Sunteți pe pagina 1din 10

S.C. TRANSERVCONS ANDI S.R.L.

ER-TRS-4.3.1-1
Ed.1Act.0
1/8/2015

FISA DE EVALUARE
A NIVELULUI DE RISC NR.
1
SECTOR Exploatare forestiera
LOC/ POST DE MUNCA Inginer silvic

INTOCMIT
Burlacu Iulica, Burlacu Daniel
SEMNAT_____________
VIZAT ANGAJATOR
Burlacu Iulica
SEMNAT_____________

S.C. TRANSERVCONS
ANDI S.R.L.
LOC DE MUNCA/POST:Inginer silvic

PREZENTARE LOC DE MUNCA/POST EVALUAT


NR.PERS. EXPUSE:2

EVALUATOR: Burlacu
Iulica, Burlacu Daniel
NR. ORE: 8

PROCESUL DE MUNCA
Organizeaza si urmareste lucrul in cadrul echipei pe care o conduce, asigurand respectarea tehnologiei stabilite prin instructiunile de lucru.
MIJLOACE DE MUNCA
- Echipament de protectie
1

- chei de mana
- acte si documente pentru evidenta lucrarilor
- piese de schimb
SARCINA DE MUNCA
Repartizeaza personalul pe locuri de munca, dispune sarcini de serviciu corespunzatoare calificarii acestora si acorda in permanenta asistenta
tehnica necesara personalului din subordine;
Participa alaturi de personalul pe care il conduce la realizarea sarcinilor prin sustinerea pe domeniul de activitate specific a functionarii la parametrii
optimi si in conditii de siguranta a echipamentelor si dotarilor tehnice din cadrul societatii;
Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior, stadiul de desfasurare al lucrarilor de reparatii, eventualele probleme tehnice aparute si masurile de
interventie ce trebuiesc luate;
Urmareste executia lucrarilor atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ, ofera solutii atunci cand situatia o impune;
Urmareste lucrarile in desfasurare, verifica respectarea cronologiei lucrarilor, corectitudinea acestora;
Supravegheaza in mod direct lucrarile ce impun un grad de tehnicitate ridicat sau care prezinta un potential risc;
Respecta intocmai instructiunile de lucru, masurile de securitate si sanatate in munca si PSI, precum si masurile de igiena muncii, planurile de
masuri, dispozitii si reglementari primite.
MEDIUL DE MUNCA
Executantul isi desfasoara activitatea la program de 8 ore/zi, pe durata programului poate fi expus la:
- variatii de luminozitate
- zgomot puternic generat de functionarea utilajelor
- temperaturi ridicate
S.C. TRANSERVCONS
FISA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
EVALUATOR: Burlacu
ANDI S.R.L.
Iulica, Burlacu Daniel
LOC DE MUNCA/POST:Inginer silvic
COMPONENTA

FACTOR

SISTEMULUI

DE RISC

DE MUNCA

IDENTIFICAT

NR.PERS. EXPUSE:2
MODUL DE MANIFESTARE AL STARII PERICULOASE

NR. ORE:8

CONS. MAXIMA

CLASA

CLASA

CLASA

PREVAZUTA

DE

DE

DE

GRAVI-

PROBA

RISC

TATE

BILI
TATE

A
EXECUTANT

F1 - 1.1.Executare
defectuoasa de operatii
F2 - 1.1.Executare

Pozitionarea/depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare


Indepartare sau nefolosirea carcaselor, paravaneor sau

ITM de la 3 la 2
45 zile
Invaliditate de 4

3
2

B SARCINA
DE MUNCA

defectuoasa de operatii
F3 - 1.3.Efectuare de
operatii neprevazute prin
sarcina de munca
F4 - 2.1.Omiterea unor
operatii
F5 - 2.1.Omiterea unor
operatii

scuturilor protectoare
Cadere de la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare

gradul III
ITM de la 3 la
45 zile

Omiterea unei etape din procedura de pornire-oprire a


echipamentelor deservite de personalul din subordine
Neverificarea la perioadele de timp stabilite, a starii
echipamentelor tehnice

Deces

Deces

F6 - 2.2.Neutilizarea
mijloacelor de protectie
F7 - 2.3. Prezentarea la
locul de munca sub
influenta
oboselii,medicamentelor,al
coolului sau drogurilor
F8 - 2.1.Solicitare fizica:

Neutilizarea echipamentului de protectie

ITM de la 3 la
45 zile
Deces

ITM de la 3 la
45 zile
ITM de la 3 la
45 zile
Invaliditate de
gradul III
Deces

ITM de la 45
la 180 zile
Deces

ITM de la 3 la
45 zile
Deces

F9 - 2.2.Solicitare psihica :
C MIJLOACE
DE
PRODUCTIE

F10 - 1.1.Miscari
periculoase
F11 - 1.1.Miscari
periculoase
F12 - 1.1.Miscari
periculoase
F13 - 1.1.Miscari
periculoase
F14 - 1.2.Suprafete sau
contururi periculoase:
F15 - 1.3.Recipiente sub
presiune

Prezentarea la program in stare de oboseala, sub influenta


bauturilor alcoolice, a medicamentelor sau a substantelor
halucinogene
Efort dinamic datorita deplasarilor pedestre efectuate in mod
frecvent
Efort psihic datorita raspunderii pe care o poarta pentru
personalul din subordine
Prinderea degetelor/membrelor la organele de masini in
miscare
Fisuri sau scapari de abur si apa la suprapresiune, datorita
neetanseitatilor
Alunecarea pe pete de gresanti, provenite din scurgeri de la
circuite de ungere
Caderea sau rostogolirea obiectelor (pieselor) metalice grele,
pozitionate instabil, atunci cand se executa activitati avand
corpul situat sub aceste piese
Leziuni provocate de taierea/inteparea cu suprafete sau
obiecte contondente
Explozia recipientelor sau conductelor sub presiune datorita
acumularilor si depasirii nivelului maxim admis

F16 - 2.1.Temperatura
ridicata a obiectelor sau
suprafetelor
F17 - 2.1.Temperatura
ridicata a obiectelor sau
suprafetelor
F18 - 3.1.Curentul electric:
F19 - 3.1.Curentul electric:
F20 - 4.1.Substante toxice
D MEDIU DE
MUNCA

F21 - 1.1.Temperatura
aerului:
F22 - 1.2.Umiditatea
aerului:
F23 - 1.3.Curenti de aer

Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase


la temperaturi ridicate

Invaliditate de 5
gradul II

Contact al pielii cu suprafete metalice incinse

ITM de la 3 la
45 zile

Electrocutare prin atingere directa la retelele si panourile


electrice
Electrocutare prin atingere indirecta datorita umiditatii ridicate
in zone cu izolare deteriorata a conductorilor
Iritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu uleiuri sau
degresanti
Temperaturi ridicate sau scazute ale aerului functie de
anotimp
Umiditate ridicata sau scazuta a aerului

Deces

Deces

ITM de la 3 la
45 zile
ITM de la 3 la
45 zile
ITM de la 3 la
45 zile
ITM de la 3 la
45 zile
Invaliditate de
gradul II
Invaliditate de
gradul III
ITM de la 3 la
45 zile
Deces

Curenti de aer la operatiuni executate in exterior

F24 - 1.4.Presiunea
aerului:
F25 - 1.7.Zgomot

Substante vehiculate la presiuni ridicate

F26 - 1.10.Iluminat:

Intensitate variabila a luminii: stralucire, aplpaire si iluminare


scazuta
Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni

F27 - 1.13.Calamitati
naturale (trasnet,
inundatie, vnt, grindina,
viscol, alunecari,surpari,
prabusiri de teren sau
copaci, avalanse, seisme
etc.)

Zgomot la locul de munca

Riscuri cu nivel partial > 4


Risc

Niv
.

MODUL DE MANIFESTARE AL STARII PERICULOASE

F4
F16
F25

4
4
4

Omiterea unei etape din procedura de pornire-oprire a echipamentelor deservite de personalul din subordine
Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate
Zgomot la locul de munca

Riscurile evidentiate anterior vor fi incluse obligatoriu in PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE .


Se impune aplicarea cel putin a masurilor prevazute in Planul de prevenire si protectie urmand ca acestea sa fie reevaluate periodic prin masurile
luate urmarindu-se micsorarea nivelului de risc partial sub 4.
S.C. TRANSERVCONS
EVALUATOR: Burlacu
Calculul si reprezentarea nivelului global de risc
ANDI S.R.L.
Iulica, Burlacu Daniel
LOC DE MUNCA/POST:Inginer silvic

NR.PERS. EXPUSE:2

NR. ORE:8

MODUL DE CALCUL

NIVELUL GLOBAL DE RISC=

0( 77 ) +0( 66 ) +0( 55 )+ 3( 44 ) +12( 33 ) +11( 22 ) +1( 11 )


=2,83
07+ 06+05+34+ 123+112+11

RISCURI IDENTIFICATE
7
6
5

4
NIVEL

3
2
1

3
2

4
3

3
2

3
2

3
2

NIVEL PARTIAL DE RISC

3
2

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27

REPREZENTAREA GRAFICA A NIVELURILOR PARTIALE SI A PONDERII RISCURILOR PE ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA

DISTRIBUTIE PE ELEMENTELE SISTEMULUI

DE MUNCA

INTERPRETAREA REZULTATELOR
Initial s-a stabilit valoarea nivelului de risc global acceptat ca fiind 3,5.
Nivelul de risc global rezultat pentru locul de munca Inginer silvic este de 2,83 care il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel mic de risc
fiind inclus intre 2 si 3.5 sub limita riscului acceptabil de 3.5 .
In procesul de evaluare s-au identificat un numar de 27 factori de risc dintre care 24 se situeaza in categoria riscurilor acceptabile valoarea
maxima pentru nivelurile partiale calculate fiind <=4.
In urma analizei s-a constatat insa ca la un numar de 3 factori de risc este depasita limita de acceptabilitate respectiv nivel de risc 4 astfel riscurile
evidentiate se incadreaza astfel:
1.) 3 in categoria nivel mediu de risc respectiv 4.
Acesti factori de risc sunt enumerati in continuare ei facind obiectul planului de prevenire si protectie. Factorii de risc specificati sunt:
-Nivel partial de risc 4:
- F1 Omiterea unei etape din procedura de pornire-oprire a echipamentelor deservite de personalul din subordine
- F2 Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate
- F3 Zgomot la locul de munca
In cazul celor 24 factori care se incadreaza in categoria factorilor de risc acceptabil este suficient sa se execute masurile prevazute in planul de
masuri propuse din anexa a acestei evaluari.
Pentru factorii al caror nivel de risc se situeaza peste cel acceptabil si anume in cazul celor 3 factori se vor prevedea masuri speciale cu termene de
realizare si responsabili cu indeplinirea acestora urmind ca riscurile sa fie reevaluate periodic cu scopul analizei eficientei masurilor propuse,

urmarindu-se ca acestea sa conduca la scaderea nivelului de risc partial ale acestora si implicit la scaderea nivelului de risc global al locului de
munca Inginer silvic .

PLAN DE MASURI PROPUSE


Nr

Post evaluat

Inginer silvic

Riscuri evaluate

Masuri
tehnice

Omiterea unei etape din


procedura de pornire-oprire a
echipamentelor deservite de
personalul din subordine

16

Improscarea executantului cu
substante lichide sau gazoase
la temperaturi ridicate

25

Zgomot la locul de munca

Masuri organizatorice

Masuri
igienico
sanitare

Cunoasterea in detaliu a echipamentului tehnic si a


instalatiei; Controale inopinante ale personalului din
subordine si supravegherea operatiunilor de pornireoprire a echipamentelor

Controale
periodice ale
utilajelor

Control periodic
al
echipamentelor

Efectuarea instruirii inaintea inceperii activitatilor de


interventii pentru verificari sau reparatii; Eliminarea
presiunii din segmentul retelei pe care se executa
interventia; Pozitionarea in siguranta a propriei persoane
si a celorlalte persoane, fata de posibila sursa de risc;
Purtarea completa a echipamentului individual de
protectie
Dotarea si purtarea echipamentului individual de
protectie, a auzului (antifoane) de catre executanti si
neadmiterea la lucru fara acest echipament; Conducerea
sicietatii va aloca fondurile necesare monitirizarii
nivelului noxei zgomot si a starii de sanatate; Efectuarea
periodica a determinarilor nivelelor de risc din mediu de
munca, conform legislatiei in vigoare; Respectarea
cerintelor privind controlul medical la angajare, de
adaptare si ritmicitatea controlului medical periodic;
Educatia sanitara axata pe prezentarea efectelor
zgomotului asupra organismului si pe obligativitatea
purtarii antifoanelor; Controlul modului in care este
utilizat echipamentul de protectie contra zgomotului.

Alte masuri

Termen
de
realizare

Actiuni in
scopul
realizarii
masurii

Permanent

Permanent

Control
medical
periodic

Permanent

Alocare
fonduri
pentru
achizitionare
a de
echipament

Pers.
care
raspunde
Lucratorul
de pe postul
de munca;
Lucrator
desemnat
SSM
Lucrator
desemnat
SSM;
Lucratorul
de pe postul
de munca
Sef de
echipa
Lucrator
desemnat
SSM
Medicul de
medicina a
muncii
Lucratorul
de pe postul
de munca

Tabel nominal cu persoanele instruite


Nr

Numele si prenumele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Data instruirii

Semnatura

Observatii propuneri