· 'i3ri!e !ml~Cltrtle se ~mp:ra-Plm till uc;c,1e;ill'1i pcrioa{ie, illl ,t!!ja f61fncal niciune ~1I. nu 'i,asll bille? ConCUfcn!,=.i, ... eti spLine, Nimi.c ll:lai fals, Ell treblilic s!'i e);~.~te ill plan ,cmltuiv ~i nu nn !prillitll?! puli!le- 1:01' momente c[md ne putcm i!l~aJni pentru a ,wlril[l1.1[m ~i ,confrIl.IlW, ~dei. 6.xpeM~1il:e ~~ 'Oflht~i.",

ln <.IC.e~:L}i Cl)lnte.;.;.I, il~clJiplli.\i-vil 'U'lpe.fllqin cCililu;:li litHoif' brlii leni de la "Sfcra,", die care m\'i ~ibllt eel mai !e!J.1l~, cflnd ci~{:,'!IC i'n Fon~m SF iiI!', 2 C i1 I'" nda\i:l Oel'lel.~ dill BlI:dl.u are lIIu~tII.I emc mhde in Jlriiihl" filii! ca ili::l.''ill" till br5He1A1l ~t'i n avullTl1ibi.lr' de ~lk~~~, ceva, ell toaie cri aru fi pUM orglt1tiziL ~\"efnirlibl1i'i cullmrillc c-el pllIti,n imerc-SLUltC, dacli nil chi:lT manl.fes1!l!'i SF,. La fe~ ne-a C~l pri n~ ne,hnn~riueaC\" iilldi c~ 1-11(; ian. B !'ibemnl l!tfiiralcaz(t dllbu!'i ;,Cm1lWl1 Cozea" ih i3lJcl.ll'e~~i iii Giurgiu l'lirJ .~t'i adre<re:>Je un CUVIH[c;l cenaclului srewa. lecul Ili'lIIde s-a forma~ .~i ,I evoluet regrclilla 1l0<lstri1 pr~et~"'l!,. a,~i de zile, p'~lfIlil I,i 1l1'(lH11IIlU',Ll -}i 111cdueapta ei di~I)~ri,lue. E""i,denl. neum 'n ()ofer'il~.cLl toot..Jt cnergi.ll. sri !>!)'l'ijininl 'lCe~L~(:1I iniliati d. fi'irii srt lWCJIfI ltid 00 prel.eli~ie ... ,

Nil VO'i, prCIUl\gl f!C:6.~t.C regretc 1:0\ I];~"~rnr'li't,. d.a, lli,llliic nu l1IIi se pan: m,;'i; tris[ dec~t ~11 eon~'t<lt ct'L ceca ce defillc~le 111, Ipr,ezell,t hmlmnul Nllnan,esc cUe 'Iip''<;ii de 'co~zhme, de minim!! ~rrtlctiviila't.c ~i ~~il1.c:eriUlte p~ c~,re. dllp[\. <ltttti!l ani de col,\bomre. I,,, meritilm, . b.inel'me,les, CUI:(ltii. S~ll. rev,c:ililtd hl crpil1iull p~!>istffit~ dim iJ;ces~ leXI, poote ell rUl~dOllm]1 rom~lIe~c vrea .,;lhc~wa". .'ii d.tea "'re,1 "aHceva'", ['LtlJllcI' :\ilH oife-rilm 0 ~Cihimb1tiCClI tlde ... tir<ll crfedibi UI, pomind IIH!I:i, intfLir do 1<1 l1.Qi ilJ~ i Ile,

antioipa{ia.

Numcl<.l men (;~H: 9Q!;!Jau Tabarcou, nil!

Jil) l3:uc~lrq~l~u ~Hl1. 24 de nui . Mi~. ~Hli:e~e'~_ dlllnllcav<:r..l~tru cu debutan ~ ,II gcnul u i SIir: .<:C!'is (;;~lhlini<:z a{'C:~l lut:!,t! deo~'l'cn', pana in prezem, ~~ngLirul meu comuct cu Si;-inl oruu lihnelcl ~i Ii u S.n \I'!Ii spu I~ t:i'I accsi d chut l-u III l1it:IlI, C'LI ;lj'lIli)lrt111 revistci AnJici:p.ilJM~

[ .. "

Revi~lU csrc t.,,) I) dO\'adf! dan"! ct:i lUI iUlmail ~mO'ri i stl'l1i ni I~IlI sri xeric S r: de cal iWle, 'D~l"·~ I,n i s-ur CC'1fC ~~ al,CrLL~1 icsc tl n rep :II ,pOV(stif~ior di II ;\I;CS! mUllt'i.r (5'1!!15·1~)1 ~ n.red.), mi-.u' fi impo.~ibil, peuuu cil toutc [III ram~cClnl:. !'nlnri~~~e:~e;ti ~ i pn)fun:t.i m ca lor, A. m sri niBil ~i{)ii'(;7 •• ioru ~i ,. r"':wC~li!'Ca .Loc~d Pr;}h!'firii. Iltll pcn'l~!I. e11 cstc ~crisii dc, un amor ~lmill:, ci l'lCIlIIRI dl SUI' bi ectul 'lbo!'dat mi-u ('[limn aLcn\i<! in moo spe(;1 ul, 'C~LI !IUnd ~i tlill U'I¥iprn i 111 i l :11 l,ecul.I'i lor ell e.'(.li'aICre~II'i ~i OZN-uri H'-~lC IIO["bL' de carti dccumcntare). Prin urmure, ~i povcSlirijc cc InHC'I"i.:J itccs'l etomcnru al SF~\lhB'i mil 'lor indil~ta mcr,cu-

[ ... 1

til. Inc heie:rc[l!; ~Iori ~;) \'11 pUll 0 in~ eebare cure In;i 11·.t'i~l1lallt!1 ;~,;,!i de mul], d"r Ih~l ilIll g.tt-;ll ill\;,~ po: nimcni in I1.lrlsurii .fl poot(L rtbplmdc 1.1 \jd: ;I .... qii nhllO~liln:ti1l C;:UinW" .Je @:>:t,~el1t[l lI111U~ cfu b SF ~;!U eevu de genu I m;<:~ta. cure prilnlC'j'tc rnemori, uncle POUIC omul ~1i di!:clne SF fllirl1 sa ric <.:'onsklcral pic.1t din mlrn (~ml en cupul ill no rl) ~i cure CUll ~iI s!i dt:>t:opo:re .Iii ~a. cvidenlic7.~ It!J1i talente ",Ie gCl1.\blll.i'! Dadl d:.t. CUlli'i .~~ pUlea Itll:l h:giltul';1 Ctl 1m !Istre! dc clllb'!' Vj m\l~ III mil:~C!

M rL l1'l1mc~'C Ui:n.::.1 Auum,lJ'ia lfi -~Ull[ s.l!ldema ]11. mm'l a! II-.lit:a la Fa~;u]t;1~Cll de Rc1lul'ii SeQl'Iomi'(~ lilllO:!'lliLlionale (R'B.I). Doc .!smm:ni". ~mH LIII .. ~f-i"L·' con\rim;; ~;l ci,l.esc ell 1'C.dll pll:iocrc n;vjsl;1 duumC:.IYOasllI'!l. Ca 0 ,oornph;!~lJC ~l leCllliL'i ra1' mC k t'l a~ ice dI i il dOI'i'n elll'i \~_ Co n~,i cj,e:r d "A III icip[~ti il" sirnic eel mai binc ptl hUi ~ SF-li lUi L

~~in RO!llr'lll.a 1i din !II~In'C 101 om :u:nmHt M·a impf<)~iollal rO~lItc mil Iii. mikolul ([i;lllrlIl\IILli Mil-n'C~1 COillll'ii00 mllil .•. SP·ill " murh, !I";!i;i~Cli1,., cine?". din Ahm.rm,rba! Amjdp~!!hl 1998, Tm aeo_". urticnl I,Il-H de!!Ilnnimll ~,ti ~\,)ri~!1 'un~lrLl"Mek; ~'ol"ddcliOlqii prll!priu.

Co: 'in$(:;l!lm~ acum. SP·ur! MOIi c~1C <It'd IICft.>it·lim~i"")' de ~.[t ill'iCepl~1tlI1 'c<';~'!LiI'lli? Mai ~~t, dmlr vi ~ w rologic, sp~·c II I,ari c usu !l:I';~ evol ~I ~ ionl smul U i-~ EJ;~C ;br[!l suu ~Lilnla']' Poalc Ii_ O<:,W(!. UII hlnl)'bj universal?

Ce-ar I'i sa dlcl'l~lIf1l1 .rumanu] $1'" ,'i:;IU __ poves! i rea S F"' de 'C oaccptul I lrcrar ~ i '~rI- i S pI! ne m, simplu, sr. H!ir!i a ri uomul,il, .[:1.1'[3 ~;UII cinema IOIliI';Lfic'! A~lfel. un sclence- riction i~~ prof:csi(}ni!.t \I~ Ircblli sli ui bt1 C llllOlti n~c <Ie CllGil.!'loiPcdist 1'1;'111- 10'11 a puteu crea 0() Illlnmg1t lloLlii lumc. L11l imn:!,; nOli uulvcrs, c:.rc ~t'i. 11m i~.~~-Li uiM deloe I:". l~;II~ em pirisrm II. EI T~i =.I~U Illl:! rtlllll de DtHIH1Cl..C!1 IlKli mult ea 0 i.e'IIC ;;tit anist ~:nll om. de ~liillta. Eol u"b!lo c :~iii ~1:iQ l{lU~ I 'Qc:!>,PI'C li ni vcnm I 11":: cure 'j I cn:cut.:~. ;~~[fd ~.I]c;h necare elcmem p:rln C'Lr'~ cXpriltn:L ~IC~~~. univers (cml,i[lwJ pcutru ~cr~,ilmi, liui,j pillllll'U desen ... tor], im,jgim;;,( pCIII", r,~'·g.il.ori I -~r! nu mui n'cprc'd111 c. instinctiv, o !>roicl:\il! in reufi l;.ite,l Ili(),Uilrtl p.~i l'I!Jlo~ jc;!, d ~1,11 I.:UIIIL 1'01 til, propric! o~l'bi nali [;]\u. Am (lb~crv~l,l citi t.op ~CI'ii i' ~ri i de SF lolcscsc eel mui muh, ell I1gmc;j de ,LiL oompataplI. Adicl'l lulUc.! Ci'C.ICt'l de ci ~C arm iii pcnDl:JlIlclI~la an IP:.mfttcl cu eeeu cc dcju o;.hl;'i, E~LC lm .,':1.1 In ar fI losl (b~.~ ..... ", Dar C'1I c~" .. d d SF· ul nu Iltai trebu le ... {!. demonsrrcxe ni m i e, nici sll ccrcetczc. lIicil sa (,lIdl slI,)l}zi(ii. ci dna!' :\,1 ,~';ds(f! C',q 0 ~lan: de r'lpl. n WL ceca ce ,IU ~'XiS'i1 ~i He phLC~ nml1\ st'i. ,crew t~CIMI'lIj,l at:' a~ill1!'~ pltop!'ia ctJUlui.qi:cdc Ull1Iilnimtc_

s.r-ul cstc dom [.lni III de I cgih~u'i:I di ill I'''; rcalltate ~'i \iil'UlI~lliwLC. se ;in;! I" ilHcl'scqia dill!I'~ dOUtL focd-lxldHiri: ereier 1.lllmn·mcdiu CXli"~'i~lr ~i crcier umun-creier umun, S F-ul nu uiu] csrc d"mr ucel .. dincokl de rmli ne", dcoarccc c r,cd o;{L ;, dcp.t1l.~iIL f:nm IC':J1!porali.lriliil. " cronologlci, II)~· axemcei, ;1 d(;r~~~[ ~i fm:; .. Ji.r'~i:iuliH'itU ..• IUIII·l,i!(:" _'!i.il,e Jl.C~lfl,!ifti nd pl 'InC'lc ~ i!I.IJ s:iMcmc ~OkiN il1(k,l~ro;r~:.!~c, nici m:km' Plml'lntlil. Tdce:! de SF sc an§. ucum in :S'llll\; I'll I~~, elki cc Ii'i;ii iil~e"mlla 0 ,.~,r<;'iC;!lil·· i''l~ill;lH1dl ~al' loSi,c.lt ~HU ,cpi~'Lenlo'lo"J.tcti 1)C'lllFLI 0 h!!)le S r? Ma:i ,cxiortl ~Iog'ich:aum l':lll rUpOfltll. C"J!lIJi· ,~lfce~'J Toilil c;<ic poo.ibil Tn ura~:.Irea Hmillclnr ~~ule, kg i 1101' ;;HI·c:. ill COI):>'lI'llirca liziologiei, ullci "H~i huni S ;._ Da. lr{Lim IQlI hllnca SF 01 cell)!' ~lilll1il1" l(l;1 rm'llsl1',ri. {n,~r l)[):lt(~ dl tlll~ ~mnlem t",'p<!hLI i sr~ crc:~n 0- Ill'Il~c SF pcnH'I~ ctemilme,

Va nwlluIIliIC:.ll',

N(¥/il: trOOi.rcJi.t1i: R~pl!li;~ inlrehlirii ,eililwru'M nOl!ltru: Ccnadu1 ,.pLANEl'AR. 8cicll~.Fi.cti.'on". (:.;ll'(i if·i de:s~00!1 acnYimtea. ~ Ob~a,tol'\a!l J\SOOll.Omi'c

• .Amila! Vasiile U[~"'. e51e ,(!!e!;cllis inlCltdSlmnft penllru, nei :mel1llbri. ,'j~dinle: 1m fi.ec:;u:e iincrl.

OIl1. 19':00; pOO-i£4im:e_ rir.l1m .8MuI.e.s~.

S'limat.i cltlto.rli,

.~

car., poa Ie ,II procurat de la red'Gc, i,e (p,rhi I!F-O CDma nedel scrlsa saul lele"Dniea' CIU plaIa irClmb,grs, orl de lei chi,o,cul'lie 'IO'DIPET sau ,de la dif'l!Izorli p,a1rth:ul a'rl.

lR.evlsta nAn.h:'iipa,ia"1 ap'.fie" in'ce,pand C:U lor. 5441545 - dupa' cum

a·t·i putut Q·bs·Q,rva - din d,oua in douil IlIIni,

-,

Gva.nd 64 ·de paginr. Peintr'u a nu pi:e!rde "Icl

un n·umar ,.1: f,ira sa facet- eli. caul'area ei p,e pial,a Q Ipreoc~up'Clr~ ,.on.slanli, vapple,i (lbGQa IrlR1ltallid COR'lruvG,loGl'ea abooamen.ulu; po un

an - 29.018'0 le'lii -, fiedlrectl·al redalc,i1o. (pe adresa: (-orne. IDan'eilluc, '-ta Pr'esel Ar,. I, BUIIII're,II.,sect'Dr I, lad· 7'97,11'" fie inco· .... ul Dostru -, .4034,0,1 - I. Banc. Agri«a·16 SA, SMa.

Pref·ul'a ho,nam,entu lui: .,a,mane nI1'5" •• mb'DI" inl reaga p'~rio,ada d'e UA an, pa.na la e·xpira:'ea .Iul, aceast. insemnand ,ca vet. prim. 6 nUllllere de revls.teil

A APA,RUT

AILMANAHULI ANIICIPAIIA 199'8

~