Sunteți pe pagina 1din 25

Repere pentru Examenul la Biologia Moleculara

1. Macromoleculele:
Structura
(monomeri,
legatura
covalenta)
Proprietati

ADNnuclear
dNTP

ADNmitocondrial
dNTP

ARNm
NTP

ARNr
NTP

ARNt
NTP

Proteine
Alfa-aminoacizi

replicare,reparare, denaturare, renaturare,


eterogenitate, variabilitate, recombinare,
hibridare, flexibilitate, fragilitate

organizare monocatenara, heterogenitate, intra in componenta


enzimelor

denaturare, renaturare
heterogenitate,
conformare

Functii

detine, pastreaza, transmite ai realizeaza


informatia genetica

matrice in sinteza
proteinelor

Localizare
Locul
sintezei+sinteza
caracteristica+
principii
Locul
maturizarii+enzi
mele responsabile
+principii
Nr. de tipuri in
celulele umane

nucleu
nucleu, sinteza prin
replicare

mitocondrii
mitocondrii,
sinteza prin
replicare

nucleu, mitocondrii

structurala,catalitica,
de transport, receptie,
imunologica. etc.
peste tot
RER, ribosomii liberi

nucleu

46mol cel somatice


23mol cel sexuale

transporta AA spre
ribosom; translator
al codului genetic

mitocondrii

asigura leg. dintre


ribosom ARNm si
ARNt
nucleu, mitocondrii, ribosomi, citoplasma
nucleu, mitocondrii
in regiunea nucleului
sinteza prin
prin transcriptia ARNt
transcriptie de pe
ADN
nucleu
nucleu, mitocondrii

nucleu, mitocondrii

AG, citoplasma

Nr. variabil

61

multe

2.Complexe supramoleculare:
DNP
RNP 40S
RNP 60S

Organizarea moleculara
AND+proteine histone+proteine nonhistone
ARNr 18S+ 33 proteine ribosomale
ARNr 28S, 5S, 5.8S+49 proteine ribosomale

RNP 80S
RNP U1
RNP U2
RNP U4
RNP U5
RNP U6

RNP 40S + RNP 60S


ARNr + proteine
ARNr + proteine
ARNr + proteine
ARNr + proteine
ARNr + proteine

Functii
Formeaza ribosomi; fixeaza ARNm pentru translatie
Formeaza ribosomi; fixeaza ARNt pentru translatia ARNm, primeste AA, asigura
formarea legaturii peptidice
Asigura sinteza proteinelor
Se leaga de situsul GU al intronului
Se uneste la nivelul unei adenine din interiorul intronului (situsul buclei)
Se asociaza cu U1 si U2 formind o bucla ( ea se formeaza prin unirea cap 5 al
intronului cu adenine prin legatura nespecifica 5-2)

3.Completati tabelul:
Proteina
Actina
ADN-aza
ADN-ligaza
ADN-polimeraza I
ADN-polimeraza
ADN-polimeraza
ADN-topoizomeraza
ADN-helicaza
Aquaporina
ARN-aza
ARN-polimeraza mit
ARN-polimeraza I

Localizarea

Locul sintezei

Citoschelet
Lizozom
Nucl, mitocon
Nucl, mitocon
Nucleu
Mitocondrii
Nucl, mitocon
Nucleu
Plasmalema
lizozom
Nucl, mitocon
Nucl, mitocon

Ribozomi liberi
Ribozomi liberi
Ribozomi liberi
Ribozomi liberi

Locul
maturizarii
citosol
citosol
citosol
citosol

Ribozomi liberi
Ribozomi liberi
RER
RER
Ribozomi liberi
Ribozomi liberi

citosol
citosol
AG
AG
citosol
citosol

Functia

Procesele la care participa

Formeaza microfilamente
Hidrolizeaza ADN

Despiralizarea si denaturarea locala ADN


Ajuta la transportul apei
Scindarea ARN
Participa la transcriptia genelor de cl. I

Reparatie
Replicare
Replicare
Reparatie
Replicare
Replicare

Transcriptie

ARN-polimeraza II
ARN-polimeraza III
Arg-ARNt-sintetaza
ATP-aza
ATP-sintetaza
Ca2+ - ATP-aza
Catalaza
Chaperone

Nucl, mitocon
Nucl, mitocon

Ribozomi liberi
Ribozomi liberi

citosol
citosol

Participa la transcriptia genelor de cl. II


Participa la transcriptia genelor de cl. III

RER
Ribozomi liberi
RER
Ribozomi liberi
RER

AG
citosol
AG
citosol
AG

Descompune ATP in ADP


Sintetizeaza ATP din ADP
Elimina calciul din celula
Descompune H202 in H2O si O2
Controleaza conformatia proteinelor

Cl-ATP-aza=CFTR
Clatrina
Colagen
Ciclina A
Ciclina B
Ciclina D
Ciclina E
Karioferine
D-aminoacil-oxidaza

Plasmalema
Mitocondrii
Plasmalema
Peroxizomi
AG, REN,
citosol
plasmalema
AG (trans)
Matrice extracel
Nucleu
Nucleu
Nucleu
Nucleu
Nucleu
Peroxizomi

RER
RER
RER

AG
AG
AG

Controleaza viscozitatea secretiilor gland.


Faciliteaza endocitoza si exocitoza
Formeaza fibre intermediare
Regleaza ciclul celular in perioada S
Regleaza ciclul celular in perioada G2
Regleaza ciclul celular in perioada G1
Regleaza ciclul celular in perioada G1

Ribozomi liberi

citosol

Endonucleaza

Nucl, mitocon

Ribozomi liberi

citosol

Endonucleaza acida

Lizozomi

RER

AG

Endopeptidaza
Endopeptidaza acida
Exonucleaza
Exonucleaza acida
eIF
eEF
Fosfataza acida

RER
Lizozomi
Nucl, mitocon
Lizozomi

RER
RER
Ribozomi liberi
RER

AG
AG
citosol
AG

Lizozomi

RER

AG

Fosfatidil-

REN,AG

RER

AG

Oxideaza AminAacizi D producatori de


amoniac si H202
Despica leg. fosfodiesterica intr-un lant
polinucleotidic
Despica leg. fosfodiesterica intr-un lant
polinucleotidic
Fragmenteaza proteine
Fragmenteaza proteine
Scurteaza catena de ADN
Scurteaza catena de ADN
Activeaza complexul Met-ARNt
Asigura unirea AA-ARNt la ribozom
Elibereaza grupuri de fosfat atasate de alte
molecule
Adauga grupa fosfatil

Transcriptie
Transcriptie
Translatie
Metabolism energetic
Maturizarea proteinelor

Interfaza
Interfaza
Interfaza
Interfaza

Translatie
Translatie

transferaza
Glicogenaza
Glicozidaza acida
Glicoliaza
Glicozil-transferaza
Guanozintransferaza
Gly-ARNt-sintetaza
H-ATP-aza
H1

H2A
H2B
H3
H4
-globina
-globina
Insulina
Lamina
Lipaza acida
Melanina
Miozina
Met-ARNt-sintetaza
Na/K-ATP-aza
Nucleaza acida
Nucleoline
Opsina
Peptidil-transferaza
Permeaza

citosol
Lizozomi

Ribozomi liberi
RER

citosol
AG

Transforma glicogenul in glucoza


Scindeaza moleculele de glicogen

AG

RER

AG

Adauga grupa glicozil

plasmalema
Nucleu

RER
Ribozomi liberi

AG
citosol

Mentine pH-ul acid


Stabilizeaza dublul helix de ADN,
inducind o structura teriara; impiedica
unirea ARN-polimeraza la ADN

Nucleu
Nucleu
Nucleu
Nucleu
Citosol
Citosol
Secretata
Anvelopa nucl.
Lizozomi
In vezicule
Microfilamente
ale citoscheletul.

Ribozomi liberi
Ribozomi liberi
Ribozomi liberi
Ribozomi liberi
Ribozomi liberi
Ribozomi liberi
Ribozomi liberi
Ribozomi liberi
RER
RER
Ribozomi liberi

citosol
citosol
Citosol
Citosol
Citosol
Citosol
Citosol
citosol
AG
AG
citosol

plasmalema

RER

AG

Lizozomi

RER

AG

Transporta K in interiorul celulei si Na in


afara ei (2:3)
Scindeaza cu H2O

plasmalema
Mitocon, citosol
plasmalema

RER
Ribozomi liberi
RER

AG
citosol
AG

Contribuie la perceptia luminii


Adauga grupa peptidica
Faciliteaza transportul proteinelor

Contribuie la formarea hemoglobinei


Contribuie la formarea hemoglobinei
Regleaza metabolismul lipidic
Formeaza fibre intermediare
Hidrolizeaza esteri ai glicerolului
Determina culoarea pielii
Participa la contractia musculara

Translatie

Proteaza acida
lizozomi
Primaza
Poli(A)-polimeraza
Proteine kinetocorice
Receptor insulinic
plasmalema

RER

RER

AG

Receptor la
testosterone
Receptor
LDL=LDLR
Riboforina
Restrictaza
Revertranscriptaza
RF
Spectrina

cromatina

Ribozomi liberi

citosol

Controleaza metabolismul glucidic si


transportul glucozei in celula
Regleaza expresia genelor

plasmalema

RER

AG

Mentine colesterolul

RER

RER

AG

Fizeaza ribozomii pe RE

AG

Recunoaste codonii STOP


Asigura forma biconcave si stabilitate
celulelor

SSB-proteine
SAP-proteine
SL1
Tubulina
Taq-polimeraza
Telomeraza
TFIID
TFIIA
TFIIB
TFIIIA
Val-ARNt-sintetaza
UBF

plasmalema

RER

AG

Scindeaza cu ajutorul apei


Initiaza replicarea ADN

Replicare

Translatie

Replicare
Transcriptie
Citoschelet

nucleu

Ribozomi liberi

citosol

Formeaza microtubuli si le confera


caracter polar
Previne scurtarea ADN si pierderea InfGen
Stabilizeaza complexul TBP-boxa TATA
Ajuta la denaturarea ADN, facind posibila
citirea matritei de catre ARN-polimer II
Stabilizeaza boxele de initiere

Replicare
Transcriptie
Transcriptie
Transcriptie
Transcriptie
Translatie
Transcriptie

4.Completati tabelul:
Denumire
Citosol

Organizare moleculara
1)partea omogena, hialina cu proprietati
contractile(70-85% H2O)
2)citoscheletul-reteaua de protein contractile,
aparatul de sprijin si locomotive a celulei

Functii
Sediul proceselor
metabolice(glicoliza,
gluconeogeneza);

Biogeneza

1)Membrana interna (bistrat lipidic +protein


(oxido-reductazele)+oligozaharide)
2)Membrana externa(bistrat lipidic+protein
(porina, ATP-sintetaza)+oligozaharide)
3)Criste mitocondriale
4)Matrice mitocondriala (ADNcircular, ribosomi
mitocondriali, ARNm, ARNt, Ca, enzime)
1)Bistrat lipidic
2)Proteine (protease, lipase, nucleaze)
3)Oligozaharide

Oxidarea piruvatului si
a acizilor grasi pina la
CO2, asigura energie

1)formarea de NOVO
2)formarea din alte citomembrane (membrane REn,
AG, REr, plasmalema)
3)Formarea prin condriodiereza

Rol in digestia
intracitoplasmatica a
diverselor molecule,
component celulare,
corpusculi fagocitati
Separa celula de mediul
inconjurator, permite
desfasurarea schimbului
de substante dintre

1)Sortarea enzimelor hidrolitice in AG


2)contopirea lizozomului primar cu endosomul
3)transferul enzimelor hidrolitice in AG
4)sinteza enzimelor hidrolitice pe ribosomii RE

Endosom

Mitocondrie

Lizozom

Plasmalema

1)Bistrat lipidic
2)Proteine (aquaporina, LDLR,opsina)
3)Oligozaharide

1)reinoirea prin intermediul veziculelor membranare


de la un compartiment la altul
2)sinteza de NOVO a lipidelor si proteinelor
3)glicozilarea proteinelor si lipidelor in AG

celula si mediul extern


Centrozom

REn

1)Bistrat lipidic
2)Proteine (sintetaze de lipide, enzime de
detoxifiere a xenobioticelor)
3)Oligozaharide

Peroxizom

1)Bistrat lipidic
2)Proteine (oxidaza, catalaza)
3)Oligozaharide

Detoxifierea
substantelor, transporta
substante organice
sintetizate, depoziteaza
substante organice
Scindeaza H2O2,
neutralizeaza
metabolitii toxici

1)membranele RE se autoreinnoiesc
2)complexele enzimatice ale RE se sintetizeaza pe RE
si se maturizeaza in AG

1)membranele RE se autoreinnoiesc
2)complexele enzimatice ale RE se sintetizeaza pe RE
si se maturizeaza in AG
3)ribozomii-> in mucleol

1)sinteza oxidazelor si catalazelor pe ribozomii liberi


2)sinteza lipidelor membranare pe REn

Vacuola
REr

1)Bistrat lipidic
2)Proteine (riboforina, Chaperone)
3)Oligozaharide

Sintetizeaza protein,
fosfolipide

Nucleol

1) AND-3%
2)ARN-7%
3)proteine-90%
1)Matrice
2)Cromatina
3)Nucleoli
4)Anvelopa nucleara
2 subunitati
1)40S
a)ARNr 18S

Sinteza ARNr si
asamblarea
precursorilor ribosomali
Depoziteaza IG din
celula, controleaza si
regleaza activitatea
celulei
1) fixeaza ARNm pt
1)de pe AND se transcribe ARNr 45S
translatie
2)ARNr 45S se fractioneaza in 28S, 5.8S, 18S
2) fixeaza ARNt pt
3)ARNr+protein

Nucleu

Ribozom

b) 33 proteine ribosomale
2) 60S
a)ARNr 28S, 5S, 5.8S
b) 49 proteine
1)Bistrat lipidic
2)Proteine (Chaperone, clatrina)
3)Oligozaharide

AG

translatia ARNm,
asigura legaturi
peptidice, primeste AA

4)40 S si 60S din NU ->Ct

Sediu central al sintezei


hidratilor de carbon si
al modificarii specific a
macromoleculelor

1)zona cis-prin intermediul veziculelor RE


2)zona intermediara- cu ajutorul veziculelor cis
3)zona trans-cu ajutorul veziculelor zonei intermediare

5.Caracterizati principalele structuri celulare:


Plasmalema
REn
REr
Mitocondrii
Lisosomi
Peroxisomi
AG
Centrioli
Ribozomi
Cromozomi
Cromatina: eucrom.
si heterocromatina

Organizare moleculara
Grosime de 6-10nm, proteine specifice(pompe ATP-azice,
permeaze, ionofori, canale)
Unimembranar ;o retea de canale, lipide+proteine+glucide
orientate spre lumen
Unimembranar ;o retea de canale, numerosi ribozomi 80S
Bimembranare; are compartiment periferic si central; protein
specifice(porine, ATP-sintetaze, oxidoreductaze)
Vezicula limitata de o membrana, deposit cu enzime
hidrolitice (H+ATPaza, proteaze, lipaze)
Unimembranare; matrice in interior cu set de enzime
(catalaza, oxidaze)
Unimembranar; set din compartimente (cis,trans,median)
formate dintr-un sistem de cisterne turtite
Tubulina+proteine
ARNr+ proteine ribosomale; RNP40S si RNP60S
Un centromer+ unul sau doua brate care pornesc din acest
centromere; ADN+proteine histone si nonhistone
ADN+ARN+proteine histone si nonhistone; se pot observa
granule, retele de filamente si corpusculi numiti cariozomi.

Rol biologic/functii
Realizeaza schimbul de substante dintre celula si mediul extern, rol de
bariera cu mediul inconjurator
Sinteza lipidelor, functie de detoxifiere
Sinteza proteinelor
Sinteza ATP, rol plastic
Digestia macromoleculelor, asigura pH=5.5
Neutralizarea H2O2
Maturizarea, sortarea si transportul proteinelor

Sediu in procesul de sinteza a proteinelor


Pastreaza informatia genetica
Portiunea activa a ADN-ului pe care are loc transcriptia
Segment inactiv genetic, compactizarea ADN

Fusul de diviziune
Tubulina+receptori+proteinele kinetocorilor
Gena de clasa I
Gena de clasa II
Gena de clasa III
ARNm
ARNt
Crs MC
Crs BC
Bivalent
Complex sinaptonemal
Nucleol
ADN+ARN+proteine(fibre,granule si spatiul dintre ele )
Splicesom
Complex enzimatic ce contine RNPsn
6. Caracterizati procesele genetice de baza:
Reparatie

Definitie
Process de
restabilire si
corectare a
leziunilor din
ADN

Asigura deplasarea cromozomilor spre poli

Asigura crossing over-ul


Inlatura intronii

Principii de realizare
BER
*ADN glicozilaza inlatura baza modificata.
*AP-liaza produce o incizie la capat 3
*AP-hidrolaza incizeaza capatat 5
*ADN-polimeraza-completeaza golul
*ADN-ligaza uneste capetele

Etape
Aparat de realizare
NER
*Un complex proteic recunoaste fragmentul defect
*Exonucleaza produce o incizie la distante de 5 pb
la capatul 3' si 24 pb de capatul 5'
*ADN-polimeraza-completeaza golul
*ADN-ligaza uneste capetele

Rol biologic
pastrarea intacta a
informatiei
genetice, corectare
greselilor din
timpul transcriptie
sau translatiei.

Replicare

Procesul de
copiere exacta
a informatiei
genetice de pe
ADN

Matricial
Complementar
Antiparalel
Bidirectionat
Semiconservativ
Fidel
Reparativ
Extreme de
complex

Initierea-despiralizarea ADN de catre


helicaze
-sinteza ARN-primerului
-adaugarea dNTP dupa principiul
complimentaritatii la capat 3 al primerului
realizata de ADN-polimeraza
Elongarea-alungirea catenelor nou sintetiz
-cresterea catenei lider
-control erorilor
-Formarea frag.Okazaki pe catena intirziata
Terminarea-inlaturarea ARN primerului
-unirea fragmentelor Okazaki prin ligaza

*ADN-matrita ;
*NTP, dNTP:
*proteine-ADN-ligaza,
primaza
topoizomeraza, proteine
SSB, telomeraza, ADNpolimeraza, helicaza.
*situsul ORI
* factori de crestere
(mitogeni)

Transcriptie

Etapa
sintezei
proteinei
care consta
in copierea
mesajului de
pe ADN cu
formarea
ARNm pe
baza
compliment
arit

Matricial
Complementar
Antiparalel
Unidirectionat
De novo

Non-reparativ

Initierea:-recunoaterea primului
nucleotid (+1)
-Legarea factorilor(TFIID;TFIIA;TFIIB)
-Atasarea ARN-polimeraza II
-formarea I leg fosfodiester in molec de
ARN
Elongarea:TFIIB; TFIIE-se elimina,
TFIIF;TFIIH(factor de elong)ramin. TFIIS
previne elib prematura a ARN
polimerazei,
Terminarea:ajunge la terminator si
form o bucla care incetineste ARN
polimeraza. Factorii de elib o elibereaza.

*Promotor-identif genei si a situsului de


intiere a transcriptiei
*Situs +1 incorporeaza primul
nucleotid in preARNm
*Exon-la unirea lor se formeaza molec
de ARNm
*Intron-asigura posibilitatea splicingulu
alternativ
*Terminator-stopeaza inaintarea ARNpolimerazei
*Cat. codogena si anticodogena
*ARN-polimer II-citeste catena de AND
35 si polimerizeaza in directia 53
*NTP-monomeri necesari pt formarea
lantului de nucleotide
*TFIIA,B,D,F,H-stabilizeaza boxa TATA,
ajuta la denaturarea ADN
*TAFs-asigura trasaturile specifice ale
celulei.

asigura
transmiterea
informatiei
genetice; determin
autoreproducerea
materiei vii;
asigura legatura
materiala intre
generatii

ROL: asigura realizarea informatiei


genetice

Translatie

Splicing

Procesul de
decodificare
a secv.
nucleotid.
din ARNm cu
sinteza
lanturilor
polipeptidice
.

Inlaturarea
intronilor din
ARNmprecurs

Matricial
Complementar
Unidirectionat
De novo
Non-reparativ
Codon de
initiere-AUG

Codoni STOP

Initierea-recunoasterea codonilor de
initiere
Elongare-reactiile de la formarea
primei leg peptidice pina la ultimul
aminoacid.Stop codon-terminarea
elong.
Terminarea-eveniment p/u eliberarea
lant polipept sintetizat

*ARNm matrita p/u


sinteza proteinelor
*Ribozomi-sediul
translatiei
*ARNt-transportatori
ai aminoacizilor si
translatori CG
*Aminoacizi-unitati
de polimeriz.
*ATP,GTP-furnizori de
energie
*Factori proteicireglatori
*aminoacil-ARNtsintetaze

*U1-se leaga de situsul GU al intronului


*U2- se uneste la nivelul unei adenine din interiorul intronului (situsul buclei)
*U4,U5,U6- se asociaza cu U1 si U2 formind o bucla ( ea se formeaza prin unirea cap 5 al
intronului cu adenine prin legatura nespecifica 5-2)

asigura
realizarea
informatiei
genetice

Formarea ARNm,
care ulterior va fi
transferat in
citoplasma si va

*eliberarea U4 duce la clivarea capatului 3 al intronului


*intronul este inlaturat sub forma de lasou impreuna cu U2,U5,U6
*formarea leg fosfodiesterice 3-5 intre capetele exonilor
Recombinare
intracromozomiala
Crossing-over

Recombinare
intercromozomiala

Apoptoza

Incrucisarea
cromozomilor
omologi si
schimbul
reciproc de
fragmente
omoloage
(profaza I a
meiozei)
Asortarea
independenta
a cromozomil.
neomologi
(anafaza I a
meiozei)
Process
fiziologic,
moartea
programata a
celulei

Complex sinaptonemalmultiproteic,
responsabil de ruperea
si reunirea incrucisata a
fragmentelor omoloage

Nr de combinatii posibile
este 2n, la om este 223

servi drept matrita


pentru sinteza
proteinei
Asigura
variabilitatea
genetica a
gametilor

Determinata de orientarea aliatorie a


cromozomilor omologi spre polii opusi ai
celulei

Asigura
variabilitatea
genetica a
gametilor

*Cresterea activitatii endonucleazelor


*Fragmentarea ADN, condensarea cromatinei
si citoplasmei
*Fragmentarea nucleului si celulei cu
formarea corpilor apoptotici
*Fagocitoza corpilor apoptotici de celulele
vecine

Mentine
homeostazia
tisulara, determina
un echilibru dintre
proliferare si
moarte

7. Numiti si caracterizati procesele de mai jos (caracteristica scurta a fiecarei etape)


1. Etapele fagocitozei

2. Etapele exocitozei

3. Etapele biogenezei lisosomilor


-sortarea enzimelor hidrolitice in AG
-contopirea lizozomului primar cu endosomul
-transferul enzimelor hidrolitice pe ribozomii RER
4. Etapele biogenezei peroxisomilor
-sinteza oxidazelor si catalazelor pe ribozomii liberi
-sinteza lipidelor membranare pe REN
5. Etapele biogenezei ribozomilor
-sinteza a trei fractii ARNr (5.8S, 18S, 28S) in nucleol si stocarea precursorilor ribozomali
-de pe ADN se transcribe un precursor ARNr 45S, care este procesat in trei fractii mici (5.8S, 18S, 28S)
-moleculele ARNr 5S se sintetizeaza in afara nucleolilor
-moleculele ARNr obtinute se asociaza cu protein ribozomale sintetizate in citoplasma si importate in nucleu
-RNP sun transportate in citoplasma sub forma de subunitati ale ribozomilor (40S si 60S)

6. Etapele expresiei genelor de clasa I, II, III

8.Completati tabelul:
Gena

Clasa

Functii
La nivel celular
Asigura biogeneza ribozomilor
Formarea microtubulilor

ARNr 28S
Tubulina

I
II

La nivel molecular
Codifica sinteza de ARNr28S
Codifica sinteza de tubulina

Histona 2A

II

Codifica sinteza de H2A

Ser-ARNt

III

Codifica sinteza de Ser-ARNt

Helicaza

II

Codifica sinteza de helicaza

Nucleaza
lizozomala
ARNr 5S

II
III

Codifica sinteza de nucleaza


lizozomala
Codifica sinteza de ARNr5S

Catalaza
TFIID

II
II

Codifica sinteza de catalaza


Codifica sinteza de TFIID

Actina
ADN-polimeraza
ARN-polimeraza I
Spectrina
Cl-ATP-aza

II
II
II
II
II

Codifica sinteza de actina


Codifica sinteza de ADN-polim
Codifica sinteza de ARN-polim
Codifica sinteza de spectrina
Codifica sinteza de CL-ATP-aza

Asigura reparatia ADN


Asigura initierea transcriptiei
Asigura stabilitatea eritrocit.

Asig. contractia musculara


Protectia si pastrarea IG
Sinteza proteinelor
Schimbul de gaze

Met-ARNt

III

Codifica sinteza de Met-ARNt

Asigura intierea translatiei

Sinteza proteinelor

Compactizarea materialului
genetic
Asigura translatia
Despiralizarea si denaturarea
molecule de ADN

Formarea subunitatilor mari a


ribozomului
Scindarea peroxizilor
Initiaza transcriptia genelor de
cl II (se ataseaza la boxa
TATA)

La nivel de organism
Sinteza proteinelor
Formarea firelor fusului
mitotic
Protectia si pastrarea
informatiei genetice
Functionarea normala a
organismului
Asigura replicarea

Sinteza proteinelor
Detoxifierea organismului
Sinteza proteinelor

Ciclina A
Lipaza acida
Histona 3

II
II
II

Codifica sinteza de ciclina A


Codifica sinteza de lipaza acida
Codifica sinteza de H3

9. Clasificari- mai multe criterii+exemple:


Micromolecule

Macromolecule

Acizi nucleici

Proteine

Organite

Gene

Regleaza ciclul celular in per.S


Scindeaza lipidele
Compactizarea ADN

Cresterea organismului

10. Caracteristici comparative:


AND vs ARN

Asemanari
1) Locul sintezei si maturizarii (Nu, mt)
2)Participa la procesul de replicare a AND
3)Prezinta monomeri

Deosebiri
1)AND-dublu helix, ARN-catena liniara
2)functii diferite
3)Proprietati diferite
3)Modul de sinteza: AND-replicare; ARN-transcriptie
4)Nr de tipuri de molecule in celula: AND-2; ARN-9
1)gena de cl.1 codifica ARNr 5.8S, 18S, 28S; cl.2- protein; cl.3- ARNt si
ARNr 5S
2)gena cl.1- 250 copii; cl.2- unice; cl.3-peste 1000 de copii
3) Enzima de transcriptie

1) Au ca material de lucru catena de AND


2) Mecanism acelasi (initiere, elongare,
terminare)
1) Participa la realizarea IG
2)la procariote decurg in citoplasma
3)Mecanism acelasi (initiere, elongare,
terminare)

1)Transcriptia-copierea IG din AND pe ARN, replicarea-dublarea IG si


autoreproducerea org.vii
2) Enzime principale: transcriptie- ARN-pol; replicare- AND-pol
1)La eucariote: transcrierea in nucleu. Translatia in citoplasma
2)Transcriptia- copierea IG din AND pe ARN; translatia- decodificarea secv.
nucleotidice din ARNm cu sinteza lanturilor polipeptidice

Gene clasa I, II, III

Expresia genelor de clasa I, II, III


Replicatie, transcriptie

Transcriptie, translatie

Sintetaze diferite
Hidrolaze diferite
Reparatie, replicare
Splicing constitutiv, alternativ
Clonare in vivo, vitro
Mitoza, meioza

1)Constitutiv-toti exonii sunt in ordinea in care erau in gena; alternative-se


omit unii exoni

Mitoza, apoptoza
Perioadele G1, S, G2

Profaza, telofaza

1)Perioade ale Interfazei


2) Nucleu binediferentiat

1) fac parte din mitoza

Anafaza I, anafaza II

Profaza mitozei, profaza I meiozei

1)maturizarea kinetocorilor
2)disocierea anvelopei nucleare
3)se formeaza fusul de diviziune

Recombinare intracromozomiala,
intercromozomiala

1)Tipuri de recombinari cromozomice

1)Procese: G1-transcriptie, translatie, reparatie; S-replicare, transcriptie,


translatie, reparatie; G2-transcriptie, translatie, reparatie
2)In citoplasma: G1-o pereche de centrioli; S-organitele se reinnoiesc, se
dubleaza centriolii; G2-se acumuleaza protein mitotic (tubuline)
3)Cromozomii: G1- MC (2n=2c); S-BC (2n=4c); G2- BC (2n=4c)
1)Profaza-se form.fusul de diviziune, maturizarea kinetocorilor, cromatina>crs, microtubulii fusului de diviziune se unesc cu crs;
Telofaza-finalizarea procesului de repartizare a materialului genetic, se
formeaza 2 celule-fiice
2)Profaza: 2n=4c
Telofaza:2n=2c + 2n=2c
1) Anafaza I- meioza reductionala, anafaza II- ecvationala
2)Anafaza I- disjunctia crs omologi, migrarea crs BC spre polii opusi ai
celulei, combinarea independent a crs neomologi=recombinare intercrs.
Anafaza II- clivarea longitudinal a centromerului, disjunctia cromatidelor
surori, migrarea spre poli a crs MC
1)Profaza I meiozei- 5 faze (leptoten, zigoten, pahiten, diploten, diachineza)

1)intracrs-intre crs omologi (crossing-over)


Intercrs-intre crs neomologi
2)intracrs-Profaza I
Intercrs-Anafaza I

11.Evaluati elementele necesare:

Situs A
Situs P
Situs E
Situs R
Situs T
ORI
Boxele promotorului genei
de clasa I
Boxele promotorului genei
de clasa III
TATA-box
CAAT-box
Situs +1
CAP
Poly(A)
Situs Poly (A)
Secventa lider a ARNm
AUG
UAG

Procesul la care este


implicat
Translatie
Translatie
Translatie
Translatie
Replicare
Transcriptie
Transcriptie
Transcriptie
Transcriptie
Transcriptie
Processing
Processing
Processing
Translatie
Translatie
Translatie

Responsabilii de
recunoastere

Consecintele defectului

Bucla D
Bucla
SR (situs de restrictive)
ADN cu dimer
ADN cu baza modificata
R1 G1/S
R2 G2/Mitoza

Translatie
Translatie
Reparatie
Reparatie

12.Analizati cunostintele Dvs.:


Celula umana
Zigot
STEM
Limfocit
Eritrocit
Neuron
Mitocit
Osteocit
Enterocit
Hepatocit
Ovogonie
Ovocit I
Ovocit II
Spermatogonie
Spermatocit I
Spermatocit II
Spermatida
Spermatozoid

Nr de crs
46XX, 46XY

46XX
46XX
23X
46XY
46XY
23X, 23Y
23X, 23Y
23X, 23Y

Formula crs
2n=2c

2n=2c
2n=4c
n=2c
2n=2c
2n=4c
n=2c
n=c
n=c

Nr de gene

Biogeneza
fecundatie

Mitoza
Interfaza premeiotica
Meioza reductionala
Mitoza
Interfaza premeiotica
Meioza reductionala
Meioza ecvationala
Diferentierea

13.Comparati:

Meioza

Ciclul celulei

somatice

Nr de crs
G1
S
G2
Profaza
Metafaza
Anafaza
Telofaza

46
46
46
46
46
92
46

Nr de molecule
de ADN
46
92
92
92
92
92
46

Nr de cromatide

Formula crs

46
92
92
92
92
92
46

2n=2c
2n=4c
2n=4c
2n=4c
2n=4c
4n=4c
2n=2c

Profaza I
Metafaza I
Anafaza I
Telofaza I
Profaza II
Metafaza II
Anafaza II
Telofaza II

2n=4c
2n=4c
2n=4c
n=2c
n=2c
n=2c
2n=2c
n=c

14.Analizati:
Procese genetice caracteristice
G1

Evenimente celulare si
moleculare

Rol biologic

somatice
Ciclul celulei
Meioza

S
G2
Profaza
Metafaza
Anafaza
Telofaza

Profaza I
Metafaza I
Anafaza I
Telofaza I
Profaza II
Metafaza II
Anafaza II
Telofaza II
15.Identificati fazele si scrieti formula cromozomiala:

16.Desenaticelulaindiferitefaze,scrietiformulacrs.

a)

Celulepentrucare2n=6crs

PI

MI

PII

MII

17.Analizati si scoateti in evidenta valoarea aplicativa a elementelor:

AI

AII

TI

TII

Etape

Aparat de realizare

Rol practic

Clonare in vivo
Clonare in vitro
Electroforeza
Restrictia ADN
RFLPs
PCR
Izolare AND genomic
Obtinerea ADNc
Izolarea ARNm
Obtinerea ADNrec
18.Evaluati rolul aplicativ al urmatoarelor elemente:
Caracteristica
AND genomic
ADNc
FR (fragment de restrictie)
Plasmid
Celula bacteriana- gazda de
clanare
BAC
Bacteriofag
Taq-polimeraza
Revertranscriptaza
Primeri artificiali
Sonde moleculare
Termociclor

Rol practic