Sunteți pe pagina 1din 2

Abordarea MDA (Model Driven Architecture) în dezvoltarea sistemelor informaţionale

Plastir Andreea Daniela grupa 13, CIG,


FEAA, UAIC, Iasi, 2010

"...MDA creates a huge upside for us and our customers."

Richard Probst, Vice President, Enterprise Services Community, SAP

Abstract
Day by day, Model Driven Architecture (MDA) is gaining more focus in many organizations. MDA stresses the benefits of
modeling at various levels of abstraction and the integration and flow of information among models. With MDA, first the
object model is built, which differentiates it from the traditional approach of server side development. Models are built after
good communication between various team members, and after modeling completion, development of software and systems
is enabled.
Keywords: Model Driven Architecture, portabilitate, interoperabilitate, arhitectura întreprinderii (Enterprise architecture)

1. Introducere 3. Obiectivele MDA


În ultimul timp, multe organizaţii au început să-şi Model Driven Architecture urmăreşte două
îndrepte atenţia asupra Model Driven Architecture obiectivele esenţiale:
(MDA) ca o abordare a cererii de proiectare şi • reutilizabilitatea modelelor şi facilitatea de
punerea în aplicare. Acesta este un lucru pozitiv din a le interschimba sau de a le analiza structura într-o
mai multe motive. MDA încurajează utilizarea manieră automatizată;
eficientă a sistemului de modele în procesul de •facilitarea dezvoltării de unelte de implementare a
dezvoltare software şi sprijină refolosirea celor mai respectivelor modele pentru o platformă specifică.1
bune practici la crearea de familii de
sisteme(sisteme interconectate). 4. Beneficiile MDA
Există multe beneficii la folosirea abordarii MDA,
2. Delimitări conceptuale MDA cele mai importante fiind:
Model Driven Architecture (MDA) este o abordare Aplicaţiile MDA sunt portabile; Bazate pe
a dezvoltării sistemelor IT creat de OMG (Object tehnologia-modele de afaceri independente, acestea
Management Group). pot fi generate pe orice platformă middleware aşa
Aşa cum este definit de OMG, MDA este o cum sunt indicate de nevoile afacerii. Acest lucru
modalitate de a organiza şi administra arhitectura conduce la o flexibilitate foarte mare.
întreprinderii suportată de instrumente automate şi Aceste aplicaţii conduc la creşterea productivităţii
de servicii de definire a modelelor cat şi de facilitare prin automatizarea sarcinilor de dezvoltare
a transformărilor dintre diferitele tipuri de modele. arhitecturale lungi, în timp ce proiectanţii işi pot
Arhitectura întreprinderii arată cum informaţia şi concentra atenţia asupra logicii de bază a sistemului.
tehnologia vor susţine procesele economice şi vor Separarea formală a preocupărilor implicate de
asigura beneficii pentru afacere. această abordare, plus coerenţa şi fiabilitatea,

1
Cretu, L., Enterprise Engineering - A New
Organizational Discipline (1)i, în Revista
Informatica Economică, nr.3(39)/2006, pg.62
2
contribuie la calitatea îmbunătăţită a sistemului în Procesul MDA este mai rapid şi mai bun în ce
ansamblu. priveşte mentenabilitate şi mai ieftin în termeni de
Integrarea este mult facilitată MDA spijinind costuri pentru generarea de cod.
integrarea aplicaţiilor întreprinderii (EAI). Într-un proiect de dezvoltare MDA, atenţia se
Întreţinere: disponibilitatea de proiectare oferă direcţionează pe funcţionalitatea aplicaţiei, care să
analiştilor, dezvoltatorilor şi testerilor acces direct la permită părţilor interesate de investiţii a se
specificaţiile sistemului, simplificând sarcinile de concentra pe aspectele care afectează în mod critic
întreţinere ale acestora. procesele de bază ale afacerilor.
Testarea şi simularea: modele pot fi validate în
mod direct, precum şi testate în diferite 5. Concluzii
infrastructuri. Ele pot fi, de asemenea, utilizate Cel mai important beneficiu în abordarea MDA
pentru a simula comportamentul sistemului în este reducerea numărului greşelilor în scrierea de
proiectare. cod sursă şi creaşterea productivităţii în dezvoltarea
Randamentul investiţiei: întreprinderile au de software, eliberându-i pe programatori de munca
posibilitatea de a extrage o valoare mai mare din de rutina.
investiţiile în instrumente. MDA este o lucrare în curs; o definiţie exactă a
O arhitectură bazată pe MDA este întotdeauna MDA este în evoluţie. În acest moment, MDA este
gata să se ocupe de: yesterday's, today's and interpretat foarte larg, şi multe organizaţii cer
tomorrow's "next big thing". "Sprijin pentru," sau "Conformitatea cu," MDA în
Facilităţile de domeniu definite în MDA de către soluţiile lor diverse.
OMG vor asigura interoperabilitate mult mai largă Este nerealist însă să ne aşteptăm la 100%
prin a fi mereu disponibil pe platforma unui generare de cod pentru fiecare problemă de calcul, şi
domeniu preferat cat şi pe mai multe platforme ori în plus niciun furnizor de pe piaţa actuală nu poate
de câte ori este nevoie. oferi în mod realist o soluţie completă MDA. Pentru
Procesul de MDA asigură nu numai cerinţele de a beneficia pe deplin de avantajele MDA,
afaceri construite prin proiectare sfârşite prin organizaţiile trebuie să sprijine ciclului de viaţă al
implementarea finală, dar, de asemenea, asigură software-ului prin procese de dezvoltare, de la
cerinţele de afaceri non-funcţionale (scalabilitate, analiza la cerinţele de management prin proiectare,
securitate etc.) dezvoltare, implementare, precum şi de întreţinere.
Codul generat de MDA a permis dezvoltarea
instrumentelor pe baza unor modele concepute de 6. Bibliografie
proiectanţii cei mai buni din industrie. Puţine 1. http://revistaie.ase.ro/
companii au acces la proiectanţi cu nivel de 2. http://www.devx.com/architect/Article/43366.
calificare pentru a produce cod, precum şi la 3. http://www.omg.org/mda/
modelele potrivite pentru infrastructură şi de aplicat 4. Kleppe, A., Warmer, J., Bast, W., MDA
în următoarele câteva generaţii de instrumente de Explained: The Model Driven Architecture(TM):
MDA. Este dificil de a face o arhitectura bună, Practice and Promise (Paperback), Pearson
care ,să fie de asemenea, în viitor, satisfăcătoare. Education, Inc., Boston, 2003