Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins

1. Analiza condiiilor tehnico-funcionale i a tehnologicitii piesei i stabilirea tipului sistemului


de producie....................................................................................................................................3
1.1 Analiza rolului funional, a condiiilor tehnice impuse piesei finite i a tehnologicitii
acesteia...............................................................................................................................3
1.1.1 Rolul funcional i solicitrile piesei...............................................................3
1.1.2 Condiiile tehnice impuse piesei finite prin desenul de execuie........................8
1.1.3 Analiza tehnologicitii construciei piesei........................................................10
1.2 Alegerea justificat a materialului pentru execuia piesei...........................................10
1.3 Calculul ritmului i productivitii liniei tehnologice. Stabilirea preliminar a tipului
(sistemului) de producie...................................................................................................11
1.3.1 Calculul fondului anual real de timp..................................................................11
1.3.2 Calculul planului produciei de piese.................................................................12
1.3.3 Calculul ritmului i productivitii liniei tehnologice........................................12
1.3.4 Stabilirea preliminar a tipului (sistemului) de producie..................................13
2. Alegerea variantei optime a metodei i procedeului de obinere a semifabricatului...........14
2.1. Analiza comparativ a metodelor i procedeelor concurente i adoptarea variantei optime
14
2.2. Stabilirea poziiei semifabricatului n form sau matri i a planului de separaie...18
2.3. Stabilirea preliminar a adaosurilor de prelucrare i executarea desenului
semifabricatului.................................................................................................................19
2.4. ntocmirea planului de operaii pentru executarea semifabricatului...........................19
3. Elaborarea procesului tehnologic de prelucrare mecanic i control al piesei....................21
3.1 Analiza proceselor tehnologice similar existente..............................................................21
3.2 Analiza posibilitilor de realizare a preciziei dimensionale i a rugozitii prescrise n
desenul de execuie............................................................................................................22
3.3 Stabilirea succesiunii logice i economice a operaiilor de prelucrare mecanic, tratament
termic (termochimic) i control.........................................................................................26
3.3.1 Stabilirea succesiunii logice, economice, a operaiilor de prelucrare mecanic pentru
fiecare suprafa..........................................................................................................26
3.3.2 Stabilirea traseului tehnologic al operaiilor de prelucrri mecanice, tratament termic
i control al piesei........................................................................................................27
3.4 Alegerea utilajelor i instalaiilor tehnologice.............................................................29
3.5 Adoptarea schemelor de bazare i fixare a piesei........................................................32
3.6 Alegerea SDV-urilor....................................................................................................38
4. Stabilirea regimurilor optime de lucru i a normelor tehnice de timp.................................40
4.1 Stabilirea regimurilor optime de achiere....................................................................40
4.1.1. Regimul optim de achiere la gurire................................................................40
4.1.2 Regimul optim de achiere la strunjire...............................................................41
4.1.3 Regimul optim de achiere la frezarea danturii..................................................44
4.1.4 Regimul optim de rectificare..............................................................................44

4.2 Stabilirea normelor tehnice de timp............................................................................45


4.2.1 Calculul normei tehnice de timp de gurire.......................................................45
4.2.2 Calculul normei tehnice de timp de strunjire.....................................................46
4.2.3 Calculul normei tehnice de timp la frezarea danturii.........................................47
4.2.4 Calculul normei tehnice de timp la rectificare...................................................48

5. Stabilirea necesarului de for de munc, de utilaje, de scule i de materiale....................50


5.1 Determinarea volumului anual de lucrri...................................................................50
5.2 Calculul necesarului de for de munc i utilaje.......................................................50
5.2.1 Fondul de timp anual al muncitorului...............................................................50
5.2.2 Fondul de timp anual al utilajului.....................................................................51
5.2.3 Calculul necesarului de for de munc la fiecare utilaj...................................51
5.2.4 Calculul necesarului de for de utilaje............................................................52
5.3 Calculul necesarului de SDV-uri..............................................................................53
5.4 Calculul necesarului de material...............................................................................53
6. Calculul costurilor de fabricaie........................................................................................55
6.1 Structura general a costului de fabricaie................................................................55
6.2 Cheltuielile directe....................................................................................................55
6.2.1 Costul materialului...........................................................................................55
6.2.2 Costul manoperei.............................................................................................55
6.3. Cheltuielile indirect..............................................................................................55
6.3.1. Cheltuieli cu ntreinerea i funcionarea utilajelor.........................................57
6.3.2. Cheltuieli generale ale seciei..........................................................................57
6.4 Calculul costului piesei i al preului piesei..............................................................58
7. Bibliografie......................................................................................................................59
8. Anexe

Thank you for using www.freepdfconvert.com service!


Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.
https://www.freepdfconvert.com/membership

S-ar putea să vă placă și