Sunteți pe pagina 1din 3

Executie canalizare apa menajera

PTE.04.26
EDITIA : 1
REVIZIA : 1
LISTA DE SEMNATURI

ELABORAT

VERIFICAT

APROBAT

Numele si prenumele
Data
Semnatura
LISTA DE DIFUZARE

Nr
crt

Destinatarul
documentului

Revi zia

Exemplar

Data

Semnatura

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI

Nr
crt

Nota de
modificare/retragere

Denumirea
modificarii/
retragere

Data

Cod
document

Pag.

1. SCOP
Procedura are scopul de a documenta modul de tinere sub control al lucrarilor de executie retele
de canalizare apa menajera.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la toate punctele de lucru din organizatie, care executa retele de canalizare
apa menajera.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
SR ISO/DIS 9000/2001
SR EN ISO 9001/2001
Proiect executie si caietul de sarcini
4. TERMINOLOGIE
Proces sistem de activitati care utilizeaza resurse pentru a transforma datele de intrare in date
de iesire - SR DIS/ ISO 9000/2001 cap. 2.4.1

Control calitate parte a managementului calitatii focalizata pe indeplinirea cerintelor in


domeniul calitatii SRDIS/ISO 9000/2001 cap. 2.2.10
5. MASURI PREALABILE
Resurse:
a. umane :
- echipe specializata de executie retele de canalizare
- personal de coordonare si conducere (sef lucrare, sef echipa)
b. materaiale: c.

conducte de canalizare
materiale pentru izolatii

documentatie tehnica : - proiect executie, caiet sarcini;


- standarde aplicabile;
- normative;
- carti tehnice de specialitate;
- instructiuni de lucru si montare aparate;

d. echipamente si scule - scule specifice


e. formulare tipizate - in aneza
6. RESPONSABILITATI
1. Seful lucrarii:
a. coordoneaza activitatile de executie
b. realizeaza control permanent de calitate pe fluxul de executi
2. Seful de echipa
a. coordoneaza activitatea echipei de muncitori
b. realizeaza control de calitate pe fluxul de executie
3. Comp C.TC. realizeaza control de calitate planificat
7. PROCEDURARE
Date de intrare in proces:
-resursele specificate in cap. 5, din prezenta procedura
-conformitatea resurselor cu sisteme referentiale specifice
-datele de iesire din procesele: control documente, comunicare interna, comunicarea cu clientul si tratarea
reclamatiiolor, planificarea calitatii produsului, asigurarea cu resurse umane si infrastructura, aprovizionarea,
organizare si delegare de autoritate.

Date de iesire din proces:


- Produsul: retele de canalizare
- conformitatea produsului cu specificatiile din sistemele referentiale (proiect executie, caiet de sarcini)
pentru a se executa suprastructura podului.

Desfasurarea procesului:
Atributii si responsabilitati

Documente
Referentiale

Executia trasarii si a
materializarii pe teren

-seful lucrarii
-topometrist

-seful lucrarii
-sef echipa

Dupa predarea amplasamentului lucrarii si


trasarea lucrarii :
-verificarea pichetilor martori de predare primire
lucrare
-verificarea trasarii pe teren

Inaintea inceperii executiei lucrarilor:


-verificarea conductelor (dimensiuni forme etc)
-verificarea stratului suport

-p.v predare primire


amplasament

-proiect executie

Inregistrari

Executia sapaturilor

In timpul executiei lucrarilor si in faza


finala:
-verificarea aliniamentului sapaturii
-verificarea cotei de fundare si a pantelor de
scurgere
-verificarea grosimii stratului de nisip

-seful lucrarii
-beneficiar
-proiectant

- proiect de executie

- PV. receptie calitativa

Pozarea conductelor

In timpul desfasurarii lucrarii:


-verificarea pozarii si a modului de montare
-verificarea inbinarilor tronsoanelor
-verificarea nodurilor de deviatie
-verificarea realizarii caminelor

- seful punctului de lucru


-sef echipa instalatii

- proiectul de executie

- PV receptie calitativa

Executie etanesitate si
umpluturi santuri cu
pamint

In timpul desfasurarii lucrarilor si faze finale:


-verificarea etanseitatii conductelor
-verificarea etanseitatii nodurilor si ramificatiilor
-verificarea umpluturilor si compactare vpamint
in santuri

-beneficiar
-seful santier
-proiectant
Actiuni de
corectie

nu

-proiectul de executie

Analiza date

-PV de receptie calitativa


pe faza de executie

da

Receptie pe faza

8. MASURI DE IMPLEMENTARE
Procedura se impleneteaza in toate punctele de lucru de executie canalizari din organizatie.
Comp. RSMC va evalua modul de implementare prin activitatile specifice de audituri interne.
9 INREGISTRARI

Inregistrarea

Suportul

INTOCMESTE

Locul de pastrare/durata

Procese verbale
receptie calitativa pe
faze de executie

Formular

Sef lucrare

Santier pe durata executie apoi


se preda la biroul tehnic
productie / caretea
constructiei, toata durata de
functionare lucrare

10. ANEXE
formulare tipizate;

S-ar putea să vă placă și