Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA

FACULTATEA DE CONSTRUCTII

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCII
CIVILE SI INSTALAII

CALCULUL FUNDAIILOR CONTINUE


1. STUDIU GEOTHNIC
Stratificaia i caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare sunt:
-

0.00-2.20: Argil prafoas: E=9300 kN/m2 ; = 19.5 kN/m3 ; Ic=0.7 ; = 23


c=0.40 daN/m2
-2.20-5.30: Praf argilos plastic consistent: E=10200 kN/m2 ; = 18.5 kN/m3 ;
Ic=0.7 ; = 21; c=0.25 daN/m2
-5.30-8.60: Nisip argilos verzui: E=16000 kN/m2 ; = 18.8 kN/m3 ;
Ic=0.8 ; = 26; c=0.15 daN/m2
-8.60: Stratul continu

Legend:
greutate volumic n stare natural a stratului de pmant;
c coeziunea specific de calcul a stratului de pmant;
Ic- indicele de consisten;
unghiul de frecare interioar;
E modul de elasticitate
Adancimea de nghe n Mun. Satu Mare este 80 cm conform STAS 6054-77
Cota 0.00 a construciei este cu 45cm mai sus decat cota terenului cota de fundare
raportat la cota 0.00 a construciei este -1.45m.
Apa subteran nu apare pana la -4.00m
Seismicitatea zonei
Conform P100-1/2013 , amplasamentul se ncadreaz n zona cu ag=0.15g iar perioada de col
Tc = 0,7s , =2.75.
Conform aceluiai normative, construcia se ncadreaz in clasa de importan III

2. DIMENSIONARE FUNDAIILOR PERETELUI EXTERIOR


ncarcare de calcul Q , se consider pe montantul exterior utilizat la calculul zidriei la sarcini
gravitaionale :
Q= N0-0= 140.44kN
Calculul se va face pe 1ml de fundaie.
Stabilirea adncimii de fundare:
Df = Hnghe+0.2 = 0.8+0.2 = 1.00 m

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan

135

STUDENT: Lucian Ciprian Pavel

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCII
CIVILE SI INSTALAII

Predimensionare fundaiei
Limea tlpii fundaiei:
-Din condiii constructive : B=bz+2 x 100mm => B=300+2 x 100=500mm=50cm
-Din condiii tehnologice : dac 700<H1100mm => B450mm => B= 50cm
p=

( 1.1 .1 .2 ) Q+G s
p tr
L B

ptr =mt ( B N 1 +q N 2 +c N 3 )
q- suprasarcina de calcul la nivelul tlpii fundaiei = Df=19.51=19,5kN/m2
Q-ncarcarea de calcul dat de 1ml de perete asupra fundaiei
mt-coeficient al condiiilor de lucru
media ponderat a greutailor volumice de calcul al stratului de sub fundaie
B latura mic a fundaiei
c valoare de calcul a coeziunii stratului de pmnt de sub talpa fundaiei
N1,N2,N3, - coeficieni adimensionali n funcie de valoarea de calcul a unghiului de frecare
Interioar de sub talpa fundaiei : argil prafoas = 23
N1= 0.56
N2= 3.25
N3= 5.85
Gs-greutatea soclului
Gs=bhba=0.300.3525=2.62kN/m2
ptr =1.4 ( 19.5 0.5 0.56+19.5 3.25+ 40 5.85 )=423.69 kN /m2
p=

1.2(140.44 +2.62)
423.69= B=0.40 m
1 0.5

Din condiii constructive B=0.50m


Verificare

p=

Q+Gs +G f
p tr
B 1

Gf-greutatea blocului de fundare


Gf=BH1=0.51124=12kN/m2
140.44+2.62+12
kN
2
p=
=310.12 2 p tr =423.69 kN /m
0.5 1
m

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan

136

STUDENT: Lucian Ciprian Pavel

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCII
CIVILE SI INSTALAII

Pentru H=1.0m se verific condiia de rigiditate


tg tgadm
tgadm = 1.5
H
1
tg=
=
=10> tg=1.5
Bb 0.50.3
2
2
CALCULUL TASRILOR PROBABILE CU AJUTORUL DISTRIBUIEI
TENSIUNILOR VERTICALE N TERENUL DE FUNDARE PERETE EXTERIOR
Pentru calculul tasrilor se va lucre cu presiunea efectiva pe teren a fundaiei
N +G f +Gs 140.44+2.62+12
Pmed =
=
=310.12 kN /m2
BL
0.5 1
N- ncarcarea din suprastructur
Gf-greutatea blocului de fundare
Gs-greutatea soclului
B-laime fundaie
L-lungime fundaie
Pnet =Pmed Df =310.1219.5 1=290.62 kN /m2
naltimea zonei active:
Hza=3B=30.5=1.5m
zi=0.4B , zi1m => 0.40.5=0.2m => bi=0.2m
Eforturi unitare vertical datorate presiunii nete transmise pe talpa fundaiei:
zi=0 Pnet
gzi = Yi Df +i bi
0 coeficient de distribuie al eforturilor vertical n central fundaiei pentru presiuni uniform
distribuite pe talp , n funcie de rapoartele L/B i z/B
Forma bazei fundaiei
Dreptunghi
Raportul laturilor L/B
Cerc
z/B
10
1
2
3
0
0,0
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,2
0,95
0,96
0,96
0,98
0,98
0,4
0,76
0,80
0,87
0,88
0,88
0,6
0,55
0,61
0,73
0,75
0,75
0,8
0,39
0,45
0,53
0,63
0,64
1,0
0,29
0,34
0,48
0,53
0,55
1,2
0,22
0,26
0,39
0,44
0,48
1,4
0,17
0,20
0,32
0,38
0,42
1,6
0,13
0,16
0,27
0,32
0,37

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan

137

STUDENT: Lucian Ciprian Pavel

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

0,09
0,04
0,02
0,02
0,01

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCII
CIVILE SI INSTALAII

0,11
0,05
0,03
0,02
0,02

0,19
0,10
0,06
0,04
0,03

0,24
0,13
0,08
0,05
0,04

0,31
0,21
0,16
0,13
0,10

z adncimea planului de separaie al stratului elementelor faa de nivelul fundaiei

zi0.20 gzi
zi + inf
zi
zi ,med =
2
n

s=10
3

med
zi hi
[mm]
Esi

-coeficient de corecie = 0.8

NR
.

hi
[m]

CALCULUL TASARII FUNDATIEI SUB PERETELE EXTERIOR


0.20
zi
L/
Pnet
zi
gzi
gzi
zi,med
[cm]
zi/B B
0i
[kN/m2]

0.2 19.5

0.2

0.4

0.87

290.62 246.9582

0.2 19.5

0.4

0.8

0.53

290.62 150.4458

3
4

0.2 19.5
0.2 19.5

0.6
0.8

1.2
1.6

2
2

0.39
0.27

290.62
290.62

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan

138

110.7054
76.6422

21.4
5
25.3
5
29.2
5
33.1

5.07

246.958
2
178.831
8

5.85
6.63

113.544
82.3194

4.29

STUDENT: Lucian Ciprian Pavel

Ei[kPa] s[cm]
1.44
9300
9300
9300
9300

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

0.19

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCII
CIVILE SI INSTALAII

0.2 19.5

290.62

0.2 19.5

1.2

2.4

2 0.154

290.62 43.71444

0.2 19.5

1.4

2.8

290.62 33.49548

0.2 19.5

1.6

3.2

2 0.092

290.62

0.2 19.5

1.8

3.6

2 0.076

290.62 21.57336

10

0.2 19.5

0.06

290.62

17.0316

11

0.2 19.5

2.2

4.4

2 0.045

290.62

12.7737

12

0.2 19.5

2.4

4.8

2 0.035

290.62

9.9351

0.118

53.9334

26.11512

5
37.0
5
10.9
5
44.8
5
48.7
5
52.6
5
56.5
5
60.4
5
64.3
5

12.09

60.1783
2
43.7144
4
34.9147
8
27.5344
2
21.5733
6
17.1735
3
13.4833
5

12.87

6.38685

7.41
2.19
8.97
9.75
10.53
11.31

Tasarea obinuta este de 1.44cm < tasarea admisibila = 15 cm

3. DIMENSIONARE FUNDAIILOR PERETELUI INTERIOR


ncarcare de calcul Q , se consider pe montantul exterior utilizat la calculul zidriei la sarcini
gravitaionale :
Q= N0-0= 156.12kN
Calculul se va face pe 1ml de fundaie.
Stabilirea adncimii de fundare:
Df = Hnghe+0.2 = 0.8+0.2 = 1.00 m
Predimensionare fundaiei
Limea tlpii fundaiei:
-Din condiii constructive : B=bz+2 x 100mm => B=300+2 x 100=500mm=50cm
-Din condiii tehnologice : dac 700<H1100mm => B450mm => B= 50cm
p=

( 1.1 .1 .2 ) Q+G s
p tr
L B

ptr =m t ( B N 1 +q N 2 +c N 3 )
q- suprasarcina de calcul la nivelul tlpii fundaiei = Df=19.51=19,5kN/m2
Q-ncarcarea de calcul dat de 1ml de perete asupra fundaiei
mt-coeficient al condiiilor de lucru
COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan

139

STUDENT: Lucian Ciprian Pavel

9300
9300
9300
9300
9300
9300
9300
10200

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCII
CIVILE SI INSTALAII

media ponderat a greutailor volumice de calcul al stratului de sub fundaie


B latura mic a fundaiei
c valoare de calcul a coeziunii stratului de pmnt de sub talpa fundaiei
N1,N2,N3, - coeficieni adimensionali n funcie de valoarea de calcul a unghiului de frecare
Interioar de sub talpa fundaiei : argil prafoas = 23
N1= 0.56
N2= 3.25
N3= 5.85
Gs-greutatea soclului
Gs=bhba=0.250.3525=1.875kN/m2
ptr =1.4 ( 19.5 0.5 0.56+19.5 3.25+ 40 5.85 )=423.69 kN /m2
p=

1.2(156.12+1.875)
423.69= B=0.447 m
1 0.5

Din condiii constructive B=0.50m


Verificare

p=

Q+Gs +G f
p tr
B 1

Gf-greutatea blocului de fundare


Gf=BH1=0.51124=12kN/m2
156.12+ 1.875+12
kN
p=
=339.99 2 ptr =423.69 kN /m2
0.5 1
m
Pentru H=1.0m se verific condiia de rigiditate
tg tgadm
tgadm = 1.5
H
1
tg=
=
=8>tg=1.5
Bb 0.50.25
2
2
CALCULUL TASRILOR PROBABILE CU AJUTORUL DISTRIBUIEI
TENSIUNILOR VERTICALE N TERENUL DE FUNDARE PERETE EXTERIOR
Pentru calculul tasrilor se va lucre cu presiunea efectiva pe teren a fundaiei
N +G f +Gs 156.12+1.875+12
Pmed =
=
=339.99 kN /m2
BL
0.5 1
N- ncarcarea din suprastructur
COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan

140

STUDENT: Lucian Ciprian Pavel

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCII
CIVILE SI INSTALAII

Gf-greutatea blocului de fundare


Gs-greutatea soclului
B-laime fundaie
L-lungime fundaie
Pnet =Pmed Df =339.9919.5 1=320.49 kN /m2
naltimea zonei active:
Hza=3B=30.5=1.5m
zi=0.4B , zi1m => 0.40.5=0.2m => bi=0.2m
Eforturi unitare vertical datorate presiunii nete transmise pe talpa fundaiei:
zi=0 Pnet
gzi = Yi Df +i bi
0 coeficient de distribuie al eforturilor vertical n central fundaiei pentru presiuni uniform
distribuite pe talp , n funcie de rapoartele L/B i z/B

z/B

Cerc

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
3,0
4,0

1,00
0,95
0,76
0,55
0,39
0,29
0,22
0,17
0,13
0,09
0,04
0,02

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan

1,00
0,96
0,80
0,61
0,45
0,34
0,26
0,20
0,16
0,11
0,05
0,03
141

Forma bazei fundaiei


Dreptunghi
Raportul laturilor L/B
2
3
0
1,00
1,00
0,96
0,98
0,87
0,88
0,73
0,75
0,53
0,63
0,48
0,53
0,39
0,44
0,32
0,38
0,27
0,32
0,19
0,24
0,10
0,13
0,06
0,08
STUDENT: Lucian Ciprian Pavel

10

1,00
0,98
0,88
0,75
0,64
0,55
0,48
0,42
0,37
0,31
0,21
0,16

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

5,0
6,0

0,02
0,01

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCII
CIVILE SI INSTALAII

0,02
0,02

0,04
0,03

0,05
0,04

0,13
0,10

z adncimea planului de separaie al stratului elementelor faa de nivelul fundaiei


zi0.20 gzi
zi + inf
zi
zi ,med =
2
n

s=10
3

med
zi hi
[mm]
Esi

-coeficient de corecie = 0.8

NR
.

hi
[m]

CALCULUL TASARII FUNDATIEI SUB PERETELE INTERIOR


0.20
zi
zi/
L/
Pnet
zi
gzi
gzi
zi,med
[cm]
B
B
0i
[kN/m2]

0.2 19.5

0.2

0.4

0.87

320.49

0.2 19.5

0.4

0.8

0.53

320.49

0.2 19.5

0.6

1.2

0.39

320.49

271.918
5
165.651
5
121.894
5

0.2 19.5

0.8

1.6

0.27

320.49

84.3885

0.2 19.5

320.49

59.3845

6
7

0.2 19.5
0.2 19.5

1.2
1.4

2.4
2.8

2
2

0.19
0.15
4
0.118

320.49
320.49

48.1327
36.8809

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan

142

21.4
5
25.3
5
29.2
5
33.1
5
37.0
5
10.9
5
44.8
5

Ei[kPa] s[cm]

5.07

271.918
5
196.906
5

5.85

125.02

9300

6.63

90.6395

9300

7.41

66.2606

9300

2.19
8.97

48.1327
38.4436
5

9300
9300

4.29

STUDENT: Lucian Ciprian Pavel

1.59
9300
9300

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

0.2 19.5

1.6

3.2

0.2 19.5

1.8

3.6

10

0.2 19.5

11

0.2 19.5

2.2

4.4

12

0.2 19.5

2.4

4.8

0.09
2
0.07
6
0.06
0.04
5
0.03
5

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCII
CIVILE SI INSTALAII

320.49

28.7546

320.49

23.7538

320.49

18.753
14.0647
5
10.9392
5

320.49
320.49

48.7
5
52.6
5
56.5
5
60.4
5
64.3
5

9.75
10.53
11.31
12.09
12.87

30.3173
5
23.7538
18.9092
8
14.8461
3
7.03237
5

Tasarea obinuta este de 1.59cm < tasarea admisibila = 15 cm

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan

143

STUDENT: Lucian Ciprian Pavel

9300
9300
9300
9300
10200