Sunteți pe pagina 1din 1

Sfânta Maria Egipteanca (Duminica a 5-a din Postul Mare)

Duminica a 5-a din Postul mare este închinată unei femei uimitoare, care a
devenit unul din cele mai mari exemple de pocăinţa din istoria Bisericii Ortodoxe. Este
vorba despre Maria Egipteanca, numită aşa pentru că a trăit în Egipt, în timpul
împăratului Iustinian (527-565). La începutul tinereţii ei, Sfânta Maria Egipteanca nu era
credincioasă şi îşi petrecea timpul alergând după plăcerile vieţii, păcătuind foarte mult
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, chiar încurajându-i şi pe alţii să păcătuiască.
Într-o zi, văzând că mulţi oameni plecau la Ierusalim pentru a fi acolo de
sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci şi a se închina lemnului pe care a fost răstignit
Domnul Hristos, s-a urcat şi ea pe vapor. Astfel din Alexandria Egiptului a ajuns la
Ierusalim. A ajuns şi ea la biserică, însă când
a vrut să intre, şi-a dat seama că nu poate. O
oprea o putere nevăzută. După ce a încercat
de mai multe ori fără să reuşească, şi-a dat
seama că este oprită de către păcatele ei să se
apropie de Sfânta Cruce. Atunci a înţeles cât
de mult l-a supărat pe Dumnezeu şi a plâns cu
amar. A rugat-o pe Maica Domnului, al cărei
nume îl purta, s-o ajute să se închine Sfintei
Cruci, promiţând că îşi va schimba viaţa, iar
Maica Domnului a ascultat-o. Fără nici o
piedică Maria a putut intra în biserică, s-a
închinat Sfintei Cruci, apoi s-a spovedit, s-a
împărtăşit şi a plecat pentru totdeauna în
deşert.
Rugându-se neîncetat lui Dumnezeu,
plângând pentru păcatele ei şi postind foarte
aspru, Sfânta a primit darul păcii sufleteşti,
darul cunoaşterii Scripturilor, darul înainte-
vederii şi multe alte daruri duhovniceşti. După
47 de ani petrecuţi în deşert, din rânduiala lui Dumnezeu Sfânta Maria Egipteanca a fost
găsită de Părintele Zosima, căruia i-a mărturisit viaţa ei. După doi ani de la această
întâlnire, Sfânta Maria Egipteanca a plecat la Domnul, iar Părintele Zosima i-a îngropat
trupul în pustie cu ajutorul unui leu.
Pentru a ne aminti de puterea pocăinţei şi a iertării pe care o primim de la
Dumnezeu, indiferent cât de mari sunt păcatele pe care le-am făcut, Biserica a închinat
Duminica a 5-a din post Sfintei Maria Egipteanca.

www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com

S-ar putea să vă placă și