Sunteți pe pagina 1din 59

Universitatea Transilvania din Braov

Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor

TEHNICI DE PROMOVARE
N MARKETINGUL POLITIC DIN ROMNIA

PROMOTION TECHNIQUES
IN THE ROMANIAN POLITICAL MARKETING
Rezumatul tezei de doctorat
Summary of PhD Thesis

Doctorand: Cristian-Romeo POINCU


Conductor tiinific:
Prof. univ. dr. Liliana DUGULEAN

Braov
2010

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII,


TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV
Braov, B-dul Eroilor Nr. 29, 500036, Tel. 0040-268-413000, Fax 0040-268-410525
RECTORAT
Ctre _______________________________________________________________
V aducem la cunotin c n ziua de 03 decembrie 2010, ora 12 n corpul U sala UII3
la Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor va avea loc susinerea
public a tezei de doctorat intitulat TEHNICI DE PROMOVARE N
MARKETINGUL POLITIC DIN ROMNIA, elaborat de doctorandul
Cristian-Romeo POINCU, sub conducerea tiinific a doamnei prof. dr. Liliana
DUGULEAN, n vederea obinerii titlului tiinific de doctor, n domeniul
fundamental TIINE ECONOMICE, domeniul MARKETING.
Componena COMISIEI DE DOCTORAT
numit prin Ordinul Rectorului Universitii Transilvania
nr. 4283 din 7 octombrie 2010
PREEDINTE
Prof. dr. Gabriel BRTUCU
Decan Facultatea de tiine Economice
Universitatea Transilvania din Braov
CONDUCTOR TIINIFIC
Prof. dr. Liliana DUGULEAN
Universitatea Transilvania din Braov
REFERENI
Prof. dr. Rzvan ZAHARIA
Cancelar al Academiei de Studii Economice, Bucureti
Prof. dr. Vasile BURJA
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia
Prof. dr. Niculae ANTONOAIE
Universitatea Transilvania din Braov

Doresc s mulumesc n mod deosebit conductorului tiinific, doamnei


prof. dr. ec. Liliana Dugulean, care pe toat durata desfurrii studiilor
doctorale m-a susinut i sprijinit, oferindu-mi sugestii i sfaturi utile, att n
ceea ce privete elaborarea tezei de doctorat, ct i n activitatea
profesional.
Mulumesc referenilor domnului prof. dr. Rzvan Zaharia, domnului
prof. dr. Vasile Burja i domnului prof. dr. Niculae Antonoaie care au
analizat prezenta lucrare i au adus recomandri valoroase coninutului tezei
de doctorat.
Mulumesc colectivului Facultii de tiine Economice i Administrarea
Afacerilor, din cadrul Universitii Transilvania din Braov, pentru sprijinul
acordat.

Noiembrie 2010
Autorul

TEHNICI DE PROMOVARE
N MARKETINGUL POLITIC DIN ROMNIA
Conductor tiinific:
Prof. univ. dr. ec. Liliana DUGULEAN
Doctorand:
Cristian-Romeo POINCU
Cuvinte cheie:
Tehnic de promovare, mix promoional, marketing politic, publicitate,
marketing direct, vnzare personal, promovare a vnzrilor, relaii
publice, mediu promoional, televiziune, radio, pres scris, promovarea n
aer liber, promovare online, promovare prin telefon, promovare politic
negativ, actor politic, electorat, produs politic, cercetri de marketing,
analize juridice, sondaje de opinie, cod etic.
Rezumat:
Lucrarea are 241 de pagini, 35 tabele, 89 figuri, 6 anexe i 230 surse
bibliografice.
Analiza realizat n cadrul acestei teze de doctorat are un caracter
interdisciplinar. Instrumentele de analiz provin din domeniul economic
cu precdere din domeniul marketingului din domeniul juridic i din
domeniile altor tiine sociale.
Analiza ntreprins se axeaz pe metode ale cercetrii de marketing i
acestea se regsesc, n special, n cele dou abordri calitativ i
cantitativ care se concentreaz, n principal, asupra tehnicilor de
promovare n marketingul politic, aa cum sunt percepute de specialiti din
municipiul Braov, implicai n organizarea campaniilor electorale, precum
i de ctre cetenii braoveni.
Demersul tiinific are n centrul ateniei tehnicile de promovare,
utilizate n marketingul politic, analizate din dou perspective, a
componentelor mixului de promovare n marketingul politic i a mediilor de
promovare.
Punctul de pornire al analizei doctorale realizate a fost delimitarea clar
a conceptului de tehnic de promovare utilizat n marketingul politic,
deoarece literatura de specialitate din strintate ori din Romnia nu ofer o
definiie coerent acestui concept nici n marketingul comercial, nici n
marketingul politic. Astfel, tehnicile de promovare utilizate n marketingul
politic reprezint modalitile specifice de punere n practic a
componentelor mixului promoional, n raport cu mediile de promovare, n
scopul de a transmite electoratului oferta actorilor politici.
4

Tendinele manifestate la nivel global, n marketingul politic,


evideniaz un proces de promovare continu. Aceast promovare politic
continu nu este doar o form fr fond. De multe ori se utilizeaz tehnici
de promovare politic, n afara campaniei electorale, fr s se transmit
informaii utile alegtorilor, doar de frica faptului c dac un actor politic nu
se promoveaz, alegtorii vor uita de acesta. Promovarea continu
presupune luarea n considerare, foarte serios, a realizrii rezultatului
politic, adic punerea n practic a promisiunilor electorale promovate prin
diverse tehnici de promovare aparinnd marketingului politic.
Primul capitolul trateaz domeniul marketingului politic, n care actorii
politici utilizeaz diverse tehnici, prin care i promoveaz produsele
politice ofertate alegtorilor. Capitolul analizeaz, n special, aspectele
teoretice privind mixul de marketing politic, mixul promoional i tehnicile
de promovare a actorilor politici.
Al doilea capitolul prezint cele dou cercetri de marketing realizate, ce
analizeaz diverse aspecte privind tehnicile de promovare a actorilor
politici. Astfel, au fost realizate: o cercetare de natur calitativ, care a
evideniat opiniile specialitilor braoveni implicai, direct, n utilizarea
tehnicilor de promovare aparinnd marketingului politic, i o cercetare de
natur cantitativ, care a reliefat opiniile, atitudinile i comportamentele
cetenilor din municipiul Braov informai prin intermediul tehnicilor de
promovare a actorilor politici.
Al treilea capitol analizeaz tehnicile de promovare prin raportare la
componentele mixului promoional, exemplificndu-se cu diverse tehnici de
promovare utilizate n plan naional i internaional. Acest capitol prezint
i un studiu ce analizeaz atitudinea alegtorilor tineri privind tehnicile de
promovare aparinnd publicitii politice.
Al patrulea capitol analizeaz tehnicile de promovare prin raportare la
mediile promoionale, exemplificndu-se cu diverse tehnici de promovare
utilizate n plan naional i internaional. Acest capitol prezint i un studiu
privind ansamblul tehnicilor de promovare aparinnd mediului online,
utilizate n promovarea candidailor pentru alegerile prezideniale din anul
2009.
Al cincilea capitol abordeaz aspectele etice i juridice ale tehnicilor de
promovare. Acest capitol prezint dou studii ce evideniaz nclcarea, n
cadrul promovrii politice din Romnia, a normelor morale i a normelor
juridice, prin diverse tehnici de promovare. Un rezultat al acestei teze este i
elaborarea unui cod etic privind cadrul moral al utilizrii tehnicilor de
promovare a actorilor politici.
n final sunt prezentate contribuiile personale i propunerile privind
tema cercetrii: tehnici de promovare n marketingul politic din Romnia.
5

Diversele studii realizate urmresc evidenierea unor aspecte distincte


privind tehnicile de promovare. Aceste studii utilizeaz diverse instrumente
de marketing, sociologice ori juridice bazndu-se pe elemente
evideniate de literatura de specialitate din strintate, pe rezultatele
cercetrilor de marketing realizate, pe elemente practice aparinnd
diverselor campanii electorale, pe legislaia din Romnia ori pe principii
juridice europene.
Aceste aspecte pot privi ceteni aparinnd unor segmente importante
de alegtori cum ar fi tinerii cu implicaii asupra viitorului n
marketingul politic. Adaptarea tehnicilor de promovare utilizate n
marketingul politic acestei categorii de alegtori prezint anumite
specificiti.
Alte aspecte privesc tehnicile de promovare aparinnd promovrii
online, internetul constituind un mediu lipsit de control juridic. Inovaia i
diversitatea tehnicilor de promovare utilizate n campaniile din Romnia
prezint influene pozitive, dar i negative, att asupra alegtorilor, ct i
asupra actorilor politici.
Limitele juridice existente n marketingul comercial nu sunt transpuse i
marketingului politic. Aceste omisiuni, n ceea ce privete tehnicile de
promovare care lezeaz mediul natural ori tehnicile de promovare aplicate
n publicitatea negativ, determin o serie de implicaii negative n practica
marketingului politic.
Prin integrarea abordrii disciplinare aparinnd marketingului,
sociologiei i dreptului precum i prin utilizarea metodelor i
instrumentelor specifice de analiz, se consider c aceast abordare are un
caracter complex i un grad ridicat de interdisciplinaritate. mbinarea
analizei de marketing cu analiza legislativ, pe tematica tehnicilor de
promovare n marketingul politic poate oferi i pe mai departe rezultate
a cror aplicabilitate n realitate, n viaa de zi cu zi a cetenilor, poate avea
efecte benefice pentru ntreaga comunitate.

PROMOTION TECHNIQUES
IN THE ROMANIAN POLITICAL MARKETING
Scientific coordinator:
Prof. PhD ec. Liliana DUGULEAN
PhD Candidate:
Cristian-Romeo POINCU
Keywords:
Promotion technique, promotional mix, political marketing, advertising,
direct marketing, personal sell, sales promotion, public relations,
promotional environment, television, radio, printed press, outdoor
promotion, online promotion, promotion through telephone, negative
political promotion, political actor, electorate, political product, marketing
research, juridical analyses, opinion poll, ethical code.
Abstract:
The scientific paper has 241 pages, 35 tables, 89 figures, 6 annexes and
230 references.
The analysis performed within this PhD thesis has an interdisciplinary
nature. The analysis instruments originate in the economic field mainly
the marketing field the legal field, and the field of other social sciences.
The analysis performed centers round certain marketing research
methods, and these can be found especially in the two approaches
qualitative and quantitative focusing mainly on the promotion techniques
used in the political marketing, as perceived by specialists in Brasov
municipality, involved in organizing electoral campaigns, as well as the
Brasov citizens.
The scientific approach focuses on the promotion techniques used in the
political marketing, analyzed from two perspectives, i.e. components of the
promotional mix used in the political marketing, and the promotional
environments.
The starting point of the performed doctors degree analysis has been the
clear delimitation of the promotion technique concept used in the political
marketing because the specialized literature from abroad or Romania does
not provide a coherent definition of this concept, either in the commercial
marketing, or the political marketing. Thus, the promotion techniques used
in the political marketing are specific ways of implementing the
components of the promotional mix, as related to the promotional
environments, in order to send the electors the offer of the political actors.
The globally manifested trends in the political marketing highlight a
continuous promotional process. This continuous political promotion is not
7

only a form deprived of contents. Political promotion techniques are often


used, outside the electoral campaign, without sending useful information to
the electors, only for fear of the fact that, if a political actor is not promoted,
the electors will forget about him. The continuous promotion implies the
very serious consideration of achieving the political result, i.e.
implementing the electoral promises promoted by means of several
promotion techniques pertaining to the political marketing.
The first chapter deals with the political marketing, where the political
actors use several techniques, by means of which they promote their
political products offered to the electors. The chapter especially analyzes
the theoretical aspects regarding the political marketing mix, the
promotional mix, and the promotion techniques of the political actors.
The second chapter presents the two marketing researches performed,
analyzing several aspects related to the promotion techniques of the political
actors. Thus, the following have been performed: a qualitative research
which has highlighted the opinions of the Brasov specialists directly
involved in the use of the promotion techniques pertaining to the political
marketing, and a quantitative research which has pointed out the opinions,
attitudes, and behaviors of the Brasov citizens, informed by means of the
promotion techniques of the political actors.
The third chapter analyzes the promotion techniques by relating to the
components of the promotional mix, exemplifying several promotion
techniques used both nationally and internationally. This chapter also
presents a study analyzing the attitude of the young electors regarding the
promotion techniques related to the political advertising.
The fourth chapter analyzes the promotion techniques by relating to the
promotional environments, exemplifying several promotion techniques used
both nationally and internationally. This chapter also presents a study
regarding all the promotion techniques pertaining to the online environment,
used in the promotion of the candidates for the presidential elections in
2009.
The fifth chapter deals with the ethical and legal aspects of the
promotion techniques. This chapter presents two studies emphasizing the
infringement, within the political promotion in Romania, of the moral
norms and legal norms, by means of several promotion techniques. A result
of this thesis is also the preparation of an ethical code regarding the moral
framework of using the promotion techniques of the political actors.
In the end, the personal contributions and proposals are presented,
regarding the theme of the research: Promotion techniques in the Romanian
political marketing.
8

The several studies performed aim at highlighting distinct aspects


related to the promotion techniques. These studies use several instruments
marketing, sociological, or legal based on the elements pointed out in the
specialized literature from abroad, on the results of the marketing researches
performed, on practical elements related to several electoral campaigns, on
the Romanian legislation, or on European legal principles.
These aspects can concern citizens belonging to certain significant
segments of electors such as young people with implications on the
future of the political marketing. The adaptation of the promotion
techniques used in the political marketing to this category of electors has
certain specificities.
Other aspects concern the promotion techniques related to the online
promotion, as internet is an environment deprived of legal control. The
innovation and diversity of the promotion techniques used in the Romanian
campaigns exhibit positive and also negative influences both on the
electors, and on the political actors.
The legal limitations in the commercial marketing are not transposed
into the political marketing. These omissions, regarding the promotion
techniques affecting the natural environment, or the promotion techniques
applied in the negative advertising, induce a series of negative implications
in the political marketing practice.
By integrating the disciplinary approach related to marketing,
sociology, and law as well as by using specific analysis methods and
instruments, it is considered that this approach has a complex nature and a
high level of interdisciplinarity. Blending the marketing analysis with the
legislative analysis on the subject of the promotion techniques used in the
political marketing can offer further on results whose applicability, in
the everyday life of the citizens, can have benefic effects for the entire
community.

CUPRINS
INTRODUCERE...4
CAPITOLUL 1. DELIMITRI CONCEPTUALE INTERDISCIPLINARE
N MARKETINGUL POLITIC...7
1.1. Apariia i evoluia marketingului politic.8
1.2. Particulariti ale marketingului politic..14
1.3. Interferene ntre marketingul politic i alte tiine sociale18
1.3.1. Elemente de sociologie politic utilizate n marketingul politic..18
1.3.2. Elemente de psihologie social utilizate n marketingul politic...20
1.4. Mixul de marketing politic.24
1.5. Mixul promoional n marketingul politic..30
CAPITOLUL 2. CERCETRI DE MARKETING PRIVIND
UTILIZAREA TEHNICILOR DE PROMOVARE N MARKETINGUL
POLITIC DIN ROMNIA35
2.1. Cercetarea calitativ de marketing: Opinii ale specialitilor braoveni
implicai n organizarea campaniilor electorale, privind tehnicile de
promovare utilizate n marketingul politic din Romnia.....36
2.1.1. Concluzii ale cercetrii calitative de marketing37
2.1.2. Limitele cercetrii calitative.42
2.2. Cercetarea cantitativ de marketing: Opinii, atitudini i
comportamente ale cetenilor braoveni privind tehnicile de promovare
utilizate n marketingul politic din Romnia......42
2.2.1. Consideraii metodologice privind realizarea cercetrii cantitative
de marketing...43
2.2.2. Caracteristici demografice ale populaiei braovene, la nceputul
anului 2010.45
2.2.3. Constituirea eantionului..46
2.2.4. Concluzii pe baza rezultatelor cercetrii cantitative de marketing..48
2.2.5. Limitele cercetrii cantitative...68
CAPITOLUL 3. MIXUL PROMOIONAL I ANALIZA TEHNICILOR
DE PROMOVARE POLITIC.69
3.1. Percepia promovrii politice, n viziunea cetenilor braoveni.69
3.2. Tehnici de promovare n publicitatea politic71
3.3. Marketingul direct i tehnicile de promovare politic....77
3.4. Vnzarea personal i tehnicile de promovare politic.85
10

3.5. Promovarea vnzrilor i tehnicile de promovare politic.94


3.6. Relaiile publice i tehnicile de promovare politic.103
3.7. Studiul atitudinii electoratului din Marea Britanie, aflat la prima
votare, privind publicitatea scris....................107
CAPITOLUL 4. MEDIILE PROMOIONALE I TEHNICILE DE
PROMOVARE N MARKETINGUL POLITIC...111
4.1. Percepia mediilor promoionale n marketingul politic, n viziunea
cetenilor braoveni i a specialitilor intervievai112
4.2. Televiziunea i promovarea politic114
4.3. Radioul i promovarea politic122
4.4. Promovarea politic n presa scris.124
4.5. Promovarea politic n aer liber...134
4.6. Influena dezvoltrii tehnologiei informaiei i comunicaiilor asupra
promovrii n marketingul politic....142
4.6.1. Tehnici de promovare online..142
4.6.2. Telefonul i promovarea politic152
4.7. Studiu privind tehnicile de promovare utilizate n promovarea online
a actorilor politici pentru alegerile prezideniale din anul 2009, n
Romnia...160
CAPITOLUL 5. ETIC I MANIPULARE PRIN TEHNICI DE
PROMOVARE N MARKETINGUL POLITIC....175
5.1. Norme morale i juridice ale tehnicilor de promovare n marketingul
politic...175
5.1.1. Etica n marketingul politic175
5.1.2. Aspecte juridice privind promovarea n marketingul politic..176
5.1.3. Relaia existent ntre norma moral i norma juridic n
marketingul politic178
5.1.4. Consecine asupra mediului natural prin promovarea electoral
necontrolat - studiu privind alegerile europarlamentare din anul 2009,
n Romnia182
5.2. Manipularea prin tehnici de promovare n marketingul politic185
5.2.1. Influena sondajelor de opinie n marketingul politic.186
5.2.2. Promovarea negativ..195
5.2.3. Manipularea consumatorului electoral prin tehnici de promovare
aplicate n publicitatea negativ - studiu privind alegerile prezideniale
din anul 2009, n Romnia199

11

CONCLUZII I CONTRIBUII PERSONALE ...210


Concluzii generale...210
Propuneri privind tehnicile de promovare aplicate n marketingul
politic...212
Contribuii personale privind tehnicile de promovare aplicate n
marketingul politic...219
Lista figurilor...226
Lista tabelelor...230
Bibliografie..232
Anexa nr. 1 Chestionarul pentru cercetarea calitativ de marketing Opinii ale
specialitilor braoveni implicai n organizarea campaniilor electorale,
privind tehnicile de promovare utilizate n marketingul politic din
Romnia.1
Anexa nr. 2 Prelucrarea datelor cercetrii calitative de marketing Opinii ale
specialitilor braoveni implicai n organizarea campaniilor electorale,
privind tehnicile de promovare utilizate n marketingul politic din
Romnia.4
Anexa nr. 3 Chestionarul pentru cercetarea cantitativ de marketing Opinii,
atitudini i comportamente ale cetenilor braoveni privind tehnicile de
promovare utilizate n marketingul politic din Romnia..26
Anexa nr. 4 Schema logic a chestionarului cercetrii cantitative de
marketing...32
Anexa nr. 5 Prelucrarea datelor cercetrii cantitative de marketing Opinii,
atitudini i comportamente ale cetenilor braoveni privind tehnicile de
promovare utilizate n marketingul politic din Romnia..33
Anexa nr. 6 Propunerea unui cod etic privind utilizarea tehnicilor de
promovare a actorilor politici n campaniile electorale pentru alegerile locale,
parlamentare sau prezideniale, precum i n afara acestor campanii
electorale93

12

CONTENT
INTRODUCTION.....4
CAPITOLUL 1. INTERDISCIPLINAR CONCEPTUAL DELIMITATIONS
IN POLITICAL MARKETING....7
1.1. The emergence and evolution of political marketing.8
1.2. Characteristics of political marketing14
1.3.Interferences between political marketing and other social sciences..18
1.3.1. Elements of political sociology used in political marketing.18
1.3.2. Elements of social psychology used in political marketing..20
1.4. Political marketing mix..24
1.5. Promotional mix in political marketing.30
CAPITOLUL 2. MARKETING RESEARCHES REGARDING THE
USE OF PROMOTION TEHNIQUES IN ROMANIAN POLITICAL
MARKETING35
2.1. Qualitative marketing research: Opinions of experts involved in
organizing election campaigns regarding the promotion techniques used in
Romanian political marketing.36
2.1.1. Qualitative research conclusions..37
2.1.2. Limits of qualitative research...42
2.2. Quantitative marketing research: Opinions, attitudes and behaviors
of Brasov citizens regarding the promotion techniques used in Romanian
political marketing...42
2.2.1. Methodological considerations regarding the realization of the
quantitative marketing research..43
2.2.2. Demographic characteristics of Brasov population, at the begining
of 201045
2.2.3. Sample construction..46
2.2.4. Conclusions based on quantitative marketing research results.48
2.2.5. Limits of quantitative research.68
CAPITOLUL 3. PROMOTIONAL MIX AND PROMOTION TEHNIQUES
ANALYSIS69
3.1. The perception of political promotion according to the citizens of
Brasov69
3.2. Promotion techniques in political advertising71
3.3. Direct marketing and political promotion techniques77
13

3.4. Personal sell and political promotion techniques...85


3.5. Sales promotion and political promotion techniques94
3.6. Public relations and political promotion techniques103
3.7. The study of electorate attitude from Great Britain, at first voting,
regarding printed advertising...107
CAPITOLUL 4. PROMOTIONAL ENVIRONMENTS AND PROMOTION
TEHNIQUES IN POLITICAL MARKETING111
4.1. The perception of promotional environments in political marketing
according to the citizens of Brasov and to the professionals
interviewe................................................................................................112
4.2. Television and political promotion...114
4.3. Radio and political promotion..122
4.4. Political promotion in printed press.124
4.5. Political promotion outdoor..134
4.6. The influence of technological development on promotion in political
marketing.142
4.6.1. Online promotion techniques..142
4.6.2. Telephone and political promotion.152
4.7. Study on the promotion techniques used in online promotion of
political actors for the 2009 presidential elections in Romania...160
CAPITOLUL 5. ETHICS AND MANIPULATION THROUGH
PROMOTON TEHNIQUES IN POLITICAL MARKETING....175
5.1. Moral and juridical norms for promotion techniques in political
marketing.175
5.1.1. Ethics in political marketing...175
5.1.2. Juridical aspects regarding promotion in political marketing.176
5.1.3. The relation between the moral and legal norms in political
marketing..178
5.1.4. Consequences on natural environment because of the uncontrolled
electoral promotion - study on the 2009 European elections in
Romania182
5.2. Manipulation through promotion techniques in political
marketing.185
5.2.1. The influence of opinion polls in political marketing186
5.2.2. Negative promotion195
5.2.3. The manipulation of electoral consumer through promotion
techniques applied in negative advertising - study on the 2009
presidential elections in Romania.199
14

CONCLUSIONS AND PERSONAL CONTRIBUTIONS ..210


General conclusions.....210
Proposals regarding promotion techniques applied in political
marketing.212
Personal contributions regarding promotion techniques applied in political
marketing.219
List of figures...226
List of tables.....230
References....232
Appendix no. 1 The questionnaire for qualitative marketing research
Opinions of experts involved in organizing election campaigns regarding the
promotion techniques used in Romanian political marketing.1
Appendix no. 2 Data analysis for qualitative marketing research Opinions
of experts involved in organizing election campaigns regarding the promotion
techniques used in Romanian political marketing..4
Appendix no. 3 The questionnaire for quantitative marketing research
Opinions, attitudes and behaviors of Brasov citizens regarding the promotion
techniques used in Romanian political marketing26
Appendix no. 4 Logical diagram of quantitative marketing research
questionnaire..32
Appendix no. 5 Data analysis for qualitative marketing research Opinions,
attitudes and behaviors of Brasov citizens regarding the promotion techniques
used in Romanian political marketing.......................33
Appendix no. 6 The proposal of an ethical code regarding the use of
promotion techniques for promoting political actors in local, parliamentary or
presidential election campaigns, as well as outside electoral
campaigns..93

15

CAPITOLUL 1
DELIMITRI CONCEPTUALE INTERDISCIPLINARE
N MARKETINGUL POLITIC
Asociaia American de Marketing a recunoscut existena
marketingului politic, o dat cu revizuirea definiiei marketingului, n anul
1985. Aceast definiie privea marketingul ca fiind procesul de planificare
i execuie a conceperii, a fixrii preului, a promovrii i distribuiei ideilor,
bunurilor i serviciilor pentru a determina schimburi care s satisfac
obiectivele individuale i organizaionale. Elementul de noutate al acestei
definiii a constat n adugarea cuvntului idei alturi de bunuri i servicii,
constituind o piatr de hotar n integrarea problematicilor de natur social
i politic n gndirea de marketing. 1
Partidele politice utilizeaz tehnici de marketing att pentru a se vinde pe
ele, ori pentru a vinde propriile politici, ct i pentru a decide ce ofer,
publicului, n primul rnd ce politici s adopte, ce lideri s aleag pentru a
reprezenta cel mai bine aceste politici i cum s comunice eficient aceast
ofert de politici. 2
Datorit faptului c este elementul cel mai vizibil, promovarea, un element
al mixului de marketing clasic, este de multe ori, n mod greit, privit ca fiind
unicul demers realizat de marketingul politic. n fapt, promovarea n domeniul
politic reprezint o component cheie, care ns trebuie corelat strns cu
celelalte elemente ale mixului de marketing.
Mixul comunicaiilor de marketing sau mixul de promovare n
marketingul politic se poate defini ca fiind o combinaie specific de
publicitate, vnzare personal, promovarea vnzrilor, relaii publice i
marketing direct, pe care organizaia sau actorul politic le folosete pentru a
atinge obiectivele sale de promovare i de marketing, ndeplinind funcia de
comunicare.
Se poate susine faptul c, tehnicile de promovare utilizate n
marketingul politic reprezint modalitile specifice de punere n practic a
componentelor mixului promoional, n raport cu mediile de promovare, n
scopul de a transmite electoratului oferta actorilor politici.

1
Wring D.: Reconciling Marketing with Political Science: Theories of Political Marketing. In
Journal of Marketing Management, 1997, Vol 13, pp. 653 www.lut.ac.uk/departments/ss/staff/
staff_pubs/wring_docs/09.doc
2
Lees-Marshment J.: Global political marketing. in Lees-Marshment J., Strmbck J., Rudd
C.: Global Political Marketing. Routledge Research in Political Communication, Abingdon.
2010, p. 1.

16

CAPITOLUL 2
CERCETRI DE MARKETING PRIVIND UTILIZAREA
TEHNICILOR DE PROMOVARE
N MARKETINGUL POLITIC DIN ROMNIA
2.1.1. Concluzii ale cercetrii calitative de marketing
n urma analizei, s-a constatat faptul c toi specialitii intervievai sunt de
prere c utilizarea tehnicilor de promovare a devenit o necesitate continu,
nu numai la nivelul campaniilor electorale, avnd n vedere faptul c o mare
parte a mediilor de promovare, n prezent, permit acest lucru. De aceea,
concluzia la care se poate ajunge este n sensul c tehnicile de promovare
exced sfera marketingului electoral, acestea aparinnd marketingului politic.
Specialitii intervievai consider candidatul politic ca fiind cea mai
important component a produsului, reprezentnd principalul element ce ar
trebui promovat prin tehnici de promovare specifice marketingului politic.
Acest rezultat al cercetrii calitative, confirm realitatea din Romnia, n
sensul n care accentul se pune mult mai mult pe promovarea persoanei
candidate la diverse funcii publice, dect pe promovarea caracteristicilor unor
programe pe care aceasta ar dori s le implementeze pe durata viitorului
mandat.
Majoritatea subiecilor intervievai consider mediul de promovare n aer
liber unul din cele mai importante medii promoionale, respondenii utiliznd
preponderent ca tehnici de promovare organizarea de mitinguri electorale sau
discuiile directe cu electoratul. n majoritatea lor, subiecii intervievai
consider promovarea prin intermediul mass-media impetuos necesar mai
ales n cazul alegerilor prezideniale, la nivel local sau parlamentar
considernd a fi subordonat contactului direct cu electoratul.
n ceea ce privete mijloacele de comunicare care ofer cele mai relevante
informaii electorale pentru alegtori, subiecii chestionai, n majoritate, au
nominalizat emisiunile televizate, dar i blogurile personale, sau ntlnirile
directe cu electoratul, innd cont de faptul c n acest caz informaia se afl n
totalitate sub controlul candidatului, neputnd fi deformat.
n legtur cu promovarea prin intermediul televiziunii, respondenii
consider foarte important prestaia candidailor n cadrul confruntrilor
televizate dintre candidaii politici. n medie, specialitii intervievai sunt de
prere c tehnica utilizrii reclamelor electorale televizate are o importan
sczut n comparaie cu alte tehnici de promovare prin intermediul
televiziunii.
Promovarea prin intermediul internetului, n viziunea respondenilor
intervievai, prezint avantajul costurilor, dar marea majoritate a acestora
17

exprim prerea conform creia impactul promovrii unui actor politic pe


internet asupra electoratului este nc sczut n Romnia. La ora actual, n
viziunea respondenilor, gradul de utilizare a internetului nu este la nivelul
atins n alte ri, dar crete, de aceea este foarte important prezena
promovrii prin intermediul acestui mediu promoional. n prezent, specialitii
sunt de acord cu faptul c tinerii constituie segmentul de electori asupra cruia
tehnicile de promovare prin intermediul internetului prezint un impact mai
mare. Folosirea tehnicilor de promovare politic pe internet este, de
asemenea, i o modalitate de mobilizare la vot a segmentului tnr.
n ceea ce privete promovarea actorilor politici prin intermediul
telefonului, prerile sunt mprite n rndul experilor. Tehnica folosirii
mesajelor de tip text pe telefonul mobil este cea mai agreat tehnic de
promovare n rndul acestora. Contactarea electorilor prin intermediul
convorbirilor telefonice este mai puin aprobat de ctre acetia, mai ales
datorit costurilor implicate.
Prerile cu privire la publicitatea negativ sunt mprite n rndul
subiecilor intervievai. Majoritatea consider publicitatea negativ ca fiind
mai mult nociv dect constructiv, dar o parte dintre respondeni o consider
necesar. S-au emis preri conform crora aceasta ar trebui s fie permis i
reglementat legal precum n alte state.
Privind legislaia ce reglementeaz campaniile electorale din Romnia,
majoritatea respondenilor sunt de prere c exist o problem legat de
aplicarea sa. Unii dintre subiecii intervievai sunt de prere c aceasta ar
putea suferi modificri, n sensul extinderii sale. Principalele aspecte invocate
asupra crora ar trebui s existe reglementri mai clare sunt legate de
finanarea i transparena campaniilor electorale, diminuarea campaniei
negative prin prevederi clare n ceea ce privete sanciunile, att pentru
candidaii politici, ct i pentru militani i mass-media.
Prerile cu privire la oportunitatea introducerii unui cod etic, care s
reglementeze promovarea actorilor politici i a partidelor politice, sunt
mprite n rndul subiecilor intervievai. Unii respondeni sunt de prere c
ideea elaborrii unui cod etic, care s reglementeze promovarea actorilor
politici i a partidelor politice, este interesant i necesar, putnd aduce un
plus de civilizaie i bun sim n campaniile electorale. O problem care se
ridic, n opinia specialitilor intervievai, este legat de faptul c un cod etic
nu ar putea produce efecte, deoarece nu exist interesul de a fi asumat i
respectat.

18

2.2.4. Concluzii pe baza rezultatelor cercetrii cantitative de marketing


n ceea ce privete opinia respondenilor chestionai cu privire la
promovarea actorilor politici prin intermediul publicitii, distribuia
obinut a frecvenelor indic o concentrare puternic a rspunsurilor n
partea pozitiv a scalei, care reprezint o atitudine de acord cu afirmaia
conform creia, de cele mai multe ori, publicitatea politic urmrete
manipularea votanilor. Distribuia obinut a frecvenelor este prezentat n
graficul urmtor:

Figura nr. 2.1. Percepia manipulrii votanilor prin publicitatea politic


Ca urmare a analizei s-a observat faptul c 45,6% din rspunsurile
valide au indicat acordul respondenilor fa de afirmaia menionat, n
timp ce 28,7% din respondeni i-au exprimat acordul total cu aceast
afirmaie. Numai un procent de 7% respectiv 1,7% i-au exprimat o
atitudine de dezacord, respectiv dezacord total fa de afirmaia conform
creia, de cele mai multe ori, publicitatea politic urmrete manipularea
votanilor.
n concluzie, 74,3% dintre cetenii braoveni chestionai consider c
publicitatea, component a mixului de promovare politic, urmrete
manipularea votanilor. Aceasta nseamn c scopul principal al publicitii
ca ansamblu de tehnici de promovare politic este obinerea votului
alegtorilor. Mai puin de 10% dintre braoveni consider c publicitatea
politic are, n principal, un rol informativ pentru alegtori. Majoritatea
cetenilor braoveni sunt contieni de scopul egoist pentru care, n general,
sunt utilizate tehnicile de promovare aparinnd publicitii politice n
Romnia i de caracterul neltor al acestora. Ceea ce poate transmite acest
rezultat, al cercetrii cantitative, actorilor politici i celor implicai n
19

campania electoral este c ar trebui s regndeasc acest ansamblu de


tehnici de promovare n sensul n care informaiile pe care le transmit s fie
mai realiste i posibile ca aplicare, urmnd ca prin realizarea ofertei lor
politice s creasc ncrederea cetenilor n publicitatea politic.
n ceea ce privete motivele enumerate pentru care subiecii intervievai
nu au participat la vot la alegerile prezideniale din anul 2009, principalul
motiv invocat a fost faptul c programele politice promovate n campania
electoral nu vor fi respectate. Frecvenele rspunsurilor obinute la aceast
ntrebare sunt prezentate n tabelul urmtor:
Tabel nr. 2.17. Motive ale absenteismului la vot
Responses
N

Percent
Percent of Cases

Motive ale
Nu consider c votul fiecrui alegtor are
17
absenteismului vreo influen asupra rezultatului alegerilor
la vot
Nu consider c vreun candidat sau partid
29
politic merit votul alegtorilor

10,8%

16,3%

18,5%

27,9%

Nu vd nici o legtur ntre viaa politic i 24


condiiile de existen ale alegtorilor

15,3%

23,1%

Programele politice promovate n timpul


campaniei electorale nu vor fi respectate

41

26,1%

39,4%

Ar fi fost o pierdere de timp pentru mine

27

17,2%

26,0%

Alt motiv

19

12,1%

18,3%

Total

157 100,0% 151,0%

n concluzie, motivele pentru care produsele politice ofertate n


campania electoral pentru alegerile prezideniale din anul 2009 nu au fost
cumprate de o parte din cetenii braoveni sunt urmtoarele:
39,4% dintre respondeni au justificat neacordarea votului, n
campania electoral pentru alegerile prezideniale din anul 2009,
datorit probabilitii ca programul politic promovat n campania
electoral s nu fie respectat n cazul n care acel candidat va fi
ales;
27,9% dintre respondeni au justificat neacordarea votului, n
campania electoral pentru alegerile prezideniale din anul 2009,
datorit lipsei de ncredere n vreunul dintre candidaii pentru
preedinia Romniei;
20

26% dintre respondeni au justificat neacordarea votului, n


campania electoral pentru alegerile prezideniale din anul 2009,
datorit lipsei de ncredere n ntregul produs politic ofertat de
candidai, considernd c prezena la vot ar reprezenta doar o
pierdere de timp;
23,1% dintre respondeni au justificat neacordarea votului, n
campania electoral pentru alegerile prezideniale din anul 2009,
datorit lipsei de ncredere, n general, n scena politic din
Romnia;
16,3% dintre respondeni au justificat neacordarea votului, n
campania electoral pentru alegerile prezideniale din anul 2009,
datorit credinei c rezultatele sunt prestabilite, iar votul lor n
calitate de alegtori nu poate crea vreo diferen n rezultatul final
al alegerilor.
Se poate observa c, motivele aflate pe locurile fruntae sunt cele
dependente de actorii politici i produsul politic oferit de acetia.
Nencrederea n produsului ofertat n campania electoral pentru alegerile
prezideniale din anul 2009 a fost cauza principal a neacordrii votului lor,
de ctre o parte dintre cetenii braoveni chestionai. Se poate susine c, n
cazul n care produsului politic i va fi acordat atenia cuvenit de actorii
politici, spre binele cetenilor guvernai, vor avea de ctigat i actorii
politici, care vor obine voturile acestor ceteni dezamgii, n prezent, de
oferta politic din Romnia.
CAPITOLUL 3
MIXUL PROMOIONAL I
ANALIZA TEHNICILOR DE PROMOVARE POLITIC
Mixul de promovare n marketingul politic include o combinaie specific
de componente, utilizate de o organizaie sau actor politic n scopul
ndeplinirii obiectivelor sale de promovare i de marketing. Componentele
mixului promoional sunt:
publicitatea,
marketingul direct,
vnzarea personal,
promovarea vnzrilor,
relaiile publice.
Publicitatea este o component a mixului de promovare, ce presupune
derularea unui demers complex de natur persuasiv n msur s provoace o
presiune psihologic asupra publicului vizat. Se consider termenul de
publicitate, transpus marketingului politic, ca fiind cel ce desemneaz forma
21

de promovare avnd ca scop prezentarea, informarea i promovarea


impersonal a programelor, proiectelor, ideilor i persoanelor politice.
Marketingul direct, n marketingul politic, include scrisoarea direct,
emailul direct, texte directe i orice alt form de comunicare care este trimis
direct unui individ, fcnd impactul mai puternic.
n marketingul politic, vnzarea personal reprezint un ansamblu de
activiti ce se caracterizeaz prin contactul direct, nemijlocit dintre ofertantul
politic i electorat. Aceasta poate include mai multe tehnici, dintre care se pot
meniona:
canvassingul,
prestaia personal a candidatului.
n ceea ce privete promovarea vnzrilor, aceasta este, n esen, o
activitate promoional, destinat creterii volumului vnzrilor. Ea
acioneaz prin adugarea unei valori temporare produsului sau serviciului,
pentru a oferi un impuls sporit consumatorilor. 3
Avnd n vedere specificul promovrii electorale i reglementrile
legislative ce creeaz cadrul juridic al acestei activiti, principalele modaliti
de promovare a vnzrilor utilizate de marketingul politic constau n:
materiale promoionale,
manifestri promoionale.
Relaiile publice n marketingul politic au ca obiectiv cunoaterea
candidatului de ctre alegtori. Astfel, acesta ar trebui s fie n centrul ateniei
publicului, s aib o audien larg, ceea ce nseamn c, n primul rnd,
trebuie s aib o relaie bun cu presa. 4 n cadrul tuturor mediilor de
comunicare, presa ocup o poziie particular n cadrul relaiilor publice,
fiind, n mare parte, controlat de candidat. Acesta poate decide s nu apeleze
ncontinuu la afiaj, emisiuni de televiziune, scrisori adresate electoratului, dar
este obligat s vorbeasc continuu cu ziaritii.

Lefter C., Brtucu G., Blescu M., Chiu I., Ru C., Tecu A.: Marketing. Vol. II, Editura
Universitii Transilvania din Braov. 2006, p. 549.
Parlagi P.: Management i marketing electoral. Alegerea consilierilor locali. Editura
Economic, Bucureti. 2004, p. 69.
3

22

CAPITOLUL 4
MEDIILE PROMOIONALE I TEHNICILE DE PROMOVARE
N MARKETINGUL POLITIC
Specialitii n activitatea promoional trebuie s adopte decizii privind
trei aspecte principale: 5
Mediul de comunicaie 6 ori mediul promoional care asigur
cadrul general de transmitere a mesajelor promoionale. Aceste
medii de promovare sunt reprezentate de: pres, radio, televiziune
etc.
Suportul promoional constnd n mijlocul concret prin care se
transmite mesajul ntr-un mediu de comunicaie. Suporturi
promoionale sunt: o anumit emisiune, un anumit ziar etc.
Mesajul promoional reprezentat de ideea apelul scris sau
vorbit care se dorete a fi transmis ctre auditoriul int.
Mesajul promoional mbrac diferite forme n funcie de mediul
de promovare i suport.
Candidatul se exprim utiliznd ca medii de comunicare: televiziunea,
radioul, ziarele sau revistele, precum i promovarea n aer liber.
Principalele surse de informaii, utilizate de alegtorii americani, n
campania electoral din anul 2008 pentru alegerile prezideniale, sunt
prezentate n tabelul urmtor:
Tabel nr. 4.1 Principalele medii promoionale
n alegerile electorale americane din anul 2008
Medii promoionale
Procent
Internet
36%
Radio
16%
Televiziunea
68%
Ziare
33%
Sursa: Owen D.: Media in the 2008 Elections. 21st Century Campaign, Same Old
Story. in Sabato L. J.: The Year of Obama. How Barack Obama Won the White
House. Longman, New York. 2010, p. 182.

Din tabelul nr. 4.1. se observ modul n care alegtorii americani clasific
mediile de promovare care le ofer cele mai relevante date electorale. Astfel,
Lefter C., Brtucu G., Blescu M., Chiu I., Ru C., Tecu A.: Marketing. Vol. II, Editura
Universitii Transilvania din Braov. 2006, p. 535.
Kotler Ph., Wong V., Saunders J., Armstrong G.: Principles of Marketing. Editura Pretice
Hall, Harlow. 2005, p. 773.
5

23

locul 1 este ocupat de televiziune, urmnd internetul pe locul 2. Locul 3 este


ocupat, n preferinele cetenilor americani de ziare. Radioul este situat pe
ultimul loc.
Ordonarea mediilor de promovare, realizat de ctre alegtorii braoveni
chestionai, n funcie de importana informaiilor furnizate prin diversele
tehnici de promovare, aparinnd acestor medii promoionale, a fost analizat
n cadrul cercetrii cantitative cu tema Opinii, atitudini i comportamente ale
cetenilor braoveni privind tehnicile de promovare utilizate n marketingul
politic din Romnia.
Tabel nr. 4.3 Medii de promovare care ofer alegtorilor cele mai relevante
date electorale, n percepia cetenilor braoveni
N

Mean

Televiziune

400

1,24

Ziare

399

2,65

Radio

397

2,84

Internet

396

3,23

Cel mai bun scor obinut este cel mai mic, deoarece este vorba de o
ntrebare msurat cu ajutorul unei scale ordinale de ordonare a rangurilor,
n care locul 1 se atribuie mediului de promovare care ofer cele mai
relevante informaii electorale.
Cetenii braoveni chestionai au clasat televiziunea pe locul 1, cu un
scor mediu de 1,24 puncte, fiind considerat cel mai important mediu de
promovare.
Ziarele se situeaz pe locul urmtor, cu un scor mediu de 2,65 puncte.
Pe poziia a treia se afl radioul cu 2,84 puncte.
Ultima poziie este ocupat de internet, nregistrnd un scor de 3,23
puncte. Acest lucru reprezint o dovad a faptului c acest mediu de
promovare politic n Romnia nu a ajuns, nc, la potenialul din rile mai
dezvoltate.
Comparnd opiniile alegtorilor americani cu cele ale alegtorilor
romni se observ o oarecare simetrie. Singura diferen este c internetul
este un mediu de promovare mult mai important pentru cetenii din Statele
Unite ale Americii. Locul 1 este ocupat de televiziune n ambele ordonri.
Apoi, internetul ocup al doilea loc pentru alegtorii americani, pe cnd
alegtorii romni nu sunt att de familiarizai cu avantajele oferite de
mediul online, clasndu-l pe ultimul loc. Clasamentul, n continuare, este
asemntor: ziare urmate de radio.
24

CAPITOLUL 5
ETIC I MANIPULARE PRIN TEHNICI DE PROMOVARE
N MARKETINGUL POLITIC
n ceea ce privete nclcarea principiilor eticii de ctre actorii politici,
n activitile lor de promovare, cel mai important aspect privete
promovarea negativ, care poate conduce la manipularea alegtorilor.
Natura inerent a promovrii negative nu caracterizeaz pozitiv actul de
consum politic, ci creeaz un climat de team i suspiciune politic, unde
atacurile maliioase ndreptate mpotriva reputaiei candidailor politici
constituie regula. 7
Campanile politice negative, consider unii autori, 8 sunt create s critice,
s discrediteze, s deprecieze oponenii, n loc s promoveze propriile idei
i programe.
Campania prezidenial din anul 1996 din Marea Britanie s-a
caracterizat printr-o dependen a candidailor de promovarea negativ.
Electoratul a fost att de dezgustat de aceste campanii de defimare, nct
mai mult de jumtate a stat acas n ziua alegerilor, neparticipnd la vot.
Prerea cetenilor din municipiul Braov privind publicitatea negativ a
fost analizat n cadrul cercetrii cantitative cu tema Opinii, atitudini i
comportamente ale cetenilor braoveni privind tehnicile de promovare
utilizate n marketingul politic din Romnia.
Tabel nr. 5.1 Caracteristici ale publicitii negative
Responses
N
Prerea cu
privire la
publicitatea
negativ

Percent
Percent of Cases

Constituie un model de comportament 162


incorect

30,6%

55,9%

O consider agasant

104

19,6%

35,9%

Este foarte important n lupta


electoral

26

4,9%

9,0%

O consider amuzant

53

10,0%

18,3%

Dermody J., Scullion R.: Young Peoples Attitudes towards British Political Advertising:
Nurturing or Impeding Voter Engagement. in Wymer W. W., Lees-Marshment J.: Current
Issues in Political Marketing. The Haworth Press. Inc., New York. 2005, p. 133.
8
Ansolabehere S., Iyengar S., Simon A., Valentino N..: Does Attack Advertising Demibilize
the Electorate? In American Political Science Review, vol. 88 December 1994, p. 829.

25

Prerea cu
privire la
publicitatea
negativ

Constituie o surs valoroas de


informaii

29

5,5%

10,0%

Exprim realitatea

35

6,6%

12,1%

Constituie un mod de penalizare a


comportamentului incorect a unor
candidai politici

45

8,5%

15,5%

Este inutil

75

14,2%

25,9%

Alt prere

0,2%

0,3%

Total

530 100,0%

182,8%

Prerea respondenilor braoveni cu privire la publicitatea negativ este


urmtoarea:
mai mult de 5 din 10 respondeni (55,9% din cazuri) consider c
publicitatea negativ reprezint un mod de comportament incorect;
mai mult de 3 din 10 respondeni (35,9% din cazuri) consider
publicitatea negativ ca fiind agasant;
mai mult de 2 din 10 respondeni (25,9% din cazuri) consider
publicitatea negativ inutil n lupta politic;
aproape 2 din 10 respondeni (18,3% din cazuri) consider
publicitatea negativ ca fiind amuzant;
mai mult de 1 din 10 respondeni (15,5% din cazuri) consider c
publicitatea negativ constituie un mod de penalizare a
comportamentului incorect al unor candidai politici;
mai mult de 1 din 10 respondeni (12,1% din cazuri) susin faptul
c aceasta exprim realitatea;
1 din 10 respondeni (10% din cazuri) o consider o surs
valoroas de informaii;
aproximativ 1 din 10 respondeni (9% din cazuri) susin c
publicitatea negativ este foarte important n lupta electoral.
Se poate observa c majoritatea cetenilor braoveni chestionai au ales
trsturile negative ale acestui tip de publicitate. Aceasta denot respingerea
publicitii negative din partea alegtorilor. Aceast form a publicitii este
considerat de ctre respondeni ca fiind un mod de comportament incorect,
agasant ori inutil n lupta politic. Foarte puini alegtori prefer acest tip
de publicitate susinnd c este o surs valoroas de informaii ori foarte
important n lupta electoral.
Portretizarea candidailor politici n mod negativ, poate da impresia
electoratului nonpartizan c este vorba despre nite candidai, fr
26

integritate, care doresc s guverneze. Acesta este motivul pentru care


alegtorii i vor respinge. De asemenea, se poate ca votanii partizanii s se
simt neconfortabil cu acest tip de comportament al candidatului susinut.
Avnd n vedere faptul c majoritata candidailor competitori sunt
promovai utiliznd aceste metode agresive, nu este deloc surprinztor c o
parte din electorat consider c are un comportament responsabil, nevotnd
nici un candidat sau partid. 9
CONCLUZII I CONTRIBUII PERSONALE
Concluzii generale
Demersul tiinific, a avut n vedere studierea tehnicilor de promovare a
actorilor politici din Romnia, precum i din alte ri. Au fost analizate
aspectele complexe ale utilizrii tehnicilor de promovare n marketingul
politic i modul n care normele etice i normele juridice pot mbunti
procesul de promovare politic.
Mixul de marketing politic include elemente precum produsul politic,
preul acestui produs, promovarea politic ori rezultatul politic. Datorit
faptului c este elementul cel mai vizibil, promovarea este de multe ori n
mod greit privit ca fiind unicul demers realizat de marketingul politic.
Promovarea presupune utilizarea tehnicilor de promovare, care variaz n
funcie de produsul politic ce urmeaz a fi lansat. Procesul de promovare
politic presupune utilizarea tehnicilor de promovare adecvate produsului
politic, astfel nct s se poat transmite i s se ofere efectiv informaii
pertinente i utile alegtorilor.
Literatura de specialitate din strintate ori din Romnia nu ofer o
definiie coerent tehnicilor de promovare n marketingul comercial i, mai
ales, n marketingul politic. De aceea, s-a considerat necesar a se explica
coninutului conceptului de tehnic de promovare n marketingul politic
oferindu-se o definiie a acestui concept.
Realitatea din domeniul marketingului politic din Romnia arat c se
utilizeaz majoritatea tehnicilor de promovare politic, dar o serie de
alegtori nu ajung s cumpere produsului politic adic nu voteaz din
cauza utilizrii tehnicilor de promovare negativ ori datorit ignorrii de
ctre actorii politici a calitii informailor politice transmise electoratului.
Luarea n considerare a rezultatelor cercetrilor de marketing realizate,
9

Dermody J., Scullion R.: Young Peoples Attitudes towards British Political Advertising:
Nurturing or Impeding Voter Engagement. in Wymer W. W., Lees-Marshment J.: Current
Issues in Political Marketing. The Haworth Press. Inc., New York. 2005, p. 133.

27

poate conduce la mobilizarea alegtorilor i chiar la captarea acestora de


ctre actorul politic ce are n vedere prioritar realizarea efectiv a ofertei
politice, dect descoperirea de noi metode de a pcli alegtorii n fiecare
campanie electoral.
Tendinele manifestate la nivel global, n marketingul politic,
evideniaz un proces de promovare continu. Dar aceast promovare
politic continu presupune luarea n considerare, foarte serios, a realizrii
rezultatului politic, adic punerea n practic a promisiunilor electorale
promovate prin diverse tehnici de promovare aparinnd marketingului
politic, n schimbul utilizrii unei diversiti de tehnici de promovare n
timpul campaniei electorale pentru a ambala falsele promisiuni
electorale, cteodat imposibil de a fi aplicate.
Lucrarea de fa cuprinde o analiz a legislaiei privind tehnicile de
promovare a actorilor politici, punndu-se accentul pe legislaia ce ar trebui
s reglementeze tehnicile de promovare aparinnd publicitii politice
negative ori protejarea mediului natural n procesul utilizrii tehnicilor de
promovare politic.
O atenie deosebit s-a acordat cunoaterii realitii, a modului n care
specialitii intervievai, implicai n promovarea politic a actorilor politici,
precum i cetenii chestionai percep tehnicile de promovare aparinnd
marketingului politic i a modului n care acestea se manifest n practic.
Cercetrile de marketing ntreprinse au permis nelegerea mai bun a
atitudinii specialitilor, dar i a atitudinii cetenilor privind utilizarea, n
realitate, a tehnicilor de promovare aparinnd marketingului politic. Pe
aceast baz a fost conceput i un cod etic care poate conduce, i n
Romnia, la utilizarea tehnicilor de promovare pentru a transmite i oferi
efectiv informaii pertinente i utile alegtorilor.
n lucrare, au fost analizate pe larg tehnicile de promovare din
perspectiva componentelor mixului de promovare aparinnd marketingului
politic, precum i din perspectiva mediilor de promovare politic.
Evidenierea i analiza acestor tehnici de promovare utilizate la nivel
internaional i n Romnia poate constitui un real ajutor n realizarea
procesului de promovare politic.
Studiile privind tehnicile de promovare aparinnd marketingului politic
au fost analizate prin utilizarea instrumentelor economice i juridice.
Rezultatele celor dou cercetri de marketing, rezultatele studiilor i
analizele juridice, au evideniat existena unor probleme serioase legate de
cadrul legislativ deficitar i aplicarea efectiv a legislaiei de ctre
organismele puterii executive din Romnia.
Se poate susine c este necesar extinderea legislaiei pentru a
reglementa majoritatea tehnicilor de promovare politic, a cror utilizare se
28

poate controla efectiv de ctre un organism public abilitat n acest sens.


Legislaia, n acest domeniu, ar putea fi sistematizat sub forma unui Cod
Politic asemntor Codului Civil ori Codului Consumului. Rezultatele
studiilor din ultimul capitol au n vedere propuneri legislative efective
privind protecia mediului n procesul de promovare politic i limitarea
utilizrii tehnicilor de promovare aparinnd publicitii negative, aspecte
care pot constitui un prim pas n realizarea acestui Cod Politic.
n ceea ce privete aplicarea legislaiei, este nevoie de o procedur de
aplicare a legislaiei electorale urgentat pentru a produce rezultate efective
i imediate, cel puin n ceea ce privete legislaia electoral. De asemenea,
ar fi util nfiinarea unei poliii electorale, care s aib numai scopul de a
supraveghea buna desfurare a alegerilor i s funcioneze numai n
perioada campaniei electorale, pentru a aplica efectiv legea, deoarece
utilizarea cea mai frecvent a tehnicilor de promovare are loc, totui, n
timpul campaniei electorale.
Avnd n vedere rezultatele obinute n cercetarea calitativ i realitatea
ce transpare din scena politic, s-a considerat necesar realizarea unui cod
etic. Se consider c un cod etic este mult mai util n domeniul ansamblului
tehnicilor de promovare utilizate n marketingul politic, deoarece anumite
medii de promovare nu pot primi reglementare juridic spre exemplu
internetul, telefonia i parial mediul promovrii n aer liber. Proiectul de
cod etic privind utilizarea tehnicilor de promovare a actorilor politici n
campaniile electorale pentru alegerile locale, parlamentare ori prezideniale,
precum i n afara acestor campanii electorale, reprezint o contribuie
personal, inclus n tez, fiind conceput prin raportare la lipsurile
legislaiei din domeniul tehnicilor de promovare utilizate n marketingul
politic.
ntregul demers tiinific are menirea de a stimula utilizarea tehnicilor de
promovare politic pentru a furniza informaii politice reale i utile
alegtorilor.

29

BIBLIOGRAFIE
Cursuri, tratate, monografii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Adscliei V.: Tehnici promoionale. Fundamente. Editura Universitii


Transilvania din Braov. 1994.
Balaure V.: Marketing. Editura Uranus, Bucureti. 2000.
Balaure V. (coordonator): Marketing. Editura Uranus, Bucureti. 2002.
Baker J. M.: Marketing. Sixth Edition, MACMILLAN Business, 1996.
Balban D. C., Iancu I., Meza R.: Pr, publicitate i new media. Editura Tritonic,
Bucureti. 2009.
Bardan Al.: Marketing politic n Romnia. nainte i dup 1989. Editura
Tritonic, Bucureti, 2001.
Bennett W. L., Entman R. M.: Mediated Politics. Cambridge University Press,
New York. 2001.
Brtucu G., Ispas A.: Marketing social. Editura Universitii Transilvania din
Braov, 1998.
Brtucu G.: Marketing electoral. Editura Aula, Braov. 1998.
Ctoiu, I. (coord.): Cercetri de marketing. Editura Uranus, Bucureti, 2002.
Cocean R.: Rolul marketingului n facilitarea schimbului politic. Tez de
doctorat. Bucureti. 2007.
Constantin C.: Sisteme informatice de marketing - Analiza i prelucrarea
datelor de marketing. Aplicaii n SPSS. Editura Infomarket, Braov, 2006.
Crane A., Matten D., Spence L. J.: Corporate Social Responsibility. Readings
and causes in a global context. Routledge, Abigdon. 2008.
Crciun D., Morar V., Macoviciuc V.: Etica afacerilor. Editura Paideia,
Bucureti. 2005.
Creu A., Peptan E.: Elemente de analiz a datelor i marketing mass-media.
Editura ASE, Bucureti. 2004.
Datculescu P.: Cercetri de marketing - Cum ptrunzi n mintea
consumatorului, cum msori i cum analizezi informaia. Editura
Brandbuilders Grup, Bucureti, 2006.
Davies P. J., Newman B. I.: Winning Elections with Political Marketing.
Routledge, London and New York. 2006.
Denzin N. K., Lincoln, Y. S.: Handbook of Qualitative Research. Second
Edition. Sage Publication, Thousand Oaks. 2000.
Djuvara M.: Teoria general a dreptului. Enciclopedia juridic. Editura All,
Bucureti. 1995.
Donnely J., George W. R.: Marketing of services. American Marketing
Association, Chicago. 1981.
30

21. Duguleana L., Petcu N.: Metode cantitative n analiza datelor. Editura
Infomarket, Braov. 2005.
22. Dugulean L.: Metode statistice utilizate n marketingul industrial. Editura
HACO International, Braov. 1999.
23. Dugulean L.: Statistic economic i social. Teorie i aplicaii. Editura
Infomarket, Braov. 1999.
24. Dugulean L.: Statistic. Editura Infomarket, Braov. 2002.
25. Etzel J. M., Walker J. B., Stanton W. J.: Marketing. Irwin/Mc Graw-Hill,
Boston. 1997.
26. Florescu, C., Mlcomete, P., Pop, N. Al. coordonatori-: Marketing. Dicionar
explicativ. Editura Economic, Bucureti. 2003.
27. Fulga Gh.: Cunoaterea social i universul politic. Editura Economic,
Bucureti. 2003.
28. Fulga Gh.: Schimbare social i cultur politic. Editura Economic,
Bucureti. 2000.
29. Fulga Gh.: Societi i sisteme politice contemporane. Doctrine & realiti.
Editura Economic, Bucureti. 2004.
30. Gueguen N.: Psihologia consumatorului. - Factorii care ne influeneaz
comportamentul de consum. Editura Polirom, Iai, 2006.
31. Gummersson E.: Total Relationship Marketing: Marketing Management,
Relationship Strategy and CRM Approaches for the Network Economy.
Butterworth Heinemann, Oxford. 2002.
32. Guu-Tudor D.: New Media. Editura Tritonic, Bucureti. 2007.
33. Hallin D. C., Mancini P.: Comparing Media Systems: Three Models of Media
and Politics. Cambridge University Press, New York. 2004.
34. Iancu Gh.: Sistemul electoral. Ediia 2. Editura CH Beck, Bucureti. 2006.
35. Inglehart R.: Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton NJ.
Priceton University Press, 1990.
36. Ionescu C.: Regimul politic n Romnia. Editura All Beck, Bucureti. 2002.
37. Kapferer J.-N.: Zvonurile, cel mai vechi mijloc de informare din lume. Editura
Humanitas, Bucureti. 1993.
38. Kotler Ph., Armstrong G.: Principiile marketingului. Editura Teora, Bucureti.
2003.
39. Kotler Ph., Wong V., Saunders J., Armstrong G.: Principles of Marketing.
Editura Pretice Hall, Harlow. 2005.
40. Kotler Ph.: Managementul marketingului. Editura Teora, Bucureti. 2005.
41. Kotler Ph: Marketing Management. The Milenium Edition. Prentice-Hall, New
Jersey. 2000.
42. Kotlet Ph., Keller K. L.: Marketing management. Prentice Hall, New Jersey.
2006.
31

43. Lazarsfeld P. F., Berelson B., Gaudet H.: Mecanismul votului. Cum se decid
alegtorii ntr-o campanie prezidenial. Editura Comunicare.ro, Bucureti.
2004.
44. Lees-Marshment J., Strmbck J., Rudd C.: Global Political Marketing.
Routledge Research in Political Communication, Abingdon. 2010.
45. Lees-Marshment J.: Political Marketing. Principles and applications.
Routledge Research in Political Communication, Abingdon. 2009.
46. Lees-Marshment J.: Political marketing and british political parties. Second
edition. Manchester University Press. 2008.
47. Lefter C., Brtucu G., Blescu M., Chiu I., Ru C., Tecu A.: Marketing.
Vol. I, Editura Universitii Transilvania din Braov. 2006.
48. Lefter C., Brtucu G., Blescu M., Chiu I., Ru C., Tecu A.: Marketing.
Vol. II, Editura Universitii Transilvania din Braov. 2006.
49. Lefter C.: Cercetarea de marketing - Teorie i aplicaii. Editura Infomarket,
Braov, 2004.
50. Lileker D. G., Less-Marshment J.: Political marketing a comparative
perspective. Manchester University Press, Manchester. 2005.
51. Manole V., Stoian M., Dorobanu H.: Marketing. Editura ASE, Bucureti.
2001.
52. Malhotra N. K.: Marketing Research. An Applied Orientation. Pretice Hall,
New Jersey. 2007.
53. Miller D. (coord.): Enciclopedia Blackwell a gndirii politice. coord., Editura
Bucureti, 2000.
54. Mucchielli A.: Arta de a comunica. Metode, forme i psihologia situaiilor de
comunicare. Editura Polirom, Iai. 2005.
55. Mucchielli A.: Arta de a influena. Analiza tehnicilor de manipulare. Editura
Polirom, Iai. 2002.
56. Murean L., Poincu C.: Etica n afaceri. Editura Universitii Transilvania din
Braov, 2007.
57. Murean L.: Elemente de dreptul mediului. Editura Universitii Transilvania
din Braov. 2007.
58. Murean L.: Etica n afaceri. Editura Universitii Transilvania din Braov.
2009.
59. Neculau A. (coordonator): Manual de psihologie social. Editura Polirom, Iai.
2004.
60. Newman B. I.: The Marketing of the President. Political Marketing as
Campaign Strategy. Sage Publications, Thousand Oaks. 1994.
61. Newman B. (ed.): The Handbook of Political Marketing. Sage Publication,
Thousand Oaks. 1999.
32

62. Newport F.: Ct de mult conteaz sondajele de opinie? De ce conductorii ar


trebui s in cont de nelepciunea oamenilor. Editura ALLFA, Bucureti.
2007.
63. Papuc M., Georgescu T., Caraiani Gh.: Tehnici de promovare a afacerilor
internaionale. Editura Lumina Lex, Bucureti. 2003.
64. Parlagi A. P.: Management i marketing electoral. Alegerea consilierilor
locali. Editura Economic, Bucureti. 2004.
65. Petcu N.: Statistica economic. Editura Universitii Transilvania din Braov.
2006.
66. Petcu N.: Statistica pentru afaceri. Editura Universitii Transilvania din
Braov. 2006.
67. Petcu N.: Statistica. Teorie i aplicaii n SPSS. Editura infomarket, Braov.
2003.
68. Petersson O., Djerf-Pierre M., Holmberg S, Strmbck J., Weibull L.: Media
and Elections in Sweden. SNS Frlag, Stockholm. 2006.
69. Poenaru E.: Drept civil. Teoria general. Persoanele. Editura Dacia Europa
Nova, Lugoj. 2001.
70. Popa D.: Comunicare i publicitate. Editura Tritonic, Bucureti, 2005.
71. Popa N.: Teoria general a dreptului. Editura Actami, Bucureti. 1994.
72. Popescu I. C.: Comunicarea n marketing. Editura Uranus, Bucureti. 2000.
73. Pripp C.: Marketingul politic. Editura Nemira. Bucureti. 2002.
74. Prutianu S., Anastasiei B., Jijie T.: Cercetarea de marketing - Studiul pieei
pur i simplu. Editura Polirom, Iai, 2005.
75. Rhu L., Oroian M., Neagu Gh.: Marketing. Editura Risoprint. Cluj-Napoca,
2005.
76. Rotariu T., Ilu P.: Ancheta sociologic i sondajul de opinie. Editura Polirom,
Iai, 1999.
77. Sabato L. J.: The Year of Obama. How Barack Obama Won the White House.
Longman, New York. 2010.
78. Slcudeanu T., Aparaschivei P., Toader F.: Bloguri i politic. Editura
Tritonic, Bucureti. 2009.
79. Sekaran U.: Research methods for business. John Wiley & sons, 2003.
80. Silverman D.: Interpretarea datelor calitative. Editura Polirom, Iai, 2004.
81. Steger W. P., Kelly S. Q., Wrighton J. M.: Campaigns and Political
Marketing. Routlege, London and New York. 2006.
82. Strmbck J., Kaid L. L.: The Handbook of Election News Coverage Around
the Word. Routledge Research in Political Communication, New York. 2008.
83. Suciu D.: Cum s ctigm alegerile. Editura Comunicare.ro, Bucureti. 2004.

33

84. Tnsescu E. S.: Legile electrale. Comentarii i explicaii. Editura CH Beck,


Bucureti. 2003.
85. Teodorescu B., Guu D., Enache R.: Cea mai bun dintre lumile posibile.
Marketingul politic n Romnia 1990-2005. Editura Comunicare.ro.
Bucureti. 2005.
86. Teodorescu B.: Marketing politic i electoral. Editura Facultii de
Comunicare i Relaii Publice David Ogylvi. Bucureti. 2001.
87. Tudor S.: Politica 2.0.08. Politica marketingului politic. Editura Tritonic,
Bucureti. 2008.
88. ran N.: Managementul activitilor electorale. Editura Economic,
Bucureti. 2002.
89. Ungureanu O.: Drept civil. Introducere. Editura All Beck, Bucureti. 2000.
90. Wymer W. W., Lees-Marshment J.: Current Issues in Political Marketing. The
Haworth Press. Inc., New York. 2005.
91. Zaharia R.: Marketing social-politic. Academia de Studii Economice din
Bucureti. 2007.

Studii, articole aprute n reviste de specialitate


92. Abraham D., Lzroiu S.: Sondajele de opinie i alegerile. n Revista romn
de comunicare i relaii publice nr. 4-5/2001, Editura Comunicare.ro,
Bucureti. pp. 25-49.
93. Abramowitz A. I.: How Obama Won and What It Means. in The Year of
Obama. How Barack Obama Won the White House. Sabato L. J., Longman,
New York. 2010, pp. 91- 114.
94. Abrudan M.: In-game advertising. n Pr, publicitate i new media. Balban D.
C., Iancu I., Meza R., Editura Tritonic, Bucureti. 2009, pp. 143-157.
95. Ansolabehere S., Iyengar S., Simon A., Valentino N..: Does Attack Advertising
Demibilize the Electorate? In American Political Science Review, vol. 88
December 1994, pp. 829-838.
96. Aparaschivei P.: Euroimaginea candidatului romn online. n Bloguri i
politic. Slcudeanu T., Aparaschivei P., Toader F., Editura Tritonic,
Bucureti. 2009, pp. 78-141.
97. Arbour B. K.: Tempus Fugit. How Legislative Candidates Allocate Their Own
Time. in Journal of Political Marketing, Volume 5, Numbers 1/2 2006 and
simultaneously in Campaigns and Political Marketing. Steger W. P., Kelly S.
Q., Wrighton J. M., Routlege, London and New York. 2006, pp. 79-104.
98. Asano M., Wakefield B.: Political market-orientation in Japan. in Global
Political Marketing. Lees-Marshment J., Strmbck J., Rudd C., Routledge
Research in Political Communication, Abingdon. 2010, pp. 234-248.
34

99. Beciu C.: Discurs i comportament electoral n campania prezidenial din


2000. n Revista romn de comunicare i relaii publice nr. 4-5/2001, Editura
Comunicare.ro, Bucureti. pp. 97-117.
100. Booms B. H., Bitner M. J.: Marketing strategies and organisation structures
for service firms. in Marketing of services. Donnely J., George W. R.,
American Marketing Association, Chicago. 1981.
101. Brtucu G.: Marketing politic. n Dicionar explicativ. coordonatori: Florescu,
C., Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic, Bucureti. 2003,
pp. 427-430.
102. Brtucu, G.: Marketing social. n Dicionar explicativ. coordonatori: Florescu,
C., Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic, Bucureti. 2003,
pp. 433 435.
103. Bucur-Sabo M.: Campanie promoional. n Dicionar explicativ.
coordonatori: Florescu, C., Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic,
Bucureti. 2003, pp. 101-103.
104. Busby R.: Not As Rich As You Think: Class, Rhetoric, and Candidate
Portrayal During National Elections in the United States and United Kingdom.
in Winning Elections with Political Marketing. Davies P. J., Newman B. I.,
Routledge, London and New York. 2006, pp. 59-80.
105. Ctoiu I.: Cercetare de Marketing. n Dicionar explicativ. coordonatori:
Florescu, C., Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic, Bucureti.
2003, pp. 112-115.
106. Choi J.-W.: Deliberative Democracy, Rational Participation and e-Voting in
South Korea. in Asian Journal of Political Science vol. 14 no. 1, September
2006.
107. Cornfield M.: Game-Changes. New Technology and the 2008 Presidential
Elections. in The Year of Obama. How Barack Obama Won the White House.
Sabato L. J., Longman, New York. 2010, pp. 205-230.
108. Cook R.: From Republican Look to Republican Lookout? in The Year of
Obama. How Barack Obama Won the White House. Sabato L. J., Longman,
New York. 2010, pp. 75-89.
109. Curelaru M.: Metode i tehnici de cercetare n psihologia social. n Manual
de psihologie social. Neculau A. (coordonator), Editura Polirom, Iai. 2004,
pp. 42-67.
110. Dermody J., Scullion R.: Young Peoples Attitudes towards British Political
Advertising: Nurturing or Impeding Voter Engagement. in Current Issues in
Political Marketing. Wymer W. W., Lees-Marshment J., The Haworth Press.
Inc., New York. 2005, pp. 129-150.
111. Dobrescu P.: n ateptarea votului pentru. Reflexii asupra campaniilor
electorale postdecembriste. n Revista romn de comunicare i relaii publice
nr. 4-5/2001, Editura Comunicare.ro, Bucureti. pp. 11-23.
35

112. Drgan I.: Impactul dezbaterilor electorale televizate. n Revista romn de


comunicare i relaii publice nr. 4-5/2001, Editura Comunicare.ro, Bucureti.
pp. 85-96.
113. Dru M. E., Pop, N. Al.: Etic a marketingului. n Dicionar explicativ.
coordonatori: Florescu, C., Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic,
Bucureti. 2003, pp. 238-240.
114. Gulati G. J.: No Laughing Matter: The Role of New Media in the 2008
Election. in The Year of Obama. How Barack Obama Won the White House.
Sabato L. J., Longman, New York. 2010, pp. 187-203.
115. Gunter S. and Aadami M.: The nonverbal image of politicians and political
parties. n The Handbook of Political Marketing. Newman B. (ed.), Sage
Publication, Thousand Oaks. 1999, p. 361.
116. Haynes A. A., Flowers J. F., Harman J.: Going Negative: Press Responses to
Candidate Attack Messages. in Journal of Political Marketing, Volume 5,
Numbers 1/2 2006 and simultaneously in Campaigns and Political Marketing.
Steger W. P., Kelly S. Q., Wrighton J. M., Routlege, London and New York.
2006, pp. 105-125.
117. Hughes A., Dann S.: Australian political marketing. Substance backedby style.
in Global Political Marketing. Lees-Marshment J., Strmbck J., Rudd C.,
Routledge Research in Political Communication, Abingdon. 2010, pp. 82-95.
118. Hutcheson D. S.: Political marketing tehniques in Russia. in Global Political
Marketing. Lees-Marshment J., Strmbck J., Rudd C., Routledge Research in
Political Communication, Abingdon. 2010, pp. 218-233.
119. Iancu I.: Internetul ca instrument politic. n Pr, publicitate i new media.
Balban D. C., Iancu I., Meza R., Editura Tritonic, Bucureti. 2009, pp. 66-93.
120. Jackson N.: Political Parties, Their E-Newsletters and Subscribers: OneNight Stand or a Marriage Made in Heaven? in Winning Elections with
Political Marketing. Davies P. J., Newman B. I., Routledge, London and New
York. 2006, pp. 149-175.
121. Johnson D. W.: First Hurdles: The Evolution of the Pre-Primary and Primary
Stages of American Presidential Elections. in Winning Elections with Political
Marketing. Davies P. J., Newman B. I., Routledge, London and New York.
2006, pp. 177-209.
122. Kiss B., Mihlyffy Z.: Political salesmen in Hungary. in Global Political
Marketing. Lees-Marshment J., Strmbck J., Rudd C., Routledge Research in
Political Communication, Abingdon. 2010, pp. 143-156.
123. Knuckey J.: Political marketing in the United States. From market-towards
sales-orientation? in Global Political Marketing. Lees-Marshment J.,
Strmbck J., Rudd C., Routledge Research in Political Communication,
Abingdon. 2010, pp. 96-112.
124. Kotler Ph.: Atteindre des objectifs sociaux a travers un marketing social. en
Revue francise du marketing, cahier no. 60, jan.-feb. 1976, p. 62.
36

125. Kotzaivazoglou I., Zotos Y.: The level of market-orientation of political parties
in Greece. in Global Political Marketing. Lees-Marshment J., Strmbck J.,
Rudd C., Routledge Research in Political Communication, Abingdon. 2010,
pp. 128-142.
126. Lees-Marshment J., Pettitt R. T.: UK political marketing. A question of
leadership? in Global Political Marketing. Lees-Marshment J., Strmbck J.,
Rudd C., Routledge Research in Political Communication, Abingdon. 2010,
pp. 113-127.
127. Lees-Marshment J., Rudd C, Strmbck J.: Global political marketing.
Analysis and conclusions. in Global Political Marketing. Lees-Marshment J.,
Strmbck J., Rudd C., Routledge Research in Political Communication,
Abingdon. 2010, pp. 278-297.
128. Lees-Marshment J.: Global political marketing. in Global Political Marketing.
Lees-Marshment J., Strmbck J., Rudd C., Routledge Research in Political
Communication, Abingdon. 2010, pp. 1-15.
129. Lees-Marshment J.: New Zealand political marketing. Marketing comunication
rather than the product? in Global Political Marketing. Lees-Marshment J.,
Strmbck J., Rudd C., Routledge Research in Political Communication,
Abingdon. 2010, pp. 65-81.
130. Lileker D. G., Less-Marshment J.: Introduction: rethinking political party
behaviour. in Political marketing a comparative perspective. Lileker D. G.,
Less-Marshment J., Manchester University Press, Manchester. 2005, pp. 1-14.
131. Lloyd J.: Square Peg, Round Hole? Can Marketing Based Concepts Such as
the Product and the Marketing Mix Have a Useful Role in the Political
Arena. in Current Issues in Political Marketing. Wymer W. W.,
Lees-Marshment J., The Haworth Press. Inc., New York. 2005, pp. 27-46.
132. Lock A., Harris P.: Political Marketing: Vive la Diffrence. European Journal
of Marketing, 30 (10/11)/1996, pp. 14-24.
133. Maier M., Tenscher J., Schller K.: Political marketing in Germany. in Global
Political Marketing. Lees-Marshment J., Strmbck J., Rudd C., Routledge
Research in Political Communication, Abingdon. 2010, pp. 34-51.
134. Mlcomete P.: Marketing. n Dicionar explicativ. coordonatori: Florescu, C.,
Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic, Bucureti. 2003,
pp. 378-382.
135. Medvic S. K.: Understanding Campaign Strategy: Deliberate Priming and
the Role of Professional Political Consultants. in Journal of Political
Marketing, Volume 5, Numbers 1/2 2006 and simultaneously in Campaigns
and Political Marketing. Steger W. P., Kelly S. Q., Wrighton J. M., Routlege,
London and New York. 2006, pp. 11-32.
136. Miroiu A.: Fundamentele politicii. Preferine i alegeri colective. Editura
Polirom, Iai. 2006.
37

137. Murean L., Poincu C.: Ethics and Political Marketing. Bulletin of the
Transilvania University of Braov, vol. 14 (49)/ 2007, pp. 445-448.
138. Murean L.: Relaii publice. n Dicionar explicativ. coordonatori: Florescu, C.,
Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic, Bucureti. 2003,
pp. 600-602.
139. Neculau A.: Ce este psihologia social? n Manual de psihologie social.
Neculau A. (coordonator), Editura Polirom, Iai. 2004, pp. 21-27.
140. Niffenegger P. B.: Strategies for succes from the political marketers. in the
Journal of Consumer Marketing no. 6/1989, pp. 45-51.
141. O'Shaughnessy N., Peele G.: Money, mail and markets: reflections on direct
mail in American politics. Electoral studies 4(2) 1985, pp. 115-124.
142. Owen D.: Media in the 2008 Elections. 21st Century Campaign, Same Old
Story. in Year of Obama. How Barack Obama Won the White House. Sabato L.
J., The Longman, New York. 2010, pp. 167-186.
143. Panagopoulos C.: Vested Interests: Interest Group Resource Allocation in
Presidential Campaigns. in Journal of Political Marketing, Volume 5,
Numbers 1/2 2006 and simultaneously in Campaigns and Political Marketing.
Steger W. P., Kelly S. Q., Wrighton J. M., Routlege, London and New York.
2006, pp. 59-78.
144. Petrehu L.: Relaiile publice internaionale i noile media, n contextul
globalizrii. n Pr, publicitate i new media. Balban D. C., Iancu I., Meza R.,
Editura Tritonic, Bucureti. 2009, pp. 25-37.
145. Petrescu A.: Blogul, instrument de relaii publice i marketing online. n Pr,
publicitate i new media. Balban D. C., Iancu I., Meza R., Editura Tritonic,
Bucureti. 2009, pp. 38-55.
146. Pistol Gh.: Marketing direct. n Dicionar explicativ. coordonatori: Florescu,
C., Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic, Bucureti. 2003,
pp. 402-404.
147. Popescu I. C.: For de vnzare. n Dicionar explicativ. coordonatori:
Florescu, C., Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic, Bucureti.
2003, pp. 260-262.
148. Popescu I. C.: Merchandsing. n Dicionar explicativ. coordonatori: Florescu,
C., Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic, Bucureti. 2003,
pp. 450-453.
149. Popescu I. C.: Publicitate. n Dicionar explicativ. coordonatori: Florescu, C.,
Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic, Bucureti. 2003,
pp. 585-588.
150. Popescu I. C.: Vnzare personal. n Dicionar explicativ. coordonatori:
Florescu, C., Mlcomete, P., Nicolae, Al. P., Editura Economic, Bucureti.
2003, pp. 761-762.

38

151. Poincu C., Murean L.: Legal Restrictions regarding the Ecological Aspects
Integrated in the Promotion Techniques Used in the Romanian Political
Marketing. in Proceeding of 7th WSEAS International Conference on
Environment, Ecosystems and Development (EED'09) Puerto De La Cruz,
Canary Islands, Spain, December 14-16, 2009, pp. 237-240.
152. Poincu C., Murean L.: Negative Advertising in the Romanian Electoral
Campaigns. The WSEAS International Conference on Risk Management,
Assessment and Mitigation (RIMA '10) Bucureti. Romnia, April 20-22,
2010, pp. 312-317.
153. Poincu C.: Ethical Aspects Related to the Political Marketing. in Proceedings
of the 4th Edition of the International Scientific Conference: European
Integration New Challenges for the Romanian Economy, May 30-31, 2008,
Oradea pp. 1100-1101.
154. Poincu C., Murean L.: Legal Restrictions in the Usage of Promotion
Techniques in the European Parliament Elecions. in Proceedings of the 5th
Edition of the International Scientific Conference: European Integration New
Challenges for the Romanian Economy, May 30-31, 2009, Oradea.
155. Poincu C., Murean L.: Limite etice privind responsabilitatea social
corporatist. n volumul Conferinei Responsabilitatea social corporativ i
dezvoltarea durabil, 10 aprilie 2009 Bucureti, Editura Comunicare.ro,
Bucureti. 2009.
156. Poincu C.: From Propaganda to Communication in Political Marketing.
Bulletin of the Transilvania University of Braov, vol. 14 (49)/ 2007, pp. 461464.
157. Poincu C.: Particulariti privind comportamentul de vot. n revista ASPEKT
(Platforma/Laborator de Analize Statistice i Previziune a fenomenelor
Economico-sociale i Cercetri de marKeTing) nr. 1/2008, Editura
Universitii Transilvania din Braov, pp. 125-132.
158. Poincu C.: Ethics Limits in Political Marketing. Bulletin of the Transilvania
University of Brasov, Vol. 1 (50) 2008, Series V, pp. 81-86.
159. Poincu C.: Features of the Socio-Political Marketing. Bulletin of the
Transilvania University of Brasov, Vol. 2 (51) 2009, Series V, pp. 231-236.
160. Rasiehj A., Sifry M.: The Web: 2008s Winning Ticket. in Politico,
12 November, 2008, p. 24.
161. Sabato L. J.: The Election of our Lifetime. in The Year of Obama. How Barack
Obama Won the White House. Sabato L. J., Longman, New York. 2010,
pp. 31-74.
162. Slcudeanu T.: Dialogul surzilor n blogosfera politic romneasc. n Bloguri
i politic. Slcudeanu T., Aparaschivei P., Toader F., Editura Tritonic,
Bucureti. 2009, pp. 15-77.

39

163. Sherman E.: Direct marketing: how does it work for political campaigns? In
The Handbook of Political Marketing.Newman B., Sage Publication, Thousand
Oaks. 1999, p. 366.
164. Sizemore J. M.: Political Conventions in 2008. The Contemporary
Significance of a Great American Institution. in The Year of Obama. How
Barack Obama Won the White House. Sabato L. J., Longman, New York.
2010, pp. 1- 30.
165. Strmbck J.: A framework for comparing political market-orientation. in
Global Political Marketing. Lees-Marshment J., Strmbck J., Rudd C.,
Routledge Research in Political Communication, Abingdon. 2010, pp. 16-33.
166. Strmbck J.: Political Market-orientation in a multi-party system. The
Swedish case. in Global Political Marketing. Lees-Marshment J., Strmbck
J., Rudd C., Routledge Research in Political Communication, Abingdon. 2010,
pp. 52-64.
167. Toader F.: Barack Obama noua fa a politicii americane. n Bloguri i
politic. Slcudeanu T., Aparaschivei P., Toader F., Editura Tritonic,
Bucureti. 2009, pp. 142-198.
168. Toner E. M.: The Impact of Federal Election Laws on the Presidential
Elections. in The Year of Obama. How Barack Obama Won the White House.
Sabato L. J., Longman, New York. 2010, pp. 149-165.
169. Vtmsescu M.: Impactul new media n redefinirea alteritii prin prisma
similaritii. n Pr, publicitate i new media. Balban D. C., Iancu I., Meza R.,
Editura Tritonic, Bucureti. 2009, pp. 9-24.
170. Wasserman G.: Political Consulting and the Market: Who Lobbies for the
Poor? in Winning Elections with Political Marketing. Davies P. J., Newman B.
I., Routledge, London and New York. 2006, pp. 131-145.

Articole aprute n presa scris


171. Jurnalul Naional nr. 5212/20 noiembrie 2009, p. 13.
172. Playboy: Conversaii neconvenionale 99 09. nr. 11 (121) noiembrie 2009,
copert i pp. 70-73.
173. Q Magazine: Crin Antonescu i Adina Vleanu. Campanie electoral n luna
de miere. nr. 69/16-29 noiembrie 2009, copert i pp. 16-21.
174. Romnia liber: Crin Antonescu: Bsescu i Geoan aparin aceleai lumi. nr.
5975/19 noiembrie 2009, pp. 1, 4.
175. Libertatea: Primesc propuneri indecente de la babe. nr. 6299/18 noiembrie
2009, pp. 4-5, 7, 13.
176. Gazeta Sporturilor nr. 6047/18 noiembrie 2009, p. 4.
177. Transilvania Expres nr. 4951/18 noiembrie 2009, pp. 1, 12.
178. www ziardebraov.ro nr. 3/octombrie 2009, pp. 1, 4.
40

179. Braovul tu nr. 247 din 20 octombrie 2009, p. 3 i 277 din 2 decembrie 2009,
pp. 1, 12.
180. Braovul tu nr. 247 din 20 octombrie 2009, pp. 4, 6 i 277 din 2 decembrie
2009, pp. 3, 4.
181. Monitorul Expres nr. 1795 din 19 noiembrie 2009, pp. 1, 5.

Legislaie
182. Directiva Consiliului nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993 care stabilete
condiiile de exercitare a dreptului de vot i de a candida n alegerile pentru
Parlamentul European de ctre cetenii Uniunii Europene care locuiesc ntr-un
stat membru a crui cetenie nu o dein, publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 329 din 30 decembrie 1993.
183. Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European, prin vot
universal direct, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 278 din
8 octombrie 1976.
184. Constituiei Romniei din anul 1991, publicat n Monitorul Oficial nr. 233 din
21 noiembrie 1991.
185. Legea nr. 158 din 2008 privind publicitatea neltoare i publicitatea
comparativ, publicat n Monitorul Oficial nr. 559 din 24 iulie 2008.
186. Legea nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputailor i a
Senatului i pentru modificarea i completarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autoritilor administraiei publice locale, a Legii administraiei
publice locale nr. 215/2001 i a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor
locali, publicat n Monitorul Oficial nr. 196 din 13 martie 2008.
187. Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea i desfurarea
alegerilor pentru Parlamentul European, publicat n Monitorul Oficial nr. 28
din 16 ianuarie 2007.
188. Legea nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului, publicat n Monitorul
Oficial nr. 534 din 22 iulie 2002.
189. Legii nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea comercial, publicat n
Monitorul Oficial nr. 359 din 2 august 2000.
190. Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenei neloiale,
publicat n Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991.
191. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 11 din 25 februarie 2009 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea i
desfurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicat n Monitorul
Oficial nr. 134 din 4 martie 2009.
192. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 181 din 2008, publicat n Monitorul
Oficial nr. 809 din 3 decembrie 2008.

41

193. Decizia nr. 187 din 3 aprilie 2006 a Consiliului Naional al Audiovizualului,
privind Codul de reglementare a coninutului audiovizual.
194. Decizia nr. 210 din 28 ianuarie 2010 a Consiliului Naional al Audiovizualului,
privind principii i reguli de desfurare a campaniei electorale pentru alegerile
pariale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Pagini de internet
195. American Marketing Association: AMA Definition of marketing.
http://www.marketingpower.com/Community/ARC/Pages/Additional/Definitio
n/default.aspx?sq= marketing+definition
196. Braovul Tu: PDL continu afiajul ilegal. (postat la data de 13.05.2009)
http://www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=18701&catid=95&p=pdlcontinu-afiajul-ilegal-.html
197. Chelaru
C.:
Este
campanie
electoral,
dup
noi
potopul.
http://www.iubescbrasovul.ro/
actualitate/asa-nu/este-campanie-electoraladupa-noi-potopul/ (postat la 31 octombrie 2009).
198. Dicionarul explicativ al limbii romne on line: Marketing.
http://dexonline.ro/search.php?cuv= marketing
199. Discuia cu cititorii Ziare.com. http://www.basescu.ro/galerie-video?g=
42#video_106 (21 noiembrie 2009).
200. Garrett M. G. (The New Zork Times): Text the Vote. http://www.nytimes.com/
2008/08/13/opinion/ 13graff.html (publicat la 12 august 2008).
201. Ghiurutan D.: Blog definiie. http://www.ghiurutan.ro/blog.html (postat 15
septembrie 2006).
202. InconstantINs Internet: Bsescu, Geoan i Black PR-ul. http://inconstantin.
ro/2009/11/basescu-geoana-si-black-pr-ul.html (publicat n 26 noiembrie
2009).
203. InstantMailman: Despre newsletter. http://www.instantmailman.ro/newsletter
_si_email_marketing_ despre_newsletter.html (vizualizat la data de
5 decembrie 2009).
204. Internet Word Stats: European Union. http://www.internetworldstats.com/
europa.htm#ro (vizualizat la data de 3 noiembrie 2010).
205. Internet Word Stats: Internet Usage Statistics: The Internet Big Picture.
http://www.internet worldstats.com/stats.htm (vizualizat la data de
19 noiembrie 2009).
206. Internet Word Stats: Romania. Internet Usage Stats and Market Report.
http://www.internetworldstats.com/eu/ro.htm (vizualizat la data de 3 noiembrie
2010).
207. ipra: Definitions of PR: Keeping it Honest. http://www.ipra.org/frontlinedetail.
asp?articleid=1381 (2008).
42

208. Irimia C.: Democrat-liberalii au pozat mainile PSD-itilor inscrpionate cu


Micea Geoan. http://www.vranceamedia.ro/archives/8091 (postat la
23 noiembrie 2009).
209. Jocuri politice: Beia puterii joc. http://www.jocuripolitice.ro/jocuri~1-jocuri_
jocuri_basescu~647_betia_puterii.html (postat la data de 5 noiembrie 2009).
210. Jocuri politice: Drcuorii lui Oprescu joc. http://www.jocuripolitice.ro/
jocuri~4-jocuri_jocuri_ oprescu~662_dracusorii_lui_oprescu.html (postat la
data de 15 noiembrie 2009).
211. Jocuri politice: Muchi pentru campanie joc. http://www.jocuripolitice.ro/
jocuri~2-jocuri_jocuri_ geoana~577_muschi_pentru_campanie.html (postat la
data de 28 octombrie 2009).
212. Mediafax.ro: Site-ul basescu.ro a fost clonat. http://www.mediafax.ro/
politic/site-ul-basescu-ro-a-fost-clonat-de-ce-le-e-frica-nu-scapa-devine-de-ceti-e-frica-pasarica-5074070 (postat la data de 2 noiembrie 2009).
213. Mihnea
D.:
Campaniile
online
ale
principalilor
candidai.
http://presa.nu/politica-interna/ campaniile-online-ale-principalilor-candidati41.html (postat la 17 noiembrie 2009).
214. Mircea Geoana video channel: Mircea Geoana discuta cu tinerii pe Alegeri.tv.
http://www.youtube.com/mirceageoanapsd#p/u/13/Jd4JcHVjgpo
(21
noiembrie 2009).
215. Nedelcu E.: De ce nu au nvat politicienii romni lecia Obama n online.
Campania oficial a lui Barack Obama pe YouTube ar fi costat 47 de milioane
de dolari ca reclam TV. Internetul i-a adus victoria la preedinie lui Obama.
Cnd va fi aa ceva posibil i n Romnia? http://www.money.ro/ newmedia/de-ce-nu-au-invatat-politicienii-romani-lectia-obama-in-online.html
(postat la data de 14 august 2009).
216. Netcraft: August 2008 Web Server Survey. http://news.netcraft.
com/archives/2008/08/29/august_2008_web_server_survey.html
217. New Voters Project: Fact Sheet on Youth Vote and Text Messaging.
http://www.newvoters project.org/text-messaging
218. Pagina oficial Crin Antonescu. http://www.crinantonescu.ro/contribuie.html
(vizualizat la data de 13 noiembrie 2009).
219. Pagina oficial Crin Antonescu: Crin pentru tine. http://www.crinantonescu.ro/
Blog/Crinantonescu/insigna.html (vizualizat la data 3 august 2010).
220. Pagina oficial Crin Antonescu: Scrisoare pentru cei care doresc s m voteze!
http://www.crinantonescu.ro/Blog/CrinAntonescu/art/599/SCRISOAREPENTRU-CEI-CARE-DORESC-SA-MA-VOTEZE.html
(postat
la
22 noiembrie 2010).
221. Pagina oficial Traian Bsescu. http://www.basescu.ro/ (vizualizat la data de
26 octombrie 2009).
222. Pagina YouTube Mircea Geoan. http://www.youtube.com/mirceageoanapsd
(vizualizat la data de 27 octombrie 2009).
43

223. Piaa electoral - Ora 13.00: Un Mo Crciun rou se nchiriaz cu 52,3 lei, iar
unul portocaliu cu 47,7 lei. http://www.realitatea.net/piata-electorala---ora-1300--un-mos-craciun-rosu-se-inchiriaza-cu-52-3-lei--iar-unul-portocaliu-cu-477-lei_690679.html (postat la data de 6 decembrie 2009).
224. Site paralel Mircea Geoan teve. http://www.mirceageoana.tv/ (vizualizat la
data de 24 noiembrie 2009).
225. Technorati: Day 3: The how of blogging. http://technorati.com/blogging/
article/day-3-the-how-of-blogging/ (postat 13 octombrie 2009).
226. Televiziunea Ziare.com: Discuia LIVE cu cititorii Ziare.com.
http://www.ziare.com/tv/discuta-live-cu-cititorii-ziare-com-astazi-de-la-ora11-45-295-inregistrare-emisiune (21 noiembrie 2009).
227. Traian Bsescu live. http://www.basescu-live.ro/ (vizualizat la data de
27 octombrie 2009).
228. Traimbine: mpuc-l pe Bsescu de Halloween joc. http://traimbine.ro/?cat=4
(postat la data de 9 noiembrie 2009).
229. Wring D.: Reconciling Marketing with Political Science: Theories of Political
Marketing. In Journal of Marketing Management, 1997, Vol 13, pp. 653
www.lut.ac.uk/departments/ss/staff/staff_pubs/ wring_docs/09.doc
230. Ziua: Telefoanele otrvite II. Bsescu i partidele au recurs la tactica folosit
de PDSR n 1996: intoxicarea electoratului cu mesaje telefonice.
http://www.ziua.ro/display.php?id=230016&data= 2007-11-28 (nr. 4098 de
miercuri 28 noiembrie 2007).

44

LISTA FIGURILOR
Nr. figur

Denumire figur

Pagin figur

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4

Domenii de interferen n tiinele sociale


Produsul n marketingul social-politic
Mixul integrat al promovrii de marketing
Percepia manipulrii votanilor prin publicitatea politic
Percepia publicitii electorale
Gradul participrii la mitinguri electorale
Gradul de informare cu privire la campania electoral
pentru alegerile prezideniale din anul 2009
Gradul de interes fa de programele politice propuse n
campania electoral pentru alegerile prezideniale din
anul 2009
Gradul de cunoatere a programelor politice propuse n
campania electoral pentru alegerile prezideniale din
anul 2009
Gradul de utilizare al internetului
Utilizarea newsletter-ului ca tehnic de promovare a
actorilor politici n timpul campaniei electorale pentru
alegerile prezideniale din anul 2009
Percepia promovrii politice
Tehnica expunerii, n micare, a afielor electorale
Publicitate politic n ziare locale, candidaii Traian
Bsescu i Mircea Geoan
Publicitate politic n ziare locale, candidatul Crin
Antonescu
Tehnica utilizrii scrisorilor directe ctre electorat
Tehnica utilizrii felicitrilor potale ctre electorat
Pagina oficial de internet a candidatului Mircea Geoan
la data de 5 decembrie 2009
Etape ale aplicrii tehnicii de canvassing
Materiale promoionale
Pagina oficial de internet a candidatului Crin Antonescu
la data de 3 august 2010
Tehnica utilizrii fluturailor electorali interactivi
Tehnica utilizrii fluturailor electorali
Tehnica utilizrii fluturailor electorali de mici
dimensiuni

pagina 18
pagina 25
pagina 30
pagina 48
pagina 48
pagina 51
pagina 55

2.5

2.6

2.7
2.8

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

45

pagina 57

pagina 58

pagina 61
pagina 64

pagina 69
pagina 75
pagina 75
pagina 75
pagina 79
pagina 79
pagina 82
pagina 86
pagina 95
pagina 96
pagina 97
pagina 97
pagina 98

3.14
3.15
3.16

3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

Promovare negativ prin intermediul fluturailor


electorali
Promovare pozitiv i negativ prin intermediul
fluturailor electorali
Promovarea proiectului Johannis i combaterea
candidatului Traian Bsescu prin intermediul fluturailor
electorali
Pliante electorale
Promovare negativ prin pliante electorale
Calendare electorale
Tehnica promovrii prin calendare de buzunar
Chibrituri electorale
Promovarea manifestrilor promoionale prin intermediul
fluturailor electorali
Importana relativ a componentelor mixului promoional
pe diferite categorii de produse
Analiza factorial a corespondenelor dintre aprecierea cu
privire la publicitatea electoral i vrsta respondenilor
Luarea deciziei cu privire la opiunea de a vota sau a nu
vota la alegerile pentru preedinia Romniei din anul
2009
Frecvena de urmrire a emisiunilor electorale difuzate n
timpul campaniei electorale
Msura n care dezbaterile electorale televizate
influeneaz decizia de a vota cu un anumit candidat
politic
Promovarea candidatului Traian Bsescu n reviste
Promovarea candidatului Crin Antonescu n reviste
Promovarea candidatului Crin Antonescu n ziare
Promovarea candidatului Sorin Oprescu n ziare tabloid
Promovarea candidatului Sorin Oprescu n ziare sportive
Promovarea candidatului Traian Bsescu n ziare locale
Promovarea candidatului Mircea Geoan n ziare locale
gratuite
Promovare negativ n ziare locale gratuite
Promovarea candidatului Crin Antonescu n ziare gratuite
Tehnica de promovare a asocierii imaginii unui candidat
cu un titlu de articol de ziar
Afie electorale
Afie electorale adaptate
Promovarea cu ajutorul autoturismelor inscripionate
Promovare pozitiv i negativ prin afiaj
46

pagina 98
pagina 99
pagina 99

pagina 100
pagina 100
pagina 100
pagina 101
pagina 101
pagina 102
pagini 106
pagina 110
pagina 115

pagina 118
pagina 121

pagina 126
pagina 127
pagina 128
pagina 129
pagina 129
pagina 130
pagina 131
pagina 132
pagina 133
pagina 134
pagina 136
pagina 137
pagina 137
pagina 138

4.18
4.19
4.20
4.21
4.22

4.23
4.24
4.25
4.26

4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41

Tehnica de promovare n aer liber, cu ajutorul fluturailor


electorali
Tehnica de promovare n aer liber, cu ajutorul pliantelor
electorale
Cadouri electorale
Percepia cetenilor braoveni asupra derulrii campaniei
electorale
Gradul de utilizare al internetului pentru informarea cu
privire la campania electoral pentru alegerile
prezideniale din anul 2009
Contactarea alegtorilor prin intermediul telefonului
pentru a li se transmite mesaje electorale
Percepia cu privire la contactarea prin intermediul
telefonului n legtur cu promovarea candidailor politici
Percepia mesajelor electorale transmise prin intermediul
telefonului
Tehnica utilizrii mesajelor de tip text pe telefonul mobil,
n campania pentru alegerile europarlamentare din anul
2007
Tehnica utilizrii mesajelor de tip text pe telefonul mobil,
n campania pentru alegerile prezideniale din anul 2009
Pagina oficial de internet a candidatului Crin Antonescu,
la data de 13 noiembrie 2009
Prezena n cadrul reelelor sociale online n campania
pentru alegerile prezideniale din anul 2009
Candidatul Mircea Geoan n discuie cu tinerii pe
Alegeri.tv
Candidatul Traian Bsescu n discuie cu cititorii
Ziare.com
Pagina oficial de internet a candidatului Traian Bsescu,
la data de 26 octombrie 2009
Pagina oficial de campanie a candidatului Traian
Bsescu, la data de 27 octombrie 2009
Email primit la data de 19 decembrie 2009
Gradul de informare prin newsletter-uri
Email de informare primit la data de 9 decembrie 2009
Email primit la data de 6 decembrie 2009
Email primit la data de 5 decembrie 2009
Pagina oficial de campanie a candidatului Traian
Bsescu, la data de 26 octombrie 2009
Site paralel privind candidatul Traian Bsescu, la data de
2 noiembrie 2009
Pagina oficial YouTube a candidatului Mircea Geoan,
la data de 27 octombrie 2009
47

pagina 139
pagina 140
pagina 141
pagina 141
pagina 150

pagina 154
pagina 154
pagina 155
pagina 157

pagina 158
pagina 158
pagina 162
pagina 164
pagina 164
pagina 165
pagina 166
pagina 168
pagina 169
pagina 170
pagina 171
pagina 171
pagina 172
pagina 173
pagina 173

4.42
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

5.7

5.8
5.9
5.10
5.15
5.16

Site paralel privind candidatul Mircea Geoan, la data de


24 noiembrie 2009
Aprecierea modului n care a fost respectat legislaia
electoral n timpul campaniilor electorale din Romnia
Protecia mediului natural i afiajul electoral
Rezultate ale sondajelor de opinie la ora 13, afiate la
data de 6 decembrie 2009
Rezultate ale sondajelor de opinie la ora 15, afiate la
data de 6 decembrie 2009
Importana pe care alegtorii o acord rezultatelor
sondajelor de opinie n luarea deciziei de a vota cu un
anumit candidat politic
Msura n care rezultatelor sondajelor de opinie pot
influena alegtorii, n luarea deciziei de a vota cu un
anumit candidat politic
Percepia alegtorilor privind utilizarea publicitii
negative n timpul campaniei electorale pentru alegerile
prezideniale din anul 2009
Promovarea negativ prin afiaj
Joc online: Beia puterii
Joc online: Muchi pentru campanie
Joc online: Drcuorii lui Oprescu
Joc online: mpuc-l pe Bsescu de Halloween

48

pagina 174
pagina 181
pagina 183
pagina 192
pagina 193
pagina 194

pagina 195

pagina 199

pagina 203
pagina 204
pagina 204
pagina 205
pagina 205

LISTA TABELELOR

Nr tabel

Denumire tabel

Pagin tabel

2.1

Structura populaiei municipiului Braov pe categorii de


vrst
Structura populaiei municipiului Braov n funcie de
sex
Strzile selectate pe fiecare cartier din municipiul Braov
Structura pe sexe la nivelul populaiei municipiului
Braov i la nivelul eantionului
Structura pe categorii de vrst la nivelul populaiei
municipiului Braov i la nivelul eantionului
Percepia componentelor produsului politic
Motive ale participrii la mitinguri electorale
Percepia asupra promovrii prin intermediul telefonului
Contactarea alegtorilor prin intermediul telefonului
pentru a li se transmite mesaje electorale
Tabel de contingen privind relaia dintre informarea cu
privire la campania electoral pentru alegerile
prezideniale din anul 2009 i nivelul de pregtire al
respondenilor
Numrul programelor politice cunoscute, propuse n
campania electoral pentru alegerile prezideniale din
anul 2009
Programe politice cunoscute
Gradul de utilizare al internetului pentru informare cu
privire la campania electoral pentru alegerile
prezideniale din anul 2009, n rndul utilizatorilor de
internet
Gradul de utilizare al internetului pentru informare cu
privire la campania electoral pentru alegerile
prezideniale din anul 2009, n rndul electoratului
Gradul de observare al tehnicilor de publicitate negativ
n campania electoral pentru alegerile prezideniale din
anul 2009
Motive ale lipsei de interes fa de campania electoral
pentru alegerile prezideniale din anul 2009
Motive ale absenteismului la vot
Tehnici de promovare care ofer alegtorilor cele mai
relevante date electorale
Diferene ntre publicitate i reclam

pagina 45

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13

2.14

2.15

2.16
2.17
3.1
3.2

49

pagina 45
pagina 46
pagina 47
pagina 47
pagina 51
pagina 52
pagina 53
pagina 54
pagina 56

pagina 59

pagina 60
pagina 61

pagina 62

pagina 64

pagina 66
pagina 67
pagina 71
pagina 72

3.3
3.4
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

5.1
5.2
5.3

Imaginea personal a candidatului


Tabel de contingen privind relaia dintre momentul
deciziei de vot i vrsta respondenilor
Principalele medii promoionale n alegerile electorale
americane din anul 2008
Medii de promovare care ofer alegtorilor cele mai
relevante date electorale, n percepia specialitilor
intervievai
Medii de promovare care ofer alegtorilor cele mai
relevante date electorale, n percepia cetenilor
braoveni
Avantaje i dezavantaje ale promovrii prin intermediul
televiziunii
Tehnici de promovare aparinnd televiziunii, n
cercetarea calitativ
Tehnici de promovare aparinnd televiziunii, n
cercetarea cantitativ
Avantaje i dezavantaje ale promovrii prin intermediul
radioului
Avantaje i dezavantaje ale promovrii prin intermediul
ziarelor
Avantaje i dezavantaje ale promovrii prin intermediul
revistelor
Instrumente ale promovrii pe internet
Comparaie ntre campania online din anul 2008 a
candidailor la alegerile prezideniale din Statele Unite
ale Americii, Barack Obama i John McCain
Caracteristici ale publicitii negative
Medii de promovare n care s-a manifestat publicitatea
negativ, n percepia cetenilor braoveni
Medii de promovare n care s-a manifestat publicitatea
negativ, n percepia specialitilor intervievai

50

pagina 89
pagina 109
pagina 111
pagina 112

pagina 113

pagina 119
pagina 119
pagina 120
pagina 122
pagina 125
pagina 125
pagina 151
pagina 161

pagina 200
pagina 201
pagina 202

Lista lucrrilor publicate, n calitate de autor unic sau


n colaborare, legate de tema tezei de doctorat intitulat
Tehnici de promovare n marketingul politic din Romnia
I. Cri:
1. Marketing. Caiet de seminar (Poincu Cristian), Editura Universitii
Transilvania din Braov, 2009. ISBN 978-973-598-653-7.
2. Marketing internaional. Caiet de seminar (Poincu Cristian), Editura
Universitii Transilvania din Braov, 2008. ISBN 978-973-598-440-3.
3. Afaceri. Perspective juridice i economice (Murean Laura, Poincu
Cristian), Editura Universitii Transilvania din Braov, 2008. ISBN 978-973598-164-8.
4. Elemente de dreptul afacerilor (Murean Laura, Gheorghe Carmen
Adriana, Poincu Cristian), Editura Universitii Transilvania din Braov,
2008. ISBN 978-973-598-165-5.
5. Etica n afaceri (Murean Laura, Poincu Cristian), Editura Universitii
Transilvania din Braov, 2007. ISBN 978-973-598-162-4.
II. Articole publicate n reviste de specialitate i articole susinute la
conferine naionale i internaionale
Articole cotate ISI susinute la Conferine internaionale
1. Negative Advertising in the Romanian Electoral Campaigns. (Poincu
Cristian, Murean Laura) The WSEAS International Conference on Risk
Management, Assessment and Mitigation (RIMA '10) Bucureti, Romnia,
April 20-22, 2010, pp. 312-317.
2. The Social Responsibility of the Romanian Commercial Companies
towards their Own Consumers. (Murean Laura, Poincu Cristian) The 10th
WSEAS International Conference on Applied Informatics and
Communications (AIC '10), Taipei, Taiwan, August 20-22, 2010 (n curs de
publicare).
3. Ecological Responsibility, Component of the Corporate Social
Responsibility. (Murean Laura, Poincu Cristian, Dugulean Mihai) The
WSEAS International Conference on Risk Management, Assessment and
Mitigation (RIMA '10) Bucureti, Romnia, April 20-22, 2010, pp. 318-322.
4. Legal Restrictions regarding the Ecological Aspects Integrated in the
Promotion Techniques Used in the Romanian Political Marketing. (Poincu
Cristian, Murean Laura) The 8th WSEAS International Conference on
Recent Advances in E-Activities, Information Security and Privacy
(E-Activities'09) Puerto De La Cruz, Canary Islands, Spain, December 14-16,
2009, pp. 237-240.
51

5. The Social Responsibility of the Educational Institutions towards their Own


Employees Regarding the Familiarity and Use of Technology in the
Romanian Educational Process. (Murean Laura, Poincu Cristian) in
Proceeding of 4th WSEAS/IASME International Conference on Educational
Technologies (EDUTE'08), Corfu, Greece, October 26-28, 2008, pp. 64-69.
Articole cotate B+ susinute la Conferine internaionale
i publicate n reviste de specialitate
6. Legal Restrictions in the Usage of Promotion Techniques in Political
Marketing. (Poincu Cristian-Romeo, Murean Laura) In Proceeding of 7th
International Conference Challenges in Higher Education and Research in
the 21-st Century, 2-5 June 2009, Sozopol, Bulgaria, pp. 387-389.
7. Legal Restrictions in the Usage of Promotion Techniques in the European
Parliament Elecions. (Poincu Cristian-Romeo, Murean Laura), in
Proceedings of the 5th Edition of the International Scientific Conference:
European Integration New Challenges for the Romanian Economy, May 3031, 2009, Oradea, publicat n Analele Universitii din Oradea. pp. 827-831
8. Ethical Aspects Related to the Political Marketing. (Poincu Cristian) in
The 4th Edition of the International Scientific Conference: European
Integration New Challenges for the Romanian Economy, May 30-31, 2008,
Oradea, publicat n Analele Universitii din Oradea, Volumul IV
Management and Marketing ISSN 1582 - 5450 pp. 1100-1105.
Articole cotate B publicate n reviste de specialitate
9. Ethics and legality in the Romanian political marketing. (Poincu Cristian)
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 3 (52) 2010, Series
VII, ISSN 2066-7701, pp. 217-220.
10. Features of the Socio-Political Marketing. (Poincu Cristian) Bulletin of
the Transilvania University of Brasov, Vol. 2 (51) 2009, Series V, ISSN
2065-2194, pp. 231-236.
11. Ethics Limits in Political Marketing. (Poincu Cristian) Bulletin of the
Transilvania University of Brasov, Vol. 1 (50) 2008, ISSN 2065-2194,
Series V, pp. 81-86.
12. From Propaganda to Communication in Political Marketing. (Poincu
Cristian) Bulletin of the Transilvania University of Braov, vol. 14 (49)/ 2007.
ISSN 1223-964X, pp. 461-464.
13. Ethics and Political Marketing (Murean Laura, Poincu Cristian),
Bulletin of the Transilvania University of Braov, vol. 14 (49)/ 2007. ISSN
1223-964X, pp. 445-448.
52

Alte articole susinute la Conferine internaionale i naionale


ori publicate n reviste de specialitate
14. Limite etice privind responsabilitatea social corporatist. (Poincu
Cristian, Murean Laura) n volumul Conferinei Responsabilitatea social
corporativ i dezvoltarea durabil, 10 aprilie 2009 Bucureti, Editura
Comunicare.ro, Bucureti. 2009.
15. Cadrul juridic al responsabilitii sociale corporatiste. (Murean Laura,
Poincu Cristian) n volumul Conferinei Responsabilitatea social corporativ
i dezvoltarea durabil, 10 aprilie 2009 Bucureti, Editura Comunicare.ro,
Bucureti. 2009.
16. Political Actors. (Poincu Cristian, Murean Laura) In Proceeding of 6th
International Conference Challenges in Higher Education and Research in
the 21-st Century, 4-7 June 2008, Sozopol, Bulgaria, pp. 667-671.
17. The Harmonization of the Romanian Legislation with the European
Legislation in the Field of Genetically Modified Organism (Murean Laura,
Poincu Cristian) In Proceeding of 6th International Conference Challenges
in Higher Education and Research in the 21-st Century, 4-7 June 2008,
Sozopol, Bulgaria, pp. 684-689.
18. Ethics Limits in Political Marketing. (Poincu Cristian) In Proceedings of
International Conference: Present and Future Challenges of the Common EU
Policies, 23 May 2008, Braov pp. 301-306.
19. Particulariti privind comportametul de vot. (Poincu Cristian) n revista
ASPEKT (Platforma/Laborator de Analize Statistice i Previziune a
fenomenelor Economico-sociale i Cercetri de marKeTing) nr. 1/2008, pp.
125-132, Editura Universitii Transilvania din Braov. ISSN 1844-1777.
20. Strategii de marketing n promovarea seviciilor i instituiilor sanitare.
(Poincu Cristian) la Conferina Naional organizat de Facultatea de
Medicina a Universitii Transilvania din Braov, publicat n Zilele medicale
ale Braovului: 7-8 decembrie 2007 lucrare publicat n Jurnalul medical
braovean nr. 4 din 2007, pp. 99-101.
Contracte de cercetare tiinific ctigate
n timpul cercetrii doctorale
Programul/Proiectul
Funcia
CNCSIS: Tip proiect: Burse de cercetare
tiinific/creaie artistic pentru tineri doctoranzi, Director
Cod proiect: BD nr. 132/2008, Denumire proiect: de proiect
Tehnici de comunicare n marketingul politic
53

Perioada
1.04.2008 30.09.2010

Curriculum vitae
Europass
Informaii personale
Nume / Prenume
E-mailuri

POINCU Cristian-Romeo
cristipotincu@unitbv.ro

Naionalitate

romn

Data naterii

8 iulie 1982

Sex
Locul de munc vizat / Domeniul
ocupaional

Experiena profesional
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti principale

masculin
Universitatea Transilvania din Braov
Facultatea de tiine Economice i Administrarea
Afacerilor
Catedra de Management i Informatic Economic
3 ani de activitate n cercetare i nvmnt superior
octombrie 2007 - prezent
doctorand cu frecven
activitate didactic de predare i seminarizare

Numele i adresa angajatorului

Universitatea Transilvania, Braov, B-dul Eroilor nr. 29,


Braov
Facultatea de tiine Economice i Administrarea
Afacerilor

Tipul activitii sau sectorul de


activitate

nvmnt universitar i cercetare

Experiena profesional
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti principale

3 ani de activitate n domeniul privat


iulie 2006 februarie 2009
expeditor transport internaional
negocieri contracte de transport naional i internaional

Numele i adresa angajatorului

SC Trans Euro Tours, B-ul Alexandru Vlahu,


nr. 38, Braov

Tipul activitii sau sectorul de


activitate

expediii internaionale de mrfuri

Experiena profesional

4 ani de activitate n domeniul privat


54

Perioada
Funcia sau postul ocupat

mai 2003 februarie 2006


expeditor transport internaional

Activiti i responsabiliti principale

negocieri contracte de transport naional i internaional

Numele i adresa angajatorului

SC CETA S.A. Agenia Braov, Str. Preciziei, nr. 38A,


Sector 6, Bucureti

Tipul activitii sau sectorul de


activitate

expediii internaionale de mrfuri

Educaie i formare
Perioada

Studii doctorale
2007-prezent

Calificarea / diploma obinut


Disciplinele principale studiate /
competene profesionale dobndite

Marketing

Numele i tipul instituiei de


nvmnt / furnizorului de formare

Universitatea Transilvania din Braov, Facultatea de


tiine Economice
i Administrarea Afacerilor

Nivelul n clasificarea naional sau


internaional

ISCED 6

Educaie i formare

Masterat

Perioada
Calificarea / diploma obinut
Disciplinele principale studiate /
competene profesionale dobndite

2005-2007
Diplom de Master n Afaceri Internaionale (ef de
promoie)
Modelarea i simularea deciziei de afaceri; Metode
cantitativ-calitative de studiere a pieei,
Comunicare n afaceri internaionale, Managementul
afacerilor internaionale, Relaii economice internaionale
contemporane, Statistic pentru afaceri internaionale

Numele i tipul instituiei de


nvmnt / furnizorului de formare

Universitatea Transilvania din Braov, Facultatea de


tiine Economice

Nivelul n clasificarea naional sau


internaional

ISCED 5

Educaie i formare
Perioada
Calificarea / diploma obinut
Disciplinele principale studiate /
competene profesionale dobndite

Studii universitare
2001-2005
Economist liceniat
Statistic economic, Marketing, Marketing internaional,
Tranzacii internaionale, Comer internaional, Cercetri
de pia, Management general, Etica afacerilor,
Competitivitate i globalizare
55

Numele i tipul instituiei de


nvmnt / furnizorului de formare

Universitatea Transilvania din Braov, Facultatea de


tiine Economice,
Specializarea Relaii Economice Internaionale

Nivelul n clasificarea naional sau


internaional

ISCED 5

Aptitudini i competene personale


Limba matern
Limbi strine cunoscute

Implicare activ n diverse activiti de coordonare,


organizare i colaborare tiinific interdisciplinar
Romn
Englez, spaniol

56

Curriculum vitae
Europass
Personal information
First name / Surnames
E-mail
Nationality
Date of birth
Gender
Desired employment /
Occupational field

Work experience
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer

Type of business or sector


Work experience
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector

POINCU Cristian-Romeo
cristipotincu@unitbv.ro
Romanian
8 July 1982
male
Transilvania University of Brasov
Faculty of Economics and Business Administration
Department of Management and Economic
Informatics
Three years of activity in research and higher education
October 2007 to present
PhD Candidate
teaching activity
Transilvania University of Brasov, 29, Eroilor Street,
Brasov
Faculty of Economics and Business Administration
High education and research
Three years in private business
July 2006 February 2009
International forwarder
Negotiating national and international transport
agreements
SC Trans Euro Tours SRL, 38, Alexandru Vlahu
Street, Brasov
International forwarding of goods

57

Work experience
Dates
Occupation or position held

Four years in private business


May 2003 February 2006
International forwarder

Main activities and responsibilities

Negotiating national and international transport


agreements

Name and address of employer

SC CETA SA, 38A, Preciziei Street, Bucharest

Type of business or sector

International forwarding of goods

Education and training

Doctoral studies

Dates

2007 - to present

Title of qualification awarded


Principal subjects/
occupational skills covered

Marketing

Name and type of organisation


providing education and training

Transilvania University of Brasov


Faculty of Economics and Business Administration

Level in national or international


classification

ISCED 6

Education and training


Dates

Master
2005-2007

Title of qualification awarded

Master's Degree in International Business (head of the


class)

Principal subjects/
occupational skills covered

Modeling and simulation in business decision making,


Quantitative and qualitative market research,
International business communication, International
business management, Contemporary international
business, International business statistics

Name and type of organisation


providing education and training

Transilvania Univerity of Brasov, Faculty of Economics

Level in national or international


classification

ISCED 5

Education and training


Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/
occupational skills covered

University studies
2001-2005
Graduate economist
Statistics in Economics, Marketing, International
Marketing, International transactions, International trade,
Marketing research, General Management, Business
Ethics, Competitiveness and globalization
58

Name and type of organisation


providing education and training

Transilvania Univerity of Brasov, Faculty of Economics,


Specialization in International transactions

Level in national or international


classification

ISCED 5

Personal skills and competences


Mother tongue
Other languages

Active involvement in various activities of coordination,


organization and interdisciplinary scientific collaboration
Romanian
English, Spanish

59

S-ar putea să vă placă și