Sunteți pe pagina 1din 2
SERGIU [ACHIM MBA-ECONOMIST 32 498-404 214 « sergiusiachim@houmailcom + 01/2014 - 12/2014 Consultant, Aguila Risk Solutions (rise management), Luxemburg © Crearea procesului/modelului de analizWevaluare a riscurilor fimanciare si non- financiare pentru o entitate bancari + 08/2013 - 12/2013 Business Analyst, Cytec (industria e| ©. Analiza strategiilor de intrave pe piaja uniunii ewropene © Analiza fluxurilor financiare in dependenta de strategiile analizate ica). Belgia © 09/2006 - 08/2012 Risk Manager, Ageas (asigurari), Beigia © Suportul echipelor de rise din entnyile internationale a grupulul © Dezvoliarea mudelelor de vise management © Analiza companiilor in dependdenga de toleranga la rise © 06/2001 - 09/2004 Financial Olticer, Fortis (banci si asiguriri), Belgia ©. Analiza performantelor credivelor bancare 9 Analiza profitabilitdtii portofelelor de credite institutionale © 2013 Master © 2008 Master * 2006 Lic: Business si Administrare, Vlerick Business School, B Stiintele Actuariale, Universitatea Catolica din Louvain-la- in Economie, Universitatea Tehnici a Moldovei, Moldova #2015 Concediu de erestere a copiilor (gemeni - 21 luni) * 2010 Candidat independent scrutinul parlamentar # Joc de dame - Candidat de Maestru © 36 ani - c&sitorit - 2 copii © Pozitiv - minte analit ¢ Limbi vorbite fluent - Engleza, Fr ° Apolitic determinat aceza, Rusa si Romana (limba materna) ————— CV Sergiu lachim SERGIU IACHIM MBA-ECONOMIST $32 498-408 214» sergiuehin hotmail.com Serisoare de motivare Multstimata Comisie, Va adresez aceasta scrisoare de in:entie ca raspuns la anuntul dunmeavonstra pentr: postul vacant de »Guvernator al Bin i Nationale a Moldovei”, Sunt originar din Republica Moldova cu studi i experienta profesionala atit in Republica Moldova eft si in Uniunea Europeand. Intentionez si-mi continui activitatea profesional in Republica Moldova si si contribui la dezvoltarea socio-economica a tari tit experienta profesionala ca Financial Officer, Risk Manager s.2. in Belgia gi Lusemburg cuplata cu studiile Ie programul MBA de la Vierick Business School din Bele a. licemta in Economie de la ‘Univeristatea Tehnicd din Moldova cit si experienta de viagi in doua tari europene au contribuit la crearea si valorificarea aptitudinilor si competentelor profesionale necesare pentru functia data Capacitatea de a gisi solutii si de a ma adapta diverselor situatii de munca. tenacitatea, dinamismul reprezinté atwuri suplimentare ale preg irii mele profesionale, Activitatea Bancii Nationale a Moldovei trebuie ameliorata nu numai pentra a au ajunge in situatit critice dar si pentru sursa care a creat \deplinirea pe deplin a misiunii acesteia. Trebuie idemiticu situatia actuald si de creat o comisie de examinare pentru a propune o solutie adeevati. Comunicdcile Bancii Nationale a Moldovei trebuie sa fie wansparente si directe pentru a recistig increderea cetijenilor sia partenerilor straini. Prin urmare, consider c& competeniele, cunostintele dar si experienta profesionald ma calificd pentru ceringele acestui post, ‘Sunt disponibil pentru a fi contactat in vederea discutarii altor informayii necesare. Cu deosebita consideratie, Sergiu lachim 24.10.2015 — ——— Serisoare Motivare Sergiufachim