Sunteți pe pagina 1din 2

28.10.2015

0100520.171

28.10.2015 0100520.171

Registrulbunurilorimobile0100520171

Capitolul

A,B

Deschis

12.10.2000

SubcapitolulI.Bunulimobil

1.0

BunulimobilTeren

Numărulcadastral0100520.171

Adresamun.Chişinău,sect.Buiucanistr.S.Lazo,11

ModuldefolosinţăNeproductive

Suprafaţa0.054ha

Tipulhotarelorgenerale

1.1

BunulimobilConstrucţie

Numărulcadastral0100520.171.01

Adresamun.Chişinău,sect.Buiucanistr.S.Lazo,11

ModuldefolosinţăClădireadministrativă

Suprafaţa350.0m.p.

SubcapitolulII.Dreptuldeproprietateasuprabunuluiimobil

2.1

Bunulimobil0100520.171

Cotaparte1.0

ProprietarulRepublicaMoldova,

Domiciliul/Sediul

TemeiulînscrieriiLegeaCadastruluibunurilorimobilenr.1543­XIIIdin25.02.1998

Dataînregistrării30.05.2000

2.2

Bunulimobil0100520.171.01

Cotaparte1.0

ProprietarulSfântulGheorgheCartelulŢărănesc,(02.09.1998),CodulPersonal1015620002199

Domiciliul/Sediulmun.Chişinău,sect.Buiucani,str.S.Lazo,11

TemeiulînscrieriiAcorddemodificărinr.11307din03.10.2000(1503n/2000)

Actdetransmitere­primirenr.499din24.05.2000(1503n/2000)

Contractdevînzare/cumpărarealocaluluiînproprietateprivatănr.3272din22.03.2000(1503n/2000)

Dataînregistrării30.05.2000

SubcapitolulIII.Grevareadrepturilorpatrimoniale

ParteaI.Altedrepturireale.

3.1.6

TipulgrevăriiIpotecă

ObiectulgrevăriiBunulimobil:

0100520.171.01

indicatînsubcapitolIIlanr.2.2:

TemeiulînscrieriiContractdeipotecăNr.3527din03.02.2011(0100/11/9484)

AcordNr.12813din30.03.2011(0100/11/28117)

ÎncheiereaJudecătorieiCentruNr.­din17.12.2013(0100/14/17974)

Termenul/Condiţia02.02.2011­01.02.2013

Suma55000000Lei

Titularulgrevării/SolicitantulROSEAUALLIANCELLP

Domiciliul/SediulMareaBritanie

Însemnăricontractdeipotecăurmător

Dataînregistrării04.02.2011

28.10.2015

3.1.7

TipulgrevăriiPosesiune

ObiectulgrevăriiBunulimobil:

0100520.171

0100520.171.01

indicatînsubcapitolIIlanr.2.2:

TemeiulînscrieriiÎncheiereaJudecătorieiCentruNr.­din17.12.2013(0100/14/17974)

Termenul/Condiţia17.12.2013­

Suma

Titularulgrevării/SolicitantulROSEAUALLIANCELLP

Domiciliul/SediulMareaBritanie

Însemnări

Dataînregistrării07.02.2014

ParteaII.Notări.

Interdicţii.

2

ObiectulBunulimobil:

0100520.171.01

indicatînsubcapitolIIsubnr.2.2

Dataînregistrării26.01.2013

TipulUrmărireaimobilului

ÎnsemnăriPreavizprivindexecutareadreptuluideipotecă

Numărulactuluiaplicării05­04/252

Dataactului14.01.2013

* Bazadedateesteactualizatăladatade27.10.2015,orele21:01:01

Bazadedateesteactualizatăladatade27.10.2015,orele21:01:01 INTREPRINDEREADESTAT"CADASTRU"

INTREPRINDEREADESTAT"CADASTRU"