Sunteți pe pagina 1din 521

Drept comercial

Copyright 2012
Editura Hamangiu SRL
Editur acreditat CNCS - Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice
Toate drepturile rezervate Editurii Hamangiu.
Nicio parte din aceast lucrare nu poate fi copiat
fr acordul scris al Editurii Hamangiu.

Editura Hamangiu:
Bucureti, Str. Col. Corneliu Popeia,
nr. 36, sector 5, O.P. 5, C.P. 91
Tel./Fax:
021.336.04.43
031.805.80.20
031.805.80.21

Vnzri:
021.336.01.25
031.425.42.24
0788.673.209
E-mail:
redactie@hamangiu.ro
distributie@hamangiu.ro

ISBN: 978-606-522-772-9

Conf. univ. dr. Vasile Neme


Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureti

Drept comercial

List de abrevieri
alin.

alineatul

art.

articol

Ed.

editura

ed.

ediia

G.E.I.E.

grup european de interes economic

G.I.E.

grup de interes economic

lit.

litera

nr.

numrul

p.

pagina

pct.

punctul

S.A.

societate pe aciuni

S.R.L.

societate cu rspundere limitat

Trib.

Tribunal

vol.

volumul

CE

Comunitatea european

J.O.

Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene/Uniunii Europene

C. civ.

Codul civil (Legea nr. 287/2009)

C. com

Codul comercial

M. Of.

Monitorul Oficial

O.G.

Ordonana Guvernului

O.U.G.

Ordonana de urgen Guvernului

infra

mai jos, mai departe

supra

deasupra, mai sus

urm.

urmtoarele

vol.

volumul

Cuprins
CAPITOLUL I. NOIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL __ 1
Seciunea 1. Noiunea i obiectul dreptului comercial ___________________ 1
1. Noiunea dreptului comercial ________________________________ 1
2. Obiectul dreptului comercial_________________________________ 2
Seciunea a 2-a. Autonomia dreptului comercial _______________________ 4
1. Noiuni introductive________________________________________ 4
2. Argumentele n favoarea unitii dreptului privat _________________ 5
3. Argumentele n favoarea autonomiei dreptului comercial __________ 5
Seciunea a 3-a. Corelaia dreptului comercial cu alte ramuri de drept _____ 10
1. Precizri prealabile_______________________________________ 10
2. Corelaia dreptului comercial cu dreptul civil ___________________ 10
3. Corelaia dreptului comercial cu dreptul procesual civil ___________ 11
4. Corelaia dreptului comercial cu dreptul comerului internaional ___ 11
5. Corelaia dreptului comercial cu dreptul administrativ ____________ 11
6. Corelaia dreptului comercial cu dreptul fiscal __________________ 11
7. Corelaia dreptului comercial cu dreptul penal __________________ 12
Seciunea a 4-a. Izvoarele dreptului comercial _______________________ 12
CAPITOLUL II. NTREPRINDEREA COMERCIAL FORM JURIDIC
A DESFURRII ACTIVITII COMERCIALE____________________ 15
Seciunea 1. Cteva aspecte privind actele i faptele comerciale
n reglementarea Codului comercial________________________________ 15
Seciunea a 2-a. ntreprinderea principala form a desfurrii
activitii comerciale ____________________________________________ 17
1. ntreprinderea comercial__________________________________ 19
2. ntreprinderea civil (necomercial) __________________________ 21
CAPITOLUL III. COMERCIANII PROFESIONITI, TITULARI AI
NTREPRINDERILOR COMERCIALE ____________________________ 23
Seciunea 1. Noiunea de comerciant ______________________________ 23
1. Delimitarea noiunii de comerciant ___________________________ 23
2. Interesul practic al noiunii de comerciant _____________________ 25
Seciunea a 2-a. Categorii de comerciani ___________________________ 25
1. Comercianii persoane fizice profesioniti, titulari ai unor
ntreprinderi comerciale ___________________________________ 26
2. Comercianii persoane juridice profesioniti, titulari ai unor
ntreprinderi comerciale ___________________________________ 32
Seciunea a 3-a. Restriciile privind desfurarea activitii comerciale_____ 34
1. Incompatibilitile ________________________________________ 35
2. Decderile _____________________________________________ 36
3. Interdiciile _____________________________________________ 36

VIII

Drept comercial

4. Licenele _______________________________________________36
5. Avizele i acordurile_______________________________________37
Seciunea a 4-a. Obligaiile comercianilor ___________________________37
1. Publicitatea prin registrul comerului __________________________37
2. Obligaia organizrii i inerii contabilitii ______________________41
3. Exercitarea comerului n limitele concurenei licite i cu
respectarea regulilor privind protecia consumatorului ____________43
CAPITOLUL IV. FONDUL DE COMER _______________________________49
Seciunea 1. Noiune i delimitare __________________________________49
1. Noiune ________________________________________________49
2. Delimitarea fondului de comer ______________________________50
3. Natura juridic a fondului de comer __________________________51
Seciunea a 2-a. Elementele fondului de comer_______________________53
Subseciunea 1. Elementele incorporale ale fondului de comer __________53
1. Firma __________________________________________________53
2. Emblema _______________________________________________56
3. Clientela i vadul comercial_________________________________57
4. Drepturile de proprietate industrial __________________________58
5. Drepturile de autor________________________________________59
Subseciunea a 2-a. Elementele corporale ale fondului de comer ________59
1. Bunurile imobile __________________________________________59
2. Bunurile mobile corporale __________________________________60
Seciunea a 3-a. Protecia fondului de comer ________________________60
Seciunea a 4-a. Actele juridice privind fondul de comer ________________60
1. Vnzarea-cumprarea fondului de comer _____________________61
2. Transmiterea fondului de comer ca aport n societatea
comercial ______________________________________________61
3. Locaiunea fondului de comer ______________________________62
4. Garania real mobiliar asupra fondului de comer ______________62
CAPITOLUL V. AUXILIARII COMERCIANILOR ________________________64
Seciunea 1. Noiune i categorii ___________________________________64
Seciunea a 2-a. Reprezentanii comercianilor________________________65
1. Noiune i reglementare ___________________________________65
2. Categoriile reprezentrii ___________________________________65
3. Prile contractului de reprezentare/reprezentrii ________________66
4. Condiiile reprezentrii_____________________________________67
5. Efectele reprezentrii______________________________________68
6. Anularea actelor juridice ncheiate de ctre reprezentant cu terul___71
7. ncetarea reprezentrii_____________________________________71
Seciunea a 3-a. Mandatarii comercianilor ___________________________72
1. Definiie i reglementare ___________________________________72
2. Forma mandatului ________________________________________72
3. Puterile mandatarului______________________________________73
4. Obligaiile prilor_________________________________________73
5. ncetarea calitii de mandatar ______________________________76

Cuprins

IX

Seciunea a 4-a. Comisionarii_____________________________________ 76


1. Definiie i reglementare___________________________________ 76
2. Puterile comisionarilor ____________________________________ 77
3. Remunerarea comisionarului _______________________________ 78
4. Rspunderea comisionarului _______________________________ 78
5. ncetarea calitii de comisionar_____________________________ 79
Seciunea a 5-a. Intermediarii_____________________________________ 79
1. Noiune i caracteristici ___________________________________ 79
2. Puterile intermediarului____________________________________ 79
3. Obligaiile intermediarului __________________________________ 80
4. Drepturile intermediarului __________________________________ 80
5. Aplicaii practice ale intermedierii____________________________ 81
Seciunea a 6-a. Agenii comerciali ________________________________ 81
CAPITOLUL VI. SOCIETILE COMERCIALE _________________________ 83
Subcapitolul I. Regulile comune aplicabile societilor comerciale _____ 83
Seciunea 1. Noiunea societilor comerciale ________________________ 83
1. Definiia societii comerciale_______________________________ 83
2. Delimitarea societii comerciale de societatea civil ____________ 83
3. Reglementarea juridic a societilor comerciale________________ 85
Seciunea a 2-a. Elementele specifice ale contractului de societate,
care stau la baza societii comerciale______________________________ 87
1. Aporturile asociailor______________________________________ 87
2. Intenia asociailor de a colabora la desfurarea activitii
societii (affectio societatis) _______________________________ 94
3. mprirea profitului_______________________________________ 94
Seciunea a 3-a. Formele societilor comerciale i clasificarea lor________ 97
1. Formele societii comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 __ 97
2. Clasificarea societilor comerciale __________________________ 98
Seciunea a 4-a. Constituirea societilor comerciale _________________ 100
Subseciunea 1. Actele constitutive ale societii comerciale ___________ 100
1. Noiuni generale ________________________________________ 100
2. Contractul de societate___________________________________ 101
3. Statutul societii _______________________________________ 109
Subseciunea a 2-a. Formalitile necesare constituirii societilor
comerciale _________________________________________________ 110
1. ntocmirea actelor constitutive _____________________________ 110
2. nmatricularea i autorizarea funcionrii societii _____________ 111
3. Publicitatea privind constituirea societii i nscrierea
fiscal a societii comerciale______________________________ 114
Subseciunea a 3-a. Regimul actelor juridice ncheiate n cursul
constituirii societii comerciale _________________________________ 114
Subseciunea a 4-a. Consecinele nclcrii cerinelor legale de
constituire a societii comerciale________________________________ 115
1. Nenregistrarea societii _________________________________ 115

Drept comercial

2. Neregularitile constatate de ctre directorul oficiului registrului


comerului sau de persoana desemnat cu ocazia verificrii
legalitii nregistrrii _____________________________________116
3. Consecinele neregularitilor constatate dup nregistrarea
societii_______________________________________________117
4. Efectele nerespectrii cerinelor legale privind publicitatea
constituirii societii ______________________________________119
Subseciunea a 5-a. nfiinarea sucursalelor i filialelor societilor
comerciale__________________________________________________120
1. Regimul juridic al sucursalelor i filialelor _____________________120
2. Condiiile necesare nfiinrii sucursalelor _____________________121
Subseciunea a 6-a. Personalitatea juridic a societii comerciale_______122
1. Atributele de identificare ale societii________________________122
2. Voina societii comerciale________________________________123
3. Capacitatea juridic a societii_____________________________124
4. Patrimoniul societii _____________________________________125
5. Consecinele juridice ale calitii de persoan juridic a
societii comerciale _____________________________________126
Seciunea a 5-a. Funcionarea societilor comerciale _________________127
Subseciunea 1. Adunarea general ______________________________128
1. Categoriile de adunri generale ____________________________128
2. Convocarea adunrii generale _____________________________131
3. edina adunrii generale _________________________________132
4. Hotrrile adunrilor generale______________________________135
Subseciunea a 2-a. Administrarea i conducerea societii
comerciale__________________________________________________136
1. Precizri prealabile ______________________________________136
2. Statutul juridic al administratorilor ___________________________137
3. Unele reguli speciale privind pluralitatea administratorilor ________144
4. Rspunderea administratorilor _____________________________145
Subseciunea a 3-a. Controlul gestiunilor societilor comerciale ________147
1. Cenzorii societii _______________________________________147
2. Auditorii financiari _______________________________________150
Seciunea a 6-a. Modificarea societilor comerciale __________________151
Subseciunea 1. Condiiile generale ale modificrii actului
constitutiv al societii comerciale ________________________________151
1. Cile (modalitile) de modificare a actului constitutiv ___________152
2. Forma actului de modificare a actului constitutiv _______________153
3. nregistrarea i publicarea actului modificator__________________153
4. Dreptul de opoziie_______________________________________153
5. Dreptul asociailor de a se retrage din societate ________________154
Subseciunea a 2-a. Principalele cazuri de modificare a societii
comerciale__________________________________________________155
1. Majorarea capitalului social ________________________________155
2. Reducerea capitalului social _______________________________160
3. Prelungirea duratei societii _______________________________162
4. Fuziunea i divizarea societilor comerciale __________________163

Cuprins

XI

5. Schimbarea formei juridice a societii comerciale _____________ 175


Seciunea a 7-a. Dizolvarea i lichidarea societilor comerciale ________ 175
Subseciunea 1. Noiuni introductive _____________________________ 175
Subseciunea a 2-a. Dizolvarea societilor comerciale _______________ 176
1. Cauzele generale de dizolvare a societii comerciale __________ 176
2. Cile dizolvrii societii comerciale_________________________ 179
3. Efectele dizolvrii societii comerciale ______________________ 180
Subseciunea a 3-a. Lichidarea societilor comerciale _______________ 181
1. Principiile generale ale lichidrii societilor comerciale _________ 181
2. Modificrile produse de trecerea la faza de lichidare a societii
comerciale ____________________________________________ 182
3. Statutul lichidatorilor _____________________________________ 184
4. Lichidarea activului i pasivului societii comerciale ___________ 185
5. Drepturile asociailor cuvenite din lichidarea societii
comerciale ____________________________________________ 187
6. nchiderea lichidrii societii comerciale _____________________ 189
Subcapitolul II. Regulile speciale aplicabile fiecrei forme de
societate comercial ______________________________________ 190
Seciunea 1. Societatea n nume colectiv __________________________ 191
Subseciunea 1. Noiunea i caracterele societii n nume colectiv______ 191
Subseciunea a 2-a. Constituirea societii n nume colectiv ___________ 191
Subseciunea a 3-a. Funcionarea societii n nume colectiv __________ 192
1. Deliberrile i deciziile asociailor __________________________ 192
2. Administrarea societii n nume colectiv_____________________ 192
3. Controlul gestiunii societii _______________________________ 193
Subseciunea a 4-a. Dizolvarea i lichidarea societii n nume colectiv___ 193
Seciunea a 2-a. Societatea n comandit simpl ____________________ 193
Subseciunea 1. Noiunea i caracterele societii n comandit simpl___ 193
Subseciunea a 2-a. Constituirea societii n comandit simpl ________ 194
Subseciunea a 3-a. Funcionarea societii n comandit simpl _______ 194
Subseciunea a 4-a. Dizolvarea i lichidarea societii n
comandit simpl ____________________________________________ 195
Seciunea a 3-a. Societatea pe aciuni_____________________________ 195
Subseciunea 1. Noiunea i caracteristicile societii pe aciuni ________ 195
Subseciunea a 2-a. Constituirea societii pe aciuni_________________ 196
1. Actele constitutive ale societii pe aciuni ____________________ 196
2. Modalitile de constituire a societii pe aciuni _______________ 197
3. Formalitile necesare constituirii societii pe aciuni ___________ 201
Subseciunea a 3-a. Funcionarea societii pe aciuni________________ 201
1. Aciunile emise de societate_______________________________ 201
2. Adunarea general a acionarilor ___________________________ 206
3. Administrarea i conducerea societii pe aciuni ______________ 213
4. Controlul gestiunii societii _______________________________ 221
5. Obligaiunile emise de societatea pe aciuni __________________ 223
6. Registrele societii pe aciuni _____________________________ 225
7. Fondurile de rezerv ale societii pe aciuni __________________ 225
Subseciunea a 4-a. Dizolvarea i lichidarea societii pe aciuni ________ 225

XII

Drept comercial

Seciunea a 4-a. Societatea n comandit pe aciuni __________________226


Seciunea a 5-a. Societatea cu rspundere limitat ___________________226
Subseciunea 1. Noiunea i caracterele societii cu rspundere
limitat_____________________________________________________226
Subseciunea a 2-a. Societatea cu rspundere limitat cu asociat unic ___227
Subseciunea a 3-a. Constituirea societii cu rspundere limitat _______227
1. Contractul de societate ___________________________________228
2. Statutul societii ________________________________________228
3. Formalitile necesare constituirii societii____________________229
Subseciunea a 4-a. Funcionarea societii cu rspundere limitat ______229
1. Adunarea general a asociailor ____________________________229
2. Administrarea societii cu rspundere limitat_________________231
3. Controlul gestiunii societii cu rspundere limitat _____________232
4. Transmiterea prilor sociale _______________________________234
5. Retragerea asociatului din societate _________________________235
6. Excluderea asociatului din societatea cu rspundere limitat _____238
Subseciunea a 5-a. Modificarea societii cu rspundere limitat________239
Subseciunea a 6-a. Dizolvarea i lichidarea societii cu
rspundere limitat ___________________________________________240
Subcapitolul III. Societatea european i grupurile de interes
economic ________________________________________________241
Seciunea 1. Societatea european _______________________________241
1. Consideraii generale_____________________________________241
2. Constituirea societii europene ____________________________241
3. Funcionarea societii europene ___________________________242
4. Dizolvarea i lichidarea societii europene ___________________242
Seciunea a 2-a. Grupurile de interes economic ______________________242
1. Noiune i reglementare __________________________________242
2. Constituirea grupului de interes economic ____________________243
3. Funcionarea grupului de interes economic ___________________244
4. Modificarea grupului de interes economic_____________________244
5. Dizolvarea i lichidarea grupului de interes economic ___________245
Seciunea a 3-a. Grupurile europene de interes economic______________245
1. Noiune i reglementare __________________________________245
2. Constituirea grupului european de interes economic ____________246
3. Modificarea grupului european de interes economic ____________246
4. Organizarea i funcionarea grupului european de interes
economic ______________________________________________247
5. Sucursalele i filialele grupului european de interes economic_____247
6. Dizolvarea i lichidarea grupului european de interes economic ___248
CAPITOLUL VII. OBLIGAIILE COMERCIALE_________________________249
Subcapitolul I. Regulile speciale privind formarea i executarea
obligaiilor n activitatea comercial __________________________249
Seciunea 1. Regulile privind formarea obligaiilor comerciale ___________249
1. Principiul libertii contractuale _____________________________249
2. Regulile generale privind ncheierea contractelor n activitatea
comercial _____________________________________________252

Cuprins

XIII

3. ncheierea contractelor comerciale prin mijloace electronice _____ 254


Seciunea a 2-a. Regulile speciale privind executarea obligaiilor
comerciale __________________________________________________ 255
1. Preul n obligaiile specifice activitii comerciale ______________ 255
2. Regimul juridic al dobnzilor ______________________________ 256
3. Caracterul oneros al mandatului n materie comercial__________ 262
4. Solidaritatea codebitorilor_________________________________ 263
Seciunea a 3-a. Probele n materie comercial _____________________ 266
Subseciunea 1. Consideraii introductive__________________________ 266
Subseciunea a 2-a. Principalele mijloace de prob folosite n
raporturile comerciale_________________________________________ 266
1. Proba prin nscrisuri _____________________________________ 266
2. Proba cu martori________________________________________ 267
3. Raportul de expertiz ____________________________________ 267
4. Facturile acceptate ______________________________________ 267
5. Corespondena comercial _______________________________ 268
6. Telegramele ___________________________________________ 268
7. Mijloacele moderne de comunicare i valoarea lor probatorie
n raporturile comerciale__________________________________ 269
8. Registrele comerciale____________________________________ 269
Subcapitolul II. Principalele contracte folosite n activitatea
comercial_______________________________________________ 271
Seciunea 1. Unele particulariti ale contractului de vnzare-cumprare
n activitatea comercial ________________________________________ 271
1. Scopul vnzrii-cumprrii comerciale ______________________ 272
2. Obiectul vnzrii-cumprrii n activitatea comercial___________ 272
3. Rspunderea pentru vicii _________________________________ 280
4. Obligaia de garanie pentru buna funcionare_________________ 283
5. Vnzarea n afara spaiilor comerciale_______________________ 286
Seciunea a 2-a. Contractul de furnizare ___________________________ 286
1. Precizri prealabile______________________________________ 286
2. Noiune i reglementare __________________________________ 287
3. Natura juridic a contractului de furnizare ____________________ 287
4. Caracterele juridice ale contractului de furnizare_______________ 288
5. Asemnri i deosebiri ntre contractul de furnizare i
contractul de vnzare-cumprare __________________________ 288
6. Efectele contractului de furnizare___________________________ 289
7. ncetarea contractului de furnizare__________________________ 294
Seciunea a 3-a. Contractul de agenie ____________________________ 294
1. Noiune i reglementare __________________________________ 294
2. Caracterele juridice i particularitile contractului de agenie _____ 295
3. Forma i proba contractului de agenie ______________________ 296
4. Deosebirile dintre contractul de agenie i contractul
de mandat i comision ___________________________________ 296
5. Prile contractului ______________________________________ 297
6. Efectele contractului de agenie ____________________________ 298
7. ncetarea contractului de agenie ___________________________ 302

XIV

Drept comercial

Seciunea a 4-a. Contractul de fiducie______________________________304


1. Noiune _______________________________________________304
2. Operaiunea de fiducie i contractul de fiducie _________________305
3. Categoriile fiduciei _______________________________________305
4. Prile contractului de fiducie ______________________________306
5. Condiiile de validitate ale fiduciei ___________________________306
6. Opozabilitatea fiduciei ____________________________________309
7. Efectele juridice ale contractului de fiducie ____________________310
8. Modificarea contractului de fiducie __________________________317
9. ncetarea contractului de fiducie ____________________________317
Seciunea a 5-a. Contractul de comision____________________________320
1. Noiunea i reglementarea contractului de comision ____________320
2. Asemnri i deosebiri ntre contractul de comision i
contractul de mandat_____________________________________321
3. Forma i proba contractului de comision______________________322
4. Prile contractului de comision_____________________________322
5. Efectele contractului de comision ___________________________323
6. ncetarea contractului de comision __________________________327
Seciunea a 6-a. Contractul de consignaie__________________________327
1. Reglementarea, noiunea, forma i proba contractului de
consignaie ____________________________________________327
2. Prile contractului de consignaie___________________________328
3. Efectele contractului de consignaie _________________________329
4. ncetarea contractului de consignaie ________________________333
Seciunea a 7-a. Contractul de report ______________________________333
1. Noiune i reglementare __________________________________333
2. Forma contractului de report _______________________________334
3. Reportul i vnzarea cu pact de rscumprare ________________334
4. Efectele juridice ale contractului de report ____________________335
5. Lichidarea reportului _____________________________________337
Seciunea a 8-a. Contractul de factoring ____________________________337
1. Noiune i reglementare __________________________________337
2. Caractere juridice _______________________________________338
3. Formele factoringului _____________________________________339
4. Forma contractului de factoring_____________________________339
5. Prile contractului _______________________________________339
6. Obiectul contractului _____________________________________341
7. Efectele contractului de factoring ___________________________341
8. Raporturile dintre debitorul cedat i prile contractului
de factoring ____________________________________________345
9. Delimitarea contractului de factoring de alte instituii juridice ______346
10. ncetarea contractului ___________________________________348
Seciunea a 9-a. Contractul de asociere n participaie_________________348
1. Noiune i reglementare __________________________________348
2. Particularitile contractului de asociere n participaie ___________349
3. Caracterele juridice ______________________________________350
4. Delimitarea asocierii n participaie de alte instituii juridice _______351

Cuprins

XV

5. Principiile asocierii n participaie ___________________________ 351


6. Prile contractului de asociere n participaie _________________ 352
7. Efectele contractului de asociere n participaie n raporturile
dintre asociai __________________________________________ 353
8. ncetarea contractului ____________________________________ 355
Seciunea a 10-a. Contractul de franciz ___________________________ 355
1. Reglementare, noiune i caractere juridice___________________ 355
2. Prile i obiectul francizei ________________________________ 356
3. Obiectul francizei _______________________________________ 357
4. Independena prilor ____________________________________ 357
5. Diferite tipuri de franciz__________________________________ 357
6. ncheierea contractului ___________________________________ 359
7. Efectele contractului de franciz ___________________________ 362
8. ncetarea contractului de franciz __________________________ 365
Seciunea a 11-a. Contractul de leasing ___________________________ 365
1. Noiune i reglementare __________________________________ 365
2. Caracterele juridice ale contractului de leasing ________________ 366
3. Prile contractului de leasing _____________________________ 368
4. Delimitarea contractului de leasing _________________________ 369
5. Categoriile de leasing____________________________________ 370
6. Obiectul contractului de leasing ____________________________ 371
7. Coninutul contractului ___________________________________ 372
8. Efectele contractului de leasing ____________________________ 375
9. ncetarea contractului de leasing ___________________________ 380
Seciunea a 12-a. Contractul de transport __________________________ 382
Subseciunea 1. Noiuni generale________________________________ 382
1. Noiune i reglementare __________________________________ 382
2. Prile contractului ______________________________________ 382
3. Forma i proba contractului de transport _____________________ 383
4. Modaliti de transport ___________________________________ 383
5. ncetarea contractului de transport__________________________ 383
Subseciunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri________________ 383
1. Documentele de transport ________________________________ 384
2. Efectele contractului de transport de bunuri___________________ 385
Subseciunea a 3-a. Contractul de transport de persoane i bagaje _____ 394
1. Coninutul obligaiei de a transporta_________________________ 394
2. Obligaii ale prilor______________________________________ 395
3. Rspunderea pentru persoana cltorului ____________________ 395
4. Rspunderea pentru bagaje i alte bunuri ____________________ 395
5. Transportul succesiv sau combinat _________________________ 396
6. Cedarea drepturilor cltorului _____________________________ 396
Seciunea a 13-a. Contractul de expediie __________________________ 396
1. Noiune i reglementare __________________________________ 396
2. Efectele contractului de expediie __________________________ 397
Seciunea a 14-a. Contractul de cont curent ________________________ 400
1. Noiune i reglementare __________________________________ 400
2. Efectele contractului de cont curent _________________________ 400

XVI

Drept comercial

Seciunea a 15-a. Contractul de cont bancar curent ___________________404


1. Prezentare general _____________________________________404
2. Aspecte specifice________________________________________405
CAPITOLUL VIII. TITLURILE COMERCIALE __________________________407
Subcapitolul I. Cambia __________________________________________407
Seciunea 1. Noiunea i caracterele cambiei ________________________407
Seciunea a 2-a. Cuprinsul cambiei________________________________408
1. Meniunile obligatorii ale cambiei ___________________________408
2. Meniunile facultative ale cambiei ___________________________410
3. Consecinele lipsei meniunilor obligatorii ale cambiei ___________412
4. Cambia n alb __________________________________________412
Seciunea a 3-a. Girul cambiei ___________________________________412
1. Noiune _______________________________________________412
2. Condiiile de validitate a girului _____________________________413
3. Efectele transmiterii cambiei prin gir _________________________414
Seciunea a 4-a. Avalul cambiei __________________________________415
1. Noiune _______________________________________________415
2. Condiiile de valabilitate ale avalului _________________________415
3. Efectele avalului ________________________________________416
Seciunea a 5-a. Acceptarea cambiei de ctre tras____________________417
1. Noiune _______________________________________________417
2. Prezentarea cambiei pentru acceptare _______________________417
3. Condiiile acceptrii cambiei _______________________________417
4. Efectele acceptrii cambiei de ctre tras______________________418
5. Acceptarea cambiei de ctre alte persoane ___________________418
Seciunea a 6-a. Plata cambiei ___________________________________419
Subseciunea 1. Noiuni generale ________________________________419
Subseciunea a 2-a. Consecinele neplii cambiei ___________________421
1. Aciunile cambiale _______________________________________422
2. Aciunile extracambiale ___________________________________425
Subcapitolul II. Biletul la ordin ___________________________________426
Seciunea 1. Noiunea i caracterele biletului la ordin__________________426
Seciunea a 2-a. Cuprinsul biletului la ordin _________________________427
1. Meniunile obligatorii ale biletului la ordin _____________________427
2. Consecinele nerespectrii meniunilor obligatorii ale biletului
la ordin________________________________________________428
Seciunea a 3-a. Girul biletului la ordin _____________________________428
Seciunea a 4-a. Avalul biletului la ordin ____________________________428
Seciunea a 5-a. Plata biletului la ordin _____________________________429
Subcapitolul III. Cecul __________________________________________429
Seciunea 1. Noiunea, reglementarea i particularitile cecului _________429
Seciunea a 2-a. Condiii speciale privind emiterea cecului _____________429
Seciunea a 3-a. Cuprinsul cecului ________________________________430
1. Meniunile obligatorii ale cecului ____________________________430
2. Consecinele nerespectrii condiiilor privind meniunile
obligatorii ale cecului _____________________________________431

Cuprins

XVII

Seciunea a 4-a. Transmiterea cecului_____________________________ 431


1. Transmiterea cecului la ordin ______________________________ 431
2. Transmiterea cecului la purttor____________________________ 432
3. Transmiterea cecului nominativ ____________________________ 432
Seciunea a 5-a. Avalul cecului __________________________________ 432
Seciunea a 6-a. Plata cecului ___________________________________ 432
1. Noiuni generale ________________________________________ 432
2. Consecinele neplii cecului ______________________________ 433
CAPITOLUL IX. PROCEDURA INSOLVENEI ________________________ 434
Seciunea 1. Noiunea i caracterele procedurii insolvenei_____________ 434
1. Noiunea i reglementarea procedurii insolvenei ______________ 434
2. Scopul, cile i modalitile de realizare _____________________ 434
3. Caracterele procedurii insolvenei __________________________ 435
Seciunea a 2-a. Condiiile aplicrii procedurii insolvenei ______________ 436
Subseciunea 1. Debitorul s fac parte din categoriile de entiti
crora li se aplic procedura insolvenei___________________________ 436
1. Categoriile de debitori crora li se aplic procedura general_____ 436
2. Categorii de debitori supui procedurii simplificate _____________ 438
Subseciunea a 2-a. Insolvena debitorului_________________________ 441
1. Noiunea de insolven___________________________________ 441
2. Insolvena vdit i insolvena iminent a debitorului ___________ 442
3. Delimitarea insolvenei de insolvabilitatea debitorului ___________ 442
4. Dovada insolvenei debitorului _____________________________ 442
Seciunea a 3-a. Participanii la procedura insolvenei ________________ 443
Subseciunea 1. Organele care aplic procedura insolvenei___________ 444
1. Instanele judectoreti __________________________________ 444
2. Judectorul-sindic ______________________________________ 445
3. Administratorul judiciar ___________________________________ 446
4. Lichidatorul ____________________________________________ 448
Subseciunea a 2-a. Ali participani la procedura insolvenei___________ 450
1. Adunarea creditorilor ____________________________________ 450
2. Comitetul creditorilor ____________________________________ 450
3. Administratorul special ___________________________________ 451
Seciunea a 4-a. Deschiderea procedurii insolvenei __________________ 452
1. Cererea debitorului______________________________________ 453
2. Cererea creditorilor______________________________________ 456
3. Efectele deschiderii procedurii insolvenei ____________________ 458
Seciunea a 5-a. Regimul actelor juridice anterioare deschiderii
procedurii ___________________________________________________ 460
1. Actele juridice frauduloase ________________________________ 460
2. Actele juridice privind constituirea sau transmiterea unor
drepturi patrimoniale ____________________________________ 460
3. Caracteristicile nulitii actelor juridice _______________________ 462
4. Efectele anulrii actelor juridice ____________________________ 463
5. Aciunea n anulare mpotriva terului subdobnditor____________ 463
6. Contractele aflate n curs de executare ______________________ 464

XVIII

Drept comercial

Seciunea a 6-a. Primele msuri __________________________________466


1. Noiuni generale ________________________________________466
2. Notificarea deschiderii procedurii i a primelor msuri ___________466
3. Declararea creanelor creditorilor ___________________________467
4. Rapoartele administratorului judiciar privind situaia debitorului ____468
Seciunea a 7-a. Reorganizarea judiciar ___________________________470
1. Noiuni introductive ______________________________________470
2. Planul de reorganizare ___________________________________470
Seciunea a 8-a. Falimentul______________________________________473
1. Noiune _______________________________________________473
2. Cazurile de aplicare a procedurii falimentului __________________473
3. Msurile dispuse de judectorul-sindic _______________________473
4. Notificarea intrrii debitorului n procedura falimentului __________474
5. Declararea creanelor n procedura falimentului ________________474
6. Lichidarea averii debitorului________________________________475
Seciunea a 9-a. nchiderea procedurii insolvenei ____________________478
1. Cazurile de nchidere a procedurii insolvenei _________________478
2. Efectele nchiderii procedurii insolvenei ______________________479
Seciunea a 10-a. Rspunderea persoanelor care au cauzat starea de
insolven a debitorului _________________________________________480
1. Noiuni introductive ______________________________________480
2. Persoanele obligate s rspund ___________________________480
3. Condiiile rspunderii _____________________________________480
CAPITOLUL X. CONCORDATUL PREVENTIV I MANDATUL AD-HOC ____483
Seciunea 1. Noiunea i domeniul de aplicare _______________________483
Seciunea a 2-a. Scopul concordatului preventiv i al mandatului
ad-hoc ______________________________________________________485
Seciunea a 3-a. Organele care aplic procedurile specifice
mandatului ad-hoc i concordatului preventiv ________________________486
Seciunea a 4-a. Mandatul ad-hoc_________________________________487
1. Precizri prealabile ______________________________________487
2. Desemnarea mandatarului ad-hoc __________________________487
3. Durata mandatului ad-hoc _________________________________487
4. Remunerarea mandatarului ad-hoc__________________________487
5. Obiectul mandatului ad-hoc________________________________488
6. ncetarea mandatului ad-hoc_______________________________488
Seciunea a 5-a. Concordatul preventiv ____________________________489
1. Precizri prealabile ______________________________________489
2. Beneficiarii procedurii ____________________________________489
3. Participanii la procedura concordatului preventiv_______________489
4. Deschiderea procedurii concordatului ________________________491
5. Durata concordatului preventiv _____________________________494
6. ncetarea concordatului preventiv ___________________________495
Index __________________________________________________________496

Capitolul I. Noiuni introductive


privind dreptul comercial
Seciunea 1. Noiunea i obiectul dreptului comercial
1. Noiunea dreptului comercial
Pentru stabilirea noiunii dreptului comercial se impune precizarea noiunii de
comer. Noiunea de comer este folosit n mai multe sensuri: etimologic, economic i juridic[1].
n sens etimologic, expresia de comer provine din cuvntul latinesc commercium, care reprezint o juxtapunere a cuvintelor cum i merx, i nseamn operaiuni cu mrfuri[2].
n sens economic, prin comer se nelege activitatea ce const n schimbul i
circulaia mrfurilor de la productor la consumator. Acesta este nelesul noiunii
de comer i n limbajul obinuit. De aici i sintagmele de genul: comer en gros,
comer en detail sau comer cu amnuntul, comer cu ridicata etc.
n sens juridic, noiunea de comer are un neles mult mai larg i cuprinde totalitatea operaiunilor de producere a mrfurilor, de interpunere n schimb i circulaie
[3]
a bunurilor, executarea de lucrri i prestarea de servicii .
Pn la abrogarea Codului comercial, semnificaia juridic a noiunii de comer
se fundamenta, n principal, pe dispoziiile art. 3 din acest cod, care reglementau
faptele de comer. ntre aceste fapte de comer figurau nu numai operaiunile de
vnzare-cumprare, prin care se realizeaz circulaia mrfurilor, ci i ntreprinderile
de fabrici i manufactur care privesc producerea mrfurilor i, de asemenea, operaiunile de prestare de servicii, precum operaiunile de banc i schimb, operaiunile de asigurare, ntreprinderile de comisioane, agenii i afaceri i operaiunile
de executare de lucrri, cum sunt ntreprinderile de construcii.
n contextul reglementrilor actuale, fundamentul actelor i faptelor specifice
activitii comerciale l constituie prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011
pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Potrivit prevederilor legale mai sus menionate, n toate actele normative n vigoare, expresiile
acte de comer, respectiv fapte de comer se nlocuiesc cu expresia activiti
de producie, comer sau prestri de servicii.
Desigur c norma legal mai sus reprodus nu constituie o simpl tehnic de
nlocuire a expresiilor clasice de acte de comer i fapte de comer, ci are
meritul de a stabili implicit coninutul juridic actual al acestor noiuni. Dac analizm
cu atenie, constatm c mari schimbri nu s-au produs, deoarece, aa cum pre[1]
St.D. Crpenaru, Tratat de drept comercial romn, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2009, p. 9.
[2]
Ibidem; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2008, p. 1.
[3]
Ibidem.

Drept comercial

cizam anterior i n reglementarea Codului comercial, prin fapte de comer se


nelegea tot activiti de producie, de prestri servicii, de executare de lucrri i
de interpunere n schimb i circulaie a bunurilor. Singura modificare care s-a
produs este cea privind sensul economic al noiunii de comer. Aa cum s-a vzut,
textul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 de punere n aplicare a noului Cod civil,
cuprinde n coninutul actelor i faptelor de comer i termenul de comer. Se are
n vedere tocmai sensul economic al noiunii de comer, acela de interpunere n
schimb i circulaie a mrfurilor, adic operaiunile de cumprare n scop de revnzare a bunurilor sau de vnzare dup ce au fost cumprate cu acest scop.
Aadar, n accepiunea noului Cod civil, prin acte i fapte de comer se desemneaz activiti de producie, comer sau prestri de servicii. Trebuie reinut c
legiuitorul a omis operaiunile de executare de lucrri, dar pe baza principiului aplicrii legii prin analogie, executarea de lucrri va fi asimilat operaiunilor comerciale. De altfel, dac profesionistul i organizeaz o ntreprindere care are ca
obiect realizarea unei activiti n scopul executrii de lucrri, fr ndoial c acesta are obligaia de a se nregistra n registrul comerului, dobndind astfel calitatea
de comerciant, iar ntreprinderea organizat de el este de asemenea o ntreprindere economic, deci va avea caracter comercial.
Fa de precizrile de mai sus, putem defini dreptul comercial ca un ansamblu
de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorte
din activiti de producie, comer, prestri de servicii i executare de lucrri, precum i raporturilor juridice la care particip profesionitii care au calitatea de co[1]
merciant .

2. Obiectul dreptului comercial


Determinarea obiectului dreptului comercial este legat de sistemul adoptat de
legiuitor n reglementarea raporturilor juridice. n tehnica reglementrii raporturilor
comerciale exist dou sisteme: sistemul subiectiv i sistemul obiectiv.
n sistemul subiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile
comercianilor. n acest sistem, dreptul comercial este un drept al profesionitilor,
n sensul c se aplic tuturor persoanelor care au calitatea de comerciant[2]. n
acest sistem, dreptul comercial este dreptul comercianilor.
n sistemul obiectiv, dreptul comercial cuprinde normele juridice aplicabile
comerului, adic acelor acte juridice, fapte i operaiuni, calificate de lege ca fapte
de comer, ca operaiuni comerciale, indiferent de persoana care le svrete[3]. n
sistemul obiectiv, dreptul comercial este dreptul comerului.
Diferena esenial ntre cele dou sisteme de reglementare a dreptului comercial este c, n timp ce n sistemul subiectiv normele juridice se refer la persoanele care au calitatea de comerciani, n sistemul obiectiv normele juridice privesc,
n principal, operaiunile comerciale.
[1]

Pentru definirea dreptului comercial sub imperiul Codului comercial, a se vedea


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 11, S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 2; S. Popa,
Drept comercial. Teorie i practic judiciar, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2008, p. 5.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 10; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 4.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 10; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 3;
Gh. Piperea, Drept comercial, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2008, p. 3.

I. Noiuni introductive privind dreptul comercial

Codul comercial romn a adoptat, ca tehnic de baz, sistemul obiectiv, deoarece n art. 3 erau enumerate operaiunile pe care le considera drept fapte de comer. O consecin fundamental a acestui fapt era c regulile Codului comercial
se aplicau operaiunilor comerciale indiferent de persoana care le efectua, n sensul c priveau mai mult activitatea comercial dect comercianii. Odat cu abrogarea parial a Codului comercial se pune problema sistemului de abordare a raporturilor comerciale. n ceea ce ne privete, nu poate fi vorba dect de un sistem
subiectiv, atta vreme ct reglementarea ce enumera faptele de comer a fost
abrogat.
Sistemul subiectiv al dreptului comercial romn i are fundamentul n prevederile art. 3 C. civ. i n cele ale art. 6 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea n
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.
Art. 3 C. civ. dispune dispoziiile prezentului cod se aplic i raporturilor dintre
profesioniti, precum i raporturilor dintre acetia i alte subiecte de drept. Aadar,
n contextul actual al reglementrii Codului civil, norma juridic se aplic cu prioritate subiectului de drept i n subsidiar raportului juridic, adic relaiei juridice. Prin
comparare, dac sub imperiul Codului comercial normele juridice priveau faptele,
actele i operaiunile juridice, potrivit Codul civil, normele juridice se aplic cu precdere subiectelor de drept. Aceasta nseamn c pentru a stabili norma juridic
aplicabil se impune mai nti calificarea subiectelor de drept participante la raportul juridic. Dac subiectele raportului juridic au calitatea de profesioniti n accepiunea Codului civil, atunci i vor gsi inciden normele juridice aplicabile profesionitilor i, n cazul nostru, profesionitilor comerciani, iar dac subiectele raportului
juridic nu pot fi considerate ca fiind profesioniti, atunci se vor aplica regulile dreptului comun. De exemplu, dac subiectele raportului juridic sunt societi comerciale, relaiilor juridice dintre acestea li se vor aplica cu prioritate Legea nr. 31/1990
privind societile comerciale, Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului etc.
Soluia este consacrat de nsui Codul civil, care, n art. 192 dispune persoanele
juridice legal nfiinate se supun dispoziiilor aplicabile categoriei din care face parte, precum i celor cuprinse n prezentul cod, dac prin lege nu se prevede altfel.
n ceea ce privete sistemul de reglementare a relaiilor comerciale trebuie avute
n vedere i prevederile art. 6 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care dispune n cuprinsul actelor normative
aplicabile la data intrrii n vigoare a Codului civil, referirile la comerciani se consider a fi fcute la persoanele fizice, sau dup caz, la persoanele juridice supuse
nregistrrii la registrul comerului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990
privind registrul comerului. Art. 1 din Legea nr. 26/1990 enumer categoriile de entiti obligate s cear nmatricularea sau, dup caz, nregistrarea n registrul comerului. Acestea sunt: persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, societile comerciale, companiile naionale i societile naionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societile cooperative, organizaiile cooperatiste, societile europene, societile cooperative europene i grupurile europene de interes economic cu sediul principal n Romnia, precum i alte
persoane fizice i juridice prevzute de lege.
n completare, Legea nr. 71/2011, n art. 8 alin. (1) dispune c, noiunea de
profesionist prevzut la art. 3 C. civ. include categoriile de comerciant, ntreprinztor, operator economic, precum i orice alte persoane autorizate s desf-

Drept comercial

oare activiti economice sau profesionale, astfel cum aceste noiuni sunt prevzute de lege la data intrrii n vigoare a Codului civil. Aadar, atta vreme ct,
potrivit noului Cod civil, noiunea de profesionist include i calitatea de comerciant,
iar reglementrile se refer la profesionitii comerciani, suntem n prezena unui
sistem subiectiv de reglementare a raporturilor comerciale. Drept dovad st i
legislaia special referitoare la comerciani, precum Legea nr. 31/1990 privind
societile comerciale[1], O.G. nr. 51/1997[2] privind operaiunile de leasing i
societile de leasing, O.G. nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei[3], Legea
nr. 58/1934 asupra cambiei i biletului la ordin[4] etc. Aceast legislaie special are
n vedere, n principal, profesionitii care au calitatea de comerciant persoan fizic
sau persoan juridic.
Fa de considerentele de mai sus, concluzia care se impune este aceea c
dreptul comercial, n actuala configuraie legislativ, are la baz sistemul subiectiv
de reglementare.
n stabilirea sistemului de reglementare al Dreptului comercial merit a fi reinut i prevederea din art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, potrivit creia, n toate
actele normative n vigoare, expresiile acte de comer, respectiv fapte de comer
se nlocuiesc cu expresia activiti de producie, comer sau prestri de servicii.
Aceasta nseamn c, n completarea sistemului subiectiv de reglementare prin
raportarea normelor juridice la calitatea de profesionist comerciant, vor fi avute n
vedere i normele referitoare la activitile de producie, prestri servicii, comer i
executare de lucrri, adic sistemul obiectiv. nseamn c, n completarea sistemului subiectiv, ca tehnic de reglementare se folosete i sistemul obiectiv constnd
din normele referitoare la activitile comerciale n accepiunea noilor reglementri.
n concluzie, principalul sistem de reglementare al dreptului comercial este
sistemul subiectiv, prin normele aplicabile profesionitilor comerciani, i, n
completare, se aplic sistemul obiectiv, alctuit din normele ce privesc operaiunile de producie, comerul, prestarea de servicii i executarea de lucrri.

Seciunea a 2-a. Autonomia dreptului comercial


1. Noiuni introductive
Datorit specificului raporturilor comerciale a aprut nevoia unor reglementri
ale acestora i implicit crearea unei subramuri a dreptului privat denumit Drept
comercial. Apariia dreptului comercial ca subramur a dreptului privat este legat
de codificarea relaiilor comerciale, ns, ncepnd cu prima jumtate a secolului
al XX-lea, s-a pus n discuie autonomia dreptului comercial. Discuiile au aprut ca
urmare a abrogrii Codurilor comerciale de ctre unele state precum Italia, Elveia,
Olanda, rile scandinave etc. i a adoptrii de Coduri civile n care au fost cuprinse i o parte din relaiile specifice activitii comerciale.

[1]

Republicat n M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificrile ulterioare.


Republicat n M. Of. nr. 9 din 12 ianuarie 2000.
[3]
Republicat n M. Of. nr. 180 din 14 mai 1998.
[4]
M. Of. nr. 100 din 1 mai 1934.
[2]

I. Noiuni introductive privind dreptul comercial

n cele ce urmeaz vom prezenta, pe scurt, principalele argumente mpotriva i


n favoarea autonomiei dreptului comercial.

2. Argumentele n favoarea unitii dreptului privat


n susinerea unitii dreptului privat au fost aduse mai multe argumente[1]:
a) Unitatea reglementrii asigur protecia necomercianilor n sensul c se
aplic tuturor participanilor la raportul comercial;
b) Divizarea dreptului privat n drept civil i drept comercial d natere la
dificulti de interpretare, deoarece exist instituii juridice, ca de exemplu contractul de vnzare-cumprare, care sunt guvernate de dou categorii de norme juridice: unele cuprinse n Codul civil iar altele cuprinse n Codul comercial. Aceast
diviziune creeaz dificulti n activitatea instanelor judectoreti de stabilire a
naturii juridice civile sau comerciale a litigiului dedus judecii;
c) Enumerarea faptelor de comer fiind enuniativ, exist primejdia aplicrii legii
comerciale i unor activiti desfurate de necomerciani i, implicit, de a impune
acestora obligaiile ce le revin comercianilor;
d) Dreptul comercial nu beneficiaz de principii generale proprii i de cele mai
multe ori pentru calificarea unor instituii se apeleaz la regulile dreptului civil i la
explicaiile acestora, precum: excepie de la dreptul comun, contract sui generis.
Mai mult, n dreptul comercial se opereaz cu aceleai noiuni ca i n dreptul civil,
ca, de pild, contract, persoan juridic, obligaie, prescripie etc.;
e) Prin recunoaterea uzurilor (obiceiurilor) ca izvor de drept n materie comercial, se ajunge la o delegare a atribuiilor legislative comercianilor, deoarece uzurile se nasc din practica comercianilor;
f) n unele ri cum sunt, Italia, Elveia, Olanda, rile scandinave etc. s-a realizat o comercializare a dreptului civil, nemaiexistnd o reglementare autonom a
dreptului comercial[2].

3. Argumentele n favoarea autonomiei dreptului comercial


n favoarea autonomiei dreptului comercial au fost aduse mai multe argumente[3]:
a) Aplicarea legii comerciale unor raporturi juridice dintre comerciani i necomerciani este impus de necesitatea reglementrii unitare a raportului juridic comercial. De reinut c doar raportul este supus legii comerciale, nu i persoana
care-l svrete, adic necomerciantul;
b) Dificultile create de diviziunea dreptului privat n drept civil i drept
comercial nu reprezint un element hotrtor, deoarece asemenea dificulti exist
i n alte ramuri ale dreptului, precum dreptul muncii, dreptul transporturilor, dreptul
familiei etc.;

[1]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 16.


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 16; Gh. Piperea, op. cit., p. 10.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 17.
[2]

Drept comercial

c) Dificultile privind determinarea sferei de aplicare a dreptului comercial i de


calificare a operaiunilor comerciale pot fi nlturate prin enumerarea limitativ a
faptelor de comer;
d) n dreptul comercial, ca principiu, uzurile sunt consacrate cu caracter excepional i au mai mult rol interpretativ, de a servi la interpretarea voinei prilor. Dar
uzurile sunt folosite chiar i de dreptul civil, nu doar de dreptul comercial. Noul Cod
civil prevede chiar n art. 1 c sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanele i principiile generale ale dreptului. n cazurile neprevzute de lege se aplic uzanele, iar
n lipsa acestora, dispoziiile legale privitoare la situaii asemntoare, iar cnd nu
exist asemenea dispoziii, principiile generale ale dreptului;
e) Raporturile comerciale i civile nu au omogenitate de natur i scop, aa
cum susin adepii unitii dreptului privat. Nu s-a ajuns la o uniformizare a activitii
comercianilor i necomercianilor, astfel nct activitile lor s fie supuse aceleiai
reglementri juridice[1]. Pot fi date cu titlu de exemplu operaiunile de vnzare-cumprare; n timp ce comerciantul cumpr cu intenia de revnzare i cu scopul de a
obine profit, consumatorul cumpr pentru sine cu scopul de a-i satisface nevoile
sale sau ale familiei.
Diferene de natur i scop exist i ntre o ntreprindere organizat de ctre un
liber profesionist i o ntreprindere organizat de ctre un comerciant. Medicul, avocatul, notarul public, executorul judectoresc etc., i organizeaz activitatea astfel
nct se nfieaz ca o veritabil ntreprindere n accepiunea art. 3 C. civ., iar cei
care le realizeaz sunt de asemenea profesioniti n virtutea aceluiai articol, numai
c activitatea i scopul unor astfel de ntreprinderi difer n mod substanial de cel al
ntreprinderilor comerciale.
n primul rnd, activitile specifice ntreprinderilor liberale nu au caracter economic, cum sunt ntreprinderile comerciale.
Apoi, activitatea specific ntreprinderilor liberale nu au scop lucrativ ori speculativ. Prin desfurarea unei ntreprinderi liberale nu se urmrete obinerea unui
profit, ca n cazul ntreprinderilor comerciale, ci se vizeaz activiti cu profund caracter social, n schimbul crora beneficiarul pltete o remuneraie. Deci, diferena
esenial const n aceea c, dei activitile ntreprinderii liberale nu sunt dezinteresate, gratuite, ci se pltete o remuneraie pentru serviciul prestat, cu toate acestea activitatea nu este lucrativ, n sensul c nu se urmrete obinerea de profit.
n sfrit, ntreprinztorul ntreprinderii liberale nu este supus nregistrrii n registrul comerului i nu-i organizeaz ntreprinderea sa precum comerciantul, n
vederea obinerii unui profit, ci pentru a-i pune la dispoziia publicului cunotinele
i abilitile sale n domeniul n care este specializat. Pe de alt parte, ntreprinderea liberal este strns legat de profesia ntreprinztorului, pe cnd ntreprinderea
comercial nu presupune o astfel de specializare a celor care decid s o organizeze. De pild, persoanele care se asociaz n vederea constituirii unei societi
comerciale cu obiect de activitate construcii nu trebuie s fie de profesie constructori, n schimb, avocaii, notarii, executorii etc. nu pot organiza o ntreprindere liberal dect dac au calitatea specific activitii ce urmeaz s o desfoare.
f) Faptul c unele ri au reglementarea unitar a dreptului privat cuprins n
Codul civil nu este relevant. Aceasta deoarece, chiar dac nu exist un Cod co[1]

Ibidem.

I. Noiuni introductive privind dreptul comercial

mercial, nu nseamn c nu exist i un drept comercial, ca ramur distinct de


dreptul civil i ca disciplin de sine stttoare. Dreptul comercial exist, numai c
parte din reglementare se afl n Codul civil. i n rile n care nu exist Codul comercial i au fost depuse mari eforturi pentru a cuprinde relaiile comerciale n
Codul civil, tehnica reglementrii nu a reuit n totalitate, deoarece instituii fundamentale ale dreptului comercial, precum: registrul de nmatriculare i publicitate
al comercianilor i operaiunilor comerciale; constituirea, organizarea, funcionarea
i ncetarea existenei societii comerciale ca entitate ce deine ponderea activitii
comerciale; titlurile de valoare; tratamentul juridic al comercianilor aflai n dificultate (insolven); anumite contracte etc. sunt reglementate n legi speciale de natur eminamente comercial. Sistemele de drept care au optat pentru abrogarea
codurilor comerciale i cuprinderea relaiilor comerciale n Codul civil au reuit doar
o uniformizare a reglementrilor privind obligaiile rezultate n principal din convenii, ns, chiar i n aceste coduri, exist dualitate de norme juridice: o categorie
de norme se aplic relaiilor la care particip necomercianii (persoanelor obinuite,
raporturilor civile clasice) i o alt categorie de norme juridice, derogatorii de la
cele dinti, care se aplic profesionitilor sau, dup caz, relaiilor profesionale.
Aceeai tehnic este adoptat i de noul Cod civil, deoarece acesta cuprinde
norme aplicabile profesionitilor (de exemplu: curgerea dobnzilor, solidaritatea
debitorilor) i norme aplicabile persoanelor obinuite, adic celor care nu au organizat activitatea sub forma unei ntreprinderi i, deci, nu au calitatea de profesionist n nelesul Codului civil.
Exist voci care susin c odat abrogat Codul comercial a disprut i dreptul
comercial att ca subramur a dreptului privat ct i ca disciplin juridic. O astfel
de susinere nu poate fi primit pentru c nu are fundament legal i nici suport
practic.
n ceea ce privete fundamentului legal, se impune a fi reinut c nici naintea
adoptrii actualului Cod civil, nu era reglementat tot dreptul comercial n Codul
comercial. Codul comercial cuprindea, n esen, reglementrile privind faptele de
comer, unele aspecte privind comercianii, anumite reguli speciale aplicabile obligaiilor comerciale i anumite contracte comerciale. Ponderea dreptului comercial o
deinea legislaia comercial, precum Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, O.G. nr. 51/1997 privind operaiunile de leasing i societile de leasing, O.G. nr. 52/1997 privind regimul juridic
al francizei, Legea nr. 58/1934 asupra cambiei i biletului la ordin, Legea nr. 59/1934
asupra cecului, Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei etc.
Cu referire exact la prevederile Codului comercial care au fost abrogate odat
cu aplicarea noului Cod civil, concluzia evident este aceea c principalele instituii
ale dreptului comercial se regsesc reglementate i n Codul civil ori legislaia comercial special.
Astfel, n legtur cu faptele de comer ce alctuiau sensul noiunii de activitate
comercial, trebuie avut n vedere prevederea din art. 8 alin. (2) din Legea
nr. 71/2011, potrivit creia, n toate actele normative n vigoare, expresiile acte de
comer, respectiv fapte de comer se nlocuiesc cu expresia activiti de producie, comer sau prestri de servicii. Aceasta nseamn c, n accepiunea actual a legiuitorului, actele de comer, respectiv activitatea comercial, este alctuit din operaiunile ce privesc activitile de producie, comer sau prestri de ser-

Drept comercial

vicii. Am precizat n cele de mai sus c au fost omise executarea de lucrri ns, n
temeiul principiului aplicrii legii prin analogie, consacrat de art. 1 C. civ., aceste
fapte i acte sunt i ele tot operaiuni comerciale i ntregesc astfel activitatea economic/comercial.
n ceea ce privete comercianii, principala reglementare se regsete n Legea
nr. 26/1990 privind registrul comerului[1] i n O.U.G. nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice, ntreprinderile individuale
i ntreprinderile familiale[2]. Legea nr. 26/1990 enumer categoriile de persoane fizice i entitile juridice supuse nregistrrii n registrul comerului i implicit a categoriilor de comerciani, iar O.U.G. nr. 44/2008, aa cum de altfel este i titulatura
acesteia, reglementeaz regimul juridic al desfurrii activitii economice de ctre persoana fizic sub cele trei forme de exercitare, respectiv ca persoan fizic
autorizat, ca ntreprindere individual i ca ntreprindere familial.
Referitor la regulile care guvernau obligaiile comerciale, n reglementarea
actual a Codului civil acestea au fost preluate din Codul comercial i legiferate de
Codul civil, fiind aplicabile profesionitilor. Pot fi date cu titlu de exemplu: curgerea
dobnzilor n obligaiile dintre profesioniti, solidaritatea debitorilor profesioniti,
prezumia oneroas a mandatului dat n exercitarea unei activiti organizate sub
forma ntreprinderii etc. Diferena const n faptul c, dac sub imperiul Codului
comercial aceste reguli se aplicau persoanelor fizice i entitilor juridice care
aveau calitatea de comerciani, n reglementarea Codului civil actual, aceste reguli
speciale se aplic tuturor profesionitilor, adic persoanelor fizice i persoanelor
juridice care i desfoar activitatea n mod organizat, astfel nct aceasta se
nfieaz ca o ntreprindere, n accepiunea art. 3 din Cod.
n sfrit, n ceea ce privete contractele comerciale, Codul civil nu a fcut altceva dect se le copieze pe cele din Codul comercial i din unele legi speciale, dar
acestea tot comerciale rmn, indiferent de sediul materiei. Pentru edificare, putem
lua de exemplu contractul de comision, contractul de consignaie, contractul de
agenie, care vor fi practicate tot de ctre profesionitii care au calitatea de comerciant, iar nu de subiectele clasice ale raporturilor juridice civile sau n cadrul profesiilor liberale.
Mai exact, subiectul de drept civil care nu are organizat o ntreprindere comercial nu poate ncheia contracte comerciale de natura celor mai sus exemplificate,
iar dac le ncheie cu caracter de activitate de sine stttoare, atunci realizeaz o
activitate organizat ce trebuie calificat potrivit prevederilor art. 3 C. civ. drept
ntreprindere, iar titularul acesteia ca fiind profesionist. Or, n conformitate cu dispoziiile O.U.G. nr. 44/2008, el devine persoan fizic autorizat, ntreprindere individual sau ntreprindere familial i are obligaia nregistrrii n registrul comerului,
devenind astfel comerciant persoan fizic.
Situaia este aceeai i pentru ntreprinderile specifice profesiilor liberale, n
sensul c nici titularii acestora nu pot ncheia contracte comerciale ca activitate de
sine stttoare cu caracter de continuitate i organizat, pentru c nu le permite
legea special. Nu cred c exist echivoc n faptul c profesiile liberale pot fi organizate de maniera n care s fie calificate drept ntreprinderi, n nelesul Codului
[1]
[2]

Republicat n M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998.


M. Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008.

I. Noiuni introductive privind dreptul comercial

civil. Titularii acestor ntreprinderi specifice profesiilor liberale dobndesc ope legis
statutul juridic de profesioniti n accepiunea actualului Cod civil. Astfel de exemple pot fi: avocaii, notarii, medicii, executorii judectoreti, practicienii n insolven
etc., dar ntreprinderea acestor profesioniti nu poate consta din ncheierea contractelor comerciale precum: contractul de comision, contractul de consignaie,
contractul de leasing, contractul de agenie, contractul de franciz etc., pentru c
nu le permite legea special de exercitare a profesiei.
De aceea am precizat n rndurile anterioare c sediul materiei sau legea n
care se gsete norma comercial nu are relevan, iar abrogarea Codului comercial nu a determinat i dispariia Dreptului comercial ca subramur de drept i nici
ca disciplin juridic. Dreptul comercial exist, numai c el nu se regsete n Codul comercial (acesta fiind abrogat), ci n legile comerciale speciale i n normele
Codului civil aplicabile profesionitilor care au calitatea de comerciani, precum i
ntreprinderilor comerciale, adic celor care privesc operaiunile de producie, de
executare de lucrri, comerul i prestarea de servicii.
Prin comparaie, nici dreptul penal nu este reglementat n ntregime n Codul
penal, ci ntr-o multitudine de acte normative speciale. De pild, Legea nr. 31/1990
cuprinde dispoziii penale, n sensul c reglementeaz o serie de infraciuni de la
art. 271 pn la art. 2821; cu toate acestea nu se poate susine c normele de mai
sus nu aparin dreptului penal numai pentru c nu sunt reglementate de Codul
penal ci de o lege special, aplicabil societilor comerciale
Autonomia dreptului comercial este impus de specificitatea raporturilor comerciale comparativ cu raporturile civile.
Astfel, frecvena i celeritatea tranzaciilor comerciale reclam reguli simple,
lipsite de formalism, precum i o mare libertate pentru comerciant n ncheierea actelor juridice[1]. Aceast lips de formalism i celeritate n raporturile comerciale se
rsfrnge att n mecanismul de formare a obligaiilor comerciale, n sensul c naterea, modificarea, transformarea sau stingerea raporturilor juridice se realizeaz
de multe ori prin telefon, fax, pot electronic, nelegeri verbale etc., ct i asupra
normelor ce privesc proba unor astfel de raporturi. ntr-adevr, obligaiile comerciale comport reguli speciale de prob, prin aceea c sunt admise ca mijloace de
prob, pe lng probele dreptului comun, i unele probe specifice, precum registrele comerciale, telegramele, facturile acceptate, corespondenele etc.
Specificul raporturilor comerciale se extinde i asupra proteciei creditului ca
element esenial al relaiilor comerciale, ce presupune reguli diferite de cele ale
dreptului comun, ca de exemplu solidaritatea codebitorilor, curgerea de drept a dobnzilor de la data scadenei, interdicia acordrii termenului de graie, instituirea
unei proceduri speciale aplicabile comercianilor aflai n dificultate etc. De altfel,
noul Cod civil promoveaz toate aceste reguli speciale ale obligaiilor, numai c ele
sunt aplicabile tuturor profesionitilor, indiferent de domeniul n care acetia activeaz, nu doar comercianilor. Desigur c toate regulile speciale de mai sus au fost
preluate de ctre noul Cod civil din Codul comercial, realizndu-se astfel o comercializare a raporturilor juridice aplicabile ntre profesioniti.

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 17.

10

Drept comercial

Toate aceste particulariti ale raporturilor comerciale pledeaz n favoarea


autonomiei dreptului comercial ca subramur a dreptului privat[1] i ca tiin juridic de sine stttoare[2].

Seciunea a 3-a. Corelaia dreptului comercial


cu alte ramuri de drept
1. Precizri prealabile
Autonomia dreptului comercial nu exclude corelaia lui cu celelalte ramuri ale
dreptului; dimpotriv, dreptul comercial se afl n anumite raporturi att cu subramuri ale dreptului privat, precum dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul comerului internaional, ct i cu subramuri ale dreptului public, precum dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul penal etc.

2. Corelaia dreptului comercial cu dreptul civil


Corelaia dintre dreptul comercial i dreptul civil i are fundamentul n art. 3
C. civ., care prevede c dispoziiile acestuia se aplic i raporturilor dintre profesioniti, precum i raporturilor dintre acetia i orice alte subiecte de drept civil.
Cum, potrivit dispoziiilor art. 8 din Legea nr. 71/2011, noiunea de profesionist include i categoriile de comerciant, ntreprinztor, operator economic, precum i
orice alte persoane autorizate s desfoare activiti economice, nseamn c
prevederile noului Cod civil se aplic i raporturilor dintre profesionitii care au calitatea de comerciant sau realizeaz o ntreprindere economic.
Se nelege c, unde Codul civil nu prevede, se vor aplica regulile specifice din
legislaia comercial. De pild, raporturile ce privesc societile comerciale vor fi
guvernate de Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, raporturile privind
publicitatea comercianilor i a principalelor operaiuni specifice acestora vor fi
crmuite de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, raporturile de leasing
sunt supuse O.G. nr. 51/1997, raporturile de franciz, O.G. nr. 52/1997, aspectele
legate de cambie, cec i biletul la ordin, de Legile nr. 58/1934 i 59/1934, care reglementeaz cele trei titluri de valoare.
Se observ c dreptul comercial este un drept special ce cuprinde regulile specifice raporturilor comerciale, marea lor majoritate derogatorii de la dreptul comun.
De aceea, unde normele reglementrilor comerciale nu prevd i nu exist uzane
comerciale, se va apela la dispoziiile Codului civil i ale legilor civile[3].

[1]

Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 17-18.
Pentru mai multe detalii privind supravieuirea dreptului comercial n condiiile noului
Cod civil, a se vedea St.D. Crpenaru, Dreptul comercial n condiiile noului Cod civil, n Curierul Judiciar nr. 10/2010, p. 543-546; S. Angheni, Dreptul comercial ntre tradiionalism i
modernism, n Curierul Judiciar nr. 9/2010, p. 483-485.
[3]
Pentru dezvoltri, a se vedea S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 6-7;
S. Popa, op. cit., p. 6.
[2]

I. Noiuni introductive privind dreptul comercial

11

3. Corelaia dreptului comercial cu dreptul procesual civil


n dreptul comercial sunt reglementate i norme cu caracter procesual civil (de
soluionare a litigiilor comerciale), ca de exemplu: Legea societilor comerciale,
Legea registrului comerului, Legea cambiei i biletului la ordin, Legea cecului,
Legea privind procedura insolvenei etc. n consecin, cererile i procesele n
materie comercial vor fi supuse normelor cuprinse n legile speciale comerciale,
iar unde acestea nu prevd, se vor aplica normele Codului de procedur civil.

4. Corelaia dreptului comercial cu dreptul comerului internaional


Aa cum s-a subliniat n doctrin[1], dreptul comercial i dreptul comerului internaional reglementeaz raporturile nscute din svrirea faptelor de comer. Diferena este c dreptul comercial reglementeaz raporturile de drept intern dintre
persoanele fizice i juridice de cetenie/naionalitate romn, iar dreptul comerului internaional are ca obiect raporturile cu elemente de extraneitate, adic raporturile la care participanii aparin unor jurisdicii strine. Rezult c dreptul comerului internaional se nfieaz ca un drept special fa de dreptul comercial,
care este dreptul comun n materia raporturilor comerciale[2].

5. Corelaia dreptului comercial cu dreptul administrativ


Corelaia dreptului comercial cu dreptul administrativ se fundamenteaz pe
intervenia statului n desfurarea activitii comerciale n vederea protejrii intereselor consumatorilor.
Reglementri cu caracter administrativ ce au legtur cu operaiunile comerciale sunt cele referitoare la: camerele de comer i industrie[3]; bursele de valori[4];
registrul comerului[5]; sancionarea faptelor care constituie activiti comerciale ilicite[6]; combaterea concurenei neloiale[7]; protecia consumatorilor[8] etc.

6. Corelaia dreptului comercial cu dreptul fiscal


Activitatea comercial este prin natura ei o activitate lucrativ, productoare de
profit. Din aceast cauz, exist o strns legtur ntre dreptul comercial i

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 20.


Ibidem.
[3]
Reglementate de Legea nr. 335/2007 a camerelor de comer din Romnia (M. Of.
nr. 836 din 6 decembrie 2007).
[4]
Reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital (M. Of. nr. 571 din 29
iunie 2004).
[5]
Reglementat de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului.
[6]
A se vedea Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaiei mpotriva unor activiti comerciale ilicite (M. Of. nr. 291 din 5 mai 2009).
[7]
Reglementat de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenei neloiale (M. Of.
nr. 24 din 31 ianuarie 1991).
[8]
Reglementat de O.G. nr. 21/1992 privind protecia consumatorilor (M. Of. nr. 208 din
28 martie 2007).
[2]

12

Drept comercial

dreptul fiscal, deoarece activitile productoare de profit se afl sub incidena


reglementrilor n materie fiscal[1].

7. Corelaia dreptului comercial cu dreptul penal


Reglementrile comerciale cuprind i norme de drept penal care incrimineaz
anumite infraciuni ce se svresc n legtur cu desfurarea activitilor comerciale. Exemple de norme penale cuprinse n reglementrile comerciale sunt cele
cuprinse la art. 271-2801 din Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale; cele
de la art. 143-148 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei[2].

Seciunea a 4-a. Izvoarele dreptului comercial


Principalele izvoare ale dreptului comercial sunt: Constituia Romniei, legile
comerciale speciale, uzanele comerciale, Codul civil, legile civile speciale.
Constituia este de mare nsemntate pentru dreptul comercial, ca de altfel
pentru orice ramur de drept. O reglementare important a constituiei pentru dreptul comercial o constituie norma cuprins n art. 135, potrivit creia economia Romniei este o economie de pia, bazat pe libera iniiativ i concuren. Statul
trebuie s asigure libertatea comerului, protecia concurenei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producie. De asemenea,
potrivit Constituiei, proprietatea privat este garantat i ocrotit n mod egal de
lege, indiferent de titular (art. 44).
Codul comercial a fost un izvor important al dreptului comercial, deoarece
cuprindea norme privind faptele de comer, comercianii, obligaiile comerciale,
exercitarea aciunilor comerciale etc. Codul comercial i pstreaz aplicabilitatea
pentru situaiile i actele juridice perfectate sub imperiul acestei reglementri.
Soluia este impus de prevederile art. 6 C. civ. coroborate cu cele ale art. 3 din
Legea nr. 71/2011, potrivit crora legea civil nu are putere retroactiv, iar actele i
faptele juridice ncheiate ori, dup caz, svrite sau produse nainte de intrarea n
vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice dect cele prevzute de
legea n vigoare la data ncheierii sau, dup caz, a svririi ori producerii lor. Prin
urmare, Codul comercial va dinui ct timp vor exista raporturile juridice, actele i
faptele comerciale ncheiate sub imperiul acestei reglementri.
Legile comerciale speciale constituie, de asemenea, izvoare ale dreptului
comercial i reglementeaz diferite instituii sau segmente din materia dreptului
comercial. Din aceast categorie de izvoare menionm: Legea nr. 31/1990 privind
societile comerciale; Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului; Legea
nr. 11/1991 privind combaterea concurenei neloiale; Legea nr. 58/1934 asupra
cambiei i biletului la ordin; Legea nr. 59/1954 asupra cecului; Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei. Dintre ordonanele Guvernului amintim: O.G. nr. 21/1992
privind protecia consumatorilor; O.G. nr. 51/1997 privind operaiunile de leasing i
societile de leasing, O.G. nr. 52/1997 privind operaiunile de franciz.
[1]

Principala reglementare fiscal o constituie Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 571/2003
(M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003).
[2]
Publicat n M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006.

I. Noiuni introductive privind dreptul comercial

13

Codul civil i legile civile speciale sunt izvoare ale dreptului comercial n msura n care nu exist reglementri n legislaia comercial special. De pild, dac
Legea nr. 31/1990 nu reglementeaz un aspect anume, se va recurge la regulile
generale ale Noului Cod, referitoare la persoana juridic i la societatea civil.
Desigur c nu toate reglementrile civile se gsesc n Codul civil; de aceea se
nelege c unde nu prevede nici Codul civil i nu exist uzane comerciale, se vor
aplica normele civile consacrate n legislaia civil.
n consecin, Codul civil i legile civile speciale constituie izvoare subsidiare
ale dreptului comercial, deoarece raporturile comerciale vor fi crmuite de legile
comerciale speciale i uzanele existente n materie i, numai n cazul n care
acestea nu prevd sau nu exist, i vor gsi inciden reglementrile civile.
Uzanele comerciale constituie un important izvor al dreptului comercial odat
cu aplicarea noului Cod civil. Aceasta ntruct Codul civil consacr un nou regim
juridic uzanelor, n comparaie cu vechile reglementri. Regimul juridic al uzanelor, ca de altfel i al celorlalte izvoare ale dreptului civil i dreptului comercial,
este consacrat n art. 1 C. civ. n conformitate cu textul de lege menionat, sunt
izvoare ale dreptului civil legea, uzanele i principiile generale ale dreptului. Noul
Cod civil statueaz o ierarhie ntre izvoarele raporturilor juridice de drept privat:
potrivit art. 1 alin. (2) C. civ., n cazurile neprevzute de lege se aplic uzanele, iar
n lipsa acestora, dispoziiile legale privitoare la situaii asemntoare, iar cnd nu
exist asemenea dispoziii, principiile generale ale dreptului.
Avnd n vedere dispoziiile noului Cod civil, nseamn c pentru raporturile
comerciale se aplic cu prioritate legea care le reglementeaz, iar unde nu exist
reglementri legale exprese i vor gsi inciden uzanele comerciale. Aadar, n
lipsa reglementrilor comerciale exprese, ntre normele legale relative la situaii
speciale i principiile generale ale dreptului, Noul Cod prefer uzanele comerciale.
Se observ astfel o schimbare fundamental a opticii legiuitorului n materia izvoarelor dreptului privat, n sensul c, nainte de aplicarea noului Cod civil, uzanele nu
erau recunoscute ca izvoare de drept, iar n noua reglementare aplicabilitatea lor
are caracter subsidiar, se aplic pentru toate situaiile n care nu exist reglementri exprese. Cu alte cuvinte, uzanele comerciale i vor gsi inciden naintea
normelor care reglementeaz situaii asemntoare i a principiilor generale ale
dreptului.
n accepiunea noului Cod civil, prin uzane se nelege obiceiul locului (cutuma)
i uzurile profesionale [art. 1 alin. (6)]. De reinut c nu orice uzane pot constitui
izvor de drept. Codul civil dispune c numai uzanele conforme ordinii publice i
bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept [art. 1 alin. (4)]. De asemenea, potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Noul Cod, pentru a fi aplicabile, partea
interesat trebuie s fac dovada existenei i a coninutului uzanelor. Aadar,
proba existenei uzanei cade n sarcina persoanei care voiete a se folosi de
aceasta, instana nefiind obligat s o cunoasc. n tcerea codului, persoana interesat poate folosi orice mijloace de prob pentru a dovedi existena uzanei i
coninutul acesteia.
Petentul nu trebuie ns s dovedeasc existena i coninutul uzanelor publicate n culegeri elaborate de ctre organismele i instituiile de specialitate. Excepia este consacrat n mod expres, n cuprinsul art. 1 alin. (5) teza a doua, potrivit
cruia uzanele publicate n culegeri elaborate de ctre autoritile sau instituiile

14

Drept comercial

competente n domeniu se prezum c exist pn la proba contrar. Exemple de


astfel de uzane constituie Publicaia 600 privind regulile uniforme i practica acreditivelor a Camerei de Comer Internaional Paris (UCP-600), Publicaia nr. 758
privind regulile uniforme privind garantarea plilor emise de Camera Internaional
de Comer ICC (URDG-758-2010)[1].
Doctrina i practica judiciar sunt izvoare interpretative cu rolul de a facilita
nelegerea normelor legale i, dup caz, a voinei prilor exprimat n raporturile
comerciale[2].

[1]
Pentru detalii, recomandm V. Neme, Drept bancar, Curs universitar, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2011, p. 184 i urm.
[2]
Pentru aspecte privind implicaiile practicii judiciare n materie comercial, a se vedea
S. Popa, op. cit., p. 16; pentru o prezentare detaliat a izvoarelor dreptului comercial,
recomandm Gh. Piperea, op. cit., p. 13-25.

Capitolul II. ntreprinderea comercial


form juridic a desfurrii activitii comerciale
Seciunea 1. Cteva aspecte privind actele i faptele
comerciale n reglementarea Codului comercial
Aa cum am precizat i n cele de mai sus, Codul comercial reglementa faptele,
actele i operaiunile pe care le intitula generic fapte de comer. Principalele norme din Codul comercial relative la faptele de comer erau cuprinse n art. 3, art. 4 i
art. 56.
Art. 3 C. com. prevedea: Legea consider ca fapte de comer:
1. cumprrile de produse sau de mrfuri spre a se revinde, fie n natur, fie
dup ce se vor fi lucrat sau pus n lucru, ori numai spre a se nchiria; asemenea i
cumprarea spre a se revinde de obligaiuni ale statului sau alte titluri de credit
circulnd n comer;
2. vnzrile de producte, vnzrile i nchirierile de mrfuri, n natur sau lucrate, i vnzrile de obligaiuni ale statului sau alte titluri de credit circulnd n
comer, cnd vor fi fost cumprate cu scop de revnzare sau nchiriere;
3. contractele de report asupra obligaiunilor de stat sau altor titluri de credit
circulnd n comer;
4. cumprrile sau vnzrile de pri sau de aciuni ale societilor comerciale;
5. orice ntreprinderi de furnituri;
6. ntreprinderile de spectacole publice;
7. ntreprinderile de comisioane, agenii i oficiuri de afaceri;
8. ntreprinderile de construcii;
9. ntreprinderile de fabrici, de manufactur i imprimerie;
10. ntreprinderile de editur, librrie i obiecte de art, cnd altul dect autorul
sau artistul vinde;
11. operaiunile de banc i schimb;
12. operaiunile de mijlocire (smsrie) n afaceri comerciale;
13. ntreprinderile de transporturi de persoane sau de lucruri, pe ap sau pe
uscat;
14. cambiile i ordinele n producte sau mrfuri;
15. construciunea, cumprarea, vnzarea i revnzarea de tot felul de vase
pentru navigaiunea interioar i exterioar i tot ce privete echiparea, armarea i
aprovizionarea unui vas;
16. expediiunile maritime, nchirierile de vase, mprumuturile maritime i toate
contractele privitoare la comerul pe mare i la navigaiune;
17. asigurrile terestre, chiar mutuale, n contra daunelor i asupra vieii;
18. asigurrile, chiar mutuale, contra riscurilor navigaiunei;
19. depozitele pentru cauz de comer;
20. depozitele n docuri i antrepozite, precum i toate operaiunile asupra recipiselor de depozit (warante) i asupra scrisurilor de gaj, liberate de ele.

16

Drept comercial

n continuare, art. 4 C. com. stipula: Se socotesc, afar de acestea, ca fapte de


comer, celelalte contracte i obligaiuni ale unui comerciant, dac nu sunt de
natur civil sau dac contrariul nu rezult din nsui actul.
n sfrit, art. 56 C. com. dispunea: Dac un act este comercial numai pentru
una din pri, toi contractanii sunt supui, n ct privete acel act, legii comerciale,
afar de dispoziiile privitoare la persoana chiar a comercianilor i de cazurile n
care legea ar dispune altfel.
n tiina dreptului comercial, faptele de comer reglementate de Codul comercial erau mprite n trei categorii: faptele de comer obiective (art. 3 C. com.),
faptele de comer subiective (art. 4 C. com.) i faptele de comer unilaterale sau
mixte (art. 56 C. com.)[1].
Aa cum se susine n doctrina de specialitate[2], Codul comercial romn, ca i
modelul su italian, a reglementat sistemul obiectiv al dreptului comercial, deoarece
enumera operaiunile considerate drept fapte de comer, completat cu criteriul subiectiv. Principala consecin generat de opiunea legiuitorului nostru pentru sistemul obiectiv cu prilejul adoptrii Codul comercial a constat n mprejurarea c
svrirea faptelor de comer enumerate la art. 3 conducea la dobndirea calitii de
comerciant. n acest sens, art. 7 C. com. prevedea: sunt comerciani aceia care fac
fapte de comer, avnd comerul ca o profesiune obinuit, i societile comerciale.
Dei, spre deosebire de modelul su, Codul comercial italian din 1882 i Codul
comercial francez din 1807 care reglementeaz actele de comer, Codul comercial
romn a consacrat faptele de comer, iar nu actele de comer. n doctrina de specialitate[3] s-a apreciat pe bun dreptate c legiuitorul a voit s supun legilor comerciale nu doar raporturile rezultate din actele juridice (manifestrile de voin
svrite n scopul de a produce efecte juridice), ci i raporturile izvorte din
faptele juridice (manifestrile de voin svrite fr intenia de a produce efecte
juridice sau orice alte mprejurri de care legea leag producerea unor efecte juridice). Pe acest raionament erau considerate comerciale nu numai actele juridice,
ci i faptele licite, precum mbogirea fr just cauz; plata nedatorat; gestiunea
de afaceri i faptele ilicite, svrite de comerciani n legtur cu activitatea comercial.
n ceea ce privete caracterul enumerrii, opinia dominant n doctrin era
aceea c art. 3 C. com. avea un caracter enuniativ, exemplificativ, iar nu limitativ[4].
Un argument puternic n susinerea caracterului enuniativ al reglementrii faptelor
de comer din art. 3 C. com. l constituia nsi exprimarea normei potrivit creia
legea consider ca fapte de comer (). Mai exact, legiuitorul nu folosea o exprimare imperativ n enumerarea folosit. Un alt argument de substan l constituia
prevederea din art. 4 C. com. potrivit creia erau calificate ca fiind fapte de comer
toate celelalte contracte i obligaiuni ale unui comerciant, dac nu erau de natur
civil sau contrariul nu rezulta din nsui actul. De aceea, n doctrina i n practica
judiciar erau considerate ca fiind fapte de comer i operaiuni precum: hotelria,
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 40; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 19;
S. Popa, op. cit., p. 27; Gh. Piperea, op. cit., p. 33, acesta din urm trateaz separat actele
de comer unilaterale sau mixte.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 33.
[3]
Ibidem.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 34 i autorii acolo citai.

II. ntreprinderea comercial

17

publicitatea, producia de film i televiziune, franciza, leasingul, factoringul etc.,


activiti care nu existau n momentul adoptrii Codului comercial dar a cror
comercialitate este astzi incontestabil.
Dei abrogate, textele Codului comercial referitoare la faptele de comer pot
servi ca orientare n operaiunea de calificare a unei ntreprinderi ca avnd
natur economic sau comercial. De exemplu, ori de cte ori n practic suntem
n prezena unor fapte dintre cele ce erau reglementate de art. 3 C. com., precum
cumprarea n scop de revnzare, activitile de fabric i manufactur, activitile
de construcii, de spectacole publice, activitile de transport etc., pot fi calificate
drept ntreprinderi comerciale sau economice, deoarece astfel de operaiuni sunt
rezervate profesionitilor care au calitatea de comerciani, iar nu oricror persoane
care desfoar o activitate organizat sub forma unei ntreprinderi, n accepiunea
actualului Cod civil.
Tot astfel, se poate susine c, odat dobndit calitatea de comerciant de
ctre profesionistul persoan fizic n condiiile O.U.G. nr. 44/2008 sau ca societate comercial n condiiile Legii nr. 31/1990, cu privire la aceste entiti opereaz
prezumia de comercialitate a tuturor actelor, faptelor i operaiunilor specifice
ntreprinderii pe care o realizeaz.

Seciunea a 2-a. ntreprinderea principala form


a desfurrii activitii comerciale
Aa cum artam i n cele de mai sus, Codul comercial reglementa n art. 3 o
serie de ntreprinderi pe care le califica drept fapte de comer. Astfel, erau considerate fapte de comer ntreprinderile de spectacole publice, ntreprinderile de comisioane, agenii i oficii de afaceri, ntreprinderile de construcii, ntreprinderile de
fabric, de manufactur i imprimerie, ntreprinderile de editur, librrie i obiecte
de art, ntreprinderile de transporturi de persoane sau de lucruri etc.
ntruct, Codul comercial nu definea noiunea de ntreprindere, n doctrin au
fost date mai multe definiii ale acesteia. Astfel, n concepia clasic a dreptului
comercial, ntreprinderea a fost definit ca un organism economic, n fruntea creia
se afl o persoan numit ntreprinztor, care combin forele naturii cu capitalul i
munca n scopul producerii de bunuri i servicii[1]. n doctrina modern a dreptului
comercial, ntreprinderea a fost definit ca un grup uman, coordonat de organizator, n scopul realizrii unei activiti comerciale[2]. ntr-o alt accepiune, ntreprinderea apare ca un organism economic i social; ea constituie o organizare autonom a unei activiti, cu ajutorul factorilor de producie (forele naturii, capitalul i
munca) de ctre ntreprinztor, pe riscul su, n scopul producerii de bunuri, executrii de lucrri i prestrii de servicii n vederea obinerii de profit[3].
Se observ c, n reglementarea Codului comercial romn, noiunea de ntreprindere desemna o activitate organizat de o persoan fizic sau juridic pentru
realizarea de bunuri i servicii, iar nu un subiect de drept. Calitatea de subiect de
[1]

A se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 46.


Ibidem.
[3]
A se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 47.
[2]

18

Drept comercial

drept o avea ntreprinztorul, cel care organiza pe riscul su activitatea; acesta


putea fi o persoan fizic, n cazul ntreprinderii individuale, sau o societate comercial, n cazul ntreprinderii societare[1].
Diferite acte normative cuprind i ele definiii ale ntreprinderii. Astfel, Legea
nr. 346/2004[2] privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i
mijlocii, n art. 2 definete ntreprinderea ca fiind orice form de organizare a unei
activiti economice autonom patrimonial i autorizat, potrivit legilor n vigoare,
s fac acte i fapte de comer n scopul obinerii de profit, n condiii de concuren. O definiie legal gsim i n O.U.G. nr. 44/2008, art. 2 lit. f) potrivit creia
ntreprinderea economic este activitatea economic desfurat n mod organizat, permanent i sistematic, combinnd resurse financiare, for de munc atras,
materii prime, mijloace logistice i informaie, pe riscul ntreprinztorului, n cazurile
i n condiiile prevzute de lege.
Codul civil actual a legiferat o nou concepie privind sistemul de reglementare
a raporturilor juridice civile i comerciale, n sensul c a consacrat principiul unitii
de reglementare a raporturilor juridice patrimoniale i nepatrimoniale[3].
Art. 3 C. civ. prevede c dispoziiile lui se aplic i raporturilor dintre profesioniti, precum i raporturilor dintre acetia i orice alte subiecte de drept civil.
Potrivit dispoziiilor aceluiai art. 3 C. civ., sunt considerai profesioniti toi cei care
exploateaz o ntreprindere. n accepiunea Codului civil, constituie exploatarea
unei ntreprinderi exercitarea sistematic, de ctre una sau mai multe persoane, a
unei activiti organizate ce const n producerea, administrarea ori nstrinarea de
bunuri sau n prestarea de servicii, indiferent dac are sau nu un scop lucrativ. Se
observ astfel c n reglementarea Codului civil, desfurarea unei activiti organizate i sistematizate calific aceast activitate ca fiind ntreprindere, iar persoana
care o exploateaz dobndete statutul juridic de profesionist.
Aadar, Codul civil a schimbat n mod fundamental concepia privind ntreprinderea. Dac n reglementarea Codului comercial, ntreprinderea reprezenta o
categorie a faptelor de comer obiective, Codul civil generalizeaz noiunea de
ntreprindere la toate activitile cu caracter profesional[4]. Pornind de la definiia
dat ntreprinderii de art. 3 C. civ., n literatura de specialitate[5] au fost surprinse i
principalele caractere ale ntreprinderii:
- noiunea de ntreprindere desemneaz o activitate sistematic organizat, care
se desfoar permanent i potrivit unor reguli proprii.
- organizarea activitii are un caracter autonom; cel ce organizeaz activitatea
este independent n luarea deciziilor.
- activitatea este realizat de una sau mai multe persoane, pe riscul lor, dobndind astfel calitatea de profesioniti.
- obiectul activitii organizate este producerea, administrarea ori nstrinarea
de bunuri, prestarea de servicii, executarea de lucrri.

[1]

A se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 46.


M. Of. nr. 681 din 29 iulie 2004.
[3]
A se vedea St.D. Crpenaru, Dreptul comercial n condiiile noului Cod civil, n Curierul
Judiciar nr. 10/2010, p. 545.
[4]
Idem, p. 544.
[5]
Idem, p. 545.
[2]

II. ntreprinderea comercial

19

- scopul realizrii activitii poate consta n obinerea unui profit sau realizarea
unui scop nonprofit.
Aa cum s-a subliniat n doctrina recent a dreptului comercial[1], n caracterizarea ntreprinderii, criteriul esenial este scopul urmrit de persoana sau persoanele care organizeaz activitatea. Desfurarea unei activiti organizate, cu caracter profesional, n scopul obinerii unui profit, este proprie activitii economice (comerciale). Aceasta nseamn c o ntreprindere al crei scop este obinerea profitului, este o ntreprindere comercial, economic, i dimpotriv, ntreprinderea
avnd un scop nonprofit este o ntreprindere civil (necomercial)[2].
Ca argument legal n susinerea divizrii activitilor organizate n funcie de
scopul acestora n ntreprinderi comerciale i ntreprinderi civile (necomerciale) l
constituie dispoziiile art. 1 din Legea nr. 31/1990 care prevd c n vederea desfurrii de activiti cu scop lucrativ, persoanele fizice i persoanele juridice se pot
asocia i pot constitui societi comerciale. Nu ncape ndoial c activitatea desfurat de o societate comercial se nfieaz ca o veritabil ntreprindere n semnificaia juridic a acesteia reglementat de Codul civil. Aadar, activitile societilor comerciale sunt ntreprinderi comerciale deoarece se constituie i funcioneaz cu scop lucrativ, adic acela de obinere a unui profit.
Aa cum am artat n rndurile anterioare, O.U.G. nr. 44/2008 consacr i ea o
definiie a ntreprinderii economice, desemnnd prin aceasta activitatea economic
desfurat n mod organizat, permanent i sistematic, combinnd resurse financiare, for de munc atras, materii prime, mijloace logistice i informaie, pe riscul
ntreprinztorului, n cazurile i n condiiile prevzute de lege. Specificul ntreprinderii economice reglementat de O.U.G. nr. 44/2008 const n aceea c este
destinat persoanelor fizice. ntr-adevr, potrivit art. 4 din O.U.G. nr. 44/2008, persoanele fizice pot desfura activiti economice n urmtoarele forme: individual i
independent, ca persoane fizice autorizate, ca ntreprinztor titular al unei ntreprinderi individuale i ca membru al unei ntreprinderi familiale. Obiectul activitii
caracteristic ntreprinderii economice consacrate de O.U.G. nr. 44/2008 este similar cu cel al ntreprinderii reglementat de art. 3 C. civ., respectiv producerea i
circulaia bunurilor, executarea de lucrri i prestarea de servicii. Se deduce de
asemenea din economia reglementrii O.U.G. nr. 44/2008, c scopul desfurrii
activitii ce alctuiete coninutul ntreprinderii economice este obinerea de profit.

1. ntreprinderea comercial
Aa cum s-a remarcat n doctrina de specialitate[3], desfurarea unei activiti
economice (comerciale) impune ncheierea unor acte juridice i svrirea unor
fapte juridice i operaiuni comerciale. n accepiunea actualelor reglementri,
aceasta nseamn c ntreprinderea economic (comercial) se realizeaz prin
acte juridice, fapte juridice i operaiuni comerciale. ntruct, privesc o ntreprindere
economic (comercial), aceste acte juridice, fapte i operaiuni economice pot fi

[1]

Ibidem.
Ibidem.
[3]
Idem, p. 546.
[2]

20

Drept comercial

denumite, convenional, acte juridice comerciale[1]. Denumirea de acte de comer


are i un fundament legal n dispoziiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru
punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil., care prevede c n
toate actele normative n vigoare, expresiile acte de comer, respectiv fapte de
comer se nlocuiesc cu expresia activiti de producie, comer sau prestri de
servicii.
Pornind de la actualele realiti legislative, n literatura juridic de specialitate[2],
actele juridice comerciale sunt definite ca fiind actele juridice, faptele juridice i
operaiunile economice prin care se realizeaz, de ctre un comerciant, activiti
economice privind producerea i circulaia mrfurilor, executarea de lucrri i
prestarea de servicii, n cadrul unei ntreprinderi economice (comerciale). Sunt
evideniate astfel i principalele caractere ale actelor juridice comerciale[3]:
- actele juridice comerciale sunt actele juridice pe care le impune exploatarea
unei ntreprinderi economice (comerciale).
- aceste acte juridice sunt svrite de ctre profesioniti, denumii comerciani,
titulari ai ntreprinderii.
- actele juridice comerciale au ca obiect producerea i circulaia mrfurilor,
executarea de lucrri i prestarea de servicii.
- actele juridice comerciale au drept scop obinerea unui profit.
n condiiile noului Cod civil, regimul juridic al actelor comerciale este acelai cu
cel al actelor juridice civile, cu deosebirea c acestea pot fi svrite doar de ctre
titularii ntreprinderilor economice (comerciale) i nu de ctre orice alte ntreprinderi
sau subiecte de drept civil. Codul civil cuprinde puine dispoziii derogatorii de la
principiul unitii de reglementare a raporturilor juridice civile i a raporturilor comerciale[4].
Sunt date ca exemple prevederile art. 1.297 C. civ. potrivit crora: Contractul
ncheiat de reprezentant n limita puterilor conferite, atunci cnd terul contractant
nu cunotea i nici nu ar fi trebuit s cunoasc faptul c reprezentantul aciona n
aceast calitate, l oblig numai pe reprezentant i pe ter, dac prin lege nu se
prevede altfel. Cu toate acestea, dac reprezentantul, atunci cnd contracteaz cu
terul n limita puterilor conferite, pe seama unei ntreprinderi, pretinde c este
titularul acesteia, terul care descoper ulterior identitatea adevratului titular poate
s exercite i mpotriva acestuia din urm drepturile pe care le are mpotriva
reprezentantului.
Cu privire la solidaritate, art. 1.446 C. civ. dispune: Solidaritatea se prezum
ntre debitorii unei obligaii contractate n exerciiul activitii unei ntreprinderi, dac
prin lege nu se prevede altfel.
n sfrit, n privina ntrzierii n executarea obligaiilor art. 1.523 alin. (2) lit. d)
C. civ. dispune c debitorul se afl de drept n ntrziere n cazul n care nu a fost
executat obligaia de a plti o sum de bani, asumat n exerciiul activitii unei
ntreprinderi.
n concluzie, avnd n vedere reglementrile noului Codul civil, ntreprinderea
nu mai este o fapt de comer ca n reglementarea Codului comercial, ci ea repre[1]

Ibidem.
Ibidem.
[3]
Ibidem.
[4]
Ibidem.
[2]

II. ntreprinderea comercial

21

zint forma juridic n care se desfoar o activitate, economic sau civil, cu


caracter profesional[1]. Dac activitatea privete producia, comerul, prestarea de
servicii i executarea de lucrri cu scopul obinerii de profit, atunci ea constituie o
ntreprindere economic/comercial i reprezint principala form de desfurare a
activitii comerciale.

2. ntreprinderea civil (necomercial)


Aa cum se poate observa, n concepia Codului civil, exercitarea sistematic,
de ctre una sau mai multe persoane, a unei activiti organizate ce const n producerea, administrarea ori nstrinarea de bunuri sau n prestarea de servicii este
calificat drept ntreprindere indiferent dac are sau nu scop lucrativ.
Dup cum s-a vzut n cele de mai sus, dac activitatea are scop lucrativ,
atunci ntreprinderea este economic (comercial), iar dac activitatea nu are un
scop lucrativ, adic nu se urmrete obinerea profitului, atunci activitatea n cauz
constituie o ntreprindere civil. De exemplu, n cazul n care o persoan fizic sau
membrii unei familii se ocup cu activitatea de producie agricol, zootehnic etc.,
dar nu urmresc obinerea profitului, ci satisfacerea nevoilor proprii de existen,
activitatea respectiv are natura juridic a unei ntreprinderi civile (neeconomice).
Tot ntreprinderi civile sunt i activitile (necomerciale) desfurate n cadrul
profesiilor liberale (activiti avocaiale, medicale etc.). Activitile desfurate n
cadrul profesiilor liberale rmn civile, deoarece exist importante diferene de
natur i scop ntre o ntreprindere organizat de ctre un liber profesionist i o
ntreprindere organizat de ctre un comerciant. Medicul, avocatul, notarul public,
executorul judectoresc etc. i organizeaz activitatea astfel nct aceasta se nfieaz ca o veritabil ntreprindere n accepiunea art. 3 C. civ., iar cei care le
realizeaz sunt de asemenea profesioniti n virtutea aceluiai articol, numai c
activitatea i scopul unor astfel de ntreprinderi difer n mod substanial de cel al
ntreprinderilor comerciale.
n primul rnd, activitile specifice ntreprinderilor liberale nu au caracter economic, cum sunt ntreprinderile comerciale.
Apoi, activitatea specific ntreprinderilor liberale nu are scop lucrativ ori
speculativ. Prin desfurarea unei ntreprinderi liberale nu se urmrete obinerea
unui profit, ca n cazul ntreprinderilor comerciale, ci vizeaz activiti cu profund
caracter social n schimbul crora beneficiarul pltete o remuneraie. Deci, diferena esenial const n aceea c, dei activitile ntreprinderii liberale nu sunt
dezinteresate, gratuite, ci se pltete o remuneraie pentru serviciul prestat, cu
toate acestea activitatea nu este lucrativ, n sensul c nu se urmrete obinerea
de profit. Nu se poate susine c profesionistul avocat, notar, executor judectoresc, medicul etc. speculeaz asupra ce? Asupra propriilor abiliti i cunotine
profesionale?
De asemenea, ntreprinztorul ntreprinderii liberale nu este supus nregistrrii
n registrul comerului i nu-i organizeaz ntreprinderea sa precum comerciantul,
n vederea obinerii unui profit, ci pentru a-i pune la dispoziia publicului cunotinele i abilitile sale n domeniul n care este specializat. Pentru serviciile pres[1]

Idem, p. 545.

22

Drept comercial

tate, titularul ntreprinderii profesiei liberale ncaseaz un onorariu care reprezint


preul muncii sale, remuneraie care este diferit de regimul juridic al noiunii de
profit.
Pe de alt parte, ntreprinderea liberal este strns legat de profesia ntreprinztorului, pe cnd ntreprinderea comercial nu presupune o astfel de specializare a celor care decid s o organizeze. De pild, persoanele care se asociaz n
vederea constituirii unei societi comerciale cu obiect de activitate construcii nu
trebuie s fie de profesie constructori, n schimb, avocaii, notarii, executorii, medicii etc. nu pot organiza o ntreprindere liberal dect dac au calitatea specific
activitii ce urmeaz s o desfoare n strict conformitate cu legea organic a
profesiei n care se organizeaz ntreprinderea.
.

Capitolul III. Comercianii profesioniti,


titulari ai ntreprinderilor comerciale
Seciunea 1. Noiunea de comerciant
1. Delimitarea noiunii de comerciant
Sub reglementarea Codului comercial erau considerai comerciani aceia care
fac fapte de comer, avnd comerul ca profesiune obinuit i societile comerciale (art. 7). Acum, n contextul reglementrilor actuale, mai ales a Codului civil i
a celor din O.U.G. nr. 44/2008, noiunea de comerciant trebuie redefinit din punct
de vedere juridic prin raportare la conceptul de profesionist i la cel de ntreprindere comercial.
Aa cum am precizat i n cele de mai sus, n accepiunea Codului civil actual,
sunt considerai profesioniti toi cei care exploateaz o ntreprindere. Constituie
exploatarea unei ntreprinderi exercitarea sistematic, de ctre una sau mai multe
persoane, a unei activiti organizate, ce const n producerea, administrarea ori
nstrinarea de bunuri, sau n prestarea de servicii, indiferent dac are sau nu scop
lucrativ [art. 3 alin. (3) C. civ.]. Se desprinde astfel concluzia c, n concepia Noului Codul civil, desfurarea unei activiti organizate i sistematizate calific
aceast activitate ca avnd caracter profesional, iar persoana care o realizeaz
dobndete statutul juridic de profesionist[1].
Prin urmare, n timp ce Codul comercial de la 1887 consacra autonomia dreptului comercial pe conceptul de fapte de comer i cel de comerciant, Codul civil
reglementeaz sistemul unitii dreptului privat, pe baza conceptului de profesionist
i cel de ntreprindere[2]. Aa cum am precizat i n cele de mai sus, Codul comercial reglementa o list de 20 de acte juridice, fapte juridice i operaiuni economice
pe care le califica drept fapte de comer. Cel care svrea fapte de comer cu
caracter profesional, dobndea calitatea de comerciant. Odat dobndit calitatea
de comerciant, opera prezumia, n temeiul art. 4 C. com., c toate actele juridice,
faptele juridice i operaiunile economice pe care le svrea comerciantul, aveau
natur comercial.
Noul Cod civil, dei consacr o reglementare unitar a raporturilor juridice patrimoniale, totui distinge n privina participanilor la aceste raporturi juridice, ntre
profesioniti i neprofesioniti[3]. Aa cum rezult din cuprinsul art. 3 C. civ., pentru
definirea noiunii de profesionist, legiuitorul apeleaz la conceptul de ntreprindere.
Astfel cum am precizat i n cele de mai sus, semnificaia juridic a noiunii de
ntreprindere consacrat de Codul civil este diferit de cea reglementat de Codul
comercial. n accepiunea Codului comercial, ntreprinderea reprezenta o categorie
a faptelor de comer obiective, pe lng faptele de comer de interpunere n schimb
[1]

Ibidem.
Idem, p. 544.
[3]
Idem, p. 545.
[2]

24

Drept comercial

sau circulaie i faptele de comer conexe (accesorii). Codul civil a generalizat conceptul de ntreprindere asupra tuturor activitilor organizate, conferindu-le, astfel,
un caracter profesional. Aceast realitate juridic ndreptete opinia potrivit creia exploatarea unei ntreprinderi constituie forma juridic a oricrei activiti profesionale[1].
ntreprinderea i pstreaz caracterul profesional, indiferent de obiectul activitii i de scopul acesteia. Obiectul i scopul constituie criteriile eseniale n caracterizarea unei ntreprinderi i, implicit, n stabilirea statutului juridic al celui care
o exercit, respectiv a titularului ntreprinderii. Astfel, desfurarea unei activiti
economice, organizate i sistematice, cu caracter profesional, n scopul obinerii
unui profit, este proprie activitii economice (comerciale). Aceasta nseamn c o
ntreprindere al crei scop este obinerea profitului este o ntreprindere economic
(comercial) i, dimpotriv, o ntreprindere avnd un scop nonprofit, este o ntreprindere civil (noncomercial)[2].
Aa cum s-a remarcat n doctrina de specialitate, profesionist este acela care
lucreaz ntr-un anumit domeniu de activitate, pe baza unei pregtiri corespunztoare. Codul civil consacr semnificaia juridic a profesionistului, raportnd-o la
exploatarea unei ntreprinderi. Art. 8 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, dispune c noiunea de profesionist
prevzut la art. 3 include categoriile comerciant, ntreprinztor, operator economic, precum i orice alte persoane autorizate s desfoare activiti economice
sau profesionale, astfel cum aceste noiuni sunt prevzute de lege, la data intrrii
n vigoare a Codului civil.
Cum s-a artat i n cele de mai sus, n funcie de obiectul i scopul ei, activitatea desfurat n mod organizat i sistematizat, poate fi o ntreprindere economic (comercial) sau o ntreprindere civil (necomercial). Avnd n vedere
aceast distincie, n literatura de specialitate[3] se apreciaz n mod judicios c
profesionistul care exploateaz o ntreprindere economic (comercial) are calitatea de comerciant, iar profesionistul care exploateaz o ntreprindere civil, ale
calitatea de necomerciant. Aadar, n concepia Codului civil, comerciant este profesionistul persoan fizic sau persoan juridic, care exploateaz, n condiiile
legii, o ntreprindere economic (comercial).
Pe bun dreptate, s-a remarcat n doctrin[4] c, dei noul Cod civil nu cuprinde
referiri la conceptul de comerciant, totui, acest concept nu a disprut, ci i
pstreaz actualitatea. Noutatea codului civil n privina conceptului de comerciant
const n schimbarea fundamentului acestui concept, ca urmare a nlocuirii
sistemului de reglementare a autonomiei dreptului comercial cu sistemul dreptului
privat[5]. n reglementarea Codului comercial, conceptul de comerciant se baza pe
sistemul faptelor de comer. n noua concepie a Codului civil, conceptul de
comerciant se fundamenteaz pe noiunile de profesionist i de ntreprindere[6].

[1]

Ibidem.
Ibidem.
[3]
Ibidem.
[4]
Idem, p. 544.
[5]
Idem, p. 546.
[6]
Idem, p. 545.
[2]

III. Comercianii

25

De altfel, dei s-au abrogat dispoziiile Codului comercial relative la comerciani,


numeroase alte acte normative opereaz cu noiunea de comerciant persoan
fizic ct i persoan juridic. Elocvente n acest sens sunt: Legea nr. 26/1990
privind registrul comerului, O.U.G. nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor
economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenei neloiale,
Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianilor n
relaia cu consumatorii i armonizarea reglementrilor cu legislaia european
privind protecia consumatorilor etc.
n limbajul obinuit, prin comerciant se nelege doar persoana fizic care desfoar activiti de vnzare-cumprare de mrfuri (comer en gros sau cu amnuntul), adic acele entiti care exercit comer n accepiunea prevederilor art. 8
alin. (2) din Legea nr. 71/2011.

2. Interesul practic al noiunii de comerciant


Calitatea de comerciant presupune un anumit regim juridic diferit de cel al
necomerciantului. n concret, statutul juridic al comerciantului se caracterizeaz, n
principal, prin faptul c legea instituie anumite obligaii, care au fost denumite n
mod tradiional obligaii profesionale ale comercianilor.
Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, nainte de nceperea activitii, profesionitii, titulari ai ntreprinderilor economice, sunt obligai s cear nmatricularea
n registrul comerului, iar n cursul desfurrii activitii, s cear nscrierea n
acelai registru a meniunilor privind actele i faptele prevzute de lege. La ncetarea activitii, comercianii sunt obligai s cear radierea din registrul comerului.
O alt obligaie privete inerea evidenei activitii comerciale, prin registrele
comerciale i de contabilitate, n temeiul Legii contabilitii nr. 82/1991.
Apoi, comerciantul este obligat s exercite comerul su n condiiile unei concurene licite, astfel cum prevd dispoziiile Legii nr. 21/1996 asupra concurenei i
dispoziiile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenei neloiale.
De asemenea, comercianii trebuie s respecte obligaiile privind protecia
consumatorilor, reglementate, n principal de O.G. nr. 21/1992 privind protecia
consumatorilor i de Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului.
Tot astfel, aa cum am precizat n cele de mai sus, noul Cod civil consacr
anumite reguli speciale aplicabile actelor juridice comerciale. Pot fi date cu titlu de
exemplu dispoziiile privind reprezentarea (art. 1.297 C. civ.), solidaritatea codebitorilor (art. 1.446 C. civ.), consecinele ntrzierii obligaiilor bneti [art. 1.523
alin. (2) C. civ.], prezumia mandatului oneros, n cazul n care mputernicirea este
dat pentru acte de executare a unei activiti profesionale etc.
n sfrit, comercianii sunt supui impozitului pe profitul realizat din activitatea ce
o desfoar, n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Seciunea a 2-a. Categorii de comerciani


Aa cum am artat n rndurile anterioare, potrivit art. 8 din Legea nr. 71/2011
pentru punerea n aplicare a Codului civil, noiunea de profesionist prevzut la
art. 3 din cod include categoriile de comerciant, ntreprinztor, operator economic,

26

Drept comercial

precum i orice alte persoane autorizate s desfoare activiti economice sau


profesionale, astfel cum aceste noiuni sunt prevzute de lege. Tot astfel, art. 6 din
aceeai Lege nr. 71/2011, stipuleaz c n cuprinsul actelor normative aplicabile la
data intrrii n vigoare a Codului civil, referirile la comerciani se consider a fi
fcute la persoanele fizice sau, dup caz, la persoanele juridice supuse nregistrrii
n registrul comerului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind
registrul comerului.
Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990, nainte de nceperea activitii
economice, au obligaia s cear nmatricularea sau, dup caz, nregistrarea n
registrul comerului urmtoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, societile comerciale,
companiile naionale i societile naionale, regiile autonome, grupurile de interes
economic, societile cooperative, organizaiile cooperatiste, societile europene,
societile cooperative europene i grupurile europene de interes economic cu sediul
principal n Romnia, precum i alte persoane fizice i juridice prevzute de lege.
Din lecturarea textului de lege mai sus reprodus, se observ c sunt supuse
nregistrrii n registrul comerului att persoanele fizice ct i persoanele juridice,
de unde concluzia c se pstreaz n continuare dou categorii de comerciani,
comerciani persoane fizice i comerciani persoane juridice.

1. Comercianii persoane fizice profesioniti, titulari ai unor ntreprinderi comerciale


Aa cum am precizat, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990, printre entitile supuse nregistrrii n registrul comerului sunt menionate att persoanele fizice ct i persoanele juridice. n consecin, rigoarea reglementrii Legii nr. 26/1990
ne oblig s considerm comerciant att persoana fizic, ct i persoana juridic ce
desfoar activitate comercial, adic exercit operaiuni de producie de mrfuri,
de comer, prestare de servicii i executare de lucrri cu scopul obinerii de profit,
ca activitate organizat i sistematizat cu caracter profesional sub form de
ntreprindere, astfel cum este aceasta reglementat n Codul civil.
Persoanele fizice obligate s se nregistreze n registrul comerului nainte de
nceperea activitii economice sunt: persoanele fizice autorizate, ntreprinderile
individuale i ntreprinderile familiale. Aceasta ntruct, potrivit dispoziiilor Legii
nr. 26/1990 i ale O.U.G. nr. 44/2008, ntreprinderile individuale i ntreprinderile
familiale nu sunt dotate cu personalitate juridic, subiect ale raporturilor juridice
rmnnd persoana fizic titular a ntreprinderii individuale, respectiv membrii
ntreprinderii familiale. Soluia se desprinde din definiiile ntreprinderilor individuale
i a ntreprinderilor familiale, consacrate de art. 2 din O.U.G. nr. 44/2008, precum i
din economia normelor cuprinse n aceasta.

1.1. Regimul juridic al activitii desfurate de ctre comercianii persoane


fizice
Exercitarea activitilor comerciale de ctre persoanele fizice este reglementat
prin O.U.G. nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale.

III. Comercianii

27

Ordonana (art. 3) prevede c orice persoan fizic, cetean romn sau cetean al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European,
poate desfura activiti economice pe teritoriul Romniei, n condiiile prevzute
de lege. Potrivit ordonanei, persoanele fizice pot desfura activitile economice
n toate domeniile, meseriile, ocupaiile sau profesiile pe care legea nu le interzice
n mod expres pentru libera iniiativ.
Prin activitate economic se nelege activitatea agricol, industrial, comercial, desfurat pentru obinerea unor bunuri sau servicii a cror valoare poate fi
exprimat n bani i care sunt destinate vnzrii ori schimbului pe pieele organizate sau a unor beneficiari determinai ori determinabili, n scopul obinerii unui profit.
Ordonana prevede c ea se aplic i pentru activitile prevzute n Codul
CAEN desfurate n condiiile stabilite de ordonan.

1.2. Formele de desfurare a activitii economice de ctre persoanele fizice


Potrivit O.U.G. nr. 44/2008, persoanele fizice pot desfura activiti economice
n urmtoarele forme: ca persoane fizice autorizate; ca ntreprinztor titular al unei
ntreprinderi individuale; ca membru al unei ntreprinderi familiale.

1.2.1. Persoana fizic autorizat


Persoana fizic autorizat (PFA) poate desfura o activitate economic, individual i independent, folosind, n principiu, fora de munc i aptitudinile sale pro[1]
fesionale .
Art. 16 din O.U.G. nr. 44/2008 stipuleaz c, n scopul exercitrii activitii pentru care a fost autorizat, persoana fizic autorizat poate colabora cu alte persoane fizice autorizate, ntreprinztori persoane fizice titulari ai unor ntreprinderi
individuale sau reprezentani a unor ntreprinderi familiale ori cu alte persoane
fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activiti economice, fr ca aceasta si schimbe statutul juridic dobndit potrivit legii. De asemenea, persoana fizic
autorizat poate angaja, n calitate de angajator, tere persoane cu contract individual de munc, ncheiat n condiiile legii.
Tot astfel, O.G. nr. 44/2008 prevede c o persoan poate cumula calitatea de
persoan fizic autorizat cu cea de salariat al unei tere persoane care funcioneaz att n acelai domeniu, ct i ntr-un alt domeniu dect cel pentru care persoana fizic este autorizat [art. 17 alin. (2)]. Prin urmare, persoana fizic autorizat poate fi angajat la o ter persoan, dar poate i ea angaja la rndul ei alte
persoane fizice. Cu alte cuvinte, calitatea de persoan fizic autorizat este compatibil cu statutul de salariat, ct i cu cel de angajator.
Persoana fizic autorizat poate constitui un patrimoniu de afectaiune destinat
realizrii activitii autorizate. Patrimoniul de afectaiune cuprinde totalitatea bunurilor, drepturilor i obligaiilor, persoanei fizice autorizate afectate scopului exercitrii unei activiti economice. El constituie o fraciune distinct a patrimoniului
persoanei fizice autorizate, care este separat de gajul general al creditorilor personali ai persoanei fizice autorizate [art. 2 lit. j) din ordonan]. Definiia patrimoniului de afectaiune reglementat de O.U.G. nr. 44/2008 este n concordan cu sem[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 71.

28

Drept comercial

nificaia juridic a patrimoniului de afectaiune consacrat de art. 31 alin. (3) C. civ.


Astfel, n conformitate cu prevederile noului Cod civil, patrimoniile de afectaiune
sunt masele patrimoniale fiduciare[1], constituite potrivit dispoziiilor Titlului IV al
crii a III-a, cele afectate exercitrii unei profesii autorizate, precum i alte patrimonii determinate potrivit legii.
Persoana fizic autorizat rspunde cu patrimoniul de afectaiune pentru obligaiile asumate n legtur cu activitatea desfurat i, n completare, cu ntreg
patrimoniul su; dac nu i-a constituit un patrimoniu de afectaiune, persoana
fizic autorizat rspunde cu ntreg patrimoniul.
Avnd calitatea de comerciant, persoana fizic autorizat poate fi supus procedurii insolvenei.

1.2.2. Persoana fizic, titular al unei ntreprinderi individuale


O.U.G. nr. 44/2008 prevede posibilitatea desfurrii de ctre persoana fizic a
unei activiti economice, n calitate de ntreprinztor, titular al unei ntreprinderi
individuale. n nelesul ordonanei, ntreprinztorul este persoana fizic care organizeaz o ntreprindere economic. ntreprinderea economic reprezint activitatea
economic desfurat n mod organizat, permanent i sistematic, combinnd
resurse financiare, for de munc atras, materii prime, mijloace logistice i informaii, pe riscul ntreprinztorului, n cazurile i n condiiile prevzute de lege.
ntreprinderea individual este lipsit de personalitate juridic, iar ntreprinztorul, titular al ntreprinderii individuale, are calitatea de comerciant persoan fizic de la data nregistrrii sale n registrul comerului (art. 22 i 23 din ordonan).
Datorit lipsei personalitii juridice a ntreprinderii individuale, pentru obligaiile
asumate rspunde persoana fizic titular a ntreprinderii cu patrimoniul de afectaiune, dac acesta a fost constituit i, n completare, cu ntreg patrimoniul su. n
cazul n care nu s-a constituit patrimoniul de afectaiune, persoana fizic titular a
ntreprinderii rspunde cu ntregul su patrimoniu[2]. n caz de insolven, persoana
fizic titular a ntreprinderii individuale va fi supus procedurii insolvenei.
Se impune a fi precizat c, pentru organizarea i exploatarea ntreprinderii,
ntreprinztorul poate colabora cu diferite persoane fizice sau juridice, iar n calitate
de angajator persoan fizic poate angaja tere persoane cu contract individual de
munc. De asemenea, ntreprinztorul persoan fizic poate colabora n realizarea
ntreprinderii sale cu ali ntreprinztori persoane fizice titulari ai unor ntreprinderi
individuale sau cu reprezentani ai unor ntreprinderi familiale ori cu alte persoane
juridice, pentru efectuarea unei activiti economice, fr ca aceasta s-i schimbe
statutul juridic dobndit potrivit legii. La fel ca i persoana fizic autorizat, ntreprinztorul persoan fizic titular al unei ntreprinderi individuale poate cumula i
calitatea de salariat al unei tere persoane, care funcioneaz att n acelai
domeniu, ct i ntr-un alt domeniu de activitate economic dect cel n care i-a
organizat ntreprinderea individual [art. 25 alin. (2)].

[1]

Pentru detalii privind operaiunea de fiducie i contractul de fiducie, a se vedea


V. Neme, Contractul de fiducie conform noului Cod civil, n Curierul judiciar, nr. 10/2011,
p. 518-525.
[2]
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 72.

III. Comercianii

29

ntreprinztorul persoan fizic, titular al ntreprinderii individuale, i nceteaz


activitatea i este radiat din registrul comerului prin propria sa voin, deces sau n
condiiile prevzute de art. 25 din Legea nr. 26/1990[1]. n cazul decesului, motenitorii pot continua ntreprinderea, dac i manifest voina n acest sens, printr-o
declaraie n form autentic, n termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii[2]. Cnd sunt mai muli motenitori, acetia i vor desemna un reprezentant, n
vederea continurii activitii economice ca ntreprindere familial [art. 27 alin. (3)].

1.2.3. Persoana fizic n calitate de membru al unei ntreprinderi familiale


n accepiunea O.U.G. nr. 44/2008, ntreprinderea familial este o ntreprindere
economic constituit din doi sau mai muli membri ai unei familii. n conformitate
cu dispoziiile ordonanei, ntreprinderea familial se constituie printr-un acord de
constituire, ncheiat ntre membrii familiei, n form scris. Forma scris este cerut
pentru validitatea acordului de constituire. Prin familie, n sensul ordonanei, se
nelege soul, soia, copiii acestora care au mplinit vrsta de 16 ani la data autorizrii ntreprinderii familiale, rudele i afinii pn la gradul al patrulea inclusiv.
Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele
ntreprinderii familiale, n temeiul unei procuri speciale, sub forma unui nscris sub
semntur privat. Procura special se semneaz de ctre toi membrii ntreprinderii care au capacitate de exerciiu i reprezentanii legali ai celor cu capacitate de exerciiu restrns [art. 29 alin. (2)].
Potrivit prevederilor art. 29 alin. (3), n scopul exercitrii activitii pentru care a
fost autorizat, ntreprinderea familial, prin reprezentantul su, poate colabora cu
alte persoane fizice autorizate, ntreprinztori persoane fizice titulari ai unor ntreprinderi individuale sau reprezentani ai unor ntreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activiti economice, fr ca
aceasta s-i schimbe statutul juridic dobndit. Membrii unei ntreprinderi familiale
pot fi, simultan, persoane fizice autorizate, sau titulari ai unei ntreprinderi individuale. De asemenea, acetia pot cumula i calitatea de salariai ai unei tere persoane, care funcioneaz n acelai domeniu, ct i ntr-un alt domeniu de activitate economic dect cel n care i-au organizat ntreprinderea familial. ntreprinderea familial nu poate angaja tere persoane cu contract de munc.
Ordonana nu confer ntreprinderii familiale personalitate juridic. Art. 30
prevede n mod expres c ntreprinderea familial nu are patrimoniu propriu i nu
dobndete personalitate juridic prin nregistrarea n registrul comerului.
Prin acordul de constituire a ntreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula
constituirea unui patrimoniu de afectaiune, stabilind, totodat, cotele de participare
la constituirea patrimoniului de afectaiune, care pot fi diferite de cotele de participare la veniturile nete sau pierderile ntreprinderii [art. 30 alin. (3)].
[1]

Potrivit art. 25 din Legea nr. 26/1990, orice persoan fizic sau juridic prejudiciat ca
efect al unei nmatriculri ori printr-o meniune n registrul comerului are dreptul s cear
radierea nregistrrii pgubitoare, n tot sau numai cu privire la anumite elemente ale
acesteia, n cazul n care prin hotrri judectoreti irevocabile au fost desfiinate n tot sau
n parte sau modificate actele care au stat la baza nregistrrii cu privire la care se solicit
radierea, dac prin hotrrea judectoreasca nu a fost dispus menionarea n registrul
comerului.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 72.

30

Drept comercial

Pentru c nu beneficiaz de personalitate juridic, la fel ca i n cazul ntreprinderii individuale, pentru obligaiile asumate prin actele juridice ncheiate de reprezentant, rspunderea aparine tuturor membrilor ntreprinderii familiale. Membrii
ntreprinderii familiale rspund solidar i indivizibil cu patrimoniul de afectaiune i,
n completare, cu ntregul patrimoniul pe care l dein.
Membrii ntreprinderii familiale au calitatea de comerciant persoan fizic n nelesul actelor normative n vigoare. n acest sens, art. 31 dispune: Membrii ntreprinderii familiale sunt comerciani persoane fizice de la data nregistrrii acesteia
n registrul comerului i rspund solidar i indivizibil pentru datoriile contractate de
reprezentant n exploatarea ntreprinderii cu patrimoniul de afectaiune, dac acesta a fost constituit, i, n completare, cu ntreg patrimoniul, corespunztor cotelor de
participare.
Membrii ntreprinderii familiale sunt asigurai n sistemul public de pensii i alte
drepturi de asigurri sociale i au dreptul de a fi asigurai n sistemul asigurrilor
sociale de sntate i a asigurrilor pentru omaj, n condiiile prevzute de lege
[art. 28 alin. (3) din Ordonan].
Actele juridice privind gestiunea curent a ntreprinderii familiale se ncheie de
ctre reprezentant, fr a fi necesar vreo autorizare a celorlali membri. n ceea
ce privete actele de dispoziie asupra bunurilor afectate activitii ntreprinderii
familiale, acestea se ncheie cu acordul majoritii simple a membrilor ntreprinderii,
cu condiia ca aceast majoritate s includ i acordul proprietarului bunului care
face obiectul actului juridic. n cazul n care prin acte juridice se dobndesc bunuri
pentru activitatea ntreprinderii familiale, actele se ncheie de ctre reprezentant, fr
autorizarea prealabil a membrilor, dac valoarea bunului dobndit nu depete
50% din valoarea bunurilor care au fost afectate ntreprinderii familiale i a sumelor
de bani aflate la dispoziia ntreprinderii la data actului. Bunul dobndit aparine membrilor n coproprietate, potrivit cotelor stabilite n acordul de constituire.
Potrivit prevederilor art. 33 din O.U.G. nr. 44/2008, ntreprinderea familial i
nceteaz activitatea i este radiat din registrul comerului, n urmtoarele cazuri:
a) mai mult de jumtate dintre membrii acesteia au decedat; b) mai mult de jumtate dintre membrii ntreprinderii cer ncetarea acesteia sau se retrag din ntreprindere; c) n condiiile prevzute de art. 25 din Legea nr. 26/1990, adic urmare a
unei cereri de radiere din registrul comerului a ntreprinderii familiale, n cazul n
care, prin hotrri judectoreti irevocabile, au fost desfiinate, n tot sau n parte,
actele care au stat la baza nmatriculrii.
Lichidarea bunurilor afectate ori dobndite n activitatea ntreprinderii familiale
se face distinct, dup cum membrii au constituit sau nu un patrimoniu de afectaiune. n cazul n care membrii ntreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de
afectaiune, sau au dobndit bunuri n activitatea desfurat, aceste bunuri se
mpart potrivit cotelor de participare stabilite prin acordul de constituire sau printr-un
act adiional la acesta. n cazul n care nu a fost constituit un patrimoniu de afectaiune, bunurile dobndite pentru activitatea ntreprinderii familiale se mpart conform cotelor prevzute n acordul de constituire al ntreprinderii.

III. Comercianii

31

1.3. Condiiile desfurrii activitii economice de ctre persoanele fizice


Aa cum precizam i n cele de mai sus, desfurarea activitilor economice i,
implicit, exercitarea faptelor de comer de ctre persoanele fizice este supus reglementrii cuprinse n O.U.G. nr. 44/2008. Ordonana stabilete ndeplinirea unor
condiii speciale pentru desfurarea activitii economice de ctre persoanele
fizice.

1.3.1. Capacitatea
O prim condiie privete capacitatea. Astfel, n concepia ordonanei, persoanele fizice care solicit autorizarea pentru desfurarea activitii individual i independent sau ca ntreprinztori titulari ai unei ntreprinderi individuale, precum i
reprezentantul ntreprinderii familiale trebuie s aib vrsta de 18 ani, iar membrii
familiei vrsta de 16 ani. Rezult c ordonana consacr principiul deplinei capaciti de exerciiu pentru dobndirea calitii de comerciant persoan fizic i n
mod excepional capacitatea de exerciiu restrns, respectiv vrsta de 16 ani,
pentru a fi membru ntr-o ntreprindere familial. Se impune a fi reinut c, potrivit
prevederilor art. 31 din ordonan, membrii ntreprinderii familiale dobndesc calitatea de comerciant de la data nregistrrii ntreprinderii familiale ai crei membri
sunt n registrul comerului.
Rezult aadar c incapabilii nu pot avea calitatea de comerciant. Aceasta
nseamn c, dac persoana pus sub interdicie dobndete pe cale succesoral
un fond de comer, trebuie s-l lichideze, deoarece nu poate continua comerul.
Fa de aceast reglementare, deducem c minorul care nu a mplinit vrsta de 16
ani poate continua comerul prin reprezentantul su legal. Problema continurii
comerului de ctre minor se pune n caz de deces al persoanei fizice autorizate, al
titularului ntreprinderii individuale, precum i n caz de deces al unui membru al
ntreprinderii familiale.
n literatura de specialitate se poart discuii cu privire la capacitatea de a fi
comerciant a persoanei pus sub curatel[1]. Potrivit art. 178 C. civ., curatela se
poate institui dac, din cauza btrneii, a bolii sau a unei infirmiti fizice, o persoan, dei capabil, nu poate personal s-i administreze bunurile sau s-i
apere interesele n condiii mulumitoare i, din motive temeinice, nu-i poate numi
un reprezentant. De asemenea, se poate institui curatela dac, din cauza bolii sau
din alte motive, o persoan, dei capabil, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, s ia msurile necesare n cazurile a cror rezolvare nu sufer amnare.
Instituirea curatelei const n numirea de ctre autoritatea tutelar a unei persoane
n calitate de curator, cu sarcina de a reprezenta interesele persoanei n cauz. n
raporturile specifice dintre curator i persoana pus sub curatel se aplic regulile
de la mandat. Art. 181 C. civ. prevede c prin instituirea curatelei nu se aduce nicio
atingere capacitii celui pe care curatorul l reprezint.
Rezult c persoana pus sub curatel nu este lipsit de capacitatea de a fi
comerciant i n contextul reglementrii O.U.G. nr. 44/2008 poate desfura activitate comercial ca persoan fizic autorizat, titular al unei ntreprinderi indivi[1]
A se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 92; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op.
cit., p. 34.

32

Drept comercial

duale ori membru ntr-o ntreprindere familial. n doctrin[1], s-a precizat totui c,
dei teoretic, persoana pus sub curatel poate s nceap ori s continue un
comer, practic, exercitarea comerului este dificil, deoarece implic asistena permanent a curatorului, ceea ce nu este de natur s satisfac exigenele profesiunii de comerciant. Din aceast cauz se susine c punerea sub curatel a
unei persoane se nfieaz dac nu de lege lata, cel puin de lege ferenda, ca o
incapacitate de a fi comerciant.
n sfrit, n legtur cu capacitatea persoanei fizice de a desfura activiti
comerciale, O.U.G. nr. 44/2008 impune ca persoana n cauz c nu fi svrit
fapte sancionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplina financiar-fiscal, de natura celor care se nscriu n cazierul fiscal (art. 8 din ordonan).

1.3.2. Sediul profesional


O alt cerin pentru exercitarea activitilor economice privete stabilirea unui
sediu profesional. Art. 5 din O.U.G. nr. 44/2008 stipuleaz c persoanele fizice
autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale trebuie s aib un
sediu profesional pe teritoriul Romniei, n condiiile stabilite de lege.

1.3.3. Autorizarea i nregistrarea


Potrivit prevederilor art. 6 din ordonan, orice activitate economic desfurat
permanent, ocazional sau temporar n Romnia de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale trebuie s fie nregistrat
i autorizat n condiiile legii.

1.3.4. inerea contabilitii


Activitatea desfurat n condiiile O.U.G. nr. 44/2008 este supus nregistrrii
contabile. n acest sens, ordonana dispune c persoana fizic autorizat, titularul
ntreprinderii individuale i reprezentantul ntreprinderii familiale au obligaia s in
contabilitatea n partid simpl, n condiiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
(art. 15 din ordonan).

2. Comercianii persoane juridice profesioniti, titulari ai unor ntreprinderi comerciale


Potrivit dispoziiilor art. 1 din Legea nr. 26/1990, au obligaia nregistrrii n registrul comerului, urmtoarele persoane juridice: societile comerciale; companiile
naionale i societile naionale; regiile autonome; grupurile de interes economic;
societile cooperative; organizaiile cooperatiste; societile europene; societile
cooperative europene i grupurile europene de interes economic cu sediul principal
n Romnia; alte persoane juridice prevzute de lege.

2.1. Societile comerciale


Societile comerciale sunt reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societile
comerciale. Legea nr. 31/1990 reglementeaz cinci forme juridice de societate, res[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 92; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 34.

III. Comercianii

33

pectiv societatea n nume colectiv, societatea n comandit simpl, societatea cu rspundere limitat, societatea pe aciuni i societatea n comandit pe aciuni[1].

2.2. Regiile autonome


Regiile autonome sunt entiti specifice nfiinate n temeiul Legii nr. 15/1990
prin reorganizarea unitilor economice de stat, n ramurile strategice ale economiei naionale (industria de armament, energetic, exploatarea minelor i a gazelor
naturale, pot i transporturi feroviare). Regiile autonome se nfiineaz prin hotrre a guvernului (regiile naionale) sau prin decizia organelor administraiei locale
(regiile autonome locale).
Legea prevede c regiile autonome sunt persoane juridice care desfoar activiti economice i funcioneaz pe baz de gestiune economic i autonomie financiar. Pentru aceste considerente, regiile autonome au calitatea de comerciant.

2.3. Societile cooperative


Reglementarea juridic a societilor cooperative o constituie Legea nr. 1/2005
privind organizarea i funcionarea cooperaiei[2]. Regimul juridic al societilor
cooperative este asemntor cu cel al societilor comerciale[3]. Potrivit legii, societatea cooperativ este o asociaie autonom de persoane fizice i/sau juridice,
dup caz, constituit pe baza consimmntului liber exprimat de acestea, n scopul promovrii intereselor economice, sociale i culturale ale membrilor si, n conformitate cu principiile cooperatiste.
Legea nr. 1/2005 reglementeaz dou tipuri de societi cooperative: societi
cooperative de gradul 1 i societi cooperative de gradul 2. Societatea cooperativ de gradul 1 este o persoan juridic constituit de persoane fizice i nregistrat
la registrul comerului. Ea se poate organiza ca societate cooperativ meteugreasc, de consum, de valorificare de produse, societi cooperative agricole,
societi cooperative de transport etc. Societatea cooperativ de gradul 2 este o
persoan juridic constituit din societi cooperative de gradul 1, n majoritate, i
alte persoane fizice sau juridice, n scopul integrrii pe orizontal sau pe vertical a
activitii economice desfurate de acestea i nregistrat la registrul comerului.
Avnd n vedere natura activitilor pe care le desfoar, societatea cooperativ are calitatea de comerciant[4].

2.4. Cooperativele agricole


Regimul juridic al cooperativelor agricole este consacrat de Legea cooperaiei
agricole nr. 566/2004[5]. Potrivit legii menionate, cooperativele agricole pot fi cooperative de gradul 1 sau cooperative de gradul 2. Cooperativa agricol de gradul
1 este o asociaie de persoane, iar cooperativa de gradul 2 este o persoan juri[1]

Aceste societi sunt tratate infra, p. 83 i urm.


M. Of. nr. 172 din 28 februarie 2005.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 75.
[4]
Ibidem; Gh. Piperea, op. cit., p. 50.
[5]
M. Of. nr. 1236 din 22 decembrie 2004.
[2]

34

Drept comercial

dic constituit din cooperative agricole de gradul 1, n majoritate persoane fizice


sau juridice, dup caz, n scopul integrrii pe orizontal sau pe vertical a activitii
economice desfurate de acestea potrivit legii. Cooperativa agricol ia fiin prin
ntocmirea actului constitutiv, dobndind personalitate juridic de la data nregistrrii n registrul comerului. Potrivit legii, obiectul de activitate al cooperativei
agricole l constituie desfurarea unei activiti comerciale privind producerea
unor bunuri i servicii n agricultur.
Pentru c desfoar activiti comerciale, cooperativa agricol are calitatea de
comerciant persoan juridic.

2.5. Cooperativele de credit


Cooperativele de credit sunt reglementate de O.U.G. nr. 99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului[1]. n accepiunea ordonanei, cooperativa de
credit este instituia de credit constituit ca o asociaie autonom de persoane fizice unite voluntar n scopul ndeplinirii nevoilor i aspiraiilor lor comune de ordin
economic, social i cultural, a crei activitate se desfoar pe principiul ntrajutorrii membrilor cooperatori. Cooperativa de credit desfoar activiti specifice
instituiilor de credit, respectiv atragerea de fonduri i acordarea de credite. Potrivit
ordonanei, cooperativele de credit se constituie i funcioneaz n conformitate cu
dispoziiile aplicabile societilor pe aciuni. Datorit specificului pe care l prezint,
cooperativele de credit au calitatea de comerciant persoan juridic.

2.6. Grupurile de interes economic


Reglementarea legal a grupurilor de interes economic se gsete n Legea
nr. 161/2003[2]. n conformitate cu Legea nr. 161/2003, grupul de interes economic
(G.I.E.) reprezint o asociere ntre dou sau mai multe persoane fizice sau juridice,
constituit de o persoan determinat, n scopul nlesnirii sau dezvoltrii activitii
economice a membrilor si, precum i al mbuntirii rezultatelor activitii respective. Regimul juridic al grupurilor de interes economic este asemntor societilor comerciale. De precizat c, n concepia legii, grupul de interes economic are
calitatea de comerciant numai n situaia n care activitatea pe care o desfoar
const n svrirea faptelor de comer.

Seciunea a 3-a. Restriciile privind desfurarea


activitii comerciale
n scopul protejrii interesului public, legislaia n vigoare reglementeaz anumite restricii n exercitarea activitii comerciale. Aceste restricii poart denumiri
diferite: incompatibiliti, decderi, interdicii i autorizaii[3].

[1]

M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006.


M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 93; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 34-36.
[2]

III. Comercianii

35

1. Incompatibilitile
Activitatea comercial i, implicit, calitatea de comerciant este incompatibil cu
exercitarea anumitor demniti, profesii sau ndeletniciri. Reglementrile legale cuprind o serie de astfel de incompatibiliti cu exercitarea activitii comerciale de
ctre anumite persoane fizice.
Astfel, potrivit art. 125 din Constituie, funcia de judector este incompatibil cu
orice alt funcie public sau privat, cu excepia funciilor didactice din nvmntul superior. Aceeai incompatibilitate exist i n privina procurorilor (art. 132)
i a judectorilor Curii Constituionale (art. 144).
Apoi, prin Legea nr. 161/2003, Cartea I, Titlul IV, au fost reglementate conflictul
de interese i regimul juridic al incompatibilitilor n exercitarea demnitilor publice
i a funciilor publice. Prevederile acestui act normativ trebuie coroborate cu cele ale
Legii nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici[1]. Cele dou acte normative
instituie principiul incompatibilitii calitii de funcionar public cu exercitarea activitii comerciale. Astfel, potrivit Legii nr. 161/2003, calitatea de deputat sau senator
este incompatibil cu calitatea de comerciant persoan fizic i cu funciile de administrator sau cenzor n societile comerciale (art. 82 din lege). Aceleai incompatibiliti exist i pentru membrii guvernului i aleii locali (art. 84 i 87 din lege).
Reglementri exprese privind incompatibilitile exist i n materia ofierilor i a
diplomailor. n acest sens, Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare[2]
prevede c ofierii nu pot desfura activiti comerciale i nici nu pot avea calitatea de comerciant. Aceeai interdicie o prevede i Legea nr. 269/2003 privind statutul corpului diplomatic i consular a Romniei[3].
n sfrit, calitatea de comerciant este incompatibil cu exercitarea profesiilor
liberale. Cu titlu de exemplu pot fi date reglementrile privind exercitarea activitii
de avocat, a notarilor publici, a medicilor etc. Potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat[4] [art. 15 lit. c)], profesia de avocat este
incompatibil cu exercitarea nemijlocit de fapte materiale de comer. Art. 36 lit. b)
din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici i activitii notariale[5] prevede c exercitarea profesiei de notar public este incompatibil cu desfurarea unor activiti
comerciale, direct sau prin persoane interpuse. n fine, potrivit prevederilor Legii
nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii[6], exercitarea profesiei de medic
este incompatibil cu calitatea de comerciant.
Nerespectarea prevederilor privind incompatibilitile nu produce efecte juridice
asupra actelor i faptelor de comer efectuate de persoanele n cauz. Aadar, actul comercial i pstreaz valabilitatea chiar dac persoana care l-a svrit era n
situaie de incompatibilitate la ncheierea sa. Sanciunile nclcrii normelor relative
la incompatibiliti constau n destituirea persoanei respective din funcia sau dem-

[1]

Republicat n M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007.


M. Of. nr. 155 din 20 iulie 1995.
[3]
M. Of. nr. 441 din 23 iunie 2003.
[4]
Republicat n M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011.
[5]
Republicat n M. Of. nr. 732 din 18 octombrie 2011.
[6]
M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006.
[2]

36

Drept comercial

nitatea pe care o exercita, ori, dup caz, excluderea din organizaia profesional
din care face parte[1].

2. Decderile
Asigurarea legalitii i moralitii activitii comerciale, precum i protejarea
demnitii profesiunii comerciale, impun ca, n cazul svririi unor fapte grave, comercianii s fie deczui din dreptul de a exercita o profesiune comercial[2].
Principala reglementare n legtur cu exercitarea activitii comerciale cu respectarea normelor legale o constituie Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaiei
mpotriva unor activiti comerciale ilicite, care reglementeaz activitile comerciale
ilicite i sanciunile aplicabile acestor fapte. Legea nr. 12/1990 nu prevede sanciunea decderii comerciantului din dreptul de a exercita o activitate comercial. n
atare situaie, decderea unei persoane din dreptul de a exercita o activitate comercial se va dispune n condiiile reglementrilor penale i va trebui prevzut n mod
expres ntr-o hotrre judectoreasc, eventual ca o pedeaps complementar[3].

3. Interdiciile
Sunt anumite activiti comerciale care sunt interzise iniiativei private, fiind
rezervate monopolului de stat. Pot fi date cu titlu de exemplu: fabricarea i comercializarea de echipament militar, de muniii i armament; fabricarea i comercializarea de narcotice; imprimarea hrilor cu caracter militar etc. Astfel de operaiuni
sunt exercitate de ctre entiti ale statului organizate ca regii autonome, companii
naionale etc.

4. Licenele
Licena este o autorizaie acordat de stat pe o perioad determinat, n baza
creia o persoan fizic sau juridic poate s produc, s prelucreze ori s comercializeze, n cantitatea solicitat i de o anumit calitate, un anume produs sau
serviciu, care face obiectul monopolului de stat, n schimbul unui tarif de licen[4].
Licenele se elibereaz de Ministerul Finanelor Publice i au n vedere, n principal, activitile reglementate prin Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului
de stat[5]. n reglementarea Legii nr. 31/1996 (art. 2), constituie monopol de stat urmtoarele activiti: fabricarea i comercializarea armamentului, muniiilor i explozivelor; producerea i comercializarea stupefiantelor i a medicamentelor care
conin substane stupefiante; extracia, producerea i prelucrarea n scopuri industriale a metalelor preioase i a pietrelor preioase; producerea i emisiunea de
mrci potale i timbre fiscale; fabricarea i importul, n vederea comercializrii n
condiii de calitate a alcoolului i a buturilor spirtoase distilate; fabricarea i importul, n vederea comercializrii n condiii de calitate, a produselor din tutun i a hr[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 94.


Idem, p. 95.
[3]
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 95.
[4]
Idem, p. 96.
[5]
M. Of. nr. 96 din 13 mai 1996.
[2]

III. Comercianii

37

tiei pentru igarete; organizarea i exploatarea sistemelor de joc cu miz, directe


sau disimulate; organizarea i exploatarea pronosticurilor sportive. Toate aceste
activiti nu pot fi exercitate dect pe baza licenelor obinute n condiiile legii.

5. Avizele i acordurile
Exist anumite operaiuni pentru exercitarea crora sunt necesare unele avize
sau acorduri. Bunoar, n privina societilor comerciale, H.G. nr. 1323/1990
reglementeaz anumite activiti care pot fi desfurate de ctre societile comerciale numai cu avizul instituiilor competente. Astfel de activiti sunt: fabricarea,
utilizarea sau comercializarea de echipamente care folosesc spectrul de frecvene
radioelectrice i fabricarea sau comercializarea de aparatur utilizat n activitatea
de interceptare de convorbiri telefonice ori codificare etc.
n ceea ce privete acordurile, potrivit dispoziiilor art. 82 din Legea nr. 31/1990,
asociaii societii n nume colectiv i n comandit simpl nu pot lua parte, ca
asociai cu rspundere nelimitat, n alte societi concurente sau avnd acelai
obiect de activitate, nici s fac operaiuni n contul lor sau al altora, n acelai fel
de comer sau ntr-unul asemntor, fr consimmntul celorlali asociai. Lipsa
consimmntului celorlali asociai nu afecteaz valabilitatea actelor de comer, ci
atrage rspunderea celui n cauz pentru daunele pricinuite[1].

Seciunea a 4-a. Obligaiile comercianilor


Exercitarea activitii comerciale creeaz n sarcina comercianilor anumite
obligaii. Pentru c sunt strns legate de profesia de comerciant, aceste obligaii
sunt denumite, n mod convenional, obligaii profesionale ale comercianilor[2].
Dintre obligaiile profesionale ale comercianilor, trei sunt mai importante i aplicabile tuturor comercianilor: a) publicitatea prin registrul comerului; b) organizarea
i inerea contabilitii activitii comerciale; c) exercitarea comerului n limitele
concurenei licite.

1. Publicitatea prin registrul comerului


Obligaia de publicitate prin registrul comerului este reglementat prin Legea
nr. 26/1990 privind registrul comerului. Potrivit prevederilor art. 1 din Legea
nr. 26/1990, comercianii, nainte de nceperea comerului, precum i alte persoane
fizice sau juridice, prevzute n mod expres de lege, nainte de nceperea activitii
acestora, au obligaia s cear nmatricularea n registrul comerului, iar n cursul
exercitrii i la ncetarea comerului sau, dup caz, a activitii respective, s cear
nscrierea n acelai registru a meniunilor privind actele i faptele a cror nregistrare
este prevzut de lege. Din textul citat rezult c publicitatea prin registrul comerului
este o obligaie cu caracter de continuitate, n sensul c, nainte de nceperea

[1]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 97.


Idem, p. 104; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 41; a se vedea i
Gh. Piperea, op. cit., p. 58-65.
[2]

38

Drept comercial

comerului, comerciantul este obligat s se nmatriculeze n registru, iar ulterior, s


nscrie n registru meniunile prevzute n mod expres de reglementrile legale.

1.1. Scopul publicitii prin registrul comerului


Scopul publicitii prin registrul comerului l constituie opozabilitatea fa de teri
a meniunilor nregistrate i constituirea unei evidene a comercianilor (o banc de
date) cu privire la principalele aspecte ce in de persoana comerciantului i de
activitatea ce o desfoar.
Art. 4 din Legea nr. 26/1990 dispune c registrul comerului este public. Caracterul public al registrului comerului se materializeaz prin obligaia registrului de a
elibera persoanelor interesate date i informaii ce privesc comercianii i meniunile nregistrate. n acest scop, legea prevede c oficiul registrului comerului
este obligat s elibereze, pe cheltuiala solicitantului, copii certificate de pe nregistrrile efectuate n registrul comerului, ca i de pe actele prezentate la efectuarea
nregistrrilor. De asemenea, oficiul registrului comerului are obligaia s elibereze
certificate care s ateste c un anumit act sau fapt este sau nu nregistrat.

1.2. Categorii de comerciani supui obligaiei de publicitate prin registrul


comerului
n conformitate cu reglementrile actuale, sunt supuse nregistrrii n registrul
comerului:
a) persoanele fizice autorizate;
b) ntreprinderile individuale;
c) ntreprinderile familiale;
d) societile comerciale;
e) companiile naionale i societile naionale;
g) regiile autonome;
h) grupurile de interes economic;
i) societile cooperative;
j) organizaiile cooperatiste;
k) societile europene;
l) societile cooperative europene;
m) grupurile europene de interes economic cu sediul principal n Romnia;
n) alte persoane fizice i juridice prevzute de lege.

1.3. nmatricularea i autorizarea funcionrii comercianilor


Entitile de mai sus sunt obligate s se nmatriculeze n registrul comerului n
momentul constituirii sau, dup caz, n momentul nceperii comerului, precum i s
nregistreze meniunile prevzute de lege pe parcursul exercitrii comerului. nmatricularea n registrul comerului i autorizarea funcionrii este reglementat diferit
n funcie de calitatea comerciantului persoan fizic sau persoan juridic.

1.3.1. nmatricularea i autorizarea persoanelor fizice


nmatricularea i autorizarea funcionrii persoanelor fizice este reglementat
de O.U.G. nr. 44/2008. Potrivit art. 7 din ordonan, persoanele fizice au obligaia

III. Comercianii

39

ca, nainte de nceperea activitii economice, s solicite nmatricularea n registrul


comerului i autorizarea funcionrii, ca persoane fizice autorizate, respectiv ca
ntreprinztori persoane fizice titulari ai unei ntreprinderi individuale sau ai unei
ntreprinderi familiale.
Pentru a fi nmatriculat i autorizat s desfoare activiti economice, persoana fizic trebuie s ndeplineasc cerinele privind vrsta, onorabilitatea i
sediul profesional (art. 8 din ordonan), iar pentru anumite activiti s fac dovada unei pregtiri profesionale corespunztoare.

1.3.2. nmatricularea i autorizarea funcionrii persoanelor juridice


Regimul juridic al nmatriculrii i autorizrii funcionrii comercianilor persoane
juridice este stabilit prin mai multe acte normative, respectiv Legea nr. 26/1990,
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul
comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice[1] i O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor msuri privind activitatea de
nregistrare n registrul comerului[2]. Potrivit acestor acte normative, nainte de nceperea activitii comerciale, comercianii persoane juridice sunt obligai s solicite nmatricularea n registrul comerului i autorizarea funcionrii.

1.4. Procedura nmatriculrii i autorizrii funcionrii comercianilor


nmatricularea i autorizarea funcionrii comercianilor este reglementat de
O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor msuri privind activitatea de nregistrare n registrul comerului.
Potrivit actului normativ menionat, nregistrarea i autorizarea funcionrii comercianilor se face pe baza unei cereri. Competena de soluionare a cererilor de
nregistrare n registrul comerului aparine directorului oficiului registrului comerului de pe lng tribunal i/sau persoanei ori persoanelor desemnate de ctre
directorul general al oficiului naional al registrului comerului. Legea dispune c, n
cazul n care pentru lmurirea unor mprejurri de fapt, directorul oficiului registrului
comerului de pe lng tribunal i/sau persoana sau persoanele desemnate consider necesar s cunoasc prerea unor specialiti, se poate dispune efectuarea
unei expertize, n contul prilor, precum i prezentarea oricror altor dovezi.
Dup verificarea nscrisurilor depuse i a celorlalte probe administrate, directorul oficiului registrului comerului sau persoana desemnat dispune nregistrarea
n registrul comerului i autorizeaz prin rezoluie constituirea comerciantului. Rezoluiile pronunate de directorul oficiului registrului comerului sau de persoanele
desemnate sunt executorii de drept. mpotriva rezoluiei, persoana interesat poate
formula plngere care va fi soluionat de instana de judecat.

1.5. nscrierea meniunilor n registrul comerului


Pe parcursul existenei comerciantului este posibil ca nregistrrile fcute cu
prilejul nmatriculrii i autorizrii s sufere modificri care s fie supuse nre[1]
[2]

M. Of. nr. 839 din 13 septembrie 2004.


M. Of. nr. 926 din 30 decembrie 2009.

40

Drept comercial

gistrrii sau s intervin mprejurri noi a cror nregistrare n registrul comerului


este obligatorie.
Cu valoare de principiu, art. 21 din Legea nr. 26/1990 prevede c se vor nregistra n registrul comerului meniuni referitoare la:
a) donaia, vnzarea, locaiunea sau garania real mobiliar constituit asupra
fondului de comer, precum i orice alt act prin care se aduc modificri nregistrrilor n registrul comerului sau care face s nceteze firma ori fondul de comer;
b) numele i prenumele, cetenia, codul numeric personal, pentru cetenii
romni, seria i numrul paaportului, pentru cetenii strini, data i locul naterii
mputernicitului sau a reprezentantului fiscal, dac este cazul; dac dreptul de
reprezentare este limitat la o anumit sucursal, meniunea se va face numai n
registrul unde este nscris sucursala, semntura mputernicitului/reprezentantului
fiscal va fi dat n forma prevzut la art. 18 alin. (2) i (3);
c) brevetele de invenii, mrcile de fabric, de comer i de serviciu, denumirile
de origine, indicaiile de provenien, firma, emblema i alte semne distinctive asupra crora societatea comercial, regia autonom, organizaia cooperatist sau
comerciantul persoan fizic autorizat, ntreprindere individual i ntreprindere
familial are un drept;
d) convenia matrimonial, ncheiat naintea sau n timpul cstoriei, inclusiv
modificarea acesteia, hotrrea judectoreasc privind modificarea judiciar a regimului matrimonial, aciunea sau hotrrea n constatarea ori declararea nulitii
cstoriei, aciunea sau hotrrea de constatare ori declarare a nulitii conveniei
matrimoniale, precum i aciunea sau hotrrea de divor pronunate n cursul
exercitrii activitii economice;
e) hotrrea de punere sub interdicie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum i hotrrea prin care se ridic aceste msuri;
f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciar sau de faliment, dup caz,
precum i nscrierea meniunilor corespunztoare;
g) hotrrea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului
pentru fapte penale care l fac nedemn sau incompatibil s exercite aceast activitate;
h) orice modificare privitoare la actele, faptele i meniunile nregistrate.
nregistrarea meniunilor n registrul comerului se efectueaz la cererea comerciantului sau a reprezentailor acestuia, dup caz. Comerciantul trebuie s cear
nregistrarea actelor i faptelor n registrul comerului n termen de 15 zile de la
data actelor sau faptelor suspuse nregistrrii. Termenul de 15 zile este calificat ca
fiind un termen de recomandare.
La ncetarea activitii comerciale, comerciantul are obligaia s solicite radierea
sa din registrul comerului.
De reinut c, potrivit legii, nregistrarea meniunilor n registrul comerului se
face i la dispoziia instanelor judectoreti. n acest sens, art. 7 din Legea
nr. 26/1990 prevede c instanele judectoreti sunt obligate s trimit oficiului registrului comerului, n termen de 15 zile de la data cnd au rmas irevocabile,
copii legalizate de pe hotrrile care se refer la acte, fapte i meniuni a cror
nregistrare n registrul comerului o dispun, conform legii.

III. Comercianii

41

1.6. Efectele nregistrrilor n registrul comerului


Efectele nregistrrii n registrul comerului difer n funcie de calitatea de persoan fizic sau persoan juridic a comerciantului. n ceea ce privete comerciantul
persoan fizic, nregistrarea n registrul comerului confer celui n cauz dreptul de
a exercita activitatea comercial. nregistrarea societii comerciale are drept efect
dobndirea personalitii juridice de ctre aceasta. Potrivit Legii nr. 31/1990, societatea comercial dobndete personalitate juridic din data nregistrrii n registrul
comerului.
Prin nregistrarea meniunilor n registrul comerului se realizeaz opozabilitatea
fa de teri.

2. Obligaia organizrii i inerii contabilitii


Activitatea comercial este dinamic i complex i excede interesului privat;
ea intereseaz puterea statal, deoarece fiind speculativ este purttoare de taxe
i impozite, iar, pe de alt parte, comerciantul trebuie s respecte regulile oneste
ale comerului, inclusiv cele privind protecia consumatorilor. Din aceast cauz, de
la nceputul codificrii raporturilor comerciale comercianii au fost supui obligaiei
de a ine o eviden a operaiunilor pe care le efectueaz. Astzi aceast obligaie
se manifest prin organizarea i inerea contabilitii activitii comerciale, prin
evidenierea n registre speciale.
Organizarea i inerea contabilitii activitii comerciale prezint interes din mai
multe puncte de vedere[1]. n primul rnd, registrele comerciale prezint principalul
instrument de cunoatere a activitii comerciale i a situaiei patrimoniale a comerciantului. Pe baza situaiei financiare, comerciantul poate s-i evalueze ansele
de perspectiv n activitatea ce o desfoar i s fac pronosticuri cu privire la
rentabilitatea afacerii. n al doilea rnd, registrele comercianilor prezint interes din
perspectiva raporturilor procesuale, prin aceea c, potrivit Codului comercial, ele pot
fi folosite ca mijloace de prob, n principal n raporturile dintre comerciani i, n
anumite situaii, i n raporturile dintre comerciani i necomerciani. n sfrit, pe
baza registrelor comerciale se evalueaz corectitudinea desfurrii activitii comerciale i tot pe baza lor se stabilesc impozitele, taxele i alte obligaii de natur fiscal.

2.1. Persoanele obligate s in contabilitatea


Principala reglementare n materia organizrii i inerii contabilitii activitii
comerciale o reprezint Legea nr. 82/1991[2]. Potrivit art. 1 din legea menionat,
obligaia de a organiza i ine contabilitatea proprie revine regiilor autonome, societilor comerciale, instituiilor publice, unitilor cooperatiste, asociaiilor i celorlalte
persoane juridice, precum i persoanelor fizice care au calitatea de comerciant.
Potrivit legii, rspunderea pentru organizarea i inerea contabilitii revine administratorului sau altor persoane nsrcinate cu gestiunea patrimoniului.

[1]
[2]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 118.


Republicat n M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008.

42

Drept comercial

2.2. Registrele de contabilitate


n conformitate cu dispoziiile art. 20 din Legea nr. 82/1991, registrele de contabilitate obligatorii pentru comerciani sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar i
Registrul cartea mare.

2.2.1. Registrul-jurnal
Potrivit legii, n Registrul-jurnal se nregistreaz toate operaiunile, actele i
fapte pe care le efectueaz comerciantul. nregistrrile n Registrul-jurnal trebuie
fcute zilnic. Datorit complexitii sale, Registrul-jurnal reprezint evidena cea
mai detaliat i exact a activitii comerciantului.

2.2.2. Registrul-inventar
n acest registru, comerciantul consemneaz inventarul patrimoniului su. Legea oblig comercianii ca la anumite intervale de timp sau cu prilejul efecturii
unor operaiuni s elaboreze un inventar al tuturor bunurilor, creanelor i datoriilor
pe care le dein.

2.2.3. Registrul cartea mare


Acest registru nu este obligatoriu pentru toi comercianii, ci doar pentru cei cu
un volum mare de activitate (bnci, societi de asigurare, instituii financiare nebancare, societile transfrontaliere, societile europene etc.). n registrul cartea
mare conturile sunt personificate, iar contabilitatea se face n partid dubl, n
sensul c fiecare operaiune comercial d natere unei duble nregistrri[1].
Potrivit art. 25 din Legea nr. 82/1991, registrele de contabilitate i documentele
justificative, care stau la baza nregistrrilor n contabilitate, se pstreaz n arhiva
comerciantului timp de 10 ani, cu ncepere de la data ncheierii exerciiului financiar
n cursul cruia au fost ntocmite, cu excepia tatelor de salarii, care se pstreaz
timp de 50 de ani.

2.3. Situaiile financiare


Pe lng organizarea i inerea contabilitii prin registrele mai sus evocate,
legea oblig comercianii i la ntocmirea unei situaii financiare anuale. Situaia
financiar anual cuprinde elementele eseniale ale activitii desfurate n cursul
exerciiului financiar.
Situaia financiar anual se depune la registrul comerului. n acest sens,
art. 185 din Legea nr. 31/1990 dispune: consiliul de administraie, respectiv directoratul, este obligat s depun la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice,
n format hrtie i n format electronic sau numai n form electronic, avnd ataat
o semntur electronic extins, situaiile financiare anuale, raportul lor, raportul
cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dup caz. Dac administratorii nu depun
aceste documente la registrul comerului, n termen de 6 luni de la expirarea termenului de depunere societatea va fi dizolvat.

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 122.

III. Comercianii

43

2.4. Consecinele nerespectrii obligaiei de organizare i inere a contabilitii


Neinerea sau inerea necorespunztoare a evidenelor contabile atrage rspunderea contravenional sau penal, dup caz. Faptele care sunt considerate
contravenii sunt enumerate la art. 41 din Legea nr. 82/1991, dac nu sunt svrite n condiiile n care s fie calificate drept infraciuni. Apoi, n conformitate cu
prevederile art. 43 din Legea nr. 82/1991, constituie infraciunea de fals intelectual
i se pedepsete n condiiile legii efectuarea cu tiin de nregistrri inexacte, precum i omisiunea cu tiin a nregistrrilor n contabilitate avnd drept consecin
denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare i elementelor patrimoniale care se reflect n bilan. n fine, pentru nclcarea regulilor privind organizarea i inerea contabilitii, comerciantul poate fi acuzat de svrirea infraciunii
de bancrut frauduloas, reglementat i sancionat de art. 143 din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenei.

3. Exercitarea comerului n limitele concurenei licite i cu respectarea regulilor privind protecia consumatorului
n activitatea pe care o desfoar, comercianii sunt obligai s nu recurg la
mijloace frauduloase, nelegale, pentru atragerea i meninerea clientelei. Libertatea concurenei i exercitarea cu onestitate a acesteia este garantat de nsi
Constituie, care, n art. 135, prevede c statul trebuie s asigure: libertatea comerului, protecia concurenei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea
tuturor factorilor de producie. n cazul exercitrii abuzive a dreptului la concuren, a folosirii mijloacelor nepermise de lege pentru atragerea clientelei, concurena este ilicit, neloial, fiind interzis i sancionat prin diferite acte normative[1].
Exercitarea comerului cu respectarea regulilor oneste ale concurenei i proteciei consumatorului se manifest prin:
a) sancionarea practicilor anticoncureniale, monopoliste;
b) sancionarea ntrebuinrii unor mijloace nelicite de atragere a clientelei;
c) combaterea i sancionarea practicilor incorecte ale comercianilor n relaia
cu consumatorii;
d) protejarea populaiei mpotriva unor activiti comerciale ilicite.

3.1. Protecia mpotriva practicilor anticoncureniale i a concentrrilor


economice
Exercitarea comerului poate fi obstrucionat prin practicile anticoncureniale i
concentrrile economice. Interdicia practicilor anticoncureniale i a concentrrilor
economice constituie obiectul de reglementare al Legii nr. 21/1996 asupra concurenei[2].

[1]
[2]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 124.


Republicat n M. Of. nr. 742 din 16 august 2005.

44

Drept comercial

3.1.1. Practicile anticoncureniale


Potrivit dispoziiilor art. 5 din lege, sunt interzise orice nelegeri ntre ntreprinderi, orice decizii ale asociaiilor de ntreprinderi i orice practici concertate, care au
ca obiect sau au ca efect mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea concurenei
pe piaa romneasc sau pe o parte a acesteia, n special cele care:
a) stabilesc, direct sau indirect, preuri de cumprare ori de vnzare sau orice
alte condiii de tranzacionare;
b) limiteaz sau controleaz producia, comercializarea, dezvoltarea tehnic
sau investiiile;
c) mpart pieele sau sursele de aprovizionare;
d) aplic, n raporturile cu partenerii comerciali, condiii inegale la prestaii
echivalente, provocnd n acest fel unora dintre ei un dezavantaj concurenial;
e) condiioneaz ncheierea contractelor de acceptarea de ctre parteneri a
unor prestaii suplimentare care, prin natura lor sau n conformitate cu uzanele
comerciale, nu au legtur cu obiectul acestor contracte;
f) constau n participarea, n mod concertat, cu oferte trucate la licitaii sau la
orice alte forme de concurs de oferte;
g) elimin de pe pia ali concureni, limiteaz sau mpiedic accesul pe pia
i libertatea exercitrii concurenei de ctre alte ntreprinderi, precum i nelegerile
de a nu cumpra de la sau de a nu vinde ctre anumite ntreprinderi fr o justificare rezonabil.
Sunt exceptate nelegerile sau categoriile de nelegeri ntre ntreprinderi, deciziile sau categoriile de decizii ale asociaiilor de ntreprinderi, practicile concertate
sau categoriile de practici concertate, atunci cnd acestea ndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
a) contribuie la mbuntirea produciei sau distribuiei de mrfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurnd, n acelai timp, consumatorilor
un avantaj corespunztor celui realizat de prile la respectiva nelegere, decizie
ori practic concertat;
b) impun ntreprinderilor n cauz doar acele restricii care sunt indispensabile
pentru atingerea acestor obiective;
c) nu ofer ntreprinderilor posibilitatea de a elimina concurena de pe o parte
substanial a pieei produselor n cauz.
Categoriile de nelegeri, decizii i practici concertate, exceptate prin aplicarea
prevederilor legii, precum i condiiile i criteriile de ncadrare pe categorii sunt cele
stabilite n regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene
cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene anumitor categorii de nelegeri, decizii ale asociaiilor de ntreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii,
care se aplic n mod corespunztor.
Prin art. 6 din Legea nr. 21/1996 este interzis, de asemenea, folosirea n mod
abuziv de ctre una sau mai multe ntreprinderi a unei poziii dominante deinute
pe piaa romneasc sau pe o parte substanial a acesteia. Potrivit legii, aceste
practici abuzive pot consta n special n:
a) impunerea, n mod direct sau indirect, a unor preuri inechitabile de vnzare
ori de cumprare sau a altor condiii inechitabile de tranzacionare i refuzul de a
trata cu anumii furnizori ori beneficiari;

III. Comercianii

45

b) limitarea produciei, comercializrii sau dezvoltrii tehnologice n dezavantajul consumatorilor;


c) aplicarea n raporturile cu partenerii comerciali a unor condiii inegale la prestaii echivalente, provocnd, n acest fel, unora dintre ei un dezavantaj concurenial;
d) condiionarea ncheierii contractelor de acceptarea de ctre parteneri a unor
prestaii suplimentare care, prin natura lor sau n conformitate cu uzanele comerciale, nu au legtur cu obiectul acestor contracte;
e) practicarea unor preuri excesive sau practicarea unor preuri de ruinare, n
scopul nlturrii concurenilor, ori vnzarea la export sub costul de producie, cu
acoperirea diferenelor prin impunerea unor preuri majorate consumatorilor interni;
f) exploatarea strii de dependen n care se gsete o alt ntreprindere fa de
o asemenea ntreprindere sau ntreprinderi i care nu dispune de o soluie alternativ
n condiii echivalente, precum i ruperea relaiilor contractuale pentru singurul motiv
c partenerul refuz s se supun unor condiii comerciale nejustificate.

3.1.2. Concentrrile economice


Se realizeaz o concentrare n cazul n care modificarea de durat a controlului
rezult n urma: fuzionrii a dou sau mai multe ntreprinderi independente anterior
sau pri ale unor ntreprinderi, sau dobndirii, de ctre una sau mai multe persoane care controleaz deja cel puin o ntreprindere ori de ctre una sau mai
multe ntreprinderi, fie prin achiziionarea de valori mobiliare sau de active, fie prin
contract ori prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori
mai multor ntreprinderi sau pri ale acestora. Crearea unei societi n comun
care ndeplinete n mod durabil toate funciile unei entiti economice autonome
constituie o concentrare (art. 10 din Legea nr. 21/1996).
Legea (art. 12) interzice concentrrile economice care ar ridica obstacole semnificative n calea concurenei efective pe piaa romneasc sau pe o parte
substanial a acesteia, n special ca urmare a crerii sau consolidrii unei poziii
dominante.

3.1.3. Sancionarea practicilor anticoncureniale i a concentrrii economice


nclcarea dispoziiilor privind practicile anticoncureniale i concentrrile economice atrage rspunderea civil, contravenional sau penal, dup caz.
Astfel, potrivit prevederilor art. 49, sunt nule de drept orice nelegeri sau decizii
interzise prin art. 5 i 6 din lege, precum i prin art. 101 i 102 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene, respectiv orice angajamente, convenii sau clauze
contractuale raportndu-se la o practic anticoncurenial. n cazul n care s-a
cauzat un prejudiciu, persoanele vinovate rspund pentru repararea integral a
pagubei n condiiile prevzute la art. 61 din lege.
Anumite fapte sunt considerate contravenii i sancionate ca atare n conformitate cu art. 50-511 din lege. Astfel, sunt considerate contravenii i se sancioneaz cu amend de la 0, 1% la 1% din cifra de afaceri total din anul financiar
anterior sancionrii:
a) furnizarea de informaii inexacte, incomplete sau care induc n eroare ntr-o
cerere, o confirmare, o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor
art. 15;

46

Drept comercial

b) furnizarea de informaii inexacte, incomplete sau care induc n eroare ori de


documente incomplete sau nefurnizarea informaiilor i documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a);
c) furnizarea de informaii inexacte sau care induc n eroare, ca rspuns la o
solicitare efectuat potrivit prevederilor art. 35 alin. (2);
d) furnizarea de informaii, documente, nregistrri i evidene ntr-o form incomplet n timpul inspeciilor desfurate potrivit prevederilor art. 36;
e) refuzul de a se supune unei inspecii desfurate potrivit prevederilor art. 36.
De asemenea, constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 1.000
lei la 20.000 lei faptele autoritilor i instituiilor administraiei publice centrale i
locale constnd n:
a) furnizarea cu intenie ori din neglijen de informaii inexacte, incomplete sau
care induc n eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaiilor i
documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b);
b) furnizarea cu intenie ori din neglijen de informaii inexacte sau care induc
n eroare, ca rspuns la o solicitare efectuat potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).
Dac, cu intenie sau din neglijen, nefurnizarea informaiilor solicitate persist
dup termenul stabilit de ctre Consiliul Concurenei, acesta va putea aplica conductorului instituiei sau autoritii administraiei publice centrale sau locale o
amend cominatorie de pn la 5.000 lei pentru fiecare zi de ntrziere.
De asemenea, constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 0, 5%
la 10% din cifra de afaceri total realizat n anul financiar anterior sancionrii
urmtoarele fapte, svrite cu vinovie de ntreprinderi sau asociaii de ntreprinderi:
a) nclcarea prevederilor art. 5 i 6 din lege, precum i a prevederilor art. 101
i 102 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;
b) nenotificarea unei concentrri economice, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1)
i (2), nainte de punerea n aplicare a acesteia, cu excepia cazului n care sunt
incidente prevederile art. 15 alin. (7) sau s-a acordat o derogare conform art. 15
alin. (8);
c) realizarea unei operaiuni de concentrare economic cu nclcarea prevederilor art. 15 alin. (6)-(8);
d) nceperea unei aciuni de concentrare economic declarat incompatibil
printr-o decizie a Consiliului Concurenei, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a);
e) nendeplinirea unei obligaii, a unei condiii sau a unei msuri impuse printr-o
decizie luat potrivit prevederilor legii.
Dac nclcarea svrit de o asociaie de ntreprinderi privete activitile
membrilor si, amenda nu poate depi 10% din suma cifrelor de afaceri totale ale
fiecrui membru activ pe piaa afectat de nclcarea svrit de asociaie.
n ceea ce privete contravenia prevzut la alin. (1) lit. a), constnd n nclcarea prevederilor art. 5 din lege, precum i a prevederilor art. 101 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenei va stabili, prin instruciuni, condiiile i criteriile de aplicare a unei politici de clemen, care poate merge
pn la absolvirea de rspundere pecuniar.
Prin excepie de la prevederile art. 50 i 51 alin. (1), n cazul n care cifra de
afaceri realizat n anul financiar anterior sancionrii nu poate fi determinat, va fi
luat n considerare cea aferent anului financiar n care ntreprinderea sau aso-

III. Comercianii

47

ciaia de ntreprinderi a nregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de


referin pentru calcularea cifrei de afaceri n vederea aplicrii sanciunii.
n fine, participarea cu intenie frauduloas i n mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise potrivit
prevederilor art. 5 alin. (1) i care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5
alin. (2) constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani ori
cu amend i interzicerea unor drepturi.

3.2. Protecia mpotriva concurenei neloiale


Concurena neloial este reglementat de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenei neloiale[1]. Actele i faptele considerate manifestri ale concurenei neloiale sunt reglementate n art. 4 i 5 din Legea nr. 11/1991. n doctrina
juridic de specialitate, actele i faptele care constituie manifestri ale concurenei
neloiale se clasific n patru categorii: confuzia, denigrarea, dezorganizarea i acapararea clientelei prin oferirea unor avantaje[2].

3.2.1. Confuzia
n accepiunea art. 5 din lege, prin confuzie se nelege orice act prin care un
comerciant folosete o firm, emblem sau o denumire special ori ambalaje de
natur a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant. Realizeaz
coninutul confuziei i producerea n orice mod, importul, exportul, depozitarea,
punerea n vnzare sau vnzarea unor mrfuri purtnd meniuni false privind brevetele de invenii, originea i caracteristicile mrfurilor, precum i cu privire la
numele productorului sau comerciantului, n scopul de a induce n eroare pe
ceilali comerciani i pe beneficiari (art. 5 din lege).

3.2.2. Denigrarea
Concurena neloial prin denigrare const n comunicarea sau rspndirea, de
ctre un comerciant, de afirmaii mincinoase asupra unui concurent sau a mrfurilor sale, afirmaii de natur s duneze bunului mers al ntreprinderii (art. 4 din
lege).

3.2.3. Dezorganizarea
Acest act de concuren neloial const n destabilizarea activitii comerciantului rival[3]. Destabilizarea const n oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit
sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanilor acestuia, pentru ca prin purtare neloial s poat afla procedeele sale
industriale, pentru a cunoate sau a folosi clientela sa ori pentru a obine alt folos
pentru sine ori pentru alt persoan n dauna unui concurent [art. 4 lit. f) din lege].

[1]

M. Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1991.


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 127, i autorii acolo citai; Gh. Piperea, op. cit., p. 61-62.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 128.
[2]

48

Drept comercial

3.2.4. Acapararea clientelei prin oferirea unor avantaje


Aceast fapt se realizeaz prin ncheierea de contracte prin care un comerciant asigur predarea unei mrfi sau executarea unor prestaii n mod avantajos, cu
condiia aducerii de ctre client a altor cumprtori cu care comerciantul ar urma s
ncheie contracte asemntoare.

3.2.5. Sancionarea actelor i faptelor de concuren neloial


nclcarea regulilor privind concurena loial atrage rspunderea civil, contravenional sau penal, dup caz, a autorului. Rspunderea autorului actelor i faptelor de concuren neloial este guvernat de regulile statuate n art. 4-6 din Legea nr. 11/1991. n consecin, pe cale civil, autorul va fi obligat la acoperirea
tuturor daunelor patrimoniale sau morale cauzate persoanei pgubite. Anumite
fapte constituie contravenii, iar altele sunt calificate infraciuni i atrag rspunderea
penal a comerciantului care le-a svrit.

3.3. Protecia mpotriva practicilor incorecte ale comercianilor n relaia cu


consumatorii
Practicile incorecte ale comercianilor n relaiile cu consumatorii sunt reglementate prin Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianilor n relaia cu consumatorii i armonizarea reglementrilor cu legislaia
european privind protecia consumatorilor[1].

3.4. Protejarea populaiei mpotriva activitilor comerciale ilicite


Activitile comerciale considerate ca fiind ilicite i, prin urmare, interzise, sunt
reglementate prin Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaiei mpotriva unor
activiti comerciale ilicite[2]. Legea nr. 12/1990 reglementeaz anumite activiti
ilicite care atrag rspunderea contravenional, iar altele care atrag rspunderea
penal, fiind calificate ca infraciuni[3].

[1]

M. Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007.


Republicat n M. Of. nr. 291 din 5 mai 2009.
[3]
n legtur cu alte obligaii ale comercianilor, a se vedea S. Angheni, M. Volonciu,
C. Stoica, op. cit., p. 46-49.
[2]

Capitolul IV. Fondul de comer


Seciunea 1. Noiune i delimitare
1. Noiune
n activitatea lor, comercianii folosesc o multitudine de bunuri n vederea desfurrii activitii comerciale. Aceste bunuri difer n funcie de calitatea de persoan fizic sau persoan juridic a titularului ntreprinderii economice, precum i
de obiectul de activitate pentru care a fost autorizat. Aceste bunuri formeaz o universalitate destinat desfurrii diferitelor operaiuni comerciale. Pentru c aceast universalitate de bunuri este destinat exercitrii activitii comerciale, legiuitorul
o denumete fond de comer.
n literatura de specialitate[1], fondul de comer este definit ca un ansamblu de
bunuri mobile i imobile, corporale i incorporale, pe care un comerciant le afecteaz desfurrii activitii sale comerciale, n scopul atragerii clientelei i, implicit,
obinerii de profit[2].

1.1. Reglementare
Principala reglementare a fondului de comer o constituie art. 11 din Legea
nr. 11/1991 privind combaterea concurenei neloiale, astfel cum a fost modificat
prin Legea nr. 298/2001. Art. 11 lit. c) din Legea nr. 11/1991 dispune: constituie
fond de comer ansamblul bunurilor mobile i imobile, corporale i necorporale
(mrci, firme, embleme, brevete de invenii, vad comercial), utilizate de un comerciant n vederea desfurrii activitii sale.
Legea nr. 26/1990 n art. 21 lit. a) prevede c n registrul comerului se vor nregistra meniuni privind donaia, vnzarea, locaiunea sau garania real mobiliar
constituit asupra fondului de comer, precum i orice alt act prin care se aduc
modificri nregistrrilor n registrul comerului sau care face s nceteze firma ori
fondul de comer.
Noul Cod civil cuprinde i el referiri la fondul de comer n art. 2.638 care reglementeaz legea aplicabil raporturilor juridice cu element de extraneitate. Dup ce
consacr principiul libertii alegerii de ctre pri a legii aplicabile raporturilor juridice de drept internaional privat, art. 2.638 dispune c, n lipsa alegerii, se aplic
legea statului cu care actul juridic prezint legturile cele mai strnse, iar dac
aceast lege nu poate fi identificat, se aplic legea locului unde actul juridic a fost
ncheiat. n nelesul aceluiai articol se consider c exist atare legturi cu legea
statului n care debitorul prestaiei caracteristice sau, dup caz, autorul actului are,
la data ncheierii actului, dup caz, reedina obinuit, fondul de comer sau sediul
social.
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 132.


Pentru definirea fondului de comer, a se vedea i M.-L. Belu Magdo, Drept comercial,
Ed. HG, Bucureti, 2003, p. 67.
[2]

50

Drept comercial

1.2. Interesul practic al regimului juridic al fondului de comer


Fiind destinat desfurrii activitii comerciale, stabilirea regimului juridic al
fondului de comer prezint interes att din perspectiva comerciantului ce-l posed,
ct i din aceea a creditorilor[1]. Comerciantul este interesat de protecia bunurilor
afectate comerului su, care s asigure valorificarea lui prin ncheierea diferitelor
acte juridice i transmiterea pe calea motenirii. Creditorii titularului fondului de
comer sunt interesai de cunoaterea coninutului acestuia deoarece bunurile ce-l
alctuiesc constituie principalele elemente active ale patrimoniului titularului fondului de comer. Altfel spus, bunurile din fondul de comer fac parte din gajul general al creditorilor chirografari ai comerciantului, ce vor fi urmrite n caz de executare silit. Din aceste considerente, circulaia bunurilor din fondul de comer este
supus unor reguli speciale menite s asigure protecia drepturilor creditorilor
titularului fondului de comer.

2. Delimitarea fondului de comer


Mai buna nelegere a fondului de comer presupune i operaiunea delimitrii
lui de alte universaliti de bunuri de care dispune comerciantul n exercitarea comerului pentru care a fost autorizat. Comerciantul, indiferent c este persoan
fizic sau persoan juridic, dispune de un patrimoniu propriu, realizeaz o ntreprindere din comerul su, pe care l exercit ntr-unul sau mai multe imobile.

2.1. Fondul de comer i patrimoniul


Patrimoniul este definit ca fiind totalitatea drepturilor i obligaiilor cu valoare
economic ce aparin unui subiect de drept[2]. Se observ c fondul de comer nu
se confund cu noiunea de patrimoniu, deoarece fondul de comer este ansamblul
bunurilor mobile i imobile, corporale sau incorporale afectate de comerciant desfurrii unei activiti comerciale, n timp ce patrimoniul reprezint totalitatea drepturilor i obligaiilor comerciantului cu valoare economic. Fondul de comer este
component a patrimoniului comerciantului, deoarece cuprinde principalele active
ale acestuia.

2.2. Fondul de comer i ntreprinderea


Aa cum am artat i n cele de mai sus, ntreprinderea este o organizare sistematic de ctre comerciant a factorilor de producie, ntre care se afl i bunurile
afectate desfurrii activitii comerciale. Rezult c sfera ntreprinderii este mult

[1]

A se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 131; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op.
cit., p. 50; Gh. Piperea, op. cit., p. 66; I. Schiau, Drept Comercial, Ed. Hamangiu, Bucureti,
2009, p. 75.
[2]
C. Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. All Beck, Bucureti 2001, p. 6;
pentru noiunea patrimoniului, a se vedea i I. Adam, Drept civil. Drepturile reale principale,
Ed. All Beck, Bucureti 2005, p. 3-5.

IV. Fondul de comer

51

mai larg dect aceea a fondului de comer, cuprinznd, spre deosebire de acesta,
i capitalul i munca[1].

2.3. Fondul de comer i imobilul n care se desfoar activitatea comercial


Potrivit normelor legale aplicabile n materie, fiecare comerciant trebuie s-i
stabileasc un sediu pe care s-l nregistreze la registrul comerului. Sediul este
stabilit ntr-un imobil n care, de regul, se desfoar activitatea comerciantului n
cauz.
n reglementarea Legii nr. 31/1990, imobilul n care i desfoar activitatea o
societate comercial poart denumirea specific de sediu social, dar acesta este
doar locaia unde se desfoar activitatea sau se afl principalele organe de administrare i conducere ori centrul de interese ale societii, i nu totalitatea bunurilor afectate exercitrii activitii economice. Imobilul ns este doar un element al
fondului de comer[2].

3. Natura juridic a fondului de comer


3.1. Teorii privind natura juridic a fondului de comer
n tiina dreptului comercial, au fost formulate, de-a lungul timpului, mai multe
[3]
teorii privind natura juridic a fondului de comer :
a) Teoria personificrii fondului de comer
n aceast teorie, fondul de comer este considerat a fi subiect autonom, dotat
cu firm, sediu i patrimoniu. Titularul fondului de comer nu este dect principalul
reprezentant al acestuia.
b) Teoria universalitii de drepturi
n accepiunea acestei teorii, fondul de comer reprezint o universalitate
juridic, adic ar fi nzestrat cu drepturi i obligaii distincte.
c) Teoria universalitii de fapt
Potrivit acestei teorii, fondul de comer este o universalitate de fapt, creat prin
voina titularului su.
d) Teoria proprietii incorporale
n teoria proprietii incorporale, fondul de comer reprezint un ansamblu de
bunuri mobile i imobile corporale i incorporale afectat desfurrii activitii comerciale. ntruct principalele elemente ale fondului de comer constau n bunuri
mobile incorporale, fondul de comer a fost considerat un bun mobil incorporal[4].
e) Teoria patrimoniului de afectaiune
n reglementrile privind exercitarea comerului de ctre comercianii persoane
fizice se folosete noiunea de patrimoniu de afectaiune.
Astfel, potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice
de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile
[1]
Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 133-134; I. Schiau,
op. cit., p. 76; Gh. Piperea, op. cit., p. 66.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 134; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 51.
[3]
A se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 134-135.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 135.

52

Drept comercial

familiale, patrimoniul de afectaiune este totalitatea bunurilor, drepturilor i obligaiilor persoanei fizice autorizate, titularului ntreprinderii individuale sau membrilor
ntreprinderii familiale, afectate scopului exercitrii unei activiti economice, constituite ca o fraciune distinct a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului
ntreprinderii individuale sau membrilor ntreprinderii familiale, separat de gajul
general al creditorilor personali ai acestora.
Se observ c, cel puin n ceea ce privete comercianii persoane fizice, indiferent de forma de organizare i desfurare a activitii comerciale, patrimoniul de
afectaiune nglobeaz i fondul de comer, astfel cum a fost mai sus definit. Diferena se pstreaz i n reglementarea O.U.G. nr. 44/2008 prin aceea c, spre
deosebire de fondul de comer, patrimoniul de afectaiune cuprinde i drepturile i
obligaiile persoanei fizice autorizate, titularului ntreprinderii individuale sau membrilor ntreprinderii familiale[1].
Noul Cod civil consacr i el noiunea patrimoniului de afectaiune. Astfel, n
conformitate cu prevederile noului Cod civil, patrimoniile de afectaiune sunt masele patrimoniale fiduciare[2], constituite potrivit dispoziiilor Titlului IV al Crii a III-a,
cele afectate exercitrii unei profesii autorizate, precum i alte patrimonii determinate potrivit legii [art. 31 alin. (3)].
Pe lng patrimoniul de afectaiune, Codul civil legifereaz i patrimoniul profesional individual. n concret, art. 33 C. civ. dispune constituirea masei patrimoniale
afectate exercitrii n mod individual a unei profesii autorizate se stabilete prin
actul ncheiat de titular, cu respectarea condiiilor de form i de publicitate prevzute
de lege. Aceleai reguli se aplic i n cazul mririi sau micorrii patrimoniului profesional individual [art. 33 alin. (2) C. civ.], iar lichidarea patrimoniului profesional se
face potrivit regulilor de la lichidarea societilor [art. 33 alin. (3) C. civ.].

3.2. Natura juridic a fondului de comer n contextul reglementrilor actuale


Dup cum se poate observa, prin reglementrile adoptate n sistemul dreptului
privat, s-au adus modificri substaniale universalitilor de bunuri. n ceea ce privete problematica fondului de comer, se impune a fi reinut c legiuitorul noului
Cod civil nu abrog noiunea fondului de comer, ci, din contr, o folosete n cuprinsul art. 2.638 n contextul aplicrii legii asupra raporturilor juridice cu element
de extraneitate.
Apoi, se reglementeaz patrimoniul de afectaiune ca universalitate de drepturi,
bunuri i obligaii, constituite n cazuri speciale prevzute de lege ori stabilite n
mod expres prin voina prilor. Cea mai lmurit semnificaie a patrimoniului de
afectaiune este aceea legiferat de O.U.G. nr. 44/2008 pentru desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale. Cu toate c ordonana are n vedere numai persoana fizic, totui, n conjunctura actual legislativ, aa cum se susine i n literatura de

[1]
Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 133; I. Schiau, op.
cit., p. 75-76; Gh. Piperea, op. cit., p. 66.
[2]
Pentru detalii privind operaiunea de fiducie i contractul de fiducie, a se vedea
V. Neme, Contractul de fiducie conform noului Cod civil, n Curierul judiciar, nr. 10/2011,
p. 518-525.

IV. Fondul de comer

53

specialitate[1], noua concepie a fondului de comer se aplic i comerciantului


persoan juridic.
n sfrit, pornind de la situaia actual a reglementrilor aplicabile n materie,
concluzia care se impune este aceea c natura juridic a fondului de comer este
aceea a patrimoniului de afectaiune. Aceasta nseamn c pentru situaiile n
care legile speciale nu reglementeaz anumite aspecte referitoare la fondul de
comer, se va recurge la regulile aplicabile patrimoniului de afectaiune.

Seciunea a 2-a. Elementele fondului de comer


Fondul de comer cuprinde dou categorii de bunuri: corporale i incorporale.
Natura bunurilor difer n funcie de specificul comerului exercitat, producerea de
bunuri, executarea de lucrri, prestarea de servicii etc.

Subseciunea 1. Elementele incorporale


ale fondului de comer
n categoria elementelor incorporale ale fondului de comer sunt cuprinse drepturile care privesc firma, emblema, clientela i vadul comercial, brevetele de invenii, mrcile i indicaiile geografice, dreptul de autor etc.[2] Drepturile relative la elementele incorporale ale fondului de comer, denumite i drepturi privative[3], confer
comerciantului dreptul exclusiv de a-l exploata n folosul su cu respectarea condiiilor stabilite de lege.

1. Firma
1.1. Definiie
Potrivit art. 30 din Legea nr. 26/1990, firma este numele sau, dup caz, denumirea sub care un comerciant i exercit comerul i sub care se semneaz. Firma
are ca principal funcie identificarea comerciantului prin individualizarea lui fa de
ali comerciani i joac un rol important n atragerea clientelei[4].

1.2. Coninutul firmei


Coninutul firmei difer, n principal, de calitatea de comerciant persoan fizic
sau societate comercial.

1.2.1. Firma comerciantului persoan fizic


n cazul comerciantului persoan fizic, firma se compune din numele comerciantului scris n ntregime sau din numele i iniiala prenumelui acestuia [art. 31
alin. (1) din Legea nr. 26/1990]. Firma unei ntreprinderi familiale trebuie s cuprin[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 136 i urm.


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 137; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 56;
M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 72; Gh. Piperea, op. cit., p. 68; S. Popa, op. cit., p. 75.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 137.
[4]
Ibidem; a se vedea i M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 72; Gh. Piperea, op. cit., p. 69.
[2]

54

Drept comercial

d numele membrului de familie la iniiativa cruia se nfiineaz ntreprinderea


familial, cu meniunea ntreprindere familial, scris n ntregime[1].
Legea nr. 26/1990 [art. 31 alin. (2)] interzice adugarea altor meniuni care ar
putea induce n eroare asupra naturii sau ntinderii comerului ori situaiei comerciantului. Sunt permise totui meniuni care s arate mai precis persoana comerciantului sau felul comerului su.

1.2.2. Firma societii comerciale


n cazul societilor comerciale, coninutul firmei difer n funcie de forma juridic a societii. Firma unei societi n nume colectiv trebuie s cuprind numele a cel puin unuia dintre asociai, cu meniunea societate n nume colectiv,
scris n ntregime (art. 32 din Legea nr. 26/1990). n literatura de specialitate[2] s-a
remarcat pe bun dreptate c, ntruct legea se refer la un asociat, n temeiul
art. 12 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, trebuie s nelegem c se are n vedere
numele de familie i prenumele asociatului. n prezent, dispoziiile art. 12 alin. (2)
din Decretul nr. 31/1954 se regsesc n art. 83 C. civ.
Firma unei societi n comandit simpl se compune din numele a cel puin
unuia dintre asociaii comanditai, cu meniunea societate n comandit, scris n
ntregime.
nscrierea numelui unei persoane n firma unei societi n nume colectiv ori n
comandit simpl este de mare nsemntate juridic din perspectiva rspunderii
persoanei n cauz. Astfel, potrivit dispoziiilor art. 34 din Legea nr. 26/1990, dac
numele unei persoane strine de societate figureaz, cu consimmntul su, n
firma unei societi n nume colectiv ori n comandit simpl, aceasta devine rspunztoare nelimitat i solidar de toate obligaiile societii. Aceeai regul este
aplicabil i comanditarului al crui nume figureaz n firma unei societi n comandit. n consecin, nscrierea numelui unei persoane n firma unei societi n
nume colectiv ori n comandit, cu consimmntul acesteia, are drept consecin
rspunderea asociatului n cauz nelimitat i solidar fa de toate obligaiile societii.
Firma unei societi pe aciuni sau n comandit pe aciuni se compune
dintr-o denumire proprie, de natur a o deosebi de firma altor societi, i va fi
nsoit de meniunea scris n ntregime societate pe aciuni sau S.A. ori, dup
caz, societate n comandit pe aciuni.
Firma unei societi cu rspundere limitat se compune dintr-o denumire
proprie, la care se poate aduga numele unuia sau al mai multor asociai, i va fi
nsoit de meniunea nscris n ntregime societate cu rspundere limitat sau
S.R.L..

1.3. Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc firma


Pentru a constitui un element de individualizare a comerciantului, firma trebuie
s ndeplineasc mai multe condiii.
[1]

Firma ntreprinderii familiale este reglementat de art. 31 alin. (11) din Legea nr. 26/1990
care se refer la asociaii familiale, dar este fr ndoial c aceast sintagm trebuie nlocuit
cu cea de ntreprindere familial, reglementat de O.U.G. nr. 44/2008.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 138.

IV. Fondul de comer

55

1.3.1. Noutatea
Legea nr. 26/1990 n art. 38 dispune c orice firm nou trebuie s se
deosebeasc de cele existente. Prin urmare, una din condiiile pe care trebuie s
le ndeplineasc firma este aceea de a avea caracter de noutate[1], n sensul de a
avea un coninut diferit de celelalte firme nscrise n registrul comerului. Legea
ngduie ns existena unei asemnri ntre o firm nou i una deja nregistrat.
n acest sens, art. 38 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 prevede: cnd o firm nou
este asemntoare cu o alta, trebuie s se adauge o meniune care s o deosebeasc de aceasta, fie prin desemnarea mai precis a persoanei, fie prin indicarea felului de comer exercitat sau n orice alt mod..
Sanciunea nerespectrii condiiei de noutate a firmei const n refuzul nscrierii
acesteia n registrul comerului. Aceast sanciune este reglementat de art. 39
alin. (1) din Legea nr. 26/1990 care stipuleaz c oficiul registrului comerului va
refuza nscrierea unei firme care, neintroducnd elemente deosebite n raport cu
firme deja nregistrate, poate crea confuzie cu acestea.
Se interzice nscrierea unei firme care conine cuvintele: tiinific, academie, academic, universitate, universitar, coal, colar sau derivatele
acestora. nscrierea unei firme care conine cuvintele: naional, romn, institut sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritilor i
instituiilor publice centrale se realizeaz numai cu acordul Secretariatului General
al Guvernului. nscrierea unei firme care conine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritilor i instituiilor publice locale se realizeaz numai cu acordul prefectului judeului, respectiv al municipiului Bucureti, n circumscripia teritorial n
care solicitantul i-a stabilit sediul social [art. 39 alin. (2)-(4) din lege].
n sfrit, firmele comercianilor din sectorul privat trebuie s fie distincte de cele
ale comercianilor din sectorul public. Condiia este reglementat de art. 40 din
lege, care prevede c nicio firm nu va putea cuprinde o denumire ntrebuinat de
comercianii din sectorul public.

1.3.2. Disponibilitatea
O alt condiie pentru a putea fi nregistrat n registrul comerului este aceea
ca firma s fie disponibil[2]. Condiia rezult implicit din coninutul art. 39 alin. (8)
potrivit cruia verificarea disponibilitii firmei se face de ctre oficiul registrului
comerului nainte de ntocmirea actelor constitutive sau, dup caz, de modificare a
firmei. Potrivit legii, firmele i emblemele radiate din registrul comerului sunt indisponibile pentru o perioad de 2 ani de la data radierii. n concluzie, o firm indisponibil nu poate fi folosit ca denumire a unui comerciant persoan fizic sau persoan juridic.

1.4. Regimul juridic al firmei


ntrebuinarea firmei ca element distinctiv al comerciantului este supus unor reguli speciale, reglementate de Legea nr. 26/1990.

[1]
[2]

A se vedea i S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 56; S. Popa, op. cit., p. 77.
S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 57.

56

Drept comercial

n primul rnd, potrivit dispoziiilor art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990, firma
trebuie nscris n registrul comerului. nscrierea firmei n registrul comerului confer titularului acesteia un drept de folosin exclusiv. Protecia exclusivitii ntrebuinrii firmei este reglementat de art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenei neloiale, potrivit creia folosirea unei firme care ar avea drept
consecin producerea unei confuzii cu firma folosit legitim de alt comerciant
constituie obiectul infraciunii de concuren neloial.
Apoi, transmiterea firmei se face numai odat cu fondul de comer. Condiia i
gsete reglementarea n art. 42 din Legea nr. 26/1990, care prevede c firma nu
poate fi nstrinat separat de fondul de comer la care este ntrebuinat.
n sfrit, o firm nregistrat nu poate fi folosit dect cu consimmntul
titularului acesteia. Legea nr. 26/1990 (art. 41) stipuleaz c dobnditorul cu orice
titlu al unui fond de comer va putea s continue activitatea sub firma anterioar,
care cuprinde numele unui comerciant persoan fizic sau al unui asociat al unei
ntreprinderi familiale, societi n nume colectiv ori n comandit simpl, cu acordul
expres al titularului precedent sau al succesorilor si n drepturi i cu obligaia de
menionare n cuprinsul acelei firme a calitii de succesor. Aceeai soluie se
aplic i n cazul nstrinrii unei societi cu rspundere limitat a crei firm
cuprinde numele unuia sau mai multor asociai. Pstrarea firmei precedente este
permis societii pe aciuni, n comandit pe aciuni sau societii cu rspundere
limitat, fr cerina menionrii raportului de succesiune.

2. Emblema
Pe lng firm, un alt element incorporal al fondului de comer i implicit un
atribut de identificare a comerciantului l reprezint emblema. Trebuie reinut ns
c, potrivit normelor legale aplicabile n materie, emblema este facultativ, iar nu
obligatorie, ca firma comerciantului.

2.1. Definiie
Legea definete emblema ca fiind semnul sau denumirea care deosebete un
comerciant de un altul de acelai gen [art. 30 alin. (2) din Legea nr. 26/1990].

2.2. Coninutul emblemei


Spre deosebire de firm, legea nu stabilete un coninut diferit al emblemei n
raport de calitatea de persoan fizic a comerciantului ori de entitate juridic sub
forma societii comerciale. n atare condiii, emblema va fi stabilit fr s se in
cont de calitatea comerciantului, de forma sub care se organizeaz i funcioneaz
ori de vreo alt condiie de acest gen. Aa cum s-a subliniat n doctrina de specialitate[1] emblema trebuie s fie mai sugestiv dect firma pentru a fi apt s
atrag clientela i poate consta n: un semn, o figur geografic, o figur geometric, un utilaj, un animal etc. Dac emblema cuprinde o denumire, firma va fi
scris cu litere avnd mrimea de cel puim jumtate din cea a literelor cu care
este scris emblema [art. 43 alin. (3) din lege].
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 140.

IV. Fondul de comer

57

2.3. Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc emblema


Emblema este supus acelorai condiii ca i firma comerciantului. Prin urmare,
la fel ca i firma, emblema trebuie s aib caracter de noutate. Cerina i are fundamentul n prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, potrivit creia orice
emblem va trebui s se deosebeasc de emblemele nscrise n acelai registru al
comerului, pentru acelai fel de comer, precum i de emblemele altor comerciani
de pe piaa unde comerciantul i desfoar activitatea.
Tot astfel, asemntor firmei, emblema trebuie s fie disponibil. Verificarea
disponibilitii emblemei se face de ctre oficiul registrului comerului nainte de
ntocmirea actelor constitutive sau, dup caz, de modificare a emblemei. Emblemele radiate din registrul comerului sunt i ele indisponibile, la fel ca firmele, pentru o perioad de doi ani de la data radierii [art. 39 alin. (9) din lege]. Se nelege
c, dac o emblem nu este disponibil, aceasta nu poate fi folosit n desfurarea activitii comerciale.

2.4. Regimul juridic al emblemei


La fel ca i firma, pentru a putea fi folosit n exerciiul comerului, emblema trebuie nregistrat n registrul comerului. Fiind facultativ, emblema poate fi nscris
n registrul comerului odat cu firma, adic n momentul nmatriculrii comerciantului sau ulterior acestei date, pe parcursul desfurrii activitii. Din momentul nscrierii emblemei n registrul comerului, titularul acesteia dobndete un drept
de folosin exclusiv asupra acesteia [art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990].
Legea prevede c emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclam
oriunde ar fi aezate, pe facturi, scrisori, note de comand, tarife, prospecte, afie,
publicaii i n orice alt mod, cu condiia s fie nsoite n mod vizibil de firma
comerciantului.
Caracterul facultativ al emblemei se imprim i asupra circulaiei juridice a
acesteia, prin aceea c emblema poate fi nstrinat separat de fondul de comer.
Protecia juridic a emblemei se realizeaz la fel ca i n cazul firmei, n sensul
c dac ntrebuinarea unei embleme este de natur s produc confuzie cu
emblema folosit legitim de alt comerciant, fapta este considerat infraciune de
concuren neloial i se sancioneaz n condiiile art. 5 din Legea nr. 11/1991.
De asemenea, titularul emblemei este ndreptit la acoperirea prejudiciilor produse
prin folosirea acesteia fr drept de ctre o alt persoan[1].

3. Clientela i vadul comercial


Clientela i vadul comercial sunt elemente indispensabile ale fondului de comer, ns nu se bucur de o reglementare expres n dreptul pozitiv.

3.1. Definiie i particulariti


Clientela reprezint totalitatea persoanelor fizice i juridice care apeleaz n
mod obinuit la acelai comerciant, adic la fondul de comer al acestuia, pentru
[1]

Idem, p. 141.

58

Drept comercial

procurarea unor mrfuri i servicii[1]. Prin numr, calitate i frecven, clientela


determin situaia economic a comerciantului, succesul ori insuccesul acestuia[2].
Vadul comercial este definit ca fiind aptitudinea fondului de comer de a atrage
publicul, adic clientela. Se observ, aadar, o strns legtur ntre clientel i
vadul comercial, care n cele din urm configureaz rentabilitatea activitii comerciale specific unui fond de comer. Aptitudinea fondului de comer de atragere a
clientelei constituie rezultatul unor factori multipli, precum locul unde se afl amplasat localul, calitatea mrfurilor i serviciilor oferite, preurile practicate, comportamentul personalului comerciantului n raporturile cu clienii, abilitatea n realizarea
reclamei i publicitii comerciale, influenarea modei etc.[3]

3.2. Regimul juridic al clientelei i vadului comercial


n doctrina de specialitate nu s-a ajuns la o opinie comun privind natura juridic a clientelei i vadului comercial. Unii autori[4] ns recunosc titularului un anumit drept incorporal asupra clientelei exprimat mai mult prin protecia de care se
bucur acesta mpotriva actelor i faptelor ilicite de sustragere a clientelei n
temeiul Legii nr. 11/1990.

4. Drepturile de proprietate industrial


[5]

n literatura de specialitate , obiectele dreptului de proprietate industrial se


mpart n dou categorii: creaiile noi i semnele noi.
Creaiile noi cuprind: inveniile, know-how-ul, modelele de utilitate, iar din categoria semnelor noi fac parte mrcile i indicaiile geografice.
Drepturile asupra inveniei sunt recunoscute i aprate prin brevetul de invenie,
eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci, care confer titularului su un
drept exclusiv de exploatare, pe durata de valabilitate a acestuia[6].
Potrivit Legii nr. 84/1998 privind mrcile i indicaiile geografice[7] (art. 2), marca
este un semn susceptibil de reprezentare grafic, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume
de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale i, n
special, forma produsului sau a ambalajului su, culori, combinaii de culori, holograme, semnale sonore, precum i orice combinaie a acestora, cu condiia ca
aceste semne s permit a distinge produsele sau serviciile unei ntreprinderi de
cele ale altor ntreprinderi. Titularul are dreptul exclusiv de a folosi sau exploata

[1]

Idem, p. 142; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 58.


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 141.
[3]
Idem, p. 142; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 58-59.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 146.
[5]
Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrial, vol. I. - Creaii noi, Ed. Academiei, Bucureti, 1982, p. 17 i urm; I. Macovei, Protecia creaiei industriale, Ed. Junimea, Iai, 1984,
p. 13 i urm; A. Petrescu, E. Mihai, Dreptul de proprietate industrial, Tipografia Universitii
Bucureti, 1987, p. 8 i urm.
[6]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 143; V. Ro, Dreptul proprietii intelectuale, Ed. Global
Lex, Bucureti, 2001, p. 288 i urm.
[7]
Republicat n M. Of. nr. 350 din 27 mai 2010.
[2]

IV. Fondul de comer

59

semnul ales ca marc, precum i dreptul de a interzice folosirea aceluiai semn de


ctre alte persoane[1].

5. Drepturile de autor
Drepturile de autor au ca obiect creaiile tiinifice, literare i artistice. Drepturile
de autor confer titularului fondului de comer dreptul de reproducere i difuzare,
de reprezentare sau folosire n alt mod a operei i dreptul la foloasele patrimoniale
corespunztoare[2].

Subseciunea a 2-a. Elementele corporale


ale fondului de comer
Principalele elemente corporale ale fondului de comer sunt bunurile imobile i
bunurile mobile corporale[3].

1. Bunurile imobile
n tiina dreptului comercial se susine c atunci cnd bunurile imobile sunt
strns legate de activitatea comercial i devin indispensabile exercitrii comerului, fie c sunt imobile prin natura lor (de exemplu, cldirea n care se desfoar
comerul), fie c sunt imobile prin destinaie (instalaii, utilaje, maini etc.), acestea
trebuie incluse n fondul de comer. Includerea bunurilor imobile n fondul de comer se impune att din raiuni de ordin legislativ, ct i din necesitile practice ale
desfurrii activitii comerciale.
Din punct de vedere legislativ, aa cum artam i n cele anterioare, n definiia
pe care o d Legea nr. 11/1991 include i bunurile imobile n fondul de comer
[art. 11 lit. c)].
Din punct de vedere practic, dar fr a ignora reglementrile legale aplicabile n
materie, pentru a se identifica n cmpul relaiilor comerciale, fiecare comerciant
trebuie s-i stabileasc un sediu. Evident c sediul nu poate fi stabilit dect ntr-un
bun imobil ale crui elemente de identificare trebuie consemnate n actul constitutiv
i, ulterior, nregistrate n registrul comerului. Registrul comerului va refuza nmatricularea unui comerciant n registrul comerului dac acesta nu are identificat o
unitate locativ cu destinaie de sediu. De asemenea, comercianii au nevoie de
anumite spaii pentru a-i desfura ntreprinderea pe care o realizeaz, adic
pentru efectuarea operaiunilor de producie, prestarea de servicii, executarea de
lucrri, vnzarea-cumprarea de mrfuri etc.
Bunurile imobile folosite pentru exercitarea activitii comerciale pot fi deinute
de ctre comerciani cu titlu de proprietate sau cu titlu de folosin.
[1]
Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrial, vol. II - Semne distinctive, Ed. Academiei, Bucureti, 1983, p. 109-110; a se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 143.
[2]
Pentru mai multe detalii, a se vedea Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor i
drepturile conexe (M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996); a se vedea i V. Ro, op. cit., p. 49 i
urm.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 145; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 71; S. Popa, op. cit.,
p. 74-75; Gh. Piperea, op. cit., p. 70.

60

Drept comercial

2. Bunurile mobile corporale


Fondul de comer cuprinde i bunurile mobile corporale, cum sunt materiile prime, materialele etc., destinate a fi prelucrate, precum i produsele (mrfurile) rezultate din activitatea comercial[1].
Anumite rezerve au fost exprimate n legtur cu mrfurile, datorit legturii firave a acestora cu fondul de comer, deoarece sunt destinate valorificrii prin vnzare ctre clientel. Majoritatea autorilor consider c, ntruct fondul de comer se
nfieaz ca o universalitate, acesta trebuie s cuprind i mrfurile rezultate din
activitatea comercial[2].

Seciunea a 3-a. Protecia fondului de comer


Aprarea fondului de comer se poate realiza prin exerciiul unor aciuni i
mijloace procesuale care au drept scop nlturarea tulburrilor aduse, precum i
repararea eventualelor prejudicii cauzate[3].
Cea mai energic protecie a elementelor fondului de comer se realizeaz prin
Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenei neloiale. Astfel, n conformitate
cu art. 5 din Lege, constituie infraciunea de concuren neloial ntrebuinarea
unei firme, a unei embleme, a unor desemnri speciale de natur a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant. Tot manifestri ale concurenei
neloiale constituie i actele i faptele ilicite de sustragere a clientelei (art. 4).
Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 11/1991, persoana care svrete un
act de concuren neloial va fi obligat s nceteze sau s nlture actul, s restituie documentele confideniale nsuite n mod ilicit de la deintorul lor legitim i,
dup caz, s plteasc despgubiri pentru daunele pricinuite, conform legislaiei n
vigoare.
n ceea ce privete bunurile imobile i bunurile mobile corporale aparinnd
fondului de comer, n lipsa unor reglementri exprese, acestea vor fi protejate prin
aciunile i mijloacele procesuale specifice dreptului comun.

Seciunea a 4-a. Actele juridice privind fondul de comer


Cele mai frecvente acte juridice ntlnite n practic n legtur cu fondul de comer, att ca universalitate, ct i ca elemente separate, sunt: vnzarea-cumprarea,
aducerea ca aport ntr-o societate comercial, locaiunea, garania real mobiliar[4].
Aa cum s-a remarcat n doctrina juridic[5], n absena unor reglementri legale
speciale, actele juridice privind fondul de comer sunt guvernate de principiile
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 145; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 71; Gh. Piperea, op.
cit., p. 70.
[2]
Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 145-147; M.-L. Belu
Magdo, op. cit., p. 71-72.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 146; Gh. Piperea, op. cit., p. 70.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 146; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 117; S. Angheni,
M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 61; Gh. Piperea, op. cit., p. 70; I. Schiau, op. cit., p. 84.
[5]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 146.

IV. Fondul de comer

61

generale ale dreptului civil, cu luarea n considerare a specificului obiectului acestor acte juridice.

1. Vnzarea-cumprarea fondului de comer


Obiect al contractului de vnzare-cumprare l poate constitui fie ntreg fondul
de comer, fie un anumit bun sau o mas de bunuri ale acestuia. Contractul de
vnzare-cumprare asupra fondului de comer va fi supus regulilor Codului civil
privind validitatea acestuia, inclusiv forma autentic n cazul nstrinrii bunurilor
imobile, precum i regulilor privind publicitatea imobiliar.
Trebuie reinut c, aa cum precizam i n cele de mai sus, potrivit legii firma nu
poate fi nstrinat separat de fondul de comer la care este ntrebuinat. Clientela
i vadul comercial sunt i acestea elemente indispensabile activitii comerciale i
indisolubil legate de fondul de comer, astfel nct ele nu pot fi nstrinate dect
odat cu fondul de comer[1]. n schimb, emblema, fiind un element facultativ, poate
fi nstrinat i separat de fondul de comer. Regimul juridic al emblemei este
aplicabil i drepturilor de proprietate industrial i drepturilor de autor, putnd fi
vndute att odat cu fondul de comer, ct i ca elemente disparate.
n sfrit, se impune a fi reinut c potrivit Legii nr. 26/1990 [art. 21 lit. a)] vnzarea fondului de comer este supus nregistrrii n registrul comerului. Fr
ndoial, nregistrarea meniunilor privind vnzarea fondului de comer reprezint o
condiie de opozabilitate, i nu de validitate a contractului de vnzare-cumprare.
ncheierea contractului de vnzare-cumprare asupra fondului de comer d
natere unei obligaii speciale n sarcina vnztorului, aceea de a nu face concuren cumprtorului. Obligaia de a nu face concuren const n interdicia nceperii unui nou comer de acelai gen n imediata apropiere a cumprtorului fondului de comer. Interdicia desfurrii unei activiti comerciale de natura celei
specifice fondului de comer nstrinat n aproprierea cumprtorului acestuia se
justific prin aceea c odat cu fondul de comer se transmite i clientela i vadul
comercial. Or, nceperea unui nou comer n apropierea cumprtorului fondului de
comer de ctre vnztor ar constitui elementele constitutive ale faptei de concuren
neloial reglementat de dispoziiile Legii nr. 11/1991[2]. Din aceste considerente,
obligaia de neconcuren a vnztorului este nelimitat n timp i opereaz chiar
dac nu este inserat n contractul de vnzare-cumprare al fondului de comer.

2. Transmiterea fondului de comer ca aport n societatea comercial


Fondul de comer, att ca universalitate, ct i ca elemente componente, poate
fi adus ca aport ntr-o societate comercial cu titlu de proprietate sau cu titlu de
folosin, la a crei constituire particip titularul fondului[3].
Operaiunea de transmitere a dreptului de proprietate privind fondul de comer
ca aport n societatea comercial se deosebete de vnzarea fondului de comer.
[1]

Idem, p. 148; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 119.


Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 147-148; M.-L. Belu
Magdo, op. cit., p. 118-199.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 148; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 120; Gh. Piperea, op.
cit., p. 71.
[2]

62

Drept comercial

Transmitorul fondului dobndete calitatea de asociat i n loc de pre va primi


pri sociale sau aciuni n funcie de forma juridic a societii comerciale. Din
aceast cauz, transmiterea fondului de comer ca aport n societate este crmuit
de regulile speciale privind constituirea societilor comerciale[1].

3. Locaiunea fondului de comer


La fel ca i vnzarea-cumprarea, locaiunea fondului de comer este supus
condiiilor Codului civil. Poate fi dat n locaiune ntreg fondul de comer sau doar
anumite bunuri ale acestuia. n lipsa unei stipulaii contrare, dreptul de folosin
privete, ca i n cazul vnzrii, toate elementele fondului de comer[2]. Locatarul va
putea exercita comerul sub firm proprie pe care o va ataa fondului de comer
nchiriat sau va putea s continue activitatea sub firma anterioar, adic a locatorului, cu condiia menionrii n cuprinsul acelei firme a calitii sale de succesor
(art. 41 din Legea nr. 26/1990).
n lipsa unor reglementri exprese, locatarul va exploata fondul de comer n
conformitate cu dispoziiile Codului civil, cu obligaia de a respecta destinaia economic i funcional a fondului de comer i prin interdicia nstrinrii ori gajrii
acestuia fr acordului locatorului.
La fel ca i vnzarea-cumprarea, locaiunea fondului de comer creeaz n sarcina locatorului obligaia de a nu face concuren locatarului prin desfurarea unui
[3]
comer de acelai gen la mic distan de locatar .
n sfrit, n temeiul art. 21 din Legea nr. 26/1990, comerciantul trebuie s fac
meniune n registrul comerului despre locaiunea fondului de comer.

4. Garania real mobiliar asupra fondului de comer


Pn la adoptarea Codului civil, garaniile reale mobiliare erau reglementate de
Legea nr. 99/1999 n Titlul VI. n prezent, garaniile reale mobiliare sunt legiferate
n Codul civil sub dou forme, respectiv ipoteca mobiliar i gajul. Ipoteca mobiliar
este reglementat n cuprinsul art. 2.387-2.479, iar gajul n art. 2.480-2.494 C. civ.
Potrivit prevederilor art. 2.389 C. civ., se pot ipoteca materia prim i materialele destinate a fi consumate sau prelucrate n exploatarea unei ntreprinderi, produsele n curs de fabricaie i produsele finite, echipamentele, instalaiile i orice
alte bunuri destinate s serveasc n mod durabil exploatrii unei ntreprinderi,
precum i orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale. Fr ndoial c,
dei legiuitorul tace, bunurile de mai sus sunt bunurile care alctuiesc coninutul
fondului de comer i cel al patrimoniului de afectaiune, dup caz. De altfel, n
reglementarea Legii nr. 99/1999 se prevedea n mod expres c i fondul de comer
putea constitui obiect a garaniei reale mobiliare.
Potrivit art. 2.480 C. civ., gajul poate avea ca obiect bunuri mobile corporale sau
titluri negociabile emise n form materializat. Gajul se constituie prin remiterea
[1]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 148; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 120; Gh. Piperea, op.
cit., p. 71; I. Schiau, op. cit., p. 85.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 148; Gh. Piperea, op. cit., p. 71.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 149; Gh. Piperea, op. cit., p. 71; I. Schiau, op. cit., p. 85;
pentru mai multe detalii, a se vedea i M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 121-123.

IV. Fondul de comer

63

bunului sau titlului ctre creditor sau, dup caz, prin pstrarea acestuia de ctre
creditor, cu consimmntul debitorului, n scopul garantrii creanei (art. 2.481
C. civ.). Spre deosebire de ipoteca mobiliar, gajul presupune deposedarea debitorului de bunul/bunurile asupra crora poart garania. O alt particularitate a gajului
este aceea c nu poate avea ca obiect dect bunuri mobile corporale. Prin urmare,
se poate institui un gaj cu privire la fondul de comer, dar numai asupra bunurilor
mobile corporale. n schimb, ipoteca mobiliar poart asupra tuturor bunurilor mobile corporale sau incorporale ce alctuiesc coninutul fondului de comer, respectiv
al patrimoniului de afectaiune.
Pentru opozabilitate, ipoteca mobiliar asupra fondului de comer, respectiv a patrimoniului de afectaiune este supus formalitii de publicitate prin nscrierea avizului de garanie real la Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare (art. 2.409
C. civ.), iar potrivit art. 2.482 C. civ. publicitatea gajului bunurilor mobile corporale se
realizeaz fie prin deposedarea debitorului, fie prin nscrierea gajului n arhiv.
Constituirea garaniei reale mobiliare asupra fondului de comer oblig comerciantul
la nscrierea n registrul comerului a meniunii privind aceast operaiune[1].

[1]
Pentru mai multe detalii privind garania fondului de comer, a se vedea M.-L. Belu
Magdo, op. cit., p. 123 i urm.; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 65-57.

Capitolul V. Auxiliarii comercianilor


Seciunea 1. Noiune i categorii
Activitatea comercial este deosebit de complex n anumite segmente, fapt ce
presupune o pregtire adecvat i o bun cunoatere a factorilor care acioneaz pe
piaa diferitelor produse i servicii din domeniul afacerilor. Aceast realitate practic
impune o pregtire continu a comercianilor pentru a face fa exigenelor pe piaa
produselor, lucrrilor i serviciilor pe care acetia activeaz. De aceea, comercianii
apeleaz la diferite persoane sau entiti specializate pe anumite categorii de operaiuni comerciale sau cunosctori ai pieelor comerciale. Pe de alt parte, aa cum am
precizat i n rndurile anterioare, ponderea activitii comerciale este deinut de
ctre comercianii persoane juridice, n marea lor majoritate societi comerciale,
consecin ce necesit recurgerea la diferii reprezentani ori intermediari n vederea
realizrii sau facilitrii anumitor operaiuni de afaceri. Aceste categorii de reprezentani i intermediari, poart denumirea clasic de auxiliari ai comercianilor.
n doctrina de specialitate, auxiliarii comercianilor sunt definii ca fiind persoanele care fie reprezint interesele comercianilor, fie le faciliteaz efectuarea unor
operaiuni comerciale[1]. n reglementarea Codului comercial erau consacrai mai
muli auxiliari ai comercianilor i erau categorisii n auxiliari dependeni i auxiliari
autonomi. Auxiliarii dependeni se aflau n raporturi de subordonare (izvorte n
majoritatea cazurilor din contractul de munc) i erau: prepuii, comiii pentru
nego i comiii cltori pentru nego[2]. Auxiliarii autonomi erau independeni de
comercianii cu care colaborau i aveau i ei, la rndul lor, calitatea de comerciant.
Din categoria auxiliarilor autonomi fceau parte mijlocitorii i agenii comerciali[3].
Aceti auxiliari ai comercianilor au dobndit un nou regim juridic prin abrogarea
Codului comercial i adoptarea noului Cod civil. Codul civil a renunat la prepuii
comercianilor, la comiii pentru nego i comiii cltori pentru nego i a introdus
noi categorii de auxiliari, redefinind statutul juridic al acestora. Ca mod de reglementare, noul Cod civil a pstrat anumite categorii de auxiliari i a introdus altele
noi, cu un regim juridic diferit de auxiliarii comercianilor, astfel cum erau acetia reglementai n Codul comercial.
n reglementarea actual, auxiliarii comercianilor sunt: reprezentanii, mandatarii, comisionarii, consignatarii, agenii comerciali permaneni i intermediarii. i n
actuala reglementare legislativ, unii dintre auxiliari se afl n raporturi de subordonare cu comercianii, astfel nct pot fi considerai auxiliari dependeni ai comerciantului, alii au un statut juridic de sine stttor, fr s fie n raporturi de subordonare, poziie ce le confer calitatea de auxiliari independeni.
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 150; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 128.
Pentru o analiz a aspectelor privind reprezentarea din perspectiva comparaiei dintre
contractul de mandat i raporturile de munc, a se vedea S. Popa, op. cit., p. 80-81.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 150; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 128; S. Popa, op. cit.,
p. 78; I. Turcu, Tratat teoretic i practic de drept comercial, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureti,
2008, p. 259.
[2]

V. Auxiliarii comercianilor

65

Seciunea a 2-a. Reprezentanii comercianilor


1. Noiune i reglementare
Pn la adoptarea noului Cod civil, reprezentarea nu beneficia de o reglementare special, ci era tratat ca o tehnic juridic prin care reprezentantul ncheia
acte juridice n numele i pe seama reprezentatului. De altfel, Codul civil nu reglementeaz reprezentanii ca persoane fizice sau juridice care acioneaz n numele
i pe seama altor persoane sau entiti, ci raporturile juridice de reprezentare, abordndu-le din prisma contractului de reprezentare. Chiar Codul civil prevede c puterea de a reprezenta poate s izvorasc dintr-un act juridic. Fr ndoial, cnd
reprezentarea se grefeaz pe voina prilor, reprezentarea se nfieaz ca un
veritabil act juridic i nu greim dac folosim sintagma contractul de reprezentare.
De aceea, n tiina dreptului comercial, reprezentarea este definit ca fiind un
procedeu tehnico-juridic prin care o persoan, numit reprezentant, ncheie acte
juridice cu terii, n numele i pe seama altei persoane, numit reprezentat, cu consecina c efectele actelor juridice ncheiate se produc direct n persoana reprezentatului[1]. Actualul Cod civil dedic reprezentrii art. 1.295-1.314. Dei reglementeaz reprezentarea, Codul civil nu consacr definiia reprezentrii; din aceast pricin, definiia formulat n literatura de specialitate este corespunztoare
reprezentrii i n reglementarea actual, deoarece art. 1.296 are n vedere contractele ncheiate de reprezentant n numele reprezentatului.
n consecin, avnd n vedere regimul juridic al reprezentantului, consacrat de
Codul civil, suntem n prezena reprezentrii ca operaiune juridic numai n situaia
n care mputernicirea are ca obiect ncheierea de acte juridice n numele i pe
seama reprezentatului, iar nu exercitarea unor fapte materiale. Tot astfel, va avea
statutul de reprezentant n accepiunea riguroas a Codului civil persoana fizic
sau juridic nsrcinat cu negocierea i ncheierea de acte juridice, iar nu cu
efectuarea de fapte materiale. Dac mputernicirea poart asupra unor fapte
materiale, atunci nu suntem n prezena contractului de reprezentare i, implicit, nu
putem vorbi de reprezentant, ci de un contract de prestri servicii care va fi crmuit
de alte reguli dect cele ale reprezentrii.

2. Categoriile reprezentrii
Reprezentarea este de trei feluri: legal, convenional i judiciar. Art. 1.295
C. civ. prevede c puterea de a reprezenta poate rezulta fie din lege, fie dintr-un
act juridic ori dintr-o hotrre judectoreasc. Prin urmare, avem reprezentani legali, reprezentani convenionali i reprezentani judiciari. n studiul nostru ne vom
referi mai mult la reprezentanii legali i reprezentanii convenionali.
n cazul reprezentrii legale, puterea reprezentantului de a reprezenta interesele reprezentatului rezult din lege.
Reprezentarea convenional rezult din contractul n temeiul cruia reprezentatul l mputernicete pe reprezentant s ncheie acte juridice n numele i pe sea-

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 451; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 72; S. Popa, op. cit., p. 82.

66

Drept comercial

ma sa. n doctrina de specialitate[1] s-a remarcat, pe bun dreptate, c reprezentarea convenional nu trebuie confundat cu contractul de mandat. n baza contractului de mandat, mandantul l mputernicete pe mandatar s ncheie acte juridice
n numele i pe seama sa. ntr-o astfel de ipotez, mandatul este unit cu reprezentarea i se numete mandat cu reprezentare. n dreptul pozitiv exist ns i mandat fr reprezentare. Este cazul contractului de comision, n temeiul cruia comisionarul ncheie actele juridice pe seama comitentului, dar n nume propriu.
Rezult c reprezentarea nu este o condiie de existen a mandatului, fiind de
natura, i nu de esena contractului de mandat[2].
n consecin, reprezentanii comercianilor sunt persoanele fizice sau juridice
mputernicite s ncheie acte juridice n numele i pe seama comercianilor de la
care au primit puterea de a reprezenta.

3. Prile contractului de reprezentare/reprezentrii


Aa cum rezult i din definiie, prile reprezentrii sunt reprezentantul i reprezentatul. Codul civil legifereaz anumite reguli speciale privind participanii la raporturile juridice de reprezentare, care privesc condiiile de validitate ale reprezentrii
i forma mputernicirii de a reprezenta.

3.1 Capacitatea prilor


Potrivit dispoziiilor art. 1.298 C. civ., n cazul reprezentrii convenionale, att
reprezentatul, ct i reprezentantul trebuie s aib capacitatea de a ncheia actul
pentru care reprezentarea a fost dat. Cum majoritatea actelor juridice pe care le
ncheie comercianii sunt acte de dispoziie, att reprezentatul ct i reprezentantul
trebuie s aib deplin capacitate de exerciiu. n materia reprezentrii comerciale,
problema capacitii se pune doar n cazul comercianilor persoane fizice deoarece, potrivit regulilor care guverneaz administrarea i conducerea societilor comerciale, acestea trebuie s-i desemneze ca reprezentani persoane cu deplin
capacitate juridic.

3.2. Consimmntul prilor


n conformitate cu art. 1.299 C. civ., contractul este anulabil atunci cnd consimmntul reprezentantului este viciat. Dac ns viciul de consimmnt privete
elemente stabilite de reprezentat, contractul este anulabil numai dac voina
acestuia din urm a fost viciat. Dup cum se observ, textul de lege are n vedere
valabilitatea reprezentrii din perspectiva consimmntului ca cerin de validitate
a contractului ncheiat de ctre reprezentant cu terul. Nulitatea la care se refer
norma legal este o nulitate relativ, deoarece se folosete termenul de anulabil,
iar potrivit reglementrilor noului Cod civil, cnd se folosete expresia anulabil este
vorba de nulitate relativ iar cnd se folosete termenul de nul sanciunea este
nulitatea absolut.

[1]
[2]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 151.


Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 151.

V. Auxiliarii comercianilor

67

n consecin, viciile de consimmnt, fie c privesc persoana reprezentantului,


fie c privesc persoana reprezentatului, atrag nulitatea relativ a contractului ncheiat de ctre reprezentant cu terul contractant. Aceasta nseamn c, dac n
momentul contractrii, consimmntul oricreia dintre pri a fost viciat, sanciunea fiind nulitatea relativ, contractul ncheiat cu terul poate fi meninut prin confirmarea lui de ctre reprezentat ca stpn al afacerii tranzacionate prin intermediul reprezentantului.

3.3. Buna-credin
Noul Cod civil pune mare accent pe buna-credin a subiectelor raporturilor
juridice. Pe lng principiul bunei-credine specific raporturilor juridice civile, noul Cod
reglementeaz n mod expres buna-credin n raporturile de reprezentare. Astfel,
potrivit art. 1.300 alin. (1) C. civ., afar de cazul n care sunt relevante pentru elementele stabilite de reprezentat, buna sau reaua-credin, cunoaterea sau necunoaterea unei anumite mprejurri se apreciaz n persoana reprezentantului.
Soluia Codului este logic, pentru c cel care negociaz i ncheie actul juridic
cu terul este reprezentantul. De multe ori terul nu cunoate persoana reprezentatului sau nici nu-l intereseaz i se comport ca i cum reprezentantul ar fi
stpnul afacerii ncheiate. Dac reaua-credin provine de la reprezentat, acesta
nu poate invoca buna-credin a reprezentantului pentru salvgardarea actului perfectat de ctre reprezentant cu terul contractant. n acest sens, Codul civil prevede
expres c, reprezentatul de rea-credin nu poate invoca niciodat buna-credin a
reprezentantului [art. 1.300 alin. (2)].

3.4. Forma mputernicirii de a reprezenta


Potrivit prevederilor art. 1.301 C. civ., mputernicirea nu produce efecte dect
dac este dat cu respectarea formelor cerute de lege pentru ncheierea valabil a
contractului pe care reprezentantul urmeaz s l ncheie. Rezult c reprezentarea este un accesoriu al operaiunii principale pe care urmeaz s o perfecteze
reprezentantul prin negocierea cu terul contractant. Accesorialitatea reprezentrii
rezult i din reglementrile Codului civil relative la capacitatea prilor implicate n
tehnica juridic a reprezentrii. Am artat n cele de mai sus c, n conformitate cu
art. 1.298 C. civ., att reprezentantul ct i reprezentatul trebuie s aib capacitatea de a ncheia actul pentru care reprezentarea a fost dat. Deci i capacitatea
juridic se raporteaz tot la operaiunea juridic principal pentru care a fost dat
procura de reprezentare.

4. Condiiile reprezentrii
Reprezentarea impune ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor trei condiii: existena mputernicirii de reprezentare, intenia de a reprezenta i voina valabil a
reprezentantului[1].

[1]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 151; S. Popa, op. cit., p. 82; S. Angheni, M. Volonciu,
C. Stoica, op. cit., p. 279.

68

Drept comercial

4.1. Existena mputernicirii de reprezentare


Pentru a fi operabil, reprezentarea presupune existena unei mputerniciri de a
reprezenta din partea reprezentatului (dominus negoti), aceasta deoarece reprezentantul ncheie actele juridice pentru reprezentat, iar nu pentru sine. Potrivit dispoziiilor art. 1.302 C. civ., contractantul poate cere reprezentantului s fac dovada puterilor ncredinate de ctre reprezentat i s-i remit o copie dup nscrisul n
care este cuprins reprezentarea.
Ca regul, mputernicirea se d reprezentantului anterior ncheierii actelor
juridice cu terii, dar ea poate fi dat i post factum, sub forma ratificrii actelor juridice ncheiate de reprezentant n numele i pe seama reprezentatului.
Reprezentarea poate izvor dintr-un contract de munc sau din alte raporturi de
colaborare care nu presupun subordonarea i poate fi general, adic pentru ncheierea tuturor actelor juridice ale reprezentatului (procuratio omnium bonorum),
i special, n baza creia reprezentantul este mputernicit s ncheie un anumit
act sau anumite acte juridice determinate[1].

4.2. Intenia de a reprezenta


Pentru a fi n prezena reprezentrii, cu prilejul ncheierii actelor juridice, reprezentantul trebuie s acioneze cu intenia de a reprezenta, adic de a le ncheia
pentru reprezentat, i nu pentru sine. De aceea, reprezentantul trebuie s aduc la
cunotina terului cu care contracteaz calitatea sa de reprezentant (contemplatio
domini). Intenia de a reprezenta poate fi expres sau tacit, n funcie de voina
prilor sau de mprejurrile ncheierii actului juridic[2].

4.3. Voina valabil de a reprezenta


ntruct contractul este ncheiat de reprezentant cu terii, validitatea acestuia
presupune valabilitatea manifestrii de voin a reprezentantului. nseamn c
pentru validitatea actului juridic ncheiat cu terii se verific valabilitatea voinei juridice a reprezentantului, i nu cea a reprezentatului[3].

5. Efectele reprezentrii
Reprezentarea d natere la dou categorii de efecte juridice: efectele juridice
ce se produc n raporturile dintre reprezentat i ter i efectele reprezentrii fa de
reprezentant.

5.1. Efectele n raporturile dintre reprezentat i ter


Dei actul juridic este ncheiat de ctre reprezentant, acesta i va produce
efectele juridice direct ntre reprezentat i ter. Prin urmare, reprezentantul doar
perfecteaz actul n temeiul reprezentrii, iar obligaiile rezultate vor fi executate
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 152; S. Popa, op. cit., p. 82; S. Angheni, M. Volonciu,
C. Stoica, op. cit., p. 280.
[2]
Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 152.
[3]
Ibidem.

V. Auxiliarii comercianilor

69

direct ntre reprezentat i ter. n acest sens, art. 1.296 C. civ. dispune contractul
ncheiat de reprezentant, n limitele mputernicirii, n numele reprezentatului produce efecte direct ntre reprezentat i cealalt parte. Actul juridic ncheiat de ctre
reprezentant i ter l oblig pe reprezentat numai dac actul a fost ncheiat n limitele mputernicirii date reprezentantului; depirea acesteia sau lipsa mputernicirii
l oblig pe reprezentant, i nu pe reprezentat[1].

5.2. Efectele fa de reprezentant


Aa cum artam n cele de mai sus, actul juridic ncheiat n temeiul reprezentrii
l oblig pe reprezentat, i nu pe reprezentant. Aceasta nseamn c reprezentantul pstreaz calitatea de ter (res inter alios acta) fa de actul juridic pe care la perfectat cu terul. Cu toate acestea, legea reglementeaz anumite situaii speciale n care actul juridic ncheiat cu terul produce efecte juridice fa de reprezentant iar nu fa de reprezentat. Aceste situaii sunt: neartarea calitii de reprezentant i lipsa sau depirea puterii de reprezentare.

5.2.1. Neartarea calitii de reprezentant


Potrivit prevederilor art. 1.297 alin. (1) C. civ., contractul ncheiat de reprezentant n limita puterilor conferite, atunci cnd terul contractant nu cunotea i nici nu
ar fi trebuit s cunoasc faptul c reprezentantul aciona n aceast calitate, i
oblig numai pe reprezentant i pe ter, dac prin lege nu se prevede altfel. Norma
legal are n vedere situaia n care terul contractant nu cunotea calitatea de
intermediar a reprezentantului, avnd credina c reprezentantul este stpnul
afacerii (dominus negoti).
Terul contractant i poate valorifica drepturile i mpotriva reprezentatului, dar
numai n situaia n care n mecanismul juridic al reprezentrii este implicat i o
ntreprindere. Mai exact, art. 1.297 alin. (2) C. civ. prevede c dac reprezentantul,
atunci cnd contracteaz cu terul n limita puterilor conferite, pe seama unei ntreprinderi, pretinde c este titularul acesteia, terul care descoper ulterior identitatea
adevratului titular poate s exercite i mpotriva acestuia din urm drepturile pe
care le are mpotriva reprezentantului. Textul de lege are n vedere buna-credin a
terului contractant exprimat n aceea c terul are convingerea c reprezentantul
este titularul ntreprinderii pe seama creia s-a ncheiat actul juridic n temeiul
reprezentrii. Cu alte cuvinte, este vorba de situaia n care terul contractant a fost
n eroare cu privire la adevratul titular al ntreprinderii economice n legtura cu
care s-a ncheiat actul juridic.

5.2.2. Lipsa sau depirea puterii de reprezentare


Un alt caz n care contractul ncheiat cu terul produce efecte juridice fa de reprezentant este atunci cnd reprezentantul, fie nu era mputernicit cu reprezentarea, adic nu avea procur s ncheie actul juridic n numele i n contul reprezentatului, fie a depit limitele reprezentrii. Lipsa sau depirea limitelor de a reprezenta constituie obiect de reglementare pentru art. 1.309 C. civ. Astfel, n conformitate cu textul de lege menionat, contractul ncheiat de persoana care acio[1]

Idem, p. 153.

70

Drept comercial

neaz n calitate de reprezentant, ns fr a avea mputernicire sau cu depirea


puterilor conferite, nu produce efecte ntre reprezentat i ter. Dac ns, prin
comportamentul su, reprezentatul l-a determinat pe terul contractant s cread n
mod rezonabil c reprezentantul are puterea de a-l reprezenta i c acioneaz n
limita puterilor conferite, reprezentatul nu se poate prevala fa de terul contractant
de lipsa puterii de a reprezenta.
Ceea ce este foarte important de reinut n materia reprezentrii este faptul c
legea nu reglementeaz sanciunea nulitii actului juridic ncheiat cu terul care se
afla n eroare cu privire la calitatea reprezentantului i nici nulitatea actului ncheiat
n lipsa puterii de reprezentare sau cu depirea limitelor reprezentrii. Sanciunea
reglementat de Codul civil, aa cum s-a constatat n cele de mai sus, privete
rspunderea reprezentantului n sensul de a considera c actul s-a ncheiat pentru
sine i nu pentru reprezentat, iar nicidecum nulitatea contractului. Aceasta nseamn c pentru situaiile de mai sus, terul nu poate invoca nulitatea contractului pe
care l-a ncheiat cu reprezentantul ci, pe lng faptul c actul juridic va produce
efecte exclusiv fa de reprezentant, cel mult poate cere acoperirea eventualelor
prejudicii cauzate.
Cu toate acestea, este posibil ca actul s prezinte utilitate pentru afacerile reprezentatului i astfel acesta s fie de acord cu producerea efectelor fa de el. Pe
acest raionament, Codul civil consacr posibilitatea ratificrii actelor ncheiate n
lipsa puterii de a reprezenta sau cu depirea limitelor reprezentrii. n acest sens,
art. 1.311 C. civ. stipuleaz c n cazurile ncheierii actului cu depirea limitelor
reprezentrii sau n lipsa acesteia, cel n numele cruia s-a ncheiat contractul poate s l ratifice, respectnd formele cerute de lege pentru ncheierea sa valabil.
Terul contractant poate, printr-o notificare, s acorde un termen rezonabil pentru
ratificare, dup mplinirea cruia contractul nu mai poate fi ratificat [art. 1.311
alin. (2)]. Potrivit dispoziiilor art. 1.312 C. civ., ratificarea are efect retroactiv, fr a
afecta ns drepturile dobndite de teri ntre timp.
Art. 1.313 C. civ. prevede c facultatea de a ratifica se transmite motenitorilor.
Desigur c norma legal poate opera doar n cazul comercianilor persoane fizice,
titulari ai unor ntreprinderi individuale, ntreprinderi familiale sau care acioneaz
ca persoane fizice autorizate.
Codul civil reglementeaz i posibilitatea desfiinrii actului neratificat de ctre
reprezentant n cuprinsul art. 1.314 care dispune c terul contractant i cel care a
ncheiat contractul n calitate de reprezentant pot conveni desfiinarea contractului
ct timp acesta nu a fost ratificat.
Cum era i firesc, legea reglementeaz i rspunderea reprezentantului care a
ncheiat contractul cu terul neavnd mputernicirea de a reprezenta sau a ncheiat
contractul cu depirea limitelor reprezentrii. n concret, art. 1.310 C. civ. prevede
c, cel care ncheie un contract n calitate de reprezentant, neavnd mputernicire
ori depind limitele puterilor care i-au fost ncredinate, rspunde pentru prejudiciile cauzate terului contractant care s-a ncrezut, cu bun-credin, n ncheierea
valabil a contractului.

V. Auxiliarii comercianilor

71

6. Anularea actelor juridice ncheiate de ctre reprezentant cu terul


Aa cum s-a vzut n cele de mai sus, legiuitorul opteaz pentru salvgardarea
pe ct posibil a contractului ncheiat de ctre reprezentant cu terul i care prezint
anumite neregulariti. Cu toate acestea, sunt i anumite situaii care atrag nulitatea contractului ncheiat n temeiul puterii de a reprezenta. Cazurile ce atrag nulitatea contractului ncheiat de ctre reprezentant cu terul contractant sunt legiferate
n cuprinsul art. 1.303-1.304 C. civ. i privesc conflictul de interese i contractul cu
sine nsui i dubla reprezentare.

6.1. Conflictul de interese


Potrivit dispoziiilor art. 1.303 C. civ. contractul ncheiat de un reprezentant aflat
n conflict de interese cu reprezentatul poate fi anulat la cererea reprezentatului,
atunci cnd conflictul era cunoscut sau trebuia s fie cunoscut de contractant la
data ncheierii contractului. Se nelege c nulitatea consacrat de textul legal mai
sus reprodus are n vedere fraudarea intereselor reprezentatului i complicitatea la
fraud a terului contractant. Prin urmare, dac terul contractant nu cunotea i nu
trebuia s cunoasc conflictul de interese existent ntre reprezentant i reprezentat,
acesta din urm nu poate cere nulitatea contractului. Se mai impune a fi reinut c
norma Codului civil referitoare la acest caz de nulitate confer legitimare procesual activ n aciunea n anulare doar reprezentatului, ceea ce nseamn c
reprezentantul nu poate invoca nulitatea contractului ncheiat n conflict de interese
cu reprezentatul.
Nulitatea este relativ; concluzia se deduce din exprimarea legiuitorului n
cuprinsul art. 1.303 C. civ. care prevede c actul juridic ncheiat cu terul poate fi
anulat la cererea reprezentatului. Cu alte cuvinte, singurul care apreciaz asupra
sancionrii actului juridic este reprezentatul; or, o particularitate a nulitii relative a
actului juridic este aceea c aceast form a nulitii poate fi invocat doar de
partea prejudiciat i nu de oricine are un interes, ca n cazul nulitii absolute.

6.2. Contractul cu sine nsui i dubla reprezentare


n conformitate cu prevederile art. 1.304 C. civ., contractul ncheiat de reprezentant cu sine nsui, n nume propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului,
cu excepia cazului n care reprezentantul a fost mputernicit n mod expres n
acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat n asemenea mod nct s
exclud posibilitatea unui conflict de interese. Suntem de prere c este vorba i n
acest caz tot de nulitatea relativ, atta vreme ct doar reprezentatul poate solicita
constatarea nulitii actului juridic ncheiat de reprezentant cu sine nsui.
n sfrit, trebuie reinut c potrivit prevederilor Codului civil, dispoziiile referitoare la nulitatea contractului ncheiat cu sine nsui se aplic i n cazul dublei reprezentri [art. 1.304 alin. (2)].

7. ncetarea reprezentrii
Avnd caracter intuitu personae, reprezentarea nceteaz n urmtoarele cazuri: revocarea mputernicirii; renunarea reprezentantului; moartea, interdicia, in-

72

Drept comercial

solvabilitatea sau aplicarea procedurii insolvenei reprezentantului sau reprezentatului[1]. Toate aceste cazuri de ncetare a puterii de reprezentare sunt legiferate prin
art. 1.305-1.307 C. civ., dar nu ridic probleme diferite de cauzele de ncetare a
celorlalte contracte intuitu personae.
Singurele precizri pe care le mai facem privesc obligaiile reprezentantului la
ncetarea mputernicirii de reprezentare. Astfel, art. 1.308 C. civ. prevede c, la ncetarea puterilor ncredinate, reprezentantul este obligat s restituie reprezentatului nscrisul care constat aceste puteri. Reprezentantul nu poate reine acest
nscris drept garanie a creanelor sale asupra reprezentatului, dar poate s cear
o copie a nscrisului, certificat de reprezentat, cu meniunea c puterea de reprezentare a ncetat.

Seciunea a 3-a. Mandatarii comercianilor


1. Definiie i reglementare
Contractul de mandat este reglementat de dispoziiile art. 2.009-2.042 C. civ.
Codul civil reglementeaz att mandatul cu reprezentare, ct i mandatul fr reprezentare. Potrivit dispoziiilor art. 2.009 C. civ. mandatul este contractul prin care
o parte, numit mandatar, se oblig s ncheie unul sau mai multe acte juridice pe
seama celeilalte pri, numit mandant. n consecin, la fel ca i reprezentanii,
mandatarii sunt auxiliarii comercianilor care ncheie acte juridice n numele i pe
seama mandantului. De fapt, n accepiunea actual a Codului civil, mandatul se
fundamenteaz pe operaiunea de reprezentare. n acest sens, art. 2.012 C. civ.
prevede c dispoziiile referitoare la reprezentarea n contracte se aplic n mod
corespunztor i contractului de mandat.
O aplicaie concret a mandatului n raporturile comerciale se ntlnete n
materia societilor comerciale, mai exact n raporturile dintre societatea comercial i membrii organelor de conducere i administrare a societii. Astfel, art. 72
din Legea 31/1990 privind societile comerciale, obligaiile i rspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziiile referitoare la mandat i de cele special prevzute n aceast lege.

2. Forma mandatului
Potrivit prevederilor art. 2.013 C. civ., contractul de mandat poate fi ncheiat n
form scris, autentic ori sub semntur privat, sau verbal. Acceptarea mandatului poate rezulta i din executarea sa de ctre mandatar. Mandatul dat pentru
ncheierea unui act juridic supus, potrivit legii, unei anumite forme, trebuie s respecte acea form, sub sanciunea aplicabil actului nsui. Prevederea nu se
aplic atunci cnd forma este necesar doar pentru opozabilitatea actului fa de
teri, dac prin lege nu se prevede altfel.
n raporturile comerciale, actele juridice, cu unele excepii, nu sunt supuse unor
formaliti stricte de ncheiere i executare, din care cauz mandatarul poate accepta i tacit mputernicirea dat de comerciant n vederea ncheierii actelor juri[1]

Ibidem. S. Popa, op. cit., p. 83.

V. Auxiliarii comercianilor

73

dice. Pornind de la aceast realitate a celeritii unor categorii de operaiuni juridice, art. 2.014 C. civ. prevede c n absena unui refuz nentrziat, mandatul se
consider acceptat dac privete actele a cror ncheiere intr n exercitarea
profesiei mandatarului ori pentru care acesta i-a oferit serviciile fie n mod public,
fie direct mandantului. n aplicarea regulilor de mai sus se va ine seama, ntre
altele, de prevederile legale, de practicile statornicite ntre pri i de uzane.
Este posibil ca mandatul s fie conferit mai multor mandatari. De altfel, aa cum
vom vedea n seciunile urmtoare, cnd ne vom preocupa de administrarea i
conducerea societilor comerciale, potrivit Legii nr. 31/1990, pentru anumite categorii de societi comerciale legea impune desemnarea mai multor mandatari n
calitate de administratori ai societii, iar n cazul societilor pe aciuni acetia formeaz un organ colegial denumit consiliu de administraie.
Codul civil legifereaz de asemenea regimul juridic al pluralitii de mandatari n
cuprinsul art. 2022. n acord cu textul de lege menionat, n absena unei stipulaii
contrare, mandatul conferit mai multor persoane pentru a lucra mpreun nu are
efect dac nu a fost acceptat de ctre toate aceste persoane. Cnd mai multe persoane au acceptat acelai mandat, actele lor l oblig pe mandant chiar dac au
fost ncheiate numai de una dintre ele, afar de cazul cnd s-a stipulat c vor lucra
mpreun. n lips de stipulaie contrar, mandatarii rspund solidar fa de mandant dac s-au obligat s lucreze mpreun.

3. Puterile mandatarului
Puterile pe care le are mandatarul n raporturile cu terii sunt reglementate de
art. 2.012 i art. 2.016 C. civ. Cu valoare de principiu, art. 2.012 C. civ. prevede c,
dac din mprejurri nu rezult altfel, mandatarul l reprezint pe mandant la
ncheierea actelor pentru care a fost mputernicit. mputernicirea pentru reprezentare sau, dac este cazul, nscrisul care o constat se numete procur.
n concret, puterile mandatarului difer n funcie de natura actelor juridice pe
care urmeaz s le ncheie cu terii. Astfel potrivit art. 2.016 C. civ., mandatul
general l autorizeaz pe mandatar s efectueze numai acte de conservare i de
administrare. Pentru a ncheia acte de nstrinare sau grevare, tranzacii ori
compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a
intenta aciuni n justiie, precum i pentru a ncheia orice alte acte de dispoziie,
mandatarul trebuie s fie mputernicit n mod expres. Mandatul se ntinde i asupra
tuturor actelor necesare executrii lui, chiar dac nu sunt precizate n mod expres.
n ceea ce privete ntinderea n timp a mandatului, art. 2.015 C. civ. dispune
c, dac prile nu au prevzut un termen, contractul de mandat nceteaz n 3 ani
de la ncheierea lui. n conformitate cu prevederile textului, n tcerea contractului
de mandat, mandatarul i nceteaz reprezentarea la expirarea termenului de 3
ani de la la desemnarea sa.

4. Obligaiile prilor
4.1. Obligaiile mandatarului
Principalele obligaii ale mandatului sunt: executarea mandatului, obligaia de a
da socoteal mandantului, plata dobnzilor la sumele datorate i luarea msurilor
de conservare a bunurilor mandantului.

74

Drept comercial

4.1.1. Executarea mandatului


Mandatarul este obligat s execute mandatul, adic s ncheie actele juridice cu
terii n numele i pe seama mandantului, n limitele stabilite prin contract. Potrivit
prevederilor art. 2.017 C. civ., mandatarul nu poate s depeasc limitele stabilite
prin mandat. Cu toate acestea, el se poate abate de la instruciunile primite, dac i
este imposibil s l ntiineze n prealabil pe mandant i se poate prezuma c acesta
ar fi aprobat abaterea dac ar fi cunoscut mprejurrile ce o justific. n acest caz,
mandatarul este obligat s l ntiineze de ndat pe mandant cu privire la schimbrile aduse executrii mandatului.
Diligena cu care trebuie s acioneze mandatarul difer dup cum mandatul
este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Dac mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este inut s execute mandatul cu diligena unui bun proprietar. Dac ns
mandatul este cu titlu gratuit, mandatarul este obligat s l ndeplineasc cu diligena pe care o manifest n propriile afaceri [art. 2.018 alin. (1) C. civ.].
n executarea mandatului, mandatarul este obligat s l ntiineze pe mandant
despre mprejurrile care au aprut ulterior ncheierii mandatului i care pot determina revocarea sau modificarea acestuia.

4.1.2. Obligaia de a da socoteal


Codul civil prevede c orice mandatar este inut s dea socoteal despre gestiunea sa i s remit mandantului tot ceea ce a primit n temeiul mputernicirii sale,
chiar dac ceea ce a primit nu ar fi fost datorat mandantului (art. 2019).

4.1.3. Plata dobnzile la sumele datorate


Pentru realizarea mandatului, mandatarul poate fi mputernicit s vnd sau s
cumpere ori s ncheie alte acte juridice care presupun plata unor sume de bani.
Aceste sume de bani necesare executrii mandatului sau obinute ca urmare a
tranzaciilor efectuate de ctre mandatar trebuie restituite mandantului n calitatea
sa de stpn al afacerii (dominus negoti). De aceea art. 2.020 C. civ. dispune c
mandatarul datoreaz dobnzi pentru sumele ntrebuinate n folosul su ncepnd
din ziua ntrebuinrii, iar pentru cele cu care a rmas dator, din ziua n care a fost
pus n ntrziere.

4.1.4. Luarea msurilor de conservare a bunurilor mandantului


Potrivit dispoziiilor art. 2.019 alin. (2) C. civ. n perioada n care bunurile primite
cu ocazia executrii mandatului de la mandant ori n numele lui se afl n deinerea
mandatarului, acesta este obligat s le conserve. De asemenea, art. 2.024 prevede c mandatarul va exercita drepturile mandantului fa de teri, dac bunurile
primite pentru mandant prezint semne de deteriorare sau au ajuns cu ntrziere.
n caz de urgen, mandatarul poate proceda la vnzarea bunurilor cu diligena
unui bun proprietar. n cazurile de mai sus, mandatarul trebuie s l anune de ndat pe mandant.
n ncheiere se impune a fi precizat c, ntruct actele juridice ncheiate de ctre
mandatar cu terul produc efecte juridice direct pe seama mandantului, mandatarul
fiind n reprezentant al mandantului, mandatarul nu este inut s rspund pentru
neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor de ctre terul

V. Auxiliarii comercianilor

75

contractant. Soluia este consacrat n mod expres n cuprinsul art. 2.021 C. civ.,
potrivit cruia, n lipsa unei convenii contrare, mandatarul care i-a ndeplinit mandatul nu rspunde fa de mandant cu privire la executarea obligaiilor asumate de
persoanele cu care a contractat, cu excepia cazului n care insolvabilitatea lor i-a
fost sau ar fi trebuit s i fi fost cunoscut la data ncheierii contractului cu acele
persoane.

4.2. Obligaiile mandantului


Legea pune n sarcina mandantului trei obligaii principale, respectiv: punerea la
dispoziia mandatarului a mijloacelor i sumelor de bani necesare executrii mandatului, despgubirea mandatarului i remunerarea mandatarului.

4.2.1. Punerea la dispoziia mandatarului a mijloacelor i sumelor de bani


necesare executrii mandatului
Potrivit dispoziiilor art. 2.025 C. civ., n lipsa unei convenii contrare, mandantul
este obligat s pun la dispoziia mandatarului mijloacele necesare executrii mandatului. Mandantul va restitui mandatarului cheltuielile rezonabile avansate de
acesta din urm pentru executarea mandatului, mpreun cu dobnzile legale aferente, calculate de la data efecturii cheltuielilor. ntruct, mandatarul ncheie actele juridice cu terii n numele i pe seama mandantului, acesta din urm trebuie s-i
pun la dispoziie toate mijloacele necesare perfectrii afacerii pentru care a fost
mputernicit. Mijloacele de care face vorbire legea pot consta n cataloage, pliante,
mostre, instruciuni tehnice de utilizare sau de exploatare a bunurilor pe care
mandatarul este mputernicit s le cumpere sau s le vnd, dup caz, etc.

4.2.2. Despgubirea mandatarului


Pe acelai raionament al ncheierii actelor juridice n folosul mandantului, legea
l oblig pe acesta din urm la acoperirea prejudiciilor suferite de mandatar cu ocazia executrii mandatului. n acest sens, art. 2.026 C. civ. prevede c mandantul
este obligat s repare prejudiciul suferit de ctre mandatar n executarea mandatului, dac acest prejudiciu nu provine din culpa mandatarului.

4.2.3. Remunerarea mandatarului


n conformitate cu prevederile Codului civil, mandatul poate fi cu titlu gratuit sau
cu titlu oneros. Astfel, potrivit dispoziiilor art. 2.010 C. civ. mandatul dintre dou
persoane fizice se prezum a fi cu titlu gratuit. Cu toate acestea, mandatul dat pentru acte de exercitare a unei activiti profesionale se prezum a fi cu titlu oneros.
Fr ndoial c mandatul dat pentru ncheierea de operaiuni comerciale, n
lips de stipulaie contrar n contract, este cu titlu oneros. Aceasta deoarece, aa
cum am artat i n cele de mai nainte, activitatea comercial este o activitate
organizat, nfindu-se ca o veritabil ntreprindere n accepiunea Codului civil,
iar titularul ntreprinderii economice dobndete statutul juridic de profesionist.
Art. 2.027 C. civ. dispune c dac mandatul este cu titlu oneros, mandantul este
obligat s plteasc mandatarului remuneraia, chiar i n cazul n care, fr culpa
mandatarului, mandatul nu a putut fi executat. n completare, art. 2.010 alin. (2)
C. civ. prevede c dac mandatul este cu titlu oneros, iar remuneraia mandatarului

76

Drept comercial

nu este determinat prin contract, aceasta se va stabili potrivit legii, uzanelor ori,
n lips, dup valoarea serviciilor prestate. Norma legal de mai sus este de mare
importan juridic prin aceea c se pstreaz valabilitatea contractului de mandat
chiar dac nu este prevzut remuneraia mandatarului, iar aceasta va fi stabilit
prin nelegerea prilor sau pe cale judectoreasc, dup criterii prevzute de
lege. Dreptul la aciunea pentru stabilirea cuantumului remuneraiei se prescrie
odat cu dreptul la aciunea pentru plata acesteia (art. 2.010 alin. (3) C. civ.].
n lips de alte reglementri n materia mandatului, dreptul de retenie se va
exercita dup regulile cuprinse la art. 2.495-2.499 C. civ. Pentru valorificarea preteniilor mandatarului, legea reglementeaz dreptul de regres pe care poate s-l
invoce mpotriva mandantului. Dreptul de retenie al mandatarului este prevzut n
art. 2.029 C. civ., potrivit cruia, pentru garantarea tuturor creanelor sale mpotriva
mandantului izvorte din mandat, mandatarul are un drept de retenie asupra bunurilor primite cu ocazia executrii mandatului de la mandant ori pe seama acestuia.

5. ncetarea calitii de mandatar


Calitatea de mandatar se nscrie n categoria operaiunilor intuitu personae,
astfel nct mandatul nceteaz la fel ca i reprezentarea prin revocarea mputernicirii, renunarea mandatarului, moartea, interdicia, insolvabilitatea i insolvena
mandantului comerciant sau a mandatarului, n condiiile legii. Cazurile de ncetare
a mandatului sunt reglementate de art. 2.030 C. civ. Potrivit textului de lege citat,
pe lng cauzele generale de ncetare a contractelor, mandatul nceteaz prin
oricare dintre urmtoarele moduri:
a) revocarea sa de ctre mandant;
b) renunarea mandatarului;
c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului.
Cu toate acestea, atunci cnd are ca obiect ncheierea unor acte succesive n
cadrul unei activiti cu caracter de continuitate, mandatul nu nceteaz dac
aceast activitate este n curs de desfurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renunare al prilor ori al motenitorilor acestora.

Seciunea a 4-a. Comisionarii


1. Definiie i reglementare
O alt categorie de auxiliari destul de frecveni n negocierea afacerilor o reprezint comisionarii.
Comisionarii acioneaz pe baza contractului de comision ncheiat cu comitentul. Codul civil reglementeaz contractul de comision n cuprinsul art. 2.0432.053. Potrivit art. 2.043 C. civ., contractul de comision este mandatul care are ca
obiect achiziionarea sau vnzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului i n numele comisionarului, care acioneaz cu titlu profesional, n
schimbul unei remuneraii numite comision. De asemenea, n conformitate cu
dispoziiile art. 2.050 C. civ., comisionarul poate fi mputernicit cu vnzarea sau

V. Auxiliarii comercianilor

77

cumprarea unor titluri de credit circulnd n comer sau a altor mrfuri cotate pe
piee reglementate.
Se observ c, la fel ca i mandatarii, comisionarii sunt mputernicii tot cu
ncheierea de acte juridice. Cu alte cuvinte, obiectul contractului de comision l
constituie ncheierea actelor juridice, iar nu exercitarea faptelor materiale. Totui,
spre deosebire de mandat, comisionul este specializat n sensul c, dac mandatul
poate avea ca obiect ncheierea oricror acte juridice, comisionul poart doar
asupra actelor ce privesc achiziionarea sau vnzarea de bunuri, prestarea de
servicii ori tranzacii cu titluri de credit i mrfuri pe piee reglementate.
Principala caracteristic a contractului de comision o constituie lipsa reprezentrii, n sensul c actele juridice se ncheie pe seama comitentului dar n nume
propriu, adic n numele comisionarului. Aadar, comisionarul nu l reprezint pe
comitent la ncheierea contractului cu terul, ci ncheie actul n nume propriu.
Datorit acestei tehnici juridice, comisionarul creeaz aparena c ncheie actul
pentru sine i nu pentru comitent. De aceea, art. 2.045 C. civ. prevede c terul
contractant este inut direct fa de comisionar pentru obligaiile sale.
n caz de neexecutare a obligaiilor de ctre ter, comitentul poate exercita aciunile decurgnd din contractul cu terul, subrogndu-se, la cerere, n drepturile comisionarului (art. 2.046 C. civ.).

2. Puterile comisionarilor
Puterile comisionarului privesc ncheierea actelor juridice de achiziionare de
bunuri, de vnzare ori de prestarea serviciilor cu care a fost mputernicit de ctre
comitent prin contractul de comision. n operaiunea de perfectare a actelor juridice
privind achiziionarea bunurilor, de vnzare ori de prestare a serviciilor, comisionarul este obligat s respecte instruciunile comitentului.
n acest sens, art. 2.048 prevede comisionarul are obligaia s respecte ntocmai instruciunile exprese primite de la comitent. Cu toate acestea, comisionarul
se poate ndeprta de la instruciunile primite de la comitent numai dac sunt ntrunite cumulativ urmtoarele condiii:
a) nu este suficient timp pentru a se obine autorizarea sa prealabil n raport cu
natura afacerii;
b) se poate considera n mod rezonabil c acesta, cunoscnd mprejurrile
schimbate, i-ar fi dat autorizarea; i
c) ndeprtarea de la instruciuni nu schimb fundamental natura i scopul sau
condiiile economice ale mputernicirii primite.
n afara cazurilor de mai sus, orice operaiune a comisionarului, cu nclcarea
sau depirea puterilor primite, rmne n sarcina sa, dac nu este ratificat de
comitent; de asemenea, comisionarul poate fi obligat i la plata de daune-interese
[art. 2.048 alin. (4) C. civ.].
Comisionarul poate fi mputernicit de ctre comitent s vnd pe credit bunurile
ctre terii cu care contracteaz. Regulile care guverneaz vnzarea pe credit a
bunurilor n regim de comision sunt legiferate n cuprinsul art. 2.047 C. civ. Astfel,
potrivit textului de lege menionat, comisionarul care vinde pe credit, fr autorizarea comitentului, rspunde personal, fiind inut, la cererea comitentului, s plteasc de ndat creditele acordate mpreun cu dobnzile i alte foloase ce ar
rezulta. n acest caz, comisionarul este obligat s l ntiineze de ndat pe comi-

78

Drept comercial

tent, artndu-i persoana cumprtorului i termenul acordat; n caz contrar, se


presupune c operaiunile s-au fcut pe bani gata, proba contrar nefiind admis.
Se impune remarca potrivit creia, la fel ca i n cazul reprezentrii i mandatului, depirea limitelor mputernicirii sau abaterea de la instruciunile comitentului nu atrage nulitatea actului juridic ncheiat de ctre comisionar cu terul.
Actul juridic astfel ncheiat va produce efecte juridice n persoana comisionarului il va obliga pe acesta la acoperirea prejudiciilor produse comitentului.

3. Remunerarea comisionarului
ntruct, comisionarul ncheie actele juridice pentru comitent, acesta datoreaz
remuneraie comisionarului. Cu alte cuvinte, contractul de comision nu este gratuit.
Suma pe care o datoreaz comitentul comisionarului poart denumirea de comision.
Regulile privind plata comisionului sunt cuprinse n art. 2.049 C. civ. Potrivit
textului de lege citat, comitentul nu poate refuza plata comisionului atunci cnd
terul execut ntocmai contractul ncheiat de comisionar cu respectarea mputernicirii primite. Dac nu s-a stipulat altfel, comisionul se datoreaz chiar dac
terul nu execut obligaia sa ori invoc excepia de neexecutare a contractului.
Dac mputernicirea pentru vnzarea unui imobil s-a dat exclusiv unui comisionar,
comisionul rmne datorat de proprietar chiar dac vnzarea s-a fcut direct de
ctre acesta sau prin intermediul unui ter (art. 2.049 C. civ.). Dac prile nu au
stabilit cuantumul comisionului, acesta se determin potrivit regulilor de la mandat,
respectiv, dac remuneraia comisionarului nu este determinat prin contract,
aceasta se va stabili potrivit legii, uzanelor ori, n lips, dup valoarea serviciilor
prestate.
La fel ca i mandatarul, comisionarul beneficiaz de un drept de retenie pentru
creanele pe care le are mpotriva comitentului, inclusiv cele care privesc plata comisionului. n conformitate cu prevederile art. 2.053 C. civ. pentru creanele sale
asupra comitentului, comisionarul are un drept de retenie asupra bunurilor acestuia,
aflate n detenia sa. Comisionarul va avea preferin fa de vnztorul nepltit.

4. Rspunderea comisionarului
Principala obligaie a comisionarului este aceea de a ncheia actele juridice
specifice comisionului. Comisionarul nu rspunde pentru obligaiile asumate de
ctre ter prin actul ncheiat. Soluia este consacrat expres n cuprinsul art. 2.052
alin. (1) C. civ. care dispune: comisionarul nu rspunde fa de comitent n cazul
n care terul nu i execut obligaiile decurgnd din act.
Cu toate acestea, el i asuma expres obligaia de a garanta pe comitent de
executarea obligaiilor terului. n acest caz, n lips de stipulaie contrar, comitentul va plti comisionarului un comision special pentru garanie sau pentru
credit ori un alt asemenea comision stabilit prin convenia lor sau, n lips, de
ctre instan, care va ine cont de mprejurri i de valoarea obligaiei garantate
[art. 2.052 alin. (2) C. civ.].

V. Auxiliarii comercianilor

79

5. ncetarea calitii de comisionar


Calitatea de comisionar nceteaz odat cu ncetarea contractului de comision,
prin expirarea termenului pentru care a fost ncheiat, prin ncheierea contractului/contractelor pentru care a fost dat mputernicirea, prin revocarea mputerniciri etc. Codul civil prevede doar un singur caz de ncetare a contractului de
comision, acela al revocrii mputernicii de ctre comitent. Astfel, potrivit art. 2.051
C. civ., comitentul poate revoca mputernicirea dat comisionarului pn n momentul n care acesta a ncheiat actul cu terul[1].

Seciunea a 5-a. Intermediarii


1. Noiune i caracteristici
Prin Codul civil actual a fost reglementat o nou categorie de mijlocitori n operaiunile juridice, denumit intermediari. Noiunea de intermediere are o semnificaie juridic bine definit prin reglementrile Codului civil, diferit de semnificaia
din limbajul obinuit i de cea din domeniul economic. n limbajul economic, precum i n cel uzual, intermediarul desemneaz persoana care ncheie i acte juridice, nu doar mijlocete ncheierea unor tranzacii ntre dou sau mai multe persoane. n accepiunea non-juridic, intermediarul cumuleaz i calitatea de reprezentant al prilor sau doar a uneia dintre ele.
n accepiunea riguroas a Codului civil, intermedierea este operaiunea prin
care intermediarul efectueaz doar fapte materiale i nu ncheie acte juridice. Cu
alte cuvinte, intermedierea poart doar asupra faptelor materiale i nu are ca obiect
ncheierea de acte juridice. Concluzia se desprinde fr echivoc din coninutul
art. 2.096 C. civ., potrivit cruia intermedierea este contractul prin care intermediarul se oblig fa de client s l pun n legtur cu un ter, n vederea ncheierii unui contract. Acelai art. 2.096 prevede n alin. (2) c intermediarul nu
este prepusul prilor intermediate i este independent fa de acestea n executarea obligaiilor sale. Rezult aadar c intermediarul este un auxiliar independent al comerciantului.
Intermedierea este legiferat de Codul civil n art. 2.096-2.102 ca i convenie a
prilor, sub denumirea de contractul de intermediere.

2. Puterile intermediarului
Aa cum precizam n cele de mai sus, coninutul juridic al operaiunii de intermediere este consacrat n cuprinsul art. 2.096 care dispune: intermedierea este
contractul prin care intermediarul se oblig fa de client s l pun n legtur cu
un ter, n vederea ncheierii unui contract. Rezult c intermediarul nu are puterea
de reprezentare cum are reprezentantul i mandatarii, n sensul c intermediarul
nu este mputernicit s ncheie acte juridice cu terii, ci doar s mijloceasc perfectarea acestora. n concret, fa de reglementrile actuale, intermediarul poate
[1]
Mai multe aspecte privind comisionarii vor fi dezvoltate n seciunea dedicat contractului de comision, infra, p. 320 i urm.

80

Drept comercial

negocia i stabili toate elementele eseniale ale unui contract sau ale unei afaceri,
dar nu poate s ncheie el actul juridic n numele i pe seama clientului su.
Pentru a ncheia actul juridic are nevoie de o mputernicire special n acest sens.
Prerogativa reprezentrii intermediarului este reglementat n art. 2.102 C. civ., care
prevede c intermediarul poate reprezenta prile intermediate la ncheierea contractului intermediat sau a altor acte de executare a acestuia numai dac a fost
mputernicit expres n acest sens. Prin urmare, n lipsa unei clauze exprese n
contractul de intermediere, intermediarul se limiteaz la a determina dou sau mai
multe persoane s ncheie un act juridic efectund toate faptele materiale n acest
scop. n consecin, intermediarul nu este nvestit cu puterea de reprezentare, eforturile lui sunt limitate la determinarea persoanelor interesate s ncheie anumite
acte juridice.
Activitatea de intermediere are la baz contractul intervenit ntre intermediar i
pri ori numai una dintre ele, fiind similar unui contract de prestri servicii. Ca atare,
competenele intermediarilor sunt stabilite n cuprinsul contractului de intermediere.
Intermediarul nu rspunde de executarea contractului ncheiat de pri. De
aceea, remuneraia lui este condiionat doar de ncheierea actului juridic, iar dreptul de a o ncasa se nate din momentul perfectrii actului pe care l-a mijlocit.
n ncheiere reamintim c art. 2.096 alin. (2) C. civ prevede c intermediarul nu
este prepusul prilor intermediate i este independent fa de acestea n executarea obligaiilor sale.

3. Obligaiile intermediarului
Principala obligaie a intermediarului este de informare a clientului. n acest
sens, art. 2.100 C. civ. prevede c intermediarul este obligat s comunice terului
toate informaiile cu privire la avantajele i oportunitatea ncheierii contractului
intermediat, cu condiia s nu prejudicieze n mod culpabil interesele clientului.
Aadar, n virtutea reglementrilor care guverneaz intermedierea, intermediarul
este obligat s depun toate diligenele pentru a pune fa n fa prile i a le
determina s ncheie unul sau mai multe acte juridice.
n mod excepional cnd este mputernicit cu puterea de reprezentare, intermediarul va ncheia actul juridic cu terul n numele i pe seama clientului.

4. Drepturile intermediarului
Principalele drepturi ale intermediarului privesc remuneraia i restituirea cheltuielilor efectuate i a prejudiciilor suferite.

4.1. Remunerarea intermediarului


Potrivit dispoziiilor art. 2.097 C. civ., intermediarul are dreptul la o remuneraie
din partea clientului numai n cazul n care contractul intermediat se ncheie ca
urmare a intermedierii sale. n lipsa conveniei prilor sau a unor prevederi legale
speciale, intermediarul are dreptul la o remuneraie n conformitate cu practicile
anterioare statornicite ntre pri sau cu uzanele existente ntre profesioniti pentru
astfel de contracte. Potrivit art. 1431 din Legea nr. 71/2011, articol introdus prin Le-

V. Auxiliarii comercianilor

81

gea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 79/2011
pentru reglementarea unor msuri necesare intrrii n vigoare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil[1], dreptul la aciunea pentru stabilirea cuantumului remuneraiei
se prescrie odat cu dreptul la aciunea pentru plata acesteia.
Pentru a uura ncasarea remuneraiei de ctre intermediar, clientul are obligaia comunicrii ncheierii contractului intermediate. Obligaia comunicrii ncheierii
actului intermediat este legiferat de art. 2.101 C. civ., potrivit cruia clientul are
obligaia s comunice intermediarului dac s-a ncheiat contractul intermediat, n
termen de cel mult 15 zile de la data ncheierii acestuia, sub sanciunea dublrii
remuneraiei, dac prin contract nu se prevede altfel.
Codul civil reglementeaz i regulile remuneraiei n cazul pluralitii de intermediari. Astfel, potrivit art. 2.099 C. civ. n cazul n care intermedierea a fost realizat de mai muli intermediari, fiecare are dreptul la o cot egal din remuneraia
stabilit global, dac prin contract nu s-a stipulat altfel.

4.2. Restituirea cheltuielilor


Intermediarul este ndreptit la restituirea cheltuielilor efectuate pentru intermediere, dac se stipuleaz expres n contract (art. 2.098 C. civ.). Dispoziiile relative
la intermediere nu prevd, ns fr ndoial c dac intermediarul sufer anumite
prejudicii, clientul este obligat la acoperirea integral a acestora.

5. Aplicaii practice ale intermedierii


Una dintre cele mai rspndite operaiuni de intermediere este mijlocirea n
materia tranzaciilor imobiliare. Activitatea agenilor imobiliari[2] reprezint o veritabil operaiune de intermediere, deoarece are ca obiect mijlocirea perfectrii actelor juridice asupra imobilelor[3]. Aceasta ntruct agenii imobiliari nu ncheie actul
de vnzare-cumprare n numele vreuneia dintre pri, ci doar le prezint detalii
despre imobil i despre pre, urmnd ca prile s decid i s perfecteze contractul de vnzare-cumprare.

Seciunea a 6-a. Agenii comerciali


Pn la adoptarea noului Cod civil, agenii comerciali erau reglementai prin
Legea nr. 509/2002 privind agenii comerciali permaneni[4]. Codul civil a abrogat
Legea nr. 509/2002, i a preluat contractul de agenie n cuprinsul art. 2.072-2.095,
fr s-i aduc modificri substaniale.
[1]

M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2012.


Activitatea agenilor imobiliari a fost reglementat prin O.G. nr. 3/2000 privind organizarea activitii agenilor imobiliari (M . Of. nr. 26 din 25 ianuarie 2000), dar ordonana a fost
respins prin Legea nr. 581/2003 (M. Of. nr. 938 din 24 decembrie 2003). n atare situaie,
activitatea agenilor imobiliari este guvernat de regulile specifice operaiunilor de mijlocire,
astfel cum au fost mai sus prezentate.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 159; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 131; S. Popa, op. cit.,
p. 91; I. Turcu, op. cit., p. 261.
[4]
M. Of. nr. 581 din 6 august 2002.
[2]

82

Drept comercial

n accepiunea Legii nr. 502/2002, agentul comercial permanent era un comerciant persoan fizic sau persoan juridic care, n calitate de intermediar independent, era mputernicit n mod statornic s negocieze sau s negocieze i s
ncheie afaceri pentru alt persoan fizic sau juridic, denumit comitent, n schimbul unei remuneraii[1]. Acum, Codul civil prevede n art. 2.072 c prin contractul de
agenie comitentul l mputernicete n mod statornic pe agent fie s negocieze, fie
att s negocieze, ct i s ncheie contracte, n numele i pe seama comitentului, n
schimbul unei remuneraii, n una sau n mai multe regiuni determinate. Agentul este
un intermediar independent care acioneaz cu titlu profesional. El nu poate fi n
acelai timp prepusul comitentului [art. 2.072 alin. (2) C. civ.].
Din definiia dat de legiuitor rezult c agentul este i el la rndul lui comerciant persoan fizic sau persoan juridic, deoarece desfoar o activitate organizat cu caracter de ntreprindere n regiunea determinat prin contractul de
agenie. Apoi, agentul este un profesionist-comerciant specializat pe operaiuni de
intermediere. Activitatea de intermediere este exercitat n mod statornic, i nu cu
caracter ocazional. ntre agent i comitent nu exist raporturi de subordonare.
n sfrit, principala caracteristic juridic a ageniei, spre deosebire de celelalte
contracte de intermediere, este aceea c agentul acioneaz pe o pia determinat, n regiunea stabilit n contractul de agenie. Aadar, mandatul agentului
este restrns la zona stabilit prin contract. Dac ceilali auxiliari ai comercianilor
pot intermedia sau negocia ori ncheia acte juridice cu terii fr limite teritoriale,
agentul nu poate aciona pentru comitent dect n limita teritorial stabilit n
contractul de agenie.
Agentul poate fi mputernicit s negocieze cu terii condiiile unor acte juridice,
urmnd ca acestea s fie ncheiate n mod direct ntre comitent i ter, ori poate fi
mputernicit s negocieze i s ncheie contracte cu terii n numele i pe seama
comitentului[2].
Pentru negocierea i ncheierea actelor juridice, agentul este ndreptit la remuneraie din partea comitentului[3].

[1]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 160; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 131;
S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 286-287; S. Popa, op. cit., p. 91.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 160; a se vedea i M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 131;
S. Popa, op. cit., p. 91.
[3]
Mai multe detalii despre ageni vor fi artate n seciunea rezervat contractului de
agenie, infra, p. 294 i urm.

Capitolul VI. Societile comerciale


Subcapitolul I. Regulile comune
aplicabile societilor comerciale
Seciunea 1. Noiunea societilor comerciale
1. Definiia societii comerciale
Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o definiie a societii comerciale. Definiiile
formulate n literatura de specialitate sunt fundamentate pe dispoziiile Codului civil
relative la societatea civil. Astfel, n conformitate cu art. 1.881 alin. (1), prin contractul de societate dou sau mai multe persoane se oblig reciproc s coopereze
pentru desfurarea unei activiti i s contribuie la aceasta prin aporturi bneti,
n bunuri, n cunotine specifice sau prestaii, cu scopul de a mpri beneficiile sau
de a se folosi de economia ce ar putea rezulta. Art. 1.882 alin. (2) dispune: orice
societate trebuie s aib un obiect determinat i licit, n acord cu ordinea public i
bunele moravuri. Fiecare asociat trebuie s contribuie la constituirea societii prin
aporturi bneti, n bunuri, n prestaii sau cunotine specifice [art. 1.882 alin. (3)].
Dintre definiiile formulate n doctrina juridic, cea mai relevant ni se pare aceea
potrivit creia societatea comercial poate fi definit ca o grupare de persoane
constituit pe baza unui contract de societate i beneficiind de personalitate juridic, n care asociaii se neleg s pun n comun anumite bunuri pentru exercitarea unor fapte de comer, n scopul realizrii i mpririi profitului rezultat[1].

2. Delimitarea societii comerciale de societatea civil


Aa cum artam n cele de mai sus, societatea comercial i are fundamentul
n societatea civil reglementat de Codul civil. Datorit acestei mprejurri, ntre
societatea comercial i societatea civil exist asemnri de substan, dar, aa
cum vom vedea n cele ce urmeaz, ntre acestea exist i importante deosebiri[2].

A. Asemnri
Societatea comercial i societatea civil au aceeai esen, n sensul c fiecare reprezint o grupare de persoane i de bunuri (capitaluri) constituit n scop
lucrativ.
Apoi, din punctul de vedere al constituirii, att societatea civil, ct i societatea
comercial iau natere printr-un contract de societate, avnd aceleai elemente
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 172; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 138; Pentru alte definiii
date societii comerciale, a se vedea S. Popa, op. cit., p. 132; Gh. Piperea, op. cit., p. 80;
I. Schiau, op. cit., p. 88; pentru definirea societii comerciale prin prisma ntreprinderii, a se
vedea O. Cpn, Societile comerciale, Ed. Lumina, Bucureti, 1991, p. 35.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 169-171; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 133-136; Gh. Piperea,
op. cit., p. 125-128.

84

Drept comercial

specifice, adic aportul asociailor, intenia de a desfura n comun o anumit activitate i obinerea i mprirea de beneficii.
n fine, spre deosebire de asociaii i fundaii, n care membrii urmresc realizarea unui scop moral, ideal etc., asociaii societii comerciale i cei ai societii
civile urmresc realizarea i mprirea unor beneficii.

B. Deosebiri
a. O prim deosebire privete obiectul sau natura operaiunilor pe care le
realizeaz societatea. n timp ce societatea civil are ca obiect operaiuni civile,
societatea comercial se constituie i funcioneaz n scopul exercitrii unei activiti comerciale, lucrative. Fundamentul activitii comerciale ca obiect al societii
comerciale l constituie chiar art. 1 din Legea nr. 31/1990 care prevede c n
vederea desfurrii de activiti cu scop lucrativ, persoanele fizice i persoanele
juridice se pot asocia i constitui societi comerciale.
n doctrina juridic[1], s-a pus problema naturii juridice a societii care are ca
obiect deopotriv operaiuni civile i operaiuni comerciale. Concluzia la care s-a
ajuns este aceea c natura juridic a societii trebuie stabilit n raport de ponderea activitilor desfurate de ctre societatea n cauz. n concret, dac
operaiunile comerciale, lucrative au importan redus ori servesc numai ca mijloc
de realizare a unor operaiuni civile, societatea va fi civil.
b. O alt deosebire semnificativ ntre societatea civil i societatea comercial
este aceea c societatea comercial beneficiaz de personalitate juridic. n
acest sens, Legea nr. 31/1990 n art. 1 alin. (2) prevede c societile comerciale
cu sediul n Romnia sunt persoane juridice romne.
Noul Cod civil face distincie ntre societile civile fr personalitate juridic,
denumindu-le societi simple i societile cu personalitate juridic, pe care le
supune regimului juridic aplicabil categoriei din care face parte. Astfel, potrivit
prevederilor art. 1.892 C. civ., societatea simpl nu are personalitate juridic. n
ceea ce privete societatea dotat cu personalitate juridic, Codul civil face trimitere la reglementrile aplicabile categoriei de societi din care face parte. n
acest sens sunt prevederile art. 1.889 alin. (2) C. civ., care dispun c, dac, potrivit
voinei prilor, societatea urmeaz s aib personalitate juridic, indiferent de
obiectul de activitate, ea poate fi constituit numai n forma i condiiile prevzute
de legea special care i confer personalitate juridic.
Prin urmare, n timp ce societatea civil rmne, n principiu, doar la stadiul
contractual, societatea comercial, fiind nvestit cu personalitate juridic, constituie un subiect de drept distinct de persoana asociailor care au nfiinat-o.
c. Anumite deosebiri ntre societatea civil i societatea comercial exist i n
ceea ce privete condiiile n care acestea se constituie i funcioneaz.
n ceea ce privete constituirea, Legea nr. 31/1990 reglementeaz cinci forme
juridice de societate comercial. Art. 2 din Legea nr. 31/1990 stipuleaz c societile comerciale se vor constitui n una din urmtoarele forme: societate n nume
colectiv, societate n comandit simpl, societate pe aciuni, societate n comandit
pe aciuni i societate cu rspundere limitat. Tot astfel, pentru dobndirea per-

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 170.

VI. Societile comerciale

85

sonalitii juridice, societatea comercial este supus formalitilor de publicitate


prin nregistrarea i nmatricularea n registrul comerului.
n schimb, Codul civil nu prevede pentru societatea civil anumite forme speciale ale acesteia i nici vreo formalitate cu referire la nfiinarea societii civile.
Drept dovad stau prevederile art. 1890, potrivit crora contractul de societate nu
este suspus unor formaliti speciale cu excepia celor prevzute de lege i a celor
care rezult din natura bunurilor ce constituie aport.
Deosebirile continu i cu privire la organizarea i funcionarea celor dou
societi. Spre deosebire de societatea civil, societii comerciale i revin anumite
obligaii profesionale specifice tuturor comercianilor, precum inerea registrelor de
contabilitate, exercitarea comerului n limitele concurenei licite, efectuarea unor
meniuni n registrul comerului etc.

3. Reglementarea juridic a societilor comerciale


Societile comerciale, fiind principalele entiti ce exercit activitate comercial,
se bucur de o reglementare detaliat, att n dreptul romnesc, ct i n cel european.

3.1. Reglementarea naional a societilor comerciale


Reglementarea general a societilor comerciale este cuprins n Legea nr. 31/
1990 privind societile comerciale. Ca structur, Legea nr. 31/1990 cuprinde regulile
generale aplicabile oricrei societi comerciale, precum i reguli speciale privind
fiecare form juridic de societate comercial (societatea n nume colectiv, societatea n comandit simpl, societatea pe aciuni, societatea n comandit pe aciuni
i societatea cu rspundere limitat). Ca mod de aplicare, Legea nr. 31/1990 constituie dreptul comun al tuturor societilor comerciale, indiferent de domeniul n care
acestea se nfiineaz i funcioneaz, de participaiile (romne sau strine) la constituirea capitalului social ori de alte asemenea elemente.
Exist unele domenii n care legiuitorul a adoptat reglementri speciale referitoare la constituirea, organizarea, funcionarea i ncetarea societilor comerciale.
Astfel, n domeniul asigurrilor s-a adoptat Legea nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare i supravegherea asigurrilor[1]. Apoi, n sectorul bancar sunt incidente
dispoziiile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului[2].
Merit a fi menionat i Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital[3], aplicabil
societilor pe aciuni admise la tranzacionare pe o pia reglementat. n sfrit,
instituiile financiare nebancare beneficiaz i ele de o reglementare proprie prin
Legea nr. 93/2009[4] privind instituiile financiare nebancare[5]. Se impune a fi reinut
c reglementrile din domeniul asigurrilor i cel bancar cuprind doar anumite
[1]

M. Of. nr. 148 din 10 aprilie 2000.


M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006.
[3]
M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004; pentru o dezbatere aprofundat a societilor tranzacionate pe o pia reglementat i piee alternative, a se vedea C. Gheorghe, Dreptul
pieei de capital, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2009.
[4]
M. Of. nr. 259 din 21 aprilie 2009.
[5]
Pentru detalii, a se vedea V. Neme, op. cit., p. 90 i urm.
[2]

86

Drept comercial

reguli speciale, iar unde acestea nu prevd, i vor gsi inciden dispoziiile Legii
nr. 31/1990.
i n materia societilor comerciale i vor gsi aplicare, n completare, i Codul
civil, Codul muncii i celelalte acte normative cu inciden n materie. De altfel,
Legea nr. 31/1990 n art. 291 dispune Prevederile din prezenta lege se completeaz cu dispoziiile Codului civil i ale Codului de procedur civil. Tot astfel, potrivit art. 284 din Legea nr. 31/1990, ncadrarea salariailor la societile comerciale
se face pe baz de contract individual de munc, cu respectarea legislaiei muncii
i asigurrilor sociale.

3.2. Reglementrile Uniunii Europene privind societile comerciale


La nivelul Uniunii Europene, n materia societilor comerciale au fost adoptate
o serie de reglementri, n principal, sub forma Directivelor. Dintre acestea amintim
urmtoarele[1]:
- Prima Directiv a Consiliului nr. 68/151/CEE, asupra coordonrii garaniilor
privind protecia asociailor i terilor[2];
- a Doua Directiv a Consiliului nr. 77/91/CEE, privind constituirea societilor
pe aciuni, meninerea i modificarea capitalului lor social[3];
- a Treia Directiv a Consiliului nr. 78/855/CEE, privind fuziunile societilor pe
aciuni[4];
- a Patra Directiv a Consiliului nr. 78/660/CEE, privind conturile anuale ale
anumitor forme de societi comerciale[5];
- a asea Directiv a Consiliului nr. 82/891/CEE, privind divizarea societilor
pe aciuni[6];
- a aptea Directiv a Consiliului nr. 83/349/CEE, privind conturile consolidate[7];
- a Unsprezecea Directiv a Consiliului nr. 89/666/CEE, privind cerinele de
publicitate impuse sucursalelor[8];
- a Dousprezecea Directiv a Consiliului nr. 89/667/CEE privind societile cu
rspundere limitat cu asociat unic[9].
Principiile reglementate n directivele de mai sus au fost implementate i n
Legea nr. 31/1990 prin actele normative de modificare i completare a acesteia,
precum Legea nr. 161/2003 i Legea nr. 441/2006.

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 167; I. Turcu, Tratat teoretic i practic de drept comercial,
vol. II, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2008, p. 362-363; Gh. Piperea, op. cit., p. 75; pentru o dezbaterea detaliat asupra societilor comerciale din perspectiva Directivelor Uniunii Europene, a se vedea C. Gheorghe, Drept comercial european, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2009.
[2]
J.O. L 65 din 14 martie 1968.
[3]
J.O. L 26 din 31 ianuarie 1977.
[4]
J.O. L 295 din 20 octombrie 1978.
[5]
J.O. L 222 din 14 august 1978.
[6]
J.O. L 378 din 31 decembrie 1982.
[7]
J.O. L 193 din 18 iulie 1983.
[8]
J.O. L 395 din 30 decembrie 1989.
[9]
J.O. L 395 din 30 decembrie 1989.

VI. Societile comerciale

87

n sfrit, reinem c prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001[1] a fost


reglementat societatea european societas europaea[2].

Seciunea a 2-a. Elementele specifice ale contractului


de societate, care stau la baza societii comerciale
Marea majoritate a autorilor[3] de drept comercial atribuie contractului de societate comercial trei elemente specifice: aporturile asociailor, intenia de a exercita
n comun o activitate comercial i realizarea i mprirea profitului.

1. Aporturile asociailor
1.1. Noiunea i reglementarea aporturilor asociailor
Noiunea de aport are un sens juridic i unul etimologic[4]. Sub aspect juridic,
prin aport se nelege obligaia pe care i-o asum fiecare asociat de a aduce n
societate un anumit bun, o valoare patrimonial, iar din punct de vedere etimologic,
aportul desemneaz chiar bunul adus n societate de ctre asociat. Consecin a
semnificaiei juridice a aportului, se opereaz cu noiunea de aport subscris,
reprezentnd obligaia asumat de asociat, i expresie a semnificaiei etimologice,
se opereaz cu noiunea de aport vrsat, nelegnd prin aceasta predarea efectiv a bunului ctre societate.
Aa cum am precizat n rndurile anterioare, art. 1.882 C. civ. prevede c fiecare asociat trebuie s contribuie la constituirea societii prin aporturi bneti, n
bunuri, n prestaii sau cunotine specifice, iar art. 1.894 C. civ. dispune c asociaii contribuie la formarea capitalului social al societii, prin aporturi bneti sau
n bunuri, dup caz. Aadar, aportul poate fi n numerar, n natur sau n industrie.

1.1.1. Aportul n numerar


ntruct societatea comercial are nevoie de un minim de resurse financiare
pentru desfurarea activitii comerciale, legea impune obligativitatea aportului n
numerar la constituirea oricrei forme de societate comercial. Mai exact, art. 16
alin. (1) din lege dispune c aporturile n numerar sunt obligatorii la constituirea
oricrei forme de societate. Se nelege c aportul n numerar are ca obiect o sum

[1]

J.O. L 294 din 10 noiembrie 2001.


Pentru detalii privind societas europaea, a se vedea C. Gheorghe, Drept comercial
european, p. 147-187.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 175; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 146; S. Popa, op. cit.,
p. 134; Gh. Piperea, op. cit., p. 125; precizm c unii autori calific aporturile asociailor,
affectio societatis i realizarea i mprirea beneficiilor drept trsturi ale societii comerciale
(I. Schiau, op. cit., p. 105 i I. Turcu, Tratat, vol. II, p. 375), iar alii (S. Angheni., M. Volonciu,
C. Stoica, op. cit., p. 88) atribuie aportului la capitalul social calitatea de condiie de fond special a contractului de societate comercial, iar participrii la profit i pierderi, calitatea de scop
a constituirii societii comerciale.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 175; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 146; S. Angheni,
M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 88; I. Schiau, op. cit., p. 105.
[2]

88

Drept comercial

de bani pe care asociatul se oblig s o aduc n societate[1]. Legea reglementeaz obligativitatea aportului n numerar, dar nu stabilete un plafon minim al
acestuia. n atare situaie, asociaii sunt liberi s decid ntinderea aportului n
numerar (cuantumul sumei de bani) cu prilejul constituirii societii comerciale.
Aportul n numerar poate fi n lei sau n valut, ns numai nerezidenii vor putea
vrsa n valut aportul lor.
Mai trebuie precizat c, potrivit art. 68 din Legea nr. 31/1990, aportul asociailor
la capitalul social nu este purttor de dobnzi.

1.1.2. Aportul n natur


Acest aport are ca obiect anumite bunuri, care pot fi bunuri imobile (cldiri,
instalaii etc.) i bunuri mobile corporale (materiale, mrfuri, utilaje, tehnologii etc.)
sau incorporale (creane, fond de comer etc.)[2]. Bunurile constituite ca aport la o
societate comercial sunt supuse unor reguli speciale reglementate de Legea
nr. 31/1990. Astfel, n comparaie cu aporturile n numerar, aporturile n natur nu
sunt obligatorii la constituirea societii, dar sunt admise la toate formele de societate comercial [art. 16 alin. (2)]. Apoi, potrivit legii [art. 16 alin. (2)] aporturile n natur se consider vrsate (adic aparinnd societii) prin transferarea drepturilor
corespunztoare i prin predarea efectiv ctre societate a bunurilor aflate n stare
de utilizare. Prin urmare, bunurile aduse cu titlu de aport trebuie s fie funcionabile
(utilizabile), adic s fie apte pentru desfurarea activitii pe care i-o propune
societatea comercial aflat n faz de constituire.
Bunurile ce constituie obiect al aportului pot fi aduse cu titlu de proprietate sau
cu titlu de folosin. Cnd sunt aduse cu titlu de proprietate, bunurile intr n patrimoniul societii i nu mai pot fi urmrite de creditorii asociailor. n acest caz,
raporturile dintre asociat i societate sunt asemntoare celor de la vnzarecumprare, cu deosebirea c n schimbul preului asociatul dobndete fraciuni
[3]
ale capitalului social (pri de interes, pri sociale sau aciuni) . Din contr, cnd
bunul este adus cu titlu de folosin, n doctrin se considera c raporturile dintre
asociat i societate sunt guvernate de regulile referitoare la locaiune[4].
Natura juridic a raporturilor dintre asociatul care subscrie aporturi n proprietate i a celor dintre asociatul care subscrie aporturi n folosin i societatea comercial destinatar sunt acum reglementate n mod expres de prevederile Codului civil. Astfel, potrivit dispoziiilor art. 1.896 alin. (2) C. civ., asociatul care aporteaz proprietatea sau un alt drept real asupra unui bun rspunde pentru efectuarea aportului ntocmai unui vnztor fa de cumprtor, iar asociatul care aporteaz folosina rspunde pentru efectuarea aportului ntocmai unui locator fa de
locatar.
Bunul poate fi adus n societate i cu titlu de uzufruct, caz n care societatea
dobndete un drept real, n temeiul cruia are dreptul s foloseasc bunul i s
culeag fructele; asociatul pstreaz nuda proprietate asupra bunului[5].
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 176; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 89.
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 176; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 89;
Gh. Piperea, op. cit., p. 139.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 177; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 146.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 177.
[5]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 178.
[2]

VI. Societile comerciale

89

Momentul transmiterii dreptului de proprietate al bunurilor l constituie nmatricularea societii n registrul comerului. Soluia este consacrat de art. 65 alin. (1)
din Legea nr. 31/1990 potrivit creia, n lips de stipulaie contrar, bunurile constituite ca aport n societate devin proprietatea acesteia din momentul nmatriculrii ei
n registrul comerului. n doctrina juridic[1], se susine pe bun dreptate c, dac
bunul piere nainte de nmatricularea societii, riscul este suportat de ctre asociat; el va fi obligat s aduc n societate un alt bun ori un aport n numerar. Ca
argument de text, sunt aduse dispoziiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 care
prevd c aporturile n natur sunt vrsate prin transferarea drepturilor corespunztoare i prin predarea efectiv ctre societate a bunurilor. Regula este consacrat cu aproape aceeai exprimare i n materia societilor civile, n cuprinsul
art. 1.896 C. civ., potrivit creia, aportul n bunuri, altele dect cele fungibile, se
efectueaz prin transferul drepturilor asupra acestora i predarea efectiv a bunurilor n stare de funcionare potrivit destinaiei sociale.
Aporturile n natur trebuie s fie evaluabile din punct de vedere economic [art. 16
alin. (2)]. Cerina legal presupune ca asociaii s purcead la evaluarea n bani a
bunurilor aduse ca aport pentru a stabili numrul i valoarea prilor de interes,
prilor sociale sau aciunilor cuvenite asociatului n schimbul aportului. Evaluarea
poate fi realizat de ctre asociai sau de ctre experi [art. 37 alin. (3) i art. 38
alin. (1) din Legea nr. 31/1990]. Valoarea bunurilor aduse ca aport trebuie consemnat n actul constitutiv al societii, n conformitate cu art. 7 i 8 din Legea
nr. 31/1990.
Aportul n natur poate avea ca obiect i bunuri mobile incorporale, cum ar fi
creanele, brevetele de invenie, mrcile etc.
Trebuie reinut c legiuitorul asimileaz creanele, ca regim juridic, aporturilor n
natur. n acest sens, art. 16 alin. (3) stabilete c aporturile n creane au regimul
juridic al aporturilor n natur, acestea nefiind admise la societile pe aciuni care
se constituie prin subscripie public i nici la societile n comandit pe aciuni i
societile cu rspundere limitat. nseamn c aporturile n creane sunt admise la
societile n nume colectiv, la societile n comandit simpl i la societile pe
aciuni care se constituie prin subscripie simultan[2]. n literatur[3] se apreciaz c
aporturile n creane sunt guvernate de regulile cesiunii de crean, ns, prin derogare de la dreptul comun, asociatul care a depus ca aport una sau mai multe
creane nu este liberat ct timp societatea nu a obinut plata sumei pentru care au
fost aduse (art. 84 din Legea nr. 31/1990). Principiul este consacrat i de actualul
Cod civil care, n art. 1.897 alin. (1), prevede c asociatul care aporteaz o crean
rspunde pentru existena creanei la momentul aportului i ncasarea acesteia la
scaden, fiind obligat s acopere cuantumul acesteia, dobnda legal care ncepe
s curg de la scaden i orice alte daune ce ar rezulta, dac creana nu se ncaseaz n tot sau n parte. n consecin, asociatul subscriitor rspunde de solvabilitatea debitorului, i dac creana nu poate fi valorificat de la debitor contravaloarea acesteia va fi vrsat de ctre asociatul care s-a obligat la creana
respectiv.
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 177.


I. Schiau, op. cit., p. 107.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 178; S. Popa, op. cit., p. 136.
[2]

90

Drept comercial

n sfrit, trebuie reinut c, potrivit dispoziiilor art. 1.897 alin. (2) C. civ., asociatul care aporteaz aciuni sau pri sociale emise de o alt societate rspunde
pentru efectuarea aportului ntocmai unui vnztor fa de cumprtor. Asociatul
care aporteaz cambii sau alte titluri de credit care circul n comer rspunde
potrivit dispoziiilor aplicabile creanelor [art. 1.897 alin. (3) C. civ.].

1.1.3. Aportul n industrie[1]


Aportul n industrie const n prestaii n munc sau serviciile pe care asociatul
se oblig s le efectueze n societate potrivit cu pregtirea ori calificarea de care
dispune[2]. Aportul n industrie este permis doar asociailor n societatea n nume
colectiv i asociailor comanditai n societile n comandit. Potrivit legii, prestaiile
n munc nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social.
ns, n schimbul acestui aport, asociaii au dreptul s participe, potrivit actului
constitutiv, la mprirea beneficiilor i a activului social, rmnnd, totodat, obligai s participe la pierderi.
Aportul n prestaii n munc sau servicii trebuie evaluat i consemnat n actul
constitutiv n vederea stabilirii prii de profit i pierderi a asociatului subscriitor. n
absena unei prevederi n actul constitutiv, partea la profituri i pierderi a asociatului al crui aport const n prestaii sau cunotine specifice este egal cu cea a
asociatului care a contribuit cu aportul cel mai mic [art. 1.902 alin. (2) C. civ.].

1.1.4. Obligaia de a constitui aportul i executarea ei


Am artat n cele de mai sus c aportul are o semnificaie juridic care const
n obligaia asociatului de aduce un bun sau o valoare economic n societate i o
semnificaie etimologic desemnnd nsui bunul adus. De aceea se folosete i
noiunea de aport subscris, corespunztoare semnificaiei juridice a acesteia, i
noiunea de aport vrsat, reprezentnd predarea efectiv a bunului ctre societate.
Obligaia de constituire a aportului ia natere la ncheierea actului constitutiv al
societii i poart denumirea de subscriere, iar executarea obligaiei poate avea
loc la constituirea societii sau ulterior, la termenele stabilite n actul constitutiv, i
este denumit vrsarea aportului. n concret, subscrierea aportului se nate prin
semnarea contractului de societate sau, dup caz, prin semnarea prospectului de
subscripie public[3]. Se nelege c obligaia se consider executat n momentul
transferului drepturilor asupra bunurilor i a predrii efective a acestora ctre
societate.

1.1.5. Consecinele juridice ale neexecutrii obligaiei de aport


Neexecutarea sau executarea cu ntrziere a obligaiei de aport produce anumite consecine juridice n persoana asociatului.
n caz de ntrziere, art. 65 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 dispune c asociatul
care ntrzie s depun aportul este rspunztor de daunele pricinuite, iar dac
[1]
Actualul Cod civil le denumete aporturi n prestaii i cunotine specifice, a se
vedea art. 1. 899.
[2]
A se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 178; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 147; I. Schiau,
op. cit., p. 108.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 179.

VI. Societile comerciale

91

aportul a fost stipulat n numerar, este obligat i plata dobnzilor legale din ziua n
care trebuia s fac vrsmntul. Rezult c, pentru ntrzierea n vrsarea aportului, asociatul poate fi obligat s acopere toate daunele cauzate societii de
ntrziere i, cumulativ, s plteasc societii dobnzile legale de la data exigibilitii i pn la predarea efectiv ctre societate. Aceasta nseamn c dobnzile
se cumuleaz cu daunele pricinuite i nu se imput asupra acestora[1]. Pentru
cazul n care aportul l constituie creanele, art. 84 alin. (2) prevede c dac plata
nu s-a putut obine prin urmrirea debitorului cedat, asociatul, n afar de daune,
rspunde de suma datorat cu dobnda legal din ziua scadenei creanelor.
Pentru cazul neexecutrii obligaiei de aport, se poate aplica i sanciunea grav a excluderii asociatului din societate[2].

1.2. Capitalul social i patrimoniul societii


n doctrina juridic comercial[3], aporturile asociailor sunt analizate sub dou
aspecte: valoric i material. n expresia lor valoric, aporturile asociailor formeaz
capitalul social al societii. n materialitatea lor, aporturile asociailor constituie
patrimoniul iniial al societii. Cu toate acestea, capitalul social nu se confund cu
patrimoniul societii.

1.2.1. Capitalul social


Capitalului social al societii comerciale i se atribuie o dubl semnificaie: contabil i juridic[4].
n sens juridic, prin capitalul social se nelege expresia valoric a totalitii
aporturilor n numerar i n natur ale asociailor. De aceea, capitalul social constituie limita gajului general al creditorilor societii, n sensul c n patrimoniul societii trebuie s existe bunuri a cror valoare s fie cel puin la nivelul capitalului
social[5]. ntruct, potrivit art. 16 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, prestaiile n munc
nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social, nseamn c
acesta va cuprinde numai valoarea aporturilor n numerar i aporturilor n natur.
Din punct de vedere contabil, capitalul social nu are o existen real, concret,
ci reprezint o cifr convenit de asociai[6]. Din aceast cauz, n bilanul societii,
capitalul social este evideniat la pasiv nfindu-se ca o obligaie a societii fa
de asociai. Aceast realitate are drept consecin mprejurarea c la dizolvarea i
lichidarea societii, asociaii vor primi contravaloarea aporturilor lor. n schimb,
bunurile n materialitatea lor aduse cu titlu de aport figureaz n activul bilanului
societii, deoarece, intrnd n patrimoniul societii, ele aparin acesteia[7].

[1]

Idem, p. 180.
Pentru dezvoltri privind rspunderea asociatului pentru neexecutarea obligaiei de
aport, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 179-180.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 180; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 92.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 181; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 148; I. Turcu, Tratat,
vol. II, p. 384; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 92; S. Popa, op. cit., p. 137.
[5]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 181.
[6]
Ibidem.
[7]
Ibidem.
[2]

92

Drept comercial

1.2.1.1. Limita capitalului social


Legea nr. 31/1990 instituie anumite reguli cu privire la capitalul social care
difer n funcie de forma juridic a societii.
Astfel, pentru societatea pe aciuni i societatea n comandit pe aciuni,
legea reglementeaz un plafon minim al capitalului social. n acest sens, art. 10
alin. (1) dispune: capitalul social al societii pe aciuni sau al societii n comandit pe aciuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Legea consacr anumite reguli i
n privina vrsrii capitalului social al societii pe aciuni. Potrivit art. 9 din lege,
capitalul social vrsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.
Diferena de capital social subscris va fi vrsat: a) pentru aciunile emise pentru
un aport n numerar, n termen de 12 luni de la data nmatriculrii societii; b) pentru aciunile emise pentru un aport n natur, n termen de cel mult 2 ani de la data
nmatriculrii societii.
n ce privete societatea cu rspundere limitat, capitalul social nu poate fi
mai mic de 200 lei i se divide n pri sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10
lei [art. 11 alin. (1)]. Capitalul social al societii cu rspundere limitat trebuie vrsat n ntregime la data constituirii societii.
Pentru societatea n nume colectiv i n comandit simpl, legea nu instituie
o limit minim a capitalului social. Se prevede ns (art. 91) c societatea n nume
colectiv, societatea n comandit simpl i societatea cu rspundere limitat sunt
obligate s verse integral la data constituirii capitalul social subscris. Textul legal
este defectuos, deoarece creeaz confuzia c societatea are obligaia vrsrii capitalului social, n realitate aceast obligaie revine asociailor, i nu societii.
n ncheiere, facem precizarea c pentru niciuna din formele juridice ale societii comerciale legea nu reglementeaz o limit maxim a capitalului social.

1.2.1.2. Caracteristicile capitalului social


Capitalul social al societii comerciale, indiferent de forma ei juridic, este: fix,
intangibil, real i divizat n anumite fraciuni[1].
Caracterul capitalului social de a fi fix are consecina c, n tot cursul existenei
societii comerciale, valoarea activelor patrimoniului trebuie s fie cel puin egal
cu nivelul capitalului social. Din punct de vedere practic, aceasta nseamn c
societatea comercial trebuie s dispun de bunuri a cror valoare este cel puin
egal cu limita capitalului social stabilit n actul constitutiv. Cerina se nscrie n
semnificaia juridic a capitalului social, potrivit creia capitalul social conine principalele elemente active din care sunt satisfcui creditorii chirografari ai societii.
O alt caracteristic a capitalului social este aceea de a fi intangibil. Intangibilitatea capitalului social nseamn c activul patrimoniului, n limitele capitalului
social, nu poate fi folosit pentru plata dividendelor.
Particularitatea capitalului social de a fi real presupune intrarea n patrimoniul
societii a unor aporturi reale, i nu fictive.
n sfrit, capitalul social al societii este divizat n anumite fraciuni, denumite
diferit dup forma juridic a societii: pri de interes, n cazul societilor n nume

[1]

Ibidem. I. Turcu, Tratat, vol. II, p. 385; S. Popa, op. cit., p. 137-138.

VI. Societile comerciale

93

colectiv i societii n comandit simpl; pri sociale, n cazul societii cu rspundere limitat, aciuni, n cazul societii pe aciuni i comandit pe aciuni.
Similar aporturilor, se opereaz cu noiunea de capital subscris, semnificnd
valoarea total a aporturilor la care s-au obligat asociaii, i capital vrsat, reprezentnd aporturile efectiv predate i care au intrat n patrimoniul societii.

1.2.2. Patrimoniul societii


1.2.2.1. Noiunea de patrimoniu al societii i deosebirea de capitalul social
Pornind de la reglementrile Codului civil, patrimoniul societii comerciale l
constituie totalitatea drepturilor i obligaiilor cu valoare economic aparinnd societii[1]. n consecin, patrimoniul societii cuprinde activul social, format din
bunurile aduse ca aport i cele dobndite n cursul activitii de societate, i pasivul social, care include obligaiile societii indiferent de natura lor.
Din cele enunate pn acum se desprinde cu uurin c ntre capitalul social
i patrimoniul societii exist anumite deosebiri[2]. Ca semnificaie juridic, n timp
ce capitalul social reprezint expresia valoric a aporturilor asociailor, patrimoniul
social este totalitatea drepturilor, obligaiilor i bunurilor aparinnd societii. Din
punct de vedere material, capitalul social nu are o existen real, n timp ce patrimoniul cuprinde elemente concrete, adic totalitatea bunurilor societii. n fine,
capitalul social are o valoare fix pe ntreaga durat de existen a societii, n
schimb patrimoniul are o compoziie i o valoare care difer n funcie de rentabilitatea operaiunilor comerciale exercitate de societate.

1.2.2.2. Regimul juridic al bunurilor constituite cu titlu de aport


Chiar dac pe durata existenei sale capitalul social este fix i intangibil, aceasta nu nseamn c bunurile aduse cu titlu de aport sunt indisponibilizate. Din
contr, bunurile aportate de asociai, indiferent de forma juridic a societii, pot fi
nstrinate de ctre societatea comercial care le posed. Aceasta deoarece
caracteristicile fixitii i intangibilitii capitalului social impun doar existena unor
valori economice cel puin egale cu capitalul social, i nicidecum nu creeaz o
interdicie asupra circulaiei juridice a bunurilor aduse cu titlu de aport. Altfel spus,
aceste bunuri nu sunt scoase din circuitul civil, ci ele pot fi folosite de societate n
exercitarea comerului, n sensul c pot fi vndute, gajate, ipotecate, nchiriate etc.
Circulaia juridic a bunurilor constituite ca aport este permis i i are fundamentul n subrogaia real, prin aceea c n schimbul bunurilor va intra suma de
bani corespunztoare sau alte bunuri[3].

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 182.


Idem, p. 183; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 148-149.
[3]
Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 183.
[2]

94

Drept comercial

2. Intenia asociailor de a colabora la desfurarea activitii societii (affectio societatis)


Affectio societatis reprezint intenia asociailor de a colabora la desfurarea
activitii comerciale n vederea realizrii i mpririi beneficiilor[1]. Esena acestui
element specific al societilor comerciale se bucur i de reglementare legal n
cuprinsul art. 1.881 C. civ. Potrivit textului menionat, prin contractul de societate
dou sau mai multe persoane se oblig reciproc s coopereze pentru desfurarea unei activiti ().
Aceast participare a asociailor la activitatea societii are multiple forme de
exprimare. Astfel, asociaii au dreptul de a participa la adunrile generale a asociailor i de a contribui la luarea deciziilor societii. Apoi, asociaii au dreptul de a
verifica modul de exercitare a atribuiilor de ctre organele societii i de a controla operaiunile efectuate. De asemenea, asociaii pot alege i nlocui n orice moment persoanele care fac parte din organele societii. Tot astfel, asociaii sunt
ndreptii la ncasarea dividendelor din profitul societii etc.[2]

3. mprirea profitului
3.1. Noiunea de profit
Cel de-al treilea element specific al societii comerciale l constituie realizarea
i mprirea profitului. Finalitatea nfiinrii oricrei societi comerciale este aceea
de a realiza profit din comerul pe care-l exercit i de a-l mpri ntre asociai.
Realizarea i mprirea profitului este de natura societilor comerciale i rezult
din chiar art. 1 din Legea nr. 31/1990 care precizeaz ca obiect de activitate al
acestor categorii de societi activitile cu scop lucrativ.
Potrivit art. 67 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cota-parte din profit ce se pltete
fiecrui asociat constituie dividend. Se vor distribui dividende numai n cazul n
care societatea comercial realizeaz profit, adic desfoar o activitate rentabil.
Este posibil ca, datorit unor conjuncturi economice (lipsa materiilor prime, preul
ridicat al materiilor i materialelor, pierderea unor piee etc.), societatea s nregistreze pierderi. De aceea, asociaii particip att la profitul societii, ct i la eventualele pierderi[3] nregistrate de aceasta.
n mod tradiional, prin profit se nelege un ctig evaluabil n bani rezultat din
orice activitate economic[4]. n concepia actual, se consider c reprezint profit
[1]

Affectio societatis este un element psihologic exprimat n intenia asociailor de a participa la viaa societii, motiv pentru care n literatura de specialitate este calificat drept
scopul constituirii unei societi comerciale. A se vedea S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica,
op. cit., p. 92; I. Schiau, op. cit., p. 111.
[2]
Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 184-185; I. Turcu,
Tratat, vol. II, p. 385-388; I. Schiau, op. cit., p. 100-111; Gh. Piperea, op. cit., p. 140-143.
[3]
Unii autori folosesc noiunea de asociere la risc (Gh. Piperea, op. cit., p. 143). O astfel
de exprimare este susceptibil de confuzie cu operaiunea de asigurare att n forma mutual,
ct i a relaiei contractuale, tiut fiind faptul c de esena asigurrilor este subscrierea riscului
(asigurarea) sau asocierea la suportarea riscurilor (reasigurarea i coasigurarea).
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 185.

VI. Societile comerciale

95

i serviciile sau bunurile procurate de o societate, n condiii mai avantajoase dect


acelea care s-ar obine individual, precum i evitarea unor cheltuieli[1].

3.2. Condiiile de repartizare a profitului


Realizarea profitului ori nregistrarea de pierderi poate fi stabilit numai la sfritul exerciiului financiar, cu prilejul ntocmirii situaiei financiare anuale[2]. Pentru a
putea fi distribuit, profitul trebuie s ndeplineasc dou condiii: s fie real i s fie
util.
Condiia potrivit creia profitul s fie real impune realizarea unui excedent,
adic o sum care s depeasc valoric capitalul social, deoarece legea interzice
distribuirea dividendelor din activ n limita capitalului social.
n ct privete cea de-a doua condiie, potrivit creia profitul trebuie s fie util,
aceasta presupune existena unui profit rmas dup ndeplinirea unor condiii ale
legii. Astfel, din profitul realizat trebuie acoperite cheltuielile i datoriile societii.
Apoi, dac se constat o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui
rentregit sau redus nainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de
profit (art. 69 din Legea nr. 31/1990). n fine, potrivit art. 183 i art. 201 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990, n cazul societilor pe aciuni i societilor cu rspundere
limitat, din profitul realizat trebuie preluat, n fiecare an, cel puin 5% pentru formarea fondului de rezerv al societi, pn ce acesta va atinge minimum a cincea
parte din capitalul social. n virtutea principiului libertii contractuale, asociaii pot
stabili i alte rezerve dect cele legale, denumite rezerve statutare, care vor trebui
acoperite nainte de distribuirea dividendelor.
Distribuirea de dividende n absena unui profit real i util atrage anumite consecine civile i penale. Astfel, potrivit dispoziiilor art. 67 alin. (4) din Legea nr. 31/1990,
dac societatea dovedete c asociaii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau,
n mprejurrile existente, trebuiau s o cunoasc, acetia sunt obligai s restituie
dividendele ctre societate. Tot astfel, potrivit dispoziiilor art. 2721 pct. 2, plata
dividendelor, sub orice form, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, n
lips de situaie financiar sau contrarii celor rezultate din aceasta, constituie
infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 8 ani.

3.3. Criteriile de mprire a profitului


n conformitate cu Legea nr. 31/1990 (art. 7 i 8), actul constitutiv al societii
trebuie s conin modul de distribuire a profitului i de suportare a pierderilor de
ctre asociai. Prin urmare, un prim criteriu al mpririi profitului l reprezint nelegerea asociailor inserat n actele constitutive ale societii. De cele mai multe ori,
asociaii stabilesc partea fiecrui asociat la profit i la pierderi proporional cu participaia la constituirea capitalului social al societii. n temeiul libertii contractuale, asociaii pot deroga de la principiul proporionalitii, statund alte cote de
dividende din profitul societii. Bunoar, n practic este posibil s i se atribuie
unui asociat care deine o cot de 10% din capitalul social un procent de 15%,
20% etc. din totalul profitului ce urmeaz a fi distribuit, ntemeiat pe mprejurarea
[1]
[2]

Ibidem.
Ibidem; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 93.

96

Drept comercial

c asociatul n cauz exercit spre exemplu funcia de administrator sau o alt


calitate n societate ori joac un rol deosebit n exercitarea comerului specific
obiectului de activitate al societii.
Sunt interzise ns aa-numitele clauze leonine[1] care favorizeaz unii asociai
n dauna celorlali. n acest sens, art. 1.902 alin. (5) C. civ. prevede c orice clauz
prin care un asociat este exclus de la mprirea beneficiilor sau de la participarea
la pierderi este considerat nescris. Aadar, soluia Codului civil este aceea de
salvgardare a actului constitutiv i de ineficacitate doar a clauzei care stipuleaz
toate beneficiile n favoarea unui asociat sau a unor asociai, precum i a clauzei
care scutete asociatul/asociaii de la pierderile pe care le-ar nregistra societatea[2].
Un alt criteriu de mprire a profitului l reprezint criteriul legal exprimat prin
regula proporionalitii suportrii profitului i a pierderilor cu participaia la capitalul
social vrsat. Acest criteriu este consacrat n art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
potrivit cruia dividendele se distribuie asociailor proporional cu cota de participare la capitalul social vrsat, dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
n ce privete aportul n industrie, trebuie observat c potrivit art. 1.902 alin. (2)
C. civ., n absena unei prevederi n actul constitutiv, partea la profituri i pierderi a
asociatului al crui aport const n prestaii sau cunotine specifice este egal cu
cea a asociatului care a contribuit cu aportul cel mai mic.

3.4. Plata dividendelor


Stabilirea plii dividendelor reprezint atributul exclusiv al adunrii generale a
asociailor. La ncheierea exerciiului financiar, dac din situaia financiar anual
rezult c societatea a realizat profit, asociaii au libertatea de a decide fie distribuirea lui sub form de dividende, fie reinvestirea profitului n activitatea societii.
n practica judiciar i n doctrina de specialitate s-a statuat c, din momentul stabilirii de ctre adunarea asociailor a dividendului, dreptul la dividende al asociailor
nceteaz s mai fie un drept social; el devine un drept de crean individual al
asociailor fa de societate[3].
Ca dat a plii, dividendele se pltesc n termenul stabilit de adunarea asociailor sau, dup caz, statuat prin legile speciale, dar nu mai trziu de 6 luni de la
data aprobrii situaiei financiare anuale aferente exerciiului financiar ncheiat. n
caz contrar, societatea comercial va plti daune-interese pentru perioada de ntrziere la nivelul dobnzii legale, dac prin actul constitutiv sau prin hotrrea adunrii generale a acionarilor care a aprobat situaia financiar aferent exerciiului
financiar ncheiat nu s-a stabilit o dobnd mai mare [art. 67 alin. (2) din lege].
Este posibil ca n cursul exerciiului financiar aciunile sau prile sociale s fie
cesionate. Aceasta ntruct Legea nr. 31/1990 condiioneaz, dar nu interzice
[1]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 187; I. Turcu, Tratat, vol. II, p. 389; Gh. Piperea, op. cit.,
p. 144; S. Popa, op. cit., p. 140.
[2]
n reglementarea vechiului Cod civil astfel de clauze leonine atrgeau nulitatea
ntregului contract de societate. Soluia era consacrat n cuprinsul art. 1.513.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 168; C.S.J., Secia comercial, decizia nr. 2310/1997, n
Dreptul nr. 6/1998, p. 133; C.S.J., Secia comercial, decizia nr. 2367/2001, n P.R. nr. 1/2002,
p. 80, citate de autor.

VI. Societile comerciale

97

circulaia juridic a fraciunilor capitalului social. n atare situaie, se pune problema


de a ti care va fi persoana ndreptit la plata dividendelor. Rspunsul este dat
de art. 67 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 care stipuleaz c dividendele care se
cuvin dup data transmiterii aciunilor aparin cesionarului, n afar de cazul n care
prile au convenit altfel. n consecin, pentru ipoteza cesiunii, legea instituie regula titularului actual al fraciunilor capitalului social, n sensul c dividendele se
cuvin celor care aveau calitatea de asociai n momentul stabilirii de ctre adunarea
general. Soluia este ntrit i de prevederile art. 123 alin. (3) din lege, potrivit
crora acionarii ndreptii s ncaseze dividende sau s exercite orice alte
drepturi sunt cei nscrii n evidenele societii sau n cele furnizate de registrul
independent privat al acionarilor, corespunztoare datei de referin.

Seciunea a 3-a. Formele societilor comerciale


i clasificarea lor
1. Formele societii comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990
Potrivit dispoziiilor art. 2 din lege, societile comerciale se pot constitui n una
dintre urmtoarele forme: societatea n nume colectiv; societatea n comandit
simpl; societatea pe aciuni; societatea n comandit pe aciuni i societatea cu
[1]
rspundere limitat. Aa cum s-a subliniat n doctrin , deosebirile dintre cele cinci
forme juridice ale societii comerciale au drept criteriu ntinderea rspunderii asociailor fa de teri pentru obligaiile societii.
- societatea n nume colectiv este acea societate ale crei obligaii sociale
sunt garantate cu patrimoniul social i cu rspunderea nelimitat i solidar a tuturor asociailor;
- societatea n comandit simpl este societatea ale crei obligaii sociale
sunt garantate cu patrimoniul social i cu rspunderea nelimitat i solidar a
asociailor comanditai; asociaii comanditari rspund numai pn la concurena
aportului lor;
- societatea pe aciuni este societatea al crui capital social este mprit n
aciuni, iar obligaiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acionarii rspund
numai n limita aportului lor;
- societatea n comandit pe aciuni este societatea al crui capital social
este mprit n aciuni, iar obligaiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social i
cu rspunderea nelimitat i solidar a asociailor comanditai; asociaii comanditari rspund numai pn la concurena aportului lor;
- societatea cu rspundere limitat este societatea ale crei obligaii sociale
sunt garantate cu patrimoniul social; asociaii rspund numai n limita aportului
lor[2]. Legea nr. 31/1990 (art. 13) reglementeaz societatea cu rspundere limitat

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 189; I. Turcu, Tratat, vol. II, p. 366; M.-L. Belu Magdo,
op. cit., p. 155.
[2]
Definirea celor cinci forme de societate comercial este preluat de la St.D. Crpenaru, op. cit., p. 189-190; S. Popa, op. cit., p. 142.

98

Drept comercial

cu asociat unic, dar aceasta este considerat o varietate a societii cu rspundere


limitat, iar nu o form distinct de societate comercial[1].
Enumerarea formelor juridice ale societii comerciale este limitativ, concluzie
ce se desprinde din cuprinsul art. 2 al Legii nr. 31/1990 care folosete exprimarea
societile comerciale se vor constitui n una din urmtoarele forme (). Interpretarea textului de lege impune soluia potrivit creia dispoziia legii este imperativ[2].
Cu prilejul constituirii, asociaii pot alege oricare din cele cinci forme ale societii comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990. Pe parcurs, asociaii pot decide schimbarea societii dintr-o form juridic n alt form juridic (spre exemplu
schimbarea societii cu rspundere limitat n societate pe aciuni i invers). Forma juridic a societii trebuie prevzut n actul constitutiv (art. 7 i 8 din Legea
nr. 32/1990).
La alegerea formei juridice a societii comerciale contribuie factori precum
natura operaiunilor comerciale ce urmeaz a fi exercitate, ntinderea capitalului
social, numrul asociailor etc.[3] Sunt ns i domenii, cum este cel bancar i al asigurrilor, pentru care legiuitorul impune forma juridic a societii pe aciuni. Astfel,
instituiile de credit (societile bancare)[4] i societile de asigurare i reasigurare[5]
se pot constitui i funciona exclusiv sub forma societii pe aciuni (art. 287 din
O.U.G. nr. 99/2006 i art. 11 din Legea nr. 32/2000).

2. Clasificarea societilor comerciale


n tiina dreptului comercial sunt folosite mai multe criterii de clasificare a societilor comerciale, dintre care reinem urmtoarele: natura societii, ntinderea
rspunderii asociailor, mprirea capitalului social, posibilitatea emiterii unor titluri
de valoare[6].

2.1. Criteriul naturii societii


Aceast clasificare are drept criteriu prevalena elementului personal ori a celui
material al societii comerciale.
Societile de persoane se constituie ntr-un numr mic de asociai i au la
baz calitile personale ale asociailor i ncrederea reciproc a acestora (intuitu
[1]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 190; pentru un punct de vedere contrar, a se vedea
Gh. Piperea, Natura juridic a societii comerciale unipersonale, n R.D.C. nr. 4/2004,
p. 76; pentru mai multe aspecte privind noiunea celor cinci forme de societate reglementate
de Legea nr. 31/1990, a se vedea I. Turcu, Tratat, vol. II, p. 365-367; I. Schiau, op. cit.,
p. 93-95; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 155-156.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 190.
[3]
Ibidem.
[4]
Pentru detalii privind constituirea societii comerciale bancare, a se vedea
C.A. Gheorghe, Drept bancar, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006, p. 59-92; L. Suleanu,
L. Smarandache, A. Dodocioiu, Drept bancar, Curs universitar, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2008, p. 69 i urm.
[5]
Pentru particularitile constituirii societilor de asigurare i reasigurare, a se vedea
V. Neme, Dreptul asigurrilor, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010.
[6]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 191; O. Cpn, op. cit., p. 43; a se vedea i I. Turcu,
Tratat, vol. I, p. 366-367.

VI. Societile comerciale

99

personae). Sunt societi de persoane: societatea n nume colectiv i societatea n


comandit simpl.
Societile de capitaluri se constituie ntr-un numr mare de persoane, impus
n principal de nevoile capitalului social, fr s prezinte interes calitile personale
ale asociailor. Elementul esenial al acestor societi l reprezint cota de capital
deinut de asociat (intuitu pecuniae)[1]. Sunt societi de capitaluri: societatea pe
aciuni i societatea n comandit pe aciuni.
Deosebirile dintre cele dou categorii de societi comerciale implic anumite
consecine[2].
- una din consecine privete aporturile la capital, exprimat prin aceea c dac
la societile de persoane aportul poate fi constituit sub toate cele trei forme:
numerar, natur i n munca asociailor, la societile de capitaluri aportul poate
consta doar n numerar i n natur.
- din perspectiva circulaiei fraciunilor capitalului social, prile sociale i prile
de interes specifice societilor de persoane pot fi transmise n condiii mai restrictive, n timp ce aciunile societilor de capitaluri pot fi nstrinate, gajate ori urmrite silit fr ndeplinirea vreunei condiii speciale.
- o ultim consecin ce merit a fi reinut este cea legat de persoana asociailor. Datorit importanei calitii asociailor i a ncrederii reciproce a acestora,
societile de persoane se dizolv prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociai, cnd, datorit acestor cauze, numrul asociailor s-a redus la unul singur, afar de excepiile prevzute de lege (art. 229 din
Legea nr. 31/1990). Pentru societile de capitaluri, asemenea cauze sunt irelevante; ele se dizolv numai dac numrul acionarilor s-a redus sub limita prev[3]
zut de lege (2 acionari), indiferent de cauza reducerii numrului acionarilor .
S-a observat pe bun dreptate c societatea cu rspundere limitat nu se
ncadreaz n niciuna din cele dou categorii i c aceast form de societate mprumut unele caractere att de la societile de persoane, ct i de la societile
de capitaluri[4].

2.2. Criteriul ntinderii rspunderii asociailor


Potrivit Legii nr. 31/1990 (art. 3) rspunderea asociailor pentru obligaiile sociale difer n raport de forma juridic a societii.
n societatea n nume colectiv asociaii rspund nelimitat i solidar pentru
obligaiile societii.
n societatea pe aciuni i societatea cu rspundere limitat asociaii rspund pn la concurena aporturilor lor.
n privina societii n comandit simpl sau pe aciuni, rspunderea asociailor este diferit; asociaii comanditai rspund nelimitat i solidar, iar asociaii
comanditari numai n limita aportului lor[5].

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 192.


Ibidem.
[3]
Ibidem.
[4]
Ibidem.
[5]
Ibidem.
[2]

100

Drept comercial

Interesul practic al acestei clasificri l reprezint rspunderea asociailor pentru


datoriile societii. Se poate concluziona c, n societile de capitaluri, rspunderea asociailor pentru datoriile societii este exclus, n timp ce pentru datoriile
societilor de persoane pot fi urmrii i asociaii, nelimitat i solidar, de ctre
creditorii societii.

2.3. Criteriul mpririi capitalului social


Din categoria societilor cu pri de interes fac parte: societatea n nume colectiv i societatea n comandit simpl, iar din categoria societilor pe aciuni fac
parte societile pe aciuni i comandit pe aciuni. Fraciunile capitalului social al
societii cu rspundere limitat poart denumirea de pri sociale.
Principala consecin a acestei clasificri o constituie modul de transmitere a
fraciunilor capitalului social. Astfel, n timp ce prile de interes nu sunt transmisibile, iar prile sociale se pot transmite n mod excepional i n condiiile prevzute de lege (art. 202 din Legea nr. 31/1990), aciunile sunt crmuite de principiul
liberei circulaii a acestora.

2.4. Criteriul posibilitii emiterii unor titluri de valoare


Singurele societi care pot emite titluri de valoare sunt societile pe aciuni i
comandit pe aciuni. Aadar, dintre toate fraciunile capitalului social, doar aciunile reprezint titluri de valoare. Calitatea de fi titlu de valoare confer titularilor
dreptul de a le valorifica prin cesiune sau constituirea de garanii.

Seciunea a 4-a. Constituirea societilor comerciale


Societatea comercial fiind n acelai timp contract, dar i o entitate juridic, are
la baz voina liber a asociailor. Din aceast cauz, n literatura de specialitate[1]
se consider c fundamentul societii comerciale l reprezint actul constitutiv sau,
n anumite cazuri, actele constitutive.
ntr-adevr, indiferent de forma juridic a societii, de obiectul de activitate, de
cetenia sau naionalitatea asociailor, de natura ori ntinderea capitalului social
sau de alte asemenea elemente, orice societate comercial se constituie, se organizeaz i funcioneaz n baza unor acte juridice care poart denumirea specific
de actele constitutive ale societii comerciale.

Subseciunea 1. Actele constitutive ale societii comerciale


1. Noiuni generale
Indiferent de forma juridic, societatea comercial ia natere prin ncheierea
actelor constitutive de ctre asociai. Actele constitutive ale societii comerciale
difer n funcie de forma juridic a acesteia. Astfel, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea
nr. 31/1990, societatea n nume colectiv sau n comandit simpl se constituie prin
[1]

Idem, p. 194; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 138.

VI. Societile comerciale

101

contract de societate, iar societatea pe aciuni, n comandit pe aciuni sau cu


rspundere limitat se constituie prin contract de societate i statut. Societatea cu
rspundere limitat se poate constitui i prin actul de voin al unei singure persoane. n acest caz se ntocmete numai statutul. Potrivit legii (art. 5), contractul de
societate i statutul pot fi ncheiate sub forma unui nscris unic denumit act constitutiv. Cnd se ncheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi
denumite, de asemenea, act constitutiv. n terminologia Legii societilor comerciale, denumirea de act constitutiv desemneaz att nscrisul unic, ct i contractul
de societate sau statutul societii [art. 5 alin. (4)].

2. Contractul de societate
Ca orice contract, contractul de societate trebuie s ndeplineasc condiiile de
fond i condiiile de form prevzute pentru valabilitatea oricrei convenii. De
asemenea, contractul de societate trebuie s cuprind elementele specifice: aporturile asociailor, affectio societatis i mprirea profitului.
ntruct elementele specifice ale contractului de societate au fost analizate,
urmeaz s ne preocupm de condiiile de fond i de form i de cuprinsul contractului de societate.

2.1. Condiiile de fond ale contractului de societate


n temeiul dispoziiilor art. 1.179 C. civ., condiiile de validitate a contractului de
societate sunt urmtoarele: consimmntul valabil al asociaiilor, capacitatea de a
contracta, un obiect determinat i licit i o cauz licit i moral.

2.1.1. Analiza condiiilor de fond ale contractului de societate


2.1.1.1. Consimmntul asociailor
Consimmntul asociailor trebuie exprimat cu voina de a constitui o societate
comercial i de a colabora n comun la desfurarea activitii acesteia (affectio
societatis).
a. Numrul asociailor
Societatea comercial va avea cel puin doi asociai, n afar de cazul cnd legea prevede altfel (art. 4 din Legea nr. 31/1990). Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2),
societatea cu rspundere limitat se poate constitui i prin actul de voin al unei
singure persoane. De asemenea, Legea nr. 31/1990, n art. 12, stipuleaz c n
societatea cu rspundere limitat numrul asociailor nu poate fi mai mare de 50.
Din textele de lege mai sus menionate rezult c societatea comercial se
constituie prin acordul de voin a cel puin 2 asociai. n mod excepional, societatea se poate constitui de ctre un singur asociat; este cazul societii cu rspundere limitat cu asociat unic, denumit i societate unipersonal[1]. n ceea ce privete numrul maxim de asociai, cu excepia societii cu rspundere limitat,
legea las acest atribut la aprecierea prilor contractante.

[1]

Gh. Piperea, op. cit., p. 87.

102

Drept comercial

b. Prile contractante (fondatorii)


n virtutea principiului libertii de asociere consacrat de art. 1 alin. (1) din Legea
nr. 31/1990, o societate comercial poate fi constituit de ctre persoane fizice,
persoane juridice ori de ctre persoane fizice mpreun cu persoane juridice[1].
Legea nr. 31/1990 consacr un regim juridic special persoanelor care se preocup de constituirea societii comerciale i semneaz actul constitutiv al acesteia.
Art. 6 alin. (1) din lege dispune c semnatarii actului constitutiv, precum i persoanele care au un rol determinat n constituirea societii, sunt considerai fondatori.
Pentru a putea avea calitatea de fondatori ai unei societi comerciale, cei n
cauz trebuie s nu se afle n vreo stare de incompatibilitate prevzut de Legea
nr. 31/1990 i de alte acte normative incidente n materie. n acest sens, art. 6
alin. (2) din Legea nr. 31/1990 prevede c nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit
legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloas, abuz
de ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau
luare de mit, pentru infraciunile prevzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii actelor de terorism, cu modificrile i completrile ulterioare,
pentru infraciunile prevzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei sau pentru cele prevzute de Legea nr. 31/1990.
c. Calitatea de asociai a soilor
n doctrina de specialitate s-a pus problema participrii persoanelor care au
calitate de soi la constituirea unei societi comerciale. Trebuie reinut c Legea
nr. 31/1990 nu conine reguli exprese referitoare la participarea soilor n calitate de
asociai la o societate comercial. Aa stnd lucrurile, se vor aplica regulile dreptului comun, mai exact prevederile Codului civil privind regimul juridic al bunurilor
soilor.
Codul civil consacr anumite reguli speciale relative la participarea soilor cu
aporturi la constituirea unei societi comerciale. Astfel, cu valoare de principiu,
art. 1.882 alin. (1) teza a doua prevede un so nu poate deveni asociat prin aportarea de bunuri comune dect cu consimmntul celuilalt so, dispoziiile art. 349
aplicndu-se n mod corespunztor.
Potrivit dispoziiilor art. 349 C. civ., sub sanciunea prevzut la art. 347
(nulitatea relativ), niciunul dintre soi nu poate singur, fr consimmntul scris al
celuilalt so, s dispun de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobndirea de pri sociale ori, dup caz, de aciuni. n cazul societilor comerciale
ale cror aciuni sunt tranzacionate pe o pia reglementat, soul care nu i-a dat
consimmntul scris la ntrebuinarea bunurilor comune nu poate pretinde dect
daune-interese de la cellalt so, fr a fi afectate drepturile dobndite de teri. n
acest caz, calitatea de asociat este recunoscut soului care a aportat bunul comun, dar prile sociale sau aciunile sunt bunuri comune. Soul asociat exercit
singur drepturile ce decurg din aceast calitate i poate realiza singur transferul
prilor sociale ori, dup caz, al aciunilor deinute [art. 349 alin. (2) C. civ.]. Calitatea de asociat poate fi recunoscut i celuilalt so, dac acesta i-a exprimat voina
n acest sens. n acest caz, fiecare dintre soi are calitatea de asociat pentru prile
sociale sau aciunile atribuite n schimbul a jumtate din valoarea bunului, dac,
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 197.

VI. Societile comerciale

103

prin convenie, soii nu au stipulat alte cote-pri. Prile sociale sau aciunile ce
revin fiecruia dintre soi sunt bunuri proprii [art. 349 alin. (3) C. civ.].
Se nelege c atta vreme ct bunurile aduse ca aport fac parte din masa
bunurilor comune, i dividendele primite de soul asociat vor avea tot natura juridic de bunuri comune[1]. n ceea ce privete bunurile proprii ale soilor, acetia
beneficiaz de dreptul exclusiv de dispoziie, ceea ce nseamn c nu exist niciun
impediment pentru aducerea lor ca aport la constituirea unei societi comerciale.
Soluia este reglementat n mod expres n cuprinsul art. 342 C. civ., care prevede
c fiecare so poate folosi, administra i dispune liber de bunurile sale proprii, n
condiiile legii.
d. Viciile de consimmnt
La fel ca i n cazul celorlalte acte juridice, consimmntul exprimat la ncheierea contractului de societate trebuie s nu fie alterat de eroare, dol sau violen.
Eroarea nu produce nulitatea cnd cade asupra persoanei cu care s-a contractat, afar de cazul cnd consideraia persoanei este determinant la ncheierea
contractului de societate[2]. Rezult c eroarea asupra persoanei ar putea constitui
cauz de nulitate a contractului de societate doar n cazul societilor de persoane,
deoarece pentru societile de capitaluri persoana asociatului nu prezint relevan
la ncheierea contractului. n practic, este destul de greu de ntlnit att eroarea
asupra persoanei, ct i eroarea asupra obiectului contractului de societate, avnd
n vedere c, de regul, orice societate se constituie de ctre persoane care se
cunosc i n etapa nfiinrii acesteia se informeaz n legtur cu aspectele ce
intereseaz societatea pe care intenioneaz s o constituie.
La fel stau lucrurile din punct de vedere practic i n cazul dolului i al violenei, n sensul c sunt aproape inexistente n practic, iar, dac acestea survin
totui, se aplic regulile dreptului comun n materie[3].

2.1.1.2. Capacitatea prilor


n doctrina de specialitate[4] se apreciaz c pentru ncheierea contractului de
societate, persoana fizic trebuie s aib capacitate deplin de exerciiu, ns nu
este exclus posibilitatea participrii unui minor, prin ocrotitorul su legal, la ncheierea unui contract de societate, mai ales n cazul n care aceast operaiune
poate fi calificat ca o form de plasament de capital. Potrivit dispoziiilor art. 40
C. civ., pentru motive temeinice, instana de tutel poate recunoate minorului care
a mplinit vrsta de 16 ani capacitatea deplin de exerciiu. Aadar, minorul care a
mplinit vrsta de 16 ani se poate adresa instanei de tutel pentru a-i recunoate
[1]

Pentru mai multe detalii privind constituirea societii comerciale de ctre soi, a se
vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 198-199; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 142-143;
S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 95; Gh. Piperea, op. cit., p. 139.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 199; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 140.
[3]
Pentru analiza dolului i violenei ca vicii de consimmnt, a se vedea Gh. Beleiu,
Drept civil romn, Casa de Editur i Pres ansa SRL, Bucureti, 1995, p. 137-140;
G. Boroi, Drept civil. Partea general. Persoanele, ed. a 3-a revizuit i adugit, Ed. Hamangiu, 2008, p. 220-229; pentru mai multe detalii privind condiiile de fond ale contractului
de societate, a se vedea O. Cpn, op. cit., p. 84 i urm.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 200; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 141; S. Popa, op. cit.,
p. 143.

104

Drept comercial

capacitatea deplin de exerciiu n vederea participrii acestuia la constituirea unei


societi comerciale.
Persoana pus sub curatel are capacitate deplin de exerciiu i, prin urmare,
poate participa la constituirea unei societi comerciale.
n legtur cu capacitatea persoanei fizice la constituirea unei societi comerciale, trebuie avute n vedere i prevederile speciale ale Legii nr. 31/1990. Astfel,
potrivit art. 82 din lege, asociaii nu pot lua parte, ca asociai cu rspundere limitat, n alte societi concurente sau avnd acelai obiect de activitate, nici s fac
operaiuni n contul lor sau al altora, n acelai fel de comer sau ntr-unul asemntor, fr consimmntul celorlali asociai. Consimmntul se socotete dat
dac participarea sau operaiunile, fiind anterioare actului constitutiv, au fost cunoscute de ceilali asociai i acetia nu au interzis continuarea lor. n caz de nclcare acestor interdicii, societatea, n afar de dreptul de a-l exclude pe asociat,
poate s decid c acesta a lucrat n contul ei sau s cear despgubiri.
n sfrit, art. 14 din Legea nr. 31/1990 dispune c o persoan fizic sau o persoan juridic nu poate fi asociat unic dect ntr-o singur societate cu rspundere
limitat. De asemenea, o societate cu rspundere limitat nu poate avea ca asociat
unic o alt societate cu rspundere limitat alctuit dintr-o singur persoan.
Acelai art. 14, n alin. (3), stipuleaz c, n caz de nclcare a prevederilor de mai
sus, statul, prin Ministerul Finanelor Publice, precum i orice persoan interesat,
poate cere dizolvarea pe cale judectoreasc a unei societi astfel constituit.

2.1.1.3. Obiectul contractului


Noiunea de obiect al contractului de societate are dou sensuri: cel al dreptului
comun i cel de obiect al societii comerciale[1].
n reglementarea dreptului comun se face diferen ntre obiectul contractul i
obiectul obligaiei. Astfel, potrivit art. 1.225 C. civ., obiectul contractului l reprezint
operaiunea juridic, precum vnzarea, locaiunea, mprumutul i altele asemenea,
convenit de pri, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor i obligaiilor
contractuale, iar obiectul obligaiei este prestaia la care se angajeaz debitorul
(art. 1.226 C. civ.). La fel ca i n dreptul comun, obiectul contractului de societate
trebuie s fie determinat, licit i moral.
n sensul limbajului curent al societilor comerciale, noiunea de obiect al contratului de societate desemneaz activitatea societii, adic operaiunile comerciale pe care aceasta le svrete. Operaiunile comerciale ce constituie obiectul
de activitate al societii sunt stabilite de ctre asociai i trebuie menionate n actele
constitutive ale societii[2]. Orice societate trebuie s aib un obiect determinat i
licit, n acord cu ordinea public i bunele moravuri [art. 1.882 alin. (2) C. civ.].
Ca regul, asociaii au libertatea alegerii operaiunilor comerciale ce constituie
obiectul de activitate al societii comerciale. Exist ns i anumite interdicii, cum
sunt cele reglementate de articolul unic al H.G. nr. 1.323/1990 potrivit crora activitile care, potrivit legii, constituie infraciuni, constituie monopol de stat, precum
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 200; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 143; S. Popa, op. cit.,
p. 144.
[2]
n legtur cu importana delimitrii obiectului de activitate a societii comerciale, a se
vedea I. Turcu, Tratat, vol. II, p. 396-397.

VI. Societile comerciale

105

i cele privind fabricarea sau comercializarea de droguri sau narcotice n alt scop
dect ca medicament i imprimarea hrilor cu caracter militar nu pot face obiectul
de activitate al unei societi comerciale.

2.1.1.4. Cauza contractului de societate


Cauza contractului de societate comercial const n mprirea profitului obinut din activitatea societii comerciale ce se constituie[1]. Cauza contractului de societate trebuie s existe, s fie licit i moral, adic s nu ncalce legea, ordinea
public i bunele moravuri (art. 1.236 C. civ.).

2.1.2. Consecinele nerespectrii condiiilor de fond ale contractului de societate


La fel ca i n dreptul comun, nclcarea condiiilor de fond atrage sanciunea
nulitii contractului de societate. n literatura juridic, efectele nulitii contractului
de societate difer n raport de condiia de fond nclcat.
Astfel, se apreciaz c, n ideea salvgardrii societii comerciale ca entitate
juridic, viciul de consimmnt al unui asociat, respectiv incapacitatea unui asociat, va afecta numai raportul juridic care l privete pe acest asociat, fr s influeneze validitatea raporturilor celorlali asociai[2].
Incapacitatea atrage nulitatea ntregului contract i implicit al societii, potrivit
dispoziiilor art. 56 lit. b) din Legea nr. 31/1990, n cazul n care toi fondatorii au
fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societii.
ntruct obiectul i cauza privesc ntregul contract, nclcarea prevederilor
legale privind aceste condiii afecteaz ntregul contract de societate. Sanciunea
este consacrat n mod expres n coninutul art. 56 lit. c) din Legea nr. 31/1990,
potrivit cruia societatea este lovit de nulitate cnd obiectul de activitate al
acesteia este ilicit sau contrar ordinii publice.

2.2. Condiiile de form ale contractului de societate


2.2.1. Analiza condiiilor de form ale contractului de societate
2.2.1.1. Forma nscrisului sub semntur privat a contractului de societate
Sediul materiei formei contractului de societate l constituie art. 5 alin. (6) din
Legea nr. 31/1990. Potrivit acestui text de lege, actul constitutiv se ncheie sub
semntur privat, se semneaz de toi asociaii sau, n caz de subscripie public,
de fondatori. Cnd mbrac forma nscrisului sub semntur privat, actul constitutiv dobndete dat cert i prin depunerea la oficiul registrului comerului [art. 5
alin. (7)]. Din prevederile legii deducem c principiul care crmuiete forma actelor
constitutive ale societii comerciale este aceea a nscrisului sub semntur privat.

[1]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 202; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 145;
S. Popa, op. cit., p. 145.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 202; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 145.

106

Drept comercial

2.2.1.2. Forma autentic a contractului de societate


Exist anumite situaii de excepie pentru care legea prevede forma autentic a
contractului de societate comercial. Astfel, n conformitate cu dispoziiile art. 5
alin. (6) din Legea nr. 31/1990, forma autentic a actului constitutiv este obligatorie
atunci cnd:
a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afl un imobil;
b) se constituie o societate n nume colectiv sau n comandit simpl;
c) societatea pe aciuni se constituie prin subscripie public.
Trebuie precizat c, dei legea impune forma autentic contractului de societate
doar n cele 3 situaii reglementate n mod expres, nimic nu mpiedic prile s
dea form autentic actului constitutiv i n cazul n care acesta, potrivit legii, se
poate ncheia sub forma nscrisului sub semntur privat[1].

2.2.2. Consecinele nerespectrii condiiilor de form ale actului constitutiv


Pn la adoptarea noului Cod civil, pentru cazurile n care Legea permitea
ncheierea actului constitutiv n forma nscrisului sub form privat, condiia de
form era considerat ad probationem[2]. Acum, Codul civil prevede, n art. 1.884
alin. (2) c, sub sanciunea nulitii absolute, contractul prin care se nfiineaz o
societate cu personalitate juridic trebuie ncheiat n form scris i trebuie s
prevad asociaii, aporturile, forma juridic, obiectul, denumirea i sediul societii.
n consecin, din interpretarea textului de lege mai sus reprodus, forma scris a
actelor constitutive ale societii comerciale este cerut ad validitatem. Fr ndoial c, atunci cnd legea impune forma autentic actului constitutiv, condiia
este cerut tot ad validitatem.
Sanciunea nulitii este consacrat i de art. 56 lit. a) din Legea nr. 31/1990,
potrivit cruia nulitatea unei societi intervine i atunci cnd lipsete actul constitutiv sau nu a fost ncheiat n forma autentic, n situaiile prevzute de lege.

2.3. Cuprinsul contractului de societate


Datorit importanei pe care o prezint societatea comercial n cmpul raporturilor juridice, Legea nr. 31/1990 reglementeaz elementele (clauzele) pe care
trebuie s le cuprind contractul de societate comercial. Coninutul actelor constitutive este diferit n funcie de forma juridic a societii. n concret, elementele
obligatorii ale actului constitutiv al societii n nume colectiv, n comandit simpl
i cu rspundere limitat sunt enumerate n art. 7 din lege, iar coninutul actului
constitutiv al societilor pe aciuni sau n comandit pe aciuni este prevzut n
art. 8 din Legea nr. 31/1990. Aceste clauze privesc identificarea prilor, individualizarea societii, caracteristicile societii, conducerea i gestiunea societii, drepturile i obligaiile asociailor, dizolvarea i lichidarea societii[3].
[1]
Pentru detalii privind forma contractului de societate, a se vedea St.D. Crpenaru, op.
cit., p. 203; a se vedea i I. Schiau, op. cit., p. 123-124; I. Turcu, Tratat, vol. II, p. 401-403.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 204; pentru un punct de vedere parial diferit, a se vedea
I. Schiau, op. cit., p. 283.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 204; a se vedea i M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 152-154.
Pentru o analiz aprofundat a cuprinsului actelor constitutive ale societii comerciale, recomandm St.D. Crpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societilor comerciale.

VI. Societile comerciale

107

2.3.1. Clauzele de identificare a prilor


Cum asociaii ntr-o societate comercial pot fi att persoane fizice, ct i
persoane juridice, datele de identificare difer n funcie de aceast calitate. Astfel,
potrivit dispoziiilor art. 81 din Legea nr. 31/1990, pentru persoanele fizice n actele
constitutive trebuie s se prevad: numele, prenumele, codul numeric personal i,
dac este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaiei naionale aplicabile, locul
i data naterii, domiciliul i cetenia. Pentru persoanele juridice vor fi consemnate
n actul constitutiv: denumirea, sediul, naionalitatea, numrul de nregistrare n registrul comerului sau codul unic de nregistrare, potrivit legii naionale aplicabile.
Legea oblig artarea n actul constitutiv a asociailor comanditai n cazul constituirii unei societi n comandit simpl sau n comandit pe aciuni. Stabilirea asociailor comanditai n actul constitutiv este necesar deoarece aceti asociai rspund nelimitat i solidar pentru datoriile societii.

2.3.2. Clauzele privind identificarea viitoarei societi comerciale


Aceste clauze privesc: denumirea, forma juridic i sediul societii.
a) denumirea (firma) societii se stabilete n conformitate cu dispoziiile
art. 30-36 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului i difer n funcie de
forma juridic a societii;
b) forma juridic a societii este aleas de asociai cu respectarea dispoziiilor art. 3 din Legea nr. 31/1990 n funcie de interesele asociailor;
c) sediul social reprezint locul unde este situat societatea comercial. Se
nelege c sediul social se stabilete ntr-un imobil apt a servi unei astfel de destinaii. n privina stabilirii sediului societii vor fi avute n vedere dispoziiile art. 17
alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Norma legal prevede c la acelai sediu vor putea
funciona mai multe societi numai dac imobilul, prin structura lui i suprafaa sa
util, permite funcionarea mai multor societi n ncperi diferite sau n spaii
distinct partajate. Numrul societilor comerciale ce funcioneaz ntr-un imobil nu
poate depi numrul de ncperi sau spaii distincte obinute prin partajare.

2.3.3. Clauzele privind caracteristicile societii


Aceste clauze sunt cele care privesc obiectul de activitate, durata societii i
capitalul social.

2.3.3.1. Obiectul de activitate al societii


Obiectul de activitate al societii const n operaiunile comerciale pe care societatea ce se nfiineaz i propune s le exercite. Legea impune stabilirea obiectului de activitate al societii cu precizarea domeniului i activitii principale prin
specificarea activitilor, cu respectarea Nomenclatorului de clasificare a activitilor din economia naional CAEN[1].

Comentarii pe articole, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2009, p. 94 i urm.; I. Schiau,
T. Prescure, Legea societilor comerciale nr. 31/1990. Analize i comentarii pe articole,
ed. a 2-a, revizuit, adugit i actualizat, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2009, p. 43 i urm.
[1]
Aprobat prin H. G. nr. 656/1997 (M. Of. nr. 301 din 5 noiembrie 1997).

108

Drept comercial

2.3.3.2. Durata societii


Societatea comercial, indiferent de forma ei juridic, poate fi constituit pe o
durat determinat (de exemplu: 10 ani) sau pe durat nelimitat. Principala consecin a stabilirii unei durate determinate a societii este aceea c la expirarea
duratei societatea se dizolv i se lichideaz ope legis.

2.3.3.3. Capitalul social


Pentru societile n nume colectiv, n comandit simpl i cu rspundere
limitat, potrivit art. 7 din Legea nr. 31/1990, actul constitutiv trebuie s cuprind
capitalul social, cu menionarea aportului fiecrui asociat, n numerar sau n natur,
valoarea aportului n natur i modul evalurii. La societile cu rspundere limitat
se va preciza numrul i valoarea nominal a prilor sociale, precum i numrul
prilor sociale atribuite fiecrui asociat pentru aportul su.
Cnd se constituie o societate pe aciuni sau n comandit pe aciuni, trebuie
menionat capitalul social subscris i cel vrsat i, n cazul n care societatea are
un capital autorizat, cuantumul acestuia (art. 8). Pentru societatea pe aciuni care
se constituie prin subscriere integral i simultan a capitalului social, trebuie fcut meniunea dac n momentul constituirii se vars ntreg capitalul social sau doar
o parte din acesta, cu precizarea termenului n care va fi vrsat n integralitate.
Reamintim c, potrivit dispoziiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, n societatea pe aciuni ce se constituie prin subscriere integral i simultan, asociaii pot
vrsa aporturile lor n cuantum de cel puin 30% din capitalul subscris, urmnd ca
aportul n numerar s fie vrsat n termen de 12 luni de la data nmatriculrii, iar
aportul n natur n termen de cel mult 2 ani de la data nmatriculrii societii.
De asemenea, actul constitutiv al societii pe aciuni sau n comandit pe
aciuni va cuprinde natura i valoarea bunurilor constituite ca aport, numrul de
aciuni acordate pentru acestea, numele sau, dup caz, denumirea persoanei care
le-a adus ca aport. Trebuie menionat n actul constitutiv numrul i valoarea nominal a aciunilor, cu specificarea dac sunt nominative sau la purttor, iar dac
sunt mai multe categorii de aciuni, trebuie artat numrul, valoarea nominal i
drepturile conferite fiecrei categorii de aciuni. Dac acionarii convin vreo restricie cu privire la transferul de aciuni, aceasta va trebui consemnat n mod
obligatoriu n actul constitutiv al societii.
La stabilirea capitalului social, asociaii vor ine cont i de plafonul minim de 200
de lei pentru societatea cu rspundere limitat i de 90.000 de lei pentru societatea
pe aciuni.

2.3.3.4. Clauzele privind conducerea i administrarea societii


Pentru societile n nume colectiv, n comandit simpl sau cu rspundere
limitat, actul constitutiv trebuie s prevad asociaii care reprezint i administreaz societatea sau administratorii neasociai, datele lor de identificare, puterile
ce li s-au conferit i dac ei urmeaz s le exercite mpreun sau separat.
n cazul societii pe aciuni sau n comandit pe aciuni, actul constitutiv va cuprinde puterile conferite administratorilor, respectiv membrilor directoratului i dac
ei urmeaz s le exercite mpreun sau separat. Actul constitutiv trebuie s

VI. Societile comerciale

109

cuprind i datele de identificare ale primilor cenzori sau a primului auditor financiar, dup caz, al societii.

2.3.3.5. Clauzele privind drepturile i obligaiile asociailor


n cazul societilor n nume colectiv, n comandit simpl i societii cu rspundere limitat, legea oblig s se prevad partea fiecrui asociat la profit i la
pierderi (art. 7 din Legea nr. 31/1990). Pentru societile pe aciuni sau n comandit pe aciuni, actul constitutiv trebuie s prevad modul de distribuire a profitului
i de suportare a pierderilor (art. 8 din Legea nr. 31/1990). Am artat n rndurile
anterioare c asociaii sunt liberi s stabileasc modul de mprire a profitului i de
suportare a pierderilor. Sunt interzise ns clauzele leonine.
n actul constitutiv al societii pe aciuni sau n comandit pe aciuni trebuie
stipulat orice avantaj special acordat n momentul nfiinrii societii sau pn n momentul n care societatea este autorizat s i nceap activitatea, oricrei persoane
care a participat la constituirea societii ori la tranzacii conducnd la acordarea
autorizaiei n cauz, precum i identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje.
Principalele obligaii ale asociailor sunt cele referitoare la vrsarea aporturilor la
care s-au obligat.

2.3.3.6. Clauzele privind sediile secundare ale societii


n terminologia Legii nr. 31/1990 (art. 7 i 8) sediile secundare reprezint sucursalele, ageniile, reprezentanele sau alte asemenea uniti fr personalitate
juridic. Dac se nfiineaz odat cu societatea, sediile secundare trebuie menionate n actul constitutiv. Dac n momentul constituirii nu se nfiineaz sedii secundare, atunci n actul constitutiv trebuie specificate condiiile pentru nfiinarea lor
ulterioar, dac se are n vedere o atare nfiinare.

2.3.3.7. Clauzele privind lichidarea i dizolvarea societii


Asociaii trebuie s prevad n actul constitutiv modul de dizolvare i de lichidare a societii. n lips de stipulaie n contract, dizolvarea i divizarea societii
se va realiza potrivit reglementrilor de la art. 227 i urm. din Legea nr. 31/1990.

3. Statutul societii
Aa cum s-a mai artat, societatea pe aciuni, n comandit pe aciuni i cu
rspundere limitat se constituie prin contract de societate i statut. Potrivit art. 5
alin. (3) din Legea nr. 31/1990, contractul de societate i statutul pot fi ncheiate
sub forma unui nscris unic denumit act constitutiv.

3.1. Condiiile de validitate ale statutului societii


Statutul societii are valoarea unei convenii, n sensul dreptului comun, ceea
ce nseamn c pentru validitatea sa trebuie s fie ndeplinite condiiile cerute de
art. 1.179 C. civ. (consimmnt, capacitate, obiect, cauz)[1].

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 208.

110

Drept comercial

Statutul societii trebuie s mbrace forma cerut de lege, respectiv el va fi un


nscris sub semntur privat sau va mbrca forma autentic dup distinciile
fcute de art. 5 alin. (6) din lege.

3.2. Cuprinsul statutului societii


Principalele clauze ale statutului societii sunt reglementate de art. 5 alin. (5)
din Legea nr. 31/1990. Potrivit normei legale menionate, n cazul n care contractul
de societate i statul constituie acte distincte, acesta din urm va cuprinde datele
de identificare a asociailor i clauzele reglementnd organizarea, funcionarea i
desfurarea activitii societii.
Prin urmare statutul nu repet meniunile obligatorii ale contractului de societate, ci este conceput ca un act dezvolttor al contractului de societate n care sunt
detaliate aspectele legate de organizarea i funcionarea societii (modul de
constituire i funcionare a organelor de deliberare i administrare ale societii;
condiiile de adoptare a hotrrilor; organele de control asupra gestiunii societii,
condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc persoanele ce urmeaz s fie desemnate n organele de conducere i administrare ale societii etc.)[1].

Subseciunea a 2-a. Formalitile necesare constituirii


societilor comerciale
Pentru dobndirea personalitii juridice i implicit a calitii de subiect de drept
distinct de asociaii ce o nfiineaz, societatea trebuie s parcurg urmtoarele
formaliti:
a) ntocmirea actului sau actelor constitutive n forma cerut de lege;
b) nmatricularea i autorizarea funcionrii societii;
c) publicitatea privind constituirea societii i nscrierea fiscal a societii[2].

1. ntocmirea actelor constitutive


1.1. Precizri prealabile
Prin ntocmirea actelor constitutive avem n vedere redactarea, i dup caz,
autentificarea nscrisurilor actelor respective.
Pentru cazul n care legea permite forma nscrisului sub semntur privat,
nscrisul actului constitutiv trebuie datat i semnat de ctre toi asociaii sau, n caz
de subscripie public, de fondator. Potrivit dispoziiilor art. 5 alin. (7) din Legea
nr. 31/1990, actul constitutiv dobndete dat cert prin depunerea la oficiul registrul comerului.
Cnd legea impune forma autentic a actului constitutiv, n practic aceasta
este dat n cvasitotalitatea situaiilor de ctre notarul public. Cu prilejul autentificrii actului constitutiv, notarul public va verifica legalitatea acestuia. Aceast obligaie este consacrat n mod expres de art. 6 din Legea nr. 36/1995 care prevede
[1]

Idem, p. 207.
Idem, p. 209; unii autori le denumesc etape ale procedurii de constituire a societii
comerciale (St.D. Crpenaru, op. cit., p. 138).
[2]

VI. Societile comerciale

111

c notarii publici vor verifica actele pe care le instrumenteaz pentru a nu cuprinde


clauze contrare legii i bunelor moravuri. Dac prin clauzele sale actul este contrar
legii sau bunelor moravuri, notarul public este obligat s refuze ntocmirea lui[1].

1.2. Efectele ntocmirii actelor constitutive asupra viitoarei societi comerciale


ntocmirea actelor constitutive produce anumite consecine juridice asupra viitoarei societi comerciale. Problema personalitii juridice aflate n curs de constituire este reglementat de art. 205 C. civ. Dup ce consacr principul potrivit cruia persoanele juridice care sunt supuse nregistrrii au capacitatea de a avea
drepturi i obligaii de la data nregistrrii lor, textul de lege enunat dispune: cu
toate acestea, persoanele juridice prevzute la alin. (1) pot, chiar de la data actului
de nfiinare s dobndeasc drepturi i s i asume obligaii, ns numai n
msura necesar pentru ca persoana juridic s ia fiin n mod valabil.
Cum societatea comercial are i calitatea de persoan juridic, nseamn c
n temeiului Codului civil, societatea comercial aflat n curs de constituire dobndete capacitate de folosin i, implicit, capacitate de exerciiu restrns. Aceast
capacitate restrns (mica personalitate juridic) privete numai drepturile i
obligaiile relative la constituirea valabil a societii comerciale. n virtutea acestei
capaciti juridice restrnse a societii comerciale aflate n curs de constituire, asociaii pot deschide un cont la o societate bancar n vederea vrsrii capitalului social; se recunoate validitatea contractului de comodat sau de locaiune, dup caz,
asupra imobilului n care societatea urmeaz s-i stabileasc sediul social etc.
Potrivit dispoziiilor art. 36 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, actele ncheiate
n contul societii trebuie aprobate de ctre asociai[2].

2. nmatricularea i autorizarea funcionrii societii


Societatea comercial este supus nmatriculrii (nregistrrii) n registrul comerului i autorizrii funcionrii n condiiile Legii nr. 26/1990, ale Legii nr. 359/2004
privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor
fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora,
precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice i O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor msuri privind activitatea de nregistrare n registrul comerului.

2.1. Cererea de nmatriculare (nregistrare) a societii


nmatricularea societii comerciale se realizeaz n baza unei cereri-tip adresate biroului unic din cadrul oficiului registrului comerului n a crui raz teritorial se
va afla sediul societii. Potrivit dispoziiilor art. 36 din Legea nr. 31/1990 fondatorii,
primii administratori sau, dac este cazul, primii membri ai directoratului i ai consiliului de supraveghere ori un mputernicit al acestora vor solicita nmatricularea
societii n registrul comerului n 15 zile de la data ncheierii actului constitutiv.
[1]

Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 210-211.
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 211-212; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p 165;
I. Turcu, Tratat, vol. II, p. 403-405.
[2]

112

Drept comercial

Cererea de nmatriculare trebuie s fie nsoit de urmtoarele documente:


a) actul constitutiv al societii;
b) dovada efecturii vrsmintelor n condiiile actului constitutiv;
c) dovada sediului declarat i a disponibilitii firmei. Ca dovad a sediului pot fi
aduse acte precum contracte de vnzare-cumprare, de comodat, de locaiune etc.
asupra spaiului n care urmeaz s fie stabilit sediul societii;
d) n cazul aportului n natur subscris i vrsat la constituire, actele privind proprietatea, iar n cazul n care printre ele figureaz i imobile, certificatul constatator
al sarcinilor de care sunt grevate;
e) actele constatatoare ale operaiunilor ncheiate n contul societii i aprobate
de ctre asociai;
f) declaraia pe propria rspundere a fondatorilor, a primilor administratori i, dup caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului i ai consiliului de supraveghere i, dac este cazul, a primilor cenzori;
g) alte acte sau avize prevzute de legi speciale n vederea constituirii.

2.2. Soluionarea cererii de nmatriculare a societii comerciale


Pn la adoptarea O.U.G. nr. 116/2009, controlul legalitii actelor sau faptelor
care, potrivit legii, se nregistreaz n registrul comerului se exercita de justiie
printr-un judector delegat la oficiul registrul comerului. Actualmente, O.U.G.
nr. 116/2009 prevede: competena de soluionare a cererilor de nregistrare n registrul comerului i, dup caz, a altor cereri aflate n competena de soluionare a
judectorului delegat, va aparine, pn la reglementarea activitii de nregistrare
n registrul comerului efectuat de registratori comerciali, directorului oficiului registrului comerului de pe lng tribunal i/sau persoanei ori persoanelor desemnate de ctre directorul general al Oficiului Naional al Registrului Comerului.
Obiectul controlului de legalitate l reprezint respectarea normelor imperative
privind constituirea societilor comerciale, precum cele referitoare la: numrul asociailor, capitalul social subscris i vrsat, aporturile asociailor, obiectul de activitate, existena i valabilitatea actelor anexate cererii de nregistrare etc.[1]
Dac exist aporturi n natur, potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 se
va ntocmi un raport de ctre unul sau mai muli experi. Raportul va cuprinde descrierea i modul de evaluarea a fiecrui bun i se va evidenia dac valoarea
acestuia corespunde numrului i valorii aciunilor acordate n schimb. Raportul
ntocmit de experi trebuie depus de ctre fondatori n termen de 15 zile de la data
aprobrii sale, la oficiul registrul comerului. Registrul comerului va trimite o notificare cu privire la depunerea raportului experilor ctre Regia Autonom Monitorul
Oficial pentru a fi publicat.

2.3. Soluiile pronunate


n urma analizrii cererii de nregistrare n registrul comerului, directorul sau,
dup caz, persoana desemnat poate admite cererea dac sunt ndeplinite condiiile n acest sens, sau poate respinge cererea, dac cerea nu este conform cu
prevederile legale aplicabile n materie.
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 213.

VI. Societile comerciale

113

2.3.1. Admiterea cererii de nmatriculare a societii


Potrivit prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 116/2009, n cazul n care cerinele
legale sunt ndeplinite, directorul oficiului registrului comerului i/sau persoana
desemnat, prin rezoluie, va autoriza constituirea societii comerciale. nmatricularea se efectueaz n termen de 24 de ore de la data rezoluiei directorului registrului comerului sau persoanei desemnate prin care se autorizeaz nmatricularea societii comerciale.
nmatricularea societii n registrul comerului are drept consecin dobndirea
personalitii juridice a societii comerciale. n acest sens art. 41 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 dispune c societatea comercial este persoan juridic de la data
nmatriculrii n registrul comerului.

2.3.2. Respingerea cererii


Se nelege c dac actul constitutiv este contrar legii sau nu este nsoit de documentaia prevzut n mod expres de lege, directorul registrului comerului sau persoana desemnat, dup caz, va respinge cererea de nregistrare a societii.
Reglementrile legale nu prevd, ns considerm c nu exist niciun impediment ca directorul sau persoana desemnat s acorde un termen pn la care
solicitantul cererii de nregistrare s nlture neregularitile constatate sau s procure ori s modifice actele necesare autorizrii i nregistrrii societii n registrul
comerului.
Art. 6 din O.U.G. nr. 116/2009 prevede c rezoluia directorului registrului comerului ori a persoanei desemnate privitoare la nregistrarea societii sau la orice
alte nregistrri n registrul comerului este executorie de drept. mpotriva rezoluiei
directorului sau persoanei desemnate se poate formula plngere n termen de 15
zile de la pronunare pentru pri i de la data publicrii rezoluiei sau a actului modificator al actului constitutiv n Monitorul Oficial, pentru orice alte persoane interesate. Soluionarea plngerii este de competena instanei de judecat. Hotrrea pronunat n soluionarea plngerii este executorie i este supus numai recursului.

2.4. Certificatul de nregistrare


n urma nregistrrii societii, oficiul registrului comerului elibereaz certificatul
de nregistrare. Certificatul de nregistrare, coninnd codul unic de nregistrare,
atest c societatea comercial a fost luat n evidena oficiului comerului[1]. Certificatul de nregistrare cuprinde meniuni cu privire la: firma societii, sediul social,
activitatea principal, numrul de ordin n oficiul comerului i codul unic nregistrare atribuit de Ministerul Finanelor Publice.

[1]

Idem, p. 215.

114

Drept comercial

3. Publicitatea privind constituirea societii i nscrierea fiscal a


societii comerciale
3.1. Publicitatea privind constituirea societii comerciale
Constituirea societii comerciale este supus publicitii n Monitorul Oficial. n
acest sens, Legea nr. 359/2004 (art. 14) dispune c, dup efectuarea nmatriculrii
societii, un extras al rezoluiei directorului sau persoanei desemnate se comunic, din oficiu, Regiei Autonome Monitorul Oficial spre publicare pe cheltuiala
societii. Extrasul rezoluiei supus publicrii cuprinde urmtoarele meniuni: numrul i data rezoluiei, denumirea, sediul social i forma juridic, numele i adresa
fondatorilor, administratorilor i, cnd este cazul, al cenzorilor, domeniul i activitatea principal, capitalul social i durata de funcionare. La cerere i pe cheltuiala
societii, rezoluia directorului sau a persoanei desemnate se poate publica integral n Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Nendeplinirea cerinelor privind constituirea societii comerciale nu atrage
nulitatea societii, ci produce efectul inopozabilitii fa de teri a nregistrrii
societii.

3.2. nscrierea fiscal a societii comerciale


Concomitent cu efectuarea nmatriculrii societii se realizeaz i nscrierea
fiscal a acesteia. Pe baza datelor cuprinse n cererea de nregistrare fiscal, comunicate de oficiul registrului comerului, Ministerul Finanelor Publice atribuie
codul unic de nregistrare. Certificatul de nregistrare, coninnd codul unic de nregistrare, atest att luarea societii n evidena oficiul comerului, ct i luarea n
evidena organului fiscal[1].

Subseciunea a 3-a. Regimul actelor juridice ncheiate


n cursul constituirii societii comerciale
Pentru constituirea legal a societii comerciale, asociaii trebuie s efectueze
o serie de operaiuni i demersuri care, de cele mai multe ori, se materializeaz n
coninutul unor acte juridice. Bunoar, societatea comercial are nevoie de un
spaiu n care s i stabileasc sediul social, astfel nct n care trebuie s ncheie
un contract de locaiune, comodat, uzufruct, vnzare-cumprare etc. De asemenea, pentru vrsarea capitalului n numerar este necesar deschiderea unui cont la
o banc, iar aporturile n natur trebuie evaluate prin efectuarea unei expertize de
specialitate. Actele fiind ncheiate n perioada de constituire a societii, se impune
cunoaterea regimului juridic al unor astfel de acte ncheiate n contul societii.
Regimul juridic al actelor ncheiate n contul societii n faza de constituire a
acesteia este consacrat, n principal, de art. 53 din Legea nr. 31/1990[2]. nainte de
prezentarea dispoziiilor art. 53, facem precizarea c potrivit art. 36 alin. (2) lit. e)
din Legea nr. 31/1990, cererea de nmatriculare a societii trebuie s fie nsoit
[1]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 216.


Pentru o analiz detaliat, a se vedea St.D. Crpenaru, S. David, C. Predoiu,
Gh. Piperea, op. cit., p. 222 i urm.; I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 158 i urm.
[2]

VI. Societile comerciale

115

de actele constatatoare ale operaiunilor ncheiate n contul societii i aprobate


de asociai. Deducem c pentru a fi opozabile societii comerciale, actele ncheiate n faza de constituire a acesteia trebuie depuse la registrul comerului, anexate
cererii de nmatriculare.
n ceea ce privete efectele acestor acte, art. 53 statueaz c fondatorii,
reprezentanii i alte persoane, care au lucrat n numele unei societi n curs de
constituire, rspund solidar i nelimitat fa de teri pentru actele juridice ncheiate
cu acetia n contul societii, n afar n cazul n care societatea, dup ce a
dobndit personalitate juridic, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt
considerate a fi fost ale societii nc de la data ncheierii lor. Rezult c pn la
data prelurii de ctre societate, rspunderea pentru actele juridice ncheiate n
perioada constituirii este solidar i nelimitat i aparine fondatorilor, reprezentanilor i persoanelor care au lucrat n numele societii, iar de la data prelurii,
societatea devine retroactiv titularul drepturilor i obligaiilor[1].
n sfrit, n cazul n care societatea, datorit obiectului su de activitate, nu i
poate ncepe activitatea fr a fi autorizat n acest sens, rspunderea fondatorilor
i a reprezentanilor societii nu este aplicabil angajamentelor rezultate din
contracte ncheiate de societate, sub condiia primirii acestei autorizaii. n aceast
situaie, rspunderea revine exclusiv societii comerciale [art. 53 alin. (2) Legea
nr. 31/1990].

Subseciunea a 4-a. Consecinele nclcrii cerinelor


legale de constituire a societii comerciale
Este posibil ca pe parcursul constituirii unei societi comerciale s se svreasc anumite neregulariti care constau din nclcarea dispoziiilor legale aplicabile n materie. De asemenea, este posibil ca societatea s nu fi parcurs formalitile necesare dobndirii personalitii juridice. Sintetiznd, neregularitile care
se pot ivi cu prilejul constituirii unei societi comerciale se rezum la trei aspecte:
a) cazul nenregistrrii societii
b) neregularitile constatate de ctre directorul oficiului sau de persoanele desemnate cu ocazia verificrii legalitii nregistrrii
c) neregularitile constatate dup nregistrarea societii[2].

1. Nenregistrarea societii
O neregularitate privind constituirea societii const din omisiunea nmatriculrii acesteia n registrul comerului. Sediul materiei unei astfel de situaii l reprezint art. 47 din Legea nr. 31/1990. Astfel, potrivit textului de lege citat, n cazul n
care fondatorii sau reprezentanii societii nu au cerut nmatricularea ei n termen
legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comerului efectuarea nmatriculrii, dup ce, prin notificare sau scrisoare semnat, i-a pus n ntrziere, iar ei nu
s-au conformat n cel mult 8 zile de la primire. Dac, totui, nmatricularea nu s-a
efectuat n termenele prevzute de lege, asociaii sunt eliberai de obligaiile ce
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 217; a se vedea M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 164.
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 219; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 165; S. Popa, op. cit.,
p. 151-152; I. Schiau, op. cit., p. 144.
[2]

116

Drept comercial

decurg din subscripiile lor, dup trecerea a 3 luni de la data autentificrii (ntocmirii) actului constitutiv, n afar de cazul n care acesta prevede altfel. Dac un
asociat a cerut ndeplinirea formalitilor de nmatriculare, nu se vor mai putea pretinde de niciunul dintre ei eliberarea de obligaiile ce decurg din subscripie.
Se observ c, pentru cazul nmatriculrii societii, legiuitorul opteaz pentru
regularizarea ei n sensul meninerii n cmpul raporturilor juridice[1].
Regimul juridic al societilor comerciale a fost redefinit prin adoptarea noului
Cod civil. Astfel, potrivit prevederilor art. 1.893 C. civ., societile supuse nmatriculrii conform legii i rmase nenmatriculate, precum i societile de fapt, sunt
asimilate societilor simple. Aceasta nseamn c societilor comerciale nenmatriculate li se aplic regimul juridic al societilor simple, adic societilor civile
fr personalitate juridic. Mai exact, n lumina noilor reglementri legale, societatea comercial nenmatriculat rmne la faza contractual, nefiind tratat ca un
subiect de drept distinct de asociaii ce au constituit-o.

2. Neregularitile constatate de ctre directorul oficiului registrului


comerului sau de persoana desemnat cu ocazia verificrii legalitii
nregistrrii
Cu prilejul verificrii legalitii nregistrrii societii, directorul sau persoana desemnat poate constata anumite neregulariti relative la constituire, precum: lipsa
actelor constitutive; lipsa unor clauze reglementate de art. 7 i 8 din Legea nr. 31/1990;
nclcarea unor dispoziii imperative ale legii; lipsa documentaiei necesare nmatriculrii etc. nlturarea neregularitilor constatate de director sau de persoana
desemnat cu prilejul soluionrii cererii de nmatriculare a societii se realizeaz
n conformitate cu dispoziiile art. 7 din O.U.G. nr. 116/2009. Potrivit ordonanei, n
condiiile n care cererile de nregistrare i documentele depuse n susinerea
acestora nu ndeplinesc condiiile prevzute de lege, se acord, prin rezoluie, un
termen de amnare de cel mult 15 zile, care poate fi prelungit o singur dat, cu
maximum 15 zile, la cererea motivat a solicitantului. Dac n termenul acordat
solicitantul nu-i ndeplinete obligaiile dispuse prin rezoluia de amnare, cererea
de nregistrare urmeaz a fi respins.
Rezult c regimul neregularitilor constatate de ctre director sau persoana
desemnat cu prilejul soluionrii cererii de nmatriculare este n concordan cu
principiul disponibilitii specific actelor procesuale civile. Astfel, dac fondatorii sau
reprezentanii societii nltur neregularitile, societatea va fi nmatriculat, n
caz contrar societatea nu va fi nregistrat n registrul comerului.
n caz de respingere, mpotriva rezoluiei directorului sau a persoanei desemnate se poate formula plngere la instana de judecat, iar mpotriva hotrrii de
soluionare a plngerii se poate exercita calea de atac a recursului.
Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de refuzul nmatriculrii societii este
solidar i nelimitat i aparine fondatorilor, reprezentanilor societii i primilor
membri ai organelor de conducere, de administrare i de control ale societii.

[1]
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 219; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 165; S. Popa,
op. cit., p. 152.

VI. Societile comerciale

117

3. Consecinele neregularitilor constatate dup nregistrarea societii


Este posibil ca anumite neregulariti s scape directorului registrului comerului
sau persoanei desemnate care a soluionat cererea de nmatriculare a societii.
Neregularitile pot fi diverse: actul constitutiv nu cuprinde anumite clauze prevzute n mod expres de lege (art. 7 i 8 din Legea nr. 31/1990), clauzele actului
constitutiv ncalc dispoziiile imperative ale legii, obiectul societii este imoral sau
contrar ordinii publice etc.
Societatea fiind nmatriculat n registrul comerului i ancorat n diferite raporturi juridice (comerciale, de munc etc.), legiuitorul a adoptat dou ci (modaliti)
de nlturare a unor asemenea neregulariti. n esen, legiuitorul opteaz pentru
salvgardarea societii, reglementnd aciunea n regularizare a societii i, n
mod excepional, aciunea n anularea societii.

3.1. Aciunea n regularizare a societii


Legea nr. 31/1990 (art. 48) dispune c n cazul unor neregulariti constatate
dup nmatriculare, societatea este obligat s ia msuri pentru nlturarea lor, n
cel mult 8 zile de la data constatrii acelor neregulariti. Dac societatea nu se
conformeaz, orice persoan interesat poate cere tribunalului s oblige organele
societii, sub sanciunea plii de daune cominatorii, s le regularizeze. Dreptul la
aciunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data
nmatriculrii societii.
Prin urmare, nlturarea neregularitilor constatate dup nmatriculare i, implicit, salvgardarea societii se realizeaz pe calea aciunii n regularizare. Aciunea
n regularizare poate fi exercitat, potrivit legii, de orice persoan interesat: asociai, membri ai organelor de conducere, administrare i control al societii, sala[1]
riai, creditorii etc. Potrivit legii, aciunea n regularizare este de competena material a tribunalului i trebuie exercitat sub sanciunea prescripiei n termen de
un an de la data nmatriculrii societii. Aceasta nseamn c, dup expirarea termenului prevzut de lege, singurul mijloc procesual l reprezint aciunea n anularea societii.
i n acest caz, fondatorii, reprezentanii societii, precum i primii membri ai
organelor de conducere, de administrare i de control ale societii rspund nelimitat i solidar pentru prejudiciile cauzate (art. 49).

3.2. Aciunea n anularea societii


Cauzele de nulitate ale societii comerciale nmatriculate n registrul comerului
sunt reglementate n mod limitativ n art. 56 din Legea nr. 31/1990. n conformitate
cu norma legal menionat, nulitatea unei societi nmatriculate n registrul comerului poate fi declarat de tribunal numai atunci cnd:
a) lipsete actul constitutiv sau nu a fost ncheiat n form autentic, n situaiile
prevzute la art. 5 alin. (6);
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 222; S. Popa, op. cit., p. 153.

118

Drept comercial

b) toi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili la data constituirii societii;


c) obiectul de activitate al societii este ilicit sau contrar ordinii publice;
d) lipsete ncheierea judectorului delegat de nmatriculare a societii;
e) lipsete autorizarea legal administrativ de constituire a societii;
f) actul constitutiv nu prevede denumirea societii, obiectul su de activitate,
aporturile asociailor sau capitalul social subscris;
g) s-au nclcat dispoziiile legale privind capitalul social minim, subscris i vrsat;
h) nu s-a respectat numrul minim de asociai, prevzut de lege[1].
ntruct se urmrete ocrotirea unui interes general, titular al cererii n anulare a
societii poate fi orice persoan interesat, iar competena aparine tribunalului de
la sediul societii supuse anulrii[2].
ntruct legea nu reglementeaz un termen de exercitare a aciunii n anulare,
n doctrina juridic de specialitate[3] se apreciaz c aciunea n anulare a societii
este imprescriptibil.
i n cadrul soluionrii cererii de anulare a societii se pstreaz ideea de
salvgardare a societii. n acest sens, art. 57 prevede c nulitatea nu poate fi declarat n cazul n care cauza ei, invocat n cererea de anulare, a fost nlturat
nainte de a se pune concluzii n fond la tribunal. Dac, prin ipotez, cauza nulitii
nu este nlturat pn cel mai trziu nainte de a se pune concluzii n fond la tribunal, soluia care se impune este declararea nulitii societii.
Legea nr. 31/1990 (art. 58) dispune c, la data la care hotrrea judectoreasc de declarare a nulitii a devenit irevocabil, societatea nceteaz fr efect
retroactiv i intr n lichidare, fiind aplicabile dispoziiile legale privind lichidarea
societii ca urmare a dizolvrii. Pentru realizarea operaiunilor de lichidare, prin
hotrrea judectoreasc de declarare a nulitii se vor numi lichidatorii societii.
Dup pronunare, tribunalul va comunica hotrrea judectoreasc oficiului registrului comerului, care, dup menionare, o va trimite Monitorului Oficial al Romniei
spre publicare.
Regimul nulitii societii comerciale este diferit de cel al nulitii reglementat de
dreptul comun. Aceasta deoarece potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 31/1990
declararea nulitii societii nu aduce atingere actelor ncheiate n numele su. Mai
mult, legea stipuleaz c nici societatea i nici asociaii nu pot opune terilor de
bun-credin nulitatea societii. Se observ c, spre deosebire de dreptul comun,
nulitatea societii nu produce efecte retroactive i nici nu afecteaz actele
ncheiate cu terii de bun-credin.
n ce privete rspunderea pentru obligaiile asumate de societatea supus
anulrii, legea prevede c asociaii rspund pentru obligaiile sociale pn la acoperirea acestora n conformitate cu prevederile art. 3 din lege. Legea nr. 31/1990
nu extinde rspunderea fondatorilor, reprezentanilor societii, precum i a primilor
membri ai organelor de conducere, de administrare i de control ale societii
pentru prejudiciile cauzate ca urmare a declarrii nulitii societii comerciale. Cu
[1]

Pentru analiza detaliat a cauzelor de nulitate a societii comerciale, a se vedea


I. Schiau, op. cit., p. 153-156; a se vedea i St.D. Crpenaru, S. David, C. Predoiu,
Gh. Piperea, op. cit., p. 230 i urm.; I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 165 i urm.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 223; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 166; S. Popa, op. cit.,
p. 154; Gh. Piperea, op. cit., p. 162.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 223; Gh. Piperea, op. cit., p. 163; S. Popa, op. cit., p. 154.

VI. Societile comerciale

119

toate acestea, n tiina dreptului comercial[1] se opineaz c, i n caz de constatare a nulitii societii, fondatorii, reprezentanii societii i primii membri ai organelor de conducere, de administrare i de control ale societii ar trebui s rspund nelimitat i solidar pentru prejudiciile cauzate.

3.3. Concursul ntre aciunea n regularizare i aciunea n anularea societii


ntruct, n cazul nulitii societii, legea reglementeaz att aciunea n regularizare, ct i cea n anularea societii, este posibil concursul ntre cele dou
tipuri de aciuni. Mai concret, poate exista situaia conflictual n care unii titulari s
promoveze aciunea n regularizare, iar alii s opteze pentru nulitatea societii.
Desigur c concursul ntre cele dou aciuni opereaz doar n termen de un an de
la nmatricularea societii, deoarece dup aceast dat singura aciune admisibil
este cea privind nulitatea societii comerciale. Pentru astfel de situaii, n doctrina
juridic, pe considerentul salvgardrii societii, se apreciaz c ar trebui s aib
ctig de cauz i s se acorde ntietate aciunii n regularizare[2].

4. Efectele nerespectrii cerinelor legale privind publicitatea constituirii societii


Cnd ne-am ocupat de formalitile constituirii societii comerciale am remarcat c procedura de constituire a societii se finalizeaz prin publicitatea constituirii societii n registrul comerului. Potrivit legii, un extras n form simplificat a
rezoluiei directorului sau persoanei desemnate prin care s-a dispus nregistrarea
societii se comunic din oficiu Monitorului Oficial, spre publicare. La cererea i pe
cheltuiala societii, rezoluia directorului sau persoanei desemnate se public
integral. n aceleai condiii se public n Monitorul Oficial actul constitutiv integral
sau n extras (art. 14 din Legea nr. 359/2004).
n caz de neconcordan ntre textul depus la oficiul comerului i cel publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, societatea nu poate opune terilor textul publicat.
Principalul efect juridic al faptelor i operaiunilor pentru care nu s-a efectuat publicitatea l constituie inopozabilitatea acestora fa de teri. Acest efect juridic este
consacrat de art. 50 din Legea nr. 31/1990, potrivit cruia actele sau faptele pentru
care nu s-a efectuat publicitatea prevzut de lege nu pot fi opuse terilor, n afar
de cazul n care societatea face dovada c acetia le cunoteau. Cu toate acestea,
operaiunile efectuate de societatea nainte de a 16-a zi de la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, rezoluiei directorului sau a persoanei
desemnate nu sunt opozabile terilor care dovedesc c au fost n imposibilitatea de
a lua cunotin de ele.
Terii pot invoca ns actele sau faptele cu privire la care nu s-a ndeplinit
publicitatea, n afar de cazul n care omisiunea publicitii le lipsete de efecte.
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 223; Gh. Piperea, op. cit., p. 163; S. Popa, op. cit., p 155.
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 225; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 166-167; Gh. Piperea, op.
cit., p. 163. Pentru mai multe detalii privind consecinele nclcrii cerinelor legale de constituire a societii comerciale, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 218-224; M.-L. Belu Magdo,
p. 164-167; S. Popa, op. cit., p. 151-155; I. Turcu, Tratat, vol. II, p. 407-409; I. Schiau, op.
cit., p. 144-149; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 108-110.
[2]

120

Drept comercial

n consecin, omisiunea publicitii societii ori a actelor i a faptelor supuse


publicitii are drept consecin inopozabilitatea fa de teri, i nu invaliditatea
acestora[1].

Subseciunea a 5-a. nfiinarea sucursalelor


i filialelor societilor comerciale
Este posibil ca societatea comercial s fie nevoit s desfoare activitate i
n alte locuri dect n incinta spaiului n care i-a stabilit sediul social. Locurile n
care se desfoar activitatea societii comerciale n afara sediului social poart
denumirea de sedii secundare i se nfieaz sub forma sucursalelor, ageniilor,
punctelor de lucru etc. Aceste dezmembrminte ale societii comerciale nu sunt
dotate cu personalitate juridic, avnd natura unor extinderi teritoriale ale societii
mame.
Societatea comercial i poate desfura activitatea i prin nfiinarea unor alte
societi de sine stttoare care beneficiaz de personalitate juridic proprie, pe
care legea le intituleaz filiale.
Asociaii pot hotr nc din momentul constituirii nfiinarea sucursalelor sau a
altor sedii secundare ori acest lucru se poate stabili ulterior pe parcursul desfurrii activitii societii.

1. Regimul juridic al sucursalelor i filialelor


Datorit semnificaiei n desfurarea activitii societii-mame, legiuitorul consacr principalele reguli privind sucursala i filiala societii comerciale.

1.1. Sucursala
Potrivit dispoziiilor art. 43 din Legea nr. 31/1990, sucursalele sunt desmembrminte fr personalitate juridic ale societilor comerciale i se nregistreaz,
nainte de nceperea activitii lor, n registrul comerului din judeul n care vor
funciona[2]. Neavnd personalitate juridic, sucursala nu poate fi subiect al raporturilor juridice. De aceea, actele juridice la care particip se ncheie n numele i pe
seama societii-mam prin reprezentanii acesteia. Din punct de vedere patrimonial, sucursalele sunt dotate de societate cu anumite bunuri, cu scopul de a
desfura o activitate economic, care intr n obiectul de activitate al societii[3].

1.2. Filiala
Potrivit dispoziiilor art. 42 din lege, filiale sunt societi cu personalitate juridic
i se nfiineaz n una dintre formele de societate enumerate la art. 2 i n condiiile prevzute pentru acea form. Ele vor avea regimul juridic al formei de so[1]

Pentru detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 224-225; M.-L. Belu Magdo, op.
cit., p. 167; I. Schiau, op. cit., p. 149-151.
[2]
Pentru definiii date sucursalei n literatura de specialitate, a se vedea S. Popa, op.
cit., p. 158.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 225; pentru mai multe detalii privind sucursala, a se vedea
O. Cpn, op. cit., p. 54-55.

VI. Societile comerciale

121

cietate n care s-au constituit. Se observ c, spre deosebire de sucursal, filiala


este o societate comercial de sine stttoare, dotat cu personalitate juridic, ce
se poate constitui n oricare din cele 5 forme juridice reglementate de Legea
nr. 31/1990. Beneficiind de personalitate juridic, filiala particip la raporturile
juridice n nume propriu, dobndind tot astfel drepturi i obligaii proprii, distincte de
ale societii-mam.
Relaia dinte filial i societatea-mam este de natur economic, n sensul c
filiala se constituie cu aport majoritar al societii-mame[1]. Mai exact, societateamam deine majoritatea capitalului social n filial i, tot astfel, majoritatea drepturilor de vot n adunrile generale ale filialei.

2. Condiiile necesare nfiinrii sucursalelor


Trebuie precizat c Legea nr. 31/1990 reglementeaz numai condiiile privind
nfiinarea sucursalelor i a celorlalte sedii secundare. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde reguli cu privire la filiale i aceasta deoarece, fiind societi comerciale de
sine stttoare, vor urma regimul formei juridice n care se vor constitui.
Potrivit dispoziiilor art. 7 i 8 din Legea nr. 31/1990, actul constitutiv trebuie s
cuprind sediile secundare sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea
uniti fr personalitate juridic atunci cnd se nfiineaz o dat cu societatea,
sau condiiile pentru nfiinarea lor ulterioar, dac se are n vedere o atare nfiinare. Dac asociaii decid nfiinarea unei sucursale odat cu constituirea societii,
n actul constitutiv trebuie s se precizeze sediile, obiectul lor de activitate i
organul care va desemna reprezentantul sucursalei i puterile sale[2].
Dac nu se nfiineaz odat cu societatea, n actul constitutiv este suficient s
se prevad condiiile pentru nfiinarea lor ulterioar. Dac asociaii au omis sau nu
au avut n vedere nfiinarea sucursalelor sau a sediilor secundare n momentul
constituirii societii, ele vor putea fi nfiinate ulterior prin hotrrea asociailor.
n ceea ce privete regimul publicitii sucursalelor i al celorlalte sedii secundare, acesta este diferit. Astfel, dac sucursala este deschis ntr-o localitate din
acelai jude sau n aceeai localitate cu societatea, ea se va nregistra n acelai
registru al comerului, ns distinct, ca nregistrare separat. n cazul n care
sucursala se nfiineaz n alt localitate sau jude dect societatea-mam, atunci
sucursala se nregistreaz n registrul comerului din judeul n care va funciona.
Celelalte sedii secundare agenii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii se
vor meniona numai n cadrul nmatriculrii societii n registrul comerului de la
sediul principal (art. 43 din Legea nr. 31/1990).
n sfrit, se impune precizarea c legea [art. 45 alin. (2)] oblig conductorii
sucursalelor s depun la oficiul registrului comerului semnturile lor la data depunerii cererii de nregistrare, dac au fost numii prin actul constitutiv, iar cei alei n
timpul funcionrii societii, n termen de 15 zile de la alegere.

[1]
n literatura de specialitate se vorbete chiar de o dependen economic a filialei
fa de societatea mam; a se vedea Gh. Piperea, op. cit., p. 164; S. Angheni, M. Volonciu,
C. Stoica, op. cit., p. 113; pentru mai multe detalii privind filiala, a se vedea O. Cpn, op.
cit., p. 53-54.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 226.

122

Drept comercial

Subseciunea a 6-a. Personalitatea juridic


a societii comerciale
Aa cum s-a precizat i n cele anterioare, de la data nmatriculrii n registrul
comerului, societatea comercial dobndete personalitate juridic. De asemenea,
art. 1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 stipuleaz c societile comerciale cu sediul
n Romnia sunt persoane juridice romne.
Societatea comercial ntrunete toate elemente constitutive impuse de Codul
civil, n sensul c are o organizare de sine stttoare i dispune de un patrimoniu
propriu, afectat realizrii unui anumit scop licit i moral, n acord cu interesul general
(art. 187 C. civ). Datorit acestui fapt, societatea comercial are o voin proprie care
exprim voinele individuale ale asociailor, are o capacitate care i permite s
dobndeasc drepturi i s-i asume obligaii i dispune de anumite elemente de
identificare, precum: firma, sediul i naionalitatea[1].

1. Atributele de identificare ale societii


Orice societate comercial se identific prin trei elemente: firma, sediul social i
naionalitatea.

1.1. Firma societii


Potrivit legii, firma este numele sau, dup caz, denumirea sub care un comerciant i exercit comerul i sub care semneaz (art. 30 din Legea nr. 26/1990). n
conformitate cu dispoziiile art. 7 i 8 din Legea nr. 31/1990, firma trebuie consemnat n mod obligatoriu n actele constitutive ale societii.
Legea nr. 26/1990 (art. 32-36) reglementeaz coninutul firmei n funcie de
forma juridic a societii comerciale:
- firma unei societi n nume colectiv trebuie s cuprind numele a cel puin
unuia dintre asociai cu meniunea societate n nume colectiv scris n ntregime.
- firma unei societi n comandit simpl trebuie s cuprind numele a cel puin
unuia dintre asociaii comanditai, cu meniunea societate n comandit scris n
ntregime.
- firma unei societi pe aciuni sau n comandit pe aciuni se compune
dintr-o denumire proprie, de natur a o deosebi de firma altor societi, i va fi
nsoit de meniunea scris n ntregime societate pe aciuni sau S.A. ori, dup
caz, societate n comandit pe aciuni.
- firma societii cu rspundere limitat se compune dintr-o denumire proprie la
care se poate aduga numele unuia sau al mai multor asociai, i va fi nsoit de
meniunea scris n ntregime societate cu rspundere limitat sau S.R.L.
Potrivit legii, verificarea disponibilitii firmei i a emblemei se face de ctre
oficiul registrului comerului nainte de ntocmirea actelor constitutive sau, dup
caz, de modificare a firmei sau a emblemei.

[1]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 227-228; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 167168; pentru mai multe detalii privind personalitatea juridic a societii comerciale, recomandm, O. Cpn, op. cit., p. 156 i urm.

VI. Societile comerciale

123

n afar de firm, societatea poate s aib i emblem, dar acest atribut de


identificare este facultativ. Emblema este semnul sau denumirea care deosebete
un comerciant de un altul de acelai gen [art. 30 alin. (2) din Legea nr. 26/1990][1].

1.2. Sediul societii


Sediul reprezint atributul de identificare n spaiu al societii i mai este
denumit i sediul social. Legea oblig asociaii s prevad n actul constitutiv sediul
societii (art. 7 i 8 din Legea nr. 31/1990). Asociaii au libertatea stabilirii sediului
social, putndu-se orienta dup locul unde se vor gsi organele de conducere,
locul desfurrii activitii principale etc. Stabilirea sediului societii prezint interes din mai multe puncte de vedere[2]:
- sediul societii este unul din elementele n raport de care se stabilete naionalitatea societii.
- sediul societii este atributul care servete la rezolvarea unor probleme procedurale; la sediul social se comunic societii actele procedurale i, tot n raport
de sediul societii, se determin instana competent s soluioneze litigiile n care
societatea apare ca prt.
- tot la sediul societii opereaz prezumia c se gsesc organele de conducere i administrare ale societii i c se ine evidena financiar-contabil a
acesteia.

1.3. Naionalitatea societii


Societatea comercial are o naionalitate proprie, distinct de naionalitatea
persoanelor fizice sau juridice ce au constituit-o. Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2)
din Legea nr. 31/1990, societile comerciale cu sediul n Romnia sunt persoane
juridice romne. n consecin, orice societate comercial care i-a stabilit sediul
pe teritoriul Romniei are naionalitate romn, fiind supus reglementrilor legii
romne.

2. Voina societii comerciale


Voina societii comerciale se formeaz prin voina asociailor persoane fizice
sau persoane juridice. n cadrul societii comerciale, voinele individuale ale asociailor, prin manifestarea lor n adunarea general, devin o voin colectiv, care
constituie voina social, adic voina societii, ca persoan juridic[3].
Voina social este crmuit de principiul majoritii, fiind obligatorie pentru toi
asociaii. n acest sens, Legea nr. 31/1990 (art. 132) dispune c hotrrile luate de
adunarea general n limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. n ceea ce privete formarea voinei sociale, Legea nr. 31/1990 consacr reguli diferite n funcie
de forma juridic a societii:
[1]

Pentru mai multe detalii privind firma i emblema, a se vedea supra, fondul de comer,
p. 49 i urm.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 229-230; I. Schiau, op. cit., p. 127.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 230.

124

Drept comercial

- n societile de persoane, asociaii pot lua hotrri valabile cu majoritatea


absolut a capitalului social, n cazurile prevzute expres de lege (art. 76-78 i
art. 86 din lege).
- n societile de capitaluri, condiiile de cvorum i majoritate sunt diferite dup
cum este vorba de adunare ordinar sau extraordinar i n funcie de prima sau a
doua convocare (art. 112 i art. 115). n aceste societi, majoritatea se raporteaz
la drepturile de vot i nu la numrul acionarilor.
- n societatea cu rspundere limitat, hotrrile se iau prin votul reprezentnd
majoritatea absolut a asociailor i a prilor sociale, iar pentru modificarea actelor
constitutive, cu votul tuturor asociailor, afar de cazul cnd n actul constitutiv se
prevede altfel (art. 192). Se observ c, pentru societatea cu rspundere limitat,
majoritatea este raportat att la numrul asociailor, ct i la capitalul social.
Voina social se manifest prin membrii organelor de conducere i administrare ale societii, mandatai cu puterea de a reprezenta societatea n raporturile
cu terii[1].

3. Capacitatea juridic a societii


Ca n cazul oricrui subiect de drept, capacitatea juridic a societii comerciale
cuprinde capacitatea de folosin i capacitatea de exerciiu. Legea nr. 31/1990
nu cuprinde reguli speciale referitoare la capacitatea juridic a societii. Aa stnd
lucrurile, capacitatea juridic a societii comerciale este guvernat de regulile generale relative la capacitatea persoanelor juridice, consacrate de Codul civil.
Capacitatea juridic deplin se dobndete din ziua nmatriculrii societii n
registrul comerului (art. 41 din Legea nr. 31/1990) dar, potrivit art. 205 alin. (3)
C. civ., societatea comercial dispune de o capacitate de folosin i de exerciiu
restrns de la data ncheierii, n condiiile legii, a actelor constitutive, ct privete
drepturile constituite n favoarea ei, ndeplinirea obligaiilor i a oricror msuri
preliminare ce ar fi necesare, dar numai n msura n care sunt cerute pentru ca
societatea s ia fiin n mod valabil. Drept urmare, de la data ntocmirii actelor
constitutive, societatea comercial dobndete capacitate juridic restrns, necesar constituirii valabile a societii (poate fi titular de drepturi i obligaii n contractele asupra spaiului n care urmeaz s-i stabileasc sediul social, poate
deschide un cont la o societate bancar unde urmeaz a fi vrsate aporturile n
numerar ale asociailor etc.).
Capacitatea de folosin, ct i capacitatea de exerciiu a societii comerciale
vor fi supuse principiului capacitii persoanei juridice, consacrat de prevederile
art. 206 C. civ. Potrivit textului art. 206 alin. (1) C. civ., persoana juridic poate avea
orice drepturi i obligaii civile, afar de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii,
nu pot aparine dect persoanei fizice. Capacitatea juridic a societii se raporteaz
la obiectul de activitate al acesteia, n sensul c nu poate exercita operaiuni i
ncheia acte juridice, n afara celor pe care le reclam realizarea obiectului de
activitate.

[1]
Pentru mai multe detalii privind voina societii comerciale, recomandm O. Cpn,
op. cit., p. 175 i urm.

VI. Societile comerciale

125

Codul civil prevede n art. 206 alin. (3) c actul juridic ncheiat cu nclcarea
regulilor relative la capacitatea persoanei juridice este lovit de nulitate absolut.
Societatea comercial i exercit drepturile i i ndeplinete obligaiile prin
organele de conducere i administrare. Potrivit dispoziiilor art. 218 alin. (1) C. civ.,
actele juridice fcute de organele de administrare ale persoanei juridice, n limitele
puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice nsei. nseamn c
actele juridice ale societii comerciale pe care le reclam realizarea obiectului de
activitate vor fi ncheiate de persoanele anume desemnate cu puterea de reprezentare a societii n raporturile cu terii[1].

4. Patrimoniul societii
Societatea comercial dispune de un patrimoniu propriu, distinct de cel al asociailor ce au constituit-o. Se nelege c patrimoniul societii este format din totalitatea drepturilor i obligaiilor cu caracter patrimonial ce aparin societii. La fel ca
i n dreptul comun, patrimoniul societii cuprinde activul i pasivul social. n
activul social sunt cuprinse drepturile patrimoniale, reale sau de crean. Aceste
drepturi privesc, n principal, bunurile aduse de asociai ca aport cu prilejul constituirii societii, bunurile dobndite de societate ulterior constituirii, precum i profitul
nedistribuit[2]. Pasivul social cuprinde obligaiile patrimoniale ale societii.
Caracterul autonom al patrimoniului societii comerciale fa de patrimoniul
[3]
asociailor genereaz anumite consecine juridice :
a. Bunurile aduse ca aport de asociai ies din patrimoniul lor i intr n patrimoniul societii. Potrivit art. 65 din Legea nr. 31/1990, bunurile aduse ca aport de
asociai devin proprietatea societii, afar de cazul cnd s-a convenit altfel prin
contractul de societate. n schimbul acestor bunuri, asociaii dobndesc pri de
interes, pri sociale sau aciuni care le confer anumite drepturi speciale, precum:
dreptul de a participa la luarea deciziilor n adunarea general, dreptul de control al
gestiunii societii, dreptul de informare privind operaiunile societii, dreptul la
dividende etc.
Odat aduse ca aport n societate, bunurile nu mai pot fi urmrite de creditorii
asociailor ce le-au vrsat. n cazul societilor de persoane i al societii cu rspundere limitat, creditorii personali ai asociailor pot urmri doar prile ce li s-ar
cuveni prin lichidarea societii. n schimb, creditorii acionarilor societilor pe aciuni pot sechestra i vinde aciunile debitorilor lor.
b. Bunurile aduse de ctre asociai formeaz gajul general al creditorilor sociali.
Fiind subscrise i vrsate cu titlu de aport, bunurile ies din patrimoniul asociailor i
intr n patrimoniul societii. Drept urmare, aceste bunuri nu pot fi urmrite de
creditorii personali ai asociailor, dar ele formeaz gajul general al creditorilor societii. Aceasta nseamn c, pentru satisfacerea drepturilor lor, creditorii societii vor
putea urmri orice bunuri prezente sau viitoare ce aparin patrimoniului societii.
[1]
Pentru mai multe detalii privind capacitatea juridic a societii comerciale, a se vedea
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 231-233; I. Turcu, Tratat, vol. II, p. 449-454.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 233.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 233-235; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 169-170; I. Turcu,
Tratat, vol. II, p. 437-444.

126

Drept comercial

c. Obligaiile societii fa de teri nu se pot compensa cu obligaiile terilor fa


de asociai. Pentru a putea opera compensaia trebuie ca datoriile s fie reciproce,
adic s existe ntre aceleai persoane, care s fie creditor i debitor (art. 1.616
C. civ.). Or, aa cum s-a vzut, patrimoniul societii este distinct de patrimoniul
asociailor acesteia. Din aceast cauz, dac societatea are o obligaie fa de un
ter, iar acest ter are o obligaie fa de unul din asociai, cele dou obligaii nu se
pot stinge prin compensaie, deoarece obligaiile nu sunt reciproce; terul se afl n
raporturi juridice cu dou subiecte de drept diferite, fiecare cu drepturile i
obligaiile sale[1].
d. Aplicarea procedurii insolvenei fa de societate privete numai patrimoniul
societii. Insolvena unui debitor societate comercial nu se extinde i asupra
asociailor persoane fizice sau persoane juridice ale societii n cauz.

5. Consecinele juridice ale calitii de persoan juridic a societii


comerciale
Principalele consecine ale personalitii juridice a societii comerciale sunt
urmtoarele: dreptul societii de a participa n nume propriu la raporturile juridice;
rspunderea societii pentru obligaiile sociale; dreptul societii de a sta n justiie,
ca reclamant sau prt.

5.1. Dreptul societii de a participa n nume propriu la raporturile juridice


Cum societatea comercial este dotat cu personalitate juridic, nseamn c
aceasta va participa la raporturile juridice n nume propriu. Principiul este consacrat
n mod expres de art. 193 alin. (1) C. civ. Potrivit textului de lege menionat, persoana juridic particip n nume propriu la circuitul civil i rspunde pentru obligaiile asumate cu bunurile proprii, afar de cazul n care prin lege s-ar dispune
altfel. Raporturile juridice la care particip societatea comercial sunt n marea lor
majoritate raporturi de natur comercial.
Societatea particip n calitate de subiect de drept la raporturile juridice graie
organelor de care aceasta dispune. n acest sens, art. 70 din Legea nr. 31/1990
dispune c administratorii pot face toate operaiunile cerute pentru ducerea la ndeplinire a obiectului societii, afar de restriciile artate n contractul de societate.
n concret, participarea societii n nume propriu la raporturile juridice se realizeaz prin persoanele desemnate cu puterea de reprezentare n relaiile cu terii.

5.2. Rspunderea societii pentru obligaiile sociale


Participnd la raporturile juridice comerciale, societatea i asum diferite obligaii
n realizarea obiectului su de activitate. Rspunderea societii pentru obligaiile
sale este asigurat de patrimoniul de care dispune societatea, asupra cruia creditorii sociali beneficiaz de un drept de gaj general. Art. 3 din Legea nr. 31/1990
prevede n mod expres c obligaiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 234-235.

VI. Societile comerciale

127

Aceasta nseamn c pentru datoriile societii nu poate fi urmrit patrimoniul


asociailor.
Cu toate acestea, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) i (3) din Legea nr. 31/1990,
pentru obligaiile societii n nume colectiv, asociaii rspund nelimitat i solidar pentru obligaiile societii, iar pentru obligaiile societii n comandit simpl sau comandit pe aciuni, rspund nelimitat i solidar pentru obligaiile sociale doar asociaii
comanditai. Acionarii, asociaii comanditari, precum i asociaii n societatea cu
rspundere limitat rspund numai pn la concurena capitalului social subscris.

5.3. Dreptul societii de a sta n judecat ca reclamant sau prt


Datorit personalitii juridice de care beneficiaz, ca orice alt subiect de drept,
societatea comercial are legitimare procesual activ i pasiv, adic poate sta n
justiie n calitate de reclamant sau de prt, dup caz. Codul de procedur civil
(art. 87 pct. 2) prevede c persoanele juridice de drept privat vor fi citate prin reprezentanii lor la sediul principal al administraiei sau cel al sucursalei din circumscripia instanei. Din prevederile legale citate rezult c, pentru obligaiile sociale, va fi
citat societatea, i nu asociaii. Tot astfel, pentru realizarea drepturilor aparinnd
societii, legitimarea procesual activ este atribuit societii n sensul c aciunea trebuie introdus i valorificat de societate n nume propriu prin reprezentanii
si, i nu de ctre asociai.

Seciunea a 5-a. Funcionarea societilor comerciale


Funcionarea societii comerciale este asigurat de organele de care aceasta
dispune. Fiecare societate comercial are propriile organe de conducere i administrare, din care fac parte persoane mputernicite cu gestiunea i reprezentarea
societii. Regulile care guverneaz funcionarea societilor comerciale sunt cuprinse n Titlul III al Legii nr. 31/1990. n Capitolul I al Titlului III al legii sunt cuprinse dispoziii comune, iar n capitolele II-VI sunt reglementate dispoziii specifice
funcionrii fiecrei forme juridice de societate comercial.
Principalele organe ale societii comerciale sunt adunarea general a asociailor, administratorii societii i cenzorii societii. n cadrul societii pe aciuni
care opteaz pentru sistemul dualist, n locul administratorilor sunt directoratul i
consiliul de supraveghere.
Adunarea general a asociailor este organul de deliberare al societii, deoarece aceasta exprim voina social.
Administratorii societii ori, n cazul societii pe aciuni, consiliul de administraie sau, dup caz, directoratul societii sunt organele executive i au menirea
de a duce la ndeplinire hotrrile adunrii generale. Aceste organe executive se
preocup n concret de exercitarea operaiunilor comerciale specifice obiectului de
activitate al societii.
n sfrit, cenzorii sunt organele de control al gestiunii societii. n societile
de persoane, controlul gestiunii se realizeaz de ctre asociai, nefiind necesar
desemnarea cenzorilor. n cadrul societii cu rspundere limitat, controlul gestiunii se realizeaz tot de asociai, dar dac numrul acestora este mai mare de 15,
desemnarea cenzorilor este obligatorie. Tot obligatorie este prezena cenzorilor i

128

Drept comercial

n cazul societilor pe aciuni. Se impune a fi reinut c, pentru societile pe aciuni n care acionarii opteaz pentru sistemul dualist de conducere i administrare, cenzorii sunt nlocuii cu auditorii societii. Deci aceste societi au auditori,
i nu cenzori.

Subseciunea 1. Adunarea general


Adunarea general este organul de deliberare i decizie al societii, fiind format din totalitatea asociailor societii. Legea nr. 31/1990 reglementeaz adunarea general ca organ al societii numai n cazul societii pe aciuni sau n comandit pe aciuni i societii cu rspundere limitat. Cu toate acestea, este fr
ndoial c i n cazul celorlalte forme juridice de societate deciziile se iau tot n
cadrul adunrilor generale ale asociailor[1].
Adunarea general a asociailor decide n principalele probleme ale societii,
precum: alegerea organelor de conducere i administrare, desemnarea cenzorilor
sau, dup caz, auditorilor societii, modificarea societii comerciale etc.

1. Categoriile de adunri generale


Pentru societile pe aciuni i n comandit pe aciuni, legea reglementeaz
adunarea general ordinar i adunarea general extraordinar. Fiecare adunare
general are propriile atribuii stabilite de lege i condiii de cvorum i majoritate
specifice.
n cazul societii cu rspundere limitat, legea nu face distincie ntre adunarea
general ordinar i adunarea general extraordinar, dar reglementeaz totui
condiii de cvorum i majoritate diferite n funcie de natura problemelor care fac
obiectul deliberrii.

1.1. Adunarea general ordinar a asociailor


Potrivit dispoziiilor art. 111 din Legea nr. 31/1990, adunarea general ordinar
se ntrunete cel puin o dat pe an, n cel mult 5 luni de la nchiderea exerciiului
financiar.

1.1.1. Atribuiile adunrii generale ordinare


Legea dispune c adunarea general ordinar are cel puin urmtoarele atribuii:
a) s discute, s aprobe sau s modifice situaiile financiare anuale i s fixeze
dividendul;
b) s aleag i s revoce membrii consiliului de administraie, respectiv ai consiliului de supraveghere, i cenzorii;
c) n cazul societilor ale cror situaii financiare sunt auditate, s numeasc
sau s demit auditorul financiar i s fixeze durata minim a contractului de audit
financiar;

[1]

Idem, p. 240.

VI. Societile comerciale

129

d) s fixeze remuneraia cuvenit pentru exerciiul n curs membrilor consiliului


de administraie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere i cenzorilor, dac
nu a fost stabilit prin actul constitutiv;
e) s se pronune asupra gestiunii consiliului de administraie, respectiv a directoratului;
f) s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i, dup caz, programul de activitate pe exerciiul de activitate urmtor;
g) s hotrasc gajarea, nchirierea sau desfiinarea uneia sau a mai multor uniti ale societii (art. 111 din Legea nr. 31/1990).

1.1.2. Condiii de cvorum i majoritate ale adunrii generale ordinare


Pentru validitatea deliberrilor adunrii generale ordinare, condiiile de cvorum
i majoritate difer n funcie de prima sau a doua convocare a adunrii generale.
Pentru validitatea deliberrilor adunrii generale ordinarea la prima convocare
este necesar prezena acionarilor care s dein cel puin o ptrime din numrul
total de drepturi de vot, iar hotrrile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul
constitutiv poate prevedea cerine mai ridicate de cvorum i majoritate [art. 112
alin. (1)].
Dac adunarea general ordinar ntrunit la prima convocare nu ndeplinete
condiiile de cvorum i majoritate, adunarea ce se va ntruni la o a doua convocare
poate s delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dinti adunri,
indiferent de cvorumul ntrunit, lund hotrri cu majoritatea voturilor exprimate.
Pentru adunarea general ntrunit la a doua convocare, actul constitutiv nu poate
[1]
prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicat [art. 112 alin. (2)] .
n societile n nume colectiv i n comandit simpl, hotrrile se iau prin votul
asociailor care reprezint majoritatea absolut a capitalului social.
n societile cu rspundere limitat, potrivit prevederilor art. 192 din Legea
nr. 31/1990, hotrrile se iau prin votul reprezentnd majoritatea absolut a asociailor i a prilor sociale, n afar de cazul n care n actul constitutiv se prevede
altfel.

1.2. Adunarea general extraordinar


Principalele reguli care guverneaz adunarea general extraordinar sunt
cuprinse n art. 113-115 din Legea nr. 31/1990. Adunarea general extraordinar
se ntrunete ori de cte ori este necesar a se lua o hotrre ce privete modificarea societii comerciale.

1.2.1. Atribuiile adunrii generale extraordinare


Potrivit prevederilor art. 113 din Legea nr. 13/1990, adunarea general extraordinar se ntrunete ori de cte ori este necesar a se lua o hotrre pentru:
a) schimbarea formei juridice a societii;
b) mutarea sediului societii;
[1]

Pentru mai multe detalii privind adunrile generale ordinare, a se vedea St.D. Crpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, op. cit., p. 391 i urm.; I. Schiau, T. Prescure, op.
cit., p. 296 i urm.

130

Drept comercial

c) schimbarea obiectului de activitate al societii;


d) nfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare: sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea societi fr reprezentan juridic, dac prin actul
constitutiv nu se prevede altfel;
e) prelungirea duratei societii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau rentregirea lui prin emisiune de noi aciuni;
h) fuziunea cu alte societi sau divizarea societii;
i) dizolvarea anticipat a societii;
j) conversia aciunilor nominative n aciuni la purttor sau a aciunilor la purttor
n aciuni nominative;
k) conversia aciunilor dintr-o categorie n cealalt;
l) conversia unei categorii de obligaiuni n alt categorie sau n aciuni;
m) emisiunea de obligaiuni;
n) oricare alt modificare a actului constitutiv sau oricare alt hotrre pentru
care este cerut aprobarea adunrii generale extraordinare.
n conformitate cu art. 114 din lege, exerciiul atribuiilor de la lit. b) c) i f), respectiv mutarea sediului societii, schimbarea obiectului de activitate i majorarea
capitalului social, pot fi delegate consiliului de administraie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotrre a adunrii generale extraordinare a
acionarilor[1]. Delegarea atribuiilor privind schimbarea obiectului de activitate nu
poate privi domeniul i activitatea principal a societii.
n cazul n care consiliul de administraie, respectiv directoratul, este mandatat
s ndeplineasc msura privind majorarea capitalului social, dispoziiile art. 2201
se aplic deciziei consiliului de administraie, respectiv celor ale directoratului, n mod
corespunztor. n cazul delegrii ctre consiliul de administraie, respectiv directorat,
a atribuiilor prevzute la art. 113 lit. b) i c), adic mutarea sediului sau schimbarea
obiectului de activitate al societii, dispoziiile art. 131 alin. (4) i (5), ale art. 132,
cu excepia alin. (6) i (7), precum i prevederile art. 133 se aplic deciziilor consiliului de administraie, respectiv celor ale directoratului, n mod corespunztor
[art. 114 alin. (2) i (3) din lege].

1.2.2. Condiii de cvorum i majoritate


n conformitate cu art. 115 din lege, pentru validitatea deliberrilor adunrii generale extraordinare este necesar la prima convocare prezena acionarilor deinnd cel puin o ptrime din numrul total de drepturi de vot, iar la convocrile
urmtoare, prezena acionarilor reprezentnd cel puin o cincime din numrul total
de drepturi de vot. La fel ca i n adunrile ordinare, condiiile de cvorum i majoritate ale adunrii generale extraordinare difer n funcie de prima sau a doua
convocare a adunrii.
Hotrrile sunt luate cu majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau
reprezentai. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societii,
de reducere sau majorare al capitalului social, de schimbare a formei juridice, de
[1]

Pentru analiza aprofundat a atribuiilor adunrii generale extraordinare a acionarilor, a


se vedea St.D. Crpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, op. cit., p. 408 i urm.; I. Schiau,
T. Prescure, op. cit., p. 297 i urm.

VI. Societile comerciale

131

fuziune, divizare sau dizolvare a societii se iau cu o majoritate de cel puin dou
treimi din drepturile de vot, deinute de acionarii prezeni sau reprezentai. n actul
constitutiv se pot stipula cerine de cvorum i de majoritate mai mari [art. 155
alin. (2) i (3)].
n societatea cu rspundere limitat, pentru hotrrile avnd ca obiect modificarea contractului de societate sau a statutului este necesar votul tuturor asociailor, afar de cazurile cnd legea sau actul constitutiv dispune altfel (art. 192 din
Legea nr. 31/1990).
n doctrina de specialitate[1] se susine pe bun dreptate c, dei nu este consacrat de lege, soluia unanimitii voturilor asociailor se impune i n cazul modificrii
aduse actului constitutiv al societii n nume colectiv i al societii n comandit
simpl.

2. Convocarea adunrii generale


2.1. Precizri prealabile
Adunarea general a acionarilor este convocat de ctre administratorii societii, iar n cazul societii pe aciuni administrat n sistemul dualist, de ctre directorat. Pe lng aceste organe ale societii, adunarea general poate fi convocat i
de ctre asociai n condiiile prevzute de lege.
Astfel, n cazul societilor pe aciuni i n comandit pe aciuni, potrivit dispoziiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990, consiliul de administraie, respectiv directoratul, convoac de ndat adunarea general, la cererea acionarilor reprezentnd,
individual sau mpreun, cel puin 5% din capitalul social sau o cot mai mic, dac
n actul constitutiv se prevede astfel i dac cererea cuprinde dispoziii ce intr n
atribuiile adunrii.
Pentru societile cu rspundere limitat, legea [art. 195 alin. (2)] dispune c un
asociat sau un numr de asociai, ce reprezint cel puin o ptrime din capitalul
social, va putea cere convocarea adunrii generale, artnd scopul acestei adunri.
n sfrit, n cazul societii n nume colectiv i societii n comandit simpl,
administratorii sunt obligai s convoace adunarea general indiferent de cota de
capital pe care o dein, iar dac administratorul nu d curs solicitrii asociailor,
acetia se pot adresa instanei judectoreti.

2.2. Coninutul convocrii


Adunarea general se convoac la sediul societii. Soluia este consacrat
pentru societatea cu rspundere limitat [art. 195 alin. (1)], dar ea se aplic deopotriv tuturor formelor juridice de societate comercial.
Pentru societatea pe aciuni i n comandit pe aciuni, legea prevede c termenul de ntrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a.
n cadrul societii cu rspundere limitat, convocarea adunrii se face cu cel
puin 10 zile nainte de ziua fixat pentru inerea acesteia [art. 195. alin. (3)].
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 243.

132

Drept comercial

Convocarea va cuprinde locul i data inerii adunrii, precum i ordinea de zi,


menionarea explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunrii. n cazul n care pe ordinea de zi figureaz numirea administratorilor sau a
membrilor consiliului de administrare, n convocare se va meniona c lista cuprinznd informaii cu privire la numele, localitatea de domiciliu i calificarea profesional a persoanelor propuse pentru funcia de administrator se afl la dispoziia
acionarilor, putnd consultat i completat de acetia [art. 117 alin. (6)]. Cnd pe
ordinea de zi figureaz propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea
va trebui s cuprind textul integral al propunerilor [art. 117 alin. (7)].

2.3. Comunicarea convocrii


Convocarea adunrii generale a asociailor se face n mod diferit dup forma
juridic a societii comerciale.
n ceea ce privete societatea pe aciuni sau n comandit pe aciuni, convocarea se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, i n unul dintre
ziarele de larg rspndire din localitatea n care se afl sediul societii sau din
cea mai apropiat localitate. Dac toate aciunile societii sunt nominative, convocarea poate fi fcut i numai prin scrisoare recomandat, sau dac actul constitutiv permite, prin scrisoare transmis prin cale electronic, avnd ncorporat,
ataat sau logic asociat semntura electronic extins, expediat cu cel puin 30
de zile nainte de data inerii adunrii, la adresa acionarului nscris n registrul acionarilor [art. 117 alin. (4)]. De asemenea, legea permite acionarilor reprezentnd
ntreg capitalul social, dac niciunul dintre ei nu se opune, s in o adunare
general i s ia orice hotrre de competena adunrii fr respectarea formalitilor cerute pentru convocarea ei (art. 121 din Legea nr. 31/1990).
Pentru societile cu rspundere limitat, legea [art. 195 alin. (3)] dispune:
convocarea adunrii se va face n forma prevzut n actul constitutiv, iar n lipsa
unei dispoziii speciale, prin scrisoare recomandat, cu cel puin 10 zile nainte de
ziua fixat pentru inerea acesteia, artndu-se ordinea de zi.
Legea nu cuprinde reguli speciale privind comunicarea convocrii asociailor
societilor n nume colectiv i n comandit simpl, ns aa cum s-a precizat n
doctrina juridic[1] comunicarea convocrii asociailor unor astfel de societi trebuie s se fac n condiiile care asigur participarea tuturor asociailor la luarea
deciziilor, n condiiile actului constitutiv.

3. edina adunrii generale


3.1. Condiii de participare a asociailor la adunrile generale
Unul din principalele drepturi pe care le confer calitatea de asociat este acela
de a participa la adunarea general a asociailor. Asociaii particip n mod personal, dar pot fi i reprezentai n cadrul adunrilor generale (art. 125 din Legea
nr. 31/1990). Legea interzice ns acionarilor s fie reprezentai n adunrile generale de membrii consiliului de administraie, directori, respectiv membrii directoratului
[1]

Idem, p. 245.

VI. Societile comerciale

133

sau ai consiliului de supraveghere ori de funcionarii societii [art. 125 alin. (5)].
Potrivit aceluiai text de lege, acionarii care nu au capacitate de exerciiu, precum i
persoanele juridice pot fi reprezentai/reprezentate prin reprezentanii lor legali,
care pot da altor persoane mputernicire pentru respectiva adunare general. Procurile trebuie depuse n original cu 48 de ore nainte de adunare sau n termenul
prevzut de actul constitutiv, sub sanciunea pierderii exerciiului de vot n acea
adunare.
n cazul n care asupra aciunilor sunt constituite garanii reale mobiliare, dreptul
de vot aparine proprietarului n ambele adunri generale [art. 204 alin. (2)].
La adunarea general mai particip i administratorii, membrii directoratului i
consiliului de supraveghere, cenzorii societii i reprezentantul obligatorilor, fr
ca acetia s aib drept de vot, cu excepia situaiei n care au i calitatea de
asociai.

3.2. Desfurarea edinei


Potrivit dispoziiilor art. 129 din Legea nr. 31/1990, edina adunrii se deschide
de ctre preedintele consiliului de administraie, respectiv al directoratului, sau de
ctre acela care i ine locul. Adunarea general va alege, dintre acionarii prezeni,
unul pn la trei secretari care vor verifica lista de prezen a acionarilor, indicnd
capitalul social pe care l reprezint fiecare, procesul-verbal ntocmit de secretarul
tehnic pentru constatarea numrului aciunilor depuse i ndeplinirea tuturor formalitilor cerute de lege i de actul constitutiv pentru inerea adunrii generale. Preedintele va putea i el desemna, dintre angajaii societii, unul sau mai muli secretari tehnici care s ia parte la executarea aciunilor specifice adunrii generale a
acionarilor.
Pe parcursul desfurrii adunrii generale, membrii consiliului de administraie,
respectiv ai directoratului, sunt obligai s dea rspunsuri la ntrebrile formulate de
asociai, nainte de adunare sau n cursul dezbaterilor [art. 1172 alin. (2) din Legea
nr. 31/1990].
Principiile desfurrii adunrii generale a acionarilor sunt deopotriv aplicabile
i celorlalte forme juridice de societate comercial.

3.3. Dreptul de vot i exercitarea lui


Potrivit legii, fiecare fraciune a capitalului social (parte de interes, parte social,
aciune) d dreptul la un vot n adunarea general, dac prin actul constitutiv nu sa stipulat altfel. Nu au drept de vot acionarii care dein aciuni prefereniale cu dividend prioritar fr drept de vot (art. 95 din Legea nr. 31/1990). Exerciiul dreptului
de vot este suspendat pentru acionarii care nu au achitat vrsmintele ajunse la
scaden. Suspendarea privete dreptul de vot n baza aciunilor pentru care nu sau efectuat vrsmintele scadente, iar nu i dreptul de vot al acionarilor n temeiul
aciunilor pltite (dintr-o alt emisiune)[1].
Pentru societatea cu rspundere limitat, dreptul de vot al asociailor i exercitarea lui sunt guvernate de regulile societii pe aciuni sau n comandit pe aciuni (art. 193 din Legea nr. 31/1990). Pentru societatea n nume colectiv i socie[1]

Idem, p. 246.

134

Drept comercial

tatea n comandit simpl, legea nu cuprinde reguli speciale privind dreptul de vot
i exercitarea lui, ceea ce nsemn c acestea vor fi crmuite de prevederile actului
constitutiv.
Legea reglementeaz anumite condiii privind exercitarea dreptului de vot n
unele situaii speciale.
Astfel, acionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administraie, directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, n baza aciunilor pe care
le posed, nici personal, nici prin mandatar, descrcarea gestiunii lor sau o problem n care persoana sau administraia lor ar fi n discuie. Aceste persoane pot
vota ns situaia financiar anual, dac nu se poate forma majoritatea prevzut
de lege sau de actul constitutiv (art. 126 din lege).
Apoi, acionarul care, ntr-o anumit operaiune, are, fie personal, fie ca mandatar al altei persoane, un interes contrar celui al societii, va trebui s se abin
de la deliberrile privind acea operaiune. Acionarul care contravine acestor dispoziii este rspunztor de daunele produse societii, dac, fr votul su, nu s-ar fi
obinut majoritatea cerut (art. 127 din lege).
n sfrit, dreptul de vot nu poate fi cedat, iar orice convenie prin care acionarul se oblig s exercite dreptul de vot n conformitate cu instruciunile date sau
propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuii de reprezentare a
societii este nul (art. 128 din Legea nr. 31/1990). Restricia este reglementat
de normele relative la societatea pe aciuni, ns aa cum s-a subliniat n doctrina
[1]
de specialitate aceasta este aplicabil oricrei forme de societate.

3.4. Adoptarea hotrrilor


Potrivit prevederilor art. 130 din Legea nr. 31/1990, hotrrile adunrilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau
revocarea membrului consiliului de administraie, respectiv al membrilor consiliului
de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari i pentru luarea hotrrilor referitoare la rspunderea membrilor
organelor de administrare, de conducere i de control ale societii.
n cazul societii cu rspundere limitat, votarea se poate face i prin coresponden, dac prin actul constitutiv s-a prevzut o atare modalitate de vot.
Fiecare asociat are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatul voturilor, pentru hotrrile luate n adunarea general a asociailor. Dac societatea deine o pagin de internet proprie, rezultatele se vor publica i pe aceast pagin, n termen
de cel mult 15 zile de la data adunrii generale (art. 131 din Legea nr. 31/1990).

3.5. Procesul-verbal al adunrii generale


Problemele dezbtute n cadrul adunrii generale vor fi consemnate ntr-un
proces-verbal semnat de preedinte i de secretar. Potrivit prevederilor art. 131 din
lege, procesul-verbal al edinei va cuprinde meniuni privind ndeplinirea formalitilor de convocare, data i locul adunrii generale, acionarii prezeni, numrul
aciunilor, dezbaterile n rezumat, hotrrile luate, iar, la cererea acionarilor, declaraiile fcute de ei n edin. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la
[1]

Idem, p. 247.

VI. Societile comerciale

135

convocare, precum i listele de prezen a acionarilor. Procesul-verbal trebuie s


fie trecut n registrul adunrilor generale.

4. Hotrrile adunrilor generale


4.1. Precizri prealabile
Hotrrile adunrii generale adoptate n condiiile legii i ale actului constitutiv
sunt obligatorii i trebuie publicate n condiiile legii. Hotrrile care contravin legii
ori actului constitutiv pot fi anulate pe cale judectoreasc de ctre oricare dintre
asociai.

4.2. Obligativitatea hotrrilor


n ceea ce privete societile pe aciuni sau n comandit pe aciuni, legea
prevede c hotrrile luate de adunarea general n limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au
votat contra (art. 132 din Legea nr. 31/1990). Principiul obligativitii hotrrilor
adunrii generale adoptate n limitele legii sau actului constitutiv este aplicabil i
celorlalte forme de societate.

4.3. Publicitatea privind hotrrile


Pentru a fi cunoscute de teri i opozabile acestora, hotrrile adunrii generale
trebuie publicate n condiiile legii. n acest scop, art. 131 alin. (4) din lege prevede
c, pentru a fi opozabile terilor, hotrrile adunrii generale vor fi depuse n termen de 15 zile la oficiul registrului comerului, spre a fi menionate n registru i
publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a.
Pentru societile de persoane i societatea cu rspundere limitat, legea nu
consacr obligaia publicitii hotrrilor adunrii generale. Cu toate acestea, aa
cum s-a precizat n doctrina de specialitate[1], soluia nu poate fi diferit, mai ales
pentru acele situaii ce privesc modificarea actului constitutiv i actele i faptele
stabilite de art. 21 din Legea nr. 26/1990.

4.4. Anularea hotrrilor adunrii generale


Art. 132 alin. (2) i (3) din Legea nr. 31/1990 dispune hotrrile adunrii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate n justiie, n termen de 15
zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, de oricare
dintre acionarii care nu au luat parte la adunarea general sau care au votat
contra i au cerut s se insereze aceasta n procesul-verbal al edinei. Cnd se
invoc motive de nulitate absolut, dreptul la aciune este imprescriptibil, iar
cererea poate fi formulat i de orice persoan interesat.
Din norma legal reprodus se desprind regulile care crmuiesc dreptul de a
ataca hotrrile adunrii generale. Mai nti, se observ c hotrrile pot fi atacate,
[1]
Idem, p. 250; pentru prezentarea regulilor specifice adunrilor generale ale acionarilor aplicabile societilor comerciale cu rspundere limitat, a se vedea Gh. Piperea, op. cit., p. 197-198.

136

Drept comercial

respectiv desfiinate doar pe cale judectoreasc. Pentru a putea fi atacate n justiie, hotrrile adunrii generale trebuie s contravin legii sau actului constitutiv.
Titularii aciunii privind atacarea n justiie a hotrrilor sunt acionarii. Cererea se
va soluiona n contradictoriu cu societatea reprezentat prin consiliul de administraie, respectiv prin directorat [art. 132 alin. (5) din lege].
Nu toi acionarii au legitimare procesual activ, ci doar cei care nu au luat
parte la adunarea general sau care, prezeni fiind, au votat contra i au cerut s
se insereze aceasta n procesul-verbal al edinei. n cazul n care se invoc motive de nulitate absolut, cererea poate fi formulat de orice persoan interesat,
iar dreptul la aciune este imprescriptibil. Potrivit legii, hotrrile adunrii generale
pot fi atacate n justiie i de administratorii societii sau de membrii directoratului,
dup caz. Legea interzice ns membrilor consiliului de administraie, respectiv ai
consiliului de supraveghere s atace hotrrea adunrii generale prin care au fost
revocai din funcie.
n ipoteza n care hotrrea este atacat de toi membrii consiliului de administraie, societatea va fi reprezentat n justiie de ctre persoana desemnat de
preedintele instanei dintre acionarii ei, iar cnd hotrrea este atacat de toi
membrii directoratului, societatea va fi reprezentat de ctre consiliul de supraveghere [art. 132 alin. (6) i (7) din lege].
Hotrrea irevocabil de anulare va fi menionat n registrul comerului i
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, dat de la care devine opozabil tuturor
[1]
acionarilor .

Subseciunea a 2-a. Administrarea i conducerea


societii comerciale
1. Precizri prealabile
Legea nr. 31/1990 conine reguli diferite privind conducerea i administrarea
societii n funcie de forma juridic a acesteia.
Pentru societile n nume colectiv, legea prevede c dreptul de a reprezenta
societatea aparine fiecrui administrator, afar de stipulaie contrar n actul
constitutiv (art. 75).
La societatea n comandit simpl, administraia se va ncredina unuia sau mai
multor asociai comanditai (art. 88).
Societatea pe aciuni este administrat de unul sau mai muli administratori,
numrul acestora fiind totdeauna impar. Cnd sunt mai muli administratori, ei constituie un consiliu de administraie. Societile pe aciuni ale cror situaii financiare
anuale fac obiectul unei obligaii legale de auditare sunt administrate de cel puin
trei administratori (art. 137). Potrivit dispoziiilor art. 143 din lege, consiliul de
administraie poate delega conducerea societii unuia sau mai multor directori,
numind pe unul dintre ei director general. Tot cu privire la societatea pe aciuni,
[1]
Pentru mai multe detalii privind anularea hotrrilor adunrii generale, a se vedea
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 250-252; Gh. Piperea, op. cit., p. 185-191 (autorul face distincie
ntre cazul de nulitate absolut i nulitate relativ); S. Popa, op. cit., p. 164-166; S. Angheni,
M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 146-147; St.D. Crpenaru, S. David, C. Predoiu,
Gh. Piperea, op. cit., p. 494 i urm.; I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 357 i urm.

VI. Societile comerciale

137

dispoziiile art. 153 din Legea nr. 31/1990 prevd c prin actul constitutiv se poate
stipula c societatea pe aciuni este administrat de un directorat i de un consiliu
de supraveghere.
n sfrit, n conformitate cu art. 197, societatea cu rspundere limitat este
administrat de unul sau mai muli administratori, asociai sau neasociai, numii
prin actul constitutiv sau de adunarea general.
Din cuprinsul dispoziiilor legale de mai sus rezult c, indiferent de forma juridic, societatea comercial este administrat de unul sau mai muli administratori.
n cazul societilor pe aciuni, dac sunt mai muli administratori ei se organizeaz
i funcioneaz ca un organ colectiv, denumit consiliu de administraie. Dac acionarii opteaz pentru sistemul dualist, societatea va fi administrat de directorat i
consiliul de supraveghere. n cadrul celorlalte societi, administratorii, dac sunt
mai muli, lucreaz mpreun, dar nu sunt organizai n organe colective de administrare i conducere.

2. Statutul juridic al administratorilor


Datorit rolului pe care l au n societatea comercial, Legea nr. 31/1990 instituie pentru administratori un regim juridic special. Regulile referitoare la statutul administratorului se refer la: calitatea de administrator; condiiile de numire n funcie; desemnarea administratorului; durata funciei; publicitatea numirii administratorului; natura juridic a funciei de administrator, obligaiile i puterile administratorului; ncetarea funciei de administrator[1].

2.1. Calitatea de administrator


Ca regul, calitatea de administrator este exercitat de o persoan fizic. n forma actual, Legea nr. 31/1990 [art. 15313 alin. (2)] permite desemnarea n calitate
de administrator a unei persoane juridice, dar numai n cazul societii pe aciuni.
Pentru situaia n care o persoan juridic este numit administrator, ea este
obligat s-i desemneze un reprezentant persoan fizic care va fi supus acelorai condiii, obligaii i rspunderi civile i penale ca administratorul persoan
fizic, care acioneaz n nume propriu, fr ca prin aceasta persoana juridic pe
care o reprezint s fie exonerat de rspundere sau s i se reduc rspunderea
solidar.

2.2. Condiiile cerute pentru numirea administratorului


Legea nr. 31/1990 impune persoanelor ce urmeaz a fi desemnate n funcia de
administrator ndeplinirea unor condiii speciale.

2.2.1. Capacitatea administratorului


Art. 731 din Legea nr. 31/1990 prevede c persoanele care nu pot fi fondatori nu
pot fi nici administratori, iar, potrivit art. 6 din aceeai lege, nu vor putea fi fondatori
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 254; pentru definiia administratorului, a se vedea I. Schiau,
op. cit., p. 168; pentru corelaia manager-administrator, a se vedea Gh. Piperea, op. cit.,
p. 199-200.

138

Drept comercial

persoanele care, n condiiile legii, sunt incapabile. Din interpretarea acestor norme
legale rezult c persoana fizic desemnat ca administrator trebuie s aib
capacitate deplin de exerciiu[1].

2.2.2. Onorabilitatea administratorului


Legea dispune c funcia de administrator nu poate fi ndeplinit de o persoan
care a fost condamnat pentru infraciunile prevzute de art. 6 alin. (2) din lege.
Interdicia privete pe administratorul oricrei societi comerciale.

2.2.3. Cumulul de funcii


Una din regulile privind cumulul de funcii este consacrat de art. 1371 alin. (3)
din Legea nr. 31/1990, potrivit creia, pe durata ndeplinirii mandatului, administratorii nu pot ncheia cu societatea un contract de munc. n cazul n care administratorii au fost desemnai dintre salariaii societii, contractul individual de munc
este suspendat pe perioada mandatului. n consecin, legea interzice cumulul
funciei de administrator cu cea de salariat al societii.
Apoi, art. 15316 din Legea nr. 31/1990 stipuleaz c o persoan fizic poate
exercita concomitent cel mult cinci mandate de administrator i/sau de membru al
consiliului de supraveghere n societi pe aciuni al cror sediu se afl pe teritoriul
Romniei. Limitarea cumulului de mandate privete deopotriv administratorul
persoan fizic i reprezentantul permanent al administratorului persoan juridic.
Limita cumulului de mai sus nu opereaz n cazurile n care cel ales n consiliul de
administraie sau n consiliul de supraveghere este proprietar a cel puin o ptrime
din totalul aciunilor societii sau este membru n consiliul de administraie ori n
consiliul de supraveghere al unei societi pe aciuni care deine ptrimea artat.
Persoana care ncalc limitrile de mai sus este obligat s demisioneze din
funciile de membru al consiliului de administraie sau al consiliului de supraveghere care depesc numrul maxim de mandate, n termen de o lun de la data
apariiei situaiei de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde
mandatul obinut prin depirea numrului legal de mandate, n ordinea cronologic a numirilor, i va fi obligat la restituirea remuneraiei i a altor beneficii
primite ctre societatea n care a exercitat acest mandat. Deliberrile la care el a
luat parte n exercitarea mandatului respectiv rmn valabile.
Pentru societile cu rspundere limitat, legea dispune c administratorii nu
pot primi, fr autorizarea adunrii asociailor, mandatul de administrator n alte
societi concurente sau avnd acelai obiect de activitate, nici s fac acelai fel
de comer ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau
juridice, sub sanciunea revocrii i rspunderii pentru daune[2].

[1]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 254; a se vedea i S. Popa, op. cit., p. 168; I. Schiau, op.
cit., p. 169-170.
[2]
n forma iniial a Legii nr. 31/1990 se cerea ca preedintele consiliului de administraie i cel puin jumtate din membrii acestuia s fie ceteni romni. De asemenea, n
forma sa iniial, pentru societatea n nume colectiv i societatea n comandit simpl, administratorul trebuia s aib calitatea de asociat. n forma actual a legii, astfel de cerine nu
mai exist. Pentru detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 255.

VI. Societile comerciale

139

2.3. Desemnarea administratorilor societii


Atributul desemnrii administratorilor revine asociailor societii. Potrivit dispoziiilor art. 7 i art. 8 din Legea nr. 31/1990, asociaii trebuie s prevad n actul
constitutiv persoanele care vor ndeplini funcia de administrator. Ulterior, administratorii sunt alei de adunarea general a asociailor.
n cazul societii n nume colectiv i societii n comandit simpl, legea prevede c administratorii sunt alei prin votul asociailor care reprezint majoritatea
absolut a capitalului social (art. 77 i art. 90).
n societatea pe aciuni sau n comandit pe aciuni, administratorii sunt alei de
adunarea general ordinar a acionarilor cu cvorumul i majoritatea prevzute de
lege.
Administratorii societii cu rspundere limitat sunt alei de adunarea asociailor cu votul reprezentnd majoritatea absolut a asociailor i a prilor sociale
(art. 194).
Pentru cazul societilor pe aciuni sau n comandit pe aciuni, art. 1372 din
Legea nr. 31/1990 consacr anumite reguli ce privesc vacana unuia sau a mai
multor posturi de administratori. Astfel, n conformitate cu textul de lege menionat,
n caz de vacan a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dac prin actul
constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administraie procedeaz la numirea
unor administratori provizorii, pn la ntrunirea adunrii generale a acionarilor.
Dac vacana postului/posturilor determin scderea numrului administratorilor
sub minimul legal, administratorii rmai sunt obligai s convoace de ndat adunarea general a acionarilor, pentru a completa numrul de membri ai consiliului
de administraie. Dac administratorii nu convoac adunarea general, orice persoan interesat se poate adresa instanei pentru a desemna persoana nsrcinat
cu convocarea adunrii generale ordinare a acionarilor, care s fac numirile
necesare. Cnd este un singur administrator i acesta vrea s renune la mandat,
el va trebui s convoace adunarea general ordinar. n caz de deces sau de
imposibilitate fizic de exercitare a funciei de administrator unic, numirea provizorie se va face de ctre cenzori, ns adunarea general ordinar va fi convocat
de urgen pentru numirea definitiv a administratorului.
Regulile de mai sus sunt cuprinse n seciunea dedicat administraiei societii
pe aciuni i n comandit pe aciuni ns, datorit eficienei lor juridice, i pot gsi
aplicare n toate formele de societate.
n sfrit, se impune a fi reinut c persoana desemnat n calitate de administrator trebuie s accepte expres numirea sa i s aib ncheiat o asigurare de
rspundere civil profesional[1].

2.4. Publicarea numirii administratorilor


Legea nr. 26/1990 prevede obligaia artrii administratorilor societii i puterilor acestora cu meniunea care dintre ei are mputernicirea s reprezinte societatea. Potrivit dispoziiilor art. 45 din Legea nr. 31/1990 coroborate cu cele ale art. 19
din Legea nr. 26/1990, dup nmatricularea societii, administratorii mputernicii
[1]
Pentru dezvoltarea aspectelor relative la asigurarea profesional a administratorilor, a
se vedea Gh. Piperea, op. cit., p. 210-212.

140

Drept comercial

cu reprezentarea societii au obligaia s depun, la registrul comerului, semnturile lor. Aceeai obligaie a depunerii semnturilor la registrul comerului o instituie
Legea i n sarcina conductorilor sucursalelor societii. ntruct Legea nr. 31/1990
(art. 45) se refer numai la reprezentanii societii, nseamn c nu toi administratorii societii sunt obligai s depun semnturile, ci numai cei care au fost
mandatai cu puterea de reprezentare a societii[1].
Depunerea semnturilor la oficiul registrului comerului se face n termen de 15
zile de la data nmatriculrii societii sau, dup caz, de la data alegerii lor de ctre
adunarea asociailor.
n concret, specimenul de semntur poate fi depus prin semnarea n registrul
comerului, iar semntura va fi verificat de oficiul registrului comerului; n absena
reprezentantului n cauz ori la alegere, semntura n registru poate fi nlocuit prin
prezentarea acesteia legalizat de notarul public [art. 18 alin. (2) i art. 19 din
Legea nr. 26/1990].
Potrivit prevederilor art. 15319 din Legea nr. 31/1990, consiliul de administraie
are obligaia s solicite oficiului registrului comerului nregistrarea oricrei schimbri n persoana administratorilor i publicarea acestor date n Monitorul Oficial.
Numirea n funcia de administrator sau ncetarea acestei funcii nu poate fi
invocat fa de teri dac nu a fost publicat n conformitate cu legea.

2.5. Remunerarea administratorilor


Pentru societile n nume colectiv, societatea n comandit simpl i societatea
cu rspunderea limitat, legea prevede c asociaii care reprezint majoritatea
absolut a capitalului social pot alege unul sau mai muli administratori, fixndu-le i
eventuala lor remuneraie [art. 77, art. 90 i art. 197 alin. (3) din Legea nr. 31/1990].
La societatea pe aciuni i societatea n comandit pe aciuni, remuneraia administratorilor este stabilit prin actul constitutiv sau prin hotrrea adunrii generale a
acionarilor (art. 15318 din Legea nr. 31/1990).
Deducem din normele legale de mai sus c remunerarea administratorilor este
facultativ, iar nu obligatorie. De asemenea, prerogativa stabilirii remuneraiei administratorilor aparine asociailor, ce poate fi exprimat cu prilejul constituirii societii n cuprinsul actului constitutiv sau ulterior, n cadrul adunrilor generale.
Legea nr. 31/1990 (art. 1444) prevede c este interzis creditarea de ctre
societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operaiuni precum: a)
acordarea de mprumuturi; b) acordarea de avantaje financiare cu prilejul ncheierii
de ctre societate cu acetia de operaiuni de livrare de bunuri, prestri de servicii
sau de executare de lucrri; c) garantarea direct ori indirect, n tot sau n parte, a
oricror mprumuturi acordate administratorilor sau a oricror altor obligaii personale ale acestora fa de tere persoane; d) dobndirea cu titlu oneros ori plata
n tot sau n parte a unei creane ce are drept obiect un mprumut acordat de o
ter persoan administratorilor ori o alt prestaie personal a acestora.
Legea extinde interdiciile de mai sus i asupra operaiunilor n care sunt interesai soul sau soia, rudele ori afinii pn la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului, precum i asupra operaiunilor care privesc o societate civil sau comer[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 258.

VI. Societile comerciale

141

cial la care una dintre persoanele menionate este administrator ori deine,
singur sau mpreun cu una dintre persoanele mai sus menionate, o cot de cel
puin 20% din valoarea capitalului social subscris.
Interdiciile de mai sus nu-i gsesc aplicare n cazul operaiunilor a cror valoare
exigibil cumulat este inferioar echivalentului n lei al sumei de 5.000 euro, precum
i n cazul n care operaiunea este ncheiat de societate n condiiile exercitrii curente a activitii sale, iar clauzele nu sunt mai favorabile dect cele pe care, n mod
obinuit, societatea le practic fa de tere persoane [art. 1444 alin. (3)].

2.6. Natura juridic a raporturilor dintre administrator i societatea comercial


Art. 72 din Legea nr. 31/1990 dispune: obligaiile i rspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziiile referitoare la mandat i cele special
prevzute n aceast lege. Din norma legal citat rezult c raporturile din administrator i societate sunt raporturi de mandat, avnd deci natur contractual.
Legea instituie anumite obligaii speciale n sarcina administratorilor, de unde
concluzia potrivit creia natura juridic a raporturilor dintre administratori i societate este deopotriv legal i contractual[1]. Componenta contractual a raporturilor dintre administrator i societatea comercial rezult din dreptul asociailor de
a stabili prin actul constitutiv ori n cadrul adunrilor generale principalele aspecte
privind exercitarea funciei de administrator. Nendoielnic, componenta legal a
raporturilor dintre administrator i societate rezult din coninutul obligaiilor pe care
normele imperative ale Legii nr. 31/1990 le instituie n sarcina administratorilor[2].

2.7. Obligaiile administratorului


Legea nr. 31/1990 reglementeaz o serie de obligaii care revin administratorului societii n exercitarea mandatului su.
Dintre principalele obligaii ale administratorului amintim[3]:
a) obligaia de a ndeplini formalitile necesare constituirii societii (art. 36);
b) obligaia de a depune semnturile la registrul comerului, n cazul cnd a fost
desemnat reprezentant al societii (art. 45);
c) obligaia de a prelua i pstra documentele privind constituirea societii
[art. 30 alin. (2)];
d) obligaia de a administra societatea, adic de a face toate operaiile cerute
pentru ndeplinirea obiectului societii (art. 70);
e) obligaia de a urmri efectuarea de ctre asociai a vrsmintelor datorate
(art. 73);
f) obligaia de a ine registrele cerute de lege i corecta lor inere (art. 73);
[1]

n legtur cu diferitele teorii exprimate n doctrina juridic referitoare la natura


raporturilor dintre administratori i societatea comercial, a se vedea St.D. Crpenaru, op.
cit., p. 260; Gh. Piperea, op. cit., p. 201-203.
[2]
Pentru mai multe detalii privind natura juridic a raporturilor dintre administratori i
societatea comercial, recomandm St.D. Crpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea,
op. cit., p. 278 i urm.; I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 213 i urm.
[3]
A se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 261-262; M.-L. Belu Magdo, op. cit., 196;
Gh. Piperea, op. cit., p. 213-217; S. Popa, op. cit., p. 171.

142

Drept comercial

g) obligaia de a ntocmi situaia financiar anual, precum i de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului i plata dividendelor (art. 73);
h) obligaia de a lua parte la toate adunrile societii, la consiliile de administraie i organele de conducere similare acestora [art. 70 alin. (2)];
i) obligaia de a duce la ndeplinire hotrrile adunrii generale a asociailor
(art. 73);
j) obligaia de a ndeplini ndatoririle prevzute de actul constitutiv, precum i
cele stabilite de lege (art. 73).
ntruct sunt prevzute n mod expres de lege, acestea sunt cunoscute sub
denumirea de obligaii legale ale administratorilor, ns n actele constitutive ale
societii pot fi stabilite i alte obligaii ale administratorilor.

2.8. Puterile administratorilor


Puterile administratorilor sunt consacrate n principal n cuprinsul art. 7, art. 8 i
art. 70 din Legea nr. 31/1990. n conformitate cu normele legale menionate, administratorul reprezint societatea n raporturile juridice cu terii i efectueaz toate
operaiunile pentru ducerea la ndeplinire a obiectului de activitate al societii. n
concret, administratorul este mputernicit s ncheie actele de conservare, actele
de administrare i actele de dispoziie pe care le impune gestiunea societii[1]. n
privina actelor de dispoziie, legea consacr anumite reguli speciale privind ncheierea acestora.
Astfel, art. 441 dispune c dobndirea de ctre societate, ntr-un interval de cel
mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea nceperii activitii, a unui bun de
la un fondator ori acionar, contra unei sume sau a altor contravalori reprezentnd
cel puin o zecime din valoarea capitalului social subscris, va fi supus aprobrii
prealabile a adunrii generale a asociailor.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 150 din Legea nr. 31/1990, dac prin actul
constitutiv nu se dispune altfel i sub rezerva dispoziiilor art. 441, sub sanciunea
nulitii, administratorul va putea, n nume propriu, s nstrineze, respectiv s
dobndeasc bunuri ctre/sau de la societate, avnd o valoare de peste 10% din
activele nete ale societii, numai dup obinerea aprobrii adunrii generale
extraordinare, n condiiile prevzute la art. 115.
O ngrdire de mare nsemntate juridic este consacrat n materia societilor
comerciale pe aciuni. Astfel, potrivit prevederilor art. 15322 din Legea nr. 31/1990,
consiliul de administraie, respectiv directoratul, va putea s ncheie acte juridice n
numele i n contul societii, prin care s dobndeasc bunuri pentru aceasta sau
s nstrineze, s schimbe ori s constituie n garanie bunuri aflate n patrimoniul
societii, a cror valoare depete jumtate din valoarea contabil a activelor
societii la data ncheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunrii generale
extraordinare a acionarilor.
n afar de prevederile legale de mai sus, anumite ngrdiri asupra puterilor
administratorilor pot fi stabilite i prin actul constitutiv sau n cadrul adunrii generale a asociailor.

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 262.

VI. Societile comerciale

143

Potrivit art. 701 din Legea nr. 31/1990, pentru ncheierea actelor juridice de dispoziie nu este necesar o procur special i n form autentic nici mcar n
cazul n care actele juridice n cauz trebuie ncheiate n form autentic.
Administratorii societii ncheie actele juridice n temeiul mandatului general
conferit de ctre asociai i prevzut de dispoziiile Legii nr. 31/1990[1]. Se impune a
fi reinut c Legea nr. 31/1990 oblig doar pe administratorii mputernicii cu reprezentarea societii s depun specimen de semntur la registrul comerului.
Putem trage aadar concluzia c nu toi administratorii au prerogativa ncheierii
actelor juridice, ci doar cei desemnai anume cu puterea de reprezentare; ceilali se
ocup doar de gestiunea intern a societii[2].
Trebuie precizat totui c, n acord cu dispoziiile art. 75, art. 90 i art. 197 alin. (3)
din Legea nr. 31/1990, dreptul de a reprezenta societatea n nume colectiv, n
comandit simpl i cu rspundere limitat aparine fiecrui administrator, afar de
stipulaie contrar n actul constitutiv.
Actele juridice ncheiate n limitele legii i ale prevederilor actului constitutiv de
ctre administratori n numele i pe seama societii angajeaz societatea n
raporturile cu terii, chiar dac aceste acte depesc obiectul de activitate (art. 55).
Prin excepie, acest efect nu se produce n cazul n care societatea dovedete c
terii cunoteau sau, n mprejurrile date, trebuiau s cunoasc depirea obiectului de activitate ori cnd actele astfel ncheiate depesc limitele puterilor prevzute de lege pentru organele respective. Potrivit legii, publicarea actului constitutiv
nu poate constitui, singur, dovada cunoaterii. Din contr, potrivit dispoziiilor
art. 55 alin. (2) din lege, clauzele actului constitutiv ori hotrrile organelor statutare
ale societilor comerciale care limiteaz puterile conferite de lege acestor organe,
sunt inopozabile terilor, chiar dac au fost publicate.
Potrivit dispoziiilor art. 71 din lege, administratorul care are dreptul de a reprezenta societatea nu-l poate transmite altei persoane, dect dac aceast facultate i
s-a acordat n mod expres. n cazul nclcrii acestei interdicii, societatea poate
pretinde de la persoana substituit beneficiile rezultate i, n solidar cu administratorul ce a transmis mandatul su, acoperirea pagubelor produse societii.

2.9. ncetarea funciei de administrator


Funcia de administrator al societii nceteaz prin: expirarea duratei mandatului, revocarea administratorului, renunarea administratorului, moartea, incapacitatea administratorului[3].

2.9.1. Revocarea administratorului


Administratorii societii n nume colectiv i societii n comandit simpl i societii cu rspundere limitat sunt revocai de asociaii care reprezint majoritatea
absolut a capitalului social, n afar de cazul n care administratorii au fost numii
prin actul constitutiv [art. 77 alin. (2), art. 90 i art. 197 alin. (3)].
[1]

Idem, p. 264.
Ibidem. n doctrin se susine c activitatea administratorilor este structurat pe dou
componente eseniale: gestiunea patrimoniului i reprezentarea societii n raporturile cu
terii (I. Schiau, op. cit., p. 169).
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 265; a se vedea i S. Popa, op. cit., p. 174.
[2]

144

Drept comercial

n cazul societii pe aciuni i comandit pe aciuni, revocarea administratorilor


este de competena adunrii generale a acionarilor (art. 111).
Datorit caracterului intuitu personae al calitii de administrator, revocarea
administratorului este o revocare ad nutum, adic revocarea poate interveni oricnd i independent de vreo culp contractual a administratorului[1].
Trebuie reinut c, potrivit dispoziiilor art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990,
membrii consiliului de administraie, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot
ataca hotrrea adunrii generale privitoare la revocarea lor din funcie. Singurul
drept pe care l are administratorul ce a fost revocat fr just cauz este cel
privind acoperirea pagubelor pe care dovedete c le-a suferit [art. 1371 alin. (4)].

2.9.2. Renunarea administratorului


Aa cum revocarea este ad nutum, tot astfel i renunarea poate interveni oricnd din partea administratorului. Dac prin renunarea sa la mandat administratorul a cauzat un prejudiciu, societatea are dreptul la despgubiri. Pentru a fi
opozabile terilor, revocarea, ct i renunarea la mandatul de administrator sunt
supuse publicitii.

3. Unele reguli speciale privind pluralitatea administratorilor


n societatea n nume colectiv, n comandit simpl i cu rspundere limitat,
administratorii nu sunt organizai n organe colegiale de administrare. n schimb, n
cazul societii pe aciuni i n comandit pe aciuni, administratorii sunt organizai
n consiliul de administraie. Dac se opteaz pentru sistemul dualist, conducerea
i administrarea societii pe aciuni se realizeaz de ctre directorat i consiliul de
supraveghere.
Legea reglementeaz reguli speciale privind modul de lucru al administratorilor
care nu sunt cuprini n organe colegiale de administrare, diferite de cele privind
organele colegiale de administrare a societii.
Regulile care guverneaz modul de lucru al administratorilor sunt cuprinse, n
principal, n art. 76 i art. 78 din Legea nr. 31/1990.
Astfel, potrivit dispoziiilor art. 76, dac actul constitutiv dispune ca administratorii s lucreze mpreun, decizia trebuie luat n unanimitate; n caz de divergen ntre administratori, vor decide asociaii care reprezint majoritatea absolut
a capitalului social. Pentru actele urgente, a cror nendeplinire ar cauza o pagub
mare societii, poate decide un singur administrator n lipsa celorlali, care se
gsesc n imposibilitatea, chiar momentan, de a lua parte la administraie.
Dac un administrator ia iniiativa unei operaiuni ce depete limitele operaiunilor obinuite comerului pe care-l exercit societatea, acesta trebuie s ntiineze pe ceilali administratori nainte de a o ncheia, sub sanciunea suportrii pierderilor ce ar rezulta din aceast operaie. n caz de opoziie a vreunuia dintre ei,
vor decide asociaii care reprezint majoritatea absolut a capitalului social (art. 78
din Legea nr. 31/1990).

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 265; S. Popa, op. cit., p. 174.

VI. Societile comerciale

145

4. Rspunderea administratorilor
Legea nr. 31/1990 reglementeaz rspunderea administratorilor fa de societatea n care i exercit mandatul. Art. 72 din Legea nr. 31/1990 prevede, cu valoare de principiu, c obligaiile i rspunderea administratorului sunt reglementate
de dispoziiile referitoare la mandat i de cele speciale referitoare la aceast lege.
Am mai fcut precizarea c natura juridic a raporturilor dintre administrator i
societate este mixt, legal i contractual. Tot astfel va fi i rspunderea administratorului n funcie de izvorul obligaiilor nclcate, respectiv o rspundere contractual sau delictual[1]. Delictul poate fi i el de natur diferit, civil, penal, contravenional etc., n funcie de norma legal nclcat[2].
Pentru societatea pe aciuni i n comandit pe aciuni, administrat de o persoan juridic, legea reglementeaz aceeai rspundere civil, delictual sau penal, n sarcina persoanei fizice reprezentant al persoanei juridice.

4.1. Rspunderea civil a administratorilor


Rspunderea civil a administratorilor este supus dispoziiilor dreptului comun
i prevederilor speciale din Legea nr. 31/1990.

4.1.1. Cazurile de rspundere


Principalele cazuri de rspundere a administratorilor sunt enumerate n art. 73
din Legea nr. 31/1990. Acest articol reglementeaz o rspundere solidar pentru
nerespectarea unor obligaii care privesc: realitatea vrsmintelor efectuate de
asociai; existena real a dividendelor pltite; existena registrelor inute de lege i
corecta lor inere; exacta ndeplinire a hotrrilor adunrilor generale; stricta ndeplinire a ndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. Se nelege c administratorii vor rspunde fa de societate i pentru nclcarea obligaiilor prevzute
n actul constitutiv sau stabilite de adunarea general a asociailor.
Legea nr. 31/1990 reglementeaz dou cazuri speciale de rspundere a administratorului pentru fapta altei persoane n cuprinsul dispoziiilor art. 1442.
Un prim caz este cel al rspunderii administratorilor fa de societate pentru
prejudiciile cauzate prin actele ndeplinite de directori sau de personalul ncadrat,
cnd dauna nu s-ar fi produs dac ei ar fi exercitat supravegherea impus de
ndatoririle funciei lor. Desigur c vor rspunde doar acei administratori ce erau
nsrcinai cu supravegherea i coordonarea directorilor, respectiv personalului ce
a cauzat prejudiciul societii.
Al doilea caz este cel al rspunderii administratorilor cu predecesorii lor imediai
dac, avnd cunotin de neregulile svrite de acetia, nu le comunic cenzorilor sau, dup caz, auditorilor interni i auditorului financiar. Pentru acest din urm
caz, legea instituie rspunderea solidar a administratorilor.
[1]

A se vedea M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 199 i urm.; pentru o analiz detaliat a rspunderii administratorilor, a se vedea Gh. Piperea, Obligaiile i rspunderea administratorilor
societilor comerciale. Noiuni elementare, Ed. All Beck, Bucureti, 1998; I.A. Stanca, Administrarea societilor pe aciuni. Constituire, gestionare, dizolvare, Ed. Hamangiu, Bucureti,
2009, p. 242 i urm.
[2]
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 268.

146

Drept comercial

4.1.2. Condiiile rspunderii


Pentru tragerea la rspundere a administratorilor este necesar ndeplinirea
condiiilor prevzute de lege. Aceste condiii sunt cele reglementate de dreptul
comun, precum i cele specifice materiei societilor comerciale.
n ceea ce privete dreptul comun, legea face distincie n funcie de caracterul
gratuit sau oneros al mandatului. Astfel, potrivit dispoziiilor art. 2.018 C. civ., dac
mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este inut s execute mandatul cu diligena unui bun proprietar. Dac mandatul este cu titlu gratuit, mandatarul este obligat s l ndeplineasc cu diligena pe care o manifest n propriile afaceri. n cazul
n care administratorul este remunerat, rspunderea lui va fi apreciat in abstracto;
administratorul va rspunde indiferent de forma i de gradul culpei sale[1].
Legea nr. 31/1990 reglementeaz unele situaii speciale care nltur rspunderea administratorilor. n concret, potrivit art. 1442 alin. (5), n societile care au
mai muli administratori, rspunderea pentru actele svrite sau pentru omisiuni
nu se ntinde i la administratorii care au fcut s se consemneze, n registrul
deciziilor consiliului de administraie, mpotrivirea lor i au ncunotinat despre
aceasta, n scris, pe cenzori sau auditorii interni i auditorul financiar. n doctrina de
specialitate[2] s-a subliniat, pe bun dreptate, c simpla absen de la edina
consiliului de administraie nu-l exonereaz pe cel n cauz de rspundere dac nu
a comunicat mpotrivirea sa cenzorilor sau auditorilor financiari, dup caz, i nu s-a
preocupat s se consemneze poziia sa n registrul consiliului de administraie.

4.1.3. Aciunea n rspundere


Potrivit dispoziiilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, aciunea n rspundere contra administratorilor pentru daunele cauzate societii aparine adunrii generale,
care va decide cu majoritatea prevzut de art. 112 din lege. Norma este cuprins
n seciunea consacrat societii pe aciuni sau n comandit pe aciuni, dar
principiile ei pot fi extinse asupra tuturor formelor juridice de societate[3].
Dac adunarea general decide s porneasc aciunea n rspundere contra
administratorilor, mandatul acestora nceteaz de drept de la data adoptrii hotrrii [art. 155 alin. (4)]. Consecina ncetrii mandatului administratorilor n cazul
hotrrii de introducere a aciunii n rspundere reprezint expresia caracterului
intuitu personae a raporturilor juridice dintre societate i administrator.
Dac adunarea general nu introduce aciunea n rspundere contra administratorilor, atunci aciunea poate fi promovat i de ctre acionarii reprezentnd,
individual sau mpreun, cel puin 5% din capitalul social [art. 1551 alin. (1)]. Potrivit
aceluiai text de lege, aciunea se introduce n nume propriu de ctre acionari, dar
n contul societii. Din aceast cauz cheltuielile de judecat vor fi suportate de
acionarii care au introdus aciunea. n caz de admitere, acionarii au dreptul la
rambursarea de ctre societate a sumelor avansate cu acest titlu. Pentru introducerea aciunii, acionarul petent trebuie s fi avut deja calitatea de acionar la
data la care a fost dezbtut n cadrul adunrii generale problema introducerii
aciunii n rspundere [art. 1551 alin. (2)].
[1]

Idem, p. 270.
Ibidem.
[3]
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 271.
[2]

VI. Societile comerciale

147

Introducerea aciunii n rspundere de ctre acionari nu produce efectul ncetrii mandatului de administrare, ca n cazul promovrii aciunii de ctre adunarea
general. Nici chiar admiterea aciunii i rmnerea irevocabil a hotrrii instanei
nu decade ope legis pe administratorul n cauz din calitatea sa. Revocarea din
funcie a administratorului mpotriva cruia s-a admis aciunea n rspundere promovat de acionari n condiiile art. 1551 alin. (1) este lsat la aprecierea adunrii
generale a acionarilor care va decide n consecin.

4.2. Rspunderea penal a administratorilor


Legea nr. 31/1990 incrimineaz anumite infraciuni ale administratorilor n Titlul
VIII (art. 271-275). n literatura de specialitate[1] se susine pe bun dreptate c dei
art. 155 din Legea nr. 31/1990 se refer n mod general la aciunea n rspundere, totui, aciunea penal nu poate aparine adunrii generale, ci ea se exercit
de ctre procuror (art. 264 C. proc. pen.). Concluzia se ntemeiaz pe faptul c, reglementnd infraciunile svrite de administrator, Legea nr. 31/1990 nu prevede
c punerea n micare a aciunii penale se face numai la plngerea prealabil a
prii vtmate.

Subseciunea a 3-a. Controlul gestiunilor


societilor comerciale
Pe lng organele de deliberare, administrare i conducere, n societile comerciale exist i anumite persoane desemnate cu controlul gestiunii societilor
comerciale. Aceste persoane sunt cenzorii i auditorii societii, n funcie de forma
juridic i de alte cerine speciale. Astfel, n societile n nume colectiv i n comandit simpl, controlul gestiunii se realizeaz de ctre asociai. La societile pe
aciuni, n comandit pe aciuni i cu rspundere limitat, gestiunea operaiunilor se
realizeaz de organele speciale, care sunt cenzorii societii i auditorul financiar[2].

1. Cenzorii societii
1.1. Noiune i desemnare
Cenzorii societii reprezint organul desemnat cu prerogativa supravegherii
gestiunii societii, inclusiv cu verificarea legalitii situaiilor financiare. Potrivit dispoziiilor art. 159 din Legea nr. 31/1990, societatea pe aciuni va avea trei cenzori
i un supleant, dac prin actul constitutiv nu se prevede un numr mai mare. n
toate cazurile, numrul cenzorilor trebuie s fie impar.
n cazul societii cu rspundere limitat legea prevede c dac numrul asociailor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie [art. 199 alin. (3)].
La constituirea societii, cenzorii sunt desemnai de ctre asociai i prevzui
n actul constitutiv al societii. Ulterior, cenzorii sunt alei de adunarea general a
acionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani i pot fi realei [art. 159 alin. (2)].
[1]

Idem, p. 272; pentru mai multe detalii privind rspunderea administratorilor, a se


vedea O. Cpn, op. cit., p. 202 i urm.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 273; S. Popa, op. cit., p. 175.

148

Drept comercial

Legea (art. 161) dispune c cenzorii pot fi acionari, cu excepia cenzorului


expert contabil, care poate fi ter ce exercit profesia individual ori n forme asociative. Potrivit aceluiai text de lege, nu pot fi cenzori: rudele sau afinii pn la al
patrulea grad inclusiv sau soii administratorilor; persoanele care primesc sub orice
form, pentru alte funcii dect aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraie de la
administrator sau de la societate; persoanele crora le este interzis funcia de
membru al consiliului de administraie, respectiv al consiliului de supraveghere i al
directoratului, n temeiul art. 731, persoanele care, pe durata exercitrii mandatului
de cenzor, au atribuii de control n cadrul Ministerului Finanelor Publice sau al
altor instituii publice.
Mai trebuie reinut c, n conformitate cu art. 161 alin. (3) din Legea nr. 31/1990,
cenzorii sunt remunerai cu o indemnizaie fix, determinat prin actul constitutiv
sau de adunarea general care i-a numit. Se observ c, spre deosebire de administratori, care pot fi sau nu retribuii, cenzorii sunt n mod obligatoriu remunerai
pentru atribuiile pe care le exercit.
n sfrit, se impune a fi reinut c reglementrile legale oblig consiliul de administraie, respectiv directoratul, s nregistreze la registrul comerului orice schimbare
a cenzorilor (art. 1601 din Legea nr. 31/1990). Deci, la fel ca i administratorii, cenzorii societii sunt supui publicitii. Norma legal de mai sus privind publicitatea
cenzorilor se refer la societatea pe aciuni i n comandit pe aciuni, ns, nendoielnic, ea i gsete aplicare i la societatea cu rspundere limitat ce are mai
mult de 15 asociai, precum i n celelalte cazuri cnd alegerea cenzorilor este
facultativ.
Restriciile i incompatibilitile reglementate de lege n persoana administratorilor se aplic i cenzorilor [art. 166 alin. (3)].

1.2. Competenele (atribuiile) cenzorilor


Principalele atribuii ale cenzorilor sunt legiferate n cuprinsul art. 163-164 din
Legea nr. 31/1990. Dispoziiile legale menionate stipuleaz, cu valoare de principiu, c cenzorii sunt obligai s supravegheze gestiunea societii, s verifice
dac situaiile financiare sunt legal ntocmite i n concordan cu registrele, dac
acestea din urm sunt inute regulat i dac evaluarea elementelor patrimoniale sa fcut conform regulilor stabilite pentru ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare. Despre toate aceste aspecte, precum i asupra propunerilor pe care le vor
considera necesare cu privire la situaiile financiare i repartizarea profiturilor,
cenzorii vor prezenta adunrii generale un raport amnunit. Adunarea general
poate aproba situaiile financiare anuale numai dac acestea sunt nsoite de
raportul cenzorilor sau, dup caz, al auditorilor financiari.
Cenzorii i, dup caz, auditorii interni, au obligaia aducerii la cunotina membrilor consiliului de administraie neregulile n administraie i nclcrile dispoziiilor
legale i ale prevederii actului constitutiv pe care le constat, iar n cazurile mai
importante, le vor aduce la cunotin adunrii generale [art. 163 alin. (5)].
n exercitarea atribuiilor lor, cenzorii au dreptul s obin n fiecare lun de la
administratori o situaie despre mersul operaiunilor. Legea interzice cenzorilor s
comunice acionarilor, n particular, sau terilor datele referitoare la operaiunile
societii, constatate cu ocazia exercitrii mandatului lor (art. 164).

VI. Societile comerciale

149

n afar de cele prevzute de lege, asociaii, prin actul constitutiv sau n cadrul
adunrilor generale, pot stabili i alte atribuii i prerogative n persoana cenzorilor,
preciznd totodat modul de ndeplinire a unor astfel de atribuii.

1.3. Modul de lucru al cenzorilor


Potrivit dispoziiilor art. 165 din Legea nr. 31/1990, pentru ndeplinirea obligaiilor prevzute la art. 163 alin. (2), adic cele privind supravegherea gestiunii societii, verificarea situaiilor financiare, precum i propunerile pe care le consider
necesare cu privire la situaiile financiare i repartizarea profitului, cenzorii vor delibera mpreun. Cu toate acestea, ei vor putea face, n caz de nenelegere, rapoarte separate, care vor trebui s fie prezentate adunrii generale. Pentru celelalte obligaii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat [art. 165 alin. (2)].

1.4. ncetarea calitii de cenzor


Calitatea de cenzor nceteaz prin expirarea duratei pentru care au fost alei, n
caz de deces, mpiedicare fizic sau legal, revocarea din funcie, renunarea la
mandat etc.
Legea conine unele reguli speciale cu privire la situaiile de vacan a cenzorilor. Astfel, potrivit prevederilor art. 162 din lege, n caz de deces, mpiedicare
fizic sau legal, ncetare sau renunare la mandat a unui cenzor, acesta va fi nlocuit de supleant. n aceast situaie, precum i n cazul n care numrul cenzorilor
nu se poate completa prin nlocuirea cu supleani ori nu mai rmne n funcie
niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgen adunarea general n
vederea desemnrii uni nou cenzor.
n ceea ce privete revocarea, legea dispune c cenzorii vor putea fi revocai
numai de adunarea general, cu votul cerut la adunrile extraordinare [art. 166
alin. (2)]. Constatm aadar o diferen esenial ntre modul de desemnare i cel
de revocare al cenzorilor din funcie. Dac n privina desemnrii, legea [art. 159
alin. (2)] prevede c cenzorii sunt alei de adunarea general a acionarilor, fr s
precizeze felul adunrii (ordinar sau extraordinar) i fr s instituie condiii
(reguli) de cvorum i majoritate speciale, revocarea lor se face cu votul cerut la
adunrile extraordinare. Fa de reglementrile speciale ale legii, concluzionm c,
spre deosebire de revocare, alegerea cenzorilor este de competena adunrii generale ordinare, cu cvorumul i majoritatea cerute de lege pentru aceast adunare.

1.5. Rspunderea cenzorilor


Legea nr. 31/1990 n art. 166 alin. (1) prevede c ntinderea i efectele rspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului. Aceasta nseamn c
la fel ca n cazul administratorilor rspunderea cenzorilor poate fi civil, penal,
contravenional etc.[1]

[1]

178.

Pentru detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 275; S. Popa, op. cit., p. 177-

150

Drept comercial

2. Auditorii financiari
2.1. Noiune i reglementare
Potrivit dispoziiilor art. 160 din Legea nr. 31/1990, societile pe aciuni care
opteaz pentru sistemul dualist de administrare i conducere sunt supuse auditului
financiar. Acelai text de lege stipuleaz c societile comerciale ale cror situaii
comerciale anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii, sau hotrrii acionarilor vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor
Financiari din Romnia. Situaiile financiare ale societilor comerciale supuse
obligaiei legale de auditare vor fi auditate de ctre auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice. n sfrit, legea dispune c la societile comerciale ale
cror situaii financiare anuale nu sunt supuse potrivit legii auditului financiar, adunarea general ordinar a acionarilor va hotr contractarea auditului financiar sau
numirea cenzorilor, dup caz.
Activitatea de audit financiar i statutul auditorului financiar sunt reglementate
de O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar[1]. Auditul financiar
reprezint activitatea de verificare a situaiilor financiare ale societilor comerciale
de ctre auditorii financiari n conformitate cu standardele de audit internaionale[2].
Auditorul financiar este persoana fizic sau juridic ce dobndete aceast calitate
prin atribuire de ctre Camera Auditorilor Oficiali din Romnia.

2.2. Desemnarea auditorului financiar


La fel ca i cenzorii, n momentul constituirii societii, auditorul financiar este
desemnat de ctre asociai, iar n cazul societilor pe aciuni care se nfiineaz
prin subscripie public, auditorul financiar este ales de adunarea constitutiv a
acionarilor. Ulterior constituirii societii, auditorul financiar este ales de ctre adunarea general ordinar. Consiliul de administraie, respectiv directoratul, are
aceeai obligaie ca n cazul cenzorilor de a nregistra la registrul comerului orice
schimbare a auditorilor financiari. n schimb, spre deosebire de cenzori, legea nu
reglementeaz durata auditorului financiar, de unde concluzia c aceasta este
lsat la aprecierea asociailor.

2.3. Atribuiile auditorului financiar


Atribuiile auditorilor sunt asemntoare cu cele ale cenzorilor societii. n
acest sens, legea dispune c, pentru a fi discutat i aprobat de adunarea general, situaia financiar trebuie nsoit de raportului auditorului financiar.
De asemenea, auditorii interni sunt obligai s supravegheze gestiunea societii, s verifice dac situaiile financiare sunt legal ntocmite i n concordan cu
registrele i s aduc la cunotina membrilor consiliului de administraie sau, dup

[1]

Republicat n M. Of. nr. 598 din 22 august 2003.


A se vedea O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i
al situaiilor financiare anuale consolidate (M. Of. nr. 481 din 30 iunie 2008); a se vedea i
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 275.
[2]

VI. Societile comerciale

151

caz, a adunrii generale, neregulile pe care le constat n administrarea societii


(art. 163 din Legea nr. 31/1990).

2.4. Rspunderea i ncetarea calitii de auditor financiar


Rspunderea auditorului financiar se angajeaz n aceleai condiii cu rspunderea membrilor consiliului de administraie, respectiv al directoratului i cenzorilor (art. 155 din Legea nr. 31/1990).
Regulile care guverneaz ncetarea calitii de cenzor sunt aplicabile i auditorilor financiari[1].

Seciunea a 6-a. Modificarea societilor comerciale


Modificarea societilor comerciale este reglementat n Titlul IV al Legii
nr. 31/1990 (art. 204-221)[2] . Titlul este denumit Modificarea actului constitutiv,
ns societatea comercial fiind totodat contract i subiect de drept, modificarea
actului constitutiv determin implicit i modificarea societii ca entitate juridic. De
fapt, modificarea actului constitutiv reprezint mijlocul prin care se modific societatea comercial[3].
Legea nr. 31/1990 reglementeaz anumite cazuri de modificare a societii
comerciale, dar n doctrina de specialitate au fost considerate ca atare i alte mprejurri care conduc la modificarea societilor comerciale. Legea reglementeaz
urmtoarele cazuri de modificare a societilor comerciale: prelungirea duratei
societii, reducerea sau mrirea capitalului social, schimbarea obiectului societii,
schimbarea formei societii, mutarea sediului, fuziunea i divizarea societii.
Doctrina juridic[4] a inclus n sfera noiunii de modificare a actului constitutiv i
cazuri cum sunt: transmiterea prilor de interes sau prilor sociale ctre un ter,
cu excepia cazului cnd transmisiunea a fost autorizat prin actul constitutiv;
excluderea sau extragerea unui asociat; nfiinarea de sucursale ale societii;
continuarea societii cu motenitorii unui asociat i continuarea societii cu
rspundere limitat cu un singur asociat ca urmare a retragerii, excluderii sau
decesului celui de-al doilea asociat.

Subseciunea 1. Condiiile generale ale modificrii


actului constitutiv al societii comerciale
Condiiile care privesc modificarea actului constitutiv i implicit a societii comerciale privesc cile (modalitile) de modificare a actului constitutiv, forma actului
modificator, controlul de legalitate asupra actului modificator i publicitatea privind
actul de modificare a actului constitutiv.
[1]

A se vedea supra, ncetarea calitii de cenzor, p. 149.


Pentru o analiz aprofundat a aspectelor privind modificarea societilor comerciale,
a se vedea St.D. Crpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, op. cit., p. 790 i urm.;
I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 552 i urm.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 277; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 207; S. Popa, op. cit.,
p. 179.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 277.
[2]

152

Drept comercial

1. Cile (modalitile) de modificare a actului constitutiv


Aa cum rezult din prevederile art. 204 din Legea nr. 31/1990, actul constitutiv
al societii comerciale poate fi modificat prin hotrrea adunrii generale ori a
consiliului de administraie, respectiv a directoratului, adoptat n temeiul art. 114
alin. (1) sau prin hotrrea instanei judectoreti, n condiiile art. 223 alin. (3) i
art. 226 alin. (2). Din dispoziiile legii rezult c societatea comercial poate fi modificat pe cale convenional (prin hotrrea adunrii generale, sau, dup caz,
prin decizia consiliului de administraie, respectiv a directoratului) i pe cale judectoreasc.
Modificarea actului constitutiv prin hotrrea adunrii generale reprezint o
expresie a principiului libertii contractuale n sensul c, aa cum asociaii sunt
liberi s ncheie actul constitutiv i s-i stabileasc coninutul, tot astfel ei sunt i
ndreptii s-l modifice[1].
Legea nr. 31/1990 conine reguli diferite cu privire la modificarea actului constitutiv n funcie de forma juridic a societii. De reinut c cerinele privind cvorumul
i majoritatea adunrii generale nu sunt legiferate n Titlul IV al legii, privind modificarea actului constitutiv, ci se regsesc n normele ce reglementeaz adoptarea
hotrrilor de ctre asociai.
Astfel, n ceea ce privete societile pe aciuni i n comandit pe aciuni, hotrrea se ia n condiii de cvorum i majoritate prevzute de lege pentru adunarea general extraordinar (art. 115 din Legea nr. 31/1990). Potrivit dispoziiilor art. 115
alin. (2), hotrrea de modificare a obiectului principal de activitate al societii, de
reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de
fuziune, divizare sau dizolvare a societii se ia n condiiile de cvorum prevzute
de lege pentru adunarea general extraordinar, cu o majoritate de cel puin dou
treimi din dreptul de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai.
La societatea cu rspundere limitat, hotrrea privind modificarea actului
constitutiv se ia prin votul tuturor asociailor, n afar de cazul cnd legea sau actul
constitutiv prevede altfel [art. 192 alin. (2) din Legea nr. 31/1990].
n sfrit, n cazul societii n nume colectiv i al societii n comandit simpl,
actul constitutiv al societii poate fi modificat prin consimmntul tuturor asociailor.
Modificarea actului constitutiv prin decizia consiliului de administraie, respectiv a directoratului, este posibil doar n cazul societii pe aciuni i n comandit pe aciuni. Aceast delegare de competen este reglementat de art. 114
i privete numai mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societii,
cu excepia domeniului i a activitii principale, i majorarea capitalului social[2].
Modificarea actului constitutiv prin hotrre judectoreasc privete doar
excluderea, respectiv retragerea asociatului din societate i exclusiv structura participrii la capitalul social al celorlali asociai. Desigur c msura privete n principal societile de persoane i societatea cu rspundere limitat. Modificarea actului constitutiv pe cale judectoreasc n societile mai sus menionate i gsete

[1]
[2]

Idem, p. 278.
Pentru detalii, a se vedea dispoziiile art. 114 din Legea nr. 31/1990.

VI. Societile comerciale

153

reglementarea legal n cuprinsul dispoziiilor art. 223 alin. (3) (n caz de excludere) i art. 226 alin. (2) n caz de retragere.

2. Forma actului de modificare a actului constitutiv


Forma nscrisului sub semntur privat aplicabil actului constitutiv al societii
comerciale guverneaz i modificarea acestuia. n mod excepional, similar constituirii societii, Legea nr. 31/1990 [art. 204 alin. (2)] impune forma autentic a actului modificator adoptat de asociai atunci cnd are ca obiect:
a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport n natur a unui imobil;
b) modificarea formei juridice a societii ntr-o societate n nume colectiv sau n
comandit simpl;
c) majorarea capitalului social prin subscripie public.

3. nregistrarea i publicarea actului modificator


Potrivit dispoziiilor art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, dup fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul comerului actul modificator i textul complet al actului constitutiv, actualizat cu
toate modificrile, care vor fi nregistrate n temeiul rezoluiei directorului oficiului
registrului comerului sau a persoanei desemnate n acest sens, cu excepia situaiilor stipulate la art. 223 alin. (3) i la art. 226 alin. (2), atunci cnd nregistrarea va
fi efectuat pe baza hotrrii irevocabile de excludere sau de retragere.
Oficiul registrului comerului va nainta din oficiu actul modificator astfel nregistrat i o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv ctre
Regia Autonom Monitorul Oficial, spre a fi publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societii [art. 204 alin. (5)]. Actul modificator al
actului constitutiv al unei societi n nume colectiv sau n comandit simpl, n form autentic, se depune la registrul comerului i se menioneaz n acest registru
fr a fi obligatorie publicarea lui n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a.
Din normele legale de mai sus rezult c, n toate cazurile i pentru toate formele juridice de societate, actul modificator i textul complet al actului constitutiv
actualizat cu toate modificrile sunt supuse nregistrrii n registrul comerului. n
schimb, modificrile aduse actului constitutiv sunt supuse publicitii n Monitorul
Oficial numai n cazul societilor pe aciuni i societii cu rspundere limitat.
Desigur c directorul oficiului registrului comerului sau persoana desemnat va
efectua controlul de legalitate a modificrilor actului constitutiv dup principiile controlului specific etapei de constituire a societii, cu respectarea regulilor speciale
relative la modificarea societii (forma actului de modificare, coninutul actului modificator, respectarea dispoziiilor referitoare la adoptarea hotrrilor asociailor etc.).

4. Dreptul de opoziie
Art. 61 alin. (1) din Legea 31/1990 dispune creditorii sociali i orice alte persoane prejudiciate prin hotrrile asociailor privitoare la modificarea actului constitutiv
pot formula o cerere de opoziie prin care s solicite instanei judectoreti s
oblige, dup caz, societatea sau asociaii la repararea prejudiciului cauzat, preve-

154

Drept comercial

derile art. 57 fiind aplicabile. Dup cum se observ din textul de lege reprodus, opoziia este mijlocul procesual rezervat creditorilor societilor i oricror alte persoane
prejudiciate, cu excepia asociailor. Asociaii au la ndemn dreptul de a cere
anularea hotrrilor de modificare a actului constitutiv n condiiile art. 132 din lege.
Cum pe bun dreptate s-a subliniat n literatura de specialitate[1] c prin opoziie
se urmrete repararea unui prejudiciu, iar nu desfiinarea i modificarea hotrrii
asociailor privind modificarea actului constitutiv, opoziia nu este o cale de atac, ci
o aciune n rspundere.
Potrivit dispoziiilor art. 62 din Legea nr. 31/1990, opoziia se face n termen de 30
de zile de la data publicrii hotrrii asociailor sau a actului modificator n Monitorul
Oficial al Romniei. Ea se depune la Oficiul Registrului Comerului, care, n termen
de 3 zile de la data depunerii, o va meniona n registru i o va nainta instanei judectoreti competente. Opoziia se judec n camera de consiliu, cu citarea prilor, iar
hotrrea pronunat este supus numai recursului [art. 62 alin. (2) i (3) din lege].

5. Dreptul asociailor de a se retrage din societate


Pentru anumite cazuri de modificare a actului constitutiv al societii, asociaii
se pot retrage din societate. Regulile retragerii din societate difer dup forma
juridic a societii comerciale.

5.1. Retragerea asociailor din societatea pe aciuni i societatea n comandit pe aciuni


Art. 134 din Legea nr. 31/1990 stipuleaz c acionarii care nu au votat n favoarea unei hotrri a adunrii generale au dreptul de a se retrage din societate i
de a solicita cumprarea aciunilor lor de ctre societate, numai dac respectiva
hotrre a adunrii generale are ca obiect: schimbarea obiectului principal de
activitate; mutarea sediului societii n strintate; schimbarea formei societii;
fuziunea sau divizarea societii.
Dreptul de retragere poate fi exercitat n termen de 30 de zile de la data publicrii hotrrii adunrii generale n Monitorul Oficial al Romniei, n cazul schimbrii
obiectului principal de activitate, al mutrii sediului societii n strintate i al
schimbrii formei societii. n caz de fuziune sau de divizare a societii, termenul
de 30 de zile curge de la data adoptrii hotrrii adunrii generale, iar nu de la
data publicrii n Monitorul Oficial. n cazurile prevzute de art. 2461 i 2462, acionarii care nu sunt n favoarea fuziunii/divizrii i pot exercita dreptul de retragere n
termen de 30 de zile de la data publicrii proiectului de fuziune/divizare.
Acionarii care solicit retragerea vor depune la sediul societii aciunile pe
care le posed i vor dobndi n schimbul acestora o sum de bani ce va fi stabilit
de un expert autorizat [art. 134 alin. (4)].

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 281.

VI. Societile comerciale

155

5.2. Retragerea asociailor din societile de persoane i societatea cu rspundere limitat


Legea prevede n mod expres doar posibilitatea retragerii asociailor din societatea cu rspundere limitat ca urmare a modificrii actului constitutiv [art. 194
alin. (2)]. Potrivit normei legale, dreptul de retragere este condiionat i supus regulilor consacrate n actul constitutiv al societii, altfel spus, retragerea asociatului
din societatea cu rspundere limitat n caz de modificare a actului constitutiv este
posibil numai dac acest lucru este prevzut n actul constitutiv.
Pentru societatea n nume colectiv i n comandit simpl, Legea nr. 31/1990
nu reglementeaz dreptul asociailor de a se retrage n cazul modificrii societii.
Aceasta ne ndreptete la concluzia potrivit creia retragerea asociailor din societatea n numele colectiv i n comandit simpl este posibil numai dac ea este
permis n actul constitutiv. Soluia noastr i gsete fundament legal n art. 226
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990.
n ncheiere trebuie reinut c drepturile asociatului retras, cuvenite pentru
prile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociailor ori de un expert desemnat
de acetia sau, n caz de nenelegere, de tribunal.

Subseciunea a 2-a. Principalele cazuri de modificare


a societii comerciale
Aa cum artam i n rndurile anterioare, Legea nr. 31/1990 reglementeaz
anumite cazuri concrete de modificare a actului constitutiv, instituind totodat i
anumite reguli speciale ale acestora. Avem n vedere: majorarea sau reducerea
capitalului social, prelungirea duratei societii, fuziunea i divizarea societilor
comerciale, schimbarea formei juridice a societii.

1. Majorarea capitalului social


1.1. Necesitatea majorrii capitalului societii comerciale
Necesitatea majorrii capitalului social al societii comerciale poate avea
cauze multiple: dificultile financiare, extinderea obiectului de activitate; extinderea
teritorial a societii; achiziionarea de instalaii, utilaje, tehnologii, fuziunea i divizarea societii etc.[1] Majorarea capitalului social poate fi impus i de reglementrile legale n cazul n care, prin hotrre a guvernului, se modific plafonul minim
al capitalului social (art. 10 din Legea nr. 31/1990).

1.2. Condiiile speciale ale majorrii capitalului social


Se nelege c majorarea capitalului social este supus condiiilor generale specifice modificrii actului constitutiv (existena hotrrii adunrii asociailor sau, dup
caz, decizia consiliului de administraie, respectiv a directoratului; ntocmirea actului modificator, n forma cerut de lege, nregistrarea n registrul comerului i publica[1]
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 282-283; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 207;
S. Popa, op. cit., p. 183.

156

Drept comercial

rea n Monitorul Oficial). n ce privete condiiile speciale ale majorrii capitalului social,
acestea sunt reglementate de art. 110, art. 112 i art. 115 din Legea nr. 31/1990.
Astfel, n conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 31/1990, hotrrea
privind majorarea capitalului social al societii pe aciuni i n comandit pe aciuni
se ia de adunarea general extraordinar, cu o majoritate de cel puin de dou
treimi din drepturile de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai. Tot pentru societile pe aciuni, legea dispune c societatea pe aciuni i va putea majora
capitalul social cu respectarea dispoziiilor prevzute pentru constituirea societii.
Aa cum s-a precizat n doctrina juridic[1], prin dispoziiile privind constituirea societii comerciale trebuie s nelegem prevederile legii care reglementeaz elementele specifice diferitelor forme ale societilor comerciale, precum aporturile
asociailor, modalitile de formare a capitalului social, numrul asociailor etc.
n sfrit, majorarea capitalului social se va realiza n modalitile i procedeele
reglementate n mod expres de lege[2].

1.3. Modalitile i procedeele de majorare a capitalului social


Modalitile i procedeele majorrii capitalului social sunt reglementate de art. 210
din Legea nr. 31/1990. n conformitate cu dispoziiile textului de lege menionat, capitalul social se poate mri prin emisiunea de aciuni noi sau prin majorarea valorii
nominale a aciunilor existente n schimbul unor aporturi n numerar/sau n natur.
De asemenea, aciunile noi sunt liberate prin ncorporarea rezervelor, cu excepia
celor legale, precum i a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creane lichide i exigibile asupra societii cu aciuni ale acesteia.
Prevederile legale de mai sus au ndreptit doctrina juridic[3] la opinia potrivit
creia capitalul social se poate majora prin dou modaliti, fiecare cu procedee
specifice.
- prima modalitate o constituie majorarea capitalului social prin noi aporturi.
Aceast modalitate se poate realiza prin dou procedee: prin emiterea de aciuni
noi sau majorarea valorii nominale a aciunilor existente.
- a doua modalitate de majorare a capitalului social se realizeaz fr noi
aporturi, prin folosirea resurselor interne ale societii (autofinanare)[4].

1.3.1. Majorarea capitalului social prin noi aporturi


La fel ca i n cazul constituirii societii, capitalul social se poate majora i pe
parcursul existenei acestuia, prin subscrierea i vrsarea de noi aporturi. n acest
scop, societatea va emite aciuni noi sau va majora valoarea nominal a aciunilor
existente.

1.3.1.1. Emisiunea de aciuni


Legea nr. 31/1990 consacr unele reguli speciale n cazul majorrii capitalului
social prin noi aporturi i a emiterii de aciuni noi. Astfel, art. 92 alin. (3) dispune:

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 283.


Ibidem.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 284; I. Schiau, op. cit., p. 181.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 284.
[2]

VI. Societile comerciale

157

capitalul social nu va putea fi majorat i nu se vor putea emite noi aciuni pn


cnd nu vor fi fost complet pltite cele din emisiunea precedent.
Apoi, aciunile emise de societate pentru mrirea capitalului social vor fi oferite
spre subscriere n primul rnd acionarilor existeni, proporional cu numrul
aciunilor pe care le posed. Termenul pentru exercitarea dreptului de preferin
este de cel puin o lun de la data publicrii n Monitorul Oficial a hotrrii adunrii
generale, respectiv a deciziei consiliului de administraie/directoratului privind mrirea capitalului social. Dup expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferin, aciunile vor putea fi subscrise de orice persoan interesat. Sanciunea
nclcrii dreptului de preferin al acionarilor este nulitatea. Trebuie reinut ns
c dreptul de preferin al acionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotrrea adunrii generale extraordinare, luat n prezena acionarilor reprezentnd
trei ptrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acionarilor prezeni
[art. 217 alin. (3) din Legea nr. 31/1990].
Potrivit prevederilor art. 220 din lege, aciunile emise n schimbul aporturilor n
numerar vor trebui pltite la data subscrierii, n proporie de cel puin 30% din
valoarea lor nominal, i integral, n termen de cel mult 3 ani de la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, a hotrrii adunrii generale. n acelai termen vor
trebui pltite aciunile emise n schimbul aporturilor n natur. Cnd s-a prevzut o
prim de emisiune, aceasta trebuie integral pltit la data subscrierii [art. 220
alin. (3)]. Aporturile n natur subscrise la majorarea capitalului social vor fi evaluate dup regulile specifice subscrierii acestora la constituirea societii.
n cazul n care majorarea capitalului social se realizeaz pe calea subscripiei
publice, administratorii societii, respectiv membrii directoratului vor ntocmi prospectul de emisiune, care va cuprinde: data i numrul de nmatriculare al societii
n registrul comerului; denumirea i sediul societii, capitalul social subscris i
vrsat; ultima situaie financiar aprobat; hotrrea adunrii generale privind noua
emisiune de aciuni; data de la care se vor plti dividendele etc. [art. 212 alin. (2)
din Legea nr. 31/1990]. Potrivit dispoziiilor art. 18 din lege, prospectul de emisiune
va fi depus la oficiul registrului comerului pentru ndeplinirea formalitilor legale.

1.3.1.2. Majorarea valorii nominale a aciunilor existente


Acest procedeu de majorare a capitalului social se realizeaz exclusiv prin
aporturile n numerar sau n natur ale acionarilor existeni. ntr-adevr, dac n
cazul majorrii capitalului social prin emiterea de noi aciuni este posibil cooptarea
de noi acionari, majorarea capitalului social prin creterea valorii nominale a aciunilor se realizeaz exclusiv prin aporturile acionarilor existeni.
Mrirea capitalului social prin majorarea valorilor nominale a aciunilor poate fi
hotrt numai cu votul tuturor acionarilor, n afar de cazul cnd este realizat
prin ncorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune [art. 210 alin. (4)
din Legea nr. 31/1990].
n toate cazurile, hotrrea adunrii generale privind majorarea capitalului
social produce efecte numai n msura n care este dus la ndeplinire n termen
de un an de la data adoptrii [art. 219 alin. (1)].

158

Drept comercial

1.3.1.3. Capitalul social autorizat


Pentru societile pe aciuni i n comandit pe aciuni, Legea nr. 31/1990 reglementeaz capitalul social autorizat. Capitalul autorizat reprezint o valoare nominal, stabilit prin actul constitutiv sau hotrrea adunrii generale, pn la care
poate fi majorat capitalul social, prin decizia consiliului de administraie, respectiv a
directoratului[1].
Regulile privind capitalul autorizat sunt consacrate de art. 2201 din Legea
nr. 31/1990. n acord cu prevederile normei legale menionate prin actul constitutiv,
consiliul de administraie, respectiv directoratul, poate fi autorizat ca, ntr-o anumit
perioad, ce nu poate depi 5 ani de la data nmatriculrii societii, s majoreze
capitalul social subscris pn la o valoare nominal determinat (capital autorizat),
prin emiterea de noi aciuni n schimbul aporturilor. Din coninutul textului de lege
reprodus tragem concluzia potrivit creia capitalul autorizat reprezint o cale
special de majorare a capitalului social ce se aplic exclusiv societii pe aciuni i
n comandit pe aciuni.
Deducem, de asemenea, c majorarea capitalului social, n cazul capitalului
autorizat, se realizeaz exclusiv prin emiterea de noi aciuni i trebuie ndeplinit n
cel mult 5 ani. Termenul de 5 ani de majorare a capitalului social n cazul capitalului autorizat curge de la data nmatriculrii societii, iar dac autorizarea a fost
acordat de adunarea general a acionarilor, termenul de 5 ani curge de la data
nregistrrii modificrii [art. 2201 alin. (2)]. Capitalul autorizat poate fi stabilit deci n
momentul constituirii societii sau ulterior, de adunarea general a acionarilor,
prin modificarea actului constitutiv. n toate cazurile ns, valoarea nominal a capitalului autorizat nu poate depi jumtate din capitalul social subscris, existent n
momentul autorizrii [art. 2201 alin. (3)].
Potrivit legii, prin autorizarea acordat, consiliului de administraie, respectiv
directoratului, i poate fi conferit i competena de a decide restrngerea sau ridicarea dreptului de preferin al acionarilor existeni. Aceast autorizare se acord
consiliului de administraie, respectiv directoratului, de ctre adunarea general
extraordinar, cu hotrrea luat n prezena acionarilor reprezentnd trei ptrimi
din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acionarilor prezeni. De asemenea, decizia consiliului de administraie, respectiv a directoratului, cu privire la
restrngerea sau ridicarea dreptului de preferin se depune la oficiul registrului
comerului, spre menionare n registrul comerului i publicare n Monitorul Oficial.

1.3.2. Majorarea capitalului social fr noi aporturi


Majorarea capitalului social fr noi aporturi este reglementat de art. 210
alin. (2) din Legea nr. 31/1990, potrivit cruia aciunile noi pot fi liberate prin ncorporarea rezervelor, cu excepia rezervelor legale, precum i a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creane lichide i exigibile asupra
societii cu aciuni ale acesteia.
Aa cum s-a observat n literatura de specialitate[2], spre deosebire de majorarea capitalului social prin noi aporturi, care mbogete patrimoniul societii cu

[1]
[2]

Idem, p. 287; a se vedea i I. Schiau, op. cit., p. 189.


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 287.

VI. Societile comerciale

159

anumite valori patrimoniale, majorarea capitalului social fr noi aporturi este lipsit
de acest efect, ea constnd n simple operaiuni contabile.

1.3.2.1. Majorarea capitalului social prin ncorporarea rezervelor


Rezervele prezint anumite sume de bani prelevate din profitul societii i au
destinaiile prevzute de lege[1]. Rezervele sunt de trei categorii: legale, statutare i
facultative:
- rezervele legale sunt obligatorii n cazul societilor pe aciuni i societilor cu
rspundere limitat i se constituie prin preluarea din profitul societii n fiecare an
a cel puin 5% pn ce fondul atinge minimum a cincea parte din capitalul social
[art. 183 alin. (1) i art. 201 alin. (2) din Legea nr. 31/1990].
- rezervele statutare se constituie n condiiile prevzute n actul constitutiv i au
destinaia stabilit de ctre asociai.
- rezervele facultative se constituie i au destinaia dat de adunarea general a
asociailor.
Potrivit legii, aciunile noi emise de societate pentru mrirea capitalului social
pot fi eliberate prin ncorporarea rezervelor, cu excepia rezervelor legale. Rezult
c dintre cele trei categorii de rezerve ale societii doar cele facultative i statutare
pot constitui resurse pentru majorarea capitalului social.
Mrirea capitalului social prin ncorporarea rezervelor se realizeaz printr-o
operaiune contabil de virare a unei sume din contul rezerve n contul capital
social (conturi de pasiv), cu consecina scderii rezervelor i creterii corespun[2]
ztoare a capitalului social . Pentru c provin din profitul societii, aciunile emise
n schimbul rezervelor vor fi distribuite gratuit asociailor. Se impune a fi reinut c,
n conformitate cu art. 210 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, n rezervele societii pot
fi incluse diferenele favorabile rezultate din evaluarea patrimoniului social, dar fr
putina de a majora capitalul social. Aadar, pot fi folosite n vederea majorrii
capitalului social doar sumele care provin din profitul societii.

1.3.2.2. Majorarea capitalului social prin ncorporarea profitului sau a primelor


de emisiune
Aa cum am artat cnd ne-am preocupat de elementele constitutive ale societii comerciale, profitul realizat se distribuie asociailor sub form de dividende.
ncorporarea profitului n capitalul social presupune emisiunea de noi aciuni sau
majorarea nominal a celor existente corespunztor cu valoarea profitului distribuibil. Deci n loc de dividende acionarii vor primi aciuni noi, emise de societate.
Prima de emisiune reprezint diferena dintre valoarea de emisiune i valoarea
nominal a aciunilor, pe care trebuie s o suporte noii acionari. Aceast prim
constituie un supliment de aport i este destinat s acopere cheltuielile emisiunii,
precum i diminuarea valorii intrinseci a aciunilor vechi[3].
Majorarea capitalului social prin ncorporarea profitului sau a primelor de emisiune se realizeaz la fel ca i n cazul ncorporrii rezervelor printr-o operaiune
contabil ntre conturile de pasiv.
[1]

Idem, p. 288.
Ibidem.
[3]
Idem, p. 289; a se vedea i S. Popa, op. cit., p. 187.
[2]

160

Drept comercial

1.3.2.3. Majorarea capitalului social prin compensarea creanelor asupra


societii cu aciuni ale acesteia
Acest procedeu de majorare a capitalului social este reglementat de art. 210
alin. (2) din Legea nr. 31/1990 i const n dobndirea de aciuni n schimbul
creanelor societii. n concret, creditorii societii devin astfel acionari ai acesteia.
ntruct legea nu face nicio deosebire, nseamn c nu are relevan natura juridic a creanelor convertite n aciuni (creane garantate, chirografare etc.). Legea
nu face distincie nici n funcie de persoana creditorilor, de unde concluzia c
acetia pot fi terii care se afl n raporturi juridice cu societatea sau chiar asociaii
care au mprumutat (finanat) societatea pe parcursul desfurrii activitii.
Majorarea capitalului social prin compensarea creanelor asupra societii cu
aciuni ale acesteia se realizeaz tot printr-o operaiune contabil de virare a unor
sume de bani n conturile de pasiv ale societii.
Regulile de mai sus privesc n principal majorarea capitalului social al societilor pe aciuni, ns se impune a fi reinut c ele se aplic deopotriv societilor
cu rspundere limitat. Soluia este reglementat n mod expres n coninutul
art. 221 din Legea nr. 31/1990, potrivit cruia societatea cu rspundere limitat i
poate majora capitalul social n modalitile i din sursele prevzute de art. 210
(adic potrivit normelor specifice societilor pe aciuni).

2. Reducerea capitalului social


2.1. Precizri prealabile
Art. 69 din Legea nr. 31/1990 prevede, cu valoare de principiu, c dac se
constat o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui rentregit sau
redus nainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.
24
n cazul societilor pe aciuni i n comandit pe aciuni, art. 153 din Legea
nr. 31/1990 stipuleaz c, dac consiliul de administraie, respectiv directoratul
constat c, n urma unor pierderi, stabilite prin situaiile financiare anuale, conform
legii, activul net al societii, determinat ca diferen ntre totalul activelor i totalul
datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puin de jumtate din valoarea capitalului
social subscris, va convoca de ndat adunarea general extraordinar pentru a
decide dac societatea urmeaz s fie dizolvat. Potrivit prevederilor aceluiai
articol, adunarea general extraordinar are trei posibiliti: majorarea capitalului
social prin vrsarea de noi aporturi pn la ntregirea capitalului social; reducerea
capitalului social corespunztor diminurii acestuia ca diferen ntre active i
pasive; dizolvarea i lichidarea societii.
n cazul societii n nume colectiv i comandit simpl, reducerea capitalului
social se realizeaz dup regulile stabilite n actul constitutiv sau prin aplicarea prin
analogie a normelor specifice societii pe aciuni.

2.2. Procedeele folosite pentru reducerea capitalului social


Pentru reducerea capitalului social, legea reglementeaz procedee diferite, n
funcie de cauza care impune reducerea[1]. n concret, aceste procedee difer dup
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 290; a se vedea i I. Schiau, op. cit., p. 177.

VI. Societile comerciale

161

cum reducerea capitalului social este determinat de pierderi din activul social sau
nu este determinat de pierderi.
Reducerea capitalului social determinat de pierderi din activul social este
reglementat de art. 207 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 i se poate realiza prin:
- micorarea numrului de aciuni sau de pri sociale, cu pstrarea valorii nominale a acestora. Numrul de aciuni se micoreaz proporional cu pierderile din
activul social;
- reducerea valorii nominale a aciunilor sau a prilor sociale este procedeul ce
se realizeaz prin operaiunea invers a micorrii numrului de aciuni sau de
pri sociale. n concret, se pstreaz numrul de aciuni sau de pri sociale, dar
se diminueaz valoarea lor nominal corespunztor cu procentul de reducere a
capitalului social;
- dobndirea propriilor aciuni, urmat de anularea lor, n condiiile prevzute de
art. 104 lit. a) din Legea nr. 31/1990.
Reducerea capitalului social care nu este determinat de pierderi din activul
social se realizeaz potrivit art. 207 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 prin:
- scutirea total sau parial a asociailor de vrsmintele datorate. Aceast
operaiune este aplicabil n ipoteza n care capitalul social subscris nu a fost integral vrsat i const n scutirea total sau parial a asociailor de vrsmintele
neefectuate[1];
- restituirea ctre asociai a unei cote-pri din aporturi, proporional cu reducerea capitalului social i calculat egal pentru fiecare aciune sau parte social;
- alte procedee prevzute de lege.

2.3. Condiiile pentru reducerea capitalului social


La fel ca i celelalte cazuri de modificare a actului constitutiv, potrivit dispoziiilor
art. 204 din Legea nr. 31/1990, reducerea capitalului social trebuie hotrt de
adunarea asociailor, constatat printr-un nscris n forma prevzut de lege, trebuie menionat n registrul comerului i publicat n Monitorul Oficial.
Potrivit prevederilor art. 115 din lege, hotrrea privind reducerea capitalului
social se ia n condiiile de cvorum prevzute pentru adunarea general extraordinar, cu o majoritate de cel puin dou treimi din drepturile de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai.
De asemenea, hotrrea privind reducerea capitalului social trebuie s respecte
plafonul minim al capitalului social, atunci cnd legea fixeaz un asemenea plafon,
s arate motivele pentru care se face reducerea i procedeul ce va fi utilizat pentru
efectuarea ei[2].
n conformitate cu prevederile art. 208 din Legea nr. 31/1990, reducerea capitalului social va putea fi realizat numai dup trecerea a dou luni de la data
publicrii hotrrii adunrii asociailor n Monitorul Oficial al Romniei.

[1]
[2]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 290; I. Schiau, op. cit., p. 177-178.


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 291; I. Schiau, op. cit., p. 179.

162

Drept comercial

2.4. Dreptul de opoziie


Legea recunoate creditorilor societii dreptul de opoziie la reducerea capitalului social i, de asemenea, de a obine garanii pentru creanele pe care le dein
mpotriva societii. Dreptul de opoziie al creditorilor societii se exercit n condiiile prevzute de art. 62 din lege i cu respectarea regulilor consacrate n
art. 208 alin. (3)-(5) din Legea nr. 31/1990.
n acord cu normele legale menionate, creditorii societii, ale cror creane
sunt anterioare publicrii hotrrii de reducere a capitalului social vor fi ndreptii
s obin garanii pentru creanele care nu au devenit scadente pn la data respectivei publicri, recunoscndu-li-se dreptul de a face opoziie mpotriva acestei
hotrri.
Tot astfel, reducerea capitalului social nu are efect i nu se fac pli n beneficiul
acionarilor pn cnd creditorii nu vor fi obinut realizarea creanelor lor ori garanii
adecvate sau pn la data la care instana a respins cererea creditorilor ca inadmisibil ori apreciind c societatea a oferit creditorilor garanii adecvate sau c,
lundu-se n considerare activul societii, garaniile nu sunt necesare. Soluia are
n vedere n principal reducerea capitalului social prin restituirea ctre asociai a
unei cote-pri din aporturi sau, dup caz, prin scutirea total sau parial a asociailor de vrsmintele datorate.
La cererea creditorilor societii, ale cror creane sunt anterioare publicrii
hotrrii, instana poate obliga societatea la acordarea de garanii adecvate dac,
n mod rezonabil, se poate aprecia c reducerea capitalului social afecteaz ansele de acoperire a creanelor, iar societatea nu a acordat garanii creditorilor potrivit legii. Rezult c principalul obiectiv al opoziiei l reprezint protecia creanelor
creditorilor nscute anterior publicrii hotrrii de reducere a capitalului social, prin
obinerea de garanii privind plata acestora sau prin lipsirea de efecte juridice a
hotrrii de reducere a capitalului social.

3. Prelungirea duratei societii


Aa cum am precizat cnd ne-am preocupat de clauzele actului constitutiv,
asociaii trebuie s prevad durata societii (art. 7 i art. 8 din Legea nr. 31/1990).
Asociaii au libertatea de a stabili o durat determinat sau o durat nedeterminat
de existen a societii. Pentru cazul n care asociaii au stabilit o durat de
existen determinat, la expirarea acestei durate, societatea comercial se dizolv
(art. 227 din Legea nr. 31/1990). Dizolvarea i lichidarea societii poate fi evitat
prin hotrrea asociailor de prelungire a duratei de existen.

3.1. Condiiile cerute pentru prelungirea duratei societii


La fel ca i celelalte cazuri de modificare a actului constitutiv, prelungirea duratei societii se ia de adunarea general a asociailor n condiiile de cvorum i
majoritate prevzute de lege pentru adunarea extraordinar. Asociaii pot hotr o
nou durat a societii sau o durat nedeterminat a acesteia.
Legea prevede c, n cazul trecerii timpului stabilit pentru durata societii,
asociaii trebuie s fie consultai de ctre consiliul de administraie, respectiv de
directorat, cu cel puin trei luni nainte de expirarea duratei societii, cu privire la

VI. Societile comerciale

163

eventuala prelungire a acesteia. Dac organele societii rmn n pasivitate, iar


asociaii nu sunt nici ei interesai de prelungirea societii, la expirarea duratei
menionate n actul constitutiv orice persoan interesat sau oficiul naional al registrului comerului poate sesiza directorul oficiului registrului comerului pentru
constatarea dizolvrii societii [art. 227 alin. (2) i (3)].
Dac asociaii decid prelungirea duratei societii, evident c aceast operaiune constituie un caz de modificare a actului constitutiv i pentru opozabilitate
trebuie nregistrat n registrul comerului i publicat n Monitorul Oficial.

3.2. Dreptul de opoziie la prelungirea duratei societii


Legea nr. 31/1990 reglementeaz dreptul de opoziie doar asupra hotrrilor de
prelungire a duratei societii n nume colectiv, n comandit simpl i cu rspundere limitat.
Dreptul de opoziie este recunoscut creditorilor asociailor societii, i nu creditorilor societii, ca n cazul reducerii capitalului social. Fundamentul dreptului de
opoziie al creditorilor asociailor l constituie faptul c acetia nu pot urmri prile
de interes, respectiv prile sociale emise de societatea n nume colectiv, n comandit simpl i cu rspundere limitat, n vederea valorificrii acestora pentru
satisfacerea creanelor ce le au mpotriva asociailor ce le dein. Potrivit legii, singura posibilitate pe care o au creditorii asociailor este aceea de a urmri profitul cuvenit asociatului dup bilanul contabil, iar dup dizolvarea societii, asupra prii
ce li s-ar cuveni prin lichidare (art. 66 din Legea nr. 31/1990).
Pe lng condiiile de mai sus, pentru succesul opoziiei, creditorii trebuie s
valorifice drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotrrii de prelungire a
duratei societii (art. 206 din Legea nr. 31/1990).
n cazul n care opoziia a fost admis de tribunal, legea oblig asociaii s ia o
decizie, n termen de o lun de la data la care hotrrea judectoreasc a devenit
irevocabil. Asociaii au dou posibiliti: s renune la hotrrea de prelungire a
duratei societii sau s decid excluderea din societate a asociatului debitor al
creditorului oponent. Renunarea la hotrrea de prelungire a duratei societii trebuie luat n aceleai condiii ca i hotrrea de prelungire a duratei societii, iar
excluderea asociatului se realizeaz n condiiile art. 222 din Legea nr. 31/1990, cu
acordarea drepturilor stabilite pe baza ultimei situaii financiare aprobate [art. 206
alin. (3) din Legea nr. 31/1990].
Dreptul de opoziie nu este recunoscut creditorilor particulari ai acionarilor din
societatea pe aciuni sau n comandit pe aciuni deoarece, potrivit prevederilor
art. 66 alin. (2) din lege, ei au dreptul s sechestreze i s vnd aciunile debitorului lor pn la concurena creanelor mpotriva acionarului.

4. Fuziunea i divizarea societilor comerciale


Fuziunea i divizarea sunt procedee tehnico-juridice prin care se realizeaz restructurarea societilor comerciale, n scopul adaptrii lor la exigenele activitii
comerciale (dimensiunea adecvat forei economice a societii, reducerea costuri-

164

Drept comercial

lor, contracararea concurenei etc.)[1]. Legea nr. 31/1990 reglementeaz doar fuziunea i divizarea societilor pe aciuni ns, n lips de alte dispoziii, ele se vor
aplica deopotriv i celorlalte forme juridice de societate comercial.

4.1. Definiia i formele fuziunii i divizrii


Noiunea i formele fuziunii i divizrii sunt consacrate n cuprinsul art. 238 din
Legea nr. 31/1990.
Potrivit acestui text de lege, fuziunea este operaiunea prin care:
a) una sau mai multe societi sunt dizolvate fr a intra n lichidare i transfer
totalitatea patrimoniului lor unei alte societi n schimbul repartizrii ctre acionarii
societii sau ai societilor absorbite de aciuni la societatea absorbant i, eventual, al unei pli n numerar de maximum 10% din valoarea nominal a aciunilor
astfel repartizate (fuziunea prin absorbie); sau,
b) mai multe societi sunt dizolvate fr a intra n lichidare i transfer totalitatea patrimoniului lor unei societi pe care o constituie, n schimbul repartizrii
ctre acionarii lor de aciuni la societatea nou-constituit i, eventual, al unei pli
n numerar de maximum 10% din valoarea nominal a aciunilor astfel repartizate
(fuziunea prin contopire).
Aa cum s-a remarcat n doctrina de specialitate[2], reglementarea legal are n
vedere cele dou forme ale fuziunii: fuziunea prin absorbie i fuziunea prin contopire.
n conformitate cu prevederile aceluiai art. 238 din Legea nr. 31/1990, divizarea este operaiunea prin care:
a) o societate, dup ce este dizolvat fr a intra n lichidare, transfer mai multor societi totalitatea patrimoniului su, n schimbul repartizrii ctre acionarii
societii divizate de aciuni la societile beneficiare i, eventual, al unei pli n
numerar de maximum 10% din valoarea nominal a aciunilor astfel repartizate;
b) o societate, dup ce este dizolvat fr a intra n lichidare, transfer totalitatea patrimoniului su mai multor societi nou-constituite, n schimbul repartizrii
ctre acionarii societii divizate de aciuni la societile nou-constituite i, eventual, al unei pli n numerar de maximum 10% din valoarea nominal a aciunilor
astfel repartizate.
Potrivit legii, divizarea poate avea loc i prin transferul simultan al patrimoniului
societii divizate ctre una sau mai multe societi existente i una sau mai multe
societi nou-constituite.
De asemenea, fuziunea sau divizarea se poate face i ntre societi de forme
diferite.
Dup cum se observ din cele de mai sus, operaiunea de fuziune i de divizare
se realizeaz n faza dizolvrii, ns trebuie reinut c legea permite efectuarea
fuziunii sau divizrii chiar dac societile dizolvate sunt n lichidare, cu condiia ca
acestea s nu fi nceput nc distribuirea ntre asociai a activelor ce li s-ar cuveni
n urma lichidrii [art. 238 alin. (4)].
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 293; pentru aspecte privind fuziunea, a se vedea i
O. Cpn, op. cit., p. 210 i urm.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 294; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 212; S. Angheni,
M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 205; a se vedea i S. Popa, op. cit., p. 190.

VI. Societile comerciale

165

Legea nr. 31/1990 reglementeaz i desprinderea, ca operaiune de restructurare a societilor comerciale. Desprinderea este definit de art. 2501 ca fiind
operaiunea prin care o parte din patrimoniul unei societi se desprinde i este
transferat ca ntreg uneia sau mai multor societi existente ori unor societi care
sunt astfel constituite, n schimbul alocrii de aciuni sau pri sociale ale societilor beneficiare ctre:
a) acionarii sau asociaii societii care transfer activele (desprinderea n
interesul acionarilor ori asociailor); sau
b) societatea care transfer activele (desprindere n interesul societii)[1].
Am precizat n cele de mai sus c Legea nr. 31/1990 cuprinde reguli doar cu
privire la fuziunea i divizarea societilor pe aciuni.
n schimb, art. 2501 reglementeaz desprinderea att n cazul societilor pe
aciuni, ct i a societilor cu rspundere limitat. Concluzia se bazeaz pe faptul
c textul de lege folosete noiunea de pri sociale (fraciuni ale capitalului societii cu rspundere limitat) i termenul de asociai, pe lng cel de acionari. Cu
toate acestea, la fel ca i n cazul fuziunii i divizrii, regulile desprinderii i vor
gsi aplicare tuturor formelor juridice de societate, nu doar societilor pe aciuni i
cu rspundere limitat.

4.2. Condiiile fuziunii i divizrii societilor comerciale


Condiiile speciale ale fuziunii i divizrii societilor comerciale sunt cuprinse,
n principal, n art. 239 de Legea nr. 31/1990. Potrivit textului menionat, fuziunea
sau divizarea se hotrte de fiecare societate n parte, n condiiile stabilite pentru
modificarea actului constitutiv al societii. Dac aciunile societilor implicate n
operaiunea de fuziune sau de divizare sunt de mai multe categorii, hotrrea privind fuziunea sau divizarea este subordonat rezultatului votului pe categorii, dat
n condiiile de cvorum i majoritate cerute pentru adunarea general extraordinar. Dac prin fuziune sau divizare se nfiineaz o nou societate, aceasta se
constituie n condiiile prevzute pentru forma de societate convenit.

4.3. Etapele realizrii operaiunii de fuziune sau divizare


Operaiunea de fuziune sau divizare reprezint o adevrat procedur ce presupune realizarea mai multor etape[2].

4.3.1. ntocmirea proiectului de fuziune sau de divizare


Primul pas n realizarea fuziunii sau divizrii const din ntocmirea unui proiect de
fuziune sau de divizare. n acest sens, dispoziiile art. 241 din Legea nr. 31/1990 prevd c administratorii societilor care urmeaz a participa la fuziune sau la divizare
vor ntocmi un proiect de fuziune sau de divizare care va cuprinde urmtoarele
elemente: forma, denumirea i sediul social al tuturor societilor implicate n
fuziune sau divizare; fundamentarea i condiiile fuziunii sau ale divizrii; condiiile
alocrii de aciuni la societatea absorbant sau la societile beneficiare; data de la
[1]

Cu privire la criticile aduse reglementrii desprinderii, a se vedea St.D. Crpenaru, op.


cit., p. 294.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 295; a se vedea i I. Schiau, op. cit., p. 198-201.

166

Drept comercial

care aciunile sau prile sociale primite dau deintorilor dreptul de a participa la
profit i orice condiii speciale care afecteaz acest drept; rata de schimb a aciunilor sau a prilor sociale i cuantumul eventualelor pli n numerar; cuantumul primei de fuziune sau de divizare; drepturile conferite de ctre societatea absorbant
sau beneficiar deintorilor de aciuni care confer drepturi speciale i celor care
dein alte valori mobiliare; orice avantaj special acordat experilor n condiiile legii
i membrilor organelor administrative sau de control ale societilor implicate n
fuziune sau n divizare; data situaiilor financiare ale societilor participante, care
au fost folosite pentru a stabili condiiile fuziunii sau ale divizrii; data la care tranzaciile societii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparinnd societii absorbante sau uneia ori alteia dintre societile
beneficiare.
n cazul divizrii, n plus fa de elementele de mai sus, planul de divizare trebuie s cuprind descrierea i repartizarea exact a activelor i pasivelor care
urmeaz a fi transferate fiecreia dintre societile beneficiare, precum i repartizarea ctre acionarii sau asociaii societii divizate de aciuni, respectiv pri
sociale, la societile beneficiare i criteriul pe baza cruia se face repartizarea.

4.3.2. Avizarea i publicarea proiectului de fuziune sau de divizare


n conformitate cu prevederile art. 242 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, proiectul
de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanii societilor participante, se
depune la oficiul registrului comerului unde este nmatriculat fiecare societate,
nsoit de o declaraie a societii care nceteaz a exista n urma fuziunii sau divizrii, despre modul cum a hotrt s sting pasivul su, precum i de o declaraie
privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare.
Oficiul registrului comerului nainteaz cererea de nregistrare a meniunilor
privind fuziunea i divizarea mpreun cu documentaia aferent, n termen de 3
zile de la primire, instanei competente [art. 4 alin. (2) din O.U.G. nr. 116/2009].
Dup ce a fost vizat de instana de judecat, proiectul de fuziune sau de divizare se public n Monitorul Oficial al Romniei pe cheltuiala prilor, integral sau
n extras, potrivit dispoziiei instanei de judecat sau cererii prilor, cu cel puin 30
de zile naintea datelor edinelor n care adunrile generale extraordinare urmeaz a hotr asupra fuziunii sau, dup caz, a divizrii [art. 242 alin. (2) din Legea
nr. 31/1990].
n cazul n care deine o pagin proprie web, societatea poate nlocui publicarea
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, prevzut la alin. (2), cu publicitatea
efectuat prin intermediul propriei pagini web, pe o perioad continu de cel puin
o lun naintea adunrii generale extraordinare care urmeaz s decid cu privire
la fuziune/divizare, perioad care se ncheie nu mai devreme de finalul adunrii
generale respective. Societatea care a optat pentru efectuarea publicitii proiectului de fuziune prin pagina proprie web trebuie s asigure condiiile tehnice pentru
afiarea continu i nentrerupt i cu titlu gratuit a documentelor prevzute de
lege pentru ntreaga perioad prevzut la alin. (21). Societatea are sarcina de a
dovedi continuitatea publicitii i de a asigura securitatea propriei pagini web i
autenticitatea documentelor afiate. n cazul efecturii publicitii prin pagina proprie web, oficiul registrului comerului unde este nmatriculat societatea va publica,

VI. Societile comerciale

167

cu titlu gratuit, pe propria sa pagin web, proiectul de fuziune sau divizare [art. 242
alin. (21)-(23) din Legea nr. 31/1990.

4.3.3. Opoziia asupra proiectului de fuziune sau divizare


Potrivit legii (art. 243), creditorii societilor care iau parte la fuziune sau la
divizare au dreptul la o protecie adecvat a intereselor lor. n vederea obinerii de
garanii adecvate, orice creditor care deine o crean cert, lichid i anterioar
datei publicrii proiectului de fuziune sau de divizare, n una dintre modalitile
prevzute de lege, nescadent la data publicrii, a crei satisfacere este pus n
pericol prin realizarea fuziunii/divizrii, poate face opoziie, n condiiile legii.
Condiiile i procedura opoziiei este reglementat de art. 243 din Legea
nr. 31/1990. Astfel, potrivit textului de lege menionat, opoziia se face n termen de
30 de zile de la data publicrii proiectului de fuziune sau divizare. Aceasta se depune la oficiul registrului comerului, care, n termen de 3 zile de la data depunerii,
o menioneaz n registru i o nainteaz instanei judectoreti competente.
Hotrrea pronunat asupra opoziiei este supus numai recursului. Formularea
unei opoziii nu are ca efect suspendarea executrii fuziunii sau divizrii i nu
mpiedic realizarea fuziunii sau divizrii.
n cazul n care creditorul nu dovedete c satisfacerea creanei sale este pus
n pericol prin realizarea fuziunii sau dac, din examinarea situaiei financiare i
operaional-comerciale a societii debitoare/societii succesoare n drepturile i
obligaiile societii debitoare, rezult c nu este necesar acordarea de garanii
adecvate ori, dup caz, de noi garanii sau societatea debitoare ori societatea succesoare n drepturile i obligaiile societii debitoare a fcut dovada plii datoriilor
sau prile au ncheiat un acord pentru plata datoriilor ori exist deja garanii sau
privilegii adecvate pentru satisfacerea creanei, instana respinge opoziia. De
asemenea, instana respinge opoziia i n cazul n care este refuzat de ctre
creditor constituirea, n termenul stabilit de instan prin ncheiere, a garaniilor
oferite potrivit legii [art. 243 alin. (4)].
Potrivit aceluiai text de lege [art. 243 alin. (5)], dac societatea debitoare sau,
dup caz, societatea succesoare n drepturile i obligaiile societii debitoare a
fcut n cursul procesului o ofert pentru constituirea unor garanii sau privilegii, comunicat Ageniei Naionale pentru Administrare Fiscal, n cazul n care societatea are obligaii la bugetul general consolidat, iar aceste garanii sau privilegii au
fost apreciate de instan ca fiind necesare i adecvate pentru satisfacerea creanei creditorului, instana va pronuna o ncheiere prin care va acorda prilor un
termen pentru constituirea acelor garanii. ncheierea pronunat de instan este
supus recursului odat cu fondul.
Dac societatea debitoare sau, dup caz, societatea succesoare n drepturile i
obligaiile societii debitoare nu ofer garanii ori privilegii adecvate pentru satisfacerea creanei sau, chiar dac ofer garanii ori privilegii, nu le constituie, din
cauze ce i sunt imputabile, n termenul stabilit de instan prin ncheiere, instana
admite opoziia i oblig societatea debitoare sau, dup caz, societatea succesoare n drepturile i obligaiile societii debitoare la plata creanei de ndat ori
ntr-un anumit termen stabilit n funcie de valoarea creanei i de pasivul societii
debitoare sau, dup caz, al societii succesoare n drepturile i obligaiile societii
debitoare. Hotrrea de admitere a opoziiei este executorie [art. 243 alin. (6)].

168

Drept comercial

Legea prevede c opoziia se judec de urgen i cu precdere.


Se impune precizarea c, n conformitate cu dispoziiile art. 243 alin. (8) din Legea nr. 31/1990, creditorii societilor participante la divizare sau fuziune care ndeplinesc condiiile pentru a face opoziie, pot formula o cerere de opoziie n temeiul
art. 61 alin. (1) din lege, mpotriva hotrrii organului statutar al societii privitoare
la modificrile actului constitutiv numai dac acestea privesc alte modificri dect
cele care decurg din sau n legtur cu procesul de divizare sau fuziune.
Regulile de mai sus nu se aplic creanelor de natura drepturilor salariale derivnd din contractele individuale de munc sau contractele colective de munc
aplicabile, care ndeplinesc condiiile prevzute de lege, a cror protecie se realizeaz potrivit dispoziiilor Legii nr. 67/2006 privind protecia drepturilor salariailor
n cazul transferului ntreprinderii, al unitii sau al unor pri ale acestora, precum
i potrivit altor legi aplicabile [art. 243 alin. (9)].

4.3.4. Informarea asociailor asupra fuziunii sau divizrii


n procedura fuziunii sau divizrii, administratorii societilor care particip la
fuziune sau la divizare, iar n cazul societilor pe aciuni administrate n sistem
dualist, membrii directoratului trebuie s informeze asociaii n legtur cu operaiunile efectuate.
n acest sens, art. 2432 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 prevede c administratorii societilor care particip la fuziune sau la divizare trebuie s ntocmeasc
un raport scris, detaliat, n care s explice proiectul de fuziune sau de divizare i s
precizeze fundamentul su juridic i economic, n special cu privire la rata de
schimb a aciunilor. n cazul divizrii, raportul va include, de asemenea, criteriul de
repartizare a aciunilor. Raportul trebuie s descrie, de asemenea, orice dificulti
speciale aprute n realizarea evalurii.
Potrivit legii, n cazul divizrii, raportul administratorilor va include, dac este
cazul, i informaii referitoare la ntocmirea raportului de evaluare a aporturilor
potrivit dispoziiilor art. 215, pentru societile beneficiare, i registrul la care acesta
trebuie depus.
Tot astfel, administratorii societii divizate sau, dup caz, ai fiecrei societi
implicate n fuziune trebuie s informeze adunarea general a societii lor, precum
i administratorii celorlalte societi implicate n operaiune, astfel nct acetia s
poat informa, la rndul lor, adunrile generale ale societilor respective asupra
oricrei modificri substaniale a activelor i pasivelor intervenite ntre data ntocmirii proiectului de divizare/fuziune i data adunrilor generale care urmeaz s
decid asupra acestui proiect. Obligaia de informare fa de acionari/asociai i
fa de administratorii celorlalte societi implicate n operaiunea de fuziune/divizare subzist i n cazurile n care nu este convocat adunarea general a
acionarilor/asociailor [art. 2432 alin. (4)].
a. Raportul administratorilor/membrilor directoratului
Administratorii societilor care particip la fuziune sau la divizare trebuie s
ntocmeasc un raport scris, detaliat, n care s explice proiectul de fuziune sau de
divizare i s precizeze fundamentul su juridic i economic, n special cu privire la
rata de schimb a aciunilor. n cazul divizrii, raportul va include, de asemenea,
criteriul de repartizare a aciunilor [art. 2432 alin. (1)]. Raportul trebuie sa descrie,
de asemenea, orice dificulti speciale aprute n realizarea evalurii.

VI. Societile comerciale

169

n cazul divizrii, raportul administratorilor va include, dac este cazul, i informaii referitoare la ntocmirea raportului de evaluare a aporturilor potrivit dispoziiilor legii (art. 215), pentru societile beneficiare, i registrul la care acesta trebuie depus [art. 2432 alin. (3)].
b. Raportul experilor
Potrivit legii (art. 2433) instana de judecat va desemna unul sau mai muli
experi, acionnd pe seama fiecreia dintre societile care particip la fuziune sau
divizare n vederea ntocmirii unui raport scris ctre acionari.
Acest raport va preciza dac rata de schimb a aciunilor sau a prilor sociale
este corect i rezonabil, va indica metoda sau metodele folosite pentru a determina rata de schimb propus, va preciza dac metoda sau metodele folosite sunt
adecvate pentru cazul respectiv, va indica valorile obinute prin aplicarea fiecreia
dintre aceste metode i va conine opinia experilor privind ponderea atribuit
metodelor n cauz pentru obinerea valorii reinute n final i va descrie, de asemenea, orice dificulti deosebite n realizarea evalurii [art. 2433 alin. (3)].
La cererea comun a societilor care particip la fuziune sau la divizare,
instana desemneaz unul sau mai muli experi acionnd pentru toate societile
implicate, dar independent de acestea. Potrivit legii, fiecare dintre experii desemnai are dreptul de a obine de la oricare dintre societile care particip la fuziune
sau la divizare toate informaiile i documentele relevante i de a face toate investigaiile necesare.
Examinarea proiectului de fuziune sau, dup caz, de divizare i ntocmirea
raportului prevzut de lege nu vor fi necesare dac toi acionarii/asociaii sau toi
deintorii altor valori mobiliare care confer drepturi de vot la fiecare dintre
societile participante la fuziune sau la divizare decid astfel [art. 2433 alin. (5)].
c. Informaiile i documentaia depus la dispoziia asociailor
Acionarii/asociaii societilor care particip la fuziune sau divizare, dup caz,
au dreptul s fie informai i s consulte documentele aferente operaiunii respective.
n acest sens, art. 244 alin. (1) din lege prevede c, cu cel puin o lun nainte
de data adunrii generale extraordinare care urmeaz s se pronune asupra
proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale societilor care
iau parte la fuziune sau la divizare vor pune la dispoziia acionarilor/asociailor, la
sediul societii, urmtoarele documente:
a) proiectul de fuziune sau de divizare;
b) dac este cazul, raportul administratorilor prevzut la art. 2432 alin. (1)-(3)
i/sau informarea prevzut la art. 2432 alin. (4);
c) situaiile financiare anuale i rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciii
financiare ale societilor care iau parte la fuziune sau la divizare;
d) dac este cazul, situaiile financiare, ntocmite nu mai devreme de prima zi a
celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, dac
ultimele situaii financiare anuale au fost ntocmite pentru un exerciiu financiar
ncheiat cu mai mult de 6 luni nainte de aceast dat;
e) raportul cenzorilor sau, dup caz, raportul auditorului financiar;
f) dac este cazul, raportul ntocmit potrivit prevederilor art. 2433;

170

Drept comercial

g) evidena contractelor cu valori depind 10.000 lei fiecare i aflate n curs de


executare, precum i repartizarea lor n caz de divizare a societii.
ntocmirea situaiilor financiare nu este necesar dac societile implicate n
fuziune/divizare public rapoarte semestriale i le pun la dispoziia acionarilor/asociailor, potrivit legislaiei pieei de capital, i nici n cazul n care toi acionarii/asociaii i deintorii de alte titluri care confer drept de vot ai fiecreia dintre societile implicate n fuziune/divizare au convenit astfel [art. 244 alin. (2)].
Potrivit legii, societatea nu are obligaia de a pune la dispoziia acionarilor la
sediul su social documentele mai sus menionate, dac acestea sunt publicate pe
propria pagin web a societii pe o perioad continu de cel puin o lun naintea
adunrii generale care urmeaz s decid cu privire la fuziune/divizare, perioad
care se ncheie nu mai devreme de finalul adunrii generale respective.
Acionarii sau asociaii vor putea obine, la cerere i n mod gratuit, copii de pe
actele aferente operaiunilor de fuziune/divizare sau extrase din ele. n cazul n
care un acionar sau asociat a fost de acord ca pentru comunicarea de informaii
societatea s utilizeze mijloace electronice, copii ale actelor prevzute de lege se
pot transmite prin pota electronic, exceptnd situaiile n care acionarii sau asociaii au posibilitatea de a descrca de pe pagina web a societii i de a imprima
aceste documente pe ntreaga perioad prevzut pe care acestea trebuie
meninute [art. 244 alin. (4)-(5)].

4.3.5. Adoptarea hotrrii adunrii generale a acionarilor asupra acestor aciuni


Art. 246 alin. (1) din lege prevede c, n termen de 3 luni de la data publicrii
proiectului de fuziune sau de divizare n una dintre modalitile prevzute la art. 242,
adunarea general a fiecrei societi participante va hotr asupra fuziunii sau divizrii, cu respectarea condiiilor privind convocarea ei.
n cazul unei fuziuni prin nfiinarea unei noi societi sau al unei divizri prin
nfiinarea unor noi societi, proiectul de fuziune sau de divizare i, dac sunt
coninute ntr-un document separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv
al noii/noilor societi vor fi aprobate de ctre adunarea general a fiecreia dintre
societile care urmeaz s i nceteze existena [art. 246 alin. (2)].
Potrivit legii [art. 2461 alin. (1)], n cazul unei fuziuni prin absorbie prin care una
sau mai multe societi sunt dizolvate fr a intra n lichidare i transfer toate activele i pasivele lor unei alte societi care deine toate aciunile lor sau alte titluri
conferind drepturi de vot n adunarea general, aprobarea fuziunii de ctre adunarea general a acionarilor societilor implicate n fuziune, n condiiile art. 239,
nu este necesar dac:
a) fiecare dintre societile implicate n fuziune a ndeplinit cerinele de publicitate a proiectului de fuziune prevzute de art. 242 cu cel puin o lun nainte ca
fuziunea s produc efecte;
b) pe o perioad de o lun naintea datei de la care operaiunea produce efecte
toi acionarii societii absorbante au putut consulta, la sediul societii sau pe
pagina web a acesteia, documentele prevzute la art. 244 alin. (1) lit. a), c) i d).
Dispoziiile art. 244 alin. (3)-(5) se aplic n mod corespunztor;
c) unul sau mai muli acionari/asociai ai societii absorbante, deinnd cel
puin 5% din capitalul social subscris, au posibilitatea de a cere convocarea unei
adunri generale pentru a se pronuna asupra fuziunii.

VI. Societile comerciale

171

De asemenea, n cazul n care ntr-o fuziune prin absorbie societatea absorbant deine cel puin 90%, dar nu totalitatea aciunilor/prilor sociale sau a
altor valori mobiliare ce confer titularilor lor drept de vot n adunrile societilor,
aprobarea fuziunii de ctre adunarea general a societii absorbante nu este
necesar dac sunt ntrunite condiiile prevzute la alin. (1). Dispoziiile art. 244
alin. (3)-(5) se aplic n mod corespunztor [art. 2461 alin. (2)].
n sfrit, art. 2462 dispune c, n cazul unei divizri n care societile beneficiare dein mpreun toate aciunile/prile sociale ale societii divizate i toate
celelalte valori mobiliare ce confer drept de vot n adunarea general a societii
divizate, nu este necesar aprobarea divizrii de ctre adunarea general a societii divizate dac:
a) au fost ndeplinite cerinele de publicitate a proiectului de divizare prevzute
la art. 242 cu cel puin o lun nainte ca divizarea s produc efecte;
b) pe o perioad de o lun naintea datei de la care operaiunea produce efecte
toi acionarii societilor implicate n divizare au putut consulta documentele prevzute la art. 244 alin. (1). Dispoziiile art. 244 alin. (3)-(5) se aplic n mod corespunztor;
c) au fost ndeplinite cerinele de informare a acionarilor/asociailor i a organelor de administrare/conducere a celorlalte societi implicate n operaiune, prevzute la art. 2432 alin. (4).

4.4. Efectele fuziunii sau divizrii


Fuziunea sau divizarea produce mai multe efecte juridice prevzute de lege.
a. Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea fr lichidare a societii sau a
societilor care-i nceteaz existena i transmiterea universal sau cu titlu universal a patrimoniului lor ctre societatea sau societile beneficiare, existente sau care
iau fiin; totalitatea activelor i pasivelor absorbite sau divizate se transfer ctre
societatea absorbant sau ctre fiecare dintre societile beneficiare, n conformitate
cu regulile de repartizare stabilite n proiectul de fuziune sau de divizare[1]. Acest
efect privete att raporturile ntre societile implicate, ct i raporturile cu terii.
b. n schimbul patrimoniului primit, societatea sau societile beneficiare atribuie
aciuni sau pri sociale ale lor asociailor societii care i nceteaz existena;
asociaii societii absorbite sau divizate devin asociai ai societii absorbante, respectiv ai societilor beneficiare, n conformitate cu regulile de repartizare stabilite
n proiectul de fuziune sau de divizare[2].
c. Opernd o transmisiune universal sau cu titlu universal, fuziunea sau divizarea produce efecte i n privina drepturilor i obligaiilor societilor implicate n
operaiune, n conformitate cu regulile stabilite n proiectul de fuziune sau de divizare[3].
n cazul fuziunii prin absorbie, societatea absorbant dobndete drepturile i
este inut de obligaiile societii absorbite; n cazul fuziunii prin contopire, dreptu[1]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 298; aceast consecin juridic este tras din prevederile
art. 250 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 31/1990.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 299; Acest efect juridic i are fundamentul n prevederile
art. 250 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 299; I. Schiau, op. cit., p. 197.

172

Drept comercial

rile i obligaiile societilor care i nceteaz existena vor trece asupra societii
care a luat fiin.
n cazul divizrii, societile beneficiare vor dobndi fraciuni din totalitatea
drepturilor i obligaiilor care au constituit patrimoniul societii divizate[1].
Legea prevede soluii i pentru cazurile n care un element de activ sau un element de pasiv nu este repartizat n proiectul de divizare. Astfel, potrivit dispoziiilor
art. 2411 din Legea nr. 31/1990, dac un element de activ nu este repartizat n
proiectul de divizare i dac interpretarea proiectului nu permite luarea unei decizii
privind repartizarea sa, elementul de activ n cauz sau contravaloarea acestuia se
repartizeaz ntre toate societile beneficiare, proporional cu cota din activul net
alocat societilor n cauz, n conformitate cu proiectul de divizare. Dac un element
de pasiv nu este repartizat n proiectul de divizare i dac interpretarea proiectului nu
permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, societile beneficiare rspund
solidar pentru elementul de pasiv n cauz.

4.5. Data de la care fuziunea i divizarea produce efecte


Momentele concrete de la care fuziunea sau divizarea produce efecte juridice
sunt reglementate de art. 249 din Legea nr. 31/1990. Astfel, n cazul constituirii
uneia sau mai multor societi noi, fuziunea/divizarea produce efecte de la data
nmatriculrii n registrul comerului a noii societi sau a ultimei dintre ele.
n celelalte cazuri, fuziunea sau divizarea produce efecte de la data nregistrrii
hotrrii ultimei adunri generale care a aprobat operaiunea, cu excepia cazului
n care, prin acordul prilor, se stipuleaz c operaiunea va avea efect la o alt
dat, care nu poate fi ns ulterioar ncheierii exerciiului financiar curent al societii absorbante sau societilor beneficiare, nici anterioar ncheierii ultimului exerciiu financiar al societii sau societilor ce i transfer patrimoniul.

4.6. Nulitatea fuziunii sau divizrii


Regimul nulitii fuziunii sau divizrii este consacrat n cuprinsul art. 251 din
Legea nr. 31/1990. Cu valoare de principiu, textul din lege dispune c nulitatea
unei fuziuni sau divizri poate fi declarat numai prin hotrre judectoreasc.
Nulitatea fuziunii sau divizrii comport unele reguli proprii comparativ cu nulitatea
din dreptul comun.
Sub aspectul termenului de declarare a nulitii, legea prevede c procedurile
de anulare i de declarare a nulitii fuziunii sau divizrii nu pot fi iniiate dup expirarea unui termen de 6 luni de la data la care fuziunea sau divizarea a devenit
efectiv.
Sub aspectul cauzelor, legea prevede c fuziunea, respectiv divizarea, poate fi
declarat nul doar dac nu a fost supus unui control judiciar n conformitate cu
prevederile legii sau dac hotrrea uneia dintre adunrile generale care au votat
proiectul fuziunii sau al divizrii este nul ori anulabil.
Cu toate acestea, dac neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitii
unei fuziuni sau divizri poate fi remediat, instana competent acord societilor

[1]

Ibidem.

VI. Societile comerciale

173

implicate un termen pentru remedierea acesteia[1]. n caz de admitere, hotrrea


definitiv de declarare a unei fuziuni sau divizri va fi naintat din oficiu de ctre
instan oficiilor registrului comerului de la sediile societilor implicate n fuziunea
sau divizarea respectiv.
Chiar dac se declar nulitatea unei fuziuni sau divizri, drepturile societilor participante la operaiune sunt protejate. Aceasta ntruct, potrivit dispoziiilor art. 251
alin. (6) din Legea nr. 31/1990, hotrrea definitiv de declarare a nulitii unei
fuziuni ori divizri nu aduce atingere prin ea nsi valabilitii obligaiilor nscute n
sarcina sau n beneficiul societii absorbante ori societilor beneficiare, angajate
dup ce fuziunea sau divizarea au devenit efective i nainte ca hotrrea de declarare a nulitii s fie publicat.
n privina rspunderii n caz de nulitate a fuziunii sau divizrii, legea prevede c
societile participante la fuziunea respectiv rspund solidar pentru obligaiile
societii absorbante. n cazul declarrii nulitii unei divizri, fiecare dintre societile beneficiare rspunde pentru propriile obligaii angajate. Societatea divizat
rspunde doar n limita cotei de active nete transferate societii beneficiare n
contul creia au luat natere obligaiile respective.

4.7. Fuziunea transfrontalier


Fuziunea transfrontalier a fost adoptat prin O.U.G. nr. 52/2008 pentru modificarea i completarea Legii nr. 31/1990.
Reglementarea ordonanei transpune Directiva Parlamentului European i a Consiliului nr. 2005/56/CE din 26 octombrie 2005 privind fuziunea transfrontalier a societilor de capitaluri[2] i Directiva Parlamentului European i a Consiliului nr. 2007/
63/CE din 13 noiembrie 2007[3] de modificare a Directivelor Consiliului nr. 78/855/
CEE i nr. 82/891/CEE cu privire la cerina ntocmirii unui raport de expertiz independent n cazul fuziunii sau al divizrii unor societi comerciale pe aciuni[4].
Regulile privind fuziunea transfrontalier sunt consacrate n Titlul VI Capitolul III
art. 2512-25119, dar acestea nu difer de regulile ce guverneaz fuziunea i divizarea intern a societilor comerciale dect sub aspectul domeniului de aplicare i
al competenei de verificare a legalitii fuziunii transfrontaliere.

4.7.1. Domeniul de aplicare al fuziunii transfrontaliere


Sfera de aplicare a fuziunii transfrontaliere este reglementat de art. 2512 din
Legea nr. 31/1990. Astfel, n conformitate cu dispoziiile textului de lege menionat,
regulile privind fuziunea transfrontalier se aplic operaiunilor de fuziune realizate
de societile pe aciuni, n comandit pe aciuni i cu rspundere limitat persoane juridice romne precum i societile europene cu sediul social n Romnia, cu societile comerciale care au sediul social sau, dup caz, administraia
central ori sediul principal n alte state membre ale Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului Economic European (denumite state membre) i care funcioneaz
n una dintre formele juridice prevzute de art. 1 din Directiva Consiliului nr. 68/
[1]

n doctrin se susine c aceast nulitate este remediabil: I. Schiau, op. cit., p. 203.
J.O. L 310 din 25 noiembrie 2005.
[3]
J.O. L 300 din 17 noiembrie 2007.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 301.
[2]

174

Drept comercial

151/CEE din 9 martie 1968, de coordonare, n vederea echivalrii, a garaniilor


impuse societilor n state membre, n sensul art. 58 al doilea paragraf din Tratatul
de instituire a Comunitilor Europene, pentru protejarea intereselor asociailor sau
terilor, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene nr. L 065 din 14 martie
1968, cu modificrile ulterioare, sau cu societi europene cu sediul social n alte
state membre.
Potrivit aceluiai text de lege [art. 2512 alin.(2)], reglementarea privind fuziunea
transfrontalier se aplic i operaiunilor de fuziune realizate de societile pe
aciuni, n comandit pe aciuni i cu rspundere limitat persoane juridice romne precum i de societile europene cu sediul n Romnia, cu societi comerciale care au sediul social sau, dup caz, administraia central ori sediul principal n alte state membre i care, fr a se ncadra n tipurile de entiti menionate
mai sus, au personalitate juridic, dein un patrimoniu propriu ce reprezint singura
surs care asigur garantarea obligaiilor sociale i sunt supuse unor formaliti de
publicitate similare celor prevzute de Directiva Consiliului nr. 68/151/CEE, dac
legea acelui stat membru permite astfel de fuziuni.
Putem concluziona c suntem n prezena unei fuziuni transfrontaliere, n
sensul normei legale de mai sus n cazul operaiunii de fuziune ntre o societate
comercial persoan juridic romn (fie ea i societate european cu sediul n
Romnia) cu societi comerciale care au sediul social, dup caz, sediul principal
sau administraia central n alte state membre.
Potrivit legii, sunt exceptate de la aplicarea fuziunii transfrontaliere organismele
de plasament colectiv al resurselor atrase de la public i care acioneaz pe principiul repartizrii riscurilor i ale cror titluri pot fi rscumprate direct sau indirect,
la cererea deintorilor, din activele entitii respective [art. 2512 alin. (3)].

4.7.2. Competena de verificare a fuziunii transfrontaliere


Potrivit art. 2513 din Legea nr. 31/1990, competena de verificare a legalitii
fuziunii, sub aspectul procedurii pe care o urmeaz societile participante la
fuziune persoane juridice romne sau societile europene cu sediul social n
Romnia i, dac este cazul, societatea nou-nfiinat persoan juridic romn sau societate european cu sediul social n Romnia , aparine instanei de
judecat unde sunt nmatriculate societile persoane juridice romne sau societile europene cu sediul social n Romnia participante la fuziune, inclusiv societatea absorbant, ori, dac este cazul, societatea nou-nfiinat.
Toate celelalte reguli care guverneaz fuziunea transfrontalier, precum cele
privind: formele fuziunii transfrontaliere, etapele realizrii operaiunii de fuziune
transfrontalier, efectele fuziunii transfrontaliere i nulitatea fuziunii transfrontaliere,
sunt similare regulilor ce crmuiesc fuziunea i divizarea intern a societilor
comerciale[1].

[1]
Pentru analiza detaliat a tuturor acestor aspecte privind fuziunea transfrontalier, a
se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 302-305; a se vedea i I. Schiau, op. cit., p. 205-207.

VI. Societile comerciale

175

5. Schimbarea formei juridice a societii comerciale


Un ultim caz de modificare a societii comerciale pe care ne propunem s-l
analizm l constituie schimbarea formei societii comerciale. Am fcut precizarea
n cele anterioare c Legea nr. 31/1990 n art. 2 reglementeaz cinci forme juridice
de societate comercial. n virtutea principiului libertii contractuale, asociaii pot
decide schimbarea formei juridice a societii prin modificarea actului constitutiv al
acesteia; de exemplu, din raiuni ce in de capitalul social, acionarii unei societi
pe aciuni pot hotr transformarea acesteia n societate cu rspundere limitat.
Schimbarea formei juridice a societii presupune modificarea actului constitutiv
n condiiile art. 204 din Legea nr. 31/1990. Ca orice modificare a actului constitutiv,
schimbarea formei juridice este atributul adunrii generale a asociailor.
Cu special privire asupra societilor pe aciuni, se impune a fi reinut c hotrrea privind schimbarea formei juridice a societii se ia n condiiile de cvorum
prevzute pentru adunarea general extraordinar, cu o majoritate de cel puin
dou treimi din drepturile de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai
(art. 115 din Legea nr. 31/1990).
Aa cum s-a subliniat n literatura de specialitate[1], pentru realizarea operaiunii
de schimbare a formei juridice trebuie ndeplinite i condiiile prevzute de lege
pentru forma de societate pe care o va lua societatea n cauz (capital social,
numr minim de asociai etc.).

Seciunea a 7-a. Dizolvarea i lichidarea


societilor comerciale
Subseciunea 1. Noiuni introductive
Dizolvarea i lichidarea societilor comerciale constituie procedura prin care se
realizeaz ncetarea existenei societilor comerciale[2]. Am vzut n cele de mai
sus c societatea comercial se poate constitui pentru o durat determinat sau
pentru o perioad nelimitat n timp. n ambele cazuri ns societatea i poate nceta existena din diferite cauze reglementate de lege. ncetarea existenei societii se realizeaz aadar prin dizolvarea i lichidarea acesteia. Rezult c ncetarea existenei unei societi comerciale presupune parcurgerea a dou faze: dizolvarea societii i lichidarea societii.
Faza dizolvrii societii cuprinde anumite operaiuni care declaneaz i
pregtesc ncetarea existenei societii, cu pstrarea personalitii juridice dar cu
interdicia de a ntreprinde aciuni comerciale noi.
Faza lichidrii societii cuprinde acele operaiuni de lichidare a patrimoniului
societii care privesc plata creditorilor i mprirea soldului ntre asociai[3]. n faza

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 305.


Pentru o analiz aprofundat a dizolvrii i lichidrii societilor comerciale, a se
vedea St.D. Crpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, op. cit., p. 884 i urm.; I. Schiau,
T. Prescure, op. cit., p. 721 i urm.; a se vedea i O. Cpn, op. cit., p. 212 i urm.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 306.
[2]

176

Drept comercial

lichidrii, societatea comercial i pstreaz personalitatea juridic dar nu poate


efectua dect operaiuni de lichidare a patrimoniului societii.

Subseciunea a 2-a. Dizolvarea societilor comerciale


Dizolvarea societii poate fi hotrt de adunarea asociailor ori de instana
judectoreasc. n mod excepional, dizolvarea societii se produce n temeiul
legii, n cazul expirrii duratei de funcionare.
Aa cum s-a menionat n doctrina juridic de specialitate[1], ntruct operaiunile
specifice dizolvrii au numai rolul de a declana procesul de ncetare a existenei
comerciale, nseamn c dizolvarea nu afecteaz personalitatea juridic a societii. Pstrarea personalitii juridice este indispensabil pentru ndeplinirea celorlalte operaiuni care privesc lichidarea patrimoniului societii n cauz.

1. Cauzele generale de dizolvare a societii comerciale


Cauzele generale de dizolvare a societii comerciale sunt reglementate de
art. 227-229 i art. 237 din Legea nr. 31/1990. Dispoziiile legale citate reglementeaz unele cauze de dizolvare generale i aplicabile tuturor societilor comerciale, dar i anumite cauze de dizolvare specifice unora dintre formele de societate[2].

1.1. Trecerea timpului stabilit pentru durata societii


Aa cum am artat cnd ne-am ocupat de constituirea societii, una din clauzele actului constitutiv este cea privind durata societii. Cnd societatea este
constituit pentru o perioad determinat, aceasta se dizolv la expirarea termenului stabilit pentru durata societii [art. 297 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990].
Aa cum am precizat[3], dizolvarea societii, ca urmare a expirrii termenului
stabilit pentru durata acesteia poate fi evitat prin prelungirea duratei societii, n
condiiile art. 204 din Legea nr. 31/1990. Pentru acest caz, art. 227 alin. (2) prevede c asociaii trebuie s fie consultai de ctre consiliul de administraie, respectiv de directorat, cu cel puin 3 luni nainte de expirarea duratei societii, cu privire
la eventuala prelungire a acesteia. n lipsa unei asemenea consultri, la cererea
oricruia dintre asociai, tribunalul poate dispune prin ncheiere efectuarea unei
consultri a asociailor n condiiile art. 119 alin. (3) din lege. Dac nu se realizeaz
consultarea asociailor n condiiile de mai sus, la expirarea duratei menionate n
actul constitutiv orice persoan interesat sau Oficiul Naional al Registrului Comerului poate sesiza directorul oficiului registrului comerului sau persoana desemnat pentru constatarea dizolvrii societii [art. 227 alin. (3)].
Potrivit dispoziiilor art. 233 alin. (1) din lege, dizolvarea societii are ca efect
deschiderea procedurii lichidrii.

[1]

Idem, p. 307; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 216.


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 307; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 216; pentru o analiz
detaliat a cauzelor de dizolvare a societilor comerciale, a se vedea C.M. Letea, Dizolvarea i lichidarea societilor comerciale, Ed. Hamangiu, 2008.
[3]
A se vedea supra, p. 162.
[2]

VI. Societile comerciale

177

1.2. Imposibilitatea realizrii obiectului de activitate sau realizarea acestuia


n conformitate cu prevederile art. 227 alin. (1) lit. b), societatea se dizolv n
cazul imposibilitii realizrii obiectului de activitate sau realizarea acestuia. Doctrina de specialitate[1] i jurisprudena n materie au considerat drept cauze de imposibilitate a realizrii obiectului unei societi situaii precum: ivirea ntre asociai a
unor nenelegeri grave, care fac imposibil desfurarea activitii societii; lipsa
mijloacelor financiare necesare desfurrii activitii; absena voinei asociailor de
a conlucra pentru desfurarea activitii societii.
Dizolvarea societii ca urmare a imposibilitii realizrii obiectului societii sau
realizrii acestuia are loc prin voina asociailor sau pe cale judectoreasc, atunci
cnd asociaii nu se neleg.

1.3. Declararea nulitii societii


Acest caz de dizolvare a societii este reglementat de art. 227 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 31/1990. Aa cum am artat i n cele anterioare[2], nerespectarea cerinelor
legale privind constituirea societii, reglementate de art. 56 din Legea nr. 31/1990,
atrage nulitatea societii. Potrivit dispoziiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pe
data la care hotrrea judectoreasc de declarare a nulitii a devenit irevocabil,
societatea nceteaz fr efect retroactiv i intr n lichidare.

1.4. Hotrrea adunrii asociailor


Societatea comercial se dizolv prin hotrrea adunrii generale a asociailor
[art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990]. Dizolvarea i lichidarea societii comerciale prin hotrre a adunrii asociailor constituie expresia principiului libertii
contractuale. Cum asociaii sunt liberi s nfiineze o societate comercial, tot astfel
ei pot decide i dizolvarea i lichidarea societii n condiiile legii. Aa cum s-a precizat n literatura de specialitate[3], asociaii sunt liberi s aprecieze motivele de
dizolvare a societii.

1.5. Hotrrea tribunalului


Potrivit dispoziiilor art. 227 alin. (1) lit. e), societatea se dizolv prin hotrrea
tribunalului, la cererea oricrui asociat, pentru motive temeinice, precum nenelegerile grave dintre asociai, care mpiedic funcionarea societii.

1.6. Falimentul societii


Societatea comercial se dizolv n cazul cnd este supus falimentului n cadrul procedurii insolvenei [art. 227 lit. f) din Legea nr. 31/1990]. Falimentul este
reglementat de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei. n cadrul procedurii insolvenei, societatea poate fi supus, dup caz, procedurii reorganizrii judi[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 309, i deciziile de practic judiciar acolo citate.
A se vedea supra p. 105 i urm.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 309; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 217; I. Schiau, op. cit.,
p. 221.
[2]

178

Drept comercial

ciare sau procedurii falimentului. Dac societatea face obiectul procedurii falimentului, patrimoniul societii este lichidat, n vederea satisfacerii creanelor creditorilor, i, n consecin, societatea se dizolv[1]. n acest caz, dizolvarea societii
se pronun de ctre judectorul-sindic prin ncheierea prin care se decide intrarea
n faliment [art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2006].

1.7. Lipsa organelor statutare ale societii sau imposibilitatea ntrunirii


acestora
Potrivit prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, societatea se dizolv n cazul n care nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot ntruni. n cazul
n care societatea nu mai are organe statutare (adunare general, administratori,
cenzori, auditori etc.), societatea nu mai poate funciona i se impune ncetarea
existenei acesteia prin dizolvare i lichidare.

1.8. Lipsa sediului social cunoscut, ncetarea activitii sau necunoaterea ori
dispariia asociailor
Societatea comercial poate fi dizolvat n cazurile n care i-a ncetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu ndeplinete condiiile referitoare la sediul social sau asociaii au disprut ori nu au domiciliul cunoscut sau reedina
cunoscut [art. 237 alin. (1) lit. c)].

1.9. Necompletarea capitalului social n condiiile legii


Acest caz de dizolvare este consacrat de art. 237 alin. (1) lit. d), care dispune
c societatea se dizolv n situaia n care nu i-a completat capitalul social, n condiiile legii. Aa cum am mai artat, societatea comercial trebuie s dispun de
active a cror valoare s fie cel puin la concurena capitalului social prevzut de
lege sau stabilit n actul constitutiv. Potrivit legii, organele administrare i control
ale societii sunt obligate s convoace adunarea general care s hotrasc,
dup caz, reducerea capitalului social, majorarea capitalului social sau dizolvarea
societii. Dac nu se realizeaz completarea capitalului social, mai ales pentru
acele situaii pentru care legea prevede un plafon minim al capitalului social,
societatea se dizolv.

1.10. Alte cauze prevzute de lege sau de actul constitutiv al societii


Societatea comercial se dizolv i n alte cazuri reglementate de lege sau
prevzute n actul constitutiv [art. 227 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 31/1990][2].

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 310.


Pentru alte cauze de dizolvare, denumite cauze speciale, caracteristice diferitelor forme juridice de societate, a se vedea I. Schiau, op. cit., p. 223-227.
[2]

VI. Societile comerciale

179

2. Cile dizolvrii societii comerciale


Aa cum se susine n literatura de specialitate[1], dizolvarea societii comerciale se realizeaz pe trei ci: de drept, prin voina asociailor i pe cale judectoreasc. Fiecare dintre aceste ci de dizolvare este supus unor reguli speciale
prevzute de lege.

2.1. Dizolvarea de drept a societii


De lege lata, singurul caz de dizolvare de drept al societii l reprezint expirarea termenului fixat pentru durata societii. ntr-o astfel de situaie, dizolvarea se
produce de plin drept (ope legis) fr s fie necesar vreo manifestare de voin a
asociailor i nicio formalitate de publicitate.
n doctrina de specialitate[2] se susine c, dac dup data dizolvrii, care este
data expirrii termenului stabilit pentru durata societii, societatea continu s
desfoare activitate, societatea devine societate de fapt i va fi guvernat de
regulile privind societatea n participaie (art. 1.949-1.954 C. civ.).

2.2. Dizolvarea societii prin voina asociailor


O alt cale de dizolvare a societilor comerciale o reprezint dizolvarea prin
voina asociailor. Voina asociailor trebuie exprimat n cadrul adunrii generale
cu respectarea dispoziiilor art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind modificarea actului constitutiv.
Hotrrea privind dizolvarea se ia cu respectarea condiiilor de cvorum prevzute de lege pentru adunarea general extraordinar, cu o majoritate de dou
treimi din drepturile de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai (art. 115
din Legea nr. 31/1990). Actul care constat hotrrea adunrii generale privind
dizolvarea se depune la oficiul registrului comerului pentru a se meniona n
registru, dup care se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial, spre publicare.
Legea permite asociailor s revin asupra hotrrii de dizolvare a societii. n
acest sens, art. 231 prevede c asociaii vor putea reveni, cu majoritatea cerut
pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotrrii luate, att timp ct nu s-a
fcut nicio repartiie din activ. Noua hotrre se menioneaz n registrul comerului, dup care oficiul registrului comerului o va trimite Monitorului Oficial al
Romniei, spre publicare, pe cheltuiala societii. Creditorii i orice persoan interesat pot face opoziie la tribunal mpotriva hotrrii, n condiiile art. 62 din lege.

2.3. Dizolvarea societii pe cale judectoreasc


Potrivit dispoziiilor art. 227 alin. (1) lit. e), tribunalul poate dispune dizolvarea
societii, la cererea fiecrui asociat, pentru motive temeinice, precum nenelegerile grave dintre asociai, care mpiedic funcionarea societii.
Societatea comercial se va dizolva pe cale judectoreasc i n cazurile prevzute de art. 237 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Potrivit textului de lege menio[1]
[2]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 311.


Idem, p. 312.

180

Drept comercial

nat, la cererea oricrei persoane interesate, precum i a oficiului naional al registrului comerului, tribunalul va putea pronuna dizolvarea societii n cazurile n
care: societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot ntruni;
societatea i-a ncetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu ndeplinete
condiiile referitoare la sediul social sau asociaii au disprut ori nu au domiciliul
cunoscut sau reedina cunoscut; societatea nu i-a completat capitalul social.
Pentru aceste din urm cazuri de dizolvare judectoreasc a societii, Legea
nr. 31/1990, n art. 237 alin. (2)-(10), consacr anumite reguli speciale. Astfel, dup
pronunarea hotrrii de dizolvare, societatea intr n lichidare.
Dac n termen de trei luni de la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti de dizolvare nu se procedeaz la numirea lichidatorului, oficiul registrului
comerului, la cererea oricrei persoane interesate, numete un lichidator de pe
lista practicienilor n insolven [art. 237 alin. (7)]. Dac oficiul registrul comerului
nu a fost sesizat cu nicio cerere de numire a lichidatorului n termen de trei luni de
la expirarea termenului de trei luni mai sus menionat, societatea comercial n
cauz se radiaz din oficiu din registrul comerului, prin rezoluia directorului sau a
persoanei desemnate pronunat la cererea oficiului naional al registrului comerului [art. 237 alin. (8)].
Potrivit legii [art. 237 alin. (9)], ncheierea de radiere se nregistreaz n registrul
comerului, se comunic societii comerciale la sediul social, Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal i direciilor generale ale finanelor publice judeene i a
municipiului Bucureti, pe cale electronic, i se afieaz pe pagina de internet a
Oficiului Naional al Registrului Comerului i la sediul oficiului registrului comerului
de pe lng tribunal, n raza cruia societatea i are nregistrat sediul.
Bunurile rmase din patrimoniul societii comerciale radiate din registrul comerului revin asociailor n condiiile art. 237 alin. (8) i (9) din lege.

3. Efectele dizolvrii societii comerciale


Principalele efecte care se produc ca urmare a dizolvrii societii comerciale
sunt: deschiderea procedurii lichidrii i interdicia unor operaiuni comerciale noi[1].
Se impune a fi reinut c dizolvarea nu are consecine asupra personalitii juridice
a societii. Legea nr. 31/1990 stipuleaz n mod expres c societatea i pstreaz personalitatea juridic pentru operaiunile lichidrii, pn la terminarea acesteia [art. 233 alin. (4)].

3.1. Deschiderea procedurii lichidrii


Acest efect este reglementat de art. 233 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, potrivit
cruia dizolvarea societii are ca efect deschiderea procedurii lichidrii. Dizolvarea
are loc fr lichidare n cazul fuziunii ori divizrii totale a societii sau n alte cazuri
prevzute de lege. Prin urmare, cu excepiile prevzute de lege, dizolvarea atrage
lichidarea patrimoniului societii comerciale n cauz.

[1]

Idem, p. 315; a se vedea i I. Schiau, op. cit., p. 229-230.

VI. Societile comerciale

181

3.2. Interdicia unor operaiuni comerciale noi


Potrivit dispoziiilor art. 233 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, din momentul dizolvrii, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot ntreprinde noi
operaiuni. n caz contrar, acetia sunt personal i solidar rspunztori pentru aciunile ntreprinse. Legea dispune c interdicia privind efectuarea de noi operaiuni se
aplic din ziua expirrii termenului fixat pentru durata societii ori de la data la
care dizolvarea a fost hotrt de adunarea general sau declarat prin sentin
judectoreasc [art. 233 alin. (3)].
Aadar, n conformitate cu normele legale de mai sus, de la data dizolvrii societatea comercial nu mai poate exercita comerul specific obiectului su de activitate, ci doar va finaliza operaiunile comerciale aflate n curs de derulare. nclcarea acestei interdicii atrage rspunderea solidar a membrilor organelor de administrare i conducere ale societii[1].

Subseciunea a 3-a. Lichidarea societilor comerciale


Lichidarea societii comerciale const ntr-un ansamblu de operaiuni care au
ca scop finalizarea operaiunilor comerciale aflate n curs la data dizolvrii societii, ncasarea creanelor societii, transformarea bunurilor societii n bani, plata
datoriilor societii i mprirea activului net ntre asociai[2].
Lichidarea societilor comerciale este o procedur extrajudiciar, instana
poate fi sesizat doar pentru soluionarea cererii de numire a lichidatorilor (art. 262
din Legea nr. 31/1990) i pentru soluionarea opoziiei asupra situaiei financiare
[art. 263 i 268 alin. (2) din lege]. Mai trebuie reinut c operaiunile de lichidare a
societii sunt efectuate de anumite persoane desemnate n acest sens lichidatorii.

1. Principiile generale ale lichidrii societilor comerciale


Lichidarea societilor comerciale este supus unor principiile generale consacrate de Legea nr. 31/1990. Principiile generale ale lichidrii societii comerciale
sunt urmtoarele: personalitatea juridic a societii subzist pentru nevoile lichidrii; lichidarea societii se face n interesul asociailor; lichidarea societii este
obligatorie, iar nu facultativ[3].

1.1. Personalitatea juridic a societii subzist pentru nevoile lichidrii


Legea nr. 31/1990 prevede n mod expres c societatea i pstreaz personalitatea juridic pentru operaiunile lichidrii, pn la terminarea acesteia [art. 233
alin. (4)]. Consecina pstrrii personalitii juridice const n faptul c pe durata
lichidrii societatea comercial i conserv atributele de identificare (firm, sediu
social, naionalitate), dispune de patrimoniul propriu care constituie n continuare
gajul general al creditorilor i i pstreaz organele de administrare i conducere
[1]

Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 315.
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 316; pentru detalii privind lichidarea, a se vedea i
O. Cpn, op. cit., p. 216 i urm.; I. Schiau, op. cit., p. 231.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 316; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 222; S. Angheni,
M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 213; a se vedea i S. Popa, op. cit., p. 190.
[2]

182

Drept comercial

(administratorii, directorii) pn la intrarea n funcie a lichidatorilor [art. 252 din


Legea nr. 31/1990].
n legtur cu organele societii, trebuie reinut c adunarea asociailor numete lichidatorii i stabilete puterile acestora n condiiile art. 262 i 264 din
Legea nr. 31/1990.
n sfrit, cenzorii exercit controlul asupra activitii lichidatorilor, iar n cazul
societii pe aciuni administrat potrivit sistemului dualist, lichidatorii i ndeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere [art. 253 alin. (5) din lege].

1.2. Lichidarea societii se face n interesul asociailor


n doctrina de specialitate[1] se susine c principiul potrivit cruia lichidarea
societii se face n interesul asociailor are mai multe argumente care rezult din
lege. n primul rnd, lichidarea societii comerciale poate fi cerut numai de ctre
asociai, cu excluderea creditorilor societii. Apoi, asociaii sunt n drept s numeasc pe lichidatori i s le stabileasc puterile (art. 255 din Legea nr. 31/1990).
n fine, legea permite asociailor s stabileasc prin actul constitutiv condiiile lichidrii societii.
Cu toate acestea, trebuie avut n vedere c potrivit art. 256 din Legea
nr. 31/1990, asociaii nu pot primi nicio sum de bani n contul prilor ce li s-ar
cuveni din lichidare naintea achitrii creanelor creditorilor societii. Aceasta
nseamn c, n faza lichidrii, interesele creditorilor sunt protejate.

1.3. Lichidarea societii este obligatorie, iar nu facultativ


n tiina dreptului comercial s-a pus problema dac lichidarea societii are un
caracter obligatoriu ori facultativ[2]. Aceast chestiune este acum tranat de Legea
nr. 31/1990, care n art. 233 prevede c dizolvarea societii are ca efect deschiderea procedurii lichidrii. Prin urmare, lichidarea societii ajuns n faza de
dizolvare este obligatorie, i nu facultativ. n mod excepional, n condiiile art. 233
alin. (1) din Legea nr. 31/1990, dizolvarea are loc fr lichidare n cazul fuziunii ori
divizrii totale a societii.

2. Modificrile produse de trecerea la faza de lichidare a societii


comerciale
Trecerea societii comerciale n faza lichidrii produce anumite modificri cu
privire la existena acesteia. Principalele modificri produse de trecerea la faza de
lichidare a societii privesc obiectul i scopul societii, organele de conducere i
administrare ale societii i gestiunea societii comerciale[3].

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 317.


Pentru detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 318.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 318.
[2]

VI. Societile comerciale

183

2.1. Modificarea obiectului i scopului societii


n faza lichidrii, activitatea societii se restrnge la finalizarea operaiunilor comerciale aflate n curs de derulare. Legea [art. 233 alin. (2)] interzice organelor de
administrare i conducere ale societii s ntreprind operaiuni noi, iar dac
angajeaz asemenea operaiuni, ei rspund personal i solidar.
n ceea ce privete scopul societii, n faza lichidrii nu se urmrete realizarea
i mprirea de profit, ci finalizarea operaiunilor de lichidare a societii.

2.2. nlocuirea organelor de administrare i conducere ale societii cu


lichidatorii
Potrivit dispoziiilor art. 252 alin. (1) administratorii i directorii, respectiv membrii directoratului, i exercit atribuiile pn la preluarea funciei de ctre lichidator. Per a contrario, rezult c din momentul prelurii funciei de ctre lichidator
atribuiile organelor de administrare i conducere ale societii nceteaz.
Potrivit legii, n termen de 30 de zile de la dizolvare vor fi numii lichidatorii.
Pentru a intra n funcie lichidatorii, actul de numire a lichidatorilor, menionnd
puterile conferite acestora sau sentina care i ine locul, trebuie depus, prin grija
lichidatorilor, la oficiul registrului comerului, pentru a fi nscris de ndat i publicat
n Monitorul Oficial al Romniei [art. 252 alin. (1) lit. b)]. De asemenea, este supus
publicitii prin registrul comerului i Monitorul Oficial orice act ulterior care ar
aduce schimbri cu privire la persoana lor sau la puterile conferite acestora.
Numai dup ndeplinirea formalitilor de mai sus lichidatorii vor depune semntura n registrul comerului i vor exercita aceast funcie [art. 252 alin. (2)].

2.3. Predarea gestiunii societii


Odat cu trecerea la faza lichidrii se realizeaz i predarea gestiunii de la
organele de administrare i conducere ale societii ctre lichidator. n conformitate
cu prescripiile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, ndat dup intrarea lor n
funcie, lichidatorii sunt obligai ca, mpreun cu directorii i administratorii, respectiv cu membrii directoratului societii, s fac un inventar i s ncheie un bilan.
n cazul societii pe aciuni sau n comandit pe aciuni, administratorii, respectiv membrii directoratului trebuie s prezinte lichidatorilor o dare de seam asupra gestiunii pentru perioada cuprins ntre data ultimei situaii financiare aprobate
i data nceperii lichidrii (art. 265 din lege).
Darea de seam asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, se
va depune la oficiul registrului comerului i se va publica n Monitorul Oficial,
mpreun cu bilanul final de lichidare.
Mai trebuie precizat c, potrivit prevederilor art. 253 alin. (4), lichidatorii sunt
obligai s primeasc i s pstreze patrimoniul societii, registrele ce li s-au ncredinat de administratori, de membrii directoratului i actele societii. Lichidatorii
sunt obligai, de asemenea, s in un registru cu toate operaiunile lichidrii, n
ordinea datei lor.

184

Drept comercial

3. Statutul lichidatorilor
Aa cum am artat, lichidatorii sunt persoanele nsrcinate cu efectuarea operaiunilor specifice lichidrii societilor comerciale. Legea nr. 31/1990 consacr
anumite reguli privind calitatea lichidatorilor, puterile lichidatorilor, natura juridic a
funciei de lichidator, rspunderea lichidatorilor etc.

3.1. Calitatea de lichidator


Potrivit dispoziiilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, lichidatorii pot fi
persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanii permaneni persoane fizice ale societii lichidatoare trebuie s fie lichidatori autorizai n condiiile legii. Statutul juridic al lichidatorului este reglementat
prin O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activitii practicienilor n insolven[1].

3.2. Desemnarea lichidatorilor


Desemnarea lichidatorilor difer n funcie de forma juridic a societii comerciale supus lichidrii. Astfel, numirea lichidatorilor n societile n nume colectiv,
n comandit simpl sau cu rspundere limitat va fi fcut de toi asociaii, dac n
contractul de societate nu se prevede altfel [art. 262 alin. (1) din lege]. n cazul
societilor pe aciuni, art. 264 dispune c numirea lichidatorilor se va face de
adunarea general cu majoritatea prevzut pentru modificarea actului constitutiv
care hotrte lichidarea, dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
Pentru toate formele juridice de societate, dac asociaii nu realizeaz
unanimitatea, respectiv majoritatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi fcut de
instan la cererea oricrui administrator, respectiv a membrilor directoratului, sau
de ctre asociai [art. 262 alin. (2) i art. 264 alin. (3) din Legea nr. 31/1990].
Reamintim c, n conformitate cu art. 252 alin. (2), actul de numire a lichidatorilor i puterile ce le-au fost conferite trebuie depus la oficiul registrului comerului, prin grija lichidatorilor, pentru a fi nscris de ndat i publicat n Monitorul
Oficial al Romniei.
Din punct de vedere procesual, din momentul intrrii n funcie a lichidatorilor
nicio aciune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia dect n
numele lichidatorilor sau mpotriva lor[2].

3.3. Natura juridic a funciei de lichidator


Legea nr. 31/1990, n art. 253 alin. (2), dispune lichidatorii au aceeai rspundere ca i administratorii, respectiv membrii directoratului. Aceasta nseamn c
natura juridic a funciei lichidatorilor este cea privind regulile referitoare la mandat
i cele prevzute n mod special de legea societilor comerciale. Aadar, mandatul lichidatorilor, ca i cel al membrilor organelor de conducere i administrare
ale societii, are un coninut contractual i legal[3].
[1]

Republicat n M. Of. nr. 724 din 13 octombrie 2011.


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 321.
[3]
Ibidem; S. Popa, op. cit., p. 205.
[2]

VI. Societile comerciale

185

Se nelege c i rspunderea lichidatorilor va fi supus regulilor care crmuiesc


rspunderea administratorilor, respectiv membrilor directoratului societii. n concret, rspunderea lichidatorilor va fi, dup caz, civil contractual atunci cnd sunt
nclcate obligaii izvorte din mputernicirile asociailor sau rspundere civil delictual ori rspundere penal pentru nerespectarea obligaiilor stabilite de lege.

3.4. Atribuiile lichidatorilor


Principalele atribuii ale lichidatorilor sunt reglementate de art. 255 din Legea
nr. 31/1990. Textul de lege citat prevede c, n afar de puterile conferite de asociai, lichidatorii vor efectua i urmtoarele operaiuni:
a. stau n judecat n numele societii;
b. execut i termin operaiunile de comer referitoare la lichidare;
c. vor vinde prin licitaie public imobile i orice avere mobiliar a societii;
d. efectuarea de tranzacii;
e. lichidarea i ncasarea creanelor societii;
f. contractarea de obligaii cambiale, de mprumuturi neipotecare i ndeplinirea
oricror acte necesare.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, n
termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie s depun la oficiul registrului comerului, pentru menionare n registrul comerului, un raport privind situaia
economic a societii. Dac, potrivit raportului, debitorul ndeplinete condiiile
pentru deschiderea procedurii simplificate de insolven, lichidatorul are obligaia
de a solicita deschiderea acestei proceduri n termen de 15 zile de la data depunerii raportului.
La mplinirea unui termen de 6 luni de la numire, lichidatorul trebuie s depun
la oficiul registrului comerului un raport privind stadiul operaiunilor de lichidare.
Tot astfel, la mplinirea termenului de un an lichidatorul trebuie s depun la oficiul
registrului comerului un nou raport, nsoit, dac este cazul, i de hotrrea instanei de prelungire a termenului de lichidare, pentru menionare n registrul comerului
[art. 260 alin. (5)].
Pentru fiecare prelungire a termenului de lichidare, lichidatorul are obligaia de a
depune la oficiul registrului comerului hotrrea instanei, precum i raportul
privind stadiul operaiunilor de lichidare.
Nerespectarea obligaiei de depunere a rapoartelor prevzute de lege, mai sus
menionate, constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 50 lei la
100 lei [art. 260 alin. (7)].

4. Lichidarea activului i pasivului societii comerciale


Aa cum s-a subliniat n doctrina de specialitate[1], scopul operaiunilor de
lichidare a activului i pasivului societii este prefacerea bunurilor societii n bani
i achitarea datoriilor societii. Eventualul activ net se va repartiza asociailor.

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 322; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 227.

186

Drept comercial

4.1. Lichidarea activului societii


Lichidarea activului societii comerciale se realizeaz prin transformarea bunurilor societii n bani i ncasarea creanelor pe care societatea le are fa de
teri. Astfel, lichidatorii trebuie s vnd bunurile din patrimoniul societii n vederea obinerii sumelor de bani necesare achitrii creanelor creditorilor i restituirea
ctre asociai a sumelor rmase n urma lichidrii.
Potrivit prevederilor art. 255 alin. (1) lit. c), vnzarea tuturor bunurilor mobile i
imobile trebuie efectuat prin licitaie public. n literatura de specialitate[1], se
apreciaz c anumite bunuri ale societii ar putea fi sustrase vnzrii la licitaie,
dac prin actul constitutiv s-a stabilit c bunurile n cauz vor reveni, n contul prilor ce li s-ar cuveni din lichidare, asociailor care le-au adus ca aport n societate.
Ca argument de text se aduce art. 252 alin. (4), care reglementeaz dreptul asociailor de a stabili prin actul constitutiv regulile de lichidare a societii.
Dac societatea supus lichidrii are la rndul ei creane de ncasat de la diferii
debitori, lichidatorii trebuie s se preocupe de ncasarea acestora. Dac este cazul,
ei vor putea introduce aciuni n judecat pentru realizarea creanelor de la debitorii
ru-platnici.
Cu sumele obinute din vnzarea bunurilor la licitaie i din ncasarea creanelor
de la diferii debitori, lichidatorii vor plti datoriile societii, existente n faza lichidrii. n consecin, din valorificarea activului societii va fi acoperit eventualul
pasiv al acesteia prin plata creanelor creditorilor societii aflate n lichidare.
Pentru cazul n care activul societii nu este suficient pentru acoperirea pasivului, lichidatorii au la ndemn anumite aciuni mpotriva asociailor societii.
Astfel, n conformitate cu art. 257 din Legea nr. 31/1990, lichidatorii care probeaz,
prin prezentarea situaiei financiare anuale, c fondurile de care dispune societatea
nu sunt suficiente s acopere pasivul exigibil, trebuie s cear sumele necesare
asociailor care rspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vrsmintele, dac acetia sunt obligai, potrivit formei societii, s le procure sau, dac
sunt debitori fa de societate, pentru vrsmintele neefectuate, la care erau
obligai n calitate de asociai.
Corobornd prevederile textului citat cu cele ale art. 3 din Legea nr. 31/1990,
nseamn c lichidatorii vor putea urmri asociaii societilor n nume colectiv i
asociaii comanditai n societatea n comandit simpl sau n comandit pe aciuni,
deoarece numai acetia rspund nelimitat i solidar pentru obligaiile sociale. Asociaii societii cu rspundere limitat, asociaii comanditari i acionarii vor putea fi
acionai de lichidatori n vederea ntregirii activului societii aflate n lichidare, dar
numai pentru cazul n care nu au efectuat integral vrsmintele la care s-a obligat.
Legea recunoate i creditorilor societii aceleai drepturi de valorificarea a
creanei lor mpotriva asociailor societii aflate n curs de lichidare. n acord cu
prevederile art. 259, creditorii societii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor
aciunile care decurg din creanele ajunse la termen, pn la concurena bunurilor
existente n patrimoniul societii, i numai dup aceea de a se ndrepta mpotriva
asociailor, pentru plata sumelor datorate din valoarea aciunilor subscrise sau din
aceea a aporturilor la capitalul social.
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 323.

VI. Societile comerciale

187

Mai trebuie reinut c lichidatorii pot acoperi datoriile societii cu proprii lor
bani. n cazul n care lichidatorii au achitat datoriile societii cu proprii lor bani, nu
vor putea s exercite mpotriva societii drepturi mai mari dect acelea ce aparineau creditorilor plii (art. 258).

4.2. Lichidarea pasivului societii


Cu sumele obinute din valorificarea activului societii vor fi pltite datoriile
ctre creditorii societii. Dac fondurile sunt insuficiente, aa cum am artat i n
cele anterioare, lichidatorii vor urmri pe asociaii care rspund nelimitat i solidar
pentru datoriile societii, precum i pe asociaii care nu au vrsat ntregul aport
ctre societate.
n aceleai condiii, creditorii sociali pot aciona i ei pe asociaii societilor care
rspund nelimitat i solidar pentru datoriile societii, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 31/1990, dar i pe asociaii care nu au efectuat vrsmintele ctre societate.
Se impune a fi reinut c, potrivit dispoziiilor art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990,
lichidarea nu mpiedic deschiderea procedurii de insolven a societii. Din dispoziiile legii rezult c lichidarea nu este incompatibil cu procedura de insolven.
Din contr, mpotriva unei societi aflate n faza de lichidare se poate dispune deschiderea procedurii insolvenei, n condiiile Legii nr. 85/2006. Se nelege c lichidarea societii mpotriva creia s-a declanat procedura insolvenei se va realiza
dup regulile care guverneaz aceast procedur.

5. Drepturile asociailor cuvenite din lichidarea societii comerciale


5.1. Precizri prealabile
Am fcut precizarea n rndurile anterioare c activul societii aflate n lichidare
este destinat n primul rnd plii creditorilor acesteia. Numai n cazul n care rmne un activ net n urma lichidrii, asociaii sunt ndreptii s primeasc contravaloarea acestuia. Asociaii sunt ndreptii la restituirea activului net deoarece ei
au contribuit la formarea patrimoniului societii prin aporturile vrsate n momentul
constituirii sau ulterior, prin majorarea capitalului social.
Ca regul, asociaii sunt ndreptii la restituirea activului dup achitarea datoriilor ctre creditorii societii. n acest sens, art. 256 din Legea nr. 31/1990 dispune
c lichidatorii nu pot plti asociailor nicio sum n contul prilor ce li s-ar cuveni
din lichidare, naintea achitrii creditorilor societii.
Asociaii vor putea cere ns ca sumele reinute s fie depuse la CEC ori la o
alt banc i s se fac repartizarea asupra aciunilor sau prilor sociale, chiar n
timpul lichidrii, dac, n afar de ceea ce este necesar pentru ndeplinirea tuturor
obligaiilor societii, scadente sau care vor ajunge la scaden, mai rmne un
disponibil de cel puin 10% din cuantumul lor [art. 256 alin. (2)]. n consecin, dac
societatea supus lichidrii are o situaie financiar bun, cu respectarea condiiilor
de mai sus, asociaii pot primi pli anticipate din contul plilor cuvenite din lichidare.

188

Drept comercial

5.2. ntocmirea situaiei financiare finale i repartizarea activului net ntre


asociai
n conformitate cu prevederile art. 263 i art. 268 din Legea nr. 31/1990, dup
terminarea operaiunilor de lichidare a activului i pasivului societii, lichidatorii
sunt obligai s ntocmeasc situaia financiar final i s propun repartizarea
activul net ntre asociai. Situaia financiar astfel ntocmit este supus publicitii.
Pentru societile n nume colectiv, n comandit simpl i cu rspundere limitat, legea prevede c situaia financiar final se depune spre a fi naintat i publicat pe pagina de internet a oficiului registrului comerului. n cazul societilor
pe aciuni i n comandit pe aciuni, situaia financiar se va depune, pentru a fi
menionat, la oficiul registrului comerului i se va publica n Monitorul Oficial
[art. 268 alin. (2) din lege].
Asociaii nemulumii de ntocmirea situaiei financiare i repartizarea activului
net pot formula opoziie n condiiile art. 62 din Legea nr. 31/1990. Dreptul de a
face opoziie mpotriva situaiei financiare finale de lichidare i a propunerilor de
repartizare este reglementat n mod expres de art. 263 i art. 268 din Legea
nr. 31/1990 n favoarea tuturor asociailor, indiferent de forma juridic a societii[1].
Pe baza propunerilor de repartizare aprobate, asociaii vor ncasa sumele de
bani ce li se cuvin n schimbul unei chitane de primire. Dac sumele cuvenite
acionarilor nu au fost ncasate n termen de dou luni de la publicarea situaiei
financiare finale de lichidare, acestea vor fi depuse la CEC cu artarea numelui i
prenumelui asociatului n cauz.

5.3. Partajul bunurilor societii ntre asociai


Am vzut n cele de mai sus c pentru realizarea lichidrii bunurile societii vor
fi valorificate prin vnzarea la licitaie public n vederea obinerii sumelor necesare
plii creanelor creditorilor societii. Am artat, de asemenea, c anumite bunuri
pot fi sustrase vnzrii la licitaie i restituite n natur ctre asociai. Este situaia
n care asociaii, stabilind regulile lichidrii, prin actul constitutiv au convenit ca
anumite bunuri s nu fac obiectul vnzrii pe calea licitaiei publice[2].
Soluia are sprijin legal i n prevederile actualului Cod civil care, n art. 1946
prevede c, dup plata datoriilor sociale, activul rmas este destinat rambursrii
aporturilor subscrise i vrsate de asociai, iar eventualul excedent constituie profit
net i va fi repartizat ntre asociai proporional cu participarea fiecruia la beneficii,
dac nu s-a prevzut altfel prin contractul de societate sau prin hotrrea asociailor.
n doctrina de specialitate[3] se susine c, n absena unei reglementri a partajului bunurilor societii n Legea nr. 31/1990, trebuie s apelm la dispoziiile Codului civil privind contractul de societate. Art. 1.948 C. civ. prevede c mpreala n

[1]
Pentru mai multe detalii privind aspectele legate de opoziia asociailor mpotriva
situaiilor financiare anuale i a propunerilor de repartizare a activului societii, a se vedea
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 326-327.
[2]
Idem, p. 327.
[3]
Idem, p. 328; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 228.

VI. Societile comerciale

189

natur a bunurilor societii se face potrivit regulilor privitoare la mpreala bunurilor proprietate comun.

6. nchiderea lichidrii societii comerciale


Ultimele operaiuni de lichidare a societii sunt cele care privesc radierea societii din registrul comerului i luarea msurilor de conservare a registrelor i
celorlalte documente ale societii. nchiderea lichidrii i ncetarea existenei societii ca persoan juridic pune i problema rspunderii pentru eventualele
creane ale creditorilor sociali care nu au fost satisfcute n cursul lichidrii.

6.1. Radierea societii din registrul comerului


Aa cum am precizat i n cele de mai sus, lichidarea societii trebuie terminat n cel mult un an de la data dizolvrii. Pentru motive temeinice, tribunalul
poate prelungi acest termen cu perioade de cte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24
de luni cumulat. Potrivit legii, lichidarea nu libereaz pe asociai i nu mpiedic
deschiderea procedurii de faliment a societii.
n conformitate cu dispoziiile art. 260 alin. (8) din Legea nr. 31/1990, n termen
de 15 zile de la terminarea lichidrii, lichidatorii vor depune la registrul comerului
cererea de radiere a societii din registrul comerului, sub sanciunea unei amenzi
judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de ntrziere, care va fi aplicat de tribunalul n
circumscripia cruia i are sediul comerciantul, n urma sesizrii oricrei pri interesate. ncheierea judectorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este
executorie i poate fi atacat cu recurs. Sanciunea prevzut la art. 260 alin. (7) din
lege (amenda de la 50 lei la 100 lei) se aplic i lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii insolvenei n termenul prevzut de lege.
Potrivit art. 260 alin. (10), dac n termen de 3 luni de la expirarea termenului
prevzut de lege, prelungit de tribunal dup caz, oficiul registrului comerului nu a
fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiat din oficiu din registrul comerului. Radierea se
dispune prin sentin a tribunalului comercial sau a seciei comerciale a tribunalului
n a crui circumscripie se afl sediul societii, pronunat la cererea Oficiului Naional al Registrului Comerului, cu citarea societii i a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i a direciei generale a finanelor publice judeene sau a municipiului Bucureti, dup caz.
Hotrrea judectoreasc de radiere se comunic societii la sediul social,
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i direciei generale a finanelor publice
judeene sau a municipiului Bucureti, dup caz, i oficiului registrului comerului
unde este nregistrat, se nregistreaz n registrul comerului i se afieaz pe pagina de internet a Oficiului Naional al Registrului Comerului i la sediul oficiului
registrului comerului de pe lng tribunalul n a crui circumscripie s-a aflat sediul
social al societii [art. 260 alin. (11)].
Bunurile rmase din patrimoniul societii radiate din registrul comerului revin
acionarilor, care rspund n limita valorii acestora pentru acoperirea creanelor,
conform prevederilor Codului de procedur civil.

190

Drept comercial

6.2. Depunerea registrelor societii pentru pstrare


Evidenele i documentele societii lichidate trebuie depuse pentru pstrare n
condiiile legii. Legea consacr reguli privind pstrarea registrelor i actelor
societii care difer dup forma juridic a societii. Aceste reguli sunt cuprinse n
art. 261 din Legea nr. 31/1990.
Potrivit acestui text de lege, dup aprobarea socotelilor i terminarea repartiiei,
registrele i actele societii n nume colectiv, n comandit simpl sau cu rspundere limitat, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociai, se vor depune la
asociatul desemnat de majoritate.
n societile pe aciuni i n comandit pe aciuni, registrele prevzute de
art. 77 alin. (1) lit. a)-f) vor fi depuse la registrul comerului la care a fost nregistrat societatea, unde orice parte interesat va putea lua la cunotin de ele,
iar restul actelor societii vor fi depuse la arhivele naionale.
Registrele tuturor societilor vor fi pstrate timp de 5 ani [art. 261 alin. (3) din
Legea nr. 31/1990].

6.3. Rspunderea pentru plata creanelor creditorilor sociali dup lichidarea


societii
n doctrina de specialitate[1], s-a pus problema dac dup ncetarea existenei
societii mai exist vreo rspundere pentru creanele care nu au fost valorificate n
cursul lichidrii societii. Legea nr. 31/1990 nu reglementeaz n mod expres o
astfel de situaie. Aceasta prevede totui, n art. 260 alin. (2), c lichidarea nu libereaz pe asociai i nu mpiedic deschiderea procedurii falimentului fa de societate. Prevederile legii se refer la o societate aflat n lichidare, i nu la o societate
radiat din registrul comerului a crei lichidare, prin ipotez, s-a finalizat. Pentru
aceste considerente se apreciaz c, dup lichidarea societii i radierea ei din
registrul comerului, creditorii sociali pot urmri numai pe asociaii care au o rspundere nelimitat pentru obligaiile sociale[2].
Din aceleai raiuni se susine c referirea art. 260 din Legea nr. 31/1990 la posibilitatea aplicrii procedurii falimentului privete societatea aflat n faza lichidrii, iar
nu o societate lichidat, care i-a ncetat existena ca persoan juridic[3].

Subcapitolul II. Regulile speciale aplicabile


fiecrei forme de societate comercial
Pe lng regulile generale aplicabile tuturor societilor comerciale, Legea
nr. 31/1990 cuprinde i anumite reguli speciale pentru fiecare form juridic de societate comercial. n concret, sunt instituite anumite reguli speciale pentru fiecare
din cele cinci forme juridice de societate reglementate de lege. Din aceste considerente vom purcede i noi la prezentarea succint a aspectelor specifice fiecrei
forme juridice de societate comercial.
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 329; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 229.
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 330.
[3]
Ibidem.
[2]

VI. Societile comerciale

191

Facem precizarea c, din cele cinci forme juridice de societatea reglementate


de Legea nr. 31/1990, n practic se ntlnesc doar societatea pe aciuni i societatea cu rspundere limitat. Motivul l constituie acela c n celelalte forme de societate, asociaii, respectiv asociaii comanditai, rspund nelimitat i solidar pentru
datoriile societii. De aceea, opiunea asociailor se ndreapt ctre societatea pe
aciuni i societatea cu rspundere limitat, datorit rspunderii limitate n limita
aporturilor pentru datoriile sociale. Din aceast cauz, nu vom insista nici noi asupra regulilor speciale aplicabile societii n nume colectiv, societii n comandit
simpl i societii n comandit pe aciuni.

Seciunea 1. Societatea n nume colectiv


Subseciunea 1. Noiunea i caracterele societii
n nume colectiv
Potrivit art. 3 din Legea nr. 31/1990, societatea n nume colectiv este acea form de societate ale crei obligaii sociale sunt garantate cu patrimoniul social i cu
rspunderea nelimitat i solidar a tuturor asociailor.
n temeiul reglementrilor legale, societatea n nume colectiv a fost definit ca
fiind societatea constituit prin asocierea, pe baza deplinei ncrederi a dou sau
mai multor persoane, care pun n comun anumite bunuri, pentru a desfura o
activitate comercial, n scopul mpririi profitului rezultat i n care asociaii
rspund nelimitat i solidar pentru obligaiile societii[1].
Pe baza definiiei au fost evideniate i caracterele societii[2] n nume colectiv
ca fiind urmtoarele:
- asocierea se bazeaz pe deplina ncredere a asociailor;
- capitalul social este divizat n pri de interes, care nu sunt reprezentate prin
titluri;
- obligaiile societii sunt garantate cu patrimoniul social i cu rspunderea
nelimitat i solidar a tuturor asociailor.

Subseciunea a 2-a. Constituirea societii n nume colectiv


Societatea n nume colectiv ia fiin prin ntocmirea actului constitutiv al acesteia,
care trebuie s cuprind elementele prevzute de art. 7 din Legea nr. 31/1990.
Asociaii unei societi n nume colectiv pot fi att persoane fizice, ct i persoane juridice, cu precizarea c acetia rspund nelimitat i solidar pentru obligaiile societii.
Firma societii n nume colectiv trebuie s cuprind numele a cel puin unuia
dintre asociai, cu meniunea societate n nume colectiv, scris n ntregime (art. 32
din Legea nr. 26/1990). Potrivit aceleiai legi, dac numele unei persoane strine
de societate figureaz, cu consimmntul su, n firma societii n nume colectiv,
aceasta devine rspunztoare nelimitat i solidar de toate obligaiile societii.

[1]
[2]

Ibidem.
Idem, p. 330-331; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 230.

192

Drept comercial

Capitalul social nu este reglementat ntr-un anumit cuantum de lege. n lipsa


reglementrilor exprese privind limita minim a capitalului social al societii n
nume colectiv, asociaii sunt liberi s stabileasc ntinderea capitalului social i a
aporturilor fiecrui asociat. Capitalul social se divide n fraciuni denumite pri de
interes.
Formalitile necesare constituirii societii n nume colectiv sunt cele specifice
oricrei forme juridice de societate i constau n: ntocmirea actului constitutiv i
nregistrarea i autorizarea funcionrii societii.

Subseciunea a 3-a. Funcionarea societii


n nume colectiv
1. Deliberrile i deciziile asociailor
Legea nr. 31/1990 nu reglementeaz adunarea general a asociailor societii
n nume colectiv. Se nelege totui c asociaii se ntrunesc pentru a lua mpreun
deciziile privind principalele probleme ale societii n nume colectiv.
Sub aspectul modului de adoptare a deciziilor de ctre asociaii societii n
nume colectiv, legea consacr principiul majoritii i, n mod excepional, regula
unanimitii. Deciziile se iau cu votul asociailor care reprezint majoritatea absolut a capitalului social n urmtoarele cazuri: alegerea administratorilor societii,
cu stabilirea puterilor acestora; revocarea administratorilor sau limitarea puterilor
lor, cu excepia cazului cnd au fost numii prin contractul de societate (art. 77);
rezolvarea divergenelor dintre administratori [art. 76 alin. (1)]; aprobarea situaiei
financiare a societii (art. 86); rspunderea administratorilor (art. 86)[1]. Decizia se
ia cu votul tuturor asociailor n cazul modificrii actului consitutiv i al revocrii
administratorilor care au fost numii prin contractul de societate.

2. Administrarea societii n nume colectiv


Legea nr. 31/1990 nu organizeaz administratorii ntr-un organ colectiv, ci
stipuleaz c societatea este administrat de unul sau mai muli administratori,
care pot fi asociai sau neasociai. Administratorii pot fi numai persoane fizice i
sunt numii prin actul consitutiv sau alei de ctre asociai (art. 7 i art. 77 din Legea nr. 31/1990).
n actul constitutiv trebuie s se prevad modul de lucru al administratorilor,
respectiv dac acetia lucreaz mpreun sau individual. n doctrin s-a decis c,
n cazul n care contractul nu precizeaz modul de exercitare a mandatului de ctre
administratori, trebuie admis c pe baza principiilor generale fiecare dintre ei poate
lucra individual[2].

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 333-334; a se vedea i I. Schiau, op. cit., p. 236-237; pentru
mai multe detalii privind funcionarea societii n nume colectiv, recomandm, S. Angheni,
M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 120-123.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 334.

VI. Societile comerciale

193

3. Controlul gestiunii societii


Pentru societatea n mume colectiv, Legea nr. 31/1990 nu reglementeaz obligaia desemnrii unor persoane nsrcinate cu controlul asupra gestiunii administratorilor. n atare condiii, fiecare dintre asociaii care nu ndeplinete i calitatea de
administrator al societi va exercita dreptul de control asupra gestiunii societii.

Subseciunea a 4-a. Dizolvarea i lichidarea societii


n nume colectiv
Cauzele generale de dizolvare a societilor comerciale reglementate de
art. 227 i art. 237 din Legea nr. 31/1990 sunt deopotriv aplicabile i societii n
nume colectiv.
Pe lng aceste cauze generale de dizolvare, potrivit art. 229 din Legea nr. 31/
1990, societatea n nume colectiv se dizolv dac datorit falimentului, incapacitii,
excluderii, retragerii sau decesului vreunuia dintre asociai, dac, datorit acestor
cauze, numrul asociailor s-a redus la unul singur. Cu toate acestea, societatea nu
se dizolv cnd exist clauz n actul constitutiv de continuare cu motenitorii sau
cnd asociatul rmas hotrte continuarea existenei societii sub forma societii
cu rspundere limitat cu asociat unic [art. 229 alin. (2) din lege].
Lichidarea societii n nume colectiv se face potrivit regulilor generale prevzute de Legea nr. 31/1990 i n conformitate cu prevederile contractului de
societate, n msura n care nu sunt incompatibile cu lichidarea societii [art. 252
alin. (4) din Legea nr. 32/1990][1].

Seciunea a 2-a. Societatea n comandit simpl


Subseciunea 1. Noiunea i caracterele societii
n comandit simpl
Legea nr. 31/1990, n art. 3, stipuleaz c societatea n comandit simpl este
acea societate ale crei obligaii sociale sunt garantate cu patrimoniul social i cu
rspunderea nelimitat i solidar a asociailor comanditai; comanditarii rspund
numai pn la concurena aporturilor lor.
Doctrina dreptului comercial[2] definete societatea n comandit simpl ca fiind
societatea constituit prin asociere, pe baza deplinei ncrederi, a dou sau mai
multor persoane, care pun n comun anumite bunuri, pentru a desfura o activitate comercial, n scopul mpririi profitului, i n care rspund pentru obligaiile
sociale, dup caz, nelimitat i solidar (asociaii comanditai) sau n limita aportului
lor (asociaii comanditari).
Caracteristicile societii n comandit simpl sunt asemntoare cu cele ale
societii n nume colectiv, respectiv:
- asocierea se bazeaz pe ncrederea deplin a asociailor comanditai i comanditari;
[1]

Pentru mai multe detalii privind societatea n nume colectiv, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 330-340; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 120-126.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 341.

194

Drept comercial

- capitalul social este divizat n pri de interes;


- rspunderea asociailor pentru obligaiile societii este diferit; asociaii comanditai rspund nelimitat i solidar, iar asociaii comanditari rspund n limita
aportului lor[1].

Subseciunea a 2-a. Constituirea societii


n comandit simpl
La baza societii n comandit simpl st actul constitutiv care trebuie s fie
ncheiat n form autentic i s cuprind elementele prevzute de art. 7 din Legea
nr. 31/1990.
Pot fi asociai ntr-o societate n comandit simpl att persoane fizice, ct i
persoane juridice. Dup cum se poate observa, societatea n comandit simpl are
dou categorii de asociai, asociai comanditai i asociai comanditari. Diferena
dintre cele dou categorii de asociai const n rspunderea acestora pentru datoriile societii: comanditaii rspund nelimitat i solidar, iar comanditarii rspund n
limita aportului lor.
Firma societii n comandit simpl trebuie s cuprind numele a cel puin
unuia dintre asociaii comanditai, cu meniunea societatea n comandit, scris n
ntregime (art. 33 din Legea nr. 26/1990). Dac numele unui comanditar figureaz,
cu consimmntul su, n firma societii, el devine rspunztor nelimitat i solidar
pentru obligaiile societii.
Formalitile constituirii societii n comandit simpl sunt cele specifice oricrei forme de societate, i anume: ntocmirea actului constitutiv i nregistrarea i
autorizarea funcionrii societii.

Subseciunea a 3-a. Funcionarea societii


n comandit simpl
Deliberrile i deciziile asociailor se iau prin votul asociailor, la fel ca i n
cazul societii n nume colectiv; legea nu reglementeaz adunarea general a
asociailor societii n comandit simpl. Sunt instituite ns anumite reguli privind
modul de adoptare a deciziilor societii n comandit simpl. Astfel, potrivit art. 90
din Legea nr. 31/1990, deciziile se iau prin votul asociailor care reprezint majoritatea absolut a capitalului social cu privire la: alegerea unuia sau mai multor
administratori ai societii; revocarea administratorilor; rezolvarea divergenelor dintre admnistratori; aprobarea situaiei financiare a societii; rspunderea administratorilor. Deci, i n cadrul societii n comandit simpl, deciziile se iau tot prin
votul majoritii capitalului social, ca i n cazul societii n nume colectiv.
La fel ca n cazul societii n nume colectiv, deciziile privind revocarea administratorilor care au fost numii prin contractul de societate i cele care au ca obiect
modificarea actului constitutiv se iau cu votul tuturor asociailor.
Administrarea societii n nume colectiv este ncredinat unuia sau mai
multor asociai comanditai (art. 88 din Legea nr. 31/1990).

[1]
Ibidem; pentru aspecte privind specificul acestei forme de societate, a se vedea i
I. Schiau, op. cit., p. 246.

VI. Societile comerciale

195

Prin actul constitutiv trebuie prevzut modul de lucru al administratorilor. Dac


s-a stabilit s lucreze mpreun, deciziile trebuie luate n unanimitate, iar n caz de
divergen vor decide asociaii care reprezint majoritatea absolut a capitalului
social (art. 76 din Legea nr. 31/1990).
Controlul gestiunii societii este exercitat de oricare asociat care nu este administrator al societii, deoarece nici pentru societatea n comandit simpl legea
nu consacr obligaia desemnrii unor persoane mputernicite cu efectuarea controlului asupra gestiunii.

Subseciunea a 4-a. Dizolvarea i lichidarea societii


n comandit simpl
Dizolvarea societii n comandit simpl se realizeaz potrivit clauzelor generale prevzute de art. 227 i art. 237 din Legea nr. 31/1990. Societatea n comandit simpl se dizolv prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea
sau decesul vreunui asociat comanditat sau asociat comanditar, dac, datorit
acestor cauze, numrul asociailor s-a redus la unul singur (art. 229 din Legea
nr. 31/1990). Societatea nu se dizolv dac prin actul constitutiv s-a prevzut continuarea cu motenitorii sau cnd asociatul rmas hotrte continuarea existenei
societii sub forma societii cu rspundere limitat cu asociat unic.
Lichidarea societii n comandit simpl se efectueaz dup regulile generale
privind lichidarea societilor comerciale i dispoziiilor speciale prevzute pentru
[1]
aceast form de societate .

Seciunea a 3-a. Societatea pe aciuni


Subseciunea 1. Noiunea i caracteristicile
societii pe aciuni
Legea nr. 31/1990, n art. 3, definete societatea pe aciuni ca fiind societatea
ale crei obligaii sunt garantate cu patrimoniul social; acionarii sunt obligai numai
pn la concurena capitalului social subscris.
n literatura de specialitate, societatea pe aciuni este definit ca acea societate constituit prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea
capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite
aciuni, pentru desfurarea unei activiti comerciale, n scopul mpririi profitului,
i care rspund pentru obligaiile sociale numai n limita aporturilor lor[2].
Societatea pe aciuni are urmtoarele caracteristici[3]:
- societatea se constituie dintr-un numr minim de asociai, denumii i acionari;

[1]

Pentru mai multe detalii privind societatea n comandit simpl, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 341-346; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 126-128.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 347-348; pentru definiia societii pe aciuni, a se vedea
i S. Popa, op. cit., p. 222.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 348; pentru aspecte privind specificul societii pe aciuni,
a se vedea I. Schiau, op. cit., p. 250.

196

Drept comercial

- capitalul social este divizat n aciuni, care sunt titluri de valoare negociabile i
transmisibile;
- rspunderea asociailor pentru obligaiile sociale este limitat; ei rspund
numai pn la concurena capitalului social subscris.

Subseciunea a 2-a. Constituirea societii pe aciuni


La baza constituirii societii pe aciuni st actul constitutiv al acesteia.
ntruct legea prevede un plafon al capitalului social destul de ridicat, pentru formarea capitalului social sunt reglementate dou modaliti de constituire a societii: constituirea obinuit i constituirea prin subscripie public[1].

1. Actele constitutive ale societii pe aciuni


Potrivit dispoziiilor art. 5 din Legea nr. 31/1990, societatea pe aciuni se constituie prin contract de societate i statut. Contractul de societate i statutul pot fi
ncheiate i sub forma unui nscris unic, denumit act constitutiv. Actul constitutiv se
semneaz de ctre toi asociaii sau, n caz de subscripie public, de ctre fondatori. Actul constitutiv al societii pe aciuni va cuprinde elementele prevzute de
art. 8 din Legea nr. 31/1990.
Asociaii societii pe aciuni poart numele de acionari i numrul acestora nu
poate fi mai mic de 2 [art. 10 alin. (3) din Legea nr. 31/1990].
Firma societii pe aciuni se compune dintr-o denumire proprie, de natur a o
deosebi de firma altor societi, i va fi nsoit de meniunea scris n ntregime
societate pe aciuni sau scris prescurtat S.A. (art. 35 din Legea nr. 26/1990).
Capitalul social al societii pe aciuni este supus unor reguli speciale prevzute de lege. Astfel, capitalul societii nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Apoi,
capitalul social trebuie vrsat n procent de cel puin 30% din cel subscris, diferena
putnd fi vrsat n termene diferite:
a) pentru aciunile emise pentru un aport n numerar, n termen de 12 luni de la
data nmatriculrii societii;
b) pentru aciunile emise pentru un aport n natur, n termen de cel mult 2 ani
de la data nmatriculrii [art. 9 alin. (2) din Legea nr. 31/1990].
n cazul constituirii societii prin subscripie public, fiecare acceptant trebuie
s verse n numerar jumtate din valoarea aciunilor subscrise; restul din capitalul
social subscris va fi vrsat n termen de 12 luni de la nmatriculare. Aciunile ce reprezint aporturi n natur vor trebuie acoperite integral la data subscrierii (art. 21).
Aciunile sunt fraciunile n care este mprit capitalul societii. n actul
constitutiv trebuie specificat dac aciunile sunt nominative sau la purttor. Potrivit
legii, valoarea unei aciuni nu poate fi mai mic de 0,10 lei (art. 93 din Legea
nr. 31/1990).

[1]
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 348; pentru mai multe detalii privind constituirea societii pe aciuni, recomandm, E. Crcei, Societile comerciale pe aciuni, Ed. All
Beck, Bucureti, 1999, p. 17 i urm.; pentru o analiz detaliat a aspectelor privind constituirea societii pe aciuni, a se vedea M. Brati, Constituirea societii comerciale pe aciuni,
Ed. Hamangiu, Bucureti, 2008.

VI. Societile comerciale

197

2. Modalitile de constituire a societii pe aciuni


Aa cum am art i n cele de mai sus, legea consacr dou modaliti de formare a capitalului social, care sunt n acelai timp i modaliti de constituire a societii pe aciuni. Legea nr. 31/1990, n art. 9, prevede c societatea pe aciuni se
constituie prin subscripie integral i simultan a capitalului social de ctre semnatarii actului constitutiv sau prin subscripie public.

2.1. Constituirea simultan a societii pe aciuni


Constituirea simultan sau concomitent a societii pe aciuni este supus
regulilor generale de constituire a societilor comerciale. Prin urmare, societatea
pe aciuni se constituie prin ntocmirea actului constitutiv n forma i cu coninutul
prevzut de lege i prin parcurgerea formalitilor privind nregistrarea i autorizarea funcionrii societii. Constituirea societii este simultan sau concomitent, deoarece formarea capitalului social are loc n acelai timp cu ncheierea actelor constitutive ale societii[1].

2.2. Constituirea continuat sau prin subscripie public a societii pe aciuni


Constituirea societii pe aciuni prin subscripie public implic urmtoarele
operaiuni: ntocmirea i lansarea prospectului de emisiune a aciunilor; subscrierea aciunilor; validarea prescripiei i aprobarea actelor constitutive ale societii
de ctre adunarea constitutiv a subscriitorilor[2]. Operaiunile specifice constituirii
societii pe calea subscripiei publice sunt realizate de fondatorii societii.

2.2.1. Prospectul de emisiune a aciunilor


Prospectul de emisiune este nscrisul care cuprinde o ofert adresat publicului
de a subscrie aciunile societii care se constituie[3]. Prospectul de emisiune este
ntocmit de fondatorii societii care se constituie i va cuprinde meniunile prevzute la art. 8, cu excepia celor privind pe administratori i directori, respectiv pe
membrii directoratului i ai consiliului de supraveghere, precum i pe cenzori sau,
dup caz, pe auditorul financiar, i n care se va stabili data nchiderii subscripiei
(art. 18 din Legea nr. 31/1990).
Organele de administrare i de conducere, precum i cele de control al gestiunii
societii pe aciuni vor fi desemnate de adunarea constitutiv dup finalizarea
subscripiei.
Potrivit prevederilor art. 18 alin. (4), prospectul de emisiune care nu cuprinde
toate meniunile este lovit de nulitate. Nulitatea nu poate fi invocat ns dac
subscriitorul a luat parte la adunarea constitutiv sau dac a exercitat drepturile i
ndatoririle de acionar.
Potrivit legii, prospectul de emisiune trebuie ncheiat n forma autentic i depus, nainte de publicare, la oficiul registrului comerului din judeul n care se va
stabili sediul societii. Oficiul registrului comerului nainteaz prospectul instanei
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 352.


Ibidem; a se vedea i M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 243.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 352.
[2]

198

Drept comercial

de judecat, care, dup ce constat ndeplinirea condiiilor prevzute de lege, va


autoriza utilizarea prospectului de emisiune [art. 18 alin. (3) din lege]. Prin urmare,
prospectul de emisiune, mai nainte de a fi publicat, trebuie autorizat de ctre
instanele de judecat. Autorizarea de care face vorbire legea are scopul verificrii
legalitii modului de formare a capitalului social pe calea subscripiei publice.
Aa cum s-a observat i n literatura de specialitate[1], Legea nr. 31/1990 nu
reglementeaz condiiile de publicare a prospectului de emisiune n Monitorul
Oficial, fiind suficient publicarea lui n pres.

2.2.2. Subscrierea aciunilor


Subscrierea este manifestarea de voin a unei persoane prin care se oblig s
devin acionar al societii, prin efectuarea unui aport la capitalul social al acesteia, n schimbul cruia va primi aciuni de o valoare nominal egal[2].
Subscrierile de aciuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale
prospectului de emisiune [art. 19 alin. (1) din lege]. Potrivit legii, subscrierea va
cuprinde: data subscrierii i declaraia expres c subscriitorul cunoate i accept
prospectul de emisiune.
Societatea se poate constitui numai dac ntregul capital social prevzut n
prospectul de emisiune a fost subscris. Pentru constituirea valabil a societii,
legea impune ca fiecare subscriitor s verse n numerar jumtate din valoarea
aciunilor subscrise, restul capitalului social putnd fi vrsat n termen de 12 luni de
la nmatricularea societii (art. 21). Aciunile ce reprezint aportul n natur vor
trebuie acoperite integral n momentul subscrierii. Se impune precizarea c, n
conformitate cu prescripiile art. 16 alin. (3) din lege, aporturile n creane nu sunt
admise n cazul subscripiei publice.
Dac exist aporturi n natur, avantajele acordate oricrei persoane care a
participat la constituirea societii sau la tranzacii conducnd la acordarea autorizaiei, operaiuni ncheiate de fondatori pe seama societii ce se constituie i pe
care aceasta urmeaz s le ia asupra sa, fondatorii vor solicita judectorului delegat numirea unuia sau mai multor experi [art. 26 alin. (1) din Legea nr. 31/1990].
Raportul experilor ntocmit n condiiile art. 38 i 39 din lege va fi pus la dispoziia
subscriitorilor, la locul unde urmeaz s se ntlneasc adunarea constitutiv.
Dac valoarea aporturilor n natur, stabilit de experi, este inferioar cu o cincime aceleia prevzute de fondatori n prospectul de emisiune, oricare acceptant
se poate retrage, anunndu-i pe fondatori, pn la data fixat pentru adunarea
constitutiv (art. 27 din Legea nr. 31/1990). Aciunile revenind acceptanilor care sau retras pot fi preluate de fondatori n termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte
persoane, pe cale de subscripie public.
Legea nr. 31/1990 dispune n art. 22 c, dac subscrierile publice depesc
capitalul social prevzut n prospectul de emisiune sau sunt mai mici dect acesta,
fondatorii sunt obligai s supun aprobrii adunrii constitutive majorarea sau,
dup caz, reducerea capitalului social la nivelul subscripiei.

[1]
[2]

Idem, p. 353.
Ibidem.

VI. Societile comerciale

199

2.2.3. Validarea subscripiei i aprobarea actelor constitutive ale societii pe


aciuni de ctre adunarea constitutiv
Rezultatele subscrierii aciunilor trebuie verificate i validate de ctre adunarea
constitutiv a subscriitorilor (acceptanilor). Adunarea constitutiv va discuta i
aproba i actele constitutive ale viitoarei societi[1].

2.2.4. Adunarea constitutiv


a. Convocarea adunrii constitutive
Potrivit art. 23 din Legea nr. 31/1990, fondatorii sunt obligai s ntocmeasc o
list a celor care, acceptnd subscripia, au dreptul s participe la adunarea constitutiv, cu menionarea numrului aciunilor fiecruia. Aceast list va fi afiat la
locul unde se va ine adunarea, cu cel puin 5 zile nainte de adunare.
Convocarea adunrii constitutive se realizeaz de ctre fondatori n condiiile
prevzute de art. 20 din Legea nr. 31/1990. Potrivit textului de lege menionat, cel
mai trziu n termen de 15 zile de la data nchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutiv, printr-o ntiinare publicat n Monitorul Oficial al Romniei i n dou ziare cu larg rspndire. Convocarea trebuie fcut cu 15 zile
nainte de data fixat pentru adunarea constitutiv. ntiinarea va cuprinde locul i
data adunrii, care nu poate depi dou luni de la data nchiderii subscrierii, i
precizarea problemelor care vor face obiectul discuiilor.
b. Atribuiile adunrii constitutive
Potrivit legii (art. 28) adunarea constitutiv are urmtoarele atribuii (obligaii):
- verific existena vrsmintelor;
- examineaz i valideaz raportul experilor de evaluare a aporturilor n natur;
- aprob participrile la profit ale fondatorilor i operaiunile ncheiate n contul
societii;
- discut i aprob actul constitutiv al societii, membrii prezeni reprezentnd,
n acest scop, i pe abseni, i i desemneaz pe aceia care se vor prezenta pentru
autentificarea actului i ndeplinirea formalitilor cerute pentru constituirea societii;
- numete primii membri ai consiliului de administraie, respectiv ai consiliului de
supraveghere i primii cenzori sau, dup caz, primul auditor financiar.
c. Desfurarea adunrii constitutive
Regulile privind desfurarea adunrii constitutive sunt consacrate de art. 24 i
25 din Legea nr. 31/1990. Potrivit textelor de lege, adunarea constitutiv alege un
preedinte i doi sau mai muli secretari. Participarea acceptanilor se va constata
prin liste de prezen, semnate de fiecare dintre ei i vizate de preedinte i din
unul din secretari. Oricare acceptant are dreptul s fac observaii asupra listei
afiate de fondatori, nainte de a se intra n ordinea de zi a adunrii, care va decide
asupra observaiilor.
n adunarea constitutiv, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de
aciunile subscrise. Acceptantul poate fi reprezentat i prin procur special. Potrivit legii, nimeni nu poate reprezenta mai mult de cinci acceptani. Acceptanii care
au constituit aporturi n natur nu au drept de vot n deliberrile referitoare la apor[1]

Idem, p. 354.

200

Drept comercial

turile lor, chiar dac ei sunt i subscriitori de aciuni n numerar ori se prezint ca
mandatari ai altor acceptani. Adunarea constitutiv este legal dac sunt prezeni
jumtate plus unu din numrul acceptanilor i ia hotrri cu votul majoritii simple
a celor prezeni.

2.2.5. Drepturile i obligaiile fondatorilor


Separat de drepturile cuvenite lor ca acionari, fondatorii au dreptul de a fi remunerai pentru eforturile lor cu prilejul constituirii societii.
a. Drepturile fondatorilor
n acest sens, art. 32 din lege stipuleaz c adunarea constitutiv poate decide
asupra cotei din profitul net ce se cuvine fondatorilor societii constituit prin
subscripie public. Cota din profitul ce se cuvine fondatorilor nu poate depi 6%
din profitul net i nu poate fi acordat pentru o perioad mai mare de 5 ani de la
data constituirii societii. n cazul majorrii capitalului social, drepturile fondatorilor
vor fi exercitate numai asupra profitului corespunztor capitalului social iniial.
n caz de dizolvare anticipat a societii, fondatorii au dreptul s cear daune
de la societate dac dizolvarea s-a fcut n frauda drepturilor lor (art. 33 din lege).
Potrivit legii, dreptul la aciunea n daune se prescrie prin trecerea a ase luni de la
data publicrii n Monitorul Oficial a hotrrii adunrii generale a acionarilor care a
decis dizolvarea anticipat.
b. Obligaiile fondatorilor
Fondatorilor le revin toate obligaiile legate de ndeplinirea operaiunilor necesare constituirii societii pe aciuni pe calea subscripiei publice, adic ntocmirea
i lansarea prospectului de emisiune, organizarea subscrierii aciunilor, convocarea
adunrii constitutive, ndeplinirea formalitilor privind constituirea societii etc.[1]
Distinct de acestea, potrivit art. 30 din Legea nr. 31/1990, fondatorii vor lua asupra lor consecinele actelor i vor suporta cheltuielile necesare constituirii societii,
iar dac, din orice cauz, aceasta nu se va putea constitui, ei nu se pot ndrepta
mpotriva acceptanilor.
De asemenea, fondatorii sunt obligai s predea consiliului de administraie,
respectiv directoratului, documentele i corespondena referitoare la constituirea
societii, n termen de 5 zile.
c. Rspunderea fondatorilor
Rspunderea fondatorilor pentru ndeplinirea operaiunilor specifice constituirii
societii pe calea subscripiei publice este guvernat de regulile consacrate de
art. 31 din Legea nr. 31/1990. Astfel, fondatorii i primii membri ai consiliului de
administraie, respectiv ai directoratului i ai consiliului de supraveghere, sunt solidar rspunztori, din momentul constituirii societii, fa de societate i de teri
pentru:
- subscrierea integral a capitalului social i efectuarea vrsmintelor stabilite
de lege sau de actul constitutiv;
- existena aporturilor n natur;
- veridicitatea publicaiilor fcute n vederea constituirii societii.

[1]

Idem, p. 356.

VI. Societile comerciale

201

Potrivit textului de lege menionat, fondatorii sunt rspunztori, de asemenea,


de valabilitatea operaiunilor ncheiate n contul societii nainte de constituire i
luate de aceasta asupra sa.
Adunarea general nu va putea da descrcare fondatorilor i primilor membri ai
consiliului de administraie, respectiv ai directoratului i ai consiliului de supraveghere, pentru rspunderea ce le revine n temeiul art. 31, art. 49 i art. 53 timp
de cinci ani [art. 31 alin. (3) din Legea nr. 31/1990]. Este vorba de prejudiciul cauzat prin neregularitile constituirii societii i de actele juridice ncheiate n contul
societii, afar de cazul n care societatea le-a luat asupra sa[1].

3. Formalitile necesare constituirii societii pe aciuni


Constituirea societii pe aciuni este supus acelorai formaliti specifice oricrei societi comerciale, respectiv ntocmirea actelor constitutive i nregistrarea
i autorizarea funcionrii societii. Formalitile menionate sunt aceleai, att n
cazul constituirii simultane, ct i n cazul constituirii prin subscripie public[2].
Potrivit legii, formalitile sunt ndeplinite de ctre asociai cnd constituirea este
simultan, i de persoanele desemnate de adunarea constitutiv, cnd constituirea
este prin subscripie public.
n ambele cazuri, societatea pe aciuni devine persoan juridic din ziua nregistrrii sale n registrul comerului (art. 41 din Legea nr. 31/1990).

Subseciunea a 3-a. Funcionarea societii pe aciuni


1. Aciunile emise de societate
1.1. Noiunea i caracteristicile aciunilor
Aciunea este un titlu reprezentativ al contribuiei asociatului, constituind o fraciune a capitalului social, care confer posesorului calitatea de acionar[3]. Aciunile
prezint urmtoarele caracteristici[4]:
- sunt fraciuni ale capitalului social care au o anumit valoare nominal ce nu
poate fi mai mic de 0,10 lei (art. 93);
- aciunile sunt fraciuni egale ale capitalului social; potrivit art. 94 din lege,
aciunile trebuie s fie de valoare egal. Fiind egale ca valoare, aciunile confer
posesorilor drepturi egale;
- aciunile sunt indivizibile. Acest caracter este reglementat de art. 102 din Legea nr. 31/1990 potrivit cruia aciunile emise de societate au un caracter indivi[1]

Pentru mai multe detalii privind constituirea societii pe aciuni pe calea subscripiei
publice, a se vedea E. Crcei, op. cit., p. 85 i urm.; M. Brati, op. cit., p. 260 i urm.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 357; cu special privire asupra formalitilor necesare constituirii societii pe aciuni, recomandm, E. Crcei, op. cit., p. 123 i urm.; M. Brati, op. cit.,
p. 297 i urm.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 357.
[4]
Idem, p. 357-358; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 248; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica,
op. cit., p. 129; pentru un studiu aprofundat privind aciunile, a se vedea C. Duescu, Drepturile
acionarilor, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2006; Gh. Piperea, op. cit., p. 333-334.

202

Drept comercial

zibil. n cazul n care o aciune devine proprietatea mai multor persoane, legea cere
coproprietarilor s i desemneze un reprezentant dintre ei, care va exercita drepturile i obligaiile aferente aciunii;
- aciunile sunt titluri negociabile. Datorit caracterului de titluri negociabile,
aciunile se pot transmite liber altor persoane i pot fi tranzacionate pe pieele reglementate. Aciunile care se tranzacioneaz pe pieele reglementate poart
denumirea de valori mobiliare [art. 2 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 297/2004].

1.2. Categoriile de aciuni


n funcie de drepturile conferite egale sau diferite aciunile se mpart n
dou categorii: aciuni ordinare i aciuni prefereniale[1].

1.2.1. Aciunile ordinare


Aciunile ordinare sunt i ele de dou feluri: aciuni nominative i aciuni la
purttor (art. 91 din Legea nr. 31/1990).
Aciunile nominative sunt aciunile n care se menioneaz numele, prenumele
i domiciliul acionarului sau, dup caz, denumirea i sediul acestuia. Potrivit legii,
aciunile nominative pot fi emise n form material, pe suport de hrtie, sau n
form dematerializat i se nregistreaz n registrul acionarilor.
n cazul n care aciunile nu sunt emise n form material, societatea va elibera
acionarilor, din oficiu sau la cerere, cte un certificat de acionar n condiiile prevzute de art. 93 din lege.
Aciunile la purttor sunt aciunile care nu cuprind elementele de identificare
ale acionarului; de aceea, titular al aciunii este considerat posesorul acesteia,
care va exercita n condiiile legii toate drepturile pe care i le confer.

1.2.2. Aciunile prefereniale


Potrivit art. 95 din Legea nr. 31/1990, aciunile prefereniale sunt aciuni cu
dividend prioritar fr drept de vot. Aciunile prefereniale confer titularului dreptul
la un dividend prioritar prelevat asupra profitului distribuibil al exerciiului financiar,
naintea oricrei alte prelevri, precum i drepturile recunoscute acionarilor cu
aciuni ordinare, inclusiv dreptul de a participa la adunarea general, cu excepia
dreptului de a vota, n temeiul acestor aciuni, n adunrile generale ale acionarilor
[art. 95 alin. (1)].
Legea nr. 31/1990 [art. 94 alin. (2) i (3)] dispune c aciunile cu dividend prioritar fr drept de vot nu pot depi o ptrime din capitalul social i vor avea
aceeai valoare nominal ca i aciunile nominale. Administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului i ai consiliului de supraveghere, precum i cenzorii
societii nu pot fi titulari de aciuni cu dividend prioritar fr drept de vot.
n caz de ntrziere a plii dividendelor, aciunile prefereniale vor dobndi
drept de vot, ncepnd de la data scadenei obligaiei de plat a dividendelor ce urmeaz a fi distribuite n cursul anului urmtor sau, dac n anul urmtor adunarea
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 359; pentru mai multe detalii privind aciunile, a se vedea
i E. Crcei, op. cit., p. 167 i urm.; M. Brati, op. cit., p. 390 i urm.; C. Duescu, op. cit., p. 47
i urm.

VI. Societile comerciale

203

general hotrte c nu vor fi distribuite dividende, ncepnd de la data publicrii


respectivei hotrri a adunrii generale, pn la plata efectiv a dividendelor
restante [art. 95 alin. (4) din Legea nr. 31/1990].

1.2.3. Conversia aciunilor


Aciunile prefereniale i aciunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie n cealalt prin hotrre a adunrii generale extraordinare, luat n condiiile
art. 115 [art. 95 alin. (5)].
De asemenea, n temeiul art. 113 din lege, aciunile nominative pot fi convertite
n aciuni la purttor, cum i aciunile la purttor pot fi convertite n aciuni nominative, prin hotrre a adunrii generale extraordinare.

1.3. Coninutul aciunii


Principalele meniuni pe care trebuie s le conin aciunile sunt enumerate n
art. 93 din Legea nr. 31/1990. n conformitate cu textul de lege artat, aciunile vor
cuprinde: denumirea i durata societii, data actului constitutiv, numrul din registrul comerului sub care este nmatriculat societatea, codul unic de nregistrare i
numrul Monitorului Oficial n care s-a fcut publicarea; capitalul social, numrul
aciunilor i numrul lor de ordine, valoarea nominal a aciunilor i vrsmintele
efectuate; avantajele acordate fondatorilor.
n plus fa de meniunile de mai sus, aciunile nominative vor cuprinde: numele, prenumele, codul numeric personal i domiciliul acionarului persoan fizic; denumirea, sediul, numrul de nmatriculare i codul unic de nregistrare al acionarului persoan juridic.
n toate cazurile, aciunile trebuie s poarte semntura a doi membri ai consiliului de administraie, respectiv ai directoratului, sau, dup caz, semntura administratorului unic, respectiv a directorului general.

1.4. Drepturile i obligaiile acionarilor


1.4.1. Drepturile acionarilor
Aciunile confer posesorilor urmtoarele drepturi:
- dreptul de a participa la adunarea general a acionarilor;
- dreptul de vot n adunarea general;
- dreptul de informare asupra desfurrii activitii societii;
- dreptul la dividende n cazul n care societatea realizeaz profit;
- dreptul asupra prii cuvenite din lichidarea societii[1].
Legea nr. 31/1990 oblig acionarii s-i exercite drepturile cu bun-credin, cu
respectarea drepturilor i a intereselor legitime ale societii i ale celorlali acionari (art. 1361).

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 361-362; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 250; S. Angheni,
M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 132-133; pentru analiza detaliat a aspectelor privind
drepturile acionarilor, a se vedea C. Duescu, op. cit., p. 46 i urm.; Gh. Piperea, op. cit.,
p. 340-343.

204

Drept comercial

1.4.2. Obligaiile acionarilor


Principala obligaie a acionarilor este de a efectua plata vrsmintelor datorate[1]. Consecinele neefecturii vrsmintelor sunt reglementate de art. 100 din
Legea nr. 31/1990. Potrivit textului de lege citat, n cazul n care acionarii nu au
efectuat plata vrsmintelor pe care le datoreaz n termenele prevzute la art. 9
alin. (2) lit. a) i b) i la art. 21 alin. (1), societatea i va invita s-i ndeplineasc
aceast obligaie printr-o somaie colectiv, publicat de dou ori, la un interval de
15 zile, n Monitorul Oficial i ntr-un ziar de larg rspndire.
n cazul n care nici n urma acestei somaii acionarii nu vor vrsa vrsmintele,
consiliul de administraie, respectiv directoratul, va putea decide fie urmrirea acionarilor pentru vrsmintele restante, fie anularea acestor aciuni nominative. Decizia
de anulare se va publica n Monitorul Oficial, cu specificarea numrului de ordine al
aciunilor anulate. n locul aciunilor anulate vor fi emise noi aciuni purtnd acelai
numr, care vor fi vndute. Sumele obinute n urma vnzrii vor fi ntrebuinate
pentru acoperirea cheltuielilor de publicare i de vnzare, a dobnzilor de ntrziere
i a vrsmintelor neefectuate. Eventualul rest va fi napoiat acionarilor.
Dac preul obinut nu este ndestultor pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societii sau dac vnzarea nu are loc din lips de cumprtori, societatea va
putea s se ndrepte mpotriva subscriitorilor i a cesionarilor. Dac n urma ndeplinirii acestor formaliti nu s-au realizat sumele datorate societii, se va proceda de
ndat la reducerea capitalului social cu diferena dintre acesta i capitalul existent.

1.5. Transmiterea aciunilor


Transmiterea aciunilor difer dup cum acestea sunt nominative sau la purttor.
Transmiterea aciunilor nominative se realizeaz n condiiile prevzute de
art. 98 din Legea nr. 31/1990. n conformitate cu norma legal precizat, dreptul de
proprietate asupra aciunilor nominative emise n form material se transmite prin
declaraie fcut n registrul acionarilor i prin meniunea fcut pe titlu, semnat
de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise n form dematerializat se transmite prin declaraie
fcut n registrul acionarilor, semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii
lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea i alte forme de transmitere a dreptului de
proprietate asupra aciunilor.
Dreptul de proprietate asupra aciunilor emise n form dematerializat i tranzacionate pe o pia reglementat sau n cadrul unui sistem alternativ de tranzacionare se transmite potrivit prevederilor legislaiei pieei de capital.
Potrivit legii, subscriitorii i cesionarii ulteriori sunt rspunztori solidar de plata
aciunilor timp de trei ani, socotii de la data cnd s-a fcut meniunea de transmitere n registrul acionarilor.
Transmiterea aciunilor la purttor se face prin simpla tradiiune a acestora
(art. 99 din Legea nr. 31/1990).
Vnzarea aciunilor prin ofert public se face n conformitate cu dispoziiile
Legii nr. 297/2004 privind piaa de capital (art. 108 din Legea nr. 31/1990).
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 362.

VI. Societile comerciale

205

Transmiterea aciunilor este supus unor restricii prevzute de lege sau stabilite de ctre acionari. Astfel, societatea nu poate dobndi propriile sale aciuni
dect n situaiile expres prevzute de lege. De asemenea, asociaii pot decide
anumite cerine speciale n privina transmiterii aciunilor, cum sunt cele privind
clauza de preempiune.

1.6. Dobndirea de ctre societate a propriilor aciuni


1.6.1. Restricii
Condiiile dobndirii propriilor aciuni de ctre societate sunt prevzute n art. 1031
din Legea nr. 31/1990. n conformitate cu acest articol de lege, unei societi i se permite s dobndeasc propriile aciuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane
acionnd n nume propriu, dar pe seama societii n cauz, cu respectarea urmtoarelor condiii:
a) autorizarea dobndirii propriilor aciuni este hotrt de ctre adunarea general extraordinar a acionarilor, care va stabili condiiile acestei dobndiri, n
special numrul maxim de aciuni ce urmeaz a fi dobndite, durata pentru care
este acordat autorizaia i care nu poate depi 18 luni de la data publicrii hotrrii n Monitorul Oficial, iar n cazul unei dobndiri cu titlu oneros, contravaloarea
lor minim i maxim;
b) valoarea nominal a aciunilor proprii dobndite de societate, inclusiv a celor
aflate deja n portofoliul su, nu poate depi 10% din capitalul social subscris;
c) tranzacia poate avea ca obiect doar aciuni integral liberate;
d) plata aciunilor astfel dobndite se face numai din profitul distribuibil sau din
rezervele disponibile ale societii, nscrise n ultima situaie financiar anual
aprobat, cu excepia rezervelor legale.
Dac aciunile proprii sunt dobndite pentru a fi distribuite angajailor societii,
aciunile astfel dobndite trebuie distribuite n termen de 12 luni de la data dobndirii [art. 1031 alin. (2)].

1.6.2. Aciunile ce pot fi dobndite de societate fr restricii


Art. 104 din Legea nr. 31/1990 dispune c restriciile prevzute la art. 1031 nu
se aplic:
a) aciunilor dobndite n conformitate cu art. 207 alin. (1) lit. c), ca urmare a
unei decizii a adunrii generale de reducere a capitalului social;
b) aciunilor dobndite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;
c) aciunilor integral liberate, dobndite prin efectul unei hotrri judectoreti,
ntr-o procedur de executare silit mpotriva unui acionar, debitor al societii;
d) aciunilor integral liberate, dobndite cu titlu gratuit.
n sfrit, potrivit dispoziiilor art. 104 alin. (2) din lege, restriciile de mai sus, cu
excepia celor prevzute la art. 1031 alin. (1) lit. d) nu se aplic aciunilor dobndite
n conformitate cu art. 134.

206

Drept comercial

1.6.3. Regimul juridic al aciunilor dobndite de ctre societate n condiiile


art. 1031 i 104 din Legea nr. 31/1990
Aciunile dobndite de societate, potrivit art. 1031 i 104, au un regim juridic
special, reglementat de art. 105 din Legea nr. 31/1990[1]. Acesta dispune c aciunile dobndite n conformitate cu dispoziiile art. 1031 i 104 nu dau dreptul la dividende pe perioada deinerii lor de ctre societate. De asemenea, dreptul de vot
conferit acestor categorii de aciuni va fi suspendat pe perioada deinerii lor de
ctre societate. n cazul n care aciunile sunt incluse n activul bilanului, n pasivul
bilanului va fi prevzut o rezerv de valoare egal, care nu poate fi distribuit.
n sfrit, legea oblig consiliul de administraie s includ n raportul ce nsoete situaiile financiare anuale urmtoarele informaii cu privire la dobndirea sau
nstrinarea de ctre societate a propriilor aciuni: motivele dobndirii aciunilor;
numrul i valoarea nominal a aciunilor i a celor nstrinate pe durata exerciiului financiar; procentul din capitalul social pe care acestea l reprezint; n cazul
dobndirii sau nstrinrii cu titlu oneros, contravaloarea aciunilor (art. 1051).

1.7. Ipotecarea aciunilor


Aciunile pot constitui obiect al unei ipoteci mobiliare. Constituirea de ipoteci
mobiliare asupra aciunilor se realizeaz n condiiile prevzute de art. 991 din
Legea nr. 31/1990. n conformitate cu norma legal menionat, constituirea de
ipoteci mobiliare asupra aciunilor se face prin nscris sub semntur privat, n
care se vor arta cuantumul datoriei, valoarea i categoria aciunilor cu care se garanteaz, iar n cazul aciunilor la purttor i nominative emise n form material,
i prin menionarea ipotecii pe titlu, semnat de creditor i debitorul acionar sau de
mandatarii acestora.
Ipoteca se nregistreaz n registrul acionarilor inut de consiliul de administraie, respectiv de directorat sau, dup caz, de societatea independent care ine
registrul acionarilor. Creditorului n favoarea cruia s-a constituit ipoteca mobiliar
asupra aciunilor i se elibereaz o dovad a nregistrrii acesteia. Ipoteca devine
opozabil terilor i dobndete rangul n ordinea de preferin a creditorilor de la
data nregistrrii n Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare.

2. Adunarea general a acionarilor


Acionarii societii comerciale pe aciuni formeaz adunarea general a acionarilor. Din adunarea general a acionarilor fac parte toi acionarii indiferent de
categoriile de aciuni pe care le posed i de numrul aciunilor pe care le dein. Adunarea general a acionarilor este organul de deliberare i decizie a societii pe
aciuni, care hotrte asupra tuturor problemelor date de lege n competena sa[2].

[1]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 366.


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 367; pentru o analiz detaliat a aspectelor ce in de formarea voinei sociale n cadrul societii comerciale pe aciuni, a se vedea M. Brati, op. cit.,
p. 456 i urm.
[2]

VI. Societile comerciale

207

2.1. Categoriile de adunri generale


Potrivit Legii nr. 31/1990, adunrile generale ale acionarilor sunt ordinare,
extraordinare i speciale. Pentru fiecare din adunrile generale legea stabilete
atribuii speciale i condiii de cvorum i majoritate pentru luarea deciziilor.

2.1.1. Adunarea general ordinar


Principalele reguli privind atribuiile i modul de adoptare a deciziilor adunrii
generale ordinare sunt cuprinse n art. 111-112 din Legea nr. 31/1990.

2.1.1.1. Atribuii
Potrivit art. 111 alin. (1), adunarea general ordinar se ntrunete cel puin o
dat pe an, n cel mult cinci luni de la ncheierea exerciiului financiar. n conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) din lege, n afar de dezbaterea altor probleme nscrise pe ordinea de zi, este obligat:
a) s discute, s aprobe sau s modifice situaiile financiare anuale, pe baza
rapoartelor prezentate de consiliul de administraie, respectiv de directorat i de
consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dup caz, de auditorul financiar, i s
fixeze dividendul;
b) s aleag i s revoce membrii consiliului de administraie, respectiv ai consiliului de supraveghere, i cenzorii;
c) n cazul societilor ale cror situaii financiare sunt auditate, s numeasc
sau s demit auditorul financiar i s fixeze durata minim a contractului de audit
financiar;
d) s fixeze remuneraia cuvenit pentru exerciiul n curs membrilor consiliului
de administraie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, i cenzorilor, dac nu a fost stabilit prin actul constitutiv;
e) s se pronune asupra gestiunii consiliului de administraie, respectiv a directoratului;
f) s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i, dup caz, programul de
activitate, pe exerciiul financiar urmtor;
g) s hotrasc gajarea, nchirierea sau desfiinarea uneia sau mai multor
uniti ale societii.

2.1.1.2. Condiiile de cvorum i majoritate pentru adoptarea hotrrilor


Potrivit dispoziiilor art. 112 din Legea nr. 31/1990, pentru validitatea deliberrilor adunrii generale ordinare este necesar prezena acionarilor care s dein
cel puin o ptrime din numrul total de drepturi de vot. Hotrrile adunrii generale
ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv al societii
poate prevedea cerine mai ridicate de cvorum i majoritate.
Dac adunarea general ordinar nu poate lucra din cauza nendeplinirii condiiilor de cvorum i majoritate, adunarea ce se va ntruni la o a doua convocare
poate s delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dinti adunri,
indiferent de cvorumul ntrunit, lund hotrri cu majoritatea voturilor exprimate
[art. 112 alin. (2)]. Pentru adunarea general ntrunit la a doua convocare, actul
constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicat.

208

Drept comercial

Rezult c acionarii pot stabili cerine mai ridicate de cvorum i majoritate doar
pentru prima convocare a adunrii generale ordinare a acionarilor.

2.1.2. Adunarea general extraordinar


2.1.2.1. Atribuii
Art. 113 din Legea nr. 31/1990 dispune c adunarea general extraordinar se
ntrunete ori de cte ori este necesar a lua o hotrre pentru:
a) schimbarea formei juridice a societii;
b) mutarea sediului societii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societii;
d) nfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare: sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic, dac prin actul
constitutiv nu se prevede altfel;
e) prelungirea duratei societii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau rentregirea lui prin emisiune de noi aciuni;
h) fuziunea cu alte societi sau divizarea societii;
i) dizolvarea anticipat a societii;
j) conversia aciunilor nominative n aciuni la purttor sau a aciunilor la purttor
n aciuni nominative;
k) conversia aciunilor dintr-o categorie n cealalt;
l) conversia unei categorii de obligaiuni n alt categorie sau n aciuni;
m) emisiunea de obligaiuni;
n) oricare alt modificare a actului constitutiv sau oricare alt hotrre pentru
care este cerut aprobarea adunrii generale extraordinare.
Rezult c adunarea general extraordinar se ntrunete pentru adoptarea
hotrrilor care privesc n principal modificarea actului constitutiv i implicit a societii n cauz.
Legea nr. 31/1990 reglementeaz posibilitatea delegrii exerciiului anumitor
atribuii ctre consiliul de administraie, respectiv directorat. n art. 114 din lege se
prevede n mod expres c atribuiile privind mutarea sediului societii; schimbarea
obiectului de activitate al societii; majorarea capitalului social pot fi delegate consiliului de administraie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotrre a adunrii generale extraordinare a acionarilor. Delegarea atribuiei schimbrii
obiectului de activitate nu poate privi domeniul i activitatea principal a societii.
Tot legea prevede c n cazul n care consiliul de administraie, respectiv directoratul, este mandatat cu mutarea sediului societii i schimbarea obiectului de
activitate, dispoziiile art. 131 alin. (4) i (5), ale art. 132, cu excepia alin. (6) i (7),
precum i prevederile art. 133 se aplic deciziilor consiliului de administraie, respectiv celor ale directoratului, n mod corespunztor [art. 114 alin. (3)]. n astfel de
situaii, societatea va fi reprezentat n instan de ctre persoana desemnat de
preedintele instanei dintre acionarii ei, care va ndeplini mandatul cu care a fost
nsrcinat, pn ce adunarea general convocat n acest scop va alege o alt
persoan.
n sfrit, n cazul n care consiliul de administraie, respectiv directoratul, este
mandatat s majoreze capitalul social, dispoziiile art. 2201, adic acelea privind

VI. Societile comerciale

209

capitalul social autorizat, se aplic deciziilor consiliului de administraie, respectiv


celor ale directoratului, n mod corespunztor [art. 114 alin. (2)].

2.1.2.2. Condiiile de cvorum i majoritate pentru adoptarea hotrrilor


Cerinele privind cvorumul i majoritatea adoptrii deciziilor de ctre adunarea
general extraordinar sunt prevzute de art. 115 din Legea nr. 31/1990. Astfel, n
conformitate cu textul de lege citat, pentru validitatea deliberrilor adunrii generale
extraordinare este necesar la prima convocare prezena acionarilor deinnd cel
puin o ptrime din numrul total de drepturi de vot. n cazul n care adunarea nu
se ntrunete la prima convocare, pentru convocrile urmtoare este necesar
prezena acionarilor reprezentnd cel puin o cincime din numrul total de drepturi
de vot.
n toate cazurile, hotrrile sunt luate cu majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau reprezentai [art. 115 alin. (2)]. Decizia de modificare a obiectului
principal de activitate al societii, de reducere sau de majorare a capitalului social,
de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societii se
ia cu o majoritate de cel puin dou treimi din drepturile de vot deinute de acionarii
prezeni sau reprezentai.
Potrivit legii, n actul constitutiv se pot stipula cerine de cvorum i de majoritate
mai mari [art. 115 alin. (3)].

2.1.3. Adunarea special


Adunarea special este format din titularii unei anumite categorii de aciuni, de
exemplu, dac societatea a emis aciuni prefereniale cu dividend prioritar fr
drept de vot, titularii acestor aciuni se pot ntruni ntr-o adunare special[1].
Regimul juridic al adunrilor generale speciale este cuprins n art. 116 din Legea nr. 31/1990. Potrivit normei legale menionate, hotrrea unei adunri generale de a modifica drepturile sau obligaiile referitoare la o categorie de aciuni nu
produce efecte dect n urma aprobrii acestei hotrri de ctre adunarea special
a deintorilor de aciuni din acea categorie. Regulile privind convocarea, cvorumul
i desfurarea adunrilor generale ale acionarilor se aplic i adunrilor speciale
[art. 116 alin. (2)]. Hotrrile iniiate de adunrile speciale vor fi supuse aprobrii
adunrilor generale corespunztoare.

2.2. Convocarea adunrii generale


2.2.1. Iniiativa convocrii adunrii generale
Ca regul general, legea prevede c adunarea general este convocat de consiliul de administraie, respectiv de directorat, ori de cte ori este necesar [art. 117
alin. (1)].
Legea reglementeaz i un caz special de convocare a adunrii generale la cererea acionarilor. Astfel, potrivit prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,
consiliul de administraie, respectiv directoratul, convoac de ndat adunarea
general, la cererea acionarilor reprezentnd, individual sau mpreun, cel puin
[1]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 369; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 259; S. Angheni,
M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 140.

210

Drept comercial

5% din capitalul social sau o cot mai mic, dac n actul constitutiv se prevede
astfel i dac cererea cuprinde dispoziii ce intr n atribuiile adunrii. n cazul n
care consiliul de administraie, respectiv directoratul, nu convoac adunarea general, instana de la sediul societii va putea autoriza convocarea adunrii generale de ctre acionarii care au formulat cererea, stabilind data de referin, data inerii adunrii generale, persoana care o va prezida, cu aprobarea ordinii de zi [art. 119
alin. (3)].
n vederea convocrii adunrii generale, consiliul de administraie, respectiv
directoratul, va stabili o dat de referin pentru acionarii ndreptii s fie ntiinai i s voteze n cadrul adunrii generale, dat ce va rmne valabil i n cazul
n care adunarea general este convocat din nou din cauza nentrunirii cvorumului. Data de referin astfel stabilit va fi ulterioar publicrii convocatorului i nu
va depi 60 de zile nainte de data la care adunarea general este convocat
pentru prima oar [art. 123 alin. (2)].

2.2.2. Coninutul i comunicarea convocrii


Convocarea trebuie s cuprind n mod obligatoriu: data i locul inerii adunrii,
precum i ordinea de zi, cu precizarea tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunrii. Pentru modificarea actelor constitutive, convocarea trebuie
s cuprind textul integral al propunerilor [art. 117 alin. (6) i (7) din Legea
nr. 31/1990].
Convocarea adunrii generale se face prin publicarea convocatorului n Monitorul Oficial, precum i ntr-unul din ziarele de larg rspndire din localitatea n
care se afl sediul societii sau din cea mai apropiat localitate [art. 117 alin. (3)
din Legea nr. 31/1990].
Potrivit prevederilor art. 117 alin. (4), dac aciunile societii sunt nominative,
convocarea poate fi fcut i numai prin scrisoare recomandat sau, dac actul
constitutiv permite, prin scrisoare transmis pe cale electronic, expediat cu cel
puin 30 de zile nainte de data inerii adunrii, la adresa acionarului, nscris n
registrul acionarilor.
Termenul pentru ntrunirea adunrii generale nu poate fi mai mic de 30 de zile
de la publicarea convocrii n Monitorul Oficial [art. 117 alin. (2)].

2.3. edina adunrii generale


La edina adunrii generale pot participa toi acionarii, inclusiv cei care dein
aciuni cu dividend prioritar fr drept de vot. Pentru a putea participa la adunarea
general, acionarii trebuie s fac dovada calitii lor, n condiiile prevzute de
art. 123 din Legea nr. 31/1990.

2.3.1. Desfurarea edinei


Regulile privind desfurarea edinei adunrilor generale sunt stipulate n
art. 129 din Legea nr. 31/1990. n conformitate cu textul de lege menionat, n ziua
i la ora artate n convocare, edina adunrii se va deschide de ctre preedintele consiliului de administraie, respectiv al directoratului, sau de ctre persoana
care-i ine locul. Adunarea general va alege, dintre acionarii prezeni, unul pn

VI. Societile comerciale

211

la trei secretari care vor verifica lista de prezen a acionarilor, indicnd capitalul
social pe care-l reprezint fiecare acionar.
Adunarea general va putea hotr ca operaiunile privind verificarea listei de
prezen a acionarilor, capitalul social reprezentat, ndeplinirea formalitilor cerute
de lege i de actul constitutiv pentru inerea adunrii generale s fie supravegheate
sau ndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societii.

2.3.2. Dreptul de vot i exercitarea lui


n conformitate cu dispoziiile art. 101 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, orice
aciune pltit d dreptul la un vot n adunarea general, dac prin actul constitutiv
nu s-a prevzut altfel.
Pentru acionarii care posed aciuni la purttor, legea prevede c acetia au
drept de vot numai dac le-au depus la locurile artate prin actul constitutiv sau
prin ntiinarea de convocare, cu cel puin 5 zile nainte de convocare.
Pentru aciunile nominative, sunt ndreptii s exercite dreptul de vot acionarii
nscrii n evidenele societii sau n cele furnizate de registrul independent privat
al acionarilor, corespunztoare datei de referin [art. 123 alin. (3)].
Dac asupra aciunilor sunt constituite garanii reale mobiliare, dreptul de vot
aparine n toate cazurile proprietarului.
n sfrit, trebuie reinut c exerciiul dreptului de vot este suspendat pentru
acionarii care nu au achitat vrsmintele ajunse la scaden.

2.3.3. Adoptarea hotrrilor


Potrivit legii, hotrrile adunrii generale se iau prin vot deschis.
n mod excepional, votul este secret n mod obligatoriu pentru alegerea i revocarea membrilor consiliului de administraie, respectiv a membrilor consiliului de
supraveghere i a cenzorilor/auditorilor financiari, i pentru luarea hotrrilor privind rspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere i de control
ale societii (art. 130 din Legea nr. 31/1990).

2.3.4. Consemnarea hotrrilor


Legea oblig preedintele i secretarul s consemneze lucrrile adunrii
generale a acionarilor. n acest sens, art. 131 prevede c la sfritul edinei se va
ntocmi un proces-verbal, semnat de preedinte i de secretarul edinei. n procesul-verbal vor fi consemnate aspectele privind: constatarea ndeplinirii formalitilor
de convocare; data i locul adunrii generale; acionarii prezeni; numrul aciunilor; dezbaterile n rezumat; hotrrile luate, iar la cererea acionarilor, declaraiile
fcute de ei n edin. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum i listele de prezen a acionarilor. Procesul-verbal va fi trecut n
registrul adunrilor generale.

2.4. Obligativitatea, publicitatea i anularea hotrrilor adunrilor generale


2.4.1. Obligativitatea hotrrilor
Obligativitatea hotrrilor este reglementat de art. 132 din Legea nr. 31/1990.
Potrivit acestui text de lege, hotrrile adunrii generale sunt obligatorii pentru toi
acionarii, dac au fost luate cu respectarea legii i ale actului constitutiv. Hotrrile

212

Drept comercial

adunrii generale sunt obligatorii chiar i pentru acionarii care nu au luat parte la
edin ori au votat mpotriv.

2.4.2. Publicitatea hotrrilor


Art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 prevede c, pentru a fi opozabile terilor,
hotrrile adunrii generale vor fi depuse n termen de 15 zile la oficiul registrului
comerului, spre a fi menionate n registru i publicate n Monitorul Oficial.

2.4.3. Anularea hotrrilor


Anularea hotrrilor se face dup regulile prevzute la art. 132 i 133 din lege.
Cu valoare de principiu, Legea nr. 31/1990 prevede c hotrrile adunrii generale
contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate n justiie [art. 132 alin. (2)]. Au
legitimare procesual n formularea aciunii n anulare acionarii care nu au luat
parte la adunarea general sau care au votat contra i au cerut s se insereze
aceasta n procesul-verbal al edinei. Termenul de introducere a aciunii n anulare este de 15 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei.
Cnd se invoc motive de nulitate absolut, dreptul la aciune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulat i de orice persoan interesat.
Potrivit legii (art. 132), hotrrea adunrii generale poate fi atacat i de membrii consiliului de administraie, respectiv de membrii directoratului, dup caz.
Aciunea n anulare se judec n camera de consiliu, iar hotrrea irevocabil
de anulare va fi menionat n registrul comerului i publicat n Monitorul Oficial
[art. 132 alin. (9) i (10)].

2.4.4. Retragerea acionarilor din societate


Legea nr. 31/1990, n art. 134, reglementeaz dreptul de retragere al acionarilor din societate n condiiile speciale prevzute de lege. Se pot retrage din societate numai acionarii care au votat mpotriva unei hotrri ce a avut ca obiect:
a) schimbarea obiectului principal de activitate;
b) mutarea sediului societii n strintate;
c) schimbarea formei societii;
d) fuziunea sau divizarea societii.
Acionarii care au votat mpotriva deciziilor ce au avut ca obiect msurile de mai
sus au dreptul de a solicita cumprarea aciunilor lor de ctre societate.
Dreptul de retragere poate fi exercitat n 30 de zile de la data publicrii hotrrii
adunrii generale n Monitorul Oficial al Romniei, iar pentru hotrrile ce privesc
fuziunea sau divizarea societii, de la data adoptrii hotrrii respective [art. 134
alin. (2)].
Preul pltit de societate pentru aciunile celui care exercit dreptul de retragere
va fi stabilit de un expert autorizat. Costurile de evaluare vor fi suportate de ctre
[1]
societate .

[1]

Pentru mai multe detalii privind modul de evaluare a preului aciunilor deinute de persoanele care se retrag din societate, a se vedea prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990;
n legtur cu analiza detaliat a aspectelor specifice adunrilor generale ale acionarilor,
recomandm E. Crcei, op. cit., p. 186 i urm.

VI. Societile comerciale

213

3. Administrarea i conducerea societii pe aciuni


Potrivit art. 137 din lege, societatea pe aciuni este administrat de unul sau mai
muli administratori. Cnd sunt mai muli administratori, ei constituie un consiliu de
administraie. Cu respectarea prevederilor art. 143 din lege, consiliul de administraie poate delega conducerea societii unuia sau mai multor directori, numind pe
unul dintre ei director general.
Tot astfel, art. 153 dispune c prin actul constitutiv se poate stipula c societatea pe aciuni este administrat de un directorat i un consiliu de supraveghere.
Din dispoziiile legale mai sus reproduse, rezult c administrarea i conducerea societii pe aciuni se realizeaz fie prin consiliul de administraie i directorii societii (sistemul unitar) fie prin directorat i consiliul de supraveghere (sistemul dualist)[1].

3.1. Sistemul unitar de administrare i conducere a societii pe aciuni


3.1.1. Consiliul de administraie
Legea nr. 31/1990 (art. 137) prevede c societatea pe aciuni este administrat
de unul sau mai muli administratori, numrul acestora fiind ntotdeauna impar.
Cnd sunt mai muli administratori, ei constituie un consiliu de administraie. Societile pe aciuni ale cror situaii financiare anuale fac obiectul unei obligaii legale
de auditare sunt administrate de cel puin trei administratori.
Dispoziiile legii cu privire la consiliul de administraie se aplic administratorului
unic n mod corespunztor [art. 137 alin. (3)].

3.1.1.1. Componena consiliului de administraie


Numrul administratorilor este stabilit de ctre acionari prin actul constitutiv sau
prin adunrile generale ale acionarilor. Legea prevede un numr minim de administratori doar pentru societile pe aciuni ale cror situaii financiare anuale fac
obiectul unei obligaii legale de auditare. Pentru aceste din urm societi, legea
impune minimum trei administratori [art. 137 alin. (2)].
n conformitate cu art. 1371 alin. (3), pe durata ndeplinirii mandatului, administratorii nu pot ncheia cu societatea un contract de munc. Dac administratorii au
fost desemnai dintre salariaii societii, contractul individual de munc este suspendat pe perioada mandatului.
Prin actul constitutiv sau prin hotrrea adunrii generale a acionarilor se poate
prevedea ca unul sau mai muli administratori s fie independeni n condiiile
prevzute de art. 1382 din lege.
n cazul n care ntr-o societate pe aciuni are loc delegarea atribuiilor de conducere ctre directori, majoritatea membrilor consiliului de administraie va fi
format din administratori neexecutivi [art. 1381 alin. (1)]. n nelesul legii, membrii
neexecutivi ai consiliului de administraie sunt cei care nu au fost numii directori.

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 373; I. Schiau, op. cit., p. 255; pentru o analiz detaliat a
aspectelor privind administrarea societii pe aciuni, a se vedea i I.A. Stanca, op. cit.,
Ed. Hamangiu, Bucureti, 2009.

214

Drept comercial

Consiliul de administraie este condus de un preedinte, ales de consiliu dintre


membrii si (art. 1401) . Prin actul constitutiv se poate stipula c preedintele consiliului este numit de adunarea general ordinar, care numete consiliul. Preedintele este numit pentru o durat care nu poate depi durata mandatului su de
administrator i poate fi revocat oricnd de ctre organul care l-a ales, respectiv
consiliul de administraie sau, dup caz, adunarea general ordinar. Potrivit legii,
preedintele coordoneaz activitatea consiliului i raporteaz cu privire la aceasta
adunrii generale a acionarilor. El vegheaz la buna funcionare a organelor
societii.
n cazul n care preedintele se afl n imposibilitate temporar de a-i exercita
atribuiile, pe durata strii de imposibilitate, consiliul de administraie poate nsrcina un alt administrator cu ndeplinirea funciei de preedinte.

3.1.1.2. Atribuiile consiliului de administraie


Principalele atribuii ale consiliului de administraie sunt enumerate la art. 142
din Legea nr. 31/1990. Ca regul general, textul de lege menionat dispune: consiliul de administraie este nsrcinat cu ndeplinirea tuturor actelor necesare i utile
pentru realizarea obiectului de activitate al societii, cu excepia celor rezervate de
lege pentru adunarea general a acionarilor. Potrivit aceluiai art. 142 din lege,
consiliul de administraie are urmtoarele competene de baz, care nu pot fi
delegate directorilor:
a) stabilirea direciilor principale de activitate i de dezvoltare ale societii;
b) stabilirea politicilor contabile i a sistemului de control financiar, precum i
aprobarea planificrii financiare;
c) numirea i revocarea directorilor i stabilirea remuneraiei lor;
d) supravegherea activitii directorilor;
e) pregtirea raportului anual, organizarea adunrii generale a acionarilor i
implementarea hotrrilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenei societii,
potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei.
Nu pot fi delegate directorilor atribuiile primite prin delegare de ctre consiliul
de administraie de la adunarea general extraordinar a acionarilor n condiiile
art. 114 din lege.
Consiliul de administraie este i organul nsrcinat cu puterea de reprezentare
a societii. n acest sens, art. 1432 din lege dispune: consiliul de administraie reprezint societatea n raport cu terii i n justiie. Dac n actul constitutiv nu se
prevede altfel, consiliul de administraie reprezint societatea prin preedintele su.
n cazul n care consiliul de administraie deleag directorilor atribuiile de conducere a societii, puterea de a reprezenta societatea aparine directorului general
[art. 1432 alin. (4)]. Legea [art. 1432 alin. (5)] oblig consiliul de administraie s
nregistreze la registrul comerului persoanele mputernicite s reprezinte societatea, menionnd dac ele acioneaz mpreun sau separat. Persoanele mputernicite s reprezinte societatea trebuie s depun la registrul comerului specimene de semntur.
n ceea ce privete modul de exercitare a mandatului lor, legea prevede, cu
valoare de principiu, c membrii consiliului de administraie i vor exercita

VI. Societile comerciale

215

mandatul cu prudena i diligena unui bun administrator, exercitnd mandatul cu


loialitate, n interesul societii.

3.1.1.3. Funcionarea consiliului de administraie


Potrivit legii (art. 141), consiliul de administraie se ntrunete cel puin odat la
trei luni i ori de cte ori este nevoie. Convocarea consiliului de administraie se
face de ctre preedintele consiliului, care stabilete ordinea de zi a ntrunirii. Consiliul de administraie poate fi convocat i la cererea motivat a cel puin doi dintre
membrii si sau a directorului general. Convocarea trebuie s cuprind data, locul
unde se va ine edina i ordinea de zi. La edinele consiliului de administraie
pot fi convocai directorii i cenzorii sau, dup caz, auditorii interni.
Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administraie, legea cere prezena a
cel puin jumtate din numrul membrilor consiliului, dac prin actul constitutiv nu
se prevede un numr mai mare. Deciziile se iau cu votul majoritii membrilor consiliului de administraie prezeni. Deciziile consiliului de administraie care privesc
numirea sau revocarea preedintelui se iau cu votul majoritii membrilor consiliului. Legea permite reprezentarea administratorilor la ntrunirile consiliului,
stipulnd c un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
n caz de paritate a voturilor, preedintele consiliului de administraie va avea
votul decisiv, afar de cazul cnd prin actul constitutiv se prevede altfel. Nu dispune de votul decisiv preedintele consiliului de administraie care este, n acelai
20
timp, director al societii (art. 153 ).
Dac ntr-o anumit operaiune, vreun membru al consiliului de administraie are,
direct sau indirect, interese contrare societii, nu va participa la luarea deciziei.
La fel ca i n cazul adunrii generale a acionarilor, lucrrile fiecrei edine a
consiliului de administraie vor fi consemnate ntr-un proces-verbal, care va cuprinde numele participanilor, ordinea deliberrilor, deciziile luate, numrul de voturi
ntrunite i opiniile separate. Procesul-verbal va fi semnat de preedintele de edin i de cel puin un alt administrator [art. 141 alin. (5) din Legea nr. 31/1990].
Deciziile consiliului de administraie considerate nelegale pot fi anulate prin
hotrrea adunrii generale a acionarilor[1].
n doctrin se apreciaz c, n absena unei prevederi legale, deciziile consiliului de administraie nu pot fi atacate n justiie de ctre acionari, dar, n schimb,
acionarii pot ataca hotrrea adunrii generale prin care s-a pronunat asupra
valabilitii unei decizii a consiliului de administraie[2].

3.1.1.4. Comitetele consultative ale consiliului de administraie


Art. 1402 din Legea nr. 31/1990 consacr posibilitatea consiliului de administraie de a crea comitete consultative, nsrcinate cu desfurarea de investigaii i
cu elaborarea de recomandri pentru consiliu.

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 378.


Ibidem; pentru mai multe detalii n legtur cu administrarea societii de ctre consiliul de administraie, a se vedea E. Crcei, op. cit., p. 242 i urm.; I.A. Stanca, op. cit., p. 131
i urm.; S. Popa, op. cit., p. 224 i urm.
[2]

216

Drept comercial

Potrivit legii, activitatea comitetelor consultative este specializat pe domenii


precum: auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor i personalului, nominalizarea de candidai pentru diferite posturi de conducere.
Comitetul consultativ este format din cel puin doi membri ai consiliului de
administraie, iar cel puin un membru trebuie s fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit i cel de remunerare trebuie s fie formate numai din
administratori neexecutivi.

3.1.2. Directorii societii


Potrivit legii, consiliul de administraie poate delega conducerea societii unuia
sau mai multor directori (art. 143). De asemenea, consiliul de administraie numete pe unul dintre directori n calitate de director general. n calitate de director
general al societii poate fi numit i preedintele consiliului de administraie.
n cazul societilor pe aciuni ale cror situaii financiare anuale fac obiectul
unei obligaii legale de auditare financiar, delegarea conducerii societii este obligatorie.
n nelesul Legii nr. 31/1990 [art. 143 alin. (5)], director al societii pe aciuni
este numai acea persoan creia i-au fost delegate atribuii de conducere a societii de ctre consiliul de administraie.

3.1.2.1. Condiiile dobndirii calitii de director al societii


Calitatea de director o poate avea numai o persoan fizic. Directorul trebuie s
ndeplineasc condiiile de capacitate i onorabilitate prevzute de lege pentru
calitatea de fondator al societii.
Pe durata mandatului, directorii nu pot ncheia cu societatea un contract de
munc (art. 152 din lege).
Directorul poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administraie [art. 143 alin. (2)].
Potrivit dispoziiilor art. 15315 din lege, directorul nu poate, fr autorizarea
consiliului de administraie, s fie director, administrator, membru al directoratului
ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, dup caz, auditor intern ori asociat
cu rspundere nelimitat n alte societi concurente sau avnd acelai obiect de
activitate i nici nu poate exercita acelai comer sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

3.1.2.2. Durata mandatului de director


Aa cum s-a observat n literatura de specialitate[1], Legea nr. 31/1990 nu reglementeaz durata mandatului directorului societii. n atare situaie, durata mandatului directorilor se stabilete prin actul constitutiv sau prin decizia consiliului de
administraie.

3.1.2.3. Remunerarea directorilor


Remunerarea directorilor se stabilete de consiliul de administraie, n condiiile
art. 15318 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Remunerarea directorilor poate fi stabilit
i prin actul constitutiv sau n cadrul adunrii generale a acionarilor.
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 379.

VI. Societile comerciale

217

3.1.2.4. Atribuiile directorilor


Potrivit dispoziiilor art. 1431 din Legea nr. 31/1990, directorii sunt responsabili
cu luarea tuturor msurilor aferente conducerii societii, n limitele obiectului de
activitate al societii i cu respectarea competenelor exclusive rezervate de lege
sau de actul constitutiv consiliului de administraie i adunrii generale a acionarilor. Modul de organizare a activitii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administraie [art. 1431 alin. (2)].
Directorii sunt obligai s participe la adunrile generale ale acionarilor (art. 15323).
De asemenea, directorii sunt obligai s ntiineze consiliul de administraie asupra
tuturor neregulilor constatate cu ocazia ndeplinirii atribuiilor lor.

3.1.2.5. Natura juridic a raporturilor dintre directori i societate


Raporturile dintre directori i societate sunt cele referitoare la mandat i cele
special prevzute de legea societilor comerciale. Rezult c raporturile juridice
dintre directori i societate sunt asemntoare cu raporturile celorlalte organe de
administrare i conducere ale societii. n aceleai condiii cu cele ale organelor
de administrare i conducere ale societii, sunt operabile regulile privind rspunderea directorilor i revocarea acestora din funcie[1].

3.2. Sistemul dualist de administrare i conducere a societii


3.2.1. Directoratul
3.2.1.1. Componena directoratului
Potrivit prevederilor art. 1531 din Legea nr. 31/1990, directoratul este format din
unul sau mai muli membri, numrul acestora fiind totdeauna impar. Potrivit legii,
cnd exist un singur membru, acesta poart denumirea de director general unic.
n cazul societii pe aciuni ale crei situaii financiare anuale fac obiectul unei
obligaii legale de auditare, directoratul este format din cel puin trei membri.

3.2.1.2. Calitatea de membru al directoratului


Calitatea de membru al directoratului o poate avea numai o persoan fizic
(art. 15313). Nu poate ndeplini calitatea de membru al directoratului persoana care,
potrivit legii, nu poate fi fondator al societii.
Legea interzice membrilor directoratului s fie n acelai timp membri ai consiliului de supraveghere. La fel ca i administratorii, membrii directoratului nu pot
ncheia cu societatea un contract de munc [art. 1532 alin. (6)].
Membrii directoratului nu vor putea fi, fr autorizarea consiliului de supraveghere, directori, administratori, membri ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dup caz, auditori interni ori asociai cu rspundere nelimitat n alte societi concurente sau avnd acelai obiect de activitate, nici nu pot

[1]

A se vedea n acest sens, dispoziiile art. 1431 i ale art. 152 din Legea nr. 31/1990;
pentru mai multe detalii n legtur cu directorii, a se vedea i E. Crcei, op. cit., p. 286 i
urm.; pentru mai multe detalii privind directorii societii pe aciuni, a se vedea I.A. Stanca,
op. cit., p. 187 i urm.

218

Drept comercial

exercita acelai comer sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane,
sub sanciunea revocrii i rspunderii pentru daune (art. 15315 din lege).

3.2.1.3. Desemnarea membrilor directoratului


n conformitate cu art. 1532, desemnarea membrilor directoratului revine consiliului de supraveghere, care atribuie totodat unuia dintre ei funcia de preedinte
al directoratului. nainte de a fi numit n calitate de membru al directoratului, persoana nominalizat are obligaia s aduc la cunotina consiliului de supraveghere dac ndeplinete condiiile prevzute de art. 15315 i art. 15316 din lege.
Pentru ca numirea unui membru al directoratului s fie valabil, sub aspect juridic,
persoana n cauz trebuie s accepte numirea n mod expres.
Potrivit legii, directoratul are obligaia s nregistreze la registrul comerului
numele membrilor si i s precizeze dac ei lucreaz mpreun sau separat. De
asemenea, membrii directoratului sunt obligai s depun la registrul comerului
specimene de semntur.

3.2.1.4. Atribuiile directoratului


La fel ca i consiliul de administraie, directoratul ndeplinete actele necesare
i utile pentru realizarea obiectului de activitate al societii, cu excepia celor prevzute de lege n sarcina consiliului de supraveghere i a adunrii generale a
acionarilor (art. 1531 din Legea nr. 31/1990).
Directoratul asigur conducerea societii i i exercit atribuiile sub controlul
consiliului de supraveghere.
Legea (art. 1533) dispune c directoratul reprezint societatea n raporturile cu
terii i n justiie. Cu privire la ncheierea actelor juridice, trebuie reinut c, potrivit
prevederilor art. 15322 din lege, directoratul poate s ncheie acte juridice n numele i n contul societii prin care s dobndeasc bunuri pentru societate sau s
nstrineze, s nchirieze, s schimbe ori s constituie n garanie bunuri aflate n
patrimoniul societii, a cror valoare depete jumtate din valoarea contabil a
activelor societii la data ncheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunrii
generale a acionarilor, dat n condiiile prevzute de art. 115 din lege.
Directoratul este obligat ca, cel puin o dat la trei luni, s prezinte un raport
scris consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societii, la activitatea
acesteia i la posibila evoluie. De asemenea, directoratul trebuie s comunice n
timp util orice informaie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influen
semnificativ asupra societii (art. 1534 din lege).
Directoratul nainteaz consiliului de supraveghere situaia financiar anual i
raportul su anual, precum i propunerea sa privind distribuirea profitului realizat,
pe care intenioneaz s o prezinte adunrii generale (art. 1535 din lege).
Potrivit art. 15323 din lege, membrii directoratului sunt obligai s participe la
adunrile generale ale acionarilor.

3.2.1.5. Funcionarea directoratului


Modul de lucru al membrilor directoratului se stabilete prin hotrrea consiliului
de supraveghere. Legea dispune c membrii directoratului trebuie s-i exercite
mandatul cu loialitate, n interesul societii [art. 1532 alin. (6) din lege].

VI. Societile comerciale

219

Regulile de funcionare ale directoratului sunt stabilite n art. 15320 din Legea
nr. 31/1990. Astfel, conform textului de lege de mai sus, pentru validitatea deciziilor
directoratului este necesar prezena a cel puin jumtate din numrul membrilor
directoratului, dac prin actul constitutiv nu se prevede un numr mai mare.
Deciziile n cadrul directoratului se iau cu votul majoritii membrilor prezeni.
Membrii directoratului pot fi reprezentai la ntrunirile directoratului, dar numai de
un alt membru al directoratului. Prin actul constitutiv se poate dispune c participarea la reuniunile directoratului poate avea loc i prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distan.

3.2.1.6. Natura juridic a raporturilor dintre membrii directoratului i societate


Potrivit Legii nr. 31/1990, raporturile dintre membrii directoratului i societate
sunt reglementate de dispoziiile referitoare la mandat i de reglementrile speciale
ale legii.
Durata mandatului membrilor directoratului este stabilit prin actul constitutiv,
fr a putea depi patru ani.
Remunerarea membrilor directoratului se stabilete de consiliul de supraveghere, n conformitate cu art. 15318 din lege.
Revocarea membrilor directoratului se face prin hotrre a consiliului de supraveghere. Prin actul constitutiv se poate prevedea c membrii directoratului pot fi
revocai i de adunarea general ordinar a acionarilor (art. 1532 din Legea
nr. 31/1990).
Rspunderea membrilor directoratului este aceeai ca natur juridic cu rs2
punderea administratorilor [art. 153 alin. (6) din Legea nr. 31/1990].

3.2.2. Consiliul de supraveghere


3.2.2.1. Calitatea de membru al consiliului de supraveghere
Consiliul de supraveghere este format din cel puin 3 i cel mult 11 membri.
Numrul membrilor este stabilit prin actul constitutiv [art. 1536 alin. (3) din Legea
nr. 31/1990].
Calitatea de membru al consiliului de supraveghere poate fi ndeplinit de o
persoan fizic sau de o persoan juridic (art. 15313 din lege). Persoana juridic
numit n calitate de membru al consiliului de supraveghere este obligat s-i
desemneze un reprezentant permanent, persoan fizic.
Potrivit legii, persoanele care nu pot fi fondatori nu pot avea nici calitatea de
membri ai consiliului de supraveghere.
Prin actul constitutiv sau prin hotrrea adunrii generale a acionarilor pot fi
stabilite condiii specifice de profesionalism i independen pentru membrii consiliului de supraveghere[1].
Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membrii ai directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru al consiliului de supraveghere cu calitatea de salariat al societii (art. 1538 din lege).

[1]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 384.

220

Drept comercial

Legea dispune c o persoan fizic membru al consiliului de supraveghere


poate exercita concomitent cel mult cinci mandate de membru al consiliului de
supraveghere n societi pe aciuni al cror sediu se afl pe teritoriul Romniei.

3.2.2.2. Atribuiile consiliului de supraveghere


Principalele atribuii ale consiliului de supraveghere sunt enumerate de art. 1539
din Legea nr. 31/1990, fiind urmtoarele:
a) exercit controlul permanent asupra conducerii societii de ctre directorat;
b) numete i revoc membrii directoratului;
c) verific conformitatea cu legea, actul constitutiv i hotrrile adunrii generale a operaiunilor de conducere a societii;
d) raporteaz cel puin o dat pe an adunrii generale a acionarilor cu privire la
activitatea de supraveghere desfurat.
Membrii consiliului de supraveghere trebuie s-i ndeplineasc obligaiile
prevzute de lege cu loialitate, n interesul societii (art. 1441 din lege).
Legea oblig membrii consiliului de supraveghere s participe la adunrile generale ale acionarilor.

3.2.2.3. Funcionarea consiliului de supraveghere


Potrivit prevederilor art. 15311 din lege, consiliul de supraveghere este convocat
de preedintele su i se ntrunete cel puin o dat la trei luni. Consiliul de
supraveghere poate fi convocat oricnd la cererea motivat a cel puin doi dintre
membrii consiliului sau la cererea directoratului. ntrunirea consiliului trebuie s
aib loc n cel mult 15 zile de la convocare. La ntrunirile consiliului de supraveghere pot fi convocai i membrii directoratului.
Pentru validitatea deciziilor consiliului de supraveghere este necesar prezena
a cel puin jumtate din numrul membrilor consiliului, dac prin actul constitutiv nu
se prevede un numr mai mare (art. 15320 din lege). Deciziile n cadrul consiliului
se iau cu votul majoritii membrilor prezeni. Membrii consiliului de supraveghere
pot fi reprezentai la ntrunirile consiliului, dar numai de ctre ali membri ai consiliului. n caz de paritate a voturilor, preedintele consiliului de supraveghere va
avea votul decisiv, n condiiile art. 15320 alin. (6)-(8) din lege.
Prin actul constitutiv se poate stipula ca participarea la reuniunile consiliului s
aib loc i prin intermediul mijloacelor de comunicare la distan.
Lucrrile fiecrei edine a consiliului de supraveghere trebuie consemnate ntrun proces-verbal, semnat de ctre preedintele de edin i de ctre cel puin un
alt membru prezent al consiliului.

3.2.2.4. Natura juridic a raporturilor dintre membrii consiliului de supraveghere i societate


Potrivit Legii nr. 31/1990, raporturile dintre membrii consiliului de supraveghere
i societate sunt reglementate de dispoziiile referitoare la mandat i de normele
speciale cuprinse n Legea societilor comerciale.
Desemnarea membrilor consiliului de supraveghere se face de adunarea general a acionarilor, cu excepia primilor membri, care sunt numii prin actul constitutiv. Pentru a fi valabil din punct de vedere juridic, persoana desemnat n calitate de membru al consiliului de supraveghere trebuie s accepte numirea sa.

VI. Societile comerciale

221

Durata mandatului de membru al consiliului de supraveghere este stabilit prin


actul constitutiv, fr a putea depi patru ani (art. 15312 din Legea nr. 31/1990).
Durata mandatului primilor membri ai consiliului de supraveghere nu poate depi
2 ani.
Remunerarea membrilor consiliului de supraveghere este stabilit prin actul
constitutiv sau prin hotrrea adunrii generale a acionarilor (art. 15318 din Legea
nr. 31/1990).
Revocarea membrilor consiliului de supraveghere de ctre adunarea general a
acionarilor poate interveni oricnd. Hotrrea se ia cu majoritate de cel puin dou
treimi din numrul voturilor acionarilor prezeni [art. 1536 alin. (4) din Legea
nr. 31/1990].
Rspunderea membrilor consiliului de supraveghere este aceeai cu cea a
membrilor celorlalte organe de administrare i conducere ale societii. Rspunderea membrilor consiliului de supraveghere va fi civil (delictual sau contractual), penal, administrativ etc.

3.2.2.5. Comitetele consultative ale consiliului de supraveghere


La fel ca i consiliul de administraie, consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative nsrcinate cu realizarea de investigaii i elaborarea de recomandri pentru consiliu, n condiiile art. 15310 din Legea nr. 31/1990. Domeniile n
care i desfoar activitatea comitetele consultative sunt: auditul, remunerarea
membrilor directoratului i ai consiliului de supraveghere, precum i a personalului
societii, nominalizarea de candidai pentru diferite posturi de conducere n societate etc.
n cazul societilor pe aciuni ale cror situaii financiare anuale fac obiectul
unei obligaii legale de auditare financiar, este obligatorie crearea unui comitet de
audit.
Comitetele consultative sunt formate din cel puin doi membri ai consiliului, cu
condiia ca cel puin un membru s fie independent. Pentru comitetul de audit,
legea impune ca cel puin un membru al acestui comitet s dein experien relevant n aplicarea principiilor contabile sau n audit financiar.

4. Controlul gestiunii societii


Controlul gestiunii societii pe aciuni se realizeaz n mod diferit, dup cum
societatea este sau nu supus obligaiei legale de auditare.
Astfel, situaiile financiare anuale ale societii pe aciuni supuse obligaiei
legale de auditare vor fi auditate de ctre auditori financiari, persoane fizice sau
persoane juridice, n condiiile prevzute de lege. Societile pe aciuni care opteaz pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului financiar.
La societile pe aciuni ale cror situaii financiare anuale nu sunt supuse,
potrivit legii, auditului financiar, adunarea general ordinar a acionarilor va hotr
contractarea auditului financiar sau numirea de cenzori, dup caz [art. 160 alin. (3)
din Legea nr. 31/1990].
Prin urmare, organele care exercit controlul gestiunii societii pe aciuni sunt,
dup caz, cenzorii societii sau auditorii financiari.

222

Drept comercial

4.1. Cenzorii societii


Desemnarea cenzorilor se face prin actul constitutiv, iar ulterior constituirii
societii, acetia sunt alei de adunarea general ordinar (art. 111 din Legea
nr. 31/1990). Cenzorii pot fi i acionari, cu excepia cenzorului expert contabil, care
poate fi un ter ce exercit profesia individual sau n forme asociative reglementate
de lege.
Durata mandatului cenzorilor este de trei ani, putnd fi realei.
Remunerarea cenzorilor se face printr-o indemnizaie fix, stabilit prin actul
constitutiv sau de adunarea general a acionarilor.
Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea general ordinar a
acionarilor.
Principala obligaie a cenzorilor o reprezint supravegherea gestiunii societii
i verificarea dac situaiile financiare sunt legal ntocmite. Cu privire la activitatea
lor, cenzorii vor prezenta rapoarte amnunite adunrii generale a acionarilor
(art. 163 din lege). Cenzorii vor prezenta adunrii generale un raport amnunit i
asupra situaiilor financiare anuale i repartizrii profitului.
n condiiile stabilite de art. 163 alin. (5), cenzorii sunt obligai s aduc la cunotin administratorilor i, n anumite cazuri, adunrii generale neregularitile n
administraie i nclcrile dispoziiilor legale i ale prevederilor actelor constitutive
ale societii.
Modul de lucru al cenzorilor este reglementat de Legea nr. 31/1990 (art. 165).
Cenzorii ntocmesc mpreun raportul privind situaia financiar anual destinat
adunrii generale a acionarilor. Tot mpreun delibereaz cenzorii i asupra propunerilor privind repartizarea profitului. n caz de nenelegere, fiecare cenzor ntocmete un raport pe care-l va prezenta adunrii generale. Pentru celelalte atribuii,
cenzorii vor lucra separat. Cenzorii sunt obligai s consemneze n registru deliberrile lor, precum i constatrile fcute n timpul exercitrii mandatului lor.

4.2. Auditorul financiar


Auditorul financiar este persoana fizic sau persoana juridic mputernicit s
verifice situaiile financiare anuale ale societii comerciale[1].
Calitatea de auditor financiar se dobndete prin atribuire de ctre Camera de
Auditori Financiari din Romnia, n condiiile O.U.G. nr. 75/1999 privind auditul
financiar[2].
Auditul financiar este contractat de adunarea general ordinar. Auditorul financiar are drepturile i obligaiile prevzute de lege i de contractul prin care a fost
desemnat.

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 390; pentru abordarea obligaiunilor emise de societate, a
se vedea i S. Popa, op. cit., p. 234-236.
[2]
Republicat n M. Of. nr. 598 din 22 august 2003.

VI. Societile comerciale

223

5. Obligaiunile emise de societatea pe aciuni


5.1. Definiie i categorii
Obligaiunile sunt titluri de valoare (de credit) emise de societate n schimbul
sumelor de bani mprumutate, care ncorporeaz ndatorirea societii de a rambursa aceste sume i de a plti dobnzile aferente[1]. Potrivit legii, obligaiunile sunt
de dou feluri: obligaiuni nominative i obligaiuni la purttor.
Obligaiunile nominative sunt cele care cuprind elementele de identificare ale
obligatorului i pot fi emise n form material, pe suport de hrtie sau n form
dematerializat, prin nscriere n cont [art. 167 alin. (3) din Legea nr. 31/1990].
Obligaiunile la purttor nu cuprind elementele de identificare ale titularului i
pot fi transmise prin simpla tradiiune a titlului.

5.2. Procedura emiterii i subscrierii obligaiunilor


n conformitate cu prevederile art. 113 din lege, emiterea de obligaiuni este
hotrt numai de adunarea general extraordinar a societii.
Valoarea nominal a unei obligaiuni nu va putea fi mai mic de 2,50 lei
(art. 167). Valoarea nominal a obligaiunilor convertibile n aciuni va trebui s fie
egal cu valoarea aciunilor societii.
Procedura propriu-zis a emiterii obligaiunilor presupune ntocmirea prospectului de emisiune a obligaiunilor i subscrierea obligaiunilor. n acest scop, legea
dispune c administratorii societii vor ntocmi un prospect de emisiune care trebuie s cuprind: denumirea, obiectul de activitate, sediul i durata societii; capitalul social i rezervele; data publicrii n Monitorul Oficial a ncheierii de nmatriculare i modificrile ce s-au adus actului constitutiv; situaia patrimoniului social
dup ultimul bilan contabil aprobat; suma total a obligaiunilor care au fost emise
anterior i a celor care urmeaz a fi emise, modul de rambursare, valoarea nominal a obligaiunilor, dobnda lor, precum i indicarea dac sunt convertibile dintr-o
categorie n alta ori n aciuni ale societii; data la care a fost publicat hotrrea
adunrii generale extraordinare care a aprobat emiterea de obligaiuni.
Oferta public de obligaiuni trebuie autorizat de Comisia Naional a Valorilor
Mobiliare. Legea nu impune nregistrarea prospectului de emisiune de obligaiuni
n registrul comerului i nici publicarea lui n Monitorul Oficial. De asemenea, legea
nu prevede autorizarea prospectului de ctre instana de judecat sau de ctre
directorul registrului comerului. n atare situaie, se va realiza publicitatea prospectului de emisiune astfel nct s se asigure participarea ct mai multor persoane
interesate pentru subscrierea obligaiunilor.
Subscrierea obligaiunilor se face prin intermediul societilor de servicii de
investiii financiare. Persoanele interesate vor subscrie obligaiunile pe exemplarele
prospectului de emisiune.

[1]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 391; n legtur cu aspectele specifice tranzacionrii aciunilor pe pieele reglementate, a se vedea Gh. Piperea, op. cit., p. 353 i urm.

224

Drept comercial

5.3. Transmiterea obligaiunilor


Obligaiunile emise prin ofert public se transmit n condiiile Legii nr. 297/2004
privind piaa de capital.
Obligaiunile se ramburseaz la scaden sau anticipat de ctre societatea
emitent. La scaden, societatea ramburseaz valoarea nominal a obligaiunii i
dobnda aferent.
n condiiile prevzute la art. 176 din Legea nr. 31/1990 societatea poate rambursa obligaiunile i nainte de termen, prin tragere la sori. Obligatorul are dreptul
la o sum superioar valorii nominale a obligaiunilor n cazul rambursrii lor de
ctre societate nainte de scaden.
n sfrit, potrivit dispoziiilor art. 176 din Legea nr. 31/1990, obligaiunile emise
de societate pot fi eliberate prin convertirea lor n aciuni ale societii emitente. Prin
conversia obligaiunilor n aciuni, obligatorii devin acionari ai societii n cauz.

5.4. Adunarea general a obligatorilor


n condiiile prevzute de art. 117 din Legea nr. 31/1990, obligatorii se pot ntruni n adunarea general, pentru a delibera asupra intereselor lor. Adunarea obligatorilor se convoac la cererea reprezentanilor adunrii sau a unui numr de obligatori care s reprezinte a patra parte din titlurile emise i nerambursate. Adunarea
general a obligatorilor are atribuiile prevzute de art. 172 din Legea nr. 31/1990,
i anume:
a) numete un reprezentant al obligatorilor i unul sau mai muli supleani care
vor putea asista la adunrile generale ale acionarilor, fr a putea lua parte la
administrarea societii;
b) ndeplinete toate actele de supraveghere i de aprare a intereselor comune ale obligatorilor prin reprezentanii anume desemnai n acest scop;
c) constituie un fond pentru acoperirea cheltuielilor necesare aprrii drepturilor
obligatorilor;
d) poate face opoziie la orice modificare a actelor constitutive ale societii sau
a condiiilor mprumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor obligatorilor;
e) se pronun asupra emiterii de noi obligaiuni de ctre societate.
Hotrrile adunrii generale a obligatorilor trebuie aduse la cunotina societii,
n termen de cel mult trei zile de la adoptarea lor [art. 172 alin. (2) din Legea
nr. 31/1990). Hotrrile adunrii generale a obligatorilor luate cu respectarea legii
sunt obligatorii chiar i pentru obligatorii care nu au luat parte la adunare sau au
votat contra. Hotrrile adunrii generale ale obligatorilor pot fi atacate n justiie de
ctre obligatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat mpotriv i au cerut
s se consemneze aceasta n procesul-verbal al edinei[1] (art. 174 din Legea
nr. 31/1990).

[1]
Pentru mai multe aspecte privind obligaiunile emise de societile pe aciuni, a se
vedea E. Crcei, op. cit., p. 311 i urm.

VI. Societile comerciale

225

6. Registrele societii pe aciuni


Societatea pe aciuni trebuie s in anumite registre expres prevzute de lege.
Aceste registre sunt urmtoarele: registrele acionarilor societii; registrul edinelor i deliberrilor adunrilor generale; registrul edinelor i deliberrilor consiliului de administraie, respectiv ale directoratului i consiliului de supraveghere;
registrul deliberrilor i constatrilor cenzorilor societii i, dup caz, ale auditorilor
interni; registrul obligaiunilor emise de societate; orice alte registre prevzute de
lege. Fiecare din registrele de mai sus trebuie s cuprind elementele prevzute
de normele speciale ce le reglementeaz.
Obligaia inerii registrelor societii difer n funcie de felul registrelor. Astfel,
registrele acionarilor, a edinelor i deliberrilor adunrilor generale i al obligaiunilor se in prin grija consiliului de administraie, respectiv a directoratului. Celelalte registre se in prin grija organului obligat s le in.
n condiiile art. 180 din Legea nr. 31/1990, societile comerciale pot s contracteze cu o societate privat de registru independent inerea registrului acionarilor i a registrului obligaiunilor n sistem computerizat i efectuarea nregistrrilor, precum i a altor operaiuni legate de aceste registre.

7. Fondurile de rezerv ale societii pe aciuni


Art. 183 din Legea nr. 31/1990 prevede c din fondul societii pe aciuni se va
prelua n fiecare an cel puin 5% pentru formarea fondului de rezerv, pn ce
acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Fiind prevzut de
lege, acest fond mai este denumit i rezerv legal. Potrivit legii, n fondul de
rezerv se include, chiar dac acesta a atins plafonul minim, excedentul obinut
prin vnzarea aciunilor la un curs mai mare dect valoarea lor nominal.
Destinaia fondului de rezerv este de a acoperi pierderile din activul patrimoniului n perioadele de activitate deficitar. Din fondul de rezerv nu se pot
distribui dividende.
n cazul retragerii din societate n condiiile legii, cota cuvenit acionarilor
trebuie calculat asupra ntregului activ social, care cuprinde i fondul de rezerv.
n sfrit, se impune a fi reinut c acionarii pot stabili prin actul constitutiv, formarea i a altor fonduri de rezerv dect cel legal, denumite rezerve convenionale.

Subseciunea a 4-a. Dizolvarea i lichidarea


societii pe aciuni
Cauzele de dizolvare a societii pe aciuni sunt cele comune prevzute de lege
pentru orice societate comercial (art. 227 i art. 237 din Legea nr. 31/1990). Pe
lng acestea, Legea nr. 31/1990 reglementeaz dou cazuri speciale de dizolvare a societii pe aciuni.
Primul caz este prevzut n art. 15324, potrivit cruia societatea pe aciuni se
dizolv n cazul n care activul net al societii s-a diminuat la mai puin de jumtate
din valoarea capitalului social subscris. ntr-o astfel de situaie, dizolvarea va fi
decis de ctre adunarea general extraordinar care poate hotr majorarea
capitalului social, fiind astfel evitat ncetarea existenei societii.

226

Drept comercial

Cel de-al doilea caz special de dizolvare a societii pe aciuni este reglementat
de art. 228 din Legea nr. 31/1990 i opereaz n cazul n care numrul acionarilor
scade sub limita de doi acionari prevzut de lege[1].

Seciunea a 4-a. Societatea n comandit pe aciuni


Societatea n comandit pe aciuni este societatea constituit prin asocierea
mai multor persoane, care particip la formarea capitalului social prin anumite contribuii reprezentate prin aciuni, n vederea desfurrii unei activiti comerciale,
pentru realizarea unui profit i mprirea lui, i care rspund pentru obligaiile
sociale nelimitat i solidar, n cazul asociailor comanditai, i numai n limita aportului lor, n cazul asociailor comanditari[2].
Societatea n comandit pe aciuni cuprinde dou categorii de acionari: comanditai i comanditari.
La fel ca i n cazul societii pe aciuni, capitalul social al societii n comandit pe aciuni este mprit n mai multe fraciuni care poart denumirea de aciuni.
Rspunderea pentru obligaiile societii este diferit; comanditaii rspund nelimitat i solidar, iar comanditarii rspund numai n limita aportului lor.
Toate celelalte aspecte privind constituirea societii n comandit pe aciuni,
funcionarea societii n comandit pe aciuni, dizolvarea i lichidarea societii n
[3]
comandit pe aciuni sunt asemntoare celor privind societatea pe aciuni .

Seciunea a 5-a. Societatea cu rspundere limitat


Subseciunea 1. Noiunea i caracterele societii
cu rspundere limitat
Potrivit dispoziiilor art. 3 din Legea nr. 31/1990, societatea cu rspundere limitat este societatea ale crei obligaii sociale sunt garantate cu patrimoniul social,
iar asociaii sunt obligai numai n limita capitalului social subscris.
n tiina dreptului comercial, societatea cu rspundere limitat este definit ca
fiind societatea constituit, pe baza deplinei ncrederi, de dou sau mai multe persoane, care pun n comun anumite bunuri, pentru a desfura o activitate comercial, n vederea mpririi profitului, i care rspund pentru obligaiile sociale n
limita aportului lor[4].
Din definiia de mai sus rezult urmtoarele caractere ale societii cu rspundere limitat:
- asocierea se bazeaz pe ncrederea asociailor, societatea cu rspundere
limitat avnd deci caracter intuitu personae;

[1]

Pentru dezvoltri, a se vedea E. Crcei, op. cit., p. 387 i urm.


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 401.
[3]
Pentru mai multe aspecte ce privesc specificul societii n comandit pe aciuni, a se
vedea i I. Schiau, op. cit., p. 265 i urm.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 405.
[2]

VI. Societile comerciale

227

- capitalul social este divizat n anumite fraciuni denumite pri sociale;


- asociaii rspund pentru obligaiile sociale numai n limita aportului lor[1].

Subseciunea a 2-a. Societatea cu rspundere


limitat cu asociat unic
n afar de societatea cu rspundere limitat constituit de doi sau mai muli
asociai, Legea nr. 31/1990 reglementeaz societatea cu rspundere limitat cu
asociat unic. Societatea cu rspundere limitat cu asociat unic este o varietate a
societii cu rspundere limitat de tip clasic, i nu o form juridic de societate distinct de cele reglementate de art. 2 din lege[2]. De aceea, societatea cu rspundere limitat cu asociat unic se constituie i funcioneaz dup regulile generale
aplicabile oricrei forme de societate comercial, legiuitorul instituind anumite norme speciale care in n principal de particularitatea existenei unui singur deintor
al ntregului capital social.
Principiile nfiinrii i funcionrii societii cu rspundere limitat cu asociat
unic sunt nscrise n principal n art. 13-15 din Legea nr. 31/1990.
n ceea ce privete constituirea societii cu rspundere limitat cu asociat unic,
legea prevede c o persoan fizic sau o persoan juridic nu poate fi asociat unic
dect ntr-o singur societate cu rspundere limitat. O societate cu rspundere
limitat nu poate avea ca asociat unic o alt societate cu rspundere limitat, alctuit dintr-o singur persoan. n caz de nclcare a regulilor de mai sus, statul,
prin Ministerul Finanelor, precum i orice persoan interesat poate cere dizolvarea pe cale judectoreasc a unei societi astfel constituite [art. 14 alin. (3)].
n ceea ce privete funcionarea societii cu rspundere limitat cu asociat
unic, potrivit textelor de lege menionate mai sus, n cazul n care, ntr-o societate
cu rspundere limitat, prile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, n
calitate de asociat unic, are drepturile i obligaiile ce revin, potrivit legii, adunrii
generale a asociailor. Dac asociatul unic este administrator, i revin i obligaiile
prevzute de lege pentru aceast calitate. n cazul subscrierii de aporturi n natur,
valoarea acestora trebuie stabilit pe baza unei expertize de specialitate.
n sfrit, n conformitate cu art. 15 din lege, contractele ntre societatea cu rspundere limitat i persoana fizic sau persoana juridic asociat unic al celei dinti
se ncheie n form scris, sub sanciunea nulitii absolute.
Sub aspectul rspunderii, se impune soluia potrivit creia obligaiile sociale ale
societii cu rspundere limitat cu asociat unic sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul unic rspunde numai n limita aportului su[3].

Subseciunea a 3-a. Constituirea societii


cu rspundere limitat
La fel ca n cazul oricrei alte societi comerciale, societatea cu rspundere
limitat se constituie pe baza actelor constitutive ale societii. n art. 5 din Legea
nr. 31/1990 se dispune c societatea cu rspundere limitat se constituie prin
[1]

Ibidem; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 269; a se vedea i S. Popa, op. cit., p. 237.
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 405.
[3]
Idem, p. 406. Soluia se fundamenteaz pe prevederile art. 3 din Legea nr. 31/1990.
[2]

228

Drept comercial

contract de societate i statut sau, dup caz, prin nscrisul unic. n cazul societii
cu rspundere limitat cu asociat unic se ntocmete numai statutul [art. 5 alin. (2)
din Legea nr. 31/1990].

1. Contractul de societate
Contractul societii cu rspundere limitat trebuie s cuprind elementele
prevzute de art. 7 din Legea nr. 31/1990. ntruct de coninutul actelor constitutive
ne-am ocupat cu prilejul abordrii regulilor generale ale constituirii societilor comerciale, n cele ce urmeaz ne vom opri doar asupra unor elemente specifice ale
acestei forme juridice de societate.
Asociaii societii cu rspundere limitat pot fi att persoane fizice, ct i
persoane juridice. Numrul maxim al asociailor societii cu rspundere limitat
este de 50 de asociai (art. 12 din Legea nr. 31/1990). Aa cum artam i n cele
de mai sus, legea permite nfiinarea unei societi cu rspundere limitat i de
ctre un singur asociat, persoan fizic sau persoan juridic.
Firma societii cu rspundere limitat se compune dintr-o denumire proprie, la
care se poate aduga numele unuia sau al mai multor asociai i va fi nsoit de
meniunea scris n ntregime societate cu rspundere limitat sau prescurtat
S.R.L. (art. 36 din Legea nr. 26/1990). Aceleai reguli se aplic i firmei societii
cu rspundere limitat cu asociat unic.
Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei (art. 11 din Legea nr. 31/1990).
Asociaii pot subscrie prin aporturi n numerar i n natur, cu obligaia vrsrii
1
integrale la data constituirii societii (art. 9 din Legea nr. 31/1990). Reamintim c,
potrivit legii, n cazul societii cu rspundere limitat cu asociat unic, valoarea
aportului va fi stabilit pe baza unei expertize de specialitate.
Prile sociale reprezint fraciunile capitalului social al societii cu rspundere limitat, ce nu pot avea o valoare mai mic de 10 lei.
Fondul de rezerv al societii cu rspundere limitat are regimul juridic asemntor fondului de rezerv al societii pe aciuni. n acest sens, art. 201 alin. (2)
din Legea nr. 31/1990 stipuleaz c dispoziiile prevzute pentru fondurile de rezerv la societatea pe aciuni se aplic i societilor cu rspundere limitat.
Aceasta nseamn c, din profitul societii cu rspundere limitat, se va prelua n
fiecare an cel puin 5%, pn ce fondul de rezerv va atinge minimum a cincea
parte din capitalul social. Dac dup constituire fondul de rezerv s-a micorat, din
orice cauz, el trebuie completat cu respectarea condiiilor prevzute pentru
constituirea lui (art. 183 din Legea nr. 31/1990).

2. Statutul societii
Art. 5 din Legea nr. 31/1990 prevede c societatea cu rspundere limitat se
constituie pe baz de contract de societate i statut. Prin urmare, la fel ca i n
cazul societilor pe aciuni, asociaii vor trebui s se preocupe de ntocmirea statutului societii. Contractul de societate i statutul pot fi ncheiate ca acte de sine
stttoare sau sub forma nscrisului unic, purtnd denumirea, n toate cazurile, de
acte constitutive ale societii.

VI. Societile comerciale

229

Statutul societii cu rspundere limitat cuprinde datele de identificare ale


asociailor i clauze privind organizarea, funcionarea i desfurarea activitii
societii.
Trebuie reinut c, potrivit legii, n cazul societii cu rspundere limitat cu asociat unic se ntocmete doar statutul ca act constitutiv al societii [art. 5 alin. (2)
din Legea nr. 31/1990]. Statutul societii cu rspundere limitat cu asociat unic se
ncheie n forma cerut de lege [art. 5 alin. (6)] iar cuprinsul su va fi cel prevzut
de art. 7 din lege, cu adaptrile impuse de existena unui singur asociat[1].

3. Formalitile necesare constituirii societii


Societatea cu rspundere limitat, inclusiv cea cu asociat unic, trebuie s parcurg formalitile oricrei alte societi comerciale, i anume: ntocmirea actelor
constitutive i nregistrarea i autorizarea funcionrii societii. Societatea cu
rspundere limitat dobndete personalitate juridic din ziua nregistrrii sale n
registrul comerului (art. 41 din lege).

Subseciunea a 4-a. Funcionarea societii


cu rspundere limitat
1. Adunarea general a asociailor
1.1. Rolul adunrii generale a asociailor
Adunarea general a asociailor este organul de deliberare i decizie al societii cu rspundere limitat care hotrte n principalele probleme ale societii.
n cazul societii cu rspundere limitat cu asociat unic, aa cum am precizat i
n cele de mai sus, potrivit legii, acesta, n calitate de asociat unic, are drepturile i
obligaiile ce revin adunrii generale a asociailor.

1.2. Convocarea adunrii generale a asociailor


Regulile convocrii adunrii generale a asociailor sunt consacrate de art. 195
din Legea nr. 31/1990. n acord cu prevederile textului de lege, administratorii sunt
obligai s convoace adunarea asociailor cel puin odat pe an sau de cte ori
este necesar.
Adunarea asociailor se convoac la sediul societii. Adunarea asociailor cu
rspundere limitat mai poate fi convocat i de ctre un asociat sau un numr de
asociai ce reprezint cel puin o ptrime din capitalul social, cu artarea scopului
convocrii.
Convocarea adunrii se va face n forma prevzut n actul constitutiv, iar n
lipsa unei dispoziii speciale, prin scrisoare recomandat, cu cel puin 10 zile
nainte de ziua fixat pentru inerea acesteia, artndu-se ordinea de zi [art. 195
alin. (3) din lege].

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 408.

230

Drept comercial

1.3. Atribuiile adunrii generale a asociailor


Potrivit dispoziiilor art. 194, adunarea general a asociailor are urmtoarele
obligaii principale:
a) s aprobe situaia financiar anual i s stabileasc repartizarea profitului net;
b) s desemneze administratorii i cenzorii, s i revoce/demit i s le dea descrcare de activitate, precum i s decid contractarea auditului financiar, atunci
cnd acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
c) s decid urmrirea administratorilor i cenzorilor pentru daunele pricinuite
societii, desemnnd i persoana nsrcinat s o exercite;
d) s modifice actul constitutiv.

1.4. Condiiile cerute pentru adoptarea hotrrilor


Condiiile privind deliberarea i deciziile n cadrul adunrii generale a asociailor
societii cu rspundere limitat sunt reglementate de art. 191-193 din Legea
nr. 31/1990. Potrivit textelor de lege menionate, hotrrile asociailor se iau n adunarea general. Prin actul constitutiv se poate stabili c votarea se face i prin
coresponden. Principiul participrii la adoptarea hotrrilor este acela potrivit
cruia fiecare parte social d dreptul la un vot.
Un asociat nu poate exercita dreptul su de vot n deliberrile adunrilor asociailor referitoare la aporturile sale n natur sau la actele juridice ncheiate ntre el
i societate.
Legea dispune c adunarea general decide prin votul reprezentnd majoritatea absolut a asociailor i a prilor sociale, n afar de cazul cnd n actul
constitutiv se prevede altfel [art. 192 alin. (1)]. Se impune a fi reinut c majoritatea
cerut pentru adunrile generale ale societilor cu rspundere limitat trebuie
ndeplinit att cu privire la prile sociale, ct i cu privire la asociaii care le dein.
Regula este diferit n cazul modificrii actului constitutiv. Astfel, n art. 192
alin. (2) se prevede c, pentru hotrrile avnd ca obiect modificarea actului
constitutiv, este necesar votul tuturor asociailor, n afar de cazul cnd legea
sau actul constitutiv prevede altfel. Deci pentru modificarea actului constitutiv se
aplic principiul unanimitii cu excepiile prevzute de lege sau de actul constitutiv al societii.
Dac adunarea legal constituit nu poate lua o hotrre valabil din cauza
nentrunirii majoritii cerute, adunarea convocat din nou poate decide asupra
ordinii de zi, oricare ar fi numrul de asociai i partea din capitalul social reprezentat de asociaii prezeni.

1.5. Obligativitatea i opozabilitatea hotrrilor adunrii generale


Potrivit regulilor generale, hotrrile luate de adunarea general a asociailor cu
respectarea actului constitutiv i a dispoziiilor legale sunt obligatorii pentru toi
asociaii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Aa cum s-a subliniat n literatura de specialitate[1], legea nu cere aducerea la
cunotina terilor a hotrrilor adunrii asociailor, aa cum prevede pentru hot[1]

Idem, p. 411; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 184; S. Popa, op. cit., p. 209.

VI. Societile comerciale

231

rrile adunrii generale a acionarilor. Cu toate acestea, soluia nu poate fi alta


dect aceea c hotrrile adunrii asociailor societii cu rspundere limitat trebuie nregistrate la registrul comerului, dac ele se refer la acte sau fapte a cror
nregistrare este prevzut de lege (art. 21 din Legea nr. 26/1990).
La fel ca i hotrrile adunrii generale a acionarilor, hotrrile adunrii generale a asociailor societii cu rspundere limitat pot fi anulate pe cale judectoreasc dac ncalc legea sau actul constitutiv. Mai mult, legea prevede n mod
expres n art. 196 c dispoziiile prevzute pentru societile pe aciuni n ce privete dreptul de a ataca hotrrile adunrii generale se aplic i societilor cu rspundere limitat. Termenul de 15 zile pentru exercitarea aciunii n anulare, prevzut la art. 132 alin. (2) din lege, urmeaz s curg de la data la care asociatul a
luat cunotin de hotrrea adunrii generale pe care o atac.

2. Administrarea societii cu rspundere limitat


2.1. Precizri prealabile
Legea prevede c societatea cu rspundere limitat este administrat de unul
sau mai muli administratori, asociai sau neasociai, numii prin actul constitutiv
sau de adunarea general [art. 197 alin. (1) din Legea nr. 31/1990].
n condiiile prevzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, n cazul societii cu rspundere limitat cu asociat unic, asociatul unic poate ndeplini i cali1
tatea de administrator. Pentru aceast situaie, art. 196 dispune c asociatul unic
va exercita atribuiile adunrii generale a asociailor societii. Acelai text de lege
permite asociatului unic s aib calitatea de salariat al societii cu rspundere
limitat al crui asociat unic este. n doctrina juridic se arat c, asociatul unic
poate fi salariat al societii indiferent de calitatea pe care o are, administrator,
director etc.[1]
n toate cazurile, administratorilor le este interzis, fr autorizarea adunrii asociailor, s exercite mandatul de administrator n alte societi concurente sau
avnd acelai obiect de activitate. De asemenea, le este interzis s exercite acelai fel de comer ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane
fizice sau juridice, sub sanciunea revocrii i rspunderii pentru daune [art. 197
alin. (2) din lege].
Interdiciile de mai sus nu i gsesc aplicare n cazul n care administratorii n
cauz au autorizarea expres a adunrii asociailor.

2.2. Modul de lucru al administratorilor


Spre deosebire de societatea pe aciuni, legea nu reglementeaz pentru societatea cu rspundere limitat consiliul de administraie ca organ colectiv al
administratorilor societii. Din aceast cauz se pune problema modului de lucru
cnd prin actul constitutiv sau ulterior sunt numii mai muli administratori ai so-cietii. Dac prin actul constitutiv s-a stabilit ca administratorii s lucreze mpreun,

[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 411; M.-L. Belu Magdo, op. cit., p. 272; I. Schiau, p. 289.

232

Drept comercial

deciziile vor trebui luate n unanimitate, iar n caz de divergen vor decide asociaii
n condiiile art. 76 i art. 197 alin. (3) din Legea nr. 31/1990[1].
Dac prin actul constitutiv nu s-a stabilit modul de lucru al administratorilor, se
vor aplica prevederile art. 1.916 C. civ. relative la pluralitatea de administratori n
societatea civil. Art. 1.916 C. civ. stipuleaz cnd sunt mai muli administratori,
fr ca prin mputernicire s se determine puterile fiecruia sau s fie obligai s
lucreze mpreun, fiecare poate administra singur n interesul societii, cu buncredin. Dac mputernicirea stipuleaz s lucreze mpreun, niciunul dintre ei nu
poate face actele de administrare fr ceilali, chiar dac acetia ar fi n imposibilitate de a aciona.
De asemenea, trebuie avute n vedere i noile dispoziii ale Codului civil privitoare la rspunderea mandatarilor cnd sunt mai muli mputernicii s lucreze n
numele i n contul societii. Regimul juridic al pluralitii de mandatari este consacrat de art. 2.022 alin. (3) C. civ., potrivit cruia, n lips de stipulaie contrar,
mandatarii rspund solidar fa de mandant dac s-au obligat s lucreze mpreun.

2.3. Atribuiile administratorilor


Ca n orice alt societate comercial, administratorii societii cu rspundere
limitat vor exercita toate operaiunile necesare ducerii la ndeplinire a obiectului
societii. Exercitarea atribuiilor este circumstaniat de restriciile prevzute de
lege i actul constitutiv.
n condiiile prevzute la art. 197 alin. (3), se impune soluia potrivit creia
reprezentarea societii cu rspundere limitat aparine administratorului care a
fost desemnat n acest scop prin actul constitutiv sau prin decizia adunrii asociailor. Dac prin actul constitutiv nu s-a stabilit care administrator are puterea de
reprezentare a societii, legea prezum c dreptul de a reprezenta societatea
aparine fiecrui administrator [art. 197 alin. (3) i art. 75 din Legea nr. 31/1990].
n sfrit, reinem c art. 198 din Legea nr. 31/1990 oblig administratorii s in
un registru al asociailor care s cuprind: numele i prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecruia asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul prilor sociale i orice alt modificare privitoare la acestea.

3. Controlul gestiunii societii cu rspundere limitat


3.1. Precizri prealabile
Art. 199 din Legea nr. 31/1990 prevede c dispoziiile art. 160 alin. (1), alin. (12)
i alin. (2), precum i ale art. 1601 se aplic n mod corespunztor i societii cu
rspundere limitat.
Potrivit acestor dispoziii legale, situaiile financiare ale societilor comerciale
supuse obligaiei legale de auditare vor fi auditate de ctre auditori financiari. Societile ale cror situaii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, au
obligaia organizrii i auditului intern n condiiile art. 160 din lege.

[1]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 412.

VI. Societile comerciale

233

La societile ale cror situaii financiare anuale nu sunt supuse obligaiei anuale de auditare, adunarea asociailor poate numi unul sau mai muli cenzori ori un
auditor financiar.
n sfrit, legea impune administratorilor obligaia s nregistreze la registrul
comerului orice schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari.
Potrivit celor de mai sus rezult c n societatea cu rspundere limitat controlul
gestiunii se realizeaz, dup caz, de ctre cenzorii societii, auditul financiar, iar n
anumite situaii speciale de nsi asociaii societii.

3.2. Cenzorii societii


Regimul cenzorilor societii cu rspundere limitat difer n funcie de numrul
asociailor. Astfel, dac numrul asociailor trece de 15, numirea cenzorilor este
obligatorie; n caz contrar, numirea cenzorilor este facultativ (art. 199 din Legea
nr. 31/1990).
Regulile aplicabile cenzorilor societii pe aciuni i gsesc aplicarea i cenzorilor societii cu rspundere limitat [art. 199 alin. (4) din lege]. Trebuie reinut
ns c, n conformitate cu art. 199 alin. (2), societatea cu rspundere limitat poate avea unul sau mai muli cenzori. Aceasta nseamn c, pentru societatea cu rspundere limitat nu se aplic dispoziiile art. 159 din lege, prevzute pentru societatea pe aciuni, care impun plafonul minim de trei cenzori i un supleant[1]. Drept
urmare, societatea cu rspundere limitat poate avea un cenzor i un supleant iar
dac sunt mai muli cenzori, numrul acestora va trebui s fie impar.
Potrivit legii, cenzorii societii cu rspundere limitat trebuie s fie asociai, cu
excepia cenzorului contabil care va trebui s aib i calitatea de expert contabil.

3.3. Auditorul financiar


Pentru cazul n care legea impune auditarea situaiilor financiare ale societii
cu rspundere limitat, controlul gestiunii se realizeaz de auditorul financiar. Auditorul financiar este numit i poate fi revocat de adunarea asociailor, cu excepia
primului auditor financiar, care este desemnat prin actul constitutiv.
Obligaia de auditare la care este supus societatea cu rspundere limitat
impune i numirea unor auditori interni, n condiiile legii[2].
Drepturile, obligaiile i rspunderea auditorului financiar i auditorilor interni
sunt cele prevzute de lege pentru societile pe aciuni.

3.4. Controlul gestiunii de ctre asociai


Legea nr. 31/1990 dispune n art. 199 alin. (5) c, n lips de cenzori sau, dup
caz, de auditori financiari, fiecare dintre asociai, care nu este administrator al societii, va exercita dreptul de control. n concret, controlul gestiunii societii cu
rspundere limitat se realizeaz de ctre asociai n cazul n care societatea are
mai puin de 15 asociai, precum i n cazul n care situaiile financiare nu sunt
supuse obligaiei legale de auditare.
[1]
[2]

Idem, p. 414.
Ibidem.

234

Drept comercial

Dreptul de control al asociailor privete n esen modul de lucru al administratorilor, situaiile financiare ale societii, actele ncheiate de reprezentanii societii,
modul de utilizare a resurselor financiare i a celorlalte bunuri din patrimoniul
societii etc.

4. Transmiterea prilor sociale


Circulaia prilor sociale ca fraciuni ale capitalului societii cu rspundere
limitat este supus unor reguli speciale. Regimul juridic al transmiterii prilor sociale se fundamenteaz pe caracterul intuitu personae al societii cu rspundere
limitat. Condiiile transmiterii prilor sociale difer dup cum transmiterea se face
ntre asociai, ctre persoane din afara societii sau pe cale succesoral.

4.1. Transmiterea prilor sociale ntre asociai


Transmiterea prilor sociale ntre asociai este reglementat de art. 202 alin. (1)
din Legea nr. 31/1990.
Aa cum s-a precizat n literatura de specialitate[1], pentru operarea transmiterii
prilor sociale este necesar ncheierea unui contract de cesiune ntre asociatul
cedent i asociatul cesionar. Cesiunea prilor sociale ntre asociai nu presupune
consimmntul ori informarea celorlali asociai, deoarece, ntr-o astfel de ipotez,
nu se aduce atingere caracterului intuitu personae al societii. Cu toate acestea,
cesiunea prilor sociale nu poate opera dac ea a fost interzis prin actul constitutiv. Se nelege c, dac prin actul constitutiv sunt stabilite anumite condiii de
informare ori de transmitere a prilor sociale, acestea vor trebui respectate.
Transmiterea prilor sociale trebuie nscris n registrul comerului i n registrul de asociai al societii [art. 203 alin. (1) din lege]. Transmiterea are efect fa
de teri numai din momentul nscrierii ei n registrul comerului.

4.2. Transmiterea prilor sociale ntre asociai i persoane din afara societii
Transmiterea prilor sociale ctre persoane din afara societii se realizeaz n
condiiile prevzute de art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Norma legal dispune
c transmiterea ctre persoane din afara societii este permis numai dac a fost
aprobat de asociaii reprezentnd cel puin trei ptrimi din capitalul social. Rezult
c pentru a fi operabil cesiunea prilor sociale ntre asociai i persoane din afara
societii este necesar o hotrre general prealabil a asociailor. Pe baza acestei
hotrri a adunrii asociailor, care aprob cesiunea prilor sociale, se va ncheia
contractul de cesiune ntre asociatul cedent i cesionar[2].
La fel ca i cesiunea ntre asociai, cesiunea prilor sociale ntre asociai i
persoane din afara societii trebuie nscris n registrul comerului i n registrul de
asociai al societii, n condiiile art. 203 din lege. Aceasta ntruct, potrivit legii,

[1]

Idem, p. 417; pentru unele aspecte privind cesiunea prilor sociale, recomandm,
I. Schiau, op. cit., p. 273-275.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 418.

VI. Societile comerciale

235

transmiterea prilor sociale are efect fa de teri numai din momentul nscrierii ei
n registrul comerului.

4.3. Transmiterea prilor sociale pe cale succesoral


Legea nr. 31/1990, n art. 202 alin. (3), prevede c, n cazul dobndirii unei pri
sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile dac prin actul
constitutiv nu se dispune altfel; n acest din urm caz, societatea este obligat la
plata prii sociale ctre succesori, conform ultimului bilan contabil aprobat.
n doctrina de specialitate[1] se susine c textul legal trebuie interpretat n sensul c prile sociale se transmit prin succesiune, dac n contractul de societate sa prevzut o atare posibilitate. n condiiile Codului civil, motenitorii asociatului
decedat dobndesc prile sociale de plin drept de la data decesului asociatului, de
aceea pe bun dreptate se apreciaz c prevederile actului constitutiv, la care face
trimitere art. 202 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 se refer, n realitate, nu la
transmiterea prilor sociale, ci la continuarea sau necontinuarea societii cu
motenitorii asociatului decedat[2].
Dac prin actul constitutiv s-a prevzut posibilitatea continurii societii cu
motenitorii, acetia devin asociai ai societii, dobndind fraciuni la capitalul
social i implicit drepturi de vot n adunarea general a asociailor, proporional cu
cotele ce li se cuvin din succesiune.
n cazul n care, n urma transmiterii succesorale, s-ar depi numrul de 50 de
asociai din cauza numrului motenitorilor, acetia vor fi obligai s desemneze un
numr de titulari care nu trebuie s depeasc maximumul legal [art. 202 alin. (4)
din Legea nr. 31/1990)].
Transmiterea prilor sociale pe cale succesoral trebuie nscris i ea n
registrul comerului i n registrul asociailor societii, n condiiile art. 203 din
Legea nr. 31/1990. La fel ca i n celelalte cazuri, transmiterea prilor sociale pe
cale succesoral are efect fa de teri numai din momentul nscrierii ei n registrul
comerului [art. 203 alin. (2) din lege].
Dac prin actul constitutiv s-a interzis continuarea societii cu motenitorii
asociatului decedat (n concepia legii nu s-a prevzut posibilitatea continurii cu
motenitorii), acetia, n calitatea lor de titulari ai prilor sociale, au dreptul la contravaloarea prilor, calculat conform ultimului bilan aprobat n condiiile art. 202
din Legea nr. 31/1990.
ngrdirea continurii societii cu motenitorii i are fundamentul n caracterul
intuitu personae al societii cu rspundere limitat, exprimat prin aceea c este
posibil ca motenitorii s nu se bucure de aceeai consideraie i ncredere n
rndul asociailor ca i autorul lor.

5. Retragerea asociatului din societate


Retragerea asociatului din societatea cu rspundere limitat este o expresie a
principiului libertii de asociere. Asociaii sunt liberi s se asocieze n vederea n[1]
[2]

Ibidem.
Idem, p. 419.

236

Drept comercial

fiinrii unei societi comerciale; tot astfel ei sunt liberi s decid i retragerea din
societate. Regula este consacrat i de Legea nr. 31/1990, cu valoare de principiu,
n art. 226, care reglementeaz cazurile de retragere a asociatului din societatea
cu rspundere limitat.

5.1. Cazurile de retragere a asociatului din societatea cu rspundere limitat


Cazurile n care asociatul se poate retrage din societatea cu rspundere limitat
sunt enumerate la art. 226 din Legea nr. 31/1990[1].

5.1.1. Cazurile prevzute n actul constitutiv


Art. 226 alin. (1) lit. a), prevede posibilitatea retragerii asociatului din societatea
cu rspundere limitat n cazurile prevzute n actul constitutiv. Un caz special este
cel prevzute de art. 194 din lege. Corobornd prevederile art. 226 alin. (1) lit. a)
cu cele ale art. 194 din Legea nr. 31/1990 tragem concluzia potrivit creia asociatul
se poate retrage din societate n cazul n care nu este de acord cu modificarea
actului constitutiv.

5.1.2. Cazurile prevzute la art. 134


Art. 134 din lege are n vedere retragerea acionarilor din societatea pe aciuni.
Aadar, n temeiul acestui text de lege, asociaii care nu au votat n favoarea unei
hotrri a adunrii generale au dreptul de a se retrage din societate i de a solicita
cumprarea prilor sociale de ctre societate, numai dac respectiva hotrre a
adunrii generale are ca obiect:
a) schimbarea obiectului principal de activitate;
b) mutarea sediului societii n strintate;
c) schimbarea formei societii;
d) fuziunea sau divizarea societii.
Dreptul de retragere poate fi exercitat n termen de 30 de zile de la data
publicrii hotrrii adunrii generale n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a,
n cazurile prevzute la alin. (1) lit. a)-c), i de la data adoptrii hotrrii adunrii
generale, n cazul prevzut la alin. (1) lit. d).

5.1.3. Acordul tuturor celorlali asociai


Acest caz de retragere este reglementat de art. 226 alin. (1) lit. b), care permite
asociatului societii cu rspundere limitat s se retrag din societate cu acordul
tuturor celorlali asociai.

5.1.4. Hotrrea tribunalului


Art. 226 alin. (1) lit. c) dispune n lipsa unor prevederi n actul constitutiv sau
cnd nu se realizeaz acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive
temeinice, n baza unei hotrri a tribunalului, supus numai recursului, n termen
de 15 zile de la comunicare.
[1]

Pentru analiza detaliat a cazurilor de retragere a asociatului din societate, a se vedea


St.D. Crpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, op. cit., p. 875 i urm.; I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 603 i urm.

VI. Societile comerciale

237

Temeinicia motivelor de retragere a asociatului va fi apreciat de ctre instana


nvestit cu cererea de retragere. Astfel de motive pot fi: nenelegerile ntre asociai; constatarea unor nereguli svrite de ceilali asociai n dauna societii
(fapte de concuren neloial, folosirea bunurilor societii n interes personal etc.).
n caz de admitere a cererii de retragere a asociatului, instana judectoreasc
va dispune, prin aceeai hotrre, i cu privire la structura participrii la capitalul
social a celorlali asociai. Este posibil ca, n urma retragerii asociatului sau asociailor din societate, numrul asociailor s se reduc la un singur asociat. Dac
societatea, n urma retragerii, rmne cu un singur asociat, legea prevede c va
opera dizolvarea societii. Dizolvarea societii nu se produce dac asociatul
rmas hotrte continuarea societii sub forma societii cu rspundere limitat
cu asociat unic (art. 229 din Legea nr. 31/1990).
n fine, se impune precizarea c n toate cazurile, retragerea asociatului din
societate trebuie menionat n registrul comerului, astfel cum dispune art. 21 din
Legea nr. 26/1990.

5.2. Efectele retragerii din societate


Retragerea asociatului din societate produce anumite consecine juridice cu
privire la structura capitalului social i a prilor sociale, precum i asupra drepturilor ce se cuvin asociatului retras. Cu valoare de principiu, art. 226 alin. (3) din
Legea nr. 31/1990 dispune c drepturile asociatului retras, cuvenite pentru prile
sale sociale, se stabilesc prin acordul asociailor ori de un expert desemnat de
acetia sau, n caz de nenelegere, de tribunal.
Aa cum s-a remarcat n doctrina juridic[1], Legea nr. 31/1990 nu consacr
criteriile n raport de care s se stabileasc drepturile cuvenite asociatului retras. n
schimb, legea reglementeaz drepturile asociatului exclus din societate n coninutul art. 224 alin. (2), potrivit cruia asociatul exclus nu are dreptul la o parte
proporional din patrimoniul social, ci numai la o sum de bani care s reprezinte
valoarea acesteia. De aceea, n lips de nelegere ntre asociai, se apreciaz c
criteriile prevzute de lege pentru cazul excluderii i gsesc inciden i n operaiunea de stabilire a drepturilor asociatului retras din societate. n concret, asociatul
retras va avea dreptul nu la o parte proporional din patrimoniul social, ci numai la
o sum de bani care s reprezinte valoarea acestuia.
n ceea ce privete stabilirea de ctre instana judectoreasc a structurii
patrimoniului societii ca urmare a retragerii asociatului, n doctrin[2] se apreciaz
c judectorul va trebui s in cont de o eventual nelegere a asociailor rmai.
n lipsa unei asemenea nelegeri ntre asociai, instana judectoreasc va distribui
prile sociale deinute de asociatul retras ctre asociaii rmai, proporional cu
cotele de participaie ale acestora la capitalul social, adic proporional cu numrul
prilor sociale deinute anterior retragerii.

[1]
[2]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 421.


Idem, p. 421-422.

238

Drept comercial

6. Excluderea asociatului din societatea cu rspundere limitat


Aa cum am menionat cnd am prezentat caracterele societii cu rspundere
limitat, o astfel de societate se bazeaz pe ncrederea personal a asociailor.
Elementul intuitu personae este prezent att la constituirea societii, ct i pe
ntreg parcursul existenei societii cu rspundere limitat. De aceea, legea prevede anumite cazuri speciale n care poate fi exclus asociatul care nu se mai
bucur de ncrederea personal a celorlali asociai[1].

6.1. Cazurile de excludere a asociailor din societatea cu rspundere limitat


Principalele cazuri de excludere a asociatului din societatea cu rspundere
limitat, sunt prevzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990. Enumerarea prevzut
la art. 222 nu este limitativ, deoarece exist i alte cazuri de excludere, cum este
cel reglementat de art. 206 alin. (2) din lege.

6.1.1. Neefectuarea aportului[2]


Acest caz de excluderea este consacrat n art. 222 alin. (1) lit. a), potrivit cruia
poate fi exclus din societate asociatul care, pus n ntrziere, nu aduce aportul la
care s-a obligat.

6.1.2. Svrirea de ctre asociatul administrator a unor fapte pgubitoare


pentru societate[3]
Potrivit dispoziiilor art. 222 alin. (1) lit. d), poate fi exclus asociatul administrator
care comite fraud n dauna societii sau se servete de semntura social sau
de capitalul social n folosul lui sau al altora.

6.1.3. Exercitarea de ctre creditorul personal al asociatului a opoziiei mpotriva hotrrii de prelungire a duratei societii
Am artat n cele anterioare c societatea cu rspundere limitat se dizolv la
expirarea duratei pentru care a fost constituit. Asociaii pot evita dizolvarea
societii dac hotrsc prelungirea duratei societii sau prevd c societatea se
prelungete pentru o durat nelimitat. mpotriva hotrrii de prelungire a duratei
societii, creditorii asociatului n societatea cu rspundere limitat pot formula opoziie. Dac opoziia creditorului personal al unui asociat a fost admis, atunci
asociatul debitor al oponentului poate fi exclus din societate.

6.2. Condiiile excluderii asociatului din societatea cu rspundere limitat


Cerinele ce trebuie ndeplinite pentru excluderea asociatului sunt reglementate
de art. 223 din Legea nr. 31/1990. Astfel, n conformitate cu norma legal menionat, excluderea asociatului se pronun prin hotrre judectoreasc la cererea
[1]
Pentru analiza detaliat a cazurilor de retragere a asociatului din societate, a se vedea
St.D. Crpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, op. cit., p. 835 i urm.; I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 602 i urm.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 423.
[3]
Ibidem.

VI. Societile comerciale

239

societii sau a oricrui asociat. Cnd excluderea se cere de un asociat, se vor cita
societatea i asociatului prt.
Ca urmare a excluderii, instana judectoreasc va dispune, prin aceeai hotrre, i cu privire la structura participrii la capitalul social al celorlali asociai.
Hotrrea irevocabil de excludere se va depune, n termen de 15 zile, la oficiul
registrului comerului pentru a fi nscris, iar dispozitivul hotrrii se va publica la
cererea societii n Monitorul Oficial.

6.3. Consecinele excluderii unui asociat din societatea cu rspundere limitat


Regimul juridic al efectelor excluderii unui asociat din societatea cu rspundere
limitat este consacrat de art. 224-225 din Legea nr. 31/1990. Ca regul general,
asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporional din patrimoniul social, ci
numai la o sum de bani care s reprezinte valoarea acesteia [art. 224 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990]. n consecin, asociatul exclus are dreptul la o sum de bani
corespunztoare cotei ce o deine n patrimoniul societii.
Legea prevede i alte reguli aplicabile regimului juridic al asociatului exclus din
societate. Astfel, potrivit dispoziiilor art. 224 alin. (1), asociatul exclus rspunde de
pierderi i are dreptul la beneficii pn n ziua excluderii sale, ns nu va putea
cere lichidarea lor pn ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului
constitutiv. De asemenea, asociatul exclus rmne obligat fa de teri pentru
operaiunile fcute de societate, pn n ziua rmnerii definitive a hotrrii de
excludere [art. 225 alin. (1)]. Dac n momentul excluderii sunt operaiuni n curs de
executare, asociatul este obligat s suporte consecinele i nu-i va putea retrage
partea ce i se cuvine dect dup terminarea acelor operaiuni [art. 225 alin. (2)].
n fine, trebuie reinut c, potrivit art. 223 alin. (3), ca urmare a excluderii,
instana judectoreasc va dispune, prin aceeai hotrre, i cu privire la structura
participrii la capitalul social al celorlali asociai. Instana poate lua act de nelegerea asociailor rmai, iar n caz de nenelegere instana poate distribui prile
sociale ctre ceilali asociai proporional cu cota deinut la capitalul social[1].

Subseciunea a 5-a. Modificarea societii


cu rspundere limitat
Modificarea societii cu rspundere limitat este supus regulilor generale
aplicabile modificrii tuturor societilor comerciale reglementate n Titlul IV al Legii
nr. 31/1990, intitulat Modificarea actului constitutiv (art. 204-221).
Pentru societatea cu rspundere limitat, legea reglementeaz un caz special
de modificare a societii care se prezint ca o transformare a societii cu rspundere limitat[2]. Astfel, o societate cu rspundere limitat cu mai muli asociai
se poate transforma n societate cu rspundere limitat cu asociat unic. O astfel de
ipotez se poate ivi ca urmare a retragerii, excluderii ori decesului asociailor, astfel
nct societatea rmne cu un singur asociat, iar asociatul rmas decide continua-

[1]
[2]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 425.


Ibidem.

240

Drept comercial

rea existenei societii prin transformarea acesteia n societate cu rspundere


limitat cu asociat unic.
De asemenea, societatea cu rspundere limitat cu asociat unic se poate
transforma n societate cu rspundere limitat cu mai muli asociai. Transformarea
societii n societate cu rspundere limitat cu mai muli asociai poate avea loc ca
urmare a cooptrii de noi asociai prin majorarea capitalului social i emiterea de
pri sociale noi, precum i n cazul decesului unicului asociat, prin continuarea
activitii societii prin transformarea acesteia n societate cu rspundere limitat
cu mai muli asociai, de ctre motenitorii asociatului decedat.
Pentru a fi opozabil terilor, hotrrea de transformare a societii se va nregistra n registrul comerului i se va publica n Monitorul Oficial.

Subseciunea a 6-a. Dizolvarea i lichidarea societii


cu rspundere limitat
Cauzele de dizolvare a societii cu rspundere limitat sunt cele prevzute de
art. 227 i art. 237 din Legea nr. 31/1990, care sunt cauze generale i deci aplicabile i societii cu rspundere limitat[1]. Pe lng cauzele generale de dizolvare
a societii, societatea cu rspundere limitat se dizolv i n cazul diminurii activului net al societii i n cel al reducerii numrului asociailor la unul singur.
a. Diminuarea activului net al societii [art. 228 alin. (2) din Legea nr. 31/1990]
Potrivit art. 15324, n cazul n care administratorul constat c, n urma unor
pierderi, stabilite prin situaia financiar anual aprobat conform legii, activul net al
societii s-a diminuat la mai puin de jumtate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de ndat adunarea general pentru a decide dac societatea se
dizolv. Dac asociaii nu decid rentregirea capitalului social, iar ca urmare a
pierderilor activului net acesta coboar sub limita prevzut de lege sau stabilit n
actul constitutiv, societatea va fi supus procedurii dizolvrii i lichidrii.
b. Reducerea numrului asociailor la unul singur (art. 229 din Legea nr. 31/1990)
Potrivit art. 229 din Legea nr. 31/1990, societatea cu rspundere limitat se dizolv prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre
asociai, cnd, datorit acestor cauze, numrul asociailor s-a redus la unul singur.
Efectul dizolvrii nu se produce atunci cnd n actul constitutiv exist clauz de continuare cu motenitorii sau cnd asociatul rmas hotrte continuarea existenei societii sub forma societii cu rspundere limitat cu asociat unic [art. 229 alin. (2)].
Lichidarea societii cu rspundere limitat se realizeaz dup prescripiile cuprinse n Legea nr. 31/1990 aplicabile lichidrii societilor comerciale i a celor prevzute n actul constitutiv, n msura n care acestea din urm nu contravin legii[2].

[1]
[2]

Idem, p. 426.
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 427.

VI. Societile comerciale

241

Subcapitolul III. Societatea european i grupurile


de interes economic
Seciunea 1. Societatea european
1. Consideraii generale
Societatea european a fost reglementat prin Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001[1]. Societatea european este o form asociativ, de tipul societii pe aciuni, avnd ca obiect desfurarea activitii unei
societi comerciale, la care particip societi comerciale guvernate de legi naionale diferite[2].
Art. 2702a din Legea nr. 31/1990 prevede c societilor europene cu sediul n Romnia le sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001
din 8 octombrie 2001 privind statutul societii europene, cele ale Titlului VII1 din
Legea nr. 31/1990, precum i cele privitoare la societile pe aciuni, n msura
compatibilitii lor cu dispoziiile Regulamentului Consiliului European.

2. Constituirea societii europene


2.1. Modalitile de constituire a unei societi europene
Societatea european se poate constitui n mai multe modaliti prevzute de
art. 17 i urm. din Regulament.
a. Constituirea prin fuziune a cel puin dou societi pe aciuni cu sediul social
n spaiul Uniunii Europene i care sunt guvernate de legi naionale diferite.
b. Constituirea unui holding format din mai multe societi pe aciuni i societi
cu rspundere limitat care au sediul n spaiul Uniunii i cel puin dou dintre ele
sunt guvernate de legea a dou state diferite sau cel puin dou dintre ele au avut
pentru cel puin doi ani o filial constituit sub legea altui stat membru ori o
sucursal n alt stat membru[3].
c. Constituirea prin nfiinarea unei filiale societate european. Societile
comerciale cu sediul n cadrul Uniunii Europene pot nfiina o filial de tip societate
european, prin subscrierea aciunilor acesteia. Se cere ca cel puin dou dintre
entitile menionate s fie guvernate de Legea a dou state diferite sau s fi avut
cel puin doi ani o filial nfiinat sub legea altui stat membru ori o sucursal
situat n alt stat membru[4].
d. Transformarea unei societi pe aciuni ntr-o societate european cu condiia
ca aceast societate s dein o filial guvernat de legea altui stat membru de cel
puin doi ani.
[1]

J.O. L 294 din 10 noiembrie 2001.


St.D. Crpenaru, op. cit., p. 444; pentru o abordare mai ampl a societii europene, a
se vedea C. Gheorghe, Drept comercial european, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2009, p. 147 i
urm.
[3]
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 433-435.
[4]
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 435.
[2]

242

Drept comercial

2.2. Procedura constituirii societii europene


Societatea european se constituie potrivit regulilor aplicabile societii pe aciuni din statul membru n care-i stabilete sediul social. Se nelege c societatea
european cu sediul social n Romnia este supus, n ceea ce privete constituirea, regulilor consacrate de Legea nr. 31/1990. Ca o cerin special, legea
prevede c pentru constituirea societii europene capitalul social este de minimum
120.000 euro.
Potrivit dispoziiilor art. 2702b, o societate european nu poate fi nmatriculat n
registrul comerului dect dup ncheierea unui acord privind implicarea angajailor
n activitatea societii, n condiiile prevzute de H.G. nr. 187/2007.
n termen de 30 de zile de la nregistrare, Oficiul Naional al Registrului Comerului va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anun privind nmatricularea societii, care va cuprinde informaiile prevzute de art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001.

3. Funcionarea societii europene


Potrivit art. 38 din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001, societatea european
funcioneaz pe aceleai principii ca societatea pe aciuni. Aceasta nseamn c
funcionarea societii europene este posibil graie organului de deliberare i decizie (adunarea general a acionarilor); organelor de administrare i conducere ale
societii (consiliul de administraie, directori; consiliul de supraveghere, membrii
directoratului) n funcie de sistemul ales de societate; organelor de control i gestiune ale societii, cenzorii sau, dup caz, auditorul financiar i auditorii interni.

4. Dizolvarea i lichidarea societii europene


Dizolvarea i lichidarea societii europene se realizeaz potrivit cu normele
aplicabile dizolvrii i lichidrii societilor pe aciuni prevzute de legea naional a
statului n care societatea european i are sediul social (art. 63 din Regulament)[1].

Seciunea a 2-a. Grupurile de interes economic


1. Noiune i reglementare
Grupurile de interes economic i grupurile europene de interes economic sunt
reglementate prin Legea nr. 161/2003. La nivel european, grupurile de interes economic sunt reglementate prin Regulamentul (CEE) nr. 2137/85.
Legea nr. 161/2003 definete grupul de interes economic ca fiind o asociere
ntre dou sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituit pe o perioad
determinat, n scopul nlesnirii sau al dezvoltrii activitii economice a membrilor
si, precum i al mbuntirii rezultatelor activitii respective (art. 118 din lege).

[1]

Pentru mai multe detalii n legtur cu societatea european, a se vedea Regulamentul


Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 i Titlul VII1 din Legea nr. 31/1990; a se vedea i I. Schiau, op.
cit., p. 251-300.

VI. Societile comerciale

243

Grupul de interes economic prezint anumite particulariti (trsturi caracteristice)[1]:


a. Grupul de interes economic este o asociere bazat pe un contract. n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 161/2003, grupul de interes economic ia fiin prin
asocierea a dou sau mai multe persoane fizice sau juridice, comerciani sau necomerciani, fr ca numrul acestora s depeasc 20 de membri. Asocierea are
la baz un contract, care reprezint actul constitutiv al grupului.
b. Grupul de interes economic este dotat cu personalitate juridic. La fel ca i
societatea comercial, grupul de interes economic este un subiect de drept distinct
de persoanele fizice sau juridice care l-au constituit. Fiind dotat cu personalitate
juridic, grupul de interes economic rspunde pentru obligaiile sale fa de teri.
legea prevede c, n lips de stipulaie contrar, membrii grupului rspund nelimitat
i solidar pentru obligaiile grupului.
c. Grupul de interes economic urmrete un scop patrimonial. Grupul se constituie n scopul nlesnirii sau dezvoltrii activitii economice a membrilor si, precum
i al mbuntirii rezultatelor activitii respective, ceea ce nseamn c scopul
grupului este de natur patrimonial.
Potrivit legii, grupul de interes economic poate avea calitatea de comerciant,
dac actele i operaiunile pe care le exercit sunt fapte de comer, sau necomerciant, n celelalte cazuri.

2. Constituirea grupului de interes economic


Asemntor societilor comerciale, grupurile de interes economic se constituie
prin contract i se nmatriculeaz n registrul comerului. Pentru valabilitatea contractului ce st la baza grupului de interes economic, legea impune ncheierea lui
n form autentic (art. 120 din Legea nr. 161/2003).
Contractul trebuie s cuprind elementele prevzute de art. 122 din lege: denumirea grupului, precedat sau urmat de sintagma grup de interes economic ori
de iniialele G.I.E.; sediul grupului; numele i prenumele, domiciliul i cetenia
membrilor persoane fizice, respectiv denumirea, forma juridic, sediul i naionalitatea membrilor persoane juridice; obiectul de activitate, cu precizarea domeniului
i a activitii principale, precum i a naturii comerciale sau necomerciale a activitii; capitalul subscris i cel vrsat, cu menionarea aportului fiecrui membru, n
cazul n care grupul se constituie cu capital; durata grupului; membrii care reprezint i administreaz grupul i puterile lor etc.
Spre deosebire de societile comerciale, grupurile de interes economic se pot
constitui cu sau fr capital. Tot n comparaie cu societile comerciale, grupul de
interes economic nu poate avea drept scop obinerea de beneficii pentru sine.
Art. 165 din lege prevede c, dac din activitatea grupului se realizeaz profit,
acesta se distribuie n totalitate, n mod obligatoriu, ntre membrii grupului, cu titlu
de dividende.
Indiferent dac desfoar sau nu activiti comerciale, grupurile de interes
economic se nmatriculeaz n registrul comerului, n termen de 15 zile de la autentificarea actului constitutiv. nmatricularea i autorizarea grupului de interes
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 437.

244

Drept comercial

economic se realizeaz n condiiile O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor


msuri privind nregistrarea n registrul comerului.
n esen, nregistrarea i autorizarea grupului de interes economic se fac pe
baza unei cereri de ctre directorul oficiului registrului comerului de pe lng tribunal i/sau de ctre persoanele desemnate de directorul general al oficiului naional al registrului comerului.
Legea dispune c, la data nmatriculrii, grupul de interes economic dobndete personalitate juridic.

3. Funcionarea grupului de interes economic


Grupul de interes economic are dou organe de baz care i asigur funcionarea, respectiv adunarea general a membrilor grupului i administratorii grupului.

3.1. Adunarea general a membrilor grupului


Adunarea general a membrilor grupului cuprinde toi membrii grupului i
reprezint organul de deliberare i decizie. Membrii sunt liberi s stabileasc prin
actul constitutiv condiiile de cvorum i majoritate privind adoptarea hotrrilor. n
lipsa unei asemenea stipulaii, legea oblig ca hotrrile s se adopte cu votul
unanim al membrilor grupului.
Indiferent de prevederile actului constitutiv, potrivit legii, pentru modificarea contractului ce st la baza grupului este obligatoriu votul unanim al membrilor, votul
tuturor membrilor, iar pentru aprobarea situaiei financiare i pentru deciziile referitoare la rspunderea administratorilor, este necesar votul majoritii membrilor.
Ca regul general, fiecare membru dispune de cte un vot n adunarea general, dar legea permite ca prin actul constitutiv s se prevad ca anumii membri
s dispun de un numr de voturi diferit de al celorlali. Nu se poate ns stipula ca
un membru s dein majoritatea voturilor.

3.2. Administratorii grupului


Administrarea grupului de interes economic se poate realiza de persoane fizice
sau persoane juridice. Administratorii ncheie actele necesare i utile ale grupului i
reprezint grupul n raporturile cu terii. Modul de lucru al administratorilor se
stabilete prin actul constitutiv.

4. Modificarea grupului de interes economic


Cazurile de modificare a grupului de interes economic sunt similare cazurilor de
modificare a societii comerciale. n consecin, modificarea grupului de interes
economic poate privi: mutarea sediului grupului, schimbarea obiectului de activitate, fuziunea i divizarea, reducerea sau prelungirea duratei grupului etc.
Modificarea grupului se realizeaz prin modificarea actului constitutiv. Legea
prevede c, dac nu s-a statuat altfel n actul constitutiv, hotrrea de modificare a
grupului se ia cu votul unanim al membrilor grupului [art. 153 alin. (4) din lege].
Hotrrea de modificare a actului constitutiv se materializeaz ntr-un act adiional care trebuie s mbrace forma autentic. Actul adiional se depune la oficiul

VI. Societile comerciale

245

registrului comerului i este supus controlului directorului oficiului registrului comerului sau persoanei desemnate de ctre directorul general al oficiului naional al
registrului comerului.

5. Dizolvarea i lichidarea grupului de interes economic


La fel ca i societatea comercial, grupul de interes economic i nceteaz
existena prin dizolvare i lichidare. Cauzele de dizolvare a grupului de interes
economic sunt aceleai ca i cele prevzute de Legea nr. 31/1990 pentru dizolvarea societii comerciale[1]: expirarea timpului stabilit pentru durata grupului; imposibilitatea realizrii obiectului de activitate al grupului sau realizarea acestuia;
declararea nulitii grupului; hotrrea adunrii membrilor; hotrrea tribunalului;
declararea falimentului; alte cauze prevzute de lege sau de actul constitutiv al
grupului (art. 184 din lege).
Potrivit dispoziiilor art. 192 din lege, grupul se mai dizolv i cnd acesta nu
mai are organe statutare sau nu se mai pot ntruni; grupul nu a depus actele prevzute de lege la oficiul registrului comerului; grupul i-a ncetat activitatea etc.
Dizolvarea grupului trebuie nscris n registrul comerului i publicat n
Monitorul Oficial.
Lichidarea grupului de interes economic se face dup regulile relative la lichidarea societilor comerciale. Dup terminarea lichidrii, n termen de 15 zile, lichidatorii sunt obligai s cear radierea nmatriculrii grupului de la registrul comerului.
n fine, se impune a fi reinut c, potrivit Legii nr. 85/2006, grupul de interes economic poate fi supus procedurii insolvenei.

Seciunea a 3-a. Grupurile europene de interes economic


1. Noiune i reglementare
Legea nr. 161/2003 reglementeaz i grupul european de interes economic. n
sensul legii, grupul european de interes economic are acelai neles (accepiune)
cu grupul de interes economic. n concret, i grupul european de interes economic
reprezint tot o asociere dintre dou sau mai multe persoane fizice ori juridice n
scopul nlesnirii ori dezvoltrii activitii economice a membrilor si, precum i al
mbuntirii rezultatelor activitii respective.
Potrivit prevederilor art. 232 din Legea nr. 161/2003, grupurile europene de interes economic (G.E.I.E.), persoane juridice cu scop patrimonial, sunt recunoscute
i pot funciona n Romnia, n temeiul Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.
137/85 din 25 iulie 1985 privind instituirea grupului european de interes economic
[2]
(G.E.I.E.) .

[1]
[2]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 441.


J. O. L 199 din 31 iulie 1985.

246

Drept comercial

2. Constituirea grupului european de interes economic


Legea consacr anumite reguli privind constituirea G.E.I.E. n cuprinsul
art. 232-234. Astfel, potrivit textelor de lege menionate, grupul european de interes
economic se constituie prin contract semnat de toi membrii i ncheiat n form
autentic, denumit act constitutiv. Grupurile europene de interes economic nmatriculate n Romnia nu pot avea mai mult de 20 de membri.
La fel ca i societile comerciale, G.E.I.E. se nmatriculeaz n registrul comerului n a crui raz teritorial i va avea sediul grupul. nmatricularea trebuie
cerut n termen de 15 zile de la data autentificrii actului constitutiv al grupului
european de interes economic. Grupurile europene de interes economic dobndesc personalitate juridic de la data nmatriculrii n registrul comerului. nmatricularea n registrul comerului nu prezum caracterul comercial al grupului european de interes economic.
n cazul n care fondatorii sau reprezentanii grupului european de interes
economic nu au cerut nmatricularea sa n termenul legal, oricare membru poate
cere oficiului registrului comerului efectuarea nmatriculrii, dup ce, prin notificare
sau scrisoare recomandat, a pus n ntrziere fondatorii ori reprezentanii grupului,
iar ei nu s-au conformat n cel mult 8 zile de la primire (art. 2341) .

3. Modificarea grupului european de interes economic


Dup fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii depun la oficiul
registrului comerului n a crui raz teritorial se afl sediul grupului european de
interes economic, n termen de 15 zile, actul modificator i textul complet al actului
constitutiv n form autentic, actualizat cu toate modificrile [art. 234 alin. (6)].
Actul modificator se va publica n Monitorul Oficial.
Legea nr. 161/2003 reglementeaz, n art. 2371, cteva reguli speciale privind
modificarea sediului grupului european de interes economic. Astfel, n acord cu
textul de lege citat, sediul grupului european de interes economic poate fi mutat
ntr-un alt stat membru, prin decizia membrilor grupului, luat n unanimitate.
Proiectul deciziei privind mutarea sediului va fi comunicat, prin grija administratorilor, n termen de 15 zile de la elaborare, la oficiul registrului comerului de
la sediul grupului european de interes economic, n vederea menionrii inteniei de
transfer n registrul comerului. Oficiul registrului comerului va transmite proiectul
spre publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a.
n termen de dou luni de la data publicrii proiectului n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a IV-a, orice persoan interesat poate face opoziie, pentru
motive de ordine public, n condiiile Legii nr. 31/1990. Hotrrea judectoreasc
irevocabil prin care se soluioneaz opoziia la proiectul de decizie de transfer al
sediului se menioneaz, din oficiu, n registrul comerului.
Potrivit legii, dup rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti pronunate cu
observarea prevederilor alin. (3) sau a expirrii termenului de introducere a opoziiilor, grupul european de interes economic va putea adopta, cu unanimitatea voturilor membrilor si, hotrrea de transfer al sediului. Hotrrea de transfer va produce efecte de la data nmatriculrii grupului european de interes economic n registrul corespunztor noului sediu.

VI. Societile comerciale

247

Radierea grupului european de interes economic din registrul comerului este


posibil numai dup prezentarea dovezii efecturii nmatriculrii grupului n registrul din statul membru de destinaie. Pn la efectuarea meniunii cu privire la
radierea grupului european de interes economic din registrul comerului, terii se
pot prevala de sediul grupului din Romnia, cu excepia cazului n care grupul face
dovada c acetia au cunoscut existena sediului din statul membru de destinaie
[art. 2371 alin. (8)].

4. Organizarea i funcionarea grupului european de interes economic


Organizarea i funcionarea grupului european de interes economic se bazeaz
pe principiile organizrii i funcionrii societilor comerciale, cu anumite particulariti prevzute de lege.
Astfel, art. 2349 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 prevede c o persoan juridic
poate fi numit sau aleas administrator al unui grup european de interes economic.
Administratorii sunt solidar rspunztori de ndeplinirea tuturor obligaiilor
prevzute n sarcina lor de Regulamentul Consiliului nr. 2.137/85 privind instituirea
grupului european de interes economic, de lege i de actul constitutive [art. 2349
alin. (2)].
Grupul european de interes economic nu poate emite aciuni, obligaiuni sau
alte titluri negociabile (art. 2348).
3
Legea prevede, n art. 234 c, n orice factur, ofert, comand, tarif, prospect,
scrisoare, anun, publicaie sau n alte documente emannd de la un grup european de interes economic, trebuie s se precizeze denumirea acestuia, nsoit de
meniunea grup european de interes economic sau de iniialele GEIE.

5. Sucursalele i filialele grupului european de interes economic


Potrivit legii, grupurile europene de interes economic pot nfiina n Romnia
filiale, precum i sucursale, reprezentane i alte uniti fr personalitate juridic.
nfiinarea de sucursale sau filiale n Romnia va fi supus tuturor dispoziiilor referitoare la nmatricularea, menionarea i publicarea actelor i faptelor cerute pentru
grupurile de interes economic romane[1].
Grupurile europene de interes economic nu sunt supuse autorizrii prevzute
de Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea i funcionarea n Romnia a
reprezentanelor societilor comerciale i organizaiilor economice strine, cu
modificrile i completrile ulterioare [art. 235 alin. (3)].
Dac un grup european de interes economic nfiineaz mai multe sucursale n
Romnia, documentele de constituire i alte acte ale aceluiai grup european,
necesare pentru nmatricularea unei sucursale, se depun numai la una dintre sucursale [art. 235 alin. (7)].
Potrivit legii [art. 236 alin. (1)], reprezentantul sau reprezentanii sucursalei unui
grup european de interes economic rspund individual sau solidar, dup caz, fa
de grup sau fa de teri, pentru nclcarea dispoziiilor legale reglementnd gru[1]
Pentru coninutul cererilor de nmatriculare a sucursalelor/filialelor, a se vedea,
art. 235 alin. (4) din Legea nr. 161/2003.

248

Drept comercial

purile de interes economic, pentru nerespectarea prevederilor actului constitutiv, fie


pentru culpe n activitatea desfurat, care au produs prejudicii grupului.

6. Dizolvarea i lichidarea grupului european de interes economic


Legea nr. 161/2003 nu se preocup de aspectele privind dizolvarea i lichidarea
G.E.I.E. n aceste condiii se vor aplica regulile de la dizolvarea i lichidarea grupurilor de interes economic prevzute de art. 184 i urm. din Legea nr. 161/2003.
Astfel, potrivit legii, grupul de interes economic se dizolv prin:
a) expirarea timpului stabilit pentru durata grupului;
b) imposibilitatea realizrii obiectului de activitate al grupului sau realizarea
acestuia;
c) declararea nulitii grupului;
d) hotrrea adunrii membrilor, adoptat cu votul unanim al acestora, cu
excepia cazului n care actul constitutiv dispune altfel;
e) hotrrea tribunalului, la cererea oricrui membru, pentru motive temeinice,
precum nenelegerile grave dintre membri, care mpiedic funcionarea grupului,
precum i la cererea oricrei autoriti publice competente;
f) declararea falimentului grupului;
g) alte cauze prevzute de lege sau de actul constitutiv al grupului.

Capitolul VII. Obligaiile comerciale


Pn la intrarea n vigoare a actualului Cod civil, regulile speciale aplicabile
obligaiilor comerciale erau cuprinse n Codul comercial, Cartea I, Titlul V Despre
obligaiunile comerciale n general. Unde Codul comercial nu prevedea, se aplicau
regulile generale ale obligaiilor reglementate de Codul civil. Dualitatea de reglementare era prevzut n art. 1 Codul comercial care dispunea: n comer se aplic
legea de fa. Unde ea nu dispune, se aplic Codul civil.. n consecin, obligaiile
comerciale erau crmuite de regulile speciale prevzute de Codul comercial, iar
unde acestea nu dispuneau, i gseau aplicare dispoziiile Codul civil n materie.
Aa cum s-a mai artat, Codul comercial a adoptat sistemul obiectiv de reglementare, ceea ce nseamn c obligaia era calificat ca avnd natur comercial
dac rezulta dintr-o fapt de comer, indiferent dac aceasta era svrit de un
comerciant sau de un necomerciant[1].
Acum, n actualul context legislativ, regulile care guverneaz obligaiile juridice
specifice dreptului privat sunt legiferate n mod uniform de ctre Codul civil.
Principalele criterii de reglementare sunt calitatea de profesionist i cea de
ntreprindere. ntr-adevr, Codul civil actual stabilete anumite reguli speciale n
ceea ce privete naterea, modificarea, transmiterea i stingerea obligaiilor n raport de statutul de profesioniti a participanilor la raporturile juridice obligaionale i
a calitii de ntreprindere a activitilor desfurate de ctre cei care le organizeaz.
Cum comerciantul este un veritabil profesionist iar activitatea desfurat de
acesta are natura juridic de ntreprindere n accepiunea Codului civil, vom evoca
i noi regulile speciale ale obligaiilor specifice ntreprinderilor comerciale i profesionitilor comerciani care le organizeaz.

Subcapitolul I. Regulile speciale privind formarea


i executarea
obligaiilor n activitatea comercial
Seciunea 1. Regulile privind formarea obligaiilor comerciale
1. Principiul libertii contractuale
Potrivit prevederilor art. 1.169 C. civ., prile sunt libere s ncheie orice contracte i s determine coninutul acestora, n limitele impuse de lege, de ordinea
public i de bunele moravuri.
Principiul libertii contractuale ce guverneaz formarea obligaiilor civile este
deopotriv aplicabil i obligaiilor comerciale. Libertatea contractual n materie comercial const n dreptul unei persoane de a ncheia orice contract, cu orice
[1]

Pentru dezvoltri, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 444.

250

Drept comercial

partener i cu clauzele pe care prile le convin, cu singurele limite impuse de


ordinea public i bunele moravuri[1].
Libertatea contractual n activitatea comercial are anumite particulariti i
privete nu numai raporturile contractuale la care particip ntreprinztorii particulari (comerciani individuali ori societi comerciale), ci i pe cele la care iau parte
regiile autonome, companiile naionale i societile comerciale cu capital de stat.

1.1. Particularitile principiului libertii contractuale n raporturile comerciale


Principiul libertii contractuale are anumite particulariti i produce anumite
consecine specifice pentru raporturile comerciale.

1.1.1. Libertatea n exprimarea voinei la ncheierea contractului[2]


La fel ca i obligaiile civile, obligaiile comerciale sunt crmuite de principiul
consensualismului, n sensul c orice contract se ncheie n mod valabil prin simplul acord de voin al prilor contractante. Principiul consensualismului este legiferat n mod expres de art. 1.178 C. civ. potrivit cruia contractul se ncheie prin
simplul acord de voine al prilor, dac legea nu impune o anumit formalitate
pentru ncheierea sa valabil.
Spre deosebire de contractele civile, contractele comerciale sunt lipsite de formalism i iau natere prin modaliti specifice, precum: scrisoare, telex, fax, verbal,
telefonic, prin mijloace electronice etc.[3] Aceste forme de manifestare a voinei la
ncheierea contractului comercial sunt impuse, pe de o parte, de multitudinea
contractelor pe care le ncheie comerciantul i, pe de alt parte, de celeritatea desfurrii raporturilor comerciale. Din aceast cauz, forma scris a contractului
este ntlnit destul de rar ca cerin de validitate a actului (cambia, cecul, biletul la
ordin). n majoritatea situaiilor, forma scris este cerut doar pentru proba contractului comercial, ca n cazul contractului de comision, contractului de consignaie, contractului de agenie etc.

1.1.2. Libertatea probelor n litigiile comerciale[4]


Principiul libertii contractuale se extinde i asupra regimului probator al obligaiilor comerciale. Potrivit art. 46 C. com., obligaiile comerciale i liberaiunile pot fi
dovedite cu mijloacele de prob admise n dreptul comun (n anumite cazuri chiar
fr restriciile impuse n dreptul comun), precum i prin mijloace de prob specifice
(facturi acceptate, coresponden comercial, registrele comerciale etc.)[5]. Rezult
c, n materie comercial, probatoriul este mult mai larg i mai permisiv dect n
raporturile civile.

[1]

Idem, p. 445.
Idem, p. 446.
[3]
A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 446.
[4]
Idem, p. 447.
[5]
Ibidem.
[2]

VII. Obligaiile comerciale

251

1.1.3. Libertatea soluionrii litigiului pe calea arbitrajului comercial


n raporturile comerciale, prile pot recurge la arbitrajul comercial pentru soluionarea eventualelor litigii dintre ele. n chiar contractul pe care-l ncheie, prile
pot prevedea o clauz (clauz compromisorie) prin care convin ca orice litigiu ivit n
executarea contractului, nerezolvat pe cale amiabil, s fie soluionat pe calea arbitrajului comercial[1]. Aceeai posibilitate o au prile i ulterior ncheierii contractului,
prin ncheierea unui act separat, denumit compromis.

1.2. ngrdirile principiului libertii contractuale n raporturile comerciale


Principiul libertii contractuale n materie comercial este supus unor ngrdiri
prevzute n mod expres de diferite norme speciale. ngrdiri ale libertii contractuale se ntlnesc, n principal, n trei categorii de contracte, respectiv n contractele dictate (de adeziune); n contractele cu clauze impuse de lege i n contractele
cu clauze interzise de lege[2].

1.2.1. Contractele de adeziune


Potrivit Codului civil, contractul este de adeziune atunci cnd clauzele sale
eseniale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre pri, pentru aceasta sau ca
urmare a instruciunilor sale, cealalt parte neavnd dect s le accepte ca atare
(art. 1.175).
n accepiunea Codului civil, clauzele impuse sau redactate de una dintre pri
sunt considerate clauze standard. Sunt clauze standard stipulaiile stabilite n
prealabil de una dintre pri pentru a fi utilizate n mod general i repetat i care
sunt incluse n contract fr s fi fost negociate cu cealalt parte [art. 1.202 alin. (2)
C. civ.]. n conformitate prevederile Codului civil, clauzele negociate prevaleaz
asupra clauzelor standard.
Atunci cnd ambele pri folosesc clauze standard i nu ajung la o nelegere cu
privire la acestea, contractul se ncheie totui pe baza clauzelor convenite i a
oricror clauze standard comune n substana lor, cu excepia cazului n care una
dintre pri notific celeilalte pri, fie anterior momentului ncheierii contractului, fie
ulterior i de ndat, c nu intenioneaz s fie inut de un astfel de contract.
Regimul juridic al clauzelor standard este consacrat de art. 1.203 C. civ., potrivit
cruia clauzele standard care prevd n folosul celui care le propune limitarea rspunderii, dreptul de a denuna unilateral contractul, de a suspenda executarea obligaiilor sau care prevd n detrimentul celeilalte pri decderea din drepturi ori din
beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepii, restrngerea libertii
de a contracta cu alte persoane, rennoirea tacit a contractului, legea aplicabil,
clauze compromisorii sau prin care se derog de la normele privitoare la competena instanelor judectoreti nu produc efecte dect dac sunt acceptate, n
mod expres, n scris, de cealalt parte.
Clauzele standard sunt ntlnite n contractele de adeziune din domeniul de
activitate supus monopolului, precum: furnizarea energiei electrice, apei i gazelor;
transporturi; asigurri; bancar, leasing i alte modaliti de finanare etc.
[1]
[2]

Ibidem.
Idem, p. 447-449.

252

Drept comercial

1.2.2. Contractele cu clauze interzise de lege


Din categoria contractelor cu clauze interzise de lege fac parte contractele
ncheiate ntre comerciant i consumator pentru care a fost adoptat Legea
nr. 193/2000 privind clauzele abuzive n contractele ncheiate ntre comerciani i
consumatori[1]. Potrivit Legii nr. 193/2000, contractele ncheiate ntre comerciani i
consumatori trebuie s cuprind clauze clare, fr echivoc, pentru nelegerea
crora nu sunt necesare cunotine de specialitate, fiind interzis stipularea clauzelor abuzive[2].
Toate aceste ngrdiri ale libertii contractuale sunt concepute pentru respectarea ordinii publice i pentru protecia consumatorilor participani la raporturile
comerciale.

2. Regulile generale privind ncheierea contractelor n activitatea comercial


Mecanismul ncheierii contractului reglementat de Codul civil se aplic deopotriv i contractelor din activitatea comercial, cu particularitile impuse de specificul acestei activiti.
La fel ca i n cazul contractelor civile, ncheierea contractului comercial presupune oferta de a contracta i acceptarea ofertei[3]. Aceasta nseamn c, potrivit
prevederilor art. 1.182 alin. (1) C. civ., i n raporturile comerciale contractul se
ncheie prin negocierea lui de ctre pri sau prin acceptarea fr rezerve a unei
oferte de a contracta.
Propunerea va constitui ofert de a contracta dac aceasta conine suficiente
elemente pentru formarea contractului i exprim intenia ofertantului de a se
obliga n cazul acceptrii ei de ctre destinatar [art. 1188 alin. (1) C. civ.]. Oferta
poate proveni de la persoana care are iniiativa ncheierii contractului, care i determin coninutul sau, dup mprejurri, care propune ultimul element esenial al
contractului. n ceea ce privete forma ofertei de a contracta, potrivit art. 1.187
C. civ., oferta i acceptarea trebuie emise n forma cerut de lege pentru ncheierea valabil a contractului.
Cum n majoritatea situaiilor normele legale nu impun condiii speciale de
form pentru validitatea contractului, oferta de a contracta i respectiv, acceptarea
pot mbrca orice form, inclusiv forma verbal.
n legtur cu acceptarea ofertei vor fi avute n vedere prevederile art. 1.1961.198 C. civ. n consecin, orice act sau fapt al destinatarului constituie acceptare
dac indic n mod nendoielnic acordul su cu privire la ofert, astfel cum aceasta
a fost formulat, i ajunge n termen la autorul ofertei. Tcerea sau inaciunea destinatarului nu valoreaz acceptare dect atunci cnd aceasta rezult din lege, din
acordul prilor, din practicile statornicite ntre acestea, din uzane sau din alte
mprejurri.
[1]

Republicat n Monitorul Oficial nr. 1014 din 20 decembrie 2006.


Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 449.
[3]
Pentru detalii privind oferta de a contracta, acceptarea ofertei i momentul ncheierii
contractului n materie comercial, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 450-454;
S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 291-295; I. Schiau, op. cit., p. 371-376.
[2]

VII. Obligaiile comerciale

253

n practic, sunt destul de frecvente situaiile n care ntre partenerii de afaceri


se stabilesc relaii de durat, astfel nct acestea se nfieaz ca veritabile uzane n procesul de perfectare a contractelor comerciale. De aceea, sunt numeroase
cazurile n care obligaiile comerciale iau fiin prin acceptarea tacit a ofertei de a
contracta.
Se impune precizarea c, potrivit legii, (art. 1.197 C. civ.), rspunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci cnd: a) cuprinde modificri sau completri
care nu corespund ofertei primite; b) nu respect forma cerut anume de ofertant;
c) ajunge la ofertant dup ce oferta a devenit caduc. Cu toate acestea, rspunsul
destinatarului, exprimat n condiiile de mai sus poate fi considerat, dup mprejurri, ca o contraofert.
Dac prile consimt, contractul poate lua fiin chiar dac acceptarea ofertei
are loc dup expirarea termenului sau dup ce oferta a devenit caduc, dar numai
dac autorul ofertei l ntiineaz de ndat pe acceptant despre ncheierea
contractului (art. 1.198 C. civ.).
Potrivit prevederilor art. 1.182 alin. (2) C. civ., este suficient ca prile s se
pun de acord asupra elementelor eseniale ale contractului, chiar dac las unele
elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori ncredineaz determinarea
acestora unei alte persoane.
n activitatea comercial, datorit celeritii raporturilor juridice i a distanei
dintre prile contractante, se uziteaz forma simplificat a perfectrii actelor juridice, n sensul c prile se neleg asupra elementelor eseniale ale contractului
urmnd s definitiveze ulterior detaliile. De pild, n cazul contractului de vnzarecumprare se negociaz n principal calitatea, cantitatea, preul i termenul de
predare a bunurilor i de plat a preului, iar celelalte aspecte privind transportul
bunurilor, suportarea cheltuielilor de ncrcare, descrcare, transportul propriu-zis,
asigurarea bunurilor pe timpul transportului, instrumentele sau modalitile de plat
etc., se stabilesc ulterior.
Dac prile nu ajung la un acord asupra elementelor secundare ori persoana
creia i-a fost ncredinat determinarea lor nu ia o decizie, instana va dispune, la
cererea oricreia dintre pri, completarea contractului, innd seama, dup mprejurri, de natura acestuia i de intenia prilor [art. 1.182 alin. (3) C. civ.].
n sfrit, n ceea ce privete momentul i locul ncheierii contractului, potrivit
art. 1.186 C. civ., contractele specifice activitii comerciale se ncheie n momentul
i n locul n care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dac acesta nu ia cunotin
de ea din motive care nu i sunt imputabile. De asemenea, contractul se consider
ncheiat n momentul n care destinatarul ofertei svrete un act sau un fapt
concludent, fr a-l ntiina pe ofertant, dac, n temeiul ofertei, al practicilor
statornicite ntre pri, al uzanelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate
face n acest mod.
Momentul ncheierii contractului este important pentru determinarea legii aplicabile, aprecierii asupra condiiilor de validitate a contractului, pentru stabilirea
datei de la care se produc efectele juridice, mai ales n cazul contractelor cu executare dintr-o dat (uno ictu) etc.
Tot astfel, n ceea ce privete locul ncheierii contractului, Codul civil leag
anumite consecine de acest aspect.

254

Drept comercial

Cu titlu de exemplu, evocm prevederile art. 1.662 C. civ. potrivit crora n


contractul de vnzare-cumprare preul poate fi determinat i de ctre una sau mai
multe persoane desemnate potrivit acordului prilor. Atunci cnd persoanele astfel
desemnate nu determin preul n termenul stabilit de pri sau, n lips, n termen
de 6 luni de la ncheierea contractului, la cererea prii interesate, preedintele
judectoriei de la locul ncheierii contractului va desemna, de urgen, n camera
de consiliu, prin ncheiere definitiv, un expert pentru determinarea preului. Remuneraia expertului se pltete n cote egale de ctre pri. Dac preul nu a fost
determinat n termen de un an de la ncheierea contractului, vnzarea este nul,
afar de cazul n care prile au convenit un alt mod de determinare a preului.
De asemenea, potrivit dispoziiilor art. 1.720 C. civ., n lipsa unei stipulaii
contrare, cumprtorul trebuie s plteasc preul la locul n care bunul se afla n
momentul ncheierii contractului i de ndat ce proprietatea este transmis.

3. ncheierea contractelor comerciale prin mijloace electronice


Datorit dezvoltrii i extinderii tehnologiei informaiilor, au fost create noi
tehnici de ncheiere a contractelor, bazate pe mijloacele electronice de comunicare
la distan. Pentru armonizarea cu legislaia Uniunii Europene, au fost adoptate
O.G. nr. 130/2000 privind protecia consumatorilor la ncheierea i executarea
contractelor la distan[1], Legea nr. 455/2001 privind semntura electronic[2] i
[3]
Legea nr. 365/2002 privind comerul electronic . Toate aceste acte normative cuprind reguli speciale privind ncheierea contractelor folosind mijloacele de comunicare la distan.

3.1. Regulile speciale privind ncheierea contractelor la distan


Prin O.G. nr. 130/2000 au fost adoptate anumite reguli speciale privind ncheierea i executarea contractelor la distan ntre comercianii care furnizeaz produse sau servicii i consumatori. n concepia ordonanei, prin contract la distan
se nelege contractul ncheiat ntre un comerciant i un consumator, n cadrul unui
sistem de vnzare organizat de comerciant, care utilizeaz n mod exclusiv, nainte
i la ncheierea contractului, una sau mai multe tehnici de comunicare la distan.
Comercianii care recurg la ncheierea contractului prin utilizarea tehnicilor de
comunicare la distan sunt obligai s-l informeze pe consumator cu privire la:
identitatea comerciantului; caracteristicile eseniale ale produselor i serviciilor;
preul produselor sau serviciilor; modalitatea de livrare i de plat a preului; perioada de valabilitate a ofertei; dreptul de denunare a contractului etc.
Contractul la distan se consider ncheiat n momentul primirii mesajului de
confirmare de ctre consumator, referitor la comanda sa, dac prile nu au convenit altfel (art. 5 din ordonan).
O particularitate special a contractelor la distan o constituie dreptul consumatorului de a denuna unilateral contractul, n termen de 10 zile lucrtoare de la
primirea produsului sau, n cazul prestrii de servicii, de la ncheierea contractului,
[1]

Republicat n M. Of. nr. 177 din 7 martie 2008.


M. Of. nr. 429 din 31 iulie 2001.
[3]
Republicat n M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006.
[2]

VII. Obligaiile comerciale

255

fr invocarea vreunui motiv i fr a suporta vreo penalitate (art. 7 din ordonan)[1].

3.2. Regulile specifice privind comerul electronic


Comerul electronic este reglementat prin Legea nr. 455/2001 privind semntura electronic i Legea nr. 365/2002 privind comerul electronic. Din punct de
vedere contractual, specific comerului electronic este c manifestrile de voin
ale ofertantului i destinatarului ofertei se materializeaz n nscrisuri n form electronic, iar semntura autorilor n semntur electronic[2].
Potrivit dispoziiilor art. 9 din Legea nr. 365/2002, dac prile nu au convenit
altfel, contractul se consider ncheiat n momentul n care acceptarea ofertei de a
contracta a ajuns la cunotina ofertantului. nscrisul n form electronic ce conine
ncheierea unui contract este asimilat nscrisului sub semntur privat dac, potrivit
legii, i s-a ncorporat, ataat sau i s-a asociat logic o semntur electronic extins.
n doctrina de specialitate, s-a pus problema de a ti n ce msur comerului
electronic i se aplic dispoziiile O.G. nr. 130/2000, n special cu privire la dreptul de
denunare unilateral a contractului. Soluia pe care o mprtim este aceea c dispoziiile O.G. nr. 130/2000 se aplic i comerului electronic, dar numai cnd acesta
se realizeaz prin mijloacele electronice enumerate de Anexa O.G. nr. 130/2000[3].

Seciunea a 2-a. Regulile speciale privind executarea


obligaiilor comerciale
Codul comercial consacr anumite reguli speciale privind executarea obligaiilor
ce in de specificul activitii comerciale: asigurarea creditului, a celeritii executrii
obligaiei etc.[4]

1. Preul n obligaiile specifice activitii comerciale


Specificul raporturilor comerciale se rsfrnge i asupra determinrii preului,
precum i asupra monedei n care se face plata.
n raporturile comerciale, partenerii de afaceri urmresc s-i protejeze ct mai
bine contraprestaiile pe care le primesc n schimbul executrii propriilor obligaii. O
modalitate de realizare a acestui deziderat o constituie stabilirea preului produselor livrate, serviciilor prestate ori a lucrrilor efectuate ntr-o moned ct mai
stabil pe piaa valutar. ns, fixarea preurilor n valut poate afecta situaia monetar prin devalorizarea monedei naionale, cu repercusiuni grave, inclusiv asupra
destinatarului final al produselor, lucrrilor i serviciilor, care este consumatorul. De
aceea, este datoria fiecrui stat s-i stabileasc propria politic a operaiunilor
[1]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 455; I. Schiau, op. cit., p. 377.
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 456.
[3]
Pentru diferite opinii privind aplicarea dispoziiilor O.G. nr. 130/2000 asupra comerului
electronic, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 457. Pentru o analiz mai aprofundat a
comerului electronic n activitatea comercial, recomandm I. Schiau, op. cit., p. 392-407.
[4]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 457.
[2]

256

Drept comercial

valutare, astfel nct s se evite deprecierea monedei naionale i dificultile de


acces la produsele i serviciile comerciale.
Regimul juridic al operaiunilor valutare[1] este consacrat de Regulamentul
B.N.R. nr. 4/2005 privind regimul valutar[2]. Potrivit reglementrilor privind efectuarea operaiunilor valutare, pe teritoriul Romniei, plile, ncasrile, transferurile i
orice asemenea operaiuni ntre rezideni se realizeaz n moneda naional (leu),
cu excepiile prevzute de lege.
Normele legale nu interzic stabilirea preului n contractele comerciale n moned strin (euro, dolar etc.). Clauzele contractuale prin care preul este exprimat n
alt moned dect leul sunt valabile i acestea se interpreteaz n sensul c plata
se va face n lei la cursul monedei respective stabilit de Banca Naional a Romniei n ziua efecturii plii[3].

2. Regimul juridic al dobnzilor


Odat cu intrarea n vigoare a noului Cod civil, s-a redefinit regimul juridic al
dobnzilor prin adoptarea unor reglementri care difer ca substan de reglementrile anterioare n materie[4]. Aceste reglementri privesc aspecte precum: noiunea de dobnd, momentul de la care curg dobnzile, dobnda legal, dobnda
convenional, anatocismul i plata anticipat a dobnzilor, corelaia dintre dobnzi
i daunele-interese, corelaia dintre dobnzi i penaliti etc.

2.1. Noiunea de dobnd


Regimul juridic actual al dobnzilor este reglementat de Codul civil i de O.G.
nr. 13/2011 privind dobnda legal remuneratorie i penalizatoare pentru obligaii
bneti, precum i pentru reglementarea unor msuri financiar-fiscale n domeniul
bancar[5]. Aa cum rezult i din titlu, O.G. nr. 13/2011 reglementeaz dou categorii principale de dobnd, respectiv dobnda legal remuneratorie i dobnda
penalizatoare pentru obligaii bneti. Fiind reglementate de lege, cele dou categorii de dobnzi sunt dobnzi legale, dar acestea pot fi stabilite i de ctre prile
contractante, situaie n care poart denumirea de dobnzi convenionale.
n nelesul ordonanei, dobnda remuneratorie este dobnda datorat de debitorul obligaiei de a da o sum de bani la un anumit termen, calculat pentru perioada anterioar mplinirii termenului scadenei obligaiei. Dup cum se observ,

[1]

Pentru regimul juridic al operaiunilor valutare anterior anului 1989, a se vedea


D. Drosu aguna, C.F. Donoaiaca, Drept bancar i valutar, Ed. Proarcadia, Bucureti, 1994,
p. 106.
[2]
M. Of. nr. 297 din 8 aprilie 2005.
[3]
Regimul operaiunilor valutare este consacrat de Regulamentul Bncii Naionale a
Romniei nr. 4/2005 privind regimul valutelor (republicat n M. Of. 616 din 6 septembrie
2007).
[4]
Pentru unele aspecte privind dobnzile din perspectiva reglementrilor specifice
actualului Cod civil i cele ale O.G. nr. 13/2011, recomandm G. Boroi, L. Stnciulescu,
Instituii de drept civil, n reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2012,
p. 196-198.
[5]
M. Of. nr. 607 din 29 august 2011.

VII. Obligaiile comerciale

257

dobnda remuneratorie reprezint dobnda datorat de ctre debitor cu titlu de


pre al folosinei capitalului creditorului.
n schimb, dobnda penalizatoare este dobnda datorat de debitorul obligaiei
bneti pentru nendeplinirea obligaiei respective la scaden. Aadar, dobnda
penalizatoare are natura juridic de daun moratorie, fiind datorat de ctre debitor
pentru neplata la scaden a sumei de bani pe care trebuie s o remit creditorului.
Sumele datorate pot proveni din diverse operaiuni juridice, vnzare-cumprare,
locaiune, leasing, mprumut, prestarea unor servicii sau lucrri etc., n funcie de
obiectul raporturilor juridice
Se impune precizarea c, n accepiunea juridic a O.G. nr. 13/2011, dac nu
se precizeaz altfel, termenul dobnd privete att dobnda remuneratorie, ct i
dobnda penalizatoare. n sfrit, potrivit ordonanei, prin dobnd se nelege nu
numai sumele socotite n bani cu acest titlu, ci i alte prestaii, sub orice titlu sau
denumire, la care debitorul se oblig drept echivalent al folosinei capitalului.
n raporturile comerciale, dobnzile sunt supuse unor reguli speciale care
privesc: momentul curgerii dobnzilor; modul de calcul i de aplicare al dobnzilor;
cumulul dobnzilor cu daunele-interese.

2.2. Curgerea de drept a dobnzilor n obligaiile comerciale


Sub reglementarea Codului comercial, art. 43 dispunea: datoriile comerciale
lichide i pltibile n bani produc dobnd de drept din ziua cnd devin exigibile.
Regula curgerii dobnzilor consacrat de Codul comercial era diferit de cea reglementat de art. 1.088 vechiul C. civ., potrivit creia, n obligaiile civile, dobnzile
erau datorate din ziua cererii de chemare n judecat.
Codul civil actual consacr anumite reguli speciale cu valoare de principii
deosebit de importante pentru raporturile juridice specifice activitii comerciale.
n raporturile specifice ntreprinderilor comerciale, n anumite situaii ndeplinirea
cu exactitate i promptitudine a obligaiilor este deosebit de important pentru
creditor. De aceea, n raporturile comerciale se opereaz cu noiunea de termen
esenial n executarea obligaiilor. Termenul esenial poate rezulta din voina prilor (de exemplu, n cazul contractului de vnzare-cumprare, cumprtorul achiziioneaz marfa cu scopul de a o revinde) sau din natura obligaiei (de exemplu,
aceasta const n predarea unor bunuri de sezon), iar ntrzierea n ambele cazuri
genereaz pagube importante creditorului. Tot astfel, executarea obligaiilor ce
constau n plata unor sume de bani este esenial pentru raporturile de afaceri,
tiut fiind faptul c, n comer, banii sunt frugiferi, iar neplata lor poate cauza dificulti financiare grave n patrimoniul prilor, inclusiv riscul declanrii procedurii
insolvenei.
Din acest motiv, dintre cazurile reglementate de art. 1.523 C. civ. privind situaiile n care debitorul se afl de drept n ntrziere, n raporturile comerciale de mare nsemntate juridic sunt cele care privesc termenul esenial n executarea obligaiilor i obligaia de plat a unei sume de bani, asumat n exerciiul unei ntreprinderi. Prin urmare, cnd prile prevd n mod expres c prin simpla ajungere la
termen debitorul se afl n ntrziere, precum i cnd obligaia are ca obiect plata
unei sume de bani contractat n exerciiul activitii unei ntreprinderi, debitorul nu
mai trebuie notificat, deoarece este considerat de drept n ntrziere dac nu-i exe-

258

Drept comercial

cut obligaia fa de creditor. Se impune a fi reinut c, potrivit art. 1.523 alin. (4)
C. civ., cazurile n care debitorul se afl de drept n ntrziere trebuie dovedite de
creditor. Orice declaraie sau stipulaie contrar se consider nescris.
Principalele efecte juridice ale ntrzierii obligaiilor bneti sunt prevzute de
art. 1.535 C. civ. i de art. 2 din O.G. nr. 13/2011. Astfel, art. 1.535 C. civ. statueaz c, n cazul n care o sum de bani nu este pltit la scaden, creditorul are
dreptul la daune moratorii, de la scaden pn n momentul plii, n cuantumul
convenit de pri sau, n lips, n cel prevzut de lege, fr a trebui s dovedeasc
vreun prejudiciu. n completarea acestei reguli, O.G. nr. 13/2011, n art. 2 dispune
c, n cazul n care, potrivit dispoziiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaia este purttoare de dobnzi remuneratorii i/sau penalizatoare, dup caz, i n
absena stipulaiei exprese a nivelului acestora de ctre pri, se va plti dobnda
legal aferent fiecreia dintre acestea.
Aadar, astfel cum rezult din interpretarea normelor mai sus reproduse, obligaiile ce au ca obiect plata unei sume de bani, asumat n exerciiul unei ntreprinderi comerciale, produc dobnd de drept de la scaden. Aceasta nseamn
c debitorul obligaiei de plat a unei sume de bani contractat n exerciiul activitii specific unei ntreprinderi comerciale va plti dobnzi de la scaden fr s
fie necesar punerea n ntrziere a acestuia.
Se impune a fi reinut c, dei potrivit Codului civil dobnzile curg de drept de la
scaden, ele trebuie cerute de creditor, neputnd fi acordate din oficiu de ctre
[1]
instan .
Pentru curgerea de drept a dobnzilor este necesar ca obligaia debitorului s
constea din plata unei sume de bani, obligaia s fie lichid (cuantumul sumei s
fie determinat) i obligaia s fie exigibil.
n legtur cu efecte juridice ale ntrzierii debitorului n executarea obligaiilor,
evocm i prevederile art. 1.525 C. civ. care stipuleaz c debitorul rspunde, de
la data la care se afl n ntrziere, pentru orice pierdere cauzat de un caz fortuit,
cu excepia situaiei n care cazul fortuit l libereaz pe debitor de nsi executarea
obligaiei.

2.3. Dobnda legal


Aa cum am precizat n cele de mai sus, potrivit actualelor reglementri, dobnda este legal cnd se pltete n temeiul legii i este convenional cnd se datoreaz n baza unor clauze contractuale exprese. Regimul juridic al dobnzii legale
este consacrat de O.G. nr. 13/2011, care prevede n art. 2 c, n cazul n care,
potrivit dispoziiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaia este purttoare
de dobnzi remuneratorii i/sau penalizatoare, dup caz, i n absena stipulaiei
exprese a nivelului acestora de ctre pri, se va plti dobnda legal aferent
fiecreia dintre acestea.
Potrivit aceleai ordonane, pata dobnzii legale remuneratorii se stabilete la
nivelul ratei dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei, care este rata
dobnzii de politic monetar stabilit prin hotrre a Consiliului de administraie al
Bncii Naionale a Romniei. Rata dobnzii legale penalizatoare se stabilete la
[1]

A se vedea i St.D. Crpenaru, op. cit., p. 461.

VII. Obligaiile comerciale

259

nivelul ratei dobnzii de referin plus 4 puncte procentuale. n raporturile juridice


care nu decurg din exploatarea unei ntreprinderi cu scop lucrativ, n sensul Codului
civil, rata dobnzii legale se stabilete diminuat cu 20% (art. 3 din O.G. nr. 13/2011).
n conformitate cu dispoziiile art. 3 alin. (4) din O.G. nr. 13/2011, nivelul ratei dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei va fi publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, prin grija Bncii Naionale a Romniei, ori de cte ori nivelul
ratei dobnzii de politic monetar se va modifica. n raporturile juridice cu element
de extraneitate, atunci cnd legea romn este aplicabil i cnd s-a stipulat plata
n moned strin, dobnda legal este de 6% pe an (art. 4 din ordonan).
n legtur cu dobnzile legale, trebuie avute n vedere i prevederile Codului
civil n materie. Astfel, art. 1.535 alin. (2) C. civ. dispune: dac, nainte de scaden, debitorul datora dobnzi mai mari dect dobnda legal, daunele moratorii
sunt datorate la nivelul aplicabil nainte de scaden.
Potrivit legii, debitorul nu are dreptul s fac dovada c prejudiciul suferit de
creditor ca urmare a ntrzierii plii ar fi mai mic.

2.4. Dobnda convenional


O.G. nr. 13/2011 prevede, cu valoare de principiu, c prile sunt libere s
stabileasc, n convenii, rata dobnzii att pentru restituirea unui mprumut al unei
sume de bani, ct i pentru ntrzierea la plata unei obligaii bneti. Se observ c
libertatea convenional privete att dobnda remuneratorie ct i dobnda penalizatoare. Potrivit art. 6 din ordonan, dobnda trebuie s fie stabilit prin act
scris. n lipsa acestuia se datoreaz numai dobnda legal.
Cuantumul celor dou categorii de dobnzi difer dup cum raporturile decurg
sau nu din exploatarea unei ntreprinderi cu scop lucrativ. Astfel, potrivit prevederilor art. 5 din O.G. nr. 13/2011, n raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei ntreprinderi cu scop lucrativ, n sensul art. 3 alin. (3) C. civ., dobnda nu
poate depi dobnda legal cu mai mult de 50% pe an. Legea declar nul orice
clauz prin care se ncalc regula de mai sus. n acest caz, creditorul este deczut
din dreptul de a pretinde dobnda legal. Valabilitatea nivelului dobnzii convenionale se determin prin raportare la dobnda legal n vigoare la data stipulrii.

2.5. Regimul juridic al dobnzilor n cazul obligaiilor ce nu au ca obiect plata


unor sume de bani
n reglementarea actual a Codului civil, debitorul poate fi obligat la plata dobnzilor i pentru executarea cu ntrziere a obligaiilor care nu au ca obiect plata
unor sume de bani. n acest sens, art. 1.536 C. civ. statueaz c n cazul altor
obligaii dect cele avnd ca obiect plata unei sume de bani, executarea cu ntrziere d ntotdeauna dreptul la daune-interese egale cu dobnda legal, calculat
de la data la care debitorul este n ntrziere, asupra echivalentului n bani al obligaiei, cu excepia cazului n care s-a stipulat o clauz penal ori creditorul poate
dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de ntrzierea n executarea obligaiei.
Se observ c, pentru calculul dobnzilor este necesar evaluarea n bani a
prestaiei neexecutate la termen de ctre debitor. De pild, n cazul contractului de
vnzare-cumprare, pentru ntrzierea vnztorului de predare a bunurilor ce

260

Drept comercial

constituie obiectul vnzrii, dobnda va fi datorat prin raportare la preul bunurilor


ce trebuie predate.

2.6. Anatocismul i plata anticipat a dobnzilor


Anatocismul nseamn cumularea dobnzilor pentru o anumit perioad cu
capitalul i aplicarea n continuare a dobnzilor asupra ntregii creane. Potrivit
prevederilor art. 8 din O.G. nr. 13/2011 dobnda se va calcula numai asupra cuantumului sumei mprumutate. Cu toate acestea, dobnzile se pot capitaliza i pot
produce dobnzi n temeiul unei convenii speciale ncheiate n acest sens, dup
scadena lor, dar numai pentru dobnzi datorate pe cel puin un an. De asemenea,
potrivit ordonanei, dobnzile remuneratorii se pot capitaliza i pot produce
dobnzi.
n ceea ce privete plata anticipat a dobnzilor, O.G. nr. 13/2011 permite acest
lucru, dar numai pentru dobnda remuneratorie. Regula este consacrat de art. 7
care dispune: Plata anticipat a dobnzii remuneratorii se poate efectua pe cel
mult 6 luni. Dobnda astfel ncasat nu este supus restituirii, indiferent de variaiile ulterioare.. Prin urmare, se poate face plata anticipat a dobnzii dar numai a
celei remuneratorii i pentru un termen de cel mult 6 luni.

2.7. Corelaia dintre dobnzi i daunele-interese


n raporturile obligaionale se pune problema dac creditorul unei sume de bani,
pe lng dobnda legal sau convenional, mai are dreptul i la alte daune-interese. O.G. nr. 13/2011 nu d un rspuns la aceast problem, n schimb, art. 1.535
alin. (3) C. civ. prevede c, dac nu sunt datorate dobnzi moratorii mai mari dect
dobnda legal, creditorul are dreptul, n afara dobnzii legale, la daune-interese
pentru repararea integral a prejudiciului suferit.
Aadar, Codul civil permite cumulul dobnzilor cu despgubirile datorate pentru
prejudiciul creat ca urmare a ntrzierii executrii unei obligaii bneti, dar numai
pentru dobnda moratorie, adic n accepiunea O.G. nr. 13/2011, dobnda penalizatoare, i numai dac aceasta nu este mai mare dect dobnda legal. n concret, potrivit dispoziiilor legale de mai sus, este posibil cumularea dobnzilor cu
despgubirile n cazul obligaiilor bneti dar numai cnd prile nu au stabilit o dobnd convenional sau cnd aceasta nu depete cuantumul dobnzii legale.
Un caz expres n care legea prevede cumulul dobnzilor cu prejudiciul este
ntlnit n materie de societi comerciale, unde asociatul care ntrzie n vrsarea
aportului n numerar datoreaz dobnzi i despgubiri fa de societate [art. 65
alin. (2) din Legea nr. 31/1990]; aceeai este soluia i n cazul aportului n creane
[art. 84 alin. (2) din Legea nr. 31/1990].

2.8. Corelaia dintre dobnzi i penaliti


Prile stipuleaz adesea n contractele pe care le ncheie diferite clauze prin
care prevd obligaia debitorului la plata unui procent din crean (0,15%; 0,50%;
1% pe fiecare zi de ntrziere). Codul civil consacr unele reguli speciale privind

VII. Obligaiile comerciale

261

clauza penal n contracte[1]. Astfel, potrivit prevederilor art. 1.538 C. civ., clauza
penal este aceea prin care prile stipuleaz c debitorul se oblig la o anumit
prestaie n cazul neexecutrii obligaiei principale. n ceea ce privete valabilitatea
clauzei penale, art. 1.540 C. civ. prevede c nulitatea obligaiei principale o atrage
pe aceea a clauzei penale. n schimb, nulitatea clauzei penale nu o atrage pe
aceea a obligaiei principale.
Potrivit legii, n caz de neexecutare, creditorul poate cere fie executarea silit n
natur a obligaiei principale, fie clauza penal. Debitorul nu se poate libera oferind
despgubirea convenit. Creditorul poate cere ns executarea clauzei penale fr
a fi inut s dovedeasc vreun prejudiciu.
Aa cum rezult din coninutul normelor legale de mai sus, n cazurile n care n
contract exist clauze ce stabilesc penaliti n sarcina debitorului pentru fiecare zi
de ntrziere sau pe alt unitate de timp, aceste penaliti nu pot fi cumulate cu
dobnzile. Fiind tot daune-interese de ntrziere, ca i dobnzile, penalitile nu se
pot cumula cu acestea deoarece s-ar realiza o dubl reparaie pentru aceeai
abatere de la prevederile contractului[2].
n schimb, Codul civil consacr principiul cumulului penalitilor cu executarea
n natur, dar numai cnd acestea au fost convenite pentru neexecutarea obligaiei
la timp sau n locul stabilit. Astfel, potrivit art. 1.539 C. civ., creditorul nu poate cere
att executarea n natur a obligaiei principale, ct i plata penalitii, afar de
cazul n care penalitatea a fost stipulat pentru neexecutarea obligaiilor la timp
sau n locul stabilit. n acest din urm caz, creditorul poate cere att executarea
obligaiei principale, ct i a penalitii, dac nu renun la acest drept sau dac nu
accept, fr rezerve, executarea obligaiei.
Clauza penal fiind rezultatul voinei prilor, nu poate fi modificat pe cale
judectoreasc dect n dou situaii speciale. n concret, este vorba de art. 1.541
C. civ., potrivit cruia instana nu poate reduce penalitatea dect atunci cnd: a)
obligaia principal a fost executat n parte i aceast executare a profitat creditorului; b) penalitatea este vdit excesiv fa de prejudiciul ce putea fi prevzut
de pri la ncheierea contractului. n acest din urm caz, penalitatea astfel redus
trebuie ns s rmn superioar obligaiei principale. Orice stipulaie contrar se
consider nescris.
n sfrit, trebuie menionat c actualul Cod civil se preocup i de regimul
juridic al clauzei penale n obligaiile indivizibile i n obligaiile divizibile. Regulile
care guverneaz clauza penal n obligaiile divizibile i indivizibile sunt cuprinse n
art. 1.542-1.543 C. civ.
n conformitate cu prescripiile textelor de lege precizate, atunci cnd obligaia
principal este indivizibil, fr a fi solidar, iar neexecutarea acesteia rezult din
fapta unuia dintre codebitori, penalitatea poate fi cerut fie n totalitate celui care
nu a executat, fie celorlali codebitori, fiecruia pentru partea sa. Debitorii pstreaz dreptul de regres n contra celui care a provocat neexecutarea.

[1]
Pentru analiza clauzei penale n reglementarea actualului Cod civil, a se vedea
G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 195-196.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 464; asupra aspectelor ce privesc cumulul penalitilor de
ntrziere cu dobnzile sau cu daune-interese compensatorii, a se vedea Gh. Piperea, op.
cit., p. 17 i urm.

262

Drept comercial

n cazul n care obligaia principal este divizibil, penalitatea este, de asemenea, divizibil, fiind suportat numai de codebitorul care este vinovat de neexecutare i numai pentru partea de care acesta este inut. Regula nu se aplic atunci
cnd clauza penal a fost stipulat pentru a mpiedica o plat parial, iar unul
dintre codebitori a mpiedicat executarea obligaiei n totalitate. n acest caz, ntreaga penalitate poate fi cerut acestuia din urm, iar de la ceilali codebitori numai
proporional cu partea fiecruia din datorie, fr a limita regresul acestora mpotriva
celui care nu a executat obligaia.

3. Caracterul oneros al mandatului n materie comercial


O alt particularitate a raporturilor juridice comerciale o constituie caracterul
oneros al mandatului dat pentru ncheierea actelor juridice n vederea realizrii
unei activiti comerciale[1]. Cnd ne-am ocupat de aspectele privind auxiliarii comercianilor am artat c pentru realizarea ntreprinderilor economice, att persoanele fizice, ct mai ales persoanele juridice apeleaz la diferii intermediari
pentru a le mijloci ori facilita negocierea i ncheierea diferitelor tranzacii i parteneriate de afaceri. O categorie important de astfel de intermediari o reprezint
mandatarii, ca auxiliari ai comerciantului.
Mandatarii sunt persoanele mputernicite s ncheie acte juridice n numele i
pe seama mandantului. Raporturile de mandat se nasc pe baza contractului de
mandat dintre mandant i mandatar. n ceea ce privete remuneraia activitii
mandatarului, Codul civil prevede c mandatul poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu
oneros. n raporturile dintre persoanele fizice opereaz prezumia mandatului
gratuit. n acest sens, art. 2.010 C. civ. dispune c mandatul dintre dou persoane
fizice se prezum a fi cu titlu gratuit. Aadar, n raporturile dintre persoanele fizice,
Codul civil consacr principiul gratuitii mandatului. Situaia este diametral opus
n raporturile juridice specifice activitilor profesionale. Acelai art. 2.010 C. civ.
prevede mandatul dat pentru acte de exercitare a unei activiti profesionale se
prezum a fi cu titlu oneros.
Prin urmare, n timp ce pentru persoanele fizice Codul civil reglementeaz
principiul gratuitii mandatului, pentru exercitarea activitilor profesionale se
consacr caracterul oneros al mandatului. n tcerea legii, mandatul va fi oneros
indiferent de natura activitii profesionale. Cum ntreprinderile sunt prin natura lor
activiti profesionale, iar persoanele care le organizeaz au statutul juridic de
profesioniti, nseamn c mandatul dat pentru ncheierea actelor juridice privind
realizarea unei ntreprinderi este prezumat a fi cu titlu oneros. Am mai fcut precizarea c ntreprinderea este prezent i n materie comercial iar comercianii
sunt veritabili profesioniti n accepiunea Codului civil, ceea ce nseamn c
regula consecvenei impune soluia potrivit creia mandatul dat pentru ncheierea
unor acte juridice care privesc o ntreprindere economic/comercial va fi oneros.
n concret, dac spre exemplu, titularul unei ntreprinderi comerciale mputernicete un mandatar pentru negocierea i ncheierea unor acte juridice, man[1]

Pentru analiza contractului de mandat n reglementarea Codului civil actual, a se


vedea G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 473 i urm.; F. Moiu, Contractele speciale n
noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureti 2011, p. 228 i urm.

VII. Obligaiile comerciale

263

datarul are dreptul la remuneraie chiar dac acest lucru nu a fost stabilit n contractul de mandat sau n procura dat de ctre mandant. Cu alte cuvinte, n virtutea
caracterului oneros al contractului de mandat, mandantul este obligat la remuneraie chiar n lipsa unei nelegeri n acest sens, deoarece dreptul la remuneraie
al mandatarului este consacrat ope legis. n consecin, mandatul dat pentru
ncheierea unor acte juridice care privesc exerciiul activitii unei ntreprinderi
comerciale este cu titlu oneros, ceea ce nseamn c mandatarul are dreptul la
remuneraie chiar dac acest lucru nu este prevzut n contract sau n procur.
Se impune precizarea c prezumia caracterului oneros al mandatului dat pentru ncheierea unor acte juridice care privesc activitatea profesional este relativ.
Aceasta nseamn c prile se pot abate de la regul i pot conferi mandatului
caracter gratuit, ca n raporturile dintre persoanele fizice. Mai exact, pornind de la
caracterul dispozitiv al normei legale, prile pot prevederea n contractul de mandat sau n procur c mandantul nu va plti serviciile mandatarului privind ncheierea actelor juridice. ns, pentru ca mandantul s fie scutit de plata remuneraiei ctre mandatar pentru ncheierea actelor juridice specifice exerciiului activitii
unei ntreprinderi, este necesar ca acest lucru s fie precizat n mod expres n contract, altfel va opera prezumia caracterului oneros. Altfel spus, dac n raporturile
dintre persoanele fizice, pentru ca mandatarul s aib dreptul la remuneraie este
necesar o prevedere expres n acest sens, n raporturile care privesc activitile
profesionale, din contr, este necesar o prevedere expres cnd mandatul se
dorete a fi cu titlu gratuit.
Pentru situaia n care mandatul este cu titlu oneros, iar remuneraia nu este
stabilit n contract, remediul se gsete n Codul civil. Astfel, n conformitate cu
art. 2.010 alin. (2) C. civ. dac mandatul este cu titlu oneros, iar remuneraia mandatarului nu este determinat prin contract, aceasta se va stabili potrivit legii, uzanelor ori, n lips, dup valoarea serviciilor prestate. Potrivit legii, dreptul la aciunea
pentru stabilirea cuantumului remuneraiei se prescrie odat cu dreptul la aciunea
pentru plata acesteia.
Datorit caracterului oneros al mandatului, legea sporete diligenele mandatarului n negocierea i ncheierea actelor juridice. n acest scop, art. 2.018 C. civ.
prevede c dac mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este inut s execute
mandatul cu diligena unui bun proprietar. Dac ns mandatul este cu titlu gratuit,
mandatarul este obligat s l ndeplineasc cu diligena pe care o manifest n
propriile afaceri.
n ncheiere, se impune precizarea potrivit creia, pentru garantarea tuturor
creanelor sale mpotriva mandantului izvorte din mandat, mandatarul are un
drept de retenie asupra bunurilor primite cu ocazia executrii mandatului de la
mandant ori pe seama acestuia (art. 2.029 C. civ.).

4. Solidaritatea codebitorilor
4.1. Noiune
Sub imperiul Codului comercial, n obligaiile comerciale rspunderea debitorilor
era solidar. Solidaritatea debitorilor n obligaiile comerciale era reglementat n
cuprinsul art. 42 care prevedea c, n obligaiile comerciale, codebitorii sunt inui

264

Drept comercial

solidar, afar de stipulaie contrar. Aceeai prezumie de solidaritate opera i asupra fidejusorului care garanta o obligaie comercial. n acest sens, art. 42 C. com
dispunea aceeai prezumie exist i n contra fidejusorului, chiar necomerciant,
care garanteaz o obligaie comercial. Aadar, n reglementarea Codului comercial, n obligaiile comerciale rspunderea era solidar att pentru debitorii principali ct i pentru fidejusori.
Actualul Cod civil, ca de altfel i Codul civil anterior, consacr principiul divizibilitii rspunderii debitorilor. Potrivit prevederilor art. 1.424 C. civ., obligaia este
divizibil de plin drept, cu excepia cazului n care indivizibilitatea a fost stipulat n
mod expres ori obiectul obligaiei nu este, prin natura sa, susceptibil de divizare
material sau intelectual. Se observ aadar c legiuitorul consacr ope legis
divizibilitatea rspunderii debitorilor.
Regimul juridic al obligaiei divizibile este legiferat de art. 1.422 C. civ., care
stipuleaz c obligaia este divizibil ntre mai muli debitori atunci cnd acetia
sunt obligai fa de creditor la aceeai prestaie, dar fiecare dintre ei nu poate fi
constrns la executarea obligaiei dect separat i n limita prii sale din datorie.
Obligaia este divizibil ntre mai muli creditori atunci cnd fiecare dintre acetia nu
poate s cear de la debitorul comun dect executarea prii sale din crean.
Codul civil legifereaz i obligaiile indivizibile. Coninutul obligaiilor indivizibile
este reglementat de art. 1.425 C. civ., care prevede c obligaia indivizibil nu se
divide ntre debitori, ntre creditori i nici ntre motenitorii acestora. Principalul
efect al obligaiilor indivizibile const n faptul c fiecare dintre debitori sau dintre
motenitorii acestora poate fi constrns separat la executarea ntregii obligaii i,
respectiv, fiecare dintre creditori sau dintre motenitorii acestora poate cere executarea integral. Un caz special de indivizibilitate legal este consacrat n materia
vnzrii de art. 1.697 C. civ. care prevede c obligaia de garania contra eviciunii
este indivizibil ntre debitori.
n accepiunea Codului civil, indivizibilitatea nu se confund cu solidaritatea. n
acest sens, art. 1.426 C. civ. statueaz c solidaritatea debitorilor sau creditorilor
nu atrage, prin ea nsi, indivizibilitatea obligaiilor. n lips de stipulaie contrar,
creditorii i debitorii unei obligaii indivizibile nu sunt legai solidar.

4.2. Solidaritatea codebitorilor n activitatea specific ntreprinderilor comerciale


Dup ce reglementeaz principiul divizibilitii rspunderii n obligaiile cu mai
muli debitori, Codul civil consacr i o prezumie de solidaritate a rspunderii
debitorilor. Astfel, potrivit dispoziiilor art. 1.446 C. civ., solidaritatea se prezum
ntre debitorii unei obligaii contractate n exerciiul activitii unei ntreprinderi, dac
prin lege nu se prevede altfel.
Din textul de lege se desprind condiiile solidaritii rspunderii n cadrul obligaiilor cu pluralitate de debitori. Astfel, pentru a opera prezumia de solidaritate
este necesar ca obligaia s fi fost contractat n exerciiul activitii unei ntreprinderi. Potrivit normei, nu are relevan izvorul, natura ori scopul ntreprinderii n
legtur cu care a fost contractat obligaia.
Aa cum am artat i n cele anterioare, n cvasitotalitatea cazurilor activitatea
comercial este exercitat sub forma unei ntreprinderi de ctre ntreprinztorul

VII. Obligaiile comerciale

265

profesionist persoan fizic sau persoan juridic. Fr ndoial c debitorii unei


obligaii angajat n exerciiul activitii unei ntreprinderi comerciale vor rspunde
solidar fa de creditorul/creditorii obligaiei respective. Cum realizarea unei ntreprinderi comerciale presupune ncheierea unor acte juridice comerciale, rezult c,
prin extindere, debitorii obligaiilor asumate prin ncheierea actelor juridice comerciale rspund solidar pentru obligaiile rezultate din astfel de acte.
Excepia solidaritii rspunderii debitorilor este specific obligaiilor contractate
n exerciiul ntreprinderii; dac obligaia nu are legtur cu ntreprinderea, debitorii
vor rspunde divizibil. Spre exemplu, membrii unei ntreprinderi familiale contracteaz un credit, dar nu n vederea realizrii activitilor specifice ntreprinderii, ci
pentru satisfacerea unor nevoi personale, caz n care se pstreaz principiul divizibilitii rspunderii ntre debitorii contractani. Aadar, pentru a opera rspunderea
solidar a debitorilor este necesar legtura de cauzalitate ntre obligaie i ntreprinderea n cauz.
Se impune a fi reinut c solidaritatea opereaz doar asupra debitorilor care au
contractat o obligaie n exerciiul activitii unei ntreprinderi, nu i asupra fidejusorilor sau asupra altor girani care au garantat o obligaie asumat n realizarea sau
n legtur cu o ntreprindere. Aceasta nseamn c, dac obligaia angajat n
exerciiul activitii unei ntreprinderi a fost garantat cu garanii reale sau personale, n lips de stipulaie contrar n contract, debitorii vor rspunde solidar iar
giranii vor rspunde divizibil fa de creditorul/creditorii unei astfel de obligaii.
Rspunderea rmne divizibil indiferent dac fidejusorii sau giranii au sau nu
calitatea de profesioniti, n nelesul Codului civil.
n sfrit, o particularitate esenial a rspunderii debitorilor unei obligaii contractat pentru realizarea unei ntreprinderi este aceea c, fiind consacrat de lege,
debitorii rspund solidar chiar dac acest lucru nu este specificat n actul juridic
izvor al obligaiilor.

4.3. Efectele solidaritii codebitorilor


Principalele efecte juridice pe care le genereaz solidaritatea debitorilor se
gsesc n cuprinsul art. 1.434 C. civ. i art. 1.447 C. civ.
Potrivit dispoziiilor art. 1.434 C. civ. obligaia solidar confer fiecrui creditor
dreptul de a cere executarea ntregii obligaii i de a da chitan liberatorie pentru
tot. Tot astfel, executarea obligaiei n beneficiul unuia dintre creditorii solidari l
libereaz pe debitor n privina celorlali creditori solidari.
Ca efect al solidaritii, creditorul poate cere plata oricruia dintre debitorii
solidari, fr ca acesta s i poat opune beneficiul de diviziune. Urmrirea pornit
contra unuia dintre debitorii solidari nu l mpiedic pe creditor s se ndrepte
mpotriva celorlali codebitori. Debitorul urmrit poate ns cere introducerea n
cauz a celorlali codebitori (art. 1.447 C. civ.).
Raportndu-ne la ntreprinderea comercial, respectiv la profesionistul titular al
ntreprinderii comerciale, conchidem c pentru obligaiile contractate n exercitarea
activitilor specifice ntreprinderii, debitorii vor rspunde solidar iar giranii, dac
sunt, vor rspunde divizibil.
Ca efect al solidaritii, creditorul/creditorii pot cere plata oricruia dintre debitorii solidari fr ca cetia s poat invoca beneficiul de diviziune. n schimb, gi-

266

Drept comercial

ranii, fiind chemai s rspund, vor putea opune beneficiul de discuiune i de


diviziune n aciunea creditorului urmritor, indiferent c sunt sau nu profesioniti.
n ncheiere, merit evocate efectele juridice ale solidaritii i n privina ntrzierii
debitorilor n executarea obligaiilor asumate. Astfel, potrivit dispoziiilor art. 1.526
C. civ., notificarea prin care creditorul l pune n ntrziere pe unul dintre codebitorii
solidari produce efecte i n privina celorlali[1].
Notificarea fcut de unul dintre creditorii solidari produce, tot astfel, efecte i n
privina celorlali creditori.

Seciunea a 3-a. Probele n materie comercial


Subseciunea 1. Consideraii introductive
Regimul juridic al probelor n materie comercial este consacrat n art. 46
C. com. Acest text de lege prevede c obligaiile comerciale i liberaiunile se probeaz: cu acte autentice; cu acte sub semntur privat; cu facturi acceptate; prin
coresponden; prin telegrame; cu registrele prilor; cu martori, de cte ori autoritatea judectoreasc ar crede c trebuie s admit proba testimonial, i aceasta
chiar n cazurile prevzute de art. 1.191 C. civ.; n fine, prin orice alte mijloace de
prob admise de legea civil. Rezult c obligaiile comerciale se probeaz cu
mijloacele de prob specifice dreptului comun, dar i cu cele reglementate de
Codul comercial.

Subseciunea a 2-a. Principalele mijloace de prob folosite


n raporturile comerciale
1. Proba prin nscrisuri
Dei raporturile comerciale sunt caracterizate de celeritate i lips de formalism,
nscrisurile sunt destul de prezente n relaiile comerciale. Mai mult, exist anumite
cazuri pentru care legea impune forma scris actelor juridice ad validitatem, i alte
cazuri n care forma scris a actului juridic comercial este cerut ad probationem
de lege.
Actele juridice pentru care legea cere forma scris ad validitatem sunt cele
precum: cambia, care potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 58/1934 trebuie s
mbrace forma scris i s cuprind meniunile obligatorii enumerate de lege;
contractul de societate, care potrivit art. 5 alin. (6) lit. a)-c) din Legea nr. 31/1990
trebuie s mbrace forma autentic; contractul ntre societatea cu rspundere limitat i asociatul unic al acesteia se ncheie n form scris sub sanciunea nulitii
absolute (art. 15 din Legea nr. 31/1990).
Actele juridice pentru care legea impune forma scris ad probationem sunt, de
exemplu: contractul de societate n participaie, contractul de agenie, contractul de
consignaie.
[1]

Potrivit art. 1.525 C. civ., debitorul rspunde, de la data la care se afl n ntrziere,
pentru orice pierdere cauzat de un caz fortuit, cu excepia situaiei n care cazul fortuit l
libereaz pe debitor de nsi executarea obligaiei.

VII. Obligaiile comerciale

267

Data actelor comerciale este reglementat de prevederile art. 57 C. com. Potrivit dispoziiilor acestui text de lege, data actelor i contractelor comerciale trebuie
s arate locul, ziua, luna i anul ncheierii lor. Expresie a lipsei de formalism a raporturilor comerciale, art. 57 alin. (2) C. com. dispune c data actelor i contractelor comerciale poate fi stabilit, fa de cel de-al treilea, prin mijloacele de prob
artate n art. 46. Rezult c inclusiv data actelor i contractelor comerciale este
supus regimului probator consacrat de art. 46 C. com. Cu special privire asupra
titlurilor de credit, art. 57 alin. (3) C. com. prevede c data artat n cambie i n
orice alt titlu la ordin, precum i n girurile lor, se consider drept adevrate pn la
proba contrarie[1].

2. Proba cu martori
Libertatea contractual care guverneaz raporturile comerciale de drept material
se rsfrnge i asupra raporturilor comerciale de drept procesual care se exprim
mai ales n folosirea probei cu martori n litigiile comerciale.
Se impune a fi reinut c administrarea probei cu martori, n condiiile de mai
sus, este supus ncuviinrii instanei de judecat. Aceasta, deoarece nsi
art. 46 C. com. dispune c obligaiile comerciale se probeaz cu martori ori de cte
ori instana judectoreasc ar crede c trebuie s admit proba testimonial.
Deci, administrarea probei cu martori n litigiile comerciale nu este obligatorie, ci
facultativ, n sensul c trebuie solicitat de pri i ncuviinat de instana de
judecat.

3. Raportul de expertiz
n litigiile comerciale rapoartele de expertiz sunt destul de frecvent folosite,
dar, cu toate acestea, Codul comercial nu cuprinde reglementri cu privire la acest
mijloc de prob. Aa stnd lucrurile, aspectele privind administrarea probei cu
expertiz n materie comercial vor fi regularizate potrivit dispoziiilor Codului de
procedur civil (art. 201 i urm).

4. Facturile acceptate
Facturile acceptate reprezint unul din mijloacele de prob specifice raporturilor
comerciale. Facturile sunt deosebit de rspndite n activitatea comercial, fiind
emise n cadrul operaiunilor de vnzare-cumprare, dar ele pot nsoi, n principiu,
orice alt operaiune comercial (de locaiune, leasing, comision, agenie etc.). De
aceea, factura comercial este definit ca fiind un nscris sub semntur privat
prin care se constat executarea unei operaiuni comerciale[2].
Fora probant a facturii comerciale este cea a nscrisului sub semntur
privat. Fiind un nscris sub semntur privat, factura face dovada mpotriva

[1]

Pentru detalii privind caracterele actelor comerciale, recomandm M.-L. Belu Magdo,
op. cit., p. 323-326.
[2]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 483; a se vedea i I. Schiau, op. cit., p. 388.

268

Drept comercial

emitentului. Dac este acceptat, factura comercial poate fi folosit i n favoarea


emitentului, adic mpotriva destinatarului.
Ca orice act juridic, factura poate fi acceptat expres sau tacit.
Acceptarea facturii este expres cnd exist meniunea acceptat pe aceasta
sau o formul asemntoare. Cu att mai mult se consider acceptat factura n
cazul n care destinatarul comunic emitentului poziia sa de acceptare a facturii.
Trebuie reinut c, n practica curent a raporturilor comerciale, dac factura poart
semntura reprezentantului destinatarului i tampila acestuia, se consider c
respectiva factur este acceptat expres. Desigur c destinatarul are posibilitatea
administrrii oricrui mijloc de prob pentru a dovedi contrariul.
Factura se consider acceptat tacit n situaia n care, de exemplu, destinatarul
emite un instrument de plat (cec, bilet la ordin etc.), sau cnd folosete marfa
livrat n procesul de producie, o revinde mai departe sau ntreprinde alte operaiuni din care rezult acceptarea nendoielnic a facturii[1].

5. Corespondena comercial
Datorit celeritii raporturilor comerciale, tot mai multe acte i contracte comerciale se negociaz i se ncheie prin coresponden. n doctrin s-a precizat c prin
coresponden comercial se nelege orice fel de nscrisuri (scrisori, telegrame,
note, fax, e-mail etc.) intervenite ntre comerciani n scopul perfectrii, modificrii
[2]
sau stingerii unor obligaii comerciale . Fora probant a nscrisurilor ce alctuiesc
corespondena comercial este aceea a nscrisurilor sub semntur privat, indiferent de modalitatea de transmitere ori suportul pe care sunt conservate.

6. Telegramele
Potrivit dispoziiilor Codului comercial, telegrama reprezint unul dintre mijloacele de prob specifice raporturilor comerciale. n doctrin[3], telegrama a fost definit ca fiind o comunicare a unei manifestri de voin transmis la distan prin
telegraf de ctre o persoan (expeditorul) altei persoane (destinatarul) prin intermediul oficiului telegrafic. Pe aceast cale, destinatarul primete un nscris care reproduce coninutul comunicrii, iar nu nscrisul original predat de expeditor oficiului
telegrafic.
n ceea ce privete fora probant a telegramei, art. 47 C. com. dispune: Telegrama face prob ca act sub semntur privat, cnd originalul este subscris de
nsi persoana artat ntr-nsa ca trimitorul ei. Aadar, n conformitate cu prevederile Codului comercial, fora probant a telegramei este cea specific nscrisurilor sub semntur privat.
Realitatea actual ne arat c telegrama este tot mai rar folosit ca mijloc de
comunicare n raporturile comerciale, locul ei fiind luat de alte tehnici moderne de
comunicare precum: telexul, telefaxul, e-mailul etc.
[1]

Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 483-484.
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 485; pentru aspecte privind fora probant a corespondenei comerciale, a se vedea i S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, op. cit., p. 313-315;
I. Schiau, op. cit., p. 390.
[3]
St.D. Crpenaru, op. cit., p. 485.
[2]

VII. Obligaiile comerciale

269

7. Mijloacele moderne de comunicare i valoarea lor probatorie n


raporturile comerciale
Aa cum am precizat i n cele de mai sus, n practica actual a relaiilor comerciale se folosesc noi tehnici i mijloace de comunicare la distan precum
telexul, telefaxul i e-mailul.
Telexul constituie un mecanism mixt de telefonie i de telegrafie n teleimprimator, care folosete prin comutare acelai circuit de transmisiune. Telefaxul
reprezint o metod de transmitere a textelor, desenelor, fotografiilor etc. pe liniile
de comunicaie telefonice. La fel ca i n cazul telegramei, prin telex i telefax destinatarul primete un nscris care cuprinde coninutul comunicrii, iar nu nscrisul
original al expeditorului. n concret, destinatarul primete o copie de pe originalul
nscrisului transmis prin telex sau telefax.
De aceea, n literatura de specialitate[1] se apreciaz c fora probant a
telexului i a faxului ar putea fi cea a telegramei, adic fora probant a nscrisului
sub semntur privat, dac sunt ndeplinite cerinele prevzute de art. 47 C. com.
E-mailul reprezint o tehnic de comunicare la distan sub form electronic.
Prin Legea nr. 455/2001 s-a reglementat regimul juridic al nscrisurilor sub form
electronic. n conformitate cu art. 4 pct. 2 din aceast lege, nscrisul n form
electronic reprezint o colecie de date n form electronic ntre care exist relaii
logice i funcionale i care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificaie inteligibil, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau
al altui procedeu similar.
Legea nr. 455/2001 prevede c nscrisului n form electronic cruia i s-a
ncorporat, ataat, sau i s-a asociat logic o semntur logic extins, bazat pe un
certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv i generat cu
ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnturii electronice, este asimilat,
n ceea ce privete condiiile i efectele sale, cu nscrisul sub semntur privat
(art. 5 din lege). Tot legea prevede c nscrisul sub form electronic, cruia i s-a
ncorporat, ataat sau i s-a asociat logic o semntur logic, recunoscut de cel
cruia i se opune, are acelai efect ca actul autentic ntre cei care l-au subscris i
ntre cei care le reprezint drepturile.
Comunicrile pe cale electronic pot fi imprimate pe suporturi electronice sau
pe suport de hrtie i folosite ca mijloace de prob n faa instanei de judecat.

8. Registrele comerciale
8.1. Noiune
Cnd ne-am ocupat de aspectele specifice comercianilor, am fcut precizarea
c una din principalele obligaii profesionale ale acestora o constituie inerea registrelor comerciale.
Principalele registre ce privesc activitatea comercianilor i pe care acetia
trebuie s le in sunt: registrul jurnal, registrul inventar, registrul copier i registrul
cartea mare. La acestea se adaug registrul acionarilor n cazul societilor pe
[1]

Idem, p. 491.

270

Drept comercial

aciuni, registrele de edin a adunrilor generale ale acionarilor, registrele organelor de administrare i conducere ale societii (consiliul de administraie, consiliul
de supraveghere, directoratul) etc.
Funcia esenial a acestor registre este aceea de eviden i control al activitii comerciantului. Codul comercial ns atribuie registrelor comerciale i o funcie probatorie prin folosirea lor ca mijloace de prob n litigiile dintre comerciani i,
n anumite cazuri, n litigiile dintre comerciani i necomerciani.

8.2. Fora probant a registrelor comerciale n raportul dintre comerciani


Regimul juridic al registrelor comerciale ca mijloace de prob n raporturile dintre comerciani este consacrat n art. 50-54 C. com. Potrivit textelor de lege citate,
fora probant a registrelor comerciale difer dup cum aceste registre au fost legal
sau nelegal inute.

8.2.1. Registrele comerciale legal inute


Registrele comerciale inute cu respectarea prevederilor legii aplicabile n
materie pot fi folosite ca mijloace de prob nu doar n contra comerciantului care le
ine, ci i n favoarea acestuia. Soluia este consacrat n mod expres n art. 50
C. com. potrivit cruia registrele comercianilor, inute n regul, pot face prob n
justiie ntre comerciani, pentru fapte i chestiuni de comer. ntruct legea nu face
distincie, concluzia care se impune este aceea c registrele inute n regul pot fi
folosite i mpotriva i n favoarea comerciantului care le deine.
Justificarea folosirii registrelor comerciale ca mijloace de prob mpotriva
comerciantului care le deine reprezint o expresie a principiului potrivit cruia orice
nscris poate fi opus celui de la care eman. n ceea ce privete posibilitatea folosirii registrelor comerciale ca mijloace de prob i n favoarea celui care le deine,
[1]
respectiv mpotriva comerciantului advers, n doctrin sunt expuse motivele care
justific regula consacrat de Codul comercial cu privire la posibilitatea ntrebuinrii registrelor comerciale ca mijloace de prob n favoarea comerciantului de
la care eman. Unul din motive l constituie faptul c aceste registre sunt obligatorii
prin lege, n sensul c toi cei care au calitatea de profesioniti comerciani sunt
obligai s in registrele comerciale. Apoi, principalul scop al registrelor comerciale
nu l constituie crearea unor mijloace de prob, ci cunoaterea, evidena i controlul activitii comerciantului. Un alt motiv este acela c registrele comerciale,
fiind legal inute, confer veridicitate nregistrrilor din aceste evidene. n fine,
registrele comerciale sunt opuse unui comerciant care are i el posibilitatea folosirii
propriilor registre n care sunt nregistrate operaiunile supuse litigiului.
n cazul n care comerciantul advers solicit n contraprob prezentarea propriilor registre comerciale, instana de judecat va aprecia care dintre nregistrri
prezint mai mare ncredere. Rolul judectorului ntr-o astfel de situaie este consacrat n art. 54 C. com. care dispune c: judecata este n drept a aprecia dac se
poate atribui coninutului registrelor unui comerciant un caracter de validitate mai
mult sau mai puin mare, dac trebuie a se renuna la aceast prob n caz cnd

[1]

Idem, p. 488.

VII. Obligaiile comerciale

271

registrele comerciale ale prilor nu concord, sau atribuie o credin mai mare
registrului uneia din pri.

8.2.2. Registrele comerciale nelegal inute


Fora probant a registrelor comerciale nelegal inute n raporturile dintre comerciani este consacrat n art. 52 C. com. Acest text de lege dispune: Registrele
comercianilor chiar neinute n regul fac proba, contra lor. Partea ns care
voiete a se referi la dnsele nu poate scinda coninutul lor.. Dispoziiile art. 52
trebuie coroborate cu cele ale art. 51, potrivit crora registrele pe care comercianii
sunt obligai a le avea i care nu vor fi inute n regul i nici nvestite cu formele
prevzute de lege nu sunt primite a face proba n justiie, spre folosul celui ce le-a
inut. Din normele legale de mai sus rezult c registrele comerciale care nu sunt
inute cu respectarea dispoziiilor legale ce le sunt aplicabile pot fi folosite ca
mijloace de prob doar mpotriva comerciantului care le ine.

Subcapitolul II. Principalele contracte folosite n activitatea


comercial
Fr ndoial c principalul izvor al obligaiilor comerciale este contractul. n
materie comercial se deruleaz o multitudine de contracte, unele din ele ntlnite
i n dreptul comun, cum sunt contractul de vnzare-cumprare i mandatul, altele
specifice relaiilor comerciale, ca, de pild, contractul de comision, contractul de
consignaie, contractul de agenie, contractul de leasing etc. Sunt destul de frecvente i contractele nenumite, ca de exemplu, contractul de prestri servicii, contractul de factoring, contractul de mentenan etc.
n cele ce urmeaz vom analiza principalele contracte ntlnite n activitatea
comercial.

Seciunea 1. Unele particulariti ale contractului


de vnzare-cumprare n activitatea comercial
Contractul de vnzare-cumprare este unul dintre cele mai frecvente contracte
n raporturile comerciale, fiind ntlnit n operaiunile de producere a mrfurilor, de
prestare a serviciilor, de executare a lucrrilor[1] etc. Datorit frecvenei sale n
raporturile comerciale, Codul comercial cuprindea anumite norme prin care erau
reglementate aspectele specifice contractului de vnzare-cumprare comercial.
De aceea, pn la abrogarea parial a Codului comercial, contractul de vnzarecumprare avea o dubl reglementare, Codul civil consacra vnzarea-cumprarea civil iar Codul comercial reglementa regulile speciale vnzrii-cumprrii comerciale.
n sistemul legislativ actual, contractul de vnzare-cumprare are reglementare
unitar n Codul civil. Cu toate acestea, unele aspecte sunt specifice i aplicabile
cu precdere raporturilor de vnzare dintre profesionitii comerciani i contractelor
[1]

Pentru abordarea contractului de vnzare-cumprare din perspectiva actualului Cod


civil, recomandm G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 328-403; F. Moiu, op. cit., p. 21 i
urm.

272

Drept comercial

ncheiate n exerciiul activitii unei ntreprinderi. Particularitile privesc scopul


vnzrii-cumprrii comerciale, obiectul vnzrii care const preponderent din
bunuri mobile i de multe ori bunuri viitoare (recolte neculese, mrfuri care urmeaz s fie fabricate), distana dintre prile contractante, transferul proprietii i al
riscurilor, transportul mrfurilor de la vnztor la cumprtor, stabilirea preului
vnzrii, rspunderea pentru viciile lucrului vndut etc.

1. Scopul vnzrii-cumprrii comerciale


Principalul scop al vnzrii-cumprrii n activitatea comercial l constituie
intenia de revnzare. Mai exact, cumprarea este fcut n scop de revnzare sau
nchiriere sau vnzarea este precedat de o cumprare fcut n scop de revnzare[1]. Contractul de vnzare pstreaz caracterul comercial att cnd bunurile au
fost revndute n starea n care au fost cumprate, ct i atunci cnd au suferit
anumite transformri de ctre cumprtor. n schimb, cumprtorul necomerciant
achiziioneaz bunul pentru sine i ntrerupe astfel circuitul juridic al acestuia.
Din aceast perspectiv, specificul contractului de vnzare-cumprare comercial care l deosebete de contractul de vnzare-cumprare civil const n funcia economic, i anume interpunerea n schimbul bunurilor.
De asemenea, profesionistul comerciant, titular al unei ntreprinderi comerciale
specializat n vnzri, cumpr produsele, mrfurile, bunurile, cu scop lucrativ,
adic urmrete obinerea de profit. Din contr, cumprtorul neprofesionist urmrete satisfacerea nevoilor sale sau ale familiei.

2. Obiectul vnzrii-cumprrii n activitatea comercial


Codul civil consacr anumite reguli speciale att cu privire la lucrul vndut ct i
cu privire la preul vnzrii care se aplic cu precdere n raporturile juridice specifice ntreprinderilor comerciale i profesionitilor care au calitatea de comerciani.

2.1. Lucrul vndut


2.1.1. Bunurile viitoare
O particularitate a vnzrii comerciale o constituie faptul c, n general, se tranacioneaz bunuri de gen i bunuri viitoare, care nu exist n materialitatea lor n
momentul ncheierii contractului de vnzare-cumprare[2]. Pot fi date cu titlu de
exemplu recoltele neculese, mrfurile ce urmeaz a fi fabricate sau procurate de
ctre vnztor etc.
Vnzarea bunurilor viitoare este legiferat de art. 1.658 C. civ., care prevede c
dac obiectul vnzrii l constituie un bun viitor, cumprtorul dobndete proprietatea n momentul n care bunul s-a realizat. n sensul Codului civil, bunul este
considerat realizat la data la care devine apt de a fi folosit potrivit destinaiei n
vederea creia a fost ncheiat contractul [art. 1.658 alin. (5)].
[1]

St.D. Crpenaru, op. cit., p. 498.


Pentru aspecte privind vnzarea unor bunuri viitoare, a se vedea i G. Boroi, L. Stnciulescu, op. cit., p. 369-370; F. Moiu, op. cit., p. 48 i urm.
[2]

VII. Obligaiile comerciale

273

Era bine dac legiuitorul reglementa obligaia vnztorului de a-l ncunotina


pe cumprtor n legtur cu realizarea bunului, deoarece din acel moment proprietatea se strmut la cumprtor. Legiferarea unei astfel de obligaii este de
mare nsemntate juridic deoarece, din acel moment, devenind proprietar, cumprtorul poate dispune n mod liber de bunul/bunurile pe care le-a cumprat. De
aceea, cumprtorul trebuie s se ngrijeasc s prevad n contract fie obligaia
vnztorului de a-i comunica faptul c a realizat bunurile fie s se stipuleze c
proprietatea asupra bunurilor se amn pn n momentul ncunotinrii sau al
predrii unor astfel de bunuri.
n privina construciilor, Codul civil prevede c sunt aplicabile dispoziiile corespunztoare n materie de carte funciar.

2.1.2. Bunurile dintr-un gen limitat


O alt categorie de bunuri tranzacionate n raporturile comerciale o reprezint
bunurile dintr-un gen limitat. Aceast categorie de bunuri este guvernat de regulile prevzute de art. 1.658 alin. (2)-(4) C. civ. Astfel, n conformitate cu prevederile
legal