Sunteți pe pagina 1din 8
UNIVERSITATEA DE MEDICINA $I FARMACIE “CAROL DAVILA’ BUCURESTI FACULTATEA DE MEDICINA. ADMITERE BIOLOGIE - CHIMIE VARIANTA 1 TULIE 2015 Universitatea de Medicina Facultatea i Farmacie “Carol Davila": fe Medicina Examen Varianta 1 - Biologie-Chimie Tg vee oe las 1-18 sega un aooar— Fane coe “ 2. Urmitoarenenzima actoneaza la un pH de 2.5 enna e = 2. Una antes urmitoarae cl ascendante nu 58 ierucigeass ta vel mesular 5 Seataeate ce Gacemiee Sr poate at mann spat CP Fercotites oetooaece © Seratitatee roca de contol al mica E igi crete senses paproest 2, Alga ata coract eg de actinen ortsael in ebutl conjunc A (seade rumdel se lcrate Gags andr ck cua Monoxil de azot poate eliberat: 5. grow operon secreto pts Esp etc ness ne Nolo 6, Despre ventatia pulmonard este adevaratd Sirmatie: 2 press atvecors nepal norma crepe +2 inns rag se relseazd inspira maxim strat se apropie de coeara fora de tersune sper favorzearsexirota 2A een emda: {x potent de acne ete conus hn amb sensu ms © periods efracars tao se aatoreazh act patel de alae ete condi sngurs rete seca i 9 Alegot! airman corects despre functs Spermetogenctics sperm se nvagaeneah nl et Sera drat capstan Se rcoren Cece vel sersnale reste oermatogenez> 8 sea Rona aevrnair sec 10, sul temporal nu se articuleazs cu: 5 beer 22, Aleget!efmata corects despre enlizatoru! Ales atrmaia [mero celle recaptoare inn coeactcu Sia rested tras ered ner ote € fg eige senator opt Barr aren dnc argon mera ‘Combiph ie calor $0 Ge mrosai pimere 22, Urmatoarn atrmate despre ramp timpanis 6 ee mors sper de merbrana baiars Sierra ae sos nero et Bree lindets rir de membrane vests 113, Onemati, care plead dela nivel spinel, ‘funge a peretste gone trae reac rns Yonie pamonare 5 Sapaee snare hepatic vena gstice Pciiiseustame 25, Alegtiafirmatia corecta despre nual Mot Sette &hisetiemancha ‘Ronin neon sce crv aa tomes veto ce a agin eerie Sepia col exer cat 5 cet born carentaurtenss secrete de conn neuron care sce wosopesina 35 rmitoarala ata expe sengonl € browceneasotie 5 proce grr Sionuine fame tapecle nora medias 117 contractiatrometrcd muscu striate ‘roduc urmataarae mous 1 varazs lngames 9 tersones much ensue mugchha fone neschibats 5 longmes mci rare mschmba ke voleass men ucurmecanc 38. Un individ care aren plaamé apltinine« si 8 er pac Sinope poate mt son, Aman BAtany eothans ‘a uioarele veo (0.60) sponds ce 1 dacs nual souie 93 sume coc acd mma oie 2 sun core 1 Lane rural sui exe core eb ot cl ot it cect ny it 19, Care intr urmatoareleafrmatt despre ‘chivtaten aparatuul cardiovascular sunt Ssevaroe: TP costtateaaterior caste cu vata 2 ert vacr pone sein ia $SrmrSt e vr fp contract “PY slimale ae tng ale ctr ol verre sit gee 20. Nu este mugchi al gamba: 5 ude enor eget ‘oul eter 21. Fuziunenimoginor se realizes fa nvelu: 1 ciasmet oxtice E Soraca jel san ociptoterpoa 3 Smeaton 22. In structure lobullu hepatic s0 pot gat: 2 Slgessnsoe 23, Despre mervul Vil ate Incorect 28 fmm: 1 ae ere aparents nyt bulbo sor 2 Recetaratinpsice pstungena=tnevesrs “Port cave erveazd anda acim au aigines ences tera Sng 24, cra 7 repreznts: 1 rum etech ge couse adevrate 2 PmE Se eaetiGmnsaeh nears 5 Manu com oor se cos 25. Erte adevarat 8 atirmam cl plridoxina: inervinein crea peers 2. ae ralin etal energetic 4: cont la itegrtata plore sapere 26, gem crac are urmatoarae ese rg cect aoe = 4: Ste prov oe sata venticuord a {Ses seu ec paren 27, proczalafirmatle corecte despre absorbs Drodusior fal sh agesticr ‘vets sa abeorbe pr anspor ac Ie" cependent, 2 co, depts tripeptide s bse xn tranport set No" ependert 4 monozanardele agen interstitial in Coplerete cn vice testinal 28, kate covet 1 fimo despre colestero: 1s gies ne etc agralones 2 Recs este produ de hormans 29, Despre alanina puter arn 2 Sreun ence apa oe ka 43 Spode in rcen onsets ocare 30, Prin travail metabolic al netrocil se 3 oso 23 sta ata ncorac in tepsturd cu Sonase in scale pr ceeoeOeae VERE 3 Pete rogat de come enceta prin cS descenderte romdne @ omaprantase reste caracterate muncmr cinerea ‘Pron macclar nu este de nar ees 22 Soemaecerton rot in rales resi 233, Alagetafrmatiancorects despre ovar: 1 gts capgt sora ene ere 5 nls teins cop pen ese) Sup 10 coke 34, Stimul tact jung direct le alam de a: cord posterior ear poy sce protic 2S pose mesa in fascl Gowers 4 Sina Poser aur bn et Sam 235, Alegetafrmatiecorecte privind ultimele Stiat Me ciate! veetricaa stony. 5 re space i trem cea mary pe 3 income en leer free postgangnare ‘ores ombaresuperaare ne emi, 37. Au olin funetonarea sistema 2s ae conan st ate mao PEERED ren 3: ajung in vene brahiocetaic = HShasiass 3. In taza preovulatrie,cortieala vara ootine ste eet 40. procesul de coagulare intern 3. acerare romboctara 4: rmanomert devin cares polmer zara spentan in ‘2 rece aati ncarece repr {are eigines apart pe parts arteioard» pur 2 Signtereaiewcrmmrireseghene Sabre seve se dati nee Fee {ott et rm conn gets 9 on ‘eurnie dn soon gem 42, Alege afrmati coreet8 despre insulin ‘Sepstrerstor ooze neil pos 4 ie seat de Clue a sll aigernans 3, Ymatoaree trmati despre ovate sunt Srcpeet pte ons sun 9 a acct ‘gE covets tram cin tout ort 1 dent cae poate crete ip aproxirati 30 2 emai pace nme 0,75 coos puronae 4 sepobha sine season 45. Despre pompa de Ca" sunt adevarate strmatie: 2. fosesteenera sn araiza directs 9 ATP 3 aspera ei a exterior 4 agua transporul Ca an membrane zermale $6 2epge vole pumonar sant avtrate 4 para laformaresspamotuls sole 47, Calea de conducre aferents pentrs dures ‘Strata de veel topumentuta fol poate reoresereata dar Serre cortege, 5nd perontor pseudounipolan vscerosenaivt RE Siler mone ongrons 3 <2 oro nog ptm sr Precteieereninctmenenn Fosters, 4 secrets ete tinal papier 42, tate corc afm despre propetaie 1 fot de cotati exe rc proper cy ‘toe cole careises 9 congue nau “ermal avindo sg const nina Fin exe nextel In loi generis 0. Praca care dire urmatoarae afematih ‘esp crculatiastngeh sunt sdevarate “Leese prec manna exe sre 2b angvin real este ge aproximaty ere 9 singe in vera cava iefercard pote ange aoa de 200 mm, 53 cpa curl de univ se gene a 52. atrmatie incorect te Amati incerta canoe patna {olcarears cele sipce = "Ye Emcee gee: a he pseudnodelr 4 Seige ene ace ae omillrrespeator st soldereate pn desmocor 2 rece atmatile coracte despre rete 2 Stor perons Sen Tce snaps pala Stina nent senabv este mas ung sect Sooner sent ete ma ugh est 54, La logrea in glomeral arterioi eferents ransport 4. Stig wotum de stnge cu arteiola aterenes '5.Jonclunea neuromuscular cortne: 3 esr 56. Urmatoaroiearmat despre ssereia ‘medulosuprarenial sunt sdatarata” Pee me 4 Fenessd snctrte pestive 57. In canal vertebra se gbsonte: E romure goneitorervay ra 5 Far comin 0 Snel pina 2 Rdidna dora pervs spool 3: Mentinerea homeostane! Ca! se reateeard ri T actunea priv asvraomeblastle, 2 Sees Pi ull asa tue” Ceo enat Irae tert ince 6: Cate dipeptide mist (fara stervoizomer), ‘are contin's atom de € 91 acomi de 8 pot Seid ecee etna ak, ‘in CHCl, CH, CHCl este Midrolzat complet. ‘Amestaci de reactic relat necesita pentru rneutraizare completa un numar de mol! de MeOH 67, Prin meron paral a ciraltetrapetide se ‘biinsipepticaie Sera, Alva! 9 arch $2 tt 2 hand are un numa 69.0,5 moll de hidrocarbura necesita pentru Snider? itt de solute de Kn, 0.3 Widrocaroura poste 170, Amel amestec de metanel 3 etanol se ard cx 0, Stine case tin 212 He CO, en), ‘Smpostia amestecul da aicool im procente 17. Se supun fermentatelalcoolice 1800 kg de 172. Numérul de tomer (icluivstoeotzomer) a [a umaaore rei (73-00) spun ce uma sole 2.2 9 une erect och naa sume 'g Sacre dc ote cele poo su ut corte 0 un 73, Clorara de acai n react cu ever! compu ‘roan poate forma urmater proses 174, Care inte urmétoerale reac sunt terete poate Pet Mtn} cr + ct — cm 2a a roe aoe enn Na EF aly Ne > Chengde ce Segben ea 17, coe intra wtoeralereetl sunt poste: talon uence compan come 2 Sompuru 6 ete rome’ cy stan stom 4. compu C ete termedierinabterea retarrg 277.50 componente mance recta de 2 sina 78, in recta de transtormare a benzenulu in ‘inenson rectaneu 9 eatasatora pot 8 pegeee sotonmnatee, eee 178, care dintre urmatoarsle tripeptide mite au ‘coll continue procemal ae asor c= 3 ‘peptic simpla Cvrteue Sievaton 20 In legaturd cu aspirina sunt coracte ‘Sema: ere un erat nono cou acetic 5 gersagh pm hci mes sate 2:0 asprine poate ave lof nivel somacut {nesta cy produ ris Sirmatiie mv. Tore formule molec 6,0, 2 rent nema conden ice 2 earah cu 5 pn edicerefrmeazd undo care presen Stereauomer pt ac 4: prea rape masie CHO = 5102 12. Oaldors poate oxida a acid aldonic cu 1 apa ge cor 2. reac Fting ‘Sais scene acta mae 14, Despre zaharoes sunt crecteofrmatie: 1 reactonash code de met preenta 4,015 report mare 2 prea maaroratie cmolecula de a uc 9 Birtca ‘reactnearh cy eat Fig 15. Sunt corecte urmatosrele afm: 1 sola apes gicoco prenr prope Fie pint srureacl ex sb em de caters 5 sept sun prteine cougar 2 Glau st soles nama nul de eco 6, Varian care rat coc crostrea 2 State © aewuanas 2 cane ESSabitanoe © ebuana acetate et 17, In opiturs cu ciclatcnenete care prin ‘Miroponareformass® eiilopentan sunt {st 5 coaenen za de paste ‘ru decloreaad ap de oom 85, care dre mater rene predominant one corct nator = opm h geo meen SS tore ara perenne ppg pees 2 pian droizs toca’ 8 smidorasu se cg destrine 190. troprenat contin: 24 ato de Cato? 91, Sunt act! gral nesatura: 92. in agiturs cu dloleostearna sunt adevarate timate 2formensla aroganare cu un compu ope 3 formar cero, ac lec # 20d sts ub ‘ches iponlr racers 23, ariematile corect in loghturd cu atanolal [hse metanoizazs net pn wanstooaren etaal 2 brosyce lotares vse de Sng 5, Sormfeorswoaucres une hon! dre 4 Stresnsh oan ea toc ‘94, Reactval Tollenstuncioneazs ce agent rian react ce Secon 3 oe paraiso 95. Pot f produy! de condensare crotonic 38, mitonrle ett rl cu once de Pests e000» Nall ~ Cy COOK Cy 08% i ehaow eh C00 ah so 97. Sunt rect de adie: 1 revuceren glace cu amalgam des #308 ‘eactia Gylicou Chin presenta AIC st cco trae igaammintms erat POE rer ne tesa ors ESS tee tee ie on sn ai env La ae ad 00. care dintre urmtoareleafrmati sunt ‘ordeal oad dete core arene oen a> ‘SoFRR 5 secede tom areeg ree ee Sich Be peste stag ier or ut ee ‘T7fodture mse ormeand rn repseunceres pays ‘SESRERASLGT I ten oes = Ay=26Ay=t4