Sunteți pe pagina 1din 17

Anexă la dispoziţia viceprimarului municipiului Chişinău nr. 3 CMC din 23 octombrie 2015

ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului municipal Chişinău din 29 octombrie 2015

1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău

RAPORTOR : Valeriu Didencu, secretar al Consiliului municipal Chișinău

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău

RAPORTOR : Valeriu Didencu, secretar al Consiliului municipal Chișinău

3.Cu privire la mersul executării bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2015

RAPORTOR: Veronica Herţa, şef al Direcţiei generale finanţe

4. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2013.

RAPORTOR: Veronica Herţa, şef al Direcţiei generale finanţe

5.Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2014.

RAPORTOR: Veronica Herţa, şef al Direcţiei generale finanţe

6. Cu privire la abrogarea garanțiilor emise în anii 2005-2009. RAPORTOR: Veronica Herţa, şef al Direcţiei generale finanţe

7. Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice. RAPORTOR: Eugenia Ciumac, șef al Direcţiei management financiar

8.

Cu privire la componenţa nominală a Consiliului de administraţie al Fondului

municipal Chişinău de susţinere a populaţiei. RAPORTOR: Ludmila Crăciun, șef al Direcţiei generale a Fondului municipal de susţinere a populaţiei

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei pentru privatizarea încăperilor

nelocuibile, proprietate municipală, date în locațiune și constituirea Comisiei pentru privatizarea încăperilor nelocuibile, proprietate municipală, date în locațiune.

RAPORTOR: Aliona Berdilă, şef al Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale

10. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău

nr.3/3 din 27.04.12 „Cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor și concursurilor funciare”. RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

11. Cu privire la atribuirea numelui lui Eugen Doga unei străzi RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

12. Cu privire la atribuirea numelui lui Constantin Tănase unei străzi RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

13.Cu privire la edificarea plăcii comemorative ”Leonida Lari”. RAPORTOR: Dorin Chirtoacă, Primar general al municipiului Chișinău

14. Cu privire la ratificarea Acordului de înfrățire între municipiul Chișinău,

Republica Moldova și Suceava, România.

RAPORTOR: Dorin Chirtoacă, Primar general al municipiului Chișinău

15.Cu privire la aprobarea Protocolului de cooperare între municipiul Alba Iulia, România şi municipiul Chişinău, Republica Moldova. RAPORTOR: Dorin Chirtoacă, Primar general al municipiului Chișinău

16.

Cu privire la aderarea municipiului Chișinău la Convenția primarilor. RAPORTOR: Dorin Chirtoacă, Primar general al municipiului Chișinău

17. Cu privire la aprobarea Înţelegerii de Cooperare între oraşele Şimleu Silvaniei,

judeţul Sălaj (România) şi sectorul Râşcani al municipiului Chişinău (Republica

Moldova).

RAPORTOR: Tudor Călugăreanu, pretor interimar al sectorului Râşcani

18. Cu privire la aprobarea schemelor de încadrare a personalului din aparatul

Primăriei municiliulșui Chișinău, preturelor de sector, direcțiile generale și direcții

ale Consiliului municipal Chișinău

RAPORTOR: Diana Gurschi, şef al Direcţiei asistență juridică

19. Privind operarea unor modificări în deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 50/2 din 29.06.2006 „Despre operare de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/18 din 19.12.2003 „Cu privire la aprobarea organigramelor Primăriei municipal Chișinău și a subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău”.

RAPORTOR: Diana Gurschi, şef al Direcţiei asistență juridică

20. Cu privire la delegarea de împuterniciri RAPORTOR: Diana Gurschi, şef al Direcţiei asistență juridică

21. Cu privire la modificarea schemei de încadrare a personalului Direcției audit

intern

RAPORTOR: Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern

22. Cu privire la alocarea de mijloace financiare suplimentare pentru alimentaţia

gratuită a elevilor din grupele cu regim prelungit (20% din numărul total al elevilor), a elevilor care au suportat TBC şi celor care au contactat focarele de TBC din instituţiile de învăţământ general ale municipiului Chişinău, pentru perioada septembrie-octombrie 2015

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport

23. Cu privire la reorganizarea școlii primare nr.91 „Antonin Ursu” din Calea

Ieșilor, 57/3

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport

24. Despre operarea unor modificări în decizia nr.4/39 din 13.05.2014 „Cu privire

la transferarea Liceului Tehnologic Resurse Educaționale și Trening Tehnologic (ORT) „Beniamin Zeev Herțli” în sediul Gimnaziului nr.33 (sectorul Râșcani, str.Nicolae Dimo, 7)

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport

25. Cu privire la desemnarea Consiliului municipal Chişinău în calitate de fondator

al Instituţiilor Medico-Sanitare Publice Centrele de sănătate din oraşele, comunele şi satele aflate în componenţa municipiului Chişinău RAPORTOR : Mihai Moldovanu, șef al Direcției sanătății

26. Cu privire la numirea dnei Liliana Iașan în funcția de director al Instituției

Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Buiucani

RAPORTOR : Mihai Moldovanu, șef al Direcției sanătății

27. Cu privire la numirea dlui Iurie Dondiuc în funcția de director al IMSP Spitalul

Clinic Municipal nr.1

RAPORTOR : Mihai Moldovanu, șef al Direcției sanătății

28. Cu privire la susținerea propunerii de încheiere a Acordului de colaborare între

administrația publică locală și Asociația Obștească „Concordia. Proiecte sociale”

RAPORTOR : Svetlana Chifa , șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

29. Despre încheierea contractului privind crearea în municipiul Chișinău a

serviciilor sociale „Casa Comunitară” și „Locuința Socială Asistată” RAPORTOR : Svetlana Chifa , șef al

Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

30. Cu privire la inființarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situații de risc.

RAPORTOR: Sfetlana Chifa, șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

31. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.12/21 din 17.07.2008 „Cu privire la crearea Serviciului de asistență parentală profesionistă pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului” RAPORTOR : Svetlana Chifa , șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

32. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.3/14 din 02.04.2013 „Cu privire la crearea Serviciului social asistență personală”

RAPORTOR : Svetlana Chifa , șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

33. Cu privire la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare a locatarilor

din blocul din str.Independenței, 10/2 care au avut de suferit de pe urma

incendiului din 01.05.2014

RAPORTOR : Gheorghe Gasnaș, șef al Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale

34. Cu privire la recepţionarea şi transmiterea la balanţă a obiectivului Reconstrucţia lacului de acumulare „Valea Morilor”. RAPORTOR: Roman Sofroni, şef al Direcţiei construcţii capitale

35. Despre aprobarea Regulamentului privind salubrizarea municipiului Chişinău,

a Regulamentului privind activitatea Comisiilor municipale şi de sector pentru verificarea lucrărilor de salubrizare şi constituirea Comisiei municipale pentru

verificarea lucrărilor de salubrizare.

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

36. Cu privire la participarea Direcției generale locativ-comunale și amenajare la realizarea proiectului „Chișinău fără baterii uzate” RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

37. Despre excluderea imobilului 1. Despre excluderea imobilului nr. 26, str. A. Bernardazzi, din evidenţa contabilă a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare. 2. Despre excluderea imobilului nr. 27 din str. Ismail din evidența contabilă a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare. RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

38. Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate publică a Consiliului municipal Chișinău asupra bunului imobil din str.București, 35 lit.A; B, mun.Chișinău

RAPORTOR: Eugenia Ciumac, șef al Direcției management financiar

39. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M.„Piața Centrală” RAPORTOR : Veaceslav Balan, director- interimar al Î.M. „Piața Centrală”

40. Cu privire la comercilizarea activelor Î.M. „Piața Centrală”, neutilizate în procesul tehnologic

RAPORTOR : Veaceslav Balan, director- interimar al Î.M. „Piața Centrală”

41. Cu privire la aprobarea Contractului privind prestarea serviciilor de transport

public, încheiat între Primăria municipiului Chişinău şi Î.M. „Parcul urban de autobuze”.

RAPORTOR: Igor Gamreţki, şef al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie

42. Cu privire la instalarea plăcii comemorative

1.

Cu privire la edificarea plăcii comemorative Constantin Constantinov (Nea Costache) și Ecaterina Cazimirova pe str. Alexei Șciusev, nr. 71

2.

Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Gheorghe Cașu” pe fațada imobilului nr.4 din str.Gheorghe Cașu

3.

Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Andrei Izbaș” pe str. Andrei Izbaș nr.17 sect Ciocana

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

43.

Cu privire la modificarea componenţei juriului şi prelungirea termenului de

desfăşurare a concursului municipal deschis pentru elaborarea concepţiei

compoziţiei sculpturale „Grigore Vieru” pe bd. Grigore Vieru, municipiului Chişinău

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

44. Cu privire la restabilirea „Monumentului celor trei martiri” în scuarul

Catedralei.

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

45. Cu privire la aprobarea listei angajaților Universității agrare de Stat din

Moldova pentru care vor fi atribuite terenuri în vederea proiectării și construirii caselor de locuit particulare în cartierul locativ „Calea Orheiului str. Bucovinei. RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

46. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unor loturi de pământ în

cartierul locativ din Calea Orheiului str.Bucovinei angajaților Universității de Stat din Moldova.

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

47. Cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri din șos. Balcani (drumul public M 12).

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

48. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic

1. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu (în volum redus, obiectivul nr. 3144) privind amplasarea unui complex locativ cu obiective de

menire social-culturală şi parcări subterane din str. Otovasca, 13.

2. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în volum redus (obiectivul nr. 3101) privind amplasarea complexului locativ și parcării multietajate pe terenul din str. Ceucari

3. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic general al comunei Truşeni. RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

49. Cu privire la transmiterea unui teren

1. Cu privire la transmiterea unui teren din str. Grădina Botanică, 14/3 (gestionar – Sanatoriul preventoriu de bază „S.P.B. Constructorul” Î.S.)

2. Cu privire la transmiterea unui teren din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 69.

3. Cu privire la transmiterea unui teren din str. Cantonului, 6 în proprietatea publică a statului (gestionar – Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.

4. Cu privire la transmiterea unui lot de pământ din str. Kiev, 5 Liceului - Internat Republican de Muzică ”Ciprian Porumbescu”.

5. Cu privire la transmiterea unui lot de pământ din str. Kiev, 1 Liceului - Internat Republican de Muzică ”Ciprian Porumbescu”.

6. Cu privire la transmiterea unui teren din str. A.Pușkin I.P.”Muzeul Național de Artă a Moldovei”

7. Cu privire la transmiterea unui lot de pământ din str. Mitropolit Gurie Grosu, 7 Întreprinderii de Stat ”Centrul Resurselor Informaționale de Stat ”Registru”

8. Cu privire la transmiterea unui lot de pământ din bd. Dacia, 60/4 Întreprinderii de Stat „Centrul de medicină a aviației civile” Republica Moldova

9. Cu privire la transmiterea unui teren din str. 31 August 1989 nr. 78/1 în proprietate publică a statului

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al

generale arhitectură, urbanism şi

Direcţiei

relaţii funciare

50. Cu privire la organzarea unui drum de acces (str.Brăila) RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

51. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ

1. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Victor Crăsescu, 94 dnei Polina Malai

2. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Aurel David, 9 dlui Eugen Bodarev

3. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. N.Bălcescu, 19 dnei Liuba Gandraman

4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Grădinarilor, 14 dlui Grigore Procopii

5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Doina, 125 dlui Petru Mihu

6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Vissarion Belinski, 20 dlui Vladimir Croitoru

7.

Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Haiducul Bujor, 96/1 dlui Andrei Echim

8. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Haiducul Bujor, 96 dlui Valeriu Echim

9. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de

pământ din str. Nicolai Pirogov, 20 dlui Alexandru Ganenco 10.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din Drumul Crucii, 77 dnei Eugenia Brînza 11.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Așhabad, 115/1 dlui Fiodor Demian 12.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Memoriei, 38 dlui Mihail Cebanu 13.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Ion Inculeț, 52 dnei Natalia Melnic 14.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. V.Cheltuială, 16 dnei Olesea Diacov 15.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Hotin, 41 dnei Ina Vdovicenco 16.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Gh. Crișan, 29 dnei Elena Vrabie 17.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Gh.Madan, 44 dlui Gheorghe Bragoi și dnei Maria Bragoi 18.Cu privire la autentificarea dreptului deținătorului de teren din str. Nicolae Sulac, 14 Parohiei Ortodoxe Române cu hramul „Sfînta Cuvioasa Parascheva”.

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

52. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ

1. Cu privire la autentifiocarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Nucarilor, 28 dnelor Svetlana Pancova, Irina Kirilova și Polina Kijner

2. Cu privire la autentificarea dreptului de prorpietate privată comună asupra lotului de pământ din str-la V. Crăsescu, 7 dlui Grigore Cazacu și dnei Irina Ropot

3. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Cireșilor, 36 dlui Andrei Bica și dnei Lidia Cuznețov

4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Hajdeu, 60 cetățenilor Vitalina Gherasim, Nicolai Țurcan, Irina Crainicova, Galina Nicolaeva și Vasile Olteanu

5.

Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Lacului, 35 dlor Oleg Țîrțău și Gheorghe Țîrțău

6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str.V. Zarzăr, 10 A dnelor Vera Ermicioi și Fedora Nica

7. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Vasile Lupu, 42 Ă dnelor Valentina Botnari și Elena Neamțu și dnilor Ghenadii Vrancean și Ion Stoleru

8. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str.Căpriana, 76 cetățenilor Maria Sivacova, Serghei Sivacov, Olesea Verjbițkaia, Taisia Verjbițcaia, Maxim Verjbițki, Evelina Verjbițcaia

9. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra

terenului din str. Danubius, 49 dlui Boris Arsenii, dlui Constantin Naclacevschii, dnelor Valentina Naclacevscaia, Nadejda Naclacevscaia, Zinaida Naclacevscaia și Tatiana Ciotu 10.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Gh. Madan, 47 dlui Igor Tiron și dnei Clavdia Reabciuc. 11.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. V. Horea, 4 dlui Sergiu Miron și dlui Constantin Ujevco. 12.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Pădurii, 1A dlui Radu Dogari și dnei Lidia Petroșișina 13.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str.Bulboaca, 29 dlor Tatiana Briceag și Alexei Brceag 14.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Timișoara, 42 dlor Iurii Adam și Oleg Bisic 15.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Imașului,22 dnelor Angela Cerba și Anna Chilaru 16.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Florica Niță, 17 dlui Valerii Fedoruc, dnelor Galina Fedoruc și Tatiana Iachiviuc 17.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Albița, 4 dlor Valerii Scripca, Alexei Golban, Nicolai Golban și dnelor Evdochia Eremeeva și Valentina Eliseeva 18.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Frumoasa, 52 dlor Adrian Catan, Veaceslav Catan și dnei Tatiana Cernovol 19.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Humulești, 4 dlui Valeriu Straistaru și dnei Galina Tanas 20.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. 31 August 1989, nr.7 dlor Alexandr Jerebțov (anul nașterii 18.04.1972), Alexandr Jerebțov (anul nașterii 18.08.1950), Denis Jerebțov și dnelor Liuba Jerebțova și Valentina Edrenova

21.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Lacului, 72 dlui Alexandru Grubneac și dnei Lidia Grubneac 22.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str-la Uzinelor, 8A dnelor Marina Starcova, Valentina Sîrbu și dlui Anatolie Cușnirenco 23.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună în diviziune asupra terenului din str. Iacob Hîncu, 8 dlor Tatiana Baltaga, Olga Raețcaia, Andrian Chirinciuc 24.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. M. Lermontov, 94 dlor Vitalie Pogriban, Anisim Pogriban și Boris Botizatu 25.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Grătieşti, 28 dlor Alexei Siceac, Alexandr Siceac şi Nicolai Siceac

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

53. Cu privire la atribuirea în folosință

1. Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. Alecu Russo, 12 Cooperativei de construcţie a locuinţelor nr. 12

2. Cu privire la darea în folosință a unor loturi de pământ Combinatului de materiale de construcție „MACON” S.A.

3. Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str.L.Tolstoi, 24/1 Asociației de Coproprietari în Condominiu nr.55/181 RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

54. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune

1. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Studenților, 8/2 (etajul2) Asociației obștești ”Sensul Vieții”.

2. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune pentru încăperea din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 4) de către Asociaţia obştească „Moldova Europeană Unită”.

3. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune pentru încăperile din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 5) de către Asociaţia Naţională a Scouţilor din Moldova.

4. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, 57 (etajul 1) Asociației obștești Lumina Renașterii Omului „LuRenOm”.

5.

Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mihai Eminescu, 49 lit. A (parter) Firmei de construcție a drumurilor „EDILITATE” S.A.

6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. București, 68, lit. A( parter ) Editurii „ CARTIER” S.R.L.

7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mazililor, 34 lit. A(subsol cu geamuri) dlui Denis Candit.

8. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a încăperii din str. Ismail, 47 lit. B (parter) dnei Carolina Cojocaru.

9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi

din șos. Hâncești, 20 lit. A (subsol cu geamuri) Societății cu răspundere limitată ”GULEOST”. 10.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi

din str. Teilor, 7 lit. A (etajul 2) Asociației obștești Centrul Creștin Evreiesc „SHALOM”. 11.Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 73/75 lit.A (subsol) dnei Oxana Velicaia. 12.Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. A. Şciusev, 82 lit. A (subsol) Asociaţiei pentru Caritate şi Asistenţă Socială „ACASĂ”. 13.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Alexandru Lăpușneanu, 2 lit.A (subsol cu geamuri) Întreprinderii municipale Rețelele Electrice de Iluminat „LUMTEH” 14.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 47 lit. A (demisol, etajul 1) Direcției generale asistență socială a Consiliului municipal Chișinău 15.Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a unei încăperi din Drumul Schinoasei, 1/3 lit. A (subsol) dnei Irina Țiganu 16.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din bd. Cuza – Vodă, 15/1 lit. A (etajul 9) dlui Victor Cedîrean 17.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Studenților, 12 lit. A secția 1 (etajul 3) Institutului de Ggeologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei 18.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Dacia, 50 (etajul 23) dnei Parascovia Lefter 19.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mihai Eminescu, 24 lit. D (etajul 1) Ministerului Afacerilor Interne 20.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Dacia, 37 lit. A1, A2 (demisol, etajul 1) Serviciului Stare Civilă al Ministerului Justiției 21.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 3 lit. A (parter) Serviciului Stare Civilă

22.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Alexe Mateevici, 25 lit. A (clădire separată) Serviciului Stare Civilă al Ministerului Justiției 23.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Nicolae H.Costin, 61/1 lit. A (etajul 9) dnei Elena Durnescu 24.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Nicolae H.Costin, 61/1 lit A, (etajul 9) dnei Raisa Cebotari 25.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Constantin Stere, 10 lit. A (clădire separată) Agenției pentru ocuparea forței de muncă a municipiului Chișinău 26.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Academiei, 6/1 lit. A (subsol) Muzeului Național de Istorie a Moldovei 27.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din bd. Dacia, 26, lit. A (acoperiș) Societății pe acțiuni „MIGDAL-P” 28.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Bulgară, 24 lit. A2 (parter) Judecătoriei Centru municipiul Chișinău 29.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 8 lit. A (demisol) Întreprinderii municipale Rețelele electrice de iluminat „LUMTEH” 30.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Dacia, 51/ 1 lit. A (etajul 18) dlui Vasile Bulibaș 31.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Kiev, 3a, lit. A-02 (etajul 1) Întreprinderii municipale pentru servicii locative Rîșcani 32.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Igor Vieru, 19/1 lit. A (parter) Inspectoratului de poliție Ciocana al D.P. mun. Chișinău al I.G.P. 33.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din Calea Orheiului, 65 lit. A (parter) Inspectoratului de poliție Râșcani 34.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Vasile Alecsandri, 83 lit. A, B, C (clădiri separate) Ministerului Afacerilor Interne 35.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. București, 68 lit A (etajul 3) Asociației Obștești „Synergetica Eur – Est” 36.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mitropolit Petru Movilă, 20 (etajul 2) Societății cu răspundere limitată „ART STUDIO REPEDE”. 37.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Cuza Vodă, 19/3 lit.A (etajul 1) Întreprinderii de Stat „Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S ULIȚÎ ROZ”.

38.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. București, 64 lit.A (subsol cu geamuri) Societății cu răspundere limitată „CRIPSI-GRUP”. 39.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Matei Basarab, 14 (etajul 1) Societății cu răspundere limitată „DELCO. 40.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. București, 67 lit A (etajul 7) Fondației Creștine de Caritate „MICUL SAMARITEAN41.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, 11 (parter) Întreprinderii cu capital străin ,,CHUN LIN” S.R.L. 42.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Kiev, 6/1 li.A (parter) Agenției pentru ocuparea forței de muncă a municipiului Chișinău. 43.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din bd. Dacia, 5/2 lit. B (etajul 1) dlui Vladimir Bejuc. 44.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din șos. Muncești, 792/2 lit. A (etajul 2) dlui Andrei Lifenco. 45.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi Societății cu răspundere limitată ,,PANDA”. 46.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din str. Studenților, 10/3 (parter) dnei Galina Samohina 47.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Valea Crucii, 4/1 (etajul 2) Asociației Obștești ,,Nicolae Iorga” 48.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Pentru Zadnipru, 7/1 lit. A (soclu) Societății cu răspundere limitată ,,VIRAL-ELEGANT”. 49.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Varovia 2 lit. A Asociației obștești „Asociația părinților de la Liceul teoretic Mihai Eminescu50.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Decebal, 91 A (etajul 1) Asociației obștești ,,Școala Plus”. 51.Cu privire la prelungirea relațiilor de comodat a unor încăperi din str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 14 lit.A (parter) Direcției Cultură a Primăriei municipiului Chișinău. 52.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd.Dacia, 26 lit.A (subsol, subsol cu geamuri) Firmei științifice de producție „BIOSINTEZ” S.R.L. 53.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd.Dacia, 51 lit.A (etajul 23) dnei Zinovia Ceban. RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale

55.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău

1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/41-79 din

17.06.2004.

2. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 16/42-29 din

22.12.2004.

3. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 16/42-140

din 22.12.2004.

4. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 22/42-5 din

27.04.2005.

5. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 22/42-80 din

27.04.2005.

6. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 29/16-5 din

23.09.2005.

7. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 31/3-1 din

04.10.2005.

8. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 36/16-18 din

09.12.2005.

9. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 56/18-2 din

17.10.2006.

10.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 56/18-5 din

17.10.2006.

11.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 66/10-24 din 20.02.2007.

12.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/16-8 din

26.02.2008.

13.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 9/13-26 din

29.05.2008.

14.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/11-7 din

27.06.2008.

15.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/11-8 din

27.06.2008.

16.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/11-29 din 27.06.2008.

17.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/11-56 din 27.06.2008.

18.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.

11/11-61

din 27.06.2008.

19.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/11-63 din 27.06.2008.

20.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/11-64 din 27.06.2008.

21.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/26-3 din

19.05.2009.

22.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/26-13 din

19.05.2009.

23.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 7/13-13 din

07.06.2009.

24.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 7/13-17 din

07.07.2009.

25.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/11-4 din

12.11.2009.

26.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 12/27-12 din 27.11.2009.

27.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 13/13-3 din

15.12.2009.

28.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 13/13-24 din 15.12.2009.

29.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 13/13-28 din 15.12.2009.

30.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 13/13-29 din 15.12.2009.

31.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 13/13-32 din 15.12.2009.

32.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 13/13-34 din 15.12.2009.

33.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 5/25-1 din

18.05.2010.

34.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 5/29-7 din

18.05.2010.

35. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 5/29-9 din

18.05.2010.

36.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 9/41-21 din

30.07.2010.

37.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 9/41-22 din

30.07.2010.

38.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 9/42-10 din

30.07.2010.

39.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 13/38-24 din 28.10.2010.

40.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 14/30-14

din 02.12.2010.

41.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 5/40-1 din

17.09.2012.

42.

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/ 26-10 din

13.05.2014.

43. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 10/22-9 din

04.12.2014.

44. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/ 16- 3 din

17.03.2015.

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale

56. Informație cu privire la situația creată la S.A. „Autocomtrans” și S.A. „Speranța Unic”, unde Consiliul Municipal Chişinău deţine acţiuni.

al

RAPORTOR:

Diana

Gurschi,

șef

Direcției

asistență

juridica,

Eugenia

Ciumac,

șef

al

Direcţiei

management

financiar

Secretar al Consiliului municipal

Valeriu Didencu