Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA CRITICA A UNUI MANUAL

ISTORIE-Manual pentru clasa a VI-a


Editura ALL EDUCATIONAL,1998
Autori: Liviu Burlec
Liviu Lazar
Bogdan Teodorescu

A.CONTINUTUL MANUALULUI
Continuturile sunt exacte, precise, variate, redand corect informatia stiintifica. In conformitate
cu prevederile programei, continuturile sunt organizate pe 3 capitole: Lumea Medievala, Nasterea
Lumii Moderne si Epoca Moderna. Fiecare capitol integrand si teme pentru segmentul curriculum la
decizia scolii (extindere), in vederea adaptarii curricumului categoriilor de elevi cu interese in studiul
aprofundat al istoriei.
In scopul imbogatirii cunostintelor si pentru stimularea intereselor cognitive ale elevilor, dupa
fiecare tema se prezinta Cuvinte cheie, Cronologie, Idei esentiale, Sa reflectam, Exercitii, Idei
esentiale.

B.PRELUCRARE PEDAGOGICA
Conceptia pedagogica ce fundamenteaza manualul in discutie este una moderna, centrata pe
elev; chiar daca informatiile de detaliu sunt mult prea numeroase, fiecare informatie, fiecare
cunostinta noua pare a sugera elevului o solutie pentru rezolvarea unor probleme ce pot aparea in
mediul casnic ori profesional sau pentru descifrarea unor curiozitati. Pentru intelegerea unor
cunostinte noi se face apel la reprezentarile elevilor, multe din imaginile prezentate pe fiecare pagina
indeplinind acest rol. Daca tinem cont ca la varsta de 13-14 ani, multi elevi inca mai au un mod de
operare al gandirii concret-intuitiv, prezenta schemelor si a imaginilor este deplin justificata.
Manualul propune activitati de cautare la elevi, proiecte de grup, aplicatiile fiind inserate la
sfarsitul fiecarei teme. De exemplu, proiectul de grup Rolul identitatii nationale in istorie. De altfel,
in scopul consolidarii cunostintelor, elevii au prilejul de a raspunde la intrebari sau sa rezolve exercitii
la fiecare lectie, cu grade de dificultate variabile. De asemenea, pentru controlul achizitiilor si pentru
autoevaluare sunt inserate teste de cunostinte, atat cu itemi cu raspuns scurt sau ce solicita
recunoasterea unor cunostinte, dar si itemi de rezolvare de probleme cu grad de dificultate mare.

C.FORMA DE REDACTARE
Manualul prezinta organizare logica in redactare: Prezentare. Textul principal este impartit in
capitole si subcapitole conform temelor programei. Cuvinte-cheie. Exercitii. Sa reflectam.Cronologie.
Idei esentiale. Dupa un grupaj de lectii este inserata o proba de evaluare. Interesante sunt temele
propuse pentru proiectele individuale sau de grup. Pentru realizarea acestora sunt formulate cerintele
obligatorii si li se sugereaza elevilor resurse bibliografice.
Ideile principale si cuvintele cheie sunt tehnoredactate cu caractere ingrosate de alta culoare,
iar explicatiile si aplicatiile sunt prezentate in tabele pe un fond colorat atractiv. Prin marimea literelor
si contrastele cromatice realizate, textul asigura o buna receptare de catre elevi, pe langa lizibilitatea
asigurata, se stie ca, in general elevii de varsta mica opereaza o corelatie dintre marimea manualului si
importanta acestuia.
Vocabularul specific disciplinei este astfel conceput incat sa poata fi inteles prin definitiile si
explicatiile propuse, insa volumul informatiilor noi este mare, in raport cu varsta elevilor si
importanta temelor tratate.

D.ILUSTRAREA
Manualul prezinta un bogat material ilustrat care este in concordanta cu continutul temelor;
ilustratiile sunt sugestive, corect amplasate, iar prin calitatile estetice si de noutate, atrag interesul
elevilor. Ilustratiile, hartile, si imaginile sunt numeroase.

PUNCTE TARI:
-

bogata ilustrare
sistematizarea continutului
aplicatii cu valente formative
prezenta probelor de evaluare

PUNCTE SLABE:
-

densitatea mare a textelor cu caracter informativ.

CONCLUZII
Manualul poate fi recomandat claselor de elevi cu interese umaniste sau cu elevi cu interese
cognitive variate si bune abilitati de invatare, acesta propunand o explicare detaliata a temelor
recomandate de programa scolara, un bogat continut informational care sa fie abordat in numarul
maxim de ore (2 ore) prevazut in planul de invatamant si teme pentru activitati de investigare ce
realizeaza corelatii intre teorie si practica. Pentru clasele cu elevi fara interese scolare ori cu dificultati
de invatare, profesorul poate realiza o sintetizare, o selectie a informatiilor care ar putea asigura
atingerea standardelor minimale prevazute in programa scolara a disciplinei.