Sunteți pe pagina 1din 6
| | | 06.11.2012 STOICA AURELIAN-CATALIN Pendulul lui Mach | | Prineipiul | 1-Miscarea de rotatie a unui corp rigid in jurul unei axe fixe este descrisa de ecuatia: | 7 4@ M=I-F @ unde M este momentul fortei de axa de rotatie, iar | momentul de inertie al corpului fata de fra, Momentul de inertie I al unui corp fata de o axa este definita prin formula: T=SmR2 su t=} R? dm = |} R? pav, (m=pdv) lias 2 unde mk sint masele particulelor din care este compus corpul, iar Rk distantele lor pina la axa; q — densitatea,dV — clementul de volum de masa dm si R — distanta sa pina la axa, Pendulul fizic este un corp rigid care poate oscila in jurul unei axe orizontala de suspensi¢ sub actiunea fortei de greutate ( fortele de frecare se vor neglija ). Ecuatia de rotatie va fi in acest caz Cfig.1): 2 ro? oe maisin 0 ar? @B) Semnul minus se datoreste faptului ca pentru @ pozitiv in sens trigonometric, momentul | fortei mg este negativ ( adica in sens invers ). Considerind oscilatiile de amplitudine unghiulara ( @ <4 grade, adica @ 0 cind @. unghiulara, obtine asazisa prima integrala a miscari wo? 2 (6 P28 Coon 9 cos @) > 0 = amplitudinea ® j relatie care rezulta si direct din conservarea si transformarea reciproca a energiei cinetice | 2 zw? si energie potentiale mgh: | $rw?s $16) -ngn 2 age (cos @ ~ cos @) Coe ‘ lescyarerasar DC o=2. -E-\ foos @ — cond , at 2 a a moray) AN na enn CBee 2g feos O = cone ls xs sin 2. t of: 2. Prin schimbarea de variabila “2” fata ~g ; obtinem: We 2 % rads Rt) « a\FEx cosa 2, © «| aoe unde dublul factorial inseamna: | Qn-1)11=13.5.7 Qn) 11=2.4.63 we Qn 1) | 2 .Qn)= 2° -al Obtinem astfel: 2 al | 1+ Qo? ots? B+ Geb? ota Bases 2 + : a ont? Bee be 2 2 ont m2F (rs ase’ jee any unde am folosit dezvoltare in serie a sinusului: 3 5 2 Bn) : a ae - + yf a | annexe ge tio Greet OS t ee | Pentru amplitudini 6 ©, formula (6) da perioada cu o precizie de aproxim 2%, +2.Pendulul lui Mach este un pendul al carui plan de oscilatie poate fi inclinat, astfel incit | osellatle se produc sub actiunea acelei componente G’ a greutati G, care este situata in planu} Ge oscilatie (fe,2). Inr-adevar, in fiecare moment putem descompune greutatea G= mg in doug componente: C’ = mg cos f, continuta in planul de oscilaie, si G~ mg sin f, perpendicutars pe planul de oscilatic, Ultima componenta este anulata de reatunea legaturiorrigide (@.b din fig.2), Jctfel incit perioada oscilatilor este determinata de C’ = mg cos B= mg: | | de unde a * a3 mala (neinclinat), iar T° — perioada “Je oscilatie & pendului inclinat cu unghiul beta, fata de orizontala locului. Astfel se posts verifica eect loe pe suprafata Pamintului, legea dupa care perioada de oscilatie @ unui pendul este jnvers proportionala cu radacina patrata din acceleratia gravitationala. 4ceasta ese , si scopul Ierari de fata Deserierea aparatului Corpul G este suspendat prin doua tijerigide, a,b astfelincit est obligata sa ose in jurul axel AB. planul de oseilatie find planul mediator al segmentului AB (Fig.2) Cadrul rigid ABCD poate fi inclinat cu diferte unghiuri beta fata de orizontala Jocului. Componenta G’ = mg co} Peta din planal de oscilaie, ramine permanet paralela cu latura AD sau BC Situindu-ne in planul oe dae, vom avea un pendul obisnut supus fortei gavitationale G ”=mg cos | Modul de Jucru Scopul lucrari este verificarea relatiei (13). Pentru a determina perioada de oscilatie, se ‘masoara timpul unei serii de circa 20- 30 oscilatii mici ( pentru a fi izocrone ) si se imparte acest timp la numarul oscilatiilor respective. Experienta se face eu pendulul inclinat cu diferite tunghiuri (perioada T” ). Se vor lua unghiurile de inclinatie din inclinatie din 5 in 5 grade. Raportul patratelor perioadelor trebuie sa fie egal cu consinusul unghiului de inclinatie ales. In locul perioadelo se pot lua direct duratele unui numar egal de oscilati in cele doua poziti. Rezultatele se vor trece intr-un tabel reprezentat astfel: ] ‘Unghiut | Perioada T, Erorea ] 8 7 nap , 28008 upa bel tigonometic | ebsohta Tk - cons oo o - a 7 | 10 | | 18 1